Wikipedia:Te beoordelen pagina's

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Klik hiernaast voor naar onder  Naar inhoud
Naar onder

Zie WP:TBP
Zie WP:TVP
Zie WP:AVW
Zie WP:AFD
Zie WP:WEG

Inhoud

Uitleg[bewerken]

Geen stemming

Dit is geen stempagina

Als u hier nieuw bent, of hierheen gekomen bent op uitnodiging of naar aanleiding van een bericht op een andere website, bedenk u dan dat op deze pagina geen stemming bij meerderheid plaatsvindt, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie, en consensus (eenstemmigheid) wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen.

U wordt niettemin uitgenodigd om mee te discussiëren en uw mening is welkom. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdragen te ondertekenen door aan het eind ~~~~ toe te voegen.

Overzicht beheerpagina's

Deze pagina is bestemd voor het melden van pagina's die naar uw mening, in de huidige vorm, van Wikipedia verwijderd zouden moeten worden. Dit kunnen pagina's zijn waarvan de inhoud verplaatst is, waar overbodige informatie op staat, waar geen of onjuiste informatie op staat, enzovoorts. Dit hoeft dus niet altijd bezwaar tegen het onderwerp zelf in te houden.

Staat er op deze lijst een pagina die u wilt verbeteren, dan kan dat: Verbeter de pagina en geef dan op deze lijst aan wat u heeft veranderd. De pagina kan dan mogelijk behouden blijven. Wanneer (een deel van) de inhoud van een pagina beter kan worden ingevoegd in een andere bestaande pagina, doe dit dan voordat na twee weken het artikel wordt verwijderd. Een pagina die verwijderd is, wordt in het logboek verwijderde pagina's vermeld. Wilt u over een onderwerp op een later moment een artikel schrijven, maak die pagina dan opnieuw aan. Probeer daarbij dan te voldoen aan de richtlijnen.

Bent u het oneens met de verwijderingsnominatie van een pagina op deze lijst, geef dat dan ook in de lijst aan, met een motivatie.

Een moderator beslist na een periode van twee weken op basis van inhoudelijke argumenten en toetst aan criteria wat er met het artikel gebeuren gaat. Artikelen die na twee weken verbetertijd en beoordelingstijd nog niet behoudenswaardig zijn, worden ook verwijderd.

Pagina nomineren

Aanbevolen wordt om een net aangemaakt artikel niet binnen één uur na plaatsing te nomineren, omdat degene die het artikel aanmaakte het misschien zelf nog aan het verbeteren is. Als er op een artikel een {{meebezig}}-sjabloon staat is het verstandig om de aanmaker van het artikel eerst de kans te geven het schrijven van het artikel af te ronden.
Als het onderwerp naar uw mening wel geschikt is voor Wikipedia, maar niet in de huidige vorm, overweeg dan of u zelf in staat bent het artikel te verbeteren.

Een nieuwe kandidaat voor beoordeling plaatst u onderaan deze lijst, bij de dag van vandaag, en vermeld waarom de pagina is genomineerd. Als het om volledige onzin gaat (of uw eigen fout), dan kan het helemaal onderaan, onder de kandidaten voor directe verwijdering. Wanneer u een pagina op deze lijst zet, moet u ook op de genomineerde pagina zelf vermelden dat deze op de nominatie voor beoordeling staat. Dit kunt u doen door bovenaan een van de sjablonen uit de volgende paragraaf te plaatsen. Plaats slechts één sjabloon; een combinatie met een sjabloon als {{wikify}}, {{beginnetje}} of {{nocat}} is in dit stadium overbodig en zal onervaren gebruikers afschrikken. Verder is het attent - en werkt het vaak ook constructief - om de aanmaker van een artikel op diens eigen gebruikers-overlegpagina met eventuele verbetertips persoonlijk te wijzen op de nominatie.

Overweeg ook of plaatsing elders dan op de beoordelingslijst beter is - zoals op Wikipedia:Dit kan beter (voor lemma's die overduidelijk wel encyclopedische waarde hebben) of op de samenvoeglijst. Voor het samenvoegen van twee artikelen plaats je op beide artikelen de sjablonen {{samenvoegen|[[lemma]]}}. Voor het invoegen van een artikel in een ander artikel plaats je op het te verplaatsen artikel het sjabloon {{samenvoegennaar|[[lemma]]}} en op het andere artikel het sjabloon {{samenvoegenvan|[[lemma]]}}.

Nominatiesjablonen

Artikelen kunnen worden voorzien van een van onderstaande sjablonen; tevens komen de artikelen dan in de erachter vermelde categorie. Met uitzondering van een nuweg-nominatie, blijven genomineerde artikelen twee weken beschikbaar voor verbetering voordat een moderator een besluit neemt voor behoud of verwijdering. Een artikel met nuweg-nominatie wordt in de regel zo snel mogelijk verwijderd.

Geef telkens de reden van nomineren op in het sjabloon; dit verschijnt dan op de pagina zelf. Geef bij schending van het auteursrecht zo mogelijk ook een link op.
Onder bepaalde voorwaarden mogen {{reclame}} en {{auteur}} ook direct worden verwijderd. Zie hier voor meer informatie.

Gebruikte afkortingen

(kan ook in kleine letters)

 • AUT: schending van auteursrechten
 • E: encyclopedisch (belangrijk genoeg om een artikel waard te zijn)
 • NE: niet encyclopedisch (niet belangrijk genoeg)
 • POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt)
 • WB: woordenboekdefinitie
 • WIU: van onvoldoende kwaliteit (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering")
 • ZP: (zelf)promotie
Het toevoegen van een nieuwe dag

Als het goed is, wordt elke dag om 00.00 uur een nieuw sjabloon voor die dag toegevoegd door een botje (Gebruiker:nlwikibots). Als dit niet gebeurd is, moet deze pagina gewijzigd worden: boven het commentaar <!-- HIERVOOR --> moet het correcte sjabloon vanuit de queue (die eronder staat) gekopieerd worden. Let erop dat je de <!-- en --> die om het sjabloon staat wegneemt.

Als er geen pagina's meer in de queue staan, moet een nieuwe pagina worden aangemaakt. Gebruik hiervoor de instructies op Sjabloon:Te beoordelen pagina's nieuwe dag.

Onterecht verwijderd?

Heeft een moderator na twee weken een artikel in uw ogen onterecht verwijderd? Vraag dan eerst de moderator die de lijst afgehandeld heeft om toelichting op diens overlegpagina. De naam van de moderator die het artikel heeft verwijderd vindt u terug in het Verwijderingslogboek. Doe pas na de navraag een eventueel terugplaatsingsverzoek op Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen.

Recente beoordelingssessies[bewerken]

Hier staan de afgehandelde subpagina's van de laatste week gearchiveerd. Deze dienen als archief van beoordelingsnominaties. De moderator die als laatste een dag afhandelt of afmaakt dient deze hier, na de nodige controles, te archiveren.


Toegevoegd 07/05; af te handelen vanaf 21/05[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 07/05: Deel 1[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Medicinale cannabis (tot hernoeming Mediwiet geheten) - auteur en origineel onderzoek - Probleem 1: Voor dit artikel zou overname-toestemming gegeven zijn. Kan een OTRS-medewerker nagaan of dit het geval is en, zo ja, dit op de artikel-OP vermelden, want anders moet de pagina verwijderd worden, aangezien beweren dat je een email naar het team hebt gestuurd onvoldoende is. Probleem 2: De aanmaker beweert de auteur te zijn van de tekst op de website die hij naar Wikipedia heeft gekopieerd. Dit is toch origineel onderzoek? Het houdt toch niet op origineel onderzoek te zijn als je een tekst eerst op je eigen website publiceert en vervolgens op Wikipedia? Hetzelfde probleem heeft zich waarschijnlijk hier voorgedaan, wat ik om die reden heb verwijderd. ErikvanB (overleg) 7 mei 2017 00:56 (CEST) - Ping Basvb, Ciell, Edoderoo, Effeietsanders, Elly, Freaky Fries, Jcb, Mbch331, Natuur12, Romaine, Sjoerddebruin, Taketa, Trijnstel, Walter. RonaldB niet gepingd, want die heeft geen zin om gepingd te worden (te druk met belangrijker zaken).
 • Codex over het welzijn op het werk - weg - twijfel over E-waarde. Het verhaal zegt niet of de Codex relevant is, het beschrijft slechts de inhoud. Gaarne meningen. The Banner Overleg 7 mei 2017 01:46 (CEST)
  • Het is eigenlijk een heel kort artikeltje als je de lijst wegdenkt. Het zou zoiets zijn als op Burgerlijk Wetboek (Nederland) de hele inhoudsopgave opnemen. ErikvanB (overleg) 7 mei 2017 02:15 (CEST)
  • Ik denk wel E: het lijkt erop dat dit de Belgische variant is van de Arbeidsomstandighedenwet, (zie ook hier). Maar die inhoudsopgave is zonder tekst en uitleg vrij zinloos. Liever zie ik een lopende tekst over de inhoud van de codex. Pingel (overleg) 7 mei 2017 17:05 (CEST)
 • Koninklijke Vereniging Steun aan België vzw – Stichting Van Wezel - wiu/pov - Bronloze POV, niet neutraal geschreven voldoet niet aan conventies. Rode raaf (overleg) 7 mei 2017 09:33 (CEST)
  • De tekst werd vandaag al aangepast aan een layout die Wikipedia vraagt. De KV Steun aan België vzw beschikt zelf over archieven waarop de tekst is gebaseerd. Deze bronnen worden in de komende weken stelselmatig bijgevoegd. Ook wordt de tekst nog verrijkt met afbeeldingen (eigen foto's) van het Delfs tegeltje én de penning 'le dubbeltje belde'. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Jvaneecke (overleg · bijdragen) 7 mei 2017 10:57
  • De aanmaker had de naam van de auteur ook al teruggeplaatst in het artikel nadat ik het de eerste keer had verwijderd. Lijkt het er op dat het of plagiaat/auteursrechtenschending is, of tekst die door iemand expliciet geschreven is met als doel promo. Mbch331 (Overleg) 7 mei 2017 10:37 (CEST)
   • Er is geen sprake van plagiaat of auteursschending, wat ook al bleek uit een eerste antwoord. Na attent gemaakt te zijn op het niet gebruikelijk zijn van een auteursvermelding (opsteller van de tekst) werd vandaag de naam expliciet verwijderd. Enige communicatie vooral van Mbch331 op 6 mei kon het terugplaatsen van de naam door mij al vermeden hebben. Als medewerker van de vereniging wilde ik 'eer' geven aan de collega die de tekst had opgesteld voor ons, meer niet.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Jvaneecke (overleg · bijdragen) 7 mei 2017 10:57PS: Wil je voortaan alsjeblieft ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.
    • Er was een vorm van communicatie: ik had het vermeld in de bewerkingssamenvatting. Ik heb pas een melding op uw OP gedaan, nadat de melding in de bewerkingssamenvatting niet bleek te helpen. Er zijn diverse manieren van communiceren hier op Wikipedia en de bewerkingssamenvatting is er een van. Bij wie ligt het auteursrecht van de geschreven teksten? Bij de collega of bij de VZW? Indien bij uw collega, dan dient hij officieel akkoord te gaan met het vrijgeven van de teksten onder een vrije licentie (Zie Wikipedia:OTRS/Mijn eigen tekst.) Mbch331 (Overleg) 7 mei 2017 11:09 (CEST)
     • Los daarvan: als de bron hoofdzakelijk bestaat uit het "eigen archief", dan is het artikel voor Wikipedia gelijk aan bronloos. Wat verlangd wordt zijn onafhankelijke bronnen. Als die er niet zijn, dan is de vereniging waarschijnlijk niet relevant voor opname in de encyclopedie. WIKIKLAAS overleg 7 mei 2017 14:53 (CEST)
  • Interessant onderwerp. De tekst is echter op geen enkele wijze feitelijk, strak, droog en bondig, dus encyclopedisch te noemen. Misschien kan de collega eens kijken hoe andere artikels zijn opgesteld? Het begint echter bij gezaghebbende onafhankelijke bronnen. JanB46 (overleg) 7 mei 2017 22:17 (CEST)
 • Bédaule - opknappen - bronloos en onaf desondanks verwijderde Sachaporche het wiu2-sjaboon The Banner Overleg 7 mei 2017 10:38 (CEST)

Toegevoegd 07/05: Deel 2[bewerken]

 • Vereniging Watersport De Twee Provinciën -wiu- De vereniging is waarschijnlijk E, maar zinnen als: Bij de vereniging kun je verscheidene zalen huren in de sociëteit. Daarnaast is het mogelijk om verschillende soorten boten te huren bij de vereniging, Er is een kleine groep leden die ook doet aan surfen, ook -zeer verrassend- Tenminste één keer per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden en een groot aantal meer horen in een encyclopedie niet thuis, maar wél in een brochure van deze vereniging. Ook die lijst van commissies doet vreemd aan in een encyclopedie. Gewichtigdoenerij als Hare Majesteit Koningin Beatrix, waar Koningin Beatrix zou volstaan, doet eveneens vreemd aan. Een flinke poets- en snoeibeurt is hier op zijn plaats. Fred (overleg) 7 mei 2017 12:37 (CEST)
  • Drie secties eruit gehaald, want deze "informatie" is iets voor de eigen website. ed0verleg 7 mei 2017 13:34 (CEST)
   • Waarvoor dank; nominatie verwijderd. Fred (overleg) 7 mei 2017 15:05 (CEST)
    • Plaatje bij gezet, eigenlijk ter uitnodiging voor er een betere van de eigen vereniging Stunteltje (overleg) 9 mei 2017 07:46 (CEST)
 • 't Pluumke '67 -NE- Een badmintonvereniging waarover blijkbaar niets te vertellen valt en waarvan de E-waarde niet wordt aangetoond. Fred (overleg) 7 mei 2017 12:44 (CEST)
 • Verenigde Staten van A tot Z - WEG - Volstrekt willekeurige lijst. Er staan bijvoorbeeld muziekgroepen in; als je consequent alle Amerikaanse bands en artiesten opneemt is de lijst alleen daarmee al onafzienbaar; dat is meteen punt 2: als hij compleet wordt, is hij volstrekt onbruikbaar doordat hij onafzienbaar lang wordt en bovendien alfabetisch is, en niet categorisch. Als je al weet wat je zoekt, heb je de lijst niet nodig, als je niet weet wat je zoekt, heb je niks aan zo'n lijst. WIKIKLAAS overleg 7 mei 2017 13:30 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Er was een jaar geleden of zo een kroegdiscussie over "A tot Z"-lijsten. Wat ik me daarvan herinner, is dat er gezegd werd dat die lijsten de voorlopers zijn van categorieën. Verder werd er gezegd dat toen de categorieën kwamen, daar wat discussie over was (functie overlapt wat met A tot Z-lijsten) en dat er toen beslist werd dat de categorieën ingevoerd mogen worden op voorwaarde dat de lijsten mogen blijven. De gemeenschap heeft dat zo'n 10-15 jaar geleden beslist. De nominatieredenen hier zijn niet specifiek en gaan meer over die lijsten in het algemeen. Zoiets hoort helemaal niet via TBP. De toenmalige gemeenschap heeft beslist dat ze mogen blijven, dus mogen ze imo pas weg als de huidige gemeenschap daarvoor kiest (stemming).Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 7 mei 2017 15:31 (CEST)
  • Neutraal Neutraal er is niets op tegen om per AtotZ-lijst te bekijken of-ie weg kan/moet. Is er al over België van A tot Z, Nederland van A tot Z en/of Suriname van A tot Z gesproken? Potentieel 200+ lijsten waar we over kunnen bekvechten Klaas `Z4␟` V:  8 mei 2017 09:49 (CEST)
  • inderdaad vrij onbruikbaar die A-Z-lijsten. Bjelka (overleg) 8 mei 2017 11:57 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Idem voor alles in de Categorie:A-Z lijsten. In de beginjaren van Wikipedia had dit soort pagina's meen ik de functie van geheugensteuntje over het aantal artikelen dat bestond over een bepaald onderwerp, toen categoriseren nog nauwelijks gedaan werd. In feite zijn dit soort lijsten dus een soort kladblok in de hoofdnaamruimte. Ze worden nu toch al heel lang door vrijwel niemand meer bijgehouden (althans niet op een encyclopedisch verantwoorde manier, zoals blijkt uit deze nominatie), daarmee is er al met al totaal geen meerwaarde t.o.v cats. De Wikischim (overleg) 8 mei 2017 12:33 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen categorieën zijn misschien niet altijd de meest handige weg, maar zeker beter up to date. Om nostalgische redenen behouden lijkt mij een foute keuze. Rembert vragen? 8 mei 2017 16:53 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen per Wikiklaas. Pagina's behouden omdat meer dan een decennium geleden er iets over te doen was, helpt de encyclopedie niet vooruit. Logo-ubuntu cof-orange-hex.svg maartenschrijft/schrijfmaarten 8 mei 2017 17:31 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen: volledig eens met Wikiklaas. Ecritures (overleg) 8 mei 2017 21:18 (CEST)
  • Zie ook Overleg categorie:A-Z lijsten#Wat willen we met deze lijsten? (en de eerdere items op die overlegpagina). Apdency (overleg) 8 mei 2017 19:14 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen een van de toegankelijkheidseisen van wcag2 zegt "Meerdere manieren - De bedoeling van dit Succescriterium is om gebruikers in staat te stellen content te vinden op een manier die het beste aansluit bij hun behoeften. Gebruikers vinden de ene techniek waarschijnlijk gemakkelijker of begrijpelijker te gebruiken dan een andere." een a-z lijst is voor bepaalde gebruikers een uitstekende manier om snel informatie te vinden. Niet iedereen zoekt hetzelfde of is qua beperking in staat te werken met bijv categorien. Als we een modernere categorie-ontsluiting hebben op basis van wikidata en een moderne zoekengine met facetten dan wordt het wellicht wat overbodig, maar nu is het een prima vorm van webpagina-ontsluiting. Hannolans (overleg) 10 mei 2017 00:32 (CEST)
 • Ten eerste zou ik willen zeggen dat we beter niet met eisen van buiten Wikipedia kunnen zwaaien. "wcag2" zal velen überhaupt niets zeggen.
Ten tweede: als je dit principe wilt toepassen, hoe volledig denk je dan te moeten zijn? De VS is me nogal een groot onderwerp. Wil je elke alfabetisch navigerende zoeker even goed bedienen met zo'n pagina, dan zal hij vol met vele duizenden lemma's moeten staan, ofwel nog véél groter moeten zijn dan hij nu is. Eigenlijk zeg ik hiermee gewoon hetzelfde als wat de nominator ook al als reden opgaf. Apdency (overleg) 10 mei 2017 09:23 (CEST)
Zo'n pagina hoeft geen volledigheid uit te stralen, maar een impressie te geven. Zolang https://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Verenigde_Staten niet gebruiksvriendelijk is en niet met facetten werkt zou ik dergelijke pagina's laten. Mijn pleidooi is om geen toegangen zoals deze abc's maar ook lijsten en tabellen weg te halen zolang er geen gebruiksvriendelijk alternatief is geimplementeerd. Veel mensen hebben baat bij simpele lijstjes in plaats van thesauri Hannolans (overleg) 11 mei 2017 09:33 (CEST)
Voor Voor verwijderen Hmm, bij nader inzien ben ik toch voor weg. Dit is geen willekeurige lijst dat een overzicht geeft, maar een lijst van Amerikaanse films waartussen in de loop der jaren wat andere onderwerpen ingevoegd zijn. Hannolans (overleg) 14 mei 2017 19:20 (CEST)
  • Ik bedoel gewoon dat ik TBP niet de manier vindt om het op te lossen. Indien de gemeenschap ooit heeft beslist dat een artikel mag blijven, maar jaren later zet iemand het toch op TBP en het wordt na sessie verwijderd. Dan ligt de verantwoordelijkheid voor het verwijderen van het artikel bij de nominator en vooral bij de afhandelende moderator. Als er dan iemand is die graag wil dat het blijft (nu of later), dan geeft die mogelijk de afhandelende moderator die die beslissing heeft genomen de schuld. (zoiets zou in het verleden bijvoorbeeld kunnen resulteren in tegenstemmen bij een herbevestiging) Wat ik dus voorstel is om dat via een peiling of een stemming (of tenminste een grote discussie) op te lossen zodat de verantwoordelijkheid voor het verwijderen bij de gemeenschap ligt en niet bij 1 à 2 gebruikers.Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 13 mei 2017 16:00 (CEST)
  • Neutraal Neutraal artikel zit niet in de weg, maar aan de andere kant krijgen we ook Noord-Korea van A tot Z, Vaticaanstad van A tot Z enz.?  Klaas `Z4␟` V:  22 mei 2017 11:03 (CEST)
 • Rhythmic industrial - wiu/weg? - Hoewel op Google te vinden, hoe betrouwbaar is dit genre, aangezien de Engelstalige Wikipedia, die zo'n beetje wel ieder obscuur genre beschrijft, het begrip niet kent? Is het echt een duidelijk genre op zich? De achtergrond achter deze nominatie valt hier te lezen. Er moeten toch op zijn minst meerdere (in dit geval werkelijk gezaghebbende) bronnen bij, liefst ook wat oudere, me dunkt. ErikvanB (overleg) 7 mei 2017 14:05 (CEST)
  • Opmerking Opmerking Ik heb een donkerbruin vermoeden dat rhythmic industrial gewoon hetzelfde als powernoise is. De genoemde labels en bands spelen deze vorm van industrial, die ook wel rhythmic noise wordt genoemd. Dat is althans wat ik op de Engelse wiki lees. AnarchistiCookie Overleg 7 mei 2017 15:28 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - De term lijkt na het opzoekwerk niet gebruikelijk en lijkt op dr. Google vooral gebruikt te worden als "ritmische industrial", met "ritmisch" als een bijvoeglijk naamwoord zonder meer, niet als een echt genre. De Engelse Wikipedia noemt het ook niet als synoniem, inderdaad wel "rhythmic noise". MichielDMN 🐘 (overleg) 7 mei 2017 21:51 (CEST)
 • Eric Wetzels - NE - kandidaat voor iets. Paul Brussel (overleg) 7 mei 2017 14:26 (CEST)
  • Inderdaad is dat de formele situatie, maar tegelijkertijd is duidelijk dat er geen tegenkandidaten zijn, dus deze politicus is de nieuwe voorzitter van de VVD. Bob.v.R (overleg) 7 mei 2017 14:45 (CEST)
   • Is Keizer dan definitief opgestapt? In ieder geval, voorlopig is deze meneer gewoon NE, zoals alle kandidaten voor een voorzitterschap van een E organisatie die het niet zijn (geworden). Paul Brussel (overleg) 7 mei 2017 14:49 (CEST) Een vicevoorzitter, want daar is hij kandidaat voor, niet voor het voorzitterschap, lijkt me NE. Paul Brussel (overleg) 7 mei 2017 15:07 (CEST)
  • Wat gebruiker:Paul Brussel nu doet lijkt me niet zuiver. Hij legt een artikel voor ter beoordeling, maar vervolgens begint hij het artikel 'uit te kleden', met het risico dat er uiteindelijk wordt opgemerkt dat het artikel onvoldoende informatie bevat. Dit lijkt me niet terecht. Als Brussel wil dat het artikel wordt beoordeeld, dan is het niet fair als hij zelf overgaat tot afbraak van het artikel. Ik heb de genoemde wijzigingen dan ook teruggedraaid. Groet, Bob.v.R (overleg) 7 mei 2017 18:08 (CEST)
   • Opmerking Opmerking - zie betreffende OP: Deze meneer heeft geen enkel politiek mandaat vervuld volgens het artikel, noch op gemeentelijk, provinciaal of landelijk niveau. Derhalve is hij dan ook geen politicus. NE informatie in het lemma die dat wel suggereert, dient dan ook te worden verwijderd. Paul Brussel (overleg) 7 mei 2017 18:12 (CEST)
    • Ik verzoek Paul Brussel om te stoppen met zijn kinderachtige acties, die bovenal oneerlijk zijn, zoals ik hierboven heb toegelicht. Ik stel voor dat het overleg op deze pagina zijn normale verloop kan hebben. De afbraakacties van Paul Brussel verstoren dat normale verloop. Groet, Bob.v.R (overleg) 7 mei 2017 18:15 (CEST)
  • Voor alle helderheid: het artikel in de huidige vorm is een door Gebruiker:Paul Brussel gevandaliseerd artikel. Een artikel dat bestaat uit twee zinnen is vanzelfsprekend onvoldoende. Een vreemde manier om te proberen er een verwijdernominatie door te drukken, waar ik (vanzelfsprekend) bezwaar tegen aanteken. Ook voor de sfeer op wikipedia vind ik deze gang van zaken bepaald geen verrijking. Bob.v.R (overleg) 7 mei 2017 18:31 (CEST)
   • Wees gerust: de afhandelend moderator kijkt heus ook in de geschiedenis, zeker nu, en kan ook besluiten om een eerdere versie te behouden. Wikiwerner (overleg) 7 mei 2017 18:37 (CEST)
    • Dat lijkt me ook, maar een afhandelend moderator zal dan wel met goede argumenten moeten komen waarom een vicevoorzitterschap van een landelijke politieke partij iemand E maakt (een partijvoorzitter lijkt me wel E). Paul Brussel (overleg) 7 mei 2017 18:41 (CEST)
  • Voor Voor behoud van een eerdere versie. Eventueel kan zo'n eerdere versie daarna ter beoordeling worden gegeven. Nu "moeten" we het doen met de verwrongen definitie van 1 gebruiker van wat hij van een politicus verwacht. Goed voorbeeld van samenwerken zo? ed0verleg 7 mei 2017 20:09 (CEST)
   • Zoals Gebruiker:Paul Brussel te werk gaat lijkt me niet in het belang van het functioneren van beoordelingsnominaties. Integendeel zelfs. Hierbij mijn dank aan Edoderoo voor de poging te bewerksteligen dat de procedure wordt gevolgd zoals deze bedoeld is. Bob.v.R (overleg) 7 mei 2017 20:46 (CEST)
    • Paul Brussel houdt hardnekkig vast aan het verslechteren van het door hem zelf (!!) genomineerde artikel. Dit maakt inhoudelijk overleg en ook het beoordelen van de nominatie er niet eenvoudiger op. Bob.v.R (overleg) 8 mei 2017 01:21 (CEST)
     • Bob.v.R. strooit maar overal speculaties en onwaarheden rond: maakt mensen politicus die het niet zijn, maakt mensen partijvoorzitter die het niet zijn, enz.; daar is een encyclopedie niet voor bedoeld want die dient zich aan de feiten te houden, en niets anders. Paul Brussel (overleg) 8 mei 2017 01:36 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen, een kandidaat vice-voorzitter, zullen we dat maar niet doen. Peter b (overleg) 8 mei 2017 01:40 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen, volstrekt niets te vinden in betrouwbare bronnen wat deze meneer een plaats in ons naslagwerk doet verdienen. Zeker een vriendje van je, Bob dat je hem (en andere [ex-]VVD-partijbestuursleden) met hand en tand blijft verdedigen?  Klaas `Z4␟` V:  8 mei 2017 07:53 (CEST)
   • KlaasZ4usV, zou je dergelijke persoonlijke insinuaties aan het adres van een collega achterwege willen laten? Dat komt de belabberde werksfeer hier niet ten goede. Ecritures (overleg) 8 mei 2017 10:09 (CEST)
    • Bijzonder triest inderdaad, dit soort op niets gebaseerde insinuaties. En dat allemaal met als einddoel dat de lezer slechter geïnformeerd is. Goed bezig hoor. Bob.v.R (overleg) 8 mei 2017 18:16 (CEST)
  • Mja, nomineren en dan het artikel uitkleden zodat mensen een onjuiste versie beoordelen. Niet netjes. The Banner Overleg 8 mei 2017 18:02 (CEST)
  • Opmerking Opmerking het is lastig om een artikel te beoordelen op encyclopediewaardigheid dat uitgekleed wordt. Ik zou zeggen, of nomineren, of artikel aanpassen, maar niet allebei tegelijk want nu kunnen we alleen een oordeel geven als we de hele bewerkingsgeschiedenis gaan doornemen Hannolans (overleg) 10 mei 2017 00:40 (CEST)
   • Opmerking Opmerking - het is niet uitgekleed: het is ontdaan van onwaarheden, vermoedens en speculaties: allemaal dingen die in een encyclopedie niet thuis horen en waarover, dacht ik, meer dan brede consensus op WP:NL bestaat. Het huidige artikel in de huidige staat, dient dus ter beoordeling te staan. Paul Brussel (overleg) 10 mei 2017 00:54 (CEST)
    • Dan heb ik eerst nog maar eens aangepakt en er wat wat feiten voor verzameld. De man is een ondernemer, leidt een aantal bedrijven (niet genoemd, hier geen reclame voor gemaakt, evenmin voor z'n commisariaat) met politieke belangstelling. Voldoende maatschappelijk betrokken voor een ridderorde. Alleen dat laatste zou waarschijnlijk niet voldoende zijn. Maar gezien het geheel, inclusief zijn bredere politieke loopbaan, uitmondend in een spraakmakende landelijke kandidatuur, maakt het hem wel degelijk E. Stunteltje (overleg) 12 mei 2017 15:04 (CEST)
  • Voor Voor behoud. Persoon is actief als bestuurder in Noord-Brabant en actief binnen de VVD. En van minder belang, de koninklijke onderscheiding, die krijgt men dooreen genomen voor vrijwilligers werk op meerdere gebieden. Nadat hij is benoemd als waarnemend voorzitter, is hij van belang binnen de geschiedenis van de VVD. Misschien daarom met 14 dagen verlengen. Lidewij (overleg) 20 mei 2017 21:44 (CEST)
   • Inderdaad, als 14 dagen verlengen voorkomt dat zeer binnenkort dit artikel opnieuw moet worden aangemaakt, dan is dat wellicht een oplossing. Bob.v.R (overleg) 20 mei 2017 22:42 (CEST)

Toegevoegd 07/05: Deel 3[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • The Reality -weg- NE en een volledig overbodige lijst van aantallen bezoekers door de jaren heen. Lijkt zeer sterk op promo (ontwikkelt zich de laatste jaren snel als een van de toon aangevende evenementen in deze sector). Veel taal- en stijlfouten niettemin.Fred (overleg) 7 mei 2017 18:03 (CEST)
  • Wat mij betreft nuweg als blatante reclame en volstrekt NE, en bovendien: eerder vandaag al verwijderd. Paul Brussel (overleg) 7 mei 2017 17:23 (CEST)
   • Dit lijkt me geen reclame en NE als de history van een evenement weergegeven wordt. Gezien collega evenementen zoals Drome_(LAN-party), FatLAN,CampZone lijkt dit in lijn.TimWijers (overleg) 7 mei 2017 21:58 (CEST)
    • Bovengenoemde Tim Wijers is vice-voorzitter en dus beroepsmatig nauw betrokken bij het evenement dat overigens geen history, maar een geschiedenis heeft. Dit lijkt dus niet alleen op reclame, het is ook reclame, en Wiki is reclamevrij. Overigens heeft hij in zoverre gelijk dat ook de door hem gehekelde lemmata -zowel qua opmaak als qua inhoud- niet geheel passend zijn voor een encyclopedie. Fred (overleg) 8 mei 2017 00:05 (CEST)
     • Vice-voorzitter of niet, een evenement met een degelijke geschiedenis in de specifieke industrie verdient net zoals haar collega evenementen Drome_(LAN-party), FatLAN en CampZone een vermelding. Ik begrijp dan ook niet waarom dit volgens u reclame is aangezien wij slechts de feiten op correct manier op de pagina vermelden, niets verschillend van onze collega's. 217.21.255.234 8 mei 2017 17:27 (CEST)
      • De reclame zit hem erin dat niet aangetoond wordt dat secundaire bronnen schrijven over het onderwerp. Als deze bronnen er inderdaad niet zijn, dan wordt Wikipedia gebruikt voor het genereren van bekendheid, ook al is het artikel neutraal geschreven. Wikiwerner (overleg) 8 mei 2017 18:59 (CEST)
       • Duidelijke uitleg, waarvoor dank Wikiwerner. Ik wil meegeven dat wij de pagina niet hebben aangemaakt om reclame te maken of bekendheid te genereren maar slechts de juiste informatie willen vertrekken. Mocht u doen beslissen dat de pagina verwijderd wordt zullen we dat respecteren. TimWijers (overleg) 8 mei 2017 21:00 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen bronnen toegevoegd, neutraler gemaakt, en info van de stichting bijv weg. inhoudelijk nu wel wat dunnetjes. Hannolans (overleg) 10 mei 2017 01:14 (CEST)
 • Amunela. Oogt erg uit de duim gezogen, geen echte verwijzingen, geen referenties.T.vanschaik (overleg) 7 mei 2017 17:24 (CEST)
  • Dit is een pure hoax. De "officiële vlag" is die van Kiribati. En Google Maps kent het eiland niet eens. Mbch331 (Overleg) 7 mei 2017 17:27 (CEST)
 • Domein Holset - Reclame - Relevantie volstrekt onduidelijk; geen onafhankelijke bronnen, onduidelijk of er al wijn op de markt is, en hoe die gewaardeerd wordt. Gewoon een poging om met de naam in de encyclopedie vertegenwoordigd te zijn. WIKIKLAAS overleg 7 mei 2017 17:29 (CEST)
  • Wat mij betreft dan ook gewoon nuweg. Paul Brussel (overleg) 7 mei 2017 17:44 (CEST)
   • Wijnen vanaf 2013 zijn te koop, in 2014 winnaar bij de Nederlandse wijnkeuring. Lijkt me wat kort door de bocht voor een nuweg na 16 maanden. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 7 mei 2017 20:03 (CEST)
    • Nuweg lijkt me niet de bedoeling, maar ik heb geprobeerd bronnen te vinden, en kom niet verder dan VVV-Zuid Limburg die het aanprijst als bed and breakfast. Dan hoeft het niet in een encyclopedie. Maar wellicht dat er voor die wijn-prijs een goede bron is? De web-shop-link lijkt me geen goede bron, overigens. ed0verleg 7 mei 2017 20:13 (CEST)
  • Opmerkelijk is dat een horecatijdschrift als Misset Horeca de naam "Holset" nimmer noemt... The Banner Overleg 7 mei 2017 22:36 (CEST)
 • Suriname Beken(d)t - Reclame. De indruk wordt gewekt van ZP. De aanmaker heeft enkel twee artikelen op wiki aangemaakt een van de fotograaf, en deze is van het boek van de fotograaf. Nog afgezien dat het artikel wiu is bevat het een lijst met de gefotografeerde portretten (relevant?). Daarnaast mis ik een RKD vermelding voor fotograaf. Ldhank (overleg) 7 mei 2017 20:17 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Reclame plus een ellenlange lijst die hooguit in een inhoudsopgave thuishoort. Voorts een merkwaardig en niet-encyclopedisch gebruik van het woord: sterren. Als het personen zouden zijn die "sterren" worden genoemd is er sprake van een ernstige vorm van POV, want dit betreft een waarde-oordeel ten aanzien van die personen. Fred (overleg) 7 mei 2017 21:05 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen boek kan als publicatie bij fotograaf Hannolans (overleg) 10 mei 2017 01:17 (CEST)
 • Max Stibbe - ne? wiu - ErikvanB (overleg) 7 mei 2017 21:54 (CEST)
  • antroposoof? houdt hij het midden tussen antropoloog en filosoof of is hij dat allebei? uitleggen of linken graag dat soort dingen. Klaas `Z4␟` V:  8 mei 2017 08:04 (CEST)
   • Een korte zoektocht op google lijkt te suggereren dat Stibbe een onversneden racist was, een voorvechter van apartheid en invloedrijk genoeg om in sommige antroposofische scholen "raciale etnografie" als vak te doen opnemen. Dit veroorzaakte heel wat ophef, maar niets daarover in het artikel. Ook het Engelse artikel is zwijgzaam hierover, maar in ieder geval wordt iets in een van de genoemde bronnen (de bovenste onderste) vermeld. Hier nog een andere bron: [2]. Tekstman (overleg) 8 mei 2017 15:57 (CEST) PS @KlaasZ4usV, ik raad je aan om antroposoof in het zoekvak linksboven te tikken, want zo sla je een beetje een modderfiguur.
 • VVV-Venlo in het seizoen 2017/18 - wiu - Lege pagina: alleen infobox en de inleiding zijn ingevuld, alle tabellen e.d. zijn nog leeg. Dqfn13 (overleg) 7 mei 2017 22:09 (CEST)
  • Kunen mense hun kristallenbolkijkerij voordat de competitie begint niet beter binnen hun eigen gebruikersnaamruimte beoefenen? Klaas `Z4␟` V:  8 mei 2017 07:57 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Er is geen sprake van 'kristallenbolkijkerij': bij de vermelde informatie (zoals b.v. wedstrijdschema) gaat het uitsluitend om verifieerbare feiten en gegevens, dus geen nattevingerwerk zoals wordt gesuggereerd. Clubs zijn op dit moment al doende met invulling van oefenwedstrijden en selectie etc. Sinds nominering is het artikel b.v. al verder aangevuld met uitgaande spelers. Dat zal de komende tijd (logischerwijs) nog verder aangevuld worden. FunkyFoot (overleg) 14 mei 2017 06:16 (CEST)
 • FC Utrecht in het seizoen 2017/18 - wiu - Zelfde probleem als VVV-Venlo hierboven. Dqfn13 (overleg) 7 mei 2017 22:11 (CEST)
  • Kunen mense hun kristallenbolkijkerij voordat de competitie begint niet beter binnen hun eigen gebruikersnaamruimte beoefenen? Klaas `Z4␟` V:  8 mei 2017 07:57 (CEST)
 • Brigitte Macron - NE - onderwijzeres en dus NE; rest kan in het lemma van haar man. Paul Brussel (overleg) 7 mei 2017 23:35 (CEST)
  • Een anderstalige WP is bij mijn weten niet echt een voldoende deugdelijke bron Klaas `Z4␟` V:  8 mei 2017 08:00 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - als onderwijzeres inderdaad NE, zo ook als voetballer, schilderes, zangeres. Maar als presidentsvrouw is ze wel relevant. Of is dat al uit het lemma gesloopt? ed0verleg 8 mei 2017 08:48 (CEST)
   • Opmerking Opmerking - kun je ook aangeven wat haar zelfstandig E maakt voor een artikel? Merk op dat de meeste echtgenotes van de Franse president dan ook geen eigen artikel hebben. Paul Brussel (overleg) 8 mei 2017 10:37 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - maar enfin, gaat dit hier nooit veranderen??? 2A02:A03F:1212:7700:84B2:F361:7712:9833 8 mei 2017 09:55 (CEST)
   • Opmerking Opmerking - ze is in de eerste plaats "vrouw van", en verder blijkt uit niets in het artikel waarom zijzelf een eigen artikel in een encyclopedie zou verdienen. Paul Brussel (overleg) 8 mei 2017 10:31 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen sowieso nog niet neutraal nu en als ze zelfstandig niet relevant blijkt, dan volstaat het wel om haar kort bij haar man te noemen. Nu qua Ew in lemma onvoldoende. - Agora (overleg) 8 mei 2017 11:36 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - vrouw waar op wikipedia naar zal worden gezocht en over wie men iets meer te weten wil komen. - ArjanHoverleg 8 mei 2017 15:00 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen: NE, is slechts de vrouw van. Première dame (first lady) in Frankrijk is geen officiële functie of rol. Zelfstandig is zij NE. Daarbij het geleuter (werkelijk) over hun ongebruikelijke romance hoort in de Privé of Story, niet in een encyclopedie. Het feit laten staan dat Macron getrouwd is met Brigitte Macron-Trogneux (+ evt datum huwelijk) lijkt me voldoende info die mensen in een encyclopedie op willen zoeken. Ecritures (overleg) 8 mei 2017 15:40 (CEST)
  • Je weet dat ik je mening hierover niet deel Ecritures :-) Tegen Tegen verwijderen. Alleen al het feit dat ze vrouw van is, maakt voor mij al relevant. Officiële functie of niet, de rol heeft wel een eigen naam gekregen en ze is aldus een publieke figuur die meer in de media komt dan een derderangsvoetballer. Het artikel kan wel wat echte bronnen gebruiken ipv de huidige 0 en uiteraard heeft ParisMatch of een ander Frans roddelblad daarin geen plaats. Rembert vragen? 8 mei 2017 16:47 (CEST)
   • Sinds waanneer is Paris Match een roddelblad? Ik lees dat blad met enige regelmaat, maar dit lijkt me toch echt onjuist. Paul Brussel (overleg) 9 mei 2017 13:56 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen: Zie vorige EBFS (overleg) 8 mei 2017 17:55 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Ze was al ruim in het nieuws vóór haar man president werd. Doet mij toch wat denken aan een WP:PUNT-nominatie The Banner Overleg 8 mei 2017 18:01 (CEST)
   • Voor welke encyclopedische zaken was zij in het nieuws dan? Als je die er bebrond bij zet dan zou dat misschien een bijdrage aan het artikel kunnen geven Ecritures (overleg) 8 mei 2017 21:16 (CEST)
   • @TB: kun je uitleggen wat hier een WP:PUNT-nominatie aan is? [Overigens heb ik hier nog geen enkel serieus argument gezien waarom zij een zelfstandig lemma verdient om haar eigen verdiensten, want die laatste zijn er toch echt niet.] Paul Brussel (overleg) 9 mei 2017 01:44 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen E = Zelfstandig lemma wegens First-Lady-rol en substantiele bijdrage aan campagne en functie van eega de president. Vermelding in lemma van Emmanuel Macron kan daar storend zijn. Lemma is niet anders dan de lemma's van bij voorbeeld Michelle Obama, Melania Trump, en zelfs (!) Valerie Trierweiler, de (bedrogen) minnares van scheidend president Francois Hollande. Dat zij een relatie kreeg en nog steeds heeft met een 24 jaar jongere eega is geen geleuter maar een feit.Haaftjlv (overleg) 8 mei 2017 19:35 (CEST)
   • Naam ega + trouwdatum staat al in artikel (lijkt me niet storend). Artikel Michelle Obama is van een volledig andere orde qua inhoud; daarnaast hebben Amerikaanse First Ladies inderdaad officieuze functie, een rol als gastvrouw van het Witte Huis. Franse première dames hebben deze niet. En inderdaad dat zij 24 jaar ouder is, is een feit. Een totaal niet-encyclopedisch feit, een feit dat thuishoort in de privé of story. De kwalificatie hun ongebruikelijke romance is volledig niet passend in een encyclopedie. En het artikel over Valerie Trierweiler is inderdaad tranentrekkend: wees gerust. Ik denk maar zo dat het ook voor verwijdering voorgedragen zal worden. Ecritures (overleg) 8 mei 2017 21:16 (CEST)
 • Met verwijdering lemma Trierweiler volstrekt eens = roddelpers-lectuur! "Hervormer Macron" zal zeker niet aansluiten bij de traditionele bescheiden Franse First-lady rol. Tijdens de campagne en zijn speeches na de winst in de eerste en tweede ronde heeft hij zich daarover expliciet geuit in woord en beeld. Ik heb de formulering "hun ongebruikelijke romance" aangepast en geobjectiveerd. Inderdaad geen encyclopedie tekst! Haaftjlv (overleg) 9 mei 2017 19:35 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Als first lady verdiend zij een wiki, vind ik. Maar daarnaast is het ook nog eens een opmerkelijke verschijning waar mensen meer over te weten willen komen (Wie is toch die 24 jaar oudere vrouw van de nieuwe Franse president?). Dan is het goed dat er een onafhankelijke bron is zoals Wikipedia die dit vertelt. Heel veel anderstalige wiki's hebben bovendien ook al een lemma over haar. Arnoldus9 (overleg) 9 mei 2017 13:36 (CEST)
   • Opmerking Opmerking - en als er nu niets anders over haar te vertellen valt dan dat ze onderwijzeres is en getrouwd met de toekomstige president van Frankrijk? Want dat is nu juist het geval en levert dus geen E persoon en geen E artikel op, en dat blijkt dan ook uit dit inhoudsloze artikel. Paul Brussel (overleg) 9 mei 2017 23:46 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Omdat het vergelijkbare Michelle Obama kennelijk net zoveel E-waarde heeft - Rode raaf (overleg) 9 mei 2017 14:05 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen in het nieuws en dat zal alleen maar meer worden Hannolans (overleg) 10 mei 2017 01:29 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Is geregeld in het nieuws als de echtgenote van, dat is al meer dan genoeg voor een eigen artikel. Verder gelden dit soort personen in het algemeen gewoon als E. Deze nominatie is dan ook wmb ongeldig. De Wikischim (overleg) 10 mei 2017 10:53 (CEST)
   • Welk soort personen? (de vrouw van?) En waar staat dat dan? Ecritures (overleg) 12 mei 2017 06:41 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Ik begrijp dit allemaal niet. Ik heb maanden voor Macrons verkiezing informatie over zijn vrouw (maar niet alleen dat) toegevoegd aan zijn artikel. Dat werd vlak voor de presidentsverkiezing verwijderd, toen het al zeer waarschijnlijk was dat Macron verkozen zou worden. Intussen heeft Macron al gezegd dat zijn vrouw een officiële status zal krijgen. En mogelijk zal haar invloed ook niet te onderschatten zijn. Dat bepaalde informatie niet thuishoort in een encyclopedie of dat Brigitte Macron geen plaats in een encyclopedie "verdient" is een zeer subjectief argument. Wanneer verdient ze die wel? Als ze een schandaal veroorzaakt? Christine Keeler heeft wel een eigen artikel, net als vele beroemde maîtresses en courtisanes. Die verdienen dat dan wel? Of misdadigers? Maar de (opvallende) echtgenote van een belangrijk staatshoofd niet? Er is trouwens een Lijst van echtgenotes van de president van de Franse Republiek en vijf Franse presidentsvrouwen hebben al een eigen artikel (plus Valérie Trietweiler). Niemand heeft zich daar tot nu toe aan gestoord. Wil men die nu ook allemaal verwijderen? Maurice Van Meenen (overleg) 13 mei 2017 11:14 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - we zijn nu een weekje verder, en plots staat Brigitte Macron op plek 48 van de dag-top100 van zondag. Dat zegt niets over eventuele E-waarde van de persoon, maar geeft wel aan dat dit soort artikelen gewenst zijn bij het lezerspubliek. ed0verleg 15 mei 2017 14:58 (CEST)
   • Dat, of ze komen allemaal op de drama van de verwijderlijst/discussie af... Dqfn13 (overleg) 15 mei 2017 21:07 (CEST)
    • Dat effect bestaat wel, maar ebt na twee dagen doorgaans weg. Nu is er na zondag plots (veel) meer aandacht, ik durf met mijn ogen dicht te beweren dat ze zondag in het nieuws was. Emmanuel werd ook veelvuldig bezocht, die stond in de top10. ed0verleg 15 mei 2017 22:13 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Ik kan aan het lemma niets e-waardigs ontdekken. Bijvoorbeeld de volgende omschrijving, en dat lijkt het belangrijkste dat over haar te melden is: "Brigitte Macron speelde een actieve rol in de campagne van haar man bij de presidentsverkiezingen in 2017. Zij gaf haar docentschap aan een school in Parijs ervoor op. Volgens een topadviseur "is haar aanwezigheid essentieel voor hem"." Wat voor actieve rol heeft ze dan gespeeld? Zover ik het kan nagaan heeft ze hem hoogstens vergezeld als "vrouw van". Haar aanwezigheid zou "essentieel" geweest zijn, lijkt me een niet na trekken bewering en eerlijk gezegd ongeloofwaardig. Ja, ze zal "een grote steun" voor hem zijn, zoals vrijwel alle partners dat zijn, maar dat hoeft niet in een lemma. En is ze echt geen docente meer? Heet ze nu inderdaad officieel Macron? In ieder geval, haar positie als echtgenote van de president van Frankrijk is geen officiële functie. Daarmee is er over haar geen e-waardig lemma te schrijven. Happytravels (overleg) 17 mei 2017 06:27 (CEST)
   • Wat betreft het lemma over Christine Keeler, waarover hierboven een opmerking wordt gemaakt: zij heeft een viertal boeken geschreven over een politiek schandaal dat de wereldpers haalde en waarvan ze zelf een van de hoofdpersonen is. Dat scheelt! Dan het lemma over Valérie Trierweiler, ze heeft als politiek journaliste voldoende e-waarde; ze deed politieke tv-programma's. Ook haar boek over Hollande heeft e-waarde. Hollande leverde door het boek namelijk nog meer populariteit in. Happytravels (overleg) 17 mei 2017 09:42 (CEST)
  • Je bedoelt geen verkozen of betaalde functie. Ze heeft allerlei officiele functies zoals staatsbezoeken en heeft toegang en bewaking tot een hoog niveau. Het is niet zo dat zij vanaf nu iedere dag thuis zit tot haar man terug komt van zijn werk. Het artikel verdient wel wat aanvulling, maar ze is ook nog maar net begonnen aan haar functieHannolans (overleg) 17 mei 2017 12:02 (CEST)
   • Nope, geen officiële functie is geen functie. Ze mag inderdaad mee op staatsbezoeken, maar is dan functieloos. Ze gaat slechts mee als "vrouw van". Macron heeft aangegeven haar wel een officiële functie te willen geven, maar die heeft ze nu niet. Zolang ze die niet heeft, blijft ze NE. En als ze er een heeft, is het de vraag welke officiële functie ze krijgt. Die hoeft niets te maken te hebben met het "vrouw zijn van". Richtlijn is om dergelijke NE-personen toe te voegen aan een lemma als daar reden voor is. Ze kan toegevoegd worden als eega in het lemma van Macron. E-waardig vind ik zelf wel dat ze als docente een seksuele verhouding had met een van haar minderjarige leerlingen, iets dat strafbaar is. Als dat tijdig bekend was geworden, had ze haar baan verloren en mogelijk meer. Happytravels (overleg) 17 mei 2017 12:37 (CEST)
    • E-waardig vind ik zelf wel dat ze als docente een seksuele verhouding had met een van haar minderjarige leerlingen, iets dat strafbaar is Serieus? Vind je het als docent hebben van een seksuele relatie met een minderjarige leerling encyclopediewaardig?? Dan kunnen we nog heel wat mensen gaan toevoegen. Daarnaast is de 'age of consent' in Frankrijk 15. In gevallen waarbij de volwassene werkelijke of vermeende autoriteit heeft over een minderjarige mogen zij pas seks hebben als deze laatstgenoemde 18 is. Speculeren over zij voor die tijd seks hadden, lijkt mij zo ONencyclopedisch als wat; maar goed, daarover kunnen wij van mening verschillen. Ik zou in ieder geval eerst naar geaccepteerde en gezaghebbende bronnen zoeken alvorens dit soort - in mijn ogen Privé-roddels - in een encyclopedie te plaatsen. Ecritures (overleg) 19 mei 2017 20:56 (CEST)

Toegevoegd 10/05; af te handelen vanaf 24/05[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 10/05: Deel 1[bewerken]

 • Shaye saint john - ne - relevantie blijkt (nog) niet uit het artikel. Bovendien gaat het, als ik het goed begrijp, over twee onderwerpen? AnarchistiCookie Overleg 10 mei 2017 13:04 (CEST)
  • Nee, het is de klok en de klepel: zie en:Shaye Saint John. Wikiwerner (overleg) 10 mei 2017 19:18 (CEST)
  • Lijkt me een slechte vertaling, via de Engelstalige Wikipedia wordt het verhaal iets duidelijker. Het blijkt over een Youtube kanaal te gaan.Rode raaf (overleg) 11 mei 2017 14:10 (CEST)
  • Nu doorgehaald, aangezien het prima is opgeknapt. AnarchistiCookie Overleg 11 mei 2017 23:24 (CEST)
 • EN 15940 - wiu - Machinevertaling? Er staat nog een stuk in het Engels bij. Rode raaf (overleg) 10 mei 2017 13:13 (CEST)
 • Cruisin' - weg - Te weinig inhoud voor artikel. Verdel (overleg) 10 mei 2017 15:19 (CEST)
  • Ik weet niet of het artikel na mijn bijdragen al E genoeg is, maar ik ga er nog mee aan de slag. Wikimedia-logo.svg Sebastiaan Overleg 10 mei 2017 21:15 (CEST)
  • Bedankt voor het aanvullen, ziet er nu stukken beter uit dan slechts twee zinnen! Ik heb het sjabloon ingetrokken. Verdel (overleg) 11 mei 2017 16:29 (CEST)
 • De theatrier - ne - Encyclopedische relevantie niet duidelijk. Verdel (overleg) 10 mei 2017 15:29 (CEST)
 • Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie Leiden en omstreken - (onder)afdeling van een landelijke club - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 10 mei 2017 16:08 (CEST)
  • Als zij de oprichters zijn van de landelijke organisatie, kan dit wel bij het lemma van de landelijke club worden ondergebracht. Fred (overleg) 11 mei 2017 00:34 (CEST)
 • Kruisiging van Christus - wiu - Op zich prima artikel maar in het lemma staat ook deels een beschrijving over de schilder. Dit moet een eigen lemma hebben. Gympetic (overleg) 10 mei 2017 16:19 (CEST)
  • De schilder is Annibale Carracci en heeft al een eigen lemma - heb de info betreffende de schilder eruit gehaald - wat nog nu ontbreekt is een afbeelding van het schilderij - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 10 mei 2017 16:27 (CEST)
   • foto toegevoegd, maar ik heb mijn twijfels bij de tekst, zie ook info foto en Italiaanse Wikipedia... Rembert vragen? 10 mei 2017 20:41 (CEST)
    • klopt dit plaatje wel? - in de tekst is sprake van een gravure - de afbeelding is een schilderij - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 10 mei 2017 22:27 (CEST)
     • Eens. verkeerd plaatje, citaat: 'Ook Maria is te zien. Zij ligt aan de voet van het kruis en wordt ondersteund door heilige vrouwen' Dat is te zien op de gravure. Daarbij, Johannes de doper, moet zijn Johannes Evangelist. Aangaande dit schilderij: volgens het Italiaanse lemma heet het doek: Kruisiging en heiligen. Afgebeeld zijn de heilige Bernardus van Siena, Franciscus, en Petrus. datering 1583 Ldhank (overleg) 10 mei 2017 23:18 (CEST)
      • @Ldhank @vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg Denk dat het plaatje correct is, alleen de tekst niet. Hoe kan "gravure" nu van 1633 - 1692 zijn als de maker/schilder dan al dood was? Rembert vragen? 11 mei 2017 15:35 (CEST)
       • @Rembert Andy:, een gravure kan gedrukt zijn na het overlijden van de graveur. Er zijn vele afdrukken van gravures van Rembrandt van Rijn die nog tot op heden gedrukt worden, dat zijn allemaal originele Rembrandts. Een schilderij kan echter niet gemaakt zijn na het overlijden, wel afgerond. Er is een dergelijk schilderij (schutterstuk uit mijn hoofd) in de collectie van het Rijksmuseum Amsterdam, daar hebben geloof ik zelfs drie schilders aan gewerkt. Dqfn13 (overleg) 11 mei 2017 15:42 (CEST)
        • Waarom spreekt men in het artikel dan eerst over een schilderij en later over een gravure? Ik begrijp bovenstaande wel, maar er schort toch iets aan het artikel. Rembert vragen? 12 mei 2017 08:41 (CEST)
        • @Dqfn13: Denk dat ik eruit ben: [3] werk van Cornelis Bloemaert II gebaseerd op dit schilderij. Artikel is dus een rommeltje... Rembert vragen? 12 mei 2017 08:50 (CEST)
         • Mijn idee: beginnend aanmaker plaatst een lemma, maar kan de afbeelding niet op wiki vinden. Vervolgens gaan er anderen een vergelijkbaar zoeken. Deze Gravure van Cornelis Bloemaert naar Carracci was volgens mij de bedoeling. Zie ook vergelijkbaar onderschrift. Bloemaert verklaart tevens 1633-1692. Ldhank (overleg) 12 mei 2017 08:47 (CEST)
          • Aha, dan weten we dat ook weer. Gravure is trouwens compleet anders dan het schilderij. Ik denk dat het schilderij maar verwijderd moet worden uit het artikel... Dqfn13 (overleg) 12 mei 2017 10:17 (CEST)
  • Ik vermoed dat de nominatie nu wel kan worden doorgehaald? ed0verleg 12 mei 2017 12:55 (CEST)
   • Niet zonder herwerking van het rommelig artikel. Worden 2 zaken besproken alsof het 1 is. Rembert vragen? 15 mei 2017 12:35 (CEST)
  • Door alle verwijderingen klopte niets meer van de datering, want die gold voor de gravure, de schilder was toen reeds lang overleden. Artikel is nu opgelapt, aangevuld met afbeelding schilderij en gravure van Bloemaert II. Elly (overleg) 23 mei 2017 13:45 (CEST)
 • K26 - wiu - Uit de hier geplaatste tekst blijkt onvoldoende wat deze stichting relevant maakt voor de encyclopedie. Artikel vertelt vooral wat er in een stichtingenregister hoort. Ontbrekende zaken zijn: oprichtingsdatum, bekende exposities, bekende kunstwerken, bekende exposanten, etc. Dqfn13 (overleg) 10 mei 2017 20:35 (CEST)
 • SARC - ne - artikel gaat ook m.n. over chips op moederborden. Inggee (overleg) 10 mei 2017 20:50 (CEST)
 • Satsebeli - wiu - Artikel is meer een recept dan een encyclopedisch artikel. Wanneer is het ontstaan, waarbij wordt het gebruikt, zijn er regionale verschillen, etc. Ik heb de afbeelding die niet op Commons staat al verwijderd. Dqfn13 (overleg) 10 mei 2017 23:01 (CEST)
  • De aanmaker heeft het ook op Enwiki aangemaakt en noemt daar deze bron in de bewerkingssamenvatting. Wikiwerner (overleg) 10 mei 2017 23:44 (CEST)
  • Als je dit een recept noemt, heb je duidelijk nog nooit meer gekookt dan een ei. Een lijst met (mogelijke) ingredienten is geen recept, net als dat een lijstje met plaatsnamen geen routebeschrijving is. ed0verleg 12 mei 2017 12:56 (CEST)
  • Naar mijn mening een prima beginnetje over een lokaal gerecht. Elly (overleg) 23 mei 2017 13:49 (CEST)
 • Willem Alkema - ne - Regionale en onbekende presentator waar maar weinig bronnen over te vinden zijn. Bovendien vind ik het artikel erg onduidelijk geschreven en niet voorzien van bronnen. Gympetic (overleg) 10 mei 2017 23:48 (CEST)
 • Tegen Tegen verwijderen Alkema is verre van "regionaal"..... Welliswaar ontbreken bronnen op dit moment, de persoon is zeker E. P.oudhoff (overleg) 11 mei 2017 09:48 (CEST)
 • Tegen Tegen verwijderen Moet wel stylistisch stevig gepoetst worden.T.vanschaik (overleg) 11 mei 2017 10:28 (CEST)

Toegevoegd 11/05; af te handelen vanaf 25/05[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 11/05: Deel 1[bewerken]

 • Taxi Express Arnhem V.O.F. - reclame- Uit het lemma "Taxi Arnhem is een begrip in de Arnhemse taxibranche. De potentiele klant die op zoek is naar een taxi in Arnhem maakt gebruik van taxibedrijven die online actief zijn. De meest gebruikte zoekterm is dan ook Taxi Arnhem." Waslijst met linken heb ik alvast verwijderd.Rode raaf (overleg) 11 mei 2017 08:09 (CEST)
  • Ik heb er nuweg op gezet. Ik hoop dat jij je daarin kunt vinden. Sijtze Reurich (overleg) 11 mei 2017 08:29 (CEST)
 • The Honeymoon Tour - mager geheel, vooral als je het vergelijkt met de Engelse versie - de belangrijkste gegevens zitten enkel in het info-tabel - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 11 mei 2017 10:02 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Voldoende voor een beginnetje. Ik vraag me alleen af wat wordt bedoeld met de nettowaarde van een toer? Nietanoniem (overleg) 11 mei 2017 11:08 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen in deze vorm. Heb je de twee zinnen waaruit het beginnetje bestaat ook gelezen? De titel is niet in overeenstemming met de eerste zin (is het lidwoord nou wel of geen onderdeel van de eigennaam?); tournee is een vrouwelijk woord (het is dus niet "het tournee"), en als jij begrijpt wat er bedoeld wordt met de mededeling dat de tournee een nettowaarde heeft van 40 miljoen dollar, dan mag je het me nu uitleggen, want ik kan daar geen chocola van maken. Welbeschouwd is de enige correcte en begrijpelijke informatie die daar staat de mededeling dat het over een tournee van Ariana Grande gaat. En de aanmaker vond dit al wel genoeg want liet het al bijna een week in deze vorm staan. WIKIKLAAS overleg 11 mei 2017 12:32 (CEST)
   • In de tijd dat je bovenstaande typte had je het layout-technisch ook kunnen verbeteren. En als je mijn opmerking had gelezen, had je gezien dat ik ook niet weet wat met nettowaarde wordt bedoeld. Nietanoniem (overleg) 11 mei 2017 12:37 (CEST)
    • Er zijn heel veel artikelen waarbij het goed mogelijk is om ze zelf op te knappen, zeker als je bronnen kunt lezen, of andere taalversie van Wikipedia. Vaak is het echter beter om de oorzaak van het probleem te noemen en aan te pakken. In dit geval is dat degene die het artikel aanmaakte, en als je al zijn troep achter zijn kont moet blijven opruimen, dan kom je aan het toevoegen van inhoud die je zelf graag zou willen schrijven of verbeteren niet toe, en blijft het bovendien dweilen met de kraan open. Essentieel is hier dat een luie gebruiker een artikeltje had achtergelaten dat vrijwel louter uit fouten bestond, en ik hoop dat het hardop uitspreken van het probleem ertoe leidt dat dat eens ophoudt. In die zin is de tijd besteed aan een bericht hier veel beter besteed dan aan het opruimen van zijn troep. Zie overigens ook zijn OP. Ook over het uitspreken van steun voor een beginnetje waarvan vrijwel niks klopt gaat overigens op dat die tijd beter besteed kon worden aan het opknappen. Ik zie dat je daarmee inmiddels dan toch een begin hebt gemaakt. WIKIKLAAS overleg 11 mei 2017 18:40 (CEST)
    • is nu akkoord - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 11 mei 2017 23:50 (CEST)
     • Érg respectvol om iemand als luie gebruiker te bestempelen, terwijl diegene wel ervoor heeft gezorgd dat artikelen als Habiba en Cruisin' niet meer genomineerd voor verwijdering zijn. Schaam je. Wikimedia-logo.svg Sebastiaan Overleg 12 mei 2017 09:06 (CEST)
      • Dat neemt niet weg dat "artikelen" zoals The Cure (Lady Gaga) (vergelijk met dit bestaan uit meer infobox dan artikel. Ook ik vind dit "lui", sorry. Dit riekt naar fancruft. Rode raaf (overleg) 12 mei 2017 09:42 (CEST)
       • Dat is dan jouw mening, die niet door iedereen gedeeld wordt. Een artikel met alleen een infobox en zonder tekst is inderdaad geen artikel, maar "meer infobox dan artikel" slaat echt als een kød op de stoeprand.
       • Inmiddels is het artikel aangepast. Ik snap de ophef wel, en ik zal voortaan ook meer werk in mijn zelf aangemaakte artikelen steken. Neemt trouwens niet weg dat de artikelen na afloop wel goed opgefrist worden, maar ik snap uw punt.Wikimedia-logo.svg Sebastiaan Overleg 12 mei 2017 18:33 (CEST)
 • EN 15940 - copyvio - Rode raaf (overleg) 11 mei 2017 10:41 (CEST)
  • Was ook aangemaakt als EN15940 in dezelfde onbegrijpelijke computervertalingtaal. WIKIKLAAS overleg 11 mei 2017 12:10 (CEST)
 • BTL brandstof - WIU - Ongetwijfeld door een kenner geschreven, maar de lezer wordt hier niets wijzer van. Diverse termen worden zonder introductie, uitleg of wikilink gebruikt (XTL-brandstoffen, CTL, GTL). Daarnaast hier en daar nogal wollige stukken waarin open deuren worden ingetrapt ("Om het volledige beeld van de milieu-impact in kaart te krijgen moet het volledige proces, inclusief productie bekeken worden"; "De effecten op het milieu hangen voornamelijk af van de biomassa die gebruikt wordt in het productieproces"; "Enerzijds is de milieubelasting van groot belang, anderzijds is de opbrengst per oppervlakte-eenheid van groot belang"). Sommige delen zijn juist volstrekt onbegrijpelijk ("De methoden om CTL en GTL brandstoffen te produceren zijn op industriële schaal vastgesteld"; "Afhankelijk van het uitgangsmateriaal (stro, hout, gekweekte planten, etc) kan vervolgens een bepaalde hoeveelheid biomassa in de volgende fase van de BTL-productie gebruikt worden"). Het artikel is verder geheel bronloos: het lijkt of iemand die zelf onderzoek deed aan, of een scriptie schreef over de Fischer-Tropsch-methode zijn kennis aan de encyclopedie heeft willen toevoegen, zonder zich af te vragen wat hij de lezer wil vertellen, of wat de lezer eigenlijk over het onderwerp zou willen weten. WIKIKLAAS overleg 11 mei 2017 12:10 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Aangemaakt door dezelfde gebruiker die ook EN 15940 (zie ook hier) heeft aangemaakt, hij ontkent dat, echter de Engelse tekst gaf een 100% match op de website van Shell. Nu heb ik zo maar een vermoeden dat de brontekst elders in het Engels was opgesteld, en dat het vervolgens hier een onbegrijpelijk vertaling heeft opgeleverd, zonder bronvermelding. Rode raaf (overleg) 11 mei 2017 12:22 (CEST)
  • Neutraal Neutraal - Ik zou vooral graag zien dat de bronnen genoemd worden, of de bron, als het er maar één is, en dat de inhoud wordt verduidelijkt, want de relevantie van het onderwerp is buiten kijf, en een artikel erover zeer gewenst. WIKIKLAAS overleg 11 mei 2017 12:51 (CEST)
  • Opmerking Opmerking Ik bestrijd niet de E-waarde, maar wel een mogelijke schending van auteursrechten.Rode raaf (overleg) 11 mei 2017 12:54 (CEST)
  • Redelijk leesbaar artikel (mits hier en daar een extra interne link wordt aangebracht) maar bronnen zouden prettig zijn, en het moet inderdaad geen vertaling van een auteursrechtelijk beschermde tekst zijn. In dit geval betreft het kennelijk een (gedeeltelijke) vertaling van het Duitse artikel (de:BtL-Kraftstoff) dus dat is nog wel min of meer in orde te maken. Paul B (overleg) 13 mei 2017 13:13 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Ik heb er een bron aan toegevoegd en daar wat extra informatie uit geput. Heb op de beurs ook nog een prachtige kennisgids over GTL opgeduikeld, die moet ik nog doorploegen. Stunteltje (overleg) 14 mei 2017 11:36 (CEST)

Toegevoegd 11/05: Deel 2[bewerken]

 • Zilvervosfarm nederland - wiu - Of liever; eerst maar eens een artikel over de zilvervos zelf. JanB46 (overleg) 11 mei 2017 17:13 (CEST)
  • En ook wat neutraler, blijkbaar is auteur het niet zo eens met het zilvervosfokverbod, maar zulks mag uit het artikel niet blijken. Vele taalfouten, waaronder het niet gebruiken van hoofdletters daar waar het wel moet. Fred (overleg) 11 mei 2017 21:35 (CEST)
  • Als ik het goed begrijp is het slechts een kleurvariant van Vulpes vulpes. JanB46 (overleg) 11 mei 2017 21:41 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - relevantie wordt niet aangetoond met behulp van onafhankelijke, gezaghebbende bronnen. In 1982 is deze farm in een artikel genoemd in enkele regionale kranten, waaronder het Leidsch Dagblad, maar dat is imo onvoldoende voor een encyclopedisch artikel. Gouwenaar (overleg) 12 mei 2017 13:00 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - reclame/promotie voor een niet meer bestaand bedrijf. De Geo (overleg) 12 mei 2017 13:23 (CEST)
Heb er lemma zilvervos van gemaakt, (grappig genoeg nog voor ik de oproep van JanB46 zag, twee zielen...)mvg HenriDuvent 12 mei 2017 14:55 (CEST)
Goede actie! Dat lemma mag blijven. De Geo (overleg) 12 mei 2017 15:28 (CEST)
Tegen Tegen verwijderen Het artikel is compleet veranderd, ik denk dat de nominator kan doorhalen. Koos van den beukel (overleg) 12 mei 2017 17:02 (CEST)
Uw wens was mijn gedachte... JanB46 (overleg) 12 mei 2017 17:38 (CEST)
Neem kontakt op met de N.F.E, vereniging van pelsdieren die weten het zeker. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 217.123.148.176 (overleg · bijdragen) 13 mei 2017 22:41‎ (CEST)
 • Kavakdere - wiu - een zin over een dorp. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 11 mei 2017 21:16 (CEST)
 • Infusoria -wiu- Computervertaling. Fred (overleg) 11 mei 2017 21:32 (CEST)
  • "Infuus kunnen worden gekweekt door het weken elke ontleding vegetatief materiaal, zoals papaya huid, in een pot voorbereid water." Dit is identiek aan de Google Translatevertaling van en:Infusoria. Nuweg van gemaakt. Wikiwerner (overleg) 11 mei 2017 22:35 (CEST)
 • Sophie Molema - Was genomineerd als nuweg met als reden: Onbekend persoon, geen bronnen. Vlugge zoektocht op Google bevestigd wel de informatie in het artikel, dus geen nuweg. Mbch331 (Overleg) 11 mei 2017 22:38 (CEST)
  • Ik heb externe links toegevoegd ter onderbouwing van Sophie Molema's bezigheden. Is dat voldoende om de pagina goed te keuren? Anders graag tips. Gebruiker:C47dutchjump 13 mei 2017 13-5-2017 (CEST)
   • Ik heb de links gezien en het zijn de teksten die ze geschreven heeft, geen onafhankelijke secundaire bronnen die haar relevantie aantonen. Mbch331 (Overleg) 13 mei 2017 13:36 (CEST)

Toegevoegd 12/05; af te handelen vanaf 26/05[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 12/05: Deel 1[bewerken]

 • Sint-Jan Berchmanskerk (Genebos) - een redirect van een NE-kerk naar een artikel over een plaats is zinloos The Banner Overleg 12 mei 2017 00:21 (CEST)
 • Sint-Jan Berchmanskerk (Sonnis) - een redirect van een NE-kerk naar een artikel over een plaats is zinloos The Banner Overleg 12 mei 2017 00:21 (CEST)
  • Deze twee foute redirects moeten misschien zelfs wel nuweg? ed0verleg 12 mei 2017 12:20 (CEST)
 • Sint-Jan Berchmanskerk - weg - doorverwijspagina naar niets The Banner Overleg 12 mei 2017 00:21 (CEST)
  • Deze discussie is 1000x eerder gevoerd. Het nut van een dp met louter rode links is dat binnenkomende links naar het juiste artikel kunnen worden doorverwezen (wat ook actief gebeurt, iedere week weer). Dan moet er wel voor worden gezorgd dat (na het verwijderen van de Genebos/Sonnis-foute doorverwijzingen) er twee degelijke rode links overblijven, zoals dat vroeger ook was bij dit artikel. ed0verleg 12 mei 2017 12:20 (CEST)
   • Dat is alleen zo indien er ook meerdere E onderwerpen zijn met die titel. Wikiwerner (overleg) 12 mei 2017 13:57 (CEST)
    • Een kerkgebouw is doorgaans wel E, of het ook als zodanig beschreven wordt, is soms een tweede. ed0verleg 12 mei 2017 21:04 (CEST)
     • Over genoemde kerkgebouwen was tot nog toe geen informatie te vinden. Minimaal lijkt me de bouwdatum van belang. Fred (overleg) 12 mei 2017 21:21 (CEST)
      • Beide kerken zijn (relatief) nog heel jong. En de info is volkomen bronloos. De E-waarde van die kerken is zo dus niet vast te stellen. The Banner Overleg 12 mei 2017 22:05 (CEST)}
 • Aciarium, met redirect Aquarium (band) - wiu - Twee bronloze zinnen over een groep met één album, in lang vervlogen tijden aangemaakt door een fan. Geen interwiki's. ErikvanB (overleg) 12 mei 2017 02:34 (CEST)
  • Ik lees een hele trits meningen die geen verwijderredenen zijn. Aangemaakt door wie? Bronnen verplicht? Aantal zinnen te weinig? Interwiki's verplicht???? Wat wordt Wikipedia er beter van als we dit verwijderen? ed0verleg 12 mei 2017 12:22 (CEST)
   • Dat we een artikel kwijt zijn waaruit de encyclopedische relevantie niet blijkt. Wikiwerner (overleg) 12 mei 2017 14:02 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Aciarium is helemaal geen band, maar was een eenmalig project. Dat wordt ook duidelijk uit de geschiedenis van het lemma. Via discogs blijkt het te gaan om een verzamel cd, géén band! Of die cd enige e-waarde heeft lijkt me sterk gezien de schaarse bronnen online. In deze vorm behouden zou misleiding zijn. (Jimmie Wales: "Zero information is preferred to misleading or false information") En zo denk ik er ook over. Rode raaf (overleg) 12 mei 2017 13:01 (CEST)
   • Bedankt, nu hebben we wel redenen om aan verwijdering te denken. ed0verleg 12 mei 2017 13:05 (CEST)
 • Frank Peeters (fotograaf) - wiu - terug ter beoordeling na terugplaatsingsverzoek. KroySquare.jpgDirkVE overleg 12 mei 2017 08:09 (CEST)
  • Ik vraag me eigenlijk af wat de beweegredenen waren om het artikel te verwijderen? Ik vermoed dat het @Kattenkruid: was die het artikel verwijderde. Wat waren de redenen voor terugplaatsing? Welke nieuwe feiten werden gegeven? Ik zie wel dat het artikel flink is aangepakt. Beoordeling is als afhandelend moderator erg moeilijk als er geen discussie is geweest en als er geen duidelijke nominatiereden(en) zijn. Dqfn13 (overleg) 12 mei 2017 21:30 (CEST)
   • Ik heb de pagina destijds verwijderd omdat die voor een groot deel bestond uit citaten. De huidige pagina ziet er heel anders uit. Kattenkruid (overleg) 12 mei 2017 21:46 (CEST)
 • Betreft: Indien u van mening bent dat het artikel dusdanig is verbeterd en aangepast dat het wel binnen Wikipedia past, vraag dan op de lijst (of aan de nominator) of dit sjabloon verwijderd mag worden.

Overeenkomstig het voorgaande, ben ik van mening, op basis van volgende argumentatie, dat het artikel verbeterd en aangepast werd en vraag of het sjabloon mag verwijderd worden. Historie: Verwijdering pagina 19/04 Reden verwijdering: "Te veel citaten". Herplaatsing:De opgegeven reden tot verwijdering werd aangepakt: de citaten werden verwijderd. Verder werd het artikel opgeschoond (zie reacties voor dit bericht van Dqfn13 en Kattenkruid van 12 mei jl.), met vermindering aantal referenties tot gevolg.(van 63 tot 39 ) FredMertens (overleg) 17 mei 2017 13:53 (CEST)


 • The Cure (Lady Gaga) - wiu - Kan wat uitbreiding gebruiken. Zeker vergeleken met het Engelstalige lemma Rode raaf (overleg) 12 mei 2017 09:46 (CEST)
  • Besef wel dat artikelen die hier voor WIU worden genomineerd in de meeste gevallen gewoon worden verwijderd. Waarom moet dit weg? ed0verleg 12 mei 2017 12:16 (CEST)
  • Nominatie doorgehaald, niet langer wiu meer. Rode raaf (overleg) 17 mei 2017 14:05 (CEST)
 • Sid Lukkassen - ne Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 12 mei 2017 11:29 (CEST)
 • DeZES - NE. Niet levensvatbare afsplitsing van D66. ("Bij de oprichting waren slechts enkele personen aanwezig") Heeft geen rol van betekenis gehad en ook niet aan verkiezingen deelgenomen. Ook de redirect DeZes kan weg. De Geo (overleg) 12 mei 2017 12:35 (CEST)

Toegevoegd 12/05: Deel 2[bewerken]

 • AKC Steeds Hooger (Korfbal) - wiu - tweede poging na eerdere TBP directe verwijdering, zit nog een hoop werk in om hier een neutraal en zakelijk lemma van te maken wat de relevante zaken benadrukt. - Agora (overleg) 12 mei 2017 14:11 (CEST)
 • Lijst van modeontwerpers - weg - Een "lijst van modeontwerpers met een artikel op de Nederlandstalige Wikipedia". Hiervoor hebben we de categorie:Modeontwerper en subcats, onder meer naar land. Wikiwerner (overleg) 12 mei 2017 14:31 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Waarom heeft we een lijst nodig, wanneer we voor dezelfde ding nu al categorieën zijn? Een zinloze artikel. Sunil The Mongoose (overleg) 12 mei 2017 19:19 (CEST)
  • Categorieën of niet, deze goed onderhouden lijst voorziet wel al jaren in een behoefte (link). Wutsje 13 mei 2017 00:20 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen eens met Wutsje. En die bewuste toevoeging is er gekomen nadat allerlei wannabe modeontwerpers werden toegevoegd. Bovendien vind ik dit één van de betere lijsten; dan zijn er wel andere waar ik het nut veel minder van inzie (en die minder goed zijn bijgehouden). Trijnstel (overleg) 13 mei 2017 01:08 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen: wat een onzin om een lijst te willen verwijderen omdat "er al een categorie is". Deze lijst geeft in 1 opslag een goed overzicht van de modeontwerpers per land. Bij het klikken tussen categorieën zou je steeds naar een land moeten doorklikken en heb je het overzicht niet in 1 keer. daarnaast wordt er meer info gegeven dan alleen een naam (bv geboortedatum en foto's). Ik vind het een teken aan de wand dat we nu ook al zaken gaan nomineren omdat iemand op persoonlijke titel de voorkeur geeft aan categorieën; anderen geven de voorkeur aan lijsten. Waarom zouden beiden niet gewoon naast elkaar mogen bestaan? Het is dus zeker geen "zinloos artikel zoals hierboven wordt gezegd Ecritures (overleg) 13 mei 2017 18:34 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Een categorie kan nooit een lijst vervangen. In een lijst kan je rode links zetten, in een categorie niet, en zoals reeds gezegd toont een lijst alles in 1 keer. Riki (overleg) 13 mei 2017 18:45 (CEST)
   • Maar dit is dus een "lijst van modeontwerpers met een artikel op de Nederlandstalige Wikipedia". Wikiwerner (overleg) 13 mei 2017 19:42 (CEST)
    • Dat voorbehoud in de lijst is er ingebouwd op verzoek van een moderator omdat er anders teveel gespamd zou worden, wat teveel werk met zich mee zou brengen, er bestaan wel meer lijsten met een vergelijkbaar voorbehoud. Zo bestaat er - eveneens - al 12 jaar Lijst van bekende overleden astrologen. - Aiko 18 mei 2017 15:34 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen zolang het ons verboden wordt om zulke lijsten dynamisch te maken vanuit WikiData. ed0verleg 14 mei 2017 21:29 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Aiko 18 mei 2017 15:34 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Lijst is in het verleden door mij verwijderd bij TBP sessie na nominatie door MoiraMoira van 11 september 2012 met volgende tekst: "weg|lijst voegt niets toe aan de al bestaande categorie en is bovendien spammagneet voor reclame/zelfpromotie.". De door mij daarvoor opgegeven reden is: WP:GOO. Het is vervolgens door Wutsje teruggeplaatst (waarschijnlijk na verzoek op WP:TERUG), zonder bron voor lijst en met een omstreden trucje om noodzaak voor externe bron: een zelfverzonnen eis dat alleen blauwe links toegestaan zijn. Die trucje neemt niet weg dat de lijst nog steeds bronloos is. Er zijn andere bronloze lijsten verwijderd vanwege de reden dat zij bronloos zijn. Op mijn vraag van 19 oktober 2012 op de overlegpagina heeft Wutsje tot op de dag van vandaag nog geen reactie gegeven; een indicatie dat het GOO-argument nog steeds niet is weerlegd, ook niet met deze vorm van zelfreferentie die rode links verbiedt zonder enige grondslag in geschreven of ongeschreven regelgeving op de Nederlandstalige Wikipedia. Het zorgt ook voor een onbalans; de samenstelling van de lijst is gebaseerd op persoonlijke interesses van Nederlandstalige vrijwilligers en is daardoor geen goede afspiegeling van de "werkelijkheid". Zo lijkt het bij vlug lezen alsof er veel meer Nederlandse modeontwerpers zijn dan in andere landen. Indien de lijst op een bron is gebaseerd zoals iedere andere artikel of lijst mag het blijven staan en anders moet het gewoon alsnog verwijderd worden conform WP:GOO. Wutsje heeft bijna vijf jaar de tijd gehad om alsnog met een bron komen, op een gegeven moment is het gewoon klaar. Alle andere argumenten van voor en tegenweg hierboven hebben me geen seconde overtuigd en kan ik bij closereaden waarschijnlijk allemaal weerleggen. Over toelaatbaarheid van de bewuste "toevoeging" (= blauwe link als eis ) is er nog geen consensus op Nederlandstalige Wikipedia bereikt en derhalve een omstreden "oplossing". BlueKnight 16 mei 2017 21:54 (CEST)
 • Quadrupel - wiu - Google.translate van en:quadrupel. Er is weinig overeenstemming over de status van quadrupel als bierstijl. Ook essentie mis ik Bovengisting wordt niet vermeld. Wat is de relatie tot dubbel en tripel? Ldhank (overleg) 12 mei 2017 15:46 (CEST)
 • DAPDI - ne - Debattoernooi waarvan de relevantie niet blijkt uit het artikel. Wikiwerner (overleg) 12 mei 2017 17:07 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen toernooi van lokale club met NE namenlijst. Relevantie blijkt niet uit lemma. - Agora (overleg) 23 mei 2017 10:55 (CEST)
 • Jedidja - wiu - Hier valt vast meer over te vertellen, vind het nu net te weinig voor een beginnetje. ARVER (overleg) 12 mei 2017 17:17 (CEST)
  • Ik vraag me af of er wel meer over te vertellen valt. De naam komt één keer voor in de Bijbel, en wordt daar slechts genoemd als alternatieve naam voor Salomo. Op anderstalige wikipedia's bestaat de extra informatie voornamelijk uit lijstjes van personen en plaatsen die ook Jedidja heten, maar zulke pagina's kan ik op nl.wiki niet vinden. De inhoud van de pagina staat al min of meer op Salomo, dus verwijderen van de pagina zou geen groot verlies zijn. Sint Aldegonde (overleg) 12 mei 2017 17:33 (CEST)
  • waarom verwijderen?. Het is (blijkbaar ook) een jongensnaam, en het heeft een betekenis. Daarbij er zijn wel meer lemma's van bijbelse personen met één regel Ldhank (overleg) 12 mei 2017 18:27 (CEST)
  • Precies, alles op deze lijst wordt uiteindelijk voor verwijdering beoordeeld. Wie dit wil verwijderen, omdat er meer over te zeggen valt, helpt niet echt mee met de opbouw van de encyclopedie. ed0verleg 12 mei 2017 21:07 (CEST)
   • En mijn ervaring is inmiddels dat dit soort wiu-artikels worden uitgebreid tot wat meer dan dit, als ik het hier neerzet. Want ik vind een one-liner geen artikel. Dat kan nog beter op een gezamelijke pagina met meer van dat soort one-liners. En hoop dat je die laatste opmerking intrekt, want die helpt veel minder bij een opbouw van een encyclopedie. ARVER (overleg) 13 mei 2017 08:28 (CEST)
    • Jed is een afgeleide naam, daarom categorie Jongensnaam toegevoegd. Deze zijn vaak one-liners. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Ldhank (overleg · bijdragen) 17 mei 2017 11:54
 • Thorens - ernstig wiu, maar ik wil het nog wel een kans geven. Bekende fabrikant van draaitafels. Ik heb er ook eentje. ErikvanB (overleg) 12 mei 2017 17:30 (CEST)
 • FIRE Kerk Nederland -reclame- Nogal zendende, niet-neutrale teksten. Wat is, bijvoorbeeld, een beweging van God, die maar liefst van 1995-2000 gaande zou zijn? Hoezo is FIRE Kerk Nederland een internationale geloofsgemeenschap? Een groot deel van de tekst gaat over de naam van het genootschap, maar dat hoort thuis in een lemma over het internationale genootschap. Het lijkt in Nederland om één enkele (Pinkster-)kerk te gaan. Wat het verschil is met andere Pinksterkerken, en wat FIRE Kerk Nederland encyclopedisch maakt, wordt niet uit de doeken gedaan. Fred (overleg) 12 mei 2017 18:33 (CEST)
  • Mbt een beweging van God. Ik zal hier een verwijzing maken naar Opwekking_(christendom) waar dit naar refereert. De relevantie is dat iedere kerk zijn specifieke oorsprong heeft en het naar mijn idee relevant is dit benoemen. Mbt -reclame- gezien het feit dat FIRE Kerk sinds 2010 actief is in de regio Rotterdam leek het mij relevant om informatie ook vindbaar te maken op wikipedia. Daarvoor zal zeker nog extra informatie goed zijn. Zie ook mijn verdere punten. Mbt 'internationaal' er zijn maar enkele internationale kerken in Rotterdam. Mogelijk dat een categorie hier zelf nog aan zou bijdragen. Mbt genootschap er wordt niet gesproken over een genootschap (wat het overigens wel is). Mbt encyclopedisch is het misschien goed te vermelden dat er ook een aantal artikelen in Nationale bladen en op uitzendingen op televisie zijn geweest. Deze zal ik nog vermelden. Daarnaast is FIRE Kerk Nederland organisator geweest van Wij kiezen voor eenheid een nationale bijeenkomst van verschillende denominaties op het Malieveld in Den Haag. --Matglas86 (overleg) 13 mei 2017 00:46 (CEST)

Toegevoegd 12/05: Deel 3[bewerken]

 • DIT ARTIKEL LIJKT NU VOLLEDIG CORRECT TE ZIJN. Kunt u het sjabloon "Deze pagina is genomineerd voor verwijdering" annuleren? Dank.
 • Athanor - weg - Originele auteur wilt artikel weg hebben en delen van de geschiedenis zijn overgenomen uit het artikel Paul de Pessemier 's Gravendries en van schrijversgewijs.be. Dqfn13 (overleg) 12 mei 2017 18:37 (CEST)
  • De originele auteur wilde het artikel weg hebben omdat hij zich bedacht dat het beter was om het Athanor (loge) te noemen. Anthanor zelf is ook al eens verwijderd, waarschijnlijk als NE. ErikvanB (overleg) 12 mei 2017 19:45 (CEST)
   • De informatie was ook heel wat summierder: zittingen vinden plaats in het Nederlands en de loge telt 50 leden (zonder bron). Veel meer stond er toen niet in. Dqfn13 (overleg) 12 mei 2017 19:51 (CEST)
 • Alfons Bruekers -NE- Een persoon met verdiensten en honderden publicaties, maar zonder aantoonbare E-waarde. Ook bronnen ontbreken. Het lijkt meer op een laudatio dan op een encyclopedisch artikel. Zweemt bovendien naar ZP, gezien naam aanmaker, Fred (overleg) 12 mei 2017 20:32 (CEST)

Beste Fred (weet niet of ik deze reactie op de goeie locatie heb gepost trouwens). Bedankt op je reacties op mijn proef-item 'Alfons Bruekers'. Goeie feedback. Het is geenszins de bedoeling om een eigen laudatio te schrijven. Ik had natuurlijk ook mijn secretaresse kunnen vragen om dezelfde tekst te schrijven en dan was het niet zo opgevallen ;) Maar in elk geval: ik wil met plezier aanpassen zodat het de toetsing kan doorstaan. Heb je enige concrete suggesties voor mij, dan neem ik die over. groeten, Alfons Bruekers

 • Hans Peters - ne - Ernstige twijfel aan relevantie van winnaar die toevallig als enige in NL 1 miljoen heeft gewonnen bij een kennisquiz. Met twee bronnen, waarvan een niet eens een officiële bron is maar gewoon iemand die filmpjes kan samenstellen, is ook de onderbouwing erg mager. Dqfn13 (overleg) 12 mei 2017 20:46 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Geen bekend persoon. Bovendien vind ik iemand die een loterij heeft gewonnen nog niet meteen relevant voor Wikipedia. Dit verhaal hoor thuis in het tijdschrift Privé. Gympetic (overleg) 12 mei 2017 21:09 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - het artikel gaat niet over de persoon, maar over de winnende aflevering van de loterij. De gebruikte youtube-bron lijkt mij trouwens een auteursrechtenschending, net als de gebruikte afbeelding, die ook genomineerd is voor verwijdering. ed0verleg 12 mei 2017 21:18 (CEST)
 • Rio (bedrijf) - ne - Encyclopedische relevantie ontbreekt. Logo-ubuntu cof-orange-hex.svg maartenschrijft/schrijfmaarten
  • Tegen Tegen verwijderen De plaats Tiel was gedurende een groot aantal jaren bekend vanwege de tingieterij-industrie. Wiki neemt vele bedrijfsgeschiedenissen op. Deze bedrijfsgeschiedenis past ook in het kader van de geschiedenis van Tiel, evenals die van De Betuwe, Verdugt e.d. Er is geen reden waarom dit bedrijf niet-encyclopedisch zou zijn. Nog sterker: Er wordt geen enkele reden daarvoor aangegeven door nominator. Fred (overleg) 12 mei 2017 21:16 (CEST)
   • Ik zeg ook niet dat het bedrijf niet encyclopedisch is. Ik zeg dat de encyclopedische relevantie ontbreekt in het artikel. Logo-ubuntu cof-orange-hex.svg maartenschrijft/schrijfmaarten 12 mei 2017 21:19 (CEST)
    • Beste Maartenschrijft, ik begrijp uw redenering niet. Als u stelt dat encyclopedische relevantie ontbreekt, dan slaat dat op het onderwerp van het artikel, namelijk het bedrijf. Het artikel -hoewel veel meer dan een beginnetje- is uiteraard onvolledig en voor uitbreiding vatbaar. Maar u zult ten eerste uw nominatie moeten wijzigen (want het bedrijf is E naar uw -en mijn- mening) en ten tweede moeten aangeven waarom de E-waarde uit het artikel niet blijkt. Daarbij gelden uiteraard geen subjectieve criteria (ik vind..) maar objectieve criteria. Fred (overleg) 12 mei 2017 21:26 (CEST)
     • Ik spreek puur over het artikel. Uit het artikel moet blijken dat het onderwerp encyclopedische relevantie geniet. Ik begrijp niet waarom ik dat moet uitleggen aan een gebruiker die zo'n uitgebreide ervaring heeft met Wikipedia. Het artikel beschrijft dat het bedrijf Rio is ontstaan, verschillende keren is verhuisd en failliet is gegaan. 13 in een dozijn, zo het er nu staat. Wat maakt het bedrijf nou zo bijzonder dat het in een encyclopedie opgenomen moet worden? En is dat met bronnen te onderbouwen? Dat er meer soortgelijke artikelen zijn, betekent niets voor deze beoordeling. Misschien moeten die artikelen juist ook een beoordeling gaan krijgen. Logo-ubuntu cof-orange-hex.svg maartenschrijft/schrijfmaarten 13 mei 2017 14:08 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Het bedrijf bestaat toch niet meer, dus dan vind ook dat het niet adverteren is. MrLeopold (Overleg) 12 mei 2017 22;21 (CEST)
   • Dat begrijp ik niet. Ten eerste spreek ik nergens over reclame of adverteren. Ten tweede kan wat jou betreft elke richtlijn en elke eis waaraan een artikel moet voldoen overboord wanneer het onderwerp toch niet meer bestaat? Logo-ubuntu cof-orange-hex.svg maartenschrijft/schrijfmaarten 13 mei 2017 14:09 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen E-waarde blijkt niet uit dit bronloze artikel The Banner Overleg 12 mei 2017 22:33 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Bron toegevoegd, evenals een plaatje uit de industrie. Oude fabriek met geschiedenis. Kan later wellicht nog aangevuld worden, er is meer over bekend (zie de externe link). Stunteltje (overleg) 14 mei 2017 09:42 (CEST)
   • Het plaatje uit de industrie is irrelevant. Het zou hetzelfde zijn als ik een plaatje van een gloeilamp van Osram in het artikel over Philips zet. De bron maakt in ieder geval duidelijk dat er meer te vertellen moet zijn over het bedrijf RIO (blijkbaar niet Rio), dat ben ik met je eens. Maar zolang het artikel niet wordt aangevuld, zie ik nog geen reden om de vermelding in te trekken. Logo-ubuntu cof-orange-hex.svg maartenschrijft/schrijfmaarten 14 mei 2017 11:45 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - de stelling relevantie ontbreekt is ook maar een mening, die ik niet deel. ed0verleg 14 mei 2017 21:32 (CEST)
   • Want? Waar maakt het artikel duidelijk wat het bedrijf bijzonder maakt? Logo-ubuntu cof-orange-hex.svg maartenschrijft/schrijfmaarten 16 mei 2017 23:34 (CEST)
    • Je zou natuurlijk kunnen proberen na te denken over het feit dat al aangegeven is dat het beter kan naar aanleiding van de externe link en dus al meer dan een beginnetje. En de foto betreft een daar gevolgd proces, het is zinloos te verlangen dat op elke mal een naambordje zit van een bedrijf dat dit proces gebruikt. En ik tart je alle foto's van gloeilampen te verwijderen die niet van Philips zijn op foto's van Philips industriële vestigingen. Ga maar zoeken. Stunteltje (overleg) 17 mei 2017 18:50 (CEST)
     • Dan stel ik voor dat jij alvast probeert na te denken over het feit dat het artikel beter kan naar aanleiding van de externe link en het zelf dus nog geen informatie bevat die de e-waarde aantoont. Het artikel zelf moet duidelijk maken waarom het onderwerp opname in de encyclopedie waard is. Daarvoor moet de gebruiker niet doorverwezen worden naar externe links. De foto helpt de e-waarde van dit bedrijf in ieder geval niet verduidelijken. Logo-ubuntu cof-orange-hex.svg maartenschrijft/schrijfmaarten 17 mei 2017 21:47 (CEST)
 • Elizium - NE-troep-promo uit 2006. Daarna heeft zich nooit meer iemand voor de band geïnteresseerd. Lijkt wel een schoolkrant. De meeste nummers draaiden om ... een kleine vonk van hoop. ... Toch kwamen ze erachter dat ze het gevoel en geloof dat ze in Elizium hadden misten. De muzikale klik die ze hadden vonden ze niet bij andere bands. ... Elizium heeft al vanaf het begin meerdere optredens gegeven. Door de breuk is het een tijdje relatief stil geweest. Muzikanten willen het liefst hun muziek ten gehore brengen en daarbij zo min mogelijk bezig zijn met het zakelijke aspect. – Mag dan ook weg op Lijst van Nederlandse bands. - ErikvanB (overleg) 12 mei 2017 23:37 (CEST)

Toegevoegd 13/05; af te handelen vanaf 27/05[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 13/05: Deel 1[bewerken]

 • Sunaivod - wiu - Relevantie onduidelijk en artikel ondermaats. EvilFreD (overleg) 13 mei 2017 07:25 (CEST)
  • voorweg - relevantie onduidelijk - in kranten als Volkskrant en NRC niets over te vinden - Hanhil (overleg) 13 mei 2017 08:33 (CEST)
 • George Wink - NE - Relevantie onduidelijk. EvilFreD (overleg) 13 mei 2017 07:27 (CEST)
 • ActiveStills - relevantie onduidelijk. Fotografencollectief van fotografen die geen van alle een lemma hebben; ook niet opgenomen in Franse, Duitse of Engelse wikipedia. Was begin dit jaar al verwijderd onder de naam Active Stills - Hanhil (overleg) 13 mei 2017 09:00 (CEST)
 • Boehringer Ingelheim -wiu- Hierover kan vast meer worden verteld. Fred (overleg) 13 mei 2017 11:01 (CEST)
 • Rogier Oldenburger - reclame - Tekst is promotioneel geschreven, allemaal vreselijk positief en amicaal. Foto's zijn vandaag naar Commons geüpload en meteen in dit artikel verwerkt door dezelfde gebruiker (foto's heb ik al voor verwijdering voorgedragen op Commons omdat die van de site van OLdenbruger komen). Omdat er nog net niet opgeroepen wordt om Oldenburger in te schakelen een nominatie wegens reclame, in plaats van directe verwijdering wegens expliciete reclame. Dqfn13 (overleg) 13 mei 2017 12:41 (CEST)
 • Lende (anatomie) - wb / wiu - Woordenboekdefinitie met nog een verkeerde plaatsing ook (het kruis zit aan de voorkant van het lichaam). Dqfn13 (overleg) 13 mei 2017 13:54 (CEST)
 • Non-Church Movement - Is hier geen Nederlandse naam van bekend? Heeft links naar de EN:Wiki - die omzetten naar een interne link lijkt me onjuist omdat ik ook hiervan verwacht dat er Nederlandse namen zouden moeten zijn, zoals de Sapporo Agricultural College - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 13 mei 2017 13:59 (CEST)
  • Je zou Mukyokai kunnen proberen. Of niet-kerkelijke christelijke beweging (door het Friesch Dagblad minder prettig omschreven als 'niet-kerk-beweging'). ErikvanB (overleg) 13 mei 2017 17:15 (CEST)
   • In mijn Nederlandstalige vakliteratuur wordt de beweging wel zeer kort genoemd, maar zonder naam. Als ik verder kijk in buitenlandse vakliteratuur is het voorstel Mukyokai van ErikvanB geen slechte gedachte. Wel zou ik bij de eerste vermelding tussen haakjes de Nederlandse vertaling geven. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 13 mei 2017 17:48 (CEST).
 • Kaldirim - wiu - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 13 mei 2017 14:07 (CEST)
 • Karagöl - heel wiu Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 13 mei 2017 20:02 (CEST)
  • Vreemd, in de uitleg wordt gesteld dat er enkel een infobox is, en geen tekst. Toch was de tekst er al in de eerste versie van het artikel, exact zoals deze in de genomineerde versie was. ed0verleg 14 mei 2017 10:38 (CEST)

Toegevoegd 13/05: Deel 2[bewerken]

 • Democratische Academie Groningen - NE - Een beweging die pas sinds enkele maanden beweegt. --JanB46 (overleg) 13 mei 2017 20:01 (CEST)
  • Van 15 tot 19 mei zijn er verkiezingen voor de universiteitsraad van de Rijksuniversiteit Groningen, dus er moet even reclame gemaakt worden. Omdat Wikipedia hiervoor niet bedoeld is, heb ik er nuweg op gezet. Wikiwerner (overleg) 13 mei 2017 20:48 (CEST)
 • Schuimcel - Aanmaker geeft al aan niet thuis te zijn in medische onderwerpen en dat het Engelstalige artikel uitgebreider is. Hopelijk kan iemand het artikel aanvullen zodat het meer is dan 1 zin. Mbch331 (Overleg) 13 mei 2017 21:08 (CEST)
  • Toch zelf maar een poging gewaagd. Naar mijn idee moet het redelijk kloppen. T.vanschaik (overleg) 20 mei 2017 23:54 (CEST)
 • Athanasio Celia - wiu - Zou op zijn minst ook in de tekst iets moeten bevatten wat de "Verticalismus" is. Het opvoeren van de man als "expert in de kunst " en dat baseren op de claim dat de gevonden schetsboeken werkelijk van Van Gogh zijn is vooral lachwekkend. Renevs (overleg) 13 mei 2017 21:50 (CEST)
  • Mwah, er moet veel aan het artikel gedaan worden maar het artikel is lang niet zo lachwekkend als jij stelt. The Banner Overleg 14 mei 2017 01:21 (CEST)
  • Waarschijnlijk gaat het om verticalisme en is het artikel wat al te letterlijk vanuit het Duits vertaald. Een kunststroming wordt gewoonlijk niet opgericht, zoals het artikel ten onrechte stelt. Subjectieve termen als hij is een expert horen slechts in een encyclopedie als ze door onafhankelijke bronnen zijn bevestigd. Fred (overleg) 14 mei 2017 17:10 (CEST)

Toegevoegd 14/05; af te handelen vanaf 28/05[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 14/05: Deel 1[bewerken]

 • Buffy Summers - wiu - Matig geschreven. Het artikel behandelt de serie beter dan het personage. Andere media dan de serie en de film komen niet aan bod. Logo-ubuntu cof-orange-hex.svg maartenschrijft/schrijfmaarten 14 mei 2017 00:41 (CEST)
  • Waarom niet werken aan het verbeteren van het artikel in plaats van direct een nominatie hier zonder eerst een constructief overleg op de overlegpagina van het artikel zelf? Ik begrijp dit nooit zo goed. Zal wel aan mij liggen :-( Alice2Alice (overleg) 18 mei 2017 16:18 (CEST)
 • Free Festival - NE/wiu - Relevantie onduidelijk, (want) artikel ondermaats. EvilFreD (overleg) 14 mei 2017 08:11 (CEST)
 • Electronic Entertainment Expo 2009 - wiu - Taal, conventies, etc. EvilFreD (overleg) 14 mei 2017 08:15 (CEST)
 • Bilal Wahib - NE-wiu - Relevantie wordt niet duidelijk. Een artikel is wellicht niet overdreven, maar dat moet dan wel duidelijk uit het artikel blijken én het artikel dient daarbij op waarheid te berusten. Zijn rol in Fissa was duidelijkmogelijk geen hoofdrol (die staan niet helemaal onderaan in de rolverdeling). EvilFreD (overleg) 14 mei 2017 08:28 (CEST)
  • De lijst op IMDb staat op alfabetische volgorde van achternaam en niet in volgorde van de aftiteling. Mbch331 (Overleg) 14 mei 2017 08:47 (CEST)
   Ook hier wordt Wahib niet genoemd als hoofdrolspeler. EvilFreD (overleg) 14 mei 2017 09:03 (CEST)
    • Vreemd. Een alinea verder wordt hij daar overigens wel genoemd en ook hier wordt hij genoemd. Daarbij staat hij prominent op alle foto's en de filmposter. mvg, Michielderoo (overleg) 15 mei 2017 22:11 (CEST)
 • Lijst van afleveringen van SpongeBob SquarePants (seizoen 10) -NE- Fancruft, een voor de niet-insider volslagen onbegrijpelijke en zinloze lijst. Fred (overleg) 14 mei 2017 12:31 (CEST)
  • De afleveringen zijn nog niet eens uitgezonden. Dan is het wel erg vroeg hiervoor. Mbch331 (Overleg) 14 mei 2017 12:47 (CEST)
   • Waarom zou het verplicht zijn dat de uitzendingen al zijn uitgezonden? Daarnaast vertelt het artikel dat de uitzendingen wel zijn uitgezonden, want 26 oktober 2016 is al (lang) geleden. Daarnaast zijn er zoveel afleveringen-lijsten, dat het simpelweg stellen "het is fancruft, dus NE" alleen door een enkeling hier gevonden wordt. Die zelf weer eindeloze reeksen van hun eigen fancruft aan de encyclopedie toevoegen, al jaren en jaren lang. ed0verleg 14 mei 2017 21:24 (CEST)
    • De bedoeling van deze pagina is uiteraard dat er over het hier genoemde artikel gepraat wordt, en niet over de nominator. Ongefundeerde opmerkingen als: eindeloze reeksen van hun eigen fancruft dienen hier eveneens niet te worden gemaakt. Fred (overleg) 14 mei 2017 23:49 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen De afleveringen zijn gisteren door Nickelodeon uitgezonden Mbch331. Er was een SpongeBob Marathon weekend gisteren op Nickelodeon en de afleveringen van seizoen 10 zijn bijna allemaal uitgezonden. Waarschijnlijk voor de eerste keer dat ze uitgezonden zijn. Ik maak nog geen lijst aan van Seizoen 11 dat is nog te vroeg! En de lijst ziet er precies hetzelfde uit als die van Seizoen 9! Lijst van afleveringen van SpongeBob SquarePants (seizoen 9). Xander Stokkers, 14 mei 2017, 21:28 uur (CEST)
  • Beste Edoderoo, ik snap je standpunt, maar het is niet vanwege "de fans", het is om de serie bij te houden. Want er zijn ook andere lijsten van de seizoenen, zoals deze lijst van seizoen 1. Lijst van afleveringen van SpongeBob SquarePants (seizoen 1). En het klopt inderdaad dat het lang geleden is, maar dat komt omdat het in Nederland nog nasynchroniseert moet worden + de serie wordt in Nederland later uitgezonden. Xander Stokkers, 14 mei 2017, 21:34 uur (CEST)
   • Als het volgend jaar in China gaat worden uitgezonden, hoeven wij het niet te verwijderen omdat het hier nog niet is uitgezonden. Het punt waar ik mee zit is dat er gebruikers zijn die zelf allerhande lijsten met dubieuze zaken toevoegen, en tegelijkertijd vergelijkbare lijsten van anderen laten verwijderen met redenen die nog veel dubieuzer zijn. En als je daar wat van zegt, gaan ze klagen "dat je op de man speelt". Tja. ed0verleg 15 mei 2017 08:14 (CEST)
    • Wélke dubieuze lijsten, als ik vragen mag? Boter bij de vis, en geen in nevelen gehulde insinuaties, zou ik zo zeggen. Wat hier overigens niet mag, is op de man spelen. Dit te zeggen is overigens geen klagen, maar constateren. Ik neem aan dat u de regels van Wikipedia kent aangaande beleefdheid en fatsoen. Fred (overleg) 16 mei 2017 13:11 (CEST)
      • Het zal niet de eerste keer zijn dat we jou er op moeten wijzen dat je met twee maten meet, en dat je door de balk in je eigen oog enkel de splinters bij een ander kunt zien. Dus ik zal me van jouw "gedreig" dan ook maar heel weinig aantrekken, en gewoon kritisch kijken naar de fancruft die je zelf in half-affe artikels hier keer op keer weer tentoonspreid. ed0verleg 20 mei 2017 15:32 (CEST)
     • Voor degene die het niet gelooft, aanstaande maandag 22 mei 2017, wordt de 1e aflevering van seizoen 10 herhaald en uitgezonden voor degene die het gemist heeft. Dat las ik op de tv gids van Nickeloden. Het wordt om 17:30 uur uitgezonden. De 1e aflevering heet, Wokkelbrein // Meermanpants. http://www.nickelodeon.nl/shows/474-spongebob/videos/89046-wokkelbrein-meermanpants
      http://www.nickelodeon.nl/tv-gids
      P.S. dit is niet voor als fancruft bedoeld. De serie loopt nog steeds en zo lang de serie niet officieel is beëindigd loop de serie nog steeds en de seizoenen ook! Xander Stokkers 19 mei 2017, 23:23 uur (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - tiende lijst in een serie. De rest ziet er goed uit. Deze komt ook wel goed. Geen toekomstmuziek want reeds uitgezonden. Mvg, Taketa (overleg) 21 mei 2017 17:46 (CEST)
 • Zilvervosfarm nederland - weg - Deze redirect kan over twee weken weg. Ik zeg "over twee weken" omdat anders de link op een eerdere verwijderpagina rood wordt. Was hernoemde pagina. Dient geen enkel nut, net zomin als Zilvervosfarm duitsland en Zilvervosfarm china. ErikvanB (overleg) 14 mei 2017 16:14 (CEST)
 • Alexander van der Doorn -reclame- ZP-lemma omtrent een NE-persoon die regelmatig te zien is op feesten en festivals. Fred (overleg) 14 mei 2017 20:41 (CEST)

Toegevoegd 14/05: Deel 2[bewerken]

 • Menno van Beekum - wiu - lemma waarin m.i. nu te weinig inhoudsvolle informatie staat vermeld over de persoon zelf. Zo is hij naast acteur en schrijver ook nog buschauffeur en heel even leraar Nederlands geweest. In 1985 werd hij doctorandus in de Nederlandse taal en letterkunde. Verder werd hij in 2012 gediagnosticeerd met autisme, waarover hij in 2016, samen met Suzanne Boomsma en Lotte van Leengoed, de film 'Autisme is een tekst' maakte. Met aanvullingen kan dit volgens mij een beter lemma worden. Inggee (overleg) 14 mei 2017 21:57 (CEST)
Maar moet het verwijderd worden indien het niet uitgebreid wordt? EvilFreD (overleg) 16 mei 2017 04:55 (CEST)

Naar mijn mening wel, want voor mij is het nu een 'nietszeggend' lemma. Beslissing hierover is echter niet aan mij, maar aan de beoordelende moderator.Inggee (overleg) 16 mei 2017 08:02 (CEST)

In dat geval Tegen Tegen verwijderen. Artikel bevat meer dan voldoende inhoud (veel meer dan een 'beginnetje' zelfs) om behouden te worden. EvilFreD (overleg) 16 mei 2017 12:17 (CEST) P.s. de beslissing is overigens niet aan de moderator, maar aan de gemeenschap. Het is aan de moderator om te oordelen of de gemeenschap van oordeel is dat het artikel verwijderd dient te worden en dienovereenkomstig te handelen. Daarin ligt een wezenlijk verschil.
 • Mucho Gusto - ne - Bigband waar niets meer over valt te vertellen dan dat ze bestaan en muziek uit Latijns-Amerika spelen. Oprichtingsdatum wordt niet eens genoemd (als ik de nieuwsitems van hun website geloof rond 2014). Dqfn13 (overleg) 14 mei 2017 22:54 (CEST)
 • Raphaël Colantonio -weg- Enkele kromme zinnen die veel weg hebben van een computervertaling. Het magere geheel is sowieso onleesbaar. Fred (overleg) 14 mei 2017 23:45 (CEST)
 • Remark - wervende tekst over een lokaal (cover)bandje - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 14 mei 2017 23:48 (CEST)

Toegevoegd 15/05; af te handelen vanaf 29/05[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 15/05: Deel 1[bewerken]

 • Christina van Lalaing - weg - overgenomen van het oudere artikel Beleg van Doornik (1581) met Wikipedia als bron The Banner Overleg 15 mei 2017 00:25 (CEST)
  • Het artikel dat als bron is gebruikt heeft meerdere bronnen, dus zeer waarschijnlijk komt het daar uit. Je legt daarmee de feiten wel heel verwrongen op tafel, vind je dat leuk? ed0verleg 15 mei 2017 08:11 (CEST)
   • Je mag het ook gewoon knip- en plakwerk afkomstig uit een ander artikel noemen. The Banner Overleg 15 mei 2017 12:19 (CEST)
    • Wij hebben daar gewoon een sjabloon voor; ik begrijp de neerbuigende toon en het probleem van The Banner niet echt. Overnemen/afsplitsen van een ander artikel op nl:wiki is gewoon geoorloofd en niet ongebruikelijk. Mijn verzoek is om deze nominatie dan ook gewoon door te halen vanwege ongeldige verwijderreden. Daarbij is de aanmaker gewoon een nog actieve wikipediaan; bij vragen over het artikel en de oorsprong ervan had nominator gewoon contact op kunnen nemen ipv artikel voor verwijdering voor te dragen. Ecritures (overleg) 15 mei 2017 13:16 (CEST)
     • Het is een doodgewone afsplitsing zoals wel gebruikelijk. Als TB echt valt over deze afsplitsing van een Ew persoon uit een lemma van een historische gebeurtenis, kan ik eenvoudig weg de verwijzing weg halen. Groet Vdkdaan (Gif mo sjette) 16 mei 2017 10:08 (CEST)
     • Wel een beetje zielig om je gelijk proberen te halen door neerbuigend te doen over het werk van collega wikipedianen die artikels opsplitsen. Bedankt! Vdkdaan (Gif mo sjette) 16 mei 2017 10:10 (CEST)
      • Nominatiereden is ook niet volledig correct. Er is een deel (één kopje) een afsplitsing van een andere genoemde Het beleg van Doornik. Het lemma is echter veel uitgebreider dan dat stuk (afkomst inleiding, eerbetoon, ...) Vdkdaan (Gif mo sjette) 18 mei 2017 10:09 (CEST)
 • Oude Utrechtseweg (Baarn) - weg - NE, geen indicatie van E-waarde The Banner Overleg 15 mei 2017 12:48 (CEST)
  • Precies evenveel E-waarde als een heuvel, een (voormalig) buurtschap of kerkje van 50 jaar oud. Dan moet de tekst wel ergens over gaan, en dat is hier het geval. ed0verleg 15 mei 2017 19:03 (CEST)
   • Het zegt dat de straat bestaat en in een bepaald jaar is aangelegd. Die informatie kan voor vrijwel elke willekeurige straat opgehoest worden. The Banner Overleg 16 mei 2017 02:56 (CEST)
    • Het wordt tijd dat je het artikel nog eens leest dan, dan zie je ook dat je onzin uitkraamt (sorry, maar meer kan ik er echt niet van maken). ed0verleg 16 mei 2017 08:46 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen In mijn ogen een goed artikel met relevante informatie. Nominatie onbegrijpelijk. Fred (overleg) 16 mei 2017 13:00 (CEST)
   • Ja het is een degelijk artikel, keurig verzorgd en voldoende interessant. Net als bij de voorgaande nominatie, zouden mensen die dit soort onterechte nominaties doen eigenlijk iets van strafpunten moeten krijgen, want ze bezorgen onnodig werk en leveren de schrijvers frustratie en demotivatie op. Groeten, Paul2 (overleg) 22 mei 2017 11:35 (CEST)
 • Syndroom van Tolosa-Hunt - wiu - Bronloos artikel. Verdel (overleg) 15 mei 2017 12:57 (CEST)
  • De externe link is anders een bron voor het ganse artikel. Rembert vragen? 15 mei 2017 16:24 (CEST)
  • Ik heb er een externe link aan toegevoegd, en diverse verbeteringen. Ben helaas een beginner qua wiki, maar zou er graag nog meer verbetering in willen aanbrengen. Gebruiker:Jsaturnus 16 mei 2017 19:47 (CEST)
  • Prima, ziet er nu een stuk beter uit, bedankt. Sjabloon ingetrokken. Verdel (overleg) 16 mei 2017 23:01 (CEST)
 • Kraanwater Generatie - ne - Ik kon geen enkele bron vinden die hierover spreekt. Waarschijnlijk zelfbedachte term. Pingel (overleg) 15 mei 2017 14:00 (CEST)
 • Kleintje Kaf - reclame - RonaldB (overleg) 15 mei 2017 14:32 (CEST)
  • na kort concact met de aanmaker op mijn overlegpagina heb ik de ergste reclame eruit gehaald. ed0verleg 15 mei 2017 22:24 (CEST)
  • in deze vorm liever weg, mvg 16 mei 2017 08:32 (CEST) – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door HenriDuvent (overleg · bijdragen)
  • Weinig E aan te bespeuren. Geen enkele onafhankelijke bron. Queeste (overleg) 16 mei 2017 20:33 (CEST)

Toegevoegd 15/05: Deel 2[bewerken]

 • Taede Sminia - wiu - Feiten lijken te kloppen, maar opmaak klopt niet en er staat erg weinig informatie in. Sum?urai8? 15 mei 2017 19:02 (CEST)
 • Afbeelding lijkt overigens niet bruikbaar in verband met auteursrechten. Ik heb die nu op Commons genomineerd. Paul B (overleg) 20 mei 2017 21:29 (CEST)
 • Willem van Pietersheim - wiu - Bevat op dit moment nog geen drie feiten. Moet ook nog opgemaakt worden. Sum?urai8? 15 mei 2017 19:17 (CEST)
 • De stad van de dromende boeken EN De Stad van de Dromende Boeken - wiu - Artikel is vooral een boeksamenvatting, zonder achtergrond en andere zaken die een boek wel relevant maken. Wikipedia is geen plek voor losse verhaal-lijnen, wat dit artikel wel is, omdat het overgrote deel niets anders is dan samenvattingen. Dqfn13 (overleg) 15 mei 2017 21:16 (CEST)
 • Jeroen Windmeijer - ne - Relevantie onduidelijk en het artikel bestaat grotendeels uit privéinformatie. Gympetic (overleg) 15 mei 2017 21:36 (CEST)
  • Het is gebruikelijk om de aanmaker welkom te heten en te laten weten dat zijn artikel is genomineerd voor verwijdering. Nu heb ik dat maar gedaan. ed0verleg 15 mei 2017 22:27 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen- artikel gewikificeerd en ontdaan van subjectieve en encyclopedisch niet relevante passages. Overigens een zeer kreupele tekst als nominatiereden "Het artikel mis nog geheel duidelijk en ik twijfel aan relevantie", is een regelrechte aanfluiting. Dit kan niet op deze manier gebracht worden. Gouwenaar (overleg) 16 mei 2017 21:59 (CEST)

Toegevoegd 16/05; af te handelen vanaf 30/05[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 16/05: Deel 1[bewerken]

 • Olympia '89 - wiu - Ik ga niet alles opknappen, ik ben de hele dag al bezig. ErikvanB (overleg) 16 mei 2017 03:50 (CEST)
  • PS: Hun website is "website". ErikvanB (overleg) 16 mei 2017 03:59 (CEST)
 • Borhave - wiu - Een handbalvereniging van onbekende oprichtingsdatum waarvan de complete (100-jarige?) geschiedenis (met taalfouten) luidt: "In seizoen '16/'17 promoveerde Borhave voor het eerst naar het hoogste niveau". Is dat voldoende? ErikvanB (overleg) 16 mei 2017 03:53 (CEST)
 • Thijs van Leeuwen - wiu - De definitie van Thijs van Leeuwen luidt: Thijs van Leeuwen (Djeddah, 26 februari 1987) begon met handballen. We weten dus ook geen nationaliteit, wat juist hier de grote vraag is. Daarna lezen we dat "Thijs vertrok". En wanneer is "nu"? ErikvanB (overleg) 16 mei 2017 04:04 (CEST)
 • Guna guna - wiu - Leuk onderwerp! (Voor de oudjes onder ons: denk aan de tv-serie De Stille Kracht met de wulpse Pleuni Touw, gebaseerd op het boek.) Helaas schiet dit artikel tekort, en de officiële spelling is goenagoena. Niet te verwarren met het hoorspel Goena-goena. --ErikvanB (overleg) 16 mei 2017 04:36 (CEST)
 • Catherine hettinger - ne/pov - Is (hoogstwaarschijnlijk) niet de uitvindster van het object zie ook wiki.en artikel Fidget spinner. Rode raaf (overleg) 16 mei 2017 09:29 (CEST)
 • HC Rijnvliet - ne/promo - Relevantie van recent opgerichte deze hockey club blijkt niet uit de inhoud, wervend geschreven. Rode raaf (overleg) 16 mei 2017 17:07 (CEST)
 • Kees Brunott - zp/ne Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 16 mei 2017 18:03 (CEST)
 • Last of the Flowermakers - beschrijving van een filmpje van 12 minuten, interessant als illustratie bij een ander artikel, maar niet om een eigen artikel te zijn. Hannolans (overleg) 16 mei 2017 18:17 (CEST)
  • Mee eens. Er zullen meer filmpjes van 12 minuten bestaan over bijvoorbeeld klompenmakers, dorpsomroepers, telegrambestellers en fruittelers. En de gelinkte David Bloor is vast niet David Bloor. --ErikvanB (overleg) 16 mei 2017 19:36 (CEST)
 • Justin Bijlow - wiu - Xxmarijnw overleg 16 mei 2017 19:22 (CEST)

Toegevoegd 16/05: Deel 2[bewerken]

 • Stijn Van der Stockt - wiu - Een meneer die achter de schermen werkt. Ik durf geen uitspraak te doen over de encyclopedische relevantie. Het is in elk geval nog geen goed encyclopedisch artikel met zinnen als "Hij is, zoals veel Vlamingen, werkzaam en woonachtig." en "Om volstrekt onbegrijpelijke redenen vindt men op showbizzsite.be geen foto of bio van hem." RONN (overleg) 16 mei 2017 20:48 (CEST)
  • persoon bestaat maar dit was door een collegawerknemer van dit bedrijf aangemaakte "leukbedoelde" persoonsbeschadiging waarin betrokkene werd neergezet als oplichter zonder veel vrienden die mensen hartaanvallen bezorgde dus terecht verwijderd door collega. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 17 mei 2017 14:41 (CEST)
 • Daler Mehndi - wiu - Xxmarijnw overleg 16 mei 2017 21:01 (CEST)
 • Padwerk - ne - Past niet echt op Wikipedia, gewoon een groepje mensen met verder een eigen websiteje. 16 mei 2017 21:23 (CEST) – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 81.206.52.102 (overleg · bijdragen)
  • Padwerk is een internationale beweging die aktief is in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azië en Australië, en daarmee niet "gewoon een groepje mensen". Er worden boeken van uitgegeven in vele talen. Laten staan! Philip Bosma (overleg) 19 mei 2017 10:17 (CEST)
   • Mee eens, gewoon laten staan. Eva Pierakos en John Pierakos staan er beiden ook in, hun bijdrage aan de wereld hoort er simpelweg bij. 86.93.252.7 20 mei 2017 20:07 (CEST)
  • Graag gezaghebbende en onafhankelijke bronnen die het Padwerk-werk bespreken. JanB46 (overleg) 20 mei 2017 20:41 (CEST)
   • Inderdaad. En als het zo internationaal is, waarom bestaat er dan alleen een Nederlandstalige Wikipedia pagina over? Verder kan ik op google ook alleen maar pagina's van Padwerk zelf vinden en geen gezaghebbende en onafhankelijke sites die het er over hebben. 81.206.52.102 22 mei 2017 21:11 (CEST)
 • Stichting Werkgroep Herkenning - wiu - Niet-objectief artikel over een stichting waarvan de encyclopedische relevantie niet duidelijk wordt. Misschien ook omdat ik de genoemde "Bekende Nederlanders" niet ken. betrouwbare en onafhankelijke bronnen ontbreken. RONN (overleg) 16 mei 2017 22:55 (CEST)
  • Deze stichting heeft toch wel een en ander bereikt en is daarmee ook regelmatig in het nieuws geweest, o.a. [4] [5] [6] [7] [8]. Wat er niet-objectief aan is zie ik niet zo. mvg, Michielderoo (overleg) 18 mei 2017 08:52 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Het is een beetje wollig en weinig concrete informatie, maar dit lijkt me wel relevant in nasleep woii. Artikel zou beter kunnen, maar ook in huidige vorm zou het behouden kunnen blijven. Ontbreken van bronnen is geen reden om het artikel weg te halen. Hannolans (overleg) 18 mei 2017 09:10 (CEST)
  • Ik heb inmiddels het artikel wat aangepast en onder andere de niet zo bekende 'Bekende nederlanders' weggehaald. Hannolans (overleg) 19 mei 2017 10:26 (CEST)

Toegevoegd 17/05; af te handelen vanaf 31/05[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 17/05: Deel 1[bewerken]

 • Ed Toorenburg - wiu - Schrijfstijl is niet neutraal, er staat zelfs een vraag in de tekst. Enige bron is het RKD, maar daar staan alleen biografische gegevens zoals geboortedatum en opleiding, niet zijn ontdekkingstocht. Dqfn13 (overleg) 17 mei 2017 12:11 (CEST)
 • Hamidiye - weg - Ongelijke redirect. Op pagina Dardanellen wees een gelinkte plaatsnaam naar het schip. ErikvanB (overleg) 17 mei 2017 13:39 (CEST)
  • Dan moet het een doorverwijspagina worden. Op tr:Hamidiye staan een heleboel plaatsen die zo heten. Wikiwerner (overleg) 17 mei 2017 19:59 (CEST)
   • Heb je gezien dat op tr-wiki nu een zwart balkje voor "De vrije encyclopedie" staat? ErikvanB (overleg) 17 mei 2017 20:56 (CEST)
 • Isser Harel - wiu - Bronloos artikel, graag aanvullen. Verdel (overleg) 17 mei 2017 16:14 (CEST)
 • Beplantingsvorm - weg - nietszeggend lemma gebaseerd op een ondermaatse en inmiddels achterhaalde bron. De gebruikte bron is geen standaardwerk voor beplanting of wat dan ook en maakt verder niet duidelijk hoe ze aan de gebruikte definities gekomen zijn. Dit lemma is Nederlandcentrisch en er staat wartaal zoals Een bos kan heel natuurlijk ogen maar de aangeplante planten hoeven van naturen niet altijd in combinatie met elkaar te kunnen groeien. in. Of open deuren zoals Bosje met struiken en kruiden: Een gemengde beplantingsvorm met zowel struiken, bomen als kruiden. . Dit lemma voldoet geenszins aan de standaarden die aan een hedendaagse encyclopedie gesteld worden. Dit lemma zou of helemaal nagelopen en herzien moeten worden aan de hand van gezaghebbende bronnen (die ik zelf niet heb) en anders kan dit vodje beter weg. Natuur12 (overleg) 17 mei 2017 16:18 (CEST)
 • Bosje (beplantingsvorm) - weg - nietszeggend lemma gebaseerd op een ondermaatse en inmiddels achterhaalde bron. Veredelde woordenboekdefinitie. Natuur12 (overleg) 17 mei 2017 16:18 (CEST)
 • Boomgroep - weg - idem ondermaats. Natuur12 (overleg) 17 mei 2017 16:25 (CEST)
  Zozo, je bent niet echt tevreden over je eigen werk. Terzijde, dit alles voegt denk ik idd. niet heel veel toe aan zaken die iedereen zo kan vinden in een doorsnee botanische gids. Maar met iets meer tekst en een paar bronnen extra en misschien ook een afbeelding moet hier toch nog wel iets van te maken zijn? De Wikischim (overleg) 17 mei 2017 16:31 (CEST)
  Ja, dit soort werkjes zijn een beetje een jeugdzonde. Het vervelende is dat ik de literatuur niet in huis heb om hier wat fatsoenlijks van te maken. (Beplanten is nooit echt een interessegebied van me geweest.) Probleem met de bron is o.a. dat dit een verouderd handboek (vooral gebruikt door het MBO) is. Dit is als goed is de opvolger. Natuur12 (overleg) 17 mei 2017 22:52 (CEST)
 • Nationaal Agrarisch Verenigingen Overleg - ne Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 17 mei 2017 16:34 (CEST)

Toegevoegd 17/05: Deel 2[bewerken]

 • Esperanto PEN Centrum - ne - Afdeling en dus suborganisatie van een groter geheel. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Dqfn13 (overleg · bijdragen)
 • Bastiaan Willink -weg- Een onopgemaakt en volstrekt onleesbaar CV. De vereiste onafhankelijke bronnen ontbreken bovendien bij dit lemma over een nog levende persoon. Fred (overleg) 17 mei 2017 18:02 (CEST)
 • The Man Who Broke Into Auschwitz - opknappen - misschien E maar dit omstreden verhaal wordt nu ondersteund door een volkomen onbetrouwbare bron (Daily Mail) The Banner Overleg 17 mei 2017 21:11 (CEST)
 • Jan Willem van de Kamp - weg / wiu - Met maar één bron lijkt dit meer op privacyschending dan een encyclopedisch artikel. Het hele artikel rust ook op het enige feit dat meneer de oudste man van Nederland is. Er is geen ander relevant over hem te noemen. Dit artikel is rijp voor de Privé of een ander roddelblad. Dqfn13 (overleg) 17 mei 2017 22:37 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Nutteloos artikel met idd privacygevoelige informatie.Gympetic (overleg) 17 mei 2017 22:45 (CEST)
 • Mohamed Haddachi - Van 'niets' (twee onopgemaakte zinnetjes met deels irrelevante informatie) tot een klein beginnetje gemaakt. Achteraf twijfel ik of hij wel E is, omdat ik alleen wat kan vinden over 'Beloften' en hij heeft vrijwel niet gespeeld (volgens de statistieken die ik zag, uiteraard wel in de jeugd e.d.). Mocht dit overduidelijk toch E zijn, geef dan even een seintje op mijn OP (niet zelf het sjabloon weghalen s.v.p.). Bij twijfel of hij encyclopedisch relevant is, laat ik het aan de dienstdoende moderator over, twee weken (of meer) na vandaag. - Richard KiWi Overleg 17 mei 2017 23:28 (CEST)
  • Hij staat in de selectie van ADO Den Haag, dus ik heb het maar doorgehaald. Normaal kijk ik niet zo heel veel nieuwe artikelen na, maar dit stond tussen de IP-controle. - Richard KiWi Overleg 18 mei 2017 15:27 (CEST)
   • Heeft hij gedebuteerd in de hoofdmacht in een reguliere wedstrijd? Want deel zijn van de selectie is onvoldoende. The Banner Overleg 18 mei 2017 18:00 (CEST)
    • Ik denk dat de beloften van ADO in de Eredivisie spelen, althans dat maak ik op uit deze site. Dqfn13 (overleg) 18 mei 2017 20:43 (CEST)
     • De eredivisie van de beloften-elftallen, niet de reguliere Eredivisie. The Banner Overleg 18 mei 2017 23:15 (CEST)
    • Als ik zijn pagina op de website van Ado Den Haag bekijk, staat alles om nul, inclusief "gespeelde wedstrijden". The Banner Overleg 18 mei 2017 23:17 (CEST)
     • Ik zit niet in het voetbal, dus voor zover ik weet is er maar één Eredivisie. Mocht dit om de eredivisie van de beloften gaan, dan is er inderdaad een probleem: geen speelminuten op hoogste niveau en dus is verwijdering onvermijdbaar. Dqfn13 (overleg) 19 mei 2017 18:30 (CEST)
      • Ik ook niet, geen verstand van, had ik het toch goed, in eerste instantie. Dan weg ermee. Heb de doorhaling weer weggehaald. - Richard KiWi Overleg 19 mei 2017 21:26 (CEST)

Toegevoegd 18/05; af te handelen vanaf 01/06[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 18/05: Deel 1[bewerken]

 • Shaye Saint John - NE - Vorige week aangemaakt maar binnen één dag weer ontnomineerd. Ik zie niet in wat dit YouTube-kanaal met een subscriber-ranking van 50.000 en nog lagere andere rankings en zonder enige bijzondere feiten E maakt. De Engels versie is in 2015 aangemaakt door ene Triana Creepypastafan met één bewerking maar gaat eigenlijk niet rechtstreeks over het YouTube-kanaal ShayeSaintJohn (zoals correct gespeld). ErikvanB (overleg) 18 mei 2017 00:16 (CEST)
  • Ik heb nog even naar dat kanaal gekeken. Ik ben wel eens een dergelijk creepy kanaal tegengekomen (misschien deze), maar dat is puur toeval. Als dit niche-genre, en specifiek dit kanaal, echt vernieuwend en binnen een bepaalde cultuur enigszins "hot" was, dan moet dit in het artikel toch wel beter blijken uit de media-aandacht dan uit de ranking 50.000. ErikvanB (overleg) 18 mei 2017 01:17 (CEST)
  • De maker (Eric Fournier) heeft in elk geval geen artikel op geen enkele wiki. Hij speelde in bands The Blood Farmers en Skelegore waarvan ook geen artikelen bestaan. Dan blijft dus over een Youtube kanaal met (op dit moment) 79.007 abonnees. Tja... Wanneer gaat zoiets mee tellen? Vanaf 100.000? Rode raaf (overleg) 18 mei 2017 07:51 (CEST)
  • Beste, ik begrijp het wel, maar dan heb ik nog wel meer artikelen die eigenlijk weinig toevoegen. De artiest heeft geen artikel op wiki, maar het kanaal wel.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door XpertSpike (overleg · bijdragen)
 • Social Media Management Tools - wiu- Onbegrijpelijke eenzinner. Rode raaf (overleg) 18 mei 2017 07:37 (CEST)
 • Hagelandse rolskiroute - weg - NE The Banner Overleg 18 mei 2017 12:12 (CEST)
 • Dertienmaal - weg - twijfel over E-waarde. Maar ik laat mij graag door onafhankelijke bronnen overtuigen. The Banner Overleg 18 mei 2017 12:16 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Met alle respect, zo heb ik mijn twijfel of de nominatie wel op basis van objectieve gronden is. Even googlen, en er zijn genoeg bronnen die de bedevaart beschrijven. Zoals hier pp-h, streekwandeling of youtube. Het is juist goed, dat ook folklore ook een plek krijgt op wiki. Het blijkt een eeuwenoude traditie. een boetedoening in de vorm van een bedevaart. Ldhank (overleg) 18 mei 2017 16:12 (CEST)
   • Dat filmpje kan ik niet beoordelen zonder nader onderzoek maar de twee andere bronnen zijn nauwelijks gezaghebbend te noemen. Natuur12 (overleg) 18 mei 2017 17:58 (CEST)
    • Graag verneem ik wat in uw optiek wel een gezaghebbende bron voor een bedevaart is.... Nog een paar bronnen: toerisme Tienen, volkenkunde-limburg, parochie adolphus. Misschien bewijs je nl.wiki er geen goede dienst mee om zulke lemma's te beoordelen voor verwijdering. Overigens ikzelf kende de bedevaart niet, daarom dank voor het noemen. Ldhank (overleg) 18 mei 2017 19:50 (CEST)
     • Ik heb geen flauw idee wat je probeert te zeggen. Maar die eerste en derde bron zijn in ieder geval ondermaats. Wat een gezaghebbende bron voor een bedevaart is, is wat lastig te zeggen maar artikelen uit kwaliteitsmedia, publicaties van de lokale genealogische of historische verenging enz komen meer in die richting. Een hobbywebsite of een aankondiging zijn dat niet. Natuur12 (overleg) 18 mei 2017 21:00 (CEST)
   • Wat nodig is zijn onafhankelijk (niet aan het onderwerp gerelateerde), betrouwbare (geen sociale media of toeristische websites) eerder gepubliceerde bronnen. Wat ik bij mijn zoektocht vond, waren opvallend vaak verwante bronnen of toeristiche websites. The Banner Overleg 18 mei 2017 22:49 (CEST)
    • Aangaande bedevaarten of volkcultuur is er in Nederland het meertens inst. Voor België weet ik niet, maar met een dergelijk criterium kun je mogelijk alle lemma's mbt bedevaarten en volkscultuur in België nomineren. Help je daar wikipedia als encyclopedie mee?Ldhank (overleg) 18 mei 2017 23:12 (CEST)
 • Tegen Tegen verwijderen - Lijkt een eeuwenoude traditie. Zoals inventaris.onroerenderfgoed.be vermeldt: "[Hakendover] is sinds mensenheugenis een vermaard bedevaartsoord. Volgens de legende gaat de miraculeuze stichting van de kerk van de Goddelijke Zaligmaker terug tot 690. Dit ontstaan wordt nog jaarlijks herdacht in de bedevaart op 17 januari, het zogenaamde ‘Dertienmaal’, waarbij dertien maal de afstand van de kerk naar de kapel wordt afgelegd. Nog volgens de overlevering zou het oude ‘Hacchedor’ of ‘Haghedorne’ zijn naam ontlenen aan de legendarische ‘spikdoorn’ die de plaats aanwees waar het hoofdaltaar moest worden opgericht." De vermelde externe link ziet er daarnaast uit als een goede bron voor meer details. Vanaf de 19e eeuw werd de Dertienmaal door duizenden Belgen en Nederlanders bezocht. Er is een populairdere bedevaart in Hakendover, de Paardenprocessie. Tekstman (overleg) 19 mei 2017 15:14 (CEST)
 • Foppe Vogd - ne Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 18 mei 2017 13:26 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen zelfpromo van auteur. Verdel (overleg) 18 mei 2017 13:29 (CEST)

Toegevoegd 18/05: Deel 2[bewerken]

 • Gerard Hoetmer - wiu - Ik weet niet of een voorzitter van Feyenoord automatisch encyclopedisch relevant is. In deze vorm is het artikel echter duidelijk niet af (opmaak, categorie, bronnen, taal). RONN (overleg) 18 mei 2017 17:39 (CEST)
 • Theodore Bachenheimer - wiu - Kan uitbreiding gebruiken. Rode raaf (overleg) 18 mei 2017 18:01 (CEST)
Voor Voor verwijderen ~ Zo te zien ook niet E. En het korte zinnetje roept al vragen op: En gewone soldaat, tijdens een invasie, wordt niet "opgepakt", maar beschoten en/of gevangen genomen. Of was hij spion of parachutist of zo iets? En zelfs toen was het voor het echte duitse leger niet normaal om een gewone soldaat eerst gevangen te nemen en daarna dood te schieten (te vermoorden). Er wordt niet gezegd waar de persoon vandaan kwam en of hij een bijzondere prestatie of rol had (dus niet, kennelijk). Paulbe (overleg) 18 mei 2017 23:36 (CEST)
Tegen Tegen verwijderen Is naar mijn mening voldoende aangepast nu. Benedict Wydooghe (overleg) 19 mei 2017 16:08 (CEST)
 • Elfie Tromp - Teruggeplaatst op verzoek maar artikel was eerder verwijderd omdat relevantie niet uit de inhoud bleek, dus ook weer een beoordelingsnominatie: twee weken opknaptijd. WIKIKLAAS overleg 18 mei 2017 19:24 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Is naar mijn mening destijds onterecht verwijderd. Uit de teruggeplaatste versie blijkt dat ze relevant is, immers meerdere boeken geschreven bij erkende uitgevers (niet in eigen beheer dus). Elly (overleg) 18 mei 2017 23:06 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Het aantal geschreven boeken bij erkende uitgevers is gelukkig geen reden om iemand encyclopedisch relevant te vinden; voor de rest is dit toch vooral een verhaal van net-niet-gewonnen prijzen, net-niet-boeiende boeken, een niet-relevante sneer naar haar voormalige uitgever en een opsomming van media die wat marginale columnpjes publiceren. Kortom, in deze vorm rijp voor de prullenbak. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 19 mei 2017 01:43 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - exact vanwege de argumenten die Perudotes geeft. Ik leg ze alleen niet zo zuur uit. ed0verleg 19 mei 2017 08:12 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Columniste zijn in Metro (verschijnt van maandag tot en met vrijdag in een oplage van 510.000 exemplaren. Hiermee worden dagelijks gemiddeld 1.300.000 lezers bereikt) maakt al E. Rode raaf (overleg) 19 mei 2017 08:36 (CEST)
   • Beste Rode raad, uw redenatie volgt ongeveer het volgende stramien: ik pas in mijn jas, mijn jas past in mijn tas dus ik pas ook in mijn tas. Immers: mevrouw (ik) publiceert in de metro (de jas), de metro (de jas) is relevant (de tas), want die heeft volgens u immers een heel grote oplage en bereikt een heleboel mensen (ik betwijfel overigens of dit een correcte maatstaf is om te beoordelen of iets of iemand relevant is: menig street art op Schiphol wordt dagelijks door tot wel 200.000 personen gezien: daar is niets encyclopedisch relevant aan. Daarentegen zijn er wel degelijk graf­fi­ti­kun­ste­naars waar uitgebreid over gepubliceerd is – Banksy bijvoorbeeld). Afijn, net zoals het weinig over mij zegt als mijn jas in de tas past, zegt de relevantie van het blad waarin mevrouw publiceert niets over haar relevantie. Of mevrouw relevant is (in de tas past) moet immers afzonderlijk – dus aan de hand van de encyclopedische relevantie van haar schrijfsels, of haar hoedanigheid als columniste – beoordeeld worden. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 22 mei 2017 00:21 (CEST)
  • Inmiddels zijn alle genoemde feiten in de biografie gestaafd met relevante bronnen. Belsen (overleg) 19 mei 2017 13:27 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Perudotes gaat wel erg ver met de eigen interpretatie bij het invullen van de encyclopedische relevantie. Nu is bijvoorbeeld het aantal geschreven boeken niet relevant, is het NE omdat de prijzen niet gewonnen zijn of omdat het boek niet interessant genoeg gevonden is etc. Dan ga ik toch even de eeuwige voetballers erbij halen: kunnen we daar alle spelers die niet scoren, geen prijzen winnen of bv vreselijk oninteressant voetballen (allemaal!!) ook verwijderen. Het is niet zo relevant (pun intended) of je wel of niet vindt dat een boek boeiend is, of jij het een sneer naar de uitgever vindt (is het niet); dit artikel wordt gewoon ondersteund met diverse bronnen. waarom je een wekelijkse column in de Metro omschrijft als "een columpje in de marge" ontgaat me ook ten enenmale. Gewoon encyclopedisch onderwerp. Ecritures (overleg) 19 mei 2017 20:33 (CEST)
   • Beste Ecritutes, ik deel uw analyse volledig: die eeuwige voetballers mogen van mij ook, samen met dit net-nietlemma, linea recta de prullenbak in. Overigens, begrijpt u hopelijk ook zelf dat ik met 'niet-boeiend boek' niet doel op mijn persoonlijke smaak (Wikipedia is immers geen modieus boekenclubje), maar ik bedoel daar klaarblijkelijk mee dat er zo weinig boeiends (op encyclopedisch vlak) over haar boeken te melden valt dat die boeken haar opname in de encyclopedie niet zouden rechtvaardigen. Dat het u ontgaat dat ik een wekelijke marginaal columnpje in de Metro omschrijf als een "een columpje in de marge" begrijp ik: ik had het immers over "marginale columnpjes" dat is iets wezenlijks anders. Het schrijven van een of meerdere columnpjes an sich is natuurlijk alles behalve een grootse prestatie (ook in de Metro) – ongeacht hoe vermakelijk ze soms zijn. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 22 mei 2017 00:02 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Had m.i. nooit verwijderd moeten worden. Argument destijds was zover ik kan terugzien de aanname dat de bewerker zelf Elfie Tromp was, wat door de bewerker betwist werd. Zie Overleg gebruiker:AMHH. MarjonW (overleg) 21 mei 2017 09:32 (CEST)
   • Zie ook deze onfrisse conversatie Elly (overleg) 21 mei 2017 17:20 (CEST)
    • Voor de duidelijkheid, de verwijderde versie werd toentertijd niet ondersteund door onafhankelijke en gezaghebbende bronnen. Tevens was er niet aangetoond dat die bronnen er waren. Daarom is dit lemma verwijderd, niet omdat mevrouw Tromp (die het niet zo nauw neemt met de waarheid) aan ZP deed. Natuur12 (overleg) 21 mei 2017 17:43 (CEST)
 • Homefront (film) - wiu - Heeft nog wat werk nodig. Xxmarijnw overleg 18 mei 2017 19:42 (CEST)
 • Girls Walk By - wiu - Redelijk wat POV in: ongefundeerde superlatieven als "furore" maken. Queeste (overleg) 18 mei 2017 21:29 (CEST)
  • Ik zie dat de superlatieven inmiddels verwijderd zijn. Leuk artikel.Rode raaf (overleg) 19 mei 2017 08:41 (CEST)
 • Brouwerij Timmermans - WIU nominatie door een gebruiker die niet weet dat je dat hier moet melden. Ik volg de nominatie dan ook niet, ik zou het artikel liever behouden. ed0verleg 18 mei 2017 22:24 (CEST)
  • Misschien wil Robcuiper dat alsnog toelichten? Wikiwerner (overleg) 18 mei 2017 22:51 (CEST)
  • Allereerst mijn reactie op Edo : Mooi dat je de nominatie hier meldt en goed dat je er bij zegt dat degene die het ter beoordeling heeft voorgedragen kennelijk de procedure niet kent. En prima dat je het niet eens bent ermee. Maar je stelt, wellicht per ongeluk, dat er verband is: "... door een gebruiker die niet weet dat je dat hier moet melden. Ik volg de nominatie dan ook niet ..." (met "dan ook", dat betekent volgens mij in zo'n context zoiets als "dus"/daarom) Je kunt ook het met een procedure oneens zijn en eens met de conclusie of andersom.
inhoudelijk : Ben het er mee eens om dit als wiu-nominatie te beschouwen. Daar zijn ook legitieme redenen voor, lemma voldoet niet echt aan normen, kan en moet verbeterd worden. Hoeft van mij voor dit lemma ook niet via deze lijst, nominator mag sjabloon verwijderen wat mij betreft, maar het is een legitieme nominatie (als wiu). Over de E-waardigheid: het lemma geeft voldoende vertrouwen daarover en er is geen nadrukkelijke twijfel daarover geuit. Staat nu dus niet ter discussie. Paulbe (overleg) 18 mei 2017 23:56 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen (in huidige vorm) ~ Ben van mening veranderd (na mijn bovenstaande reactie). Ik dacht dat artikel wel makkelijk aan te passen zou zijn. Ik heb mijn best gedaan om dit meer in wikipedia-vorm te brengen, zonder inhoudelijk te veranderen. Foutje van mij: het ziet er nu uit als een serieus lemma, maar is dat niet echt. Veel pov/niet-objectieve en bronloze beweringen/reclame-uitingen van een te betrokkene. Paulbe (overleg) 19 mei 2017 00:38 (CEST)
  • Opmerking Opmerking Eventueel kan je ook gewoon deze versie terugzetten.Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 19 mei 2017 01:50 (CEST)
Bedankt @ TheDragonhunter . Terugzetten van die versie lost volgens mij ook niet alle bezwaren op. Maar in de komende 13 dagen wordt dit wellicht een mooi artikel. Paulbe (overleg) 19 mei 2017 02:10 (CEST)
Nominator had er eerst een engelstalig reclamesjabloon opgezet, dus blijkbaar zat de pijn daar. Er zat wel wat "trots" in het artikel, maar niet zozeer dat het een reclamefolder was geworden. Ik heb inmiddels 1 bron gevonden en toegevoegd, en het woordje "trots" verwijderd. Weer een stap dichter bij een ideaal artikel. Ik blijf erbij dat het vast beter kan, maar niet per se weg moet. ed0verleg 19 mei 2017 08:10 (CEST)
EW maar idd werk aan. Was niet E-geschreven. Paulbe is nog te braaf geweest. Heb er eens met de borstel door gegaan. Vdkdaan (Gif mo sjette) 19 mei 2017 16:45 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Ik zie niet wat er fundamenteel mis mee is. Queeste (overleg) 19 mei 2017 19:59 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen De pagina hoeft ook niet weg, het viel mij op de de tekst 1 op 1 van de website is gekopieerd, en geen bronnen. je heb in de Nederlandse Wikipedia geen tags zoals Sjabloon:Copypaste of Sjabloon:Advert, dus vandaar deze poging. het is nu een hele mooie pagina geworden, bedankt voor de hulp! Zal voortaan beter melden :) Robcuiper (overleg) 21 mei 2017 09:09 (CEST)
  • Helaas vanaf de eerste versie auteursrechtenschending van de bedrijfswebsite dus kon niet behouden blijven. Heb aanmaker hierover geïnformeerd. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 22 mei 2017 09:43 (CEST)
  • Ik was de oorspronkelijke aanmaker van dit artikel en ik kan er niet mee lachen dat ik hier word weggezet als auteursrechtenschender. Ik ken de normen van Wikipedia inzake auteursrechten en ik heb daar altijd sterk op gelet. Ik denk dat de verwijderaar het artikel viseerde voor bepaalde passages die er vorig jaar aan zijn toegevoegd; het ging zeker niet om de eerste (mijn) versie. Ik kan me echter niet verdedigen omdat het artikel nu volledig verdwenen is. Ik zou willen vragen dat het artikel met bewerkingsgeschiedenis in mijn naamruimte wordt hersteld, zodanig dat het misverstand dat ik auteursrechten zou hebben geschonden uit de wereld kan worden geholpen. Ik merk dat inmiddels iemand anders het vanaf nul is aan het opbouwen. Henxter (overleg) 22 mei 2017 09:59 (CEST)
   • Klopt. De copyvio is niet van bij de aanmaak/aanmaker. Deze copyvioversie verscheen wel als eerste van de laatste 50 wijzigingen. Ik denk dat hierdoor de foute interpretaties is gekomen. Vdkdaan (Gif mo sjette) 22 mei 2017 10:31 (CEST)
  • De nominatie doorgestreept omdat de versie die er nu staat, totaal een andere versie is en opnieuw aangemaakt door Vdkaan. (Eerste 6 versies van het originele artikel zijn ook nog terug te vinden, omdat die na het aanmaken van de huidige versie zijn teruggeplaatst. Mbch331 (Overleg) 22 mei 2017 11:56 (CEST)

Toegevoegd 19/05; af te handelen vanaf 02/06[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 19/05: Deel 1[bewerken]

 • Marc Verheijen - nuweg omgezet naar NE - Hoogleraar zonder duidelijke reden waarom encyclopedisch relevant. Hoogleraarschap maakt niet automatisch relevant. Taketa (overleg) 19 mei 2017 11:01 (CEST)
  • De 'nuweg' was toch echt omdat onderwerp 'niet op Wikipedia wil'. Nou zijn hoogleraren juist wel bijna automatisch Ew, maar hier gaat het om een adjunct-hoogleraar. En dat is iets geks; een constructie die ze enkel in Groningen kennen voor universitair-(hoofd)docenten met promotierechten waarbij je je kan afvragen of die überhaupt wel als hoogleraar opgevoerd moeten worden hier. - Agora (overleg) 19 mei 2017 12:12 (CEST)
   • Of iemand op Wikipedia wil of niet wil is volgens mij niet van belang. Wat wel van belang kan zijn is wat op Wikipedia:Relevantie per onderwerp#Personen 2 staat. Dit moet gelezen worden als een voorstel welke niet deel uit maakt van de regels en richtlijnen. Alice2Alice (overleg) 19 mei 2017 14:21 (CEST)
    • Agora, waar in de nuweg-criteria heb jij wil niet op Wikipedia als directe verwijderreden gezien? Terecht dat Taketa het naar hier heeft verplaatst. En formeel kunnen we zo'n ik wil niet-verzoek gewoon naast ons neer leggen. ed0verleg 19 mei 2017 16:42 (CEST)
     • Eens, maar ik gaf enkel aan dat het zo genomineerd werd als nuweg. - Agora (overleg) 19 mei 2017 19:07 (CEST)
 • Tony Wyczynski - wiu - opknapper. Eerder in 2010 ook als NE verwijderd maar ik denk dat dat nu wel voldoende is met meerdere realityseries waaronder 1 echt over hemzelf en dj werk. - Agora (overleg) 19 mei 2017 13:24 (CEST)
  • Agora, heb een iets uitgebreidere tekst bij topic geplaatst, is dit voldoende?
  • Ik heb een wat uitgebreidere tekst bij het onderwerp geplaatst, is dit voldoende? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door BingtheKing (overleg · bijdragen)
  • Opmerking Opmerking - Ik heb nu een oude versie teruggeplaatst. Oude versie in 2011 na verwijdernominatie omgezet in een redirect ivm NE. Vervolgens als incorrecte redirect verwijderd. NE lijkt ondertussen opgelost. Deze versie is niet wiu en stukken beter dan de versie die er stond. Mvg, Taketa (overleg) 19 mei 2017 17:25 (CEST)
   • beetje bijgewerkt en hier doorgehaald. - Agora (overleg) 19 mei 2017 19:02 (CEST)
 • Gento (toverlantaarn) - wiu - Opmaak nog niet in orde. Trouwens bijna letterlijk overgenomen van [9], maar deze teksten zijn volgens de betreffende website vrijgegeven onder Creative Commons Naamsvermelding – GelijkDelen 2.0 licentie. KroySquare.jpgDirkVE overleg 19 mei 2017 16:19 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - ik heb de externe links opgeruimd, oorspronkelijke bron toegevoegd, en begonnen aan layout van de referenties. SvenDK (overleg) 20 mei 2017 20:10 (CEST)

Toegevoegd 19/05: Deel 2[bewerken]

 • Topologieoptimalisatie - wiu en mogelijk NE zelfs voor een beginnetje flinterdun - Magere Hein (overleg) 19 mei 2017 17:15 (CEST)
 • ABR codes - een lijst met codes is geen artikel - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 19 mei 2017 17:36 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Mee eens. - Taketa (overleg) 19 mei 2017 17:44 (CEST)
 • Wú (negatief) - wb - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 19 mei 2017 18:07 (CEST)
 • From Wrong to Right - NE - geen bronnen, niet echt een encyclopedische schrijfstijl, überhaupt vraag ik me af of deze band encyclopedische (meer)waarde heeft. || Piquedram (overleg) 19 mei 2017 18:58 (CEST)
 • Mohamed Haddachi - weg - nog niet gedebuteerd in het eerste elftal in een reguliere (competitie/beker) wedstrijd. Zie ook hier The Banner Overleg 19 mei 2017 19:44 (CEST)
 • Wapen van Angeren - tja ... - (wiu) - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 19 mei 2017 21:24 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - wiu - Er staat niet wat het is. Het mist een beschrijving. Mvg, Taketa (overleg) 20 mei 2017 19:07 (CEST)
 • Jongeren Forum voor Democratie - weg - Gevalletje Wij van Wc-eend (zelfpromotie). Niet-neutraal artikeltje over net opgericht clubje, waarvan de encyclopedische relevantie niet blijkt. RONN (overleg) 19 mei 2017 21:46 (CEST)
  • "Wc-eend"; mijn 'favoriete' Wikicliché. Aan de niet-neutraliteit van het artikel in de huidige toestand valt evenwel niet te twijfelen. Apdency (overleg) 19 mei 2017 21:58 (CEST)
  • De Wc-eend verwijderd. Als jongerenorganisatie van een in de Tweede Kamer gekozen fractie m.i. E. Hanhil (overleg) 20 mei 2017 07:55 (CEST)
   • Daar ben ik het mee eens en ik verwelkom de neutralisering. Wel heb ik een bronvraag geplaatst. We weten op dit moment alleen dat de organisatie zelf die spectaculair ogende ledencijfers verstrekt. Dat is bij politieke organisaties altijd de primaire bron, maar betrouwbaar wordt het pas als de gegevens ook door onafhankelijke bronnen worden bevestigd. Apdency (overleg) 20 mei 2017 11:28 (CEST)
    • Het bronsjabloon vind ik niet echt passen. Er is geen betrouwbare bron op dit moment en je weet welke bron is gebruikt. Dus kan dat sjabloon niet verwijderd worden, en dat lijkt me niet de bedoeling. Dat die bron onbetrouwbaar is ben ik het mee eens, maar dan misschien liever in de tekst zetten dat ze het zelf zeggen. Of helemaal verwijderen. Mvg, Taketa (overleg) 20 mei 2017 11:55 (CEST)
     • Nu luidt de tekst als volgt: "De FVD-jongerenorganisatie is op 30 maart 2017 opgericht.[1] Binnen zes uur na de oprichting hadden meer dan duizend jongeren zich aangemeld voor de JFVD. Op 2 april, 3 dagen na de doorstart, telde de JFVD naar eigen zeggen al 2500 leden en was daarmee groter dan de Jonge Socialisten en het CDJA.". Een lezer die niet beter weet en de tekst precies volgt zou hieruit kunnen afleiden dat alleen de oprichtingsdatum en het ledental per 2 april van de organisatie zelf afkomstig zijn, en de rest gewoon algemeen aanvaarde gegevens. Dat lijkt me niet de bedoeling.
     • Trouwens: hoezo doorstart? Apdency (overleg) 20 mei 2017 12:27 (CEST)
      • Ik heb wat gesnoeid. 6 uur na oprichting was enkel relevant ivm de subsidie die ze konden krijgen als ze voor 1 april 1000 leden zouden hebben. Zonder die tekst is deze zin beter weergegeven voor de 2500 na 3 dagen. Verder was de datum en het aantal dagen dubbel. En ik ben het eens, geen idee waarom er doorstart staat. Mvg, Taketa (overleg) 20 mei 2017 12:29 (CEST)
       • Heey, dankjulliewel voor het bijdragen aan de pagina. Doorstart is een fout geplaatste term door mij, excuus. Dit is mijn eerste Wikipedia artikel ooit en het Wikicliché Wij van Wc-eend was totaal niet mijn bewuste bedoeling geweest bij het schrijven van deze pagina. Ik begrijp wel dat het niet neutraal overkwam vanwege het woordgebruik en de bronnen die alleen bestaan uit artikelen van de website van FVD zelf. Ik had al enkele bronnen vermeden, denk aan Dagelijkse Standaard. Maar, ik ben het niet eens dat de pagina verwijdert hoort te worden omdat deze PJO pas een maand bestaat. Dit zal alleen maar tot dubbel werk leiden omdat de pagina toch ooit een keer aangemaakt moet worden. Elke Politieke Jongeren Beweging, ook die met minder leden, worden gedoogd op Wikipedia. Zoals bijvoorbeeld: PerspectieF met maar 1700 leden, Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie met hetzelfde aantal leden: 3000. Waarom zouden deze PJO's, met minder leden en dus meer een "clubjes" factor hebben of met het even aantal leden wel het bestaansrecht op Wikipedia hebben, maar deze PJO met 3000 leden niet vanwege haar oprichtingsdatum? MelvinI (overleg) 20 mei 2017 15:06 (CEST)
        • Waarom moet "de pagina toch ooit aangemaakt worden"? Een politieke organisatie is niet relevant omdat ze zich bij een Tweede Kamerfractie aansluit. De andere jongerenpartijen worden niet 'gedoogd', maar zijn van zichzelf encyclopedisch relevant: ze hebben bepaalde dingen voor elkaar gekregen, hebben zo hun optredens in de grotere media, er is uitgebreid over de partijen bericht. Dat is allemaal nog niet het geval bij de JFVD; op het moment dat dat wel zo is, kan de pagina altijd worden teruggeplaatst. Voor nu dan ook duidelijk Voor Voor verwijderen. Velocitas(↑) 20 mei 2017 16:24 (CEST)
         • Je geeft zelf al het antwoord op waarom de pagina ooit aangemaakt moet worden. Zoals de geschiedenis heeft bewezen doet elke politieke jongeren beweging wel iets dat vermeld kan worden op wikipedia. Om dan vervolgens weer het hele proces van een pagina aanmaken en controleren en verifiëren is dubbelwerk. Tegen Tegen verwijderen Sjabloon:MelvinI 22 mei 2017 08:30 (CEST)
          • Wat is dat antwoord dan? Je kunt op basis van de geschiedenis van soortgelijke organisaties geen relevantiebeoordeling geven voor dit artikel. Een onderwerp moet zich eerst bewijzen, hoe groot de kans ook is dat het zich ooit bewijst. Dat lijkt me de juiste volgorde. Als we die logica volgen kunnen we alvast artikelen gaan aanmaken over veelbelovende politici of veelbelovende voetballers en dat lijkt me niet de bedoeling. Velocitas(↑) 22 mei 2017 22:06 (CEST)
 • Politika (studentenvereniging) -NE- Studentenclub die slechts het adres van de bar vermeldt. Fred (overleg) 19 mei 2017 23:06 (CEST)
 • The Dizzydents - wiu, ne Kattenkruid (overleg) 19 mei 2017 23:54 (CEST)
  • 5 Googlehits (exacte frase, Nederlandstalig), waaronder het lemma en de website van een van de leden; nuweg van gemaakt. Wikiwerner (overleg) 20 mei 2017 13:05 (CEST)

Toegevoegd 20/05; af te handelen vanaf 03/06[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 20/05: Deel 1[bewerken]

 • VNCW - NE - Hanhil (overleg) 20 mei 2017 07:39 (CEST)
  • Br, wat een tekst. Meeste komt hiervandaan, inclusief de spelfout in de eerste zin. - ErikvanB (overleg) 20 mei 2017 17:00 (CEST)
 • Who shall have this? - NE - Na het artikel ontdaan te hebben van al datgene wat niet ondersteunt kon worden middels betrouwbare bronnen hergenomineerd artikel. Relevantie ontbreekt. Ad hoc-oplossing die slechts één keer in de geschiedenis gebruikt werd om porties te verdelen. Het verschijnsel wordt slechts beschreven in historische publicaties die volledigheid nastreven in het optekenen van gebeurtenissen en omstandigheden, maar zonder dat daarbij nauwgezet aandacht wordt besteed aan sociale implicaties van dit verschijnsel. Het wordt niet aannemelijk gemaakt dat dit verschijnsel een breder gebruik kent of kende. Het in eerdere versies vermelde voorkomen ervan als 'spelletje' - of in welke vorm dan ook - werd niet ondersteund door enige bron. Het betreft dus een eenmalig verschijnsel zonder relevantie. EvilFreD (overleg) 20 mei 2017 08:37 (CEST)
  • Bligh zelf noemde het een "well-known method", daarmee suggererend dat dit beslist niet de eerste toepassing was (dat zou ook merkwaardig zijn - dit is een redelijk voor de hand liggende oplossing voor dit probleem). We zien deze methode, onder deze naam, ook terug in beschrijvingen van de geschiedenis van en:Rogers' Rangers, bijvoorbeeld hier: [10]. Die voorvallen zijn van enige tientallen jaren vóór de muiterij op de Bounty, maar de bronnen zijn van daarna. En dan is er nog deze vermelding in een werk met de titel The theory of social and cultural selection: [11]: "... the game of fair division known in the British Navy as 'Who shall have this?'". Ik zou me kunnen voorstellen dat die bron voldoende houvast biedt om dit artikel afzonderlijk te behouden, al is het voorlopig maar één bron, en is de methode zeker niet het hoofdonderwerp van die bron. Paul B (overleg) 20 mei 2017 14:27 (CEST)
  • Het lijkt me een kwestie van statistiek dat als je maar voldoende ongeveer even grote porties hebt en deze willekeurig verdeelt, iedereen gemiddeld hetzelfde krijgt. Maar verder is dit verhaal zonder enige uitleg hoogst onwaarschijnlijk, omdat a) een totaal uitgeputte bemanning na andere halve maand roeien midden op de oceaan echt niet meer de lolligheid van geest heeft om 'spelletjes' te spelen en "Who shall have this?" te roepen, en b) zij elke gevangen zeemeeuw of vis wel in verdomd veel kleine stukjes hadden moeten verdelen om enig voordeel bij "Who shall have this?" te hebben (namelijk een paar gram). ErikvanB (overleg) 21 mei 2017 01:53 (CEST)
   • Het gaat niet om het fysieke voor- of nadeel, dat inderdaad vrij klein zou kunnen zijn. Het gaat erom dat de 'buit' eerlijk verdeeld wordt. Van een 'spelletje' lijkt me ook geen sprake - die gevangen beesten waren geen 'extraatje' dat men net zo goed kon missen. Verder zijn deze overwegingen interessant, maar ze lijken me niet relevant voor de voorliggende vraag. Paul B (overleg) 21 mei 2017 02:42 (CEST)
    • Zijn jullie nooit kind geweest? Nooit onenigheid gehad over het verdelen van de taart of de toetjes? Zijn er bronnen nodig voor iets wat algemeen bekend is, behalve bij sommige Wikipedianen?
    • Er is een serieuze en een speelse toepassing. Het laatste woord duidt trouwens niet altijd op een plezierig tijdverdrijf, zoals iedereen weet die wel eens bij een speelbank is geweest. Handige Harrie (overleg) 21 mei 2017 09:21 (CEST)
     Paul B: het artikel heeft bronnen nodig waaruit blijkt dat dit fenomeen meer is dan een eenmalig verschijnsel. Uit de vaststelling dat Bligh het een 'well-known method' noemde, kan niet worden afgeleid dat het daadwerkelijk een well-known method was. EvilFreD (overleg) 21 mei 2017 10:07 (CEST)
     • Ik heb meer bronnen aangeleverd dan alleen Bligh zelf. Met name de laatste bron zou voldoende houvast kunnen bieden. Paul B (overleg) 21 mei 2017 12:27 (CEST)
Dat had ik gezien, maar hoewel je met het vermelden ervan hier in deze discussie de relevantie van het onderwerp wat aannemelijker maakt, wordt dat vooralsnog in het artikel niet verduidelijkt. Enfin, ik ben blij dat jij er in ieder geval wel in geslaagd bent om bronnen te vinden. De aanmaker vond dat kennelijk een te lastige opgave. EvilFreD (overleg) 21 mei 2017 14:15 (CEST)
 • Sportlandgoed - NE - Artikel toont geen encyclopedische waarde, wel een link naar het bedrijf. JanB46 (overleg) 20 mei 2017 10:20 (CEST)
 • Merel van Griensven - 15-jarige onderneemster - site is nog in opbouw (Nothing found) en < 650 Instagram-volgers - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 20 mei 2017 11:30 (CEST)
  • Even ter precisering: gisteren werd vanaf hetzelfde account ook al dit artikel geplaatst en daarin stond dat de initiatiefneemster achter de site begin 2016 haar werkzaamheden moest neerleggen vanwege een hersenschudding en dat ze in december 2017 denkt een doorstart te kunnen maken. Dat verklaart het Nothing found. Overigens heb ik dat artikel gisteravond wel direct verwijderd vanwege promo.
  Een ander ding: "15-jarige onderneemster" (aanvankelijk de enige motivatietekst bij het nomineren) is geen reden om een artikel te verwijderen. Apdency (overleg) 20 mei 2017 11:50 (CEST)
  • Lijkt een gevalletje nuweg. Op "Merel+van+Griensven" Google niets méér over te vinden dan over de gemiddelde 15-jarige: Facebook, Pinterest en Instagram, maar geen verwijzingen vanaf andere domeinen, nieuwsberichten die zouden kunnen duiden op enig belang. Hanhil (overleg) 20 mei 2017 13:44 (CEST)
   • Mee eens. Nuweg van gemaakt. Wikiwerner (overleg) 20 mei 2017 14:28 (CEST)
    • Er is geen reden voor nuweg, zeker niet nu de nominatie al loopt. "Ik kan niets vinden op Google" is al helemaal geen nuweg-reden. Die is er voor pertinente nonsense, 15 google-hits duidt niet op pertinente nonsense, maar op zeer beperkte encyclopediteit. Dus gewoon de 14 dagen uitzingen. ed0verleg 20 mei 2017 14:35 (CEST)
     • Dit noemen we expliciete reclame. Wikiwerner (overleg) 20 mei 2017 14:37 (CEST)
      • Ga toch fietsen. Je had het een uur geleden nog over "ik vond 15 links, dat vind ik niet genoeg". Als ik het terugdraai, draait je mening met de wind mee. ed0verleg 20 mei 2017 15:08 (CEST)
       • Uit het feit dat er maar 15 Googlehits zijn, waaronder niet één die duidt op E-waarde zoals Hanhil al aangaf, maak ik op dat het is aangemaakt met maar één doel. Wikiwerner (overleg) 20 mei 2017 15:58 (CEST)
  • Dit is gewoon zelf promotie en gewoon ongewenst, en ten aanzien van een minderjarige zou ik het nog snel verbergen ook. Dit soort artikeltjes kunnen uiteindelijk de toekomst van zo'n kind kapot maken. ARVER (overleg) 20 mei 2017 20:27 (CEST)
   • Ja, natuurlijk, deze gaat zich toevoegen aan de lange lijst van tieners die zelfmoord pleegden vanwege een artikel in een encyclopedie. Waar is die bangmakerij goed voor? Allemaal om toch maar zo snel mogelijk dat artikel weg te hebben, omdat nog een paar dagen wachten te lang duurt, of gewoon omdat ik dat gisteren vond en ik niet wil toegeven? ed0verleg 22 mei 2017 09:37 (CEST)
    • Je moet sowieso bij minderjarigen al voorzichtig zijn. Daarnaast kunnen bepaalde dingen invloed hebben in de toekomst als het gaat om bijvoorbeeld solliciteren. En ja, als een nieuwjaarsduikfoto al negatieve invloed er op kan hebben, dan kan zo'n artikeltje er ook invloed op hebben. ARVER (overleg) 22 mei 2017 10:04 (CEST)
     • Ik heb echt geen zin om jouw bekrompen religieuze overtuiging uit te voeren. Je brengt het lekker stellig, maar jouw mening wordt maar door een enkeling gedeeld. ed0verleg 22 mei 2017 18:54 (CEST)
 • KOPP - woordenboekdefinitie - Rode raaf (overleg) 20 mei 2017 13:36 (CEST)
 • Justine Marcella: moet van iedere persoon die eens op tv verschijnt - zonder vaste plek - een pagina? 84.105.71.18 20 mei 2017 13:47 (CEST)
 • Christian Luyindama - wiu - Artikel ontbreekt, slechts een infobox. Rode raaf (overleg) 20 mei 2017 14:19 (CEST)
  • Aan de juiste WikiData gekoppeld, introzin en categorie toegevoegd. Een nominatie plaatsen en de aanmaker verwittigen had me meer tijd gekost, denk ik. ed0verleg 20 mei 2017 17:51 (CEST)
  • Het artikel is ondertussen uitgebreid. Misschien wil Rode raaf de nominatie intrekken? Wikiwerner (overleg) 21 mei 2017 11:52 (CEST)
  • Uitgevoerd Uitgevoerd Rode raaf (overleg) 21 mei 2017 12:01 (CEST)

Toegevoegd 20/05: Deel 2[bewerken]

 • Slow architecture - wiu - Artikel bevat geen enkele onafhankelijke bron, maar voert als referentie wel de site over deze "architectuurstijl" op. Artikel leest als een verlengstuk van de site, omdat vooral de doelen van de architecten genoemd worden. Hoe de stijl vormgegeven wordt (vormentaal, gebruikte materialen, etc), wordt in het artikel niet besproken. Dqfn13 (overleg) 20 mei 2017 14:19 (CEST)
 • Aron Scheir - ne - geen bronnen te vinden, die op relevantie van deze meneer wijzen - Paul-MD (overleg) 20 mei 2017 15:38 (CEST)
 • Matthijs balster - ne - Onderwerp heeft niets opmerkelijks om op Wikipedia vermeld te worden. Als iedereen een Wikipedia pagina zal maken, wordt het een hele drukke plaats. MelvinI (overleg) 20 mei 2017 15:41 (CEST)
  • Geheel NE onderwerp, mogelijk privacyschendend; direct verwijderd. Apdency (overleg) 20 mei 2017 15:44 (CEST)
  • Top!MelvinI (overleg) 20 mei 2017 15:52 (CEST)
 • Red Dead - wiu; door iemand voorgedragen voor nuweg maar voldoet niet aan die criteria. Dan maar een opknapnominatie via deze lijst, wat ook de eerste insteek was van de nominator. WIKIKLAAS overleg 20 mei 2017 22:00 (CEST)
  • Inmiddels opgeknapt door Maartenschrijft en mij. - Kippenvlees (overleg‽) 23 mei 2017 04:26 (CEST)
 • USZ & WF 't Zinkstuk - weg - sjabloon geplaatst door 80.112.61.171 (overleg | bijdragen | bloks) met als uitleg: "Wordt niet bijgehouden door de vereniging en de tekst klopt niet meer." Dat lijkt mij geen verwijderreden, maar wel een indicatie van wiu - Magere Hein (overleg) 20 mei 2017 22:13 (CEST)
 • The Paramount -reclame- The Paramount over The Paramount. Een WC-eend-artikel dus. E-waarde wordt niet duidelijk gemaakt, relevante gegevens ontbreken, evenals bronnen die E-waarde zouden kunnen aantonen. Fred (overleg) 21 mei 2017 00:00 (CEST)

Toegevoegd 20/05: Deel 3[bewerken]

 • ...

Toegevoegd 21/05; af te handelen vanaf 04/06[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 21/05: Deel 1[bewerken]

 • Energievoorziening in China - weg - WP:OO The Banner Overleg 21 mei 2017 02:12 (CEST)
  • Ik zie zomaar wat bij elkaar gesprokkelde zinnen. Maar zo te zien kan het nog een langdurige kwestie worden... ErikvanB (overleg) 21 mei 2017 04:27 (CEST)
   • Dit artikel kan weg. Het artikel Economie van de Volksrepubliek China bevat ongeveer dezelfde informatie, maar dat had ik niet gezien, het stond niet vermeld in China van A tot Z, daar heb ik het toegevoegd. Rwbest (overleg) 21 mei 2017 14:39 (CEST)
    • Maar die informatie had je toch zelf toegevoegd? --ErikvanB (overleg) 21 mei 2017 14:49 (CEST) - Plaatsing op A tot Z is uitstekend.
     • Ja, en vergeten. In 2015 heb ik meegeschreven aan Economie van China en vervolgens besloten niet meer per land over energievoorziening te schrijven. Het artikel Wereldenergievoorziening is helaas verwijderd van Wikipedia en terecht gekomen bij Wikisage en de engelstalige Wikipedia. Nu ben ik hier weer per land gaan schrijven over energie. In de China artikelen kon ik niets vinden over energie. Het artikel Economie van China was niet vermeld in China van A tot Z, dus ik schreef 20 mei Energievoorziening in China, zag 21 mei dat dat overbodig is en heb toen A tot Z verbeterd. Rwbest (overleg) 22 mei 2017 12:00 (CEST)
 • Nationaal Monument voor de Zeelieden - wiu - studeeropdracht, persoonlijk essay en Wikipedia gebruikt om dat te publiceren. Ik vind een (nu)weg-nominatie wat te veel van het goede, dus houden we het bij een wiu. Ik denk dat met de nodige tekstredactie hier een relevant, neutraal artikel van gemaakt kan worden. || Piquedram (overleg) 21 mei 2017 12:08 (CEST)
 • Bas van Teylingen - wiu - Ik zat te twijfelen tussen nuweg. Rode raaf (overleg) 21 mei 2017 14:37 (CEST)
 • Tea Act - NE/bronloos en zelfs een beetje POV - RonaldB (overleg) 21 mei 2017 14:38 (CEST)

Toegevoegd 21/05: Deel 2[bewerken]

Toegevoegd 21/05: Deel 3[bewerken]

Toegevoegd 22/05; af te handelen vanaf 05/06[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 22/05: Deel 1[bewerken]

 • Kik Pierie - ne? - Bij het nakijken van dit artikel, dat tussen de IP-controle stond, had ik al mijn twijfels of deze persoon E is. Nog 16 jaar en anderhalve wedstrijd bij Ado. Enkele dagen later verplaatste een andere ingelogde gebruiker die 'twee' wedstrijden naar 'play offs', ze horen dus niet bij de competitie en daarom heeft deze persoon dus nog niet in het betaald voetbal gespeeld. Ik ben geen kenner, dus verbeter me gerust als ik ernaast zit. De nominatie graag laten staan, die verwijder ik als het nodig is of ik laat het aan de afhandelende moderator over twee weken (of langer). - Richard KiWi Overleg 22 mei 2017 00:54 (CEST)
  • Playoffs horen gewoon bij de officiële wedstrijden en vallen daarmee wel degelijk onder spelen in het betaald voetbal. Of ze wel of niet bij de competitie horen, daar zit wat onduidelijkheid in. Ze horen niet bij de reguliere competitie maar zijn wel degelijk van invloed op de eindstand. Eigenlijk zijn ze een soort van verlengde van de competitie. De meeste inconsequentie zit 'm in de wijze van noteren op Wikipedia: de Nederlandse wordt als overig genoteerd en niet in de infobox opgenomen maar de Belgische schrijven het wel onder competitie en in de infobox. Voor beiden is wat te zeggen maar die consensus is nooit echt gezocht. - Agora (overleg) 22 mei 2017 01:53 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Krapjes, maar hij voldoet wel aan de eis dat hij gedebuteerd heeft in de hoofdmacht van zijn club in een reguliere wedstrijd. The Banner Overleg 22 mei 2017 11:22 (CEST)
 • Geutelingencomité - wiu - Opsomming, bronloos. Verdel (overleg) 22 mei 2017 11:44 (CEST)
 • Geutelingenfeesten - wiu - Opsomming, bronloos. Verdel (overleg) 22 mei 2017 11:44 (CEST)
 • Ovenmuseum - wiu - Opsomming, bronloos. Verdel (overleg) 22 mei 2017 11:44 (CEST)
  • Deze laatste gewikificeerd, aangevuld, bronnen toegevoegd. Bronnen zijn overigens niet verplicht. Elly (overleg) 23 mei 2017 13:17 (CEST)

Toegevoegd 22/05: Deel 1a: Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk[bewerken]

 • Encare - twijfel over E-waarde. gaarne meningen. The Banner Overleg 22 mei 2017 12:30 (CEST)
 • IKMO
 • AristA
 • CESI
 • Idewe
 • Corporate Prevention Services
 • Mediwet
 • Premed
 • Provikmo
 • Securex
 • SPMT-ARISTA
  • In alle gevallen twijfel ik of de individuele bedrijven op het gebied van Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk wel E zijn. Mede omdat de artikelen veel lijken op een productcatalogus en geen onafhankelijke bronnen geven waaruit E-waarde zou kunnen blijken. Aanmaker zou ook een Conflict of Interest kunnen hebben. The Banner Overleg 22 mei 2017 14:09 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Ik ken er verschillende van: zijn geen lokale firmaatjes, maar bekende, grotere bedrijven. Wel degelijk E. Heel wat mensen uit zeer uiteenlopende sectoren hebben ermee te maken. Kan me voorstellen dat een aantal daar weleens wat over wil opzoeken. Bronnen zijn hier niet vereist. Artikelen zijn perfect neutraal geschreven. De suggestie dat de aanmakers er een belang bij hebben, is een zeer ongewenste opmerking als daar geen aanwijzingen voor zijn. Queeste (overleg) 22 mei 2017 19:38 (CEST)
   • Naar mijn mening is het soms meer een productcatalogus... The Banner Overleg 22 mei 2017 22:29 (CEST)
    • Dat is geen probleem. Artikels over muziekalbums gelijken op muziekcatalogussen, artikels over voetballers of ploegen gelijken op voetbalcatalogussen, over schrijvers boekencatalogussen, enz. Gelijkenissen zijn er altijd. Gewoon een stempel geven is niet constructief en m.i. geen argument. Queeste (overleg) 23 mei 2017 09:09 (CEST)

Toegevoegd 22/05: Deel 2[bewerken]

 • SV Babylon - NE - Agora (overleg) 22 mei 2017 12:58 (CEST)
 • Fresh FM House Top 1000 - Ew? - voorkeurlijst van regionale zender in genre - Agora (overleg) 22 mei 2017 13:03 (CEST)
 • De Reus Liften Fabriek - WIU, nog lang geen artikel, maar een paar onopgemaakte feitjes zonder bron. ed0verleg 22 mei 2017 13:07 (CEST)
 • Sherman Smith (zanger) Sherman Smith - wiu / Ew? - bepaald niet neutraal en zonder POV. Relevantie blijft ook nog onduidelijk in lemma. - Agora (overleg) 22 mei 2017 13:39 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Deze artikel heeft referenties uit hitlijsten van NPO zender"Funx" .Hij heeft veel keren interview gehad op nationale zender van Curacao is ook bij de foto te zien. OOk heeft hij op Cover van magazines gestaan o.a Go weekly dus er zijn genoef bronnen, Hij had grote optredens zoals miss curacao teenager. Allemaal met bewijs. ronaldbaas (overleg) 22 mei 2017 13:39 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Heeft Relevantie .FunX is een zender van NPO , TeleCuraçao is ook nationale tv-zender . Bijna all zijn video's heeft boven 100k Vieuws ,Dus hij is ook bekend.iamluigino (overleg) 22 mei 2017 13:39 (CEST)
 • Stamboom Frederik V van de Palts (1596-1632) - weg - voegt niets zinvols toe aan Frederik V van de Palts The Banner Overleg 22 mei 2017 14:36 (CEST)
 • Semper Fidelis - ne Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 22 mei 2017 15:04 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Vermoedelijk ter naamsbekendheid aangemaakt door iemand van deze NE-studentenclub. Nou ja, Gouda heeft bij mijn weten niet eens een universiteit. Fred (overleg) 22 mei 2017 20:13 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - alle tekst kan beter op hun eigen website, maar die hebben ze wellicht niet. ed0verleg 22 mei 2017 22:26 (CEST)
   • Opmerking Opmerking - die eigen website hebben ze echt wel: [12]. De meeste tekst in het artikel is met enkele kleine wijzigingen ook op die site terug te vinden. De vereniging is mijns inziens interessant omdat zij qua grondslag en stijl duidelijk is geïnspireerd door de CSFR, maar als voornaamste doelgroep de hbo-studenten van de Driestar Hogeschool heeft, al zijn ook universitaire studenten die in Gouda en omgeving wonen welkom. Dat laat zien dat de gematigd studentikoze cultuur onder de bevindelijk-gereformeerden aan terrein wint. Mijns inziens legitimeert deze constatering echter nog niet een eigen artikel op Wikipedia. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 22 mei 2017 22:54 (CEST).
 • Bestuurskracht - reclame Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 22 mei 2017 15:17 (CEST)
 • Nederland van A tot Z - weg - Wat willekeurig bijeengesprokkelde termen en plaatsnamen (vergelijk bijvoorbeeld Lijst van Nederlandse gemeenten). - ErikvanB (overleg) 22 mei 2017 15:38 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen bekendste en belangrijkste, dat zweemt sterk naar subjectiviteit en Eigen Onderzoek. Zo staat een gerenommeerd fysicus als Hendrik Lorentz er niet in, maar een eendagsvlieg als Ayaan Hirsi Ali wél. Ook Humanisme staat er in, maar dat is dan weer niet iets typisch Nederlands, evenmin als bijvoorbeeld Hunebed. Zo kunnen we de hele lijst kritisch nalopen, maar dan zijn we morgen nog niet klaar. Fred (overleg) 22 mei 2017 20:14 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Dat hoeft ook niet, want we hebben de categorie:Nederland. De subcats daarvan zijn handiger dan zoeken op beginletter. Wikiwerner (overleg) 22 mei 2017 20:36 (CEST)
  • Opmerking Opmerking is dit eigenlijk niet het punt bij al die A tot Z lijsten? - Agora (overleg) 22 mei 2017 23:15 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Dit soort lijsten diende in de beginjaren van Wikipedia-nl als een soort alternatief voor categorieën, maar het categorisatiesysteem werkt inmiddels veel beter en efficiënter. De Wikischim (overleg) 23 mei 2017 11:12 (CEST)
 • Wikipedia:Informatiepagina - weg - overbodig The Banner Overleg 22 mei 2017 16:08 (CEST)
  • Sorry, Nederlandse Leeuw, dat lijkt me eerlijk gezegd ook. ErikvanB (overleg) 22 mei 2017 16:34 (CEST)
 • Zoutleeuw (boek) - weg - twijfel aan E-waarde en mogelijk een belangenconflict The Banner Overleg 22 mei 2017 17:12 (CEST)
 • Tiense Plaatsnamen - weg - twijfel aan E-waarde en mogelijk een belangenconflict The Banner Overleg 22 mei 2017 17:12 (CEST)
 • Kumtich (boek) - weg - twijfel aan E-waarde en mogelijk een belangenconflict The Banner Overleg 22 mei 2017 17:12 (CEST)
 • Martin Blomen - zelfpromotie - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 22 mei 2017 17:21 (CEST)

Toegevoegd 22/05: Deel 3[bewerken]

 • Sint show - Artikel verteld uitgebreid wat er iedere voorstelling te doen is en lijkt vooral geschreven met teksten die vooral geschikt zijn voor een eigen website. Mbch331 (Overleg) 22 mei 2017 19:24 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Fancruft en/of reclame. Veel NE-feitjes en óók veel taalfouten. Fred (overleg) 22 mei 2017 20:22 (CEST)
   • Verwijderd wegens overgeschreven van facebookpagina waarnaar www.sintshow.eu een redirect is. Daarnaast ordinaire reclame. Eerder vandaag verwijderd als Sint Show . Magere Hein (overleg) 22 mei 2017 22:17 (CEST)

Toegevoegd 23/05; af te handelen vanaf 06/06[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 23/05: Deel 1[bewerken]

 • Lijst van bijnamen van steden en dorpen - weg - Willekeurige lijst dat volgens de inleiding "nevenbenamingen" (promo) en "aanduidingen" (spot) op een lijst wil tonen. Kennelijk is er wildgroei ontstaan want er zijn veel "alternatieve carnavalsnamen" aan de lijst toegevoegd die thuishoren op Lijst van alternatieve Nederlandse plaatsnamen tijdens carnaval. Tenslotte neemt de lijst weer andere lijsten op. Rode raaf (overleg) 23 mei 2017 06:11 (CEST)
 • Sint Show - reclame - Rode raaf (overleg) 23 mei 2017 06:16 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Grootste opkomst tot op heden (als ik het artikel mag geloven) is 240 personen. En dat was een verdubbeling van het jaar daarvoor. Ik heb de indruk dat ze dit jaar nog meer mensen willen krijgen en daarvoor het artikel aangemaakt hebben. Mbch331 (Overleg) 23 mei 2017 09:14 (CEST)
  • Heb er nuweg van gemaakt. Was al eerder verwijderd en gisteren ook al aangemaakt als Sint show. ARVER (overleg) 23 mei 2017 10:47 (CEST)
   • Het is beide keren verwijderd als copyvio en dat is het nu niet meer. Mbch331 (Overleg) 23 mei 2017 10:52 (CEST)
 • Cornel Guran - ne - burgemeester van Roemeense gemeente, de gegeven informatie in het artikel is onderhoudsgevoelig en hoort meer thuis in het artikel van de gemeente. Sjoerd de Bruin (overleg) 23 mei 2017 10:00 (CEST)
 • De Haan Verhuizingen - Was genomineerd als nuweg wegens reclame, maar is geen expliciete reclame en valt niet onder de nuweg-criteria. Mbch331 (Overleg) 23 mei 2017 10:12 (CEST)
  • Tsja. Een bedrijf dat schrijft "Zo krijgt iedere groep klanten de aandacht die zij verdient"... Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 23 mei 2017 13:59 (CEST)
  • Laten we hopen dat iemand zin en tijd heeft er iets van te maken. Liever niet de aanmaker, want die is te nauw betrokken bij het bedrijf, vandaar ook deze foldertekst. Als er een bron is voor het oprichtingsjaar in 17xx, dan lijkt het bedrijf me wel voldoende E, maar dus niet met deze tekst. ed0verleg 23 mei 2017 14:44 (CEST)
 • Bonapartiaans Debat Toernooi - NE - toernooi van lokale club, relevantie wordt verder niet duidelijk. - Agora (overleg) 23 mei 2017 11:00 (CEST)
 • Vasiloni Petru Păun - ne - was burgemeester tot 2008. Dat het artikel al 9 jaar verouderd was geeft al wat aan, informatie hoort te staan op de pagina van de gemeente. Sjoerd de Bruin (overleg) 23 mei 2017 11:31 (CEST)
 • Alison Campbell - ne - model met auto, verouderd en onencyclopedisch geschreven. Sjoerd de Bruin (overleg) 23 mei 2017 12:03 (CEST)
  • Ehmmm... Ik neem aan dat je niet-encyclopedisch geschreven bedoeld? Dat is in ieder geval mijn indruk van het artikel. Mbch331 (Overleg) 23 mei 2017 12:30 (CEST)

Toegevoegd 23/05: Deel 2[bewerken]

Toegevoegd 23/05: Deel 3[bewerken]

 • ...

Uitleg[bewerken]

Direct te verwijderen

In het geval van werkelijke onzin of als een artikel alleen maar (grove) fouten bevat, kan het hier genomineerd worden voor onmiddellijke verwijdering. Bij twijfel of als een artikel reeds inhoudelijk bewerkt is door iemand anders, dan dient het artikel of de afbeelding op de lijst te beoordelen pagina's geplaatst te worden volgens de normale procedure. Voor de exacte criteria, zie de richtlijnen voor moderatoren. Deze pagina is niet bedoeld voor discussie of een stemming. Bij onenigheid over een nominatie wordt aangeraden alsnog voor de gewone verwijderprocedure te kiezen.

Artikelen (veelal redirects) die verwijderd zouden moeten worden om daar een ander artikel neer te zetten door middel van een titelwijziging, kunnen met uitleg gemeld worden op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Artikel verplaatsen.

Het is beter deze (sub)pagina niet op te schonen. Zodoende betekent een melding van deze pagina op volglijsten dat er daadwerkelijk een verwijderverzoek is geplaatst. Gebruikers die hieronder een nieuw artikel toevoegen, wordt verzocht tevens de oude (rode) links te verwijderen.

Pagina's die zijn gemarkeerd met {{nuweg|1=reden}} staan eveneens in de categorie nu te verwijderen.

Nominaties voor directe verwijdering[bewerken]