Oxyrhynchus papyri

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Bernard Grenfell
Arthur Hunt

Met de Oxyrhynchus Papyri wordt een grote groep handschriften aangeduid, die is ontdekt door archeologen (waaronder met name Bernard Pyne Grenfell en Arthur Surridge Hunt) op een afvalstortplaats bij de antieke stad Oxyrhynchus in Egypte (tegenwoordig heet de plaats El-Bahnasa). De handschriften zijn vervaardigd in de eerste tot de zesde eeuw AD. Ze bestaan uit duizenden Griekse en Latijnse documenten, brieven en werken uit de literatuur. Er zijn ook een paar beschreven vellum, perkamenten manuscripten, en minder oude Arabische manuscripten op papier, bijvoorbeeld het Middeleeuwse P. Oxy. VI 1006). Het grootste deel van de Oxyrhynchus papyri wordt bewaard in de Sackler Library in Oxford.

Literaire vondsten[bewerken | brontekst bewerken]

Veel instellingen, verspreid over de hele wereld, helpen de Oxyrhynchus papyri te bewaren. Een grote groep bevindt zich in de papyruskamers van het Ashmolean Museum te Oxford. Aanvankelijk hoopte men veel verloren literaire werken uit de Oudheid te vinden. Hoewel dit niet is uitgekomen, zijn er toch veel belangrijke Griekse teksten aan het licht gekomen. Hieronder zijn gedichten van Pindarus, fragmenten van Sappho en Alcaeus; en grotere stukken van Alcman, Ibycus en Corinna. Er zijn ook uitgebreide stukken van de Hypsipyle van Euripides, fragmenten van de komedies van Menander, en een groot deel; van de Ichneutae van Sophocles.[1] Ook werden de oudste en meest complete diagrammen gevonden uit elementen van Euclides. Een belangrijke vondst was ook het historische werk dat we kennen als Hellenica Oxyrhynchia, de schrijver daarvan is onbekend, maar kan goed Ephorus zijn, of zoals men tegenwoordig vaak denkt, Cratippus. Een biografie van Euripides door Satyrus Peripates is ook opgegraven. De epitome van zeven van de 107 verloren boeken van Livius is de belangrijkste Latijnse vondst.

De klassieke auteur die het meest geprofiteerd heeft van de vondsten bij Oxyrhynchus is de Atheense toneelschrijver Menander (342 -291 v.Chr). Zijn blijspelen waren in de Hellenistische periode erg populair en worden vaak aangetroffen op papyrusfragmenten. Spelen van Menander waarvan fragmenten zijn aangetroffen in Oxyrhynchus zijn onder andere Misoumenos, Dis Exapaton, Epitrepontes, Karchedonios, Dyskolos en Kolax. De werken die gevonden zijn, hebben het aanzien van Menander onder classici en deskundigen op het gebied van Grieks toneel flink doen stijgen.

Online staat een lijst ter beschikking waarop kort de inhoud van elke papyrus of fragment te zien is.[2]

Theologische handschriften[bewerken | brontekst bewerken]

Onder de Christelijke teksten die in Oxyrhynchus gevonden zijn, waren fragmenten van oude niet-canonieke Evangeliën, Oxyrhynchus 840 (3e eeuw AD) en Oxyrhynchus 1224 (4e eeuw AD). Andere teksten die te Oxyrhynchus gevonden zijn, bevatten gedeelten van

en verder de Apocalyps van Baruch (hoofdstuk 12- 14; 4e or 5e eeuw: P403); het Evangelie van de Hebreeën (3e of 4e eeuw P655); De herder van Hermas (3e of 4e eeuw: P404), en een werk van Irenaeus van Lyon, (3e eeuw: P405). Er zijn nog vele andere delen van andere canonieke boeken, en vele oude christelijke liederen, gebeden en brieven gevonden.

Hieronder volgt een lijst van alle handschriften uit de Oxyrhynchus Papyri die ingedeeld zijn als theologisch. Sommige handschriften die eigenlijk bij meer genres horen, worden hier ook weergegeven. Het citaat uit Psalm 90 (P. Oxy. XVI 1928) dat bij een amulet hoort, is wel geclassificeerd als magische tekst in de Oxyrhynchus Papyri, maar hoort ook bij de tekstgetuigen van het Oude Testament. In elk deel dat theologische handschriften bevat, worden zij als eerste opgesomd, volgens een Engelse traditie, waarin de theologie voorop gaat aan de universiteit.

Oude Testament[bewerken | brontekst bewerken]

P.Oxy LXXV 5021 Psalm 90(LXX)'; pub 2010 door C.E. Römer; bevindt zich te Oxford

De oorspronkelijke Hebreeuwse Bijbel (Tenach) is tussen de derde en de eerste eeuw voor Christus in het Grieks vertaald. Deze vertaling heet de Septuagint (of LXX, allebei is dat 70 in het Latijn), omdat ze volgens de traditie in Alexandrië door 72 Joodse geleerden vervaardigd is. De Septuagint wordt in het Nieuwe Testament geciteerd en bevindt zich samen met het Nieuwe Testament in de grote codices van de vierde eeuw, zoals de codex Vaticanus enzovoorts. De Septuagint bevat ook boeken die door protestanten apocrief, omstreden, genoemd worden, en door katholieken deuterocanoniek.

 • Het eerste nummer (Vol) is het nummer van het deel van Oxyrhynchus Papyri waarin het manuscript is gepubliceerd.
 • Het tweede nummer (Oxy) is het algemene nummer dat aangeeft de hoeveelste publicatie dat was in Oxyrhynchus Papyri.
 • Standaard worden de citaten uit de Oxyrhynchus papyri aangegeven als:
P. Oxy. <volume in Romeinse cijfers> <nummer van de volgorde van publicatie>.
 • Uit de context kun je altijd opmaken of met “LXX” volume 70 van de Oxyrhynchus Papyri of de Septuagint bedoeld wordt.
 • P. Oxy. VIII 1073 is een Oud Latijnse versie van Genesis de andere zijn handschriften van de Septuagint.
 • Data zijn afgerond naar boven op 50 jaar.
 • Voor zover bekend is de inhoud weergegeven.
Vol Oxy Datum Inhoud Instelling Stad, Staat Land
IV0 656 150 Gen 14:21–23; 15:5–9; 19:32–20:11;
24:28–47; 27:32–33, 40–41
Bodleian Library; MS.Gr.bib.d.5(P) Oxford Verenigd Koninkrijk
VI 845 400 Psalm 68; 70 Egyptisch Museum; JE 41083 Cairo Egypte
VI 846 550 Amos 2 Universiteit van Pennsylvania; E 3074 Philadelphia
Pennsylvania
V.S.
VII 1007 400 Genesis 2–3 British Museum; Inv. 2047 Londen Verenigd Koninkrijk
VIII 1073 350 Gen 5–6 Oud Latijn British Museum; Inv. 2052 Londen Verenigd Koninkrijk
VIII 1074 250 Exodus 31–32 Universiteit van Illinois; GP 1074 Urbana (Illinois) V.S.
VIII 1075 250 Exodus 11:26–32 British Library; Inv. 2053 (recto) Londen Verenigd Koninkrijk
IX 1166 250 Gen. 16:8–12 British Library; Inv. 2066 Londen Verenigd Koninkrijk
IX 1167 350 Gen. 31 Princeton-universiteit
Pap. 9
Princeton
New Jersey
Verenigde Staten
IX 1168 350 Jozua 4-5 vellum Princeton-universiteit
Pap. 10
Princeton
New Jersey
V.S.
X 1225 350 Leviticus 16 Princeton-universiteit
Pap. 12
Princeton
New Jersey
VS
X 1226 300 Psalm 7–8 Universiteit van Liverpool
Class. Gr. Libr. 4241227
Liverpool Verenigd Koninkrijk
XI 1351 350 Lev 27 vellum Ambrose Swasey Library; 886.4

Colgate Rochester Crozer Divinity Schol
(voor particuliere verkoop[3]

Rochester
New York
V.S.
XI 1352 325 Psalm 82–83 vellum Egyptisch Museum; JE 47472 Caïro Egypte
XV 1779 350 Psalm 1 United Theological Seminary Dayton (Ohio) (VS)
XVI 1928 500 Psalm 90 amulet Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk
XVII 2065 500 Psalm 90 Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk
XVII 2066 500 Prediker 6–7 Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk
XXIV 2386 500 Psalm 83–84 Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk
L 3522 50 Job 42:11–12 Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk
LX 4011 550 Psalm 75 interlineair Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk
LXV 4442 225 Ex 20:10–17, 18–22 Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk
LXV 4443 100 Ester 6–7 Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk

Apocriefe delen van het Oude Testament[bewerken | brontekst bewerken]

Men noemt een boek apocrief, (A) wanneer sommige kerken het tot het Oude Testament, dat wil zeggen, tot de canon rekenen en de andere niet. Voorts rekenen de Rooms-Katholieke Kerk en de oosters-orthodoxe kerken een aantal boeken tot de canon die deuterocanoniek genoemd worden. Deze boeken worden door protestanten ook vaak apocrief genoemd (D).

 • PP. Oxy. XIII 1594 end LXV 4444 zijn perkamenten (in de tabel staat "vellum").
 • Beide kopieën van Tobit zijn verschillende edities die elk ook weer verschillen van de ons bekende Septuagint tekst (in de tabel staat "niet LXX").
Vol Oxy Datum Inhoud A/D Instituut Plaats, staat Land
III 403 400 Apocalyps van Baruch 12–14 A St. Marcus's Library
General Theological Seminary
New York (VS)
VII 1010 350 2 Esdras 16:57–59 A(?) Bodleian Library
MS.Gr.bib.g.3(P)
Oxford Verenigd Koninkrijk
VIII 1076 550 Tobit 2
niet LXX
D John Rylands Library
448
Manchester Verenigd Koninkrijk
XIII 1594 275 Tobit 12
vellum, niet LXX
D Cambridge University Library
Add.MS. 6363
Cambridge Verenigd Koninkrijk
XIII 1595 550 Wijsheid van Jezus Sirach 1
D Palestine Institute Museum
Pacific School of Religion.
Berkeley
Californië
(VS)
XVII 2069 400 1 Henoch 85.10–86.2, 87.1–3 A Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk
XVII 2074 450 Aanhangsel bij het boek Wijsheid [?] A Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk
LXV 4444 350 Wijsheid4:17–5:1
vellum
D Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk

Andere verwante papyri[bewerken | brontekst bewerken]

Vol Oxy Datum Inhoud Instituut Stad, staat Land
IX 1173 250 Philo Bodleian Library Oxford Verenigd Koninkrijk
XI 1356 250 Philo Bodleian Library Oxford Verenigd Koninkrijk
XVIII 2158 250 Philo Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk
XXXVI 2745 400 onomasticon van Hebreeuwse namen Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk

Nieuwe Testament[bewerken | brontekst bewerken]

Papyrus 1: Matteüs 1

De Oxyrhynchus Papyri vormen de grootste subgroep van de oudste kopieën van het Nieuwe Testament. Deze fragmenten zijn wat ons rest van codices (boeken), die met Griekse hoofdletters geschreven zijn op papyrus. De eerste voorbeelden hiervan zijn rond 1900 opgegraven door Bernard Pyne Grenfell en Arthur Surridge Hunt in Oxyrhynchus Egypte. Van de 126 geregistreerde papyri van het Nieuwe Testament, komen er 50 (40%) uit Oxyrhynchus. De oudste papyri dateren uit het midden van de tweede eeuw.

Grenfell en Hunt ontdekten de eerste papyrus (Papyrus 1) van het Nieuwe Testament al op de tweede dag van de opgraving, in de winter van 1896–7. Deze werd, samen met de andere oude ontdekkingen, gepubliceerd in 1898, in het eerste deel (volume) van het werk dat nu uit 70 delen (volumes) bestaat: The Oxyrhynchus Papyri.[4]

 • De derde kolom (CRG) geeft de standaardnummering van Gregory-Aland), die algemeen geaccepteerd is.
 • Papyrus geeft aan dat het een handschrift op papyrus betreft, begint het nummer met een nul dan is het geschreven op perkament.
 • Handschriften van het Nieuwe Testament kunnen worden aangeduid met alleen het GRC nummer.
 • De inhoud wordt gegeven met de nauwkeurigheid van een hoofdstuk; verzen worden niet weergegeven.
 • Over elke papyrus is een uitvoeriger artikel aanwezig.
Vol Oxy CRG Datum Inhoud Instituut Stad, staat Land
I 2 Papyrus 1 250 Matteüs 1 Universiteit van Pennsylvania Philadelphia
Pennsylvania
(VS)
I 3 069 500 Marcus 10:50-51; 11:11-12 Frederick Haskell Oriental Institute,
University of Chicago; 2057
Chicago
Illinois
VS)
II 208=1781 Papyrus Oxyrhynchus 208 + 1781 Papyrus 5 250 Johannes 1, 16, 20 British Library Londen Verenigd Koninkrijk
II 209 Papyrus 10 350 Romeinen 1 Houghton Library, Harvard Cambridge
Massachusetts
(VS)
III 401 071 500 Matteüs 10–11 † Harvard Semitic Museum; 3735 Cambridge
Massachusetts
(VS)
III 402 Papyrus 9 250 1 Johannes 4 Houghton Library, Harvard Cambridge
Massachusetts
(VS)
IV 657 Papyrus 13 250 Hebreeën 2–5, 10–12 British Library Londen Verenigd Koninkrijk
VI 847 0162 300 Johannes 2 Metropolitan Museum of Art New York VS)
VI 848 0163 450 Openbaring 16 Metropolitan Museum of Art New York VS)
VII 1008 Papyrus 15 250 1 Korinthiërs 7–8 Egyptisch Museum Caïro Egypte
VII 1009 Papyrus 16 300 Filip 3–4 Egyptisch Museum Cairo Egypte
VIII 1078 Papyrus 17 350 Hebreeën 9 Cambridge University Library, Cambridge Cambridge Verenigd Koninkrijk
VIII 1079 Papyrus 18 300 Openbaring 1 British Library Londen Verenigd Koninkrijk
VIII 1080 0169 350 Openbaring 3–4 Robert Elliott Speer Library
Princeton Theological Seminary
Princeton (VS)
IX 1169 0170 500 Matteüs 6 Robert Elliott Speer Library
Princeton Theological Seminary
Princeton (VS)
IX 1170 Papyrus 19 400 Matteüs 10–11 Bodleian Library Oxford Verenigd Koninkrijk
IX 1171 Papyrus 20 250 Jacobus 2–3 Harvey S. Firestone Memorial Library, Princeton Princeton
New Jersey
VS)
X 1227 Papyrus 21 400 Matteüs 12 Muhlenberg College Allentown
Pennsylvania
VS)
X 1228 Papyrus 22 250 Johannes 15–16 Bibliotheek van de universiteit van Glasgow Glasgow Verenigd Koninkrijk
X 1229 Papyrus 23 250 Jacobus 1 Universiteit van Illinois Urbana (Illinois) (VS)
X 1230 Papyrus 24 350 Openbaring 5–6 Franklin Trask Library
Andover Newton Theological School
Newton
Massachusetts
(VS)
XI 1353 0206 350 1 Petrus 5 United Theological Seminary Dayton (Ohio) (VS)
XI 1354 Papyrus 26 600 Romeinen 1 Joseph S. Bridwell Library
Southern Methodist University
Dallas, Texas VS)
XI 1355 Papyrus 27 250 Romeinen 8–9 Cambridge University Library Cambridge Verenigd Koninkrijk
XIII 1596 Papyrus 28 250 Johannes 6 Palestine Institute Museum
Pacific School of Religion
Berkeley
Californië
(VS)
XIII 1597 Papyrus 29 250 Handelingen 26 Bodleian Library Oxford Verenigd Koninkrijk
XIII 1598 Papyrus 30 250 1 Tess 4,5 ; 2 Tess 1 Universiteit van Gent Gent België
XV 1780 Papyrus 39 250 Johannes 8 Ambrose Swasey Library Rochester
New York (staat)
(VS)
XV 1781=208 Papyrus 5 250 Johannes 1, 16, 20 British Library Londen Verenigd Koninkrijk
XVIII 2157 Papyrus 51 400 Galaten 1 Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk
XXIV 2383 Papyrus 69 250 Lucas 22 Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk
XXIV 2384 Papyrus 70 250 Matteüs 2–3, 11–12, 24 Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk
XXIV 2385 Papyrus 71 350 Matteüs 19 Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk
XXXIV/LXIV 2683/4405 Papyrus 77 200 Matteüs 23 Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk
XXXIV 2684 Papyrus 78 300 Brief van Judas Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk
L 3523 Papyrus 90 150 Johannes 18–19 Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk
LXIV 4401 Papyrus 101 250 Matteüs 3–4 Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk
LXIV 4402 Papyrus 102 300 Matteüs 4 Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk
LXIV 4403 Papyrus 103 200 Matteüs 13–14 Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk
LXIV 4404 Papyrus 104 150 Matteüs 21? Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk
LXIV 4406 Papyrus 105 500 Matteüs 27–28 Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk
LXV 4445 Papyrus 106 250 Johannes 1 Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk
LXV 4446 Papyrus 107 250 Johannes 17 Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk
LXV 4447 Papyrus 108 250 Johannes 17/18 Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk
LXV 4448 Papyrus 109 250 Johannes 21 Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk
LXV 4449 Papyrus 100 300 Jacobus 3–5 Sackler Library
Papyrologie kamers
Oxford Verenigd Koninkrijk
LXVI [5] Papyrus 110 350 Matteüs 10 Sackler Library
Papyrologie kamers
Oxford Verenigd Koninkrijk
LXVI 4495 Papyrus 111 250 Lucas 17 Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk
LXVI 4496 Papyrus 112 450 Handelingen 26–27 Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk
LXVI 4497 Papyrus 113 250 Romeinen2 Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk
LXVI 4498 Papyrus 114 250 Hebreeën 1 Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk
LXVI 4499 Papyrus 115 300 Openbaring 2–3, 5–6, 8–15 Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk
LXVI 4500 0308 350 Openbaring 11:15–18 Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk
LXXI 4803 Papyrus 119 250 Johannes 1:21–28, 38–44 Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk
LXXI 4804 Papyrus 120 350 Johannes 1:25–28, 33-38, 42–44 Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk
LXXI 4805 Papyrus 121 250 Johannes 19:17–18, 25–26 Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk
LXXI 4806 Papyrus 122 4e/5e eeuw Johannes 21:11–14, 22–24 Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk
LXXI 4844 Papyrus 123 4e/5e eeuw 1 Korinthiërs 14:31–34; 15:3–6 Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk
LXXI 4845 Papyrus 124 4e/5e eeuw 2 Korinthiërs 11:1-4. 6-9 Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk
LXXI 4934 Papyrus 125 3e /4e eeuw 1 Petrus 1:23-2:5.7-12 Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk

Apocriefe delen van het Nieuwe Testament[bewerken | brontekst bewerken]

Tot de Oxyrhynchus Papyri verzameling behoren ongeveer twintig handschriften van Apocriefen van het Nieuwe Testament, die ontstaan zijn in de vroegste periode van het christendom en de indruk maken bij de Bijbel te horen, maar die niet als zodanig aanvaard zijn door de orthodoxie. De werken die gevonden zijn in Oxyrhynchus bevatten onder meer Evangeliën, zoals het Evangelie van Thomas (Nag Hammadi), het Evangelie van Maria, van Petrus, en van Jacobus, De herder van Hermas, en de Didachè. Tot deze verzameling horen ook handschriften van onbekende evangeliën. De drie handschriften van Thomas zijn de enige getuigen van Griekstalige handschriften van dit werk; daarnaast is er alleen een bijna volledig Koptisch handschrift bekend dat in Nag Hammadi gevonden is.[6] P. Oxy. 4706, een manuscript van De herder van Hermas, is opmerkelijk, omdat deskundigen vaak van mening zijn dat de twee gedeelten onafhankelijk van elkaar gecirculeerd hebben; hier werden de visioenen en de geboden echter op één rol gevonden.[7]

 • P. Oxy. V 840 and P. Oxy. XV 1782 zijn perkamenten;
 • 2949?, 3525, 3529?, 4705, en 4706 zijn boekrollen, de rest codices.
Vol Oxy Datum Inhoud Instituut Stad, Staat Land
Oude geschriften
LXIX 4705 250 De herder van Hermas, Visioenen 1:1, 8–9 Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk
LXIX 4706 200 De herder van Hermas
Visioenen 3–4; Geboden 2; 4–9
Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk
L 3526 350 De herder van Hermas, Geboden 5–6
[zelfde codex als 1172]
Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk
XV 1783 325 De herder van Hermas, Geboden 9
IX 1172 350 De herder van Hermas, Gelijkenissen 2:4–10
[zelfde codex als 3526]
British Library; Inv. 224 Londen Verenigd Koninkrijk
LXIX 4707 250 De herder van Hermas, Gelijkenissen 6:3–7:2 Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk
XIII 1599 350 De herder van Hermas, Gelijkenissen 8
L 3527 200 De herder van Hermas, Gelijkenissen 8:4–5 Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk
L 3528 200 De herder van Hermas, Gelijkenissen 9:20–22 Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk
III 404 300 De herder van Hermas
XV 1782 350 Didachè 1–3 Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk
Pseudepigrafa
I 1 200 Evangelie van Thomas (Nag Hammadi) Bodleian Library
Ms. Gr. Th. e 7 (P)
Oxford Verenigd Koninkrijk
IV 654 200 Evangelie van Thomas (Nag Hammadi) British Museum; Inv. 1531 Londen Verenigd Koninkrijk
IV 655 200 Evangelie van Thomas (Nag Hammadi) Houghton Library, Harvard
SM Inv. 4367
Cambridge
Massachusetts
VS
XLI 2949 200 Evangelie van Petrus? Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk
L 3524 550 Evangelie van Jacobus 25:1 Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk
L 3525 250 Evangelie van Maria Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk
LX 4009 150 Evangelie van Petrus? Ashmolean Museum Oxford Verenigd Koninkrijk
I 6 450 Handelingen van Paulus en Thecla
VI 849 325 Handelingen van Petrus
VI 850 350 Handelingen van Johannes
VI 851 500 Apocriefe Handelingen
VIII 1081 Gnostisch Evangelie
II 210 250 Onbekend Evangelie Cambridge University Library
Add. Ms. 4048
Cambridge Verenigd Koninkrijk
V 840 200 Onbekend Evangelie Bodleian Library
Ms. Gr. Th. g 11
Oxford Verenigd Koninkrijk
X 1224 300 Onbekend Evangelie Bodleian Library
Ms. Gr. Th. e 8 (P)
Oxford Verenigd Koninkrijk

Andere verwante teksten[bewerken | brontekst bewerken]

Vier precieze data staan vermeld:

 • drie libelli (bewijzen dat men een heidens offer heeft gebracht en dus niet vervolgd hoeft te worden) zijn voorzien van een datum, alle in het jaar 250, twee op de maand, een op de dag;
 • een arrestatiebevel voor een christen is gedateerd op 28 februari 256.
Vol Oxy Datum Inhoud Instituut Stad, Staat Land
Citaten uit de Bijbel
VIII 1077 550 Amulet: magische tekst
citeert Matteüs 4:23–24
Trexler Library; Pap. Theol. 2
Muhlenberg College
Allentown
Pennsylvania
VS
LX 4010[8] 350 Onze Vader Matteüs 6:9vv
met inleidend gebed
Papyrologie kamers
Ashmolean Museum
Oxford Verenigd Koninkrijk
Geloofsbelijdenissen
XVII 2067[9] 450 Geloofsbelijdenis van Nicea (325) Papyrologie kamers
Ashmolean Museum
Oxford Verenigd Koninkrijk
XV 1784 450 Geloofsbelijdenis van Constantinopel (381) Ambrose Swasey Library
Colgate Rochester Crozer Divinity School
Rochester
New York
VS
Kerkvaders
III 405 250 Irenaeus van Lyon, Ontmaskering en omverwerping van de valselijk zo genoemde gnosis, Contra Haereses Cambridge University Library
Add. Ms. 4413
Cambridge Verenigd Koninkrijk
XXXI 2531[10] 550 Theofilus van Alexandrië
Peri Katanuxeos [?]
Papyrologie Kamers
Sackler Library
Oxford Verenigd Koninkrijk
Onbekende theologische werken
XIII 1600 450 verhandeling over het lijden van Christus Bodleian Library
Ms. Gr. Th. d 4 (P)
Oxford Verenigd Koninkrijk
I 4 300 theologisch fragment Cambridge University Library Cambridge Verenigd Koninkrijk
III 406 250 theologisch fragment Library; BH 88470.1
McCormick Theological Seminary
Chicago
Illinois
VS
Dialogen (theologische discussies)
XVII 2070[11] 275 anti-Joodse dialoog Papyrologie kamers
Sackler Library
Oxford Verenigd Koninkrijk
XVII 2071[12] 550 fragment van een dialoog Papyrologie kamers
Sackler Library
Oxford Verenigd Koninkrijk
Christelijke apologetiek (argumenten ter verdediging van het christendom).
XVII 2072[13] 250 fragment van een apologie Papyrologie kamers
Sackler Library
Oxford Verenigd Koninkrijk
Homilieën (korte preken)
XIII 1601 400 homilie over geestelijke strijd Ambrose Swasey Library
Colgate Rochester Crozer Divinity School
Rochester
New York
VS
XIII 1602 400 homilie gericht tot monniken (vellum) Universiteitsbibliotheek
Universiteit van Gent
Gent België
XIII 1603 500 homilie over vrouwen John Rylands Library
Inv R. 55247
Manchester Verenigd Koninkrijk
XV 1785 450 verzameling homilieën [?] Papyrologie ruimte
Ashmolean Museum
Oxford Verenigd Koninkrijk
XVII 2073[14] 375. fragment van een homilie en nog een andere tekst Papyrologie kamer
Sackler Library
Oxford Verenigd Koninkrijk
Liturgische teksten
XVII 2068[15] 350 liturgische[?] fragmenten Papyrologie Sackler Library Oxford Verenigd Koninkrijk
III 407 300 Christelijk gebed Department of Manuscripts
British Museum
Londen Verenigd Koninkrijk
XV 1786 275 Christelijke hymne
met muzieknotatie
Papyrologie kamers
Sackler Library
Oxford Verenigd Koninkrijk
Heiligenlevens
L 3529[16] 350 martelaarschap van Dioscorus Papyrologie kamer
Ashmolean Museum
Oxford Verenigd Koninkrijk
Libelli (bewijs dat men een heidens offer heeft gebracht)
LVIII 3929 250 libellus
gedateerd tussen 25 juni en 24 juli 250
Papyrologie kamer
Ashmolean Museum
Oxford Verenigd Koninkrijk
IV 658 250 libellus
gedateerd in het jaar 250
Beinecke Library
Yale University
New Haven
Connecticut
VS
XII 1464 250 libellus
gedateerd op 27 juni 250
British Museum Londen Verenigd Koninkrijk
XLI 2990 250 libellus
uit de derde eeuw
Papyrologie kamers
Sackler Library
Oxford Verenigd Koninkrijk
Andere documenten
XLII 3035 256 arrestatiebevel voor een christen
gedateerd op 28 februari 256
Papyrologie kamer
Ashmolean Museum
Oxford Verenigd Koninkrijk
Andere fragmenten
I 5 300 oud christelijk fragment Bodleian Library
Ms. Gr. Th. f 9 (P)
Oxford Verenigd Koninkrijk

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]

Referenties[bewerken | brontekst bewerken]

 1. Sophocles' Ichneutae werd in 1988 ingepast in een toneelstuk dat de Speurders van Oxyrhynchus was genoemd en geschreven was door de Britse dichter en schrijver Tony Harrison, met Grenfell en Hunt als hoofdrollen.
 2. Search by table of contents; Oxyrhynchus Online Image Database. Imaging Papyri Project. Geraadpleegd op 25 May 2007. De lijst bevat van elk fragment een beschrijving, behalve van de zeer recent gepubliceerde.
 3. [1])
 4. Philip W Comfort and David P Barrett. The Text of the Earliest New Testament Greek Manuscripts. Wheaton, Illinois: Tyndale House Publishers Incorporated, 2001.
 5. 4494. Gearchiveerd op 20 maart 2012. Geraadpleegd op 15 mei 2011.
 6. Kirby, Peter. "Evangelie of Thomas" (2001-2006) earlychristianwritings.com Retrieved June 30, 2007.
 7. Barbantani, Silvia. "Review: Gonis (N.), Obbink (D.) [et al.] (edd., trans.) The Oxyrhynchus Papyri. Volume LXIX. (Graeco-Roman Memoirs 89.)" (2007) The Classical Review, 57:1 p.66 Cambridge University Press DOI:10.1017/S0009840X06003209
 8. 4010
 9. 2067
 10. 2531
 11. 2070
 12. 2071
 13. 2072
 14. 2073
 15. 2068
 16. 3529

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]

P. Oxy delen die online beschikbaar zijn[bewerken | brontekst bewerken]

Bron[bewerken | brontekst bewerken]

Originele werken bij dit onderwerp zijn te vinden op de pagina Hellenica Oxyrhynchia op Wikisource.