Hof van Justitie van de Europese Unie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Het Hof van Justitie van de Europese Unie is een instelling van de Europese Unie.[1] Het is de overkoepelende term (ingevoerd sinds het Verdrag van Lissabon) voor het Hof van Justitie, het Gerecht en gespecialiseerde rechtbanken.[2] Volgens artikel 19 van het Verdrag betreffende de Europese Unie verzekert het de eerbiediging van het recht bij de uitlegging en toepassing van de Europese verdragen.[3]

Sinds de oprichting in 1952 zijn er duizenden zaken bij het Hof aanhangig gemaakt. Om deze stroom te verwerken en de rechtsbescherming van de burgers te verbeteren, is in 1989 een Gerecht van eerste aanleg toegevoegd. Dit Gerecht spreekt zich in eerste instantie uit in bepaalde categorieën van zaken, zoals geschillen die verband houden met mededingingsregels en hoger beroep dat door particulieren is ingediend. Bovendien is het sinds het Verdrag van Nice mogelijk geworden om gespecialiseerde rechtbanken in het leven te roepen. Het in 2004 ingestelde Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie is tot op heden de enige.[4]

Het Hof van Justitie van de Europese Unie is gevestigd in Luxemburg.

Bronnen, noten en/of referenties
  1. Verdrag betreffende de Europese Unie, Artikel 13
  2. http://europa.eu/scadplus/constitution/institutions_nl.htm#COURT SCADPlus: The Institutions of the Union
  3. Verdrag betreffende de Europese Unie, Artikel 19
  4. W.T. Eijsbouts e.a., Europees Recht - Algemeen deel, Groningen: Europa Law Publishing 2010