Green New Deal

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Green New Deal is een set aan maatregelen waarbij milieuvriendelijke initiatieven economisch gestimuleerd worden. De naam refereert aan de New Deal uit de jaren 1930. Onder de noemer Green New Deal werden tijdens de economische crisis van 2008 verschillende programma's voorgesteld. In de jongste jaren wordt de term vooral gebruikt voor initiatieven voor het bestrijden van de opwarming van de Aarde.

Initiatieven[bewerken | brontekst bewerken]

Europese Unie[bewerken | brontekst bewerken]

Zie Europese Green Deal voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Op 11 december 2019 stelde de Europese Commissie haar European Green Deal voor met als belangrijkste doelstelling een klimaatneutrale economie te bereiken tegen 2050.[1] Tegen 2030 beoogt men een daling van de kooldioxide-uitstoot van 50 %. Commissie-vicevoorzitter Frans Timmermans werd aangesteld als verantwoordelijke commissaris voor het plan.

België[bewerken | brontekst bewerken]

In België werkt het Brussels Gewest in samenwerking met het VN-Milieuprogramma aan een pilootproject voor een circulaire economie.[2] De Vlaamse overheid lanceerde het platform “Vlaanderen circulair”,[3] een partnerschap van overheden, bedrijven, middenveld en kenniswereld, maar toonde zich teleurgesteld over de toelagen uit het Europese Transitiefonds.[4]

Nederland[bewerken | brontekst bewerken]

Op 3 oktober 2011 presenteerde het Nederlandse kabinet-Rutte een Green Deal. Dit kwam neer op een overeenkomst van minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) met onder andere de energiesector. Het akkoord werd in de pers gunstig onthaald,[5] maar door Greenpeace bekritiseerd.[6]

Verenigd Koninkrijk[bewerken | brontekst bewerken]

Op 21 juli 2008 presenteerde de Britse denktank New Economics Foundation (NEF) het rapport A Green New Deal, dat in 2019 werd herzien.[7] In 2019 publiceerde Ann Pettifor haar standaardwerk The Case for the Green New Deal.[8]

Verenigde Staten[bewerken | brontekst bewerken]

Alexandria Ocasio-Cortez bepleit een Green New Deal (februari 2019).

Het in oktober 2018 verkozen Amerikaans Congreslid Alexandria Ocasio-Cortez is pleitbezorger voor een Green New Deal, een grootschalig overheidsprogramma om economische vooruitgang en milieu- en klimaatbescherming te bevorderen door te investeren in energietransitie en milieuvriendelijke infrastructuurprojecten.[9] In februari 2019 heeft Alexandria Ocasio-Cortez vervolg gegeven aan dit speerpunt van haar verkiezingscampagne en met 67 co-sponsoren een resolutie ingediend in het Congres.[10] De resolutie bevatte initiatieven en doelstellingen voor de overheid om (1) zich meer in te zetten om burgers te beschermen tegen schade en onrecht ontstaan door industrie met schadelijke of belastende effecten op het milieu; en (2) middels investeringen van publiek geld werkgelegenheid te creëren en de energietransitie te bespoedigen.[11] Het plan genoot veel bijval in milieukringen, maar werd door conservatieve critici afgedaan als “campussocialisme”.[12] Investeerders uit Wall Street zouden welwillend tegenover het idee staan, mocht de regering initiatieven in deze zin nemen.[13]

Internationaal[bewerken | brontekst bewerken]

Het United Nations Environment Programme presenteerde op 22 oktober 2008 het initiatief Green Economy, dat ook bekendstaat als Global Green New Deal (GGND).[14]

Algemeen:broeikasgas · klimaatverandering · systeem Aarde · koolstofdioxide · stikstofoxiden · methaan
Fenomenen:antropoceen · droogte · extreem weer · hittegolf · verwoestijning · waterschaarste · zeespiegelstijging · kantelpunten in het klimaat · klimaatvluchteling · terugtrekking van gletsjers sinds 1850 · global dimming · gat in de ozonlaag · massa-extinctie
Internationaal overleg:Akkoord van Kopenhagen · Akkoord van Parijs · Desertificatieverdrag · Europees systeem voor emissiehandel · Forests Now Declaration · Green Climate Fund · Intergovernmental Panel on Climate Change · Klimaatconferentie van Kopenhagen 2009 · Klimaatconferentie van Lima 2014 (COP-20) · Klimaatconferentie van Parijs 2015 (COP-21) · Klimaatconferentie van Marrakesh 2016 (COP-22) · Klimaatconferentie van Bonn 2017 (COP-23) · Klimaatconferentie van Katowice 2018 (COP24) · Klimaatconferentie van Madrid 2019 (COP25) · Klimaatverdrag (UNFCCC) · Kyoto-protocol
Maatregelen:bebossing · BECCS · CO2-afvang en -opslag · CO2-belasting · duurzame ontwikkeling · emissiehandel · energiebesparing · energietransitie · geo-engineering · Green New Deal · kerosinetaks · klimaatadaptatie · klimaatmitigatie · klimaatneutraal · klimaatrechtspraak · klimaatwet · koolstofput · zonnestralingsbeheer
Metingen:Hockeystickcurve · Keelingcurve · Mauna Loa Observatorium · Ny-Ålesund · State of the Climate · Temperatuurstijging in het noordpoolgebied · Wereld Meteorologische Organisatie
Onderzoek:Algemeen circulatiemodel (ACM, GCM) · Climate Change Performance Index · Climate Action Tracker · Gaia-hypothese · IPCC-rapport 2014 · Lijst van klimaatwetenschappers · Planetaire grenzen · RCP scenario's · Stern Review · Tellus Institute
Overheidsprogramma's:Deltaprogramma · Energieakkoord voor duurzame groei · Energiebox · Europese Green Deal · Green New Deal · Klimaatbos · Klimaatnoodtoestand · Nationaal emissieplafond · Nederlandse Emissieautoriteit · Sigmaplan
Opinie en controverse:Climategate · Controverse over de opwarming van de Aarde · Koch Industries
Sociale actie & media:An Inconvenient Truth · Dikketruiendag en Warmetruiendag · Earth Hour · Earth Overshoot Day · Energy Survival · Klimaatactivist in de politiek (boek) · Klimaatrechtvaardigheid · Klimaatvisualisatie · Live Earth · pooljaar (2007-2009) · Vleesloze dag · Klimaatbeweging · Schoolstaking voor het klimaat · Greta Thunberg · Anuna De Wever