Johan van Oldenbarnevelt

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Zie Johan van Oldenbarnevelt (doorverwijspagina) voor andere betekenissen van Johan van Oldenbarnevelt.
Johan van Oldenbarnevelt
Van Oldenbarnevelt door Michiel van Mierevelt (1566 - 1641)
Geboren 14 september 1547
Geboorteplaats Amersfoort
Overleden 13 mei 1619
Overlijdensplaats Den Haag
Functies
1576-1586 Pensionaris van Rotterdam
1586-1619 Landsadvocaat en pensionaris van de Staten van Holland
1586-1619 Grootzegelbewaarder van de Staten van Holland
1589-1597 Hoofdingeland van Delfland
Portaal  Portaalicoon   Politiek

Johan van Oldenbarnevelt (Amersfoort, 14 september 1547Den Haag, 13 mei 1619) was raadpensionaris van de Staten van Holland tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Hij bestuurde de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en werkte lange tijd samen met prins Maurits van Oranje (een zoon van Willem van Oranje) die hem ten slotte in een conflict over de zeggenschap van steden na een politiek proces liet onthoofden.

Biografie[bewerken | brontekst bewerken]

Jeugd[bewerken | brontekst bewerken]

Bollenburg, het huis waar Johan van Oldenbarnevelt opgroeide

Van Oldenbarnevelts vader, Gerrit van Oudenbarnevelt ("Gerretgen Sleght"),[1] (1516-1588),[2] was koopman en sekwester. Hij stond niet goed bekend; hij dronk en werd verschillende keren voor het gerecht gedaagd. De familie was niet van adellijke afkomst.[3] Zijn moeder Deliana van Weede (ca. 1524-1587) was de dochter van Johan Eliasz van Weede van Stoutenburg (1491-1541), een telg uit de Amersfoortse familie Van Weede, en Christina van der Maeth (1500-1541).

Johans oudste broer Reyer of Reinier was hopman in het Staatse leger en werd vaak in ongunstige zin genoemd. Hij werd dankzij Johan in 1599 tot baljuw en ruwaard van Putten benoemd. Zijn jongere broer Elias maakte zich verdienstelijk als pensionaris van Rotterdam, Johan opvolgend. Zijn zus Odilia huwde in 1591 met de Utrechtse glasschilder Gerrit Gerritszn. van Raetsvelt. Hun huwelijk bleef kinderloos.

Johan werd volgens sommigen geboren in de huidige Van Oldenbarneveltsteeg in Amersfoort,[4] volgens anderen aan de Kortegracht en volgens weer anderen wellicht buiten de stad.[5] Hij groeide op in het huis Bollenburg.[6] Waarschijnlijk ging hij in Amersfoort naar de Latijnse school[7] aan de Appelmarkt.

Hij erfde op jeugdige leeftijd goederen van de familie van zijn moeder Deliana van Weede wat hem onafhankelijk maakte van zijn vader. In 1563 vertrok hij naar Den Haag om bij een advocaat te werken. In de volgende jaren studeerde hij rechten in Leuven (1566-1567), Bourges (1567-68), Keulen (1568-69), Heidelberg (1569-70) en Padua (1569). In Leuven wijzigde hij zijn naam Oudenbarnevelt in Oldenbarnevelt. Tijdens zijn verblijf in Heidelberg koos hij voor het calvinisme. In 1570 keerde hij terug van zijn studiereis.

Het negatieve beeld dat van de familie is ontstaan, is deels veroorzaakt door de propaganda van prins Maurits en de zijnen, en deels door de publicatie van Jan den Tex. Hij had vier zussen van wie er twee volgens onbetrouwbare pamfletten van de prostitutie leefden.[8]

Aansluiting bij Willem van Oranje[bewerken | brontekst bewerken]

In 1570 werd Van Oldenbarnevelt advocaat bij het Hof van Holland. In 1572 sloot hij zich aan bij Willem van Oranje in Delft. Hij verhuisde naar Delft en werd advocaat voor het hoogheemraadschap van Delfland. Echt gevochten in de opstand heeft hij niet. Alleen bij het ontzet van Haarlem (1573) zou hij hebben deelgenomen aan een burgermilitie. Hij werd benoemd tot commissaris voor het doorsteken van de dijken in Zuid-Holland om Leiden te ontzetten. Hij trouwde in 1575 met de rijke Delftse (buitenechtelijke) regentendochter Maria van Utrecht, enig erfgename van vijf heerlijkheden. Een jaar later werd hij Pensionaris van Rotterdam, in die tijd een snel groeiende, maar nog kleine stad. Daar viel hij op vanwege zijn werklust en intelligentie. Als pensionaris van Rotterdam nam hij in de Staten van Holland en West-Friesland deel aan verschillende onderhandelingen. In 1579 werd hij gekozen in de commissies van financiën en marine van de Staten. Nadat Van Oldenbarnevelt in 1582 de vertrouwenspersoon van Willem van Oranje was geworden, en de Staten-Generaal met de prins naar Delft waren verhuisd, groeide de macht van Van Oldenbarnevelt.

Landsadvocaat en raadpensionaris[bewerken | brontekst bewerken]

Na de moord op Willem van Oranje in 1584 ontstond een machtsvacuüm. Vóór de opstand tegen Spanje werd de stadhouder aangesteld door het Habsburgse Huis, maar na de onafhankelijkheidsverklaring lag die verantwoordelijkheid bij de gewesten van de Lage Landen. De oudste zoon van Willem van Oranje, Filips Willem, zat gevangen in Spanje, en was daarom niet beschikbaar voor die functie. Maurits was de tweede zoon van Willem van Oranje. Van Oldenbarnevelt behoorde tot degenen die pleitten voor een overdracht van de functie van stadhouder aan de 16-jarige Maurits. Johan van Oldenbarnevelt was intussen door zijn vele werk in verschillende statencommissies een belangrijke persoon geworden binnen het landsbestuur. In 1586 werd hij landsadvocaat en raadpensionaris van de Staten van Holland. Hij zou dit tot zijn dood blijven. Een landsadvocaat was formeel gezien slechts een woordvoerder, maar Van Oldenbarnevelt slaagde erin zich via deze functie omhoog te werken. Hij leidde vergaderingen en alle besluiten en uitgaande stukken gingen via zijn hand. Hij wist te bereiken dat niet de Raad van State, maar de Staten-Generaal het hoogste bestuursorgaan werd. Omdat Van Oldenbarnevelt het grootste gewest, de Staten van Holland, vertegenwoordigde in de Staten-Generaal, kon hij op deze manier zijn macht en invloed verder uitbreiden. In de praktijk kon niemand om hem heen. Met de Raad van State was dat niet mogelijk geweest.

Van Oldenbarnevelt stond bekend om zijn kennis van zaken en om het feit dat hij nooit iets uit handen gaf. In feite werd hij voor de jonge Maurits plaatsvervangend politiek leider. Maurits was bovendien meer geïnteresseerd in het leger; hij ging de militaire zaken afhandelen. Als landsadvocaat was Van Oldenbarnevelt in staat om de Nederlanden onafhankelijk van Engeland te maken. Engeland had namelijk in 1585 de uitnodiging geweigerd om het gezag over de Nederlanden te aanvaarden, maar zond wel de graaf van Leicester met een troepenmacht van 6000 man als steun tegen de Spanjaarden. Leicesters streven naar een machtig centraal landsbestuur in Utrecht stond de gewesten echter niet aan. Na het verraad van Stanley en York wist Van Oldenbarnevelt er voor te zorgen dat Leicester in 1587 het land verliet. In de Justificatie of Deductie werd vastgelegd dat de politieke macht voortaan bij de Staten-Generaal kwam te liggen. In feite werd daarmee besloten dat de Nederlanden voortaan onafhankelijk van buitenlandse vorsten zouden zijn.

Samenwerking met Maurits[bewerken | brontekst bewerken]

De samenwerking tussen Van Oldenbarnevelt en de 20 jaar jongere Maurits liep aanvankelijk prima. Zij vulden elkaar wat betreft karakter goed aan. Maurits was een voorzichtig en geduldig persoon, die gewend was iedere stap zorgvuldig uit te voeren en te evalueren alvorens de volgende stap te ondernemen. Van Oldenbarnevelt was meer strategisch ingesteld: hij was eerder gewend om twee stappen vooruit te denken en desnoods risico’s te nemen. Onder de politieke leiding van Van Oldenbarnevelt en de militaire leiding van Maurits ging het de jonge Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden voor de wind. Na de moord op Willem van Oranje had de toekomst er aanvankelijk slecht uitgezien voor de Republiek; het leek slechts een kwestie van tijd voordat de Spanjaarden de opstand definitief zouden neerslaan, maar in de periode 1588-1598 werden grote overwinningen op de Spanjaarden behaald. De uitputting van de Spaanse financiën na 1588 door de rampzalige expeditie tegen Engeland met de Spaanse Armada werkte ook in het voordeel van de jonge Republiek. Johan van Oldenbarnevelt sloot in oktober 1596 het Drievoudig Verbond met Engeland en Frankrijk tegen Spanje. Engeland en Frankrijk erkenden daarmee de onafhankelijkheid van de Republiek. Ook initieerde Van Oldenbarnevelt de oprichting van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) in 1602. Dit droeg bij aan de groei van de Republiek tot een wereldmacht.

Slag bij Nieuwpoort[bewerken | brontekst bewerken]

In 1600 ontstond de eerste strubbeling tussen Van Oldenbarnevelt en Maurits. De handelsvloot van Holland en Zeeland had geregeld last van kapers in Duinkerke en Van Oldenbarnevelt besloot het Staatse leger op Duinkerke af te sturen. Maurits was hier op tegen omdat hij het risico veel te groot achtte. Hij schikte zich echter naar Van Oldenbarnevelt en trok op naar Duinkerke, maar op het strand bij Nieuwpoort werd hij opgewacht door een Spaans leger dat hem de weg afsneed. De daaropvolgende Slag bij Nieuwpoort werd slechts door Maurits' militaire kwaliteiten ternauwernood gewonnen. Maurits trok niet verder naar Duinkerke, maar keerde terug naar de Nederlanden. Met de expeditie naar Duinkerke zou het voortbestaan van de Republiek volgens hem op het spel zijn gezet. Vanaf dat moment kon hij Van Oldenbarnevelt niet meer als zijn mentor zien.

Twaalfjarig Bestand en Scherpe Resolutie[bewerken | brontekst bewerken]

Handtekening Van Oldenbarnevelt op Traktaat Twaalfjarig Bestand[9]

Negen jaar later, in 1609, maakte Van Oldenbarnevelt zich sterk voor een wapenstilstand met de Spanjaarden. De oorlog tegen Spanje kostte de staat handenvol geld en belemmerde de handel. Maurits was tegen een wapenstilstand omdat het Spaanse leger danig verzwakt was en nog altijd tien van de zeventien Nederlanden onder vreemd gezag stonden. Tijdens deze wapenstilstand, die het Twaalfjarig Bestand zou gaan heten, begon de militair Maurits zich noodgedwongen meer bezig te houden met politiek, het terrein van Van Oldenbarnevelt. Het gevolg was dat de onenigheid tussen Johan van Oldenbarnevelt en Maurits escaleerde.

De relatie met Frankrijk verslechterde eveneens. De gezant van de Republiek in Frankrijk, François van Aerssen, knoopte betrekkingen aan met de hugenoten en andere tegenstanders van de Franse regering. Van Oldenbarnevelt verlengde daarom zijn benoeming in 1613 niet meer. Van Aerssen, die zijn functie als gezant in Frankrijk eveneens aan Van Oldenbarnevelt te danken had, keerde zich daardoor tegen hem.

Een zwaarwichtig theologisch meningsverschil over predestinatie tussen de twee Leidse hoogleraren Jacobus Arminius en Franciscus Gomarus leidde tot een maatschappelijke twist over het gezag in de Nederduits Gereformeerde Kerk (later Nederlandse Hervormde Kerk). Rond 1610 ging deze kwestie een politieke rol spelen toen de predikant Johannes Uytenbogaert een verzoekschrift of remonstrantie indiende, om de aanhangers van Arminius de vrijheid te geven zich aan de orthodoxe kerkleer te onttrekken. De contraremonstranten kwamen daarop met een contraremonstrantie waarin werd geëist dat alle gelovigen zich bij de orthodoxe kerkleer zouden aansluiten. Van Oldenbarnevelt, zelf een aanhanger van het Arminianisme,[10] vond dat de Staten boven het leergezag in de Kerk stonden en daarmee konden bepalen dat de kerk meerdere stromingen moest kunnen hebben. Maurits stond echter een calvinistische eenheidskerk voor. Hoewel Maurits tot dat moment de diensten van de remonstrant Johannes Uytenbogaert in de Hofkapel had bezocht, besloot hij in het vervolg de diensten van de contraremonstranten in de Kloosterkerk te volgen, pal naast de woning van Oldenbarnevelt. Het was nu een politiek conflict geworden. Daardoor ontstonden ook tegenstellingen binnen Holland en tussen de provincies onderling. Zo braken in verscheidene steden onlusten uit.

Van Oldenbarnevelt, die meende dat Maurits hem moest volgen en op een staatsgreep aanstuurde als hij dat niet deed, liet in 1617 door de Staten van Holland de Scherpe Resolutie aannemen. Die gaf onder meer de steden in Holland de zelfstandige bevoegdheid tot het aannemen van huurtroepen (waardgelders) om onlusten tegen remonstrantsgezinden te voorkomen. In de praktijk werd deze resolutie meestal gebruikt tegen de contraremonstranten, die een opstandige aanhang onder de bevolking van de steden hadden. Met de oprichting van stedelijke milities ondermijnde Van Oldenbarnevelt echter het gezag van de Unie van Utrecht, Staten-Generaal en opperbevelhebber van het staatse leger, Maurits. Dit was voor Maurits niet acceptabel.

Veroordeling en terechtstelling[bewerken | brontekst bewerken]

De terechtstelling van Van Oldenbarnevelt in Den Haag
Krantenbericht 14 mei 1619 - VVt ’s Gravenhaghe, den 14. Dito.Ghisteren voor middach ontrent ten 10. Uren is den Advocaet Barnevelt in’t aensiene van veel hondert persoonen...

Prins Maurits pleegde vervolgens op gezag van de Staten-Generaal een soort staatsgreep. Hij ontsloeg de waardgelders en op 29 augustus 1618 liet hij Johan van Oldenbarnevelt en zijn medestanders Hugo de Groot, Rombout Hogerbeets en Gilles van Leedenberch arresteren op verdenking van hoogverraad. Een aantal politieke tegenstanders werd ontslagen, onder wie Oldenbarnevelts zoon Willem en Jacob Dircksz de Graeff uit Amsterdam.

In 1619 werd François van Aerssen door Maurits als Gecommitteerde in de Ridderschap van Holland benoemd. Daardoor ontstond onder de tegenstanders van Van Oldenbarnevelt een meerderheid en werd het mogelijk om een bijzondere politieke rechtbank van 24 rechters in te stellen. Tot Van Oldenbarnevelts eigen verrassing werd hij op 12 mei 1619 door de rechtbank, onder leiding van Reinier Pauw, wegens hoogverraad ter dood veroordeeld. Hij zou zijn oren naar Frankrijk en Spanje hebben laten hangen. Van Oldenbarnevelt had verwacht dat er, vanwege zijn staat van dienst en hoge leeftijd, protest zou komen van zijn politieke vrienden. Het bleef echter stil; Maurits had in de tussenliggende periode verschillende remonstrantse bestuurders vervangen, en de vervolging van remonstranten was na de Synode van Dordrecht verhevigd, waardoor de aanhangers van Arminius het land verlieten. Van Franse zijde werd wel tevergeefs enkele malen geprobeerd een executie te voorkomen.

Antonius Walaeus was de dominee en zielszorger van de gevangen Johan van Oldenbarnevelt en moest hem zijn doodvonnis meedelen, vlak voor zijn onthoofding.[11] Een dag na zijn veroordeling werd hij 13 mei 1619 op het Binnenhof in Den Haag op 71-jarige leeftijd door scherprechter (beul) mr. Hans Pruijm[12] (scherprechter te Utrecht 1604-1621) onthoofd. Tot het publiek sprak hij op het schavot de beroemde woorden: Mannen, gelooft niet dat ik een landverrader ben, ik heb oprecht en vroom gehandeld, als een goede patriot, en zo zal ik sterven. Zijn allerlaatste woorden waren: Maak het kort, maak het kort. Lang werd aangenomen dat deze woorden aan de scherprechter (beul) gericht waren, maar hij zei het waarschijnlijk tegen zijn knecht, Jan Francken, die vlak voor de executie afscheid van hem wilde nemen. De belangstelling was groot, geschat wordt dat er 3000 toeschouwers op af waren gekomen.

Na de executie werden zijn stoffelijke resten in een eikenhouten kist gelegd. Deze werd 's nachts bijgezet in het familiegraf van zijn schoonzoon Cornelis van der Mijle in de grafkelder onder de Hofkapel aan het Binnenhof. Beweerd wordt dat het lichaam van Oldenbarnevelt door de familie op een andere plaats is herbegraven, maar daar is nooit zekerheid over verkregen. Het graf in de Hofkapel werd in ieder geval ook gebruikt voor de begrafenis van zijn dochter Geertruid, zijn zoon Reinier van Oldenbarnevelt en zijn schoonzoon Cornelis van der Mijle. Oldenbarnevelts vrouw, Maria van Utrecht ligt er volgens haar testament mogelijk ook.[13][14] De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voerde in 2019 verkennend onderzoek uit naar de vraag of het graf zich nog steeds op het Binnenhof bevond en of het gevonden kon worden.[15]
De kans op identificatie is uiterst gering. Minstens één nog (2006) bekende bloedverwant is Charlotte Buiskool (geboren 1970).[16]

Achtergrond[bewerken | brontekst bewerken]

Drie belangrijke factoren hebben een rol gespeeld in het conflict.

 1. Religie: Maurits was door zijn oom Jan van Nassau streng calvinistisch opgevoed. Deze opvoeding stond in het teken van het in die tijd geldende principe Cuius regio, eius religio: de bestuurder bepaalt ’s lands godsdienst. De kerk was in die tijd dus geen onafhankelijk instituut; om de eenheid te bewaren had de heerser het laatste woord. Daarom ook werd de remonstrantie niet aan een kerkelijke instelling, maar aan de Staten-Generaal gericht. Van Oldenbarnevelt was als bestuurder, in tegenstelling tot de streng opgevoede Maurits, voorstander van ruimte voor afwijkende meningen binnen de kerk. De staatsgreep moet daarom ook in het licht van het principe Cuius regio, eius religio worden gezien; Maurits’ gezag zou een calvinistische eenheidskerk rechtvaardigen en een niet verenigde kerk zou een niet verenigd land tot gevolg kunnen hebben. Voorts werd de drang van Johan van Oldenbarnevelt naar een bondgenootschap met het katholieke Frankrijk en een wapenstilstand met het katholieke Spanje wantrouwend bekeken. Maurits zou in de wapenstilstand een list van de vijand vermoeden om het katholieke geloof terug te brengen.
 2. Financiën: Johan van Oldenbarnevelt was zich goed bewust van de financiële situatie van de Republiek en hij wist hoe duur het oorlog voeren was. Voor hem stond vast dat een goede oorlog alleen gevoerd kon worden als het financiële fundament er was. De keerzijde was echter dat voor hem geld belangrijker was dan een mensenleven. Maurits was het tegenovergestelde. Hij was een soldaat onder zijn soldaten en spaarde liever op de levens van zijn mannen dan op geld. Bovendien wist hij dat een slecht betaald leger zijn leider niet zou volgen. Deze tegenstelling had al eens tot nog oplosbare conflicten geleid, maar het Twaalfjarig Bestand, dat volgens Van Oldenbarnevelt noodzakelijk was vanwege de financiële situatie van de Republiek, leidde tot grote onenigheid met Maurits, omdat hij zich realiseerde dat de Spaanse vijand op dat moment op zijn zwakst was.
 3. Karakter: Maurits was uitgesproken geduldig en voorzichtig. Hij overdacht van tevoren iedere tactische stap en evalueerde deze daarna. Hij koos liever voor een kleine zekere militaire winst, dan voor een risicovollere grandioze overwinning. Johan van Oldenbarnevelt was echter iemand die verder vooruit placht te denken en ook grotere risico’s wilde nemen. Tot aan de slag bij Nieuwpoort vulden deze twee karakters elkaar aan. Maurits zag in de slag bij Nieuwpoort echter zijn gelijk bevestigd, dat Van Oldenbarnevelt te veel risico had genomen. Vanaf dat moment begon hij wrok tegen hem te koesteren.

Nasleep[bewerken | brontekst bewerken]

Gedicht van Vondel

De staatsgreep en de onthoofding van Van Oldenbarnevelt beslechtten de interne strijd in het voordeel van Maurits. Toch was de hele affaire een slag voor Maurits' prestige. Bovendien bleek hij door zijn bedachtzame karakter niet de staatsman te zijn die Van Oldenbarnevelt kon vervangen. Een gratieverzoek, dat Maurits had kunnen inwilligen, heeft de 20 jaar oudere man niet ingediend, omdat het een impliciete schuldbekentenis zou zijn.

Er was ook veel kritiek op het vonnis. Zelfs Maurits' stiefmoeder Louise de Coligny (weduwe van Willem van Oranje) was tegen deze veroordeling en probeerde de executie te voorkomen. De twee zonen van Van Oldenbarnevelt, Reinier en Willem beraamden in 1623 een aanslag op prins Maurits om hun vader te wreken. Het plan lekte echter uit: Reinier werd terechtgesteld en Willem vluchtte naar het door Spanje bezette Brussel. Toen de moeder van Reinier om gratie voor haar zoon vroeg, vroeg Maurits haar waarom ze dat niet ook voor haar man had gedaan. Ze antwoordde daarop dat haar zoon wél schuldig was, maar haar man niet.

Ook de dichter Joost van den Vondel hekelde het optreden van Maurits. Vondel schreef uit protest twee gedichten, Het stockske van Oldenbarnevelt en Geuse-Vesper of Siecken-Troost voor de Vierentwintigh. Dat Vondels tragedie Palamedes (gesitueerd in de klassieke oudheid) parallellen bevatte met de val van Van Oldenbarnevelt, ontging de autoriteiten niet. De Amsterdamse bestuurders straften hem met een boete van 300 gulden, maar naar de maatstaven van die tijd had het erger gekund.

Ambten en functies[bewerken | brontekst bewerken]

Borstbeeld van Johan van Oldenbarnevelt
 • Advocaat voor het Hof van Holland, 1570-1572
 • Advocaat van de Staten van Holland en West-Friesland, 1575
 • Pensionaris van Rotterdam, 28 december 1576 tot 28 maart 1586
 • Op 8 december 1580 gekozen als lid van het Statencollege
 • Door de Staten van Holland benoemd als gedeputeerde bij de vergaderingen van de Staten-Generaal op 26 september 1582
 • Op 31 juli 1584 gekozen als een van de raadsheren die met Prins Maurits een voorlopige regering zou uitmaken
 • Afgevaardigd als gedeputeerde naar Engeland om de soevereiniteit aan te bieden aan Koningin Elisabeth, juli-augustus 1585
 • Landsadvocaat (raadpensionaris) van de Staten van Holland, 1586-1619
 • Pensionaris van de Ridderschap van Holland en West-Friesland, 1586-1619
 • Grootzegelbewaarder en stadhouder van de Lenen van Holland en West-Friesland, 1586-1619
 • Hoofdingeland van Delfland, 1589-1597
 • Hoogheemraad van Delfland vanaf 10 augustus 1593
 • Gedeputeerde naar Frankrijk en naar Engeland in 1598
 • Gezant naar Engeland in 1603
 • Registermeester van de Lenen van Holland en West-Friesland, 1604-1619
 • In april 1609 gedeputeerde naar Antwerpen in verband met het Twaalfjarig Bestand

Omdat in zijn tijd aanzienlijke ambten alleen werden verdeeld onder mensen van adel moest Van Oldenbarnevelt een voorname afkomst bedenken die hem die adellijke status zou geven. Hij beweerde dat hij van vaders kant afstamde van de adellijke familie Oldenbarnevelt op de Veluwe en van moeders kant van de heren van Stoutenburg. Genealogisch onderzoek heeft echter aangetoond dat hij van de (niet-adellijke) Amersfoortse familie Van Oudenbarnevelt afstamde. In zijn jonge jaren gebruikte hij die naam ook. Zijn moeder was uit een buitenechtelijke relatie geboren. Zijn hele leven heeft Johan van Oldenbarnevelt aankopen gedaan die zijn adellijke status zouden moeten ondersteunen.[17] Hij was Heer van Groenevelt, Zuidwinkel, Stormpolder, Hoogland, de Tempel, Stoutenburg, Lutteke Weede,[18] Berkel en Rodenrijs, Gunterstein en Bakkum.

Hij werd op 17 mei 1611 geridderd door de Engelse koning James I, die hij in 1605 had bezocht op een speciale missie om hem te feliciteren met zijn troonsbestijging.

Gezondheid[bewerken | brontekst bewerken]

Tot 1612 was Van Oldenbarnevelt weinig ziek. Hij leed wel eens, in het bijzonder in 1610 en 1611, aan jicht en derdedaagse koorts oftewel malaria tertiana. In februari 1613 viel hij bij de bezichtiging van Huis Westcamp, waardoor hij het twee weken moest laten afweten. Toen hij zeventig werd begon hij slechter trap te lopen, en had reumatische klachten. Vanaf 1617 begon hij met zijn iconische "stockske" te lopen. Vermoed wordt dat hij ook blaas-, gal- of nierstenen had.

Wapen[bewerken | brontekst bewerken]

Wapen van Johan van Oldenbarnevelt

Het wapen van Van Oldenbarnevelt zag er als volgt uit: In rood een zilveren ankerkruis. Helmteken:een ijzeren vuurkorf, waaruit rode vlammen opstijgen.

Rondom Van Oldenbarnevelt[bewerken | brontekst bewerken]

 • Onder de burgemeesterskamer van het Stadhuis van Rotterdam staat op een sokkel een bronzen standbeeld van Van Oldenbarnevelt (ontworpen door Charles van Wijk, na zijn overlijden uitgevoerd door Arend Odé).
 • In 1954 werd in Den Haag een standbeeld van Van Oldenbarnevelt (ontworpen door Oswald Wenckebach) geplaatst op de Lange Vijverberg.
 • Rotterdam heeft de hoogste onderscheiding van de stad naar hem vernoemd: de Van Oldenbarneveltpenning.
 • Het gebouw van de voormalige Johan van Oldenbarnevelt HBS (architect: Ad van der Steur) staat op de Lijst van rijksmonumenten in Rotterdam.
 • Jan den Tex heeft voor zijn publicaties over Van Oldenbarnevelt in 1963 de Dr. Wijnaendts Franckenprijs ontvangen.
 • In 1965 ontving Hans Keuls de ANV-Visser Neerlandia-prijs voor een drama over Van Oldenbarnevelt.
 • In Amersfoort is een school naar Johan van Oldenbarnevelt vernoemd: Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt. In de schooltuin aan het Thorbeckeplein 1 staat sinds 1933 een borstbeeld van Johan van Oldenbarnevelt uit 1911 van de hand van de beeldhouwer August Falise.
 • Op 13 mei 2010 werd in Amersfoort een standbeeld van een jonge Van Oldenbarnevelt onthuld. Het keramieken beeld is van de hand van Ingrid Mol en staat aan de Zuidsingel bij de Bollenburgh.[19]
 • De Franse dichter en toneelschrijver Antoine-Marin Lemierre wijdde in 1784 een tragedie aan hem, getiteld 'Barnevelt, grand pensionnaire de Hollande'.
 • Het motto van Oldenbarnevelt (oorspronkelijk aan de deur van het huis van zijn grootmoeder in Amersfoort bevestigd door zijn overgrootvader) was Nil scire tutissima fides (niets te weten is het veiligste geloof).[20]
 • In verschillende Nederlandse steden (Rotterdam, Zwolle, Meppel, Groningen, Hilversum, Sneek, Lochem, Velp, Haarlem, Nijmegen, Dordrecht, Gouda, Midden-Beemster, Leerdam,Breukelen, Nijkerk, Kaatsheuvel,Alblasserdam, Tilburg, Rosmalen, Princenhage, Zeist, Woerden, Zuid-Beijerland, Harlingen, Dinteloord,...) werden straten, lanen en pleinen naar hem vernoemd.

Galerij[bewerken | brontekst bewerken]

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]

Zie de categorie Johan van Oldenbarnevelt van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.