Lijst van rijksmonumenten in Waadhoeke

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Waadhoeke
Commons heeft mediabestanden in de categorie Rijksmonumenten in Waadhoeke.

De gemeente Waadhoeke telt 510 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Hieronder een overzicht.

Achlum[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Achlum telt 29 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Achlum voor een overzicht.

Baijum[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Baijum telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Beetgum[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Beetgum telt 7 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Beetgumermolen[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Beetgumermolen telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Berlikum[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Berlikum telt 8 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Blessum[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Blessum telt vijf inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Boer[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Boer telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Boksum[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Boksum telt 7 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Deinum[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Deinum telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Dongjum[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Dongjum (Doanjum) telt 8 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Dongjum voor een overzicht.

Dronrijp[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Dronrijp telt 41 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Dronrijp voor een overzicht.

Engelum[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Engelum telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Firdgum[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Firdgum (Furdgum) telt 8 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Firdgum voor een overzicht.

Franeker[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Franeker (Frjentsjer) telt 178 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Franeker voor een overzicht.

Herbaijum[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Herbaijum (Hjerbeam) telt 3 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Hitzum[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Hitzum (Hitsum) telt 3 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Marssum[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Marssum telt 11 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Marssum voor een overzicht.

Menaldum[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Menaldum telt 23 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Menaldum voor een overzicht.

Minnertsga[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Minnertsga (Bildts: Minnertska, Fries: Minnertsgea) telt 13 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Minnertsga voor een overzicht.

Oosterbierum[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Oosterbierum (Easterbierrum) telt 6 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Oudebildtzijl[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Oudebildtzijl (Bildts: Ouwe-Syl, Fries: Aldebiltsyl) telt 4 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Peins[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Peins telt 6 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Pietersbierum[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Pietersbierum (Pitersbierrum) telt 8 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Pietersbierum voor een overzicht.

Ried[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Ried (Rie) telt 6 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Schalsum[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Schalsum (Skalsum) telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Schingen[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Schingen telt 3 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Sexbierum[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Sexbierum (Seisbierrum) telt 21 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Sexbierum voor een overzicht.

Spannum[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Spannum telt 4 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Sint Annaparochie[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Sint Annaparochie (Bildts, Fries: Sint Anne) telt 16 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Sint Annaparochie voor een overzicht.

Sint Jacobiparochie[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Sint Jacobiparochie (Bildts, Fries: Sint Jabik) telt 14 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Sint Jacobiparochie voor een overzicht.

Slappeterp[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Slappeterp telt 4 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Tzum[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Tzum (Tsjom) telt 10 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Tzum voor een overzicht.

Tzummarum[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Tzummarum (Tsjummearum) telt 24 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Tzummarum voor een overzicht.

Vrouwenparochie[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Vrouwenparochie (Bildts: Froubuurt, Fries: Froubuorren) telt 9 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Vrouwenparochie voor een overzicht.

Welsrijp[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Welsrijp telt 5 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Westhoek[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Westhoek (Bildts, Fries: De Westhoek) telt 4 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Westhoek voor een overzicht.

Wier[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Wier telt 4 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Winsum[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Winsum telt 3 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Zweins[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Zweins (Sweins) telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.