Paul Deprez

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Paul Deprez (Kortrijk, 22 mei 1937) was een Belgisch bestuurder van een patronale organisatie en politicus voor de CVP, actief op nationaal, gewestelijk en lokaal niveau.

Levensloop[bewerken]

Na middelbare studies aan het Sint-Amandscollege in Kortrijk (retorica 1956) behaalde Deprez het doctoraat in de rechten en het licentiaat in het notariaat in 1961 aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Zijn professionele loopbaan verbond hem aan het Verbond van Katholieke Werkgevers, afdeling West-Vlaanderen, later omgedoopt tot Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden (VKW). Hij was er secretaris (1962-1979), algemeen secretaris (1979-1991) en beheerder-directeur (1991-2002). Hij was tevens directeur van het sociaal secretariaat Sociaal Hulpbetoon (thans gefuseerd tot 'Acerta'), de Sociale Kas van de Christelijke werkgevers in West-Vlaanderen.

Hij was lesgever aan het Kortrijkse Vormingsinstituut voor kleine en middelgrote ondernemingen (1961-1976) en docent aan de Sociale school IPSOC in Kortrijk (1963-1976).

Parlementaire en ministeriële loopbaan[bewerken]

Deprez volgde in 1983 Albert Lavens op als senator voor het arrondissement Kortrijk-Ieper en zetelde in de Hoge Vergadering tot in 1995, waar hij vooral actief was in de Commissie Financiën. In de periode maart 1983-mei 1995 had hij als gevolg van het toen bestaande dubbelmandaat ook zitting in de Vlaamse Raad. De Vlaamse Raad was vanaf 21 oktober 1980 de opvolger van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap, die op 7 december 1971 werd geïnstalleerd, en was de voorloper van het huidige Vlaams Parlement.

Van 10 december 1985 tot 3 februari 1988 was hij Vlaams minister van Externe Betrekkingen in de regering-Geens II, toen nog Vlaamse Executieve genoemd. Yves Leterme, Sabine de Bethune en Mimi Kestelijn-Sierens behoorden tot zijn kabinetsmedewerkers. Deprez was de eerste om in de recent opgerichte Vlaamse gewestregering deze portefeuille te beheren. Hij was ook bevoegd voor landinrichting (ruilverkavelingen, onbevaarbare waterlopen, landbouwwegen e.a.), de start van wat een Vlaams Ministerie van Landbouw was.

Beide bevoegdheden gingen gepaard met een delicate overname van federale bevoegdheden, wat niet steeds zonder tegenstand gebeurde. De eerste Vlaamse vertegenwoordigers in het buitenland werden aangesteld. Vanaf het aantreden als minister-president van Luc Van den Brande werd de bevoegdheid buitenlandse betrekkingen meestal toegekend aan de minister-president zelf, soms aan een lid van de Vlaamse regering. De naam wisselde: externe betrekkingen, buitenlandse betrekkingen, buitenlands beleid, buitenlandse zaken.

Bij de eerste rechtstreekse verkiezingen voor het Vlaams Parlement van 21 mei 1995 werd hij verkozen in de kieskring Kortrijk-Roeselare-Tielt. Hij bleef Vlaams volksvertegenwoordiger tot juni 1999. Zijn activiteiten en tussenkomsten in deze assemblee hadden vooral betrekking op werkgelegenheidsbeleid, economische ontwikkeling, arbeidsbemiddeling en de problemen in de textiel- en kledingsector.

Burgemeester[bewerken]

Van 1971 tot 1976 was Deprez burgemeester van Heestert. Voor hem was zijn vader burgemeester van deze landelijke gemeente.

Na de fusie met omliggende gemeenten werd hij eerste schepen van Zwevegem, bevoegd voor financiën, onderwijs en middenstand (1977-1988).

In januari 1989 werd hij burgemeester van de fusiegemeente Zwevegem in opvolging van Jozef Vandevelde, die sinds 1946 tot aan de fusie in 1976 eerste schepen was, met opeenvolgend Léon-Antoine Bekaert en Antoine Bekaert als burgemeester en die daarna zelf burgemeester werd. Deprez was burgemeester met een homogene CVP-meerderheid tot einde 2006. Hij werd opgevolgd door Claude Vanwelden.

Enkele van zijn realisaties waren:

 • de herstructurering van het basis- en secundair onderwijs (uitwisseling en fusies van scholen tussen het vrije en gemeentelijk net);
 • de organisatie van een wekelijkse marktdag;
 • de oprichting van een gemeentelijk handelscomité;
 • de reconversie van drie afgedankte bedrijvensites tot nieuwe bedrijventerreinen;
 • de vernieuwing van het centrum van Zwevegem;
 • de aanleg van een ringweg rond Zwevegem;
 • de bouw van ontmoetingscentra in Zwevegem-centrum, Zwevegem-Knokke, Otegem, Sint-Denijs en Moen;
 • realisatie van het eerste sectoraal BPA Zonevreemde bedrijven in Vlaanderen;
 • industrieel erfgoed: verwerving, restauratie en herbestemming van beschermde voormalige elektriciteitscentrale;
 • afschaffing van de verhaalbelasting op voetpaden en de geleidelijke afbouw van de nijverheidsbelasting op drijfkracht;
 • de nieuwbouw of vernieuwbouw van negen gemeentescholen;
 • de bouw van nieuwe jeugdlokalen in Zwevegem, Heestert, Moen en Sint-Denijs.

Voorzitterschappen[bewerken]

 • Hij was voorzitter van de CVP, arrondissement Kortrijk (1972-1982).
 • Hij was voorzitter van de vzw Leielandscholen (2005-2012).
 • Hij is erevoorzitter van de Fanfare Sint-Cecilia in Heestert.
 • Hij is erevoorzitter van het Davidsfonds Heestert.

Privé[bewerken]

Paul Deprez is getrouwd met Beatrice Derycke. Ze wonen in Heestert en hebben drie kinderen.

Externe link[bewerken]

Voorganger:
-
Vlaams minister van Externe Betrekkingen
1985-1988
Opvolger:
Luc Van den Brande
Voorganger:
Jozef Van de Velde
Burgemeester van Zwevegem
1989-2006
Opvolger:
Claude Vanwelden
Partijvoorzitters:August de Schryver · François-Xavier van der Straten-Waillet · Théo Lefèvre · Jos De Saeger · Robert Vandekerckhove · Wilfried Martens · Leo Tindemans · Frank Swaelen · Herman Van Rompuy · Johan Van Hecke · Marc Van Peel · Stefaan De Clerck · Yves Leterme · Jo Vandeurzen · Marianne Thyssen · Wouter Beke
Premiers na 1945:Gaston Eyskens · Jean Duvieusart (PSC) · Joseph Pholien (PSC) · Jean Van Houtte · Théo Lefèvre · Pierre Harmel (PSC) · Paul Vanden Boeynants (PSC) · Leo Tindemans · Wilfried Martens · Mark Eyskens · Jean-Luc Dehaene · Yves Leterme · Herman Van Rompuy
Vlaamse ministers-presidenten:Gaston Geens · Luc Van den Brande · Yves Leterme · Kris Peeters
Fractievoorzitters:Kamer: Servais Verherstraeten · Senaat: Steven Vanackere · Vlaams Parlement: Koen Van den Heuvel · Brussels Hoofdstedelijk Parlement: Paul Delva · Europees Parlement: Ivo Belet (voor de EVP)
Ministers en staatssecretarissen:Federale regering: Kris Peeters · Koen Geens · Pieter De Crem
Vlaamse regering: Hilde Crevits · Jo Vandeurzen · Joke Schauvliege
Brusselse Hoofdstedelijke Regering: Bianca Debaets
Voorgangers:Katholieke Partij · Christene Volkspartij · Katholieke Unie · Katholieke Partij · Katholiek Verbond van België (UCB) · Katholieke Vlaamse Volkspartij (KVV) · Katholiek Blok · Christelijke Volkspartij (CVP)
Nevenorganisaties:JONGCD&V · Vrouw & Maatschappij · CD&V-senioren · CEDER
Zusterpartijen:Centre démocrate humaniste (cdH) · Christlich Soziale Partei (CSP) · Europese Volkspartij (EVP) · Christendemocratische Internationale (CDI)
Standen:Beweging.net · Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) · Boerenbond
Christelijke zuil:Katholieke Kerk in België · Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) · Christelijke Mutualiteiten (CM) · Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden (VKW) · Kristelijke Arbeidersjongeren (KAJ) · Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging (KAV) · Kristelijke Werknemersbeweging (KWB) · Open, Kristelijk, Respectvol en Actief (OKRA) · Familiehulp · Wit-Gele Kruis · Caritas · Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO) · Vlaams Verbond van Katholieke Hogescholen (VVKHO) · Scouts en Gidsen Vlaanderen · Chiro · Katholieke Studerende Jeugd - Katholieke Studenten Actie - Vrouwelijke Katholieke Studerende Jeugd (KSJ-KSA-VKSJ) · Katholieke Landelijke Jeugd (KLJ) · Landelijke Gilden · Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen (KVLV) · Sporta · Davidsfonds · Pasar · Wereldsolidariteit (WS) · Broederlijk Delen · Groep Arco