Legakker

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Legakkers worden op den duur vaak weggespoeld door de golfslag

Legakkers zijn langgerekte eilanden waarop in vroegere tijden veen werd gedroogd voor de turfhandel. Weer en wind hebben veel legakkers doen verdwijnen en in water veranderd.

Dit erosieproces blijft bestaan. Met als gevolg dat de historische landschapsstructuur en recreatieve functies worden aangetast.

Het behouden en herstellen van de deze legakkers of zetwallen is een specialistische klus.

Nieuwe technieken[bewerken | bron bewerken]

Een voorbeeld van een bedrijf dat het herstel, beheer en onderhoud van deze legakkers kan bijhouden is Van Aalsburg B.V. Van Aalsburg B.V. is een voorloper in deze methodieken en heeft een gepatenteerde techniek ontwikkeld om de legakkers te behouden en te herstellen.

Voordelen van deze techniek zijn:

-       Waterbeheerders kunnen baggeropgaves combineren met de realisatie van beleidsdoelen, landschapsontwikkeling en recreatieve doelen

-       Vrijkomend slib uit baggerprojecten kan met zeer beperkt transport in het gebied worden benut

-       Er zijn geen baggerdepots nodig

-       Bij de verwerking van het slib worden alleen natuurlijke materialen gebruikt (wilgenhout, sisaltouw, maisdoek).

Diverse toepassingen[bewerken | bron bewerken]

Dankzij deze techniek zijn verschillende toepassingen mogelijk:

-       Aanleg van nieuwe legakkers of eilanden in ondiepe plassen

-       Aanbrengen van rietoevers tegen kades en damwanden

-       Oeverbescherming met natuur- en landschapswaarde


Nieuwe legakkers of rietoevers zijn opgebouwd uit een aantal lagen wiepen (wilgenhout) die in rasters van vaak 1m bij 1m aan elkaar geknoopt worden. Door speciale overlappende verbindingen ontstaat zo een doorlopend ‘landstuk’, deze wordt vervolgens naar de diepte afgezonken. Het wordt gevuld met stortstenen en veenslib.

Bibliografie

Legakker. Geraadpleegd op 24-06-2021.

Algemeen:Ecotoop · Landvorm · Landschap · Landschapselement · Nederlandse landschappen
Vlakvormig:Abschnittsmotte · Achterkade · Beekdal · Beemd · Begraafplaats · Bolle akker · Bos · Brink · Brinkdorp · Broek · Del · Dorp · Droogmakerij · Duin · Eiland · Eng · Enk · Es · Esdorp · Fort · Geriefbos · Gors · Griend · Haven · Heuvel · Houtkade · Inlaag · Karreveld · Kerkhof · Kolk · Kraag · Kreek · Kreekrug · Kromakker · Kwelder · Landgoed · Legakker · Lintdorp · Luchthaven · Maat · Made · Mede · Marke · Meer · Meerstal · Meetje · Meet · Moeras · Mijnsteenheuvel · Oeverwal · Pestbosje · Petgat · Pingoruïne · Plas · Poel · Polder · Raatakker · Rak · Redoute · Rivier · Rivierstrand · Rustbosje · Schans · Schol · Schor · Slik · Sluis · Stad · Stelle · Stinswier · Strand · Strandwal · Strang · Stroomrug · Struweel · Stuwmeer · Stuwwal · Terril · Terp · Uiterwaard · Veenkoepel · Veenlens · Veenkolonie · Veenpolder · Veenplas · Veenterp · Ven · Vesting · Viskenij · Visvijver · Vliedberg · Vliegveld · Vloeiveld · Vloeiweide · Waai · Wad · Weel · Weide · Weiland · Wiel · Wierde · Zee
Lijnvormig:Aarden dam · Aquaduct · Autosnelweg · Autoweg · Bandijk · Barrage · Beek · Berceau · Berm · Boezem · Brandsloot · Dam · Diep · Dijk · Doodweg · Dromerdijk · Enkwal · Fietspad · Fietsstrook · Gracht · Grubbe · Haag · Ha-ha · Heg · Holle weg · Houtkant · Hessenweg · Houtsingel · Houtwal · Jaagpad · Kaai · Kade · Kanaal · Kerkpad · Krib · Laan · Landscheiding · Landgraaf · Landweer · Lijkweg · Maar · Molengang · Muraltmuur · Opvaart · Ossengang · Pad · Reeweg · Ringdijk · Ringvaart · Rivier · Schipsloot · Schipvaart · Schurveling · Singel · Singelgracht · Slaperdijk · Sloot · Snelweg · Spoorweg · Steenberg · Strandhoofd · Strekdam · Stuwdam · Tiendweg · Trambaan · Trekpad · Trekvaart · Trottoir · Tunnel · Turfvaart · Tuunwal · Uiterdijk · Vaart · Veenkade · Veendijk · Vlechtheg · Voetpad · Wakerdijk · Wandelpad · Weg · Wetering · Wieke · Wijk · Wierdijk · Wildwal · Zeedijk · Zwetsloot
Puntvormig:Banpaal · Bermmonument · Boe · Boerderij · Boerenkuil · Boô · Borg · Brug · Buitenplaats · Burcht · Coupure · Daliegat · Dobbe · Duiker · Eendenkooi · Galg · Gemaal · Grafheuvel · Grenspaal · Hagelkruis · Havezate · Hoeve · Hollestelle · Hoogholtje · Hunebed · Inlaat · Inundatiesluis · Kasteel · Kerkgebouw · Kwakel · Molen · Mottekasteel · Overlaat · Overweg · Pijp · Pomp · Ringwalburcht · Rolpaal · Schaapvolt · Stuw · Til · Turfput · Veenput · Verlaat · Viaduct · Vijver · Voorde · Waterpomp · Waterput · Watertoren