Samenstelling Belgische Senaat 2007-2010

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De lijst van leden van de Belgische Senaat van 2007 tot 2010. De Senaat telde 74 zetels. Op 10 juni 2007 tijdens de federale verkiezingen werden 40 senatoren rechtstreeks verkozen. Het federale kiesstelsel is gebaseerd op algemeen enkelvoudig stemrecht voor alle Belgen van 18 jaar en ouder, volgens een systeem van evenredige vertegenwoordiging op basis van de Methode-D'Hondt, gecombineerd met een districtenstelsel en met een kiesdrempel van 5 %.

De feitelijke eedaflegging van de rechtstreeks verkozen senatoren heeft plaatsgevonden op donderdag 28 juni 2007. Bij de eerste eedaflegging lieten reeds 8 senatoren zich vervangen door een opvolger.

De eedaflegging gebeurt na het onderzoek van de geloofsbrieven van de senatoren door een commissie met de zeven oudste gekozen senatoren. Die zeven oudste senatoren waren Philippe Moureaux (PS), Francis Delpérée (cdH), Hugo Vandenberghe (CD&V), Etienne Schouppe (CD&V), Philippe Mahoux (PS), Hugo Coveliers (VLOTT) en Philippe Monfils (MR). Anne-Marie Lizin (PS) heeft als langstzittende senator de zitting geleid en werd bijgestaan door de twee jongste senatoren, Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) en Nele Lijnen (Open Vld).

De eedaflegging van de gemeenschapssenatoren zal op 5 juli en van de gecoöpteerde senatoren op 12 juli 2007 plaatsvinden. Het parlement werd op 6 mei 2010 van rechtswege ontbonden door de stemming van de te wijzigen grondwetsartikels. Op 13 juni 2010 worden 40 nieuwe senatoren verkozen, zij kiezen samen met de Gemeenschapssenatoren 10 nieuwe gecoöpteerde senatoren. Er kunnen ook verschuivingen plaatsvinden bij de gemeenschapssenatoren (vb: Bart De Wever die in het Vlaams parlement blijft zetelen en gemeenschapssenator wordt.)

Samenstelling[bewerken]

Volgens fractielidmaatschap[bewerken]

Overzicht[bewerken]

Inaugurale zetelverdeling van de Belgische Federale Senaat in 2007. De apolitieke senatoren van rechtswege (koningskinderen) zijn niet opgenomen in dit overzicht.
Fractie Zetels
CD&V 12
cdH 5
Open Vld (Vivant) 8/1 9
MR 10
sp.a 6
PS 9
Ecolo/Groen! 5/3 8
VB-VLOTT 7/1 8
N-VA 2
LDD 1
FN 1
Totaal 71
 • opmerking: Senatoren van rechtswege worden niet meegeteld in het quorum en staan dus ook niet in bovenstaande lijst.

De 8 fracties zijn samengesteld uit volgende personen. De 8 verkozenen van N-VA, LDD, SLP en FN kunnen om technische redenen geen fractie vormen.

CD&V (12)[bewerken]

 1. Yves Leterme werd op 21.12.07 tot 30.12.08 opgevolgd door Pol Van Den Driessche en werd op 17.07.09 opgevolgd door Els Van Hoof (CD&V) (1)
 2. Tony Van Parys (CD&V) (1)
 3. Nahima Lanjri (CD&V) (1)
 4. Hugo Vandenberghe (CD&V) (1)
 5. Etienne Schouppe werd op 22.03.08 opgevolgd door Els Van Hoof die op 30.12.08 werd opgevolgd door Pol Van Den Driessche (1)
 6. Elke Tindemans (CD&V) (1)
 7. Frieda Brepoels (N-VA) wordt opgevolgd door Sabine de Bethune (CD&V) (1) (*)
 8. Wouter Beke (CD&V) (1)
 9. Luc Van den Brande (CD&V) werd op 15.07.09 opgevolgd door Cindy Franssen (CD&V) (2)
 10. Miet Smet (CD&V) werd op 15.07.09 opgevolgd door Jan Durnez (CD&V) (2)
 11. Dirk Claes (CD&V) (3)
 12. Els Schelfhout (CD&V) (3)

CD&V en N-VA vormden een gemeenschappelijke fractie (12/2) bij het begin van de legislatuur.

Open Vld (8/1)[bewerken]

 1. Guy Verhofstadt (Open Vld) wordt opgevolgd door Roland Duchatelet (Vivant) (1)
 2. Nele Lijnen (Open Vld) (1)
 3. Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) werd op 07.01.10 opgevolgd door Yoeri Vastersavendts (1)
 4. Jean-Jacques De Gucht wordt opgevolgd door Ann Somers vanaf 02.07.09 (Open Vld) (1)
 5. Marc Verwilghen (Open Vld) (1)
 6. Margriet Hermans wordt opgevolgd door Jean-Jacques De Gucht vanaf 15.07.09 (Open Vld) (2)
 7. Paul Wille wordt opgevolgd door Bart Tommelein vanaf 15.07.09 (Open Vld) (2) (*)
 8. Filip Anthuenis wordt opgevolgd door Paul Wille vanaf 14.07.09 (Open Vld) (3)
 9. Martine Taelman (Open Vld) (3)

VB/VLOTT (7/1)[bewerken]

 1. Frank Vanhecke (VB) wordt opgevolgd door Yves Buysse (1)
 2. Anke Vandermeersch (VB) (1)
 3. Hugo Coveliers (VLOTT) (1)
 4. Jurgen Ceder (VB) (1) (*)
 5. Filip Dewinter (VB) wordt opgevolgd door Nele Jansegers (1)
 6. Joris Van Hauthem (VB) (2)
 7. Karim Van Overmeire (VB) (2)
 8. Freddy Van Gaever (VB) (3)

sp.a (6)[bewerken]

 1. Johan Vande Lanotte (sp.a) (1) (*)
 2. Marleen Temmerman (sp.a) (1)
 3. Bert Anciaux (Spirit/Vl.Pro, nadien sp.a) wordt opgevolgd door Myriam Vanlerberghe (sp.a) (1)
 4. Bart Martens werd op 15.07.09 opgevolgd door John Crombez (sp.a) (2)
 5. André Van Nieuwkerke wordt opgevolgd door Fatma Pehlivan vanaf 15.07.09 (sp.a) (2)
 6. Guy Swennen (sp.a) (3)

Sp.a en Spirit/Vl. Pro./SLP vormden een gemeenschappelijke fractie (6/1) bij het begin van de legislatuur.

N-VA (2)[bewerken]

 1. Louis Ide (N-VA) (1)
 2. Helga Stevens (N-VA) (2)

CD&V en N-VA vormden een gemeenschappelijke fractie (12/2) bij het begin van de legislatuur.

LDD (1)[bewerken]

 1. Lieve Van Ermen (1)

Ecolo/Groen! (5/3)[bewerken]

 1. Isabelle Durant wordt opgevolgd door Benoit Hellings vanaf 16.07.09 (Ecolo) (1)
 2. José Daras (Ecolo) (1) (*)
 3. Josy Dubié wordt opgevolgd door Marie Nagy vanaf 30.06.09 die op 14.10.09 opgevolgd werd door Zakia Khattabi (Ecolo) (2)
 4. Marcel Cheron (Ecolo) (2)
 5. Carine Russo wordt opgevolgd door Cécile Thibaut vanaf 13.10.09 (Ecolo) (3)
 6. Vera Dua wordt opgevolgd door Freya Piryns (Groen!) (1)
 7. Vera Dua wordt opgevolgd door Luckas Vander Taelen vanaf 15.07.09 (Groen!) (2)
 8. Geert Lambert (SLP) (1)

Ecolo en Groen! vormden een gemeenschappelijke fractie (5/2) vanaf het begin van de legislatuur. Op dat moment maakte Geert Lambert deel uit van de sp.a-en-Spirit/Vl. Pro./SLP-fractie (6/1). Na de kartelbreuk zetelde Geert Lambert als fractieloze namens de SLP. Op 19 december 2009 trad hij toe tot de Groen!-fractie, n.a.v. de fusie tussen Groen! en SLP.

MR (10)[bewerken]

 1. Louis Michel (PRL) wordt opgevolgd door Philippe Monfils (PRL) (1)
 2. Armand De Decker (PRL) (1)
 3. Dominique Tilmans (PRL) (1)
 4. Richard Fournaux (MCC) (1)
 5. Alain Courtois (MCC) (1)
 6. Alain Destexhe (PRL) wordt opgevolgd door Marie-Hélène Crombé-Berton (PRL) (1)
 7. Alain Destexhe (PRL) (2)
 8. Christine Defraigne (MR) (2) (*)
 9. François Roelants du Vivier wordt opgevolgd door Caroline Persoons vanaf 30.06.09 (FDF) (2)
 10. Jacques Brotchi wordt opgevolgd door Philippe Fontaine vanaf 01.07.09 (MR) (3)

De vertegenwoordiger van de Duitstalige gemeenschap was liberaal (PFF) en werd opgevolgd door een socialist (SP).

PS (9)[bewerken]

 1. Anne-Marie Lizin (1)
 2. Philippe Moureaux (1)
 3. Philippe Mahoux (1) (*)
 4. Philippe Busquin wordt opgevolgd door Olga Zrihen die wordt opgevolgd door Franco Seminara vanaf 25.06.09 (1)
 5. Sfia Bouarfa wordt opgevolgd door Caroline Désir vanaf 30.06.09 (2)
 6. Joëlle Kapompolé wordt opgevolgd door Olga Zrihen vanaf 30.06.09 (2)
 7. Christophe Collignon (2)
 8. Berni Collas (PFF) wordt opgevolgd door Louis Siquet (PS) vanaf 04.02.10 (2)
 9. Christiane Vienne (3)

De vertegenwoordiger van de Duitstalige gemeenschap was liberaal (PFF) en werd opgevolgd door een socialist (SP).

cdH (5)[bewerken]

 1. Francis Delpérée (1) (*)
 2. Anne Delvaux wordt opgevolgd door Vanessa Matz vanaf 16.07.09 (1)
 3. Marc Elsen wordt opgevolgd door Dimitri Fourny vanaf 24.09.09 (2)
 4. Jean-Paul Procureur wordt opgevolgd door Céline Fremault vanaf 30.06.09 die vanaf 26.01.10 werd opgevolgd door André du Bus de Warnaffe (2)
 5. Georges Dallemagne wordt opgevolgd door Vanessa Matz vanaf 20.03.08 die wordt opgevolgd door Jean-Paul Procureur vanaf 15.10.09 (3)

FN (1)[bewerken]

 1. Michel Delacroix (1)

fractieloos (3)[bewerken]

 1. Prins Filip van België (4)
 2. Prinses Astrid van België (4)
 3. Prins Laurent van België (4)

Volgens hoedanigheid[bewerken]

De senaat is samengesteld uit 4 categorieën van senatoren.

Rechtstreeks verkozen senatoren (40)[bewerken]

Er zijn 25 rechtstreeks verkozen senatoren die tot de Nederlandse taalgroep behoren, en 15 die tot de Franse taalgroep behoren.

 1. Yves Leterme wordt van 21.12.07 tot 30.12.08 opgevolgd door Pol Van Den Driessche en vanaf 17.07.09 door Els Van Hoof (CD&V) (1)
 2. Tony Van Parys (CD&V)
 3. Nahima Lanjri (CD&V)
 4. Louis Ide (N-VA)
 5. Hugo Vandenberghe (CD&V)
 6. Etienne Schouppe wordt op 22.03.08 opgevolgd door Els Van Hoof die op 30.12.08 wordt opgevolgd door Pol Van Den Driessche (CD&V)
 7. Elke Tindemans (CD&V)
 8. Frieda Brepoels (N-VA) wordt op 28.06.07 opgevolgd door Sabine de Bethune (CD&V)
 9. Wouter Beke (CD&V)
 10. Guy Verhofstadt wordt op 21.12.07 opgevolgd door Roland Duchatelet (Open Vld)
 11. Nele Lijnen (Open Vld)
 12. Patrik Vankrunkelsven wordt vanaf 07.01.10 opgevolgd door Yoeri Vastersavendts (Open Vld)
 13. Jean-Jacques De Gucht wordt vanaf 02.07.09 opgevolgd door Ann Somers (Open Vld)
 14. Marc Verwilghen (Open Vld)
 15. Frank Vanhecke wordt vanaf 28.06.07 opgevolgd door Yves Buysse (VB)
 16. Anke Vandermeersch (VB)
 17. Hugo Coveliers (VB-VLOTT)
 18. Jurgen Ceder (VB)
 19. Filip Dewinter (VB) wordt vanaf 28.06.07 opgevolgd door Nele Jansegers (VB)
 20. Johan Vande Lanotte (sp.a)
 21. Marleen Temmerman (sp.a)
 22. Geert Lambert (Spirit)
 23. Bert Anciaux (Spirit) wordt vanaf 28.06.07 opgevolgd door Myriam Vanlerberghe (sp.a)
 24. Lieve Van Ermen (LDD)
 25. Vera Dua (Groen!) wordt vanaf 28.06.07 opgevolgd door Freya Piryns (Groen!)
 1. Louis Michel wordt vanaf 28.06.07 opgevolgd door Philippe Monfils (MR)
 2. Armand De Decker (MR)
 3. Dominique Tilmans (MR)
 4. Richard Fournaux (MR)
 5. Alain Courtois (MR)
 6. Alain Destexhe wordt vanaf 28.06.07 opgevolgd door Marie-Hélène Crombé-Berton (MR)
 7. Anne-Marie Lizin (PS)
 8. Philippe Moureaux (PS)
 9. Philippe Mahoux (PS)
 10. Philippe Busquin wordt vanaf 28.06.07 opgevolgd door Olga Zrihen die vanaf 25.06.09 opgevolgd wordt door Franco Seminara (PS)
 11. Francis Delpérée (cdH)
 12. Anne Delvaux wordt vanaf 16.07.09 opgevolgd door Vanessa Matz (cdH)
 13. Isabelle Durant wordt vanaf 16.07.09 opgevolgd door Benoit Hellings (Ecolo)
 14. José Daras (Ecolo)
 15. Michel Delacroix (FN)

Onrechtstreeks verkozen gemeenschapssenatoren (21)[bewerken]

Er zijn 10 onrechtstreeks verkozen gemeenschapssenatoren afkomstig uit het Vlaams Parlement, die tot de Nederlandse taalgroep behoren, 10 gemeenschapssenatoren afkomstig uit het Parlement van de Franse Gemeenschap en 1 gemeenschapssenator afkomstig uit het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, die allen tot de Franse taalgroep behoren.

 1. Luc Van den Brande (CD&V) wordt op 15.07.09 opgevolgd door Jan Durnez (CD&V)
 2. Miet Smet (CD&V) wordt op 15.07.09 opgevolgd door Jan Durnez (CD&V)
 3. Helga Stevens (N-VA)
 4. Margriet Hermans wordt op 15.07.09 opgevolgd door Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)
 5. Paul Wille wordt op 15.07.09 opgevolgd door Bart Tommelein (Open Vld)
 6. Joris Van Hauthem (VB)
 7. Karim Van Overmeire (VB)
 8. Bart Martens wordt op 15.07.09 opgevolgd door John Crombez (sp.a)
 9. André Van Nieuwkerke wordt op 15.07.09 opgevolgd door Fatma Pehlivan (sp.a)
 10. Vera Dua wordt op 15.07.09 opgevolgd door Luckas Van der Taelen (Groen!)
 1. Alain Destexhe (PRL)
 2. Christine Defraigne (MR)
 3. François Roelants du Vivier (MR)
 4. Sfia Bouarfa wordt op 30.06.09 opgevolgd door Caroline Désir (PS)
 5. Joëlle Kapompolé wordt op 30.06.09 opgevolgd door Olga Zrihen (PS)
 6. Christophe Collignon (PS)
 7. Marc Elsen wordt op 24.09.09 opgevolgd door Dimitri Fourny (cdH)
 8. Jean-Paul Procureur wordt op 30.06.09 opgevolgd door Céline Fremault die op 27.01.10 wordt opgevolgd door André du Bus de Warnaffe (cdH)
 9. Josy Dubié wordt op 30.06.09 opgevolgd door Marie Nagy die op 14.10.09 wordt opgevolgd door Zakia Khattabi (Ecolo)
 10. Marcel Cheron (Ecolo)
 1. Berni Collas (PFF) wordt op 04.02.10 opgevolgd door Louis Siquet (SP)

Gecoöpteerde senatoren (10)[bewerken]

Er zijn 6 gecoöpteerde senatoren die tot de Nederlandse taalgroep behoren, en 4 die tot de Franse taalgroep behoren.

 1. Dirk Claes (CD&V)
 2. Els Schelfhout (CD&V)
 3. Filip Anthuenis wordt op 14.07.09 opgevolgd door Paul Wille (Open Vld)
 4. Martine Taelman (Open Vld)
 5. Freddy Van Gaever (VB)
 6. Guy Swennen (sp.a)
 1. Jacques Brotchi (MR) wordt op 01.07.09 opgevolgd door Philippe Fontaine (MR)
 2. Christiane Vienne (PS)
 3. Georges Dallemagne wordt op 20.03.08 opgevolgd door Vanessa Matz die op 15.10.09 opgevolgd wordt door Jean-Paul Procureur (cdH)
 4. Carine Russo wordt op 13.10.09 opgevolgd door Cécile Thibaut (Ecolo)

Senatoren van rechtswege (3)[bewerken]

Er zijn momenteel drie senatoren van rechtswege.

 1. Prins Filip van België
 2. Prinses Astrid van België
 3. Prins Laurent van België

Volgens taalgroep[bewerken]

De senaat telt slechts twee taalgroepen: de Nederlandse taalgroep en de Franse taalgroep, waartoe tevens de senator behoort die werd afgevaardigd vanuit het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap. De senatoren van rechtswege behoren tot geen enkele taalgroep.

Nederlandse taalgroep (41)[bewerken]

 1. Yves Leterme (CD&V) (1)
 2. Tony Van Parys (CD&V) (1)
 3. Nahima Lanjri (CD&V) (1)
 4. Louis Ide (N-VA) (1)
 5. Hugo Vandenberghe (CD&V) (1)
 6. Etienne Schouppe werd op 22.03.08 opgevolgd door Els Van Hoof die op 30.12.08 werd opgevolgd door Yves Leterme die op 17.07.09 werd opgevolgd door Els Van Hoof (CD&V) (1)
 7. Elke Tindemans (CD&V) (1)
 8. Frieda Brepoels (N-VA) wordt opgevolgd door Sabine de Bethune (CD&V) (1)
 9. Wouter Beke (CD&V) (1)
 10. Luc Van den Brande (CD&V) werd op 15.07.09 opgevolgd door Jan Durnez (CD&V) (2)
 11. Miet Smet (CD&V) werd op 15.07.09 opgevolgd door Cindy Franssen (CD&V) (2)
 12. Helga Stevens (N-VA) (2)
 13. Guy Verhofstadt (Open Vld) wordt opgevolgd door Roland Duchatelet (Vivant) (1)
 14. Nele Lijnen (Open Vld) (1)
 15. Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) (1)
 16. Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) (1)
 17. Marc Verwilghen (Open Vld) (1)
 18. Margriet Hermans (Open Vld) (2)
 19. Paul Wille (Open Vld) (2)
 20. Frank Vanhecke (VB) wordt opgevolgd door Yves Buysse (VB) (1)
 21. Anke Vandermeersch (VB) (1)
 22. Hugo Coveliers (VLOTT) (1)
 23. Jurgen Ceder (VB) (1)
 24. Filip Dewinter (VB) wordt opgevolgd door Nele Jansegers (VB) (1)
 25. Joris Van Hauthem (VB) (2)
 26. Karim Van Overmeire (VB) (2)
 27. Johan Vande Lanotte (sp.a) (1)
 28. Marleen Temmerman (sp.a) (1)
 29. Geert Lambert (Spirit) (1)
 30. Bert Anciaux (Spirit) wordt opgevolgd door Myriam Vanlerberghe (sp.a) (1)
 31. Bart Martens (sp.a) (2)
 32. André Van Nieuwkerke (sp.a) (2)
 33. Lieve Van Ermen (LDD) (1)
 34. Vera Dua (Groen!) wordt opgevolgd door Freya Piryns (Groen!) (1)
 35. Vera Dua (Groen!) (2)
 36. Dirk Claes (CD&V) (3)
 37. Els Schelfhout (CD&V) (3)
 38. Filip Anthuenis (Open Vld) (3)
 39. Martine Taelman (Open Vld) (3)
 40. Freddy Van Gaever (VB) (3)
 41. Guy Swennen (sp.a) (3)

Franse, inclusief Duitse taalgroep (30)[bewerken]

 1. Louis Michel (PRL) wordt opgevolgd door Philippe Monfils (PRL) (1)
 2. Armand De Decker (PRL) (1)
 3. Dominique Tilmans (PRL) (1)
 4. Richard Fournaux (MCC) (1)
 5. Alain Courtois (MCC) (1)
 6. Alain Destexhe (PRL) wordt opgevolgd door Marie-Hélène Crombé-Berton (PRL) (1)
 7. Alain Destexhe (PRL) (2)
 8. Christine Defraigne (MR) (2)
 9. François Roelants du Vivier (MR) (2)
 10. Berni Collas(PFF) (2)
 11. Anne-Marie Lizin (PS) (1)
 12. Philippe Moureaux (PS) (1)
 13. Philippe Mahoux (PS) (1)
 14. Philippe Busquin wordt opgevolgd door Olga Zrihen (PS) (1)
 15. Sfia Bouarfa (PS) (2)
 16. Joëlle Kapompolé (PS) (2)
 17. Christophe Collignon (PS) (2)
 18. Francis Delpérée wordt waarschijnlijk opgevolgd door Vanessa Matz (cdH) (1)
 19. Anne Delvaux (cdH) (1)
 20. Marc Elsen (cdH) (2)
 21. Jean-Paul Procureur (cdH) (2)
 22. Isabelle Durant (Écolo) (1)
 23. José Daras (Écolo) (1)
 24. Josy Dubié (Écolo) (2)
 25. Marcel Cheron (Écolo) (2)
 26. Michel Delacroix (1) (FN)
 27. Jacques Brotchi (MR) (3)
 28. Christiane Vienne (3)
 29. Georges Dallemagne (cdH) (3)
 30. Carine Russo (Écolo) (3)

Taalgroeploos (3)[bewerken]

 1. Prins Filip van België (4)
 2. Prinses Astrid van België (4)
 3. Prins Laurent van België (4)

Alfabetisch[bewerken]

 1. Filip Anthuenis (Open Vld) (3) (NL)
 2. Wouter Beke (CD&V) (1) (NL)
 3. Sfia Bouarfa (PS) (2) (FR)
 4. Jacques Brotchi (MR) (3) (FR)
 5. Frank Vanhecke (VB) wordt opgevolgd door Yves Buysse (VB) (1) (NL)
 6. Jurgen Ceder (VB) (1) (NL)
 7. Marcel Cheron (Écolo) (2) (FR)
 8. Dirk Claes (CD&V) (3) (NL)
 9. Berni Collas(PFF) (2) (FR)
 10. Christophe Collignon (PS) (2) (FR)
 11. Alain Courtois (MCC) (1) (FR)
 12. Hugo Coveliers (VLOTT) (1) (NL)
 13. Alain Destexhe (PRL) wordt opgevolgd door Marie-Hélène Crombé-Berton (PRL) (1) (FR)
 14. Georges Dallemagne (cdH) (3) (FR)
 15. José Daras (Écolo) (1) (FR)
 16. Frieda Brepoels (N-VA) wordt opgevolgd door Sabine de Bethune (CD&V) (1) (NL)
 17. Armand De Decker (PRL) (1) (FR)
 18. Christine Defraigne (MR) (2) (FR)
 19. Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) (1) (NL)
 20. Michel Delacroix (1) (FN) (FR)
 21. Anne Delvaux (cdH) (1) (FR)
 22. Alain Destexhe (PRL) (2) (FR)
 23. Vera Dua (Groen!) (2) (NL)
 24. Josy Dubié (Écolo) (2) (FR)
 25. Guy Verhofstadt (Open Vld) wordt waarschijnlijk opgevolgd door Roland Duchatelet (Vivant) (1) (NL)
 26. Isabelle Durant (Écolo) (1) (FR)
 27. Marc Elsen (cdH) (2) (FR)
 28. Richard Fournaux (MCC) (1) (FR)
 29. Margriet Hermans (Open Vld) (2) (NL)
 30. Louis Ide (N-VA) (1) (NL)
 31. Filip Dewinter (VB) wordt opgevolgd door Nele Jansegers (VB) (1) (NL)
 32. Joëlle Kapompolé (PS) (2) (FR)
 33. Geert Lambert (Spirit) (1) (NL)
 34. Nahima Lanjri (CD&V) (1) (NL)
 35. Yves Leterme werd op 21.12.07 opgevolgd door Pol Van Den Driessche (CD&V) (1) (NL)
 36. Nele Lijnen (Open Vld) (1) (NL)
 37. Anne-Marie Lizin (PS) (1) (FR)
 38. Philippe Mahoux (PS) (1) (FR)
 39. Bart Martens (sp.a) (2) (NL)
 40. Francis Delpérée wordt opgevolgd door Vanessa Matz (cdH) (1) (FR)
 41. Louis Michel (PRL) wordt opgevolgd door Philippe Monfils (PRL) (1) (FR)
 42. Philippe Moureaux (PS) (1) (FR)
 43. Vera Dua (Groen!) wordt opgevolgd door Freya Piryns (Groen!) (1) (NL)
 44. Jean-Paul Procureur (cdH) (2) (FR)
 45. François Roelants du Vivier (MR) (2) (FR)
 46. Carine Russo (Écolo) (3) (FR)
 47. Els Schelfhout (CD&V) (3) (NL)
 48. Miet Smet (CD&V) werd op 15.07.09 opgevolgd door Cindy Franssen (CD&V) (2) (NL)
 49. Helga Stevens (N-VA) (2) (NL)
 50. Guy Swennen (sp.a) (3) (NL)
 51. Martine Taelman (Open Vld) (3) (NL)
 52. Marleen Temmerman (sp.a) (1) (NL)
 53. Dominique Tilmans (PRL) (1) (FR)
 54. Elke Tindemans (CD&V) (1) (NL)
 55. Johan Vande Lanotte (sp.a) (1) (NL)
 56. Hugo Vandenberghe (CD&V) (1) (NL)
 57. Luc Van den Brande (CD&V) werd op 15.07.09 opgevolgd door Jan Durnez (CD&V) (2) (NL)
 58. Etienne Schouppe werd op 22.03.08 opgevolgd door Els Van Hoof die op 30.12.08 werd opgevolgd door Yves Leterme die op 17.07.09 werd opgevolgd door Els Van Hoof (CD&V) (1) (NL)
 59. Anke Vandermeersch (VB) (1) (NL)
 60. Lieve Van Ermen (LDD) (1) (NL)
 61. Freddy Van Gaever (VB) (3) (NL)
 62. Joris Van Hauthem (VB) (2) (NL)
 63. Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) (1) (NL)
 64. Bert Anciaux (Spirit) wordt opgevolgd door Myriam Vanlerberghe (sp.a) (1) (NL)
 65. André Van Nieuwkerke (sp.a) (2) (NL)
 66. Karim Van Overmeire (VB) (2) (NL)
 67. Tony Van Parys (CD&V) (1) (NL)
 68. Marc Verwilghen (Open Vld) (1) (NL)
 69. Christiane Vienne (3) (FR)
 70. Prinses Astrid van België (4) (NVT)
 71. Prins Laurent van België (4) (NVT)
 72. Prins Filip van België (4) (NVT)
 73. Paul Wille (Open Vld) (2) (NL)
 74. Philippe Busquin wordt opgevolgd door Olga Zrihen (PS) (1) (FR)

Conflict omtrent Brussel-Halle-Vilvoorde[bewerken]

Honderden burgers en het college van burgemeester en schepenen van de gemeenten Zemst en Lennik hebben een bezwaar ingediend tegen de organisatie van de verkiezingen. De niet-splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde zou ervoor verantwoordelijk zijn dat niet alle kiezers en kandidaten op dezelfde wijze worden behandeld, en dat dat strijdig is met de grondwet, die de territoriale indeling in taalgebieden, gewesten en gemeenschappen voorschrijft. Er zou discriminatie van de Nederlandse taalgroep tegenover de Franse taalgroep.

In de buitengewone zitting van 28 juni 2007 [1] van de senaat in plenum, die tevens de openingsvergadering was van de 52 legislatuur, werden deze bezwaren verworpen, met de volgende begronding:

In de bezwaarschriften wordt ook verwezen naar arrest nr. 73/2003 van 26 mei 2003 van het Grondwettelijk Hof en wordt gesteld dat overeenkomstig dit arrest ‘de wetgeving reeds tijdens de vorige legislatuur aangepast had moeten worden.
De bezwaarschriften zijn tegelijk aan de Senaat en aan de Kamer van volksvertegenwoordigers gericht.Volgens artikel 48 van de Grondwet onderzoekt elke Kamer de geloofsbrieven van haar leden en beslecht de geschillen die hieromtrent rijzen. Artikel 231, eerste lid, van het Kieswetboek bepaalt verder dat alleen de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat uitspraak doen, zowel wat hun leden als de opvolgers betreft, over de geldigheid van de kiesverrichtingen.
In de mate waarin de bezwaarschriften die de Senaat heeft ontvangen ook betrekking zouden hebben op de geldigheid van de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers zijn ze onontvankelijk.
Wat de verkiezingen van de Senaat betreft: binnen het kader van de geldigverklaring van de kiesverrichtingen is de Senaat niet bevoegd om zich uit te spreken over principiële bezwaren die betrekking hebben op de grondwettigheid en de legitimiteit van wetten die de organisatie van de verkiezingen regelen. In de bezwaren wordt geen enkel feit aangevoerd dat erop zou wijzen dat de kiesverrichtingen en de aanwijzing van de gekozenen niet conform de geldende kieswetgeving zouden zijn verlopen.
In zoverre uit de verwijzing naar het arrest nr. 73/2003 zou moeten worden afgeleid dat aangevoerd wordt dat de wettelijke basis voor de organisatie van de verkiezingen in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde ontbrak, moet worden vastgesteld dat de door het Grondwettelijk Hof in het betrokken arrest ongrondwettig verklaarde en vernietigde wetsbepalingen uitsluitend betrekking hadden op de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers.
De verzoekers voeren nog aan dat de colleges van burgemeester en schepenen en de burgers die in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde geweigerd hebben mee te werken aan de organisatie van de verkiezingen, de kans lopen te worden vervolgd hoewel zij niets anders hebben gedaan dan de Grondwet en rechtsstaat te eerbiedigen. Een dergelijke beschouwing valt buiten het kader van de geldigverklaring van de verkiezingen en het onderzoek van de geloofsbrieven.
De commissie voor het Onderzoek van de geloofsbrieven is om al deze redenen van oordeel dat de bezwaren niet kunnen worden aangenomen. Ze stelt voor de bezwaren te verwerpen.
Vervolgens was er een bezwaarschrift met betrekking tot de toepassing van de faciliteitenregeling bij de verkiezingen in een gemeente van het kanton Zaventem. Bij brief van 21 juni 2007 meldt de heer Wim Peeters dat uit het nazicht van de gebruikte volmachtenformulieren in kiesbureau 83, kanton Zaventem, blijkt dat drie, in het bezwaar met name genoemde personen ‘hun aanvraag (om als buitenlander) (sic) in Wezembeek-Oppem te stemmen’ ingediend hebben met een eentalig Frans formulier, ofschoon zij niet het recht hadden gebruik te maken van de faciliteitenregeling nu zij niet in Wezembeek-Oppem wonen. Hij leidt daaruit af dat de stemmen van deze drie personen ‘niet correct werden uitgebracht’.
De verzoeker voert verder aan dat een groot aantal kiezers die zich hebben aangemeld met een Franstalige oproepingsbrief te kennen hebben gegeven dat zij hun oproepingsbrief onmiddellijk in het Frans hebben ontvangen, en dat zij hun Franse oproepingsbrief niet hebben bekomen door het originele Nederlandstalige exemplaar voor een Frans exemplaar in te wisselen op de gemeente. Daaruit zou blijken dat de oproepingsbrieven werden verstuurd volgens taalaanhorigheid, wat in strijd zou zijn met de omzendbrief-Peeters.
De commissie stelt vast dat een kiezer krachtens artikel 142 van het Kieswetboek niet in het bezit moet zijn van een oproepingsbrief om tot de stemming te worden toegelaten. Daarenboven stelt de commissie vast dat de eventuele ongeldigheid van drie uitgebrachte en in aanmerking genomen stemmen geen enkel gevolg zou hebben voor de zeteltoewijzing voor de Senaat.
De commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven stelt bijgevolg voor dit bezwaar te verwerpen.

Conflict omtrent toekenning gemeenschaps- of gecoöpteerde senatoren[bewerken]

Nadat de verkiezingsuitslag voor de rechtstreeks verkozen senatoren vaststond, ontstond er discussie omtrent de toekenning van een gemeenschapssenator of een gecoöpteerd senator voor de LDD.

Op basis van preliminarie vaststellingen door de juridische dienst van het Vlaams Parlement werd op maandag 11 juni 2007 eerst gesteld dat LDD in aanmerking kwam voor ofwel één gemeenschapssenator, ofwel één gecoöpteerde senator. De lijst CD&V/N-VA zou, volgens dezelfde berekeningen, aanspraak maken op ofwel twee gemeenschapssenatoren en drie gecoöpteerde senatoren, ofwel op drie gemeenschapssenatoren en twee gecoöpteerde senatoren.

Nadien werd deze redenering, bij nader onderzoek door de juridische dienst, bijgesteld. Omdat er, zonder de senatoren van rechtswege mee te rekenen, namelijk drie andere soorten senatoren is de zeteltoewijzing complex. LDD heeft er bij de rechtstreeks verkozenen één van de 25 in de wacht gesleept. De volgende fase, verkozenen 26 tot en met 35, is die van de gemeenschapssenatoren. Het Vlaams Parlement mag er zo 10 aanwijzen. LDD heeft bij de verkiezingen de 34e senator verdiend volgens de Methode-D'Hondt en zou dus, in principe, aanspraak kunnen maken op een gemeenschapssenator.

Evenwel, een partij krijgt die alleen, als ze bij de Vlaamse verkiezingen ook zetels heeft gehaald. Aangezien de LDD in 2004 niet deelnam aan de verkiezingen voor het Vlaams parlement, kan dat niet. De fractie van de LDD bestaat immers uit enerzijds Jean-Marie Dedecker, verkozen in 2004 op een VLD/Vivant-lijst, en anderzijds Jurgen Verstrepen en Monique Moens, verkozen in 2004 op Vlaams Blok-lijsten.

Het kieswetboek echter definieert een parlementaire fractie in het Vlaams Parlement als de groep gevormd door leden van het parlement, die bij de Vlaamse verkiezingen gekozen zijn op dezelfde lijst. Aangezien LDD formeel niet deelnam aan de Vlaamse verkiezingen van 2004, konden deze personen dan ook geen formele fractie vormen in het Vlaams Parlement maar moeten officieel zetelen als onafhankelijken. Daardoor komen zij nu ook niet als fractie in aanmerking voor extra zetels voor gemeenschapssenatoren.

Jean-Marie Dedecker protesteerde hiertegen bij de Senaat. Er wordt echter verwezen naar een precedent in de legislatuurperiode 2003-2007. Toen wilde de sp.a/Spirit-fractie Vlaams parlementslid Jan Roegiers (Spirit) aanduiden als gemeenschapssenator, maar dat ging niet door omdat Roegiers in 1999 op een VU-ID-lijst en niet op een sp.a-lijst verkozen werd in het Vlaams parlement.

De gemeenschapssenatorzetel die naar LDD zou moeten gaan, verhuist daardoor naar de Open Vld die aldus twee gecoöpteerde senatoren krijgt. Hierdoor krijgt de CD&V/N-VA-fractie 3 gemeenschapssenatoren en 2 gecoöpteerde senatoren. Voor de overige Vlaamse partijen verandert er niets.

Als gevolg daarvan vroeg LDD dan één gecoöpteerde senator, in plaats van een gemeenschapssenator, om alsnog de geest van de kieswet te respecteren. Deze is gebaseerd op het basisprincipe van evenredige vertegenwoordiging. Dat is het basisprincipe, met dien verstande dat de grote lijsten met de toegepaste Methode-D'Hondt al bevoordeeld zijn.

Als Dedecker de tweede senaatszetel niet krijgt zou dit technisch nog naar de letter van de wet in orde zijn, maar het botst heftig met de geest van de wet.

De Commissie Onderzoek Geloofsbrieven van de senaat moet zich echter nog formeel uitspreken of LDD recht heeft op één gecoöpteerde senator, of niet. De beslissing wordt genomen na 28 juni 2007. De stelling dat LDD geen gecoöpteerde senatorzetel kan krijgen, omdat LDD niet in aanmerking komt voor een gemeenschapsenatorzetel is dus onbeslist.

Op 28 juni leggen de rechtstreeks verkozen senatoren de eed af. Aan het einde van de zitting moet de senaatsvoorzitter aankondigen welke fracties in aanmerking komen voor gemeenschapssenatoren. Bij die gelegenheid zal blijken dat LDD in eerste instantie wel recht zou gehad hebben op een gemeenschapssenator, maar er geen kan krijgen omdat de partij niet deelnam aan de Vlaamse verkiezingen. De Commissie Onderzoek Geloofsbrieven moet dan een advies uitbrengen over welke fracties een senator mogen coöpteren. Die commissie bestaat uit de zeven oudste rechtstreeks verkozen senatoren.

Er zijn in totaal zes gecoöpteerde senatoren voor de Nederlandse taalgroep. Daarvan zouden er twee gaan naar CD&V/N-VA, telkens één naar sp.a-Spirit en Vlaams Belang. Open Vld heeft recht op minstens één gecoöpteerde senator en twee indien de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven beslist dat Lijst Dedecker ook niet in aanmerking komt voor een gecoöpteerd senator.

Het Laatste Nieuws bericht dat CD&V en Open Vld het op een akkoordje hebben gegooid om Dedecker ook daarvan uit te sluiten door te stellen dat door het vervallen van de gemeenschapszetel, er geen aanspraak kan gemaakt worden op een gecoöpteerde senator voor LDD.

Jean-Marie Dedecker noemt de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven dan ook een schijncommissie. Hij stelt: De meerderheid heeft al lang beslist dat de CD&V/N-VA een gemeenschapssenator krijgt en de Open Vld een coöptatiesenator. Dit is een verkrachting van de grondwet.

De juridisch advies van de Senaat kan geen uitsluitsel geven over het al dan niet recht hebben van LDD op een gecoöpteerde senator. Naargelang de hiërarchie van de wetten waarvoor men kiest, heeft LDD al dan niet recht op zijn tweede senator. Uiteindelijk beslist de senaat vrijelijk over zijn eigen leden, en conflicten daaromtrent.

LDD zou een klacht ingdienen bij het gerecht en proberen om in kort geding alsnog gelijk te halen, indien zij de extra senator mislopen. Hij eist een schadevergoeding van 2 miljoen euro en wordt juridisch bijgestaan door Mr. Matthias Storme. Alhoewel in eerste aanleg de rechtbank zich onbevoegd verklaarde, werd er in beroep beslist dat de rechtbank wel degelijk bevoegd was. De uitspraak ten gronde volgt.

 • bronnen: De Tijd, 11 juni 2007 - Belga, 20 juni 2007 - Het Laatste Nieuws, 4 juli 2007 - De Morgen, 5 juli 2007 - De Standaard, 6 augustus 2007

Legende[bewerken]

 • CD&V: Christen-Democratisch en Vlaams
 • N-VA: Nieuw-Vlaamse Alliantie
 • Open Vld: Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • Vivant: Voor Individuele Vrijheid en Arbeid in een Nieuwe Toekomst
 • sp.a: Socialistische Partij anders
 • Spirit: Sociaal Progressief Internationaal Regionalistisch Integraal-democratisch en Toekomstgericht
 • VB: Vlaams Belang
 • VLOTT: Vlaams Liberaal Onafhankelijk Tolerant Transparant
 • LDD: Lijst Dedecker
 • Groen!
 • MR: Mouvement Réformateur
 • PRL: Parti Réformateur Libéral
 • MCC: Mouvement des Citoyens pour le Changement
 • PFF: Partei für Freiheit und Fortschritt
 • FDF: Front Démocratique des Francophones
 • PS: Parti Socialiste
 • cdH: centre démocrate Humaniste
 • Ecolo: Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales
 • FN: Front National
 • (*) fractievoorzitter
 • (1) rechtstreeks verkozen door het kiescollege op 10 juni 2007, of opvolger
 • (2) onrechtstreeks verkozen door de gemeenschapsraden
 • (3) gecoöpteerd door de senatoren
 • (4) van rechtswege benoemd
 • (NL) behorende tot de Nederlandse taalgroep
 • (FR) behorende tot de Franse taalgroep
 • (NVT) indeling in taalgroepen niet van toepassing

Externe link[bewerken]