Overleg gebruiker:Dedalus

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Terugtreden uit AC[bewerken]

De "Arbitrage"commissie (AC) blijkt veel meer tijd te kosten dan dat ik me had voorgesteld, mede doordat niet met subcommissies wordt gewerkt zoals voorgeschreven in artikel 5, lid 4 van het reglement en doordat de AC werkt in afwijking van artikel 1036, lid 2 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (de "Nederlandse arbitragewet"). Door mijn persoonlijke omstandigheden ben ik niet in staat vrijwel al mijn (vrije) tijd aan de AC te besteden. Het voelt voor mij niet goed een werkwijze in afwijking van het reglement te blijven hanteren zonder dat op enigerlei wijze het verschil tussen werkwijze en reglement wordt overbrugd. Het voelt voor mij al helemaal niet goed als de AC niet aan arbitrage doet. Ik treed af als lid van deze commissie. Ad Huikeshoven (overleg) 7 dec 2016 08:25 (CET)

Hallo Ad, bedankt voor je toelichting. Ik heb je het groepslidmaatschap van de arbitragecommissieleden zojuist ontnomen. JurriaanH (overleg) 7 dec 2016 19:34 (CET)
Dat is spijtig om te horen! Het is me niet duidelijk waarom je verwijst naar de arbitragewet, maar als de AC tegen de regels in niet met subcommissies werkt, dan kan ik me inderdaad goed voorstellen dat dit een onevenredig hoge werklast met zich meebrengt. Als de AC meent dat de reglementen niet voldoen, kan zij dat beter maar aan de gemeenschap melden en anders moet zij zich hier aan houden. Josq (overleg) 7 dec 2016 20:07 (CET)
Beste Ad, dat het arbcomwerk veel tijd kost begrijp ik, en dat je daarom besluit om te stoppen begrijp ik ook. Het bezwaar dat je formuleert over het niet gebruiken van "de Nederlandse arbitragewet" begrijp ik niet. Als het goed is heb je je van te voren verdiept in de werkwijze van de Arbcom zoals die functioneert op "onze encyclopedie". dan had je gezien dat de arbcom functioneert volgens de geldende regels alhier. Om dan te verwachten dat de werkwijze anders zou zijn (analoog aan de nederlandse arbitragewet) is een erg naïeve instelling.
Voorstellen om de werkwijze en richtlijnen van de arbcom in de toekomst te verbeteren zijn natuurlijk van harte welkom lijkt me! De arbcom doet in mijn ogen weldegelijk aan arbitrage, dat wil niet zeggen dat ze geen "maatregelen" mag uitvaardigen voor een gebruiker; als het uiteindelijke doel "een werkbare relatie tussen (probleem)gebruiker en andere gebruikers" maar voorop staat! vr groet Saschaporsche (overleg)
@ Gebruiker:Saschaporsche: Hij schreef ook: doordat niet met subcommissies wordt gewerkt zoals voorgeschreven in artikel 5, lid 4 van het reglement. Dat vind ik een vreemde zaak. Waarom werkt de ArbCom niet volgens de eigen regels?
@ Ad Huikeshoven: Ik vind het een moedig besluit, en vind het jammer dat het zo gelopen is. Bedankt voor zo ver!  •   Rodejong   ✉️ 👀 → 🕘  7 dec 2016 21:10 (CET)
@Rodejong Nuttiger is het wellicht om hier: Overleg Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Werken met subcommissies verder te lezen. vr groet Saschaporsche (overleg) 7 dec 2016 22:04 (CET)
Saschaporsche: Ik ken de meningenwel. Had ze al lang gelezen voor je er melding van maakte. (Mijn antwoord werdimmers daar naarverplaatst).  •   Rodejong   ✉️ 👀 → 🕘  7 dec 2016 22:40 (CET)
Dedalus kan natuurlijk alleen zelf uitleggen wat hij bedoelt, en daarom vraag ik het even: "Dedalus, wat bedoel je precies?" Intussen mijn interpretatie van de mededeling: De arbcom werkt niet als arbitrage. Het is eerder een club die een Salomonsoordeel moet vellen over vragen die van één kant komen. In de korte periode dat ik arbcom lid was werkten we trouwens wel met subcommissies (en was het ook best veel werk). Elly (overleg) 7 dec 2016 22:20 (CET)
Ad heeft hierboven allang gezegd wat hij kwijt wilde over zijn aftreden en zal dat nog niet een keer dunnetjes over doen. Ik ken nog zo iemand die het verhoudingsgewijs snel gezien had in de Arbcom en die na eerste uitleg ook niet verder wilde roeren. Oh jeetje, dat was ikzelf. Ben het met Rodejong eens die Ad bedankt en ik doe hem dat graag na. Dank voor je inzet Ad !!
Dat de Arbcom nog steeds een luid rammelende kar is, lijkt mij duidelijk en verbaast mij ook geenszins. Kijk alleen maar naar hun uitspraak over Wwikix (waar ze trouwens meer dan een half jaar over heeft gedaan om tot een uitspraak te komen.) Die was natuurlijk bepaald niet goed want collega CaAl moest eigenlijk direct al na de uitspraak in de stijgbeugels om Wwikix te stoppen en wederom te blokkeren. Dat had de Arbcom moeten voorzien. Twee keer in korte tijd dat de Arbcom de aandacht op zichzelf vestigt, is wat mij betreft twee keer teveel. Malinka1 (overleg) 8 dec 2016 10:40 (CET)
Dank voor de lieve woorden. Het is aan "de gemeenschap" om te bepalen welke regels op de Nederlandstalige Wikipedia gelden, en of en hoe die gehandhaafd worden. Persoonlijk zou ik hechten aan een werkwijze zoals "Het scheidsgerecht behandelt de partijen op voet van gelijkheid. Het scheidsgerecht stelt de partijen over en weer in de gelegenheid hun standpunten naar voren te brengen en toe te lichten en zich uit te laten over elkaars standpunten en over alle bescheiden en andere gegevens die in het geding ter kennis van het scheidsgerecht zijn gebracht. Bij zijn beslissing baseert het scheidsgerecht zijn oordeel ten nadele van een der partijen niet op bescheiden en andere gegevens waarover die partij zich niet voldoende heeft kunnen uitlaten." Het is mijns inziens aan "de gemeenschap" hoe zij zichzelf (van onderop) organiseert, al dan niet een bestuur vormt en al dan niet voorziet in enige vorm van interne klacht-, tucht of rechtspraak, danwel mediation of arbitrage. En het is ook aan "de gemeenschap" om de regels daarvoor te bepalen. En Saschaporsche, ik ben het roerend met je eens als je schrijft De arbcom doet in mijn ogen weldegelijk aan arbitrage, dat wil niet zeggen dat ze geen "maatregelen" mag uitvaardigen voor een gebruiker; als het uiteindelijke doel "een werkbare relatie tussen (probleem)gebruiker en andere gebruikers" Ad Huikeshoven (overleg) 9 dec 2016 20:56 (CET)
En het blijft een raadsel waarom de Nederlandse arbitrage wet erbij gehaald wordt daar dit project geen enkel band heeft met Nederland. Ik veronderstel dat er ook afwijkend zal gewerkt worden met het arbitragerecht in Burkina Faso. Vdkdaan (Gif mo sjette) 31 dec 2016 16:48 (CET)