ICD10 Hoofdstuk I

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Samenvoegen naar Ten minste één Wikipediagebruiker vindt dat de inhoud van dit artikel ingevoegd zou moeten worden in ICD-10, of dat er een duidelijkere afbakening tussen beide artikelen dient te worden gemaakt. Als de tekst wordt ingevoegd, dient dit artikel een redirect te worden (hier melden).

ICD10 Hoofdstuk I betreft infectieziekten en parasitaire aandoeningen zoals die in de ICD-10 handleiding beschreven worden. Het gaat daarbij om de ICD10-codes A00 tot en met B99.

I Bepaalde infectieziekten en parasitaire aandoeningen (A00-B99)

Inclusie:

  • ziekten die algemeen worden beschouwd als besmettelijk of overdraagbaar

Exclusies:

  • bepaalde gelokaliseerde infecties - zie hoofdstukken van betreffende orgaanstelsels
  • drager of vermoedelijke drager van infectieziekte (Z22)
  • infectieziekten en parasitaire aandoeningen als complicatie van zwangerschap, bevalling en kraambed behalve obstetrische tetanus en
  • ziekten door Humaan Immunodeficiëntievirus hiv (O98.-)
  • infectieziekten en parasitaire aandoeningen specifiek voor perinatale periode [behalve tetanus neonatorum, congenitale syfilis, perinatale gonokokkeninfectie en perinatale ziekte door Humaan Immunodeficiëntievirus (hiv) (P35-P39)
  • influenza en overige acute luchtweginfecties (J00-J22)

Dit hoofdstuk bevat de volgende blokken:

A00-A09 Intestinale infecties
A15-A19 Tuberculose
A20-A28 Bepaalde bacteriële zoönosen
A30-A49 Overige bacteriële ziekten
A50-A64 Infecties met hoofdzakelijk seksuele overdracht
A65-A69 Overige ziekten door spirocheten
A70-A74 Overige ziekten door chlamydiae
A75-A79 Rickettsiosen
A80-A89 Virusinfecties van centraal zenuwstelsel
A90-A99 Door artropoden overgebrachte virale koorts en virale hemorragische koorts
B00-B09 Virusinfecties gekenmerkt door huid- en slijmvliesafwijkingen
B15-B19 Virushepatitis
B20-B24 Ziekte door Humaan Immunodeficientievirus (hiv)
B25-B34 Overige virusziekten
B35-B49 Schimmelziekten
B50-B64 Ziekten door protozoën
B65-B83 Wormziekten
B85-B89 Pediculose, acariasis en overige infestaties
B90-B94 Late gevolgen van infectieziekten en parasitaire aandoeningen
B95-B97 Bacteriële, virale en overige infectieuze agentia
B99-B99 Overige infectieziekten