Portaal:Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
bewerk 

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (voor de uitbreiding in 2013)

Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is een nationaal park in de Nederlandse provincie Utrecht. Het ligt tussen Driebergen en Rhenen en omvat een veelheid van landschapsvormen, waarvan de stuwwal de meest in het oog springende is. Ook heidevelden, stuifzanden en uiterwaarden maken deel uit van het nationaal park. De Heuvelrug is op de Veluwe na het grootste bosgebied van Nederland. Het nationaal park bestaat sinds 2003. In 2013 werd het aanzienlijk uitgebreid. Met het uitroepen tot nationaal park werd een degelijke basis gelegd om het gebied te beschermen en aantrekkelijk te houden voor toekomstige generaties. Door de instelling van het nationaal park kan de Utrechtse Heuvelrug beter worden beschermd tegen de druk van stedelijke ontwikkelingen en tegen vergaande versnippering. De gezamenlijke eigenaren streven naar bescherming van de natuur en de cultuurhistorische waarden in het gebied.       Lees verder >>>


bewerk 

Wikipedia Project Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH)

In augustus 2015 is het Wikipedia-project Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) gestart. Het is een langlopende samenwerking tussen Wikipedia, de Vereniging Wikimedia Nederland en betrokkenen bij het Nationaal Park. Dat zijn het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug zelf, maar daarnaast ook organisaties zoals IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie(-afdelingen), Utrechts Landschap, andere terrein-eigenaren, recreatie-organisaties, verenigingen die in het gebied actief zijn, enz.
De bedoeling van het project is om de informatie op Wikipedia over het Nationaal Park uit te breiden, te verdiepen en te verbeteren.

Het project is het eerste samenwerkingsproject tussen Wikipedia en een Nationaal Park. Het is een "pilot-project", omdat bij positieve resultaten ook in andere Nederlandse Nationale Parken dergelijke samenwerkingsprojecten zullen worden opgezet.
Het project NPUH is een onderdeel van het Wikiproject Natuur.       Lees verder >>>


bewerk 

Ontwikkeling van het landschap

De Utrechtse Heuvelrug bestaat uit drie zones: bovenop hoog en droog, op de flanken niet te nat en niet te droog, aan de voet laag en nat. Vanaf de Middeleeuwen ontstaan dorpen en akkercomplexen op de flanken van de stuwwal. Bovenop de stuwwal vooral woeste heidegronden met aan de voet weilanden en hooilanden. Holle wegen met kronkelende schapendriften met houtwallen erlangs verbonden de heide en de weide. De mest van de gemengde boerenbedrijven werd gebruikt om de zandige akkers vruchtbaar te maken. Rondom de akkers lagen houtwallen en houtsingels om wild en vee buiten te houden. In de negentiende eeuw bestond het overgrote deel van de Heuvelrug uit heide met verspreide bebouwing. Tussen 1822 en 1840 verkocht koning Willem I de staatsdomeinen ter bekostiging van nieuwe infrastructuur. Vooral Amsterdamse kooplieden, Utrechtse stadsadel, renteniers en rijke kooplui kochten goedkope stukken grond op de lege zandgronden. Hun villa's en parken werden op de hoger gelegen zandgronden gebouwd met tuinen in Engelse landschapsstijl. Bestaande heuveltoppen werden daarbij benut als uitzichtpunten. De hoger gelegen delen van de Utrechtse Heuvelrug werden aangeplant voor productiebossen. In de twintigste eeuw werden deze bossen door natuurorganisaties aangekocht en geleidelijk omgevormd tot natuurlijke bossen.       Lees verder >>>


bewerk 

Wist U dat ...


bewerk 

Landgoederen

Amerongen

Kasteel Amerongen - Hoogerwerf - Oranjestein - Wayenstein

Austerlitz

Wallenburg

De Bilt

Beerschoten - Koelenberg - Vollenhoven

Doorn

Beukenrode - Huis Doorn - Doornveld - Maarten Maartenshuis - Moersbergen - Schoonoord - De Ruiterberg

Driebergen

Bloemenheuvel - Bornia - Broekbergen - Dennenburg - Leeuwenburg - Drieburg - Hardenbroek - De Horst - Molenstein - De Reehorst - Rijsenburgh - Sparrendaal - Sterkenburg

Leersum

Broekhuisen - Dartheide - Darthuizerberg - Hoge Ginkel - Schevichoven - 't Spijk - Zuylenstein

Leusden

Den Treek - Leusderend - Heiligenberg - Lockhorst - Stoutenburg

Maarn

Peppel Enk

Renswoude

Kasteel Renswoude

Rhenen

Remmerstein - Stuivenes - De Tangh - Valkenburg

Woudenberg

Henschoten - De Boom

Zeist

Beek en Royen (Hoog Beek en Royen en Pavia) - Beeklust - Blanda - Blikkenburg - De Breul - De Brink - Ma Retraite - Kerckebosch - Dijnselburg - Heerewhegen - Lommerlust - Molenbosch - Nieuweroord - Nuova - Rijnwijk - Schaerweijde - Sparrenheuvel - Wulperhorst - Slot Zeist


bewerk 

Heuvels

De Utrechtse Heuvelrug bestaat uit een aantal toppen die een specifieke naam gekregen hebben. Deze bevinden zich onder andere bij:

Amerongen
Amersfoort
Doorn
Elst
Leersum
Maarn
Maarsbergen
Rhenen


bewerk 

Recreatie

Groene entree bij het Doornse Gat

Binnen het nationaal park is veel ruimte voor rustige vormen van recreatie. Er is een goed netwerk van wandel-, fiets en paardenroutes. Die routes zijn geconcentreerd aan de zuidkant van het nationaal park. Daar liggen de meeste dorpen. Centraal op de Heuvelrug zijn minder routes en recreatieve voorzieningen. Deze zonering betekent dat het middengebied een rustgebied voor dieren blijft. Er kan gewandeld worden in een stille omgeving. Jaarlijks bezoeken meer dan een miljoen mensen het nationaal park. Om de bezoekers aan de randen van het nationaal park op te vangen zijn een aantal “poorten” en “groene entrees” aangelegd. Lees verder >>>

overzicht bewerk 

Uitgelicht

Leersumse Veld

Het Leersumse Veld is een natuurgebied in het zuidoosten van de Nederlandse provincie Utrecht. Het gebied tussen Leersum en de A12 bestaat uit bos, heide en een drietal vennen.

Het Leersumse Veld ligt aan de noordkant van boswachterij Leersum. De natuurlijke laagte werd in de ijstijd uitgesleten door smeltwater in de stuwwal Utrechtse Heuvelrug. Door ontbossing en overbeweiding werd Het Leersumse Veld tot een gebied van stuifzand en heide. Het zand stoof weg tot het niveau van het grondwater. Overgebleven stuifzanden ten zuidoosten van boswachterij Leersum zijn de Ginkelse Duinen. De heide wordt begraasd door een kudde Piëmontese koeien om vergrassing en dichtgroeien van de heide te voorkomen. Lees verder >>>


bewerk 

Deelgebieden

Utrechts Landschap
Stameren op de Utrechtse Heuvelrug te Doorn
Gemengd bos op landgoed Den Treek-Henschoten
Staatsbosbeheer
Egelmeer tussen Elst en Veenendaal
Uitkijktoren Kaapse Bossen te Doorn
Natuurmonumenten
Defensie
Gemeenten
De Ossenstal op landgoed Den Treek te Leusden
Particulieren


bewerk 

Onderwijs

Lesprogramma's over Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

  • NatuurWijs: over natuurgebieden (groep 5-6)
  • Torenhoog en Mijlenbreed: over ontstaan van de Utrechtse Heuvelrug (groep 7-8)
  • Van Luchtkasteel tot Dassenburcht: over natuur en cultuur van het landgoed (groep 1-8)

Lees verder >>>


bewerk 

Steden en dorpen


bewerk 

Musea

Museum Rondeel


bewerk 

Interessante links


bewerk 

Gewenste artikelen

  • Aanvullingen van artikelen over deelgebieden die nu nog vrij beperkt zijn
  • Meer specifiek: aanvullingen over flora/fauna en cultuurhistorie
  • Foto's van de beschreven deelterreinen, landschappen, monumenten
  • Logo's Staatsbosbeer, Natuurmonumenten en Utrechts Landschap
  • Overzichtskaart van NPUH en kaartjes van de (belangrijkste) deelgebieden


bewerk 

Boekenplank

Ten behoeve van het project Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is een uitgebreide literatuurlijst in de maak, waarin ook zal worden aangegeven hoe boeken of tijdschriftartikelen te verkrijgen zijn, en wat online beschikbaar is.

Lees verder >>>