Kanton Kontich

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf Kontich (kanton))

Kanton Kontich is een kanton in de Belgische provincie Antwerpen en het gelijknamige arrondissement. Het is de bestuurslaag boven die van de desbetreffende gemeenten, tevens is het een gerechtelijk niveau waarbinnen één vredegerecht georganiseerd wordt dat bevoegd is voor de deelnemende gemeenten. Beide types kanton beslaan niet noodzakelijk hetzelfde territorium.

Gerechtelijk kanton Kontich[bewerken | brontekst bewerken]

Het gerechtelijk kanton Kontich is gelegen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen en het gelijknamige gerechtelijk gebied. Het kanton organiseert een vredegerecht voor de gemeenten Mortsel, Kontich, Edegem, Hove, Lint en Boechout en voor het deel van het Antwerpse district Berchem gelegen "buiten" (ten zuiden van) de Singel. Het is gevestigd op de Mechelsesteenweg 83 te Kontich.

De vrederechter is bevoegd bij gezinsconflicten, onderhoudsgeschillen, voogdij, voorlopige bewindvoering, mede-eigendommen, appartementseigendom, burenhinder ...

Kontich Supranationaal Nationaal Gerechtelijk gebied Provincie Arrondissement Kanton
Gebied Vlag van Europa Europese Unie Vlag van België België Antwerpen Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen Antwerpen Kontich
Sociaal recht Hof van Justitie Hof van Cassatie Arbeidshof Arbeidsrechtbank
Handelsrecht Hof van Beroep Rechtbank van Koophandel Vredegerecht
Burgerlijk recht Rechtbank van eerste aanleg Vredegerecht / Politierechtbank
Strafrecht Hof van Beroep Assisenhof

Beknopte geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

Het municipale kanton Kontich werd opgericht bij Koninklijk Besluit van 31 augustus 1795 (uitgevaardigd in datzelfde jaar op 6 oktober) en definitief afgebakend door een besluit van 13 juni 1796. Het werd echter door een wet van 17 februari 1800 weer afgeschaft.

Het gerechtelijk kanton Kontich bleef voortbestaan na 13 juni 1796 tot 14 februari 1802. Toen ging het op in het kanton Boom. Kort daarna, op 25 oktober van datzelfde jaar werd het terug opgericht als verderzetting van dat kanton.

De gemeenten Boechout, Borsbeek, Vremde werden aan het kanton toegevoegd na opheffing van het kanton Wilrijk bij wet van 24 juni 1873. Na 1963 (exacte jaar onbekend) moet Borsbeek echter afgestaan worden aan het kanton Schilde.

De gemeenten Boom, Hemiksem, Niel en Schelle werden afgestaan aan het (opnieuw) gevormde kanton Boom bij wet van 24 juni 1873.

De gemeente Hoboken werd door opheffing van het kanton Wilrijk, door een wet van 24 juni 1873, bij het kanton Kontich gevoegd. Ze werd echter weer afgestaan aan het gerechtelijk kanton Antwerpen 3 door een wet van 30 december 1883.

De gemeenten Mortsel en Wilrijk werden toegevoegd tot het kanton, na de opheffen van het kanton Wilrijk bij wet van 24 juni 1873, maar werden echter weer afgestaan na de oprichting van het kanton Berchem bij wet van 2 oktober 1913.

De gemeenten Reet en Rumst: afgestaan door een wet van 24 juni 1873 aan het kanton Boom, maar weer toegevoegd bij wet van 30 december 1883. En vervolgens weer afgestaan aan datzelfde kanton door een wet van 25 augustus 1885.

De gemeente Kontich zelf en de gemeenten Aartselaar, Edegem, Hove en Waarloos hebben onafgebroken toebehoord aan het kanton sinds de oprichting op 25 oktober 1802. In 1869 wordt de, van dan af onafhankelijke, gemeente Lint toegevoegd aan het kanton. Na 1963 (exacte jaar onbekend) moet Aartselaar afgestaan worden aan het kanton Boom.

Het kanton maakt sinds 5 januari 1796 deel uit van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen en werd op 24 september 1798 toegevoegd aan de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel. Op 26 juli 1846 ten slotte werd het kanton toegevoegd aan de Werkrechtersraad Antwerpen.[1]

Structuur[bewerken | brontekst bewerken]

Datum besluit Overdracht aantal gemeenten Overgedragen oppervlakte Aantal overgedragen inwoners Grenswijziging met kanton
24 juni 1873 5 afgestaan 4025 ha 22921 Boom
6 ingelijfd 5979 ha 10923 Wilrijk
30 december 1883 1 afgestaan 1247 ha 4805 Antwerpen 3
1 afgestaan 545 ha 5263 Boom
2 ingelijfd 1813 ha 3875 Boom
25 augustus 1885 1 afgestaan 866 ha 284 Boom
9 mei 1912 afstand ±125 ha ? Antwerpen 3
2 oktober 1913 2 afgestaan 2269 ha 16477 Berchem

Militiekanton Kontich[bewerken | brontekst bewerken]

Het militiekanton Kontich werd opgericht bij koninklijk besluit op 10 februari 1817. Het provinciale volgnummer was oorspronkelijk 9, maar veranderde op 13 juni 1825 naar het nummer 5 en nogmaals op 25 oktober 1870 (6).

Het kanton bestond uit de gemeenten Aartselaar, Boechout, Borsbeek (tot 9 december 1913 - kanton Berchem), Edegem, Hemiksem (tot 9-12-1913 - kanton Boom), Hove, Lint, Mortsel (tot 9 december 1913 - kanton Berchem), Reet (vanaf 9-12-1913 - kanton Boom), Vremde (vanaf 9-12-1913), Waarloos en Kontich zelf.[2]

Kieskanton Kontich[bewerken | brontekst bewerken]

Het kieskanton Kontich ligt in het provinciedistrict Boom, het kiesarrondissement Antwerpen en ten slotte de kieskring Antwerpen. Het kieskanton beslaat de gemeenten Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint & Mortsel en bestaat uit 92 stembureaus.

Kontich Supranationaal Nationaal Gemeenschap Gewest Provincie Arrondissement Provinciedistrict Kanton Gemeente District
Administratief Niveau Vlag van Europa Europese Unie Vlag van België België Vlag Vlaanderen Vlaanderen Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen Antwerpen Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem,
Hove, Kontich, Lint & Mortsel
-
Bestuur Europese Commissie Belgische regering Vlaamse regering Deputatie Gemeentebestuur Districtscollege
Raad Europees Parlement Kamer van
volksvertegenwoordigers
Vlaams Parlement Provincieraad Gemeenteraad Districtsraad
Kiesomschrijving Nederlands Kiescollege Kieskring Antwerpen Antwerpen Boom Kontich Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem,
Hove, Kontich, Lint & Mortsel
-
Verkiezing Europese Federale Vlaamse Provincieraads- Gemeenteraads- Districtsraads-

Uitslagen verkiezing Provincieraad[bewerken | brontekst bewerken]

Zie ook: provinciedistrict Boom voor uitslagen en zetelverdeling provincieraad

In 1994 waren er 90494 ingeschreven kiezers, waarvan er 83.359 een stem uitbrachten. 79.011 hiervan waren geldige stemmen, 4.348 stemmen waren blanco of ongeldig. In 2000 waren er 91.598 ingeschreven kiezers, waarvan er 84.054 een stem uitbrachten. 81.283 hiervan waren geldige stemmen, 2.771 waren blanco of ongeldig.[3] In 2006 waren er 82.424 geldige stemmen.[4] Vanaf de lokale verkiezingen van 2012 werden de uitslagen niet langer per kieskanton, maar per gemeente bekendgemaakt.[5]

Partij of kartel 1965 1968 1971 1974 1977 1978 1981 1985 1987 1991 1994 2000 2006
CVP1 / CD&V-N-VA2 47,16%1 39,85%1 40,91%1 ? 49,56%1 47,59%1 31,62%1 ? 29,42%1 24,01%1 25,58%1 19,85%1 26,31%2
PVV1 / VLD2 / VLD-Vivant3 13,60%1 12,20%1 11,32%1 ? 9,56%1 13,071 16,63%1 ? 16,19%1 19,34%2 18,19%2 23,81%2 19,90%3
BSP1 / Vooruit2 / sp.a-Spirit3 19,56%1 20,56%1 17,19%1 ? 13,43%1 12,74%1 12,12%2 ? 14,51%2 14,29%2 8,69%2 7,44%2 14,95%3
AMADA1 / PVDA2 - - - ? 1,22%1 1,67%1 1,52%2 ? 1,33%2 1,67%2 1,03%2 0,69%2 1,04%2
Vlaams Blok1 / Vlaams Belang2 - - - - - 3,55%1 3,44%1 ? 5,93%1 19,81%1 16,62%1 21,28%1 27,46%2
Agalev1 / Groen!2 - - - - - 1,76%1 9,55%1 ? 14,36%1 - 15,65%1 15,73%1 10,33%2
VU1 / VU-iD212 17,62% 25,65% 28,40% ? 24,55%1 16,52%1 20,59%1 ? 17,15%1 15,04%1 7,96%1 8,55%2 -
Vivant - - - - - - - - - - - 2,65% -
WOW - - - - - - - - - - 2,84% - -
PATSY - - - - - - - - - - 1,14% - -
AOV - - - - - - - - - - 0,52% - -
VVP - - - - - - - - - - 0,46% - -
GELD - - - - - - - - - - 0,38% - -
PROVO - - - - - - - - - - 0,26% - -
NWP - - - - - - - - - - 0,22% - -
PAKLEM - - - - - - - - - - 0,19% - -
SAP1 / REGEBO2 - - - - - - - - 0,57%1 3,75%2 - - -
BEB - - - - - - - - - 1,17% - - -
VCD-PCS - - - - - - - - - 0,92% - - -
Communist1 / KPB2 / KP3 2,06%1 1,74%1 2,17%1 ? 1,64%2 2,26%3 1,41%3 ? 0,54%2 - - - -
RAD - - - ? - 0,62% 3,11% ? - - - - -
PVCM - - - ? - 0,24% - ? - - - - -
Blanco en ongeldig % 7,98% 8,65% 9,36% ? 5,22% 6,49% 5,58% ? 4,85% 5,34% 5,22% 3,30% -
Partij of kartel 2012 (Kontich)
CD&V 16,2%
Open Vld 10,8%
sp.a 8,7%
PVDA+ 2,2%
Vlaams Belang 10,1%
Groen 10,9%
N-VA 41,2%
Blanco en ongeldig % -

Uitslagen verkiezing Vlaams Parlement[bewerken | brontekst bewerken]

In 1995, tijdens de eerste rechtstreekse verkiezing van het Vlaams Parlement waren er 90.306 stemgerechtigden, in 1999 91.113, in 2004 91.908 en in 2009 nam dit aantal toe tot 93.004. Hiervan brachten respectievelijk 82.326 (1995), 82.715 (1999), 83.712 (2004)[6] en 82.406 (2009) een stem uit.[7]

Partij 1995 1999 2004 2009
CVP / CD&V-N-VA / CD&V 22,51% 17,80% 24,70% 19,96%
VLAAMS BLOK / Vlaams Belang 18,04% 20,68% 28,53% 16,83%
VLD / VLD-Vivant / Open Vld 18,39% 21,51% 18,92% 13,18%
SP / sp.a-Spirit / sp.a 13,07% 7,84% 15,29% 11,98%
AGALEV / Groen! 11,87% 16,96% 11,28% 8,89%
PVDA / PVDA-AE 0,65% 0,71% 0,46% 1,01%
N-VA x x x 21,63%
LDD x x x 4,73%
SLP x x x 1,05%
Vrijheid x x x 0,32%
Belg. Alliantie x x x 0,22%
LSP x x x 0,20%
SoLiDe x 0,17% 0,15% x
BUB x x 0,24% x
PvdD x x 0,21% x
FN x x 0,14% x
MDP x x 0,09% x
VU / VU-iD21 10,69% 10,93% x x
W.O.W. 0,14% 0,50% x x
Vivant x 2,49% x x
PNPb x 0,24% x x
UDDU x 0,17% x x
WOW 1,65% x x x
BANAAN 0,92% x x x
HOERA 0,44% x x x
VVP 0,30% x x x
WIT 0,27% x x x
BEB 0,21% x x x
UNIE 0,19% x x x
PSP 0,15% x x x
NWP 0,12% x x x
BEBEL 0,12% x x x
D 0,10% x x x
RVM 0,08% x x x
AOV 0,07% x x x
Blanco of Ongeldig 4,12% 3,13% 3,22% 2,93%

Uitslagen verkiezing Federaal Parlement[bewerken | brontekst bewerken]

1925 - 1965[bewerken | brontekst bewerken]

Partij 1925 1929 1932 1936 1939 1946 1949 1950 1954 1958 1961 1965
Katholieke Unie / Katholieke Blok / CVP 58,01% ? 58,36% 50,38% 46,48% 66,15% 61,31%% 69,07% 57,95% 61,45% 55,18% 44,70%
LP / PVV 11,17% ? 8,94% 10,02% 8,56% 5,59% 9,44% 6,43% 5,58% 6,50% 7,60%% 14,80%
BWP / BSP 23,14% ? 25,34% 21,45% 17,93% 22,72% 20,63% 22,38% 27,16% 26,83% 26,01% 19,40%
KPB / Communist 0,21% ? 0,47% 1,35% 0,80% 2,98% 2,76% 1,84% 0,84% x 1,06% 1,90%
Trotskisten x ? x x x x x x x x x x
Neringdoeners x ? x x x x x x x x x x
VU x x x x x x x x x 5,12% 9,33% 14,80%
Gekavemus / KAGANOVEMUS x x x x x x x x x x 0,08% 0,13%
De Socialist x x x x x x x x x x x 1,88%
Afzonderlijk x x x x x x x x x x x 0,06%
RN x x x x x x x x x x 0,53% x
Zelfstandig x x x x x x x x x x 0,21% x
Onafhankelijken x x x x x x x x x 0,10% x x
CVV x x x x x x x x 5,59% x x x
RA x x x x x x x x 2,27% x x x
Middenstand x x x x x x 1,71% x 0,61% x x x
Cosmocraten x x x x x x x 0,24% x x x x
PPB x x x x x x x 0,05% x x x x
VC x x x x x x 3,92% x x x x x
SGI x x x x x x 0,05% x x x x x
Lumiere x x x x x x 0,13% x x x x x
Resistants x x x x x 1,14% x x x x x x
Frenssen x x x x 4,65% 0,63% x x x x x x
UDB x x x x x 0,48% x x x x x x
MDB x x x x x 0,14% x x x x x x
CM x x x x x 0,09% x x x x x x
BLI x x x x x 0,08% x x x x x x
VNV x x 3,77% 6,4% 17,76% x x x x x x x
Liste De Keyser x x x x 0,21% x x x x x x x
Rex x x x 6,21% 2,48% x x x x x x x
Afgescheurde Liberalen x x x x 1,05% x x x x x x x
Verbist x x x x 0,13% x x x x x x x
Realist x x x 1,97% x x x x x x x x
Volkskandidaten x x x 1,49% x x x x x x x x
Radical x x 0,72% x x x x x x x x
Boeren en neringbel. x x 0,24% x x x x x x x x x
Nationale Belgische Partij x x 0,60% x x x x x x x x x
Dissidente Vlaamse Nationalist x x 2,28% x x x x x x x x x
Frontpartij 6,16% ? x x x x x x x x x x
Middenklasse 1,20% x x x x x x x x x x x
Neutraal 0,12% x x x x x x x x x x x
Blanco of Ongeldig x x x x x x x x x x 5,33% 7,25%

1968 - heden[bewerken | brontekst bewerken]

In 2003 waren er 92.007 stemgerechtigden, in 2007 92.801[8] en in 2010 93.242.[9] Hiervan brachten respectievelijk 83.452 (2003), 82.853 (2007) en 81.548 (2010) een stem uit.

Partij 1968 1971 1974 1977 1978 1981 1985 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2010
CVP / CD&V-N-VA / CD&V 41,68% 43,71% 51,84% 53,70% 52,67% 35,13% 36,63% 32,80% 22,09% 23,42% 18,89% 18,65% 29,43% 13,78%
PVV / VLD / Open Vld 12,54% 11,36% 10,06% 9,20% 12,47% 16,48% 15,03% 15,98% 16,66% 19,78% 23,07% 23,68% 18,56% 12,61%
BSP / SP / sp.a-Spirit / sp.a 20,06% 16,57% 12,93% 12,75% 12,27% 12,58% 14,51% 14,92% 11,95% 13,22% 7,52% 19,11% 14,35% 10,91%
AMADA / PVDA-AE / Resist / PVDA x x 1,88% 0,93% 1,50% 1,64% 1,95% 1,60% 0,72% 0,59% 0,61% 0,37% 0,95% 1,36%
Agalev / Groen! x x x 0,37% 1,22% 7,50% 10,17% 11,38% 11,56% 11,72% 16,07% 5,96% 8,56% 9,22%
VB77 / Vlaams Blok / Vlaams Belang x x x 0,02% 3,23% 3,36% 3,94% 5,62% 15,94% 17,06% 20,28% 22,30% 22,56% 13,16%
N-VA x x x x x x x x x x x 6,00% x 36,79%
LDD x x x x x x x x x x x x 5,20% 1,98%
LSP x x x x x x x x x x x x x 0,18%
NP / NP-FN x x x x x x x x x x 0,13% x 0,08% x
CAP x x x x x x x x x x x x 0,33% x
Vivant x x x x x x x x x x 2,63% 1,82% x x
LA x x x x x x x x x x x 1,85% x x
BUB x x x x x x x x x x x 0,26% x x
VU / VU-iD21 23,60% 25,83% 20,65% 21,14% 13,47% 18,98% 16,59% 16,79% 11,26% 9,39% 9,88% x x x
WOW x x x x x x x x x 0,15% 0,47% x x x
SoLiDe x x x x x x x x x x 0,21% x x x
PNPb x x x x x x x x x x 0,16% x x x
VIC x x x x x x x x x x 0,08% x x x
BEB x x x x x x x x 0,65% 0,14% x x x x
BANAAN x x x x x x x x x 1,13% x x x x
PSP x x x x x x x x x 0,43% x x x x
VVP x x x x x x x x x 0,28% x x x x
AUTO x x x x x x x x x 0,26% x x x x
WIT x x x x x x x x x 0,24% x x x x
UNIE x x x x x x x x x 0,18% x x x x
NWP x x x x x x x x x 0,12% x x x x
D x x x x x x x x x 0,10% x x x x
RVM x x x x x x x x x 0,08% x x x x
AOV x x x x x x x x x 0,06% x x x x
BEBEL x x x x x x x x x 0,05% x x x x
ROSSEM x x x x x x x x 7,99% x x x x x
Regenboog x x x x x x x x 0,62% x x x x x
VCD-PCS x x x x x x x x 0,56% x x x x x
Communist / KP / KPB 1,74% 1,96% 1,39% 1,15% 2,08% 1,20% 0,41% 0,44% x x x x x x
RAL / SAP x x x 0,48% 0,33% 0,29% 0,31% 0,47% x x x x x x
RAD x x x x 0,45% 2,49% 0,46% x x x x x x x
PCPA x x x x x 0,34% x x x x x x x x
KAGANOVEMUS / KAGANOV / KAGANO 0,14% 0,31% 0,20% 0,11% 0,18% x x x x x x x x x
PVCM x x x x 0,13% x x x x x x x x x
VFP x x 0,61% 0,10% x x x x x x x x x x
VOP x x x 0,06% x x x x x x x x x x
PMO x x 0,45% x x x x x x x x x x x
Z.Kleur 0,15% 0,27% x x x x x x x x x x x x
SBV 0,09% x x x x x x x x x x x x x
Blanco of Ongeldig 7,24% 7,77% 5,73% 3,89% 4,95% 4,58% 4,65% 4,15% 3,69% 3,76% 3,07% 2,28% 2,53% 2,90%

Uitslagen verkiezing Senaat[bewerken | brontekst bewerken]

1968 - heden[bewerken | brontekst bewerken]

In 2003 waren er 92.007 stemgerechtigden, in 2007 92.801 en in 2010 93.242. Hiervan brachten respectievelijk 83.367 (2003), 82.550 (2007) en 81.288 (2010) een stem uit.

Partij 1968 1971 1974 1977 1978 1981 1985 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2010
CVP / CD&V-N-VA / CD&V x x x x x x x x 21,45% 24,19% 19,89% 17,50% 29,53% 12,58%
PVV / VLD / Open Vld x x x x x x x x 17,69% 19,49% 25,59% 24,18% 19,60% 11,88%
BSP / SP / sp.a-Spirit / sp.a x x x x x x x x 12,46% 14,55% 7,64% 21,07% 14,46% 11,38%
Resist/PVDA x x x x x x x x 0,64% 0,64% 0,68% 0,35% 0,78% 1,29%
AGALEV/Groen! x x x x x x x x 11,36% 9,74% 15,89% 5,54% 7,87% 8,00%
VLAAMS BLOK/Vlaams Belang x x x x x x x x 16,15% 16,53% 18,25% 21,37% 22,23% 12,33%
N-VA x x x x x x x x x x x 6,22% x 40,44%
LSP x x x x x x x x x x x 0,09% x 0,13%
LDD x x x x x x x x x x x x 4,62% 1,84%
CAP x x x x x x x x x x x x 0,23% 0,13%
NEE x x x x x x x x x x x x 0,43% x
Stijn x x x x x x x x x x x x 0,25% x
Vivant x x x x x x x x x x 2,39% 1,88% x x
SoLiDe x x x x x x x x x x 0,19% 0,12% x x
LA x x x x x x x x x x x 1,52% x x
VU / VU-iD21 x x x x x x x x 12,41% 10,44% 9,73% x x x
Veilig Blauw x x x x x x x x x x 0,17% x x x
UDDU x x x x x x x x x x 0,24% x x x
PNPb x x x x x x x x x x 0,21% x x x
WOW x x x x x x x x x 1,20% x x x x
BANAAN x x x x x x x x x 0,99% x x x x
WOW x x x x x x x x x 0,90% x x x x
HOERA x x x x x x x x x 0,76% x x x x
VVP x x x x x x x x x 0,25% x x x x
D x x x x x x x x x 0,19% x x x x
NWP x x x x x x x x x 0,15% x x x x
ROSSEM x x x x x x x x 6,43% x x x x x
BEB x x x x x x x x 0,71% x x x x x
Regenboog x x x x x x x x 0,70% x x x x x
Blanco of Ongeldig x x x x x x x x 4,10% 4,04% 2,96% 2,38% 2,88% 3,21%

Uitslagen verkiezing Europees Parlement[bewerken | brontekst bewerken]

In 1999 waren er 91.113 stemgerechtigden, in 2004 92.134 stemgerechtigden en in 2009 nam dit aantal verder toe tot 93.271. Hiervan brachten respectievelijk 80.332 (1999), 81.648 (2004) en 82.897 (2009) een stem uit.

Partij 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009
PVV / VLD / VLD-VIVANT / Open Vld 9,79% 11,85% 14,51% 17,26% 23,93% 21,69% 20,90%
CVP / CD&V-N-VA / CD&V 55,20% 34,83% 34,52% 23,41% 18,42% 26,97% 20,85%
AGALEV / Groen! 4,45% 12,66% 17,99% 14,88% 16,50% 11,58% 11,42%
BSP / SP / sp.a-SPIRIT / sp.a 13,93% 18,20% 11,88% 11,87% 7,66% 14,15% 10,23%
AMADA / PVDA 1,24% 1,08% 0,54% 1,06% 0,54% 0,50% 0,88%
VLAAMS BLOK / Vlaams Belang x 3,15% 10,83% 15,38% 17,56% 24,87% 17,33%
LSP x x x x x 0,24% 0,19%
N-VA x x x x x x 12,86%
LDD x x x x x x 4,62%
SLP x x x x x x 0,59%
CAP x x x x x x 0,14%
VU / VU-iD21 12,23% 16,90% 8,77% 8,24% 12,58% x x
Vivant x x x x 2,35% x x
PNPb x x x x 0,21% x x
SoLiDe x x x x 0,27% x x
WOW x x x 5,96% x x x
BEB x x x 0,76% x x x
NWP x x x 0,63% x x x
RGB x x x 0,55% x x x
Regenboog x x 0,95% x x x x
KPB 1,17% 0,78% x x x x x
RAL / SAP 0,42% 0,55% x x x x x
VVP 1,57% x x x x x x
Blanco of Ongeldig 7,08% 8,35% 5% 5,93% 2,97% 2,72% 2,67%