Overleg:Genderneutraal taalgebruik

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Paar vragen[bewerken]

Dit nieuwe artikel roept een paar vragen op:

1. "Genderneutraal taalgebruik is taalgebruik waarin een voorkeur voor een bepaald geslacht, gender of sociale sekse vermeden wordt."
Wat is 'sociale sekse' precies en hoe verhoudt dit begrip zich tot het begrip 'gender'?

2. "Het gebruik van genderneutrale taal is aan het begin van de eenentwintigste eeuw praktijk geworden in professionele teksten."
Dat is iets anders dan wat er in het Engels staat: "Using gender-neutral language is now considered good practice in professional writing". Die bron voor die bewering is overigens geen academische bron, maar deze niet bijster gezaghebbend ogende website.

3. "Het gebruik van genderneutrale taal vergroot namelijk de effectiviteit van de communicatie richting alle lezers, waardoor de boodschap beter toegankelijk en begrijpelijk wordt."
Een dergelijke stellige uitspraak kun je niet baseren op een wel heel informeel aandoende weblog.

4. "Anderen vinden neutraal taalgebruik dan ook noodzakelijk. Onderzoek uit 2015 heeft bijvoorbeeld aangetoond dat de loonkloof tussen vrouwen en mannen in een land waar gender minder aanwezig is in de taal kleiner is."
Hier wordt ten onrechte de indruk gewekt dat een sterke aanwezigheid van sekse-onderscheid in een taal mede debet is aan een grotere loonkloof, terwijl deze zaken – zowel het dominante sekse-onderscheid in de taal als de loonkloof – beide het gevolg zouden kunnen zijn van een dieper liggende oorzaak, bijvoorbeeld het seksisme van een patriarchale cultuur. Een correlatie is niet hetzelfde als een oorzakelijk verband.

5. "In 2016 vroeg de gemeenschap van transgender personen om het taalgebruik zo neutraal mogelijk te maken."
Is dat de Nederlandse of de internationale gemeenschap? En uitte zij die wens echt in 2016? (De brontekst is wel in 2016 geschreven).

6. "Elke verwijzing naar sekse of gender vermijden, bijvoorbeeld door het gebruik van meervoud en "hen" in plaats van enkelvoud en het vermijden van de woorden "hij" of "zij"."
Er staat 'het gebruik van meervoud en hen' (mijn cursivering), maar 'hen' is toch ook meervoud?

7. "Het benadrukken van het verschil in gender door formuleringen te gebruiken zoals "hij of zij" en "acteurs en actrices". Dit soort oplossingen benadrukt echter het binaire geslachtsmodel, en stuit daardoor op bezwaren van personen die niet tot een van beide seksen behoren."
De tweede zin wordt in het artikel in de Engelse Wikipedia, waar dit artikel een vertaling van is, onderbouwd met deze website van de Grŭne Jugend Dortmund. Dat vind ik geen geschikte bron voor zo'n stellige uitspraak.

8. "Sommigen zijn van mening dat neutrale termen voor beroepen gebruikt moeten worden, dus als er geen andere mogelijkheid is de mannelijke vorm. Anderen zijn van mening dat voor genderneutraal taalgebruik de beroepsnaam moet worden vervrouwelijkt."
Wie zijn die sommigen en die anderen precies?

9. Algemeen: dat de nadruk ligt op het Nederlands is logisch, maar waarom wordt er ook zo'n prominente plaats ingeruimd voor het Engels?

Marrakech (overleg) 8 jan 2017 17:50 (CET)

Voornamen[bewerken]

Het al dan niet gebruiken van een voornaam kan volgens de onderzoekers een uiting van 'gender bias' zijn. Dat het vermijden van voornamen een methode is om te komen tot genderneutraal taalgebruik is een eigen gevolgtrekking uit dat onderzoek. Marrakech (overleg) 1 jul 2018 23:51 (CEST)

Heb je toegang tot het volledige artikel? De zin "Critically, we identified consequences of this gender bias in speaking about professionals" uit de abstract geeft aan dat ze het ook hadden over de gevolgen van het wel/niet gebruiken van voornamen van professionals, nl. dat ze als meer of minder competent en belangrijk worden gezien. Ook als de onderzoekers in hun conclusies (in de volledige tekst) niet concreet de tip gaven om hierop te letten, kan een dergelijke gevolgtrekking nauwelijks als op Wikipedia ongeoorloofd eigen synthese worden beschouwd. Bever (overleg) 2 jul 2018 02:01 (CEST)
Nee, ik heb geen toegang tot het volledige artikel, maar de gevolgtrekking waar ik op wijs is daar volgens mij ook niet rechtstreeks op gebaseerd. Hoe dan ook, je zou evengoed kunnen stellen dat het consequent gebruiken van zowel de voor- als de achternaam bij mannen én vrouwen een methode is om te komen tot genderneutraal taalgebruik. Maar ook dat riekt naar 'eigen onderzoek'. Ik vind echt dat we wat dit betreft niet voorzichtig genoeg kunnen zijn. Marrakech (overleg) 2 jul 2018 07:20 (CEST)
Bovendien wordt er beweerd dat het gebruik van voornamen nu al – "Er zijn verschillende benaderingen om te komen tot genderneutraal taalgebruik" (mijn cursivering) – vermeden zou worden. Dat blijkt niet uit de bron. Marrakech (overleg) 2 jul 2018 23:37 (CEST)
Ik heb het volledige artikel gelezen en het NRC-artikel vat het m.i. goed samen. De conclusie lijkt me inderdaad origineel onderzoek. Jeroen N (overleg) 9 jul 2018 14:01 (CEST)

Naar aanleiding van de terugdraaiingen[bewerken]

Bij genderneutraal taalgebruik gaat het volgens de bronnen steeds om heel concrete woorden, zoals het afzweren van het generieke persoonlijke voornaamwoord 'hij' om naar zowel mannen als vrouwen te verwijzen of juist het gebruik van genderneutrale functiebenamingen ('verpleegkundige' in plaats van 'verpleger' of 'verpleegster') of meer in het algemeen zelfstandige naamwoorden die naar personen verwijzen (zie bijvoorbeeld dit artikel). De Engelse tegenhanger van dit artikel beperkt zich dan ook terecht daartoe. Maar in 'ons' artikel wordt er van alles bijgehaald (en steeds weer teruggezet) dat buiten dat bestek valt.

Neem dit onderzoek over het gebruik van voornamen, waarin geen van bovenstaande zaken aan de orde komt en dan ook nergens expliciet van 'genderneutral language' wordt gerept.

Een ander voorbeeld is deze bron, waarin al evenmin expliciet van 'genderneutrale taal' of genderneutraal taalgebruik' wordt gesproken. Dat een conclusie als "Voor de toegang tot een beroep is echter meer nodig dan deze aanpak. Om ervoor te zorgen dat beroepen die traditioneel door mannen vervuld worden, ook door vrouwen aantrekkelijk gevonden worden, moeten deze beroepen ook met vrouwelijke persoonskenmerken omschreven worden" daar wel rechtstreeks mee verband zou houden is dan ook een vorm van eigen onderzoek. (Overigens staat er bij deze bron als sinds begin vorig jaar de volgende vraag: "Is er een bron die het betreffende onderzoek noemt. In het artikel dat nu als bron gebruikt wordt wordt enkel gezegd dat er recent onderzoek is gedaan maar het onderzoek zelf wordt niet genoemd en kan dus niet geverifieerd worden." Waarom blijft die vraag al zo lang onbeantwoord?)

In de bronnen bij de alinea over woordenboeken wordt al evenmin ergens de term 'genderneutraal taalgebruik' gebezigd. Wat ook logisch is, aangezien de definitie daarvan nu eenmaal niet van toepassing is op een voorbeeld als 'a rabid feminist'. Dat is hooguit een geval van seksisme dat in de taal is geslopen. Marrakech (overleg) 8 jul 2018 11:09 (CEST)

Wij dienen onze teksten te baseren op secundaire bronnen, niet op originele wetenschappelijke artikelen. Maar in de wetenschappelijke bron die jij noemt wordt in het abstract al gesproken over "gender bias". Dit heeft wel degelijk zeer veel te maken met genderneutraal taalgebruik. "Gender bias" past niet in genderneutraal taalgebruik, dat spreekt vanzelf. Het zou iets anders zijn als er in het artikel geschreven werd over afstoffen, motoronderhoud of aardappelschillen. Dan mag je dat dat gerust weghalen, maar dit hoort erin. Vandaar onder andere mijn reverts. In de secundaire bron, waarop ik die alinea heb gebaseerd - zoals dat hoort hier! - wordt dit verwoord als volgt: (gebruik van voornamen zou kunnen) "bijdragen aan de sekse-ongelijkheid". Dat hoort dus in het artikel. EllyoverlegLet's bridge the gendergap together 9 jul 2018 09:43 (CEST)
Maar wat ik nu juist steeds probeer uit te leggen is dat de termen 'genderneutrale taal' of 'genderneutraal taalgebruik' (en het Engelse 'gender-neutral language') heel selectief worden gebezigd en dan ook een heel specifieke betekenis bezitten. Ze hebben, zoals ik hierboven al uiteenzette, eigenlijk uitsluitend betrekking op het gebruik van bepaalde voornaamwoorden en op functie- en persoonsbenamingen. Dat een bepaald woord zou kunnen bijdragen aan sekse-ongelijkheid betekent dus niet automatisch dat we met niet-genderneutraal taalgebruik van doen hebben. Neem, om nóg een voorbeeld te noemen, deze verhandeling: de hele tekst gaat weliswaar over 'Gender Bias and Sexism in Language', maar de term 'gender-neutral' wordt door de auteurs uitsluitend gebruikt in veband met bepaalde voornaamwoorden en functiebenamingen. Als toegift geef ik deze bron.
Verder ben je abuis met je mening over primaire en secundaire bronnen. Die termen worden vooral in de geschiedkunde gebruikt om onderscheid te maken tussen informatie uit de eerste hand (dagboeken, ooggetuigenverslagen) en bronnen die daarop voortbouwen. Artikelen van academici/wetenschappers gelden echter niet als primaire bronnen, en we mogen ons daar dan ook zeker wel op baseren, zonder te hoeven wachten tot bijvoorbeeld een krant erover schrijft. Je doet er wat dit betreft denk ik goed aan om dit even door te lezen. Marrakech (overleg) 9 jul 2018 12:01 (CEST)
Aha, jij vat het begrip zo smal op, dat het gaat om losse woorden. Zo smal is het imho zeer zeker niet. Taal bestaat niet uit losse worden. Taalgebruik gaat over veel meer dan losse woorden, namelijk ook over de context. Daarom heet het artikel dan ook "Genderneutraal taalgebruik" en niet "Genderneutrale woorden", of "genderneutrale termen".
Discussie over schrijven op basis van OO moet maar elders plaatsvinden, laten we vaststellen dat we het daar niet over eens zijn hier, en dat zo laten. EllyoverlegLet's bridge the gendergap together 9 jul 2018 12:39 (CEST)
Heb je ook bronnen voor jouwe ruime opvatting van het begrip? Je redenering dat het om meer dan losse woorden gaat omdat het artikel 'genderneutraal taalgebruik' heet en taal niet uit losse woorden bestaat is niet erg overtuigend. Het gebruik van bepaalde woorden of het vermijden ervan is stellig 'taalgebruik'. Jeroen N (overleg) 9 jul 2018 13:03 (CEST)
Natuurlijk zijn die bronnen er, hier bijvoorbeeld door Helma Lubbers. Het veranderen van een paar woordjes, ja dat is het makkelijkst. In plaats van geachte dames en heren, nu geachte reiziger, geachte donateur, etc. etc. Maar andere aspecten, zoals het vermijden van stereotypen, dat is heel moeilijk, daarom wordt er niet zoveel over gezegd in allerlei handleidingen. Scroll in de bron iets naar beneden en je vindt het.
Nog een bron, ook hier helemaal naar onderen scrollen, in de Volkskrant, daar staat als advies: Geef niet alleen linguïstisch, maar ook inhoudelijk het goede voorbeeld en wees alert op allerlei vormen van seksisme. Boven het bericht 'Schiphol krijgt nieuwe financieel directeur' stond - nota bene op internationale vrouwendag - de bovenkop: 'Weer een vrouw.' Pas even de omdraaitruc toe: 'Schiphol krijgt een nieuwe financieel directeur. Weer een man.' En nu svp niet betogen dat het geen taalgebruik is, want dat is het wel.
En hier past heel goed het frequentere gebruik van voornamen bij vrouwen in teksten bij, wat men bij mannen veel minder doet. Dat was de aanleiding van deze discussie. Kortom, als je het wil zien, seksisme in taalgebruik, dan zie je het. Met de gendergap op Wikipedia en overal elders is dat ook gelukt, die wordt gezien. EllyoverlegLet's bridge the gendergap together 9 jul 2018 13:44 (CEST)
Bedankt. Erg jammer dat je meteen zo defensief reageert op wat volgens mij een heel normale vraag is. Lijkt me nergens voor nodig. Jeroen N (overleg) 9 jul 2018 13:59 (CEST)
Defensief, ja dat kan je eruit lezen wellicht. Je hebt geen idee hoe ik constant op de huid gezeten wordt door enkelen hier op dit onderwerp. EllyoverlegLet's bridge the gendergap together 9 jul 2018 14:07 (CEST)
Het spijt me wel, maar Elly's bronnen overtuigen niet. De eerste is een webpagina van een individuele tekstschrijver en legt naar mijn mening alleen daarom al veel minder gewicht in de schaal dan bijvoorbeeld een wetenschappelijke verhandeling. Bovendien worden daarin de woorden 'genderneutraal' en 'inclusief' door elkaar heen gebruikt en is het dus onduidelijk of een passage die niet de indruk wekt dat elke vrouw kinderen wil of dat dat alle homoseksuele mannen van mode houden geldt als een voorbeeld van genderneutraal taalgebruik. Op basis van de vele bronnen die ik inmiddels heb gelezen zou ik dat eerder inclusief taalgebruik noemen.
Dat is denk ik ook het probleem: Elly lijkt te denken dat genderneutraal taalgebruik identiek is aan inclusief of niet-seksistisch taalgebruik, terwijl het er een heel concreet onderdeel van is. Wat dit aangaat is ook de volgende opmerking van Elly tekenend: "Kortom, als je het wil zien, seksisme in taalgebruik, dan zie je het. Met de gendergap op Wikipedia en overal elders is dat ook gelukt, die wordt gezien." Want in welk opzicht houdt dat nu specifiek verband met het onderwerp van deze discussie, namelijk genderneutraal taalgebruik?
Dan het stuk uit De Volkskrant: steeds wanneer daarin expliciet de term 'genderneutraal' of 'neutraal' wordt gebruikt, gaat het om functie- of persoonsbenamingen. Die term ontbreekt bij de passage die Elly hierboven aanhaalt, en veelzeggend genoeg staat in de eerste zin daarvan 'wees alert op allerlei vormen van seksisme'. Dat rechtvaardigt de conclusie dat die passage een voorbeeld is van seksistisch taalgebruik en niet specifiek van niet-genderneutraal taalgebruik. In hetzelfde stuk wordt overigens verwezen naar dit Volkskrant-artikel, waar de term '(gender)neutraal' opnieuw alleen wordt gebruikt in de beperkte betekenis die ik eraan toeschrijf. Marrakech (overleg) 9 jul 2018 15:36 (CEST)
Snap je het Jeroen N, als ik bronnen aandraag zijn het nooit goede bronnen. Maar die bronnen waren dan ook speciaal voor jou bedoeld, want ik ken het effect, het is allemaal voorspelbaar als Marrakech naar bronnen vraagt. Vervolgens volgen de nodige iets bedekte persoonlijke aanvalletjes. Het wordt in dit geval voorgedaan of ik het allemaal niet snap. Ach ja, dat weet ik zo langzamerhand ook wel. etc. etc., analyseer gerust de rest van de tekst van diens hand. Ik heb, dat moge geen nieuws zijn voor Marrakech zelf, geen zin meer in dit soort "overleg" met deze figuur. In het beste geval lees ik het en neem ik actie in een artikel als ik er zinvolle suggesties uit weet te peuren. Het "overleg" met Marrakech is er namelijk nimmer op gericht om een oplossing te vinden. Marrakech doet nooit een verbetering aan mijn tekst, maar is kennelijk alleen in staat teksten van een ander weg te halen. Marrakech heeft in zijn tijd op Wikipedia meen ik slechts één nieuw artikel geschreven. Waar die de tijd vandaan weet te halen voor dit soort eindeloos overleg, dat nooit tot een resultaat leidt, ik heb geen idee, ik steek mijn energie liever in andere dingen dan in overleg met deze persoon. EllyoverlegLet's bridge the gendergap together 9 jul 2018 17:07 (CEST)
De bronnen van Marrakech zijn veelal Engels (op 2 na) en benaderen het inderdaad vanuit de "grammaticale hoek". Toch denk ik dat de Nederlandstalige bronnen van Ellywa wel aantonen dat de term "genderneutraal of genderinclusief taalgebruik" breder wordt opgevat dan alleen het grammaticale element. Ik kan helaas niet heel actief aan de discussie bijdragen, omdat ik op het punt sta om op vakantie te gaan, sorry! Ciell 9 jul 2018 17:54 (CEST)
Ik vroeg om bronnen voor jouw opvatting omdat ik zag dat die afweek van wat Marrakech (op grond van door hem al genoemde bronnen) onder 'genderneutraal taalgebruik' verstaat, en het me goed leek als jullie het eerst eens zouden worden over wat genderneutraal taalgebruik nu precies is (het artikel geeft wel een definitie, maar ontbeert bronnen). Het is jammer om te lezen dat je die bronnen alleen gaf om mij een persoonlijk plezier te doen. Volgens mij is niemand geholpen bij zo'n instelling.
Marrakech ('deze figuur') levert gemotiveerde en naar mijn mening terechte inhoudelijke kritiek op dit artikel. Niets wijst erop dat hij alleen maar bezig is jou te treiteren, en daar hoor jij ook niet van uit te gaan. Prima natuurlijk als je geen energie wenst te steken in overleg, maar draai dan alsjeblieft ook niet zonder motivering wijzigingen terug. Jeroen N (overleg) 9 jul 2018 18:13 (CEST)
(na bwc, in antwoord op Ciell) Er zijn legio Nederlandstalige bronnen, hoor. Bijvoorbeeld deze, deze, deze en deze. Telkens gaat het daarin om het gebruik van specifieke woorden (in deze gevallen met name persoonsbenamingen) waardoor niemand zich buitengesloten voelt, en nergens gaat het ook maar in de verste verte over bijvoorbeeld typeringen als 'a rabid feminist'.
Verder beargumenteer ik zorgvuldig waarom ik de door Elly aangedragen bronnen niet overtuigend vind. Dat kun je niet zomaar met een reactie à la 'dat vind ik wel' pareren. Marrakech (overleg) 9 jul 2018 18:18 (CEST)
Hoi Marrakech, dank je voor wat extra Nederlandstalige bronnen. Het spijt me als je me verkeerd begrijpt: je andere bronnen waren goed voor ondersteuning van de argumenten hoe het in de Engelse taal gebruikelijk is, ik denk echter dat het belangrijk is dat we op zoek gaan naar artikelen die het Nederlandse gebruik beschrijven èn daarnaast ook hoe de situatie is buiten de grammatica. Dat is terug te lezen in de bronnen die Elly noemt, daarom denk ik dat je die niet zomaar zou moeten verwijderen. Ciell 10 jul 2018 10:28 (CEST)
Maar nogmaals, ik beargumenteer zorgvuldig, aan de hand van een analyse van de teksten, waaróm de twee bronnen die Elly aandraagt volgens mij niet de stelling ondersteunen dat 'genderneutraal taalgebruik' de brede betekenis heeft die zij eraan toeschrijft. Dáár zou je dan ook op moeten reageren. Bovendien heb ik hierboven inmiddels tal van Engels- en Nederlandstalige bronnen aangedragen waarin genderneutraal taalgebruik uitsluitend betrekking heeft op specifieke woorden en woordgroepen. Ik blijf er dan ook bij dat Elly's ruime interpretatie een vorm van eigen onderzoek is. Marrakech (overleg) 10 jul 2018 13:17 (CEST)
Ik wil toch nog even reageren op Elly's laatste bijdrage, zij het niet op de wel erg hatelijke toon, maar op de opmerking "Marrakech doet nooit een verbetering aan mijn tekst". Laat ik slechts één voorbeeld van het tegendeel geven, namelijk het artikel over Jutta Chorus. Ik meende dat die tekst erop vooruit zou gaan zonder een zin waarin stond dat Chorus grondig onderzoek doet, met veel mensen spreekt en daarbij hun vertrouwen probeert te winnen (omdat dat iets is wat iedere onderzoeksjournalist doet of moet doen en als zodanig dus niet bepaald als noemenswaardig kan worden beschouwd) en kaartte dat op de overlegpagina aan. Na een door de afgemeten reactie van Elly ("Nee dat is niet overbodig. Het is juist zo bijzonder aan haar") meteen al vrij onaangename discussie vroeg ik om input van anderen, die bijna unaniem instemden met mijn standpunt. Uiteindelijk schreef Elly, die er het zwijgen had toegedaan, op aandringen van Saschaporsche: "nee. Ben het eigenlijk wel eens dat het te subjectief was. Huidige tekst is beter" (mijn cursivering). Verder commentaar lijkt me overbodig. Marrakech (overleg) 9 jul 2018 22:32 (CEST)
QED. Een zeer goed bewijs dat overleg met Marrakech niet leidt tot betere artikelen. Ik nodig de lezer van harte uit om de edits op het artikel en op de overlegpagina te bekijken die tot mijn tevreden opmerking van 3 maart 2018 leidden. En wat er daarna kwam. EllyoverlegLet's bridge the gendergap together 10 jul 2018 08:35 (CEST)

Verwijderde teksten juli 2018[bewerken]

Ik teken bezwaar aan tegen het telkens verwijderen van deze gedeelten uit het artikel, en zet ze hier teneinde later te kunnen heroverwegen en herplaatsen zonder zoektocht in de geschiedenis. Zoals te zien is hierboven leidt het overleg niet tot overeenstemming, maar slechts tot doordrammen EllyoverlegLet's bridge the gendergap together 11 jul 2018 21:46 (CEST).

Onder kopje: Gevolgen van niet-genderneutraal taalgebruik[bewerken]

Onderzoek van psychologen van de Cornell University heeft in 2018 laten zien dat het gebruik van de combinatie voornaam/achternaam (zoals Marie Curie) in plaats van alleen de achternaam (Curie) ertoe leidt dat de persoon door de lezer als minder bekend of minder invloedrijk wordt verondersteld.[1] Het gebruik van alleen de achternaam, zoals bij mannen vaker dan bij vrouwen gebeurt, plaatst de persoon eerder op een voetstuk voor de lezer, dan het gebruik van voornaam + achternaam.

Onder kopje: Effecten op toegang tot beroepen en loonkloof[bewerken]

Aangetoond is dat traditioneel taalgebruik om beroepen te beschrijven een drempel vormt voor de toegang van vrouwen.[2] In personeelsadvertenties wordt gepoogd dit te ondervangen door het gebruik van een neutrale beroepsnaam of de aanduiding m/v, om aan te geven dat zowel mannen als vrouwen kunnen solliciteren. Voor de toegang tot een beroep is echter meer nodig dan deze aanpak. Om ervoor te zorgen dat beroepen die traditioneel door mannen vervuld worden, ook door vrouwen aantrekkelijk gevonden worden, moeten deze beroepen ook met vrouwelijke persoonskenmerken omschreven worden.[2]

Onder kopje: Geschiedenis[bewerken]

De Nederlandse auteur en hoogleraar genderlinguïstiek[3] Agnes Verbiest was een van de personen die in Nederland "gendergeladen taalgebruik" in kaart bracht.[4] Zij is van mening dat taal niet alleen een weerspiegeling kan zijn van oude ideeën over mannen en vrouwen, maar ook bijdraagt aan de handhaving ervan. Zij wijst erop dat uit bepaald taalgebruik blijkt dat mannen nog steeds de norm zijn. Een voorbeeld is dat bij het bespreken van vrouwelijke hoogleraren het woord 'vrouwelijke' expliciet genoemd wordt, en bij het bespreken van mannelijke hoogleraren het woord 'mannelijke' niet, want dat is de norm. Een ander voorbeeld is een bedrijf dat zich laat voorstaan op "vrouwvriendelijk beleid" vanwege faciliteiten voor kinderopvang die het bedrijf aanbiedt. Het bedrijf zou hier volgens haar moeten spreken van "oudervriendelijk beleid"; niet alle vrouwen zijn ouder (dus niet alle vrouwen zouden van die faciliteiten profiteren) en niet alle ouders zijn vrouwen (dus zouden niet uitsluitend vrouwen van die faciliteiten profiteren).[4]

onder kopje: Methodes voor vermijden van nadruk op het gender[bewerken]

In 2015 werkte Dries Vervecken, onderzoeker en beleidsmedewerker onderwijs aan de Karel de Grote-Hogeschool in Antwerpen, aan genderstrategisch taalgebruik, met als doel om via hervorming van de taal genderstereotiepen in waarnemingen en gedrag te beïnvloeden.[2]

Deze bron[2] is niet meer te vinden op opzij.nl. Misschien nog ergens in de archieven? Ciell 18 jul 2018 16:02 (CEST)
gevonden! [1] Laurier (overleg) 19 jul 2018 14:56 (CEST)
Da's waar ook: hij was juist verwijderd uit het artikel. In elk geval zou dit nu de juiste bronvermelding zijn:

<ref name="Opzij-Fantastisch-gedaan">{{Citeer web | url=https://www.opzij.nl/nl/artikel/37131/fantastisch-gedaan-je-lijkt-wel-een-vrouw.html | first=Frieda | last=Pruim | title="Fantastisch gedaan, je lijkt wel een vrouw!" | date=1 oktober 1999 | publisher=[[Opzij]] | language=nl | dodeurl = ja | archiefurl = https://web.archive.org/web/20170113152136/https://www.opzij.nl/nl/artikel/37131/fantastisch-gedaan-je-lijkt-wel-een-vrouw.html | archiefdatum = 13 januari 2007 }}</ref>
Laurier (overleg) 19 jul 2018 15:06 (CEST)

Impact genderneutraal taalgebruik[bewerken]

Het artikel beweert: "Genderneutraal taalgebruik kan deze stereotiepen doorbreken, en hiermee een bijdrage leveren aan gelijke kansen voor iedereen". Deze veronderstelling is terug te vinden in de opgegeven bron, http://www.k-point.be/uploads/2/3/9/2/23924438/rapport_enquete_klare_taal.pdf. Of deze veronderstelling ook feitelijk juist is, wordt echter voor zover ik zie niet onderbouwd in deze bron.

Voor mensen die dit onderwerp van belang vinden, lijkt het me een heel belangrijke vraag hoe sterk de correlatie is tussen genderneutraal taalgebruik en (on)gelijkheid. Bovendien moet aangetoond worden wat oorzaak is en wat gevolg. Als daar geen literatuur over te vinden is, moet er gekozen worden voor een terughoudender formulering. Josq (overleg) 11 jul 2018 21:57 (CEST)

Ik heb inmiddels een kleine aanpassing gemaakt. Josq (overleg) 11 jul 2018 22:01 (CEST)

Na bereikte consensus. Bronnen bij bredere definitie taal/gender[bewerken]

Ter eventueel verwerking indien consensus is bereikt over de scope van het artikel:

– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Ellywa (overleg · bijdragen) 13 jul 2018 22:30

Externe links aangepast[bewerken]

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Genderneutraal taalgebruik. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 1 aug 2018 17:04 (CEST)

verwijderingen[bewerken]

21 oktober 2018: In 2018 wordt de term "ontvrouwelijkt" gebruikt voor formuleringen met alleen verwijzingen naar personen met ‘hij’ en ‘hem’.[1] – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Ellywa (overleg · bijdragen) 21 okt 2018 om 14:48 PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.

Marrakech had dat stukje weggehaald met als bewerkingssamenvatting: "Formulering suggereert dat 'ontvrouwelijkt' in 2018 min of meer gangbaar is, terwijl het hier om een zeer incidenteel gebruik van deze term in deze betekenis gaat.". Daar zit denk ik wel wat in. Laurier (overleg) 21 okt 2018 18:33 (CEST)

Column in De Volkskrant[bewerken]

Hier een aardig artikel in De Volkskrant over genderneutraal taalgebruik. "Taal maakt, ook op ander terrein, een snelle evolutie door. De vraag is wanneer de krant die erin mee wil gaan voor de troepen uit loopt. Verwarring en onenigheid liggen permanent op de loer." Kattiel (overleg) 30 okt 2018 11:27 (CET)

Genderneutraal en 'vervrouwelijkt'[bewerken]

Over deze passage:

"Anderen zijn van mening dat voor genderneutraal taalgebruik de beroepsnaam moet worden vervrouwelijkt. Het woord minister kan in deze methode vervangen worden door bewindspersoon, dan wel juist bewindsvrouw of bewindsman."

Als de beroepsnaam wordt vervrouwelijkt, is er toch helemaal geen sprake meer van genderneutraal taalgebruik? En door het neutrale woord 'minister' te vervangen door het neutrale 'bewindspersoon' wordt die beroepsnaam toch niet vervrouwelijkt? Marrakech (overleg) 21 dec 2018 23:28 (CET)

averechts[bewerken]

Het kopje "averechts" dat opgenomen is in het artikel dient verwijderd te worden. Wikipedia is geen krant. Het kopje is sensationeel en niet objectief. Bovendien komt het woord averechts niet voor in de opgegeven bron. Elly (overleg) 22 dec 2018 00:25 (CET)

Er staan nog veel meer kopjes in het artikel. Moeten die dan ook weg omdat, zoals jij schrijft, Wikipedia geen krant is?
Wat is er sensationeel en niet objectief aan de term 'averechts'?
In de bron wordt gesproken van 'contraproductief'. Dat is een synoniem van 'averechts'. Marrakech (overleg) 22 dec 2018 00:39 (CET)
Dat lijk mij volkomen duidelijk. Ik zal het uitleggen. "Averechts" is een bijvoeglijk naamwoord. Het geeft een eigenschap weer. Dat maakt het al niet objectief. En bovendien ontbreekt bij het bijvoeglijk naamwoord het zelfstandig naamwoord waar het op slaat. Bedoel je averechts effect? Of het neutraler maken van een beroepsaanduiding heeft mogelijk een averechts effect?? Ik weet niet wat je precies bedoelt met het kopje. En daarom is het suggestief, iedereen kan er wat anders inleggen en daarom is het eerder een krantenkop dan een verduidelijking van de alinea eronder. Elly (overleg) 22 dec 2018 01:06 (CET)
Voor mij wordt het er niet echt duidelijker op. Je schrijft dat averechts niet objectief is omdat het een eigenschap weergeeft. Dat begrijp ik niet. Zijn eigenschappen volgens jou dan per definitie niet objectief?
Ja, ik bedoel averechts effect, zoals volgens mij ook wel uit de alinea blijkt. Maar wat mij betreft zet je het woord 'effect' erbij als je dat beter vindt. Marrakech (overleg) 22 dec 2018 01:20 (CET)
Bijvoeglijk naamwoorden zijn vrijwel altijd subjectief. Tenzij je er heel duidelijk bijzet wie het zegt. Bijv: mw. X vindt meneer Y een mooie man. Het gebruik van "mooie man" zonder erbij te zeggen wie dat vindt is niet feitelijk en daarmee subjectief.
Ik ga niets wijzigen in jouw tekst, want jij hebt mijn wijziging vanavond teruggedraaid. Samenwerken naar een goede tekst lukt jou niet. Want je kan niks anders dan reverten. Jij schrijft het neer, dus jij dient het te objectiveren. Elly (overleg) 22 dec 2018 01:26 (CET)
Maar in de eerste zin onder het kopje staat meteen al wie vindt dat het gebruik van mannelijke beroepsnamen voor vrouwen averechts werkt. Daarom begrijp ik nog steeds niet goed waarom je dat adjectief/bijwoord subjectief en zelfs sensationeel (!) noemt. En ook als die taalkundige niet bij naam zou zijn genoemd, gaat die alinea in haar geheel toch duidelijk over een averechts effect van een goedbedoelde praktijk?
Ik heb jouw wijziging teruggedraaid omdat die het geheel slechter maakte. Door jouw ingreep werd de inhoud van de nieuwe alinea namelijk opgevoerd als een mogelijke 'aanpak voor een genderneutrale aanduiding van beroepen', terwijl beide taalkundigen in het geciteerde artikel juist pleiten tegen dergelijke aanduidingen. Marrakech (overleg) 22 dec 2018 10:08 (CET)
ik heb het uitgelegd. Als je het sensationele en pov aspect niet snapt kan je drie dingen doen. Hetzij mij gewoon geloven. Hetzij gewoon uitvoeren wat ik het beste vind (ja, een ander iets toegeven! Soms doen mensen dat. Dat maakt je een betere collega en maakt een betere encyclopedie). Hetzij een ander om uitleg vragen. Elly (overleg) 22 dec 2018 11:14 (CET)
Korte inhoud van het voorafgaande. Jij valt over het adjectief 'averechts' en licht dat als volgt toe: "Bijvoeglijk naamwoorden zijn vrijwel altijd subjectief. Tenzij je er heel duidelijk bijzet wie het zegt. Bijv: mw. X vindt meneer Y een mooie man." Ik wijs erop dat ik er heel duidelijk heb bijgezet wie (een synoniem van) dat woord heeft gebruikt. Wat wil je dan nog meer en waarom blijf je het dan pov en sensationeel noemen?
De encyclopedie wordt alleen beter wanneer goede argumenten de doorslag geven, niet als we voor de lieve vrede anderen hun zin geven.
Overigens staan onder het kopje hierboven nog een paar vragen open. Marrakech (overleg) 22 dec 2018 11:34 (CET)
Wat vinden jullie er zo van? Laurier (overleg) 22 dec 2018 22:41 (CET)
Zo is het wél logisch, dus wat mij betreft prima. Heb nog wat schoonheidsfoutjes weggewerkt. Marrakech (overleg) 22 dec 2018 22:51 (CET)
Prima, fijn Laurier, dank je. Elly (overleg) 22 dec 2018 23:34 (CET)
Ik ben blij dat jullie er tevreden over zijn, en ook blij met jullie wijzigingen na de mijne! Groetjes, fijne dag, Laurier (overleg) 23 dec 2018 13:03 (CET)

Gewoon om te lachen[bewerken]

De onvolprezen Renske de Greef wilde ik de lezers van deze overlegpagina niet onthouden. Vinvlugt (overleg) 28 jan 2019 13:52 (CET)

Ja, Renske de Greef is fantastisch!!! Ontzettend goed hoe ze ook dit dilemma weer neerzet. Heel persoonlijk en oprecht en heel politiek en verhelderend. Bedankt voor de link!! Laurier (overleg) 28 jan 2019 14:15 (CET)
Erg leuk Vinvlugt! Groeten van Elly (overleg) 28 jan 2019 14:50 (CET)