Belvédère (Maastricht)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Belvédère (Maastricht)
Wijk van Maastricht
Map NL Maastricht - Belvedere.PNG
Kerngegevens
Gemeente Maastricht
Oppervlakte 115 ha.  
Inwoners 29
Informatiebord Plan Belvédère

Belvédère is een wijk van de Nederlandse stad Maastricht. De wijk ligt tegen de Belgische grens, ten oosten van Lanakerveld, ten westen van Boschpoort en ten noorden van Bosscherveld en Frontenkwartier. De naam Belvédère wordt tevens gebruikt voor een groter gebied in het noordwesten van de gemeente Maastricht, dat in de komende jaren heringericht wordt (Plan Belvédère).

Archeologie[bewerken]

In de lössgroeve Belvédère zijn de oudste, gedateerde archeologische resten van Nederland opgegraven. Bij opgravingen in de jaren 80 van de 20e eeuw zijn resten gevonden uit verschillende perioden van de Oude steentijd.

Uit de vroegste fase, rond 250.000 jaar geleden, zijn sporen van menselijke bewoning in tijdelijke kampementen opgegraven. De vondsten bestaan uit stenen werktuigen van Homo neanderthalensis en resten van dierenbotten. Een van de meer spectaculaire vondsten is die van een vuurstenen mes, dat door wetenschappers van de Universiteit Leiden is onderzocht op microscopische gebruikssporen. Hieruit bleek dat het mes gebruikt was voor het slachten van een wolharige neushoorn, waarvan eveneens ter plekke botrestanten gevonden waren. Ook uit een latere fase, rond 80.000 jaar geleden, zijn resten van een kampement van neanderthalers gevonden.

Ook zijn in de Belvédèregroeve, zoals op andere plaatsen rond Maastricht, dorpen gevonden van de eerste boerencultuur die in Nederland voorkwam, de bandkeramiek.

Recente geschiedenis[bewerken]

Sinds eind 19e eeuw is een groot deel van de wijk Belvédère in gebruik als industrieterrein. Eén van de oudste bedrijven in het gebied was de steenfabriek "Belvédère" (1897-1982). Een ander, nog bestaand bedrijf is de fabriek van Ciba-Geigy (vroeger Ten Horn pigmentfabriek, recent overgenomen door BASF en DCC). In het gebied bevinden zich tevens een rioolwaterzuiveringsinstallatie en diverse vuilstortplaatsen.

Toekomst - Plan Belvédère[bewerken]

Volgens het masterplan voor Belvédère van de stedebouwkundige Frits Palmbout uit 1999, zou het 280 hectare grote verouderde industriegebied aan de noordwestkant van Maastricht tussen 2000 en 2025 getransformeerd worden in een modern woon- en werkgebied met up-to-date infrastructuur. Het oorspronkelijke Plan Belvédère besloeg, behalve de gelijknamige wijk, ook de wijken Boschpoort, Bosscherveld, Lanakerveld, Frontenkwartier en, binnen de singels, delen van het Statenkwartier en Boschstraatkwartier. Inmiddels zijn de ambities voor het Plan Belvédère bijgesteld in verband met de crisis op de huizen- en kantorenmarkt en de verwachte bevolkingskrimp in Zuid-Limburg. Naar het zich anno 2012 laat aanzien, zal in de nabije toekomst prioriteit gegeven worden aan herontwikkeling van het binnen de singels gelegen gedeelte van Belvédère, met name de oude industrieterreinen aan de noordkant van het centrum. Inmiddels is het eerste woningbouwproject in het deelgebied Nuts-Lindenkruis (voormalige terreinen brandweer en gemeentewerken) van start gegaan, bestaan er vergevorderde plannen voor herhuisvesting van diverse kunstopleidingen in en rond het Eiffelgebouw (op het voormalige fabrieksterrein van de Koninklijke Sphinx), en wordt de Timmerfabriek aan het Bassin (eertijds eveneens onderdeel van Sphinx) verbouwd ten behoeve van herhuisvesting van diverse kunstinstellingen (o.a. Lumière Cinema en Toneelgroep Maastricht). In het buitensingelgebied van Plan Belvédère (Bosscherveld, Frontenkwartier) zal de nadruk liggen op grote infrastructurele werken, o.a. de verlegging van de aanlanding van de Noorderbrug op de westelijke Maasoever, de ombouw van een oude spoorlijn ten behoeve van de sneltram Hasselt - Maastricht en de realisatie van een centrum voor grootschalige detailhandel.

Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]