Kanton Boom

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf Boom (kanton))

Kanton Boom is een kanton in de provincie Antwerpen en het gelijknamige arrondissement. Het is de bestuurslaag boven die van de desbetreffende gemeenten, tevens is het een gerechtelijk niveau waarbinnen één vredegerecht wordt georganiseerd dat bevoegd is voor de deelnemende gemeenten. Beide types kanton beslaan niet noodzakelijkerwijs hetzelfde territorium.

Gerechtelijk kanton Boom[bewerken | brontekst bewerken]

Het gerechtelijk kanton Boom is gelegen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen en organiseert een vredegerecht voor de gemeenten Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle. Het is gevestigd op het J. Van Cleemputplein 8 te Boom.

De vrederechter is bevoegd bij gezinsconflicten, onderhoudsgeschillen, voogdij, voorlopige bewindvoering, mede-eigendommen, appartementseigendom, burenhinder ...

Boom Supranationaal Nationaal Gerechtelijk gebied Provincie Arrondissement Kanton
Gebied Vlag van Europa Europese Unie Vlag van België België Antwerpen Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen Antwerpen Boom
Sociaal recht Hof van Justitie Hof van Cassatie Arbeidshof Arbeidsrechtbank
Handelsrecht Hof van Beroep Rechtbank van Koophandel Vredegerecht
Burgerlijk recht Rechtbank van eerste aanleg Vredegerecht / Politierechtbank
Strafrecht Hof van Beroep Assisenhof

Kieskanton Boom[bewerken | brontekst bewerken]

Het kieskanton Boom ligt in het provinciedistrict Boom, het kiesarrondissement Antwerpen en ten slotte de kieskring Antwerpen. Het beslaat de gemeenten Boom, Hemiksem, Niel, Rumst & Schelle en bestaat uit 45 stembureaus.

Structuur[bewerken | brontekst bewerken]

Boom Supranationaal Nationaal Gemeenschap Gewest Provincie Arrondissement Provinciedistrict Kanton Gemeente
Administratief Niveau Vlag van Europa Europese Unie Vlag van België België Vlag Vlaanderen Vlaanderen Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen Antwerpen Boom, Hemiksem, Niel, Rumst & Schelle
Bestuur Europese Commissie Belgische regering Vlaamse regering Deputatie Gemeentebestuur
Raad Europees Parlement Kamer van
volksvertegenwoordigers
Vlaams Parlement Provincieraad Gemeenteraad
Kiesomschrijving Nederlands Kiescollege Kieskring Antwerpen Antwerpen Boom Boom Boom, Hemiksem, Niel, Rumst & Schelle
Verkiezing Europese Federale Vlaamse Provincieraads- Gemeenteraads-

Uitslagen provincieraadsverkiezingen[bewerken | brontekst bewerken]

Zie ook: provinciedistrict Boom voor de uitslagen en zetelverdeling provincieraad

Bij de verkiezingen van 2006 werden de resultaten voor de laatste maal bekendgemaakt voor de kieskantons, vanaf 2012 werden de resultaten vrijgegeven op het niveau van de gemeenten en de provinciedistricten.

Partij of kartel 1946 1949 1950 1958 1961 1965 1968 1971 1974 1977
% Stemmen % % % % % % % % % %
CVP - - - - - 35,43 32,86 32,56 - 39,68
Lib.Partij1 / PVV2 -1 -1 -1 -1 -1 11,962 10,962 11,792 -2 9,752
BSP - - - - - 45,39 46,48 43,31 - 39,74
KPB / KP - - - - - 2,15 1,93 2,05 - 1,17
Volksunie - - - - - 5,07 7,76 10,29 - 8,51
AMADA - - - - - - - - - 1,15
Anderen* - - - - - - - - - -
Opkomst
Blanco/ongeldig 4,64 5,35 5,74 4,45

De resultaten van 1946-1961 en 1974 zijn op dit niveau niet raadpleegbaar in de verkiezingsdatabank van de Federale Overheid (www.ibzdgip.fgov.be)

(*) 1946: UDB (?%) / 1961: NB (?%) / 1974: Andere (?%)

Partij of kartel 1978 1981 1985 1987 1991 1994 2000[1] 2006[2]
% Stemmen % % % % % % % %
CVP1 / CD&V-N-VA2 39,881 32,631 -1 29,331 25,951 27,381 22,331 22,582
PVV1 / VLD2 / VLD-Vivant3 12,301 14,161 -1 11,821 13,671 11,752 16,452 12,893
BSP1 / SP2 / sp.a-spirit3 36,531 32,842 -2 36,002 29,732 26,762 23,422 22,533
AMADA1 / PVDA2 / PVDA+3 1,861 1,972 -2 1,752 1,772 1,442 0,692 1,153
Agalev1 / Groen!2 0,491 6,341 -1 8,671 -1 9,031 8,761 7,342
Vlaams Blok1 / Vlaams Belang2 1,621 1,931 -1 4,471 20,421 17,501 23,511 33,502
Volksunie1 / VU&ID2 4,941 7,361 -1 6,841 5,331 2,611 3,232 -
VIVANT - - - - - - 1,62 -
WOW - - - - - 1,31 - -
REGEBO - - - - 2,14 - - -
KP1 / KPB2 1,821 1,331 -2 0,552 - - - -
RAD 0,44 1,44 - - - - - -
Anderen * 0,12 - - 0,57 1,00 2,21 - -
Opkomst 94,05 94,11 92,59 86,03 93,75
Blanco/ongeldig 5,87 5,73 5,77 6,19 6,21 4,12 5,45

De resultaten van 1985 zijn op dit niveau niet raadpleegbaar in de verkiezingsdatabank van de Federale Overheid (www.ibzdgip.fgov.be)

(*) 1978: PVCM (0,12%) / 1985: PKS (?%) / 1987: SAP (0,57%) / 1991: BEB (0,61%), VCD-PCS (0,39%) / 1994: PATSY (0,67%), PAKLEM (0,33%), AOV (0,15%)
NWP (0,23%), PROVO (0,27%), VVP (0,20%), GELD (0,36%)

Uitslagen Vlaamse verkiezingen[bewerken | brontekst bewerken]

Zie ook: kiesarrondissement Antwerpen en Kieskring Antwerpen voor de uitslagen en zetelverdeling Vlaamse Raad / Vlaams Parlement
Partij of kartel 1995[1] 1999 2004 2009 2014
% Stemmen % % % % %
CVP1 / CD&V-N-VA2 / CD&V3 20,931 18,441 21,372 19,963 19,35
VLD1 / VLD-Vivant2 / Open Vld3 14,851 16,331 14,052 13,183 10,27
SP1 / sp.a-spirit2 / sp.a3 28,201 22,081 22,612 11,983 7,80
PVDA-AE1 / PVDA+2 0,811 0,841 0,532 1,012 2,70
Agalev1 / Groen!2 / Groen3 7,641 10,431 6,322 8,892 12,06
Vlaams Blok1 / Vlaams Belang2 19,221 22,321 33,981 16,832 5,53
N-VA - - - 21,63 40,85
LDD - - - 4,73 -
SLP - - - 1,05 -
VU1 / VU&ID2 4,511 6,512 - - -
WOW** 0,10 0,47 - - -
Vivant - 1,93 - - -
WOW** 1,25 - - - -
BANAAN 0,85 - - - -
HOERA 0,34 - - - -
Anderen(*) 1,32 0,66 1,15 0,74 1,60
Opkomst 91,24 91,55 91,60 99,19
Blanco/ongeldig 5,16 4,47 4,38 2,77

(*) 1995: VVP (0,18%), BEB (0,15%), UNIE (0,08%), NWP (0,12%), D (0,08%), AOV (0,06%), WIT (0,21%), PSP (0,16%), RVM (0,15%), BEBEL (0,13%)
1999: PNPb (0,30%), SoLiDe (0,20%), UDDU (0,16%) / 2004: MDP (040%), PvdD (0,24%), FN (0,21%), BUB (0,16%), SoLiDe (0,14%)
2009: LSP (0,20%), Belg.Alliantie (0,22%), Vrijheid (0,32%) / 2014: ROSSEM (0,16%), VCP (0,04%), ROEL (0,09%), MAMA (0,27%), Piratenpartij (0,64%), GENOEG (0,24%)

** Bij de verkiezingen van 1995 waren er twee lijsten met de afkorting WOW

Uitslagen federale verkiezingen[bewerken | brontekst bewerken]

Kamer van volksvertegenwoordigers[bewerken | brontekst bewerken]

Partij of kartel 1925[1] 1929 1932 1936 1939 1946 1949 1950 1954 1958 1961 1965
% Stemmen % % % % % % % % % % % %
UCB1 / CVP-PSC2 33,171 -1 37,981 32,311 31,381 36,222 38,062 42,432 36,252 39,962 37,522 32,782
LP-PL1 / PVV-PLP2 10,951 -1 10,771 12,241 11,341 7,971 10,721 8,061 7,591 7,711 82 12,182
BWP-POB1 / SP-PS2 / BSP-PSB3 52,511 -1 48,591 48,891 49,261 50,852 45,102 47,162 51,883 50,93 49,823 45,753
Communist1 / KPB-PCB2 0,301 -1 0,601 1,591 0,991 4,272 3,822 2,222 1,372 - 1,462 2,251
VC1 / CVV2 / Volksunie3 - - - - - - 1,481 - 2,512 1,363 2,843 5,803
De Socialist - - - - - - - - - - - 1,17
Radio Antwerp - - - - - - - - 0,26 - - -
FT1 / Frenssen2 - - - - 0,961 0,182 - - - - - -
Vlaamsche Front1 / VNB2 / VNV3 2,451 - 1,433 2,803 5,073 - - - - - - -
Rex - - - 1,41 0,59 - - - - - - -
Volkskandidaten - - - 0,23 - - - - - - - -
Realist - - - 0,38 - - - - - - - -
Anderen(*) 0,61 - 0,63 0,15 0,41 0,50 0,83 0,14 0,14 0,06 0,36 0,08
Opkomst
Blanco/ongeldig 2,76 4,50

De resultaten van 1925 zijn op dit niveau niet raadpleegbaar in de verkiezingsdatabank van de Federale Overheid (www.ibzdgip.fgov.be)

(*) 1925: Middenklasse (0,56%), Netralen (0,05%) / 1932: BNB (0,03%), NBP (0,12%), Dissident Vlaams Nationaal (0,48%) / 1936: Radical (0,15%)
1939: Liste De Keyser (0,11%), Verbist (0,03%), Afgescheurde liberalen (0,27%) / 1946: UDB (0,35%), MPB (0,02%), Resistants (0,01%), Middenstand (0,10%), BLI (0,02%)
1949: Middenstand (0,68%), Cosmocraten (0,01%), SGI (0,09%), Lumiere (0,05%)1950: Cosmocraten (0,11%), PPB (0,03%) 1954: Middenstand (0,14%)
1958: Onafhankelijken (0,06%) / 1961: RN (0,18%), Gekavemus (0,03%), Zelfstandig (0,15%) / 1965: Kaganovemus (0,04%), Afzonderlijk (0,04%)

Partij of kartel 1968[1] 1971 1974 1977 1978 1981 1985 1987 1991 1995 1999
% Stemmen % % % % % % % % % % %
CVP-PSC1 / CVP2 31,111 32,562 34,682 41,812 41,572 33,272 33,012 30,092 23,602 22,542 18,182
PVV-PLP1 / PVV2 / VLD3 11,101 11,79 12,641 10,072 13,042 15,462 12,622 13,262 13,172 13,923 18,183
BSP-PSB1 / BSP2 / SP3 46,581 43,312 38,511 37,292 34,492 31,113 35,103 34,903 26,833 27,973 21,433
Volksunie1 / VU2 / VU&ID3 8,831 10,291 9,662 8,312 4,892 7,572 6,772 7,432 4,752 4,022 6,193
AMADA1 / PVDA2 / PVDA-PTB3 / PVDA-AE4 - - - 0,991 1,781 2,052 2,532 2,033 0,793 0,764 0,724
Agalev - - - 0,14 0,36 6,05 5,95 7,15 6,22 7,64 10,54
Vlaams Blok - - - - 1,35 1,70 2,97 4,17 15,90 18,98 21,72
VIVANT - - - - - - - - - - 1,95
BANAAN - - - - - - - - - 0,97 -
Communist1/ KP2 / KPB-PCB3 / KPB4 2,061 2,052 1,543 13 1,784 1,324 0,454 0,443 - - -
RAL1 / SAP2 / SAP-POS3 / REGEBO4 - - - 0,271 0,251 0,251 0,262 0,533 0,44 - -
RAD - - - - 0,33 1,05 0,33 - - - -
Anderen(*) - - - - - - - - - - -
Opkomst
Blanco/ongeldig

(*) 1968: Soc Bew. Vl (0,14%), KAGANO (0,11%), Zonder Kleur (0,07%) / 1974: PMO (0,41%), VFP-PFU (0,31%), Kaganov (0,10%) / 1977: Kagano (0,03%), VFP (0,05%), VOP (0,03%), VB77 (0,01%) / 1978: PVCM (0,06%) / 1981: PCPA (0,17%) / 1991: BEB (0,29%), VCD-PCS (0,16%) / 1995: WOW (0,11%), NWP (0,10%), D (0,09%), AOV (0,05%), WIT (0,18%), BEB (0,05%), PSP (0,77%), RVM (0,10%), BEBEL (0,07%), AUTO (0,24%), UNIE (0,11%) / 1999: WOW (0,44%), PNPb (0,24%), SoLiDe (0,20%), NP (0,12%), VIC (0,08%)

Uitslagen Europese verkiezingen[bewerken | brontekst bewerken]

Partij of kartel 1979[1] 1984 1989 1994 1999 2004 2009[3] 2014[4]
% Stemmen % % % % % % % %
CVP1 / CD&V-N-VA2 / CD&V3 43,711 30,951 32,151 23,121 18,271 23,082 20,113 17,133
PVV1 / VLD2 / VLD-Vivant3 / Open Vld4 10,791 11,631 11,141 12,752 17,322 15,953 15,524 13,524
BSP1 / SP2 / sp.a-spirit3 / sp.a4 35,501 39,442 31,482 27,522 21,032 22,703 18,044 16,634
AMADA1 / PVDA2 / PVDA-AE3 / PVDA+4 1,711 1,292 0,782 1,522 0,763 0,634 1,164 2,954
Agalev1 / Groen!2 / Groen3 1,511 7,061 11,061 9,071 11,301 6,412 6,952 9,683
VVP1 / Vlaams Blok2 / Vlaams Belang3 0,641 2,092 9,592 17,492 20,212 30,942 23,293 9,123
N-VA - - - - - - 8,85 30,98
LDD - - - - - - 5,29 -
SLP - - - - - - 0,40 -
VU1 / VU&ID2 4,601 6,361 3,071 3,251 8,522 - - -
Vivant - - - - 2,03 - - -
RAL1 / RAL-SAP2 / REGEBO3 / RGB4 0,251 0,442 0,733 0,494 - - - -
WOW** - - - 3,86 - - - -
KPB 1,29 0,74 - - - - - -
Anderen(*) - - - 0,93 0,57 0,28 0,40 -
Opkomst 94,11 92,41 91,58 91,60 91,62 91,63 90,37
Blanco/ongeldig 7,71 8,65 6,61 7,34 4,27 3,80 3,83 3,94

* 1994: NWP (0,51%), BEB (0,42%) / 1999: PNPb (0,30%), SoLiDe (0,27%) / 2004: LSP (0,28%) / 2009: CAP (0,19%), LSP (0,21%)