Wikipedia:Te beoordelen pagina's

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Klik hiernaast voor naar onder  Naar inhoud
Naar onder

Zie WP:TBP
Zie WP:TVP
Zie WP:AVW
Zie WP:AFD
Zie WP:WEG

Inhoud

Uitleg[bewerken]

Geen stemming

Dit is geen stempagina

Op deze pagina vindt geen stemming bij meerderheid plaats, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie, en consensus wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen.

U wordt niettemin uitgenodigd om mee te discussiëren en uw mening is welkom. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdragen te ondertekenen door aan het eind ~~~~ toe te voegen.

Overzicht beheerpagina's

Deze pagina is bestemd voor het melden van pagina's die naar uw mening, in de huidige vorm, van Wikipedia verwijderd zouden moeten worden. Dit kunnen pagina's zijn waarvan de inhoud verplaatst is, waar overbodige informatie op staat, waar geen of onjuiste informatie op staat, enzovoorts. Dit hoeft dus niet altijd bezwaar tegen het onderwerp zelf in te houden.

Staat er op deze lijst een pagina die u wilt verbeteren, dan kan dat: Verbeter de pagina en geef dan op deze lijst aan wat u heeft veranderd. De pagina kan dan mogelijk behouden blijven. Wanneer (een deel van) de inhoud van een pagina beter kan worden ingevoegd in een andere bestaande pagina, doe dit dan voordat na twee weken het artikel wordt verwijderd. Een pagina die verwijderd is, wordt in het logboek verwijderde pagina's vermeld. Wilt u over een onderwerp op een later moment een artikel schrijven, maak die pagina dan opnieuw aan. Probeer daarbij dan te voldoen aan de richtlijnen.

Bent u het oneens met de verwijderingsnominatie van een pagina op deze lijst, geef dat dan ook in de lijst aan, met een motivatie.

Een moderator beslist na een periode van twee weken op basis van inhoudelijke argumenten en toetst aan criteria wat er met het artikel gebeuren gaat. Artikelen die na twee weken verbetertijd en beoordelingstijd nog niet behoudenswaardig zijn, worden ook verwijderd.

Pagina nomineren[bewerken]

Aanbevolen wordt om een net aangemaakt artikel niet binnen één uur na plaatsing te nomineren, omdat degene die het artikel aanmaakte het misschien zelf nog aan het verbeteren is. Als er op een artikel een {{meebezig}}-sjabloon staat is het verstandig om de aanmaker van het artikel eerst de kans te geven het schrijven van het artikel af te ronden.
Als het onderwerp naar uw mening wel geschikt is voor Wikipedia, maar niet in de huidige vorm, overweeg dan of u zelf in staat bent het artikel te verbeteren.

Een nieuwe kandidaat voor beoordeling plaatst u onderaan deze lijst, bij de dag van vandaag, en vermeld waarom de pagina is genomineerd. Als het om volledige onzin gaat (of uw eigen fout), dan kan het helemaal onderaan, onder de kandidaten voor directe verwijdering. Wanneer u een pagina op deze lijst zet, moet u ook op de genomineerde pagina zelf vermelden dat deze op de nominatie voor beoordeling staat. Dit kunt u doen door bovenaan een van de sjablonen uit de volgende paragraaf te plaatsen. Plaats slechts één sjabloon; een combinatie met een sjabloon als {{wikify}}, {{beginnetje}} of {{nocat}} is in dit stadium overbodig en zal onervaren gebruikers afschrikken. Verder is het attent - en werkt het vaak ook constructief - om de aanmaker van een artikel op diens eigen gebruikers-overlegpagina met eventuele verbetertips persoonlijk te wijzen op de nominatie.

Overweeg ook of plaatsing elders dan op de beoordelingslijst beter is - zoals op Wikipedia:Dit kan beter (voor lemma's die overduidelijk wel encyclopedische waarde hebben) of op de samenvoeglijst. Voor het samenvoegen van twee artikelen plaats je op beide artikelen de sjablonen {{samenvoegen|[[lemma]]}}. Voor het invoegen van een artikel in een ander artikel plaats je op het te verplaatsen artikel het sjabloon {{samenvoegennaar|[[lemma]]}} en op het andere artikel het sjabloon {{samenvoegenvan|[[lemma]]}}.

Nominatiesjablonen[bewerken]

Artikelen kunnen worden voorzien van een van onderstaande sjablonen; tevens komen de artikelen dan in de erachter vermelde categorie. Met uitzondering van een nuweg-nominatie, blijven genomineerde artikelen twee weken beschikbaar voor verbetering voordat een moderator een besluit neemt voor behoud of verwijdering. Een artikel met nuweg-nominatie wordt in de regel zo snel mogelijk verwijderd.

Geef telkens de reden van nomineren op in het sjabloon; dit verschijnt dan op de pagina zelf. Geef bij schending van het auteursrecht zo mogelijk ook een link op.
Onder bepaalde voorwaarden mogen {{reclame}} en {{auteur}} ook direct worden verwijderd. Zie hier voor meer informatie.

Gebruikte afkortingen[bewerken]

(kan ook in kleine letters)

 • AUT: schending van auteursrechten
 • E: encyclopedisch (belangrijk genoeg om een artikel waard te zijn); EW: Encyclopediewaardig
 • NE: niet encyclopedisch (niet belangrijk genoeg)
 • POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt)
 • WB: woordenboekdefinitie
 • WIU: van onvoldoende kwaliteit (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering")
 • ZP: (zelf)promotie

Het toevoegen van een nieuwe dag[bewerken]

Als het goed is, wordt elke dag om 00.00 uur een nieuw sjabloon voor die dag toegevoegd door een botje (Gebruiker:nlwikibots). Als dit niet gebeurd is, moet deze pagina gewijzigd worden: boven het commentaar <!-- HIERVOOR --> moet het correcte sjabloon vanuit de queue (die eronder staat) gekopieerd worden. Let erop dat je de <!-- en --> die om het sjabloon staat wegneemt.

Als er geen pagina's meer in de queue staan, moet een nieuwe pagina worden aangemaakt. Gebruik hiervoor de instructies op Sjabloon:Te beoordelen pagina's nieuwe dag.

Onterecht verwijderd?[bewerken]

Heeft een moderator na twee weken een artikel in uw ogen onterecht verwijderd? Vraag dan eerst de moderator die de lijst afgehandeld heeft om toelichting op diens overlegpagina. De naam van de moderator die het artikel heeft verwijderd vindt u terug in het Verwijderingslogboek. Doe pas na de navraag een eventueel terugplaatsingsverzoek op Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen.

Recente beoordelingssessies[bewerken]

Hier staan de afgehandelde subpagina's van de laatste week gearchiveerd. Deze dienen als archief van beoordelingsnominaties. De moderator die als laatste een dag afhandelt of afmaakt dient deze hier, na de nodige controles, te archiveren.


Toegevoegd 26/11; af te handelen vanaf 10/12[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Anorexia hulphonden[bewerken]

WIU – Gaat het nu over een anorexia-hond of over MissionPuppy? Ik zie dat er eveneens een Stichting MissionPuppy Nederland aangemaakt is, met veel van hetzelfde. Linda Baak van Dutch Assistance Dogs: "Er is nog geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van hulphonden bij depressie en anorexia." Echter onder kopje "Methodiek" meldt: "Deze coaches en counselors hadden in veel gevallen zelf anorexia doorgemaakt, en waren daar nu van genezen" Het artikel brengt onder kopje "Erkenning" stellig een wettelijke erkenning, waarbij dat in de praktijk anders schijnt te liggen. Is die wettelijke erkenning er wel? In het artikel wordt naar een advocaat verwezen, die op zijn beurt naar het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en artikel 429quater lid 2 van het Wetboek van Strafrecht verwijst. Geen woord over een Anorexia hulphond. Evenmin vind ik bij de stichting Hulphond iets. Is het wel een assistentiehond? Hij wordt wel zo benoemd in het artikel. Kortom een hoop vragen, die niet neutraal beantwoord worden met bronnen zoals een interview met de initiatiefnemer, de website van haar, de Facebookpagina van haar, en mediaberichten over Daniëlle en Kay (de eerste Anorexia-hond in Nederland) via MissionPuppy, de naam die vijfmaal genoemd wordt. Onder kopje "Onderzoek en Resultaten" wordt bijvoorbeeld verzuimd dat de opdrachtgever van dat onderzoek MissionPuppy was. Ik krijg er een "Wij van WC eend, adviseren WC eend" gevoel bij. Daardoor wekt dit bij mij een indruk van zelfpromotie. Waar blijven de onafhankelijke bronnen? Arch (Overleg) 26 nov 2019 00:13 (CET)

Het lijkt er een beetje op dat de stichting bekendheid probeert te genereren via Wikipedia. Ook in Peggy Claude-Pierre (zefde aanmaker) werd al gesproken over de 'unieke' stichting waarmee de besproken psychologe kennelijk samenwerkt. Het is allemaal gewoon iets te veel van het goede. Thieu1972 (overleg) 26 nov 2019 09:06 (CET)

Ik heb het artikel over anorexia hulphonden aangepast en mij naar gebruiker d'Arch nader verklaard. Ik dacht dat het, zoals bij een medische uitvinding, netjes was om de persoon of de organisatie die de vinding had gedaan, te benoemen. Daarnaast leek mij de pagina Anorexia Hulphonden een waardevolle aanvulling met aanvullende informatie, maar ik heb deze informatie vermoedelijk te eenzijdig gepresenteerd, vanwege het bovenstaande. Mijn excuses daarvoor. Ik heb het inmiddels al aangepast. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Vivian Lieverse (overleg · bijdragen)

Remko van der Drift[bewerken]

ZP/reclame/AUT – Het artikel oogt als een tekstje op een bedrijfssite. Het komt niet erg neutraal over en vertelt vooral alle interessante dingen die Van der Drift heeft gedaan. De inleiding zou m.i. al anders moeten zijn: Van der Drift is niet primair een directeur van een instituut, maar hij is een coach en trainer die cursussen en presentaties geeft en daarvoor een bedrijfje heeft opgericht. De opsomming onder 'media' is overigens erg letterijk overgenomen van de bedrijfssite, met enkele kleine aanpassingen, dus in feite een vorm van schending van auteursrechten. Tot slot: ik kwam bij een korte zoekopdracht diverse bronnen tegen en op basis daarvan zou het mogelijk moeten zijn een neutraler artikel te schrijven. Thieu1972 (overleg) 26 nov 2019 05:50 (CET)

Beste Thieu, ik snap je bezwaren. Ik ben nog nieuw op Wikipedia dus ik leer graag. Kan ik het artikel nog neutraler maken? Het was mijn bedoeling niet om een reclame uiting te maken. Daarvoor zijn al genoeg andere bronnen online. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Faalkunde (overleg · bijdragen)

Hoi, het helpt om te schrijven vanuit bronnen van derden, dus niet vanuit de website van het onderwerp zelf. De bedrijfssite is handig om een indruk te krijgen en wat feitjes te checken, maar onafhankelijke bronnen (krantenartikel, tijdschrift, nieuwssite, etc) zijn het beste uitgangspunt voor een evenwichtiger artikel. Thieu1972 (overleg) 26 nov 2019 10:34 (CET)

Adam Gawlas[bewerken]

NE – Ew? Jonge speler met veel potentie volgens de aanmaker van dit artikel. Maar heeft nog geen enkel belangrijk resultaat gehaald, behalve het bereiken van de finale op het jeugdkampioenschap. KroySquare.jpgDirkVE overleg 26 nov 2019 06:37 (CET)

Peggy Claude-Pierre[bewerken]

WIU – Het betreft hier subjectieve inhoud met waardeoordelen over een zeer omstreden persoon die bekend staat als een soort goeroe die in eigen land aan banden werd gelegd. Uit dit artikel blijkt dat zij geen medische- of psychologische graad bezit. De persoon "psycholoog en anorexiadeskundige" noemen lijkt me niet daarom niet correct. De "genezingen" zijn een claim op persoonlijke naam, een Canadese rechtbank heeft haar vergunning inmiddels beëindigd. Er is een boek over haar geschreven, met een verwijtende toon naar de pers en waarin de term "valse hoop" valt: Anorexia's Fallen Angel: The Untold Story of Peggy Claude-Pierre and the Controversial Montreux Clinic. In dit artikel is het slechts de loftrompet die de boventoon voert. Het artikel zal daarom in balans gebracht kunnen worden per Wikipedia:Neutraal standpunt. Onafhankelijke bronnen zijn een must. Een stichting die haar als "ambassador" heeft opgenomen, een boekreview uit een krant en een persoonlijk interview zijn dat niet. Daarnaast bevinden zich per WP:EL ongewenste externe links in de lopende tekst. Arch (Overleg) 26 nov 2019 09:06 (CET)

Vlak voor jouw nominatie heb ik de ergste tekstdelen verwijderd, inclusief de externe linkjes. Ook het verband met de stichting (en sowieso het hele deel over haar contacten in Nederland) heb ik verwijderd. De inhoud heb ik verder niet bekeken, dus ik heb de genoemde feiten maar even t.k. aangenomen. Maar uit jouw onderzoekje blijkt dat het dus allemaal een stuk genuanceerder ligt dan de aanmaker het heeft voorgespiegeld.... Thieu1972 (overleg) 26 nov 2019 09:15 (CET)

Oei dit is heftig. Hier was ik niet van op de hoogte. Ik kende haar van haar boek en het spreken in Amsterdam via Isa Power. Ik heb geen idee wat ik van de rest moet vinden. Mijn excuses. Vivian Lieverse (overleg) 26 nov 2019 10:40 (CET)

Later toegevoegd: Hoe weten we eigenlijk of de genoemde kritiek waar is? Is dit dan wel objectief? Is dit niet ook iemand's mening? Van de vele patiënten die deze vrouw blijkbaar had, is het natuurlijk niet heel vreemd als er hier of daar een ontevreden patiënt bij zat, zeker niet wanneer er naast anorexia wellicht nog andere problemen of stoornissen speelden. (Dit is geen aanname, dit is een vraag die bij mij op komt.) Ik begrijp echter de omstredenheid goed. Wellicht is het dan beter de pagina te verwijderen, omdat er naar mijn idee (maar dat is even snel gekeken) onvoldoende bewijzen voor belastende informatie zijn, maar deze belastende informatie wel maakt dat de persoon omstreden is. Of wellicht moet alleen de feitelijke informatie als schrijver van een boek genoemd worden. Dan blijft het artikel weg van subjectieve informatie. Maar dan is het wellicht niet erg compleet. Kortom, ik twijfel. Mijn intentie was een informatief artikel als aanvulling op een pagina die ik had bewerkt. Vivian Lieverse (overleg) 26 nov 2019 10:56 (CET)

Het stuk rechtbank is natuurlijk wel feitelijke informatie. Vivian Lieverse (overleg) 26 nov 2019 10:58 (CET)

Het is in dit geval geen kwestie van "vanwege één gebeurtenis in het nieuws" geweest waardoor deze kritiek weggelaten zou kunnen worden, want nadat de rechtbank haar vergunning introk, heeft zij in het buitenland een doorstart willen maken én is er een boek over geschreven. Het is enigszins vergelijkbaar met Jomanda (hoewel zij geen veroordeling kreeg) dus dan is het een niet langer te negeren onderdeel van een biografie geworden. De inleiding zou neutraler kunnen zijn met de toevoeging "die beweert psycholoog en anorexiadeskundige te zijn". Binnen de Categorie:Canadees alternatief behandelaar plaatsen is misschien zinvoller dan binnen de categorie Canadees psycholoog, zonder papieren geen titel, toch? Een kopje "Kritiek" met daarin een beknopte vermelding van de rechtszaak en het boek dat daarna verscheen lijkt me voldoende om dit artikel in balans te krijgen. WP:BLP: "Een artikel over een levend persoon is óf neutraal en respecteert de privacy, óf bestaat niet. Dat zijn de keuzemogelijkheden. " Arch (Overleg) 26 nov 2019 11:58 (CET)

Heel duidelijk! Bedankt! Ik begrijp 'm ook. Ik denk dat het terecht is wat je zegt. Vivian Lieverse (overleg) 26 nov 2019 16:59 (CET)

Ik ben verder in bronnen gedoken en heb het artikel aangepast. Ook heb ik meerdere bronnen toegevoegd. Vivian Lieverse (overleg) 26 nov 2019 17:44 (CET)

Ik heb de titel psycholoog volledig verwijderd, omdat ik haar dit nergens zelf heb horen noemen. Mogelijk heeft de media dit ooit zo aangenomen? Ik vond wel bronnen waarin zij nog in opleiding was tot psycholoog. Maar niet waarin zij zelf beweerde het te zijn, terwijl ze de graad nooit heeft verdiend. Ik heb de titel psycholoog daarom vervangen voor counselor, wat geen beschermde titel is. Vivian Lieverse (overleg) 26 nov 2019 17:47 (CET)

Doorgehaald, niet langer wiu, artikel is in balans nu. Dank voor de inzet! Arch (Overleg) 26 nov 2019 18:04 (CET)

Joep Zwaan[bewerken]

WIU – Mist bronnen per WP:BLP en om relevantie van persoon aan te tonen. Verdel (overleg) 26 nov 2019 13:39 (CET)

99gram.nl[bewerken]

Naar mijn inziens weinig tot geen encyclopedische waarde, komt over als promo. Aquatic Ambiance (overleg) 26 nov 2019 15:46 (CET)

Je bent vergeten een sjabloon te plaatsen. Thieu1972 (overleg) 26 nov 2019 22:45 (CET)
Geen sjabloon geplaatst, dus nominatie is niet geldig. Aquatic Ambiance, je dient een nieuwe nominatie toe te passen, compleet met sjabloon. Dqfn13 (overleg) 26 nov 2019 23:05 (CET)

Myriam van der Pol[bewerken]

WIU – Overgrote deel van artikel bestaat uit een bronloze verhaallijn, hier is Wikipedia nadrukkelijk niet voor bedoeld. Dqfn13 (overleg) 26 nov 2019 22:18 (CET)

Is op 31 augustus nog verwijderd om eenzelfde reden. Wikiwerner (overleg) 26 nov 2019 22:34 (CET)
En met vrijwel dezelfde inhoud, dus weer verwijderd. Kattenkruid (overleg) 26 nov 2019 23:00 (CET)
Was dat wel door dezelfde persoon? Want dat de inhoud op elkaar lijkt, lijkt me vooral logisch. Nuweg is niet bedoeld om zo snel mogelijk inhoud weg te jorissen, maar om te voorkomen dat eigenwijze figuren met copy-paste het artikel steeds weer terugzetten. Edoderoo (overleg) 27 nov 2019 06:26 (CET)

Out for Vengeance[bewerken]

weg - Lemma is eerder verwijderd, nu in dezelfde vorm teruggeplaatst inclusief de vorige nominatie. Ldhank (overleg) 26 nov 2019 22:27 (CET)

Ah, ik snapte al niet waarom ik hier terechtkwam... Overigens is vandaag ook Salar Zarza herplaatst. Waarom heeft men niet gewoon nog 2 maandjes geduld, zodat we echt weten of de film is uitgekomen en wat de recensies zijn. Thieu1972 (overleg) 26 nov 2019 22:33 (CET)
heeft inmiddels een nuweg sjabloon, Ldhank (overleg) 26 nov 2019 22:36 (CET)

Kristian Mos[bewerken]

WIU/NE - slecht opgemaakt, bronloos artikel. Artikel toont niet direct encyclopedische relevantie aan (en op Google vind ik niet meteen bronnen die E-waarde aantonen). Wat zijn de werken die de schilder geproduceerd heeft? Wat zorgt er precies voor dat hij tot de genoemde stroming kan gerekend worden? Tot slot zorgt de claim Kristian wordt gezien als een van de grootste kelder schilders van de 21e eeuw voor een promogeurtje rond het artikel. Met vriendelijke groet, Daniuu 26 nov 2019 22:55 (CET)

Wat is een 'kelderschilder'? En hij had grote invloed op het Expressionisme (1e helft 20e eeuw) terwijl hij in 1999 is geboren? Cobraperiode? Les gehad van Herman Brood (overleden in 2001)? Dit artikel lijkt me gewoon een hoax. Thieu1972 (overleg) 27 nov 2019 09:05 (CET)
precies, een hoax. omgezet naar nuweg ivm copyvio van Karel Appel Ldhank (overleg) 27 nov 2019 09:33 (CET)

Toegevoegd 27/11; af te handelen vanaf 11/12[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Lizard (kanarie)[bewerken]

Onprofessioneel taalgebruik zoals "oogverblindende precisie". Verder veel jargon "Borsttekening (rowings) bestaat uit evenwijdige lijnen van liggende maansikkeltjes, zoals de spangles. Ze lopen in geometrische lijnen van de hals over de borst en flanken naar de stuit toe" en dan heb ik de zin "Personen met een mindere kennis van het Engels kunnen op deze site "Dutch" ( nederlands) intikken in het vakje van de taal (language) en de mogelijkheden van de vertaalprogrammas van WordPress of Google eens onderzoeken (lachen gegarandeerd)." al weggehaald. FakirNLoverleg 27 nov 2019 09:59 (CET)

Een vreemd artikel. Wat moeten we met de informatie onder het kopje 'Allerlei'? De vier genoemde punten leggen helemaal niets uit en verwijzen in feite alleen door naar een website over kanaries. Overigens is de tekst onder het kopje 'Categorie' een rechtstreekse vertaling van de tekst die op deze site staat. Thieu1972 (overleg) 27 nov 2019 12:38 (CET)
Ook meer een opsomming dan een lopend verhaal. En hoe valt De volgende punten zijn momenteel van toepassing binnen het Nederlandse taalgebied te rijmen met een Engelstalige site waar voor zover ik zie ook niets specifieks over het behandelde gebied gezegd wordt? Encycloon (overleg) 27 nov 2019 13:09 (CET)
Gebruiker:Ajtruyens werkt in ieder in ieder geval hard aan het artikel en een deel van van mijn suggesties is ook verwerkt. - FakirNLoverleg 30 nov 2019 20:42 (CET)

Lijst van vijanden uit The Legend of Zelda[bewerken]

Weg – In deze vorm geen lijst waarmee we de geïnteresseerde lezer een plezier doen. Arch (Overleg) 27 nov 2019 10:21 (CET)

Wat mij betreft een nuweg. Er klopt niets van deze eenzinner. Verdel (overleg) 27 nov 2019 10:43 (CET)
Geen moeite met een nuweg, zeker niet gezien het bewerkingsverleden vanaf dit IP adres. Arch (Overleg) 27 nov 2019 10:52 (CET)
Er is zelfs geen moeite gedaan er een daadwerkelijke lijst van te maken. Voor Voor verwijderen Thieu1972 (overleg) 27 nov 2019 12:30 (CET)
Opmerking Opmerking - Direct verwijderd wegens geen zinvolle inhoud. Encycloon (overleg) 27 nov 2019 13:01 (CET)

Yolanda King[bewerken]

 • wiu – Stond op nuweg, maar is nu een opknappertje: behoeft aanvulling/bronnen. Zie bv. en:Yolanda King voor inspiratie. Wutsje 27 nov 2019 17:48 (CET)
Dank voor je inzet tot het aanvullen van de pagina. Verdel (overleg) 27 nov 2019 19:25 (CET)

Zamazenta[bewerken]

WIU – Een zeer chaotisch artikel, zonder enige opmaak. Veel tekst lijkt lukraak ergens van gekopieerd te zijn. Ik lees ergens 'Pokedex', dus wellicht is het daar van afkomstig, al dan niet vertaald? Ik kan het zo snel niet vinden, en Earwig kan het ook niet achterhalen. In ieder geval is het artikel in deze vorm niet geschikt om te handhaven, en heeft de lezer er niets aan. Thieu1972 (overleg) 27 nov 2019 21:59 (CET)

gewoon even een zinnetje vertalen en weer zoeken, dan kom je op deze pagina waar een gedeelte van het lemma van is overgenomen. Kattenkruid (overleg) 27 nov 2019 22:12 (CET)
Dan lees ik ook nog in het lemma: Bekijk onze uitgebreide gids voor tips over het vangen van Zamazenta, door hier te klikken, zonder aanklikbare link. Dat zegt genoeg. Kattenkruid (overleg) 27 nov 2019 22:17 (CET)
(na BWC)::Zie in de wirwar van teksten inderdaad nog die meldingen staan over 'onze gids' en dat je 'hier' moet klikken. Het is gewoon een tekstdump, bijeengeraapt van andere websites. Nuweg van gemaakt. Thieu1972 (overleg) 27 nov 2019 22:18 (CET)

Napapijri[bewerken]

Bevat pure onzin Dionys1772 (overleg) 27 nov 2019 22:28 (CET)

Toegevoegd 28/11; af te handelen vanaf 12/12[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Jag & Rei[bewerken]

NE – Nauwelijks externe en gezaghebbende bronnen. Hebben "zinnen gezet op 2020" dus ook promo. - RonaldB (overleg) 28 nov 2019 01:26 (CET)

Cornielje (geslacht)[bewerken]

Weg – Zoveelste poging tot het plaatsen van een artikel over deze familie. Vorig jaar per sessie Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20180611 als De Corneille (geslacht) verwijderd, daarvoor als Huis Cornielje (zie TBP), De Corneille (geslacht). Zie ook oude versie op Wikisage. Zie tevens oud overleg waarin ik reeds het bestaan van WP:TERUG uitleg. Vanwege de grote gelijkenis met de versie zoals op Wikisage + voorgeschiedenis andere artikelen heb ik niet voldoende vertrouwen in de betrouwbaarheid van de inhoud. Mogelijkheid van WP:GOO is aanwezig. Arch (Overleg) 28 nov 2019 07:51 (CET)

 • Het artikel is momenteel gericht op de Nederlandse familie, in plaats van de Franse, en is dus relevant voor de Nederlandse Wikipedia. Wat betreft de betrouwbaarheid kunt u de vermelding naar de familie in De Nederlandsche Leeuw, alsook oudere genealogische naslagwerken uit de 19e eeuw vinden. Ook is er een genealogie met familiegeschiedenis gepubliceerd die is opgenomen in het Gelders Archief, en een volledige genealogie van het geslacht Cornielje-Cornegé in het archief van het CBG. Dit alles is vermeld in de bronnensectie van het artikel, en de genoemde bronnen zijn afkomstig van vooraanstaande genealogische instituten, die pas stukken opnemen in hun archief indien er gedegen onderzoek naar is gedaan. Uw vrees naar onbetrouwbaarheid van de informatie is begrijpelijk gezien de vele pogingen, maar ook uit de discussies kunt u vernemen dat de voorgaande pogingen zijn mislukt door het gebrek aan bronnen, dat is nu niet meer het geval, waardoor in mijn optiek het artikel volstaat aan Wikipedia conventies. GsKSwitch, 28-11-19 16:35.
  • Voor Voor verwijderen Het is mij volstrekt onduidelijk op grond waarvan een dergelijke genealogie relevant zou zijn voor vermelding in een encyclopedie. Voor het publiceren van dergelijke genealogiën zijn meer dan voldoende platforms beschikbaar, die hiervoor meer geëigend zijn dan Wikipedia. Negentiende eeuwse bronnen en een publicatie uit 1910 in de Nederlandsche Leeuw zijn feitelijk ongeschikt om als 'betrouwbare' bron te gebruiken evenals veel genealogisch publicaties van latere tijd. Ik mag mijzelf ook tot de nazaten van de eerste generaties van de Leidse leden van dit geslacht rekenen. Daarom weet ik dat de vermelding dat David Cornielje (1704-1734) koopman en textielfabrikant te Leiden geweest zou zijn onjuist is. De man was metselaarsknecht c.q. metselaar (zie huwelijksinschrijving (David Cornilje, metselaarsknegt Jongman van Leijden wonende in de Heeresteegh) en zijn testament in 1724 (metselaar). Dit is slechts één voorbeeld van zaken die niet kunnen kloppen. Kortom er kunnen de nodige vraagtekens geplaatst worden bij de betrouwbaarheid van dit artikel c.q. van de gebruikte bronnen. Gouwenaar (overleg) 28 nov 2019 17:16 (CET)
 • Het 'oppimpen' van dit geslacht blijkt bijvoorbeeld ook uit de vermelding: "Het geslacht werd in 1910 vermeld in het genealogische naslagwerk "De Nederlandsche Leeuw". Ten eerste is De Nederlandsche Leeuw geen naslagwerk, maar een maandblad. Ten tweede, dat dit geslacht in 1910 werd vermeld is je reinste flauwe kul. Op blz. 159 (jrg. 1910, nr. 5) wordt slechts gevraagd of er een wapen bestaat van "Cornielje uit Leiden". Dat is alles. Dat maakt de bewering dat dit de betrouwbaarheid zou bewijzen nogal potsierlijk. Dat maakt mij ook nieuwsgierig naar de bronnen waar de andere beweringen mbt de oudste vijf generaties op gestoeld zijn. De hier verstrekte informatie spoort niet met de vermeldingen in de Leidse stukken. Gouwenaar (overleg) 28 nov 2019 19:23 (CET)
 • Wat betreft de relevantie voor een dergelijke genealogie heeft u wellicht gelijk, er zijn inderdaad genoeg andere platforms beschikbaar. Uit het Leidse archief staat vermeld dat zowel Daniel "de oude" Cornilje greinreder is, en diens vader werkzaam als koopman, zulks is ook te vinden in "Oude Leidse sprokkels" van D.J. Noordam. GsKSwitch
  • En passant zijn alle bronnen publiek, dus ik nodig u uit om het dossier bij het CBG op te vragen.
 • Voor Voor verwijderen voor het wapen is er een bronvermelding van de Franstalige Wikipedia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Armorial_des_familles_de_Normandie#C). Daarbij staat vermeld: Pierre de Corneille, père de Pierre et Thomas Corneille, est anobli par lettres patentes de janvier 1637 . Alleen begint deze genealogie bij Gilles Corneille. En ondanks dat de poorterboeken van Leiden online staan (via archieven.nl) wordt de stamvader in geen enkele naamvariant genoemd daar. The Banner Overleg 28 nov 2019 20:33 (CET)
  • De vermelding naar Pierre Corneille zijn vader staat daar omdat zijn zoon een ander wapen heeft gekregen van de koning, en zodoende onderscheid gemaakt wordt. Uit andere boeken (z.b. Rietstap) refereert het wapen naar andere telgen, het is dus een familiewapen en geen wapen voor een enkel persoon. Ik begrijp de verwarring bij Gilles zijn akte, daar heeft de oud-familiegenealoog L. Cornielje ook aantekeningen bij gegeven. Zijn poorterschap is te vinden onder de naam Gillis Cornelisz., een vrije vertaling van Corneille in België, echter is het een familienaam en niet een patroniem, zodoende de verwarring. GsKSwitch 28-11-19 20:45.
  • Opmerking Opmerking - het artikel staat bol van de onjuistheden, zo was Jan Hendrik Cornielje (1817-1867) geen lector in Middelburg, maar bediende in het Marine hospitaal in Den Helder. Zijn neef de schoenmaker Hendrik David Cornielje was in die periode (1857) gedetineerd in Purmerend en in Hoorn. Hendrik David Cornielje (1794-1882) was chirurgijnsknecht en oppasser (geëmployeerde) en majoor-oppasser in het militair hospitaal in Leiden. David Cornielje (1754-1824) was dekenwerker in Leiden, hij is ook niet in 1824 overleden, maar al ruim voor 1815 op zee overleden. Nicolaas Cornielje (1732-1804) was dekenwerker, David Cornielje (1704-†voor 27-08-1734) was metselaar(sknecht), enz. enz. Gouwenaar (overleg) 28 nov 2019 22:10 (CET)

Voor Voor verwijderen Eens met de redenen die collega Gouwenaar opgeeft. Malinka1 (overleg) 28 nov 2019 23:34 (CET)

 • Aanpassingen zijn gemaakt. In het dossier van het CBG staan geen beroepen van telgen, en het familiearchief is niet in mijn bezit, dus de bewijsstukken zijn momenteel niet tot mijn beschikking. Onder "enkele telgen" heb ik nu leden uit de familie gezet waarvoor ik wel de benodigde bewijsstukken kan aanvoeren. GsKSwitch 29-11-19.
  • Daarnaast wil ik Gouwenaar wijzen op het feit dat beroepsaanduidingen in o.a. huwelijksaktes niet een juist beeld geven van iemand zijn leven, de bruidegom in kwestie is dan per slot van rekening pas aan het begin van zijn carrière. Zo is het militair hospitaal Leiden opgegaan in het CMH te Utrecht, waardoor Hendrik David (1794-1882) daar werkzaam was. Hij was geen chirurgijnsknecht maar assistent apotheker na zijn diensttijd onder Naopleon. Na de Belgische opstand heeft hij ook gewerkt bij het hoofdkwartier van (toen) Luitenant-Generaal Baron van Geen, omdat de veldlegers werden ontbonden. Ook was hij op latere leeftijd werkzaam bij P.H. Hoos en zoon, een handelsfirma. Dat alles is niet te vinden in de door u bekeken aktes, daarvoor moet degelijk onderzoek gedaan worden, hetgeen u niet gemakshalve in een dag kunt doen. Ik vraag dus ook voor een wat minder stellige uiting over het artikel, woorden als oppimpen en potsierlijk zijn in dit geval onwellevend, en het eerstgenoemde is ook zeker niet mijn intentie.
   • Waarmee u aangeeft dat dit eigen onderzoek is! Misschien toch maar een eigen website opzetten? The Banner Overleg 29 nov 2019 10:50 (CET)
    • Opmerking Opmerking - Meen je nu echt dat de stelling dat de betrouwbaarheid van het artikel bewezen wordt omdat er in een van de edities van "De Nederlandsche Leeuw" in 1910 gevraagd werd of er een wapen bestaat van "Cornielje uit Leiden" niet 'potsierlijk' genoemd mag worden? Even potsierlijk is het om een metselaarsknecht 'op te pimpen' tot koopman en textielfabrikant. Hendrik David (1794-1882) werd op 12 september 1811 als wees uit het Leidse weeshuis geplukt en werd als pupil geplaatst in Franse leger (zijn moeder was in oktober/november 1798 overleden en zijn vader was in 1800 uit Leiden vertrokken). Na de Franse tijd was hij oppasser/knecht/bediende in het Leidse militaire hospitaal. Hij schopte het tot majoor-oppasser (dwz in de rang van sergeant-majoor!) en was geëmployeerde bij het militaire hospitaal in Leiden en het rijkshospitaal in Utrecht. Ik zie met belangstelling het bewijs tegemoet dat hij directeur geweest zou zijn van het militair hospitaal van Utrecht. Met evenveel belangstelling zie ik het bewijs tegemoet dat zijn vader David Cornielje (1754-1824) koopman bij de VOC geweest zou zijn. Volgens een op 17 februari 1815 door de vrederechter mr. Jan de Kruijff opgemaakte akte is zijn vader in 1800 als kanonnier vertrokken naar Oost-Indië. Hij zou volgens die verklaring op zee zijn overleden. De verklaring werd o.a. afgelegd door zijn oom Abraham Cornielje, kastelein en zijn broer Nicolaas Cornielje, bezemmaker. Een kanonnier afschilderen als een "koopman van de VOC" kwalificeer ik toch echt als 'oppimpen'. Hendrik David (1794-1882) was gedurende het laatste deel van zijn leven (27 jaar lang) boekhouder bij de firma P.H. Roos en zoon. Dat deze Leidse familie Cornielje in de 17e en de 18e eeuw het getoonde familiewapen zouden hebben gebruikt is volstrekt onbewezen, evenals de in het artikel gelegde relatie naar de in het artikel genoemde Franse familie. Overigens - zoals al direct aangegeven - dateert mijn bekendheid met deze familie niet van gisteren. Ik kon daarom heel gemakkelijk de onjuiste beweringen snel weerleggen. De meeste genealogische publicaties over dit geslacht heb ik in de loop der tijd wel onder ogen gehad. Geen van die publicaties kan gezien worden als een betrouwbare en gezaghebbende bron, waar een encyclopedisch artikel op gebaseerd kan worden. Gouwenaar (overleg) 29 nov 2019 12:02 (CET)
    • Opmerking Opmerking Je zegt "Onder "enkele telgen" heb ik nu leden uit de familie gezet waarvoor ik wel de benodigde bewijsstukken kan aanvoeren". Dan ben ik benieuwd waaran deze gegevens zijn ontleend: dr. Regnerus Everhardus Cornielje (1729-1765). Ik ken een op 2 april 1726 gedoopte Reijnier Cornilje, die zich later Regnerus noemde o.a. toen hij in 1751 trouwde. Hij was chirurgijn en had in 1747 zijn meesterproef afgelegd. Waar komt die naam Everhardus vandaan en vanwaar die titel dr.? Een chirurgijn had geen academische opleiding gevolgd, de titel dr. suggereert dat dit wel het geval was. Chirurgijns legden enkel een meesterproef af voor een college in Leiden bestaande uit een hoogleraar en twee doctoren in de medicijnen. Het slagen voor de meesterproef betekende dat ze het vak van chirurgijn mochten beoefenen. Ik heb een donkerbruin vermoeden waar die naam Everhardus vandaan komt, nl. door het onzorgvuldig overnemen van de naam van de man boven hem - Everardus Dicten - in de lijst van Leidse chirurgijns. Van een wapen van deze Regnerus Cornilje is niets te vinden. Op welke bron(nen) is gebaseerd dat Gillis lakenkoopman te Leiden en Rijssel was? In de Leidse stukken wordt hij greinwerker genoemd. Hij moet omstreeks 1605 geboren zijn (was in 1671 omtrent 66 jaar). Hij kon zijn naam niet schrijven en woonde in 1670 in de Bouwelouwensteeg. Die zwik Franse bronnen kunnen direct wel verwijderd worden, want die hebben geen enkele toegevoegde waarde voor dit Leidse geslacht. Ook de overige bronnen suggereren meer dan ze feitelijk betekenen. Gouwenaar (overleg) 29 nov 2019 17:45 (CET)

Jean-Marie Blondeel[bewerken]

NE – Relevantie van dit gemeenteraadslid blijkt niet uit de bronloze inhoud zonder opmaak. Bevat tevens privé hetgeen niet rijmt met WP:BLP. Arch (Overleg) 28 nov 2019 08:05 (CET)

Ook qua schrijfstijl niet erg encyclopedisch (veel Engelse Ziekte ook). In een zoekopdracht komt Blondeel wel redelijk vaak naar boven, en niet alleen als politicus. Betreft wel redelijk vaak lokaal nieuws, maar misschien is er nog wel iets meer van te maken dan nu het geval is? Thieu1972 (overleg) 28 nov 2019 11:14 (CET)

Suzuki TSX[bewerken]

WIU Artikel voldoet niet aan wikipedia opmaak en is niet encyclopedisch geschreven (b.v. teksten als "een van de fijnste brommers om mee te rijden"). Lijkt een rechtstreeks overgenomen tekst uit een niet genoemde bron. De Geo (overleg) 28 nov 2019 09:12 (CET)

Dit lijkt voornamelijk een handleiding over hoe je hem kunt opvoeren. Dit onderwerp is vast wel E, maar dit artikel moet dan helemaal opnieuw geschreven worden. Voor Voor verwijderen dus. Is dit trouwens hetzelfde als de Suzuki TS50X? Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 29 nov 2019 22:50 (CET)

Rufinus (grammaticus)[bewerken]

geen bronnen Qstai (overleg) 28 nov 2019 12:46 (CET)

bron toegevoegd adhv wikidata. Goed te verifiëren Ldhank (overleg) 28 nov 2019 12:54 (CET)
De afwezigheid van bronvermelding is geen reden om een artikel te verwijderen, want bronvermelding is niet verplicht. Is er reden waarom je twijfelt aan de juistheid van het artikel? Thieu1972 (overleg) 28 nov 2019 12:55 (CET)
Tekst gekopieerd van deze site, helaas. Thieu1972 (overleg) 28 nov 2019 13:02 (CET)
Rufinus duikt her en der wel op in zoekresultaten (zoals deze en deze) en wordt overal Rufinus van Antiochië genoemd. De titel van het artikel zou dus wel aangepast mogen worden. Paar bronnen erbij, uitbreiding van de tekst, en het komt goed met dit artikel. Thieu1972 (overleg) 28 nov 2019 13:14 (CET)
Eens met Thieu1972: 'geen bronnen' is op zich geen reden om te verwijderen. Heb zelf nog een bron gevonden, en aan de hand daarvan nog wat toegevoegd aan het artikel. Kan wat mij betreft nu behouden worden.
Wat titel betreft: Google levert (buiten Wikipedia) 0 resultaten op voor "Rufinus van Antiochië", dus heel strikt genomen zou die titel gezien kunnen worden als OO. Ik zou in plaats daarvan willen voorstellen "Rufinus Antiochensis", mocht een titelwijziging nodig geacht worden. Sint Aldegonde (overleg) 7 dec 2019 14:35 (CET)
Ja, het was ook maar een soort eigen vertaling van de naam die ik tegen kwam. 'Rufinus Antiochensis' is zeker een betere optie. Zou ik wel voor pleiten. Verder is het nu aardig aangevuld. Ben benieuwd of we nog iets horen van de nominator. Thieu1972 (overleg) 7 dec 2019 15:21 (CET)

MatsBeatz[bewerken]

Minderjarige beginnend muzikant. Kattenkruid (overleg) 28 nov 2019 16:20 (CET)

Vandaag al 2 keer genuwegd, zie ik nu. Vind ik ook best. Kattenkruid (overleg) 28 nov 2019 16:23 (CET)
Bij deze de derde keer. De laatst geplaatste versie was identiek aan de genuwegde versies en expliciete reclame. CaAl (overleg) 28 nov 2019 16:27 (CET)

Zeepreventorium[bewerken]

weg - gedeeltelijk copyvio van http://www.zeepreventorium.be/nl/organisatie (sectie Een rijke geschiedenis), promo. The Banner Overleg 28 nov 2019 20:20 (CET)

Copyvio - alleszins waarschijnlijk dat Wikipedia niet eerst was - verwijderd en verborgen, het argument 'promo' zou meer toelichting mogen hebben. Door de weghaling blijft er overigens weinig inhoud meer over, uitbreiding op basis van betrouwbare onafhankelijke bronnen - zo die bestaan - is dus gewenst. Encycloon (overleg) 29 nov 2019 12:56 (CET)

Delia (voornaam)[bewerken]

WIU - Artikel mist betrouwbare bronnen. Ik kan ook zo snel niet zelf een of meerdere bronnen vinden. Een gedeelte dat speculeerde over het karakter van mensen met die naam heb ik al verwijderd, daar mensen een naam krijgen voordat een karakter zich vormt of herkenbaar is. Sum?urai8? 28 nov 2019 21:23 (CET)

Een warrig tekstje waarin allerlei herkomsten genoemd worden. Uiteindelijk heb ik altijd nog het meeste vertrouwen in de Nederlandse Voornamenbank, en die vermelden Delos als etymologische herkomst. Dat lijkt me dan ook het uitgangspunt te moeten zijn voor dit artikel. Thieu1972 (overleg) 28 nov 2019 21:44 (CET)
Tegen Tegen verwijderen Artikel uitgebreid. Zie ook interwiki. Elly (overleg) 8 dec 2019 22:31 (CET)
Nominatie doorgestreept na recente verbeteringen. Sum?urai8? 8 dec 2019 22:34 (CET)

Bernd van den Bos[bewerken]

Op zich een relevant persoon, bevat genoeg bronnen maar het kan wat iets netter geschreven worden.Gympetic (overleg) 28 nov 2019 21:50 (CET)

Wat een flauwe kulnominatie. Veel artikelen kunnen best netter worden geschreven, maar dat is toch geen reden om ze op de verwijderlijst te plaatsen. Toen de schrijver om uitleg vroeg (je had hem niet op de hoogte gesteld van je nominatie) kreeg deze te horen dat het artikel nog niet was voorzien van categoriën en dat zijn biografie misschien ook nog wat uitgebreider kan. Dat heeft toch niets met netheid te maken en die categoriën had je zelf heel gemakkelijk kunnen toevoegen. Ik heb dat sjabloon dan ook maar snel van het artikel gehaald. Gouwenaar (overleg) 29 nov 2019 12:44 (CET)
Nominatie doorgehaald wegens ontbreken van een deugdelijke onderbouwing. Verzoek aan Gympetic pas een artikel te nomineren als het in de aanwezige vorm daadwerkelijk verwijderbaar is, in plaats van dat het iets netter kan. Encycloon (overleg) 29 nov 2019 12:57 (CET)

Europese Federatie voor Psychologie Studenten Associatie[bewerken]

WIU – Waarschijnlijk geïnspireerd door de Engelstalige wiki, behoeft een poetsbeurt. De eerste twee zinnen doen mij een beetje twijfelen aan de kwaliteit van de vertaling, en de overname van Engelstalige termen stelt mij helaas niet gerust. Met vriendelijke groet, Daniuu 28 nov 2019 23:53 (CET)

De titel is al niet correct. Het is een federation van associations. Waarschijnlijk is er officieel alleen een Engelse naam voor deze club, dus een vertaling is dan onzinnig. De tekst kent nogal wat Engelse Ziekte. Ook denk ik niet dat de universiteit van Lissabon 'University of Lisbon' heet. Verder vraag ik me af of het artikel niet te lang is: is al die uitgebreide informatie echt nodig? Kan het niet wat beknopter? Het lijkt nu meer een uitgebreid verslag dat alle werkzaamheden probeert te verantwoorden. Zie ook de opmerkingen boven het Engelstalige artikel: 'written like an advertisement'. En ook enkele externe bronnen die iets kunnen vertellen zouden prettig zijn, want nu is het vooral een verhaaltje dat van binnenuit de organisatie verteld wordt. Thieu1972 (overleg) 29 nov 2019 09:08 (CET)

Toegevoegd 29/11; af te handelen vanaf 13/12[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Dan Costa[bewerken]

wiu / Ew? - bepaald niet neutraal met de nodige superlatieven, en geen onafhankelijke bronnen om de relevantie te kunnen duiden. Agora (overleg) 29 nov 2019 12:00 (CET)

De pagina is aangepast met bronvermeldingen zoals gevraagd. Ik neem aan dat bewerken voor "Biografie" en "Discografie" standaard in blauw gedrukt staan voor het geval men die header of de naam van het onderwerp wil aanpassen want ik kan niets anders verzinnen dan wat er nu staat en ze zijn volgens mij ook in goed Nederlands benoemd. U schrijft bepaald niet neutraal met de nodige superlatieven, maar het is op verzoek van de artiest door mij vertaald van het Engels (zie Wikipedia Engeland Dan Costa (composer)) in het Nederlands en volgens mij geeft de Nederlandse vertaling vrijwel exact weer wat er in het Engels vermeld staat. De artiest heeft in Engeland zelf de bronvermeldingen aangevuld. Ik hoop dat het artikel voldoende is aangepast en goedgekeurd wordt. Met vriendelijke groet, Fred Polet.

 • Opmerking Opmerking Er is een Downbeat bron toegevoegd (waarmee mijn bronvraag verwijderd werd) echter Downbeat maakt melding van slechts 14 albums die als "Best Album of 2016" beschreven staan, Costa is er niet bij. Wel wordt het album enkele pagina's verderop genoemd op een lijst "Historical". Als mijn overige bronvragen op dezelfde wijze ingevuld zijn, dan beloofd het niet veel goeds. De loftrompet voert nogal de boventoon. WP:NPOV: Mening als mening en mening als feit. "Geef daarbij wel aan hoeveel steun de verschillende meningen genieten. Zorg ervoor dat de weergave van de diverse standpunten betreffende een onderwerp afdoende de mate van steun weergeeft van elk standpunt, zodat niet de onterechte indruk ontstaat van gelijkwaardigheid, of de indruk dat een bepaald standpunt meer gewicht krijgt dan het verdient." Daar lijkt hier wel sprake van. De artiest wordt nogal opgehemeld. Indien er slechts 1 bron is die dat ondersteund, overtuigt het niet echt dat er grote mate van overeenstemming is over een onderwerp. M.a.w. in de huidige vorm is het artikel niet neutraal, hetgeen een vereiste is. De loftrompet mag wmb een toontje lager zingen. Arch (Overleg) 1 dec 2019 19:26 (CET)

Beste beoordelaar,één ding begrijp ik niet en dat is dat de pagina in het Engels er al een tijd opstaat en destijds blij'kbaar is goedgekeurd. Waarom voldoet de Engelse pagina wel en de Nederlandstalige niet. Is de beoordeling veel strenger in ons land ?? De Engelse en Nederlandse pagina's zijn eigenlijk identiek, het is gewoon een vertaling die ik op verzoek van de artiest heb gemaakt omdat hij het Nederlands niet machtig is.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Dancostamuziek (overleg · bijdragen)

Zie daarvoor deze "help"pagina, Help:Tips voor het vertalen van een artikel vanaf een andere Wikipedia, lees specifiek de hoofdstukjes over "bronvermelding", "wees kritisch" en "andere conventies" eventueel "veelgemaakte fouten" eens door. Dat zal ongetwijfeld het één en ander ophelderen? Tenslotte nog het volgende. "Op verzoek van de artiest" klinkt wel enigszins promotioneel. (Zie ook WP:ZP) Dat zou meteen kunnen verklaren waren de loftrompet zo doorklinkt. Overigens, terzijde; het valt me i.d.d. op dat op de Engelstalige versie wat makkelijker wordt omgegaan met veel zaken waar hier door veel gebruikers anders over gedacht wordt. Arch (Overleg) 2 dec 2019 15:38 (CET)

Het artikel is aangevuld met de bronvermeldingen en wellicht kant het artikel nu toch van de beoordelingslijst en kan het sjabloon over verwijdering eraf gehaald worden. Ik blijf het vreemd vinden dat de Engelstalige pagina er zo al een tijd opstaat en op diezelfde wijze vertaald in het Nederlands problemen geeft. Als het goed is moet de pagina in 8 verschillende talen nu gepubliceerd zijn.

FietsNED[bewerken]

NE – Ik kan bijna geen bronnen vinden die de encyclopedische waarde van dit artikel of eigenlijk het onderwerp ondersteunen. Ik vind het artikel ook erg ondermaats en ik begrijp niet goed hoe het al zo lang heeft kunnen overleven. Tina (overleg) 29 nov 2019 19:07 (CET)

Waarom dit lemma behouden bleef na tbp begrijp ik ook niet goed . Wikipedia:Te verwijderen pagina's/Toegevoegd 20091217. Ldhank (overleg) 29 nov 2019 20:34 (CET)
Er staat niet eens iets in over de historie van deze vereniging/club/organisatie. Wanneer is het begonnen? Hoe groot is? Bestaat het nog steeds? We weten nu eigenlijk alleen dat ze fietsen repareren en oranje-blauwe busjes hebben/hadden. Thieu1972 (overleg) 29 nov 2019 22:39 (CET)

Aisha.[bewerken]

NE – Relevantie blijkt niet uit de inhoud. Geboren worden, HAVO doorlopen en een dagje per week les geven zijn niet perse EW. Uitbreiding met relevante zaken voor een zangeres zijn welkom, evenals onafhankelijke bronnen, wekt in de huidige vorm de indruk van persoonspromo/ZP. Arch (Overleg) 29 nov 2019 20:03 (CET)

Bas Maas[bewerken]

Geen onzinpagina, maar het kan nog wel uitgebreider. Groet Gekko99 (Vraagje?) 29 nov 2019 20:11 (CET)

Björn Dunkerbeck‎[bewerken]

Een niet door bronnen ondersteund ondermaats artikel waar al 1,5 jaar niemand aan heeft willen werken. Also sprach Friedrich! (overleg) 29 nov 2019 20:29 (CET)

mwoah, voor z'n prestaties en meeste personalia staat er gewoon externe link als bron onder het lemma. En een interwiki verder zie je er al veel meer. Die overdaad aan bron-sjablonen is ook vrij misplaatst. Gooi gewoon dat motto en die surfwinkel er uit en je bent er wel. Agora (overleg) 3 dec 2019 18:28 (CET)

Robert Muts[bewerken]

 • WEG Geen enkele opmaak, reclame-achtig (zoals: De opleidingen zijn volwaardige beroepsopleidingen in het complementaire veld, compleet met kliniek in het IMC) en NE bovendien. Blijkbaar een alternatieve genezer die boeken schrijft welke hiervoor reclame maken. A propos: sinds wanneer is Soest een Noord-Hollands dorp? Ik ben van een dermate ingrijpende grenscorrectie nog niet op de hoogte. De opgegeven bronnen komen alle uit eigen koker. Fred (overleg) 29 nov 2019 21:40 (CET)
En de combinatie van 'electro-acupunctuur, homeopathie en orthomoleculair' zou dan 'Progressieve Geneeskunde' heten? En wat is de onderbouwing van de 'volwaardige beroepsopleidingen' waarover geschreven wordt? Ik heb ook moeite met een kreet als 'de complementaire geneeskunde', alsof dat één soort geneeskunde is. In de tekst lezen we over een ratjetoe van behandelwijzen. Bronnen ontbreken overigens geheel. Over relevante en betrouwbare bronnen hebben we het maar niet. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 29 nov 2019 22:39 (CET)
Een niet-neutraal geschreven artikel dat vooral reclame lijkt te willen maken voor Robert Muts. Thieu1972 (overleg) 29 nov 2019 22:43 (CET)
Tegen Tegen verwijderen - Heb het wat verbeterd, kan wat mij betreft met wat extra bronnen (zoals een door mij gevraagde bron) blijven. - Richard kiwi Overleg 1 dec 2019 15:03 (CET)
Vooralsnog ben ik niet onder de indruk van de EW van dit onderwerp; ik zie nu vooral een CV van een 'man-met-baan' die onder de naam 'Rob Muts' enkele boeken schreef. Wat niet helpt, is dat ik op de websites van de genoemde uitgeverijen geen van de drie boeken heb kunnen vinden. Pas na lang zoeken ontdekte ik dit boek, dat een iets andere titel heeft, en waaruit ik opmaak dat hij dat boek helemaal niet zelf geschreven heeft; alleen vertaald en bewerkt! Ik zie graag gezaghebbende onafhankelijke bronnen verschijnen die mij van de EW van deze persoon kunnen overtuigen. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 3 dec 2019 10:41 (CET)
Vooralsnog is de pagina bedoeld voor de neutrale zoeker op internet. Geen commerciële bedoelingen, slechts informatief. Publiciteit en publicaties zijn op komst, vandaar het initiatief om eerst maar een neutrale pagina te maken. Hulp in deze kan ik te allen tijde gebruiken. (Robert Muts) – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 86.81.175.91 (overleg · bijdragen) PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.
'Vooralsnog' en 'eerst maar': suggereert dat de intentie om er later alsnog een reclamepagina van te maken als er meer publiciteit en publicaties zijn? Het is haast niet mogelijk om een neutrale pagina over jezelf te schrijven. Daarom wordt dat sterk afgeraden. Als het onderwerp echt encyclopedisch relevant is dan zal vanzelf iemand anders het artikel een keer aanmaken. Lees vooral Wikipedia:Zelfpromotie. Als je hulp wilt hebben om meer publiciteit te krijgen dan moet je niet in deze neutrale! encyclopedie zijn; mijn advies: ga adverteren of duik in de sociale media. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 4 dec 2019 21:57 (CET)

Love You Now[bewerken]

Weg – Blijkbaar een artikel van een liefhebber voor wie het een favoriet muzieknummertje is. Maar waarom moet dit muzieknummer uit de velen een eigen artikel hebben? Zijn er überhaupt muziekartikelacceptatiecriteria? VanBuren (overleg) 29 nov 2019 22:10 (CET)

Ik heb eerlijk gezegd geen idee of er speciale criteria zijn, maar je zou toch mogen aannemen dat een single van een gerenommeerde Nederlandse band die je regelmatig op de radio hoort en die optreedt in grote zalen zoals Carré, de Melkweg en Afas Live, wel E is. Ik heb wel heel wat obscuurdere muziekstukjes vermeld zien worden in Wikipedia. Tegen Tegen verwijderen dus. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 30 nov 2019 11:47 (CET)

Juanma Rios[bewerken]

Weg – Niet relevant voor een encyclopedie en indien toch, dan ernstig wiu. In 2015 nog van de Spaanse Wikipedia verwijderd vanwege Artículos de personas (...) que sean claramente no enciclopédicos (link), vorige week op de Engelstalige Wikipedia nog geweigerd als Draft vanwege (in de korte versie) This submission's references do not show that the subject qualifies for a Wikipedia article (link). Wutsje 29 nov 2019 23:11 (CET)

Vrij ernstig WIU. De taal 'Neerlandes' (sic) beheerst de auteur duidelijk niet zo goed. De bronvermelding is een chaotisch geheel. Een beetje apart vind ik ook de meldingen dat je enkele feitjes zelf even kunt verifiëren op Spotify en IMDb. En waarom zoveel uitleg over het controleren van de rechthebbenden van de liedjes dankzij ASCAP en BMI? En in de inleiding is hij een zangeres en in de tekst is zij een man. Thieu1972 (overleg) 29 nov 2019 23:23 (CET)
Ik heb eens een aantal links aangeklikt die in de bronnen staan vermeld. Erg veel user-generated content zoals IMDb en Discogs (detail: nul verkocht); de boeken zijn door hemzelf via een doe-het-zelf uitgeverij, zonder enige vorm van redactie o.i.d., uitgegeven; sites over 'Save the Children' waar hij niet genoemd wordt; een link die leidt naar een of ander bedrijf; films waarvan het bestaan wordt 'bewezen' omdat ze op IMDB staan vermeld. Het begint allemaal wel een beetje op een hoax of promo te lijken, of op zijn minst op een zeer slecht bebrond verhaal. Thieu1972 (overleg) 29 nov 2019 23:36 (CET)

Allereerst verontschuldig ik me voor het feit dat ik niet goed weet hoe ik de taal moet schrijven, het is mogelijk dat het artikel om die reden vals klinkt. Ik heb nog een aantal verwijzingen naar de pagina toegevoegd. Ik heb aan de artiest toegevoegd omdat ik in de Amerikaanse Wikipedia las dat als een artiest verschillende albums met een belangrijke discografie heeft uitgebracht (zoals het geval is met Walt Disney Music), de artiest ervoor kan kiezen om een pagina in Wikipedia te hebben, zo niet, dan bied ik mijn excuses aan. Over het album van Save The Children binnen de referenties kun je zien dat ze daadwerkelijk een album hebben uitgebracht en werd gedistribueerd door Soundrop, binnen iTunes en diverse digitale winkels meer zet dat dat album daadwerkelijk wordt gedistribueerd door Soundrop en Save The Children om die reden heb ik het ook toegevoegd aan de pagina. Over de boeken en series die ik echt niet veel wist, vond ik de informatie op het internet en daarom heb ik ze toegevoegd. Kunt u bevestigen of de albums met Walt Disney voldoende zijn om het artikel te hebben of heb ik het verkeerd begrepen toen ik de Engelse Wikipedia las? Dank u wel SoyOdd 1 dec 2019 05:11 (CET)

Ik voeg hieraan toe dat ik een fan ben van de serie La Gira en aangezien de kunstenaar Juanma Rios] aan de Engelse soundtrack heeft gewerkt heb ik besloten deze toe te voegen, zal ik in de dagen erna meer acteurs uit die serie aan de wikipedia toevoegen (maar deze keer vraag ik een vriend uit Nederland om me te helpen met het schrijven van de kunst). SoyOdd (overleg) 1 dec 2019 6:27 (CET)

Ik heb het artikel verbeterd om de kwaliteit van de vertaling ervan te verbeteren, opnieuw bied ik mijn excuses aan voor het spreken van slechte taal en dat kan er misschien uitzien als een nepartikel. SoyOdd (overleg) 1 dec 2019 19:28 (CET)

Het is duidelijk dat je de Nederlandse taal onvoldoende beheerst. Je haalt alles door een vertaalprogramma heen, en dan krijg je gewoon rare zinnen als ...Deze informatie kan worden gecontrasteerd in de registratie van nummers (...).... Je hebt inmiddels nog meer linkjes aan het artikel toegevoegd, maar het zijn volgens mij alleen maar meldingen dat Rios een boek heeft geschreven, of een liedje ergens heeft ge-upload. Simpel gezegd: iedereen kan een boek schrijven en zelf uitgeven, en iedereen kan een liedje inzingen en dat op internet verspreiden. Daar blijkt echter geen encyclopedische relevantie uit. Meer linkjes naar verkoopsites is niet hetzelfde als meer relevantie. Het gaat er om of anderen over hem hebben gepubliceerd (en dan niet twitter...), zoals recensies in kranten, tijdschriften, muzieksites. En hij moet ook echt genoemd worden, en liefst uitgebreider dan alleen zijn naam. Thieu1972 (overleg) 6 dec 2019 20:26 (CET)
Oké, bedankt voor je hulp, ik zal op het internet zoeken naar links naar tijdschriften of muziekportalen waar ze over muziek praten Juanma Rios. SoyOdd (overleg) 6 dec 2019 21:44 (CET)

Toegevoegd 30/11; af te handelen vanaf 14/12[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Tijntje o five[bewerken]

NE, zp. Geen bronnen beschikbaar, 303 YT-abonnees. Kattenkruid (overleg) 30 nov 2019 02:00 (CET)

Ook niet heel encyclopedisch geschreven, met woorden als ...voor de fun.... Afgezien van een twitteraccount en de YouTube-pagina kan ik niets over hem vinden. Het muziekalbum lijkt ook onvindbaar. Thieu1972 (overleg) 30 nov 2019 09:35 (CET)
Nuweg wegens duidelijke "expliciete reclame, (zelf)promotie, werving of propaganda" van een beginnende Youtuber die via Wikipedia wat volgers probeert te winnen. KroySquare.jpgDirkVE overleg 30 nov 2019 11:14 (CET)

Minos Leuven[bewerken]

NE – Pas opgerichte studentenvereniging met dertig active leden. Wat deze club relevant maakt blijkt niet uit de inhoud. Arch (Overleg) 30 nov 2019 13:51 (CET)

Aanvankelijk stond er een lijstje bronnen bij, maar die bestond uit facebook, website, linkedin e.d. Vooralsnog is het artikel dus erg vanuit de club zelf geschreven. Thieu1972 (overleg) 30 nov 2019 14:28 (CET)

Artikel bevat nu al meer externe bronnen dan het artikel over bvb het Vlaams Rechtsgenootschap (met enkel een bronverwijzing naar hun website). Overigens zou ik niet inzien waarom het aantal leden een bezwaar zou opleveren aangezien er vele verenigingen met nog minder leden wel als "relevant" beschouwd worden. Wat zijn dan elementen die wél relevantie aantonen en consequent worden toegepast? Brombom3 (overleg) 30 nov 2019 15:38 (CET)

Het gaat niet om wel of geen bronnen in het artikel. Sterker nog: bronvermelding is niet verplicht. In dit geval bestaat er echter twijfel over de relevantie van deze vereniging, en het helpt niet echt als het artikel de suggestie wekt dat eigenlijk alleen de leden zelf hun vereniging relevant vinden. Het Koninklijk Vlaams Rechtsgenootschap bestaat sinds 1885, heeft >2300 leden, heeft een aardige lijst met vooraanstaande oud-leden, en wordt in diverse media beschreven (er zijn dus voldoende bronnen, ondanks dat ze niet in het artikel staan vermeld). Zij zijn duidelijk uitgestegen boven hun eigen kleine kring van insiders. Dat kan uiteraard ook met een kleine en jonge vereniging, maar voorlopig blijkt dat nog nergens uit, en daarom is het door Arch genomineerd. Thieu1972 (overleg) 30 nov 2019 16:01 (CET)

Stedenbouwkundig Ontwerpen[bewerken]

Weg – Lijkt vooral aangemaakt als reclame voor deze studierichting. We hebben al het lemma Stedenbouwkunde, wat mijns inziens hetzelfde is. Wikiwerner (overleg) 30 nov 2019 20:41 (CET)

Stedenbouwkundig ontwerpen[bewerken]

Weg – Deze doorverwijspagina linkt slechts naar één gelijknamig lemma en naar twee universiteiten, dus deze is overbodig. Wikiwerner (overleg) 30 nov 2019 20:41 (CET)

Arbeidsmigrantenhuisvesting[bewerken]

WIU - Hier en nu-verhaal, bovendien geheel Neerlandocentrisch. Het veelbelovend kopje Geschiedenis gaat met geen letter in op de geschiedenis van de arbeidsmigrantenhuisvesting, en gebruikt zelfs het woord momenteel. Dat het in het verleden om Spanjaarden, Italianen, Joegoslaven en daarna om Marokkanen en Turken, vervolgens om Polen maar ook om Litouwers, Bulgaren en Roemenen gaat, dat ook Indische expats die in de ICT-industrie werken arbeidsmigranten zijn en nog veel meer wordt niet genoemd. Ook staan er nogal wat beweringen in die op incidenten berusten. Kortom: geen doorwrocht encyclopedisch artikel dat dan ook verbetering behoeft. Fred (overleg) 30 nov 2019 21:33 (CET)

Het is meer een tekst voor op een nieuwsblog of zo. Thieu1972 (overleg) 30 nov 2019 21:42 (CET)
constatering terecht, is afsplitsing van polenhotel wat erg in hier en nu speelt. Pak ik op maar wil me beperken tot Nederland. Belgische situatie heb ik onvoldoende ingangen voor, kom niet verder dan dat instroom vanuit koloniën leidt tot andere verdelingen. Referenties België welkom. G. Leenders (overleg) 3 dec 2019 01:24 (CET)
Ook met België ben je er nog niet; Wikipedia zou als neutrale encyclopedie immers ook méér moeten beschrijven dan alleen de situatie in Nederlandstalige landen. Mogelijk is Arbeidsmigrantenhuisvesting in Nederland dan een geschiktere titel, vergelijk Immigratie in Nederland en Migratie in Vlaanderen. Encycloon (overleg) 3 dec 2019 20:06 (CET)

Papirosn[bewerken]

 • wiu – E (zie ook en:Papirosn), maar behoeft nog wat poetswerk. Wutsje 30 nov 2019 22:36 (CET)
  • Beetje gepoetst, wikilinkjes, categorie, en 2 bronnetjes erbij. Thieu1972 (overleg) 1 dec 2019 09:52 (CET)

Toegevoegd 01/12; af te handelen vanaf 15/12[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Papillon Soo Soo[bewerken]

Weg – Bronloos relaas over iemand die "het best gekend van haar rol" is, om een bijrolletje van 2 minuten? De complete "dialoog" is onvertaald overgenomen, zodat WP:Balans ver te zoeken is. Dat haar dialoog (volgens de inhoud) in "populaire" cultuur (drie voorbeelden zonder artikel worden genoemd) in zwang schijnt te zijn is op z'n minst triviaal. Op en.wiki linkt de naam door naar Full Metal Jacket, dat zou misschien voor dit onderwerp ook een invulling kunnen zijn. Met slechts drie bij/figurantenrolletjes op naam twijfel aan de relevantie dus. Arch (Overleg) 1 dec 2019 06:02 (CET)

Ga tegen de Spanjaard maar hetzelfde zeggen als wat ge tegen mij zegt. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door LucLamineRot (overleg · bijdragen)

Zelfs een onbetekenend Frans dorp wordt soms in één regel op Ned. Wikipedia vermeld. Papillon Soo wordt op een andere Wiki-pagina vermeld. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door LucLamineRot (overleg · bijdragen)

Dan nog is het artikel niet goed opgemaakt: in deze vorm is het in feite onleesbaar. En de gegeven bronnen zijn van wiki's en youtube, dus weinig gezaghebbend. Wellicht zou een goede vertaling van het Spaanstalige artikel een optie zijn. Thieu1972 (overleg) 2 dec 2019 15:59 (CET)
@LucLamineRot, ieder artikel wordt op de eigen merites beoordeeld, we gaan hier geen artikelen van anderstalige wiki's beoordelen. Dit artikel voldoet op z'n minst niet aan de conventies (Zie WP:Vijf zuilen) daarnaast twijfel aan de relevantie. Op Wikipedia wordt niet alles beschreven. Er wordt een keus gemaakt op grond van encyclopedische relevantie. In het algemeen geldt: als over een onderwerp geen (betrouwbare) onafhankelijke bronnen beschikbaar zijn, zal het onderwerp niet relevant genoeg zijn voor een eigen artikel. M.a.w. de bal ligt bij u. Arch (Overleg) 3 dec 2019 08:15 (CET)

Radio 10 Brabant[bewerken]

Reclame voor een lokale radiozender van minder dan een dag oud, ook niet echt neutraal geschreven met zinnen zoals: "...genoodzaakt afstand te doen van zijn geliefde radiokindje...". KroySquare.jpgDirkVE overleg 1 dec 2019 10:11 (CET)

Niet erg encyclopedisch geschreven. Informatie is nogal intern gericht, en leest als een soort verantwoording voor de gekozen werkwijze. Overigens is Radio 8FM nog niet bijgewerkt (en je ziet daar ook meteen waarom niet-tijdgebonden kreten als het kopje 'Radio 8FM nu' zo onhandig zijn in een encyclopedie). En inderdaad, de zender bestaat alleen nog maar vandaag, dus veel valt er niet over te vertellen. Thieu1972 (overleg) 1 dec 2019 14:14 (CET)

Dominee Wawelaar[bewerken]

Ik heb Max Havelaar er niet bij gepakt, maar volgens mij klopt het artikel wel. Maar is het nodig een apart artikel aan te maken voor een marginale bijfiguur uit het boek? Sijtze Reurich (overleg) 1 dec 2019 11:24 (CET)

Dominee Wawelaar is een van de iconische predikanten uit de Nederlandse literatuur en verdient om die reden zeker een afzonderlijk artikel. Dit artikel beperkt zich echter tot een samenvatting van de relevante passages uit de Max Havelaar en laat de Wirkungsgeschichte geheel achterwege. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 5 dec 2019 13:31 (CET).

Noorwegen onder Nazi-Duitsland[bewerken]

WIU – Het artikel Operatie Weserübung onder kopje Noorwegen staat veel meer kennis over dit onderwerp dan deze twee zinnen hier. Dit kan dus uitbreiding en een taalpoets, opmaak, bronnen, enz. mogelijk zelfs een titelwijziging per Categorie:Tweede Wereldoorlog naar land gebruiken. Arch (Overleg) 1 dec 2019 12:09 (CET)

Alfons de Muelenaere[bewerken]

NE – Eerder aangemaakt als Alfons de Mûelenaere en per sessie verwijderd in 2014. "relevantie blijkt niet uit de tekst van het artikel" luidde destijds het credo. Dat lijkt dus in 2019 niet veel anders te liggen. Ik tref online een interview met deze persoon (als het waar is) dat nogal avontuurlijk klinkt, iemand met 'tig banen en woonplaatsen, anderzijds ook vaag rondom werving van "hostesses" in de Philipijnen. Wekt de indruk van een paradijsvogel, echter hoe relevant is dit? Indien dat wel het geval is, zal de inhoud neutraal herschreven mogen worden en per WP:BLP van betrouwbare bronnen zijn worden voorzien. Arch (Overleg) 1 dec 2019 12:30 (CET)

Sowieso is de tekst niet encyclopedisch geschreven (het begint met de vreemde zin 'Hoe een Yuan kan rollen in China'). Thieu1972 (overleg) 1 dec 2019 14:17 (CET)
En een geval van zelfpromotie Hansaviertel (overleg) 1 dec 2019 22:33 (CET)

Kasteel van Dokter Heylen[bewerken]

WIU – Ongetwijfeld Ew, onroerend erfgoed van Heist-op-den-Berg, maar opmaak (nog) niet in orde KroySquare.jpgDirkVE overleg 1 dec 2019 19:44 (CET)

Kleine poets gedaan. Maar ik ben niet weg van de opmerking 'Mondelinge bronnen van de inwoners'. Dergelijke bronnen zijn primair, en bovendien oncontroleerbaar. Thieu1972 (overleg) 1 dec 2019 20:23 (CET)
Tegen Tegen verwijderen Na de wijzigingen door Thieu, te behouden. Andries Van den Abeele (overleg) 2 dec 2019 13:07 (CET)
Tegen Tegen verwijderen Van mij mag het nu ook graag blijven. Fred (overleg) 2 dec 2019 13:33 (CET)
Prima opgeknapt, bedankt! Nominatie doorgehaald. KroySquare.jpgDirkVE overleg 3 dec 2019 15:44 (CET)

Itziar Ituño[bewerken]

 • NE, E-waarde blijkt nog niet, in elk geval is nog aardig wat opknapwerk nodig BonteKraai (overleg) 1 dec 2019 20:46 (CET)

Alba Flores[bewerken]

NE, E-waarde blijkt nog niet, in elk geval is nog aardig wat opknapwerk nodig. Misschien iets voor iemand die deze serie kent? Zie ook hierboven. BonteKraai (overleg) 1 dec 2019 20:54 (CET)

Krul (haar)[bewerken]

Woordenboekdefinitie, onopgemaakt en bronloos. Edoderoo (overleg) 1 dec 2019 21:20 (CET)

Bernard Vanden Berghe[bewerken]

WIU – Opsomming van taken, waardoor dit een CV betreft. Dit is dus geen encyclopedisch artikel. Dqfn13 (overleg) 1 dec 2019 23:15 (CET)

 • Tegen Tegen verwijderen Na gedane verbetering is dit artikel zeker E-waardig. Andries Van den Abeele (overleg) 2 dec 2019 13:35 (CET)
  • Fantastisch vooral dat de lezer nu zelf de bronnen maar moet bekijken om er achter te komen waar welke bewering vandaan komt. Of, eigenlijk, kan komen want er staan nu bronnen in die pas na het schrijven zijn toegevoegd. Dqfn13 (overleg) 2 dec 2019 19:43 (CET)
   • Wat is uw probleem eigenlijk waarde collega? Andries Van den Abeele (overleg) 3 dec 2019 10:04 (CET)
    • Het probleem is heel simpel: mensen moeten nu zoeken in de bronnen naar waar de informatie geverifieerd kan worden. Daarnaast zijn veel van de bronnen ver na het schrijven toegevoegd, om het toevoegen in plaats van dat zij de lezer verder kunnen helpen. Dqfn13 (overleg) 4 dec 2019 13:28 (CET)
     • We hebben het hier over een encyclopedie en niet over een tijdschriftartikel. In het eerste geval, zoals alle encyclopedieën op papier het hebben voorgedaan, wordt de tekst gevolgd door referenties of bronnen, zonder dat die gelinkt moeten worden aan bepaalde onderdelen van de tekst. Wie in het onderwerp geïnteresseerd is en wil weten of alles klopt of wenst nog meer informatie te vinden, zal zonder twijfel uitstekend zijn weg vinden naar de geciteerde bronnen. Die bronnen verwijzen trouwens in veel gevallen niet naar één zin maar naar verschillende of vele gegevens die in de tekst verwerkt zijn. Wat u zegt over bronnen die na het schrijven van het artikel zijn toegevoegd is voor mij onverstaanbaar. Als men nog een nieuwe bron vindt die het verhaal bevestigt, mag die toch wel toegevoegd worden zeker? met beste groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 4 dec 2019 15:06 (CET)
Wat is het verband tussen Vanden Berghe en Sedert 1974 worden elk jaar koren uitgenodigd om in de Brusselse kathedraal op zondagvoormiddag de liturgische dienst een muzikaal toemaatje te bezorgen. en Op 17 februari 1978 werd een nieuw centrum, El Kalima, opgericht teneinde te kunnen antwoorden op vragen om informatie over de islam, over de dialoog tussen christenen en moslims en over het samenleven tussen deze godsdiensten.?
Wat betreft het algemene punt van bronvermelding: in tegenstelling tot de traditionele encyclopedieën kent Wikipedia door haar vrije bewerkbaarheid niet automatisch altijd deskundige redacteuren. Het is daarom m.i. wel degelijk zeer verdedigbaar om de referenties achter de bijbehorende bewering te plaatsen. Encycloon (overleg) 4 dec 2019 15:25 (CET)
@Andries Van den Abeele:, ik ken ook genoeg wetenschappelijke artikelen/publicaties waar juist bij specifieke zinnen een nummer staat om dan in een voetnoot/eindnoot verklaard te worden. Het is dus helemaal geen standaard (meer) om altijd aan het eind alle algemene bronnen op te geven en de lezer dus te laten zoeken. Dqfn13 (overleg) 4 dec 2019 21:11 (CET)
Een wetenschappelijke publicatie is iets anders dan een lemma in een encyclopedie of lexicon, daar kan ik Andries Van den Abeele wel gelijk in geven. Encycloon (overleg) 4 dec 2019 22:32 (CET)
@Encycloon: Beste, a) De koren. De muziek tijdens een godsdienstige viering dient om deze viering te ondersteunen. Het is dan de bevoegdheid van de pastoor-voorganger om te bepalen wat wordt uitgevoerd en door wie. Zelfs muziekuitvoeringen buiten de vieringen moeten in principe nog steeds de goedkeuring krijgen van de bevoegde geestelijke. b) El Kalima. Dit is volgens de webstek van Brussel Onthaal Open deur (BOOD) een uitbreiding van de activiteiten die door Bernard Vanden Berghe werden gestimuleerd. Met vriendelijke groeten, Pajot - De Wolf (overleg) 4 dec 2019 22:16 (CET)
a) Uit de bron blijkt niet rechtstreeks dat Vanden Berghe hierbij betrokken was en dat dit dus van biografisch belang is. (Daarnaast was de zin letterlijk overgenomen uit de bron.)
b) Op die website zie ik niet staan dat het in directe zin een uitbreiding is van de door Vanden Berghe gestimuleerde activiteiten. Het is voor mij daarom ook nog niet duidelijk waarom het in zijn artikel hoort, als hij er zelf niet aantoonbaar bij betrokken was. Encycloon (overleg) 4 dec 2019 22:32 (CET)
@Encycloon: Beste, Ik heb het artikel nog vervolledigd en ook voor referenties gezorgd i.v.m. met de bezwaren over de koren en El Kalima zodat alles moet duidelijkheid zijn. Groeten. Pajot - De Wolf (overleg) 5 dec 2019 21:54 (CET)
Bedankt. Misschien kan het belang van het feestelijk programma rond het orgel, georganiseerd door Jozef Sluys voor dit artikel ook nog wat duidelijker, maar dat is uiteraard geen verwijderreden voor het hele artikel. Encycloon (overleg) 5 dec 2019 22:37 (CET)
@Encycloon: Beste, Bedankt. Ik heb voor meer verduidelijking gezorgd, en hoop dat hiermede voldaan is aan alle opmerkingen. Vriendelijke groet.Pajot - De Wolf (overleg) 7 dec 2019 22:11 (CET)

Toegevoegd 02/12; af te handelen vanaf 16/12[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Princess Nokia[bewerken]

WIU – Niet geheel geslaagde (machine) vertaling, dat gezien de mededeling op OP van plaatser niet de eerste keer is, daarom op TBP geplaatst. Met name onder "Referenties" staan half- en onvertaalde zaken, evenals een overbodig kopje "Zie ook" dat nergens naartoe verwijst. Per WP:VERTALEN ("Daarentegen dienen bronnen uit het vertaalde artikel die u niet zelf geraadpleegd heeft, niet in het artikel vermeld te worden. U weet dan immers niet zeker of de bron daadwerkelijk het beweerde ondersteunt.") Er zal daarom kritisch naar de inhoud gekeken mogen worden, in de huidige staat doen we de lezer geen plezier. Arch (Overleg) 2 dec 2019 07:52 (CET) Arch (Overleg) 2 dec 2019 07:52 (CET)

Beste D'Arch, bedankt voor uw bijdrage. Ik heb ondertussen de door u genoemde zaken aangepast, en sta er eerlijk gezegd versteld van over hoe ik dit zomaar over het hoofd gezien heb. Onder andere de vertalingsfouten werden gecorrigeerd, en vooral de referenties werden onder de loep genomen. Ik hoop dat het artikel nu wel degelijk voldoet aan de Wikipedia-standaard. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Sappig Makreeltje (overleg · bijdragen)
Doorgehaald, dank voor de inzet! Arch (Overleg) 2 dec 2019 12:10 (CET)

Dutch American Police Department[bewerken]

ZP/reclame – Reclame voor een niet encyclopedisch relevante stichting. Uit artikel blijkt wel dat ze goede dingen doen, maar dat maakt het dan nog niet relevant voor een internationale encyclopedie. Artikel wordt uitsluitend ondersteund door betrokken bronnen. Dqfn13 (overleg) 2 dec 2019 20:45 (CET)

Beste Dqfn13,

ik verneem zojuist dat je de pagina over de DAPD hebt genomineerd voor verwijdering. Er is in uw ogen sprake van 'Reclame voor een niet encyclopedisch relevante stichting.'. (Logischerwijs) ben ik het hier niet mee ens en dit licht ik graag toe. Laat ik beginnen te zeggen dat ik mij kan vinden in uw stelling dat het geen internationale relevantie heeft, vandaar ook dat het alleen op de Nederlandse nationale Wiki is geplaatst. De reden echter dat ik wel een nationale relevantie zie is meervoudig. Ten eerste kunnen Amerikaanse Politie-auto's, al dan niet in combinatie met Nederlandse Politie- of andere hulpverleningsvoertuigen, vragen oproepen bij de bevolking. Hetzelfde geldt voor mensen in Amerikaanse Politie-uniformen in Nederland. Juist Wikipedia lijkt mij dan een eerst aangewezen bron van informatie, waarbij mensen snel kunnen vinden waarom deze voertuigen op 's-lands wegen rijden en waarom er mensen in Amerikaanse Politie-uniformen lopen. Vandaar ook o.a. de nadrukkelijke tekst in de gemaakte pagina dat het hier geen echte politie betreft en dat er geen politietaken worden verricht. Maar wel een neutrale en feitelijke tekst wat men wel doet. Anno 2019 leek mij het tevens relevant omdat de stichting nu een twintigtal voertuigen heeft rondrijden t.o.v. een viertal in 2011 en de kans deze voertuigen tegen te komen dus navenant is toegenomen. Ten tweede hebben ook stichtingen zoals o.a. Make-a-Wish en Opkikker hier (terecht) een platform, beide stichtingen met een soortgelijke doelstelling, maar andere vormgeving. (beide overigens stichtingen waar wij ook voor en mee samenwerken voor specifieke wensinvullingen). Ten derde stelt u dat 'Artikel wordt uitsluitend ondersteund door betrokken bronnen.' De bronnen 3 en 4 zijn echter een externe bron waar wij geen bemoeienis mee hebben (De World Police & Fire Games, een organisatie van de Nederlandse Politie en Brandweer ondersteunt door de Nederlandse Overheid).

Zoals hierboven reeds aangegeven heb ik tot doel gehad een stuk feitelijke informatie te verstrekken die kan helpen misverstanden bij de bevolking te voorkomen door duidelijkheid te scheppen over bijzondere hulpverleningsvoertuigen op 's-lands wegen. Daar waar dit beter of meer feitelijk kan sta ik graag open voor hulp en/of suggesties. Ik ben nog nieuw hierin en laat mij dus graag bij de hand nemen waar nodig. Het is dus werkelijk niet bedoeld als reclame, daarvoor zijn andere kanalen. Ik hoop echter dat ik heb duidelijk kunnen maken waarom ik denk dat de pagina wel relevant is voor Wiki.

Ik verneem graag van u.

Met warme groet, Das Boog (overleg) 3 dec 2019 02:02 (CET)

Beste Das Boog,
Bedankt voor uw reactie. Ik zal puntsgewijs op uw reactie ingaang:
 • de Nederlandse nationale Wiki, Wikipedia is een internationale encyclopedie en deze taalversie is toevallig in het Nederlands geschreven (een taal die ook in Vlaanderen en Suriname gesproken wordt). Er zijn ook andere taalversies die (vele) grenzen overgaan zoals het Engels, Duits, Spaans, Portugees en zelfs in het Latijn en Esperanto.
 • Amerikaanse Politie-auto's, al dan niet in combinatie met Nederlandse Politie- of andere hulpverleningsvoertuigen, vragen oproepen bij de bevolking, Wikipedia is een encyclopedie, geen platform waarop een stichting potentiële vragen van burgers kan beantwoorden, daar is de eigen site of die van de politie, gemeente of organisator van het betreffende evenement voor.
 • stichtingen zoals o.a. Make-a-Wish en Opkikker hier ... een platform, nee die stichtingen hebben hier geen platform. Wikipedia is een onafhankelijke en objectieve encyclopedie en geen (gratis) webruimte voor wie dan ook.
 • 3 en 4 zijn echter een externe bron waar wij geen bemoeienis mee hebben, een interview met een betrokken agent noem ik niet echt onafhankelijk, maar daar kunnen de meningen verschillen.
Ik hoop dat u mijn standpunt ook begrijpt. Met vriendelijke groet, Dqfn13 (overleg) 3 dec 2019 20:23 (CET)
Beste Dqfn13,
Ik respecteer uiteraard uw standpunten, maar begrijpen doe ik ze niet en ik vind ze ook in tegenspraak met wat ik zoal op Wikipedia tegenkom.
De stelling dat dit deel, dus nl.wikipedia.org , 'toevallig in het Nederlands is geschreven' lijkt mij onwaarschijnlijk. Dit zal ongetwijfeld doelbewust zijn en dit deel van het wereldwijde wikipedia zal meer op het Nederlandse taalgebied toegespitste informatie bevatten. Wat voor ons (taal)gebied relevant is, kan voor andere gebieden tenslotte totaal triviaal zijn. Dat de totaliteit van Wikipedia in alle talen samen grensoverschrijdend en nagenoeg allesomvattend is doet daar niets aan af.
Iets wat al bijna een decennium op zeer regelmatige basis plaatsvind in Nederland heeft (in mijn overtuiging) wel degelijk een encyclopedische waarde. Het draagt bij aan de kennis van de mens over het betreffende onderwerp. (non-commerciële) Informatieverstrekking dus, hetgeen in dit artikel gebeurt.
Volgens u hebben genoemde stichtingen ook geen platform. Dat kan uw mening zijn, maar deze wordt dan klaarblijkelijk niet door Wikipedia gedeeld, aangezien genoemde stichtingen een pagina op Wikipedia hebben (zie de links hierboven). Uw suggestie dat men als vooropgezet doel misbruik wil maken van Wikipedia als (gratis) webruimte ipv het verstrekken van objectieve informatie vindt ik bijzonder jammer en zeker geen motivatie voor mensen die oprecht objectieve en feitelijke informatie willen verstrekken over welk onderwerp dan ook. In deze context vind ik het dan ook misplaatst, dit zou terecht zijn als er een of ander reclameverhaal door iemand geschreven was met hoe fantastisch men/het product/de organisatie wel niet is.
Ieder persoon die geen deel uit maakt van of binding heeft met een bepaalde organisatie lijkt mij onafhankelijk. Zo niet, dan gaan er heel veel bronnen vervallen op Wikipedia. (Daarnaast wil ik er op wijzen dat er op de door mij gemaakte pagina 2 externe bronnen staan, ook al betwist u de onafhankelijkheid daarvan, terwijl op de reeds bestaande en (terecht) goedgekeurde van Make A Wish alleen verwijzingen naar eigen sites staan.)
Ik vind het jammer dat u zich, zeker in uw hoedanigheid van coach, slechts op een bepaald standpunt heeft gezet, namelijk dat informatie als deze hier geen plek zou hebben, maar dat u op geen enkele wijze een constructieve bijdrage heeft geopperd aan een beginnend auteur waardoor het artikel (nog meer) aan waarde en relevantie had kunnen winnen.
Ook ik ben het geheel eens met de stelling dat er geen sprake moet zijn van reclame of ophemeling. Ik heb dan ook een, naar mijn stellige overtuiging, objectieve en feitelijke bijdrage geschreven die de kennis over het bestaan en het hoe en waarom van Amerikaanse Politievoertuigen op Nederlandse wegen dient.
Gezien ons verschil van opvatting zal ik deze discussie ook kopiëren naar de lijst om het geheel met beide meningen ter beoordeling voor te leggen aan de moderatoren. Ik wil u dan ook vragen om daar, indien u dat wenst, nog verder te reageren.
Met warme groet,
Das Boog (overleg) 4 dec 2019 01:12 (CET)
De Nederlandstalige Wikipedia is neutraal en trekt derhalve geen Nederlands(talig)e onderwerpen voor. Voor alle stichtingen geldt dat er betrouwbare onafhankelijke bronnen beschikbaar moeten zijn om een gebalanceerd artikel op te kunnen baseren (wat niet betekent dat die bronnen per se in het artikel vermeld dienen te zijn).
Uw woordkeuze 'platform' was wat ongelukkig, aangezien dat de suggestie wekt dat die pagina geheel en al door henzelf in te vullen is zonder zich aan onze principes te houden. Dat ze een pagina hebben wordt niet ontkend.
De twee interviews in het World Police & Fire Games Magazine blijven toch een beetje een onkritisch vraaggesprek van Wc-eend over Wc-eend; de relevantie zou duidelijker aangetoond worden met bronnen die daadwerkelijk zelf iets over de stichting gezegd/geschreven hebben. Voor Make-A-Wish zou dat bijvoorbeeld deze bron kunnen zijn (waarmee niet gezegd is dat we alleen boeken accepteren). Encycloon (overleg) 4 dec 2019 11:38 (CET)
Beste Encycloon,
Dank u wel voor uw reactie, daar kan ik wat mee. De term platform kan inderdaad wat ongelukkig overkomen, waarvoor excuses, ik bedoel te zeggen dat er (terecht) een pagina aan hen gewijd wordt.
Voor wat betreft het Nederlandse taalgebied, ik heb het hier ook niet over voortrekken, maar een logisch optredend principe dat ieder cultuur/taalgebied automatisch tot het ontstaan van artikelen over interesses die daar voornamelijk leven zal leiden. Simpelweg omdat de auteurs van dat taalgebied zich ook in de geosociale cultuur bevinden die daar heerst.
Dan een vraag. Als we spreken over betrouwbare onafhankelijke bronnen bij non-profitorganisaties, zouden dan bijvoorbeeld het CBF en/of de Belastingdienst daarvoor geen goede maatstaven vormen ? Om CBF-erkend te worden of de ANBI status van de Belastingdiesnt te krijgen moeten non-profitorganisaties aan allerlei regels voldoen die in zichzelf al een leidraad kunnen vormen hiervoor.
Dan nog even het WC-eend voorbeeld. Het WPFG is een onafhankelijke organisatie die geen enkele binding heeft met stichting DAPD. De focus en doelstellingen van beide clubs zijn compleet verschillend. Dat WPFG een enthousiast artikel heeft geschreven op basis van een eerder interview met een agent over een Politie Kindermiddag in Arnhem maakt het tenslotte niet per definitie tot gekleurde informatie. Anders zou ieder artikel in de media waarin enig enthousiasme aan de dag wordt gelegd over het beschrevene bij voorbaat al gediskwalificeerd zijn.
Wat (in ieder geval in mijn optiek) echter de belangrijkste beoordelingsgrond zou moeten zijn voor een plek op Wikipedia, namelijk het objectief en feitelijk verstrekken van een stuk informatie en kennis over om het even welk onderwerp, is echter in de commentaren nog steeds niet beoordeeld. Terwijl dat in mijn optiek is waar alles om zo moeten draaien en waar dit artikel in mijn ogen ook aan voldoet. Van 'reclame voor'kan volgens mij pas gesproken worden als betreffende tekst niet een objectieve en neutrale beschrijving van feitelijkheden zou geven, maar doorspekt zou zijn met superlatieven en/of aanprijzingen. Mocht daar volgens beoordelaars toch sprake van zijn in deze, dan hoor ik dat heel graag zodat ik dat subiet kan wijzigen. Dat is namelijk totaal niet mijn bedoeling of opzet.
Voor mij was namelijk dit artikel een eerste stap op weg naar een reeks artikelen ter informatie over (voornamelijk) non-profit gerelateerde onderwerpen.
Das Boog (overleg) 4 dec 2019 18:48 (CET)
Beste Das Boog,
Inderdaad zal de nadruk op Wikipedia vooral op Nederlandstalige onderwerpen liggen (vergelijk Categorie:Monument in Nederland maar eens met Categorie:Monument in Zweden). Mijns inziens ligt dat a) aan interesses van gebruikers en b) aan makkelijker beschikbaar - want vaker Nederlandstalig - bronmateriaal. Maar mijns inziens blijft de button line dat er betrouwbare onafhankelijke bronnen over het onderwerp moeten bestaan om er een neutraal en verifieerbaar artikel over te schrijven.
Ik beantwoord uw vraag dan ook ontkennend: het verkrijgen van een erkenning door de Belastingdienst is nog geen beschrijving van het onderwerp waar een artikel op gebaseerd kan worden.
Natuurlijk schrijf ik de pers niet categorisch af als ze zich baseren op een interview: het gaat me er alleen wel om dat WPFG schijnbaar kritiekloos uitgebreid de betrokkene (positief) aan het woord laat.
Ik zie er niet echt die expliciete reclame in, maar voor mij ligt dus wel de nadruk op kennis die door onafhankelijke personen gedeeld is, niet op kennis die de organisatie zelf graag naar buiten wil brengen. Encycloon (overleg) 4 dec 2019 22:59 (CET)
Beste Encycloon,
Dank voor het antwoord weer. Ik stel dus vast dat we het over Nederlandstalige onderwerpen t.o.v. anderstalige geheel eens zijn.
Navolgende wil ik niet alleen aangaande dit artikel, maar in zijn algemeenheid naar voren brengen, ook met het oog op voorgenomen toekomstige artikelen.
Voor wat betreft feitelijkheid en verifieerbaarheid wil ik graag nog in overweging geven dat juist de neutrale feitelijkheden die in een artikel genoemd worden gecheckt kunnen worden aan de hand van het voldoen van de ANBI-eis en CBF-erkenning. Daarvoor wordt juist door een externe 'waakhond' gekeken of er op correcte invulling wordt gegeven aan de feitelijke doelstellingen en uitvoering daarvan. Dit lijkt mij eigenlijk nog veel sterker dan de mening van een andere externe bron, die zich bijvoorbeeld baseert op eigen subjectieve waarneming.
U geeft aan de nadruk te leggen op kennis die door onafhankelijke personen gedeeld is. Ik vraag mij af in hoeverre dit mogelijk is en hoeveel van de inhoud van Wikipedia hier werkelijk aan voldoet. Het gros van de artikelen die verschijnen zijn toch gebaseerd op persoonlijke voorkeur en interesse, dat is tenslotte de reden dat men zich in onderwerpen verdiept. En dit zal feitelijk bijna altijd een bepaalde subjectieve component in zich houden. Wat u niet interesseert zult u tenslotte geen energie aan besteden, laat staan over schrijven.
Ik denk dat ik hiermee mijn punten en zienswijze voldoende duidelijk heb gemaakt voor wat betreft dit overleg. Het is niet mijn bedoeling om hier tot een herhaling van zetten te gaan komen. Uiteraard blijf ik onverkort en graag bereid om allerhande vragen te beantwoorden, zowel aangaande dit artikel als mijn algemene visie aangaande neutraliteit, feitelijkheid en het borgen daarvan. Dit lijkt mij dan echter beter op zijn plek op uw of mijn overlegpagina. Maar wat betreft de beoordeling van dit artikel door de moderatoren en het al dan niet schrappen daarvan denk ik dat de belangrijkste punten zijn gemaakt en het nu aan hen is hierover te beslissen.
Rest mij voor dit moment u te bedanken voor de visies en bijdragen in deze.
Met warme groet, Das Boog (overleg) 5 dec 2019 01:08 (CET)

Arjan Brouwer[bewerken]

Onbebronde privacyschending, en zeer mogelijk niet encyclodisch. Zo te lezen zit hij niet eens de in gemeenteraad, terwijl wethouder nog niet voldoende is voor opname in deze encyclopedie. Edoderoo (overleg) 2 dec 2019 21:05 (CET)

Hij schijnt in de gemeenteraad te zitten. Verder lift hij mee op dezelfde bronnen als van zijn partij, namelijk een gebeurtenis waarmee ze het nieuws hebben gehaald. Thieu1972 (overleg) 2 dec 2019 21:34 (CET)
Mij bekruipt het gevoel dat hij dit zelf allemaal geschreven heeft, maar dat krijg je niet bewezen natuurlijk. Dat verklaart mogelijk ook de promotionele toon van zijn artikelen. Edoderoo (overleg) 2 dec 2019 22:36 (CET)

Democratisch Platform Enschede[bewerken]

WIU. Niet encyclopedisch beschreven, bronloos, en wijdt uit over landelijke partijen waar (m.i.) geen relatie mee is. Edoderoo (overleg) 2 dec 2019 21:09 (CET)

Jennifer Ulrich[bewerken]

WIU – Basale gegevens (nationaliteit, geboortedatum, etc.) ontbreken. Ook bronnen ontbreken, wat bij een levend persoon wel zeer gewenst is. Relevantie blijkt nu ook onvoldoende omdat er maar één rol beschreven is, waarvan niet eens duidelijk is wat voor rol het is. Dqfn13 (overleg) 2 dec 2019 22:00 (CET)

De Duitstalige versie is beduidend uitgebreider. Thieu1972 (overleg) 2 dec 2019 22:12 (CET)

Penoza: The Final Chapter[bewerken]

Artikel is E, maar na het verwijderen van copyvio is er weinig meer over dan een summiere beschrijving en een lijst met acteurs. Mvg, Caudex Rax ツ (overleg) 2 dec 2019 22:02 (CET)

Kunstuiting[bewerken]

WB: Dit lijkt me geen onderwerp dat een apart artikel rechtvaardigt: kunstuiting is een uiting van kunst. Dus als je daarover wat wilt lezen, lees je het artikel Kunst. Saillant is dat je daar in de eerste zin leest: '...het product van creatieve menselijke uitingen'. Een kunstuiting is dus een uiting van een uiting. Kun je het nog volgen? Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 2 dec 2019 23:12 (CET)

Het is een erg lastig onderwerp ja, het is namelijk vreselijk breed. Een artikel kan al heel snel verworden tot een woordenboekdefinitie met tientallen voorbeelden. Dqfn13 (overleg) 3 dec 2019 19:50 (CET)
Ik vind dat het wel een apart artikel rechtvaardigt ook al is het een enorm breed onderwerp. Het kan inderdaad wel dat er nog een betere definitie voor bestaat. Als het onderwerp niet zijn eigen pagina krijgt, waar is het woord dan terug te vinden? Het is nergens letterijk vermeld in Kunst. Ik denk dat er gewoon een goede definitie voor moet worden gemaakt zodat men duidelijk zou kunnen zeggen wat kunstuiting is. LucasCoussement (overleg) 4 dec 15:38 (CET)
Doordat het juist een zeer breed onderwerp is kan er een artikel van gemaakt worden. LucasCoussement (overleg) 4 dec 16:00 (CET)
Ik zie op dit moment niet echt wat er naast Kunst specifiek over kunstuitingen als zelfstandig onderwerp gezegd kan worden. Zijn er (betrouwbare) bronnen die dit onderwerp behandeld hebben? Encycloon (overleg) 4 dec 2019 16:04 (CET)
Er is hier al meer geschreven dan in het lemma zelf. De inhoud daarvan kan zelfs korter (dan is het echt een woordenboekdefinitie): "voortbrengsel van de beeldende kunsten". Weg mag! En de eerste regel in Kunst behoeft aanpassing!_ Daaf Spijker overleg 5 dec 2019 10:55 (CET)
Ik stel voor om die openingszin in het artikel Kunst te wijzigen in 'Onder kunst wordt in het algemeen verstaan: een uiting van menselijke creativiteit, onder meer: [...]' Maar dan nog steeds is kunst zelf al een uiting, en is de term 'kunstuiting' m.i. dubbelop. Wat in het huidige genomineerde stukje wordt beschreven zijn volgens mij kunstvormen. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 5 dec 2019 12:46 (CET)
Aldaar: uiting -> vorm (van menselijke creativiteit)._ Daaf Spijker overleg 5 dec 2019 16:55 (CET)

Jeugdtheaterschool Utrecht[bewerken]

Reclame: Een wervende, niet-neutrale en niet-encyclopedische tekst. Hoort in deze vorm in een vademecum van de school thuis, maar niet in een encyclopedie. Fred (overleg) 2 dec 2019 23:29 (CET)

Het is trouwens vrijwel een kopie van Jeugdtheaterschool Zwolle. Ook dat is een nogal wervend verhaal (dat er overigens al jaren staat). Thieu1972 (overleg) 3 dec 2019 05:32 (CET)
Voor Voor verwijderen promo voor een amateurcursus. Arch (Overleg) 3 dec 2019 12:04 (CET)

Gebruiker:Jasper de Bruijn Dank voor uw reacties. Ik heb u allen een persoonlijk bericht gestuurd met een uiteenzetting van het doel van de pagina. Tevens heb ik de pagina herzien en waardig aangepast. Dank voor de snelle feedback.

Het zou helpen als er betrouwbare onafhankelijke bronnen gebruikt (en vermeld) zouden worden. Dat lijkt nu niet echt gebeurd en dat wordt WP:NPOV aanhouden erg lastig - wat iemand over zichzelf vertelt is toch vaak minder neutraal/kritisch dan wat zo'n onafhankelijke bron erover meldt. Encycloon (overleg) 3 dec 2019 22:26 (CET)

Hartelijk dank voor de aanwijzingen. Momenteel worden alle archieven doorgespit, kranten artikelen en nieuwsfragmenten opgezocht, eventueel gedigitaliseerd en als bron bij de onderdelen geplaatst. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Jasper de Bruijn (overleg · bijdragen) 4 dec 2019 15:17 (CET)

Jeugdtheaterschool Zwolle[bewerken]

Reclame: Vanuit dezelfde organisatie als de Utrechtse variant beschreven, met eenzelfde reclametakst die niet-encyclopedische en niet-neutrale zinnen bevat als: De opleidingsklassen zijn een verdiepende variant van het reguliere aanbod van de Jeugdtheaterschool. De lessen richten zich, naast een productie, op gedegen training in acteren, regie, maken en schrijven. Hoort in een wervende brochure van de school thuis, maar niet in een encyclopedie. Aanmaker is een one-issue (eigenlijk dus een two-issue) aanmaker die kennelijk van de marketing-afdeling van de jeugdtheaterscholen afkomstig is. Fred (overleg) 3 dec 2019 11:25 (CET)

Voor Voor verwijderen promo voor een amateurcursus. Arch (Overleg) 3 dec 2019 12:04 (CET)
Het zou helpen als er betrouwbare onafhankelijke bronnen gebruikt (en vermeld) zouden worden. Dat lijkt nu niet echt gebeurd en dat wordt WP:NPOV aanhouden erg lastig - wat iemand over zichzelf vertelt (eigen website bijvoorbeeld) is toch vaak minder neutraal/kritisch dan wat zo'n onafhankelijke bron erover meldt. Encycloon (overleg) 3 dec 2019 22:26 (CET)

Hartelijk dank voor de aanwijzingen. Momenteel worden alle archieven doorgespit, kranten artikelen en nieuwsfragmenten opgezocht, eventueel gedigitaliseerd en als bron bij de onderdelen geplaatst. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Jasper de Bruijn (overleg · bijdragen) 4 dec 2019 15:18 (CET)

Toegevoegd 03/12; af te handelen vanaf 17/12[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Pseudomyxoma peritonei[bewerken]

WIU: Voor mij als arts is er met enige moeite nog wel door te komen, maar ik vrees dat het artikel voor niet-medici echt te moeilijk leesbaar is. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 3 dec 2019 03:22 (CET)

Thomas J Splinter[bewerken]

Weg – Debuterend muzikant die bronloos als wonderkind wordt gepresenteerd, zonder aantoonbare relevante verwijzingen online, noch blijkt het uit de inhoud van dit artikel. Met 6 abo's op YouTube/ 25 likes op Facebook lijkt het nog niet storm te lopen. Op zijn website staat een aankondiging van zijn eerste EP voor de 27e deze maand. Wel wekt het de indruk van ZP. Arch (Overleg) 3 dec 2019 10:03 (CET)

Nuweg wegens expliciete reclame of (zelf)promotie. KroySquare.jpgDirkVE overleg 3 dec 2019 15:45 (CET)

Vzw-Noah[bewerken]

Weg: reclame voor een NE dierenopvang. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 3 dec 2019 10:04 (CET)

Tevens copyvio van de site van Vzw-Noah. Ik maak er nuweg van. Thieu1972 (overleg) 3 dec 2019 10:11 (CET)

Rudolf de Bruyn Ouboter[bewerken]

WIU: Dit is geen encyclopedisch artikel maar een droge opsomming. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 3 dec 2019 10:47 (CET)

Ik had deze auteur er reeds op gewezen, zie ook hier. Oorspronkelijk stond er een reclameboodschap incl. link naar een verkoopsite op de plaats waar de inleiding hoort. Dit in combinatie met de info op de GP van de auteur neigt dit sterk naar ZP. In de huidige vorm is het in ieder geval ongeschikt voor hier. Arch (Overleg) 3 dec 2019 10:52 (CET)
het mag zelfs nuweg ivm copyvio https://debruynouboter.nl/2019/07/20/biografische-data/ .Ldhank (overleg) 3 dec 2019 13:37 (CET)
Uitgevoerd Uitgevoerd Thieu1972 (overleg) 3 dec 2019 14:20 (CET)

Directeur basisonderwijs[bewerken]

WIU – Twijfelde voor een "nuweg", echter de beschreven "schoolleiders opleiding" blijkt heus te bestaan. Misschien kan dit nog een deftig artikel worden? Uitbreiding, bronnen, opmaak enz. gewenst. Arch (Overleg) 3 dec 2019 16:00 (CET)

Ik twijfelde ook al. Het is natuurlijk geen artikel zo, maar misschien is er toch nog iets van te maken. Thieu1972 (overleg) 3 dec 2019 16:07 (CET)
Nuweg - (geen twijfels) twee zinnen waarvan de tweede zin luidt: "een directeur moet goede juffen en meesters aannemen". KroySquare.jpgDirkVE overleg 3 dec 2019 16:25 (CET)

Alive and Feeling Fine[bewerken]

Weg – Volgens de tekst is dit album recentelijk uitgebracht en is men druk bezig het te promoten. Wikipedia is niet een geschikte plaats waar fans van artiesten hun bewondering voor die artiesten moeten uiten door middel van het plaatsen van informatie over nieuwe albums. Wikipedia is niet een medium voor het promoten van nieuwe muziekalbums. Als het album voldoende en bewezen bekendheid heeft in de muziekwereld kan alsnog beslist worden of het wikipediawaardig is. VanBuren (overleg) 3 dec 2019 17:30 (CET)

Kakotheïsme[bewerken]

Weg – Dit vrijwel bronloze artikel lijkt vol te staan met WP:OR. Het artikel citeert geen enkele bron voor de term 'kakotheïsme', en de enige bron die er wél wordt opgegeven (Koons) noemt dat woord niet eens. 'Kakotheisme' levert 0 resultaten op in dbnl.org, 2 op Google Books, waarvan 1 in het Frans uit 1865 en 1 in het Nederlands uit 1916. In het Engels is het woord 'cacotheism' ook zeer zeldzaam en lijkt alleen voor te komen in het werk van Jeremy Bentham. Ergo, de term wordt vrijwel niet gebruikt. Bovendien worden er talloze beweringen gedaan over verwante concepten zonder enige onderbouwing. Het lijkt een onsamenhangend essay in plaats van een encyclopedisch lemma. Ik stel voor dat we dit artikel verwijderen en dit en aanverwante fenomenen voortaan behandelen in het artikel misotheïsme. Dat artikel heb ik net herschreven aan de hand van een betrouwbare bron, en 'misotheïsme' is (in ieder geval internationaal) een veel voorkomende term die hetzelfde lijkt te beschrijven. Nederlandse Leeuw (overleg) 3 dec 2019 18:26 (CET)

Tegen Tegen De bron Robert C. Koons, die nu wel in het artikel staat kakotheïsme staat, refereert naar het gebruik van de term "dystheïsme". Het artikel kakotheïsme afwijzen omdat Koons deze term niet gebruikt is misleidend en een verkeerde voorstelling van zaken. De term cacotheism invoeren in google-search geeft resultaten uit de 19de eeuw naar het werk van de bekende filosoof Jeremy Bentham in het Engels, Frans en Nederlands. Gebruiker:Nederlandse Leeuw geeft geen argumenten die laten zien dat zijn favoriete term misotheïsme inhoudelijk beter is dan wat kakotheïsme beoogt. Ik zie geen reden waarom ze niet naast elkaar kunnen bestaan. VanBuren (overleg) 3 dec 2019 23:08 (CET)

Willemsbuiten[bewerken]

Is dit genoeg? - Een wijk zonder bijzonderheden. vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 3 dec 2019 20:14 (CET)

De aanmaker heeft aangegeven nog met het artikel bezig te zijn. Niet heel netjes om het dan al te nomineren. Ik zou zeggen: wacht eerst rustig af wat er van het artikel gemaakt wordt. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 3 dec 2019 22:40 (CET)
 • ik heb een week gewacht en zag geen verdere activiteiten - bovendien is het meebezig-sjabloon niet door de aanmaker geplaatst - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 5 dec 2019 22:33 (CET)
Ok, ik zie het; daar heb je een punt. Dan moeten we maar zien of er toch nog beweging in de zaak komt, want anders gaat het bij de beoordeling het afvoerpuntje in, denk ik. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 5 dec 2019 23:31 (CET)

Dave Luza[bewerken]

NE ik kom geen tot nauwelijks gezaghebbende bronnen tegen over deze persoon. Geerestein (overleg) 3 dec 2019 21:04 (CET)

Toegevoegd 04/12; af te handelen vanaf 18/12[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Onafhankelijke Realisten Tentoonstelling[bewerken]

weg - onvoldoende onafhankelijke bronnen om de E-waarde aan te tonen (niet meer dan 114 unieke ghits, waarvan velen een losse opmerking in een CV of agenda), waarschijnlijke COI (zie hier/Nadat dit probleem aan de horizon opdoemde, hebben Rob Møhlmann en ik er alles aan gedaan om aan allerlei vereisten te voldoen.), promotie The Banner Overleg 4 dec 2019 16:05 (CET)

Ik heb de tekst, die inderdaad promotioneel overkwam, gepoetst. Met wat speurwerk zijn er toch onafhankelijke bronnen boven water gekomen. Nl maclean (overleg) 7 dec 2019 12:53 (CET)

Onix (Pokémon)[bewerken]

Is wel erg miniem. Ben geen kenner van Pokémon en begrijp hier dus zeer weinig van. - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 4 dec 2019 17:25 (CET)

George Westerduin[bewerken]

 • WIU - Goedgekeurd, maar.... Een CV van iemand die criticus is van het wetticisme. Wat wetticisme precies is, wordt overigens niet duidelijk gemaakt. Allerlei volstrekt overbodige en niet- encyclopedische details (hoofdsportleider, hogeschooldocent, lid klachtencommissie, verschillende Onderzoeksinstituten, deelnemer aan seminars, bezoeken aan het Europese Hof, erelid van de Erasmus University Road Runners (?!) en noem maar op) passeren de revue. Cryptische en onjuiste zinnen als: ...waarbij het geloof volgens hem enkel gezien wordt als een religie en een systeem van regeltjes die rücksichtslos dienen te worden nageleefd. Religie betekent echter verbondenheid en heeft au fond niets met rücksichtlose regeltjes te maken. Ook POV, zoals: Tegen deze liefdeloosheid in de geloofswereld staat George Westerduin op; een strijd die hem niet altijd in dank wordt afgenomen en: Met zijn boeken zet hij aan tot nadenken in de breedste zin en streeft hij naar een waardevolle bijdrage aan een liefdevollere samenleving. Dan de deceptie (privacyschending?), en in elk geval totaal niet relevant: Westerduin scheidde in 2008 van de moeder van zijn kinderen. Naast de wiu zie ik ook de E-waarde niet zo. Als "bron" wordt namelijk slechts zijn eigen webpagina weergegeven, wat beslist niet voldoende is. Fred (overleg) 4 dec 2019 17:32 (CET)
  • PS, naam aanmaakster leidt naar een site (Telebuch) waarop Westerduin's boeken te koop worden aangeboden... Fred (overleg) 4 dec 2019 18:29 (CET)
Het komt me dan ook meer over als een soort promo-verhaal dan een encyclopedisch artikel. Als Westerduin zo actief is en boeken schrijft, zouden er toch bronnen moeten zijn die iets meer vertellen over hem dan dit ongenuanceerde artikel vertelt. Thieu1972 (overleg) 4 dec 2019 18:51 (CET)
Nog maar een paar maanden geleden verwijderd o.a. vanwege het ontbreken van betrouwbare bronnen. Als dit een hernieuwde poging is om eenzelfde artikel te herplaatsen dan lijkt mij nuweg een gepaste reactie. Gouwenaar (overleg) 8 dec 2019 20:52 (CET)

Buitenpas[bewerken]

NE – Straat in een relatief nieuwgebouwde wijk. De wijk heet overigens Buitenpas Noordrand en die is wel relevant. Dqfn13 (overleg) 4 dec 2019 22:29 (CET)

Gaat het nou over een straat of over een wijk? Thieu1972 (overleg) 4 dec 2019 22:40 (CET)

Pretty Warrior Gem Soldiers[bewerken]

 • WEG Volkomen onleesbaar computervertaald proza wat niet duidelijk maakt waar het over gaat. Het "plot" luidt: Stephanie is een meisje en haar meisjes Victoria, Lily, Juliet en Marie, ze woonden in Star Tokyo verandert in vijf feeën die soldattfeeën worden genoemd en bedriegt haar magie in glanzende regenbogen. Dat is ongeveer de enige tekst. De rest zijn lange, lange lijstjes. Fred (overleg) 4 dec 2019 22:51 (CET)
Er is - afgezien van een reeds verwijderd artikel in het Duits - ook niks over deze serie terug te vinden. brbbl (overleg) 5 dec 2019 07:53 (CET)

Bomenstichting Achterhoek[bewerken]

NE – Lokale tak van een landelijke organisatie. Relevantie ligt bij de landelijke organisatie, niet bij de regionale. Dqfn13 (overleg) 4 dec 2019 22:48 (CET)

Mee eens. Zie Wikipedia:Relevantie per onderwerp#Verenigingen: Onderverenigingen [...] worden beschreven onder het artikel over de overkoepelende vereniging. M.i. geldt dat niet alleen voor verenigingen maar ook voor stichtingen. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 5 dec 2019 12:52 (CET)

Bomenstichting Den Haag[bewerken]

NE – Lokale tak van een landelijke organisatie. Relevantie ligt bij de landelijke organisatie, niet bij de regionale. Dqfn13 (overleg) 4 dec 2019 22:48 (CET)

Toegevoegd 05/12; af te handelen vanaf 19/12[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Mendé Bosma[bewerken]

NE – Minderjarige scheidsrechter in het amateurvoetbal, zonder enige bron van betekenis die op eventuele relevantie zou kunnen duiden. Thieu1972 (overleg) 5 dec 2019 07:31 (CET)

Scott Disick[bewerken]

WIU – Bronloze eenzinner (ImDb = usergenerated content) datumnotatie met Engelse ziekte, info lijkt niet juist, uit de summiere inhoud blijkt geen relevantie. Op de.wiki wordt hij als realitypersonage en zakenman voorgesteld. Iets anders dan acteur, producent, model en televisiepersoonlijkheid. Kortom, dit kan uitbreiding, taalpoets, biografie en bronnen gebruiken. Arch (Overleg) 5 dec 2019 13:24 (CET)

Grondwerken Geboers nv[bewerken]

NE – Relevantie blijkt niet uit de bronloze en summiere inhoud. Kan daarom uitbreiding, opmaak, bronnen enz. gebruiken om die aan te tonen. Arch (Overleg) 5 dec 2019 13:29 (CET)

  • ik vrees het ergste idd ..... in deze vorm niet houdbaar. Geen historie, niks. Neeroppie (overleg) 5 dec 2019 22:21 (CET)

Amsterdams Studentenprojectkoor[bewerken]

NE - Lijkt mij irrelevant. -Sjoerd (overleg) 5 dec 2019 15:39 (CET)

Technische werkloosheid[bewerken]

wiu - Nuweg omgezet naar wiu-nominatie: het betreft namelijk geen onzin en wel een te kort artikel. Dqfn13 (overleg) 5 dec 2019 15:46 (CET)

Zuchtmeisje[bewerken]

 • wiu – Mogelijk E, al staat het woord niet op de woordenlijst (link), maar in de huidige vorm is dit een stukje met vooral meningen en resultaten van origineel onderzoek, met bovendien slechts één referentie: een column van Omar Muñoz Cremers op De Subjectivisten. Wutsje 5 dec 2019 16:44 (CET)

Johanna Maria van Dort[bewerken]

Weg? – Kinderboekenschrijfster, maar geen hele bekende. Indien al relevant voor deze encyclopedie, dan moet er nog veel aan dit artikeltje gebeuren. In de catalogus van de KB duikt ze als Maaike Kylash zeven keer op (link), met boekjes als Marleentje en het zwarte poesje (link). Op Delpher is exact één artikel over Maaike Kylash te vinden, gedateerd 3 december 1960, waarin ze mét foto - vandaag wel toepasselijk - wordt opgevoerd als sneldichteres in de Bijenkorf in Rotterdam (link). Onder haar (volle) eigen naam wordt ze in dat krantenarchief alleen in vier familieberichten vermeld. Ik twijfel. Ze heeft in ieder geval echt bestaan en wie weet hoeveel babyboomers warme herinneringen aan haar boekjes hebben. Wutsje 5 dec 2019 20:30 (CET)

Inderdaad geen makkelijk te vinden schrijfster. Ik zag hier nog een artikel over haar functie als hulppiet. In ieder geval is dat dichten terug te vinden, evenals de boekjes. Verder is het moeizaam allemaal, en dus ook lastig te verifiëren wat er verder in het artikeltje staat. Thieu1972 (overleg) 5 dec 2019 21:17 (CET)
Ook in de Haagsche Courant van 22 september 1982 is blijkbaar over haar als sneldichteres gepubliceerd, daar onder de naam Jona van Dort (link). Zoekende op Bajramović, de naam van haar echtgenoot, kwam ik bij de KB ook nog haar boekje Impressies uit de Kosovo : een verzameling gebundelde vertellingen tegen (1990, 120 pagina's, link). De schuilnaam Jo Navendort levert bij de KB, in Delpher en in Google niets bruikbaars op. Wutsje 5 dec 2019 22:08 (CET)

Buslijn 12 (Emmen-Klazienaveen)[bewerken]

NE – Wikipedia is geen routebeschrijving, maar een encyclopedie en dus dient het onderwerp dieper behandeld te worden dan alleen de route en onder wat voor soort vervoer de lijn geëxploiteerd wordt. Dqfn13 (overleg) 5 dec 2019 22:01 (CET)

Karakters[bewerken]

reclame – Vorig jaar opgericht platform, waarop vanaf komend jaar boeken uitgegeven gaan worden. Onvoldoende onafhankelijke bronnen die het platform behandelen los van de start of andere nieuwsartikelen, want Wikipedia is geen nieuwssite. Dqfn13 (overleg) 5 dec 2019 22:27 (CET)

Toegevoegd 06/12; af te handelen vanaf 20/12[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Manou Jue Cardoso[bewerken]

NE - Minderjarige 'artiest' zonder encyclopedische relevantie. Tina (overleg) 6 dec 2019 03:32 (CET)

De Heksenboom Bladel[bewerken]

WIU – Misschien dat ik niet zo onder de indruk ben van een boom die 90 jaar geleden werd geplant, ik vraag me wel af in welke monumentenlijst deze boom zich bevind? Jammer dat er geen afmetingen vermeld zijn. Het onderwerp blijkt wel degelijk enige relevantie te hebben. Echter dit artikel zou wel wat neutraler mogen. Bevat bijvoorbeeld randzaken die niets tot weinig met de boom te maken hebben, waardoor het meer de indruk wekt van een soort VVV folder met externe linken, dan een encyclopedisch artikel (zie Categorie:Unieke boom voor inspiratie) Arch (Overleg) 6 dec 2019 12:15 (CET)

Ik had al een bericht op de overlegpagina van de auteur (een nieuwe gebruiker) geplaatst en aangegeven dat het artikel verbeterd moet worden om hier een plek te krijgen. Het onderwerp vind ik wel E, maar de tekst is niet neutraal. Ze gaf daar ook al aan waar haar tekst vandaan kwam. De Geo (overleg) 6 dec 2019 13:19 (CET)
Het artikel ondertussen stuk ingekort en verder opgeknapt. Lijkt me zo voldoende. Ook de naam aangepast naar Heksenboom (Bladel), want er is ook een Heksenboom (Sint Anthonis). De Geo (overleg) 6 dec 2019 14:45 (CET)
Thumbs up font awesome.svg
Helemaal mee eens, doorgehaald, en bedankt voor de inzet! MVG, Arch (Overleg) 6 dec 2019 15:12 (CET)

Fine Fleur[bewerken]

reclame Een POV-verhaal over uitbundige zangers, een vuurdoop, een stevige reputatie, een sterke vocale begeleiding en nog veel meer niet-encyclopedisch en subjectief taalgebruik. Fred (overleg) 6 dec 2019 15:43 (CET)

Lithgow[bewerken]

WIU – Te mager om als artikel te kunnen handhaven. Ik heb er interwiki bij geplaatst, mocht iemand een vertaling willen maken. Arch (Overleg) 6 dec 2019 16:05 (CET)

(na 2x bwc) Waarom toch altijd weer die nominatiehaast? U had deze bewerking gezien, maar u geeft me nauwelijks tijd om er daadwerkelijk wat van te maken. Hoe dan ook, het artikeltje is nu gepimpt tot beginnetje, maar het kan nog wel wat uitbreiding gebruiken. Wutsje 6 dec 2019 16:16 (CET)
Glimlach eens Wutsje, ik zag jullie twee nominaties dus ik dacht laat ik hem een derde keer nomineren. Het is zonnig buiten.. of.. nouja.. we kunnen wel wat humor gebruiken hier en daar toch? Glimlach Tina (overleg) 6 dec 2019 16:18 (CET)
Dit is een encyclopedie, geen speelterrein. Dat pijlsnelle nomineren jaagt nieuwe gebruikers weg en ik heb er een enorme hekel aan om nodeloos met bewerkingsconflicten te worden geconfronteerd. Wutsje 6 dec 2019 16:21 (CET)
Nou zeg.. je nomineerde het zelf hoor. Op een speelterrein is ruimte voor serieuze zaken en in een encyclopedie is er ook ruimte voor humor. Tina (overleg) 6 dec 2019 16:25 (CET)
 • Een beetje de toon matigen mag wmb wel beste Wutsje (terwijl ik voorheen best wel waardering voor je had) nadat je een "nuweg" verwijderde om 15.53 trof ik het verloren en als gecontroleerd gemarkeerd aan om 16:04, oorspronkelijk geplaatst door iemand die eerder deze dag geblokkeerd werd, wegens het plaatsen van een onzinartikel. Pijlsnel nomineren nog wel... Toemaar! Dat was 4 uur (!) na plaatsing. Gebruikers wegjagen? Denk je werkelijk dat hierdoor een geblokkeerde gebruiker weg te jagen is? Hoe had deze dit artikel kunnen verbeteren dan? Ipv die nietszeggende vermelding in de bws "Is wel wat van te maken" had je misschien beter "wiu2" of "bezig" kunnen plaatsen, dat had in dezelfde bewerking gekund als het verwijderen van de nuweg die er stond. Dat lukte allemaal niet in 7 minuten tijd? Met duidelijke communicatie had je je collegae kunnen laten weten dat je hiermee iets wil. Weet je nog, collegae, andere vrijwilligers op dit project waarmee we samen bouwen aan Wikipedia? Een bwc om 16.16 terwijl ik hier om 16:05 een melding maak? Notabene een hele nette melding, zonder op de persoon te spelen. Want, inderdaad ik zag wat hier aan vooral ging. Als iemand er wat van maken wil, dan kan de wiu er net zo makkelijk weer af. Zo niet (wat ik me voorstellen kan) kan het na twee weken weg. Een melding hier van "Uitgebreid tot beginnetje" wat wmb al ruim voldoende geweest, zonder op de persoon te spelen, net zo professioneel. Arch (Overleg) 6 dec 2019 17:12 (CET)

Tweede Wereldoorlog van A tot Z[bewerken]

Weg - Zwaar incompleet en onduidelijk waarop de selectie voor vermelding op lijst heeft plaatsgevonden. Zo staan Auschwitz en Ravensbrück er wel op maar Dachau en Mauthausen ontbreken, Operatie Overlord staat er wel maar Operatie Barbarossa ontbreekt (bij Categorie:Operatie tijdens de Tweede Wereldoorlog staan er nog ca. 275 die ontbreken), Bernardus IJzerdraat staat er wel maar Hannie Schaft, Walraven van Hall en ruim 600 andere Nederlandse verzetstrijders die de oorlog niet overleefden staan er weer niet bij. Het gelinkte artikel over gaskamer is een algemeen artikel terwijl er ook een ander artikel is dat specifiek gaat over het gebruik in WO2. Lijst is afgelopen jaren ook niet/nauwelijks bijgehouden. - Robotje (overleg) 6 dec 2019 16:56 (CET)

Voor Voor verwijderen deze lijst heeft geen meerwaarde. Arch (Overleg) 7 dec 2019 10:20 (CET)
Voor Voor verwijderen zo incompleet dat het inderdaad alleen maar misleidend is. Even snel gekeken en ik mis Willem Pieter Landzaat, verdediger van de Grebbeberg en Ridder in de Militaire Willemsorde, Slag om de Schelde, Ereveld Loenen, Operatie Torch, Slag om Singapore, Tweede slag om El Alamein, Slag om Guadalcanal etc. etc. The Banner Overleg 7 dec 2019 12:50 (CET)
Voor Voor verwijderen Ingehaald door de tijd. Inmiddels bestaan er categorieën; die zijn veel geschikter voor dit doel. Wikiwerner (overleg) 8 dec 2019 18:57 (CET)

KBBC Miners Beringen[bewerken]

WIU/NE – Chaotische opmaak, met een irrelevant plaatje van een basketbalveld. De eerste zin bevat al een taalfout en een tikfout, en zo zitten er nog wel meer foutjes in de tekst. Een onbebronde zin als ...De club staat ook bekend als een club met slechte supporters... hoort ook niet thuis in een artikel. Er worden ook her en der wat namen genoemd, maar wie zijn die mensen? De infobox vermeldt competities met vreemde, lange namen (en rode linkjes). Is deze club eigenlijk wel relevant? Het artikel noemt alleen de clubwebsite, van onafhankelijke bronnen is geen sprake. We weten nog niets van de historie van de club, de omvang, de prijzenkast. In deze vorm is het artikel in ieder geval niet gereed; daarnaast zou het aantonen van relevantie wel welkom zijn. Thieu1972 (overleg) 6 dec 2019 18:14 (CET)

Waarom dat plaatje van een veld er nu bijstaat? Verder lijkt het iets uit eigen bevindingen geschreven. In de huidige vorm doen we hiermee de lezer geen plezier. Arch (Overleg) 7 dec 2019 10:23 (CET)

Historisch werk[bewerken]

WEG - Hier klopt niets van. Beenresten zijn geen historisch werk, maar een historische bron. Een afgietsel daarvan is geen historisch werk. De term historisch werk geeft nul resultaten op Google, maar men zou hooguit een boek of artikel over historie een historisch werk kunnen noemen. Fred (overleg) 6 dec 2019 21:43 (CET)

In deze vorm lijkt het teveel op een woordenboek definitie. Historische werken zijn imo ook boeken of artikelen over historische zaken. Een afdruk/afgietsel zo noemen lijkt me een POV, of minstens een mening dat niet veel draagvlak kent. Arch (Overleg) 7 dec 2019 10:20 (CET)

Toegevoegd 07/12; af te handelen vanaf 21/12[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Langstzittende pausen[bewerken]

WEG/WIU: onzinnig lijstje. Ik nomineerde tevens de tegelijk door dezelfde persoon aangemaakte Categorie:Langstzittende pausen voor verwijdering. Mogelijk heeft dit onderwerp wel bestaansrecht als er een echt artikel van gemaakt wordt, vergelijkbaar met de Lijst van kortste pontificaten. Een andere suggestie zou zijn om die beide dan samen te voegen tot Lijst van kortste en langste pontificaten, aangezien in het artikel over kortste pontificaten nu toch ook al de langstzittende genoemd wordt. Netjes invoegen van dat alles in Lijst van pausen#Statistiek lijkt me eigenlijk een nog betere optie. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 7 dec 2019 10:43 (CET)

Naar mijn idee betreft het beide zaken die gewoon in het artikel Paus horen, het is namelijk nooit duidelijk waar de (arbitraire) grens ligt. Dqfn13 (overleg) 7 dec 2019 22:06 (CET)

Voor Voor verwijderen Deze pagina zegt niet echt iets.Philemonbaucis (overleg) 8 dec 2019 21:37 (CET)

Hongaarse cultuur[bewerken]

WIU: Dit artikel - aangemaakt door een debutant, en vermoedelijk voortgezet door diezelfde debutant die inmiddels geregistreerd is - mist inbedding in de encyclopedie. Er staan helemaal geen links in het artikel, en verder is er overlap met andere artikelen. Artikelen als Portugese cultuur of Cultuur van Kroatië kunnen dienen ter inspiratie. Ik wil nog opmerken dat de titel 'Hongaarse cultuur' ook betrekking heeft op Hongaren die in andere landen wonen (Hongaarse diaspora); als het artikel alleen betrekking heeft op het land Hongarije (inclusief andere etnische groepen die in Hongarije leven) dan kan het artikel beter hernoemd worden tot Cultuur van Hongarije. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 7 dec 2019 11:22 (CET)

Het is een vertaling, en gelukkig zijn de interne linkjes niet overgekopieerd, maar ze zijn ook niet nadien opnieuw toegevoegd. Dat is jammer. Ook ontbreken de verwijzingen naar de hoofdartikelen. Ik vind dit soort artikelen altijd wat moeilijk: het is een verzameling feitjes over een gigantisch breed onderwerp, waardoor het meer als een werkstuk of essay leest dan een encyclopedisch artikel. Het is niet goed te overzien wat de criteria waren om zaken wel of niet op te nemen. Je opmerking over 'Hongaarse cultuur' of 'Cultuur van Hongarije' is een belangrijke, gezien de aanwezigheid van grote Hongaarse minderheden in Zuidoost-Europa. Thieu1972 (overleg) 7 dec 2019 12:00 (CET)

Collegium Philosophicum[bewerken]

WIU – Eenzinner die nét geen nuweg is, kan uitbreiding, opmaak, bronnen, enz. tot volwaardig artikel. In de huidige vorm geen plezier voor de lezer. Arch (Overleg) 7 dec 2019 14:13 (CET)

Kaapverdisch voetbalkampioenschap[bewerken]

Opknappen - Gedeeltelijk Engelstalig artikel. Kan poets en bronnen gebruiken. The Banner Overleg 7 dec 2019 16:49 (CET)

Tegen Tegen: What the hell? Oppoetsen OK, nomineren voor verwijderen is totaal onterecht. Het enige Engelse aan het artikel waren de benamingen van de regionale competities. Dit is zo heel erg toch niet, maar goed ik heb dat verwijderd. Ik heb ook het sjabloon voor verwijderen weggehaald omdat ik het echt onzinnig vind om dit artikel te nomineren. Waterloo1974 (overleg) 9 dec 2019 08:43 (CET)
Geen paniek; een artikel dat voldoet, zal echt niet zomaar worden weggegooid. Er werd overigens ook niet genomineerd voor verwijderen maar voor opknappen, zoals je hierboven kunt lezen. Als het een beetje opgepoetst wordt blijft het heus wel staan. Ik kon trouwens dat gedeeltelijk Engelstalige deel niet vinden, en vond het ook niet echt een opknapper. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 9 dec 2019 09:03 (CET)

Joost van Dyk[bewerken]

wiu – Opknappertje: wel relevant voor een encyclopedie (zie bv. en:Joost van Dyk of fr:Joost van Dyk), maar nog te weinig inhoud en bronnen. Wutsje 7 dec 2019 17:31 (CET)

Wilgbladige eik[bewerken]

WIU: Overtuig uzelf. (Het artikel heette oorspronkelijk overigens 'Wildbladige Eik') Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 7 dec 2019 17:36 (CET)

Ridvan Tekir[bewerken]

WIU – Artikel waar qua opmaak nog wel het een en ander moet gebeuren, artikel behoeft bronnen ter staving van de E-waarde en bevat passages die mogelijks door een computer vertaald zijn (bv. Ridvan Tekir zong al sinds zijn kinderjaren zijn eerste scholing in zang was in Turks klassiek en Turks volksmuziek. Zijn carrière nam pas serieuze vormen aan in zijn tiener jaren die erg emotioneel waren.). Met vriendelijke groet, Daniuu 7 dec 2019 18:10 (CET)

Ik heb de aanmaker ook al op enige puntjes gewezen. Bronnen voor de beweringen en de persoonsgegevens zijn wenselijk. Opmaak is niet in orde. Vermelding van het aankomende album, gebrek aan bronnen (en ik heb zo snel ook niets kunnen vinden), persoonlijke toon van de tekst: het artikel lijkt wel bedoeld ter promotie? Thieu1972 (overleg) 7 dec 2019 18:17 (CET)
Voor Voor verwijderen Het geijkte liedje, als een zanger (praktisch) als wonderkind wordt gepresenteerd "zong al sinds zijn kinderjaren" in combinatie met "eerste single uit in de zomer van 2018" nét na het afstuderen; wekt het toch wel een indruk van promo geschreven op basis van eigen ervaring. Een zwaluw maakt nog geen zomer, of die single ergens in hitlijsten is gekomen leren we niet. De ZP wordt dubbel benadrukt door de naam van de auteur ervan (management) + de aankondiging (promo) van een uitgave voor 2020. In de huidige vorm niet iets om te bewaren, de POV ligt niet in lijn met WP:BLP. Arch (Overleg) 7 dec 2019 18:56 (CET)

Idaea soorten[bewerken]

Weg – Deze pagina heeft geen enkele toegevoegde waarde ten opzichte van categorie:Idaea. Daarnaast is nooit zeker dat de lijst compleet is, omdat er nieuwe soorten ontdekt kunnen worden. Dqfn13 (overleg) 7 dec 2019 21:57 (CET)

Gewoon samenvoegen met het artikel Idaea, zoals dat bij alle andere artikelen over geslachten gebruikelijk is. Het is wel een heel lange lijst, maar dat hoeft bij dit soort artikelen geen bezwaar te zijn zolang die lijst maar onderaan het artikel staat: iemand die niet geïnteresseerd is in die lijst, leest gewoon niet verder. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 8 dec 2019 00:20 (CET)
Het "geen enkele toegevoegde waarde ten opzichte van categorie:Idaea." is wat sterk uitgedrukt, maar de meerwaarde is beperkt. Opnemen in het lemma Idaea is ook geen fijn idee: dat lemma is liefst bedoeld voor echte informatie.
        Ook is het lemma zelf onvolledig. In de eerste plaats zou het "Lijst van soorten van het geslacht Idaea" horen te heten (of een variatie daarop). In de tweede plaats is onduidelijk volgens wie de lijst is, dus welk taxonomisch gezichtspunt dit weergeeft: het lijkt nu net of het een van God gegeven lijst is, in plaats van een momentopname vanuit een bepaald standpunt (uit meerdere mogelijke standpunten). Verder blijft de vraag open of er niet ook een verdere indeling binnen het geslacht is. - Brya (overleg) 8 dec 2019 08:21 (CET)
Het is inderdaad wel wenselijk te vermelden waar deze lijsten vandaan komen. Dat is ook in de meeste gevallen van dit soort artikelen het geval. Overigens zijn er tienduizenden artikelen over geslachten waarin in de laatste paragraaf een soortenlijst is opgenomen (neem als volkomen willekeurige voorbeelden Gerris en Neochromadora), evenals artikelen over families waarin een uitgebreide geslachtenlijst staat, enz.; als je dat geen goed idee vindt dan staat ons een megaklus te wachten. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 8 dec 2019 10:42 (CET)
Ik haal de nominatie door, omdat verwijderen samenvoegen uitsluit en dat samenvoegen (waarom ik daar niet zelf aan heb gedacht weet ik niet) lijkt mij toch echt veel beter dan verwijderen. Dqfn13 (overleg) 8 dec 2019 11:13 (CET)
Maar het maakt wel een aanmerkelijk verschil hoe lang zo'n lijst is. Voor Gerris en Neochromadora is de lijst al bedenkelijk lang (qua proportie met de rest van het lemma), maar de lijst van soorten van Idaea is nog veel en veel langer. Het lemma kan daar allicht in verzuipen. - Brya (overleg) 8 dec 2019 11:55 (CET)
Met dat 'verzuipen' ben ik het niet eens. Zolang onder die lijst maar geen nieuwe 'leestekst' staat, is het voor de lezer geen enkel probleem dat er onderaan zo'n waslijst hangt. Het is immers niet nodig om door te scrollen als je daarin geen interesse hebt. En ik ga er ook niet van uit dat mensen dit artikel zullen willen uitprinten.
Als je bepaalde lijsten bedenkelijk lang vindt, zouden we moeten definiëren hoe lang een lijst maximaal zou mogen zijn voordat hij van het artikel afgesplitst wordt. Dat lijkt me ook geen wenselijke oplossing.
Bedenk verder dat dit soort artikelen toch niet gelezen worden door de grote massa; ze zijn alleen interessant voor mensen die er specifiek informatie zoeken. En die hebben echt meer voordeel dan nadeel van dergelijke lijsten. (De mensen die er toevallig op terecht komen via die idiote knop Willekeurige pagina, daar houden we geen rekening mee.) Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 8 dec 2019 12:19 (CET)
Als de lijst te lang wordt, dan is afsplitsen prima, maar dan naar de lijst van Idaea-soorten, of iets dergelijks. Dqfn13 (overleg) 8 dec 2019 12:59 (CET)
Op enwiki is het heel normaal dat wat langere lijsten worden afgesplitst van lemma's. Er kunnen allerlei redenen zijn om dat te doen, om te beginnen kan het langer duren voor een pagina geladen wordt. Er kunnen ook lezers zijn die naar beneden scrollen om naar de categoriën te kijken. Verder staat het heel raar, een pagina met eerst een stukje tekst over het onderwerp en dan een lange lijst.
        En wie die pagina's leest durf ik niet te zeggen; het kan best zijn dat er eigenlijk niemand die pagina's echt leest. Als er inderdaad een pagina Lijst van soorten van het vlindergeslacht Idaea is, dan zijn de afzonderlijke pagina's over de soorten (behalve dan die waarover werkelijk iets geschreven is, zoals de nederlandse soorten) inhoudelijk eigenlijk volkomen overbodig. - Brya (overleg) 8 dec 2019 13:43 (CET)
Daarmee ben ik het ook niet eens: weliswaar is in de meeste artikelen niet veel inhoudelijks te vinden en zijn de artikelen botmatig aangemaakt, maar ze zijn destijds wel met een doel aangemaakt, namelijk als vruchtbare bodem voor degene die er uiteindelijk wel iets wil toevoegen. Volgens mij is die discussie in het verleden al gevoerd en zullen we nu echt niet weer die plm. 1 miljoen artikelen gaan verwijderen. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 8 dec 2019 17:46 (CET)

Toegevoegd 08/12; af te handelen vanaf 22/12[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Al-Nakba[bewerken]

Al-Nakba is het Arabische woord voor ramp of catastrofe, dat in dit lemma gebruikt wordt als synoniem voor het Palestijnse vluchtelingenprobleem.

 • In de kern is het lemma niet-neutraal: het is namelijk niet de geschiedenis van de Arabisch-Israëlische oorlog en het Palestijnse vluchtelingenprobleem dat het resultaat was van die oorlog, maar het is het "Palestijnse narratief" over deze oorlog die gepresenteerd wordt als feitelijke geschiedenis
 • De term Nakba is afkomstig van de Syrische intellectueel Constantin Zureiq die de term in 1948 gebruikte voor het falende Arabische leiderschap tijdens de Arabisch-Israëlische oorlog. De term is vervolgens in geen jaren gebruikt en komt b.v. ook niet voor het convenant van de PLO. De omkering van falend leiderschap naar slachtofferschap stamt uit de jaren negentig toen de Palestijnse Autoriteit in 1998, vijftig jaar na dato, 15 mei uitriep als Nakba-dag.
 • Dit lemma was een doorverwijzing naar het lemma over Palestijnse vluchtelingen waar de term Al-Nakba al behandeld werd. Aan deze doorverwijzing ging een discussie van negen jaar vooraf, waarin de neutraliteit van het lemma alle jaren ter discussie heeft gestaan.

Het voorstel is om deze doorverwijzing te herstellen en te voorkomen dat het lemma weer gebruikt wordt om een omstreden standpunt te presenteren als een feitelijke historie. Hanhil (overleg) 8 dec 2019 07:20 (CET)

Tegen Tegen verwijderen ronde zoveel in het eindeloze Israël-Palestina Conflict. Voldoende bronnen aanwezig. Noot: de eerdere samenvoeging was voorgesteld EN uitgevoerd door Hanhil. The Banner Overleg 8 dec 2019 09:59 (CET)
Lijkt me beter om beide artikelen meer te onderscheiden, en daarnaast te vermelden dat dit het "Palestijnse narratief" is. Dan hoeft het niet neutraal te zijn; het is dan de feitelijke beschrijving van de Palestijnse visie op deze ramp. Het herstellen van de redirect lijkt me niet wenselijk, omdat het volgens mij niet om zuivere synoniemen gaat: Al-Nakba is een in tijd beperkte periode waarin de Palestijnen uit hun woongebied werden verjaagd; Palestijnse vluchtelingen waren er ook wel ná die periode. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 8 dec 2019 10:07 (CET)
Zoals hieronder uitgelegd, gaat het hier niet om een "Palestijnse narratief". Wickey (overleg) 8 dec 2019 16:58 (CET)
Tegen Tegen verwijderen Het enige dat klopt in het verhaal van Hanhil is, dat het lemma niet gaat over de geschiedenis van de Arabisch-Israëlische oorlog en het Palestijnse vluchtelingenprobleem sec. De Nakba is een permanent hot item in Israël, waarvoor dan ook overvloedig referenties zijn aan te dragen. Een belangrijke discussie in Israël is de vraag, of de Nakba een vooropgezet plan was, of alleen maar een gevolg van de oorlog.
Waarom dit slappe propaganda-gelul over Zureiq, falend Arabisch leiderschap en slachtofferschap? Dit is evenzeer een Palestijns als een Israëlisch narratief. Je kunt moeilijk met droge ogen beweren, dat het narratief zoals uitgedragen door de Nieuwe Historici een Palestijns narratief is. De kwestie van censuur over de Nakba is hier onlosmakelijk mee verbonden.
Er is al in een heel vroeg stadium een vies spelletje gespeeld met de titels Nakba en Al-Nakba. Op 22-03-2008 werd door Hanhil de DP Nakba aangemaakt, nog vóór er überhaupt een artikel over bestond: bewerkingsgeschiedenis van Al-Nakba. Kennelijk was de DP er voor bedoeld, om het gebruik van de titel voor een artikel te voorkomen.
Het flauwe-kul-artikel Am al-Nakba werd al in 2005 aangemaakt.
Op 27-02-2017 plaatste Hanhil zelf een samenvoeg-sjabloon in Al-Nakba en op 3 april 2017 verwijderde hij zonder enige discussie het artikel uit de encyclopedie, door het naar Palestijnse vluchtelingen door te sluizen.
De DP Nakba is tot op de dag van vandaag overbodig, want verwijst naar twee verschillende titels. Deze kan dus worden verwijderd, net zoals het NE-artikel Am al-Nakba. Wickey (overleg) 8 dec 2019 17:24 (CET)
Tegen Tegen verwijderen Dit lemma is ook in 2017 al eenzijdig door Hanhil verwijderd en bij Palestijnse Vluchtelingen ondergebracht, geminimaliseerd tot een paar regeltjes, niettegenstaande ik er bezwaar tegen had aangetekend. Evenmin als dat de Holocaust bij een ander lemma over de WOII zou worden ondergebracht. Hiermee toont hij zijn houding (cq ontkenning van wat door sommige historici 'genocide' wordt genoemd) ten opzichte van de Nakba, de rampzalige andere kant van de Israëlische onafhankelijkheidsverklaring, die in Israël jaarlijks uitbundig gevierd wordt; het lemma daarover betreft slechts een geschreven aankondiging. Tegenover het Israëlische narratief over de oorlog van 1948 staan de historische feiten over de ellende die Palestijnen daarbij is aangedaan.'Nakba' Removed From Curriculum Education Minister Gideon Saar has instructed that Arab textbooks not teach that the State of Israel's establishment was a catastrophe for Arabs, 2009 en ede zg 'Nakbawet'uit 2011 Israeli University Cancels Event Marking Nakba Day, Citing Violation of Law, 16 mei 2019 De feitelijke gebeurtenissen van de Nakba beschrijven in een daarvoor geëigend lemma - en er komen er geleidelijk aan steeds meer boven water - is het doel van deze encyclopedie. Hanhil kan en mag dat vanuit zijn visie in z'n eentje niet verhinderen. Kronkelwilg (overleg) 8 dec 2019 20:36 (CET)
De bovenstaande tegenstemmers zijn verder weinig verrassend: discussies met deze gebruikers over de neutraliteit van de bijdragen lopen al jaren. Een kleine reactie op de punten:
 • Over de samenvoeging in 2017: dat voorstel heeft meer dan een maand op beide lemmata gestaan zonder dat er bezwaar was geuit.
 • Er is een duidelijk verschil tussen de Nieuwe historici en het gebruik van de term Al-Nakba: waar de nieuwe historici proberen tot een evenwichtige geschiedschrijving te komen staat bij het gebruik van de term Al-Nakba alleen het slachtofferschap centraal en wordt de eigen rol c.q. eigen verantwoordelijkheid verdoezeld. Dat kan geen basis zijn voor een neutraal artikel. Het werk van de nieuwe historici komt ook aan de orde in de andere artikelen die gaan over de gebeurtenissen van 1948.
 • De discussie in Israël gaat niet over de Nakba, maar over de vraag of er sprake was van verdrijving of vlucht.
 • De bijdrage van Wickey zit weer onder de gordel: de term propaganda-gelul voor het werk van Constantin Zureiq is verder voor zijn rekening. Zureiq is degene van wie de term Nakba afkomstig is en als Wickey meent dat dat anders is zie ik daar graag bronnen voor. De DP Nakba is inderdaad door mij aangemaakt en wel een kleine drie jaar ná het aanmaken van het artikel over de Nakba van 1920. De reden van de aanmaak van die doorverwijspagina was dat de term Nakba ook verwees naar de afloop van de oorlog van 1948 en het vluchtelingenprobleem. De kwalificatie vies spelletje is er een van de waard en zijn gasten.
 • Wat Kronkelwilg met zijn vergelijking van Holocaust en Nakba wil bereiken is me niet duidelijk. Het lemma Holocaust is geen lemma om de Jodenvervolging vanuit Joods perspectief te beschrijven, maar is opgezet als een neutraal lemma. Hier is ook niet de Joodse term gebruikt. Voor wat betreft de oorlog van 1948 en het daaruit resulterende Palestijnse vluchtelingenprobleem hebben we al een tweetal lemmata: Arabisch-Israëlische Oorlog van 1948 en Palestijnse vluchtelingen. Het lemma Al-Nakba voegt daaraan geen nieuwe gezichtspunten toe en is slechts opgezet om een eenzijdige Arabische visie op de gebeurtenissen te ventileren.
Hanhil (overleg) 9 dec 2019 06:24 (CET)

A Division (New York City Subway)[bewerken]

WIU – Bronloze inhoud over een metrodivisie van New York. Ik heb geen respons gekregen op overleg vorige week: de inhoud staat vol met plaatjes. Als die in sjablonen of infobox staan lijkt me dat niet zo'n probleem, echter op deze wijze oogt het erg rommelig. De tekst kan daarom een behoorlijke poets en bronnen gebruiken. Arch (Overleg) 8 dec 2019 10:03 (CET)

Govert Sweep[bewerken]

Weg – Niets exceptioneels of bijzonders wat deze persoon memorabel maakt om voor toekomstige generaties herinnerd te worden. Niet encyclopedische man met baan. VanBuren (overleg) 8 dec 2019 10:36 (CET)

 • Voor Voor verwijderen Gewoon man met baan inderdaad. Malinka1 (overleg) 8 dec 2019 11:39 (CET)
  • Al eerder verwijderd wegens NE. Betrokkene kwam in het nieuws wegens één gebeurtenis. Geen idee of er (inmiddels) meer over Sweep verteld kan worden, maar het huidige artikel is ondermaats qua inhoud en opmaak. Thieu1972 (overleg) 8 dec 2019 11:42 (CET)
  • Opmerking Opmerking Geen mening voor behoud of niet, maar de nominatiereden vind ik op zijn minst opmerkelijk. Hij heeft de landelijke media gehaald met een domme actie wat hem misschien juist wel memorabel maakt, daardoor is de kwalificatie man met baan niet juist. Daarbij, volgens mij zijn er ook criteria voor het aantal volgers van youtubers wanneer het Ew kan zijn. (Overigens hoeveel van de ingevoerde sporters zijn voor toekomstige generaties wel interessant?) Ldhank (overleg) 8 dec 2019 15:58 (CET)
   • Criteria voor minimaal aantal volgers zijn er niet. Dat zou ook niet eerlijk zijn t.o.v. kleinere kanalen. Een groot aantal volgers is overigens vaak wel een indicatie dat een youtuber voldoende EW kán zijn. Thieu1972 (overleg) 8 dec 2019 16:53 (CET)
   • Het bezoek aan Area 51 is in het betreffende artikel al genoemd, dat is toch voldoende? VanBuren (overleg) 8 dec 2019 19:28 (CET)

Jullie hebben wel gelijk dat de pagina weg moet, hij heeft een keer de media gehaald en verders is hij gewoon. Gekko99 (Vraagje?) 8 dec 2019 20:29 (CET)

Dynablocks[bewerken]

Weg – Onduidelijk voor de leek waarover dit gaat, of wat hier nu voor kennis gedeeld word. Roblox blijkt een spel te zijn, ok. Kan deze kennis niet daar gewoon vermeld worden?? Rechtvaardigd een naamkeuze een eigen lemma? Indien relevant dan kan de tekst naast opmaak en bronnen, verduidelijking voor de leek gebruiken. Arch (Overleg) 8 dec 2019 10:58 (CET)

Waarom heeft de aanmaker het niet gewoon als feitje toegevoegd aan Roblox? Thieu1972 (overleg) 8 dec 2019 11:43 (CET)
Is toegevoegd onder het kopje 'trivia' op de pagina over Roblox. Verdel (overleg) 8 dec 2019 15:22 (CET)
Prima! Dan zou deze pagina een redirect kunnen worden naar Roblox? Arch (Overleg) 8 dec 2019 15:59 (CET)
Volgens het artikel was Dynablocks geen vroegere naam voor Roblox, maar één van de drie namen die in aanmerking kwamen. Ik vind dit dusdanig mager dat een redirect te veel eer zou zijn. Verdel (overleg) 9 dec 2019 10:30 (CET)

100 uur voor KWF[bewerken]

NE – Eenmalige actie op één radiostation. Encyclopedische relevantie is nu onduidelijk, omdat het twee keer eigen bronnen betreft en de site Radiofreak zo'n beetje alles wat betreft radio volgt. Dqfn13 (overleg) 8 dec 2019 11:02 (CET)

Klokhuis Welsrijp[bewerken]

NE – Waarom een gebouw uit 2012 encyclopedisch relevant zou zijn, wordt niet duidelijk uit dit bronloos artikel. KroySquare.jpgDirkVE overleg 8 dec 2019 14:39 (CET)

Harley Quinn (televisieserie)[bewerken]

WIU – duidelijk vertaald van enwiki met nog heel wat taalfouten. KroySquare.jpgDirkVE overleg 8 dec 2019 14:45 (CET)

Kodiak (motorfiets)[bewerken]

NE – Uit dit zeer korte artikel blijkt geen encyclopedische relevantie. Gek genoeg heeft dit Amerikaanse merk geen artikel op Enwiki. Kan uitbreiding gebruiken op basis van secundaire bronnen. Wikiwerner (overleg) 8 dec 2019 19:18 (CET)

 • Voor Voor verwijderen Artikel van mijn hand, maar van Kodiak is nooit meer iets vernomen. Geen probleem met verwijdering. Piero (overleg) 8 dec 2019 21:16 (CET)

Gathering Stones[bewerken]

NE – De enige bronnen zijn van voordat dit eenmalige evenement plaatsvond. De resulterende hunebed is gesloopt. Laat het nu dan nog wel sporen na? Wikiwerner (overleg) 8 dec 2019 19:43 (CET)

Neutraal Neutraal Het tegengeluid, dat zelfs dit jaar nog nagalmde, ontbreekt volkomen. Wel redelijk vindbaar via een online zoektocht. Verder twijfel aan de relevantie, 10.000 bezoekers over twee weken verdeeld is niet bepaald veel voor een evenement dat hooguit een regionale reikwijdte had? Arch (Overleg) 8 dec 2019 21:15 (CET)

Jozef Herman Sels[bewerken]

NOMINATIEREDEN Kan nog wat uitgebreider(denk ik), en is niet zo'n pagina waarvan ik denk dat het uitgebreider KAN. Gekko99 (Vraagje?) 8 dec 2019 20:18 (CET)

Je bedoelt NE? Op basis van de summiere info in dit artikel kan ik ook niet echt anders zeggen dan 'man met baan'. Thieu1972 (overleg) 8 dec 2019 20:41 (CET)
Kort zoekwerk verricht. Inderdaad officieer in de Kroon-,en Leopoldsorde. Vakt zeker nog wat over te vertellen.

Leermiddel[bewerken]

WB – Bronloze tweezinner die in dit format meer in een woordenboek thuishoort. Met vriendelijke groet, Daniuu 8 dec 2019 21:12 (CET)

Joggingclub Leeuwerik[bewerken]

NE Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 8 dec 2019 22:55 (CET)

Toegevoegd 09/12; af te handelen vanaf 23/12[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Makkertjes Community[bewerken]

ne - Voordeel van twijfel voor nuweg. Geen idee wat een discordserver is, en of het relevant is voor wikipedia, onnodig veel Engelse woorden 'joined, invited, raid' , geen onafhankelijke bronnen die relevantie aantonen. Ldhank (overleg) 9 dec 2019 00:27 (CET)

Deze pagina kost erg veel werk, en het gaat over iets waar 500 mensen mee te maken hebben, en die engelse woorden hebben te maken met dat het over over iets gaat dat oorspronkelijk engels is. JOASB (overleg) 9 dec 2019 00:53 (CET)
Na verwijdering is het artikel opnieuw aangemaakt, er staat nu een nuwegje. -Sjoerd (overleg) 9 dec 2019 10:29 (CET)

Nemanja Antonov[bewerken]

Wiu, geen bronnen, niet neutraal. Kattenkruid (overleg) 9 dec 2019 03:24 (CET)

Voor degene die hier zijn/haar tanden in wil zetten heb ik er de interwikilinks bij gezocht. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 9 dec 2019 07:06 (CET)

Rabee' al-Madkhali[bewerken]

WIU – Een vrijwel onopgemaakt artikel, met een veel te magere inhoud. Zie het Engelstalige artikel ter vergelijking. Behoeft dus uitbreiding en aanpassing. Thieu1972 (overleg) 9 dec 2019 05:49 (CET)

The Young Gods[bewerken]

WIU – Een vrijwel onopgemaakt en uitermate karig artikel. Behoeft uitbreiding. Te zien aan de anderstalige artikelen, is dat heel goed mogelijk. Thieu1972 (overleg) 9 dec 2019 07:42 (CET)

Directe verwijdering[bewerken]

Direct te verwijderen

In het geval van werkelijke onzin, overduidelijke zelfpromotie, expliciete reclame, auteursrechtenschending, niet-Nederlandstalige tekst of om niet-controversiële administratieve/technische reden, kan het hier genomineerd worden voor onmiddellijke verwijdering. Bij twijfel of als een artikel reeds inhoudelijk bewerkt is door iemand anders, dan dient het artikel of de afbeelding op de lijst te beoordelen pagina's geplaatst te worden volgens de normale procedure. Voor de exacte criteria, zie de richtlijnen voor moderatoren. Deze pagina is niet bedoeld voor discussie of een stemming. Bij onenigheid over een nominatie wordt aangeraden alsnog voor de gewone verwijderprocedure te kiezen.

Artikelen (veelal redirects) die verwijderd zouden moeten worden om daar een ander artikel neer te zetten door middel van een titelwijziging, kunnen met uitleg gemeld worden op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Artikel verplaatsen.

Het is beter deze (sub)pagina niet op te schonen. Zodoende betekent een melding van deze pagina op volglijsten dat er daadwerkelijk een verwijderverzoek is geplaatst. Gebruikers die hieronder een nieuw artikel toevoegen, wordt verzocht tevens de oude (rode) links te verwijderen.

Pagina's die zijn gemarkeerd met {{nuweg|1=reden}} staan eveneens in de categorie nu te verwijderen. Deze categorie wordt regelmatig opgeschoond, waardoor het voor niet-dringende pagina's meestal niet nodig is om ze hieronder (dus dubbel) te vermelden.

Nominaties voor directe verwijdering[bewerken]