Adaptatie (klimaatverandering)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Adaptatie (aanpassing) aan klimaatverandering is het proces waardoor samenlevingen de kwetsbaarheid voor klimaatverandering verminderen of waardoor zij profiteren van de kansen die een veranderend klimaat biedt. Adaptatie kan autonoom zijn of gepland.

Kwetsbaarheid[bewerken]

De kwetsbaarheid voor klimaatverandering is afhankelijk van de effecten van het veranderende klimaat en de mate waarin de samenleving in staat is om te reageren op die effecten, ofwel de klimaatbestendigheid. De klimaatbestendigheid hangt onder andere af van de beschikbare financiële middelen, klimaatbewustzijn en aanwezige instituties. In Nederland zijn de effecten van klimaatverandering aanzienlijk, maar tegelijkertijd is de klimaatbestendigheid ook groot. Daardoor is Nederland niet zo kwetsbaar voor klimaatverandering.

Nederland[bewerken]

Veel sectoren passen zich autonoom aan aan klimaatverandering. Bijvoorbeeld de landbouwsector is gewend om te gaan met klimaatvariabiliteit. Daardoor kan deze sector ook goed reageren op bijvoorbeeld een langer groeiseizoen een gemiddeld toename van neerslag in de winter. De toename van de kans op wateroverlast, overstroming en hitte (met name in steden) vergt echter gericht adaptatiebeleid.

De Nederlandse overheid heeft de afgelopen decennia flink geïnvesteerd in wetenschappelijke en toepaste kennis over klimaatadaptatie, onder andere via de onderzoeksprogramma's Ruimte voor Klimaat[1] (2004-2010), Kennis voor Klimaat[2] (2008-2014) en het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.


In 2014 is het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie[3] ontwikkeld door Stichting CAS (Climate Adaptation Services), in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het programma Kennis voor Klimaat. Het Kennisportaal brengt actuele kennis voor klimaatadaptatie bijeen en ondersteunt Nederlandse gemeenten bij het maken en implementeren van adaptatie plannen. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is de Klimaateffectatlas waarmee (toekomstige) dreigingen van overstromingen, wateroverlast, droogte en hittestress voor specifieke gebieden in Nederland eenvoudig op de kaart gezet worden. De klimaaateffectatlas is vrij beschikbaar en wordt actueel gehouden door een netwerk van kennisinstellingen en adviesbureaus.

Andere landen[bewerken]

Adaptatiebeleid staat in veel landen nog in de kinderschoenen. Vooral het Verenigd Koninkrijk en in mindere mate Nederland houden zich bezig met adaptatiebeleid. Westerse landen hebben veel - uiterste kwetsbare - ontwikkelingslanden geholpen met het uitvoeren van klimaatstudies, in het kader van verplichtingen gesteld in het Klimaatverdrag. De stap van studies naar maatregelen is, zeker in ontwikkelingslanden, echter groot. In het Akkoord van Kopenhagen hebben verschillende landen toegezegd geld in te leggen in het Green Climate Fund, waarmee mitigatie en adaptatie in ontwikkelingslanden betaalt kan worden.

Mitigatie[bewerken]

Sommige maatschappelijke organisaties hebben moeite met de toenemende aandacht voor adaptatiebeleid, omdat zij bang zijn dat de overheid het mitigatiebeleid zal gaan veronachtzamen. Andere vragen zich daarentegen af of broeikasgasemissiereductie niet veel te duur is. Adaptatie en mitigatie spelen zich af op heel verschillende schalen in tijd en ruimte. Adaptatie heeft effect op de korte termijn en op een specifieke plaats, ook als andere landen weinig of niets aan emissiereductie doen. Mitigatie heeft alleen effect op de lange termijn, mits alle landen meedoen. Ook reduceert het de effecten van klimaatverandering op de hele aarde. Deskundigen in Nederland beweren dat zonder aanzienlijke mitigerende maatregelen er in 2100 geen betaalbare adaptatieopties meer zijn.