Wikipedia:Te beoordelen pagina's

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Klik hiernaast voor naar onder  Naar inhoud
Naar onder

Zie WP:TBP
Zie WP:TVP
Zie WP:AVW
Zie WP:AFD
Zie WP:WEG

Inhoud

Uitleg[bewerken]

Geen stemming

Dit is geen stempagina

Als u hier nieuw bent, of hierheen gekomen bent op uitnodiging of naar aanleiding van een bericht op een andere website, bedenk u dan dat op deze pagina geen stemming bij meerderheid plaatsvindt, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie, en consensus (eenstemmigheid) wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen.

U wordt niettemin uitgenodigd om mee te discussiëren en uw mening is welkom. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdragen te ondertekenen door aan het eind ~~~~ toe te voegen.

Overzicht beheerpagina's

Deze pagina is bestemd voor het melden van pagina's die naar uw mening, in de huidige vorm, van Wikipedia verwijderd zouden moeten worden. Dit kunnen pagina's zijn waarvan de inhoud verplaatst is, waar overbodige informatie op staat, waar geen of onjuiste informatie op staat, enzovoorts. Dit hoeft dus niet altijd bezwaar tegen het onderwerp zelf in te houden.

Staat er op deze lijst een pagina die u wilt verbeteren, dan kan dat: Verbeter de pagina en geef dan op deze lijst aan wat u heeft veranderd. De pagina kan dan mogelijk behouden blijven. Wanneer (een deel van) de inhoud van een pagina beter kan worden ingevoegd in een andere bestaande pagina, doe dit dan voordat na twee weken het artikel wordt verwijderd. Een pagina die verwijderd is, wordt in het logboek verwijderde pagina's vermeld. Wilt u over een onderwerp op een later moment een artikel schrijven, maak die pagina dan opnieuw aan. Probeer daarbij dan te voldoen aan de richtlijnen.

Bent u het oneens met de verwijderingsnominatie van een pagina op deze lijst, geef dat dan ook in de lijst aan, met een motivatie.

Een moderator beslist na een periode van twee weken op basis van inhoudelijke argumenten en toetst aan criteria wat er met het artikel gebeuren gaat. Artikelen die na twee weken verbetertijd en beoordelingstijd nog niet behoudenswaardig zijn, worden ook verwijderd.

Pagina nomineren

Aanbevolen wordt om een net aangemaakt artikel niet binnen één uur na plaatsing te nomineren, omdat degene die het artikel aanmaakte het misschien zelf nog aan het verbeteren is. Als er op een artikel een {{meebezig}}-sjabloon staat is het verstandig om de aanmaker van het artikel eerst de kans te geven het schrijven van het artikel af te ronden.
Als het onderwerp naar uw mening wel geschikt is voor Wikipedia, maar niet in de huidige vorm, overweeg dan of u zelf in staat bent het artikel te verbeteren.

Een nieuwe kandidaat voor beoordeling plaatst u onderaan deze lijst, bij de dag van vandaag, en vermeld waarom de pagina is genomineerd. Als het om volledige onzin gaat (of uw eigen fout), dan kan het helemaal onderaan, onder de kandidaten voor directe verwijdering. Wanneer u een pagina op deze lijst zet, moet u ook op de genomineerde pagina zelf vermelden dat deze op de nominatie voor beoordeling staat. Dit kunt u doen door bovenaan een van de sjablonen uit de volgende paragraaf te plaatsen. Plaats slechts één sjabloon; een combinatie met een sjabloon als {{wikify}}, {{beginnetje}} of {{nocat}} is in dit stadium overbodig en zal onervaren gebruikers afschrikken. Verder is het attent - en werkt het vaak ook constructief - om de aanmaker van een artikel op diens eigen gebruikers-overlegpagina met eventuele verbetertips persoonlijk te wijzen op de nominatie.

Overweeg ook of plaatsing elders dan op de beoordelingslijst beter is - zoals op Wikipedia:Dit kan beter (voor lemma's die overduidelijk wel encyclopedische waarde hebben) of op de samenvoeglijst. Voor het samenvoegen van twee artikelen plaats je op beide artikelen de sjablonen {{samenvoegen|[[lemma]]}}. Voor het invoegen van een artikel in een ander artikel plaats je op het te verplaatsen artikel het sjabloon {{samenvoegennaar|[[lemma]]}} en op het andere artikel het sjabloon {{samenvoegenvan|[[lemma]]}}.

Nominatiesjablonen

Artikelen kunnen worden voorzien van een van onderstaande sjablonen; tevens komen de artikelen dan in de erachter vermelde categorie. Met uitzondering van een nuweg-nominatie, blijven genomineerde artikelen twee weken beschikbaar voor verbetering voordat een moderator een besluit neemt voor behoud of verwijdering. Een artikel met nuweg-nominatie wordt in de regel zo snel mogelijk verwijderd.

Geef telkens de reden van nomineren op in het sjabloon; dit verschijnt dan op de pagina zelf. Geef bij schending van het auteursrecht zo mogelijk ook een link op.
Onder bepaalde voorwaarden mogen {{reclame}} en {{auteur}} ook direct worden verwijderd. Zie hier voor meer informatie.

Gebruikte afkortingen

(kan ook in kleine letters)

 • AUT: schending van auteursrechten
 • E: encyclopedisch (belangrijk genoeg om een artikel waard te zijn)
 • NE: niet encyclopedisch (niet belangrijk genoeg)
 • POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt)
 • WB: woordenboekdefinitie
 • WIU: van onvoldoende kwaliteit (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering")
 • ZP: (zelf)promotie
Het toevoegen van een nieuwe dag

Als het goed is, wordt elke dag om 00.00 uur een nieuw sjabloon voor die dag toegevoegd door een botje (Gebruiker:Valhallasw-toolserver-botje). Als dit niet gebeurd is, moet deze pagina gewijzigd worden: boven het commentaar <!-- HIERVOOR --> moet het correcte sjabloon vanuit de queue (die eronder staat) gekopieerd worden. Let erop dat je de <!-- en --> vanomheen het sjabloon wegneemt.

Als er geen pagina's meer in de queue staan, moet een nieuwe pagina worden aangemaakt. Gebruik hiervoor de instructies op Sjabloon:Te beoordelen pagina's nieuwe dag.

Onterecht verwijderd?

Heeft een moderator na twee weken een artikel in uw ogen onterecht verwijderd? Vraag dan eerst de moderator die de lijst afgehandeld heeft om toelichting op diens overlegpagina. De naam van de moderator die het artikel heeft verwijderd vindt u terug in het Verwijderingslogboek. Doe pas na de navraag een eventueel terugplaatsingsverzoek op Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen.

Recente beoordelingssessies[bewerken]

Hier staan de afgehandelde subpagina's van de laatste week gearchiveerd. Deze dienen als archief van beoordelingsnominaties. De moderator die als laatste een dag afhandelt of afmaakt dient deze hier, na de nodige controles, te archiveren.


Toegevoegd 04/07; af te handelen vanaf 18/07[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 04/07: Deel 1 Referendum[bewerken]

 • Referendum over het EU-lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk - weg - een appels en peren dp. Peter b (overleg) 4 jul 2016 00:47 (CEST)
  • Onnodige nominatie, dit kan prima op de overlegpagina worden beslecht, neigt naar WP:PUNT. Sikjes (overleg) 4 jul 2016 01:07 (CEST)
   • Fijn trouwens dat er bij dit actuele onderwerp nu twee weken zo'n dik sjabloon boven de doorverwijspagina staat waar iedereen naar toe wordt verwezen die op een doorverwijzing naar het referendum klikt. Sikjes (overleg) 5 jul 2016 01:03 (CEST)
  • Technisch gezien is de redirect niet nodig, maar appels en peren zou ik het zeker niet noemen. Is hier uitgegaan van goede wil? ed0verleg 4 jul 2016 08:26 (CEST)
  • Aangezien men er jaartallen bij betrekt, is het niet meer dan logisch dat er een dp komt. Anders moet men er in de titel maar geen jaar bijzetten. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 4 jul 2016 12:01 (CEST)
  • redenering is volgens mij precies omgekeerd van hoe het gegaan is: het jaartal is pas later aan de titel van Referendum over het EU-lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk (2016) toegevoegd. Dat was een ondoordachte actie. Het is jammer dat dit niet gewoon is teruggedraaid. Bever (overleg) 6 jul 2016 15:59 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Disambiguatie-pagina's zijn geen artikelen en dienen met name om de lezer te helpen op de juiste pagina te komen. En dat is exact wat deze pagina doet. The Banner Overleg 4 jul 2016 14:06 (CEST)
   • Dat kan ook met een 'voorverwijzing' (verwijzing bovenin het artikel). Dat helpt de lezer sneller en het bezwaar dat sommige mensen tegen zulke hat notes hebben (dat lezers worden opgezadeld met overbodige verwijzingen naar een heel ander onderwerp dat toevallig hetzelfde heet), is hier niet van toepassing aangezien beide artikelen sowieso naar elkaar zouden moeten verwijzen. Bever (overleg) 6 jul 2016 15:59 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - als een appelsoort en een perensoort dezelfde naam hebben is het juist de bedoeling om een dp te gebruiken. Het lijkt erop dat Peter b niet goed begrijpt waar een dp voor is. SNOW lijkt me mede gezien bovenstaande reacties wel van toepassing. - Robotje (overleg) 5 jul 2016 07:48 (CEST)
   Inderdaad, ALS ze dezelfde naam hebben. Robotje, volgens mij ben jij zelf degene die hier niet helemaal goed naar alles heeft gekeken. De Wikischim (overleg) 5 jul 2016 08:43 (CEST)
   Overigens komt de huidige onduidelijkheid ook wel een beetje door de aanmaker van het nieuwste van de twee artikelen (en tevens nominator van deze DP). Hier had ik al een link geplaatst naar het juiste artikel (Europese Gemeenschappen) in dit verband, maar dit werd vrijwel meteen weer door Peter b ongedaan gemaakt. Ja, als je zelf kennelijk ook geen duidelijkheid wil... De Wikischim (overleg) 5 jul 2016 08:48 (CEST)
    • Een beetje overdreven om deze discussie te wijten aan het ontbreken van dat linkje. Bever (overleg) 6 jul 2016 15:59 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - EU en EG is niet hetzelfde, daarom creëert deze DP onduidelijkheid i.p.v. zaken te verhelderen (dat laatste is nou juist bij uitstek de bedoeling van Wikipedia). De Wikischim (overleg) 5 jul 2016 08:41 (CEST)
   • EG? - Robotje (overleg) 5 jul 2016 09:09 (CEST)
    Ja, in 1975 was er immers nog geen EU. De Wikischim (overleg) 5 jul 2016 09:19 (CEST)
    • In 1975 heette dat nog EEG. - Robotje (overleg) 5 jul 2016 09:26 (CEST)
     • De EEG, EURATOM en de EGKS werden samen de Europese Gemeenschappen genoemd waarbij EG dus kon duiden op de overkoepelende term, niet per se op de opvolger van de EEG. Sikjes (overleg) 5 jul 2016 16:37 (CEST)
    • We kunnen hier gaan discussiëren over de vraag of we de Europese Unie als de voortzetting/opvolger van de EG en/of EEG moeten beschouwen, maar dat doet niet ter zake. Deze doorverwijsconstructie is gewoon veel minder behulpzaam dan een voorverwijzing. Bever (overleg) 6 jul 2016 15:59 (CEST)
  • Voor verwijderen, zonder enig voorbehoud. Omdat ook onder meer Susteren echt iets anders is dan Echt-Susteren. Zie Overleg:Referendum over het EU-lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk. Ik bespeurde daar dat er geen bezwaar was tegen een nuweg, maar nu zie ik deze discussie. Versnippering dus, niet handig. Apdency (overleg) 5 jul 2016 19:36 (CEST)
  • Opmerking Opmerking Hou er rekening mee dat hier op zijn minst een redirect aanwezig moet zijn, aangezien er sprake is van een (zo te zien blijkbaar overbodig) achtervoegsel. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 5 jul 2016 21:28 (CEST)
  • Gezien de reacties hierboven, lijkt het mij het beste om bij de beide (inhoudelijke) artikelen het jaartal verwijderen (deze dp wordt dan dus wel overschreven, maar dat is correct omdat er in 1975 nog geen sprake was van de E.U.) ÈN op beide artikelen bovenin een verwijzing te maken met behulp van het zieook-sjabloon. Daarmee wordt iedereen optimaal bediend (de nu bestaande titels met jaartal blijven dan gewoon doorverbinden naar het goede artikel). Paulbe (overleg) 5 jul 2016 22:45 (CEST)
  • Drie Opmerking opmerkingen: (1) laat de moderator s.v.p. ook de argumenten op Overleg:Referendum over het EU-lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk bekijken; (2) ten behoeve van toekomstige discussies lijkt het mij handig om deze overlegpagina wél te behouden, bijv. door deze samen te voegen met de overlegpagina van een van beide referendumartikelen; (3) Referendum over het EU-lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk staat momenteel tweede in de Google-zoekresultaten als ik daar zoek op 'referendum eu verenigd koninkrijk', dus ik hoop dat deze nominatie versneld wordt afgehandeld (door terugplaatsing van het artikel op die plek of door omzetting van de doorverwijspagina in een redirect). Bever (overleg) 6 jul 2016 15:59 (CEST)
   • Ook ik ben voor een versnelde afhandeling (gaf ik gisteren ook al aan), zeker voor zo'n veelbesproken onderwerp (in z'n algemeenheid bedoel ik dan; buiten Wikipedia). Iets voor Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Overige? Apdency (overleg) 6 jul 2016 16:28 (CEST)
    • Wat mij betreft à la minute. Deze nominatie vertraagt het proces met twee weken. Mvg, Caudex Rax ツ (overleg) 6 jul 2016 18:55 (CEST)
     • Op bovengenoemde verzoekpagina heb ik een vraag neergezet. Apdency (overleg) 6 jul 2016 19:54 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen De Europese Unie is gewoon de voortzetting van de Europese Gemeenschap. Dus dat van die appelen en peren gaat niet op. De Europese Unie is volgens haar eigen website ontstaan "in de nasleep van WO2". Eerst als EEG, daarna als Europese Gemeenschap en daarna geëvolueerd naar Europese Unie. Dus met wel een andere benaming en een andere structuur, maar toch gaat het nog altijd over een hetzelfde verband tussen dezelfde landen. Dat het VK nu lid is van de EU is mede het gevolg van het referendum van 1975. Akadunzio (overleg) 9 jul 2016 20:34 (CEST)
   • Ja, ik dacht nog: gaat de veroorzaker van dit alles zich ook nog een keer uitspreken? Het is dan zo ver. Ik zou er van alles over kunnen zeggen, maar veel daarvan is in feite al gezegd en ga ik niet herhalen. Wel dit: 1) natuurlijk wil de EU zich via haar officiële kanalen graag presenteren als zijnde ontstaan "in de nasleep van" de oorlog. Dat is typische pr-taal, POV, een algemeenheid waar wij als encyclopedie niets mee kunnen aanvangen. 2) Wikipedia is een internetencyclopedie en het internet kan niet los worden gezien van ARPANET, maar daarmee is Wikipedia nog geen ARPANET-encyclopedie. Apdency (overleg) 9 jul 2016 21:07 (CEST)
    • Ja probeer het maar in het belachelijke te trekken. Dat zijn altijd sterke argumenten. Akadunzio (overleg) 9 jul 2016 21:45 (CEST)
    • In het Wikipedia-artikel over de Europese Unie staat nochtans net dezelfde POV of PR-taal. Ontstaan in 1958 en in de jaren erna groeide de Europese Unie... . Weten we als encyclopedie zelf wel wat we er mee moeten aanvangen? Akadunzio (overleg) 9 jul 2016 22:09 (CEST)
     • Goed dat je hierop wijst. Wat daar stond kon chronologisch niet kloppen en dat heb ik dan ook aangepast. Apdency (overleg) 10 jul 2016 10:10 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen De Europese Unie is niet de voortzetting van de Europese Gemeenschap. De Europese Gemeenschappen, waaronder de Europese Gemeenschap, hebben nog bestaan tot 2009, dus naast de EU! Het was toen een van de pijlers van de Europese Unie. Zie ook het Verdrag van Lissabon (2009!), pagina 12: De Unie is gegrond op dit Verdrag en op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna „de Verdragen te noemen”). Deze twee Verdragen hebben dezelfde rechtskracht. De Unie treedt in de plaats van de Europese Gemeenschap, waarvan zij de opvolgster is. Daarom ben ik vóór het voorstel van Paulbe: zieookjes bovenaan beide artikelen voor wie verkeerd zit. Het referendum uit 1975 zoek je niet op door in te voeren: Referendum over het EU-lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk. Wikiwerner (overleg) 10 jul 2016 13:23 (CEST)
   • Ik lees: [De Europese Unie is niet de voortzetting van de Europese Gemeenschap.] Wat een onzin. – Maiella (overleg) 10 jul 2016 13:36 (CEST)
    • Het is dus niet een club van lidstaten die in 1993 van naam veranderde. Wikiwerner (overleg) 10 jul 2016 13:39 (CEST)
     • Juist wel. De Europese Unie treedt in de plaats van en is de opvolgster van de Europese Gemeenschap. Het is dus overduidelijk dat de Europese Unie gewoon de voortzetting is van de Europese Gemeenschap met dezelfde lidstaten als voordien. Akadunzio (overleg) 10 jul 2016 13:41 (CEST)
     • Lees: (een voortzetting van...) de Europese Gemeenschappen. – Maiella (overleg) 10 jul 2016 14:20 (CEST)
      • Je bedoelt de Europese Gemeenschap. De in 1993 opgerichte Europese Unie was gegrond op de Europese Gemeenschappen (de Europese Gemeenschap, de EGKS en Euratom), aangevuld met de GBVB- en PJSS-pijlers. De EGKS hield in 2002 op te bestaan, en met het verdrag van Lissabon werd de EG opgeheven. Euratom bestaat nog altijd (formeel) naast de Unie. Tot 1 december 2009 bestonden er dus een EG en een EU naast elkaar, maar ik denk niet dat je kunt zeggen dat de toenmalige EU (met pijlerstructuur, zonder rechtspersoonlijkheid) dezelfde is als de huidige (zonder pijlerstructuur, voortzetting van de EG en met rechtspersoonlijkheid). Hoe dan ook bestond er geen EU in 1975 en kun je dus niet zeggen dat er destijds een referendum over EU-lidmaatschap gehouden werd. Woody|(?) 10 jul 2016 15:07 (CEST)
       • Euratom was na 50 jaar exit. – Maiella (overleg) 10 jul 2016 15:31 (CEST)
        • Wat bedoel je? Euratom bestaat nog. Woody|(?) 10 jul 2016 15:43 (CEST)
   • Ik lees: [natuurlijk wil de EU zich via haar officiële kanalen graag presenteren als zijnde ontstaan "in de nasleep van" de oorlog. Dat is typische pr-taal, PO] (Apdency). Graag een beetje historisch besef! De EGKS was wel degelijk, in de nasleep van WO2, bedoeld om in het vervolg oorlog tussen Frankrijk en Duitsland te voorkomen, door het wingebied van kolen in het grensgebied onder een supranationale autoriteit te brengen. Het Verdrag van Verdun is, achteraf bezien, een historische vergissing. – Maiella (overleg) 10 jul 2016 13:46 (CEST)
    • "De EGKS was wel degelijk ...". Ja, de EGKS. Deze discussie gaat over de EU. De EU bestond in 1975 niet en dus kon er toen geen referendum over worden gehouden. Het stelselmatig ontwijken van deze uiterst eenvoudig te begrijpen situatie via allerlei uitvluchtredeneringen is iets wat ik niet langer kan aanzien. Ik wacht de beslissing van de moderator wel af. Apdency (overleg) 10 jul 2016 15:04 (CEST)
     • Het gaat hier niet om de titel van een artikel, maar over een doorverwijspagina. Het is toch logisch dat men kan doorverwijzen naar een referendum over deelname aan een organisatie, die volledig vervangen werd door de EU. Akadunzio (overleg) 11 jul 2016 13:20 (CEST)
Beste Caudex Rax, dat overleg heb ik inderdaad met zeer grote verwondering gelezen. Ik snap deze hele heisa totaal niet. Op het Engelstalige artikel staat toch ook het jaartal. Daar valt niemand over. Hier worden eindeloze en eerlijk gezegd totaal onnodige discussies gevoerd. De Europese Unie is de vervanger en de opvolger van de Europese Gemeenschap. Dus in feite gaan beide referenda over hetzelfde item. Moet het Verenigd Koninkrijk bij de Europese Gemeenschap of zijn opvolger Europese Unie blijven of niet. Akadunzio (overleg) 11 jul 2016 23:27 (CEST)
Beste Akadunzio, niet dat wij veel te maken hebben met hoe ze het op de Engelse Wikipedia doen, maar aangezien je er toch aan refereert: daar wordt verwezen zoals het hier m.i. ook zou moeten. Geen onjuiste dp, maar bovenaan het artikel over het EU-referendum uit 2016 wordt de lezer geattendeerd op het artikel over het referendum uit 1975. Ik vind het overigens opvallend dat juist degene die de originele titel van het artikel over het EU-referendum heeft gewijzigd om van die titel een dp te kunnen maken, de discussies die uit die actie voortvloeien totaal onnodig noemt. Mvg, Caudex Rax ツ (overleg) 12 jul 2016 22:46 (CEST)
Wat houd je tegen om deze dp te plaatsen in plaats van hier krampachtig proberen te bewijzen dat deze twee referenda niets met elkaar te maken hebben. Akadunzio (overleg) 12 jul 2016 23:23 (CEST)
"Op het Engelstalige artikel staat toch ook het jaartal." Maar alleen op de Nederlandse Wikipedia staat het jaartal in de titel tussen haakjes achteraan, wat op Wikipedia en ook elders (trefwoordenlijsten) een signaal is dat het om een kwalificatie gaat ter onderscheid met een gelijkluidende titel die net iets anders betekent. Maar hier ís er helemaal niet zo'n gelijkluidende titel. Dat is dus verwarrend. De huidige constructie genereert dus verwarring in plaats van deze te voorkomen. Bever (overleg) 13 jul 2016 01:34 (CEST)
    • De EGKS was éen van de drie onderdelen van de EG in 1973 (dus t/m 1993). – Maiella (overleg) 10 jul 2016 15:36 (CEST)
 • Aangezien de moderatoren er maar niet aan toe komen om deze nominatie af te handelen, wordt het misschien tijd voor een nieuw compromisvoorstel. Laten we de doorverwijspagina een andere, neutralere titel geven, bijvoorbeeld Referendum over het Britse lidmaatschap van een verenigd Europa (eerder al door iemand anders geopperd) of Brits referendum over het lidmaatschap van een verenigd Europa of Referendum in het Verenigd Koninkrijk over het lidmaatschap van een verenigd Europa. Dan is de pagina weliswaar nog steeds overbodig, maar staat hij niet meer in de weg. Bever (overleg) 3 aug 2016 17:34 (CEST)
  • Ja op de overlegpagina van de OP heb ik die eerste variant twee keer genoemd; ten laatste hier. Bij de eerste vermelding gaf ik wel aan dat het me een onwaarschijnlijk scenario leek. Maar ja, als de patstelling zo hardnekkig is moeten we wellicht inderdaad toch overgaan tot een dergelijk compromis. Fraai is het niet, maar ik zou ermee kunnen leven. Apdency (overleg) 4 aug 2016 19:15 (CEST)
  • Eigenlijk is het heel simpel: Akadunzio heeft een controversiële wijziging gedaan. De normale gang van zaken is dat die wordt teruggedraaid totdat er consensus is over eventuele herinvoering. Wikiwerner (overleg) 4 aug 2016 20:42 (CEST)
   • Zo had ik het ook graag gezien, maar uit deze opmerking van moderator Dqfn13 werd duidelijk dat de bijbehorende controverse legitiem was. (Ik antwoordde daarop "Toch maar wachten dan", al bedoelde ik daar niet een maand mee...) Apdency (overleg) 4 aug 2016 20:58 (CEST)
     • Dat iets niet afgehandeld wordt, kan betekenen dat de moderatoren er niet over uit zijn, niet wensen te handelen, of gewoon niet kunnen handelen omdat ze geen toegang hebben tot internet. De afhandeling kan na 14 dagen gedaan worden, dus er kan een maand gewacht worden ja, er staat verder geen termijn voor voor wanneer een artikel afgehandeld moet worden. Dqfn13 (overleg) 4 aug 2016 21:14 (CEST)

Toegevoegd 04/07: Deel 1[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Akbara - wiu - Kattenkruid (overleg) 4 jul 2016 02:19 (CEST)
  • Neutraal Neutraal - de titel zou mogelijk gewijzigd moeten worden in 'Akbara. Dit is althans het geval in het Engelstalige artikel. Ik heb de wikidata gekoppeld. Alice2Alice (overleg) 8 jul 2016 12:08 (CEST)
 • Mattia Ilić - Reeds gemarkeerd wiu-lemma (geen intro-opmaak, overal links in de tekst, opmaak lijst Exposities, mislukte infoboxlink...). ErikvanB (overleg) 4 jul 2016 03:42 (CEST)
 • Genetic Choir - reclame - Genetic Choir over Genetic Choir. Er worden wel bronnen gegeven maar de betrouwbaarheid daarvan is onduidelijk en lijken willekeurig geplaatst. In ieder geval zijn de passages in de gegeven links die de WP-tekst dienen te ondersteunen moeilijk te vinden. Kattenkruid (overleg) 4 jul 2016 04:14 (CEST)
 • MVV Maastricht in het seizoen 2011/12 - wiu - seizoenspagina met slechts enkel de selectie, acht kleine kans dat deze nog verder word aangevuld. ARVER (overleg) 4 jul 2016 09:13 (CEST)
 • Jason Vermeer - ne - Assistent-trainer bij een elftal voor onder de 20, is dat voldoende om als encyclopedisch relevant gezien te worden? Dqfn13 (overleg) 4 jul 2016 10:25 (CEST)
  • Wat mij betreft niet. In mijn ogen is assistent E genoeg wanneer het assistent is van het 1e nationale elftal en niet van lagere teams, of aan andere bekende voetbal voorwaarden voldoet. ARVER (overleg) 4 jul 2016 19:46 (CEST)
 • Wangle III - wiu - Artikel gaat vooral over wanneer er een scout op wel eiland aanspoelde, geen gegevens van het schip, terwijl het artikel daar hoofdzakelijk over zou moeten gaan. Dqfn13 (overleg) 4 jul 2016 10:47 (CEST)
  • Tsss, met behulp van bijvoorbeeld deze pagina kan er zoveel meer van gemaakt worden. The Banner Overleg 4 jul 2016 14:11 (CEST)
   • Volgens mij is het zo al een stuk beter al moet ik zeggen dat ik beide reacties wat kortzichtig vind: hoezo zou het artikel hoofdzakelijk over het schip moeten gaan? Wangle III staat op dit moment bij bijna iedereen die de naam kent, synoniem aan het verlies van tien mensenlevens. Daarnaast 'tsss' op www.scoutingtexel.nl staat inderdaad een heleboel kennis maar dat wil nog niet zeggen dat het ook allemaal klopt wat daar staat. Daarnaast mogen wikipedia-pagina's volgens mij ook pagina's zijn die groei doormaken. Wat de Wangle III betreft, ben ik nog lang niet klaar.
    • Tegen Tegen verwijderen Wat scheepsgegevens toegevoegd (uit het onderzoek) en het artikel hernoemd. Stunteltje (overleg) 20 jul 2016 21:19 (CEST)
  • De ramp op zich lijkt me wel relevant, maar het bootje daarmee nog niet. Het artikel heeft dus zeker een verkeerde titel. Derhalve, als het hoofdonderwerp van dit artikel het schip blijft: Voor Voor verwijderen. EvilFreD (overleg) 21 jul 2016 20:30 (CEST)
   • Andere foto toegevoegd, nl die van het (nieuwe) graf van de Sea Scouts op de Algemene Begraafplaats te Den Burg. Aan het verhaal van de Wangle III zitten veel aspecten, waarvan het scheepje er een is, de gebeurtenissen op 19 augustus 1950, een ander, de eigenaren van de Wangle III (de 1st Mortlake Sea Scouts) weer een ander (want zonder hen had de Wangle III niet bestaan en hadden we er nu niet over gediscussieerd), de zoektocht naar het scheepje en zijn bemanning, een volgende, vindplaats van het naambord van de Wangle III (en huidige locatie ervan) weer één, de vindplaats van de lichamen tenslotte (de stroming in Noordzee en Waddenzee) ook nog, enz. Ik ben het op zich met EvilFreD eens dat het hoofdonderwerp Het Schip op zich misschien te smal is. Anderzijds, heb ik even gecheckt, de Titanic (om maar even wat te noemen ;-))wordt ook gekoppeld aan het schip maar daarnaast wordt veel van de overige kennis over gebeurtenis, slachtoffers, schuldvraag enz ook in dat item opgenomen. Ik ben het niet met EvilFreD eens dat het stuk dan verwijderbaar is omdat de gebeurtenissen rond de Wangle III, inclusief de kwetsbaarheid van de bouw van de whaler, een onderwerp is dat in een encyclopedie thuishoort. Ik pleit dus Tegen Tegen verwijderen – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Joyce Makkus (overleg · bijdragen) 22 jul 2016 10:32
    • De Titanic (zoveel duizend passagiers op een oceaanstomer) vergelijken met een roeiboot op het kanaal... Dat is hetzelfde als een tuinschuur vergelijken met een wolkenkrabber. Dat de beide vaartuigen zijn gezonken met doden tot gevolg is zeer spijtig, maar het maakt het bootje de Wangle III echt niet relevanter. Had de Wangle III niet gezonken dan had het nooit een artikel gekregen, de Titanic daarentegen wel. Dqfn13 (overleg) 22 jul 2016 12:12 (CEST)
     • Dqfn13 Beetje relativering kan geen kwaad, speciaal voor humorlozen had ik opgenomen 'om maar even wat te noemen ;-)' Maar voor de duidelijkheid: grootte zou er hierbij niet toe moeten doen. De gebeurtenis heeft veel opschudding veroorzaakt en tot op Sumatra en in Australië tot krantenartikelen geleid. Van Frankrijk tot en met Noorwegen waren mensen opgeroepen uit te kijken naar sporen van het scheepje, veel mensen waren er destijds direct of indirect bij betrokken. Overigens is het Het Kanaal en niet een kanaal grenzend aan je achtertuin. En het argument 'Had de Wangle III... t/m ...daarentegen wel.', snijdt lijkt mij ook geen hout. Was de Wangle III niet gezonken maar in Het Kanaal op een ijsberg gevaren of in Het Kanaal - noem maar wat bijzonders op, dan had het wellicht ook een artikel gehad. Je kunt niet ontkennen dat er een mate van subjectiviteit zit in het wel of niet opnemen van een artikel op Wikipedia, in elk geval zoals ik het deze week heb leren kennen. Neemt niet weg dat de Wangle III en alles wat daarmee en met zijn bemanning is gebeurd, interessant is voor een groeiende groep mensen, vooral wanneer je context van de gebeurtenis erbij neemt. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Joyce Makkus (overleg · bijdragen) 22 jul 2016 16:48
       • Ik weet niet waar dat Had de Wangle III... t/m ...daarentegen wel.', snijdt lijkt mij ook geen hout. op slaat... Waar ik duidelijkheid wilde verschaffen: de ramp met de Wangle is wel relevant, daar zijn ook genoeg bronnen over te vinden in vele talen, de boot zelf is niet relevant. Een artikel over de gebeurtenis zou dus zeker een plek verdienen. Dqfn13 (overleg) 22 jul 2016 23:25 (CEST)
  • Wat ik niet helemaal begrijp aan de discussie: EvilFred vindt de ramp wél relevant. Als je een artikel schrijft over een scheepramp (of liever bootramp, in dit geval) is het niet zo vreemd om ook wat over de voorgeschiedenis en nasleep te vertellen en dus ook over de boot op zich. (Net zoals in een artikel over een misdrijf soms wat biografische informatie over dader of slachtoffer staat, ook al zouden die personen niet relevant genoeg zijn voor een eigen artikel.) Het is dan nogal arbitrair wat je het hoofdonderwerp van het artikel noemt.
   Ik heb de indruk dat Fred hier vooral reageert op de ingreep van Stunteltje; maar dat de artikelnaam nu een bespottelijk achtervoegsel heeft gekregen, zou geen reden hoeven zijn voor verwijdering. Ik denk dat de meeste artikelen over scheepsrampen voor het gemak naar het schip zijn genoemd, want 'Ramp met de Wangle III' is ook een beetje gekunsteld.
   Wel een opmerking ter verbetering: dat een 'whaler' een kwetsbaar type is, staat er nu niet duidelijk in, alleen dat de boot een paar jaar eerder in slechte conditie verkeerde. En ik denk dat de tweede alinea, met uitleg over dit type, beter verplaatst kan worden naar het artikel whaler, waar het relevanter is. Bever (overleg) 22 jul 2016 17:58 (CEST)
   • Ik heb een externe link toegevoegd, waarmee veel extra informatie boven water kan komen. Dat ik het artikel nauwelijks aanpas heeft te maken met het feit dat de aanmaker beloofde zelf het artikel verder te bewerken. Dat laat ik dan eerst maar graag over aan de aanmaker. (Als mensen aan artikelen knutselen die ik geschreven heb, voelt dat bij de eerste blik ook niet altijd leuk aan. Maar vaak wordt zo'n artikel er toch beter van.) En dat de naam van het artikel nu voor het gevoel van @gebruiker:Bever een "bespottelijk achtervoegsel" heeft gekregen snap ik wel, het is nu even wennen. Stunteltje (overleg) 22 jul 2016 21:55 (CEST)
    • Dank je wel, Stunteltje, maar misschien kun je mij - als beginnende Wikipedia auteur - dan even adviseren. Ik heb geen idee hoe uitgebreid ik dit lemma kan maken. Ik beschik over het volledige rapport van Scotland Yard aangaande deze kwestie, het volledige rapport over de Wangle III en zijn bemanning aanwezig op het hoofdkwartier van de Engelse scouting in Chingford, materialen en foto's gekregen van nabestaanden van het ongeluk, kennis over de achtergronden van de 10 verongelukte scouts - de scoutleider in WO II o.a. MotorTorpedoBoot kapitein met een hoge Britse onderscheiding voor heldhaftig gedrag in datzelfde Nauw van Calais waar hij enkele jaren later om het leven kwam-, informatie en beelden van de plaatsen waar de lichamen voor het eerst weer aan land zijn gekomen, in eerste instantie zijn begraven en waar er evt een herdenkingsdienst was en wie daar (op Amrum in het bijzonder) bij waren. Ik heb de processen-verbaal van alle gevonden lichamen uit de archieven van betreffende gemeenten. De beschikking over foto's van de bijzetting van de vier lichamen nadat ze waren overgebracht uit Duitsland en van Terschelling, op Texel. En daarnaast info en foto's van het enig overgebleven stuk van de Wangle III: het bovenste deel van het naambord; dat ligt op dit moment op een paar kilometer afstand van waar ik woon. Ik heb een klein beetje onderzoek gedaan naar de stroming in de Noordzee en de Waddenzee om te kunnen verklaren waarom de lichamen daar zijn terecht gekomen waar ze zijn gevonden, ook interessant. En verder heb ik verklaringen op een rijtje gezet die genoemd werden als mogelijke oorzaken, naast de meest waarschijnlijke verklaring zoals uitgesproken tijdens een formeel onderzoek. De bronnen die nu opgenomen zijn, zijn overigens prima: met dhr B. Ellis uit Canada (van Bron 1 die genoemd wordt) heb ik vorig jaar het graf bezocht, ik heb zelf ook veel gehad aan zijn toelichting - hij was ooit 1 van de 1st Mortlake Sea Scouts, de Texelse scouts van Bron 2 verzorgen het graf op de Algemene Begraafplaats te Den Burg en hebben ervoor gezorgd dat de schitterende deksteen op de foto rechtsboven het stuk er gekomen is. In het stuk over het ongeluk met de Wangle III staan echter wel wat (kleine) foutjes. Dus advies graag: meer info over het scheepje (ik ben nog op zoek naar een foto van een Whaler die wel geplaatst kan worden op wikipedia)? Meer over de achtergronden van de bemanningsleden? Info over het naambord, dat na het ongeluk op zee korte tijd dienst deed als tuinornament en vervolgens (terug in Londen) ook nog een brand heeft 'overleefd'? De zoektochten destijds? Hoe ver kan ik gaan in het kader van dit onderwerp op Wikipedia?

Daarnaast dank voor het helpen bij de ontwikkeling van Wangle III, met alle aanpassingen gaat het er met de dag beter en mooier uitzien. Jullie begrijpen inmiddels wel, denk ik, dat dit onderwerp mijn hart heeft gewonnen. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 80.60.148.43 (overleg · bijdragen) 23 jul 2016 12:15‎

 • Peperpot Nature Park - wiu - Het park bestaat al jaren meerdere jaren, maar veel worden we niet wijzer van deze twee regels. Voldoet niet aan de conventies. RONN (overleg) 4 jul 2016 11:57 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Er is ondertussen zwaar aan gewerkt. Kan natuurlijk altijd nog beter. Ik heb wel een probleem om de kaart van suriname in de infobox te krijgen. SvenDK (overleg) 7 jul 2016 07:38 (CEST)
  • Nog een oppepper gegeven. Keurig artikel zo. JanB46 (overleg) 8 jul 2016 09:48 (CEST)

Toegevoegd 04/07: Deel 2[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Jan Barrette - wiu - Leest als een leuk verhaal, maar dit mist de neutraliteit die bij een encyclopedisch artikel hoort. Heeft een flinke poets nodig. Het is onduidelijk waar zinnen als "De wedstrijden tussen Sint en Barrette blijven echter in de herinnering van velen het toppunt van de Nederlandse worstelsport." op zijn gebaseerd. RONN (overleg) 4 jul 2016 12:16 (CEST)
  • Opmerking Opmerking De tekst doet zeer gedateerd aan, bijvoorbeeld "was de mat omhuld met een grote schare supporters" en "doch de zegekar van Sint droeg een nog veel zwaardere lading tropeeën", storend zijn feitelijke onjuistheden zoals zijn plaats van overlijden. Hij overleed niet in Zaandam, maar in zijn woonplaats Haarlem. Gouwenaar (overleg) 4 jul 2016 21:38 (CEST)
 • Bungalowpark Schin op Geul - ne Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 4 jul 2016 13:13 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - encyclopedische relevantie blijkt inderdaad nergens uit. Nietanoniem (overleg) 4 jul 2016 13:38 (CEST)
 • Gamma-Attack - lijkt me een hoax - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 4 jul 2016 16:11 (CEST)
 • Dialoque - Engelstalig - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 4 jul 2016 16:47 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - pov tekstdump[1] in de verkeerde taal - nuweg. Oranjesam (overleg) 4 jul 2016 17:14 (CEST)
 • Crossy road - wiu - Het is wel een encyclopedisch. Maar Crossy Road is een spel dat in 2014 is geproduceerd door Hipster Whale het is in een keer een hit #1. is natuurlijk niet genoeg voor een artikel. - Raspberry Pi Logo.png Xxmarijnw (overleg) 4 jul 2016 19:29 (CEST)
 • Kloemp - weg - Geen onafhankelijke bronnen over te vinden anders dan Bosgroep Zuiderkempen... de aanmaker van dit artikel dus. Woord is geen algemeen geaccepteerd of gebruikt woord en word hier dus geïntroduceerd. Dqfn13 (overleg) 4 jul 2016 19:52 (CEST)
 • Schleich paarden -wiu- Lijkt E-onderwerp, maar is nu nog een bronloze gezellige beschrijving. JanB46 (overleg) 4 jul 2016 21:20 (CEST)
 • Simon Burnell - NE - Engelse golfprofessional ,die slechts een paar "county" wedstrijden heeft gewonnen. Niks bijzonders dus. Zie ook hier. Bovendien kunnen 3 van de 4 regels eigenlijk weg, want die gaan over andere spelers. Malinka1 (overleg) 4 jul 2016 22:14 (CEST)
  • Malinka, volgens uw eigen 'definitie' is een golfer E als hij iets op de Challenge Tour heeft gewonnen, de hier genoemde Is Molas Challenge maakt deel uit van de Challenge Tour, dus is die man E. Pvt pauline (overleg) 5 jul 2016 15:24 (CEST)
   • Pvt pauline, het ene zinnetje van u geeft mij aanleiding tot het maken van 3 opmerkingen :
    • 1) mijn naam is al vanaf het begin Malinka1 en niet Malinka. Slordig.
    • 2) de definitie over E-waarde van golfers is niet mijn eigen definitie, maar een samenwerking geweest met een groot aantal andere gebruikers. Leest u dat hier nog eens na zou ik zeggen. Slordig.
    • 3) Wilt u uw bewering niet maar zo uit de losse pols doen, maar staven met het toevoegen van onafhankelijke bronnen. Malinka1 (overleg) 11 jul 2016 15:36 (CEST)
   • Over slordig gesproken: er staat op die pagina: "Opmerking Tourkaart betekent het kunnen spelen van alle toernooien in een bepaald jaar. Het woord ALLE klopt niet. Na het behalen van de Tourkaart (via Tourschool of via prestaties in het voorgaande jaar) wordt men in een categorie geplaatst. Deze bepaalt hoe vaak met het komende jaar mag spelen. In de loop van het jaar kan de categorie verbeteren door bijv. een toernooi te winnen. Pvt pauline (overleg) 12 jul 2016 17:09 (CEST)
    • Volgens mij gaat het hier om de beoordeling van het artikel over Simon Burnell en zoals te verwachten was gaat u natuurlijk weer eens niet in op de argumenten die worden aangevoerd. Als ik u was zou ik maar niet gaan discussiëren over wat een Tourkaart betekent, want daar heeft u geen idee van, maar doet u dat toch, dan niet hier maar bijvoorbeeld in het Sportcafé. Malinka1 (overleg) 12 jul 2016 20:03 (CEST)
Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Ernest Zilver - ne - Encyclopedische relevantie van deze 21-jarige violist wordt niet duidelijk, noch uit de tekst van het artikel, noch uit onafhankelijke en gezaghebbende bronnen. De vermelding mbt de necrologie in de Frankfurter kranten is waarschijnlijk overgenomen uit de Telegraaf d.d. 23 juni 1905, omdat uit die krant ook de typefout Timmner i.p.v. Timmer is overgenomen. Dat het gezin bij de geboorte van Ernest in Hilversum zou wonen is een eigen onjuiste gevolgtrekking uit deze primaire bron, waarin echter nadrukkelijk vermeld wordt dat het echtpaar in Amsterdam woonde, maar dat de moeder tijdelijk verbleef op het adres Langestraat 631 in Hilversum.Gouwenaar (overleg) 4 jul 2016 22:21 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Naar aanleiding van opmerking Gouwenaar artikel aangepast. Geboorteakte inderdaad niet goed gelezen, mijn excuses. De man heet toch echt Timmner, daar kan ik ook niets aan doen. Zelfkritiek, waarvan een bron werd gevraagd staat in hetzelfde artikel als waaraan Gouwenaar refereert. Kennelijk werk ik als een rode lap op een stier bij hem. Hij had al gedreigd het te nomineren. Aan de andere kant, helpt hij me ook. Ceescamel (overleg) 5 jul 2016 11:18 (CEST)
   • Inderdaad is de naam Timmner, dat is een terechte opmerking. Dat van die rode lap en die stier is wmb niet aan de orde. Ik beoordeel artikelen aan de hand van de voor Wikipedia geldende criteria. In dit geval wordt de relevantie niet aangetoond aan de hand van onafhankelijke gezaghebbende bronnen. Er is slechts een beknopte necrologie in de Telegraaf (waarin verwezen wordt naar niet gespecificeerde Frankfurter bladen). Een necrologie is bovendien niet altijd de meest betrouwbare bron voor de beoordeling van iemands betekenis. Uit deze bron zou zelfs de conclusie getrokken kunnen worden, dat hij nooit voor een groot publiek heeft opgetreden en dus alleen in kleine kring geconcerteerd heeft. Gouwenaar (overleg) 5 jul 2016 12:58 (CEST)
 • Superior spiderman - lijkt me niet genoeg - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 4 jul 2016 23:20 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Zoals het artikel nu is komt het nog niet in de buurt van en:The Superior Spider-Man. Wikidata gekoppeld zodat iemand met inspiratie kan putten uit de internationale varianten om dit veel te magere beginnetje aan te vullen. Alice2Alice (overleg) 8 jul 2016 12:13 (CEST)

Toegevoegd 21/07; af te handelen vanaf 04/08[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 21/07: Deel 1[bewerken]

 • Levenslooppsychologie - Is gewoon een synoniem voor ontwikkelingspsychologie. De bewering dat ontwikkelingspsychologie zou stoppen bij de volwassenheid klopt niet. Mogelijk wordt dit zo gesteld door enkelingen die een nieuwe leerstoel of zo willen in de verf zetten, maar het slaat nergens op. Veel oude handboeken (inclusief de aangehaalde Marcoen) beschouwen dit al decennia zo. Queeste (overleg) 21 jul 2016 13:12 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Beste Queeste, ik ben het niet met je eens dat levenslooppsychologie en ontwikkelingspsychologie elkaar volledig overlappen. In de Verenigde Staten, waaraan ik in mijn lemma refereer, worden de begrippen naast elkaar gebruikt. Waarom denk je anders dat die aparte studierichtingen zijn opgezet? Nee, ik heb geen aandelen in de Open Universiteit, maar als je googelt op levenslooppsychologie + Nederland , kom je vanzelf op dit nieuwtje uit. Het lijkt me zinvol, als Wikipediaan, om dit te melden . Over Nederland gesproken: als je mijn verhaal over levenslooppsychologie naast het lemma over ontwikkelingspsychologie legt, zul je zien dat in het laatst genoemde, Nederland helemaal niet aan de orde komt. Ik doe dit wel. Zoals je zult zien, heb ik de alinea over denkrichtingen verwijderd, want ik vond deze te oppervlakkig. Ook de door mij beschreven inzichten over ouderdom, verliesregulatie, veerkracht etc. blijf ik van belang vinden om door te geven. Al met al vind ik dit lemma een mooie aanvulling op dat wat er over ontwikkelingspsychologie op Wikipedia is geschreven.Hamnico (overleg) 30 jul 2016 09:41 (CEST)
  • Let ook op de zwevende refs, 'You Tubes' etc. ErikvanB (overleg) 21 jul 2016 13:40 (CEST)
  • Tot nu zie ik in het artikel geen enkel argument om het te behouden. Wat er staat onder het kopje "Een nieuwe discipline" klopt gewoon helemaal niet. Tot voor kort onderzocht men helemaal niet vooral de kinderjaren en puberteit. Al decennia wordt evenzeer de volwassenheid en late volwassenheid. Sla enkele boeken over ontwikkelingspsychologie open van een jaar of 30-40 geleden en je merkt het zo; of ga na wat er nu al jaren aan onze universiteiten gedoceerd wordt binnen ontwikkelingspsychologie. In het artikel staan zelfs gewoon referenties naar werken over ontwikkelingspsychologie die dit exact bewijzen. Wat er nu staat toont aan dat levenslooppsychologie gewoon een synoniem is van ontwikkelingspsychologie, zoals in het artikel over dit laatste staat aangegeven. Alleen de Open Universiteit wil doen alsof het iets bijzonders en nieuws is, wat het dus absoluut niet is. Dat Nederland in het artikel over ontwikkelingspsychologie niet aan bod komt, is al helemaal geen argument. We zijn een Nederlandstalige WP, geen Nederlandse. Queeste (overleg) 1 aug 2016 09:17 (CEST)
  • Ook in de Engelstalige WP is "lifespan psychology" gewoon een doorverwijzing naar developmental psychology. De inhoud van dit Nl artikel klopt gewoon niet. Queeste (overleg) 4 aug 2016 08:48 (CEST)
   • Vrienden,ik heb inmiddels mailcontact gehad met Prof. Jacobs die door mij in het lemma genoemd wordt. Zij heeft mij uitvoerig het verschil tussen levensloop- en ontwikkelingspsychologie uit de doeken gedaan. Ik zal haar vragen of zij e.e.a. ook met openbare, wetenschappelijke bronnen kan onderbouwen, zodat ik deze later kan doorplaatsen in het lemma. M.v.g.Hamnico (overleg) 19 aug 2016 13:32 (CEST)
    • Graag wel zeer kritisch bekijken en vergelijken met de literatuur over ontwikkelingspsychologie. Jacobs is degene die levenslooppsychologie probeert te promoten en is dus allesbehalve neutraal in deze. Queeste (overleg) 19 aug 2016 19:58 (CEST)
 • Ik heb de door Queeste gewraakte passage verwijderd en de passage Een nieuwe discipline herschreven. Verder heb ik er een literatuurlijst aan toegevoegd.Ik zag op het internet dat de radiozender L1 ook al een interview met prof. Jacobs heeft uitgezonden.Ik trek me nu terug uit deze discussie en ga verder met andere onderwerpen op Wikipedia. Ik wens de dienstdoende moderator veel wijsheid toe.Hamnico (overleg) 21 aug 2016 08:02 (CEST)
Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Inwi - NE - de bron (enwiki) is ook tamelijk summier - RonaldB (overleg) 21 jul 2016 02:55 (CEST)
 • Nooteboom Textiles - was nuweg want Engels en zelfpromotie, intussen vertaald en zo te zien ontdaan van ergste zelfpromotie maar wat het bedrijf E maakt wordt uit huidige tekst niet duidelijk - Robotje (overleg) 21 jul 2016 10:28 (CEST)
  • Opmerking Opmerking. Het bedrijf zelf is zeer kort over de respectabele en waarschijnlijk wikiwaardige geschiedenis: Geschiedenis Nooteboom. Het verwijst ook niet naar plaatsen waar meer te vinden is. JanB46 (overleg) 21 jul 2016 10:54 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - het heeft in ieder geval een bron. Maar in deze vorm blijft het een beetje een nietszeggend beginnetje. ed0verleg 21 jul 2016 12:06 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Meerdere bronnen zijn toegevoegd. E is inmiddels duidelijk aanwezig. 1 van de oudste bedrijven van tilburg. link is er met de textielstad tilburg. 185.19.58.42 26 jul 2016 12:12 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Oud en relevant bedrijf. Niks promo te merken in het artikel. Mag zeker aangevuld worden, maar dat is geen tegenargument. Rustig laten staan dus. Queeste (overleg) 3 aug 2016 08:57 (CEST)
 • KV Wolderwijd - wiu - Agora (overleg) 21 jul 2016 14:06 (CEST)
 • Busmaterieel van Centraal Nederland (deel 1) - wiu/ Ew? - deel 1 van een inventarislijst. - Agora (overleg) 21 jul 2016 14:10 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Heb wat links toegevoegd aan de bronvermelding. Deel 1 van dit driedelig overzicht is zo goed als klaar. Jtm (overleg) 22 jul 2016 11:26 (CEST)
   • Te weinig beschikbare onafhankelijke bronnen?, er staan maar liefst acht(!) bronnen vermeld waarvan een drietal respectabele boeken (die ik en vele andere in de boekenkast hebben staan) over de geschiedschrijving van het bedrijf en zijn voorgangers en een drietal periodieken die allen al zeer lang bestaan en waarvan van eerstgenoemde periodiek tegenwoordig vrijwel alle nummers online als PDF bestand op internet zijn terug te vinden. Dit lemma is in deze vorm geheel in overeenstemming met vergelijkbare lemma's en geeft een keurig beknopt overzicht in tabelvorm van het materieelpark van een van de grotere voormalige streekvervoerders in Nederland, dus Tegen Tegen verwijderen.Bijwyks (overleg) 23 jul 2016 12:39 (CEST)
    • Het ging mij om de encyclopedische relevantie van inventarislijsten van (voormalige) bedrijven, niet over bronnen. Agora (overleg) 3 aug 2016 14:34 (CEST)
     • Waarom zeg je dat dan wel in de motivatie?Bijwyks (overleg) 6 aug 2016 09:32 (CEST)
 • Denisea Wilson - wiu - Kattenkruid (overleg) 21 jul 2016 15:14 (CEST)
 • Jan Kaptein - ne - Commissaris bij veel bedrijven geweest, maar nergens algemeen directeur. Hij was zelf géén ondernemer, want hij was altijd bij de bedrijven werkzaam. Dqfn13 (overleg) 21 jul 2016 15:23 (CEST)
  • Voorzover uit artikel blijkt inderdad niet ondernemer geweest. Maar wel van 1974 tot zijn pensioen (dus niet voortijdig weggewerkt) in 1987 voorzitter van de Raad van Bestuur (dus hoofd van de directie/algemeen directeur/CEO) van Océ (volgens het artikel, er staat geen enkele bron bij). Paulbe (overleg) 21 jul 2016 16:18 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen volgens een door de Raad van Bestuur Océ Holding b.v. geplaatst bericht van overlijden trad Kaptein op 1 april 1969 in dienst bij het bedrijf. Vanaf 1 januari 1974 tot 14 april 1987 was hij voorzitter van de Raad van Bestuur. Daarna was hij van 14 april 1988 tot 16 april 1996 lid van de raad van commissarissen van dit bedrijf. Hij was daarnaast o,a, ook voorzitter van de raad van commissarissen van Raet en vervulde dezelfde functie bij Van Lanschot, waar hij Chris van Veen opvolgde. Zoals in het artikel al genoemd maakte hij als vicevoorzitter deel uit van de commissie Dekker (zie Topmannen Océ, Akzo en Rabo in commissie Dekker (bron NRC d.d. 25 augustus 1986). Kaptein was in zijn tijd een van de Nederlandse topondernemers. Gouwenaar (overleg) 21 jul 2016 22:04 (CEST)
   • Dan zijn daar vast en zeker ook fatsoenlijke bronnen over te vinden. We moeten dit artikel nu maar op de blauwe ogen geloven. Dqfn13 (overleg) 21 jul 2016 22:25 (CEST)
    • Ik gaf hierboven al een link naar een artikel in de NRC. De kranten staan werkelijk vol met verwijzingen naar zijn werkzaamheden bij Océ en daarbuiten. Ook het door Océ geplaatste overlijdensbericht is zo te raadplegen (zie hier). Gouwenaar (overleg) 21 jul 2016 22:32 (CEST)
    • Tegen Tegen verwijderen "Hij was zelf géén ondernemer, want..." Iemand die in de Raad van Bestuur zit of zelfs CEO is, is formeel in loondienst bij de NV en handelt niet voor eigen rekening, maar als je geen ondernemersgeest hebt en daarnaar handelt kom je nooit op die stoel terecht. Koos van den beukel (overleg) 22 jul 2016 15:43 (CEST)
    • Opmerking Opmerking Kaptein was wat tegenwoordig CEO genoemd wordt, d.w.z. president-directeur/bestuursvoorzitter van Océ. Deze nominatie langer handhaven is tamelijk ridicuul. En al dan niet ondernemer? We delen zelf bijvoorbeeld Wisse Dekker en Gerard Kleisterlee — om maar een paar van de vele voorbeelden te noemen — in als "Nederlands ondernemer", hoewel zij natuurlijk ook in dienst waren bij het bedrijf, waarvan ze de directie voerden. Gouwenaar (overleg)
  • Nominatie doorgehaald. Dqfn13 (overleg) 22 jul 2016 21:28 (CEST)
 • Mees Meester - NE - anekdote over een jongen in een konijnenpak - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 21 jul 2016 16:48 (CEST)
  • Totaal NE; ik vraag me af of dit wel twee weken moet blijven staan. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 21 jul 2016 16:53 (CEST)
   • Ik heb het al voor directe verwijdering voorgedragen als copyvio. Woody|(?) 21 jul 2016 16:57 (CEST)
 • H. Pius X-instituut (Antwerpen) - NE - Voldoet niet aan WP:Relevantie. ErikvanB (overleg) 21 jul 2016 17:26 (CEST)
  • Mogelijk heeft het instituut een relevante geschiedenis, maar die komt in dit artikel helaas niet aan de orde. Fred (overleg) 21 jul 2016 17:45 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Al beetje geschiedenis toegevoegd. School is belangrijk genoeg en artikel heeft voldoende basis om te behouden. Queeste (overleg) 22 jul 2016 17:29 (CEST)
  • Idem als queeste. Bouwmaar (overleg) 25 jul 2016 07:49 (CEST)
  • Tegen Tegen Bjelka (overleg) 31 jul 2016 00:29 (CEST)
 • Kunstmanifestatie Overmunthe -reclame- Niet-neutraal, veel bladvulling (waaronder een lange, nietszeggende, lijst), essayistisch, niet-encyclopedisch taalgebruik. Fred (overleg) 21 jul 2016 17:44 (CEST)
  • De lijst werd reeds verwijderd. Het essayistisch karakter met vele niet-neutrale uitdrukkingen (o.m. bol van de culturele activiteiten, unieke ambiance e.d.) en uitweidingen is gebleven. Wellicht een bondig en neutraal artikel van maken. Fred (overleg) 21 jul 2016 17:48 (CEST)
   • De zinsnede "beter niet schrijven over onderwerpen waar u nauw bij betrokken bent" is duidelijk niet voor niets. Quod erat demonstrandum, zou Kleuske zeggen. ErikvanB (overleg) 21 jul 2016 21:09 (CEST)

Toegevoegd 21/07: Deel 2[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Ralph de Jongh - wiu - Opmaak, taal en bronnen zijn verre van in orde. Vele zinnen en complete citaten vragen om een controleerbare bron. Dqfn13 (overleg) 21 jul 2016 20:33 (CEST)
 • Verkoopzaal de zoeten inval ( snuffel) Oostende - reclame - Kattenkruid (overleg) 21 jul 2016 20:51 (CEST)
 • Lijst van afleveringen van Midsomer Murders - auteur - Dit laatste was in elk geval gestolen. Graag nagaan of de rest ook van elders komt. Waarschijnlijk wel. Het blijkt me nergens uit dat dat mag. ErikvanB (overleg) 21 jul 2016 21:19 (CEST)
  • Nog wat preciezer hierover. De tekst komt van pers.kro-ncrv.nl, maar ik weet niet of het persgedeelte ook onze vrije licentie aanhoudt. Sowieso lijkt het me wat raar om een hele website over te schrijven, al is de info daar versnipperd over verschillende pagina's. En bovendien is een letterlijk overgenomen tekst vaak ongeschikt voor een encyclopedie, bijvoorbeeld de zin "Maar wie van zijn vijanden haatte hem genoeg om hem te vermoorden?" (Een encyclopedie stelt geen vragen maar beantwoordt ze.) ErikvanB (overleg) 22 jul 2016 01:26 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Niet alle teksten zijn volgens mij auteursrechtenschendingen. Waar dat wel het geval is moeten ze uiteraard weg. Ik zou zeggen: laten we een oudere versie terugzetten en daar de teksten weghalen die overgeschreven zijn. Om het artikel dan gelijk helemaal te verwijderen vind ik wel erg heftig. Huskyoog.jpg Husky (overleg) 22 jul 2016 19:59 (CEST)
  • Ook oudere seizoenen blijken woord voor woord overgenomen te zijn van www.midsomermurders.nl en pers.kro-ncrv.nl. Behouden is daardoor geen optie meer. Dqfn13 (overleg) 4 aug 2016 13:08 (CEST)
 • Église Saint-Pierre - Was niet echt op een encyclopedische manier geschreven, maar er stond wel zinvolle informatie in het artikel. Een kleine poets en nuweg omgezet naar wiu. Mbch331 (Overleg) 21 jul 2016 21:55 (CEST)
Nu wel een encyclopedische zin, maar helaas klopt er nu niets van (naam, eeuw). --Paulbe (overleg) 22 jul 2016 12:33 (CEST)
Titel gewijzigd in Sint-Petruskerk (Caen), correcte informatie toegevoegd (verdere aanvulling is welkom). --Paulbe (overleg) 22 jul 2016 13:03 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen al goed opgeknapt - Agora (overleg) 3 aug 2016 14:37 (CEST)
 • Jane kievit - ne - auteur met boeken bij print-on-demand-uitgeverij. Kattenkruid (overleg) 21 jul 2016 23:49 (CEST)
  • En daarnaast ook nog een essayistisch verhaal. ErikvanB (overleg) 22 jul 2016 00:06 (CEST)

Toegevoegd 24/07; af te handelen vanaf 07/08[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 24/07: Deel 1[bewerken]

 • Paul Meijer (politicus) - NE - lokaal politicus en leider van een partij met drie leden. Tevens niet erg neutraal en NPOV. Agora (overleg) 24 jul 2016 00:48 (CEST)
  • Partij heeft geen twee leden, ik weet niet waar u dat vandaan haalt. Plus het gaat niet om een lokaal politicus maar over een partijleider van een landelijke partij die ook landelijk actief is en heeft meegedaan aan de verkiezingen. Artikel is neutraal, wordt niet geprezen en geen commercie gemaakt, enkel wordt er verteld over het leven (biografie) en wat hij gedaan heeft. Neutraal met af en toe min en pluspunten in de biografie. Deze nominatie voor verwijdering is dan ook onterecht. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 84.85.22.67 (overleg · bijdragen)
   • De partij heeft maar 3 gemeenteraadsleden. Dus er zijn wel grotere partijen in Nederland en als wij voor elke kleine politieke partij een artikel zouden maken, dan is er veel werk aan de winkel. Maar het gaat niet op het aantal leden, maar de invloed op de politiek. Bij vorige verkiezingen hebben ze landelijk 6 zetels binnen gehaald. Bij het verhaal hoort dat op dit moment gehalveerd zijn en dat deze zetels niet terug gegeven werden. Hij heeft dus een uitdaging van landelijke politiek naar gemeente politiek. Er zijn ook artikelen van politieke figuren zonder invloed of minder invloed. Carsrac (overleg) 6 aug 2016 04:04 (CEST)
  • ik weet niet waar jij vandaan haalt dat het neutraler kan. Als ik als auteur beschrijf over iemand zijn leven en wat diegene gedaan heeft, hoe kan ik dan positief of negatief over iemand vertellen?! Wat is promotuoneel. Bij het artikel over Pechtold kan ik ook zeggen dat D66 wel erg vaak erin komt, bij Wilders de PVV, maar dat is dan ook he grootste gedeelte uit het leven van die mensen. Hoe kan ik dat dan niet vermijden bij deze politicus? Het is een beetje meten met twee maten dit commentaar – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 84.85.22.67 (overleg · bijdragen)
  • Ik heb het weer bewerkt. Neutraler kan ik het niet maken, anders graag tips. Ik heb een week gedaan om zoveel, zo neutraal en een zo goed als mogelijke wiki pagina te schrijven. Verwijdering doet pijn – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 84.85.22.67 (overleg · bijdragen)
   • Agora, wat bedoel je met 3 leden? Het CDA heeft er 55.000. Je bedoelt zeker raadsleden, geen partijleden? Dit om mogelijke misverstanden weg te werken. ErikvanB (overleg) 24 jul 2016 04:15 (CEST)
    • Dat ging over de zin Hierdoor is Meijer vandaag de dag samen met twee andere bestuursleden het enige lid van Forza! Nederland. die er direct na de nominatie door de aanmaker uitgehaald werd [2]. - Agora (overleg) 3 aug 2016 14:31 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Artikel is al twee keer eerder verwijderd met ongeveer dezelfde inhoud. Dit is een lokaal politicus. Pogingen om landelijk een voet aan de grond te krijgen zijn mislukt en de partij die hij leidt heeft sowieso nog nooit meegedaan aan landelijke verkiezingen. Een paar keer in de media komen of iets op Twitter roepen, maakt iemand niet relevant. Het artikel is daarbij bronloos. GeeJee (overleg) 24 jul 2016 13:25 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Er is in het verleden besloten dat lokale politici niet E zijn. Daarbij staan er omstreden uitspraken in het artikel welke niet door bronnen gedekt worden, zodat het artikel in strijd is met WP:BLP. The Banner Overleg 24 jul 2016 14:07 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Heeft toch landelijke bekendheid, ook al is het een lokaal politicus en is kandidaat geweest voor landelijke partijen, enzovoorts. Artikel iets bewerkt (linkfix, drie bronnen toegevoegd en een verduidelijking van een tekst) De uitspraken lijken mij geen reden om hem het nadeel van de twijfel te geven, eerder andersom. (meningen verschillen nu eenmaal en ik weet dat die uitspraken bij sommige mensen een aversie kan oproepen) Conclusie: net E, dus kan wat mij betreft blijven. - Richard KiWi Overleg 25 jul 2016 15:47 (CEST)
   • Heeft geen landelijke bekendheid en was kandidaat voor een partij die geen zetels heeft gehaald bij de landelijke verkiezingen en al snel weer ter ziele was. Forza! heeft landelijk nooit een poot aan de grond gekregen. Dat uitspraken aversie oproepen, lijkt me geen reden die meespeelt in deze nominatie. Maar dat hij er nu zoveel beroering mee wekt zoals in het artikel wordt gesteld ("regelmatig in de media", "kritieke uitingen", " regelmatig zeer grof, kritisch en racistisch", etc.), wordt niet aangetoond. Er zijn wel meer figuren die deze uitspraken doen, deze meneer is toch niet bepaald een leidend figuur wat dat betreft. GeeJee (overleg) 25 jul 2016 16:10 (CEST)
    • Of hij wel of niet bekendheid heeft is echt POV. Sommige mensen zijn blij dat hij geen landelijk bekend heeft. En sommige mensen in sommige gemeentes hopen dat hij wel landelijke actief wordt om diverse reden :) Carsrac (overleg) 6 aug 2016 04:10 (CEST)
Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Marieke Rijneveld wiu / zp - mag een stuk neutraler en minder promotioneel Agora (overleg) 24 jul 2016 00:58 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Ik zie de promo niet zo, slechts een opsomming van opleiding, werk en behaalde prijzen. Rijneveld noemt niet zichzelf "hét literaire talent van Nederland" of haar boek "het beste poëziedebuut van het jaar", dat hebben anderen gedaan. Bronnen daarvoor toegevoegd. RONN (overleg) 24 jul 2016 15:00 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Het artikel zou nog ietsje neutraler kunnen (meer een kwestie van woordkeuze en opmaak). Verder zie ik ook weinig bezwaar. - Richard KiWi Overleg 25 jul 2016 15:50 (CEST)
 • Carrosseriebouw Quintyn - ne - Kattenkruid (overleg) 24 jul 2016 14:05 (CEST)
 • Terstegge - ne - Schrijfster van boeken in eigen beheer Kattenkruid (overleg) 24 jul 2016 14:35 (CEST)

Toegevoegd 24/07: Deel 2[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Springboard Methode - e-heid? wiu, bronnen? enz. - Vier Tildes- en Peter b-'babbellemma' à la Retentiemanagement. - ErikvanB (overleg) 24 jul 2016 19:24 (CEST)
  • Dit komt op mij inderdaad ook over als oeverloos gebabbel in dat vreselijke managers-taaltje. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 24 jul 2016 23:28 (CEST)
 • EK Daily - NE - ErikvanB (overleg) 24 jul 2016 19:32 (CEST)
 • Neal Petersen - NE - ErikvanB (overleg) 24 jul 2016 19:32 (CEST)
 • FC Afkicken - NE - 24 jul 2016 19:33 (CEST)
  • De drie pagina's horen bij elkaar. ErikvanB (overleg) 24 jul 2016 19:33 (CEST)
  • Het probleem is een gemis aan bronnen. Het bestaat, maar het zijn allemaal halfbakken verwijzingen die ik hier naar tegenkom. Dat doet vermoeden dat het (nog niet) (voldoende) relevant is. ed0verleg 25 jul 2016 00:47 (CEST)
 • Pioniers der Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten -wiu- In deze vorm kan het echt niet. Verdient een zeer stevige poets en er moet beter duidelijk gemaakt worden waar het over gaat. Fred (overleg) 24 jul 2016 20:00 (CEST)
 • Darla Haun - wiu - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 24 jul 2016 21:21 (CEST)
 • Papa's Gameria - niet te lezen tekstdump - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 24 jul 2016 21:25 (CEST)
 • Hillary Clinton e-mail schandaal - wiu - Onjuiste titel en het artikeltje heeft op zijn minst een taalpoets nodig. Ik begreep bijvoorbeeld "emails die later geclasseerd zouden worden door de regering, retroactief." pas toen ik op en.wiki het origineel "emails that would later be marked classified by the State Department retroactively" las. RONN (overleg) 24 jul 2016 23:04 (CEST)
  • Dit is een aanfluiting en dus schadelijk voor Wikipedia: Concrete informatie over de concrete zaak is welkom, maar: "Tijdens haar ambt als Binnenlands Minister van de VSA", dat slaat echt helemaal nergens op. Informatie over de concrete zaak speelt een belangrijke rol in het publieke debat en is dus welkom. Maar, bedoelde mevrouw was toen (niet nu) minister van Buitenlandse Zaken oftewel Secretary of State van de USA/US/VS,. De huidige tekst over een Binnenlands Minister van de VSA is kennelijk niet bedoeld als opbouwende informatie, maar als smaad/laster en kan daarom volgens mij hier niet twee weken zonder aanpassing blijven staan. (aka nuweg) --Paulbe (overleg) 25 jul 2016 02:45 (CEST)
  • De sensationele titel alleen al is van een hoog suggestief boulevardbladgehalte en brengt inderdaad schade toe aan Wikipedia op een manier die niet twee weken lang getolereerd moet worden. ErikvanB (overleg) 25 jul 2016 13:44 (CEST)
  • Bij nader inzien, ook gezien bovenstaande commentaren, heb ik het artikel genuwegd wegens 'Niet-Nederlandstalig of resultaat van een computervertaling'. RONN (overleg) 25 jul 2016 14:55 (CEST)
 • Idrettspark Stange - wiu: Het artikel suggereert nu dat het uitsluitend een ijsbaan betreft, en ook de infobox en de externe links doen dat, terwijl het park véél meer sporten en faciliteiten omvat. Bovendien denk ik dat het artikel hernoemd moet worden (met achterlating van een redirect). Zie ook de overlegpagina. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 24 jul 2016 23:19 (CEST)
  • Ondanks dat ik 'geen bal' verstand van sport heb, heb ik mijn best gedaan om het alvast wat te verbeteren, en verder een oproep gedaan in het Sportcafé. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 27 jul 2016 11:23 (CEST)
  • Jammer dat niemand het opgepakt heeft. Ik vind dat het artikel niet moet verdwijnen en heb het zo goed als ik kon nog wat verder opgepoetst en gepoogd het wat meer in balans te brengen; o.a. door de schaats-infobox te verwijderen en iets over voetbal toe te voegen. Ik heb de nominatie nu maar ingetrokken en hoop dat het artikel in de toekomst nog verder wordt verbeterd. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 7 aug 2016 08:21 (CEST)
 • Alawiyya ~ NE en wiu : Er is geen onafhankelijke bron (zogenaamde bron is een Nederlandse/Nederlandstalige webpagina van een Nederlandse club), er is geen interwiki (terwijl deze veronderstelde beweging uit Algerije zou komen en daar nog steeds hoofdkwartier zou hebben), volgens anderstalige wikipedia en Google staat "Alawiyya" hoofdzakelijk (voor meer dan 99%) voor andere begrippen. Paulbe (overleg) 25 jul 2016 00:01 (CEST)
Verdere toelichting (ik probeerde het hierboven kort te houden, omdat ik mijn toelichting op de nominatie op dezelfde dag wilde plaatsen, dat is overigens toch niet echt gelukt). Ik heb grondig gezocht op basis van het huidige nep-lemma. Genoemde plaatsnaam is niet gelinkt, dat is verdacht, als er geen artikel over de plaats bestaat (huh, er zijn veel lemma's over plaatsen, ook in Algerije), dan toch wel over gemeente/district/departement/provincie ... Nadere nasporing: Op basis van mijn veronderstelling (kennelijk hier nu ten onrechte), dat als mensen de moeite nemen om een artikel te schrijven, ze ook moeite nemen voor het vermelden van bronnen, opgeven van zinvolle categorieën, etc.: De aanmaker van dit artikel, zou, bij serieuze bedoeling voor een serieus lemma, meer info hebben gegeven over stichter etc. Dat is nu kennelijk niet gebeurd, omdat dit "fancruft" is, van iemand die geen interesse of respect heeft voor het maken van een encyclopedisch lemma of voor de algemenere/bekendere betekenissen van het woord/begrip "Alawiyya". Paulbe (overleg) 25 jul 2016 02:18 (CEST)
Slecht artikel en niet neutral. Het lijkt er op dat de schrijver van de bron en het artikel een persoon of organisatie is.Carsrac (overleg) 6 aug 2016 04:18 (CEST)

Toegevoegd 27/07; af te handelen vanaf 10/08[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 27/07[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Steekpartij in Sagamihara op 26 juli 2016 - Als krantenbericht okay, maar als verhaal voor in een encyclopedie? Dan worden we snel een krantenarchief, vermoed ik. Toth (overleg) 27 jul 2016 00:19 (CEST)
  • Eens met Toth. ErikvanB (overleg) 27 jul 2016 00:20 (CEST)
  • Het lijkt mij juist wel encyclopedisch. Als je kijkt naar het aantal doden en in het land waar het gebeurd is. Het is de dodelijkste aanval in japan sinds de Tweede Wereldoorlog. Daar kan toch wel een encyclopedisch artikel over geschreven worden? JBergsma1 (overleg) 27 jul 2016 00:34 (CEST)
  • In plaats van redenen te verzinnen om het juist weg te gooien, vraag ik me af wat wordt Wikipedia er beter van als we het verwijderen. Voor mij is die vraag nog niet bevredigend beantwoord, en zolang zie ik het liever blijven bestaan. ed0verleg 27 jul 2016 02:50 (CEST)
   • Dat vraag je je vaker af. Het gaat om de afbakening van wat Wikipedia beoogt te zijn. Om het in het extreme te trekken, de encyclopedie wordt er ook niet beter van als een artikel over mijn buurvrouw die naar de kapper is geweest verwijderd wordt, en toch zou je het artikel verwijderd hebben, dat weet ik zeker. ErikvanB (overleg) 27 jul 2016 04:44 (CEST)
    • Als alle kranten over jouw buurvrouw bij de kapper schrijven, mag dat van mij ook blijven. En *alle* kranten schrijven over deze steekpartij, ik had er gisteren al 4x over gehoord voordat ik naar het journaal keek. ed0verleg
     • Relevant voor een krant en relevant voor een encyclopedie is niet hetzelfde. Toth (overleg) 27 jul 2016 14:02 (CEST)
      • Relevant voor een papieren encyclopedie en relevant voor Wikipedia is ook niet hetzelfde, maar dat zal wel een eeuwig strijdpunt blijven. ed0verleg 27 jul 2016 15:18 (CEST)
       • Opmerking. Het artikel zit in de categorie Bloedbad. Die categorie bevat historische bloedbaden, zoals Tiananmenprotest, de Opstand in Soweto, de Val van Srebrenica en de Bartholomeusnacht, geen massamoorden door psychopaten. ErikvanB (overleg) 27 jul 2016 16:31 (CEST)
        • Daar heb ik het artikel zelf ingezet. Ik begon met de categorie schietpartij, want die is analoog aan steekpartij, en zit ook onder bloedbad. Maar categorieen met maar 1 artikel worden steevast weer voor verwijdering voorgedragen, dus heb ik 'm hoger in de boom geplaatst, maar dat mag dus ook al niet? ed0verleg 27 jul 2016 16:46 (CEST)
         • Het zit je ook niet mee. Sorry, jongen. ErikvanB (overleg) 27 jul 2016 17:24 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Terdege wel relevant aangezien het internationaal in het nieuws is (en dus voldoende aandacht krijgt) EN het feit dat het hier om een moordpartij met 19 doden gaat. Dat het feit in Azië plaats vond maakt het niet minder E dan wanneer de moordpartij in Frankrijk plaatsgevonden had (bijvoorbeeld zoals Aanslag op Charlie Hebdo). The Banner Overleg 27 jul 2016 15:10 (CEST)
  • Dat probeerde ik ook te zeggen. Het feit dat één man in een land waar massamoorden niet vaak meer voorkomen zoveel mensen weet te vermoorden lijkt me juist geschikt als onderwerp voor een encyclopedie. Iemand die geïntereseerd is in massamoorden in Japan kan deze gebeurtenis als voorbeeld van dergelijke categorie zien. Hier heeft het dan wel encyclopedische waarde. En als inderdaad, zoals The Banner al zei, deze gebeurtenis in Europa zou plaats vinden zou niemand moeilijk doen over een artikel. JBergsma1 (overleg) 27 jul 2016 16:23 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - er is internationaal enorm veel aandacht voor, zie ook het aantal interwikilinks. Bij een schietpartij had het ook weer anders geweest, nu zijn alle slachtoffers doodgestoken. We zijn geen nieuwssite, dat klopt, in dit geval speelt dat ook onvoldoende mee omdat nieuwsfeiten nu ook langzamer tot ons komen (vertaling duurt langer en wij slapen als het daar dag is) en dus ook veel minder fouten zullen bevatten. Dqfn13 (overleg) 28 jul 2016 10:24 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen: wat mij betreft wel encyclopediewaardig o.a. gezien het grote aantal slachtoffers. Ecritures (overleg) 28 jul 2016 17:26 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - voor Japan ongebruikelijke gebeurtenis. Someone Not Awful (overleg) 30 jul 2016 05:00 (CEST)
  • Gelukkig laten diverse gebruikers zich niet afleiden door de nominatiewaan van de dag en pleiten voor een gelijke behandeling met andere massamoorden die toevallig wat dichterbij plaatsvonden. Kan Alphen (nimmer genomineerd), dan kan Sagamihara ook. Verder besteden al 19 andere wiki's aandacht aan dit onderwerp. Apdency (overleg) 5 aug 2016 21:16 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Er is nu eenmaal een vaste regel: schokkende nieuwsgebeurtenissen die al dan niet kortstondig veel media-aandacht krijgen zijn hier artikelwaardig. Als Toth of iemand anders iets aan die regel wil veranderen, is dit daarvoor niet de geijkte weg. De Wikischim (overleg) 6 aug 2016 18:14 (CEST)
 • 9e Leger (Duitsland) - beetje warrig verhaal met POV - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 27 jul 2016 10:39 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen In deze vorm ongeschikt. Taalfouten. Onontwarbare zinnen als: Het is onwaarschijnlijk dat wanneer Hitler het negende leger wel had laten terug trekken Berlijn, de hoofdstad van Nazi-Duitsland, niet in handen van de Soviet-Unie was gevallen. Beter is het om het artikel 12e Leger (Duitsland) als voorbeeld te nemen om er iets goed van te maken. Fred (overleg) 27 jul 2016 23:21 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - Categorie + links + navigatie toegevoegd en het lemma wat aangepast. Flag utrecht city.gif Antoine.01Arrow right.svgoverleg(Antoine) 29 jul 2016 18:25 (CEST)
 • Joris Debeij - Sjabloon geplaatst door SrananFasi maar niet hier toegevoegd. MatthijsWiki (overleg) 27 jul 2016 10:51 (CEST)
  • Van de nodige bronnen voorzien. Zo moet het wel kunnen blijven. ed0verleg 27 jul 2016 15:19 (CEST)
 • Tweede Kamerverkiezingen 2010/Peilingen en
 • Tweede Kamerverkiezingen 2012/Peilingen. De vluchtigheid van peilingen (elke week andere cijfers, soms grote verschillen "onderling") lenen zich moeilijk voor een goed encyclopedisch artikel. Dat de getalletjes, en andere beweringen, ondersteund worden door bronnen bestrijd ik niet, maar zijn er bronnen die over "de peilingen van 2010/2012" schrijven? Artikelen zijn eerder genomineerd en behouden door Basvb, vandaar even een ping. Vinvlugt (overleg) 27 jul 2016 11:33 (CEST)
  • Moeten deze pagina's niet gezien worden als subpagina's van Tweede Kamerverkiezingen 2010 en Tweede Kamerverkiezingen 2012, in plaats van als zelfstandige artikelen over (inderdaad) niet-encyclopedisch relevante onderwerpen? Ergo de schuine streep en de verwijzingen vanaf die pagina's (en alleen die pagina's)? Woody|(?) 28 jul 2016 00:25 (CEST)
  • Peilingen zijn een interessant fenomeen in de aanloop naar verkiezingen - maar al te veel waarde moet er ook niet aan gehecht worden; zelfs peilingen vlak voor de verkiezingsdatum zijn zelden of nooit conform de verkiezingsuitslag (= de enige peiling die er echt toe doet). Daarom mogen deze artikelen van mij wel weg. Eventueel nemen we een grafiekje over in het artikel zelf over de verkiezingen - Skuipers (overleg) 28 jul 2016 08:10 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Een Vlaamse versie moest onverbiddelijk weg, zie hier. Mag het even met één maat en één gewicht? Filipvanlaenen (overleg) 19 aug 2016 11:13 (CEST)

@Vinvlugt: Zet je nog even nominatietemplates op de artikelen? Bas (o) 28 jul 2016 11:04 (CEST) Uitgevoerd Uitgevoerd, helemaal vergeten. Vinvlugt (overleg) 28 jul 2016 11:48 (CEST)

  • Opmerking: er is eerder over gediscussieerd. Zie hier (wegens een vormfout toen niet afgehandeld, maar bevat wel discussie) en hier. Met een nominatieherhaaldrama nog vers in het achterhoofd maak ik er maar even melding van. Apdency (overleg) 5 aug 2016 21:16 (CEST)
Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

Hartelijk dank voor het verbeteren, prima artikel zo! DeTamboer (overleg) 29 jul 2016 10:31 (CEST)

 • Tegen Tegen verwijderen - Prima lemma waar genoeg in wordt vermeld over dit theater- en congrescentrum. Flag utrecht city.gif Antoine.01Arrow right.svgoverleg(Antoine) 29 jul 2016 13:39 (CEST)
 • Goldcar - een groot NE-bedrijf zonder neutrale bronnen, eigenlijk nuweg. Atsje (overleg) 27 jul 2016 16:33 (CEST)
  • Vanwaar de conclusie NE? Volgens mij is dit bedrijf gewoon E: is niet lokaal, zelfs internationaal en bestaat al een tijd. Wie informatie zoekt over dergelijke bedrijven, zou zeker bij WP terecht moeten kunnen. Niks nuweg aan. Queeste (overleg) 27 jul 2016 16:52 (CEST)
  • Absoluut geen nuweg of NE maar het artikel mag wel flink opgeknapt worden, waarbij met name relevante informatie (oorsprong, omzet, grootte wagenpark, beursnotering, directie, internationale vestigingen, etc.) en onafhankelijke bronnen noodzakelijk zijn. The Banner Overleg 27 jul 2016 17:12 (CEST)
  • Intussen wat aangevuld aan de hand van bronnen. Queeste (overleg) 28 jul 2016 20:00 (CEST)
 • Android versiegeschiedenis - NE - Relevantie onduidelijk. Is ook geen artikel. EvilFreD (overleg) 27 jul 2016 21:38 (CEST)
  • Artikel mag weg. Was een poging om een Engelstalig Wikipedia-artikel te vertalen, maar is wat fout gelopen. Ik had het zelf al moeten verwijderen. Wikipedian2015 27 jul 2016 22:27 (CEST)
 • Kan gebeuren. Ik heb de pagina verwijderd. Natuur12 (overleg) 27 jul 2016 23:10 (CEST)

Toegevoegd 02/08; af te handelen vanaf 16/08[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 02/08: Deel 1[bewerken]

 • Ynze Jacob Beek - weg - NE, het was leuk geweest wanneer het artikel over Ynze Jacob Beek zou gaan, in plaats van over zijn familie. Of hij een Engelandvaarder is, is twijfelachtig aangezien hij daar nooit is aangekomen. The Banner Overleg 2 aug 2016 00:50 (CEST)
  • Lees de definitie van Engelandvaarder: hij moet uit bezet gebied vertrokken zijn tegen de wil van de vijand, na de capitulatie en voor D-Day, .. "met de bedoeling een persoonlijke bijdrage te leveren aan de geallieerde oorlogsvoering". Deze man bleef in Zwitserland, omdat hij zich daar nuttig kon maken. Nergens staat dat je in Engeland moet zijn aangekomen, je moet alleen vertrokken zijn met genoemde bedoeling. Van de ruim 2500 Nederlandse Engelandvaarders zijn 1706 aangekomen in Engeland, Amerika, Canada of Zwitserland (of Hongarije na uit een Duits kamp te zijn ontsnapt)). De anderen zijn ook Engelandvaarder, hoewel hun reis mislukte, ze werden onderweg gearresteerd of doorgeschoten, of verdronken, soms is hun lot onbekend. Oorlogsvoering in deze definitie is een ruim begrip, sommige mannen waren te jong of te oud om militair te worden en kregen een andere baan, van de vrouwen gingen slechts weinigen in dienst, de meesten gingen in de hulpverlening. Pvt pauline (overleg) 3 aug 2016 07:53 (CEST)
   • We gaan ons voor de definitie van 'Engelandvaarder' natuurlijk niet baseren op Wikipedia, en al zeker gaan we geen eigen conclusies uit die definitie trekken. Het is ons daarnaast niet gegeven om zelf, aan de hand van welke definitie dan ook, te beoordelen of iemand al dan niet een Engelandvaarder is. Op Wikipedia baseren we ons op externe neutrale gezaghebbende bronnen. Als iemand in zulke bronnen een Engelandvaarder genoemd wordt, dan kan dat overgenomen worden, anders niet. EvilFreD (overleg) 3 aug 2016 08:24 (CEST)
  • De definitie is vastgesteld door het Nationaal Archief, niet door mij of door Wikipedia. Ook het Genootschap Engelandvaarders (zie hier) hanteert deze. Pvt pauline (overleg) 3 aug 2016 16:51 (CEST)
   • Bij het opsporen van de door EvilFred verwijderde dode link, bleek dat hij door het MvD inderdaad Engelandvaarder genoemd wordt en dat hij blijkbaar ook als vliegenier actief is geweest (wat niet uit het artikel blijk). De opmerking over Engelandvaarder heb ik p[rompt doorgehaald. The Banner Overleg 3 aug 2016 12:00 (CEST)
    • Wel opmerkelijk dat hij, ondanks hij kennelijk niet tot in Engeland geraakte, wel dienst deed voor de RAF. EvilFreD (overleg) 3 aug 2016 12:09 (CEST)
  • Mag ik voorstellen dat u toevoegt dat hij oorlogsvlieger werd, als ik het goed begrepen heb mag ik niets aan deze lemma wijzigen zolang deze discussie duurt. Veel Engelandvaarders kregen hun vliegopleiding in Jacksonville (Texas) of Canada. Daar kwamen ze òf via Engeland òf via Curaçao (je kreeg in Spanje doorreispapieren als je naar Nederlands grondgebied ging). Als u dan toch bezig bent: Volgens het MvD [3] was hij bedrijfsleider bij de Bijenkorf in Amsterdam, had hij gediend bij de landmacht, had daar in 1939 al een opleiding waarnemer gevolgd, was vlieger-waarnemer bij de RAF, geboren in Amsterdam op 15 dec. 1916, overleden 9 mei 1993, brevet gehaald in 1945, aldus lijst van vliegend personeel van het MvD. Hij kreeg ook het Kruis van Verdienste. Na de oorlog bleef hij in dienst van de Kon. Luchtmacht, hij eindigde als kolonel. Als u dat allemaal toevoegt, hoeft de lemma niet verwijderd te worden. Pvt pauline (overleg) 3 aug 2016 16:51 (CEST)
   • Voor Voor verwijderen Maar waarom komt u pas met die informatie aanzetten, als het artikel voor verwijdering genomineerd wordt? Waarom maakt u niet eerst een artikel compleet, voordat u het in Wikipedia plaatst? Ik heb wat gegevens gewijzigd, onder meer over Hilversum waar de beide zoons opgegroeid zouden zijn, maar waar ze maar twee jaar hebben gewoond. Zorgt uw fantasie voor dergelijke vondsten? Waarom trekt u het artikel niet terug teneinde er een goed, compleet en met bronnen onderbouwd verhaal van te maken, dat u vervolgens in Wikipedia kunt plaatsen? Oskardebot (overleg) 3 aug 2016 17:10 (CEST)
   • In tegenstelling tot wat collega EF beweerde op de RegBlok-pagina, wordt u juist geacht artikelen in de hoofdnaamruimte op te knappen. Zeker nu er een specifieke vraag op uw overlegpagina staat. The Banner Overleg 3 aug 2016 19:52 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Artikel vertelt inderdaad nauwelijks iets over Ynze Beek zelf. Hij was de zoon van Setske de Haan, maar familie zijn van iemand maakt niet relevant. Hij raakte betrokken zijn bij het verzet, maar betrokken zijn maakt niet relevant. Daden maken relevant. Hij vertrok naar Engeland, maar kwam daar niet aan. Daarmee is hij hooguit een niet-succesvolle Engelandvaarder, maar of hij nu wel of niet als zodanig beschouwd moet worden, ook dat maakt niet onmiddellijk relevant. Ook in dat geval zijn het daden die relevant maken en niet het simpelweg zijn van Engelandvaarder. Kampcommandant zijn (het enige wat we weten komen van de activiteiten van Ynze Beek) maakt ook niet relevant. Ook het ontvangen van het Verzetsherdenkingskruis maakt niet relevant en uit de geleverde bronnen valt daarnaast ook al niet veel te halen wat opname van deze persoon in Wikipedia rechtvaardigt. EvilFreD (overleg) 3 aug 2016 09:00 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Zoals Paul Brussel hier al meldt, lijkt het artikel in hoge mate niet te voldoen aan WP:GOO. Bovendien noemt zij als bron Lijst van Engelandvaarders en dat is.........juist ja, een lijst die ze zelf heeft aangemaakt op WikiNL. Die bron is dus géén bron en mag je dus verwijderen met alle andere NE info, Pvt pauline. Malinka1 (overleg) 4 aug 2016 17:31 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - vrijwel geheel bronloos artikel met volstrekt irrelevante informatie, tot aan informatie over "weekendhuwelijk" toe. Uit niets wordt duidelijk wat hem als een van de 15.000 dragers van het Verzetsherdenkingskruis E-waardig maakt. Paul Brussel (overleg) 4 aug 2016 18:01 (CEST)
 • Joe Sinduhije - wiu/ne. Acteur met 1 rol. Het wordt niet helder of het een hoofdrol is of bijrol. Daarmee is het ook niet helder of het onderwerp relevant is. MatthijsWiki (overleg) 2 aug 2016 08:46 (CEST)
 • Joodsamsterdam.nl - weg: NE reclame voor een website. Iemand die wat over dit onderwerp wil weten kan beter die URL in de adresregel intikken (en dan dus meteen op de betreffende site terecht komen) dan in de zoekregel van Wikipedia. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 2 aug 2016 08:57 (CEST)
  • Uiteraard ben ik het hier niet mee eens, de websites wordt op verschillende plaatsen in Wikipedia als bron aangehaald en derhalve is het goed om te weten wat de achtergrond van de websites is, ook om te voorkomen dat er verwarring ontstaat met instituties met een overeenkomstig werkterrein. Daarnaast houdt reclame in dat je daarmee geld wilt verdienen, noch dit bericht, noch de websites zijn gericht op het verdienen van geld en alle erop staande informatie is gratis. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Bmwd.nl (overleg · bijdragen) 3 aug 2016 05:49‎ (CEST)
   • Dat de site herhaaldelijk vanuit Wikipedia-artikelen als bron wordt aangehaald lijkt me prima. Maar als mensen die bron willen raadplegen dan moeten ze juist op de website zèlf kijken, en niet op een ander wikipedia-artikel dat over die web site gaat. Dat is juist de reden dat Wikipedia ook externe bronnen kan vermelden. verder hoeft reclame niet in te houden dat je ergens geld mee wilt verdienen; denk aan ideële reclame. Ik maak regelmatig reclame voor Wikipedia, en daar heb ik nog nooit een cent aan verdiend, en dat wil ik ook graag zo houden. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 4 aug 2016 12:06 (CEST)
 • Dweilorkest de Menaemer Feintsjes - ne - Lijkt een plaatselijke fanfare. Zijn die E, ook al winnen ze een fanfarewedstrijd (of iets analoogs) en worden ze gevraagd om bij een wedstrijd te spelen? Geen bronnen die verdere relevantie aantonen. Queeste (overleg) 2 aug 2016 09:28 (CEST)
  • Het is geen fanfare. Foei ;-) En het NK Dweilorkesten zou wel eens relevant kunnen zijn. Maar waar zijn de bronnen?
  • Wil de moderator ook hierop letten. Dank. ErikvanB (overleg) 3 aug 2016 01:02 (CEST)
  • Goedendag, allereerst excuus dat ik niet zo behept ben met het concept Wikipedia. Ik heb het artikel omtrent het dweilorkest aangepast en uitgebreid. U bedankt voor de aanpassingen in lijn met richtlijnen Wikipedia, u begrijpt, mijn ervaring is klein. Welke bronnen zou u wensen, of zijn toereikend? op de websites van Bemmelse Dweildag en NK Dweilorkesten Voorthuizen is het dweilorkest vermeld. Ook op de website van het dweilorkest zelf staan de bronnen van de schaatswedstrijden en optredens bij SC Heerenveen. Graag hoor ik van u. Ook als er nu iets beter kan / of niet goed gaat, graag tips. JohanOenema (overleg) 7 aug 2016 11:45 (CEST)
 • Jos Deenen - ne - Kunstenaar en dus ondernemer (die zijn geld probeert te verdienen met kunst) zonder veel bijzonderheden. Mag eventueel blijven, maar dan dezelfde normen te hanteren voor andere ondernemers. Queeste (overleg) 2 aug 2016 09:37 (CEST)
 • Aarnoud Paashuis Voldoende E? Ter vergelijking verwijs ik naar de kunstenaar hier direct boven, en de onlangs verwijderde Carl F. Klinkert. Koos van den beukel (overleg) 2 aug 2016 10:22 (CEST)
 • Lars Krijgsman - ne. Queeste (overleg) 2 aug 2016 11:20 (CEST)
 • Cessationisme - wb? of toch een beginnetje? - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 2 aug 2016 11:37 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Voldoende bijgewerkt neem ik aan, ook al kan het nog beter. Andries Van den Abeele (overleg) 2 aug 2016 13:42 (CEST)
   • helemaal mee eens - er is flink aan gewerkt - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 2 aug 2016 23:29 (CEST)
 • Nationaal Senior Open 2013 - wiu. Veel dubbele informatie met Nationaal Senior Open. De mogelijke relevante stukken kunnen daar worden bijgevoegd. Veel teksten zijn verder vaag, bijvoorbeeld: Na een droge zomer stond het waterpeil in veel waterhindernissen zo laag dat de bal speelbaar was, betekend dit dat de waterpartijen helemaal waren opgedroogd? Of dat er nog zo weinig water in stond dat het van daaruit te slaan was? En wat is wisselende wind? Verschillende windrichtingen of verschillende snelheden? Tot slot, er wordt aangegeven dat er een toernooirecord is behaald, maar hoe kan dat als in 2004 al een keer -1 is behaald en er nu +2 als hoogste score is? MatthijsWiki (overleg) 2 aug 2016 11:42 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Volstrekt NE wat mij betreft. Behalve het geneuzel bestaat het spelersveld uit 71 (en niet 70 zoals in het artikel staat), merendeels NE spelers. Slechts 5 van de 71 hebben een eigen artikel, dus 7 %. 93% verdienen geen eigen lemma. In het artikel Nationaal Senior Open staat de winnaar reeds vermeld en dat is voldoende. Wat mij betreft dus géén wiu, maar NE Malinka1 (overleg) 2 aug 2016 15:08 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Het evenement Nationaal Senior Open in het algemeen zou je eventueel E kunnen noemen. Maar de jaarlijkse toernooien zijn zeker NE, want het gaat niet over sport op hoog niveau. Het verdient daarom geen uitgebreid artikel met deelnemerslijst en verslagen. De Geo (overleg) 4 aug 2016 15:41 (CEST)
 • Robin Gardiner - wiu - Vaag verhaal. Kattenkruid (overleg) 2 aug 2016 11:41 (CEST)
 • Kristof Spaey - ne/wiu - Niet duidelijk wat deze auteur-ondernemer relevanter maakt dan andere ondernemers. Hij lijkt vooral relevantie te willen ontlenen aan andere collega's waarmee hij samenwerkte. Verder geen categorie en geen degelijke bronnen die zijn relevantie bevestigen. Queeste (overleg) 2 aug 2016 12:16 (CEST)
 • De wereld van (onderwijsmethode) - ne / reclame - Nieuwe onderwijsmethode, dus nog niet relevant voor de encyclopedie en dus is dit ook aan te merken als reclame. De methode kan volgens de eigen website zelfs pas vanaf het schooljaar 2017-18 gebruikt gaan worden, dat is dus pas na komend schooljaar. Dqfn13 (overleg) 2 aug 2016 12:43 (CEST)

Toegevoegd 02/08: Deel 2[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Rik decan -NE- Het zeer uitgebreid en bronloos CV van een internationaal ondernemer die geen enkele E-waardige functie heeft bekleed of E-waardig bedrijf heeft opgericht. Fred (overleg) 2 aug 2016 13:29 (CEST)
Tegen Tegen verwijderen Rik Decan is wel degelijk E, onder meer door de Wie is Wie-uitgaven waar hij de promotor van was. Het artikel, door een anoniem geschreven, was wel tamelijk flauwtjes opgesteld. Ik heb mijn best gedaan om het een overtuigender uitzicht te geven en verhoop dat het aldus kan blijven. Alleen voor de literatuur moet ik nog wat opzoekingen doen. Het meeste over hem is gewoon op internet te vinden. Andries Van den Abeele (overleg) 2 aug 2016 20:05 (CEST)
Daar zal ik dan in meegaan. Artikel is trouwens sterk verbeterd. Ik neem aan dat Andries ook nog bronnen toe zal voegen, gezien het (nu nog) lege kopje. Fred (overleg) 2 aug 2016 22:21 (CEST)
 • Toeankoe Noerradin - weg - artikel gebaseerd op uit verschillende kranten geknipte passages, waarvan de betrouwbaarheid discutabel is. Bovendien wordt er een eigen analyse gegeven van één van deze krantenberichten. De dubbele punt achter de Nieuwe Tilburgse Courant van 17 december 1904 en de cursivering van de daaropvolgende tekst suggereert dat er een letterlijk citaat volgt uit deze krant, dat is echter niet het geval. Gouwenaar (overleg) 2 aug 2016 14:44 (CEST)
 • Strongfeeling - POV of (zelf)promotie van een artiest. Anders is het behoorlijk wiu. DarkShadowTNT (report bug|backlog) 2 aug 2016 15:34 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - met stipt het meest fascinerend foute lemma dat ik ooit ben tegen gekomen. De wet van Murphy in actie. Ik heb wat onderzoek gedaan en was aanvankelijk behoorlijk onder de indruk van zijn succes op sociale media, maar een blik op de commentsectie van deze prachtige animatie doet toch vermoeden dat een groot deel van zijn "wereld wijde" fans ingehuurde bots zijn. Overduidelijke zelfpromotie, secundaire bronnen bestaan zo goed als niet, niet encyclopedisch: nuweg. Oranjesam (overleg) 2 aug 2016 16:19 (CEST)
  • Aanmaker schreef in 2009 over zichzelf: Sinds 2000 actief in muziek. Als een talent geboren en getogen. Als we na 16 jaar in de muziek zijn zangtechniek bekijken en de tekst van dit lemma, blijkt waar zijn talent werkelijk ligt. Kattenkruid (overleg) 2 aug 2016 20:44 (CEST)
  • Zou mijn pagina mogen blijven? 92.110.14.178 3 aug 2016 12:50 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen, Het ligt geheel buiten mijn interesse gebied, maar de schrijver richtte zich op mijn overleg om het lemma te behouden. Ik heb hem uitgebreide uitleg gegeven, en aangegeven dat het niet helpt om iedereen die maar enigszins hier gereageerd heeft, op diens OP aan te spreken. Hij kan beter een LinkedIn account gebruiken.  Rodejong  ¯\_(ツ)_/¯ overleg @ 3 aug 2016 14:49 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen; Ik heb een strong feeling dat het hier pure ZP betreft; bovendien in tenenkrommend slecht Nederlands. Hij schrijft 'Metin Öz is geboren in Rotterdam en deed aan een studie ophelderen'. Ik schat in dat hij die studie 'ophelderen' niet succesvol afgerond heeft. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 7 aug 2016 10:57 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Dit is hopeloos. In 2009 na sessie verwijderd. Het is mogelijk ook op enwiki geprobeerd. ErikvanB (overleg) 11 aug 2016 19:39 (CEST)
   • Naar nuweg verplaatst met als reden:
    Eerder verwijderde promo en niet-Nederlandstalig: "Metin Öz is geboren in Rotterdam en deed aan een studie ophelderen. Hij koos altijd zijn eigen pad en had nooit vrienden kring opengesteld. Zijn talent was in het beginsel van de, 14e leeftijd ontdekt." "Metin Öz is geen rijke jongen, maar wel kern met woorden." "Hen talent is, creatief bezig zijn met eigen waren." "Omdat er dan iets nieuws ontstaat om in het leven iets overtolligs te designeren." "En begon, iets nieuws in de mediabranche te ontwikkeling. Het was een idee, om piraterijen tegen te kunnen evacueren." "Zoals het idee, tolererend kwam. Kwam de uitleg pas in 2010 voort." "Om tegen het illegale piraterijen in te gaan werd het album alleen onder oog toezicht." "Niet snel rijk worden, maar meer tolererende liefhebbers kenteren." "Het label wordt één jaar later aangetoond." "Volgens de planningen, kan Metin Öz zo meer liefhebbers kenteren." "In de toekomst zullen wij nog, verder bekijken of Metin Öz betere ideeën kan inplanten." "Hij was gestopt omdat hij wist dat hij zich zelf kon kleven." "Hij probeert meer publiek vrij te zijn dan publiek saai." "Tot heden kun je alle, over de media van hen verwachten." "Hij was een jongen die vaak zijn best deed op perceel." "Metin Öz had veel alternatieve op zijn directieven." "Metin Öz wilde met hen ‘scholing’ in de toekomst meer behelzen." "Hij heeft namelijk in overleg met zijn managers, het webdesign op de ICT-academie van Pameijer voortgevloeid." "Wat in de media story van Metin Öz bij hoort." Enzovoort.ErikvanB (overleg) 11 aug 2016 20:01 (CEST)
 • Bekende homoseksuelen, - ne - Peter b (overleg) 2 aug 2016 15:49 (CEST)
  • Voorgedragen voor directe verwijdering wegens privacyschending. Ook in zo'n geval is WP:BLP van toepassing, en moeten we hier heel voorzichtig mee om gaan. Iooryz (overleg) 2 aug 2016 16:58 (CEST)
  • Directe verwijdering? Zo'n enorme haast heeft dat niet. Bij de buren denken ze er anders over: LGBT people from the Netherlands. Vysotsky (overleg) 2 aug 2016 17:13 (CEST)
   • Waar zijn de wetenschapsmensen, de kunstenaars, en dergelijke? Fred (overleg) 2 aug 2016 17:24 (CEST)
  • Ik heb de pagina verwijderd, omdat er mannen (er stonden alleen mannen op de lijst) op staan waarvan in het artikel niet vermeld wordt of ze homoseksueel zijn of niet. Van een van de mannen op de lijst wordt alleen vermeld dat hij zichzelf als biseksueel identificeert. Deze lijst is in dit soort gevallen dus niet allen fout, maar er is dus ook spraken van privacyschending. Van de heren die zichzelf als homoseksueel identificeren en waarvan het bekend genoeg is om op Wikipedia vemreld te worden kan wel een lijst gemaakt worden. Dqfn13 (overleg) 2 aug 2016 17:46 (CEST)
 • Yvette van der Meer - wiu - Kattenkruid (overleg) 2 aug 2016 16:34 (CEST)
  • De WIU was wel op te lossen, maar het blijft een bronloos persoon, en daarom vermoed ik dat deze persoon (nog niet) encyclopediewaardig is. ed0verleg 2 aug 2016 20:10 (CEST)
 • LVSV Leuven -NE- Een studentenvereniging sinds 1972. Afdeling Leuven van de landelijke LVSV. Het artikel gaat vooral over de landelijke LVSV, waar deze club een lokale afdeling van is. Niet-neutraal bovendien, getuige zinsneden als: op zeer studentikoze wijze, een moedige daad, enzovoort. Dan ook aangemaakt door direct betrokkene. Voorts lange lijsten nietszeggende NE-namen. Fred (overleg) 2 aug 2016 17:20 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Neutraliteit klopt inderdaad heb dat dan ook aangepast. Verhaal over nationale koepel klopt niet. Om de geschiedenis van een afdeling uit te leggen moet men breed beginnen. Zeker relevantie omdat het een van de eerste niet klassieke groeperingen was in Leuven. Ruim grootste politieke studentenvereniging aan Leuvense universiteit met 3x zo veel leden dan KVHV Leuven die wel relevant genoeg worden geacht door wikipedia. LVSV en LVSV Leuven is overigens iets totaal anders: vergelijk het bijvoorbeeld met dat u zou zeggen dat Alde en VLD hetzelfde zijn. VLD is lid van Alde net als wij lid zijn van LVSV zelf maar zijn volledig onafhankelijk. Overigens niet per se nietszeggend die lijst, het zijn jongere opkomende politici/ondernemers die veelbelovend zijn in het Beligsch Liberale landschap Wannes De Roeck (overleg) 2 aug 2016 17:52 (CEST)
   • Een encyclopedie is er niet om opkomende en veelbelovende studenten te promoten. Pas als dezen hun beloften hebben waargemaakt, zouden ze encyclopedisch kunnen zijn. En wat is een afdeling anders dan een onderdeel van een groter geheel? Fred (overleg) 2 aug 2016 18:24 (CEST)
    • Indien gewenst verwijder ik lijst voorzitters. Een gedecentraliseerde afdeling heeft eigen autonomie en kan daardoor eigen beslissingen nemen los van de overkoepelende. Neem ook eens een kijkje bij LVSV Gent en LVSV Hasselt. Zo werd de onderscheiding bijvoorbeeld enkel aan LVSV Leuven uitgereikt en niet naar het geheel omdat Leuven een eigen programma neerzette. Lees misschien eens beide artikelen dan zult u het verschil wel kennen Wannes De Roeck? (overleg) 2 aug 2016 18:37 (CEST)
     • Bedankt voor de tip. LVSV Gent en LVSV Hasselt zijn inmiddels verwijderd wegens copyvio (Wikipedia-slang voor 'auteursrechtenschendingen'). EvilFreD (overleg) 2 aug 2016 19:26 (CEST)
     • Er is bij geen van die pagina's sprake van copyvio, de auteurs van de teksten gaven allen toestemming/plaatsten deze zelf op Wikipedia. Een historisch belangrijke vereniging dient zijn plaats te hebben op deze encyclopedie, tenzij men een ideologische bias wil creëren op een open platform. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 2a02:1811:c09:e600:ecb6:a60e:db82:bce2 (overleg · bijdragen)
      • En waaruit precies blijkt dat historische belang van deze plaatselijke afdelingen van die "historisch belangrijke vereniging"? Verder: Voor het gebruik van teksten van elders, dient schriftelijk toestemming gegeven te worden via WP:OTRS. Alternatief kan een tekst gepubliceerd worden onder een open licentie op de eigen website. In alle andere gevallen dient er te worden aangenomen dat het niet toegestaan is om de teksten over te nemen en verder te verspreiden, conform de auteurswet. Iets wat studenten toch zouden moeten weten. EvilFreD (overleg) 3 aug 2016 12:16 (CEST) P.s. overigens maakt het vrijgeven van een tekst deze nog niet onmiddellijk geschikt voor gebruik in een encyclopedie en betekent het nog niet dat een artikel dat erop gebaseerd is automatisch aan de acceptatiecriteria voldoet. Zoals gezegd dient alles op Wikipedia verifieerbaar te zijn in onafhankelijke gezaghebbende bronnen. EvilFreD (overleg) 3 aug 2016 12:19 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Lokale vereniging (of eigenlijk lokale afdeling van een landelijke vereniging) waarvan het belang de lokaliteit niet overstijgt. Op geen enkele wijze wordt in het artikel blijk gegeven van enige encyclopedische relevantie. Zowat de wordt er bijgehaald, om het wat te laten lijken. gehele geschiedenis van studentenverenigingen in BelgiëVerenigingen met een lokaal karakter zijn NE en lokale afdelingen van landelijke verenigingen al helemaal. EvilFreD (overleg) 2 aug 2016 18:45 (CEST)
   • - Update - Het was niet zo verwonderlijk dat de gehele geschiedenis van de (liberale) studentenverenigingen in België erbij werd gehaald. Het artikel was namelijk grotendeels gekopieerd van de (voormalige) website van de vereniging. Het artikel is dan ook voor directe verwijdering voorgedragen. EvilFreD (overleg) 2 aug 2016 18:55 (CEST)

Nominaties door P. NominAtor[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Jakob Utenhoff - NE - koopman die ingelijfd werd tot de adel. P. NominAtor (overleg) 2 aug 2016 13:02 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - E als stamvader van een Zweeds adelsgeslacht; bovendien van belang gezien het vermeende verband met de Nederlandse familie Van Utenhove. Paul Brussel (overleg) 2 aug 2016 14:41 (CEST)
 • Nelly Dyserinck - NE - vooral bekend als echtgenote van. P. NominAtor (overleg) 2 aug 2016 13:02 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - E als enige vertegenwoordigster van haar geslacht die in de Belgische adel werd opgenomen. Ook E gezien de opmerkelijke betekenis voor haar adelsverheffing in de Belgische adelsgeschiedenis: haar titel ging over op haar zoon (adel overgaand in de vrouwelijke lijn). Paul Brussel (overleg) 2 aug 2016 14:43 (CEST)
Tegen Tegen verwijderen Een volkomen nieuweling, zich "kenbaar" makende onder de naam P. NominAtor, heeft al vanaf zijn eerste dag op Wikipedia bijna twintig artikels voor verwijdering genomineerd, waaronder sommige die al verschillende jaren oud zijn en geplaatst werden door gerespecteerde gebruikers. Het artikel over Nelly Dyserinck is er zo een. Zowel Cyriel Buysse als zijn echtgenote zijn belangrijke personaliteiten geweest en het Belgisch-Nederlandse huwelijk was op zich al merkwaardig. Het kan onmogelijk iemand hinderen dat zij, ook al voor de reden hierboven gemeld, als aparte personaliteit op Wikipedia wordt vermeld. Andries Van den Abeele (overleg) 2 aug 2016 14:49 (CEST)
Voor Voor verwijderen: Prachtig voorbeeld van een artikel over een vrouw die alleen beschreven wordt als (achtereenvolgens) echtgenote van de heer Buysse, dochter van de heer Dyserinck, echtgenote van de heer Tromp, moeder van een andere (vanzelfsprekend) heer Buysse en vriend(in) van een literair koppel. De artikeltekst gaat meer over deze echtgenoten, vader en zoon en niet over Nelly Dyserinck zelf. (Een gedeelte van) de tekst zou dan m.i. beter bij het lemma van bv Cyriel Buysse ingevoegd kunnen worden.
De inleiding vertelt nota bene dat ze "vooral bekend werd als echtgenote van Cyriel Buysse". Als "echtgenote zijn van" encyclopediewaardig is, dan is die gendergap nog heel veel groter dan we in het algemeen aannemen. Glimlach. Aanmaker verdedigt artikel met andere zo mogelijk encyclopediewaardige feiten die in het artikel niet genoemd worden. Ik laat aan anderen over die feiten encyclopediewaardig zijn; maar ze zouden dan op z'n minst beschreven moeten worden in het artikel. In de huidige vorm vind ik het artikel onhoudbaar. Ecritures (overleg) 2 aug 2016 15:30 (CEST)
Opmerking Opmerking - "Aanmaker verdedigt artikel met andere zo mogelijk encyclopediewaardige feiten die in het artikel niet genoemd worden": dat wordt allemaaal in het artikel vermeld. Paul Brussel (overleg) 2 aug 2016 15:35 (CEST)
Prima vooral houden zo dan. Ik zou het persoonlijk - om de encyclopediewaardigheid aan te tonen - bv in de introductie zetten als dat haar E maakt. Ecritures (overleg) 2 aug 2016 15:51 (CEST)
 • Cheops (Arethusa Pers) - NE - 64e uitgave van een gedicht. P. NominAtor (overleg) 2 aug 2016 13:02 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Belangrijke bibliofiele uitgave. Bovendien niet de 64 uitgave van dit gedicht, maar van deze pers. Vysotsky (overleg) 2 aug 2016 14:13 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - uitgave van een van de belangrijkste Nederlandse gedichten, uitgegeven bij een bijzondere gelegenheid en bovendien een uitgave die de geschiedenis van het gedicht beschrijft. Paul Brussel (overleg) 2 aug 2016 14:55 (CEST)
 • Ma'an ibn Zaida (Arethusa Pers) - NE - 17e uitgave van een gedicht. P. NominAtor (overleg) 2 aug 2016 13:02 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Belangrijke bibliofiele uitgave. Bovendien niet de 17 uitgave van dit gedicht, maar van deze pers. Vysotsky (overleg) 2 aug 2016 14:13 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - eerste zelfstandige boekuitgave van een gedicht van een van de belangrijkste Nederlandse dichters. Paul Brussel (overleg) 2 aug 2016 14:57 (CEST)
 • Everdina Jacoba Wilhelmina van Weede - NE - erfgename P. NominAtor (overleg) 2 aug 2016 13:02 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - E als enige vertegenwoordigster van haar geslacht die tot gravin werd verheven; daarnaast van belang als echtgenote van de hoogadellijke vorst en haar morganatisch huwelijk. Paul Brussel (overleg) 2 aug 2016 14:46 (CEST)
 • 't Fonteintje (tijdschrift) - NE - Obscuur "tijdschrift" dat slechts 3 jaar bestond. P. NominAtor (overleg) 2 aug 2016 13:02 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Genoeg bronnen, wordt in andere literatuur vermeld, dus E. Had ook belangrijke medewerkers. De bestaansduur doet er niet toe. Queeste (overleg) 2 aug 2016 13:31 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Klein en fijn tijdschrift. Vysotsky (overleg) 2 aug 2016 14:13 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Men moet echt op een andere planeet leven om van 't Fonteintje te zeggen dat het om een 'obscuur tijdschrift' ging. Het was een geesteskind van Raymond Herreman, Maurice Roelants en Richard Minne. Een kenner plaatste dit artikel in 2006 op Wikipedia en tien jaar later komt een 'filister' het voorstellen voor verwijdering. Foei. Andries Van den Abeele (overleg) 2 aug 2016 15:30 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - eens met voorgaande. Absurde argumentatie ook. Een van de fraaiste, 'obscure' artikelen op WP:NL betreft De Schone Zakdoek - volgens nominator zou dat ook moeten verdwijnen waarschijnlijk. Paul Brussel (overleg) 2 aug 2016 17:50 (CEST)
 • Sytske Sötemann - NE - Vrouw met baan. P. NominAtor (overleg) 2 aug 2016 13:02 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Hier lijkt idd weinig E aan. Queeste (overleg) 2 aug 2016 13:06 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Goede vertaalster uit een in Nederland belangrijke taal; interessante publicaties; encyclopedisch verantwoord. Vysotsky (overleg) 2 aug 2016 14:29 (CEST)
 • Jan van Munster van Heuven - NE - Man met baan. P. NominAtor (overleg) 2 aug 2016 13:02 (CEST)
Tegen Tegen verwijderen P.NominAtor meldt zich aan als nieuwe gebruiker. Maar is hij dat wel? Hij komt immers voor de dag met het tot de draad versleten argument van "man met baan". De meeste zo niet alle personen behandelende artikels op Wikipedia gaan over een man of een vrouw die een baan had en het is niet daarom dat ze op Wikipedia een artikel kregen, maar omwille van de inhoud van die baan en bijkomende omstandigheden. Jan van Munster van Heuven is terecht drie jaar geleden op Wikipedia gekomen, en hij verdient er op te blijven. Andries Van den Abeele (overleg) 2 aug 2016 14:56 (CEST)
De voornaamste taak van P. NominAtor lijkt haast onontkoombaar te nomineren. ErikvanB (overleg) 2 aug 2016 16:28 (CEST)
 • Opmerking Opmerking - Alle bovenstaande nominaties door P. NominAtor werden doorgehaald op grond van WP:PUNT. De nominaties door deze sokpop verdienen geen behandeling en indien de bewuste gebruiker doorgaat met dit gedrag zal er aanvraag gedaan worden tot het permanent blokkeren van de bewerkingsrechten. EvilFreD (overleg) 2 aug 2016 18:14 (CEST)
  • Voor projectontwrichtend (lees: WP:PUNT) gedrag is een checkuser-verzoek wel gerechtvaardigd. ed0verleg 2 aug 2016 19:59 (CEST)
   • Maar dan moet je wel iemand in gedachten hebben. ErikvanB (overleg) 2 aug 2016 21:23 (CEST)
  Ik kan wel een paar namen roepen, maar dan zijn we aan het vissen en dat mag niet. Dqfn13 (overleg) 2 aug 2016 21:25 (CEST)
  Kan iemand mij uitleggen wat er nou precies wppunt is aan deze nominaties? Je kunt het er niet mee eens zijn, maar ze zijn allemaal gemotiveerd, die DonaldDuck rommel mag zonder meer weg, zonde dat dat opnieuw genomineerd zou moeten worden. En de genomineerde lemma's van Paul Brussel zijn bepaald niet zijn beste lemma's. Misschien is Nelly Dyserinck wel vreselijk E van zich zelf, maar dat kan ik uit het lemma niet opmaken. En vergelijkbare argumenten zijn er bij de andere nominaties te geven. Het is een zwaktebod om dat dan als wppunt door te strepen. Peter b (overleg) 2 aug 2016 22:13 (CEST)
  Wat kan er eigenlijk WP:PUNT aan deze nominaties als je niet weet welk punt er gemaakt werd. En is EvilFreD wel bevoegd om nominaties te schrappen? Volgens mij heeft hij geen enkele bevoegdheid daaromtrent. Het nomineren van artikelen op zich is niet projectontwrichtend, want af en toe eens discuteren over de inhoud of kwaliteit van artikelen kan nooit kwaad. Akadunzio (overleg) 3 aug 2016 14:00 (CEST)
  Zelfde vraag als Peter b. De kwaliteit van bijvoorbeeld het artikel van Nelly Dyserinck zou hier toch echt wel ter discussie mogen staan. Ecritures (overleg) 3 aug 2016 14:42 (CEST)
  De meeste artikelen mogen ter discussie staan. Akadunzio (overleg) 3 aug 2016 15:20 (CEST)

Toegevoegd 02/08: Deel 3[bewerken]

 • Waldorf (band) - wiu - niet neutraal en helemaal niet op to date, lijkt werk van fan. Met vriendelijke groeten, Face-smile.svg4ever(Overleg) 2 aug 2016 19:47 (CEST)
 • Achraf Baznani - In 2014 verwijderd als wiu, nu in zelfde vorm teruggeplaatst. Op mijn OP heeft de huidige aanmaker toegezegt het artikel te verbeteren. Op dit moment is het wiu (Heeft wat weg van een computervertaling, overdreven veel bronnen bij de inleiding, verhalend deel is erg kort ten opzichte van de rest van het artikel). Mbch331 (Overleg) 2 aug 2016 19:52 (CEST)
 • Waterlanders - ne - Encyclopedisch belang onduidelijk. Met vriendelijke groeten, Face-smile.svg4ever(Overleg) 2 aug 2016 19:52 (CEST)
 • Camelô - weg - Ondermaats op alle gebied. Neigt naar nuweg. Queeste (overleg) 2 aug 2016 20:10 (CEST)
 • Marcel Maeyer - wiu - Man kan wel E zijn, maar opmaak is fout en inhoud te subjectief en persoonlijk. Lijkt van naaste te komen. Queeste (overleg) 2 aug 2016 20:18 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Bronvermelding is toegevoegd, alle informatie is gebaseerd op info uit wetenschappelijke expocatalogus, eveneens de persoonlijke info. Namen van kinderen zijn verwijderd, naam van echtgenote kan blijven staan, zij wordt ook in andere publicaties en online bronnen prominent vermeld en vernoemd. Uitspraken als "ontpopte hij zich tot Ensorspecialist" zijn aangevuld met voetnoten naar wetenschappelijke tentoonstellingscatalogus. Opmaak is inderdaad verkeerd, vette woorden moeten verwijzen naar lemma, wordt donderdag aangepast. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 84.199.83.52 (overleg · bijdragen)
  • lemma toegevoegd en vette tekst verwijderd. Graag feedback indien er nog zaken aangepast dienen te worden. Na korte vergelijking met stijl en taal op pagina James Ensor, zie ik niet meteen grote verschillen om me op te baseren. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 77.109.127.130 (overleg · bijdragen) 4 aug 2016 15:12‎
 • Erdal (chemiebedrijf), -wiu- Ellenlang verhaal overgenomen uit een jaarverslag (?). Bron, inkorten, paragrafen (kopjes), wikify. VanBuren (overleg) 2 aug 2016 20:56 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Terugdraaien naar een vorige versie, zou ik zeggen. Meerdere personen, waaronder ondergetekende, hebben aan dit artikel gewerkt. Het bedrijf is encyclopedisch relevant. Het oorspronkelijke artikel werd later, door een andere auteur (B Truijens), voorzien van een zogeheten kleine transcriptie. Het is deze ellenlange kleine transcriptie die het artikel onleesbaar maakt. Natuurlijk mag een latere ongewenste toevoeging aan een artikel nimmer de reden zijn om het oorspronkelijke werk van de aanmakers te verwijderen. Fred (overleg) 3 aug 2016 11:09 (CEST)
   • Eenvoudig terugdraaien van alle bijdragen naar voor die van Truijens doet geen recht aan latere wel correcte bijdragen. Wellicht is Gebruiker:Fred Lambert, als aanmaker van dit artikel, het beste geëquipeerd om dit artikelen te verbeteren. VanBuren (overleg) 5 aug 2016 12:07 (CEST)
    • Ik heb het een poets gegeven en hopelijk is het zo OK. Maar niet terugdraaien doch verwijderen doet óók geen recht aan latere bijdragen. Fred (overleg) 5 aug 2016 21:11 (CEST)
 • Clifton Wrottesley - NE ??? - Rechtvaardigt een vierde plaats op de Olympische Spelen een artikel of het feit dat hij tot de (lage) adel behoorde ? Ik betwijfel beide. Malinka1 (overleg) 2 aug 2016 21:18 (CEST)
  • Volgens mij is er een jarenlange consensus dat deelname aan de Spelen, een wereldkampioenschap of het EK Ew maakt. Natuur12 (overleg) 2 aug 2016 21:28 (CEST)
   • Dat zou dus betekenen dat de duizenden en duizenden deelnemers in Rio allemaal ineens E zijn ??? En als we dat extrapoleren naar alle Spelen die we al gehad hebben, dan praten we dus over enkele honderdduizenden personen. Dan hebben we als gemeenschap nog een lange, lange weg te gaan. Malinka1 (overleg) 2 aug 2016 21:53 (CEST)
    • Inderdaad, maar die honderdduizenden zal wel wat meevallen. De eerste OS had een opkomst van 241 mannen. Pas sinds Atlanta 1996 komen er meer dan 10.000 atleten op af. The Banner Overleg 2 aug 2016 22:20 (CEST)
     • Mijn vlugge telling leert dat - Zomerspelen én Winterspelen uiteraard - we gemakkelijk over honderduizenden praten. Als ik terug ben uit ZA, zal ik eens in de Kroeg gaan peilen. Malinka1 (overleg) 2 aug 2016 22:40 (CEST)
      • OS is het hoogst haalbare niveau betreft sport, waarom zouden de deelnemers niet relevant zijn Malinka1? Bij voetballers hebben we het ook over het hoogste niveau en daar vinden "we" ook alle spelers relevant van. Soms zelfs van de hoogste twee niveaus en in sommige landen zelfs van meer niveaus. Hierover hoef je echt niet te gaan peilen. Dqfn13 (overleg) 2 aug 2016 22:44 (CEST)
       • Zolang we maar weten waar we aan toe zijn en inderdaad een potentieel van enige honderdduizenden nieuwe artikelen hebben. @The Banner: In Londen 1908 kwamen al 2008 sporters, dus het ging ook toen al verduiveld snel. Malinka1 (overleg) 2 aug 2016 23:03 (CEST)
        • Inclusief atleten die meerdere keren hebben deelgenomen maar elke keer opnieuw geteld zijn, hebben er 175.000 atleten aan de verschillende spelen deelgenomen (mits de cijfers in de infoboxen accuraat zijn). 150.000 zal dus eerder in de buurt zitten. Hoeveel er daarvan terug te vinden zullen zijn in bronnen weet ik niet, maar dat kan ook voor een stevige reductie zorgen van het aantal mogelijke artikelen. Glimlach The Banner Overleg 3 aug 2016 12:39 (CEST)
 • Postpartum PTSS - copyvio - Verschillende onderdelen van het artikel zijn letterlijke copy-paste van internet, zoals: http://stichtingbevallingstrauma.nl/tokofobie/ . Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 2 aug 2016 21:41 (CEST)
 • Chris Holst - wiu - Eerste vermelding van voorzitterschap gaat over 1911 en 1912, daarna volgt in ene van 1908 tot 1910. We komen ook niks over Holst te weten, behalve wat in de tabel onderaan de pagina staat, die overigens alle andere voorzitters ook bevat. De foto in het artikel is niet Holst, maar zijn opvolger Stempel. Dqfn13 (overleg) 2 aug 2016 23:02 (CEST)
 • Joost van der Stel - ne / wiu - Actieve jongen, maar uit gegeven tekst blijkt onvoldoende relevantie. Dqfn13 (overleg) 2 aug 2016 23:06 (CEST)
 • Kyle Beutels -NE- voormalig jeugdspeler, 16-jarige. Fred (overleg) 2 aug 2016 23:16 (CEST)

Toegevoegd 05/08; af te handelen vanaf 19/08[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 05/08: Deel 1[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Carla Galle - Februari-lemma. Hoewel z'n beetje alles nuweg mag conform de stemming hebben hier toch wat mensen aan gewerkt. Wat vinden we van dit lemma? Mag het blijven, moet het weg? Of wil iemand dit lemma nog opknappen. Deze persoon is tenslotte behoorlijk Ew. Natuur12 (overleg) 5 aug 2016 11:27 (CEST)
  • Deelnemer aan de Olympische Spelen, nota bene uit ons taalgebied. Dat moet je niet weggooien omdat het van Februari is. Of was de verwijdering een straf? ed0verleg 5 aug 2016 12:43 (CEST)
  • Deelnemer OS zonder medailles lijkt me NE, maar haar Belgische records maken haar voor WP:NL mogelijk wel E. De paragraaf over haar veroordeling in 2002 is overigens onbegrijpelijk. Paul Brussel (overleg) 5 aug 2016 14:44 (CEST)
  • Onderwerp is wel E, maar de inhoud is nogal uit het lood getrokken omdat het vooral gaat om een (niet zo relevante?) kwestie, die niet met de sportloopbaan te maken heeft en waarvoor ze is vrijgesproken. GeeJee (overleg) 5 aug 2016 15:25 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Is bekend persoon, ook haar aandeel in de Agusta-affaire heeft veel pers gehaald en is zeker vermeldenswaard. Er staan geen foute zaken in. Queeste (overleg) 5 aug 2016 16:39 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Ook als baas van Bloso was ze bekend. Haar jaren dienst hebben daar wel voor gezorgd. Als er geen fouten in staan, zoals Queeste beweert en waaraan ik dan ook niet twijfel, lijkt het me beter het te behouden dan helemaal niets over Galle te hebben. MichielDMNZoo icon.svg (overleg) 5 aug 2016 22:13 (CEST)
 • Wouter Hollegien - NE: lijkt geen enkele prijswaardige prestatie te hebben geleverd. Paul Brussel (overleg) 5 aug 2016 14:04 (CEST)
  • Gaat vooral over het tragische overlijden en de omstandigheden en niet over de (relevante?) sportloopbaan. Heb niet de indruk dat deze persoon op een voldoende hoog niveau uitkwam (het artikel geeft daar geen duidelijkheid over). GeeJee (overleg) 5 aug 2016 15:27 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen, NE Ecritures (overleg) 7 aug 2016 09:47 (CEST)
 • Janine Devroye - NE (vrouw van, en het bedenken van een enkele kleur voor een stripfiguur maakt niet E). Paul Brussel (overleg) 5 aug 2016 14:11 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Voor mij een verrassend argument, lijkt wel een erg selectieve lezing van het artikel. Het bedenken van die ene kleur alleen maakt haar natuurlijk niet E, maar het gaat wel om meer dan dat. "Vrouw van", maar ook na de dood van haar man bedrijvig gebleven. Ze overleefde haar man maar liefst 24 jaar en was al die tijd actief in stripreeksen (goed voor minstens 30 albums zonder haar man, waaraan ze wel telkens meewerkte) die verkoopcijfers halen om u tegen te zeggen, naast allerlei actieve optredens op evenementen. Dat haar overlijden diverse (vooral Franstalige) nationale media haalde, maakt wellicht ook het een en ander duidelijk; partners van striptekenaars krijgen gewoonlijk geen aandacht, m.i. ook terecht als hun bijdrage minimaal is. De Franse en Engelse Wikipedia vonden haar ook belangrijk genoeg voor een eigen artikel. MichielDMNZoo icon.svg (overleg) 5 aug 2016 21:59 (CEST)
   • Ook op WP:EN en WP:FR wordt ze slechts vermeld als vrouw van, en als iemand die ingezet werd ter promotie van het werk van haar man, daarna van haar zoon en haar dochter (uitdrukkelijk niet haar bedrijf). Ik zie nog steeds niet wat haarzelf E maakt. Het geven van het idee van de kleur blauw aan de smurfen lijkt me echt volstrekt onvoldoende voor een eigen lemma. Dat ze dus op twee andere WPs staat en dat kranten aan haar overlijden aandacht besteden, maakt haar evenmin E (zie bijvoorbeeld nominatie hierboven). Paul Brussel (overleg) 6 aug 2016 11:45 (CEST)
    • Het geven van een kleur is dan ook niet het enige dat in het artikel staat hé. Ze deed meer dan promotie ook, maar ook dat staat in het artikel. Als coloriste was ze creatief, niet louter promotioneel, betrokken gedurende ruim 60 jaar. Het aantal albums waartoe ze creatief bijdroeg ligt, even rap geschat, rond de 100. Of ligt het eraan dat ze 'maar' inkleuring deed? Bij strips is het volstrekt normaal om naast de tekenaar ook de scenaristen en coloristen bij de auteurs op het schutblad te plaatsen. Als co-auteurs dus. De keuze van kleuren, die zij in dit geval maakte (waaronder die van de Smurfen, maar dus verre van alleen dat), bepaalt mee hoe de strip eruitziet. Het is geen uitvoerend werkje, zoals pakweg de druk of de verdeling in winkels. Kortom: nee, de kleur van de Smurfen bedenken is niet E op zich, maar het coloriste zijn, een artistieke taak, van reeksen die wereldberoemd zijn en dan ook nog eens een bekende persoonlijkheid zijn door o.a. interviews en aanwezigheid op bepaalde evenementen, dat maakt het m.i. wel E. --MichielDMNZoo icon.svg (overleg) 6 aug 2016 14:45 (CEST)
    • Het lijkt me overigens om die laatste reden, haar naambekendheid, te zijn dat ze die nationale media haalde, niet een of andere tragische dood zoals in het geval hierboven (die was er niet), noch dat ze alleen maar de vrouw was van. Ik kan me niet inbeelden dat er veel aandacht ging naar de dood van André Franquins vrouw bijvoorbeeld. Uiteraard: zij was niet betrokken in het artistieke proces en genoot geen naambekendheid. --MichielDMNZoo icon.svg (overleg) 6 aug 2016 15:01 (CEST)
 • Christophe Dupouey - Februari-lemma. Hoewel z'n beetje alles nuweg mag conform de stemming hebben hier toch wat mensen aan gewerkt. Wat vinden we van dit lemma? Mag het blijven, moet het weg? Of wil iemand dit lemma nog opknappen. Deelnemer Olympische Spelen. Natuur12 (overleg) 5 aug 2016 14:14 (CEST)
 • Clifton Forbes - Februari-lemma. Hoewel z'n beetje alles nuweg mag conform de stemming hebben hier toch wat mensen aan gewerkt. Wat vinden we van dit lemma? Mag het blijven, moet het weg? Of wil iemand dit lemma nog opknappen. Deelnemer Olympische Spelen. Natuur12 (overleg) 5 aug 2016 14:14 (CEST)
  • Geen prijzen of medailles dus wat mij betreft NE. Paul Brussel (overleg) 5 aug 2016 14:20 (CEST)
   • Wel brons op de 4 keer 400 meter tijdens de Pan-Amerikaanse Spelen. Natuur12 (overleg) 5 aug 2016 14:22 (CEST)
    • Dan misschien genoeg, hoewel als teamlid, niet individueel. Paul Brussel (overleg) 5 aug 2016 14:27 (CEST)
     • Tegen Tegen verwijderen Als je in een estafetteteam hebt gezeten dat op Olympische Spelen eerst een wereldrecord loopt en vervolgens vierde wordt, ben je NE? Het moet niet gekker worden! Natuurlijk moet dit lemma blijven, maar dan moet het wel worden aangevuld/verbeterd. Dat is echter een heel ander verhaal. Groet, Piet.Wijker (overleg) 7 aug 2016 14:49 (CEST)
  • Als een voetballer die een handjevol seconden invalt relevant is, dan is een sporter die deelneemt aan belangrijke internationale toernooien dat zeker! Inhoudelijk voor zover ik zie niets mis met de inhoud. GeeJee (overleg) 5 aug 2016 15:32 (CEST)
  • We beschrijven niet enkel de winnaars, waar komt die relevantie-eis plots vandaan? ed0verleg 5 aug 2016 18:28 (CEST)
 • Trovata Chemicals - ne - Ik kan geen encyclopedische relevantie ontdekken in de tekst. Joris (overleg) 5 aug 2016 15:04 (CEST)
  • Ik zie hier geen problemen in zelf. Er staat geen advertentie gerelateerde zaken in. Alles is puur informatief: oprichting, vestiging, oprichter, kanalen, productcategorie, logo... Jerreok 5 aug 2016 15:13 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - NE (geen bijzondere geschiedenis) en vooral reclame voor bedrijf, inclusief link naar de webshop. Mag als overduidelijke reclame wat mij betreft ook nuweg. Paul Brussel (overleg) 5 aug 2016 15:45 (CEST)
  • Ik zal verder de geschiedenis proberen aanvullen. Heb nog geen tijd gehad, kan ik het label meebezig even toevoegen zodat ik de pagina kan bijwerken? Ik probeer, maar mijn eerste pagina is wat moeilijk, ik ben nog niet zo vertrouwd. Jerreok 5 aug 2016 16:31 (CEST)
   • Naar ik vrees zal dit nooit een 'encyclopedisch bedrijf' kunnen worden: het is gewoon en te jong en veel te gewoon. En nogmaals: het meeste wat er nu staat dient alleen tot reclame voor het bedrijf. Paul Brussel (overleg) 5 aug 2016 17:03 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Een niet bijzonder grote, niet bijzonder oude, niet buitengewoon bijzondere, handelsfirma (mét de onvermijdelijke webwinkel) als zovele. Fred (overleg) 5 aug 2016 21:14 (CEST)
 • Alfred Hamerlinck - Februari-lemma. Is deze zo voldoende of vinden we dat deze weg moet? Natuur12 (overleg) 5 aug 2016 15:55 (CEST)
  • Ik vind een zinnetje als "Volgens krantenberichten uit de tijd zou hij van 1924 tot 1936, 493 maal gewonnen hebben op de weg en op de piste" erg slordig. Meld dan dat hij enkele 100-en keren gewonnen heeft in zijn loopbaan en zet de bron erbij. Bronnen mis ik hier sowieso, aan de andere kant zie ik echter ook niet echt reden om aan de inhoud te twijfelen. Een klein beetje oppoetsen en dan is het een redelijk artikeltje. GeeJee (overleg) 5 aug 2016 16:02 (CEST)
 • CoolHunter - ne - Relevantie onduidelijk. Met vriendelijke groeten, Face-smile.svg4ever(Overleg) 5 aug 2016 15:59 (CEST)

Toegevoegd 05/08: Deel 2[bewerken]

 • Samantha de Jong - NE - Ze werd "gevolgd door camera's in aanloop naar hun huwelijk, dat plaatshad op 1 april 2012 te Den Haag. Op 23 augustus 2012 beviel De Jong van een dochter". In het voorjaar van 2013 werd ze "met haar man Michael en dochter [...] gevolgd op hun zoektocht naar een ander huis". In het najaar van 2013 werden "Samantha en Michael [...] gevolgd op een caravanvakantie naar Spanje met hun dochter en nog enkele familieleden." En: "Samantha is op 29 juni 2015 bevallen van een zoontje." Voor welke lezer is dat interessant? ErikvanB (overleg) 5 aug 2016 16:32 (CEST)
  • Bedoel je in feite te zeggen dat jij de geboden informatie niet interessant vindt, dat je je niet kunt voorstellen dat er mensen zijn die zich er wel voor interesseren, en dat daaruit zou volgen dat het onderwerp niet encyclopedisch relevant is? Dat zou geen logische gevolgtrekking zijn, aangezien encyclopedische relevantie ziet op de vraag of er in bepaalde mate over het onderwerp gepubliceerd is door onafhankelijke bronnen, en niet afhankelijk is van de vraag of het onderwerp daadwerkelijk interessant is (uit het feit dát er over het onderwerp gepubliceerd wordt kun je wel afleiden dat er blijkbaar mensen zijn die zich ervoor interesseren). Woody|(?) 5 aug 2016 16:47 (CEST)
   • Uiteraard vind ik de geboden informatie niet interessant, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat dit "kijk-tv" is, d.w.z. bestemd voor degenen die het leuk vinden naar een romantisch verhaaltje op tv te kijken. Amusement. Maar het is geen lees-tv, waarin slechts een paar gortdroge persoonlijke feiten over een verder geheel irrelevant persoon worden opgesomd. Tv beoogt niet altijd hetzelfde als een encyclopedie. De tv laat kortstondig amusement zien, een encyclopedie geeft relevante feiten over een E persoon. Het is bijvoorbeeld niet leuk als je beschrijft dat een clown een rare neus op zet, het is wel leuk als op tv een clown een rare neus op zet. ErikvanB (overleg) 5 aug 2016 17:32 (CEST)
    • Het zal wel aan mij liggen, maar ik kan dit totaal niet volgen. Zoals ik het begrijp gaat het je dus niet om een vermeend gebrek aan encyclopedische relevantie, maar waarom het artikel wel weg moet wordt niet duidelijk. Woody|(?) 5 aug 2016 17:46 (CEST)
     • Jawel, de inhoud is wel degelijk irrelevant. Het is alleen "relevant" voor tv, omdat het daar in een amusementsjasje gegoten is. ErikvanB (overleg) 5 aug 2016 18:05 (CEST)
      • Maar encyclopedische relevantie slaat op het onderwerp, niet op de inhoud van het artikel. Schrap dan de volgens jou irrelevante inhoud. Woody|(?) 5 aug 2016 18:09 (CEST)
       • Dan zou je het drastisch moeten samenvatten en blijft er weinig over. ErikvanB (overleg) 5 aug 2016 19:05 (CEST)
        • Zoals Joey Spaan en Robert Minderhoud dus. Maar dan zit je nog met meer dan een beginnetje en heb je nog altijd geen verwijderreden. Woody|(?) 5 aug 2016 19:16 (CEST)
         • Wat Paul Brussel hieronder schrijft speelt ook nog. ErikvanB (overleg) 5 aug 2016 21:15 (CEST)
          • Volgens mij niet. Er wordt over dit onderwerp gepubliceerd in onafhankelijke bronnen, en dat maakt het encyclopedisch relevant. Dat het allemaal (in onze ogen) in wezen nergens over gaat doet daarbij niet ter zake. Als gezegd: waarom er aandacht aan iemand wordt besteed is niet van belang voor de vraag of een onderwerp E is. Het enige dat telt is dat er aandacht aan wordt besteed. Artikelen over de series liggen niet ter beoordeling voor. Los daarvan is de encyclopedische relevantie van het ene onderwerp niet afhankelijk van die van het andere. Woody|(?) 5 aug 2016 21:23 (CEST)
     • Wat is eigenlijk een "mediapersoonlijkheid" voor iets? Doet ze nog wat anders naast persoonlijk zijn? ErikvanB (overleg) 5 aug 2016 18:07 (CEST)
      • Een persoonlijkheid is volgens de Dikke Van Dale een "per­soon van be­te­ke­nis, iem. die 'wat' is". In een samenstelling is het "een per­soon die een be­lang­rij­ke fi­guur op het ge­noem­de ge­bied is". Volgens ons artikel Mediapersoonlijkheid is een mediapersoonlijkheid "iemand die zijn bekendheid enkel aan regelmatige media-optredens dankt en wiens eigenlijke baan (voor die zender) moeilijk te definiëren is". Ik weet niet waar die definitie op gebaseerd is, maar waarom iemand relevant is doet er hoe dan ook niet toe. Woody|(?) 5 aug 2016 18:15 (CEST)
       • Dankjewel. (Ik wilde nog een grapje maken, maar dat doe ik maar niet, want dan ben ik weer een slijmjurk. ;-)) ErikvanB (overleg) 5 aug 2016 19:05 (CEST)
        • Als je dit niet relevant vindt, kun je beter alle pagina's van realitysterren, danwel BN'ers, verwijderen. MitchellMooij (overleg) 6 aug 2016 00:08 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - het lijkt me het encyclopedisch irrelevante 'hoofdpersonage' van een reality-tv-serie. Als zijzelf NE is, is het de vraag of de serie dan nog wel E kan zijn. Paul Brussel (overleg) 5 aug 2016 18:17 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Deze dame is als BN'er uiteraard wel E, ze heeft de afgelopen jaren al meerdere programma's gehad op tv. Dat het inhoudelijk geen bal voorstelt is een ander verhaal. Als de inhoud van het artikel niet in orde is dan moet je een wiu-nominatie gebruiken. Joris (overleg) 5 aug 2016 22:02 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Precies wat Joris zegt, ook plat vermaak heeft een plek in onze encyclopedie. - FakirNLoverleg 7 aug 2016 15:40 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Sorry Erik maar ik vind deze dame wel degelijk E waard. Haar naam komt regelmatig voor in de media. Gympetic (overleg) 9 aug 2016 22:17 (CEST)
  • {[tegenweg}} - net als dat sporters enkel hun hobby doen, en voor de rest niets aan de maatschappij toevoegen, behalve dat mensen het leuk vinden naar ze te kijken, doet deze dame ook niet veel anders dan overal opdraven zodat mensen zich aan haar kunnen vergapen. Je hoeft niet te kunnen zingen om in de Top40 te staan, en je hoeft niet belangrijk te zijn om belangrijk te worden gevonden. ed0verleg 17 aug 2016 10:58 (CEST)
 • BCM2835 -weg- Te weinig inhoud voor een artikel. Die laatste tekst "zo is Broadcom nou eenmaal" is niet passend. Info past beter thuis op de Raspberry Pi pagina.Verdel (overleg) 5 aug 2016 16:56 (CEST)
  • Het artikel is lichtelijk bijgewerkt door HVinduction, echter de BCM2835 wordt alleen gebruikt in de Raspberry Pi. Daarom is een apart artikel niet noodzakelijk. Verdel (overleg) 14 aug 2016 16:46 (CEST)
 • Pakschuit Nooitgedacht - wiu (debuutartikel) Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 5 aug 2016 17:12 (CEST)
 • Dromore (County Clare) - Februari-lemma. Mag conform de uitslag van de stemming nuweg maar mensen hebben hier wat aan gewerkt. Wat vinden we ervan. Mag deze blijven of moet deze ook weg? Natuur12 (overleg) 5 aug 2016 18:22 (CEST)
  • Aan het Engelstalige artikel 'Dromore, County Clare' te zien is het een townland, soort van gebiedsgemeenschap waarbij ook het woud en het meer behoren, anders dan wat het artikel nu stelt in het Nederlands. Ik zal het artikel binnenkort wat onderhanden nemen. Argos901 (overleg) 5 aug 2016 19:56 (CEST)
  • Als je in de geschiedenis kijkt dan is er wat raars aan de hand, want het begon als een artikel over Dromore (Banbridge) en is later van onderwerp gewijzigd. Als het niet klopt dan kan het beter verwijderd worden, zodat er een geheel nieuw artikel kan verschijnen. !!!!
   • Als je het artikel en de geschiedenis ziet, kun je zien dat het artikel volledig is herschreven hetgeen noodzakelijk was geworden na een foutieve naamswijziging en verwarring tussen Dromore in Co. Clare en Dromore in Noord-Ierland. Tegen Tegen verwijderen aangezien het nu inhoudelijk correct is. The Banner Overleg 5 aug 2016 21:03 (CEST)
 • Eddie Rudolph - Februari-lemma. Hoewel z'n beetje alles nuweg mag conform de stemming hebben hier toch wat mensen aan gewerkt. Wat vinden we van dit lemma? Mag het blijven, moet het weg? Of wil iemand dit lemma nog opknappen. Deelnemer Olympische Spelen. Natuur12 (overleg) 5 aug 2016 19:09 (CEST)
 • Edgar Buchwalder idem. Natuur12 (overleg) 5 aug 2016 19:11 (CEST)
 • Edoeard Vinokoerov idem. Natuur12 (overleg) 5 aug 2016 20:27 (CEST)
  • 3x Tegen Tegen verwijderen Olympische deelnemers. Nominaties enkel op de persoon gericht zouden sowieso per WP:SNOW genegeerd moeten worden, stemming of geen stemming. - Agora (overleg) 18 aug 2016 11:18 (CEST)
   • Alternatief is dat ze in het vervolg direct weg gaan conform de stemming. Je kan kiezen. Een rondje TBP zodat iedereen er nog wat over kan zeggen of nuweg. Natuur12 (overleg) 19 aug 2016 14:35 (CEST)
 • Nationaal Scheepvaartmuseum - auteur - Grotendeels copyvio van hier. Dat moet wel opgelost worden of, indien van toepassing, via OTRS geregeld, hoewel ik sterk de voorkeur geef aan een eigen tekst boven 1-op-1-overschrijfsels. ErikvanB (overleg) 5 aug 2016 19:31 (CEST)
  • Voorgedragen voor directe verwijdering, aangezien de aanmaker op je overlegpagina aangeeft niet de rechthebbende te zijn. Woody|(?) 5 aug 2016 21:07 (CEST)
   • OK. ErikvanB (overleg) 5 aug 2016 23:15 (CEST)
    • Woody, zou je nog aan de gebruiker kunnen toelichten waarom je dit versneld gedaan hebt, want betrokkene probeerde haar best te doen en dit zal rauw op haar dak vallen. Alleen als 't je een goed idee lijkt. ErikvanB (overleg) 5 aug 2016 23:21 (CEST)
     • Gedaan, op haar overlegpagina. Woody|(?) 6 aug 2016 00:10 (CEST)
  • Artikel is heraangemaakt in een andere vorm, zonder auteursrechtenschending, dus nominatie doorgestreept (staat ook geen sjabloon meer op artikel). Mbch331 (Overleg) 6 aug 2016 12:15 (CEST)
 • Golfclub (instelling) - NE/wiu - De zelfstandige relevantie van het fenomeen golfclub is, naast het bestaan van een algemeen artikel over golf, tamelijk twijfelachtig. Dit artikel is daarnaast volledig onbebrond (terwijl het toch wel wat zaken bevat in erg resolute bewoordingen waar bronvermelding niet bij zou misstaan), staat vol trivia, kabbelt vrolijk over ditjes en datjes en is tevens onderhavig aan neerlandocentrisme. Typisch aan artikelen van de hand van Pvt Pauline komt ook nog even de Tweede Wereldoorlog voorbij, maar niet zodanig dat het stuk niet zonder deze passage kan. Al met al is een redirect naar Golf (sport) waarschijnlijk de betere optie. Een golfclub is een club waar golf gespeeld wordt. Daar houdt het wel zo'n beetje bij op. EvilFreD (overleg) 5 aug 2016 22:56 (CEST)

Toegevoegd 06/08; af te handelen vanaf 20/08[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 06/08[bewerken]

 • The Purge: Election Year - wiu - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 6 aug 2016 00:24 (CEST)
  • Geen idee waarom dit WIU was (enkel de titel was niet vet, dan is het toch minder moeite die paar apostrophen neer te zetten, dan een artikel hier te melden en de aanmaker te verwittigen?). ed0verleg 7 aug 2016 06:07 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - weinig mis mee. - FakirNLoverleg 7 aug 2016 15:37 (CEST)
   • Tegen Tegen verwijderen is inmiddels geen wiu meer. Robertsteroverleg 19 aug 2016 00:30 (CEST)
 • Tafeltennis op de Gemenebestspelen 2014 - weg (of eventueel wiu) - Een leeg artikel over een gebeurtenis in 2014. Dat is dus de reden waarom men dergelijke artikelen niet op voorhand dient aan te maken. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 6 aug 2016 02:01 (CEST)
 • Clephenbecq - wiu, e-waarde? - Meer informatie volgt later deze week. - ErikvanB (overleg) 6 aug 2016 03:23 (CEST)
  • Nul hits voor de "Clephenbecqschaal" en nul hits voor de "Clephenbecq Schaal". "De Clephenbecq-schaal bepaald het de waarde van plezier". Ik vind Voor nuweg ook best. ErikvanB (overleg) 6 aug 2016 03:26 (CEST)
   • Ik had nog over het hoofd gezien dat er stond dat de schaal was ontworpen op 4 augustus. Het is nu 6 augustus. ErikvanB (overleg) 6 aug 2016 13:36 (CEST)
 • Yandari - vaag, vaag, vaag - enige bron: een uit de "19e eeuw daterend notitieboek gevonden in de stad Keulen" - het Engelstalige artikel is gewist - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 6 aug 2016 11:31 (CEST)
  • Ik moet me wel erg vergissen als dit geen hoax is. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 6 aug 2016 22:11 (CEST)
 • Apollo Crews - wiu - Iemand die zijn debut maakte en werd doorverwezen naar het hoofdrooster. ErikvanB (overleg) 6 aug 2016 16:29 (CEST)
 • Kik Pierie - NE - Nog iemand die zijn debuut maakte. ErikvanB (overleg) 6 aug 2016 17:33 (CEST)
  • Opmerking Opmerking: RonaldB had de pagina iets eerder vandaag, om 17.15 uur, verwijderd. ErikvanB (overleg) 6 aug 2016 19:29 (CEST)
  • Lijkt me nog wat vroeg om voor deze jongen een wikipedia te maken. Moet zijn debuut in het betaald voetbal nog maken. Hij zit pas net bij de eerste selectie. Wellicht over een paar maanden/jaar als hij wel zijn debuut gemaakt heeft. Runtelaar (overleg) 9 aug 2016 14:51 (CEST)
 • Elżbieta Zawacka - Februari-lemma. Mag volgens de stemming nuweg. Maar wat vinden we van dit artikel zelf? Mag het blijven, moet het weg of meldt er zich een opknapper? Natuur12 (overleg) 6 aug 2016 19:25 (CEST)j
 • Emil Schulz - Februari-lemma. Mag volgens de stemming nuweg. Maar wat vinden we van dit artikel zelf? Mag het blijven, moet het weg of meldt er zich een opknapper? Deelnemer Olympische Spelen. Natuur12 (overleg) 6 aug 2016 19:29 (CEST)
  • Mag wel iets uitgebreid worden. De twee zinnetjes inleidende tekst zijn wat mij betreft te karig. GeeJee (overleg) 6 aug 2016 23:31 (CEST)
 • Émile Joly Februari-lemma. Mag volgens de stemming nuweg. Maar wat vinden we van dit artikel zelf? Mag het blijven, moet het weg of meldt er zich een opknapper? Natuur12 (overleg) 6 aug 2016 19:33 (CEST)
  • Gegevens kloppen, bron toegevoegd. Tekstman (overleg) 10 aug 2016 21:08 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen zie Tekstman
 • Provinciale Organisaties voor Flora en Fauna Noord-Holland - ne - De encyclopedische relevantie blijkt niet uit het artikel. Waarvan kent Nederland deze organisatie? Wikiwerner (overleg) 6 aug 2016 19:33 (CEST)
 • Ketenarchitectuur - wiu/auteur - Lange lap die ooit uit de lucht is komen vallen en waarvan de eerste tekst die ik door de denkbeeldige 'auteursrechtmachine' haalde afkomstig bleek van hier (tevens onder het artikel gelinkt). Ik kwam het artikel op het spoor doordat ik in de krant de zin las "De beveiliging van de database Suwinet, waarmee overheden onderling gegevens uitwisselen, schiet danig tekort" en ging kijken of we een lemma over Suwi hadden. ErikvanB (overleg) 6 aug 2016 20:36 (CEST)
 • Volvo S90/V90 (2016) ernstig wiu - Het is een nieuwe auto met nieuwe snufjes. Ooooooh, da's bijzonder... Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 6 aug 2016 22:07 (CEST)
  • Ook een ruimere auto. Ruimer dan wat? Kattenkruid (overleg) 6 aug 2016 22:21 (CEST)
  • Opmerking Opmerking Is al eerder verwijderd, maar misschien was dat vanwege wiu. Wikiwerner (overleg) 6 aug 2016 23:07 (CEST)
   • Deze auto is net uit (of nog net niet, zo bekend ben ik niet met auto's), dus dat het eerder is verwijderd doet toch niet ter zake? ed0verleg 7 aug 2016 05:58 (CEST)
 • Norelli - ne - De encyclopedische relevantie wordt niet duidelijk uit dit beginnetje, dat iets weg heeft van een item in een gids. Wikiwerner (overleg) 6 aug 2016 22:08 (CEST)
  • Nou, die relevantie is wel duidelijk, het is een historisch merk. Het artikel heeft een wat a-typische opmaak, maar dat maakt het niet irrelevant. En het is geen groot hedendaags merk, maar een encyclopedie gaat niet over de grootste, en ook niet alleen over vandaag en morgen. ed0verleg 7 aug 2016 05:56 (CEST)
   • Heb het artikel wat uitgebreid. Dat ben ik met alle kortere artikelen aan het doen, maar helaas ben ik pas bij de letter "G"... Piero (overleg) 7 aug 2016 14:19 (CEST)
    • Inmiddels uitgebreid en voorzien van bronnen. Nominatie ingetrokken. Wikiwerner (overleg) 7 aug 2016 19:12 (CEST)
 • Sasha Banks - wiu-genomineerd maar niet op de lijst geplaatst. ErikvanB (overleg) 8 aug 2016 13:35 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Ziet er nu beter uit, wellicht nog iemand die het na wil lopen? - Richard KiWi Overleg 8 aug 2016 16:11 (CEST)
  • Is trouwens door de aanmaker zelf genomineerd in de eerste versie, dus sjabloon kan er af, nooit echt genomineerd.

Toegevoegd 07/08; af te handelen vanaf 21/08[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 07/08: Deel 1[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Luis smeets bronloos verhaal. Google geeft geen soelaas en de ext links schieten ook niet op. - RonaldB (overleg) 7 aug 2016 02:00 (CEST)
  • Het genoemde boek is ook al niet erg bekend. - ErikvanB (overleg) 7 aug 2016 05:18 (CEST)
  • Als ik het nog eens bekijk met "Zijn bekendste werken zijn de streekroman", Boijmans Van Beuningen, "amoureuze veroveringen", zijn "vermoedelijk" 68-jarige leeftijd (23 augustus 1932 - 18 april 2000) enz., denk ik dat dit gewoon een hoax is, waarbij de naam van de aanmaker al niet helpt. Kan dit niet gewoon weg? ErikvanB (overleg) 7 aug 2016 05:35 (CEST)
  • Mogelijke fotohoax: hier. - ErikvanB (overleg) 7 aug 2016 05:48 (CEST)
  • Verwijderd. Met vriendelijke groeten, Face-smile.svg4ever(Overleg) 7 aug 2016 10:31 (CEST)
 • Doornaert & Van der Leest - Onderwerp (schrijversduo sinds 2015) naar mijn mening NE bovendien lijkt het gezien de naam van de aanmaker van het artikel sterk op zelfpromotie. Ronnie PG (overleg) 7 aug 2016 11:34 (CEST)
  • @ Ronnie PG: Ik handel ter goeder trouw en ben nieuw op Wiki. De bedoeling is om net als over andere auteurs op Wiki een pagina aan te maken over dit nieuwe schrijversduo. Mochten links niet werken of content nog onvolledig zijn, dan is dat puur omwille van het feit dat we die nog aan het invoeren of voorbereiden zijn, Rolf van der Leest (overleg) 7 aug 2016 11:46 (CEST)
  • Zelfpromotie is niet per se verboden, maar in veel gevallen levert het niet het gewenste resultaat, en wordt daarom sterk afgeraden, zie WP:ZELF. Zonder onafhankelijke bronnen is het inderdaad de vraag waarom Wikipedia dit artikel nodig heeft. Dat het onderwerp zelf graag een artikel wil, is geen goede reden. ed0verleg 7 aug 2016 14:40 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Wat is neoliterair? Geen idee. Los daarvan: Wollige woordenbrij, meningen, geen feiten. Fred (overleg) 7 aug 2016 17:09 (CEST)
   • Mee eens. En inderdaad een nogal pretentieuze woordensoep. Zij schrijven naar eigen zeggen "gelijk twee elkander overschilderende caravaggisten en stuwen zo hun gezamenlijke bundeling van karakters als vanuit de donkerste basis naar grotere, lichtende hoogten". Een gezamenlijke bundeling van karakters naar grote hoogten stuwen? En "de overtuiging schrijvers te zijn is nomisch te noemen"? Marrakech (overleg) 18 aug 2016 09:45 (CEST)
 • Bettien Martens - voldoet nog niet aan WP:BLP. Sjoerd de Bruin (overleg) 7 aug 2016 12:54 (CEST)
  • @Sjoerddebruin: Zou je iets gedetailleerder kunnen toelichten aan welk deel van Wikipedia:Biografieën van levende personen niet wordt voldaan? Is het de verifieerbaarheid? Alice2Alice (overleg) 8 aug 2016 11:20 (CEST)
   • Ja, er worden allemaal beschuldigingen aangeschreven die niet onderbouwd zijn met een bron. Sjoerd de Bruin (overleg) 8 aug 2016 11:57 (CEST)
    • Zijn de aanpassingen die ik gedaan heb voldoende om het artikel te behouden? Alice2Alice (overleg) 8 aug 2016 12:55 (CEST)
    • @Sjoerddebruin: vindt jij of de aanpassingen die ik gedaan hebt voldoende zijn om het artikel te behouden? Alice2Alice (overleg) 15 aug 2016 14:19 (CEST)
     • Ik zie nog wel een lelijk bronverzoek, een second opinion lijkt mij wel het beste. Sjoerd de Bruin (overleg) 16 aug 2016 15:15 (CEST)
      • Een lelijk bronverzoek? Seriously? Daar worden vele duizenden artikel mee opgevrolijkt. Geen reden om de nominatie mee staande te houden lijkt me. Inmiddels bron toegevoegd. Wacht de second opinion wel af dan. Alice2Alice (overleg) 16 aug 2016 21:09 (CEST)
 • Bowls op de Gemenebestspelen 2014 - weg - nog een paar onderdelen van de Gemenebestspelen 2014 die 2 jaar na dato nog (bijna geheel) bestaan uit lege tabellen. Zie ook tafeltennis op TBP 20160806. Kan doorgehaald worden bij invulling. - Agora (overleg) 7 aug 2016 15:47 (CEST)
 • Eva Evdokimova - Februari-lemma. Mag volgens de stemming nuweg maar ziet er op het eerste oog redelijk uit. Dus, wat vinden we ervan. Mag deze blijven of moet deze ook weg? Natuur12 (overleg) 7 aug 2016 17:22 (CEST)
 • Eve Kosofsky Sedgwick - idem - al is dit wel het soort lemma waarbij een eerste oog redelijk misleidend kan zijn. Misschien een lemma waar Ecritures wat zinnigs over kan zeggen? Natuur12 (overleg) 7 aug 2016 17:24 (CEST)
  • Artikel zit op zich okay in elkaar al is het gedeelte over performante/niet-performante uitspraken lastig te begrijpen (maar in de basis niet incorrect). Ik wil het artikel wel uitbreiden en wat leesbaarder herschrijven, maar daar heb ik wat meer tijd voor nodig. Het artikel is zeker acceptabel (hoewel op delen moeilijk leesbaar); ik zou het graag behouden zien. Ecritures (overleg) 13 aug 2016 17:23 (CEST)
 • Johan Barmen Rudolf Köhler en Johan Barmen Rudolf Kohler - Redirects naar Johan Harmen Rudolf Köhler. Nut? Sijtze Reurich (overleg) 7 aug 2016 17:47 (CEST)
  • Voor het geval je nog inspiratie zoekt: hier. ed0verleg 17 aug 2016 22:55 (CEST)
   • Ping Gebruiker:Sijtze Reurich, je bent trouwens wel aan het knoeien. Tien dagen terug plaatste je deze op de lijst, maar zojuist plaatste je pas de sjablonen op het artikel. Dat is op zijn zachtst gezegd een procedurefout. ed0verleg 17 aug 2016 23:01 (CEST)
    • Inderdaad, ik kwam ze vandaag weer tegen en toen dacht ik: Verrek, ik ben vergeten er een sjabloon op te zetten. Je mag de nominaties van mij verplaatsen naar TBP van vandaag, hoor. De redirects bestaan al vele jaren, dus een week of wat extra maakt ook niet meer uit. Sijtze Reurich (overleg) 17 aug 2016 23:10 (CEST)
     • Een jaar of wat ook niet. Of ga je echt die hele waslijst hier nomineren? ed0verleg 18 aug 2016 00:29 (CEST)
      • Nee, deze twee kwam ik toevallig tegen toen ik Johan Harmen Rudolf Köhler aan het ontmenken was. Waarna ik mij afvroeg: wat is het nut hiervan? Ik was dus niet speciaal op zoek naar onzinnige redirects, maar ze kwamen toevallig op mijn weg. Sijtze Reurich (overleg) 18 aug 2016 00:36 (CEST)
       • Nou, de ene is automagisch aangemaakt toen Menke zijn artikel heeft hernoemd, de andere is samen met een miljoen andere aangemaakt toen GrashoofdBot alle pagina's met speciale tekens van een redirect heeft voorzien. Als je er elke dag 1 nomineert, zul je zeker de oudste mens worden. ed0verleg 18 aug 2016 08:50 (CEST)
        • Heb jij dan het idee dat iemand gaat zoeken op Johan Barmen Rudolf Köhler/Kohler? Dat is hier de relevante vraag. Ik heb dat idee in elk geval niet. Dus zijn dit in mijn optiek overbodige redirects, die weg kunnen. Dat ze ooit ontstaan zijn door tik- (of inscan)fouten van Menke is geen reden voor behoud. Sijtze Reurich (overleg) 18 aug 2016 09:13 (CEST)
         • Vooral die zonder puntjes op de O is bedoelt om links die mensen in een (nog te schrijven) artikel zetten goed uit te laten komen. Niet veel mensen weten hoe ze die puntjes op de O moeten krijgen, en zo voorkom je een (valse) rode link. Er is meer op de wereld dan mensen die de zoekbalk van Wikipedia gebruiken, echt. ed0verleg 18 aug 2016 12:28 (CEST)
          • Ik begrijp niet wat je punt is. Waarom vind je Johan Barmen Rudolf Köhler blijkbaar een bruikbare redirect naar Johan Harmen Rudolf Köhler, maar Johan Karmen Rudolf Köhler of Johan Garmen Rudolf Köhler of voor mijn part Johan Shoarmen Rudolf Köhler niet? Het dorp Heteren heeft toch ook geen redirect Beteren? En nee, er verwijst geen enkele pagina naar Johan Barmen Rudolf Köhler, dus niemand gaat die redirect missen. Sijtze Reurich (overleg) 18 aug 2016 12:42 (CEST)

Toegevoegd 07/08: Deel 2[bewerken]

 • Joel Adams - taal/auteur - Afstuderen aan een kostschool? Lijkt me niet dat dat zo heet. ErikvanB (overleg) 7 aug 2016 17:46 (CEST)
  • Artikel blijkt een vertaling van enwiki te zijn en die zeggen: Joel is a graduate of Marist College Ashgrove in Brisbane, Australia. Aanmaker had dat alleen verzuimd te melden. Heb zojuist bronvermelding toegevoegd. Mbch331 (Overleg) 7 aug 2016 18:30 (CEST)
   • Ik heb een poging gedaan er een iets beter artikel van te maken. Mbch331 (Overleg) 7 aug 2016 18:45 (CEST)
 • Félicien Salmon Februari-lemma. Mag volgens de stemming nuweg maar er is aan gewerkt. Dus, wat vinden we ervan. Mag deze blijven of moet deze ook weg? Natuur12 (overleg) 7 aug 2016 17:53 (CEST)
  • Succesvol wielrenner, die kan blijven. ed0verleg 7 aug 2016 22:38 (CEST)
   • Dat zegt anders niks over de kwaliteit van het artikel, dit is namelijk geen NE-nominatie. Heb je daar ook naar gekeken? Sjoerd de Bruin (overleg) 8 aug 2016 20:28 (CEST)
   • Tegen Tegen verwijderen Voor dit soort artikels over wielrenners, lijkt me het artikel waardig van behoud. Het zou natuurlijk nog beter zijn als er wat referenties of literatuur zou worden aan toegevoegd. Andries Van den Abeele (overleg) 20 aug 2016 16:36 (CEST)
 • Jakob Bergen - ne - Nog maar net gedebuteerd schrijver. Queeste (overleg) 7 aug 2016 18:52 (CEST)
 • Showbizz Bart - wiu - Bart over "Bart", en verder geheel bronloos artikel (met aardig wat redirectlinks ook). ErikvanB (overleg) 7 aug 2016 19:24 (CEST)
  • Gewoon terugdraaien naar 1 versie terug, die was zonder zelfpromo, en ook een stuk beter. ed0verleg 7 aug 2016 22:41 (CEST)
   • Nou, dan nog vind ik dat ik wel wat mag poetsen als dat gebeurt. Ik laat hem nog staan. Ik loop ook hopeloos achter met het nakijken van de afgehandelde nominaties waar ik me mee bemoeid heb... ErikvanB (overleg) 8 aug 2016 02:18 (CEST)
 • François Janssens (syndicalist) Februari-lemma. Mag volgens de stemming nuweg maar er is aan gewerkt. Dus, wat vinden we ervan. Mag deze blijven of moet deze ook weg? Natuur12 (overleg) 7 aug 2016 19:38 (CEST)
Tegen Tegen, artikel opgepoetst en van bronnen voorzien. Bjelka (overleg) 8 aug 2016 02:34 (CEST)
Tegen Tegen verwijderen Janssens was in zijn tijd een invloedrijk vakbondsman. Zeker niet weg dus. Het artikel lijkt me voldoende opgepoetst. Andries Van den Abeele (overleg) 20 aug 2016 16:31 (CEST)
 • AmstelveenZ - ne - Lokaal maandblad met levenslicht. Kattenkruid (overleg) 7 aug 2016 23:28 (CEST)
 • queeranarchisme -ne - Uit geen van de bronnen blijkt dat er zoiets als een 'queeranarchistische' beweging bestaat. Er wordt niet verwezen naar manifesten of pamfletten, of naar definities in gezaghebbende literatuur. Bekende homoseksuelen uit de geschiedenis, zoals Oscar Wilde, die zich weleens positief over het anarchisme hebben uitgelaten, worden door de auteur van het artikel ingelijfd bij het queeranarchisme, wat onmiskenbaar een vorm van eigen onderzoek is. Marrakech (overleg) 7 aug 2016 15:36 (CEST)
  • Ik vind het artikel en begrip ook wel wat bedenkelijk. Zoals Kleuske het verwoordde: Mainly bullshit. ErikvanB (overleg) 7 aug 2016 15:52 (CEST)
   • Bedenkelijk dat je een opmerking op een heel ander artikel (uit 2011 NB) lijkt te gebruiken om een artikel dat nu ter discussie staat te typeren. Ecritures (overleg) 8 aug 2016 11:01 (CEST)
  • Met de suggestie op enwiki om de titel in elk geval om te dopen in Anarchism and (issues of) sexuality and gender, Anarchism and LGBTI issues of Anarchism and queer issues is niets meer gedaan. ErikvanB (overleg) 7 aug 2016 16:08 (CEST) – ...Als namelijk "queer anarchism" als beweging en geaccepteerde term al niet eens zou bestaan, dan "queeranarchisme" al helemaal niet. ErikvanB (overleg) 18 aug 2016 14:32 (CEST)
   • Aanvullend: Wat zijn (ik citeer) "anarchafeminitsche bewegingen"? Waar zijn die officieel gedocumenteerd? "anarchafeminitsche" zal vast "anarchafeminitische" moeten zijn, maar ook daarvan heeft nog nooit iemand in de wereld gehoord, zoals je ziet wanneer je op voorgaande links klikt. Wikipedia vond het niettemin nodig van dit begrip een interne link te maken, zodat er nóg een zelfgecreëerde werkelijkheid kan worden geschreven. ErikvanB (overleg) 18 aug 2016 14:29 (CEST) (Gekopieerd van WP:TBP 18-8-2016 naar hier.)
  • Was Oscar Wilde een queeranarchist? Ik denk dat hij dat woord niet eens kende. Fred (overleg) 7 aug 2016 17:11 (CEST)
  • Jullie zijn "late to the party"; artikel was vorige week ook genomineerd en inmiddels was nominatie gisteren weer doorgehaald door Peter b. Was fijn geweest om discussie op eenzelfde plek te houden. Ecritures (overleg) 7 aug 2016 20:34 (CEST)
  • De bronnen gaan niet eens over het onderwerp, maar over de quotes of over compleet andere zaken. In feite is dit artikel dus geheel bronloos en is daarmee dus niets meer of minder dan eigen onderzoek. Dqfn13 (overleg) 15 aug 2016 13:25 (CEST)
  • Ik heb de essay-achtige stukken eruit gehaald. Voor de definitie van de term zijn voldoende bronnen. Ook de genoemde organisaties zijn als zodanig te vinden. Michielderoo (overleg) 19 aug 2016 08:14 (CEST)

Toegevoegd 08/08; af te handelen vanaf 22/08[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 08/08: Deel 1[bewerken]

 • Blackbolt - Dubbelop, want bestaat ook als Black Bolt en dat is een betere versie, in ieder geval zoveel uitgebreider dat samenvoegen me geen optie lijkt. Groet, Balko Kabo (overleg) 8 aug 2016 00:58 (CEST)
  • Opmerking Opmerking Misschien beter ipv verwijderen er dan een redirect van te maken?Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vraagje? 8 aug 2016 01:19 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - dit soort verzoeken kunnen gewoon op WP:SAMEN en hoeven niet verwijderd te worden. ed0verleg 8 aug 2016 09:07 (CEST)
  • Gestart op resp. 18 februari 2007 en 8 september 2007. Hoeveel gevallen van de Wet van Ellywa hebben we nog? Wikiwerner (overleg) 8 aug 2016 20:23 (CEST)
 • R-Studio - ne - software paket, zoals er zo veel zijn. Uit het artikel blijkt geen relevantie voor opname in de encyclopedie - Iooryz (overleg) 8 aug 2016 11:14 (CEST)
  • Opmerking Opmerking Wat is precies minder relevant aan deze bijdrage dan andere artikels in https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_gegevensherstelprogramma%27s ? Cjacobs1 (overleg) 8 aug 2016 15:52 (CEST)
  • Opmerking Opmerking Zoals het er nu staat leest het artikel als een opsomming van de mogelijkheden. Ik denk dat hier verbetering mogelijk is. En volgens de website is de juiste spelling RStudio, zonder koppelteken. Verdel (overleg) 8 aug 2016 14:47 (CEST)
   • Opmerking Opmerking De tweede alinea beschrijft de mogelijkheden van de gratis versie Cjacobs1 (overleg) 8 aug 2016 15:52 (CEST)
   • Opmerking Opmerking Dit artikel gaat over de "R-Studio" en niet over "RStudio", inmiddels toegevoegd aan het artikel. Cjacobs1 (overleg) 9 aug 2016 16:50 (CEST)
 • Tripel Trezeke - ne - Lokaal gebrouwen bier, dat net een jaar oud is. Met nog geen jaar oud maakt het dus ook geen onderdeel uit van de biercultuur of de -historie. Dqfn13 (overleg) 8 aug 2016 12:28 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen volledig mee eens KroySquare.jpgDirkVE overleg 8 aug 2016 13:56 (CEST)
  • Het artikel heeft nog uitbreiding nodig. Het bier is regionaal aan een opmars bezig en heeft een sterke link met dat regionale verleden. Een verwijdering zou jammer zijn aangezien het ten eerste een plaats krijgt in de lijst met Belgische bieren (waarvan er ook een boel nog maar "net een jaar oud" zijn. Ten tweede wordt het gebrouwen door gerenommeerde brouwers die het niet zien als een tijdelijk of promotioneel bier. Ik doe mijn uiterste best de informatie aan te vullen en uit te breiden met feiten die de relevantie van dit artikel zeker aantonen. Alvast bedankt.81.243.132.251 8 aug 2016 14:49 (CEST)
  • Uitbreiding is nodig. Verzamelen van objectieve bronnen kost tijd. Verder is de tekst neutraal en feitelijk. Inhoudgewijs; het bier wordt net sinds een jaar opnieuw gebrouwen. Het historisch feit is dat het een lokaal bier betreft dat rond vorige eeuwwisseling door de toenmalige Belgische koning een oorkonde ontving. Er is een duidelijke geschiedenis (eerste bekende brouwer streek), een verhaal (vooroorlogs brouwen door boer en connectie tot zijn vrouw) en regio (Hageland) aan verbonden die bijna verloren zijn gegaan. Maatschappelijke relevantie en belang en begrip 'lokaal' is een subjectieve perceptie, maar om deze toch te duiden; met huidige populariteit en her-opleving van thuisbrouwen, microbrouwerijen en voorkeur naar streekgebonden producten is deze toch in te kleuren.212.71.20.134 10 aug 2016 10:05 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen, herintroductie van het historisch bier klinkt leuk, maar lees even mee op de officiële website: Wat echter helemaal ontbrak was een recept. Uit de gesprekken met Jef van Jan en Tuur Paulus konden we wel opmaken dat het om een iets zwaarder, licht bitter, blond bier ging. Daarmee zaten we natuurlijk pal op de huidige trend van blonde bittere tripels. Er is dus helemaal geen sprake van herintroductie, er wordt wat bij elkaar gegokt. Artikel is inmiddels wel voldoende gewikificeerd. Take Mirrenberg (overleg) 11 aug 2016 21:40 (CEST)
 • Automatische blussystemen - wiu - qua opmaak al een eerste poets gegeven maar artikel heeft een totaal gebrek aan bronnen. KroySquare.jpgDirkVE overleg 8 aug 2016 13:56 (CEST)
  • Mag het ook in het enkelvoud please. ErikvanB (overleg) 8 aug 2016 14:53 (CEST)
  • En wat is het verschil met een sprinklerinstallatie? Wikiwerner (overleg) 8 aug 2016 18:10 (CEST)
  • En wat is een "nozzle vormige opening"? Een tuit of mondstuk of zo. ErikvanB (overleg) 8 aug 2016 21:09 (CEST)
   • O, de auteur geeft zelf in zijn artikel al een mogelijkheid: sproeikop. Dan zou ik de nozzle eruitgooien. ErikvanB (overleg) 8 aug 2016 23:03 (CEST)
 • Bagrut toegangsexamen - wiu - Geen bronnen, direct gericht tot de lezer, onvoldoende gespeld en te weinig inhoudelijke informatie, Atsje (overleg) 8 aug 2016 14:42 (CEST)
 • Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging - ne - niet elke vereniging is relevant voor opname in de encyclopedie, en uit dit artikel blijkt geen relevantie voor opname - Iooryz (overleg) 8 aug 2016 15:15 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Een dump van de doelstellingen van de vereniging. Past uitstekend op de eigen website. Geen onafhankelijke tekst waaruit enige relevantie blijkt. Geen geschiedenis, geen aanwijzingen omtrent aantal aangesloten bakkerijen, geen indicatie van enig maatschappelijk relevant resultaat. Fred (overleg) 8 aug 2016 23:33 (CEST)
 • DJ MC - NE - relevantie blijkt (nog) niet uit de inhoud; geremixt taalgebruik. Atsje (overleg) 8 aug 2016 16:38 (CEST)
 • Heteroseksueel–homoseksueel continuum - ne - Uit niet blijkt dat dit een in de literatuur gebruikt begrip is. Verder een erg slordig geschreven artikel, met onder meer tal van dt-fouten en onduidelijke formuleringen als 'seksuele geaardheid is een (...) aantrekkingskracht naar anderen' en '(...) menselijke seksualiteit, die de seksuele geaardheid plaatst op een continuüm (...).' Marrakech (overleg) 8 aug 2016 18:51 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Betreffende continuüm is een algemeen gangbaar begrip binnen de psychologie. Ik heb wat bronnen toegevoegd, maar zo zijn er nog veel meer te vinden. Wel zou de titel aangepast kunnen worden in bijv. "Continuüm van de menselijke seksualiteit". Artikel is vertaling van Engelse wiki: zie daar ook voor bronnen. Spelling/Grammatica kan door eenieder verbeterd worden. Aquarius.svg Patu (?) 8 aug 2016 19:48 (CEST)
   • De bronnen overtuigen me; mijn andere bezwaren blijven wel overeind. Marrakech (overleg) 9 aug 2016 13:37 (CEST)

Toegevoegd 08/08: Deel 2[bewerken]

 • Christelijke Broeders van Ierland - wiu - Een pagina die welgeteld één enkele zin telt. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 8 aug 2016 16:03 (CEST)
  • Drie (of meer) feiten + externe links + een categorie + een taallink + "links naar deze pagina". – Maiella (overleg) 8 aug 2016 18:08 (CEST)
   • Externe links, een of meer categorie(ën), een of meer taallinks/interwiki's of andere links naar deze pagina zijn volledig onbelangrijk. Zelfs al waren het er telkens een stuk of 100. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 8 aug 2016 20:00 (CEST)
    • Dan verschillen we van mening. Enerzijds zijn er bepaalde minimumvereisten: drie feiten, dat kan dus in éen volzin. Al die andere dingen tellen ook mee, vormen ook informatie voor de lezer. Tenminste éen externe link kan ook meetellen als (extra) feit.
    • De "links naar deze pagina" zijn voor een gemiddelde lezer van wikipedia ontoegankelijk. Wie tikt er nou op de rode link voor het intikken van een nieuw lemma enkel en alleen om kennis te nemen van "links naar deze pagina"? Dit is dus extra informatie als een kort lemma is gedefinieerd.
    • Dat het onderwerp vh lemma E is staat niet ter discussie, als het Februari-lemma al pakweg 10 jaar werd getolereerd. Ik ben bekend met de discussie rode link versus kort lemma.
    • Het heeft weinig zin om de titels van de voormalige Februari-lemma's nu meteen weer opnieuw te gaan nomineren voor verwijderen. Het heeft even tijd nodig, en 14 dagen is te kort. Ik ben niet van de Februari-aanpak, ik tik alleen tekst in waarvan ik overtuigd ben dat het klopt, in casu was dat éen volzin, intussen gegroeid naar twee volzinnen.
    • Seksueel misbruik ontbreekt op dit moment. Dat ga ik pas toevoegen als ik overtuigd ben van een correcte redactie. Maar misschien is iemand meer thuis in deze materie.
    • Er valt veel meer te vertellen, want dit is echt een grote congregatie. – Maiella (overleg) 8 aug 2016 22:17 (CEST)
     • Het maakt in dit geval ook niets uit of het artikel onlangs werd verwijderd of niet: er werd een nieuwe pagina (op die plaats) aangemaakt die één enkele zin telde. Dat is (ook al telt die ene zin 10 feiten) onvoldoende om een artikel te noemen en dus in die vorm te behouden, vandaar ook de WIU-nominatie. Wikipedia is trouwens geen plaats om externe links achter te laten. Indien het voldoende relevant is, dient het in het artikel te worden opgenomen. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 8 aug 2016 22:29 (CEST)
      • Een externe link naar de betreffende organisatie is informatie. Een externe link als bron (Catholic Encyclopedia, 1913) is ook zinvolle informatie. Ik kan mij veel discussies herinneren dat bronnen werden gevraagd. Daar is zelfs een sjabloon voor gedefinieerd.
      • Het is natuurlijk een vreemd verhaal dat alle info van een externe link in een lemma moet worden opgenomen. In casu lees ik heel veel dat ik juist niet in het lemma wil opnemen, maar er niks op tegen dat een wikipedia-lezer kennis neem van die tekst op de betreffende website, in de context van die website.
      • Wikipedia is work in progress. – Maiella (overleg) 8 aug 2016 22:46 (CEST)
       • Een externe link kán een bron zijn, maar dat hoeft zeker niet altijd te zijn. Echter dient de relevante info niet op de plaats van de externe link te staan, maar (indien nodig) in het artikel zelf. Er is dus een groot verschil tussen "Externe link(s)" en "Bronnen en/of referenties". Wikipedia is geen startpagina die externe links moet opgeven waar de lezer meer info kan vinden, tenzij die info niet in een Wikipedia-artikel zou kunnen thuishoren. Zie daarvoor WP:EXLINK: "Als de website waarnaar de link verwijst een artikel is, geschiedenis over het onderwerp bevat of een overzichtspagina van het onderwerp is, dan zou Wikipedia dat eigenlijk in een eigen artikel moeten verwerken, in plaats van alleen extern te linken." Vanzelfsprekend horen officiële websites wél vermeld te worden, maar dat zijn er doorgaans hooguit een tweetal. Natuurlijk is Wikipedia "work in progress", vandaar ook WIU: Werk In Uitvoering. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 8 aug 2016 23:34 (CEST)
        • We weten allebei dat wiu1 betekent: te verwijderen, tenzij... – Maiella (overleg) 9 aug 2016 01:42 (CEST)
         • Dan weet je zo te zien niet wat er op de beoordelingspagina staat: "WIU: van onvoldoende kwaliteit (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering")". Daarnaast is er ook nog WP:WIU: "Werk in uitvoering (WIU) is een term die op Wikipedia wordt gebruikt om aan te geven dat er nog aan een artikel gewerkt wordt.". Deze zijn volgens mij toch wel duidelijk genoeg? Misschien ben je het daar niet mee eens, maar zo wordt het hier toch gedaan en daar wordt deze afkorting dan ook voor gebruikt. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 9 aug 2016 20:25 (CEST)
  • Er worden hier toch weer heel wat regeltjes verzonnen. Had nu iedereen bij dat lemma een zin toegevoegd, in plaats van hier, hadden we al een mooi beginnetje. Ik heb er alvast een relevante zin aan toegevoegd. Ik heb het ook even via onze 'willekeurige pagina' nagekeken. Heel veel van onze beestjes worden in twee zinnen beschreven. Daar zitten we nu, dus het probleem is opgelost en dit lemma waarvan niemand ontkent dat het moet blijven, is al gered. Ja, het is beter als bronnen toegevoegd worden, ja, het kan uitgebreider, maar dat volgt wel ... 2A02:1811:426:A00:B5FF:DD71:C566:9037 9 aug 2016 06:55 (CEST)
   • Veel van die "beestjes-artikelen" bevatten minstens twee à drie zinnen, dus dat lijkt me nog altijd iets meer dan maar ééntje. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 9 aug 2016 20:36 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - 11 jaar terug heette dit gewoon een {{beg}}innetje, maar tegenwoordig gooien we liever kennis weg dan dat we het delen. ed0verleg 9 aug 2016 15:42 (CEST)
   • Nú is het een beginnetje, ja. Op moment van nomineren was het één enkele zin: geen artikel of beginnetje dus. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 9 aug 2016 20:28 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - Nominatie ingetrokken, artikel is voldoende aangevuld en gemarkeerd als beginnetje. Ik vraag me wel af waarom iedereen zo plots in de verdediging gaat, alsof ik het zou genomineerd hebben als {{weg}} of {{ne}}. WIU zegt enkel dat er nog wat aan het artikel verbeterd moet worden, zowel WP:TBP, WP:WIU en {{wiu}} zijn daar héél duidelijk in. Vaak is zo'n nominatie ook een momentopname, zeker als er na de nominatie (zoals in dit geval) effectief aan het artikel werd gewerkt. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 9 aug 2016 20:33 (CEST)
 • Beurswandwereld.nl - Site bestaat sinds 2015 (aldus het artikel). Beetje weinig geschiedenis. Heb de indruk dat het artikel vooral bedoeld is om aandacht te genereren voor de site. Mbch331 (Overleg) 8 aug 2016 18:53 (CEST)
  • Niet teveel woorden aan vuil maken, dunkt me. Voor Voor verwijderen wegens NE en ZP. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 9 aug 2016 00:45 (CEST)
 • A Little Lovely Company - NE - pas verwijderd wegens reclame en nu opnieuw aangemaakt. Geen relevantie te ontdekken: 'een' groothandel. Atsje (overleg) 8 aug 2016 19:52 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen: NE Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 9 aug 2016 00:45 (CEST)
  • Verkooppunten in 52 landen en geen artikel op Enwiki en geen Wikidata-item; mmm ... Wikiwerner (overleg) 9 aug 2016 18:12 (CEST)
   • Dat van die 52 landen lijkt wel te kloppen, gezien deze lijst op de eigen website. En op zich is het toch niet gek dat er geen Engelstalig artikel en geen Wikidata-item is. Artikelen hoeven toch niet altijd in het Engels te beginnen? Ook niet als een Nederlands bedrijf een Engelstalige naam kiest. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 9 aug 2016 21:57 (CEST)
 • Google Apps - reclame - Het artikel bestaat bijna volledig uit productspecificaties en de geschiedenis daarvan. Heeft ten minste een flinke snoei nodig. Wikiwerner (overleg) 8 aug 2016 20:19 (CEST)
 • Concilie van Trullo - wiu - onopgemaakte tekst. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 8 aug 2016 20:59 (CEST)
  • niet meer onopgemaakt, en al een stapje verder 2A02:1811:426:A00:B5FF:DD71:C566:9037 9 aug 2016 07:10 (CEST)
  • De aanmaker werd door een bot verwittigd van de nominatie ... Het was de eerste bijdrage van de betrokkene. Misschien kan aan de Nederlandse Wikimedia stichting - die dacht ik onderzoek doet naar hoe nieuwe medewerkers aan te trekken - gemeld worden dat dit het entichtigste voorbeeld is van hoe het niet moet. 2A02:1811:426:A00:B5FF:DD71:C566:9037 9 aug 2016 07:14 (CEST)
   • Het is Vereniging Wikimedia Nederland die het onderzoek doet en voorbeelden hebben ze niet zo veel aan, maar mee aan oplossingen. En denk er om, ze kunnen niets dwingend opleggen, alleen advies geven. Het is en blijft aan de gebruikers van de Nederlandstalige Wikipedia om al dan niet iets met die adviezen te doen. Mbch331 (Overleg) 9 aug 2016 07:50 (CEST)
    • Doorgaans plaats ik effectief een (sjabloon)bericht op het overleg van de aanmaker. Blijkbaar heb ik dat hier over het hoofd gezien, waarvoor mijn excuses. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 9 aug 2016 20:37 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Redelijk artikel over belangwekkend onderwerp. Behouden dus. Fred (overleg) 9 aug 2016 21:19 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - Ik heb de nominatie ingetrokken aangezien het artikel voldoende is aangevuld, waarvoor dank. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 9 aug 2016 23:21 (CEST)
 • GladJakkers - ne - Kattenkruid (overleg) 8 aug 2016 21:43 (CEST)
 • Ab van Boxtel - reclame - Kattenkruid (overleg) 8 aug 2016 22:27 (CEST)
 • GasPedaal.nl -NE- Een website die jaren geleden wel eens in het nieuws is geweest vanwege een rechtszaak. Fred (overleg) 8 aug 2016 23:25 (CEST)

Toegevoegd 10/08; af te handelen vanaf 24/08[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 10/08: Deel 1[bewerken]

 • Bloedgetuigen - auteur - http://www.debezigebij.nl/boeken/bloedgetuigen/ Kattenkruid (overleg) 10 aug 2016 07:55 (CEST)
 • Hub Dohmen - NE - ouder lemma uit 2006, alleen blijkt de relevantie er niet uit. Journalist die enkel bij regionale kranten gewerkt heeft met twee wat bekendere broers. - Agora (overleg) 10 aug 2016 14:40 (CEST)
 • David de Jongh - wiu - uit zelfpromotie ontstaan CV-lemma wat de nodige neutraliteit en objectiviteit mist en POV bevat. Lijkt net aan wel Ew. - Agora (overleg) 10 aug 2016 14:44 (CEST)
 • Ingemar Johansson - Februari-lemma. In orde of niet in orde? Natuur12 (overleg) 10 aug 2016 15:22 (CEST)
  • Volgens mij zit er geen letter van Februari meer in. ed0verleg
 • Michel Piedfort - reclame door reclamemaker. Sonty (overleg) 10 aug 2016 16:09 (CEST)
  • Aanmaker is copywriter, "een tekstschrijver die is gespecialiseerd in het schrijven van reclametekst en andere wervende teksten". Hopelijk gebeurt dat op Wikipedia niet in opdracht? ErikvanB (overleg) 10 aug 2016 16:14 (CEST)
  • Waar diende dit toe? ErikvanB (overleg) 10 aug 2016 16:19 (CEST)
   • Puur ook bedoeld als reclame, hij is de reclamemaker/webdesigner voor die toko. Sonty (overleg) 10 aug 2016 16:44 (CEST)
    • Ik heb de aanmaker verzocht om te stoppen met reclame. Heeft ook promo voor zijn eigen website op zijn gebruikerspagina. Ook die mag weg. Queeste (overleg) 10 aug 2016 19:14 (CEST)
 • Jan Deckers - NE/WIU - Een verhaal dat goed op de flap van zijn boek zou passen, maar er blijkt nog geen relevantie voor opname in de encyclopedie uit. Zo is het gewoon een man met een baan en een mening. Iooryz (overleg) 10 aug 2016 16:12 (CEST)
 • A.S.V. Dizkartes - NE - Reeds eerder beoordeeld en verwijderd. EvilFreD (overleg) 10 aug 2016 16:19 (CEST)
 • Historische letterkunde - Voldoet niet aan de opmaak conventies en zonder bronnen neigt dit naar OO Mbch331 (Overleg) 10 aug 2016 18:14 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - neigt naar... hier is iemand hardop aan het fantaseren - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 10 aug 2016 18:17 (CEST)
  • Sorry, ik heb hier echt bezwaar tegen, Mbch331. Dit is gewoon een onzinpagina met onzininhoud, ook wel vandalisme geheten. Heb je het wel gelezen? ErikvanB (overleg) 10 aug 2016 18:49 (CEST)
  • Van 'history' naar 'sissen' naar 'hijsen' naar 'heis naar het Nederlandse 'heet': moeten we dit serieus nemen? Wikiwerner (overleg) 10 aug 2016 18:58 (CEST)
   • Ja ja, het "glijden" van de slang werd voorgesteld door het letterteken "S" in de "is" van de "sis". De "is" verwijst naar het "ijs" bij het zoeken naar afkoeling. Ik denk niet dat Mbch331 weet wat letterkunde is. Dit. - ErikvanB (overleg) 10 aug 2016 19:07 (CEST)
 • Nieuws Ontmaskerd - Satirische nieuwsite opgericht in 2016. Op social media amper volgers. Een vlugge zoektocht op Google levert hun eigen site en hun facebook pagina en verder links die niet over deze site gaan. Mbch331 (Overleg) 10 aug 2016 18:33 (CEST)
  • Verder ook echt totaal niet grappig, hoewel dat niet mee zou mogen spelen in de discussie of het artikel mag blijven of niet. - FakirNLoverleg 11 aug 2016 10:48 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Geloof er niets van dat de PvdA zo'n onbeduidende website heeft proberen aan te klagen. Of was dat ook satire? De Speld mag wel oppassen. Oranjesam (overleg) 11 aug 2016 13:37 (CEST)

Toegevoegd 10/08: Deel 2[bewerken]

Toegevoegd 11/08; af te handelen vanaf 25/08[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 11/08: Deel 1[bewerken]

 • Intercommunale Vlaanderen-Leiedal - al 15 dagen voorzien van een {{meebezig}}-sjabloon - dat lijkt me niet de bedoeling - er is sindsdien weinig mee gebeurd met uitzondering van een het herstellen van een REDIRECT naar Communauté de communes Flandre Lys, waar schijnbaar hetzelfde staat - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 11 aug 2016 00:22 (CEST)
 • Menelaüs (Bilga) - ook al +5 dagen {{meebezig}} - de aanmaker doet dit vaker en reageert bovendien niet op vragen - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 11 aug 2016 00:27 (CEST)
  • worden artikelen nu genomineerd omdat er een meebezig-sjabloon op staat? Ik zie tenminste geen andere nominatiereden. Wat mij betreft onwenselijkEcritures (overleg) 11 aug 2016 11:07 (CEST)
  • nee, is is meer aan de hand: dit artikel is slechts half af - een regel + een stamboom is m.i. geen artikel - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 13 aug 2016 17:02 (CEST)
   • Graag in de nominatiereden zetten dan en niet als enige reden opvoeren dat er een mee-bezig-sjabloon opstaat. Het zou hier gene zoekplaatje moegen zijn waarom pagina's worden genomineerd. Ecritures (overleg) 14 aug 2016 12:57 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen: er worden niet eens redenen gegeven waarom dit artikel genomineerd is. Zo kunnen we alles wel op deze lijst zetten zonder uitleg. Ecritures (overleg) 21 aug 2016 20:40 (CEST)
 • Lijst van Romeinse gouverneurs van Africa - hetzelfde geldt voor dit (dezelfde aanmaker dus) - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 11 aug 2016 00:32 (CEST)
  • worden artikelen nu genomineerd omdat er een meebezig-sjabloon op staat? Ik zie tenminste geen andere nominatiereden. Wat mij betreft onwenselijk Ecritures (overleg) 11 aug 2016 11:07 (CEST)
   • nee, ook dit artikel is half af - niet meer dan een lijst namen en dat maakt het niet tot een artikel - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 13 aug 2016 17:05 (CEST)
   • had er geen sjabloon op gezet - staat daarom nu op de te beoordelen lijst van 13 aug - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 13 aug 2016 17:10 (CEST)
 • Mia Talerico - ne - Actrice die alleen bekend is vanwege haar rol in 1 televisieserie (als een baby en een peuter). Te beperkte filmografie (is ook maar +/- 8 jaar oud, kan in de toekomst wel E worden). Zie ook imdb Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vraagje? 11 aug 2016 02:39 (CEST)
  • Waarom beschrijven we alleen supersterren? Ik zou dit gewoon behouden. ed0verleg 11 aug 2016 09:58 (CEST)
   • Nou iemand die vooral neh,eh,... zegt in een televisieserie is in mijn ogen eerder een figurant.Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vraagje? 11 aug 2016 10:03 (CEST)
    • Tja, je maakt er een lolletje van, maar dit is toch echt wel een hoofdrolspeelster, en je hebt niet verder gekeken dan je neus lang is. ed0verleg 11 aug 2016 10:57 (CEST)
     • Nou moet je niet zomaar dingen aannemen. Ik keek die serie "vroeger" nog. Dat kind heeft amper een paar (of minder) volledige zinnen gezegd. Het was vriendelijk bedoeld overigens. Dus je hoeft niet zo chagrijnig te reageren. Ik geloof namelijk in de Gulden regel.Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vraagje? 13 aug 2016 01:12 (CEST)
      • Tja, volgens de bronnen heeft ze in meer dan honderd afleveringen meegespeeld, en was ze 8 jaar toen de serie stopte. Dan zal ze echt wel meer gezegd hebben dan neh, uh. ed0verleg 13 aug 2016 18:00 (CEST)
 • Milano Due - weg - Er staat dusdanig weinig in dat het vooral vragen oproept in plaats van dat het informatie geeft. MatthijsWiki (overleg) 11 aug 2016 08:20 (CEST)
 • Florent Pagny - wiu. Persoon die acteur en zanger is. Maar in welke films Pagny heeft gespeeld en welke liedjes ze heeft gezongen staat er dan weer niet bij. MatthijsWiki (overleg) 11 aug 2016 09:07 (CEST)

Toegevoegd 11/08: Deel 2[bewerken]

 • Anni Bekker - ne - Uit geen van de bronnen blijkt de relevantie van Anni Bekker. Zie ook de overlegpagina van het artikel. Marrakech (overleg) 11 aug 2016 11:28 (CEST)
  • ook even een ping naar Basvb die het artikel onlangs als dienstdoend moderator heeft behouden. ed0verleg 11 aug 2016 11:36 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - relevantie blijkt niet uit een betrouwbare en gezaghebbende bron. Kranten vermelden slechts haar deelname aan enkele concerten. Ze wordt nu genoemd in het artikel over haar vader Christof Antoon Bekker (1830-1895), waar de relevantie ook al niet van afspat. Gouwenaar (overleg) 11 aug 2016 12:12 (CEST)
  • Ik kom wel meer familieleden tegen waar op z'n minst vraagtekens bij gezet kunnen worden, met broer Christof Antoon Bekker (1863-1939) als voornaamste voorbeeld. - Agora (overleg) 11 aug 2016 14:09 (CEST)
  • "Vroegah" kon een artikel zes maanden nadat het was behouden, niet opnieuw genomineerd worden. Ik kan daar geen richtlijn voor vinden. Als dat zo is, kan de nominatie wmb worden doorgehaald. 84.29.59.248 19 aug 2016 09:02 (CEST)
  • Misschien moeten we zo'n richtlijn dan maar eens maken als 'ie er nog niet is. De onophoudelijke nominatiedrang bij sommige wikipedianen is opvallend (en ergerlijk (POV)) Ecritures (overleg) 21 aug 2016 20:42 (CEST)
   • Deze nominatie is toch van een iets andere orde. Voorafgaande aan de nominatie door Marrakech heeft overleg plaatsgevonden, waarbij de moderator die de eerste nominatie had afgehandeld verklaarde : "Ik zou als behoudend moderator geen problemen hebben met een tweede nominatie in korte tijd (herziening zonder nominatie zie ik niet als een mogelijkheid, en ik denk dat de twee weken tijd geen bezwaar is) in dit geval. Dit voornamelijk omdat er nieuwe argumenten zijn en omdat de discussie destijds niet al te uitgebreid was". Daarna heeft Marrakech de schrijver van het artikel om een reactie gevraagd. Na enige discussie gaf deze aan in te stemmen met verwijdering: "OK verwijder het alsnog. Ik heb alleen de essentie bij haar vader gezet". Pas daarna heeft Marrakech het artikel opnieuw op deze lijst geplaatst. Gouwenaar (overleg) 21 aug 2016 21:02 (CEST)
    • Ik ben benieuwd wat Ecritures hierop te zeggen heeft. Marrakech (overleg) 22 aug 2016 19:20 (CEST)
 • Kisses - wiu - Opmaak is verre van in orde, bronnen ontbreken, taal is niet in orde. Dqfn13 (overleg) 11 aug 2016 13:27 (CEST)
 • Terra Nova Equipment - ne/reclame - Dit artikel komt op mij tamelijk reclame-achtig over ("De tenten van Terra Nova zijn van hoge kwaliteit"). Ik vraag me af of het onderwerp E genoeg is. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 11 aug 2016 14:05 (CEST)
  • Je kan beter schrijven sterk en waterdicht, of wat er ook bedoeld mag zijn. ErikvanB (overleg) 11 aug 2016 14:34 (CEST)
  • En dan de voetnoot. Ik begrijp de link naar bever.nl wel, maar met Laser Competition 2 Tent €479,95 €407,96 In winkelmand >>  erbij oogt het wel wat commercieel. ErikvanB (overleg) 11 aug 2016 14:40 (CEST)
   • De voetnoot heeft betrekking op het feit dat ze als eersten een tent <1kg hebben gemaakt. En wat lees ik in het artikel waarheen gelinkt wordt? "Gewicht (g): 1250". Die éénkilotent blijkt deze te zijn. Nou ja, 1040 gram dan. Zonder de 10 haringen en de foudraal, gok ik. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 11 aug 2016 15:43 (CEST)
  • Je kan je inderdaad afvragen of het onderwerp E genoeg is. ErikvanB (overleg) 11 aug 2016 14:53 (CEST)
  • Het merk is wel bekend, maar het artikel is beneden de maat en reclame-achtig. Overigens ben ik in bezit van een tent(je) van 800 gram, van een ander merk. Fred (overleg) 11 aug 2016 21:14 (CEST)
  • Ik verwees naar de alinea helemaal onderaan de pagina, Over het merk Terra Nova, waarin de zin "Het merk heeft de aller eerste tent ooit onder de één kilo ontwikkelt en gefabriceerd." staat, en dus niet naar die specifieke tent. En als iedereen hier vindt dat kwaliteit als het over tenten gaat een subjectief begrip is, haal ik de woorden hoge kwaliteit met liefde weg. European stars.svg Egyptoloog (overleg) 12 aug 2016 15:10 (CEST)
   • Tegen jouw liefde kan niemand op. Dus haal gerust weg. ;-) ErikvanB (overleg) 12 aug 2016 18:09 (CEST)
 • Phil Jacks en doorverwijzing Phil jacks - wiu - Opmaak is niet in orde, taal is onvoldoende neutraal, we krijgen ook alvast een aankondiging te lezen en bronnen ontbreken. Dqfn13 (overleg) 11 aug 2016 15:55 (CEST)

Toegevoegd 11/08: Deel 3 - Haagse communistenmoord[bewerken]

 • Haagse communistenmoord - weg - Vrijwel louter gebaseerd op het niet van controverse verschoonde werk Vuile oorlog in Den Haag van Rudi Harthoorn. EvilFreD (overleg) 11 aug 2016 16:23 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - Zie ook deze (Julius Barmat) en deze (Johann Gottlieb Crabbendam) beoordelingsdiscussie. Het heeft er alle schijn van dat de auteur van bovenvermeld artikel een sokpop van gebruiker KeesKnoest is. Ping Robotje en Gouwenaar. EvilFreD (overleg) 11 aug 2016 16:38 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Gebaseerd op een onbetrouwbare bron. In zoverre zijn de feiten juist dat de afdeling verantwoordelijk voor het opsporen van communisten en andere gevaarlijke linkse elementen gewoon door bleef werken na de machtsovername door de Duitsers. En zo kregen de Duitsers in één klap speurneuzen, een archief en infiltranten aangeboden. The Banner Overleg 11 aug 2016 18:14 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - (ping werkt niet) - voortdurend zijn KeesKnoest en/of QVermeer en/of nu weer Haagk bezig het werk van Harthoorn hier te pushen (op vrij grootschalige wijze wordt het resultaat van het niet onomstreden werk van Harthoorn in diverse artikelen 'gevlochten'). Harthoorn is geen historicus en zijn werk is nogal eenzijdig en vooral gericht op het rehabiliteren van zijn vader en diens medestrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daar is niets mis mee, maar wel als dit werk uitsluitend of nagenoeg uitsluitend gebruikt wordt om hier (in een neutrale encyclopedie) "de waarheid" te verkondigen. Ook dit artikel is een betoog vrijwel uitsluitend gebaseerd op het werk van Harthoorn. Wikipedia is geen podium om "de eigen waarheid" uit te venten. Discussies hierover met KneesKnoest c.s. zijn tot dusver vruchteloos gebleken. Gouwenaar (overleg) 11 aug 2016 19:38 (CEST) P.s. het is weinig 'echte' nieuwe gebruikers op Wikipedia gegeven om als eerste bijdrage een artikel als dit — opgemaakt cf de conventies — te produceren. De veronderstelling dat hier een sokpop aan het werk is geweest lijkt mij dan ook heel aannemelijk. Gouwenaar (overleg) 11 aug 2016 19:46 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Hoofdbron is te onbetrouwbaar om er een Wikipedia-artikel op te baseren. Verder worden nog wat andere bronnen genoemd maar het lijkt er sterk op dat die deels 'overgepend' zijn uit dat boek van Harthoorn zonder die bron ook maar bekeken te hebben. - Robotje (overleg) 11 aug 2016 22:27 (CEST)
   • Ja, dat heb je goed nagekeken dat ik de voormalig hier aanwezige KeesKnoest ben. Ik was mijn password na lange afwezigheid vergeten. Maar dat EvilFreD dat zomaar vindt is niet het gevolg van raden, maar van het onrechtmatig gebruik van de bestanden die slechts voor een beperkt aantal gebruikers toegankelijk zijn: mogelijk heeft hij een vriendje gebruikt. Vervolgens noemt hij mij een sokpop: een sokpop is iemand die misbruik maakt van een tweede inschrijving. Welnu dan moet hij aantonen dat ik misbruik van een tweede inschrijving maak. Maar dat kan hij niet, want ik maak nergens misbruik van en ga niet in op de discussie die ik eerder onder de naam KeesKnoest heb gevoerd om zo de indruk te wekken dat een ander KeesKnoest steun verleent. Daarom behoort EvilFreD voor zijn onethisch gedrag geschorst te worden: hij doet willens en wetens een onware kwaadaardig bedoelde beschuldiging van onethisch gedrag.
   • Vervolgens geeft hij een ping naar zijn vriendjes die mij al vaker bestreden hebben. Dit duidt op een georganiseerde actie van een groep om mij het schrijven over dit onderwerp onmogelijk te maken.
   • Vervolgens komen Robotje en The Banner met de mededeling dat de bron onbetrouwbaar is. In het verleden werd de auteur van het boek waar ik naar verwijs persoonlijk onbetrouwbaar genoemd. Nu het werk onbetrouwbaar te noemen heeft dezelfde intentie. Als je iemand persoonlijk onbetrouwbaar onbetrouwbaar noemt, dan moet je dat bewijzen: dan moet je aantonen dat hij een strafrechtelijk veroordeeld is wegens bedrog (overigens schend je dan de privacywet). Er was toen duidelijk sprake van smaad, dat strafrechtelijk en/of civielrechtelijk vervolgd had moeten worden. Als je een werk onbetrouwbaar noemt, dan moet je aantonen dat het ongebruikelijk grote aantallen fouten bevat. Welnu, er is nog niemand geweest die in dat werk (ondertussen werken) fouten heeft aangetoond, laat staan serieuze fouten. Ik hoef niet aan te tonen dat alles correct is. Dat zou me minstens tien jaar vrije tijd aan archiefonderzoek kosten (ik schat de door hem gebruikte bronnen op meer dan 20 meter archief). En zou ik dat wel doen, dan zeggen de heren absoluut zeker zeggen dat ze me niet geloven. Pas als iemand aantoont dat de werken serieuze fouten bevat, kan het gebruik ervan als bron geweerd worden. Het verbod op gebruik hiervan door een zelfbenoemd kliekje dat elkaar de bal toespeelt is aldus een ernstige inbreuk op de principes van Wikipedia. Nog erger is dat het een georganiseerde inbreuk is op artikel zeven van de grondwet. Ik ben geen jurist, maar ik denk dat het ongemotiveerd een werk door een gerenommeerd wetenschapper onbetrouwbaar noemen ook een vorm van smaad is. Overigens heb ik in het lemma de archiefstukken die Harthoorn aangeeft overgenomen, zodat duidelijk is dat het een gedegen onderzoek is en er tevens een grote variëteit aan bronnen ontstaat (ik heb een klein aantal bronnen zelf toegevoegd). Maar Robotje vind het overnemen van bronnen kennelijk ongeoorloofd (waar staat dat in de Wikipedia-richtlijnen?). De opmerking van Gouwenaar dat het om een eigen waarheid gaat is de grootst onmogelijke onzin, het is de waarheid van officiële stukken van Nederlandse en Duitse overheden plus de waarheid van processen-verbaal (waarbij meerdere personen hetzelfde beweren).
   • Nog gekker is de opmerking van The Banner die schrijft dat de beweringen juist zijn, maar dat het lemma toch verwijderd moet worden. Daarmee geeft hij duidelijk aan dat er censuur toegepast moet worden.
   • Gouwenaar stelt dat Harthoorn geen historicus is en daarom niet is staat is stukken in archieven te lezen en te verwoorden. Nou, iedereen die heeft leren lezen en schrijven is hiertoe in staat; zelfs ik zou het kunnen. Als dat niet het geval zou zijn, dan moet Wikipedia onmiddellijk opgeheven worden, want dan is behalve een klein groepje superieure historici niemand in staat om informatie uit bronnen te gebruiken voor een lemma in Wikipedia (bijv. biologen zouden dan niet over biologie kunnen schrijven, want alleen historici zijn in staat om de bronnen te lezen en te verwoorden). Dan zouden bijna alle lemma’s geschrapt moeten worden: exit Wikipedia. Overigens is Harthoorn een natuurkundige en toch door de Universiteit Twente toegelaten tot een promotie op een heel ander vakgebied. Het is dus absoluut niet nodig om een bepaald vak gestudeerd te hebben om onderzoek daarover te kunnen doen. In ieder vakgebied is het gebruikelijk om bronnen te doorzoeken op bruikbare informatie en die dan weer te geven. Gouwenaar gebruikt een ridicuul kulargument om censuur uit te oefenen. Zijn verbod om de werken van Harthoorn in Wikipedia te verwoorden doen sterk denken aan de inquisitie uit vervlogen tijden met de bijbehorende boekverbrandingen en de index. En ook aan de boekverbrandingen door de Nazi’s. Beroepshistorici hebben 70 jaar geweigerd om de belangrijkste en verreweg grootste verzetsgroep in Nederland in beeld te brengen, dan hebben ze geen recht om kritiek uit te oefenen als iemand anders dit onderwerp aanpakt. Het werk van Harthoorn is maatgevend totdat iemand anders met bronvermeldingen aangeeft dat hij ongelijk heeft. De wetenschappelijke kwaliteit wordt aangetoond, doordat hij bronnen uit veel instituten uit binnen- en buiteland gebruikt. Dit is maar aan weinig beroepshistorici gegeven.
   • Gouwenaar stelt dat het doel van Harthoorn is om verzetsmensen te rehabiliteren. Ik ken dat woord wel, maar ik heb het voor de zekerheid in de grote Van Dale opgezocht: zuiveren van de smet die op hem kleeft (vooral strafrechtelijk bedoeld). Dit betekent dat Gouwenaar vindt dat aan verzetsmensen een smet kleeft, dus dat het kwalijk is dat iemand aan het verzet deelneemt. Iedereen moet daar maar zelf het zijne van denken. In mijn ogen is het een ernstige vorm van smaad aan (communistische) verzetsmensen. Verder duidt het op grote minachting voor hun verzet, waarbij het opkomen voor de burgerrechten van Joden (behalve de communisten deed in het eerste oorlogsjaar alleen de Paroolgroep dat, maar in mindere mate).
   • Onzinnig is de bewering van Robotje dat ik geen enkele bron bekeken heb. Ik heb een aantal voor mij persoonlijk interessante bronnen bekeken: ze klopten allemaal. Maar ik doorzie de kliek wel, ze zullen zeggen dat ik niet alles bekeken heb (onmogelijk te doen) en ze zullen zeggen dat ze me niet geloven.
   • Er is door deze groep sprake van het verhinderen van het schrijven over het communistisch verzet en het lot van de verzetsdeelnemers. Daarmee wordt politieke discriminatie toegepast. Door deze houding van het kliekje wordt de politieke neutraliteit van Wikipedia ernstig aangetast. Verder mag er niet over de massamoord op communisten geschreven worden, dit is variant op de holocaustontkenning (natuurlijk werden Joden en Armeniërs op veel grotere schaal vermoord), die onder de Nederlandse discriminatiewetgeving strafbaar is. De zelfbenoemde censuurcommissie gedraagt zich net zo als Erdogan: ze willen het schrijven over de massamoord op communisten verbieden zoals Erdogan dat wil met de massamoord op Armeniërs.
   • Conclusie: een kleine kliek schendt de principes van Wikipedia op grove wijze. Ze plegen verschillende strafbare feiten, tasten de neutraliteit van Wikipedia aan, passen censuur toe, doen aan digitale boekverbranding op eigen oordeel, beledigen verzetsmensen en plegen smaad naar de wetenschapper Harthoorn. Zo werken ze aan de ondergang van Wikipedia.Haagk (overleg) 18 aug 2016 13:02 (CEST)
Haagk schrijft zoveel bizarre en/of onjuiste zaken dat het lastig wordt om daar allemaal op te reageren. Om te beginnen lijkt het me verstandig dat hij eerst Wikipedia:Sokpop leest voordat hij verder gaat met het verkondigen van onjuistheden zoals dat er alleen sprake is va een sokpop bij misbruik daarvan. Verder schrijft hij "Onzinnig is de bewering van Robotje dat ik geen enkele bron bekeken heb." Volgens mij heb ik dat nooit beweerd dus laat hij eerst maar met een citaat van mij komen waaruit dat blijkt. Dan heeft hij het ook over "Welnu, er is nog niemand geweest die in dat werk (ondertussen werken) fouten heeft aangetoond" Ik zou zeggen kijk eerst nog eens naar wat je eerder schreef [10] "... het waren er inderdaad 21; bij Harthoorn staat het dus fout (kennelijk is hij van 18 NSB'ers ..." En kijk ook eens naar punt 13 van de tabel hier waar de verwijzing naar pagina 411 van deel 8 onzinnig is omdat daar totaal niets staat over die Documentatiedienst met Simon als chef. Lijkt me duidelijk dat er wel degelijk fouten in dat boek aangetoond zijn. In het artikel dat nu genomineerd is voor verwijdering schreef je "Broekhoff kreeg een homoseksuele relatie met Müller, ondanks dat deze getrouwd was en kinderen had." met een voetnoot naar een voetnoot in het dat boek van Meershoek. Kun je een kort citaat geven van wat er volgens jou te lezen is in die voetnoot in dat boek van Meershoek? - Robotje (overleg) 19 aug 2016 17:10 (CEST)
Zo kennen we KeesKnoest weer. Hij legt je eerst beweringen in de mond die je niet gedaan hebt en gaat die vervolgens bestrijden. Neen, ik heb niet beweerd dat Harthoorn niet in staat zou zijn om stukken in archieven te lezen en te verwoorden. Neen, ik heb niet beweerd dat er aan verzetsmensen een smet zou kleven. Bij elkaar gefantaseerde beweringen van Haagk alias KeesKnoest. Ik raad hem aan de meest recente versie van Van Dale eens te raadplegen, daar staat toch echt iets anders dan wat hij hier beweert, t.w. rehabiliteren 1. in de vo­ri­ge staat of toe­stand herstellen 2. mbt. per­so­nen zijn goe­de naam te­rug­ge­ven, zui­ve­ren van de smet die op hem kleeft, het­zij in het al­ge­meen of for­meel bij rech­ter­lij­ke uitspraak. EvilFred heeft slechts aangegeven dat het er alle schijn van heeft dat Haagk een sokpop is van KeesKnoest. Of er sprake is van misbruik maken van sokpoppen is de volgende vraag. Je hebt de schijn tegen. Als je van meet af aan duidelijk had gemaakt dat Haagk een reïncarnatie is van KeesKnoest dan had je in ieder geval niet de schijn tegen gehad. Gouwenaar (overleg) 19 aug 2016 17:38 (CEST)

Toegevoegd 11/08: Deel 4[bewerken]

 • Cookies And Cream (Music) - NE/promo - Relevantie blijkt niet uit het artikel (dat nogal promotioneel getint is). EvilFreD (overleg) 11 aug 2016 18:15 (CEST)
 • Thierry De Mey -wiu- Vooralsnog wordt de E-waarde van de persoon uit dit uiterst korte artikel niet duidelijk. Regelmatig samengewerkt met is geen indicatie van E-waarde. Het palmares van de persoon in kwestie wordt niet vermeld. Ook bronnen -bij deze nog levende persoon- worden niet gegeven. Ook bijzonder vreemd is dat hij als muzikant en cineast wordt geafficheerd, maar onder componist en dans wordt gecategoriseerd. Fred (overleg) 11 aug 2016 19:06 (CEST)
  • Artikel werd intussen door andere gebruikers uitgebreid. Koppelingen met anderstalige Wikipediapagina's en link naar Wikidata tonen ook relevantie aan. Ik vermoed dat de aanpassingen en deze toelichting voldoende zijn om het sjabloon van de pagina te verwijderen? Beireke1 overleg 12 aug 2016 14:23 (CEST)
   • Wikidata is niets anders dan een verzamelsite. Daar staan heel veel zaken opgenomen die hier nog niet eens een artikel hebben. Vrijwel alle straten in Nederland hebben daar al een plek gekregen, maar de artikelen hier ontbreken nog volledig. Dqfn13 (overleg) 12 aug 2016 17:04 (CEST)
 • Rudolf Engelberts - wiu. Queeste (overleg) 11 aug 2016 19:54 (CEST)
  • Artikel is al voldoende bijgewerkt. Nominatie verwijderd. Queeste (overleg) 12 aug 2016 20:37 (CEST)
 • Carla Brunött - wiu, mogelijk zelfs ne - Slordigheden, oa te familiair gebruik van alleen de voornaam. Twijfelachtige bron. Relevantie? Mogelijk alleen de oprichting van een blad (zijn alle oprichters van een tijdschrift relevant?), maar daarvoor zijn geen bronnen; staat zelfs niet bij het artikel over dat blad. Queeste (overleg) 11 aug 2016 20:07 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen, redactie en stijl aanzienlijk verbeterd. Brunött is wel degelijk encyclopediewaardig gezien de diverse vermeldenswaardige activiteiten mbt de emancipatie van (lesbische) vrouwen. Artikel kan na de gedane aanpassingen wel behouden blijven. Ecritures (overleg) 13 aug 2016 16:08 (CEST)
  • Opmerking Opmerking paginatitel aangepast en wikidata-item aangemaakt Ecritures (overleg) 13 aug 2016 16:38 (CEST)
  • Opmerking Opmerking nog enige bronnen toegevoegd, helaas is online weinig te vinden over Brünott en Lust en Gratie. Dat maakt haar bijdrage aan de Nederlandse vrouwenbeweging echter niet minder belangrijk in mijn ogen. Is het artikel zo wel in orde? Luciavdm (overleg) 15 aug 2016 10:08 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen, eens met eerdere reacties: Brünott is een bekende activist, en het lijkt me goed en belangrijk dat mensen die iets willen opzoeken over Brünott zo betrouwbaar mogelijke informatie kunnen vinden op Wikipedia. Laurier (Overleg) 16 aug 2016 11:26 (CEST)
 • Chris Moerkerk - ne - adviseur Kattenkruid (overleg) 11 aug 2016 21:02 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Dit hoort thuis op LinkedIn, niet op Wiki. Fred (overleg) 11 aug 2016 23:34 (CEST)
 • Radio A-FM - wiu - Onopgemaakte tekst, lijkt mij wel relevant. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 11 aug 2016 22:39 (CEST)

Toegevoegd 12/08; af te handelen vanaf 26/08[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 12/08: Deel 1[bewerken]

 • Dunkirk (2017) - ne - Toekomstige film, komt uit halverwege 2017. In principe wordt er hier streng omgegaan met toekomstige films. Enkel "grote films" worden normaal op voorhand getolereerd met +/- max 6 maanden. 1 jaar op voorhand lijkt me sterk overdreven.Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vraagje? 12 aug 2016 00:45 (CEST)
  • Wat jammer dat dit artikel geen bronnen heeft. Er is zoveel over deze film in de pers en op internet te vinden. Jammer, jammer. Voor Voor verwijderen in deze vorm. The Banner Overleg 12 aug 2016 01:00 (CEST)
  • Wat TheBanner zegt. Het gaat niet om het zelfverzonnen regeltje van 180-dagen en bij 181 nuweg, maar het gaat om de bronnen. En als die er niet komen, is het bronloze toekomstmuziek. ed0verleg 12 aug 2016 10:12 (CEST)
  • Het is heus geen regeltje. Op deze wikipedia wordt er gewoon nogal strikt omgegaan met toekomstige films (ik zit zelf in het filmproject en er zijn daar verscheidene argumenten voor zoals dat de film nog geannuleerd kan worden). In de praktijk worden die artikels behouden indien ze aangemaakt worden enkele maanden voor de première met voldoende bronnen zoals TheBanner aangeeft. Die 6 maanden vermeldde ik overigens met een +/- en komt van deze actie. Er is de laatste jaren geen film behouden die langer dan +/- een half jaar moest uitkomen. Dat is geen richtlijn, maar hoe het gebeurt in de praktijk. Je hebt gelijk dat dit kan veranderen, maar de opnames van deze film zijn nog maar 2 maanden geleden begonnen en kunnen nog altijd in het water vallen.Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vraagje? 12 aug 2016 22:45 (CEST)
   • Op basis van welke besluit hanteer jij die "halfjaar-regel"? Laatst was er ook al een lid van het filmproject uitgebreid aan het edit warren over een regeltje, dat echter nergens terug te vinden bleek... The Banner Overleg 12 aug 2016 23:21 (CEST)
    • Zoals ik hierboven al aangaf is het helemaal geen regel. Toekomstige films werden gewoon jaren amper getolereerd vanwege WP:Glazen bol. Dat is zo'n onderwerp waarmee strenger wordt mee omgegaan zoals februari-lemma's. 6 maanden is zo'n beetje het record waarbij de toekomstige film behouden werd. (nou ja op dit na, maar dat hoort bij een grote franchise). Daarom (naast de bronvermelding) nomineer ik dit artikel. Mijn relevantie-eisen zijn overigens over het algemeen soepeler dan de meerderheid van de gemeenschap. Je kan het als een soort test zien of een reguliere film die over een jaar uitkomt, behouden wordt of niet. De Categorie:Toekomstige film is overigens ook al zeker 1x verwijderd geweest (mogelijk meer onder andere naam). In 2010 was er zelfs een peiling (niet bindend) om relevantierichtlijnen op te stellen rond toekomstige films. Daarbij was de uitslag + 30 - 40 n 5 (afgewezen dus). Uit de commentaren blijkt echter dat een groot (iets rond 1/3 a 1/2) aantal stemmers toekomstige films NE vinden. Dat zegt toch wel iets dat zo'n groot deel (geen meerderheid) het NE vindt. Dus wordt dit onderwerp streng beoordeeld waarbij voldoende bronnen vereist zijn (wat niet echt bij bestaande films is). De meeste toekomstige films worden door deelnemers van het filmproject enkele maanden op voorhand gemaakt. Hoewel DirkVE om discussie te vermijden die in zijn kladblok laat staan tot de premièredag. Als je meer wil weten over toekomstige films op nl.wiki, dan vraag je dat maar aan Gebruiker:LeeGer.Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vraagje? 13 aug 2016 01:07 (CEST)
  • Toekomstige films zijn over het algemeen NE omdat er gewoonweg meestal geen onafhankelijke bronnen voor zijn. Doorgaans wordt wat er over bekend is braaf overgetypt van de persberichten van de producent. Bovendien is een toekomstige film een (nog) niet bestaand iets. En is iets wat (nog) niet bestaat E? Hierboven staat bij de nominatie "komt uit halverwege 2017", maar dat lijkt me voorbarig. Op het moment is de film in productie. Intussen kan er nog van alles veranderen waardoor die planning niet meer gehaald gaat worden. Voor Voor verwijderen Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 13 aug 2016 11:30 (CEST)
 • redirectpagina's Jezus Manzano; Jezús Manzano; Jezús Maria Manzano; Jezus Maria Manzano; Jezus-Maria Manzano; Jesus-Maria Manzano; Jesús-Maria Manzano; Jezús-Maria Manzano; Jezús Manzano Ruano; Jezus Manzano Ruano; Jesus-Maria Manzano Ruano; Jesús-Maria Manzano Ruano; Jezus Maria Manzano Ruano; Jezus-Maria Manzano Ruano; Jezús Maria Manzano Ruano; Jezús-Maria Manzano Ruano - Dit is belachelijk. De letter Z is een spelfout. En er is geen enkele noodzaak om het verbindingsstreepje te faciliteren. 24 redirects bij een kort lemma met een duidelijk onderwerp (een wielrenner) is echt te veel. – Maiella (overleg) 12 aug 2016 03:49 (CEST)
  • Maar wat schieten we er mee op om hier over te discussiëren en/of het wel/niet te verwijderen? Je kunt zo'n discussie beter met de aanmaker houden denk ik, want in beginsel heb je gelijk, maar zulke redirects staan niets in de weg. Wel zet het de deur op een kier dat we redirects kunnen verwijderen, als je maar lang genoeg zoekt naar een reden om het te kunnen verwijderen. ed0verleg 12 aug 2016 10:14 (CEST)
  • En wat betreft het argument "het staat niet in de weg", dan moet je eens kijken naar de functionaliteit [Alle pagina's die met Jezus beginnen], bijvoorbeeld onderaan de doorverwijspagina Jezus. Het staat dus wél in de weg (6x een redirect naar een foute spelling vd naam van deze wielrenner). – Maiella (overleg) 12 aug 2016 10:57 (CEST)
  • En ook bij de functionaliteit [Links naar deze pagina] staat het in de weg, want dan zie ik allereerst 24x een redirect. – Maiella (overleg) 12 aug 2016 11:01 (CEST)
  • Opmerking Opmerking heb dit even geformat maar verzoek wel aan nominator om deze netjes van een sjabloon te voorzien. Dank. Overigens is de aanmaker sinds 2009 niet meer actief. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 12 aug 2016 11:27 (CEST)
   • Ik heb op drie items een sjabloon geplaatst. Dat moet voldoende zijn. – Maiella (overleg) 12 aug 2016 17:13 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Het wachten is op een andere Je[s/z][u/ú]s((-)Maria) Manzano (Ruano) en de redirectchaos is compleet. Josq (overleg) 12 aug 2016 16:50 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Dit slaat nergens op. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 20 aug 2016 18:59 (CEST)
 • Peter Meyvaert - ronkende persoonspromo Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 12 aug 2016 11:03 (CEST)
  • Ik zou het zeer jammer vinden dat deze pagina over Peter Meyvaert verwijderd zou worden omdat dit wordt aanzien als persoonpromo. Veel van zijn muziek is dagelijks te horen op de Belgische televisie ondanks Peter zelf nauwelijks gekend is. Ik wil de tekst zoveel mogelijk wijzigen zodat het toch op Wikipedia kan komen. Maar daarvoor heb ik meer details nodig. Benito dwg (overleg) 12 aug 2016 11:35 (CEST)
   • Benito, de tekst is inmiddels al niet meer bronloos, dat zal wat schelen. Zorg ervoor dat je niets (NIETS) letterlijk overschrijft, ook niet een enkel zinnetje. De eigen website van Peter M. is natuurlijk geen beste bron, omdat deze niet onafhankelijk is, dus pas daar mee op. Als je specifieke vragen hebt, stel ze gerust. ed0verleg 12 aug 2016 16:30 (CEST)
    • Veel informatie die op de pagina is gebruikt is vooral afkomstig uit een persoonlijk gesprek die ik heb gehad met Peter Meyvaert begin deze week. Ik was opzoek naar de persoon achter zoveel televisiemuziek, na lang zoeken heb ik uiteindelijk de persoon gevonden. Hij vertelde me ondermeer dat het componeren van televisiemuziek (nieuws jingles,...) grote muzikale kennis, vaardigheid,... vergt. Maar weinig mensen beseffen dit, waardoor het vaak ondergewaardeerd wordt. In de sjabloon bovenaan wordt er vermeld dat de pagina "vrij ronkende persoonspromotie voor persoon en diens activiteiten als geluidstechnicus", Peter heeft maar 4 maanden als geluidstechnicus gewerkt in zijn begin jaren. Hij is vooral componist-producer van televisietunes en heeft doorheen de jaren veel bekend televisiemuziek gecomponeerd/geproduceerd, veel van zijn muziek is dagelijkst te horen op de televisie in verscheidene programma's (VTM Nieuws,...). Ik wil de pagina zo neutraal mogelijk houden en aanpassen waar nodig zodat deze toch op Wikipedia mag komen te staan en het niet overkomt als persoonspromotie. Alvast bedankt voor het begrip. Benito dwg (overleg) 12 aug 2016 20:46 (CEST)
 • Enzo & Cass - wiu Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 12 aug 2016 11:42 (CEST)
  • Behoudens een kinderlijke spelfout zie ik niet in wat hier WIU is. ed0verleg 12 aug 2016 16:10 (CEST)
  • Zo veel taalfouten in zo'n korte tekst, typisch een worstellemma. Kattenkruid (overleg) 12 aug 2016 17:49 (CEST)
   • Glimlach. Ze werden op 19 juli 2016 verkozen naar RAW voor de nieuwe 'era' van WWE. zie ook stukje hieronder. Soort worstelvertaling. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 12 aug 2016 18:34 (CEST)
  • Leuk al die worstelartikelen, maar de vertaling moet goed zijn, vooral vanwege de vele Amerikaans-Engelse worsteltermen. Ik weet wel wie dit zijn, maar 'nieuwelingen' in de WWE verdienen zeker een lemma, maar niet eentje dat opgeknapt moet worden vanwege foute vertalingen of termen die niet uitgelegd worden en ook nog eens in lopende zinnen worden gebruikt. Vooral mensen die er verstand van hebben, zouden dit kunnen verbeteren of iedereen die zich inzet of er 'iets' van weet. Chris Jericho is een oud artikel (en ook een 'oude' worstelaar) en daar wil ik wel naar kijken, maar ik stem niet meer tegen verwijderen, dat is dweilen met de kraan open, ik dacht eerst vier worstellemmas te tellen, maar nu zijn het er al zeven volgens mij (en dat op slechts een dag). Uiteraard hoop ik dat een van de vele bewerkers hier wel een poging doet het op te knappen. - Richard KiWi Overleg

Toegevoegd 12/08: Deel 2[bewerken]

 • Afrofobie - NE - Een soort bronloze definitie. In het verleden is een grote schoonmaak gehouden op het gebied van fobie-lemma's, waarbij veel pagina's zijn verwijderd. ErikvanB (overleg) 12 aug 2016 12:51 (CEST)
 • Prosociaal gedrag - wiu - bronloos verhaal - Paul-MD (overleg) 12 aug 2016 13:22 (CEST)
  • Wikiwerner heeft er een sjabloon opgezet dat het een vertaling zou zijn van de Engelse Wikipedia, klopt dat wel? Het is hooguit een samenvatting. Maar de paragraaf over psychopathie in het Engelse artikel bespreekt waarom psychopaten een tekort aan prosociaal gedrag vertonen, terwijl de zin in het Nederlandse artikel suggereert dat gebrek aan prosociaal een aanwijzing is voor psychopathie; een omgekeerde relatie dus en volgens mij een dubieuze bewering. Bever (overleg) 19 aug 2016 20:47 (CEST)
 • Anneke Elro - wiu - Kan dit zo? Dit artikel van vorige maand, dat voortdurend ging over "Anneke" en "Coen", is gebaseerd op deze bron, waarbij bijvoorbeeld:
  "Na haar Jeugdtoneel opperde Elro bij gemeente Den Haag het idee een sprookjesbos te maken. De tekeningen en plannen lagen klaar, maar doordat ze geen medewerking van die gemeente kreeg, werd dit plan stopgezet. Coen Spaan verzorgde nog steeds avondjes voor jubilerende bedrijven en verenigingen met zijn impresariaat en Anneke verzorgde veelal de presentaties van deze avonden."
     overeenkomt met:
  "Na haar Jeugdtoneel stort Anneke zich in een plan om in haar woonplaats Den Haag een sprookjesbos te maken, tekeningen en plannen lagen klaar, maar doordat ze geen medewerking van Gemeente Den Haag kregen is het later stopgezet. Coen verzorgde nog steeds avondjes voor jubilerende bedrijven en verenigingen met zijn Impresariaat en vaak verzorgde Anneke de presentaties van deze avonden." - ErikvanB (overleg) 12 aug 2016 16:03 (CEST)
 • Bayley heel wiu Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 12 aug 2016 18:07 (CEST)
  • Ja, MoiraMoira, de professionele worstel events blinken meestal niet uit in hoogstaande literatuur. ErikvanB (overleg) 12 aug 2016 18:19 (CEST)
 • Respondent - WB - Woordenboekdefinitie - Raspberry Pi Logo.png Xxmarijnw (overleg) 12 aug 2016 18:15 (CEST)
 • Enzo Amore - wiu - Sorry, ik ben streng, maar het is een beetje als bij Bayley hierboven. Deze persoon werd geconfronteerd door The Dudley Boyz en naar RAW verkozen voor de nieuwe 'era'. ErikvanB (overleg) 12 aug 2016 18:23 (CEST)
  • Had al eerder een contract dan dat hij met worstelen begon. Wat een troep. Kattenkruid (overleg) 12 aug 2016 18:36 (CEST)
  • Professioneel worstelen heeft mijn interesse en ik heb toentertijd een tiental artikelen van de ondergang gered, maar dit zijn worstelaars die nieuw zijn bij WWE en ik ga daar geen moeite voor doen, zeker niet omdat er minimaal al vier lemma's hier in deze daglijst staan :-) - Richard KiWi Overleg 17 aug 2016 13:13 (CEST)
 • Big Cass - wiu - Ook Big Cass werd verkozen voor de nieuwe era. ErikvanB (overleg) 12 aug 2016 18:25 (CEST)
  • Professioneel worstelen heeft mijn interesse en ik heb toentertijd een tiental artikelen van de ondergang gered, maar dit zijn worstelaars die nieuw zijn bij WWE en ik ga daar geen moeite voor doen, zeker niet omdat er minimaal al drie lemma's hier in deze daglijst staan :-) - Richard KiWi Overleg 17 aug 2016 13:13 (CEST)
 • Sami Zayn - heel wiu wederom. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 12 aug 2016 18:33 (CEST)
  • Lastig als iemands IP steeds verandert. ErikvanB (overleg) 12 aug 2016 18:55 (CEST)
 • Fred di Bono - weg - Ex-man van vrouw. Heel mager lemma. - Raspberry Pi Logo.png Xxmarijnw (overleg) 12 aug 2016 21:37 (CEST)
  • In deze vorm is het bronloze privacyschending. Kattenkruid (overleg) 12 aug 2016 22:12 (CEST)
 • Duurzaam Netwerk (Braziliaanse Politieke Partij) - wiu - Meer refs dan woorden, titel is niet goed: overbodige haakjesconstructie met overbodige hoofdletters Kattenkruid (overleg) 12 aug 2016 22:24 (CEST)
 • Chris Jericho - wiu - Ouder worstellemma. Bevat voor een leek niet te herstellen (ver)taalfouten, dan wel onbegrijpelijke zinnen en zinsdelen, zoals dat verwezen werd naar de muziekalbum, stipulatiewedstrijden, riep zichzelf als "Y2J" (bijnaam), bespotte hem door zijn onderbreking, afriepen als kampioenen, Tijdens de aanval blesseerde Michaels aan zijn oog nadat Jericho zijn hoofd duwde in de richting van de decors van de Highlight Reel's "Jeritron 5000" etc etc. Vage, onbegrijpelijke en bronloze aantijgingen. Kattenkruid (overleg) 12 aug 2016 23:37 (CEST)
  • In tegenstelling tot de andere lemma's is dit wel een bekende worstelaar, maar een ellelang lemma. Ik begrijp wel wat er staat, maar met dit warme weer heb ik geen zin om het te vertalen. Ik kijk nog wel, heb alleen deze (van een stuk of 5-6 op deze daglijst) op mijn volglijst gezet. Het scheelt wellicht dat Jericho ook niet tot mijn favorieten behoort, maar dat zou eigenlijk niet moeten meespelen. Ik kijk nog wel.. - Richard KiWi Overleg 17 aug 2016 13:17 (CEST)
 • Kevin Steen - wiu - Worstellemma. Slechts twee lopende zinnen, waarvan een geen of weinig belang heeft (privéleven). Kattenkruid (overleg) 12 aug 2016 23:45 (CEST)
  • Prima beginnetje, analoog aan 80% van nl-wiki. ed0verleg 17 aug 2016 11:03 (CEST)

Toegevoegd 13/08; af te handelen vanaf 27/08[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 13/08: Deel 1[bewerken]

 • Michael Buter - wiu - begint midden in het verhaal - de gebruikelijke nietszeggende frasen: (...) heeft na de HBS zijn opleiding genoten bij de Kunstacademie Minerva in Groningen alwaar hij zijn huidige schilderstijl heeft ontwikkeld - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 13 aug 2016 00:06 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Michael Buter zijn kunstwerken zijn duidelijk te onderscheiden van anderen, en zo gaat het nog een hele tijd -niet geheel foutloos- door. Fred (overleg) 13 aug 2016 00:09 (CEST)
  • Tekst is aangepast! Had ik even snel uitgeschreven, nu beter verwoord. Hartelijk dank alvast voor uw herbeoordeling.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 80.113.181.35 (overleg · bijdragen) 13 aug 2016 10:50 (CET)
 • DoubleDash -NE- Reclame voor NE-coverband, die al eerder verwijderd blijkt te zijn. Fred (overleg) 13 aug 2016 00:08 (CEST)
 • Studio 100 TV Producties - NE - fancruft, hoort thuis op de studio100-fansite waar het vandaan komt, niet op wikipedia. KroySquare.jpgDirkVE overleg 13 aug 2016 09:47 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Ik zie geen verantwoording, en zou ook niet weten, waarom dit overzicht niet encyclopedisch zou zijn, noch waarom het fancruft zou zijn. Studio 100 is een groot mediaconcern, dat internationaal actief is. Een overzicht van hun producties, die elk op zich ook relevant zijn en in deze encyclopedie zijn opgenomen, dat deze internationale dimensie, en de verschillende betrokken televisieomroepen weergeeft, lijkt me een meerwaarde. 2A02:1811:426:A00:B5FF:DD71:C566:9037 13 aug 2016 10:27 (CEST)
  • Intussen is nog duidelijker geworden waarom deze nominatie uiterst lichtzinnig is geformuleerd. De tekst kwam gewoon van het eigen Wikipedia lemma Studio 100 waar de anonieme bijdrager het van had verwijderd, om er zo een nieuw lemma mee te maken. Mocht het dus al NE fancruft zijn, had het daar al jaren genomineerd kunnen zijn ... Ik heb de "auteur" er wel op gewezen dat hij een zware fout heeft gemaakt door het auteursrecht niet te respecteren, en heb in de bronvermelding intussen de oorspronkelijke auteurs vermeld conform de Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk Delen licentievoorwaarden die op deze Wikipedia gelden. 2A02:1811:426:A00:B5FF:DD71:C566:9037 13 aug 2016 10:46 (CEST)
  • Iemand die een artikel nomineert, kan ook een (nieuwe) medewerker er op wijzen dat dit gebeurd is, en wat de mogelijke vervolgstappen zijn in zo'n proces. Gegeven sjablonen als vvn is dat niet eens veel werk. 2A02:1811:426:A00:B5FF:DD71:C566:9037 13 aug 2016 10:46 (CEST)
 • BoterTV - het zoveelste YouTubekanaal - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 13 aug 2016 15:59 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Heeft bovendien maar 512 abonnees. - Raspberry Pi Logo.png Xxmarijnw (overleg) 15 aug 2016 15:55 (CEST)
 • Lijst van Romeinse gouverneurs van Africa - een lijst met enkel namen is geen artikel - er staat bovendien al tenminste een week een meebezig-sjabloon op terwijl er niets aan wordt gedaan - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 13 aug 2016 17:07 (CEST)

Toegevoegd 13/08: Deel 2 - Braziliaanse politieke partijen[bewerken]

Toegevoegd 13/08: Deel 3[bewerken]

 • Fred limpens - Lijst van nummers die hij heeft gemaakt. Relevantie blijkt niet uit het artikel, bovendien is de opmaak niet correct. - Raspberry Pi Logo.png Xxmarijnw (overleg) 13 aug 2016 16:55 (CEST)
  • Opmerking Opmerking Reeds eerder beoordeeld en niet behouden bij sessie als Fred Limpens en herhaald herplaatst. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 13 aug 2016 17:02 (CEST)
 • Tim Smith (Owsla) - wiu/ne Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 13 aug 2016 17:02 (CEST)
  • Wat zou "een Amerikaans Music Manager" zoal doen in het leven? ErikvanB (overleg) 13 aug 2016 23:14 (CEST)
 • Rachan Ntumba - ne Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 13 aug 2016 18:00 (CEST)
 • Reinbert Martijn - wiu - Opmaak en schrijfstijl zijn niet in orde. Bronnen ontbreken, wat niet zou moeten in een artikel over een levend persoon. Dqfn13 (overleg) 13 aug 2016 21:15 (CEST)
 • Opmerking Opmerking - Infobox + categorie + externe link toegevoegd i.v.m. bron Flag utrecht city.gif Antoine.01Arrow right.svgoverleg(Antoine) 15 aug 2016 09:48 (CEST)
 • Donny van Iperen - wiu - Artikel voldoet in geen enkel opzicht aan een encyclopedisch artikel op Wikipedia: opmaak ontbreekt, taal is niet voldoende, bronnen ontbreken, de foto staat niet op Wikipedia. Dqfn13 (overleg) 13 aug 2016 21:38 (CEST)
  • al bijgewerkt - Agora (overleg) 14 aug 2016 17:18 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - Inderdaad al bijgewerkt, maar maakt dat deze persoon Ew? Want ik zie dat je als enige in de twee weken die er gegeven zijn om te beoordelen of "Martin Beekmans" en "Wim van der Beek" encyclopedisch zijn, eergisteren heb aangegeven beiden niet Ew te vinden (zie hier) en vervolgens zijn beide lemmata gisteren verwijderd. Maar gezien je aanvullingen in het lemma "Donny van Iperen" laat je blijken dit dus wel Ew te vinden. Een man met baan (voetballer), terwijl er diverse keren word gehamerd hier op de Nederlandse Wikipedia dat daar zovele van zijn en dus niet relevant. Want ik kan mij moeilijk voorstellen dat iemand die pas sinds 8 augustus 2016 zijn debuut heeft gemaakt in de Eerste divisie waar hij in zijn tweede wedstrijd een doelpunt heeft gemaakt (echt bijzonder hoor, komt haast nooit voor) meer het vermelden waard is als mannen met een jaren lange staat van dienst, die ook nog in al de jaren in hun vakgebied meer hebben gepresteerd als deze persoon. Het blijft mij dan ook verbazen dat met name voetbal zoveel ruimte krijgt (nu weer door jouw) en er zo weinig ruimte word geboden voor andere onderwerpen! Ik zou toch graag zien dat de encyclopedie naast deze debutant ook onderwerpen toelaat die voor anderen interessant zijn zodat het een echte encyclopedie word en een ieder het geen waar zijn interesse naar uitgaat in kan vinden! Flag utrecht city.gif Antoine.01Arrow right.svgoverleg(Antoine) 19 aug 2016 23:55 (CEST)
 • Team Rocket - weg - kwaliteit is echt vreselijk. Alsof team rocket bestaat uit twee mensen, hun kat, de baas en twee bijrollen.... Natuur12 (overleg) 13 aug 2016 23:23 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Fancruft, zodanig doorspekt met jargon dat het voor de niet-ingewijde een volstrekt onbegrijpelijk verhaal is. Fred (overleg) 14 aug 2016 00:34 (CEST)

Toegevoegd 14/08; af te handelen vanaf 28/08[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 14/08: Deel 1[bewerken]

 • Social Media Complete - ZP - Reclamepraatje over een online sociaal netwerk (geplaatst door account met zelfde naam als het onderwerp) Ronnie PG (overleg) 14 aug 2016 10:17 (CEST)
  • "ingebouwde marketing tools waarmee content gecreëerd en verspreid wordt." Als ik dát lees, haak ik al af. ErikvanB (overleg) 14 aug 2016 12:05 (CEST)
 • Mesgen Amanov Na een oproep in het schaakcafé waar niemand op reageert, maak ik er een wiu van. De oproep luidde: De alinea "Partijen" (meervoud) geeft maar één partij waarvan de E-waarde niet wordt gemotiveerd. Over de tegenstander is nergens iets te vinden. Kan iemand misschien een andere partij vinden die van groot belang is geweest, of iets schrijven over zijn speelstijl? Een externe koppeling werkt niet, altijd vreemd dat een schrijver niet even controleert. Wie knapt het artikel op? Ben zelf geen echte schaakkenner. Koos van den beukel (overleg) 14 aug 2016 10:46 (CEST)
  • Correctie, de externe koppeling werkt nu wel. Koos van den beukel (overleg) 14 aug 2016 10:58 (CEST)
   • Opmerking Opmerking U heeft het erover dat u er wiu van maakt maar nomineert het artikel met het -weg- sjabloon in plaats van -wiu- sjabloon. Verder betwist u alleen de E-waarde van de in het artikel genoemde partij, waarom dan gehele artikel nomineren voor verwijdering waar, in dat geval, alleen verwijderen van dat deel van het artikel zou volstaan? Ronnie PG (overleg) 14 aug 2016 11:16 (CEST)
  • Dit artikel is een vertaling van het Engelstalige artikel, inclusief de zetten van een partij (die niet in een encyclopedisch artikel horen). Beter had het Duitstalige artikel de basis gevormd. ed0verleg 14 aug 2016 12:37 (CEST)
   • De persoon is in ieder geval E, want het is een GM schaken. Bob.v.R (overleg) 14 aug 2016 13:06 (CEST)
    • Sjabloon gewijzigd, vergissing. Verwijderen was niet de bedoeling. Koos van den beukel (overleg) 14 aug 2016 16:54 (CEST)
     • Dat lijkt me inderdaad niet de bedoeling. Het artikel is wel op te vatten als een 'beginnetje' (zoals we dat hier noemen). Inmiddels heeft iemand de schaakpartij verwijderd, of hij eerst heeft gezocht naar bronnen (wat me wel correct lijkt voordat een dergelijke actie wordt uitgevoerd) weet ik niet. Bob.v.R (overleg) 20 aug 2016 13:40 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - alle drie de externe links werken bij mij gewoon. ed0verleg 15 aug 2016 08:52 (CEST)
 • Taffy - is wat kort - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 14 aug 2016 11:34 (CEST)
 • Fina Air - beginnetje sinds maart 2006 en sindsdien nauwelijks wat aan verandert, behalve dan wat wijzigingen aan categorieën DarkShadowTNT (report bug|backlog) 14 aug 2016 12:06 (CEST)
  • En waarom zou een beginnetje verwijderd moeten worden? Je hebt nul argumenten voor verwijdering gegeven. ed0verleg 14 aug 2016 12:59 (CEST)
   • Dat is waar... Nadat ik nog eens even WP:BEG heb doorgelezen, heb ik toch maar besloten om de nominatie in te trekken. Hopelijk kan ik in de loop van de volgende dagen of weken dit artikeltje uitbreiden zodat het niet langer een beginnetje meer is. DarkShadowTNT (report bug|backlog) 14 aug 2016 14:09 (CEST) P.S.: Als u vind dat ik wat aan het ontduiken ben, mag u gerust verder gaan met deze discussie, heb ik geen problemen mee.
 • Plant (tijdschrift) - weg, overbodige dp. - Alle tijdschriften die toevallig met het woord 'plant' beginnen. ErikvanB (overleg) 14 aug 2016 13:28 (CEST)
 • Yf - weg, overbodige dp. - Alle modellen van iets die de letters YF bevatten, plus planetoïden met de letters YF, zoals hier de planetoïden met de letters YG, hier de planetoïden met de letters YH, enz. Doorverwijzen naar de jongensnaam IJf kan niet, omdat dat artikel niet bestaat, dus weg. ErikvanB (overleg) 14 aug 2016 14:06 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen aangevuld, onder andere met een link naar IJf Blokker. The Banner Overleg 14 aug 2016 15:06 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Sorry Erik, ik zie geen reden waarom deze DP's weg zouden moeten en andere niet. De Wikischim (overleg) 15 aug 2016 10:37 (CEST)
  • We doen niet aan voornamen, en spreken mensen met u aan. "Een aanduiding voor planetoïden", dat is gewoon klinkklare onzin. YF wordt helemaal niet gebruikt voor planetoïden. Dat schrijft hij op élke dp. ErikvanB (overleg) 14 aug 2016 15:16 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Equivalent van het aanmaken van een dp "16" met verwijzingen naar de weg A16, de straaljager F16, de jaartallen 2016, 1916, ... Een heleboel ruis dus die eventuele relevante informatie ondersneeuwt. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Josq (overleg · bijdragen)
 • ZY - weg, rommel-dp - Inclusief weer een link naar de Biografielijst voor namen die beginnen met Zy- ([11]). - ErikvanB (overleg) 14 aug 2016 14:36 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen althans terugzetten naar de redirect naar WE die het was. Voor de andere betekenissen is 'zy' geen logische zoekingang. Wikiwerner (overleg) 14 aug 2016 14:39 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen lijkt mij een zinvolle dp The Banner Overleg 14 aug 2016 15:06 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Ik zie geen reden waarom deze DP's weg zouden moeten en andere niet. De Wikischim (overleg) 15 aug 2016 10:37 (CEST)
 • ZX - doe maar weg - ErikvanB (overleg) 14 aug 2016 14:47 (CEST) - Moet ik nu het hele alfabet teruglopen tot aan de A? Nou, dat wordt een latertje vanavond.
  • Tegen Tegen verwijderen lijkt mij een zinvolle dp. DP's zijn hulpmiddelen voor de onervaren lezers van Wikipedia. Om klantvriendelijkheid op te offeren voor ja, wat eigenlijk? is vreemd. The Banner Overleg 14 aug 2016 15:12 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Ik zie geen reden waarom deze DP's weg zouden moeten en andere niet. De Wikischim (overleg) 15 aug 2016 10:37 (CEST)
 • ZZ - weg - Alles dat begint met ZZ. Glimlach ErikvanB (overleg) 14 aug 2016 14:49 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen lijkt mij een zinvolle dp. DP's zijn hulpmiddelen voor de onervaren lezers van Wikipedia. Om klantvriendelijkheid op te offeren voor ja, wat eigenlijk? is vreemd. The Banner Overleg 14 aug 2016 15:12 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Ik zie geen reden waarom deze DP's weg zouden moeten en andere niet. De Wikischim (overleg) 15 aug 2016 10:37 (CEST)
 • ZV - weg - Alles dat begint met ZV, ook de namen op de Biografielijst, bijvoorbeeld Loekie Zvonik. Glimlach ErikvanB (overleg) 14 aug 2016 14:53 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen lijkt mij een zinvolle dp. DP's zijn hulpmiddelen voor de onervaren lezers van Wikipedia. Om klantvriendelijkheid op te offeren voor ja, wat eigenlijk? is vreemd. The Banner Overleg 14 aug 2016 15:12 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Ik zie geen reden waarom deze DP's weg zouden moeten en andere niet. De Wikischim (overleg) 15 aug 2016 10:37 (CEST)
 • Zu, d.w.z. Zu (vissen) graag terughernoemen naar Zu. ErikvanB (overleg) 14 aug 2016 14:57 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen lijkt mij een zinvolle dp. DP's zijn hulpmiddelen voor de onervaren lezers van Wikipedia. Om klantvriendelijkheid op te offeren voor ja, wat eigenlijk? is vreemd. The Banner Overleg 14 aug 2016 15:12 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Ik zie geen reden waarom deze DP's weg zouden moeten en andere niet. De Wikischim (overleg) 15 aug 2016 10:37 (CEST)
 • Zt - weg - Geen link naar de Biografielijst dit keer. ErikvanB (overleg) 14 aug 2016 15:00 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen lijkt mij een zinvolle dp. DP's zijn hulpmiddelen voor de onervaren lezers van Wikipedia. Om klantvriendelijkheid op te offeren voor ja, wat eigenlijk? is vreemd. The Banner Overleg 14 aug 2016 15:12 (CEST)
   • Heb je ook alle pagina's bekeken? - "ZT Hollandia", wordt dat ook ZT genoemd? "Renault ZT", mwah, wie weet. "De afkorting voor zonder titel", we zijn geen woordenboek. Het lijkt er meer op dat iemand met zichzelf een wedstrijd houdt om zoveel mogelijk bij elkaar te verzinnen. Voor elke vermelding één bonuspunt. ErikvanB (overleg) 14 aug 2016 15:20 (CEST)
    • Naar mijn mening is een DP zinvol zodra het 1 keer een verdwaalde lezer naar het juiste artikel heeft geholpen. DP's zijn geen artikelen maar hulpmiddelen. The Banner Overleg 14 aug 2016 20:57 (CEST)
   • Zullen we eerst het antwoord hierop, hierop en hierop afwachten? ErikvanB (overleg) 14 aug 2016 15:37 (CEST)
  • Misschien ga ik later wel verder, want Aa t/m Zz is 26² = 676 pagina's, en dat is me te veel op één dag. ErikvanB (overleg) 14 aug 2016 15:09 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen voor alle bovenstaande pagina's. Deze dp's zitten niemand in de weg, zijn geen echte artikelen en voorzien in een behoefte. Typische onzinnominatie - Quistnix (overleg) 15 aug 2016 02:07 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Ik zie geen reden waarom deze DP's weg zouden moeten en andere niet. De Wikischim (overleg) 15 aug 2016 10:37 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - op zijn minst kritisch filteren, maar liefst gewoon verwijderen (uitzonderingen daargelaten), ze worden wel weer opnieuw aangemaakt en dan hopelijk met wat meer zelfbeheersing. Josq (overleg) 15 aug 2016 15:09 (CEST)

Toegevoegd 14/08: Deel 2[bewerken]

Toegevoegd 14/08: Deel 3[bewerken]

 • Henri Pousseur Februari artikel. Weg of blijven? Rudolphous (overleg) 14 aug 2016 21:37 (CEST)
 • Tegen Tegen verwijderen Andries Van den Abeele (overleg) 21 aug 2016 12:30 (CEST)
 • Hugh Leonard Februari artikel. Weg of blijven? Rudolphous (overleg) 14 aug 2016 21:37 (CEST)
 • Tegen Tegen verwijderen Andries Van den Abeele (overleg) 21 aug 2016 12:30 (CEST)
 • Horace Greeley Februari artikel. Weg of blijven? Rudolphous (overleg) 14 aug 2016 21:37 (CEST)
 • Tegen Tegen verwijderen Andries Van den Abeele (overleg) 21 aug 2016 12:30 (CEST)
 • Gulden NLG - ne - Kattenkruid (overleg) 14 aug 2016 23:04 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Ik zie niet waarom deze pagina weg zou moeten. Aanvulling kan dit artikel zeker gebruiken, nu te summier. Het artikel heeft echter wel waarde voor mensen die meer willen weten over cryptocurrency. Tevens is dit de enige "Nederlandse" cryptomunt. Mijn inziens moet het artikel blijven zeker gezien de artikelen van bijvoorbeeld Het Financieel Dagblad en Accountancyvanmorgen waar de Gulden meermaals benoemd wordt. Deze lezers hebben recht op extra informatie via bronnen zoals Wikipedia. Gamersea – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 2a02:a448:799b:0:f50b:4981:e78f:27c2 (overleg · bijdragen) 15 aug 2016 (CEST)
  • Opmerking Opmerking reeds eerder geplaatst als Guldencoin en als niet encyclopedisch relevant na beoordeling verwijderd onderwerp in 2015. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 18 aug 2016 10:43 (CEST)
 • Oussama Atar - NE - verdachte/ gezochte met notoire familieleden, hoop speculatie en media-aandacht maar relevant voor de encyclopedie ... ik betwijfel het vooralsnog. Agora (overleg) 14 aug 2016 23:48 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Het artikel is vooral opgebouwd uit speculaties en vermoedens, maar een onderzoek heeft nog niets concreet aan het licht gebracht (of daar is toch niets van terug te vinden). Indien écht bewezen kan worden (met bronnen) dat de persoon in kwestie betrokken is bij een of beide aanslagen, dan pas kan er eventueel sprake zijn van relevantie. Op dit moment is het enige dat zeker is, het feit dat hij familie heeft die daarbij betrokken is, maar dat is onvoldoende. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 19 aug 2016 10:59 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Hoewel voorzichtigheid geboden moet worden in het beschrijven van zijn verband met de aanslagen, is zijn veroordeling voor wapensmokkel in Irak een feit net als zijn banden met al-Baghdadi en verscheidene aanslagplegers. Hij is ook voortvluchtig. Onschuldig is ie dus niet. Reinardus (overleg) 21 aug 2016 17:35 (CEST)
   • En wat maakt dat de persoon in kwestie relevant? Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 22 aug 2016 12:57 (CEST)
   • Verschillende activisten en politici vonden hem relevant genoeg om een manifestatie op de been te zetten in 2010. De huidige vermoedens zijn ook relevant genoeg voor de kwaliteitsmedia om over hem te berichten en verscheidene actoren uit 2010 in verlegenheid te brengen. Gezien de belangstelling, impact op publieke figuren en de aanwezigheid van betrouwbare mediabronnen, lijkt het me relevant genoeg voor Wikipedia. Al moeten we voorzichtig zijn enkel de feiten te benoemen en niet in speculatie te vervallen. Reinardus (overleg) 22 aug 2016 20:20 (CEST)
    • Veel media is de dag van vandaag sensatiebewust en publiceren dus héél graag (zeker in tijden van verhoogde terreurdreiging) dergelijk nieuws. Voor die media is dat misschien relevant, maar in een neutrale encyclopedie als Wikipedia hoort zo'n artikel hier niet thuis. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 23 aug 2016 00:48 (CEST)
     • Eerst was het niet waar, dan was het niet relevant en nu is het niet neutraal. Wat is het nou? En hoe is het bestaan van een artikel niet neutraal? Het is toch de content die neutraal is of niet. Reinardus (overleg) 23 aug 2016 14:18 (CEST)
      • Het gaat niet over het artikel dat misschien al dan niet neutraal zou zijn, maar de bronnen. Als je het artikel trouwens begint met zinnen als "die ervan verdacht wordt het brein achter de aanslagen te zijn van 22 maart 2016 in de vertrekhal van Brussels Airport en metrostation Maalbeek" en "zou ook een link hebben met de aanslagen in Parijs op 13 november" wordt er wel veel gespeculeerd. Als je die lopende onderzoeken en speculaties van het artikel schrapt, blijft er dus niet veel relevants meer over en spreken we eerder over een "doorsnee" crimineel. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 23 aug 2016 15:56 (CEST)
       • Dat ie gezocht wordt door de politie in verband met de aanslagen en dat ie voortvluchtig is, zijn feiten, geen speculatie. Dat ie het brein zou zijn, is wel speculatie, natuurlijk. M.i. moet dit artikel wat herschreven worden, niet verwijderd, en blijft er voldoende relevantie over. Reinardus (overleg) 23 aug 2016 16:47 (CEST)
        • Ja, en dat is nu net het probleem. Dat iemand gezocht wordt of iemand voortvluchtig is vanwege verdenking van dergelijke feiten, maakt die persoon niet E. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 23 aug 2016 18:06 (CEST)
  • Ik sluit me aan bij Dinosaur918, het gaat hier om een persoon die ergens van verdacht zou worden. Dat hij op een "lijst" staat, lijkt me ook onvoldoende. Deze analyse van het nieuws is het dagelijks werk van een krant, niet van een encyclopedie. Dit artikel komt mijns inziens daarom te vroeg. ErikvanB (overleg) 23 aug 2016 19:31 (CEST)

Toegevoegd 15/08; af te handelen vanaf 29/08[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 15/08: Deel 1 - Jezussen[bewerken]

 • Jezus christus, overbodige redirect naast Jezus Christus. Zonder hoofdletter is gewoon een tikfout. Bij intikken in het zoekveld maakt het geen verschil (bij intikken zónder hoofdletters verschijnt toch het lemma met hoofdletters). En de uitdrukking [(een) jezus christus] betreft een andere betekenis die niet in het lemma wordt beschreven.
En wat betreft het argument "het staat niet in de weg", dan moet je eens kijken naar de functionaliteit [Alle pagina's die met Jezus beginnen], bijvoorbeeld onderaan de doorverwijspagina Jezus. – Maiella (overleg) 15 aug 2016 01:03 (CEST)
 • Het gebeurt mij ook vaak dat als ik een pagina nomineer, iemand schrijft "staat niet in de weg". Dat vind ik een zwak argument. Wanneer een vandaal de pagina "Stront is schijt" aanmaakt, staat het ook geen enkel ander artikel in de weg. En toch verwijderen we het. ErikvanB (overleg) 15 aug 2016 13:22 (CEST)
   • Ik was al bang dat je het verschil tussen jouw voorbeeld en een zogenaamd overbodige redirect niet wist. Jammer. ed0verleg 16 aug 2016 21:56 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen redirects zijn hulpmiddelen teneinde de verdwaalde onervaren lezer alsnog op het juiste artikel te krijgen. Klantvriendelijkheid en zo. The Banner Overleg 16 aug 2016 11:11 (CEST)
 • Jezus-Christus, overbodige redirect, onjuiste spelling, het staat wel degelijk in de weg. In het zoekveld maakt het streepje geen verschil, bijvoorbeeld [jesus-gil-y-gil] geeft gewoon het betreffende lemma (effe aanklikken). – Maiella (overleg) 15 aug 2016 01:03 (CEST)
  • Moet er wel een redirect voor Kristus komen, zoals ik het in een Bijbelvertaling heb zien staan? Glimlach Misschien ligt hij op zolder, of anders was het in de bibliotheek, maar ik denk op zolder. ErikvanB (overleg) 15 aug 2016 15:23 (CEST)
   • We hebben een lemma Kristus-Koning. – Maiella (overleg) 16 aug 2016 00:53 (CEST)
   • Uitgevoerd Uitgevoerd – U vraagt en wij draaien... – Maiella (overleg) 16 aug 2016 01:22 (CEST)
   • De zoldertrap is heel gezond, maar het kan sneller. In het zoekveld [Kristusx] intikken, op het volgende scherm zoeken op [Kristus]. Voilá. – Maiella (overleg) 16 aug 2016 02:49 (CEST)
  • Sommigen schrijven (grappig bedoeld) Gristus. Moet daar een redirect voor komen? ErikvanB (overleg) 15 aug 2016 15:25 (CEST)
   • Neen! Maar wie zich geroepen voelt mag een lemma schrijven. Zo'n lemma gaat waarschijnlijk niet over de persoon Jesus Christus, maar over de uitspraak Gristus, en over de mensen en groeperingen die ...; u begrijpt wat ik bedoel. – Maiella (overleg) 16 aug 2016 00:11 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen redirects zijn hulpmiddelen teneinde de verdwaalde onervaren lezer alsnog op het juiste artikel te krijgen. Klantvriendelijkheid en zo. The Banner Overleg 16 aug 2016 11:11 (CEST)
   • Deze redirect dient geen enkel doel bij het invullen van het zoekveld door een "verdwaalde onervaren lezer". – Maiella (overleg) 16 aug 2016 11:28 (CEST)
 • Jesus Gil Y Gil, overbodige redirect naar Jesus Gil y Gil. Dit is een spelfout ineen eigennaam. In het zoekveld maakt het geen verschil, want zonder deze hoofdletter kom je toch op het juiste lemma terecht. (Vroeger was dit anders.) In de hoofdnaamruimte impliceert deze redirect het faciliteren van een onjuiste spelling. Bij Nederlandse en Belgische eigennamen gaan we ook geen redirect aanmaken voor het woord [van] mét of zonder hoofdletter, mag ik hopen. – Maiella (overleg) 15 aug 2016 01:03 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen redirects zijn hulpmiddelen teneinde de verdwaalde onervaren lezer alsnog op het juiste artikel te krijgen. Klantvriendelijkheid en zo. The Banner Overleg 16 aug 2016 11:11 (CEST)
   • Deze redirect dient geen enkel doel bij het invullen van het zoekveld door een "verdwaalde onervaren lezer". – Maiella (overleg) 16 aug 2016 11:28 (CEST)
    • Voor de goede orde: het is een redirect naar Jesús Gil y Gil, niet naar Jesus Gil y Gil. De aanwezigheid van de redirect lijkt me niet problematisch, en het verkleint de kans dat iemand een artikel dat al bestaat opnieuw gaat aanmaken omdat ergens een rode link staat. Bob.v.R (overleg) 19 aug 2016 21:29 (CEST)
 • Jésus Herrada overbodige redirect naar Jesús Herrada. Het is gewoon hardstikke fout. Het is onwenselijk om een tikfout in een eigennaam te ondersteunen, want aldus wordt in wikipedia een onjuiste spelling geïntroduceerd en gefaciliteerd die buiten de wereld van wikipedia niet bestaat. Jesús (of evt. Jesus) is de juiste spelling van de Spaanse voornaam en niks anders. De spelling Jésus heeft nul-komma-niks te maken met de Spaanse uitspraak.
  • Zonder redirect staat er een rode link, en dan weet de auteur dat hij verder moet zoeken naar de juiste spelling van het lemma. Bijvoorbeeld de naam zónder accentteken(s), en dan zien waar hij terechtkomt. – Maiella (overleg) 15 aug 2016 01:03 (CEST)
   • Opmerking Opmerking Gaarne dan ook Rooms-katholieke Kerk e.d. nomineren, als het eenmaal redirects zijn geworden. Dat zijn immers net zo goed spelfouten, en heus geen kleinere dan die welke hier staan. De Wikischim (overleg) 15 aug 2016 09:55 (CEST)
    • Ik kan niet inzien wat deze opmerking bijdraagt aan een discussie over 3x een redirect zonder betekenis in de geschiedenis van een lemma, en 1x (Jésus...) met heel weinig betekenis in de geschiedenis (na 2 dagen hernoemd). – Maiella (overleg) 16 aug 2016 00:53 (CEST)
     • Je moet in alles consequent zijn, heel simpel. Overigens wel eens met deze nominaties op zich, spelfouten in stand houden (al is het "maar" in de vorm van redirects) is ook imho iets wat hier niet zou moeten gebeuren. De Wikischim (overleg) 16 aug 2016 09:59 (CEST)
  • Deze discussie hebben er eerder gehad over de redirect Ijsland. Wikiwerner (overleg) 15 aug 2016 18:58 (CEST)
   • De redirect [Ijsland] is niet dezelfde discussie. Nl. taalkundig éen hoofdletter, op het toetsenbord twee hoofdletters. Dat was een vergissing mijnerzijds; ik heb me door argumenten laten overtuigen. – Maiella (overleg) 15 aug 2016 19:18 (CEST)
 • Tegen Tegen verwijderen Ze staan me inderdaad niet in de weg. Jésus is de Franse spelling en Jesús de Spaanse. Zoiets komt vaker voor.
  Het bestaan van de redirects verhindert dat iemand denkt dat het lemma nog niet bestaat, zodat er een nieuw lemma wordt gemaakt en we later moeten gaan samenvoegen.
  Als iemand een link maakt naar de verkeerd geschreven naam, dan komt die toch goed uit. Nog mooier zou het zijn als een bot aan de hand daarvan de schrijffout corrigeert (er waren ooit sjablonen in redirects om schrijffouten te markeren maar iemand vond dat niet nodig en heeft ze verwijderd).
  Kortom: laat die redirects maar zitten. Handige Harrie (overleg) 16 aug 2016 09:42 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen redirects zijn hulpmiddelen teneinde de verdwaalde onervaren lezer alsnog op het juiste artikel te krijgen. Klantvriendelijkheid en zo. The Banner Overleg 16 aug 2016 11:11 (CEST)
   • Deze vier redirects dienen geen enkel doel bij het invullen van het zoekveld door een "verdwaalde onervaren lezer". Die krijgt straks gewoon de juiste titel gepresenteerd om aan te klikken. Thans wordt éerst de foute titel [Jesus-Christus] gepresenteerd, en daarna pas de juiste titel [Jesus Christus]. Daarmee wordt de lezer geen dienst bewezen, verdwaald of niet verdwaald. – Maiella (overleg) 16 aug 2016 13:29 (CEST)

Toegevoegd 15/08: Deel 1a[bewerken]

 • Chaira oligny - wiu / NE? - Erg kort artikel. Het mist nog veel informatie, zoals welke programma's heeft ze gepresenteerd, waarvan is ze model geweest (dingen die haar relevantie ook nog eens tonen). Via Google zie ik daar erg weinig info over. Alleen enkele reacties van haar in een paar Nederlandse kranten. Dus ook ernstige twijfel over de relevantie van deze persoon. Michael 1988 (overleg) 15 aug 2016 02:12 (CEST)
 • Veenoxidatie - wiu - Tekst komt voor een belangrijk deel van hier: Biodiversiteit.nl. Overname er van, ook met bronvermelding, is niet geheel vrij, commercieel gebruik wordt uitgesloten. --JanB46 (overleg) 15 aug 2016 08:50 (CEST)
 • Tourneelijst Circus Bassie en Adriaan - NE Meerdervoort (overleg) 15 aug 2016 09:23 (CEST)
  Voor Voor verwijderen - mee eens, dit is data, geen zinnige informatie - Vinvlugt (overleg) 15 aug 2016 10:00 (CEST)
  Voor Voor verwijderen - per Vinvlugt. ErikvanB (overleg) 15 aug 2016 13:36 (CEST)
  Voor Voor verwijderen - Mag volgens mij ook meteen weg. De Wikischim (overleg) 16 aug 2016 10:06 (CEST)
  Want op welke manier zou dit voldoen aan de nuweg-criteria, De Wikischim? Vinvlugt (overleg) 16 aug 2016 10:48 (CEST)
  Het antwoord heb je hierboven volgens mij zelf al gegeven: geen (voor een encyclopedie) zinnige informatie. Of ben je het nu ook al met jezelf oneens misschien? De Wikischim (overleg) 16 aug 2016 13:58 (CEST)
  Het voldoet niet aan de nuweg-criteria, en dat weet jij ook wel. Vinvlugt (overleg) 16 aug 2016 14:16 (CEST)
  Ik zei hierboven dan ook mag, niet moet. De Wikischim (overleg) 16 aug 2016 14:21 (CEST)
  Als het niet aan nuweg-criteria voldoet, MAG het dus niet nuweg. Vinvlugt (overleg) 16 aug 2016 14:32 (CEST)
 • Sinus en cosinus, onnodig artikel, alle informatie kan naar mijn mening beter worden samengevoegd in Goniometrische functie. Het enige dat Sinus en Cosinus met elkaar gemeen hebben is dat het Goniometrische functies zijn. Lijkt me alleen maar verwarrend ze samen één artikel te geven náást het al bestaande Goniometrische functie artikel. Er bestaat ook in geen enkele andere taal een pagina die alleen Sinus en Cosinus beschrijven in hetzelfde artikel (af en toe wel Sinus en Cosinus apart als twee aparte artikelen maar in geen enkele geval samengevoegd). Natuurlijk kan er wel een doorverwijzing worden gemaakt naar Goniometrische functie vanaf Sinus en cosinus maar zelfs dat lijkt me onnodig. (edit 17:53: (verder is het lemma volledig bronloos)) – Rerbun (overleg) 15 aug 2016 17:07 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - Ik heb het verwijdersjabloon aan het artikel toegevoegd. Als je een artikel nomineert moet je dit doen. Zie uitleg hierboven. Knipoog - Raspberry Pi Logo.png Xxmarijnw (overleg) 15 aug 2016 17:31 (CEST)
   • Het verwijderingssjabloon is naar mijn mening onjuist. Het zou eventueel een samenvoegingssjabloon moeten zijn, Op Goniometrische functie verwijzen sinus en cosinus naar dit artikel. In het Duits bestaat er ook een lemma sinus en cosinus.Rasbak (overleg) 15 aug 2016 17:39 (CEST)
  • Dan moet Tangens en cotangens er ook bij. Inderdaad is Wikipedia:Samenvoegen/201608 daarvoor de aangewezen plaats. Wikiwerner (overleg) 15 aug 2016 18:52 (CEST)
  • en vergeet dan Secans en cosecans niet - 15 aug 2016 21:06 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - de lemma's zijn alledrie behoorlijk lang - als dat dus allemaal in een artikel staat wordt het onoverzichtelijk - als ik iets wil weten over bijv. de sinus, heb ik geen behoefte aan de tangens of de secans - en van paard en pony maken we toch ook niet één lemma ;-) - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 15 aug 2016 21:06 (CEST)
   • We maken geen artikel waarin zowel Ardenners als Haflingers worden beschreven maar alle andere paarden buiten worden gehouden. Eén artikel voor elk zou een goeie oplossing zijn maar betwijfel of het artikel daar groot genoeg voor is (een groot gedeelte van de pagina zal een exacte kopie zijn van hetzelfde gedeelte op de andere). Ik ben er ook niet van overtuigd dat het de Goniometrische functie pagina zo onoverzichtelijk maakt. Rerbun (overleg) 15 aug 2016 21:29 (CEST)
   • bovendien: stel de 3 worden weggegooid - dan is het ene "hoofdartikel" daarmee nog niet aangepast - en... ik kan je op een briefje geven dat er een slimme jongen of slimme meid komt die zich verbaast waarom cosinus slechts een doorverwijzing is en het daarna aanmaakt - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 15 aug 2016 22:26 (CEST)
    • De vergelijking met paardenrassen is onzin. Het is een kwestie van doelmatigheid hoe je die zes goniometrische functies wilt combineren (of juist niet). Je kunt de huidige indeling nemen, je kunt ook drie combinaties (sin, cos, tang) met hun inverse nemen. De combinatie van sinus en cosinus is nog niet zo gek, want het is dezelfde grafiek met een faseverschuiving. Dit stel ik tegenover het argument in de nominatie: Het enige dat sinus en cosinus met elkaar gemeen hebben is dat het goniometrische functies zijn. Van dit argument klopt dus helemaal niks. Je kunt ook zes verschillende lemma's definiëren waarin een aantal dingen dubbel worden verteld. Plus als overkoepelend verhaal het lemma Goniometrische functie, met nog meer (oude) goniometrische functies. – Maiella (overleg) 15 aug 2016 22:56 (CEST)
     • natuurlijk was het niet serieus bedoeld - het is meer om te onderstrepen dat dingen die op elkaar lijken niet per se in één artikel hoeven - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 16 aug 2016 00:29 (CEST)
    • Er zijn wel meer lemma's waarin twee begrippen zijn gedefinieerd: links en rechts (richting), bakboord en stuurboord, enz. Wie heeft meer voorbeelden bij de hand? Dus er is geen principieel bezwaar om twee begrippen in éen lemma te combineren. Het is goed mogelijk, en het is een kwestie van doelmatigheid. Het samenvoegen in éen totaal-lemma gaat niet gebeuren. Dan volgt de vraag: Wie heeft er belang bij om elk van de drie genoemde lemma's te gaan splitsen? – Maiella (overleg) 15 aug 2016 22:56 (CEST)
    • Bij sinus en cosinus heb je als gevolg van het faseverschil in de grafiek in essentie dezelfde reeksontwikkeling. In de drie gecombineerde lemmata heb je telkens opvallende overeenkomsten tussen de formules; bij het opsplitsen van de lemmata gaat dat inzicht verloren. Daar wordt dus niemand wijzer van. – Maiella (overleg) 15 aug 2016 23:12 (CEST)
    • In essentie is de nominatie ook een geval van BTNI. Dat het in andere wp-talen anders wordt aangepakt is geen argument. – Maiella (overleg) 15 aug 2016 23:28 (CEST)
     • Nog een voorbeeld: Endoniem en exoniem. Volgens mij is splitsen in al dit soort gevallen geen onrealistische optie. Vaak is het vooral gemakzuchtigheid van de aanmaker(s). De Wikischim (overleg) 16 aug 2016 10:13 (CEST)
     • Bij nader inzien: sinus en cosinus hangen zo sterk met elkaar samen dat het in dit geval misschien ook wel gerechtvaardigd is om ze in één artikel te behandelen. Dat wil echter niet zeggen dat zoiets in alle analoge gevallen (zie hierboven) opgaat. De Wikischim (overleg) 16 aug 2016 10:21 (CEST)
  • Ik zie de noodzaak van samenvoegen niet zo. De bewering die hierboven gedaan wordt Het enige dat Sinus en Cosinus met elkaar gemeen hebben is dat het Goniometrische functies zijn. lijkt me moeilijk serieus te nemen. Daarnaast: bij een samenvoeging is er een risico dat de geschiedenis (lijst van bewerkingen) van het artikel verloren zou gaan. Bob.v.R (overleg) 16 aug 2016 02:17 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderenRasbak (overleg) 16 aug 2016 07:14 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Hoe dan ook geen goede info weggooien.De Wikischim (overleg) 16 aug 2016 10:22 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Prima lemma. Ik begrijp de kritiek ook niet. Madyno (overleg) 16 aug 2016 16:45 (CEST)
  • Ik ben de moninatie doorgestreept. Lijkt erop dat anderen het onnodig vinden (en daar kan ik mee leven, ik snap in ieder geval dat het nogal ingewikkeld wordt om te bepalen wat wel en niet samengevoegd zou moeten worden en wat apart moet als we dit doorvoeren). Rerbun (overleg) 16 aug 2016 19:02 (CEST)

Toegevoegd 15/08: Deel 2[bewerken]

Tegen Tegen verwijderen Bron toegevoegd en vertaling nagekeken. Tekstman (overleg) 23 aug 2016 20:28 (CEST)
 • De Vrije Student - ne Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 15 aug 2016 20:06 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Doordat de studentenraadspartij een vertegenwoordiging van zo'n 100.000 NL studenten heeft, acht ik het geschikt als lemma. TheWikiUsert (overleg) 16 aug 2016 00:46 (CEST)
  • twijfel Het artikel is inderdaad niet geheel neutraal. Aan de andere kant is dit volgens mij de eerste keer dat één studentenpartij aan meerdere universiteiten actief én verkozen is. The Banner Overleg 16 aug 2016 11:18 (CEST)
  • Opmerking Opmerking Wikiwaardig volgens WP:REL: Verenigingen met een landelijk of provinciaal karakter.. JFD (overleg) 19 aug 2016 16:11 (CEST)
 • Toffe jagers - een YouTube-kanaal - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 15 aug 2016 20:34 (CEST)
 • Leidenamateurvoetbal.nl - NE/promo - Relevantie niet duidelijk. Website met een zeer beperkte doelgroep/reikwijdte. Reclame. EvilFreD (overleg) 15 aug 2016 20:38 (CEST)
  • Relevantie niet duidelijk? Via Leiden, media krijgt men een verwijzing naar het artikel. Het gaat om het Leidse voetbal en de regio van Leiden. Alle Leidse clubs hebben zich bij de site aangesloten. Een zeer beperkte doelgroep/reikwijdte? leidenamateurvoetbal kent meer dan een half miljoen pageviews, een niet onaanzienlijk aantal. Geografisch blijkt er interesse te zijn binnen het gebied Lisse- Alphen -Hazerswoude - Stompwijk. Mijns inziens een fors gebied. Verder zou de tekst onder de noemer reclame vallen. De tekst geeft in een neutrale vorm weer wat er op de site te vinden is. Mijn advies is om leidenamateurvoetbal.nl eens te bezoeken en kennis te nemen van de inhoud– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 84.104.51.160 (overleg · bijdragen) 16 aug 2016 om 14:10
  • Voor Voor verwijderen - Als we dit soort websites een artikel gaan geven dan kunnen we wel Wikipedia.startpagina.nl erbij nemen. Website is niet meer dan 10 in een dozijn, dus alles behalve E. ARVER (overleg) 16 aug 2016 15:17 (CEST)
 • Paramount Channel - NE - Een paar regels over een TV kanaal, nauwelijks inhoud, bronloos en relevantie niet aangetoond. Verder vooral externe links. Take Mirrenberg (overleg) 15 aug 2016 22:48 (CEST)

Toegevoegd 16/08; af te handelen vanaf 30/08[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 16/08: Deel 1[bewerken]

 • VisscherCraft - ne - Geen zinvolle inhoud. Kattenkruid (overleg) 16 aug 2016 00:14 (CEST)
 • Rypster Merke - NE - Een dorpskermis zoals alle andere. Dat het nou toevallig de grootste is naar aantal bezoekers (bron?) doet daar weinig aan af. EvilFreD (overleg) 16 aug 2016 05:26 (CEST)
  • De grootste kermis van Nederland is al heel lang in Tilburg. De grootste worden door zo te filteren vind ik ronduit flauw. ed0verleg 16 aug 2016 21:34 (CEST)
   • Van Nóórd-Nederland nog wel hè. Dus het gaat hier niet eens om de grootste dorpskermis van héél Nederland, maar om de grootste binnen NUTS 1. NUTS 2, 3 en 4 hebben vast ook wel ergens een grootste dorpskermis, en een grootste braderie, en een langste bewegwijzerde fietstocht ... EvilFreD (overleg) 18 aug 2016 04:39 (CEST)
  • Ik zat zelf ook te twijfelen of dit een eigen artikel waard zou zijn. Ik heb nu een stukje test over de kermis verwerkt op het artikel van het dorp zelf waar het prima op zijn plaats is. Ik zou het huidige artikel van de kermis omzette naar een doorverwijzing naar het dorp. Argos901 (overleg) 20 aug 2016 17:56 (CEST)
 • Gerard Storm - een wollig verhaal - onnodige uitweidingen - POV - af en toe onbegrijpelijk (Inenoilnn 1947 Gerard begint te werken (...) - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 16 aug 2016 11:37 (CEST)
 • Justin Verlinden - ne - Hoewel zelf al opgeknapt, na onderzoek er achter gekomen dat Verlinden nog geen wedstrijd heeft gespeeld en daarmee dus niet van encyclopedisch belang is. Dqfn13 (overleg) 16 aug 2016 12:37 (CEST)
 • Napoleon Games Cycling Cup - ne - Moet nog gehouden worden, of is bezig, relevantie blijkt niet uit de gegeven tekst. Welke renners doen er aan mee, welke koepelorganisatie steunt dit criterium, is het überhaupt een officieel criterium? Zijn er ook bronnen voor die de relevantie aantonen? Dqfn13 (overleg) 16 aug 2016 13:16 (CEST)
 • Letz Zeppelin - ne - Tributeband zonder eigen materiaal of eigen stijl. Uitgeroepen worden tot beste is prima, maar dat worden er wel meer. Dqfn13 (overleg) 16 aug 2016 13:21 (CEST)
 • Persistencies - NE - Relevantie van één compositie? Geen goede bronnen die de relevantie aantonen, of de informatie ondersteunen. Luciavdm (overleg) 16 aug 2016 14:31 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Composities zijn altijd E, vooral van een vooraanstaand componist als Balada. Elke single van een vooraanstaande band is dat bijvoorbeeld ook. Ymnes (overleg) 18 aug 2016 09:25 (CEST)
 • Brouwerij Leysen - NE - lijkt gewoon reclame te zijn voor een brouwerij, is in ieder geval niet compleet.
  Ik heb het artikel lichtjes herwerkte en van referenties voorzien. Misschien nog een stukje toevoegen over geschiedenis? De brouwerij lijkt mij wel E te zijn als je kijkt naar de zaken (drankenhandels en cafés) die het bier al in hun assortiment hebben opgenomen na amper één jaar op de markt te zijn. Mvg., Evil berry (overleg) 16 aug 2016 14:52 (CEST)
  Opmerking Opmerking Toegevoegd aan de lijst van Belgische brouwerijen. Logo-ubuntu cof-orange-hex.svg maartenschrijft/schrijfmaarten 16 aug 2016 14:57 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen pas opgestart en voldoet (nog) niet aan de richtlijnen volgens het wikiproject:Bier. KroySquare.jpgDirkVE overleg 16 aug 2016 18:01 (CEST)

Toegevoegd 16/08: Deel 2[bewerken]

 • Busstation Zottegem - E?, in ieder geval wiu - ARVER (overleg) 16 aug 2016 14:48 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Dit lijkt meer iets voor een busboekje. Niemand zal een encyclopedie raadplegen voor een geschikte aansluiting, daar zulks aan wijzigingen onderhevig is en de OV-website hiervoor het aangewezen en meest geactualiseerd medium is. Fred (overleg) 16 aug 2016 16:26 (CEST)
  • Helemaal eens met de verwijdernominatie. Echter, dit schept dan wel een precedent, omdat er in Wikipedia vele busstations en buslijnen worden beschreven die allen snel aan actualiteitswaarde kunnen verliezen doordat buslijnen doorlopend aangepast worden. Verder is het natuurlijk idioot om eerst allerlei lijnen te benoemen en vervolgens te zeggen dat men voor de dienstregeling onder schooltijden maar op de site van de busmaatschappij moet kijken. M.i. kan het artikel alleen blijven als er wat interessants over het station zelf (architectuur, geschiedenis, knooppuntfunctie etc.) beschreven wordt. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 20 aug 2016 19:22 (CEST)
 • Johannes de Zoete - ne - beginnetje uit 2007 waaruit de relevantie van deze kunstschilder niet naar voren komt. Online zijn geen bronnen te vinden. Sjoerd de Bruin (overleg) 16 aug 2016 15:14 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Ook op papier geen vermelding aangetroffen. RONN (overleg) 16 aug 2016 15:30 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Google geeft een bron [12] voor (misschien) de familie, en geeft ook een Johannes de Zoete, maar die leefde twee eeuwen eerder. Van een kunstschilder wordt niet gerept. Fred (overleg) 16 aug 2016 16:30 (CEST)
  • Nope, online niet te vinden, ook niet in mijn lexicon van bijna 5000 schilders uit de Nederlanden, ook niet als De Soete. Wel graag verwijderen uit de Biografielijst!! - ErikvanB (overleg) 16 aug 2016 19:33 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Ik vraag me af of hier niet Johanna de Zoete bedoeld is, die in elk geval in Den Haag/Voorburg/Veur gewerkt heeft en vanaf 1947 in Harderwijk. Goed overigens dat je dit gevonden hebt, Sjoerd de Bruin. Oskardebot (overleg) 17 aug 2016 10:51 (CEST)
   • Dat is op zijn minst opmerkelijk. Ook goed gevonden, Oskardebot. ErikvanB (overleg) 17 aug 2016 23:13 (CEST)
 • Sea Life Blankenberge - wiu - Lijkt veel op een uitbreiding van de officiële website i.p.v. een Wikipedia artikel. Een groot deel van het artikel gaat puur over wat je in de dierentuin kan zien en doen, bovendien zitten er weinig onafhankelijke bronnen in het artikel. - Raspberry Pi Logo.png Xxmarijnw (overleg) 17 aug 2016 14:51 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Meer dan de helft van de 34 bronnen zijn nu onafhankelijke bronnen. Het artikel handelt niet enkel over de attracties maar ook over diersoorten, en meerdere natuurbeschermings projecten. Ook werd een stuk geschiedenis van het park toegevoegd. Als men dan kijkt naar Sea Life Scheveningen, een aanvaard Wikipedia artikel en Sea Life Blankenberge. Spermalieheimat (overleg) 17 aug 2016 14:47 (CEST)
   • Opmerking Opmerking Niet zoveel tegenstemmen plaatsen als alles ook in één tegenstem kan worden geplaatst. Ook kun je het beste alles plaatsen als een opmerking, sinds jij de aanmaker bent. DarkShadowTNT (report bug|backlog) 17 aug 2016 14:51 (CEST)
    • Druk bezig geweest met het verbeteren en snoeien ervan op mijn kladblok. Wanneer het in de RC-fase is (te zien aan de groene gebruikersbox boven het artikel), wordt het geplaatst in het echte artikel. DarkShadowTNT (report bug|backlog) 18 aug 2016 18:03 (CEST)
 • VisscherCraft - ne - Een Minecraft server - Raspberry Pi Logo.png Xxmarijnw (overleg) 16 aug 2016 16:40 (CEST)
 • Napoleon Games Cycling Cup 2016 - ne - Klassement van een voor het eerst gehouden criterium, zie dagdeel 1 hierboven, het criterium staat ter beoordeling, dus dan deze subpagina ook. Dqfn13 (overleg) 16 aug 2016 17:15 (CEST)
 • Benin (rivier) - Zie ook Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20160713. De aanmaker verwijderde het sjabloon, maar is de gemeenschap wel voor behoud? Wikiwerner (overleg) 16 aug 2016 17:58 (CEST)
 • Flinty's - NE - Een jongerencentrum "gerund" door het Flinty's Team dat deel uitmaakt van het jongerenwerk van Stichting Welzijnswerk Centrum Zuid in Haarlem. Uit 2007. ErikvanB (overleg) 16 aug 2016 19:45 (CEST)

Toegevoegd 16/08: Deel 3[bewerken]

 • Mano Bouzamour - ne. Lijkt meer manier om bekendheid te krijgen, die er blijkbaar nog niet echt is. Queeste (overleg) 16 aug 2016 19:47 (CEST)
  • Boek is al weer van bijna 3 jaar terug, en is destijds behoorlijk door de media gecovered. Als die bekendheid nu nog zou moeten komen, is het sowieso te laat. Ik heb het artikel van twee extra bronnen voorzien. ed0verleg 16 aug 2016 21:48 (CEST)
  • Weet iemand de zin "Dit kwam mede door hoe de media het boek hadden geframed." duidelijker te verwoorden? Want ik heb echt geen idee wat dat betekent. ErikvanB (overleg) 16 aug 2016 23:45 (CEST)
  • Bronnen volstaan al om te behouden. Nominatie verwijderd. Queeste (overleg) 17 aug 2016 18:24 (CEST)
 • Landgoed Reigersbergen - weg - Warrig artikel dat overgenomen teksten bevat. Verbeteren wordt moeilijk. JanB46 (overleg) 16 aug 2016 21:36 (CEST)
Tegen Tegen verwijderen Ik vind het te kort door de bocht dit artikel voor verwijdering te nomineren. Er staan in elk geval alvast twee bronnen vermeld. Een van de twee door jou aangehaalde bronnen is tekst van het Nationaal Archief, deze heeft een Creative Commons licentie en mag dus vrij worden gebruikt, mits netjes naar verwezen. Uiteraard is het te verkiezen een eigen tekst te formuleren. Ik ben het met je eens dat het artikel verbetering behoeft, maar waarom doe je dat zelf niet ? Dat het 'moeilijk' wordt is geen goed argument vind ik. Is er nog een andere, niet vermelde reden waarom je artikel weg wil hebben ? oSeveno (Overleg) 17 aug 2016 19:08 (CEST)
 • Ja, ik raak ontmoedigd als ik artikelen van de nalooplijst probeer op te knappen en al doende geregeld wordt geconfronteerd met knip- en plakwerk van al dan niet obscure websites. Misschien wil je zelf eens wat artikelen van de lijst kritisch nalopen? 17 aug 2016 22:44 (CEST)JanB46 (overleg)
Het is inderdaad zeer kort en inderdaad een woordenboekdefinitie, maar hoeft het daarom **weg** ? Ik vind het alvast niet. Het past ook zo mooi binnen het sjabloon over de onderdelen van een klooster. Dus daarom zeg ik nu al
Tegen Tegen verwijderen
Onafhankelijk daarvan kan aan de hand van de Duitstalige Wikipedia het lemma mooi uitgebreid worden. Dat zal ik alvast doen, maar bij dergelijke verwijdernominaties bij artikels die moeten verbeterd worden, vraag ik me telkens af: zou de energie die in deze overlegpagina en al deze edits gestoken wordt, niet beter gebruikt worden om de artikels zelf te verbeteren ? Het is een retorische vraag. mvg Tom (overleg) 17 aug 2016 09:10 (CEST)

Toegevoegd 17/08; af te handelen vanaf 31/08[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 17/08: Deel 1[bewerken]

 • Nina houston - wiu - Gebabbel zonder punten en hoofdletters over vlogster waarvan de relevantie niet wordt aangetoond. Kattenkruid (overleg) 17 aug 2016 01:03 (CEST)
 • Coldrain - wiu - Graag de schrijfstijl een ietsiepietsie beter. En als het een vertaling is, volstaat misschien een bronvermelding anderstalige Wikipedia boven alle voetnoten. ErikvanB (overleg) 17 aug 2016 03:40 (CEST)
 • Dreijeroord - wiu - historisch pand verdient een fatsoenlijk lemma en niet enkel de ophef over de aangekondigde sloop die in deze vorm ook een wervend karakter krijgt. - Agora (overleg) 17 aug 2016 09:48 (CEST)
 • NPO Net in Nederland -reclame- Een onopgemaakte annonce voor een website die enkele maanden oud is. Niet-neutraal, wervend en dan ook aangemaakt door een direct betrokkene. Fred (overleg) 17 aug 2016 11:23 (CEST)
 • Nankau Prasad Mishra - 10 november 2004 werd de gevangenisstraf opgeschort. Leeft de persoon nog of zijn er andere ontwikkelingen? Artikel kan wel wat bronnen gebruiken. Sjoerd de Bruin (overleg) 17 aug 2016 13:42 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen NE. Kattenkruid (overleg) 17 aug 2016 14:13 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - twee bronnen toegevoegd. Of de persoon nog leeft vertelt de bron niet, maar ik acht die kans heel klein. ed0verleg 18 aug 2016 06:19 (CEST)
 • AA Drink (merk) - NE - niet echt een iconisch merk Flurp (overleg) 17 aug 2016 14:57 (CEST)
  • Merk is zeker relevant (is bekend, minstens even bekend dan veel boeken en albums die hier wel een plaats krijgen), maar artikel is geen artikel te noemen en dus minstens wiu. Queeste (overleg) 17 aug 2016 18:26 (CEST)
  • Is in deze vorm al 2 keer direct verwijderd, daarom nuweg van gemaakt. Inderdaad opmerkelijk dat we die nog niet hebben. Wikiwerner (overleg) 17 aug 2016 19:59 (CEST)
 • Bruno Mxxxxxxxx - NE - vader van..., ex van..., partner van... vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 17 aug 2016 16:17 (CEST)
  • I.v.m. privacyschending en persoonsbeschadiging direct verwijderd en hier naam geanonimiseerd. Aanmaker wel verwelkomd en uitleg gegeven want dat was verzuimd. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 17 aug 2016 16:26 (CEST)
 • Henny Renes - ne/cv Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 17 aug 2016 17:05 (CEST)
 • Hans Wilsdorf - heel erg wiu (de twee feitjes die genoemd worden, kloppen overigens wel) - Paul-MD (overleg) 17 aug 2016 17:47 (CEST)
  • kleine correcties en beetje extra info toegevoegd (+bron)Nl maclean (overleg) 19 aug 2016 09:31 (CEST)
 • Gold Rush (Attractiepark Slagharen) Een nog te bouwen achtbaan, glazen bol dus. OXYGENE 7-13 (OVERLEG) 17 aug 2016 18:58 (CEST)
  • Er is een bron, dus zo glazen bol is het helemaal niet. Maar ik vind de bron wel flinterdun (een video van een achtbanen-fansite) voor de geboden informatie. Daardoor is het artikel nu nog behoorlijk suggestief. ed0verleg 18 aug 2016 05:24 (CEST)
   • Mijn reden voor de toevoeging glazen bol komt omdat deze achtbaan er gewoon nog niet staat. De bouw kan stilgelegd worden, het project kan afgeblazen worden, de tent gaat failliet enz. OXYGENE 7-13 (OVERLEG) 18 aug 2016 13:22 (CEST)

Toegevoegd 17/08: Deel 2[bewerken]

 • Het Kwadrant -NE- E-waarde wordt uit dit korte stukje volstrekt niet duidelijk. We komen zelfs niet te weten waar deze school zich bevindt. Fred (overleg) 17 aug 2016 22:06 (CEST)
  • In genoemd artikeltje wordt verwezen naar een andere school, Het College. Daarover verscheen vanmorgen ook een schrijfseltje, van dezelfde auteur. Dat is inmiddels vanwege nuweg verwijderd. Omdat het gaat om twee artikeltjes die nagenoeg hetzelfde zijn, kan ik me voorstellen dat het stukje over Het Kwadrant eveneens direct verwijderd wordt. (Want waarom meten met twee maten?) - Paul-MD (overleg) 17 aug 2016 23:02 (CEST)
  • Probeert iemand eindelijk eens zonder onjuist spatiegebruik te schrijven ("middelbareschool"), is het wéér niet goed. Dat verdraaide Nederlands ook! ErikvanB (overleg) 17 aug 2016 23:06 (CEST)
  • Het is niet het Nederlands wat fout is, maar de term "middelbare school". Die verviel bij de onderwijshervorming met de invoering van de Mammoetwet al in 1968. Stunteltje (overleg) 19 aug 2016 23:25 (CEST)
 • Jerlan Pernebekov - NE - Is al eens een keer wegens "niet encyclopedisch" verwijderd. Jong overleden sporter met enkel resultaten op junior-niveau, is voor in dit artikel vermeld nooit uitgekomen op senioren-niveau. GeeJee (overleg) 17 aug 2016 23:05 (CEST)
  • Nee, maar dat is voornamelijk omdat hij de kans nooit heeft gekregen. Zijn relevantie moet dan toch vooral komen als Aziatisch jeugdkampioen. Dat is niet voor een pannenkoek. ed0verleg 18 aug 2016 05:21 (CEST)

Toegevoegd 18/08; af te handelen vanaf 01/09[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 18/08: Deel 1[bewerken]

 • Queeranarchisme - In mijn ogen terecht gehernomineerd door Marrakech, nadat Peter b zijn nominatie had doorgestreept, waardoor dit artikel bij de afhandeling over het hoofd is gezien. Ik ben voor verwijderen wegens origineel onderzoek zolang niet aan Marrakechs argumenten in het NE-sjabloon en mijn wensen in het twijfelsjabloon tegemoet gekomen is. ErikvanB (overleg) 18 aug 2016 00:15 (CEST)
  • ik weet er niet veel van maar het engelstalige lemma suggereert wel eea aan bronnen, mvg HenriDuvent 18 aug 2016 01:19 (CEST)
   • Het Engelse lemma heeft ook een andere titel voorgesteld, want als "queer anarchism" als beweging en geaccepteerde term al niet eens zou bestaan, dan "queeranarchisme" al helemaal niet. Een lemma met een betere titel als "Anarchisme en homoseksualiteit" zou eveneens algauw een subjectief essay en origineel onderzoek worden. En wat zijn in hemelsnaam (ik citeer) "anarchafeminitsche bewegingen"? Waar zijn die officieel gedocumenteerd? "anarchafeminitsche" zal vast "anarchafeminitische" moeten zijn, maar ook daarvan heeft nog nooit iemand in de wereld gehoord, zoals je ziet wanneer je op voorgaande links klikt. Wikipedia vond het niettemin nodig van dit begrip een interne link te maken, zodat er nóg een zelfgecreëerde werkelijkheid kan worden geschreven. ErikvanB (overleg) 18 aug 2016 04:08 (CEST)
  • Opmerking Opmerking wel heel wonderlijk dat dit artikel wordt 'gehernomineerd' terwijl de nominatie van 7 augustus nog niet eens is afgehandeld. ed0verleg 18 aug 2016 13:24 (CEST)
  • Opmerking Opmerking ja heel idioot. Ik denk dat men het liefst de discussie hierover op allemaal verschillende plekken wil voeren en de kans zo groot mogelijk wil maken dat het artikel wordt verwijderd en niet verbeterd.Welke van de nominaties gaan we doorstrepen? Of maken we er ene gewoonte van om artikelen gewoon willekeurig meerdere malen op de nominatielijst te plaatsen? Ecritures (overleg) 18 aug 2016 13:41 (CEST)
   • Ik heb de datum teruggezet naar 7 augustus, die zal dan vanaf de 21e afgehandeld gaan worden. Dqfn13 (overleg) 18 aug 2016 13:54 (CEST)
    • O ja, wat vreemd. Ik had deze pagina gisteren gezien. ErikvanB (overleg) 18 aug 2016 14:21 (CEST)
     • Daar is de nominatie doorgehaald, het artikel is later opnieuw genomineerd. Kan gebeuren. Dqfn13 (overleg) 18 aug 2016 21:23 (CEST)
 • Zinc (Nederlandse band) - wiu - RonaldB (overleg) 18 aug 2016 01:13 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Zelfpromo in essayvorm. Geen encyclopedisch artikel en Wiki is geen vervolgverhaal. Fred (overleg) 18 aug 2016 22:08 (CEST)
 • Lynn V. Andrews - in deze vorm: weg - geen bron - RonaldB (overleg) 18 aug 2016 01:15 (CEST)
 • Democracy in Europe Movement 2025 - ne. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 18 aug 2016 12:13 (CEST)
  Wat een buitengewoon goedkope nominatie. De Wikischim (overleg) 18 aug 2016 12:43 (CEST)
  Het zal zeker niet je bedoeling zijn, maar het komt over als een promotioneel lemma. Het zou geschreven moeten zijn vanuit onafhankelijke bronnen (dus niet zomaar bronnen erbij zoeken) en niet vanuit propagandamateriaal. Josq (overleg) 18 aug 2016 12:52 (CEST)
  Ik heb voor nu twee bronnen toegevoegd. Daarvan is er in ieder geval één behoorlijk neutraal (Visegrad Group). Maar sowieso ontgaat me nogal waarom dit artikel promotioneel zou zijn. De Wikischim (overleg) 18 aug 2016 13:11 (CEST)
  Voor een internationale politieke beweging zou je publicaties verwachten in de internationale media, zoals de BBC en de New York Times. Josq (overleg) 18 aug 2016 13:23 (CEST)
  • De beweging wordt genoemd in een Belgische, Nederlandse, Engelse en Duitse krant. En geen linkse riooljournalistiek, tenminste, niet alle. ed0verleg 18 aug 2016 13:35 (CEST)
   Bedankt voor je toevoeging, daarmee lijkt me de relevantie wel aangetoond. Een artikel over deze beweging heeft dus bestaansrecht, maar dit is zeker nog niet het allerbeste artikel van Wikipedia. Wat is de invloed van deze beweging? Hoe wordt deze beweging ontvangen en gewaardeerd? Wat is de herkomst van het lijstje met namen, op basis van welke criteria/bronnen is dit lijstje samengesteld? Josq (overleg) 18 aug 2016 13:51 (CEST)
   • Dat ga ik niet allemaal in dat artikel zetten, dat kan beter iemand doen die wat neutraler in de materie staat dan ik. Voor enkele van de namen heb ik wel een bron gevonden. ed0verleg 18 aug 2016 14:11 (CEST)
  • O ja, als het artikel inderdaad grotendeels overgenomen is van een eerder verwijderde versie, dan moet daar melding van gemaakt worden. Josq (overleg) 18 aug 2016 16:33 (CEST)
   Ik heb er (als zijnde de heraanmaker hiervan) geen bezwaar tegen als de eerdere bewerkingsgeschiedenis wordt teruggezet voor de volledigheid. Technisch gezien is dit toch meen ik niet zo'n probleem? De Wikischim (overleg) 18 aug 2016 16:37 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Persoonlijk vind ik dit wel E, en kwa bronnen ziet het er nu ook veel beter uit. SvenDK (overleg) 23 aug 2016 10:58 (CEST)
 • Okko Schuit - ne - pseudoniem van een schrijver, gebruikt voor één boek. Beginnetje sinds 2006. Sjoerd de Bruin (overleg) 18 aug 2016 12:15 (CEST)
  • Ik heb er een redirect van gemaakt. ed0verleg 18 aug 2016 13:21 (CEST)
 • Leontin Duță - weg - verouderd, daarnaast vraag ik mij af wat de relevantie van een burgemeester is. Sjoerd de Bruin (overleg) 18 aug 2016 12:23 (CEST)
  • Categorie:Roemeens_burgemeester, we zijn een internationale encyclopedie, geen actualiteitenprogramma. ed0verleg 18 aug 2016 13:42 (CEST)
  • Een bronvermelding zou fijn zijn, zeker ook omdat er geen interwiki is. Kattenkruid (overleg) 18 aug 2016 14:18 (CEST)
  • Ook een geboortedatum en iets meer over de persoon zou fijn zijn. Nu staat er namelijk niets over de persoon in het artikel, behalve dat hij op zekere datum gekozen is met een zeker aantal stemmen, waaruit overigens blijkt dat hij burgemeester van een klein dorpje moet zijn. Dat is natuurlijk veel te weinig voor een artikel. Of hij momenteel nog steeds burgemeester is, wordt uit het artikel niet duidelijk. Fred (overleg) 18 aug 2016 23:11 (CEST)
  • Beetje aangevuld + wat bronnen, zat nog een staartje aan het verhaal. - Agora (overleg) 23 aug 2016 16:35 (CEST)

Toegevoegd 18/08: Deel 2[bewerken]

 • 3Dconnexion - reclame - wij van 3Dconnexion adviseren 3Dconnexion... enige bronnen in dit artikel zijn de eigen site, tekst is ook alles behalve objectief. Dqfn13 (overleg) 18 aug 2016 12:57 (CEST)
  • Wat me opvalt: 1) het artikel gaat meer over hard- en software dan over het bedrijf, 2) de reclamefolderzin "Met de SpaceNavigator, Space Navigator for Notebooks en de SpaceMouse Wireless kun je al de 6 vrijheden ervaren tijdens het gebruik van de device." ErikvanB (overleg) 18 aug 2016 13:08 (CEST)
  • Volkomen terechte nominatie. Artikel ingekort, omgeturnd naar product, alle reclame gestript, extra uitleg gegeven m.b.t. werking en voorzien van een bron en kopje "nadelen". Ik hoop dat het in deze vorm kan blijven staan? Hernoemd naar SpaceNavigator (muis). Mvg, BlueKnight 19 aug 2016 08:37 (CEST)
 • Stadstheater Arnhem - auteur? - Ik heb de tekst inmiddels gepoetst (mijn voorgangers ook), maar bewoordingen als "is er opnieuw een moderniseringsronde" kwamen me verdacht voor en er blijken overgeschreven uit deze bron. Er moet daarom precies bekeken worden of het zo kan, want de verhaallijn van de bron is gevolgd en een zin als "De architect, die tijdens de bombardementen de schade kwam opnemen, kwam om het leven door het vallende puin" is ook vrijwel letterlijk. ErikvanB (overleg) 18 aug 2016 14:11 (CEST)
 • Nick Ervinck - reclame - zp Kattenkruid (overleg) 18 aug 2016 14:08 (CEST)
  • Meer geschikt als tekst voor een folder bij een verkooptentoonstelling. Als kind van zijn tijd weet Ervinck, met een grote technische vaardigheid, nieuwe media in te zetten om de traditionele beeldhouwkunst naar een hoger niveau te tillen. En dergelijke. In deze vorm Voor Voor verwijderen. - Paul-MD (overleg) 18 aug 2016 14:12 (CEST)
  • Omdat het sjabloon door de aanmaker is verwijderd, heb ik een nieuwe nominatie gedaan met als reden: Tekst is niet neutraal, is eerder aanprijzend en ophemelend. Bronnen ontbreken waardoor veel zinnen (onder andere over zijn jeugd) niet te verifiëren zijn. Aan collegae dus het verzoek om er op te letten dat dit reeds 3 keer eerder verwijderde artikel dus op het juiste moment beoordeeld zal worden. Dqfn13 (overleg) 18 aug 2016 14:29 (CEST)
   • Gebruiker Nick Ervinck heet dus ook wel Heleehelee, als ik het goed begrijp. ErikvanB (overleg) 18 aug 2016 14:54 (CEST)
   • Aanmaker had reclamesjabloon verwijderd; ik heb het hersteld. Dit artikel was overigens gisteren al verwijderd wegens reclame en copyvio. Magere Hein (overleg) 19 aug 2016 09:41 (CEST)
    • Heb de tekst herschreven, de terechte opmerkingen indachtig. Het zou jammer zijn mocht deze kunstenaar ontbreken op Wikipedia. Gelieve te overwegen om hem hier een plek te gunnen. Benedict Wydooghe (overleg) 19 aug 2016 11:39 (CEST), dus: Tegen Tegen verwijderen
     • Ik heb geen mening over de E-waardigheid van Ervinck. Doordat het artikel bronloos is krijg ik daar ook geen inzicht in. Groet, Magere Hein (overleg) 19 aug 2016 11:49 (CEST)
      • @Benedict Wydooghe, dergelijke emoties horen hier niet thuis. Wikipedia is een encyclopedie waar informatie te vinden moet zijn over relevante onderwerpen, die relevantie hoort middels onafhankelijke bronnen geadstrueerd te worden. Dqfn13 (overleg) 20 aug 2016 11:57 (CEST)
       • Welke emoties??? Er is een bronnenlijst onderaan... die duidt de relevantie. Benedict Wydooghe (overleg) 20 aug 2016 14:35 (CEST)
        • Deze emoties: Het zou jammer zijn mocht deze kunstenaar ontbreken op Wikipedia. Gelieve te overwegen om hem hier een plek te gunnen. Jammer en gunnen zijn twee zaken die hier niet horen. Jammer betekent dat er een emotionele waarde aan toegekend is en gunnen doen we hier sowieso niet. Iets of iemand heeft het belang aan kunnen tonen en dan is het onderwerp van belang, helaas is dat ook iets objectiefs, maar toch meer "meetbaar" dan gunnen. Dqfn13 (overleg) 20 aug 2016 15:13 (CEST)
Tegen Tegen verwijderen Te verbeteren, niet te verwijderen. Ik heb er, na de auteur, aan gewerkt en onder meer de elementen verwijderd die blijkbaar voor sommigen storend of onbewezen zijn (onder meer over zijn jeugd). Ervinck is in elk geval E. Andries Van den Abeele (overleg) 21 aug 2016 11:36 (CEST)
 • Luis Cabral - Februari-lemma. Blijven of weg? Natuur12 (overleg) 18 aug 2016 16:25 (CEST)
  • wil proberen om er wat aan te doen, gun even wat tijd? jan (overleg) 18 aug 2016 23:52 (CEST)
   • heb het lemma aangevuld met informatie uit de duitse, engelse en portugese wikipedia's, hopelijk een aanzet? jan (overleg) 19 aug 2016 16:58 (CEST)
   • Tegen Tegen verwijderen Een artikel afkomstig van Februari is altijd een handicap. Maar er is aanzienlijk aan gesleuteld. Het lijkt me nu wel van het goede niveau. Cabral is een voorname figuur van de Afrikaanse onafhankelijkheidsstrijd, en kan niet ontbreken op Wikipedia. Andries Van den Abeele (overleg) 21 aug 2016 11:36 (CEST)
    • Met maar één bron is het wel mager, die bron is overigens nog eens een interview ook. Dqfn13 (overleg) 21 aug 2016 16:55 (CEST)
    • Er zijn twee bronnen, en daar zit geen interview tussen. Beide bronnen, een Canadese universiteit en de Franse pendant van de wereldomroep, zijn op zichzelf betrouwbaar genoeg. Tekstman (overleg) 23 aug 2016 22:12 (CEST)
 • Hovercraft tank - wiu Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 18 aug 2016 18:58 (CEST)
  • Klinkt nogal vertaald hier en daar, hè? Zal dan wel copyvio zijn. ErikvanB (overleg) 18 aug 2016 20:57 (CEST)
 • Corneille-Vincent Neeffs - ne - Man met stamboom, maar niet duidelijk wat hem relevant maakt. Queeste (overleg) 18 aug 2016 20:29 (CEST)
  • Zijn vader en zoon waren (blijkens het artikel) wel E... Bjelka (overleg) 19 aug 2016 05:00 (CEST)
  • Het artikel is intussen omgevormd tot een artikel over de familie en dat is prima. Nominatie verwijderd. Queeste (overleg) 19 aug 2016 19:48 (CEST)
 • Belantis - wiu - het twee na enigste pretpark in Oost-Duitsland, dat marliefs 16 attracties kent. ErikvanB (overleg) 18 aug 2016 20:51 (CEST)
 • Two Green Guys -weg- Een "bedrijf" waarover niets is te vinden en dat hoogstwaarschijnlijk een project van twee vrienden is. Fred (overleg) 18 aug 2016 22:06 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - 13/dozijn facebookgroepje dat zo te zien voornamelijk andermans werk repost. Soms zit er een paintstripje tussen. Nu ook op Wikipedia! Oranjesam (overleg) 18 aug 2016 23:51 (CEST)
 • Wikipedia:Test - weg? - Wat is het nut of doel van deze leeggehaalde pagina? Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 18 aug 2016 22:36 (CEST)
  • Geen. Ik heb terughernoemd. Voor Voor verwijderen van Wikipedia:Test. ErikvanB (overleg) 18 aug 2016 22:41 (CEST)
   • Ik kreeg al het vermoeden dat er bij de hernoeming van een gebruiker iets moest zijn foutgelopen. Bedankt om dit te herstellen. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 19 aug 2016 09:57 (CEST)
 • No Man's Valley - (nu)weg - Opnieuw aangemaakte na sessie verwijderde promo. Dit lemma heeft te maken met Wikipedia:Test hierboven. ErikvanB (overleg) 18 aug 2016 22:45 (CEST)

Toegevoegd 19/08; af te handelen vanaf 02/09[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 19/08: Deel 1[bewerken]

 • Diadora (fee) - Ew?/ wiu - er was een fee verschenen in het lemma over de (sport)kledingfabrikant Diadora. DP gemaakt en afgesplitst. Ik betwijfel echter of het wel relevant genoeg is voor een eigen lemma of beter een redirect naar Doornroosje kan worden. Zo ja, dan mag het ook wel wat beter. - Agora (overleg) 19 aug 2016 13:42 (CEST)
  • Voor Voor - Dit staat al op Doornroosje (musical). Geen apart lemma met deze inhoud. ErikvanB (overleg) 19 aug 2016 14:08 (CEST)
  • Ik weet niet of er een Diadora in het oude sprookje voorkomt, maar hier is het een draak en in de versie van Perrault wordt gesproken van een achtste oude fee. Dat zou 'r dan moeten zijn. ErikvanB (overleg) 19 aug 2016 17:15 (CEST)
   • De figuur is wel gebaseerd op de oorspronkelijke versies, maar de naam is (denk ik) een verzinsel van Studio 100 die hun eigen versie van het verhaal hebben gemaakt. Als het artikel behouden wordt, dan zou dat duidelijker moeten worden gemaakt. GeeJee (overleg) 20 aug 2016 18:15 (CEST)
 • Louis Roels - Februari-lemma. Wat doen we ermee? Natuur12 (overleg) 19 aug 2016 13:57 (CEST)
Tegen Tegen verwijderen Bron + iets meer tekst. Tekstman (overleg) 20 aug 2016 10:37 (CEST)
Tegen Tegen verwijderen Bron toegevoegd, iets meer tekst. Tekstman (overleg) 20 aug 2016 15:30 (CEST)
 • Los olvidados - Februari-lemma. Gezien de aller eerste bewerkingssamenvatting een vertaling van FR-wiki. Leest wat houterig en klopt de vertaling ook? Natuur12 (overleg) 19 aug 2016 14:10 (CEST)
 • Carolinahoeve - Zinnen komen letterlijk overeen met http://www.decarolinahoeve.nl/60/0/historie. Door Paul Brussel genomineerd als nuweg. Omdat het artikel uit 2009 stamt en niet duidelijk is of de site van de Carolinahoeve ouder is dan het Wikipedia-artikel door mij overgezet naar de gewone procedure. Indien blijkt dat het Wikipedia-artikel de kopie is, kan het alsnog via nuweg weg. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 19 aug 2016 15:05 (CEST).
Inmiddels de juiste waybacksite gevonden en omgezet naar nuweg. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 19 aug 2016 15:21 (CEST).
 • Pieter van Es - ne - Lijst van burgemeesters van Eemnes bevat alle informatie die dit artikel omvat al, eenzinner. Sjoerd de Bruin (overleg) 19 aug 2016 15:24 (CEST)
  • Inmiddels zijn personalia en gegevens aangevuld. Atsje (overleg) 21 aug 2016 17:12 (CEST)
 • Matthijs Hensens - ne - een voetballer die 4± minuten heeft gespeeld. Sjoerd de Bruin (overleg) 19 aug 2016 16:06 (CEST)
  • Nee, hij heeft veel langer gespeeld, maar 4 minuten op het hoogste niveau. Dat is drie minuten meer dan strikt noodzakelijk. En er was vast ook blessuretijd. ed0verleg 19 aug 2016 19:26 (CEST)
  • Ik lees op WP:REL "Voetballers die minimaal een officiële wedstrijd op het hoogste niveau hebben gespeeld". Of dat één (volledige) wedstrijd is of ook 20 seconde kan zijn, staat er niet bij. Tijdsduur is natuurlijk een prettig meetbaar, objectief criterium, maar misschien zit relevantie in meer dan het aantal seconden, bijvoorbeeld gezaghebbende bronnen die zijn spel uitvoerig hebben geanalyseerd. ErikvanB (overleg) 19 aug 2016 19:52 (CEST)
  • Ongeveer vier minuten in een bekerwedstrijd van een eerstedivisieclub tegen amateurs. Ik vraag me af of dat kwalificeert als "hoogste niveau". Ook totaal geen verdere info over wat er voor deze wedstrijd en na deze wedstrijd in de loopbaan van deze speler is gebeurd. Twee externe links naar websites met statistieken (waarvan één site deze wedstrijd niet eens meldt), maar niet een 'echte' bron. Ik twijfel over de relevantie. GeeJee (overleg) 20 aug 2016 18:06 (CEST)
 • Hamacar - ne - alle aanwezige informatie is al aanwezig in Lijst van bisschoppen en aartsbisschoppen van Utrecht. Sjoerd de Bruin (overleg) 19 aug 2016 16:24 (CEST)

Toegevoegd 19/08: Deel 2[bewerken]

 • Oscar Hiemcke - ne - YouTuber met 34 abonnees. - Raspberry Pi Logo.png Xxmarijnw (overleg) 19 aug 2016 17:17 (CEST)
 • Marijke Otten - ne - het artikel geeft niet aan wat de relevantie van deze kunstschilderes is, de RKD biedt niet veel meer. Sjoerd de Bruin (overleg) 19 aug 2016 18:14 (CEST)
  • De relevantie is zo niet aangetoond. Acht jaar geleden anoniem aangemaakt door iemand met twee bewerkingen, de (zelf?)promotietekst (een Nederlandse schilderes die het onzichtbare leven probeert te tonen. [...] Dieper liggen altijd spiritualiteit en religie aan het fundament van haar schilderijen) destijds blijkbaar gekopieerd van haar website, waar nu valt te lezen: Marijke Otten schildert vanuit een spirituele zoektocht. Gepassioneerd toont ze het grote geheim van het mens-zijn, het wezenlijke achter het oppervlakkige. In haar schilderijen straalt dan ook een stille kracht door de feitelijke voorstelling heen. ErikvanB (overleg) 19 aug 2016 19:41 (CEST)
   • Voor Voor verwijderen E-waarde blijkt nergens uit; haar eigen website is ook bijzonder kaal. En het is al erg langdurig een beginnetje. Blijkbaar heeft al die tijd niemand zinvolle aanvullingen kunnen verzorgen.Koos van den beukel (overleg) 22 aug 2016 11:46 (CEST)
 • Frank & Mirella - WIU - Artikeltje mag geen naam hebben (1 zinnetje) maar dit duo is zéker wel E. OXYGENE 7-13 (OVERLEG) 19 aug 2016 18:20 (CEST)
 • Mamadou Dia - Februari-lemma. Blijven of weg? Natuur12 (overleg) 19 aug 2016 19:13 (CEST)
Tegen Tegen verwijderen Te behouden. Belangrijk Afrikaans politicus. Artikel lijkt voldoende bijgewerkt. Andries Van den Abeele (overleg) 20 aug 2016 16:45 (CEST)
 • Ioca - ne. Queeste (overleg) 19 aug 2016 20:02 (CEST)
  • ioca is als koor relevant, omdat het uitstijgt boven het gewone. Zij nemen internationale uitdagingen aan. Zelfs het overkoepelend orgaan koor&stem is van mening dat ioca op Vlaams en Europees vlak iets kan betekenen. U maakt een punt als u zegt dat de pagina niet volledig genoeg was. Er zijn ondertussen aanpassingen doorgevoerd. Daarom zouden we u willen vragen om de mogelijke verwijdering te herzien. Hartelijk dank.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Kristin Van den Eynde (overleg · bijdragen)
   • Enkele opmerkingen:
    • Ioca is een amateurkoor, de leden betalen contributie. Dat is geen argument voor of tegen E-waardigheid, immers Zangvereniging Vriendenkring Steyl heeft ook een artikel, maar het zou natuurlijk wel in het artikel vermeld mogen.
    • De tekst van het artikel lijkt nogal op die op de webstek.
    • Volgens www.ioca.be/bestuur/ heet de penningmeester van het koor Kristin Van den Eynde. De gebruikersnaam van de aanmaakster suggereert identiteit.
   • Groet, Magere Hein (overleg) 20 aug 2016 09:12 (CEST)
 • Picolier - wb en heel erg wiu - Taalgebruik (&-teken, "legt graag uit ...", geen categorie, geen bronnen). Queeste (overleg) 19 aug 2016 20:10 (CEST)
 • De avonturen van Bert en Ernie - wiu. Queeste (overleg) 19 aug 2016 20:54 (CEST)
 • Mária Vadász Februari-lemma. Blijven of weg? Natuur12 (overleg) 19 aug 2016 21:18 (CEST)
 • Maurizio Mantille - ne - beginnetje sinds 2006, dezelfde informatie kan men ook uit de gelinkte artikelen opmaken. Sjoerd de Bruin (overleg) 19 aug 2016 21:41 (CEST)
 • Michalis Papakonstandinou - Februari-lemma. Blijven of weg? Natuur12 (overleg) 19 aug 2016 21:53 (CEST)
Tegen Tegen verwijderen Uit het Duitse artikel vertaald. Tekstman (overleg) 23 aug 2016 22:28 (CEST)
 • Java 3D - wiu - Hier en daar moeilijk te volgen voor de leek, te veel nadruk op specificaties. Wikiwerner (overleg) 19 aug 2016 22:19 (CEST)
 • De Notenkrakers -wiu- Een essay met veel overbodige details. Het is wél even stug doorlezen om erachter te komen waar dit over gaat, want een aanhef ontbreekt. Aangemaakt door een direct betrokkene, wat ook wel blijkt uit enige niet-neutraliteit. Fred (overleg) 19 aug 2016 22:33 (CEST)
  • Het leest leuk weg, maarre... waarom verdient dit gezelschap een artikel in een encyclopedie? Sijtze Reurich (overleg) 19 aug 2016 22:45 (CEST)
   • Tsja, dat wordt uit het artikel zo niet direct duidelijk. Google levert ook al niet veel op. Ja, wel een Belgisch koor van die naam, maar dan begrijp ik dat verhaal over Beel en Drees in dit verband niet zo goed. Fred (overleg) 19 aug 2016 23:49 (CEST)
    • De naam is eigenlijk ook te algemeen, omdat De Notenkrakers begrijpelijkerwijs de naam is van veel muziekgezelschappen. Zoiets als Avondrood voor een bejaardentehuis of Spoorzicht voor een café, gok ik. ErikvanB (overleg) 21 aug 2016 01:45 (CEST)

Toegevoegd 20/08; af te handelen vanaf 03/09[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 20/08: Deel 1[bewerken]

 • Ik heb dit artikel intussen vervangen door mijn eigen vertaling van het Duitstalige artikel en aangevuld met de gegevens van het "Nederlandstalige" artikel dat al bestond (en daarbij de taalvoutjes eruitgehaald). Ik denk dat het artikel nu niet langer wiu is en heb het sjabloon dus ook niet teruggezet. Mvg., Evil berry (overleg) 20 aug 2016 13:26 (CEST)
  • Helemaal tevreden. Dank dank. ErikvanB (overleg) 21 aug 2016 00:04 (CEST)
 • Heb intussen een taalpoets en herschrijving gedaan van dit lemma. Mvg., Evil berry (overleg) 20 aug 2016 13:36 (CEST)
  • Nee, deze is nog niet goed, zoals je ziet. Heeft iemand zin de hele tekst na te lopen, want dit is me echt te veel nu. De Wikischim misschien? Ik zag je elders al zo lekker bezig. Sorry voor dit persoonlijk gerichte verzoek. ErikvanB (overleg) 21 aug 2016 01:18 (CEST)
 • Guys Night (film) - NE (+wiu) - Alles behalve de laatste zin overgeschreven van deze alinea. - ErikvanB (overleg) 20 aug 2016 02:31 (CEST)
  • Nee, ook de laatste zin is gekopieerd. Dan nuweg, hoor. ErikvanB (overleg) 20 aug 2016 02:36 (CEST)
 • Mediacentrum -wiu- In deze vorm kan het echt niet. Er staat feitelijk zo weinig in dit artikel dat het geen relevante informatie biedt. Óf het moet aanzienlijk uitgebreid worden óf het kan onder het lemma Mediapark worden gebracht. Fred (overleg) 20 aug 2016 10:51 (CEST)
  • Werd al wat uitgebreid. Maar gezien het zeer uitgebreide lemma Mediapark zou het daar beter thuishoren. Daar staan bijvoorbeeld ook de bedrijven in vermeld die er zetelen. Fred (overleg) 20 aug 2016 11:23 (CEST)
  • er is een Mediacentrale in Groningen - maar dat terzijde - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 20 aug 2016 11:32 (CEST)
   • Artikel gaat over een gebouw op het Media in Hilversum. De externe link leidt naar een gelijknamig bedrijf in Huizen. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 21 aug 2016 08:45 (CEST)
   • Opmerking Opmerking - Infobox + externe link nu naar Mediacentrum in Hilversum toegevoegd i.v.m. bron en het sjabloon beginnetje geplaatst. Flag utrecht city.gif Antoine.01Arrow right.svgoverleg(Antoine) 23 aug 2016 15:21 (CEST)
 • Bumperboats - wiu - bovendien vraag ik me af of het E is - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 20 aug 2016 11:31 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - In de huidige vorm kindergekwebbel. Verder zou de titel tenminste in het enkelvoud moeten. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 20 aug 2016 19:29 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Op zich naar mijn idee wel EW, maar in deze vorm heeft het artikel geen enkele waarde. En m.b.t. de titel, volgens mij nemen we leenwoorden letterlijk over, dus zou het "Bumper boat" (met spatie) moeten zijn? - martix (overleg) 20 aug 2016 20:13 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Hernoemd, aangevuld, gewikificeerd, gecategoriseerd en van een foto voorzien. Stunteltje (overleg) 21 aug 2016 17:59 (CEST)
   • Zeg maar gewoon: 'compleet herschreven'. In de huidige vorm ben ik Tegen Tegen verwijderen. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 21 aug 2016 18:41 (CEST)
   • Met/door deze aanzienlijke verbetering herzie ik ook mijn stem: Tegen Tegen verwijderen - martix (overleg) 23 aug 2016 23:00 (CEST)
 • Bal van de Hertogin van Richmond - krakkemikkige vertaling ("Brussel tijdens de slag van Waterloo stelt een alternatieve theorie voor." "de kamer had de dimensies: 36 meter in lengte, (...)", "ante kamer") - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 20 aug 2016 12:05 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - er is echt nood aan dit lemma. Het stond op de gewenst lijst van de Schrijfweek Brussel. Er wordt aan gewerkt. SvenDK (overleg) 21 aug 2016 20:55 (CEST)
 • Johan Anton Bech, twijfels over relevantie, geen bronmnen die op relevantie wijzen, mvg HenriDuvent 20 aug 2016 15:08 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Relevantie blijkt al uit de opname in het gerenommeerde Kunstindeks Danmark & Weilbachs Kunstnerleksikon. Hij schilderde enkele werken die in kunstmusea deel uitmaken van de vaste inventaris. Henri had het ook even mogen melden op mijn OP overigens.  Rodejong  ¯\_(ツ)_/¯ overleg @ 20 aug 2016 21:25 (CEST)
  • Ik mis een verwijzing naar een goede biografie, mvg HenriDuvent 21 aug 2016 23:19 (CEST)
  • Heb je Weilbach dan wel doorgenomen? Daarnaast is een deel van het artikel gebaseerd op Billeder fra Bornholms Kunstmuseums samling. Het artikel geeft aan dat er weinig bekend is, maar zijn werken zijn wel degelijk bekend, misschien niet bij het grote publiek, maar toch.  Rodejong  ¯\_(ツ)_/¯ overleg @ 22 aug 2016 00:08 (CEST)
De bronnen bevestiugen mijn beeld, niet erg bekend, ook geen Deens lemma bijvoorbeeld, (tot vor kort althans, nu net toegevoegd door dezelfde aanmaker), mvg HenriDuvent

Toegevoegd 20/08: Deel 2[bewerken]

 • Alvenrad - wiu (NE?) - Sowieso WIU, maar ik heb ook wel twijfels over de relevantie. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 20 aug 2016 16:02 (CEST)
  • Ik heb de indruk dat de band 'gevestigd' genoeg is dat het daarmee op zich wel een artikel op wikipedia verdient, maar op dit moment inderdaad zeker nog wel wiu (er mist essentiële informatie als wanneer de band geformeerd/opgericht is?) Wel heb ik een licht gevoel dat het mogelijk (nu te veel) promo is (bijv. ook de externe link naar het label?). Moet nog wel wat verbeterd worden om te mogen blijven naar mijn idee, maar niet per se NE. - martix (overleg) 20 aug 2016 20:36 (CEST)
 • Hoofdklasse 2006-07 - weg - Zijn inmiddels losse uitgebreidere seizoenspagina's in de vorm van Zondag Hoofdklasse A 2006/07. (De ontbrekende worden binnenkort nog aangemaakt) ARVER (overleg) 20 aug 2016 17:09 (CEST)
 • Peter Boogaard - ne - zp. Bergbeklimmer. Kattenkruid (overleg) 20 aug 2016 17:20 (CEST)
 • Wikipedia:Onbeantwoord overleg - Naar mijn idee kan deze (kennelijk in onbruik geraakte pagina) net zo goed ingevoegd worden in Wikipedia:Overleg gewenst (of gewoon weg en om 'oude' links naar deze pagina op te vangen, er een REDIRECT-pagina naar WP:OG van te maken. Ik heb opzettelijk geen gebruik gemaakt de samenvoegennaar/-van sjablonen omdat me dat op WP:-pagina's niet wenselijk lijkt. - martix (overleg) 20 aug 2016 19:35 (CEST)
  • Maak er maar een redirect van, dan blijft de geschiedenis en het overleg ook bewaard. Wel redirect Wikipedia:OO ook meenemen. - Agora (overleg) 23 aug 2016 13:47 (CEST)
 • Jan l'Ami - wiu - 20 aug 2016 19:42 (CEST)
 • Dragan Samardžić - wiu - ErikvanB (overleg) 20 aug 2016 19:42 (CEST)
 • Con Hultermans - wiu - ErikvanB (overleg) 20 aug 2016 19:42 (CEST)
 • Giorgio Berkleef - wiu - ErikvanB (overleg) 20 aug 2016 19:42 (CEST)
  • Voetballers. Alle vier dezelfde auteur. ErikvanB (overleg) 20 aug 2016 19:42 (CEST)
  • Onderste drie bijgewerkt. - Agora (overleg) 23 aug 2016 15:37 (CEST)
 • Kelly cobbaut - ex-K3'er is dat E? - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 20 aug 2016 21:11 (CEST)
  • Als bekende Vlaminge (neem ik aan?) is zij naar mijn idee -zeker gezien de bekendheid van K3- wel EW, maar de vlag dekt de lading niet volgens mij.. Het artikel gaat nauwelijks over haar, maar meer over het ontstaan van K3? - martix (overleg) 20 aug 2016 21:37 (CEST)
  • Copyvio. Kattenkruid (overleg) 21 aug 2016 01:17 (CEST)
 • Marilyn French - Februari-lemma. Ook weg of kan deze blijven? Bekend feministe. Natuur12 (overleg) 20 aug 2016 21:12 (CEST)
  • Opmerking Opmerking Lijkt een duidelijke vertaling van de Engelse wikipedia ondanks dat dit er niet bijstaat. Is summier artikel: ik zal het aanpakken. Wat doen we gewoonlijk met de ontbrekende bronvermelding? Is het handiger het artikel dan opnieuw te schrijven of kan bronvermelding worden toegevoegd? Ecritures (overleg) 20 aug 2016 21:24 (CEST)
   • Die bronvermelding kan je alsnog toevoegen. Natuur12 (overleg) 20 aug 2016 21:45 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Artikel nagelopen, geactualiseerd en oorspronkelijke bronvermelding aangebracht. Artikel kan wat mij betreft blijven. Dank voor de uitleg Natuur12. (Moet ik het artikel ook - want februari-artikel - ook ergens aftekenen?) Ecritures (overleg) 21 aug 2016 12:43 (CEST)
   • Je kan hem hier aftekenen. Streep gerust de nominatie door zodra je dat gedaan hebt :). Dank voor het opknappen. Natuur12 (overleg) 21 aug 2016 22:40 (CEST)
 • Lijst van Sloveense filosofen - wiu - Ik denk dat lijsten een grote bijdrage kunnen leveren aan (het navigeren op) wikipedia en wat mij betreft mogen daar best rode linken op staan. Maar een lijst met (op 3 na) alleen maar rode linken levert voor mijn gevoel geen goede bijdrage aan wikipedia. Er is een categorie Sloveense filosofen (met 3 artikelen); dat lijkt me voldoende om door de Sloveense filosofen te navigeren. Ecritures (overleg) 20 aug 2016 21:18 (CEST)
  • Een ander probleem is dat Slovenië nog niet zo heel lang een onafhankelijk land is. Vóór die tijd sprak men van Joegoslavische filosofen. Toch is deze lijst wel heel erg lang. Zou het kleine Slovenië écht zoveel E-waardige filosofen tellen? Fred (overleg) 20 aug 2016 21:24 (CEST)
 • Roger Burggraeve -wiu- Als deze persoon E is blijkt het niet uit het artikel. Een carrière van achtereenvolgens docent, hoofddocent, hoogleraar en gewoon hoogleraar is in de academische wereld doodgewoon. Als de persoon gerenommeerd is, zoals het artikel stelt, zou toch nader toegelicht kunnen worden , én met bronnen bevestigd, waarom deze persoon dat is. Het artikel lijkt sterk op een inkorting van [24], waarbij dezelfde woordkeuze werd gehanteerd doch veel essentiële informatie werd weggelaten. Fred (overleg) 20 aug 2016 21:21 (CEST)
  • Zou je deze (nieuwe!) gebruiker op z'n minst op de hoogte willen stellen van deze nominatie en e.e.a. fatsoenlijk uit willen leggen waarom zijn allereerste bijdrage aan wikipedia wordt verwijderd? Beschouw het als een vriendelijk welkom. Dankjewel. Ecritures (overleg) 20 aug 2016 21:27 (CEST)
   • Dat is nu gebeurd. Was het vergeten. Maar die bijdrage wordt niet verwijderd, doch slechts voor verwijdering voorgedragen met een vriendelijk wiu-sjabloon: Een uitnodiging tot verbetering van het nu nogal karige artikel. Ook een overzicht van de boeken die deze persoon heeft geschreven zou trouwens welkom zijn. Fred (overleg) 20 aug 2016 22:05 (CEST)
 • Mary Daly - Februari-lemma. Blijven of weg? Vrij bekend persoon. Natuur12 (overleg) 20 aug 2016 21:45 (CEST)
 • Mathieu Quoidbach - Februari-lemma. Blijven of weg? Belgisch kampioen wielrennen. Natuur12 (overleg) 20 aug 2016 21:52 (CEST)

Toegevoegd 20/08: Deel 3[bewerken]

 • Busstation Ronse -NE- Dit artikel hoort op de OV-website thuis, doch niet in een encyclopedie. Overigens ontbreekt ook de opmaak. Fred (overleg) 20 aug 2016 22:07 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Inderdaad NE - het zou wat anders zijn als dat busstation een historisch gebouw zou zijn (zoals bijv. station Haarlem) of een onmisbaar infrastructureel spil-knoopunt of zo maar niets van dat blijkt uit het artikel in deze vorm. - martix (overleg) 20 aug 2016 23:19 (CEST)
 • Maurice Couve de Murville - Februari-lemma. Weg of blijven? Frans minister en premier. Natuur12 (overleg) 20 aug 2016 22:11 (CEST)
 • Samuel Maverick - WB - Zeer kort artikel dat inhoudelijk eigenlijk uitsluitend handelt over de herkomst van het woord 'maverick' en niet over de persoon Samuel Maverick. Artikel roept in deze staat meer vragen op dan het beantwoord. Waarom dit woord op deze persoon is gebaseerd wordt niet uitgelegd. Noch wie de persoon was. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 20 aug 2016 22:46 (CEST)
 • Hollandia Roeiclub - wiu - Artikel mist opmaak. - Raspberry Pi Logo.png Xxmarijnw (overleg) 20 aug 2016 23:23 (CEST)
  • Ook een beetje onencyclopedisch geschreven, meen ik. ErikvanB (overleg) 21 aug 2016 00:32 (CEST)

Toegevoegd 21/08; af te handelen vanaf 04/09[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 21/08: Deel 1[bewerken]

 • Les Choristes - wiu - Erg kort. Kattenkruid (overleg) 21 aug 2016 01:58 (CEST)
 • Ultimate tafeltennis, - ne - Peter b (overleg) 21 aug 2016 02:30 (CEST)
  • Er wordt beweerd in het sjabloon: lokaal evenement, maar in Nederland werden de voorrondes al in zes plaatsen gespeeld voor het NK, en daarnaast ook in Duitsland en Frankrijk. Zie hier. ed0verleg 21 aug 2016 09:30 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen promo voor een evenement dat een jaar geleden ook al verwijderd is. Geen volwaardig kampioenschap aangezien het slechts om een officieus kampioenschap gaat. Het geringe aantal Google-hits is ook geen aanwijzing dat het een belangrijk evenement is. Tot slot lijkt de tekst van het artikel wel verdacht veel op de promopagina van de tafeltennisvereniging. The Banner Overleg 21 aug 2016 10:47 (CEST)
 • Godfried van Neder-Lotharingen - wiu/twijfel aan juistheid en bronnen. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 21 aug 2016 11:02 (CEST)
 • Mhallami wiu/gerede twijfel aan juistheid gegevens. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 21 aug 2016 11:18 (CEST)
 • Mohamed Magassouba -wiu- Zandbakartikel. Mag (in deze vorm) ook wel nuweg want volslagen onleesbaar. Fred (overleg) 21 aug 2016 13:34 (CEST)
  • De zandbak is er nu uit, maar het artikel is taalkundig nog niet in orde. Bronnen ontbreken. Zinnen als: En hij speelde bij een club in Conakry zijn uiterst vaag en geen aantoning van E-waarde. Fred (overleg) 21 aug 2016 14:17 (CEST)
   • Ik kan eigenlijk ook niet veel vinden over een Guinees voetballer met deze naam. Ik kom wel een coach uit Mali tegen die nog Ew is ook. [25] - Agora (overleg) 22 aug 2016 15:53 (CEST)
 • Michel Debré - Februari-lemma. Blijven of weg? Frans premier. Natuur12 (overleg) 21 aug 2016 17:21 (CEST)
 • Miloš Marković - Februari-lemma. Blijven of weg? Deelnemer olympische spelen. Natuur12 (overleg) 21 aug 2016 17:42 (CEST)

Artikelen van Rewan-Oetan (cowboylemma's)[bewerken]

 • Francisco Zamora - ne - beginnetje sinds 2007, onderdeel van een groep; zo te zien geen zelfstandige relevantie. Sjoerd de Bruin (overleg) 21 aug 2016 16:01 (CEST)
  • Dit artikel is duidelijk jarenlang over het hoofd gezien. Dit is niets zo. ErikvanB (overleg) 21 aug 2016 16:49 (CEST)
   • Het was in 2007 genomineerd door Jeroen maar de auteur heeft die nominatie zelf weer verwijderd, klaarblijkelijk heeft de mod van dienst dat destijds over het hoofd gezien. Hopelijk gebeurt dat niet opnieuw. Peter b (overleg) 21 aug 2016 22:38 (CEST)
 • Nathan Dudley - wiu - Net als Francisco Zamora ook niet zo best. "Echter na de oorlog werd hij overgeplaatst voor de daden, [?] eerst werd er een ontslagsrapport gestuurd naar The Secretary of War maar die werd geweigerd. Later echter werd er een klacht ingediend door Susan McSween die de man was van Alex McSween die stierf in The Five Days Battle." - ErikvanB (overleg) 21 aug 2016 17:03 (CEST)
 • John Chisum - wiu - Idem. Artikel over "een groot veehouder met wel tienduizend koeien, paarden, enz.". "Het drietal vormde een grote concurrentie voor het Murphy/Dolan genootschapHetgeen leidde tot de moord op John Tunstall dat weer leidde tot The Lincoln County War, waarvan aan het eind Alex McSween stierf." - ErikvanB (overleg) 21 aug 2016 17:06 (CEST)
 • The House (bende) - wiu - "The House - Een bende onder leiding van James Dolan, Lawrence Murphy en/of John H. Riley. Vaak werd de bende ook wel "Het Murphy/Dolan genootschap" genoemd maar dit was eigenlijk de benaming voor het bedrijf van de drie bovenstaande heren." - ErikvanB (overleg) 21 aug 2016 17:13 (CEST)
 • Henry Newton Brown - enigszins wiu - Over "een Amerikaanse cowboy die zowel aan de kant van de wet als tegen de wet vocht." "De maanden daarna waren The Regulators voorvluchtig geworden voor de moord op Brady." En ook waarschijnlijk copyvio wederom, want het is vast vertaald. ErikvanB (overleg) 21 aug 2016 17:17 (CEST)
 • Yginio Salazar - wiu - Bronloos geheel. "Hij groeide op langs de Hondo rivier en zijn familie vestigde zich later een paar kilometer ten westen van Lincoln. Hij leerde al op jonge leeftijd om de viool te spelen en hij kreeg ook een keer 50 dollar betaald om te spelen op een dansvloer in Fort Stanton. Ook leerde hij om goed paard te rijden en werd hij handig met geweren en pistolen." - ErikvanB (overleg) 21 aug 2016 17:22 (CEST)
 • John Middleton - wiu/ew? - "John Middleton was een vriend van Billy the Kid en vocht in The Lincoln County War aan de kant van The Lincoln County Regulators. Het is niet bekend in welk jaar hij is geboren maar het is ongeveer rond het jaar 1854. Ook is niet bekend wanneer hij voor John Tunstall ging werken maar dat is ongeveer in de jaren 70 van de negentiende eeuw. Ten tijde van The Lincoln County War was hij ingeveer 25 en had toen zwart haar en zwarte ogen, ook was zijn huid vermoedelijk vrij donker en had hij een grote snor." Glimlach ErikvanB (overleg) 21 aug 2016 17:25 (CEST)
 • Jim French - wiu - Is dit bronloze geheel acceptabel? "een Amerikaanse cowboy die actief was in New Mexico. Hij heeft gevochten in The Lincoln County War aan de kant van The Lincoln County Regulators(waar hij een grote rol inspeelde) die streden tegen The Seven Rivers Cowboys. Jim French is het meest mysterieuze van de Regulators want er is niet bekend waar en wanneer hij geboren was en hoe en wanneer hij ging werken voor John Tunstall." - ErikvanB (overleg) 21 aug 2016 17:29 (CEST)
 • Frederick Tecumseh Waite - wiu - "Hij ging werken voor John Tunstall als boer en werd ook lid van Iron Clad die na de dood van Tunstall The Lincoln County Regulators vormden die streden in The Lincoln County War tegen Het Murphy/Dolan genootschap. Fred Waite was aanwezig tijdens bij The Blazer's Mill Vuurgevecht." - ErikvanB (overleg) 21 aug 2016 17:31 (CEST)
 • Benjamin Franklin Coe - ne + wiu - "was de broer van George Coe en samen zaten ze bij The Lincoln County Regulators die streden in The Lincoln County War tegen Het Murphy/Dolan genootschap." - ErikvanB (overleg) 21 aug 2016 17:34 (CEST)
 • The Rustlers - Bronloos wiu-lemma. Geen interwiki voor deze naam. ErikvanB (overleg) 21 aug 2016 18:25 (CEST)
 • Jose Chavez y Chavez - Tamelijk wiu, eveneens zonder bronvermelding - "Na Billy's dood werd Chavez een landloper door het Amerikaanse zuidwesten. Soms had hij een bepaald doel een andere keer niet maar één van zijn doelen was het ontmoeten van Bob Ford, die de officiële moordenaar van Jesse James is. Volgens een legende hielden Bob Ford en Chavez een schietspelletje en nadat Chavez Ford had uitgedaagd voor een duel, nam Ford de benen omdat hij zeer onder de indruk was van de schietkunsten van Chavez. Later werd Chavez een politieman maar vond dat niks." - ErikvanB (overleg) 21 aug 2016 19:30 (CEST)
 • Josiah Gordon 'Doc' Scurlock - Idem. E? - "Op een dag werden Scurlock en Holt overvallen door indianen die het leven van Holt namen. (...) Het lichaam van Holt werd later gevonden, hij was niet gescalpeerd maar zijn rechteronderarm was er afgehaald. Scurlock heeft zich waarschijnlijk zijn hele leven afgevraagd waarom ze dit hadden gedaan. Maar ongeveer 30 jaar geleden was er een verzamelaar uit Mesilla, New Mexico die in het bezit was van een Apache (stomp) wapen waarvan de huid van een rechteronderarm zat en de vingers en de hand zaten om het stompe gedeelte van het wapen. (...) Ze waren de vijand van het Murphy/Dolan genootschap die geholpen werden door de Seven Rivers Cowboys. Ze waren er in het begin van de leiding van Scurlock op uit om de moordenaars van Frank McNab te pakken te krijgen. Tijdens deze jacht brachten ze erge schade toe aan de omgeving zoals het wegdrijven 26 paarden en 2 muilezels maar ook het doden van een herder." - ErikvanB (overleg) 21 aug 2016 19:36 (CEST)
 • The Seven Rivers Cowboys - Beetje wiu zonder bron - Ook wiu onder Zie ook. Aan de lijst met leden kwam de schrijver blijkbaar niet meer toe. ErikvanB (overleg) 21 aug 2016 19:46 (CEST)
 • The Lincoln County Regulators - wiu (ik heb een verzoek ingediend om te hernoemen naar Lincoln County Regulators) - Onder meer: "Eind datum Leiding", "Oprichting, Ondergang en Na Afloop" en wat gebrekkige (bronloze) tekst zonder komma's. ErikvanB (overleg) 21 aug 2016 20:04 (CEST)
 • Lincoln graafschap oorlog + De lincoln graafschap oorlog + De lincoln provincie oorlog + Lincoln provincie oorlog + De lincoln county oorlog + Lincoln county oorlog + The lincoln county war - Ongebruikte redirects. ErikvanB (overleg) 21 aug 2016 20:08 (CEST)
 • The Lincoln County War - wiu (ik heb een verzoek ingediend om te hernoemen naar Lincoln County War) - "Het conflict ging tussen de Lincoln County Regulators (die vochten voor John Tunstall's wreking) en bendes onder leiding van het Murphy/Dolan genootschap", dat een "bedrijf" genoemd wordt. Verder bevat het artikel interne links naar De John Henry Tunstall moordaanslag, Het 8 kilometer gevecht, de Blackwater Creek executies, het Het Tularosa vuurgevecht, enzovoort. ErikvanB (overleg) 21 aug 2016 21:02 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen voor de hele serie. De achterliggende feiten zijn wel E maar de meeste artikelen tonen geen E-waarde aan en het restant is zo slecht dat het beter opgeblazen van worden om plaats te maken voor een nieuw artikel. The Banner Overleg 21 aug 2016 21:04 (CEST)
 • Regulator - weg - Dp ten behoeve van de Lincoln County Regulators, waarop ook gemeld wordt wat het Engelse woord in het Nederlands betekent. ErikvanB (overleg) 21 aug 2016 21:09 (CEST)
 • Dave Rudabaugh - ew? - "Hij werd ook wel Dirty Dave genoemd vanwege zijn slechte hygiëne" (met bronverzoek op en-wiki). "Zijn familie trok van plaats naar plaats door onder andere de staten Illinois, Ohio en Kansas. Op zestienjarige leeftijd zou hij al betrokken zijn geweest bij een treinoverval, maar later bleek dat dat onmogelijk was. Hoewel hij zelf niet erg beroemd is geworden, heeft hij beroemde mensen gekend, waaronder Billy the Kid." - ErikvanB (overleg) 21 aug 2016 21:18 (CEST)
 • William J. Brady - wiu - "was de sheriff van Lincoln County, New Mexico ten tijde van The Lincoln County War. Hij was toen ook lid van The House. William groeide op als een aardappelboer net als zijn vader in Ierland in de plaats Cavan. Hij ging naar de toen pas geopende school en studeerde af in 1844." (Vast niet.) "Na het vertrek van de confederaalse troepen uit New Mexico werd hij een officier. ... Op 16 november 1862 trouwde hij met Maria Bonifacia Chaves die een weduwe was in Corrale. ... In The Lincoln County War koos Brady de kant van het Murphy/Dolan genootschap." Op zijn minst nakijken en poetsen. ErikvanB (overleg) 21 aug 2016 21:29 (CEST)
 • Frank McNab - wiu/weg - Over een "veerechercheur". Zou eventueel ook weg kunnen als alles hierboven mocht worden opgeruimd. ErikvanB (overleg) 21 aug 2016 21:33 (CEST)

Toegevoegd 21/08: Deel 2[bewerken]

 • Theodorus Albertus Berckhoff - NE. Paul Brussel (overleg) 21 aug 2016 19:36 (CEST)
  • Misschien wel relevant, maar het is in ieder geval vreemd om twee personen in één artikel te behandelen. GeeJee (overleg) 21 aug 2016 20:17 (CEST)
   • Die relevantie wordt mij absoluut niet duidelijk, integendeel. Er staat vooral heel wat irrelevants over deze personen in dit 'artikel'. Paul Brussel (overleg) 21 aug 2016 20:22 (CEST)
    • Nee, die relevantie ontgaat me ook. Fred (overleg) 21 aug 2016 22:05 (CEST)
 • Clefairy -weg- Voor de buitenstaander onbegrijpelijk jargon met de nodige taalfouten. Voorbeeld: Het evolueert van Cleffa wanneergenivelleerd met hoge vriendschapen evolueert naar Clefable bij blootstelling aan een Moon Stone. Fancruft. NE. Fred (overleg) 21 aug 2016 20:50 (CEST)
 • Odvar Nordli Februarielemma. Moet deze ook weg of vinden we de kwaliteit voldoende? Noors premier. Natuur12 (overleg) 21 aug 2016 21:20 (CEST)
 • Olaf Dufseth Februarielemma. Moet deze ook weg of vinden we de kwaliteit voldoende? Deelnemer olympische spelen. Natuur12 (overleg) 21 aug 2016 21:23 (CEST)
 • Gaatze Bosma -reclame- Zeer niet-encyclopedische taalgebruik vol POV en superlatieven. Een exempel: alle camera’s waren in 2012 op “De Westereen” gericht. In die schijnwerpers stond plotseling een 16 jarig talent: “Gaatze Bosma” uit “De Westereen”. Ook veel en uitgebreide Mozartjes. Bronnen voor dit alles ontbreken overigens. Fred (overleg) 21 aug 2016 21:36 (CEST)
  • Ai, blijkt het nog copyvio te zijn ook. Fred (overleg) 21 aug 2016 21:37 (CEST)
  • Opmerking Opmerking Artikel is verwijderd en opnieuw aangemaakt, zie 22 augustus. Wikiwerner (overleg) 22 aug 2016 22:30 (CEST)
 • Oscar Torp Februarielemma. Moet deze ook weg of vinden we de kwaliteit voldoende? Noors minister. Natuur12 (overleg) 21 aug 2016 21:38 (CEST)
 • Materiologie - (nu)weg - Inleidende gedachten over een twijfelachtige wetenschap. ErikvanB (overleg) 21 aug 2016 22:33 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Deze "wetenschap" blijkt niet te bestaan, het woord wordt een enkele maal in verband met materiaalkunde gebruikt, maar dit vage artikel bevat geen zinnige informatie, daarom nuweg er op geplakt. Fred (overleg) 21