Lijst van rijksmonumenten in Waadhoeke

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De gemeente Waadhoeke telt 510 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Hieronder een overzicht.

Achlum[bewerken]

De plaats Achlum telt 29 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Achlum voor een overzicht.

Baijum[bewerken]

De plaats Baijum telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Beetgum[bewerken]

De plaats Beetgum telt 7 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Beetgumermolen[bewerken]

De plaats Beetgumermolen telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Berlikum[bewerken]

De plaats Berlikum telt 8 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Blessum[bewerken]

De plaats Blessum telt 5 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Boer[bewerken]

De plaats Boer telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Boksum[bewerken]

De plaats Boksum telt 7 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Deinum[bewerken]

De plaats Deinum telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Dongjum[bewerken]

De plaats Dongjum (Doanjum) telt 8 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Dongjum voor een overzicht.

Dronrijp[bewerken]

De plaats Dronrijp telt 41 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Dronrijp voor een overzicht.

Engelum[bewerken]

De plaats Engelum telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Firdgum[bewerken]

De plaats Firdgum (Furdgum) telt 8 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Firdgum voor een overzicht.

Franeker[bewerken]

De plaats Franeker (Frjentsjer) telt 178 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Franeker voor een overzicht.

Herbaijum[bewerken]

De plaats Herbaijum (Hjerbeam) telt 3 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Hitzum[bewerken]

De plaats Hitzum (Hitsum) telt 3 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Marssum[bewerken]

De plaats Marssum telt 11 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Marssum voor een overzicht.

Menaldum[bewerken]

De plaats Menaldum telt 23 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Menaldum voor een overzicht.

Minnertsga[bewerken]

De plaats Minnertsga (Bildts: Minnertska, Fries: Minnertsgea) telt 13 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Minnertsga voor een overzicht.

Oosterbierum[bewerken]

De plaats Oosterbierum (Easterbierrum) telt 6 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Oudebildtzijl[bewerken]

De plaats Oudebildtzijl (Bildts: Ouwe-Syl, Fries: Aldebiltsyl) telt 4 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Peins[bewerken]

De plaats Peins telt 6 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Pietersbierum[bewerken]

De plaats Pietersbierum (Pitersbierrum) telt 8 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Pietersbierum voor een overzicht.

Ried[bewerken]

De plaats Ried (Rie) telt 6 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Schalsum[bewerken]

De plaats Schalsum (Skalsum) telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Schingen[bewerken]

De plaats Schingen telt 3 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Sexbierum[bewerken]

De plaats Sexbierum (Seisbierrum) telt 21 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Sexbierum voor een overzicht.

Spannum[bewerken]

De plaats Spannum telt 4 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Sint Annaparochie[bewerken]

De plaats Sint Annaparochie (Bildts, Fries: Sint Anne) telt 16 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Sint Annaparochie voor een overzicht.

Sint Jacobiparochie[bewerken]

De plaats Sint Jacobiparochie (Bildts, Fries: Sint Jabik) telt 14 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Sint Jacobiparochie voor een overzicht.

Slappeterp[bewerken]

De plaats Slappeterp telt 4 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Tzum[bewerken]

De plaats Tzum (Tsjom) telt 10 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Tzum voor een overzicht.

Tzummarum[bewerken]

De plaats Tzummarum (Tsjummearum) telt 24 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Tzummarum voor een overzicht.

Vrouwenparochie[bewerken]

De plaats Vrouwenparochie (Bildts: Froubuurt, Fries: Froubuorren) telt 9 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Vrouwenparochie voor een overzicht.

Welsrijp[bewerken]

De plaats Welsrijp telt 5 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Westhoek[bewerken]

De plaats Westhoek (Bildts, Fries: De Westhoek) telt 4 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Westhoek voor een overzicht.

Wier[bewerken]

De plaats Wier telt 4 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Winsum[bewerken]

De plaats Winsum telt 3 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Zweins[bewerken]

De plaats Zweins (Sweins) telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.