Wikipedia:Wikiproject/Themaweek/Thijsse/Inspiratie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Jac.P.Thijsse

Een eerste detaillering van de inhoud[bewerken | brontekst bewerken]

 • het bestaande lemma Jac. P. Thijsse – het is een mooie uitdaging om dit artikel in een week tot etalagekwaliteit te brengen. Diverse onderwerpen kunnen nog uitgediept worden, zoals zijn carrière als leraar - Uitgevoerd Uitgevoerd - en zijn ideeën over onderwijs in de natuurlijke historie. Daarnaast valt er ook op het gebied van natuur en landschap nog heel wat uit te werken, bijvoorbeeld aan de hand van de vele honderden boeken en artikelen die Thijsse op zijn naam heeft staan. Blader maar eens door de digitale jaargangen van De Levende Natuur. Zie verder de thema's onder inhoudelijke afbakening hierboven.

biografisch[bewerken | brontekst bewerken]

 • Maastricht ← geboortehuis: Commandantswoning_van_de_Sint-Pieterskazerne - Uitgevoerd Uitgevoerd -
 • mogelijk een artikel over: Texel en Thijsse; hij woonde hier een paar jaar en kwam er veel; schreef ook een Verkade-album over Texel. Zie de literatuurlijst voor beschikbare bronnen.
 • en over: Thijsse en Amsterdam; daar woonde en werkte hij jaren als onderwijzer
 • Thijsse's Hof oudste heemtuin van Nederland, opgericht en vernoemd naar Thijsse in 1925 op een stuk grond dat hij als gift kreeg voor zijn 60e verjaardag. De pagina op Wikipedia is nog heel beperkt, terwijl er toch veel literatuur over Thijsse's Hof beschikbaar is.
 • Eventueel andere plaatsen die in zijn leven een rol speelden: Bloemendaal (Noord-Holland) waar hij leraar was in het middelbaar onderwijs, Grave (plaats) en Woerden waar hij de lagere school bezocht

familie[bewerken | brontekst bewerken]

bibliografisch[bewerken | brontekst bewerken]

 • Oeuvre van Jac. P. Thijsse - Uitgevoerd Uitgevoerd - hierin streven naar een samenvattende beschrijving van belangrijkste publicaties; daarnaast meer in detail: bijv.
 • Het vogeljaar (boek) eerste druk 1903
 • Verkade-albums in 1903 ontstaan, vanaf 1905 ging Thijsse bijdragen leveren, hij schreef uiteindelijk 19 van de 31 albums
 • De Levende Natuur tijdschrift mede door Thijsse opgericht in maart 1896; de huidige hoofdredacteur Bart van Tooren ontving 29-08-2015 de Heimans en Thijsse prijs (de Bronzen Spreeuw) voor zijn jarenlange inzet, waardoor het blad na bijna 120 jaar nog steeds springlevend is en een centrale rol speelt in de veldbiologie en het naturbeheer in Nederland. De tweejaarlijkse Heimans en Thijsse prijs bestaat 60 jaar.[1]
 • Heimans, Heinsius en Thijsse's geïllustreerde flora van Nederland de eerste uitgave verscheen in 1899; wat was het bijzondere ten opzichte van andere flora's? Zie bv Coesèl, Marga. 'Bijna honderd jaar HH&T.' In: Natuurhistorisch Maandblad 84(1995)2-7
 • Natura (tijdschrift) sinds 1903 uitgegeven door de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV)
 • denk ook aan boekbesprekingen over zijn werken, zoals van Victor Westhoff in het tijdschrift Natuur en Landschap - Orgaan van de Contact-Commissie voor Natuur- en landschapsbescherming; bijvoorbeeld over De Levende Natuur, het levenswerk van Dr. Jac. P. Thijsse, weerspiegeld in een bloemlezing. (in Natuur en Landschap 2(1948)4 p. 130-132) of over Natuurbescherming en landschapsverzorging in Nederland. (in Natuur en landschap 1(1947)3 p. 92-95).

natuurbescherming in brede zin[bewerken | brontekst bewerken]

natuurbescherming anno nu:

natuurgebieden en landschappen[bewerken | brontekst bewerken]

Duinen van Texel
 • Naardermeer - Uitgevoerd Uitgevoerd - de eerste aankoop van Natuurmonumenten, n.a.v. plannen tot demping waartegen Thijsse in verzet kwam. In de loop der jaren is er veel over dit gebied geschreven zodat een vergelijking tussen toen en nu interessant materiaal kan opleveren.
 • Texel - Uitgevoerd Uitgevoerd - met name Nationaal Park Duinen van Texel, maar ook deelgebieden, bijv.
  • Dijkmanshuizen in 1935 geschonken aan Thijsse bij zijn 70e verjaardag
  • De Slufter waar Thijsse al vroeg een idee over had.
Maak ook eens een vergelijking met recentere publicaties, zoals Dijksen en Dijksen of Roos en Van der Wel (zie literatuurlijst).
 • De duinen en dan vooral de Kennemerduinen, nu bekend als Nationaal Park Zuid-Kennemerland voorheen Het Nationale Park de Kennemer Duinen; zie referentie[2] wat Thijsse hier zelf enkele maanden voor zijn dood over schreef. Over de toekomst van de duinen in brede zin was hij optimistisch gestemd, getuige wat hij schreef in 1943: "Wij spreken er zelfs over, al de duinen van Cadzand tot Rottum te behandelen als één groot Nationaal Park. Dit is geen hersenschim en de kansen op verwezenlijking laten zich reeds duidelijk onderscheiden."[3]
Vergelijk ook eens met recentere literatuur of met andere duingebieden (zie literatuurlijst).
 • Grote rivieren van Nederland met de botanisch belangrijke droge stroomdalgraslanden
 • Zo veel mogelijk natuurgebieden van de lijst die vlak voor de oorlog mede door Thijsse is gemaakt; Het voornaamste natuurschoon in Nederland (zie Brouwer e.a. (1939) in literatuurlijst); een selectie uit de lijst is later opgenomen in het Nationale Plan (1942)[4][5]
 • Voor de natuurbescherming belangrijke biotopen en levensgemeenschappen; zie het citaat van Wim Meyer (NJN) uit 1950 dat in de geest van Thijsse geschreven is: "De nieuwe mogelijkheden op het gebied van de landschapsverzorging mogen ons niet in slaap sussen waar het gaat om het onherstelbare verlies van blauwgraslanden, van vochtige heiden, van natuurlijke beekdalen, moerassen, van bronnetjesbossen, zandplaten, slikken en schorren; dit alles met zijn eigen inheemse planten- en dierenbevolking, op vaak nauwelijks na te speuren wijze in de loop van de historie gegroeid en nog steeds groeiende."[6]
 • De beoogde landschapsreservaten en aan de landbouw te onttrekken gebieden, zoals gepresenteerd op de kaart Gedachten over het landschap van morgen bij een gedachtenwisseling met o.a. Sicco Mansholt, destijds vice-voorzitter van de Commissie van de Europese Gemeenschappen.[7] Achteraf is dit kaartbeeld en de achterliggende strategie wellicht te beschouwen als een tussenstap naar de ecologische hoofdstructuur.
 • Zie ook de vele artikelen van Thijsse over specifieke natuurgebieden in de Levende Natuur.

planten en dieren[bewerken | brontekst bewerken]

 • Vogels, karakteristieke of bedreigde soorten: spreeuw, purperreiger, aalscholver e.a.
 • Overige soorten idem: bloemplanten, insecten etc. Zie bijvoorbeeld de vele artikelen van Thijsse in De Levende Natuur en zijn vaste rubriek Van groei en bloei en jaargetijde

organisaties[bewerken | brontekst bewerken]

andere

 • Heemtuin <- begrip geïntroduceerd door Thijsse

maatschappelijke ontwikkelingen[bewerken | brontekst bewerken]

Topografische kaart van het Naardermeer, maart 2015

bekende personen[bewerken | brontekst bewerken]

 • Eli Heimans - Uitgevoerd Uitgevoerd - onderwijzer te Amsterdam waarmee hij veel samenwerkte en diverse boeken schreef
 • Fop. I. Brouwer bioloog en radiopresentator over natuur (alles wat leeft en groeit en ons altijd weer boeit); schreef proefschrift over Heimans
 • Frederik van Eeden (schrijver) (jr) een der Tachtigers
 • Frederik Willem van Eeden (sr) plantkundige, vader van de schrijver, schreef zelf o.a. de boeken Onkruid en Tessel en was de schepper van het woord "natuurmonument".[10] Zie bv Conrad, J.W..F. Frederik Willem van Eeden. In: Tijdschrift der Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid 1901(8) p. 301-308 en Coesèl e.a. (2007) p. 40-46 (zie literatuur)
 • Johannes Theodorus Oudemans dierkundige, eerste voorzitter Natuurmonumenten
 • Coenraad Kerbert - Uitgevoerd Uitgevoerd - bioloog en directeur van Artis, was ook leraar van Thijsse in Amsterdam
 • Jan Ligthart onderwijzer en onderwijsvernieuwer
 • J. Jaspers jr. - Uitgevoerd Uitgevoerd - mede-oprichter van De Levende Natuur
 • Jan Drijver ornitholoog en natuurbeschermer
 • Gerrit A. Brouwer - Uitgevoerd Uitgevoerd - mede-bestuurslid Natuurmonumenten en Vogelbescherming, lid van de Contactcommissie en schrijver van artikelen en boeken over natuurbescherming en een proefschrift over ornithologie in Nederland[11]; hij schreef onder meer een recensie van Nederlandsche vogelen, het beroemde boek van Nozeman en Sepp waarvan de 250 afbeeldingen onlangs door een donatie van de Koninklijke Bibliotheek beschikbaar zijn gekomen op Wikimedia Commons.
 • Han Heinsius plantkundige, floraschrijver
 • Hendrik Heukels leraar en floraschrijver
 • Theodorus Weevers plantkundige, natuurbeschermer
 • Friedrich Junge - Uitgevoerd Uitgevoerd - Duitse geestverwant van Heimans en Thijsse (onderwijs natuurlijke historie)
 • G.C.A. Junge - Uitgevoerd Uitgevoerd - ornitholoog
 • René Charles Snouckaert van Schauburg - Uitgevoerd Uitgevoerd - jager-ornitholoog en tijdgenoot van Thijse; beiden waren productieve schrijvers en werkten ook wel samen, maar er waren ook meningsverschillen[12]
 • Pieter van Tienhoven natuurbeschermer, medeoprichter met Thijsse en Oudemans van Natuurmonumenten en jarenlang medebestuurslid[13]
 • Leonard Springer - Uitgevoerd Uitgevoerd - tuin- en landchapsarchitect, ontwerp Thijsse's Hof
 • Jan Swammerdam vroege natuuronderzoeker in de 17e eeuw
 • Hugo de Vries bioloog, geneticus, hoogleraar plantenfysiologie
 • Theodoor Jan Stomps - Uitgevoerd Uitgevoerd - promotor bij het eredoctoraat van Thijsse in 1922 aan de Universiteit van Amsterdam, mede op grond van Thijsse's boek Omgang met planten
 • Paul Louis Steenhuizen - Uitgevoerd Uitgevoerd - preparateur (van Artis) en natuurfotograaf (de eerste Nederlandse vogelfotograaf). Met hem ging Thijsse in 1894 naar Texel (om vogels te schieten); hij maakte het beroemde Heimans-diorama.

de illustrators van de Verkade-albums en andere publicaties[bewerken | brontekst bewerken]

 • Jan Voerman jr. (1890 - 1976) (Lente, Zomer, Herfst, Winter, Bonte wei, Naardermeer, Zuiderzee, Texel, Bloemen+vrienden, Omgang met planten, Eik en beuk)
 • Ludwig Willem Reymert Wenckebach (1860 - 1937) (Lente, Zomer, Herfst, Winter, Blonde duinen, Naardermeer, Zuiderzee, Texel, Omgang met planten)
Monument op Texel voor Jac.P.Thijsse, gemaakt door Jan Wolkers
 • Paul Louis Steenhuizen - Uitgevoerd Uitgevoerd - preparateur en vogelfotograaf (illustraties bij artikel van JPT over vogelfotografie in DLN 1902)
 • Richard Tepe - Uitgevoerd Uitgevoerd - vogelfotograaf (illustraties bij een artikel van JPT over het Naardermeer in DLN 1905, twee artikelen over de Grauwe klauwier in DLN 1906 en 50 platen naar zijn foto's in Het intieme leven der vogels, 1906)
 • Adolphe Burdet - Uitgevoerd Uitgevoerd - vogelfotograaf en vriend van Thijsse (illustraties o.a. bij artikelen van Thijsse Uit ons vogeldagboek in DLN 1907)

vernoemd[bewerken | brontekst bewerken]

 • Jac. P. Thijssepark - Uitgevoerd Uitgevoerd -
 • lijst van straten die naar hem vernoemd zijn
 • lijst van scholen, o.a. in Castricum, Renkum, Den Burg, Den Helder
 • Thijsse monumenten, o.a. op Texel - Uitgevoerd Uitgevoerd -

Boeken en online bronnen[bewerken | brontekst bewerken]

Bij de start van de themaweek zal de Bibliotheek van de Heimans &Thijsse Stichting de gehele dag geopend zijn. Er kan gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om doubletten uit de collectie van de Stichting gratis te verkrijgen. Zie: http://www.heimansenthijssestichting.nl/dubbel.php (2015-08-02 zijn er 1851 dubbele boeken beschikbaar die alle gratis mogen worden meegenomen)

Enkele online bronnen:

Literatuur[bewerken | brontekst bewerken]

Een inventarisatie van bronnen over diverse thema's waaruit inspiratie en informatie is te halen om de kennis over Thijsse op Wikipedia nog te verrijken.

 • (nl) Abrahamse, J. e.a. (red.) (1984) - Het Drentse landschap. Assen, Stichting het Drentse Landschap / De Walburg Pers. 2e druk 1985. 296 p. ISBN 906011 387 X
 • (nl) Adriani, M.J. e.a. (1980) - Ontdek de duinen - Nederlandse landschappen. (s.l.), I.V.N. i.s.m. Vara en P.W.N. 288 p. ISBN 90 6301 006 0
 • (nl) Adriani, M.J. en E. van der Maarel (1968) - Voorne in de branding. Een beschouwing over de natuurwetenschappelijke betekenis van het kustgebied van Voorne in verband met mogelijke technische werken in dit gebied. Oostvoorne, Stichting Wetenschappelijk Duinonderzoek
 • (nl) Anema, Karin (1999) - Het Haagse Bos. Staatsbosbeheer 100 jaar natuur voor iedereen. Abcoude, Uniepers/Staatsbosbeheer. 80 p. ISBN 90 6825 216 X
 • (nl) Anoniem (1939) - Staatsboschbeheer 1899-1939. Gedenkboek ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Staatsboschbeheer. 's-Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij
 • (nl) Anoniem (1948) - De Nederlandsche Heidemaatschappij 60 jaar. (s.l),(s.n.)
 • (nl) Anoniem (1956) Vijftig jaar natuurbescherming in Nederland. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het Gouden Jubileum van de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. Amsterdam, NM
 • (nl) Anoniem (1961) - Natuurbescherming: enige belangrijke aspekten. Amsterdam, Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie
 • (nl) Anoniem (1962) - De natuurgebieden van Voorne bedreigd. Het standpunt van de natuurbescherming omtrent de Maasvlakteplannen. (s.l.) Contact-Commissie voor Natuur- en landschapsbescherming, Stichting het Zuid-Hollands Landschap, Vereeniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland, Stichting Natuurmonument De Beer, Stichting Wetenschappelijk Duinonderzoek
 • (nl) Anoniem (1978) - Wetenschap in dienst van het natuurbehoud. (s.l.) Natuurwetenschappelijke Commissie van de Natuurbeschermingsraad
 • (nl) Anoniem (1979) - Natuurwaarden en Cultuurwaarden in het landelijk gebied. Een inventarisatie uitgevoerd door de Bolwerkgroep onder auspiciën van de Natuurbeschermingsraad in opdracht van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij
 • (nl) Anoniem (1989) - Nieuwe strategieën voor natuurbescherming. Een selectie van essays uit de prijsvraag van Stichting Meander. Utrecht, Stichting Meander i.s.m. Uitgeverij Jan van Arkel. ISBN 90-6224-143-3
 • (nl) Baan, Ineke e.a. (2012) - De landschappen van Overijssel. Zwolle, WBOOKS i.s.m. Landschap Overijssel, Dalfsen. 192 p. ISBN 978 90 400 0763 7
 • (nl) Baeyens, gert en Jaap Duyve (1991) - Lezen in het duin: historie en landschap van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Samengesteld naar gegevens van F.P. van den Berg. Amsterdam, Stadsuitgeverij. 160 p. ISBN 90 5366 040 2
 • (nl) Bakker, K. e.a. (red.) (1974) - Meijendel: duin-water-leven. Mededeling van het Meijendel-comité, Nieuwe Serie no. 28. 271 p. Den Haag/Baarn, Uitgeverij W. van Hoeve
 • (nl) Bakker, Theo e.a. (1987) - Duinen: van zand tot landschap. Uitgegeven ter gelegenheid van 10 jaar Stichting Duinbehoud. Schoorl. Pirola. 144 p. ISBN 90 6455 055 7
 • (nl) van Berkel, K. (2006) - Vóór Heimans en Thijsse. Frederik van Eeden sr. en de natuurbeleving in negentiende-eeuws nederland. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 69(3)2006
 • (nl) Besemer, A.F.H. e.a. (red.) (1949) - In het voetspoor van Thijsse. Een reeks bijdragen over veldbiologie, natuubescherming en landschap. Wageningen, Veenman
 • (nl) Blink,H. (1929) - Woeste gronden, ontginning en bebossching in Nederland voormaals en thans. Den Haag, (s.n.)
 • (nl) Bongers, W. (red.) (1979) - Natuurbeheer vandaag - een terugblik, een plaatsbepaling en een blik vooruit. Wageningen, Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie
 • (nl) Boo, Marion de (2001) - Bomen, beesten en buitens. Staatsbosbeheer in Gelderland. Arnhem, Staatsbosbeheer. 279 p. ISBN 90 90152 14 8
 • (nl) Borsje, H. e.a. (red.) (1992) - Beleef het duin. Stichting Duinbehoud, IVN Leiden, KNNV. Utrecht, Van Arkel. 223 p. ISBN 90 6224 263 4
 • (nl) Bos, Johan (1999) - De Schoorlse Duinen. Staatsbosbeheer 100 jaar natuur voor iedereen. Abcoude, Uniepers/Staatsbosbeheer. 80 p. ISBN 90 6825 219 4
 • (nl) Bosch, F.W. e.a. (1978) - Ontdek het mergelland - Nederlandse landschappen. (s.l.), Instituut voor Natuurbeschermingseducatie i.s.m. de Vara. 288 p. ISBN 90 6301 004 4
 • (nl) Bossenbroek, Philip e.a. (1996) - Het land van Peel en Maas. Natuurgebieden in Zuidoost-Nederland. Roermond, Staatsbosbeheer. 240 p. ISBN 90 802976 1 5
 • (nl) Bremer, Piet e.a. (1999) - Nieuwe natuur op oude zeebodem. De Oostvaardersplassen en de bosgebieden van Flevoland. Zwolle, Staatsbosbeheer. 158 p. ISBN 90 805009 2 5
 • (nl) Brink, Henk van den (red.) (1999) - Van Rottum tot Reest. Natuurgebieden in Groningen en Drenthe. Assen, Staatsbosbeheer. 295 p. ISBN 90 901 3283 Xb
 • (nl) ten Brinke, H.W. (samenst.) (1995) - Een portret van Jac. P. Thijsse : 25 juli 1865 - 8 januari 1945. s.l. : s.n. 60 p.
 • (nl) Brouwer, Fop. I. (1958) - Leven en werken van E. Heimans en de opbloei der natuurstudie in Nederland in het begin van de twintigste eeuw. Universiteit van Amsterdam / J.B. Wolters, Groningen
 • (nl) Brouwer, G.A. (1954) - Historische gegevens over onze vroegere ornithologen en over de avifauna van Nederland. Leiden, E.J. Brill. Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden
 • (nl) Brouwer, G.A. (1968) - Over natuurbehoud in Drente. Kroniek van een halve eeuw. Mededeling van het Biologisch Station, Wijster, nr. 137
 • (nl) Brouwer, G.A. e.a. (1939) - Het voornaamste natuurschoon in Nederland. Contact-commissie inzake natuurbescherming (s.l.)
 • (nl) Buis, Jaap (1993) - Holland Houtland. Een geschiedenis van het Nederlandse bos. Amsterdam, Prometheus
 • (nl) Buis, Jaap en Jan-Paul Verkauk (1999) - Staatsbosbeheer: 100 jaar werken aan groen Nederland. Driebergen, Staatsbosbeheer i.s.m. Stichting Matrijs Utrecht
 • (nl) Buissink, Frans e.a. (2000) - Oases in Nederland. De Ackerdijkse Plassen. Herziene uitgave 2003. 's-Graveland, Vereniging Natuurmonumenten / Abcoude, Uitgeverij Uniepers. 128 p. ISBN 90 5917 020 2
 • (nl) Buurman, D.J.G. e.a. (red.) (1979) - Acht zwerfstenen uit het Gelders landschap. Uitgave van de <<Stichting Het Geldersch Landschap>> ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan 1929-1979. Arnhem, Stichting het Geldersch Landschap. 220 p.
 • (nl) Caspers, T, F. Post e.a. (1996) - Natuur in Noord-Brabant. Twee eeuwen plant en dier. Haaren, Brabants Landschap i.o.v. Provincie Noord-Brabant. 264 p. ISBN 90 801226 2 9
 • (nl) Caspers, Thijs (999) - Het Mastbos. Staatsbosbeheer 100 jaar natuur voor iedereen. Abcoude, Uniepers/Staatsbosbeheer. 80 p. ISBN 90 6825 217 8
 • (nl) Coesèl, Marga (1997) - De NJN, een gemeenschap van individualisten. De geschiedenis van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. Leiden, Opulus Press. 221 p. ISBN 90 803988 1 0
 • (nl) Coesèl, Marga, Joop Schaminée en Lodewijk van Duuren (2007) - De natuur als bondgenoot. De wereld van Heimans en Thijsse in historisch perspectief. Zeist, KNNV
 • (nl) Coesèl, Marga (2012) - Wanhoop nooit aan vooruitgang. Brieven van Jac. P. Thijsse. Amsterdam, Boom
 • (nl) Coesèl, Marga (2014) - Eli Heimans. Uit de schaduw van Jac. P. Thijsse. Muiderberg, Heimans en Thijsse Stichting. ISBN 978-90-821800-0-8
 • (nl) Dijkhuizen, Sietzo e.a. (1976) - Ontdek de Veluwe - Nederlandse landschappen. (s.l.). IVN i.s.m. de VARA. 288 p. ISBN
 • (nl) Dijkhuizen, Sietzo (2005) - Jac. P. Thijsse : een biografie. Amsterdam / Antwerpen : Uitg. De Arbeiderspers. ISBN 90 295 1418 3
 • (nl) Dijksen, A.J.en L.J. Dijksen (1977) - Texel - vogeleiland. Bibliotheek van de KNNV nr. 25. Zutphen, Thieme i.s.m. de Texelse Museum Vereniging
 • (nl) Driessen, P.P.J. (1990) - Landinrichting gewogen. De plaats van de milieu-, natuur- en landschapsbelangen in het landinrichtingsbeleid. Zeist, Kerckebosch. Proefschrift Nijmegen
 • (nl) Duinker, K. en J.P. Thijsse (1991) - Onbekommerd...: de wandelingen van Jac. P. Thijsse. Naarden, Strengholt
 • (nl) Eck, G. van e.a. (1975) Vijftig jaar in Thijsse's Hof. Zutphen, Thieme
 • (nl) Fey, Toon (1992) - Texel - In het voetspoor van Jac. P. Thijsse. Den Burg, Langeveld en De Rooy
 • (nl) Fey, Toon (1999) - Texel. Staatsbosbeheer 100 jaar natuur voor iedereen. Abcoude, Staatsbosbeheer/Uniepers
 • (nl) Freriks, Kester m.m.v. Jan W.H. Werner (2010) - Verborgen wildernis: Ruige natuur & kaarten in Nederland. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep. ISBN 978 90 253 6770 1
 • (nl) Gelderen, Jan van (2000) - Van Heuvelrug tot Duin. Natuurgebieden in Zuid-Holland en Utrecht. Nieuwegein, Staatsbosbeheer. 239 p. ISBN 90 901 3906 0
 • (nl) Gelderen, Jan van (red.) (2002) - Van Wad tot Woud. Natuurgebieden in Fryslân. Leeuwarden, Staatsbosbeheer. 239 p. ISBN 90 901 5198 2
 • (nl) Gonggrijp, Gerard e.a. (1981) - Ontdek N.W. Overijssel - Nederlandse landschappen. (s.l.), IVN i.s.m de VARA. 288 p. ISBN 90 6301 0109
 • (nl) Gorter, H.P. (1949) - Natuurbescherming en landbouw. Inleiding gehouden door Mr. H.P. Gorter in de Volkshogeschool te Eerbeek op 14 september 1948. Natuur en landschap 3(1949)1 p. 2-11 en 3(1949)2 p. 33-41
 • (nl) Gorter, H.P. (1986) - Ruimte voor natuur. 80 jaar bezig voor de natuur van de toekomst. 's-Graveland, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland i.s.m. Terra. ISBN 90 7009 929 2
 • (nl) Gorter-ter Pelkwijk, A.J. e.a. (red.) (1975) - Vijftig jaar in Thijsse's Hof: uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Hof op 26 september 1975. Zutphen, Thieme. 104 p. ISBN 90 03 91060
 • (nl) Graaff, Gerrit de (1999) - Het Kootwijkerzand. Staatsbosbeheer 100 jaar natuur voor iedereen. Abcoude, Uniepers/Staatsbosbeheer. 80 p. ISBN 90 6825 218 6
 • (nl) Haighton, Ineke, Jaap van Dijk, Dr. W.J. Prud'homme van Reine en Ko Zweeres (red.) (1965) - "1865-1965 Jac. P. Thijsse"; Thijsse-nummer, gezamenlijke uitgave van Amoeba (jrg. 41, nr.3), Mens en Natuur (jrg.16, nr. 1), Natura (jrg. 62, nr. 4), Natuurhistorisch Maandblad )jrg. 54, april-nr.), de Scharrelaar (jrg. 4, nr. 8), Triëntalis (jrg. 17, nr. 3) en Het Vogeljaar (jrg. 13, nr. 2), april 1965, p. 1-55. Bevat de volgende artikelen:
  • Thijsse, Prof. Ir. J. Th. en Prof. Ir. Jac. P. Thijsse - 'Jac. P. Thijsse als vader' (p. 4-10)
  • Drees - Hent, Mevr. C. en Willem Gehrels - 'Jac. P. Thijsse als leraar' (p. 11-14)
  • Nijkamp, Peter - 'Jac. P. Thijsse en de opvoeding' (p. 15-22)
  • Heimans, Prof. Dr. J. - 'Met Jac. P. Thijsse in de barre zon' (p. 23-26)
  • Stomps, Prof. Dr. Th. J. - 'Jac. P. Thijsse als vriend' (p. 27-28)
  • Zweeres, Ko (samenst.) - 'Jac. P. Thijsse over zichzelf' (p. 29-39); autobiografische gegevens uit het werk van Thijsse.
  • Thijsse, Jac. P. - 'Jac. P. Thijsse over ontginning en natuurbescherming (1938)' (p. 40-42). oorspronkelijk gepubliceerd in .....
  • Luikinga, Mr. M. - 'Een avond met Jac. P. Thijsse in de Hof' (p. 43-46); met “overzicht” door Thijsse.
  • Veen, Jan - 'Jac. P. Thijsse als voorbeeld: Het begon met goudplevieren' (p. 48-52)* (nl) Hana, Kees (1965) - Feest in de natuur. De eeuw van Jac. P. Thijsse. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf
 • (nl) Hana, Kees (1965) - Feest in de natuur. De eeuw van Jac. P. Thijsse. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf
 • (nl) Haperen, Anton van e.a. (1999) - Aan de monding van Maas en Schelde. Natuurgebieden in Zuidwest-Nederland. Middelburg, Staatsbosbeheer. 320 p. ISBN 90 9013284 8
 • (nl) Haver, W.J. (red.) (1991) - De KNNV en natuurbescherming. Utrecht, Stichting Uitgeverij KNNV. Natuur- en landschapsbehoud, nr. 3, juni 1991
 • (nl) Held, J.J. den en A.J. den Held (red.) (1976) - Het Nieuwkoopse Plassen gebied. Zutphen, Thieme. 314 p.
 • (nl) Hendrikx, J.A. (1998) - De ontginning van Nederland. Het ontstaan van de agrarische cultuurlandschappen in Nederland. Utrecht, Stichting Matrijs. ISBN 90 5345 125 0
 • (nl) Holthuizen, Willem en Ekke Wolters (2015) - Thijsse's Hof. Natuurtuin van Kennemerland. Amersfoort, Bekking & Blitz
 • (nl) Hoorn, D.A.C. van den (1980) - Het Naardermeer, gisteren, vandaag, morgen. 's-Graveland, Natuurmonumenten. Bijlage bij heruitgave van het Verkade-album Het Naardermeer
 • (nl) Keiser, J.W. (1949) - Overheidszorg voor het natuurschoon. Rotterdam, Brusse. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen
 • (nl) Kleuver, Joop e.a. (1999) - Tussen Dinkel en IJssel. Natuurgebieden in Overijssel. Zwolle, Staatsbosbeheer. 240 p. ISBN 90 805009 1 7
 • (nl) Lammerts van Bueren, A. en Edw. Katan (red.) (1963) - 1888-1963 Driekwart eeuw plattelandsgroei. Jubileumnummer van het Tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij
 • (nl) van Lier, H.N. (red.) (1981) - Een bont patroon. Vijfendertig jaar cultuurtechniek. Opstellen bij het afscheid van prof.dr.ir. F. Hellinga. Wageningen, centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie. ISBN 90 220 0789 8
 • (nl) van Loon, Arie (1995) - De natuur als bondgenoot. Veranderende opvattingen over natuur en maatschappij. Doctoraalscriptie. Rotterdam, Erasmus Universiteit
 • (nl) van Loon, Arie e.a. (1996) - De eeuw van Thijsse : 100 jaar Natuurbeleving en Natuurbescherming. [Amsterdam] : Heimans en Thijsse Stichting. Uitgewerkte voordrachten van het symposium '100 jaar Natuurbeleving en Natuurbescherming' (Amsterdam, 13 oktober 1995). ISBN 90 9009204 8
 • (nl) Maas, Frits (2005) - Wind mee, stroom tegen - 100 jaar Natuurmonumenten. Warnsveld, Terra Lannoo i.ov. Vereniging Natuurmonumenten. 240 p. ISBN 90 70099 44 6
 • (nl) Metz, Tracy (1998) - Nieuwe natuur. Reportages over veranderend landschap. Amsterdam, Ambo. ISBN 90 263 1515 5
 • (nl) Mörzer Bruijns, M.F. (red.) (1951) - Het natuurmonument "De Beer". Utrecht, Stichting "Natuurmonument De Beer"
 • (nl) Nijkamp. J.A. en Fop. I. Brouwer (1965) "Onbekommerd" 1865-1965. Amsterdam, Instituut voor natuurbeschermingseducatie (I.V.N.)
 • (nl) Nijkamp, J.A. e.a. (1981) - 80 jaar Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 1901-1981. Hoogwoud, KNNV. Bibliotheek van de KNNV nr. 30
 • (nl) Oostenbruggen, Rijk van e.a. (2012) - Natuurverkenning 2010-2040. Visies op de ontwikkeling van natuur en landschap. Den Haag, Planbureau voor de leefomgeving.
 • (nl) Praamsma, J.M. (1995) - Kennis der Natuur. Het natuuronderwijs van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse. UU IGITUR
 • (nl) Rietveld, Jos (2004) - 'De vogelboeken van Thijsse' in: Tijdschrift Boekenpost nr. 72 (juli/augustus 2004) en in: Tijdschrift Het Vogeljaar, jrg. 52, nr. 5 (2004), p. 210 - 214
 • (nl) Roos, Rolf (red.) (2009) - Duinen en mensen - Kennemerland. Amsterdam, Natuurmedia i.s.m. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland. ISBN 9789080815834
 • (nl) Roos, Rolf (red.) (2011) - Duinen en mensen - Noordkop en Zwanenwater. Amsterdam, Natuurmedia. ISBN 9789080815841
 • (nl) Roos, Rolf en Nico van der Wel red.) (2013) - Duinen en mensen - Texel. Amsterdam, Natuurmedia. ISBN 9789080815803
 • (nl) Roos, Rolf e.a. (red.) (2014) - Woorden over de wildernis. Oude en nieuwe visies op natuur. Amsterdam, Natuurmedia
 • (nl) Schaminée, Joop en Eddy Weeda (red.) (2009) - Natuur als nooit tevoren. Beschouwingen over natuurbeheer in Nederland. Zeist, KNNV Uitgeverij. Vegetatiekundige Monografieën 2
 • (nl) Schaminée, Joop en John Janssen (red.) (2012) - Geboeid door het verleden. Beschouwingen over historische ecologie. Zeist, KNNV Uitgeverij. Vegetatiekundige Monografieën 4
 • (nl) Scheffer, Marten en Jan Cuppen (2005) - Vijver, sloot en plas. Baarn, Tirion. 237 p. ISBN 90 5210 543 x
 • (nl) van Schendelen, Marijke (1997) - Natuur en Ruimtelijke Ordening in Nederland. Een symbiotische relatie. Rotterdam, NAi Uitgevers. ISBN 90 5662 043 6
 • (nl) Schierbeek, A. (red.) (1938) - Onze duinen. Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's-Gravenhage en omstreken. 127 p.
 • (nl) Schimmel, Hein e.a. (1983) - Ontdek de Achterhoek - Nederlandse landschappen. (s.l.), Instituut voor Natuurbeschermingseducatie i.s.m. de VARA. 288 p. ISBN 90 6301 01 41
 • (nl) Schimmel, Isa (1996) - 100 jaar naturbeleving en natuurbescherming. De levende Natuur 97(1996)2 p. 88-89
 • (nl) Schroor, Meindert (1993) - De wereld van het Friese landschap. Groningen, Wolters-Noordhoff. 184 p. ISBN 90 01 95519 3
 • (nl) Sikkel, D. en J. Buis (red.) (1981) Historisch onderzoek: Beheer van bos en natuurterrein in Nederland. Baarn, Staatsbosbeher i.s.m. Stichting Groeneveld. Ook verschenen in Nederlands Bosbouwtijdschrift 53(1981)7/8
 • (nl) Snijders, Rien en Koos Dansen (1989) - Het Geldersch Landschap - 60 jaar bescherming van natuur en cultuur. Arnhem, Stichting Het Geldersch Landschap. 183 p.
 • (nl) Theunissen, B. (1993) - Natuursport en levensgeluk. Hugo de Vries, Eli Heimans en Jac. P. Thijsse. In: Gewina, Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek 16(1993)4, p. 287-307
 • (nl) Thijsse, Jac. P. (1908) - De broedvogels van de Noordzee-eilanden naar Otto Leege's Reisverhaal bewerkt. Verslagen en Mededelingen der Nederlandsche Ornithologische Vereniging 5(1908) p. 35-56
 • (nl) Thijsse, Jac. P. (1927) - Een jaar in den tuin. De Levende natuur 31(1927), p. 269-272
 • (nl) Thijsse, Jac. P. (1935) - Natuurbescherming op de Waddeneilanden. De Levende Natuur 40(1935) p. 24-25
 • (nl) Thjsse, Jac. P. (1943) - Instructieve plantsoenen. Tijdschrift Volkshuisvesting en Stedebouw 24(1943) p. 9-10
 • (nl) Thijsse, J.P. (1958) - De levende natuur: het levenswerk van dr. Jac. P. Thijsse weerspiegeld in een bloemlezing. Amsterdam, Ploegsma
 • (nl) Til, Mark van en Joop Mourik (1999) - Hiëroglyfen van het Zand. Vegetatie en landschap van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Amsterdam, Gemeentewaterleidingen. 272 p. ISBN 90 71570 95 9
 • (nl) Tolman, Rinke (1940) - Dr. Jac. P. Thijsse, een groot Nederlander. Utrecht, Het Spectrum
 • (nl) Verkaik, J.P. e.a. (1995) - Jac. P. Thijsse, een leven in dienst van de natuur. Zutphen.
 • (nl) Voûte, A.D. en J.F. de Vries Broekman (red.) (1973) - Natuurbeheer in Nederland. Alphen aan den Rijn, Samsom Uitgeverij. Hand- en leerboek der bestuurswetenschappen, deel 19
 • (nl) Waterbolk, H.T. (1999) - Uit het leven van een Landschap. Geschiedenis en de zorg voor natuur en landschap in Drenthe. Groningen, REGIO-PRojekt Uitgevers. 240 p. ISBN 90 5028 134 6
 • (nl) Westhoff, V. (1965) - De eeuw van Thijsse; rede, gehouden op 25 mei 1965 te Amsterdam, ter herdenking van de honderdste geboortedag van dr. Jac. P. Thijsse. Natuur en Landschap 19(1965)2 p. 68-80
 • (nl) Westhoff, V. (1971) - De botanische tuin in de samenleving. Rede uitgesproken door prof.dr. V. Westhoff bij de plechtigheden ter gelegenheid van de officiële opening van de Hortus Botanicus Noviomagensis (Botanische Tuin Nijmegen) op donderdag 30 september 1971. Nijmegen, Katholieke Universiteit
 • (nl) Windt, H.J. van der (1994) - De totstandkoming van 'de natuurbescherming' in Nederland. In: Tijdschrift voor Geschiedenis 107(1994)3 p. 485-507
 • (nl) van der Windt, Henny J. (1995) - En dan: wat is natuur nog in dit land? Natuurbescherming in Nederland 1880 - 1990. Amsterdam/Meppel : Boom. ISBN 90 5352 132 1. 336 pgs.
 • (nl) Zanden, J.L. van en S.W. Verstegen (1993) - Groene geschiedenis van Nederland. Utrecht, (s.n.)
 • (nl) Zonderwijk, P. en H.D. van Bohemen (1970) - Natuur- en landschapsbescherming in Nederland: - Opkomst en ontwikkeling; - Huidige organisatie. Wetenschappelijke Mededelingen van de KNNV no. 85 uitgegeven i.s.m. de ANWB

Referenties[bewerken | brontekst bewerken]

 1. http://www.heimansenthijssestichting.nl/bartvantooren.php Aankondiging Heimans en Thijsse Stichting
 2. Redactie (1950) - Het Nationale Park "De Kennemer Duinen". Natuur en Landschap 4(1950)3 p. 67-71
 3. Gorter, H.P. (1957) - 25-jaar verdediging van natuur en landschap. Natuur en Landschap 11(1957)4 p. 99-148
 4. Thjsse, J.P. Het nationale plan en de natuurbescherming. In De Levende Natuur 47(1942)5 p. 65-67
 5. Gorter, H.P. (1949) - Wat betekent het Nationale Plan voor de natuurbescherming? Kanttekeningen van een natuurbeschermer II. Natuur en landschap 3(1949)1 p. 26-30
 6. Meyer, Wim (1950) - Ontboezeming over natuurbescherming in Nederland anno 1950. Natuur en Landschap 4(1950)3 p. 93
 7. Anoniem (1970) - Landouw en landschap van morgen. Verslag van de op 8 november 1969 in de Stadsschouwburg te Utrecht gehouden plenaire vergadering van de Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming. Amsterdam, Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming
 8. Hana, Kees (1946) - In Memoriam Dr. Jac. P. Thijsse. Natuur en Landschap 1(1946)1 p. 3
 9. Dijk, J. van (1946) - Tentoonstelling "Natuur en Jeugd" te Amsterdam. Natuur en Landschap 1(1946)1 p. 29-32
 10. Westhoff, V. (1965) De eeuw van Thijsse. Natuur en landschap 19(1965)2 p. 68-80
 11. Dr. G.A. Brouwer. Natuur en Landschap 8(1954)1 p. 29
 12. Brouwer, G.A. (1954) Historische gegevens over onze vroegere ornithologen en over de avifauna van Nederland. Leiden, E.J. Brill. Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden
 13. Bosscher, Frans en Jan Spijkerboer (2015) - Piet van Tienhoven 1875-1953. Een biografische schets. 's-Graveland, natuurmonumenten