Naar inhoud springen

Paritair comité

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een paritair comité is een Belgisch overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomst. Daaruit voortvloeiend ook het toezicht op de uitvoering ervan.

Per bedrijfstak bestaat er een paritair comité dat samengesteld is uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van de grote vakbonden en van de werkgeversorganisatie. Erkende ondernemingen moeten verplicht aansluiten bij een van de bestaande paritaire comités.

Het paritair comité heeft als opdracht:

Statistieken[bewerken | brontekst bewerken]

Er zijn grote verschillen tussen het aantal leden per paritair comité. Zo telt PC107 (meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaister) 38 leden. Aan de andere kant zijn er PC111 (metaal-, machine- en elektrische bouw , 112.000 leden), PC124 (Bouwbedrijf, 140.000 leden), PC201 (Zelfstandige kleinhandel, 100.000 leden), PC322 (Interimwerk, 217.000 leden), PC302 (Horeca, 140.000 leden) en de algemene PC200 (Bedienden, 518.000 leden) met meer dan honderdduizend leden. Daarnaast zijn er ongeveer 1 miljoen ambtenaren, bedienden en arbeiders die geen deel zijn van een paritair comité.

Lijst van de paritaire comités[1][bewerken | brontekst bewerken]

Informatie over de paritaire comités wordt bijgehouden door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Nummer Paritair comité
100 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden.
101 Nationale Gemengde Mijncommissie.
102 Paritair Comité voor het groefbedrijf.
102.01 Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen.
102.02 Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen.
102.03 Paritair Subcomité voor de porfier-groeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant.
102.04 Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant.
102.05 Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen.
102.06 Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant.
102.07 Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik.
102.08 Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk.
102.09 Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk.
102.10 Paritair Subcomité voor de terugwinning van steenstort.
102.11 Paritair Subcomité voor het bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen.
104 Paritair Comité voor de ijzernijverheid.
105 Paritair Comité voor de non-ferro metalen.
106 Paritair Comité voor het cementbedrijf.
106.01 Paritair Subcomité voor de cementfabrieken.
106.02 Paritair Subcomité voor de betonindustrie.
106.03 Paritair Subcomité voor de vezelcement.
107 Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters.
109 Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf.
110 Paritair Comité voor de textielverzorging.
111.01 Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw.
112 Paritair Comité voor het garagebedrijf.
113 Paritair Comité voor het keramiekbedrijf.
113.01 Paritair Subcomité voor het faience- en het porseleinbedrijf, de sanitaire artikelen en de schuurproducten en het keramisch aardewerk.
113.02 Paritair Subcomité voor de ondernemingen voor keramiekbekleding en vloertegels.
113.03 Paritair Subcomité voor vuurvaste producten.
113.04 Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen.
114 Paritair Comité voor de steenbakkerij.
114.01 Paritair Subcomité voor de steenbakkerij van de provincies Oost- en West-Vlaanderen.
114.02 Paritair Subcomité voor de steenbakkerij van de provincie Antwerpen.
114.03 Paritair Subcomité voor de steenbakkerij van de provincie Limburg en van Vlaams-Brabant.
114.04 Paritair Subcomité voor de steenbakkerij van de provincies Luik, Luxemburg, Namen en Henegouwen en van Waals-Brabant.
115 Paritair Comité voor het glasbedrijf.
116 Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid.
117 Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel.
118 Paritair Comité voor de voedingsnijverheid.
119 Paritair Comité voor de handel in voedingswaren.
120 Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk.
120.01 Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers.
120.02 Paritair Subcomité voor de vlasbereiding
120.03 Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen
121 Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen
124 Paritair Comité voor het bouwbedrijf
125 Paritair Comité voor de houtnijverheid
125.01 Paritair Subcomité voor de bosontginningen
125.02 Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden
125.03 Paritair Subcomité voor de houthandel
126 Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking
127 Paritair Comité voor de handel in brandstoffen
127.02 Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen
128 Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten
128.01 Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen
128.02 Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers
128.03 Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid
128.05 Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder
128.06 Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels
129 Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton
130 Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf
132 Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken
133 Paritair Comité voor het tabaksbedrijf
136 Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking
139 Paritair Comité voor de binnenscheepvaart
139.01 Paritair Subcomité voor de sleepdiensten
140 Paritair Comité voor het vervoer
142 Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht
142.01 Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen
142.02 Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen
142.03 Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier
142.04 Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten
143 Paritair Comité voor de zeevisserij
144 Paritair Comité voor de landbouw
145 Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf
146 Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf
147 Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand
148 Paritair Comité voor het bont en kleinvel
148.01 Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen
148.03 Paritair Subcomité voor de industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk
148.05 Paritair Subcomité voor de pelslooierijen
149 Paritair Comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn
149.01 Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie
149.02 Paritair Subcomité voor het koetswerk
149.03 Paritair Subcomité voor de edele metalen
149.04 Paritair Subcomité voor de metaalhandel
150 Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde
152 Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs
152.01 Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
152.02 Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap
200 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden
201 Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel
202 Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren
202.01 Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven
203 Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven
204 Paritair Comité voor de bedienden uit de porfiergroeven van het kanton van Lessen, van Bierk-bij-Halle en van Quenast
205 Paritair Comité voor de bedienden van de steenkolenmijnen
207 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid
209 Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid
210 Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid
211 Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel
214 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk
215 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf
216 Paritair Comité voor de notarisbedienden
217 Paritair Comité voor de casinobedienden
218 Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden (opgericht overeenkomstig de Besluitwet van 9 juni 1945 tot vaststelling van het statuut der paritaire comités, Belgisch Staatsblad van 5 juli 1945)
219 Paritair Comité voor de erkende controleorganismen
220 Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid
221 Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid
222 Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking
223 Nationaal Paritair Comité voor de sport
224 Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen
225 Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs
226 Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken
227 Paritair Comité voor de audiovisuele sector
301 Paritair Comité voor het havenbedrijf
301.01 Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd
301.02 Paritair Subcomité voor de haven van Gent
301.03 Paritair Subcomité voor de haven van Brussel en Vilvoorde
301.04 Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort
301.05 Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge
301.06 Paritair Subcomité voor de haven van Brugge
302 Paritair Comité voor het hotelbedrijf
303 Paritair Comité voor het filmbedrijf
303.01 Paritair Subcomité voor de filmproductie
303.02 Paritair Subcomité voor de verdeling van films
303.03 Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen
303.04 Paritair Subcomité voor de technische filmbedrijvigheid
304 Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf
305 Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten (Opgeheven bij het koninklijk besluit van 9 maart 2003 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan, maar blijven bestaan, wat de werknemers en de werkgevers betreft die onder hun bevoegdheid ressorteerden, tot de dag van de installatie van de paritaire comités nr. 330, 331 en 332)
305.01 Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen (Opgeheven bij het koninklijk besluit van 9 maart 2003 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan, maar blijven bestaan, wat de werknemers en de werkgevers betreft die onder hun bevoegdheid ressorteerden, tot de dag van de installatie van de paritaire comités nr. 330, 331 en 332)
305.02 Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (Opgeheven bij het koninklijk besluit van 9 maart 2003 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan, maar blijven bestaan, wat de werknemers en de werkgevers betreft die onder hun bevoegdheid ressorteerden, tot de dag van de installatie van de paritaire comités nr. 330, 331 en 332)
305.02.01 Het paritair sub-subcomité voor de rustoorden voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de service-flats, de dagverzorgingscentra en de centra voor dagopvang.
305.02.02 Het paritair sub-subcomité voor de diensten voor thuisverpleging.
305.02.03 Het paritair sub-subcomité voor de Nederlandstalige revalidatiecentra die gelegen zijn in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zijn evenwel uitgesloten, de revalidatie-centra die een dienst uitmaken van een ziekenhuis of een opvoedingsinstelling en als dusdanig onder de beheersverantwoordelijkheid vallen van dit ziekenhuis of opvoedingsinstelling
305.02.04 Het paritair sub-subcomité voor de Franstalige en Duitstalige revalidatiecentra die gelegen zijn in het Waalse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zijn evenwel uitgesloten, de revalidatiecentra die een dienst uitmaken van een ziekenhuis of een opvoedingsinstelling en als dusdanig onder de beheersverantwoordelijkheid vallen van dit ziekenhuis of opvoedingsinstelling.
305.02.05 Het paritair sub-subcomité voor de bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten die gelegen zijn in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Zijn evenwel uitgesloten, de diensten voor de thuisverpleging, de rustoorden voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de service-flats, de dagverzorgingscentra en de centra voor dagopvang.
305.02.06 Het paritair sub-subcomité voor de Nederlandstalige gezondheidsinstellingen en -diensten die gelegen zijn in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zijn evenwel uitgesloten: de autonome revalidatiecentra, de diensten voor thuisverpleging, de rustoorden voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de service-flats, de dagverzorgingscentra, de centra voor dagopvang, de kinderkribben, peutertuinen, de buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen en gelijkaardige instellingen en diensten voor de opvang van kinderen.
305.02.07 Het paritair sub-subcomité voor de Franstalige en Duitstalige gezondheidsinstellingen en -diensten die gelegen zijn in het Waalse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zijn evenwel uitgesloten: de autonome revalidatiecentra, de diensten voor thuisverpleging, de rustoorden voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de service-flats, de dagverzorgingscentra en de centra voor dagopvang, de kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor de thuisopvang van zieke kinderen en gelijkaardige instellingen en diensten voor de opvang van kinderen
305.02.08 Het paritair sub-subcomité voor de Nederlandstalige kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen en gelijkaardige instellingen en diensten voor de opvang van kinderen, die gelegen zijn in het Vlaamse gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
305.02.09 Het paritair sub-subcomité voor de Franstalige en Duitstalige kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, de "maisons communales d'accueil de l'enfance" en gelijkaardige instellingen en diensten voor de opvang van kinderen die gelegen zijn in het Waalse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
305.03 Paritair Subcomité voor de tandprothese (opgeheven bij het koninklijk besluit van 9 maart 2003 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan, maar blijven bestaan, wat de werknemers en de werkgevers betreft die onder hun bevoegdheid ressorteerden, tot de dag van de installatie van de paritaire comités nr. 330, 331 en 332)
306 Paritair Comité voor het verzekeringswezen
307 Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen
308 Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie
309 Paritair Comité voor de beursvennootschappen
310 Paritair Comité voor de banken
311 Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken
312 Paritair Comité voor de warenhuizen
313 Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten
314 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen
315 Paritair Comité voor de handelsluchtvaart
315.01 Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappij SABENA
315.02 Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA
316 Paritair Comité voor de koopvaardij
317 Paritair Comité voor de bewakingsdiensten
318 Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp
318.01 Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap
318.02 Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap
319 Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten
319.01 Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap
319.02 Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap
320 Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen
321 Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen
322 Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren
322.01 Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren
323 Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en de dienstboden
324 Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel
324.01 Paritair Subcomité voor het diamantzagen
324.02 Paritair Subcomité voor de kleinbranche in de diamantnijverheid en -handel
324.03 Paritair Subcomité voor de vakopleiding in de diamantnijverheid en -handel
325 Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen
326 Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf
327 Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen
327.01 Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap
327.02 Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie
327.03 Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap (Niet samengesteld, omdat de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden niet werden benoemd)
328 Paritair Comité voor het stads- en streekvervoer
328.01 Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest
328.02 Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest
328.03 Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
329 Paritair Comité voor de socio-culturele sector
329.01 Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap
329.02 Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest
329.03 Paritair Subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties
330 Paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten
331 Paritair comité voor de vlaamse welzijns- en gezondheidssector
332 Paritair comité voor de Franstalige, Duitstalige en bicommunautaire welzijns- en gezondheidssector
333 Paritair comité voor toeristische attracties
337 Aanvullend paritair comité voor de non-profitsector

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]