Wikipedia:Te beoordelen pagina's

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Klik hiernaast voor naar onder  Naar inhoud
Naar onder

Zie WP:TBP
Zie WP:TVP
Zie WP:AVW
Zie WP:AFD
Zie WP:WEG

Inhoud

Uitleg[bewerken]

Geen stemming

Dit is geen stempagina

Op deze pagina vindt geen stemming bij meerderheid plaats, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie, en consensus wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen.

U wordt niettemin uitgenodigd om mee te discussiëren en uw mening is welkom. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdragen te ondertekenen door aan het eind ~~~~ toe te voegen.

Overzicht beheerpagina's

Deze pagina is bestemd voor het melden van pagina's die naar uw mening, in de huidige vorm, van Wikipedia verwijderd zouden moeten worden. Dit kunnen pagina's zijn waarvan de inhoud verplaatst is, waar overbodige informatie op staat, waar geen of onjuiste informatie op staat, enzovoorts. Dit hoeft dus niet altijd bezwaar tegen het onderwerp zelf in te houden.

Staat er op deze lijst een pagina die u wilt verbeteren, dan kan dat: Verbeter de pagina en geef dan op deze lijst aan wat u heeft veranderd. De pagina kan dan mogelijk behouden blijven. Wanneer (een deel van) de inhoud van een pagina beter kan worden ingevoegd in een andere bestaande pagina, doe dit dan voordat na twee weken het artikel wordt verwijderd. Een pagina die verwijderd is, wordt in het logboek verwijderde pagina's vermeld. Wilt u over een onderwerp op een later moment een artikel schrijven, maak die pagina dan opnieuw aan. Probeer daarbij dan te voldoen aan de richtlijnen.

Bent u het oneens met de verwijderingsnominatie van een pagina op deze lijst, geef dat dan ook in de lijst aan, met een motivatie.

Een moderator beslist na een periode van twee weken op basis van inhoudelijke argumenten en toetst aan criteria wat er met het artikel gebeuren gaat. Artikelen die na twee weken verbetertijd en beoordelingstijd nog niet behoudenswaardig zijn, worden ook verwijderd.

Pagina nomineren

Aanbevolen wordt om een net aangemaakt artikel niet binnen één uur na plaatsing te nomineren, omdat degene die het artikel aanmaakte het misschien zelf nog aan het verbeteren is. Als er op een artikel een {{meebezig}}-sjabloon staat is het verstandig om de aanmaker van het artikel eerst de kans te geven het schrijven van het artikel af te ronden.
Als het onderwerp naar uw mening wel geschikt is voor Wikipedia, maar niet in de huidige vorm, overweeg dan of u zelf in staat bent het artikel te verbeteren.

Een nieuwe kandidaat voor beoordeling plaatst u onderaan deze lijst, bij de dag van vandaag, en vermeld waarom de pagina is genomineerd. Als het om volledige onzin gaat (of uw eigen fout), dan kan het helemaal onderaan, onder de kandidaten voor directe verwijdering. Wanneer u een pagina op deze lijst zet, moet u ook op de genomineerde pagina zelf vermelden dat deze op de nominatie voor beoordeling staat. Dit kunt u doen door bovenaan een van de sjablonen uit de volgende paragraaf te plaatsen. Plaats slechts één sjabloon; een combinatie met een sjabloon als {{wikify}}, {{beginnetje}} of {{nocat}} is in dit stadium overbodig en zal onervaren gebruikers afschrikken. Verder is het attent - en werkt het vaak ook constructief - om de aanmaker van een artikel op diens eigen gebruikers-overlegpagina met eventuele verbetertips persoonlijk te wijzen op de nominatie.

Overweeg ook of plaatsing elders dan op de beoordelingslijst beter is - zoals op Wikipedia:Dit kan beter (voor lemma's die overduidelijk wel encyclopedische waarde hebben) of op de samenvoeglijst. Voor het samenvoegen van twee artikelen plaats je op beide artikelen de sjablonen {{samenvoegen|[[lemma]]}}. Voor het invoegen van een artikel in een ander artikel plaats je op het te verplaatsen artikel het sjabloon {{samenvoegennaar|[[lemma]]}} en op het andere artikel het sjabloon {{samenvoegenvan|[[lemma]]}}.

Nominatiesjablonen

Artikelen kunnen worden voorzien van een van onderstaande sjablonen; tevens komen de artikelen dan in de erachter vermelde categorie. Met uitzondering van een nuweg-nominatie, blijven genomineerde artikelen twee weken beschikbaar voor verbetering voordat een moderator een besluit neemt voor behoud of verwijdering. Een artikel met nuweg-nominatie wordt in de regel zo snel mogelijk verwijderd.

Geef telkens de reden van nomineren op in het sjabloon; dit verschijnt dan op de pagina zelf. Geef bij schending van het auteursrecht zo mogelijk ook een link op.
Onder bepaalde voorwaarden mogen {{reclame}} en {{auteur}} ook direct worden verwijderd. Zie hier voor meer informatie.

Gebruikte afkortingen

(kan ook in kleine letters)

 • AUT: schending van auteursrechten
 • E: encyclopedisch (belangrijk genoeg om een artikel waard te zijn)
 • NE: niet encyclopedisch (niet belangrijk genoeg)
 • POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt)
 • WB: woordenboekdefinitie
 • WIU: van onvoldoende kwaliteit (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering")
 • ZP: (zelf)promotie
Het toevoegen van een nieuwe dag

Als het goed is, wordt elke dag om 00.00 uur een nieuw sjabloon voor die dag toegevoegd door een botje (Gebruiker:nlwikibots). Als dit niet gebeurd is, moet deze pagina gewijzigd worden: boven het commentaar <!-- HIERVOOR --> moet het correcte sjabloon vanuit de queue (die eronder staat) gekopieerd worden. Let erop dat je de <!-- en --> die om het sjabloon staat wegneemt.

Als er geen pagina's meer in de queue staan, moet een nieuwe pagina worden aangemaakt. Gebruik hiervoor de instructies op Sjabloon:Te beoordelen pagina's nieuwe dag.

Onterecht verwijderd?

Heeft een moderator na twee weken een artikel in uw ogen onterecht verwijderd? Vraag dan eerst de moderator die de lijst afgehandeld heeft om toelichting op diens overlegpagina. De naam van de moderator die het artikel heeft verwijderd vindt u terug in het Verwijderingslogboek. Doe pas na de navraag een eventueel terugplaatsingsverzoek op Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen.

Recente beoordelingssessies[bewerken]

Hier staan de afgehandelde subpagina's van de laatste week gearchiveerd. Deze dienen als archief van beoordelingsnominaties. De moderator die als laatste een dag afhandelt of afmaakt dient deze hier, na de nodige controles, te archiveren.


Toegevoegd 03/02; af te handelen vanaf 17/02[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 03/02: Deel 1[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

 • Martha Mier - wiu/aut/e? - Op het auteursrecht inbreuk makende, vrij slecht geschreven Babeltekst en relevantie komt niet geheel uit de verf. ErikvanB (overleg) 3 feb 2018 00:55 (CET)
Voor Voor verwijderen Bronloos, en een zeer gebrekkige vertaling. Jürgen Eissink (overleg) 6 feb 2018 21:49 (CET)
 • Leefbaar Etten-Leur - ne - Lokale partij van een kleine gemeente met een historie van één raadsperiode - Hanhil (overleg) 3 feb 2018 10:01 (CET)
  • Wat is het probleem daarmee? Apdency (overleg) 3 feb 2018 10:04 (CET)
  • Zie de pagina Wikipedia:Relevantie per onderwerp#Politiek waarin lokale politieke bewegingen die weinig bekendheid genieten expliciet als NE benoemd zijn. Feitelijk meldt het lemma nu niets meer dan het bestaan van de partij. Uit het artikel, dat drie regels bevat, blijkt verder ook op geen enkele manier dat Leefbaar Etten-Leur encyclopedisch relevant zou zijn. Hanhil (overleg) 3 feb 2018 11:49 (CET)
 • Historie is breder dan 1 raadsperiode (begonnen als 1 mansfractie in 2011), begrijp ik goed dat alle artikelen van deze lijst dus in principe verwijderbaar zijn? Categorie:Nederlandse lokale politieke partij Een wiu beoordeling lijkt me passender Geerestein (overleg)3 feb 2018 12:58 (CET)
  • Zeker niet alle lokale partijen zijn NE: een partij als Leefbaar Utrecht geniet landelijke bekendheid en heeft ook deel uitgemaakt van het college van B&W. Maar bij een partij als Lijst Groessen, die in diezelfde categorie staat, ontbreekt naar mijn idee de encyclopedische relevantie. Hanhil (overleg) 3 feb 2018 13:47 (CET)
 • Ik ben het met Geerestein eens dat een wiu-beoordeling (op dit moment) eerder op zijn plaats is. En het kan niet vaak genoeg gezegd worden: helemaal bovenaan die pagina over relevantie staat: "De onderstaande tekst is een voorstel dat momenteel geen deel uitmaakt van de regels en richtlijnen op de Nederlandstalige Wikipedia.". De inhoud van die categorie maakt al duidelijk dat dat zo is. Apdency (overleg) 3 feb 2018 15:40 (CET)
 • Bietenpulp - WIU/WB - Nogal kort door de bocht, het wordt voor meerdere soorten vee als voedsel gebruikt, het is daarnaast ook nog eens een restproduct van de suikerinustrie, enz. Er is dus heel wat meer over te vertellen. Rode raaf (overleg) 3 feb 2018 10:52 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Zelfs nuweg wegens onzin. Bietenpulp bevat geen hooi en gras, maar is een bijproduct van de bietsuikerindustrie. Er bestaat natte en gedroogde bietenpulp en dat wordt als veevoer gebruikt, maar echt niet alleen voor de geiten, doch voornamelijk voor het rundvee. Fred (overleg) 3 feb 2018 18:33 (CET)
 • Jan Hendrik Willem Verzijl - weg - oordelend naar de nergens verklaarde voetnoot bij de eerste der wetscommentaren is dit tenminste gedeelte knip- en plakwerk uit een verder ontoegankelijke bron en dus copyvio. The Banner Overleg 3 feb 2018 12:45 (CET)
  • Opmerking Opmerking - dit artikel is louter en alleen gebaseerd op de drie vermelde bronnen. Waar TB het idee van "copyvio" vandaan haalt, is mij volstrekt onduidelijk en deze zware beschuldiging zie ik dan ook graag verklaard. Paul Brussel (overleg) 3 feb 2018 13:15 (CET)
   • Lees de nominatie nog eens. The Banner Overleg 3 feb 2018 14:14 (CET)
    • Deze geheel onterechte beschuldiging is op werkelijk niets gebaseerd maar gewoon verzonnen door de nomiinator. Als gezegd: alle informatie uit dit artikel is gebaseerd op de drie vermelde bronnen. Paul Brussel (overleg) 3 feb 2018 14:16 (CET) PS: op de OP van de nominator geeft hij aan niet te kunnen aantonen dat dit copyvio is. Paul Brussel (overleg) 3 feb 2018 14:44 (CET)
     • Je leest weer eens bitter slecht, maar per saldo komt het er nu op neer dat jij niet in staat bent te bewijzen dat ik mij vergist heb. The Banner Overleg 3 feb 2018 15:15 (CET)
      • Helemaal niet: jij uit een zware beschuldiging en kan die op geen enkele manier hard maken of bewijzen. De bewijslast ligt bij degene die beschuldigde, niet bij de onschuldige. Paul Brussel (overleg) 3 feb 2018 15:34 (CET)
  • De "voetnoot" waarnaar nominator verwijst is heel geen voetnoot, maar duidt een herdruk aan. Jeroen N (overleg) 3 feb 2018 14:22 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Onterechte nominatie op niets gebaseerd. Malinka1 (overleg) 3 feb 2018 14:46 (CET)
   • Tegen Tegen verwijderen.De zoveelste illustratie dat het grootste deel van de dagelijkse aanwezigheid van The Banner op deze pagina een farce is. Die dagelijkse aanwezigheid en het dan voortdurend anderen de les lezen berust op een astronomische hoeveelheid schijnheiligheid tot The Banner zijn eigen bronloze artikelen van een bron heeft voorzien en de artikelen die dit hebben – meestal een paar webvodden – heeft gecontroleerd op door hem zo vaak beklemtoonde criteria als relevantie en onafhankelijkheid. De beschuldiging van copivio is uiteraard volstrekt ontoelaatbaar. Er staan op Picarta in totaal 122 publicaties van Verzijl. Paul Brussel heeft terecht daaruit een selectie gemaakt. Renevs (overleg) 3 feb 2018 16:38 (CET)
  • Goed, uitgaande van goede wil en een aantal voorbeelden op IRC aangereikt door Jeroen N, lijkt het nu op een ietwat vreemd gebruik (wat WP betreft) van het aanduiden van latere drukken. Ik haal de nominatie door. The Banner Overleg 3 feb 2018 17:15 (CET)
 • Legends of Gaming NL - weg/ne - Twijfel over relevantie; mogelijke relevantie blijkt niet uit het lemma. Xxmarijnw overleg 3 feb 2018 13:20 (CET)

Toegevoegd 03/02: Deel 2[bewerken]

 • Marije Vogelzang - wiu - Geen inleiding, subkopjes zonder inhoud (moet vermoedelijk gewoon een opsomming zijn), familiair alleen voornaam, ... Net iets te veel niet ok om zelf snel recht te zetten. Queeste (overleg) 3 feb 2018 17:35 (CET)
 • Geweld tegen mannen - NE - in deze vorm niet meer dan een definitie met een niet onderbouwde boude stelling; het artikel ontbeert overigens elke bron. Paul Brussel (overleg) 3 feb 2018 17:47 (CET)
  • Artikel voldoet momenteel keurig aan de definitie van een beginnetje. Zoals aangegeven werk ik er momenteel aan. Even geduld a.u.b. Fosburyflop (overleg) 3 feb 2018 17:50 (CET)
   • Sjabloon {{Meebezig}} geplaatst omdat auteur aangeeft hieraan verder te werken. Soms niet te snel nomineren, 1 uur wachten is de richtlijn. Verdel (overleg) 3 feb 2018 17:56 (CET)
    • Dank, inmiddels is het een deugdelijk artikel geworden. Fosburyflop (overleg) 4 feb 2018 14:09 (CET)
     • Over de deugdelijkheid van het artikel worden op de betreffende OP serieuze twijfels geuit. Paul Brussel (overleg) 4 feb 2018 22:37 (CET)
  • Voor Voor Niet vanwege NE omdat ik denk dat het zeker een E onderwerp is. Dit artikel is echter bij lange na nog geen deugdelijk artikel: er wordt o.a. veel geweld bij gehaald waarvan mannen het slachtoffer zijn maar niet specifiek omdat ze man zijn. Het is geen gendergerelateerd geweld. Zo maken mannen procentueel een groter deel uit van criminele bendes. Dat er bij bendeoorlogen dan meer mannelijke slachtoffers vallen wil niet zeggen dat het gendergerelateerd geweld is (Hun wordt geen geweld aangedaan omdat ze man zijn, maar omdat ze bendelid zijn). Ik zou uitbreiding van het artikel gendergerelateerd geweld de voorkeur willen geven maar dan wel alleen met goed doordachte onderwerpen die ook door degelijke bronnen worden ondersteund. Deze opeenstapeling van diverse onderwerpen binnen het artikel die kant nog wal raken is wat mij betreft niet wat we van een encyclopedisch artikel over een dergelijk onderwerp mogen verwachten. Ecritures (overleg) 5 feb 2018 13:30 (CET)
  • Tegen Tegen Het artikel voldoet inmiddels aan alle eigenschappen van een deugdelijk lemma hier en wordt op veel anderstalige Wiki's behandeld. Fosburyflop (overleg) 7 feb 2018 08:43 (CET)
   • Ik ben het wel eens met de kritiek. Neem het hoofdstuk over huiselijk geweld: hoe weten we nu dat mannen daarvan het slachtoffer worden specifiek omdat ze man zijn? Het is net zo goed mogelijk dat sommige vrouwen (of mannen) hun mannelijke partner ongeacht zijn sekse een tik geven, gewoon omdat hij hun als mens blijkbaar op de zenuwen werkt. Marrakech (overleg) 7 feb 2018 11:10 (CET)
    • Het is belangrijk om op te merken dat h.e.e.a. zeer zorgvuldig wordt onderbouwd in de gebruikte bronnen. In de aangehaalde literatuur (veel rapporten van belangrijke instanties) wordt veelvuldig gendergerelateerd geweld ook gebruikt i.v.m. mannen als slachtoffer. Fosburyflop (overleg) 11 feb 2018 14:08 (CET)
     • Uit welke passages uit de bronnen waarop het hoofdstuk over huiselijk geweld steunt blijkt dan dat er niet zozeer sprake is van partnergeweld, als wel specifiek van geweld tegen mannen omdat zij man zijn? Marrakech (overleg) 11 feb 2018 14:30 (CET)
 • Blue Guitars - wiu - Geen opmaak, bronnen, te weinig encyclopedisch geschreven ("lang verwachte plaat", "flinke serie optredens", "zeer positieve respons", "vol breekbare liedjes", ...), onnodige drukletters, ... Queeste (overleg) 3 feb 2018 17:57 (CET)
  • De laatste alinea is hier ook te lezen. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 3 feb 2018 21:39 (CET)
  • tekst aangepast, meer encyclopedisch en overbodige opmaak gewijzigd - Bert Dijkman 6 feb 2018 16:07 (CET)
 • Green House Golf Saint-Vith - NE - Belgisch kort golfbaantje (alleen pitch en putt) waar men alleen maar kan oefenen. Website werkt niet meer. Malinka1 (overleg) 3 feb 2018 20:02 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Er zijn wel meer kleinere artikelen. Dat de website niet meer werkt, klopt niet, deze verwees naar de algemene site van Green House. Die heb ik vervangen door een andere site. Tevens een bron en nog wat info toegevoegd. Een typische Pvt pauline-artikel-moet-weg-nominatie.. Alleen al daarom tegen. - Richard kiwi Overleg 4 feb 2018 01:36 (CET)
  • Gewoon behouden, ik vind het vreemd dat we alle rivieren van Kinshasa mogen beschrijven, maar verenigingen binnen ons eigen taalgebied (oke, het is Franstalig-België, soit), die moeten groots en meeslepend zijn, en blijkbaar ook nog een eeuwig werkende website toeleveren. ed0verleg 4 feb 2018 19:41 (CET)
   • Waar zijn de onafhankelijke en gezaghebbende bronnen die de golfbaan relevant maken voor de encyclopedie? Marrakech (overleg) 4 feb 2018 22:17 (CET)
  • @ Edo, Het gaat hier niet om verenigingen, maar om het encyclopedisch zijn van golfbanen. Hiervoor hebben we een mooi artikel, namelijk Golfbaan en daar voldoet Saint-Vith in de verste verte niet aan. Sterker nog, er zijn een heleboel A, B of C-banen, die niet encyclopedisch werden geacht en dus in het verleden zijn verwijderd. Terecht dat Marrakech daar aandacht voor vraagt. Goed opgemerkt van je trouwens dat een zogenaamde verbetering van je voorganger precies dezelfde verwijzing inhoudt die er eerst stond, namelijk naar de algemene site van Greenhouse. Malinka1 (overleg) 5 feb 2018 11:49 (CET)
  • Eerlijk gezegd neig ik sterk naar Voor Voor verwijderen. De club wordt bij naam genoemd op drie of vier externe websites, maar meer ook werkelijk niet. Niet elke vrijwel uitsluitend regionaal bekende golfclub hoeft hier toch een eigen artikel te krijgen? De Wikischim (overleg) 5 feb 2018 12:11 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Al eerder behouden na een reguliere procedure. De tekst is sindsdien niet significant veranderd. The Banner Overleg 7 feb 2018 11:35 (CET)
  • Opmerking Opmerking - de titel is uiteraard onjuist en zou moeten luiden: Green House Golf Sankt Vith. Paul Brussel (overleg) 7 feb 2018 11:43 (CET)
  • Ik zie dat ik dat artikel een paar jaar terug behouden heb. Dat zal denk ik vooral te maken hebben met de gebrekkige motivatie van toentertijd. "Het artikel vermeldt werkelijk niets bijzonders" is immers geen verwijderreden. Dat er nu beargumenteerd wordt dat er geen onafhankelijke en gezaghebbende onderwerpen over deze baan zijn is echter wel een geldig argument voor verwijdering. Natuur12 (overleg) 7 feb 2018 16:48 (CET)

Toegevoegd 03/02: Deel 3[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

 • Boris Jeltsin presidentieel centrum
 • Kõpu vuurtoren
 • Heilige martelaar keizerin Alexandra kerk
 • Didrichsen kunstmuseum
 • Burgher's-huis
  • Ik heb net al Cygnaeus galerie en Kirpilä kunsthuis hernoemd. We kunnen niet zo blijven doorgaan met fout Nederlands en foute vertalingen van Jonastav89, waar dan ook nog woorden als "word beheert" in staan. - ErikvanB (overleg) 3 feb 2018 21:24 (CET)¨
   • Van zijn artikelen klopt bitter weinig en hij beheerst geen Nederlands. Zelfs van de titels van zijn artikelen klopt weinig. Ik ben van mening dat hij hier niet zou moeten bijdragen want werkelijk alles moet zeer serieus worden gecontroleerd, en dat is nogal moeilijk wanneer de meeste bijdragers hier het Fins niet beheersen. Waar bijvoorbeeld de titel Burgher's-huis vandaan komt is volstrekt onduidelijk: op WP:FR heet het het huis van de brandweercommandant... Ik ben trouwens ook van mening dat zijn artikelen niet zomaar, zonder alle fouten te verbeteren en grondige controle als goedgekeurd mogen worden gemarkeerd, wat tot nu toe wel steeds gebeurt. Paul Brussel (overleg) 3 feb 2018 23:50 (CET) PS: zie overigens ook hier. Paul Brussel (overleg) 4 feb 2018 01:06 (CET)
    • In het Engels noemt het daar gevestigde museum zich kennelijk Burgher's House Museum: [1]. Het museum beeldt het dagelijks leven uit van de burgerij van dat deel van de stad in de jaren 1860 en 1870. Maar dat lijkt me inderdaad niet een geschikte Nederlandse naam voor het huis zelf. Paul B (overleg) 4 feb 2018 14:32 (CET)
     • Ik heb Kõpu vuurtoren opgeknapt en hernoemd in Vuurtoren van Kõpu. Tegen Tegen verwijderen van dit artikel dus. Aan die Finse artikelen waag ik mij niet; over Finland weet ik niet genoeg. Sijtze Reurich (overleg) 5 feb 2018 14:08 (CET)
      • Ik zie dat ik eerder al eens heb hernoemd o.a. Ranua Dierentuin, Centrale park van Helsinki en Luostarinmäki Ambachtelijk Openluchtmuseum. - ErikvanB (overleg) 5 feb 2018 19:23 (CET)
       • Ik heb sommige titels teruggebracht naar de onvertaalde Finse variant van de naam (hoewel ik daar in het verleden ook kritiek op heb gekregen van andere gebruikers). Andere titels heb ik versimpeld. Ik heb de lange verwarrende lijst verwijderd uit het artikel Boris Jeltsin museum. Het zal allemaal waarschijnlijk te laat zijn om deze artikelen echt te redden maar ik heb gedaan wat ik kon om ze op te poetsen. Jonastav89 (overleg) 10 feb 2018 21:30 (CET)
        • Kom, het zijn vermeldenswaardige zaken en zó dramatisch was het allemaal ook weer niet. Ik heb ze nagelopen en waar nodig bijgewerkt. Daarom behouden. Flag of Interslavic.svg IJzeren Jan 17 feb 2018 00:47 (CET)
 • Quasiveld - weg - met 26 hits op Google, lijkt me dit een typisch gevalletje Wikipedia:GOO - RonaldB (overleg) 3 feb 2018 23:43 (CET)
  • Starter van het bewuste artikel hier. Quasifield heeft ongeveer 31400 hits (non-desarguesian plane heeft er 15000). Ik moet wel toegeven dat de huidige artikels nog aan de heel korte kant zijn. Misschien kan ze beter overbrengen naar m'n subpagina's, voordat ik ze op Wikipedia zelf lanceer (ik beschouw mezelf nog vrij nieuw op Wikipedia). Mijn bedoeling met die artikels is trouwens om wat meer belangrijke begrippen rond eindige meetkunde, incidentiemeetkunde, polaire ruimtes etc. op Wikipedia te krijgen. In dat raamwerk passen die artikels dus.CartesianClosedCat (overleg) 4 feb 2018 09:05 (CET)
  • In Nederlands (niet Belgisch) gebruik zou men hier vermoedelijk spreken van een quasilichaam. Die term vinden we ook, maar beide lijken in het Nederlands wel vrij zeldzaam. Niettemin hier twee op zichzelf, denk ik, bruikbare Googletreffers voor quasilichaam: wetenschappelijke verhandeling, bachelorscriptie. De eerste daarvan laat alleen een kort fragment zien, waarin echter wel wordt gesproken van 'rechts-distributief', waar ons artikel nu alleen 'links-distributief' noemt. Wellicht kan men onderscheid maken tussen een links-quasilichaam en een rechts-quasilichaam? Voor 'quasiveld' vinden we deze examenvragen en dit onderzoeksproject. Het lijkt me voor de hand te liggen dat over dit begrip weinig specifiek in het Nederlands wordt geschreven, en vooral in het Engels (en wellicht Frans en Duits) maar als we dit onderwerp een artikel geven, lijkt hetzij 'quasilichaam' hetzij 'quasiveld' toch wel de juiste aanduiding. De inhoud van het artikel is alleszins geen 'oorspronkelijk onderzoek', want die inhoud is in vele bronnen na te gaan. Paul B (overleg) 4 feb 2018 14:44 (CET)
   • We hebben wel Quasigroep. Verder heb ik er geen verstand van, want ik haalde voor wiskunde maar lage cijfers, net zoals iedereen in mijn klas, behalve die ene wiskundeknobbel die aan de Wiskunde Olympiade mocht meedoen en die tijdens wiskundeles dan ook altijd op de voorste rij zat. Knipoog Het lieverdje van de leraar. ErikvanB (overleg) 4 feb 2018 15:03 (CET)
    • Van quasilichamen/quasivelden kan ik verder ook geen diepgaande kennis claimen: dit gaat wel wat verder dan het ene inleidende vak (abstracte) algebra dat ik ooit heb gevolgd... Paul B (overleg) 4 feb 2018 15:46 (CET)
 • Niet-Desarguesiaanse vlak - idem - RonaldB (overleg) 3 feb 2018 23:47 (CET)
  • Idem, maar wellicht hernoemen naar niet-desarguesiaans vlak, dus onverbogen: we spreken van 'een niet-desarguesiaans vlak', niet van 'het niet-desarguiaanse vlak' (alsof er maar één zo'n vlak is). Daarnaast is een kleine letter geboden volgens de gebruikelijke Nederlandse spellingvoorschriften. Paul B (overleg) 4 feb 2018 14:48 (CET)
   • Eens met de titel niet-desarguesiaans vlak. - ErikvanB (overleg) 5 feb 2018 19:38 (CET)
    • PS: Schier veelhoek? - ErikvanB (overleg) 5 feb 2018 19:41 (CET)
     • Wellicht schierveelhoek? Ook hier 'schierveelhoeken' in de NEderlandse samenvatting. Die spatie lijkt in het Nederlands inderdaad verkeerd. Ik zie ook één treffer op 'bijna-veelhoek'. Wellicht is er nog een andere vertaling mogelijk die gangbaarder is maar die we nog niet gezien hebben. Paul B (overleg) 5 feb 2018 19:50 (CET)
     • Starter van het artikel hier. Ik zie ook 'schierveelhoek' op de onderzoeksgroepenpagina van de Universiteit Gent. Ik moet toegeven dat ik ook maar schrijf terwijl ik het vakgebied leer. Het zou me echter verwonderen dat er een nog meer gangbare term is dan schierveelhoek. Beide versies (met en zonder spatie) lijken me gangbaar. Strikt genomen zou het volgens een algemene regel in het Nederlands zonder spatie moeten zijn Spatiegebruik.CartesianClosedCat (overleg) 5 feb 2018 21:23 (CET)

Toegevoegd 04/02; af te handelen vanaf 18/02[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 04/02: Deel 1[bewerken]

 • SV Walcheren G1 - ne - RonaldB (overleg) 4 feb 2018 01:32 (CET)
 • België techno - weg - Onjuiste redirect, niet alleen vanwege de titel. Kattenkruid (overleg) 4 feb 2018 08:22 (CET)
 • Hersenstichting Nederland - reclame - — Zanaq (?) 4 feb 2018 10:46 (CET)
  • In deze vorm inderdaad feitelijk reclame, want geheel geschreven vanuit het gezichtspunt van de stichting zelf. Ik zie ook geen bruikbare oudere versies, dus dan maar uithuilen en opnieuw beginnen, als het onderwerp voldoende relevant is (ik denk het wel, maar het huidige artikel bevat uiteraard geen verwijzingen naar externe bronnen waarmee dat gestaafd kan worden). Paul B (overleg) 4 feb 2018 14:16 (CET)
   • Onzin, bij reclame prijs je iets aan, dit is niet meer dan een weergave van de statutaire doelstellingen van de stichting. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Rene P (overleg · bijdragen)
    • Er is wel degelijke sprake van reclame en ook nog eens tamelijk 'misleidend'. Het artikel stelt nl. "De Hersenstichting is een Nederlandse goededoelenorganisatie en is in het bezit van het CBF-keurmerk, dat de garantie biedt dat minimaal 75 procent van de inkomsten naar de doelstelling gaat". Die garantie geeft het CBF-keurmerk nu juist helemaal niet. Het CBF zelf stelt nadrukkelijk: "Voor het CBF-Keur is het geen vereiste dat 75% van het ontvangen geld naar de doelstelling gaat. De enige eis is de eis zoals vermeld bij punt 2 kosten eigen fondsenwerving", d.w.z. "De kosten voor de eigen fondsenwering uitgedrukt als percentage van de baten uit eigen fondsenwerving in enig jaar, mogen over een periode van drie achtereenvolgende jaren gemiddeld niet meer dan 25% van de baten uit eigen fondsenwerving bedragen" (cursivering door mij). Zie ook voor een uitvoerige toelichting de toetsingsnormen van het CBF Bijlage 1 in het "Reglement en Bijlagen CBF-Erkenning Goededoelenorganisaties". Gouwenaar (overleg) 17 feb 2018 23:10 (CET)
 • Lijst van voetbalinterlands Nieuw-Zeeland - Zuid-Vietnam - NE - dit is geen lijst of overzicht: er was slechts 1, en dan nog een vriendschappelijke wedstrijd, en dat in 1967. Dat is dus niet een artikel waard. Paul Brussel (overleg) 4 feb 2018 11:00 (CET)
  • Het past wel mooi in de serie. Waar zou dergelijke informatie anders (vindbaar) ondergebracht moeten worden? — Zanaq (?) 4 feb 2018 12:38 (CET)
   • Iets wat NE is moeten we toch niet in een 'serie' zetten omdat het daar mooi inpast? Gekkigheid, zo'n 'argument'. Paul Brussel (overleg) 4 feb 2018 14:32 (CET)
  • Voor lijsten gelden andere normen dan voor 'echte' artikelen. Dergelijke vriendschappelijke wedstrijden worden ook opgenomen op langere lijsten van dezelfde soort, en zijn dus in principe geschikt om op lijsten te worden opgenomen. Dit is simpelweg een nogal korte lijst, met één element. Paul B (overleg) 4 feb 2018 15:22 (CET)
  • Deze lijsten worden al twee jaar lang aangemaakt. Waarom zouden we ze dan nu plots gaan verwijderen? Ik begrijp dat velen dit onzinlijstjes vinden (ik vind zelf alle voetbal zonder vrouwen en zonder Ajax ook onzin), maar het vinden van onzin is teveel POV om als verwijderreden te kunnen dienen. ed0verleg 4 feb 2018 21:11 (CET)
   • Dit is helemaal geen lijst: hier wordt zegge en schrijve 1 wedstrijd in een lijst van voetbalinterlands geplaats wat een contradictio in terminis is, en nogmaals: NE. Paul Brussel (overleg) 4 feb 2018 22:41 (CET)
    • Tja, als je gaat vallen over een meervouds-s in de titel, dan kunnen we wel bezig blijven met slakken en zout. De gebruiker die dit aanmaakt is veel meer bezig met het complementeren van al deze lijsten, dan met hoe anderen struikelen over punten en komma's, is zo mijn indruk. Daarnaast ben ik er helemaal nog niet zo zeker van dat een lijst per se een minimum aantal moet hebben, laat staan dat dat minimum aantal twee is. ed0verleg 5 feb 2018 09:49 (CET)
   • Een lijst kan 0 of meer elementen hebben. Hetzelfde geldt voor kopjes Externe links, waarbij nmm de s er altijd moet staan, zelfs als het er maar 1 is. (de lege lijst kan in dat geval achterwege blijven.) Ja, het is geen gek argument dat iets in een serie past. Als je een mooi overzicht hebt is het erg vervelend als daar willekeurige zaken in ontbreken omdat er toevallig niet "genoeg" van zijn. — Zanaq (?) 5 feb 2018 18:39 (CET)
    • De link met het wiskundige begrip van lege verzameling heeft hier uiteraard helemaal niets mee van doen: een lijst van interlands met 1 wedstrijd is geen lijst en NE. We maken hier geen artikelen aan om zogenaamd 'series' te "complementeren". Paul Brussel (overleg) 5 feb 2018 20:33 (CET)
     • Dan negeer je die link toch? De woorden van de argumenten staan nog steeds. Een lijst met 1 wedstrijd is wel een lijst. — Zanaq (?) 7 feb 2018 17:32 (CET)
  • De vraag moet niet zijn of iets in een serie past (dat is voor de encyclopedie van geen enkel belang namelijk), maar of er bronnen voor zijn. De link van Fifa brengt ons naar een pagina over Nieuw-Zeeland versus Brazilië en is dus alvast geen goede bron. De tweede bron toont wel resultaten, maar die toont alle tegenstanders van Nieuw-Zeeland. De relevantie van deze pagina is dus volgens de bronnen erg mager. Dqfn13 (overleg) 5 feb 2018 20:00 (CET)
 • Euglassia watsonia - NE - ErikvanB (overleg) 4 feb 2018 12:44 (CET)
 • Tour European Rally -wiu- Niets dan kromme zinnen en onleesbare opsommingen. Blijkbaar een al te letterlijke vertaling, want op de kalender moet zijn: op de agenda. Fred (overleg) 4 feb 2018 14:20 (CET)
  • Volgens mij is er niets mis met 'op de kalender'. 'Op de agenda' doet eerder denken aan vergaderingen. De kromme zinnen vallen ook wel mee, al worden Nederlanders wellicht op het verkeerde been gezet door het gebruik van 'doorgaan' voor wat in Nederlands-Nederlands 'plaatsvinden' wordt genoemd. Er is nu wat redactie 'gepleegd', dus wellicht kan het er zo mee door. Paul B (overleg) 4 feb 2018 14:27 (CET)
   • Kalender is hier niettemin een recentelijk gebezigd anglicisme voor agenda. Ook een inventaris van evenementen in een bepaalde plaats gedurende een maand wordt een agenda genoemd. Zo lees ik hier (op Google): De agenda van de Maand van de Geschiedenis wordt vanaf 1 september bekendgemaakt; Bekijk de nieuwste en eerstvolgende events in de Agenda (met event wordt hier overigens evenement bedoeld); agenda - jaarbeurs (dat zijn de evenementen in de Jaarbeurs gedurende een jaar); activiteitenagenda, enzovoort. Dus met kalender (een vernederlandsing van het engelse calendar waarmee in die taal vaak ook agenda wordt bedoeld) is wel degelijk iets mis. Fred (overleg) 4 feb 2018 18:49 (CET)
    • Taal evolueert nu eenmaal. Ons Nederlands is ook niet meer dat van 1800. Norbert zeescouts (overleg) 4 feb 2018 18:55 (CET)
     • (bwc) Waar het gaat om sportevenementen komen we dit gebruik ('op de kalender staan') al zeker in de jaren 1960 tegen (in 1964: "In de eerste plaats doordat er minder baanwedstrijden op de kalender staan dan wegwedstrijden ...", [2]). Het woord 'wedstrijdkalender' vinden we zelfs al in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw, en we zien in Delpher dat eigenlijk sinds 1930 in ieder decennium 'wedstrijdkalender' drie- tot zesmaal vaker voorkomt dan 'wedstrijdagenda' (vergelijk [3] en [4]). In Delpher vinden we verder zo'n 100 maal "activiteitenkalender" en "aktiviteitenkalender" tegen zo'n 200 maal "activiteitenagenda" en "aktiviteitenagenda". Niets wijst er derhalve op dat dit gebruik van 'kalender' (nog) algemeen als anglicisme wordt gevoeld, of dat er iets mee mis is om dat te gebruiken in plaats van 'agenda' . Paul B (overleg) 4 feb 2018 19:14 (CET)
  • Opmerking Opmerking - Wikipedia wordt geschreven door haar lezers, niet door taalpuristen. ed0verleg 4 feb 2018 21:12 (CET)
   • Uiteraard is een discussie over taalgebruik zinvol. Dat afdoen als taalpurisme is wel èrg kort door de bocht. Fred (overleg) 4 feb 2018 22:09 (CET)
    • Met jou discussiëren is zeker niet zinvol, dus daar begin ook niet aan. Mijn opmerking was dus ook niet aan jou gericht. Voel je dan ook niet aangesproken. ed0verleg 4 feb 2018 22:37 (CET)

Toegevoegd 04/02: Deel 2[bewerken]

 • Antimilos - wiu - AnarchistiCookie Overleg 4 feb 2018 14:51 (CET)
  • Behoeft uitbreiding, want op het ogenblik slechts een landkaartje met Griekse letters. Fred (overleg) 4 feb 2018 15:10 (CET)
  • Volgens mij ziet het artikel er zo goed uit. Ik streep de nominatie door. AnarchistiCookie Overleg 4 feb 2018 20:53 (CET)
   • Nog een fotootje toegevoegd. Fred (overleg) 4 feb 2018 22:16 (CET)
 • Vleespop - weg - Ongebruikelijke term, vermoedelijk alleen op Wikipedia gangbaar als vertaling van het Engelse 'meatpuppet'. Redirect wel even gefixt voor een eerlijkere beoordeling. Op die pagina stond wel het woord 'vleespop' maar dat heb ik daar om dezelfde reden veranderd in meatpuppet. Paul B (overleg) 4 feb 2018 15:37 (CET)
  • Vleespoppen lijken inderdaad vooral door slagers gemaakt te worden. Ik stel voor de redirect te verwijderen om te voorkomen dat we fake news verspreiden. ErikvanB (overleg) 4 feb 2018 17:55 (CET)
  • Bij een vleespop denk ik idd aan zo'n Abraham van vlees met het Abraham zien Rode raaf (overleg) 4 feb 2018 18:02 (CET)
  • Die heb ik ook net gezien. Het ziet er trouwens bepaald onsmakelijk uit, naar mijn mening... Paul B (overleg) 4 feb 2018 18:04 (CET)
  • Glimlach Rode raaf (overleg) 4 feb 2018 18:05 (CET)
 • Vleespoppen - idem. ErikvanB (overleg) 4 feb 2018 17:58 (CET)
 • Azaad Bakhtali -wiu- Bronloos en onopgemaakt geheel met de nodige taalfouten. De E-waarde wordt uit dit artikel niet duidelijk. Bevat ook POV. Fred (overleg) 4 feb 2018 20:30 (CET)
 • Erwin Bouterse -wiu- Idem. Wat Ali 042 en dergelijke betekenen komt niet uit de verf. Fred (overleg) 4 feb 2018 20:32 (CET)
 • May Hollerman - wiu - eenzinner over een actrice: May Hollerman is heel bekend als Selma in Brugklas. - Hanhil (overleg) 4 feb 2018 21:02 (CET)
 • Francisca (bijl) - wiu: eenzinnertje. Ik heb er alvast de interwikilinks bij gezet, ter inspiratie. - Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 4 feb 2018 21:48 (CET)
 • Eduard Lamproye - wiu / ne - Onvoldoende onafhankelijke bronnen voor deze man, geen enkel resultaat bij Google. Dqfn13 (overleg) 4 feb 2018 22:33 (CET)

Toegevoegd 05/02; af te handelen vanaf 19/02[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 05/02: Deel 1[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

 • Factor (fietsenmerk) - wiu - Eenzinner, kennis over het fietsmerk ontbreekt. Kan uitbreiding gebruiken. Rode raaf (overleg) 5 feb 2018 09:35 (CET)
 • Porsche 911 Targa 4S - leeggemaakt en vervolgens voor nuweg voorgedragen ... omdat het ook in andere artikelen al wordt behandeld. Maar is zeker geen nuweg, en wellicht ook helemaal niet nodig helemaal te verwijderen. ed0verleg 5 feb 2018 10:06 (CET)
  Wiu, Overbodige afsplitsing, de individuele (sub)modellen horen thuis op Porsche 997 en Porsche 991. Het is ondoenlijk en onwenselijk om iedere aparte versie van het model een eigen lemma te geven. Saschaporsche (overleg) 5 feb 2018 10:10 (CET)
  • Op zich begrijpelijk, wellicht moet dit beter via de samenvoegen-pagina lopen. Nuweg was het sowieso niet. ed0verleg 5 feb 2018 12:52 (CET)
 • Panharing - ne, wiu - Erg kort lemma, waarvan het encyclopedisch belang niet van is in te zien. Ook heeft het artikel de slimme opmerking: "Zowel panharing als verse bakharing kunnen gebakken worden." dit voegt niet veel toe aan de waarde van het artikel. Zt-freak (overleg) 5 feb 2018 14:24 (CET)
  • Het is een beginnetje gebleven, maar met vier bronnen en minder voor de hand liggende tekstdelen, kan het er zo hopelijk mee door. ed0verleg 5 feb 2018 17:59 (CET)
 • Julianalaan 39-45 - wiu - Alleen een foto. Kan daarom uitbreiding gebruiken. Rode raaf (overleg) 5 feb 2018 15:41 (CET)
 • Technische Unie - ne - bronloze bedrijfspresentatiepagina. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 5 feb 2018 16:22 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Zeer bekend bedrijf. Opgericht in 1880. Een bron is bijvoorbeeld [5]. Wel verdient het artikel uitbreiding, want het is tamelijk summier. Fred (overleg) 5 feb 2018 17:15 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Zeer E. Stunteltje (overleg) 6 feb 2018 09:49 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Uitgebreid door collega Mdd en mij, met onafhankelijke bronnen erbij. SanderO (overleg) 6 feb 2018 11:31 (CET)
 • Hamza Yusuf -wiu- Tenminste de zinsbouw moet worden zorgvuldig worden nagekeken, want deze rammelt op vele plaatsen. Omtrent E-waarde en neutraliteit laat ik het oordeel graag aan anderen over. Fred (overleg) 5 feb 2018 16:34 (CET)
 • Commerciële ruimtevaarder -wiu- Geen erg begrijpelijk verhaal gezien de vele kromme zinnen die zwemen naar een computervertaling. Fred (overleg) 5 feb 2018 17:38 (CET)
 • Schanskuilen - ik heb heel lang gezocht naar bronnen, maar die zijn er volgens mij niet. Dat maakt het belang als ecologische verbindingszone en toevluchtsoord voor de fauna dan ook een slag in de lucht. De gebruiker heeft wel veel meer geschreven over natuurgebieden, dus hij zal het niet uit zijn duim hebben gezogen, maar verifieerbaar is dit zeker niet op deze wijze. ed0verleg 5 feb 2018 17:43 (CET)
  • Dit boek noemt de Schanskuilen, maar helaas kunnen we daarin verder niet zoveel daarover lezen zonder het boek ergens in een bibliotheek te raadplegen. Dan nog lijkt het niet meer te zijn dan een voorbeeld van een bepaald landschapselement dat we op de topografische kaart terugvinden. Tot in de jaren 60 vind ik op topografische kaarten op de door het artikel gesuggereerde plaats inderdaad een aanduiding 'Schenskuilen' [sic] en dat is dan het linker deel van dit stuk bos: [6]. Maar er is verder zo weinig over te vinden dat ik naar NE neig. Paul B (overleg) 5 feb 2018 19:45 (CET)
   • Dan hebben we (voor WP:VER in ieder geval wel iets dat het bestaan aantoont), maar voor de beweringen van het faunabelang lijkt me dat dan nog niet geschikt. Dat de Schanskuilen bestaat lijkt me typisch iets om op WikiData te registreren, als er niks meer over te zeggen is. ed0verleg 6 feb 2018 07:11 (CET)
  • Tegen Tegen Men was in 1939 plannen aan het maken voor de ontginning van dit gebied. (met bron)The Banner Overleg 6 feb 2018 21:58 (CET)

Toegevoegd 05/02: Deel 2[bewerken]

 • Cody Rhodes - wiu - Voorbeelden: "In midden augustus vormde hij een tag team met Shawn Spears en kregen snel een geschreven rivaliteit met The Untouchables", "waar hij een backstage segment had met zijn vader", "de tag team", "de team", "Op 4 augustus 2008 verloor Rhodes en DiBiase hun titel", "Daarna werden Rhodes en DiBiase vergezeld met Manu", "het trio noemden zichzelf", "Twee weken later faalden Manu en Snuka in hun testen", "het duo DiBiase en Rhodes werden betrokken in Ortons rivaliteit verhaallijn", "Op WrestleMania XXVI vochten de trio (Orton, Rhodes en DiBiase) onderling elkaar uit", "Onder deze naam verscheen Rhodes in verscheidene promo videos waarin hij 'verzorgingstips' gaf aan andere heren", "Op 20 mei 2011 hervormde hij zijn alliantie met DiBiase", "In realiteit, lastte hij een pauze in voor zijn huwelijk en huwelijksreis". - Nog duizend worstelpagina's te gaan. ErikvanB (overleg) 5 feb 2018 22:18 (CET)
  • Deze versie was nog het beste. ErikvanB (overleg) 5 feb 2018 22:23 (CET)
  • Ah, weer een artikel over professioneel 'worstelen'? Van de meeste zinnen is nog wel te begrijpen wat er wordt bedoeld, maar wat is in vredesnaam 'een geschreven rivaliteit'? Om dat te begrijpen, moeten we ons weer tot het Engelstalige artikel wenden, waar we vinden 'a scripted rivalry', m.a.w., een 'rivaliteit' die niet spontaan is maar in het draaiboek is vastgelegd. Nou weet ik niet precies hoe je dat het beste in het Nederlands vertaalt, maar ik heb dit artikel dan ook niet geschreven. Paul B (overleg) 5 feb 2018 22:25 (CET)
 • Tron (Cryptocurrency) - wiu - In het artikel staan vooral technische gegevens, geen gegevens waaruit de encyclopedische relevantie blijkt. Welke bronnen hebben over de munt geschreven, hoeveel gebruikers zijn er, waarom is de munt bedacht, waarin verschilt de munt van andere cryptovaluta, etc? Dqfn13 (overleg) 5 feb 2018 22:28 (CET)
  • Je hebt helemaal gelijk het heeft momenteel nog weinig encyclopedische waarde, als echter TRON ervoor zorgt dat de internetstandaarden significant veranderen gaat het dit mogelijk wel krijgen in de toekomst. Voorgaande tekst werd door PDA22 in het nominatiesjabloon geplaatst en door ondergetekende hierheen verplaatst. Dqfn13 (overleg) 6 feb 2018 20:58 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Dan is het nu dus nog te vroeg voor een artikel in de encyclopedie, zie WP:NIET#Een glazen bol. Wikiwerner (overleg) 19 feb 2018 19:00 (CET)
Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

 • Moustafa Nour - wiu - Artikel is duidelijk vertaalt: zinnen lopen niet lekker en soms ontbreken er duidelijk woorden (met name het onderwerp ontbreekt vaak). Uit het artikel blijkt onvoldoende wat Nouraldeen relevant maakt als auteur, alle vier de bronnen zijn in het Arabisch en in de tekst die er nu staat gaat het hoofdzakelijk over het boek en cursussen die Nouraldeen bijwoonde. Dqfn13 (overleg) 5 feb 2018 23:05 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Zelfpromotie. Dit account is op Commons al geblokkeerd. Multichill (overleg) 11 feb 2018 13:35 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Zelfpromotie cross-wiki aangemaakt, niet neutraal geschreven. Rode raaf (overleg) 11 feb 2018 13:53 (CET)
  • Ik stel Nuweg voor: flagrante cross-wiki zelf-promotie van volstrekt NE persoon door sokpop van deze persoon (zie Commons). W\|/haledad (zegt u het maar) 12 feb 2018 18:43 (CET)
  • Opmerking Opmerking - volgens mij zijn resultaten van machinevertalingen, wat dit overduidelijk is, reden voor nuweg. Paul Brussel (overleg) 12 feb 2018 18:55 (CET)
 • Alice De Man - NE - vrouw met baan: uit niets blijkt wat haar bijzonder maakt, en de bronnen kloppen niet met wat er in het artikel wel staat. Paul Brussel (overleg) 5 feb 2018 23:06 (CET)
  • Het is inderdaad een slordig artikel dat moet verbeterd en opgeknapt worden maar de kwalificatie "NE" is onjuist. Op de préséancelijst staat de functie Eerste Voorzitter van het hof van beroep hoger gerangschikt dan bv. de bisschoppen of de provinciegouverneurs die op Wikipedia toch als Ew worden beschouwd. Sonuwe () 5 feb 2018 23:19 (CET)
   • Helaas vrees ik dat je het verwart met de voorzitter van het Hof van Cassatie (België). Paul Brussel (overleg) 6 feb 2018 00:13 (CET)
    • Neen hoor. Ik weet als Belg wel degelijk wat ik schrijf: EV HvC staat op 21, EV HvB op 54, gouverneur op 65, bisschop op 67. Sonuwe () 6 feb 2018 00:32 (CET)
     • Dan nog vraag ik me af of alle voorzitters van de vijf hoven van beroep encyclopedishc relevant genoeg zijn. Paul Brussel (overleg) 6 feb 2018 10:06 (CET)
      • Precies, er zijn er zo maar vijf op hetzelfde moment in heel België. Dus vrouw met baan getuigt van een zekere minachting ten opzichte van deze hoge functie. Er is nog een interessant Burundees deel aan haar functie gelinkt die ik één van de volgende dagen zal toevoegen. Sonuwe () 6 feb 2018 13:15 (CET)
     • Weer zo een typische mannelijke reactie van Paul. Minachting tegenover de baan is nog het minste. Minachtig tegenover de vrouw klinkt beter. En dan maar klagen dat er idd weinig wikipedia een gendergap heeft. Er zijn inderdaad 5 NU. In haar beginjaren was er maar één hof waren er minder hoven van beroep. Daarnaast was de eerst vrouw. Dit staat HEEL nadrukkelijk in het lemma (er niet uit kunnen opmaken ligt dan aan de lezer en niet aan het lemma). Als de eerste harttransplantatiepatient hier plaats heeft dan ook de eerste vrouwelijk van x of y. Of gaan we discrimineren op basis van geslacht? De Man was een mijlpaal in de geschiedenis en een voortrekster en voorbeeld voor vele vrouwelijk magistraten. Dat als NE afdoen is gelijk aan totaal geen benul hebben van wat NE is. Vdkdaan (Gif mo sjette) 6 feb 2018 14:12 (CET)
      • Kleine rechtzetting voor Vdkdaan: In de beginjaren waren er drie (en niet één) hoven van beroep, nl. Brussel, Luik en Gent. In 1975 werden Brussel en Luik gesplitst en kwamen Antwerpen en Bergen erbij. Sonuwe () 6 feb 2018 14:48 (CET)
       • Dan nog: volgens mij hebben de presidenten van gerechtshoven in Nederland in beginsel geen eigen lemma. Waarom dit voor België anders zou liggen, zie ik niet. Uit dit lemma blijkt in ieder geval geen enkele E-waardigheid. Paul Brussel (overleg) 6 feb 2018 14:59 (CET)
       • En opnieuw eerste in zijn soort. Blijven vrouwen negeren is een slechte eigenschap. Vdkdaan (Gif mo sjette) 6 feb 2018 15:12 (CET)
        • Praat geen kletskoek: ik heb tientallen lemmata over vrouwen aangemaakt. (Maar de sexe van iemand interesseert me niet, alleen of iemand E is.) Paul Brussel (overleg) 6 feb 2018 15:14 (CET)
         • De eerst vrouw maakt het E? Dus~hou ook je zever maar thuis. Vdkdaan (Gif mo sjette) 6 feb 2018 15:20 (CET)
          • Neen, dat maakt niet E, maar getuigt van discriminatie: zij werd hopelijk niet voorzitter van het hof omdat ze vrouw was. Paul Brussel (overleg) 6 feb 2018 15:22 (CET)
   • Christiaan Barnard is E omdat hij de eerste was die .... . terwijl alle andere artsen die dit deden "man met job" zijn. De eerste is een argument voor iemand zijn E-waardigheid. Daarnaast blijft de belangrijkheid van de job zoals Sonuwe al aanhaalde. Vdkdaan (Gif mo sjette) 6 feb 2018 15:26 (CET)
    • Waar ontleen je aan dat hij een lemma hier heeft omdat hij de eerste was? Dat staat niet eens in de lead dus dat denk ik niet: hij deed meer. Paul Brussel (overleg) 6 feb 2018 15:30 (CET)
    • Dolly (schaap) heeft ene lemma. één schaap is NE, alle gekloonde schapen zijn NE, Het eerste schaap is E en dit enkel omdat het het eerste was. Tenzij Paul ook van overtuigd is dat Dolly meer deed dan alleen het eerste te zijn. Vdkdaan (Gif mo sjette) 6 feb 2018 15:33 (CET)
     • Ik heb (nog) geen mening over mevrouw De Man (what's in a name), maar het gemak waarmee Vdkaan hier allerlei onfrisse motieven toedicht aan Paul stuit me enorm tegen de borst. Vinvlugt (overleg) 6 feb 2018 16:00 (CET)
      • @ Vinvlugt Misschien moet je je dan eens verdiepen in onze geschiedenis. Die is begonnen met PaulBrussel die me eens ten onrechte beschuldigd heeft. Toen bleek dat zijn beschuldiging niet correct bleken, weigerde Paul zich te excuseren. Iemand die zich meer waant dan een andere en zich te groot voelt om zijn ongelijk toe te geven en zich te excuseren, hoeft van mij niet meer op sympathie te rekenen. Ik spreek zoals ik werd/wordt toegesproken. Jij mag gerust je mning hebben hierover. Alleen spijtig dat je eenzijdig onfrisse motieven aanklaagt. Vdkdaan (Gif mo sjette) 6 feb 2018 19:09 (CET)
       • Beste Vdkaan, ik vind bovenstaande reactie een hoog kleuterschoolgehalte hebben: "Ja maar hij begon"! Je kunt toch moeilijk van mij gaan verwachten dat ik me eerst uitgebreid in jullie geschiedenis ga verdiepen voordat ik hier op jouw in mijn ogen laakbare gedrag mag reageren. En bovendien: met deze instelling ("ik doe onaardig want hij doet onaardig") kom je natuurlijk nóóit tot een oplossing. Mocht ik Paul wat onfris zien opmerken, zal ik er ook wat van zeggen, ok? Vinvlugt (overleg) 7 feb 2018 16:06 (CET)
    • De nominator werp hier een stukje boven op dat omdat er 5 voorzitter zijn van een hof van beroep het minder Ew zou zijn.Quote Dan nog vraag ik me af of alle voorzitters van de vijf hoven van beroep encyclopedishc relevant genoeg zijn.. Als dit argument valabel is dan mag men ook alle Belgische provinciegouverneurs nomineren want zijn die alle 10 wel E dan? Hiermee wil ik aantonen dat het getal 5 een heel beperkt getal is. Zeker naast de 589 Belgisch burgemeesters. Vdkdaan (Gif mo sjette) 6 feb 2018 19:18 (CET)
  • Het enkele aantal, er zijn er maar vijf, bepaalt niet of een functie E is. Mevrouw De Man is wellicht E omdat zij de eerste vrouwelijke vz/president van een Hof was, op zich is het ook wel een lemma dat kan blijven, maar ik zie weinig in lemma's over iedere president van een Hof (of het nou in B of in NL is). Zo'n voorzitter doet zijn werk toch in betrekkelijke anonimiteit en zal zelden het nieuws halen. Tenzij de man/vrouw ook een andere functie heeft (wetenschapper, politicus ik noem maar wat) zal er nauwelijks meer dan een cv over te maken zijn. Dat itt tot de burgemeester die vanwege zijn functie dagelijks in het nieuws kan komen. Die functie is ook veel publieker. Een president van een rechtbank daarentegen is imo wel vaker E, Voor bepaalde plaatsen (Den Haag/Amsterdam in NL, wellicht in B Brussel) is iedere president snel E vanwege het soort zaken dat bij zo'n rechtbank speelt. Bij die benoemingen wordt ook veel scherper gekeken naar de persoon van de te te benoemen rechter. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Peter b (overleg · bijdragen)
  • Opmerking Conclusie afhandelend mod het is bijzonder spijtig dat deze discussie veranderd is in een moddergevecht. De eerste zijn in iets maakt een persoon niet Ew. Menig student is bijvoorbeeld de eerste die afstudeert op een bepaald onderwerp of een wetenschapper is geregeld de eerste die promoveert op een bepaald onderwerp. Die wetenschappers nemen we niet op, die studenten al helemaal niet. De eerste zijn is dan ook geen criterium voor relevantie. Waar het wel om gaat is of een onderwerp beschreven in secundaire bronnen van enig gezag op een manier die de trivialiteit overstijgt. Het bestaan van dergelijke bronnen is niet aannemelijk gemaakt. We hebben nu één krantenartikel als bron dat nota bene meer over de neef gaat en nauwelijks informatie over De Man verstrekt, een recap van dat artikel op een andere site (deze vorm van brongebruik is niet oké) en een overlijdensbericht (primaire bron). Dat is te weinig om van een relevant onderwerp te spreken. Er wordt gesproken over Christiaan Barnard, een blik op het en-wiki artikel bewijst dat over hem wel voldoende onafhankelijke en gezaghebbende bronnen zijn om van een relevant persoon te spreken.
 • Tot slot moet het van mijn hart dat opmerkingen als "Blijven vrouwen negeren is een slechte eigenschap" bijzonder infaam zijn. Dit soort opmerkingen brengen niet alleen de persoon tegen wie de opmerking gericht is in diskrediet maar ook mensen die voor verwijdering van het artikel pleiten. Natuur12 (overleg) 19 feb 2018 15:16 (CET)

Toegevoegd 06/02; af te handelen vanaf 20/02[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 06/02: Deel 1[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

 • Yernaz Ramautarsing - NE/wiu - lemma wordt nu vooral opgehangen aan een 'ophef'-uitspraak (uit balans, neutraliteit). Kandidaat-politicus maakt nog niet relevant en uit z'n overige werkzaamheden blijkt dat vooralsnog ook (nog) niet uit het lemma. - Agora (overleg) 6 feb 2018 10:05 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Niet elkeen die vuige proefballonnetjes oplaat hoort thuis in een encyclopedie. Fred (overleg) 6 feb 2018 11:05 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Doordat Ollongren hem heeft aangehaald, is zijn relevantie enkel toegenomen. Gezien de duidelijke bronnen, was deze persoon daarvoor ook al niet irrelevant. Dat mensen zijn denkbeelden en uitspraken niet pruimen, mag geen reden zijn zijn artikel maar weg te censureren. ed0verleg 8 feb 2018 09:34 (CET)
   • Ja, die laatste zin vermoed ik dus ook. Al weet ik dat mensen dan als door een wesp gestoken reageren. AntonHogervorst (overleg) 11 feb 2018 08:30 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Aan de uitspraken van D'66 hoeven niet te veel waarde worden gehecht. Alexander Pechtold was namelijk ook voor het eerste Wilders proces, waarvan uiteindelijk Wilders werd vrijgesproken. Gebruiker:Limbo
  • Tegen Tegen verwijderen - Dit lijkt me weer een voorbeeld waarbij een aantal gevestigde wikipedia editors en moderatoren een artikel over een door hun niet gewenst onderwerp willen censureren. Niet gewenst omdat zij niet gecharmeerd zijn van de politieke standpunten van FvD. En ja ik weet dat ik nu de woede en toorn van een aantal van hen over me heen krijg. AntonHogervorst (overleg) 11 feb 2018 08:23 (CET)
   • Opmerking Opmerking Die woede en toorn hoef je heus niet te vrezen. Wel zou het fijn zijn wanneer je dergelijke toch enigszins gechargeerde opmerkingen plaats, je die toch op z'n minst een ook beetje zou kunnen onderbouwen. Maar goed we zijn nu even verder en het lemma blijft toch eigenlijk op die opmerking en de nasleep daarvan hangen. De persoon zelf is daarbij redelijk ondergeschikt. Beter in een paar regels dan maar bij FvD vermelden. - Agora (overleg) 12 feb 2018 12:39 (CET)
    • Opmerking Opmerking Als je dit nog een keer leest begrijp je vast wel wat hij bedoelt met het censureren van dit onderwerp, zo niet moet je het nog even doolezen. Anders heb ik hier wel een uitleg over wat censuur is: "Censuur is het gebruiken van de macht van de staat, een andere controlerende macht, een bepaalde groepering, of van bepaalde individuen, om informatie achter te houden of de expressie aan banden te leggen. De verwante term persbreidel geeft de maatregelen aan om de persvrijheid te beperken.". Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Censuur_(informatie) Gebruiker:tomcas (overleg) 12 feb 2018 06:10 (CET) – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 80.56.194.41 (overleg · bijdragen) 12 feb 2018 18:12 (CET)
    • Opmerking Opmerking Dus als iets ter discussie wordt gesteld, zoals hierboven, is er sprake van censuur? JanB46 (overleg) 12 feb 2018 18:27 (CET)
     • Opmerking Opmerking @Agora, daarvoor is er een ander sjabloon beschikbaar: {{Sjabloon:Samenvoegennaar}}, in dat geval is NE/wiu niet de goede sjabloon. Kan het zijn dat je het verkeerde sjabloon hebt gebruikt? Bij samenvoegen wordt een eventuele heraanmaak ook moeilijker vanwege de onbekendheid van meeste mensen met redirectconstructie. Het is maar een tip, kijk maar wat je ermee doet. BlueKnight 19 feb 2018 21:59 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - Bestuurslid van een politieke jongerenorganisatie, nummer twee op een lijst voor de gemeenteraad + een hoop herrie om een racistische uitspraak. Bij lange na niet genoeg voor encyclopedische relevantie. Flag of Interslavic.svg IJzeren Jan 14 feb 2018 17:44 (CET)
   • Tegen Tegen verwijderen Als je het mij vraagt allemaal punten om de pagina juist te behouden. Arnoldus9 (overleg) 16 feb 2018 11:09 (CET)
    • Dit heeft niets met censuur te maken. Uitdrukkelijk NIET van encyclopedische relevantie zijn bestuursleden van politieke jongerenorganisaties en gemeenteraadsleden (laat staan kandidaat-gemeenteraadsleden). Wat dan zou overblijven is dat de persoon in kwestie gedurende langere tijd prominent in het nieuws is. In dit geval hebben we echter te maken met ophef om één uitspraak. Die kan prima worden vermeld in het artikel over het Forum voor Democratie. Afgezien van zijn rol binnen de controverse rond die partij heeft de persoon in kwestie geen enkele encyclopedische betekenis. Notability is not inherited, zoals de Engelsen zeggen. Flag of Interslavic.svg IJzeren Jan 16 feb 2018 12:55 (CET)
     • "... gedurende langere tijd ...", dit is nieuw voor mij, waar kan ik deze eis (?) terugvinden? Ik denk dat "In dit geval hebben we echter te maken met ophef om één uitspraak." een eigen interpretatie en een onterechte simplificatie is van wat er gebeurt. Je kan in het artikel lezen dat mede naar aanleiding van een interview (met daarin meerdere uitspraken) en daarop het verdedigen van zijn denkbeelden door de lijsttrekker van zijn partij ervoor gezorgd heeft dat de partij (nog meer) van racisme beticht wordt. Dit heeft een dusdanige impact gehad dat dit zelfs in het NOS Jounaal benoemd wordt. Ik denk dat dit meer is dan één simpele uitspraak, ook omdat op 18 maart, drie dagen voor de gemeenteraadsverkiezing in Amsterdam, een demonstratie georganiseerd wordt met als titel "geen racisme in raad". Kan het zijn dat je je niet had verdiept in de materie en daarom hier een vergissing hebt gemaakt? BlueKnight 19 feb 2018 21:53 (CET)
      • Op Wikipedia:Relevantie per onderwerp wordt er gesproken over "een langere periode", wat wel zo ongeveer hetzelfde is, dunkt mij. Ik ontken helemaal niet dat die uitspraak impact heeft gehad, integendeel zelfs. Waar het mij om gaat, Blueknight, is dat deze meneer geen enkele E-waardigheid heeft die los kan worden gezien van het FVD. Een vermelding in het betreffende artikel van de controverse rond die uitspraak zou de lading ook prima dekken, daarvoor is heus geen zelfstandig artikel nodig. Sterker nog, ik geloof dat die uitspraak daar veel beter op z'n plaats is. En verder is het simpel: afgezien van die controverse is er niets wat de heer Ramautarsing van encyclopedisch belang maakt, ook niet dat hij een paar keer op de televisie is geweest en dat hij stukjes schrijft. Mvg, Flag of Interslavic.svg IJzeren Jan 19 feb 2018 22:24 (CET)
       • Ah die pagina, daar heb ik ooit Pókemon aan toegevoegd. WP:REL verwijst naar deze pagina met de toelichting "een ruwe indicatie". Dat Yernaz los van FvD E moet zijn is een aanvullende eis die ik niet 123 kan terugvinden. Ik hoop dat je het met mij eens bent dat bovenstaande om jouw persoonlijke mening gaat en niet de algemene opvatting is, in ieder geval deel ik jouw opvatting niet. Het gevaar van een korte omschrijving op FvD van de controverse is dat de broodnodige nuance door oversimplificatie wegvalt en de lezer op deze manier makkelijker de verkeerde kant opgestuurd kan worden in de beeldvorming, wat de neutraliteit niet ten goede komt. Ik denk dat dit daarom een heel slecht idee is. BlueKnight 20 feb 2018 20:53 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Tevens bekend/actief/columnist/opiniemaker als journalist bij diverse platforms. Was om deze reden ook al bij Pauw nog voordat hij FvD lid was en dat Brandpunt-interview is ook al lang voordat hij recent in de herbelangstelling kwam via Halsema. 2A02:A443:5030:1:C43E:94C3:F1EC:2449 16 feb 2018 15:09 (CET)
  • Argumenten Tegen Tegen verwijderen
   1. er waren een aantal rode links naar deze pagina op moment van aanmaak: Speciaal:VerwijzingenNaarHier/Yernaz_Ramautarsing
   2. dit artikel kwam tweemaal in Edo's lijstjes van 200 meestbezochte artikelen, werd op een dag 2313 keer bekeken en nu nog steeds meer dan 100 keer per dag met een totaal van bijna 9000 bezoeken. Bron: [7]
   3. In het artikel worden bronnen van tien verschillende media gegeven, de meeste landelijk opererend zoals de Volkskrant die hem zelfs een interview afneemt. Op de Nederlandstalige Wikipedia is het langere tijd staand beleid geweest op WP:REL om onderwerpen waarover in de landelijke media gepubliceerd is als E te beschouwen. **:# In de huidige omschrijving (voorstel, geen richtlijn): "Een onderwerp of feit is des te relevanter (...) naarmate er meer en met grotere deskundigheid over is gepubliceerd. Een onderwerp of feit is niet relevant voor Wikipedia wanneer (behalve belanghebbenden of direct betrokkenen) niemand het de moeite waard heeft gevonden om het te beschrijven.". Kortom: of de mensen die over hem schreven in de genoemde bronnen zijn allemaal totaal ondeskundig, of de persoon is relevant.
   4. Kijk naar de politieke context; FvD is nu in de peilingen 15 zetels gedeelde tweede samen met drie andere partijen. Op een grafiek van verzamelde peilingen is te zien dat deze partij van 2 naar 15 zetels is gegroeid in de peilingen in een relatief korte tijd. [8] [9] (bijna witte lijn tegen witte achtergrond) [10] Die virtuele groei roept binnen de Nederlandse maatschappij een zekere weerstand op, wat veel discussie en dynamiek als gevolg heeft. Bij die discussies wordt de partij racistische standpunten verweten door andere partijen. Meningen en feiten beginnen daarbij steeds meer door elkaar heen te lopen, met als gevolg een grotere risico op zogenaamde "nepnieuws" over FvD. Op achtergrond spelen de politieke en daarmee ook financiële belangen mee. De Nederlandstalige Wikipedia kan in deze ongezonde situatie als een baken van licht fungeren. Doordat Wikipedia met een bekend principe werkt; "vele ogen poetsen foutjes sneller weg" ("many eyeballs make bugs shallow"), blijven sterk gekleurde of suggestieve versies van artikelen niet lang staan en bieden de vrijwilligers van die encyclopedie zo een neutraliserende filter die zo breed gewaardeerd wordt. Als het nu nog niet neutraal genoeg is: WP:VJVEGJG & verbeter het zodanig dat het alsnog (meer) neutraal is geworden.
   5. In de aanloop voor de verkiezing zullen kiesgerechtigde Amsterdammers zich oriënteren op hun keuze. Zij zullen onder andere online zoeken naar de partijstandpunten en informatie over de kandidaten. Hen een stukje informatie over een van veelbesproken kandidaten onthouden door het artikel te verwijderen voelt voor mij verkeerd aan, daarmee wordt hun vrije toegang tot permanent peer-reviewed kennis ontzegd waardoor ze eerder in hun bubbel blijven hangen of mogelijk nepnieuws eerder voor waar aannemen.
   6. Als in de top drie van voor FvD verkiesbare gemeenteraadsleden nummer 1 en 3 wel een artikel hebben en nummer 2 ontbreekt, dan roept dat toch vragen op. Zeker als bij de recente peilingen FvD Amsterdam op drie zetels kan rekenen.
   7. Nominatie van Agora betreft de eerste versie van het artikel. Het artikel is in de dagen daarop zo goed mogelijk verbeterd en ik heb daarbij geprobeerd tegemoet te komen aan Agora's kritiek m.b.t. neutraliteit en balans. Agora heeft echter niet op die verbeteringen gereageerd. Mochten de verbeteringen niet genoeg zijn dan hoor ik graag wat er concreet nog aan gewijzigd dient te worden. Ik heb er geen bezwaar tegen als het artikel in de tussentijd van {{NPOV}}-sjabloon voorzien wordt, dan weet men dat eraan gewerkt wordt. Terzijde, balans is geen eis en evenmin een richtlijn maar ik werk desondanks graag aan het verbeteren van de balans. Mvg, BlueKnight 19 feb 2018 22:20 (CET)
   • Tja, die rode links, dat waren er om precies te zijn twee: op Forum voor Democratie en op Thierry Baudet. Dat een artikel veel bezocht wordt op het moment dat er een affaire speelt, zegt ook weinig; het is niets uitzonderlijks dat hetzelfde ook geldt voor deelnemers aan televisieprogramma's. Vergeet alleen niet dat WP geen nieuwssite is (en nee, ook geen site voor achtergronden bij het nieuws) en al helemaal geen stemwijzer. Dat geldt feitelijk ook voor die peilingen: zo lang is het nog niet geleden dat Trots op Nederland van Rita Verdonk nog veel hoger in de peilingen stond dan het FVD nu, maar inmiddels zouden we een artikel over de nummer negen op die lijst op z'n minst als potsierlijk afdoen. En ja, ik weet niet helemaal wat ik met het argument moet dat de nummer 2 een artikel moet hebben als de nummers 1 en 3 dat ook hebben. Nummer 3 dankt zijn E-waarde immers aan iets heel anders, net als de nummers 28 t/m 30 op de landelijke lijst. Enfin, genoeg leesvoer voor de afhandelend moderator! ;) Mvg, Flag of Interslavic.svg IJzeren Jan 19 feb 2018 22:49 (CET)
    • Waar schrijf ik dat WP een nieuwssite is? Hier leg je mij allemaal woorden in de mond die ik niet heb gezegd (=stropopredenering), ik wilde een encyclopedische artikel schrijven. De rode links waren niet twee maar drie: Tweede Kamerverkiezingen 2017/Kandidatenlijst/Forum voor Democratie. Dat van nummers 1,2 en 3 is geen sterk argument op zich maar in combinatie met andere argumenten wel bruikbaar; ik geef hiermee aan dat de omissie een vreemde indruk op mij maakt. Ik heb het helemaal niet over nummers 28 / 30 op de landelijke lijst, waarom begin je daarover? Je kan TON met FvD vergelijken en alvast in de glazen bol kijken en dezelfde verloop voorspellen maar op basis van wat ik gezien heb in de politiek zie ik toch wel verschillen. Je kan niet zeggen dat FvD hetzelfde lot is beschoren als ik kan zeggen dat FvD mogelijk tweede partij van Nederland wordt. Wel kan ik zeggen dat nummer negen invloed heeft gehad op de beeldvorming rond FvD door diens gedachtengoed en uitspraken en dat zie ik niet terug in jouw vergelijking. BlueKnight 20 feb 2018 21:08 (CET)
     • Wat die links betreft heb je het mis, Blueknight: de link op de kandidatenlijst werd pas op 6 februari gemaakt, een dag nadat het artikel was aangemaakt. Mijn punt over die nrs. 3 resp. 28 t/m 30 was heel simpel dit: wanneer er op zo'n kandidatenlijst iemand staat over wie er al een artikel bestaat, is het logisch dat daar een blauw link komt te staan, maar dat impliceert natuurlijk niet dat tussenliggende mensen dus ook maar een (rode) link of een artikel moeten krijgen. Met "nieuwssite" bedoelde ik eenvoudigweg dat dit voor mij een voorbeeld was een artikel dat enkel en alleen op basis van één nieuwsfeit tot stand was gekomen, en dat het vrijwel helemaal gebaseerd was op krantenstukjes over dat ene nieuwsfeit. Met je laatste punt ben ik het eigenlijk wel eens: het feit an sich verdient alleszins te worden vermeld om precies de reden die je noemt, namelijk de beeldvorming rondom het FVD. Ik ben en blijf alleen van mening dat dit feit veel beter tot zijn recht komt op de FVD-pagina, als onderdeel van hetzelfde patroon waartoe ook de "homeopathische verdunning" en het Jared Taylor-incident behoren. Mvg, Flag of Interslavic.svg IJzeren Jan 20 feb 2018 22:08 (CET)
 • Opmerking Conclusie afhandelend mod allereerst wil ik waardering uitspreken voor het vele werk dat Blueknight in dit artikel gestoken heeft. Ook mijn waardering voor de manier waarop hij en IJzeren Jan hun standpunten verwoorden. Helder, daadkrachtig en zonder stemmingmakerij en verdachtmakingen.
 • Aangezien een aantal deelnemers van de discussie nog niet zo vaak van zich heeft laten horen op de beoordelingslijsten eerst een korte uitleg hoe de beoordeling in z'n werk gaat. De afhandelend moderator kijkt naar de argumenten die aangedragen worden en niet naar de absolute aantallen. Hierbij wordt zorgvuldig gewogen. Voor het beoordelen van de relevantie wordt gekeken naar in hoeverre een onderwerp gedetailleerd beschreven wordt in onafhankelijke en gezaghebbende secundaire bronnen. En hier zit precies het probleem. Een beschrijving van het onderwerp geven de bronnen niet of nauwelijks. Veel van de bronnen hebben vooral betrekking op relletjes rondom FvD. Over Ramautarsing wordt weinig informatie verstrekt. Die informatie komt niet verder dan dat hij een keer in Pauw zat, her en der op wat lijsten heeft gestaan, van marxistisch naar rechts is gegaan en in de collegebanken heeft gezeten. Dat is onvoldoende. De enige gebruikte bron die in de buurt komt is deze en dat is te dun. Dat de bronnen eigenlijk het onderwerp niet beschrijven zie je terug in het artikel. De biografie is niet sluitend.
 • Wanneer je een encyclopedie schrijft kan je niet alleen afgaan op nieuwsberichten en interviews. Wikipedia is immers geen nieuwssite of website die een soort van verdiepingsrubriek is voor nieuws. Om een goed artikel te schrijven heb je bronnen nodig die de balans hebben opgemaakt. Daarbij kan je denken aan een biografie op Parlement & Politiek, een politiek tijdschrift of uit een andere gezaghebbende bron. Als deze persoon relevant zou zijn had er echt wel iemand serieus over hem geschreven hebben anders dan wat interviews en nieuwsartikelen rondom een rel.
 • Tot slot wil ik wijzen op de richtlijn biografieën van levende personen. En dan vooral deze sectie die spreekt over personen die eenmalig in het nieuws zijn. Het valt niet te ontkennen dat de bronnen die hem noemen vooral over deze ene gebeurtenis gaan en dat het bronmateriaal van voor deze gebeurtenis flinterdun is. Niet iedereen die eens een keer op TV is geweest of wie eens een keer een interview heeft gegeven is relevant. Natuur12 (overleg) 20 feb 2018 01:02 (CET)
 • Zelden zo'n goede afhandeling gezien, waarvoor mijn dank. BlueKnight 20 feb 2018 21:10 (CET)
 • Stan Hill - wiu - Per WP:BLP mogen bronnen niet ontbreken. Inhoud bevat wat pov waardoor het niet neutraal overkomt. Bevat tevens tijdgebonden uitspraken en wat niet relevante zaken. Rode raaf (overleg) 6 feb 2018 10:08 (CET)
  • Zinnen zoals: Het creëren loopt als rode draad door het werkzame leven van Stan Hill worden niet met bronnen onderbouwd, zijn niet objectief en niet-neutraal. Fred (overleg) 6 feb 2018 11:03 (CET)
 • Vereniging Arbeidsmediators Nederland -reclame- De kale doelstellingen van een NE-vereniging. Deze heeft, naar eigen zeggen, tot doel om te promoten. Wiki heeft echter niet tot doel om te promoten, en is ook al geen aanplakzuil. Genoemde vereniging kan haar doelstellingen uitstekend kwijt op de eigen website. Voor een encyclopedie is deze tekst echter geheel ongeschikt. Fred (overleg) 6 feb 2018 10:38 (CET)
 • Millennium Golf - wiu - Krom taalgebruik en uitbreiding is gewenst en mogelijk. Malinka1 (overleg) 6 feb 2018 13:05 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Die twee overbodige woorden had je ook zelf weg kunnen halen. The Banner Overleg 7 feb 2018 10:52 (CET)
   • Daar gaat het niet alleen om. Ik vraag ook om uitbreiding van het artikel. En ik ga dat eventjes niet doen. Je tegenweg is mij dus onduidelijk. Ik vraag een WIU en geen NE. Malinka1 (overleg) 7 feb 2018 16:16 (CET)
  • Het artikel is kort, en uitbreiding is ongetwijfeld mogelijk. Maar dat geldt ook voor de vele beginnetjes in deze encyclopedie en in principe voor ieder artikel. Deze pagina is, zoals bovenaan gemeld staat, voor Wikipediapagina's die genomineerd zijn voor verwijdering, doorgaans omdat iemand vindt dat een artikel niet voldoet aan de uitgangspunten van Wikipedia.. De pagina is niet van dien aard dat hij niet voldoet aan de uitgangspunten en verwijdering louter omdat het completer kan, lijkt mij een slechte reden. Het zou de nominator sieren als hij zelf het toetsenbord ter hand neemt en het artikel aanvult. Eerdere pogingen daartoe van andere bewerkers zijn ongedaan gemaakt. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 10 feb 2018 11:56 (CET)
 • Ronald Stokman - NE - 1-regelig zinnetje waaruit relevantie niet blijkt. Voldoet dus geenszins aan E-waarde voor golfers Zie hier Malinka1 (overleg) 6 feb 2018 13:14 (CET)
 • Fuzz Magazine -reclame- Een reclame voor een internetmagazine, aangemaakt door de oprichter daarvan. De E-waarde wordt, ondanks het zeer uitvoerige verhaal over nominaties en het winnen van prijzen, niet duidelijk. Fred (overleg) 6 feb 2018 13:49 (CET)
 • JNFN - ne - Jongerenafdeling met 200 leden Kattenkruid (overleg) 6 feb 2018 15:30 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Kattenkruid gebruikt verouderde informatie uit 2012. De jongerenbeweging kent ups en dows en de afzwaaiende leden worden door nieuwe leden vervangen. Er zou nu een ledenaantal zijn van over de 350 leden. Sinds het ontstaan in 1968 tot nu zijn er duizenden lid van de vereniging geweest. Ook internationaal is de beweging belangrijk zie de banden met de 10 jaar oudere fkk-jugend en haar rol binnen de ENY. Ook had ze al een belangrijke rol in het ontstaan van nieuwe verenigingen. Mogelijk heeft de nominator ook iets tegen naakte jongeren. Norbert zeescouts (overleg) 6 feb 2018 18:07 (CET)
   • Dat laatste argument zag ik al aankomen maar niets is minder waar. Ik was zelf bijna lid geweest. Wellicht was een samenvoegvoorstel beter maar het artikel is ook onbetrouwbaar: in 2007 werd toegevoegd: In totaal bestaat de vereniging uit een 350 leden dat nog steeds groeiende is. Nu in 2018 staat diezelfde kromme zin met glazen bol er nog steeds terwijl het er in de tussentijd dus 200 blijken te zijn geweest. Dat is misleidende promo. Benoemen in de pagina van Naturisten Federatie Nederland vind ik prima maar een hele pagina optuigen over een onderafdeling die naar het lijkt enkel weekends en kampen organiseert vind ik niet per se nodig. Kattenkruid (overleg) 6 feb 2018 20:28 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - er wordt nu als enige verwijderreden aangedragen dat het aantal leden te gering is. Dat lijkt me niet logisch. Vereniging MARTIJN had volgens Wikipedia 200 leden. Of moet dat artikel om dezelfde reden ter beoordeling (voor verwijdering) aangedragen worden? Alice2Alice (overleg) 9 feb 2018 13:07 (CET)
   • Martijn had maatschappelijke relevantie en bekendheid. Dit is een club die enkel kampen en weekends organiseerd voor een beperkt aantal leden, waarvan het in het artikel genoemde aantal onbetrouwbaar blijkt en die onderdeel is van een andere organisatie. Kattenkruid (overleg) 9 feb 2018 23:35 (CET)
    • Dank je voor het ondersteunen van mijn punt. Het aantal leden is dus niet bepalend voor de relevantie van een organisatie m.b.t. het al dan niet beschrijven op Wikipedia. Alice2Alice (overleg) 13 feb 2018 09:26 (CET)
 • Rondhangertjes - ne - Lokale commissie voor dove jongeren waarvan onduidelijk is of deze nog bestaat Kattenkruid (overleg) 6 feb 2018 15:34 (CET)
  • het bestaat wel nog,maar het heeft nu historie geworden.Het bestaat wel lang in Wezodo dus. Gezien historie van dovengeschiedenis (van dovenwereld) is er wel belangrijk. Tegen Tegen verwijderen. Edwtie (overleg) 7 feb 2018 10:10 (CET)
  • De Vereenigde Oostindische Compagnie bestaat ook niet meer. Kan die ook weg? ed0verleg 6 feb 2018 21:22 (CET)
   • Neen, want in dat artikel staat duidelijk dat het onderwerp niet meer bestaat en het is geen lokale commissie voor dove jongeren, dus een beperkte doelgroep. Kattenkruid (overleg) 6 feb 2018 21:45 (CET)
   • Bovendien zijn er geen relevante Googleresultaten voor Rondhangertjes Zoetermeer. Het artikel schrijft dat de commissie 2 jaar heeft stilgelegen dus het lijkt erop alsof iemand eea opnieuw wilde opstarten en daarbij WP als promo heeft gebruikt. Kattenkruid (overleg) 7 feb 2018 01:28 (CET)
  • Kattenkruid, kun je ermee leven als dit artikel samengevoegd wordt naar WeZoDo? BlueKnight 7 feb 2018 20:52 (CET)
   • Alleen als uit de nieuwe tekst duidelijk wordt of de commissie nog bestaat want op de website van WeZoDo vind ik er niets over. Wel lees ik op de pagina "Over WeDoZo" dat er talrijke commissies zijn binnen WeDoZo dus waarom deze dan benoemd moet worden is me onduidelijk. Kattenkruid (overleg) 8 feb 2018 01:29 (CET)
    • Wat komt de VOC hierbij doen? Andries Van den Abeele (overleg) 8 feb 2018 15:26 (CET)
     • Kattenkruid, dank je wel voor de heldere voorwaarde. Ik hoop dat het nog aan jouw voorwaarde voldoet als uit de nieuwe tekst blijkt dat de commissie in het verleden heeft bestaan? Daarbij dient het inderdaad niet als enige commissie genoemd te worden maar samen met andere (nog) bestaande commissies. Het is jammer dat WeZoDo niet meer aandacht heeft voor haar eigen geschiedenis. In reactie op jouw vraag, ik vermoed dat de aanmaak met een vorm van ZP te maken heeft. BlueKnight 19 feb 2018 21:37 (CET)

Toegevoegd 06/02: Deel 2[bewerken]

 • Horrorclown - wiu - Hiervan klopt historisch niet zo heel veel. Het is ook niet zo'n goed artikel, al heb ik er al een paar details aan veranderd. Als achtergrond kunnen misschien dienen de:Horrorclown-Phänomen en zijdelings en:Evil clown. (Misschien is het aardig om eventueel ook nog te linken naar Killer Klowns from Outer Space.) - ErikvanB (overleg) 6 feb 2018 17:30 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Snap ik niks van. 3 feb 2018 10:24 behouden, door nominator wat aan gerommeld en nu moet het weer weg... Stunteltje (overleg) 6 feb 2018 21:18 (CET)
  • er ligt wat veel Nederlandse nadruk op het artikel, maar haal dat er dan gewoon uit. Uiteraard kan het beter, dat geldt voor alle artikelen. ed0verleg 6 feb 2018 21:50 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - artikel werd pas drie dagen geleden behouden. Een nieuwe nominatie is dus een beetje onzinnig. Sonuwe () 6 feb 2018 21:54 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - De reden dat ik er vorige week voor heb gekozen het artikel te behouden, is dat het onderwerp in principe best een artikel verdient en de inhoud weliswaar bepaald voor verbetering vatbaar is, maar niet dermate rampzalig slecht is dat er niks van te maken valt. Een kort artikel is m.i. nog altijd beter dan geen artikel. Flag of Interslavic.svg IJzeren Jan 13 feb 2018 22:20 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - zo'n snelle nominatie na behoud draagt nergens aan bij. Het is geen fantastisch artikel, maar ook niet o slecht dat het weg *moet*, Ecritures (overleg) 14 feb 2018 17:40 (CET)
 • Voormalig dorp Koudekerke - wiu - Eenzinner kan uitbreiding gebruiken tot artikel. Rode raaf (overleg) 6 feb 2018 18:15 (CET)
  • Bij beoordeling graag ook de pagina Koudekerke (België) meenemen. Tekst hier ook geplaatst voor als ik zelf de beoordeling uitvoer. Dqfn13 (overleg) 6 feb 2018 21:30 (CET)
  • Effectief heb ik het artikel samengevoegd met het artikel Knokke-Heist door daar twee zinnen en een bron aan toe te voegen. De redirect op de betere titel (Koudekerke (België) heb ik omgezet naar een link naar Knokke-Heist#Kernen. "Voormalig dorp Koudekerke" mag van mij dus weg als zijnde dubbel. The Banner Overleg 8 feb 2018 12:56 (CET)
 • Miki/Error 404: geen relevante inhoud
 • Halloween Fright Nights - de tekst in de tabel is copy/paste van www.scarezone.nl en daarmee een auteursrechtenschending. Als dat zo blijft moet het artikel toch echt weg.ed0verleg 6 feb 2018 18:21 (CET)
  • Als dit EW heeft kan het in ieder geval een forse taalpoets en vervangende Nederlandse woorden gebruiken. Lezer wordt rechtstreeks aangesproken, tekst afkomstig van hier is veel te wervend. Rode raaf (overleg) 6 feb 2018 18:23 (CET)
  • Voor Voor verwijderen NE reclamevehikel dat al vaker op deze lijsten voorbijgekomen is. - Agora (overleg) 6 feb 2018 18:30 (CET)
   • Helaas is het artikel voortijdig verwijderd, en word ik als gebruiker gewezen op allerhande stomme regeltjes, terwijl de moderatoren zelf die regeltjes in hun r..t steken. ed0verleg 7 feb 2018 13:53 (CET)
 • Maria Freudenstein - wiu onaf, rare tekst met vreemde zin. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 6 feb 2018 18:50 (CET)
Voor Voor verwijderen Heet het personage nu Freudenstein of Freundenstein? Jürgen Eissink (overleg) 6 feb 2018 22:02 (CET)
 • Legendarische Pokémon - wiu/ne Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 6 feb 2018 20:12 (CET)
 • The Good Doctor (televisieserie) - wiu - Zeer mager. Kan beslist uitbreiding gebruiken. Rode raaf (overleg) 6 feb 2018 20:44 (CET)
  • Is op uitgebreid op basis van het engelse artikel, maar het is nog steeds te veel een machine vertaling. Carsrac (overleg) 12 feb 2018 22:28 (CET)
 • Participatiesamenleving - ne - op 19 september 2013 door Agora voorzien van een twijfelsjabloon. Er zijn momenteel slechts twee artikelen uit dat jaar met een twijfelsjabloon. Voor reden voor twijfel door Agora zie bijbehorende overlegpagina (Copypaste: "Hoog woord van de dag gehalte door de (media)aandacht maar inhoudelijk valt er nog niets encyclopedisch van te maken, is er twijfel en onduidelijkheid over alles wat er mee te maken heeft en is daar vooralsnog geen eenduidige richting aan te geven. Voor een beoordelingsnominatie in verband met de aandacht nu misschien te vroeg, maar wel inhoudelijke twijfel."). We zijn nu bijna vierenhalve jaar verder en de term doet bij mij bijna geen belletje rinkelen, hoewel ik het nieuws en dergelijke wel volg. Ik denk dat deze term niet aangeslagen is en daarom afgevoerd mag worden maar mogelijk zijn er andere meningen hierover en kan i.p.v. artikel verwijderen het twijfel-sjabloon weg? Mvg, BlueKnight 6 feb 2018 21:00 (CET)
  • Als het nu participizza was, dat was genomineerd. Maar participatiesamenleving heeft de waan van de dag echt wel doorstaan, zolang je politieke interesse iets verder gaat dan het volgen van de tweets van ene Geert en zijn Amerikaanse look-a-like. Het was destijds een beetje een suf CDA-woord, maar 1x intikken in Google en ik kom het woord in meerdere krantenartikelen tegen. ed0verleg 6 feb 2018 21:27 (CET)
   • Zou kunnen zijn, heb het even gecheckt met duckduckgo.com en mijn eerste/snelle indruk is dat die artikelen best wel gedateerd zijn. De tweets van Geert en Donald vind ik niet zo interessant, dat er nog geen nl-artikel over Ajit Pai is verbaast me daarentegen wel. Maar mogelijk doelde je hier niet op mijn echo-kamer/media-bubble maar die van een willekeurige meelezer(es)? BlueKnight 6 feb 2018 22:30 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Het woord is reeds de grens overgewaaid en is ook in Belgische kranten te vinden, bv. in De Morgen van 9 januari 2017 in de column van Carl Devos en op 12 januari 2017 in de column van Hugo Camps. Dus zeker geen waan-van de-dag-woord. Sonuwe () 7 feb 2018 00:01 (CET)
   • Dank voor de valide voorbeelden, een verrassende route. Kan het zijn dat het in Vlaanderen wel aangeslagen is en in Nederland dat wat minder goed is gelukt? BlueKnight 7 feb 2018 21:00 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen woord van het jaar 2013 genootschap Onze Taal (en categorie politiek). De woorden sjoemelsoftware (2015), rampvlucht (2014), weigerambtenaar (2011), gedoogsteun (2010) zijn eveneens gedateerd, ook maar nomineren dan? Ldhank (overleg) 7 feb 2018 08:08 (CET)
   • Niet iedere woord van het jaar is daardoor automatisch E. De vier voorbeelden die je noemt voelen voor mij niet gedateerd of enigszins geforceerd aan maar eerder meer spontaan. BlueKnight 7 feb 2018 21:00 (CET)
  • Neutraal Neutraal Op het 'woord van de dag'-deel na, sta ik nog wel achter de twijfel bij de inhoud van het lemma. Terugkijkend was het eigenlijk een echt Rutte II-woord en ambtelijk hadden ze het eigenlijk over de doe-democratie wat meer verwantschap heeft met Participatiedemocratie. Die twee lemma's zouden wat mij betreft ook wel samengevoegd kunnen worden. Agora (overleg) 7 feb 2018 11:45 (CET)
  • Opmerking Opmerking Hoe komt Nlwikibots er eigenlijk bij dat ik hier de nominator zou zijn? Zie Beoordelingsnominatie Participatiesamenleving en elders. Agora (overleg) 7 feb 2018 11:45 (CET)
  • @Agora: die bot heeft wel vaker rare fratsen. Voor Voor verwijderen in deze vorm dan. Dit is een onderwerp waar ik enige affiniteit mee heb en een goed artikel over zou kunnen schrijven. Echter, niet op Wikipedia want dan ga je de lijn met origineel onderzoek over. Het bronmateriaal bestaat uit artikelen en rapporten van de overheid en vooral heel veel literatuur over burgerparticipatie en burgerinitiatieven. Een publicatie die het onderwerp precies afbakent is er nog niet en dat is in dit geval een probleem. Wat je in dit geval dan zou krijgen is een artikel dat van alle vier de bulletpoints hier wat in zich draagt. Doordat je zelf een afbakening moet geven stel je min of meer nieuwe terminologie vast. Wil je een beetje een beeld geven dat geen los zand is zal je een synthese moeten maken, zeker wanneer je dit artikel in lijn wil houden met wp:NPOV want je zal de voors- en tegens moeten gaan vermelden. De doe-democratie en participatieve democratie zijn overigens wel duidelijk verschillend. De participatieve democratie is een model/theorie van hoe je invullen kan geven aan een democratie. De doe-democratie is puur overheidsbeleid om die participatiesamenleving te verkopen. Natuur12 (overleg) 7 feb 2018 16:03 (CET)
   • Na enig wikken en wegen heb ik besloten dit artikel te behouden. Ik zie ook wel dat het niet perfect is, maar in zo'n geval is verbeteren toch de betere optie dan verwijderen. De huidige inhoud biedt best mogelijkheden om daartoe als basis te dienen. Flag of Interslavic.svg IJzeren Jan 20 feb 2018 22:32 (CET)
 • Medische Faculteitsvereniging VUmc - ne/promo Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 6 feb 2018 21:28 (CET)
  • Ik heb in elk geval het bestuur er af gehaald, daarvan is bij herhaling vastgesteld dat het NE is. - Tengwa osse.svgTengwa rómen.svgTengwa osse.svgTengwa óre.svg - (Gebruiker - Overleg) 7 feb 2018 07:24 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - studieverenigingen worden al jaren op deze wiki als NE beschouwd. Alleen bijzondere gevallen zijn E. Dat is hier niet van toepassing, dus voor weg. De Geo (overleg) 19 feb 2018 14:17 (CET)
 • Wikipedia:Terugdraaiersplatform - weg - café van 2,5 jaar oud met slechts 8 edits. Ik kan net anders concluderen dan een overbodig café The Banner Overleg 6 feb 2018 21:45 (CET)
 • Douwzuiger - NE - Nuvola apps bug.pngalgont overleg 6 feb 2018 23:39 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Verkapte promo voor een NE carnavalsvereniging. Zulke artikelen verschijnen nu eenmaal als carnaval weer voor de deur staat. Fred (overleg) 6 feb 2018 23:43 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Verkapte promo weggehaald. Blijft over een woordenboekdefinitie van een woord in het Tilburgse dialect. Wikiwerner (overleg) 7 feb 2018 18:53 (CET)

Toegevoegd 07/02; af te handelen vanaf 21/02[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 07/02: Deel 1[bewerken]

 • Roda JC in het seizoen 1963/64 - wiu - Volgens de inleiding geeft het artikel een overzicht. Dat moet dan nog gebeuren. Rode raaf (overleg) 7 feb 2018 17:31 (CET)
 • Wemos - organisatiepromo vanaf het begin. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 7 feb 2018 15:25 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - als je de inleiding leest heb je al gegeten en gedronken. Dit moet grondig herschreven worden en vervolgens bewaakt worden. En dan ontbreken de bronnen ook volledig. SanderO (overleg) 7 feb 2018 15:28 (CET)
  • Wemos over Wemos, het is wel weer duidelijk. Wikiwerner (overleg) 7 feb 2018 19:05 (CET)
 • Onze onsterfelijke genen - wiu - Boeksamenvatting, nergens wordt het boek op encyclopedische wijze beschreven. Hoe was het (maatschappelijke dan wel wetenschappelijke) ontvangst, welke bronnen hebben over het boek geschreven? Dqfn13 (overleg) 7 feb 2018 23:24 (CET)
  • Op eenzelfde leest geschoeid hebben we categorieën vol muziekalbums beschreven, en de laatste twee jaar ook symfonieen, zonder maatschappelijke dan wel wetenschappelijke ontvangst, en zonder bron ook. ed0verleg 8 feb 2018 10:26 (CET)
  • Klopt, wat de noodzaak van bronverplichting alleen maar bevestigt. Queeste (overleg) 8 feb 2018 20:12 (CET)
 • Lieverdjes - weg - Te weinig beschikbare onafhankelijke bronnen. (NE) Nog een regionale dovejongerenclub (zie Rondhangertjes op de lijst van gisteren) Deze is dan wel van een grote stad maar als ik google vind ik geen links die een lemma in een encyclopedie rechtvaardigen. Kattenkruid (overleg) 7 feb 2018 01:58 (CET)
  • Kun je ermee leven als dit samengevoegd wordt naar SWDA? BlueKnight 7 feb 2018 21:01 (CET)
   • Als duidelijk wordt wat die landelijke activiteiten inhouden. Kattenkruid (overleg) 10 feb 2018 14:55 (CET)
    • Die landelijke activiteiten slaan vermoedelijk op activiteiten bij DOC (Doven Ontmoetings Centrum) van SWDA waarbij dove jongeren van buiten Amsterdam doorgaans ook komen. De tekst kan ik op dat punt wel wat verduidelijken bij het samenvoegen. Mvg, BlueKnight 19 feb 2018 21:43 (CET)
 • Donald Sumpter - wiu - geen biografie/inhoud aanwezig, enkel naam en incomplete rollenlijst. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 7 feb 2018 10:31 (CET)

Toegevoegd 07/02: Deel 2[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

 • Multi-etnisch -wiu- Er staan nogal wat boude beweringen in dit artikel, zoals: Ook zijn multi-etnische mensen significant vaker fysiek langer, hebben ze grotere longen en een hoger IQ dan hun voorouders. Bronnen die dit moeten staven ontbreken echter geheel. Los daarvan, wat is etnisch in deze betekenis. Wat is het verschil met Multi-cultureel. Dat wordt niet duidelijk gemaakt. Rotterdam en Amsterdam worden aangehaald, maar hoe staat het met de Friezen? en hoe zit het met drietalig België of viertalig Zwitserland, of het Verenigd Koninkrijk? Hoe zit het in landen als Turkije, waar ook Koerden en Armeniërs wonen? Of in Afrikaanse landen als Kenia, waar elke verkiezing in een strijd tussen verschillende stammen ontaardt. In Spanje, waar Basken, Catalanen, Galiciërs enz. wonen en voor zelfstandigheid ijveren? Het wordt allemaal niet duidelijk gemaakt. De begripsvorming is vaag. Bronnen ontbreken en alles zweemt naar eigen onderzoek. Ook de titel is fout (moet Multi-etniciteit zijn). Fred (overleg) 7 feb 2018 16:12 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - dit is een 'essay'-achtig stuk met inderdaad boude beweringen, zonder enige gezaghebbende of betrouwbare bron wat absoluut niet kan voor zo'n onderwerp. Paul Brussel (overleg) 7 feb 2018 16:43 (CET)
  • Is multi-etniciteit überhaupt wel een gangbare term? Google geeft nauwelijks enige serieuze artikelen over het onderwerp. AnarchistiCookie Overleg 7 feb 2018 16:57 (CET)
  • Voor Voor verwijderen onduidelijk afgebakend onderwerp dat zonder goede bronnen niet in een encyclopedie thuishoort. Etniciteit en IQ is sowieso glad ijs qua oorzaak en gevolg Hannolans (overleg) 8 feb 2018 23:56 (CET)
  • het onderwerp is erg actueel. Voor een goed begrip van het huidige maatschappelijke debat moeten de verschillen tussen etniciteit en cultuur duidelijk zijn. Ik wil de artikelen objectief en neutraal maken, zoals wikipedia dat vereist. Ik heb een bron gevonden in het programma Wetenschap Havermout. De bevindingen in het programma zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De link naar het programma staat hier: https://embed.vpro.nl/popout/?id=VPWON_1276919&profile=vpro&paused=0&volume=1&muted=0&streaming=0&currenttime=1328.207995 . Kijk vanaf minuut 22 tot 25 voor de totale context. De geciteerde wetenschapper (bioloog) is Midas Dekkers die het voordeel van rasvermenging uitlegt. Dit principe heet: heterosis. Er is een wikipedia artikel over heterosis. Klopt het dat een interne link naar een wikipedia artikel hiermee volstaat als bron? Of is extra aanvullende info over een bron noodzakelijk? Ik heb een aantal voorbeelden van multi-etniciteit genoemd. In veel landen en regio's komt multi-etniciteit voor, meerdere voorbeelden zijn mogelijk, maar is dit noodzakelijk voor een wikipedia artikel? Moet over een onderwerp zo volledig mogelijk worden geschreven of is een beknopte info met voorbeelden alvast een mooie start voor het uitbouwen naar een meer uitgebreid artikel? Etnisch staat gewoon in het Vandale woordenboek. Multi-etnisch niet, maar het is wel een fenomeen of verschijnsel dat daadwerkelijk plaatsvind. Ik wil bewust niet het woord multiraciaal gebruiken vanwege de negatieve toon, maar bij voorkeur het meer neutrale multi-etnisch. De woorden multi en etnisch zijn eenvoudig samen te trekken. WesJa
   • Op basis van een bevinding van een bioloog iets schrijven over genetische en sociologische aspecten bij de menselijke soort is wat kort door de bocht. Misschien beginnen met voorzichtig aanvullen van de al bestaande artikelen over genetica en sociologie? Hannolans (overleg) 12 feb 2018 22:07 (CET)
 • Grijper - weg - pov verhaal over wat een "grijper" is volgens de aanmaker. Rode raaf (overleg) 7 feb 2018 16:59 (CET)
  • Dat de kermisvariant de bekendste toepassing zou zijn, zegt vooral wat over het referentiekader van de schrijver. Voor Voor verwijderen. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 20 feb 2018 13:00 (CET)
 • Brachycereus nesioticus - WB - Moet nog een artikel worden. Rode raaf (overleg) 7 feb 2018 17:25 (CET)
  • Hoeft geen artikel meer te worden, want het is de enige soort uit een monotypisch geslacht waarvan al een artikel bestond. Ik heb er daarom een redirect van gemaakt en het artikel over het geslacht wat aangepast. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 7 feb 2018 22:52 (CET)
 • Sak van den Boom - wiu/ew? - Volgens de inleiding lijkt het alsof de persoon overleden is. Echter verder in de tekst is sprake van "2013 werd hij door vakgenoten gelauwerd". De CV-achtige inhoud (oorspronkelijk vol met externe linken) is met behulp van WP:BLP voor verbetering vatbaar, relevantie? Bronnen? Rode raaf (overleg) 7 feb 2018 17:38 (CET)
  • Doorgehaald, niet langer wiu, bronnen toegevoegd, relevantie duidelijk. Bedankt voor de inzet! Rode raaf (overleg) 8 feb 2018 17:59 (CET)
 • Luke Bryan - wiu - Aan de flinke hoeveelheid aan interwiki's te zien is Bryan relevant, maar dat blijkt niet uit de twee zinnen hier. Waarom mocht hij het volkslied zingen tijdens de Super Bowl? Waarvan is hij bekend (band, nummers, discografie, etc.) Welke bronnen hebben over hem geschreven, want bronnen zijn verplicht omdat hij nog leeft. Dqfn13 (overleg) 7 feb 2018 23:09 (CET)
  • Dat is een persoonlijke interpretatie van WP:BLP, want het woord verplicht komt daar niet op voor, en over bronnen wordt enkel geadviseerd. Daar een verwijderreden uit extraheren is ook eigen onderzoek. ed0verleg 8 feb 2018 10:29 (CET)
 • Paul Mowatt -weg- NE, anders dan zijn (mislukte) huwelijk niets noemenswaardig. VanBuren (overleg) 7 feb 2018 09:55 (CET)
 • World Cup 98 - mogelijk wordt hier hetzelfde beschreven als in FIFA '98: Road To World Cup - wie kan/wil dat uitzoeken? - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 7 feb 2018 11:45 (CET)
  • Is de opvolger van Road To ... Kan nog wel een flinke wikificatie gebruiken. - Agora (overleg) 7 feb 2018 12:52 (CET)
  • wat mij betreft akkoord - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 12 feb 2018 20:02 (CET)
 • Allekabels - omgezet van nuweg naar {{reclame}} - Pompebled.svg Freaky Fries (Overleg) 7 feb 2018 11:58 (CET)
  • Is expliciete reclame en daarom had ik het als nuweg aangemerkt. Paul Brussel (overleg) 7 feb 2018 12:00 (CET)
  • Voor Voor verwijderen En wel: nuweg met expliciete reclamezinnen als: Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat hoog in het vaandel bij de webshop. Dat soort aanprijzingen hoort in een reclamevrije encyclopedie niet thuis, ook niet 14 dagen. Aanmaakster, die zich aanprijst als hebbende Een vlotte babbel en een vlotte pen is een tekstschrijfster voor bedrijfscommunicatie e.d. Fred (overleg) 7 feb 2018 13:57 (CET)
  • Was simpelweg te neutraliseren door al die aanprijzingen er gewoon uit te halen, en een paar andere beweringen naar bronnen te vragen. Mogelijk staan die bronnen er al onderaan, maar daar wil ik pas naar kijken als het artikel daadwerkelijk behouden blijft, en niet morgen toch weer is genuwegd. ed0verleg 8 feb 2018 09:43 (CET)
   • Wel even de onderscheidingen uitgezocht, maar die waren iets te veel van het wij van WC-eend gehalte. Leuke reclame voor jezelf en de gever van de prijs, maar niet voor de relevantie in een encyclopedie. Kopje is daarmee nu leeg. ed0verleg 8 feb 2018 13:33 (CET)
 • Park het Plateau - omgezet van nuweg naar reclame - Pompebled.svg Freaky Fries (Overleg) 7 feb 2018 14:05 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - wat in dit lemma relevant is, staat al beter uitgewerkt op Schutterspark of kan daar eenvoudig ingevoegd worden. Machaerus (overleg) 7 feb 2018 14:10 (CET)
  • Reclame voor een park? Nee, dat is het natuurlijk niet. Maar per Machaerus: De beschrijving van een onderdeel van een park kan wel in het lemma over het park worden ondergebracht. Fred (overleg) 7 feb 2018 14:13 (CET)
Het is opgemaakt door een medewerker van MijnMarketing uit Brunssum (postcode 6446) ten behoeve van het betalende deel van het park waar dan ook de meeste reclametaal aan besteed wordt. Paul Brussel (overleg) 7 feb 2018 14:15 (CET)
Aha, het is geen park, maar een soort speeltuin waarvoor betaald moet worden. En dat is dan ingebed in een verhaal over wandelroutes in en geschiedenis van het Schutterspark, waaromtrent al een lemma bestaat. Nee, dit lemma mag wel verdwijnen. Fred (overleg) 7 feb 2018 15:33 (CET)
 • Lean Leadership Maturity Matrix -reclame- Een blijkbaar in 2017 ontwikkeld model, dus nog geen jaar oud, dat in dit artikel voorzien wordt van een onbegrijpelijke en onleesbare tekst met veel Engelstalig jargon, zonder enige doorverwijzing of uitleg in normaal Nederlands. Ook bronnen ontbreken. Bovendien één van de oneindig vele "modellen" uit de consultancy- en coachingwereld, vermoedelijk heel erg NE. Verschil tussen dit model en die vele andere modellen wordt niet goed uitgelegd. Wat het Liker model en wat de betekenis van het meten van het huidige volwassenheidsniveau van lean leiderschap zou kunnen zijn, komt in het geheel niet uit de verf. Fred (overleg) 7 feb 2018 14:08 (CET)
 • S**** c*** - NE - Uit de inhoud blijkt geen relevantie. Rode raaf (overleg) 7 feb 2018 15:41 (CET)
  • direct verwijderd; betrof privacyschending over een veertienjarige. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 7 feb 2018 16:01 (CET)

Toegevoegd 08/02; af te handelen vanaf 22/02[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 08/02: Deel 1[bewerken]

 • Eddy Graller - provinciaal secretaris van een deel van de vakbond. Totaal NE. Akadunzio (overleg) 8 feb 2018 00:08 (CET)
  • Waar haal jij vandaan dat hij een provinciaal secretaris was? Dat staat nergens in het artikel. Dit lijkt mij een WP:PUNT-nominatie en derhalve Tegen Tegen verwijderen The Banner Overleg 8 feb 2018 12:30 (CET)
   • In de infobox staat dat hij secretaris is van BTB Limburg. Limburg is bij mijn weten een Belgische provincie. En een vakbondssecretaris is iemand die werkt bij de vakbond en die als taak heeft binnen een bepaalde provincie en in bepaalde sector (bv. voeding, transport, metaal, chemie, enz.) de déléguées of vakbondsafgevaardigden binnen bedrijven te ondersteunen bij hun eventuele onderhandelingen (bij stakingen, conflicten, herstructureringen) met hun werkgever. Dus gewoon een man met een baan. Van een puntnominatie is dus helemaal geen sprake. Akadunzio (overleg) 8 feb 2018 18:52 (CET)
    • En dat is voldoende om te negeren dat hij rechter is? En ondervoorzitter van een vakbond is geweest? The Banner Overleg 8 feb 2018 20:02 (CET)
     • Je gaat toch niet beweren dat iedere rechter E is. En hij was ondervoorzitter van een deel van een vakbond. Akadunzio (overleg) 9 feb 2018 00:03 (CET)
     • Om het 'rechter in sociale zaken' even te plaatsen. Bij de arbeidsrechtbank zetelen naast professionele magistraten zogenaamde rechters in sociale zaken. Zij vertegenwoordigen de werkgevers, de zelfstandigen of de vakbonden (bedienden of arbeiders).
  • Voor Voor verwijderen - NE - provinciaal secretaris, ondervoorzitter en rechter zijn allemaal NE functies, en dat blijkt dan ook uit het artikel. Paul Brussel (overleg) 8 feb 2018 20:09 (CET)
  • Onzin-nominatie van een ingelogde vandaal. Graller was ondervoorzitter van de Nationale Centrale der Mijnwerkers van België. Zolang individuen als nominator vrij spel krijgen om de encyclopedie te terroriseren gooi ik de handdoek in de ring. Bjelka (overleg) 9 feb 2018 20:13 (CET)
   • Ondervoorzitter van een vakbondscentrale is een NE-functie. Akadunzio (overleg) 9 feb 2018 22:29 (CET)
    • Belangrijk om te weten omwille van de herhaaldelijke problemen die zich met Gebruiker:Akadunzio stellen. Dat er rondom Akadunzio vaak problemen zijn, blijkt ook uit het feit dat dit in ruim twee jaar tijd inmiddels de achtste ArbComzaak is rondom zijn persoon. ... Er in het algemeen sprake is van een "patroon van problematisch gedrag" en een "patroon van ongewenste bewerkingen ... zie hier, hier en hier. - Vermoedelijk een wraak-nominatie, daarom graag dit verwijderverzoek annuleren. Met vriendelijke groet. Bjelka (overleg) 10 feb 2018 23:27 (CET)
     • Bjelka, zou je uitsluitend op de nominatie willen reageren en niet op de veronderstelde motieven van de nominator. Ook is het niet netjes om Akadunzio voor ingelogde vandaal uit te maken, normaal gesproken zou dat al reden genoeg zijn om een korte blokkade aan jou uit te delen. Jouw stokpaardje met de uitspraken van de Arbitragecommissie zijn hier ook overbodig. Dqfn13 (overleg) 11 feb 2018 11:28 (CET)
      • Wat ik belangrijk acht om hier te vermelden zal ik zelf wel bepalen en m.b.t. nominator is dat in dit geval wel degelijk relevant. Betrokken gebruiker heeft immers een reputatie én historiek van de encyclopedie - én andere gebruikers - schade toe te willen brengen. Bjelka (overleg) 11 feb 2018 14:18 (CET)
       • Nergens zeg ik dat het niet belangrijk is om dat te weten, ik zeg alleen dat het hier overbodig is. Overigens weet ik genoeg van de geschiedenis van Akadunzio of, daar ook ik vaak genoeg doelwit geweest ben. Het is alleen niet aan jou om nu doelbewust de discussie van een nominatie over te gaan zetten naar een veroordeling van Akadunzio op deze pagina. Dqfn13 (overleg) 11 feb 2018 20:42 (CET)
        • Beste Dqfn13, jouw opmerkingen over mij zijn hier ook totaal niet relevant. Akadunzio (overleg) 11 feb 2018 20:59 (CET)
         • Gezien de opmerkingen van Bjelka aan mijn adres even wel, verder wil ik het daar ook bij laten. Dqfn13 (overleg) 11 feb 2018 21:04 (CET)
          • Mocht Akadunzio afstand nemen van zijn fouten uit het verleden en stoppen met het voeren van BWO's, het stalken van andere gebruikers én het moedwillig beschadigen van de encyclopedie zouden we al een stap vooruit zijn. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn ... Indien niet, lijkt het me niet meer dan normaal dat er bij elk van zijn nominaties op deze pagina (bij voorkeur zelfs bij al zijn bewerkingen op wikipedia) een waarschuwing wordt geplaatst. Tot slot van rekening kan het niet zo zijn dat een ingelogde vandaal (én daarvoor al meermaals geblokkeerd) zomaar zijn gang hier kan blijven gang. Met vriendelijke groet. Bjelka (overleg) 11 feb 2018 21:53 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - Bij gebrek aan argumenten op de man spelen zegt genoeg. Warpozio (overleg) 12 feb 2018 19:26 (CET)
   • Beste Warpozio, er toch wel op wijzen dat, meneer/mevrouw Akadunzio 43x werd geblokkeerd. In totaal vonden reeds 21 moderators het noodzakelijk om hem/haar omwille van vandalisme, bewerkingsoorlogen, het aanmaken van nepaccounts en sokpoppen, het verstoren van de werksfeer, persoonlijke aanvallen en ander ongewenst gedrag te blokkeren. Zulke gebruikers verdedigen tast ernstig je geloofwaardigheid aan. Ik geef het je maar mee. Groet, Bjelka (overleg) 18 feb 2018 20:09 (CET)
    • Ik merk alleen op dat op de man spelen en verwijzen naar wat een persoon al dan niet gedaan zou hebben geen argument is waarom persoon wel E zou zijn. Dat doe me denken dat je geen echte argumenten hebt. Warpozio (overleg) 18 feb 2018 21:32 (CET)
  • Uit het lemma blijkt niet dat de man dingen heeft gedaan waardoor hij vermeld moet worden in een encyclopedie. Werknemer-bediende in een arbeidsrechtbank zal neem ik aan het Belgische equivalent zijn van wat in NL, lang geleden, het werknemers lid van de vroegere Raad van Beroep was, een van twee bijzitters waarvan je je steeds afvroeg op basis waarvan zij daar zaten, ja ze waren daar neergezet door de vakbond of door de werkgeversorganisaties, maar wie het waren? Ik kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die dat zouden willen weten. Dan rest verder de functie van secretaris van de Belgische Transportarbeidersbond, dat lijkt me een redelijk gewone baan. Zou anders kunnen zijn als de secretaris met zijn bond een keer een belangrijke actie met een klinkende overwinning heeft afgesloten, dat zou hem E kunnen maken, maar het lemma vermeldt daarover niets, het lemma vermeldt zelfs niet wanneer en waar de man geboren is, wat voor opleiding hij heeft gevolgd, of hij wel/niet uit een syndicalistisch milieu komt, het lemma vertelt eigenlijk helemaal niets, dus in deze vorm Voor Voor verwijderen. Peter b (overleg) 18 feb 2018 21:48 (CET)
     • Beste Peter, dit artikel was nog niet af. Na deze nominatie had ik al mijn bijdrages aan wikipedia onhold gezet omwille van een zeer onaangename confrontatie met een ingelogde vandaal wiens naam en reputatie blijkbaar niet genoemd mogen worden ondanks zijn/haar lange geschiedenis van ongewenst gedrag. Een klein google-onderzoek zal je aantonen dat de man wel degelijk relevant is en tal van hits opleverd. Aangezien wikipedia niets wil doen aan de problemen die zich stellen met bepaalde gebruikers heb ik besloten (althans tijdelijk) niet langer bij te dragen. Overigens ligt de relevantie van de man in de eerste plaats bij zijn rol in de NCMB (een periode die zich kenmerkend door de afwezigheid van het internet) en in tweede instantie in zijn gehele rol binnen de syndicale beweging. Nog dit, geboorteplaats en -datum zijn geen vereisten voor een artikel en kunnen in bepaalde gevallen zelfs de privacy van levende personen schenden. Met vriendelijke groet, Bjelka (overleg) 22 feb 2018 00:12 (CET)
 • Amsterdam Open Air niet neutraal. Kattenkruid (overleg) 8 feb 2018 19:44 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Artikel zou op zijn minst aandacht moeten besteden aan de overlast en schade aan het park die het festival al jaren veroorzaakt. Van mij mag behalve het artikel het hele festival weg. AntonHogervorst (overleg) 12 feb 2018 22:40 (CET)
 • Michella Kox - persoonspromo Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 8 feb 2018 12:21 (CET)
  • Deze wikipedia pagina over Michella Kox staat op de lijst van verwijdering omdat het persoonlijke promoting en niet relevant zou zijn. Ze zou ook alleen bekend zijn van televisie optredens, dat is waar maar daarom is ze ook een mediapersoonlijkheid. Ze verschijnt deze maand in 2 nieuwe programma's waardoor het mij juist actueel lijkt om dit toe te voegen. Ja ik ben net nieuw dus sommige zaken weet ik niet zoals dat kinderen hun namen niet genoemd mogen worden, daar zou ik de volgende keer op letten en natuurlijk mogen jullie het altijd verbeteren. Mijn verzoek is om deze pagina van de verwijderingslijst te halen omdat dezelfde soort pagina's (sommige met minder informatie) bestaan voor mediapersoonlijkheden als Laura Ponticorvo, Britt Dekker, Ymke Wieringa, Samantha de Jong etc.RuedNL(overleg)
  • Voor Voor verwijderen ook niet relevant voor opname met enkel realityprogramma's en een single die niets gedaan heeft. Verder inderdaad niet bepaald neutraal en zonder POV geschreven en promotioneel voor vlog en toekomstige activiteiten. - Agora (overleg) 8 feb 2018 17:30 (CET)
   • Tegen Tegen verwijderen Ik heb de pagina zoveel mogelijk gecorrigeerd om verwijdering te voorkomen. Informatie die zelfpromotie zou kunnen bevatten zoals haar eigen winkel en het vloggen heb ik verwijderd. De discografie is verwijderd omdat de single geen hit was, nu heb ik haar single alleen aangekaart in haar biografie. Fout gecorrigeerd = in 2 programma's was Kox geen deelneemster maar de presentatrice van de programma's, het is relevante informatie omdat het deze maand voor het eerst op tv komt. Ik heb de pagina zodanig aangepast dat het naar mijn mening past binnen wikipedia dus mijn vraag om de pagina te controleren en vervolgens hopelijk van de verwijderlijst af te halen. RuedNL (overleg) 8 feb 2018 23:37 (CET)
  • Neutraal Neutraal Dat deze dame enige EW heeft betwijfel ik niet. Ik had hier het pov al eens uit verwijderd, termen "bekend" werden weer toegevoegd. [WP:C: "Standpunten mogen vermeld worden, mits aangegeven wordt wie dat standpunt heeft.", de uitspraak "bekend door haar uitgesproken mening" zal onderbouwd, dan wel bebrond kunnen. "op jonge leeftijd moeder van een dochter" is een privé gegeven, zie WP:BLP. "Kox is naast op de televisie ook op sociale media bekend" gaan we weer, pov. Kijk, om Beatrix, of Willem Alexander "bekend" te noemen hoeft niet onderbouwd. Maar personages uit realityseries kan en mag je niet verwachten dat deze "bekend" zijn bij een groot deel van de lezers. Verder pov als: "op haar eigen ludieke wijze", "Kox keerde overigens niet terug in de volgende ronde omdat ze op vakantie was gegaan." enz, enz... Voldoen niet aan Wikipedia:Neutraal standpunt. Qua bronnen laat één en ander te wensen over. Er is geen enkele neutrale, onafhankelijke bron gebruikt. Zie wederom WP:BLP. Rode raaf (overleg) 9 feb 2018 05:13 (CET)
   • De pagina gecorrigeerd en neutraler gemaakt zoals jullie aangegeven hebben. Onnodige en privé informatie zoveel mogelijk verwijderd. Termen zoals 'bekend' achterwegen gelaten of anders verwoord. Als ik verder nog iets aan moet passen zodat de pagina kan blijven dan hoor ik dit graag. RuedNL (overleg) 9 feb 2018 15:37 (CET)
   • De tekst neutraler gemaakt. Extra bronnen toegevoegd om het te onderbouwen. De bronnen aangevuld met schrijver (als het aangegeven staat), datum van artikel, uitgeverij en taal. Hopelijk is de Wikipedia pagina zo in orde om te laten behouden. RuedNL (overleg) 20 feb 2018 22:56 (CET)
 • Edward Herbert Vorster - wiu - verbetering noodzakelijk. Saschaporsche (overleg) 8 feb 2018 12:28 (CET)
 • Joseph Noyon - wiu - bronloos - slechts 1 jaar burgemeester dus de vraag of hier iets van te maken is. Paul Brussel (overleg) 8 feb 2018 20:18 (CET)
  • Was makkelijk heel wat van te maken, dankzij overname uit Noyon (geslacht). Zeg dus niet te snel "slechts 1 jaar burgemeester dus ..." 2A02:1811:43D:60F0:BC4B:2D99:D043:AC0C 10 feb 2018 13:41 (CET)
  • Opmerking Opmerking - als u bestaande teksten overneemt wilt u dan wel in het artikel (of de bewerkingssamenvatting) vermelden waar de tekst vandaan is gehaald? Is het niet merkwaardig om te spreken over een ondergrondse sluis? Hoe betrouwbaar zijn gegevens ontleend aan een genealogische databank? Gouwenaar (overleg) 10 feb 2018 13:54 (CET)
   • Terechte opmerking. Bronvermelding Nederlandstalige wikipedia toegepast om 14:15. Die ondergrondse sluis staat open voor verbetering. Die betrouwbaarheid van de genealogische databank viel nogal goed mee, want die naam van de echtgenote bleek nadien ook op andere sites, in voornoemd artikel terug te komen. Ook geboorte- en sterfdatum kwamen overeen. Eerlijke bronvermelding vereiste evenwel dat ik de oorspronkelijke bron wel meegaf. 2A02:1811:43D:60F0:BC4B:2D99:D043:AC0C 10 feb 2018 15:31 (CET)
    • Dit is uiteraard ontoelaatbaar: het artikel over het geslacht is aangemaakt door een notoir onbetrouwbare schrijfster, bovendien zonder vermelding van enige bron (zeker als het om haar eigen familie gaat), dus dit komt neer op het rondpompen van onbetrouwbare informatie. In deze staat dient het nog steeds te worden verwijderd, afgezien dat er nu ook nog eens trivia in komen te staan. Paul Brussel (overleg) 10 feb 2018 16:13 (CET)
     • Dit is toch echt lachwekkend. Het lemma over het geslacht bevat wel degelijk bronnen, dus daarin bent u fout, en u bent trouwens een van de bewerkers van dit lemma geweest. Als er in dat lemma (over het geslacht) een probleem zou zijn, moet dat lemma genomineerd worden. Nu is een deeltje van dat lemma overgenomen (met een correcte vermelding intussen), een deel dat trouwens door andere bronnen bevestigd wordt. Wat er met deze burgemeester van Sneek al dan niet gebeurt, zal me worst wezen, ik probeerde gewoon een klein lemmaatje een extra toevoeging te geven. Wat er met de Nederlandstalige Wikipedia misloopt, wordt ook hier exemplarisch aangetoond. 2A02:1811:43D:60F0:BC4B:2D99:D043:AC0C 11 feb 2018 11:45 (CET)
      Opmerking Opmerking Door andere bronnen bevestigd? Volgens het artikel zou zijn echtgenote in 1808 zijn overleden. Echter de Leeuwarder Courant d.d. 23 april 1806 wist haar overlijden al te vermelden. Ook het begraafboek van Sneek vermeldt dat zij in april 1806 in de leeftijd van 75 en een 1/2 jaar aan een beroerte is overleden. Zijn vader wordt gedoopt met als doopnaam Petrus, ook in de literatuur wordt hij Petrus genoemd (NP 1982), waarom wordt hij in het artikel dan Pytter genoemd? Dat hij in 1960 zou zijn overleden moet op een vergissing berusten. Gouwenaar (overleg) 14 feb 2018 19:05 (CET)
  • Doorgehaald: opgeknapt en van bronnen voorzien door Gouwenaar. Paul Brussel (overleg) 24 feb 2018 13:57 (CET)

Toegevoegd 08/02: Deel 2[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

 • Erwin Claes - relevantie blijkt noch uit de tekst van het artikel, noch uit onafhankelijke bronnen. Hoezo bestaan er van de zeven genoemde boeken artikelen op Wikipedia? Ik zie slechts rode links. Gouwenaar (overleg) 8 feb 2018 20:26 (CET)
  • De aanmaker heeft het artikel leeggehaald, waarna ik er {{nuweg}} op gezet heb. Wikiwerner (overleg) 8 feb 2018 21:15 (CET)
 • Mrimagine - ne/zp - Xxmarijnw overleg 8 feb 2018 20:38 (CET)
  • Voor Voor verwijderen pover geschreven stukje zelfpromotie zonder opmaak. Hurdurburdur (overleg) 10 feb 2018 22:13 (CET)
   • Nuweg zou mij beter in de oren klinken, dit is gewoon iemand die zichzelf (idd) promoot. - Richard kiwi Overleg 12 feb 2018 00:01 (CET)
 • Lightspeed (bedrijf) - reclame - Hanhil (overleg) 8 feb 2018 21:19 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - volgens nominator. Staat ook nog Engels in. Maar vooral: alleen wervend en positief nieuws, dus inderdaad niets anders dan reclame. (Heeft dezelfde promo geplaatst op WP:FR.) Paul Brussel (overleg) 8 feb 2018 21:25 (CET)
  • Voor Voor verwijderen In deze vorm een hallelujah-verhaal met een aantal onduidelijke promotionele prijsjes. En promotionele marketing-taal, zoals dat het bedrijf zou zijn opgericht om bedrijven te helpen bij het creëren van een online winkelervaring waarin gemak, personalisatie en productinformatie centraal stonden. Ook is een heel stuk van het originele Engelstalige artikel onvertaald gebleven. Fred (overleg) 8 feb 2018 23:24 (CET)
 • Nes (band) - wiu - Artikel is onvoldoende neutraal, onvoldoende onafhankelijke bronnen vindbaar, artikel schuurt heel erg tegen tekst van de eigen website aan. Dqfn13 (overleg) 8 feb 2018 23:14 (CET)
  • Antw.: Ik ben idd belanghebbende dus aan het criterium 'volledige belangeloosheid' is het lastig te voldoen. Wel is getracht om het stuk zo feitelijk mogelijk te schrijven. 'Encyclopedische relevantie' is in deze ook lastig vast te stellen als het gaat om 'kunsten in de marge'. Vele inmiddels erkende kunstenaars hebben immers eens in de marge geopereerd. Maar ik ben zelf de laatste om dat oordeel over eigen werk te vellen. Wel zal ik een extra onafhankelijke link toevoegen naar een minder welgevallige recensie in de NewFolkSounds, dan ontstaat er in totaliteit een objectiever beeld. Jammer genoeg zijn de recensies van Heaven, die dus beide redelijk positief waren niet online beschikbaar dus kan ik deze niet linken (dan indirect via de website/ de laatste verscheen in de Heaven #6 NOV/DEC 2017). Overigens ben ik van mening dat Heaven (2e muziekmagazine van Nederland na Oor?) een groter medium is dan New Folk Sounds. Verder zal ik het aan jouw/jullie wijsheid overlaten.Albert Ste (overleg) 9 feb 2018 12:37 (CET)
  • Ik zie de Ew eigenlijk ook niet eigen beheer/ semi POD uitgaven en verder een weinig neutrale tekst met een hoop namedrop. - Agora (overleg) 21 feb 2018 13:04 (CET)
 • Miss Melera - wiu - twee regels tekst. Ze draait wel al ruim 10 jaar, maar in hoeverre haar werk/optredens encyclopedisch zijn is niet duidelijk - Hanhil (overleg) 8 feb 2018 05:52 (CET)
 • FN Model 1949 - wiu - Niet neutraal. Een wapen dat zijn "nut" heeft bewezen, een "iconische FN Fa" is nogal pov. De lap tekst zonder opmaak en bronnen kan een taalpoets gebruiken. Rode raaf (overleg) 8 feb 2018 09:47 (CET)
 • Basisschool Essesteijn - NE - Relevantie blijkt niet uit de inhoud. Rode raaf (overleg) 8 feb 2018 09:49 (CET) -
  • Ik heb deze pagina aangemaakt en het plan was deze pagina uit te breiden met meer relevante informatie. Maar ik ben neutraal wat betreft behouden / verwijderen. Hurdurburdur (overleg) 8 feb 2018 10:24 (CET)
   • Zoals de pagina er nu uitziet is ze heel wat beter dan de meeste school-artikelen, welke slechts trivialiteiten bevatten. In dit artikel wordt in elk geval op de geschiedenis ingegaan. Blijkbaar een fusie van een katholieke, een protestantse, en een neutrale basisschool. Ik zal zeker niet zonder meer voor verwijdering pleiten. De pagina kan sterker worden als ook enige informatie omtrent de drie gefuseerde scholen wordt toegevoegd (wanneer opgericht, bijvoormeeld). Fred (overleg) 8 feb 2018 23:19 (CET)
    • Tegen Tegen verwijderen De pagina is inmiddels uitgebreid met informatie omtrent de gefuseerde scholen, incl. data. Hopelijk is dit voldoende relevant. Hurdurburdur (overleg) 10 feb 2018 21:21 (CET)
  • Voor Voor verwijderen eigenlijk zijn basisscholen meestal al NE, maar hier wordt het voornamelijk opgehangen aan de geschiedenis van de locatie en niet zo zeer specifiek deze school. Agora (overleg) 21 feb 2018 12:54 (CET)
 • Twan Meskens - ne/fancruft Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 8 feb 2018 12:29 (CET)
 • KRYGA Music - reclame/ZP/ew? - Ondanks de verwijderde externe linken oogt de inhoud niet neutraal. Relevantie is onduidelijk van deze startende DJ's. Wel namedrop: "...hun eerste single "Lazy River" uit op de platenmaatschappij van o.a. Armin van Buuren ..." De inhoud bevat tevens bronloze pov. Rode raaf (overleg) 8 feb 2018 16:32 (CET)
   • Tegen Tegen verwijderen Inhoud is aangepast, beschikt nu over meer relevante informatie over het verleden van het duo inclusief de tot nu toe behaalde hoogtepunten. Momenteel zijn er ook bronvermeldingen toegevoegd doormiddel van referenties.
 • Gerd Schelfhout - NE - cameraman zonder bron. - Aiko 8 feb 2018 17:35 (CET)
  • Dat is een wiu nominatie. Bronnen ontbraken en zijn op vraag toegevoegd. D.O.P. met al een fors aantal langspeelfilms op het palmares, zie niet in dat er twijfel over zijn encyclopedische relevantie kan zijn. 2A02:1811:43D:60F0:BC4B:2D99:D043:AC0C 10 feb 2018 13:13 (CET)
  • het is inderdaad een heel matig lemma in deze vorm. En niet iedereen die meewerkt aan films is Ew, dat zal specifiek over de eigen verdiensten daarbij moeten gaan. - Agora (overleg) 21 feb 2018 12:59 (CET)
 • Oeuvre van Erwin Claes - NE - dit is geen beroemd schrijver waarvoor dit nodig is: kan eventueel worden opgenomen in artikel Erwin Claes. (Overigens worden hier nu talloze bronloze reclame-artikelen over hem aangemaakt waarvan ik me afvraag of dat nodig is.) Paul Brussel (overleg) 8 feb 2018 17:46 (CET)
  • Schrijvers worden niet van de eerste boek bekend, en ten tweede ik ben nog bezig met de uitwerking van de bronnen. Reinhilde C (overleg) 8 feb 2018 18:02 (CET)
   • Direct verwijderd wegens auteursrechtenschending. Flag of Interslavic.svg IJzeren Jan 8 feb 2018 19:59 (CET)
 • Roland Derveaux - Reclame/NE - Een print on demand auteur. Inhoud bevat pov. Zinnen zoals: "ontpopte hij zich tot een ware polyglot", "kwam pas op latere leeftijd aan het literaire firmament prijken" en "Zijn job en de liefde voor het hout heeft sporen nagelaten in zijn werk" komen promotioneel over. Bronnen ontbreken, evenals relevantie. Rode raaf (overleg) 8 feb 2018 18:13 (CET)
 • Hartog de Vries - NE - gewoon militair zonder E daden, althans uit niets uit het artikel blijkt enige bijzonderheid. Paul Brussel (overleg) 8 feb 2018 20:14 (CET)
 • Bizzey - wiu/NE - onduidelijk, bronloos verhaal. Paul Brussel (overleg) 8 feb 2018 20:17 (CET)

Toegevoegd 09/02; af te handelen vanaf 23/02[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 09/02: Deel 1[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

 • KW-134 Katwijk II (schip, 1905) - weg - twijfel aan de E-waarde van dit schip. Het leeuwendeel van dit artikel gaat juist niet over het schip maar over een kaping/Engelandvaart. The Banner Overleg 9 feb 2018 02:22 (CET)
  • Hoeft van mij niet weg. Je kunt ook zelf iets doen om het te verbeteren, in plaats van lemma's van Pvt Pauline te nomineren, dat is de hoofdreden. Het gaat idd. niet allemaal over het schip, dat is duidelijk, maar was nooit reden om dit te nomineren, er hebben allerlei mensen aan gewerkt, aan de geschiedenis te zien. Het zal mij verder een zorg zijn als het toch weggaat, maar wie zich daar mee bezig houden wil ik niets mee te maken hebben en blijf ik (uitgezonderd dit) zoveel mogelijk uit de buurt. - Richard kiwi Overleg 9 feb 2018 02:40 (CET)
   • Nu nomineer ik toevallig twee artikelen op rij (zie hieronder voor de tweede) en ik heb ook een artikel op de controlelijst 2013 goedgekeurd. Ik zou niet weten wanneer ik voor de laatste keer een artikel van Pauline heb genomineerd, dus stellen dat ik Pauline achterna aan het rennen ben is nogal bevreemdend. The Banner Overleg 9 feb 2018 02:45 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Aantekeningen voor het schip zelf verder uitgewerkt en referentie toegevoegd. Stunteltje (overleg) 9 feb 2018 10:18 (CET)
   • Ik blijf het deel over het schip wel heel mager vinden en de toegevoegde bron (waar je zelf de vermelding van het schip mag opzoeken) is weinig meer dan een losse opmerking. The Banner Overleg 9 feb 2018 19:15 (CET)
   • Nou en? Stunteltje (overleg) 9 feb 2018 23:33 (CET)
    • Dat waar de tweede voetnoot naar verwijst is wel een erg lastig zoekplaatje geworden. In dat hele document vind ik de boot slechts één keer genoemd, in een voetnootje onderaan pagina 864. Daar wordt geschreven over een stoomtrawler, terwijl de infobox in het artikel het over een dieselmotor heeft. Is het dan wel dezelfde boot? Dat voetnootje schrijft voorts alleen dat het schip ontsnapt is; verder niets, en geheel niet over wat er in de alinea te lezen valt die aan de voetnoot (in het Wikipedia-artikel) voorafgaat. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 9 feb 2018 23:45 (CET)
     • Inderdaad. De Jong noemt het een stoomtrawler, ook "eigen onderzoek" - zie de OP - leverde op dat het een stoomtrawler was, met een 3 cyl. triple expansie machine. Het was me gewoon niet opgevallen. Als je gaat zoeken vind je een aantal verschillende schepen Katwijk II en KW-134, er is ook sprake van een Brons motor. De gebeurtenis ie beschreven in de externe link en vergelijkbare, waar niet veel meer was te vinden, dus heb ik ze niet toegevoegd. Waar het me om ging was het feit dat het artikel ruimschoots voldoet aan de eisen en er toch weer over gezeurd wordt nadat de scheepsgegevens zijn toegevoegd. Het schip is E door haar geschiedenis, bronnen zijn genoemd - zelfs een onverdachte en er is geen eis dat die uitgebreid moet zijn - maar het artikel gaat juist over die geschiedenis, niet over het schip zelf. Dan zou je hooguit kunnen overwegen om het samen te voegen met andere artikelen over de engelandvaarders, maar dat is voor anderen ook niet gedaan. Kortom, ik vond de opmerking niet terecht. Kom dan met inhoudelijke argementen, zoals nu. Daar kan ik wat mee. Stunteltje (overleg) 10 feb 2018 07:47 (CET)
 • John Paramor - opknappen - twijfelachtige E-waarde, een groot deel is een leuk verhaal maar gaat niet over de scheidsrechter. The Banner Overleg 9 feb 2018 02:42 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Enige twijfel, maar zelfs de Engelse Wiki heeft geen pagina van hem. Nou zegt dat op zich helemaal niks, maar dit is vlees noch vis. Malinka1 (overleg) 20 feb 2018 11:47 (CET)
 • Thilly Van Santen - NE - niet ieder personage, en zeker geen "nevenpersonage" in een tv-serie verdient een eigen lemma. Bovendien bronloos artikel. Fancruft. Paul Brussel (overleg) 9 feb 2018 10:09 (CET)
 • Dekvrucht - Dit is nog wel erg mager en niet meer dan een woordenboekdefinitie. Tevens is het bronloos. MatthijsWiki (overleg) 9 feb 2018 10:52 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Origineel voldeed al aan de voorwaarden voor een beginnetje. Ik heb het nog wat uitgebreid, bronnen en cat toegevoegd. Fred (overleg) 9 feb 2018 12:04 (CET)
  • Opmerking Opmerking Ben niet thuis in de materie, maar vind de overeenkomst met dekgewas wel erg groot. Ldhank (overleg) 9 feb 2018 12:22 (CET)
   • Waarachtig! Ik kende dat artikel niet, maar dat gaat inderdaad vrijwel/geheel over hetzelfde. Samenvoeging lijkt me een goede optie. Fred (overleg) 9 feb 2018 12:30 (CET)
    • Nee, samenvoegen is geen goed idee in dit geval. In het geval van een dekvrucht wordt een andere plant beschermd, bij een dekgewas wordt de ondergrond beschermd tegen verstuiving. Daar zit heel weinig tot geen overlap in. ed0verleg 9 feb 2018 17:25 (CET)
     • In dat geval kan dit artikel blijven bestaan, met in de zieook nog een verwijzing naar dekgewas. Fred (overleg) 9 feb 2018 22:23 (CET)
  • Nominatie ingetrokken, het is inmiddels flink aangepast. MatthijsWiki (overleg) 10 feb 2018 09:03 (CET)
 • Kevin van Veen (trainer) - ne/cv Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 9 feb 2018 10:59 (CET)
 • Ondernemend Rivierenland -reclame- Tegen het expliciete aan, en met megagrote kop! Niet-neutrale poging tot naamsbekendheid. We zijn echter geen aanplakzuil en deze club heeft vast een eigen website waar dit promoverhaal uitstekend op past. PS: Dit reclame-artikel werd al eerder, met een iets andere titel, verwijderd. Fred (overleg) 9 feb 2018 12:10 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - kan dit niet nu weg? - doet zeer aan de ogen - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 9 feb 2018 12:19 (CET)
   • Goed idee! Fred (overleg) 9 feb 2018 12:31 (CET)
    • Ik heb er een nuweg opgezet. Aanmaker ingelicht, dit gedrocht werd overigens 3 dagen geleden nog voor het laatst verwijderd. Rode raaf (overleg) 9 feb 2018 13:47 (CET)
 • Greet Geypen - opnieuw artikel over NE lokaal politicus voor het genereren van naamsbekendheid in verband met aankomende verkiezingen. (Zoals bekend mogen al deze artikelen wegens expliciete reclame en ZP ook nuweg.) Paul Brussel (overleg) 9 feb 2018 12:12 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Kan Greet dit verhaal niet beter kwijt op LinkedIn? Dat is daar voor! Fred (overleg) 9 feb 2018 12:22 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen De tekst geeft gewoon de nodige info weer, dit is geen reclame. Ze is de eerste vrouw die ooit burgemeester was in Mechelen, zij het waarnemend. Nooit eerder in de Mechelse geschiedenis is dit gebeurd. Een vrouw aan het roer in Mechelen is een unicum in de geschiedenis... Daarnaast nog voorzitter van IGEMO, ondervoorzitter van Technopolis. Auteur van het boek 'Liberalisme in Mechelen'. Mede door haar inzet is de afbraak van de Colomakerk voorkomen en zijn er onder haar bevoegdheid een aantal stadskankers verdwenen. Enzovoort, maar aangezien dit misschien allemaal reclame is plaats ik dat maar beter niet. Maar dat ze de eerste vrouwelijke burgemeester in Mechelen was, dat is een feit. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Bacco bob (overleg · bijdragen)
  • Voor Voor verwijderen [11] alleen als er noemenswaardige activiteiten (bijv. landelijk bekende schepenen) zijn. Dat blijkt niet uit de inhoud. Rode raaf (overleg) 9 feb 2018 14:11 (CET)
  • Greet Geypen was ook de eerste vrouw op de burgemeestersstoel in Mechelen. Bovendien voorzitter van IGEMO en ondervoorzitter van Technopolis. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Bacco bob (overleg · bijdragen)
  • Gezien de foute reden mag dit nu ook van de beoordelingslijst. Er is geen enkele sprake van reclame. Ze is de eerste vrouw geweest die op de burgemeestersstoel in Mechelen gezeten heeft. Dat heeft niemand haar in de geschiedenis ooit voorgedaan. Dit zijn feiten. Indien dit op de beoordelingspagina dient te staan dan ken ik zeker ook nog wel een aantal pagina's die men ook mag verwijderen... Graag dus van de beoordelingspagina. Eerst zegt u dat het artikel niet goed is omdat ze nooit waarnemend burgemeester geweest is. Dat heb ik u op die fout gewezen. Dan ziet u uw fout in en begint u te hameren op het feit dat het maar een paar dagen is. Staat daar een quota op? Had dat een maand moeten zijn, anderhalve maand, een half jaar, een jaar? Wat zijn de quota? U mag dat zelf bepalen? Ze is wel degelijk de eerste vrouwelijk burgemeester geweest van Mechelen en dit bij afwezigheid van Bart Somers. Dit is uniek in Mechelen. Waarnemend burgemeester staat ook zo in de wet - daar staat u niet boven - bovendien wordt dit ook mooi uitgelegd op Wikipedia. En u mag bovendien dat allemaal maar zo ondermijnen van Technopolis enzo, ik laat u maar in uw waarheid. Bovendien is Technopolis ook over heel België gekend. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Bacco bob (overleg · bijdragen)
   • Opmerking Opmerking - Bart Somers is sinds 2001 onafgebroken burgemeester van Mechelen: zij is dus nooit burgemeester geweest, ook niet waarnemend burgemeester Voorzitter van IGEMO is ze qualitate qua en ondervoorzitter van Technopolis is NE-functie. Paul Brussel (overleg) 9 feb 2018 15:54 (CET)
   • Opmerking Opmerking Ze is wel degelijk waarnemend burgemeester geweest in 2014 en zo ook aangesteld door het college. Dit is een primeur, nooit eerder zat een vrouw in de burgemeestersstoel, ook niet waarnemend.
    • Opmerking Opmerking - absurd en belachelijk: ze was dat door afwezigheid van de burgemeester, de eerste en de tweede schepen gedurende drie dagen... Paul Brussel (overleg) 9 feb 2018 16:06 (CET)
    • Ik weet niet hoe de situatie precies zit in België maar in Nederland zijn alle wethouders tevens Locoburgemeester. In Groningen is een keer zelfs de jongste locoburgemeester "aan de macht" geweest, ik meen de 6e of 7e locoburgemeester, gedurende een paar zomerdagen. The Banner Overleg 13 feb 2018 12:38 (CET)
      • Wat betreft het waarnemend burgemeesterschap, het is weinig meer dan de "loco-burgemeester van dienst". The Banner Overleg 17 feb 2018 10:14 (CET)
   • Opmerking Opmerking Let op uw taalgebruik, beetje fatsoen zou u niet misstaan! Ten eerste uw informatie was niet correct, dat hebt nu ineens ontdekt. Ten tweede is dit een primeur in de Mechelse geschiedenis, nooit eerder was er een vrouw burgemeester, ook niet waarnemend. U kan dat misschien belachelijk vinden, maar dit zijn objectieve feiten!!! – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Bacco bob (overleg · bijdragen) 9 feb 2018 16:04‎
  • Opmerking Opmerking - drie dagen waarnemend burgemeester is natuurlijk geen drie dagen officieel burgemeester. Geypens is niet officieel tot burgemeester benoemd, en nam die drie dagen de functie van de burgemeester waar. Dan moeten we hier niet net gaan doen alsof het zes maanden waarneming was, dan werd het wellicht een ander verhaal. Volgens onze ongeschreven regeltjes is deze persoon dus te onbelangrijk om een artikel te mogen hebben. Zo zuur is het, en zo zuur wordt het nageleefd. ed0verleg 9 feb 2018 18:29 (CET)
  • Burgemeester is burgemeester, zo simpel is het. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Bacco bob (overleg · bijdragen) 9 feb 2018 19:29
   • Opmerking OpmerkingEen paar aanbevelingen voor de aanmaker van het lemma:
1) Schrijf u officieel in, dan is uw gezag op Wikipedia groter.
2) Zie in dat het een beetje lachwekkend is om zo hoog van de toren te blazen, betreffende iemand die drie dagen waarnemend burgemeester was. Dat het anderhalve eeuw moest duren alvorens Mechelen voor drie dagen een vrouw als waarnemend burgemeester had! Het zou beter zijn dat niet te veel te benadrukken.
3) Het behoud van het artikel zou meer kans maken behouden te blijven als u andere elementen zou kunnen aanbrengen die het belang van de dame aantonen: vermelden van haar publicaties - bijzondere initiatieven die ze heeft genomen - een historisch gebouw waarvan ze het behoud verzekerd heeft - een belangrijke beslissing op gebied van ruimtelijke ordening - enz. Andries Van den Abeele (overleg) 9 feb 2018 19:05 (CET)
  • Dit is het eerste artikel dat ik schrijf en het zal ook het laatste zijn, wat is me dat. Ik ben nieuw, ik heb mij officieel ingeschreven. Maar ja, dat lukt allemaal niet van de eerste keer om dit en dat correct te doen. Bye the way, ze is de eerste vrouw die burgemeester was in Mechelen. Nooit eerder gebeurd. En ja, het artikel is nog niet volledig klaar...mag het? Dat is niet in 1-2-3 klaar voor iemand die niet weet hoe Wikipedia werkt... Ik ben ook hierboven ingelogd, maar toch verschijnt mijn naam hier niet. Ik ben nieuw hier, ik weet niet hoe het moet. En als ik probeer mijn naam te verwerken achter het bericht, dan zet iemand daar een streep door....pffff – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Bacco bob (overleg · bijdragen) 9 feb 2018 19:29
   • Als u uw boodschap afsluit met vier keer het teken ~ (de tilde), komt uw naam achter uw boodschap te staan. Probeer maar. Sijtze Reurich (overleg) 9 feb 2018 20:36 (CET)
    • Bedankt Tilde. Rode Raaf had me ook al zoiets laten weten voor op mijn eigen pagina. Nu begrijp ik het. Thanks Tilde! Bacco bob (overleg) 9 feb 2018 21:12 (CET)
     • Bacco bob, u zou ook even tijd kunnen nemen om de linken hulpagina's op uw overlegpagina door te nemen. Rode raaf (overleg) 9 feb 2018 20:44 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Ik heb n.a.v. de punten van Andries Van den Abeele eens online gezocht en genoeg gevonden. Ik heb enkele feitjes toegevoegd, Geypens blijkt auteur, historica te zijn, bovenal zeer actief in de Mechelense monumentenzorg.Rode raaf (overleg) 10 feb 2018 00:00 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen, als drie dagen raadslid in Amsterdam E is dan is 11 jaar schepen in Mechelen dat zeker ook. Sinds de nominatie is het voldoende opgeknapt.Peter b (overleg) 10 feb 2018 00:06 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen, het artikel moet verder aangevuld maar verwijderen lijkt mij te verregaand Heipedia (overleg) 10 feb 2018 00:14 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen, als ik op de bronnen af ga, en niet op de <jeweetwel>-regeltjes, dan zou ik dit behouden. Verders wat Peter_b ook al zegt. ed0verleg 10 feb 2018 09:43 (CET)
  • Ze was geen 'waarnemend burgemeester' maar heeft drie dagen lang 'de functie van burgemeester waargenomen', zonder die functie formeel over te nemen. De burgemeester bleef burgemeester. Dat maakt haar niet E. mvg. Happytravels (overleg) 10 feb 2018 11:46 (CET)

CET)

  • Ze was wel waarnemend burgemeester. De plaatsvervanger geniet tijdens de periode van verhindering van de burgemeester, dezelfde prerogatieven en bevoegdheden van de burgemeester die hij vervangt. Hoewel een verhinderde burgemeester titularis is van zijn ambt of mandaat beschikt hij in de periode van de verhindering niet meer over zijn prerogatieven of bevoegdheden. Hij maakt dus als het ware tijdens die periode geen actief deel meer uit van een politiek orgaan Bacco bob (overleg) 10 feb 2018 14:15 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Kan die lachwekkende discussie over de relevantie van drie dagen waarnemend burgemeester te zijn stoppen, die is TOTAAL irrelevant. Focus liever op het feit dat ze al 11 jaar schepen is in de op vier na grootste stad van Vlaanderen. Daaruit alleen vloeit voort dat de relevantie niet meer ter discussie kan staan. 2A02:1811:43D:60F0:BC4B:2D99:D043:AC0C 10 feb 2018 16:58 (CET)
  • Neutraal Neutraal ipv allemaal hard te gaan schreeuwen hier, had er misschien ook een neutraal lemma zonder POV van gemaakt kunnen worden. Dat is voor nu eigenlijk het grootste probleem, het lijkt wel een LinkedIn pagina. Bij dat waarnemend burgemeester worden waarnemend middels een officiële benoeming en het fysiek waarnemen bij afwezigheid van anderen nu door elkaar gehaald. Hier was het de tweede, er waren 4 mensen niet, en daar hoeft echt niet zoveel unieks aan opgehangen te worden. Tenslotte kan je het nog hebben over haar relevantie als schepen van een stad met nog geen 90.000 inwoners. Er was een tijd dat elke dorpsschepen (wethouder in Nederland) een lemma kreeg, maar dat is tzt verschoven naar enkel die van een grote stad (niet gespecificeerd). Mechelen is circa de tiende stad van België, wethouders van grotere Nederlandse steden als Emmen of Helmond zie ik niet snel behouden blijven op basis van functie op deze lijsten. - Agora (overleg) 12 feb 2018 13:02 (CET)
   • Klopt. Onze loco-burgemeester Bouke Arends (Emmen) is al twee keer verwijderd. Sijtze Reurich (overleg) 12 feb 2018 18:31 (CET)
  • Misschien wel E, maar neigt naar promo. Voor Voor verwijderen: kom maar terug na de verkiezingen met een neutraler artikel. — Zanaq (?) 12 feb 2018 18:21 (CET)
  • Dus na de verkiezingen zou het wel mogen? Dat begrijp ik dan niet... dan mag zo'n artikel wel? Het heeft lang geduurd eer ik zo'n pagina gemaakt heb, omdat ik het gewoonweg niet zag zitten om eraan te beginnen, ik ken niets van de werking van Wikipedia. Van mij mag dit na de verkiezingen, maar ik zal het niet meer zelf maken, het kost me teveel tijd. Bovendien heb ik nog nooit geweten dat iemand zijn stem laat afhangen door op Wikipedia op zoek te gaan op wie hij of zij zou stemmen... En reclame? Ik denk niet dat er reclame gemaakt wordt. Er staat niet bv of ze opnieuw opkomt of niet, of dat ze op een stadslijst gaat staan...staat er allemaal niet op. Het geeft sec de feiten weer. Ze is voorzitter van de RVB van Iverlek, dat staat er sec. Dat heb ik niet uitgebreid met meer info dat Iverlek een gebied van 52 gemeenten overlapt enzovoort en dat Louis Tobback ondervoorzitter is, evenals andere zaken die ik geen vermelding heb gegeven van firma's waar ze actief is (Eandis, Ethias, Ivarem,...). Een boek dat ze geschreven heeft vermelden, is dat reclame en gaat ze zo stemmen winnen? Het zijn gewoon feiten die weergegeven worden vind ik persoonlijk, anders ben je onvolledig en schrijf je beter niets... En als dit zijn plaats niet zou hebben op Wikipedia, excuseer maar dan heb ik al veel pagina's gezien die m.i. weg mogen. Bacco bob (overleg) 12 feb 2018 22:05 (CET)
  • Voor Voor verwijderen promoverhaal. Neutraler maken wordt steeds teruggedraaid Hannolans (overleg) 13 feb 2018 22:03 (CET)
  • Deze negatieve vermelding van u had ik zien aankomen. U haalt een hele subtitel met tekst weg omdat u zegt dat het label voor de stad is en niet voor Greet Geypen. Maar wat u niet weet is dat Greet Geypen de oorzaak is van het label, zij zorgde ervoor dat dit label gewonnen werd. Om dat label te halen heeft ze zelfs iemand in dienst genomen om kindvriendelijkheid over alle beleidsdomeinen te integreren. En de jury loofde dat ook.U zegt dat het label voor de stad is, maar zonder Greet Geypen was er geen label... Met de rest kan ik leven, maar het weghalen van het label zou het artikel onvolledig maken. Bacco bob (overleg) 14 feb 2018 01:25 (CET)
   • Dan zou in het artikel genoemd kunnen worden dat zij zich inzette om kindvriendelijkheid over alle beleidsdomeinen te integreren, liefst wat concreter dan dat. Die prijs is voor de stad dus hier niet van belang maar kan naar verwezen worden als bron. Hannolans

(overleg) 14 feb 2018 09:52 (CET)

 • Hannolans, daar kan ik me volledig in vinden. Bacco bob (overleg) 14 feb 2018 10:30 (CET)
  • Ik heb het ingevoegd in haar carriere. Wat ik nog niet snap is dat ze sinds 2013 de portefeuille gezin heeft en een jaar later al een prijs krijgt voor kindvriendelijke stad. Dan lijkt het me werk van haar voorgangers. In ieder geval is het artikel nu aardig neutraler. Hannolans (overleg) 14 feb 2018 19:49 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Voldoende relevant gezien 11 jaar wethouder van een grote stad in België. Bij zoeken online kom ik voldoende informatie tegen over haar om een artikel te verantwoorden. Dat er een conflict is over de inhoud tussen de auteur en andere bewerkers is niet relevant. Dat kan men op de overlegpagina van het artikel bespreken. Die overlegpagina is momenteel nog leeg. Wel benadruk ik voor Bacco bob; zodra u het artikel op Wikipedia plaatst is het niet meer "van u" maar van iedereen. We werken middels overleg. Als een meerderheid op basis van goede argumenten iets in het artikel wilt wijzigen en u bent het als enige niet eens, dan dient u dit niet tegen te houden. Taketa (overleg) 14 feb 2018 06:48 (CET)
   • Mechelen geldt in 2017 naar grootte als slechts 14e gemeente in België met net iets meer dan 85.000 inwoners; vijf gemeenten in Brussel zijn al groter dan Mechelen. Niks geen "wethouder van een grote stad in België", maar van een nogal kleine stad. Ik geloof dat van die vijf Brusselse gemeenten geen enkele schepen een eigen lemma heeft of verdient. Paul Brussel (overleg) 14 feb 2018 20:10 (CET)
    • 14e gemeente van de 589 is een grote gemeente. 86.000 inwoners is een grote gemeente. 11 jaar wethouder is een voldoende lange periode. En hoofdargument, in mijn mening zijn er voldoende neutrale bronnen die deze persoon beschrijven. Wat mij betreft is de persoon voldoende relevant. Mvg, Taketa (overleg) 15 feb 2018 09:19 (CET)
 • Daar kan ik me in vinden. Let wel dat het me vooral gaat om het weghalen van 1 gedeelte dat ik wel relevant vind. Ik zie dat de medegebruiker nog aanpassingen aan het artikel gedaan heeft en nu dat gedeelte wel heeft behouden. Dus dat is OK. Voor de rest heb ik 99% van de aanpassingen van medegebruikers laten staan. Het gaat me om dat 1 gedeelte, maar dat lijkt nu in orde. En inderdaad als meerdere gebruikers dat vinden dan kan het. Maar ik merk op aan de uitleg die ik krijg, dat medegebruikers een verhaal terugdraaien naar de versie van een andere medegebruiker. Als ik de persoon dan vraag waarom,dan krijg ik als uitleg dat zaken aangepast zijn door een ervaren medegebruiker... m.a.w. de tekst werd niet eens gelezen door die andere medegebruiker, hij heeft alleen maar willen terugdraaien naar die andere versie, omdat het een ervaren medegebruiker betreft. Maar zoals gezegd ik ben in overleg gegaan met de persoon die het weggehaald heeft, hij heeft mij intussen al geantwoord en aanpassingen gedaan en het gedeelte mocht blijven staan. Voor mij OK zo.Bacco bob (overleg) 14 feb 2018 09:51 (CET)
 • Voor Voor Als schepen geen relevantie. We nemen standaard geen schepenen op, zeker niet van een relatief kleine gemeente. Er zijn gewoon te weinig aanknopingspunten om haar E te maken. Happytravels (overleg) 16 feb 2018 18:46 (CET)
 • Happytravels, Mechelen is geen relatief kleine gemeente, het is niet eens een gemeente. Mechelen is een stad, hoort bij de top 10 grootste steden van België en is de vijfde grootste stad van Vlaanderen en de tweede grootste stad in de Provincie Antwerpen (na Antwerpen). Bovendien is Greet Geypen voorzitter van Iverlek waar Louis Tobback ondervoorzitter is, actief in 52 gemeenten... Ik denk dat dit wel volstaat, bovendien als dit niet zou zijn dan mogen er een heel aantal pagina's sneuvelen... Bacco bob (overleg) 16 feb 2018 21:00 (CET)
 • @Bccco bob Schepenen worden op Wikipedia standaard als NE beschouwd en dat is niet persoonlijk tegen mevr. Geypen bedoeld. Dat ze voorzitter is van een raad van bestuur van een distributienetwerk is meer iets voor LinkedIn. Zoiets noemen wij hier een vrouw met een baan. Ik zie verder dat in het lemma haar vermeend 'waarnemend burgemeesterschap' al is afgezwakt. Kom a.u.b. terug als ze burgemeester is. Dan zijn we graag bereid haar op te nemen. Wellicht kan je haar wel kwijt op wikisage.org. mvg. Happytravels (overleg) 17 feb 2018 10:09 (CET)
 • Er is niets afgezwakt van 'waarnemend burgemeester', Happytravels. Hef college heeft haar ook zo aangesteld en dat ze deze taak als eerste vrouw in de geschiedenis van Mechelen mag uitvoeren, is wel speciaal. Bovendien zie ik op Wikipedia dan nog wel een aantal schepenen staat in een paar seconden zoeken...En niet dat ze vroeger parlementslid, burgemeester of senator geweest zijn he en ook in een kleinere stad dan Mechelen...deze mag men dan ineens ook verwijderen? Bacco bob (overleg) 17 feb 2018 15:25 (CET)

Toegevoegd 09/02: Deel 2[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

 • Hans van der Lans - NE - Man met een baan en een hobby. JoostB (overleg) 9 feb 2018 12:20 (CET)
  • Leuk. Deze man heeft gedaan wat er (misschien nog niet voldoende krachtig) staat. Het hele Nederlandse bosbeheer is na 1980 mede door hem op de kop gezet. Vraag een iets oudere natuurbeschermer of bosbouwer in Nederland die de grote stormen in de jaren rond 1970 meemaakte en de discussies in de media en vaktijschriften over bosbeheer volgde, en hij weet wie deze persoon is. Binnenkort verschijnt een proefschrift in Nijmegen, over natuurbescherming in Nederland, waarin deze persoon weer een prominente plek heeft. Hij was de eerste in Nederland die onderzoek deed naar de mogelijkheden om de bossen in Nederland een meer natuurlijk uiterlijk te geven. En een van de eersten die er in de praktijk experimenten mee uitvoerden. Frans Vera, een prominente motor achter natuurontwikkeling en velen bij Natuurmonumenten en SBB zijn hem schatplichtig, ondanks dat hij aanvankelijk verketterd werd. Ja, ik was betrokken bij het lemma, maar heb denk ik goede argumenten voor Tegen Tegen verwijderen mvg HenriDuvent 9 feb 2018 14:21 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen – man met baan is ook maar een lege huls. ed0verleg 9 feb 2018 17:43 (CET)
  • Voorlopig Tegen Tegen verwijderen – Ik denk inderdaad dat er maar weinig mensen in Nederland zo'n grote invloed op ons "natuurbeleid" hebben gehad, al had Van der Lans het tij mee: productiebos in Nederland was na de agrarische revolutie ook niet langer rendabel als je bekeek wat je in dezelfde tijd op zo'n stuk grond kon produceren. Wat het artikel betreft: uiteindelijk zal zijn relevantie moeten worden aangetoond door te laten zien dat er ook onafhankelijke anderen over hem schrijven. WIKIKLAAS overleg 10 feb 2018 02:13 (CET)
  • Artikel is fors uitgbreid, m.i. kan nominatie nu zeker weg. mvg HenriDuvent 10 feb 2018 23:05 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Ik zie een deftig artikel met bronnen, publicaties, waaruit relevantie blijkt. Dit moeten we niet willen vernietigen. Rode raaf (overleg) 10 feb 2018 23:18 (CET)
  • Voor Voor verwijderen promo. Misschien wel E maar dit is niet geheel een neutrale droge zakelijke tekst. — Zanaq (?) 12 feb 2018 18:23 (CET)
Kun je voorbeelden geven van wat nog te weinig zakelijk is en te veel promo; ik heb e.e.a. nog wat verzakelijkt en iemand andefrs ook, m.i. afdoende nu. mvg HenriDuvent 12 feb 2018 21:05 (CET)
 • Esko - weg - Bevat veel privé, en pov zonder bronvermelding. Conform WP:BLP: Alle informatie over levende personen dient met extra zorgvuldigheid en omzichtigheid te worden behandeld. Als zijn pas opgerichte label mogelijk (?) relevant is voor opname in de encyclopedie, wat maakt hem dan relevant? Tekst komt niet neutraal, wel promotioneel over. Rode raaf (overleg) 9 feb 2018 12:35 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Een indrukwekkend CV waarin geen detail onbesproken blijft, wat zelfs als ernstige privacyschending kan worden opgevat. Ook diverse onbegrijpelijke en nietszeggende lijstjes. De verplichte onafhankelijke bronnen ontbreken dan weer geheel. Fred (overleg) 9 feb 2018 12:35 (CET)
  • Opmerking Opmerking Ik heb de paragraaf met de meest privacygevoelige informatie weggehaald en versies verborgen. Dergelijke persoonlijke info hier vrijgeven is in strijd met BLP. Machaerus (overleg) 9 feb 2018 12:45 (CET)
  • Als het artikel verwijderd wordt, is het mijn suggestie om het te vervangen door een doorverwijspagina of over de Finse jongensnaam. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 9 feb 2018 23:20 (CET)
 • G. J. Schutte - wiu - Opmaak is nog niet volledig in overeenstemming met conventies. Artikel was twee dagen geleden in de verkeerde naamruimte aangemaakt en daarom niet door de artikel controle gegaan. Voor de zekerheid een melding hier. Mvg, Taketa (overleg) 9 feb 2018 15:41 (CET)
  • Hier moet wel heel erg veel aan gebeuren. Het is zeker een belangrijk historicus, maar overigens pas hoogleraar sinds 1987 aan de VU... Paul Brussel (overleg) 9 feb 2018 17:55 (CET)
 • Voor een verre prinses - wiu geen artikel aanwezig. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 9 feb 2018 16:32 (CET)
  • Het is ook verre van leeg, dus een beetje uiterst politiek gedefinieerd. ed0verleg 9 feb 2018 17:37 (CET)
  • Ongeldige nominatie: er stond een inleidende zin en een lijst van tracks. Dat is in principe voldoende, en voldoet zeker niet aan "geen artikel aanwezig". Inmiddels is er meer tekst toegevoegd, dus nu zeker niet meer verwijderbaar. — Zanaq (?) 12 feb 2018 18:26 (CET)
 • Mathias Énard - wiu - Te mager om als beginnetje/artikel door te gaan, kan wat uitbreiding gebruiken. Rode raaf (overleg) 9 feb 2018 18:49 (CET)
  • Doorgehaald, niet langer wiu. Bedankt voor de inzet! Rode raaf (overleg) 9 feb 2018 21:15 (CET)
 • Michelle David & The Gospel Sessions - wiu - Inhoud komt niet echt neutraal over, je jubelende inhoud lijkt door een fan of direct betrokkene geschreven. Rode raaf (overleg) 9 feb 2018 18:53 (CET)
  • Naar mijn mening staan er vooral feiten in. Ik zal het stukje over 'de perfecte zanageres' er uit halen. Wat valt er volgens jou nog meer onder 'jubelende inhoud'?

Toegevoegd 09/02: Deel 3[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

 • Garvin Pouw - ne/zp - Gezien naam aanmaker mogelijk zp over een debuterend (2017) auteur. Relevantie onduidelijk. Bronnen ontbreken evenals opmaak. Rode raaf (overleg) 9 feb 2018 21:36 (CET)
 • Inno van Maanenplein - wiu/ew?- Relevantie blijkt niet uit de summiere bronloze inhoud. Kan wat uitbreiding gebruiken. Rode raaf (overleg) 9 feb 2018 21:41 (CET)
 • L'Arc de Triomphe - ongebruikte doorverwijzing naar Arc de Triomphe (Parijs) . ChristiaanPR (overleg) 9 feb 2018 22:17 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen redirects zijn hulpmiddelen om alsnog bij het juiste artikel uit te komen. The Banner Overleg 10 feb 2018 00:49 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen, redirects verwijderen we alleen als ze verwarring kweken en daarmee volkomen fout zijn. Ongebruikt geldt alleen voor nu, de toekomst is altijd onzeker, en verwijderen kost enkel nog meer ruimte op onze servers. ed0verleg 10 feb 2018 09:45 (CET)
  • Ik werd via mijn OP op deze nominatie geattendeerd. Ik stel vast dat deze redirect er is gekomen, doordat de pagina oorspronkelijk onder de naam L'Arc de Triomphe werd aangemaakt. Zoiets kan nog een keer gebeuren. Tenzij de redirect blijft bestaan. Fransvannes (overleg) 10 feb 2018 11:46 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Sommige editors (mensen moeten iets te doen hebben zullen we maar denken) verplaatsen links van een redirect naar het lemma zelf. Op die manier zal bijna elke redirect "ongebruikt" zijn. Of de redirect gebruikt wordt of niet, zou je uit webverkeer logs moeten halen... Kan me voorstellen dat iemand hoort over "larc de triomphe" en dat intypen levert al de hier genomineerde redirect op. Vooral laten staan dus! 2A02:1811:43D:60F0:BC4B:2D99:D043:AC0C 10 feb 2018 17:14 (CET)
   • Het enige dat ik begrijp, is dat jullie vinden dat de verwijzing moet blijven staan. Met de redenen die jullie geven ben ik het niet eens. ChristiaanPR (overleg) 10 feb 2018 21:35 (CET)
    • Waarom zou je dan een feitelijk correcte doorverwijzing willen verwijderen? Ongebruikt is geen argument.Ook al staat het ongebruikt in de database het doet niets - behalve voorkomen dat het ooit nog aangemaakt wordt - zoals Fransvannes al zegt. Gewoon geen aandacht aan besteden dit soort issues. Als het pertinent fout is dan is het wat anders. Niels?
     • dag Niels, zie jouw overlegpagina. ChristiaanPR (overleg) 11 feb 2018 22:17 (CET)
      • Daar zijn in elk geval geen begrijpelijke redenen te vinden. Geen redirects verwijderen. — Zanaq (?) 12 feb 2018 18:17 (CET)
       • Waarom zo sarcastisch? Het is zoals het is gegaan. ChristiaanPR (overleg) 12 feb 2018 19:49 (CET)
        • Hoe iets gegaan is, is niet echt relevant als argument bij een verwijdernominatie. Als enige mogelijk geldige argument daar is te lezen: Zolang het koppelen van doorverwijzingen nog handwerk is, vind ik het logisch controleren en corrigeren tegelijk uit te voeren. Die reden is voor mij niet begrijpelijk. Er is geen sarcasme bedoeld. — Zanaq (?) 12 feb 2018 20:06 (CET)
         • Ik zeg iets tegen Niels. ChristiaanPR (overleg) 12 feb 2018 20:31 (CET)
          • Je verwijst er hier naar. Alsof het een argument is. Ongebruikt is, zoals hierboven uitgelegd, in elk geval geen geldig argument. — Zanaq (?) 12 feb 2018 20:47 (CET)

Toegevoegd 10/02; af te handelen vanaf 24/02[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 10/02: Deel 1[bewerken]

 • Hans Vrakking - wiu/weg: nietszeggend artikel in deze staat. Als het niet verbeterd wordt, kan het beter verwijderd worden. Paul Brussel (overleg) 10 feb 2018 09:36 (CET)
  • Dit is gewoon "over de schutting gooien". Even snel wat aanmaken, hard wegrennen en anderen mogen het afmaken. In deze vorm mag het wat mij betreft weer verwijderd worden. GeeJee (overleg) 10 feb 2018 12:04 (CET)
  • Neutraal Neutraal - Matig artikel, kan beter, maar of het echt weg moet als het niet verbeterd wordt? Neutraal dan maar (omdat het zo te zien vaker is aangemaakt). - Richard kiwi Overleg 11 feb 2018 16:26 (CET)
  • Ik heb het artikel opgefrist en vind dat het in de huidige vorm gehandhaafd kan (en moet: Vrakking is/was een relevante persoon in de Nederlandse juridische historie) worden.Gebruiker:DG~nlwiki
  • Tegen Tegen verwijderen want deze bewerkingen hebben het artikel flink verbeterd. --Donald Trung/徵國單 (Overleg 💬|"Mijn" artikelen 📚) 14 feb 2018 11:00 (CET)
 • Betoverende Efteling Melodieën (2016) -NE- Een nieuwe versie van een CD uit 2012 waarin een paar nummers werden omgewisseld. Het onleesbare artikel geeft vooral een rommelige tracklist weer. In deze vorm fancroft. Fred (overleg) 10 feb 2018 18:12 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Een artikel over een cd zal kennis moeten bieden, niet slechts een speellijst met nummers. Daarvoor bestaat Discogs al. Rode raaf (overleg) 10 feb 2018 22:13 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Dit is geen E onderwerp en geen E artikel. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 10 feb 2018 22:51 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - Ook al zou het opgeknapt worden, is dit niet E, het is geen band met een nieuw album of iets dergelijks. - Richard kiwi Overleg 11 feb 2018 16:26 (CET)
 • Iván Noel -wiu- Onopgemaakt artikel over een nog levende regisseur. Bronnen ontbreken echter. Vooral vage zinnen als: De overgang van muziek naar film sproot voort uit zijn liefde voor het combineren en naast elkaar plaatsen van de twee kunstvormen, om zo iets groters te creëren dan de twee vormen op zich vragen om nadere uitleg.Fred (overleg) 10 feb 2018 18:15 (CET)
  • 19 minuten en geen spat uitleg naar de gebruiker toe. Van dit soort kritiek leert de auteur niets, van advies wel. Ik heb dus maar wat opmaak en info toegevoegd. Hopelijk kunnen we auteur binnenboord houden. The Banner Overleg 10 feb 2018 20:23 (CET)
   • Volgens mij staat die uitleg gewoon hier. En volgens mij zijn we geen kerkgenootschap dat zieltjes wil winnen... en die 'auteur' is overigens al sinds 2013 hier aanwezig. Paul Brussel (overleg) 10 feb 2018 20:26 (CET)
    • Als je beter gekeken had, had je kunnen zien dat hij 19 edits heeft (plus de edits van een verwijderd artikel). Bepaalt geen ervaren gebruiker. En inderdaad, we zijn geen kerkgenootschap die zieltjes moet winnen. Maar zonder nieuwe aanwas gaat Wikipedia op termijn genadeloos ten onder. The Banner Overleg 10 feb 2018 22:19 (CET)
     • 'Nieuwe aanwas' van 'medewerkers' die in ruim vier jaar zo'n 20 bewerkingen doen, lijkt me inderdaad heel erg belangrijk... Paul Brussel (overleg) 11 feb 2018 15:18 (CET)
  • Neutraal Neutraal - Beetje rommelig, veel rode links. Als degene al E is dan komt dat niet naar voren in dit artikel. - Richard kiwi Overleg 11 feb 2018 16:26 (CET)
  • PS aanmaker had idd wel iets meer tijd mogen krijgen, hoop dat degene het nog wat gaat verbeteren.. (of wie dan ook) - Richard kiwi Overleg 11 feb 2018 16:27 (CET)
 • Bokwang Phoenix Park - was genomineerd als nuweg, maar hoewel het lemma op dit moment zwaar ondermaats is, valt er wel wat van te maken. Daarom de nuweg-nominatie vervangen door de reguliere procedure. Machaerus (overleg) 10 feb 2018 20:41 (CET)
  • Het is inmiddels een klein artikeltje geworden. Misschien wil Paul Brussel, van wie de nominatie oorspronkelijk afkomstig is, aangeven of wat hem betreft de nominatie doorgehaald kan worden? Machaerus (overleg) 10 feb 2018 21:34 (CET)
 • Joris brys -weg- Rommelig CV-achtig artikel aangaande een Journalist die de sprong naar het grote scherm heeft gemaakt. Hoewel de persoon nog volop leeft, geen onafhankelijke bron, hoewel dat verplicht is. Fred (overleg) 10 feb 2018 20:43 (CET)
  • Ik vraag me af hoe het kan dat iemand die in 1988 is geboren al sinds 1910 actief is? Sjabloon was verwijderd, heb ik teruggeplaatst. Rode raaf (overleg) 10 feb 2018 22:18 (CET)

Toegevoegd 10/02: Deel 2[bewerken]

 • De winter van de lange mars - wiu / ne - Geen onafhankelijke bronnen voor dit verhaal kunnen vinden. Zoekactie op Google levert alleen Wikipediapagina's en -mirrors op. Graag bij beoordeling ook de doorverwijspagina De Winter van de Lange Mars meenemen, al kan die pagina sowieso verwijderd worden als overbodige redirect. Dqfn13 (overleg) 10 feb 2018 22:30 (CET)
  • Ik heb referenties toegevoegd.Parkenings (overleg) 12 feb 2018 08:54 (CET)
  • Ik ben van mening dat het artikel nu correct is en ik wil vragen of het sjabloon verwijderd kan worden.Parkenings (overleg) 13 feb 2018 17:25 (CET)l
  • Nominatie doorgehaald: bronnen zijn toegevoegd en dus is er aan mijn opmerkingen voldaan. Dqfn13 (overleg) 13 feb 2018 22:06 (CET)
 • Sint-Niklaasabdij wiu - aangemaakt door een debutant die vermoedelijk de weg in Wiki-land nog moet leren te vinden. Maar om het artikel niet uit het oog te verliezen nomineer ik het hier toch, omdat het nu al meer dan een etmaal bestaat en nog erg onaf is. Ik heb de aanmaker benaderd en tips gegeven. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 10 feb 2018 22:51 (CET)
  • Het lijkt erop dat de aanmaker die hele waslijst abten een artikel wil geven. Misschien is het zinvol om de pagina te hernoemen naar Lijst van abten (Sint-Niklaasabdij) of als de aanmaker er een volwaardig artikel van wil maken het tijdelijk te verplaatsen naar zijn kladblok. Rode raaf (overleg) 10 feb 2018 23:03 (CET)
   • Ik vind een artikel over de abdij zinvoller dan een lange lijst met abten en prelaten. Zeker zolang er nog geen artikel over de abdij zelf is.
    In de ene bron die op het internet te raadplegen is zie ik trouwens best relevante informatie; ik hoop dat de aanmaker van het artikel dergelijke informatie nog zal gaan gebruiken in het artikel. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 11 feb 2018 10:12 (CET)
  • Ik zie dat de aanmaker er nu zeer serieus mee bezig is. Compliment. Daarom haal ik de nominatie er nu van af en houd het stukje verder in de gaten totdat het af is. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 12 feb 2018 22:25 (CET)
 • Lyrische abstractie - wiu - Hoe ziet de stijl er uit? Nu staat alleen vermeld wie de naam heeft bedacht, dus niet wie de eerste schilders waren, maar niet wat het precies in houd. Waar komt de stijl vandaan? Zijn er nog steeds vertegenwoordigers? Waar stamt deze stijl vanaf? Een of meer bronnen zouden ook niet misstaan. Dqfn13 (overleg) 10 feb 2018 22:58 (CET)
  • Die gebruikte zin "een schilderstijl die zich tegen alle formele veranderingen afzette om spontane uitdrukking te geven van kosmische zuiverheid." klinkt ook niet verhelderend. In de huidige vorm niet iets om te bewaren. Rode raaf (overleg) 10 feb 2018 23:05 (CET)
 • Stefaan Allemeersch, Niets aan deze persoon is E Bjelka (overleg) 10 feb 2018 23:33 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Overduidelijk wraaknominatie. Er is afgesproken dat atleten die medailles halen op het Belgische kampioenschap E zijn. Akadunzio (overleg) 10 feb 2018 23:39 (CET)
   • Een wraaknominatie? Hoe kom je daar nu bij. Het betreft hier iemand wiens relevantie niet verder rijkt dan op een bescheidenniveau wat kunnen lopen. Laten we de dingen in perspectief zien, een minuut tegen een balletje trappen, in een lokaal kampioenschap een medaille behalen, etc maken iemand niet relevant. Om encyclopedisch relevant te zijn zou je op zijn minst van maatschappelijke relevantie moeten kunnen spreken zoals je bijvoorbeeld bij een politicus, een bestuurder van een groot bedrijf of vakbond, een toonaangevend sporter,... kan. Laten we ons de vraag stellen, zou een soortgelijke prestatie op pakweg het Myanmarees kampioenschap leiden tot een wikipedia-artikel? Bijkomend: door de aanmaker zijn er gegevens toegevoegd die niet verifieerbaar zijn/publiek bekend zijn gemaakt, wat een schending is van de privacy van het onderwerp. Het zou me daarom niet onredelijk lijken dat de aanmaker een verbod krijgt om nog artikelen aan te maken of te bewerken tot het moment dat hij al zijn toevoegingen van een bronvermelding heeft voorzien. Met vriendelijke groet, Bjelka (overleg) 11 feb 2018 14:02 (CET)
   • Wil je ophouden met deze onzin, Bjelka? Gezien alle links en referenties in het betreffende artikel kan niet worden volgehouden, dat hier op welk punt dan ook sprake zou zijn van enige vorm van privacyschending. En wat die Myanmarees van jou betreft: als een atleet op de nationale kampioenschappen van zijn land een medaille heeft veroverd, is hij/zij E. Dat is een afspraak die wij met z'n allen ooit hebben gemaakt. Mocht je die willen aanvechten, dan verzoek ik je om die discussie te voeren in het Sportcafé. Groet, Piet.Wijker (overleg) 11 feb 2018 14:25 (CET)
    • Onzin Piet? Kan je me dan even de bron aanrijken mbt de geboortedatum. Gezien de historiek van de aanmaker heb ik ten zeerste twijfels over de verifieerbaarheid van onder meer dat gegeven. Bjelka (overleg) 11 feb 2018 14:34 (CET)
    • Zie de externe link naar de website van de EAA. Groet, Piet.Wijker (overleg) 11 feb 2018 14:40 (CET)
     • Ok (mbt de geboortedatum), als ik me vergis kan ik dat toegeven, in tegenstelling tot de aanmaker van het artikel. Mijn argwaan mbt dat gegeven komt voort uit eerdere toevoegingen van deze gebruiker mbt verifieerbaarheid van gegevens op andere artikels, voorzichtigheid mbt zijn/haar toevoegingen blijft dus absoluut geboden. Los daarvan blijft natuurlijk de vraag of dit onderwerp E is, maar dat is aan de moderator van dienst om te beoordelen. Bjelka (overleg) 11 feb 2018 14:58 (CET)
     • Die ervaring heb ik niet. Wat je ook van Akadunzio kunt vinden, hij heeft in de loop der jaren honderden lemma's van Belgische atleten op Wikipedia geplaatst, die ik allemaal kritisch volg. Dat doet hij trouwens bij die van mij ook. En ik heb hem daarbij zelden op fouten kunnen betrappen, al helemaal niet op het gebied van privacyschending. Groet, Piet.Wijker (overleg) 11 feb 2018 15:22 (CET)
      • In dat geval hebben we zeer verschillende ervaringen met deze problematische gebruiker. Mijn ervaring wijst het tegengestelde uit. Het lijkt me zinnig om een nalooplijst van deze gebruiker aan te leggen en al zijn bewerkingen aan een kritische controle te onderwerpen én hem een bewerkingsverbod op te leggen tot alle bronloze beweringen van zijn/haar hand door hem/haar zelf zijn weggewerkt. Bjelka (overleg) 11 feb 2018 17:40 (CET)
       • Beste Bjelka, ik ben geen problematische gebruiker. Je hebt me bij mijn weten nog nooit op een moedwillig foutieve bewerking kunnen betrappen. Ik ben ook trouwens ook nog nooit veroordeeld voor het plaatsen van foutieve informatie. Akadunzio (overleg) 11 feb 2018 19:54 (CET)
        • Aangezien u er zelf nogmaals achter vraagt een bloemlezing van je problematisch gedrag: Dat er rondom Akadunzio vaak problemen zijn, blijkt ook uit het feit dat dit in ruim twee jaar tijd inmiddels de achtste ArbComzaak is rondom zijn persoon. ... Er in het algemeen sprake is van een "patroon van problematisch gedrag" en een "patroon van ongewenste bewerkingen. zie hier, hier en hier. Maar er is een uitweg Akadunzio, geef je fouten uit het verleden toe, neem er afstand van en stop met het voeren van BWO's en het stalken van andere gebruikers. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn ... Met vriendelijke groet. Bjelka (overleg) 11 feb 2018 21:42 (CET)
        • Tegen Tegen verwijderen mogelijk problematisch gedrag van gebruiker kan toch geen invloed hebben ove de E waarde van een artikel Warpozio (overleg) 12 feb 2018 12:23 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen, was een podiumfinisher op nat. kampioenschappen en dus E. Piet.Wijker (overleg) 11 feb 2018 10:41 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - onzinnominatie - zie Noor Vidts - Richard kiwi Overleg 11 feb 2018 16:18 (CET)
 • Noor Vidts, een Belgisch titel en wat selecties als jeugdatleet zijn te mager voor een artikel. Bjelka (overleg) 10 feb 2018 23:35 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Overduidelijk wraaknominatie. Is na gewezen wereldkampioene Tia Hellebaut en Europees kampioene Nafissatou Thiam de derde beste Belgische performer op de vijfkamp. Tevens tweemaal Belgisch kampioene en deelname aan verschillende internationale kampioenschappen. Akadunzio (overleg) 11 feb 2018 00:24 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen deelname en medailles op senioren-niveau zijn ruim, ruim, ruim, ruim, ruim, ruim, ruim, ruim, ruim, ruim, ruim voldoende voor E-waarde. Onzin-nominatie. The Banner Overleg 10 feb 2018 23:53 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - zegt meer over de (smaak van?) de nominator dan over de artikelen. ed0verleg 11 feb 2018 08:38 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Sinds wanneer zijn atleten die op nationale kampioenschappen medailles hebben behaald, NE? Piet.Wijker (overleg) 11 feb 2018 10:36 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - geen artikelen nomineren om persoonlijke redenen, althans die indruk krijg ik. Is E, dus kan blijven. De nominator kan het beter snel doorstrepen lijkt mij. - Richard kiwi Overleg 11 feb 2018 16:18 (CET)
   • Verre van, ik stel me de vraag in hoeverre elke sporter die ooit een vijf minuten tegen een balletje heeft getrapt of een andere vijfderangs prestatie in een lokaal kampioenschap heeft bereikt een artikel moet hebben op wikipedia. De maatschappelijke relevantie daarvan is me verre van onduidelijk. En dat staat - voor alle duidelijkheid - los van de vele problemen die zich met deze gebruiker stellen. Bjelka (overleg) 11 feb 2018 17:46 (CET)
    • Beste Bjelka, je moet niet flauw gaan doen. Je hebt deze artikelen alleen genomineerd uit wraak voor het nomineren van een artikel van jou. En als je problemen hebt de relevantie van sporters kan je een discussie opstarten of een peiling opzetten. Er zijn er echter al verschillende geweest en die hadden allemaal hetzelfde resultaat. Sporters die nationale bekendheid hebben zijn relevant. Akadunzio (overleg) 11 feb 2018 19:59 (CET)
     • Aangezien u er zelf achter vraagt nog eens een bloemlezing van je problematisch gedrag: Dat er rondom Akadunzio vaak problemen zijn, blijkt ook uit het feit dat dit in ruim twee jaar tijd inmiddels de achtste ArbComzaak is rondom zijn persoon. ... Er in het algemeen sprake is van een "patroon van problematisch gedrag" en een "patroon van ongewenste bewerkingen. zie hier, hier en hier. Maar er is een uitweg Akadunzio, geef je fouten uit het verleden toe, neem er afstand van en stop met het voeren van BWO's en het stalken van andere gebruikers. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn ... Met vriendelijke groet. Bjelka (overleg) 11 feb 2018 21:42 (CET)
     • Het is duidelijk: het gaat hier dus niet om de genomineerde artikelen, maar om de schrijver ervan. Dit lijkt mij niet de juiste handelwijze. Piet.Wijker (overleg) 12 feb 2018 09:53 (CET)
     • Tegen Tegen verwijderen mogelijk problematisch gedrag van gebruiker kan toch geen invloed hebben ove de E waarde van een artikel Warpozio (overleg) 12 feb 2018 12:22 (CET)

Toegevoegd 11/02; af te handelen vanaf 25/02[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 11/02: Deel 1[bewerken]

 • De Hambaken -wiu- Een encyclopedie is er niet voor bedoeld om een wijk in discrediet te brengen. Tot tweemaal toe echter wordt in dit artikel aan de wijk een slechte reputatie toegedicht, zonder overigens op details in te gaan, waardoor dit meer op een wezelzin lijkt. Ik denk dat we dit soort algemene opmerkingen in een encyclopedie achterwege dienen te laten aangezien een wijk hiermee voor eeuwig gebrandmerkt is, wat geheel iets anders is dan wat door een krantenbericht in Trouw teweeg wordt gebracht. Fred (overleg) 11 feb 2018 11:58 (CET)
  • De vermelding van de slechte reputatie is m.i. niet overdreven en hoeft hier niet weg. Het ministerie van binnenlandse zaken heeft binnen de gemeente 's-Hertogenbosch zes buurten aangewezen voor de toepassing van artikel 5 van de wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek. Vier van die zes buurten vormen samen de hier beschreven wijk Hambaken. (zie hier voor de maatregel van biza). Hanhil (overleg) 11 feb 2018 12:18 (CET)
   • Deze slechte reputatie -die overigens in het artikel niet nader omschreven wordt, zodat we niet weten waaruit die bestaat- hoeft niet eeuwigdurend te zijn, maar wordt dat automatisch wel als de wijk voorgoed bevlekt wordt, want wie wil er dan nog wonen? En alle wijkbewoners worden op deze wijze benadeeld en als aso's weggezet, ook al is het slechts een kleine minderheid die zich misdraagt. Fred (overleg) 11 feb 2018 13:08 (CET)
  • Ik vind er niets op tegen om in zo neutraal mogelijke bewoordingen aan te geven dat er anno 2017 een bepaalde problematiek speelde in die wijk, mits dat netjes onderbouwd wordt met bronnen. De bron die Hanhil gaf is daar zeker geschikt voor. Het is niet zo dat er in Wikipedia niet over dergelijke problematiek geschreven zou mogen worden omdat dat misschien wel eens nadelig zou kunnen zijn voor de bewoners. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 11 feb 2018 17:40 (CET)
   • Dan zou een toevoeging: in 2017 wel nuttig zijn. De problematiek kan dan in de verleden tijd worden gesteld (wat ook niet betekent dat die problematiek nu zou zijn opgelost, dat weet ik niet). Ook verzachtende uitdrukkingen als: een aantal bewoners zou kunnen. Voorzichtigheid is echter geboden, en daar passen voorzichtige bewoordingen bij. Fred (overleg) 11 feb 2018 17:59 (CET)
    • Ik begrijp deze nominatie niet. Is de reden nu dat problemen in het artikel vermeld worden? Of juist dat ze onvoldoende beschreven worden? De problemen in de wijk zijn er al decennialang. Sinds het begin vermoed ik zelfs, maar toen was ik nog te jong om me dat te herinneren. De problemen zijn er nog steeds en zullen er waarschijnlijk ook nog wel een tijd blijven. Een artikel op Wikipedia heeft daar echt geen invloed op. Wel zou het onjuist zijn om die problemen niet te vermelden. Het vermelden van jaartallen en tijden met betrekking tot bestaande zaken is een erg slecht idee. De bron hierboven geeft prima weer waar de problemen uit bestaan dus eventueel wil ik dat er best in zetten, maar als de nominator nu al vind dat de wijk door het artikel in diskrediet gebracht wordt, dan zal dat met vermelden van een klimaat van intimidatie en ondermijning in de buurten, families die een negatieve invloed hebben op de woonomgeving en zich intimiderend gedragen naar andere/nieuwe bewoners, georganiseerde, drugs gerelateerde, criminaliteit en misdaad, uitkeringsfraude, overtreden van bouwverordeningen, zwart werken, illegaal onderverhuren, telen van hennep, heling van gestolen goederen en op grote schaal saboteren van energiemeters vermoedelijk niet verbeteren. Maar dat is wel wat de rijksoverheid constateert. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 11 feb 2018 18:25 (CET)
     • Aangezien dat door de overheid is geconstateerd dan is het correct om dat ook in dat artikel te vermelden, maar dan als citaat met bronvermelding: "De rijksoverheid constateerde in september 2017 in haar rapport: ...". Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 11 feb 2018 21:25 (CET)
 • Register Strateeg - wiu/NE - in slecht Nederlands geschreven, niet met onafhankelijke bronnen onderbouwd artikel. Eerder al verwijderd wegens expliciete reclame. Paul Brussel (overleg) 11 feb 2018 15:10 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Ook dit artikel bevat slechts expliciete reclame. Fred (overleg) 11 feb 2018 17:01 (CET)
  • Voor Voor verwijderen ...En dan ook nog eens twee typefouten in de titel. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 11 feb 2018 17:42 (CET)
 • Los Primos -reclame- Los Primos over Los Primos, en die blijkt kenmerkend aan de tropische geluiden en de zomerse beleving te zijn, met de website van Los Primos als enige, en niet bepaald onafhankelijke, bron. Fred (overleg) 11 feb 2018 16:54 (CET)
  • Voor Voor verwijderen De genoemde "single" werd pas twee dagen geleden geupload op YouTube, ZP ligt er dik bovenop.
  • Tegen Tegen verwijderen Al meerdere keren dit DJ duo tegen gekomen in verschillende clubs en uitgaansgelegenheden. Online presence klaarblijkelijk niet groot, offline bekendheid echter al wel groot, in het bijzonder in de scene van latin house muziek. 143.179.12.111 13 feb 2018 00:14 (CET)
 • Zonne-energie installaties in Nederland - NE - nietszeggende lijst. Paul Brussel (overleg) 11 feb 2018 19:28 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Lijst is een uitbreiding op de lijst met energiecentrales in Nederland. Komende jaren komen er grote hoeveelheden grootschalige zonne-energieprojecten bij die een steeds groter deel van de energievoorziening gaan leveren. Verwacht zelfs nog een uitbreiding met lijst met windmolenparken in Nederland.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 80.114.125.84 (overleg · bijdragen) 12 feb 2018 10:27‎
   • Misschien eens tijd voor een afbakening van wat een relevante omvang is voor dergelijke installaties. Neem niet aan dat alles waar meer dan 50 panelen (of noem wat) bij elkaar liggen direct op Wikipedia hoeft. Agora (overleg) 12 feb 2018 12:48 (CET)
  • Opmerking Opmerking - Minimum staat op 0.5 MWP wat afhankelijk van het paneel overeenkomt met 2000-3000 panelen.
  • Opmerking Opmerking - Er is een aparte pagina van gemaakt nadat ik het hier had verwijderd. ErikvanB (overleg) 12 feb 2018 13:30 (CET)
  • Opmerking Opmerking - Klopt, er stonden zonne-energie installaties in de lijst met andere energiecentrales, omdat het toch een ander type opwekking is verplaatst naar een apart groep totdat het verwijderd was, daarna is het naar deze aparte pagina verplaatst.
 • Bella Hadid - NE - uit niets blijkt wat haar E maakt. Paul Brussel (overleg) 11 feb 2018 19:38 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - argumenten zijn niet nodig. ed0verleg 11 feb 2018 20:20 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Topmodel die belangrijke "award" kreeg, hetgeen ik heb toegevoegd. EllyoverlegLet's bridge the gendergap together 11 feb 2018 23:54 (CET)
   • Misschien kan het lemma dan eindelijk eens gaan over haar carrière als model, toch hetgeen wat haar Ew moet maken. Er zijn genoeg Iw's waar dat in staat, dus dat zou moeten lukken. Eerst was het een grote familie- en triviaparade, na een snoei nog steeds weinig inhoud. - Agora (overleg) 12 feb 2018 12:48 (CET)
    • Tja, dat is met bron en al eruit gesnoeid. Niet zo vreemd dat het daarna net lijkt of het nergens over gaat. ed0verleg 13 feb 2018 17:00 (CET)

Toegevoegd 11/02: Deel 2[bewerken]

 • Instituut voor Briljante Mislukkingen - door Paul Brussel voor nuweg genomineerd wegens expliciete reclame. Volgens mij is die reclame, als die er al is, niet zo expliciet dat het lemma aan de nuwegcriteria voldoet. Wel vraag ik me af of het voldoende encyclopedische relevantie heeft, maar dat kan in een reguliere procedure besproken worden. Machaerus (overleg) 11 feb 2018 20:19 (CET)
  • Onzin-nominatie, ook de reclame zie ik niet. Helaas zijn er ook moderatoren die dit gewoon verwijderen, (en mag je er niets van zeggen, heb ik ervaren). ed0verleg 11 feb 2018 20:21 (CET)
   • Zou het een idee zijn om jouw ergernis een keer ergens anders te bespreken, want deze vorm van aandachtvragerij begint, althans voor mij, nu wel heel erg irritant te worden. Vinvlugt (overleg) 12 feb 2018 10:21 (CET)
    • Ik moet eerlijk zeggen dat ik juist eerder wat moedeloos wordt van de vele nuweg-nominaties die steeds door deze nominator geplaatst worden en die vervolgens geen nu-weg nominaties blijken te zijn (volgens meerdere moderatoren dus niet slechts mijn mening). Dat zorgt voor een hoop extra werk: zo moeilijk kan het niet zijn om iets dan gewoon - ook al is het zogenaamd usance - OP TBP te plaatsen. Dat stoort me eigenlijk meer dan de opmerkingen van Ed0 die vaak - terecht - aankaart dat er behoorlijk wat artikelen te vroeg en/of onterecht worden verwijderd. Ik zou het dan ook geen aandachtvragerij willen noemen. Ecritures (overleg) 12 feb 2018 21:51 (CET)
     • Als ik zie dat dit instituut er vooral is om hun expliciet genoemde commerciële diensten aan te bieden ("bieden we workshops, lezingen en op maat gemaakte leertrajecten") dan acht ik een artikel over zo'n instituut niets anders dan expliciete reclame voor die dienstenverkoper en acht ik het voor nuweg in aanmerking komen. Zelfs slim verpakken van die reclameboodschap acht ik niet iets waarvoor WP zich moet lenen. Dat anderen daar kennelijk coulanter mee omgaan, is natuurlijk hun goed recht; ik behoud mij de mijne voor. (Maar ik geef toe dat ik er zo langzamerhand ook een beetje moe van word om zulke artikelen en reclame-uitingen te controleren dus misschien houd ik daar wel mee op en laat dat aan anderen over.) Paul Brussel (overleg) 12 feb 2018 22:04 (CET)
      • Misschien is dat een goed idee als je niet heel precies de regels voor directe verwijdering zoals die beschreven staan in de RVM kunt/wilt volgen. Deze geven aan: Overduidelijke reclame: Overgenomen van een andere website (of) De tekst is wervend en bevat geen beschrijvende delen. Daar is hier geen sprake van (het bevat immers beschrijvende delen) en dan hoort een artikel gewoon op TBP. Ik word er eigenlijk eerder moe van dat je steeds je eigen regels m.b.t. to nuweg-nominaties probeert te maken dan wel te volgen. Ecritures (overleg) 12 feb 2018 22:11 (CET)
       • Dit valt geheel binnen die regels: Overduidelijke reclame, maar heel slim verpakt. Bovendien zijn er ook nogal wat moderatoren die mij daarin geregeld volgen. Paul Brussel (overleg) 12 feb 2018 22:15 (CET)

Nee dat valt niet binnen de regel: De tekst is wervend en bevat geen beschrijvende delen. Ecritures (overleg) 12 feb 2018 23:14 (CET) Aanvulling: je ad populum en de ad antiquitatem (die je eerder gebruikte) lijken me niet ter zake doende. De specifieke beschrijving in WP:RVM geeft heel precies aan wat wél nuweg-redenen zijn.Ecritures (overleg) 12 feb 2018 23:22 (CET)

  • Voor Voor verwijderen - commercieel instituut dat duidelijk WP gebruikt als (sluip)reclamevehikel. Paul Brussel (overleg) 11 feb 2018 20:23 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Het taalgebruik van het artikel doet behoorlijk commercieel cq ambtelijk aan en past absoluut niet in een encyclopedie. Fred (overleg) 11 feb 2018 23:11 (CET)
 • Ter attendering: ik heb zojuist wijzigingen aangebracht in de pagina Instituut voor Briljante Mislukkingen. Na lezing van het commentaar hierboven, realiseerde ik mij dat de doelen van de stichting in de eerste versie ambigu overkwamen. Ik heb het sjabloon en de categorisering laten staan. Jorryt de Jong (overleg) 13 feb 2018 15:49 (CET)
 • Zwarte zon (boek) - ne / wiu - Boek van een onbekende auteur (Leininger heeft ook geen Engelstalig artikel) waarvan ook geen data (publicatiedatum, uitgever, formaat, etc.) bekend zijn gemaakt in dit artikel of op enwiki. Dit artikel bestaat ook voor meer dan 90% uit de samenvatting van het boek en daarmee is het dus niet een encyclopedisch artikel te noemen. Dqfn13 (overleg) 11 feb 2018 22:29 (CET)
  • 90% ? Meer dan dat zelfs? Je rekenmachine heeft nodig nieuwe batterijen nodig. Onbekende auteur is trouwens ook geen verwijderreden, geen artikel en-wiki duidelijk ook niet. ed0verleg 13 feb 2018 17:03 (CET)
 • Maddie Ziegler - wiu - Videoclip die een "biljoen"(sic) bekeken is op YouTube. Ik heb er taallinks bijgezet mocht iemand het willen oppoetsen. Rode raaf (overleg) 11 feb 2018 22:31 (CET)
  • Voor Voor verwijderen We komen uit dit artikel niet eens te weten of Maddie nog leeft. Aan haar activiteiten te zien is het echter geen middeleeuwse jonkvrouwe, hoewel elk jaartal in dit artikeltje ontbreekt. Maar áls ze nog leeft, wat waarschijnlijk is, dan zijn onafhankelijke bronnen verplicht. Deze ontbreken echter totaal. Fred (overleg) 11 feb 2018 23:09 (CET)
  • Beginnetje van gemaakt, inclusief bron, categorie, infobox, defaultsort. ed0verleg 12 feb 2018 09:14 (CET)
  • Doorgehaald, acceptabel beginnetje. Bedankt Edo Glimlach Rode raaf (overleg) 12 feb 2018 09:21 (CET)

Toegevoegd 12/02; af te handelen vanaf 26/02[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 12/02: Deel 1[bewerken]

 • Desiderata van Lombardije -wiu- Is één der vrouwen van Karel de Grote, en niet dé vrouw. Verder staat er niets in dit stukje wat ook al veel beter in het lemma Karel de Grote wordt vermeld. Hooguit een dp naar Karel van maken, want het onderhavige artikel geeft geen informatie, er wordt zelfs niet naar Karel doorverwezen. Fred (overleg) 12 feb 2018 11:31 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - Eén zin, geen beginkapitaal, geen punt aan het eind. Dat is alles... HRvO (overleg) 12 feb 2018 21:49 (CET)
 • SeungBeom Cho wiu - bronloos verhaal, dagen geleden al genomineerd, maar nooit hier gemeld. ed0verleg 12 feb 2018 13:33 (CET)
 • Sven de Beer - bronloos, waardoor de encyclopedische relevantie niet te bepalen is. Die blijkt ook niet uit de niet-opgemaakte tekst. ed0verleg 12 feb 2018 15:19 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - heeft alleen minieme bijrollen gespeeld, dus NE. Paul Brussel (overleg) 12 feb 2018 15:35 (CET)
 • Geert Van Rysseghem - weg - Op 8 februari genomineerd voor verwijdering zonder reden door Tom Stoffelen en daarna niet op de TBP geplaatst. Xxmarijnw overleg 12 feb 2018 16:24 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Tenzij met onafhankelijke bronnen de E-waarde kan worden aangetoond (kunstenaarsregister, kunst in musea en openbare ruimten, enz.). Het artikel geeft geen bronnen. Fred (overleg) 12 feb 2018 18:25 (CET)
 • Bizerba - reclame - Aanvankelijk werd er een nuweg op gezet wegens auteursrechtenschending. De aanmaker van het artikel (Digital Marketing Manager van Bizerba) heeft die nominatie verwijderd en tegelijk een grote lap auteursrechtelijk beschermde reclametekst verwijderd. Maar wat er nu overgebleven is vind ik nog steeds te reclameachtig, met termen als 'uniek', 'toonaangevend' en 'spectaculair'. Bovendien is de vraag of dit bedrijf wel E is. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 12 feb 2018 16:48 (CET)
Ok, zoals aangegeven heb ik zeer beperkte ervaring met WikiPedia en is het niet mijn intentie om reclame te maken. Wel zie ik andere technologische aanbieders die er ook gewoon op staan. Ik begrijp nu welke woorden in uw optiek als reclame aangemerkt kunnen worden. Om mijn intentie: namelijk het vermelden van een rijke historie aan weegtechnologie op de Nederlandse wikipedia te verduidelijken, zal ik nogmaals een aanpassing doen. Als men het dan nog te reclame achtig vindt, dan begrijp ik in ieder geval, waarom er zo weinig te vinden is over wegen, weegtechniek enzovoort. Ik heb geen enkel product neergezet, ik praat alleen over de geschiedenis van een weegtechnologische aanbieder met Duitse wortels. Ik denk hier Wikipedia echt mee te verrijken, want er is echt niets over te vinden. Als het dan nog net zo beoordeeld wordt, dan beloof ik niet meer bij te zullen dragen. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door VillaSmits (overleg · bijdragen) PS: Wil je voortaan alsjeblieft ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.
De E-waarde van het bedrijf staat buiten discussie. Een zeer bekend merk, ook van vroeger, waar menige weegschaal van dit merk in de winkels was te vinden. Los daarvan heeft het bedrijf een aanmerkelijke geschiedenis die zo'n 150 jaar beslaat. Een en ander dan wel met een goed en objectief artikel, en zonder de door nominator aangegeven superlatieven. Daarnaast waren inderdaad hele lappen tekst letterlijk van de eigen website overgenomen, inclusief aanprijzingen en een aantal voor een encyclopedie onbelangrijke details. Fred (overleg) 12 feb 2018 18:20 (CET)
Dit is expliciete reclame die in aanmerking zou komen voor nuweg. — Zanaq (?) 12 feb 2018 19:01 (CET)
Er was ook een nuweg op gezet, maar die werd door de aanmaker verwijderd, waarschijnlijk voordat een moderator hem zag. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 12 feb 2018 22:42 (CET)
Dat de Ew in twijfel getrokken wordt zegt alleen iets over de nominator die duidelijk te veel veel weinig kennis heeft om een oordeelkundig. Het is DE referentie in weegschalen. En zo goed als enige resterende historische firma van bakker en slagersweegschalen. Schoenmaker blijf bij je leest. Doch heeft hij wel een goed oordeel geveld met betrekking tot de promotionele schrijfwijze. Die MOET er uit om dit lemma te behouden. Vdkdaan (Gif mo sjette) 12 feb 2018 21:26 (CET)
Sorry dat ik 'te veel veel weinig kennis heb om een oordeelkundig'.Verward Gelukkig heb ik meer kennis van de Nederlandse taal. Ik stelde ook slechts de vraag of het bedrijf wel E is. En daarop heb ik inmiddels bevredigend antwoord gekregen. Dan resteren de andere punten van reclame en auteursrechten, die helaas vaak voorkomen bij marketing managers die stukjes schrijven over hun eigen bedrijf. Hopelijk is er iemand met een neutrale blik die het kan herschrijven. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 12 feb 2018 22:34 (CET)
Fijn dat het oordeel herzien is. Ik zit alleen nog met het oordeel over de "marketing manager die een stukje over het eigen bedrijf schrijft". Het sportmaatje van de marketingmanager heeft de laatste aanpassingen gedaan. Zij is verpleegkundige en schrijft voor haar zorginstelling. Ze heeft onder mijn login de aanpassingen gedaan. Het NL stuk is er uit gehaald en alles wat "reclamisch" over kan komen ook. Ik hoop dat het nu in deze vorm kan blijven staan. Want nogmaals, ik denk dat het waarde heeft vanuit de technologische meerwaarde voor weegtechniek. VillaSmits (overleg) 12 feb 2018 23:16 (CET)
Nog steeds promotioneel. — Zanaq (?) 13 feb 2018 19:00 (CET)
Beetje geherformuleerd en een deel in verleden tijd gezet. Weet niet zeker of het goed is daarmee door te gaan. Koos van den beukel (overleg) 13 feb 2018 21:20 (CET)
Voor Voor verwijderen - in deze vorm pure bedrijfspromotie. Gouwenaar (overleg) 13 feb 2018 21:33 (CET)
Ik denk dat het vaak makkelijker is om een artikel helemaal opnieuw te schrijven, dan om een reclameartikel om te buigen naar een encyclopedisch artikel. Ik zie wel duidelijke progressie door de bewerkingen van Koos, maar we zijn er inderdaad nog lang niet. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 13 feb 2018 22:43 (CET)
Poging gedaan nog wat droger te formuleren. Wat Hij zette het volledig automatische weegbereik analoog en digitaal in 6.000 delen om betekent, weet ik niet goed.Koos van den beukel (overleg) 14 feb 2018 15:56 (CET)
Mede daarom is het beter de schrijfsels van marketingmanagers (of hun sportmaatjes) te verwijderen en daarna desgewenst neutraal opnieuw te beginnen. Het artikel is overigens nog verre van neutraal. — Zanaq (?) 15 feb 2018 11:45 (CET)
In de neutraliteitsdiscussie kan je je afvragen of de schrijver nou zo centraal gezet moet worden, of het schrijfsel. Doordat iemand vindt dat het van een marketing man afkomstig is, krijgt het meteen de uitroeptekens op deze site. We kunnen niet allemaal journalist zijn. Diezelfde marketing man heeft hier ooit een Rijksmonument op Wiki gezet, omdat die er ook nog niet op stond en het gebouw er toch al sinds 1904 staat. Dat is passie voor iets wat het verdiend om gedeeld te worden. Daar was geen enkele discussie over in het geval van het monument. Een onderneming die 3900 mensen aan het werk houdt wereldwijd, door een flinke bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen op het gebied van weegtechniek, dat is nu eenmaal andere stof dan een Rijksmonument. De schrijver is dezelfde. Als jullie wel een Rijksmonument, maar niet een technoloog met nog langer bestaan dan het monument willen plaatsen, dan zijn jullie zelf verantwoordelijk voor de leegte die dan ontstaat. Kortom: u kijkt teveel naar de schrijver, waardoor u niet meer neutraal naar de tekst kijkt.(VillaSmits (overleg) 18 feb 2018 11:53 (CET))
Tegen Tegen verwijderen In het lemma nergens reclame te zien. De tekst is niet wervend. Er zal niemand zijn die na het lezen zal zeggen: goh, laat ik eens contact zoeken. De tekst is al platgeslagen, dus waarom helemaal opnieuw beginnen? Het is wat het is, gewoon de nadruk leggen op de geschiedenis in weegtechniek en kappen met het gezeur over de marketing man. Het Rijksmonument waaraan gerefereerd wordt staat er op vergelijkbare manier op. Allemaal feiten en ook niet wervend. Niemand zal op de fiets stappen en het eens gaan bekijken naar aanleiding van de info op WIKI. (86.92.116.117 19 feb 2018 22:44 (CET))
Opmerking Opmerking - niet alleen bedrijfspromotie, maar ook grotendeels gekopieerd van deze, deze, deze, deze, deze en deze website. Ten overvloede vermeldt Bizerba op al deze websites "Copyright 2018 - Bizerba". Reden genoeg voor een directe verwijdering. Ik zal het vanwege de aangetroffen copyvio nomineren voor directe verwijdering. Gouwenaar (overleg) 19 feb 2018 23:12 (CET)
 • Beweegtuin - Was verwijderd door mij als expliciete reclame, maar er wordt op mijn OP getwijfeld of het überhaupt reclame is. Daarom teruggeplaatst en hier op TBP geplaatst. Mbch331 (Overleg) 12 feb 2018 18:48 (CET)
  • Dit artikel doet mij inderdaad een maaltijd bij de Chinees bestellen. Maar is dat dan reclame? ed0verleg 12 feb 2018 18:52 (CET)
  • Leuk artikeltje. Kan er weinig reclame in ontdekken. De nederlandse situatie zou eventueel geschrapt kunnen worden. — Zanaq (?) 12 feb 2018 18:59 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - nuweg: expliciete reclame voor commercieel bedrijf via link waar je meteen kunt bestellen. Paul Brussel (overleg) 12 feb 2018 19:23 (CET)
   • Dat commerciele bedrijf is de RIVM, een onderdeel van de rijksoverheid. Zo commercieel, dat het van ons belastinggeld is betaald. ed0verleg 12 feb 2018 19:46 (CET)
    • Tegen Tegen verwijderen In het lemma nergens reclame te zien. Alleen in de link staat één organisatienaam geschreven waarvan ik sterk twijfel of dit wel een commercieel bedrijf is. Tegen deletionisten die een heel lemma weg doen omwille van één link. Vdkdaan (Gif mo sjette) 12 feb 2018 21:21 (CET)
     • De enige link die er stond, en er nog staat, is naar een commercieel bedrijf, een BV, met webshop en al, dat momenteel gesloten is wegens carnaval. Ik zal die dus maar gewoon verwijderen. Paul Brussel (overleg) 12 feb 2018 21:35 (CET)
      • Super. Lijkt me ook het juiste. Ik wou eerst stellen dat dit beter van de eerste keer gedana geweest was, doch dan zou het lemma er ook niet beter op geworden zijn. Een wake-up call was misschien wel nodig. Vdkdaan (Gif mo sjette) 12 feb 2018 21:45 (CET)
       • En ik blijf erbij dat die "loketgezondleven.nl" een overheidswebsite is, en dus moeilijk commercieel te noemen is. Links die roepen "koop hier" heb ik dan ook niet gezien. ed0verleg 13 feb 2018 07:29 (CET)
        • Dat je niet verder keek, vreesde ik al, maar dat geldt ook anderen. Paul Brussel (overleg) 13 feb 2018 14:32 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Mijn mening (als aanmaker van het lemma) staat op de OP van Mbch331. Ik heb zojuist een kopje en extra bronnen aan het artikel toegevoegd.Larshei (overleg) 12 feb 2018 21:24 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen kan nu geen reclame meer ontdekken en is een fenomeen dat op verschillende plaatsen wordt geplaatst. Zou wel mooi zijn als er een beleidsverband wordt gelegd met trimbaan, waarom het ene nu als beter wordt gezien dan het andere, komt dat door vergrijzing?Hannolans (overleg) 12 feb 2018 21:50 (CET)
  • Wat bewerkt, minder ambtelijk-marketingproza en minder nadruk op het seniorenaspect. Deze beweegplekken zijn vaak openbaar en dan door iedereen te gebruiken. JanB46 (overleg) 12 feb 2018 23:08 (CET)
 • Joy Villa - Erg mager artikel over een Amerikaanse zangeres. Mogelijk is het aan te vullen vanaf enwiki. Mbch331 (Overleg) 12 feb 2018 19:08 (CET)
  • Zo aan het zeer kreupele taalgebruik te zien, is het vermoedelijk geschreven door iemand die geen woord Nederlands spreekt, en crosswiki hetzelfde probeert aan te maken: veel bewerkingen die deze persoon op Wiki's in allerlei talen heeft gedaan, zijn inmiddels weer verwijderd of genomineerd voor verwijdering. Ik sluit bovendien niet uit dat het om ZP gaat (of fancruft). Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 13 feb 2018 17:51 (CET)
 • Mercédès Jellinek - Informatie in het artikel klopt grotendeels (niet Mercedes-Benz, maar het merk Mercedes is naar haar vernoemd. Maar is het feit dat een automerk naar haar genoemd is voldoende voor een artikel? Mbch331 (Overleg) 12 feb 2018 19:11 (CET)
  • De weinige informatie in deze éénzinner kan beter naar het lemma over het merk worden overgeheveld. Fred (overleg) 12 feb 2018 20:53 (CET)
  • Middels de bronnen uit de andere talen geen eenzinner meer, maar voldoende voor een redelijk beginnetje. ed0verleg 13 feb 2018 07:48 (CET)
   • Voor Voor verwijderen Het artikeltje is inderdaad voldoende, het onderwerp helaas NE: ze had een vader, heeft gebedeld en 2 kinderen gehad. Een automerk naar je vernoemd krijgen maakt niet E. SanderO (overleg) 13 feb 2018 17:03 (CET)
    • Een automerk naar je vernoemd krijgen maakt niet E, net zomin als een andere prestatie je E zou maken. Wat wel E maakt is dat de feiten bekend zijn en in voldoende onafhankelijke bronnen terug te vinden zijn. Tegen Tegen verwijderen dus. — Zanaq (?) 15 feb 2018 11:45 (CET)

Toegevoegd 12/02: Deel 2[bewerken]

 • Future tunez - 17-jarige dj - ZP - "Mijn ultieme droom was om in die disco mijn eigen tracks te draaien." - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 12 feb 2018 19:59 (CET)
 • Stichting ITON - ne - Reeds eerder verwijderd, ook als Stichting iton: zie Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20171226, en ook uit dit artikel blijkt de relevantie voor de encyclopedie niet. De bronnen stonden er toen ook al, want die zijn nog paars in mijn browser. Het lijkt van binnen uit geschreven, met een heel stuk dat niet over ITON gaat, maar over neurowetenschappen. Wikiwerner (overleg) 12 feb 2018 20:40 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - hield dit al in de gaten omdat het NE is, maar omdat er nog een meebezig op stond ... - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 13 feb 2018 12:12 (CET)
  • Beste Wikiwerner: Dat dit artikel eerder verwijderd is, kan andere oorzaken hebben dan dat het werk van deze stichting geen encyclopische waarde zou hebben. Het blijkt heel moeilijk te zijn om als ‘leek’ aan de eisen te voldoen en de terminologie is niet altijd duidelijk. Naar mijn idee heeft deze stichting een belangrijke maatschappelijke relevantie omdat het een grote bijdrage heeft geleverd en nog levert aan de opleiding en scholing van medische- revalidatie- en behandelteams. Een overgroot deel van de fysiotherapeuten en andere paramedici in Nederland is geschoold vanuit het gedachtengoed van de stichting. Dit gedachtengoed is gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten. De stichting slaat een brug tussen wetenschap en de consequenties voor de (behandel)praktijk binnen de gezondheidszorg. Dat een ‘heel stuk’ niet over ITON gaat maar over neurowetenschappen heeft te maken met het feit dat de stichting over neurowetenschappen gaat. Ik heb de tekst over neurowetenschappen, om die reden ingekort. Kun je aangeven of het artikel zo beter aan de eisen voldoet en of het sjabloon er af kan?Martinsc1956 (overleg) 22 feb 2018 15:48 (CET)
   • Het gedeelte over de neurowetenschappen was niet mijn enige bezwaar en als dat wel zo zou zijn, dan had ik het artikel niet op deze lijst gezet, maar dat gedeelte zelf weggehaald; daarvoor zijn we immers een wiki. Het probleem is en blijft dat de relevantie voor de encyclopedie er mogelijk niet is, maar in ieder geval niet blijkt uit het artikel. De informatie die u hierboven noemt, staat (nog) niet in het artikel, maar zou kunnen duiden op relevantie als die informatie terug te vinden is in onafhankelijke, secundaire bronnen. Die eis stellen we niet omdat we u niet geloven, maar we willen zien dat de stichting erom bekendstaat, dat het in zekere zin als algemene kennis beschouwd kan worden. Daarvoor raadpleegt de lezer een encyclopedie immers. De bronnen die er nu staan, stonden er ook al in eerdere versies, dus die zijn gewogen en te licht bevonden. Voor het toevoegen van voetnoten met literatuurverwijzingen verwijs ik ten slotte nog naar Help:Referenties en voetnoten. Wikiwerner (overleg) 22 feb 2018 20:56 (CET)

Toegevoegd 13/02; af te handelen vanaf 27/02[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 13/02: Deel 1[bewerken]

 • Bram Vuylsteker ne/wiu/cv/bronloos Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 13 feb 2018 09:50 (CET)
 • Shweinbin monastery -weg- Minder dan niks. En...spreken ze dan Engels, daar in Myanmar? Op deze Wiki spreekt men in elk geval Nederlands. Fred (overleg) 13 feb 2018 10:34 (CET)
 • Olympisch dorp 2018 - Info kan op het artikel over de spelen zelf. Vinvlugt (overleg) 13 feb 2018 11:05 (CET)
  • Daar staat dat ongetwijfeld al, en dit artikel bevat minder informatie dan olympisch dorp en geen specifieke informatie over het olympisch dorp bij de spelen die nu worden gehouden. Dus tenzij iemand hier meer van kan maken, gaat dit over twee weken de prullenmand in. Alternatief is een redirect naar Olympisch Park Gangneung, de locatie waar het olympisch dorp is gevestigd. Paul B (overleg) 13 feb 2018 11:09 (CET)
  • Kan wat mij betreft direct weg. Trijnstel (overleg) 13 feb 2018 12:04 (CET)
 • Verdouw Bouwproducten B.V. - ne - Bedrijf waarvan de relevantie niet blijkt. Joris (overleg) 13 feb 2018 11:43 (CET)
 • T'opstapje - wiu/ew?- Heeft naast een taalpoets ook wat aanvulling nodig omdat de relevantie niet blijkt uit de karige inhoud. Rode raaf (overleg) 13 feb 2018 13:28 (CET)
  • Volgens de regels van het Nederlands zou dat 't Opstapje moeten zijn. Norbert zeescouts (overleg) 13 feb 2018 18:10 (CET)
 • Avantage Reply - NE en mogelijk reclame - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 13 feb 2018 14:15 (CET)
  • Voor nuweg: dit is gewoon expliciete reclame voor een bedrijf. Paul Brussel (overleg) 13 feb 2018 14:45 (CET)
   • NE Dit heeft totaal geen encyclopedische waarde. Hurdurburdur (overleg) 14 feb 2018 08:19 (CET)
 • Dynamite (danceact) - wiu - het wel en wee van een ambiance act - wollige taal (Toen Schoovaerts en Van Mechelen na een optreden van Cisco Kid in een West Vlaamse club, met de DJ een praatje maakten, gaf deze aan dat het idee van TNT wel leuk was maar "te plat" om in een house club te kunnen draaien waardoor de vraag kwam: "kunnen jullie daar geen beat mix van maken".) - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 13 feb 2018 16:16 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Overduidelijke zelfpromotie van auteur. Verdel (overleg) 13 feb 2018 16:17 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen De informatie van de act is accuraat. Schijfstijl is subjectief. Aanbevelingen steeds welkom. Ik zie geen zelfpromotie. De informatie is uit eerste hand. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Lawrence o (overleg · bijdragen)
   • objectief over zichzelf schrijven is voor velen een probleem - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 13 feb 2018 16:57 (CET)
   • Dag Vis, kan U eventueel aanbevelingen geven zodat het wel aanvaardbaar is aub? Ik ben natuurlijk een betrokken partij, doch de info is correct. Hoe moet het dan? Tips? Lawrence o (overleg) 13 feb 2018 17:07 (CET)
   • Pagina werd grondig herwerkt. Een meer neutrale schrijfstijl werd gehanteerd. Is dit OK? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Lawrence o (overleg · bijdragen)
    • Waar zijn je bronnen, Lawrence? Verhalen uit eigen hand valt onder Origineel Onderzoek. Zoek informatie op het web over de danceact zoals artikelen gepubliceerd op muzieksites. Details over die 15.000 verkochte singles. Hiermee wordt ook de relevantie onderstreept. En sluit je commentaar af met vier tildes (~) Verdel (overleg) 13 feb 2018 17:59 (CET)
    • Het is mijn groep. Wat voor bron wil je nog meer? Welke informatie zou er verschijnen indien een derde het schreef na consultatie met mij, de oprichter? Wat wil je dat ik post als bewijs van die 15.000 stuks, een SABAM afrekening? Ik verwijs overigens reeds naar de Ultratop 50. Wie eraan zou twijfelen kan het daar opzoeken. Ik zie eerlijk gezegd het probleem niet meer in nu. Wikipedia is een vrij medium. Ik heb echter het gevoel dat enkelingen "de baas" willen zijn. Ik vraag U dan ook concreet te zeggen wat niet voldoet nu? Ik heb de regels gelezen. Volgens mijn interpretatie ervan voldoet de pagina aan alle vereisten. je kan over elk detail tot in den treure vragen stellen. Lawrence o (overleg) 15 feb 2018 17:30 (CET)
    • Er werden bijgevoegd: 1) Link naar Nu.nl waar Erik Dikeb aangeeft de gouden CD te ontvangen al spreekt men daar onterecht over 20.000 verkochte exemplaren maar soit. 2) Link naar Globe Entertainment waar het Big Brother verhaal wordt bevestigd en 3) een link naar de Wiki Pagina met alle nummer 1 hits van 2002. Kan het nu? Nog iets wat niet goed genoeg is? Lawrence o (overleg) 15 feb 2018 18:01 (CET)
    • En ook nog link naar Ultratop met gecorrigeerde Album release datum. De BIO op Globe Entertainmant, onderaan de pagina bevestigt overigens ook het verhaal deels. Lawrence o (overleg) 15 feb 2018 18:01 (CET)
  • Is al eens verwijderd in april 2015. Wikiwerner (overleg) 13 feb 2018 19:24 (CET)
   • We zijn intussen weer een week verder. Ik meen aan alle verzuchtingen tegemoet gekomen te zijn. Er werd neutraler geschreven, er werden bronnen gelinkt die de informatie bevestigen, ik kreeg geen verder antwoord op de vraag wat er nu nog moet verbeterd worden; Kan ik daaruit besluiten dat iedereen er nu mee kan leven waardoor de banner tot verbetering weg kan? Graag jullie besluit zodat we stilaan kunnen afronden. Waarvoor dank. 195.81.124.32 20 feb 2018 14:12 (CET)
    • Dan nog is het verboden om zelf het sjabloon weg te halen. Beter is het om aan Vis met 1 oog te vragen of het zo goed is met de bronnen. Zelf zie ik nog taalfouten en externe links in de lopende tekst, wat in strijd is met de conventies. Wikiwerner (overleg) 20 feb 2018 18:42 (CET)
 • SintLucas - ne/schoolgidsinfo. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 13 feb 2018 16:18 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - adequate informatie, niet wervend Flurp (overleg) 13 feb 2018 16:45 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - NE: gewoon een van de vele scholen zonder bijzondere betekenis; "schoolgids" is hier best een adequate omschrijving. Paul Brussel (overleg) 13 feb 2018 17:09 (CET)
   • Edoch, op nlwiki tien hyperlinks voor een ROC... Ldhank (overleg) 13 feb 2018 18:51 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Studiegids-informatie in de trant van: men kan kiezen tussen drie leerwegen enz. Dit hoort in een brochure van de school thuis, maar niet in een encyclopedie. Fred (overleg) 13 feb 2018 17:18 (CET)
   • Gesnoeid om neutraler te maken - Flurp (overleg) 13 feb 2018 17:43 (CET)
    • Zo zeker verbeterd. Fred (overleg) 13 feb 2018 21:28 (CET)

Toegevoegd 13/02: Deel 2[bewerken]

 • Kees Godefrooij - wiu/ zp - niet neutraal met de nodige POV en promotie voor eigen activiteiten. Agora (overleg) 13 feb 2018 19:18 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - niet alleen overduidelijke promotie, maar ook het taalgebruik doet de wenkbrauwen fronsen. Wat te denken van een zin als "Middels Stichting Spleen organiseert hij literaire etentjes en poëziemiddagen, en zien bloemlezingen het daglicht". Gouwenaar (overleg) 13 feb 2018 19:40 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - bekende naam in dichtwereld - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 13 feb 2018 20:45 (CET)
   • Dat is/was dan ook de enige kromme zin en die heb ik nu aangepast. - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 13 feb 2018 20:48 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - geen zelfpromotie; KG heeft dit lemma niet zelf aangemaakt en is, zoals gezegd, een bekende naam in het poëziecircuit. Mereie (overleg) 13 feb 2018 21:30 (CET)
   • Werkt u hier, net als bij het artikel Stichting Spleen, weer onder de dreigende hand van de grote dichter zelf? Sneu, hoor. Jürgen Eissink (overleg) 14 feb 2018 00:25 (CET)
   • In het geheel niet. Dit is een eigen initiatief. Deze pagina beschrijft trouwens op neutrale wijze de levensloop en de publicatiegeschiedenis van een auteur, zoals iedere andere auteurspagina, dus ik zie werkelijk het probleem niet. Deze pagina staat hier trouwens al een tijdje ongemoeid, dus als er iets mis was, had het iemand al eerder kunnen opvallen. Mereie (overleg) 14 feb 2018 09:02 (CET)
  • Opmerking Opmerking - wanneer we leren om artikelen op hun inhoud te beoordelen, kunnen we dat hele zelfpromotie vergeten. Zelfpromotie is niet verboden, maar in de praktijk gebeurt het weinig dat iemand neutraal en gebalanceerd over zichzelf kan vertellen. Dat moet je niet uitleggen als "het is verboden, dus nuweg". ed0verleg 14 feb 2018 12:39 (CET)
   • Opmerking Opmerking - Deze pagina staat hier trouwens al een tijdje ongemoeid, Dat is niet waar, de pagina staat hier pas 2 weken. Het komt wel voor dat artikelen na 6 jaar worden genomineerd. Het artikel ervaar ik als neutraal genoeg maar ik weet niet of de man genoeg E-waarde heeft. Koos van den beukel (overleg) 14 feb 2018 16:18 (CET)
 • Lijst van voetballers in de Eredivisie - weg - Onhoudbaar lange lijst, hier zijn categorieën voor bedoeld. Dqfn13 (overleg) 13 feb 2018 20:04 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Ten eerste klopt de titel niet: Dat zou dan moeten zijn Voetballers die in de Eredivisie actief zijn geweest oid, want de titel is wat dat betreft misleidend. Ten tweede bestaan er al lijsten van voetballers per club gesorteerd. En die kan je via de boomstructuur in Wikipedia gemakkelijk doorzoeken. En ten derde is het ondoenlijk om alle tienduizenden voetballers die ooit in de Eredivisie hebben gespeeld aan de lijst toe te voegen. Hurdurburdur (overleg) 14 feb 2018 08:27 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Onmogelijke opdracht! Wenst de anonieme gebruiker de komende twee weken nog veel plezier met zijn werk, dat daarna de vuilbak in kan. Globe.svg Druyts.t overleg 14 feb 2018 11:16 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - je kunt die lijst overigens met Listeria-bot automatisch maken (maar dat mag niet op nl-wiki). ed0verleg 14 feb 2018 12:20 (CET)
   • op basis van welke richtlijn/ reden mag dat niet p nl:wiki? Ecritures (overleg) 14 feb 2018 15:30 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Erg lange lijst, beter is enkel de belangrijkste – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Alex52889 (overleg · bijdragen) 19 feb 2018 10:59
 • 999 (alarmnummer) - machinevertaling - dat valt niet zo op tot je bij Geschiedenis komt - wat wordt er bijv. bedoeld met: Het 9-9-9-indeling is gekozen op basis van de 'knop A en knop B' ontwerp van pre-betaling (...)? - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 13 feb 2018 20:54 (CET)
 • Biefstuk en Blowjobday -NE- Een wel zeer recente ludieke vinding die nergens ingang heeft gevonden maar al wel eens op RTLnieuws is geweest (en bijvoorbeeld ook op GeenStijl). Wordt als een satirische vakantie aangeprezen, zodat het lijkt dat aanmaker ook al niet weet waarover hij het heeft. Bovendien een raar taalmengsel, want het Angelsaksisch origineel is Steak and Blowjob Day, maar de grappenmakers wisten Blowjob Day blijkbaar niet te vertalen in aanvaardbaar Nederlands. Los daarvan staan er toch al erg veel taalfouten en slordigheden in deze bijdrage. Fred (overleg) 13 feb 2018 21:49 (CET)

Toegevoegd 14/02; af te handelen vanaf 28/02[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 14/02: Deel 1[bewerken]

 • John B Jones - reclame / (zelf)promo - RonaldB (overleg) 14 feb 2018 00:13 (CET)
  • ik zie nergens reclame, alleen uitwijding over de releases. wat moet er veranderd worden? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 87.214.241.81 (overleg · bijdragen)
   • Iets waaruit blijkt dat de activiteiten ook nog relevant zijn voor opname hier. Met enkel eigen beheer/ eigen label kom je er dan nog niet. - Agora (overleg) 15 feb 2018 16:26 (CET)
    • dus referenties naar recensies of releases? zoveel referenties zie je ook niet bij andere kleinere pagina's over nederlandse muzikanten, dus leek me niet nodig. ik ben van mening dat de informatie relevant is omdat er verder hier geen indie muzieklabels zijn in de omgeving en de groei in eén jaar noemenswaardig is- en door zal zetten.
 • Apicaal (biologie) - WB - Kan uitbreiding gebruiken. Rode raaf (overleg) 14 feb 2018 10:57 (CET)
 • SodaStream - wiu - Een vertaling van en.wiki, de voetnoten staan er nog tussen, opmaak en bronvermelding ontbreken. Rode raaf (overleg) 14 feb 2018 11:19 (CET)
  • In de huidige vorm een volstrekt onbegrijpelijk relaas met veel kromtaal erin. Hier moet écht nog een heleboel aan gesleuteld worden! Fred (overleg) 14 feb 2018 11:25 (CET)
   • Wat herformuleringen toegepast. Het is nu de inleiding van het veel langere Engelse artikel. Voor verdere uitbreiding ontbreekt me de interesse in dit onderwerp. Koos van den beukel (overleg) 14 feb 2018 21:21 (CET)
 • Tai chi - weg - Op 16 september 2015 door artikelbaas VanBuren overgenomen. Hij schreef toen onderstaand lemma (dat ik ook genomineerd heb). Lemma tai chi heeft slechts een bron, die ik verwijderd heb vanwege een phising/virus-melding. Er zijn geen onafhankelijke en gezaghebbende bronnen. Tevens werd een wereldprestatie (ondertussen al meerdere) verwijderd omdat er wel meer mensen medailles zouden halen. Het artikel staat nu in de versie van VanBuren en dat is NPOV, laat hij maar met onafhankelijk gezaghebbende bronnen aantonen wat daar staat! - Richard kiwi Overleg 14 feb 2018 13:13 (CET)
  • 29 Duitse en 34 Engelse bronnen, daar moet toch iets gezaghebbends tussenstaan? ed0verleg 14 feb 2018 13:47 (CET)
   • Waar? Ja, maar die gaan niet over het Nederlandstalige artikel. p.s. je zult Engelstalige bedoelen en Duitstalige? - Richard kiwi Overleg 14 feb 2018 13:52 (CET)
  • Een gedeeltelijke uitleg en achtergrond relevant voor deze nominatie is te vinden hier: #Kampioenschappen_kungfu. Het artikel over tai chi was destijds in 2015 erg uit zijn evenwicht als gevolg van een grote lap tekst van de hand van RichardKiwi. Zijn informatie ging over een vechtsportschool Hong Ying Wuguan waar hij zo enthousiast over was dat hij informatie over die school in meerdere artikelen had ondergebracht zoals in Tai chi en in Choy Li Fut. Na een intensieve discussie heb ik destijds de informatie over die school in een eigen artikel geplaatst (zie nominatie hieronder). RichardKiwi was daar destijds tevreden over. De discussie op de overlegpagina van RichardKiwi in twee linkjes: [12] en [13]. Zoals te zien kwamen we tot een oplossing waar RichardKiwi schreef: "Maar goed, in ieder geval lijkt het opgelost ... ik kijk later ... nog even naar Choy Li Fut en zal het nieuwe artikel ook nog een keer nalopen, zowel jouw als mijn teksten, maar dat heeft geen haast. En ik zal het resultaat van jouw wijzigingen ook een keertje bekijken, dat kost weinig tijd." Vervelend dat RichardKiwi nu na zo'n lange tijd rancuneus terugkomt op wat destijds opgelost leek te zijn. Met zijn klacht over geen bronnen wil hij blijkbaar een nominatie doen om een punt te maken: hem zou wel eens om bronnen zijn gevraagd. Zie daarvoor ook zijn bewerkingsconflicten in 2017 op Choy Li Fut en de discussie op Overleg:Choy Li Fut. Nu dus maar tai chi als bijna bronloos aanvallen. VanBuren (overleg) 14 feb 2018 14:53 (CET)
   • Je vergeet te vertellen dat je steeds meer eisen ging stellen. Eerst mocht e.e.a. nog blijven staan en later mocht zelfs de prestatie van Horton niet blijven staan, want daar moest ik maar betere bronnen voor vinden. Ik zat toen nog ergens aan vast, mijns inziens voor 2/3 onterecht en ben daar ook van vrijgepleit, echter wilde ik dat punt toen ook al maken, maar dat werd door mensen die mij (zogenaamd) moesten checken afgeraden. Als jij dan mijn bronnen en bijdragen niet accepteerde, dan dien je nu toch wel met heel goede bronnen te komen voor het artikel Tai chi. Dus niet van die flutbronnen van sportscholen zelf, maar echte geschiedkundige verifieerbare en gezaghebbende bronnen. Nu trek ik een keer aan het touwtje en is het een aanval volgens jou en Vinvlugt. Ik kom alleen terug op toen en jij hebt op een (mijns inziens) smerige manier alles van mij weggewerkt uit tai chi. Die foto's over de sportschool had je groot gelijk in, was mijn fanatisme denk ik, echter die prestatie van Horton later ook nog weigeren en dan maar een artikel Hong Ying Wuguan aanmaken zodat tai chi veilig zou zijn? Je was nog niet van me af, dus zorg maar voor de bronnen, dan kan het wellicht behouden worden. Dat ik er nu pas mee kom heeft wellicht ook deels te maken dat ik steeds bronnen op het gebied van kungfu moet aanleveren (door jou en anderen) en jij kunt even artikelbaas spelen op een artikel zonder bron, (mijn virusscanners (op meerder pc's) sloegen alarm en ik heb nogal goede beveiliging, dus die bron kun je niet gebruiken) dus het nu jouw beurt om met bronnen te komen en zoals ik zei, wel goede, onafhankelijke, gezaghebbende, etc.. - Richard kiwi Overleg 14 feb 2018 15:30 (CET)
    • Beste Richardkiwi, ik vind helemaal niet dat je iemand aanvalt, ik vind alleen dat je een niet zo sjieke manier hebt gekozen om een inhoudelijke kwestie aan de kaak te stellen. That's all. Probeer je niet te snel aangevallen te voelen. Vinvlugt (overleg) 14 feb 2018 15:54 (CET)
  • Voor de belangstellende lezer, een inkijkje in het leven van een échte artikelbaas leze men deze pagina Overleg:Choy Li Fut en observere men de bewerkingsoorlog in september 2017 van datzelfde artikel. VanBuren (overleg) 15 feb 2018 17:12 (CET)
  • Tegen Tegen - Er staat genoeg info in en voor zover ik het kan zien weinig verkeerds, Werk aan verbetering. Madyno (overleg) 17 feb 2018 21:25 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - (als nominator) Als aan het ene kungfu-artikel hoogwaardige bronnen mogen worden geeist, waarom zou ik dan niet hetzelfde hier mogen doen op een artikel met nul bronnen. De aanleiding doet er dan niet meer toe. Met goede, betrouwbare en gezaghebbende bronnen: voor behouden, anders tegen. - Richard kiwi Overleg 19 feb 2018 21:41 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Om een dergelijk onderwerp voor verwijdering te nomineren is te hardhandig. Ik beoefen zelf ook Tai Chi en er lijkt geen onzin in dit artikel te staan. Aanvullen met bronnen ter verbetering en ondersteuning, altijd welkom. Verdel (overleg) 20 feb 2018 20:24 (CET)
  • Sjabloon:Bewerkt Dit artikel had in de gevonden uitvoering kunnen worden verbeterd zonder plaatsing van, wat beschouwd kan worden als, het "verwijdersjabloon". Het leidt immers tot een procedure van "niet verbeteren = verwijderen". Dat de plaatsing van het sjabloon werd gedaan uit rancune maakt het des te schrijnender. Gelukkig had de nominator bij nader inzien met een bronverzoek aangegeven waar hij een bron verwacht. Hoewel het de indruk geeft van geveinsde onwetendheid over een aantal details kan natuurlijk gezocht worden naar een bron. De nominatie legt echter ongewenste druk op een welwillende medewerker/vrijwilliger die zeer bereid is het artikel te verbeteren. Daarom heb ik de tekst aangepast op een wijze zodat de geplaatste bronvragen niet meer nodig zijn, en alvast wel enige bronnen gegeven waar informatie op korte termijn beschikbaar is (youtube). Wanneer nu de nominatie wordt verwijderd, aan de eisen is immers voldaan, kan op een rustige en verstandige manier naar verbetering van het artikel worden toegewerkt. (NB: een korte zoektocht maakte duidelijk dat er enige tai chi scholen zijn die de tekst van wikipedia in aangetroffen staat integraal hadden overgenomen. Blijkbaar was de tekst kwalitatief voldoende voor mensen met kennis van zaken.)VanBuren (overleg) 25 feb 2018 16:01 (CET)
 • Hong Ying Wuguan - weg - Dit artikel is voor mij aangemaakt door VanBuren zodat ik van (het niet neutrale) tai chi af zou blijven. Aangezien ik om die reden geen zin meer heb het aan te vullen en de info dus verouderd is, mag het van mij weg. - Richard kiwi Overleg 14 feb 2018 13:13 (CET)
  • Opmerking Opmerking Mocht een argeloze buitenstaander (lezer) de tekst in beide verwijdersjablonen lezen zal hij (m/v) toch denken dat we hier enigszins raar bezig zijn. Ik heb het idee (maar ik zal me er dit weekend eens nader in verdiepen) dat Richard een inhoudelijk conflict via TBP uit probeert te vechten. Niet sjiek. Vinvlugt (overleg) 14 feb 2018 13:42 (CET)
   • Niet sjiek? Zeg let even op je woorden. VanBuren heeft het artikel tai chi ingepikt en maakte zelfs een lemma 'voor mij' zolang ik daar maar af bleef. Toen heb ik het laten zitten op aanraden van iemand, maar het stoort me nu en bij de door mij gestart(t)e lemma's worden vaak onafhankelijke gezaghebbende bronnen gevraagd. Bij tai chi, hoewel niet door VanBuren gestart, zijn er geen bronnen. Hong Ying Wuguan is voor mij geschreven en ik nomineer het omdat ik op die manier niet wil werken, met nog een paar argusogen van iemand anders (niet VanBuren) in mijn nek. Nee dank je en wat is jouw voornaam ook alweer Vinvlugt? Vin? Spreek mij voortaan aan met mijn gebruikersnaam aan als je zelf geen voornaam in je gebruikersnaam hebt! - Richard kiwi Overleg 14 feb 2018 13:52 (CET)
    • Nou nou, wat een lange tenen zeg. Is "niet sjiek" tegenwoordig al iets om boos over te worden? Ik zal je voortaan Richardkiwi noemen hoor, maar moet dat met zo veel chagrijn mede worden gedeeld, dat je daar zo zwaar aan tilt? Vinvlugt (overleg) 14 feb 2018 13:56 (CET)
     • Vinvlugt toch.. Boos? Ik kom alleen voor mezelf op, als je dat al 'boos' noemt, iets netter zou kunnen, maar waarom zou ik (zeer) vriendelijk zijn als iemand meteen met een soort beschuldiging komt? - Richard kiwi Overleg 14 feb 2018 14:17 (CET)
   • Hatelijke en rancuneuze opmerkingen van RichardKiwi naar mij toe (Ik zou een Artikelbaas zijn), en hierboven staat dat ik aan "inpikken" zou doen. RichardKiwi denkt dat ik genoemd artikel 'voor hem' heb geschreven, terwijl het een oplossing was voor zijn verspreide bijdragen van dezelfde informatie over meerdere artikelen (zie mijn uitleg en linkjes hierboven bij de tai chi nominatie). Ik weet nog dat er haast geen goede bronnen voor te vinden waren. Sjiek? Nee de twee nominaties van RichardKiwi hier vind ik niet sjiek. VanBuren (overleg) 14 feb 2018 14:53 (CET)
    • Een oplossing die geheel vanuit jou kwam. Ik zei allen ja om een bepaalde reden, zie hierboven, anders had ik echt niet akkoord gegaan. Het is niet verboden om na iets meer dan 2 jaar op iets terug te komen of iets te nomineren, ik zie weleens lemma's van 15 jaar oud die genomineerd worden. Niet de boel omdraaien VanBuren, je weet dondersgoed dat je fout zit. - Richard kiwi Overleg 14 feb 2018 15:30 (CET)
  • De actuele tekst die nominator R.K. boven het te beoordelen artikel Hong Ying Wuguan heeft geplaatst luidt: "Artikelbaas van lemma tai chi (V.B.) heeft dit artikel voor mij (de nominator) aangemaakt zodat ik van tai chi af zou blijven, omdat ik daar een wereldprestatie niet mocht noemen. Een eerdere bijdrage van mij moest inderdaad weg, daar had hij gelijk in, maar dat was voor hem niet genoeg. Dit is alleen aangemaakt om het artikel tai chi 'schoon?' te houden van wereldprestaties, die niet door de aanmaker van dit lemma erkend worden. De informatie is nu verouderd en ik ga het niet bijhouden." Deze nominatietekst gaat voornamelijk over het artikel tai chi. Het moge duidelijk zijn dat nominator R.K. problemen heeft met het artikel tai chi en zijn problemen nu importeert naar dit artikel Hong Ying Wuguan. Dat hij hier klinkklare onzin verkondigt om zijn nominatie te rechtvaardigen is jammer: ik heb namelijk dit artikel niet voor hem aangemaakt om zijn ego te strelen (mocht hij willen), en ook niet om hem van bijdragen aan het artikel tai chi te weerhouden (zou niet eens kunnen). Er waren en zijn inderdaad problemen met het artikel over tai chi, echter deze nominatie gaat over het artikel Hong Ying Wuguan. De inspiratie voor dit artikel kwam voort uit een versie van het artikel Kungfu alwaar de enthousiaste R.K. een aantal bijdragen had gedaan over een langere periode over een specifieke school in Leiden en Katwijk (door o.a. enige betrokkenheid bij het onderwerp). Eerst redelijk bescheiden: [14], daarna een uitbreiding: [15], en nog een [16]. De versie van vlak voor mijn interventie was deze [17]. Ik was onder de indruk van de uitzonderlijke aandacht die zijn bijdragen opeisten ten opzichte van de rest van het artikel. Het leek me een goed idee om de informatie over de school in Leiden af te splitsen in een eigen artikel, zoals gebruikelijk is wanneer een specifiek detail te groot wordt. Dat ik informatie over die school ook al tegengekomen was in het artikel tai chi en ook in een versie van Choy Li Fut sterkte mij in het samenbundelen in één artikel in plaats van "promotie van het onderwerp" in meerdere artikelen. Een gevolg daarvan was ook de doorvoering van verwijdering van gerelateerde informatie uit het artikel tai chi waar R.K. nu bezwaar tegen maakt. Het was mijns inziens aldaar niet meer nodig. Van de motivatie voor nominatie is alleen relevant wat R.K. als volgt beweert: "geen zin meer heb het aan te vullen en de info dus verouderd is, mag het van mij weg." Dat hij er geen zin in heeft, noch dat informatie verouderd zou zijn (niet aangetoond), zijn valide redenen een solide bebrond artikel te verwijderen. VanBuren (overleg) 15 feb 2018 17:06 (CET)
   • Jou valt volgens mij helemaal niets te verwijten. Richard heeft af en toe zeer lange tenen en een erg kort lontje. Marrakech (overleg) 15 feb 2018 17:48 (CET)
    • Als jij niet van die absurde bronvragen zou stellen, dan zou ik niet zulke lange tenen hebben. Ook weet je dondersgoed dat ik hierboven tegen Vinvlugt zei om mij bij de gebruikersnaam te noemen als je zelf geen voornaam in je gebruikersnaam hebt. Jij speelt natuurlijk weer de onschuld zelve die dat niet gezien heeft. Uitlokking noem ik zoiets, maar ik verlaag me er niet toe om jouw naam neer te gaan zetten. Jij hebt lange tenen, want als mensen niet aan jouw 'eisen' voldoen achtervolg je ze tot in den treuren, omdat je altijd gelijk wilt hebben. Of je een 'kort lontje' hebt weet ik niet, hoef ik ook niet te weten ook. Er bestaat nog altijd het 'recht om Wikipedia te verlaten'. Voel je vrij..... - Richard kiwi Overleg 19 feb 2018 21:41 (CET)
     • Chung Fok Ki Wi, de legendarische Kung Fu-meester van wie ik twaalf jaar les kreeg en die met zijn verschroeide achterwerk al meer dan tweehonderd jaar leviteert in de diepste grot van China, leerde mij dat je nooit met een jijbak moet antwoorden en altijd gezaghebbende bronnen dient te gebruiken. Marrakech (overleg) 19 feb 2018 22:19 (CET)
      • Vertel dat maar aan VanBuren, die blijkbaar niet weet wat bronnen zijn op lemma Tai chi. Nu opflikkeren voor ik je echt zat wordt. - Richard kiwi Overleg 19 feb 2018 23:41 (CET)
       • '...voor ik je echt zat word', zonder t. En let alsjeblieft een beetje op je taal. Marrakech (overleg) 20 feb 2018 00:18 (CET)
        • Zoiets schrijf ik niet weloverwogen en dus snel. Uiteraard is het 'ik word'. (ook zie ik maar 40% van wat een gemiddeld mens ziet en dan nog maak ik weleens een foutje, tja ach..). Opflikkeren is niet zo netjes inderdaad. "Donderstraal op" klinkt beter. - Richard kiwi Overleg 20 feb 2018 12:23 (CET)
         • Ik zal me binnenkort eens inhoudelijk in de zaak proberen te verdiepen, maar het taalgebruik van Richardkiwi vind ik beneden alle peil. Hier zal wel op volgen dat Richardkiwi daar ook niets aan kan doen, dat anderen hem het leven zuur maken, maar dat is natuurlijk onzin: je bent zelf verantwoordelijk voor wat er uit je toetsenbord vloeit. Vinvlugt (overleg) 20 feb 2018 08:10 (CET)
          • Jij wilt het na al die jaren nog niet snappen, Vinvlugt. Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je hersenen je laten denken. - Richard kiwi Overleg 20 feb 2018 12:23 (CET)
           • Beste Richardkiwi, ik heb geen idee wat er "na al die jaren" te snappen is. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit echt iets met jou te maken heb gehad, dus heb geen idee waar je op doelt. Vinvlugt (overleg) 20 feb 2018 13:41 (CET)

Toegevoegd 14/02: Deel 2[bewerken]

 • Drumspirit - wiu - Artikel bestaat vooral uit een uitgeschreven lijst van behaalde plaatsen bij wedstrijden, maar waar we de percussieband van moeten kennen wordt niet echt duidelijk. Wat de encyclopedische relevantie van deze band is, is ook niet duidelijk. Hebben ze cd's uitgebracht? De enige twee bronnen nu gebruikt zijn WGI en Indoorpercussioneurope.org, beide organisatoren van wedstrijden, wat de relevantie dus ook niet echt helpt te verduidelijken. Welke onafhankelijke bronnen hebben over deze band geschreven/gerapporteerd? Dqfn13 (overleg) 14 feb 2018 14:51 (CET)
 • 100% Groningen - net opgerichte politieke partij - nog niet in de raad & geen lijst - gemeenteraadsverkiezingen in Groningen zijn pas aan het einde van dit jaar - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 14 feb 2018 15:06 (CET)
  • Wat mij betreft voor nuweg als expliciete reclame in verband met de aanstaande gemeeenteraadsverkiezingen. Paul Brussel (overleg) 14 feb 2018 15:13 (CET)
   • Artikel v alt niet onder nuweg: de precieze verwijderreden is De tekst is wervend en bevat geen beschrijvende delen.. Deze tekst bevat beschrijvende delen en valt dus niet onder nu-weg. Ecritures (overleg) 14 feb 2018 17:14 (CET)
  • is overigens een afsplitsing van de Stadspartij Groningen - Marjet Woldhuis zit dus wel in de raad - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 14 feb 2018 15:19 (CET)
   • Dus nog geen zetels behaald in een verkiezing. Vooralsnog NE. - Agora (overleg) 14 feb 2018 16:15 (CET)
  • Het reclame-argument is niet aan de orde, Groningen stemt pas na de lopende herindeling. Of deze partij E is weet ik niet, uit de huidige tekst blijkt dat vooralsnog niet echt. Peter b (overleg) 14 feb 2018 16:26 (CET)
   • Ook als verkiezingen aldaar niet op korte termijn plaatsvinden kan reclame een reden zijn geweest om de pagina aan te maken. Kattenkruid (overleg) 14 feb 2018 19:59 (CET)
 • De Treffers in het seizoen 2013/14 - wiu - nooit afgemaakte seizoenspagina van amateurclub, ondertussen bijna 4,5 jaar geleden aangemaakt. - Agora (overleg) 14 feb 2018 16:12 (CET)
 • Utilisateur:FacSciences ULB/Brouillon - wiu - Pagina aangemaakt vanuit het Franstalige artikel (ook daar in eerste instantie aangemaakt als fr:Utilisateur:FacSciences ULB/Brouillon en daarna hernoemd) en anders vanuit de externe link in het artikel hier gegeven van het Engelstalige artikel uit december j.l. Pagina's zijn alle drie aangemaakt door de gebruiker FacSciences ULB. Dqfn13 (overleg) 14 feb 2018 17:26 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Zeker E. Ik heb al een eerste wikificatie doorgevoerd en werk er nog verder aan. Omdat ik in de buurt woon en aan de zusteruniversiteit studeerde heb ik de hand uitgestoken om persoonlijke begeleiding te geven.SvenDK (overleg) 15 feb 2018 07:04 (CET)
   • Dan hoop ik wel dat er betere bronnen komen, want op dit moment valt er bar weinig te controleren. Dqfn13 (overleg) 15 feb 2018 20:33 (CET)
    • Is het nu ok qua bronnen? België staat nergens met het digitaliseren van oude nummers van het staatsblad. Die zijn zeer controleerbaar, maar niet online. Terloops vermeld ik even dat het Koninklijk Wiskundig Genootschap ook niet goed van bronnen is voorzien. SvenDK (overleg) 18 feb 2018 07:32 (CET)
  • Opmerking Opmerking Pagina is door SvenDK hernoemd naar Koninklijke Belgische Vereniging voor Statistiek. Dqfn13 (overleg) 15 feb 2018 20:33 (CET)
   • Opmerking OpmerkingIk heb de nominatie ongedaan gemaakt, maar de foute eerste versie wel verwijderd. Dqfn13 (overleg) 18 feb 2018 16:06 (CET)

Toegevoegd 14/02: Deel 3[bewerken]

 • Maastricht School of Management -reclame- Een juichende reclame voor een particuliere school, met ruime aandacht voor de plaatsing op de diverse lijstjes (de zogeheten rankings, een hobby van het huidige universitair management i.p.v. onderwijs- en onderzoek), accreditaties en ander wervend gebeuren. Encyclopedische informatie in nuchtere en objectieve trant ontbreekt echter geheel. Gratuite kwalificaties als: een van de oudste en meest internationale worden niet met onafhankelijke bronnen bewaarheid, we komen zelfs niet te weten hóe oud en hóe internationaal. Ondanks de wervende kreten staan er toch nog de nodige taalfouten in het artikel, zoals: MSM verzorgd international geaccrediteerde opleidingen en dergelijke, wat wellicht iets zegt over het niveau van de opleiding. Verzorgd wordt trouwens consequent gehanteerd op diverse plaatsen in de reclametekst, daar waar het verzorgt dient te zijn. Fred (overleg) 14 feb 2018 17:35 (CET)
 • Kan het alsjeblieft een onsje of drie minder met het denigrerend taalgebruik? Natuur12 (overleg) 14 feb 2018 18:58 (CET)
 • Ik constateer uitgesproken, aan het expliciete grenzende, reclame. Duidelijk is aangegeven -voor wie het lezen machtig is, dat Wiki daar niet voor bedoeld is. Toch probeert men keer op keer reclame op Wikipedia te spammen. Ook dit lemma staat daar bol van. Juist het wervend taalgebruik door aanmaker (ongetwijfeld een PR-functionaris) kan héél wat onsjes minder. Denigrerend taalgebruik is niet aan de orde: Ik citeer slechts uit het artikel. Dat een zich universitair noemend privé-instituut zorgvuldig in zijn taalgebruik, een universiteit waardig, moet zijn, spreekt voor zich. Fred (overleg) 14 feb 2018 19:35 (CET)
 • Voor Voor verwijderen - per Fred: dit lemma is een tenenkrommend PR-stuk en geen encyclopedische beschrijving - Hanhil (overleg) 14 feb 2018 20:18 (CET)
 • Wim Klever - ne - Het is vast heel wat wat hij gedaan heeft, maar het artikel bevat geen informatie uit bronnen over hem. Als de encyclopedische relevantie er is (waarschijnlijk wel) dan blijkt dit niet uit het artikel. Wikiwerner (overleg) 14 feb 2018 19:45 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen. Willekeur. De Authority control via viaf spreekt voor zich. Daarnaast acht maal bronvermelding naar Klever bij Spinoza, en bij verschillende andere lemma's. Als een onafhankelijke bron bij hoogleraren het probleem is, dan zijn er nog veel hoogleraren om te nomineren. Ldhank (overleg) 15 feb 2018 11:14 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - de Belgische krant De Standaard schreef in 2001 al een artikel over deze Nederlander. Sonuwe () 15 feb 2018 12:43 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Er zijn een paar belangrijke en objectieve bronnen aanwezig onder 'externe links'. Andries Van den Abeele (overleg) 15 feb 2018 14:46 (CET)
 • The Passion 2018 - reclame voor nog plaats te vinden evenement dat nu al leurt om giften om het mogelijk te maken. Paul Brussel (overleg) 14 feb 2018 19:47 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Nu er al vrij veel concreet is over dit populaire evenement en er alleen nog maar meer over bekend zal worden, is dit nu wel degelijk een relevant artikel. Afgelopen jaren maakte ik een dergelijk Passion-artikel ook rond ditzelfde tijdstip aan en daar was toen geen discussie over. Het mag waar zijn dat ze vanuit de organisatie reclame willen maken (althans: het evenement willen promoten), maar dat neemt niet weg dat dit wel een officiële bekendmaking is geweest en dus inhoudelijk relevant is. Ischa1 (overleg) 14 feb 2018 19:59 (CET)
  • Opmerking Opmerking Even los hiervan vind ik de manier waarop de verwijderreden is geschreven eerlijk gezegd ook niet echt vriendelijk... Ischa1 (overleg) 14 feb 2018 20:12 (CET)
  • Nog een officiële bron: https://www.thepassion.nl/artikel/2018/02/fans-onthullen-castleden-the-passion-2018/ – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Ischa1 (overleg · bijdragen) 14 feb 2018 20:20
   • Eens met Ischa1 dat dit gewoon een aanmaak is als bij voorgaande edities, en ook wat betreft de onvriendelijke formulering, die nu mogelijk 2 weken in vette letters boven dit artikel zal prijken. Ik zag in de zojuist aangetroffen tekst geen wervende elementen staan en al met al geen reden tot verwijdering. Apdency (overleg) 14 feb 2018 20:29 (CET)
    • Dit evenement verzoekt nu juist vooral om giften via de website die ik heb verwijderd. Dit is puur aandacht om dus fondsen te genereren voordat het evenement plaatsvindt: dat heet puur reclame. Paul Brussel (overleg) 14 feb 2018 20:32 (CET)
   • Hoe dan ook, alleen al vanwege de onvriendelijke taal heb ik het sjabloon nu maar gewoon even weggehaald. Als het vriendelijker verwoord kan worden, zou het eventueel nog terug kunnen zolang de discussie nog loopt, maar volgens mij is al vrij duidelijk dat dit gewoon een prima artikel is, waar de komende tijd ook nog veel aan gewerkt zal worden. Dus volgens mij is deze discussie hierbij gewoon gesloten. Ischa1 (overleg) 14 feb 2018 20:35 (CET)
    • Sorry, maar een verwijdersjabloon verwijderen mag jij niet als jij het niet zelf hebt geplaatst. Die actie heeft Dqfn13 dus terecht teruggedraaid. Wel kun je de tekst aanpassen, daar is Paul Brussel niet de baas over. Apdency (overleg) 14 feb 2018 20:39 (CET)
     • Hoezo mag de reden waarom ik nu juist nomineer gewoon door de aanmaker veranderd worden? Dat lijkt me toch echt niet de bedoeling omdat daarmee de reden voor nominatie wordt verwijderd. Paul Brussel (overleg) 14 feb 2018 20:45 (CET)
   • Apdency. De tekst aanpassen had ik gedaan, maar Paul heeft zijn ongepaste taalgebruik weer teruggeplaatst. Ik vind dit nu wel echt niets anders dan wangedrag. Is er een moderator die hem hierop kan aanspreken, misschien blokkeren? Ischa1 (overleg) 14 feb 2018 20:43 (CET)
    • Bij deze spreek ik hem er op aan. Ik heb de tekst verwijderd, er hoeft niets te staan in dat sjabloon. Verder wil ik Paul Brussel nog even vragen zich rekenschap te geven van al die externe links in al die artikelen over organisaties die ook nog goed wat inkomsten kunnen gebruiken om nu en in de toekomst overeind te kunnen blijven. Kijk maar eens op Albert Heijn (supermarkt)#Externe links en je schrikt je een hoedje. Apdency (overleg) 14 feb 2018 20:58 (CET)
     • De formulering heb ik iets aangepast. Vergelijken heeft geen zin: het gaat hier om dit artikel dat reclame maakt voor het geven van giften voor een nog plaats te vinden evenement. Als die giften niet gevraagd werden, zou het argument van reclame niet opgaan. Paul Brussel (overleg) 14 feb 2018 21:03 (CET)
      • Er worden helemaal geen giften gevraagd in dit artikel over The Passion 2018 waar we het hier over hebben. Misschien vraagt de organisatie op hun website wel giften, maar op het artikel, waar we het hier over hebben, komt dat absoluut niet aan de orde. Dit artikel is dus geen reclame en deze verwijderingsnominatie slaat dan ook nergens op. Ischa1 (overleg) 14 feb 2018 21:16 (CET)
       • De door mij nu herhaaldelijk verwijderde website vraagt nu juist wel om giften: dat is het hele probleem met dit artikel: reclame voor een geld behoevend evenement. Paul Brussel (overleg) 14 feb 2018 21:19 (CET)
        • De website misschien, maar het gaat hier om een Wikipedia-artikel. Daar staat géén reclame op. Mag ik je vriendelijk verzoeken het sjabloon te verwijderen? :-) Ischa1 (overleg) 14 feb 2018 21:22 (CET)
         • Daar denk ik anders over: een artikel over een evenement dat geld nodig heeft voor iets dat over zes weken plaats vindt, is reclame. Als het artikel na het plaatsvinden geplaatst wordt, is er geen enkel probleem. En nee dus: ik haal dat sjabloon niet weg.Paul Brussel (overleg) 14 feb 2018 21:24 (CET) PS: Het PR- en geldwervingscircus is kennelijk begonnen, vanavond ook al bij Jinek. Paul Brussel (overleg) 14 feb 2018 23:40 (CET)
          • Ik zie gewoon een artikel over een komend evenement dat absoluut niet de schijn wekt om niet door te gaan als de giften uitblijven. Uit het artikel blijkt dit niet en uit de website ook niet. Ik moest op de website zelfs even zoeken naar de plek waar het woord gift staat. Er zijn zoveel culturele instellingen (ook met een wikipedia-artikel) die giften vragen, maar vergelijken is niet aan de orde begrijp ik. - ArjanHoverleg 16 feb 2018 09:59 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen volstrekt geen reclame en het verwijderen van de website als geldvragende website is absolute onzin. een nieuw voorbeeld van het opvallend slechte lezen van de nominator. The Banner Overleg 14 feb 2018 23:29 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - in het sjabloon wordt gesteld dat het artikel is aangemaakt om giften te verkrijgen, maar het enige vergift dat ik zie, zit ergens in een geest. ed0verleg 15 feb 2018 08:48 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - het is enkel het verwijderingssjabloon van Paul Brussel dat reclame maakt om giften te verkrijgen. Voor de rest is er weinig mis met het artikel. Sonuwe () 15 feb 2018 09:06 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - ArjanHoverleg 15 feb 2018 15:50 (CET)

Toegevoegd 15/02; af te handelen vanaf 01/03[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 15/02: Deel 1[bewerken]

 • Jakob Wedemeijer - NE - lokaal politicus waarvan het belang, anders dan lokaal, volstrekt onduidelijk is. Paul Brussel (overleg) 15 feb 2018 00:43 (CET)
  • Voorweg: op zich kan een wethouder van een grote stad wel E zijn, maar in dit geval is er geen sprake van een grote staat van dienst. Hanhil (overleg) 15 feb 2018 05:37 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen aangevuld en van bronnen voorzien. The Banner Overleg 15 feb 2018 15:40 (CET)
 • Ernst Lange - wiu. Verhaal is incompleet en amper inhoudelijk. Mist bovendien bronnen. Ook een bibliografietje zou wel aardig zijn. Jürgen Eissink (overleg) 15 feb 2018 00:56 (CET)
  • Wordt aan gewerkt! (Al ben ik bang dat ik een te groot project ben begonnen) Wikifreeky123 (overleg) 15 feb 2018 23:12 (CET)
 • Rudolf Bohren - wiu. Van dezelfde aanmaker als het artikel hierboven. Vreemd en foutief taalgebruik. Bronloos. Jürgen Eissink (overleg) 15 feb 2018 01:03 (CET)
  • Toch jammer, want WIU-artikelen gaan bijna altijd verwijderd worden, zelfs als je ze opknapt. En hier is eigenlijk niets mee mis. ed0verleg 15 feb 2018 09:22 (CET)
   Waarom toch elke keer die klaagzang alsof mods allerhande goede artikelen weggooien? Vinvlugt (overleg) 15 feb 2018 11:55 (CET)
   • Als er niets mis mee is, zou je mij dan eens in gewoon Nederlands kunnen uitleggen wat er met de introductiezinnen wordt bedoeld? Kun je me ook uitleggen wat hij deed aan de "Berlijnse universiteit voor de kunsten"? Wat wordt bedoeld met "verschillend gestructureerde gemeenschappen"? Wat is een "predik onderzoekscentrum"? Enz.? Dit lijkt het resultaat van een machinevertaling en ik begrijp bitter weinig van dit artikel dat bovendien elke bron ontbeert maar wel stelt dat hij 50 jaar van grote invloed was. Paul Brussel (overleg) 15 feb 2018 10:51 (CET)
    • Ook is het artikel niet buitengewoon begrijpelijk. Zinnen als: Men kan volgens hem alleen over de preek spreken vanuit een pneumatologisch paradigma ontberen niet alleen voor de leek -die toch ook wel eens over de preek wenst te spreken-, maar ook voor menig geestelijke, elke nadere duiding. Fred (overleg) 15 feb 2018 11:51 (CET)
     • 't Lijkt een machinevertaling, inderdaad - "Nationaliteit: Zwitserlandse"... Dat er 'eigenlijk niets mee mis' zou zijn vind ik een zorgelijke constatering. Het hierboven geplaatste artikel Ernst Lange is van hetzelfde laken een pak, en dat artikel was al goedgekeurd, wat nauwelijks minder zorgelijk is. Jürgen Eissink (overleg) 15 feb 2018 12:29 (CET)
     • Pneumatologisch en paradigma hebben toch een hyperlink? Voor mij zijn dan weer lemma's in de 'categorie:wiskundige functie' buitengewoon onbegrijpelijk, maar ik zal ze niet nomineren, omdat de gemiddelde lezer het ook niet zal begrijpen. iets met schoenmaker en leest Ldhank (overleg) 15 feb 2018 13:20 (CET)
  • Ik heb wat poetswerk gedaan. Nl maclean (overleg) 15 feb 2018 13:24 (CET)
   • Ik heb ook wat poetswerk gedaan en bronnen en een korte bibliografie toegevoegd. Ik hoop dat het zo beter is verneem graag de reacties Wikifreeky123 (overleg) 15 feb 2018 21:07 (CET)
    • De referenties moeten uiteraard verbeterd worden (auteur, titel, bron, datum van verschijnen), maar de lijst van publicaties kan ook aanzienlijk worden aangevuld. Ook zijn belang in Nederland kan verder worden uitgediept, bijvoorbeeld aan de hand van het proefschrift van Ariën Willem Velema (1956). Er is een hele reeks, de zogenaamde Edition Bohren verschenen vanaf 2003. Hij stond bovendien in contact met Kornelis Heiko Miskotte (1894-1976). Paul Brussel (overleg) 15 feb 2018 21:20 (CET)
     • Dank voor de reactie Paul Burssel. Is er iemand die mij kan helpen? Ik weet bijvoorbeeld niet hoe ik op een goede manier de referenties kan verbeteren. Wikifreeky123 (overleg) 15 feb 2018 22:46 (CET)
 • Rescriptie - Woordenboekdefinitie Writeroscar (overleg) 15 feb 2018 09:45 (CET)
 • Don Bosco Onderwijscentrum - weg - Promotekst voor in een onderwijsfolder, niet in de encyclopedie. Verdel (overleg) 15 feb 2018 10:43 (CET)
  • Artikel is reeds verwijderd vanwege expliciete promo en copyvio. Verdel (overleg) 15 feb 2018 11:25 (CET)
 • Singulariteit (regeltechniek) -wiu- Dit gaat niet over regeltechniek maar over robottechniek, wat iets anders is. Los daarvan begrijpt de gemiddelde technisch onderlegde lezer niets van dit verhaal. Want wat de 4e as bijvoorbeeld is wordt niet uitgelegd. Ook wat een RRR-robot zou kunnen zijn blijft in nevelen gehuld. Fred (overleg) 15 feb 2018 11:46 (CET)

Toegevoegd 15/02: Deel 2[bewerken]

 • Platform de Krijger - weg - Op verzoek van (naar eigen zeggen) een van de oprichters. Weinig relevant, heeft maar kort bestaan en slechts een handvol leden gehad. Het verwijderen van de namen leidde tot beveiliging van het artikel. Is al eerder beoordeeld en behouden. Zie ook Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20170329 - Magere Hein (overleg) 15 feb 2018 15:56 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - Zie hoofzakelijk de argumentatie van moderator Natuur12 voor verwijdering van artikel 'Platform de Krijger' op hierboven genoemde verwijderingsverzoek uit 2017. Hij heeft het daar heel mooi uitgelegd. De gemiddelde facebook groep is inderdaad groter dan "Platform de Krijger" destijds ooit is geweest. Pepermuntjes (overleg) 15 feb 2018 16:21 (CET)
  • Twijfel Vuiltjes uit het verleden moet je niet zomaar wegpoetsen. The Banner Overleg 15 feb 2018 16:43 (CET)
  • We dachten misschien ooit dat dit allemaal verschrikkelijk belangrijk was, maar het was toch eigenlijk maar een marginaal clubje dat wat posters plakte en bijeenkomsten organiseerde voor een handjevol gelijkgestemden. Zijn er onafhankelijke bronnen die het encyclopedisch belang aantonen? GeeJee (overleg) 15 feb 2018 20:43 (CET)
   • Voor Voor verwijderen Ik ben van mening dat het encyclopedische belang niet kan worden aangetoond. Naast de eigen subjectieve website platformdekrijger.nl via archive.org is de voornaamste bron die gebruikt wordt in het artikel een afstudeerscriptie "Amy-Jane Gielen, Radicalisering en identiteit", dat later is omgezet in een boekje. Platformdekrijger.nl was geen geregistreerde stichting of vereniging met betalende leden. Pepermuntjes (overleg) 15 feb 2018 22:06 (CET)
   • Die onafhankelijke bronnen zijn er, GeeJee, en die staan ook in het artikel. The Banner Overleg 15 feb 2018 22:22 (CET)
    • Daaruit volgt niet dat het artikel E is. Daarnaast kan ik me voorstellen dat een betrokkene na al die jaren meer last dan lust heeft van de vermelding van zijn naam in dit artikel. Ik ben geen fan van het schoonpoetsen van het verleden, maar we hoeven mensen die in hun jeugd wat deden dat niet tot in de eeuwigheid na te dragen. Magere Hein (overleg) 15 feb 2018 22:47 (CET)
    • Uit het feit dat ze wel eens genoemd zijn in een krantenbericht, blijkt toch geen relevantie? Uit het artikel blijkt vooral dat het nogal marginaal en kortstondig was. GeeJee (overleg) 15 feb 2018 23:25 (CET)
  • Voor Voor verwijderen de vorige keer is dit artikel niet serieus beoordeeld en de argumenten van het vorige verzoek staan nog steeds overeind. Zelfs de beschrijving in Radicalisering en identiteit geeft eigenlijk nauwelijks informatie over dit platform. Alles bij elkaar is dit m.i. te dun om van een relevant onderwerp te spreken. Natuur12 (overleg) 16 feb 2018 21:15 (CET)
 • Rey - auteur - Gekopieerd van de Star Wars Wikia (CC-BY-SA) zonder bronvermelding; taalgebruik mogelijk ongeschikt voor Wikipedia. Xxmarijnw overleg 15 feb 2018 16:50 (CET)
 • Zandleven Groep - reclame - Zandleven is het merk als het om staal conservering gaat - Hanhil (overleg) 15 feb 2018 17:15 (CET)
  • Ik heb de zin verwijderd, eerste keer dat ik werk aan een pagina op wikipedia. Graag de vermelding verwijderen. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Zand.tichelaar (overleg · bijdragen)
  • Een uitgewerkt artikel over de respectabele geschiedenis van de verffabriek is zeker welkom. Tot nu toe lijkt het meer op een Goudengids vermelding. JanB46 (overleg) 16 feb 2018 22:37 (CET)
 • Bibi Breijman - NE/ wiu - flinke twijfel aan relevantie: hoofdmoot is reality/deelnemer/ kandidaat in programma's en de rest erg magertjes. Ook al meermaals via deze lijsten verwijderd. Daarnaast niet erg neutraal met de nodige POV, ongeveer elke activiteit is tot in de details beschreven. - Agora (overleg) 15 feb 2018 17:41 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Ik denk dat de pagina juist relevant is. Breijman was het afgelopen jaar en begin dit jaar veel in het nieuws. Ze had sinds 2010 al naamsbekendheid maar de afgelopen jaren is dit gestegen, vooral onder de jongeren generatie. Breijman is inderdaad vooral bekend door deelnames aan programma's maar sinds 2015 heeft ze laten zien dat ze meer is dan dat. Zo is ze gaan presenteren, heeft ze een groot YouTube kanaal en heeft ze vorig jaar haar eerste stappen gezet als zangeres (heeft eerder al hit noteringen gehad met o.a. Oh Oh Cherso) en heeft ze voor het eerst een stem ingesproken in een film. Ik vind haar in vergelijking met haar andere Oh Oh Cherso collega's zoals Joey Spaan, Tony Wyczynski en Robert Minderhoud meer relevant omdat hun 'minder' bereikt hebben en je daar de laatste jaren niks meer van hoor maar hun mogen wel een Wikipedia bezitten. Ik ben het wel eens dat de pagina te gedetailleerd is, dat heb ik nu zoveel mogelijk gecorrigeerd. Mijn vraag om deze pagina dus te behouden en hem van de verwijderingslijst te halen. RuedNL (overleg) 15 feb 2018 21:20 (CET)
  • Sinds 2010 vrijwel onafgebroken mediabekendheid door deelname aan televisieprogramma's met hoge kijkcijfers, presentatrice, zangeres, als vlogster invloed en bekendheid. Dit lijkt me relevanter dan bijvoorbeeld een voetballer die net een paar wedstrijden in de Eredivisie heeft gespeeld. GeeJee (overleg) 15 feb 2018 23:30 (CET)
 • Ahed Tamimi - NE - typisch gevalletje gehyped door de media want fotogeniek (media creëert nieuwsitem ipv dat ze het nieuws volgt) maar eigenlijk gewoon een standaard activist en daarin niet meer relevant dan anderen. Agora (overleg) 15 feb 2018 17:47 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Wel relevant als slachtoffer van mensenrechtenschending, Amnesty voerde ook actie voor haar (https://www.amnesty-international.be/ahedtamimi), dus niet zomaar gehypet. Riki (overleg) 15 feb 2018 18:08 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - deze nominatie past naar mijn smaak niet in WP:NPOV, wij bepalen niet of iemand belangrijk of belachelijk is. ed0verleg 15 feb 2018 18:14 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen een zaak die wereldwijd de pers haalt, (o.a. hier) is duidelijk geen hype. The Banner Overleg 15 feb 2018 22:30 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen, door alle media-aandacht is ze inmiddels een bekend activiste. Bovendien bijzonder doordat ze als minderjarige al voor het gerecht wordt gesleept (voor iets waar zij 100% achter staat). Arnoldus9 (overleg) 16 feb 2018 11:05 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Nu is Amnesty International ineens ook al niet neutraal? Het artikel over Amnesty dus ook maar verwijderen? Let verder op de reeds aanwezige iw's. De Wikischim (overleg) 16 feb 2018 11:23 (CET)
   • Dat ging uiteraard meer over de manier van campagnevoeren. Maar hier blijft het nu toch vooral werd gefotografeerd en werd gefilmd. - Agora (overleg) 20 feb 2018 12:20 (CET)
    • Voor erg veel mensen en zaken in deze encyclopedie geldt dat de lezers die mensen en zaken alleen kennen doordat ze werden gefotografeerd of gefilmd of beschreven, door wie of welke organisatie dan ook. Tamimi is, mede door haar uiterlijk, nu eenmaal een symbool voor Palestijns verzet geworden, met of zonder Amnesty. Jürgen Eissink (overleg) 20 feb 2018 13:06 (CET)
 • Hendrik Devos - niet opgemaakt artikel - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 15 feb 2018 18:15 (CET)

Toegevoegd 15/02: Deel 3[bewerken]

Toegevoegd 16/02; af te handelen vanaf 02/03[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 16/02: Deel 1[bewerken]

 • Hongkongs worstenbroodje - Ernstige twijfel aan de juistheid van dit (bronloze) artikel en met name ook de naam. Worstenbrood is een nogal specifieke benaming. Anders dan een willekeurig broodje worst waar de worst niet nader gespecificeerd wordt. Ook bij het door de vertaalmachine van Google translate halen van de Chinese naam 肠仔包 komt er geen worstenbroodje uit, of iets wat er op lijkt, maar verschijnt “Darmzak” bij mij in beeld. Vertaal ik het Nederlands “Hongkongs worstenbroodje” dan komt de Chinese tekst “香港香肠卷”in beeld. En de interwikilink naar het Engelstalige artikel leid naar “Pigs in blankets” en gaat over worstjes in bladerdeeg terwijl het Nederlandstalige artikel een foto laat zien van een worst in zo te zien een gewoon wit broodje. Het Chinese artikel lijkt (voor zover Google translate daarin vertrouwd kan worden) het gerecht eerder te vergelijken met een hotdog. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 16 feb 2018 00:39 (CET)
  • In China wordt een Chinese worst, verpakt in gebak, "Lap Cheong Bao" genoemd en wordt gestoomd in plaats van gebakken. In Hong Kong wordt een in gebak gebakken hotdog "Cheung Jai Bau" of "Hot Dog Bun" genoemd en gebakken. Norbert zeescouts (overleg) 16 feb 2018 10:33 (CET)
  • De interwiki's gaan in ieder geval over iets heel anders dan deze "Hongkongs broodje worst". ed0verleg 16 feb 2018 16:55 (CET)
  • Ik voel een tweede Urker vistaart aankomen. Wikiwerner (overleg) 16 feb 2018 22:14 (CET)
 • Julien Bouton - wiu - Te mager. Kan uitbreiding, opmaak, bron(nen) en een taalpoets gebruiken. Rode raaf (overleg) 16 feb 2018 10:16 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Het is een beetje mager en ik heb er een en ander aan toegevoegd. Het lemma past in de reeks van lemma's over burgemeesters van Vlamertinge. Andries Van den Abeele (overleg) 19 feb 2018 15:09 (CET)
 • Florentin Bouton - wiu - Formeel een beginnetje, echter kan uitbreiding, opmaak, bron(nen) en een taalpoets gebruiken.Rode raaf (overleg) 16 feb 2018 10:17 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Zo veel als mogelijk uitgebreid. Is geen beginnetje meer. Het lemma past in de reeks van lemma's over burgemeesters van Vlamertinge. Andries Van den Abeele (overleg) 19 feb 2018 15:09 (CET)
 • Mandrake's monster - wiu - Tekst kan opmaak en bronnen gebruiken, zeker wat neutraler geschreven worden. Veel naamdrop, wat enigszins promotioneel overkomt. Rode raaf (overleg) 16 feb 2018 10:23 (CET)
 • Ernest P. Worrell - wiu/ew - Bronloos lapje tekst zonder opmaak. Onduidelijk is welke reclames, TV series en films deze fictieve persoon optrad. Relevantie blijft daardoor in het ongewisse. Rode raaf (overleg) 16 feb 2018 10:28 (CET)
 • Aankondiger - weg - Geen enkele van de doelartikelen noemt deze term. Onduidelijk waar de lezer de gewenste info zou moeten vinden, behalve hier onder deze titel. — Zanaq (?) 16 feb 2018 10:42 (CET)
 • Lijst van oorlogsmonumenten in Littenseradeel - De gemeente is opgeheven, de 9 monumenten heb ik opgenomen in de relevante lijsten: Lijst van oorlogsmonumenten in Leeuwarden en Lijst van oorlogsmonumenten in Súdwest-Fryslân. - Tengwa osse.svgTengwa rómen.svgTengwa osse.svgTengwa óre.svg - (Gebruiker - Overleg) 16 feb 2018 10:56 (CET)
  • Geen historische info vernietigen. Voor hen die de informatie over de voormalige gemeente zoeken is dit de gewenste informatie. — Zanaq (?) 16 feb 2018 10:58 (CET)
   • Er wordt geen informatie vernietigd, de informatie is vindbaar in de lijst van de huidige gemeente, waar het relevant is. We houden deze lijsten niet bij voor voormalige gemeenten, dan zouden we een paar duizend lijsten bij moeten gaan maken. - Tengwa osse.svgTengwa rómen.svgTengwa osse.svgTengwa óre.svg - (Gebruiker - Overleg) 16 feb 2018 13:06 (CET)
    • Door het te verwijderen wordt er wel historische informatie verwijderd, en niet verwijderen staat niet gelijk aan moet duizenden artikelen aanmaken. Wat er stond, was ooit goed, en wat ooit goed was, is nu niet ineens fout, maar gedateerd. En waarom moet alles per se naar de huidige gemeentegrenzen (die vaak jaarlijks wijzigen) worden ingedeeld? Over extra werk gesproken. Bij rijks- en gemeentelijke monumenten doen we dat zeker niet, daar splitsen we juist naar voormalige kernen. ed0verleg 16 feb 2018 16:59 (CET)
  • Het lijkt me beter om er een redirect van te maken. Dan blijft de historie van het artikel in ieder geval bewaard! Overigens kan het ook prima blijven staan. Een voormalige gemeente is toch ook een gemeente? Het gaat bij een encyclopedie toch niet alleen om het "nu"? GeeJee (overleg) 16 feb 2018 15:47 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen maar hernoemen Het volstaat om het artikel de nieuwe titel Lijst van oorlogsmonumenten in de voormalige gemeente Littenseradeel te geven. The Banner Overleg 16 feb 2018 20:26 (CET)
  • Tot nu toe hebben we bij gemeentelijke herindelingen de pagina's als redirect of doorverwijspagina gemaakt. Bij het importeren naar een nieuwe pagina netjes aan bronvermelding doen (door te linken naar relevante geschiedenisversies/auteurs noemen) en dan blijft de geschiedenis en het vele werk van sommigen mooi beschikbaar, zodat we bij twijfels over dingen bijvoorbeeld ook de auteur van dat stukje vragen kunnen stellen. Bas (o) 17 feb 2018 18:45 (CET)
   • Een redirect is helaas niet mogelijk, Littenseradeel is over drie buurgemeenten verdeeld en er kan maar één van de drie worden doorverwezen. - Tengwa osse.svgTengwa rómen.svgTengwa osse.svgTengwa óre.svg - (Gebruiker - Overleg) 19 feb 2018 08:10 (CET)
    • Je kunt er nog een dp van maken. Norbert zeescouts (overleg) 19 feb 2018 08:17 (CET)
     • Interessant. De lijst zelf is te groot op op te nemen in Littenseradeel maar daar kan onder een kopje Oorlogsmonumenten wel een verwijzing naar de lijsten van de 3 gemeenten waarover Littenseradeel verdeeld is en dan kan deze lijst naar dat kopje doorverwijzen, dan is alles vindbaar en blijft de geschiedenis ook behouden. - Tengwa osse.svgTengwa rómen.svgTengwa osse.svgTengwa óre.svg - (Gebruiker - Overleg) 19 feb 2018 08:35 (CET)
 • Runa (naam) - wiu (eenzinner). Flag of Interslavic.svg IJzeren Jan 16 feb 2018 12:40 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen goed aangevuld
 • Lijst van rijksmonumenten in Littenseradeel - De gemeente is opgeheven, de doorverwijzingen naar deze lijst verwijzen nu door naar dezelfde positie op de lijsten van de huidige gemeenten van de betreffende plaatsen. - Tengwa osse.svgTengwa rómen.svgTengwa osse.svgTengwa óre.svg - (Gebruiker - Overleg) 16 feb 2018 13:06 (CET)
  • Het is een misvatting dat rijksmonumenten per se naar gemeente worden ingedeeld. Ze worden juist per kern (vaak voormalige gemeente) opgesplitst, en bij grote gemeenten dan weer naar straat. Met deze lijst is dus helemaal niets mis. ed0verleg 16 feb 2018 17:01 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen maar hernoemen Het volstaat om het artikel de nieuwe titel Lijst van rijksmonumenten in de voormalige gemeente Littenseradeel te geven. The Banner Overleg 16 feb 2018 20:23 (CET)
   • Het zou kunnen maar waarom zouden we nu opeens ook lijsten gaan bijhouden voor voormalige gemeenten, ook als het net plaatsen betreft? Of zijn er eerdere voorbeelden waarbij een voormalige gemeentelijst is blijven staan (waarbij het dus niet een plaats betreft)? - Tengwa osse.svgTengwa rómen.svgTengwa osse.svgTengwa óre.svg - (Gebruiker - Overleg) 19 feb 2018 08:15 (CET)
    • Waarom moet er moeizaam samengevoegd worden wanneer met een eenvoudige hernoeming kan worden volstaan? The Banner Overleg 19 feb 2018 18:45 (CET)

Toegevoegd 16/02: Deel 2[bewerken]

 • Cosplay Compendium - weg - reclame en linkspam - Magere Hein (overleg) 16 feb 2018 16:33 (CET)
  • In de huidige vorm niet iets om te bewaren. Bevat bronloze pov, sterke twijfel aan relevantie. Rode raaf (overleg) 16 feb 2018 16:51 (CET)
 • Economie-lezing - weg - reclame voor nog plaats te vinden evenement waarvoor de link uitnodigt tot kaartverkoop. Paul Brussel (overleg) 16 feb 2018 18:28 (CET).
  • Was niet bedoelde als reclame, maar als bron. Link inmiddels verwijderd.Karabits (overleg) 16 feb 2018 18:41 (CET)
   • Er is geen enkele reden om aan een evenement dat nog nooit heeft plaatsgevonden en hier al als jaarlijks wordt genoemd, voortijdig aandacht te besteden. Het blijft reclame. Je kunt ook gewoon wachten tot dat het geweest is - tussen nu en dan kan er nog heel wat gebeuren. Paul Brussel (overleg) 16 feb 2018 18:43 (CET)
    • Voor Voor verwijderen Lijkt bedoeld als een vooraankondiging, dus reclame en niet interessant voor een encyclopedie. We zijn namelijk geen aanplakzuil. Bevat nog een fors aantal taalfouten bovendien. Fred (overleg) 16 feb 2018 18:52 (CET)
 • Bands op Bospop sinds 2000 -NE- Een zeer lange, maar nietszeggende, die slechts als fancroft valt aan te merken. Overigens staat op het lemma Bospop ook al zo'n lange lijst met identieke namen, maar dan nog aangevuld met doorverwijzingen naar de diverse bands. Fred (overleg) 16 feb 2018 18:48 (CET)
 • Tenira Sturm - NE - marginale zangeres, met promotionele website en in eigen beheer uitgegeven en verkochte CD's. Mist ook serieuze onafhankelijke bronnen die haar belang aantonen. Paul Brussel (overleg) 16 feb 2018 18:52 (CET)
 • Alessandro muscillo - wiu - eenzinner, geschreven in erbarmelijk Nederlands met bovendien een fout in de titel, maar mogelijk wel E. Flag of Interslavic.svg IJzeren Jan 16 feb 2018 19:17 (CET)
 • Alanis (personage) - NE - weinig personages uit boeken etc. verdienen een eigen lemma, en hier wordt ook niet duidelijk waarom dat hier wel het geval zou zijn. (Mag ook nuweg, wat mij betreft, als geen zinvolle inhoud.) Paul Brussel (overleg) 16 feb 2018 19:32 (CET)
 • Mark Z. Jacobson -weg - twijfel aan E-waarde. Eerder als Mark Jacobson verwijderd artikel (2015) na ene reguliere procedure dat is teruggeplaatst zonder terugplaatsverzoek. In 2015 werd het bij de nominatie omschreven als Dit artikel vertelt over het onderwerp alleen dat hij hoogleraar en directeur is. De rest is een flinke lap tekst over "Een meer gedetailleerde technische analyse". Dat is in feite nog steeds het geval. Opvallend daarbij is dat het deel over de persoon bronloos is (evenals de als bron genoemde Duitstalige versie) en dat alle aanwezige bronnen over het onderzoek gaan. The Banner Overleg 16 feb 2018 20:18 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - man met baan, verder blijft bijv. bij 'Belangrijke technische artikelen (selectie)' onduidelijk op basis waarvan de selectie gedaan is; oftewel hoe is bepaald wat wel of niet een belangrijke publicatie was. - Robotje (overleg) 18 feb 2018 10:39 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Mark Jacobson is in 2015 verwijderd en nooit teruggeplaatst zonder terugplaatsverzoek. Mark Z. Jacobson is de door mij in 2016 geplaatste vertaling van het gelijknamige Duitse artikel, geschreven door Shoshone, niet door mij. Jacobson is wereldberoemd door zijn werk als energie en klimaat onderzoeker, en dus zeker een artikel waard. Rwbest (overleg) 18 feb 2018 12:11 (CET)
   • Je hebt simpelweg een andere titel gekozen. Maar een moderator kan zien of de twee artikelen identiek of sterk gelijkend zijn. De kritiek bij de nominatie in 2015 is anno nu ook van toepassing op dit artikel. The Banner Overleg 19 feb 2018 19:07 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Persoon die voldoende gepubliceerd heeft om E te zijn. Hij heeft ook nog verschillende prijzen gewonnen. Lijkt me ook niet identiek aan een verwijderd artikel, als dat tenminste dezelfde is die op Wikisage staat. Ymnes (overleg) 19 feb 2018 19:51 (CET)
  • Ik ga hier niet verder discussiëren, dat is tijdverspilling. Uit ervaring weet ik dat de uitslag al vast staat: dit artikel wordt verwijderd met een willekeurige pseudowetenschappelijke motivering. Rwbest (overleg) 21 feb 2018 09:52 (CET)
   • Ik geloof niet dat je paniek nodig is. Volgens mij kijken moderatoren heel serieus naar de argumenten die gegeven worden. Er is bovendien geen reden gegeven die verwijdering rechtvaardigt. Ymnes (overleg) 21 feb 2018 22:13 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Ik zie eerlijk gezegd ook niet waarom deze man niet E zou zijn. Artikel voldoet mijns inziens ruim aan de voorwaarden voor relevantie. Het artikel was destijds ook genomineerd vanwege wiu, niet vanwege NE. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 21 feb 2018 22:27 (CET)

Toegevoegd 16/02: Deel 3[bewerken]

 • Overprikkeling - wiu - Wie zijn 'we', waar berust 'onze schatting' op, bron die gegeven wordt lijkt niet bepaald gezaghebbend. JanB46 (overleg) 16 feb 2018 20:56 (CET)
  • Bron is volgens mij wel gezaghebbend: bestaan sinds enkele jaren en werken binnen Nederland aan de bewustwording over het onderwerp door samenwerking met ziekenhuizen, de ondersteuning van de eerste "dag van de overprikkeling" vorig jaar en verschillende medische universiteiten. Overprikkeling is echter een term die ook gebruikt wordt bij oa HSP en Autismespectrumstoornissen: zoals het onderwerp nu beschreven is, klinkt het als problematiek met de sensorische integratie en heeft het een nauwere definitie. De klachten komen overeen, de oorzaak niet. Ciell 16 feb 2018 21:17 (CET)
  • Ik vermoed dat auteur van de aangehaalde bronnen, de stichting hersenletsel-uitleg.nl ook auteur van dit lemma is. Dus onafhankelijk: nee. En gezaghebbend: erg wetenschappelijk vind ik het allemaal niet. Over het onderwerp moeten toch betere secundaire bronnen te vinden zijn. Ik ben aan het zoeken naar een WP:EN equivalent, maar dat heb ik nog niet gevonden. In ieder geval heeft het artikel een grondige wikificatie nodig voor wat betreft taalgebruik. Het leest nu als een patientenfolder. Ook de inleidende zin is niet conform de regels. Take Mirrenberg (overleg) 16 feb 2018 22:43 (CET)
  • Opmerking Opmerking - delen van de tekst van dit artikel zijn vrijwel letterlijk te herleiden tot deze website, waarvan de beheerder zegt "Deze pagina valt onder copyright © omdat de inhoud komt van de enquêtes van Hersenletsel-uitleg en persoonlijke mededelingen uit de doelgroep.© en *= Copyright = kopieer deze tekst niet." Zelfs bij de overgenomen passages "Cognitieve overprikkeling", "Emotionele overprikkeling" en "Sensorisch overprikkeling of zintuiglijke overprikkeling" wordt expliciet aangegeven dat de tekst niet vrijelijk mag worden overgenomen. Ik zie nergens dat de tekst wordt vrijgegeven, imo dient dit artikel dan ook direct te worden verwijderd. Een dergelijke copyrightclaim is strijdig met de voor Wikipedia geldende regels. Ik zal het artikel op de lijst direct te verwijderen artikelen plaatsen. Gouwenaar (overleg) 18 feb 2018 17:37 (CET)
 • Rafaël Six - wiu en zonder bronnen, wat hier wel gewenst is - Hanhil (overleg) 16 feb 2018 20:57 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Het artikel was nogal onjuist. Ik heb er tamelijk wat aan gewijzigd en bronnen aan toegevoegd. Zie ook mijn bemerkingen op het 'overleg' bij het artikel. Andries Van den Abeele (overleg) 18 feb 2018 01:17 (CET)
  • nominatie doorgehaald met dank aan Andries - Hanhil (overleg) 18 feb 2018 07:23 (CET)
 • Fokus-100 - vereniging waarvan de leden foto's van brandweerauto's maken - een beetje te, zoals de uitleg van de naam (afkorting?) en waarom de naam van het blad als dubbelzinnig kan worden beschouwd - ook de namen van de bestuursleden toen en nu is iets te veel - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 16 feb 2018 21:11 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Genereren van naamsbekendheid voor NE-vereniging, met nietszeggende, doch ellenlange lijsten NE-personen. Fred (overleg) 17 feb 2018 11:31 (CET)
 • Zakelijk vlogger - wiu. Kan op zich wat worden, als zelfstandig artikel of als onderdeel van Vlogger (met redirect). In deze vorm is het niet geschikt. De starter van het artikel is gevraagd hier zelf aandacht aan te willen besteden, maar hulp van anderen is welkom. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 16 feb 2018 21:25 (CET)
  • Voor Voor verwijderen In deze vorm volstrekt niet geschikt. Bevat veel POV en koffiedik (zoals: Zakelijk vloggen is straks niet meer weg te denken uit de online bedrijfsstrategie), superlatieven en niet-encyclopedisch taalgebruik: (vloggen is hot, een enorm opkomende trend), reclamezinnen: (een opvallende, aantrekkelijke en unieke vorm van marketing) en tijdsonbepaaldheid: (geen enkel jaartal, maar: Zakelijk vloggen is straks niet meer weg te denken uit de online bedrijfsstrategie). En wezelzinnen: Het biedt meerdere voordelen en kan bijdragen aan verschillende doelen. Nadelen worden niet genoemd. Als we alle superlatieven weglaten blijft er niet veel over. Fred (overleg) 16 feb 2018 22:06 (CET)
  • De tekst is in ieder geval gedeeltelijk overgenomen van de website van LEF MEDIA (die SCHREEUWEN kennelijk graag), dus wellicht is 'nuweg' wegens 'copyvio' een optie? Ik zie dit overigens als onderwerp zo geen zinvol artikel worden. Een paar (neutrale) zinnen neerzetten op vloggen zou vermoedelijk de lezer beter van dienst zijn, als er tenminste specifiek iets over 'zakelijk vloggen' te vertellen valt op basis van gezaghebbende externe bronnen. Paul B (overleg) 17 feb 2018 00:08 (CET)

Franse Republikeinse Kalender[bewerken]

LexTH heeft in 2008 op vier Wikipedia's een legio van pagina's aangemaakt die super onduidelijk en onnodig gecompliceerd zijn. Ik denk dat de beste oplossing een bezemveeg is.

De eerste categorie die wat mij betreft weg kan zijn de jaren. Er is voor elk jaar dat het systeem in gebruik was een aparte pagina met een gigantisch sjabloon; daarnaast zijn er ook drie voor "nu" (x-1, x, x+1) en een miniartikel over een ander systeem. Deze overzichten passen wmb niet in Wikipedia: veel te specifiek en biedt te weinig informatie. Het hoofdartikel is uitgebreid genoeg.

De tweede categorie zijn de maanden. Op elke pagina staat in de tekst eigenlijk niets van waarde of iets dat niet op de hoofdpagina vermeld had kunnen worden. De sjablonen die gebruikt worden zijn afgrijselijk.

Voor de nominatie voor de bijbehorende sjablonen, zie Beoordelingssessie sjablonen week 07. - Kippenvlees (overleg‽) 16 feb 2018 22:08 (CET)

 • Tegen Tegen verwijderen - aan de encyclopediteit van de Franse Republikeinse kalender is verder geen twijfel; omdat de relatie met de gebruikelijke kalender nogal gecompliceerd is is het prettig dat je via de jaarartikelen kan opzoeken op welke dag van onze kalender het huwelijk van Napoleon op 19 ventôse IV plaatsvond. Hanhil (overleg) 17 feb 2018 07:53 (CET)
  • De jaarartikelen heb ik inmiddels een naam gegeven conform het gebruikelijke stramien, zoals III (Franse republikeinse kalender). Het blijkt dat bij lang niet alle hierboven genoemde lemmata het weg-sjabloon is geplaatst. Omdat de wetgeving in Nederland en België in belangrijke mate tot stand is gekomen in de Franse tijd komen de republikeinse maanden en jaren regelmatig in de artikelen terug, zoals b.v. bij het lemma Procureur des Konings. Ook zijn gebeurtenissen hiernaar vernoemd, zoals de Staatsgreep van 18 Brumaire. Met het verwijderen van deze lemmata is m.i. niemand geholpen. Hanhil (overleg) 17 feb 2018 14:12 (CET)
 • Tegen Tegen verwijderen - zeer nuttig, ik gebruik die pagina's regelmatig om een datum uit een oude akte (geboorte-, huwelijks- of overlijdensakte) om te zetten naar de datum van de hedendaagse kalender. Sonuwe () 17 feb 2018 09:32 (CET)
 • Voor Voor verwijderen - staat vol vertaalfouten. Zo word met colchique geen krokus, maar wel herfsttijloos bedoeld. Speciaal opgemaakt om het verbeteren van zulke fouten uiterst moeilijk te maken. Norbert zeescouts (overleg) 17 feb 2018 11:11 (CET)
 • Tegen Tegen verwijderen - Foutjes kunnen, zoals op iedere pagina, hersteld worden. Dat de nominator moeite lijkt te hebben met de gebruikte sjablonen, kan zo zijn. Dat is nog geen reden om dan maar alle informatie weg te gooien. Het was een korte periode, maar wel een roerige, waar veel historische punten aan vast hangen. De encyclopediteit wordt niet door de nominator in twijfel getrokken... Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 17 feb 2018 11:44 (CET)
  • De encyclopediteit wordt zeker door mij in twijfel getrokken. De maandartikelen bevatten twee dingen: de "namen" van de dagen en een conversietabel van de specifieke jaren dat het systeem in gebruik was. Ik ben van mening dat de namen van de dagen NE is. Daarnaast is Wikipedia geen naslagboek voor berekeningen; zeker als dit 365×12 conversies zijn. De informatie over hoe het systeem werkt wordt al netjes gegeven op het hoofdartikel. De jaarartikelen zijn eigenlijk dubbel; een opeenstapeling van dezelfde sjablonen van de maandpagina net iets afgesteld. Dit wordt ook voor geen enkel ander kalendersysteem gedaan. Als je een rondje doet op {{Navigatie kalendersystemen}} zie je dat het hoofdartikel zelfs al eigenlijk de meest uitgebreide is. - Kippenvlees (overleg‽) 17 feb 2018 14:46 (CET)
  • Verwijdering van de maandartikelen lijkt me in ieder geval niet wenselijk. "Te niche" is een argument dat op deze digitale encyclopedie maar zelden steek houdt, zolang er tenminste gezaghebbende externe bronnen zijn. De artikelen bevatten een minimum aan informatie. Als iedere dag van die maanden een eigen naam had, lijkt me dat kennis die op deze pagina's thuishoort en niet ergens anders. Vermelding op het hoofdartikel levert een nogal lang stuk op, maar dat is geen onoverkomelijk probleem. Het zou wel prettig zijn als het sjablonencircus wat uitgedund kan worden, maar dat is niet echt een inhoudelijke kwestie. Paul B (overleg) 17 feb 2018 16:03 (CET)
 • Tegen Tegen verwijderen - absoluut E (relatief ook ;-) - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 17 feb 2018 18:11 (CET)
 • Tegen Tegen verwijderen - misschien kan een sjabloondeskundige de sjablonen verbeteren, maar de informatie blijft relevant - Quistnix (overleg) 17 feb 2018 22:37 (CET)
 • Over de relevantie van de Yx(±1)s kan er wel wat twijfel zijn, maar de rest lijkt zonder meer relevant. De opmaak kan uiteraard gewijzigd worden, maar dat doen we niet via deze lijst. — Zanaq (?) 19 feb 2018 08:23 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Dat de Franse republikeinse kalender relevant is ontkent hier niemand. Maar een apart artikel aanmaken voor ieder jaar dat de kalender in gebruik was is niet nodig. Zeker niet als de verschillen tussen de jaren zo minimaal zijn. soms verspringen de begindata enigszins, maar dat wordt ook al weergegeven op het hoofdartikel en een voorbeeld van een heel kalenderjaar staat daar ook al. Zelfde geldt voor de maanden. Dat zijn exacte kopieën van de maanden die al in het hoofdartikel staan. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 21 feb 2018 23:26 (CET)
   • Ik zou het eerder uit het hoofdartikel weghalen: het is mi altijd beter om onderwerpen zo specifiek mogelijk uit te splitsen. — Zanaq (?) 22 feb 2018 19:56 (CET)

Toegevoegd 17/02; af te handelen vanaf 03/03[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 17/02: Deel 1[bewerken]

 • Lijst van voetbalwedstrijden van PSV - NE - idem. Paul Brussel (overleg) 17 feb 2018 14:14 (CET)
 • Opmerking Opmerking - Dezelfde IP-gebruiker heeft eerder vandaag een stel onzinlijsten over voetbal en voetballers geplaatst. Die zijn verwijderd, onder meer door mij. Op mijn uitleg daarover op zijn/haar overlegpagina heeft de IP-gebruiker niet gereageerd. - Magere Hein (overleg) 17 feb 2018 17:22 (CET)
 • Sons wiu/ne; beginnende band. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 17 feb 2018 16:12 (CET)
 • Hollands licht - wiu - Lap pov geschreven (veel ge"je") tekst zonder opmaak. Lijkt geïmporteerd van elders, gezien de vermelde data. Voldoet nog niet aan de conventies. Rode raaf (overleg) 17 feb 2018 16:32 (CET)
  • Lijkt eigen onderzoek, en dat is hier niet toegestaan. Ook wat merkwaardig om een verhandeling over Hollands licht neer te pennen zonder ook maar een keer naar bestaande bronnen te verwijzen, zoals de ongeveer 15 jaar geleden uitgebrachte documentaire Hollands Licht, of naar de hypothese van Joseph Beuys. Paul B (overleg) 17 feb 2018 16:44 (CET)

Toegevoegd 17/02: Deel 2[bewerken]

 • Zeven schoonheden - De hoofdbron voor het bestaan van "7 schoonheden" in het Frankrijk van de 17e eeuw is onbetrouwbaar. Ook andere stellingen uit die bron overleven een kritische controle niet. In geen enkel betrouwbaar werk over historische schoonheid of Franse geschiedenis wordt het concept van 'zeven schoonheden' bevestigd. Waar het op het internet verschijnt, is het overgenomen uit eerstgenoemde bron of van deze Wikipedia. Flag of California.svg DimiTalen 17 feb 2018 17:11 (CET)
  • Ik heb het artikel al eerder ontdaan van volstrekt subjectieve beweringen (zie de bewerkingsgeschiedenis), en het destijds ook in WP:DKB geplaatst, met het verzoek het artikel te verbeteren. Ik dacht dat verbeteren wenselijker was dan verwijderen. martix (overleg) 17 feb 2018 17:20 (CET)
   • Helemaal mee eens, collega, maar in dit geval zie ik niet of we het wel kunnen houden. Er lijkt geen bewijs te zijn dat het concept van "7 schoonheden" valide is ... Groetjes, Flag of California.svg DimiTalen 17 feb 2018 17:24 (CET)
    • Overigens had hier op mijn OP nog wel geantwoord op je bericht, maar voordat ik mijn antwoord daar klaar had stond het dus al op deze TBP (eigenljk had ik daar nog een antwoord verwacht, misschien dat de beslissende mod daar nog wel even een blik op werpt alvorens te besluiten). Ik heb het artikel zelf ook niet aangemaakt, slechts geprobeerd te verbeteren – zoals ik al opmerkte –. Zoals sommigen hier ook al opmerkten, is het een begrip (dat in elk geval lang geleden ontstaan is) dat volgens mij op zich wel in een encyclopedie thuishoort (of het als concept valide is en mensen inderdaad déze perceptie hebben, is een heel andere vraag natuurlijk en die vraag/kritiek mag/zou in een artikel erover ook wel aan de orde mogen komen). Vanwege alle argumenten hierboven en hieronder zou ik eigenlijk een -wiu- nominatie terechter vinden dan een -weg- nominatie (al maakt het in de praktijk natuurlijk weinig uit), maar nog liever zou ik zien dat collega's tot wiens vakgebied dit onderwerp behoort, het artikel verbeteren of herschrijven. Zoals ik op mijn OP al opmerkte, het is echt jammer dat zo weinig mensen de weg naar WP:DKB weten vinden (en dat we misschien geen bijbehorend sjabloon ervoor hebben die het aan die DKB-sectie koppelt. Ik meen dat men dat op de EN-WP wel heeft?) Terug naar waar het om gaat: dat er e.e.a. aan het artikel schort was mij ook wel duidelijk, en nu eenmaal op de TBP zal het dan ook waarschijnlijk sneuvelen, waar ik verder geen traan om zal laten. Wel vind ik het principe jammer dat artikelen over onderwerpen die eigenlijk wel thuishoren op een encylopedie dan geheel verdwijnen in plaats van dat ze verbeterd worden (waar dan ook maar 2 weken de tijd voor is). (Eigenlijk zou ik liever zien dat zulke (soms wiu-)artikelen naar een naamruimte "In de steigers" of zo verplaatst zouden worden waar er in meer tijd door meer mensen gezamenlijk aan gewerkt kan worden (en dat meer mensen eens kijken naar de DKB-sectie); dat is meer een warm pleidooi voor artikelen die nog nit af zijn of de kwaliteitsdrempel nog niet halen dan dan voor dit artikel in het bijzonder). Afsluitend en samenvattend: ik vind dat een artikel over dit onderwerp eigenlijk wel thuis hoort op NL-WP. Of dat dít artikel in deze vorm moet zijn, kan terecht in twijfel getrokken worden (zoals ik al eerder duidde ben ik niet de oorspronkelijke auteur, dus zal er niet zo heel erg om treuren als het verloren gaat), maar het is m.i. vaak wel te betreuren dat er o.h.a. meer moeite gestoken lijkt te worden in pagina's naar de TBP te slepen, dan te helpen ze te verbeteren. Met vriendelijke groet - martix (overleg) 19 feb 2018 15:07 (CET)
   • dit mag weg, maar het is wel een bestaand begrip (en dus E), net als de zeven zeeën en de zeven hoofdzonden - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 18 feb 2018 10:39 (CET)
    • Bestaand begrip: daar ging ik tot nu toe ook vanuit, maar vind maar eens een betrouwbare bron die dat bevestigt ... Flag of California.svg DimiTalen 18 feb 2018 10:49 (CET)
    • heb vaak het idee gehad dat het vaak als troost wordt gezegd - iemand heeft een opvallende moedervlek en is daar ontevreden mee - daarop wordt verteld dat het tot de zeven schoonheden behoort - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 18 feb 2018 15:14 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - je kunt niet een heel artikel verwijderen omdat 1 regeltje niet wordt geloofd door 1 gebruiker. ed0verleg 22 feb 2018 08:56 (CET)
   • Dag Edo. Ik heb het niet genomineerd omdat er een claim in staat die niet geverifieerd kan worden, maar omdat er geen bron is die het "bestaan" van dit concept aantoont. Als het al een volkswijsheid is, zoals hier wordt geopperd, zou het fijn zijn als we daar ook een betrouwbare bron voor hadden. Indien niet, hoort dit artikel misschien niet te bestaan. Mvg, Flag of California.svg DimiTalen 23 feb 2018 11:08 (CET)
 • Symbolische ruimte - wb - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 17 feb 2018 18:07 (CET)
  • Is het inhoudelijk ook zinnig? De term lijkt vooral voor te komen in een of meer leergangen Nederlands in het Nederlandse secundair onderwijs, en je vindt het in deze betekenis dan ook vooral veel in zelfgemaakte samenvattingen door scholieren. Maar het is wel wat onduidelijk of het begrip ook daarbuiten gangbaar is, en of er niet veel meer betekenissen zijn van dit begrip: [18]. Paul B (overleg) 17 feb 2018 20:35 (CET)
 • Lijst van voetbalrecords - NE - en niet bij te houden lijsten. (Zie ook hierboven voor soortgelijke lijsten.) Paul Brussel (overleg) 17 feb 2018 18:46 (CET)
  • Dit is nog een korte lijst, en zal wel bij te houden zijn, maar zonder bronnen lijkt me dit niet opportuun. ed0verleg 18 feb 2018 08:51 (CET)

Toegevoegd 17/02: Deel 3[bewerken]

 • Amedeo Natoli - wiu. Vooralsnog geen touw aan vast te knopen: Hij wordt beschouwd als de vader van het moderne en riassciciurativo-verzekeringsstelsel, dat verschillende keren als een financieel adviseur door de Italiaanse en Franse regering werd genoemd, zelfs in tijden van oorlog en naoorlogse. - Den Hieperboree (overleg) 17 feb 2018 19:01 (CET)
 • Pepijn Teloh keeper - wiu Wil een voetbalkenner er even naar kijken, ik twijfel nogal. De laatste alinea met .... kan echt niet. Koos van den beukel (overleg) 17 feb 2018 19:43 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Je was me net voor, ik had al een wegnominatie geplaatst. Leest als een sportverslag uit een clubblad met een open einde. Glazen bol voor de zomer van '18 is met ..... ingevuld. Daarnaast relevantie volkomen onduidelijk. Rode raaf (overleg) 17 feb 2018 19:52 (CET) We hadden een BWC, ik was ook bezig het sjabloon te plakken, maar maakt niet uit.Koos van den beukel (overleg) 17 feb 2018 19:53 (CET)
 • Jonas Faes " Jilf " - 15-jarige YouTuber met 150 volgers - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 17 feb 2018 20:21 (CET)
 • Amand Vandaele - wiu - Lege pagina met alleen twee links en een half ingevulde infobox. Dqfn13 (overleg) 17 feb 2018 22:17 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Het artikel is aangevuld. Het past in de reeks lemma's gewijd aan burgemeesters van Vlamertinge. Andries Van den Abeele (overleg) 19 feb 2018 15:15 (CET)
  • Inderdaad mooi aangevuld. Mag nu zeker behouden blijven. Queeste (overleg) 19 feb 2018 17:09 (CET)
 • ANBU - ne / wiu - Band zonder platenlabel, met alleen eigen uitgaves. Enige relevantie zou eventueel nog kunnen blijken uit optredens, maar ook die ontbreken in het geheel. Dqfn13 (overleg) 17 feb 2018 22:34 (CET)
 • Lijst dode vulkanen - denk dat deze lijst geen zinvolle bijdrage is - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 17 feb 2018 23:12 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Hier is nuweg op zijn plaats, want een lijst van dode vulkanen zouy zeer lang zijn, en deze nietszeggende lijst is dus geen lijst van dode vulkanen. De Grand Ballon ontbreekt bijvoorbeeld, en zo nog vele duizenden meer. Fred (overleg) 17 feb 2018 23:21 (CET)
  • En waar in de WP:RVM staat dat een missend item op een lijst een nuweg-criterium is? ed0verleg 18 feb 2018 08:53 (CET)
   • Een lijst met onzinwoorden is dat wel. De enige "naam" die op deze lijst staat en wel bestaat is Bendigo en dat is een plaats in Australië. Dqfn13 (overleg) 18 feb 2018 10:18 (CET)
    • Het waren volgens mij geen onzinwoorden, maar een nietszeggend lijstje met een paar TLD's. Er stond geen zinnige informatie in over dode vulkanen, noch zinnige informatie om het artikel naar iets anders te hernoemen (tenzij je een artikel wilt hebben met als titel Lijst van willekeurige tld's of iets in die trant). Daarmee voldeed dit aan de nuwegcriteria en heeft een beoordelingssessie van 2 weken geen toegevoegde waarde. Daarom heb ik het artikel per direct verwijderd ondanks een vermelding hier. Mbch331 (Overleg) 18 feb 2018 11:49 (CET)
     • Aha, met die uitleg klinkt geen zinvolle inhoud inderdaad als een 100% match, en is het terecht per nuweg verwijderd. ed0verleg 18 feb 2018 20:07 (CET)
 • Injectienaaldtheorie - wiu - vaag artikel, bronnen zijn dode links en met een onduidelijk voorbeeld. Theorie is min of meer echt, zie en:Hypodermic needle model, maar de naam is mogelijk zelfverzonnen. - Magere Hein (overleg) 17 feb 2018 23:55 (CET)
  • Zelf-verzonnen zal wel meevallen, ik kwam in 5 minuten al twee werkende bronnen tegen die dezelfde naam gebruiken. ed0verleg 18 feb 2018 08:51 (CET)

Toegevoegd 18/02; af te handelen vanaf 04/03[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 18/02: Deel 1[bewerken]

Toegevoegd 18/02: Deel 2[bewerken]

 • Doña amb barret i coll de pell - wiu - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 18 feb 2018 17:28 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Vele taalfouten en wat een meisje met lederen hals zou kunnen zijn wordt niet duidelijk gemaakt. In het Engels wordt het vertaald als Woman in Hat and Fur Collar en dat is een vrouw met hoed en bontkraag, dus iets geheel anders. Fred (overleg) 18 feb 2018 20:53 (CET)
 • Bazli Hazwan -wiu- Nietszeggend artikel met nietszeggend lijstje. Ook geen bronnen die enige E-waarde zouden doen vermoeden. Fred (overleg) 18 feb 2018 20:52 (CET)
 • Y*** D*** - Speelt volgens mij niet in de Belgische eredivisie. Koos van den beukel (overleg) 18 feb 2018 20:54 (CET)
  • Nee. En daarom had ik het artikel ook verwijderd als privacyschending. Mbch331 (Overleg) 18 feb 2018 20:57 (CET)
 • C*** A***- Ook dit lijkt me geen eredivisie/ Koos van den beukel (overleg) 18 feb 2018 21:16 (CET)
  • Nee. En daarom had ik het artikel ook verwijderd als privacyschending. Mbch331 (Overleg) 18 feb 2018 22:44 (CET)
 • Holiday Inn -wiu- Zeer fragmentarisch en ook enigszins slordig opgesteld artikel. We komen niet eens te weten wanneer deze keten is opgericht. Hier valt vast veel meer van te vertellen, zie bijvoorbeeld de Engelstalige Wiki. Fred (overleg) 18 feb 2018 22:19 (CET)
 • Angustia (1987) - wiu - Een inleidende zin waar geen relevantie uit blijkt, daarna een flinke tabel met de acteurs en een ingevulde infobox... waar is het artikel? Waar zijn de bronnen die over deze film hebben bericht? Mocht Geschiedschrijver nog uit willen leggen waarom het artikel goedgekeurd is, dan hoor ik dat heel graag. Dqfn13 (overleg) 18 feb 2018 22:31 (CET)
  • @Dqfn13, heb je al gezien dat er 11 interwikilinks zijn en dat het Duitse artikel nog minder voorstelt? Ook van mij zou deze versie de goedkeuring krijgen. Sonuwe () 19 feb 2018 00:34 (CET)
  • Het weliswaar beknopte artikel leek me evenwel relevante informatie te geven, die nuttig is voor mensen die meer over deze film willen weten. Bovendien is er de link naar de IMDB. Geschiedschrijver (overleg) 19 feb 2018 08:22 (CET)
 • Mendi dueling pistol - wiu - Artikel met potentieel, maar moet nog het een en ander aan gebeuren. Flag of Interslavic.svg IJzeren Jan 18 feb 2018 22:33 (CET)
 • Jennifer Davis - weg - over welke persoon gaat deze pagina? OP IMDb worden op de pagina's van de diverse werken gelinkt naar diverse vrouwen die Jennifer Davis heten, allemaal met verschillende perioden van activiteit. Twijfel aan de juistheid van de gegeven informatie. Sjoerd de Bruin (overleg) 18 feb 2018 23:54 (CET)
  • Voor de rol in M*A*S*H heb ik een bron/boek gevonden. Dat IMDb een rommeltje is, mag niet tot verwijderen van artikelen alhier leiden, hoewel de nu gelinkte IMDb naar mijn mening wel de juiste is (met de zelfde volledige naam ook). ed0verleg 19 feb 2018 09:43 (CET)
 • Roeivereniging Aeneas - ne - Twee eerdere versies waren vandaag onmiddellijk verwijderd wegens reclame (in de eerste was er zelfs sprake van "onze website"). In deze derde versie ontbreekt weliswaar het reclame-element, maar de E-waarde van deze sportclub wordt op geen enkele manier duidelijk gemaakt en bronnen ontbreken. Flag of Interslavic.svg IJzeren Jan 18 feb 2018 23:54 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - net zoals je niet mag vergelijken met andere artikelen, zou je ook niet mogen vergelijken met eerdere versies. Elk artikel/inhoud moet op zichzelf beoordeeld worden. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet. Aeneas staat in het sjabloon met roeiverenigingen genoemd, blijkbaar is het bestaan al E genoeg. Zie ook sommige andere artikelen over roeiverenigingen (Alkmaarsche Roei- en Zeil Vereeniging en Maastrichtsche Watersportclub. Nietanoniem (overleg) 20 feb 2018 16:43 (CET)

Toegevoegd 19/02; af te handelen vanaf 05/03[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 19/02: Deel 1[bewerken]

 • U.S. Smeerebbe-Vloerzegem - ne - Een club die speelt in de vijfde afdeling. Verder nog geen opmaak en bronnen. JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 19 feb 2018 08:49 (CET)
  • Zolang de club is aangesloten bij de landelijke bond, zal deze wel EW zijn. Maar de opmaak maakt het zeker WIU, en het taalgebruik ook. In deze vorm beter opnieuw beginnen. ed0verleg 19 feb 2018 12:36 (CET)
  • Maakt deel uit van Voetbal Vlaanderen. De spelers worden niet betaald en spelen omwille van het spelplezier. Via deze club wordt ook het g-sporten gepromoot.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Jonnypicanto (overleg · bijdragen) 22 feb 2018 21:43
 • Ghent Student Regatta - weg/ne-, een evenement dat iets heel groots moest worden maar het wilde niet echt lukken. Wellicht leuk voor de Gentwiki, maar verder gewoon NE. Peter b (overleg) 19 feb 2018 09:40 (CET)
 • Gebruiker:Rwbest/Energie-unie - promotie voor artikeltje op andere website; daar lijkt me de gebruikersnaamruimte niet voor bedoeld. - Robotje (overleg) 19 feb 2018 12:45 (CET)
  • Genuwegd. Expliciete reclame voor onze afvalbak hoort ook niet in de eigen naamruimte thuis. Natuur12 (overleg) 19 feb 2018 14:45 (CET)
 • Johan Weijland -NE- Het zeer gedetailleerd CV van een wethouder annex veranderingsmanager van een middelgrote gemeente die ooit van partij is gewisseld en waarover verder niets bijzonders valt mede te delen, en die zijn NE. En ja, de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Van daar! Ook nogal niet-neutraal en -uiteraard- zonder onafhankelijke bronnen, die echter verplicht zijn bij nog levende personen. Fred (overleg) 19 feb 2018 13:01 (CET)
  • Wethouders worden niet gekozen hoor, zo democratisch is Nederland nu ook weer niet. Van de 836 wethouders die (momenteel) wel beschreven zijn, is deze net die ene die teveel is, en dus weg moet. ed0verleg 19 feb 2018 13:42 (CET)
   • Voor Voor verwijderen - In Nederland wordt een wethouder door de gemeenteraad gekozen dus ook deze wethouders is wel degelijk gekozen. Verder heeft de nl-wiki gemeenschap bepaald dat een wethouder/schepen niet automatisch E is. Dat andere personen wethouder zijn (geweest) en toch een artikel hebben komt dus niet alleen omdat ze wethouder waren maar omdat uit het artikel bleek dat persoon E was (bijvoorbeeld door andere politieke functie of doordat uit artikel bleek wat hem E maakt). Bij dit artikel blijkt dat niet uit de tekst. Verder staat hij op de D66 kandidatenlijst in Ede voor de gemeenteraadsverkiezingen (zie [19]) dus de link die hierboven gelegd wordt tussen dit nogal promotionele artikel met de komende verkiezingen is zo vreemd nog niet. - Robotje (overleg) 19 feb 2018 13:52 (CET)
    • Tegen Tegen verwijderen - Dank voor alle op- en aanmerkingen. U was vrij snel met het aanmerken voor verwijdering, ik was nog bezig met het toevoegen van informatie. Inmiddels is de tekst met betrekking tot ervaring van deze wethouder sterk ingekort (ik dacht juist zeer relevante informatie gezien de huidige portefeuille). Bovendien zijn er referenties toegevoegd. Het profiel verschilt niet meer in hoeveelheid informatie met dat van vele andere wethouders zonder andere politieke (neven)functies op Wikipedia. Ik vertrouw erop dat hiermee aan ieders zorgen tegemoet is gekomen en dat het artikel kan blijven staan. Martine 1972 (overleg) 19 feb 2018 16:13 (CET)
     • De toegevoegde bronnen, namelijk de website van de gemeente Ede en de Staatscourant, zijn geen onafhankelijke, secundaire bronnen. Het zal allemaal wel kloppen, maar die bronnen geven niet aan dat Weijland erom bekendstaat, terwijl dit wel een vereiste is voor een encyclopedisch artikel. Het is nu vooral een uitgebreid cv in prozavorm. Ik vraag me zelfs af of we dit niet direct moeten verwijderen met de verkiezingen in aantocht: Wikipedia is niet bedoeld om bekendheid te genereren. Wikiwerner (overleg) 19 feb 2018 19:57 (CET)
      • Tegen Tegen verwijderen Waarom zouden onze wethouders niet op Wikipedia mogen en die van honderden anderen gemeenten wel? Ede is een G32 [20] gemeente (+100.000 inwoners) qua oppervlak in de top 10 van Nederland [21] (EDIT CORR). En wat een vreemd argument over de gemeenteraadsverkiezingen. Gaat Wikipedia deze week alle wethouders en gemeenteraadsleden op Wikipedia verwijderen omdat er verkiezingen aankomen? Weijland is heel bekend in onze gemeente. Hij is al jaren wethouder dus dat iemand hier een pagina met achtergrond info over hem aanmaakt is niet meer dan logisch. Royco22 (overleg) 20 feb 2018 08:19 (CET)
       • Hoi Royco22, ik weet niet wie jullie zijn, maar een gebruikersnaam is persoonlijk en hoort dus niet gedeeld te worden met anderen. Qua oppervlakte behoort Ede echt niet tot de top 3; dus dat argument gaat niet op. Neem het artikel over Willem Drees. Hij is ooit wethouder geweest, later premier en al weer een tijdje geleden overleden. Het artikel over Drees is aangemaakt omdat hij premier is geweest en niet vanwege dat wethouderschap. Dat artikel gaan we natuurlijk niet verwijderen voor de verkiezingen. Als over Weijland niet veel meer te vertellen valt dan wat er nu in het artikel staat lijkt me dat het artikel beter verwijderd kan worden want alleen wethouder zijn is onvoldoende voor een biografisch artikel op de Nederlandstalige Wikipedia. Je geeft aan dat Weijland heel bekend is in zijn eigen gemeente, maar zelfs als dat zo is, dan nog staat niet vast dat hij ook daarbuiten redelijk bekend is. Dat is nu juist het probleem bij lokale politici die alleen in eigen gemeente bekendheid genieten wat niet genoeg is voor opname in Wikipedia. Begrijp je het nu? - Robotje (overleg) 20 feb 2018 14:00 (CET)
        • Tegen Tegen verwijderen Goh wat een negativisme, cynisme en neerbuigendheid in een aantal van bovenstaande commentaren. Ik dacht altijd dat Wikipedia een prachtige constructieve gemeenschap was. Wat een onlogische vergelijking, een wethouder en een voormalig minister president. Logischer om bij daadwerkelijk vergelijkbare personen te kijken. Een kleine greep uit het wethouder bestand op Wikipedia: Evert van Milligen, Henk Smeeman, Barth van Eeten, Gerard Boekhoff, Leon Meijer, Geert Horst. Zo zijn er nog vele tientallen. Waarom deze wethouders wel en Weijland niet? Royco22 (overleg) 20 feb 2018 18:20 (CET)
         • Tegen Tegen verwijderen Jammer, ik wilde slechts een informatieve pagina toevoegen met wat achtergrond van een volksvertegenwoordiger. Deze kift had ik niet gewenst of verwacht. Ik laat het hier verder maar bij en vertrouw op de uiteindelijke beslissing van de Wikipedia Moderator. Martine 1972 (overleg) 20 feb 2018 19:13 (CET)
  • Een projectontwikkelaar die wethouder Grondzaken wordt? Dat is zeker wel E. Peter b (overleg) 20 feb 2018 14:43 (CET)
 • Boswolfsklauw -wiu- Speurtochten door de Flora Europaea en de Flora van België enz. leverden een baaierd aan synoniemen op. In eerstgenoemd werk staat de soort bekend als Diphasiastrum complanatum subsp. zeilleri (ROUY). In de Belgische flora staat de soort primair als D. zeilleri, vergezeld van een aantal synoniemen. Ook Diphasiastrum x zeilleri komt langs. Dit betekent dat de status van de soort (ondersoort? kruising?) ook discutabel is. Mijn Belgische flora is van 1988; mijn Flora Europaea is een fotografische herdruk van 2010, maar de tekst ervan is ouder. Ik zal een taxobox toevoegen. Probleem zal zijn dat ik niet weet welke van de vele synoniemen momenteel gangbaar is. Fred (overleg) 19 feb 2018 14:18 (CET)
  • Ik heb zo goed en zo kwaad als het ging het artikel uitgebreid en de nominatie doorgehaald. Aanvulling graag. Fred (overleg) 19 feb 2018 14:41 (CET)
 • Paulus Van Der Perre - ne - bronloos artikel uit 2004 met subjective zinnen. Sjoerd de Bruin (overleg) 19 feb 2018 15:27 (CET)
  • Ik heb op internet gezocht naar deze mij volstrekt onbekende "zeer omstreden godgeleerde", maar afgezien van Wikipediaklonen is hij niet te vinden, ook niet wanneer ik zoek op "Paul" in plaats van "Paulus" en "de" in plaats van "der". Het zijn de enige bewerkingen van een IP-adres. Mijn inschatting is dat dit een hoax is, die het ruim 13 jaar heeft volgehouden. Goed gesignaleerd door Sjoerddebruin. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 19 feb 2018 18:55 (CET).
   • Ik durfde het woord zelf niet in de mond te nemen. Dan hebben we volgens mij hierna het wereldwijde record in handen... Sjoerd de Bruin (overleg) 19 feb 2018 19:33 (CET)
 • Keepersschool Train Like a Pro - ne/ew - Twijfel aan de EW van de pas opgerichte "school". Rode raaf (overleg) 19 feb 2018 16:06 (CET)
  • Gewoon reclame en NE. Elke semi-(oud-)profvoetballer die niet helemaal binnen is van het voetballen zelf heeft tegenwoordig wel zo'n 'voetbalschool' voor clinics/ extra lessen dus ook keepers. - Agora (overleg) 20 feb 2018 16:46 (CET)

Toegevoegd 19/02: Deel 2[bewerken]

 • Reflectieporno - NE - Geen gevestigd genre, maar een gimmicky naam voor een marginaal popcultuurfenomeen. Flag of California.svg DimiTalen 19 feb 2018 18:59 (CET)
 • Nienke Wijnhoven - NE - deelnemer aan talentenjacht. - Agora (overleg) 19 feb 2018 19:24 (CET)
 • Everipedia - Ew? - een -pedia die vooral gegevens van elders overneemt. Relevantie blijkt mij vooralsnog onvoldoende uit het lemma. - Agora (overleg) 19 feb 2018 19:31 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Dat is wel een erg versimpelde weergave van het artikel. Relevantie wordt ook bepaald door de mate waarin erover wordt geschreven, en er wordt door heel veel media over geschreven (gevestigd zoals Washington Post en Huffington Post / financeel zoals Fortune en Wallstreet Online / internationaal). Daarnaast wordt het zodanig serieus genomen door de media, dat er al een paar rellen zijn geweest omdat media Everipedia als bron hebben gebruikt zonder de feiten te checken. Tel daar nog de betrokkenheid van Larry Sanger als bestuurslid bij en Citizendium ook gewoon E is, dan weet je dat dit artikel ook E is (net als overigens in 5 andere Wikipedia-talen, voor wat het waard is) Ymnes (overleg) 19 feb 2018 19:47 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Of heeft anders het artikel Wikipedia misschien ook geen bestaansrecht? Wikipedia beschrijft wel vaker dit soort "broers", zie bijv. Citizendium. (Over het verder vrijwel potentieloze Wikisage heeft ook meerdere keren een artikel bestaan, dat steeds is verwijderd). Dat die projecten over het algemeen [lang] niet zo grootschalig en bekend zijn als Wikipedia zelf, tja, het is ook niet eenvoudig om daaraan te tippen. (Sanger had in 2007 even goede hoop met CZ, maar ook dat is niet echt iets geworden.) De Wikischim (overleg) 24 feb 2018 10:46 (CET)
 • Earth Charter Vrienden Nederland - Ew? - nationale 'vrienden van'-club met bekende namen. Meer dan het bestaan ervan noemen in Earth Charter lijkt mij eigenlijk niet nodig. - Agora (overleg) 19 feb 2018 19:39 (CET)
 • Enrique Vargas - wiu - gebrek aan onafhankelijke referenties, opmaak. Sjoerd de Bruin (overleg) 19 feb 2018 21:14 (CET)
  • Een bron aan toegevoegd. ed0verleg 21 feb 2018 08:10 (CET)
 • Koresh Mouzouni - ne - waan van de dag, WP:BLP. Sjoerd de Bruin (overleg) 19 feb 2018 21:54 (CET)
 • Charles Pol - wiu / ne - Relevantie los van het programma is erg mager, deze relevantie zal wel duidelijk moeten worden uit het artikel. Bronnen zijn niet aangeleverd, maar zijn wel zeer wenselijk omdat Pol nog leeft. Dqfn13 (overleg) 19 feb 2018 22:27 (CET)
 • Skylanders: Imaginators - wiu - Slechte computervertaling, tekst bevat veel fouten. Artikel vraagt om een poets. Verdel (overleg) 19 feb 2018 22:29 (CET)

Toegevoegd 20/02; af te handelen vanaf 06/03[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 20/02: Deel 1[bewerken]

 • The Adventures of Super Mario Bros. 3 - wiu - Oud artikel maar te weinig. Genoemde Nederlandstalige stemmen komen niet overeen met inkomende links. Kattenkruid (overleg) 20 feb 2018 02:07 (CET)
  • Er staat ook dat het een anime is, maar ook de categorie Amerikaanse animatieserie. Twemoji2 1f914.svg Zt-freak (overleg) 21 feb 2018 18:50 (CET)
 • Heide Schmidt - wat brakke vertaling uit onbekende bron. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 20 feb 2018 10:21 (CET)
  • Vertaling uit onbekende bronplagiaat. Dus de graverendste fout in het artikel is op de ogenblik je insinuatie. — Ciciban (overleg) 20 feb 2018 11:35 (CET) En omdat het geen vertaling is bevat het artikel in het bijzonder geen vertaalfouten — Ciciban (overleg) 20 feb 2018 11:38 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Overduidelijk een vertaling uit het Duits. The Banner Overleg 20 feb 2018 12:18 (CET)
   • Ten eerste is vertalen geen misdrijf en ten tweede weet ik voorgoed, dat het geen vertaling is — Ciciban (overleg) 20 feb 2018 13:50 (CET)
  • Opmerking Opmerking: Vertaald of niet; op het gebied van de Nederlandse taal is er nog veel werk aan het artikel wil het behouden kunnen blijven. JanB46 (overleg) 20 feb 2018 12:40 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - ik zie een missende hoofdletter, een komma op de verkeerde plek, het woord politische ipv politieke, allemaal echte redenen om een artikel hier ter verwijdering voor te dragen. ed0verleg 20 feb 2018 13:23 (CET)
Het woord politische heeft user:JanB46 intussen eruit geopereerd. Mag ik vragen, welke missende hoofdletter en welk komma?
Dank je vooruit! — Ciciban (overleg) 20 feb 2018 14:00 (CET)
Voor Voor verwijderen - Afgezien van een komma en hoofdletter, er staat iets over "... de universiteit te Wenen ..." maar er zijn daar meerdere universiteiten dus dat klopt al niet. Dan die datumnotatie, dat hoort zo niet in een Nederlandstalige tekst. Google translate laat dat misschien staan maar aan zo'n excuus hebben we niets. Kortom, zelfs na eerste oplappogingen gaat er nog steeds te veel fout. - Robotje (overleg) 20 feb 2018 15:31 (CET)
Bedankt voor de aanwijzing tov de inleiding. Ik hoop, het is nu correct. Universiteit te WenenUniversiteit van Wenen: laat me ajb weten, als dat een semantisch verschil uitmaakt — Ciciban (overleg) 20 feb 2018 16:01 (CET)
  • Ik heb wat aanpassingen gedaan. Suggestie: misschien geen vertaling uit het Duits maar tekst door collega die oorspronkelijk zelf Duitstalig is? Excuus als ik er helemaal naast zit. Nl maclean (overleg) 20 feb 2018 15:48 (CET)
   • Bedankt voor je hulp. Ik ben duitstalig, en natuurlijk denk ik duits als ik schrijf — Ciciban (overleg) 20 feb 2018 16:01 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Al was het taalkundig nog onvoldoende op het moment van nomineren. De nominatiereden "vertaald uit een onbekende bron" begrijp ik overigens niet helemaal.De Wikischim (overleg) 20 feb 2018 17:11 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - wmb is het artikel inmiddels voldoende opgeknapt, als politica E - Hanhil (overleg) 21 feb 2018 18:10 (CET)
 • Demerkies - NE - Twijfel aan de relavantie van deze "upcoming artiest". Indien wel, zal de inhoud een forse taalpoets kunnen gebruiken. Bronloze Pov geschreven met veel Engelse modewoorden. Rode raaf (overleg) 20 feb 2018 12:28 (CET)
 • Azimé -reclame- Niet bepaald neutraal artikel (gepassioneerd, op zesjarige leeftijd beoefende zij reeds, Daarbij wordt ze door de jury telkens weer geprezen voor haar originaliteit, perfectionisme, uitstekende techniek en afwerking, enz.) Een nietszeggende lijst onderscheidingen aangaande fusion en andere onbekende zaken bovendien. Onafhankelijke bronnen die al deze superlatieven waar maken ontbreken dan weer geheel, maar die zijn wél verplicht. Fred (overleg) 20 feb 2018 14:02 (CET)

Toegevoegd 20/02: Deel 2[bewerken]

 • Vanessa Declercq - ne - Encyclopedische relevantie blijkt niet uit deze eenzinner. Verdel (overleg) 20 feb 2018 16:49 (CET)
 • De Postelhoef – Expliciete reclame voor een op het eerste gezicht niet relevante groepsaccommodatie. Was voor nuweg genomineerd maar mag gewoon via deze lijst. WIKIKLAAS overleg 20 feb 2018 17:30 (CET)
  • Is toch expliciete reclame, dus voldoet aan nuweg-criteria. Die regel geschiedenis is leuk, maar daar gaat het in deze reclameboodschap niet om, wél om het aantal kamers in het hotel en de toegankelijkheid ervan. Dat hoort in een reclamefolder thuis, niet in een encyclopedie. Die is er ook niet om 14 dagen gratis reclame te maken voor een NE-bedrijf.Fred (overleg) 20 feb 2018 18:05 (CET)
   • Zó expliciet vond ik het ook niet en inmiddels is het nog een stukje opgeschoond ook. SanderO (overleg) 20 feb 2018 19:39 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Onafhankelijke bronnen kan ik niet vinden. De eerste zin onder "Geschiedenis" kan ik niet staven adhv het ingescande 30.000 documenten tellende archief van de Abdij (1138-1797). Dezelfde naam en herkomst daarvan worden in het naburige Valkenswaard overigens ook geclaimd door een theehuis. SanderO (overleg) 20 feb 2018 19:31 (CET) Aanvullend: de boerderij naast dat theehuis kan de claim een stuk sterker onderbouwen, middels deze pdf. SanderO (overleg) 20 feb 2018 19:53 (CET)
   • SanderO, ik kom op die plek (slechts) 1356 gescande en beschreven documenten tegen, van de in totaal ruim 27.000. Daartussen vind ik bijvoorbeeld deze, die in ieder geval een relatie tussen de Abdij van Postel en Luyksgestel aangeeft. Er zijn er vast meer te vinden. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 21 feb 2018 01:23 (CET)
    • Het aantal van 30.000 vond ik elders. Bezittingen van de abdij in en rond Luyksgestel zijn niet uitgesloten, die zijn zelfs zeer waarschijnlijk. Mogelijk hebben meer boerderijen de naam Postelhoef gekregen. Maar daar wil ik dan wel een bron voor. Die in Valkenswaard heeft er alvast eentje. SanderO (overleg) 21 feb 2018 20:55 (CET)
 • Lijn 66 - dit is een buslijn neem ik aan - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 20 feb 2018 18:28 (CET)
 • Willemijn May - ne - Relevantie blijkt niet, slechts één feit en geen onafhankelijke bronnnen. Joris (overleg) 20 feb 2018 20:49 (CET)
  • Lijkt op zelfpromotie. Brengt haar muziek uit via een eigen label op Spotify, meer kan ik er niet over vinden. Verdel (overleg) 20 feb 2018 21:15 (CET)
 • Wet van Christus Jezus -weg- Dit lijkt meer op een preek dan op een encyclopedisch artikel. Fred (overleg) 20 feb 2018 22:54 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Dit hoort inderdaad niet thuis in een encyclopedie maar in een kerk. En verder zijn in de titel de voor- en achternaam verwisseld volgens mij. NB Ik heb de schrijver van deze preek op diens OP uitgelegd dat Wikipedia een encyclopedie is en dat hier niet gepreekt wordt. Ik zag dat een andere bewerking om die reden teruggedraaid werd. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 20 feb 2018 23:11 (CET)
   • Opmerking Opmerking De naam Christus Jezus komt in de bijbel 95 keer voor. Meer specifiek, het is alleen bij Paulus bron. Het onderwerp kan overigens wel encyclopedisch zijn, maar de uitwerking hier is dat niet. Immers het bestaat gewoon en.wiki. Ldhank (overleg) 21 feb 2018 09:17 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Louter eigen interpretatie. Kan dit niet nuweg? Jürgen Eissink (overleg) 20 feb 2018 23:19 (CET)
  • Opmerking Opmerking Beetje geherformuleerd, is het nu wat beter? De preek (=uitleg) of eigen interpretatie zie ik niet zo duidelijk, het is vooral veel citaat. Ben verder neutraal. Wel zou ik voor de titel de voorkeur geven aan de normale volgorde: Jezus Christus.Koos van den beukel (overleg) 21 feb 2018 20:01 (CET)
  • Ik heb hier als overtuigd atheïst natuurlijk weinig verstand van, maar is dit wel een wet? Volgens mij is het een gebod, namelijk het eerste van de tien geboden. Of vergis ik me? Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 22 feb 2018 15:16 (CET)
   • Als overtuigd niet-jurist weet ik eigenlijk niet wat het verschil is. Het hoort echter niet bij de tien geboden.Koos van den beukel (overleg) 22 feb 2018 16:00 (CET)
    • Het is allereerst een vertaalkwestie, want verschillende vertalingen geven verschillende interpretatiemogelijkheden: mijns inziens is niet bedoeld 'De wet van Christus' alsof deze zelf een wet heeft opgesteld, maar is er veeleer sprake van 'de wet van God zoals door Christus geïnterpreteerd', waarbij ik geen vertaling zie waarbij 'wet' als 'Wet' [dus met een hoofdletter] is geschreven. Dit alleen al maakt eventuele bronnen (anders dan alleen de Bijbel) mijns inziens noodzakelijk. Verder geeft het stuk bij Mattheus duidelijk aan dat Christus een tweetal geboden ziet, die de basis vormen van 'de hele wet en de profeten', m.a.w. de geboden (interpretatie van Christus) zijn niet hetzelfde als 'de hele wet' en nergens wordt het bestaan van een 'Wet van Christus Jezus' alszodanig aangetoond of geponeerd. Ergo: het artikel is onencyclopedisch gewauwel. Jürgen Eissink (overleg) 22 feb 2018 20:50 (CET)

Toegevoegd 21/02; af te handelen vanaf 07/03[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 21/02: Deel 1[bewerken]

 • Lijst van seizoenen van Temptation Island - NE - Lijst tabellen met nietszeggende namen van onbekende mensen die deelnamen aan een spelprogramma. Dat dan per seizoen terwijl er op het hoofdartikel van het onderwerp ook al een enorme tabel staat met ongeveer dezelfde gegevens van dezelfde mensen. Geeft m.i. geen enkele bruikbare informatie. Behalve misschien de tekst, maar die kan dan beter aan het hoofdartikel worden toegevoegd, zonder de tabellen. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 21 feb 2018 02:11 (CET)
  • De namen zeggen mij ook niets, omdat ik er niet naar kijk. Maar als ik kijk welke "plaatjes" er deze week in de Top40 staan, ben ik ook al blij als ik er 1 naam van ken (en dan nog via mijn kinderen). Ik denk dat de trouwe kijkers van het programma het niet over nietszeggende namen zullen hebben. We kunnen wel alles gaan weggooien, omdat er altijd wel 1 wikipediaan is die het stom/onzinnig/saai/fout/etc vindt, maar dat lijkt me niet opportuun. ed0verleg 21 feb 2018 12:50 (CET)
   • We schrijven hier een encyclopedie. Die dient voor iedereen leesbaar te zijn. Zeker voor mensen die een bepaald onderwerp niet of niet goed kennen. Als een artikel dan, zoals in dit geval, alleen te begrijpen is voor de hardcore fans van het onderwerp, dan mankeert er duidelijk iets aan en is het niet geschikt voor deze encyclopedie. Dan gooien we het inderdaad beter weg. Bovendien wees ik er hierboven al op dat de info uit de hele rij tabellen ook al terug te vinden is in de hele grote tabel op het hoofdartikel van het onderwerp. Naast NE is het dus ook nog eens dubbel. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 21 feb 2018 17:43 (CET)
    • Een encyclopedie dient inderdaad voor iedereen leesbaar te zijn. Door de extra tabellen en uitleg op de lijst-pagina, kan iedereen een overzicht vinden van het verloop van het programma. Op de hoofdpagina staat enkel de conclusie van het programma. De informatie is dus niet dubbel want er is een verschil tussen de beknopte gegevens en het verloop. Deze pagina is trouwens naar de gelijkenis gedaan van andere wikipedia-pagina's van programma's zoals De Mol (Vlaanderen) en Big Brother, waar je dezelfde gegevens vindt en oa. bij De Mol zelfs een bijna identieke twee pagina's. Wanneer je vindt dat dit enkel voor hardcore fans is en daardoor niet geschikt is voor deze encyclopedie, dan vrees ik dat alle pagina's over realityprogramma's ter discussie kunnen gebracht worden. Dit mag in mijn ogen ook geen discussie worden of realityprogramma's wel of niet relevant zijn. Ze bestaan al meer dan 20 jaar en Temptation Island is nu aan zijn 2e seizoen bezig (zowel in Vlaanderen als Nederland) waardoor het wel een plek en objectieve weergave verdient op een encyclopedie die voor iedereen gemaakt is. Mattp84 (overleg) 23 feb 2018 08:56 (CET)
 • Fatemeh Parisa Movaghar - weg/wiu: Dit artikel rammelt aan alle kanten. Ten eerste is het volgens mij geen 'hij' maar een 'zij', ten tweede slaan de opgegeven referenties nergens op (de eerste link verwijst zo te zien naar een online schaakcompetitie waarbij ze bijna alles verloren heeft; de tweede link is nietszeggend), ten derde is de link achter het Franse kampioenschap foutief, en ten vierde kan ik nergens vinden dat ze inderdaad schaakgrootmeester zou zijn. Ik vond trouwens HIER meer relevante info dan er in het hele Wiki-artikel staat. Als die informatie wel klopt, tenminste... Enne: Wat betekent 'Simbase'? Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 21 feb 2018 08:49 (CET)
  • (of aan de nominator) of dit sjabloon verwijderd mag worden.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Aminnie (overleg · bijdragen)
   • Je wens is uitgekomen: het sjabloon werd verwijderd, met artikel en al. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 21 feb 2018 18:50 (CET)
  • Voor Voor verwijderen heeft alles weg van een hoax. Zowel die schaakdatabase als IMDb kunnen door gebruikers zelf aangevuld worden en zeggen dus niet. Zeer zeker over grootmeesters is in de echte schaakwereld veel meer informatie te vinden. De verschillende bronnen geven ook een ELO-rating waarmee je nimmer in aanmerking komt voor een meester-titel, laat staan de hogere grootmeester-titel. Als het geen hoax is, is het toch in ieder geval zelfpromo voor een internetschaker. The Banner Overleg 21 feb 2018 11:55 (CET)
  • verwijderd. Crosswiki hoaxpromo - persoon wordt overal geplaatst ofwel als beroemd dj ofwel als beroemd schaker. Beide is onzin. Hier gedaan door een sokpop (geblokt elders na cu ook; zie hier). Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 21 feb 2018 17:23 (CET)
 • Eddy smets - wiu - Te mager, maakt alleen een talentenjacht winnen E of zijn er misschien meer palmares? Rode raaf (overleg) 21 feb 2018 09:04 (CET)
  • Is zeker relevant, was zelf zinnens er nog eens een artikel over aan te maken, maar dit is inderdaad ondermaats. Queeste (overleg) 21 feb 2018 21:14 (CET)
 • Rogier Jongedijk - reclame - Relevantie onduidelijk. Iemand die blogt voor een levensmiddelen fabrikant riekt naar reclame. Rode raaf (overleg) 21 feb 2018 09:12 (CET)
 • Evenses - reclame/ew? - De relevantie wordt niet duidelijk. Daarnaast komt de inhoud niet echt neutraal over. Gebruikte "bronnen" komen uit eigen stal. Rode raaf (overleg) 21 feb 2018 12:02 (CET)

Toegevoegd 21/02: Deel 2[bewerken]

 • Ait Izenayane -weg- Een zeer onduidelijk verhaal waarin de lezer direct wordt aangesproken. Fred (overleg) 21 feb 2018 13:06 (CET)
  • Mogelijk een doublure met Gzenaya. Vanwege het zinsdeel "Arabieren als een achterlijk volk denken dat..." nuweg erop gezet. SanderO (overleg) 21 feb 2018 13:12 (CET)
 • Corpsdispuut Aquila - NE - SanderO (overleg) 21 feb 2018 16:59 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Dispuut = NE Fred (overleg) 21 feb 2018 23:23 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Naast dat het dispuut NE is en om die reden in 2007 ook al is verwijderd, staat in dit artikel ook nauwelijks informatie, anders dan dat het dispuut bestaat. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 21 feb 2018 23:53 (CET)
 • Indoraptor - ne/weg - Niet bestaande dinosaurus uit een filmserie. Neigt naar fancruft. Indien relevant dat kan dit uitbreiding en een taalpoets gebruiken. Rode raaf (overleg) 21 feb 2018 18:49 (CET)
 • Grizzy en de lemmings - slordige opmaak - spelfouten - een tabel geheel in het Engels, incl. de datering - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 21 feb 2018 19:07 (CET)
 • Mocktail - wb - (sjabloon geplaatst), collega ws. vergeten. Nuvola apps bug.pngalgont overleg 21 feb 2018 19:35 (CET)
  • Iets uitgebreid. SanderO (overleg) 21 feb 2018 20:24 (CET)
  • Een artikel met deze naam werd al tweemaal verwijderd. 't is toch te hopen dat driemaal scheepsrecht is.Glimlach Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 21 feb 2018 20:32 (CET)
  • Voor samenvoegen met cocktail. Het is in feite niets meer dan een alcoholvrije cocktail met een leuke naam. Een check in vakbladen leverde respectievelijk 3 (Nederlands) en 11 (Engels) hits op, met een sterke nadruk op marketing. The Banner Overleg 21 feb 2018 21:46 (CET)
   • En die 5,2 miljoen hits met Google? SanderO (overleg) 22 feb 2018 01:47 (CET)
    • Voor een belangrijk deel recepten. Maar ja, het bestaat inderdaad. The Banner Overleg 22 feb 2018 12:20 (CET)
  • Algont: nee, dat was geen kwestie van vergeten, maar van uitnodigen en een snufje vertrouwen. De handschoen is nu overigens ruimschoots opgepakt, je zou kunnen overwegen het sjabloon weer te verwijderen. Groet, Apdency (overleg) 23 feb 2018 20:50 (CET)
   • Sjabloon verwijderd (dekt de lading nu niet meer), netjes uitgebreid, dank collegae!) Nuvola apps bug.pngalgont overleg 23 feb 2018 23:58 (CET)
 • Matthias Manasi - crosswiki (zelf)promotie zonder enige onafhankelijke bron: zogenaamde bronnen geven alleen gegeven optredens aan, geen gezaghebbende beoordelingen van zijn prestaties. Paul Brussel (overleg) 21 feb 2018 20:22 (CET)
 • Korenveld met cipressen -wiu- een vreemde tekst. Zo komen we niet te weten wie het heeft geschilderd. Dat het schilderij 2-dimensionaal is, is ook al niet uitzonderlijk. De Nachtwacht en honderdduizenden andere schilderijen zijn dat ook. De tekst bevat diverse ernstige taalfouten. Het zal wel om een Van Gogh gaan, maar dan is een goed artikel geboden en dus niet dit. Fred (overleg) 21 feb 2018 22:55 (CET)
  • Als je op een van de interwiki's klikt, bijvoorbeeld de Engelse, dan zie je om welk schilderij het gaat. Inderdaad een Van Gogh. Naar mijn bescheiden mening een van zijn mooiste schilderijen. Het verdient een beter artikel. Sijtze Reurich (overleg) 21 feb 2018 23:33 (CET)
   • Artikel bevat ook fouten. De afmeting klopt niet. Er zijn niet een maar drie verschillende schilderijen. Alleen het kleinste is ongeveer van de afmetingen in het artikel. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 21 feb 2018 23:56 (CET)

Toegevoegd 22/02; af te handelen vanaf 08/03[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 22/02: Deel 1[bewerken]

Toegevoegd 22/02: Deel 2[bewerken]

 • Stichting WebwinkelKeur - reclame/ew? - Bronloze inhoud, beval wel externe links naar de eigen leest. Inhoud komt promotioneel over. Relevantie onduidelijk. Rode raaf (overleg) 22 feb 2018 16:14 (CET)
  • Inderdaad verre van neutraal opgesteld. Een van de zeer vele[1] keurmerken, en ik lees HIER op de site van de consumentenbond dat dit keurmerk niet aangesloten is bij De Geschillencommissie, en dat het geen algemene voorwaarden gebruikt die zijn afgesproken met de Consumentenbond. Dat zijn dan tenminste zaken die ook vermeld moeten worden. Misschien is het beter om niet allemaal losse artikelen te hebben over dergelijke keurmerken maar een Lijst van webwinkelkeurmerken, vergelijkbaar met de Lijst van keurmerken voor duurzame textiel. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 22 feb 2018 16:30 (CET)
  • Ik som er een aantal op: BetterShop, Digikeur, Friendly Shops, Keurmerk Totaal, Keurmerk Veilig Winkelen, Keuronline, MKB Keurmerk, MkbOke, Qshops, Safe 2 Shop, ThuiswinkelKeurmerk, ThuiswinkelWaarborg, Trusted Shops, Uw Keurmerk, Webkeurmerk Nederland, WebshopKeurmerk, Webshop Select, WebshopToppers, WebwinkelKeur.
   • Voor Voor verwijderen - dit is slechts een kleine speler, daarnaast niet neutraal - Hanhil (overleg) 22 feb 2018 17:43 (CET)
  • Vingnir - wiu - Twee regels zonder opmaak. Kan uitbreiding gebruiken. Rode raaf (overleg) 22 feb 2018 16:20 (CET)
  • Bas Taart - weg - Genomineerd door Theo Oppewal o.v.v. zandbak, OO, NE, bron1 verwijst naar eigen website. Xxmarijnw overleg 22 feb 2018 21:47 (CET)
   • Mag weg. Man met een paar niet encyclopedischwaardige banen met als enige bron zijn bio op zijn eigen blog. Geen informatie over de persoon (leeftijd? scholing?). VanBuren (overleg) 22 feb 2018 22:10 (CET)
   • Tegen Tegen verwijderen Subject komt vaak genoeg in het nieuws, is redacteur van meerdere veelgelezen blogs. Waar dat "zandbak" en OO vandaan komen vraag ik me nog af. Milliped (overleg) 22 feb 2018 23:15 (CET)
   • Tegen Tegen verwijderen - het artkel heeft vier bronnen, Oppwal had problemen met een daarvan, dat laat onverlet dat er drie bronnen zijn die geen nuweg onderschrijven. Nuweg is geen reden om discussie uit de weg te gaan. ed0verleg 23 feb 2018 07:56 (CET)
  • Carel Sarton - NE - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 22 feb 2018 23:24 (CET)
  • Gemeentehuis van Clermont (Luik) - opknappen - meeste informatie niet gedekt door de bijgevoegde bron, WP:OO?? The Banner Overleg 22 feb 2018 23:57 (CET)
   • tegen weg - niets OO aan, in de bron is de info over plaats, architect, bouwstijl, bouwperiode en functie van het gebouw gewoon terug te vinden - Hanhil (overleg) 23 feb 2018 05:26 (CET)
   • Ik heb al eerder geconstateerd dat TheBanner de Franse taal niet machtig is en dus de bron niet eens kan lezen. Fred (overleg) 23 feb 2018 12:44 (CET)
    • Mijn Frans is goed genoeg om te begrijpen dat er "architect Demany" staat in de bron terwijl jij het hebt over "Émile Demany" zonder ergens aan te geven op basis waarvan deze identificatie is. The Banner Overleg 23 feb 2018 20:20 (CET)
   • Tegen Tegen verwijderen - ik snap werkelijk niets van deze verwijdernominatie (ja, hier worden artikelen ter verwijdering voorgedragen als ze te slecht zijn), zelfs al zou het een (fictieve) "opknapnominatie" zijn is er niets van te begrijpen. Eerste zin is volledig verifieerbaar. Tweede zin is volledig verifieerbaar. Derde zin is volledig verifieerbaar. Vierde zin is volledig verifieerbaar. Vijfde en tevens laatste zin is volledig verifieerbaar. Samenvattend is de meeste informatie afkomstig uit de bron van de monumentendienst, zoals de bouwstijl. Alle andere informatie is een beschrijving van waar het zich bevindt of eenvoudig vast te stellen op basis van de foto's (onderdoorgang + erkertoren). De nominator heeft duidelijk zijn huiswerk niet gedaan en dit is overduidelijk een onzinnominatie. Romaine (overleg) 23 feb 2018 17:44 (CET)
    • Tegen Tegen verwijderen De architect is niet Émile, maar Paul Demany. Maar als dat even verbeterd wordt, is er niets aan de hand. Wel kan het artikel nog wat uitbreiding gebruiken. Hartenhof (overleg) 24 feb 2018 13:41 (CET)

  Toegevoegd 22/02: Deel 3[bewerken]

  • T***** S***** -NE- De stijl van dit essay is bovendien wezen privacy schendend en volstrekt niet-encyclopedisch, zodat nuweg niet zou mistaan. Fred (overleg) 22 feb 2018 23:57 (CET)
  Voor Voor verwijderen Mee eens. Nuweg. Het lijkt mij een grap, die nu lang genoeg heeft geduurd. Hartenhof (overleg) 23 feb 2018 06:13 (CET)
   • Tegen Tegen verwijderen Laat het nog even staan aub is in het kader van het KB van 16 januari 2018 gepubliceerd in het BS van 20 februari 2018; maandag halen we het weg Gebruiker:Bram Cools(overleg)23 feb 2018 09:06 (CET)
  Grapjas. Hartenhof (overleg) 23 feb 2018 09:14 (CET)
   • Persoonsbeschadigende privacyschending van deze persoon en diens bekenden/familie. Dit direct verwijderd en geanonimiseerd ter bescherming van diens levenssfeer. Het ergste waren nog de aantijgingen m.bt. seksueel misbruik door de persoon als minderjarige. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 23 feb 2018 10:16 (CET)
  • Kan allemaal best zijn. En OK als jullie er zo over denken, maar dan heb ik wel graag mijn tekst terug die voor komend weekend moet dienen in aanwezigheid van genoemde korpsarts. U kan mij de tekst opnieuw bezorgen op bcools-at-telenet.be Zoniet zal ik eens een boompje opzetten over inbreuken op de auteurswetgeving door sommigen. Dank voor de medewerking. Gebruiker:Bram Cools(overleg)23 feb 2018 10:30 (CET)
  Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd Dat soort teksten zijn nergens gewenst. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 23 feb 2018 10:33 (CET)
  En dreigen al helemaal niet. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 23 feb 2018 22:25 (CET)

  Toegevoegd 23/02; af te handelen vanaf 09/03[bewerken]

  Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

  Toegevoegd 23/02: Deel 1[bewerken]

  • Alain Verheij - Ew? - promovendus die publiceert en twittert en de aandacht zoekt. Ik zie de relevantie niet helemaal. - Agora (overleg) 23 feb 2018 10:23 (CET)
  Zo'n nominatie vreesde ik al een beetje, hoewel ik het er uiteraard niet mee eens ben. Verheij is een jonge theoloog die hard aan de weg timmert. Publiceert veel, zijn artikelen roepen veel reactie op. Vergelijkbaar met iemand als Annabel Nanninga, alleen dan de christelijke variant. Persoonlijk had ik ook liever gezien dat de beste man al tien boeken had geschreven. Dat stond het artikel niet ter discussie, ook al had niemand die boeken gelezen. Een deel van het maatschappelijk debat is verschoven naar het internet, en daarin is Verheij zeker in theologisch/christelijke kringen een bekende naam. Voor mij reden om het er toch op te wagen:-)Evert100 (overleg) 23 feb 2018 10:48 (CET)
  Mee eens, inderdaad prima geschikt hier: een paar boeken schrijven is niet het enige nuttige criterium om Ew te zijn: hij publiceert veelgelezen stukken.Fosburyflop (overleg) 23 feb 2018 12:42 (CET)
  Relevantie moet uit het lemma blijken en dat is hier niet het geval, een zelfbenoemde twitterkoning en promovendus, misschien over een paar jaar, maar nu is het toch wel erg would-be Peter b (overleg) 23 feb 2018 22:35 (CET)
  • Robin Derks - Ew? - met 1 korte regel veel te mager. En als het enkel bij assistent-coach blijft ook twijfel aan de relevantie. - Agora (overleg) 23 feb 2018 10:37 (CET)
   • Relevantie moet uit het lemma blijken en dat is hier niet het geval, op het randje van sneeuwbal weg. Peter b (overleg) 23 feb 2018 22:36 (CET)
  • Roel Huijsmans - Ew? - is dit al een Ew atleet? Linkt niets naar en ik zie een gewonnen studentenkampioenschap (NSK). Agora (overleg) 23 feb 2018 11:05 (CET)
   • zweemt naar een gevalletje RH over RH, maar dat zal vast niet zo zijn, maar dat RH e zou zijn wordt niet echt duideljk, in deze vorm Voor Voor verwijderen, maar misschien dat een van de atletiekcollega's er iets van weet te maken? Peter b (overleg) 23 feb 2018 22:39 (CET)
  • Maarten Hartveldt - Ew? - is parkmuziek in de Efteling voldoende als componist? - Agora (overleg) 23 feb 2018 12:00 (CET)
  • Jos van Hest - wiu - neutraliteit, cv, namedrop en wat wiki-opmaak. Agora (overleg) 23 feb 2018 12:04 (CET)
   • Naar mijn mening is aan deze pagina wel heel gemakkelijk het sjabloon wiu toegekend. Volgens de eigen richtlijnen van Wikipedia moet een dergelijk sjabloon alleen worden gebruikt als laatste redmiddel. Ik citeer: "Gebruik een beoordelingsnominatie als laatste redmiddel nadat andere opties om een artikel te verbeteren niet gelukt zijn. Probeer eerst zelf een artikel te verbeteren, vraag de eerdere auteurs om hulp..." Dat is allemaal niet gebeurd. Een nieuwe pagina moet wel de kans krijgen om beter te worden voordat men wiu gebruikt. HenkRBiokorf (overleg)
    • Beetje taalpoets gedaan. Koos van den beukel (overleg) 23 feb 2018 18:43 (CET)
    • Kopje 'Poëziespecialist' aangepast naar de meer neutrale kop 'Biografie'. Daaronder wat nieuwe biografische feiten opgenomen. Hoewel ik van mening ben, dat de tekst al vrij neutraal was, heb ik sommige formuleringen aangepast, zodat de tekst nog neutraler is. Verder een extra bron toegevoegd (Raadgedicht.nl). (overleg) 23 feb 2018 23:24 (CET)
  • Kevinisme, - ne -, blijkt onvoldoende dat dit begrip bekend is en of het onder deze term bekend is. Peter b (overleg) 23 feb 2018 13:06 (CET)
   • Zie het overleg op mijn overlegpagina voor de achtergrond bij het plaatsen van dit artikel. JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 23 feb 2018 15:37 (CET)
   • Ik zal mijn vragen op de OP van het artikel stellen, maar voor een niet-courante term lijkt me in principe geen plek. Neig dus naar voorweg, maar ik zal me er eerst eens in proberen te verdiepen. Vinvlugt (overleg) 23 feb 2018 16:06 (CET)
   • In het Duits is het courant genoeg, dus in het uiterste geval hernoemen naar Kevinismus en uitsluitend de Duitse situatie bespreken. Wel is er dit boek van Maarten van der Meer, waarin het verschijnsel kort wordt beschreven, inclusief 'vertaling' als kevinisme: [22]. Paul B (overleg) 24 feb 2018 16:27 (CET)
  • Bart Verbeelen -reclame- Zeer mager en bronloos "artikel" door Bart Verbeelen over Bart Verbeelen, waaruit slechts 's-mans totaal gebrek aan E-waarde valt te concluderen. Fred (overleg) 23 feb 2018 15:13 (CET)
  • André Lafère - NE - Uit deze eenzinner blijkt nog geen relevantie. Rode raaf (overleg) 23 feb 2018 16:02 (CET)
  • An Brouckmans - NE - Uit deze eenzinner blijkt nog geen relevantie. Rode raaf (overleg) 23 feb 2018 16:04 (CET)

  Toegevoegd 23/02: Deel 2[bewerken]

  • Stokbrood - wiu - Ondermaats artikel. De inleiding met betekenis slaat nergens op: het is helemaal niet afkomstig van brood dat boven een kampvuur gebakken werd. Ook verder is het een rommeltje: bij België staat bijna niks, alleen dan plots een broodje smos ... Moet beter, systematisch en met bronnen - er zijn bronnen genoeg te vinden met degelijke geschiedenis. Queeste (overleg) 23 feb 2018 16:40 (CET)
   • Het verhaal over het kampvuur is nu weer weg - ik heb het artikel teruggedraaid naar de versie van voor die toevoeging. Mocht het dan nog steeds ondermaats zijn (wat ik me goed kan voorstellen) zet dan gerust de nominatiesjabloon weer terug. Als dat padvindersbrood voldoende relevantie heeft, kan daar eventueel een eigen artikel van worden gemaakt, maar het lijkt me niet dat we er dit artikel mee moeten 'vervuilen'. Paul B (overleg) 24 feb 2018 13:46 (CET)
    • Als je iets wilt verbeteren zonder je er al te veel in te hoeven verdiepen is het wellicht een goed idee om het Franstalige artikel door Google translate te trekken en daar wat meer informatie uit halen. Ik kan mij niet voorstellen dat het Franstalige artikel veel onjuistheden bevat - Quistnix (overleg) 24 feb 2018 16:14 (CET)
  • The Dirty Daddies - wiu / ne - Onvoldoende neutraal geschreven. Bronnen ontbreken, terwijl er wel meningen gegeven worden die van een bron voorzien moeten worden. Hoewel de band op flink veel festivals staat, toch twijfel aan relevantie, want welke objectieve en vooral onafhankelijke bronnen hebben over de band geschreven? Dqfn13 (overleg) 23 feb 2018 21:45 (CET)
  • Suki - te weinig om een artikel te zijn - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 23 feb 2018 23:07 (CET)
   • Voor Voor verwijderen POV (getalenteerd). Bronnen ontbreken, geboortedatum enz. trouwens ook, zelfs is niet duidelijk of het een man of vrouw betreft. Fred (overleg) 23 feb 2018 23:30 (CET)

  Toegevoegd 24/02; af te handelen vanaf 10/03[bewerken]

  Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

  Toegevoegd 24/02: Deel 1[bewerken]

  • Tesla Roadster (2020) - wiu of mag het ook nuweg? Bestaat nog niet, eenzinner. Koos van den beukel (overleg) 24 feb 2018 11:02 (CET)
   • Voor Voor verwijderen - glazen bol - Rode raaf (overleg) 24 feb 2018 11:12 (CET)
   • Tegen Tegen verwijderen - een van de 31 bronnen van en-wiki overgezet, als bewijs dat het geen glazen bol is, maar iets dat in de media uitvoerig is besproken eind november. ed0verleg 24 feb 2018 15:48 (CET)
    • Het is een beter artikel geworden, in de huidige vorm zou ik niet hebben genomineerd. Koos van den beukel (overleg) 25 feb 2018 08:39 (CET)
  • John Marston (personage) - weg - Tekstdump overgenomen van Red Dead Redemption. Rode raaf (overleg) 24 feb 2018 12:30 (CET)
  • Ekonomika - wiu - Behoeft dit wellicht wat uitdunning? Want hoewel redelijk goed geschreven, moet de hele wereld weten dat de leden van Ekonomika een extra korting krijgen op vertoon van hun lidkaart, dat Ekonomika een fuif organiseert op de schaatsbaan van Haasrode of dat de Supportgroep het ICT-systeem optimaliseert, verbetert en onderhoudt? Hier was gelukkig al een toevoeging uitgedund. Hoe je het lemma verder moet uitdunnen is niet zo makkelijk, maar het is volgens mij te gedetailleerd. ErikvanB (overleg) 24 feb 2018 13:22 (CET)
   • Zoals aangegeven door nominator: redelijk goed geschreven, alles kan beter, en voortschrijdend inzicht zal teksten bijvijlen maar een nominatie is dan misschien toch wel een sterke ingreep? 2A02:1811:43D:60F0:BC4B:2D99:D043:AC0C 25 feb 2018 16:13 (CET)
  • Spoedeisende Hulp Arts - wb - Xxmarijnw overleg 24 feb 2018 13:35 (CET)
   • Het is wel een medisch profiel (helaas geen medisch specialisme, omdat het College Geneeskundig Specialismen halsstarrig weigert nog nieuwe specialismen te erkennen, waar o.a. mijn beroepsgroep forensisch arts en de tropenartsen ook last van hebben). Zeker wel een E onderwerp, maar het moet dan wel een echt artikel worden natuurlijk. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 24 feb 2018 14:09 (CET)
   • Tegen Tegen verwijderen - is inmiddels dusdanig uitgebreid dat het een prima artikel is geworden. ed0verleg 24 feb 2018 15:43 (CET)
   • Bij behoud zouden mogelijk ook spoedarts en urgentiearts hiernaar kunnen worden doorverwezen, maar dat hangt ervan af of hier een algemeen begrip wordt beschreven of voornamelijk een 'medisch profiel' van de Nederlandse KNMG. In het eerste geval (algemeen artikel) liggen mogelijk ook interwiki's met o.a. het Duitse de:Notarzt voor de hand (al is een Notarzt in Duitsland specifiek een arts die naar de patiënt toe gaat, terwijl de SEH-arts volgens ons artikel patiënten ontvangt in het ziekenhuis). Paul B (overleg) 24 feb 2018 17:08 (CET)
   • Met dat hier naar de Duitstalige versie wordt verwezen, wordt meteen ook een grote zwakte van dit lemma aangehaald. Dit is bijzonder Nederlandocentrisch. Waarom niet een lemma spoedarts waar Spoedeisendehulparts, SEH-arts KNMG en urgentiearts naar doorverwijzen. Eerst wordt een algemene uiteenzetting over wereldwijde kenmerken van het profiel gegeven, vervolgens kan in aparte kopjes de specifieke SEH titulatuur, opleiding, zorgen en wat nog in Nederland aan bod komen, net als de uitwerking met urgentieartsen in Vlaanderen en liefst ook nog een paar andere voorbeelden uit de wereld... Nu is het van bij aanvang veel Nederland-specifieke details (terwijl er toch veel universeel is) en is het voor de Vlaamse urgentiearts dan maar een beetje ("en voor de Vlamingen en de rest van de wereld ongeveer hetzelfde") 2A02:1811:43D:60F0:BC4B:2D99:D043:AC0C 25 feb 2018 16:13 (CET)
   • Grappig hoogtepunt, bij het "werkgebied van de SEH-arts" illustratie vind je een ER foto uit San Diego, CA... Ja, die Amerikanen hebben het altijd over "SEH-artsen" Glimlach Hernoemen die handel. 2A02:1811:43D:60F0:BC4B:2D99:D043:AC0C 25 feb 2018 16:17 (CET)
  • David Ebershoff - wiu/weg: vrijwel inhoudsloos artikel. Paul Brussel (overleg) 24 feb 2018 15:46 (CET)
  • Quintus de Veer - NE - 'gewoon', zij het foute militair; bronloos verhaal. Paul Brussel (overleg) 24 feb 2018 16:17 (CET)
   • Bronnen: [23] [24] [25] Pvt pauline (overleg) 25 feb 2018 14:37 (CET)
    • Alleen de tweede bron, onvermeld in het artikel, geeft wat inhoud, maar hoe gezaghebbend is die? Verder blijft deze persoon voor mij NE. Paul Brussel (overleg) 25 feb 2018 14:45 (CET)
  • 24 uur van Le Mans 1923 - wiu/NE: eenzinner. Paul Brussel (overleg) 24 feb 2018 16:48 (CET)
   • Natuurlijk, de eerste editie van de 24 uur van Le Mans is NE. Hoort echt niet thuis in een encyclopedie. ed0verleg 24 feb 2018 16:50 (CET)
    • Dit artikel is in deze staat NE; het onderwerp moge misschien E zijn, maar dit nietszeggende artikel dus niet. Paul Brussel (overleg) 24 feb 2018 16:52 (CET)
     • Als een artikel 3x als NE is verwijderd, wordt het regelmatig een vierde keer genuwegd, ongeacht de inhoud van alle vier de versies. Dus jouw interpretatie snijdt geen hout. ed0verleg 24 feb 2018 18:07 (CET)
      • Eerlijk gezegd begrijp ik in dit verband niets van deze opmerking; een 'argument' voor wat dan ook is het in ieder geval niet. Paul Brussel (overleg) 24 feb 2018 18:13 (CET)
       • Van Edo's opmerking valt ook gewoonweg geen chocola te maken. Zou hij daar nou zelf niet eens doodmoe van worden - onbegrijpelijke zinnen opschrijven en tegelijkertijd steen en been klagen dat iedereen hem zo dom vindt en hem als een kind behandelt? Marrakech (overleg) 24 feb 2018 18:33 (CET)
        • Maar gelukkig heeft Edo flink aan dit artikel gewerkt om dit tot een behoudbaar, encyclopedisch artikel te maken - oh, nee: dat zie ik bij nader inzien toch verkeerd: het is nog steeds een NE artikel en Edo heeft helemaal niets zinnigs aan dit artikel bijgedragen. Nog steeds maar weg ermee dus, ook bij gebrek aan 'argumenten' van Edo's kant. Paul Brussel (overleg) 25 feb 2018 01:25 (CET)
         • Ik heb dan ook nergens beweerd dat het artikel behouden moet worden, enkel dat het onderwerp E is, en de nominatie NE dan daarom nergens op slaat, en voor een toekomstige versie van dit artikel mogelijk belastend is. Maar jullie zijn allemaal zo vooringenomen en denken te weten wat ik denk, dat jullie dat niet zien. Wie is hier nou dom? ed0verleg 25 feb 2018 13:48 (CET)
   • Bijzonder goede bijdragen aan Wikipedia hier. Ik heb het lemma al wat uitgebreid. Nu al zeker behoudenswaardig. 2A02:1811:43D:60F0:BC4B:2D99:D043:AC0C 25 feb 2018 16:17 (CET)
    • Dank! (Hoewel verder bronloos en ik niet kan instaan voor de juistheid, toch doorgehaald.) Paul Brussel (overleg) 25 feb 2018 16:31 (CET)

  Toegevoegd 24/02: Deel 2[bewerken]

  • Woolf Barnato - wiu - Het is een beginnetje, maar wel van het type 'hoe maak ik een artikel in 60 seconden?'. Broertje van 24 uur van Le Mans 1923. - ErikvanB (overleg) 24 feb 2018 17:17 (CET)
   • Tegen Tegen verwijderen Nee, nu ben je te streng. Drie feitjes dus dit is voldoende. Ik ben overigens wel meer dan 60 seconden bezig geweest om van de oorspronkelijke ene zin iets gewikificeerds te maken. Joris (overleg) 24 feb 2018 21:17 (CET)
  • Hjulströmdiagram - wiu - vertaling die op dit moment onvoldoende leesbaar is. Was als nuweg genomineerd, maar dat is het niet. Een illustratie (zoals die op het Engelstalige artikel staat) zou al veel helpen. Paul B (overleg) 24 feb 2018 17:16 (CET)
   • Tja, Joost mag weten wat de betekenis is van "om te bepalen of een rivier, sediment zal eroderen, transporteren". ErikvanB (overleg) 24 feb 2018 18:15 (CET)
    • Het is altijd beter om volledig te citeren. Die komma staat daar niet handig, maar als we die weghalen is het toch op zijn minst enigszins duidelijk? Herformulering is natuurlijk wel gewenst, en we zien hier meteen een illustratie van de grote problemen met het op eigen houtje vertalen van artikelen. Paul B (overleg) 24 feb 2018 18:20 (CET)
     • Ah, de komma moet weg. :) Aldus. ErikvanB (overleg) 24 feb 2018 19:47 (CET)
     • Dit maakt voor mij weer eens duidelijk waarom ik tegen vertaalde artikelen ben... Zonder kennis en zonder betrouwbare en gezaghebbende bronnen te hebben geraadpleegd, wordt een vertaald artikel ook niets. Paul Brussel (overleg) 25 feb 2018 01:19 (CET)
  • Langinkoski - wiu/ NE - dit artikel is feitelijk een eenzinner: over de stroomversnelling valt kennelijk niets te vertellen: dit gaat over een vissershut. Paul Brussel (overleg) 24 feb 2018 17:28 (CET)
   • Ik heb het bewerkt. Het gaat nu over de keizerlijke vissershut en niet de stroomversnelling. Jonastav89 (overleg) 24 feb 2018 18:04 (CET)
    • Dank! Nominatie doorgehaald. Het blijft wel vervelend dat al uw bijdragen gevolgd dienen te worden. Paul Brussel (overleg) 24 feb 2018 18:14 (CET)
     • Wat me voortdurend verbaast, is dat bijna iedereen schrijft "Nadat tsaar Alexander III van Rusland hoorde" in plaats van "had gehoord". Ik heb het aangepast. ErikvanB (overleg) 24 feb 2018 18:20 (CET)
      • Heb nog wat verder zitten ploeteren. Best ingewikkeld. ErikvanB (overleg) 24 feb 2018 19:34 (CET)
       • Lastig artikel dus. Dank voor je werk, maar ik vraag me nu eigenlijk nog meer af bij dit lemma. Ik kan me voorstellen dat je het voor gezien houdt. Paul Brussel (overleg) 25 feb 2018 01:14 (CET)
  • Gerard Wollerich -NE- Eigenaar en chefkok van een restaurant met een Michelinster. Kan wel in het lemma over dat restaurant. Bronnen ontbreken trouwens in dit uiterst summiere artikel. Fred (overleg) 24 feb 2018 20:35 (CET)
   • Eens met nominator: dit heeft verder geen zinvolle inhoud in vergelijking met het restaurantartikel. Paul Brussel (overleg) 25 feb 2018 01:16 (CET)
  • Ginevra de' Benci -weg- Geen tekst, maar een verwijzing naar de Engelstalige Wiki, en aan ons de taak om er een goed artikel van te maken. Fred (overleg) 24 feb 2018 22:03 (CET)
   • Ik heb er "Geen zinvolle inhoud" op gezet. ErikvanB (overleg) 25 feb 2018 00:36 (CET)

  Toegevoegd 25/02; af te handelen vanaf 11/03[bewerken]

  Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

  Toegevoegd 25/02: Deel 1[bewerken]

  • Theatre embassy - weg - in slecht Nederlands geschreven artikel dat neigt naar ZP en dat elke onafhankelijke bron ontbeert. Paul Brussel (overleg) 25 feb 2018 01:47 (CET)
  • Lupus LA - wiu/ew?- Ik vind geen onafhankelijke bronnen online, laat staan interwiki. Wel een website van eigen leest zoals: lupusla.org en een Facebook groep. Daarom twijfel aan de relevantie. Indien relevant kan de magere inhoud wat aanvullende informatie en bronnen gebruiken. Rode raaf (overleg) 25 feb 2018 09:06 (CET)
   • Voor Voor verwijderen: Ik zie nog geen letter in dit artikel die E is. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 25 feb 2018 10:43 (CET)
  • Iris West - wiu - Inhoud is zonder opmaak en bronnen. Vergeleken met het artikel op en.wiki erg mager. Kan daarnaast ook een taalpoets gebruiken. Rode raaf (overleg) 25 feb 2018 09:21 (CET)
  • Andro Bruinsma - NE/ZP - Volgens WP:RPO: schrijvers die weinig opmerkelijke boeken hebben geschreven, of slechts in eigen beheer hebben gepubliceerd. In het algemeen worden schrijvers niet opgenomen als ze nog maar één boek op hun naam hebben staan. Dat laatste lijkt hier het geval. In 2017 in eigen beheer uitgegeven boek via Lecturium. Behalve verkoopsites vind ik online geen onafhankelijke bronnen waaruit relevantie blijkt. Bevat niet verifieerbare inhoud, voldoet daarom niet aan WP:BLP. Rode raaf (overleg) 25 feb 2018 11:23 (CET)
  • Sint Jorispoort - wiu - zie bijbehorende OP: aanmaker is niet bereid de gegeven referenties te verifiëren terwijl er een aantoonbaar onjuist is. (Dit is overigens structureel bij deze gebruiker.) Paul Brussel (overleg) 25 feb 2018 11:33 (CET)
  • Marjolein Decroix - wiu - Drie korte uit de losse pols geschreven regels in de telegramstijl zonder opmaak. Kan verbetering, opmaak, wikify en bron(nen) gebruiken. Rode raaf (overleg) 25 feb 2018 11:53 (CET)
  • Pioniersschep - WB - Eenzinner, kan uitbreiding gebruiken. Rode raaf (overleg) 25 feb 2018 13:05 (CET)
   • Het onderwerp is interessant, maar als je zo'n ding nu gebruikt om bijvoorbeeld bommen uit de grond te graven lijkt me dat een gevaarlijke bezigheid, om niet te zeggen onzin. Zo'n schep, ook volop in buitensport- en legerdumpzaken te bekomen, is vooral van belang voor -al dan niet militaire- pioniersactiviteiten. De veelbezongen schuttersputjes werden wel met een dergelijke schep gegraven. De schep werd ongetwijfeld voor het leger ontwikkeld en één van de bijzondere eigenschappen van het ding is de opvouwbaarheid ervan. Een andere is de spits toelopende punt. Wel een artikel waard maar niet op basis van deze ene -foutieve- regel. Fred (overleg) 25 feb 2018 13:30 (CET)
  • LogiTycoon - ne - Nét uitgebracht spel, lijkt hierdoor iets te veel op promo om het spel onder de aandacht te brengen. Verdel (overleg) 25 feb 2018 13:34 (CET)
  • Olympische Zomerspelen 2032 - bronloos artikel over evenement over 14 jaar... Gewoon wachten totdat er meer bekend, bebrond en zeker is. Paul Brussel (overleg) 25 feb 2018 14:21 (CET)
  • Lijst van onopgeloste zaken - weg/NE: geen bijhouden aan: het gaat om tienduizenden zaken. Bovendien zijn daar categorieën voor. Paul Brussel (overleg) 25 feb 2018 14:23 (CET)
  • Eddy Scurovskis - 21-jarige nog studerend artiest (kunstenaar lijkt me juister) die net zijn eerste project heeft afgerond - ZP? - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 25 feb 2018 15:37 (CET)
   • Mee eens, ik heb er daarom kunstenaar van gemaakt en de onnodige ambiguïteit achter de titel verwijderd. De EW blijft echter in het ongewisse. Rode raaf (overleg) 25 feb 2018 16:53 (CET)

  Toegevoegd 25/02: Deel 2[bewerken]

  • Lily Dale - machinevertaling - Lily Dale werd in 1879 opgenomen de "Cassadaga Lake Free Association", een kamp en ontmoetingsplaats voor (...) - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 25 feb 2018 17:07 (CET)

  Toegevoegd 25/02: Deel 3[bewerken]

  • ...

  Uitleg[bewerken]

  Direct te verwijderen

  In het geval van werkelijke onzin of als een artikel alleen maar (grove) fouten bevat, kan het hier genomineerd worden voor onmiddellijke verwijdering. Bij twijfel of als een artikel reeds inhoudelijk bewerkt is door iemand anders, dan dient het artikel of de afbeelding op de lijst te beoordelen pagina's geplaatst te worden volgens de normale procedure. Voor de exacte criteria, zie de richtlijnen voor moderatoren. Deze pagina is niet bedoeld voor discussie of een stemming. Bij onenigheid over een nominatie wordt aangeraden alsnog voor de gewone verwijderprocedure te kiezen.

  Artikelen (veelal redirects) die verwijderd zouden moeten worden om daar een ander artikel neer te zetten door middel van een titelwijziging, kunnen met uitleg gemeld worden op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Artikel verplaatsen.

  Het is beter deze (sub)pagina niet op te schonen. Zodoende betekent een melding van deze pagina op volglijsten dat er daadwerkelijk een verwijderverzoek is geplaatst. Gebruikers die hieronder een nieuw artikel toevoegen, wordt verzocht tevens de oude (rode) links te verwijderen.

  Pagina's die zijn gemarkeerd met {{nuweg|1=reden}} staan eveneens in de categorie nu te verwijderen.

  Nominaties voor directe verwijdering[bewerken]