Adaptatie (klimaatverandering)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Adaptatie (aanpassing) aan klimaatverandering is het proces waardoor samenlevingen de kwetsbaarheid voor klimaatverandering verminderen of waardoor zij profiteren van de kansen die een veranderend klimaat biedt. Adaptatie kan autonoom zijn of gepland.

Adaptatiebeleid staat in veel landen nog in de kinderschoenen. Vooral het Verenigd Koninkrijk en in mindere mate Nederland houden zich bezig met adaptatiebeleid. Westerse landen hebben veel - uiterste kwetsbare - ontwikkelingslanden geholpen met het uitvoeren van klimaatstudies, in het kader van verplichtingen gesteld in het Klimaatverdrag. De stap van studies naar maatregelen is, zeker in ontwikkelingslanden, echter groot. In het Akkoord van Kopenhagen hebben verschillende landen toegezegd geld in te leggen in het Green Climate Fund, waarmee mitigatie en adaptatie in ontwikkelingslanden betaalt kan worden.

Nederland[bewerken]

De kwetsbaarheid voor klimaatverandering is afhankelijk van de effecten van het veranderende klimaat en de mate waarin de samenleving in staat is om te reageren op die effecten, ofwel de klimaatbestendigheid. De klimaatbestendigheid hangt onder andere af van de beschikbare financiële middelen, klimaatbewustzijn en aanwezige instituties. In Nederland zijn de effecten van klimaatverandering aanzienlijk, maar tegelijkertijd is de klimaatbestendigheid ook groot. Daardoor is Nederland niet zo kwetsbaar voor klimaatverandering.

Veel sectoren passen zich autonoom aan aan klimaatverandering. Bijvoorbeeld de landbouwsector is gewend om te gaan met klimaatvariabiliteit. Daardoor kan deze sector ook goed reageren op bijvoorbeeld een langer groeiseizoen een gemiddeld toename van neerslag in de winter. De toename van de kans op wateroverlast en overstroming vergt echter gericht adaptatiebeleid. In het programma Adapatatie Ruimte en Klimaat werken Nederlandse overheden samen bij het beheersbaar houden van de klimaatsproblematiek.[1]

Mitigatie[bewerken]

Sommige maatschappelijke organisaties hebben moeite met de toenemende aandacht voor adaptatiebeleid, omdat zij bang zijn dat de overheid het mitigatiebeleid zal gaan veronachtzamen. Andere vragen zich daarentegen af of broeikasgasemissiereductie niet veel te duur is. Adaptatie en mitigatie spelen zich af op heel verschillende schalen in tijd en ruimte. Adaptatie heeft effect op de korte termijn en op een specifieke plaats, ook als andere landen weinig of niets aan emissiereductie doen. Mitigatie heeft effect op de lange termijn, mits alle landen meedoen. Ook reduceert het de effecten van klimaatverandering op de hele aarde. Deskundigen in Nederland beweren dat zonder aanzienlijke mitigerende maatregelen er in 2100 geen betaalbare adaptatieopties meer zijn.