Wikipedia:Te verwijderen pagina's/Toegevoegd 20080223

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Geen stemming

Dit is geen stempagina. Op deze pagina vindt geen stemming bij meerderheid plaats, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie en consensus (eenstemmigheid) wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen in de discussie en uw onderbouwde mening te geven. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdrage te ondertekenen door aan het eind vier tildes toe te voegen: ~~~~

Overzicht beheerpagina's
Verberg naaststaande uitleg door in je voorkeuren de optie "Verberg de uitleg boven de dagpagina's van de beoordelingslijst" (onder het kopje "Weergave") aan te vinken.
Instructies voor moderatoren
Archief 2019

De lijst met te beoordelen pagina's bevat Wikipediapagina's die genomineerd zijn voor verwijdering, doorgaans omdat iemand vindt dat een artikel niet voldoet aan de uitgangspunten van Wikipedia. U wordt uitgenodigd om, indien mogelijk, deze pagina's te verbeteren. U bent ook welkom om hier uw (beargumenteerde) bezwaar tegen verwijdering kenbaar te maken.

Procedure
 1. Iemand nomineert een artikel voor verwijdering en onderneemt daartoe de volgende acties:
  Op de betreffende pagina wordt een verwijdersjabloon geplaatst, bij voorkeur met toelichting.
  Het artikel wordt toegevoegd op de beoordelingslijst, met toelichting.
  De belangrijkste auteurs worden op de hoogte gesteld op hun persoonlijke gebruikersoverlegpagina.
 2. Er is twee weken lang gelegenheid tot discussie en verbetering.
  Onder bepaalde voorwaarden (zoals vandalisme, duidelijke auteursrechtenschendingen en pure reclame) kunnen artikelen ook direct verwijderd worden.
  De oorspronkelijke nominator kan een nominatie vroegtijdig intrekken door het gelinkte artikel <s>door te strepen</s>.
 3. In de dagen erna beoordeelt een moderator of het artikel in de dan aanwezige staat behouden of verwijderd moet worden. Deze moderator verwijdert ook het sjabloon op het artikel bij behoud.
  De lijst van te beoordelen pagina's is geen stempagina; een moderator beslist op basis van inhoudelijke argumenten.
Afkortingen

Gebruikte afkortingen: AUT: schending van auteursrechten (ook: copyvio (copyright violation)) – E/EW: encyclopedisch/encyclopedie waardig (relevant genoeg om een artikel waard te zijn) – NE: niet encyclopedisch (niet relevant genoeg) – POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt) – WB: woordenboekdefinitieWIU: verbetering nodig (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering") – ZP: zelfpromotie (zie hiervoor deze pagina).

Onterecht verwijderd?

Is een artikel naar uw mening onterecht verwijderd? In principe kan de behandelend moderator u een gegronde toelichting geven. Als dat niet overtuigt, kan heroverweging van een verwijdering gevraagd worden op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen. Daarbij is aan te raden met sterke argumenten te komen.

Nog vragen? Zie onze FAQ. Staat uw antwoord er niet bij? U bent welkom bij onze Helpdesk! Tevens is op Wikipedia:Te beoordelen aanvullende informatie beschikbaar.

Plaats iedere nieuwe nominatie onderaan (dus de oudste staat bovenaan). Voor een reactie op een genomineerd artikel: klik naast het bijbehorende kopje op 'Bewerken'.

Toegevoegd 23/02 te verwijderen vanaf 08/03[bewerken]

Toegevoegd 23/02: Deel 1[bewerken]

De conventie voor biografieën wordt niet afgezet tegen het curriculum vitae, dus ik ga ervan uit dat je in algemene zin refereert aan een cv. Een cv bestaat uit puntsgewijze overzichten van: personalia, opleiding/werkervaring/eventuele publicaties, hobby's/nevenactiviteiten, talenkennis/computervaardigheden, persoonlijk profiel, referenties. Zoals je kunt zien bij deze voorbeelden ([1], [2]) is een cv bedoeld om het een potentiële werkgever mogelijk te maken in één oogopslag te zien welke kwaliteiten men in huis heeft. Relevante informatie wordt zo kort en bondig mogelijk weergegeven, veelal met gebruikmaking van opsommingstekens, en een cv leest geenszins als een artikel (verhaal). Het artikel over Peter Olsthoorn is niet geschreven als een cv.
Als je spreekt over "zelfpromo" bedoel je naar ik aanneem dat je van mening bent dat delen van het artikel over Olsthoorn lezen als reclame voor (oftewel, het aan de man brengen van) de persoon Olsthoorn. Het enige dat ik me kan bedenken waarop jouw kritiek zou kunnen slaan, is dat zijn bijdrage voor Sport International eigenzinnig en oprecht wordt genoemd. Die zinsnede is namelijk de enige waarvan de feitelijke juistheid in twijfel getrokken zou kunnen worden, omdat de gebruikte termen enigszins subjectief zijn. Verder is van reclame voor Olsthoorn naar mijn mening geen sprake. Het artikel is niet verpakt in een zweem van "zelfpromo".
Het is een gedegen artikel, met voldoende interne en externe links en bronvermeldingen (referenties), en het is onterecht dat dit artikel binnen 30 minuten na publicatie reeds op de lijst met binnen 2 weken te verwijderen pagina's is geplaatst. In meerdere artikelen in WikipediaNL staan overduidelijke feitelijke fouten en regelmatig ontbreekt enige vorm van adequate bronvermelding. Over veel veelbesproken onderwerpen en beroemde/beruchte personen ontbreken nog volledig. Olsthoorn is een van de bekendste journalisten van Nederland (info) en van alle mogelijkheden die jij hebt om meldingen bij het artikel te plaatsen, kies je ervoor om het aan te merken als een te verwijderen artikel. Misschien is het verstandig om je handelen en je prioriteiten te heroverwegen, want zo'n actie kan kersverse auteurs WikipediaNL de rug doen toekeren. Het nodigt niet uit om bij te blijven dragen aan deze encyclopedie. Het is, na de pagina over het klachtvereiste‎, pas de tweede pagina die ik schrijf, maar nu al zakt de moed mij in de schoenen. Ik vind je actie teleurstellend; die wekt bij mij het vermoeden dat WikipediaNL met te harde hand wordt geregeerd.
82.171.70.54 23 feb 2008 03:00 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Voor de goede orde: ik ben dus tegen verwijdering van het artikel. Kwalitatief in orde; klaar voor publicatie en latere perfectionering; kritiek RonaldB onterecht. --82.171.70.54 23 feb 2008 03:09 (CET)
Ik heb hier wat nadere toelichting gegeven. - RonaldB 23 feb 2008 04:20 (CET)
Dank je. Nog een verzoek: wil je voortaan - zoals hier wordt aangegeven - proberen om de schrijver van een artikel in te lichten over een nominatie op deze pagina? Bij voorbaat dank. --82.171.70.54 23 feb 2008 15:08 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Eens met Ronald. Persoonlijke opmerkingen hierboven maken het er uiteraard niet beter op; auteur schijnt aard en doel van de encyclopedie nog niet te begrijpen. Onderwerp is niet interessant voor een encyclopedie. Bessel Dekker 23 feb 2008 05:21 (CET)
Of iets "interessant" is, is subjectief en dat doet niet ter zake. Het moet relevant zijn en aangezien Olsthoorn bekendheid geniet buiten de artikelen die hij schrijft, kan een artikel over hem worden opgenomen. Als een artikel over Olsthoorn niet in deze encyclopedie thuishoort, dan kan het artikel over Francisco van Jole, leeftijdsgenoot van Olsthoorn en oud-collega van hem, ook weg. --82.171.70.54 23 feb 2008 05:48 (CET)
Deze discussie hoort wellicht op de OP thuis; hier werkt zij contraproductief. Bessel Dekker 23 feb 2008 05:51 (CET)
Heb je nog een argument, waarom deze discussie hier contraproductief zou werken? Is het niet logisch dat een discussie over de (aard van de) argumenten of een gebrek daaraan, die ten grondslag liggen aan een uitspraak voor of tegen de verwijdering van een artikel, gevoerd wordt onder die uitspraak? Mijn reactie ging rechtstreeks in op jouw stem aangaande het artikel en je onderbouwing daarvan. Je beweert allerlei subjectieve dingen (zoals 'auteur begrijpt aard en doel encyclopedie niet', 'onderwerp is niet interessant voor een encyclopedie', 'discussie werkt contraproductief') en onderbouwt niets met argumenten. Arrogantie is dat, iets om aan te werken. --82.171.70.54 23 feb 2008 06:02 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - heeft heel erg de schijn tegen van promo (ook gezien de felle reacties van de anonieme aanmaker met IP-nummer 82.171.70.54), daarnaast is het niet neutraal, zo mis ik de fanclub van Marc de Hond. Het is allemaal veel te positief geschreven, verder verwijst de anoniem naar Francisco van Jole, maar dit artikel is veel beter geschreven. Daarnaast is Francisco veel bekender en zelfs op TV actief. Ik moest heel hard lachen om de bewering dat Oltshoorn een van de bekendste journalisten in Nederland is, op basis van een Google query die zijn eigen website en wat blogs c.q. eigen schrijfsels boven laat drijven. Dan kun je nog zo hard roepen dat je weet hoe het moet op de wiki, maar van WP:GOO heb je dan weer niets begrepen. --Robert (overleg) 23 feb 2008 10:44 (CET)
  • Voor verwijderen --Kalsermar 23 feb 2008 16:51 (CET)
 • Frec - NE - GijsvdL 23 feb 2008 01:25 (CET)
Verzoek: wil je voortaan - zoals hier wordt aangegeven - proberen om de schrijver van een artikel in te lichten over een nominatie op deze pagina? Bij voorbaat dank. In dit geval heb ik de schrijver geïnformeerd. --82.171.70.54 23 feb 2008 15:12 (CET)
Antwoord op dit verzoek: nee - GijsvdL 23 feb 2008 21:42 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Er wordt te veel verwijderd van WikipediaNL. Het FReC heeft een eigen website die (nog) niet wordt gelinkt vanaf het artikel. (Nu maar hopen dat die link t.z.t. niet wordt verwijderd "om het aantal externe links op Wikipedia tot een minimum te beperken", hehe...) Zoeken op de combinatie FReC en CHN (na fusie: Stenden Hogeschool) via Google geeft mij ongeveer 790 hits. Het gaat om een committee van Nederlandse studenten, dus dat valt eventueel onder verenigingen (2.9) of organisaties (2.12) op het overzicht dat relevanties aangeeft. Het FReC zou mondiaal/groot moeten zijn om een artikel te rechtvaardigen, óf het moet zelf een noemenswaardig onderdeel van iets zijn waarvoor dat geldt. Dat laatste gaat op, want de Stenden Hogeschool heeft vijf Nederlandse en enkele buitenlandse vestigingen, en zij profileert zich op haar internationale oriëntatie (middels FReC). --82.171.70.54 23 feb 2008 04:38 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - Weer zo'n groepje. Ne. Zelfpromotie en belangenverstrengeling. Bessel Dekker 23 feb 2008 05:26 (CET)
Bessel Dekker, "Weer zo'n groepje" is geen argument en wijst enkel op frustraties, en "zelfpromotie en belangenverstrengeling" is niets anders dan het uiten van subjectieve vermoedens. Beide reacties van jou zijn irrelevant in deze context, want het gaat om hoe het artikel zich verhoudt tot wat volgens de Wikipedia-richtlijnen relevant genoeg is om op te nemen in de encyclopedie, waarbij je een redenatie zult moeten volgen als die van mij hierboven. Het staat je vervolgens vrij om alsnog te concluderen dat het artikel verwijderd zou moeten worden. --82.171.70.54 23 feb 2008 05:43 (CET)
Nogmaals, dit soort persoonlijksgerichte argumentatie werkt alleen maar contraproductief. Wat iemand "zal moeten" of wat iemand "vrij staat" valt niet even apodictisch vast te leggen, ondanks alle pretentie in die richting. Welke "frustraties" hier in het spel zouden kunnen zijn, ontgaat mij, tenzij dan dat hier een argument omhoog wordt gehouden dat al keer op keer is weerlegd, voor wie op de hoogte is. En ja, als iemand met veel aplomb het warm water opnieuw zit uit te vinden, wellicht is dat dan frustrerend. Het onencyclopedische artikeltje wordt er geen snars beter door, uiteraard. Bessel Dekker 23 feb 2008 05:57 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - lijkt meer op een promo voor een hogeschool, zou hooguit passen in het artikel over de hogeschool zelf, maar dan nog moet de activiteitenagenda eruit. --Robert (overleg) 23 feb 2008 10:44 (CET)
  • Voor Voor verwijderen zo kun je het kantinebestuur ook wel een pagina geven. Het is een comité binnen een grotere organisatie. Dit is niet relevant als apart artikel, hooguit een alinea bij het artikel over de school. EdBever 23 feb 2008 15:05 (CET)
  • commissie van .. Oftewel daaronder in dat lemma zou er een alinea over opgenomen kunnen worden. Het is ook geen aparte vereniging dus NE. Voor Voor verwijderen
  • Voor verwijderen - Totaal NE --Kalsermar 23 feb 2008 16:52 (CET)
 • Jan Manshanden - weg ermee, met zinnen als Een stevige band uit het stoere Westfriesland en ...zorgen zij voor een spetterend optreden had ie het net zo goed zelf kunnen schrijven.....--Kalsermar 23 feb 2008 01:39 (CET)
  • Voor Voor verwijderen (copyvio) na 3 regels en vanaf BOOSTER copyvio van [3] ¿Richardkiwi¿ 23 feb 2008 01:58 (CET)
 • Nationale Zwem4daagse - wiu - al moet er niet veel aan gebeuren. Maar ik laat het liever aan een beter ingewijde ? "De Nationale Zwem4daagse wordt jaarlijks door het hele land gehouden." is weinig internationaal als openingszin... + wat extra opmaak/linkjes waar nodig? --LimoWreck 23 feb 2008 01:40 (CET)
  • Beginzinnen lijken in ieder geval copyvio van [4]. Rest nog niet gevonden. Bessel Dekker 23 feb 2008 06:03 (CET)
 • FAYP - reclame voor nieuw jong ne bedrijf (had al sjabloon) Ivory 23 feb 2008 04:51 (CET)
  • NE. Weg. Bessel Dekker 23 feb 2008 06:05 (CET)
  • Reclame voor een scholierenbedrijfje dat net een maand bestaat. Artikel is aangemaakt voor extra naamsbekendheid en dus verwijderd. Joris1919 23 feb 2008 15:17 (CET)
 • Lijst van bekende chips Lijst van bekende geïntegreerde schakelingen - weg - na opschoning is er nauwelijks meer een lijst over; vervangen door Categorie:Geïntegreerde schakeling - Ronaldvd 23 feb 2008 08:17 (CET)
 • Flaz - wiu/ne. Context niet duidelijk, waar gaat dit over? Encyclopedische relevantie evenmin duidelijk Tjipke de Vries 23 feb 2008 12:10 (CET)
  • genuwegd, gebruiker zit dit (niet bestaande) figuurtje (Flaz) op meerdere pagina's te promoten... --Peti ... 23 feb 2008 12:12 (CET)
   • Hmm, de aanmaker heeft "nuweg" verwijderd, en het iets aangevuld, ook met een plaatje waarvan de licensie niet klopt. ik heb voorlopig even WIU teruggezet, maar dit is wel heel erg slecht --Peti ... 23 feb 2008 12:19 (CET)

Toegevoegd 23/02: Deel 2[bewerken]

 • Supernick - wiu - Blessed are the peacemakers.jpgMan!agO Blessed are the peacemakers.jpg 23 feb 2008 12:15 (CET)
 • Lakewater - ne (sjabloon geplaatst door Gebruiker:Mr Container) Tjipke de Vries 23 feb 2008 12:25 (CET)
 • Restaurant de Smoezer - Reclame voor een encyclopedisch irrelevant restaurant - .Koen 23 feb 2008 12:26 (CET)
  • ah, daar was ik net mee bezig, maar voor mij wegens WIU - slecht geschreven, behoeft wikificering, refereert aan restaurants waarvan niet verwacht mag worden dat iemand ze kent --Peti ... 23 feb 2008 12:32 (CET)
   • Ik zie nu pas dat de maker van het artikel het sjabloon {reclame} had verwijderd --Peti ... 23 feb 2008 12:32 (CET)
 • Chris Woerts - wiu met > 1 maand wiu2-sjabloon. Apdency 23 feb 2008 12:34 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen (dit artikel was ik even vergeten) - Artikel uitgebreid, wiu-sjabloon weggehaald - LolSimon -?- 24 feb 2008 12:17 (CET)
 • DAF XF 105 - wiu met 2 weken wiu2-sjabloon. Apdency 23 feb 2008 12:39 (CET)
 • Toa Payoh (metrostation) - wiu met > 2 weken wiu2-sjabloon. Apdency 23 feb 2008 12:48 (CET)
  • Tekst van en: overgenomen en aangevuld, nu wikiwaardig. EdBever 23 feb 2008 17:54 (CET)
 • Freerk van der werff - NE, tevens zelfpromotie - Simeon 23 feb 2008 14:09 (CET)
 • StichtingTheFuture - Niet encyclopedisch relevant - .Koen 23 feb 2008 14:38 (CET)
 • 2College Cobbenhagen - wiu - als school wel e, maar qua inhoud nu absoluut niet Agora 23 feb 2008 14:49 (CET)
 • Humares - wiu, geen interne links, belabberd Nederlands en NE - GijsvdL 23 feb 2008 14:51 (CET)
 • Double the Trouble - kort, niet relevant, weg? - Just a member 23 feb 2008 14:58 (CET)
 • Kajol Devgan - wiu - Blessed are the peacemakers.jpgMan!agO Blessed are the peacemakers.jpg 23 feb 2008 14:59 (CET)
 • Tank86 ne/zelfpromotie, alleen een CD uitgebracht in eigen beheer (ik kan i.i.g. geen maatschappij vinden op het net). EdBever 23 feb 2008 15:02 (CET)
 • Askruis - wiu - Blessed are the peacemakers.jpgMan!agO Blessed are the peacemakers.jpg 23 feb 2008 15:02 (CET)
 • Energie:direct - weg? - Just a member 23 feb 2008 15:36 (CET)
  • Het was erg minimaal, ik heb dat nu uitgebreid, nu is het minimaal genoeg om te kunnen blijven. Veel slecht nieuws over ze gevonden op internet, maar dat toevoegen is POV. Volgens mij bestaan ze al vijf jaar, maar kon dat nog nergens terugvinden. Gaarne nu behouden, net als de overige energie-leveranciers als Eneco en Essent. EdoOverleg 23 feb 2008 16:08 (CET)
 • Jan Meng - weg - sinds aanmaak op 12 jan. voorzien van wiu2, sinds een dag later wordt er niet meer aan gewerkt. Het is een goed gecategoriseerde mededeling dat betrokkene acteur is, luisterboeken inspreekt en ooit voor Atheneum boekhandel werkte. Hettie van Nes 23 feb 2008 15:44 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - wel erg kort, en uit het artikel blijkt geen encyclopedische relevantie --Peti ... 23 feb 2008 15:47 (CET)
 • De Wereld is Mooi - WIU - niet helemaal te volgen, "Elke personage presenteert het programma"... --Peti ... 23 feb 2008 15:56 (CET)
  • Zeker geen kleine kinderen, dan zag je dit programma iedere dag, en wist je precies waar het over gaat. Ik heb het uitgebreid, nu kan het wel blijven. EdoOverleg 23 feb 2008 16:13 (CET)
 • Aya Spijkerman - wiu|geen lopende tekst. Is onderwerp daarenboven encyclopedisch? - Dolledre Overleg 23 feb 2008 16:43 (CET)
 • Afon Nyfer - wiu - niet geheel vertaald, wat overblijft is wel heel weinig --Peti ... 23 feb 2008 16:55 (CET)

Toegevoegd 23/02: Deel 3[bewerken]

 • Jordan Pruitt - wiu - Blessed are the peacemakers.jpgMan!agO Blessed are the peacemakers.jpg 23 feb 2008 17:33 (CET)
  • Moet nog veel aan gebeuren. Aangezien ik het vermoeden heb dat dit artikel puur als provocatie geplaatst is, mag het wat mij betreft weg (nuweg). ¿Richardkiwi¿ 23 feb 2008 18:01 (CET)
  • Lijkt een eenmalige bijdrage van een fan, en dat die dan onze conventies nog niet kent, valt te begrijpen. Onderwerp lijkt, op grond van het en: artikel, potentieel encyclopediabel, mits adequaat uitgewerkt. Bessel Dekker 25 feb 2008 15:52 (CET)
 • Hoekdiscordantie - weg - biedt geen enkele informatie over hoekdiscordantie - Den Hieperboree 23 feb 2008 18:57 (CET)
  • Ik probeerde er een rd naar Discordantie van te maken, hetgeen echter grandioos mislukt. Kan iemand (behoudens instemming) dit beter uitvoeren? Bessel Dekker 25 feb 2008 16:00 (CET)
 • O goshi - weg, te kort en onduidelijk - Blessed are the peacemakers.jpgMan!agO Blessed are the peacemakers.jpg 23 feb 2008 19:25 (CET)
  • 1 zin waarin ik nog niet weet waarover het gaat? nuweg denk ik Sterkebakoverleg 23 feb 2008 19:43 (CET)
 • Fechin - auteur - grotendeels geleend van deze site - Den Hieperboree 23 feb 2008 19:36 (CET)
  • Inmiddels door de oorspronkelijke auteur gecorrigeerd, nominatie ingetrokken. Den Hieperboree 24 feb 2008 09:47 (CET)
 • Saboteur (computerspel) - wiu - op 9 februari j.l. genomineerd, maar nog niet eerder hier gemeld. Den Hieperboree 23 feb 2008 21:55 (CET)
 • Ideaal (Bronckhorst) - auteur (zie [5]) - Wutsje 23 feb 2008 21:57 (CET)
 • Jana Tricot - 1 zinnetje van 5 woorden -_- greenday2(Timo) 23 feb 2008 22:08 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - prima beginnetje - WDV 23 feb 2008 22:23 (CET)
 • Gebruiker:Wintjens - weg, verder geen andere bijdragen, hier is gebruikerspagina niet voor - Simeon 23 feb 2008 22:13 (CET)
 • Scream (Tokio Hotel) - WIU - alleen tracklist en te weinig info. EdoOverleg 23 feb 2008 22:49 (CET)
 • Ditissoul -reclame Fred 23 feb 2008 23:09 (CET)
 • Warsong Gulch - ne -, een battleground waar je honos kunt halen, ik zie de E niet. Peter boelens 23 feb 2008 23:29 (CET)
 • Inger van vliet -zelfpromo- Peter boelens 23 feb 2008 23:35 (CET)
 • Hoofdwerkplaats Biasca - wiu - helaas rommelig en onduidelijk - Aiko 23 feb 2008 23:41 (CET)
  • Eens. Artikel kan blijven na voldoende opknapwerk. Maar het wordt nu wel eens tijd dat de maker door krijgt dat hij zelf de artikelen in orde moet maken en dat niet steeds moet overlaten aan anderen, en ook geen wiu2 als 'excuus' voor een nominatie kan plaatsen. Michiel1972 24 feb 2008 00:11 (CET)
  • Oneigenljik gebruik wiu2 heb ik hem uitgelegd. - Aiko 24 feb 2008 00:42 (CET)
  • Beetje geschaafd - mag blijven - B.E. Moeial 25 feb 2008 00:31 (CET)
 • Hoofdwerkplaats Bellinzona - wiu - helaas rommelig en onduidelijk - Aiko 23 feb 2008 23:42 (CET)
  • Eens. Zie boven. Michiel1972 24 feb 2008 00:11 (CET)
  • Beetje geschaafd - mag blijven - B.E. Moeial 25 feb 2008 00:31 (CET)
 • Depot Bellinzona - wiu - helaas rommelig en onduidelijk - Aiko 23 feb 2008 23:54 (CET)
  • Eens. Zie boven. Michiel1972 24 feb 2008 00:11 (CET)
  • Beetje geschaafd - mag blijven - B.E. Moeial 25 feb 2008 00:31 (CET)
 • Depot Erstfeld - wiu - helaas rommelig en onduidelijk - Ik heb de schrijver enige uitleg gegeven, misschien kan iemand een helpende hand reiken om deze teksten iets recht te trekken. Zie ook de vorige drie nominaties. Aiko 23 feb 2008 23:59 (CET)
  • Eens. Zie boven. Michiel1972 24 feb 2008 00:11 (CET)
  • Beetje geschaafd - mag blijven - B.E. Moeial 25 feb 2008 00:31 (CET)