CiBoGa

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
CiBoGa 001.jpg
Zicht op het CiBoGa-terrein vanaf de hoek Bloemsingel/Bloemstraat. Rechts op de achtergrond de nieuwbouw op het Circusterrein. (2007)
CiBoGa 006.jpg
Ingang parkeergarage Gasterrein overwoekerd tijdens jarenlange stilstand bouwwerkzaamheden (2007)
CiBoGa 003.jpg
De complexen De Beren en Monnikshof gezien vanaf de Bloemsingel (2007)
De Beren vanaf watertoren Noorderbinnensingel.jpg
complex De Beren vanaf de watertoren aan de Noorderbinnensingel
20080719 Groningen - Ciboga.jpg
Bouwterrein CiBoGa in 2008
20100423 Kolendrift 19 (Regulateurshuis) Groningen NL.jpg
Regulateurshuis van de voormalige gasfabriek (2010)

CiBoGa, het Circus-, Boden- en Gasterrein, is een stedenbouwkundig project in de Hortusbuurt aan de rand van de Binnenstad van de stad Groningen.

Het project bestaat uit zeven fasen: De Beren, Monnikhof, Trezoor, Grutmolen, Touwbaan, Courtine en Jacobijn. Na ontwikkeling van de eerste twee fasen, De Beren en Monnikhof heeft het project een aantal jaren stilgelegen. In 2007 is begonnen met de derde fase; Trezoor. Het plangebied ligt tussen het Boterdiep, de Korreweg, de Bloemsingel, het Oosterhamrikkanaal de Bloemstraat de Antonius Deusinglaan en de Vrydemalaan.

Geschiedenis[bewerken]

Sinds de 17e eeuw hoort het CiBoGa-terrein bij de stad Groningen. De nieuwe oostelijke stadswallen werden gebouwd en het terrein hoort vanaf dan bij stad. In 1744 kreeg de Joodse Gemeenschap er zijn begraafplaats. Deze begraafplaats, Jodenkamp geheten, lag tussen de huidige Bloemsingel en het Boterdiep. In 1953 en in 2005 werden de graven geruimd en de stoffelijke resten herbegraven op de Joodse begraafplaats aan de Moesstraat en die aan de Iepenlaan te Groningen. Nadat de stadswallen in de 19e eeuw werden afgegraven werd het terrein voor andere doeleinden gebruikt, zoals de Groningse Wereldtentoonstelling (1903).

Door de vroegere bestemmingen was het terrein zwaar vervuild geraakt, hetgeen een obstakel vormde voor de herinrichting ervan. In 1987 ontstond het plan het gebied aan te wijzen als intensiveringszone voor (boven)regionale en stedelijke functies, waarbij door de omvang van het terrein vooral kansen worden gezien voor wonen en werken. Het gebied moet daarbij zo veel mogelijk autoluw worden, maar wel goed bereikbaar zijn voor fiets en openbaar vervoer; een schone en rustige wijk. Voor de auto's moet er een parkeergarage komen, een halve parkeerplek per woning. In 1995 worden de plannen voor CiBoGa goedgekeurd. De doorlooptijd wordt dan op 12 tot 15 jaar geschat met 2009 als opleveringsjaar. De kosten worden geraamd op ruim 88 miljoen euro, waarvan 43 miljoen door de gemeente zal worden betaald. In 1998 wordt het stedenbouwkundig plan ingediend. De Britse architect Will Alsop tekent onder andere voor vier 'schotsen' waarop woontorens moeten worden gebouwd. De gemeente gaat in zee met de private ontwikkelcombinatie IMA bestaande uit ING Vastgoed, Amstelland Ontwikkeling en Bouwbedrijf MoesBV. In 2002, als de eerste delen, De Beren en Monnikhof worden opgeleverd blijkt echter dat de vraag naar woningen is gekelderd. Alsops exclusieve appartementengebouw 'Caleidoscoop' werd daarop in 2003 in opdracht van IMA uit angst voor de stagnerende woningmarkt geschrapt. Het hele project werd daarop soberder gemaakt. Tevens was duidelijk geworden dat een halve parkeerplaats per huis te weinig was en werd daarom de parkeergelegenheid ondergronds uitgebreid. De bouw van de parkeergarage begon in 2003 maar kwam door technische problemen (de heipalen kwamen weer omhoog in de dikke potklei) echter al snel stil te liggen evenals de overige delen van het project. Jarenlang werd daarop weinig op het terrein gedaan en overwoekerde het gebied. Het was mede daardoor een van de weinige plekken nabij de binnenstad waar vrij kon worden geparkeerd. Pas in 2007 werd weer een begin gemaakt met de voortzetting van de parkeergarage, gevolgd door de andere projecten.

Circusterrein[bewerken]

Op het oude Circusterrein aan de kruising Korreweg - Boterdiep zijn de eerste twee fasen van CiBoGa, De Beren en Monnikhof gerealiseerd. Beide complexen bestaan uit woon- en winkelruimte. Onder het Circusterrein bevindt zich een parkeergarage voor bewoners en bezoekers van het winkelcomplex.

Bodenterrein[bewerken]

Het Bodenterrein zal worden ingericht als uitbreiding van het UMCG en behoort in feite niet meer tot het plan CiBoGa. Inmiddels zijn hierop tijdelijke studentenwoningen geplaatst, en is in 2011 de Vrydemalaan aangelegd, die evenwijdig loopt met de Thomassen à Thuessinklaan. Daar de Antonius Deusinklaan afgesloten is voor verkeer, behalve de fietsers, omdat de weg is opgenomen in het UMCG terrein, gaat het openbaar vervoer ook over de Vrydemalaan. De naam Vrydema verwijst naar de borg Vrijdema (zie Oosterparkwijk).

Gasterrein[bewerken]

In 1854 werd er in Groningen een gasfabriek geopend. De pijp van de gasfabriek is nog steeds te zien op het terrein. Aangezien er schadelijke stoffen in de grond zaten, was het noodzaak het terrein diep uit te graven alvorens met de bouw van CiBoGa begonnen kon worden. Onder de woningen op het Gasterrein bevindt zich de grootste eenlaagse parkeergarage van Nederland, die 1200 auto's kan herbergen.

Definitieve bebouwing[bewerken]

Naast De Beren en Monnikhof zijn inmiddels de Trezoor en de Touwbaan opgeleverd. Het appartementencomplex De Bloemhof, die gesitueerd is aan de hoek Bloemsingel en Van Kerckhoffstraat en direct aan het CiBoGa grenst, is in 2010 in gebruik genomen. Medio 2013 wordt het woningbouwproject Courtine opgeleverd, waarmee de eerste bebouwing boven op de parkeergarage van het voormalige Gasterrein is gerealiseerd.

In afwachting van de definitieve bouw is het onbebouwde deel van het voormalige Gasterrein ingericht als tijdelijk park; het Ebbingekwartierterrein. Er is een evenemententerrein, een speelweide en stadsstrand met speeltoestel en podium. Voor dit deel zijn er medio 2013 nog geen definitieve bouwplannen.

Aan de zuidoostzijde van het CiBoGa, dat direct grenst aan het Ebbingekwartierterrein, wordt tot 2016 geëxperimenteerd met tijdelijke en verplaatsbare bouw. Een tiental pop-up-paviljoens zijn tussen de Bloemsingel, het Boterdiep en langs het fietspad De Kolendrift geplaatst. Elk paviljoen heeft een andere bestemming; er wordt gewoond (door studenten), er zitten ateliers- en expositieruimten, horeca en een paviljoen met kinderopvang. Ook is er een openluchtwerkplek.

Externe link[bewerken]