Naar inhoud springen

ICD-10

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf ICD10 Hoofdstuk IV)

De ICD-10 is de tiende editie van de International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Het is een internationaal gehanteerde lijst van ziekten, bijgehouden door de Wereldgezondheidsorganisatie. Op 1 januari 2022 werd de ICD-10 opgevolgd door de ICD-11.[1]

Hoofdstuk Categorie Omschrijving
I A00-B99 Infectieziekten en parasitaire aandoeningen
II C00-D48 nieuwvormingen
III D50-D89 Ziekten van bloed en bloedvormende organen en bepaalde aandoeningen van het immuunsysteem
IV E00-E90 Endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen
V F00-F99 Psychische stoornissen en gedragsstoornissen
VI G00-G99 Ziekten van zenuwstelsel
VII H00-H59 Ziekten van oog en adnexen
VIII H60-H95 Ziekten van oor en processus mastoideus
IX I00-I99 Ziekten van hart en vaatstelsel
X J00-J99 Ziekten van ademhalingsstelsel
XI K00-K93 Ziekten van spijsverteringsstelsel
XII L00-L99 Ziekten van huid en subcutis
XIII M00-M99 Ziekten van botspierstelsel en bindweefsel
XIV N00-N99 Ziekten van urogenitaal stelsel
XV O00-O99 Zwangerschap, bevalling en kraambed
XVI P00-P96 Bepaalde aandoeningen die hun oorsprong hebben in perinatale periode
XVII Q00-Q99 Congenitale afwijkingen, misvormingen en chromosoomafwijkingen
XVIII R00-R99 Symptomen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet elders geclassificeerd
XIX S00-T98 Letsel, vergiftiging en bepaalde andere gevolgen van uitwendige oorzaken
XX V01-Y98 Uitwendige oorzaken van ziekte en sterfte
XXI Z00-Z99 Factoren die de gezondheidstoestand beïnvloeden en contacten met gezondheidszorg
XXII U00-U99 Coderingen voor speciale doeleinden

ICD10 Hoofdstuk I[bewerken | brontekst bewerken]

ICD10 Hoofdstuk I betreft infectieziekten en parasitaire aandoeningen zoals die in de ICD-10 handleiding beschreven worden. Het gaat daarbij om de ICD10-codes A00 tot en met B99.

I Bepaalde infectieziekten en parasitaire aandoeningen (A00-B99)

Inclusie:

 • ziekten die algemeen worden beschouwd als besmettelijk of overdraagbaar

Exclusies:

 • bepaalde gelokaliseerde infecties - zie hoofdstukken van betreffende orgaanstelsels
 • drager of vermoedelijke drager van infectieziekte (Z22)
 • infectieziekten en parasitaire aandoeningen als complicatie van zwangerschap, bevalling en kraambed behalve obstetrische tetanus en
 • ziekten door Humaan Immunodeficiëntievirus hiv (O98.-)
 • infectieziekten en parasitaire aandoeningen specifiek voor perinatale periode [behalve tetanus neonatorum, congenitale syfilis, perinatale gonokokkeninfectie en perinatale ziekte door Humaan Immunodeficiëntievirus (hiv) (P35-P39)
 • influenza en overige acute luchtweginfecties (J00-J22)

Dit hoofdstuk bevat de volgende blokken:

A00-A09 Intestinale infecties
A15-A19 Tuberculose
A20-A28 Bepaalde bacteriële zoönosen
A30-A49 Overige bacteriële ziekten
A50-A64 Infecties met hoofdzakelijk seksuele overdracht
A65-A69 Overige ziekten door spirocheten
A70-A74 Overige ziekten door chlamydiae
A75-A79 Rickettsiosen
A80-A89 Virusinfecties van centraal zenuwstelsel
A90-A99 Door artropoden overgebrachte virale koorts en virale hemorragische koorts
B00-B09 Virusinfecties gekenmerkt door huid- en slijmvliesafwijkingen
B15-B19 Virushepatitis
B20-B24 Ziekte door Humaan Immunodeficientievirus (hiv)
B25-B34 Overige virusziekten
B35-B49 Schimmelziekten
B50-B64 Ziekten door protozoën
B65-B83 Wormziekten
B85-B89 Pediculose, acariasis en overige infestaties
B90-B94 Late gevolgen van infectieziekten en parasitaire aandoeningen
B95-B97 Bacteriële, virale en overige infectieuze agentia
B99-B99 Overige infectieziekten

ICD10 Hoofdstuk II[bewerken | brontekst bewerken]

ICD10 Hoofdstuk II betreft nieuwvorming (gezwel) zoals die in de ICD-10-handleiding van ziektes beschreven worden. Het gaat daarbij om de ICD10-codes C00 tot en met D48 en omvat zowel de goedaardige als de kwaadaardige gezwellen.

ICD10 Hoofdstuk III[bewerken | brontekst bewerken]

ICD10 Hoofdstuk III betreft ziekten van bloed en bloedvormende organen en bepaalde aandoeningen van het immuunsysteem, gerangschikt volgens de ICD-10, Klasse III (D50-D89). Deze categorie bevat de volgende onderdelen:

ICD10 Hoofdstuk IV[bewerken | brontekst bewerken]

ICD10 Hoofdstuk IV betreft endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen, gerangschikt volgens de ICD-10, Klasse IV (E00-E90)

E00-E07 Aandoeningen van schildklier
E10-E14 Diabetes mellitus
E15-E16 Overige stoornissen van glucoseregulatie en interne pancreassecretie
E20-E35 Aandoeningen van overige endocriene klieren
E40-E46 Ondervoeding
E50-E64 Overige voedingsdeficiënties
E65-E68 Vetzucht en andere overvoeding
E70-E90 Stofwisselingsstoornissen

ICD10 Hoofdstuk V[bewerken | brontekst bewerken]

ICD-10 Hoofdstuk V omvat psychische stoornissen en gedragsstoornissen, gerangschikt volgens de tiende editie van de International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems.[2] Dit hoofdstuk omvat de codes F00 tot F99.

In tegenstelling tot andere hoofdstukken van de ICD-10, worden de definities van iedere groep stoornissen van hoofdstuk V uitgebreid beschreven door de WHO, zodat geen betwisting kan bestaan van de juiste code die moet worden toegekend aan de vastgestelde psychiatrische aandoeningen.

ICD10 Hoofdstuk VI[bewerken | brontekst bewerken]

ICD10 Hoofdstuk VI omvat aandoeningen van het zenuwstelsel, gerangschikt volgens de ICD-10 (G00-G99)

ICD10 Hoofdstuk VII[bewerken | brontekst bewerken]

Het International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Hoofdstuk VII betreft aandoeningen van het oog en de adnexen en betreft de volgende indeling:

H00-H06 Aandoeningen van ooglid, traanapparaat en orbita
H10-H13 Aandoeningen van conjunctiva
H15-H22 Aandoeningen van sclera, cornea, iris en corpus ciliare
H25-H28 Aandoeningen van lens
H30-H36 Aandoeningen van choroidea en retina
H40-H42 Glaucoom
H43-H45 Aandoeningen van corpus vitreum en oogbol
H46-H48 Aandoeningen van nervus opticus en optische banen
H49-H52 Aandoeningen van oogspieren en stoornissen in binoculaire oogbewegingen, accommodatie en refractie
H53-H54 Visuele stoornissen en blindheid
H55-H59 Overige aandoeningen van oog en adnexen

ICD10 Hoofdstuk VIII[bewerken | brontekst bewerken]

ICD-10 Hoofdstuk VIII bevat aandoeningen van het menselijk oor en de processus mastoideus H60-H95

H60-H62 Aandoeningen van het uitwendig oor
H65-H75 Aandoeningen van middenoor en mastoïd
H80-H83 Aandoeningen van het binnenoor
H90-H95 Overige aandoeningen van het oor

ICD10 Hoofdstuk IX[bewerken | brontekst bewerken]

ICD-10, Klasse IX betreft aandoeningen van hart- en vaatstelsel, gerangschikt volgens de ICD-10

code omschrijving
I00-I02 Acuut reuma
I05-I09 Chronische reumatische hartziekten
I10-I15 Hypertensieve ziekten
I20-I25 Ischemische hartziekten
I26-I28 Pulmonale hartziekten en ziekten van longcirculatie
I30-I52 Overige hartziekten
I60-I69 Cerebrovasculaire ziekten
I70-I79 Ziekten van arteriën, arteriolen en capillairen
I80-I89 Ziekten van venen, lymfevaten en lymfeklieren, niet elders geclassificeerd
I95-I99 Overige en niet gespecificeerde aandoeningen van hart- en vaatstelsel

ICD10 Hoofdstuk X[bewerken | brontekst bewerken]

ICD-10, Klasse X (J00-J99) omvat aandoeningen van het ademhalingsstelsel, gerangschikt volgens de ICD-10

 • J00-J06 Acute infecties van bovenste luchtwegen
 • J09-J18 Influenza en pneumonie
 • J20-J22 Overige acute infecties van onderste luchtwegen
 • J30-J39 Overige aandoeningen van bovenste luchtwegen
 • J40-J47 Chronische aandoeningen van onderste luchtwegen
 • J60-J70 Longaandoeningen door uitwendige agentia
 • J80-J84 Overige respiratoire aandoeningen die hoofdzakelijk interstitium aantasten
 • J85-J86 Etterige en necrotische aandoeningen van onderste luchtwegen
 • J90-J94 Overige aandoeningen van pleura
 • J95-J99 Overige aandoeningen van ademhalingsstelsel

ICD10 Hoofdstuk XI[bewerken | brontekst bewerken]

ICD-10, Klasse XI (K00-K93) omvat aandoeningen van het spijsverteringsstelsel gerangschikt volgens de ICD-10

ICD10 Hoofdstuk XII[bewerken | brontekst bewerken]

ICD-10, Klasse XII (L00-L99) uit de ICD-10 omvat de volgende aandoeningen:

ICD10 Hoofdstuk XIII[bewerken | brontekst bewerken]

ICD-10, Klasse XIII (M00-M99) betreft ziekten van botspierstelsel en bindweefsel.

M00-M25 Artropathieën
M30-M36 Systeemziekten van bindweefsel
M40-M54 Dorsopathieën
M60-M79 Aandoeningen van weke delen
M80-M94 Osteopathieën en chondropathieën
M95-M99 Overige aandoeningen van botspierstelsel en bindweefsel

ICD10 Hoofdstuk XIV[bewerken | brontekst bewerken]

ICD-10, Klasse XIV (N00-N99) betreft aandoeningen van het urogenitaal stelsel gerangschikt volgens de ICD-10

N00-N08 Ziekten van glomeruli
N10-N16 Tubulo-interstitiële nierziekten
N17-N19 Nierinsufficiëntie
N20-N23 Urolithiasis
N25-N29 Overige aandoeningen van nier en ureter
N30-N39 Overige aandoeningen van urinewegen
N40-N51 Ziekten van mannelijke geslachtsorganen
N60-N64 Aandoeningen van mamma
N70-N77 Ontstekingsprocessen van vrouwelijke organen in bekken
N80-N98 Niet-inflammatoire aandoeningen van vrouwelijke geslachtsorganen
N99-N99 Aandoeningen van urogenitaal stelsel na medische verrichting, niet elders geclassificeerd

ICD10 Hoofdstuk XV[bewerken | brontekst bewerken]

ICD10 Hoofdstuk XV bevat aandoeningen van zwangerschap, bevalling en kraambed gerangschikt volgens de ICD-10 en wordt weergegeven met de codes O00-O99.

code omschrijving
O00-O08 Zwangerschap eindigend in misgeboorte
O10-O16 Oedeem, proteïnurie en hypertensieve aandoeningen tijdens zwangerschap, bevalling en kraambed
O20-O29 Overige aandoeningen van moeder hoofdzakelijk verband houdend met zwangerschap
O30-O48 Indicaties voor zorg bij moeder verband houdend met foetus en amnionholte en mogelijke bevallingsproblemen
O60-O75 Complicaties van bevalling
O80-O84 Bevalling
O85-O92 Complicaties hoofdzakelijk verband houdend met kraambed
O94-O99 Overige obstetrische aandoeningen, niet elders geclassificeerd

ICD10 Hoofdstuk XVI[bewerken | brontekst bewerken]

ICD10 Hoofdstuk XVI bevat bepaalde aandoeningen die hun oorsprong hebben in perinatale periode ICD-10 en wordt weergegeven met de codes P00-P96.

 • P00-P04 gevolgen voor foetus en pasgeborene door factoren van moeder en door complicaties van zwangerschap en bevalling
 • P05-P08 stoornissen gerelateerd aan zwangerschapsduur en foetale groei
 • P10-P15 geboortetrauma
 • P20-P29 aandoeningen van ademhalingsstelsel en van hart en vaatstelsel specifiek voor perinatale periode
 • P35-P39 infecties specifiek voor perinatale periode
 • P50-P61 hemorragische en hematologische aandoeningen van foetus en pasgeborene
 • P70-P74 voorbijgaande endocriene-stoornissen en stofwisselingsstoornissen specifiek voor foetus en pasgeborene
 • P75-P78 aandoeningen van spijsverteringsstelsel van foetus en pasgeborene
 • P80-P83 aandoeningen met betrekking tot huid en temperatuurregulatie van foetus en pasgeborene
 • P90-P96 overige aandoeningen ontstaan in perinatale periode

ICD10 Hoofdstuk XVII[bewerken | brontekst bewerken]

ICD10 Hoofdstuk XVII betreft congenitale afwijkingen, misvormingen en chromosoomafwijkingen, volgens de indeling van ICD-10 met de codes (Q00-Q99).

code omschrijving
Q00-Q07 Congenitale misvormingen van zenuwstelsel
Q10-Q18 Congenitale misvormingen van oog, oor, aangezicht en hals
Q20-Q28 Congenitale misvormingen van hart- en vaatstelsel
Q30-Q34 Congenitale misvormingen van ademhalingsstelsel
Q35-Q37 Gespleten lip en gespleten gehemelte
Q38-Q45 Overige congenitale misvormingen van spijsverteringsstelsel
Q50-Q56 Congenitale misvormingen van geslachtsorganen
Q60-Q64 Congenitale misvormingen van nier en urinewegen
Q65-Q79 Congenitale misvorming van botspierstelsel
Q80-Q89 Overige congenitale misvormingen
Q90-Q99 Chromosoomafwijkingen, niet elders geclassificeerd

ICD10 Hoofdstuk XIX[bewerken | brontekst bewerken]

ICD10 Hoofdstuk XIX omvat letsels, vergiftigingen en bepaalde andere gevolgen van uitwendige oorzaken volgens de ICD-10-indeling met codes (S00-T98)

code omschrijving
S00-S09 Letsels aan hoofd
S10-S19 Letsels aan hals
S20-S29 Letsels aan thorax
S30-S39 Letsels aan buik, bekken, lumbale wervelkolom en onderste deel van rug
S40-S49 Letsels aan schouder en bovenarm
S50-S59 Letsels aan elleboog en onderarm
S60-S69 Letsels aan pols en hand
S70-S79 Letsels aan heup en bovenbeen
S80-S89 Letsels aan knie en onderbeen
S90-S99 Letsels aan enkel en voet
T00-T07 Letsels van multipele lichaamsregio's
T08-T14 Letsels aan niet gespecificeerd deel van romp, extremiteit of lichaamsregio
T15-T19 Gevolgen van corpus alienum binnengedrongen via natuurlijke lichaamsopening
T20-T32 Brandwonden en etsingen
T33-T35 Bevriezing
T36-T50 Vergiftiging door geneesmiddelen en biologische stoffen
T51-T65 Toxische gevolgen van stoffen van overwegend niet-medicinale herkomst
T66-T78 Overige en niet gespecificeerde gevolgen van uitwendige oorzaken
T79-T79 Bepaalde vroege complicaties van trauma, niet elders geclassificeerd
T80-T88 Complicaties van chirurgische en medische behandeling, niet elders geclassificeerd
T90-T98 Late gevolgen van letsels, van vergiftiging en van andere gevolgen van uitwendige oorzaken

Externe link[bewerken | brontekst bewerken]

 • website met alle ICD-10 codes in Nederland van WHO-FIC (Wereldgezondheidsorganisatie familie van internationale classificaties)