Wikipedia:Te beoordelen pagina's

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Klik hiernaast voor naar onder  Naar inhoud
Naar onder

Zie WP:TBP
Zie WP:TVP
Zie WP:AVW
Zie WP:AFD
Zie WP:WEG

Inhoud

Uitleg[bewerken]

Geen stemming

Dit is geen stempagina

Op deze pagina vindt geen stemming bij meerderheid plaats, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie, en consensus wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen.

U wordt niettemin uitgenodigd om mee te discussiëren en uw mening is welkom. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdragen te ondertekenen door aan het eind ~~~~ toe te voegen.

Overzicht beheerpagina's

Deze pagina is bestemd voor het melden van pagina's die naar uw mening, in de huidige vorm, van Wikipedia verwijderd zouden moeten worden. Dit kunnen pagina's zijn waarvan de inhoud verplaatst is, waar overbodige informatie op staat, waar geen of onjuiste informatie op staat, enzovoorts. Dit hoeft dus niet altijd bezwaar tegen het onderwerp zelf in te houden.

Staat er op deze lijst een pagina die u wilt verbeteren, dan kan dat: Verbeter de pagina en geef dan op deze lijst aan wat u heeft veranderd. De pagina kan dan mogelijk behouden blijven. Wanneer (een deel van) de inhoud van een pagina beter kan worden ingevoegd in een andere bestaande pagina, doe dit dan voordat na twee weken het artikel wordt verwijderd. Een pagina die verwijderd is, wordt in het logboek verwijderde pagina's vermeld. Wilt u over een onderwerp op een later moment een artikel schrijven, maak die pagina dan opnieuw aan. Probeer daarbij dan te voldoen aan de richtlijnen.

Bent u het oneens met de verwijderingsnominatie van een pagina op deze lijst, geef dat dan ook in de lijst aan, met een motivatie.

Een moderator beslist na een periode van twee weken op basis van inhoudelijke argumenten en toetst aan criteria wat er met het artikel gebeuren gaat. Artikelen die na twee weken verbetertijd en beoordelingstijd nog niet behoudenswaardig zijn, worden ook verwijderd.

Pagina nomineren

Aanbevolen wordt om een net aangemaakt artikel niet binnen één uur na plaatsing te nomineren, omdat degene die het artikel aanmaakte het misschien zelf nog aan het verbeteren is. Als er op een artikel een {{meebezig}}-sjabloon staat is het verstandig om de aanmaker van het artikel eerst de kans te geven het schrijven van het artikel af te ronden.
Als het onderwerp naar uw mening wel geschikt is voor Wikipedia, maar niet in de huidige vorm, overweeg dan of u zelf in staat bent het artikel te verbeteren.

Een nieuwe kandidaat voor beoordeling plaatst u onderaan deze lijst, bij de dag van vandaag, en vermeld waarom de pagina is genomineerd. Als het om volledige onzin gaat (of uw eigen fout), dan kan het helemaal onderaan, onder de kandidaten voor directe verwijdering. Wanneer u een pagina op deze lijst zet, moet u ook op de genomineerde pagina zelf vermelden dat deze op de nominatie voor beoordeling staat. Dit kunt u doen door bovenaan een van de sjablonen uit de volgende paragraaf te plaatsen. Plaats slechts één sjabloon; een combinatie met een sjabloon als {{wikify}}, {{beginnetje}} of {{nocat}} is in dit stadium overbodig en zal onervaren gebruikers afschrikken. Verder is het attent - en werkt het vaak ook constructief - om de aanmaker van een artikel op diens eigen gebruikers-overlegpagina met eventuele verbetertips persoonlijk te wijzen op de nominatie.

Overweeg ook of plaatsing elders dan op de beoordelingslijst beter is - zoals op Wikipedia:Dit kan beter (voor lemma's die overduidelijk wel encyclopedische waarde hebben) of op de samenvoeglijst. Voor het samenvoegen van twee artikelen plaats je op beide artikelen de sjablonen {{samenvoegen|[[lemma]]}}. Voor het invoegen van een artikel in een ander artikel plaats je op het te verplaatsen artikel het sjabloon {{samenvoegennaar|[[lemma]]}} en op het andere artikel het sjabloon {{samenvoegenvan|[[lemma]]}}.

Nominatiesjablonen

Artikelen kunnen worden voorzien van een van onderstaande sjablonen; tevens komen de artikelen dan in de erachter vermelde categorie. Met uitzondering van een nuweg-nominatie, blijven genomineerde artikelen twee weken beschikbaar voor verbetering voordat een moderator een besluit neemt voor behoud of verwijdering. Een artikel met nuweg-nominatie wordt in de regel zo snel mogelijk verwijderd.

Geef telkens de reden van nomineren op in het sjabloon; dit verschijnt dan op de pagina zelf. Geef bij schending van het auteursrecht zo mogelijk ook een link op.
Onder bepaalde voorwaarden mogen {{reclame}} en {{auteur}} ook direct worden verwijderd. Zie hier voor meer informatie.

Gebruikte afkortingen

(kan ook in kleine letters)

 • AUT: schending van auteursrechten
 • E: encyclopedisch (belangrijk genoeg om een artikel waard te zijn)
 • NE: niet encyclopedisch (niet belangrijk genoeg)
 • POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt)
 • WB: woordenboekdefinitie
 • WIU: van onvoldoende kwaliteit (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering")
 • ZP: (zelf)promotie
Het toevoegen van een nieuwe dag

Als het goed is, wordt elke dag om 00.00 uur een nieuw sjabloon voor die dag toegevoegd door een botje (Gebruiker:nlwikibots). Als dit niet gebeurd is, moet deze pagina gewijzigd worden: boven het commentaar <!-- HIERVOOR --> moet het correcte sjabloon vanuit de queue (die eronder staat) gekopieerd worden. Let erop dat je de <!-- en --> die om het sjabloon staat wegneemt.

Als er geen pagina's meer in de queue staan, moet een nieuwe pagina worden aangemaakt. Gebruik hiervoor de instructies op Sjabloon:Te beoordelen pagina's nieuwe dag.

Onterecht verwijderd?

Heeft een moderator na twee weken een artikel in uw ogen onterecht verwijderd? Vraag dan eerst de moderator die de lijst afgehandeld heeft om toelichting op diens overlegpagina. De naam van de moderator die het artikel heeft verwijderd vindt u terug in het Verwijderingslogboek. Doe pas na de navraag een eventueel terugplaatsingsverzoek op Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen.

Recente beoordelingssessies[bewerken]

Hier staan de afgehandelde subpagina's van de laatste week gearchiveerd. Deze dienen als archief van beoordelingsnominaties. De moderator die als laatste een dag afhandelt of afmaakt dient deze hier, na de nodige controles, te archiveren.


Toegevoegd 15/11; af te handelen vanaf 29/11[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 15/11: Deel 1[bewerken]

 • Geschiedenis van Chinees muntgeld tijdens de Xin-dynastie – WIU – Uiterst beroerd geschreven stuk voor wat de taal betreft, en bovendien in strijd met de conventie om in de eerste regel uit te leggen wat het onderwerp is: hier wordt de geschiedenis van de bewuste dynastie besproken waar een bespreking van de geschiedenis van het muntgeld uit die periode op z'n plaats zou zijn geweest. Voor correctie is iemand met kennis van zaken en een goede beheersing van het Nederlands nodig. WIKIKLAAS overleg 15 nov 2017 00:35 (CET)
  • Aan de taal mankeert zeker het een en ander, maar het is zeker niet zo "beroerd" dat het artikel verwijderd moet worden als het niet binnen veertien dagen verbeterd wordt. Het is ook niet zo dat de conventie dat de inleidende zin het onderwerp definieert ("X is een Y") in alle gevallen gevolgd moet worden. Integendeel, in gevallen als deze levert dat een gekunsteld resultaat op (we schrijven bijvoorbeeld ook niet "De bomaanslag in Oklahoma City was een aanslag in Oklahoma City", maar "Bij een bomaanslag in Oklahoma City van 19 april 1995 vielen 168 doden en 800 gewonden toen ..."). En ook dit is niet een punt dat verwijdering rechtvaardigt. De stelling dat het artikel de Xin-dynastie en niet het muntgeld tijdens de Xin-dynastie bespreekt begrijp ik niet. Volgens mij kan je die conclusie alleen trekken als je niet voorbij de eerste zin hebt gelezen. Woody|(?) 15 nov 2017 12:39 (CET)
   • De introductie bestaat alleen om zo contextuele informatie te geven, als iemand niets van de Xin-dynastie afweet (bijvoorbeeld dat het helemaal geen "Dynastie" is in de Nederlandse zin van het woord) en om welke periode het gaat, ik dacht dat een artikel eerst met context moet beginnen voor er direct in het onderwerp te springen. --Donald Trung (Overleg 💬|"Mijn" artikelen 📚) 16 nov 2017 13:24 (CET)
   • En voor context zie dit gesprek (huidige versie hier) waar het duidelijk is dat deze gebruiker geen inhoudelijke verbeteringen aan deze artikelen wil aanbrengen en naast ad hominems weinig argumenten te bieden heeft. Het feit dat genoeg andere gebruikers zoals Vis met 1 Oog zoals hier bijdragen aan deze artikels brengen zonder ze direct voor verwijdering te nomineren laat let lijken dat dit eerder met de auteur dan met de inhoud te maken heeft. Ik denk wel dat ik eerst zoals eerder weer dingen zoals Gebruiker:Donald Trung/Mantsjoe-munten laat verbeteren door mensen die de taal wat beter beheersen voor publicatie, maar in de Geschiedeniscafé werd mij eerder verteld dat zij in die staat klaar waren voor publicatie. --Donald Trung (Overleg 💬|"Mijn" artikelen 📚) 16 nov 2017 15:59 (CET)
    • Woody heeft de grammatica hier opgeschoond. --Donald Trung (Overleg 💬|"Mijn" artikelen 📚) 20 nov 2017 12:18 (CET)
     • Trouwens bij elk artikel staat "Daarnaast gaat dit artikel volgens de titel over het Chinese muntgeld uit die periode, dus dan moet niet de geschiedenis van de bewuste dynastie hier besproken worden, maar die van het muntgeld uit die periode" maar geen enkele keer wordt er meer over de dynastie besproken dan wanneer het bestond, waar het bestond (de locatie, wat ook belangrijke contextuele informatie kan zijn sinds dat aanduidt waar de munten gevonden worden) en door wie de dynastie werd opgericht (wat voor het geval van e Xin-dynastie belangrijk is sinds het maar één leider had en hij alle monetaire hervormingen doorvoerde), en dat de hiervoor genoemde dingen besproken worden is amper de dynastie zelf bespreken, of hoort achtergrond informatie nooit op deze wiki gebruikt te worden? En de opmerking van Woody dat iemand die indruk alleen kan krijgen als zij niet voorbij de eerste zin lezen is erg accuraat. --Donald Trung (Overleg 💬|"Mijn" artikelen 📚) 22 nov 2017 10:37 (CET)
      • Hoort er in een geval zoals dit niet het Sjabloon:Wikify geplaatst te worden sinds er wel degelijk mensen zijn die eraan willen werken? Hierboven wordt al gezegd dat als zij de tijd hadden dat zij eraan zouden werken, deze nominatie lijkt mij eerder met een andere sjabloon beantwoord kunnen worden. --Donald Trung (Overleg 💬|"Mijn" artikelen 📚) 28 nov 2017 14:13 (CET)
 • Geschiedenis van Chinees muntgeld tijdens de Jin-dynastie en de Zestien Koninkrijken – WIU – Voor motivering, zie bovenstaande nominatie. WIKIKLAAS overleg 15 nov 2017 00:38 (CET)
 • Geschiedenis van Chinees muntgeld tijdens de Liao-dynastie – WIU – Motivering identiek aan die voor bovenstaande nominaties. WIKIKLAAS overleg 15 nov 2017 00:40 (CET)
  • Sinds hier onder beweert wordt dat er zogenaamd foutief gebruik van “onbetrouwbare” bronnen om exclusief “numismatische bronnen” te gebruiken voor de economische geschiedenis van deze dynastieën zonder dat er òf betere bronnen werden gesuggereerde òf überhaupt bewijs van deze “inhoudelijke fouten” presenteer ik de voornaamste bronnen voor de niet-numismatische inhoud van deze artikelen onder elke kop (sinds David Hartills “Cast Chinese Coinage” en Gary Ashkenazys “Primal Trek”/”Primaltrek” voornamelijk exclusief voor numismatische inhoud of achtergrond worden gebruikt). De voornaamste bron voor dit artikel is “History of the Chinese Society – Liao (907-1125)” door Karl A.Wittfogél en Fêng Chia-Shêng van de “American Philosophical Society” wat geen numismatische bron is en de twee (2) heren die dit hebben geschreven bekende historici zijn. Zoals eerder opgemerkt maakt Renevs beweringen maar ontkracht ze niet door betere bronnen te presenteren. Sent from my Microsoft Lumia 950 XL with Microsoft Windows 10 Mobile 📱. --Donald Trung (Overleg 💬|"Mijn" artikelen 📚) 20 nov 2017 12:20 (CET)
 • Geschiedenis van Chinees muntgeld tijdens de Westelijke Xia – WIU – Voor motivering verwijs ik nogmaals naar hierboven. WIKIKLAAS overleg 15 nov 2017 00:43 (CET)
  • De enige bewering over de economische geschiedenis dat hier gemaakt wordt is dat ruilhanden populair bleef in de Westelijke Xia, dat wordt door Ulrich Theobald van Chinaknowlodge.de beweert en is geen numismatische bron, het is een encyclopedie en het citeren van andere encyclopedieën wordt over het algemeen niet als slecht brongebruik gezien, verder beweren de numismatische bronnen zelf dat munten vaak in één periode werd geproduceerd en minder in andere. --Donald Trung (Overleg 💬|"Mijn" artikelen 📚) 20 nov 2017 12:21 (CET)
 • Geschiedenis van Chinees muntgeld tijdens de Zuidelijke Song-dynastie – WIU – Het wordt eentonig: zie hierboven. WIKIKLAAS overleg 15 nov 2017 00:44 (CET)

in Song Dynasty (960-1276) China”] door Richard von Glahn (Universiteit van Californië te Los Angeles) wat duidelijk zegt “For presentation at the Von Gremp Workshop in Economic and Entrepreneurial History - UCLA, 26 May 2010” dus is het weer geen “numismatische bron” wat mij het idee geeft dat er niet eens verder is gekeken dat het onderwerp numismatisch is en daarom de bronnen minder betrouwbaar werden geacht. --Donald Trung (Overleg 💬|"Mijn" artikelen 📚) 20 nov 2017 12:22 (CET)

 • Geschiedenis van Chinees muntgeld tijdens de Jin-dynastie (1115-1234) – WIU – Nogmaals. WIKIKLAAS overleg 15 nov 2017 00:46 (CET)
  • Eveneens zijn de voornaamste bronnen hier voor het niet-numismatische gedeelte zijn von Glahn en Theobald, dus geen “numismatische bronnen” voor economische geschiedenis. --Donald Trung (Overleg 💬|"Mijn" artikelen 📚) 20 nov 2017 12:23 (CET)
 • Geschiedenis van Chinees muntgeld tijdens de Yuan-dynastie – WIU – Laatste maal: zie hierboven. WIKIKLAAS overleg 15 nov 2017 00:49 (CET)
  • Eens met Wikiklaas. Naast het erbarmelijk Nederlands wordt te vaak geprobeerd een vorm van economische geschiedenis van een tijdperk te beschrijven op basis van alleen numismatische bronnen. Dat leidt onontkoombaar tot inhoudelijke onjuistheden. Zie ook mijn reeds eerder gemaakte opmerkingen op Overleg:Geschiedenis van Chinees muntgeld tijdens de Yuan-dynastie. De auteur heeft nog steeds niet daarop willen reageren. In de huidige staat kunnen de artikelen niet behouden blijven. Renevs (overleg) 15 nov 2017 13:51 (CET)
   • Dat is tenminste duidelijke kritiek. @Donald Trung: heb je die overlegpagina gezien? Woody|(?) 15 nov 2017 16:09 (CET)
    • Misschien is het voor jullie slecht te begrijpen, maar voor mij als verzamelaar van oud Chinees muntgeld is het samenhangend. Verder probeer ik de artikelen leesbaarder te maken, alleen ligt dat even stil omdat ik privé bezig ben met iets dat nogal wat tijd en inspanning vergt. Het is zo gemakkelijk om iets dat je niet snapt voor verwijdering te nomineren. Naar mijn mening moet er op nl.wikipedfia een drempel worden opgeworpen om daar verandering in te brengen - Quistnix (overleg) 16 nov 2017 01:24 (CET)
     • Ik dacht dat Quistnix deze artikelen allemaal al een goede taalpoets had gegeven, als zij allemaal verwijderd moeten worden hoop ik dat zij anders terug in mijn naamruimte geplaatst kunnen worden totdat zij encyclopedie waardig zijn. Pardon, ik had de reactie van Renevs niet gezien en als iemand direct al had gezegd dat de taalpoetsen van Quistnix niet genoeg zijn had ik ze nooit direct gepubliceerd. --Donald Trung (Overleg 💬|"Mijn" artikelen 📚) 16 nov 2017 12:32 (CET)
     • "Naast het erbarmelijk Nederlands wordt te vaak geprobeerd een vorm van economische geschiedenis van een tijdperk te beschrijven op basis van alleen numismatische bronnen. Dat leidt onontkoombaar tot inhoudelijke onjuistheden." Nou, ik bezit alleen numismatische bronnen over deze onderwerpen en als de juistheid van deze bronnen in kwestie vallen moet dat met een betere bron ontkracht kunnen worden, bijv. Dat de Yuan-Khans Boeddhisten waren en dat een reden was waarom Boeddhistische tempels munten mochten slaan, als ik een andere bron kon vinden dat dit ontkracht zou ik het graag verbeteren. En de economische geschiedenis blijft gelimiteerd tot wat noodzakelijk is. --Donald Trung (Overleg 💬|"Mijn" artikelen 📚) 16 nov 2017 13:18 (CET)
     • "De auteur heeft nog steeds niet daarop willen reageren." Korte reactie daarop, ik ben best druk in het dagelijks leven en kan niet overal op reageren binnen een paar dagen. Willen ≠ kunnen. --Donald Trung (Overleg 💬|"Mijn" artikelen 📚) 16 nov 2017 13:53 (CET)
      • Iemand die alleen numismatische bronnen bezit (“Nou, ik bezit alleen numismatische bronnen over deze onderwerpen...”) dient dus niet over economische geschiedenis te schrijven.
      • Iemand die zich genoodzaakt ziet deze vraag te stellen en dus eindelijk toegeeft dat zijn Nederlands voor dit project ontoereikend is, kan beter afzien van langere artikelen over soms gecompliceerde onderwerpen in de hoofdnaamruimte te plaatsen.
      • Ik heb verder opgemerkt, dat David Trung een aanzienlijke mate van bronmanipulatie pleegt; het doen van beweringen in artikelen en die toeschrijven aan bronnen die deze bewering volstrekt niet ondersteunen. Zie mijn bijdrage van vandaag onder het kopje Reactie van Renevs op Overleg:Geschiedenis van Chinees muntgeld tijdens de Yuan-dynastie Zie onder meer de punten 1.d, 1.e. en 4. Renevs (overleg) 17 nov 2017 21:21 (CET)
       • Het idee dat numismatische bronnen minder betrouwbaar zijn wordt nergens anders dan door u beweert en het idee dat je over de numismatische geschiedenis van een gebied kan schrijven zonder de economische factoren te bespreken is belachelijk. Ik zie jou met geen enkele argumenten komen waren numismatische bronnen minder betrouwbaar zijn dan het feit dat jij ze alleen zelf als minder betrouwbaar ziet. --Donald Trung (Overleg 💬|"Mijn" artikelen 📚) 19 nov 2017 14:49 (CET)
       • "Aan de taal mankeert zeker het een en ander, maar het is zeker niet zo "beroerd" dat het artikel verwijderd moet worden als het niet binnen veertien dagen verbeterd wordt." Werd trouwens hierboven genoemd, het feit dat voor de vijftiende niemand de grammaticale incorrectheid van deze artikels als erg genoeg voor directe verwijdering zag zegt meer over jullie nominaties gedaan in kwade wil dan de daadwerkelijke kwaliteit van de artikels. En de economische geschiedenis wordt alleen maar licht behandeld (wat normaal is voor numismatische artikels) dus jou beweringen moeten wel daadwerkelijk door bronnen ondersteunt kunnen worden. --Donald Trung (Overleg 💬|"Mijn" artikelen 📚) 19 nov 2017 14:54 (CET)
  • Alle bovenstaande nominaties beschouw ik niet als oprecht, maar meer als het werk van een groepje mensen die geen kennis van zaken hebben maar wel hun mening ergens over hebben. Voor mij als verzamelaar van Chinees muntgeld is dit wel degelijk een samenhangend geheel, maar het Nederlands kan beter. De afgelopen twee weken heb ik het privé erg druk gehad en ik kon geen tijd vrijmaken om de teksten leesbaarder te maken zonder dat daarbij relevante informatie verloren gaat. De geschiedenis van Chinees muntgeld is een interessante en complexe materie, net zoals de geschiedenis van China in het algemeen. Het is niet eenvoudig om de grote lijnen hierin aan te geven, maar Donald Trung heeft een moedige en naar mijn idee een redelijk geslaagde poging gedaan om dat met een aantal niet te grote artikelen te doen. Vergeet niet dat hierover vele dikke boekwerken zijn geschreven! Ik blijf fel tegenstander van het verwijderen ervan, maar ik wil wel meehelpen met het verbeteren van de tekst. In het algemeen zijn de zinnen nogal lang en het Nederlands komt wat onorthodox over, wat verklaarbaar is omdat de schrijver niet in zijn eigen taal schrijft. Dit is iets dat in een rustig tempo moet worden uitgezocht, en niet door middel van een bestorming met verwijderingsnominaties! Quistnix (overleg) 26 nov 2017 20:11 (CET)
  • Indien een moderator over wil schakelen naar verwijdering verzoek ik dat de artikelen naar mijn naamruimte worden verplaatst als Gebruiker:Donald Trung/artikel naam behalve die van de Xin-dynastie wat al gemaakt is. Nederlands is inderdaad niet mijn moedertaal maar ik heb als twee jaar ervaring met het spreken van deze taal en indien Quistnix de grammaticale fouten hieruit wil halen kan hij/zij ze publiceren vanuit mijn naamruimte terug naar de hoofdruimte wanneer hij/zij daar tijd voor heeft. Ik ben om eerlijk te zijn bekend met mijn idiosyncratische schrijfwijze en probeer zoveel mogelijk van de verbeteringen te emuleren. --Donald Trung (Overleg 💬|"Mijn" artikelen 📚) 27 nov 2017 11:41 (CET)
   • Voor Voor verwijderen van artikel Geschiedenis van Chinees muntgeld tijdens de Yuan-dynastie om inhoudelijke redenen. Artikel blijft inhoudelijke onjuistheden bevatten, bronnen die volstrekt irrelevant zijn en niets met het onderwerp te maken hebben, bronnen die niet meer zijn dan webvodden van een reisbureau op grond waarvan onzin beweerd wordt, andere beweringen in het artikel worden niet ondersteund door de bronnen waar naar verwezen wordt, etc.. Er blijft aanzienlijke bronmanipulatie gepleegd worden. Zie op Overleg:Geschiedenis van Chinees muntgeld tijdens de Yuan-dynastie mijn bijdragen onder het kopje Reactie van Renevs en Genomineerd voor verwijdering . Ik kan mij ten aanzien van de overige artikelen voorstellen dat die bij iemand in een kladruimte gezet worden om taalkundig verbeterd te worden. In de huidige staat kunnen ze echter niet in de hoofdnaamruimte zo blijven staan. Renevs (overleg) 30 nov 2017 21:16 (CET)
    • Quistnix heeft eerder gezegd dat hij de taal binnenkort gaat aanpassen en over je inhoudelijke argumenten heb jij vaak alleen bronnen als onbetrouwbaar geacht (zoals China Highlights) zonder een door een bron onderbouwde tegenargument te geven. Ik heb een aantal fouten al verbeterde zoals het geloof van de kans en de oorsprong van de rode hoofdbanden en heb al een betere bron bij het fiat geld stuk geplaatst. Als jij betere bronnen hebt, warom gebruik jij ze dan niet om het artikel te verbeteren? --Donald Trung (Overleg 💬|"Mijn" artikelen 📚) 1 dec 2017 11:33 (CET)
     • IK heb nog wat citaten en bronnen op de OP gezet, die aantonen dat bijvoorbeeld jouw opmerkingen over de ouderdom van papiergeld in India en Japan en die je hebt ontleend aan een webvod van een touroperator inderdaad complete onzin zijn. Renevs (overleg) 2 dec 2017 18:36 (CET)
      • En waarom kan jij die dan niet zelf weghalen, ik heb geen toegang tot al jou bronnen maar jij wel, en ja wanneer ik maandag tijd heb ga ik dan verbeteringen daarop gebaseerd toepassen maar als jij betere bronnen hebt moet je die ook kunnen gebruiken. Verder wil ik opmerken dat mensen zoals Bdijkstra die vaak op de TBP staan ook al weken eerder deze artikelen heeft gezien en ze niet direct had genomineerd naast de andere mensen dus de bovenstaande nominaties lijken mij dan WP:PUNT nominaties puur omdat ik de vraag stelde waarom niemand anders ze als WIU had genomineerd. --Donald Trung (Overleg 💬|"Mijn" artikelen 📚) 3 dec 2017 12:16 (CET)
      • En ik zou graag een hoop verbeteringen toevoegen maar als ik die bron niet persoonlijk kan zien kan ik het ook niet toevoegen, waarom verbeter jij deze informatie dan niet als jij wel de juiste bronnen hebt? Is Wikipedia geen collaboratief project om die reden? --Donald Trung (Overleg 💬|"Mijn" artikelen 📚) 4 dec 2017 10:55 (CET)
  • Quistnix heeft op "mijn" overlegpagina aangegeven dat hij/zij deze week weer tijd heeft en de hierboven genoemde artikelen gaat verbeteren. --Donald Trung (Overleg 💬|"Mijn" artikelen 📚) 7 dec 2017 10:37 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Voor alle bovenstaande artikelen - Citaat van nominator 4 maanden terug: "Als zaken niet correct zijn, pas ze dan aan of verwijder ze, maar er is geen reden om een artikel over een heel onderwerp te verwijderen omdat er enkele onjuistheden in zouden staan" waarmee het gedrocht graafschap Culemborg werd behouden. Waarom nu ineens een uitzondering? Een twijfelsjabloon voldoet prima. Wikipedia:Vijf zuilen: "...hoewel ernaar gestreefd wordt, perfectie is niet vereist." Rode raaf (overleg) 8 dec 2017 08:18 (CET)
 • Hallo (krant) - WIU - Eenzinner, veel te kort. Peter19 (overleg) 15 nov 2017 09:38 (CET)
  • Daarnaast vraag ik me af hoe relevant een lokaal huis-aan-huis-blad is? Rode raaf (overleg) 15 nov 2017 09:50 (CET)
   • In algemene termen: lokaal blad kàn natuurlijk relevant zijn, maar relevantie zou uit tekst van het artikel moeten blijken, wat nu niet het geval is. Peter19 (overleg) 15 nov 2017 13:28 (CET)
 • Young business award - NE - regionale prijs waarvan de status onduidelijk is en die in deze vorm enkel een promotiedoel heeft. - Agora (overleg) 15 nov 2017 10:37 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Geen enkele encyclopedische relevantie. Promo van lokaal initiatief. Fred (overleg) 15 nov 2017 10:53 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Bevat informatie omtrent prijs voor maatschappelijke innovatie, en dus encyclopedische relevantie. (Verg. Philips Innovation Award) Encryptoon (overleg) 26 nov 2017 14:46 (CET)
   • Wie is Encryptoon met tot op heden geen enkele bewerking? ErikvanB (overleg) 26 nov 2017 14:50 (CET)
 • Jigger Bigger Band -reclame- Aangemaakt door een bandlid, dat uieraard ook zijn eigen naam noemt in het artikel. Lijkt een soort dweilorkest te zijn. Grootste deel van de tekst gaat over de naam van de band. Onafhankelijke bronnen ontbreken. Fred (overleg) 15 nov 2017 11:03 (CET)

Toegevoegd 15/11: Deel 2[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Lemma van Levrouw (wiskunde) - weg - Te weinig beschikbare onafhankelijke bronnen. (NE) Kattenkruid (overleg) 15 nov 2017 15:53 (CET)
  • Misschien even aan Lymantria vragen (*ping*) om mee te kijken? ɘVe Roept u maar! 15 nov 2017 16:09 (CET)
  • Google levert geen hits op. Wie o wie heeft een wiskundeboek waar dit in staat? Fred (overleg) 15 nov 2017 17:37 (CET)
  • Is een overduidelijke hoax. Noch Google, noch WolframAlpha, noch DuckDuckGo geeft enig resultaat in het Nederlands of het Engels ("Levrouw's lemma"). Xxmarijnw overleg 15 nov 2017 21:53 (CET)
 • Equisetum myriochaetum - WB - Slechts een feitje, kan uitbreiding gebruiken. Rode raaf (overleg) 15 nov 2017 16:03 (CET)
  • Opmerking Opmerking Ik heb het artikel uitgebreid m.b.v. Engelstalige lemma. Basnoordwijk (overleg) 15 nov 2017 17:29 (CET)
  • Een taxobox zou nog welkom zijn. Fred (overleg) 15 nov 2017 17:34 (CET)
  • Ik heb het sjabloon er alvast afgehaald, geen WB meer, mooi beginnetje geworden. Zou i.d.d leuk zijn als er nog een taxobox bijkwam Knipoog Rode raaf (overleg) 15 nov 2017 17:39 (CET)
 • Museum Oorlog en Vrede Breda - ne - Museum zonder eigen domeinnaam, dat op afspraak te bezoeken is. De relevantie blijkt niet uit het artikel. Wikiwerner (overleg) 15 nov 2017 16:21 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Eigenlijk staat er alleen in dit artikel dat het definitief gesloten is. Fred (overleg) 15 nov 2017 17:33 (CET)
 • Alexander Macmillan is de uitgever van Lewis Carroll. Meer staat er niet in dit artikel. vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 15 nov 2017 17:14 (CET)
  • Opmerking Opmerking Naar mijn mening NE, maar zijn bedrijf Macmillan Publishers is internationaal bekend. Misschien wel een optie om daar een lemma over te schrijven. Basnoordwijk (overleg) 15 nov 2017 17:44 (CET)
 • Albert van Abbe -weg- De E-waarde wordt uit dit onopgemaakte, promotionele en bronloze artikel allerminst duidelijk. Hij organiseert Drum, maar wat dát nu precies is blijft in nevelen gehuld. Fred (overleg) 15 nov 2017 17:30 (CET)
 • Mitaartut - ne - Een niet-nationale feestdag in Groenland, wat mij betreft en NE en daarnaast te kort. Basnoordwijk (overleg) 15 nov 2017 17:50 (CET)
  • Neutraal Neutraal Ook een traditioneel gebruik kan E-waardig zijn. Er staat echter bar weinig over de achtergronden in dit artikel, en het is ook nogal slordig, met zinnen als: De mannen verkleden zich als vrouwen en de mannen als de vrouwen. In de huidige staat is dit artikel uiteraard niet te handhaven. Fred (overleg) 15 nov 2017 18:00 (CET)
 • Katrolschijf - wiu - Opmaak, spelling, grammatica. Correcte vertaling van woorden als sheave naar het Nederlands. Sheave - weg - Waarom een artikel over een Engels woord in een Nederlandse encyclopedie? Sheave is niet te vinden in vier geraadpleegde Nederlandse online woordenboeken. - JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 15 nov 2017 18:06 (CET)
  • Wellicht beter om te hernoemen naar katrolschijf of geleiderol. Maar het zou mij niet verbazen als deze Engelse term gewoon in het Nederlands gebruikt wordt. Manager en computer zijn ook Engelse woorden. ed0verleg 15 nov 2017 23:00 (CET)
   • Ik heb sheave nog op geen enkele Nederlandse site kunnen vinden. Aan de interwiki links te zien (zeker die in de eerste versie), lijkt het artikel rechtstreeks vertaald van de Engelse Wikipedia. Daar is op zich natuurlijk niets mis mee, maar introduceer geen nieuw woord. JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 16 nov 2017 12:12 (CET)
    • mijn woordenboek? Vermoed, dat etymologisch sheave en schijf (anders schoof) enige relatie met elkaar hebben. Om die reden wellicht katrolschijf.Ldhank (overleg) 16 nov 2017 12:41 (CET)
     • Akkoord. Ik heb het artikel hernoemd naar Katrolschijf met een doorverwijzing vanaf Geleiderol, Sheave als doorverwijzing (voorlopig) laten staan (voorlopig: volgens mij is het geen Nederlands woord) en de nominatie gewijzigd in wiu. JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 16 nov 2017 15:48 (CET)

Toegevoegd 15/11: Deel 3[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Nienke Plas -NE- Relevantie van deze YouTubers blijkt niet uit de bronloze inhoud. Niet neutraal geschreven, en bevat privé gegevens. Volgens richtlijn WP:BLP: "Een artikel over een levend persoon is óf neutraal en respecteert de privacy, óf bestaat niet". Inhoud is dus voor verbetering vatbaar, indien relevant. Rode raaf (overleg) 15 nov 2017 19:00 (CET)
 • Jeroen C. Molenaar - wiu/ Ew? - niet erg neutraal met vooral veel namedrop. Of het overigens om Ew rollen gaat, wordt niet helemaal duidelijk. - Agora (overleg) 15 nov 2017 20:34 (CET)
 • Ortál Vriend - ne - Vorig jaar afgestudeerde student aan de Toneelacademie. Haar enige rol van formaat is een bijrol bij Celblok H. Alle andere rollen worden niet genoemd of de producties hebben nog geen artikel. Dqfn13 (overleg) 15 nov 2017 21:28 (CET)
 • Cas Ebbers - ne - Onbekende beginnende dj van een lokale radiozender. Gympetic (overleg) 15 nov 2017 22:07 (CET)

Toegevoegd 26/11; af te handelen vanaf 10/12[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 26/11: Deel 1[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Jari Mooij - NE - voetballer (bijna prof) - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 26 nov 2017 00:37 (CET)
 • Nienke Berends - NE - puur toeval dat ik dit zie, want het was al goedgekeurd. ErikvanB (overleg) 26 nov 2017 05:14 (CET)
  • Mocht ze thuis zijn in de web & social media, dan was dat goed gelukt. Boek is drie dagen geleden verschenen. ErikvanB (overleg) 26 nov 2017 05:26 (CET)
  • Merkwaardig dat in het markeerlogboek niet te zien is wie dit artikel goedgekeurd heeft. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 26 nov 2017 09:39 (CET)
   • Waarschijnlijk doordat de pagina oorspronkelijk is aangemaakt met een titel zonder hoofdletter in de achternaam. Kattenkruid (overleg) 26 nov 2017 10:44 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Debuterend schrijver. WP:RPO Niet: In het algemeen worden schrijvers niet opgenomen als ze nog maar één boek op hun naam hebben staan. Rode raaf (overleg) 26 nov 2017 11:16 (CET)
  • De zin Een spannend avontuur over vriendschap, dromen en het zoeken naar geluk komt ook rechtstreeks uit de betreffende promopagina's. Kattenkruid (overleg) 26 nov 2017 11:29 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - geen onafhankelijke bronnen kunnen vinden waaruit de relevantie van deze debuterende kinderboekenschrijfster blijkt. Zou vanwege de expliciete reclame ook direct verwijderd mogen worden. Nu het artikel veertien dagen ter beoordeling staat heb ik die wervende tekst maar uit het artikel geschrapt. Gouwenaar (overleg) 26 nov 2017 14:17 (CET)
   • Het boek heet trouwens Basta!, niet Basta. ErikvanB (overleg) 26 nov 2017 15:07 (CET)
   • Ik zie de onversneden reclame niet zo, hoewel ik de verwijdering van Gouwenaar an sich wel ondersteun, is dat zeker geen reden voor nuweg. ed0verleg 26 nov 2017 22:56 (CET)
   • ik heb de tekst geschreven. Prima om het artikel te verwijderen. Als de auteur een tweede boek publiceert, zal het wel weer opnieuw ingediend worden. auteur: Tyellow 05 dec 2017 14:01 (CET)
    • En als er dan nog steeds geen enkele onafhankelijke bron is die haar relevantie ondersteunt, zal het dan opnieuw verwijderd worden. WIKIKLAAS overleg 11 dec 2017 02:41 (CET)
 • Pilsequivalent - ne - Bronloos artikel over een nieuwe (?) term. Google kent het niet. Rode raaf (overleg) 26 nov 2017 11:22 (CET)
  • komt mij bekend voor - is dit niet al eerder verwijderd, misschien met een andere titel? - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 26 nov 2017 12:44 (CET)
  • Dit heet een standaardglas. Wikiwerner (overleg) 26 nov 2017 15:54 (CET)
  • Voor Voor verwijderen. Volgens tekst is "in café De Hazeburg te Ermelo de pilsequivalent bedacht". Leuk voor in de kroeg, maar niet in de hoofdnaamruimte. De Geo (overleg) 27 nov 2017 13:59 (CET)
 • European Motor Show Brussels 2006 - NE - Eenmalig evenement uit 2006, het artikel is niets anders dan een opsomming van automerken die aanwezig waren. De andere edities van European Motor Show Brussels (waarvan ik gemakshalve aanneem dat het zelf wel een encyclopedisch evenement is) hebben zo te zien ook geen eigen artikelen. De Wikischim (overleg) 26 nov 2017 11:31 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - geen inhoud, slechts opsomming van merken; staat ook vol met rode links naar de verschillende "paleizen" waar auto's stonden. De Geo (overleg) 29 nov 2017 11:34 (CET)
   • Opmerking Opmerking"Beter bekend als het autosalon van Brussel". Dat niveau. WIKIKLAAS overleg 11 dec 2017 02:41 (CET)
 • Brussel in de literatuur - Het lijkt me niet de bedoeling om over al dit soort zaken eigen artikelen te gaan maken. Als we al zoiets willen, is een lijst van literaire werken over Brussel of een eigen categorie geschikter (maar ja, daar valt menigeen hier dan ook weer over; een Categorie:Kenmerk naar plaats (onderdeel van Categorie:Kenmerk naar locatie) bijvoorbeeld mag van sommigen ook al niet). De Wikischim (overleg) 26 nov 2017 12:30 (CET)
  • Voor Voor verwijderen, los zand per WP:NIET. Rode raaf (overleg) 26 nov 2017 12:36 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Deze werken gaan toevallig over Brussel. Wikipedia is geen database. Op dezelfde manier zouden we een artikel Honden in de literatuur kunnen maken. Wikiwerner (overleg) 26 nov 2017 15:46 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Het is een encyclopedisch thema dat in de academische letteren en erbuiten als zodanig wordt bestudeerd. Van toeval of los zand zou ik dus niet spreken. Op en-wiki doen ze dit vrij systematisch voor grote landen en steden (zie bv. London in fiction, Edinburgh in popular culture, enz.). De gemaakte selectie is oordeelkundig, met als voornaamste ontbrekend element een algemeen deel dat de individuele werken overstijgt. In afwachting kan ik begrijpen dat een hernoeming naar een lijst wordt overwogen, niet dat de inhoud zou verdwijnen. Karmakolle (overleg) 27 nov 2017 16:03 (CET)
   • Ik vind de argumenten van Karmakolle wel sterk houden. Maar begrijp ook dat we er andere regels op na houden in the nlwili. SvenDK (overleg) 27 nov 2017 16:54 (CET)
    • Opmerking Opmerking – De bewering door Karmakolle is op z'n vriendelijkst gezegd onjuist. De lijst betrof een samengeraapte hoeveelheid rode links betreffende werken waarin Brussel toevallig een rol speelt; de aangehaalde literatuur ging niet over "Brussel in de literatuur" maar over "literatuur in Brussel", wat toch echt iets wezenlijk anders is. Gezien de overige argumenten, ligt de conclusie dan voor de hand. WIKIKLAAS overleg 11 dec 2017 02:41 (CET)
     • Als dat uw vriendelijkste opmerking is, wil ik er verder niet teveel woorden aan verspillen. Alleen dat u de literatuur blijkbaar niet in handen hebt gehad maar gewoon afgaat op (een paar) titels. Uw argument is ook nooit aan de orde geweest in het 'debat', maar dat is blijkbaar niet ongebruikelijk op deze pagina's. Groet, Karmakolle (overleg) 11 dec 2017 10:01 (CET)

Toegevoegd 26/11: Deel 2[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Lophophoraten -weg- Minder dan niks. Ook nog maar de vraag of het een klasse is. Voorts heet het: Lopophorates en niet: Lopophoraten, want een Nederlandstalige naam bestaat bij mijn weten hier niet voor. Onderwerp is wel een artikel waard, maar dus niet dit. Fred (overleg) 26 nov 2017 12:27 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Hier doen we geen enkele lezer een plezier mee. Rode raaf (overleg) 26 nov 2017 12:40 (CET)
  • Uiteraard is deze clade wel E. Moet dus zeker niet weg. Wel wiu. NB @Fred: ik naam aan dat je die 'h' (4e letter) per ongeluk hebt weggelaten. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 26 nov 2017 17:42 (CET)
   • Zeker, dat was een ongelukje. Een clade is geen klasse. Een taxobox is onontbeerlijk dus. Over het onderwerp valt zeker een boeiend artikel te schrijven. Maar het huidige maakt de lezer niets wijzer. Ik ben ook niet deskundig op dit gebied, maar ik voel aan dat het artikel (slechts enkele woorden) ook inhoudelijk niet klopte. Fred (overleg) 26 nov 2017 22:10 (CET)
  • Opmerking Opmerking – De wetenschappelijke naam is Lophophorata (niet Lophophorates, dat is op z'n best het Engelstalige meervoud), en in het Nederlands wordt daar inderdaad wel eens lophophoraten van gemaakt. In de moderne biosystematiek is er vrijwel geen hond meer die de groep onderscheidt: het gemeenschappelijk kenmerk, het bezit van een krans van tentakels rond de mond, is meerdere keren in de evolutie bij verschillende groepen ontstaan, zo weten we inmiddels, en dus geen goede synapomorfie voor het onderscheiden van de groep (die inderdaad niet de status had van "klasse" maar van "stam"). Dit gezegd hebbend: de term komt veel voor in de literatuur en heeft enige tijd wel degelijk betekenis gehad, ook al is het met de kennis van nu eerder een vergissing te noemen, maar het mooie is dan weer dat de hele geschiedenis van de biosystematiek vol zit met dit soort vergissingen: dat maakt het juist zo boeiend. Er is over het onderwerp dus wel degelijk kennis voorhanden: te melden valt wie de term bedacht, door wie de term geaccepteerd is en tot wanneer, welke groepen er onderdeel van uitmaakten, wat de aanleiding was om de groep niet langer te onderscheiden, en dat de term tegenwoordig voor vrijwel geen systematicus nog een andere betekenis heeft dan een historische. Het Duitstalige artikel is weliswaar kort maar geeft een aantal van deze zaken al goed weer, inclusief enkele recente bronnen. Wie het Frans beheerst kan ook daar nog te rade gaan. WIKIKLAAS overleg 26 nov 2017 20:19 (CET)
   • In de huidige vorm lijkt me dat het artikel kan blijven. Bob.v.R (overleg) 29 nov 2017 10:01 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Enorm vooruit gegaan sinds het plaatsen, hier doen we de lezer wel een plezier mee. Rode raaf (overleg) 30 nov 2017 22:16 (CET)
  • Ik stel voor om Lophophorata te behouden maar de rd Lophophoraten te verwijderen. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 3 dec 2017 21:24 (CET)
 • Eerste klasse (basketbal) - deze redirect vermeldt niet dat het gaat om de Belgische competitie; voordat ik de redirects aanpaste, linkte deze redirect naar de damescompetitie van het Belgische basketbal terwijl in een enkel geval de herencompetitie bedoeld was; graag verwijderen om het risico van foutieve koppelingen te verkleinen - Bob.v.R (overleg) 26 nov 2017 13:34 (CET)
 • Jacht op Wolharige Mammoeten -weg- Dit oogt als een niet onverdienstelijk schoolopstel, maar het bevat heel veel aannamen die niet door bronnen worden bevestigd, zodat het voor een encyclopedie niet geschikt is. Fred (overleg) 26 nov 2017 15:51 (CET)
  • Dit lijkt me meer iets voor Wikikids.Rode raaf (overleg) 26 nov 2017 17:19 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Denk ik beter om te samenvoegen met Mammoet. WikiZeven (overleg) 26 nov 2017 19:27 (CET)
   • Niet geschikt om samen te voegen. Er staan speculaties, aannames en eigen bevindingen in. Dat kan prima voor een schoolopstel, ongeschikt voor een encyclopedie. Inhoud zal op basis van gezaghebbende bronnen moeten worden geschreven. Een bronloze toevoeging tussen de tekst (dit is onderzocht en bewezen) kan niet. Het druist zogezegd in tegen de richtlijn WP:GOO Rode raaf (overleg) 26 nov 2017 19:36 (CET)
 • Sinterklaas surprise spel - ne - Geen encyclopedisch artikel, eerder een spelbeschrijving voor de klas. Past denk ik beter op een spelletjeswebsite voor 5 december. Verdel (overleg) 26 nov 2017 16:51 (CET)
 • Henk Weijs – In elk geval WIU. Daarnaast twijfel aan relevantie: hangt af van het niveau van de gespeelde interlands en zijn status als Nederlands kampioen badminton in het herendubbel. Tekst lijkt van elders overgenomen, dus ook een onderzoek naar schending van auteursrecht lijkt gerechtvaardigd. WIKIKLAAS overleg 26 nov 2017 16:58 (CET)
 • Roosmarijn van der Hoek - ne - Relevantie is (nog) niet duidelijke uit de (bronloze) inhoud zonder opmaak. Zijn de opgesomde rollen hoofdrollen, of bijrol/figurant? Indien relevant zijn onafhankelijke bronnen een must. Rode raaf (overleg) 26 nov 2017 17:06 (CET)
 • Voordelen rechtoplopen - ne/weg - Aardig opstel voor op school, maar of dit nu geschikt is voor Wikipedia? Rode raaf (overleg) 26 nov 2017 17:12 (CET)
  • Nee. Zeker niet met 0 bronnen in plaats van 30. Zo lijkt het eigen onderzoek. ErikvanB (overleg) 26 nov 2017 17:51 (CET)
  • Voor zover het te redden is: invoegen in Bipedie. --flesmelk (ook een drupje?) 30 nov 2017 23:06 (CET)
 • Hante Hamel - ne - Twijfel aan encyclopedische relevantie - Hanhil (overleg) 26 nov 2017 17:59 (CET)

Toegevoegd 26/11: Deel 3[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Nathalie Mourits - wiu nadat ik de pagina van overbodige ballast heb ontdaan. ErikvanB (overleg) 26 nov 2017 18:32 (CET)
 • Baltimax - wiu - Onderwerp is mogelijk wel E, maar het huidige artikel voldoet niet: inleiding is fout, engelse term "references" zonder enige bron, ... Queeste (overleg) 26 nov 2017 18:38 (CET)
  • Artikel is nu opgeknapt, de term Baltimax is bekend, net als b.v. Panamax - Hanhil (overleg) 26 nov 2017 19:45 (CET)
  • Et voilà, zo vlot kan dat gaan, bedankt. Nominatie verwijderd. Queeste (overleg) 26 nov 2017 19:49 (CET)
 • Damian Bos - NE (ZP) - Damian Bos schrijft over Damian Bos - niet geheel objectief en met al die links ook nog 'ns wervend - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 26 nov 2017 19:15 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Weer iemand die mp3's upload op Soundcloud en dat "singles" noemt, enfin, me dunkt dat hier sprake is van zelfpromo. Niet neutraal geschreven, boordevol externe links. Rode raaf (overleg) 26 nov 2017 19:24 (CET)
  • Gisteren verwijderd om 18:43 (Engelstalige expliciete zelfpromotie). Voor Voor verwijderen - Promo van een jonge Mozart, zoals Fred dat noemt. ErikvanB (overleg) 26 nov 2017 19:34 (CET)
  • Opmerking Opmerking – Omdat het expliciete zelfpromotie betrof, waarbij de auteur zichzelf opgaf als referentie, en daarnaast uitsluitend verwees naar zijn eigen webkanalen, werd dit artikel voorgedragen voor onmiddellijke verwijdering, een verzoek waaraan ik op basis van de RVM mocht voldoen. WIKIKLAAS overleg 26 nov 2017 20:03 (CET)
   • Dank voor de uitleg waarom het verdwenen is, zo is in ieder geval duidelijk wat er is aangetroffen, en wat de oorzaak van nuweg was. ed0verleg 26 nov 2017 23:00 (CET)
 • Leopold Calberg - wiu, inclusief eerstegraadskoppen en externe links in de tekst, maar ik ga hier nu zelf geen tijd in steken. ErikvanB (overleg) 26 nov 2017 22:21 (CET)
  • Ik heb de pagina “conventies” nogmaals doorgenomen. Ik heb de externe links in de tekst verwijderd. Wat bedoeld wordt met “inclusief eerstegraadskoppen” begrijp ik niet. De bewoording van de nominatie voor beoordeling, eigenlijk voor verwijdering, vind ik ongelukkig. Ze legt niet de vinger op de fout en helpt dus niet om wat schort aan het artikel te verbeteren. De toevoeging “ik ga hier nu zelf geen tijd in steken” helpt niet en klinkt neerbuigend en is dus helemaal overbodig.Frans90245 (overleg) 27 nov 2017 12:08 (CET)
  • Beste ErikvanB, wil zo goed zijn me te verklaren wat u bedoelt met "inclusief eerstegraadskoppen", of me te laten weten waar ik uitleg kan vinden (op de pagina Wikipedia:conventies vind ik "eerstegraadskoppen" of "koppen" niet terug) zodat ik gebeurlijk de fout kan rechtzetten en de nominatie kan verwijderd worden. Beleefde groeten, Frans90245 (overleg) 29 nov 2017 07:26 (CET)
  • Ik heb een typografische verbetering aangebracht, aan de titels van de paragrafen en subparagrafen. (eerstegraadskoppen???) Groeten, Frans90245 (overleg) 29 nov 2017 14:18 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Mij lijkt de inhoud van het artikel meer dan voldoende uitgebreid om encyclopedisch relevant te zijn. Gelet ook op de talrijke verwijzigen naar deze persoon in gebouwen, straatnamen en monumenten denk ik dat zijn rol voldoende is om dit lemma te behouden. Xaviervd (overleg) 6 dec 2017 15:42 (CET)
  • Twijfel Een lang maar niet echt best toegankelijk artikel. Het artikel maakt nauwelijks duidelijk waarin zijn E-waarde is gelegen (normaal gesproken staat dat in de inleiding). Zijn onderscheidingen moet je ook in het artikel opzoeken terwijl dat ook beter is een aparte sectie beschreven kan worden. The Banner Overleg 9 dec 2017 08:52 (CET)
   • Opmerking Opmerking – Blijkens de inleiding een artikel over een van de honderdduizenden jonge gevallenen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dat enkele feit maakt iemand niet relevant, ook niet als er op basis van bronnen meer over hem te vertellen valt. Had verder veel weg van een artikel door een familielid dat allerlei misverstanden wilde rechtzetten. Daar is Wikipedia niet de plek voor. WIKIKLAAS overleg 11 dec 2017 02:41 (CET)
 • Johanna van Horne - NE - uit niets uit dit artikel zonder enige bron blijkt wat haar E maakt ("vrouwe van" is dat in ieder geval niet). Paul Brussel (overleg) 26 nov 2017 23:08 (CET)
  • vrouwe van lees ik als een titel/functie, waarom zou dat niet relevant zijn? Een bron zou wel wenselijk zijn. ed0verleg 27 nov 2017 11:56 (CET)
   • Omdat dat meer een eigendomskwestie is dan iets anders. Er zijn maar weinig hoge/belangrijke heerlijkheden. Paul Brussel (overleg) 27 nov 2017 12:36 (CET)
  • Opmerking Opmerking Artikel is behouden bij een eerdere sessie.Rode raaf (overleg) 27 nov 2017 12:37 (CET)
   • Maar dat gebeurde niet op basis van een inhoudelijke beoordeling van dit lemma. Paul Brussel (overleg) 27 nov 2017 12:45 (CET)
  • Opmerking Opmerking - een beetje vreemd dat achter de namen van haar drie kinderen het jaartal 1350 wordt vermeld. Een dergelijke vermelding suggereert dat ze alle drie in 1350 geboren zouden zijn. Graag een bron? Volgens het artikel zou zij in 1349 getrouwd zijn. De toegevoegde bron vermeldt echter dat haar oudste zoon Zweder omstreeks 1340 zou zijn geboren. Maakt allemaal een enigszins amateuristische indruk. Aan welke bron zijn haar geboorte- en overlijdensjaar ontleend? Gouwenaar (overleg) 27 nov 2017 12:54 (CET)
  • "Heeze kwam na haar overlijden aan haar broer Dirk Loef van Horne" klopt ook niet volgens de bron (door mij toegevoegd) want daarin staat dat zoon Zweder III (ca 1340-1400) erfde. De erfenis werd betwist door Johanna's halfbroer (Dirk Loef?) waardoor Zweder Horne en Altena moest afstaan. Heeze bleef bezit van Zweder.Rode raaf (overleg) 27 nov 2017 13:16 (CET)
   • Volgens dit Wikipedia-artikel over haar vader zouden Johanna, haar broer en twee zusters allen in 1320 zijn geboren. Ik krijg de indruk dat dit artikel er een is uit een serie waar wel eens heel kritisch naar gekeken zou moeten worden. Gouwenaar (overleg) 27 nov 2017 14:13 (CET)
    • Heel lang geleden door mij aangemaakt artikel. De jaartallen 1350 enz. komen van een genealogische website. Natuurlijk zijn de personen niet alle in 1350, maar omstreeks 1350 geboren. Naar alle waarschijnlijkheid wist men de geboortedata niet precies, wat heel gebruikelijk is in dit soort gevallen. Fred (overleg) 27 nov 2017 14:23 (CET)
     • Opmerking Opmerking - genealogische websites zijn notoir onbetrouwbaar en kunnen niet als bron dienen voor WP:NL. Paul Brussel (overleg) 27 nov 2017 14:31 (CET)
      • Noch in dit artikel, noch in het artikel over haar vader wordt enige relativering aangebracht bij de vermelde jaartallen. Integendeel het lijken allemaal exacte geboortejaren te zijn, maar het berust slechts op nattevingerwerk. Jaartallen die ook weer verder circuleren op de vele genealogische websites. Wikipedia behoort geen schakel te zijn in het verder verspreiden van dit soort schijnexacte informatie. Gouwenaar (overleg) 27 nov 2017 14:52 (CET)
    • Ik heb het artikel van bronnen voorzien en de fouten verbeterd. Algemene indruk: die serie moet inderdaad grondig onder de loep worden genomen. Karmakolle (overleg) 28 nov 2017 23:41 (CET)
  • Uit het artikel blijkt voldoende relevantie. (dochter van..., vrouwe van..., erfvrouwe van...) Het artikel is genomineerd als NE, wat een ander probleem is dan niet kloppende inhoud, waar het artikel niet voor is genomineerd. — Zanaq (?) 27 nov 2017 18:40 (CET)
   • Een beetje vreemde reactie, dat iemand dochter van of echtgenoot van iemand is maakt een persoon nog niet relevant. Relevantie moet blijken uit onafhankelijke, betrouwbare bronnen. Dat en passant blijkt dat de inhoud niet deugt kan niet zo maar genegeerd worden. We gaan een ondeugdelijk artikel toch niet behouden als de gebreken blijken tijdens de beoordelingsperiode? Moet ik het artikel alsnog met weg nomineren? Tikkeltje overbodig toch? Gouwenaar (overleg) 27 nov 2017 19:15 (CET)
    • Bijgaande bron: https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/300950 geeft wat meer achtergrond over de beschreven personen, hun relatie tot elkaar en tot Gaasbeek. Er zijn meer gerelateerde bronnen te vinden. Heeft het zin het artikel op basis van deze bronnen aan te passen? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 145.53.116.252 (overleg · bijdragen) 27 nov 2017 21:22‎
     • Deze bron heeft nauwelijks betrekking op Johanna van Horne, maar gaat voornamelijk over haar zoon Zweder van Abcoude. Deze bron bevestigt overigens wel dat het huidige artikel van geen kant kan kloppen. Gouwenaar (overleg) 27 nov 2017 21:53 (CET)
  • M.i. is ze zonder meer E: Horne is een aanzienlijk huis, Gaasbeek (en Heeze) belangrijke heerlijkheden, haar zoon liet Everaard t'Serclaes vermoorden, haar kleinzoon blijkt nu opdrachtgever te zijn geweest van het Hulthemse handschrift... Niet toevallig wordt het artikel gevraagd door meerdere rode links. De foute informatie moet natuurlijk verbeterd worden, anders liever weg. Karmakolle (overleg) 28 nov 2017 17:39 (CET)
  • Inmiddels volledig herschreven en dus Tegen Tegen verwijderen. Sonuwe () 30 nov 2017 20:12 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Inderdaad, herschreven en van bronnen voorzien, geen reden om dit te vernietigen. Rode raaf (overleg) 30 nov 2017 20:26 (CET)
  • Opmerking Opmerking - inderdaad aanzienlijk verbeterd, rest nog wel mijn verzoek om een bron te geven voor de vermelding van een exact geboortejaar "1320". Gouwenaar (overleg) 30 nov 2017 20:41 (CET)
   • Over het geboortejaar vind ik niets terug in de geraadpleegde bronnen. Daar hoort inderdaad nog een vraagteken bij. Karmakolle (overleg) 4 dec 2017 09:56 (CET)

Toegevoegd 27/11; af te handelen vanaf 11/12[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 27/11: Deel 1[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Schedelkam - Erg eenzijdig artikel. Schedelkammen komen voor bij veel meer diersoorten. Bovendien staan er onbegrijpelijke referenties in als waaruit de P. robustus en de P. boisei (waaruit wat?) en van de drie voorgaande groepen (welke groepen?) en niet-encyclopedische zinnen als Zo kwam men en het type voeding dat ze aten. Ook is de vindplaats van een kaakbeen niet relevant in een artikel over een schedelkam. Waar werd die kam dan gevonden? - JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 27 nov 2017 00:07 (CET)
  • Dit valt in de categorie Jacht op Wolharige Mammoeten en Voordelen rechtoplopen, ben ik bang. ErikvanB (overleg) 27 nov 2017 00:58 (CET)
  • Het gaat om de Paranthropus boisei en Paranthropus robustus. Maar ook honden hebben zo'n schedelkam, net als een heleboel andere diersoorten inderdaad. Dqfn13 (overleg) 27 nov 2017 23:06 (CET)
   • @Dqfn13: de onduidelijkheid betrof niet de afkorting van Paranthropus tot "P.", maar de onafgemaakte zin. Vermoedelijk had er nog "zijn ontstaan" moeten volgen. WIKIKLAAS overleg 28 nov 2017 13:27 (CET)
    • Bedankt voor de uitleg, dat was mijn punt inderdaad. JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 28 nov 2017 13:42 (CET)
     • Ach ja, ik heb die zin in mijn hoofd telkens afgemaakt en heb dus over het ontbrekende woord heen gelezen. Het artikel is ook inderdaad niet netjes geschreven. Dqfn13 (overleg) 28 nov 2017 13:58 (CET)
  • Opmerking Opmerking – Ik heb hier (onder het subkopje logica) uiteengezet waarom dit artikel (op dit moment) wat mij betreft volstrekt ongeschikt is voor de encyclopedie. Als er niet een substantiële verbetering volgt (te weten alles eruit wat niet over de schedelkam gaat; bespreking erbij van andere schedelkammen en hun mogelijke functie), dan dient dit volgens mij weer volledig te verdwijnen want slecht voor de reputatie van de encyclopedie. WIKIKLAAS overleg 28 nov 2017 13:27 (CET)
 • Roman Catholic Relief Act 1829 - wiu - Kattenkruid (overleg) 27 nov 2017 05:42 (CET)
  • Ben je niet te aardig met wiu? Ik zou denken dit is toch wel een beetje nuweg. Peter b (overleg) 27 nov 2017 13:03 (CET)
 • Fast Lines Belgium - reclame voor een logistiek bedrijf - Hanhil (overleg) 27 nov 2017 08:06 (CET)
 • Niels Span - ne - Relevantie van deze zanger blijkt (nog) niet uit de (bronloze) inhoud. "werd bekend door de feestweek in dit dorp" suggereert alleen locale bekendheid. Kan aanvulling en onafhankelijke bronnen gebruiken om de relevantie buiten de regio aan te tonen. Rode raaf (overleg) 27 nov 2017 09:50 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - wat gegoogled: lokale zangtopper in Niekerk en buurdorpen als Oldekerk en Opende. NE dus. De Geo (overleg) 28 nov 2017 14:16 (CET)
 • Ine Gevers - NE persoon - RonaldB (overleg) 27 nov 2017 13:19 (CET)
  • Beste RonaldB, zou je deze nominatie nader willen motiveren? Natuur12 (overleg) 27 nov 2017 13:54 (CET)
  • De persoon lijkt me niet NE, maar artikel mag wel opgeknapt om er een wat neutraler, encyclopedisch, verhaal van te maken.De Geo (overleg) 28 nov 2017 14:12 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Is geen encyclopedisch artikel, maar meer een betoog, beschouwingen. Geef dergelijke bedenkingen vanuit een bedrijf of andere ondernemer en het is meteen nuweg. Queeste (overleg) 10 dec 2017 10:23 (CET)

Toegevoegd 27/11: Deel 2[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Joost Röselaers - Ew? - theoloog met een mening, maar of dat 'm nou ook echt relevant maakt ... - Agora (overleg) 27 nov 2017 14:12 (CET)
  • Neutraal Neutraal Hij startte in 2017 een publiek debat... waar bij mijn weten echter nimmer meer iets van vernomen is, want een debat tussen enkele theologen is geen publiek debat. Hij heeft ook een boek geschreven, waarschijnlijk een boek met een mening. De E-waarde is in elk geval niet voor de hand liggend. Fred (overleg) 27 nov 2017 14:26 (CET)
  • Neutraal Neutraal "In 2016 voltrok hij daar het allereerste kerkelijk homo-huwelijk in het Verenigd Koninkrijk." dat zou misschien nét de doorslag kunnen geven. Rode raaf (overleg) 27 nov 2017 16:49 (CET)
 • Xavlegbmaofffassssitimiwoamndutroabcwapwaeiippohfffx - NE - schitterende lange naam, maar aan de relevantie van de band twijfel ik zeer met een via bandcamp gecrowdfunde eigen beheer EP en verder de eigen facebookpagina als bron. - Agora (overleg) 27 nov 2017 14:16 (CET)
  • Onafhankelijke bronnen zijn inderdaad een must, daarnaast pas actief sinds vorig jaar. Wát ze relevant maakt blijk niet uit de inhoud. In de huidige vorm niet iets om te bewaren. Rode raaf (overleg) 27 nov 2017 16:47 (CET)
 • Luna Van Avermaet - wiu/ Ew? - wel erg magertjes en of de ene rol al voldoende is qua relevantie ... - Agora (overleg) 27 nov 2017 14:21 (CET)
 • Jean François van Royen - auteur - De eerste versie van dit artikel is letterlijk overgenomen uit het artikel in het BWN, in de loop der tijd is er wel veel gewijzigd en aangevuld, maar resten van die overgenomen delen zijn nog steeds aanwezig in het artikel. Zie voor een uitgebreide toelichting de overlegpagina van dit artikel. Verbergen van versies is geen optie want dan zouden alle versies vanaf het begin verborgen moeten worden. In dit geval rest er imo slechts een mogelijkheid, verwijderen en een geheel nieuw artikel schrijven, waartoe Paul Brussel zich bereid heeft verklaard. Gouwenaar (overleg) 27 nov 2017 14:37 (CET)
  • Eens met Gouwenaar, en ik zal graag een nieuw artikel over hem schrijven. Paul Brussel (overleg) 27 nov 2017 14:39 (CET)
  • Hierboven staat: Zie voor een uitgebreide toelichting de overlegpagina van dit artikel.
Daar staat: De eerste versies van dit artikel zijn voor een groot deel letterlijk, zonder bronvermelding, overgenomen ....enz.
Vanaf de eerste opslag (26 nov 2007) heeft gebruiker Boekenliefhebber vermeld:
Bron: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
Later is deze tekst in het sjabloon {{bron|bronvermelding= Instituut voor Nederlandse Geschiedenis}} gezet. Dat sjabloon geeft nu [bron?] een vertekend beeld. (Dat zou anders moeten) Lidewij (overleg) 10 dec 2017 22:24 (CET)
Opmerking Opmerking Je citeert uiterst selectief uit de overlegpagina van het artikel, door slechts het begin van een discussie er uit te pikken. Ook het vervolg dient dan vermeld te worden, daar heb ik nl. exact beschreven wat de gang van zaken is geweest mbt de van elders overgenomen teksten en de wijze van bronvermelding, ik citeer:
"Het is een wat ingewikkelde kwestie wat betreft de overname van bestaande teksten. De allereerste versie van het artikel is onmiskenbaar praktisch in zijn geheel letterlijk overgenomen uit het BWN. Daar staat weliswaar onder het kopje "Arrestatie" als bron genoemd het "Instituut voor Nederlandse Geschiedenis". Dat is volstrekt onvoldoende. De bron is niet nader gespecificeerd en bovendien het vermelden van een bron betekent nog niet dat een artikel geheel mag worden overgeschreven uit deze auteursrechtelijk beschermde bron. Later is kennelijk door een misverstand die bronvermelding gewijzigd in een bronverzoek, zoals bijvoorbeeld in deze versie (onderaan) te zien is. Op 27 mei 2012 werd dit gecorrigeerd, maar bleef het een niet-gespecificeerde verwijzing naar Instituut voor Nederlandse Geschiedenis als bron. Kortom mijn conclusie zou zijn, dat het beter is om dit artikel maar te verwijderen en een geheel nieuwe versie te plaatsen. Maar omdat er inmiddels nogal wat mensen aan dit artikel hebben gewerkt heb dit probleem hier aan de orde willen stellen".
Einde citaat. Op het moment dat ik dit artikel nomineerde (27 november jl) had de discussie op de overlegpagina al helemaal plaatsgevonden. Mijn verwijzing naar de overlegpagina ter toelichting betrof dan ook de gehele pagina en niet een selectief deel ervan. Gouwenaar (overleg) 10 dec 2017 22:58 (CET)
Gouwenaar, ik citeert niet uiterst selectief. Ik heb het hele stuk gelezen. Juist daarom heb ik nog eens extra vermeld, dat een juist sjabloon een vertekend beeld geeft. Jij schrijft Later is kennelijk door een misverstand die bronvermelding gewijzigd in een bronverzoek.' dat is niet gebeurd. Kijk maar onderwater.
Het gaat mij hier erom dat jij in de eerste zin schrijft zonder bronvermelding en dat is pertinent niet waar. De bronvermelding is duidelijk voor het totaal wat daarboven geschreven staat. Lidewij (overleg) 10 dec 2017 23:33 (CET)
In de de loop van de discussie heb ik precies, maar dan ook heel precies, beschreven wat er in de loop der tijd met het artikel gebeurd is en ook op welke wijze werd omgesprongen met het begrip bronverwijzing. Ik citeer: "De allereerste versie van het artikel is onmiskenbaar praktisch in zijn geheel letterlijk overgenomen uit het BWN. Daar staat weliswaar onder het kopje "Arrestatie" als bron genoemd het "Instituut voor Nederlandse Geschiedenis". Dat is volstrekt onvoldoende. De bron is niet nader gespecificeerd en bovendien het vermelden van een bron betekent nog niet dat een artikel geheel mag worden overgeschreven uit deze auteursrechtelijk beschermde bron". Als je dat niet meeneemt in de verdere discussie dan doe je de waarheid geweld aan.Gouwenaar (overleg) 11 dec 2017 12:42 (CET)
Gouwenaar, je kan er wel een hele sneeuwbal van maken. Ik schrijf niet over het overnemen en zo verder. Jij schreef in de eerste zin (op de overlegpagina) zonder bronvermelding en dat is pertinent niet waar. Vanaf de eerste opslag (26 nov 2007) heeft gebruiker Boekenliefhebber onder de geschreven tekst vermeld:
Bron: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
Lidewij (overleg) 11 dec 2017 13:33 (CET)
Dat is een volstrekt ontoereikende, onbegrijpelijke en dus waardeloze bronvermelding. Ondertussen is gebleken dat het hier nota bene ging om auteursrechtenschending van een artikel van I.C. van der Vlies uit het BWN 2 (1985). Paul Brussel (overleg) 11 dec 2017 13:46 (CET)
Paul Brussel, Gouwenaar schreef niet: de bronvermelding vanaf de eerste op slag was: Bron: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en ik vind dat (het is een mening), een volstrekt ontoereikende, onbegrijpelijke en dus waardeloze bronvermelding. Nee hij schreef in de eerste zin (op de overlegpagina) zonder bronvermelding en dat is pertinent niet waar. Lidewij (overleg) 11 dec 2017 14:51 (CET)
Een volstrekt ontoereikende, onbegrijpelijke en dus waardeloze bronvermelding is feitelijk zonder bronvermelding. Paul Brussel (overleg) 11 dec 2017 15:22 (CET)
Paul Brussel, dat is jou mening. In 2007 toen bronvermelding niet verplicht was, werd dit niet als zonder bronvermelding gezien. Wat is het voor jullie toch moeilijk om te zeggen/schrijven: Lidewij je hebt gelijk er staat vanaf de eerste opslag in 2007 Bron: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis Lidewij (overleg) 11 dec 2017 15:51 (CET)
Voor mij blijft nog de vraag, had de eerdere site van ING (toen in 2007) ook niet de zelfde licentie als Wikipedia in 2007.? Lidewij (overleg) 11 dec 2017 15:01 (CET)
Dat lijkt me anders zeer onwaarschijnlijk. Paul Brussel (overleg) 11 dec 2017 15:22 (CET)
 • Wimper extantions - wiu - Klopt de titel wel? Google vindt dat het "Wimperextensions" zou moeten zijn. Bronnen onbreken, waardoor de indruk gewekt wordt dat hier vanuit de eigen bevindingen geschreven wordt. Tijdsgebonden uitspraak "op dit moment", bevat pov: "Na het plaatsen van een nieuwe set wimpers heeft de gebruiker een volle bos wimpers wat een verzorgde vrouwelijke look creëert.", bevat vaktaal "2 voor 2D, 3 voor 3D en zelfs 6 voor 6D." wat wordt hiermee bedoeld? Rode raaf (overleg) 27 nov 2017 16:05 (CET)
  • Het leest als een gebruiksaanwijzing van een net aangeschaft product. In deze vorm voor (nu)weg. Peter b (overleg) 27 nov 2017 16:14 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Wimperextantions ook wel wimperverlening genoemd, waarom dan de titel niet gewoon wimperverlening genoemd? (of: wimperverlenging, natuurlijk). Gek dat een Engelstalig woord in meervoud naar een Nederlandstalig woord in enkelvoud wordt vertaald, trouwens. Maar de voorkeur voor (slecht) Engels boven Nederlands doet marketingtaal vermoeden. Merkwaardig is verder dat er ook nadelen aan wimperverlenging zijn verbonden, zoals uit diverse sites blijkt, zoals ontstoken ogen. In dit artikel worden slechts voordelen opgesomd, zodat de neutraliteit sterk te wensen over laat. Dit alles doet het werk van een marketeer vermoeden. Wat 2D, 3D en 6D betekent komen we niet te weten. De zesde dimensie, wellicht? Verder nogal wat taalfouten, tot in de titel toe. Fred (overleg) 27 nov 2017 21:28 (CET)
 • Huize Oostenburg - wiu/weg - Bronloos artikel dat is aangemaakt naar eigen zeggen met (Eigen historische kennis.) (zie bewerkingssamenvatting) dat is WP:GOO. Gezien eerdere problemen m.b.t. tot bronnengebruik van aanmaker toch maar via de TBP. Rode raaf (overleg) 27 nov 2017 16:41 (CET)
  • Voor Voor verwijderen cf onze richtlijn: "Alles in Wikipedia moet gebaseerd zijn op betrouwbare bronnen (als er geen betrouwbare bronnen over een onderwerp zijn dan mag het niet in Wikipedia behandeld worden, ongeacht hoe 'bekend' of 'belangrijk' het onderwerp is)". De inhoud van een artikel dat gebaseerd is op eigen historische kennis kan niet geverifieerd worden in betrouwbare bronnen. Gouwenaar (overleg) 27 nov 2017 22:05 (CET)
  • Bronnen zijn er inmiddels bijgevoegd. Geen idee door wie. ed0verleg 3 dec 2017 10:34 (CET)
  • Dat wordt duidelijk aangegeven, nl. door de aanmaker van het artikel. Die bronvermelding lijkt mij nogal twijfelachtig. De eerste bron "125 jaar slotschool" is geschreven door de onderwijzer Ulbe van Houten (1904-1974) en postuum uitgegeven in 1992 ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum van de school en heeft als onderwerp de slotschool vanaf 1867 en gaat dus over het voormalige koetshuis, niet over de villa, waar het artikel over gaat (die was toen al afgebroken). De tweede bron zijn niet gespecificeerde advertenties uit de Leeuwarder Courant tussen 1841 en 1866. Dat heeft de schijn van origineel onderzoek. Kortom de vraag blijft staan of er bronnen bestaan die de geschiedenis van de villa Huize Oostenburg beschrijven? Gouwenaar (overleg) 3 dec 2017 23:16 (CET)
 • Bertien Minco - wiu - Terug van weggeweest, werd vorige week nogmaals verwijderd wegens mogelijke schending van auteursrechten. Bronloze tekst bevat wat privé en externe linken in de lopende tekst, tevens pov, waardoor het niet echt neutraal overkomt, alsof het geschreven is door een betrokkene. Voldoet niet aan WP:BLP.Rode raaf (overleg) 27 nov 2017 16:58 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Tranentrekkend gebabbel, zoals: De kleine Bertien werd al op jonge leeftijd naar de muziekschool gestuurd waar ze na twee jaar AMV voor de viool koos. Stel je voor dat de kleine Bertien op gevorderde leeftijd naar de muziekschool werd gestuurd.... Wat AMV is mag de lezer overigens raden (Algemene Muzikale Vorming, ongetwijfeld, maar of dit en zoveel anders in dit artikel nu E-waardig is? Fred (overleg) 27 nov 2017 17:08 (CET)

Toegevoegd 27/11: Deel 3[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Zal 't gaan, ja? - wiu - Twee feitjes in semi SMS taal opgemaakt. Kan uitbreiding gebruiken. Rode raaf (overleg) 27 nov 2017 17:21 (CET)
 • Christian Karlsson - ne - Doet iets in Galantis, of hij relevant genoeg is voor een eigen artikel? Die relevantie blijkt niet uit de bronloze "inhoud". Rode raaf (overleg) 27 nov 2017 17:25 (CET)
  • heeft een artikel op en-wiki. Maar het artikel hier is ondermaats en kan zo beter weg De Geo (overleg) 28 nov 2017 14:24 (CET)
   • Opmerking Opmerking Mocht het artikel behouden blijven misschien handig om de titel te veranderen naar Christian Karlsson (DJ) want er is een voetballer met dezelfde naam. Basnoordwijk (overleg) 29 nov 2017 22:47 (CET)
 • Polina Bogoesevitsj -weg- Bronloze éénzinner van twijfelachtige relevantie. Fred (overleg) 27 nov 2017 18:13 (CET)
 • Nick Corpel - NE - 19-jarige beginnende schrijver, zit nog op school (Grafisch Lyceum) - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 27 nov 2017 19:23 (CET)
 • Neerladen - weg - Hypercorrect Nederlands voor 'downloaden'. Ik heb het nog nooit iemand horen zeggen, maar anders mag het een doorverwijzing worden. Wikiwerner (overleg) 27 nov 2017 20:05 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Ook Google levert niet veel zinnigs op. Dit woord is in het nederlands taalgebied niet in zwang. Fred (overleg) 27 nov 2017 20:19 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - "Downloaden" is net zo ingeburgerd in de Nederlandse taal als appeltaart en bierworst. Rode raaf (overleg) 27 nov 2017 20:37 (CET)
 • Patsy Verfaillie -reclame- Een ongestructureerd en daarom onleesbaar -en tevens bronloos- ZP-verhaal. Fred (overleg) 27 nov 2017 21:00 (CET)
  • Voor Voor verwijderen. Zelfpromotie: artikel is aangemaakt door Gebruiker:Patsy Verfaillie. De Geo (overleg) 28 nov 2017 14:24 (CET)
  • Structuur aangebracht, bronmateriaal opgezocht. Voor de foto ben ik nog in contact met de fotograaf, toestemming zit in de pijplijn. Foto zojuist toegevoegd. ed0verleg 5 dec 2017 14:49 (CET)
 • Kim Coppes -NE- Een....dagvoorzitter die ook nog voor de lokale omroep van Landsmeer heeft gewerkt. Mooi beroep, maar totaal NE. Fred (overleg) 27 nov 2017 21:02 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Relevantie volkomen onduidelijk. Vrouw met baan. Riekt zelfs naar promo. De foto heb ik ook ter verwijdering voorgedragen, geen licentie.Rode raaf (overleg) 28 nov 2017 09:35 (CET)
 • Wiel Smeets - ne - een studentenpastor is m.i. niet automatisch E - Hanhil (overleg) 27 nov 2017 22:01 (CET)
  • Voor Voor verwijderen En let wel: Sinds 2005 heeft hij zijn eigen adviesbureau voor spiritualiteit in Maastricht. Reclame dus, want de E-relevantie van een dergelijk adviesbureau is nihil. Fred (overleg) 28 nov 2017 11:14 (CET)
  • Opmerking Opmerking Heeft wel een proefschrift gedaan. Meestal duidt dit er op dat een persoon dan wel e relevant kan zijn. Bovendien gaat het artikel hier om Wiel Smeets in kwestie en niet om zijn bedrijf. Gympetic (overleg) 28 nov 2017 17:56 (CET)
 • Tek Sing - wiu - Hanhil (overleg) 27 nov 2017 22:12 (CET)
  • Wellicht dat Gebruiker:Stunteltje er nog iets van maken kan? ed0verleg 28 nov 2017 07:20 (CET)
   • Er mankeerde niet zoveel aan, het was uit de Engelse Wikipedia vertaald. Daar heb ik naar verwezen, de tekst nagelopen en het artikel de gebruikelijke schepen-titel gegeven. Tegen Tegen verwijderen Stunteltje (overleg) 28 nov 2017 10:28 (CET)
    • Toch zou een poetsje nog wel kunnen: De China driemaster blijkt een jonk te zijn, maar volgens het plaatje in het betreffende artikel is een jonk een betrekkelijk klein schip. Belvedere reef is geen Chinees, maar vermoedelijk ook geen Nederlands. Overigens krijg ik geen hits, noch voor Belvedererif, noch voor Belvedere reef. Blijkbaar komt de naam van dit rif in geen enkele atlas voor. Ja, toch eentje, zie [1], maar dat zou bij Banka liggen, en dat is niet in de Zuid-Chinese zee. Fred (overleg) 28 nov 2017 11:24 (CET)
     • Ik nam het over van de link naar het British Museum. En 'groot' is betrekkelijk. Mijn schip van 24 meter is in de huidige binnenvaart maar een heel klein scheepje. Stunteltje (overleg) 28 nov 2017 12:04 (CET)
  • Nominatie doorgehaald met dank aan Stunteltje en Rode raaf. Hanhil (overleg) 28 nov 2017 12:27 (CET)
 • Q Bouwhuis -NE- blijkbaar een personage uit GTST. Fred (overleg) 27 nov 2017 22:52 (CET)
  • 24 november j.l. nog beoordeeld en verwijderd als niet relevant. Het artikel is nu herschreven in zéér verschraalde vorm. Dqfn13 (overleg) 27 nov 2017 23:01 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - Nieuw personage die een hoogbegaafd iemand speelt die moeite heeft met bepaalde dingen. Personage is nog erg kort bij de serie en het is mij niet duidelijk of dit een blijver is. Voorlopig nog NE. - Richardkiwi Overleg 27 nov 2017 23:07 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - Ook NE volgens dit. - ErikvanB (overleg) 28 nov 2017 06:09 (CET)
  • Neutraal Neutraal - past op zich wel in de lijst met GTST-personages, maar moet dan op eenzelfde wijze beschreven worden. Ik vrees dat dit de persoonlijke uitleg van het karakter van 1 kijker van GTST is, waardoor er geen bronnen zijn gebruikt. De eerste regel kan nog gewoon een aflevering van GTST als bron hebben, dat zijn feitelijkheden, de tweede alinea is gewoon mijn buurvrouw die mij tijdens de koffie uitlegt hoe zij het nieuwe karakter vindt of ondervindt. Deze alinea is nu een praktijkvoorbeeld van origineel onderzoek. Ik vrees dat het nu nog te vroeg voor bronnen is rond dit personage. ed0verleg 28 nov 2017 07:17 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - fancruft - Rode raaf (overleg) 28 nov 2017 09:36 (CET)

Toegevoegd 29/11; af te handelen vanaf 13/12[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 29/11: Deel 1[bewerken]

 • Overleg:De Geest - dit 'overleg' hoeft niet te worden bewaard (in ieder geval niet op deze plek) - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 29 nov 2017 00:18 (CET)
 • ABS (automerk) - ne. reclame voor bedrijf dat kitcars (zoals Lomax (automerk)) bouwt. De Geo (overleg) 29 nov 2017 11:42 (CET)
 • Charon (auto) - ne. Idem, weer reclame voor bedrijf dat kitcars bouwt. De Geo (overleg) 29 nov 2017 11:46 (CET)
 • Cygnus (automerk) - ne. Reclame voor bedrijf dat bouwpakketten voor zelfbouwauto's verkoopt; geen autofabrikant dus. De Geo (overleg) 29 nov 2017 11:49 (CET)
 • Hansen (automerk) - ne. Reclame voor bedrijf dat jaren geleden één auto heeft gebouwd en getest. De Geo (overleg) 29 nov 2017 12:24 (CET)
  • Ik kan hier met de beste wil van de wereld geen reclame in zien. En waarom zou het dan NE zijn? Dan zou Koenigsegg ook NE zijn, want die maken van ieder model altijd maar 1 exemplaar. ed0verleg 29 nov 2017 15:16 (CET)
   • Koenigsegg heeft dealers en maakt auto's. Hansen is één van de artikelen in een reeks van bedrijfjes dat leuke ideeën heeft, mooie prototypes bouwt, maar dat uiteindelijk weinig verder komt. Daar is niks op tegen, maar voor een artikel in een encyclopedie is dat wel erg mager. De Geo (overleg) 29 nov 2017 16:18 (CET)
 • Huet Brothers (en de redirects Huet Brothers Coupe en Huet Brothers Special) - ne. Reclame voor autorestauratiebedrijf dat ook zelf auto's wil bouwen en wacht op opdrachten. Zoeken op internet levert op: bedrijf zit nu in Hillegom, in 2012 waren er grote plannen, in 2014 is productie uitgesteld, doen nu ook in accessoires. De Geo (overleg) 29 nov 2017 12:34 (CET)
 • Isis (automerk) (en de redirects Isis AM01 en Isis AM02) - ne. Reclame voor bedrijf dat in 2011 een prototype van een sportwagen voor "legaal straatgebruik" bouwde en in 2013 (volgens de eigen site) een 2e prototype wil presenteren. Geen aanwijzingen voor de productie van auto's. De Geo (overleg) 29 nov 2017 12:45 (CET)
 • Le Patron - ne. Reclame voor bedrijf dat kitcars bouwt. Artikel is 12 jaar geleden aangemaakt en daarna voornamelijk bewerkt door gebruiker:Patron~nlwiki (belanghebbende? eigenaar?). De Geo (overleg) 29 nov 2017 12:52 (CET)
  • Opmerking Opmerking veel van bovenstaande 'merken' worden opgesomd in het sjabloon:Navigatie automerken uit Nederland en bv. ook in het artikel Lomax (automerk). Als ze worden verwijderd zou dat veel rode links geven, met de suggestie om al die artikelen opnieuw aan te maken. Daarom stel ik voor dat die sjabloon en de betreffende artikelen tegelijkertijd flink opgeschoond worden. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 29 nov 2017 13:49 (CET)
   • Klopt. Ik had het sjabloon gisteren al wat opgeschoond en wil het wel verder aanpassen als deze artikelen ook rode links gaan opleveren. Het is een eigenaardig sjabloon: het werd tot 2013 elk jaar actueel gehouden. De koptekst van het sjabloon kan dan ook veranderen van Nederlandse automerken actief in 2013 in Nederlandse automerken. De Geo (overleg) 29 nov 2017 14:14 (CET)
   • De Lijst van Nederlandse automerken bevat nog veel meer rode links en daar staan ook deze en andere bedrijven tussen die voornamelijk carrosserieën bouwen. Die lijst mag ook flink opgeschoond. De Geo (overleg) 29 nov 2017 14:27 (CET)
 • Samantha en Michael Scheiden ermee uit - weg - Leest als een aankondiging van een TV gids. Rode raaf (overleg) 29 nov 2017 13:16 (CET)
  • Vermoedelijk een teaser die ergens vandaan geknipt en geplakt is. Voor Voor verwijderen Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 29 nov 2017 13:33 (CET)
  • Reclame. ErikvanB (overleg) 29 nov 2017 17:06 (CET)

Toegevoegd 29/11: Deel 2[bewerken]

 • Paul van Efferen - reclame/promo - Lees als een CV, boordevol externe links in de lopende tekst. Relevantie onduidelijk. Rode raaf (overleg) 29 nov 2017 13:19 (CET)
 • Evolutionair naturalisme - Ew? / OO - eigen onderzoeksbenadering van auteur, zie Pouwel Slurink. Twijfel aan relevantie en eigen onderzoek (onafhankelijkheid en objectiviteit). - Agora (overleg) 29 nov 2017 13:34 (CET)
  • Ik heb geen uitgebreide studie gemaakt van het artikel maar zie wel grote overeenkomsten met het artikel Naturalisme (filosofie) en vraag me af of deze artikelen naast elkaar bestaansrecht hebben. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 29 nov 2017 13:53 (CET)
  • In de filosofie is het heel moeilijk objectief te zijn. Desalniettemin heb ik geprobeerd de verschillende perspectieven zo eerlijk mogelijk weer te geven met een verwijzing naar literatuur die voor studenten zeer behulpzaam kan zijn. Het zijn juist dit soort stukken die ik zelf zo waardeer aan Wikepedia. Wel zal ik collega-filosofen vragen er nog eens naar te kijken. Uiteraard is dit stuk niet bedoeld als de definitieve versie.Pouwel (overleg) 29 nov 2017 14:57 (CET)
   • Ik denk dat je vooral voorzichtig moet zijn met zinnen als "Het zou natuurlijk absurd zijn om te claimen dat een brein ..." en "Ruse heeft wel een punt waar hij een scherpe scheiding maakt tussen ...", waarin je heel duidelijk een standpunt inneemt. Marrakech (overleg) 29 nov 2017 16:01 (CET)
 • Vencer - ne. Reclame voor bedrijf uit Vriezenveen dat ooit zelf auto's wilde bouwen. Is blijkbaar nooit verder gekomen dan een prototype [2], maar heeft het nu moeilijk en bestaat wellicht niet meer[3][4]. De Geo (overleg) 29 nov 2017 13:51 (CET)
  • Reclame voor iets dat niet bestaat? Het gaat hier om de beschrijving om iets dat ooit heeft bestaan, of het nu wel/niet bestaat is voor een encyclopedie van generlei belang. ed0verleg 1 dec 2017 10:10 (CET)
   • Deze encyclopedie leent zich er doorgaans niet voor om beginnende bedrijfjes met mooie ideeën een plek te geven. De Geo (overleg) 1 dec 2017 10:29 (CET)
 • Vencer Sarthe - ne. Auto die door bovenstaand bedrijf gebouwd had moeten worden. De Geo (overleg) 29 nov 2017 13:52 (CET)
  • Omdat het een raceauto voor Le Mans betreft, snap ik niet waarom er wordt verwacht dat de auto in productie zou worden genomen. We verlangen toch ook niet van het Metropole Orkest dat ze in de Top40 komen? De RB13 van Max Verstappen is ook nooit in productie genomen. Natuurlijk niet. ed0verleg 29 nov 2017 15:29 (CET)
   • Het bedrijf wilde de auto juist wel in productie nemen en zelfs komen tot 12 stuks per jaar[5]. Die vergelijking tussen een ruim 70 jaar oud gerenommeerd orkest en een sportwagen van een bedrijf dat niet van de grond is gekomen lijkt me hier niet op zijn plek. De Geo (overleg) 29 nov 2017 16:13 (CET)
    • Een encyclopedie kan prima iets beschrijven dat is blijven zwemmen tussen de tekentafel en de eindklant. Het is pas een probleem als zo'n auto niet meer is dan de natte droom van een ontwerper, en niet verder dan de tekentafel kwam, hoewel goede bronnen zelfs dan nog een uitzondering kunnen genereren. In dit geval lijkt het me geen natte droom, maar een mislukt project. Wikipedia hoeft de geschiedenis niet te censureren noch te verstoppen. ed0verleg 1 dec 2017 10:06 (CET)
 • Yazz G -ne/zp- rapper met 80 abo's op YouTube. Relevantie blijkt niet uit de (bronloze) inhoud. Rode raaf (overleg) 29 nov 2017 14:09 (CET)
 • Luchjenbroers - ne. Autoschadeherstel en carrosseriebouwbedrijf dat in het verleden zelfbouwpakketten voor auto's verkocht. (Waarschijnlijk zijn er weinig van verkocht). De Geo (overleg) 29 nov 2017 14:34 (CET)
 • Arno (automerk) - ne. Geen automerk, maar prototype van een sportauto die volgens de tekst nooit verder is gekomen. De Geo (overleg) 29 nov 2017 14:38 (CET)
  • Onbegrijpelijke kaalslag in het beschrijven van de geschiedenis van de autosport. Blijkbaar willen we alleen de top10 opnemen in Wikipedia, en is er louter plek voor groot geld en kampioenen. ed0verleg 29 nov 2017 15:26 (CET)
   • Eén zelfgebouwde auto maakt toch nog geen automerk? De Geo (overleg) 29 nov 2017 16:14 (CET)
    • Dus dit is eigenlijk een verzoek om het artikel te hernoemen? Zeg dat dan, of beter, doe dat gewoon! ed0verleg 30 nov 2017 12:11 (CET)
 • Bisacar - ne. Geen automerk, maar een eenmalig project. De Geo (overleg) 29 nov 2017 14:42 (CET)
  • Voor Voor verwijderen of iemand moet er bronnen voor vinden die relevantie aantonen. ed0verleg 1 dec 2017 09:48 (CET)
 • Empire (Nederlands automerk) - ne. Nog zo'n jongensdroom van je eigen automerk. Bedrijf was al failliet voordat er auto's zijn geproduceerd[6]. De Geo (overleg) 29 nov 2017 16:31 (CET)
  • Bron toegevoegd, en daarmee in een klap niet meer NE. ed0verleg 1 dec 2017 10:01 (CET)
   • Voor al deze nominaties van "automerken" heb ik eerst gekeken of er meer info was voor ik ze op TBP plaatste. In dit geval is er wel een auto in elkaar gezet, want als je iets wil verkopen als bedrijf is het wel handig als je iets meer kan laten zien dan een tekening. Maar er is geen sprake geweest van het produceren van auto's. Veel van deze bedrijven hebben meer gemeen met carrosseriebouwers dan met automerken. (zie ook Lijst van carrosseriebouwers). Sommige zijn ook nog actief als autoschadeherstelbedrijf of als garage. Er zijn diverse plaatsen waar bedrijven ruimte zich kunnen presenteren. Maar Wikipedia is hier niet voor bedoeld. De Geo (overleg) 1 dec 2017 10:53 (CET)

Toegevoegd 29/11: Deel 3[bewerken]

 • Complions - ne - Bedrijf dat werd opgericht en failliet ging. Kattenkruid (overleg) 29 nov 2017 17:14 (CET)
 • Johannes Wisse - wiu/weg - betekenis blijkt niet uit het artikel: predikant en docent maken namelijk niet zomaar E. Hij was echter van betekenis voor de opleiding tot predikanten, gezien het genoemde artikel van prof. dr. Willem van 't Spijker. Maar indien die betekenis uit het artikel niet naar voren komt, kan dit in deze vorm als NE beter weg. Paul Brussel (overleg) 29 nov 2017 18:25 (CET)
  • Akkoord, dat het zo niet kan. Hij is echter van grote betekenis geweest, dus ik zal het aanpassen. RabbitWiki123 (overleg) 29 nov 2017 18:32 (CET)
   • Dank want ik ben het met u eens dat hij van betekenis was. (Of hij hoogleraar was, is mij niet duidelijk.) Paul Brussel (overleg) 29 nov 2017 18:59 (CET)
    • Dank voor de feedback. Hij was inderdaad geen hoogleraar, maar docent. Dit en andere dingen heb ik dan ook aangepast. Ik heb nu geen tijd voor verdere bewerking, maar hoop hier later nogmaals naar te kijken. RabbitWiki123 (overleg) 29 nov 2017 20:37 (CET)
     • Er is nog twee weken de tijd - haast u niet, zeker niet als het een spoedige is. Paul Brussel (overleg) 29 nov 2017 20:39 (CET)
      • Uiteraard hoort deze predikant als een van de twee stichters van de Christelijke Gereformeerde Kerk - het meervoud kwam er pas in 1947 - thuis op Wikipedia. Eerder dan van krantenartikelen zou overigens van het Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlands Protestantisme gebruik moeten worden gemaakt. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 29 nov 2017 21:26 (CET). Aanvulling: omdat de voornaam onjuist was - moet Johannes zijn i.p.v. Jacobus - heb ik het artikel hernoemd en ook hier op de pagina aangepast. Ik neem aan dat Paul Brussel mij deze eigenmachtige ingreep in zijn bijdrage niet euvel zal duiden. Gasthuis(overleg) 29 nov 2017 21:30 (CET)
       • Dat lexicon is zeer goed, en wat mij betreft de eerste referentie in deze zaken, en het wordt m.i. hier veel te weinig gebruikt. Heb ik een foute indruk dat sowieso aan protestanten en het protentantisme hier proportioneel te weinig aandacht wordt besteed? Paul Brussel (overleg) 29 nov 2017 21:43 (CET)
  • Opmerking Opmerking - zeer eens met Gasthuis dat de beschreven persoon een artikel waard is. Ook deel ik zijn opvatting dat er kritisch naar de gebruikte bronnen gekeken moet worden. Dat betreft niet alleen de krantenartikelen, maar ook deze website samengesteld door ene Arie van Engeldorp Gastelaars. Deze bron is overbodig en heeft bovendien geen betrekking op de zin waarbij de referentie is geplaatst. In de jaarboekjes Die Haghe 1904 ("De Protestantsche Gemeenten in 's-Gravenhage gedurende de 19e eeuw") en 1984 ("Opdracht en vervulde profetie") is informatie beschikbaar over zijn Haagse periode en de stichting van een theologische school. Gouwenaar (overleg) 29 nov 2017 23:21 (CET)
  • Opmerking Opmerking - wel een kanttekening bij de voornaam. Op 9 oktober 1843 wordt de geboorte aangegeven van een op die dag geboren zoon Jacobus van de tuinman Cornelis Wisse en Johanna Niersen. Ook in zijn huwelijksakte d.d. 3 april 1867 en in zijn overlijdensakte overleden 21 augustus 1921 wordt hij Jacobus genoemd. Gouwenaar (overleg) 30 nov 2017 10:31 (CET) Zie ook hier. Merkwaardig is dat hij in de catalogus van de KB Johannes wordt genoemd, met als variant Jacobus. Gouwenaar (overleg) 30 nov 2017 10:47 (CET)
  • Opmerking Opmerking recent verscheen "Ambtsbroeders" van de hand van ds. H. van der Ham over het leven van ds. F.P.L.C. van Lingen (1832-1913) en ds. Jac. Wisse (1843-1921), een bron die imo zeker geraadpleegd dient te worden. Gouwenaar (overleg) 30 nov 2017 14:57 (CET)
  • Opmerking Opmerking Bedankt voor al het uitzoekwerk. Ik heb inmiddels een verplaatsingsverzoek ingediend omdat blijkt dat uitgerekend de wetenschappelijke literatuur het met de voornaam laat afweten. Aan de bronnen kan nog worden toegevoegd Luisteren en leren het jubileumboek bij het 100-jarig bestaan van de Theologische Universiteit in 1994. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 30 nov 2017 20:44 (CET).
  • Is het inmiddels zover in orde dat het sjabloon verwijdert kan worden? RabbitWiki123 (overleg) 30 nov 2017 22:36 (CET)
 • The Party Warriors - ne - Drie jaar oude act met sinds deze herfst een debuutalbum. Afgezien van het debuutalbum is er ook niks van encyclopedische waarde over dit trio te vertellen. Dqfn13 (overleg) 29 nov 2017 21:17 (CET)
 • Lili Reinhart - wiu - Artikel is geschreven in slecht Nederlands (duidelijk vertaling van Engels), bronnen zijn blindelings overgenomen van het Engelstalige artikel waardoor er verschillende schrijfstijlen voor data zijn en de data zelfs van maanden geleden zijn. Dqfn13 (overleg) 29 nov 2017 21:46 (CET)
 • Cook it forward - wiu - Te weinig onafhankelijke bronnen, met name aankondigingen in de vorm van tv-gids-artikelen kunnen vinden. Dqfn13 (overleg) 29 nov 2017 22:03 (CET)
 • Afghan Hound - wiu - Hond die voorkwam en met een meest recentelijke rol. Vertaling van fancruftsite. Relevantie van deze achtergrond-Muppet onduidelijk. Kattenkruid (overleg) 29 nov 2017 23:13 (CET)
  • Nou ben ik toch benieuwd, hou je een soort tab op mij? Dit is al volgens mij het zesde artikel of zoiets die je van nomineert al vrij gauw nadat ze online zijn gezet en dan met echte onzinnige argumenten aan komt. Ik heb het artikel inderdaad vertaald, en deze Muppet is in tegenstelling tot de andere die je van mij nomineerden eigenlijk niet 100% wikipedia waardig. Maar toch ben ik benieuwd, volg je mijn Wikipedia toevoegingen? Scenarioschrijver20 (overleg) 8 dec 2017 20:16 (CET)
 • Jimmy Perry -wiu- Een kleine poets en een beetje opmaak zou hier niet misstaan. Dan kan ook een cat worden toegevoegd. Fred (overleg) 29 nov 2017 23:47 (CET)
  • Perry wordt erkend als de bedenker... ErikvanB (overleg) 1 dec 2017 15:31 (CET)

Toegevoegd 30/11; af te handelen vanaf 14/12[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 30/11: Deel 1[bewerken]

 • Containerterminal - wiu - Vertaling die ernstig tekortschiet en veel spelfouten bevat. ErikvanB (overleg) 30 nov 2017 00:19 (CET)
  • #vertaaltool. Wikiwerner (overleg) 30 nov 2017 23:01 (CET)
   • Tegen Tegen verwijderen - Ik zie die spelfouten niet en op het eerste gezicht kloppen ook de feiten, gezien de referenties. Ik kan ook het artikel niet vinden van waaruit het een vertaling zou zijn. Er zou ook iets bij kunnen over het balang ervan voor de modal shift, maar dat is iets anders. Stunteltje (overleg) 3 dec 2017 12:40 (CET)
    • Spelfouten heb ik ook niet aangetroffen, maar het artikel stond wel vol met onjuist spatiegebruik ("container terminal"). Het is een vertaling van het artikel Container terminal op de Engelse Wikipedia, zoals in de bewerkingsgeschiedenis te lezen valt. Woody|(?) 3 dec 2017 13:48 (CET)
 • Stoop guido - ne/zp - POV geschreven zonder verdere wiki opmaak. Uit de inhoud blijkt geen relevantie. De externe links doen vermoeden aan promo. Rode raaf (overleg) 30 nov 2017 09:35 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Sowieso onwenselijk om iemand die 'Guido Stoop' heet, een artikel toe te dichten met de naam 'Stoop guido'. Maar verder is de tekst ook volkomen ongeschikt. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 30 nov 2017 10:57 (CET)
 • Online groen - ne/zp - Heraanmaak. Een POV geschreven reclame/promo verhaal voor een online onderneming onder de vlag van een beter milieu. Rode raaf (overleg) 30 nov 2017 10:44 (CET)
 • Sully (Muppet)niet encyclopedisch relevant (onvoldoende onafhankelijke, betrouwbare bronnen beschikbaar) – Uit het artikel blijkt geen encyclopedische relevantie. Gezaghebbende bronnen over dit Muppet-wezen heb ik niet kunnen vinden. Kan kort genoemd worden in Lijst van Muppets. Woody|(?) 30 nov 2017 11:00 (CET)
  • Het enige relevante dat ik zie, staat onder kopje "Poppenspelers", plus hooguit de eerste drie zinnen. Dat alles is inderdaad beter samen te voegen met de lijst. Ik zie dat er daar al meer kandidaten aangemeld zijn. Iedere muppet een eigen artikel gaat imo teveel richting fancruft. Rode raaf (overleg) 30 nov 2017 11:10 (CET)
  • De tekst vind ik op zich wel relevant, maar de vraag is welke bron is gebruikt. Dit artikel is totaal niet verifieerbaar zonder bronnen. Of je iedere muppet moet beschrijven, of alleen de eerste 10/25/147/1043 bekendste muppets/pokemon/voetballers/politici, dat is een discussie die we in mijn ogen heel niet moeten voeren. ed0verleg 30 nov 2017 12:09 (CET)
   • Encyclopedische relevantie slaat op het onderwerp, niet op de tekst. Dat de tekst relevant is, d.w.z. ter zake dienend met betrekking tot dit onderwerp, staat niet ter discussie. De vraag is ook niet of ieder Muppet-wezen beschreven moet worden (dat zou onzinnig zijn), maar of dit Muppet-wezen beschreven moet worden. Woody|(?) 30 nov 2017 12:13 (CET)
    • Jij hebt duidelijk andere criteria dan ik, ik kijk naar de inhoud, jij naar de verpakking. Discussie is dan zinloos. ed0verleg 30 nov 2017 13:39 (CET)
     • Een discussie is zinloos als een van de discussianten niet begrijpt waar de discussie over gaat en dus langs de ander heen praat. Woody|(?) 30 nov 2017 14:11 (CET)
     • Dat wilde ik je niet in de schoenen schuiven, maar ik ben blij dat je het daarom zelf zegt. ed0verleg 30 nov 2017 14:28 (CET)
      • Wat een flauwe jij-bak, want Woody heeft gewoon gelijk. Jij begrijpt niet dat het begrip relevantie in dit verband altijd betrekking heeft op het onderwerp van een artikel, en niet op de tekst van een artikel. Want wat zou je met dat laatste kunnen bedoelen? Dat de tekst van het artikel over de muppet inderdaad over die muppet gaat? Maar dat lijkt me voor de hand te liggen en is daarom niet noemenswaardig. Marrakech (overleg) 1 dec 2017 12:25 (CET)
 • Dr. Nobel Prijs - ne - Een muppet-puppet. Lijkt me als zelfstandig lemma te ver gaan. Tekst heeft ook een opknapbeurt nodig. ErikvanB (overleg) 30 nov 2017 11:45 (CET)
  • Ik heb de nominatie voor Dr Nobel Prijs even naar hier gezet omdat het beide slaat op een pagina gemaakt door mij. De intentie die ik heb gehad bij het maken van Sully is omdat Sully een belangrijk onderdeel was van een vaak terugkomende sketch, tezamen met Biff. Voor Dr Nobel Prijs geld hetzelfde en het feit dat hij als rode link op de lijst van muppets stond. Ik vindt zie er zelf wel relevantie in, aangezien beide poppen de hoofdrol hadden een sketch die steeds terugkwam. Daarom maak ik ook geen pagina's van Muppets die sporadisch zijn voorgekomen. Net als Sherlock Humburg,Henk Glimlach,Mumford,de blauwe meneer,Don Music,Simon Sound en Vergeetachtige Jan waren Sully en Dr Nobel Prijs een belangrijk onderdeel in hun eigen sketch. Ook zit in de artikelen waar ik naar verwijs net zoveel inhoud en bronvermelding als bij Sully en Dr Nobel Prijs. Dus ik ben tegen verwijdering van beide pagina's. Scenarioschrijver20 (overleg) 1 dec 2017 19:51 (CET)Scenarioschrijver20
   • Waar het in wezen op neerkomt is dat volgens jou een personage encyclopedisch relevant is als het (volgens jou) een belangrijke rol speelt. Encyclopedische relevantie wil echter zeggen (en dit heb ik ook op je overlegpagina al uitgelegd) dat over het onderwerp gepubliceerd is in onafhankelijke, betrouwbare bronnen. Over Bert en Ernie is bijvoorbeeld gepubliceerd in R.W. Morrow (2011), "Sesame Street" and the Reform of Children's Television; B.J. Jones (2013), Jim Hensen: The Biography; en M. Davis (2008), Street Gang: The Complete History of Sesame Street. Daaruit volgt dat deze muppets encyclopedisch relevant zijn. Hetzelfde kan waarschijnlijk gezegd worden van muppets als Elmo, Big Bird en Cookie Monster. Van Sully en Dr. Nobel Prijs vermoedelijk niet. Je moet goed voor ogen houden dat Wikipedia een encyclopedie en dus een tertiaire bron is: we publiceren slechts wat reeds door gezaghebbende bronnen is openbaargemaakt. Dat betekent dat je niet over je eigen ervaringen schrijft, maar houdt eigenlijk ook in dat je niet kritiekloos artikelen uit de Muppet Wiki zou moeten vertalen. Dat is immers een website die door anonieme fans wordt samengesteld op basis van hun eigen waarnemingen (we noemen dit ook wel "fancruft"). Woody|(?) 1 dec 2017 20:50 (CET)
    • Nou vat je mijn opmerking verkeerd op, mij lijkt het dat als een Muppet jaren een vaste sketch heeft gehad in de serie, het wel enige vorm van relevantie heeft. En de artikelen van de Muppet Wiki hebben juist bronnen om hun informatie te bevestigen en wat er daar weer niet bevestigt wordt is te vinden in de sketches die gewoon op de youtube staan. Verder vraag ik mij af waarom nou precies deze twee geen relevantie zouden hebben maar Sherlock Humburg,Henk Glimlach,Mumford,de blauwe meneer,Don Music,Simon Sound en Vergeetachtige Jan wel. Als je mij dat zou kunnen uitleggen komen we misschien verder in deze discussie. Scenarioschrijver20 (overleg) 1 dec 2017 20:58 (CET)Scenarioschrijver20
     • Je hebt mij nergens zien beweren dat die andere personages wel encyclopedisch relevant zijn. Die artikelen liggen hier ook niet ter beoordeling voor. Zoals je weet bestaat er geen voorafgaande controle op de aanmaak van artikelen. Uit het feit dat een artikel over een bepaald onderwerp bestaat kan dus niet geconcludeerd worden dat dat onderwerp encyclopedisch relevant is. Zo'n vergelijking gaat dus niet op.
     • Volgens mij heb ik je opmerking helemaal niet verkeerd opgevat. Jij schreef dat deze poppen volgens jou encyclopedisch relevant zijn omdat ze een hoofdrol hadden in een steeds terugkerende sketch. Dat is geen logische conclusie, nu – zoals gezegd – encyclopedische relevantie volgt uit de beschikbaarheid van onafhankelijke, betrouwbare publicaties over het onderwerp. Je zult dus op z'n minst aannemelijk moeten maken dat dergelijke publicaties met betrekking tot "Sully" en "Dr. Nobel Prijs" bestaan, zoals ik hierboven heb gedaan met betrekking tot Bert en Ernie. De Muppet Wiki is niet zo'n publicatie. Woody|(?) 1 dec 2017 21:17 (CET)
  • Kijk nu komen we ergens, al vindt ik jarenlang een hoofdrol in een steeds terugkerende sketch zelf wel een goed argument. Zelf vindt ik de andere personages ook relevant vanwege hetzelfde argument dat ik bij deze twee gebruik. Ik zou best de andere personages willen laten beoordelen, maar dan gaan mensen het waarschijnlijk op een WP:PUNT gooien terwijl ik het dan serieus bedoel. Scenarioschrijver20 (overleg) 1 dec 2017 21:23 (CET)Scenarioschrijver20
   • Misschien kan je uitleggen hoe uit het feit dat een personage jarenlang een hoofdrol heeft gespeeld in steeds terugkerende sketches van Sesamstraat volgt dat het aannemelijk is dat dat personage besproken wordt in onafhankelijke, betrouwbare bronnen. Mij komt dat namelijk helemaal niet aannemelijk voor, maar misschien ligt dat aan mij. Ik laat me graag overtuigen. Woody|(?) 1 dec 2017 21:31 (CET)
  • Ik volg uw zin niet helemaal, zou u het even anders kunnen verwoorden? Scenarioschrijver20 (overleg) 1 dec 2017 21:38 (CET)Scenarioschrijver20
   • Zeker. Zoals je inmiddels weet is een onderwerp encyclopedisch relevant als het in voldoende mate besproken wordt in onafhankelijke, betrouwbare bronnen. Op deze pagina staat de encyclopedische relevantie van de muppets "Sully" en "Dr. Nobel Prijs" ter discussie. Het moet dus ten minste aannemelijk gemaakt worden dat over deze muppets gepubliceerd is in gezaghebbende bronnen. Jij geeft als argument dat deze personages jarenlang een hoofdrol hadden in een steeds terugkerende sketch van Sesamstraat. Daaruit moeten wij blijkbaar concluderen dat over deze personages vast wel voldoende gezaghebbende bronnen beschikbaar zijn. Het feit dat ze jarenlang een hoofdrol hadden in een steeds terugkerende sketch van Sesamstraat doet op zichzelf namelijk niet ter zake. Ik snap echter niet hoe het een uit het ander volgt. Kan je dat uitleggen? Woody|(?) 1 dec 2017 21:48 (CET)
  • Ik zeg niet dat dat genoeg gezaghebbende bronnen aangeeft, maar wel dat het een bepaalde vorm van importance geeft voor de artikelen. Vervolg vraag, wat is uw mening over dit: Als Sully en Dr Nobel Prijs niet goed genoeg zijn vanwege bronnen dan vallen veel andere personages daar ook onder en zouden die dus eigenlijk ook genomineerd moeten worden. Scenarioschrijver20 (overleg) 1 dec 2017 21:53 (CET)Scenarioschrijver20
   • Dan kunnen we dus concluderen dat de relevantie vooralsnog niet is aangetoond. En in antwoord op je vervolgvraag: dat klopt ongetwijfeld. Woody|(?) 1 dec 2017 21:58 (CET)
  • Blijft wel typisch dat die pagina's jaren zonder nominatie hebben kunnen bestaan en deze binnen een week genomineerd worden. Scenarioschrijver20 (overleg) 1 dec 2017 22:13 (CET)Scenarioschrijver20
 • Nieuws030 - wiu/ew? Uit korte bronloze vermelding blijkt geen encyclopedische relevantie. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 30 nov 2017 11:13 (CET)
  • Ik heb de pagina inmiddels aangepast. Lijkt mij wel relevante informatie allemaal, ook gezien de aanwezige verwijzingen naar andere wiki-pagina's. JimTer (overleg) 30 nov 2017 11:28 (CET)
   • Wat bedoel je met relevante informatie? De geboden informatie is misschien relevant in de zin dat zij ter zake dienend is met betrekking tot het onderwerp 'Nieuws030', maar de vraag is of het onderwerp 'Nieuws030' zélf encyclopedisch relevant is. Dat betekent (kort gezegd) dat het onderwerp besproken wordt in onafhankelijke, betrouwbare bronnen. Dat blijkt vooralsnog niet. Woody|(?) 30 nov 2017 11:44 (CET)
    • Ok, snap wat je zegt. Pagina inmiddels verder aangepast door mij.
    • Als het over de relevantie gaat, adviseer ik de beoordelaars even te googlen. Hartelijks, JimTer

Toegevoegd 30/11: Deel 2[bewerken]

 • Treinreiswinkel - NE / reclame - relevantie bedrijf niet helder en doet promotioneel aan. - Agora (overleg) 30 nov 2017 12:33 (CET)
  • Voor mijn gevoel is het wel e maar dat komt wellicht ook omdat ik al jaren klant ben. Lastig om aan te geven waar de e zit. Wel heeft het bedrijf 120.000 klanten zonder noemenswaardige reclame en voornamelijk door mond-tot-mondaanbevelingen. Verder valt er niet veel concreets over te vertellen vrees ik. Kattenkruid (overleg) 30 nov 2017 16:36 (CET)
   • Ik sluit mij aan bij Kattenkruid, bekende naam vooral doordat dit reisburo in tegenstelling tot andere reisburo's uitsluitend reizen per trein organiseerd.Bijwyks (overleg) 1 dec 2017 11:17 (CET)
  • Is deze pagina niet onlangs eerder verwijderd, naam komt mij zo bekend voor op die manier. Verder zoals het artikel er nu uit ziet Voor Voor verwijderen. ARVER (overleg) 4 dec 2017 16:48 (CET)
 • Vestigingskolonie - wb - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 30 nov 2017 16:24 (CET)
  • Voor Voor verwijderen En niet een correcte wb-definitie. Fred (overleg) 30 nov 2017 17:09 (CET)
 • Zwartepietendiscussie - NE - Waarom moeten alle dingen die bezwaren hebben een artikel op Wikipedia? Er is ook al discussie geweest over de negerzoen die ook geen aparte artikel "Negerzoenendiscussie" heeft en over de gehandicapten-karikatuur van Willempie die geen artikel "Willempie-discussie" heeft. Bovendien staat er op het artikel Zwarte Piet onder het kopje Bezwaren al genoeg info over het racistisch kenmerk hierover en het dit kan prima worden ingevoegd in dit artikel. P.s. zelf ben ik een voorstander van Zwarte Piet! Gympetic (overleg) 30 nov 2017 17:01 (CET)
  • Neutraal Neutraal Het is helemaal geen discussie, maar iets dat over onze hoofden via medialand wordt uitgestort. Sinterklaas moet gewoon een gezellig kinderfeestje zijn en blijven, en dat heeft nóch met slavenhandel, nóch met Nederlandsch volkseigen iets te maken. Overigens doet deze "discussie" wèl zoveel stof opwaaien en tegenstellingen genereren dat een neutraal artikel daaromtrent in een encyclopedie op zijn plaats is, al is het maar om het nageslacht te informeren omtrent wat voor onbenulligheden men zich ooit druk maakte. Dat de kinderen op deze wijze tussen hamer en aambeeld terecht komen wordt door beide categorieën demonstranten gewoonlijk op de koop toe genomen. Fred (overleg) 30 nov 2017 17:12 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Het is veel te veel om in het artikel over Zwarte Piet op te nemen. Jan Arkesteijn (overleg) 30 nov 2017 17:24 (CET)
  • De hoeveelheid externe bronnen over deze discussie is groot, en de discussie is alleszins een stuk groter en ingrijpender dan die over 'Willempie' en 'negerzoenen'. Het feit dat die twee hierboven kennelijk over één kam geschoren worden met deze discussie is wat dat betreft tekenend. Het lijkt me ook niet dat dit artikel in zijn geheel kan worden ingevoegd in het 'hoofdartikel' over Zwarte Piet. Het is daar juist van afgesplitst mede om dat artikel niet compleet te laten domineren door dit aspect. Er is ook helemaal geen sprake van dat 'alle dingen die bezwaren hebben' een artikel moeten krijgen. Sommige discussies/controverses krijgen een eigen artikel wanneer die voldoende relevant zijn. Voorbeelden zijn het kernenergiedebat en het debat over de status van Tibet. Andere discussies moeten het inderdaad doen met een korte vermelding in het 'hoofdartikel'. Deze 'discussie' lijkt me relevant genoeg voor een artikel. Paul B (overleg) 30 nov 2017 18:20 (CET)
  • Ik heb de titel zwartepietendiscussie hernoemd naar zwartepietendebat, omdat dit wat beter staat. Maar ik heb nog steeds dezelfde meningen. Gympetic (overleg) 30 nov 2017 18:29 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Ik heb dit afgesplitst van de figuur Zwarte Piet omdat het daar een onoverzichtelijke chronologische opsomming was van demonstraties, mensenrechtenrapporten en rechtszaken dat totaal het zicht ontnam op de folkloristische figuur van Zwarte Piet in dat artikel. Omdat het onderwerp jaarlijks terugkeert en besproken wordt, zowel nationaal als internationaal, Nederland door de VN op dit gebied gemonitord wordt, er jurisprudentie over is, leek het mij goed als dit in een apart artikel staat. Het artikel beschrijft momenteel het debat dat gevoerd is vanaf de jaren zestig met daarbij zoveel mogelijk bronnen. Doel is wat mij betreft fakenieuws te ontzenuwen op dit gebied en te komen tot een goed overzicht waarin een schets wordt gegeven van de problematiek. Zo heb ik bij onderzoeken aangegeven of het een kwalitatief of kwantitatief onderzoek is etc. NE lijkt me geen goed argument, wel is het moeilijk dit artikel neutraal te voorzien van argumenten. Het artikel beschrijft dus nu vooral de geschiedenis van het debat zelf. Ik hoop dat we hier een genuanceerd artikel kunnen krijgen met een neutraal standpunt, dat ook breder kijkt en de spanningsvelden toont tussen de verschillende vrijheden die hier spelen en geen hijgerige opsomming is. @Gympetic: Je haalde de categorie 'Ethische kwestie" en "Nederlandse koloniale geschiedenis" weg met als argument "Zwarte Piet heeft niets met slavernij te maken." . Zwarte Piet misschien niet, maar de zwartepietendiscussie die zijn oorsprong vindt bij met name de Surinaamse bevolking in Amsterdam heeft alles met het koloniaal verleden van Nederland te maken. Je hebt de categorie racisme toegevoegd. Die had ik eerst ook even maar ik vind dit voor een artikel over een debat te stellig. De daarbovenliggende categorie discriminatie->ethische kwestie leek me neutraler omdat een discussie een 'kwestie' betreft en de meningen over het racistische karakter verdeeld zijn. Dit blijkt tot nu toe ook uit de jurisprudentie, hoewel de VN daar wat stelliger in is Hannolans (overleg) 30 nov 2017 19:26 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Dit is een goed overzichtsartikel over de kwestie. Hoewel, debat... Bij een debat wordt er gepraat en geluisterd. Praten (eerder: schreeuwen) lukt wel, maar er wordt heel weinig geluisterd. Sijtze Reurich (overleg) 30 nov 2017 19:45 (CET)
   • Een vete komt dichter in de buurt. Rode raaf (overleg) 30 nov 2017 22:12 (CET)
    • Tsja, en als je geen partij kiest en je niet in de vete mengt, deug je ook al niet. Dat gaat nu eenmaal zo, bij vetes. Fred (overleg) 30 nov 2017 23:14 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - onbegrijpelijk dat er mensen zijn die de sociale onrust van de Zwartepietendiscussie vergelijken met de sociale onrust van een negerzoen. Ik probeer een analogie te verzinnen, maar dat wordt al snel een Godwin. Laat ik het anders zeggen: deze discussie wordt niet gewonnen door hem op Wikipedia te verwijderen, dus laat maar lekker staan. ed0verleg 1 dec 2017 07:32 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Gezien de jaarlijkse ophef is het zeker relevant ondanks dat ik die discussie nogal onbenullig vindt. Het brengt echter het artikel Zwarte Piet uit balans. Daarom is het afgesplitst. Laat het dus maar staan.Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 1 dec 2017 12:24 (CET)

Toegevoegd 30/11: Deel 3[bewerken]

 • Crowd of Chairs - ne/wiu; uitgebreide toelichting bovenaan artikel gezet. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 30 nov 2017 17:32 (CET)
 • Bali Padda -auteursrechtschending wiu - ErikvanB (overleg) 30 nov 2017 19:47 (CET)
  • @ErikvanB: wiens auteursrecht wordt er hier vermeend geschonden? Natuur12 (overleg) 30 nov 2017 20:12 (CET)
   • De Engelstalige Wikipedia. ErikvanB (overleg) 30 nov 2017 20:12 (CET)
    • Zou het dan niet een idee zijn om bronvermelding anderstalige Wikipedia toe te voegen in het vervolg? Natuur12 (overleg) 30 nov 2017 20:24 (CET)
     • Dat lijkt me ook. Misschien kunnen we het de auteur adviseren. ErikvanB (overleg) 30 nov 2017 20:50 (CET)
   • Hmmm, het is wel een heel slecht artikel. "dropped out of school" is wat anders dan "werd uit de school gezet". En "odd jobs" zien niet per definitie slecht betaalde baantje aangezien het om tijdelijke banen en/of uitzendwerk kan gaan. The Banner Overleg 30 nov 2017 22:08 (CET)
 • Danny Demonstreert -wiu- Uiterst mager artikel. Werd aangemaakt op de dag dat, maar vóórdat, het eerste deel van het programma werd uitgezonden. Slechts het eerste deel van het programma wordt daarom kort besproken, dat is vermoedelijk uit de Tv-gids gehaald. Oogt dus als een programma-aankondiging. Er is ook geen cat, en Britain First zou wel een doorverwijzing kunnen gebruiken. Fred (overleg) 30 nov 2017 23:07 (CET)
  • Is inderdaad WIU. Ik lees de datum 37 november (zeker een fan van Wim T. Schippers met zijn februaritelling uit Ronflonflon). En in de inleiding staat een aankondiging waar de eerste aflevering over ging, dat lijkt me over twee weken totaal niet meer relevant (in de inleiding). Ik zal wel eens een bron zoeken, want zonder dat wordt het nooit een deftig artikel. ed0verleg 1 dec 2017 09:23 (CET)
   • Inmiddels niet meer uiterst mager, en daardoor ook niet meer WIU. Applaus voor jezelf ;-) ed0verleg 1 dec 2017 09:42 (CET)
    • Klopt, dan zal ik de nominatie verwijderen. Let wel, het was in de oorspronkelijke vorm al goedgekeurd. Fred (overleg) 1 dec 2017 11:56 (CET)

Toegevoegd 01/12; af te handelen vanaf 15/12[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 01/12: Deel 1[bewerken]

 • Rocket Raccoon - kromme vertaling - zinnen lopen niet echt lekker (een verlaten kolonie voor mensen met ziektes in hun geest waar de dierlijke metgezellen genetisch werden gemanipuleerd om hun op menselijk niveau intelligentie en tweevoetige lichaamsbouw tegeven om verzorgers van de gevangenis te worden) - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 1 dec 2017 00:25 (CET)
 • Alfred Hof - ne - Man met baan, cv. Blijkbaar niemand die OVER hem geschreven heeft. ErikvanB (overleg) 1 dec 2017 04:49 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Een úúr lang op Radio Drenthe te horen geweest! Dergelijke details horen in een encyclopedie niet thuis. Fred (overleg) 1 dec 2017 14:51 (CET)
   • Hm, het *lijkt* ten minste niet op banale promo. Maar van mij mag het ook weg. --flesmelk (ook een drupje?) 1 dec 2017 14:57 (CET)
 • Vinny James - ne - DJ met 21 abo's op YouTube, tekst bevat bronloze pov en lijkt enigszins promotioneel geschreven. Rode raaf (overleg) 1 dec 2017 10:33 (CET)
  • Ik zou er nuweg van maken, het is rommel. --flesmelk (ook een drupje?) 1 dec 2017 12:00 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Zinnen als: begon al om zijn 14 met draaien, dus hij draaide om zijn 14 heen en hield dat, aldus het "artikel", al minstens 15 jaar vol! Fred (overleg) 1 dec 2017 14:54 (CET)
  • Wat mij betreft is dit nuwegbare promo: elke weekend mag hij zijn sexy house sound laten horen in de beste clubs van Nederland, Missie: Make the people happy, with hands up. Zou wel e kunnen zijn. Kattenkruid (overleg) 1 dec 2017 15:45 (CET)
   • Mee eens, deze expliciete reclame is geen zinvolle aanzet voor een artikel. Ik heb de nuweg er weer op gezet. Wikiwerner (overleg) 1 dec 2017 21:23 (CET)
    • Inderdaad een niet-neutraal rommeltje: Missie: Make the people happy, with hands up. Volslagen onopgemaakt, slordige en onleesbare promo. Fred (overleg) 1 dec 2017 21:27 (CET)
  • Inmiddels weg. --flesmelk (ook een drupje?) 2 dec 2017 10:08 (CET)
 • Søstrene Grene - bronloze bedrijfsgidsvermelding; relevantie onhelder. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 1 dec 2017 10:50 (CET)
  • Waarom is van deze keten de relevantie onhelder, en van bijvoorbeeld Flying Tiger niet? ɘVe Roept u maar! 1 dec 2017 12:25 (CET)
  • Kijkend naar de bewerkingshistorie vermoed ik, dat er gisteren een verkeerde versie is teruggezet. Sinds 30-11 lemma weer met promo. Als dit NE zou zijn, misschien ook eens kijken andere lemma's in categorie Winkelketen. Ldhank (overleg) 1 dec 2017 13:05 (CET)
   • Ik heb inderdaad gezien dat er gisteren veel bewerkingen zijn gedaan, maar er is ook een oudere (promotieloze) versie weer teruggezet (zie hier) door ErikvanB. Ik begrijp de nominatie niet, eerlijk gezegd. Vind het (hoewel kort) een redelijk feitelijk artikel. ɘVe Roept u maar! 1 dec 2017 13:34 (CET)
  • Niks mis mee, en op de andere taalversies stonden zoveel bronnen, dat het artikel op nl-wiki hierom verwijderen in mijn ogen puur vandalisme is. ed0verleg 1 dec 2017 22:03 (CET)
 • Thomas Meehan (luitenant) - NE - gewoon militair, lijkt uit het artikel. Paul Brussel (overleg) 1 dec 2017 11:26 (CET)
  • Mee eens. Waarschijnlijk promo door een trotse nazaat, maar dat kan ik niet bewijzen. --flesmelk (ook een drupje?) 1 dec 2017 14:59 (CET)
   • Promo door een nazaat lijkt mij zeer onwaarschijnlijk. Maar het kan geen kwaad even te kijken op Band of Brothers waar luitenant Meehan, mede door zijn dood op D-Day, maar een uiterst bescheiden rol speelde. (Hij nam het commando van Easy company over van kapitein Sobel kort voor de invasie) Voor Voor verwijderen The Banner Overleg 1 dec 2017 20:14 (CET)
 • Gebaren camping - ne - Kattenkruid (overleg) 1 dec 2017 14:44 (CET)
 • Grand Prix Formule 1 van Azerbeidzjan 2018 - Te vroeg voor een evenement in april, daarnaast grotendeels overgenomen van deze pagina. Jordyvandebunt (overleg) 1 dec 2017 18:26 (CET)
  • Ik kan zo snel geen copyvio ontdekken (in dat geval zou nuweg denk ik ook beter zijn), maar het is wel erg karig en ook een beetje een marginaal onderwerp. Ik denk dat ik voor weg ben. --flesmelk (ook een drupje?) 2 dec 2017 10:06 (CET)
  • Nee hoor, Ronde van Frankrijk 2018 bestaat ook al, net als Pinkpop 2018, dus dan kan dit ook wel. Aangezien ik beide door mij hier genoemde artikelen heb genomineerd voor verwijdering hoop ik dat je wel begrijpt dat ik het met je eens ben, wij zijn blijkbaar in de minderheid. Dqfn13 (overleg) 3 dec 2017 22:32 (CET)
  • Ik denk dat het te maken heeft met de persoonlijke opvatting over wat er in een moderne elektronische encyclopedie als Wikipedia moet worden opgenomen. Zelf heb ik er een tamelijk rekkelijke mening over, maar respecteer wel de conservatieve, die meer aansluit bij wat er vroeger in een gedrukte versie werd opgenomen. Naar mijn idee is er weinig mis met de opvatting dat een artikel minstens drie verifieerbare feiten moet bevatten, die te vinden moeten zijn in (liefst aangegeven) betrouwbare bronnen. Die artikelen zouden wat mij betreft best over evenementen in de toekomst mogen gaan, als je van uit mag gaan dat "het publiek" die informatie op prijs zou stellen, te meten door te kijken of er naar gezocht wordt. Kijk na pakweg een maand of wat of het echt bekeken wordt. En als dat niet het geval blijkt was er geen belangstelling voor en kan het weg uit de hoofdnaamruimte, tot relatief kort voor het gewraakte tijdstip. Want dan neemt waarschijnlijk de belangstelling toe en kan het artikel een welkome informatiebron worden.
  • Zo heb ik ervaring met de Lijst van deelnemende schepen aan Sail Amsterdam 2015. Daar had je een half jaar van te voren nog niet zo gek veel aan, maar met elke maand voor het evenement zag je door allerlei artikelen in kranten en tijdschriften de belangstelling toenemen en konden gebruikers al een overzicht van de schepen vinden, met de bijbehorende foto's en voornaamste gegevens. Plus de verwijzing naar de eventueel al bestaande artikelen over de schepen. Kortom, niet zo star omgaan met artikelen die evenementen in de toekomst beschrijven. Stunteltje (overleg) 3 dec 2017 23:06 (CET)
  • Het gaat over van alles, principes, schepen, angst voor de toekomst, maar over de inhoud van dit artikel gaat het allemaal niet. En dit artikel is helaas leuk voor een blog, maar niets wat we zouden verwachten voor een artikel in een encyclopedie. Als we afgaan op de titel, moet de inhoud van het artikel gaan over de editie volgend jaar, dus niet over de historie van het circuit, niet over de FIA-kalender, en al helemaal niet over wanneer die kalender is gepresenteerd. Daarnaast hebben we op nl-wiki tot nu toe geen artikelen per F1-Grand Prix, anders had ik kunnen verwijzen naar wat er te verwachten zou zijn, maar dit dus niet. ed0verleg 5 dec 2017 20:48 (CET)

Toegevoegd 01/12: Deel 2[bewerken]

 • Tracey Silhouette - reclame - Lang verhaal over band met beperkte relevantie. Kattenkruid (overleg) 1 dec 2017 19:36 (CET)
  • Tegen. In huidige vorm goed genoeg, relevantie aangetoond met bronnen. --flesmelk (ook een drupje?) 2 dec 2017 09:52 (CET)
   • Ik vind de bronnen niet echt overtuigend. Kattenkruid (overleg) 5 dec 2017 16:55 (CET)
    • Het kan zeker beter. Ik ben alleen maar tegen 'weg wegens reclame'. Minder pov en betere bronnen lijken mij gewenst. --flesmelk (ook een drupje?) 5 dec 2017 16:59 (CET)
     • O, en ik had beter 'relevantie onderbouwd' kunnen zeggen, dat is wat ik eigenlijk bedoelde. Excuses. --flesmelk (ook een drupje?) 5 dec 2017 17:04 (CET)
  • Hoe relevant een band is, is persoonlijk. Voor mij is deze band inderdaad totaal irrelevant, maar ik zie niet in waarom het artikel te lang zou zijn. De reclame zie ik ook niet zo, ik ga na dit artikel lezen niet gelijk naar de winkel fietsen, en een link naar de eigen website is er al niet, dus reclame waarvoor dan? ed0verleg 5 dec 2017 20:52 (CET)
  • Voor mij is de band helemaal niet relevant, ik had er nog nooit van gehoord, ik heb een ***hekel aan Zwolle, en de Stentor (een van de bronnen) vind ik een suf blaadje. In een poging om die vooroordelen te compenseren ben ik misschien wat te voorzichtig geweest. Voor de rest volg ik ed0. --flesmelk (ook een drupje?) 5 dec 2017 21:17 (CET)
  • Het is geen encyclopedisch geschreven artikel, bevat pov zoals "Ieder nummer moet de luisteraar een boodschap voor het leven meegeven." zoals nu in de inleiding (!) staat, past beter op een Facebookpagina. Daarnaast wat triviale inhoud en enkele storende Engelse leenwoorden. Primair voor een band zijn optredens; er worden lokale en enkele NE festivals opgesomd. Ook de genoemde landelijke TV maakt geen EW indruk, iedereen kan zich daarvoor aanmelden. Met genoemde "EP" en "Singles" worden mp3's bedoeld. Is er een CD te koop van het gezelschap en sprake van een platenmaatschappij en/of distro? Lijkt me vooralsnog een plaatselijke band die het circuit van landelijke podia nog moeten ontdekken. WP:RPO. Rode raaf (overleg) 6 dec 2017 05:35 (CET)
 • Schild en Vrienden - wiu/weg - ontbeert elke onafhankelijke bron en alles wat er staat is dus onverifieerbaar; officiële website is "under construction". Facebook is geen acceptabele bron. ZP. Paul Brussel (overleg) 1 dec 2017 20:15 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen In mijn ervaring met het Gentse studentenleven is Schild en Vrienden meer en meer een relevante speler. Ook binnen Vlaanderen krijgt zij steeds meer en meer een forum en groeit zij uit tot een volwaardige beweging. Alsook de bronnen die worden aangehaald, vooral het artikel van Knack en in mindere mate Sceptr en Apache zijn voor mij voldoende om de beweringen in het artikel te staven. De argumenten die hieronder worden aangehaald slaan naar mijn mening nergens op, hoe is het ledenaantal, dat op vele pagina's die wel worden goedgekeurd alles behalve nauwkeurig is, in deze relevant. Alsook de de leeftijd van de beweging doet voor mij niet terzake.
  • Voor Voor verwijderen Blijkbaar een splintergroeperinkje dat slechts enkele maanden oud is, en waarvan het aantal leden niet eens wordt vermeld. Vooralsnog dus NE, want enige relevantie wordt niet aangetoond. Het symbool, waaraan een runenteken te ontlenen valt, spreekt boekdelen. Fred (overleg) 1 dec 2017 21:22 (CET)
   • Tegen Tegen verwijderen Beste, de VZW bestaat wel in realiteit, het logo is ook authentiek en het is een voorlopig obscure jongerenbeweging in opgang in Vlaanderen. Overigens, de pagina van COMAC in België vertoont ook gelijkaardige gebreken. Waarom wordt deze niet verwijderd dan? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Borgoem1 (overleg · bijdragen) 1 dec 2017 21:35
    • "een voorlopig obscure jongerenbeweging" hoort hier dus duidelijk niet thuis, en dit is ook geen plaats om reclame te maken voor iets obscuurs. Paul Brussel (overleg) 1 dec 2017 21:42 (CET)
     • Dit is geen reclame maar een pagina over iets dat bestaat. Volgens uw logica is zowat alles dat over politieke bewegingen gaat reclame. Dit raakt kant noch wal. U ontkent de realiteit door te stellen dat deze groepering niet bestaat. Ze bestaat juist wel. De pagina is nog voorlopig onder constructie, maar wees u zo goed om geduldig te zijn, ze zal binnenkort online komen. Obscuur in de zin dat het in opgang is, nog niet en plein public bekend is. Mag ik u er op attenderen dat Wikipedia politiek neutraal dient te zijn? U pleit voor het verwijderen van deze pagina omdat het een Vlaams-nationalistische pagina is. Mijn referenties spreken, in tegenstelling tot de absurde claim dat het logo een vikingrune is (??? Bron graag), in mijn voordeel. Referenties zijn er aan toegevoegd, die u niet kan verwerpen.
Ik zie op uw profiel dat u geen enkele bijdrages hebt geleverd aan Wikipedia. U probeert hier Wikipedia te saboteren en deze pagina onterecht te verwijderen, wegens redenen die u niet kan staven. Mag ik er u op attenderen dat Wikipedia voor serieuze gebruikers is die serieuze bijdrages willen leveren, en niet zomaar gelijk welk artikel willen verwijderen? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Borgoem1 (overleg · bijdragen) 1 dec 2017 22:03
U lijkt nogal zeer betrokken bij deze organisatie, en dit lijkt wel degelijk op reclame over een obscure club, wat hier Zelfpromotie wordt genoemd; voor dat laatste is deze encyclopedie niet de juiste plaats, integendeel. Het wordt in het algemeen afgeraden te schrijven over onderwerpen waar iemand persoonlijk (nauw) bij betrokken is. Paul Brussel (overleg) 1 dec 2017 22:22 (CET)
Dat is nergens op gestoeld. Ik ben een politicoloog en hou zo'n zaken nauwgezet in de gaten. Ik volg de actualiteit. Het is niet mijn probleem dat u een political bias heeft en daarmee kant noch wal raakt in uw argumentatie hier. Dit houdt geen steek. U gaat af op puur buikgevoel om de pagina zomaar aan te vallen en te melden. Met uw bovenstaande reactie is het nu wel duidelijk dat dit niet gaat om een objectieve, serieus te nemen reden, de pagina te verwijderen, maar het hier louter gaat om een soort spelletje die u wilt voeren. U saboteert.
U mag beweren dat u politicoloog bent maar zo lang er geen betrouwbare, gezaghebbende en onafhankelijke bronnen zijn die aantonen dat dit een lemma verdient in deze encyclopedie, en vooralsnog heeft u dat met al die obscure 'bronnen' over dit obscure clubje niet kunnen aantonen, hoort dit artikel hier niet thuis. Paul Brussel (overleg) 1 dec 2017 22:49 (CET)
Let u even op: er werden verschillende artikels genomen als bron: apache, de knack en t pallieterke. Bent u wereldvreemd?
Beste anoniem/Borgoem1 gelieve uw bijdrages te ondertekenen. Het onderwerp, een studentikoze organisatie, is inderdaad de laatste tijd een aantal malen in België in het nieuws geweest, maar of dit de studentenvereniging wiki-waardig maakt is maar de vraag. Het artikel is daarnaast verre vanuit een onafhankelijk standpunt geschreven. Als het behouden blijft, is er nog veel werk aan. Bjelka (overleg) 2 dec 2017 02:33 (CET)
  • Voor Voor verwijderen, want; WP:NIET: Wikipedia is geen propaganda- presentatieplatform, of iets te presenteren of onder de aandacht te brengen, geen reclamezuil. Rode raaf (overleg) 2 dec 2017 13:47 (CET)
 • Brouwerij Het Uiltje - ne - relevantie van het onderwerp is niet aangetoond middels onafhankelijke en gezaghebbende bronnen die het onderwerp omschrijven op een manier die het triviale overstijgt. Er zijn vier bronnen gegeven. Twee ervan zijn de eigen website en een bericht op een crowdfunding site. Niet onafhankelijk en de gezaghebbendheid laat ook wat te wensen over. Nummer drie is Facebook. Niet gezaghebbend en niet onafhankelijk. De laatste bron is dit nieuwsbericht. Hierin wordt het onderwerp enkel genoemd. Een zoekopdracht via google ("Brouwerij Het Uiltje" is de gebruikte opdracht) levert 90 hits op voornamelijk bestaand uit links naar websites waar hun bier gekocht kan worden. Onafhankelijke en gezaghebbende bronnen zitten hier niet echt tussen. Al met al is dit onvoldoende om dit artikel te handhaven. Natuur12 (overleg) 1 dec 2017 20:39 (CET)
  • Bij mij zegt Google toch zo'n 34.000 resultaten te hebben. Nou zegt dat niet zoveel, maar toch ruim meer dan 90. Ik zie toch zeker ook wel onafhankelijke bronnen die het onderwerp beschrijven, [7], [8], [9], [10], [11]. Daarnaast ook enkele vermeldingen in landelijke media [12], wat toch ook wel aangeeft dat dit een enigszins bekende brouwerij is. Michielderoo (overleg) 2 dec 2017 09:53 (CET)
  • Ik heb het artikel iets opgeschoond, maar over de relevantie twijfel ik nog wel degelijk. --flesmelk (ook een drupje?) 2 dec 2017 10:01 (CET)
  • @Michielderoo, als je doorklikt naar de laatste pagina zie je dat het aantal rond de 90 ligt. Ik noemde verder dat de beschrijving van het onderwerp in die bronnen de trivialiteit moet overstijgen en dat de bronnen gezaghebbend dienen te zijn. Genoemd worden is niet voldoende en bronnen als Momondo kan je niet gezaghebbend noemen. Mogen babbelen in een zeer lokale talkshow is ook niet echt een goede graadmeter. De meeste van de bronnen waarmee je komt zijn nogal magertjes. Natuur12 (overleg) 2 dec 2017 19:20 (CET)
   • Bij elke zoekopdracht kun je doorklikken naar de laatste pagina en dan is het aantal resultaten beperkt, dat heeft te maken met de manier waarop Google werkt. Zie b.v Democratie of Nederlandstalige Wikipedia, waar je hetzelfde fenomeen ziet. Michielderoo (overleg) 2 dec 2017 22:12 (CET)

Toegevoegd 01/12: Deel 3[bewerken]

 • De pagina van COMAC (https://nl.wikipedia.org/wiki/Comac_(jongerenbeweging) heeft geen vermelding van het leden aantal. Er is ook geen bron voor de zogenaamde 'Karl Marx School'. Ook voor de trips is er geen enkele bron. De tien strijdpunten van de COMAC mist elke referentie of voetnoot wat dan ook. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Borgoem1 (overleg · bijdragen) 1 dec 2017 22:03
 • Henk Glimlach - Twijfel aan relevantie voor op Wikipedia en enig gegeven bron is fancruft. (Dit is een serieuze nominatie geen WP:PUNT) – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Scenarioschrijver20 (overleg · bijdragen) 1 dec 2017 22:11
  • Goed genoeg om te blijven, denk ik. Een betere bron zou wel mooi zijn. --flesmelk (ook een drupje?) 2 dec 2017 10:20 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen – Ik ben niet met alle karakters even bekend, maar de Sesamstraatpersonages die ik steekproefsgewijs heb bekeken vond ik in deze korte artikelen goed geportretteerd. De geleverde informatie lijkt juist. Ik vind de artikelen individueel bestaansrecht hebben, en zou een eenvoudige platte lijst in een lijst-artikel een waardevermindering vinden, die wordt dan onoverzichtelijk. Maar als het dan toch weg moet, dan liefst eerst opsommen in een lange lijst met kopjes, zoals dat in het artikel Lijst van personages uit Goede tijden, slechte tijden (2010-2019) is gedaan. De afzonderlijke artikelen kunnen dan redirects worden. Of het daar allemaal beter van wordt? Ik denk zelf van niet, we kunnen dan ook wel korte artikelen over muggen, veldkapellen en Estische dorpjes zonder reden gaan samenvoegen. Overigens moet de nominator wat mij betreft te rade gaan bij zichzelf of dit niet stiekem tóch een WP:PUNT-nominatie is. Het kan dan nog steeds gemeend en oprecht zijn natuurlijk. Bent u overigens niet nog een paar karakters vergeten te nomineren voor verbetering? Ik vond niet alle andere artikelen over Sesamstraatpersonages beter dan het paar die u nu noemt. –Frank Geerlings (overleg) 2 dec 2017 11:36 (CET)
   • Eigenlijk zouden al die korte dingen ook op een lijst moeten staan, vind ik. Ik ben een beetje beinvloed door enwiki (leuk leesvoer: en:WP:PTEST). --flesmelk (ook een drupje?) 2 dec 2017 14:13 (CET)
 • De Blauwe Meneer - Twijfel aan de relevantie en geen bronnen. (Dit is een serieuze nominatie geen WP:PUNT) – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Scenarioschrijver20 (overleg · bijdragen) 1 dec 2017 22:11
  • In huidige vorm te karig. Een bron lijkt mij inderdaad niet overbodig. --flesmelk (ook een drupje?) 2 dec 2017 10:20 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen(Samenvatting van mening die ik hierboven al heb geuit) Ik vind de onderwerpen in deze korte artikelen goed geportretteerd. De geleverde informatie lijkt juist. Ik vind de artikelen individueel bestaansrecht hebben, en zou een eenvoudige platte lijst in een lijst-artikel een waardevermindering vinden, die wordt dan onoverzichtelijk. Maar als het dan toch weg moet, dan liefst eerst opsommen in een lange lijst met kopjes. De afzonderlijke artikelen kunnen dan redirects worden. Of het daar allemaal beter van wordt? Ik denk zelf van niet. –Frank Geerlings (overleg) 2 dec 2017 11:36 (CET)
 • Don Music - Twijfel aan de relevantie en enige bron die is gegeven is fancruft. (Dit is een serieuze nominatie geen WP:PUNT) – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Scenarioschrijver20 (overleg · bijdragen) 1 dec 2017 22:11
  • Ook hier weer in huidige vorm te karig, en graag een bron. --flesmelk (ook een drupje?) 2 dec 2017 10:20 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen(Samenvatting van mening die ik hierboven al heb geuit) Ik vind de onderwerpen in deze korte artikelen goed geportretteerd. De geleverde informatie lijkt juist. Ik vind de artikelen individueel bestaansrecht hebben, en zou een eenvoudige platte lijst in een lijst-artikel een waardevermindering vinden, die wordt dan onoverzichtelijk. Maar als het dan toch weg moet, dan liefst eerst opsommen in een lange lijst met kopjes. De afzonderlijke artikelen kunnen dan redirects worden. Of het daar allemaal beter van wordt? Ik denk zelf van niet. –Frank Geerlings (overleg) 2 dec 2017 11:36 (CET)
 • Mumford - Twijfel aan Wikipedia relevantie en fancruft als bron. (Dit is een serieuze nominatie geen WP:PUNT) – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Scenarioschrijver20 (overleg · bijdragen) 1 dec 2017 22:11
  • Zelfde als bij bovenste twee. Enige bron is inderdaad weer fancruft. --flesmelk (ook een drupje?) 2 dec 2017 10:20 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen(Samenvatting van mening die ik hierboven al heb geuit) Ik vind de onderwerpen in deze korte artikelen goed geportretteerd. De geleverde informatie lijkt juist. Ik vind de artikelen individueel bestaansrecht hebben, en zou een eenvoudige platte lijst in een lijst-artikel een waardevermindering vinden, die wordt dan onoverzichtelijk. Maar als het dan toch weg moet, dan liefst eerst opsommen in een lange lijst met kopjes. De afzonderlijke artikelen kunnen dan redirects worden. Of het daar allemaal beter van wordt? Ik denk zelf van niet. –Frank Geerlings (overleg) 2 dec 2017 11:36 (CET)
 • Sherlock Humburg - Twijfel aan Wikipedia relevantie en fancruft als bron. (Dit is een serieuze nominatie geen WP:PUNT) – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Scenarioschrijver20 (overleg · bijdragen) 1 dec 2017 22:11
  • Zelfde als bovenstaand.
  • Tegen Tegen verwijderen(Samenvatting van mening die ik hierboven al heb geuit) Ik vind de onderwerpen in deze korte artikelen goed geportretteerd. De geleverde informatie lijkt juist. Ik vind de artikelen individueel bestaansrecht hebben, en zou een eenvoudige platte lijst in een lijst-artikel een waardevermindering vinden, die wordt dan onoverzichtelijk. Maar als het dan toch weg moet, dan liefst eerst opsommen in een lange lijst met kopjes. De afzonderlijke artikelen kunnen dan redirects worden. Of het daar allemaal beter van wordt? Ik denk zelf van niet. –Frank Geerlings (overleg) 2 dec 2017 11:36 (CET)
 • Simon Sound - Twijfel aan de relevantie en enige bron die is gegeven is fancruft. (Dit is een serieuze nominatie geen WP:PUNT) – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Scenarioschrijver20 (overleg · bijdragen) 1 dec 2017 22:11
  • Weer hetzelfde. Allemaal samenvoegen tot een lijst? --flesmelk (ook een drupje?) 2 dec 2017 10:20 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen(Samenvatting van mening die ik hierboven al heb geuit) Ik vind de onderwerpen in deze korte artikelen goed geportretteerd. De geleverde informatie lijkt juist. Ik vind de artikelen individueel bestaansrecht hebben, en zou een eenvoudige platte lijst in een lijst-artikel een waardevermindering vinden, die wordt dan onoverzichtelijk. Maar als het dan toch weg moet, dan liefst eerst opsommen in een lange lijst met kopjes. De afzonderlijke artikelen kunnen dan redirects worden. Of het daar allemaal beter van wordt? Ik denk zelf van niet. –Frank Geerlings (overleg) 2 dec 2017 11:36 (CET)
 • Vergeetachtige Jan - Twijfel aan de relevantie en enige bron die is gegeven is fancruft. (Dit is een serieuze nominatie geen WP:PUNT) – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Scenarioschrijver20 (overleg · bijdragen) 1 dec 2017 22:11
  • Aha, nóg meer wraaknominaties, nu aangaande een geheel ander onderwerp.... Fred (overleg) 1 dec 2017 22:34 (CET)
  • Beste Fred, dit zijn geen wraak-nominaties. IK heb zelfs voordat ik ze plaatse de mening erover gevraagd aan een mede-wikipediaan. Scenarioschrijver20 (overleg) 1 dec 2017 22:47 (CET)
   • Ik heb toch maar even alle pagina's van een sjabloon voorzien. ErikvanB (overleg) 1 dec 2017 23:15 (CET)
    • Tsja, zulke juweeltjes zijn het nu ook weer niet... Fred (overleg) 1 dec 2017 23:41 (CET)
   • De pagina's of de nominaties? Hoe dan ook, de nominaties zijn terecht en niet bedoelt om wraak te nemen of wat dan ook maar als serieuze nominaties. Scenarioschrijver20 (overleg) 1 dec 2017 23:46 (CET)
  • Zie boven voor mijn mening. --flesmelk (ook een drupje?) 2 dec 2017 10:20 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen(Samenvatting van mening die ik hierboven al heb geuit) Ik vind de onderwerpen in deze korte artikelen goed geportretteerd. De geleverde informatie lijkt juist. Ik vind de artikelen individueel bestaansrecht hebben, en zou een eenvoudige platte lijst in een lijst-artikel een waardevermindering vinden, die wordt dan onoverzichtelijk. Maar als het dan toch weg moet, dan liefst eerst opsommen in een lange lijst met kopjes. De afzonderlijke artikelen kunnen dan redirects worden. Of het daar allemaal beter van wordt? Ik denk zelf van niet. –Frank Geerlings (overleg) 2 dec 2017 11:36 (CET)
  • Zelf denk ik dat de oplossing die flesmelk de beste oplossing is. En ook zijn er geen bronnen die aanduiden dat deze poppen genoeg relevantie hebben om allemaal een eigen pagina te krijgen. Scenarioschrijver20 (overleg) 2 dec 2017 21:51 (CET)
 • Wanna One - wiu - Een onbegrijpbare introductie en daarna een lijst van namen, dat maakt dit nog geen encyclopedisch artikel. Dqfn13 (overleg) 1 dec 2017 22:38 (CET)
 • Lorraine (schip, 1916) - opknappen - ondermaats artikel dat deels strijdig is met op internet beschikbare bronnen. Moet volledig herschreven worden en is de huidige vorm niet te handhaven (zo ging het Franse goud naar Bermuda en niet naar de VS. En werd en:Bardia gebombardeerd en niet Berdia) The Banner Overleg 1 dec 2017 23:51 (CET)
  • Foto is ook van een andere boot. Schort teveel aan. -Frank Geerlings (overleg) 1 dec 2017 23:53 (CET)
   • Ach joh, weet de lezer veel. Die boten lijken toch allemaal op elkaar. ErikvanB (overleg) 2 dec 2017 00:14 (CET)
   • Is dat zo?, cross wiki en google images wordt alleen maar dat schip getoond. Ldhank (overleg) 2 dec 2017 08:25 (CET)
    • Die Google image search toont allemaal bootjes van dezelfde klasse, maar het is niet steeds hetzelfde schip, en het zijn ook andere foto's dan die in het artikel staan. Niet onbeleefd bedoeld, maar dat ziet u toch zelf ook wel? De afbeelding is wel illustratief, maar het bijschrift klopt niet en dat past bij hoe nauwkeurig het artikel verder is. –Frank Geerlings (overleg) 2 dec 2017 11:44 (CET)
     • Te karig, maar lijkt redbaar. --flesmelk (ook een drupje?) 2 dec 2017 10:23 (CET)
      • Tegen Tegen verwijderen - De feiten van het schip zelf en de foto kloppen met JANE'S fighting ships of world war II. Als iemand een aantal andere feiten uit de geschiedenis kan aanpassen vanuit andere bronnen is daar niets mis mee. Beter dan voor verwijdering voordragen. Stunteltje (overleg) 3 dec 2017 12:23 (CET)

Toegevoegd 02/12; af te handelen vanaf 16/12[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 02/12: Deel 1[bewerken]

 • Mobile World Congress - NE - Relevantie blijkt niet uit het artikel. Wanneer vond dit plaats? Waar? Wie waren de aanwezigen? Zijn er belangrijke afspraken gemaakt? Zo ja, welke?. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 2 dec 2017 01:00 (CET)
  • Volgens mij is het promo, nuweg van maken? --flesmelk (ook een drupje?) 2 dec 2017 10:31 (CET)
   • Promo niet, de aanmaker is een ervaren gebruiker die zeer actief is geweest op vele artikelen, maar als je er een nuweg van wil maken zal ik je niet tegenhouden. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 2 dec 2017 11:49 (CET)
    • Gedaan, heb er toch maar 'promo' bij gezet, want het lijkt er verdacht veel op. Zelfs ervaren gebruikers gaan soms de mist in (mijzelf incluis). --flesmelk (ook een drupje?) 2 dec 2017 11:55 (CET)
     • ik heb de nuwegnominatie afgewezen. áls het al promo is - ik betwijfel dat - is het niet overduidelijk dat het voldoet aan de nuwegcriteria. Daarom maar beter de normale procedure volgen. Machaerus (overleg) 2 dec 2017 12:20 (CET)
  • Wat is eigenlijk: mobile industrie? Maakt die mobieltjes. Of gaat het om de automobielindustrie, in het Engels doorgaans automotive industry genaamd. Ook zinsneden als: mobiele operatoren, verkopers en content eigenaren roepen tal van vraagtekens op. Lijkt op een zeer slechte vertaling. Fred (overleg) 2 dec 2017 18:29 (CET)
  • Vrij vaag zo, inderdaad. Blijkt te gaan om mobiele telefonie en dito dataoverdracht, wordt kennelijk jaarlijks georganiseerd door de industrievereniging en:GSMA. Is dus een internationaal congres waar industriepartijen in de mobiele telefonie bijeenkomen (providers, fabrikanten en contentbedrijven - ja, dat woord staat in het Groene Boekje). Wat ze daar dan precies doen, blijft wat vaag, maar dat geldt voor wel meer van zulke congressen/handelsbeurzen. Paul B (overleg) 3 dec 2017 02:06 (CET)
  • Aan het lemma is ook na mijn eerste aanvulling zeker nog ruimte voor aanvulling, het evenement is absoluut encyclopedisch relevant. Het Mobile World Congress is wereldwijd veruit de meest relevante afspraak van het jaar van de mobiele telefonie-industrie. Hier worden de nieuwste mobieltjes het eerst getoond, hier ontmoeten toestelfabrikanten softwareleveranciers en aanbieders van randapparatuur, hier komen professionals praten met hun leveranciers, hier komt de pers zijn nieuwtjes halen, ... 2A02:1811:43D:6000:5807:526A:9FE:C986 3 dec 2017 19:15 (CET)
   • Dank voor de inzet. Het toverwoord hier is 'bronnen'. Als je onafhankelijke bronnen kunt vinden die je verhaal ondersteunen, dan denk ik dat het wel kan blijven. --flesmelk (ook een drupje?) 3 dec 2017 19:18 (CET)
 • Mislukte bomaanslag op Times Square van 2010 - NE - Relevantie blijkt niet uit de tekst, die bovendien te summier is om zinnige informatie te geven. Had men daders op het oog? Was er een motief? Volgden er arrestaties? Hoe zwaar was de bom? Was er sprake van terrorisme en wilde men heel Times Square opblazen? Of was het een bom bedoeld voor een persoon? Het eerste geval lijkt me E, het tweede (hoe strafbaar ook) lijkt me NE. Bewerkingssamenvatting van de aanmaker: zeer summier beginnetje, graag aanvullen. Blijkbaar wist hij er ook te weinig van. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 2 dec 2017 02:18 (CET)
 • Tamek Holding - wiu - machinevertaling. Twijfel aan encyclopedische relevantie - het bedrijf lijkt m.n. lokaal bekend te zijn. Hanhil (overleg) 2 dec 2017 07:16 (CET)
 • Logan act - wiu, stond tussen de IP-controle. - Richardkiwi Overleg 2 dec 2017 11:17 (CET)
 • Giovanni I Natoli van Sperlinga - wiu, stond tussen de IP-controle (zo te zien vertaald en nog niet af) - Richardkiwi Overleg 2 dec 2017 11:20 (CET)

Toegevoegd 02/12: Deel 2[bewerken]

 • Portaal:Nederlands, Portaal:Spaans, Portaal:Frans en Portaal:Engels. Naar aanleiding van deze discussie nomineer ik deze vier portalen en al hun subpagina's voor verwijdering. Ik heb ze samen met collega's zelf aangemaakt, intussen zo'n 11 jaar geleden. Sindsdien zijn ze amper bijgewerkt, terwijl de encyclopedie reuzensprongen voorwaarts heeft gemaakt. Hun portaalfunctie is daarmee achterhaald. Meer nog: ze geven een slechte indruk voor wie er wel nog op terechtkomt. Hoe leuk de portalen ook waren, hun tijd is gepasseerd. In inactieve portalen, zoals de vier die ik hier nomineer, hoeven we geen tijd meer te investeren. Groetjes, Flag of California.svg DimiTalen 2 dec 2017 12:48 (CET)
  • Tegen. Inactief en achterhaald zijn op wikipedia geen argumenten om iets te verwijderen. Het zijn argumenten om iets te verbeteren. Druifkes (overleg) 2 dec 2017 12:56 (CET)
   • En als iets niet verbeterd wordt? Flag of California.svg DimiTalen 2 dec 2017 12:57 (CET)
    • Misschien hoeft het dan niet verbeterd te worden. Druifkes (overleg) 2 dec 2017 13:08 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Eens met Druifkes - Richardkiwi Overleg 2 dec 2017 13:51 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Ook eens met Druifkes Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 2 dec 2017 14:38 (CET)
  • Neutraal Neutraal - Kan me best voorstellen dat er portalen zijn die door jarenlang gebrek aan onderhoud inmiddels onjuiste informatie weergeven. In dat geval mogen ze zeker weg. Bij deze vier valt dat op het eerste gezicht wel mee. Op portaal Spaans zie ik nu wel in uitgelicht een tekst staan over een inmiddels overleden Gabriel García Márquez met de zin: "Gabriel García Márquez (Aracataca, 6 maart 1928) is een Colombiaans schrijver en winnaar van de Nobelprijs voor de Literatuur". Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 2 dec 2017 18:23 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - trekken aan een dood paard. Als nu niemand zich inzet voor de portalen, is de kans dat iemand dat in de toekomst gaat doen zeer zeer zeer klein. Sjoerd de Bruin (overleg) 2 dec 2017 18:55 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - als niemand is die de portalen onderhoud, is er blijkbaar geen behoefte aan. The Banner Overleg 2 dec 2017 21:35 (CET)
   • Dat vind ik een vreemde conclusie. Er is er geen animo om het onderhoud te plegen maar dat is iets anders. Of er nog wel behoefte is aan een dergelijk portaal kun je daaruit niet concluderen. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 2 dec 2017 22:42 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Het zijn zo te zien onderhoudsvriendelijke portalen: ze bevatten niet allemaal nieuwe en gewenste artikelen. Waar er wel gewenste artikelen zijn ziet het er bijgewerkt uit. Desnoods kunnen deze onderhoudsgevoelige rubrieken verwijderd worden als ze niet bijgehouden worden. Dit zijn bovendien geen onderwerpen die snel verouderen. Veroudering is overigens geen reden om iets weg te gooien. — Zanaq (?) 3 dec 2017 08:34 (CET)
  • Moeilijk hoor. Mijn eerste spontane reactie als portaalbouwer was: Neeeeee! Afblijven! Maar DimiTalen heeft natuurlijk wel een punt, want de meeste van die portalen worden niet geactualiseerd zodat bijvoorbeeld nieuwe artikelen ontbreken. Het verstandigste is misschien om bijvoorbeeld alleen de hoofdportalen te behouden? J.G.G. (overleg) 3 dec 2017 10:09 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - maar voor een discussie tussen medewerkers die met portalen bezig zijn of ermee aan de slag willen gaan. Het opzetten van een portaal is veel werk, het onderhouden ervan is veel minder werk mits het met enige regelmaat gebeurt. Soms moet je gewoon de mensen die het portaal hebben aangemaakt op hun OP aanschrijven om te zien of er animo is voor een opknapbeurt - Quistnix (overleg) 3 dec 2017 17:29 (CET)
   • Goed voorstel, maar wat doen we als dat animo er niet is? Ik, bijvoorbeeld, heb veel portalen gemaakt en wil er liever vanaf dan ze te onderhouden (zodat ik artikels kan schrijven ^^). Groetjes, Flag of California.svg DimiTalen 3 dec 2017 18:46 (CET)
    • Niet iedereen denkt er zo over als jij natuurlijk. Ik heb zelf in het verleden aan een portaal gewerkt dat met moeite bijna "af" kwam, maar daarna ben ik met andere dingen bezig geweest die ik interessanter vond. Er blijft echter nog werk te doen, en zo te zien valt de hoeveelheid in mijn geval best mee. Ik moet er even een avond of twee voor vrijmaken. Ik denk dat we een oproep kunnen doen, in de kroeg en in Overleg gewenst, en rechtstreeks aan een paar oude portaal-tijgers. Maar wie doet die oproep? - Quistnix (overleg) 4 dec 2017 00:47 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - In dit soort gevallen worden er op andere wiki's dingen aangeduid als "Historisch" of "buiten gebruik?, verwijderen dient het historische belang niet en lijkt niets toe te voegen. Als de portalen niet worden gebruikt kunnen zij beter als "historisch" worden beschreven dan als "overbodig" sinds het ook direct "de oude cultuur van Wikipedia" vernietigt van toen door te verwijderen in plaats van archiveren. --Donald Trung (Overleg 💬|"Mijn" artikelen 📚) 5 dec 2017 10:56 (CET)
   • Zoals ik in de Kroeg al schreef: het verwijderen neemt de onderhoudslast weg. Als je ze wilt behouden, heb je een soort conservator nodig om de portalen overeind te houden in telkens veranderende wikisoftware. Tenzij de opmaak versoberd wordt. --bdijkstra (overleg) 5 dec 2017 11:58 (CET)
    • Als ze worden behouden kunnen we portalen die buiten gebruik zijn ook beter als zodanig aanduiden. De term "historisch" zou voor lezers verwarrend kunnen zijn. De opmaak versoberen lijkt me ook geen slecht plan. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 6 dec 2017 00:34 (CET)
 • Lievegem - wiu - Waarom gaan ze fuseren? Hoe zeker is het? Zijn de drie gemeenten officieel al akkoord gegaan? Dit "artikel" is nauwelijks meer dan een mager beginnetje omdat het twee feiten bevat: fusiedatum en de drie partners. Dqfn13 (overleg) 2 dec 2017 15:16 (CET)
  • Het is dat het hier om gemeenten gaat, anders had ik keihard 'promo' geroepen. --flesmelk (ook een drupje?) 2 dec 2017 15:19 (CET)
  • Dergelijke arrogante reactie van Dqfn13 is deel van het probleem van Wikipedia en waarom het aantal nieuwe auteurs daalt. Denigrerend het nieuwe artikel beschrijven, zelf geen moeite doen om het onderwerp te checken, geen tools aanreiken om het artikel beter te maken, zelf niet artikel proberen aan te vullen. Neen, dadelijk het artikel als "te verwijderen" labelen. Zoek het zelfs maar uit, Wikipedianen, sowieso zal er artikel moeten komen over de nieuwe gemeente, maar het kan mij niks meer schelen. 2 dec 2017 16:07 (CET) Deavenettel (overleg) 2 dec 2017 16:09 (CET)
  • @Deavenettel, deze pagina is om het artikel te beoordelen. Niet om de nominator te be- of veroordelen. Fred (overleg) 2 dec 2017 16:41 (CET)
   • Het is 'te beoordelen' (hier) en 'verbetering gevraagd' (sjabloon). Niet 'te verwijderen', daarvoor hebben we {{nuweg}}. --flesmelk (ook een drupje?) 2 dec 2017 16:33 (CET)
    • Ondanks de verwarrende naam van deze lijst, is dit de lijst waarop artikelen worden geplaatst om verwijderd te worden. Indertijd is de naam gewijzigd, maar niet de functie. Nuweg kan slechts in een heel beperkt aamtal gevallen gebruikt worden. Misschien @flesmelk heb je iets aan deze aanwijzing, Ecritures (overleg) 2 dec 2017 16:44 (CET)
     • Is de naam niet nu juist veranderd omdat men anders met brakke artikelen om wou gaan? --flesmelk (ook een drupje?) 2 dec 2017 16:47 (CET)
      • Je doet nu net twee dagen mee, en gaat mensen die al meer dan tien jaar hier bijdragen de les lezen? Je durfst wel hoor. ed0verleg 2 dec 2017 16:50 (CET)
       • Nee, ik ben pas twee dagen geregistreerd. Ik heb heel lang als IP-adressen bijgedragen (wel in periodes, niet aaneen). Heb je nog een inhoudelijk argument? --flesmelk (ook een drupje?) 2 dec 2017 16:52 (CET)
   • @Deavenettel: Op uw overlegpagina staat een welkomstbericht met links naar pagina's over wat Wikipedia wel en niet is, en aan welke conventies een artikel na enige tijd moet voldoen. Een van die links verwijst Wikipedia:Relevantie, waar Wikipedia:Relevantie per onderwerp gelinkt wordt en vervolgens Wikipedia:Wat Wikipedia niet is#Een glazen bol. De feiten in het artikel staan volgens de nominator onvoldoende vast om het nu al op te nemen in de encyclopedie. Bedenk wat de Winkler Prins in een vergelijkbaar geval zou doen. Wikiwerner (overleg) 2 dec 2017 17:12 (CET)
  • Een wiu nominatie kan natuurlijk, hoewel de eerste editie van het lemma (diegene die genomineerd werd) wel een bron had, naar de VRT Nieuws site waar op alle vragen van de nominator het antwoord wordt vermeld. De huidige fusiegolf heeft voor de gemeenten financiële bonussen, zie Fusies van Belgische gemeenten#Vlaanderen. Dit is geen vaporware, en het lemma heeft uiteraard bestaansrecht. Na heel wat aanvulling door Spotter2 is het lemma ook helemaal niet hetzelfde. 2A02:1811:43D:6000:5807:526A:9FE:C986 3 dec 2017 19:29 (CET)
   • De wiu-nominatie was dus volledig terecht, we moesten namelijk in de bron lezen waarom meerdere (dus niet deze specifieke drie) Vlaamse gemeenten gaan fuseren. Overigens uit één zin blijkt natuurlijk geen relevantie. Ik heb ook bewust voor een wiu-nominatie gekozen omdat de toekomstige gemeente uiteraard wel relevant is... vanaf het moment dat 100% zeker is dat de fusie door zal gaan, dus na het tekenen van een wet, amendement, of wat dan ook dat het lot van de drie te fuseren gemeenten officieel bezegelt. Dqfn13 (overleg) 3 dec 2017 22:48 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen in de huidige vorm. De andere fusiegemeentes zijn er allemaal bijgekomen van zodra de nieuwe naam bekend werd. Ook al was het voorbarig, gezien de officiële goedkeuring nog moest volgen. Maar gezien de achtergrond van dergelijke (Vlaamse) fusies is dat vaak slechts een formaliteit. Zolang er een basisinfo staat bij de nieuwe gemeente(naam), is dat voor mij meer dan voldoende om te behouden. Net zoals Pelt (gemeente), Kruisem en de rest Rembert vragen? 4 dec 2017 13:24 (CET)
 • Richard Leakey - wiu - Artikel staat niet in de vereiste opmaak, goede bronnen ontbreken, terwijl Leakey nog wel in leven is. Vast en zeker eis hij en relevante paleoantropoloog, maar dat blijkt onvoldoende uit dit artikel. Wat hebben de expedities opgeleverd? Staan de ontdekkingen op de naam van Leakey? Welke publicaties heeft Leakey geschreven?[1] Welke bronnen hebben over Leakey geschreven? Dqfn13 (overleg) 2 dec 2017 15:36 (CET)
  • Wat betreft het 'Wat hebben de expedities opgeleverd?': er is een kopje 'Ontdekkingen tijdens die expedities'. Als ik zo eens kijk bij onze Engelse en Duitse collega's waren dat zelden de eerste vondsten van bepaalde soorten, maar waren het wel belangrijke vondsten. Een van de vondsten heeft hier een eigen artikel, de Turkana Boy (maar die staat niet gelinkt in dit artikel). Wat de ene zin aan lopende tekst betreft: het Engelse artikel vermeldt dat hij 'conservationist' is en dat is niet een milieudeskundige. De opmaak is twee minuten werk als besloten wordt dat het artikel inhoudelijk zinvol is. Wat mij betreft komt het inhoudelijk net over de drempel, mits een paar fouten verbeterd worden en minstens die ene link wordt aangebracht (wat ik nu meteen maar doe) maar het houdt niet over. Paul B (overleg) 3 dec 2017 01:25 (CET)
  • Is deze nominatie niet wat voorbarig? Tot 2 december werkte de aanmaker nog aan het artikel, en de dag nadien plakte er al een wiu-tje op... Als beginnetje is er niet veel mis mee. Niet meteen een warm onthaal voor een nieuwe, nog onervaren medewerker als LiveSystem. J.G.G. (overleg) 3 dec 2017 15:10 (CET)
   • Lieve J.G.G., heb je op de overlegpagina van LiveSystem gekeken? Mijn nominatie is verre van de eerste en er is zelfs een heel epistel geschreven voor verbeteringen van andere artikelen. Overigens behoort een eerste versie van een artikel al behoudenswaardig te zijn, ik heb dan ook niet voor niks mijn kladblok nog vol staan met artikelen die ik onvoldoende acht. Als na een dag werken het artikel nog steeds onvoldoende is, dan is er doorgaans wel voldoende tijd gepasseerd om het artikel te verbeteren. Had de nominatie een paar minuten na de laatste bewerking geweest, dan had ik het volledig met jou eens geweest. Dqfn13 (overleg) 3 dec 2017 22:52 (CET)
 • Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Rotem - wiu - Voldoet (nog) niet aan de conventies. Inleiding, opmaak, wikify en bronnen ontbreken. Rode raaf (overleg) 2 dec 2017 17:11 (CET)
  • Voor Voor verwijderen De bron is wel duidelijk, gezien de zinsnede: onze harmonie.... Overigens is de harmonie wél E-waardig, alleen al gezien het jaar van oprichting. Alleen niet met dít artikel. Fred (overleg) 2 dec 2017 17:41 (CET)
  • Nominatie doorgehaald, niet langer wiu. Bedankt voor de inzet! Rode raaf (overleg) 3 dec 2017 08:40 (CET)

Toegevoegd 02/12: Deel 3[bewerken]

 • Loris Roullier - Junior en bovendien een puinhoop van een artikel Toth (overleg) 2 dec 2017 19:45 (CET)
  • Hier hangt een penetrante lucht van (zelf)promo omheen. Doe maar weg. --flesmelk (ook een drupje?) 2 dec 2017 20:05 (CET)
  • Een bont boeket van ernstige taalfouten. Geen beginnen aan om dát te verbeteren. Fred (overleg) 2 dec 2017 20:26 (CET)
   • Was 'niet Nederlandstalig' niet een reden voor directe verwijdering? Hier staat haast geen correct Nederlandstalig woord tussen. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 2 dec 2017 20:47 (CET)
    • nuweg proberen? --flesmelk (ook een drupje?) 2 dec 2017 20:58 (CET)
     • Nee. Natuur12 (overleg) 2 dec 2017 21:31 (CET)
      • Jammer, 'tis toch rotzooi, die ruim ik liever zo snel mogelijk op. --flesmelk (ook een drupje?) 2 dec 2017 21:35 (CET)
       • Als Wikiklaas langskwam, was dit al weg. ErikvanB (overleg) 2 dec 2017 22:54 (CET)
         • Volgens mij heeft Wikiklaas de afgelopen week de beslissing toch weer aan de gebruikersgemeenschap gelaten, en dat is maar beter ook. Als elke moderator alvast dagelijks een artikel zou gaan verwijderen van deze lijst, kwamen we hier artikelen te kort. ed0verleg 3 dec 2017 09:56 (CET)
        • Misschien hebben de pieten het verzuimd om het in het grote boek te schrijven. --flesmelk (ook een drupje?) 2 dec 2017 22:56 (CET)
 • Zoë Cusell - weg - ne en amper één zin. Xxmarijnw overleg 2 dec 2017 21:44 (CET)
 • Opdracht van de God - Afgezien van de eerste zin bestaat deze pagina uitsluitend uit de weergave van een traditionele tekst die beter op zijn plek is op Wikisource. Zonder duiding of uitleg hangt dit nogal in de lucht. Als er niets meer over deze tekst te vertellen is kan dit artikel beter verdwijnen. Iets dat iemand in 2003 reeds heeft voorgesteld op Overleg:Opdracht van de God, maar nooit in daden heeft omgezet. 它是我 (overleg) 2 dec 2017 22:59 (CET)
 • Foute muziek - Fout - Erg POV en fout artikel. Aan de ene kant vermeld het artikel dat foute muziek niet gedefinieerd kan worden, in de volgende zin worden dan wel weer twee genres genoemd. Bovendien geheel bronloos en ook erg vaag en cryptisch artikel (De term kan echter voor iedereen een andere invulling hebben). Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 2 dec 2017 23:20 (CET)
  • Ik moest meteen denken aan de oorlog, brr. --flesmelk (ook een drupje?) 2 dec 2017 23:21 (CET)
   • Oh? Is dat zo? Natuur12 (overleg) 3 dec 2017 01:30 (CET)
    • Ja hoor, 'foute muziek' is inderdaad ook een synoniem voor de muziek die Hitler zijn troepen en volk liet beluisteren. Ik moest er meteen aan denken toen ik de lemmatitel las. Happytravels (overleg) 4 dec 2017 13:30 (CET)
     • Dat is dan een ander soort 'foute muziek' die dan beter apart behandeld kan worden, niet op dezelfde pagina. Foute muziek zoals bedoeld heeft niets te maken met fout zijn in de oorlog, maar meer met Camp. — Zanaq (?) 4 dec 2017 18:27 (CET)
  • Uiteraard is 'fout' in de grond een negatieve waardering door, nou ja, "progressieve cultuursnobs", meestal inderdaad gericht tegen het 'niet-originele' en/of 'commerciële' karakter van dergelijke muziek ("formulemuziek", een woord waar vooral magazine Oor en de Azijnbode een handje van lijken te hebben). Van daaruit wordt het dan weer bijna een geuzennaam ("heerlijk foute muziek"). Er is best nog wel wat materiaal over te vinden, voor wie ernaar zoekt, en je komt mogelijk zelfs Haydn tegen op die zoektocht. Dit artikel is helaas nog vrij matig zo, en het is goed mogelijk dat het ook met degelijke bronnen blijft steken in een soort uitgebreid woordenboekartikel. Paul B (overleg) 3 dec 2017 01:58 (CET)
  • Het artikel heeft zeker bronnen nodig, maar door de genoemde radiozenders is er wel een soort "algemene noemer" ontstaan, waardoor bepaalde muziek blijkbaar goed fout is. Het is een ongrijpbaar maatschappelijk fenomeen, dat een encyclopedie niet op een wetenschappelijke manier kan benaderen, en toch wel invulling zou moeten krijgen. Dit artikel is mogelijk een aanzet, maar ook een klassiek voorbeeld van hoe het niet moet (dit artikel is namelijk gewoon origineel onderzoek van de schrijver, is mijn vrees). ed0verleg 3 dec 2017 09:55 (CET)
  • Ik heb het artikel wat herschreven en hoop dat het zo wel okay is. The Banner Overleg 3 dec 2017 14:38 (CET)
   • Op welke wijze wordt de connectie met Entartete Kunst hard gemaakt? "Fout" in de oorlog heeft hier mi niets mee te maken. — Zanaq (?) 3 dec 2017 16:25 (CET)
    • Die link is inderdaad zeer merkwaardig. En was de 'foute' kunst dan de ontaarde kunst of juist de 'Arische' kunst? Ik denk eerlijk gezegd niet dat dit het artikel beter heeft gemaakt. Om 'fout' vervolgens ook nog te interpreteren als 'sociaal onacceptabel' is ook nogal een sprong. Paul B (overleg) 3 dec 2017 17:12 (CET)
  • Misschien bevatten en:Camp (style)#Music en en:Camp (style)#Distinguishing between kitsch and camp materiaal voor de aanvulling. — Zanaq (?) 3 dec 2017 16:29 (CET)

Toegevoegd 03/12; af te handelen vanaf 17/12[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 03/12: Deel 1[bewerken]

 • Lijst van handbalclubs in België - mogelijk wiu - Ik heb een beginnetje gemaakt. Nu de rest nog. ErikvanB (overleg) 3 dec 2017 00:44 (CET)
  Is wiu hier niet wat overdreven? Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 4 dec 2017 12:09 (CET)
 • Bundesstraße 9 - wiu - Stikvol schrijffouten. En trouwens ook nooit van komma's gehoord (De B9 loopt verder langs de stad Remagen KOMMA waar enz. enz.). ErikvanB (overleg) 3 dec 2017 03:09 (CET)
  • PS: De versie van 13 oktober is nog goed. ErikvanB (overleg) 3 dec 2017 03:20 (CET)
  • PS2: Misschien is hier nog meer te vinden. Waarom begint dit artikel bijvoorbeeld met "Ze is een knooppunt"? ErikvanB (overleg) 3 dec 2017 03:23 (CET)
  • PS3: En waarom begint dit met "Het"? Zomaar een willekeurige pagina geopend. Verder bekijk ik niets meer. ErikvanB (overleg) 3 dec 2017 04:16 (CET)
  • De aanmaker is al vaker aangesproken op dergelijke slordigheden. In het begin hielp ik nog weleens mee, maar het geduld raakt op. Wikiwerner (overleg) 3 dec 2017 17:58 (CET)
   • Opmerking Opmerking - dus niet verwijderen, maar eventueel terug naar de versie zoals ik die onlangs heb geplaatst, toen ik de auteursrechtenschendingen van wegenwiki.nl eruit heb gehaald. Dat gebruiker Lokaas12 slordig werkt, is al vaker opgevallen. ed0verleg 4 dec 2017 09:00 (CET)
 • Istaqlal moskee - Goedgekeurd lemma met minimaal 1, maar waarschijnlijk 2 spelfouten in de titel. ErikvanB (overleg) 3 dec 2017 03:53 (CET)
  • Als iets het "grootste" of "tot de top tien qua bezoekerscapaciteit" gerekend wordt mogen bronnen niet ontbreken. Verder ontbreekt iedere info over het gebouw zelf. Rode raaf (overleg) 3 dec 2017 08:04 (CET)
 • Natoli - wiu - De bronloze ondermaatse tekst roept meer vragen op dan dat het antwoorden geeft. "Speelden een belangrijke rol" wélke rol? "rijkste en bekendste families uit het verleden van Italië" behoeft een bron. Rode raaf (overleg) 3 dec 2017 07:59 (CET)
 • Squirrel Girl - slechte vertaling, met name het tweede deel (In de aflevering Burrito Run sluipt Squirrel Girl na uur voor late-night burrito met Spider-Man en Power Man (Luke Cage) en langs de manier waarop ze te kampen met een aantal van de vijanden van Spider-Man.) - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 3 dec 2017 11:40 (CET)
 • Lizzy (DuckTales) -weg- Meer iets voor Wikikids. Fred (overleg) 3 dec 2017 12:13 (CET)
 • Utiseta – Weg: meer een overpeinzing dan een encyclopedisch artikel. Bronloos, behoudens een woordenboekverwijzing naar de betekenis van dit IJslandse woord. In het bijzonder ontbreekt informatie over de relevantie van dit begrip in de IJslandse cultuur. Gewaagd verband met de Hindoeïstische Upanishad — bertux 3 dec 2017 12:29 (CET)
 • Kennari - weg - Van dezelfde aanmaker als hierboven, wordt bronloos in verband gebracht met een Middeleeuwse nar, riekt naar origineel onderzoek. WP:GOO Rode raaf (overleg) 3 dec 2017 12:38 (CET)
 • Nova (Sam Alexander) - wiu/weg - Vertaalfouten als: "who often talks about his supposed life as a Nova Centurion, and shirks his duties as janitor at his son's school" > "die vaak praat over zijn vroegere leven als Nova Centurion en zijn taken als conciërge op de school van zijn zoon". (Waarom "his supposed life" "zijn vroegere leven" is geworden, weet ik niet.) Of: "When Sam comes home from school to find his father missing" > "Wanneer Sam thuiskomt van school om te zien dat zijn vader vermist wordt" (rechtstreeks uit Google Translate). "After putting on his father's helmet" is geworden: "Sam trekt de helm van zijn vader aan" (in Google Translate: "Nadat Sam zijn vaders helm heeft aangetrokken"). Of: "He crashes on Earth, but is able to deliver the warning to the Avengers" > "Hij stort neer op de aarde, maar kan de waarschuwing aan The Avengers te vertellen". Verder is het natuurlijk zo dat lezers zonder basiskennis van de Marvel Comics-strips niets van het artikel begrijpen. Wat betekent bijvoorbeeld "Daar onthullen Guardians of the Galaxy lid Rocket Raccoon en Gamora dat Sam's vader echt in het Nova Corps heeft gezetten"? Tevens copyvio. ErikvanB (overleg) 3 dec 2017 13:25 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - Ik vind het storend als iemand artikelen gaat "vertalen" zonder bronvermelding, zelfs schadelijk voor de encyclopedie als de vertalingen dermate gebrekkig zijn dat de inhoud feitelijk een andere betekenis heeft gekregen. Rode raaf (overleg) 3 dec 2017 14:23 (CET)
  • Het artikel lijkt zeer sterk op de vertaling met Google Translate. Ik heb de aanmaker er al op gewezen dat het niet gewenst is om zo artikelen aan te maken en gewezen op Wikipedia:Vertalen naar het Nederlands. Daarom heb ik er nuweg op gezet. Wikiwerner (overleg) 3 dec 2017 18:08 (CET)

Toegevoegd 03/12: Deel 2[bewerken]

 • Rotkop (tijdschrift) - weg - NE, noch uit het artikel, noch uit de bijgevoegd bronnen wordt mij duidelijk of dit tijdschrift wel voldoende E-waarde heeft. The Banner Overleg 3 dec 2017 14:14 (CET)
  • Voor jou is (helaas) E-waarde gelijk aan commercie dan wel oplage en bekendheid. Dat vind ik een veel te enge definitie. ed0verleg 3 dec 2017 14:21 (CET)
   • Je zou beter moeten weten, Edo. The Banner Overleg 3 dec 2017 14:49 (CET)
    • Ik heb het artikel iets aangepast: het zou eigenlijk alleen E moeten zijn omdat drie mid-career kunstenaars - generatiegenoten Michèle Matyn, Dennis Tyfus en Kati Heck - ermee te maken hebben gehad. Dat kan voor een vroege onderzoeker nu al best interessant zijn. Ik denk dat Johan Pas in zijn laatste boek er wel iets over heeft geschreven (maar dat heb ik niet bij de hand). b r e s t o n overleg 4 dec 2017 22:03 (CET)
 • Moeder Lies - weg: Daar hebben we weer eens een artikel over een studentenclub met leden, bestuursleden, een clublied en een passie voor bierdrinken... In 2008 werd het artikel al eens verwijderd. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 3 dec 2017 14:59 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Voorspelbare inhoud: Zuiplied, waslijst met NE-namen, een quasi-heraldische overpeinzing, trivia, en POV (groot succes, gevestigde waarde). Het zou me overigens niet verwonderen als dit al eerder is langsgekomen. Fred (overleg) 3 dec 2017 15:02 (CET)
  • Promo en/of zelfbevrediging. Weg. --flesmelk (ook een drupje?) 3 dec 2017 15:03 (CET)
  • De pagina zal worden aangepast naar de opmerkingen die gemaakt werden. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door MathiasDeloof (overleg · bijdragen)
   • Wees maar niet te optimistisch, waarschijnlijk nog steeds NE. --flesmelk (ook een drupje?) 3 dec 2017 15:13 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Geen relevantie. Rode raaf (overleg) 3 dec 2017 15:14 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderenstaat info over hoe ze juist studenten in aanraking brengen met de financiële sector, lijkt mij niet een zuipkring dan – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 91.181.60.111 (overleg · bijdragen) 3 dec 2017 15:28 (CET)
  • Een paar corpsbrallen met IP-adressen hebben net 1) de nominatie geprobeerd te verwijderen, en 2) Het 'voor' van Rode raaf in 'tegen' veranderd, en weer terug. Als dit doorgaat maak ik er nuweg van. --flesmelk (ook een drupje?) 3 dec 2017 15:29 (CET)
  • Deze pagina moet blijven. Heb respect voor de studenten en voor hun jeugd. ik word hier echt WeOdeND van. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 2a02:1811:9c16:4000:e5e6:d702:dfff:d50f (overleg · bijdragen) 3 dec 2017 15:33 (CET)
  • Als jullie zo door gaan krijgen jullie allemaal een ban, gegarandeerd. Jullie zijn niet de eersten die dit soort rotzooi trappen en zullen zeker niet de laatsten zijn. Wij kennen onze klantjes. --flesmelk (ook een drupje?) 3 dec 2017 15:34 (CET)
  • Ik zie niet in wat er nu nog anders is aan deze pagina dan aan pagina's van andere studentenverenigingen die al jaren bestaan? Waar is de consequentie in deze zaak dan? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door MathiasDeloof (overleg · bijdragen) 3 dec 2017 15:39 (CET)
   • Dat jullie jezelf hier grandioos voor paal zetten :D --flesmelk (ook een drupje?) 3 dec 2017 15:42 (CET)
   • Een studentenkring verbonden aan de Universiteit Gent met 1600 leden die via wikipedia mensen die iets over onze kring willen te weten komen inlichten. Ik ben bereid om aan een compromis en oplossing te werken en heb alle commentaar aangepakt en aangepast. Ik denk dat jij met jou gedrag het beleid van wikipedia vooral grandioos voor paal zet want voor zover ik weet, is Wikipedia een encyclopedie en is onze pagina na alle wijzigingen louter informatief. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door MathiasDeloof (overleg · bijdragen) 3 dec 2017 15:49 (CET)
    • Als jullie nou gewoon eens zouden snappen dat jullie niet het centrum van de wereld zijn, dan zouden jullie hier nu geen pleefiguur slaan. --flesmelk (ook een drupje?) 3 dec 2017 15:50 (CET)
    • Het aanmaken van een pagina op wikipedia impliceert dat wij ons het centrum van de wereld vinden? Ik zie geen correlatie in deze feiten en hoop dat je tot het besef komt dat deze pagina louter informatief is en wij ons daarom gericht hebben tot de bekendste online encyclopedie om de professionaliteit te verzekeren. Blijkbaar hebben wij ons daar serieus in vergist aangezien er enkel niet-onderbouwde reacties komen en er geen greintje aan respect is voor gebruikers van jullie website. Hopelijk komen jullie tot inzien van jullie vergissing en laten jullie deze informatieve pagina toch online staan. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door MathiasDeloof (overleg · bijdragen) 3 dec 2017 15:56 (CET)
     • Nee, het gedragen alsof jullie er recht op hebben geeft mij die indruk. Als we jouw redenering steeds volgden, zou de hoevelheid troep waarschijnlijk onbeheersbaar worden. Dit hele proces is er in eerste instantie op ingericht om dat te voorkomen. De encyclopedische relevantie van jullie clubje is in twijfel getrokken en zeuren over het proces gaat niet helpen. Wil je dat het behouden blijft? Simpel: zorg voor voldoende onderbouwing van de encyclopedische relevantie. Dat had je allemaal kunnen weten, als je je even in de procedures had verdiept. --flesmelk (ook een drupje?) 3 dec 2017 16:23 (CET)
  • Melkfles, zou je willen ophouden om Wikipedia hier tot flauwe grap te promoveren? Dat je zelf niet helemaal serieus te nemen bent, is iedereen inmiddels wel opgevallen, maar het begint nu wel schadelijk voor de encyclopedie te worden. ed0verleg 3 dec 2017 16:05 (CET)
   • Persoonlijk aanvallen graag op mijn overlegpagina. Bij vandalismebestrijding (en dat is er intussen bijgekomen, zie boven voor wat een paar IP-adressen hier hebben uitgehaald) kun je niet altijd subtiel en zacht blijven, of een formele toon blijven aanslaan. Dat werkt soms contraproductief. --flesmelk (ook een drupje?) 3 dec 2017 16:27 (CET)
  • Het lijkt me prima dat alle informatie, inclusief drinkgewoonten, (ere/bestuurs/ex/etc.)leden op het internet te vinden is. Dat kan véél beter op de eigen clubwebsite dan in een encyclopedie. Misschien is het verwarrend dat er desondanks een infobox over studentenverenigingen bestaat, maar die is bedoeld voor verenigingen die om de een of andere reden wel van encyclopedisch belang zijn. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 3 dec 2017 17:30 (CET)
  • Eind 2014 zijn enkele honderden van dergelijke pagina's verwijderd. Er zullen er vast nog wel enkele niet helemaal voldoen aan onze uitgangspunten. Wikiwerner (overleg) 3 dec 2017 20:01 (CET)
  • Voor Voor verwijderen onvoldoende onafhankelijke bronnen The Banner Overleg 3 dec 2017 23:17 (CET)
 • Christopher O'Neill - weg/NE - staat allemaal gewoon bij Madeleine van Zweden, verder is de man zelf NE, zo laat het artikel zien. Paul Brussel (overleg) 3 dec 2017 16:23 (CET)
  • Voor Voor verwijderen, trouwen met een prinses (6e in opvolgingslijn) maakt niet relevant. Uit de inhoud blijkt verder uitsluitend "man met baan". Rode raaf (overleg) 3 dec 2017 16:47 (CET)
  • "In New York ontmoette Chris de Zweedse prinses"? Dat is niet echt beleefd. ErikvanB (overleg) 3 dec 2017 16:48 (CET)
  • En ik lees: "In september 2013 werd bekend dat prinses Madeleine in verwachting is". Een zwangerschap van vier jaar lijkt me uitzonderlijk lang. ErikvanB (overleg) 3 dec 2017 18:38 (CET)
   • Opmerking Opmerking Ik heb het artikel uitgebreid aan de hand van Engelstalige lemma. Basnoordwijk (overleg) 4 dec 2017 21:48 (CET)
    • Maar dat maakt hem helaas niet meer E: gewoon een man met een gewone baan. Paul Brussel (overleg) 4 dec 2017 21:56 (CET)
 • Ark survival evolved - wiu/ew - Voor een buitenstaander onbegrijpelijk. Relevantie blijkt niet uit de inhoud zonder enige vorm van opmaak. Rode raaf (overleg) 3 dec 2017 16:49 (CET)
  • Dit ziet voor mij uit als een nuwegbaar onzinartikel. --flesmelk (ook een drupje?) 3 dec 2017 16:52 (CET)
  • Het spel bestaat, geen onzin. Dus zeker EW, alleen niet in deze vorm. Het zal bijgeschaaft en opgepoest moeten worden tot een deftig artikel. Zolang het geen onzin is (Zie: WP:RVM) dan hoort het op de TBP. Rode raaf (overleg) 3 dec 2017 17:00 (CET)
  • Mag ik even citeren? "ark survival evolved ark is een game die rond 500000vc afspeeld is een sandbox game waar alles kan bouwen wat je wilt en iegen dino temmen". Dat valt toch niet meer serieus te nemen? Beheren we hier een kleuterschool? ErikvanB (overleg) 3 dec 2017 17:05 (CET)
  • voor nuweg - het spel moge bestaan, maar dit 'artikel' is klinkklare onbegrijpelijke nonsens. Paul Brussel (overleg) 3 dec 2017 17:08 (CET)
  • voor nuweg - "Het spel bestaat" zou een betere tekst geweest zijn voor dit "artikel". ErikvanB (overleg) 3 dec 2017 17:24 (CET)
  • Isnuweg. --flesmelk (ook een drupje?) 3 dec 2017 17:56 (CET)

Toegevoegd 03/12: Deel 3[bewerken]

 • Oh Chong-song - wiu/ew - Lijkt op een machinevertaling. Daarnaast, hoe relevant is het verhaal van een vluchteling voor opname in de encyclopedie? Rode raaf (overleg) 3 dec 2017 16:56 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen hij is een personen die een misdrijf plegen uit een ideëel motief, zoals terroristen, en hierdoor krijgt hij een maatschappelijke relevantie.
  • Voor Voor verwijderen Een computervertaling: hoge North Koreaan militair, onterendere (?!) en heel veel méér van dit fraais. Taalfouten en foute zinsconstructies bij de vleet. Die rommel gaan we écht niet plaatsen. Eerst maar eens fatsoenlijk Nederlands van maken. Fred (overleg) 3 dec 2017 18:02 (CET)
  • Bovendien wordt de bron niet genoemd. Kattenkruid (overleg) 3 dec 2017 19:41 (CET)
 • Fully Charged - wiu/ew - Kennelijk een vertaling van en.wiki zonder dat dit vermeld is. Werkend sjabloon en balans zijn afwezig waardoor de lange lijst van afleveringen belangrijker lijkt dan het "wie, wat en waar" van het onderwerp. Voor een Engelstalig YouTube kanaal lijken 233.000 abonnees mij aan de lage kant, onafhankelijke bronnen ontbreken, dus twijfel aan de relevantie. Rode raaf (overleg) 3 dec 2017 17:11 (CET)
  • Relevantie blijkt inderdaad niet. ErikvanB (overleg) 3 dec 2017 17:32 (CET)
  • Domme opsomming van informatie, weg ermee. --flesmelk (ook een drupje?) 3 dec 2017 17:33 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Ellenlange onleesbare opsommingen van onbegrijpelijke Engelstalige kreten. Fred (overleg) 3 dec 2017 21:43 (CET)
 • Samengesteld wapen -weg- WP:GOO Nieuwe term? Ik ken slechts samengestelde wapens uit de heraldiek. De term wordt ook niet genoemd op genoemde voorbeeld zoals Boog (wapen) of Speer. Bronnen ontbreken volledig. Rode raaf (overleg) 3 dec 2017 17:35 (CET)
  • Kolder. Lijkt me eerder een term uit een spel of zo. --flesmelk (ook een drupje?) 3 dec 2017 17:38 (CET)
  • kwam mij wel plausibel voor - daarentegen zijn op de keper beschouwd veel moderne wapens samengesteld - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 3 dec 2017 17:41 (CET)
  • Het artikel kan zeker beter maar onzin is het niet. Bijvoorbeeld het geweer met Bajonet. The Banner Overleg 3 dec 2017 17:53 (CET)
   • Lijkt me i.d.d. geen onzin, wel eigen bevindingen, de aanmaker ervan heeft daar in korte tijd een vaste gewoonte van gemaakt, ondanks goede feedback van anderen op zijn OP wordt er stug doorgegaan met de eigenzinnige werkwijze. De inleiding is al vreemd, er staat daar een soort definitie: "Een samengestelde wapen is een wapen dat uit twee of meer delen bestaat. De bedoeling is dat bij het gebruik van de wapens deze delen gesplitst worden." Dat klopt eigenlijk helemaal niet. Die definitie is van toepassing voor een katapult maar ook voor een machinegeweer. Rode raaf (overleg) 3 dec 2017 17:55 (CET)
    • Als de term al bestaat (want aan "plausibel" doen we niet), dan toch zeker "uit twee of meer LOSSE delen bestaat". Want een geweer bestaat misschien wel uit twintig delen. Twintig onderdelen. ErikvanB (overleg) 3 dec 2017 18:00 (CET)
 • Will Grayson, Will Grayson - WB - Eenzinner kan uitbreiding gebruiken. Rode raaf (overleg) 3 dec 2017 20:38 (CET)
  • Het is weer van het niveau 'het bestaat' (dank aan ErikvanB voor de uitdrukking). Ik zeg weg ermee, het is hier geen 'verzochte artikelen'. --flesmelk (ook een drupje?) 3 dec 2017 20:41 (CET)
  • Isweg. --flesmelk (ook een drupje?) 4 dec 2017 11:34 (CET)
 • Henry Turner - wiu/ew? - "eenzinner" zonder opmaak, komt warrig en onduidelijk over. Als "zoon van" blijkt geen relevantie, is deelname in een "post-credit scene" (??) dat wel? Kan uitbreiding, bronnen, enz. gebruiken. Rode raaf (overleg) 3 dec 2017 20:48 (CET)
  • Is dit soort spul echt niet nuweg? Zulke auteurs zeggen eigenlijk: 'hier is de titel, doen jullie het werk maar, doei'. Dat is geen doen. --flesmelk (ook een drupje?) 3 dec 2017 20:52 (CET)
   • Als we het laten staan, geven we de aanmaker nog 14 dagen de tijd er iets van te maken. Als we het gelijk verwijderen, geven we het signaal af je werk wordt niet gewaardeerd, waarom donder je niet op. Ik ben voorstander van de vriendelijke benadering, we zijn hier niet om mensen weg te jagen. ed0verleg 4 dec 2017 11:48 (CET)
    • Maar dat gebeurt vrijwel nooit. Vandaar het 'doei'. We kunnen zulke 'gebruikers' natuurlijk altijd wijzen op het kladblok. --flesmelk (ook een drupje?) 4 dec 2017 11:56 (CET)
  • Isweg. --flesmelk (ook een drupje?) 4 dec 2017 11:34 (CET)
 • Maurice van Schoonhoven -reclame- Een bronloos verhaal met rare zinnen, niet-onderbouwde meningen en veel gebabbel: Op zijn 11e ontdekte hij de piano maar gaf er na een jaar de brui aan; hij vond de stukken niet interessant en te makkelijk; namesdropping; wezelzinnen (Maurice won diverse prijzen op allerlei concoursen); POV (werd vooral bewonderd; zijn originele spel). Fred (overleg) 3 dec 2017 23:02 (CET)
  • Opmerking Opmerking - Eerder vandaag verwijderde ik een door 62.194.70.6 (overleg | bijdragen | bloks) geplaatst artikel met dezelfde titel wegens copyvio. Magere Hein (overleg) 3 dec 2017 23:15 (CET)
  • Een biografie zou in het kader van WP:BLP zeker onafhankelijke bronnen kunnen gebruiken. In de huidige vorm is het niet iets om te bewaren. Rode raaf (overleg) 4 dec 2017 08:54 (CET)
  • Voor Voor verwijderen, een pianist die de naam van een componist niet goed kan schrijven, laat staan het woord conservatorium...nuweg is beter.Ceescamel (overleg) 4 dec 2017 12:58 (CET)
  • Voor Voor verwijderen auteursrechtenschending lijkt me Klaas `Z4␟` V:  4 dec 2017 22:23 (CET)

Toegevoegd 04/12; af te handelen vanaf 18/12[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 04/12: Deel 1[bewerken]

 • Fontaines Montefiore - uit dit bronloze artikel blijkt geen E-waarde. De 162 google hits zijn ook geen indicatie van E-waarde. Artikel lijkt een vertaling te zijn van de Franse versie maar daar wordt geen krediet aan gegeven wat conform de licentie wel moet. The Banner Overleg 4 dec 2017 00:03 (CET)
  • Dit onderwerp lijkt me wel E, zeker als het artikel wordt verbeterd en aangevuld met bronnen. Ik vond DEZE en vooral DEZE bron waarin een schat aan interessante informatie te vinden is. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 4 dec 2017 09:43 (CET)
   • Bronnen zat -en dat weet The Banner ook wel. De bron bij de inventarisatie Waals erfgoed was echter tamelijk summier, en daarom niet genoemd. Als vergeten werd te linken naar de Franstalige Wiki (of de link wilde niet lukken) kleine moeite om dat even te verhelpen, maar niet als je The Banner heet en het artikel door mij werd aangemaakt. Dan draag je het direct voor verwijdering voor, namelijk. Wel zo beleefd, en liefst zonder aanmaker dit te melden. Los daarvan, bronnen zijn wenselijk, maar niet verplicht, behalve bij nog levende personen, wat The Banner ongetwijfeld ook zou moeten weten. En de wezelzin "geen E-waaarde" slaat nergens op en wordt ook niet verduidelijkt. Eén der fonteinen is notabene geklasseerd als Waals erfgoed. Fred (overleg) 4 dec 2017 13:19 (CET)
    • Nu heeft TB wel een punt dat zo goed als alle door jou aangemaakte artikelen sinds gisteren (maar eigenlijk heel vaak) geen enkele bron hebben, en als die er wel is (zoals bij Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk (Luik)), informatie niet te ontlenen is aan de gegeven bron, of zelfs onjuist is (de bron spreekt van weleens toegeschreven aan, geen vervaardiging door del Cour). Paul Brussel (overleg) 4 dec 2017 13:42 (CET)
    • Voorstel: als je nu eens gewoon begint met betrouwbare artikelen te maken. Gewoon voor de gein, met onafhankelijke bronnen voor jou beweringen. Daarmee kun je de gemeenschap een dienst bewijzen, want met goede artikelen zal ik veel minder geneigd zijn jouw artikelen te nomineren. Wat jij immers altijd opvat als een persoonlijke aanval. The Banner Overleg 5 dec 2017 00:59 (CET)
   • Beste mensen, geen ruzie maken aub, en zeker niet met TB; dat zou de lol van het werken aan Wikipedia maar bederven. Ik zou zeggen: gewoon de links en bronvermelding toevoegen en het artikel nog wat verbeteren, dan blijft het artikeltje geheid behouden. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 4 dec 2017 16:48 (CET)
    • Is ondertussen gebeurd. Met dank. Fred (overleg) 4 dec 2017 16:56 (CET)
     • Dat geldt niet het artikel waarnaar ik verwees. Paul Brussel (overleg) 4 dec 2017 18:32 (CET)
      • Desbetreffend artikel is vertaald vanaf de Franse Wikipedia. Dit kan vermeld worden onderaan het artikel. Basnoordwijk (overleg) 4 dec 2017 21:59 (CET)
       • Dat weet ik niet. Er wordt een bron genoemd door de aanmaker en veel uit het lemma kan daar niet aan ontleend zijn, en sommige informatie correspondeert bovendien niet met die enig gegeven bron, zoals ik aangaf. Paul Brussel (overleg) 4 dec 2017 22:12 (CET)
 • Savvas Kokkinides - bestuurslid van de Cypriotische scouting die een prijs heeft ontvangen. Geen verdere informatie - lijkt me niet E. Flurp (overleg) 4 dec 2017 11:17 (CET)
 • Dinapsoline –WIU – Artikel gemaakt door het "vertalen" van de Engelstalige pagina. De vraag is of de vertaler zelf wel heeft begrepen wat hier bedoeld werd, en de lezer wordt hier volgens mij geen steek wijzer van. In deze vorm slechts kretologie. WIKIKLAAS overleg 4 dec 2017 11:19 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - Inhoud hoort ook voor de leek begrijpelijk te zijn. Rode raaf (overleg) 4 dec 2017 12:31 (CET)
  • Relevantie is zeer mogelijk, maar dit is wel *erg* summier. --flesmelk (ook een drupje?) 4 dec 2017 14:25 (CET)
 • Benegas - weg - pure reclame. Malinka1 (overleg) 4 dec 2017 11:43 (CET)
  • promo is nuwegbaar, dus dat ervan gemaakt. --flesmelk (ook een drupje?) 4 dec 2017 12:21 (CET)
  • Pagina is vergelijkbaar met de pagina van Primagaz wat eenzelfde bedrijf van hetzelfde formaat is. Wat zou dan het verschil zijn? 4 dec 2017 12.31 (CET)
  • De reclame zie ik niet zo. Wel onduidelijkheden (m.b.t. overnames) en vooral een gebrek aan onafhankelijke bronnen. Rode raaf (overleg) 4 dec 2017 12:40 (CET)
   • Bron met betrekking tot de overname toegevoegd 4 dec 2017 12:45 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Bekend bedrijf (geweest). Ik zie eigenlijk ook de reclame niet zo. Fred (overleg) 4 dec 2017 13:32 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen de reclame is er ondertussen wel uitgesnoeid. Ew bedrijf dus behouden. - Agora (overleg) 4 dec 2017 13:41 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Ind e huidige vorm geen reclame meer hoewel meer onafhankelijke bronnen zeker geen kwaad kunnen. Het nomineren van het artikel na slechts 9 minuten is ook niet sjiek. The Banner Overleg 5 dec 2017 01:04 (CET)
 • Magnet.me - weg - reclame voor site / internet platform - woeterman_94 (overleg) 4 dec 2017 12:02 (CET)
 • Yun Moo Kwan - weg - Voldoet in deze vorm niet aan de conventies, ook twijfel over de relevantie.Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 4 dec 2017 12:07 (CET)
  • Kan relevant zijn, maar in huidige vorm zeker weg. --flesmelk (ook een drupje?) 4 dec 2017 12:19 (CET)
  • Opmerking Opmerking – Ter verduidelijking: "niet voldoen aan de conventies" betekent in dit geval dat het een vrijwel onleesbare computervertaling is, die niet alleen wemelt van de stijlfouten, maar ook aanwijsbare vertaalfouten bevat. Door de gebrekkige stijl leest de tekst als een een onsamenhangende stroom van woorden: met name de plaatsing van bijzinnen die een begrip nader moeten duiden is vrijwel steeds bijzonder knullig: in "1 van de 5 originele scholen of ‘kwans’ die ontstonden in Korea, vlak na de tweede wereldoorlog, een emulatie van Karate-systemen zoals beoefend in Japan en Okinawa" lijkt het bijvoorbeeld net of van de Tweede Wereldoorlog wordt beweerd dat die een "emulatie van Karate-systemen" was. "net als 8 andere opgerichte Kwans loste het op in de nieuw ontwikkelde Koreaanse nationale vechtsport 'Taekwondo'" is echt fout. In het Nederlands noemt men dat "opgaan in", en wat dat "opgerichte" doet voor "Kwans" is een raadsel: waren er behalve "opgerichte" kwans ook scholen die werden geboren of vanzelf uit de aarde tevoorschijn kwamen, en werden die scholen bij het ontstaan van taekwondo anders behandeld? Dit moet echt helemaal opnieuw. WIKIKLAAS overleg 4 dec 2017 12:27 (CET)
 • Melody pleasure - weg - Voldoet niet aan de conventies + hoort dit wel thuis op Wikipedia? - woeterman_94 (overleg) 4 dec 2017 12:12 (CET)
  • pure promo, datmagnuweg. --flesmelk (ook een drupje?) 4 dec 2017 12:24 (CET)
   • Teruggedraaid door Gebruiker:wikiklaas. --flesmelk (ook een drupje?) 4 dec 2017 14:24 (CET)
    • Opmerking Opmerking – Het artikel was op deze lijst geplaatst door woeterman_94, dus twee weken de tijd om te verbeteren was de bedoeling. Die gebruiker plaatste daarbij zelf abusievelijk het "nuweg"-sjabloon boven de pagina, en die vergissing heb ik inderdaad hersteld. WIKIKLAAS overleg 4 dec 2017 14:34 (CET)
     • Ja, ik heb er alleen maar een reden bijgezet: 'promo'. Sorry voor de onduidelijkheid. --flesmelk (ook een drupje?) 4 dec 2017 14:37 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - Niet in de huidige vorm, bevat pov en promo. Daarnaast twijfel aan de relevantie. Rode raaf (overleg) 4 dec 2017 12:25 (CET)
  • Opmerking Opmerking – Ja, dit hoort thuis op Wikipedia, mits van deugdelijke bronnen voorzien, en daarom geven we twee weken de tijd om dit te verbeteren. WIKIKLAAS overleg 4 dec 2017 12:37 (CET)
   • De encyclopedische relevantie twijfel ik niet veel aan, maar denk de reclame eens weg, en vraag je dan af of het de 'Deze persoon bestaat.'-test zou passeren. --flesmelk (ook een drupje?) 4 dec 2017 14:24 (CET)

Toegevoegd 04/12: Deel 2[bewerken]

 • Den tir - wiu/ew - Onaf en onduidelijk. Relevantie blijkt niet uit de inhoud. Rode raaf (overleg) 4 dec 2017 12:19 (CET)
  • De promo-detector slaat hier weer behoorlijk uit, nuweg van gemaakt. --flesmelk (ook een drupje?) 4 dec 2017 12:23 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - NE - uit niets blijkt wat dit centrum zo bijzonder maakt dat het E zou zijn. Paul Brussel (overleg) 4 dec 2017 12:30 (CET)
  • Inmiddels door de aanmaker 'verbeterd': het lijkt nu nog meer op reclame, of op z'n best iets in een gids of zo. --flesmelk (ook een drupje?) 4 dec 2017 14:30 (CET)
   • Opmerking Opmerking – Het idee van deze lijst is dat er twee weken wordt uitgetrokken om een artikel over een mogelijk relevant onderwerp op te knappen. Dat kan gebeuren door de aanmaker, maar ook door eventuele andere geïnteresseerden of gebruikers die domweg deze lijst volgen om te zien of er nog ergens wat op te knappen valt. Binnen een halve dag na nominatie roepen dat het nog niets is, doet vermoeden dat er haast bij is, en dat is dus een misverstand. Als het binnen een dag af moest zijn, dan zou deze lijst na een dag door een moderator worden afgehandeld. WIKIKLAAS overleg 4 dec 2017 14:40 (CET)
    • Ik maakte alleen maar een opmerking. Zie het desnoods als een aansporing om het inderdaad te verbeteren. Of op z'n slechtst iets wat ze op enwiki zeggen: transwiki. --flesmelk (ook een drupje?) 4 dec 2017 14:43 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - uit niets blijkt relevantie. Nietanoniem (overleg) 4 dec 2017 16:45 (CET)
   • Er is nochtans heel wat informatie te vinden over de geschiedenis van het gebouw en het verband met de wijk het Kiel en de Antwerpse burgerwacht. Ook de geschiedenis van bijgebouwen zoals de tiret kunnen in het artikel over het historisch gebouw opgenomen worden. Spijtig dat de opsteller van het artikel volledig voorbijgaat aan het historisch belang en geschiedenis van de Tir (met hoofdletter). Norbert zeescouts (overleg) 4 dec 2017 20:17 (CET)
  • Aanmaker vindt het inmiddels genoeg en heeft de pagina dus leeggehaald. Weg van gemaakt. --flesmelk (ook een drupje?) 5 dec 2017 13:54 (CET)
   • Teruggedraaid door Gebruiker:Eve. Nu mogen wij dus een artikel schrijven, terwijl de aanmaker het idee al heeft laten varen. Ik kan er met de pet niet bij. --flesmelk (ook een drupje?) 5 dec 2017 13:56 (CET)
    • Dat bepaalt de aanmaker immers niet zelf, hoewel ik zijn reactie wel begrijp. Gewoon weer terug naar WIU, de beoordelingsperiode is nog lang niet om. Zoals Norbert Zeescouts al meldde is er over de historie en het historisch belang nog e.e.a. te melden. ɘVe Roept u maar! 5 dec 2017 13:58 (CET)
     • Ja, maar dit wordt me al te bureaucratisch en te weinig realistisch. Niemand houdt wie dan ook tegen om alsnog een artikel over de geschiedenis te schrijven. --flesmelk (ook een drupje?) 5 dec 2017 14:08 (CET)
      • Om heel eerlijk te zijn, doet het niet ter zake wat jij ervan vindt, het artikel is ter beoordeling aan de gemeenschap voorgelegd, niet specifiek of alleen aan jou. Het staat jou overigens ook vrij om het artikel aan te vullen en er iets moois van te maken. ɘVe Roept u maar! 5 dec 2017 14:11 (CET)
       • Als mijn mening niet ter zake doet, doet de jouwe het ook niet. Laten we alsjeblieft niet op die basis verdergaan. Jij maakt een andere inschatting dan ik, prima, maar dan laat ik wel even weten hoe ik tot mijn inschatting kwam, simpelweg om misverstanden te voorkomen. Het was trouwens weg en niet nuweg. De kans om er wat van te maken bestond en bestaat nog steeds. --flesmelk (ook een drupje?) 5 dec 2017 14:17 (CET)
        • Niet van die lange tenen - nu begrijp je me (moedwillig?) verkeerd. Zoals ik al zei is het artikel voorgelegd aan de gemeenschap, dus niet alleen aan jou, en inderdaad ook niet alleen aan mij. Het gaat net zo min om mijn mening als om jouw mening. De nominator (Rode Raaf) heeft er echter "wiu" op geplakt, en in die versie is het voorgelegd aan de gemeenschap. ɘVe Roept u maar! 5 dec 2017 14:23 (CET)
         • Het lijkt mij dat je hier een groter probleem aanstipt, dank daarvoor. Ik zie 'de gemeenschap' niet als een op zichzelf staande entiteit, maar als een groep individuen die samenwerken. Misschien moet ik dat maar op mijn gebruikerspagina zetten, dat zou wel eens een hoop misverstanden kunnen voorkomen... Ter zake: er zijn gewoon omstandigheden die niet in het boekje staan. Daar moet je, denk ik, een beetje creatief mee omspringen -- daarom heb ik het wiu ook omgezet in een weg, en niet in een nuweg, hoewel de pagina leeg was. Een weg leek meer recht te doen aan de situatie, vooral omdat de geschiedenis zolang nog beschikbaar zou zijn. Of was je bang dat een moderator zou langskomen, 'leeg' zou denken, en het als nuwegbaar zou achten? --flesmelk (ook een drupje?) 5 dec 2017 14:34 (CET)
          • Het zou niet de eerste keer zijn dat een leeggemaakt artikel zo alsnog de nuweg-prullenbak ingaat inderdaad ;) hoewel de moderatoren in dat soort gevallen verder zouden moeten kijken natuurlijk. Maar dat zijn ook maar mensen. Nog even over het lemma en de aanmaker: die aanmaker is natuurlijk (en begrijpelijk) gefrustreerd omdat er zoveel discussie is over en kritiek is op zijn lemma. Maar hij heeft de tekst vrijgegeven bij het plaatsen, dus het niet meer van hem, en wanneer hij het lemma dan leegmaakt staat dit eigenlijk gelijk aan vandalisme. Dat zal hij echter van mij niet op zijn bordje krijgen want ik heb zoals ik al zei begrip voor zijn frustratie - Wikipedia is vaak niet de meest vriendelijke omgeving om als beginner te vertoeven. En, zoals de regels zeggen, een artikel dat op deze lijst wordt vermeld, krijgt twee weken om verbeterd te worden (tenzij het echt aperte onzin of reclame is, maar dat was hier niet het geval). Dus wie weet staat er uit die abstracte "gemeenschap" nog wel iemand op die meer informatie heeft, en die het aandurft. Grt ɘVe Roept u maar! 5 dec 2017 14:49 (CET)
  • Nominatie doorgehaald. Zonder waslijst winkels (die ieder winkelcentrum heeft) en wat aanvulling blijkt dit wel degelijk relevant, het is een monument, de architect is bekend, Gustave Royers hij heeft hier een artikel. Waarmee we mogen aannemen dat dit relevant genoeg is om te behouden. Rode raaf (overleg) 5 dec 2017 16:24 (CET)
   • Eens, maar twee van de bronnen lijken mij niet helemaal onafhankelijk. Dat zou ik toch graag nog verbeterd zien. --flesmelk (ook een drupje?) 5 dec 2017 16:27 (CET)
    • Als het om privé zaken gaat rondom personen, als het om een omstreden jaartal gaat, dat soort kwesties, mag je gerust bronnen gaan wegen. Algemene zaken zoals eenvoudige feitjes over een gebouw, hoeven niet zwaar gewogen te worden, het gaat om de verificatie van feiten, niet om een omstreden punt. Laat staan "onafhankelijke bronnen", alsof er een commercieel belang bestaat om dit artikel op Wikipedia te hebben. Nou, ik heb écht geen behoefte om 300 km te gaan rijden, terwijl ik op 30 km van huis het grootste winkelcentrum van Europa tot mijn beschikking heb. De winkels die in dit momument werden ondergebracht vind je in iedere middelgrote plaats. Het staat je je uiteraard geheel vrij om betere bronnen te zoeken en die daarmee te vervangen. Ik vind dat het eens tijd wordt dat je hier ook iets aan de opbouw gaat doen i.p.v. alleen willen slopen of aan de zijlijn staan om kritiek te geven. Als het aan jou had gelegen was dit artikel enkele minuten na mijn wiu nominatie direct vernietigt. Nu is het er tenminste nog, het is alleen zo jammer dan we daardoor waarschijnlijk een potentieel nieuwe gebruiker zijn kwijtgeraakt.Rode raaf (overleg) 5 dec 2017 17:11 (CET)
     • Reclamefolders van de afdeling marketing van de gemeente zijn niet gezaghebbend en zou ik zeker niet gebruiken voor een artikel. Paul Brussel (overleg) 5 dec 2017 17:17 (CET)
      • Maar het is voor mij ook genoeg zo, je hebt je best gedaan, en het resultaat is prima te pruimen. Terecht doorgehaald, echt, ondanks de bronkwestie. Als het aan mij had gelegen had de gebruiker zich even ingelezen en eerst een kladblok gebruikt. Dat iedereen maar iets kan aanpassen is een groot goed en het fundament van Wikipedia, dat onderschrijf ik volledig. Maar omdat het kan, is nog niet altijd een goed idee. Ik denk dat in dit geval zowel de nieuwe gebruiker als ik elk een eigen verkeerde inschatting hebben gemaakt. Dat is het leven. We gaan door. --flesmelk (ook een drupje?) 5 dec 2017 17:24 (CET)
       • Zoals ik hierboven al verklaar beste Paul, zwaar wegen voor zware "feiten", in dit geval haal ik uit de gemeentebron de naam van de architect. Dezelfde architect die op Wikipedia elders al aan dit gebouw wordt gekoppeld. Dient puur ter verificatie, niet als bewijs. Enfin, ik vind het artikel voldoende. Ik heb geen boeken in huis of tot mijn beschikking om deftige bronnen te plaatsen, dan moet je soms roeien met de riemen die je hebt. Het staat uiteraard een ieder vrij (WP:VRIJ) het artikel te bewerken, ik trek mijn vingers er vanaf. Zo belangrijk vind ik het ook niet, dus: flesmelk of Paul, mocht je je nou écht storen aan die bron, gewoon verwijderen. Knipoog Ik vindt het geen probleem. Rode raaf (overleg) 5 dec 2017 17:32 (CET)
 • Formula Electric Belgium -NE- Een Formula Student team. Wat dat zou kunnen zijn komen we pas later aan de weet, maar het is in elk geval geen gangbare term, althans niet in onze taal. De rest lijkt ook meer op promo voor en van deze -uit 25 studenten bestaande- club (en voor Umicore, natuurlijk). Zinnen als: De studenten groeien in technische kennis door toepassing van de theorie in een realistische semi-professionele omgeving, maar groeien tegelijkertijd ook in soft skills, aangezien het team volledig door studenten georganiseerd wordt doen ook gerede twijfel aan de E-waardigheid groeien. Wat soft skills dan weer zouden kunnen zijn, wordt ook al niet verduidelijkt. Ik hoop dat de vele rode woordjes ook niet blauw gemaakt gaan worden, want die lijken eveneens NE te zijn. Fred (overleg) 4 dec 2017 13:06 (CET)
  • Laten we maar hopen dat er niet weer een halve horde studenten wraak komt nemen ;) --flesmelk (ook een drupje?) 4 dec 2017 14:39 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Er wordt momenteel niet verwezen naar Formula Student, omdat deze pagina nog niet bestaat in het Nederlands. Op de Engelstalige wikipedia zult u vinden dat dit wereldwijd de meest gerenommeerde automotive (of voertuigkundegerelateerde, zoals u wil) competitie is op universitair niveau. Vanwege dit internationaal karakter is ook de teamnaam Engels, mocht dat op zich al niet nodig zijn binnen drietalig België. Verder staat letterlijk dat dit team niet uit 25, maar 35 studenten bestaan die op eigen houtje een bedrijf runnen die met meer dan 100 andere bedrijven samenwerkt. Net zoals ieder (motor)sportteam wil je dan door partners, supporters en collega's online eenvoudig vindbaar zijn, waarbij Wikipedia de ideale samenvatting is van informatie die een doorsnee geïnteresseerde zoekt. Dit pad werd reeds gevolgd door Formula Student Team Delft (beide NL en EN), wie u ongetwijfeld zou supporteren mocht er een artikel over bestaan, en Rennteam Uni Stuttgart. Omdat in de bedrijfswereld iedereen vertrouwd is met het woord softskills, had ik er verder geen uitleg bij gegeven, maar ik verwijs graag door naar de wikipediapagina met dezelfde naam, zodat naast anderen ook u kunt doorklikken en leren wat dit mysterieuze niet-Nederlands woord betekent. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Breakboon (overleg · bijdragen)
   • "...is een Belgisch Formula Student team" Dit artikel gaat volgens mij over een Belgisch Team. Niet over Formula Student (de sport). Er wordt zelfs niet uitgelegd wat Formula Student is. Dit artikel is promotie en hoort volgens mij niet thuis op Wikipedia. Voor Voor verwijderen - woeterman_94 (overleg) 4 dec 2017 15:36 (CET)
  • Om het voor iedereen gemakkelijker te maken, heb ik deze middag even de pagina Formula Student geschreven. Hopelijk is hiermee de legimiteit van beide artikels gewaarborgd. De link naar het team van de TU Delft is nu ook de juiste en ik raad iedereen aan die dit overleg leest om ook deze pagina te bekijken. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Breakboon (overleg · bijdragen)

Toegevoegd 04/12: Deel 3[bewerken]

 • Premetrostations - was genuwegd, dat was weer teruggedraaid, maar niet op deze lijst gezet. Heeft geen inkomende links meer, als dat zo blijft, lijkt mij verwijderen ook geen vreemd idee. ed0verleg 4 dec 2017 13:58 (CET)
 • Nerve Flow -NE- Een 16-jarige jongen die nog moet debuteren: Op dit moment zelf weten we niet veel over zijn muziek behalve dat ergens in 2018 zijn debuut album zou uitkomen. Fred (overleg) 4 dec 2017 15:19 (CET)
 • Arnold Sporrel - weg - in deze vorm iets voor LinkedIn, maar niet voor WP - RonaldB (overleg) 4 dec 2017 15:34 (CET)
  • Valt er nog iets te vertellen over deze persoon buiten dat hij CEO is van Mediamarkt? Anders weg... - woeterman_94 (overleg) 4 dec 2017 15:48 (CET)
  • Lijkt me persoonspromo (op zoek naar een nieuwe baan?) en NE. --flesmelk (ook een drupje?) 4 dec 2017 15:55 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Gewichtigdoenerij: CEO, CFO, COO... Hij zit trouwens slechts 3 dagen op deze NE-baan. Fred (overleg) 4 dec 2017 16:50 (CET)
 • Asja Tsachigova - reclame/promo/ne - Inhoud komt niet echt neutraal over, bevat veel privé gegevens, waar onafhankelijke, neutrale en gezaghebbende bronnen ontbreken, boeken zijn in eigen beheer uitgebracht, het artikel lijkt voornamelijk gericht op promotie/reclame. Rode raaf (overleg) 4 dec 2017 16:00 (CET)
  • Tja, het is op het oog geen slecht artikel (dat zien we wel eens anders), maar ik ben het met je eens. --flesmelk (ook een drupje?) 4 dec 2017 16:03 (CET)
  • Wat is een healthcoach? En is dat encyclopedisch? Is dit artikel niet veeleer promo voor De Levensstijl Methode, afgekort DLM, de zoveelste methode om gezonder te leven? Zijn er trouwens onafhankelijke bronnen die onomwonden aantonen dat deze methode werkt? Fred (overleg) 4 dec 2017 16:51 (CET)
 • Veiligheidsregio Flevoland - onderwerp lijkt mij niet NE, maar heden is het een domme opsomming van gegevens (die waarschijnlijk elders ook prima zijn te vinden). --flesmelk (ook een drupje?) 4 dec 2017 16:41 (CET)
  • Opmerking Opmerking Zijn meer van dat soort veiligheidsregio-artikels. ARVER (overleg) 4 dec 2017 16:56 (CET)
  • Opmerking Opmerking - stel je toch eens voor dat er artikelen in een encylopedie zouden staan. Dan moet je alles ook nog gaan lezen. ed0verleg 4 dec 2017 21:07 (CET)
   • Het is dan ook wiu en geen weg. Het artikel is nu i.i.g. niet erg leesbaar. --flesmelk (ook een drupje?) 4 dec 2017 21:17 (CET)
    • Je zegt dat je al heel lang meeloopt hier. Dan weet je dat WIU-artikelen procentueel het meest verwijderd worden, zelfs/ook/(juist?) als ze verbeterd zijn. ed0verleg 5 dec 2017 20:56 (CET)
     • Als ze (voldoende) verbeterd zijn, dient de nominatie te worden ingetrokken. Een moderator die het na intrekking nog verwijdert heeft, vanuit mijn oogpunt, een groot probleem (behoudens copyvio). --flesmelk (ook een drupje?) 5 dec 2017 21:07 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - dit heeft niks met een encyclopedisch artikel te maken, dit is een opsomming van instanties met erg weinig onderbouwing anders dan een flink aantal open deuren die opengetrapt worden. Het artikel vertelt dan ook niks over de veiligheidsregio dat niet ook in het artikel over de provincie past. Dqfn13 (overleg) 5 dec 2017 23:22 (CET)
 • Christiaan Lieverse - weg - promodetector slaat flink aan, maar kan wel relevant zijn. --flesmelk (ook een drupje?) 4 dec 2017 17:18 (CET)
  • Hij is mogelijk wel relevant; geen onbekende van RKD. De inhoud kan inderdaad wat neutraler, onafhankelijke bronnen voor de genoemde expo's en het biografische deel in het kader van WP:BLP zijn zelfs een must. Rode raaf (overleg) 4 dec 2017 17:46 (CET)
   • Dank voor feedback. Aanpassingen zijn doorgevoerd. Tekst is neutraler en links naar onafhankelijke bronnen toegevoegd. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 77.251.244.64 (overleg · bijdragen) 6 dec 2017 16:03 (CET)
 • Willem van Oranje-Nassau (1833-1834) - NE - vermelding van 1-jarig kind bij zijn vader is voldoende. Dit 'artikel' bevat geen noemenswaardige informatie. Paul Brussel (overleg) 4 dec 2017 17:19 (CET)
  • Welk artikel? Weg ermee. Hoogstens redirect. --flesmelk (ook een drupje?) 4 dec 2017 17:20 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Zal nooit meer gedaan hebben dan een luier vullen, dat is NE. Rode raaf (overleg) 4 dec 2017 17:33 (CET)

Toegevoegd 04/12: Deel 4[bewerken]

 • The Suitcase (band) -reclame- The Suitcase over The Suitcase. Enkele maanden geleden zouden ze hun debuut hebben uitgebracht, waarvan ze nu ook een tracklist publiceren. Onafhankelijke bronnen die de kwaliteiten van de band kunnen staven, en de vernoeming van een label waarop het album werd uitgebracht, ontbreken echter. Merk op dat The Suitcase (album) op een andere artiest betrekking heeft. Fred (overleg) 4 dec 2017 17:25 (CET)
  • Relevantie onduidelijk. Net zoals 1 zwaluw geen zomer maakt, maar één debuutalbum niet persé encyclopedisch. Onduidelijk is welke platenmaatschappij of distro achter dit album zit, vermoedelijk eigen beheer. Genoemd in het artikel; het spelen op regionaal/plaatselijk festival waardoor de indruk ontstaat dat het om een plaatselijke popgroepje gaat. Grote landelijke podia optredens radio/TV of over de grens ontbreken. Net als onafhankelijke bronnen trouwens. WP:RPO Rode raaf (overleg) 4 dec 2017 17:28 (CET)
  • Ik zeg promo, ik zeg weg. --flesmelk (ook een drupje?) 4 dec 2017 17:32 (CET)
 • Pictures (The Suitcase) -idem- Bij verwijdering ook de dp Pictures poetsen. Fred (overleg) 4 dec 2017 17:26 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Recent in eigen beheer uitgebracht album van een NE band, riekt naar promo. Rode raaf (overleg) 4 dec 2017 17:35 (CET)
 • David Latour, in de huidige vorm minder dan een beginnetje. Peter b (overleg) 4 dec 2017 17:44 (CET)
  • Het lijkt wel een discogs pagina! Relevantie zal ook uit de inhoud moeten blijken, hier wordt geen kennis gedeeld. Kan zeker uitbreiding en bronnen gebruiken. In de huidige vorm is het niet iets om te bewaren. Rode raaf (overleg) 4 dec 2017 17:53 (CET)
 • Pyramids - ne - artikel bevat geen referenties die de relevantie van dit duo, dat pas sinds dit jaar muziek uitbrengt, bevestigen. Sjoerd de Bruin (overleg) 4 dec 2017 17:52 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Weer iemand die losse nummers "singles" noemt. Relevantie volkomen onduidelijk. Rode raaf (overleg) 4 dec 2017 17:55 (CET)
   • Sinds het vinyl uit de mode is, bestaan singles dan ook niet meer. Tegenwoordig heten het tracks, of mogelijk al weer anders en loop ook ik achter. Singles zijn sinds de CD eigenlijk helemaal uit de mode, en zijn er ook al artiesten die geen albums meer maken, maar gewoon tracks online zetten zodra ze af zijn. En waarom zou je ook 12 nummers verzamelen, als ze op Spotify kunt zetten als ze afgemixed zijn? ed0verleg 4 dec 2017 21:05 (CET)
 • Giulia zaffaroni - wiu/ew - Slechts één feit zonder opmaak. Kan uitbreiding gebruiken. Uit de karige inhoud blijkt geen relevantie.Rode raaf (overleg) 4 dec 2017 18:30 (CET)
 • Hans van de Wijdeven - NE - Relevantie blijkt niet uit de (bronloze) inhoud. Rode raaf (overleg) 4 dec 2017 19:19 (CET)
 • Fondsmanager – WEG – In de vorm waarin ik het aantrof een woordenboekdefinitie, en het is de vraag of het daar ooit bovenuit kan komen. WIKIKLAAS overleg 4 dec 2017 21:09 (CET)
 • Stichting iton - wiu - Nominatie verlengd, originele nominatie is hier te lezen. Er is na initiële nominatie aan het artikel gewerkt, maar het voldoet nog lang niet aan de conventies. Het artikel omvat ook nog erg weinig tekst over de stichting en gaat vooral over randzaken, de doelen en dus niet over de geschiedenis en andere zaken die de stichting wel relevant kunnen maken. Dqfn13 (overleg) 4 dec 2017 21:58 (CET)
 • Roderick Hietbrink - 1 werk in het A'damse Stedelijk, einde aangetoonde relevantie. Verder netjes geschreven promo. --flesmelk (ook een drupje?) 4 dec 2017 23:07 (CET)
 • Formula Student -NE- NE-onderwijsproject voor studenten dat naamsbekendheid zoekt. Vermoedelijk dus promo, en daarvoor is de eigen website uitnemend geschikt. Fred (overleg) 4 dec 2017 23:19 (CET)
  • Onderwerp is zeker E, gezien de links naar de andere talen maar er moet nog wel aan het artikel geschaaft worden. Sonuwe () 5 dec 2017 00:10 (CET)
  • Opmerking Opmerking Dubbele vermelding.. Zie hoger. - woeterman_94 (overleg) 5 dec 2017 08:45 (CET)

Toegevoegd 05/12; af te handelen vanaf 19/12[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 05/12: Deel 1[bewerken]

 • Nora Ettori - NE - uit niets blijkt wat haar E maakt: huisvrouw en naaister maakt dat in ieder geval niet. (Ze kan eventueel in een of andere lijst worden opgenomen.) Paul Brussel (overleg) 5 dec 2017 00:17 (CET)
  • Tja, vaak wordt het argument gebruik dat sterven geen reden is voor het verwerven van E-waarde. Andersom is "niet sterven" dan natuurlijk ook geen reden voor het verwerven van E-waarde. Uit het artikel blijkt geen enkele E-waarde. Voor Voor verwijderen The Banner Overleg 5 dec 2017 10:49 (CET)
 • Eerste klasse (cricket) - wiu - eenregelig artikel dat alleen meldt dat de Eerste Klasse de twee na hoogste cricketcompetitie in Nederland is. Hanhil (overleg) 5 dec 2017 05:14 (CET)
  • Hier is zeker meer over te vertellen, waarbij het Engelstalige artikel prima als inspiratiebron kan dienen. ed0verleg 5 dec 2017 10:51 (CET)
 • Treinongeval bij Morlanwelz - wiu - Bronloos verhaal over een treinbotsing, bevat wel pov is echter geen encyclopisch artikel. Lees eigenlijk meer als een nieuwsbericht. Rode raaf (overleg) 5 dec 2017 08:20 (CET)
  • Opmerking Opmerking - Inspiratie voor opknapbeurt kan eventueel gevonden worden op de Engelstalige versie. Sonuwe () 5 dec 2017 09:17 (CET)
  • Het oorspronkelijke ongeval lijkt mij inderdaad niet interessant. Maar het feit dat de trein vervolgens uit zichzelf wegreed en veertien kilometer verderop een dodelijk ongeval veroorzaakte maakt het mijns inziens wel E. The Banner Overleg 5 dec 2017 10:56 (CET)
   Een beetje bijzonder ongeval wel, ja. maar ik neig toch naar Voor Voor verwijderen. Als dit nou een enorme ramp was geweest, maar dat valt zo te zien ook nog wel mee. Wikinieuws blijft een betere plek voor al dit soort zaken en vanaf hier daarheen linken is zoals bekend kinderlijk eenvoudig.Dat er over de wenselijkheid van die links zelf weer eindeloos gezeverd wordt door sommigen, tja, dat is een hoofdstuk apart. We hebben hier verder ook een pagina November 2017, daar kan dit kort genoemd worden zonder al te veel verregaande details. Is dat geen aanvaardbaar compromis? De Wikischim (overleg) 5 dec 2017 14:44 (CET)
  • Voor behoud, een net artikel en interessanter als een simpele aanrijding op een overweg. Hanhil (overleg) 7 dec 2017 21:07 (CET)
  • artikel is verder aangevuld nu. Aantal slachtoffers ligt gelukkig lager dan ramp bij Buizingen of Pécrot, maar is toch een tragisch ongeval, meer dan de aanrijding op de overweg zoals The Banner hierboven schreef. Misschien kan nominatie al verwijderd worden? Groenevogel (overleg) 8 dec 2017 15:29 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - De uniekheid van de samenloop bij het ongeval maakt het juist encyclopedisch. Hoe groot is de kans dat dit soort ongevallen op deze manier plaats vinden? Dit is geen simpele overwegongeval. ARVER (overleg) 8 dec 2017 15:35 (CET)
  • Nominatie doorgehaald. Was als WIU (werk in uitvoering) genomineerd, de EW was wel duidelijk. Het ging me voornamelijk om de bronnen. Ik heb daarom wel de gebruikte HLN bron vervangen voor een drietal betere bronnen. Dit i.v.m. het advies opBetrouwbaarheid van bronnen die te mijden. Ik hoop op begrip daarvoor. Bedankt voor de inzet! Rode raaf (overleg) 8 dec 2017 15:50 (CET)
 • Christophe Aussems - NE - hoort eerder thuis op Linkedin - woeterman_94 (overleg) 5 dec 2017 08:59 (CET)
 • Lijst van premetrostations - heraanmaak van een eerder verwijderd artikel met een iets andere vorm om de beschuldiging van identieke herplaatsing te omzeilen. Ondanks de herplaatsing zonder terugplaatsverzoek volgens Wikiklaas niet vatbaar voor nuweg. The Banner Overleg 5 dec 2017 10:24 (CET)
  • We hebben 100.000 lijsten, en om deze nu per se te moeten verwijderen omdat er een regeltje is waarmee we het zouden kunnen verwijderen? Is er ook een inhoudelijke reden dat het weg moet? ed0verleg 5 dec 2017 10:52 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Pagina verwijst enkel maar door naar kopjes binnen andere artikels. Livenws (overleg) 5 dec 2017 20:42 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Niets mis met deze dp - Rembert vragen? 6 dec 2017 14:13 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Een gewone dp die naar twee lijsten verwijst. Norbert zeescouts (overleg) 11 dec 2017 17:46 (CET)
 • J.F. Kennedybrug - weg - bronloos verhaal dat overgeschreven lijkt te zijn van elders zonder dat daar melding van wordt gemaakt. (copyvio?). The Banner Overleg 5 dec 2017 10:43 (CET)
  • CopyVio kun je eigenlijk altijd aantonen, en dat gebeurt hier niet. Dan lijkt me vewijderen ook niet opportuun. ed0verleg 5 dec 2017 10:54 (CET)
   • Concreet lijkt de tekst onder 'Geschiedenis' een behoorlijk getrouwe vertaling van het Franstalige artikel, fr:Pont Kennedy, zoals dat er op 23 september 2012 stond: [13]. Maar inderdaad is het gewenst dat de nominator bij nominatie ook even concreet maakt waarvan het artikel lijkt te zijn overgeschreven/vertaald/bewerkt en er geen zoekplaatje van maakt voor moderatoren en belangstellenden. De bronloosheid is in principe geen probleem, tenzij de nominator gerede twijfel heeft bij gedane beweringen. Er staat niets controversieels. Paul B (overleg) 5 dec 2017 11:42 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - blijkbaar heeft The Banner voor de zoveelste keer een slechte dag Sonuwe () 5 dec 2017 12:00 (CET)
   • Blijkbaar heb jij voor de zoveelste keer geen inhoudelijke argumenten dus keer je je in arremoede maar tegen de nominator. The Banner Overleg 5 dec 2017 14:26 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - dan ook de artikelen over de andere Luikse bruggen? nee toch - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 5 dec 2017 13:29 (CET)
   • Die heb ik niet bekeken maar als die artikelen ook bronloos en overschrijverij zijn zonder correcte bronvermelding, helaas ja. The Banner Overleg 5 dec 2017 14:26 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - lijkt mij gewoon een vertaling van fr-wikipedia. Jammer dat de bronnen niet zijn overgenomen, maar onzinnominatie verder Rembert vragen? 5 dec 2017 14:07 (CET)
  • Beetje vreemd om copyvio te suggereren en dat dan niet hard te maken. Ping The Banner. Vinvlugt (overleg) 5 dec 2017 14:14 (CET)
   • Dan wordt het toch tijd dat je een beter gaat lezen en ook de inhoud van de Wikipedia-licentie een tot je neemt. Maar de overschrijverij zonder bronvermelding in tamelijk structureel bij de schrijver van dit artikel. En conform de licentie is zelfs bij een vertaling van een artikel van een anderstalige Wikipedia bronvermelding noodzakelijk. The Banner Overleg 5 dec 2017 14:24 (CET)
    • Beste The Banner, ik bedoel alleen dat het vreemd op mij overkomt dat iemand copyvio vermoedt, maar dan niet meteen aangeeft van welke bron er is overgeschreven. Wat mis ik trouwens aan kennis van de Wikipedia-licentie? Vinvlugt (overleg) 5 dec 2017 15:49 (CET)
  • De bruggen in Luik JF Kennedy, Albert Ier en Pont des Arches zijn het architecturale werk van 1 man: Georges Dedoyard, die hiermee het stadszicht van Luik aan de Maas bepaalde. Standaardreferentie Connaître la Wallonië toegevoegd bij de 3 bladzijden over de 3 bruggen.Philemonbaucis (overleg) 5 dec 2017 23:29 (CET)
   • Naar aanleiding van deze opmerking van Philemonbaucis, heb ik een artikeltje over Georges Dedoyard gemaakt. Paulbe (overleg) 6 dec 2017 22:20 (CET)

Toegevoegd 05/12: Deel 2[bewerken]

 • Passerelle Saucy - weg - bronloos verhaal dat overgeschreven lijkt te zijn van elders zonder dat daar melding van wordt gemaakt. (copyvio?). The Banner Overleg 5 dec 2017 10:45 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - blijkbaar heeft The Banner voor de zoveelste keer een slechte dag Sonuwe () 5 dec 2017 12:00 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - dan ook de artikelen over de andere Luikse bruggen? nee toch - dat zei ik al - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 5 dec 2017 13:31 (CET)
  • Waar zit de copyvio precies? Vinvlugt (overleg) 5 dec 2017 15:53 (CET)
   • Daarom zei ik al eerder dat jij je de licentievoorschriften beter eigen moet maken. Want als je een vertaling maakt vanaf een andere Wikipedia ben je verplicht aan te geven waar je de gegevens vandaan hebt. Overtreding van de licentie is effectief copyvio. The Banner Overleg 5 dec 2017 17:20 (CET)
    • Dat moet toch enkel als er letterlijk vertaald is en dat is hier duidelijk niet het geval. Het Franstalige en het Luxemburgstalige artikel bevatten beduidend meer informatie dan de Nederlandstalige versie. Sonuwe () 5 dec 2017 17:52 (CET)
     • Beste The Banner, ik wil met alle liefde en plezier aannemen dat er sprake is van copyvio, maar hoe had ik moeten ruiken dat dit artikel was overgeschreven van een andere taalversie? Vinvlugt (overleg) 5 dec 2017 22:52 (CET)
 • Joost Bruins - Ew? - een poëzieprijs gewonnen die niet erg te duiden valt en verder uitgaven via eigen beheer/print-on-demand - Agora (overleg) 5 dec 2017 11:04 (CET)
  • Beste Agora, ik heb de biografie aangevuld met info prijs en thema debuut en verwijzing opgenomen naar worldcat.org Engelbewaarder (overleg) 5 dec 2017 23:06 (CET)
  • Biografie en bibliografie uitgebreid Engelbewaarder (overleg) 6 dec 2017 10:06 (CET)
   • Weliswaar uitgebreid, maar qua relevantie eigenlijk niet duidelijker geworden. Enkel een schrijfopdracht is er bij gekomen. - Agora (overleg) 12 dec 2017 11:45 (CET)
 • Greet Ilegems - ne - Beginnend auteur geeft boeken in eigen beheer uit. Inhoud is bronloos. Opname in een top 10 van Young Adult Books zegt me niet zoveel, ik kan niet vinden bij NBD Biblion. Kortom, wat onafhankelijke bronnen om de relevantie aan te tonen lijken me geen overbodige luxe. Rode raaf (overleg) 5 dec 2017 11:12 (CET)
 • Pont Albert Ier - - weg - bronloos verhaal dat overgeschreven lijkt te zijn van elders zonder dat daar melding van wordt gemaakt. (copyvio?). The Banner Overleg 5 dec 2017 15:33 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Nog steeds humeurig, The Banner? Sonuwe () 5 dec 2017 15:36 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 5 dec 2017 15:40 (CET)
  • Waar zit de copyvio precies? Vinvlugt (overleg) 5 dec 2017 16:59 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - waar is deze nominatie op gebaseerd? Is een keurig artikel - Hanhil (overleg) 5 dec 2017 17:09 (CET)
  • De bruggen in Luik JF Kennedy, Albert Ier en Pont des Arches zijn het architecturale werk van 1 man: Georges Dedoyard, die hiermee het stadszicht van Luik aan de Maas bepaalde. Standaardreferentie Connaître la Wallonië toegevoegd bij de 3 bladzijden over de 3 bruggen.Philemonbaucis (overleg) 5 dec 2017 23:29 (CET)

Toegevoegd 05/12: Deel 3[bewerken]

 • Frits van der werff - fout gespeld, titel niet passend bij de inhoud , niet encyclopedisch, door gebrek aan neutrale gezaghebbende bronnen promotioneel. Pagina vandaag al meerdere keren aangemaakt en vanwege copyvio genuwegd. Tulp8 (overleg) 5 dec 2017 12:47 (CET)
  • Daar valt niets aan toe te voegen. In de huidige vorm; voor verwijderen. Rode raaf (overleg) 5 dec 2017 12:53 (CET)
  • wederom verwijderd; weer nieuwe account. Deze helder gemaakt dat dit hier niet de bedoeling is. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 5 dec 2017 15:44 (CET)
 • Teun en Rutger - ne - Programma van lokale omroep. Kattenkruid (overleg) 5 dec 2017 15:13 (CET)
 • FN-2187 - weg - Voor de leek onbegrijpelijk. Rode raaf (overleg) 5 dec 2017 15:58 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Deze rommel mag ook wel nuweg. Een baaierd van slordigheden en taalfouten. Fred (overleg) 5 dec 2017 16:01 (CET)
  • tweede van drie onzinpagina's door verveelscholier dus ook verwijderd. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 5 dec 2017 16:09 (CET)
 • Sofia Hellqvist - NE - vrouw van en heeft zelfstandig niets gedaan wat haar een E-waardig artikel kan opleveren. Voor informatie over haar huwelijk en kinderen zij verwezen naar het artikel van haar man, Carl Philip van Zweden. Paul Brussel (overleg) 5 dec 2017 18:40 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Belachelijke nominatie. Zij maakt deel uit van het Zweedse koningshuis en er bestaat een artikel over haar op 27 taalversies van Wikipedia. Waarom nomineer je Annette Sekrève of Marilène van den Broek, die ook maar een NE-baan hebben, niet? Sonuwe () 5 dec 2017 19:08 (CET)
   • De genoemde voorbeelden behoren enkel tot de koninklijke familie. Dat verklaart misschien 27 taalversies. Ldhank (overleg) 5 dec 2017 19:37 (CET)
  • Zij is zeg maar de Prinsex Maxima van Zweden, lijkt me duidelijk. ed0verleg 6 dec 2017 07:44 (CET)
   • Hè? Daniel Westling heeft een vergelijkbare positie als Maxima, Hellqvist niet. Paul Brussel (overleg) 6 dec 2017 08:37 (CET)
    • Ik ben niet zo thuis in koningshuizen, maar ik had doorgelinkt op de man van Helqvist, en die was de enige zoon van de koning. Dat heeft me blijkbaar op het verkeerde been gezet, want dat had ik gelezen als enigst kind en dus de troonopvolger, maar zijn oudere zus is blijkbaar weggemoffeld. Dan is het geen analogie met Maxima, eerder analoog met de schoonzus van Maxima. ed0verleg 6 dec 2017 08:56 (CET)
  • Tegen Tegen - Ze is de prinses Laurentien Brinkhorst van Zweden, oftewel haar man is de eerst volgende troonopvolger indien het gezin van de kroonprinses om het leven zou komen. ARVER (overleg) 8 dec 2017 09:04 (CET)
 • Hilda Gadea Acosta -weg- Minder dan niks. Fred (overleg) 5 dec 2017 19:49 (CET)
 • Lullaby (novel) -weg- Minder dan niks en zelfs de titel is fout: Wij spreken van een novelle. Aan de "inhoud" van dat éne zinnetje valt trouwens geen touw vast te knopen. Fred (overleg) 5 dec 2017 20:23 (CET)
  • Het blijkt een roman (novel) van 272 pagina's te zijn. ErikvanB (overleg) 5 dec 2017 22:31 (CET)
 • Megan Schoonbrood - NE - nog nooit van deze dame gehoord. Bovendien is het artikel erg mager en kan er nog wat bij. Gympetic (overleg) 5 dec 2017 21:03 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Niet bijster neutraal (iconische dragoptredens) en ook geen onafhankelijke bronnen, slechts YouTube en commercieel aandoende sites. Blijkbaar kan men haar inhuren voor een optreden en is naamsbekendheid daarbij cruciaal. Zinnen als: uitgegroeid tot de meest bekroonde drag-performer van Nederland, met 21 titels verdienen toch enige toelichting en stevig bebronde onderbouwing. Fred (overleg) 5 dec 2017 21:30 (CET)
 • Rémy Descamps - NE - voetballer zonder professioneel optreden. TimGiesbers (overleg) 5 dec 2017 21:33 (CET)
 • Carmelcollege Gouda - NE - Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 5 dec 2017 22:12 (CET)
 • Glassdoor - NE/wiu/weg/auteursrechten? - Een dag eerder ook op de Duitstalige wiki aangemaakt, waar het ter discussie staat. ErikvanB (overleg) 5 dec 2017 22:47 (CET)
  • Het bestaat al bijna 5 jaar op en-wiki, waar het niet ter discussie staat. Als de auteursrechten geschonden worden, dan graag aangeven waar je het origineel hebt gezien. ed0verleg 6 dec 2017 07:26 (CET)

Toegevoegd 06/12; af te handelen vanaf 20/12[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 06/12: Deel 1[bewerken]

 • Nieuw-Apostolische kerk (Johan Willem Frisostraat, Sneek) ~ NE ~ kennelijk. Het artikel geeft geen serieuze bron: Reliwiki is al niet geschikt als enige bron, maar hier loopt de reliwiki-link ook mis. Met zoeken op het internet via Google kan ik alleen dit wikipedia-lemma, het kennelijk toch bestaande reliwiki-lemma en iets op Kerk&Orgel en klonen van Wikipedia vinden. Functionerende kerkgebouwen (op zich niet voldoende voor E, maar in ieder geval bewijs van bestaan) zijn altijd op internet vindbaar. Maar op adres en op andere manieren vind ik niets relevants. Interessante gebouwen zijn ook altijd vindbaar. Dit gebouw is kennelijk niet interessant. Ik vraag me zelfs af of het wel bestaat in de vorm en op de plek die in het artikel staat, omdat er geen enkele bruikbare aanwijzing of verwijzing is. Paulbe 6 dec 2017 00:51‎ (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - onderwerp is zeker wel encyclopediewaardig. Op Reliwiki heeft men de pagina blijkbaar hernoemd, was eenvoudig te vinden en de nieuwe link heb ik aangepast in het artikel. Je opvatting dat Reliwiki geen serieuze bron is vraagt om onderbouwing. Kijkende met Google Maps heb ik de kerk zo gevonden en kijkende met Streetview is het een fraai kerkgebouw voor de bouwstijl in die tijd. De zin "Functionerende kerkgebouwen zijn altijd op internet vindbaar." is een zin waarin een claim zit die ik graag onderbouwd zou willen zien. Wat iemand "interessant" vindt is me hier te veel een smaakkwestie. Voor iemand die kerkgeschiedenis bestudeert gerelateerd aan de Amsterdamse School is het zeker wel een interessant kerkgebouw, omdat in het ontwerp van het gebouw tal van elementen terug te vinden zijn die kenmerken zijn voor die stijl. Romaine 6 dec 2017 01:20 (CET)
  • Opmerking Opmerking - Ik zou denken dat er consensus was dat een andere wiki inderdaad niet als gezaghebbende bron kan gelden, toch? Vinvlugt (overleg) 6 dec 2017 08:48 (CET)
  • Vraag, wat zou Wikipedia er beter van worden als we dit artikel verwijderen. Want de kerk staat er, hij is alleen (blijkbaar) nooit in de krant genoemd, en KRO's Kerkepad moet er nog op bezoek.ed0verleg 6 dec 2017 09:40 (CET)
   • Maar je bent toch wel bekend met het basisbeginsel dat er voor een artikel over een bepaald onderwerp alleen plaats is in de encyclopedie als betrouwbare bronnen van enig gezag er aandacht aan besteden? De conclusie is dan ook dat dit artikel zonder dergelijke bronnen niet thuishoort in Wikipedia. Dat de kerk er staat zegt natuurlijk niets. Het verkeersbord tegenover mijn voordeur staat er ook. Verdient het dan eveneens een artikel? Waarom worden zulke loze, al talloze malen ontkrachte argumenten nog altijd aangevoerd? Marrakech (overleg) 6 dec 2017 09:52 (CET)
    • We streven naar nauwkeurigheid, waarbij de inhoud verifieerbaar is in gezaghebbende publicaties, met bronvermelding waar dat nuttig is, vooral bij controversiële onderwerpen. Voor mij heeft gebruiker Romaine de verifieerbaarheid al aangetoond, voor anderen is blijkbaar alleen de Volkskrant voldoende. ed0verleg 6 dec 2017 11:23 (CET)
     • Verifieerbaarheid betekent dat de inhoud van het artikel moet zijn terug te vinden in publicaties die niet alleen betrouwbaar zijn en waaraan een zekere autoriteit toegekend wordt, maar die ook op het onderwerp betrekking hebben. Welke publicaties die aan dat criterium voldoen noemt Romaine dan? Marrakech (overleg) 6 dec 2017 11:38 (CET)
      • Bij twijfel zou je natuurlijk ook de verfieerbaarheid kunnen toetsen, en een gevonden bron toevoegen. Ldhank (overleg) 6 dec 2017 12:20 (CET)
      • Ja, deze link naar Monumenten in Nederland lijkt mij wèl een overtuigende bron. Ik zal de refs nog een beetje bijwerken en het sjabloon verwijderen. Maar het Reliwiki en Google Maps/Streetview zijn geen serieuze bron, hoogstens geschikt als aanvullende ref. Paulbe (overleg) 6 dec 2017 14:15 (CET)
       • Toch zou ik graag onderbouwing willen zien voor de bewering dat Reliwiki niet betrouwbaar is. Het simpelweg dat het een wiki is is géén onderbouwing. Op het internet zijn er vele duizenden websites die een wiki zijn, die kunnen qua uiterlijk lijken op Wikipedia of juist een heel ander design (skin) gekozen hebben. Een wiki is een website die draait op wiki-software, wat betekent dat teksten eenvoudig in de pagina snel aan te passen zijn en in de geschiedenis wordt opgeslagen wie het artikel bewerkt heeft. Dat ongeacht in welke mate er op een website een mogelijkheid is gecreëerd om teksten aan te passen door vreemden, dat is op sommige websites mogelijk (zoals Wikipedia) en op vele andere wiki's is het alleen mogelijk na goedkeuring/validering van het account. Wat dat betreft zijn wiki's vergelijkbaar met andere websites waarom meerdere mensen teksten kunnen toevoegen. Dan Reliwiki zelf. Ik heb met grote regelmaat Reliwiki vergeleken met andere bronnen, en op enkele details na heb ik daarbij geen aanwijzingen gevonden voor onbetrouwbaarheid van het aangeboden materiaal. Als er wordt beweerd dat Reliwiki onbetrouwbaar is, moet dat geen uit de lucht gegrepen bewering zijn (bv omdat de website "wiki" in de naam heeft), maar onderbouwt door feitelijkheden. Die feitelijkheden heb ik hier nog niet gezien. Wat ik begrepen heb wordt aan Reliwiki in religieuze kringen een zekere autoriteit toegekend door de kwaliteit die die website heeft. (Het vergelijken met een willekeurig verkeersbord voor de deur is een scheve vergelijking en die gaat mank, daarbij gaat het namelijk niet om een stuk cultureel erfgoed (tenzij je een mooi klassiek ANWB-bord bv van heel lang geleden voor je deur hebt staan en daar ook wat over te vertellen valt,) maar om een object zonder uitzonderlijke waarde, onderdeel van massaproductie, dat als individueel object geen eigen opmerkelijke waarde heeft. Overigens heb ik deze bewering van een verkeersbord (of vergelijkbaar ding) al vaker gezien en is ook al vaker ontkracht. Waarom worden dat soort ontkrachte argumenten nog steeds aangevoerd?) Romaine 6 dec 2017 20:52 (CET)
        • Je begrijpt mijn argument niet, Romaine. Het gaat er helemaal niet om dat een kerk wel en een verkeersbord geen voorbeeld van cultureel erfgoed is. Hoe kom je daar nou bij? Waar het wel om gaat is dat een verkeersbord net zo goed voldoet aan Edo's criterium als een kerk: ook een verkeersbord 'staat er'. Met andere woorden: als het loutere feit dat een object 'er staat' al reden genoeg is voor opname van een artikel over dat object, dan is ook een verkeersbord 'wikiwaardig'. Marrakech (overleg) 6 dec 2017 21:41 (CET)
         • Altijd leuk om te zien hoe jij domme argumenten verzint, en dan net doet alsof iemand anders dat heeft beweert. Het ondermijnt je eigen superioriteit, die je probeert ten toon te spreiden. ed0verleg 6 dec 2017 22:26 (CET)
          • Nou wordt-ie mooi. In een discussie over behoud of verwijdering van een artikel over een kerk voer jij aan dat die kerk 'er staat'. Als dat geen argument voor behoud van het artikel is, wat is het dan wel? Verder worstel je denk ik meer met je eigen gevoelens van minderwaardigheid dan met de superioriteit die je steeds aan mij toeschrijft. Dat laatste is vast aardig bedoeld, maar begint zo langzamerhand wel een beetje op stroopsmeerderij te lijken. Marrakech (overleg) 6 dec 2017 22:43 (CET)
 • Haagse kunstenaarsfamilie Goeting - wiu - RonaldB (overleg) 6 dec 2017 01:28 (CET)
  • Uitsplitsen. De kunstenaar afzonderlijk is bepalend voor Ew. Er is immers ook geen apart lemma voor familie Knip, Krabbé of familie Slager. Ew lijken zij mij zeker, maar gelet op wikidata is deze situatie onwenselijk. Ldhank (overleg) 6 dec 2017 08:40 (CET)
  • Per Ldhank. Ongebruikelijk vorm voor een overzichtsartikel. Beter is die personen allen een eigen artikel toe te kennen.Rode raaf (overleg) 6 dec 2017 09:45 (CET)
  • Opmerking Opmerking - het betreft hier in feite een gezin: vader, moeder en zoon. Individuele pagina's met kruisverwijzingen volstaan. (De aanmaker lijkt verwant aan dit gezin en aan de website die wordt genoemd.) Paul Brussel (overleg) 6 dec 2017 16:34 (CET)
   • Als service naar onze lezers toe kan deze pagina (na de afsplitsing) omgebouwd worden tot doorverwijspagina. The Banner Overleg 6 dec 2017 17:40 (CET)
 • Gerechtshof Britselei - wiu - Lap tekst zonder inleiding, bevat wat pov en glazen bol aan het einde.Rode raaf (overleg) 6 dec 2017 06:13 (CET)
 • Valensia Ferosa - NE + ZP - vooralsnog figurante en geen "beginnend model" (wat is dat?). Ontbeert elke onafhankelijke bron. Bovendien: strijdig met WP:BLP. Paul Brussel (overleg) 6 dec 2017 08:44 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Riekt naar onzin, moet dit echt twee weken blijven staan? Rode raaf (overleg) 6 dec 2017 09:42 (CET)
   • Met 27 Googlehits en 18 likes op Facebook zou je zeggen van niet, maar het is geen onzin. Wikiwerner (overleg) 6 dec 2017 22:01 (CET)
    • Interessant. Ik zou me daar vandaag kunnen aanmelden, en maak volgens die site "direct kans om ontdekt te worden en door te breken met mijn talent" De zin: "En ook in oktober had zij haar eerste film auditie voor een hoofdrol die heeft zij toen niet gekregen. In november deed zij weer auditie en kreeg toen de rol wel. De film moet nog worden opgenomen. Tot heden doet zij losse opdrachten en zit zij nog niet vast bij èèn serie of film." geeft blijkt dat het iemand is die enkele keren als figurant heeft opgetreden en graag beroemd wil worden. Er bestaat dus geen enkele relavantie, maar wel (getuige 24talents.nl + aanmaak artikel hier) dolgraag iets wil gaan doen in de filmwereld. Je zou het dus promo kunnen noemen. Lijkt me een nuweg.Rode raaf (overleg) 7 dec 2017 03:14 (CET)
  • Valensia heeft de pagina uitgelogd leeggehaald. ErikvanB (overleg) 7 dec 2017 15:45 (CET)
 • NPOV-beginsel - weg - pov hoort niet in de hoofdnaamruimte. Rode raaf (overleg) 6 dec 2017 09:35 (CET)
  • Inderdaad. En in de WP-naamruimte hebben we dat artikel al: WP:NPOV. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 6 dec 2017 09:41 (CET)
   • Ik heb dit artikeltje vooral gemaakt omdat de afkorting NPOV (neutraal point of view) voor de niet-ingewijde wikipediagebruiker van de nl.wiki nergens echt wordt uitgelegd. Bij klikken op NPOV word je meteen doorgeleid naar Neutraal standpunt en vind je de letters NPOV niet meer terug. - Als de afkorting NPOV voor de "gewone" wiki-gebruikers ten minste ergens duidelijk wordt verklaard, is dit artikel inderdaad overbodig. Verder wacht ik wel af wat er gebeurt. De Jaren (overleg) 6 dec 2017 10:08 (CET)
    • Klap in het sjabloon bovenaan deze pagina Te beoordelen ... uitleg eens open. Agora (overleg) 6 dec 2017 11:07 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - Hoort daar niet thuis. ErikvanB (overleg) 6 dec 2017 12:41 (CET)
 • Cesa 1882 - door Gebruiker:Billinghurst genomineerd voor nuweg met de volgende toelichting: "Article is unsupported by independent sources, edited solely by IP addresses, and removed links point to good marketing by a company. If such a company existed it hasn't for one hundred years. Spam article." Voldoet m.i. niet in voldoende mate aan de nuwegcriteria, al ben ik het er volledig mee eens dat het in de huidige vorm niet thuishoort in de encyclopedie. Overigens krijg ik hier de indruk dat het niet gaat om een "Italiaans bedrijf" maar om de merknaam van een bepaald bestek Machaerus (overleg) 6 dec 2017 13:00 (CET)
  • Thanks for converting this into a normal deletion request. While the subject may have potential for notability, this attempt is marketing to push a brand, not to write an encyclopaedic article. It is the same at eight wikis where the same IP addresses have done the same thing. Billinghurst (overleg) 6 dec 2017 13:10 (CET)
  • Promotionele tekst. ErikvanB (overleg) 6 dec 2017 14:22 (CET)
  • Opmerking Opmerking Voor de mensen die zich bezighouden met crosswiki-vandalisme, bijv. MoiraMoira, is de verwijderingspagina op Commons misschien interessant. Wikiwerner (overleg) 6 dec 2017 22:42 (CET)
  • Opmerking Opmerking Op oc.wiki en eo.wiki en bij ons was door een eenmalige anoniem al driftig het delete-sjabloon verwijderd. ErikvanB (overleg) 7 dec 2017 09:37 (CET)
  • Uitgevoerd Uitgevoerd - dossier aangevuld bij ons zie Overleg gebruiker:Alec Smithson. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 8 dec 2017 08:43 (CET)

Toegevoegd 06/12: Deel 2[bewerken]

 • Stichting ImproBattle - vage stichting met veel jargon: ImproBattle zet kwetsbare mensen in hun kracht door het bevorderen van maatschappelijke zelfredzaamheid en participatie via laagdrempelige en actieve improvisatietheatertrainingen. - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 6 dec 2017 16:40 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Promo, aangemaakt door direct betrokkene. Fred (overleg) 6 dec 2017 17:23 (CET)
 • Kehinde Wiley - wiu - Kattenkruid (overleg) 6 dec 2017 18:11 (CET)
 • MODOK - lijkt me een machinevertaling: Hoewel succesvol, resulteert dit experiment in een grillig overontwikkelde kop, waardoor het karakteristieke uiterlijk en het gebruik van een vliegende stoel voor mobiliteit zijn. - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 6 dec 2017 19:13 (CET)
  • #Google Translate, zie ook MODOK is verschenen in meer dan vier decennia van Marvel continuïteit, en speelde in de gelimiteerde serie (oftewel en:Limited series (comics)) Super-Villain Team-Up. Wikiwerner (overleg) 6 dec 2017 22:09 (CET)
 • Teminite - ne - Kattenkruid (overleg) 6 dec 2017 19:34 (CET)
 • Fredrick Alewijn - wiu of weg: feitelijk klopt al een en ander niet, het is nu zo goed als nietszeggend en het ontbeert bovendien elke bron. Paul Brussel (overleg) 6 dec 2017 20:50 (CET)
 • Copacobana - Woordenboekdefinitie, misschien zelfs promo. - BHJ 6 dec 2017 20:58 (CET)
 • De Vloyen - wiu - Te weinig info. Een zin gaat gaat over De Vloyen, de tweede vermoedelijk niet. Kattenkruid (overleg) 6 dec 2017 22:05 (CET)
 • NFK (Nieuwe Filosofische Kring) -NE- Een NE-studentenclub, waarover bovendien slechts NE-informatie wordt meegedeeld, die op de eigen website thuishoort. Fred (overleg) 6 dec 2017 22:43 (CET)
 • Varun Dhawan -wiu- Bronloos artikel over nog levende persoon, waardoor E-waarde ook niet duidelijk wordt. Fred (overleg) 6 dec 2017 22:46 (CET)
  • en-wiki heeft 73 bronnen. Voor wie twijfelt, of zin heeft er een over te nemen. ed0verleg 7 dec 2017 09:28 (CET)
  • Beste moderator, als aanmaker kan ik de nominator alleen maar gelijk geven. De laatste tijd zijn er weer massa's nog levende voetballers aangemaakt zonder bronvermelding maar daar durft niemand aan te raken uiteraard. Twee maten en twee gewichten, het wordt nog de doodsteek van Wikipedia samen met de meest negatieve sfeer op deze verwijderlijst: lang leve Tyrell Malacia, Mohamed Mallahi, Ryan Manning, Jeroen Houwen, ... En Thijs Dallinga heeft een topbron, dus dat mag ik niet bronloos noemen. Weg met die Varun Dhawan, 't was toch maar een lemmaatje dat ik even opknapte toen het werd aangemaakt en dat nuweg ging voor ik mijn verbetering plaatste. Weg er mee. 2A02:1811:43D:6000:5807:526A:9FE:C986 7 dec 2017 23:03 (CET)
 • Choi Sooyoung -wiu- Idem. Fred (overleg) 6 dec 2017 23:08 (CET)
  • Ik wijs op de Engelstalige links in de tabellen voordat dat niemand opvalt (kopieer-en-plakwerk). ErikvanB (overleg) 7 dec 2017 00:15 (CET)
 • Michel Boll, opnieuw geplaatst, maar objectiever. Volgens mij een relevante schrijver van 4 boeken. Voor moderator: svp. voorgeschiedenis bij behoud terugplaatsen, vanwege auteursrechten, want ik heb gewerkt op basis van de versie bij wikisage. EllyoverlegLet's bridge the gendergap together 6 dec 2017 23:38 (CET)
  • Opmerking Opmerking - iemand die bij De Arbeiderspers debuteert, is uiteraard E. Het zou wel mooi zijn als er nog onafhankelijke bronnen worden toegevoegd in plaats van alleen die van hemzelf. (Wikisage is uiteraard geen serieus te nemen 'bron'.) Paul Brussel (overleg) 7 dec 2017 00:21 (CET)
   • Ik neem aan dat een moderator wél begrijpt wat ik bedoel met overgenomen van wikisage en terugplaatsen geschiedenis vanwege auteursrechten. EllyoverlegLet's bridge the gendergap together 7 dec 2017 00:57 (CET)
    • Het uitgavenstuk, flink bepalend voor de relevantie, mag wel wat duidelijker. Arbeiderspers is Ew maar nu zijn er (te) veel verwijzingen naar z'n eigen beheer uitgeefwerk. Ook werken die oorspronkelijk via de Arbeiderspers liepen gingen in latere edities in eigen beheer. - Agora (overleg) 7 dec 2017 14:44 (CET)
     • Begrijp ik nu goed dat als iemand van uitgever switcht, hij plots niet meer relevant kan zijn? ed0verleg 7 dec 2017 15:35 (CET)
      • Dat begrijp je niet goed. - Agora (overleg) 7 dec 2017 23:56 (CET)
       • Inderdaad, dat begrijpt Edo verkeerd. Agora wijst er alleen maar op dat wat Boll relevant maakt (werk uitgegeven bij de Arbeiderspers) niet genoemd wordt of onderbelicht blijft in het artikel. Marrakech (overleg) 8 dec 2017 11:25 (CET)
       • Dan begrijp ik vervolgens niet waarom het relevant is hier te melden dat werken van de arbeiderspers later in eigen beheer werden uitgegeven, iets wat op deze lijst vaak als zou een nuweg-reden moeten zijn wordt uitgelegd. ed0verleg 9 dec 2017 19:09 (CET)

Toegevoegd 07/12; af te handelen vanaf 21/12[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 07/12: Deel 1[bewerken]

 • Stage Entertainment Nederland - weg - bronloos samenraapseltje van zaken die elders al genoemd worden. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 7 dec 2017 12:07 (CET)
  • Vroeger was er ook een lijst, die is er gelukkig uit, en nu is dit overgebleven. ErikvanB (overleg) 7 dec 2017 13:06 (CET)
 • Madeleine Dullier - NE - uit niets blijkt wat haar E maakt; kan gewoon in lijst worden opgenomen. Paul Brussel (overleg) 7 dec 2017 12:23 (CET)
  • Klopt helemaal. Het lastige is, als je 110 bent, heb je haast geen kracht meer om tegen opname in Wikipedia te protesteren ook. ErikvanB (overleg) 7 dec 2017 13:12 (CET)
   • Om over ongewenste privacyschending bij WP:BLP nog maar te zwijgen. Dankzij WP:NL kan iedereen nu de deur bij haar plat gaan lopen. Paul Brussel (overleg) 7 dec 2017 13:16 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - belachelijke nominatie. Het feit dat ze de oudste inwoner is van België maakt haar E. Sonuwe () 7 dec 2017 13:14 (CET)
   • Je kan ook ergens in een artikel schrijven: "De oudste inwoner van België is 110." Dan weet je het ook. ErikvanB (overleg) 7 dec 2017 13:17 (CET)
   • @Sonuwe: gezien onderstaande nominatie neem ik aan dat je Voor Voor verwijderen bedoelde? Paul Brussel (overleg) 7 dec 2017 13:18 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen oudste persoon van België of Nederland is E voor NL wikipedia Davinho (overleg) 7 dec 2017 19:16 (CET)
   • Waar staat dat? In WP:REL? Zelf heeft ze namelijk niets E-waardigs gedaan, en dan hebben we eventueel lijsten voor dat soort personen. Bovendien lijkt het me strijdig met WP:BLP. Paul Brussel (overleg) 7 dec 2017 19:42 (CET)
    • Een oudste inwoner van een land is een uniek persoon en derhalve E. Tenminste meer E dan de dertien in een dozijn burgemeesters die de nominator pleegt aan te maken en die niets anders kunnen presteren dan wat lintjes door te knippen. Sonuwe () 7 dec 2017 20:47 (CET)
     • Dus uniek maakt E? Dat lijkt me een rare redenering. Sommigen menen dat ieder persoon uniek is. En een oudste levende persoon is meer E dan bijvoorbeeld Filip van België die immers ook niet veel meer doet dan lintjes doorknippen, en zelfs nog beduidend minder invloed heeft dan de voorzitter van het college van Burgemeester en Wethouders. En uniek is het ook al niet: om het jaar, of nog minder, of net iets meer, is er weer een oudste mens van een land. Je houdt er rare ideeën op na, Sonuwe. Paul Brussel (overleg) 7 dec 2017 20:53 (CET)
 • Geertje Kuijntjes - NE - uit niets blijkt wat haar E maakt; kan gewoon in lijst worden opgenomen. Sonuwe () 7 dec 2017 13:14 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - eens met nominator. (Opname in lijst volstaat.) Paul Brussel (overleg) 7 dec 2017 13:17 (CET)
   • Als je een Belgisch artikel nomineert, dien je natuurlijk ook het Nederlandse equivalent te nomineren. Daarom dat ik het evenwicht België - Nederland in de nominaties heb hersteld. Anders zou ik wel eens kunnen denken dat je een Belgofoob bent. Sonuwe () 7 dec 2017 13:36 (CET)
    • En daar wordt de nationale Belgische kaart weer gespeeld voor het beschermen van een artikel. The Banner Overleg 7 dec 2017 13:38 (CET)
     • Heb jij nog steeds geen nieuwe hobby gevonden? Sonuwe () 7 dec 2017 14:23 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - per artikel Madeleine Dullier Davinho (overleg) 7 dec 2017 19:17 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Als oudste levende persoon (van welk land dan ook) ben je idd E waardig. Gympetic (overleg) 7 dec 2017 20:25 (CET)
   • Waar staat dat? In WP:REL? Zelf heeft ze namelijk niets E-waardigs gedaan, en dan hebben we eventueel lijsten voor dat soort personen. Bovendien lijkt het me strijdig met WP:BLP. Paul Brussel (overleg) 7 dec 2017 20:28 (CET)
    • Een oudste inwoner van een land is een uniek persoon en derhalve E. Tenminste meer E dan de dertien in een dozijn burgemeesters die de nominator pleegt aan te maken en die niets anders kunnen presteren dan wat lintjes door te knippen. Sonuwe () 7 dec 2017 20:47 (CET)
     • Dit komt me voor als een zwak argument. Uniek maakt niet E: ik ben de enige persoon die onder de gebruikersnaam Magere Hein Wikipedia bewerkt. Er bestaat een artikel Magere Hein, maar dat gaat niet over mij en dat is maar goed ook. Mijn naam in het echte leven is niet uniek: er bestaat één ander met dezelfde combinatie van voor- en geslachtsnaam: een verre achterneef. Hij is een lokaal bekende fotograaf. Ik heb ooit eens een boek gepubliceerd. Geen van beiden hebben we een artikel in NL:WP en dat lijkt me maar beter ook. Zo oud worden als mw, Kuijntjes is zeker opmerkelijk, maar niet echt een prestatie, meer een kwestie van geduld. Waarom heeft de oudste inwoner van China -dat is nog eens een titel met concurrentie- geen artikel op NL:WP? Magere Hein (overleg) 8 dec 2017 01:04 (CET)
      • Magere Hein weet best wat ik bedoel maar hij moet het natuurlijk weer in het belachelijke trekken. Om het in sporttermen uit te drukken: de oudste inwoner van een land is de Belgische/Nederlandse kampioen(e) in de discipline "oud worden", net zoals Hanna Vandenbussche Belgisch kampioene marathon is en daarmee ook uniek is in het land. Sonuwe () 8 dec 2017 20:31 (CET)
 • Regio (handbal) - duidelijk onaf, getuige het 6 maal voorkomende Nog aan te vullen - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 7 dec 2017 14:25 (CET)
 • SpinnerX - geheel Engelstalige promo over de gebruiker zelf - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 7 dec 2017 14:40 (CET)
  • Opmerking Opmerking – Verwijderd met als reden "niet Nederlandstalig". Was niet voor deze taalversie bedoeld. WIKIKLAAS overleg 7 dec 2017 15:03 (CET)
 • Giesbert Cornelis Fontein Verschuir - ne - plaatselijk persoon wiens dood niet eens de nationale pers haalde Sonuwe () 7 dec 2017 14:44 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - burgemeesters gelden als E. Lijkt bovendien op WP:PUNT-nominatie (zie enkele nominaties hierboven van dezelfde). Paul Brussel (overleg) 7 dec 2017 14:47 (CET)
   • Hoezo? Hoe kom je erbij om te beweren dat alle burgemeesters E zijn? Daar zijn er honderden van per land terwijl bv. een oudste inwoner van een land een uniek persoon is. Deze persoon was amper twee jaar burgemeester van twee gemeenten maar wat hij verwezenlijkt heeft, gedurende deze korte ambtsperiode komt de lezer niet te weten. Sonuwe () 7 dec 2017 16:09 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - WP:PUNT - overduidelijk; nominator maakt hierboven een vergelijk met "oudste inwoner van een land" kiest een lemma van opponent. Rode raaf (overleg) 7 dec 2017 16:36 (CET)

Toegevoegd 07/12: Deel 2[bewerken]

 • R**** d* G**** - weg - amateurvoetbaltrainer zonder profloopbaan. ARVER (overleg) 7 dec 2017 16:11 (CET)
  • herhaald verwijderd als privacyschending. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 7 dec 2017 16:50 (CET)
 • Het jaar min oneindig - weg - Onbegrijpelijk. Tevens ne? Xxmarijnw overleg 7 dec 2017 17:17 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Het zou E zijn als het geen 100% onzin zou zijn. Dat is het echter wel degelijk, en daarom lijkt me nuweg het beste antwoord op dit soort wartaal. Fred (overleg) 7 dec 2017 17:51 (CET)
 • Nikolas Sels - weg - Te weinig beschikbare onafhankelijke bronnen. (NE) Minderjarige met een passie. Kattenkruid (overleg) 7 dec 2017 18:21 (CET)
 • Dina-Perla - reclame - Met oproep haar te boeken. Als iemand er nuweg van wil maken heb ik geen bezwaar. Kattenkruid (overleg) 7 dec 2017 18:24 (CET)
 • Charmaine Lenisa - Kunstenares die langs de controlelijst is gepiept zonder dat iemand de pagina heeft gecontroleerd. Indien E, dan wiu. Toth (overleg) 7 dec 2017 19:02 (CET)
  • De E-waarde blijkt niet uit het artikel, waar slechts haar eigen webstek als -niet bepaald onafhankelijke- bron wordt aangevoerd. Fred (overleg) 7 dec 2017 22:32 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - volgens mij is de E-waarde wel belangrijk aangezien de vele vragen over haar gesteld die men niet kan terugvinden via Wikipedia. Internationale belangstelling onlangs vanuit New York. wittevlag64a (overleg) 9 dec 2017 12:34 (CET)
  • Opmerking Opmerking - de relevantie dient aangetoond te kunnen worden op basis van wat er over haar geschreven wordt in onafhankelijke, gezaghebbende bronnen. Als die er zijn dan kan dit artikel wmb blijven, zo niet dan dient het te worden verwijderd. Ik kom over haar geen vermelding tegen bij het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. Gouwenaar (overleg) 9 dec 2017 12:42 (CET)

Toegevoegd 07/12: Deel 3[bewerken]

 • Condiment -- Is geen Nederlands woord, maar volgens mij een Engelstalig begrip dat geen Nederlandse vertaling heeft. Sauzen, oliën, kruiden en specerijen hebben in het Nederlands - naar mijn weten - geen overkoepelende noemer. AKAKIOS (overleg) 7 dec 2017 22:11 (CET)
  • Een woord hoeft niet in VanDale voor te komen om in deze encyclopedie te worden gebruikt. Het is wel een ingredient dat vaak op verpakking wordt vermeld. Dat anderen dat "ook wel specerijen" noemen, lijkt me geen goede reden het hier maar te verwijderen. ed0verleg 7 dec 2017 22:43 (CET)
   • Maar het is dus geen ingrediënt, het lijkt gebruikt te worden als categorie. Het artikel stelt als definitie "een toevoeging bij voeding, dit om smaak toe te voegen of te versterken", maar dit is niet onderbouwd en lijkt overbodig gezien het artikel over Smaakversterker met dezelfde definitie en de artikelen over Sauzen, oliën, kruiden en specerijen. Als ik google gebruik om te zoeken op Nederlandse sites vind ik alleen klonen van de nu aanwezige wikipedia pagina of verwijzingen naar Nederlands-Engelse woordenboeken waarbij het vertaalt wordt met de door mij hierboven genoemde woorden. AKAKIOS (overleg) 7 dec 2017 22:49 (CET)
    • Opmerking Opmerking Bedankt voor de tip. Als ik google op 'Condiment' verschijnt er een uitgebreide 'knowledge graph', met een dropdown menu. De uitleg vanuit wiki misstaat zeker niet. Ldhank (overleg) 7 dec 2017 23:01 (CET)
     • De informatie die ik dan zie betreft opnieuw de wikipedia-kloon en de voedingswaarden van azijn. AKAKIOS (overleg) 7 dec 2017 23:25 (CET)
  • Inderdaad nog geen bron gezien die dit als een ingeburgerd Nederlands woord ziet. Zie ook een zeer korte discussie in het Taalcafé van enige jaren geleden: Wikipedia:Taalcafé/Archief/201509#'Condiment'. Als zo'n bron dan niet gegeven kan worden, lijkt me dat we dit artikel niet zo kunnen handhaven. Paul B (overleg) 8 dec 2017 02:41 (CET)
  • 'Condiment' staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal en in de Van Dale, en betekent volgens deze laatste 1. specerij of 2. bijgerecht. Woody|(?) 8 dec 2017 11:06 (CET)
   • Staat daar nog iets bij? Mijn Van Dale uit 1976 noemt het "(vero., archaïs.)". Een woord dat verouderd is en/of vooral archaïserend wordt gebruikt, lijkt me niet zo wenselijk. Anderzijds suggereert de link naar SVH hieronder dan weer dat het recentelijk weer in zwang is geraakt, op de een of andere manier. Paul B (overleg) 9 dec 2017 12:14 (CET)
  • Dat het in het woordenboek staat betekent niet dat dit een zinvol lmma is. Waarom zout en peper geen condiment zijn, dat wil een mens wel eens weten. En wie dat dan bepaalt, als dat niet wordt uitgelegd/niet kan worden uitgelegd dan denk is dan we met een doorverwijzing naar specerij oid de lezer meer helpen. Peter b (overleg) 8 dec 2017 13:20 (CET)
  • SVH (Stichting Vakbekwaamheid Horeca) lijkt mij gezaghebbend orgaan. Defenitie bij condiment is passie.horeca.nl De verzamelnaam voor smaaktoevoegingen van velerlei aard zoals kruiden, aromaten, specerijen, vruchten, sauzen etc. . Beter lijkt het mij om lemma aan te passen dan te verwijderen. Daarbij het lemma is er in 35 talen, met authority control. Ldhank (overleg) 8 dec 2017 15:56 (CET)
   • Wat heeft authority control ermee te maken? Paul B (overleg) 9 dec 2017 12:14 (CET)
 • IPhone 8 Plus -wiu- Wellicht ook NE. Geen opmaak. Zinnen als: De prijs voor de iPhone is iets duurder dan andere modellen. Prijzen starten vanaf €919 bevatten niet alleen ernstige taalfouten, maar horen ook eerder in een productcatalogus dan in een encyclopedie thuis. Jaartallen ontbreken, dus hoe recent een dergelijk toestel is komen we niet te weten. Verdere weetjes zijn al evenmin erg encyclopedisch. Wat een Air Power - mat is wordt niet uitgelegd. Zinnen als: Verder zijn de camera en de batterij ook weer verbeterd zijn wezelzinnen die meer vragen dan antwoorden oproepen, denk aan geheel vernieuwde Omo die nóg witter wast (terwijl de voorganger al witter dan wit schijnt te hebben gewassen). Fred (overleg) 7 dec 2017 22:28 (CET) Fred (overleg) 7 dec 2017 22:28 (CET)
  • De tekst heb ik iets aangepast, maar naar mijn idee kan dit prima ingevoegd worden in het lemma van de IPhone 8, het is een simpele modelvariant. Hanhil (overleg) 8 dec 2017 06:02 (CET)
 • Huis Von Nesselrode - wiu/weg - dit betreft geen "huis von" maar hooguit een adelsgeslacht Nesselrode ("von" is een adelspredicaat). Er ontbreken serieuze bronnen: twee referenties wijzen naar WP:GOO, van de andere twee is onduidelijk wat die bron precies is. Is dit deels vertaald vanaf WP:DE? Paul Brussel (overleg) 7 dec 2017 22:54 (CET)
  • Voor nuweg genomineerd: is niet Nederlandstalig. Paul Brussel (overleg) 7 dec 2017 23:00 (CET)
   • Nominaties worden door vandalisme continu verwijderd: ondanks dat geldt die hier voor mij nog steeds. Paul Brussel (overleg) 7 dec 2017 23:39 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen WP:PUNT-nominatie van iemand die een niet-grotendeels-Duitstalig-artikel vier keer nomineerde voor nuweg en nu een nieuw speeltje heeft gevonden om de nieuwe gebruiker te frustreren. The Banner Overleg 8 dec 2017 00:11 (CET)
   • TB heeft helaas niet de chronologie door en dus dat de wiu-nominatie veel eerder kwam dan de nuweg-nominaties vanwege niet-Nederlandstalige delen van het artikel. Van een WP:PUNT-nominatie kan derhalve ook geen enkele sprake zijn. Paul Brussel (overleg) 8 dec 2017 00:17 (CET)
    • Jij hebt zelf de wiu-nominatie vervangen door een nuweg-nominatie. Waarmee de wiu-nominatie, immers weggehaald door de nominator zelf, komt te vervallen. Een auteur mag echter wel een nuweg-nominatie weghalen wanneer de opgegeven reden verholpen is. Maar dat wenste jij vandalisme te noemen. Intussen bleef de auteur het artikel verbeteren (nog steeds in het eerste uur van aanmaak). Pas toen Lidewij het zinvol achtte jouw tweede (naar mijn mening onterechte) nuweg-nominatie en een wiu2 (meebezig) plaatste, vond je de tijd de, inmiddels door jou zelf ingetrokken wiu-nominatie hier te melden. The Banner Overleg 8 dec 2017 01:34 (CET)
     • Je hebt het volkomen mis. (En na uren werk bevat het artikel nog steeds Duits.) Paul Brussel (overleg) 8 dec 2017 08:43 (CET)
  • Belachelijk dat iemand dit artikel binnen een uur heeft genomineerd voor nuweg, aan getrol hebben we niets. Nuweg is bedoeld voor evident vandalisme, reclame en dat soort zaken. Bob.v.R (overleg) 8 dec 2017 02:02 (CET)
   • Nuweg wordt gehanteerd voor niet-Nederlandstalige artikelen: dit artikel stond vol Duits. Paul Brussel (overleg) 8 dec 2017 08:43 (CET)
    • Toen jij er nuweg opplakte was 95% van het artikel Nederlandstalig, en waren de laatste woordjes nog niet vertaald. Waarom dan zo ongeduldig? Gewoon, om je zin te krijgen? ed0verleg 8 dec 2017 17:25 (CET)
  • Vraag Vraag Bij het artikel worden o.a. het Historisch archief van de stad Keulen, Deutzer Urkunden 11 en het Stadtarchiv Düsseldorf, Jülich-Bergische Urkunden 820 als bronnen genoemd. Zijn deze bronnen daadwerkelijk geraadpleegd? Worden deze bronnen ook genoemd in de literatuur of is dit het resultaat van eigen archiefonderzoek in deze beide archieven? Gouwenaar (overleg) 8 dec 2017 12:58 (CET)
   • Gokje:ook op het lemma op de: wordt het archief als bron genoemd, het lemma lijkt een 1 op 1 vertaling van het Duitse lemma, inclusief de bronnen. Peter b (overleg) 8 dec 2017 13:12 (CET)
    • bronnen werden aangepast waar nodig, indien verdere aanpassing gevraagd zal ik hier graag aan meewerken. Dubito, ergo cogito, ergo sum (overleg) 8 dec 2017 17:17 (CET)
     • Dat is geen antwoord op mijn vraag. Graag alsnog een reactie. Na het aanpassen wordt verwezen naar deze genealogische website, die is samengesteld door ene Ger de Vries. Dat is toch geen bruikbare (gezaghebbende) bron voor een encyclopedisch artikel? Bij Bertram von Nesselrode (* 1635; † 1707) wordt verwezen naar publicaties van Leonie Grafin von Nesselrode, maar die gaan toch niet over deze Bertram? (Zie deze toegevoegde bron). Bij Schloss Herten staat dat het slot "sinds 300 jaar in het bezit van de tak Nesselrode-Reichenstein" is. In de o.a. daarbij gevoegde bron is dat niet terug te vinden. Kortom bijna iedere bronverwijzing roept weer nieuwe vragen op.Gouwenaar (overleg) 8 dec 2017 17:45 (CET)
      • Wikipedia:Bronvermelding#Basisregel: Voer nooit bronnen op die u niet zelf heeft geraadpleegd. Wetenschappelijk verantwoord schrijven, maar verantwoord schrijven in het algemeen, vereist toepassing van het ANNA-principe: Alles nazien, niets aannemen.Rode raaf (overleg) 8 dec 2017 17:51 (CET)
       • Vragen op over wat? Van mij mag het artikel weg.. ik heb het reeds gisteren op de 'talk' page gezet.. het is een adellijke fam, met connecties in Ned en Be Limburg, een onderbelichte geschiedenis (bijna enkel bronnen in de Duitse taal). Volgens mij is het een belangrijk artikel, maar het mag gerust weg.. Elke bron werd geraadpleegd, als er een fout is, het sta u vrij om het aan te passen. Dubito, ergo cogito, ergo sum (overleg) 8 dec 2017 17:56 (CET)
        • Een voorbeeld : https://nl.wikipedia.org/wiki/Polderdistrict_Rijn_en_IJssel , heeft hetzelfde wapenschild en stond in wiki onder Von Nesselrode. Een tweede voorbeeld: https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote-Brogel Dubito, ergo cogito, ergo sum (overleg) 8 dec 2017 18:45 (CET)
          • Hierboven staat n.b. de vraag gemarkeerd. Ik begrijp nu dat de inleiding van het artikel gebaseerd wordt op de door mij genoemde genealogische website van ene Ger de Vries. Die website voldoet imo bij lange na niet aan de criteria die gesteld mogen worden aan een betrouwbare en gezaghebbende bron. Gouwenaar (overleg) 9 dec 2017 19:49 (CET) Aanvulling, ook de Duitstalige Wikipedia is geen acceptabele bron, bovendien wordt in dat artikel nu juist gezegd dat Bertram niet in die kerk begraven zou zijn, hoezo is zijn grafschrift daar te vinden? Gouwenaar (overleg) 9 dec 2017 23:24 (CET)
           • Er zijn twee 'tafels', hij ligt daar, zijn zoon in een andere kerk, en trouwens zelfs al ligt hij daar niet, het gaat om het wapen op de steen uit 1474 (staat bij wapens), er staat grafschrift (Epitaph), heb het niet eens over waar hij begraven ligt gehad. En voor zover ik kan zien ligt hij daar dus wel degelijk (ook al doet het niet ter zake)... Wilhelm von Nesselrode liegt im Mittelschiff der Kirche begraben, sein Sohn Bertram hingegen in der Klosterkirche Ehrenstein. https://de.wikipedia.org/wiki/Wallfahrtskirche_Zur_schmerzhaften_Mutter_Gottes_(B%C3%B6dingen) Daarnaast zijn digitale bronnen over teutonische ridders uit 1303 dun gezaaid, maar indien u een betere bron vindt, gaat uw gang. Dubito, ergo cogito, ergo sum (overleg) 10 dec 2017 23:46 (CET)
            • Aanvulling, Die kleinere Tafel befindet sich links vom Südportal und ist mit 136 mal 78 cm die jüngere Tafel, datiert auf den 25. Juli 1540. Sie wurde ebenfalls von einem Bertram von Nesselrode († 16. Februar 1541) in Auftrag gegeben, der jedoch nicht derselbe ist wie der Auftraggeber der größeren Platte, sondern der Ur-Enkel des o.g. Wilhelm von Nesselrode Herr zum Stein. De andere Bertram von Nesselrode († 16. Februar 1541) ligt wel in de kerk (in tegenstelling tot de zoon van Wilhelm von Nesselrode, Bertram von Nesselrode († 1510)). Maar deze tweede kleine tafel betreft een 'Stiftungsurkunde' en geen 'Epitaph', dus indien het over de voetnoot ging van Bertram von Nesselrode († 16. Februar 1541), waar voor de rest niets over gezegd werd, dan zal ik daar inderdaad van maken dat de stichtingsakte door hem, zijn graf en naast zijn graf waarschijnlijk ook zijn grafopschrift daar te bezichtigen is. Dubito, ergo cogito, ergo sum (overleg) 11 dec 2017 00:21 (CET) Correctie, het is een fout op de Duitse wiki, het is toch zijn grafschrift (de beschrijving bij de foto is:Inschrifttafel (inscription plate), en de vertaling van de tafel leest ook als een grafschrift..), indien ik mij vergis, gelieve mij te verbeteren, u hoeft zich zeker niet in te houden. Dubito, ergo cogito, ergo sum (overleg) 11 dec 2017 00:30 (CET)
             • In de voetnoot van Bertram von Nesselrode († 1541), waar niet over geschreven werd, behalve zijn naam in de stamboom, werd het woord 'grafschrift' vervangen door 'gedenkplaat', omdat het niet zeker is of Bertram von Nesselrode († 1541) al dan niet een afzonderlijk grafschrift in de kerk heeft. bewerking: 11 dec 2017 01:27‎ Dubito, ergo cogito, ergo sum (overleg | bijdragen)‎ . . (9.942 bytes) (0)‎ . . (→‎Leden van het geslacht Von Nesselrode: Bertram von Nesselrode († 1541) ligt begraven in de kerk, het kan echter dat Bertram nog een afzonderlijk grafschrift heeft, nu aangepast naar 'gedenkplaat') (ongedaan maken) Dubito, ergo cogito, ergo sum (overleg) 11 dec 2017 01:39 (CET)
 • Golden Road Records -NE- Op dit moment is het onduidelijk hoeveel vynil platen er geproduceerd zijn en is er maar een plaat bekend gemaakt. Onlangs opgericht bedrijf (?) dat blijkbaar niet meer dan enkele platen (geen titels, maar exemplaren) heeft geproduceerd. Bovendien heel veel taalfouten en geen opmaak. Fred (overleg) 7 dec 2017 23:03 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Een platenmaatschapij gesticht in 2017 die beperkte oplagen maakt van 1 tot 5 vinylplaten kan niet relevant zijn. Dit klinkt meer als een hobby. Met een voorzichtige gedachte richting onzin. Iedereen kan bij Discogs bewerken, zelfs een verzonnen of een hobbymatige "platenmaatschapij" toevoegen. Iedereen kan tegenwoordig in een kleine oplage vinyl laten persen, bijvoorbeeld deze. Dat maakt nog geen "platenmaatschapij". Er is in elk geval geen Kamer van Koophandel inschrijving bekend. Rode raaf (overleg) 8 dec 2017 09:01 (CET)
  • Sjabloon:Tegen nuweg - weer een moderator die zich beter acht dan de gebruikersgemeenschap.

Toegevoegd 08/12; af te handelen vanaf 22/12[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 08/12: Deel 1[bewerken]

 • Golden Road Records - weg - relevantie onduidelijk uit artikeltekst. Magere Hein (overleg) 8 dec 2017 01:30 (CET)
  • De relevantie is wel duidelijk. Die is namelijk absoluut nul. Uit Discogs blijkt 1 "release" met slechts 1 exemplaar. De eigenaar van de "maatschappij" is een 15-jarige. 1 April valt laat dit jaar. Kattenkruid (overleg) 8 dec 2017 03:11 (CET)
 • Plan-Frederiks Lemma dat als hoofdbron een website van een anoniem heeft. Daarnaast heeft de 'hoofdschrijver' aangegeven dat het origineel onderzoek bevat. Om die reden ongeschikt voor Wikipedia. Sinds 30 okt. staat het vergeefs in de Review. Er lijkt geen draagvlak te zijn om het te herschrijven. Het staat ook in de etalage. Op 29 november werd een verwijdernominatie geplaatst. Sindsdien hebben zeven personen zich voorstander verklaard om het uit de etalage te gooien. Niemand was tegen. Er is echter door meerdere personen voorgesteld om het lemma meteen al op de TBP te zetten. Na een aangekondigde overlegperiode van 72 uur heeft niemand zich tegen dat voorstel uitgesproken. Vandaar dat ik het nu - ook na overleg - op de TBP zet ter nominatie voor verwijdering. Een Nuweg-nominatie is volgens de reglementen niet mogelijk, maar wat mij betreft mag het meteen weg - en ik meen daar niet alleen in te staan, omdat het simpelweg niet voldoet aan de basale richtlijnen die hier op Wikipedia gehanteerd worden. Voor de nominatie ter verwijdering uit de etalage, zie hier. Voor de Review hier en voor de nominatie uit 2006 voor de etalage met de mededeling dat het geschreven is op basis van "eigen onderzoek", zie hier. De bron waarop het lemma gebaseerd is: alhier. De nominatie ter verwijdering uit de etalage is na het plaatsen van deze TBP-nominatie opgeschort. Happytravels (overleg) 8 dec 2017 06:30 (CET)
En wat is nu de reden om het te verwijderen? Is het niet gebeurd? Druifkes (overleg) 8 dec 2017 08:19 (CET)
De reden om het van Wikipedia te verwijderen is tweeledig: bron van een anoniem en dat is niet conform de richtlijnen. Een bron van een anoniem is per definitie onbetrouwbaar. De info lijkt verder van een privésite afkomstig te zijn, ook dat is in principe strijdig met de uitgangspunten. Daarnaast is er bij het schrijven van het lemma origineel onderzoek gepleegd, zegt de schrijver tenminste zelf. Ook dat is tegen de regels. Tot slot is er geen draagvlak het lemma aan te pakken. Sinds 30 okt. staat het doelloos in de Review. Bij de nominatie ter verwijdering uit de etalage ging het alleen om het uit de etalage te verwijderen, iets anders is bij een dergelijke nominatie niet mogelijk. Meerdere personen gaven aan dat het lemma eigenlijk meteen op de TBP geplaatst kon worden. Dat heb ik alsnog gedaan. De nominatie ter verwijdering uit de etalage is daarmee afgebroken in de hoop en veronderstelling dat het lemma sneller gedelete kan worden. Als de hele procedure ter verwijdering van de etalage was afgewacht dan was het daarna ook op de TBP terechtgekomen, alleen nu veel eerder. Hoop dat het zo duidelijker is. Happytravels (overleg) 8 dec 2017 10:00 (CET)
Zie ook de bronvermelding: er is slechts gebruik gemaakt van een niet meer toegankelijke website, waarvan de niet controleerbare "feiten" slechts gedeeltelijk in de overige genoemde bronnen vermeld zouden staan. Het merendeel van de genoemde bronnen gaan in eerste instantie niet over het plan-Frederiks; bronnen die wel uitvoerig over het plan gaan (zoals het op de OP aanbevolen proefschrift) zijn niet in het artikel verwerkt. Al met al dus een probleem met de verifieerbaarheid. In de goede oude tijd kon je daar blijkbaar mee wegkomen en zelfs een etalagester voor krijgen, vandaag de dag mogen we dat niet meer accepteren. Streep erdoor en overnieuw. --Also sprach Friedrich! (overleg) 8 dec 2017 10:56 (CET)
@Happytravels: Ik zie dat het artikel zelf nog niet voorzien is van het verwijder sjabloon. Dat hoor jij als nominator te doen. Zou je hier alsnog voor willen zorgen? JanCor01 (overleg) 8 dec 2017 14:01 (CET)
Yak, vergeten. Zojuist gedaan! Bedankt voor de tip! Happytravels (overleg) 8 dec 2017 14:28 (CET)
 • Opmerking Opmerking De websites die indertijd als bron zijn gebruikt zijn gearchiveerd en dus nog steeds toegankelijk (o.a. Plan Frederiks, Joodse Tehuizen Barneveld en De Biezen en Joods Tehuis Doetinchem: Villa Bouchina). In Over deze website wordt enige toelichting gegeven over het ontstaan van de desbetreffende website. Onduidelijk blijft wie de schrijvers zijn. Ik kan niet beoordelen hoe betrouwbaar deze informatie is. Of een doctoraalscriptie die op de overlegpagina wordt genoemd (geen proefschrift!) wel een betrouwbare bron zou kunnen zijn kan ik evenmin vaststellen. Gouwenaar (overleg) 8 dec 2017 15:19 (CET)
  Ik citeer:"De website waarnaar u nu kijkt, is een totaal andere dan die van juli 2007. Vrijwel alle artikelen zijn herschreven, het uiterlijk is veranderd en ook het doel is anders: waar VillaBouchina.nl in het begin nog het onderzoek moest stimuleren, proberen wij de lezer nu vooral te informeren." (Uit: over deze site) NB! De etalagenominatie is van 2006! Gouwenaars gearchiveerde bron is dus niet de gebruikte bron, waarvan de schrijver(s) zelf al de conclusie getrokken hebben dat het herschreven moest worden. De oorspronkelijke bron was niet objectief, dat geven ze zelf toe: "waar VillaBouchina.nl in het begin nog het onderzoek moest stimuleren, proberen wij de lezer nu vooral te informeren". Ik herhaal: streep erdoor en overnieuw.--Also sprach Friedrich! (overleg) 8 dec 2017 21:09 (CET)
  • Opmerking Opmerking mijn link ging weliswaar naar een later gearchiveerde versie van die website, maar vorige versies zijn daar ook te vinden. De bronvermelding vond plaats op 6 april 2007. De versie die daarvoor gearchiveerd is dateert van 28 februari 2007 met o.a. als onderliggende pagina's Mr. dr. K.J. Frederiks, Villa Bouchina. Van die versie wordt aangegeven dat voor de inhoud STIWOT (Stichting Informatie WereldOorlog Twee) verantwoordelijk is. Nogmaals ik spreek geen oordeel uit over de betrouwbaarheid van deze informatie, waarvan de diverse versies nog allemaal raadpleegbaar zijn.Gouwenaar (overleg) 8 dec 2017 21:44 (CET)
   Handige link Gouwenaar! Gebruiker:juni die in het begin veel heeft bijgedragen heette toentertijd naar eigen zeggen nog Teije (zie hier) een voortzetting dus van gebruiker:Teije. In de colofon van de website komt die zeldzame naam ook terug als schrijver van de artikelen op de website. Just saying! --Also sprach Friedrich! (overleg) 8 dec 2017 23:00 (CET)
   • (na bwc) Mooi dat je dat je dat gevonden hebt van SIWOT = "Is een vrijwilligersorganisatie die de kennis van de tweede wereldoorlog bevordert, dit hoofdzakelijk door het opzetten, onderhouden en updaten van websites. Daarnaast organiseert zij nog diverse andere activiteiten", zo lees ik aldaar. De Mr. dr. Frederiks die genoemd wordt is de initiatiefnemer van het Plan-Frederiks, de titel van het hier voorliggende lemma. Hij stierf in 1961 en kan dus niet de schrijver zijn van de website. (hier). Overigens wordt in de link die ik zojuist geef een bron gegeven voor het in het lemma veronderstelde feit dat alle Barneveltjoden, behalve die een natuurlijke dood gestorven zijn, de oorlog overleefd hebben, een feit waarvoor een bron gevraagd werd. In ieder geval blijft overeind staan dat niet bekend is wie de personen zijn die de inhoud van de website hebben samengesteld en daarmee blijft het een site van een anoniem ('Teije' is te onduidelijk en heeft 'alleen in het begin veel bijgedragen', dus anderen blijven in zijn geheel ongenoemd) en blijft staan dat er 'eigen onderzoek' is verricht door de schrijver van het lemma, iets dat hijzelf heeft aangegeven. mvg. Happytravels (overleg)
    • (na bwc) De informatie is inderdaad afkomstig van Juni (zie ook hier). Ik weet niet of hij nu nog actief is, zijn laatste bijdragen dateren van begin 2016. Voor een artikel dat zo lang op Wikipedia gestaan heeft (zelfs sinds 2006 als etalageartikel is aangemerkt) dient imo op z'n minst de schrijver ervan gewaarschuwd te worden dat het hoofdzakelijk door hem geschreven artikel op de verwijderlijst is geplaatst, zodat hij de gelegenheid krijgt om zijn visie te geven. Gouwenaar (overleg) 8 dec 2017 23:28 (CET)
     • Uitgevoerd Uitgevoerd Happytravels (overleg) 8 dec 2017 23:38 (CET)
      • Voor de zekerheid heb ik deze gebruiker een berichtje gemaild. Gouwenaar (overleg) 9 dec 2017 10:47 (CET)
      • Ter informatie ook nog deze links: Colofon onderzoeksteam Villa Bouchina d.d. 2007, Joodse NSB’ers - De vergeten geschiedenis van Villa Bouchina in Doetinchem (zie mededeling onderaan de pagina) en Geschiedenis - Villa Bouchina en Tweede-Wereldoorlog.nl. Voor mij is op dit moment de meest relevante vraag of de inhoud van het huidige artikel geheel of nagenoeg geheel de weerslag is van niet eerder gepubliceerd origineel onderzoek of - en er hebben nogal wat anderen aan dit artikel meegewerkt - inmiddels de genoemde feiten vermeld worden in gezaghebbende bronnen. In het eerste geval dient het artikel te worden verwijderd. In het tweede geval lijkt mij een grondig opknapbeurt voldoende. Gouwenaar (overleg) 9 dec 2017 13:07 (CET)
       • Het ontbreekt me even aan de tijd om e.e.a. grondig aan te tonen, maar bekijk de rode links eens in het overzicht van aangemaakte artikelen op de pagina van gebruiker:juni en zet eens op een rijtje waarom de door hem aangemaakte artikelen verwijderd zijn. GOO komst vaker voor. gebruiker:juni lijkt ook systematisch een probleem te hebben met het plaatsen van afbeeldingen: wat ik zo zie is ook een woud aan verwijderde foto's omwille van auteursrechtenschending. Ik houd niet van kwaadsprekerij, maar vrees dat het werk van deze collega eens grondig nagelopen moet worden op het gebruik van bronnen enz. --Also sprach Friedrich! (overleg) 9 dec 2017 15:54 (CET)
        • Dit begrijp ik niet. Juni heeft volgens dit overzicht 145 artikelen aangemaakt, daarvan zijn er drie verwijderd, met name omdat de encyclopedische relevantie werd betwijfeld. Op zijn gearchiveerde overlegpagina's ([14] en [15]) worden nog enkele nominaties gemeld, maar dat kunnen ook artikelen zijn waaraan hij heeft meegewerkt. Ik heb in het verleden regelmatig kritisch het werk van collega's gecontroleerd als daar reden toe was, maar dan moet een eventuele verdenking eerst wel feitelijk onderbouwd worden. Gouwenaar (overleg) 9 dec 2017 17:25 (CET)
         • Ok de feiten: Groninger graftombe werd verwijderd vanwege te weinig onafhankelijke bronnen: de bron was een bericht van de ontdekker zelf. De verwijderde lijst van protestliederen werd genomineerd omdat het een vergaarbak zou zijn met veel WP:GOO en weinig WP:VER en WP:NPOV. Bij de Stamboom Dirk Johannes Spanjaard sr. waren er ook problemen met bronnen (zie het commentaar bij het sjabloon). Helios (studievereniging) werd aangemaakt in 2009 en werd in 2016 verwijderd omdat expliciete reclame, (zelf)promotie, werving of propaganda zou zijn. En dan zitten we nu met een etalageartikel welke gebaseerd is op eigen onderzoek en een hoofdbron waar de schrijver (zeer waarschijnlijk) zelf voor verantwoordelijk is, zie namelijk deze overlegpagina van gebruiker Juni: Overleg_gebruiker:Juni/augustus_2005-maart_2009#Lost_Facts. Onderin de pagina ook een aantal voorbeelden van afbeeldingen die vanwege problemen met bronvermeldingen verwijderd zijn.--Also sprach Friedrich! (overleg) 9 dec 2017 21:32 (CET)
          • Dit snijdt geen hout. Ik heb de versies van de artikelen bekeken zoals ze waren op het moment van verwijderen, er is immers een vergaarbak voor dit soort spullen (linken 1, 2, 3 en 4). Die zaken kan je beslist niet onder een noemer brengen. Je kunt je pijlen ook beter richten op de inhoud van het artikel dat hier aan de orde is dan op de persoon van de schrijver. Eigen onderzoek is zeker niet verboden op Wikipedia. Eigen onderzoek kan ook een gedegen bronnenonderzoek omvatten. Onze eigen richtlijn zegt hierover "Hoewel de term "geen origineel onderzoek" anders kan doen vermoeden is onderzoek op zich wel toegestaan, en zelfs vereist. Met onderzoek wordt dan gedoeld op het kennis nemen van de literatuur (inclusief andere dan gedrukte media), het samenvatten daarvan en het organiseren van dit materiaal, met andere woorden de bibliotheek in duiken en aan het werk gaan." Ik heb de indruk dat ook hier weer beide zaken "eigen onderzoek" en "origineel onderzoek" met elkaar verward worden. Ook de nominator concludeert nmm te gemakkelijk dat uit de woorden van de schrijver dat hij zelf onderzoek heeft gedaan er sprake zou zijn van origineel onderzoek. De vraag die hier aan de orde is of het huidige artikel Plan-Frederiks gebaseerd is op origineel onderzoek (publicatie van nieuwe zaken) hetgeen niet is toegestaan of op eigen onderzoek door de aanmaker in de reeds gepubliceerde bronnen. Dat een schrijver van een Wikipedia-artikel uitvoerig onderzoek doet in het gepubliceerde materiaal valt slechts te prijzen. Mochten er echter wel zaken in het artikel zijn die berusten op origineel onderzoek, die dus niet teruggevonden kunnen worden in gepubliceerde bronnen, dan dienen die verwijderd te worden. Verwijdering van het totale artikel is mede gelet op het overvloedige bronmateriaal imo niet gewenst. Gouwenaar (overleg) 10 dec 2017 14:06 (CET)
           • Feitelijk wordt er slecht één bron voor dit gewraakte artikel gegeven, Gouwenaar. Dit is de niet meer bestaande website VillaBouchina.nl. Teije Terhorst is de schrijver van de artikelen op die website. Alles wijst in de richting dat dit gebruiker:teije is, die later onder de naam Juni zal schrijven. De feiten op de website --en daarmee het artikel op wikipedia-- zijn slechts gedeeltelijk terug te vinden in de gegeven literatuurlijst, zo staat in de bronvermelding van het artikel. Op de website staat materiaal uit origineel onderzoek, verzameld door een club van amateurs. Niet door wetenschappers gecontroleerde en geredigeerde kennis dus. Dit door amateurs verzamelde materiaal is gebruikt voor het artikel op wikipedia. Tijdens de recente review van het artikel wilde er niemand tijd insteken om het artikel te controleren en te verbeteren, idem tijdens de verwijdernominatie voor de etalage. Ik nodig je hierbij uit om het niet-buiten-de-website-gepubliceerde materiaal te verwijderen. Ik begin er niet aan, want dat is geen doen. Het artikel verwijderen en opnieuw beginnen wel. --Also sprach Friedrich! (overleg) 10 dec 2017 22:44 (CET)
            • Inmiddels is gebleken dat de oorspronkelijke redenen voor de nominatie niet kloppen. Het gaat niet om anonieme bronnen en de verklaring van de aanmaker dat hij eigen onderzoek heeft verricht werd aangezien voor origineel onderzoek. Vervolgens werden nieuwe argumenten aangevoerd die ook niet bleken te kloppen. Er zijn weliswaar enkele artikelen van Juni verwijderd, maar een vergelijking van die artikelen met dit artikel gaat niet op. Over het niveau van de medewerkers van de STIWOT doe ik geen uitspraak. Dat is ook niet meer het punt waar het om gaat. Het gaat er nu nog om of het artikel in voldoende mate gestoeld is op betrouwbare en onafhankelijke bronnen, zoals bijvoorbeeld het werk van De Jong die ruim aandacht heeft besteed aan Frederiks. Daarnaast worden nog acht relevante bronnen genoemd. Informatie die aantoonbaar niet te herleiden is op een van deze bronnen of op een andere betrouwbare bron zou verwijderd moeten worden. Een bronverzoek voor een dergelijke passage volstaat. Het is imo een beetje vreemd om een heel artikel te verwijderen op grond van niet juist gebleken argumenten. Gouwenaar (overleg) 11 dec 2017 15:38 (CET)
  • Twijfel De belangrijkste bron is niet anoniem, zoals Gouwenaar inmiddels heeft aangetoond. En los van die bron is een groot deel van het artikel ook prima verifieerbaar aan de hand van het standaardwerk van Lou de Jong, zoals ook staat aangegeven op de overlegpagina. Aan de andere kant vliegt het artikel wel een paar keer uit de bocht met niet verifieerbare beweringen en POV formuleringen. Maar dat is met een flinke poets misschien nog wel te repareren. JanCor01 (overleg) 8 dec 2017 23:59 (CET)

Toegevoegd 08/12: Deel 2[bewerken]

 • Jnm Zuid-Limburg - NE lokale afdeling van jeugdclub. Aangemaakt vanuit een school waarvan de blokkade net is opgeheven. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 8 dec 2017 11:05 (CET)
  • Het lijkt me dat we geen twee weken hoeven wachten om dit lemma te verwijderen. Hanhil (overleg) 8 dec 2017 14:23 (CET)
  • Geheel eens met Hanhil, mag nuweg – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Peter b (overleg · bijdragen) 8 dec 2017 14:31
 • Hampfman NE: mascotte van bovenstaande club. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 8 dec 2017 11:05 (CET)
  • M.i. een gevalletje nuweg - Hanhil (overleg) 8 dec 2017 14:23 (CET)
 • Thomas Kuc - wiu - Het bronloze artikel bevat pov: "liefde voor acteren", "fanatieke gymnastieker" en "heeft ook een YouTube kanaal waar hij gewoon leuke filmpjes op plaatst" en hoe relevant is vermelding over zijn zus? Rode raaf (overleg) 8 dec 2017 12:25 (CET)
 • Madisyn Shipman - wiu - Zelfde aanmaker als hierboven. Bevat bronloze pov. Rode raaf (overleg) 8 dec 2017 12:58 (CET)
 • Cree Cicchino - wiu - Zelfde aanmaker als hierboven. Bevat bronloze pov. Rode raaf (overleg) 8 dec 2017 12:58 (CET)
 • CVO Gent - wiu met zinnen als "In CVO Gent zijn alle docenten gediplomeerd en staan ze te popelen om iemand te vormen tot je beroep". Of dit lemma encyclopedisch relevant is kan ik niet inschatten. Hanhil (overleg) 8 dec 2017 14:20 (CET)
  • ongeschikt & promo, mag nuweg. Tulp8 (overleg) 8 dec 2017 14:27 (CET)
 • Jelte Wiersma, - ne - gewoon een man met een baan, niet iedere journalist is E, of beter gezegd, journalisten moeten gewoon hun werk doen en geen lemma's over zich zelf schrijven (maar dat is natuurlijk maar een vermoeden) Peter b (overleg) 8 dec 2017 14:30 (CET)
 • Fernande De Raeve - NE - "De Raeve was huisvrouw. Ze voedde samen met haar man twee kinderen op" - dat kan haar onmogelijk E maken. Paul Brussel (overleg) 8 dec 2017 14:59 (CET)
  • Zij is E omdat zij de oudste inwoner van een land is. Zij is, om het in sporttermen uit te drukken, de Belgische kampioene in de discipline "oud worden". Sonuwe () 8 dec 2017 18:14 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - De kans dat de oudste mens van een land nog een waslijst aan andere E-feiten met zich meedraagt, is gering. Maar dat is geen reden om de hoofdreden voor E gewoon te negeren. Rembert vragen? 11 dec 2017 10:02 (CET)
 • Utrechts Heerendispuut Carpe Noctem (U.H.C.N.) -NE- Een zich noemend heerendispuut dat mogelijk al eerder is langsgekomen, iets meer dan een jaar geleden is opgericht, waarover niets interessants te vertellen valt en dat dus voor 110% NE is. Deze nobele heeren weten het verschil tussen een moment en een momentum helaas nog niet, maar dat -um staat natuurlijk wél gewichtig. Fred (overleg) 8 dec 2017 16:08 (CET)
  • verwerd tot privacyschendende studentenjolijt dus direct verwijderd en bewerker uitleg gegeven. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 8 dec 2017 17:02 (CET)
 • Abdulrahman Elsamni - Computervertaling die de schrijver in het Engels, Frans, Duits en Spaans heeft geplaatst. Hij werkte ook aan het Arabische artikel. Te slecht Nederlands. Ymnes (overleg) 8 dec 2017 16:49 (CET)
 • Utrechts Heerendispuut Carpe Noctem - U.H.C.N. - NE - clubje dat iets meer dan een jaar bestaat - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 8 dec 2017 17:12 (CET)
  • ha , zie net hierboven dat het al eens met een net iets andere naam verwijderd is - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 8 dec 2017 17:14 (CET)
 • Sportpark Het Valkennest -NE- Is een doorsnee dorpsvoetbalveldje encyclopedisch? Wat die reeks van voorgangers en opvolgers betreft: Totaal overbodig, evenals die statistiek. Fred (overleg) 8 dec 2017 17:29 (CET)
  • En na tien minuten reeds genomineerd... The Banner Overleg 8 dec 2017 22:49 (CET)
  • Ja, ik vind dit encyclopedisch, maar dat wist je al. ed0verleg 9 dec 2017 09:27 (CET)
  • Encyclopedisch ja. De EW hoort wel uit de inhoud blijken, die is erg karig. Op VV De Valk staat meer info dan dit artikel, dat zou ideaal gezien andersom moeten zijn. Ik denk dat er genoeg te "vertellen" is over een sportpark dat langer dan 100 jaar bestaat.Rode raaf (overleg) 9 dec 2017 09:55 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Inderdaad karig, maar met het sjabloon 'beginnetje' net te doen, denk ik. NE-dingen heb ik zojuist wel geschrapt. Happytravels (overleg) 10 dec 2017 11:29 (CET)
 • Hilde Van Haesendonck - wiu - Eenregelig artikel. Dat is eigenlijk onvoldoende. Dat is geen LEVENS-beschrijving. ErikvanB (overleg) 8 dec 2017 20:00 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Inmiddels voldoende opgeknapt. Happytravels (overleg) 11 dec 2017 07:30 (CET)
 • Mid-Amateur Golfkampioenschap - weg - NE, bronloze amateurwedstrijd van onduidelijk niveau. The Banner Overleg 8 dec 2017 22:48 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - De USA is verreweg de belangrijkste en sterkste golfnatie ter wereld, niet alleen bij de professionals maar ook bij de amateurs.Niet voor niets mogen de winnaars van het USA Mid Amateurs meedoen aan de belangrijkste professionele toernooien zoals de Masters bij de mannen cq het US Open bij de vrouwen. Wel uitslagen toegevoegd, alle NE info verwijderd en titel gewijzigd zodat het direct helder is in welk land wordt gespeeld.Veel landen kennen immers een Mid Amateur. Ook maar een bron toegevoegd. Up-to-date nu. Malinka1 (overleg) 9 dec 2017 17:21 (CET)

Toegevoegd 09/12; af te handelen vanaf 23/12[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 09/12: Deel 1[bewerken]

 • Lijst van verzetsbladen uit de Tweede Wereldoorlog - wiu - Het is zonde om dit te verwijderen, maar de links zijn onacceptabel. Ik zie links als:
 • Tony Willems - wiu - Een lijst is geen levensbeschrijving c.q. artikel. Daarnaast zie ik in de absurde openingszin onder Levensloop mogelijke privacyschending. En een lege infobox. ErikvanB (overleg) 9 dec 2017 03:10 (CET)
  • Dit CV zou misschien passen in LinkedIn maar niet in Wikipedia. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 9 dec 2017 09:40 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Men kan natuurlijk altijd een artikel verbeteren of aanvullen. Maar voorstellen op een lijst die in de praktijk naar een verwijdering leidt, van een artikel dat al sinds zes en een half jaren zonder enige negatieve commentaar op Wikipedia staat, mag toch wel als 'straffe kost' bestempeld worden. En dat met bemerkingen die geen ernstige inhoud hebben en nauwelijks voor weerlegging in aanmerking komen. Jammer van zo een nutteloze inspanning. Andries Van den Abeele (overleg) 9 dec 2017 11:34 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - een levensbeschrijving, zeker bij een uitermate boeiend leven als dat van Tony Willems, kan best via een lijst worden weergegeven. Sommige gebruikers verwarren een encyclopedie, waar de beknoptheid de bovenhand moet voeren, nog steeds met een roman, waar een lang uitgesponnen verhaal kan geschreven worden. Indien er dingen zijn die voor verbetering vatbaar zijn, kun je die ook zelf uitvoeren maar om dit artikel op de verwijderlijst te zwieren lijkt mij toch een brug te ver.Sonuwe () 10 dec 2017 14:57 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Dit artikel bestaat inderdaad vrijwel uitsluitend uit opsommingen, waardoor het er erg 'kaal' uitziet en enigszins doet denken aan een CV. Niettemin bevat het zeer veel concrete informatie over een persoon die beslist EW is. De vraag is, of het artikel aan duidelijkheid zou winnen, als dezelfde informatie in een meer beschrijvende tekst zou gegoten worden. M.i. wordt minstens voor een deel de puntsgewijze opsomming bij voorkeur behouden. Enkele paragrafen komen wel in aanmerking voor een meer gestoffeerde uitwerking in lopende tekst, waardoor het geheel er meer als een encyclopedisch artikel zou uitzien. Of de openingszin over de levensloop een privacyschending is, betwijfel ik, maar er is geen bezwaar tegen het aanpassen of weglaten ervan. De opmerking over de "lege infobox" is onjuist. Samengevat: dit artikel zou vormelijk aangepast kunnen worden aan de conventies van een encyclopedisch artikel, maar bevat ook in zijn huidige vorm duidelijke en volledige informatie over het onderwerp. Het is dan ook onterecht dat het op de weg naar een mogelijke verwijdering gezet wordt. -- MJJR (overleg) 10 dec 2017 18:17 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Straf dat dit artikel/stukje tekst genomineerd wordt ter verwijdering. Op die manier zal er inderdaad nooit een volwassen lemma over deze persoon kunnen ontstaan. Hopelijk zet dit soort schoonmaak geen precedent. Benedict Wydooghe (overleg) 11 dec 2017 10:39 (CET)
   • Opmerking Opmerking – Ik zie dat van de vier heren die zo hard roepen dat het artikel niet genomineerd maar verbeterd moet worden, alleen Andries Van den Abeele een overigens niet bijster significante poging heeft gedaan. Het is wel heel erg makkelijk om te roepen dat een ander het maar moet verbeteren. Ik bereid me alvast voor op het enorme gekerm dat te horen zal zijn als het artikel toch wordt verwijderd, terwijl de heren twee weken lang met de armen over elkaar zijn blijven zitten. WIKIKLAAS overleg 11 dec 2017 14:03 (CET)
  • Voor Voor verwijderen – Wat er aan het artikel vooral mankeert is dat de lezer er weinig wijzer van wordt. Hij (m/v) krijgt een ingewikkelde informatiebrij voorgeschoteld. Er staan diverse rijtjes van prestaties waarbij de lezer zelf maar moet uitzoeken wat de onderlinge samenhang is, en hoe hij bijvoorbeeld beroepsactiviteiten, activiteiten als acteur en activiteiten als regisseur met elkaar combineerde. Als hij dat al deed want wanneer in zijn leven hij wat deed kan ik, behalve bij zijn "beroepsactiviteit" nergens vinden. Verder blijft volstrekt onduidelijk wat er het belang van is of hij een "spektakel" in Brugge regisseerde, of daarbuiten. Was er sprake van een "Brugse periode"? En niets van dit alles is ontleend aan een fatsoenlijke bron die kennis over Willems verstrekt. Waar de "informatie" dan wél vandaan komt, en wie hem relevant genoeg vond om over hem te schrijven, blijft een raadsel. WIKIKLAAS overleg 11 dec 2017 16:45 (CET)

Opmerking Opmerking Het vervelende is, eenmaal een artikel op deze bladzijde terechtkomt, dat vanuit verschillende hoeken, gebruikers daar een mening kunnen over distilleren. Met spijt stel ik vast dat het meestal gebruikers zijn die zelf niet of weinig artikels bijbrengen, die het meest actief zijn op verwijderings- en 'verbeterings'pagina's. Het zijn twee werelden die niet altijd in harmonie zijn.

Ik vond inhoudelijk op de nominatie reageren niet nodig, omdat ik die nominatie en de vermelde redenen zo flauw vond, maar als een gebruiker zegt dat ik geen 'significante' verdediging van het artikel geef, moet ik wel iets méér zeggen. Er is één punt waar Wikiklaas gelijk in heeft, en dat is dat er geen 'literatuur' aanwezig is. Ik ben zelf een groot voorstander van referenties, maar in sommige gevallen zijn die weinig of niet aanwezig. Men zal wel aannemen dat ik als stadgenoot van de behandelde persoon, die bekend is en nog leeft, informatie kan bijeenrapen. Als die informatie onjuist zou zijn zouden daar wel de nodige bemerkingen over komen. Ik zal proberen referenties of literatuur aan toe te voegen, hoewel dit over nog levende personen niet altijd voor de hand ligt. Op basis van deze vereiste zou men duizenden artikels kunnen verwijderen, zowel van levende als van overleden personen. De gegevens zijn voor dit artikel bijeengeraapt uit verschillende internet- en andere media.

Een andere kritiek is die oorspronkelijk door Eric vanB gesteld, "dat een lijst geen levensbeschrijving is". Ik ben het daar fundamenteel oneens mee. Wikipedia heeft de mogelijkheid geboden om een gans andere lay-out te gebruiken dan in een encyclopedie op papier. Talrijke artikels bestaan dan ook in grote mate uit lijsten: lijsten van gepubliceerde boeken voor auteurs, van gespeelde films voor acteurs, van gecomponeerde werken voor componisten, van gewonnen koersen voor wielrenners, enz, enz. Wikipedia laat precies toe om dit in overzichtelijke lijsten te plaatsen. Zou het artikel beter leesbaar en consulteerbaar zijn als men daar volledige zinnen zou van maken zoals in een encyclopedie op papier? Dat zal toch niemand beweren?

In het huidige geval gaat het om iemand die een gevarieerde activiteit heeft gehad, als acteur, als regisseur, als stoetenbouwer, enz. Een opgave per soort van deze talrijke activiteiten, geeft een uitstekend beeld van wat hij in zijn leven deed en als gevolg daarvan blijkt vanzelf de motivatie en het belang om het artikel op Wikipedia te plaatsen. Wie het artikel leest zal zich een zeer goed idee kunnen vormen over wat het leven en werk van deze man is geweest. Wikiklaas vindt dat er dan ook nog andere informatie zou moeten aan toegevoegd. Voor mij niet gelaten, hoewel ik dat momenteel niet zo goed zie zitten. Kritiek op artikels kan nuttig en verantwoord zijn. Maar in het huidige geval is dit niet het geval. Andries Van den Abeele (overleg) 12 dec 2017 12:03 (CET)

Tweede zin en bron toegevoegd. Was sowieso een stub en toegevoegd in verband met de categorie meren in Groningen, waar verwarring met een ander Woldmeer zou kunnen optreden.Otto S. Knottnerus (overleg) 10 dec 2017 02:10 (CET)
Nu staat er dat het een 'nieuw meer' is. Hoe nieuw dan? Het Uddelermeer is - geologisch gezien! - vrij nieuw: uit een van de laatste ijstijden. En wanneer en waarom is het aangelegd of ontstaan? Is het bv. gegraven vanwege zandwinning? Of speciaal om de prijs van de nieuwbouwwoningen op te kunnen krikken? Dat zijn dingen die je in een encyclopedie zou willen kunnen lezen. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 10 dec 2017 18:07 (CET)
 • Blackface - wiu: Dit artikel is een vertaling, waarschijnlijk de engelstalige pagina ‘blackface’ uit 2014, en heeft uitsluitend Amerikaanse bronnen. Het probleem met het begrip is dat er een neutrale definitie mogelijk is (Blackface is a form of theatrical make-up used predominantly by non-black performers to represent a black person.) en een definitie uit de VS (Blackface is a theatrical makeup to portray a stereotype of African Americans.). Als het gaat om de algemene uiting van zwarte theatherschmink moet dit artikel volledig herschreven worden. Als dit artikel gaat over de make-up als de vorm die in Minstrel shows wordt gebruikt, dan zou dit artikel beter een doorverwijzing daarheen kunnen worden daarheen want dat artikel bevat voor 90% dezelfde beschrijving van het fenomeen. Omdat het begrip ‘blackface’ de laatste tijd in Nederland wordt gebruikt in de discussie over zwarte piet zou dat een zelfstandig artikel wellicht rechtvaardigen, maar dan niet dit artikel. Hannolans (overleg) 9 dec 2017 11:17 (CET)
  • Hanno, ik proef dat er een doorverwijspagina aan komt, die kun je nu al prima maken, waarbij de Blackface (Zwarte Piet) (of hoe je 'm noemen gaat) gewoon een rode link op de dp is. ed0verleg 9 dec 2017 19:25 (CET)
   • Ik denk dat beter een artikel kan ontstaan over beelden van Afrika en zwarten in de westerse populaire cultuur. Is hier een term voor vergelijkbaar met oriëntalisme? Hannolans (overleg) 9 dec 2017 23:58 (CET)
 • Mc ado - ne - Kattenkruid (overleg) 9 dec 2017 12:32 (CET)

Toegevoegd 09/12: Deel 2[bewerken]

 • Hila Noorzai - ne/wiu - Geen bronnen, familiair en promotioneel geschreven (gebruik voornamen, "goede klik", enz.) Queeste (overleg) 9 dec 2017 13:32 (CET)
  • In het kader van WP:BLP zouden wat bronnen gewenst zijn. Zeker voor de persoonlijke zaken. In de huidige vorm i.d.d. te familiair en promotioneel geschreven, het wekt de indruk dat het is geschreven door iemand die beroepsmatig of persoonlijk dicht bij het onderwerp betrokken is.Rode raaf (overleg) 9 dec 2017 13:46 (CET)
 • The Beka Boys - ne/promo. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 9 dec 2017 14:12 (CET)
  • Het vermelde album blijkt een streaming/dowload album te zijn. Geen CD, platenmaatschappij of distro. Uit de inhoud blijkt geen enkele relevantie zoals omschreven bij WP:RPO. Het lijkt me dat het om een plaatselijk startend groepje gaat.Rode raaf (overleg) 9 dec 2017 14:34 (CET)
 • DJ Buzz Fuzz - auteur - Schending van hier, een bron die al bij aanmaak genoemd werd. Ontdekt nadat ik net gepoetst had. ErikvanB (overleg) 9 dec 2017 14:21 (CET)
 • Nijenheim - weg - Niet neutrale lap tekst boordevol pov. Hoeft wat mij betreft geen 2 weken te blijven staan. Rode raaf (overleg) 9 dec 2017 14:37 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Een mooie wijk met heel erg veel criminaliteit? We doen toch niet aan stigmatiseren van een hele wijk, inclusief de goedwillenden in die wijk? Mij lijkt dit een soort privacyschending van buurtbewoners en kan dus wel nuweg. Over de geschiedenis van de wijk, aantallen inwoners, locatie e.d., dingen die in een encyclopedie thuishoren, staat niets in dit artikel. Ondanks het gepraat over niet-westerse allochtonen laat de kennis van de moedertaal ook bij aanmaker van dit artikel te wensen over. En alle vormen van criminaliteit, valt daar ook witteboordencriminaliteit onder? Fred (overleg) 9 dec 2017 14:39 (CET)
  • Dit artikel heb ik omgebouwd naar een normaal artikel cf. de andere artikelen over wijken in Zeist. Hanhil (overleg) 9 dec 2017 14:53 (CET)
   • Heel goed, zo kan ie wat mij betreft blijven. Fred (overleg) 9 dec 2017 14:56 (CET)
    • Helemaal mee eens, klasse Hanhil, bedankt voor de inzet! Nominatie heb ik doorgehaald Rode raaf (overleg) 9 dec 2017 15:26 (CET)
 • Redje - weg - eenregelig artikel over een artiest zonder Google-hits - Hanhil (overleg) 9 dec 2017 17:31 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - 7 abo's op Youtube Rode raaf (overleg) 9 dec 2017 17:40 (CET)
  • Voor Nuweg Googelen op zijn echte naam, Redouan Oosterveen, levert nog wel het Weekblad van Deurne, waar hij heel zijdelings genoemd wordt. De naam "Redje" kent Google niet i.c.m. zijn echte naam. Wikiwerner (overleg) 9 dec 2017 18:29 (CET)
  • Deze 9-jarige (schat ik, maar ik kan slecht schatten) blijkens de foto in de plaatselijke krant hierboven is "producent". Voor Voor verwijderen Geen relevantie. ErikvanB (overleg) 9 dec 2017 19:32 (CET)
 • Ambrosia psilostachya = zandambrosia - wiu - Opknappertje. Lijkt op een onvoltooide kladversie. Rode raaf (overleg) 9 dec 2017 17:49 (CET)
  • Zie ook Ambrosia trifida hieronder. Artikel is voorlopig resultaat van schrijfworkshop; wordt de komende dagen nog aangevuld en verbeterd. 145.53.107.47 11 dec 2017 18:43 (CET)
  • Artikel intussen een deftig lemma geworden, nominatie doorgehaald. Bedankt voor de inzet! Glimlach Rode raaf (overleg) 11 dec 2017 18:47 (CET)

Toegevoegd 09/12: Deel 3[bewerken]

 • Ons Etten-Leur - Reclame - Aan de gelijknamige aanmaker te zien is dit zelfpromotie. Tevens is dit maar een lokale partij. Gympetic (overleg) 9 dec 2017 18:44 (CET)
  • Opmerking Opmerking - tekst is niet promotioneel van aard, wel heb ik de namen van de raadsleden verwijderd. Dat het een lokale partij is behoeft niet te betekenen dat er geen plek is op Wikipedia (zie deze categorie). De inhoud van het artikel is weliswaar vrij mager, maar de beschreven partij heeft in ieder geval kans gezien om gedurende de periode vanaf 2000 met 2 of 3 zetels vertegenwoordigd te zijn in de gemeenteraad.Gouwenaar (overleg) 9 dec 2017 19:04 (CET) P.s. een artikel 3 minuten na het aanmaken nomineren om te verwijderen zonder de aanmaker hiervan te verwittigen is ook niet erg netjes. Gouwenaar (overleg) 9 dec 2017 19:06 (CET)
  • Reclame zie ik er niet in. Volgens leidraad WP:RPO: Lokale politieke partijen met minimaal één zetel in gemeenteraad, voldoet het met 3 zetels ruim aan de norm. Wel een ongewenste gebruikersnaam met de naam van een organisatie. Met wat onafhankelijke bronnen en wat uitbreiding moet hier iets van te maken zijn. In de huidige vorm is het mager, echter de 3 feiten maken een legitiem beginnetje. Rode raaf (overleg) 9 dec 2017 19:33 (CET)
  • Reclame is in the eye of the beholder. Maar een bron was zo gevonden, en dus ook zo toegevoegd. ed0verleg 10 dec 2017 09:49 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - In huidige vorm neutraal kort artikel. Mvg, Taketa (overleg) 12 dec 2017 06:18 (CET)
 • Geschiedenis van Oost-Vlaanderen - weg? - Overbodig (?) artikel zonder introductie. Zie Geschiedenis van Vlaanderen. - ErikvanB (overleg) 9 dec 2017 19:50 (CET)
 • Ambrosia trifida - wiu - Vrijgegeven informatie gekopieerd, nog geen wp-artikel. JanB46 (overleg) 9 dec 2017 20:29 (CET)
  • Heb alvast wat gepoetst maar er moet nog meer gebeuren. Natuur12 (overleg) 9 dec 2017 22:32 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Volgens mij nu een uitstekend artikel. Fred (overleg) 9 dec 2017 23:00 (CET)
   • Vindt Wikiklaas dat ook, Fred? ErikvanB (overleg) 9 dec 2017 23:45 (CET)
    • Oh dames en heren, dit is een beetje jammer. De kritische blik is zeer terecht maar ik merk vandaag tot mijn grote blijdschap dat we zijn verrijkt met een aantal artikelen over planten uit de Nederlandse flora waarover we nog helemaal niks hadden, en dat in schrijnend contrast met al die eenregelige artikeltjes over dierennamen waarvan we niet eens de typelocatie kennen en niet weten of ze wel echt een unieke soort betreffen, maar die nou eenmaal in een database van namen stonden. Die teksten van Floron zijn vrijgegeven, en dat helpt om zo'n artikel over een bij ons nog ontbrekende plant meteen wat inhoud te geven. Hier is vooral wat begeleiding en een klein beetje correctiewerk nodig. Is er een lijst?WIKIKLAAS overleg 9 dec 2017 23:58 (CET)
     • Dank Wikiklaas e.a. Artikel is samen met A. psilostachya en Akkerdravik voorlopig resultaat van een schrijfworkshop. Door tijdgebrek was nazorg-actie nog niet afgerond. Wordt komende dagen nog aan gewerkt. Zie projectpagina met plantenlijst hier. K.vliet (overleg) 11 dec 2017 18:52 (CET)
  • Doorgehaald wegens vergaande verbetering. JanB46 (overleg) 10 dec 2017 19:48 (CET)
 • Big shaq -weg-. Die ene zin bevat al twee fouten. Big shaq is slechts een bijnaam, moet zijn Michael Dapaah. Hij is niet Afro-Amerikaans, maar heeft Ghanese roots.Ldhank (overleg) 9 dec 2017 22:58 (CET)
  • Volgens het artikel Afro-Amerikanen zijn Amerikanen met Ghanese roots ook Afro-Amerikanen. Waarom is het (volgens jou) dan toch fout? Voor de rest is dit inderdaad een hopeloos beginnetje, waarvan de aanmaker ook had kunnen weten dat dit niet acceptabel was. ed0verleg 10 dec 2017 09:55 (CET)
   • fout, omdat hij geen Amerikaan is... Born and raised London​, he grew up in the suburb of Croydon​ to a Ghanaian​ mother and father. everipediaLdhank (overleg) 10 dec 2017 10:23 (CET)

Toegevoegd 10/12; af te handelen vanaf 24/12[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 10/12: Deel 1[bewerken]

Toegevoegd 10/12: Deel 1a: animatieseries[bewerken]

 • Pat the Dog - wiu - Het is een animatieserie en er worden enkele zenders genoemd waar dat uitgezonden werd. Kennis over Pat the Dog zelf ontbreekt. Rode raaf (overleg) 10 dec 2017 08:18 (CET)
  • De uitzendinformatie die wel gegeven wordt, gaat wel degelijk over Pat the Dog. Blijkbaar had je andere informatie verwacht? ed0verleg 10 dec 2017 13:50 (CET)
 • Marcus Level - wiu - Het is een animatieserie en er worden enkele zenders genoemd waar dat uitgezonden werd. Kennis over Marcus Level zelf ontbreekt. Rode raaf (overleg) 10 dec 2017 08:19 (CET)
 • Lego Bionicle: The Journey to One - wiu - Het is een animatieserie en er worden enkele zenders genoemd waar dat uitgezonden werd. Kennis over Lego Bionicle zelf ontbreekt.Rode raaf (overleg) 10 dec 2017 08:28 (CET)
 • Sitting Ducks (televisieserie) - wiu - Het is een animatieserie en er worden enkele zenders genoemd waar dat uitgezonden werd. Kennis over Lego Bionicle zelf ontbreekt.Rode raaf (overleg) 10 dec 2017 08:28 (CET)
 • Charlie & Lola Tom and Jerry Tales -wiu- Het is een animatieserie en er worden enkele zenders genoemd waar dat uitgezonden werd. Kennis over Lego Bionicle zelf ontbreektRode raaf (overleg) 10 dec 2017 08:28 (CET).
 • Tom and Jerry Tales Tom and Jerry Tales -wiu - Het is een animatieserie en er worden enkele zenders genoemd waar dat uitgezonden werd. Kennis over Lego Bionicle zelf ontbreekt.Rode raaf (overleg) 10 dec 2017 08:28 (CET)
 • Super 4- wiu - Het is een animatieserie en er worden enkele zenders genoemd waar dat uitgezonden werd. Kennis over Super 4 zelf ontbreekt. Rode raaf (overleg) 10 dec 2017 09:20 (CET)
 • Jungle Junction - wiu - Het is een animatieserie en er worden enkele zenders genoemd waar dat uitgezonden werd. Kennis over Jungle Junction zelf ontbreekt. Rode raaf (overleg) 10 dec 2017 09:22 (CET)
  • Heb je zelf ook even gezocht naar meer? Dan had je vrij snel de interwikilinks gevonden. The Banner Overleg 10 dec 2017 10:58 (CET)
  • Je had de nieuwe medewerker gerust mogen verwelkomen. Bijvoorbeeld met de tekst: Welkom op Wikipedia. Ik heb voor het gemak al uw artikelen genomineerd voor opknappen/verwijdering. Dat ik niet geprobeerd interwiki's te vinden is een detail. Ik heb het zelfs niet nodig gevonden de nominaties correct te maken. dat is namelijk exact wat je met de hierboven staande artikelen hebt gedaan... The Banner Overleg 10 dec 2017 11:21 (CET)
   • De gebruiker heeft een welkom én uitleg gekregen. Iets wat jezelf overigens onlangs nog aan een bot overliet. Had je nog argumenten voor behoud?
   • Veel van wat deze gebruiker zegt, klopt gewoon niet. Weg met al deze artikels. Kikker v11 (overleg) 10 dec 2017 13:07 (CET)
 • Snobs - wiu - Het is een animatieserie en er worden enkele zenders genoemd waar dat uitgezonden werd. Kennis over Snobs zelf ontbreekt. Rode raaf (overleg) 10 dec 2017 08:19 (CET)
 • Naar Timboektoe - wiu - Het is een animatieserie en er worden enkele zenders genoemd waar dat uitgezonden werd. Kennis over Naar Timboektoe zelf ontbreekt.Rode raaf (overleg) 10 dec 2017 08:28 (CET)
  • Had je zo'n haast met nomineren dat je zelfs niet de tijd nam de nominatie correct te krijgen? The Banner Overleg 10 dec 2017 11:26 (CET)
  • Ik heb het aangepast. Bedankt voor het attenderen. Rode raaf (overleg) 10 dec 2017 11:38 (CET)
 • OK K.O.! Laten we helden zijn - wiu - Het is een animatieserie en er worden enkele zenders genoemd waar dat uitgezonden werd. Kennis over OK K.O.! Laten we helden zijn zelf ontbreekt. Rode raaf (overleg) 10 dec 2017 08:28 (CET)
  • Had je zo'n haast met nomineren dat je zelfs niet de tijd nam de nominatie correct te krijgen? The Banner Overleg 10 dec 2017 11:26 (CET)
  • Ik heb het aangepast. Bedankt voor het attenderen.Rode raaf (overleg) 10 dec 2017 11:38 (CET)
   • Ik heb de titel aangepast (die was fout) en ook de info (ook fout). Kikker v11 (overleg) 10 dec 2017 13:07 (CET)
 • Primos- wiu - Het is een animatieserie en er worden enkele zenders genoemd waar dat uitgezonden werd. Kennis over Primos zelf ontbreekt. Rode raaf (overleg) 10 dec 2017 08:37 (CET)

Toegevoegd 10/12: Deel 2[bewerken]

 • Y2018 - weg - Google kent het niet, mogelijk onzin, zeker glazen bol. Kan bronnen gebruiken. Rode raaf (overleg) 10 dec 2017 09:05 (CET)
 • Eveline Vanhaverbeke - wiu maar ook wat twijfel over relevantie (gezien het grote aantal auteurs)). ErikvanB (overleg) 10 dec 2017 10:46 (CET)
  • De foto op Jolien Janzing is ook al van deze aanmaker. Maar dat is een gekropte versie van een foto op Janzings Twitteraccount. Is het wel echt eigen werk allemaal? Leuk als het zo is, hoor. Ik vraag het alleen. ErikvanB (overleg) 10 dec 2017 10:58 (CET)
   • Ik zat er ook al op te puzzelen. De foto van Janzing komt online vrij algemeen voor, het zou kunnen dat men die foto van Commons geplukt heeft zonder vermelding. Echter beide foto's komen voor bij Janzing op goodreads.com Vanhaverbeke opgoodreads.com volgens de datum een latere upload, daarentegen wel een (iets) hogere resolutie. De foto van Janzing kan ik herleiden. Het blijkt een uitknipt deel te zijn van een foto afkomstig van haar persoonlijk Facebook profiel, waar het origineel staat. Rode raaf (overleg) 10 dec 2017 11:15 (CET)
    • Die foto is van Dieter Bacquaart (mouse-over op http://www.singeluitgeverijen.nl/auteur/jolien-janzing-2/) dus die zal ik nomineren. Opmerkelijk: HLN.be noemt Janzing zelf als auteur van de foto. Maar dat heeft allemaal heel weinig tot niets met de relevantie van Vanhaverbeke te maken. Daar heb ik dus wat bronnen voor opgezocht. ed0verleg 10 dec 2017 14:24 (CET) PS: zie ook de "verklaring" van iemand die niet in wil loggen op mijn overlegpagina. Basaal begrip van "eigen werk" is voor sommigen blijkbaar al te ingewikkeld, en ik heb toch toestemming van de afgebeelde persoon leidt dan klaarblijkelijk tot uploaden *als* eigen werk. Het uploaden heeft een set vragen die mogelijk juridisch wel kloppen, maar voor Jan-met-de-Pet te moeilijk zijn.
 • De Burgers van Grobbendonk en Bouwel - weg: NE, bronloze, onopgemaakte reclamefolder. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 10 dec 2017 14:03 (CET)
  • Door mij verwijderd wegens kopieer en plak. Magere Hein (overleg) 10 dec 2017 14:47 (CET)
 • Sesam, open u Gaat nergens over, in Ali Baba en de veertig rovers staat genoeg informatie. Michiel (overleg) 10 dec 2017 14:06 (CET)
  • Is toch een bekende uitdrukking, in die categorie stond het ooit ook. Dat het uit dat sprookje komt, betekent niet dat het daar per se behandeld moet worden, deze uitspraak is het sprookje namelijk duidelijk ontgroeid. ed0verleg 10 dec 2017 16:46 (CET)
  • Eens met Ed0. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 11 dec 2017 09:07 (CET)
 • Energie efactuur -reclame- Marketingtaal aangaande een product, wat dus ontwikkeld is vóór en dóór de branche, en waarvan het gebruik tijd en geld bespaart. Meer een verkooppraatje dan een encyclopedisch artikel, want deze productomschrijving mist context. Fred (overleg) 10 dec 2017 16:17 (CET)
  • Ik ken deze markt wel een beetje, maar uit dit verhaal kan *ik* niet eens opmaken wie de factuur stuurt, en wie ontvangt. Ook de automatische controle klinkt mij als B2B in de oren. De verwijzing naar de FAQ doet me vermoeden dat het knip-en-plakwerk is, maar ik kan niet aantonen waar vandaan. Ik vrees toch wel een auteursrechtenschending. ed0verleg 10 dec 2017 16:50 (CET)
 • Hilde mattelaer -weg- Een bronloos en niet-neutraal artikel, dat meer op een hagiografie dan op een encyclopedisch artikel lijkt. Ook de E-waarde komt uit het artikel niet naar voren. Fred (overleg) 10 dec 2017 16:22 (CET)
  • Ja het lemma heeft veel werk nodig, maar na een snelle Google denk ik dat het wel E is. Wie help bij het herschrijven?SvenDK (overleg) 10 dec 2017 19:13 (CET)
  • Ik wil zeker niet denigrerend zijn, maar er zijn zéér veel mensen die zich inzetten voor arme en onderdrukte mensen in de derde wereld. Het lijkt me niet dat dat an sich iemand E maakt. Maar zo te zien is het belangrijkste dat ze gedaan heeft, het (mede) oprichten van Artsen zonder Vakantie (Médecins Sans Vacances) en Mamas for Africa. Die onderwerpen lijken me veel relevanter en wèl E; ik stel voor dat die artikelen worden aangemaakt en dat Hilde Mattelaer (mèt hoofdletter) in die artikelen genoemd wordt. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 11 dec 2017 09:22 (CET)
 • Chef Soldaat -reclame- Hoewel zeker niet van humor ontbloot, is dit natuurlijk geen encyclopedisch artikel, bovendien -gezien de niet-neutraliteit- vanuit het Leutige Leger zelf geschreven, dat overigens ongetwijfeld NE zal worden bevonden. Succes gewenst met dit leger, maar dán via de eigen website. PS: En wat lees ik daar: Chef Soldaat is bedacht door Joris Wijnen, en laat dat nu tevens de aanmaker van dit lemma zijn! Fred (overleg) 10 dec 2017 16:26 (CET)
 • Talpalarm - ne - gebrek aan (onafhankelijke) bronnen. Sjoerd de Bruin (overleg) 10 dec 2017 16:45 (CET)
 • Rufus (televisiefilm) - mag best wat meer zijn - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 10 dec 2017 23:55 (CET)
  • Eerste aanzet gedaan, maar er mag nog meer gebeuren. Mbch331 (Overleg) 11 dec 2017 13:39 (CET)

Toegevoegd 11/12; af te handelen vanaf 25/12[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 11/12: Deel 1[bewerken]

 • Stad van David - weg - bronloos, niet historisch, maar op mythe berustend. Site ligt naast/onder/bij Silwan in Oost-Jeruzalem. Kronkelwilg (overleg) 12 dec 2017 00:05 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - dit is een belangrijke archeologische site waar al sinds 1867 gegraven wordt. Een indicatie voor het belang is dat lemmata over deze site in 48 talen in Wikipedia aanwezig zijn. Hanhil (overleg) 12 dec 2017 06:47 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - hoewel nog zeer beknopt is het een goed begin van een artikel over deze encyclopedisch relevante archeologische site. Uiteraard kan het lemma verder worden uitgebreid en uiteraard is het daarbij niet zo eenvoudig dit NPOV te doen, omdat er over deze site (zo vlak bij de tempelberg/de rotskoepel) veel controverse is. Het simpele feit dat er controverse is, is echter geen geldige reden voor verwijdering, eerder een uitdaging om door samenwerking tot een NPOV lemma te komen. Het 'op mythe berustend' geeft daarbij inderdaad één kant (een vrij extreme, met uw welnemen) aan in de controverse; het andere extreem zou zijn dat het zonder enig voorbehoud zou gaan om het paleis van David. De huidige tekst van het lemma geeft zich niet aan een van deze extremen over door de formulering 'wordt toegeschreven aan'. Wel lijkt het me van belang dat een eventuele uitbreiding van dit lemma gebeurt aan de hand van betrouwbare en gezaghebbende bronnen. Dus niet de eerste willekeurige internetpagina, opniebijdrage of krantenartikel (beide extreme visies zijn daar ruim vertegenwoordigd), maar begin eens aan de hand van archeologische overzichtswerken uitgegeven door wetenschappelijke uitgevers (waarbij overigens moet worden opgemerkt dat de interpretatie van de Israëlische archeologe Eilat Mazar, die momenteel leiding geeft aan de opgravingen ter plaatse, door velen niet als NPOV wordt gezien - zoals bij opgravingen in dit gebied overigens vrijwel altijd het geval is, los van de vraag of het nu Israëlische of Arabische archeologen zijn die de opgraving verrichten). Machaerus (overleg) 12 dec 2017 09:32 (CET)
   • Ik heb inmiddels zelf een eerste poging ondernomen en geprobeerd de controverses eerlijk te beschrijven; de overlegpagina van het lemma is nog leeg, voorstellen tot verbetering (of het meer NPOV maken van de tekst - daar hebben we tenslotte elkaar voor nodig) kunnen daar worden gedaan. Machaerus (overleg) 12 dec 2017 12:50 (CET)
 • Sportmonologen - weg - klopt niet veel van; is geen televisieprogramma maar theatervoorstelling en wordt uitgezonden als programma-item in studio sport. - Agora (overleg) 11 dec 2017 01:12 (CET)
 • Samantha & Michael houden zich Thai - NE - Ik trof het artikel in deze vorm aan en heb de pagina gepoetst en hernoemd (hij heette Samantha & Michael Houden Zich Thai). Blijkens de lijst van RTL-programma's staan ons nog te wachten: Samantha en Michael willen rust in de tent!, Samantha & Michael: Doe effe paranormaal!, Samantha en Michael nemen er nog eentje en Samantha en Michael: Enkeltje Torremolinos. Ook uit die titels heb ik de hoofdletters verwijderd. ErikvanB (overleg) 11 dec 2017 01:42 (CET)
  • ...en we hebben natuurlijk het - al op 29-11 genomineerde - 'artikel' Samantha en Michael Scheiden ermee uit, dat overigens vanuit een ander IP-adres werd aangemaakt. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 12 dec 2017 07:57 (CET)
   • Ah, die kende ik nog niet was ik vergeten. Dankjewel. ErikvanB (overleg) 12 dec 2017 08:00 (CET)
    • Opmerking Opmerking eigenlijk zijn het ook geen zelfstandige programma's maar losse seizoenen van dezelfde realityserie (die begon met Barbie's bruiloft, ook een vrij waardeloos lemma). Het is standaard RTL-marketing om seizoenen aparte namen te geven zodat het losse programma's lijken. Alles samenvoegen zou hier geen slecht idee zijn (voorbeelden Oh Oh ..., Echte Meisjes). - Agora (overleg) 12 dec 2017 12:37 (CET)
 • Henk Kanning – WEG – Bronloos artikel over een dj die ergens onderdeel is van de vaste waarde van een dj-project. WIKIKLAAS overleg 11 dec 2017 01:49 (CET)
  • Ik mis al heel lang het artikel Vaste waarde, want bij voortduring verwonder ik me erover dat voetballers een "vaste waarde" zijn (wat iedereen behalve ik lijkt te begrijpen), maar misschien moet ik daarvoor in een woordenboek zijn. In de basis staan is ook zo'n merkwaardige waar ik wel nooit achter zal komen. ErikvanB (overleg) 11 dec 2017 03:27 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Ik kan inderdaad geen nuttige bronnen over hem vinden. Gympetic (overleg) 11 dec 2017 19:24 (CET)
 • Domunder - redirect, weg - DOMunder of DOM under wordt nergens in het artikel besproken. ErikvanB (overleg) 11 dec 2017 02:25 (CET)
  • Verwees door naar de verkeerde pagina: hij moest niet wijzen naar Dom van Utrecht, maar naar Domplein. Heb dit gecorrigeerd. ErikvanB (overleg) 11 dec 2017 02:28 (CET)
 • Matisse G***** - ne - Relevantie blijkt niet uit de bronloze pov inhoud. (19 abo's op YouTube) Rode raaf (overleg) 11 dec 2017 09:01 (CET)
  • Vanwege de privacy is ook een nuweg een optie wat mij betreft. MatthijsWiki (overleg) 11 dec 2017 09:26 (CET)
   • Steun Steun - ik heb het erop geplakt. ErikvanB (overleg) 11 dec 2017 09:52 (CET)
 • Titels boeken beer Paddington - wiu. Daarnaast lijkt me dit niet een zelfstandig lemma waard, maar zou de info ingevoegd kunnen worden in het lemma Beertje Paddington - Hanhil (overleg) 11 dec 2017 11:18 (CET)
  • Is inderdaad een database-lijst, geen artikel. Geen aparte lijsten, tenzij er noodzaak is (bijvoorbeeld omdat een artikel qua grootte explodeert). ErikvanB (overleg) 11 dec 2017 12:18 (CET)
 • Mike M***** - NE: 11-jarige jongen die zichzelf schrijver noemt en hoopt ooit een boek uit te gaan geven. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 11 dec 2017 11:30 (CET)
 • De Outtake-avonturen van Ruby en Alex - wiu - Geen bronnen (bv. voor er werd aangekondigd dat La Deux het heeft gekocht of Het zal ook gepland zijn om uitgezonden te worden op), vreemde constructies (wat is een niet geanimeerde animatieserie?) en vreemde zinnen (bv. De serie werd tot 28 december 2017 niet aangekondigd of De serie gaat geruime tijd in première op Ketnet ergens in 2018). - JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 11 dec 2017 11:31 (CET)
 • V.V. Laakdal - wiu ne - Fusie tussen twee clubs waar geen Wikipedia-artikelen over bestaan. Is de nieuwe club wel de moeite van het opnemen waard? De vermelding onder Vorst_(Antwerpen)#Sport (door dezelfde gebruiker geplaatst) lijkt me voldoende. JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 11 dec 2017 11:54 (CET)
  • Blijkbaar is er nu wel iemand die een artikel wilde schrijven en was dat bij de voorgangers niet het geval. Er heeft nimmer een artikel over deze voorgangers bestaan, dus dat zegt weinig over hun E-waarde (immers nimmer beoordeeld). The Banner Overleg 11 dec 2017 14:49 (CET)
   • Prima. Veranderd in wiu. JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 11 dec 2017 15:25 (CET)

Toegevoegd 11/12: Deel 2[bewerken]

 • Netspar -reclame- Een marketingverhaal aangaande een NE-bedrijf in ambtelijk taalgebruik, waarschijnlijk overgenomen van een reclamefolder of zo iets. Fred (overleg) 11 dec 2017 12:44 (CET)
 • Gipod decreet -reclame- Aangemaakt door de business development manager van Merkator, die verantwoordelijk voor Gipod is, biedt dit artikel informatie die op de eigen website van Merkator en/of Gipod thuishoort, maar niet in een encyclopedie. Fred (overleg) 11 dec 2017 13:46 (CET)
  • Dit is de eerste keer in mijn leven dat ik een decreet met een spatie zie. ErikvanB (overleg) 11 dec 2017 17:16 (CET)
 • Vrede van Westminster 1654 - weg - Lijkt me een wat onzinnige redirect uit 2007. ErikvanB (overleg) 11 dec 2017 14:37 (CET)
 • Eerste Belgisch Kampioenschap wielrennen 1894 - weg - Een zin zonder nadere onderbouwing, uitleg of opmaak. - JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 11 dec 2017 15:09 (CET)
 • Gottigny René -weg- Een bronloze missionaris en een al te summier artikel waaruit geen E-waarde blijkt. Zelfs wordt niet aangegeven om welke van de vele Aalsten het hier gaat, maar waarschijnlijk Aalst (Oost-Vlaanderen), want daar hadden ze textielindustrie. Fred (overleg) 11 dec 2017 15:13 (CET)
  • Zes minuten... The Banner Overleg 11 dec 2017 17:09 (CET)
   • @TheBanner, heb je ook argumenten om dit artikel te behouden? Fred (overleg) 11 dec 2017 18:23 (CET)
 • Lijst van literaire figuren - een leuk lijstje, waarop per definitie meer ontbreekt dan erop staat - NE, dus - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 11 dec 2017 17:11 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen interessante lijst, tuurlijk incompleet maar dat geldt voor de halve encyclopedie vrees ik. Ik vind er niets "NE's" aan, tbh - ɘVe Roept u maar! 12 dec 2017 10:22 (CET)
 • Dahmash - weg - grote twijfels bij de feitelijke juistheid van het artikel. Enerzijds zou het de enige oorspronkelijk Palestijnse gemeenschap die uit de tijd van het Brits Mandaatgebied Palestina zijn die was overgebleven, anderzijds waren er in 1948 maar drie huizen op deze locatie. Sowieso klopt de bewering niet dat dit de enige gemeenschap is die is overgebleven: een plaats als Nazareth in Israël is bijvoorbeeld overwegend Arabisch. Dit is een schoolvoorbeeld van een artikel dat is overgetikt van activistische websites zonder dat kritisch naar de waarheid van de beweringen is gekeken. Hanhil (overleg) 11 dec 2017 18:08 (CET)
Er staat bij 'in centraal Israël'; Nazareth ligt overigens in Galilea. Deze mensen waren na verdreven te zijn naar hun plek teruggekeerd. Er stonden nog drie huizen, de rest werd na 1950 bijgebouwd; lees de bronnen. Onder meer HRW is een internationale mensenrechtenorganisatie. Zie ook de reportage over een protestmars in de jpost. Kronkelwilg (overleg) 11 dec 2017 23:54 (CET)
 • Miracinonyx – WEG – Vertaald uit het Engels maar vertaler verstaat die kunst niet. Het resultaat is een stuk tekst waaraan geen touw is vast te knopen. Eerder deed ik al een poging om reuzenjachtluipaard, van dezelfde vertaler, wat op te knappen, maar ik blijf niet aan de gang. WIKIKLAAS overleg 11 dec 2017 20:24 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - Door 'vertaler' zelf niet begrepen kromtaal. ErikvanB (overleg) 12 dec 2017 08:29 (CET)
 • Pedro Álvares Cabral (baggerschip) - Artikel bestaat reeds. Livenws (overleg) 11 dec 2017 21:00 (CET)
 • World Popular Song Festival - Mogelijke hoax? Grote namen, maar Google levert al amper iets op: alleen platenhoezen en wikigerelateerde pagina's. Enige bron is zogenaamde zwaar verouderde site van het festival zelf. Zou uitgezonden zijn in vele landen, maar in principe geen duidelijk beeldmateriaal te vinden op het internet. Als je bij de Engelse pagina kijkt zie je dat de tabel met winnaars is toegevoegd door een anonieme trol in 2006. RenskeT (overleg) 11 dec 2017 21:58 (CET)

Toegevoegd 12/12; af te handelen vanaf 26/12[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 12/12: Deel 1[bewerken]

 • Ice Radio - ne - Ice Radio staat voor "Geen playlist, maar passie". Dat betekent dat de deejays hun liefde voor muziek delen met de luisteraars. Waaruit blijkt de encyclopedische relevantie van deze startup? Hanhil (overleg) 12 dec 2017 06:57 (CET)
  • Een internet-'zender'. Geen nuttige "Over ons" op hun website, wel melige links naar Facebook, Twitter en Instagram (origineel!). Overigens enkele blauwgelinkte presentatoren, maar daarmee is alles gezegd. ErikvanB (overleg) 12 dec 2017 10:52 (CET)
   • Opgericht in 2017, dus het genereren van enige naamsbekendheid is dan wel nodig. Daartoe is de eigen website bij uitstek geschikt, maar een wervende tekst in een encyclopedie dus niet. Fred (overleg) 12 dec 2017 14:25 (CET)
 • Amerikaans-Nederlandse drugsbestrijding in het Caribisch gebied - wiu: lijkt kladblokversie (uit 2012); mist intro en heeft lege tussenkopjes; onder het kopje "resultaat" staan slechts een aantal links zonder context - Velocitas(↑) 12 dec 2017 08:39 (CET)
 • Beroepsdeformatie - wiu: artikel heeft kop noch staart; misschien beter terug naar de laatste versie van 2013; deze versie mist een definitie en lijkt niet in overeenstemming met wat andere taalversies (en de woordenboeken) over dit begrip te vertellen hebben - Velocitas(↑) 12 dec 2017 08:39 (CET)
 • Menno Tamming - weg - stentekstcv van man met werkzaamheden. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 12 dec 2017 10:27 (CET)
  • Een aaneenschakeling van letters. Geen zinvolle inhoud. ErikvanB (overleg) 12 dec 2017 10:54 (CET)
   • Nuweg van gemaakt, dit is geen poging tot een lemma. - Agora (overleg) 12 dec 2017 12:33 (CET)
 • Meer Democratie - Ew? - relevantie vrij recente stichting wordt onvoldoende duidelijk. Willen vooral een hele boel. - Agora (overleg) 12 dec 2017 12:14 (CET)
 • Marcel Callaert - wiu/ew - Onopgemaakte lap tekst, pov geschreven, relevantie blijkt niet uit de inhoud, voldoet niet aan de conventies.Rode raaf (overleg) 12 dec 2017 12:31 (CET)
 • Justine Marcella - EW - Vrouw met baan, irrelevant. Tjongejongenounou (overleg) 12 dec 2017 12:55 (CET)

Toegevoegd 12/12: Deel 2[bewerken]

 • ...

Toegevoegd 12/12: Deel 3[bewerken]

 • ...

Uitleg[bewerken]

Direct te verwijderen

In het geval van werkelijke onzin of als een artikel alleen maar (grove) fouten bevat, kan het hier genomineerd worden voor onmiddellijke verwijdering. Bij twijfel of als een artikel reeds inhoudelijk bewerkt is door iemand anders, dan dient het artikel of de afbeelding op de lijst te beoordelen pagina's geplaatst te worden volgens de normale procedure. Voor de exacte criteria, zie de richtlijnen voor moderatoren. Deze pagina is niet bedoeld voor discussie of een stemming. Bij onenigheid over een nominatie wordt aangeraden alsnog voor de gewone verwijderprocedure te kiezen.

Artikelen (veelal redirects) die verwijderd zouden moeten worden om daar een ander artikel neer te zetten door middel van een titelwijziging, kunnen met uitleg gemeld worden op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Artikel verplaatsen.

Het is beter deze (sub)pagina niet op te schonen. Zodoende betekent een melding van deze pagina op volglijsten dat er daadwerkelijk een verwijderverzoek is geplaatst. Gebruikers die hieronder een nieuw artikel toevoegen, wordt verzocht tevens de oude (rode) links te verwijderen.

Pagina's die zijn gemarkeerd met {{nuweg|1=reden}} staan eveneens in de categorie nu te verwijderen.

Nominaties voor directe verwijdering[bewerken]