Portaal:Seksualiteit

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Welkom op Portaal:Seksualiteit

Portal sex.jpg

Seksualiteit is de benaming van verschillende gevoelens en handelingen die direct of indirect samenhangen met geslachtsorganen en daaraan verbonden genot. Sommigen gebruiken een engere definitie en zien seksualiteit als de begeerte naar en het verrichten van de geslachtsgemeenschap. Behalve voor het beleven van genot is seksualiteit van belang voor de voortplanting en voor het onderhouden van een relatie tussen personen. In de meeste culturen wordt seksualiteit niet openlijk beoefend of besproken. Seks in de openbare ruimte is in veel landen verboden. Er bestaan daarnaast talloze al dan niet op religies geïnspireerde taboes. Een wijdverbreid taboe is incest. Andere veel voorkomende taboes zijn de gelijktijdige seksuele omgang met meer dan een partner en het hebben van van geslachtsgemeenschap vóór het huwelijk. Rooms-katholieke geestelijken mogen geen geslachtsgemeenschap hebben als onderdeel van het zogenoemde celibaat. Seksualiteit is niet tot mensen beperkt: bij andere organismen wordt eveneens van seksuele voortplanting gesproken. Zeker is bovendien dat bij dieren ook genot een rol speelt.

Lees meer...


Dit kan beter


- Seksuele relatie (6 augustus 2009) - CGSO (6 augustus 2009) - Tempelprostitutie (6 augustus 2009) - Strafbaarheid van mensenhandel (8 april 2016)Uitgelicht
Ac.homomonument.jpg

248-bis is de naam van een in 1911 door de toenmalige Nederlandse minister van Justitie E.R.H. Regout ingediend en door het parlement aangenomen wetsartikel dat als volgt luidde:

De meerderjarige, die met een minderjarige van hetzelfde geslacht wiens minderjarigheid hij kent of redelijkerwijs moet vermoeden, ontucht pleegt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar.

De toenmalige grens voor meerderjarigheid was 21 jaar.

Doel van deze wetgeving was volgens Regout het beschermen van jongens en meisjes van zestien tot en met twintig jaar tegen homoseksuele verleiding, en daarmee de verspreiding van homoseksualiteit tegen te gaan. Na heftige demonstraties voor homorechten, waarvan de eerste op 21 januari 1969, werd het artikel in 1971 geschrapt.

Lees meer...


Afbeelding
Roze driehoek

De roze driehoek werd gebruikt als herkenningsteken voor homoseksuelen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Homoseksuelen die door de nazi’s waren gearresteerd en in concentratiekampen gevangen zaten, kregen ter herkenning een roze driehoek op hun kleding. Later, vanaf de jaren '70, is deze driehoek uitgegroeid tot een geuzenteken voor de homobeweging.


Wist je dat...

Etalage

Sodomiewetgeving in de Verenigde Staten

Sodomiewetgeving in de Verenigde Staten was tot 1962 van kracht in alle vijftig staten, en had voornamelijk tot doel seks tussen homoseksuele mannen te criminaliseren. De staat Illinois was in 1962 de eerste die haar wetgeving op dit gebied afschafte. In de daaropvolgende jaren tot 2003 volgden 26 andere staten en het District of Columbia dit voorbeeld. In negen andere staten werd de antisodomiewetgeving ongeldig verklaard door een rechtbank. Slechts in vier van de resterende veertien staten (Kansas, Missouri, Oklahoma en Texas) was geslachtsverkeer tussen mannen specifiek verboden. De overige tien verboden anale seks ongeacht geslacht.

De straf die aan sodomie verbonden werd verschilde per staat. Tot 1962 voorzag de wet in iedere staat in een langdurige gevangenisstraf. In Idaho was een levenslange gevangenisstraf mogelijk. In de tweede helft van de twintigste eeuw versoepelden veel staten hun wetgeving. De wetten werden zelden tot nooit meer in de praktijk gebracht.

Het Amerikaanse hooggerechtshof vonniste in 1986 in de zaak Bowers vs. Hardwick dat de antisodomiewet van de staat Georgia (en daarmee vergelijkbare wetten in andere staten) niet ongrondwettelijk was. Zeventien jaar later, in 2003, verklaarde het hooggerechtshof echter in de controversiële zaak Lawrence vs. Texas dat de dan nog resterende wetgeving in veertien staten in strijd was met het veertiende amendement van de Amerikaanse grondwet. Deze beslissing leidde de facto tot de afschaffing van de resterende sodomiewetgeving in Amerika.

Lees meer...