Strandhoofd

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Strandhoofd

Een strandhoofd of kortweg hoofd is een dwars op de kust staande stenen constructie, meestal gebouwd om het ontzanden of beter gezegd erosie van de stranden tegen te gaan. Verder hebben strandhoofden de functie om een getijstroom die langs de kust trekt van de kust af te houden, zodat deze stroom de kust niet kan eroderen. Dit wordt ook toegepast bij dijken. Deze constructies breken de golven niet. Er bestaan ook paalhoofden (stenen berm met een of twee rijen houten palen er op) en paalschermen (palenrij zonder stenen berm).

Verschil met golfbrekers[bewerken | brontekst bewerken]

Een strandhoofd wordt in de volksmond soms een "golfbreker" genoemd, maar strikt genomen is dit onjuist. Golfbrekers die stranden tegen erosie moeten beschermen staan per definitie parallel met de kustlijn of schuin ten opzichte van de kustlijn. Voorbeelden van golfbrekers die loodrecht op de kust staan beschermen meestal geen stranden, maar haven toegangen, zoals bijvoorbeeld de golfbrekers van de haven van Zeebrugge.

Voorbeelden[bewerken | brontekst bewerken]

Bekende stelsels van strandhoofden zijn de Delflandse hoofden (tussen Hoek van Holland en Den Haag) en de paalhoofden langs de Vlaamse en Zeeuwse kust. Ook vindt men hoofden langs de kust van Noord Holland, alhoewel een deel van deze hoofden inmiddels “begraven” is onder zandsuppleties, bijv. bij de Hondsbossche zeewering. Ook langs de dijken langs de kust van Groningen (langs de Eems) vindt men strandhoofden; hier hebben deze vooral de functie om de getijstroming van de kust af te houden en een kalme zone (dus met weinig stroming) om aanslibbing tussen de hoofden te bevorderen. Deze Vlintenhoofden zijn beschreven door Christiaan Brunings in zijn boek Bijdragen tot de hydrographie van de provincie Groningen.[1]

Werking[bewerken | brontekst bewerken]

Een strandhoofd kan kusterosie tegen gaan door de brandingsstroom te blokkeren of te verminderen. Strandhoofden werken dus alleen als de golven het strand onder een hoek benaderen. In sommige gevallen, zoals langs de Vlaamse kust worden hoofden ook gebruikt om de getijstroom van de kust af te houden om te voorkomen dat deze stroom diepe geulen vlak voor het strand laat ontstaan (en daardoor dus ook erosie).

Strandhoofden zien er dus net zo uit als rivierkribben, maar functioneren principieel anders. De Engelse term groyne kan zowel op een rivierkrib als een strandhoofd slaan.