De Slimste Mens ter Wereld

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
De Slimste Mens ter Wereld
Genre Quiz
Speelduur 60 minuten
Presentatie Bruno Wyndaele (2003)
Erik Van Looy (2004-heden)
Land van oorsprong Vlag van België België
Taal Nederlands
Productie
Productiebedrijf Woestijnvis
Uitzendingen
Start 1 september 2003
Seizoenen 13
Zender Eén, BVN (2003-2011)
VIER (2012-heden)
Website
(en) IMDb-profiel
Portaal  Portaalicoon   Televisie

De Slimste Mens ter Wereld is een televisiequiz met Bekende Vlamingen waarvan tussen 2003 en 2011 negen reeksen zijn uitgezonden op Eén. Vanaf de tiende reeks in 2012 wordt het programma uitgezonden op de zender VIER.[1]. De eerste editie werd gepresenteerd door Bruno Wyndaele, nadien kwam de presentatie in handen van Erik Van Looy.

De negende reeks, uitgezonden in het televisieseizoen 2010-2011, had de alternatieve titel De Allerslimste Mens ter Wereld. Hierin nam een selectie uit de beste kandidaten van de acht voorbije edities het tegen elkaar op.

Concept[bewerken]

Elke aflevering wordt gespeeld met drie kandidaten. Speciaal aan de quiz is dat de kandidaten zeer associatief moeten denken. De meeste rondes bestaan uit vragen waarbij meerdere antwoorden gegeven moeten worden. De kandidaten moeten niet op zoek gaan naar de kleine weetjes, maar proberen die antwoorden te genereren die in het collectieve geheugen van de mensen zitten. Elke dag valt een van de drie deelnemers af, de andere twee komen de volgende dag terug, aangevuld met een nieuwe deelnemer. De deelnemer die het langste in het spel zit, neemt plaats in de zetel rechts in beeld. De nieuwkomer neemt plaats in de zetel links in beeld. In de laatste week, of vanaf het tiende seizoen de twee laatste weken van uitzending, komen de deelnemers met de meeste deelnames een voor een terug als nieuwe deelnemer, te beginnen bij degene die het laagst in dat topklassement staat (bij een gelijk aantal deelnames telt het aantal gewonnen deelnames, en indien nodig de meeste punten behaald in alle afleveringen). Degene die de laatste uitzending wint, wordt dan tot De Slimste Mens ter Wereld gekroond.

Punten worden in deze quiz uitgereikt in de vorm van seconden. De kandidaat die na de laatste ronde de meeste seconden heeft, wint. Elke speler krijgt bij de start van de eerste ronde 60 seconden, waarna door het geven van goede antwoorden in de verschillende rondes een variabel aantal seconden verdiend kunnen worden. Bij alle rondes behalve de eerste gaan er echter ook seconden af terwijl de kandidaat nadenkt. Indien een speler in kwestie geen of niet alle benodigde oplossingen weet, is het dus de bedoeling dat hij of zij zo snel mogelijk "pas" of "stop" zegt. Soms kan het echter ook opportuun zijn om nog iets langer na te denken, bijvoorbeeld wanneer er zeer veel seconden horen bij een bepaald antwoord, of uit strategisch oogpunt, zoals in het finalespel.

Spelrondes[bewerken]

Ronde 1 - 3, 6, 9[bewerken]

De eerste ronde bestaat uit 15 vragen. Dit zijn klassieke quizvragen, die vergezeld kunnen zijn van een audio- of videofragment. Elke derde vraag (dus vraag 3, 6, 9, 12 en 15) levert 10 seconden op voor de kandidaat die het goede antwoord geeft. Bij een fout antwoord mag de volgende een antwoord geven. Als geen van de kandidaten het juiste antwoord weet, geeft de quizmaster de oplossing. Bij deze ronde wordt er gewoon van links naar rechts in beeld gespeeld. Links in beeld zit altijd de nieuwkomer in het spel; rechts in beeld zit de kandidaat die op dat ogenblik al het grootst aantal achtereenvolgende afleveringen meespeelt. Soms kan het gebeuren dat alle kandidaten, ongeacht wie aan de beurt was, na elkaar een antwoord mogen geven. Dit kan bij een zogenaamde "doe"-vraag zijn (waarbij een opdracht zo nauwkeurig mogelijk volbracht moet worden) of bij een gokvraag (vaak zo dicht mogelijk een ludiek weetje/getal benaderen). Telkens wint degene die het dichtste bij het juiste antwoord zit.

Deze ronde is de enige waarbij nadenken geen seconden kost, dus spelers houden altijd minimaal het startaantal van 60 over. Door het gebrek aan tijdsdruk en door het gering aantal seconden dat te verdienen valt, is deze rustige ronde een kennismakingsmoment waarbij het maken van grappen (door de presentator, de jury en de kandidaten) vaak de bovenhand neemt ten opzichte van de eigenlijke quiz. Het is ook de enige ronde waarin de jury het spelverloop kan beïnvloeden door de winnaar van de "doe"-vraag te kiezen.

Ronde 2 - Open deur[bewerken]

In deze ronde krijgt elke kandidaat een vraag die via een videoboodschap wordt gesteld door een extern persoon, meestal een Bekende Vlaming. Vaak is de opgave terug te koppelen naar de leefwereld van de vraagsteller in kwestie, maar soms liggen de raakvlakken ook minder voor de hand. De persoon die zich in de tussenstand op de laatste plaats bevindt, mag als eerste een van de drie vragen kiezen op basis van de identiteit van de vraagstellers. Nadien heeft de tweede speler in de tussenstand nog de keuze tussen twee vragen; de op dat moment beste speler krijgt de overgebleven vraag. Elke vraag kent vier antwoorden die elk 20 seconden opleveren. In deze ronde kost nadenken ook seconden van de spelende kandidaat. Als een kandidaat stopt voordat alle vier antwoorden gegeven zijn, dan mogen de andere kandidaten proberen de lijst af te maken beginnend met diegene met het minst aantal seconden. Als de kandidaat geen antwoorden meer weet, moet die 'pas' of 'stop' zeggen.

Ronde 3 - Puzzel[bewerken]

In deze ronde komen drie puzzels aan bod van telkens twaalf verschillende woorden, benamingen of zinsdelen. Er horen per puzzel steeds vier verschillende gegevens bij elkaar, wat resulteert in drie verbanden die de kandidaten moeten terugvinden. De kandidaat met de laagste score in de tussenstand na ronde 2, krijgt de eerste puzzel toegekend; de kandidaat met de hoogste score in de tussenstand na ronde 2, verkrijgt de laatste puzzel.

In de eerste seizoenen leverde elk gevonden verband de kandidaat 20 seconden op. Nadat de kandidaat klaar was met zijn puzzel, werd meteen de oplossing overlopen, ook al waren niet alle verbanden gevonden. De andere kandidaten kregen dus niet de kans om de puzzel af te maken en op die manier extra seconden te verdienen. Vanaf het zesde seizoen levert elk gevonden verband 30 seconden op en krijgen de tegenkandidaten wél de kans om de puzzel te voltooien nadat hun voorganger 'pas' of 'stop' heeft gezegd. In dat geval komt eerst de tegenkandidaat met de op dat moment laagste score aan bod en nadien eventueel nog de andere kandidaat. De oplossing van een puzzel wordt pas overlopen wanneer alle drie de verbanden zijn teruggevonden of, indien dat niet is gelukt, wanneer alle drie de kandidaten hun kans hebben mogen wagen.

Ronde 4 - Ingelijst / Galerij[bewerken]

In Ingelijst wordt er met lijstjes gespeeld. De kandidaten geven om de beurt één antwoord uit de lijst, behalve als er nog maar één kandidaat actief is. In dat geval mag die blijven doorspelen tot een fout antwoord. Bij een fout antwoord of passen mag de kandidaat niet meer deelnemen aan de huidige lijst. De laatste in de stand mag beginnen, daarna wordt er gewoon het rijtje afgegaan van links naar rechts (onafhankelijk dus van de scores). Elk goed antwoord levert 10 seconden op.

Vanaf de vijfde reeks werd de lijstjesronde vervangen door de Galerij: de kandidaat krijgt tien foto's of tekeningen te zien die hij of zij moet herkennen. Alle afbeeldingen hebben een gezamenlijk thema. Heeft de kandidaat niet alle foto's herkend, dan mogen de andere kandidaten de reeks proberen aan te vullen, maar zij krijgen de foto's niet meer opnieuw te zien. In het vijfde en zesde seizoen leverde ook hier elk goed antwoord 10 seconden op. In het zevende seizoen werd dit veranderd in 15 seconden. In tegenstelling tot de Ingelijst-ronde wordt er bij het aanvullen wél gekeken naar de scores. De laatste in de stand mag altijd als eerste aanvullen.

Ronde 5 - Collectief geheugen[bewerken]

Iedere kandidaat krijgt een geschiedkundig filmpje te zien en moet hieruit vervolgens vijf kernwoorden trachten te determineren. Als de kandidaat past, dan mag de kandidaat met de op dat moment laagste score proberen de lijst te vervolledigen. Indien er dan nog kernwoorden overblijven, krijgt wederom de derde kandidaat nog een kans.

Het eerste goede antwoord levert 10 seconden op, het tweede 20, derde 30, vierde 40 en het vijfde antwoord ten slotte 50 seconden. De kandidaat die aan het einde van deze ronde het hoogste aantal seconden heeft verzameld, is de dagwinnaar en plaatst zich rechtstreeks voor de volgende aflevering. De twee overige kandidaten moeten het finalespel spelen.

Finale[bewerken]

In de finale staat de presentator vlak bij de twee overgebleven kandidaten rond een kleine tafel, en wordt de jury niet meer in beeld gebracht om de spanning te verhogen.

Tijdens deze ronde stelt de presentator vragen waarbij telkens vijf trefwoorden moeten worden geraden. Anders dan in de vorige spelrondes, leveren goede antwoorden hier geen extra seconden op, maar worden per gevonden trefwoord 20 seconden afgetrokken van de score van de tegenstander. Tegelijkertijd tikt het aantal seconden nog steeds weg zolang een kandidaat aan de beurt is. Wie als eerste op nul seconden eindigt, verliest en moet het spel verlaten. De winnende speler mag net als de dagwinnaar doorstromen naar de volgende aflevering.

Bij iedere nieuwe vraag geldt dat de kandidaat met het op dat moment laagste aantal seconden, als eerste de kans krijgt om te antwoorden. Wanneer deze kandidaat 'stop' roept, krijgt de tegenkandidaat een vervolgbeurt waarin hij de trefwoordenlijst mag trachten te vervolledigen. Wanneer een nieuwe vraag wordt gesteld bij een gelijk aantal seconden, gaat de beurt naar de kandidaat die bij de vorige vraag het laatst aan bod kwam.

Vaak vormt tactisch inzicht een belangrijk onderdeel van de slaagkans in deze ronde. Een kandidaat die de tussenstand in de gaten houdt, kan het spelverloop beïnvloeden door op een welbepaald moment zijn beurt te beëindigen. Zo kan hij bijvoorbeeld tijdens een vervolgbeurt zijn aantal seconden tot vlak onder het aantal van de tegenstander laten zakken, zodat hijzelf bij de volgende vraag als eerste aan bod komt.

Klassement en finaleweken[bewerken]

Doorheen het spelseizoen wordt een klassement bijgehouden van de deelnemers die dat seizoen het meest aantal afleveringen hebben meegespeeld. Daarvan wordt bij een ex aequo de speler die daarbij het vaakst heeft gewonnen (d.w.z. het finalespel niet moeten spelen), bovenaan geplaatst. Indien er dan nog steeds meerdere personen op dezelfde plaats staan, wordt gekeken naar het aantal verzamelde seconden van iedere persoon bij diens respectievelijke laatste aflevering (vóór aanvang van het finalespel).

Het klassement is van belang voor de twee zogenaamde "finaleweken" (slechts één week in de eerste seizoenen), die aan het einde van het seizoen worden gespeeld. Hierin komt de top 8 (in de eerste seizoenen de top 4) opnieuw aan bod. De finaleweken starten met de twee spelers die de laatste reguliere aflevering hebben overleefd, aangevuld door de speler die op de achtste plaats in het klassement is geëindigd. Naar analogie met de reguliere afleveringen, valt aan het einde weer iemand af en wordt die de volgende aflevering vervangen door de speler die op de zevende plaats stond, enzovoort.

Een speler die de laatste reguliere aflevering doorstaat en daarbij binnen het topklassement eindigt, kan niet rechtstreeks doorstromen naar de eerste aflevering van de finaleweken, aangezien de topspelers daarbij in de hierboven omschreven volgorde dienen terug te keren. Deze regel maakt dat er in uitzonderlijke gevallen slechts één of zelfs geen enkele speler zou overblijven om het in de eerste aflevering van de finaleweken op te nemen tegen de achtste beste speler. In zulke gevallen wil het reglement dat het topklassement wordt uitgebreid met een negende en zo nodig ook een tiende beste speler, om op die manier alsnog de aflevering met drie spelers te kunnen aanvatten.

In de laatste aflevering van de finaleweken (en dus ook van het gehele seizoen op zich), wordt het spelverloop eenmalig aangepast. Na de voorrondes wordt geen dagwinnaar bekroond, maar valt de speler met het minst aantal seconden af. De twee besten mogen vervolgens in het finalespel strijden om de titel van De Slimste Mens ter Wereld, die na afloop plechtig wordt toegekend door de jury.

Deelnemers[bewerken]

Iedere editie kent een deelnemerspoule bestaande uit Bekende Vlamingen, eventueel aangevuld met een of meerdere Bekende Nederlanders. Deze deelnemers worden vooraf geselecteerd aan de hand van proeven die buiten beeld plaatsvinden. In het jubileumseizoen 10 mochten uitzonderlijk ook drie onbekende Vlamingen deelnemen.

Deelnemers per seizoen[bewerken]

Seizoen Periode Winnaar Verliezend finalist Derde finalist Andere deelnemers
1 2003 Alain Grootaers Ben Crabbé Paul D'Hoore Tom Lenaerts, Mitta Van der Maat, Erik Van Looy, Vincent Van Quickenborne, Frank Vander linden, Siegfried Bracke, Tim Pauwels, Helmut Lotti, Jo De Poorter, Michiel Devlieger, Gene Bervoets, Pierre Chevalier, Michiel Hendryckx, Willem Wallyn, Terry Verbiest, Dirk Draulans, Daisy Van Cauwenbergh, Peter Vandermeersch, Jens Mortier, Bart De Pauw, Steven Kolacny, Linda Asselbergs en Goedele Devroy.
2 2004 Stany Crets Yves Desmet Ivan De Vadder Dirk Sterckx, Leen Demaré, Siel Van Der Donckt, Mimi Smith, Patrick Riguelle, Luc De Vos, Sabine Appelmans, Sven Speybrouck, Hans Otten, Rob Vanoudenhoven, William van Laeken, Evi Hanssen, Johny Vansevenant, Kristien Hemmerechts, Marcel Vanthilt, Jean-Marie Dedecker, Frieda Van Wijck, Mark Coenen, Jean Blaute, Bea Van der Maat, Geert De Vlieger, Frank Focketyn, Axel Daeseleire, Annemie Struyf, Friedl' Lesage, Adriaan Van den Hoof en Nadia Dala.
3 2004 Bert Kruismans Koen Fillet Greet Op de Beeck Martin Heylen, Frank Raes, Rik Torfs, Ann Ceurvels, Hugo Coveliers, Axl Peleman, Jos Geysels, Louis Tobback, Guy Mortier, Jan Eelen, Sigrid Spruyt, Kristl Strubbe, Pieter De Crem, Ann Van Elsen, Kris Wauters, Kurt Van Eeghem, Joke Devynck, Johan Heldenbergh, Marc Van Eeghem, Rick de Leeuw, Gui Polspoel, Chris Dusauchoit, Caroline Van den Berghe, Patrick De Witte, Gerty Christoffels, Johan Terryn en Urbanus.
4 2005 Wouter Deprez Bart Peeters David Davidse Jan Leyers, Jan Verheyen, Yves Leterme, Bert Anciaux, Herman Van Rompuy, Selahattin Koçak, Walter Grootaers, Anissa Temsamani, Kamagurka, Bieke Ilegems, Patrick Janssens, Filip Peeters, Andrea Croonenberghs, Bruno Vanden Broecke, Roos Van Acker, Robbe De Hert, Maaike Cafmeyer, Roland, Annelies Van Herck, Peter Van Den Begin, Guido Depraetere, Els Dottermans, Jonas Geirnaert, Dimitri Leue, Carl Huybrechts, Noël Slangen en Vanessa Van Hove.
5 2006-2007 Steven Van Herreweghe Marc Reynebeau Karl Vannieuwkerke Heidi Lenaerts, Conz, Martine Tanghe, Chris Van den Durpel, Jacques Vermeire, Marino Keulen, Roel Vanderstukken, Mark Eyskens, Lieve Blancquaert, Bart Chabot, Titus De Voogdt, Guido Belcanto, Bob Peeters, Saskia De Coster, Warre Borgmans, Monica Van Kerrebroeck, Caroline Gennez, Gunter Lamoot, Catherine Van Eylen, Marc Coucke, Mieke Debruyne, Jan Van den Berghe, Bart De Wever, Sergio Quisquater, Luckas Vander Taelen en Mia Doornaert.
6 2007 Annelies Rutten Hans Bourlon Eva Brems Liesa Naert, Eddy Planckaert, Alex Callier, Dany Verstraeten, Jean Paul Van Bendegem, Willy Willy, Phara de Aguirre, Wim De Vilder, Helmut Lotti*, Saartje Vandendriessche, Marc Didden, Eric Melaerts, Jan De Smet, Daniël Termont, Annelies Beck, Nicole Josy, Freddy De Kerpel, Piet Huysentruyt, Ronny Mosuse, Walter Zinzen, Kathleen Cools, Paul Jambers, Luc Janssen, Josse De Pauw, Geert Lambert, Lieven Scheire en Walter Pauli.
7 2008-2009 Freek Braeckman Bart De Wever* Lieven Verstraete Goedele Liekens, Jan Decorte, Johan Vande Lanotte, Tom Van Dyck, Luc Appermont, Herman De Croo, Regi Penxten, Phaedra Hoste, Koen Wauters, Peter Van de Veire, Tom Lenaerts*, Geena Lisa Peeters, Davy Brocatus, Olivier Deschacht, Carry Goossens, Sophie Dewaele, Freddy Thielemans, Cédric Van Branteghem, Christophe Deborsu, Jelle De Beule, Bart Cannaerts, Philippe Geubels, Steven Vanackere, Sophie Matthys, Thomas Vanderveken, Fred Brouwers, Linde Merckpoel, Hendrik Cammu en Sarah Yu Zeebroek.
8 2009-2010 Linda De Win Peter Vandermeersch* Bent Van Looy Luk Alloo, Chokri Ben Chikha, Maaike Cafmeyer*, Karen Damen, Ann De Bie, Gilles De Bilde, Koen De Graeve, Sabine Hagedoren, Wim Helsen, Jean-Michel Javaux, Filip Joos, Els Pynoo, Bruno Tobback, Youp van 't Hek, Lien Van de Kelder, Matthijs van Nieuwkerk, Erika Van Tielen, Joost Vandecasteele, Hilde Van Mieghem, Marc Van Ranst, Marcel Vanthilt*, Sigrid Vinks, Tom Waes, Raf Walschaerts en Bruno Wyndaele.
9 2010-2011 De Allerslimste Mens ter Wereld: elke kandidaat neemt minimaal voor de tweede keer deel.
Bert Kruismans[2] Stany Crets Eva Brems Hans Bourlon, Freek Braeckman, Ben Crabbé, David Davidse, Ann De Bie, Wouter Deprez, Yves Desmet, Ivan De Vadder, Bart De Wever, Linda De Win, Paul D'Hoore, Koen Fillet, Alain Grootaers, Martin Heylen, Goedele Liekens, Helmut Lotti, Bart Peeters, Marc Reynebeau, Annelies Rutten, Rik Torfs, Frank Vander linden, Steven Van Herreweghe, Bent Van Looy, Rob Vanoudenhoven, Jan Verheyen, Lieven Verstraete en Dany Verstraeten.
10 2012 Tomas Van Den Spiegel Magali Cobbaert Otto-Jan Ham Gertjan Rasschaert, Robin Pront, Arne De Tremerie, Nadia Sminate, Wouter Beke, Guga Baúl, Meyrem Almaci, Élodie Ouédraogo, Michiel Devlieger*, Jelle De Beule*, Sofie Lemaire, Laurens Nuyens, Ann Van Elsen*, Peter Van Asbroeck, Ann De Craemer, Guinevere Claeys, Stefan Brijs, Sylvia Van Driessche, Paulien Cornelisse, Jan Mulder, Sven De Ridder, Jef Neve, Jean Blaute*, Bart Cannaerts*, David Galle, Henk Rijckaert, Jonas Van Geel, Ben Segers, Sarah Vangeel, Pascal Braeckman en Frieda Van Wijck*.
11 2013 Gilles De Coster Jelle Cleymans Prem Radhakishun William Boeva, Eva Daeleman, Lesley-Ann Poppe, Barbara Sarafian, Lisa Smolders, Gwendolyn Rutten, Ingrid Lieten, Wouter Van Besien, Ben Weyts, Jan Matthys, Pieter Timmers, Charlotte Caluwaerts, Evy Gruyaert, Gili, Guy Van Sande, Inge Paulussen, Jan De Cock, Jeroom, Johannes Verschaeve, Marc Descheemaecker, Michael Pas, Ruth Beeckmans, Stijn Cole, Wesley Sonck, Willy Sommers, Wim Lybaert en Wouter Torfs.
12 2014 Adil El Arbi Bart De Pauw* Gert Verhulst Dyab Abou Jahjah, Natali Broods, Lennert Coorevits, John Crombez, Mathias De Clercq, Rani De Coninck, Sven De Leijer, Luc De Vos*, Slongs Dievanongs, Jan Hautekiet, Liesbeth Homans, Marc-Marie Huijbregts, Pedro Elias, Kirsten Lemaire, Cath Luyten, Julie Mahieu, Jeroen Meus, Ivan Pecnik, Marnix Peeters, Jan Peumans, Thomas Smith, Fatma Taspinar, Lucas Van den Eynde, Charlotte Vandermeersch, Guillaume Van der Stighelen, Sarah Vandeursen, Maarten Vangramberen, Wendy Van Wanten, Kristel Verbeke en Wim Willaert.
13 2015 Tom Waes* Danira Boukhriss Terkessidis Kobe Ilsen Jandino Asporaat, Jan Bakelants, Kim Clijsters, Tom Coninx, Stephanie Coorevits, Axelle Dauwens, Alexander De Croo, Zuhal Demir, Eline De Munck, Kobe Desramaults, Luc Haekens, Margriet Hermans, Piet Hoebeke, Kevin Janssens, Kamal Kharmach, Lukas Lelie, Sam Louwyck, Aaron Malinsky, Aster Nzeyimana, Sven Ornelis, Jan Paternoster, Kathy Pauwels, Ras, Siska Schoeters, Ann Tuts, Anemone Valcke, Karel Van Eetvelt, Umesh Vangaver, Stan Van Samang, Bart Verhaeghe, Lynn Wesenbeek.
14 2016 Tomas De Soete, Freddy De Vadder, Sam Gooris, Josje Huisman, Olga Leyers, Gilles Van Bouwel, Ruben Van Gucht, Julie Van den Steen, Jan Jaap van der Wal, Rik Verheye, Ozark Henry

* De kandidaat neemt voor de tweede keer deel.

Recordhouders[bewerken]

Bert Kruismans won in 2004 het derde seizoen van de Slimste Mens ter Wereld en was de eerste speler die een elfde aflevering haalde. Jaren later, in het seizoen 2010-2011, won Kruismans ook de speciale editie 'De Allerslimste mens ter wereld', waarin verschillende ex-winnaars en andere ex-topspelers het tegen elkaar opnamen. Hij won toen de finale van Stany Crets met 1 seconde verschil. In deze editie was Kruismans voor 8 afleveringen ongeslagen, maar kon hij niet verder deelnemen omdat de finaleweken van start gingen.

In 2014 werd Gert Verhulst de eerste speler die erin slaagde elf opeenvolgende afleveringen te overleven. Hij kon evenwel geen twaalfde keer deelnemen aangezien op dat moment de finaleweken van start gingen. Verhulst moest in de finale-aflevering van dat seizoen de duimen leggen voor Bart De Pauw en eindwinnaar Adil El Arbi.

Andere topspelers doorheen de jaren zijn:

Jury[bewerken]

Een vast element in de quiz is de tussenkomst van de zogenaamde jury, die ook zichtbaar in beeld verschijnt en op variabele momenten in dialoog treedt met de kandidaten en/of de presentator. De rol van de jury beperkt zich veelal tot het leveren van humoristische commentaren en zelden tot het oordelen over de juistheid van een gegeven antwoord. In de finaleronde is de jury niet meer in beeld aanwezig.

Gedurende de eerste zeven jaargangen was de jury een eenmansrol. Het jurylid zat dan in een aparte zetel. Vanaf seizoen 8 bestaat de jury steeds uit een duo. Deze zitten aan de jurytafel, links op de set.

Vanaf seizoen 9 wordt binnen het juryduo een onderscheid gemaakt tussen een vast jurylid dat zeer frequent terugkeert en een aanvullend jurylid (ook wel eens de gastjury genoemd). Het vaste jurylid neemt aan de jurytafel steeds plaats links in beeld. Bij uitzondering, meestal in de eerste en laatste aflevering van het seizoen, wordt het duo gevormd uit twee vaste juryleden. In seizoen 13 werd de jury op frequentere basis samengesteld uit twee vaste juryleden.

Periode Vast jurylid Aanvullend jurylid
Seizoen 1 2003 Marc Reynebeau n.v.t.
Seizoen 2 2004
Seizoen 3 2004
Seizoen 4 2005
Seizoen 5 2006-2007 Rik Torfs
Seizoen 6 2007
Seizoen 7 2008-2009
Seizoen 8 2009-2010 afwisselende duo's gevormd uit Philippe Geubels, Mark Eyskens, Kamagurka, Frank Focketyn, Louis Tobback, Gunter Lamoot, Sien Eggers, Guy Mortier en Urbanus
Seizoen 9 2010-2011 afwisselend Philippe Geubels en Guy Mortier afwisselend Élodie Ouédraogo, Walter Grootaers, Adriaan Van den Hoof, Louis Tobback, Nathalie Meskens, Sien Eggers, Frank Focketyn, Gunter Lamoot, Frieda Van Wijck, Miet Smet, Tom Lenaerts, Annemie Struyf en Rob Vanoudenhoven
Seizoen 10 2012 Philippe Geubels afwisselend Steven Van Herreweghe, Frank Focketyn, Frans Bauer, Sven De Leijer, Guy Mortier, Wouter Deprez, Lieven Scheire, Tine Embrechts, Annemie Struyf, Frank Vander linden, Natalia Druyts, Adriaan Van den Hoof, Jani Kazaltzis, Walter Grootaers, Henk Rijckaert, Astrid Bryan, Bruno Vanden Broecke, Herman De Croo, Jean Paul Van Bendegem, Karl-Heinz Lambertz, Rik Torfs, Martin Heylen en Jonas Van Geel
Seizoen 11 2013 afwisselend Philippe Geubels, Lieven Scheire en Bruno Vanden Broecke afwisselend Astrid Bryan, Jan Hoet, Wouter Deprez, Johan Boskamp, Jonas Geirnaert, Jelle De Beule, Jani Kazaltzis, Guga Baúl, Piet Huysentruyt, Frank Focketyn, Clara Cleymans, Stefaan Degand, Paulien Cornelisse, Natalia Druyts en Bart Cannaerts
Seizoen 12 2014 afwisselend Philippe Geubels, Herman Brusselmans, Lieven Scheire, Bruno Vanden Broecke en Bart Cannaerts afwisselend Frank Focketyn, Henk Rijckaert, Ruth Beeckmans, Stefaan Degand, Jelle De Beule, Jonas Geirnaert, Jani Kazaltzis, Adriaan Van den Hoof en Jeroom
Seizoen 13 2015 afwisselend Philippe Geubels, Herman Brusselmans, Ruth Beeckmans, Jeroom en Bart Cannaerts Bart De Pauw, Marc-Marie Huijbregts, Jani Kazaltzis, Adriaan Van den Hoof, Jonas Geirnaert, Stefaan Degand, Sarah Vandeursen, Sven De Leijer, Adil El Arbi, Pedro Elias, Jelle De Beule, Sam Louwyck of een tweede vast jurylid
Seizoen 14 2016 afwisselend Philippe Geubels, Herman Brusselmans, Maaike Cafmeyer, Jeroom en Marc-Marie Huijbregts

Kijkcijfers[bewerken]

Prijzen[bewerken]

Het programma kreeg zowel in 2008, 2009 en 2010 de Vlaamse Televisie Ster voor Beste Entertainmentprogramma uitgereikt door de Vlaamse Televisie Academie. Daarenboven stemden kijkers het programma op het gala van 27 maart 2009 tot Populairste Televisieprogramma van 2008. Het programma werd in 2008 en 2009 ook bekroond met Humo's Prijs van de Kijker.

Nederlandse versie[bewerken]

Een Nederlandse versie van het programma werd de eerste twee seizoenen in 2006 uitgezonden op Talpa. In 2009 kwam een nieuw seizoen op RTL4, onder de titel De Slimste. De NCRV zendt het programma vanaf 23 juli 2012 twee keer per jaar (eenmaal in de zomer en eenmaal in de winter) uit onder de naam De Slimste Mens met Philip Freriks als presentator en met Maarten van Rossem als enig jurylid. Deze Nederlandse versie duurt per seizoen 6 in plaats van 8 weken met slechts één finaleweek (de laatste week) en de quiz wordt in Nederland vijf keer per week uitgezonden.[3]

In Nederland is de ronde Galerij er vanaf reeks 7. In tegenstelling tot de Vlaamse versie worden in de Nederlandse versie acht foto's getoond in plaats van tien en worden de antwoorden die al zijn gegeven tijdens het aanvullen in een lijstje getoond, wat het voor de anderen makkelijker maakt om de reeks aan te vullen als nog niet alle foto's zijn herkend. Een ander verschil is dat de kandidaten maximaal 7 afleveringen mogen blijven zitten. In Vlaanderen is er geen maximum. Voor de rest is het programma gelijk aan de Vlaamse versie.