Overleg:Vlaams Belang

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Vlaams Blok/Belang[brontekst bewerken]

Er is nooit een klacht of enig arrest bij het EHRM ingediend zodanig dat men nooit ongelijk kan hebben gekregen!

Een kritische lezer

Of dat in het artikel zou moeten weet ik niet maar het id wel een mooi citaat;

Interim-voorzitter Frank Vanhecke zei dat het Vlaams Blok met verbitterdheid wordt ontbonden. ,,Wij veranderen van naam, maar niet van streken, wij veranderen van naam, maar niet van programma. Wij veranderen van naam maar laten geen enkele medestander in de steek." De toespraken werden herhaaldelijk onderbroken door de kreten ,,Eigen volk eerst", ,,België Barst" en ,,Hou Zee". (bron de Standaard) Walter 14 nov 2004 23:42 (CET)

Een ding is zeker. Het Vlaams blok is als partij opgeheven. Juridisch is dit zo klaar als een klontje. Omdat de organisatie verder gaat onder de naam "Vlaams belang" en aangeeft dat zij niets anders willen en beogen en zeggen, is het een kwestie van tijd voordat het "Vlaams Belang" diezelfde kant op gaat. Door nadrukkelijk een scheiding te maken tussen de twee artikelen, met een ZEER heldere verwijzing in "Vlaams Belang" naar "Vlaams blok" is de relatie tussen de twee helder. Het hernoemen van Vlaams Blok naar Vlaams Belang is zeker POV en in mijn ogen een doorzichtige aanzet om op termijn het verleden van het "Vlaams Belang" te wissen. GerardM 15 nov 2004 00:04 (CET)
Oo! Ik wou zeker niet bedoelen dat het artikel Vlaams Blok terug in Vlaams Belang zou moeten opgaan. Zeer beslist niet. Het is gewoon een heel mooi citaat dat de verhouding tussen het oude en het nieuwe aangeeft en dat wou ik ergens parkeren en dat is hier geworden. --Walter 15 nov 2004 00:25 (CET)

Naar aanleiding van het opkuisen van enkele al te persoonlijke opmerkingen (11/2004):

- Willem van Orange moet niet wanhopen is geen nuttige info.
OK, het staat nergens in de partijstatuten van Vlaams Belang, maar misschien kan iemand het er toch eens over hebben met partijideoloog Gerolf Annemans. Naar de naam Willem van Oranje wordt in het algemeen enkel gerefereerd door politiekers op rust in een of ander duidend programma laat op de avond. Dat wil echter nog niet zeggen dat het niet kan meespelen op de achtergrond. Ik geef wel toe dat het misschien toch maar beter is om het inderdaad weg te laten.
- Het scanderen van .. is opnieuw een poging om een persoonlijke overtuiging zeker te plaatsen.
Ik begrijp niet waarom men in deze niet de intellectuele eerlijkheid heeft om afstandelijker artikels te plegen. Of ze helemaal niet te schrijven indien het de bedoeling is om te "duiden"

Kartel met VLOTT[brontekst bewerken]

Ik voeg een stukje toe over het kartel dat het Belang met VLOTT aangaat.

Hoe zit dat met die continuïteit?[brontekst bewerken]

Overleg over hoe in het Vlaams Belang artikel de (dis)continuïteit met het Vlaams Blok zal behandeld worden.

Ik stel voor lijstjes te maken van punten van continuïteit enerzijds en punten van discontinuïteit anderzijds. Ik onderteken elk punt met mijn naam, zodat niemand zich geremd hoeft te voelen hier commentaar aan toe te voegen.

--Francis Schonken 15 nov 2004 11:02 (CET)

Continuïteit[brontekst bewerken]

 • Juridisch - dat kan misschien verwonderen na wat GerardM daarover hierboven schreef. Noteer evenwel dat Vlaams Blok en Vlaams Belang géén juridische entiteiten zijn. De Juridische entiteiten zijn de vzw's waarop ze steunen (dat zijn er overigens meer dan de drie die voor racisme veroordeeld werden). Ik probeer dat wat op te volgen via de website van het Belgisch Staatsblad (die evenwel een haast onmóóógelijke zoekmotor heeft). Tot op heden zie ik evenwel weinig gebeuren in de Blok/Belang-vzw's, dus juridisch heb ik tot op heden weinig of niets zien veranderen (dat kan evenwel binnen dit en een paar maanden nog veranderen, publicatie in staatsblad neemt enige tijd). --Francis Schonken 15 nov 2004 11:02 (CET)
 • Kopstukken - Wie belangrijk was in het Vlaams Blok, blijft dat ook in het Vlaams Belang, met namen zoals Frank Vanhecke, Filip Dewinter, Gerolf Annemans, enz... Het ziet er overigens ook naar uit dat het Vlaams Belang eveneens een erg centraal georganiseerde partij zal blijven. --Francis Schonken 16 nov 2004 10:29 (CET)

Discontinuïteit[brontekst bewerken]

 • Naam van de partij - (ja, dat spreekt natuurlijk vanzelf --Francis Schonken 15 nov 2004 11:02 (CET))
 • Publicaties (tekst) - Het is duidelijk dat het VB rekening houdt met de racisme-veroordeling door zijn taal in de eigen publicaties (pamfletten, magazines, website, etc...) aan te passen. In een gesprek tussen Gerolf Annemans en Etienne Vermeersch dat door de VRT zaterdagavond 13/11 werd uitgezonden sloofde Annemans zich uit om te beweren dat die discontinuïteit al vroeger begonnen was (namelijk na de veroordeling door het Gentse hof van beroep in april), waarbij de naamsverandering niet meer dan de kers op de taart was. --Francis Schonken 15 nov 2004 11:02 (CET)
 • Publicaties (look & feel) - De partij kondigde ook een wijziging aan in de look & feel van de layout, logo, etc... van hun publicaties (o.a. aanpassing hoofdkleuren). Ik veronderstel dat ze deze look & feel een stuk rustiger willen maken. Aangezien ze een 1,5 miljoen Euro, deze keer mèt reclamebureau, uitgetrokken hebben voor een reclamecampagne om het "Vlaams Belang" bekend te maken, zal het wel niet zo lang duren voor het langs ramen en deuren begint binnen te komen of er hier van "discontinuïteit" sprake is of niet. In tegenstelling tot de tekst van de publicaties, is deze vernieuwing van de "look & feel" onbetwistbaar iets dat slechts doorgevoerd wordt op het moment van de naamsverandering. --Francis Schonken 15 nov 2004 12:09 (CET)
 • Nieuw kiezerspubliek - door het odium van racisme van zich af te schudden (of dat althans te proberen), wil het VB natuurlijk ook nieuwe kiezers aantrekken, namelijk dezen die tot op heden wel akkoord konden gaan met waar de partij voor stond, maar nog vielen over de racistische trekjes. --Francis Schonken 15 nov 2004 11:02 (CET)
 • Geen cordon sanitaire - Pleit ervoor om Vlaams Belang en Vlaams Blok als item apart te houden. Waarom? Ten aanzien van Vlaams Blok was er een door de andere partijvoorzitters formeel ondertekend document, genaamd “cordon sanitaire” dat er niet mee samengewerkt werd. Ten aanzien van Vlaams Belang bestaat dit document niet. Dit toont volgens mij aan dat er een fundamentele breuk is met het verleden, wat deze ook inhoudt. Johan 11/2004

Geen juridische entiteit[brontekst bewerken]

Noteer evenwel dat Vlaams Blok en Vlaams Belang géén juridische entiteiten zijn. Dat heeft wel wat uitleg nodig die ik niet terug vind in de artikelen. Eerlijk gezegd begrijp ik totaal niet hoe een niet-juridische entiteit zetels in een parlement kan hebben. Taka 16 nov 2004 11:00 (CET)

Dat heeft te maken met het begrip rechtspersoon wat, in België althans, de definitie van juridische entiteit is. Vzw's zijn bijvoorbeeld rechtspersonen, en kan je voor de rechter halen. Politieke partijen zijn dat niet: een politieke partij kan doen en laten wat ze wil, maar kan nooit rechtstreeks voor de rechter gehaald worden. Een partij kan er voor kiezen zich te organiseren in vzw-vorm (of bijvoorbeeld ook als Naamloze Vennootschap, wat ook een rechtspersoon is, maar dat lijkt minder geschikt om aan politiek werk te doen), en kan er dan al dan niet voor kiezen die rechtsperso(o)n(en) die de partij praktisch organiseren dezelfde naam te geven als de Politieke Partij. VB koos er voor de Partij en de rechtspersonen niet te laten samenvallen wat de naamgeving betreft. Dat maakt dat tot op heden de naamsverandering niet meer dan window-dressing is als men over het Juridisch aspekt spreekt. Bijvoorbeeld de rechtspersoon die het geld van de staat ontvangt waarmee de partij zijn werking kan doen, blijft tot op heden Vlaamse Concentratie, zonder enige wijziging aan statuten of bestuur wat deze vzw betreft.
Toegegeven, dit kan in de Nederlandstalige Wikipedia nog wat verder uitgewerkt worden, maar dat verhaal van de vzw's wordt toch al in het kort aangehaald in het hoofdstuk "Juridische Kwesties" van het Vlaams Blok artikel, en in het hoofdstuk "Aanleiding tot de oprichting van Vlaams Belang als politieke partij" van het Vlaams Belang artikel.
--Francis Schonken 16 nov 2004 12:01 (CET)
De situatie is anders dan ik zou verwachten. Eerlijk gezegd weet ik niet hoe de situatie in Nederland precies is. Mijn idee is dat een politieke partij in Nederland ook een rechtspersoon is. Om mee te doen aan de verkiezingen moet men zich immers registreren bij de verkiezingscommissie, en dat kost geld. Alleen rechtspersonen kunnen geld hebben. Wat is in België dan een politieke partij wel?? Het artikel Politieke partij spreekt van een vereniging, en dat is in elk geval in Nederland een rechtspersoon. Betekent dat dat het artikel Politieke partij niet juist of onvolledig is wat betreft de situatie in België?. Of betekent het dat het VB als politieke partij niet bestaat, en dat de Vlaamse Concentratie de feitelijke politieke partij is? VB is dan meer een ongeregistreerde beweging. Welke naam staat er op het stembiljet: Vlaams Blok of Vlaamse Concentratie? Taka 16 nov 2004 12:22 (CET)
Tussendoor: in Nederland mag elke geregistreerde kiezer een kandidatenlijst inleveren Kieswet art. H 1. Een naam laten registreren die als aanduiding boven de lijst wordt gezet, kan alleen een vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid Kieswet art. G 1 Johan Lont
De Belgische wetgever kent Feitelijke verenigingen, maar drukt er op dat de rechtspersoonlijkheid in dat geval blijft bij de individuele (rechts)personen die die vereniging uitmaken (elke reële persoon is bij definitie een rechtspersoon in België: de juridische aansprakelijkheid van een reële persoon kan slechts verminderen naar mate een andere rechtspersoon, bijvoorbeeld een vzw, die aansprakelijkheid, binnen de grenzen van de wet, overneemt).
Zonder in details te willen gaan over de vragen die je stelt, is het enige punt dat ik wilde maken dat er op dit moment géén wijziging is aan de juridische structuur van de partij: De Vlaams Belang partij is uit *exact dezelfde* rechtspersonen samengesteld als het vroegere Vlaams Blok: ze hebben, voor zover ik kon nagaan, geen enkel kopstuk vervangen (die elk voor zichzelf verantwoordelijk zouden zijn in het geval van een Feitelijke Vereniging van reële personen), en eveneens voor zover ik kon nagaan, hebben ze niets (zelfs geen naam) gewijzigd aan de +/- 10 vzw's die de praktische juridische werking van de partij uitmaken (en die bijvoorbeeld in het geval van de Nationalistische Omroepstichting de juridische aansprakelijkheid overnemen voor de racistische TV-uitzendingen die deze vzw maakte als propaganda voor het Vlaams Blok).
--Francis Schonken 16 nov 2004 14:10 (CET)
Dank je. Deze uitleg is verhelderend. De zaak blijft nog wel juridische vragen oproepen, maar dit is misschien niet de plek om dat uit te spitten. Taka 16 nov 2004 14:26 (CET)

Vlaams Belang VS VLD[brontekst bewerken]

Ik vraag me af waarom er een apart lemma bestaat voor Vlaams Blok en Vlaams Belang, terwijl er geen bestaat voor PVV en VLD. Nochtans kaderde de verruimingsoperatie van Guy Verhofstadt in een sfeer van vernieuwing, die een duidelijke cesuur met het verleden beoogde. Nu, de reden voor die censuur zijn wel verschillend (verruiming/spelletje spelen met legaliteit), maar dan ben ik wel voor de uitbouw van een artikel over de PVV (en niet alleen een redirect) als je toch de 2 wil behouden.

Oh, en als het kan verhelderen: Vlaams Blok is niet verboden, maar door de veroordeling van racisme van de VZW's kan de werking van de partij zo serieus belemmerd worden (medewerking verlenen is immers strafbaar) dat men maar het boeltje meteen toesmeet... Domie 16 nov 2004 16:55 (CET)

Er wel een verschil zover ik weet. Al die andere partijen zijn van naam verandert. Het Vlaams Blok heeft zichzelf opgeheven. Het Vlaams Belang is een nieuwe partij. Dit is wel enkel formeel zo maar het is wel zo. En zelfs als dat niet zo was dan zou men nu nog steeds een artikel kunnen schrijven over de PVV of welke partij een bepaalde periode in haar bestaan. Tot nu heeft gewoon nog niemand dat gedaan, dat is alles. --Walter 16 nov 2004 22:54 (CET)
Inderdaad, maar de PVV hief zichzelf ook op. In feite ook maar formeel, maar het gebeurde wel. De parallel is dus wel correct. Met CD&V en SP.A ligt het meer zoals je zegt, maar ik herinner me nog duidelijk uit krantenknipsels en boeken hoe de PVV opgedoekt werd. Ik meen er o.a. iets van gelezen te hebben in Kompas op Vele Golven van Boudewijn Bouckaert, als je wil plaats ik morgen een referentie. De parallel is dus compleet (tenzij dat het bij het Blok om een ander, iets minder glorieus motief ging ;-) ) Domie 17 nov 2004 17:53 (CET)


Mag ik jullie erop wijzen dat de fractievoorzitter van het VB in het Vlaams Parlement tijdens de discussie over het al dan niet intrekken van de partijfinanciering, benadrukte dat het Vlaams Belang géén nieuwe partij is. --Jeverlin 15 jan 2005 23:33 (CET)

De financiële transfers van Vlaanderen naar Wallonië[brontekst bewerken]

Het gaat om een sterthema in de Vlaams Belang propaganda. Wegens de hallucinante cijfers is het de moeite waard er enige aandacht aan te besteden. De bedragen zijn relatief gesproken beduidend belangrijker dan de financiële stromen tussen voormalig Oost- en West-Duitsland. Zij wegen zwaar op de loonkost en zijn dodelijk voor de Vlaamse economie, de basis van alle welvaart in België.

Johan 12/2004

Uit de Vlaamse krant “de Standaard”:

Geldstroom naar Wallonië op recordhoogte Zelfs op lange termijn blijven transfers aanzwellen

(pdb, wwi) 21/10/2004

De studie is destijds besteld door de toenmalige Vlaamse minister-president Patrick Dewael (VLD). Diens opvolger Bart Somers kreeg ze op 9 juli, een maand na de verkiezingen. Pas nu komen de resultaten naar boven omdat Bart De Wever (NV-A) de kwestie volgende week aankaart in het Vlaams Parlement.

De zogenaamde financiële transfers betekenen dat een gewest meer bijdraagt tot de belastingen en sociale zekerheid, dan dat het er profijt uit haalt. Sinds de jaren zestig bestaat er een voortdurende transfer van Vlaanderen naar Wallonië en sinds de jaren negentig ook naar Brussel.

De geldstromen vinden plaats in de federale overheidsbegroting (in 2003 1,52 miljard), de financiering van de gemeenschappen en gewesten (1,32 miljard) en de sociale zekerheid (3,74 miljard), alles samen goed voor 6,6 miljard. Dat is meer dan de KBC-studiedienst, die voor 2002 was uitgekomen op een bedrag van 5,4 miljard euro. Bovendien zal de geldstroom volgens de Vlaamse administratie blijven aanzwellen - in 2020 zelfs tot 8,78 miljard - tenzij in Brussel en Wallonië de tewerkstellingsgraad plots spectaculair zou toenemen.

In de cijfers zijn de overheidsschuld en interestlasten niet meegerekend. ,,Ik heb die berekening wel gemaakt en kom zo tot een extra transfer van 4,7 miljard, wat de totale geldstroom naar de Franstaligen op 11,3 miljard euro brengt, zegt De Wever. ,,Dat is bijna 2.000 euro per Vlaming per jaar.

Relevant artikel http://www.trends.be/CMArticles/ShowRelatedArticle.asp?articleID=36712&sectionID=1233

„Ondemocratisch“[brontekst bewerken]

Ik heb zo-even een wijziginkje doorgevoerd in de paragraaf ondemocratisch, waarin stond dat dit argument door linksen en extreem-linksen werd gebruikt. Ik herinnerde mij namelijk een hilarisch debat, zo'n twee of drie jaar geleden, in het Vlaams Parlement, waarbij Patrick Dewael Filip Dewinter voor fascist uitschold. Nu ben ik echter niet meer zo zeker of Dewael, zoals ik in mijn wijziging argumenteer, het VB toentertijd ook ondemocratisch heeft genoemd; het ligt zeker niet in het rijk van het onmogelijke, maar of hij letterlijk dat woord gebruikte, weet ik niet meer. Ik wil geen foutieve informatie verspreiden; als iemand zich herinnert of Dewael i.v.m. het Blok ooit „ondemocratisch“ heeft gezegd, gelieve mij hiervan te vergewissen. Ik weet nog dat hij in dat debat zei dat hij aan fascisme dacht „wanneer ik uw lichaamstaal aanschouw“. Zelden zo hard gelachen.

Lord P 6 mei 2005 22:00 (CEST)

Argumenten[brontekst bewerken]

Waar zijn de argumenten vóór het Vlaams Belang? Erg onevenwichtig artikel zo. Känsterle 15 mei 2005 22:21 (CEST)

Zijn er dan argumenten vóór het Vlaamse Belang? Wiki213ip 2 jul 2005 12:27 (CEST)

Waarschijnlijk wel, anders wordt je niet de grootste partij van Vlaanderen. [Gray] 17 jul 2005 2:59

In een objectief artikel zouden geen pro- of contra-argumenten mogen zitten. Quilzo 5 apr 2007 19:51 (CEST)

Toch zijn zo'n argumenten aanwezig terwijl andere politieke partijen in die vorm een voorkeursbehandeling krijgen. Het artikel van kritiek op het vlaams belang zou volgens mij moeten worden verschoven naar de subafdeling. t;

Stijl[brontekst bewerken]

In het artikel komen zinnen voor als "zij worden verfoeid" en "zij zijn niet echt fan van homoseksuelen". Wel, dit is niet echt encyclopedisch taalgebruik. Een neutrale en beschaafde weergave van de huidige toestand (mid 2005) zou als volgt kunnen luiden:

"De standpunten van het Vlaams Belang vinden weerklank bij een groot deel van de Vlaamse bevolking, maar wekken erg negatieve reacties op bij in het bijzonder andere politieke partijen en pers. Met name de standpunten over raciale of seksuele minderheden, lokken de controverse uit."

Zelf verfoei ik het Vlaams Belang. Maar ik verkies een neutrale teneur op deze pagina.

JohanVDP

Prachtige, gebalanceerde herformulering. Ik sta erachter. We moeten er inderdaad op toezien dat dit artikel geen partij kiest. Ik stel voor dat we punt drie verwijderen: het verschil tussen Vlaams Blok en Vlaams Belang is überhaupt niet aan de orde (een nogal subjectieve vraag), en zeker niet een verwijzing naar de overlegpagina - op deze pagina drukken we onze eigen mening uit, en dat is niet de bedoeling van een encyclopedie. In het algemeen moeten verwijzingen naar overlegpagina's volgens mij achterwege gelaten worden. Wat de argumenten vóór VB betreft (zie punt hierboven): in de media kom je die niet tegen. Als iemand een argument pro Vlaams Belang vindt, gelieve het toe te voegen. We moeten duidelijk maken dat, ongeacht de standpunten van het VB zelf, er een impliciet akkoord is tussen de Vlaamse media om het Vlaams Belang zoveel mogelijk te negeren. Officieel, met andere woorden, heeft het VB enkel negatieve ideeën.

Ik kan hier evenwel evenmin goed over oordelen. Ik ben erg cynisch in die dingen. (Eigenlijk in alle dingen, maar goed.) Lord P 24 mei 2005 21:15 (CEST)

Neutraliteit artikel[brontekst bewerken]

Is er nu nog iemand die de neutraliteit van dit artikel in vraag stelt? Dit gezien volgens mij dit artikel ongeveer identiek is aan het artikel aangaande het Vlaams Blok, en daar de neutraliteit niet in vraag gesteld wordt. Als er geen reactie komt, zal ik het sjabloon verwijderen. Lander 19 juni 2005 22:15 (CEST)


Neutraal kan ik het artikel over het Vlaams Belang bezwaarlijk noemen, net als alle andere publicaties, handelend over Het Vlaams Belang. het plaatsen van links naar bijvoorbeeld "blokwatch" getuigt mijns inziens niet van enige onpartijdigheid van betreffende auteur. Aan sommige schrijfwijzen meen ik eveneens op te merken dat er met enig vooroordeel aan dit "artikel" gewerkt wordt.


vetgedrukte tekstmag ik aan iemand vragen wat het nut is van een link te plaatsen naar blokwatch?vetgedrukte teksthet getuigt van heel weinig professionalisme en onpartijdigheid, vooral als deze link als eerste steeds herplaatst wordt. Plus dat ik een "verwittiging" krijg dat mijn ip-adres zal geblocked worden, laat mij toch niet lachen, ik zet m'n router af voor een paar uur en heb daarna een nieuw adres. het enige wat zal gebeuren is dat u een nietsvermoedende "onschuldige" internaut blocked. Wie beslist er trouwens dat die link daar moet staan?

Als u gemotiveerd en wel iets weghaalt in een artikel (noemt u de reden dan alstublieft in de samenvatting onderaan het bewerkvenster) zal niemand bezwaar hebben verwacht ik (behalve degenen die het hebben neergezet). Als u bedenkt hoeveel vandalisme er per dag op wikipedia gebeurt, heeft u wellicht begrip voor de standaard melding voor een blokkade van een IP adres. Als het in dit geval onterecht is, namens de wikipedianen onze excuses. Elly 23 jun 2005 15:12 (CEST)

bij deze dan ook mijn excuses voor het weghalen van een link zonder beschrijving van mijn beweegredenen. Ik heb niet nagelaten het volledige artikel een keer te lezen, en kom weer tot één en dezelfde conclusie, namelijk dat minimum 75% van het artikel nogal "partijdig" overkomt. Als ik vergelijk met bijvoorbeeld het artikel VLD, zie ik dat in dat artikel braafjes de namen worden weergegeven van de "kopstukken", compleet met een beknopte biografie. Op Vlaams Belang: niets, het eerste woord wat mij in het oog valt, is racistisch, gevolgd door fascistisch, met menige link naar blokwatch. U mag mijn voorkeur weten, ja, ik ben voor het Vlaams Belang, doch wil niet als racist en nog veel minder als fascist bestempeld worden. Een encyclopedie is een mooi iets, doch hij moet geschreven worden door mensen die 200% onpartijdig zijn, en laat dit nu net een onderwerp zijn waar je niet onpartijdig over KAN schrijven. Net als bij alle andere publicaties over het Vlaams Belang moet ik ook hier weer vaststellen dat we nog een hele lange weg te gaan hebben op gebied van "totale onpartijdigheid" en "democratie". het zou mij enorm plezier doen moest dit artikel as is, gewoon verdwijnen en volledig herschreven worden, met een correcte, droge opsommingen van feiten, niet van veronderstellingen en halve waarheden en hele leugens. Met dank

Mensen die niet akkoord gaan met de ideologiën, gaan geen (volgens u) neutrale artikels schrijven. U kunt het beste zelf het artikel aanpassen, maar weet dan, als uw toevoegingen "te extreem" zijn, u werk teruggedraaid zal worden.

Hangt er van af wie wat "extreem" zal vinden. Een kurkdroge opsomming van feiten of plaatsen van links naar sites van het onderwerp, zou dat te extreem zijn? Voor u misschien niet, voor mij zeker niet, voor anderen hoogstwaarschijnlijk wel. "extreem" is een veel te rekbaar begrip geworden de laatste jaren en wordt ingeroepen te pas en te onpas. Doch ik zal proberen op een correcte manier, zonder bevooroordeeld over te komen, het artikel te zijner tijd aan te passen. Niemand kan mij echter weerhouden het nog steeds misplaatst te vinden van sommige links op deze pagina aan te treffen. Wie beslist er trouwens van deze weg te halen?

Persoonlijk vind ik dat wikipedia zo weinig mogelijk externe links moet geven, en dat de artikelen in zichzelf leesbaar moeten zijn. In elk geval heb ik de 2 links omgewisseld van plaats, dat is toch logischer. Gaat u vooral uw gang met een "kurkdroge opsomming van feiten", dat past zeker in een encyclopedie. Veel links naar andere websites zijn op wikipedia niet wenselijk, daar is iedereen het hier wel overeens. Als u werkelijk motivaties hebt om iets weg te halen doet u dat gewoon. Er is geen formele beslissingstructuur in wikipedia. We controleren elkaar. Vreemd genoeg als dat lijkt, het werkt vaak wel heel goed. Elly 23 jun 2005 15:38 (CEST)
als u hele leugens in het arkikel terugvindt, laat dit dan weten.. Lander 24 jun 2005 13:12
We zijn ondertussen een goede week verder en ik heb geen weet van enige poging om vermeende leugens weg te halen.. Die link naar Blokwatch is overigens juist een manier om alle aspecten van het Vlaams Belang te tonen. Wederom eigenlijk zin om na een week het 'betwiste neutraliteit'-sjabloon weg te halen. Lander 2 jul 2005, 13:36 (CEST)

Ik heb een klein vraagje : Is het goed als ik de site van Jurgen Verstrepen ( Volksvertegenwoordiger bij het VB ) hier toevoeg ? Ik weet , het moet neutraal blijven , maar de site is mijns inziens toch nog redelijk neutraal ( je kan er zelf posten enzo ) . Ik zal het nu toevoegen . Als het niet goed is mag je het verwijderen , maar laat aub dan een reden weten . Danku

Als je zegt dat het vlaams belang een extreme partij is dan moet je zeggen dat blokwatch ook extreme vormen aanneemt, en gestuwd wordt door andere politieke kleuren. En als je het vlaams belang verfoeit, waarom dan zoveel moeite steken in dit artikel.

Sympathie[brontekst bewerken]

Iemand probeert hier Hilbrand's hachje te redden met deze passage: Na een ontmoeting met Filip Dewinter in het voormalige huis van Pim Fortuyn op 21 juni 2005 treedt Hilbrand Nawijn uit de Tweede Kamer fractie van de LPF en gaat tijdelijk verder als Groep Nawijn. Hij trad niet uit eigen intiatief uit de kamer. Het was namelijk zo dat hij eruit geschopt werd. De lijst Pim Fortuyn is namelijk niet racistisch/fascistisch en ondemocratisch. Het is enkel een liberaal-conservatieve partij en wil dat ook zo houden. Mensen als Nawijn maken de Lijst Pim Fortuyn en het Nederlandse volk te schande. Wiki213ip 2 jul 2005 12:25 (CEST)

Als je het met een nette bewoording beter kunt formuleren: ga je gang, toch?__Johjak 2 jul 2005 13:18 (CEST)
Heb het al voor je gedaan Lander 2 jul 2005 13.32 (CEST)
"Wiki213ip", ieder zijn mening, maar zo ongefundeerd als die van jou is écht niet goed, want véél te subjectief, hoor."De Verschrikkelijke" 6 jul 2005 22:15 (CEST)

Neutraliteit[brontekst bewerken]

Dit artikel is allesbehalve neutraal te noemen. Voor de gelegenheid wordt de betekenis van racisme verruimt naar iets dat aan het Vlaams Belang te koppelen is. Zorgen hebben over een Islamiserend Europa is een wijdverbreid (en in mijn ogen terecht -maar dat zet ik ook niet in het artikel!-) idee. Zorgen over de Islam in combinatie met democratie is ook een zeer terechte zorg. De feiten spreken zo, dat Islamitische landen niet democratisch zijn, of slechts in schijn.

Dat er ECHT racisme aan het Blok en aanverwante organisaties kleeft, wil ik geloven en daarover berichten is niets mis mee, lijkt me. Maar zorg over Islamisering van Europa/Vlaanderen als racisme bestempelen is echt te zot voor woorden. Dat is retoriek van politici die met de handen in het haar zitten. Maar verre van objectieve encyclopedische schrijfstijl.

Torero 2 jul 2005 22:05

Inderdaad: de objectiviteit is hier overduidelijk ver, maar dan ook ver, te zoeken."De Verschrikkelijke" 6 jul 2005 22:12 (CEST)

Dank je voor de bijval, zie ook: Wikipedia:Overleg_gewenst Torero 6 jul 2005 22:27 (CEST)

Graag gedaan, en ik zal eens kijken."De Verschrikkelijke" 6 jul 2005 23:01 (CEST)

Iets anders is dat het Vlaams Belang er geen enkele blijk van geeft goedwillende liberale moslims te geloven laat staan een kans te geven laat staan te helpen in hun strijd de Islam in westerse zin te hervormen. Die zorg om islamisering is nog tot daar aan toe maar alle moslims als eender beschouwen noem ik geen neutraal standpunt van die partij dus zeggen dat er geen sprake is van racisme ... Maar laten we dat maar aan de rechter in België overlaten! Sally Mens 7 sep 2005 17:26 (CEST)

Discussie[brontekst bewerken]

Lander en Torero, willen jullie aub jullie discussies op de overleg pagina's voeren en niet verbergen in de tekst van het artikel? Dank. _Johjak 7 jul 2005 10:54 (CEST)

overleg vóór weghalen...[brontekst bewerken]

Tfa1964, als je iets weghaalt, misschien kun je alstublieft eerst overleggen op deze pagina om te peilen of anderen het er mee eens zijn, dat, wat je weghaalt de problemen oplost. Lijkt me een correctere benadering._Johjak 8 jul 2005 22:10 (CEST):

Hallo Johjak. Zo werkt Wikipedia niet bij mijn weten. Je hoeft echt niet eerst op de overlegpagina aan te kondigen dat je een stuk tekst wil verwijderen en er een opiniepeiling over te houden. Voel je vrij en ga je gang.
Ik heb enkel bij alle Vlaamse politieke partijen het ledenaantal toegevoegd en merkte tegelijkertijd dat dit artikel behoorlijk POV was in de eerste zin van het lemma. Zou je dat ledenaantal willen terugplaatsen ? - mvg Tom 8 jul 2005 22:22 (CEST)
Ik heb het ledental teruggezet. Sorry voor het verwijderen ervan. Over de vermeende POV in de eerste regel: de meningen hierover zijn verdeeld, volgens mij. Misschien kun je aangeven waarom ze níet waar zijn? Je hebt gelijk dat iedereen details kan wijzigen, maar in zo'n geval als dit krijg je toch dat iemand het terugzet. Daarom leek het me beter dat dat eerst ter sprake werd gebracht. _Johjak 8 jul 2005 23:03 (CEST)

Herschreven, 23 juli 2005[brontekst bewerken]

Ik heb het artikel vandaag herschreven. Veel tekst is noodgedwongen verloren gegaan, maar dat was veelal een kopie uit het artikel Vlaams Blok. De associatie tussen die twee partijen kan elke lezer zelf leggen, de rechter heeft het Vlaams Blok veroordeeld, en het Vlaams Belang heeft zijn programma aangepast.

Een link naar Blokwatch heb ik laten staan, als er bevriende organisaties bij mogen, dan toch zeker ook tegenstanders. Het bestaan van Blokwatch is nu eenmaal een feit dat direct verband houdt met Vlaams Belang. De lezer kan zelf op de site gaan kijken voor kritiek op de partij.

Ik hoop dat het nu rustig blijft. Het lijkt mij het beste om elke nieuwe verandering (taalfouten uitgezonderd) hier te verantwoorden, in verband met de gevoeligheid van het onderwerp. Als er veel aan gerommeld wordt, zal ik de pagina beveiligen.

Galwaygirl 23 jul 2005 16:44 (CEST)

Proficiat :) Lander 23 jul 2005 17:03 (CEST)
Goed, maar kritiek is niet altijd negatief. "De Verschrikkelijke" 23 jul 2005 17:06 (CEST)

Overleg voor wijziging[brontekst bewerken]

In een recent (1 mei 2005) document (download), getiteld "Werk in Eigen Stad", van de hand van Philip Dewinter, staat op pagina 4 letterlijk te lezen: "Het ‘werk voor eigen volk eerst’-principe moet in Antwerpen meer dan ooit de leidraad vormen van het stedelijk werkgelegenheidsbeleid."

Graag had ik dit als bemerking gezet bij het deel over niet langer aanhangen van het eigen volk eerst-principe. Mvg, Lander 23 jul 2005 17:18 (CEST)

Bij deze zet ik het er dus tussen.. Lander 31 jul 2005 17:19 (CEST)

Overleg voor wijziging[brontekst bewerken]

uitspraak van Jurgen Verstrepen d.d. 08.06.2004: "We leven al jaren in een multiculturele maatschappij! Antwerpen is 1 van die steden met de meeste multiculturele invloeden. Een Antwerpenaar is zelfs de meest open minded mens die we hier kennen...anders had je nooit een zo grote groeiende economie, haven en nieuwe trendsettende stad gehad. Al de rest is gezeik. Mensen en groepen die zich niet willen aanpassen aan onze huidige multiculturele Vlaamse samenleving.. hebben volgens mij andere plannen. Het ondergraven van onze samenleving om zelf minder tolerante structuren in te voeren." (bron: jurgenverstrepen.skynetblogs.be)

Iemand iets tegen het plaatsen van deze uitspraak bij het gedeelte waar het in de partij brengen van Jurgen Verstrepen te vinden is? Lander 3 aug 2005 17:33 (CEST)

Wel, Lander, ten eerste moet een partij die veroordeeld wordt toch altijd van naam veranderen, want ze is dan eigenlijk strafbaar geworden onder die naam, en ten tweede bedoelde Jurgen Verstrepen daar natuurlijk niet zijn eigen partij mee, doch wél de Islam en haar aanhangers, hoor. "De Verschrikkelijke" 5 aug 2005 17:11 (CEST)
Ah, zijn eigen partij wil zich wél aanpassen aan onze huidige multiculturele Vlaamse samenleving? Wat die veroordeling betreft, zal ik je binnenkort antwoorden, nu even geen tijd. Lander 5 aug 2005 17:15 (CEST)
Natuurlijk wel niet als ze funest is voor Vlaanderen, want ze ondermijnt onze moeizaam opgebouwde Westerse beschaving én samenleving, hé, Lander. "De Verschrikkelijke" 5 aug 2005 17:31 (CEST)
Die juist opgebouwd is door alle multiculturele invloeden. En blijkbaar niet funest is voor Vlaanderen, want quote: we leven al jaren in een multiculturele maatschappij, en quote: anders [..] nooit een zo grote groeiende economie [..] en stad gehad.

regards, Lander 6 aug 2005 13:21 (CEST)

Mag ik u er dan even op wijzen dat Vlaanderen ook een geheel eigen cultuur heeft, die absoluut koste wat het kost behouden moet blijven, waarmee ik zeker en vast niet bedoel dat dit ten koste van andere culturen moet gaan, doch wel met respect daarvoor, wat ook wederzijds moet zijn, dus als men hier komt wonen (en omgekeerd ook) terwijl men afkomstig is uit een andere cultuur (wat meestal samenhangt met godsdienst), dan moet men zich aanpassen. "De Verschrikkelijke" 6 aug 2005 14:32 (CEST)
Om dus terug te keren op de oorspronkelijke uitspraak, niemand lijkt dus een probleem te hebben met het invoegen ervan. Lander 6 aug 2005 19:56 (CEST)
Als het van zijn blog komt, dan is het in zijn naam en zie ik niet in waarom het op de pagina over het Vlaams Belang moet staan. Quilzo 5 apr 2007 20:04 (CEST)

naamsverandering: verplicht/niet verplicht[brontekst bewerken]

De naamsverandering was niet verplicht, de partij besloot er zelf toe. De veroordeling voor racisme verplichtte de partij niet tot het veranderen van haar naam. Net zomin als bijv. de voor negationisme veroordeelde Siegfried Verbeke zijn naam dient te wijzigen door die veroordeling. Zie reactie Eva Brems (verbonden aan het centrum voor mensenrechten van de Universiteit Gent) op vraag van de VRT-radio:

10) Moet het Vlaams Blok strikt juridisch een andere naam aannemen?

Een nieuwe naam is niet nodig, maar tegelijkertijd ook niet voldoende. Het mag geen schijnmanoeuvre zijn. Men moet werkelijk gaan kijken naar de boodschap. Het Blok zal bijvoorbeeld afstand moeten nemen van zijn migrantenstandpunt "aanpassen of oprotten".

Link naar interview; De juridische gevolgen van het VB-arrest in 10 vragen

Lander 6 aug 2005 19:56 (CEST)

Hoi Lander ik zie dat jij hier erg actief bent. Ben jij verantwoordelijk voor de Blokwatch link. Die zijn namelijk verre van objectief. Ik laat de link staan maar zet er wel een melding bij. Groetjes namens Geograaf op 25 aug 2005 21:45 (CEST)
Aloha Geograaf, bij de blokwatch-link staat reeds duidelijk de vermelding 'critici'. Welke mogelijke andere melding dient er bij? De website van de partij zelf kan dan ook een extra melding vereisen, aangezien deze bezwaarlijk objectief kan genoemd worden.
Regards, Lander 25 aug 2005 21:57 (CEST)
Ahoi Lander, Ik heb ze als tegenstanders bestempeld. Kijk ik blijf objectief en vindt dat ze het Vlaams Belang op sommige punten gewoon zwartmaken. Critici zoals jij zegt geeft naar Nederlandse maatstafen een te objectieve indruk. Groetjes namens Geograaf op 25 aug 2005 22:00 (CEST)
DeWinter zij eens: "Wie een hoofddoek draagt, tekent hiermee zijn terugkeercontract". Kijk ik ben objectief en maak hieruit het volgende op. Kennelijk is meneer de Winter een persoon die streeft naar een sterke scheiding tussen kerk en staat. Iemand die dus een kruisje draagt krijgt dezelfde behandeling. Geograaf 25 aug 2005 22:04 (CEST)
Què? Je bent de eerste gebruiker - op Bart na - die de term 'critici' niet objectief genoeg beschouwt. En wat heeft die uitspraak van De Winter hier mee te maken? En wat je uitleg van die uitspraak betreft, De Winter zei niet iets in de trant van 'al wie uiterlijke religieuze symbolen draagt', hij zei 'hoofddoek'. Je uitleg is een subjectieve interpretatie.
Regards, Lander 25 aug 2005 22:08 (CEST)

Onderdeel Critici[brontekst bewerken]

Zie hun website! Info over VB & extreem-rechts in België. Lander 25 aug 2005 22:12 (CEST)

Ja en is het Vlaams Belang niet extreem rechts dan? Ze verwijzen hier naar hetzelfde één en dezelfde partij. Geograaf 25 aug 2005 22:15 (CEST)
Extreem-rechts in België beperkt zich niet enkel tot het VB. Daarom VB & andere extreem-rechtse organisaties.Lander 25 aug 2005 22:25 (CEST)

Heeft Heel-Nederland steun in het Vlaams Belang?[brontekst bewerken]

Op de pagina Heel-Nederland (staatkunde) heb ik geschrapt dat er in het Vlaams Belang aanhang voor te vinden is en dat heb ik gemotiveerd op Overleg:Heel-Nederland (staatkunde). Kijk, een Voorpost-kaderlid kan tegelijk kaderlid bij het VB zijn maar uit wiens naam uit hij het standpunt dat er een Heel-Nederland moet komen? Heeft iemand ergens een uitspraak namens het VB over Heel-Nederland (niet over Groot-Nederland, daarover is het VB uitgesproken positief) dan wil ik die graag weten opdat Wikipedia juiste informatie biedt. Sally Mens 7 sep 2005 17:33 (CEST)

Basisbeginselen van het Vlaams Blok (1977) bevatten deze passage:
In een eenwordend Europa is de enig mogelijke aanvaardbare federalistische vorm een federalisme binnen het kader van de Lage Landen bij de zee.
Twintig miljoen Noordnederlanders en Vlamingen moeten in het komende Europa hun eenheid als taal, cultuur, volk opnieuw beleven om hun eigen zelfstandige plaats in Europa in te nemen en zo hun eigenheid te handhaven.
Dit wordt nog eens verduidelijkt verderop in de tekst:
3. Op langere termijn eisen wij, vanuit de Vlaamse onafhankelijkheid, een politiek van federale toenadering der Nederlanden.
link: Grondbeginselen van het Vlaams Blok
Nu, wat zeggen de nieuwe grondbeginselen (d.d. 6 november 2004)?
2. Nederlands en Nederland
De taal is een wezenskenmerk van de culturele identiteit en van het volk. De partij wil respect voor het Nederlands afdwingen. Zij doet dit waar nodig en waar mogelijk ook aan de taalgrens en in de internationale instellingen. De partij zal steeds de bijzondere politieke aandacht van Vlaanderen bevorderen voor een zo nauw mogelijke band met Nederland en Zuid-Vlaanderen.
Heel-Nederlandse steun was zeker aanwezig en kan men niettegenstaande de vaagheid van de nieuwe grondbeginselen, nu ook nog terugvinden.
Regards, Lander 7 sep 2005 18:48 (CEST)

Aha, begripsverwarring! Het bovenstaande had ik ook al gelezen. Er is echter een Groot- en een Heel-Nederlandse gedachtengang. De verschillen: 'Heel-Nederland' gaat over de Lage Landen inclusief Wallonië en Luxemburg en volgens sommigen ook met Zuid-Afrika, Oost-Friesland en Zuid-Vlaanderen erbij; al dan niet dwingt men de Franstaligen tot het spreken van het Nederlands. 'Groot-Nederland' gaat over de eenmaking van de van oorsprong Nederlandstalige gebieden (incl. Friesland en Limburg) dus met de taalgrens een kilometertje of 50 zuidwaarts en Zuid-Vlaanderen erbij. Het lijkt mij dat het Vlaams Belang het Groot-Nederlandisme aanhangt en Voorpost, een organisatie waar het VB banden mee heeft, het Heel-Nederlandisme. Gaarne daarop commentaar! Sally Mens 7 sep 2005 22:17 (CEST)

Nu ben ik zelf de kluts aan het kwijtraken. Anyways;
Voorpost zelf noemt zich op haar website 'Heel-Nederlands'. Als ze die term echter verduidelijkt, is daar geenszins iets te vinden over Wallonië en Luxemburg, enkel Nederland, Vlaanderen (+ Frans-Vlaanderen) & Zuid-Afrika.
Het VB heeft mijns inziens echter dezelfde gedachtengang en opteert eerder voor die specifieke definitie van 'Heel-Nederland' dan voor 'Groot-Nederland'. In de allereerste beginselen stond de steun aan het Zuid-Afrikaanse Apartheidsregime nog vermeld.
Regards, Lander 7 sep 2005 23:30 (CEST)

Ik zie op de Voorpost webstek (http://www.voorpost.org/) dat het dan gaat om het terug schuiven van de taalgrens - lijkt me wel leuk trouwens! Zij gebruiken de term 'Heel-Nederland' inderdaad ook zie ik, bij het artikel over het voetbaltoernooi in Sassenheim, bij Tim Mudde dus. Maar ze bedoelen er wat algemeen 'Groot-Nederland' genoemd wordt. Daar ligt dus de reden tot de spraakverwarring ... In het VB is er dus GEEN steun voor Heel-Nederland, zoals ik al dacht. Zie ook: Overleg:Heel-Nederland (staatkunde). Over uw Zuidafrikaanse gedachtensprong: ook Pieter Geyl, zeg maar de grote ideoloog avant la lettre van de Groot-Nederlandse gedachte, vond de Afrikaners een loot aan de Nederlandse stam. Het maakt nogmaals VB en Voorpost tot 'Groot-Nederlands gezinde' organisaties. Sally Mens 7 sep 2005 23:39 (CEST)

Ik denk dat het geheel een ideologische grondslag heeft. Het is heel duidelijk dat het VB en Voorpost nooit hebben willen aanvaarden dat Wallonië en Luxemburg ooit bij Nederland hoorden (al was het maar ca. 50 jaar in de 16e eeuw en 15 jaar in de 19e); in feite vindt men de Franstaligen verraders aan Frankrijk. Dan is Heel-Nederland inderdaad niet groter dan wat anderen Groot-Nederland noemen want dat is in hun ogen al geheeld (hihi) genoeg! (Het begint op een 'tongue twister' te lijken!) Net als Rex Groot-Waals was (= Belgicistisch) en het FDF nu Heel-Waals of zoiets ... (wat zullen ze kwaad om mij zijn nu, aan de andere kant van de taalgrens). Sally Mens 7 sep 2005 23:47 (CEST)

Maar kijk, als je ze nu -terwijl ze zelf Heel-Nederlands zeggen- Groot-Nederlands noemt, dan klopt er nog altijd iets niet; nl. het willen bijvoegen van Frans-Vlaanderen & Zuid-Afrika (als je met "Zuid-Vlaanderen" "Frans-Vlaanderen" bedoelt, blijft er dus nog altijd dat Zuid-Afrika over. Lijkt me beter om bij het artikel "Heel-Nederlands" te verduidelijken dat er zijn die onder die term verstaan: Nederland/Vlaanderen/Frans-Vlaanderen/Zuid-Afrika (dus zonder Wallonië en Luxemburg) naast diegene die onder die term de hele zwik verstaan. Niet?
Lander 8 sep 2005 07:57 (CEST)

Goed idee! Dan kan ik - wetenschappelijk verantwoord - de terminologie in het VB en Voorpost VERKEERD noemen. Zelden zo'n genoegen geproefd! Sally Mens 8 sep 2005 20:57 (CEST)

Vlaams Belang niet een nieuwe partij wel een voortzetting van de oude onder nieuwe naam[brontekst bewerken]

Lees bijvoorbeeld :

http://www.nieuwsblad.be/Nieuws/Detail.aspx?ArticleID=G93AF5FI

of

http://www.standaard.be/Nieuws/Binnenland/index.asp?articleID=GRUAE3A5

De partij was dus niet ontbonden, enkel kunnen de VZW's die de naam Vlaams Blok in beheer hadden niet meer gebruikt worden omdat deze veroordeeld waren. Het dillema was echter dat als men die toch ontbond en dus een volledig nieuwe partij oprichtte ook de financieering wegviel tot de volgende verkiezingen. Na een dag "ontbonden te zijn" besefte men dit is is de ontbinding nooit in de praktijk doorgegaan. De website werd snel aangepast

bron : http://ovl.indymedia.org/news/2004/11/3746.php

en van ontbinden was geen sprake meer, het werd bestempeld als "een vergissing". Sindsdien is al oneindig keer gezegd dat het vlaams belang niet verschillend is van het vlaams blok door de hele partijtop. Van een opvolger is dus geen sprake louter een naamsverandering.

Onder "nieuwe pragramma van het vlaams belang :

 • Terugkeer van alle immigranten en een federatie met Nederland komen niet meer voor in deze beginselverklaring (die overigens gelijkloopt met het verkiezingsprogramma van het Vlaams Blok voor de regionale/Europese verkiezingen van begin 2004)

Indien dit al in 2004 in het programma zat kan dit moelijk nog nieuw zijn?

Het motto eigen volk eerst word nog volop gescandeerd door de kopstukken en lijkt me dus nog steeds heel officieel.

Indien de oude partij ontbonden werd (ook al is het maar voor “één dag”) dan is ze wel ontbonden en is er daarna een nieuwe partij opgericht. Bovendien, vergelijkt men het programma van het Vlaams Belang van heden met het programma van het Vlaams Blok tot een paar weken voor haar ontbinding, dan is er ook een duidelijk verschil. Daarom is volgens mij het behoud van twee artikels aangewezen, mits verwijzing naar mekaar natuurlijk. Jvb 5 April 2006.
Als niemand hier een zinnig antwoord op geeft, stel ik voor de discussie te beëindigen en twee aparte artikels te behouden. Jvb 12 April 2006.

wijziging artikel over Vlaams Belang[brontekst bewerken]

De recente campagne van het Vlaams Belang rond de komende gemeenteraadsverkiezingen en de uitspraken van Van Hecke over de gewenste cultuurpolitiek op het TV-kanaal "Een" van het Belang vragen om een aanpassing van de voorliggende tekst. Wasily

[brontekst bewerken]

Afbeelding:vblogo.gif

als dit hier fout staat, gelieve te verplaatsen.[brontekst bewerken]

Vond niet zo direct de juiste plaats om het te zetten

Ik heb zonet zowat alles gelezen wat er hier geschreven is over Vlaams Belang/Blok. Ik heb de indruk dat niet alle stukken even onpartijdig geschreven zijn, en dat dat ook naar voor komt. Duidelijke voorbeelden kan ik hier niet direct neerpennen, maar de teneur van alles is vrij negatief. Waar ik eerder een droge opsomming van feiten/gebeurtenissen had verwacht, is de schrijfwijze nogal 'sturend' Wetende dat heel veel mensen deze site gebruiken om hun kennis bij te schaven, zou ik het niet meer dan normaal vinden dat de auteurs hun eigen vooroordelen even opzij zetten en de zaken een beetje nuchter zouden bekijken. 81.11.203.136 11 apr 2006 14:01 (CEST) (ond. toegevoegd door «Niels» zeg het eens.. 11 apr 2006 14:06 (CEST))

Schrijven over Vlaams Belang[brontekst bewerken]

De tekst over Vlaams Belang lijkt mij eerder een neutrale, objectieve weergave van uitspraken, historische en recente feiten, waarbij alle facetten over het VB aan bod komen. Een toevoeging als "corrupt" is dat niet. De vaststelling dat heel veel mensen deze site lezen om kennis op te doen, nu ja, daar kan je je als wikipediaan alleen maar over verheugen. Lang leve de vrije digitale encyclopedie! Wasily.

wijzigingen uitgevoerdd[brontekst bewerken]

 • voorbeelden van cafépraat verwijderd, deze zijn niet objectief (tenzij iemand weet dat een mandataris ze uitgesproken heeft, maar dan kan dat erbij)
 • Rob Vereyken heeft meer incidenten dan dat van het NVA (vrouw kloppen), aldus beetje aangepast
 • transfers: tekst wat opgekuist (2x "lees:" is teveel)

En verder de tekst nagelezen. MADe 22 apr 2006 08:54 (CEST)

Wijzigingen en schrappingen tekst vanaf 1 mei[brontekst bewerken]

Ik vraag een tenietdoen van de twee laatste wijzigingen dd 1 mei aangezien zij een vertekend beeld weergeven over de partij: VB is niet alleen Vlaams-nationale partij maar bevat een duidelijk aanwezige racistisch sentiment zoals blijkt uit hun web-site en drukwerk. Groeten. Wasily.

Extreem volksnationalistisch ja. Ik zal het nazien. U edit wel vaker. Ooit overwogen uzelf gewoon te registreren als gebruiker? Verrekijker'praatjes? 1 mei 2006 20:34 (CEST)

Hum, u bènt ingeschreven. Dan kunt u het zelf verwijderen. Klik op geschiedenis, vergelijk de laatste versie van voor de wijzigingen door die anoniem met de huidige versie, klik op die eerstgenoemde, dan op pagina bewerken en daarna op opslaan. Dan heeft u de boel teruggedraaid. Verrekijker'praatjes? 1 mei 2006 20:37 (CEST)

Ok,is gebeurd, bedankt voor de tip. Wasily.

Als geregisteerde weet u toch dat u ondertekenen moet met ~~~~? Verrekijker'praatjes? 1 mei 2006 22:34 (CEST)

Hallo, moet er nog zand zijn! Wil de vorige gebruiker even zijn schrappingen en wijzigingen toelichten. Hetgeen er stond is m.i. relevant in de gegeven context en moet m.i. hersteld worden. De toevoeging van belangrijke partijpolitieke kopstukken is dit m.i. niet; dit komt al voor in de tekst. Groeten. Wasily.

Wasily: ik heb je wijzigingen weer teruggedraaid. Als ik het zo doorlas, was hetgene jij schreef absoluut niet neutraal. En we doen hier een poging een neutrale encyclopedie te schrijven, en daar passen niet-neutrale woorden als 'dubieus', 'onwelvoeglijk' etc. niet in. Dat zijn namelijk waardeoordelen. Die gebruik je maar als je ergens een opinieartikel wilt schrijven, maar niet in Wikipedia. Chip 2 mei 2006 16:50 (CEST)

Over objectief en subjectief wijzigen en schrappen van teksten[brontekst bewerken]

Naar aanleiding van de laatste schrappingen in de tekst over het VB stel ik mij nu toch vragen over een bepaalde consequente lijn die wikipediamoderatoren trachten te volgen. Ik meen dat objectieve feiten in verband met het Vlaams Blok toch geen mening of duiding inhouden. Deze objectief weergegeven en in deze context relevante objectieve feiten, worden ook door jullie gewist. Bijvoorbeeld: "Vlaams Belang was tevens de slogan waarmee de toenmalige Vlaams-nationalistische Volksunie op 17 december 1978 naar de kiezer trok" is een historisch juiste bewering en geen persoonlijke mening van mij. Trouwens in deze context is zij ook relevant. Bijvoorbeeld: "Het racistisch sentiment wordt belichaamd door Filip Dewinter, met sterke voorkeur voor de politiek van de nationaal-socialist Staf De Clercq van het VNV voor en tijdens de oorlogsjaren (40-45). Beweren dat in het VB het Vlaams-nationalisme enkel de belangrijkste stroming is, is de waarheid geweld aandoen. Het racistisch gedachtengoed is eveneens sterk aanwezig en zelfs de oorzaak sinds 1991 van het sterk groeiend kiezerspotentieel. De aantrekkingskracht van het VB voor het VNV en Staf De Clercq is ook geen uitvinding van mij. Filip Dewinter en zijn partijgetrouwen hebben openlijk en publiekelijk hun band met deze beweging en figuur betuigd tijdens een manifestatie. Kortom, ik stel mij dus vragen bij het sterk selectieve schrappingsbeleid door verantwoordelijken van de Wikipedia organisatie. Graag een wederwoord in deze zaak. Groeten, Wasily.

nav hiervan heb ik een aantal dingen die ten onrechte waren weggegooid, weer teruggezet. Chip 3 mei 2006 15:02 (CEST)

Schrappen door Chip[brontekst bewerken]

Weer moet ik vaststellen dat Chip zeer selectief teksten schrapt in het artikel over het VB. Zou men niet beter een andere moderator aanstellen om deze artikels te beoordelen. Het komt me voor dat Chip gespecialiseerd is in sport en niet in politieke items. Graag een antwoord.

Het komt mij voor dat jij niet echt neutraal bent mbt dit onderwerp. Oftewel, jij doet er alles aan om dit artikel vooral anti-VB te maken. Ik probeer dat wat te neutraliseren. En het is niet zo dat bepaalde mensen bepaalde artikelen beoordelen, iedereen let op alle artikelen. Als je wilt dat er meer mensen naar kijken, meldt dat dan op Wikipedia:Overleg gewenst. En het is natuurlijk altijd een zwaktebod om wanneer iemand het niet met je eens is, te zeggen dat hij er geen verstand van heeft.... Chip 12 mei 2006 21:57 (CEST)

reactie op de weinig objectieve stijl van repliek van chip[brontekst bewerken]

Ik tracht alle facetten van het VB in een genuanceerd artikel zijn plaats te doen vinden. Dat het VB xenofoob is en hate talk verkoopt heb ik niet uitgevonden maar is een vaststaand en zeer neutraal feit. Misschien kan een Belgische moderator daar beter over oordelen. Beste Groet. Wasily.

Het woord hate talk is natuurlijk nooit neutraal lijkt mij. Als je dat een neutraal feit vindt, zegt dat al genoeg over je andere beweringen. Chip 12 mei 2006 22:33 (CEST)
Als een belgische moderator er beter over zou kunnen oordelen dat in het niet neutraal. Hate talk is geen objectief begrip, dat hangt puur af van je uitgangspunten. Op het moment dat je een gerechtelijke uitspraak hebt om het te ondersteunen is er wat voor te zeggen - voordat dat het geval is is hate talk een verkeerde beschrijving. ValHallASW 12 mei 2006 22:38 (CEST)

Het VB is onlangs door het Hof van Cassatie te Brussel (het hoogste Belgische rechtscollege) veroordeeld als zijnde een racistische partij. Daarbij werden de verschillende vzw's die rechtsstreeks afhangen van de partij eveneens veroordeeld. Dit is een historisch neutraal en objectief vaststaand feit. Als een partij als racistisch wordt gebrandmerkt kan ik mij voorstellen dat leden van het partijbestuur racistische uitspraken hebben gedaan. Dat is in dit geval Filip Dewinter. Heel dit discours is plotseling in België zeer actueel na de dubbele moord in Antwerpen door een neef van een Vlaams Belang parlementair en recente racistische uitspraken door Dewinter in een internationaal tijdschrift. Daardoor dreigt voor het VB weer een rechtszaak ditmaal voor de Raad van State waardoor de partij een gedeelte van haar dotatie dreigt te verliezen. De toevoeging van een Belgische moderator slaat m.i. niet op de controle van vormelijke aspecten, maar eerder op de gedachte dat een Belgische moderator met meer kennis van zaken kan oordelen. Groeten. Wasily.

Ik heb een poging gewaagd beide artikelen te splitsen, door vlaams blok teksten uit dit artikel te verwijderen, aangezien deze hier niet thuis horen. Ook zijn citaten/feiten van voor 14 november 04 (deels) verwijderd. --Ajoman 13 mei 2006 01:20 (CEST)

objectief artikel[brontekst bewerken]

heren, dit is geen objectief artikel. Cfr.

 • "een Vlaams-nationalistische conservatieve politieke partij" zou ik veranderen in "Vlaams nationalistische en extreemrechtse politieke partij". Laten we een vehikel juist naamgeven
 • "Vlaams-nationalistisch is de belangrijkste stroming binnen het Vlaams Belang. ": fout; er bestaat evenzeer een anti-vreemdelingen stroming (deze is minstens even groot, en het merendeel van de stemmers blijkt daar ook voor te stemmen?);
 • Programma: de belangrijkste punten ("economie" in de vorm van geldtransfers, vreemdelingen) moeten bovenaan komen, en niet doorspekt worden met (in de ogen vh VB) onbelangrijke punten als kinderbijslag, pensioenen en zo

MADe 13 mei 2006 12:26 (CEST)

Ik sluit me volledig aan bij de vorige schrijver. Door de feiten slechts gedeeltelijk, ongenuanceerd of toevallig geordend weer te geven kan je een indruk van subjectiviteit wekken. Dat is in het artikel duidelijk aantoonbaar. Verder nog een prettig weekend. Wasily.

tjah, de belangrijkste punten wordne blijkbaar gewoon geschrapt of zo http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vlaams_Belang&diff=3940290&oldid=3938193 --LimoWreck 14 mei 2006 14:47 (CEST)

Racisme[brontekst bewerken]

Waarom wordt er in het artikel nergens vermeld wat de reden is van de naamsverandering, namelijk de veroordeling tot racisme? Een vrij belangrijk element in de geschiedenis van de partij, me dunkt.

Liesbeth, dat staat bij Vlaams Blok. Verrekijker'praatjes? 16 mei 2006 21:23 (CEST)

objectiviteit[brontekst bewerken]

Wikipedia en Vlaams “belang”, Beliën en dergelijke.

Wikipedia is een vrije digitale encyclopedie (www. wikipedia.be), waarvan de inhoud tot stand komt door vrijwilligers met interne controle door moderatoren, die als censor optreden. Als men de onderwerpen: Vlaams “belang” en Beliën leest valt mij de zeer subjectieve aard van de informatie op. Men faalt niet door wat men over deze politieke partij of deze persoon zegt, maar is subjectief door wat men weglaat. Men stelt terecht dat het VB een Vlaams-nationalistische politieke partij is; men vergeet echter het xenofobe, racistische en hatespeech uitdragende discours te vermelden. Van Beliën vermeldt men zijn academische titels. De gewone man associeert dit met een hoogstaande morele en intellectuele integriteit. Door zijn recente uitspraken zoals “bloeddorstige roofdieren op zoek naar een prooi” weg te laten, wekt men een schijn van objectiviteit. Moderatoren van Belgische politieke onderwerpen zijn bij Wikipedia niet met de materie vertrouwde censors zoals sportspecialisten en Nederlanders. Het begrip objectief is bij Wikipedia zeer discutabel en neigt eerder naar willekeur. Een verontruste wikipediaan. Wasily.

Ik heb een oude versie teruggehaald, met wat aanpassingen. Nu staat denk ik weer alle relevante zaken erin, in een redelijk objectieve weergave. Chip 17 mei 2006 15:51 (CEST)

Diametraal[brontekst bewerken]

Ik heb de paragraaf over de partijen die diametraal tegenover het VB staan, geschrapt. Ik zou daar graag referenties voor zien. Op een aantal vlakken staat het VB diametraal tegenover alle partijen, op andere vlakken neemt de partij een centrum-positie in, zodat ze tegenover geen enkele partij staat. (En op bepaalde punten neemt ze beide posities in, afhankelijk van het publiek of de concrete aanleiding, maar dat terzijde...) --LucVerhelst 3 jun 2006 11:31 (CEST)

NPOV[brontekst bewerken]

Toch wordt deze veroordeling door sommigen gezien als een puur politiek geënceneerd proces om het Vlaams Blok te beschadigen. Er werden daarvoor volgens VB aanhangers zelfs een aantal wetten precies op maat gesneden om tot een veroordeling te kunnen komen. Alzo kon het VB haar slachtofferrol weer spelen. Het VB heeft echter bewust kansen laten liggen om niet voor racisme veroordeeld te worden.

 • Dit gehele stuk lijkt mij niet neutraal geschreven. Het is duidelijk geschreven door een Blokker, en daarna is er een halfslachtige poging gedaan om het om te draaien, waardoor het nu niet neutraal klinkt langs beide kanten (wat zéér verwarrend is). Ik stel dan ook voor het stuk voorlopig te verwijderen. Het kan hier eventueel blijven staan waar mensen voorstellen kunnen doen om de betreffende informatie correct en neutraal weer te geven. Iedereen akkoord? mvg, Outematic 27 jun 2006 11:29 (CEST)

Mikpunt[brontekst bewerken]

Ik voeg een stukje toe onder het kopje "Critici", namelijk over Mikpunt. Ik zal het ook de sektie ook wat overzichtelijker maken door er een lijstje van de maken. Amenophis 10 jul 2006 11:04 (CEST)

Iets neutraler[brontekst bewerken]

Ik heb een anonieme toevoeging over de de partij extreem-recht IS verwijderd en een "volgens velen" toegevoegd aan het extreem-rechtse imago. Ietsje neutraler dus. Torero 25 jul 2006 10:50 (CEST)

Daar ben ik het inderdaad volledig mee eens. Bart Versieck 25 jul 2006 13:49 (CEST)

toevoegingen VB en Media (Menzo) verwijderd[brontekst bewerken]

Ik heb de toevoegingen van Wasily teruggedraaid omdat ze m.i. POV zijn en niets wezenlijks toevoegen tot dit lemma. Menzo zelf ontkent in hun laatste nummer immers formeel banden te hebben met het VB en het simpele feit dat Menzo VB-mandatarissen interviewt aanwenden om het blad als partijpropaganda te catalogeren gaat voor mij te ver. Andere tijdschriften en dagbladen in Vlaanderen interviewen ook op regelmatige basis VB'ers en zij staan ook buiten verdenking. Van een mediacordon is tegenwoordig alleen nog sprake in de Waalse media en in mindere mate op de VRT. Het idee om een kopje VB en media toe te voegen, steun ik wel volledig, maar dan wel neutraal geschreven. Mvg, Outematic 26 jul 2006 12:17 (CEST)

Wederom wijzigingen van Wasily teruggedraaid; links naar de NSB lijken me niet terzake doend. Torero 7 aug 2006 14:25 (CEST)
Ik heb nog wat aanpassingen gedaan om het geheel wat vlotter leesbaar en neutraler te maken. Ook heb ik enkele overbodige links (meestal rode) verwijderd. Mvg, Outematic 9 aug 2006 11:29 (CEST)

Volksnationalisme[brontekst bewerken]

Ik heb in ideologie de term staatsnationalisme vervangen door volksnationalisme. Het Vlaams Belang komt immers op voor de onafhankelijkheid van Vlaanderen op basis van de idee dat aan de onderdrukking van de Vlamingen door de Walen alleen een eind kan komen door de onafhankelijkheid van Vlaanderen. De onafhankelijke staat is geen doel op zich, maar een middel om de Vlamingen baas te laten zijn in Vlaanderen.

Er zijn verschillende stromingen in het Vlaams Belang. Enerzijds de oude Vlaams nationalistische garde, die inderdaad volksnationalistisch is, verder de meer conservatieve christenen, vb. Sandra Coolen Colen, en tenslotte de hardere kern rond Philip Dewinter en Vanhecke, die eerder richting staatsnationalisme gaat.
Ik denk dat de Vlaams Belang-propaganda het met je eens zal zijn dat volksnationalisme de juiste omschrijving is, maar in de realiteit zou staatsnationalisme toch correcter kunnen zijn.
Ik zou voorstellen om ipv staats- of volksnationalistisch gewoon "nationalistisch" op te nemen in de infobox. Daar verwijst de link overigens ook naar. --LucVerhelst 24 aug 2006 22:09 (CEST)

Dat is een dooddoener omdat het artikel nationalisme over beide soorten gaat. Niettemin dus in deze de beste oplosing! Verrekijkerpraatjes? 24 aug 2006 23:16 (CEST)

Ik kan inderdaad akkoord gaan met deze visie. Mag ik wel opmerken dat de conservatieve christenen ondermeer vertegenwoordigd worden Alexandra Colen en niet door Sandra Coolen? Paul 67 25 aug 2006 12:06 (CEST)

Programma[brontekst bewerken]

Is het niet raar dat op Wikipedia (bijna) het hele programma van een politieke partij wordt toegelicht, met zelfs verwijzingen naar de meningen van politieke tegenstanders of met commentaren waarom een bepaald onderdeel van het programma niet realistisch zou zijn terwijl dit bij andere politieke partijen niet gebeurt? De discussie over het al dan niet opportuun zijn van het programma van een partij hoort toch niet thuis op Wikipedia? Ofwel moet het programma worden weergegeven zoals die partij het zelf naar voor brengt, ofwel moet het programma helemaal niet op Wikipedia staan... [Deze niet ondertekende bijdrage werd gedaan door Gebruiker:Paul 67 op 1 sep 2006 om 13:52]

Waarom mag het programma enkel worden weergegeven zoals de partij het zelf wil, of anders niet ?
Wikipedia is een encyclopedie. De bedoeling van de artikelen is om de lezer zo goed en volledig en neutraal mogelijk in te lichten over het behandelde onderwerp. We gaan er daarbij vanuit dat ook een lezer zonder veel voorkennis volledig ingelicht moet worden. Daarom moet je alle relevante informatie over het onderwerp (in dit geval een partij) geven. Wat het programma van de partij betreft is dit de inhoud van het programma, maar ook relevante kritiek op dat programma, en verdere relevante informatie die het voorgaande voldoende kadert.
Eén en ander moet gebaseerd zijn op verifieerbare bronnen. Er moet gestreefd worden naar een zo volledig mogelijk en zo evenwichtig mogelijk artikel.
Dacht ik zo.
Wikipedia is geen plaats voor propaganda, noch voor, noch tegen een partij.--LucVerhelst 1 sep 2006 17:10 (CEST)
Akkoord met LucVerhelst. Maar waar zijn dan de vrijwilligers om de programma's van de andere partijen door te lichten en de relevante kritiek op dat programma, en verdere relevante informatie die het voorgaande voldoende kadert, te plaatsen op Wikipedia? Waarom wordt het Vlaams Belang op een andere manier behandeld dan een andere partij? Paul 67 5 sep 2006 11:55 (CEST)
Daar kan je zelf het beste op antwoorden. Waarom schrijf jij niet mee aan de artikels over de andere partijen ? De andere gebruikers zullen waarschijnlijk een vergelijkbare reden hebben. --LucVerhelst 5 sep 2006 17:05 (CEST)

Reactionair[brontekst bewerken]

Graag uitleg van Wasily waarom hij het VB als reactionair ziet. De bewerking was eerder ook al teruggedraaid. Bij politiek gevoelige pagina's als deze lijkt het me aangewezen over zulke zaken eerst overleg te plegen. Mvg, Outematic 4 sep 2006 13:20 (CEST)

Ik heb inderdaad reactionair geschrapt gehad omdat het streven door het Vlaams Belang naar een onafhankelijk Vlaanderen en zelfs het baseren van heel het economisch programma op die Vlaamse onafhankelijkheid bezwaarlijk een terugkeer naar het verleden kan genoemd worden, noch op staatkundig, noch op economisch vlak. Paul 67 4 sep 2006 13:31 (CEST)
Dat dacht ik ook eerder :), vandaar mijn oproep aan Wasily. Outematic 4 sep 2006 13:33 (CEST)

Persoonlijk vind ik dat we in het welles nietes stadium beland zijn. Dat kan toch niet de bedoeling van Wikipedia zijn, dacht ik. Over het al of niet reactionaire aspect van het VB mag ik verwijzen naar de definitie ervan zoals die trouwens op Wikipedia zelf te vinden is nl: een reactionair is iemand of een instelling/groep/partij die vanuit politieke overtuiging een situatie uit het verleden wil herstellen. De politieke houding van een reactionair is altijd een reactie op ontwikkelingen die als schadelijk gezien worden. M.i. klopt dit voor het VB: nl een verwijzing naar een fier en zelfstandig Vlaanderen (zoals in de Bourgondische tijd 15e eeuw) met als reactie op zgn schadelijke ontwikkelingen voortvloeiende uit een teveel aan migranten en buitenlanders onder de Vlaamse bevolking. Over de economische problematiek bij het VB: er wordt alleen verwezen in de partijpropaganda naar de transfers van Noord naar Zuid, over de strijd tegen de fiscale fraude bijna nooit, bij mijn weten. Groeten. Wasily 5 sep 2006 00:18 (CEST)

Persoonlijk denk ik dat u het verkeerde forum hebt uitgekozen om uw ideeën en inzichten over het VB neer te schrijven. Veel van uw bewerkingen zijn waardevol en voegen werkelijk iets toe, maar er zitten er evenveel tendentieuze, gekleurde bij. Daarom mijn simpele vraag om vanaf nu (met terugwerkend karakter) te werken met bronvermelding bij een gevoelige pagina als deze. Zeggen dat het VB het heeft over de transfers en niet over de fiscale fraude houdt een waardeoordeel in, en dat hoort echt niet thuis in wikipedia, ook niet een klein beetje. Ik hoop dat u mijn oproep ter harte neemt. Mvg, Outematic 5 sep 2006 09:17 (CEST)
Ik ben het er niet mee eens dat zo'n waardeoordeel niet in Wikipedia thuis hoort. Integendeel, als je een volledig en neutraal artikel wil brengen over het Belang, moet dat waardeoordeel erin. Alleen moet het ingepast zijn in de criteria van Wikipedia : het moet gebaseerd zijn op een verifieerbare bron, het moet relevant zijn voor het onderwerp en het moet op een neutrale manier verwoord worden. Anders gezegd, het mag niet "het waardeoordeel van Wasily" zijn, het moet het waardeoordeel van een gereputeerde bron zijn. --LucVerhelst 5 sep 2006 10:11 (CEST)
Juist ja, dus graag bronvermelding zodat we de bijdragen kunnen controleren op neutraliteit. Outematic 5 sep 2006 10:30 (CEST)

Volgens mij verwarren jullie "neutraliteit" met "objectiviteit". Juist door alle facetten van een verschijnsel zoals het VB naast elkaar te plaatsen krijg je juist het volledige plaatje en ben je objectief. Neutraliteit beperkt zich tot het weergeven van de officiële partijpropaganda met als opponent "Blockwatch". Les extrèmes se touchent, n'est-ce-pas? Je moet het belang van deze site niet onderschatten omdat zij door leerlingen geconsulteerd worden voor het vak "maatschappijleer" naar aanleiding van de nakende verkiezingen. Dat een bewering relevant is als zij gestaafd wordt door een bronvermelding is ook discutabel. Dat bijvoorbeeld Napoleon in veel bedden (en niet alleen) geslapen heeft, nou daarvan vind ik ook geen geschreven bewijzen of bronvermeldingen. Groeten. Wasily 5 sep 2006 10:51

Ik verwar helemaal niet neutraliteit met objectiviteit. Beide moeten nagestreefd worden. Bovendien kan je die leerlingen al wat academische principes aanleren door gebruik te maken van bronvermelding. Ik blijf dus mijn oproep herhalen. Outematic 5 sep 2006 11:07 (CEST)

Bronvermelding[brontekst bewerken]

Naast bovenstaande opmerking wil ik ook nog eens pleiten voor bronvermelding. Vooral Wasily is de laatste tijd druk bezig met het toevoegen van nuttige en minder nuttige informatie, zonder of met beperkte bronvermelding. In wikipedia bestaat hier een handige werkwijze voor: Help:Bronnensjabloon. Bij deze een oproep aan de auteurs, ook van vorige stukken, om hun bronnen te vermelden. Mvg, Outematic 4 sep 2006 13:26 (CEST)

Is de bronvermelding zo OK of moet het op een ander manier? Paul 67 4 sep 2006 14:44 (CEST)
Ik denk niet dat dat de correcte opmaak is. Kijk even op andere pagina's met bronvermelding, zoals Fochplein. Mvg, Outematic 4 sep 2006 15:32 (CEST)
Bedankt Outematic, opmaak aangepast Paul 67 4 sep 2006 16:50 (CEST)
Prima zo! Outematic 4 sep 2006 18:21 (CEST)
Het probleem is nu dat het duidelijk wordt dat het om "origineel onderzoek" gaat, wat in principe niet toegestaan is op Wikipedia. (Engelstalig :en:WP:OR, in het Nederlands vind je het principe ondermeer op Wikipedia:Wat Wikipedia niet is: "Onderzoeksforum")
In principe mag je als bron enkel gebruik maken van eerder gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek, journalistieke artikels, enz. uit een als goed bekend staande bron.
Door het programma van een partij te gaan lezen en samen te vatten, sluipen er in het artikel steeds jouw eigen ideeën en interpretatie in. Daarom mag je enkel secundaire bronnen gebruiken, die in principe reeds onderhevig zijn geweest aan redactionele kritiek of peer reviews. --LucVerhelst 4 sep 2006 22:57 (CEST)
Daar ben ik mee akkoord, en dat was ook de bedoeling van mijn oproep. Voor dit stukje tekst van Paul 67 is het minder van toepassing, maar ik doelde meer op de talloze toevoegingen van Wasily die soms (dikwijls) heel moeilijk verifieerbaar en soms ook gewoon twijfelachtig zijn. Vandaar mijn oproep aan Wasily, hoewel hij nog niet geantwoord heeft. Outematic 4 sep 2006 23:02 (CEST)
Ik ben akkoord dat het niet mag gaan om origineel onderzoek, maar als er bijvoorbeeld wordt beweerd dat het Vlaams Belang geen standpunt heeft over fiscale fraude, mag de verwijzing naar die pagina waar dat standpunt staat, wel opgenomen worden als bron, alleen al was het maar om de objetiviteit te waarborgen. Paul 67 5 sep 2006 11:55 (CEST)
Eigenlijk niet. --LucVerhelst 5 sep 2006 17:03 (CEST)
Ik had het hier niet over het lukraak plaatsen van verwijzingen, maar wel over het gebruiken van een verwijzing (die van mij iets later gerust verwijderd kan worden he) om een bewering op Wikipedia te corrigeren. Paul 67 5 sep 2006 17:29 (CEST)

Reverts gerevert[brontekst bewerken]

Wasily droeg gisteren twee stukjes bij. Deze werden vanmorgen door Outematic teruggedraaid (waarschijnlijk wegens geen bronvermelding ?). Ik heb de stukjes van Wassily gedeeltelijk teruggeplaatst, met de correcte bronvermelding. --LucVerhelst 7 sep 2006 10:30 (CEST)

Niet omdat er geen bronvermelding was; zoals ik ook geschreven heb op de overlegpagina van Wasily was de laatste toevoeging niet wikiwaardig en voegde ik daaraan toe dat met vermelding van bronnen de bijdragen makkelijker gecontroleerd kunnen worden op objectiviteit enz. Voor alle duidelijkheid, dit is geen persoonlijke aanval op Wasily. Ik richt mijn oproep voor bronvermelding in dit artikel aan alle auteurs. Outematic 7 sep 2006 11:13 (CEST)

Programma nogmaals[brontekst bewerken]

Ik heb de inleidende zin boven de programmapunten ietentwat aangepast. blijkbaar vinden sommige gebruikers dat als er enkel "programma" staat, dat je enkel de partijversie van het programma mag brengen, zonder kritiek of randbemerkingen. Daarvoor dient een encyclopedie echter niet.

Ik hoop dat mijn aanpassing dit iets duidelijker maakt. --LucVerhelst 7 sep 2006 16:27 (CEST)

Propaganda pro en contra Vlaams Belang[brontekst bewerken]

Ik wil hier een oproep doen om de bijdragen in dit zeer gevoelige onderwerp neutraal te houden. Wikipedia is inderdaad een encyclopedie en moet als dusdanig alle onderwerpen op een objectieve manier toelichten. Aan bepaalde uitspraken een gekleurde conclusie verbinden is echter niet de juiste manier... Paul 67 8 sep 2006 11:50 (CEST)

Kritiek op partijstandpunten mag in een aparte sectie, net als bij elke andere partij (zie PNVD). Links naar SP.a of andere politici horen dan ook daar te staan, niet tussen het programma van het VB. Ook geen emailadressen, zoals ik net zag. Verder moet er een opsomming gegeven kunnen worden van de programmastandpunten zodat de lezer zelf kan bepalen wat hij/zij daarvan vindt. Daarna mag er een sectie kritiek waar kritiek gerapporteerd wordt. Oh ja, de reactie in een ingezonden brief is natuurlijk niet representatief. Er zijn ook ingezonden brieven de andere kant op en dan zou je die ook moeten vermelden... Torero 8 sep 2006 11:54 (CEST)

"Linkspam"[brontekst bewerken]

Mag dat nu niet, en een verwijzing naar de webstek van de Antwerpse afdeling dan? Bart Versieck 29 sep 2006 14:32 (CEST)

We staan op negen dagen van belangrijke gemeenteraadsverkiezingen. Ik zou voorstellen om enigzins terughoudend te zijn met het plaatsen van externe links.
Het artikel handelt over het Vlaams Belang, dus is het logisch dat er een externe link naar de website van de partij voorzien wordt. Maar we kunnen toch onmogelijk alle lokale afdelingen van de partij beginnen te vermelden.
Zeker op zo'n korte tijd voor de verkiezingen open je dan trouwens de doos van Pandora : ik zie zo een edit war ontstaan.
Wat denk je ? --LucVerhelst 29 sep 2006 14:38 (CEST)
Ook bij andere nationale bewegingen en partijen worden geen externe lokale links toegelaten. Ik zou dat handhaven. Hebben ze op hun nationale site geen blad met lokale en regionale verwijzingen? Norbert zeescouts 29 sep 2006 14:45 (CEST)
Nee, maar ik zou dan toch wél de Antwerpse webstek vermelden, aangezien ze daar de grootste partij zijn, vandaar. Bart Versieck 29 sep 2006 15:27 (CEST)
Zolang je maar niet begint met elke site op districts- en niet stedelijke gemeenteniveau te vermelden, dus geen Ekeren of Schoten. Norbert zeescouts 29 sep 2006 15:59 (CEST)
Goed: dan voeg ik nu Antwerpen toe. Bart Versieck 1 okt 2006 21:48 (CEST)

vzw's[brontekst bewerken]

In de tweede paragraaf staat de afkorting vzw's; kan iemand uitleggen wat dat is? De afkorting is mij onbekend. Frederik Beuk 5 okt 2006 04:41 (CEST)

vzw. = vereniging zonder winstoogmerk. Norbert zeescouts 5 okt 2006 05:22 (CEST)

Intro veel te lang[brontekst bewerken]

De intro van dit artikel is veel te lang; bovendien gaat een groot deel daarvan over een al dan niet vermeende slachtofferrol. Een groot deel van die informatie is een stuk minder interessant dan bijvoorbeeld het partijprogramma, maar dat staat pas veel verder naar onder in het artikel.

Het eerste doel van de intro van een artikel over onderwerp X is vertellen wat X is. De huidige intro komt niet verder dan "een Vlaamse politieke partij die conservatief, mogelijk extreem rechts, is en zich mogelijk een slachtofferrol heeft aangemeten".

Daarnaast is het fijn als de intro van een artikel kort is, dan wordt de inhoudsopgave ook wat bereikbaarder.

P.S. Ik las dit artikel naar aanleiding van nieuws op de Vlaamse televisie en ik wat achtergronden bij het nieuws zocht. Shinobu 9 okt 2006 09:40 (CEST)

Dag Gerbrant, welkom op Wiki. Ik denk dat je kritiek terecht is en heb het daarom in een aparte sectie onderaan gezet. De partijpunten, geschiedenis en partijstructuur zijn veel belangrijkere zaken dan de juridische die na de introductie van die partijgebonden zaken horen. Dank voor je comment. Groet, Torero

Klopt dit?[brontekst bewerken]

"Voor deze naam vond m'n inspiratie bij het Völkischer Block een partij opgericht ter vervanging van het NSDAP tijdens de periode dat deze verboden was." Torero 14 okt 2006 11:40 (CEST)

Volgens mij niet, ik heb een bron gevraagd aan de auteur. Outematic 3 nov 2006 16:47 (CET)

categorie extreem-rechts[brontekst bewerken]

Wat een onzin om deze partij niet bij extreem-rechts plaatsen (en haar Franstalige broertje wel), de partij werkt momenteel aan een europese extreemrechtse partij[1], haar partijleider bezoekt graven van SS-ers om kransen te leggen, en de voorganger is veroordeeld voor racisme. Hoe rechts moet je zijn om bij extreemrechts ingedeeld te worden op Wikipedia? --Mark79 9 jan 2007 17:19 (CET)

Volgens mij is de huidige consensus op Wikipedia dat 'extreemrechts' over het algemeen een negatieve connotatie, vaak gebruikt om anderen in diskrediet te brengen, heeft en daarom uitermate terughoudend behandeld dient te worden. De tekst van het artikel zelf geeft aan dat de partij door sommige media zo genoemd was. Alleen al uit consequentie met de tekst van het artikel is de categorisatie als botweg extreemrechts dus niet correct. Overigens is de voorganger veroordeeld, dus niet deze partij. Sander Spek (overleg) 9 jan 2007 17:40 (CET)
Ik vind dit echt hele grote onzin, natuurlijk is extreemrechts een negatieve benaming, maar dat is reactionair ook, de partij staat algemeen bekend als extreemrechts, maar wordt hier in eens in een rijtje gezet met conservatieven en christenconservatieven (CDA en dergelijke). Door hun europese politiek (geen samenwerking met conservatieven maar met extreemrechts) en ook door dat De Winter, openlijk met vlaamse nationalistische collaborateurs steunt(zie het stukje over hem). Laat hij zich kennen als extreemrechts. Om de partij als conservatief af te schilderen, lijkt mij ook een pov, maar dat staat er nog steeds.
Verder weet ik natuurlijk dat de voorganger veroordeelt is, en daarna is de naamgewijzigd, dezelfde mensen, dezelfde ideeen, nieuwe partij? Wat een onzin.Grote delen van dit artikel zijn duidelijk aan gepast aan, door VB-sympathisanten gewenste opvattingen, dat is jammer.--Mark79 9 jan 2007 18:05 (CET)
Extreem-rechts is een etiket. Dat kan in een artikel natuurlijk genoemd worden. We gaan Ron Brandsteder ook niet categoriseren als Brandsteder, Ron of Wouter Bos als Bos, Wouter. Reactionair en conservatief zijn directe gevolgen van hun partijprogramma, daarop kan je categoriseren. Wat anderen ervan zeggen niet natuurlijk, al zou het best kunnen dat die anderen gelijk hebben. Die vorming van die Europese fractie is ook vaag. De media noemen het extreem-rechts omdat ze Turkije buiten de EU willen houden. Dat lijkt me niet extreem-rechts, maar juist gezond verstand. En is de SP (die wil dat ook) dan ook extreem-rechts? Torero 9 jan 2007 18:38 (CET)
Dat laatste zijn inderdaad opvattingen, die sommigen mogelijk als gezonde verstand zouden kunnen zien. SP beschikt naar mijn opvatting ook niet over het meest gezonde verstand, maar is zeker niet extreemrechts, racistische en discriminerde partijen (zoals VB) zijn dat wel. In ieder geval: vlaams belang hoort niet in het rijtje thuis van conservatieve of christelijke partijen (overigens zijn al die rechtsradicale - is dat misschien wat als nieuwe categorie?- het inmiddels wel eens ;)[2]mag dat dan aub weg? Dat is gewoon onjuist!--Mark79 9 jan 2007 20:02 (CET)
Racistisch dus extreemrechts? En weer hebben we een nieuwe definitie van het begrip. :-s Dat is het probleem met dat soort kwalificaties, dat iedereen er een eigen definitie op na houdt. Sander Spek (overleg) 10 jan 2007 10:28 (CET)
--Mark79 10 jan 2007 11:10 (CET)extreemrechts 1. "mensen en rassen zijn in beginsel niet gelijkwaardig;" je kan op allerlei gronden misschien extreemrechts zijn met dit is toch echt de eerste en belangrijkste.
Misschien moeten die categorieën maar afgeschaft worden. Ze zijn hoedanook POV en dat kan niet de bedoeling zijn van een neutrale encyclopedie. Outematic 10 jan 2007 10:40 (CET)
Als er een categorie extreem-rechts bestaat, dan wil ik het VB wel terug zien in die categorie. (Net als een heleboel andere partijen die er nu nog niet in staan, trouwens!). Ik denk niet dat de discussie hier boven gaat over het feit of VB extreem-rechts is. Maar meer of je daar een categorie van moet maken, omdat het niet van iedere partij even makkelijk is om hem in één hokje te plaatsen. En het hokje extreem-rechts is een onaantrekkelijk hokje, dus aanhangers van zo'n partij zullen daar niet graag ingestopt worden. Het artikel over extreem-rechts geeft wat dat betreft duidelijkheid over waarom het een probleem is. Daarmee is er nog geen oplossing voor het wel of niet gebruiken van zo'n categorie en op welke partijen je zo'n label plakt. Ik vind zo'n categorie wel wat toevoegen. Een overzicht van groene partijen, van communistische, maar ook van extreem-rechtse partijen helpt je het zoeken op Wikipedia te vergemakkelijken. En dat is waar de categorieën oorspronkelijk voor bedoeld zijn (Zie ook: Help:Gebruik van categorieën, afschaffen wegen POV is dus niet nodig). Dan is dus niet meer zo de vraag of VB extreem-rechts is. Wat VB is, kun je in het artikel lezen. Het gaat er om of je, wanneer je wat meer wil weten over extreem rechts in de Belgische politiek, je ook geattendeerd moet worden op het artikel over VB. Ik denk van wel, al is het maar omdat ze door veel mensen als zodanig worden beschouwd. Behouden dus die categorie. En dan kan er in het artikel over VB wel geschreven worden waarom ze wel of niet extreem-rechts zouden zijn. De categorie staat daar verder los van. --Erik 10 jan 2007 10:59 (CET)
er bestaat zowel een categorie extreemrechts als extreemrechtse politieke partijen, in de laatste had ik deze ingedeeld (net zoals het Waalse Front National er in staat) leek mij ook niet meer dank logisch. --Mark79 10 jan 2007 11:15 (CET)
Er wordt hier overal nogal een beetje scheef geredeneerd. Ik ving wat op over de voorganger die voor racisme is veroordeeld, en dat deze partij dat dus dan ook is (en dus racistisch). Dit is hetzelfde als de SP extreem-links noemen omdat ze notabene Mao Zedong (iemand die veel Chinezen heeft laten vervolgen en laten doden) hebben gesteund. Probeer de nuance alsjeblieft eens terug te brengen in de discussie. Geograaf 10 jan 2007 20:40 (CET)

Het lijkt mij dat je enkel iets als extreem rechts kunt betittelen als deze naar geweld streeft en niet naar dialoog, voor zover mij bekend streeft VB enkel naar veranderingen via politieke weg, de titel extreem rechts wordt dan dus enkel misbruikt om een partij te demoniserenJohanna83 11 jan 2007 15:09 (CET)

Ik vind ook dat je naar extreem-rechtse politieke partij moet verwijzen als dat een gangbare betiteling voor een partij is, in het artikel zelf is voldoende ruimte om dat dan van verschillende kanten te belichten. Nogmaals ik vind het raar dat het label christendemocratisch wel word toegestaan, terwijl dat uit geen enkel uitgangspunt van de partij blijkt. Ooit iemand horen zeggen het cristendemocratische VB? Ik niet. Behalve de categorien op wikipedia, kijk ook eens naar de andere partijen die daar in opgenomen zijn. Dat zijn partijen die totaal andere uitgangspunten hebben dan het VB. In de categorie extreemrechtse politieke partijen kunnen toch gewoon alle partijen opgenomen worden die als extreemrechts worden gezien, of dat nou door aanhangers, neutralen of tegenstanders zo wordt gezien? --Mark79 11 jan 2007 15:19 (CET)
Nu ga je wel kort door de bocht vind ik. Er staat duidelijk Conservatieve of christen-democratische partij. Iedereen die de politieke actualiteit een beetje volgt en/of het artikel gelezen heeft, weet dat het Vlaams Belang wél conservatief is en dat ze daarom in die categorie zit. Dat is zelfs een etiket dat ze zelf niet afwijzen, in tegenstelling tot het extreemrechtse etiket. Wat de naamgeving en zelfs de relevantie van de categorieën betreft, is een andere discussie die ik zeker wil voeren, maar ik dacht dat het hier over iets anders ging. Feit is dat VB extreemrechts noemen POV is en wikipedia tracht NPOV te zijn. Outematic 11 jan 2007 15:55 (CET)
uberhaupt een gekke categorie dus, maar kijk er eens naar, zie welke partijen hier bij ingedeeld worden, en vraag je af of vb hier bij hoort. Lees de krant en kijk eens hoe linkse en rechtse kranten vb noemen... maar ja... als de mensen het niet willen, dan begin ik geen edit-war (al jeuken mijn vinger een beetje) --Mark79 11 jan 2007 16:13 (CET)

Jij bent verkeerd Outematic, wij moeten zorgen dat Wikipedia als neutraal overkomt. Als een feit nu eenmaal zo is dan is dat zo, daar kunnen wij niets aan veranderen. VB is Extreem rechts en dient zo gecategoriseerd te worden, daar kunnen we niets aan veranderen. Sommige dingen blijven pov in jouw ogen terwijl ze eigenlijk een handelskenmerk zijn , of juist de hoofdeigenschap zijn. Als je dan bovendien weet dat er vzw veroordeelt zijn omwille van racisme, dan zou ik niet meer twijfelen. Ik snap je echt niet, hoe kan je dit nu in twijfel trekken, en bij andere lemma's dwaze trivia toevoegen die dan wel relevant zijn. dit is een belachelijke discussie. Straks wordt het VB nog als politiek neutraal gecategoriseerd. Carolus 11 jan 2007 17:04 (CET)

Ik ben het in deze volledig eens met Carolus. Venullian (overleg) 11 jan 2007 19:10 (CET)
Als je persoonlijke opmerkingen denkt te moeten maken, dan is hier daar een betere plaats voor. Ik bestempel het VB uiteraard niet als politiek neutraal (wat een vreemde gedachtesprong trouwens). Wat ik probeer duidelijk te maken is dat het categoriseren van eender welke partij onder een gemarkeerd, negatief beladen etiket als extreemrechts verkeerd is in een encyclopedie die placht neutraal te zijn. Zoals op het lemma extreemrechts zelf te lezen is: "De volgende verenigingen worden door een belangrijk deel van de Belgische media omschreven als extreemrechts". In het artikel zelf is er dus plaats genoeg voor nuancering. Eender wie het artikel van het VB leest, kan dan voor zichzelf beslissen of die partij dat lemma verdient. Voor mijn part maak je er zelfs een apart kopje over, misschien voegt dat zelfs iets wezenlijks toe aan het lemma. Een korte vermelding zoals nu bovenaan het artikel te lezen is, is m. i. inderdaad wat weinig. Als er nog dingen zijn die je niet begrijpt, vraag het maar dan. Mvg, Outematic 11 jan 2007 19:12 (CET) PS: Je hoeft niet te reageren als je het een belachelijke discussie vindt, niemand heeft je verplicht er aan deel te nemen.
Het label "extreem-rechts" is sowieso al een mening omdat sommige mensen een partij wel extreem rechts vinden en sommige mensen niet. Alleen al deze discussie of het wél of niét extreem-rechts moet worden betitteld geeft dat aan. Verder heb ik de labels die in de korte inleiding stonden weer weggehaald. In een inleiding zet je nog geen meningen van critici neer. Geograaf 11 jan 2007 19:33 (CET)
Het was niet de bedoeling ze zonder meer weg te nemen Geograaf; nu is het artikel minder i.p.v. meer genuanceerd. Ik ben het met je eens dat ze niet in de inleiding horen, maar schrijf er dan wel een stukje over verderop in het artikel als je de info boven weghaalt. Tot die tijd moet ik je bewerking terugdraaien. Outematic 11 jan 2007 19:43 (CET)
VB is Extreem rechts en dient zo gecategoriseerd te worden. Fijn dat je ook zoveel inhoudelijke redenen geeft, Carolus. We hebben een artikel extreemrechts, met daarin kenmerken. Zullen we niet liever op basis daarvan rederen, in plaats van slechts een enkel kenmerk (geweld nastreven, racistisch) eruit te pakken of er helemaal geen te noemen? Want met een welles-nietus-discussie komen we hier niet uit. Sander Spek (overleg) 11 jan 2007 19:47 (CET)

Outematic wil het weer eens persoonlijk aanpakken, dat is iets wat een rechter niet doet. HET VLAAMS BELANG IS VEROORDEELD, dit is toch wel een duidelijk signaal van het gerecht dat we gerust kunnen spreken van Extreem-rechts? Carolus 11 jan 2007 20:39 (CET)

Carolus, mag ik je er op wijzen dat je al een waarschuwing hebt gekregen voor persoonlijke aanvallen? Gelieve deze discussie op een volwassen manier te voeren, roepen hoort daar niet bij. Het Vlaams Belang is overigens nooit veroordeeld voor racisme, dat waren de vzw's rond het Vlaams Blok. Ik sluit me voor de rest aan bij de commentaar van Sander Spek. In een zoveelste welles/nietes discussie met jou heb ik geen zin en ik denk dat het dit debat ook niet ten goede zou komen. Outematic 11 jan 2007 20:50 (CET)

en dat maakt het minder erg zeker van die vzw's? ik laat je niet los; Outematic. jij hebt geen idee wat een persoonlijke aanval is, maar goed je laat me (weer) afdrijven. Mag ik erop wijzen dat een discussie zonder ja/neen geen dicussie is? Carolus 11 jan 2007 21:41 (CET)

Wat is "Ik laat je niet los Outematic" anders dan een persoonlijke aanval? Outematic 11 jan 2007 21:43 (CET)
dan is ik geef niet op; ook een persoonlijke aanval. Waarschijnlijk weet je niet zo goed wat dat betekent een Persoonlijke Aanval; je zal dat wel merken als ik je aanval, maak je maar geen zorgen, ik ben nu heel braaf. [ http://nl.wikipedia.org/w/index.php? kijk ziehier, een fraai voorbeeld avn een aanvalletje.title=Wikipedia:De_kroeg&diff=prev&oldid=6298738]Carolus 11 jan 2007 21:48 (CET)
Beste Outematic, Ik heb de zin over het vermeende extreem-rechtsgeaardheid van het Vlaams Belang een paar zinnen naar onder verplaatst. Als reden geef ik daarbij nogmaals aan dat in een openingszin het not done is om al een mening te vertolken over een partij. Groeten Geograaf 13 jan 2007 15:01 (CET)
Op die manier kan het uiteraard wel. Bedankt voor uw constructieve bijdrage. Outematic 13 jan 2007 15:14 (CET)
De openingszin van het artikel mist nu wel de belangrijke verduidelijkende informatie die een politieke partij in het politieke spectrum positioneert. Gezien het VB zichzelf op de eigen website uitgesproken 'rechts' noemt, lijkt mij dat ook een terechte omschrijving die in de openingszin past. Yosephus 10 okt 2007 11:47 (CEST)
Yosephus, met je eenzijdige actie betuig je bijzonder weinig respect voor het overleg hierboven en de consensus die daaruit voortvloeide. Outematic 10 okt 2007 12:08 (CEST)
Outematic, met jou eenzijdige actie betuig je bijzonder weinig respect voor de toevoegingen van andere gebruikers; toevoegingen tot stand gekomen na het lezen en overwegen van de op de overlegpagina terug te vinden discussies. Ik citeer een zekere Outematic (op 11 jan 2007):"Iedereen die de politieke actualiteit een beetje volgt en/of het artikel gelezen heeft, weet dat het Vlaams Belang wél conservatief is en dat ze daarom in die categorie zit. Dat is zelfs een etiket dat ze zelf niet afwijzen, in tegenstelling tot het extreemrechtse etiket." Maar blijkbaar lees jij in dit artikel liever dat het VB "conservatief en christen-democratisch" is, dan dat het VB "rechts" is (overigens een etiket dat ze zelf niet afwijzen, cf. VB-site). Ik bevind me hier toch op Wikipedia, niet? Of zit ik verkeerdelijk bij Outematipedia? Yosephus 11 okt 2007 13:35 (CEST)
Ik wens niet verder in discussie te treden met personen die mij uitmaken voor fascist beste Yosephus. Wat uw persoonlijk probleem met mij is, weet ik niet, maar ik stel voor dat u ze persoonlijk houdt. In elk geval verkies ik ze te negeren. Inhoudelijk is uw betoog niks waard. Ik heb geen zin gevoerde discussies te herhalen. Met uw uitlatingen in het verleden heeft u meermaals bewezen dat u geen affiniteit hebt met het principe dat Wikipedia tot stand komt via samenwerking. Als u dat echt niet kan, stel ik voor dat u er zelf een begint. Outematic 12 okt 2007 16:52 (CEST)
"Inhoudelijk is uw betoog niks waard." Een vreemde uitspraak voor iemand die uiterst snel op zijn 'persoonlijke aanval'-teentjes getrapt is. (Misschien moet u zichzelf eens een blok opleggen?) Maar wel zeer begrijpelijk voor iemand die de inhoudelijke discussie niet wenst aan te gaan. Yosephus 22 okt 2007 15:38 (CEST)

Zeer sterke repliek, ik sta er van te kijken. Iemand een fascist noemen en hem dan verwijten 'snel op zijn tenen getrapt te zijn', enfin ja, u doet maar. Nog veel plezier hier op Wikipedia maar hou u ondertussen ook aan onze gemeenschapsregels. Outematic 22 okt 2007 16:32 (CEST)

Bij deze toont u nogmaals aan dat uw retoriek niet op inhoud gestoeld is, maar dat zijn ik en velen met mij al een tijdje van Outematic gewoon. U blijft ook maar doorbomen op het "fascist noemen" (een prima handelswijze om de inhoudelijke discussie niet te hoeven aangaan). U vraagt dan ook naar een reactie. Mag ik er dan toch maar op wijzen dat ik u niet zo maar een fascist noemde, doch wel "blijkbaar een fasco". De goede verstaander weet uiteraard dat dit op uw handelswijze sloeg die nogal wat fascistoïde trekjes vertoonde. Maar dat is het verleden, niet? Mvg, Yosephus 23 okt 2007 14:40 (CEST)

opiniepeiling over deze categorie[brontekst bewerken]

Los van de persoonlijke gevechtjes hierboven, ik zou een opiniepeiling willen houden of het VB wel tot de categorie Extreem Rechts moet behoren of niet. Uit het voorgaande lees ik vooral dat een paar mensen zich daar fanatiek tegen weren, maar zijn zij wel representatief ? Ik zie dat er een hernoemingsnominatie is van deze categorie tot het 'neutralere' "Radicaal-rechtse partij"(zie hier), dus wacht ik dit resultaat nog af. - Rahier overleg 13 jan 2008 23:46 (CET)

een opiniepeiling over een dergelijk gevoelig onderwerp is niets meer of minder dan mobiliseren aan beide zijden, en kopjes tellen, afgezien van de enkele objectieve deelnemer. Daar het zo gevoelig is, is het zo subjectief. Het is niet omdat subjectieve oordelen dmv een opiniepeiling een meerderheid of minderheid krijgen, dat dat oordeel plots objectief wordt. De bedoeling van een encyclopedie moet in de eerste en laatste plaats objectiviteit zijn. En objectief gesproken is:
 • het begrip extremistisch zeer subjectief geladen
 • het begrip radicaal veel minder subjectief geladen is
 • het VB een politieke partiji is die noch de democratische rechtstaat, noch de rechten en de vrijheden wil/zal afschaffen of in haar programma heeft staan
ergo, weg met sentimentaliteit en gedrevenheid, en zijn we intellectueel eerlijk. --Stijn Calle 14 jan 2008 11:02 (CET)

Verwijderingsnominatie van o.a. Afbeelding:1991dewinterhitlergroet.jpg[brontekst bewerken]

Een of meerdere afbeeldingen, Afbeelding:1991dewinterhitlergroet.jpg en Afbeelding:Logo VB.gif, die gebruikt worden op deze pagina of overlegpagina, zijn genomineerd voor verwijdering, zie Wikipedia:Te verwijderen afbeeldingen/Toegevoegd 20070222. --E85Bot 23 feb 2007 02:18 (CET)

Regressie[brontekst bewerken]

"die teruggrijpt naar een mythologisch Vlaams regressief gedachtengoed. Voor de partij bestaat de Vlaamse gemeenschap uit een volk, gedefinieerd op etnische gronden van bloed en bodem, een collectief blok, een hechte broederschap, gebaseerd op mechanismen van in- en uitsluiting."

Kan de auteur daarvoor een bron voor aangeven? Outematic 7 mrt 2007 16:19 (CET)

Standpunt betreffende homoseksualiteit[brontekst bewerken]

Het VB neemt geen standpunt in over homoseksualiteit op zich. De partij meent dat enkel het traditionele gezin bestaande uit man-vrouw kinderen wettelijk moet geregeld en beschermd worden. Om deze reden wijst zij het homo-huwelijk en adoptie af. Over wat twee volwassenen mensen met elkaar doen in bed spreekt de partij zich niet uit. Naar eigen zeggen telt zij zelf homo's onder haar mandatarissen en leden. Het iniatief van Philippe Van der Sande is dus een persoonlijk en geen partijstandpunt. Bovendien heeft het VB zowel Christelijke als vrijzinnige mandatarissen. Als (would-be)VB-kenner zou u dat best wel mogen weten --Amerlinck 9 apr 2007 11:15 (CEST)

'neutrale' bijval van de blokwatch[brontekst bewerken]

Het is alleen bij het artikel over het vlaams belang dat er een hele lijst met contra's te vinden is over het vlaams belang. In het artikel over de PS, de vld worden zulke contra's echter niet vermeld. Ik ben van mening dat het artikel over de blokwatch, als 'neutrale' waakhond zou moeten aangepast worden, er wordt hier immers uitgebreid gesproken over de anti-vlaams belang organisaties maar een beetje uitleg over de jongeren afdeling wordt hier blijkbaar ferm geweerd. Deze blokwatch heeft namelijk een zeer duidelijke andere politieke kleur. De link naar de site van de blokwatch staat hier dus niet op zijn plaats als neutrale encyclopedie maar bewijst dat leden van de blokwatch wikipedia willen gebruiken als een medium om hun boodschap over te brengen. Ik betreur dit feit en zou daarom graag het verwijderen van deze link aanvragen. - De voorgaande niet ondertekende opmerking werd toegevoegd door Tommy22 (overleg|bijdragen).

Er zit een zekere logica in uw betoog. Bovendien heeft Blokwatch zelf ook al een artikel op Wikipedia. Dat artikel verwijst daarenboven alleen naar de Blokwatch-site, niet naar de VB-site. Eventueel kan alle kritiek op het Vlaams Belang op een aparte pagina gezet worden (b.v.Kritiek op het Vlaams Belang) of anders gegroepeerd worden bij Blokwatch. Graag de mening van medegebruikers. Outematic 7 jun 2007 17:22 (CEST)

Verwijderingsnominatie Afbeelding:Volksunie Vlaams Belang.jpg[brontekst bewerken]

Eén of meerdere afbeeldingen die gebruikt worden op deze pagina of overlegpagina, zijn genomineerd voor verwijdering. Het gaat om Afbeelding:Volksunie Vlaams Belang.jpg, zie Wikipedia:Te verwijderen afbeeldingen/Toegevoegd 20071211. --E85Bot 12 dec 2007 02:02 (CET)

Ingrijpende wijzigingen in tekst en weghalingen[brontekst bewerken]

Deze zijn anoniem en ingelogd recent gedaan. Dit soort wijzigingen zijn te ingrijpend om zonder overleg te kunnen doen, vandaar dat ik de laatste keer deze weer heb teruggedraaid (een collega deed dat al eerder). Ik roep de betreffende gebruiker op om eerst hier te overleggen. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 27 jan 2008 11:54 (CET)

   Argumentatie voor wijzigingen:

- oké het ging dus over het veranderen dat Vlaams Belang in het Europees parlement niet meer in de fractie Tolerantie, identiteit enzovoort zit. Deze is opgedoekt na grote discussie tussen de onderlinge partijen. VB zit ondertussen terug als onafhankelijk in het parlement. Waardoor ze heel wat spreektijd hebben verloren

Da's waar. Is nu onderdeel van de geschiedenis van de partij--Stijn Calle 27 jan 2008 16:20 (CET)

- Ik vind dat een inleiding in grote lijnen moet weergeven waar het artikel over gaat. Er wordt dus uitgelegd dat het vlaams belang rechts en vlaams nationalistisch is. Er moet ook aangehaald worden dat ze van naam zijn veranderd na een veroordeling voor racisme. Maar we moeten daar toch nog niet zo diep ingaan, vooral omdat dit nog enkele keren vaker wordt verdiept verder in het artikel. Deze diepe analyse van dat proces valt bijgevolg niet onder de noemer inleiding, maar wou ik verplaats zien naar de rubriek over het proces.

Da's waar.--Stijn Calle 27 jan 2008 16:20 (CET)

- Ik vraag me ook af waarom alle regio's moeten opgesomd worden. Niemand weet daardoor iets meer, dat brengt niets interessant bij. Als mensen de verschillende regio's van vlaanderen willen leren, dan pakken ze wel beter een atlas dan naar de pagina van het VB op wikipedia te surfen. Allé, ziet ge, da maakt de pagina nodeloos langer, en stoot volgens mij onnodig lezers af.

Niet akkoord. De organisatie van een politieke partij is weldegelijk van encyclopedische waarde, en het is een objectief gegeven waaromtrent geen politieke discussie bestaat (in tegenstelling tot een heleboel andere elementen).--Stijn Calle 27 jan 2008 16:20 (CET)

- Ook was er een toevoeging van mij bij over de toekomstige voorzitterswissel.

Da's waar.--Stijn Calle 27 jan 2008 16:20 (CET)

Geen idee waarom dit dus niet wordt geaccepteert

--Dezeekoe 27 jan 2008 14:14 (CET)

NPOV: Vlaamse Rand klakkeloos ingelijfd bij Brussel?[brontekst bewerken]

Onder het kopje Met andere politieke partijen staat er nu te lezen:

"Ook de steun van Di Rupo aan de Franstalige minderheid in de Brusselse rand en de eis van de PS tot uitbreiding van het hoofdstedelijk gewest naar de faciliteitengemeenten in Vlaams-Brabant toe, is hen een doorn in het oog. Op 18 april 2006 verklaarde Di Rupo dat "de grenzen van het Brusselse Gewest niet meer beantwoorden aan de economische en sociale realiteit van de regio". Bepaalde ingeweken Franstaligen in de Brusselse randgemeenten weigeren echter Nederlands te leren en gaan niet akkoord met het uitdovend aspect van de taalfaciliteiten en zien de Vlaamse taaleisen als pesterijen."

Dat lijkt me om verschillende redenen problematisch (NPOV):

 1. Minderheid — Het begrip "minderheid" heeft (ook) een staatsrechtelijke lading. (Vgl. Minderhedenverdrag). Door hier zoals nu bij de beschrijving klakkeloos het taalgebruik van Di Rupo c.s. over te nemen, maakt men uitdrukkelijk een politieke keuze. NPOV.
 2. Rand — Dat Di Rupo c.s. willen morrelen aan de grenzen van de in België grondwettelijke indeling in taalgebieden, is wel zo duidelijk. Erop wijzen dat Di Rupo c.s. aldus expansionistisch streven naar gebiedsuitbreiding voor Franstaligen - sommigen zullen dit mogelijk Lebensraum noemen - mag best. Wat me echter onaanvaardbaar lijkt, en grondwettelijk volkomen onverantwoord, is dat ook hier in Wikipedia Vlaamse Randgemeenten rond Brussel maar meteen tot Brusselse rand (sic) en Brusselse randgemeenten (resic) worden gebombardeerd. Dat drukt op schaamteloze wijze een politiek streven uit (naar gebiedsroof) en een politieke stellingname die onverenigbaar is met de huidige grondwettelijke indeling van het land. Er zijn 19 gemeenten die men Brussels kan noemen: de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG). Brusselse randgemeenten liggen noodzakelijk binnen het BHG. Als men gemeenten bedoelt die liggen buiten het BHG, geeft het geen pas die Brusselse (rand)gemeenten te noemen. Het zijn Vlaamse gemeenten. Ze behoren tot het Vlaams Gewest.
 3. In ondergeschikte orde: dat "Brussels" als in het gewraakte "Brusselse rand" dan nog verwijst naar "Brussel (stad)", maakt er natuurlijk nog meer een (onzinnige) warboel van.
 4. Ten overvloede: het bevreemdt ten zeerste dat het in de gewraakte paragraaf wordt voorgesteld alsof het expansionistische streven van de PS c.s. (enkel maar) het VB een doorn in het oog zou zijn. Het VB deelt in deze niet anders dan het standpunt van het Vlaams Parlement, van de Vlaamse Regering - en van het Belgisch Grondwettelijk Hof.

Hoewel de gewraakte paragraaf zoals hierboven aangehaald de minder oplettende lezer als afgewogen en 'neutraal' kan voorkomen, is hij dat bij nader toezien allesbehalve. Wikipedia bezondigt zich hier, door het minstens hoogst ongelukkige woordgebruik, aan stemmingmakerij en aan een uiterst gekleurd, imperialistisch standpunt.

Voor de goede orde (en ik betreur dat dat het nodig is dat te vermelden): de bezwaren die ik hierboven uiteenzet i.v.m. de gebruikte begrippen, vloeien niet voort uit een of andere partijaangehorigheid, welke dan ook. Ze stoelen volstrekt onpartijdig in de betekenis als door Wikipedia bedoeld, op Belgisch grondwettelijk recht.

Het lijkt er nu wel op alsof een standpunt vanzelf moet worden verworpen (louter) omdat het door het VB wordt gedeeld. Al zal men daar in bepaalde kringen ongetwijfeld lof mee oogsten; dat is toch weinig ernstig - en natuurlijk ook allesbehalve encyclopedisch.
Om al die redenen zette ik bij de gewraakte paragraaf een "NPOV-gedeelte"-sjabloon. Dat heeft hij, lijkt me, ruimschoots verdiend.

Overigens snap ik nog steeds niet zo goed wat deze paragraaf nu bijzonder onder het kopje "Externe relaties" > "Met andere politieke partijen" in het lemma over het Vlaams Belang komt te doen. De agressieve, imperialistische fransdolheid van de PS c.s. is (zowat) alle Vlaamse partijen, én het Vlaams Parlement, én de Vlaamse Regering, én het Belgisch Grondwettelijk Hof een doorn in het oog. Men kan toch bezwaarlijk in ernst aanvoeren dat die allemaal neven- of mantelorganisaties van het VB zouden zijn. Lijkt me. Hoewel wie de zowat dagelijkse hatelijke scheldpartijen in Le Soir leest en voor waarheid aanneemt er natuurlijk anders over kan denken. Tja.

-- bart 3 nov 2008 20:22 (CET)

Beste Bart, als je (terecht) streeft naar meer onpartijdigheid binnen Wikipedia, dan moet je niet opdraven met uitdrukkingen als "de agressieve, imperialistische fransdolheid van de PS". (Om maar iets te zeggen, Di Rupo en de PS staan niet alleen in hun streven om de taalgrens te herdefiniëren, het FDF is hier misschien nog radicaler in.) Daarenboven claimen dat je motivatie niet "vloeit uit een partijaangehorigheid", tast je geloofwaardigheid verder aan (je kiest namelijk duidelijk voor de 'Vlaamse zaak'). Je zult wel gelijk hebben in een aantal argumenten (alhoewel het mij niet abnormaal lijkt om bvb Halle een buurgemeente van Brussel te noemen, en dus aan de rand van Brussel, zonder hiermee te verloochenen dat het een Vlaamse gemeente is), maar ik denk dat het beter is om het 'objectiveren' van deze gevoelige materie aan een echt objectieve waarnemer over te laten. Maar alvast bedankt om te signaleren dat er nog aan dit stuk moet gesleuteld worden (en om dit uitgebreid te argumenteren) Beste groeten, Rahier overleg 3 nov 2008 23:07 (CET)
U vindt het vast niet erg dat uw openingsfrase als een persoonlijke aanval kan worden gelezen? Mogelijk drukte u zich zeg wat ongelukkig uit. Aan u om dat te verduidelijken.
De wet van 1963 heeft de taalgebieden duidelijk afgebakend. U kan er ondertussen ook de Belgische federale Grondwet op nalezen, die ook voldoende duidelijk stelt wie er waar bevoegd is.
Uw argument dat het (inderdaad) niet enkel de PS betreft, snijdt vooral ook geen hout, nu de door mij gewraakte paragraaf het inderdaad stelt: "Ook de steun van Di Rupo aan [...] en de eis van de PS tot [...]", terwijl ik het hierboven bij mijn onderbouwing van het aangebrachte NPOV heb over: "het taalgebruik van Di Rupo c.s.", "Dat Di Rupo c.s.", "Erop wijzen dat Di Rupo c.s. aldus", "alsof het expansionistische streven van de PS c.s." en "De agressieve, imperialistische fransdolheid van de PS c.s. is [...]" (sic).
Dat u dat laatste uittreksel vals citeert als: "dan moet je niet opdraven met uitdrukkingen als "de agressieve, imperialistische fransdolheid van de PS"." en vervolgens "Om maar iets te zeggen", gaat uitleggen dat de PS daarin niet alleen staat, slaat me met verstomming. Het spijt me zeer als dit hard klinkt, maar wat u daarmee doet kan ik bezwaarlijk anders duiden dan als grotesk, verwerpelijk, intellectueel oneerlijk en aantoonbaar vals. Bah!
Dat het FDF een zonder meer racistische partij is -- herinner u ook de strapatsen van wijlen Roger Nols -- kan ik niet helpen. Aan zulk een laaghartig, smerig racisme heeft zelfs het VB zich nooit bezondigd; laat staan dat ze ermee weg zouden hebben kunnen komen. Dat ook de PRL daar geen graten in zag, mag inderdaad veelbetekenend worden genoemd. Ter herinnering: Roger Nols werd in 1964 verkozen voor het FDF met programmapunten als: "Schaarbeek Frans" en "Vlaamse imperialisten buiten" (sic) -- in het grondwettelijk tweetalige taalgebied Brussel-Hoofdstad.
U heeft natuurlijk volkomen gelijk -- maar dat heb ik toch nergens ontkend, wel en uitdrukkelijk integendeel -- als (ook) u stelt dat de PS met haar zeg maar onverdraagzaamheid (helaas) niet alleen staat. Herinner u hoe zowel de Waalse Gewestraad als de Franse Gemeenschapsraad omsprong met haar nochtans volstrekt wettig en regelmatig verkozen lid Toon Van Overstraeten. Senator Van Overstraeten (VU), verkozen in het toenmalige arrondissement Nijvel, werd wederrechtelijk en zelfs manu militari uit beide organen verwijderd. Welk een verschil in behandeling valt Christian Van Eyken (UF) in het Vlaams Parlement te beurt. Welk zijn gedachtegoed ook, hij is regelmatig verkozen en mag er dus ongemoeid zetelen. Daar is volstrekt niks op tegen. Zo gaat het er bij beschaafde volkeren aan toe. Die laatste zin mag u desnoods als een mening (NPOV) aanmerken. Het zal me wat. De feiten spreken in dezen voor zich. En het contrast lijkt me zeer treffend.
Als u meent dat ik intellectueel oneerlijk ben, mag u roepen. Dat u er niet om maalt het overleg intellectueel eerlijk te laten verlopen, heeft u hierboven helaas afdoende bewezen.
Dat u meent dat ik mijn geloofwaardigheid verder (!) zou aantasten -- "Daarenboven claimen dat je motivatie niet "vloeit uit een partijaangehorigheid", tast je geloofwaardigheid verder aan (je kiest namelijk duidelijk voor de 'Vlaamse zaak')." -- door te verwijzen naar de Belgische federale Grondwet, naar eensluidende arresten van het Arbitraghof en van het Grondwettelijk Hof, laat ik ook maar geheel voor uw rekening.
Het staat u volstrekt vrij de rechtsstaat te verwerpen en daarvan kond te doen.
Anderzijds moet u dan wel kunnen velen dat anderen uw beschuldiging als dat wie niet net als u de rechtsstaat verwerpen hun geloofwaardigheid (verder) zouden aantasten, niet noodzakelijk onvoorwaardelijk delen. Mogelijk houden die anderen het liever bij de feiten.
Aan uw navolgende dooddoener met nog een minstens onderhuidse sneer toe, maak ik maar geen verdere woorden meer vuil. Uw vunzige spelletje van zogenaamd 'objectiveren' wens ik niet mee te spelen.
Ik vind het heel erg sneu voor u, maar u bent, helaas, aantoonbaar intellectueel oneerlijk. Doe er wat aan.
-- bart 4 nov 2008 02:07 (CET)
Beste Bart, ik verdoe mijn tijd niet aan prietpraat. Ga uw frustraties op andere fora uitschreeuwen, er zijn er genoeg op het internet, maar WP tracht een serieuze encyclopedie te zijn/te worden. Weet dat u met uw scheldproza (en ik verwijs ook naar uw vorige bijdragen waarna u het aan de stok kreeg met andere Wikipedianen) geen beste reputatie opbouwt binnen deze WP-gemeenschap. Ik blijf u gelijkgeven over het feit dat de paragraaf dat u aanhaalde herschreven of gewoon weggehaald moet worden. Maar verder is deze kous voor mij af. Rahier overleg 4 nov 2008 10:51 (CET)
Dank voor uw waardering.
Kennelijk leent het onderwerp zich niet -- zelfs niet op WP -- voor een neutrale, afstandelijke, encyclopedische benadering. Men moet te allen prijze krampachtig bewijzen tot het juiste kamp te behoren. Daartoe zijn, naar de woorden van Louis Tobback, alle middelen goed. Feiten doen er dan niet toe, ondergeschikt als ze gemaakt dienen te worden aan de aangekleefde beleden ideologie.
Het staat u vrij dat een frustratie te noemen. Mogelijk is het dat ook wel: het frustreert inderdaad een encyclopedische, beschrijvende benadering en behandeling van het onderwerp. Dat is jammer. Ook en hier vooral voor WP.
"Weet dat u met uw scheldproza (en ik verwijs ook naar uw vorige bijdragen waarna u het aan de stok kreeg met andere Wikipedianen) geen beste reputatie opbouwt binnen deze WP-gemeenschap." U zal zo vrij zijn deze uw stelling nader toe te lichten, uiteraard met voorbeelden toe.
Als het dan over (hatelijk) scheldproza gaat, verrast het een beetje dat, voor zover ik kon nagaan, nergens op nl-wiki verwezen wordt naar bijv. "un homme dangereux" (wikisearch: 0 treffers), toch een koosnaampje voor Yves Leterme als Vlaams minister-president (Google), die bij de jongste wetgevende verkiezingen haast 800.000 voorkeurstemmen wist te behalen, met een opvallend Vlaams programma: "un homme dangereux". Publicisten zoals Mark Grammens, die je toch bezwaarlijk voor [modieus loperscheldwoord] kan schelden, wijzen er keer op keer op dat het bezwaar tegen het VB niet hun (vermeende of beweerde) [modieus loperscheldwoord] is, maar wel hun inderdaad revolutionaire kernprogramma, in twee woorden samen te vatten als: "België barst". Het heersende regime, aldus nog Grammens, bestrijdt dat met alle middelen. Dat is niet eens zo heel erg gek, meent Grammens, het heersende regime voert immers een overlevingsstrijd, en het VB hoeft er, aldus nog steeds Grammens, niet op te rekenen dat die strijd eerlijk zal worden gevoerd.
Misschien is Mgr. André-Mutien Léonard, bisschop van Namen, een geboren en getogen Waal (°Jambes, 1940), ook wel "un homme dangereux". Ook en vooral wegens zijn opgemerkte uitspraken in verband met en Visie op de Belgische politieke crisis in 2007 en 2008: als Franstalige Belgen het voortbestaan van België willen, Mgr. Léonard, volstaat het niet met Belgische vlaggen te zwaaien, maar moeten ze hun ongebreidelde arrogantie inbinden. Sterker nog: "Elk volgens eigen sociale rol moeten ze de taal en de cultuur van hun noorderburen leren kennen en ervan leren houden." (sic, ibid.)
Zoals ik eerder schreef (zie nog hoger):
Voor de goede orde (en ik betreur dat dat het nodig is dat te vermelden): de bezwaren die ik hierboven uiteenzet i.v.m. de gebruikte begrippen, vloeien niet voort uit een of andere partijaangehorigheid, welke dan ook. Ze stoelen volstrekt onpartijdig in de betekenis als door Wikipedia bedoeld, op Belgisch grondwettelijk recht.
Het staat u uiteraard vrij dat af te doen als prietpraat en mij te beschuldigen van het uitschreeuwen van frustraties.
Mogelijk kiest, naar u en anderen menen, Mgr. Léonard zoals hierboven aangehaald óók wel voor de Vlaamse zaak, en dient zo (en daarom) als anti-Belgisch gebrandmerkt. Wie weet.
Want wie niet, zoals ik eerder schreef, de agressieve, imperialistische fransdolheid van de PS c.s. steunt, moet natuurlijk onverbiddellijk als onbetrouwbaar gebrandmerkt:
De agressieve, imperialistische fransdolheid van de PS c.s. is (zowat) alle Vlaamse partijen, én het Vlaams Parlement, én de Vlaamse Regering, én het Belgisch Grondwettelijk Hof een doorn in het oog. Men kan toch bezwaarlijk in ernst aanvoeren dat die allemaal neven- of mantelorganisaties van het VB zouden zijn. Lijkt me.
Aan het lijstje mantelorganisaties van het VB kan dus kennelijk ook Mgr. Léonard toegevoegd, of hoe verblind men in zijn oordeel toch kan zijn.
Het staat u, net als anderen, vrij bezwaar te maken tegen mijn verwoording: "De agressieve, imperialistische fransdolheid van de PS c.s.". Hou er dan wel rekening mee dat die verwoording niet in het artikel, maar hier in overleg werd geuit. Mocht ook dat dan niet?
Schiet vooral op de boodschapper.
Nog steeds meen ik, ondertussen daarin zelfs versterkt, dat uw handelwijze zoals hierboven intellectueel oneerlijk is. Deze inhaak poogt dat nader toe te lichten.
Na ondertussen het gehele artikel te hebben herlezen, lijkt het me passend het hele artikel te merken als NPOV.
Het staat eenieder vrij deze of gene mening of partij te bestrijden. Maar het lijkt me niet dat WP zich daarbij moet of zelfs maar mag aanschurken. Zelfs niet als haar medewerkers zo zouden pogen aan te tonen toch vooral 'aan de goede kant' te staan.
De goedkoopste - en doorzichtigste - 'oplossing' is dan vast (ook) mij bij in het verdomhoekje te zetten: 'opgeruimd staat netjes', wat, en '(ook) dat varkentje hebben we zo weer flink gewassen' - en wát prat daarop! Tja.
bart 2 dec 2008 01:21 (CET)

Linken naar externe ant-VB websites. (neutraliteit) ?[brontekst bewerken]

Ik herneem een vroegere opmerking : niet van mij !

Het is alleen bij het artikel over het vlaams belang dat er een hele lijst met contra's te vinden is over het vlaams belang. In het artikel over de PS, de vld worden zulke contra's echter niet vermeld. Ik ben van mening dat het artikel over de blokwatch, als 'neutrale' waakhond zou moeten aangepast worden, er wordt hier immers uitgebreid gesproken over de anti-vlaams belang organisaties maar een beetje uitleg over de jongeren afdeling wordt hier blijkbaar ferm geweerd. Deze blokwatch heeft namelijk een zeer duidelijke andere politieke kleur. De link naar de site van de blokwatch staat hier dus niet op zijn plaats als neutrale encyclopedie maar bewijst dat leden van de blokwatch wikipedia willen gebruiken als een medium om hun boodschap over te brengen. Ik betreur dit feit en zou daarom graag het verwijderen van deze link aanvragen. -– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 81.164.201.224 (overleg · bijdragen)

Discussie De kroeg[brontekst bewerken]

Besten, er is een discussie op Wikipedia:De kroeg#Belgische onderwerpen een uitzondering? die u mogelijks interesseert. Het draait em om het feit of een sjabloon van een partij ook bij de politici van die partij mag staan en het nut ervan... (liefst daar reageren) Met vriendelijke groet!--Bjelka (overleg) 9 okt 2011 01:11 (CEST)

Skinheads[brontekst bewerken]

Ik heb skinhead in de intro aangepast naar nazi skinhead. In de referentie werd niet specifiek iets gemeld over nazi skinheads maar ik snap wel dat ook deze groep bedoeld werden. Toch weet niet iedereen dat skinheads niets met politiek, dus laat staan extreem rechts, te maken hebben. Dus om te voorkomen dat mensen skinheads gaan associëren met nazi's, denk ik dat het beter is om voor deze mensen nazi skinheads te plaatsen zodat ook deze mensen weten dat echte skinheads niet worden bedoeld met de referentie.

Ik heb "naziskinheads" veranderd daar het geen Nederlands woord is. De pagina ivm. skinheads bevat uit leg over de "nazi associatie" met skinheads. De term skinheads wordt voorafgegaan door "neonazi" dit zou voor de lezer duidelijk genoeg moeten zijn. PieterL93 (overleg) 2 okt 2013 18:17 (CEST)

Externe relaties[brontekst bewerken]

Beste allen,

Momenteel bevat de kop "externe relaties" twee onderdelen: "met andere politieke partijen" en "met bevriende organisaties en personen".

Mijns inziens zou dit toch wat herwerkt mogen worden. Ten eerste gaat het stukje "met andere politieke partijen" enkel over partijen in het binnenland, terwijl buitenlandse partijen onder de bevriende organisaties en personen worden geplaatst, verwarrend dus. De relaties "met andere politieke partijen" bestaat bovendien grotendeels uit een beschrijving van het cordon sanitaire (waarbij de houding van de N-VA overigens nog ontbreekt) en de kritiek van Vlaams Belang op de "PS-staat" (die inmiddels achterhaald is.)

Mij lijkt het dan ook beter om dit eerste deeltje om te dopen naar "Cordon sanitaire" - wat de relaties met andere binnenlandse partijen de facto samenvat, en wat in een artikel over Vlaams Belang wel een puntje op zich verdient.

Ten tweede is er het onderdeel "met bevriende organisaties en personen". Hieronder staan momenteel overigens geen personen, enkel een aantal organisaties en (vooral Europese) partijen waarvan de helft al een decennium lang begraven is. Mij lijkt het logisch om dit om te vormen naar een kopje over de Europese fractie waarvan Vlaams Belang deel uitmaakt.

Enkel de niet-partijpolitieke organisaties die nog steeds bestaan (Voorpost, NSV! en TAK) hebben dan nog geen plaats. Misschien kunnen die een eigen kopje krijgen, maar gezien die organisaties feitelijk allemaal partijpolitiek onafhankelijk zijn en louter informele relaties met het Vlaams Belang onderhouden, valt daarover de discussiëren.

Bekijk gerust de wijzigingen zoals ik ze had doorgevoerd, om eens te kijken wat oké en niet-oké was.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Zwijger13 (overleg · bijdragen)

(Ex?)-leden[brontekst bewerken]

Ook wat de lijst met bekende ex-leden betreft had ik een wijziging doorgevoerd, die blijkbaar nog eens herbekeken zou moeten worden.

Ten eerste, is het een beetje vreemd om leden en ex-leden door elkaar te zetten. Vandaar de suggestie om de ex-leden er uit te laten, eventueel kunnen die elders in het artikel een plaats krijgen.

Ten tweede waren er enkele bekende leden die ontbraken, met name Chris Janssens en Ortwin Depoortere. Sommige leden leken mij bovendien minder bekend (dan denk ik aan Gerda Van Steenberge, Koen Bultinck, Linda Vissers, Luk Van Nieuwenhuysen en Frans Wymeersch - maar ook daar valt over te discussiëren.

Laat gerust weten wat je hiervan denkt.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Zwijger13 (overleg · bijdragen)

Beste Zwijger13, dit kopje is bij alle (Belgische) huidige & historische partijen op dezelfde manier ingevuld en geeft een overzicht van de huidige en historische leden van een partij. Het geniet daarom mijn voorkeur om het te behouden zoals het momenteel is. Vanzelfsprekend kan je de de namen toevoegen van de personen die je meent relevant te vinden en hierboven noemt. Bjelka (overleg) 6 okt 2016 12:43 (CEST)
Mmh, in dat geval misschien wel. Eventueel tussen haakjes "ex-lid" plaatsen na diegenen die geen lid meer zijn? Want uiteindelijk kan het toch een beetje verwarrend zijn, niet? Zwijger13 (overleg) 6 okt 2016 15:23 (CEST)

Inleiding relevant houden[brontekst bewerken]

Ik zou willen voorstellen om volgend stukje uit de inleiding te schrappen:

"Recent en minder recent haalde de partij niet alleen vaak het nieuws doordat er neonazi-figuren in haar rangen opdoken - dat probleem werd zelfs op de website van de partij zelf bericht -, omgekeerd ook bleken nauw verwante organisaties directe links met neonazi's te onderhouden. Enige Vlaams Belang-leden zijn tevens lid van de 'volksnationalistische' (en pro-Apartheid-)beweging.[2][3][4][5][6]"

Om volgende redenen:

 • Veel van de aangehaalde verwijzingen bestaan niet meer.
 • "Personen uit aanverwante organisaties die relaties onderhouden met" is niet relevant genoeg om in een inleiding te vermelden en lijkt verdacht veel POV te zijn.
 • Er wordt geschreven "recent", terwijl de aangehaalde bronnen intussen lang niet meer recent zijn.

Daarnaast zou ik ook willen voorstellen om bij ideologie het punt "anti-islam" te verwijderen. Ideologieën worden in de regel positief verwoord. Bij de N-VA wordt ook niet "anti-werkmens" geschreven, bij de sp.a ook niet "anti-Vlaams". Zwijger13 (overleg) 14 nov 2017 10:51 (CET)

Ik kan je ten dele volgen. Ten dele, want ik vind wél dat het mag vermeld worden dat er in de rangen van het VB ranzige figuren rondlopen, mits de vermelding dat VB zich daar gewoonlijk toch wat van distantieert. Voor een inleiding lijkt me dit ook wel wat te gekleurd. Het partijprogramma en bepaalde handelingen trekken zo'n mensen aan, dat lijkt me wel een feit, maar het is geen onderdeel van de partij zelf - net hetgeen een inleiding wel hoort te beschrijven. Het hoort m.i. wel bij een stuk met kritiek op de partij. Het is immers toch iets waar sommige tegenstanders zich op beroepen om VB mee zwart te maken. Met de nodige nuance (!) is dit dus wel nuttige info. De indruk moet echter niet gewekt worden dat VB nazistisch is. Hun banden met Antwerpse Joden (om electorale redenen allicht) zijn immers ook bekend. :-)
Over anti-islam ben ik het niet echt met je eens. Van mij mag je het gerust eufemistischer voorstellen, maar het is wel een onderdeel van hun discours: de islam zo goed als mogelijk indammen. Blijkbaar bestaat er voor VB geen gematigde islam en hoort de islam niet thuis in "onze" cultuur. Ik weet niet hoe je dat duidelijker kunt verwoorden dan anti-islam eigenlijk. Elke positieve formulering van zoiets mist waarover het gaat, denk ik. Ik zie ook niet zo goed in waarom een ideologie niet zou kunnen bestaan uit tegen iets zijn. Maar als je een goed voorstel hebt: shoot!
De vergelijking met die twee andere partijen gaat ook niet echt op. Het VB bestrijdt de islam immers actief en bewust, het is niet dat N-VA actief werkmensen bestrijdt als programmapunt (de "hardwerkende Vlaming" is net een toonbeeld van hoe het moet - vakbonden en andere middenveldorganisaties moeten er wel aan geloven) en de sp.a anti-Vlaams noemen lijkt me al helemaal raar (actieve rol bij staatshervormingen, Bert Anciaux en veel van zijn partijgenoten van spirit konden zonder veel problemen lid worden). Die anti's, zo ze al kloppen, zijn geen deel van het programma of ideologie, maar "logische" gevolgen van de ideologie. Bij VB is anti-islam een deel van de ideologie, zie bv. het verkiezingsprogramma: "Islamisering stoppen en keren". Om nog maar te zwijgen over de diverse uitspraken van Dewinter, die de Koran ziet als één grote haatboodschap, ook al kun je hier terecht opmerken dat hij zich al eens buiten het partijprogramma zet met die uitspraken. MichielDMN 🐘 (overleg) 14 nov 2017 11:48 (CET)
Is het een mogelijkheid om kritiek in een apart puntje samen te vatten? Hoewel dat bij andere partijen niet gedaan wordt, lijkt het me logisch om het in de inleiding te beperken tot "Critici beschouwen de partij als extreem-rechts" - en indien het nodig is verder uit te wijden, dat elders dan in de inleiding te doen.
Wat betreft het anti-islam-gegeven, denk ik dat er een onderscheid is tussen een ideologie en een programma. Een ideologie omvat de principes waar een partij voor staat, de samenleving waar ze naartoe wil. Die ideologie kan bijvoorbeeld omvatten dat een partij de Europese cultuur wil beschermen. Het programma zijn de concrete stappen die men daartoe onderneemt, de manier waarop men concrete problemen wil aanpakken. Daarom lijkt anti-islam mij eerder een concreet standpunt, dan de partij-ideologie te zijn. Of heb ik het mis? Zwijger13 (overleg) 14 nov 2017 12:54 (CET)
Het apart puntje: zeker! Helemaal voor te vinden.
Het anti-islam-discours: ik heb je wellicht verkeerd begrepen. Ik dacht dat je het weg wou, maar je wil het alleen weg als ideologie dan? Dat kan ik dan wel begrijpen. Het anti-islamitische komt effectief voort uit het pro-Vlaamse, als je dat bekijkt als de van oorsprong katholieke, blanke, Nederlandstalige bevolking. In dat opzicht kun je inderdaad beargumenteren dat de islam bestrijden niet zozeer de ideologie is, maar een gevolg ervan. Mijn excuses voor het verkeerd lezen dan. Je kunt er dan wel mee leven dat het erin vermeld staat als concreet strijdpunt? MichielDMN 🐘 (overleg) 14 nov 2017 13:20 (CET)
Dat lijkt me ook beter, om er een vermelding rond te maken in het stukje over programma bijvoorbeeld. Zwijger13 (overleg) 14 nov 2017 14:18 (CET)
Het Belang (VB) is voor een islamvrije samenleving. Norbert zeescouts (overleg) 14 nov 2017 20:32 (CET)

Het VB is tegen de politieke islam en de islamisering van Europa. Ze onderschrijft echter wel de godsdienstvrijheid, maar is tegen de subsidiëring van de islam met overheidsmiddelen. Zoals hierboven al aangehaald zijn dit politieke standpunten en is "anti-islam" geen ideologie. Mij lijkt het dan ook beter dit uit de infobox weg te halen. Neanderen (overleg) 22 apr 2018 12:04 (CEST)

Extreemrechts of niet?[brontekst bewerken]

Er is blijkbaar discussie of we deze partij "extreemrechts" moeten noemen of niet. Ik merk dat zowat elk gerespecteerd nieuwsmedium in Vlaanderen de partij dit etiket geeft. Ik begrijp dat zij en enkele aanhangers dat etiket niet graag zien, zeker al niet omdat de partij zich op sociaal vlak behoorlijk links profileert tegenwoordig, maar ik denk dat we ons hier simpelweg moeten houden aan één van de principes op Wikipedia, nl. dat we onze informatie schrijven op basis van wat dan heet "gezaghebbende bronnen". Nieuwsmedia lijken me hiervoor wel geschikt. Ik denk ook niet dat veel experten, politicologen dus, de partij anders zullen benoemen. Aan wie het met die term niet eens is, vraag ik af te komen met minstens even geschikt bronmateriaal.

Los daarvan kun je je ook gewoon baseren op de standpunten. Ze staan dan misschien wel voor verlaging van de pensioenleeftijd en hogere pensioenen, maar het anti-islamstandpunt is er ook nog steeds. Hoofddoeken kunnen blijkbaar al min of meer, maar die mensen moeten zich dan toch maar eens afvragen of ze wel in "ons" Vlaanderen thuishoren, hoorde ik in een tv-debat. Tja, erg inclusief kun je dat niet noemen. Er wordt ook hard gehamerd op "profiteren" van allochtonen. Dat zijn toch allemaal standpunten die typisch als extreemrechts worden gecategoriseerd. Er is een verschuiving gekomen na de veroordeling van Vlaams Blok, maar je kunt er niet omheen dat ze op dit vlak nog steeds rechtser zijn dan alle anderen. En hoe noem je een partij die op het uiteinde van dat spectrum zit? Extreemrechts of uiterst rechts. Dat is vanuit democratisch oogpunt een verdedigbare positie, maar we moeten niet doen alsof dit "rechts" is zoals bv. Open Vld. Een onderscheid op dit politieke spectrum lijkt me best wenselijk. Ook in het belang van Vlaams Belang zelf, overigens. MichielDMN 🐘 (overleg) 27 mei 2019 10:00 (CEST)

U zal ook wel moeten toegeven dat partijen als CD&V en "Open" Vld zowel een linkse als ook een rechtse zuil hebben, alhoewel ze officieel natuurlijk overwegend rechts zijn, en eigenlijk geldt dit zelfs ook voor de N-VA, maar volgens uw eigen stelling moeten we dan even consequent zijn met de communisten van de Vlaamse PVDA en Waalse PTB, oftewel hen ook als extreem-links bestempelen, inbegrepen in hun artikel hier! 62.235.179.116 29 mei 2019 18:52 (CEST)
Alle bewuste stellingen kloppen. CD&V heeft van oudsher een linkse zuil rond Beweging.net, Open Vld vertoont ook steeds vaker links-liberale neigingen. Ook N-VA heeft o.a. vanuit de Volksunie een aantal eerder links georiënteerde leden overgeërfd. En jawel, PVDA is in dit opzicht inderdaad extreemlinks. Ik heb dat standpunt daar ook al verdedigd. MichielDMN 🐘 (overleg) 29 mei 2019 22:21 (CEST)
Dan doen we dat toch, of niet? 212.239.155.134 31 mei 2019 16:40 (CEST)
Er staat daar nu, na enig getouwtrek, "radicaal-links". Doel je erop dat er niet "extreem", maar "radicaal" staat? Mij lijken die onderling inwisselbaar. Met andere woorden, als dat hier eveneens de voorkeur geniet, dan is dat voor mij net zo goed. MichielDMN 🐘 (overleg) 31 mei 2019 21:12 (CEST)
Inderdaad, maar in het kader van de logica en uniformiteit zou ik nu dan ook graag diezelfde term willen bezigen voor het artikel over deze partij. 62.235.180.52 4 jun 2019 00:12 (CEST)

Brandstichting in Bilzen[brontekst bewerken]

Na wekenlange hetze door Vlaams Belang werd een asielcentrum in brand gestoken in Bilzen op 11 November 2019. Ik plaatste het volgende zinnetje op deze pagina:

In 2019 hitste de partij de bevolking op tegen het gebruik van een leegstaand gebouw in Bilzen als opvangtehuis voor asielzoekers. Op 11 November werd er brand gesticht; terwijl de vlammen door het dak sloegen stonden sympathisanten te juichen.[20] 

Met persreferentie. Dit is het belangrijkste nieuws van die dag in het land, met uitgebreide media-aandacht. De zin werd evenwel verwijderd door Michiel DMN wegens zg. activisme. Ik vind dat die zin hier zeker zijn plaats heeft en zal hem terugplaatsen. Of wil u dit soms doen doodzwijgen? Jnyssen (overleg) 12 nov 2019 21:18 (CET)

(na bwc) Naar aanleiding van deze bewerkingen, die ik intussen ongedaan maakte:

 • Het predicaat "fascisme" wordt hier lichtzinnig gebruikt. Ik weet ook wel op wat gedoeld wordt natuurlijk, maar die term fascisme heeft een bepaalde context (Mussolini) waar je het VB niet zonder meer mee kan vereenzelvigen. Een term om de ander mee het zwijgen op te leggen. Het berust alleszins niet op neutrale bronnen om zoiets te beweren.
 • De brand in Bilzen tegen een asielcentrum: zoals wel vaker, springt VB hier meteen op, omdat zij natuurlijk niet graag asielzoekers opgevangen zien worden. Er staat in de gegeven bron echter helemaal niet dat het gejuich van Vlaams Belang kwam, zelfs niet dat het sympathisanten waren van deze partij. Dit incident gaan gebruiken om een partij in 'n kwaad daglicht te stellen, is niet intellectueel eerlijk. Je zou over 't algemeen wellicht dus wel kunnen stellen dat het VB er vaak als de kippen bij is om te reageren op zulke dingen (zie bv. ook Pukkelpop in de zomer van 2019 met de klimaatjongeren), maar hen rechtstreeks linken aan gejuich en geweld? Ze letten daar wel mee op, is mijn indruk. De brand heeft niets aantoonbaars met de partij te maken en het hele aspect neigt sterk naar "waan van de dag".

Vandaar dus. MichielDMN 🐘 (overleg) 12 nov 2019 21:30 (CET)

Intussen zie ik dat Annick Ponthier kop-van-jut is volgens de collega hierboven. Deze bron stelt echter dat ze zich negatief uitsprak over deze actie. De partij distantieert zich ook van de actie. Als je de partij en deze persoon per se wilt bekritiseren (mag hé, uiteraard), dan graag op basis van de feiten. Ze zijn niet wat zoals ze hierboven worden getoond, of minstens te ongenuanceerd daar. MichielDMN 🐘 (overleg) 12 nov 2019 21:40 (CET)

Anekdotes[brontekst bewerken]

Naar aanleiding van het steeds toevoegen van een stuk "Controverse" door een anonieme gebruiker en de blokkade van dit artikel die er op mijn verzoek kwam, toch graag even wat uitleg. Het voornaamste gaf ik al in de samenvattingen bij het ongedaan maken, maar toch iets meer info misschien:

 • De info is anekdotisch. Er wordt gepoogd aan de hand van enkele anekdotes een verhaal over deze partij op te hangen, maar een synthese volgt niet.
 • Het is verkeerd om gedrag van leden rechtstreeks te linken aan een partij. Leden zijn nog altijd verantwoordelijk voor hun eigen daden als ze niet handelen uit naam van de partij. Zeker bij kleine mandatarissen of gewone leden kun je moeilijk stellen dat de partij die mensen onder controle heeft. Onmiskenbaar is er binnen de groep VB-leden meer racisme, maar dat betekent niet per se dat de partij die lijn deelt.
 • Brengt me meteen bij het volgend punt: de mening van de partij zelf wordt hier onder de mat geveegd. Bijvoorbeeld in het geval van Verreycken is het zo dat het VB die man uit de partij heeft gezwierd. Het VB heeft in het verleden al wel meer mensen verwijderd of op een zijspoor gezet na racistische of vandalistische uitspattingen. Het kan objectief juist zijn wat er staat, dat maakt het nog niet per se neutraal. Als er een tegenreactie kwam van de partij (geen reactie is ook een reactie), is die voor de neutraliteit net heel belangrijk.

Toch even benadrukken dat ik daarmee het beschreven gedrag niet goedpraat, noch dat ik dat wil toedekken om wat voor reden dan ook. Evenmin wil ik hiermee VB uit de wind zetten. Ik heb het puur inhoudelijk over de bewuste bijdrage, die m.i. niet evenwichtig is en dingen suggereert zonder bewijs. In dit artikel staat al lange tijd een stukje "Kritiek", dat allicht wel schetst wat deze anekdotes proberen aan te tonen, nl. dat de partij neonazistische figuren aantrekt. De tussenzin "dat probleem werd zelfs op de website van de partij zelf bericht" maakt meteen ook duidelijk dat de partij daar zelf problemen mee heeft; of dat uit electorale of principiële redenen is, moet de lezer zelf maar bepalen. MichielDMN 🐘 (overleg) 20 nov 2020 12:12 (CET)

Logo[brontekst bewerken]

Het valt op dat deze pagina geen logo bevat, maar een foto van een vlag. Op andere wiki's is dit niet zo. Heeft dit te maken met copyright? Tomaatje12 (overleg) 13 dec 2020 19:44 (CET)

Ik opende drie andere Wikipedia's (Duits, Engels en Frans) en bij alle drie is het logo daar lokaal opgeslagen, dus niet op Commons. Er staat ook expliciet bij dat dat laatste niet zomaar mag. Ik vermoed dus dat jouw veronderstelling over auteursrecht klopt. MichielDMN 🐘 (overleg) 13 dec 2020 20:31 (CET)
Bedankt voor je uitleg. Als anderstalige pagina's het logo opgeslagen hebben, misschien kan Wikipedia NL volgen? Tenslotte staat het Vlaams Belang wel op Commons, allicht gaat dit om een inbreuk van auteursrechtenschendingen : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vlaams-belang.jpgTomaatje12 (overleg) 13 dec 2020 21:41 (CET)
Ik ben geen expert, maar ik denk dat de Nederlandse Wikipedia maar weinig afwijkt van de regels op Commons. Als het daar niet zomaar mag, dan hier waarschijnlijk ook niet. In de VS gelden bv. andere regels, waardoor de Engelse Wikipedia op sommige punten lakser is. Die bewuste afbeelding die je hier linkt, heeft alleszins een problematische beschrijving: de oplader beweert dat het eigen werk is, maar dat kan niet, aangezien dit logo wellicht bezit is van de partij. Ik heb het daar te beoordeling voorgelegd. 't Kan dat het bestand zelf nog oké is met een andere auteur, omdat het logo misschien toch niet beschermd is (niet uniek genoeg bv.), maar ik ken de criteria daarvoor niet goed. Afwachten wat dat geeft. MichielDMN 🐘 (overleg) 13 dec 2020 21:58 (CET)
Ik denk dat het beter is om iemand met veel Wikipedia ervaring te verwittigen. Beste, Gebruiker:Edoderoo hoe kunnen wij het logo van deze Vlaamse politieke partij vertonen? Tomaatje12 (overleg) 13 dec 2020 23:46 (CET)
Zo'n afbeelding moet wel vrijgegeven worden onder een ccby-licentie, dan kan hij ook op Commons gebruikt. Dan moet de rechthebbende een mailtje sturen naar OTRS, die die vrijgave controleren en het bewijs opslaan. Op nl-wiki doen we geen lokale afbeeldingen opslaan, al bijna 15 jaar niet meer. Op en-wiki volgen ze de Amerikaanse wet die fair use toestaat. Dan mag je onder heel beperkte voorwaarden een lage kwaliteit-versie van de afbeelding soms toch gebruiken (en vaak niet). Dat past niet onder het wikipedia-standpunt dat alles onder een vrije licentie verspreid mag worden, en dat is nu precies wel waar het op Wikimedia om draait. Geen idee waarom de Engelstaligen "het hebben van een plaatje" belangrijker vinden dan ons basis-principe dat alles gedeeld kan worden, maar het geeft iedere keer weer verwarring, ik vrees ook bij de mensen die zo'n afbeelding willen hergebruiken. Maar om die reden hebben wij nooit cd-hoesjes, filmposters, bedrijfslogo's, etc. Edoderoo (overleg) 14 dec 2020 06:43 (CET)
Edoderoo Je kent duidelijk veel over Wikimedia zoals je net hebt uitgelegd. Ik begrijp het, toch wel een jammerlijke zaak dat niet alle logo's op wiki getoond kunnen worden. Terwijl het juist handig kan zijn om als identificatie het logo bij het bedrijf of een partij horen. Ik heb Wikimedia afgeneusd, gezocht voor vergelijkbare bedrijfslogo's en vond dit: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stella_Artois_new_logo.png . Dit is een logo met OTRS op de commons, nog niet gebruikt op de Nederlandse wiki, maar zou wel handig zijn om in te voegen op de pagina van Stella Artois. Zou dat mogelijk zijn? Terzijde, ik denk dat politieke partijen baat bij hebben dat hun logo wijd verspreid word, en dat ze waarschijnlijk het logo willen vrijgeven. Kan ik hen daarvoor een mailtje sturen? Tomaatje12 (overleg) 14 dec 2020 09:33 (CET)
Als het op Commons staat, kun je het op Wikipedia invoeren, dus doe gerust. Wat je zegt over partijen is ook waar, maar er zal dus (waarschijnlijk) effectief formele toelating nodig zijn via OTRS, van Vlaams Belang rechtstreeks aan Commons, als ik het goed begrijp. Dat zoiets jammer is, kan ik alleen maar beamen, maar Wikipedia staat niet boven de wet. Je kunt waarschijnlijk zelf wel situaties bedenken waarin een logo misbruikt kan worden, dus 't is ergens wel logisch dat een organisatie zelf kan bepalen waar iets dat zij bezitten mag en iets niet mag gebruikt worden - enige uitzonderingen zoals pers buiten beschouwing gelaten. MichielDMN 🐘 (overleg) 14 dec 2020 09:50 (CET)
Tomaatje12: als een politieke bedrijf zijn logo vrijgeeft, geeft het daarmee toestemming aan iedereen om het logo aan te passen en overal te gebruiken. Dat is duidelijk NIET in het belang van een partij of een bedrijf. Er zitten aan dat hergebruik wel wat kleine lettertjes (de maker moet worden genoemd, en de licentie ook), maar dit is voor een commerciele partij best een scherp randje dat mogelijk misbruik (lees: flauwe grappen) in de hand kan werken. Sommige partijen zullen hier best aan meewerken, maar zo voor de hand liggend is het nu ook weer niet. Edoderoo (overleg) 14 dec 2020 09:54 (CET)
Ik zal overwegen een verzoek te sturen. Als ik nieuws heb zal ik dat op deze pagina melden. Tomaatje12 (overleg) 14 dec 2020 12:52 (CET)
Zie eventueel Wikipedia:OTRS/Toestemming foto vragen als suggestie. Encycloon (overleg) 14 dec 2020 13:06 (CET)