Lijst van beelden in Leeuwarden

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Dit is een (onvolledige) chronologische lijst van beelden in Leeuwarden. Onder een beeld wordt hier verstaan elk driedimensionaal kunstwerk in de openbare ruimte van de Nederlandse gemeente Leeuwarden, waarbij beeld wordt gebruikt als verzamelbegrip voor sculpturen, standbeelden, installaties, gedenktekens en overige beeldhouwwerken.

Het standbeeld van Us Heit, bijnaam van (Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg), is een van de oudste van Leeuwarden. Het beeld werd in 1906 door koningin Wilhelmina, verre verwant van Willem Lodewijk, onthuld. Het bekendste beeld is ongetwijfeld dat van Us Mem, een meer dan levensgrote verbeelding van een Friese stamboekkoe (1954).

In de stad staan meerdere beelden van oud-Leeuwarders als Mata Hari, Pieter Jelles Troelstra, J. Slauerhoff en Piet Paaltjens. De gemeente stemde in 2003 niet in met plaatsing van een beeld van schrijver Havank.[1] Er werd wel een bronzen gedenkplaat aangebracht op de zijgevel van de McDonald's die op de plek gebouwd is waar zijn geboortehuis aan de Wirdumerdijk heeft gestaan.

Tegelijk met de totstandkoming van de wijk Camminghaburen zijn er vanuit de Gemeente Leeuwarden verspreid over deze wijk kunstwerken geplaatst - in de periode van 1989 tot en met 1997. Een deel daarvan is gerealiseerd met steun van het Praktijkbureau Beeldende Kunstopdrachten van het toenmalige Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Tezamen vormen de in totaal elf kunstwerken een kunstroute.

Voor een volledig overzicht van de beschikbare afbeeldingen zie: Beelden in Leeuwarden op Wikimedia Commons.

Geplaatst Omschrijving Kunstenaar Straat Plaats Materiaal Afbeelding
onbekend Gevelsteen t Turks Hooft Kunstenaar onbekend Minnemastraat Leeuwarden steen
onbekend Gevelsteen Man met stier Kunstenaar onbekend Ossekop Leeuwarden steen
1616 Alliantiewapen "Tyara en Buygers" onbekend poortgebouw Uniastate Beers steen
1616 Wapen van de familie Meynsma onbekend poortgebouw Uniastate Beers steen
1682 Poort Sint Anthony Gasthuis Kunstenaar onbekend Nieuw Sint Anthonygasthuis, Schoenmakersperk Leeuwarden zandsteen Kunstenaar onbekend, 1682
1715[2] Fronton met Stedemaagd Nauta, Pieter Pieter Nauta Raadhuisplein, Stadhuis Leeuwarden zandsteen Pieter Nauta, 1715
1715[2] Vrede en Gerechtigheid Haven, Gerbrandus van der Gerbrandus van der Haven Raadhuisplein, Stadhuis Leeuwarden
1869 Prins Hendrik Molkenboer, Willem Willem Molkenboer Prins Hendrikstraat Leeuwarden
1875 Eeltje Halbertsma Molkenboer, Willem Willem Molkenboer Halbertsmaplein Grouw natuursteen Willem Molkenboer, 1875
1879 Joost Halbertsma Molkenboer, Willem Willem Molkenboer Halbertsmaplein Grouw natuursteen Willem Molkenboer, 1875
1880 Gedenksteen voor Willem Frederik van Nassau Molkenboer, Willem Willem Molkenboer Prinsentuin Leeuwarden marmer Willem Molkenboer, 1880
1904 Eeltsje Halbertsma Schröder, Johan Johan Schröder Parkstraat Grouw natuursteen
1904 Pelikanen Mendes da Costa, Joseph Joseph Mendes da Costa Utrecht, Tweebaksmarkt 48 Leeuwarden natuursteen Joseph Mendes da Costa, 1904
1904/1905 Hygieia Onbekend Hoek Voorstreek/Tuinen Leeuwarden steen
1906 Us Heit Hove, Bart van Bart van Hove, Willem Molkenboer Hofplein, bij Stadhouderlijk Hof Leeuwarden brons
1916 Monument Waling Dykstra Pander, Pier Pier Pander Noorderweg Leeuwarden graniet, brons
1923[3] Mercuriusfontein Bredow, Gustav Adolf Gustav Adolf Bredow Beursplein Leeuwarden brons en zandsteen Gustav Adolf Bredow, 1923
1923 Grafmonument voor L.Zandstra Visser, Tjipke Tjipke Visser Algemene (oude) begraafplaats, Spanjaardslaan Leeuwarden brons en natuursteen Tjipke Visser (1876-1955), 1923
1924 Het ontwaken Pander, Pier Pier Pander Pier Pandertempel, Prinsentuin Leeuwarden marmer Pier Pander, 1924
1928 Sint Antonius Jacobs, Eduard Eduard Jacobs St. Anthony Gasthuis, Pijlsteeg Leeuwarden natuursteen Eduard Jacobs, 1928
1933 Monument voor Pieter Jelles Troelstra Visser, Tjipke Tjipke Visser Langebuorren Stiens zandsteen en baksteen
1937 Sint Dominicus Etienne, Henk Henk Etienne Sint-Dominicuskerk, Harlingerstraat 26 Leeuwarden natuursteen Henk Etienne, 1937
1938 Ornament (Turende boer) Valk, Willem Willem Valk hoek Zaailand / Beursplein Leeuwarden natuursteen Willem Valk, 1938
1938 Christus Koning Harzing, Wim Wim Harzing Bonifatiusplein, bij Sint-Bonifatiuskerk Leeuwarden natuursteen
1940 Wapens Baanders-Kessler, Nina Nina Baanders-Kessler Beursbrug Leeuwarden natuursteen Nina Baanders-Kessler, 1940
1942 Ornamenten Visser, Tjipke Tjipke Visser Raadhuis van Idaarderadeel, Stationsweg 1 Grouw zandsteen Tjipke Visser, 1942
1945 Dankbaar Leeuwarden aan het Spoorwegpersoneel Baart sr., Andries Andries Baart sr. Stationsplein, Stationsweg Leeuwarden marmer A. Baart sr., 1945
1946 Van Eysingabank Baart sr., Andries Andries Baart sr. Noorderplantage Leeuwarden zandsteen, baksteen en hout A. Baart sr., 1946
1946 Gezinsleven Visser, Tjipke Tjipke Visser Gemeentehuis Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2 Leeuwarden hardsteen Tjipke Visser, 1946
1946 Monument voor Sybrand Marinus van Haersma Buma Duintjer, Marius Marius Duintjer Familiebegraafplaats Buma Weidum steen
1947 Verzetsmonument Goodijk, Arjen Arjen Goodijk Stationweg Grouw natuursteen A. Goodijk, 1947
1947 Reliëf G.B.L. Baanders-Kessler, Nina Nina Baanders-Kessler Hoeksterpoort, Groningerstraatweg 2 (hoek Bleeklaan) Leeuwarden natuursteen Reliëf GBL
1953 Jan Jansz. Starter Hettema, Auke Auke Hettema Kelders 8 Leeuwarden brons Auke Hettema, 1953
1954 Us Mem Adema, Gerhardus Jan Gerhardus Jan Adema Harlingersingel/Harlingerstraatweg/Spanjaardslaan (rotonde)[4] Leeuwarden brons
1955 Oorlogsmonument
Wol forbûke net forslein
Hettema, Auke Auke Hettema Prinsentuin Leeuwarden brons
1955 Monument voor André de Vries Valk, Willem Willem Valk Bisschopsrak / Schenkenschans Leeuwarden terracotta, baksteen Monument voor André de Vries
1955 Theo van Welderen Rengers Krop, Hildo Hildo Krop Westerplantage Leeuwarden brons
1956[5] Ornamenten Smith, Anno Anno Smith Tweebaksmarkt, PTT-telefoonkantoor Leeuwarden geglazuurd terracotta Anno Smith, 1958
1956[5] Ornament Valk, Willem Willem Valk Tweebaksmarkt, PTT-telefoonkantoor Leeuwarden zandsteen Willem Valk, 1958
1958 Schipper Wielen, Ybe van der Ybe van der Wielen Schieringerweg 13 Leeuwarden roodkoper Ybe van der Wielen, 1958
1959 Jong leven Wielen, Ybe van der Ybe van der Wielen Vuurdoornstraat Leeuwarden keramiek
1959 Symbool Fryske Akademy met Friese wapenschilden Fokma, Chris Chris Fokma Groeneweg/Doelestraat Leeuwarden brons
1960 Ornament met bloemen Smith, Anno Anno Smith Hoek Baljéestraat / Stationsweg Leeuwarden keramiek Ornament met bloemen (Leeuwarden)
1960 Don Quichote Popma, Jentsje Jentsje Popma Provinciehuis Friesland en Lienwardstaete,Kanaalsstraat 15 Leeuwarden glas Don Quichote
1962 Pieter Jelles Troelstra Krop, Hildo Hildo Krop Oldehoofsterkerkhof Leeuwarden brons
1962 Opstanding Onkenhout, Nico Nico Onkenhout Opstandingskerk, Achter de Hoven 272 Leeuwarden ivory cream marmer Nico Onkenhout, 1962
1962 Brievenbus Fokma, Chris Chris Fokma Kleine Hoogstraat 8 Leeuwarden keramiek en glas Chris Fokma, 1962
1963 Paardebloem (Hynsteblom) Popma, Jentsje Jentsje Popma Potmargewal Leeuwarden beton Paardenbloem, Hynsteblom
1964 Faunus Joosten, Egbert Egbert Joosten Piter Jelles Scholengemeenschap, Elzenstraat 5 Leeuwarden brons Egbert Joosten, 1965
1964 Bloem Fokma, Chris Chris Fokma OBS De Jint, Plataanstrjitte 2 Stiens koper Chris Fokma, 1964
1964 Vogel Fokma, Chris Chris Fokma Europaplein Leeuwarden r.v.s. met een laagje koper(de vogel), natuursteen (de opbouw en fontein) De fontein is een schenking van de Coöperatieve Zuivelbank ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van die bank. De fontein symboliseert de verbondenheid van de bank met de Friese samenleving. De opbouw en fontein zijn ontworpen door ir. J.F. Wierda. Na een grondige renovatie van het Europaplein werd de fontein weer teruggeplaatst op een verhoging te midden van het verkeersplein.
1965 Bijenkorf Valk, Willem Willem Valk Westerplantage Leeuwarden brons
1965 Jongen met vogeltje Everdingen, Maria van Maria van Everdingen Rengerspark Leeuwarden brons Maria van Everdingen, 1965
1965 Monument voor de mens Meij, Jaap van der Jaap van der Meij Verpleeghuis en verzorgingshuis Palet, Tjotterstraat 16 Leeuwarden beton Jaap van der Meij,1965
1965[6] Monumentale toegangsdeuren Vries, Wladimir de Wladimir de Vries Ljipstrjitte, gemeentehuis Stiens brons Wladimir de Vries, 1965
1966 Elfstedenrijder Hettema, Auke Auke Hettema Fryslânplein, bij Elfstedenhal Leeuwarden brons Voor dit beeld heeft Reinier Paping, de winnaar van de legendarische Elfstedentocht van 1963 model gestaan. Op de sokkel staan de namen van alle winnaars. Het beeld is een schenking van de CCF. Het werd in 2015 verplaatst naar het plein voor de nieuwe Elfstedenhal.
1966 De barmhartige Samaritaan Bij, Jan Frearks van der Jan Frearks van der Bij Stichting Renn4 Knoopcollege (voormalige Willem de Zwijgerschool), J.H. Knoopstraat 3 Leeuwarden keramiek De barmhartige Samaritaan (Leeuwarden)
1966 Samenspel Berg-Been, Teus van den Teus van den Berg-Been Verpleeghuis en verzorgingshuis Palet, Tjotterstraat 16 Leeuwarden brons Teus van der Berg Been, 1966
1966 Zonder titel Visser, Tseard Tseard Visser Rioolzuiveringsinstallatie Wetterskip Fryslân, Greunsweg 78 Leeuwarden gelast en gesmeed messing Tseard (Tjeerd) Visser, 1966
1966 Dier en mens Visser, Tseard Tseard Visser Heliconweg 53 Leeuwarden gelast en gesmeed messing Dier en mens
1966 Zonder titel Visser, Tseard Tseard Visser Dr. Zamenhofpark Leeuwarden Tseard (Tjeerd) Visser, 1966
1966 Meisje uit druppel tevoorschijn springend Everdingen, Maria van Maria van Everdingen Izore Centrum Infectieziekten Friesland, Jelsumerstraat 6 Leeuwarden brons Meisje uit druppel tevoorschijn springend
1967 Fisken Fokma, Chris Chris Fokma Jongema 6, bij OBS De Twa Fisken Grouw keramiek Chris Fokma, 1967
1967 Adelbert Kampen, David van David van Kampen Egelantierstraat Leeuwarden beton David van Kampen, 1967
1967 Zonder titel Kampen, David van David van Kampen Christelijk Praktijkonderwijs Comenius Robert Kochstraat 6 Leeuwarden r.v.s., messing David van Kampen, 1968
1969 Het Gevleugelde Denken Wielen, Ybe van der Ybe van der Wielen Boterhoek Leeuwarden brons
1969 Herdenkingsteken voor Hanso Schotanus à Steringa Idzerda Abma, Harmen Harmen Abma Sânpaed Weidum Roestvast staal Harmen Abma, 1969
1970 Afke's Tiental Boschma-Berkhout, Suze Suze Boschma-Berkhout Nieuwe Leeuwarderweg4, Warga brons Afke's tiental
1970 Het Anker Popma, Jentsje Jentsje Popma OSG Piter Jelles, Archipelweg Leeuwarden keramiek Jentsje Popma, 1970
1970 Amicitia Fokma, Chris Chris Fokma Amicitiagebouw,Nieuweweg Leeuwarden koper Chris Fokma, 1970
1971 Kinderen bouwen voort Everdingen, Maria van Maria van Everdingen Parkje bij voormalige Diaconessenhuis, Noordersingel Leeuwarden brons, marmer Maria van Everdingen, 1971
1972 Zonder titel Popma, Jentsje Jentsje Popma U.W.V.,Tesselschadestraat 5 Leeuwarden beton Jentsje Popma, 1972
1972 De Starter Meij, Jaap van der Jaap van der Meij U.W.V.,Tesselschadestraat 5 Leeuwarden aluminiumbeton Jaap van der Meij, 1972
1972 Zonder titel Abma, Harmen Harmen Abma De Anjen / Dammelaan (wijk Bilgaard) Leeuwarden roestvrij staal Harmen Abma, 1972
1973 Zonder titel Abma, Harmen Harmen Abma Belastingdienst, J. Catsplein 3 Leeuwarden roestvrij staal Harmen Abma, 1973
1973 Zonder titel Abma, Harmen Harmen Abma Belastingdienst, J. Catsplein 3 Leeuwarden roestvrij staal Harmen Abma, 1973
1973 Zetel der Rijksbelastingen Kocken, Hein Hein Kocken Tesselschadestraat Leeuwarden gelast en gesmeed messing Hein Kocken, 1973
1973 De Boom Heide, Herman van der Herman van der Heide Anne Vondelingweg, afslag Grovestins Leeuwarden staal Herman van der Heide, 1973
1973 De schelp Kocken, Hein Hein Kocken Nijlânsdyk/Antillenstraat Leeuwarden brons
1973 Vlucht Kocken, Hein Hein Kocken De Jokse (wijk Bilgaard) Leeuwarden gelast en gesmeed messing Hein Kocken, 1973
1973 Telraam Zee, Jan van der Jan van der Zee Prins Mauritsschool, Brandemeer 3 (wijk Bilgaard) Leeuwarden acrylaat Jan van der Zee, 1973
1973 Zonder titel (Groeiproces) Willemsma, Ids Ids Willemsma Larixstraat/Abeelstraat Leeuwarden cortenstaal
1973 Betonkronkel of blauwe golf Mulder, Beb Beb Mulder Wollegaast Leeuwarden beton Beb Mulder, 1973
1974 Muurreliëfs Fastenhout, Geert van Geert van Fastenhout SSG Piter Jelles Aldlân, Dr. Jacob Botkeweg 3 Leeuwarden beton Geert van Fastenhout, 1974
1975[7] Lejzer Zamenhof Blanksma, D. D. Blanksma Dr. Zamenhofpark, Pasteurweg Leeuwarden brons D. Blanksma, 1975
1975 Spelende kinderen Burgers-Gerritsen, Wilma Wilma Burgers-Gerritsen Wite Mar (Wijk Zuiderburen) Leeuwarden brons Wilma Burgers-Gerritsen, 1965
1975 Schrijvende Hand Röling, Marte Marte Röling ING, Tesselschadestraat 1 Leeuwarden kunststof,neon
1975 Vogel drieluik Vries, Johan de Johan de Vries hoek Douwe Kalmaleane / Pieter Sipmawei Leeuwarden staal Johan de Vries, 1975
1975 Wandplastieken Stralen, Murk van Murk van Stralen Openbare basisschool voor speciaal onderwijs De Trilker, Verdistraat 4 Leeuwarden keramiek Murk van Stralen, 1975
1975 Monument voor Arjen Sevenster Hakse, Jerre Jerre Hakse Uniawei Stiens staal Jerre Hakse, 1975
1976 Mata Hari Boschma-Berkhout, Suze Suze Boschma-Berkhout Over de Kelders Leeuwarden brons
1976 Zonder titel (Drie zwevende figuren) Kampen, David van David van Kampen ARBO unie gebouw, Jellingastraat 1 Leeuwarden brons David van Kampen, 1976
1976 Sûnder Titel (Fûgelachtig) Willemsma, Ids Ids Willemsma Leijester Hegedyk Oude Leije staal Ids Willemsma, 1976
1977 Wakende ganzen Kocken, Hein Hein Kocken Holstmeerweg Leeuwarden brons Hein Kocken, 1977
1978 De leerling Boschma-Berkhout, Suze Suze Boschma-Berkhout Bustumerdyk 4, bij OSG Sevenwolden Grouw brons Suze Boschma-Berkhout, 1978
1979 Handeklappende veekooplui Kampen, David van David van Kampen Sophialaan voor de ingang van de AEGON toren Leeuwarden hardsteen
1979 Slak Graaf, Joggem de Joggem de Graaf plantsoen Pieter Sipmamei, Westeinde Leeuwarden beton Joggem de Graaf, 1979
1979 De opgeande reeks 1 Willemsma, Ids Ids Willemsma Waling Dijkstrapark Stiens cortenstaal Ids Willemsma, 1979
1979 De opgeande reeks 2 Willemsma, Ids Ids Willemsma Waling Dijkstrapark Stiens cortenstaal Ids Willemsma, 1979
1980[8] De Karnster Bakker, Jits Jits Bakker Wagenplein, bij de Waag Leeuwarden brons
1980 Open Deuren Hellegers, Guus Guus Hellegers Blokhuispoort aan de oostkant. Leeuwarden cortenstaal Open deuren, Leeuwarden
1981 Het Friese Paard Hettema, Auke Auke Hettema Nieuwestad Leeuwarden brons
1981 Anne Vondeling Popma, Jentsje Jentsje Popma Nieuwestad/Kleine Kerkstraat Leeuwarden brons
1981 De Koerierster of Vrouw op voedseltocht Bot, Tineke Tineke Bot Noorderplantage Leeuwarden brons
1981 De Skelp Boelstra, Doede Doede Boelstra Nijepoarte Stiens beton Doede Boelstra, 1981
1981 It each fan Stiens Willemsma, Ids Ids Willemsma Lege Herewei / Brédyk Stiens staal Ids Willemsma, 1981
1982 Tuinder Kampen, David van David van Kampen Bij brug, Wirdumervaart Huizum-Dorp steen: natuursteen
1982 Centrumbeeld Rusman, Henk Henk Rusman HCL, Groeneweg 1 Leeuwarden Belgisch hardsteen Henk Rusman, 1982
1983 De Frisiaan of Voetballertje Boschma-Berkhout, Suze Suze Boschma-Berkhout Nieuwestad/Schavernek[9] Leeuwarden brons
1983 Zonder titel (Watersculptuur) Kuypers, Anke Anke Kuypers Liander, Grovestins / Melkemastate Leeuwarden beton Anke Kuypers, 1983
1983 Gedenkteken Wiardastate Wiarda, Tio Tio Wiarda Buorren Goutum marmer Gedenkteken Wiardastate
1984 Drie beeldengroepen Haring, Annet Annet Haring Harlingertrekweg (de beelden zijn weggehaald) Leeuwarden brons Annet Haring, 1984
1984 Drie sculpturen Kocken, Hein Hein Kocken plantsoen Douwe Kalmaleane, Westeinde Leeuwarden gesmeed en gelast messing Hein Kocken, 1984
1984 Zonder titel Willemsma, Ids Ids Willemsma Omrop Fryslân, Zuiderkruisweg 2 Leeuwarden cortenstaal Zonder titel (Omrop Fryslan)
1985 Zonder titel Meinen, Bert Bert Meinen Tesselschadestraat Leeuwarden r.v.s. Bert Meinen, 1985
1985 Kruisbeeld Vries, Jan Murk de Jan Murk de Vries N.H. Martinus Kerk Wirdum hout Kruisbeeld (Wirdum)
1985 Húnser Murd Boer, Judith Judith Boer Centrum Huins Chamotteklei Judith Boer, 1985
1986 Piet Paaltjens Popma, Jentsje Jentsje Popma Noorderplantage Leeuwarden brons
1986 Paal Willemsma, Ids Ids Willemsma Pieter Stuyvesantweg Leeuwarden staal
1986 De Indiaan Woudwijk, Anne Anne Woudwijk Obrechtstraat 32 Leeuwarden Belgisch hardsteen Anne Woudwijk, 1986
1986 De leugenbank Krabbendam, Karianne Karianne Krabbendam Suderkade, Grouw brons Karianne Krabbendam, 1986
1986 Zonder titel Rusman, Henk Henk Rusman It Leechje, Hempens staal Zonder titel (Hempens-Teerns)
1987 In de zon Krabbendam, Karianne Karianne Krabbendam Yn 'e lijte Grouw hardsteen Karianne Krabbendam, 1987
1987 Ús hounen (in 2020 is de stabij gestolen) Bosch, Gerda van der Gerda van der Bosch Rengerslaan Leeuwarden brons
1987 Joods monument Renssen, Kees van Kees van Renssen A.S. Levissonstraat 40 Leeuwarden keramiek
1987 Kooi Willemsma, Ids Ids Willemsma Tweebaksmarkt/Oude Oosterstraat Leeuwarden staal Ids Willemsma, 1987
1987 De Horizon Slagman, Pieter Pieter Slagman SG Piter Jelles Montessori, Douwe Kalmaleane 2 Leeuwarden staal P. Slagboom, 1987
1987 Tenttoren Rogge, Cornelius Cornelius Rogge Achter M.C.L.,Borneostraat Leeuwarden r.v.s. en kunststof Tenttoren
1987 Groeivormen Slegers, Piet Piet Slegers Hogeschool Van Hall Larenstein, Agora 1 Leeuwarden r.v.s. Piet Slegers, 1987
1988 Drie zeilers Krabbendam, Karianne Karianne Krabbendam Meersweg Grouw brons Karianne Krabbendam, 1988
1988 Monument voor Betje en Roosje Cohen Krabbendam, Karianne Karianne Krabbendam Hoek Willemskade / Zuiderplein Leeuwarden brons Karianne Krabbendam, 1988
1988 Opstijgende lucht Ram, Frans Frans Ram P.J Troelstraweg Leeuwarden marmer, r.v.s. Opstijgende lucht, Leeuwarden
1989 Porta Futura Horst, Jozef van der Jozef van der Horst Hermanastins Leeuwarden steen: graniet (zuilen);
rvs (kapitelen)
Jozef van der Horst, 1989
1989 Dag en nacht beeld Willemsma, Ids Ids Willemsma NUON, Grovestins / Melkemastate, Wijk Camminghaburen Leeuwarden staal en neon Ids Willemsma, 1989
1989 Vredeman de Vriespoort Koöperatieve Architectenwerkplaats Groningen Bijerstraat bij ingang voormalige St. Antonie Gasthuis Leeuwarden gestuukt baksteen en staal Koöperatieve Architectenwerkplaats Groningen, 1989
1989 Zonder titel Mark, Arno van der Arno van der Mark AEGON, Langemarktstraat 12 Leeuwarden beton, marmer, glas Arno van der Mark, 1989
1989 Zonder titel Maaskant, Jan Jan Maaskant Stationsweg Leeuwarden staal Zonder titel (Hekwerk)
1989 Blauwe walvis Werklozenproject De Opstap Plantsoen Antillenweg Leeuwarden beton Werklozenproject De Opstap, 1989
1990 Toegangshek Willemsma, Ids Ids Willemsma Leijester Hegedyk 25 Oude Leije staal Ids Willemsma, 1990
1990 Bootje Hooghiemstra, Tjibbe Tjibbe Hooghiemstra Ouddeelstraat 9 Leeuwarden lood, glas, graniet Tjibbe Hooghiemstra, 1990
1990 Oost ingang Prinsentuin Hamersma, Gerlof Gerlof Hamersma Prinsentuin Leeuwarden gestuukt metselwerk, metaal Gerlof Hamersma, 1990
1990 Zonder titel Meeuwen, Hans van Hans van Meeuwen Camminghaburg/Anne Vondelingweg Leeuwarden rvs Hans van Meeuwen, 1990
1990 Aquaboot Katase, Kazuo Kazuo Katase Camminghaburg/Osingastate Leeuwarden gietijzer Kazuo Katase, 1990
1990 Möbiusring Dam, Matthijs van Matthijs van Dam en Peter Jansen Okkingastate Leeuwarden staal Van Dam & Jansen, 1990
1990 Toren Vier Evangelisten, De De Vier Evangelisten Vredeman de Vriesstraat/Jacob van Aakenstraat Leeuwarden baksteen
1991 De Golf Litjens, Cor Cor Litjens Postbank, Tesselschadestraat Leeuwarden Brons
1991 De baanveger Krabbendam, Karianne Karianne Krabbendam Hoofdstraat, Grouw brons Karianne Krabbendam, 1991
1991 De Kùper Krabbendam, Karianne Karianne Krabbendam Halbertsmaplein, Grouw brons Karianne Krabbendam, 1991
1991 Schaal Hooghiemstra, Tjibbe Tjibbe Hooghiemstra Dorphuis De Golle, Swichumerdyk 1 Wirdum ijzer en glas Schaal (Wirdum)
1991 Drie pijlen Vester, Ko Ko Vester Woonzorgcentrum Erasmus, Hempenserweg 29 Leeuwarden metaal en graniet Ko (Jacobus) Vester, 1991
1991 Totem Vester, Ko Ko Vester Appartementencomplex De Parade, Trosdravik 2 Leeuwarden hardsteen Ko Vester, 1991
1992 Jan Jacob Slauerhoff Geest, Ben van der Ben van der Geest Nieuwestad 57-59 Leeuwarden brons
1992 Zonder titel Vries, Auke de Auke de Vries Rengerslaan Leeuwarden staal
1992 Zonder titel Willemsma, Ids Ids Willemsma Archipelweg/Insulindestraat (rotonde) Leeuwarden staal
1992 Zonder titel Jan Kuipers Jan Kuipers Fryske Akademy, Doelestraat 8 Leeuwarden metaal Jan Kuipers, 1992
1992 Jirnsumer kat Pool, Aagje Aagje Pool Rijksweg Irnsum brons Jirnsumer kat
1992 De Triangel Toering, Aagg Aagg Toering Fjildwei Jorwerd staal Aagg Toering, 1992
1992 Gevelsteen De Bolle Kunstenaar onbekend Bollemanssteeg Leeuwarden steen
1993 l'Automne Schabracq, Alexander Alexander Schabracq & Tom Postma voor zwembad De Blauwe Golf, Jelsumerstraat Leeuwarden brons, roestvrij staal en keramiek Schabracq & Postma, 1993
1993 De deadenwacht Tuink, G.J. G.J. Tuink Rengerspark Leeuwarden brons G.J. Tuink, 1993
1993 Amphibean Ovoids Eikelenboom, Alfred Alfred Eikelenboom Roptastate/Camminghaburg Leeuwarden gietijzer Alfred Eikelenboom, 1993
1993 Plaquette Aquaduct Doevendans, Cobi Cobi Doevendans Aquaduct Grouw beton Cobi Doevendans, 1993
1993 Het Geheimpje Kiewiet, Bert Bert Kiewiet Woonzorgcentrum Erasmus, Hempenserweg 29 Leeuwarden brons Bert Kiewiet, 1993
1994 De Baarder Kat Dijkstra, Atze Atze Dijkstra Dekemawei Baard brons Atze Dijkstra, 1994
1994 Jirnsummer katten ûnder dak Wal, Zweitse van der Zweitse van der Wal Rijksweg Irnsum staal Zweitse van der Wal, 1994
1994 Zonder titel Doevendans, Cobi Cobi Doevendans Zuidersingel, wand Rijkswaterstaat Leeuwarden keramiek
1994 Huisje Pavert, Jan van de Jan van de Pavert Grovestins/Anne Vondelingweg Leeuwarden beton Jan van de Pavert, 1994
1994 Zonder titel Abma, Harmen Harmen Abma Sportcomplex "It Gryn", Ieleane 1 Stiens Trespa G2 (staal) Harmen Abma, 1994
1994 Zonder titel Lampe, Henk Henk Lampe Voor het clublokaal van voetbalclub "De Stipe", Ieleane 1 Stiens beton Henk Lampe, 1994
1995 De bok, it gouden aai en de sân ravens Groenewoud/Buij Turfmarkt 11 Leeuwarden brons, bladgoud Groenewoud & Buij, 1995
1995 Famke mei fûgel Veen, Oene van der Oene van der Veen Plantsoen Emmakade NZ Leeuwarden hout Oene van der Veen, 1995
1995 Luisterpost Fokma, Chris Chris Fokma Stadskantoor Leeuwarden r.v.s. Chris Fokma, 1995
1995 Zonder titel Kop, David van de David van de Kop Ressort Parket (Gerechtsgebouw), Wilhelminaplein 1 Leeuwarden gesmeed messing David van de Kop, 1995
1996 Zonder titel Blaauw, Gjalt Gjalt Blaauw Oedsmawei, Grouw plaatstaal en hardsteen Zonder titel (Grou)
1996 Zig Zag Siepman van den Berg, Eja Eja Siepman van den Berg Prinsentuin Leeuwarden brons
1996 Zonder titel (Gevelplaat) Nypels, Rob Rob Nypels Turfmarkt 11 Leeuwarden hardsteen met gekleurde vlakken, bladgoud Rob Nypels, 1996
1996 Havank Geest, Ben van der Ben van der Geest Wirdumerdijk 39 Leeuwarden brons Ben van der Geest, 1996
1996 Vrijheidsmonument Bicornis Buij, Tilly Tilly Buij Lycklamastins Leeuwarden steen: beton (schelp);
metaal (traliën); brons (bazuin)
Tilly Buij, 1996
1996 Zonder titel Janselijn, Han Han Janselijn Rozemastate Leeuwarden staal Han Janselijn, 1996
1996 Fontein met tractorband Geelen, Guido Guido Geelen Voor zorgcentrum Nieuw Mellens, Borniastraat 32 Leeuwarden brons Zonder titel (Nieuw Mellens)
1996 Daglichtobject Roebers, Hanshan Hanshan Roebers Cultureel Centrum De Skalm, P. Jurjenstrjitte Stiens metaal,kunststof Hanshan Roebers, 1996
1996 Grafmonument voor Bouwe de Vries Willemsma, Ids Ids Willemsma Kerkhof Sint-Vituskerk Stiens staal Ids Willemsma, 1996
1996 Grafmonument voor Johan Wielsma Willemsma, Ids Ids Willemsma Kerkhof Sint-Vituskerk Stiens staal Grafmonument voor Johan Wielsma (Stiens)
1997 Verwachting Krabbendam, Karianne Karianne Krabbendam Henri Dunantweg 2, MCL Leeuwarden Belgisch hardsteen Liggende vrouw
1997 Johannes 10:28 Boersma, Douwe Douwe Boersma Adventkerk, Dokkumertrekweg 41 Leeuwarden cortenstaal,r.v.s. en keien Douwe Boersma, 1997
1997 De Naald Wint, Rudi van de Rudi van de Wint Uilenburgstate Leeuwarden cortenstaal Rudi van de Wint, 1997
1997 De vier richtingen Roebers, Hanshan Hanshan Roebers Multifunctioneel Centrum Heechterp, Egelantierstraat Leeuwarden hout, kunststof Hanshan Roebers, 1997
1997 Aarde,water,vuur en lucht Goldenbeld, Marco Marco Goldenbeld Hoek Krijn van de Helmstraat / Fam. v.d. Weijstraat, Vrijheidswijk Leeuwarden staal Marco Goldenbeld, 1996
1997 De Elstedenschaatser Sinnema, Douwe Douwe Sinnema De Streek Oude Leije plaatstaal Douwe Sinnema, 1998
1998 Luchtspiegeling (Uniastate) Mulder, Beb Beb Mulder Stinzepaad Beers cortenstaal
1998 Circusolifantje Woudwijk, Anne Anne Woudwijk Douwemastrjitte Irnsum hardsteen Anne Woudwijk, 1998
1998 De pet van Slauerhoff Bildt, Douwe de Douwe de Bildt Sluytermanwei 25, pastoriehek Jorwerd brons Douwe de Bildt, 1998
1998 Vogel(s) Marck, K.W. K.W. Marck Keramiekmuseum Het Princessehof, Grote Kerkstraat 11 Leeuwarden keramiek Naar M.C.Escher
1998 Monument t.h.a. de oprichting van het Friesch Rundvee en Paarden Stamboek Hettema, Henk Henk Hettema De Trije Romers Roordahuizum staal Monument t.h.a. de oprichting van het Friesch Rundvee en Paarden Stamboek
1998 Pilaarvrouw Krabbendam, Karianne Karianne Krabbendam Henri Dunantweg 2, MCL Leeuwarden Belgisch hardsteen Karianne Krabbendam, 1998
1999 De Kobbe Visser, P. P. Visser Dorpshuis De Weeme, De Bult 11 Lekkum brons De kobbe
1999 Gekantelde sluisdeuren Rusman, Henk Henk Rusman Harlingerstraatweg 113, Wetterskip Fryslân Leeuwarden cortenstaal Henk Rusman, 1999
1999 Amordei Groenewoud/Buij Amelandshof, bij Bonifatiuskerk Leeuwarden gecoat rvs, beton (sokkel) Buij & Groenewoud, 1999
1999 Amorproximi Groenewoud/Buij Amelandshof, bij Bonifatiuskerk Leeuwarden gecoat rvs, beton (sokkel)
1999 Vliegende ganzen Jouta, Hans Hans Jouta Brédyk 11 Stiens brons Hans Jouta, 1999
2000 Grafmonument Willem Poelstra Jouta, Hans Hans Jouta begraafplaats Hijum brons Hans Jouta, 2000
2000 Urban Constellation Groenewoud/Buij Stationsweg, hal Station Leeuwarden Leeuwarden keramiek Groenewoud & Buij, 2000
2001 Tijdkijkers Blok, Maree Maree Blok/Bas Lugthart Hoeksterend op het dak van de parkeergarage Leeuwarden r.v.s. Blok & Lugthart, 2001
2001 Skûtsje It Doarp Grou Krabbendam, Karianne Karianne Krabbendam Hellingshaven Grouw brons Karianne Krabbendam, 2001
2001 De Koorddanser Toorn, Joost van den Joost van den Toorn Rotonde Brédyk Goutum o.a. aluminium en kunststof De koorddanser
2001 Campus Stellae Groenewoud/Buij Sint Jacobsstraat Leeuwarden gietijzer Groenewoud & Buij, 2001
2001 Zonder titel Willemsma, Ids Ids Willemsma Aak 1 Stiens r.v.s. Ids Willemsma, 2001
2002 Lama Lamers, Herman Herman Lamers Tesselschadestraat, bij CJIB Leeuwarden brons
2002 Monument voor W.C.de Groot Baas, Walter Walter Baas W.C.de Grootplantsoen, Hollanderwijk Leeuwarden baksteen Walter Baas, 2002
2002 Schaduw / Shadow Groenewoud/Buij Havankpark Leeuwarden aluminiumcement Groenewoud & Buij, 2002
2002 Gedenksteen Kneppelfreed Zaailand/ Ruiterskwartier Leeuwarden steen
2002 Oermoeder Hemert, Evert van Evert van Hemert Henri Dunantweg 2, MCL Leeuwarden brons Evert van Hemert, 2002
2003 Omsk Braaksma, Machiel Machiel Braaksma Nieuwestad (voor het Stadskantoor) Leeuwarden staal en gietijzer Machiel Braaksma, 2003
2003 Pompeblêden Boer, Henk de Henk de Boer Slauerhoffweg Leeuwarden aluminium Henk de Boer, 2003
2003 Duin, Eiland, Fort, Golf Kort, Paul de Paul de Kort Aan de oevers van een waterpartij aan de Rijd, Zuiderburen Leeuwarden beton Duin, eiland, fort, golf
2003 Zonder titel Lixenberg, Cyril Cyril Lixenberg Hidalgoweg 5, Omrin Leeuwarden cortenstaal Zonder titel (Omrin)
2003 De Foardrager Roelofsen, Hanneke Hanneke Roelofsen Sluytermanwei Jorwerd brons Hanneke Roelofsen, 2003
2004 Transluceo Weyer, Tine van de Tine van de Weyer Potmarge Leeuwarden koper, staal Tine van de Weyer, 2004
2004 Kennen-Kunnen Ruygrok, Marc Marc Ruygrok Wilaarderburen 1, ROC De Friese Poort Leeuwarden metaal Marc Ruygrok, 2004
2004 Perpetuum Mobile Schetsberg, Ingeborg Ingeborg Schetsberg Julianalaan, schoolplein Friesland College Leeuwarden cortenstaal
2004 I Want To Tell You All The Things, I Haven't Told You Before Hunneman, Hendrik Jan Hendrik Jan Hunneman Henri Dunantweg 2, MCL Leeuwarden beton I Want To Tell You All The Things, I Haven't Told You Before
2004 Meetbaar water Ros, Jan Jan Ros Berlikumermarkt, in de gracht Leeuwarden diverse materialen waaronder beton, r.v.s. en keramische tegels Jan Ros, 2004
2004 De Helling Rusman, Henk Henk Rusman De Helling Stiens staal
2004 zonder titel Roelofsen, Hanneke Hanneke Roelofsen Bornialeane 6, bij Verzorgingshuis Nij Dekamastate Weidum geëmailleerd koper Hanneke Roelofsen, 2004
2005 Sprankelplek Spanbroek, Jos Jos Spanbroek Egelantierstraat Leeuwarden RVS
2005 Excelsiorbank Roelofsen, Hanneke Hanneke Roelofsen en Denis Markic Aan de Dokkumer Ee bij de wijk Oldegalileën Leeuwarden baksteen, keramiek Hanneke Roelofsen en Denis Markic, 2005
2005 Na de merke Visser, Joop Joop Visser Froonackerdyk Oosterlittens cortenstaal en rvs Dorpsbevolking Easterlittens, 2005
2006 Scheppend Graaf, Jan Pieter de Jan Pieter de Graaf bij ijsbaan Britsum graniet, beton en staal Jan Pieter de Graaf, 2006
2006 Speltsje Oost, Albert Albert Oost Suringarpad Leeuwarden cortenstaal en koper Albert Oost, 2006
2006 De bloem van Aldlân Leerlingen van het Friesland College Stinzenflora/Maagdenpalm, in vijver Leeuwarden aluminium De bloem van Aldlân
2006 Ovonde Inia, Bertus Bertus Inia Brêdyk Stiens cortènstaal
2007 Obelisk Bennekum, Henk van Henk van Bennekum Archipelweg/Coopmanstraat/Egelantierstraat (rotonde) Leeuwarden staal
2007 Schrijverswijk Veldstra, Minne Minne Veldstra Wijk Westeinde Leeuwarden hout Minne Veldstra, 2007
2007 Totempaal Veen, Oene van der Oene van der Veen Bij buurthuis De Kobbekooi in wijk De Wielenpolle Leeuwarden hout Totempaal
2007 Zonder titel (staand naakt) Hemert, Evert van Evert van Hemert Henri Dunantweg 2, MCL Leeuwarden brons Evert van Hemert, 2007
2007 Aukje Hemert, Evert van Evert van Hemert Aan de Bonkevaart, wijk Blitsaerd Leeuwarden cortenstaal en brons Evert van Hemert, 2007
2007 Hoarnen en tsjillen Smink, Marcel Marcel Smink Langesân (Wijk Zuiderburen) Leeuwarden gemoffeld staal Hoarnen en tsillen
2008 Wifithor Mes, Hans Hans Mes Achter de Hoven 23, Academie voor popcultuur Leeuwarden cortenstaal en neon Hans Mes, 2008
2008 Weltanschauer Hörl, Ottmar Ottmar Hörl Montesori College Piter Jelles, Douwe Kalmaleane 2 Leeuwarden onbekend Ottmar Hörl, 2008
2009 Het soldaatje Sinnema, Hans Hans Sinnema Nij Barrahûs, Kempenaersreed, buurtschap Barrahûs (Het origineel (1875) staat binnen bij de ingang van het Historisch Centrum Leeuwarden) Wirdum keramiek (niet zeker) op granieten sokkel Het soldaatje
2009 Oldenammenbeamskip Terpstra, Gerrit Gerrit Terpstra Noorderbegraafplaats, Schapendijkje 4 Leeuwarden cortenstaal, gegalvaniseerd staal Gerrit Terpstra, 2009
2009 Hekwerk Terpstra, Gerrit Gerrit Terpstra Noorderbegraafplaats, Schapendijkje 4 Leeuwarden cortenstaal Gerrit Terpstra, 2009
2009 Atsje Hemert, Evert van Evert van Hemert M.C.L. Henri Dunantweg 2 Leeuwarden brons Evert van Hemert, 2009
2009 Flow Winkelman, Ludo Ludo Winkelman Anne Wadmanwei 11 Leeuwarden brons
2010 Paradijsvogel Stucki, Alfred Alfred Stucki Nijlânsdijk, achter de Soestdijkflat Leeuwarden beton en keramische tegels Alfred Stucki, 2010
2010 De Hoop de Smit, Bram Bram de Smit M.C.L. Henri Dunantweg 2 Leeuwarden cortenstaal Bram de Smit, 2010
2011 De Brugwijzers Hulsebos, Jan Jan Hulsebos Martenawei Cornjum staal en koperplaat
2011 Uitdaging en balans Rusman, Henk Henk Rusman Fahrenheitweg Leeuwarden cortenstaal en roestvast staal Henk Rusman, 2011
2011 Kijk in de Wijk Wilde, Ger de Ger de Wilde Noord en Zuid Vliet Leeuwarden Hout, zink, kunststof Ger de Wilde, 2011
2011 Vischmarktpijp Ekkers, Ineke Ineke Ekkers Vismarktpijp (Voorstreek/Wortelhaven) Leeuwarden gietijzer Ineke Ekkers, 2011
2011 Ode aan het riet Pulles, Hans Hans Pulles Provinciehuis Fryslân, Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden staal Hans Pulles, 2011
2011 Hekwerk Terpstra, Gerrit Gerrit Terpstra Huizumer Begraafplaats, Huizum Dorp 64 Leeuwarden staal Gerrit Terpsta, 2011
2011 Zitblokken met mozaïeken Bergsma, Willy Willy Bergsma Speeltuin aan de Fam.van der Weijstraat, Vrijheidswijk Leeuwarden beton en keramiek Willy Bergsma, 2011
2012 Kunst op de terp Hamersma, Gerlof Gerlof Hamersma en Bert de Jong Suderbuorren Hempens polyester Kunst op terp
2012 Rode paraplu Vries, Xandra de Xandra de Vries en Walter Baas Julianapark, Huizum-West Leeuwarden staal Xandra de Vries en Walter Baas, 2012
2012 Circuit Klomberg, Diederik Diederik Klomberg C.J.I.B. Wester State, Tesselschadestraat Leeuwarden Diederik Klomberg, 2012
2012 De Voorrangskoepel Dick, Helmut Helmut Dick Rijkswaterstaat, Middelzeehuys, Zuidersingel 3 Leeuwarden geëmailleerde verkeersborden op een stalen frame Helmut Dick, 2012
2012 Wensput Knip, René René Knip Bij de Put Leeuwarden staal en cortenstaal René Knip, 2012
2012 Time Tunnel Reus, Maarten de Maarten de Reus Oostergoplein Leeuwarden staal Zonder titel (plattegrond)
2012 Poort Goldenbeld, Marco Marco Goldenbeld Van Loonstraat 130 Leeuwarden staal en cortenstaal Marco Goldenbeld, 2012
2012 Tegel Tableau Alkema, Siska Siska Alkema Winkelcentrum Westeinde, Pieter Sipmawei Leeuwarden keramiek Tegeltableau Westeinde
2012 Speeltuin Mulder, Beb Beb Mulder bij de Unia-poarte Beers staal Beb Mulder, 2012
2013 Onwemelber Knip, René René Knip Zaailand / Wilhelminaplein Leeuwarden cortenstaal op beton René Knip, 2013
2013 Schilkampen Bouchier, Ton Ton Bouchier Buurt Schilkampen Leeuwarden cortenstaal Ton Bouchier, 2013
2013 Kikkerogen Beuker, Marjan Marjan Beuker recreatiegebied De Groene Ster, Kleine Wielen Leeuwarden giethars Marjan Beuker, 2013
2013 Fietstunnels Ploeg, Jan van der Jan van der Ploeg Drachtsterplein Leeuwarden keramiek Jan van der Ploeg, 2013
2014 Tiidreizgje Jouta, Hans Hans Jouta Holdingawei, aan het fietspad naar Hallum op de oude spoorlijn Finkum cortènstaal Hans Jouta, 2014
2014 Bank rond Willem-Alexanderlinde Ketelaar, Jan Jan Ketelaar Beursplein Leeuwarden cortenstaal Jan Ketelaar, 2014
2014 Fietstunnel Techum Reus, Maarten de Maarten de Reus Fietspad tussen Overijsselselaan en Overijsselsestraatweg Leeuwarden keramiek Op de betonnen randen van de fietstegel zijn tegeltableaus aangebracht. Voor de kleurstellingen liet de kunstenaar zich inspireren door de weerspiegeling van het nabij gelegen water van het Alddjip. De tegels zijn gemaakt door Tichelaar, Makkum.
2014 Fietstunnel Werpsterhoek Reus, Maarten de Maarten de Reus Fietspad bij Werpsterhoek richting Wirdum Leeuwarden keramiek Op de betonnen randen van de fietstegel zijn tegeltableaus aangebracht. De kleuren van de tegels (groen, grauw en grijs) zijn geïnspireerd op de tinten die normaal ontstaan op beton door inwerking van de natuur. De tegels zijn gemaakt door Tichelaar, Makkum.
2014 EX STRATA Ralfonso NHL, Rengerslaan 10 Leeuwarden o.a. r.v.s. en led verlichting Ralfonso, 2014
2014 Borstbeeld van Obe Postma Tiessen, Frans Frans Tiessen Tresoar, Boterhoek 1 Leeuwarden brons Frans Tiessen, 2014
2014 Eerbetoon aanFoekje Dillema Willemsma, Ids Ids Willemsma Sportpark Nijlân, Middelzeelaan Leeuwarden cortenstaal Ids Willemsma, 2014
2014 Grondslag Krabbendam, Karianne Karianne Krabbendam M.C.L. Henry Dunantweg 2 Leeuwarden hardsteen Karianne Krabbendam, 2014
2015 Onder H-21 Havermans, Frank Frank Havermans Fiets- en voetgangerstunnel Sylsterrak, fietspad tussen Leeuwarden en Ritsumazijl Leeuwarden keramiek Frank Haverman, 2015
2015 Margaretha Zelle Akwaduct Havermans, Frank Frank Havermans Margaretha Zelle Akwadukt Leeuwarden keramiek Margaretha Zelletunnel
2015 Passage de la Baleine Vos, Giny Giny Vos Oude Lombardsteeg[10] Leeuwarden aluminium
2015 BadBubble Houwelingen, Hans van Hans van Houwelingen Rotonde Lekkumerweg / Canadezenlaan Leeuwarden Hans van Houwelingen, 2015
2015 Fier Monument Visser, Mart Mart Visser C.K.M. Fier, Holstmeerweg 1 Leeuwarden cortenstaal Mart Visser, 2015
2015 Fûgels Johannes Douwinga & Farid Hasnoui Ljipstrjitte Stiens cortènstaal Johannes Douwinga & Farid Hasnoui, 2015
2015 Aapje Jouta, Hans Hans Jouta Skoalledyk 8 Hempens brons Hans Jouta, 2018
2016 Wiarda fiets- en vaaronderdoorgang Ploeg, Jan van der Jan van der Ploeg Drachtsterweg Leeuwarden keramiek Jan van der Ploeg, 2016
2016 Poëzie kunstwerk Westeinde' Jurjen van der Meer Pieter Sipmawei (Wijk Westeinde) Leeuwarden cortenstaal Poëziekunstwerk Westeinde
2017 Fietstunnel Jabikswoude Reus, Maarten de Maarten de Reus Fietspad Jabikswoude Leeuwarden keramiek Maarten de Reus, 2017
2017 Fietstunnel Infinite Wave Taselaar, Koen Koen Taselaar Europaplein Leeuwarden keramiek Koen Taselaar, 2017
2017 Mienskip Jouta, Hans Hans Jouta Lege Hearewei Hijum cortènstaal Hans Jouta, 2017
2017 Harmony Kocken, Hein Hein Kocken Aan de Leister Feart Alde Leie gelast koperplaat Harmony, Alde Leie
2017 Cells Groenewoud/Buij Blokhuisplein Leeuwarden beton, hardsteen Cells, 2017
2018 Kunstwerk Stephensonviaduct Havermans, Frank Frank Havermans Stephensonviaduct Leeuwarden staal en kunststof Frank Havermans, 2018
2018 Love Plensa, Jaume Jaume Plensa Stationsplein Leeuwarden Polyester Jaume Plensa, 2018
2018 Plaquette Piet Paaltjens Schweigmann, Ed Ed Schweigmann Voorstreek 80 Leeuwarden brons Ed Schweigmann, 2018
2018 M.C.Escherbank Hoekstra, Pieter Pieter Hoekstra Aan het Van Harinxmakanaal, op de overkluizing van het M.C.Escher Akwadukt Leeuwarden keramiek Pieter Hoekstra, 2018
2018 Fietskunstwerk Bottema, Teja Teja Bottema Groningerstraatweg Leeuwarden metaal Teja Bottema, 2018
2018 De Leeuw Klöver, Diedel Diedel Klöver Binnenterrein van de Blokhuispoort, Blokhuisplein 40 Leeuwarden onderdelen van fietsen De Leeuw
2018 Tegeltableaus M.C. Escher Akwadukt Ploeg, Jan van der Jan van der Ploeg M.C. Escher Akwadukt Leeuwarden keramiek Jan van der Ploeg, 2018
2018 Waterbar Groenewoud/Buij Watercampus Wetsens Leeuwarden aluminium, polycarbonaat, rubber, hout, beton Groenewoud & Buij, 2018
2018 Viglius Jouta, Hans Hans Jouta Turfmarkt voor de Kanselarij Leeuwarden cortenstaal Hans Jouta, 2018
2018 Het ei Vellinga, Maaike Maaike Vellinga Potmargepaad Leeuwarden hout, metaal Maaike Vellinga, 2018
2018 Froulju fan Fryslân, Eregalerij der Friezinnen Bennink, Natasja Natasja Bennink Snekerkade Leeuwarden brons op sokkels van hardsteen Natasja Bennink, 2018
2018 De Poort Adema Architecten Dokkum Grovestins / Frittemastate Leeuwarden cortenstaal De Poort
2019 Foar de wyn Piersma, Pieter Pieter Piersma Rotonde Stationsweg / Oedsmawei Grouw cortenstaal Dit beeldbepalend kunstwerk is het afsluitend project van de Rode Loper, met als doel de entree van Grouw aantrekkelijker te maken.
2019 Finishboog Hoogendoorn / Lieuwe M. Wijnands, Saskia Saskia Hoogendoorn / Lieuwe M. Wijnands Bonkevaart / Groningerstraatweg Leeuwarden staal,led De finishboog
2019 Baken Obels, Pier Pier Obels Winkelcentrum Pieter Sipmawei Leeuwarden cortenstaal Baken
2021 Gedenkraam Blokhuispoort Groenewoud/Buij Blokhuispoort, Blokhuisplein 40 Leeuwarden glas-in-lood Gedenkraam Blokhuispoort
2021 Joods Namenmonument Saskia van Montfort Jacobijner Kerkhof Leeuwarden glas en metaal Joodse Namenmonument
2021 Nijlpaard met jong Banzai John Fietspad Cammingaburen Leeuwarden hout Nijlpaard met jong
2022 De Literaire Bank Ineke van der Blom Plantsoen voor de Grote of Jacobijnerkerk Leeuwarden hout De literaire bank
2022 Sprekende stenen Ineke van der Blom Op verschillende locaties in de binnenstad Leeuwarden gietbeton ? Sprekende Stenen
2022 Hond Jeroen Boersma losloop weide voor honden, Ereprijs Leeuwarden hout Hond, Jeroen Boersma 2022
2022 IJsvogel Jeroen Boersma aan het Van Harinxmakanaal ter hoogte van Sleutelbloem. Leeuwarden hout IJsvogel, Jeroen Boersma 2022
2022 Meeuw Jeroen Boersma hoek Beatrixstraat / Pieter Christiaanstraat Leeuwarden hout Meeuw, Jeroen Boersma 2022
2022 Reiger Jeroen Boersma Aan het Van Harinxmakanaal Leeuwarden hout Reiger, leeuwarden
2022 Drie slakken Jeroen Boersma hoek Legedyk / Hempenserdyk Leeuwarden hout Drie slakken
2023 Canadian Trail Studio Daniel Libeskind Groninger Plein Leeuwarden r.v.s. Canadian Trail
Zie de categorie Sculptures in Leeuwarden (municipality) van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.