Krib (rivier)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kribben aan de Elbe

Een krib (ook: hoofd, bol of kop) is een korte stenen dam in de rivierbedding, haaks op de zomerkade. Kribben werden vroeger ook toegepast bij zeedijken om de stroming uit de kust te houden. Aan de kust vindt men ook strandhoofden, die zien er ongeveer hetzelfde uit, maar hebben een principieel andere functie.

Kribben zijn om de paar 100 meter aan beide zijden van de rivier in het zomerbed aangelegd. Op die manier wordt het meanderen van de rivier voorkomen. Door het water naar het midden van de rivier te dwingen, zal de stroomsnelheid daar toenemen. Hierdoor blijft de rivier beter op diepte en hoeft er minder gebaggerd te worden. Ook de "binnenbocht" van de rivier is beschermd tegen sedimentatie. Bij de kribben ondervindt het water juist weerstand en zal het water minder snel weg stromen en de waterstand dus toeneemt. Hierdoor kunnen de schepen dieper beladen worden. Een andere functie van kribben is om ijsvorming tegen te gaan, door middel van de hogere stroomsnelheden die door het versmallen van het zomerbed worden gerealiseerd. De uiteinden van kribben worden soms door middel van strekdammen met elkaar verbonden; deze strekdammen liggen dan dus in de stroomrichting van de rivier. Het terrein achter de strekdam is veelal opgevuld met grond en in agrarisch gebruik.

Voor de navigatie van de scheepvaart worden er op de uiteindes van kribben bakens geplaatst die kribbakens worden genoemd. Je ziet dat er zand aan de randen van kribben ligt. Dat neemt de rivier mee in zijn stroming. De overgang tussen krib en oever wordt aangeduid als de kriboksel.

De Engelse en Franse benamingen — respectievelijk groyne en épi — hebben niet alleen de betekenis van "krib", maar ook die van "strandhoofd".

Het project Ruimte voor de rivier[bewerken | brontekst bewerken]

Door het uitschuren van de bodem van de rivier de Waal, en de bovenloop van de IJssel zijn de kribben hoger komen te liggen dan waar zij oorspronkelijk op zijn ontworpen. Door het verlagen van de kribben, zoals in 2015 is afgerond in het kader van het project Ruimte voor de rivier, wordt bij hoogwater de doorstroom verbeterd, zonder dat de functie van de krib (het vastleggen van de rivierbedding) wordt aangetast. Tussen Wamel en Ophemert, zijn de kribben in de binnenbocht verwijderd en vervangen door zogenaamde langsdammen.

Algemeen:Ecotoop · Landvorm · Landschap · Landschapselement · Nederlandse landschappen
Vlakvormig:Abschnittsmotte · Achterkade · Beekdal · Beemd · Begraafplaats · Bolle akker · Bos · Brink · Brinkdorp · Broek · Del · Dorp · Droogmakerij · Duin · Eiland · Eng · Enk · Es · Esdorp · Fort · Geriefbos · Gors · Griend · Haven · Heuvel · Houtkade · Inlaag · Karreveld · Kerkhof · Kolk · Kraag · Kreek · Kreekrug · Kromakker · Kwelder · Landgoed · Legakker · Lintdorp · Luchthaven · Maat · Made · Mede · Marke · Meer · Meerstal · Meetje · Meet · Moeras · Mijnsteenheuvel · Oeverwal · Pestbosje · Petgat · Pingoruïne · Plas · Poel · Polder · Raatakker · Rak · Redoute · Rivier · Rivierstrand · Rustbosje · Schans · Schol · Schor · Slik · Sluis · Stad · Stelle · Stinswier · Strand · Strandwal · Strang · Stroomrug · Struweel · Stuwmeer · Stuwwal · Terril · Terp · Uiterwaard · Veenkoepel · Veenlens · Veenkolonie · Veenpolder · Veenplas · Veenterp · Ven · Vesting · Viskenij · Visvijver · Vliedberg · Vliegveld · Vloeiveld · Vloeiweide · Waai · Wad · Weel · Weide · Weiland · Wiel · Wierde · Zee
Lijnvormig:Aarden dam · Aquaduct · Autosnelweg · Autoweg · Bandijk · Barrage · Beek · Berceau · Berm · Boezem · Brandsloot · Dam · Diep · Dijk · Doodweg · Dromerdijk · Enkwal · Fietspad · Fietsstrook · Gracht · Grubbe · Haag · Ha-ha · Heg · Holle weg · Houtkant · Hessenweg · Houtsingel · Houtwal · Jaagpad · Kaai · Kade · Kanaal · Kerkpad · Krib · Laan · Landscheiding · Landgraaf · Landweer · Lijkweg · Maar · Molengang · Muraltmuur · Opvaart · Ossengang · Pad · Reeweg · Ringdijk · Ringvaart · Rivier · Schipsloot · Schipvaart · Schurveling · Singel · Singelgracht · Slaperdijk · Sloot · Snelweg · Spoorweg · Steenberg · Strandhoofd · Strekdam · Stuwdam · Tiendweg · Trambaan · Trekpad · Trekvaart · Trottoir · Tunnel · Turfvaart · Tuunwal · Uiterdijk · Vaart · Veenkade · Veendijk · Vlechtheg · Voetpad · Wakerdijk · Wandelpad · Weg · Wetering · Wieke · Wijk · Wierdijk · Wildwal · Zeedijk · Zwetsloot
Puntvormig:Banpaal · Bermmonument · Boe · Boerderij · Boerenkuil · Boô · Borg · Brug · Buitenplaats · Burcht · Coupure · Daliegat · Dobbe · Duiker · Eendenkooi · Galg · Gemaal · Grafheuvel · Grenspaal · Hagelkruis · Havezate · Hoeve · Hollestelle · Hoogholtje · Hunebed · Inlaat · Inundatiesluis · Kasteel · Kerkgebouw · Kwakel · Molen · Mottekasteel · Overlaat · Overweg · Pijp · Pomp · Ringwalburcht · Rolpaal · Schaapvolt · Stuw · Til · Turfput · Veenput · Verlaat · Viaduct · Vijver · Voorde · Waterpomp · Waterput · Watertoren
Mediabestanden die bij dit onderwerp horen, zijn te vinden op de pagina Groyne op Wikimedia Commons.