Ringweg

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Bord met de aanduiding Ring bij Rotterdam

Een ringweg, randweg of rondweg is een weg die als een ring een plaats waar mensen wonen omsluit. Sommige ringwegen worden als nieuwe weg aangelegd om doorgaand verkeer uit een dorp of stad te weren en vlot verkeer mogelijk te maken. Andere ringwegen ontstaan pas later als een geplande aaneenschakeling van bestaande wegen. Ondanks de naam zijn veel ringwegen niet rond en niet volledig gesloten. De term randweg wordt ook wel gebruikt voor wegvakken die zich langs de rand van een plaats bevinden maar deze niet omsluiten en min of meer recht zijn. In dit geval wordt ook wel gesproken van een tangent.

Naamgeving[bewerken]

In Nederland spreek men van ringweg, randweg of rondweg, in Vlaanderen van ring (bijvoorbeeld: De ring rond Brussel). Een verouderde benaming is ceintuurbaan. In sommige steden wordt een ringweg vanwege zijn vorm anders genoemd. In Rotterdam spreekt men van de ruit van Rotterdam vanwege de vierkante vorm. Breda heeft geen complete ringweg, hier spreekt men van het hoefijzer.

Typen ringweg[bewerken]

Grote/kleine ring[bewerken]

Sommige steden hebben een grote en één of meerdere kleine ringwegen. Daarbij loopt de grote ring ver buiten de stad om en is voornamelijk bedoeld voor het (inter)nationale lange-afstandsverkeer. De kleine ring loopt tussen het centrum en de buitenwijken, en is bedoeld voor (lokaal) stadsverkeer.

Binnen-/buitenring[bewerken]

Iets anders dan de begrippen grote en kleine ring, zijn de binnen- en buitenring. De binnenring is de binnenste baan van een ringweg, de buitenring de buitenbaan. Een binnenring gaat in de meeste landen (te weten de landen waar men rechts rijdt) met de klok mee, een buitenring tegen de klok in; in landen waar men links rijdt is dit omgekeerd.

In Charleroi gaat de kleine ring, de Petite Ceinture de Charleroi, alleen tegen de klok in; zo is er slechts een kleine ring en geen kleine binnen- en buitenring. In Parijs wordt bij de ringweg gesproken over de "Boulevard Peripherique Interieur" respectievelijk "Exterieur".

Sluizencomplexen[bewerken]

Bij sluizencomplexen worden soms ook zogenaamde ringwegen toegepast. Over zo'n sluis liggen twee bruggen. Wanneer de ene brug open staat, wordt het verkeer omgeleid over de andere brug. Dit principe wordt onder meer toegepast bij de Berendrechtsluis en de Zandvlietsluis in de haven van Antwerpen, de Pierre Vandammesluis in de haven van Brugge-Zeebrugge, de sluizen bij Bruinisse (zie Ringweg Bruinisse), Kats en Terneuzen in de provincie Zeeland en de Oostersluis in Groningen.

Ringweg binnen een plaats[bewerken]

Een stadsring is een ringweg binnen een stad, en meestal geen autosnelweg. Bijvoorbeeld de Centrumring in Amsterdam. Een parkeerring is een parkeerroute die de parkeervoorzieningen rond het centrum verbindt. De benaming wijkring wordt in sommige plaatsen gehanteerd om een gebiedsontsluitingsweg aan te duiden die rond een wijk is gelegen.

Ringwegen in België[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie ook: Lijst van Belgische ringwegen

Veel steden in België hebben een ringweg die vaak slechts gedeeltelijk voltooid is. Uitzonderingen hierop zijn bijvoorbeeld de R23 rond Leuven, de R30 in Brugge, de R40 in Gent, de R71 rond Hasselt of de R0 rond Brussel. De R1 rond Antwerpen zou dankzij de Oosterweelverbinding in de toekomst een complete ring kunnen worden. Ringwegen worden in België aangegeven met een R-nummer. De weg zelf kan een autosnelweg, autoweg of gewestweg zijn. Echter, ook andere wegen, zoals N-wegen, kunnen een ringfunctie hebben.

Ringwegen in Nederland[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie ook: Lijst van Nederlandse ringwegen

In Nederland hebben Amsterdam (A10) en Rotterdam (A20, A16, A15 en de A4) een complete ring van snelwegen om het centrale gebied van de stad. Ook de zogenaamde "Ruit van Breda" (A59, A27, A58, A16) is geheel uitgevoerd als autosnelweg maar deze is officieel geen ringweg. Rond veel grotere steden ligt echter een niet geheel complete ringweg: rond Utrecht, bijvoorbeeld, is het noordelijke gedeelte uitgevoerd als autoweg (N230) en niet als autosnelweg.

Er zijn in Nederland ook steden met meerdere ringwegen. Uniek in dit opzicht is Tilburg. Deze stad heeft sinds 2012 drie volledige ringwegen. De Cityring is een 1x2 baans éénrichtingsweg rondom de binnenstad met een lengte van ongeveer 3 kilometer. Een niveau verder naar buiten ligt het ringbanenstelsel rondom oud Tilburg, geheel 2x2 baans, bestaande uit de Ringbanen Zuid, Oost, Noord en West met een totale lengte van bijna 13 kilometer. Sinds 2012 is ook de nieuwe Ring Tilburg opgeleverd met een totale lengte van bijna 40 kilometer rondom de complete stad, inclusief de nieuwbouwwijk Reeshof. Deze weg zal met ingang van 2013 eveneens geheel minimaal 2x2 baans zijn. De A58 en A65 vormen de zuidelijke as van deze ring welke 2x3 rijstroken heeft.

Binnen veel Nederlandse steden werd na de ontmanteling van de vestingwerken halverwege de negentiende een deel van het terrein dat hierdoor vrijkwam gebruikt om singels te bouwen. Op de stadsplattegrond van veel Nederlandse steden zijn de hiermee ontstane singels nog steeds duidelijk te herkennen. Deze singels, vaak slechts half uitgebouwde ringwegen rond de toenmalige stad zijn in de later sterk gegroeide steden verworden tot centrumring. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in Arnhem en Nijmegen.

Ringwegen in andere Europese landen[bewerken]

Parijse Périphérique, ter hoogte van Porte de la Muette

Verder hebben Caen (N814), Rennes (N136), Nantes (N844), Amiens (A16/A29/N1/N2),Toulouse (A620/A62/A61) een wat kleinere ringweg rondom de stad.