1650-1659

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De jaren 1650-1659 (van de christelijke jaartelling) zijn een decennium in de 17e eeuw.

Belangrijke gebeurtenissen[bewerken]

Europa
 • In Griekenland barst de onderwatervulkaan Kolumbo uit met een kracht van VEI 6, 70 mensen komen om door een gloedwolk en as en puim komt tot in Turkije terecht.
 • De opstand van La Fronde tegen kardinaal Mazarin slaat met het overlopen van maarschalk Turenne in 1652 om in een beweging om de jonge Lodewijk XIV op de troon te krijgen. in 1654 wordt deze inderdaad gekroond.
 • Koningin Christina van Zweden bekeert zich tot het katholicisme en moet troonsafstand doen. Onder haar opvolger wint Zweden de Oorlog om de Sond, en bij de Vrede van Roskilde bereikt het land de grootste omvang die het ooit zal hebben.
 • Zweden probeert controle te krijgen over de belangrijke handel in de Oostzee. Het streeft ernaar de Oostzee tot een Zweedse binnenzee te maken: men bezit Finland, Estland en Lijfland al en probeert nu door een blokkade van Dantzig Polen klein te krijgen. De Republiek ziet dit als een bedreiging van haar graanhandel en voedselvoorziening, en haalt Denemarken over om Zweden aan te vallen.
 • De aldus ontstane Noordse Oorlog tussen Zweden en Denemarken verloopt slecht voor de Denen. De Nederlanden komen de Deense bondgenoot te hulp, wat leidt tot de Zweeds-Nederlandse oorlog. Alle geweld eindigt in 1660 na de plotselinge dood van de Zweedse koning.
 • Charles Fleetwood, de schoonzoon van Cromwell, onderdrukt de opstand in Ierland, en regeert daar vanaf 1652 als onderkoning. Hij terroriseert de plaatselijke katholieke en Anglicaanse landadel, en neemt hun grond in beslag om onder zijn officieren te verdelen. In 1655 sturen de Ieren een petitie naar het parlement, dat Fleetwood terugroept naar Londen en hem vervangt door zijn zwager Henry Cromwell.
 • In 1653 grijpt vader Oliver Cromwell de macht in Westminster en regeert tot zijn dood in 1658 als Lord Protector.
Willem II
Schilderij van Antoon van Dyck, 1641
Maarten Harpertszoon Tromp
Schilderij van Jan Lievensz.
Noordelijke Nederlanden
 • 1650 - De Staten van Holland besluiten in mei met 11 tegen 8 stemmen tot afdanking van troepen, zeer tegen de zin van stadhouder Willem II. De Staten-Generaal noemen de resolutie van Holland illegaal, waardoor in de Republiek een politieke crisis ontstaat. De Staten-Generaal stellen, dat de defensie een taak is van de Unie, en niet van de aangesloten gewesten. Op 30 juni van hetzelfde jaar pleegt Stadhouder Willem II een staatsgreep. Vooraanstaande leden van de Staten van Holland worden gearresteerd, onder hen Jacob de Wit. Op 6 november bezwijkt Willem II aan pokken.
 • Groningen en Drenthe besluiten na de plotselinge dood van Willem II, de Friese stadhouder Willem Frederik van Nassau ook tot hun stadhouder te benoemen. Zijn pogingen ook door de andere gewesten aanvaard te worden als regent voor de kleine Willem III lopen echter op niets uit. Alleen in Overijssel wordt hij door twee derde van het gewest als zodanig erkend.
* Begin in de andere provincies van het Eerste Stadhouderloos Tijdperk. Johan de Witt wordt raadpensionaris van Holland. Deze benoeming kan alleen geschieden met de nadrukkelijke instemming van Amsterdam, dat onder leiding staat van burgemeester Cornelis de Graeff, de meest succesvolle Amsterdamse burgemeester uit de Gouden Eeuw, van wie De Witt een aangetrouwde neef is. De voorbeeldige samenwerking tussen de twee politici zal een grote factor blijken in het succes van De Witts politiek en de herleving van de economie na de Eerste Engels-Nederlandse Oorlog.
 • 1655 - De Witt en Willem Frederik komen tot een vergelijk. Willem Frederik mag opperbevelhebber van het leger worden, maar hij moet ophouden zich luitenant-stadhouder van Overijssel te noemen. Daarmee erkent hij in feite de Akte van Seclusie van Willem III.
 • Er heerst van 1653 tot 1657 een burgeroorlogachtige toestand in Overijssel. Hasselt en Steenwijk willen ook een stem in de Staten en rebelleren tegen Zwolle, met steun van Deventer. Hasselt wordt drie dagen gebombardeerd en Deventer stuurt versterkingen. Een commissie van de Staten-Generaal wordt in 1657 gevormd (op aandringen van Holland). De Witt en Cornelis de Graeff maken een eind aan de Overijsselse troebelen. De klok wordt teruggedraaid. Hasselt en Steenwijk krijgen geen gelijk.
Zuidelijke Nederlanden
scheepvaart
 • Admiraal Robert Blake is verantwoordelijk voor de bouw van de grootste marine die Engeland ooit heeft gehad. De oorlogsvloot wordt uitgebreid van een paar tientallen schepen tot aan over de honderd. Blake is de eerste die een vloot tijdens de winter op zee weet te houden. Hij ontwikkelt nieuwe technieken om blokkades en landingen uit te voeren; zijn "Sailing Instructions" en "Fighting Instructions" , die hij schrijft als hij van zijn verwonding thuis herstelt.
 • 1652 - Kaapstad wordt in 1652 gesticht door de Nederlander Jan van Riebeeck als verversingsstation van de Vereenigde Oostindische Compagnie.
koloniën
 • In 1651 breekt een grote opstand tegen de VOC uit, de Grote Ambonse Oorlog of Hoamoalese Oorlog (1651-1659), als Majira, een plaatselijke leider op Ceram, weigert een deel van de aanplant te vernielen en het recht eist zijn kruidnagel te verkopen aan andere partijen. De gouverneur van de Molukken, Arnold de Vlamingh van Oudshoorn,, onderdrukt de opstand met harde hand. Hierna heeft de VOC haar monopolie nog steviger in handen. Ambon verliest haar positie als centrum van de kruidnagelhandel
 • Als Portugal weigert het in 1654 verloren gegane Nederlands-Brazilië terug te geven, wordt het land in 1656 de oorlog verklaard. De VOC voltooit de verovering van Portugees Ceylon. Als in 1656, na een beleg van zeven maanden door Gerard Pietersz. Hulft Colombo valt, en in 1658 de laatste Portugese forten bij Jaffnapatnam, aan het noorden veroverd worden, zijn de Nederlanders heer en meester.
 • Er vertrekt een groep Portugees Joodse kolonisten o.l.v. JOAO DE YLLAN met 12 gezinnen naar de Nederlandse kolonie Curaçao.
 • De Venetiaans-Turkse oorlog, die van 1645 tot 1669 duurt, stelt de Republiek in staat veel van Venetiës posities over te nemen.
Wetenschap en techniek
 • 1650 - Blaise Pascal bestudeert de hydrodynamica en draagt bij tot de ontwikkeling van de differentiaalrekening.
 • 1651 - Christiaan Huygens schrijft als eerste in de geschiedenis natuurkundige formules op. Deze geven de correcte theorie voor impuls behoud bij botsingen, een verbetering van de botsingswetten van Descartes. In 1657 neemt hij een patent op een van zijn belangrijkste uitvindingen: het slingeruurwerk.
 • De burgemeester van Maagdenburg Otto von Guericke vindt de elektriseermachine uit (1650) en de vacuümpomp (1657), waarvan hij de werking demonstreert in zijn proef met de Maagdenburger halve bollen.
 • De Thüringse jezuiet Athanasius Kircher gebruikt een microscoop om bloed van slachtoffers van de pest te onderzoeken. In zijn Scrutinium Pestis (1658) beschrijft hij de aanwezigheid van "kleine wormpjes" of "animalculen" in het bloed, waardoor hij concludeert dat de ziekte wordt veroorzaakt door micro-organismen. Hij stelt hygiënische maatregelen voor om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan, zoals isolatie en quarantaine van zieken, het verbranden van kleren die door slachtoffers zijn gedragen en het dragen van gezichtsmaskers om het inademen van de schadelijke micro-organismen te voorkomen.
 • Van de predikant Abraham Rogerius wordt postuum een boek uitgegeven waarin de eerste vertaling van teksten uit het Sanskriet. De titel: De Open-Deure Tot het Verborgen Heydendom Ofte Waerachtigh vertoogh van het Leven ende Zeden, mitsgaders de Religie ende Godsdienst der Bramines op de Cust Chormandel ende der Landen daar ontrent. Het bestaat uit twee delen en een aanhangsel: het eerste deel beschrijft leven en zeden, het tweede deel geloof en godsdienst der brahmanen, waarop dan volgt een hoofdstuk over het leven van Bhartṛhari en een vertaling van honderd van diens spreuken "over den wegh na den Hemel" (Vairagya-sataka) en honderd spreuken over "den redelijcken ommegangh onder de Menschen" (Niti-sataka). De publicatie is het begin van een traditie van onderzoek naar niet-Europese beschavingsvormen.[3]
Kunst
 • 1656 - 20 juli - Rembrandt voltooit "De anatomische les van dr. Jan Deyman", maar wordt failliet verklaard. Zijn kunstverzameling, atelierspullen en huis worden aan de schuldeisers verkocht.
Eerste Engels-Nederlandse Oorlog
Inmenging nabij de Oostzee
Oorlog met Portugal
 • De Republiek verklaart in 1657 de oorlog aan Portugal omdat dat land geen schadevergoeding voor het verlies van Brazilië wil betalen. De vloot onder Obdam blokkeert de haven van Lissabon.