Havenspoorlijn Rotterdam

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Havenspoorlijn Rotterdam
Kijfhoek - Maasvlakte
Havenspoorlijn Rotterdam op de kaart
Totale lengte40,7 km
Spoorwijdtenormaalspoor 1435 mm
Aangelegd doorNederlandse Spoorwegen
Geopend
Fijenoord - Waalhaven (via Katendrecht): 1878
Fijenoord - Waalhaven (via Brielselaan): 1901
Waalhaven - Waalhaven west: 1912
IJsselmonde - Waalhaven: 1928
Waalhaven - Vondelingeplaat: 1935
Vondelingeplaat - Botlek: 1957
Botlek - Europoort: 1964
Europoort - Maasvlakte: 1977
Barendrecht - Waalhaven: 2004
Gesloten
Katendrecht - Waalhaven: 1910
Fijenoord - Waalhaven (via Brielselaan): 1974
IJsselmonde - Waalhaven: 2004
Huidige status
Fijenoord - Waalhaven: opgebroken
IJsselmonde - Waalhaven: opgebroken
Barendrecht - Maasvlakte: in gebruik
Geëlektrificeerd2006 (25kV)
Aantal sporen2
Beveiliging of treinbeïnvloedingERTMS
OmgrenzingsprofielOPS-GC
Beladingsklasse
D4 (bij 80 km/h)
D4 (bij 100 km/h) in Botlekspoortunnel
Traject
vSTRBSicon .svgBSicon .svg lijn van Breda
BSicon vSTR.svg
vSTR + v-SHI4l
BSicon v-SHI4+r.svg
v-SHI4+r +
BSicon .svg
+
tdSTRqvKRZttdSTR+rvSTR-BSicon .svg lijn van Zevenaar
vSTRtdSTRedSTR{{{4}}}
vSTRvÜSTl{{{3}}}
vABZgl-STRovABZg+r-STR{{{3}}}
vSTRvSTR-DSTBSicon .svg 0,0 Kijfhoek
vSTRvSHI2g+l-{{{3}}}
vSTRvSTR-STR+lBSicon .svg HSL-Zuid van Antwerpen-Luchtbal
vWBRÜCKE1vWBRÜCKE1BSicon .svg Waaltje
emdKRZemdKRZuemvKRZBSicon .svg tramlijn Zwijndrecht - Barendrecht opg.
tvSTRatvSTRa{{{3}}}
tvBHFtvSTRBSicon .svg Barendrecht
tvSTRetvSTRe{{{3}}}
dSKRZ-AludSKRZ-AmudSKRZ-AmudSKRZ-AruBSicon .svg A15
vSTR-ABZg+lvSTRo-ABZgrBSicon .svg
dvSTRvABZglo-STRdABZq+ldSTRqdSTR+r
v-STRvSTRvSHI2g+l-v-STR
dvSTRveABZgl-STRexdSTRqvexSTR+r-STR
ddABZg+lvKRZuvSTRr-evSTR
v-STRvSTRuexSTR+lexmdKRZemdKRZ tramlijn van Zuid-Beijerland opg.
dvSTRedABZg+luexmKRZvexABZg+r-STR
v-STRvSTRuexHSTevSTR Oosthoek RTM
dvBHFdSTRuexSTRevSTR Rotterdam Lombardijen
v-STRvÜSTruexSTRevSTR
dvSTRdDSTuexSTRevSTR Rotterdam IJsselmonde
dvHSTdSTRuexSTRevSTR Rotterdam Stadion
ddSTRrvSTRuexSTRevSTR lijn naar Rotterdam Centraal
ddSTRqdABZqrxdABZgruexSTRevSTR lijn naar Rotterdam Centraal
BSicon .svgexv-SHI2gruexSTRevSKRZ-Au A29
duexdSTRqexmdKRZexmdKRZuexABZr+revSTR tramlijn naar Rotterdam
Rosestraat
opgebroken
BSicon .svgexvSTRuexHSTevSTR Hillesluis RTM
exvSHI4+l-exdSHI4grexdSTRuexSHI1revSTR
exdSTRudSTR+lxmdKRZuxmdKRZuuxdKRZuudSTR+revSTR
exdSTRudHSTexvSTRuevSTRevSTR Rijnhaven
exdDSTudSTRexvSTRuevSTRevSTR Goederenstation Spoorweghaven
exdSHI2gluedSHI2g+rexvSTRuevSTRevSTR aansluiting RET - NS opgebroken
exdSTRutdSTRaexvSTRuevSTRevSTR
xmdKRZtutdSTRrexvSTRuevSTRevSTR metrolijn  D  naar Rotterdam Centraal
exvENDEe-exvSTRuevSTRevSTR Wilhelminapier
BSicon .svgexvBST-STRuevSTRevSTR bundel Katendrecht
BSicon .svgexvSTRuexdSTRudHSTevSTR Maashaven
BSicon .svgexvSTRuexdHSTudSTRevSTR Maashaven RTM
BSicon .svgexvSHI2g+l-uevSTRevSTR
KBSTaqxdABZgxr+rduevSTRevSTR Waalhaven noord
vKBSTa-vSTR-uevSTRevSTR Waalhaven west
vSTR-vSTR-uexdHSTudSTRevSTR Katendrechtse Lagendijk RTM
vSTR-vSTR-uexdSTRudHSTevSTR Zuidplein
vSTR-vBST-uevSTRevSTR Waalhaven oost
edABZglexdSTRqedABZgr+rduexdHSTudSTRevSTR De Waal RTM
vSTR-vSTR-uexdSTRudHSTevSTR Slinge
vSTR-vSTR-uexdHSTuxmvÜWBldSTR Zuidhoek RTM
vSTR-dABZgxl+ldSTRquxmdKRZuxdKRZxrumdKRZudABZgr
vSTR-dSTRudSTR+luxdKRZuxmdKRZudSTRrdSTR
vSTR-dSTRudBSTuexmvSTRSHI1+l stelplaats Waalhaven
vSTR-dDSTuxvSTRexdSTRSTR 6,4 Waalhaven zuid
dSTRldSTRqedKRZruemdKRZuexmdKRZuexdSTRrSTR
BSicon .svgdSTRuxvSTR-STRluexdSTRqemKRZo tramlijn naar Spijkenisse opgebroken
BSicon .svgdSTRudSTRluSTRqmKRZo metrolijn  D  naar De Akkers
BSicon .svgvBST-STRc2STR3 RSC Rotterdam
BSicon .svg
+
BSicon vSTRl-.svg
vSTRl- +
BSicon STR+1.svg
STR+1 + STR+r
BSicon STRc4.svg
STRc4 +
ENDEaqABZg+r Interforest Terminal Rotterdam B.V.
BSicon .svgmKRZu metrolijn  C  van De Terp naar De Akkers
BSicon .svgSKRZ-Au A4
KBSTaSTR Vopak
KRWg+lKRWgr
DSTSTR 11,7 Pernis
KRWglKRWg+r
KBSTaqABZgrABZg2STRc3 BP
BSicon .svgKBSTeSTR+c1STR+4 Shell
ENDEaqABZ+lrABZgrtSTRa Shell
BSicon .svgBSTSTRtSTR
ENDEaqABZgrSTRtSTR PCT
BSicon .svgENDEeSTRtSTR Arkema
BSicon .svgBSicon .svghKRZWaetKRZW Botlekbrug & -tunnel
Oude Maas
BSicon .svgKBSTaSTRtSTR LBC Tank Terminals
KBSTaqABZg+rSTRtSTR Odfjell
ENDEaqABZlrABZg+rtSTRe ALU Chemie
BSicon .svgKBSTaqABZgrSTR Esso
BSicon .svgBSicon .svgDSTSTR 16,4 Botlek
BSicon .svgKBSTaSTRSTR Vopak
ENDEaqABZg+rSTRSTR CCB
ENDEaqABZg+rSTRSTR Marcom
ENDEaqABZg+rSTRSTR TIC
BSicon .svg
+
BSicon ABZl+l.svg
ABZl+l +
BSicon ABZgr.svg
ABZgr + STRc2
BSicon STR3.svg
STR3 +
KBSTaqABZgrABZg+1STRc4 AkzoNobel
ENDEaqABZgrSTRBSicon .svg Vopak
ENDEaqABZgrSTRBSicon .svg European Bulk Services
ENDEaqABZgrSTRBSicon .svg Rosilco Kolen
ENDEaqABZgrSTRBSicon .svg DSM
ENDEaqABZgrSTRBSicon .svg Europees Zwaveloverslag
ENDEaqABZgrSTRBSicon .svg Carbot
ENDEaqABZg+rSTRBSicon .svg Kemira Pigments
KBSTeSTR Vopak
BSicon .svgBSicon .svgSHI3gldSHI3+rd 19,0 Theemsweg aansluiting
BSicon .svgBSicon .svgSKRZ-AudSKRZ-Aud A15
BSicon .svgBSicon .svgSTRvSTR-ENDEa Arco Chemie
BSicon .svgBSicon .svgSTRdSHI2g+ldSHI2r
BSicon .svgBSicon .svgSTRdABZgldENDEeq Robur
BSicon .svgBSicon .svgSTRdABZgldENDEeq Deka
BSicon .svgBSicon .svgSTRdABZgldENDEeq Handico
BSicon .svgBSicon .svgSTRvKBSTe- Gevelco
BSicon .svgSKRZ-Ao A15
BSicon .svghKRZWae 24,4 Calandbrug
Calandkanaal
KRW+lKRWgr
DSTSTR 26,9 Europoort
KRWglKRWg+r
KBSTaqABZgrSTRBSicon .svg UKF
KBSTaqABZgrSTRBSicon .svg Caldic
KBSTaqABZgrSTRBSicon .svg ExxonMobil
ENDEeSTR Storeship
ENDEaqABZgr Maersk
KBSTaqABZgr Q8
ENDEaqABZq+lABZgrBSicon .svg P&O
ENDEeSTR European Bulk Services
BSicon .svghKRZWae Dintelhavenbrug
Dintelhaven
ENDEaqABZq+lABZgrBSicon .svg 33,5 Ertsoverslagbedrijf Europoort
ENDEeSTR BP
BSicon .svghKRZWae 34,8 Suurhoffbrug
Hartelkanaal
KRW+lKRWgr 39,6 Maasvlakte aansluiting
STRSPLa
BSicon .svgSTRdSTRvSHI2gl-d
BSicon .svgDSTvSTRvSHI2gl- Maasvlakte
BSicon .svgSTRdDSTdDSTdDSTdDST 40,7 Maasvlakte West
KBSTaqxABZgrvÜSTvSHI2g+l- Europees Massagoed Overslagbedrijf
dKBSTaqeABZqrxdABZgrvÜSTl ECT
BSicon .svg
+
BSicon .svg
+
BSicon vexSTR-DST.svg
vexSTR-DST + STRc2
BSicon vSTR3-.svg
vSTR3- + vSTR-
ECT
BSicon .svg
+
BSicon .svg
+
BSicon evSTR.svg
evSTR + vSTR+1-
BSicon vSTR-.svg
vSTR- + STRc4
dKBSTaqdABZgrv-SHI2g+r Lyondell
dENDEaqxdABZgrv-SHI2gr Tor Line
BSicon .svgexv-STRvBST-STR APM Terminals
BSicon .svgexv-STRv-SHI2g+r
BSicon .svgexv-STRdKBSTaqdABZgr Rotterdam World Gateway
dBSicon .svgxKRWg+lKRWr
dKBSTe Euromaxx


De Rotterdamse Havenspoorlijn is een ruim 40 km lange goederenspoorlijn tussen de emplacementen IJsselmonde/Kijfhoek en Maasvlakte, inclusief de aangesloten emplacementen en raccordementen.

De Havenspoorlijn is opgenomen in de Betuweroute, de goederenspoorlijn van de Maasvlakte naar de Duitse grens bij Zevenaar.

De Havenspoorlijn omvat de volgende goederenstations en -emplacementen:

In de Havenspoorlijn liggen de Botlekbrug, Calandbrug, Dintelhavenbrug en Suurhoffbrug. In tegenstelling tot de rest van het land heeft hier de scheepvaart voorrang.

De wissels en seinen van de gehele Havenspoorlijn worden bestuurd vanuit de verkeersleidingspost van prorail, die gevestigd is te Kijfhoek.

Geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

In 1891 werd de Sluisjesdijk via de Breede Hilledijk op Katendrecht verbonden met het in 1878 in dienst gekomen station Fijenoord. Wegens de aanleg van de Maashaven werd de spoorlijn in 1901 omgelegd naar de Putschelaan-Brielselaan-Doklaan. In 1910 werd een verbinding gemaakt met rangeerterrein IJselmonde. Twee jaar later werd de spoorlijn via de Waalhaven (ten noorden van de luchthaven) doorgetrokken naar Heijplaat (Waalhaven West). In 1922 werd het lijngedeelte Waalhaven Oost-Heijplaat verlegd voor vergroting van de Waalhaven.

In 1928 werd het lijngedeelte IJsselmonde-Waalhaven aangelegd omdat de verbinding via de Brielselaan overbelast was geraakt. In 1959 werd station Waalhaven Zuid op de huidige plaats aangelegd en in 1963 het oude station (direct ten zuiden van de Waalhaven) gesloten. In 1974 werd de verbinding Waalhaven Oost-Brielselaan-IJsselmonde opgeheven.

In 1935 werd de spoorlijn via Pernis verlengd naar de Vondelingenplaat, in 1959 werd het oostelijke deel van spoorlijn omgelegd naar het nieuwe station Waalhaven Zuid.

In 1957 werd de spoorlijn vanaf de Vondelingenplaat (Shell) doorgetrokken naar de Botlek, in 1964 naar Europoort (Gulf), in 1964 naar Europoort West (RWS/BP) en ten slotte in 1977 naar de Maasvlakte (EMO). Sinds de aanleg van rangeerterrein Kijfhoek in 1978 rijden de meeste treinen van/naar Kijfhoek in plaats van IJsselmonde.

In verband met de aanleg van de Betuweroute, is het deel van het Waalhaven emplacement tot Barendrecht vervangen door de Verlegde Havenspoorlijn (2004) en parallel daaraan de Kortsluitroute (2006). De route is met deze verlegging dan in zijn geheel geëlektrificeerd, zodat elektrische treinen de havenspoorlijn nu in zijn geheel kunnen aandoen.

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]