Wikipedia:Taalcafé/Archief/201801

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

(Het) Forum voor Democratie[bewerken]

Gisteren voegde VanBuren op een artikel over een Nederlandse politieke partij deze wijziging door. Kort daarop noemde ik dat 'voer voor discussie'. Wel, bij dezen dan. Ik vraag me af of de naam 'Forum voor Democratie' in zinsverband per se voorafgegaan moet worden door 'het'. Weliswaar is zo'n combinatie een veelvoorkomend verschijnsel (VanBuren noemt als voorbeelden het CDA, de PVV, de SP, en zo zijn er nog veel meer), maar daarmee is nog niet gezegd dat het afwezig zijn ervan een fout is. Ofwel: dat een eigennaam bevattende een zelfstandig naamwoord, in een zin een lidwoord voor zich moet hebben staan. Eigennamen hebben zo hun eigenaardigheden, die zich in elk geval deels onttrekken aan grammaticale regels. Zo hadden we ook een partij genaamd D'66, waarin de "D" stond voor "Democraten", maar die werd nooit aangeduid als "De D'66", of "De Democraten '66", waar zoiets wel gebeurt met "De Democraten" van de VS. (Tegenwoordig is trouwens de apostrof uit D'66 verdwenen, en is er grammaticaal gezien niets veranderd.) Ook andere namen laten een dergelijke eigenwijsheid zien; bijvoorbeeld Forum, NRC Handelsblad, Lijst 17, Niet Stemmers, Texels Belang, Gemeentebelangen Gouda e.v.a.: zij zeggen alle: aan mijn lijf geen lidwoord! En niemand die hun dat recht kan ontzeggen, ook al is er wel wat voor gebruik van een lidwoord te zeggen.
Daarom heb ik het idee dat er een ander principe is dat de vraag naar wel of niet een lidwoord beantwoordt. Dit kon nog wel eens gelegen zijn in het begrip idioom: hoe gaat het er normaal gesproken in de gebezigde taal aan toe? Hoe zegt men het in meerderheid? Schrijft men vaker 'Het Forum voor Democratie' of alleen 'Forum voor Democratie'? Het stellen van deze vragen lijkt mij gezond bij keuzes in deze encyclopedie, die immers geen taal maakt, maar bestaande gewoontes volgt. Wat vindt men? Apdency (overleg) 21 dec 2017 18:59 (CET)

Ik heb niet hun hele site bekeken, maar bijvoorbeeld hier hebben ze het over zichzelf als "Forum voor Democratie" – zonder lidwoord dus. Als we het donorprincipe volgen zouden we de naam dus zonder lidwoord moeten schrijven. Mijn indruk is dat de naam in de media ook meestal zonder lidwoord vermeld wordt, alhoewel ik toch ook nog wel regelmatig "het Forum voor Democratie" lees. Het is een nieuwe partij, dus ik denk dat het gewoon nog niet helemaal uitgekristalliseerd is of de partij in het dagelijkse spraakgebruik wel of geen lidwoord voor haar naam krijgt. Een aardig voorbeeld van de huidige 'verwarring' is dit artikel, waarin beide versies voorkomen. Matroos Vos (overleg) 21 dec 2017 20:25 (CET)
Voor het donorprincipe valt inderdaad wat te zeggen. Hun eigen publicaties die ik tot nu toe heb bekeken laten 'het' steeds weg voor de volledige naam en de afkorting. Maar hoe dan ook is er geen sprake van een fout als wij datzelfde doen, dus ik denk dat die toevoegingen weer weg kunnen. Apdency (overleg) 25 dec 2017 09:28 (CET)

Kees Middelhoff[bewerken]

Hallo, kan eens iemand dit lemma overlopen? De zinsbouw onder Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking houdt imo geen steek. :) Lotje (overleg) 28 dec 2017 15:29 (CET)

Inderdaad. En niet alleen daar. Ik ben ermee bezig — bertux 28 dec 2017 20:32 (CET)
Zoals zo vaak bleken de rommelige zinnen waarschuwingskanaries te zijn voor inhoudelijke onvolkomenheden. Niets was echt slecht, maar te veel was net niet goed: niet evenwichtig, niet nauwkeurig, niet helder. Ik heb er ruim 2½ uur werk aan gehad, dat viel me niet mee — bertux 28 dec 2017 23:51 (CET)

Kindhuwelijk of Kinderhuwelijk?[bewerken]

Volgens mij is kindhuwelijk (momenteel een redirect) correct Nederlands en is kinderhuwelijk dat niet. Kindhuwelijk staat op woordenlijst.org en kinderhuwelijk staat er niet. Heeft iemand een Van Dale om het te controleren? Alice2Alice (overleg) 21 dec 2017 16:16 (CET)

'Kinderhuwelijk' staat wel in de Van Dale. Betekent "hu­we­lijk tus­sen on­vol­groei­de per­so­nen". 'Kindhuwelijk' verwijst in de Van Dale slechts naar 'kinderhuwelijk'. Woody|(?) 21 dec 2017 16:27 (CET)
Ok, bedankt voor het opzoeken! Wel vreemd dat Woordenlijst.org, ook wel het Groene Boekje, daar anders over lijkt te denken. In geval dat deze twee elkaar tegenspreken, wat hanteren we dan op Wikipedia? Graag een link naar de regels a.u.b. Alice2Alice (overleg) 21 dec 2017 16:40 (CET)
Het Groene Boekje (woordenlijst.org) gebruiken we om te zien welke spelling correct is, niet om te zien of een woord bestaat. Dat er voor een bepaald begrip meer/meerdere op elkaar lijkende/gelijkende woorden bestaan komt vaker voor. Als een woord is opgenomen, kun je concluderen dat het woord juist is. Maar als een woord niet is opgenomen kun je daaruit niet concluderen dat het woord niet kan bestaan of foutief is. Van "elkaar tegenspreken" is dus geen sprake. De laatste Van Dale neemt beide woorden op. Bij kindhuwelijk met de opmerking voorlopig toegevoegd in april 2016 en als betekenis slechts een verwijzing naar = kinderhuwelijk. Bij kinderhuwelijk staat geen opmerking over voorlopige opname, maar de bovengenoemde betekenis gevolgd door een uitgebreidere beschrijving rechts­gel­di­ge hu­we­lijks­over­een­komst die in tal van niet-wes­ter­se lan­den wordt ge­slo­ten tus­sen kin­de­ren ver be­ne­den de huw­ba­re leef­tijd. = kind­hu­we­lijk. We kunnen er dus gevoeglijk van uitgaan dat kinderhuwelijk correct Nederlands is. Mvg, Trewal 21 dec 2017 17:38 (CET)
De voorlaatste Dikke Van Dale, uit 2005, vermeldt het woord kindhuwelijk helemaal nog niet, ook niet als doorverwijzing naar kinderhuwelijk. Het lijkt er dus op dat kindhuwelijk een redelijk nieuw woord is. Van Dale definieert het woord, in tegenstelling tot ons artikel, overigens slechts als een huwelijk tussen kinderen, niet als een huwelijk tussen een kind en een volwassene. Het WNT vermeldt (in 1928) ook alleen het woord kinderhuwelijk, maar rekent daar wel tevens een huwelijk tussen een kind en een volwassene toe: "naam voor de rechtsgeldige huwelijken (b.v. bij Aziatische volkeren), op gezag der ouders, van kinderen, ver onder den huwbaren leeftijd, met personen van gelijken leeftijd, of ouder." De Nederlandse overheid heeft het, op de site met de officiële wet- en regelgeving, nu juist weer over een kinderhuwelijk. Het woord kindhuwelijk kan ik daar niet vinden. Mijn conclusie uit dit alles zou zijn om de situatie op Wikipedia voorlopig zo te houden zoals die is: Kinderhuwelijk als de titel van het lemma, en Kindhuwelijk als doorverwijzing. Matroos Vos (overleg) 21 dec 2017 17:47 (CET)
De overheid heeft het, op diezelfde website, ook over kindhuwelijken en kindbruiden in http://wetten.overheid.nl/BWBR0035030/2014-04-08 Alice2Alice (overleg) 29 dec 2017 09:55 (CET)

Linkeropbouw of linker opbouw?[bewerken]

Op de handbalpagina's worden de posities van de handballers vermeldt in de infobox. Wat is de juiste spelling:

  • Linkeropbouw of linker opbouw?
  • Rechteropbouw of rechter opbouw?
  • Middenopbouw of midden opbouw?
  • Rechterhoek of rechter hoek? (volgens woordenlijst.org: rechterhoek)
  • Linkeropbouwer of linker opbouwer?
  • Enzovoort ....

Gielie1994 29 dec 2017 13:09 (CET)

Alvast twee beginnetjes:
  1. http://woordenlijst.org/#/?q=linker*
  2. Hebben we daar al geen discussie over gevoerd? De stamgasten weten dat misschien uit hun hoofd
— bertux 29 dec 2017 13:23 (CET)
(bwc) Linker- en rechter- kunnen in samenstellingen worden gebruikt, maar het zijn ook gewoon bijvoeglijke naamwoorden. In beginsel kan het dus allebei. Maar er is kennelijk wel duidelijk een voorkeur, en de Taalunie legt dat hier uit: [1]. Voor deze vraag is dan van belang of het gaat om een "vaste eigenschap van het zelfstandig naamwoord dat erop volgt". In dat geval worden de woorden aan elkaar geschreven, anders los. De voorbeelden die daar voor sport worden gegeven, zijn begrippen als 'linkerspits', 'rechterverdediger', linkerflank'. Ik denk dat je dan wel kunt stellen dat dat ook voor deze handbalposities geldt. Paul B (overleg) 29 dec 2017 13:30 (CET)

Russisch[bewerken]

Die Russische sportminister die zo in het nieuws is [Vitali Moetko], klopt de overzetting van zijn middelste naam wel? Leontijevitsj staat er, maar Leontjevitsj of eventueel Leont'jevitsj lijkt mij beter. Alleen is mijn kennis van het Russisch niet heel groot. WeiaR (overleg) 29 dec 2017 22:47 (CET)

Hopelijk kom je eruit met Wikipedia:Transliteratie- en transcriptiegids/Russisch. Succes! — bertux 29 dec 2017 22:54 (CET)

het slachtoffer wordt/worden gouden bergen beloofd[bewerken]

Grrrrr, hoe zit het nou? zie [2] wat is correct? Volgens mij heb ik het juist... Of?

bedankt voor de hulp! vr groet Saschaporsche (overleg) 30 dec 2017 19:40 (CET)

'gouden bergen' is onderwerp, dus 'worden'. Marrakech (overleg) 30 dec 2017 20:01 (CET)
OK dan zit ik er naast. Bedankt voor de snelle reactie. vr groet Saschaporsche (overleg) 30 dec 2017 20:08 (CET)
Klopt helemaal, aan het slachtoffer worden gouden bergen beloofd. Bob.v.R (overleg) 30 dec 2017 20:43 (CET)
O ja, bij deze zinsconstructie wordt het meewerkend voorwerp vaak voor het onderwerp aangezien. Het standaardvoorbeeld is dacht ik: "De reizigers wordt verzocht zich naar de uitgang te begeven." Hier bestaat het onderwerp uit de beknopte bijzin "zich naar de uitgang te begeven". MackyBeth (overleg) 30 dec 2017 20:58 (CET)
De eeuwige taalvraag. Woody|(?) 30 dec 2017 21:02 (CET)
Draai de zin om en je hebt het correct: Gouden bergen worden (aan) het slachtoffer beloofd. Norbert zeescouts (overleg) 30 dec 2017 21:26 (CET)
Sascha zit ernaast. Slachtoffer is meewerkend voorwerp, gouden bergen zijn onderwerp. En de persoonsvorm richt zich steeds naar het onderwerp. Handige Harrie (overleg) 30 dec 2017 21:37 (CET)
Alhoewel: "Het slachtoffer wordt gouden bergen beloofd", ook een correcte zin is. Alleen is het onderwerp dan niet "gouden bergen" maar "het slachtoffer". Norbert zeescouts (overleg) 30 dec 2017 21:52 (CET)
En wat is 'gouden bergen' dan in die (ongrammaticale) zin? Marrakech (overleg) 30 dec 2017 22:13 (CET)
Het gaat om het verschil tussen een actieve zin en een passieve zin. In de actieve zin is dus "gouden bergen" een lijdend voorwerp" terwijl het in de passieve zin "gouden bergen" het onderwerp wordt. Zo moeilijk is het dus heus niet. Norbert zeescouts (overleg) 30 dec 2017 22:29 (CET)
Blijkbaar wel, want je hebt het echt bij het verkeerde eind. Ten eerste zijn beide zinnen passief, en ten tweede is 'gouden bergen' in die ongrammaticale zin geen lijdend voorwerp. In zinnen in de lijdende vorm komt namelijk geen lijdend voorwerp voor. Marrakech (overleg) 30 dec 2017 22:50 (CET)
Waar Norbert Zeescouts nu mee komt is incoherent, dit helpt niet; integendeel. Verzoek: als je iets wilt toevoegen, wees dan duidelijk in hetgeen je beweert. Bob.v.R (overleg) 30 dec 2017 23:54 (CET)
Volgens mij is "Het slachtoffer wordt gouden bergen beloofd" tegenwoordig best verdedigbaar. 'Het slachtoffer' is weliswaar meewerkend voorwerp, maar kan worden opgevat als meewerkend onderwerp. Renkema geeft het volgende, volgens mij vergelijkbare voorbeeld: "Honderden werknemers zullen het brood uit de mond gestoten worden." Strikt genomen moet hier 'zal' staan ('het brood' is immers onderwerp), maar 'honderden werknemers' wordt opgevat als (meewerkend) onderwerp en bepaalt daarom het getal van het werkwoord. Volgens Renkema is deze constructie inmiddels zo algemeen "dat alleen strenge taalmeesters die afkeuren", maar misschien moet de zin gewoon anders geformuleerd worden zodat er geen discussie over kan bestaan. Bijvoorbeeld door hem actief te maken. ("De oplichter belooft het slachtoffer gouden bergen als hij eerst (relatief) kleine onkosten wil voorschieten.") Woody|(?) 31 dec 2017 00:19 (CET)
Voor de goede orde: iets kan een 'onderwerp' zijn of een 'meewerkend voorwerp', maar een 'meewerkend onderwerp' bestaat grammaticaal niet. Bob.v.R (overleg) 31 dec 2017 00:27 (CET)
Ja, zo noemt Renkema het. Misschien omdat het korter is dan 'een meewerkend voorwerp dat wordt opgevat als onderwerp'. Woody|(?) 31 dec 2017 00:37 (CET)
De verwarring hier zit volgens mij in de ook niet ongewone constructie "Het slachtoffer wordt beloofd dat er gouden bergen te verdienen zijn" In dat geval wordt aan het slachtoffer iets (enkelvoud) beloofd, namelijk dat er gouden bergen te verdienen zijn. Maar dat is geen reden om in een geval dat het onderwerp in de meervoudsvorm staat, het gezegde alsnog in het enkelvoud te zetten. WIKIKLAAS overleg 31 dec 2017 00:50 (CET)
Nee, maar een reden om dat wel te doen (althans, om de enkelvoudsvorm niet af te keuren) is dat een ander zinsdeel (in dit geval 'het slachtoffer') als onderwerp wordt opgevat. Woody|(?) 31 dec 2017 00:56 (CET)
Inderdaad zo had ik het ook gezien. Zowel wordt als worden is dus juist. Het gaat enkel om wat als onderwerp wordt opgevat. Norbert zeescouts (overleg) 31 dec 2017 01:10 (CET)
Zie ook paragrafen 22.2.1.2b en 2c uit E-ANS, die het meewerkend voorwerp als onderwerp van een passieve zin behandelen. Mvg, Trewal 31 dec 2017 01:49 (CET)
"(na BWC, on 2 uur 's nachts nota bene): Nou, volgens mij is het ook hier heel simpel: "Het slachtoffer worden beloofd dat er gouden bergen te verdienen zijn" zal door iedereen volgens mij onmiddellijk als onjuist worden herkend. Mijn voorbeeld was bedoeld om te laten zien dat een zin van het formaat "Het slachtoffer worden gouden bergen beloofd" opgevat kan worden als een zin "Het slachtoffer wordt beloofd dat...", zonder dat dat er staat. WIKIKLAAS overleg 31 dec 2017 01:52 (CET)
Als het goed gaat hoef je het niet te beredeneren. Dan is het gewoon zo, dat voel je zo.
Wat is het meervoud van 'bod'? Je kunt op de veiling een bod doen. En je kunt ook twee, eh, bodden, boden, nee, dan maar biedingen doen. Wie kan beredeneren waarom bod geen meervoud heeft? Ik kan dat niet beredeneren maar het is zo. Handige Harrie (overleg) 30 dec 2017 22:57 (CET)
Tja wat is het enkelvoud van lui of lieden? Norbert zeescouts (overleg) 30 dec 2017 23:06 (CET)

G-string[bewerken]

T-shirt en C-string is gerelateerd aan de betreffende hoofdletter, mag ik aannemen. G-string ligt anders. Desondanks wil ik alhier overleggen in deze kwestie. Is een hoofdletter of een kleine beginletter de juiste spelling? – Maiella (overleg) 31 dec 2017 15:36 (CET)

De Woordenlijst schrijft gewoon g-string met een kleine letter, evenals de Van Dale (2015). Zie overigens ook hier voor de etymologie, die niet een hoofdletter G lijkt te veronderstellen. Wimpus (overleg) 31 dec 2017 15:41 (CET)
Lijkt dus inderdaad naar de sol-snaar de dikste snaar van een viool te verwijzen. Norbert zeescouts (overleg) 31 dec 2017 16:19 (CET)
In dat geval lijkt me 'g-sleutel' een prima term. Bob.v.R (overleg) 31 dec 2017 17:24 (CET)
Meer over de solmisatie kan je ook vinden bij de Guidonische lettergrepen. Overigens wordt die sleutel ook wel vioolsleutel genoemd, uiteraard niet te verwarren met een stemsleutel op een viool. Van die stemsleutels heb je er vier namelijk de g- of solsleutel voor de eerste en dikste snaar, dan volgt de d- of resleutel voor de tweede snaar, de a- of lasleutel voor de derde snaar en uiteindelijk de e- of misleutel voor de vierde en dunste snaar. Norbert zeescouts (overleg) 31 dec 2017 18:17 (CET)
Tonen schrijven we meestal met een kleine letter. Bijvoorbeeld, een harp is gestemd in bes. Anders is dat als een specifiek octaaf is bedoeld: een A is een octaaf lager dan een a. Het is ook anders als je een toonsoort bedoelt: C grote terts en a kleine terts. Voor de snaren van een viool of gitaar zal ik ook een kleine letter gebruiken. In tegenstelling tot wat Maiella suggereert is er dan ook geen verschil tussen c-snaar en g-snaar. Het genoemde T-shirt is natuurlijk een heel ander geval, dat heeft niks met muziek te maken. 2A02:A441:2BB8:1:20A3:50FB:94DE:2C13 31 dec 2017 20:44 (CET)
Net zoals C-string en g-string niks met muziek heeft te maken als (minimale) kleding wordt bedoeld. – Maiella (overleg) 1 jan 2018 03:06 (CET)
Wel als je weet waar de naam van de g-string vandaan komt, maar ik geloof niet dat de naam c-string van de c- of dosnaar, de dikste snaar van een altviool is afgeleid. Norbert zeescouts (overleg) 1 jan 2018 03:25 (CET)

Wat is een snoer?[bewerken]

We hebben het lemma verlengsnoer. Zodat een snoer kennelijk betrekking heeft op electriciteit of de overdracht van signalen. Ook bestaat er zoiets als reigsnoer rijgsnoer, ik neem aan een soort veter van een korset. – Maiella (overleg) 1 jan 2018 03:02 (CET)

Je hebt ook nog halssnoeren en de eiersnoeren van een pad. Norbert zeescouts (overleg) 1 jan 2018 03:20 (CET)
Een rijgsnoer, neem ik aan? Die zijn er voor alles wat dichtgeregen moet worden, ook voor schoenen, tassen en tenten.
En met de kanttekening, dat in mijn beleving een snoer minstens de dikte van een ronde schoenveter moet hebben en soepeler dan een touw moet zijn, dus ook niet al te dik, minder dan polsdik in elk geval. Maar dit is kennelijk persoonlijk, want er is ook vissnoer, dat heel dun is. Andere samenstellingen: parelsnoer, meetsnoer, netsnoer, kaartensnoer, Hier zijn wat bronnen, rijp en groen: Snoer op Encyclo.nl — bertux 1 jan 2018 03:26 (CET)
Je kan ze ook gebruiken tegen ouwehoeren. En sommige snoeren geven boeken uit. ErikvanB (overleg) 1 jan 2018 03:44 (CET)
En de rijgsnoer van Sneeuwwitje, wat is dat nou precies? – Maiella (overleg) 1 jan 2018 05:25 (CET)
@Maiella: vooreerst beste wensen voor 2018! Wat betreft je vraag: dat zou dan een schoenveter??? moeten zijn of misschien wel een snoer om rond haar middel te binden, geheel volgens de mode van die tijd? Wat het zeker niet is: een snoer om parels aan te rijgen, dat zouden dan wel jumboparels moeten zijn... :) Het opzoeken waard. Lotje (overleg) 1 jan 2018 08:09 (CET)
Aha, met context komen we iets verder. Afhankelijk van de oorsprong van het Sneeuwwitje-verhaal komen er verschillende varianten in aanmerking voor wat in ons artikel korset wordt genoemd. Dit is een verbastering van het Franse woord corselet, wat gewoon lijfje betekent. Een corselet is een korset met bustehouder. Bij die bustehouder moet je dan weer niet denken aan iets met voorgevormde cups of zo, maar gewoon aan een lap stof die de borsten op hun plaats houdt, eventueel geholpen door wat vulling voor comfort en betere steun. Ik gok zelf, dat in het sprookje een zogenaamd rijglijfje bedoeld wordt. Dit werd niet gedragen als onderkleding, maar als overkleding of tussenlaag — bertux 1 jan 2018 10:54 (CET)
@Maiella: sorry dat ik het jaar inzet met gezeur, maar ik denk toch echt dat het het rijgsnoer is... Ook mij lijkt het iets corsetachtigs aan te duiden, mogelijks een donkergekleurde band die op de heupen werd gedragen, over alle andere kledij over, om de taille te versmallen of toch minstens die indruk te geven. Het zou me overigens niks verbazen als het een ietwat ongelukkige vertaling betrof, eens in de originele tekst kijken? Jan olieslagers (overleg) 1 jan 2018 11:30 (CET)
Volgens: Die Dreizahl der Blutstropfen in Schneewittchen korrespondiert auch mit den drei bedrohlichen Besuchen der Stiefmutter, bei denen sie in Form todbringender Geschenke die drei Attribute der Venus überreicht. (Ref: Robert Ranke-Graves: Die weiße Göttin – Sprache des Mythos, S. 474, Reinbek bei Hamburg 2002, ISBN 3-499-55416-X) Lotje, 1 jan 2018 11:52‎
Wat wil je hiermee precies zeggen? Of is dit een nieuwjaarscryptogram? *puzzelen gaat. Groet Brimz (overleg) 1 jan 2018 15:01 (CET)
Ik sta even perplex als @Brimz Jan olieslagers (overleg) 1 jan 2018 16:43 (CET)
Maar na even dieper graven denk ik een aanzet te vinden in Einen Schnürriemen zurrt sie so eng, dass Schneewittchen zu ersticken droht, en dat is een van de drie bedreigingen vanwege de boze stiefmoeder-koningin. Kijk ik dan bij de oosterburen naar "Schnürriemen" dan word ik verwezen naar "Schnürsenkel" wat dan weer schijnt overeen te komen met een (schoen)veter. Dat kan ik niet beter invullen dan met het aanvankelijke vermoeden van een nauwsluitend stuk (onder)kleding op of juist onder de borstkas, al te strak aangetrokken door middel van een (rijg)snoer/veter. Jan olieslagers (overleg) 1 jan 2018 19:57 (CET)

gaswinning is een rode link[bewerken]

Gaswinning (een trefwoord in het Groene Boekje) is een rode link. Heb ik iets gemist? Bij voorbeeld een ander trefwoord? – Maiella (overleg) 9 jan 2018 10:59 (CET)

Aardgaswinning in Nederland is wat ik kan vinden. Op Aardgas staat ook weinig over het winproces. Vinvlugt (overleg) 9 jan 2018 11:17 (CET)

huwen/trouwen met[bewerken]

Trouwen met een mooi meisje. Of haar huwen. "Huwen met" lijkt Belgisch Nederlands. Hoe zit dat? Hzij was gehuwd met ... – Maiella (overleg) 14 jan 2018 02:17 (CET)

Van mijnheer Van Dale mag het. In zijn dikke alter ego uit 2005 geeft hij in het lemma "huwen" het voorbeeld "hij huwt met de dochter van zijn patroon", zonder de toevoeging dat we hier te maken zouden hebben met een belgicisme. Matroos Vos (overleg) 14 jan 2018 02:46 (CET)
Intussen is "Hij huwt de dochter van zijn patroon" evenzo goed Nederlands. (Ik heb geen bronnen.) – Maiella (overleg) 14 jan 2018 03:24 (CET)
Uiteraard. Van Dale geeft ook het voorbeeld "hij heeft een rijke erfdochter gehuwd". Maar "huwen met" lijkt toch echt geen belgicisme te zijn. Ook de oer-Hollandsche Beets zeide reeds in zijn Camera Obscura: "Henriëtte Kegge is in het verleden jaar gehuwd met een kapitein der rijdende artillerie". Matroos Vos (overleg) 14 jan 2018 03:46 (CET)

Geef uw wachtwoord op[bewerken]

Dit is de melding als ik pardoes opnieuw moet aanmelden. Dat moet beter, zou ik zeggen. – Maiella (overleg) 14 jan 2018 02:26 (CET)

mogelijk goede bewerkingen[bewerken]

Op mijn volglijst kan ik deze rubriek aanvinken om te verbergen. Ook op mijn eigen lijst van bewerkingen (en dan is de lijst leeg, heel fijn). Kan iemand een betere omschrijving bedenken? Ik neem aan dat dit een vertaling is. Wat was de ratio? – Maiella (overleg) 14 jan 2018 03:10 (CET)

Achternaam en voornaam[bewerken]

In welke volgorde schrijven we een voor- en achternaam? Bij ons is de volgorde voor-achter gebruikelijk. In andere landen, onder andere Hongarije, is dat andersom, maar dat is onze zaak niet. In alfabetische lijsten zetten we de achternaam vaak eerst omdat erop gesorteerd wordt.

Maar hoe doen we het in de literatuur- en bronvermeldingen in Wikipedia? Het is een rommeltje. Zullen we daar eens een standaard voor bedenken? Handige Harrie (overleg) 14 jan 2018 22:43 (CET)

Het lijkt mij niet nodig om daarvoor een algemene standaard voor te schrijven, zolang het binnen een artikel maar eenduidig gebeurt. Mvg, Trewal 14 jan 2018 23:15 (CET)