Engineering

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Vertaalhulp gevraagd. Dit artikel bevat mogelijk (taal)fouten.
U kunt dit artikel verbeteren. Op de overlegpagina of de vertaalpagina is mogelijk meer informatie te vinden.

De stoommachine, de aanjager van industriële revolutie

Engineering of ingenieurswezen heeft als doel technische onderdelen, constructies en/of systemen, zoals die van een machine, hun functie te laten vervullen. Daartoe worden optredende en/of gewenste processen (de werking ervan) uitgezocht en uitgewerkt. Individueel of in teamverband worden passende onderdelen ontworpen, optredende spanningen berekend en de te produceren onderdelen gemodelleerd en/of op technische tekeningen gespecificeerd. In sommige vakgebieden is onderhoud standaard onderdeel van de te verrichten werkzaamheden. Voor een groot deel van engineering zijn er normen en afspraken opgesteld, zoals de Eurocodes, met oog op de gewenste veiligheid en praktische toepasbaarheid.

Een van de definities voor engineering is de Amerikaanse Engineers' Council for Professional Development[1] uit 1947:

"Het toepassen van wetenschappelijke principes bij het ontwerpen of ontwikkelen van constructies, machines, apparatuur of productieprocessen, of werkzaamheden die hiervan gebruikmaken in meerdere of mindere mate; of een vergelijkbaar onderdeel te ontwerpen en daarbij bewust zijn van de gehanteerde uitgangspunten en normen. Of om hun gedrag bij gespecificeerde (extreme) grenstoestanden te voorspellen. Dit alles met de bedoelde functie als doel, te realiseren op een economische wijze en met oog voor veiligheid voor mens en het beperken/voorkomen van schade aan materiaal."[2][3][4]

Etymologie[bewerken | brontekst bewerken]

Aan het werk met een stoommachine

Het woord is afkomstig van engine (motor); ten tijde van de industriële revolutie ontstond er een behoefte aan mensen die machines konden ontwerpen, bouwen en onderhouden. Een "engine'er" was een persoon die met een motor werkt. Engine is afkomstig van het Oudfranse engin, dat op haar beurt aan het Latijnse ingenium is ontleend.

De Engelse term engineering, in het Nederlands een anglicisme (leenwoord), verwijst naar een breder gamma van technisch georiënteerde werkzaamheden dan wat in het Nederlands als ingenieurstaken wordt omschreven en is niet één op één te vertalen.

Geschiedenis van engineering[bewerken | brontekst bewerken]

Industriële revolutie[bewerken | brontekst bewerken]

Stoommachine van Savery

De eerste, experimentele stoommachine werd in 1698 gebouwd door de Engelse militair ingenieur Thomas Savery, die in zijn vrije tijd op werktuigbouwkundig terrein actief was. Dit apparaat was een voorloper van de stoommachine van Newcomen en kan daarom als aanleiding tot de industriële revolutie in de daaropvolgende decennia gezien worden.

Engineeringssoftware[bewerken | brontekst bewerken]

Een computersimulatie van de luchtstroming rond een spaceshuttle bij het binnengaan van de aardatmosfeer

Computers vervangen eind 20e en begin 21e eeuw steeds meer werkzaamheden zoals windtunnel-experimenten en tekenen op de tekentafel. Computertoepassingen die engineering ondersteunen worden in het Engels omschreven met computer-aided engineering (CAE), zoals SCIA Engineer. Voor engineering wordt ook computer-aided design, zoals AutoCAD, of het bouwwerkinformatiemodel, zoals Revit, gebruikt. Met deze toepassingen kunnen 2D-tekeningen en virtuele 3D-modellen gemaakt worden en geanalyseerd (op thermo-, aerodynamica, stabiliteit, vervormingen, elektrische stromen en dergelijke) zonder dat er een prototype of schaalmodel gemaakt hoeft te worden. De (digitale) informatie kan door computer-aided-manufacturing- of CAM-software ingelezen worden om apparaten die met computer numerical control (CNC) werken te kunnen aansturen.

Engineering en wetenschap[bewerken | brontekst bewerken]

"Wetenschappers bestuderen de wereld zoals die nu is; ingenieurs creëren de wereld zoals die nog nooit is geweest." – Vertaald citaat van Theodore von Kármán.

Dat engineering van de inzichten en onderzoek uit de wetenschap gebruikmaakt en deze principes toepast, wil niet zeggen dat engineering daarom een wetenschap is.

Er bestaat een overlap tussen het beoefenen van de wetenschap en engineering. Zo kunnen wetenschappers ook werkzaamheden verrichten die onder "engineering" vallen, zoals het ontwerpen van experimentele apparatuur of het bouwen van prototypen. Vice versa maken ingenieurs en diegenen die engineeringswerkzaamheden uitvoeren, zich ook schuldig aan het beoefenen van de wetenschap: soms is het nodig om een verschijnsel nader te bestuderen om een project te kunnen voltooien.

Ontwerpmethodes[bewerken | brontekst bewerken]

Binnen het vakgebied Engineering wordt gebruik gemaakt van verschillende ontwerpmethodes. Deze methodes zijn in principe een stappenplan wat afgelegd wordt om van de beginfase tot de eindfase te komen. Enkele voorbeelden van ontwerpmethodes zijn:

Ingenieurs- en adviesbureaus[bewerken | brontekst bewerken]

In Nederland wordt de term "engineering" door een aantal ingenieurs- en adviesbureaus in de bedrijfsnaam gebruikt, in plaats van de term "ingenieursbureau" of "adviesbureau", enerzijds om zo sneller gevonden te worden door niet-Nederlandstalige opdrachtgevers en anderzijds om aan te geven dat hun dienstenpakket (iets) breder zijn dan alleen de werkzaamheden die ingenieurs doorgaans verrichten.

Opleidingen[bewerken | brontekst bewerken]

Nederlandse hogescholen bieden in kader van de Bologna-overeenkomst opleidingen aan die de student recht geeft op de titel Bachelor of Engineering (B.Eng) in plaats van de vroegere ingenieurstitel (Ing.). Deze opleidingen zijn beperkt tot een aantal specifieke disciplines. De Nederlandse universiteiten bieden opleidingen aan tot Bachelor of Science in Engineering (BSc.Eng.).

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]

Commons heeft mediabestanden in de categorie Engineering.