Samenstelling Belgische Senaat 2010-2014

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De lijst van leden van de Belgische Senaat van 2010 tot 2014.

De Senaat telde tot 21 juli 2013 74 leden, sinds die datum 71. Op 13 juni 2010 tijdens de federale verkiezingen werden 40 senatoren rechtstreeks verkozen. Het federale kiesstelsel is gebaseerd op algemeen enkelvoudig stemrecht voor alle Belgen van 18 jaar en ouder, volgens een systeem van evenredige vertegenwoordiging op basis van de Methode-D'Hondt, gecombineerd met een districtenstelsel en met een kiesdrempel van 5%. De overige 31 zetels worden indirect toegekend op basis van de verkiezingsuitslag.

Grondwettelijk kunnen de kinderen van een regerende vorst vanaf hun achttien jaar beëdigd worden als senator van rechtswege. Sinds de eedaflegging van koning Filip op 21 juli 2013 zijn er geen senatoren van rechtswege meer.

Basisgegevens[bewerken]

De senaat heeft sinds 13 juni 2010 de volgende samenstelling.[1]

De eedaflegging van de 40 rechtstreeks verkozenen gebeurde op 6 juli 2010, na het onderzoek van hun geloofsbrieven door een commissie bestaande uit de zeven oudste gekozen senatoren. Zes rechtstreeks verkozenen besloten niet te zetelen - Bart De Wever (N-VA), Helga Stevens (N-VA), Marianne Thyssen (CD&V), Louis Michel (MR), Dirk Sterckx (Open Vld) en Filip Dewinter (VB) - en werden onmiddellijk vervangen door hun opvolgers.[2]

De eedaflegging van de 21 gemeenschapssenatoren gebeurde op 13 juli 2010.[3][4][5] Tevens nam Philippe Muyters (N-VA) ontslag en legde Luc Sevenhans (N-VA) als zijn vervanger de eed af.[6]

De eedaflegging van de 10 gecoöpteerde senatoren gebeurde op 20 juli 2010.[7]

Op 31 augustus 2010 nam Kim Geybels (N-VA) ontslag. Zij werd vervangen door Piet De Bruyn (N-VA).[8] Medio 2011 stapte Jurgen Ceder uit Vlaams Belang. Hij zetelt sindsdien als onafhankelijke.

Volgens fractielidmaatschap[bewerken]

Overzichtstabel[bewerken]

Inaugurale zetelverdeling van de Belgische Federale Senaat in 2010. De apolitieke senatoren van rechtswege (koningskinderen) zijn niet opgenomen in dit overzicht.
Inaugurale zetelverdeling van de Belgische Federale Senaat in 2010. De apolitieke senatoren van rechtswege (koningskinderen) zijn niet opgenomen in dit overzicht.
Fractie C1 C2 C3 TOT
PS 7 4 2 13
sp.a 4 2 1 7
N-VA 9 3 2 14
MR 4 3 1 8
Open Vld 4 1 1 6
CD&V 4 2 1 7
cdH 2 2 0 4
Ecolo/Groen 2/1 2/1 1/0 5/2
VB 2 1 1 4
onafhankelijk 1 0 0 1
Totaal 40 21 10 71

De senaat telt 9 fracties. Ecolo en Groen vormen een eenheidsfractie. Omdat senatoren van rechtswege (C4) niet worden meegeteld in de berekening van het quorum, staan ze ook niet vermeld in bovenstaande lijst.[9]

Namenlijst[bewerken]

N-VA (14)[bewerken]

 1. Bart De Wever (C1) blijft zetelen in het Vlaams parlement en wordt vervangen door Patrick De Groote (C1) vanaf 06-07-2010
 2. Helga Stevens (C1) blijft zetelen in het Vlaams parlement en wordt vervangen door Frank Boogaerts (C1) vanaf 06-07-2010
 3. Louis Ide (C1)
 4. Lieve Maes (C1)
 5. Philippe Muyters (C1) neemt ontslag en wordt vervangen door Luc Sevenhans (C1) vanaf 13-07-2010, zelf vervangen door Sabine Vermeulen (C1) op 09-10-2012
 6. Kim Geybels (C1) neemt ontslag en wordt vanaf 09-2010 vervangen door Piet De Bruyn (C1) wordt zelf Vlaams Parlementslid en werd zo vanaf 07-02-2013 vervangen door Bart De Nijn.
 7. Elke Sleurs (C1)
 8. Danny Pieters (C1) wordt vicerector van de KU Leuven en wordt vervangen door Veerle Stassijns (C1) vanaf 18-07-2013
 9. Inge Faes (C1)
 10. Bart De Wever (C2) wordt burgemeester van Antwerpen en wordt vervangen door Lies Jans (C2) vanaf 09-01-2013
 11. Helga Stevens (C2)
 12. Liesbeth Homans (C2) wordt schepen en wordt vervangen door Wilfried Vandaele (C2) vanaf 09-01-2013
 13. Huub Broers (C3, *)
 14. Karl Vanlouwe (C3)
 15. Jurgen Ceder (C1)(is lid van N-VA, maar wordt in de Senaat niet erkend als lid van de N-VA fractie, officieel is hij Onafhankelijk.

PS (13)[bewerken]

 1. Paul Magnette (C1) wordt minister in de federale regering en wordt vervangen door Christie Morreale tussen 07-12-11 en 17-01-13
 2. Marie Arena (C1)
 3. Philippe Moureaux (C1)
 4. Hassan Bousetta (C1)
 5. Fabienne Winckel (C1)
 6. Fatiha Saïdi (C1)
 7. Willy Demeyer (C1)
 8. Caroline Désir wordt sedert 16-10-2013 vervangen door Mohamed Daif (C2)
 9. Olga Zrihen (C2)
 10. Muriel Targnion (C2) wordt sedert 13-03-2013 vervangen door Jean-Francois Istasse (C2)
 11. Louis Siquet (C2)
 12. Philippe Mahoux (C3, *)
 13. Ahmed Laaouej (C3)

MR (8)[bewerken]

 1. Armand De Decker (MR, C1)
 2. Dominique Tilmans (MR, C1)
 3. François Bellot (MR, C1)
 4. Louis Michel (MR, C1) blijft zetelen in het Europees parlement en wordt vervangen door Gérard Deprez (MCC, C1) vanaf 06-07-2010
 5. Christine Defraigne (MR, C2, *)
 6. Richard Miller (MR, C2)
 7. Jacques Brotchi (MR, C2)
 8. Alain Courtois (MR, C3)

CD&V (7)[bewerken]

 1. Marianne Thyssen (C1) blijft zetelen in het Europees parlement en wordt vervangen door Dirk Claes (C1, *) op 06-07-2010
 2. Rik Torfs (C1) beslist in maart 2013 om uit de politiek te stappen en zich kandidaat te stellen voor het rectorschap aan de KULeuven. Hij wordt opgevolgd door Els Van Hoof (C1) vanaf 28-03-2013
 3. Wouter Beke (C1)
 4. Sabine barones de Bethune (C1)
 5. Cindy Franssen (C2)
 6. Jan Durnez (C2) wordt burgemeester en wordt vervangen door Johan Verstreken (C2) vanaf 09-01-2013
 7. Peter Van Rompuy (C3) wordt Vlaams Parlementslid en wordt vervangen door Etienne Schouppe (C3) op 21-12-2012

sp.a (7)[bewerken]

 1. Johan Vande Lanotte (C1) wordt minister in de federale regering en wordt opgevolgd door Dalila Douifi vanaf 7-12-2011
 2. Frank Vandenbroucke (C1) neemt ontslag en wordt vervangen door Fauzaya Talhaoui vanaf 01-10-2011
 3. Marleen Temmerman (C1) neemt ontslag en wordt opgevolgd door Leona Detiège vanaf 18-10-2012
 4. Bert Anciaux (C1, *)
 5. Ludo Sannen (C2) neemt ontslag en wordt opgevolgd door Jan Roegiers vanaf 08-10-2013
 6. Güler Turan (C2) neemt ontslag en wordt opgevolgd door Fatma Pehlivan vanaf 22-12-2011
 7. Guy Swennen (C3)

Open Vld (6)[bewerken]

 1. Alexander De Croo (C1) is minister sinds 10-2012 en wordt vervangen door Yoeri Vastersavendts (C1) vanaf 25-10-2012
 2. Nele Lijnen (C1)
 3. Rik Daems (C1)
 4. Dirk Sterckx (C1) blijft zetelen in het Europees parlement en wordt vervangen door Martine Taelman (C1) vanaf 06-07-2010 (*)
 5. Bart Tommelein (C2) is schepen sinds 2013 en wordt vervangen door Jean-Jacques De Gucht (C2) vanaf 09-01-2013
 6. Guido De Padt (C3)

VB (4)[bewerken]

 1. Filip Dewinter (C1) blijft zetelen in het Vlaams parlement en wordt vervangen door Yves Buysse (C1) vanaf 06-07-2010
 2. Anke Van dermeersch (C1, *)
 3. Filip Dewinter (C2)
 4. Bart Laeremans (C3)

Ecolo/Groen (5/2)[bewerken]

 1. Jacky Morael (Ecolo, C1)
 2. Claudia Niessen (Ecolo, C1) wordt schepen en wordt vervangen door Benoit Hellings (C1) vanaf 21-12-2012
 3. Marcel Cheron (Ecolo, C2)
 4. Zakia Khattabi (Ecolo, C2, *)
 5. Cécile Thibaut (Ecolo, C3)
 6. Freya Piryns (Groen, C1)
 7. Mieke Vogels (Groen, C2)

cdH (4)[bewerken]

 1. Francis Delpérée (C1, *)
 2. Vanessa Matz (C1)
 3. André du Bus de Warnaffe (C2)
 4. Dimitri Fourny (C2) wordt burgemeester en nam ontslag op 03-12-2012, werd vervangen door Bertin Mampaka Mankamba (C2)

Partijloos[bewerken]

 1. Prins Filip van België, sinds de troonswisseling op 21-07-2013 niet langer lid
 2. Prinses Astrid van België, sinds de troonswisseling op 21-07-2013 niet langer lid
 3. Prins Laurent van België, sinds de troonswisseling op 21-07-2013 niet langer lid

Volgens hoedanigheid[bewerken]

De senaat is samengesteld uit 4 categorieën van senatoren.

C1 - Rechtstreeks verkozen senatoren (40)[bewerken]

Het stemmenaantal is een eerste bepalende factor voor de zetelverdeling van de direct verkozen senatoren. Het kiesstelsel en het kiessysteem zijn een tweede en derde bepalende factor voor de zetelverdeling. Het kiesstelsel voorziet geen verhoudingsgewijze zetelverdeling op basis van de totale stemmenaantal binnen één nationale kiesomschrijving, waarbij elke uitgebrachte stem een gelijke waarde heeft in de bepaling van de zetelsterkte van de deelnemende kieslijsten. Dit gebeurt via een getrapt systeem van regionale kieskringen of kiesarrondissementen. Deze kieskringen krijgen elk een te verdelen aantal zetels toebedeeld, op basis van de bevolkingsdichtheid. Zo zijn er momenteel 2 kieskringen voor federale parlementsverkiezingen (senaat). Voor de verkiezingen van 2010 was de verdeling als volgt:

Nederlandstalig (25)[bewerken]

 1. Bart De Wever (N-VA) blijft zetelen in het Vlaams parlement en wordt vervangen door Patrick De Groote (N-VA) vanaf 06-07-2010
 2. Helga Stevens (N-VA) blijft zetelen in het Vlaams parlement en wordt vervangen door Frank Boogaerts (N-VA) vanaf 06-07-2010
 3. Louis Ide (N-VA)
 4. Lieve Maes (N-VA)
 5. Philippe Muyters (N-VA) neemt ontslag en wordt vervangen door Luc Sevenhans (N-VA) vanaf 13-07-2010, zelf vervangen door Sabine Vermeulen op 09-10-2012
 6. Kim Geybels (N-VA) neemt ontslag en werd vanaf 09-2010 vervangen door Piet De Bruyn (N-VA) , deze werd zelf Vlaams Volksvertegenwoordiger en werd op zijn beurt vervangen door Bart De Nijn (N-VA) vanaf 07-02-2013.
 7. Elke Sleurs (N-VA)
 8. Danny Pieters (N-VA) wordt vicerector van de KU Leuven en wordt vervangen door Veerle Stassijns (N-VA) vanaf 18-07-2013
 9. Inge Faes (N-VA)
 10. Marianne Thyssen (CD&V) blijft zetelen in het Europees parlement en wordt vervangen door Dirk Claes op 06-07-2010
 11. Rik Torfs (CD&V) stapte in maart 2013 uit de politiek en werd vanaf 28-03-2013 vervangen door Els Van Hoof.
 12. Wouter Beke (CD&V)
 13. Sabine de Bethune (CD&V)
 14. Johan Vande Lanotte (sp.a) wordt minister in de federale regering en wordt opgevolgd door Dalila Douifi vanaf 7-12-2011
 15. Frank Vandenbroucke (sp.a) neemt ontslag en wordt vervangen door Fauzaya Talhaoui vanaf 01-10-2011
 16. Marleen Temmerman (sp.a) neemt ontslag en wordt opgevolgd door Leona Detiège vanaf 18-10-2012
 17. Bert Anciaux (sp.a)
 18. Alexander De Croo (Open Vld) is minister sinds 10-2012 en wordt vervangen door Yoeri Vastersavendts vanaf 25-10-2012
 19. Nele Lijnen (Open Vld)
 20. Rik Daems (Open Vld)
 21. Dirk Sterckx (Open Vld) blijft zetelen in het Europees parlement en wordt vervangen door Martine Taelman vanaf 06-07-2010
 22. Filip Dewinter (VB) blijft zetelen in het Vlaams parlement en wordt vervangen door Yves Buysse (VB) vanaf 06-07-2010
 23. Anke Van dermeersch (VB)
 24. Jurgen Ceder (onafhankelijk, tot medio bij VB)
 25. Freya Piryns (Groen)

Franstalig (15)[bewerken]

 1. Paul Magnette (PS) wordt minister in de federale regering en wordt vervangen door Christie Morreale tussen 07-12-11 en 17-01-13
 2. Marie Arena (PS)
 3. Philippe Moureaux (PS)
 4. Hassan Bousetta (PS)
 5. Fabienne Winckel (PS)
 6. Fatiha Saïdi (PS)
 7. Willy Demeyer (PS)
 8. Armand De Decker (MR)
 9. Dominique Tilmans (MR)
 10. François Bellot (MR)
 11. Louis Michel (MR) blijft zetelen in het Europees parlement en wordt vervangen door Gérard Deprez (MCC) vanaf 06-07-2010
 12. Francis Delpérée (cdH)
 13. Vanessa Matz (cdH)
 14. Jacky Morael (Ecolo)
 15. Claudia Niessen (Ecolo) wordt schepen en wordt vervangen door Benoit Hellings (Ecolo) vanaf 21-12-2012

C2 - Onrechtstreeks verkozen gemeenschapssenatoren (21)[bewerken]

Er zijn 21 onrechtstreeks verkozen gemeenschapssenatoren, waarvan 10 afkomstig zijn uit het Vlaams Parlement en tot de Nederlandse taalgroep behoren, 10 afkomstig zijn uit het Parlement van de Franse Gemeenschap en tot de Franse taalgroep behoren, en 1 gemeenschapssenator afkomstig uit het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap die taalgroeploos is.

Nederlandstalig (10)[bewerken]

 1. Bart De Wever (N-VA) neemt ontslag en wordt opgevolgd door Lies Jans vanaf 09-01-2013
 2. Helga Stevens (N-VA)
 3. Liesbeth Homans (N-VA) neemt ontslag en wordt opgevolgd door Wilfried Vandaele vanaf 09-01-2013
 4. Cindy Franssen (CD&V)
 5. Jan Durnez (CD&V) wordt burgemeester en wordt vervangen door Johan Verstreken vanaf 09-01-2013
 6. Ludo Sannen (sp.a) neemt ontslag en wordt opgevolgd door Jan Roegiers vanaf 08-10-2013
 7. Güler Turan (sp.a) neemt ontslag en wordt opgevolgd door Fatma Pehlivan vanaf 22-12-2011
 8. Bart Tommelein (Open Vld) neemt ontslag en wordt opgevolgd door Jean-Jacques De Gucht vanaf 09-01-2013
 9. Filip Dewinter (VB)
 10. Mieke Vogels (Groen)

Franstalig (10)[bewerken]

 1. Caroline Désir (PS)
 2. Olga Zrihen (PS)
 3. Muriel Targnion (PS) wordt vervangen door Jean-Francois Istasse vanaf 13 maart 2013.
 4. Christine Defraigne (MR)
 5. Richard Miller (MR)
 6. Jacques Brotchi (MR)
 7. André du Bus de Warnaffe (cdH)
 8. Dimitri Fourny (cdH) wordt burgemeester en nam ontslag op 03-12-2012, wordt vervangen door Bertin Mampaka Mankamba.
 9. Marcel Cheron (Ecolo)
 10. Zakia Khattabi (Ecolo)

Duitstalig (1)[bewerken]

 1. Louis Siquet (SP)

C3 - Gecoöpteerde senatoren (10)[bewerken]

Er zijn 6 Nederlandstalige en 4 Franstalige gecoöpteerde senatoren.

Nederlandstalig (6)[bewerken]

 1. Huub Broers (N-VA)
 2. Karl Vanlouwe (N-VA)
 3. Peter Van Rompuy (CD&V) wordt Vlaams Parlementslid en wordt vervangen door Etienne Schouppe (CD&V) vanaf 21-12-2012
 4. Guy Swennen (sp.a)
 5. Guido De Padt (Open Vld)
 6. Bart Laeremans (VB)

Franstalig (4)[bewerken]

 1. Philippe Mahoux (PS)
 2. Ahmed Laaouej (PS)
 3. Alain Courtois (MR)
 4. Cécile Thibaut (Ecolo)

C4 - Senatoren van rechtswege (0)[bewerken]

Bij aanvang van de legislatuur waren er 3 senatoren van rechtswege, namelijk de drie kinderen van koning Albert II, zijnde prins Filip, prinses Astrid en prins Laurent. Na de troonswisseling op 21 juni 2013 werd prins Filip koning, waardoor hij niet langer senator is. Omdat alleen de meerderjarige kinderen van de koning senator van rechtswege zijn, zijn sindsdien ook prinses Astrid en prins Laurent niet langer lid van de senaat. Omdat de kinderen van koning Filip tijdens deze legislatuur minderjarig zijn, zetelen er sinds 21 juli 2013 geen senatoren van rechtswege meer.

Volgens taalgroep[bewerken]

De senaat telt slechts twee taalgroepen: de Nederlandse taalgroep en de Franse taalgroep, waartoe tevens de senator behoort die werd afgevaardigd vanuit het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap. De senatoren van rechtswege behoren tot geen enkele taalgroep.

Nederlandse taalgroep (41)[bewerken]

 1. Bart De Wever (N-VA, C1) blijft zetelen in het Vlaams parlement en wordt vervangen door Patrick De Groote (N-VA, C1) vanaf 06-07-2010
 2. Helga Stevens (N-VA, C1) blijft zetelen in het Vlaams parlement en wordt vervangen door Frank Boogaerts (N-VA, C1) vanaf 06-07-2010
 3. Louis Ide (N-VA, C1)
 4. Lieve Maes (N-VA, C1)
 5. Philippe Muyters (N-VA, C1) neemt ontslag en wordt vervangen door Luc Sevenhans (N-VA, C1) vanaf 13-07-2010, zelf vervangen door Sabine Vermeulen (C1) op 09-10-2012
 6. Kim Geybels (N-VA, C1) neemt ontslag en wordt vervangen door Piet De Bruyn (N-VA, C1) vanaf ...-09-2010, werd op zijn beurt opgevolgd door Bart De Nijn (C1) vanaf 07-02-2013.
 7. Elke Sleurs (N-VA, C1)
 8. Danny Pieters (N-VA, C1) wordt vicerector van de KU Leuven en wordt vervangen door Veerle Stassijns (C1) vanaf 18-07-2013
 9. Inge Faes (N-VA, C1)
 10. Marianne Thyssen (CD&V, C1) blijft zetelen in het Europees parlement en wordt vervangen door Dirk Claes (CD&V, C1) vanaf 06-07-2010
 11. Rik Torfs (CD&V, C1) stapt uit de politiek en wordt vervangen door Els Van Hoof vanaf 28-03-2013.
 12. Wouter Beke (CD&V, C1)
 13. Sabine barones de Bethune (CD&V, C1)
 14. Johan Vande Lanotte (sp.a, C1) wordt minister in de federale regering en wordt opgevolgd door Dalila Douifi vanaf 7-12-2011
 15. Frank Vandenbroucke (sp.a, C1) neemt ontslag en wordt vervangen door Fauzaya Talhaoui vanaf 01-10-2011
 16. Marleen Temmerman (sp.a, C1) neemt ontslag en wordt opgevolgd door Leona Detiège vanaf 18-10-2012
 17. Bert Anciaux (sp.a, C1)
 18. Alexander De Croo (Open Vld, C1) werd minister en wordt vanaf 25-10-2012 vervangen door Yoeri Vastersavendts (C1).
 19. Nele Lijnen (Open Vld, C1)
 20. Rik Daems (Open Vld, C1)
 21. Dirk Sterckx (Open Vld, C1) bleef zetelen in het Europees Parlement en werd opgevolgd door Martine Taelman (C1).
 22. Filip Dewinter (VB, C1) blijft zetelen in het Vlaams parlement en wordt vervangen door Yves Buysse (VB, C1) vanaf 06-07-2010
 23. Anke Van dermeersch (VB, C1)
 24. Jurgen Ceder (onafhankelijk, C1)
 25. Freya Piryns (Groen, C1)
 26. Bart De Wever (C2, N-VA) wordt burgemeester en wordt vervangen door Lies Jans (N-VA, C2) vanaf 09-01-2013
 27. Helga Stevens (C2, N-VA)
 28. Liesbeth Homans (C2, N-VA) wordt schepen en wordt vervangen door Wilfried Vandaele (N-VA, C2) vanaf 09-01-2013
 29. Cindy Franssen (C2, CD&V)
 30. Jan Durnez (C2, CD&V) wordt burgemeester en wordt vervangen door Johan Verstreken (CD&V, C2) vanaf 09-01-2013
 31. Ludo Sannen (sp.a, C2) neemt ontslag en wordt opgevolgd door Jan Roegiers (sp.a) vanaf 08-10-2013
 32. Güler Turan (sp.a, C2) neemt ontslag en wordt opgevolgd door Fatma Pehlivan (sp.a, C2) vanaf 22-12-2011
 33. Bart Tommelein (Open Vld, C2) neemt ontslag en wordt opgevolgd door Jean-Jacques De Gucht (C2) vanaf 09-01-2013.
 34. Filip Dewinter (VB, C2)
 35. Mieke Vogels (Groen, C2)
 36. Huub Broers (N-VA, C3)
 37. Karl Vanlouwe (N-VA, C3)
 38. Peter Van Rompuy (CD&V, C3) wordt Vlaams Parlementslid en wordt vervangen door Etienne Schouppe (CD&V, C3) vanaf 21-12-2012
 39. Guy Swennen (sp.a, C3)
 40. Guido De Padt (Open Vld, C3)
 41. Bart Laeremans (VB, C3)

Franse taalgroep (30)[bewerken]

 1. Paul Magnette (PS, C1) wordt minister in de federale regering en wordt vervangen door Christie Morreale tussen 07-12-11 en 17-01-13
 2. Marie Arena (PS, C1)
 3. Philippe Moureaux (PS, C1)
 4. Hassan Bousetta (PS, C1)
 5. Fabienne Winckel (PS, C1)
 6. Fatiha Saïdi (PS, C1)
 7. Willy Demeyer (PS, C1)
 8. Armand De Decker (MR, C1)
 9. Dominique Tilmans (MR, C1)
 10. François Bellot (MR, C1)
 11. Louis Michel (MR, C1) blijft zetelen in het Europees parlement en wordt vervangen door Gérard Deprez (MCC, C1) vanaf 06-07-2010
 12. Francis Delpérée (cdH, C1)
 13. Vanessa Matz (cdH, C1)
 14. Jacky Morael (Ecolo, C1)
 15. Claudia Niessen (Ecolo, C1) wordt schepen en wordt vervangen door Benoit Hellings (Ecolo, C1) vanaf 21-12-2012
 16. Caroline Désir (PS, C2)
 17. Olga Zrihen (PS, C2)
 18. Muriel Targnion (PS, C2) wordt opgevolgd door Jean-Francois Istasse (C2) vanaf 13-03-2013.
 19. Christine Defraigne (MR, C2)
 20. Richard Miller (MR, C2)
 21. Jacques Brotchi (MR, C2)
 22. André du Bus de Warnaffe (cdH, C2)
 23. Dimitri Fourny (cdH, C2) wordt burgemeester en nam ontslag op 03-12-2012, werd vervangen door Bertin Mampaka Mankamba (C2).
 24. Marcel Cheron (Ecolo, C2)
 25. Zakia Khattabi (Ecolo, C2)
 26. Louis Siquet (SP, C2)
 27. Philippe Mahoux (PS, C3)
 28. Ahmed Laaouej (PS, C3)
 29. Alain Courtois (MR, C3)
 30. Cécile Thibaut (Ecolo, C3)

Taalgroeploos (0)[bewerken]

 1. Prins Filip van België (C4), sinds de troonswisseling op 21-07-2013 niet langer lid
 2. Prinses Astrid van België (C4), sinds de troonswisseling op 21-07-2013 niet langer lid
 3. Prins Laurent van België (C4), sinds de troonswisseling op 21-07-2013 niet langer lid

Alfabetisch[bewerken]

 1. Bert Anciaux (sp.a, C1)
 2. Marie Arena (PS, C1)
 3. Wouter Beke (CD&V, C1)
 4. Prins Filip van België (C4), sinds de troonswisseling op 21-07-2013 niet langer lid
 5. Prinses Astrid van België (C4), sinds de troonswisseling op 21-07-2013 niet langer lid
 6. Prins Laurent van België (C4), sinds de troonswisseling op 21-07-2013 niet langer lid
 7. François Bellot (MR, C1)
 8. Sabine barones de Bethune (CD&V, C1)
 9. Hassan Bousetta (PS, C1)
 10. Helga Stevens (N-VA, C1) blijft zetelen in het Vlaams parlement en wordt vervangen door Frank Boogaerts (N-VA, C1) vanaf 06-07-2010
 11. Huub Broers (N-VA, C3)
 12. Jacques Brotchi (MR, C2)
 13. Filip Dewinter (VB, C1) blijft zetelen in het Vlaams parlement en wordt vervangen door Yves Buysse (VB, C1) vanaf 06-07-2010
 14. Jurgen Ceder (onafhankelijk, C1)
 15. Marcel Cheron (Ecolo, C2)
 16. Alain Courtois (MR, C3)
 17. Rik Daems (Open Vld, C1)
 18. Alexander De Croo (Open Vld, C1)
 19. Armand De Decker (MR, C1)
 20. Christine Defraigne (MR, C2)
 21. Willy Demeyer (PS, C1)
 22. Guido De Padt (Open Vld, C3)
 23. Louis Michel (MR, C1) blijft zetelen in het Europees parlement en wordt vervangen door Gérard Deprez (MCC, C1) vanaf 06-07-2010
 24. Francis Delpérée (cdH, C1)
 25. Caroline Désir (PS, C2)
 26. Bart De Wever (N-VA, C1) blijft zetelen in het Vlaams parlement en wordt vervangen door Patrick De Groote (N-VA, C1) vanaf 06-07-2010
 27. Bart De Wever (C2, N-VA) wordt burgemeester en wordt vervangen door Lies Jans (N-VA, C2) vanaf 09-01-2013
 28. Filip Dewinter (VB, C2)
 29. André du Bus de Warnaffe (cdH, C2)
 30. Jan Durnez (C2, CD&V) wordt burgemeester en wordt vervangen door Johan Verstreken (CD&V, C2) vanaf 09-01-2013
 31. Inge Faes (N-VA, C1)
 32. Dimitri Fourny (cdH, C2) wordt burgemeester en nam ontslag op 03-12-2012
 33. Cindy Franssen (C2, CD&V)
 34. Kim Geybels (N-VA, C1) neemt ontslag en wordt vervangen door Piet De Bruyn (N-VA, C1) vanaf ...-09-2010
 35. Liesbeth Homans (C2, N-VA) wordt schepen en wordt vervangen door Wilfried Vandaele (N-VA, C2) vanaf 09-01-2013
 36. Louis Ide (N-VA, C1)
 37. Zakia Khattabi (Ecolo, C2)
 38. Ahmed Laaouej (PS, C3)
 39. Bart Laeremans (VB, C3)
 40. Nele Lijnen (Open Vld, C1)
 41. Lieve Maes (N-VA, C1)
 42. Paul Magnette (PS, C1) wordt minister in de federale regering en wordt vervangen door Christie Morreale tussen 07-12-11 en 17-01-13
 43. Philippe Mahoux (PS, C3)
 44. Vanessa Matz (cdH, C1)
 45. Richard Miller (MR, C2)
 46. Jacky Morael (Ecolo, C1)
 47. Philippe Moureaux (PS, C1)
 48. Philippe Muyters (N-VA, C1) neemt ontslag en wordt vervangen door Luc Sevenhans (N-VA, C1) vanaf 13-07-2010, zelf vervangen door Sabine Vermeulen (C1) op 09-10-2012
 49. Claudia Niessen (Ecolo, C1) wordt schepen en wordt vervangen door Benoit Hellings (Ecolo, C1) vanaf 21-12-2012
 50. Danny Pieters (N-VA, C1) wordt vicerector van de KU Leuven en wordt vervangen door Veerle Stassijns (N-VA, C1) vanaf 18-07-2013
 51. Freya Piryns (Groen, C1)
 52. Fatiha Saïdi (PS, C1)
 53. Ludo Sannen (sp.a, C2) neemt ontslag en wordt opgevolgd door Jan Roegiers (sp.a, C2) vanaf 08-10-2013
 54. Louis Siquet (SP, C2)
 55. Elke Sleurs (N-VA, C1)
 56. Dirk Sterckx (Open Vld, C1)
 57. Helga Stevens (C2, N-VA)
 58. Guy Swennen (sp.a, C3)
 59. Muriel Targnion (PS, C2)
 60. Marleen Temmerman (sp.a, C1) neemt ontslag en wordt opgevolgd door Leona Detiège vanaf 18-10-2012
 61. Cécile Thibaut (Ecolo, C3)
 62. Marianne Thyssen (CD&V, C1) blijft zetelen in het Europees parlement en wordt vervangen door Dirk Claes (CD&V, C1) vanaf 06-07-2010
 63. Dominique Tilmans (MR, C1)
 64. Bart Tommelein (Open Vld, C2)
 65. Rik Torfs (CD&V, C1)
 66. Güler Turan (sp.a, C2) neemt ontslag en wordt opgevolgd door Fatma Pehlivan vanaf 22-12-2011
 67. Johan Vande Lanotte (sp.a, C1) wordt minister in de federale regering en wordt opgevolgd door Dalila Douifi vanaf 7-12-2011
 68. Frank Vandenbroucke (sp.a, C1) neemt ontslag en wordt vervangen door Fauzaya Talhaoui vanaf 01-10-2011
 69. Anke Van dermeersch (VB, C1)
 70. Karl Vanlouwe (N-VA, C3)
 71. Peter Van Rompuy (CD&V, C3) wordt Vlaams Parlementslid en wordt vervangen door Etienne Schouppe (C3) vanaf 21-12-2012
 72. Mieke Vogels (Groen, C2)
 73. Fabienne Winckel (PS, C1)
 74. Olga Zrihen (PS, C2)

Politiek bestuur[bewerken]

De plenaire vergadering van 20 juli 2010 heeft formeel het politieke bestuur verkozen met eenparigheid van stemmen.

Voorzitter van de senaat[bewerken]

Er was bij het aanstellen van de Senaat slechts één enkele kandidaat voor de functie van voorzitter. Dit was professor dr. Danny Pieters (N-VA). De keuze kwam tot stand in het brede kader van afspraken bij de regeringsonderhandelingen tussen Bart De Wever (N-VA) en Elio Di Rupo (PS) en werd op 19 juli 2010 meegedeeld.[10] Tijdens de onderhandelingen voor een nieuwe regering kwam N-VA echter aan de zijlijn te staan. Bij het begin van het parlementaire jaar 2011-2012 werd dan ook een andere voorzitter aangeduid: Sabine de Bethune van de CD&V.

Bureau van de senaat[bewerken]

Het bureau van de senaat telt 13 leden:

College van quaestoren[bewerken]

Het college van quaestoren telt 3 leden:

Legende[bewerken]

 • CD&V: Christen-Democratisch en Vlaams
 • N-VA: Nieuw-Vlaamse Alliantie
 • Open Vld: Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • sp.a: Socialistische Partij anders
 • VB: Vlaams Belang
 • Groen
 • MR: Mouvement Réformateur
 • PRL: Parti Réformateur Libéral
 • MCC: Mouvement des Citoyens pour le Changement
 • PFF: Partei für Freiheit und Fortschritt
 • FDF: Front Démocratique des Francophones
 • PS: Parti Socialiste
 • cdH: centre démocrate Humaniste
 • Écolo: Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales
 • (*) fractievoorzitter
 • (C1) rechtstreeks verkozen door het kiescollege op 13 juni 2010, of opvolger
 • (C2) onrechtstreeks verkozen door de gemeenschapsraden
 • (C3) gecoöpteerd door de senatoren
 • (C4) van rechtswege benoemd
 • (NL) behorende tot de Nederlandse taalgroep
 • (FR) behorende tot de Franse taalgroep
 • (NVT) indeling in taalgroepen niet van toepassing

Externe link[bewerken]