Wikipedia:Te beoordelen pagina's

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Klik hiernaast voor naar onder  Naar inhoud
Naar onder

Zie WP:TBP
Zie WP:TVP
Zie WP:AVW
Zie WP:AFD
Zie WP:WEG

Inhoud

Uitleg[bewerken]

Geen stemming

Dit is geen stempagina

Als u hier nieuw bent, of hierheen gekomen bent op uitnodiging of naar aanleiding van een bericht op een andere website, bedenk u dan dat op deze pagina geen stemming bij meerderheid plaatsvindt, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie, en consensus (eenstemmigheid) wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen.

U wordt niettemin uitgenodigd om mee te discussiëren en uw mening is welkom. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdragen te ondertekenen door aan het eind ~~~~ toe te voegen.

Overzicht beheerpagina's

Deze pagina is bestemd voor het melden van lemma's of andere pagina's die naar uw mening, in de huidige vorm, van Wikipedia verwijderd zouden moeten worden. Dit kunnen pagina's zijn waarvan de inhoud verplaatst is, waar overbodige informatie op staat, waar geen of onjuiste informatie op staat, enzovoorts. Dit hoeft dus niet altijd bezwaar tegen het onderwerp zelf in te houden.

Staat er op deze lijst een pagina die u wilt verbeteren, dan kan dat: Verbeter de pagina en geef dan op deze lijst aan wat u heeft veranderd. De pagina kan dan mogelijk behouden blijven. Wanneer (een deel van) de inhoud van een lemma beter kan worden ingevoegd in een ander bestaand lemma, doe dit dan voordat na twee weken het artikel wordt verwijderd. Een pagina die verwijderd is, wordt in het logboek verwijderde pagina's vermeld. Wilt u over een onderwerp op een later moment een artikel schrijven, maak die pagina dan later opnieuw aan. Probeer daarbij dan te voldoen aan de richtlijnen.

Bent u het oneens met de verwijdering van de pagina op deze lijst, geef dat dan ook in de lijst aan met een motivatie.

Een moderator beslist na een periode van twee weken op basis van inhoudelijke argumenten en toetst aan criteria wat er met het artikel gebeuren gaat. Artikelen die na twee weken verbetertijd en beoordelingstijd nog niet behoudenswaardig zijn, worden ook verwijderd.

Pagina nomineren

Aanbevolen wordt om een net aangemaakt artikel niet binnen één uur na plaatsing te nomineren, omdat degene die het artikel aanmaakte het misschien zelf nog aan het verbeteren is. Als er op een artikel een {{meebezig}}-sjabloon staat is het verstandig om de aanmaker van het artikel eerst de kans te geven het schrijven van het artikel af te ronden.
Als het onderwerp naar uw mening wel geschikt is voor Wikipedia, maar niet in de huidige vorm, overweeg dan of u zelf in staat bent het artikel te verbeteren.

Een nieuwe kandidaat voor beoordeling plaatst u onderaan deze lijst, bij de dag van vandaag, en vermeld waarom de pagina is genomineerd. Als het om volledige onzin gaat (of uw eigen fout), dan kan het helemaal onderaan, onder de kandidaten voor directe verwijdering. Wanneer u een pagina op deze lijst zet, moet u ook op de genomineerde pagina zelf vermelden dat deze op de nominatie voor beoordeling staat. Dit kunt u doen door bovenaan een van de sjablonen uit de volgende paragraaf te plaatsen. Plaats slechts één sjabloon; een combinatie met een sjabloon als {{wikify}}, {{beginnetje}} of {{nocat}} is in dit stadium overbodig en zal onervaren gebruikers afschrikken. Verder is het attent - en werkt het vaak ook constructief - om de aanmaker van een artikel op diens eigen gebruikers-overlegpagina met eventuele verbetertips persoonlijk te wijzen op de nominatie.

Overweeg ook of plaatsing elders dan op de beoordelingslijst beter is - zoals op Wikipedia:Dit kan beter (voor lemma's die overduidelijk wel encyclopedische waarde hebben) of op de samenvoeglijst. Voor het samenvoegen van twee artikelen plaats je op beide artikelen de sjablonen {{samenvoegen|[[lemma]]}}. Voor het invoegen van een artikel in een ander artikel plaats je op het te verplaatsen artikel het sjabloon {{samenvoegennaar|[[lemma]]}} en op het andere artikel het sjabloon {{samenvoegenvan|[[lemma]]}}.

Nominatiesjablonen

Artikelen kunnen worden voorzien van een van onderstaande sjablonen; tevens komen de artikelen dan in de erachter vermelde categorie. Met uitzondering van een nuweg-nominatie, blijven genomineerde artikelen twee weken beschikbaar voor verbetering voordat een moderator een besluit neemt voor behoud of verwijdering. Een artikel met nuweg-nominatie wordt in de regel zo snel mogelijk verwijderd.

Geef telkens de reden van nomineren op in het sjabloon; dit verschijnt dan op de pagina zelf. Geef bij schending van het auteursrecht zo mogelijk ook een link op.
Onder bepaalde voorwaarden mogen {{reclame}} en {{auteur}} ook direct worden verwijderd. Zie hier voor meer informatie.

Gebruikte afkortingen

(kan ook in kleine letters)

 • AUT: schending van auteursrechten
 • E: encyclopedisch (belangrijk genoeg om een artikel waard te zijn)
 • NE: niet encyclopedisch (niet belangrijk genoeg)
 • POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt)
 • WB: woordenboekdefinitie
 • WIU: van onvoldoende kwaliteit (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering")
 • ZP: (zelf)promotie
Het toevoegen van een nieuwe dag

Als het goed is, wordt elke dag om 00.00 uur een nieuw sjabloon voor die dag toegevoegd door een botje (Gebruiker:Valhallasw-toolserver-botje). Als dit niet gebeurd is, moet deze pagina gewijzigd worden: boven het commentaar <!-- HIERVOOR --> moet het correcte sjabloon vanuit de queue (die eronder staat) gekopieerd worden. Let erop dat je de <!-- en --> vanomheen het sjabloon wegneemt.

Als er geen pagina's meer in de queue staan, moet een nieuwe pagina worden aangemaakt. Gebruik hiervoor de instructies op Sjabloon:Te beoordelen pagina's nieuwe dag.

Onterecht verwijderd?

Heeft een moderator na twee weken een artikel in uw ogen onterecht verwijderd? Vraag dan eerst de moderator die de lijst afgehandeld heeft om toelichting op diens overlegpagina. De naam van de moderator die het artikel heeft verwijderd vindt u terug in het Verwijderingslogboek. Doe pas na de navraag een eventueel terugplaatsingsverzoek op Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen.


Recente beoordelingssessies[bewerken]

Hier staan de afgehandelde subpagina's van de laatste week gearchiveerd. Deze dienen als archief van beoordelingsnominaties. De moderator die als laatste een dag afhandelt of afmaakt dient deze hier, na de nodige controles, te archiveren.


Toegevoegd 05/11; af te handelen vanaf 19/11[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 05/11: Deel 1[bewerken]

 • Tectonic - NE - Puzzel zonder aangetoond encylopedisch belang of bronnen. Kleuske (overleg) 5 nov 2015 11:48 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen @Kleuske: Onbekend (voor jou) is waarschijnlijk ook onbemind. Dagelijks zijn er zeer veel mensen die elke morgen met genoegen deze puzzels oplossen. Ze zijn dagelijks te vinden in een landelijke ochtendkrant (pal naast een sudoku). Ook wordt een puzzelboekje uitgegeven met alleen maar tectonicpuzzels. Waarom sudoku, filippine, doorloper etc. etc. wel en deze niet in Wikipedia?
  • Voor Voor verwijderen , is wel E volgens mij (Denksport heeft een speciaal blad aan deze puzzels gewijd). Maar het artikel beschrijft het niet echt duidelijk. Wat voorbeelden er bij zouden het artikel behoudenswaardig maken. Nietanoniem (overleg) 6 nov 2015 09:53 (CET)
 • Ayala Brut Millesimé - weg - NE, reclame. Samengevoegd artikel waarvan de samenvoeging half ongedaan gemaakt is waardoor het effectief dubbel is met Ayala (champagne) The Banner Overleg 5 nov 2015 02:31 (CET)
  • Het artikel kan inderdaad ook samengevoegd worden met Ayala, zullen we er een redirect van maken? Robert Prummel (overleg) 6 nov 2015 01:44 (CET)
 • Champagne Raymond Boulard - weg - NE, reclame. Onvoldoende onafhankelijke bronnen om de E-waarde aan te tonen The Banner Overleg 5 nov 2015 02:36 (CET)
  • Om te beginnen handel ik niet in champagne, ik maak er ook geen reclame voor. Ik beschrijf alleen de champagnehuizen. Zijn die niet "e"? We mogen op Wiki geen reclame maken, terecht, maar dat gebeurde in deze artikelen over de champagnehuizen ook niet. Ik vermelde alleen waardoor ze zich onderscheiden, de druif, het terroir en de vinificatie maken het verschil tussen al die wijnen, maar daarom is het nog geen reclame... Het artikel bokbier is dat toch ook niet? Verder geef ik het boek van Gert Crum als onafhankelijke gedrukte bron. Robert Prummel (overleg) 6 nov 2015 01:40 (CET).
  • Tegen Tegen verwijderen Champagnehuizen (met bron) zijn relevant, want niet lokaal. (Als ieder boek van Baantjer zelfs relevant is, zonder enige bron - en minstens even commercieel - zie ik niet in wat er mis is met champagnes en champagnehuizen, die evenveel inzet en creativiteit vragen.) Bedrijven zijn meestal zo al zeer interessant: mensen die er iets van kopen, zoeken er soms graag iets over op. Dat moeten ze hier toch kunnen vinden. Queeste (overleg) 6 nov 2015 17:44 (CET)
  • Ja, ik denk dat hij of zij die een fles dure bubbels koopt er graag iets over op Wiki zou willen lezen. Overigens heb ik deze prangende vraag, waarom is een artikel als Brouwerij Palm met uitgebreide beschrijvingen van hun producten dan géén reclame? Of een kleine brouwerij als Brouwerij De Landtsheer waarvan alle bieren genoemd worden? We mogen Wiki niet misbruiken voor reclame, geen reclame voor onszelf of ons bedrijf maken. Zeer terecht! Maar wanneer een Nederlander 40 champagnehuizen en hun wijn beschrijft maakt hij toch geen reclame? Ik citeer nog even de conventiepagina van Wiki; Wiki is geen platform om iets te presenteren of onder de aandacht te brengen. Ik presenteer geen (eigen) belang of product. en verder; Wikipedia is een encyclopedie waarin beschrijvingen thuishoren. Maar dat moet wel over zaken of personen gaan die een vrij grote mate van bekendheid genieten. Het is niet de bedoeling om die bekendheid te suggereren of te creëren door hier een artikel over jezelf te plaatsen. Goede vuistregels zijn: schrijf geen artikel over jezelf of zaken waar je nauw bij betrokken bent; neem in de artikelen geen verwijzingen op naar je eigen publicaties. De plek om wat biografische gegevens over jezelf te plaatsen is de gebruikerspagina.. De champagnehuizen zijn net als de brouwerijen tamelijk bekend. Let wel dat ik over de grote huizen schreef die internationaal wijn verkopen. Ik behandel de honderden kleine producenten niet, dat zou lijken op een artikel over de slagerij hier op de hoek... En dan zou er sprake zijn van reclame. De conventies schrijven dat "Wikipedia geen reclamezuil is" en vervolgen met "Een artikel van Wikipedia mag geen aanprijzing zijn voor een product of een dienst. Ook externe links naar websites die alleen iets verkopen zijn niet toegestaan". Van beiden is hier geen sprake, ik vermeed zorgvuldig om adjectieven als lekker, verfijnd, mooi, exclusief etc. te gebruiken. Over het smaaktype wordt alleen het belangrijke onderscheid in sec, demi-sec, nature, brut enzovoort gemaakt.

Robert Prummel (overleg) 17 nov 2015 01:37 (CET)

  • Kom aan Banner, iets voordragen en dan niet verder discussi±eren is niet des Wiki. Ik heb desgevraagd een aantal bronnen waaronder een artikel in een Frans landelijk blad, Le Monde, toegevoegd. Dit om te onderbouwen dat het hier om een `E`, en belangrijk champagnehuis gaat dat ook aan de weg timmert. Dan zijn er nog boeken over wijn die deze huizen noemen. Even encyclopedisch als al die brouwerijen zo lijkt me. Wanneer je iets ter verwijdering voordraagt moet je toch aan de daaropvolgende discussie deelnemen... MVG Robert Prummel
 • Champagne Francis Boulard & Fille - weg - NE, reclame. Onvoldoende onafhankelijke bronnen om de E-waarde aan te tonen The Banner Overleg 5 nov 2015 02:40 (CET)
  • Om te beginnen handel ik niet in champagne, ik maak er ook geen reclame voor. Ik beschrijf alleen de champagnehuizen. Zijn die niet "e"? We mogen op Wiki geen reclame maken, terecht, maar dat gebeurde in deze artikelen over de champagnehuizen ook niet. Ik vermelde alleen waardoor ze zich onderscheiden, de druif, het terroir en de vinificatie maken het verschil tussen al die wijnen, maar daarom is het nog geen reclame... Het artikel bokbier is dat toch ook niet? Verder geef ik het boek van Gert Crum als onafhankelijke gedrukte bron. Robert Prummel (overleg) 6 nov 2015 01:40 (CET).
 • Champagne Dominique Boulard & Filles - weg - NE, reclame. Onvoldoende onafhankelijke bronnen om de E-waarde aan te tonen The Banner Overleg 5 nov 2015 02:40 (CET)
  • Om te beginnen handel ik niet in champagne, ik maak er ook geen reclame voor. Ik beschrijf alleen de champagnehuizen. Zijn die niet "e"? We mogen op Wiki geen reclame maken, terecht, maar dat gebeurde in deze artikelen over de champagnehuizen ook niet. Ik vermelde alleen waardoor ze zich onderscheiden, de druif, het terroir en de vinificatie maken het verschil tussen al die wijen, maar daarom is het nog geen reclame... Het artikel bokbier is dat toch ook niet? Verder geef ik het boek van Gert Crum als onafhankelijke gedrukte bron. Robert Prummel (overleg) 6 nov 2015 01:40 (CET).
   • Er is toch een artikel Champagne (wijn) , dat is vergelijkbaar met bokbier. Of champagnehuizen op zich E zijn kan ik geen oordeel geven.Nietanoniem (overleg) 6 nov 2015 09:45 (CET)
    • De brouwerijen zijn dat in veler ogen wèl. Waarom de champagnehuizen waarvan een aantal heel oud en beroemd zijn en ieder opvallende karakteristieken bezit dan niet? Robert Prummel (overleg) 17 nov 2015 18:00 (CET)
 • Ultimaker - wiu - Verlenging. Ik heb er nog wat aan gepoetst. Kattenkruid (overleg) 5 nov 2015 04:15 (CET)
Steekt wat ruim in de jas, maar zeker een nuttig artikel. Tegen Tegen verwijderen --Stunteltje (overleg) 22 nov 2015 12:39 (CET)
 • Fatimagebed - wiu - Kattenkruid (overleg) 5 nov 2015 04:39 (CET)
  • In deze vorm zeer mager. We zijn allereerst geen gebedenbundel. Een gebed kan zijn plaats hebben in Wiki, mits voorzien van neutrale context. Zo is dit gebed niet Van Maria van Fatima maar wordt het toegeschreven aan Onze-Lieve-Vrouw van Fátima en zou het onder het desbetreffende lemma kunnen worden geplaatst. De vertaling naar het Latijn is niet nodig, de herderskindertjes zullen het hooguit in het Portugees hebben overgeleverd. Het merendeel van de Wiki-lezers zal overigens ongetwijfeld de mening zijn toegedaan dat niet Onze-Lieve-Vrouw, maar iemand anders, de auteur van het gebed moet zijn geweest. Fred (overleg) 5 nov 2015 13:35 (CET)
  • Ik heb even gezocht naar een corresponderend artikel op de Portugese Wiki, maar kon het niet vinden. Sijtze Reurich (overleg) 5 nov 2015 20:42 (CET)
   • Zoekend op Google vind ik de Latijnse tekst (O mi Jesu) in tal van varianten. Daar staat voorts: The Decade Prayer for the Rosary, commonly known as the Fatima Prayer, was revealed by Our Lady of Fatima on July 13, 1917. She asked the three shepherd children, Francisco, Jacinta, and Lucia, to recite it at the end of each decade of the rosary. It was approved for public use in 1930. Het gebed diende na elk tientje van de Rozenkrans gebeden te worden. Dit lijkt me relevante informatie waarbij natuurlijk het auteurschap van dit gebed niet zonder meer aan Onze-Lieve-Vrouw dient te worden toegeschreven. Die bewering dient (aangezien we een neutrale encyclopedie zijn) te worden verzacht door een naar verluidt, of: wordt door de gelovigen toegeschreven aan... Fred (overleg) 5 nov 2015 22:11 (CET)
    • Dit heet op de Portugese wiki pt:Orações do Anjo. Hobbema (overleg) 6 nov 2015 00:25 (CET)
     • Natuurlijk is het bedrog op een gigantische schaal... maar de katholieken geloven nu eenmaal in het wonder van Fatima en dit gebed kreeg ook op andere Wiki's een plek. De grammatica in het artikeltje is nog wat pover, verder is het, als alle wijdverspreide (bij}geloven, ufo's, homeopathie en wat dies meer zij wel degelijk "ë". Robert Prummel (overleg) 6 nov 2015 01:50 (CET)
 • Thermische centrale - WEG - Doorverwijzing, vlag dekt de lading niet. Kleuske (overleg) 5 nov 2015 11:09 (CET)
  • Kleuske nomineerde deze doorverwijzing met volgende motivatie: 'Waterkrachtcentrales zijn geen Elektriciteitscentrale?'. 1) Wat hebben waterkrachtcentrales hiermee te maken? Het gaat om thermische centrales. FYI: waterkrachtcentrales zijn doorgaans trouwens wél elektriciteitscentrales. 2) Een thermische centrale is een vorm van een elektriciteitscentrale, waarbij uit de energie uit een bepaalde bron eerst in warmte wordt omgezet alvorens deze (via mechanische energie, ie stoomturbines) in elektriciteit wordt omgezet. (ik sta op het punt dit ook zo aan te brengen in het artikel elektriciteitscentrale. Mvg, Grutman (overleg) 5 nov 2015 11:18 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Nu dekt de vlag de lading wél.Fred (overleg) 5 nov 2015 13:23 (CET)
Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • DameWare NT Utilities - NE/Reclame - Software zonder herkenbaar encyclopedisch belang. Kleuske (overleg) 5 nov 2015 11:21 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Waarom heeft dit artikel sinds 2012 online gestaan als het geen "encyclopedisch belang" heeft? Wikidevnl (overleg) 5 nov 2015 14:33 (CET)
   • Net aangemaakt: Argumentum ad antiquitatem - dat het artikel er al 3 jaar staat zegt niets over het encyclopedisch belang. Alleen dat het er al 3 jaar staat. Er zijn 1,8 miljoen artikelen, van een zooitje ongeregelde vrijwilligers kun je niet verwachten dat nooit fouten worden gemaakt. Het laten bestaan van dit artikel is in mijn ogen zo'n foutje. Het is een soort remote-connection-tooltje, daar zijn er veel meer van en deze is niet zo speciaal (of dat blijkt niet uit het artikel) dat een eigen artikel gerechtvaardigd is. Nietanoniem (overleg) 6 nov 2015 09:50 (CET)
 • Marc van Sambeek - ZP - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 5 nov 2015 11:40 (CET)
  • Voor Voor verwijderen, CV zonder bronnen. Atsje (overleg) 15 nov 2015 09:33 (CET)
 • Joseph Auslander - wiu - Dichter bestaat en is relevant, maar artikel is zwaar ondermaats. Kleuske (overleg) 5 nov 2015 11:59 (CET)
 • Daniel James Howell - wiu - Enkele vreemde zinnen. Kattenkruid (overleg) 5 nov 2015 12:05 (CET)
 • Oud Arlesteyn - NE/ZP. Sonty (overleg) 5 nov 2015 12:22 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Linkspam. Er wordt overigens niets (jaar van oprichting, aantal werknemers e.d.) over het bedrijf verteld, behalve dat het onafhankelijk zou zijn, maar dat laatste wordt niet door onafhankelijke bronnen gestaafd. Fred (overleg) 5 nov 2015 13:20 (CET)

Toegevoegd 05/11: Deel 2[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Gertie Buseman - NE. Sonty (overleg) 5 nov 2015 12:27 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - in de huidige tekst staat inderdaad niets dat het artikel E maakt. Erik Wannee (overleg) 28 nov 2015 09:48 (CET)
 • India Grey - NE - Volgens dit artikel: "Grey is bekend als schrijfster van Prinselijke kussen uit de Bouquetreeks." in Nederland ook terug te vinden als Bouquet 3216. Als iemand alleen bekend is vanwege het schrijven van boekje drieduizend-zoveel van de Bouquetreeks, lijkt me die persoon NE en hoort dit verder bronloos artikel niet op Wikipedia. - Robotje (overleg) 5 nov 2015 12:38 (CET)
  • Voor Voor verwijderen. Kan me er niets meer van herinneren zelfs. Graaf Statler (overleg) 5 nov 2015 13:39 (CET)
   • Enkele uren eerder vandaag schreef je nog "Ik heb namelijk, eerder gezegd, een fotografisch geheugen. Wat ik ooit gelezen heb kan ik zo oproepenoproepen, nalezen in mijn hoofd. Ik hoef niet te zoeken." [1] maar van een zelf aangemaakt artikel kun je je niets meer herinneren. Welke SG moeten we nu geloven, die van vanmorgen met het fotografisch geheugen zodat ooit iets gelezen het zo weer kan oproepen, of die van 12:38 die zich er niets meer van herinneren kan. - Robotje (overleg) 5 nov 2015 15:20 (CET)
    • Je moet me geloven in dit geval. Maar ik heb een sterfgeval in de families. Parkiet van tante Nel. Zo van het stokje gelazerd. Zwaar overstuur. Ik moet er heen, weet niet voor hoelang. Maar ze heeft geen internet, dus ik weet niet wanneer ik weer online kom hier. Mischien kun jij even kijken of er nog bronnen zijn.Graaf Statler (overleg) 5 nov 2015 17:26 (CET)
 • Rotterdamse School - Zo schrijven we geen artikelen hier. Pieter zegt, Jantje vindt, is het een droom of ideaal en hier staat dat zelfs zoiets niet bestaat. Gaarne fatsoenlijke bronnen. De weer toegevoegde externe bron uit notabene uit een archief verwijst naar een privésite! Hoe gek moet het op Wikipedia worden. Graaf Statler (overleg) 5 nov 2015 13:39 (CET)
  • Op 1 november 2015 al genomineerd voor verwijdering door zelfde Graaf Statler en nadat ik later die dag een externe link had toegevoegd was het volgens GS voldoende opgeknapt en haalde hij enkele uren later de verwijdernominatie door. Op 5 november is het opeens weer niet goed genoeg en haalt hij ook nog eens de opgegeven externe link weg. Met externe link erbij lijkt me artikel E genoeg dus Tegen Tegen verwijderen. - Robotje (overleg) 5 nov 2015 13:53 (CET)
   • Die bron link verwijst via een archief naar een niet meer bestaande privésite als ik het goed zie. Meen je nu werkelijk dat je daarmee het onderwerp E maakt? Of sta je mij voor de gek te houden? Graaf Statler (overleg) 5 nov 2015 13:55 (CET)
    • Of het nu archief is of niet, lijkt me niet uit te maken. Die externe link was gewoon extra. Kan GS trouwens aangeven of hij wel de opgegeven bron Emile Wennekes, ‘Rotterdamse muziek: idioom of ideaal? helemaal gelezen heeft. - Robotje (overleg) 5 nov 2015 13:58 (CET)
    • Nou nee. Maar de titel wijst in de richting dat daar niet instaat wat jij hoopt. Lijkt mij. Graaf Statler (overleg) 5 nov 2015 14:00 (CET)
     • Je hebt het over "Gaarne fatsoenlijke bronnen." en dat bepaal je o.a. op jouw idee dat het gezien de titel niet in die richting wijst terwijl het wel degelijk over de Rotterdamse School gaat. Verkeerde inschatting dus!! - Robotje (overleg) 5 nov 2015 14:08 (CET)
      • Nou, je hebt nog 14 dagen om de bronvragen van bronnen te voorzien. Misschien kun je het werkje wel gebruiken. Want jij voelt toch wel aan dat je die niet kunt afdoen van het zal er wel instaan. En o ja, met paginanummers graag. Graaf Statler (overleg)
       • Zal ik dan maar vast beginnen met de paginanummers: Ons Erfdeel - 2003, nr 1, pagina 111 en 112 - Robotje (overleg) 5 nov 2015 14:15 (CET)
        • O maar dat mag. Als jij met fatsoenlijke bronnen komt prima. Ook bij van Dillen. Maar ik gaf een link waarin beweerd werd dat fenomeen niet bestond. Aan jouw aan te tonen dat het bestaat en..E is. Graaf Statler (overleg) 5 nov 2015 14:18 (CET)
        • PS Weer allerlei primaire en shitbronnen. Ga toch op zoek naar iets behoorlijks! Veel shit stink echt niet minder dan weinig. Graaf Statler (overleg) 5 nov 2015 14:46 (CET)
         • Dat artikel in Ons Erfdeel heb ik niet als bron opgevoerd zoals hier te zien is. Het is aan jou om aan te tonen dat het geen fatsoenlijke bron is en zolang jij dat meent te kunnen doen op basis van de titel, lijkt verdere discussie met jou over dit onderwerp niet zo zinnig. - Robotje (overleg) 5 nov 2015 14:54 (CET)
          • Ik heb intussen nog wat citaten uit dat artikel uit Ons Erfdeel opgenomen in het artikel waaruit blijkt dat het wel degelijk over deze Rotterdamse School gaat. De aanname van GS, op basis van de titel, dat het daar niet over ging is daarmee dus volkomen onjuist gebleken. - Robotje (overleg) 16 nov 2015 15:34 (CET)
   • Bij mijn weten heeft een nominator het recht van mening te veranderen, Robotje. Het artikel is immers niet behouden door een moderator na de volledige procedure doorlopen te hebben. The Banner Overleg 5 nov 2015 15:33 (CET)
    • Ik heb er geen problemen mee als hij van mening veranderd, maar om nu de enige verandering die toen werd opgegeven voor 'opgeknapt' uit het artikel te verwijderen en bijna tegelijkertijd het opnieuw te nomineren komt op mij als ongewenst over. Dat recht om van mening te veranderen heb ik nog nooit van gehoord, kun je ook aangeven waar dat op de Nederlandstalige Wikipedia vastgelegd is? - Robotje (overleg) 5 nov 2015 15:40 (CET)
     • Bij mijn weten heb ik alle recht, als ik bij nadere inspectie erachter kom dat de bron waarop een hele stroming zou zijn gebasseert , die overigens nauwelijks vermeld wordt wat je toch mag verwachten, een privesite is die zo belangrijk is dat hij uit een archief gevist moet worden. En ik een secondaire bron gaf die in te zien is dat de stroming niet bestaat. En wat je verder geeft als gewoonlijk zijdelingse vermeldingen zijn, wie weet met Wikipedia als bron. Wie zal het zeggen. En niet ik oordeel hierover uiteindelijk, maar een moderator. Dus wat is je probleem? Graaf Statler (overleg) 5 nov 2015 16:48 (CET)
  • In de huidige vorm ben ik geneigd om Voor Voor verwijderen te zijn. Als een lemma als titel heeft de Rotterdamse School verwacht ik een beschrijving van een begrip dat in de muziekwereld breed bekend is, dat lijkt hier toch wel zeer de vraag. Het lemma maakt in ieder geval niet duidelijk dat het begrip breed bekend is, het ademt vooral de sfeer van het zou bekend moeten zijn. Peter b (overleg) 7 nov 2015 12:34 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Het artikel is al eerder behouden. Toen werd er verwezen naar De Doelen, de Rotterdamse Schouwburg en Donemus die deze term ook gebruiken. De Doelen wijdde er in 2010 zelfs een programma aan. Alleen de link van Donemus heb ik uit een archief kunnen vissen. Mijn indruk is ook dat het grootste probleem bij deze nominaties is, dat Graaf Statler zich op een gebied begeeft waar hij geen jota verstand van heeft. Ook is mij al vaker opgevallen dat hij niet in staat is bronmateriaal te vinden die wel degelijk bestaat. Dit is te beoordelen als een onzinnominatie. Het is goed om de argumenten van de vorige keer er ook nog op na te slaan. Ymnes (overleg) 7 nov 2015 14:05 (CET)
   • Dat is zeker een goed idee. Daar zul je zien dat er zeer, zeer valide argumenten om het artikel te verwijderen en geen zijn om het te behouden. Verder eens met PeterB. En zou Ymnes eindelijk eens op willen houden mijn expertise in twijfel te trekken zonder dat hij daar een jota weet van heeft? Bij voorbaat dank, het is namelijk vrij lachwekkend. Graaf Statler (overleg) 7 nov 2015 14:23 (CET)
    • Toen is het niet verwijderd en intussen is het artikel er niet slechter op geworden, eerder beter. Ik trek jouw expertise trouwens niet voor de lol in twijfel en ook niet om je te treiteren. Het probleem is dat een ander steeds jouw werk op kan knappen, omdat je er niet uitkomt wanneer je onomstreden artikelen nomineert. Een week geleden riep je zelfs steeds rond dat de Rotterdamse School niet zou bestaan. Dat is onzin en dat komt omdat je je op een gebied begeeft waar je geen jota verstand van hebt. Het is functionele kritiek die ik op jouw handelen heb. Ymnes (overleg) 7 nov 2015 15:00 (CET)
     • @Y, bronnen zoeken is echt niet de taak van de nominatie hoor. En, misschien nieuws voor je, die bestaat ook niet. Graaf Statler (overleg) 7 nov 2015 15:54 (CET)
      • Die bestaan wel, want bij de vorige nominatie werden nota bene een aantal linken gegeven. Hier kwam uit naar voren (toen gecheckt) dat De Doelen, de Rotterdamse Schouwburg en Donemus de term ook gebruiken en dat De Doelen er in 2010 zelfs een programma aan wijdde. Lees dat programma en je hebt een bron. Je zult echter niet alles op het internet vinden en er staan tienduizenden artikelen op Wikipedia zonder bron. Nominaties door mensen die er niets van afweten kan ervoor zorgen dat we onnodig artikelen kwijtraken, wat ook nu het risico is. Ymnes (overleg) 7 nov 2015 16:10 (CET)
   • Rotterdamse instellingen die het over de Rotterdamse school hebben is nou niet direct een voorbeeld van onafhankelijke bronnen waaruit de E-waarde van dit begrip kan blijken. In 2010 werd het behouden omdat het door een sokpop was genomineerd, een inhoudelijke beoordeling is daar moeilijk in te zien. Peter b (overleg) 7 nov 2015 16:15 (CET)
    • Bovendien, als ik de sokpoptest mag geloven gaat het om Yuri Landman. Ook al ondeskundig? Net zoals ik volgens jouw? ,Graaf Statler (overleg) 7 nov 2015 16:21 (CET)
     • Er werden daar linken gegeven waar ik naar verwees. Dat het Rotterdamse instellingen zijn zegt niet zoveel. Dan zou je de Leeuwarder Courant ook niet meer mogen geloven wanneer er iets over de Elfstedentocht in staat. Ymnes (overleg) 7 nov 2015 16:33 (CET)
      • Y@ Lees dit eens en laat het tot je doordringen. En als je klaar bent dit. Laat alles goed, goed inzakken, en kom dan eens terug. Dat spaart hiet nameijk zoveel onnodige ruis.... Graaf Statler (overleg) 7 nov 2015 17:02 (CET)
       • Dat is een persoonlijke aanval op mij Statler. Waarom zoek je je niet een keer een andere website op om te vechten en te bloggen...? Ymnes (overleg) 7 nov 2015 17:16 (CET)
   • Als er buiten Friesland geen bron te vinden zou zijn waar uit de relevantie van de elfstedentocht zou blijken dan zouden we geen lemma over de elfstedentocht hebben. Peter b (overleg) 7 nov 2015 18:03 (CET)
    • Donemus zit in Amsterdam (Muziek Centrum Nederland). Ymnes (overleg) 7 nov 2015 18:11 (CET)
     • ....En zo kwebbelde onze Ymnes vrolijk voort.... Je ziet het goed, ik liep vast in dat artikel van Van Dillen. Ik zag dat er iets niet klopte, maar zag niet wat. En toen heb ik het enige juiste gedaan wat je kunt doen in zo een geval, ik heb een degelijk brononderzoek gedaan bij drie artikelen. En daardoor zag ik dat geen van de artikelen deugde en wat het verband was tussen die artikelen. Maar vertel.... In Amsterdam? Echt? Daar woont ook tante Nel! Janken, de hele dag janken. Nou, niks gezegd, en een sssssssstttttt andere parkiet op Marktplaats gezocht. Gevonden! Precies zo een met dat vlekje op zijn snavel! (Of was het een haar?) Wel in Groningen, maar vooruit. Stiekem s'nachts in de kooi gezet. Nou, tante wakker de volgende ochtend, helemaal blij. En die doje parkiet? In de groene container. Parkiet is dus gerecyceld. Ach, tante Nel volgt het allemaal niet meer zo. Bijna honderd! Maar vertel rustig verder, ik luister. Wat in vredesnaam zegt de door jouw gegeven link over de inhoud van het artikel? Wat onderbouwd het? Dat iemand ooit de term heeft gebruikt? En wat nog verder? Graaf Statler (overleg) 8 nov 2015 00:00 (CET)
    • Als ik naar de toegevoegde bronnen kijk zie ik o.a. Muziekencyclopedie.nl van Beeld en Geluid, hoort bij het in Hilversum gevestigde 'Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid'. Donemus is een landelijke organisatie die gevestigd lijkt in Rijswijk. Ons Erfdeel is een Vlaams-Nederlandse organisatie met kantoren in Rekkem (B) en Raamsdonksveer (NL) en De Groene Amsterdammer komt uit Amsterdam. Er is (intussen) dus allerminst sprake van dat het alleen gaat om "Rotterdamse instellingen die het over de Rotterdamse school hebben .." - Robotje (overleg) 16 nov 2015 15:49 (CET)
    • En zo kwebbelde ons Robotje voort... Waarom? Omdat Robotje denkt dat als hij zich bij de Haagse School en hier zich eruit klets hij heeeel misschien nog een streepje licht kan laten schijnen in dat artikel van van Dillen. En dan heeeel misschien zich ook daar uit sjoemelt. Te doorzichtig. Graaf Statler (overleg) 17 nov 2015 01:48 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Het grote probleem is dat er niet altijd even gezaghebbende bronnen worden opgevoerd waarin vaak slechts zijdelings of heel summier naar de Rotterdamse School wordt verwezen. Als die school echt van belang was voor een encyclopedie, dan waren er boeken aan gewijd of op zijn minst artikelen over geschreven in gerenommeerde muziektijdschriften. Marrakech (overleg) 17 nov 2015 00:19 (CET)
 • Goed, dan zet ik het andwoord er wel onder Ymnes. Als ik een bron heb dat Tante Nel een parkiet heeft, in Amsterdam woont, mijn tante is, 98 en wat vergeetachtig is, heb ik dan mijn verhaal onderbouwd? Kan het waar zijn? Ja. Is het waar? Dat mag jij nu zeggen. Dus wat zeggen jouw bronnen? Helemaal niks! Graaf Statler (overleg) 8 nov 2015 09:57 (CET)
  • Voor Voor verwijderen uiterst vage bronnen die niet echt overtuigen. Het artikel heeft heeft on afhankelijke en betrouwbare bronnen nodig en die mis ik. The Banner Overleg 18 nov 2015 00:21 (CET)
 • Laten we eens wat bronnen bekijken:
  • Hedendaags, 1969 - 2000, muziekencyclopedie.nl; "Binnen de Rotterdamse school nemen Peter-Jan Wagemans (1952), Otto Ketting (1935) en Klaas de Vries (1944) afstand van avant-garde en minimalisme."
  • Donemus (Documentatiecentrum Nederlandse muziek) is een Nederlands organisatie die zich bezighoudt met de documentatie van hedendaagse, in Nederland gecomponeerde, muziek. In 1992 stond er in het door Donemus uitgegeven muziekblad Key Notes [2]: "The composers of the Rotterdam School, however, work in strictly separate genres. Klaas de Vries, whom I mentioned before, writes some of his music in a free, swinging style. Peter-Jan Wageman composed large orchestra pieces in a style reminiscent of Messiaen while .."
  • In februari 2003 stond er een door Emile Wennekes geschreven artikel in Ons Erfdeel dat grotendeels gaat over de Rotterdamse school.
  • Groene Amsterdammer, 10 januari 2012, ".. Rotterdamse school van literair geïnspireerde eclectici, met grondlegger Ketting, Peter-Jan Wagemans en Hans Koolmeest als mede-representanten .."
  • In het programmaboekje bij het optreden van het Asko|Schönberg ensemble voor nieuwe muziek op 6 maart 2014 in de grote zaal van het Muziekgebouw in Amsterdam en live werd uitgezonden op Radio 4 staat bij de toelichting te lezen [3]:
Aanhalingsteken openen

Het zal eind jaren zeventig, begin jaren tachtig zijn geweest dat de term ‘Rotterdamse School’ werd geïntroduceerd. Componisten uit de Maasstad lieten namelijk een wezenlijk ander geluid horen dan hun ‘ijzerenheinige’ Haagse collega’s met hun betonnen klankenpalet en voorkeur voor wringende dissonanten en obsessieve herhalingen.

Aanhalingsteken sluiten
  • Over dat concert schreef de muziekrecensist Van der Waa een dag later in De Volkskrant [4]: "Drie van de vier gespeelde componisten horen namelijk tot de zogenoemde Rotterdamse school. Roukens' leermeester Klaas de Vries is daarvan een van de protagonisten. Zijn Tweede pianoconcert beleefde een verdiende reprise, met Daniël van der Hoeven als solist." Die opmerking in dat programmaboekje was niet terloops, de Rotterdamse School was een bindende factor tussen de meeste componisten waarvan het werk vertolkt werd.
 • Kortom, rond 1980 werd die term 'Rotterdamse School' geïntroduceerd en in de jaren '90 en '00 werd die term nog steeds gebruikt in relevante bronnen. Ook in de afgelopen jaren zijn er meerdere bronnen waaruit blijkt dat de term nog steeds gebruikt wordt in relatie tot nog levende componisten. Een deel van bovenstaande bronnen is door GS verwijderd uit het artikel en als gevolg van een door hem gestarte editwar is het artikel intussen beveiligd. De bron waaruit dat citaat "''Het zal eind jaren zeventig, begin jaren tachtig zijn geweest dat de term ‘Rotterdamse School’ werd geïntroduceerd." komt heb ik later gevonden, maar kan ik momenteel door die beveiliging niet toevoegen. Jammer, want het is juist de bedoeling dat tijdens de 14 dagen na een verwijdernominatie gewerkt wordt aan het verbeteren van het artikel en dat lukt nu dus niet. Verder lijkt het me ook wenselijk dat er in het artikel komt te staan dat er ook meningen zijn het werk van de componisten die tot de Rotterdamse School worden gerekend te weinig overeenkomsten vertonen om van een echte school te spreken. Ook dat kan nu niet in het artikel worden opgenomen door de beveiliging. Ook staan er nog wat bron-sjablonen in het artikel, waarvoor al wel een bron opgegeven is, maar die door GS weer dodleuk verwijderd is en door de beveiliging niet teruggezet kan worden. Als het huidige artikel door de moderator van dienst als onvoldoende wordt beschouwd, hoop ik dat bovenstaande punten toch worden meegenomen ook al staan ze nu nog niet in het artikel. De eis dat voor een onderwerp pas E genoeg is als er een hoofdartikel in een vakblad aan gewijd is, ben ik nog nooit tegengekomen op de Nederlandstalige Wikipedia. In tal van Wikipedia-artikelen over componisten staat nu dat die persoon gerekend wordt tot de Rotterdamse School en dat is dan weer gebaseerd op een betrouwbare bron zoals Donemus. Waarom zou je de lezer niets over die Rotterdamse School mogen uitleggen omdat er geen hoofdartikel in een vakblad voorhanden is, maar wel voldoende andere bronnen. - Robotje (overleg) 23 nov 2015 09:46 (CET)
 • SODA-attest - promo/ne Symbole-faune.png MoiraMoira Baseball (crop) transparent.png overleg 5 nov 2015 15:19 (CET)
  • Het artikel was direct verwijderd. Er ontstond wat discussie (link) of dit wel correct was. Teruggezet zodat we hier de reguliere twee weken kunnen uitzingen. In de huidige staat blijkt totaal niet uit het artikel waarom het relevant zou zijn dus als het niet verbeterd wordt Voor Voor verwijderen . Multichill (overleg) 8 nov 2015 13:54 (CET)
  • Opmerking Opmerking: Ik heb het artikel hier doorgehaald en op de lijst van 8 november gezet. Het lijkt me wel zo eerlijk dat de aanmaker gewoon veertien dagen de tijd krijgt het artikel te verbeteren. Woodcutterty|(?) 8 nov 2015 14:27 (CET)
 • Wakkere muis - iets meer graag - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 5 nov 2015 15:36 (CET)
  • "De uitgeverij is opgericht in 2015 en viert in 2015 haar 10-jarig bestaan." De schrijver zelf was zeker nog niet helemaal wakker. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 8 nov 2015 15:35 (CET)
 • Va-bien - het zal aan mij liggen, maar ik begrijp hier helemaal niets van - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 5 nov 2015 16:01 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Nuweg? Geen enkele bron en ik kan er niets over vinden via Google. Lijkt me sterk voor een "schaal die veelvuldig gebruikt wort over de hele wereld". PEHA-Overleg 5 nov 2015 17:27 (CET)
 • Nurgels - kort - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 5 nov 2015 16:22 (CET)

Toegevoegd 05/11: Deel 3[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Motu Mura (eiland) - weg - Hoax. Kattenkruid (overleg) 5 nov 2015 04:05 (CET)
  • Voor Nuweg - Volkomen onzin. (Studentenhuishumor, vrees ik.) ErikvanB (overleg) 5 nov 2015 05:20 (CET)
 • Daniël Busser - NE - "een Limburgse rapper die gelanceerd werd". Ik heb er al wat licht aan gepoetst. ErikvanB (overleg) 5 nov 2015 16:28 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Slordig taalgebruik: In de zomer van 2015 trad Daniel op Pukkelpop. Dat zal Pukkelpop wel gevoeld hebben, zo'n tred. Fred (overleg) 5 nov 2015 21:53 (CET)
 • Huize De Groene Os -weg- Een zeer studentikoos maar verder volslagen NE studentenhuis met een rijke historie zoals het rood schilderen van een voorheen donkergroene voordeur. Fred (overleg) 5 nov 2015 21:51 (CET)
  • Sjabloon was weggehaald en het artikel werd door mij opnieuw genomineerd. Ik gaf als reden "Twijfel over encyclopedische waarde. Het pand heeft een "rijke historie", maar die blijkt niet uit dit artikel." RONN (overleg) 5 nov 2015 22:29 (CET)
  • Huize De Groene Os Het is aangepast, tekst kan hier en daar studentikoos overkomen maar is verder volledig op waarheid berust. Het pand is architectonisch en historisch interessant alleen al omdat er zich in het pand een monumentale kamer bevind die door Koningin Juliana is geschonken, daarnaast zijn de heer Pj blok en de bekende politicus Troelsta meermalen op dit adres tezamen gezien.Ravestein.t (overleg) 5 nov 2015 23:25 (CET)
   • Troelstra (1860-1930)? In de jaren '60 van de 20e eeuw? Dan moet het wel een spookhuis zijn. Los daarvan, als het pand monumentaal zou zijn dan dient het pand beschreven te worden, niet het studentenhuis dat pas sinds de jaren '60 van de 20e eeuw bestaat. Fred (overleg) 6 nov 2015 16:32 (CET)
  • Heeft sowieso een klein poetsje nodig. ErikvanB (overleg) 5 nov 2015 23:51 (CET) - ...wat ik dan over 14 dagen (een maand tegenwoordig) teruglees.
  • Misschien is het een idee om bronnen toe te voegen aan uw beweringen. En wel onafhankelijke (niet op enigerlei wijze gerelateerd aan het huis), betrouwbaar (geen sociale media) en eerder gepubliceerd. The Banner Overleg 6 nov 2015 00:10 (CET)
 • Het geheim van Eyck - ew? - Een kinderserie die 4 of 5 weken werd uitgezonden. Wat maakt de serie E? Of is elke tv-serie E? En waarom is dan wel alles E wat op tv is, maar niet alles wat in de bibliotheek staat? ErikvanB (overleg) 5 nov 2015 22:02 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen, was een jeugdserie van de KRO en NCRV bestaande uit 50 afleveringen. Er zijn op Wikipedia wel meer Nederlandse jeugdseries met zelfs minder afleveringen. Robertsteroverleg 10 nov 2015 23:29 (CET)
 • Johan Tumba - NE - Zweedse golfer zonder resultaten. Johan staat bekend om zijn lange afslagen, maar zijn putten was te slecht om goede resultaten te boeken.
  Als je dit soort teksten opschrijft in een artikel ........ Need to say no more. Malinka1 (overleg) 5 nov 2015 22:05 (CET)
  • De meeste spelers hebben goede en slechte kwaliteiten ...... en hij kreeg in die tijd putles van zijn vriend Chris van der Velde, die later putt-coach van de Nederlandse PGA kreeg. Hij was de eerste speler die betrapt werd op valsheid in geschrifte en daarvoor 10 jaar speelverbod kreeg. Natuurlijk heeft hij daarna geen goede resultaten op de Tour geboekt, maar hij lijkt me E vanwege zijn veroordeling. Pvt pauline (overleg) 6 nov 2015 15:38 (CET)
   • Misschien, misschien. Maar dan moet je zijn "veroordeling" wel fatsoenlijk met onafhankelijke bronnen schragen. The Banner Overleg 6 nov 2015 22:27 (CET)
  • Ik zal dit er vast bijzetten. Ik was toen ook op dat toernooi in Florence, niemand begreep dat Johan daar durfde te verschijnen ..... en men was blij dat hij de cut miste en dus niet geld verdiende ten koste van een andere speler. Johan ging in hoger beroep, en mocht tot dan toch toernooien spelen. De gegevens over de Tourschool op de website van de Eur. Tour (waar dit in sept 1991 gebeurde) gaan niet verder terug dan 2010 [5]. Pvt pauline (overleg) 9 nov 2015 14:38 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen, een golfer die een ban voor 10 jaar krijgt is daarmee E, niet leuk voor de man, maar Van Impe is ook enkel E vanwege zijn blaasbalg. Peter b (overleg) 9 nov 2015 14:51 (CET)
    • Zeg hé, Van Impe heeft de Tour de France gewonnen. Of de Ronde van Frankrijk, zo U wilt. ed0verleg 16 nov 2015 11:28 (CET)
   • @ Peter b : Voor mijn eigen begrip : je bent stellig in je mening dat deze speler E is vanwege zijn veroordeling. Doortrekkend: Is iedere veroordeelde dan meteen E ? Ik heb deze man genomineerd vanwege zijn niet presteren als golfer. Daar is na maanden overleg zie hier consensus bereikt en alhoewel geen richtlijn, beter hebben we nu eenmaal niet. Als het zo is, dat deze man E zou zijn, dan zou ik in ieder geval zijn categorie golfer willen verwijderen en in de plaats hem categorie ????? geven. Graag je mening. groet, Malinka1 (overleg) 11 nov 2015 20:46 (CET)
    • Appels en peren, er zijn wereldwijd miljoenen veroordeelden, er zijn geloof ik drie serieuze golfers die geschorst werden wegens cheating. Hij is E als golfer, niet als veroordeelde, dat lijkt me helder. Hij werd niet veroordeeld voor het plegen van een moord. Peter b (overleg) 11 nov 2015 22:19 (CET)
     • Dan spreek je jezelf dus tegen van wat je op 9 november meldde en ga je voorbij aan wat hier staat. Malinka1 (overleg) 12 nov 2015 21:20 (CET)

Toegevoegd 06/11; af te handelen vanaf 20/11[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 06/11: Deel 1[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Dubbelpolige wisselschakelaar - wiu - Wat hier staat, nog los van de spelfouten, mist de essentie. Erik Wannee (overleg) 6 nov 2015 03:01 (CET)
 • Tomasz Skalski - NE - Amateursnookeraar. EvilFreD (overleg) 6 nov 2015 09:09 (CET)
 • Bernard Dietz - wiu - Taalkundig niet correct. Duidelijke vertaling uit het Duits. - ArjanHoverleg 6 nov 2015 11:21 (CET)
 • Lijst van buitenspelen, - ne - zie toelichting in sjabloon. Daarnaast is buitenspelen geen bestaand mv van buitenspel (dat ook als znw iets anders betekent) Peter b (overleg) 6 nov 2015 13:09 (CET)
  • Terzijde: een nadeel van de vernieuwde Woordenlijst is o.a. dat buitenspel er bij mij uitziet als bultenspel. :) ErikvanB (overleg) 7 nov 2015 01:08 (CET)
  • Dit artikel is gekoppeld aan de:Kinderspiel. Misschien is het beter dit lijstje op te nemen in het lullige en knullige artikeltje Kinderspel, en dát artikel aan het Duitse Kinderspiel te koppelen. Misschien kan Kinderspel dan gelijk ook wat worden uitgebreid tot een iets volwassener artikel. Ook es:Juegos tradicionales is bijvoorbeeld veel groter. ErikvanB (overleg) 7 nov 2015 04:20 (CET)
 • Oldeklooster (De Marne) - iets meer graag - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 6 nov 2015 14:06 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Ik vermoed dat dit iets meer nu is toegevoegd. Fred (overleg) 6 nov 2015 17:37 (CET)
  • ben nu ook tegen verwijdering - er heeft iemand goed zijn best gedaan → nominatie doorgehaald - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 7 nov 2015 00:13 (CET)
 • Schippersjas - WB - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 6 nov 2015 14:15 (CET)
 • SDO (Hillegom) - eerder (1/10/14) verwijderd als SDO Hillegom - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 6 nov 2015 14:24 (CET)
 • Rutger Vahl - ne - Iemand die een boek geschreven heeft. Twee. ErikvanB (overleg) 6 nov 2015 16:22 (CET)
  • Blijkt heraanmaak van in december verwijderd artikel (MoiraMoira: "cv van man met werkzaamheden en boekpromo"). ErikvanB (overleg) 6 nov 2015 16:25 (CET)
   • Nee, dit is een nieuw artikel over hetzelfde onderwerp, geen herplaatsing van verwijderd materiaal. Daarom heb ik het nuweg-sjabloon verwijderd. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 6 nov 2015 17:58 (CET)
    • Oké. Overigens dezelfde aanmaker als vorig jaar, dus de gedachte aan zelfpromotie dringt zich op. ErikvanB (overleg) 6 nov 2015 20:13 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - Is op dit moment NE, lijkt op zelfpromotie en is inhoudelijk een slecht artikel. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 77.166.169.159 (overleg · bijdragen) 7 nov 2015 20:20‎
 • Kaichou wa maid-sama - wiu - Slecht vertaald uit en.wp. Geen interne links, cats en weinig encyclopedische inhoud. Kattenkruid (overleg) 6 nov 2015 16:40 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Een feuilletonverhaaltje. Wat een shoujo manga is, weten de oningewijde lezertjes (inclusief ondergetekende) gewoonlijk niet, en het is wellicht ook totaal niet interessant. Fred (overleg) 6 nov 2015 17:38 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Een feuilletonverhaaltje van 18 volumes van één liter. ErikvanB (overleg) 6 nov 2015 17:41 (CET)
  • Opmerking Opmerking shojo manga is een Japans stripverhaal dat doelt op tienermeisjes. Het artikel doelt dus op een Japans stripverhaal met 18 albums. Deze ken ik niet, maar manga is nu eenmaal niet mijn favoriete stripverhaal. Als ik het Engelstalige wikipedia-artikel bekijk lijkt het me E. Net als in ons ondermaats artikel, staat er dat er inderdaad op 1 april 2010 een anime kwam (Japanse animatieserie) gebaseerd op deze strip. Dit lijkt me dus een klassiek voorbeeld van een media mix (maar de term mediafranchise is gangbaarder, hoewel dat het wel geen multimediale is, 2 media maar). Het artikel is E, maar niet in deze vorm. Dus ik sluit me aan bij de wiu nominatie. Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vraagje? 7 nov 2015 20:07 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - hernoemd naar Maid Sama! en gewikificeerd. Onderwerp is wel degelijk E. - **Man!agO** 8 nov 2015 20:30 (CET)

Toegevoegd 06/11: Deel 2[bewerken]

 • Lijst van schilderijen van Jacob van Ruisdael - wiu - Deels Engelstalige lijst (ruim 160 keer 1640s etc.) van schilderijen met een "datum van oprichting" en een "article". ErikvanB (overleg) 6 nov 2015 18:18 (CET)
  • "Manual changes to the list will be removed on the next update!" Interessante interpretatie van vrije bewerkbaarheid. Woodcutterty|(?) 6 nov 2015 18:21 (CET)
  • Bots die bewerkingen van gebruikers overschrijven, het moet niet gekker worden. Ik heb alle overdosis aan code eruit verwijderd. Als er nu nog onvertaalde dingen of correcties benodigde zaken in staan kunnen die vrijelijk aangepast worden zonder dat dat overschreven wordt. Het basisprincipe dat artikel vrijelijk aangepast kan worden dient niet overboord gegooid te worden. Romaine 7 nov 2015 01:24 (CET)
 • Lijst van schilderijen van Adriaen Coorte - idem. ErikvanB (overleg) 6 nov 2015 18:19 (CET)
  • De artikelen zijn van Jane023 en ik moet ze allemaal opknappen (heb er een paar gedaan) wegens het gebruik van punten in plaats van komma's e.d. ErikvanB (overleg) 6 nov 2015 19:32 (CET)
  • Bots die bewerkingen van gebruikers overschrijven, het moet niet gekker worden. Ik heb alle overdosis aan code eruit verwijderd. Als er nu nog onvertaalde dingen of correcties benodigde zaken in staan kunnen die vrijelijk aangepast worden zonder dat dat overschreven wordt. Het basisprincipe dat artikel vrijelijk aangepast kan worden dient niet overboord gegooid te worden. Romaine 7 nov 2015 01:24 (CET)
 • Universiteit van Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines - wiu Symbole-faune.png MoiraMoira Baseball (crop) transparent.png overleg 6 nov 2015 19:15 (CET)
 • Universiteit Parijs-Saclay - wiu/promotint Symbole-faune.png MoiraMoira Baseball (crop) transparent.png overleg 6 nov 2015 19:17 (CET)
  • De bron blijkt een webblog te zijn. Iets ingekort waardoor de 'promotint' eruit is. Graag behouden. Ymnes (overleg) 6 nov 2015 19:45 (CET)
   • Het blijkt om een soort super-universiteit te gaan waarin een aantal gerenommeerde instituten samenwerken. Een école normale supérieure is niet mals, en een école polytechnique supérieure ook al niet. Behoudenswaard dus zeer zeker, maar er mag nog wel wat aan worden bijgeschreven. Fred (overleg) 6 nov 2015 22:08 (CET)
Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Goliath ( Six Flags Great America) - is dit genoeg? + fout in titel - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 6 nov 2015 20:31 (CET)
  • Uitgevoerd Uitgevoerd titel hernoemd in lijn met andere six flags attracties, beginnetjesjabloon toegevoegd. Hans Erren (overleg) 11 nov 2015 09:27 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - nu enkel een opsomming van wat feitjes. Mist duiding/achtergrond/beschrijving van het onderwerp. Nietanoniem (overleg) 11 nov 2015 09:36 (CET) ps-het enige wat nu uitgevoerd is, is een titelwijziging.
  • Tegen Tegen verwijderen Aangevuld en gelijkgetrokken met andere pagina's over achtbanen in dit pretpark. Troncz (overleg) 21 nov 2015 16:05 (CET)
 • Grietes Westerlaan - Kattenkruid (overleg) 6 nov 2015 22:13 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Wat een vreselijke en onleesbare ZP omtrent een vrij recente Dj die even later weer een DJ wordt en wel vier keer achter elkaar het woord trance gebruikt. De Shift-toets hapert regelmatig en de persoon is meer dan 100% NE, want nu (nog) lokaal bekend.... Als deze dJ of dj of DJ het gemáákt heeft en ook taallessen heeft gevolgd, mag hij het nog eens proberen. Fred (overleg) 6 nov 2015 22:15 (CET)

Toegevoegd 06/11: Deel 3 de nieuwe K3[bewerken]

 • Klaasje Meijer - weg - Grappenmakers bezig. ChristiaanPR (overleg) 6 nov 2015 23:30 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - ondertussen volledig herschreven en is een prima beginpunt voor toekomstige uitbreiding. Artikel gaat over zangeres waar alleen al gisteravond miljoenen mensen naar gekeken hebben. Romaine 7 nov 2015 04:36 (CET)
   • Maar waarom is ze E? Als ik morgen op tv kom, hebben ook miljoenen mensen naar me gekeken. ErikvanB (overleg) 7 nov 2015 16:51 (CET)
    • Misschien in je fantasie dat als je morgen op tv komt dat er dan miljoenen mensen naar je gekeken hebben, maar dat is niet de werkelijkheid. Voor deze zangeres is dat wel de werkelijkheid. Romaine 7 nov 2015 18:08 (CET)
    • De systeembeheerders van wikipedia zullen tevreden zijn, servercapaciteit kan met 50% naar beneden. Het aantal voetballers dat iets bereikt heeft zonder die 10 andere op het veld zijn op 2 handen te tellen. Bijgevolg, alle individuele pagina's over voetballers ook weg? Sjabloon:Een verontwaardige wikipedia-lezer 5 nov 2015 21:08
  • Tegen Tegen verwijderen - goede start voor toekomstige uitbreiding. --Ruud Habets (overleg) 7 nov 2015 08:34 (CET)
   • Dat zal best, maar waarom is ze E? We maken geen artikelen aan in de hoop dat iemand ooit E wordt. ErikvanB (overleg) 7 nov 2015 16:51 (CET)
    • We maken geen artikelen aan voor iemand die ooit E wordt, maar deze zangeres is al E. Als ze dat al niet eerder was, zeker sinds gisteravond. Er is ruim voldoende aandacht voor deze individuele persoon geweest, heeft zelf als individu (en niet als groep) de afgelopen maanden meegedaan aan een wedstrijd die ze won, samen met twee anderen. Romaine 7 nov 2015 18:08 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - Volledig NE en te veel vraagtekens (wiu). We hebben al een artikel over K3. Uit niets blijkt dat ze zelf ook E is. ErikvanB (overleg) 7 nov 2015 06:06 (CET)
   • Bij eventueel behoud graag een toelichting van de moderator op deze pagina waarom deze persoon als individu en lid van een groep E is. Het sjabloon is nu twee keer verwijderd, eerst illegaal door een anoniem waardoor het artikel op een latere datum opnieuw werd genomineerd, en vandaag door een ander dan de nominator. Graag de nominatie laten staan, omdat ik bezwaar maak tegen het artikel. ErikvanB (overleg) 7 nov 2015 16:49 (CET)
    • Je maakt totaal niet duidelijk waarom ze dan NE is. Iedereen kan roepen dat iemand NE is, maar dat vraagt onderbouwing. En ja, ook gebruikers die NE roepen dienen moeite te doen. Romaine 7 nov 2015 18:09 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Eens met ErikvanB. Ik vergelijk het een beetje met One Direction; als band/groep zijn ze E, als individu zijn ze dat (nog) niet. Mijn voorstel zou dan ook zijn om redirects aan te maken van deze drie namen naar K3 (muziekgroep) en de redirects vervolgens te beveiligen. Trijnstel (overleg) 7 nov 2015 17:32 (CET)
   • Ik denk dat je een beetje achterloopt. De individuele leden van One Direction zijn ook allemaal E en hebben overal artikelen behalve op de bekrompen nl-wikipedia. Akadunzio (overleg) 7 nov 2015 17:54 (CET)
   • For the record, ik heb alle afleveringen van K3 zoekt K3 gezien, dus ik weet wel waar ik over praat. En ja, de dames hebben deze show gewonnen en de plekjes van Karen, Kristel en Kathleen/Josje overgenomen. Maar zijn ze dan direct als individu relevant? Nee, als je het mij vraagt, want hun enige prestatie is dat ze onderdeel van een groep zijn. Wanneer ze bijvoorbeeld ook solosingles uit zouden brengen, zou het anders zijn. Of wanneer ze andere relevante acteerrollen gehad zouden hebben (kijk bijvoorbeeld naar K3-kandidate Lauren De Ruyck die al van alles gedaan heeft). Nog een voorbeeld: het meidengroepje Raffish won in 2004 ook een talentenjacht, maar enkel de mensen die later individueel succes kregen hebben een eigen artikel, de anderen niet. Kortom: zolang ze onderdeel zijn van K3 maar niets als individu hebben gedaan wat wij als relevant beschouwen, hoeven ze wmb ook nog geen eigen artikel. Hoeveel mensen ook naar de tv-uitzendingen gekeken hebben en hoeveel fans K3 nu ook heeft ten spijt. Trijnstel (overleg) 9 nov 2015 00:37 (CET)
Ze hebben die prestatie wel alledrie apart neergezet. NU zijn ze een groep, maar tot voor eergisteren waren ze nog drie individuen die deelnamen aan een wedstrijd... Rickie97 (overleg) 9 nov 2015 00:45 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Waarom wordt hier weer zo hard van de toren geblazen? Omdat het amusement is dat jullie niets interesseert? Deze zangeressen komen al weken in een druk bekeken programma op televisie en zijn ook al uitvoering besproken in de landelijke pers. Ze hebben de wedstrijd K3 zoekt K3 als individu gewonnen. Voetballers of filmacteurs kunnen ook maar alleen prestaties doen in team, maar zijn toch individueel encyclopedisch. Akadunzio (overleg) 7 nov 2015 17:51 (CET)
   • Akadunzio, alles wat in het artikel staat, staat al in K3 zoekt K3 en het artikel over de groep. Van belang is bijvoorbeeld wel dat ten minste één van hen aan het conservatorium gestudeerd heeft (dan weten de mensen dat ze "niet van de straat is"), maar dat kan ook in vier woorden in die artikelen worden vermeld. ErikvanB (overleg) 7 nov 2015 18:18 (CET)
   • "dan weten mensen dat ze niet van de straat is", wat een plat classisme. "alle leden zijn al generaties lang rasechte Belgen, Nederlanders", "dan weten we dat ze ten minste niet bruin zijn". Besef jij eigenlijk wel wat je zegt en hoe beledigend dat is voor Nederlanders en Belgen die het niet zo breed hebben? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 109.128.19.88 (overleg · bijdragen) 14 nov 2015 00:29‎
    • Eriks opmerking heeft niets met inkomen te maken. Aan het conservatorium studeren is niet duurder dan andere hbo-opleidingen. 't Is anders als er zou staan dat iemand eindexamen heeft gedaan bij Instituut Blankesteijn of zo. 'Niet van de straat' betekent hier dat ze een opleiding heeft gedaan voor beroepsmusicus, in dit geval wel relevant. Bever (overleg) 17 nov 2015 13:45 (CET)
    • Het leven van deze drie dames gaat nu wel verder en we kunnen niet alles in K3 zoekt K3 blijven steken. Deze drie zangeressen hebben individueel een plaatsje in K3 afgedwongen en dus verdienen ze een individueel artikel. Ze worden in alle landelijke kranten besproken en dat is een criterium om E te zijn. Uiteraard is dit nog maar een begin. Akadunzio (overleg) 7 nov 2015 19:54 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Duidelijk een onzin-nominatie. Er bestaat geen regel dat bandleden geen artikel zouden krijgen. K3-leden zijn bekend genoeg om een artikel te krijgen. Zeker omdat er 4 miljoen mensen naar gekeken hebben in een wedstrijd die grotendeels om de personen draaide (vermits het allemaal K3 was). __ wɘster 7 nov 2015 20:43 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Voor alle drie. Zangeressen op dit niveau (controleer maar eens het kijkcijfer van de show vrijdag) zijn wel degelijk relevant genoeg voor een plaats in Wikipedia. Als dat niet zo is, dan zullen honderden, zo niet duizenden bestaande artikels irrelevant zijn. CourgetteTalk page icon crystal.png 8 nov 2015 19:45 (CET)
   • 'Onderwerp X is encyclopedisch relevant, want als onderwerp X niet encyclopedisch relevant is zijn onderwerpen Y en Z ook niet encyclopedisch relevant (verzwegen argument: en dat vind ik geen leuke uitkomst).' Is dit een juiste typering van uw argument? Woodcutterty|(?) 8 nov 2015 20:43 (CET)
   • Tegen Tegen verwijderen Of encyclopedisch relevante informatie over bandleden nu op de pagina van de band of in een eigen lemma staat, maakt niet zo ontzettend veel uit. Echter, als de informatie die relevant is voor een bandlid op diens eigen lemma staat, maakt dat het lemma over de band zelf veel overzichtelijker en beter leesbaar en tegelijkertijd bedien je de personen die enkel naar die specifieke informatie over die personen zoeken (veel handiger en gebruiksvriendelijker dan dat je via een r-edirect op het lemma van de band komt en daar moet gaan lopen zoeken). Msj (overleg) 9 nov 2015 20:00 (CET)
    • Ik denk dat dat wel meevalt, kijk bijvoorbeeld naar One Direction#Leden. Toch best overzichtelijk, vind ik. Glimlach Trijnstel (overleg) 9 nov 2015 21:13 (CET)
     • Valt heel erg tegen Huilend Allerlei interwiki deugt hierbij niet. nl:Harry Styles is in de gauwigheid niet te linken aan en:Harry Styles (en alle andere talen). Redirect van een persoon naar een groep is nmi onhygiënisch. Er lijkt (zeker bij 1D) voldoende te vertellen over de leden. Helemaal niet overzichtelijk (alleen al vanwege de ontbrekende en o zo nuttige taallinks naar de leden!). Doe de K3-dames maar een eigen artikeltje, da's heeel veeel overzichtelijker. B.E. Moeial 10 nov 2015 00:44 (CET)
      • Op Wikidata wordt wel nagedacht (zij het niet hard genoeg) over een oplossing voor dergelijke gevallen, die veel vaker voorkomen (bijv. ook personages in bekende film- of boekenreeksen die op de ene Wikipedia wel een eigen artikel hebben en op de andere niet). Het is overigens met een omweg wel mogelijk om dergelijke redirects alsnog te koppelen aan andere talen. Bever (overleg) 17 nov 2015 13:45 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderenVoor Voor verwijderen Maar ik heb wel de, volgens mij, irrelevante informatie over haar dwarsfluitlessen op de basisschool, beroep van haar vader en deelname aan een kerkkoor weggehaald. Alice2Alice (overleg) 10 nov 2015 08:39 (CET) Mening herzien gezien de inhoud van de artikels. Vermelding in het artikel K3 is afdoende voorlopig. Alice2Alice (overleg) 23 nov 2015 09:41 (CET)
  • Opmerking Opmerking Of de artikelen nu wel of niet behouden worden... ik heb een kort stukje over de huidige en voormalige leden in het artikel over K3 geplaatst, zie hier. Trijnstel (overleg) 14 nov 2015 00:35 (CET)
 • Marthe De Pillecyn -weg- Een paar korte en onuitgewerkte zinnetjes en allesbehalve een encyclopedisch artikel. Zie ook bovenstaande nominatie. Fred (overleg) 6 nov 2015 23:35 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - ondertussen volledig herschreven en is een prima beginpunt voor toekomstige uitbreiding. Artikel gaat over zangeres waar alleen al gisteravond miljoenen mensen naar gekeken hebben. Romaine 7 nov 2015 04:36 (CET)
   • Hetgeen dan nog niet wil zeggen dat aanmaker het sjabloon zomaar zonder overleg mag verwijderen. Dat heb ik daarom dus weer teruggeplaatst, zeker gezien de nog lopende discussie over dit drietal lemma's. Fred (overleg) 7 nov 2015 15:10 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - Volkomen NE als individu. Iemand die lid is van een groep waarover al een artikel bestaat. Dit is geen LinkedIn. ErikvanB (overleg) 7 nov 2015 16:57 (CET)
   • Belachelijke vergelijking met LinkedIn, slaat echt nergens op. Dit is niet iemand die slechts lid is van een groep. Er is ruim voldoende aandacht voor deze individuele persoon geweest, heeft zelf als individu (en niet als groep) de afgelopen maanden meegedaan aan een wedstrijd die ze won, samen met twee anderen. Er is hier niet sprake van gewoon een zangeres die bij een groep komt, maar van een grootschalige wedstrijd en grootschalige bekendheid met veel aandacht voor het individu. Romaine 7 nov 2015 18:09 (CET)
(na bwc) Mijn excuses voor mijn mening, maar ik vind het ronduit onbeschoft om 5 minuten na aanmaak het artikel reeds te markeren met een {{weg}}-sjabloon, en dan nog zonder enige duiding in het sjabloon zelf. We zijn nu nog geen dag later en het artikel is al enorm verbeterd. Markeerde je het artikel omdat je denkt dat het NE is? Volgens mij is het dat wel, dus in dat geval Tegen Tegen verwijderen. Kristel Verbeke heeft toch ook een pagina? En daar staat behalve de info over K3 toch ook niet veel meer op dat encyclopedisch relevant is... Of markeerde je het (ik vermoed van wel) omdat het WIU was? Wel, dat is het nu al veel minder, misschien kan je de volgende tijd iets meer dan 5 minuten wachten alvorens een artikel te nomineren. Dit gezegd zijnde toch een vriendelijke groet, Rickie97 (overleg) 7 nov 2015 17:02 (CET)
 • Voor uw mening hoeft u geen excuses te maken, voor woordgebruik als onbeschoft uiteraard wél. Fred (overleg) 7 nov 2015 18:05 (CET)
Wel, mijn excuses daarvoor dus, maar dat is mijn mening. Ik vind dat u best ook wel excuses mag maken voor uw onbeschofte manier van doen. U had op z'n minst een reden bij uw nominatie kunnen zetten. Maar dit is offtopic, ik heb er in WP:De Kroeg ook een onderwerp over gestart, verdere reacties hierop horen volgens mij daar thuis. Vriendelijke groet, Rickie97 (overleg) 7 nov 2015 20:57 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Eens met ErikvanB. Ik vergelijk het een beetje met One Direction; als band/groep zijn ze E, als individu zijn ze dat (nog) niet. Mijn voorstel zou dan ook zijn om redirects aan te maken van deze drie namen naar K3 (muziekgroep) en de redirects vervolgens te beveiligen. Trijnstel (overleg) 7 nov 2015 17:32 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Waarom wordt hier weer zo hard van de toren geblazen? Omdat het amusement is dat jullie niets interesseert? Deze zangeressen komen al weken in een druk bekeken programma op televisie en zijn ook al uitvoering besproken in de landelijke pers. Ze hebben de wedstrijd K3 zoekt K3 als individu gewonnen. Voetballers of filmacteurs kunnen ook maar alleen prestaties doen in team, maar zijn toch individueel encyclopedisch. Akadunzio (overleg) 7 nov 2015 17:48 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderenVoor Voor verwijderen Maar wel de, volgens mij, niet relevante informatie over haar deelname in een Studio 100 koor verwijderd. Alice2Alice (overleg) 10 nov 2015 08:43 (CET) Mening herzien gezien de inhoud van de artikels. Vermelding in het artikel K3 is afdoende voorlopig. Alice2Alice (overleg) 23 nov 2015 09:41 (CET)
  • Opmerking Opmerking Of de artikelen nu wel of niet behouden worden... ik heb een kort stukje over de huidige en voormalige leden in het artikel over K3 geplaatst, zie hier. Trijnstel (overleg) 14 nov 2015 00:35 (CET)
   • Tegen Tegen verwijderen voor alledrie de artikels. Voldoende argumenten hierboven reeds aangehaald. Een extra zaak wil ik graag nog benadrukken. De drie meiden - net als andere populaire thema's - vormen een belangrijke toegang naar wikipedia voor nieuwe gebruikers (in dit geval jongeren), die via de interne linken weer op andere - meer encyclopedische - artikels terechtkomen. Het probleem ligt bij de definiëring van wat encyclopedisch is, en de rekbaarheid van dat begrip in online en quasi onbeperkte omgevingen. Waar in een gedrukte encyclopedie het aantal pagina's beperkt moet blijven, wat volgens sommigen ook op wikipedia zo hoort, vinden anderen dat in online encyclopedieën méér pagina's kunnen worden aangemaakt. Ik ben persoonlijk van dat laatste overtuigd, alsook dat er zelden sprake is van overbodige informatie. Met vriendelijke groet, Bjelka (overleg) 18 nov 2015 18:33 (CET)
 • Hanne Verbruggen - weg - zelfde club als twee hierboven. ChristiaanPR (overleg) 6 nov 2015 23:39 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Uiteraard niet in deze vorm, maar de drie zijn als nieuwe K3'tjes denk ik wel relevant genoeg voor Wikipedia. Eppins (overleg) 7 nov 2015 00:01 (CET)
   • Dat zal moeten blijken. Het valt zeker te betwijfelen of deze personen individueel encyclopedisch relevant zijn (d.w.z. dat ze ieder een eigen artikel moeten hebben). Woodcutterty|(?) 7 nov 2015 00:10 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - ondertussen volledig herschreven en is een prima beginpunt voor toekomstige uitbreiding. Artikel gaat over zangeres waar alleen al gisteravond miljoenen mensen naar gekeken hebben. Romaine 7 nov 2015 04:36 (CET)
   • Voorgaande drie - Zoals het er nu staat kan het van mij blijven. Bij de eersten die over deze drie hebben geschreven waren er veel die onzin hebben geschreven. Daarom zou ik ervoor zijn de drie artikelen opnieuw te beginnen. ChristiaanPR (overleg) 7 nov 2015 08:13 (CET)
  • 3x Tegen Tegen verwijderen - Als winnende deelnemers van een televisieserie met miljoenen kijkers én als nieuwe leden van de commercieel uiterst succesvolle band zijn deze drie duidelijk E. Wellicht dat de stijl van de artikelen enkele dagen geleden beneden de maat was, inmiddels zeker niet meer. CaAl (overleg) 7 nov 2015 16:53 (CET)
   • En wat is er dan precies encyclopedisch aan hun biografie? Personen "verdienen" geen plaats op Wikipedia vanwege bekendheid of miljoenen kijkers. Lees de Engelstalige Wikipedia er maar eens op na als dat bij ons nergens duidelijk staat. Er is niets E aan hun leven behalve dat ze ergens lid van zijn. Dat opent de weg om over elke gitarist, keyboardspeler, zanger en drummer van een band individuele artikelen te gaan aanmaken, ook als ze slechts lid zijn van de groep en verder niets. Die artikelen worden tot nu toe altijd NE bevonden. ErikvanB (overleg) 7 nov 2015 17:17 (CET)
    • Ze zijn bekend. Dat maakt hen E. Voorts geldt wel voor meer personen dat ergens lid van zijn hen encyclopedisch maakt. Denk aan leden van de Tweede Kamer. __ wɘster 7 nov 2015 19:51 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - Volkomen NE als individu. Iemand die lid is van een groep waarover al een artikel bestaat. Dit is geen LinkedIn. ErikvanB (overleg) 7 nov 2015 17:03 (CET)
   • De inhoud van de artikelen:
    Klaasje Meijer: Afkomstig uit 's-Gravenzande. In het najaar van 2015 was ze een van de winnaressen van de talentenjacht K3 zoekt K3. Samen met Marthe De Pillecyn en Hanne Verbruggen vormt ze de nieuwe bezetting van meisjesgroep K3.
    Marthe De Pillecyn: De Pillecyn won in het najaar van 2015 samen met Klaasje Meijer en Hanne Verbruggen de talentenjacht K3 zoekt K3. Samen vormen zij sindsdien de nieuwe K3.
    Hanne Verbruggen: In het najaar van 2015 was ze een van de winnaressen van het tv-programma K3 zoekt K3. Samen met Marthe De Pillecyn en Klaasje Meijer vormt ze de nieuwe bezetting van meisjesgroep K3. Afkomstig uit Mechelen.
    Dat zegt genoeg, denk ik. ErikvanB (overleg) 7 nov 2015 17:10 (CET)
    • Het kopiëren van de aanvankelijke tekst als argument om het huidige artikel weg te kunnen gooien deugt niet. De dames van K3 zijn individueel meteen encyclopedisch zodra ze in het K3-circus meedraaien, of wij dat nou leuk vinden of niet. Of het artikel voldoende inhoud heeft is een andere discussie dan E of NE. Of ze al dan een LinkedIn pagina maken is hun eigen probleem, dit is geen LinkedIn dus anderen kunnen een pagina over je aanmaken (en doen dat ook ogenblikkelijk zodra de K3-opvolging duidelijk was). Behouden natuurlijk. - B.E. Moeial 7 nov 2015 17:29 (CET)
En Kristel Verbeke dan? Kristel is bekend als het donkerharige lid van K3. Vroeger werkte ze in een bank. Waarom zouden deze nieuwe K3's geen artikel mogen als de oude er wel een hebben? Rickie97 (overleg) 7 nov 2015 17:15 (CET)
 • Ik zie daar wel al een hoop films, musicals e.d., dus dat scheelt wel. ErikvanB (overleg) 7 nov 2015 17:19 (CET)
Eens met Bemoeial. Ja, toen ze genomineerd werden was het prut, maar dat is allang niet meer het geval. Het erbij slepen van een eerdere versie, waar het allang niet meer op lijkt, om de huidige versie te beoordelen slaat nergens op. Het is géén argument voor verwijdering van de huidige versie. Dat je hiermee aankomt zetten: dát zegt genoeg. Je onderbouwing voor waar waarom iemand NE zou zijn heeft meer problemen.
"En wat is er dan precies encyclopedisch aan hun biografie?" -> personen die voor een miljoenenpubliek in meerdere maanden op tv komen en in de media grote bekendheid krijgen horen zeker als individu thuis in een encyclopedie.
"Personen "verdienen" geen plaats op Wikipedia vanwege bekendheid of miljoenen kijkers." -> Je kunt over woorden vallen, maar "verdienen" is slechts informeel taalgebruik. Als personen een grote bekendheid verwerven, miljoenen kijkers hebben over maanden en daarbinnen en daarbuiten individueel aandacht krijgen (en niet slechts als groep) hoort zo'n iemand een artikel te krijgen ja.
"Lees de Engelstalige Wikipedia er maar eens op na als dat bij ons nergens duidelijk staat." -> Geen idee waarom de Engelstalige Wikipedia erbij wordt gesleept, totaal irrelevant.
"Er is niets E aan hun leven behalve dat ze ergens lid van zijn." -> Dit is een te grote simplificatie van de situatie van dit onderwerp. Tevens mis je hierbij dat ze als individu meegedaan heeft aan een grote zangwedstrijd en die gewonnen heeft. In combinatie dat ze nu lid geworden is van een uitermate bekende muziekgroep, samen met de individuele aandacht voor haar als persoon in de media, kun je zeker niet zeggen dat ze enkel ergens lid van is.
"Dat opent de weg om over elke gitarist, keyboardspeler, zanger en drummer van een band individuele artikelen te gaan aanmaken, ook als ze slechts lid zijn van de groep en verder niets. Die artikelen worden tot nu toe altijd NE bevonden." -> Deze redenatie deugt niet, want wat voor de één geldt, geldt niet automatisch voor anderen, dat wordt zoals zo vaak op deze nominatielijsten gezegd. Alle nominaties van onderwerpen worden individueel beoordeeld. Daarnaast klopt de vergelijking met o.a. drummer en keyboardspeler niet. Die spelen op de achtergrond en krijgen vaak niet op de voorgrond aandacht en staan doorgaans niet breed individueel in de aandacht. En de suggestie dat "het de weg opent" klopt an sich ook niet, want dat suggereert dat dit een nieuwe situatie is, terwijl met de vorige muziekwedstrijd in 2009 de winnaar ook een artikel kreeg, Josje Huisman, genomineerd werd en behouden werd. An sich niet relevant voor deze nominatie, maar toont de onjuistheid aan van de suggestie dat het de weg zou openen. Tevens toont het de onjuistheid aan van de suggestie dat "die artikelen tot nu toe altijd NE zijn gevonden". Romaine 7 nov 2015 18:14 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Eens met ErikvanB. Ik vergelijk het een beetje met One Direction; als band/groep zijn ze E, als individu zijn ze dat (nog) niet. Mijn voorstel zou dan ook zijn om redirects aan te maken van deze drie namen naar K3 (muziekgroep) en de redirects vervolgens te beveiligen. Trijnstel (overleg) 7 nov 2015 17:32 (CET)
  • Voorlopig Voor Voor verwijderen. Als individueel lid van een band zijn ze vooralsnog NE. Dat veranderd vanzelf en per direct wanneer de eerste K3-film uitkomt en deze dames nog altijd van K3 uitmaken (want niets is tegenwoordig zo veranderlijk als de bezetting van K3). EvilFreD (overleg) 7 nov 2015 17:53 (CET)
   • Vindt je de bezetting veranderlijk als ze vijf jaar achtereen dezelfde bezetting gehad hebben en daarvoor nog eens 11 jaar dezelfde bezetting? Romaine 7 nov 2015 18:20 (CET)
Ja. Voor een band is dat behoorlijk veranderlijk. In de afgelopen vijf jaar vonden er 4 persoonswisselingen plaats en de complete originele bezetting is inmiddels vervangen. Ik ken niet veel bands waar dat voor geldt. Ik schreef ook heel duidelijk "tegenwoordig". Dat houdt dus in: afgezien van vroeger. EvilFreD (overleg) 7 nov 2015 18:31 (CET)
   • De redenering van EvilFreD komt me vrij regelitis over. Waarom zouden ze plots wel E zijn als ze in een film meespelen? Trouwens, er is geen regel dat bandleden NE zouden zijn. De meeste bandleden hebben eigen artikelen: zie bv Matthew Bellamy. Met uitzondering van de kleiere bands. Maar daar hebben de bandleden geen eigen artikel omdat ze niet gekend genoeg zijn. Dat is voor deze K3-meisjes wel even anders. Gisteren hebben bijna 4 miljoen mensen naar hun gekeken. Daarmee behoren ze tot de gekendste personen van het moment. Gekender dan driekwart van de personen die wél een artikel op Wikipedia hebben. Dus waarover gaat dit eigenlijk? __ wɘster 7 nov 2015 19:58 (CET)
Wat is daar regelitis aan? Als lid van een band maak je deel uit van een groter geheel. Een hoofdrol vertolken in een film doe je op individuele basis. Dat is geen regelitis, dat is gezond verstand. EvilFreD (overleg) 7 nov 2015 22:40 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Hebben individueel deelgenomen aan een van de best bekeken programma's van het jaar en worden in alle landelijke media uitvoering besproken. Worden nu lid van een van de bekendste Nederlandstalige bands. Dus E.Akadunzio (overleg) 7 nov 2015 20:39 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen per Akadunzio, er zijn voetballers die voor minder prestaties een lemma krijgen. Hans Erren (overleg) 7 nov 2015 23:33 (CET)
  • 3x Tegen Tegen verwijderen - ze wonnen een talentenwedstrijd met 4.000.000 televisiekijkers, van de nieuwe CD die nog moet verschijnen zijn al 90.000 stuks besteld, de optredens in de Lotto Arena zijn al 20x uitverkocht, ze staan op de covers van alle kranten en tijdschriften, enzovoort, enzovoort. Sonuwe () 8 nov 2015 21:49 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Voor Voor verwijderen Maar wel haar vorige baantje verwijderd omdat deze volgens mij niet relevant is voor een encyclopedie. Alice2Alice (overleg) 10 nov 2015 08:46 (CET) Mening herzien gezien de inhoud van de artikels. Vermelding in het artikel K3 is afdoende voorlopig. Alice2Alice (overleg) 23 nov 2015 09:41 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Deze dames gaan geschiedenis schrijven op het gebied van de (kinder)pop muziek, nog sterker dat hebben ze nu al gedaan. Ze genieten nu al een hele grote bekendheid en staan ook vandaag weer in de krant. Qua bekendheid en bereik is het al zeker dat ze vele nederlandstalige zangers gaan overtreffen die nu op wiki ook zijn genoemd. 77roel (overleg) 10 nov 2015 12:34 (CET)
   • "Deze dames" zijn een groep waarover reeds een artikel bestaat en wat ze in de toekomst gaan "schrijven" is irrelevant voor hun individuele relevantie van nu. ErikvanB (overleg) 11 nov 2015 05:22 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Anders mag je ineens ook de pagina's van Karen, Kristel en Josje verwijderen. Deze personen hebben een carriere in de showbizz gewonnen en zijn een onderdeel van ons cultureel erfgoed. Hoewel er nu nog weinig op hun pagina's staat zal dat weldra heel wat meer worden. Wie hier 'voor' stemt heeft duidelijk de talentenjacht niet gevolgd, anders zou je weten dat dit uiteraard mee tot ons erfgoed zal behoren. Anders wis je de pagina van Tom Hanks of Leonardo Di Caprio ook maar. Want deze meisjes gaan sowieso ook nog in films voorkomen in de toekomst. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 109.128.19.88 (overleg · bijdragen)
   • In de toekomst ja. Maar we leven in het nu. Ik herinner de moderator van dienst eraan dat dit geen stemming is, en dat niet meespeelt of de meisjes "geliefd" zijn of dat het "zielig" is als ze verwijderd worden, maar dat het gaat om de inhoud van het artikel en de argumenten. ErikvanB (overleg) 11 nov 2015 05:18 (CET)
   • @109.128.19.88: Cultureel erfgoed? Je kunt het ook overdrijven. Kun je aangeven op welke van de cultureel erfgoedlijsten dit dan thuishoort? Alice2Alice (overleg) 11 nov 2015 11:04 (CET)
    • @Alice2Alice: Dit is toch cultureel erfgoed ze, alleen niet in uw betekenis van het woord. Latere generaties "erven" als het ware de cultuur die geschapen wordt door Hanne, Klaase en Marthe. Deze dames bepalen voor een groot deel hoe onze kinderen zich later gaan gedragen tegenover elkaar (in hun nieuwste single zingen ze over het stoppen van oorlog en dat in oorlog alleen maar verliezers zijn, het is duidelijk cultureel erfgoed dus.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 109.128.19.88 (overleg · bijdragen) 13 nov 2015 21:58
     • Op Wikipedia is iets pas Cultureel erfgoed indien het aan de definitie en voorwaarden voldoet die hier gehanteerd worden. Het gebruiken van een eigen definitie voor cultureel erfgoed heeft voor anderen geen betekenis hier. Het maakt de personen in kwestie er niet belangwekkender door. Alice2Alice (overleg) 18 nov 2015 10:15 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Ik ben van mening dat deze drie personen wél een eigen pagina verdienen. Ok, ze maken deel uit van K3 en hebben op dit moment nog niet heel veel gepresteerd (alhoewel). Maar, is het omdat je deel uitmaakt van K3 dat je direct als NE beschouwd moet worden? Laat me even vergelijken (deze vergelijking bevalt je, ofwel niet): klik op Wikipedia twee keer op Willekeurige pagina en je komt gegarandeerd uit bij een pagina zoals Psyttalia sanctamariana of Alpaida versicolor en laat ons eerlijk zijn: op al deze talloze pagina's over biologie staat toch ook niet echt iets extra, aangezien al deze namen al opgelijst staan bij het geslacht of de orde van de soort (ziehier de analogie). Nu, als al deze pagina's wél toegelaten zijn, zonder ook maar wat extra encyclopedische kennis over de soorten (om dan nog maar te zwijgen over andere pagina's uit andere vakdomeinen zoals een Wikipediapagina voor sommige minuscule dorpjes waar ook ter wereld), dan kunnen drie pagina's er ook nog wel bij, niet? Voorwaarde is wel dat de pagina's de nodige verbeteringen ondergaan. JVdP100 (overleg) 11 nov 2015 18:26 (CET)
   • - Inderdaad! Als je kijkt bij de 'beginnetje: biologie'-categorie, staat er dat er 793.939 pagina's zijn die in deze categorie vallen, wat gelijk is aan ongeveer éénderde van alle artikelen op deze Wikipedia (wat ik niet terrecht vind, maar goed), en dan wordt er moeilijk gedaan over deze drie artikelen, die, hoe je het ook wendt of keert, veel meer E-waarde hebben dan die talloze bio-artikelen. Tegen Tegen verwijderen, dus. Thebowserjr (overleg) 12 nov 2015 17:51 (CET)

Tegen Tegen verwijderen voor de drie. Ze zijn alleszins maatschappelijk-cultureel relevanter dan sommige voetballers die ook een lemma hebben. Dat ze zo snel een pagina hebben gekregen, is al een indicatie. Als je ze zou verwijderen, ga je binnen de kortste keren nieuwe aanmaakpogingen krijgen. Het is beter de pagina's te laten bestaan en de kwaliteit/inhoud ervan te bewaken. Henxter (overleg) 13 nov 2015 10:03 (CET)

  • Opmerking Opmerking Of de artikelen nu wel of niet behouden worden... ik heb een kort stukje over de huidige en voormalige leden in het artikel over K3 geplaatst, zie hier. Trijnstel (overleg) 14 nov 2015 00:35 (CET)

Tegen Tegen verwijderen De drie K3'tjes hebben laten zien dat ze individueel belangrijk genoeg zijn om over een eigen pagina te beschikken. Je gaat zien dat vroeg of laat die dames ook individueel gaan uitgenodigd worden om talk shows te presenteren, net als Karen Damen 'Karen & De Coster' presenteert. Journalisten zijn ook dikwijls maar geinteresseerd in het interviewen van 1 v/d 3 kandidaten, zo heeft VTM Nieuws Hanne Verbruggen naar de VTM Nieuwsstudio individueel laten komen.

K3 bestaat doorgaans uit 3 sterke individuen die naast het bandje ook verwacht worden om individueel wat op het scherm te betekenen. De Nederlanders zien dat misschien minder en denken dan makkelijker dat de informatie ook wel even op 1 pagina kan. Maar het gaat hier wel degelijk over 3 individuen.

Over 'One Direction', dat is een beetje hetzelfde. Het zijn ook 3 individuen die zijn samengebracht, met het enige verschil dat van hen niet verwacht wordt dat ze individueel hun mannetje kunnen staan. Maar ook in het geval van One Direction vind ik dat elk van de leden een eigen pagina verdient. Dit is nu trouwens ook al het geval. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 109.128.19.88 (overleg · bijdragen) 14 nov 2015 04:14

Kan een mod eindelijk deze nutteloze discussie sluiten en de sjablonen verwijderen? Want deze wiki is zo absurd en regelitis geworden dat je blijkbaar zelfs een mod moet zijn om de sjablonen te mogen verwijderen. __ wɘster 14 nov 2015 13:06 (CET)

Gezien de verdeeldheid is er geen reden om de discussie voortijdig te sluiten. Het sjabloon staat er juist om mensen met interesse in het onderwerp op de hoogte te stellen. Dat het schrappen van het sjabloon terwijl de discussie nog loopt, moge jou als ervaren gebruiker bekend zijn. Bever (overleg) 17 nov 2015 13:49 (CET)
Verdeeldheid? ErikvanB is hier de enige die tegenargumenten te berde brengt...77roel (overleg) 18 nov 2015 15:06 (CET)
En Trijnstel en EvilFred dan? Ik vind het zelf ook wat vroeg voor een artikel, het is niet uitgesloten dat de samenstelling nog wijzigt voor ze beginnen aan hun kennismakingstournee. Bever (overleg) 18 nov 2015 18:16 (CET)

Toegevoegd 06/11: Deel 4[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Het einde van eindeloos – weg per WP:NIET – Na een zeer korte inleiding waarin niet meer wordt verteld dan de eerste en laatste publicatiedatum volgt een uit meer dan zesduizend woorden bestaande samenvatting van de stripreeks. Een samenvatting is het echter eigenlijk niet te noemen. De detaillering doet eerder vermoeden dat beoogd is een alternatief te bieden voor het origineel, en daar is een encyclopedie niet voor bedoeld. Over het werk zelf (ontvangst e.d.) wordt niets verteld. Mocht inkorting echter voldoende worden geacht, dan kan overwogen worden een eerdere versie te herstellen. Woodcutterty|(?) 6 nov 2015 23:51 (CET)
  • Dit lijkt me inderdaad niet de bedoeling van een encyclopedie. ErikvanB (overleg) 7 nov 2015 00:37 (CET)
   • Tegen Tegen verwijderen Wel eigenlijk is het geen artikel over een stripreeks zoals de nominator aangeeft. Dit is een artikel over het laatste verhaal in deze stripreeks. De verschijningsdata zijn de data waartussen het in de krant verscheen. Later verschenen ze in een minder aantal boeken meerdere keren (40-50 geloof ik). Het probleem met deze stripreeks is dat je niet kunt spreken van "stripalbums" doordat ze in de krant verschenen (177 verhalen). Daardoor kun je ook discussiëren of je het sjabloon voor een stripalbum hier wel kunt toevoegen (dat zou het overigens wel eventueel duidelijk maken). Daarna werden ze uitgegeven in 40 boeken. Later werden ze uitgegeven in 50? (in ieder geval meer dan 40) boeken. Dus je kunt het niet grondig verdelen als stripalbums. Wat er dus op wikipedia is gedaan, is elk verhaal (177 in totaal) een artikel gegeven. Dus ik wil alvast aangeven dat de nominatiereden dus niet helemaal klopt. Het is een stripverhaal in plaats van een stripreeks. Doordat het een krantenstrip is, moet het altijd spannend blijven voor de volgende week. Hierdoor heb je bij zo'n strips vaak cliffhangers. Hierdoor is het plot/verhaal vermoedelijk zo lang. Ik focus me vooral op franco-belgische strips. Dus zoveel weet ik niet af van Nederlandse strips. De bommelsaga ken ik echter wel een beetje. Dus zal het wel een uiterst bekende Nederlandse stripreeks zijn als een Vlaming het zelfs een beetje kent. Stripalbumartikels hebben altijd grondige verhalen op deze wikipedia (hoewel dat dit wel heel grondig is). Bij een stripalbum is het moeilijk om meer te schrijven dan inleiding en het verhaal.Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vraagje? 7 nov 2015 03:34 (CET)
    • Deze focus op mijn verkeerde gebruik van het woord 'stripreeks' (het is inderdaad een stripverhaal) komt op mij nogal over als spijkers op laag water zoeken. Of het om een stripreeks of stripverhaal gaat doet voor de nominatie op geen enkele manier ter zake. U geeft verder aan dat het bij een stripalbum moeilijk is meer dan inleiding en verhaal te schrijven. Dat doet natuurlijk de vraag rijzen of zo'n stripalbum – waarover dus blijkbaar niet of nauwelijks door derden geschreven is – wel encyclopedisch relevant is. Encyclopedische relevantie is namelijk afhankelijk van publicatie over het onderwerp in onafhankelijke bronnen. Woodcutterty|(?) 7 nov 2015 14:08 (CET)
     • Je beargumenteerde WP:niet op basis van stripreeks dat grotendeels het verhaal is waardoor je kiest voor een weg-nominatie. Daar het een stripverhaal is, is het een wiu-nominatie. Vandaar dat ik zo focus daarop. Mijn excuses dat dit op zo'n onredelijke manier overkomt.
     • Ik ben het echter wel met je eens dat erin gesnoeid mag worden of gewoon die oude versie teruggeplaatst. Ik schrijf trouwens (nog) geen stripalbumartikels, maar ik zou het wel kunnen. Om verder in te gaan op je vraag rond stripverhalen met name de publicatie in onafhankelijke bronnen, de meeste stripalbums zijn ouder dan het internet. Dus dan zou je in krantenarchieven moet spitten. Bovendien recenseren niet veel kranten vroeger stripverhalen. Er is echter wel een andere optie: de stripbladeren. Ik weet niet wat de belangrijkste stripbladeren zijn in Nederland daar ik me qua strips vooral in franco-belgische interesseer (dat wel overlapt daar het nu eenmaal de belangrijkste stroming in Europa is). Echter er zijn 3 belangrijke stripmagazines in België als een voorbeeld. Je hebt het Kuifje weekblad of Tintin dat zowel Frans als Nederlands rond 1990 stopgezet is. Je hebt ook Robbedoes of Spirou waarvan de Nederlandstalige in 2005 werd stopgezet en de Franstalige nog bestaat. Verder heb je ook Pilote dat ook rond 1990 werd stopgezet. Dus inderdaad die 3 zou je in het archief kunnen duiken (indien mogelijk) en zoeken naar recensies daar het de belangrijkste Belgische/Franse tijdschriften zijn hiervoor. Ik schrijf nu eenmaal geen artikelen hiervoor, maar voor zover ik weet zijn die archieven niet zo gemakkelijk te betreden. Dus moeten we het doen met bronnen vanaf +/- 2000-2005 en de meeste strips zijn ietsjes ouder. Knipoog Kortom we moeten bronnen aanvoeren die nauwelijks beschikbaar zijn door de jonge leeftijd van deze encyclopedie, maar ja het is inderdaad mogelijk met veel moeite.
     • Over de relevantie in deze encyclopedie nu. Ik zou een hele lang uitleg hierover kunnen geven, maar ik zal het samenvatten. De Verenigde Staten, Japan en België (vooral Brussel in mindere mate Parijs, dus Frankrijk) zijn de 3 (niet noodzakelijk in deze volgorde Glimlach belangrijkste landen voor de negende kunst. Overigens is het belangrijkste stripmuseum van Europa met de grootste stripcollectie van Europa in Brussel. Doordat België deels (60% bevolking +/-) in het Nederlandstalige taalgebied valt, is de negende kunst nu eenmaal belangrijk op deze wikipedia. Dus ook 1 van de belangrijke stripreeksen van Nederland met zijn albums daar veel strips in Nederland sterk beïnvloed zijn door de franco-belgische. Een stripalbum lijkt me meer E dan een dorp met 40 bewoners in Verwegistan of 1 van de honderduizenden artikels over diersoorten die je hier aantreft. Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vraagje? 8 nov 2015 04:30 (CET)
   • Ik sluit me wel aan bij het feit dat het verhaal te uitgebreid is. Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vraagje? 7 nov 2015 04:14 (CET)
   • Over eindeloos gesproken! Sterk voor terugbrengen tot de oudere versie, die de lezer ook al een aardige indruk geeft van het verhaal. Verder zou ik graag wat informatie toegevoegd zien over de boeken waarin het verhaal is opgenomen en over de ontvangst van de strip. Het was het laatste verhaal in de Bommelreeks; dat moet toch de aandacht van de recensenten hebben getrokken? Sijtze Reurich (overleg) 7 nov 2015 09:11 (CET)
  • Neutraal Neutraal Verwijderen hoeft niet van mij, maar de verhaallijn mag wel met zo'n 90% worden ingekort. Dit is inderdaad zo een schoolvoorbeeld van WP:NIET. Geldt trouwens voor meer Bommelsaga's (maar ik ga geen massanominatie doen). CaAl (overleg) 8 nov 2015 20:53 (CET)
   • Voor Voor verwijderen Volgens deze wat uitgebreidere Engelse richtlijn is het ten strengste verboden dat een lemma over een boek of film uitsluitend een samenvatting van het verhaal biedt. Idealiter komen in een lemma zaken als schrijfstijl, thema's, receptie- en publicatiegeschiedenis ter sprake. Lang niet alle lemma's zijn in die zin volledig, maar in elk geval moet altijd nog iets anders dan alleen het verhaal ter sprake komen. En dat bereik je niet met alleen maar deze erg lange samenvatting in te korten.MackyBeth (overleg) 9 nov 2015 19:19 (CET)
    • Als Bommelfan zou ik het jammer vinden als dit artikel zou verdwijnen. Ik heb de oude versie van de samenvatting teruggezet en meer informatie toegevoegd over de publicaties van de strip, in de krant en in boekvorm. Ik zal vanavond nog eens kijken of ik informatie kan vinden over de ontvangst en de reputatie van de strip. Sijtze Reurich (overleg) 15 nov 2015 11:07 (CET)
     • Op het internet zijn niet echt veel commentaren op de strip te vinden, maar de nieuwe paragraaf die ik heb toegevoegd (die overigens ook de externe links vervangt; de twee met de meeste informatie zijn nu voetnoot) lijkt mij een aardige aanzet. Sijtze Reurich (overleg) 16 nov 2015 01:07 (CET)
      • De verbeteringen van Sijtze Reurich lijken mij voldoende om het lemma te behouden. Mijn eerdere standpunt is dus doorgestreept.MackyBeth (overleg) 16 nov 2015 10:00 (CET)
  • Opmerking Opmerking: Het artikel is ook naar mijn mening zodanig verbeterd dat verwijdering niet meer gerechtvaardigd is. Ik heb de nominatie daarom doorgehaald. Met dank in het bijzonder aan Sijtze Reurich voor het opknapwerk. Woodcutterty|(?) 18 nov 2015 16:22 (CET)

Toegevoegd 07/11; af te handelen vanaf 21/11[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 07/11: Deel 1[bewerken]

 • Haagse School (muziek) -(Doorgehaald. Nog steeds te triest voor woorden. Maar Robotje schijnt er enorm aan gehecht te zijn dus er maar een beginnetje van gemaakt. Kan hij het artikel aan de hand van degelijke bronnen rustig, en op zijn gemak verder uitbreiden.) Bronloos artikel en over een Haagse School (muziek, geen kunst). Er is nauwelijks iets te vinden behalve een enkele zijdelingse vernoeming, maar geen bron. Graaf Statler (overleg) 7 nov 2015 01:00 (CET)
  • Opmerking Opmerking Het wordt hier vermeld als een muziekstroming. Dat stukje is overigens geschreven door deze man. Dat lijkt me wel gezaghebbend. Hier wordt het ook vermeld als een stroming.Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vraagje? 7 nov 2015 04:29 (CET)
   • Misschien is het een wat informele term? Heeft déze gezaghebbende man er wel eens van gehoord? ErikvanB (overleg) 7 nov 2015 04:33 (CET) (ping)
     • Ik heb er van gehoord, ja. Wel zijn gezaghebbende bronnen moeilijk te vinden. Ik meen me te herinneren dat er ooit een artikel over de Haagse School in het tijdschrift "Mens en Muziek" heeft gestaan, maar heb die exemplaren zelf niet meer wegens verhuizing... Dat zou men moeten navorsen in bijvoorbeeld bibliotheken. Groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 8 nov 2015 22:29 (CET)
       • Als er geen gezaghebbende bronnen voorhanden zijn dan schriven we ergens niet over. Anders wordt je naslagwerk onbetrouwbaar. Een kort zinnetje waaraan dit artikel is opgehangen geeft natuurlijk niet een hele stroming weer. Dat tijdschift zou een hele zinnige bron kunnen zijn. Het is een enorme misvatting dat het (mogelijke) bestaan van iets een artikel rechtvaardigd. Ik kan ook geen artikel over de verdwenen nazitrein in Polen schrijven "omdat zoveel mensen die trein vernoemen" Dat kan ik pas als of het ding gevonden is of als ik een goede bron van het bestaan vind. Wel kan ik een artiekel over het gerucht aanmaken. Of de trein al dan niet bestaat maakt niet uit. Dit was een fantasie-artikel. En nadat het ontdaan was van alle prietpraat blijft er gewoon niks over. En wat Robotje nu weer terugzet wat ik verwijderd heb met als bron "iemand heeft iets geroepen" is ook tamelijk zinloos. Toon eerst maar eens het bestaan van die Rotterdamse school aan.Graaf Statler (overleg) 12 nov 2015 09:01 (CET)
    • Dat denk ik ook. Een informele term om de overeenkomsten in stijl tussen de componisten afgestudeerd aan een bepaald conservatorium aan te geven. Bij de Rotterdamse School heb ik de indruk, let wel indruk, dat er een vage poging is gedaan om zoiets vorm te geven door enkele componisten, maar dat dat een stille dood is gestorven. Hoe dan ook is een degelijke bron noodzakelijk bij dit artikel. Graaf Statler (overleg) 7 nov 2015 08:48 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Wat externe bronnen toegevoegd, o.a. Een muziekgeschiedenis der Nederlanden, Louis Peter Grijp, Amsterdam University Press, 2001; zie met name pagina 880 en 881 waar ik GS al op gewezen had een halve dag voordat hij het artikel nomineerde voor verwijdering. Hij heeft nog met deze reactie op die edit van mij gereageerd, en dat was dus ruim voordat hij overging tot het nomineren voor verwijdering van dat artikel. In dat boek wordt met name op pagina 880 en 881 duidelijk ingegaan op de Haagse School. Het is dan ook wel heel vreemd om vervolgens te schrijven ".. Er is nauwelijks iets te vinden behalve een enkele zijdelingse vernoeming .." Hoe dan ook, het huidige artikel lijkt me goed genoeg en intussen zeker niet bronloos. - Robotje (overleg) 7 nov 2015 15:19 (CET)
  • Voor Voor verwijderen toegevoegde bronnen zeggen feitelijk niets over de Haagse School zelf The Banner Overleg 7 nov 2015 20:51 (CET)
   • Hier staat "De 'Haagse School' werd er zelfs wereldwijd door bekend." Zie ook here ("Many believe that Holland has finally found its great composer, including the younger generation of the so-called Hague school, Andriessen students such as Martijn Padding and Cornelius De Bondt, as well as English disciples like Steve Martland and Richard Ayres."). Hobbema (overleg) 10 nov 2015 02:09 (CET)
    • In Een muziekgeschiedenis der Nederlanden staat op pagina 880 die ik hierboven al linkte: "De muziek van deze Haagse School, waartoe componisten worden gerekend als Cornelis de Bondt, Diderik Wagenaar, Huib Emmer en Cees van Zeeland, kenmerkt zich in termen van voormalig Hoketus-pianist en componist Gene Carl als luid, agressief, ritmisch energiek, wars van elk neoromantisch sentiment en dikwijls versterkt of elektronisch gemanipuleerd." Dat zegt toch wel degelijk wat over die school zelf. Die karakterisering van Carl heb ik intussen in het Wikipedia-artikel opgenomen. Zoals Gene Carl daarin de muziek van de Haagse School beschrijft komt ook terug in tal van artikelen en boeken en van beide heb ik een voorbeeld als bron in het Wikipedia-artikel vermeld. Blijkbaar wordt zijn karakterisering vrij algemeen als een goede omschrijving van het werk van componisten van de Haagse School gezien. Zelfs in dit Engelstalig boek komt die definitie van Gene Carl terug, met ook wat meer achtergrond-informatie over de Haagse School zelf. Of wat te denken van dit artikel dat enkele maanden geleden verscheen in het door Cambridge University Press uitgegeven muziektijdschrift Tempo. Genoeg over te vinden dus. - Robotje (overleg) 10 nov 2015 11:40 (CET)
     • Sja, te vinden. Maar het is er niet. Hier is niet uit op te maken wat het fenomeen nu toch inhoud. En ook nog een totaal nietszeggend zinnetje, want dat kun je ook van sommige nummers uitgevoerd door het Metropoolorkerst zeggen. Een open deur zogezegd. Er zijn geen behoorlijke secondaire bronnen gevonden, dus eigenlijk hoort het artikel hier niet thuis.. Erg in de weg staat het ook niet, maar het is geen artikel over de Haagse School. Wel over wie ertoe behoord. Een zinnetje als een omschrijving van een stroming opvatten? Dat is ruig. Het is meer een lijst van componisten die tot de Haagse School behoren wat dat ook moge inhouden. Bronloze prieitpraat verwijderd en ik handhaaf mijn nominatie. Volgens mij een makkelijk en veel gehanteerde term, meer niet. Graaf Statler (overleg) 12 nov 2015 01:06 (CET)
 • Jiami Jongejan - wiu - Blogger. Weinig info, geen bronnen. Heeft wel een prijs gewonnen maar dat staat er niet in. Kattenkruid (overleg) 7 nov 2015 02:32 (CET)
 • Rutger vink - wiu - Vlogger zonder bronnen. Kattenkruid (overleg) 7 nov 2015 02:38 (CET)
 • Klaasje Meijer - NE en te veel vraagtekens (wiu). We hebben al een artikel over K3. Uit niets blijkt dat ze zelf ook E is. ErikvanB (overleg) 7 nov 2015 06:00 (CET)
  • Het sjabloon was verwijderd. Ik heb mijn commentaar verplaatst naar de nominatiepagina. ErikvanB (overleg) 7 nov 2015 06:05 (CET)
   • Deze artikel is al genomineerd op 6 november....dubbel nomineren is niet dubbel weg, lijkt mij ;-) Elvesham (overleg) 7 nov 2015 10:16 (CET)
  • Dan maar weer doorgestreept hier ik zag dat eerder niet - my bad Glimlach Symbole-faune.png MoiraMoira Baseball (crop) transparent.png overleg 7 nov 2015 10:42 (CET)
 • Giuseppe Prinzi - ne/promo/wiu Symbole-faune.png MoiraMoira Baseball (crop) transparent.png overleg 7 nov 2015 08:29 (CET)
  • Opmerking Opmerking - is al eerder verwijderd en keert zonder terugplaatsverzoek terug; is dat geen nuweg? Paul Brussel (overleg) 7 nov 2015 09:23 (CET)
  • Heb ff gecheckt en idd is italiaanse crosswikipromo vanaf accounts en vele italiaanse dynamische ip-adressen. Mag wmb idd nuweg maar laat dat graag aan een collega over. Symbole-faune.png MoiraMoira Baseball (crop) transparent.png overleg 7 nov 2015 10:41 (CET)
   • Dan heb ik de honneurs maar waargenomen middels toevoeging van het nuweg-sjabloon. Fred (overleg) 7 nov 2015 22:17 (CET)
 • Julio Velasco - heel wiu Symbole-faune.png MoiraMoira Baseball (crop) transparent.png overleg 7 nov 2015 08:32 (CET)
 • De Titaan - "Vanaf het begin wist het blad grote namen aan zich te binden" (met een lijst aan bekende schrijvers, wat dus overkomt als namedropping) en niet echt zeer informatief verder. Mbch331 (Overleg) 7 nov 2015 11:09 (CET) P.S. Artikel is in april 2014 al eens verwijderd bij sessie.
In de namedropping kan ik misschien wel meegaan. Daar is ook best een mouw aan te passen. Maar waarom zijn tal van andere (literaire) tijdschriften (legio voorbeelden) wel encyclopedisch, en zou deze dat niet zijn? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 84.35.125.202 (overleg · bijdragen) 7 nov 2015 11:13‎
 • Hier is wat meer info te vinden, en daar kan eventueel uit geput worden voor een uitbreiding van het artikel. De krant heeft niet echt groot verspreidingsgebied, maar lijkt me wel bijzonder qua productie en wijze van verspreiding. Aan dingen waar makkelijk een mouw aan te passen is is het beter om ... er een mouw aan te passen dan het als verwijderargument te gebruiken, en dat heeft anoniem dan ook rap gedaan. Apdency (overleg) 7 nov 2015 11:20 (CET)
Het heeft inderdaad een relatief kleine oplage, maar dat is bijna synoniem voor literaire tijdschriften. De Revisor, om er maar eens één te noemen, heeft maar om en nabij de tachtig abonnees. Tirade nog minder. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 84.35.125.202 (overleg · bijdragen) PS: Wil je voortaan alsjeblieft ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.
Zo? 84.35.125.202 7 nov 2015 12:04 (CET) <- Ik zie het, ja. Zal ik doen.
 • Mia Presley - NE - Zeer mager artikel over een pornoactrice, bronloos en iedere indicatie van relevantie ontbreekt. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 7 nov 2015 11:48 (CET)
Ik veronderstel dat er tal van bronnen zijn, die bevestigen dat zij inderdaad een porno-actrive is (haha). – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 84.35.125.202 (overleg · bijdragen)
De uiterst magere biografie onderstreept slechts de niet-encyclopediciteit van deze persoon. Fred (overleg) 7 nov 2015 15:14 (CET)
 • Angry Birds Stella - wiu - Sum?urai8? 7 nov 2015 11:50 (CET)
 • IJsselvliedt - wiu - Artikel bevat lege kopjes, en vette tekst in koppen. Geschiedenis leest wat promotioneel. Sum?urai8? 7 nov 2015 12:01 (CET)
  • Was al wel gemeld op overlegpagina van aanmaker maar nog niet hier: dit riekt ook redelijk naar copyright, zie hier. MatthijsWiki (overleg) 16 nov 2015 08:41 (CET)
 • Koninklijke Eru Kaasfabriek B.V. - Leest als een bedrijfsbrochure. -- MiG (overleg) 7 nov 2015 12:46 (CET)
  • Deze fabriek is zeer zeker E-waardig. Ik bepleit daarom een poets, maar zeker geen verwijdering. Ik zal er zelf wellicht ook eens doorheen vlooien. Fred (overleg) 7 nov 2015 19:00 (CET)
   • Begin dan maar met het artikel terug te zetten naar de versie van 7 april 2010. Pas daarna is de reclame toegevoegd. The Banner Overleg 7 nov 2015 19:48 (CET)
    • Dat wil ik wel doen, maar ik weet niet hoe dat moet. Wie helpt me daarbij? Fred (overleg) 7 nov 2015 22:21 (CET)
     • Et voilà. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 7 nov 2015 22:34 (CET)
 • Julia Bond - NE - Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 7 nov 2015 13:33 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Iemand die slechts bekend is vanwege haar tatoeages en actief aan een aantal CD-tjes met sexscenes heeft megewerkt, is niet encyclopedisch. Fred (overleg) 7 nov 2015 15:16 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Bond heeft veel meer gedaan dan in het huidige artikel stond. Inmiddels heb ik wat relevante zaken toegevoegd. Alice2Alice (overleg) 10 nov 2015 11:24 (CET)
 • Nadia Koetje - wiu - Kattenkruid (overleg) 7 nov 2015 15:21 (CET)

Toegevoegd 07/11: Deel 2[bewerken]

 • Tim White-Sobieski - Wiu en te uitgebreid maar gemarkeerd artikel over een "video-, multimedia installatie artiest". ErikvanB (overleg) 7 nov 2015 15:30 (CET)
  • Wiu en te uitgebreid. Hoe gaat dat samen? Je kan toch beter gewoon het overbodige verwijderen. Akadunzio (overleg) 15 nov 2015 20:10 (CET)
 • Rodolphe - ietsje wiu maar gemarkeerd met (volgens mij) foute interne links - Heeft lichte poets nodig. ErikvanB (overleg) 7 nov 2015 15:37 (CET)
 • Cacerense EC - wiu maar gemarkeerd - Eenzinner. ErikvanB (overleg) 7 nov 2015 15:38 (CET)
  • Ik heb het artikel wat uitgebreid, ik had het rap aangemaakt en geen tijd voor meer info, wou dit nog doen. Waterloo1974 (overleg) 8 nov 2015 18:09 (CET)
 • Hanne Verbruggen - ne - Volkomen NE als individu. Iemand die lid is van een groep waarover al een artikel bestaat. Dit is geen LinkedIn. ErikvanB (overleg) 7 nov 2015 16:55 (CET)
 • Joris Marseille - wiu - Kattenkruid (overleg) 7 nov 2015 16:56 (CET)
  • Eigenlijk zouden we nu toch wel eens minimumeisen moeten gaan stellen aan beginnetjes, ook al is dat aan interpretatie onderhevig. Een geplaatst artikel moet in principe in die vorm houdbaar zijn, ook al valt er nog wat aan op te knappen. Er moet zichtbaar aan gewerkt zijn, in geïnvesteerd zijn. Maar dit begint toch wel te lijken op: als het meer dan drie woorden is, dan moet het eerst twee weken beoordeeld worden. Dat zijn natuurlijk uit de hand gelopen formele regeltjes die nergens meer op slaan. ErikvanB (overleg) 7 nov 2015 18:27 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Dit is geen bijdrage, maar een prul. Minder dan niks. Fred (overleg) 7 nov 2015 18:38 (CET)
   • Ik heb zelf ook maar eens een artikel geschreven om twee weken te bespreken:

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 • Judit Neurink - wiu - Aangemaakt door ErikvanB. - ErikvanB (overleg) 7 nov 2015 19:20 (CET)
  • Hee hee hee, waarom is Judit Neurink verwijderd en Joris Marseille niet? Neurink bestaat echt, hoor! En ze is minstens zo E. Mijn artikel was even goed als dat van Marseille! ErikvanB (overleg) 7 nov 2015 20:55 (CET)
   • Goh, nu al weg?? Na drie minuten al? Sorry voor mijn mening, maar ik vind alleen het nomineren van een dergelijk prachtartikel na een paar minuten al ronduit onbeschoft (zie "discussie" van gisteren..) Glimlach Fred (overleg) 7 nov 2015 21:05 (CET).
    • Glimlach ErikvanB (overleg) 7 nov 2015 23:43 (CET)
    • ErikvanB is geen nieuweling meer zoals veel van jouw slachtoffers, Fred. The Banner Overleg 8 nov 2015 08:27 (CET)
     • Laatst weer een nuwegje geplaatst, 't was inderdaad alweer een (anonieme) nieuweling. Glimlach Fred (overleg) 8 nov 2015 13:09 (CET)
 • André Vranken -weg- In deze vorm is dit een onopgemaakt CV, hoogstwaarschijnlijk door aanmaker (die tevens onderwerp van het lemma is) gekopiëerd van een ander document. Gevraagd wordt echter -mits deze persoon E is- een encyclopedisch artikel, en dus niet dit. Fred (overleg) 7 nov 2015 18:54 (CET)
 • Zappmissie - mager - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 7 nov 2015 18:55 (CET)
  • Niet slechts mager maar vooral onbegrijpelijk. Is ieder programma dat maar een keer per jaar uitgezonden wordt een zappmissie? En waarom juist op 1 augustus? Joostik (overleg) 7 nov 2015 22:51 (CET)
 • Toon Timmermans -weg- Ditmaal geen CV, maar een essay dat barstensvol meningen en POV staat, waaronder de geheimzinnige drang waar deze kunstenaar aan onderhevig zou zijn geweest. Gevraagd wordt echter een encyclopedisch artikel dat nuchter, bondig en objectief is en dus feiten, geen meningen, weergeeft. Fred (overleg) 7 nov 2015 18:58 (CET)
  • Bronloos verhaal over ploeterend kunstenaar (De mensen hadden namelijk direct na de oorlog weinig geld te besteden voor kunst in het algemeen), werkzaam als tekenleraar, geldelijke steun van de BKR, maar of hij ooit een schilderij verkocht heeft of dat er ooit een expositie aan hem gewijd is wordt niet duidelijk. Schrijver, waarschijnlijk een familielid, heeft het weg-sjabloon vervangen door een meebezig-sjabloon, echter het onvindbaar zijn bij Google schept weinig vertrouwen dat het nog goed komt. Maar misschien kan iemand de schrijver even inlichten over de bespreking hier? Joostik (overleg) 7 nov 2015 22:39 (CET)
 • Kazachstan op de Olympische Zomerspelen 1996 - wiu Symbole-faune.png MoiraMoira Baseball (crop) transparent.png overleg 7 nov 2015 19:08 (CET)
 • China op de Olympische Zomerspelen 1996 - wiu Symbole-faune.png MoiraMoira Baseball (crop) transparent.png overleg 7 nov 2015 19:09 (CET)
 • Hongkong op de Olympische Zomerspelen 1996 - wiu Symbole-faune.png MoiraMoira Baseball (crop) transparent.png overleg 7 nov 2015 19:11 (CET)
  • Je bent de 31 andere vergeten te nomineren wegens wiu. Knipoog Gelijkaardige artikelen van dezelfde aanmaker. Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vraagje? 8 nov 2015 02:04 (CET)
 • Benjamin Christensen - wiu'tje neergezet omdat dit artikel véél te klein is maar desondanks geen onzin is. Oxygene7-13(vragen staat vrij) 7 nov 2015 21:44 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen opgepoetst en uitgebreid. KroySquare.jpgDirkVE overleg 8 nov 2015 10:09 (CET)
 • Loggerman - Een groot deel van dit artikel gaat helemaal niet over deze man, maar over specifieke schepen die al in een eigen artikel beschreven worden. Het lijkt me dat de essentie van dit stukje, uit de laatste twee paragraafjes, beter als anekdote aan het artikel Logger kan worden toegevoegd. Erik Wannee (overleg) 7 nov 2015 22:31 (CET)
  • Uitermate vaag verhaal wat veel lijkt op een hoax. Mocht het echt zijn, dan kan de auteur vast wel met onafhankelijke en betrouwbare bronnen komen. Maar in deze toestand heeft het artikel geen nut The Banner Overleg 8 nov 2015 08:31 (CET)
   • Ik kan moeilijk de summiere beschrijving van de schepen weglaten terwijl juist deze de bron vormen van de onvrede. Ik kom uit een vissersgemeenschap van waaruit dergelijke anekdoten afkomstig zijn en in feite wil ik de voor- en tegenstanders belichten van de vooruitgang in de zeevisserij en de financiële consequenties voor de zeevissers. Ik wilde het een en ander duiden als een toenmalig sociaal probleem. Prenter2 (overleg) 8 nov 2015 15:30 (CET)
 • Two directions - ne - Opkomende boyband met covers en gerucht. Kattenkruid (overleg) 7 nov 2015 23:30 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Gebabbel over geruchten, maar ze zijn op weg naar de top, en als ze die bereikt hebben zal er wel eens iemand een artikel over schrijven. Hoeven ze het zelf niet te doen, want dat schiet niet echt op qua stijl en opmaak. Fred (overleg) 7 nov 2015 23:33 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Foto is een slecht Photoshop van een foto van One Direction. Een zoektocht op Google heeft mij een filmpje opgeleverd, wat ik niet eens afgekeken heb omdat er superslecht in gezongen werd. Dus die hits in het artikel zou ik met een pak zout nemen (en geen korrel zout). Ik krijg die zogenaamde hits niet eens gevonden. Ik heb een sterk gevoel dat hier sprake is van een hoax. Mbch331 (Overleg) 8 nov 2015 11:46 (CET)
  • Heeft inderdaad alles van een HOAX. Naam op de foto is zelfs anderz gespeld dan in het artikel. Artikel is aangemaakt door debutant met vergelijkbare naam. Ik vind dat dit broddelwerkje niet kan blijven staan en heb er en nuweg op geplakt. Erik Wannee (overleg) 9 nov 2015 07:35 (CET)
 • Jon King - wiu - Geen bronnen voor obscuur onderwerp Kattenkruid (overleg) 7 nov 2015 23:38 (CET)
 • Jim King -idem- Fred (overleg) 7 nov 2015 23:49 (CET)

Toegevoegd 08/11; af te handelen vanaf 22/11[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 08/11: Deel 1[bewerken]

 • Sammy Case - NE - Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 8 nov 2015 09:13 (CET)
  • Waarom NE? The Banner Overleg 8 nov 2015 09:20 (CET)
   • Omdat nergens in het artikel blijkt waarom hij E zou zijn. Pornoacteur is geen baan die iemand bij voorbaat E maakt. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 8 nov 2015 09:29 (CET)
    • Het feit dat hij steevast uit de kleren gaat maakt hem niet NE. Ik heb dus maar een bron toegevoegd voor zijn filmcarrière. Tegen Tegen verwijderen The Banner Overleg 8 nov 2015 11:05 (CET)
     • Hoera! Dan is iedereen al bij geboorte E? We worden immers allemaal naakt geboren. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 8 nov 2015 11:30 (CET)
      • Tot zo ver de serieuze argumenten. Dank. The Banner Overleg 8 nov 2015 14:20 (CET)
       • Gelukkig dat erbij staat dat hij besneden is. Het zou een onvergeeflijke omissie geweest zijn als dat ontbrak. ErikvanB (overleg) 8 nov 2015 17:49 (CET)
        • Dat is bij een pornoacteur net zo interessant om te weten of een voetballer linksbenig is. Nietanoniem (overleg) 9 nov 2015 07:48 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Geen enkele indicatie van enig encyclopedisch belang. Kleuske (overleg) 9 nov 2015 09:55 (CET)
 • Stormy Daniels - NE - Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 8 nov 2015 09:15 (CET)
  • Het artikel heeft bronnen nodig maar ze heeft zo te zien tal van (vak-)prijzen gewonnen. Waarom dan alsnog NE? The Banner Overleg 8 nov 2015 09:20 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - onzinnominatie, meer dan 1.000.000 Google-hits en een lemma op ruim 20 anderstalige Wikipedia's. Het artikel heeft wel een update en bronvermelding nodig. Sonuwe () 8 nov 2015 09:23 (CET)
   • Alleen een rijtje pornoprijzen opsommen lijkt mij onvoldoende voor een encyclopedisch artikel. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 8 nov 2015 09:28 (CET)
    • Dus een onzinnominatie. Sonuwe () 8 nov 2015 09:33 (CET)
     • Nee, een NE nominatie. Maar die term lijk je niet te begrijpen. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 8 nov 2015 09:59 (CET)
      • Dus toch een onzinnominatie. Sonuwe () 8 nov 2015 10:13 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Wordt er niet meer een onderzoek gedaan voordat een artikel genomineerd wordt? Het is veel constructiever om een artikel te verbeteren (of te vragen om verbetering) indien het overduidelijk is dat de persoon in kwestie wel degelijk thuis hoort in een encyclopedie als Wikipedia. Het artikel kan aangevuld worden maar de lijst met prijzen is gezien de regels al voldoende om het artikel te behouden. Alice2Alice (overleg) 10 nov 2015 11:34 (CET)
 • A.S.V. Dizkartes - NE - relevantie van deze studentenvereniging? - KroySquare.jpgDirkVE overleg 8 nov 2015 09:18 (CET)
  • Aha, zo te zien is er een nieuwe PR-functionaris gekozen. 6 november 2014 is het artikel namelijk al eens verwijderd... The Banner Overleg 8 nov 2015 09:21 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Heb het lemma vanochtend al een behoorlijke poets gegeven. Zou in deze vorm best behouden kunnen blijven. Vereniging bestaat ca 25 jaar en is m.i reeds daarom wel e-waardig. En natuurlijk mag ik geen appels met peren vergelijken maar pokemonfiguren, botmatig aangemaakte deense parochies of geleedpotigen hebben hier ook bestaansrecht. Astrion (overleg) 8 nov 2015 11:28 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - Net zo min E als de klaverjasclub van de plaatselijke bejaardensociëteit. EvilFreD (overleg) 8 nov 2015 15:01 (CET)
  • Zou die afbeelding van het gebouw echt eigen werk zijn? Waarom laadt hij dan een foto van maar 150 pixels op? Misschien omdat de internetverbindingen in 2006 nog een stuk trager waren? Er zit ook een verdacht zwart randje omheen. Dat zit er normaal niet omheen als je een foto maakt. ErikvanB (overleg) 8 nov 2015 17:55 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Na Astrions poets een prima lemma. Laten we niet elke maand opnieuw een algemene discussie over het bestaansrecht van artikelen over studentengezelligheidsverenigingen starten. Vergeleken met de andere Groningse studentenverenigingen kan gemeld worden dat Dizkartes een van de drie grootste en al lang niet meer de jongste is. Gewoon E dus. / Erik: die foto is inderdaad misschien verdacht. Maar de discussie daarover moet op Commons en het wel of niet aanwezig zijn van een foto maakt niet uit voor het wel/niet E zijn van een lemma en is dus geen onderdeel van de discussie hier. CaAl (overleg) 9 nov 2015 12:00 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Gezelligheidsclub sinds 1990. Geen schijn van encyclopedische relevantie. We zijn een encyclopedie, geen studiegids. Kleuske (overleg) 9 nov 2015 12:03 (CET)
   • Dus deze hoort bij de Z in die encyclopedie? Astrion (overleg) 9 nov 2015 19:58 (CET)
    • Ik heb geen enkel verstand vanPokemonfiguren, maar als u van mening bent dat iets NE is, dan staat het u vrij om het te nomineren. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 9 nov 2015 22:06 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - een van de grotere verenigingen in Groningen. Vincentsc (overleg) 9 nov 2015 12:10 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Als het nu de enige studentenvereniging met een eigen lemma zou zijn.. Het past in het totaalbeeld van verschillende verenigingen ( In Groningen). Gezien hun lustrum geen eendagsvlieg. BonstraGeert (overleg) 9 nov 2015 21:43 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - Ik lees over de oprichting, naamkeuze, huisvesting en de band met een overkoepelende landelijke organisatie. Ik mis aanwijzingen voor relevantie. Het artikel beschrijft basiseigenschappen die vrijwel iedere vereniging heeft. Dit behouden is hetzelfde als zeggen dat iedere vereniging bij voorbaat E is. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 9 nov 2015 22:01 (CET)
 • Lacey Duvalle - NE - Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 8 nov 2015 09:28 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - onzinnominatie met 700.000 Google-hits en een lemma op ruim 20 anderstalige Wikipedia's. LeeGer kent het woord "beginnetje" blijkbaar nog niet. Sonuwe () 8 nov 2015 09:36 (CET)
   • En Sonuwe kent het begrip encyclopedische relevantie blijkbaar niet? Bovendien stellen 700.000 hits in Google ook niets voor. Als ik Georgia Jones opzoek, dan kom ik op 133.000.000 hits. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 8 nov 2015 09:38 (CET)
    • Fout! Amper 1.500.000 hits. Sonuwe () 8 nov 2015 10:13 (CET)
 • Jenaveve Jolie - NE - Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 8 nov 2015 09:38 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen gewoon E The Banner Overleg 8 nov 2015 11:06 (CET)
   • En dat blijkt uit de inhoud? Oh nee, die is er nauwelijks. Uit de bronnen dan? Oh nee, die zijn er ook niet. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 8 nov 2015 11:30 (CET)
    • Uit jouw argumentatie blijkt in ieder geval niet dat zij NE is, aangezien je een onbeargumenteerde kreet dumpt. The Banner Overleg 8 nov 2015 14:22 (CET) En kijk eens bij de interwiki's...
     • De inhoud van het artikel, of meer het gebrek daaraan maakt ieder argument overbodig. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 8 nov 2015 15:10 (CET)
      • De pornosterren van vandaag hebben wel allemaal minimale artikeltjes, hoor. Alleen van Sammy Case worden een paar meesterwerken genoemd waarin hij geacteerd heeft. Bij Stormy Daniels zie ik staan: "Anno 2010 heeft ze inmiddels in 108 films geacteerd." In zo'n geval vraag ik me altijd af: Wat deed ze daarna? Sijtze Reurich (overleg) 8 nov 2015 23:07 (CET)
       • Dat een artikel niet up to date is zegt niets over de E-waarde. Nietanoniem (overleg) 9 nov 2015 07:50 (CET)

Toegevoegd 08/11: Deel 2[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Max Janssen - NE - (Zelf?)promo voor zolderkamer-puberamateur-dj. EvilFreD (overleg) 8 nov 2015 11:20 (CET)
 • Elfje (gedicht) - wiu - Weinig inhoud, geen bronnen en nauwelijks opmaak. Queeste (overleg) 8 nov 2015 11:26 (CET)
  • Zie ook de vorige beoordeling. EvilFreD (overleg) 8 nov 2015 13:27 (CET)
  • Voor Voor verwijderen, net als de vorige keer, en alle volgende keren zolang geen achtergronden en bronnen worden genoemd. Sijtze Reurich (overleg) 8 nov 2015 15:02 (CET)
  • Er verwijzen wel een aantal andere artikelen heen, bijvoorbeeld Maatsysteem. Pantalone, de aanmaker van de versie uit de vorige nominatie, voegde daar in 2005 het elfje toe. Ook aan Gedicht voegde Pantalone het elfje toe en in 2007 aan 160 (dichtvorm). Misschien wil Pantalone hier uitleggen waar het vandaan komt? Wikiwerner (overleg) 8 nov 2015 15:57 (CET)
  • Opmerking Opmerking bij de vorige beoordeling werd opgemerkt (door Vis) dat eerdere versies (± 2008) beter waren dan de genomineerde versie. Ik heb begrepen dat de versvorm veel op scholen wordt gebruikt om kinderen op weg te helpen met zelf dichten, heb ook wel eens voorbeelden daarvan gezien. Ik weet niet of er iemand de komende twee weken in de gelegenheid is om het artikel te verbeteren, maar het verdient wel die kans. Bever (overleg) 8 nov 2015 21:09 (CET)
   • een elfje is een aardigheidje om kinderen (maar ook volwassenen) kennis te laten maken met poëzie (vormvastheid, wending e.d) - ik wil er nog wel eens naar kijken - bronnen wordt waarschijnlijk lastig - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 8 nov 2015 21:45 (CET)
  • Mooi opgepoetst, inclusief bronnen. Bedankt. Nominatie doorgehaald. Queeste (overleg) 9 nov 2015 18:57 (CET)
   • Smile - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 9 nov 2015 20:31 (CET)
 • Arjen van Veelen - wiu - Geen opmaak, maar vooral veel promo. Queeste (overleg) 8 nov 2015 11:44 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Anderen en ik hebben het artikel intussen al proberen aan te passen op de punten van promo en opmaak. Sint Aldegonde (overleg) 25 nov 2015 23:51 (CET)
   • Behouden. Het artikel is in ieder geval zodanig opgepoetst dat de bij de nominatie gebruikte argumenten niet meer van toepassing zijn. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 26 nov 2015 00:05 (CET)
 • Breaking Point - B-sides 2011-2015 WEG/NE/Reclame - Verzamelalbum met B-kantjes van marginaal bandje dat bovendien nog moet worden uitgebracht. Kleuske (overleg) 8 nov 2015 11:47 (CET)
 • Volleybalvereniging Spirit - NE - Sportclub zonder palmares of anderzins enig herkenbaar encyclopedisch belang. Kleuske (overleg) 8 nov 2015 12:02 (CET)
  • Is een keurig beginnetje, elke voetbalclub is E, ik zie het verschil niet met een volleybalclub. Halandinh (overleg) 23 nov 2015 18:49 (CET)
 • Lijst van Vlaamse fictiereeksen - inhoud past niet bij wat er van een encyclopedie mag worden verwacht - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 8 nov 2015 13:19 (CET)
  • De inhoud die reeds verwijderd werd of de inhoud die er nog staat? EvilFreD (overleg) 8 nov 2015 13:26 (CET)
   • die is verwijderd - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 8 nov 2015 21:41 (CET)
    • Verwijderd, al heb ik er wel even over moeten nadenken. Wat echter de doorslag geeft, is dat niet echt duidelijk wordt gemaakt waar de lijst nu eigenlijk over gaat. Bij "fictiereeksen" denk ik toch vooral aan boeken of strips, maar intussen lijkt de lijst vooral over televisieprogramma's te gaan. In deze vorm in ieder geval niet encyclopedisch. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 26 nov 2015 00:15 (CET)

Toegevoegd 08/11: Deel 3[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Joint Operations: Escalation - wiu - Kan als artikel bestaan, maar niet in de huidige vorm. Moet uitgebreid worden. Sum?urai8? 8 nov 2015 13:32 (CET)
 • SODA-attest – weg – Door MoiraMoira genomineerd met als reden: "reclame voor een aangeboden dienst in België". Direct verwijderd maar teruggeplaatst. Encyclopedische relevantie van het onderwerp is onduidelijk. Woodcutterty|(?) 8 nov 2015 14:24 (CET)
  • Opmerking Opmerking: Zie ook de argumenten van Multichill op de lijst van 5 november. Woodcutterty|(?) 8 nov 2015 14:28 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Het artikel is bijgewerkt door het toevoegen van externe, onafhankelijke bronnen. Maatschappelijke relevantie wordt nu ook beter gekaderd. Zaken die als reclame kunnen opgevat worden, werden zoveel mogelijk weg gelaten.HanneCooreman (overleg) 10 nov 2015 15:19 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Nog steeds promo voor de eigen toko, doorspekt met POV en inline exlinks. Kleuske (overleg) 16 nov 2015 12:00 (CET)
   • Opnieuw aangepast. Indien er nog steeds aanstootgevende promo, POV's en inline exlinks instaan. Kan iemand mij hier dan eens iets specifieker op wijzen? Dank bij voorbaat.HanneCooreman (overleg) 18 nov 2015 08:41 (CET)
    • Verwijderd. Er is inderdaad wel aan gewerkt, maar nog steeds wordt in het artikel op geen enkele manier duidelijk gemaakt waarom het in een encyclopedie thuis zou horen. Aanwijzingen voor encyclopedische relevantie zijn schaars. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 26 nov 2015 00:48 (CET)
 • Etnografie (diergeneeskunde) - weg? - Ruim elf jaar geleden aangemaakt door een anonieme gebruiker en sindsdien nooit meer iets aan veranderd, met uitzondering van de toevoeging van lijstjes met dierenrassen. De volledige inhoud behalve die lijstjes: "Deze term wordt in de diergeneeskunde gebruik als synoniem voor rassenleer. Deze universitaire cursus [welke cursus??? - IJ.J.] behandelt de verschillende rassen van de huisdiersoorten met hun typische uiterlijke en gebruiks-kenmerken." Enigerlei bronvermelding ontbreekt en ik heb eigenlijk nergens aanwijzingen gevonden dat deze term ook echt gebruikt wordt in deze betekenis. Nul interwikilinks en evenzovele aanwijzingen dat dit in het buitenland anders ligt. Wel vele links naar dit artikel die eigenlijk bedoeld waren voor etnografie (sociolinguïstiek). Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 8 nov 2015 17:12 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - Het IP-adres waarvandaan het aangemaakt is, behoort tot de Universiteit Hasselt. Waarschijnlijk een reclamelemma dat door de controle geglipt is. Wikiwerner (overleg) 8 nov 2015 18:29 (CET)
   • Dan is die DP overbodig, en kan Etnografie (sociolinguïstiek) naar Etnografie. --Joostik (overleg) 9 nov 2015 19:06 (CET)
    • Het wordt wel genoemd als je in google zoekt naar etnografie dieren, bv hier - "Het LDG is tevens verantwoordelijk voor het onderwijs in de faculteit Diergeneeskunde met betrekking tot rassenleer (etnografie), algemene en moleculaire genetica, veeteelt en fokadvies." Hobbema (overleg) 10 nov 2015 01:54 (CET)
 • Jan verfaillie - wervende tekst - het artikel Jan Verfaillie bestaat ook, maar is een ander persoon - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 8 nov 2015 18:24 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Een chirurg. Die zijn enkel E als er iets bijzonders over te melden valt. Dat is hier niet het geval. Fred (overleg) 8 nov 2015 21:13 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Zou dit niet {{nuweg}} moeten zijn? Ik kan de chirurg met deze naam niet vinden met Google. Alice2Alice (overleg) 10 nov 2015 15:28 (CET)
 • Stichting de Twaalf Ambachten - ne? - Niet dat ik er wakker van lig, maar is dit niet gewoon reclame? Nauwelijks bewerkt artikel uit 2004. Sietz Leeflang en De Kleine Aarde die in het artikel genoemd worden, hebben ook een artikel. ErikvanB (overleg) 8 nov 2015 20:21 (CET)
  • Historisch zeer belangrijk initiatief, Verbeteren prima maar aub NIET weg, mvg `8 nov 2015 20:42 (CET) – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Henriduvent (overleg · bijdragen)
   • Wat mij betreft mag het blijven, hoor. Vroeg het me alleen af. ErikvanB (overleg) 8 nov 2015 21:11 (CET)
   • Tegen Tegen verwijderen Wat mij betreft mag het blijven, hoor. Uitbreiding zou best gewenst zijn. Tegenwoordig zijn er vele soortgelijke initatieven. In de tijd dat het opgericht werd, betrof het echter pioniersarbeid. Dat zou in het artikel best nog wat geaccentueerd kunnen worden, want het is bij uitstek dàt wat de stichting E-waardig maakt. Fred (overleg) 8 nov 2015 21:19 (CET)
"Wat mij betreft mag het blijven, hoor." Dat zei ik zelf ook. Knipoog ErikvanB (overleg) 8 nov 2015 22:05 (CET)
In het milieumilieu wel bekend. Dat nonolet was een mooi ontwerp dat ook op een groot evenement (Ecotopia) is toegepast. Bever (overleg) 8 nov 2015 21:16 (CET)
Tegen Tegen verwijderen Wat mij betreft mag het blijven (hoor!), heb het iets aangepast, mvg HenriDuvent 8 nov 2015 22:28 (CET)
Lach!! ErikvanB (overleg) 8 nov 2015 22:34 (CET)
 • Barbara Nielsen - wiu - Opmaak en bronnen zijn nog niet in orde. Wat enige naam als actrice is, krijgen we niet te lezen en in welk buitenland dat is evenmin. Dqfn13 (overleg) 8 nov 2015 21:02 (CET)
  • Haar filmcarrière lijkt overigens indrukwekkender dan haar zangcarrière, al haal je dat niet uit dit artikel. Meer een actrice die ooit een paar plaatjes opnam. Joostik (overleg) 9 nov 2015 19:26 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Ik hoop dat iemand het Duitse Wikipedia-artikel over haar kan gebruiken om het nl-artikel snel op orde te maken. Alice2Alice (overleg) 10 nov 2015 15:34 (CET)
 • Olv pulhof -wiu- De school is E-waardig (sinds 1838 bestaand) maar het artikel vereist een stevige taalpoets, een juiste titel, en enige uitbreiding omtrent de geschiedenis ervan zou eveneens zeer wenselijk zijn. Opmaak, doorverwijzingen (plaatsnaam, congregatie) en dergelijke ontbreken goeddeels. Fred (overleg) 8 nov 2015 21:09 (CET)

Toegevoegd 09/11; af te handelen vanaf 23/11[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 09/11: Deel 1[bewerken]

 • Torma Engsbergen - wiu - Niet volledig genoeg in de huidige vorm, moet uitgebreid worden. ThomasKuipers Nuvola Dutch flag.svg overleg 9 nov 2015 01:01 (CET)
  • niet aangesloten bij de KBVB, dus NE. Sonuwe () 9 nov 2015 01:18 (CET)
   • wel aangesloten bij de KBLVB. Informatie aangevuld.TotheG (overleg) 9 nov 2015 02:37 (CET)
  • Wat is een "liefhebbersvoetbalploeg"? ErikvanB (overleg) 10 nov 2015 14:46 (CET)
 • Demi de Jong - NE - Niet actief op hoogste niveau. EvilFreD (overleg) 9 nov 2015 05:20 (CET)
  • Waarom baseer jij dat? Zij is beroepswielrenster en rijdt voor een ploeg die derde op de UCI-ranking was. Tegen Tegen verwijderen The Banner Overleg 9 nov 2015 10:11 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Lijkt wel op het hoogste niveau actief te zijn [6]. Vincentsc (overleg) 9 nov 2015 12:22 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen. Wel actief op het hoogste niveau. - FakirNLoverleg 24 nov 2015 11:17 (CET)
 • Thalita de Jong - NE - Idem. EvilFreD (overleg) 9 nov 2015 05:21 (CET)
  • Hmmm, volgens externe bronnen zijn de dames wel actief op het hoogste niveau. De artikelen doen het echter voorkomen als zouden zij niet verder gekomen zijn dan een juniorstatus. EvilFreD (overleg) 9 nov 2015 05:29 (CET)
   • De auteur beschreef het artikel niet voor niets als "begin gemaakt" en je hoeft maar te kijken naar de naam van haar ploeg (Rabo-Liv) om te weten dat het hier gaat om een beroepssporter op hoog niveau. Tegen Tegen verwijderen The Banner Overleg 9 nov 2015 10:16 (CET)
   • Beide rensters De Jong zijn actief op hoogste niveau: Thalita sinds 2012 bij profploeg Rabo-Liv en Demi sinds 2014 bij profploeg Boels-Dolmans. Beide ploegen behoren tot de wereldtop. De genoemde overwinningen bij Thalita zijn ook op het hoogste niveau behaald (bv. wereldbeker in Zweden) en genoemde overwinningen bij Demi zijn uit haar juniorentijd (op profniveau (nog) geen overwinningen). Tegen Tegen verwijderen Hoebele (overleg) 10 nov 2015 00:53 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen. Wel actief op het hoogste niveau. Won bovendien al WK-medaille! - FakirNLoverleg 24 nov 2015 11:17 (CET)
 • Patrick Poelmann - NE - Lokale politicus zonder landelijke activiteiten noch bekendheid. EvilFreD (overleg) 9 nov 2015 05:53 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Mee eens. Vincentsc (overleg) 9 nov 2015 12:22 (CET)
  • Dijkgraaf en voormalig gedeputeerde zou voldoende relevant moeten zijn, probleem is wat mij betreft dat deze functies enkel opgenoemd worden en niet verder uitgewerkt. Eerder "wiu" dan "ne" dus. GeeJee (overleg) 10 nov 2015 14:54 (CET)
 • Cyclocross Ruddervoorde 2015 - NE - Wedstrijdverslag. Geen herkenbaar encyclopedisch belang. Kleuske (overleg) 9 nov 2015 10:02 (CET)
  • Voor bijna alle wedstrijden in dit seizoen en vorige seizoenen zijn dergelijke pagina's gemaakt. Ik begrijp niet wat er speciaal aan dit artikel is dat deze opeens op deze lijst terecht komt... Tegen Tegen verwijderen TheM NL (overleg) 9 nov 2015 10:07 (CET)
  • LOL, we hebben juist een forse discussie lopen over de kwalijke effecten van razendsnel nomineren. In dit geval na slechts 1 minuut...
  • Maar de wedstrijd maakt deel uit van een competitie op het allerhoogste niveau (Superprestige). Het is netjes voorzien van een bron. Tegen Tegen verwijderen The Banner Overleg 9 nov 2015 10:21 (CET)
  • Opmerking Opmerking - waarom zijn 2013 en 2014 niet genomineerd en deze wel? Of is het artikel ondertussen voldoende verbeterd, waardoor het nu van gelijke kwaliteit is met de andere twee edities? - Tengwa osse.svgTengwa rómen.svgTengwa osse.svgTengwa óre.svg - (Gebruiker - Overleg) 9 nov 2015 14:56 (CET)
   • Omdat ik deze tegenkwam, en de andere niet. Maar als je er op staat, ben ik de beroerdste niet. Het zijn overigens vrijwel dezelfde teksten. Kleuske (overleg) 9 nov 2015 15:04 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - niet meer dan een wedstrijdverslag. Niks over de gevolgen, de N-aantal hoogst geklasseerde rijders gaan door naar wedstrijd X (OS, BK, WK, etc.), niks over het parcours. Wat maakt deze wedstrijd zo belangrijk dat het een eigen pagina verdient? Waarom niet alleen de podiumplekken vermelden in het algemene artikel Cyclocross Ruddervoorde? Oh... ja, dat is eigenlijk nog beroerder in kwaliteit zie ik net. Dat vertelt helemaal niks, zelfs niet eens wat het heden is, wel dat het vóór 2013 iets anders was. Dqfn13 (overleg) 14 nov 2015 21:48 (CET)
   • Heb nog wat meer informatie (verloop) toegevoegd aan het artikel. Mocht er nog meer verwacht worden, laat maar horen. TheM NL (overleg) 17 nov 2015 10:26 (CET)
 • Charlotte van Kleef - wiu/persoonspromo Symbole-faune.png MoiraMoira Baseball (crop) transparent.png overleg 9 nov 2015 10:28 (CET) E rhbvkleef 11 nov 2015 11:34 (CET)
  • Artikel is geïnspireerd door artikelen over andere internationale jeugd basketballtalententen op de engelse wikipedia (bijv. [7]). ivankleef – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 77.175.206.242 (overleg · bijdragen) 12 nov 2015 21:45‎ (CET)
  • Heel veel bronnen toegevoegd. Meer en andere mogelijk. Hoewel Charlotte van Kleef een jeugdspeelster is, speelt zij al jaren in de senioren eredivisie. Met de Nederlandse jeugdteams heeft zij een tweetal historische medailles behaald. Op een aantal Engelstalige Wikipedia pagina's staat haar naam met de mogelijkheid om door te klikken, zie bijv. [8]. Er was echter nog geen pagina van Charlotte. Dit is de eerste. Altijd ontvankelijk voor tips om te verbeteren. Inmiddels ook goedkeuring gevraagd voor een drietal foto's, die dan opgenomen kunnen worden. MvanKleef – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 77.175.206.242 (overleg · bijdragen) 15 nov 2015 21:20‎
 • Georgien Overwater - wiu - Tengwa osse.svgTengwa rómen.svgTengwa osse.svgTengwa óre.svg - (Gebruiker - Overleg) 9 nov 2015 10:50 (CET)
 • Didier De Vooght - weg - NE, hoop gebabbel maar slechts 1 toernooizege als beroeps op het derde (?) niveau. The Banner Overleg 9 nov 2015 11:20 (CET)
  • Didier was in zijn tijd de beste Belgische golfer; hij won het Omnium (Nationaal Open met professionals en enkele amateurs), dus E.Pvt pauline (overleg) 10 nov 2015 14:12 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Uit deze lijst blijkt dat hij zowel in 2000 en 2002 zijn Tourkaart heeft gehaald. En dat is hier na uitvoerig overleg E bevonden.
   Al het gebabbel is weggesnoeid trouwens. Malinka1 (overleg) 10 nov 2015 22:17 (CET)
   • Ik mis het brede overleg bij de link die je geeft. The Banner Overleg 22 nov 2015 01:08 (CET)

Toegevoegd 09/11: Deel 2[bewerken]

 • Daan Berkhof - NE - Geen herkenbaar encyclopedisch belang. Wel POV en werving voor Het Product. Kleuske (overleg) 9 nov 2015 11:51 (CET)
  • Daan Berkhof is een jong aanstormend talent uit Haarlem. Zijn voorgangers zijn Joost Swarte en Joost Veerkamp. Ik zie geen reden waarom dit geen waardevolle informatie is voor op wikipedia. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Lyonne5800 (overleg · bijdragen) PS: Wil je voortaan alsjeblieft ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.
   • Wikipedia is er niet voor het aanstormend talent. Als het eenmaal aangestormd is, is het tijd voor een artikel. Geen seconde eerder. Kleuske (overleg) 9 nov 2015 12:24 (CET)
 • Oceanisch kampioenschap hockey 2015 - NE - Wedstrijdverslag. Geen herkenbaar encyclopedisch belang. Kleuske (overleg) 9 nov 2015 12:24 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - gaat om het continentaal kampioenschap van een olympische sport. Tevens was dit het kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. Miho (overleg) 9 nov 2015 13:01 (CET)
  • Een nominatie na slechts 4 minuten. Had je meer tijd genomen, dan had je kunnen zien dat het terdege wel E is, Kleuske. Tegen Tegen verwijderen The Banner Overleg 9 nov 2015 16:39 (CET)
   • Ik heb alle tijd genomen en kwam tot de conclusie dat het een wedstrijdverslag is zonder herkenbare encyclopedische relevantie. Temeer daar de nummers een en twee al op voorhand vaststonden daar de andere twee ploegen geen serieuze concurrentie vormen en eigenlijk voor spek en bonen meededen. Kleuske (overleg) 10 nov 2015 11:28 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Encyclopedisch belang blijkt al uit de eerste twee regels. Steven8585 (overleg) 10 nov 2015 07:45 (CET)
   • "De negende editie van het Oceanisch kampioenschap hockey werd in oktober 2015 gehouden in het Nieuw-Zeelandse Stratford. Bij de mannen deden vier teams mee, bij de vrouwen drie."
   • Mij onduidelijk. Leg uit... Kleuske (overleg) 10 nov 2015 11:28 (CET)
    • Eerste twee regels dat is wat anders dan eerste twee zinnen. Maar bij deze: De negende editie van het Oceanisch kampioenschap hockey werd in oktober 2015 gehouden in het Nieuw-Zeelandse Stratford. Bij de mannen deden vier teams mee, bij de vrouwen drie. Net als bij de acht eerdere edities won Australië bij de mannen. Bij de vrouwen prolongeerde Australië de titel. De winnaars plaatsten zich tevens direct voor de Olympische Spelen van 2016. Dat het een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van 2016 betreft lijkt me encyclopedisch relevant genoeg. Steven8585 (overleg) 10 nov 2015 20:25 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - dit is sport bedreven op het hoogste niveau, verder zie uitleg Steven8585. Verder wil ik opmerken dat de tekst in het nominatiesjabloon POV is: "Derby tussen Australië en Nieuw-Zeeland. De rest deed voor spek en bonen mee, lijkt het." -> Dit is een mening van de nominator wat die vindt van het continentaal kampioenschap an sich, totaal irrelevant voor de vraag of dit onderwerp thuishoort in Wikipedia. Romaine 14 nov 2015 11:39 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen. Een continentaal kampioenschap c.q. Olympisch kwalificatietoernooi willen verwijderen omdat de uitslagen niet spannend genoeg waren? Dit is echt een van de slechtst onderbouwde nominaties ooit. - FakirNLoverleg 24 nov 2015 11:18 (CET)
 • Tjeerd Spoor - wiu/NE - Tengwa osse.svgTengwa rómen.svgTengwa osse.svgTengwa óre.svg - (Gebruiker - Overleg) 9 nov 2015 12:29 (CET)
 • JoHo - Reclame - Goedbedoelende stichting. Ik dacht even dat gebruiker JoHoWiki zich op piraten zou richten, maar nee... Kleuske (overleg) 9 nov 2015 12:34 (CET)
 • Tom De Swaef - wiu, zeker qua toon. - Tengwa osse.svgTengwa rómen.svgTengwa osse.svgTengwa óre.svg - (Gebruiker - Overleg) 9 nov 2015 12:54 (CET)
  • Artikel verwijderd. Dit was gewoon een amateurvoetballer die volstrekt NE is. MatthijsWiki (overleg) 17 nov 2015 12:35 (CET)
 • John Edward Willem Twiss Quarles van Ufford - NE? - uit niets blijkt waarom deze persoon E is. Paul Brussel (overleg) 9 nov 2015 13:25 (CET)
  • Het is maar wat je niets noemt. Haagschebluf (overleg) 9 nov 2015 18:09 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Wat meer gegevens (zoals burgemeester 1918 - 1919) en minder telegramstijl zouden niet misstaan, maar E is QvA zonder twijfel. Magere Hein (overleg) 10 nov 2015 08:46 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Zeker wel E. Alleen al vanwege het Proces der 72. Haagschebluf (overleg) 10 nov 2015 08:53 (CET)
  • Opmerking Opmerking - was ook burgemeester, dus op grond daarvan E. Paul Brussel (overleg) 10 nov 2015 08:48 (CET)
   • Ik wil nog wel kwijt dat voor mij zijn verzetswerk meer E is dan dat ene jaartje burgemeesterschap. En een beetje flauw van u om dat ene jaar nu als argument voor E aan te dragen, terwijl dat al 5½ jaar op wiki stond. Haagschebluf (overleg) 10 nov 2015 09:39 (CET)
    • Daarvan blijkt in ieder geval niets uit het artikel; daar staat in dat hij commandant van de OD was, werd opgepakt en vermoord. Wat hij nu eigenlijk voor verzetswerk heeft gedaan, is volstrekt onduidelijk. Paul Brussel (overleg) 10 nov 2015 22:49 (CET)
 • Wikipedia:Wikipedia Aziatische Maand en Wikipedia:Wikipedia Aziatische Maand/Deelnemers - computervertaling, onaangekondigd project. Sjoerd de Bruin (overleg) 9 nov 2015 13:35 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen I don't understand. It needs save because this wikipedia of some wikipedian want to about Asia.永続繁栄 (overleg) 10 nov 2015 15:28 (CET) fixed永続繁栄 (overleg) 11 nov 2015 13:40 (CET)
   • 永続繁栄, the fact you don't understand is the exact reason why this page is up for deletion: it is not in correct Dutch. Even for natives this page is not understandable. If you want a page to be translated into Dutch, you should ask for it. On the other hand, this Wikipedia version doesn't participate in the Asia Month as it is only on the English version. Good luck, though. Dqfn13 (overleg) 11 nov 2015 14:42 (CET)
   • Voor Voor verwijderen - Niet Nederlandstalige gebruikers gaan niet zomaar even bepalen wat voor projecten wij hier gaan uitvoeren. Dit lijkt verdacht veel op een themaweek (maar dan meer een themamaand). En de enige deelnemer tot nu toe is bovenstaande gebruiker die in slecht Engels probeert aan te geven dat de pagina's niet verwijderd moeten worden. Mbch331 (Overleg) 10 nov 2015 22:45 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - this is not the way a project should be set up. Adding untranslated or worse translated texts is not acceptable. Organising a project about a subject like this is possible, but should always be done in a different way. I think it is safe to say that you completed the course how to alienate other communities from a project. Romaine 14 nov 2015 11:10 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Ik zou graag meedoen aan dit project. Ik heb alleen helaas geen tijd om ook de projectbegeleiding te doen. In plaats van het af te kraken, te nomineren en weg te stemmen kan iemand wellicht met een klein beetje moeite een slinger aan geven, zodat het allemaal wel mag van de criticasters. Magalhães (overleg) 20 nov 2015 10:28 (CET)
   Ik zie nu dat het deze maand is. In dat geval mag het van mij wel weg. Dat is me te kort dag. Magalhães (overleg) 20 nov 2015 10:31 (CET)
 • Nesim Ahmadi - NE - ErikvanB (overleg) 9 nov 2015 14:35 (CET)
 • Cyclocross Ruddervoorde 2013 - NE - Wedstrijdverslag zonder herkenbaar encyclopedisch belang. (Op verzoek van collega Cycn) Kleuske (overleg) 9 nov 2015 15:03 (CET)
  • WP:PUNT-nominatie van een wedstrijd op het allerhoogste niveau. Tegen Tegen verwijderen The Banner Overleg 9 nov 2015 16:39 (CET)
   • Zoals het in de nominatie geschreven staat, een wedstrijdverslag zonder herkenbare encyclopdische relevantie. Daar zijn andere websites voor. Alweer een loze aantijging van The Banner. Kleuske (overleg) 10 nov 2015 13:18 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Mijn vader zei vroeger vaak: eerst nadenken, daarna handelen. Dat is hier duidelijk niet gebeurd. Wie met een argumentatie komt van "Wedstrijdverslag zonder herkenbaar encyclopedisch belang", heeft zich duidelijk niet verdiept in het onderwerp. Ja, voordat je namelijk iets zinnigs kunt zeggen moet je je eerst verdiepen, al is dat bij dit onderwerp niet heel moeilijk. De tweede zin van het artikel geeft aan waarom dit onderwerp wél encyclopedisch relevant is: "De wedstrijd maakte deel uit van de Superprestige veldrijden 2013-2014." Dit is sport die op het hoogste niveau bedreven wordt. Dat is zeker encyclopedisch relevant. Romaine 14 nov 2015 11:30 (CET)
 • Cyclocross Ruddervoorde 2014 - NE - Wedstrijdverslag zonder herkenbaar encyclopedisch belang. (Op verzoek van collega Cycn) Kleuske (overleg) 9 nov 2015 15:03 (CET)
  • Het is in elk geval concequent, voor de Cyclocross Ruddervoorde, al zie ik in de navigatiesjablonen nog wel wat dingen gelinkt staan waarvoor hetzelfde geldt en die dus net zo goed genomineerd zouden kunnen worden of misschien juist aanleiding zijn om deze te behouden. Aansluitend zouden dan ook de sjablonen voor nominatie in aanmerking komen, voor het geval de complete inhoud verwijderd wordt. - Tengwa osse.svgTengwa rómen.svgTengwa osse.svgTengwa óre.svg - (Gebruiker - Overleg) 9 nov 2015 15:07 (CET)
   • Die nomineer je zelf maar. Kleuske (overleg) 9 nov 2015 15:08 (CET)
    • Ik kijk even of deze verwijderd worden. Aansluitend kunnen we kijken naar vergelijkbare zaken op grond van deze eventuele verwijderingen. Ik zet deze 3 even op mijn volglijst. - Tengwa osse.svgTengwa rómen.svgTengwa osse.svgTengwa óre.svg - (Gebruiker - Overleg) 9 nov 2015 15:12 (CET)
  • Wederom hetzelfde als hiervoor: er zijn ladingen van deze artikelen. Meeste zijn van crossen die binnen een klassement vallen, sommigen niet maar hadden de wereldtop aan de start. Ik zie niet in waarom deze artikelen nu opeens verwijderd moeten gaan worden, terwijl er zijn die al jaren op de wiki staan. Tegen Tegen verwijderen TheM NL (overleg) 9 nov 2015 15:18 (CET)
   • Hoeveel andere artikelen er bestaan doet niet terzake. Over het argument dat de artikelen "al jaren" (een wedstrijd uit 2014 staat er "al jaren"?) staan, heeft een collega onlangs een aardig artikel geschreven met een uiteg waarom het een drogreden betreft. Kleuske (overleg) 9 nov 2015 15:23 (CET)
    • Graag zie ik waar ik heb gezegd dat dit artikel er al jaren staat. Maar goed, doe vooral wat je niet laten kan... TheM NL (overleg) 9 nov 2015 15:27 (CET)
     • Je hebt gelijk, ik las verkeerd. Je schreef "Ik zie niet in waarom deze artikelen nu opeens verwijderd moeten gaan worden, terwijl er zijn die al jaren op de wiki staan." Heel raar. In een encyclopedie die sinds 2001 bestaat hebben we artikelen die er al jaren staan. Dat is nog steeds geen argument voor behoud van dit/deze artikel(en), maar soit... Kleuske (overleg) 9 nov 2015 15:30 (CET)
      • Je weet best wat ik bedoel. Maar goed, als je letterlijk wil doen, ook best. Merk dat het geen zin heeft om hier verder op in te gaan. Ik wacht wel gewoon af welke reacties komen/acties genomen worden. Voel je vrij om in de tussentijd nog honderden artikelen op de lijst te zetten. TheM NL (overleg) 9 nov 2015 15:34 (CET)
  • WP:PUNT-nominatie van een wedstrijd op het allerhoogste niveau. Tegen Tegen verwijderen The Banner Overleg 9 nov 2015 16:39 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Mijn vader zei vroeger vaak: eerst nadenken, daarna handelen. Dat is hier duidelijk niet gebeurd. Wie met een argumentatie komt van "Wedstrijdverslag zonder herkenbaar encyclopedisch belang", heeft zich duidelijk niet verdiept in het onderwerp. Ja, voordat je namelijk iets zinnigs kunt zeggen moet je je eerst verdiepen, al is dat bij dit onderwerp niet heel moeilijk. De tweede zin van het artikel geeft aan waarom dit onderwerp wél encyclopedisch relevant is: "De wedstrijd maakte deel uit van de Superprestige veldrijden 2013-2014." Dit is sport die op het hoogste niveau bedreven wordt. Dat is zeker encyclopedisch relevant. Romaine 14 nov 2015 11:30 (CET)
 • Secular Talk - NE - Radio-talkshow. Kleuske (overleg) 9 nov 2015 15:08 (CET)
  • Ik weet dat de waarde die eraan gehecht kan worden discutabel is, maar naar mijn mening is voornamelijk de laatste referentie, Googles prefered lineups, een goede indicator waarom dit artikel (of in ieder geval het onderwerp, SecularTalk) E-waardig is. Zatev (overleg) 9 nov 2015 16:50 (CET)
 • Change is Good - The Singles Collection - wiu - te weinig informatie - ThomasKuipers Nuvola Dutch flag.svg overleg 9 nov 2015 15:18 (CET)
 • Langehoekspolle - wiu - te weinig informatie - ThomasKuipers Nuvola Dutch flag.svg overleg 9 nov 2015 15:23 (CET)
Tegen Tegen verwijderen Aangevuld, gewikificeerd en van een infobox en categorie voorzien. Stunteltje (overleg) 22 nov 2015 11:04 (CET)

Toegevoegd 09/11: Deel 3[bewerken]

 • Mobile Application Management - wiu - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 9 nov 2015 16:26 (CET)
 • Laatgotische - Door Gebruiker:Jean-Pierre Remy als nuweg voorgedragen, is echter geen nuweg. Mbch331 (Overleg) 9 nov 2015 16:46 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - Het lijkt me niet de bedoeling om van alle denkbare woorden een bijvoeglijk nw aan te maken als redirect. Anders moeten we ook een rd Groene maken naar Groen etc. etc. etc. NB Ik merk op dat Laatgotisch redirect naar Gotiek (bouwkunst) en dat Laatgotiek redirect naar Flamboyante gotiek. Dat lijkt me vrij onlogisch. Erik Wannee (overleg) 9 nov 2015 22:15 (CET)
  • Is laatgotiek synoniem met flamboyant? Ook het Engelse perpendicular zou men 'laatgotiek' kunnen noemen, en flamboyant is die beslist niet. Idem voor laatgotische bouwwerken uit de Hollandse gotiek. 'Flamboyant' lijkt dan ook specifiek de Franse variant (en verwante varianten) van de gotiek te betreffen. Paul B (overleg) 20 nov 2015 01:34 (CET)
   • Bij mijn weten zijn die twee wel hetzelfde, maar het kunnen ook twee aparte late stromingen zijn. In Nederland staan overigens ook een paar gebouwen in de flamboyante stijl. Dqfn13 (overleg) 20 nov 2015 10:24 (CET)
 • Gothiek - Idem als Laatgotische Mbch331 (Overleg) 9 nov 2015 16:47 (CET)
  • Schrijffout; liever weg. Als deze blijft, dan beter als rd naar Gotiek. Erik Wannee (overleg) 9 nov 2015 22:15 (CET)
  • Het lijkt me ook onlogisch dat dit doorverwijst naar een van de betekenissen van Gotiek, het blijkt in elk geval niet op het artikel dat dat specifiek met een h geschreven zou kunnen worden (en de andere betekenissen blijkbaar niet), dus doorverwijzen naar die dp lijkt me prima hiervoor. - Tengwa osse.svgTengwa rómen.svgTengwa osse.svgTengwa óre.svg - (Gebruiker - Overleg) 10 nov 2015 10:52 (CET)
 • Gothische - Idem als Laatgotische Mbch331 (Overleg) 9 nov 2015 16:49 (CET)
  • 3x Tegen Tegen verwijderen - Anders zal een (toekomstige) rode link in een artikel leiden tot een dubbel artikel. Wikiwerner (overleg) 9 nov 2015 17:15 (CET)
   • Gothisch bestaat al, maar dat verwijst dan weer naar iets anders, dus we hebben al dubbele artikelen. - Tengwa osse.svgTengwa rómen.svgTengwa osse.svgTengwa óre.svg - (Gebruiker - Overleg) 10 nov 2015 10:54 (CET)
  • Ik zie het probleem eigenlijk ook niet. Heel wat mensen schrijven dit op deze manier (inclusief mezelf) en zouden het dus op deze manier kunnen opzoeken. Laten staan wat niet in de weg staat. Queeste (overleg) 9 nov 2015 18:52 (CET)
   • Ik zie het probleem wel, alle links waren gewoon in gebruik maar zijn allemaal omgezet naar een verwijzing. Gothiek kan nog wel weg, dat is namelijk gewoon een enorme schrijffout. Laatgotisch is gewoon een normaal begrip en een stijl die gewoon voorkomt. Gotische kan een doorverwijzing worden naar gotiek. Dqfn13 (overleg) 9 nov 2015 21:10 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - Zie mijn redenering hierboven bij Laatgotische. Erik Wannee (overleg) 9 nov 2015 22:15 (CET)
  • Voor Voor verwijderen of verwijzen naar een dp. Een situatie waarin Gothische en Gothische verwijzen naar verschillende zaken lijkt me in elk geval onwenselijk. - Tengwa osse.svgTengwa rómen.svgTengwa osse.svgTengwa óre.svg - (Gebruiker - Overleg) 10 nov 2015 10:56 (CET)
 • Kris eikelenboom - wiu - onvoldoende informatie ThomasKuipers Nuvola Dutch flag.svg overleg 9 nov 2015 17:19 (CET)
 • Václav Mareš - opknappen - bronloos artikel. Nu wil ik nog wel geloven dat de filmografie overgenomen is van de Tjechische WP (met een heel povere verwijzing in de samenvatting) maar waar komt de rest vandaan? Of heeft Februari mij op een verkeerd been gezet door "strojní zámečník" te vertalen als slotenmaker in plaats van machinist? The Banner Overleg 9 nov 2015 21:17 (CET)
  • Vogens mij betekent het eerder iets als bankwerker. Marrakech (overleg) 20 nov 2015 14:54 (CET)
 • Gouvernement-generaal Irkoetsk - Zéér WIU, onbegrijpelijk Nederlands. Artikel werd door een gebruiker die op zijn gebruikerspagina toegeeft geen Russisch te kennen uit het Russisch vertaald. Het lijkt eerder een slechte computervertaling -- en wel een met een verkeerde bronvermelding, want met behulp van Google Translate zie ik geen overeenkomsten tussen de vertaling en het aangegeven origineel. Hoopje (overleg) 9 nov 2015 22:40 (CET)
  • Opmerking Opmerking We kunnen hier niet spreken over een gebruiker. Deze gebruiker is een moderator.Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vraagje? 9 nov 2015 23:09 (CET)
   • Waarom? Volgens mij heeft hij dit artikel gewoon aangemaakt als gebruiker, er zijn immers geen moderatorknoppen gebruikt. Sjoerd de Bruin (overleg) 10 nov 2015 12:06 (CET)
  • Lijkt wel een computervertaling. The Banner Overleg 10 nov 2015 00:05 (CET)
   • Opmerking OpmerkingIDe bronnen van het vorige artikel stonden er nog onder en dat is nu verbeterd. Het artikel is vertaald door op links in het artikel te klikken en daarna te kijken hoe het artikel in het Nederlands heet. Het artikel is niet door Google Transfer of een ander programma gehaald, hoogstens een paar woorden. Bean 19 (overleg) 10 nov 2015 12:02 (CET)
    • De nu voorstaande versie is, hoewel kort, wel vele malen beter leesbaar. The Banner Overleg 10 nov 2015 14:10 (CET)
     • Ontstaansgeschiedenis erbij gezet hoop dat het te begrijpen is. Bean 19 (overleg) 13 nov 2015 11:25 (CET)
      • Met alle respect, maar nee, ik begrijp er geen donder van. Waarom is het feit dat ene Korf naast ene Anoeszjin werd geplaatst een reden voor het ontstaan van het gouvernement-generaal? Hoe is het mogelijk dat Korf naast Anoeszjin geplaatst werd terwijl de laatste al twee jaar vantevoren door Ignatjev vervangen was? Hoopje (overleg) 15 nov 2015 22:30 (CET)
       • Dit artikel zou als 'NE' moeten worden verwijderd omdat Bean 19 het heeft vertaald uit een taal die hij absoluut niet beheerst, iets wat hij gek genoeg zelf ook toegeeft. Daardoor moet aan werkelijk elke zin worden getwijfeld. Ook de andere artikelen die Bean 19 uit het Russisch heeft vertaald zouden om die reden moeten worden verwijderd. Marrakech (overleg) 16 nov 2015 15:18 (CET)
        • @ Hoopje: Ik wilde eigenlijk verklaren waarom het gouvernement-generaal Irkoetsk de opvolger van het gouvernement-generaal Oost-Siberie was terwijl er drie jaar tussen het begin van het ene en het einde van het vorige zit. Dat kwam doordat Anoeszjin zijn functie behield tot 1 januari 1885 behield en niet als zodanig erkend werd maar dat uit zijn strijd de nieuwe gouveneur het nieuwe gouverneme als zodanig erkend werd. Als je dit ook te onduidelijk vindt dan denk ik dat het de oplossing om de tekst weg te halen maar dan blijft er weinig over. Op het Russische artikel staan maar drie regels over de geschiedenis en daar wordt het hele gouverneurprobleem niet besproken.
        • @MarrakechEr staat op mijn gebruikerspagina dat ik er moeite mee heb, niet dat ik het absoluut niet beheers. Ik ken een paar woorden en ik kan het vanwege het gebruik van hoofdletters, punten, komma’s, gebruik maakt van Arabische cijfers 1,2,3 enz.en sommige letters lijken op het Latijnse alfabet. De Russische wiki maakt gebruik van links waarvan de meeste ook een vertaling van is. Daarnaast zijn de infoboxen een heel handig hulpmiddel waar de begin- en einddatum, de voorganger en opvolger en meestal ook oppervlakte, inwoneraantal, kaarten en wapens instaan. Deze box vind ik een goed hulpmiddel en als die informatie uitgeschreven wordt krijg je een klein maar fijn artikel. Het verwijderen van al mijn uit het Russisch vertaalde artikelen te verwijderen vind ik om deze reden. echt te ver gaan omdat Wat dit artikel betreft staat er op de Russische wiki alleen het begin, einde en de in dit gouvernement opgenomen gebieden. Voor de andere zinnen is een referenties aangebracht. Die Italiaanse tekst kan ik zonder moeite lezen en die andere komt uit een lijst met leesbare cijfers. Groeten,Bean 19 (overleg) 20 nov 2015 14:33 (CET)
         • Bean 19, je hebt werkelijk een volslagen vertekend beeld van wat het betekent om een taal te beheersen. Als je van een taal slechts een paar woorden kent, dan beheers je die taal niet en moet je er ook niet uit vertalen. Marrakech (overleg) 20 nov 2015 14:49 (CET)
          • Het kennen van de taalregeltjes is trouwens ook wat anders dan de taal beheersen... The Banner Overleg 22 nov 2015 01:12 (CET)

Toegevoegd 10/11; af te handelen vanaf 24/11[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 10/11: Deel 1[bewerken]

Vier jaar oud alweer....Ik ben het met je eens en heb het (als enige schrijver van het artikel) maar meteen ingevoegd. Ceescamel (overleg) 11 nov 2015 11:34 (CET)
Prima! Glimlach Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vraagje? 13 nov 2015 04:51 (CET)
 • Journals - wiu - slechte vertaling van en:Journals (album), inclusief links naar op nl.wikipedia niet bestaande sjablonen RONN (overleg) 10 nov 2015 03:23 (CET)
 • Clijsters Sem - wiu - niet af (titel, opmaak, categorie, links), de schrijver heeft "helaas weinig revelante informatie kunnen vinden". Ik laat graag aan de kenners over of Clijsters encyclopedisch relevant is. RONN (overleg) 10 nov 2015 04:22 (CET)
 • Kwabs - wiu - nog niet af (opmaak, categorie, links). Wel E, zie en:Kwabs. RONN (overleg) 10 nov 2015 06:28 (CET)
 • Lichtstad derby - wiu - ArjanHoverleg 10 nov 2015 09:12 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Gebabbel en POV (Nu FC E goed draait in de JL , de laatste jaren(3e-2e- weer in de top-voetballend) kan het nog mooier worden, want een lichtstadderby in de Eredivisie zou echt iets nieuws zijn, wat dan ook leuker zou zijn dan vriendschappelijk. Ook nogal wat taalfouten en kromme zinnen. Fred (overleg) 10 nov 2015 12:29 (CET)
 • Country Wilma - ne - Nederlandstalige zangeres wordt niet genoemd in de Muziek Encyclopedie. Geen enkele notering in een hitlijst. De twee platenlabels Multidisk en Pink Records die haar twee CD's hebben uitgegeven staan niet op de lijsten met platenlabels M en P. Verder zie ik geen criteria op Wikipedia:Relevantie van muziekgerelateerde artikelen#Criteria voor muzikanten en muziekgroepen waaruit blijkt dat deze zangeres E is. Alice2Alice (overleg) 10 nov 2015 09:31 (CET)
  • Tja, lastig. In elk geval niet passend in een encyclopedie is de promotioneel getinte tekst: "In het 190 pagina's tellende boek geeft Wilma een openhartig inkijkje in haar leven, vanaf haar geboorte tot aan haar leven als artiest. Een leven dat vele ups en downs kent." Ik ben weinig bekend met het levenslied- en countrygenre. ErikvanB (overleg) 10 nov 2015 14:42 (CET)
  • Je vergeet wel op te merken dat die criteria een voorstel zijn en dus geen richtlijn. Ik spreek me niet uit over de E-waarde van dit artikel. Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vraagje? 11 nov 2015 00:27 (CET)
   • Met het nomineren geef ik impliciet aan dat ik in het artikel zelf ook geen enkele aanwijzing vindt waarom deze zangeres een plekje in de Wikipedia-encyclopedie zou moeten hebben. Ik hoop dat indien iemand dat wel ziet dat dit dan gemeld wordt op deze plek zodat dit beoordeeld kan worden. Ik heb alle Wikipediagebruikers die een inhoudelijke wijziging hebben gedaan in het artikel, inclusief de anonieme gebruikers, gemeld dat de nominatie is gedaan en ze gewezen op deze plek. Alice2Alice (overleg) 11 nov 2015 09:18 (CET)
 • Erik Buys - weg / ne / reclame / wui - Artikel leest als promotie en staat vol met superlatieven en mooie praatjes. Tevens twijfel aan relevantie omdat er onvoldoende onafhankelijke bronnen zijn. Dqfn13 (overleg) 10 nov 2015 09:40 (CET)
  • Ik heb ik dus nogal aangepast, hopelijk nu beter? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Yrimi (overleg · bijdragen)
   • Nee, wat is authenciteit... van barokinstumenten, of de wondermooie zin: Door voortdurende uitdieping van éénzelfde concept (B-vorm, Stradivari) wordt een vergaande klankontwikkeling mogelijk.? Waar zijn de onafhankelijke bronnen over Buys? Hij is verbonden aan ISLA en Muziekpunt, dus die zijn niet onafhankelijk. Het artikel leest nog altijd alsof je nauw betrokken bent bij Buys (collega, stagiair, werknemer, familielid, etc.). Dqfn13 (overleg) 11 nov 2015 17:55 (CET)
 • Proces der 72 - opknappen - het proces is natuurlijk E maar de stijl en toon kunnen volstrekt niet door de beugel. Het fraaie verhaal lijkt gebaseerd op een dagboek van een direct betrokkene. Verbetering, waaronder toevoeging van meer onafhankelijke bronnen, is noodzakelijk. The Banner Overleg 10 nov 2015 11:31 (CET)
 • Jacobus Christiaan Boogaard - weg - NE, hoe heldhaftig ook maar het artikel geeft geen indicatie van E-waarde. Lijden en sterven maakt niet E. The Banner Overleg 10 nov 2015 11:41 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Relevantie duidelijk, iemand die zijn verzetsactiviteiten met de dood heeft moeten bekopen. Als dat niet uitzonderlijk is, weet ik het ook niet meer. - ArjanHoverleg 11 nov 2015 10:56 (CET)
 • Glisten - Er staat meer informatie in de infobox dan in het artikel. Op deze manier is de informatie veel te weinig om een artikel genoemd te mogen worden. We weten de naam van de band en het jaartal en 1 track (ik verwacht voor een EP al meer dan 1 track) Mbch331 (Overleg) 10 nov 2015 11:43 (CET)
Artikel was verre van volledig. aangepast.Ceescamel (overleg) 12 nov 2015 14:34 (CET)
 • Hendrik Johan van Zadelhoff - weg - NE, hoe heldhaftig ook maar het artikel geeft geen indicatie van E-waarde. Lijden en sterven maakt niet E. The Banner Overleg 10 nov 2015 11:45 (CET)
  • Maar een spek-en-bonen potje hockey wel... Rare definitie van E houdt je er op na... Kleuske (overleg) 10 nov 2015 11:47 (CET)
   • En heb je ook nog wat serieuze argumentatie? The Banner Overleg 10 nov 2015 13:23 (CET)
    • Staat op de "Erelijst van Gevallenen", bronnen zijn aanwezig, dus E volgens iedere standaard die je zou willen hanteren. Moet ik dat echt voor je uitspellen? Kleuske (overleg) 10 nov 2015 13:26 (CET)
     • Moet ik dan echt voor je uitspellen dat dit artikel geen indicatie geeft van zijn E-waarde omdat nu eenmaal in het verleden afgesproken is dat sterven geen E-waarde oplevert? The Banner Overleg 10 nov 2015 14:24 (CET)
      • Ja. Spel dat eens uit hoe iemand over wie onafhankelijke bronnen bestaan, die vermeldt wordt in een erelijst niet encyclopedisch relevant is omdat hij (gedocumenteerd en wel) door de Duitsers is geëxecuteerd. Ik ben zeer benieuwd naar je redenering. Kleuske (overleg) 11 nov 2015 12:18 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Relevantie duidelijk, iemand die zijn verzetsactiviteiten met de dood heeft moeten bekopen. Als dat niet uitzonderlijk is, weet ik het ook niet meer. ArjanHoverleg 11 nov 2015 10:56 (CET)

Toegevoegd 10/11: Deel 2[bewerken]

 • Hassebassie -NE- Een onbebrond niemendalletje waaraan geen enkele relevantie kleeft. Fred (overleg) 10 nov 2015 12:27 (CET)
  • Eens met de nominatie, maar doorverwijzen naar Jenever (of Borrel) lijkt me een betere oplossing, want het betreft een redelijk gangbaar woord. Uitgevoerd per WP:NAR. Kleuske (overleg) 10 nov 2015 12:47 (CET)
   • Hop, dan kan ook de nominatie worden doorgestreept. Fred (overleg) 10 nov 2015 14:06 (CET)
 • Anthonius Geertsema-Beckeringh - weg - Een groot deel van de tekst van het artikel is letterlijk overgeschreven uit "Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië" d.d. 17 mei 1902 zonder enige vorm van bronvermelding, bevat bovendien zeer gedateerde en gekleurde tekst, afkomstig uit een zeer conservatieve krant. De lezer die denkt een neutraal encyclopedisch artikel te lezen, leest feitelijk - zonder het te weten - een verslag uit deze krant. Gouwenaar (overleg) 10 nov 2015 12:57 (CET)
  • Wat campagnes/ expidities in minder neutrale taal verwijderd. Z'n loopbaan is wel EW en zo gaat het lemma wel weer. - Agora (overleg) 23 nov 2015 13:46 (CET)
  • Opmerking Opmerking - Er worden twee bronnen bij het artikel gegeven, nl. "Prins der Geïllustreerde Bladen" en Köffler. Voor zover ik weet heeft de eerste bron in het augustusnummer van 1916 een bericht over zijn bevordering tot luitenant-kolonel geplaatst met zijn foto en vermeldt de tweede bron slechts namen. Op welke betrouwbare en gezaghebbende bronnen is dit artikel dan gebaseerd? Gouwenaar (overleg) 25 nov 2015 19:37 (CET)
 • De val van Vijf - is dit voldoende? - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 10 nov 2015 13:10 (CET)
  • In huidge vorm niet. Er wordt zeer in het kort vermeld waar het boek over gaat, er wordt gezegd uit welke serie dit boek komt en de overige boeken uit de serie worden genoemd. Dat laatste hoort er sowieso niet in thuis, alleen de directe voorganger. Mbch331 (Overleg) 10 nov 2015 13:14 (CET)
 • De Opkomst Van Negen - deze is dan ook niet voldoende - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 10 nov 2015 13:44 (CET)
 • Sabia Engizek - wiu + ne?! - Nogal minimaal artikel van vier zinnen (en maar liefst negen bronnen!) waaruit de relevantie niet goed te halen is. "Sabia is in de Duitse en Nederlandse roddelpers een veelvoorkomend item", lijkt me niet echt de relevantie aantonen, vervolgens wordt er gemeld dat ze "regelmatig" optreedt in Nederlandse televisieprogramma's, met twee linkjes van programma's die nog niet uitgezonden zijn. Het lijkt mij dat de relevantie beter aangetoond dient te worden. GeeJee (overleg) 10 nov 2015 14:42 (CET)
  • Ik mis de categorie:Ex van Bekende Nederlander Lach RONN (overleg) 10 nov 2015 14:56 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - zelf is zij niet E. Nietanoniem (overleg) 10 nov 2015 15:05 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Zoals het artikel nu is kan ik ook niet achterhalen wat de rechtvaardiging voor een artikel over deze persoon op Wikipedia aantoont. Alice2Alice (overleg) 10 nov 2015 15:07 (CET)
   • Het kan natuurlijk zijn dat niemand hierboven van juffrouw Engizek gehoord heeft. Toch als ik haar bijvoorbeeld als Sabia Bouhlarouz google, dik 527.000 hits. De vraag is: Is Sabia een BN'er? Me dunkt wel, ze is veelvuldig op de pagina's ook van de serieuze pers terug te vinden. (Misschien is ze in België niet zo bekend, maar definitely wel een Bekende Duitse). Is ze Bekend omdat ze "vrouw van" is? Ongetwijfeld, ze is vooral bekend van haar relaties. Is "vrouw van zijn" als hoofdreden van iemands bekendheid een reden om iemand tot niet-encyclopedisch te verklaren? Is dat seksisme? Denken jullie dat er geen informatievraag naar is? (FYI, Google gaf mij als autocomplete "Sabia Engizek wiki) Is dus bekend zijn geen reden om opgenomen te worden in wikipedia, als het niet om de goede reden gebeurt? Milliped (overleg) 10 nov 2015 16:43 (CET)
    • Het artikel mist betrouwbare bronnen, de opzet is niet echt encyclopedisch (Sabia dit, Sabia dat), beweringen kloppen niet ("ze treedt ook regelmatig op in diverse Nederlandse televisieprogramma's") en categorisering klopt niet (geen "televisiepersoonlijkheid" en volgens mij ook niet Nederlands maar Duits). Als de Google-hits tot het einde worden doorgeklikt, dan zijn er nog maar 234 resultaten. Seksisme? Het zal wel... GeeJee (overleg) 10 nov 2015 17:45 (CET)
  • Voor Voor verwijderenIs ze over pakweg tien jaar (en wellicht enkele scheidingen, liefdesbabys enz. verder) nog steeds bekend? That's the proof of the pudding! Fred (overleg) 10 nov 2015 16:46 (CET)
   • Als ze dat niet zou zijn en een krantenvorser zou willen nagaan waar die ophef over was, zou het toch handig zijn als dat op Wikipedia zou kunnen, niet?
    • Nee, daarvoor is een krantenarchief, en dan speciaal een archief van katernen zoals Privé. Bovendien zijn er dan weer héél veel andere exen van BN-ers met liefdesbabys, scheidingen enzovoorts. Een encyclopedie is daar uiteraard niet voor bedoeld. Fred (overleg) 10 nov 2015 23:17 (CET)
     • En voor insecten zijn insectencatalogi en voor dorpjes atlassen. Nee zo werkt het niet. Juffrouw E. is bekend, en inderdaad, ze is bekend omdat ze het met meerdere bekende voetballers en een bekende diskjockey deed, maar er staat nergens in WP:NIET of in WP:REL een uitputtende definitie waarom iemand E moet zijn. De onderhavige dame is bekend, en je kan het niet eens zijn met de reden waarom, maar er is nergens een statement die aangeeft welke vormen van beroemdheid hier toegestaan zijn. Milliped (overleg) 23 nov 2015 14:19 (CET)
 • Meesterweek - een van de vele congressen die jaarlijks worden gehouden - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 10 nov 2015 16:02 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - de E-waarde van dit congres ontgaat mij. Maar ik word graag hiervan op de hoogte gebracht middels een uitbreiding van het artikel. Nietanoniem (overleg) 10 nov 2015 16:57 (CET)
 • Antonius Gerardus Popelier - weg - een uiterst gekleurd uit o.a. "Neerlands Krijgsroem in Insulinde" overgekalkt artikel, inclusief niet te begrijpen woorden en begrippen als bijvoorbeeld "gedei" (uit de oorspronkelijke bron kan opgemaakt worden, dat hiermee wellicht "raadhuis'" zou kunnen zijn bedoeld). In dit artikel worden de "onverschrokken en heldhaftige" daden van deze "kranige" luitenant bezongen, zonder dat de lezer duidelijk wordt gemaakt dat deze lof bezongen wordt door een oud-militair en Atjehstrijder. Deze teksten voldoen op geen enkele wijze aan de eisen die in 2015 aan een encyclopedisch artikel gesteld mogen worden.Gouwenaar (overleg) 10 nov 2015 16:07 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Al was het maar omdat de nietsvermoedende bezoeker aan dit soort artikelen het idee overhoudt dat Wikipedia bestaat uit lieden met ernstige heimwee naar Nederlands koloniale verleden. Sijtze Reurich (overleg) 10 nov 2015 20:01 (CET)
  • Ingekort tot beginnetje. Met een MWO is hij natuurlijk wel Ew. - Agora (overleg) 23 nov 2015 13:50 (CET)
  • Opmerking Opmerking - niet per definitie, want die onderscheiding is meer dan 6000x verleend. Relevantie moet blijken uit betrouwbare en gezaghebbende bronnen. Bij mijn weten wordt hij niet door Van Schendel genoemd en Köffler vermeldt slechts namen, dat Booms hier nog als bron vermeld wordt is onbegrijpelijk en een aanfluiting en de vierde bron is kennelijk bedoeld voor de sier, maar vermeldt helemaal niets over Popelier. Gouwenaar (overleg) 25 nov 2015 19:37 (CET)
 • Vinger van god - POV - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 10 nov 2015 16:18 (CET)
  • Ik wilde 'm net nuweggen, dit is uiteraard geen zinvolle bijdrage. De schrijver heeft blijkbaar een negatieve ervaring met deze groepering, Wikipedia is niet bedoeld voor het uiten van persoonlijke frustraties en ongefundeerde beschuldigingen. RONN (overleg) 10 nov 2015 16:21 (CET)
   • van mij mag ie ook direct weg - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 10 nov 2015 16:37 (CET)
 • Marre Slikker - 15-jarige schrijfster - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 10 nov 2015 16:36 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - niet vanwege de leeftijd, maar als schrijfster van 1 boek dat weliswaar bij bol.com te vinden is, maar verder is er niets over te vinden. Ik zou toch op zijn minst een recensie verwachten van een toonaangevende website. Nietanoniem (overleg) 10 nov 2015 16:57 (CET)
   • Slogan van de uitgeverij: "Zelf succesvol je eigen boek uitgeven". Dus je geeft je eigen boek uit, terwijl het lijkt alsof je bij een uitgeverij bent aangesloten. Mbch331 (Overleg) 10 nov 2015 17:20 (CET)

Toegevoegd 10/11: Deel 3[bewerken]

 • NL-Aid -NE- Naamsbekendheid voor een opiniesite die iets beweerd. Geen opmaak, geen bronnen, geen jaartallen, geen encyclopedische inhoud: Helemaal niets. En wat deze site beweerd hoort op die site thuis, niet in Wiki. Fred (overleg) 10 nov 2015 16:41 (CET)
  • Het zou interessant zijn om te weten over de schrijver van dit artikel identiek dan wel verwant is aan gebruiker Global Updaid en gebruiker Joop Versteggen., die beide nogal ingenomen waren met Updaid. The Banner Overleg 10 nov 2015 18:32 (CET)
 • Caldav - geen idee waar het over gaat - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 10 nov 2015 16:45 (CET)
  • Het is een protocol voor het uitwisselen van afspraken en andere kalendergegevens via email. Volkomen E, maar het artikel behoeft nog veel werk. Magere Hein (overleg) 11 nov 2015 10:53 (CET)
 • Wouter Vermeiren - werkelijkheid en fictie lopen hier door elkaar - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 10 nov 2015 18:57 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - Wouter Vermeiren is een acteur maar de pagina doet eerder denken dat het om een film gaat, vrij onduidelijk dus. ThomasKuipers Nuvola Dutch flag.svg overleg 13 nov 2015 00:52 (CET)
 • Symbolica - pas in 2017 gereed - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 10 nov 2015 19:02 (CET)
  • Voor Voor verwijderen. Voorbarig en gebaseerd op onjuiste berichtgeving. Volgens dit krantenbericht is die 2017 uit de lucht gegrepen en bovendien wil de Efteling de naam Symbolica niet bevestigen. Richard 11 nov 2015 11:49 (CET)
 • Hélène Symons - wiu - Genomineerd als nuweg wegens onzin. Symons is echter een van de personages in Thuis (televisieserie). Misschien valt er nog wat van te maken. RONN (overleg) 10 nov 2015 19:24 (CET)
  • Alleen al het inventariseren van de zeer vele, domme, taalfouten neemt al een hele tijd in beslag. Fred (overleg) 10 nov 2015 23:19 (CET)
 • Valentina Visconti (1357-1393) - weg - NE, geen indicatie van E-waarde, slechts de vrouw van - FCP The Banner Overleg 10 nov 2015 19:27 (CET)
 • Van Johnson (acteur)- opknappen - Februari artikel-boordevol fouten, met als meest spectaculaire de verandering van de herkomst van zijn moeder van en:Pennsylvania Dutch naar Nederlandse wortels en was afkomstig uit Pennsylvania. - FCP The Banner Overleg 10 nov 2015 20:42 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Beetje opgeknapt. Zie niet echt veel fouten. Tekstman (overleg) 20 nov 2015 22:39 (CET)
 • Bibliotheek van Nineve -- Één zin die er zo al tien jaar staat. Dat is zelfs als beginnetje te weinig. Joostik (overleg) 10 nov 2015 21:04 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - één zin welliswaar, maar daarin staat wel zoveel informatie dat het een beginnetje mag heten: plaats, oprichter, tijd, collectie... - ArjanHoverleg 11 nov 2015 11:02 (CET)
   • Maar even aangevuld. - ArjanHoverleg 11 nov 2015 12:37 (CET)
    • Prima werk, de nominatiereden lijkt me daarmee weggevallen. Apdency (overleg) 11 nov 2015 12:46 (CET)
     • Nu een serieus artikel, nominatie opgeheven. Joostik (overleg) 11 nov 2015 18:40 (CET)
 • Cirkelbrug - Dit heeft alles van zelf-promotie. Buiten de eigen website is er niets over deze brug te vinden, maar vinden we onder deze naam wel de (wel bekende, en wel gerealiseerde) fietsbrug in Kopenhagen. W\|/haledad (zegt u het maar) 10 nov 2015 22:24 (CET)
  • Ik heb de term nooit gehoord. ErikvanB (overleg) 10 nov 2015 22:30 (CET)
  • Ik heb de link verwijderd, deze was voornamelijk omdat het niet lukte afbeeldingen toe te voegen. Ik vind dat deze brug wel hier thuis hoort omdat er een pagina over alle mogelijke bruggen is, en dit concept ontbrak nog. Ik heb geprobeerd zo objectief mogelijk het onderwerp te omschrijven, maar nodig jullie graag uit dit te verbeteren. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 213.73.136.10 (overleg · bijdragen) 10 nov 2015 23:18‎
   • Objectiviteit is slechts een van de probleemcriteria. Veel belangrijker is dat het een concept is van ene SvdH, op een website die behoort aan SvdH, maar dat er buiten SvdH niemand is die over dit concept schrijft of praat. Ook al heeft SvdH een drietal locaties op het oog, niets wijst er op dat de autoriteiten verantwoordelijk voor die locaties ook maar een flauwe notie van dit concept hebben, laat staat dat ze het overwegen. Met ander woorden: het heeft er alle schijn van dat Wikipedia hier gebruikt wordt om het concept de bekendheid te geven die het ten ene male ontbeert. In het kort: NE. W\|/haledad (zegt u het maar) 10 nov 2015 23:42 (CET)
  • Leuk idee, maar kom eens terug wanneer er tien bruggen van dit type liggen (of één brug over het Noordzeekanaal) The Banner Overleg 10 nov 2015 23:44 (CET)
  • Voor Voor verwijderen, eens met de redenatie van Whaledad, uitgezonderd zijn opmerking dat er buiten Sjoerd van der Hoorn niemand is die over dit concept schrijft of praat. Zie Verkeersnet. Het zou goed kunnen dat achter dat artikel ook enig (zelf-)promotioneel werk schuil gaat, maar een relevante externe bron is het wél.
De mededeling "Ik heb de term nooit gehoord" (ErikvanB) heeft, als hij niet wordt aangevuld, geen argumentatieve waarde. Apdency (overleg) 11 nov 2015 11:56 (CET)
Ik bedoelde dat nagegaan moet worden of het een bestaande of gebruikelijke term is. ErikvanB (overleg) 11 nov 2015 17:09 (CET)
 • De geforceerde Urbanus - wiu - Opmaak, gebrek aan hoofdletters en interpunctie. Omdat er een mogelijkheid bestaat dat het artikel verbeterd wordt geef ik het een wiu, maar directe verwijdering had ook zowat mogelijk geweest. Dqfn13 (overleg) 10 nov 2015 23:23 (CET)
 • Nickelodeon Kids' Choice Awards 2016 - ne - Vind over een klein half jaar pas plaats, tot die tijd kan het artikel best wachten met geplaatst worden. Er is nog geen relevantie omdat alle gegevens, op presentator na, gelijk zijn aan de vorige editie. Ook op de Engelstalige Wikipedia is er nog geen artikel over. Dqfn13 (overleg) 10 nov 2015 23:27 (CET)
 • Lijst van afleveringen van Person of Interest -weg- Titel dekt de lading niet. Geen lijst van afleveringen, maar een onbegrijpelijke letterbrij die leest als ware het een computervertaling. Fred (overleg) 10 nov 2015 23:46 (CET)
 • Arie Stoppelenburg - weg - NE, hoe heldhaftig ook maar het artikel geeft geen indicatie van E-waarde. Lijden en sterven maakt niet E. The Banner Overleg 10 nov 2015 23:56 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Relevantie duidelijk, iemand die zijn verzetsactiviteiten met de dood heeft moeten bekopen. Als dat niet uitzonderlijk is, weet ik het ook niet meer. 2 bronnen toegevoegd - ArjanHoverleg 11 nov 2015 10:53 (CET)

Toegevoegd 11/11; af te handelen vanaf 25/11[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 11/11: Deel 1[bewerken]

 • Advanced Technology - wiu - Nog meer één zin informatie, te weinig. ThomasKuipers Nuvola Dutch flag.svg overleg 11 nov 2015 00:11 (CET)
  • Misschien beter een redirect naar Hightech (industrie)? (een synoniem van de Engelstalige term) Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vraagje? 11 nov 2015 00:44 (CET)
  • Was Advanced Technology (AT) niet de naam van een microprocessor in een vroege IBM-PC? Fred (overleg) 11 nov 2015 11:39 (CET)
 • Okkupert - wiu - ThomasKuipers Nuvola Dutch flag.svg overleg 11 nov 2015 00:13 (CET)
  • Artikel is een basisartikel over een televisieserie die nog moet uitgezonden worden in België en Nederland. Is zeker geen wiu. MADe (overleg) 16 nov 2015 18:15 (CET)
 • VERSUS - ne / weg - Korte film met één nominatie voor een prijs. Onvoldoende onafhankelijke bronnen voor deze film. Relevantie blijkt sowieso onvoldoende uit het artikel dat alleen vertelt dat het een experiment is en hoe dat verliep. Enige bronnen zijn de eigen website en die van de het Bussels short film festival (sic). Deze twee bronnen zijn uiteraard niet objectief en onafhankelijk. Dqfn13 (overleg) 11 nov 2015 10:01 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Dit past in een reclamecampagne waar ook het lemma Tonnie Dinjens mee te maken heeft. Het wordt namelijk aangemaakt door een lid van een team dat het unieke filmconcept DOUC propageert, zie [9]. Dinjens is eveneens medewerker van dat team. VERSUS is een productie van het team. We kunnen van dezelfde of verwante aanmakers nog wel meer reclamelemma's verwachten. Fred (overleg) 11 nov 2015 11:54 (CET)
 • Skins cosmetics - reclame - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 11 nov 2015 10:31 (CET)
  • Het expliciete reclamezinnetje: Kenmerkend voor Skins Cosmetics is het onafhankelijke advies en hoge service niveau dat wordt geboden aan de klanten maakt al dat het aan de nuweg-criteria voldoet. Ik zal het artikel daarom met het desbetreffende sjabloon bekronen. Fred (overleg) 11 nov 2015 11:36 (CET)
   • zie hieronder - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 11 nov 2015 16:31 (CET)
  • Daarom weer nuweg, want nog steeds expliciete reclame, en blokkeerverzoek. Fred (overleg) 11 nov 2015 16:45 (CET)
 • The Remedy - schending auteursrechten - http://www.theremedyband.be/about-us - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 11 nov 2015 10:43 (CET)
  • Vis, als er overduidelijk schending is van auteursrechten, zoals in dit geval, dan mag je er een nuweg op zetten. Vermeldt dan wel waar de tekst vandaan komt, zoals je vandaag ook hebt gedaan. Dqfn13 (overleg) 11 nov 2015 11:47 (CET)
   • weet het - soms ben ik in een milde stemming - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 11 nov 2015 12:05 (CET)
   • uurtje later weer aangemaakt (zelfde verhaal met andere woorden) en door Kleuske NE genomineerd (zie hieronder) - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 11 nov 2015 13:00 (CET)
 • Animals (Maroon 5) - wiu - ThomasKuipers Nuvola Dutch flag.svg overleg 11 nov 2015 11:11 (CET)
 • Jazzy flavour - dit lijkt me niet genoeg - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 11 nov 2015 12:22 (CET)
  • Neigt aardig naar {{nuweg}} wegens gebrek aan zinvolle inhoud. Kleuske (overleg) 11 nov 2015 12:24 (CET)
 • Tonnie Dinjens - Reclame/Wiu - Betoog ipv biografie. Tamelijk wervend, irritant nengels en (afgezien van de eigen website) bronloos. Kleuske (overleg) 11 nov 2015 12:28 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen -- Na aanpassing vind ik dat de pagina over Tonnie Dinjens zijn plaats als regisseur verdiend binnen Wikipedia. Als regisseur heeft hij meerder belangrijke producties en daarmee behaalde prijzen op zijn naam. Zo heeft hij onder andere een gouden stuiver gewonnen voor zijn regie bijdrage bij de bekende Nederlandse serie Spangas. --Syboltbakker (overleg) 19 nov 2015 20:39 (CET)

Toegevoegd 11/11: Deel 2[bewerken]

 • The Remedy - NE - Bandje. Kleuske (overleg) 11 nov 2015 12:51 (CET)
  • Voor Voor verwijderen En gezapig voortbabbelende bladvulling bovendien. Fred (overleg) 11 nov 2015 13:32 (CET)
 • Valentina Visconti (1366-1408) - weg - twijfel aan E-waarde - FCP The Banner Overleg 11 nov 2015 12:54 (CET)
  • Ummm... Misschien eens de anderstalige versies bekijken. Aangezien huwelijken in die tijd geen liefdesgeschiedenissen waren, maar (zeker in deze kringen) internationale politiek, is deze dame op zijn minst een belangrijke pion in het diplomatieke schaakspel van die tijd. Een {{wiu}} had ik kunnen volgen, maar eens temeer blijkt dat Gebruiker:The Banner er zo zijn eigen zienswijze over encyclopedische relevantie op na houdt. Een spek-en-bonen potje hockey is veel belangrijker, uiteraard. Kleuske (overleg) 11 nov 2015 13:02 (CET)
   • Och, wat ben je weer heerlijk negatief. Ga maar weer artikelen opzoeken die je binnen enkele minuten kan nomineren op basis van jouw vreemde opvattingen over E-waarde. The Banner Overleg 11 nov 2015 13:09 (CET)
    • Tja... Wild om je heen slaan met een tu quoque is een doorslaggevend argument, natuurlijk. Al naar de artikelen van onze anderstalige collegae gekeken? Of zit daar ook een Februarismetje op? Kleuske (overleg) 11 nov 2015 13:17 (CET)
     • Het staat je vrij het artikel te verbeteren maar je negatief gedoe is zinloos en daar reageer ik dus niet meer op. Bye. The Banner Overleg 11 nov 2015 13:44 (CET)
  • Neutraal Neutraal - wel E, maar dit artikel raakt daar niets van. Nietanoniem (overleg) 11 nov 2015 13:28 (CET)
  • Een veertiende-eeuwse prinses die zeven eeuwen later nog altijd in publicaties van historici opduikt is welhaast per definitie E. Wutsje 11 nov 2015 21:17 (CET)
   • Dit artikel kan inderdaad niet in deze staat en zou in deze staat dan ook verwijderd moeten worden. Maar opnieuw klopt de motivatie voor verwijderen van geen kant. In aansluiting op de opmerking van Wutsje zie een recent werk hier van Tracy Adams. Te vaak hanteert The Banner het argument twifel aan E- waarde volstrekt onterecht Renevs (overleg) 11 nov 2015 23:10 (CET)
    • Het staat je geheel vrij het artikel te verbeteren en van goede bronnen te voorzien. Zelfs met jouw verkapte PA kies ik voor de verbetering van Wikipedia, niet de persoonlijke onmin. The Banner Overleg 12 nov 2015 08:59 (CET)
     • Dan heb ik nog een tip: prak dan voortaan zo'n naam eerst eens door bv. Google Books, in plaats van hier zonder enig onderzoek een artikel neer te pleuren met als "motivering" niet meer dan een moeiteloos ontzenuwbaar "weg - twijfel aan E-waarde". Wutsje 13 nov 2015 03:50 (CET)
      • Ik neem aan dat je nu niet meer gaat klagen over het feit dat er nog zoveel slechte artikelen van Februari staan nu jij zo je best doet het te verdedigen? Je bent nummer zoveel die wel klaagt maar niets doet. The Banner Overleg 14 nov 2015 08:44 (CET)
       • U kunt nu wel weer trachten met een stropopje de aandacht af te leiden, maar wie hier een artikel als NE nomineert zonder eerst zelfs maar een poging te hebben gedaan om na te gaan of dat ook werkelijk het geval is, draagt niet bij aan de verbetering van de inhoud van deze encyclopedie. Wutsje 14 nov 2015 14:37 (CET)
 • Alter (SQL) - jargon - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 11 nov 2015 13:03 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - geschreven als een handleiding (in de we-vorm). Nietanoniem (overleg) 11 nov 2015 13:16 (CET)
 • Mehrnoush Rahmani - Reclame - Blatante zelfpromo. Kleuske (overleg) 11 nov 2015 13:07 (CET)
  • Errare humanum est. Bleek minder ernstig dan ik dacht. Kleuske (overleg) 11 nov 2015 13:10 (CET)
 • Feike Siewertsz van Reesema - NE-persoon - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 11 nov 2015 14:58 (CET)
 • Tijdskrediet - lijkt me een uitwerking waard, maar zelf heb ik er nog nooit van gehoord, dus ik blijf ervan af. Vinvlugt (overleg) 11 nov 2015 15:34 (CET)
  • het is zeker wel E. Het betreft arbeidsrecht in België. Soort recht op opneembaar verlof in de trand van zorgverlof zoals dat in Nederland geldt.Neeroppie (overleg) 11 nov 2015 19:34 (CET)
 • Kessler Stichting - wiu - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 11 nov 2015 16:16 (CET)
  • Voor Voor verwijderen E-waarde wordt uit dit korte zinnetje niet duidelijk. We zijn geen stichtingenregister. Bronnen ontbreken overigens. Fred (overleg) 11 nov 2015 16:48 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - Kennelijk een lokale stichting zonder landelijke bekendheid. Genomineerde versie schiet sowieso ernstig tekort in het encyclopedisch artikel zijn. EvilFreD (overleg) 11 nov 2015 17:56 (CET)
 • Skins cosmetics - opnieuw aangemaakt nadat het was genuwegd (zie hierboven) - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 11 nov 2015 16:19 (CET)
  • En opnieuw nuweg-sjabloon wegens expliciete reclame, plus blokkeerverzoek. Fred (overleg) 11 nov 2015 16:46 (CET)
 • Geschoten haas - wiu - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 11 nov 2015 16:31 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Vast lief bedoeld, maar kindertaal en geen basis voor encyclopedisch artikel. Fred (overleg) 11 nov 2015 16:47 (CET)
  • Hier is aan gewerkt, en kan zo wmb wel blijven. Uitbreiding is nog wel gewenst. Fred (overleg) 11 nov 2015 21:40 (CET)
 • Verde Visconti - weg - twijfel aan E-waarde. (En voor Kleuske: het artikel in andere talen neemt mijn twijfel niet weg) The Banner Overleg 11 nov 2015 17:22 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen -- Dergelijke familiebanden waren in de toenmalige politiek van groot belang. --Joostik (overleg) 11 nov 2015 18:34 (CET)
   • Het artikel zwijgt over welke belangen dat waren en gaat nu over een dochter en moeder. Daar zijn er wel meer van. Voor Voor verwijderen. Magere Hein (overleg) 11 nov 2015 19:17 (CET)
    • Laat ik het dan zo zeggen: dergelijke familiebanden zijn op zich al encyclopedisch relevant. Joostik (overleg) 11 nov 2015 21:34 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Per Joostik. Fred (overleg) 11 nov 2015 21:43 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - zwaar ondermaats. Misbaar haastwerkje en onbegrijpelijk dat mensen elke keer te vuur en te zwaard dit soort gebroddel komen verdedigen. Dit artikel geeft geen getrouwe weergave van het onderwerp. Natuur12 (overleg) 11 nov 2015 23:31 (CET)
   • De mensen verdedigen niet het gebroddel, want dan zou de argumentatie voor de nominatie: wiu moeten zijn. Deze was echter: Twijfel aan E-waarde. Het verdedigen gaat dan ook over de encyclopedische relevantie van het onderwerp, en niet over de kwaliteit van het artikel. Fred (overleg) 11 nov 2015 23:44 (CET)
    • Pleiten voor behoud = het verdedigen van het artikel. Of de nominatiereden slordig/incorrect is doet er niet toe. Natuur12 (overleg) 12 nov 2015 00:36 (CET)
     • De reden tot nominatie doet er wel degelijk toe, anders zitten we hier de verkeerde discussie te voeren. Bovendien: als WIU dan heeft verbeteren zin, als NE niet. Joostik (overleg) 12 nov 2015 16:54 (CET)
 • Sander Provost - ne - speelde een rol in een enkele jeugdserie - Velocitas(↑) 11 nov 2015 18:03 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Genomineerd voor een prijs is niet-encyclopedisch. Niet-neutraal: Provost is het meest beroemd voor de rol van Wout in de serie D5R. Hoezo, beroemd? Einstein, Napoleon, Rembrandt en dergelijken zijn beroemd. Of is deze kwalificatie óók al aan inflatie onderhevig (vgl. university, CEO, student, e.d.). Fred (overleg) 11 nov 2015 19:16 (CET)

Toegevoegd 11/11: Deel 3[bewerken]

Bedoeld is Niklas Lemke (zonder "p"), waarover ook een later artikel bestaat, uit 2014, van dezelfde aanmaker. Het lemma met de correcte naam lijkt mij ook wel weg te kunnen wegens gebrek aan "E". Overigens heeft N.L. volgens het ene artikel gestudeerd (en gesport) aan de University of Arizona en volgens het andere op Arizona State University, daar zit wel meer dan 150 km woestijn tussen ... Paulbe (overleg) 12 nov 2015 14:04 (CET)
Super gespot Paul. Lemke op TBP gezet van vandaag. Malinka1 (overleg) 12 nov 2015 21:31 (CET)

Toegevoegd 12/11; af te handelen vanaf 26/11[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 12/11: Deel 1[bewerken]

 • Ovshop.nl - was genomineerd als nuweg maar voldoet niet aan de nuwegcriterie. Artikel is wel ondermaats, wat promoachtig en de relevantie blijkt ook niet echt. Natuur12 (overleg) 12 nov 2015 00:35 (CET)
  • - De naam van de aanmaker zegt genoeg lijkt me. Thebowserjr (overleg) 12 nov 2015 19:03 (CET)
 • Scream Queens - wiu - Kattenkruid (overleg) 12 nov 2015 04:57 (CET)
 • Telemundo - wiu - Kattenkruid (overleg) 12 nov 2015 04:58 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - een beginnetje misschien, maar wel conform de conventies van Wikipedia dus zeker geen wiu of reden om voor verwijdering te nomineren - **Man!agO** 12 nov 2015 12:47 (CET)
 • Telefe - wiu - Kattenkruid (overleg) 12 nov 2015 05:00 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - een beginnetje misschien, maar wel conform de conventies van Wikipedia dus zeker geen wiu of reden om voor verwijdering te nomineren - **Man!agO** 12 nov 2015 12:47 (CET)
 • Australian Broadcasting Corporation - wiu - Kattenkruid (overleg) 12 nov 2015 05:03 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - een beginnetje misschien, maar wel conform de conventies van Wikipedia dus zeker geen wiu of reden om voor verwijdering te nomineren. Heb het wat aangevuld - **Man!agO** 12 nov 2015 12:47 (CET)
  • Tegen Tegen — Lijkt mij in orde. WOLF LΔMBERT WLM / 12 nov 2015 22:21 (CET)
 • Televisión Nacional de Chile - wiu - Kattenkruid (overleg) 12 nov 2015 05:09 (CET)
  • Commentaar bij bovenstaande: Te korte pagina's van gebruiker met nul kennis van de Nederlandse taal. Kattenkruid (overleg) 12 nov 2015 05:11 (CET)
 • Grondgolf - Volkomen onbegrijpelijk geformuleerd: straling die ontstaat bij een uitzending tussen antennes, een golf die bestaat uit drie golven, golven die kommunikatie mogelijk maken... en bronloos - **Man!agO** 12 nov 2015 08:41 (CET)
  • Het lijkt inderdaad alsof de schrijver van het artikel ergens een klok heeft horen luiden maar de weg naar de klepel kwijt is. Ik ben natuurkundig vrij goed onderlegd, maar kan hier ook geen soep van koken. Ik vraag me af of het overeenkomt met en:Ground wave propagation maar het verschil is dat dàt artikel wel te begrijpen valt. Erik Wannee (overleg) 12 nov 2015 09:02 (CET)
 • Nicolas Loufrani - NE - Dit artikel gaat nauwelijks over meneer zelf - die vermoedelijk ook niet E is - maar vooral over zijn bedrijf en handelsmerk. Als dat handelsmerk wel E is, kan het artikel m.i. beter omgeschreven worden tot een artikel Smiley Company. Erik Wannee (overleg) 12 nov 2015 09:00 (CET)
 • Raak! - komt mij allemaal wat commercieel over - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 12 nov 2015 12:03 (CET)

Toegevoegd 12/11: Deel 2[bewerken]

 • RDC/CBMI -NE- De E-waarde van dit commerciële bedrijf wordt uit dit uiterst summiere artikel niet duidelijk. Aantal personeelsleden, stichtingsjaar, en nog veel meer: Het staat er allemaal niet in. Het land waarin dit bedrijf functioneert al evenmin. Fred (overleg) 12 nov 2015 13:11 (CET)
 • Ambtsmisdrijf -wb- Wettelijk kader? Land waarin dit van toepassing is? Enkel een summiere definitie van een juridisch begrip. Fred (overleg) 12 nov 2015 13:13 (CET)
  • Wordt uitgebreid. Afwachten maar, en tevens wachten op de fractievoorzitter die zich hieraan mogelijk schuldig heeft gemaakt... Fred (overleg) 12 nov 2015 13:38 (CET)
  • Opmerking Opmerking: Moet in ieder geval hernoemd worden naar Ambtsmisdrijf (Nederland) als het zo neerlandocentrisch blijft. Woodcutterty|(?) 13 nov 2015 18:02 (CET)
   • Ik lees nu net in de NRC dat in de Nederlandse wet een aantal voorbeelden van een ambtsmisdrijf expliciet worden genoemd. Dat zou ook wel in het artikel kunnen. Fred (overleg) 13 nov 2015 18:17 (CET)
   • Op je wenken bediend. Bovendien de omschrijving aangepast. Stunteltje (overleg) 21 nov 2015 10:34 (CET)
 • Isaac Eduard Teixeira de Mattos - NE - uit niets blijkt waarom deze man E zou zijn. Paul Brussel (overleg) 12 nov 2015 14:16 (CET)
  • Ik zou dit zeker niet zonder meer als NE beoordelen. Wel jammer dat er nog geen enkele bron bij is. De Wikischim (overleg) 12 nov 2015 15:00 (CET)
  • Een broer en een zoon zijn stellig E. Zulks noopt tot enige terughoudendheid wat betreft deze nominatie. Hoeveel medefirmanten zijn er in kwestie? – Maiella (overleg) 12 nov 2015 16:05 (CET)
   • Maar als een broer en een zoon een lemma hebben, hoeft toch niet daarom ook deze persoon een lemma te hebben? Er staat niet meer in dan zijn beroep, waar hij woonde, en wat informatie over zijn familie, niets over wat hemzelf E maakt (en dat laatste waarschijnlijk omdat dat niet kan). Paul Brussel (overleg) 12 nov 2015 17:19 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - relevantie blijkt op geen enkele wijze uit de tekst van dit artikel. Gouwenaar (overleg) 13 nov 2015 10:23 (CET)
  • Voor Voor verwijderen als je het bronloze familiegebabbel weghaalt, houdt je over dat meneer bankier was. En dat bronloze feit alleen geeft geen enkele E-waarde. The Banner Overleg 13 nov 2015 20:43 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - Dit is informatie voor op een genealogie-website; niet voor in een encyclopedie. Erik Wannee (overleg) 14 nov 2015 18:46 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen. Er komen steeds meer links naar deze man en oprichter van een bank.Ceescamel (overleg) 18 nov 2015 15:39 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Simpelweg "man met baan". Kan hij wel veel centen hebben als bankier, maar dat maakt hem zeker niet E. Daar is wel wat meer voor nodig. Malinka1 (overleg) 21 nov 2015 22:40 (CET)
 • Ogentest -auteur- Deze onopgemaakte en niet-encyclopedische tekst staat wel héél erg dicht bij teksten als [10] en [11]. Dat dit soort teksten niet voor een encyclopedie zijn bedoeld, is evident. Los daarvan verwachten we een artikel over een ogentest, en niet een artikel dat is beperkt tot een ogentest voor 3-jarigen. Fred (overleg) 12 nov 2015 17:35 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - leuke tekst voor op de website van een consultatiebureau, niet als encyclopedische artikel. Nietanoniem (overleg) 13 nov 2015 13:10 (CET)

Toegevoegd 12/11: Deel 3[bewerken]

 • Xieje -NE- Dit oogt meer als een programmagids dan als een encyclopedisch artikel. Fred (overleg) 12 nov 2015 17:44 (CET)
 • Midden-Aziatische brilslang - weg/wiu - Onvindbare slang, behalve op Wikiwand. - ErikvanB (overleg) 12 nov 2015 17:48 (CET)
  • De slang is wel vindbaar, al zit-ie niet in mijn schoen. Wie Naja oxiana op Google intikt vindt deze slang subiet. We vernemen dan dat het beestje in het Engels liefkozend Caspian cobra, Russian cobra of Central Asian cobra of zelfs Oxus cobra wordt genoemd. Of het diertje ook een Nederlandse naam heeft, weet ik echter niet... Fred (overleg) 12 nov 2015 18:04 (CET)
   • Dan de Latijnse naam gebruiken. ErikvanB (overleg) 12 nov 2015 21:12 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - alleen al omdat het artikel binnen de vijf minuten na aanmaak werd genomineerd. Sonuwe () 12 nov 2015 21:18 (CET)
   • Ik mag toch wel zeggen dat een slang niet bestaat? Of verwacht je dat hij binnen 14 dagen alsnog door God wordt uitgevonden? ErikvanB (overleg) 12 nov 2015 21:38 (CET)
    • De slang bestaat wel en ook de Nederlandse naam blijkt correct te zijn (hoewel Centraal-Aziatische brilslang meer lijkt voor te komen). Onbekend voor de nominator en dan moet het maar weg! Sonuwe () 13 nov 2015 00:20 (CET)
     • Of een (hopelijk wel geraadpleegde?) vertaling van de Enzyklopädie des Tierreiches nu een goede bron is voor deze naam...? Maar goed, dan noemen we hem maar Centraal-Aziatische brilslang op basis van bijvoorbeeld dit. Maar dan nog, met evenveel recht kunnen we hem de Kaspische cobra noemen, want daarvoor zijn misschien nog wel meer bronnen te vinden. Kortom, we doen maar wat. En zo wordt Wikipedia de wereldwijde "gezaghebbende" bron voor biologen, want wat maakt het uit als een naam maar één of twee keer voorkomt, zodra hij ook op Wikipedia staat neemt de hele wereld hem wel over en wordt het vanzelf een geaccepteerde naam. Kijk, dat is dus waar ik bang voor ben. Ik zie het aan de lopende band gebeuren. Men vertaalt een buitenlands artikel en bedenkt maar wat. Dan moet je niet nijdig op me worden als ik een artikel binnen vijf minuten nomineer, maar je liever zorgen gaan maken om hoeveel flauwekul er op Wikipedia staat en hoe de encyclopedie zijn eigen werkelijkheid creëert. Ik bedoel dit in zijn algemeenheid. Begrijp je? Ik zie het allemaal graag wat wetenschappelijk betrouwbaarder. Liever een Latijnse naam voor een slang dan een eigen vertaling met één vage bron op internet. ErikvanB (overleg) 13 nov 2015 01:05 (CET)
       • Het is echter de vraag of een dergelijke nominatie de beste oplossing voor dat probleem is. Men zou om te beginnen eens in overleg kunnen gaan met de aanmaker. Ook hebben we daar de hernoem-knop voor en niet de weg-knop. Joostik (overleg) 13 nov 2015 10:58 (CET)
      • Hoe dat ding moet heten moeten de "kenners" maar uitmaken. Mij ging het er vooral om de binnen-de-vijf-minuten-sjablonenplakkerij te bekritiseren. Sonuwe () 13 nov 2015 10:52 (CET)
       • Oké. ErikvanB (overleg) 13 nov 2015 16:19 (CET)
        • Oei, ErikvanB nu raak je wel in mijn wiki-hart Glimlach De bronnen die ik gebruik heb ik uiteraard altijd bij de hand. De namen in de Grzimek zijn opgenomen in een lexicon, een namenlijst in verschillende talen. In die lijst zitten veel 'gaten', dus de auteurs hebben niet wat zitten vertalen. Als er geen eenduidige naam is wordt deze ook niet gebruikt. Dat maakt deze bron erg betrouwbaar. -B kimmel (overleg) 13 nov 2015 16:50 (CET)
    • @ErikvanB: Als jij de bewering deponeert dat de slang niet bestaat, moet je met betrouwbare bronnen daarvoor komen. Bv dat het in het gerenommeerde naslagwerk X niet voorkomt. Als iemand geen moeite doet of te weinig moeite doet, kan iemand geen enkel onderwerp vinden. Als iemand geen fatsoenlijke literatuur er op nageslagen heeft, kan men niet met de bewering komen dat de slang niet bestaat. Uit bovengenoemde onderbouwing voor de nominatie blijkt niet dat je de noodzakelijke literatuur voor zo'n stelling hebt geraadpleegd. Dus om je vraag "Ik mag toch wel zeggen dat een slang niet bestaat?" te beantwoorden: Nee, je kunt dat niet zeggen. Niet zonder raadpleging van degelijke bronnen. Nomineren op die grond is dus geen goed idee, onbekend maakt tevens onbemind en is onvoldoende onderbouwing. Romaine 14 nov 2015 10:45 (CET)
  • B kimmel: heb jij tijd om ernaar te kijken? Natuur12 (overleg) 12 nov 2015 21:59 (CET)
   • Misschien wordt de naam Centraal-Aziatische cobra vaker gebruikt? Hobbema (overleg) 13 nov 2015 00:27 (CET)
 • Nero (F.C. De Kampioenen) - Is dit niet gewoon een NE hond? Er is wel een cd-rom aan "gewijd": Op zoek naar Neroke. ErikvanB (overleg) 12 nov 2015 17:58 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Het is wel de bekendste hond van Vlaanderen - Samson niet meegerekend wegens pop. Er zullen bijzonder weinig Vlamingen zijn die hem niet kennen. Veel bekender dan bv. Hondje Woef. Queeste (overleg) 12 nov 2015 18:46 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - onbekend voor de nominator en dan moet het maar weg. Sonuwe () 12 nov 2015 21:21 (CET)
   • Erik vraagt zich af of deze hond wel NE is. Hij zegt niet dat hij de hond niet kent. Je kunt je wel verongelijkt voelen, maar probeer eens met een serieus tegenargument te komen. Nietanoniem (overleg) 13 nov 2015 10:01 (CET)
    • Vast hoofdpersonage in Vlaanderens populairste televisieserie. Zo goed? Sonuwe () 13 nov 2015 10:48 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - vast "personage" in de populairste Vlaamse televisieserie tot nu toe Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vraagje? 13 nov 2015 01:58 (CET)
   • Oké, boodschap begrepen, doorgehaald. ErikvanB (overleg) 13 nov 2015 16:22 (CET)
 • Jérémie Vrielynck - 15-jarige acteur - eerder genuwegd - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 12 nov 2015 18:54 (CET)
 • Willy vanhille - wiu - telegramstijl - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 12 nov 2015 19:01 (CET)
 • Thomas Brok - ne - YouTuber die uit het raam schreeuwt. Kattenkruid (overleg) 12 nov 2015 21:05 (CET)
 • Jordi Warners - wiu - Teruggeplaatst n.a.v. verzoek, opnieuw op de beoordelingslijst omdat de tekst nog te weinig encyclopedisch is. RONN (overleg) 12 nov 2015 21:24 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Djradiopresentator op landelijk niveau. EvilFreD (overleg) 12 nov 2015 21:43 (CET)
  • Ik heb het artikel per ongeluk al een keer behouden, naar mijn idee is het voldoende in kwaliteit. Wel mag iets duidelijker worden dat hij nog steeds programma's presenteert, maar dat ondermijnt zijn encyclopedische relevantie niet. Dqfn13 (overleg) 18 nov 2015 09:07 (CET)
 • Niklas Lemke - NE - 2de artikel over dezelfde persoon. Zie TBP van gisteren. En zie hier. Malinka1 (overleg) 12 nov 2015 21:29 (CET)
  • Overduidelijk wel E. — Zanaq (?) 13 nov 2015 07:25 (CET)
   • Je verwijst alleen maar naar deelnemerslijsten (die op zich al NE zijn trouwens), meer niet. Heb je betere argumenten wellicht ? Malinka1 (overleg) 13 nov 2015 14:17 (CET)
    • Als je op minstens 2 plaatsen gelinkt bent ben je wmb E. Dan beter eerst de deelnemerslijsten schrappen. (niet ontlinken maar schrappen) — Zanaq (?) 13 nov 2015 18:42 (CET)
     • Waar is dat besloten? The Banner Overleg 13 nov 2015 20:44 (CET)
      • Dat is natuurlijk nooit besloten want dat zou ook meer dan onzinnig zijn: linken naar een NE persoon maakt een persoon niet daarom E. Paul Brussel (overleg) 13 nov 2015 21:26 (CET)
       • Over feiten hoeft men niet te besluiten. Over het algemeen is het gewoon een feit dat hoe meer terechte links er zijn hoe relevanter een onderwerp is. Dat "2" is niet besloten maar mijn mening. Een rode link is een indicatie dat er iets ontbreekt in de encyclopedie en een uitnodiging dat in te vullen. Het is dus een feit dat het geen zin heeft artikelen als NE te verwijderen zonder iets aan de binnenkomende links te doen. Het is mijn mening dat dat voorafgaand aan een verwijdernominatie moet gebeuren. Dit soort nominaties zijn in mijn ogen kortzichtig en houden geen rekening met het grotere plaatje en de overkoepelende structuur. — Zanaq (?) 14 nov 2015 10:10 (CET)
        • "Het is dus een feit dat het geen zin heeft artikelen als NE te verwijderen zonder iets aan de binnenkomende links te doen." Hoezo 'dus'? Los daarvan: Wikipedia kan natuurlijk nooit als bewijs voor de relevantie van een onderwerp worden aangevoerd. Verder dient elk artikel op zijn eigen merites te worden beoordeeld. Of het deel uitmaakt van een grotere structuur doet niet ter zake. Marrakech (overleg) 18 nov 2015 10:56 (CET)
 • Kaap Bojador - wiu - amper 2 zinnen. Het lemma bestaat wel in verschillende andere talen, dus redelijk E SvenDK (overleg) 12 nov 2015 21:42 (CET)
 • Alvise Cademosto - wiu - gerelateerd aan kaap bojador. Gelijkaardig probleemSvenDK (overleg) 12 nov 2015 21:53 (CET)
 • Vincentvee - NE / nuweg - Alweer iemand in de categorie 1 op de 10.000 mensen op Aarde is volgens Wikipedia beroemd. - ErikvanB (overleg) 12 nov 2015 22:00 (CET)
 • Het huwelijk van Willem Frederik, graaf van Nassau, en Henriette d'Oultremont de Wégimont - NE - gebaseerd op roddelliteratuur en onbetrouwbare bronnen en dus onecyclopedisch, naast ook nog eens foute titel. Zie ook: Overleg:Henriette d'Oultremont de Wégimont. Paul Brussel (overleg) 12 nov 2015 22:54 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen De belangrijkste bron voor dit verhaal is het boek van een gepromoveerd jurist Roppe, dat Paul Brussel zelf ook op zijn pagina over Henriette d'Oultremont de Wégimont gebruikt. Als dit roddelliteratuur zou zijn, wat het beslist niet is, dan is zijn artikel tenminste ook deels twijfelachtig. Bovendien - en dat is belangrijker - het is eenvoudigweg een kwestie die een rol speelde in de brede, algemeen bekende ophef over het huwelijk: er was een bepaalde maatschappelijke groepering die Henriette zwart wilde maken, en daar past ook de bekende bijnaam Jetje Dondermond in. Dat het nog actueel is, blijkt uit het feit dat publieksboeken over de Oranjes hier nog altijd op ingaan (zie artikel). Dit met solide bronnen onderbouwde verhaal over een historisch relevante kwestie/ophef is dus wel wat meer dan de bespreking van roddels. Dat Paul Brussel dit keer op keer uit het artikel over Henriette sloopt, acht ik trouwens een voorbeeld van vandalisme. Zo ga je niet om met teksten die met solide bronnen onderbouwd zijn. DeVrolijkeSchrijver (overleg) 13 nov 2015 09:22 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - Het heeft geen zin om gedeeltes uit biografische artikelen waarover controverse bestaat onder Wikipedianen dan maar een zelfstandig bestaan toe te kennen. Het huwelijk is duidelijk een onderwerp dat geen zelfstandig lemma toekomt. Er zit echt niets anders op dan via de overlegpagina tot consensus komen over de wijze waarop het huwelijk wordt beschreven.MackyBeth (overleg) 13 nov 2015 18:00 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - artikel dat berust op roddel en achterklap kan onmogelijk gezien worden als een serieus encyclopedisch artikel. Bovendien kunnen er vraagtekens gesteld worden bij de kwaliteit van de gebruikte bronnen c.q. referenties. Deze bron verwijst slechts naar een zoeksite van het Stadtarchiv Krefeld, doorzoeken levert slechts de naam van een archiefbestand op "Bestand 40/13 - Julius Schatt". Deze link verwijst naar niets, deze link verwijst slechts naar een archiefinventaris met de naam van een archiefbestand, waar zonder raadpleging van de bron geen conclusies aan verbonden mogen worden. Dit zijn stuk voor stuk geen betrouwbare en gezaghebbende publicatie. Is de zevende referentie wel geraadpleegd? Want die schrijver heet niet "Hanno de Jongh"? Voor ieder die het boek kent, geraadpleegd heeft of in zijn bezit heeft is dat duidelijk. Gouwenaar (overleg) 13 nov 2015 22:10 (CET)
  • Opmerking Opmerking - inmiddels is na herhaaldelijke verwijdering van deze 'informatie' als NE, dit eveneens opgenomen in het lemma Henriette d'Oultremont de Wégimont. Paul Brussel (overleg) 14 nov 2015 17:13 (CET)
  • Opmerking Opmerking - het lijkt mij dat de beoordeling van dit artikel dan tevens geldt voor de desbetreffende passage in dit artikel. Ook daar dezelfde dubieuze bronnen (zie mijn commentaar) en foute referenties. Gouwenaar (overleg) 15 nov 2015 11:08 (CET)
 • VAV op café - vriendenclubje dat voetbalt - al die leuke omschrijvingen van de leden maakt het allemaal niet erg geloofwaardig - ook dat de club in 2015 is opgericht en nog nooit kampioen is geworden, maakt het verhaal niet serieus - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 12 nov 2015 23:01 (CET)
  • Uit inhoud wordt niet duidelijk dat het een E onderwerp is. - Robotje (overleg) 13 nov 2015 09:57 (CET)
  • Wat mij betreft nuweg. Doe dit soort zaken lekker op facebook. Nietanoniem (overleg) 13 nov 2015 12:04 (CET)

Toegevoegd 13/11; af te handelen vanaf 27/11[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 13/11: Deel 1[bewerken]

 • Pascal Nöbel - reclame - Kattenkruid (overleg) 13 nov 2015 04:17 (CET)
 • TSDV DanceNation - NE - Lokale vereniging. EvilFreD (overleg) 13 nov 2015 06:06 (CET)
  • Ja. Dat is dezelfde vereniging als DanceNation (dansvereniging), maar die bevond zich in een andere staat die niet gehandhaafd kon worden en nuwegrijp was, als ik me goed herinner. ErikvanB (overleg) 13 nov 2015 15:39 (CET)
  • Gelieve graag te vernemen wat aangepast moet worden om online te houden, omdat alle overige studentensportverenigingen wel online mogen blijven. Hartelijk dank! FransjeK (overleg) 25 nov 2015 0:50 (CET)
 • Godsdienstwaanzin - Leeggehaalde redirect naar religieus fanatisme. Beoordeling gevraagd daarover. Kattenkruid (overleg) 13 nov 2015 08:21 (CET)
  • Terecht leeggehaald. Godsdienstwaanzin is een begrip uit de psychologie/psychiatrie, terwijl religieus fanatisme meer een sociale connotatie heeft. Wie zelf denkt dat hij Jezus, God, Mohammed of Boeddha is - klassieke voorbeelden godsdienstwaanzin - , hoeft nog geen fanaticus te zijn. Het artikel religieus fanatisme is trouwens een onbebronde draak. Gasthuis(overleg) 13 nov 2015 08:45 (CET).
  • Voor mijn gevoel is het ook niet één-op-één hetzelfde. Het artikel Gekkenlogger, dat ik overigens ook niet sterk vind, heeft trouwens een link naar Godsdienstwaanzin. Sijtze Reurich (overleg) 13 nov 2015 09:21 (CET)
 • De Show Zonder Naam - wiu - Alleen een infobox geplaatst, dat is geen beginnetje aangezien er geen feiten in de lopende tekst staan; want er is geen tekst. Dqfn13 (overleg) 13 nov 2015 10:18 (CET)
 • Mensura -- reclame voor bedrijf zonder duidelijke encyclopedische waarde. Joostik (overleg) 13 nov 2015 10:37 (CET)

Toegevoegd 13/11: Deel 2[bewerken]

 • Arti Vocali - wiu - Sinds 1910, dus relevantie staat niet ter discussie, maar de neutraliteit komt in dit juichende stukje ernstig tekort. Ik vermoed dat de aanmaker veel te nauw bij zijn onderwerp is betrokken. Kleuske (overleg) 13 nov 2015 14:27 (CET)
  • Kleuske was er snel bij ;-) 'k Was nog bezig om de eerste tekst, die er pas 10 minuten in stond, op te poetsen en te ontdoen van té subjectieve bijvoeglijke naamwoorden en de nominatie was daar al. 2beke (overleg) 13 nov 2015 16:42 (CET)
  • later opnieuw aangemaakt - iets minder juichend - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 13 nov 2015 16:15 (CET)
  • Kattenkruid heeft de vorige pagina verwijderd omdat, volgens de moderator, het auteursrecht geschonden was omdat het te veel overeenkwam met een externe tekst. De externe tekst was echter ook door mezelf geplaatst en daar rust geen auteursrecht op. 2beke (overleg) 13 nov 2015 16:42 (CET)
  • Ik heb op de nieuwe pagina de historiek volledig achterwege gelaten. 2beke (overleg) 13 nov 2015 16:42 (CET)
 • Hanneke Vroegindeweij - beginnend kunstenaar die "op dit moment niet actief in verband met andere bezigheden" - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 13 nov 2015 16:10 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - Kan denk ik ook wel nuweg. Geen prestaties genoemd die deze persoon E maken.MackyBeth (overleg) 13 nov 2015 16:12 (CET)
 • Sacramentskerk (Breda) - wiu - Zonder bronvermelding overgenomen van Reliwiki, als overname is toegestaan is wikificatie nodig. JanB (overleg) 13 nov 2015 16:16 (CET)
  • Reliwiki hanteert een CC-BY-SA-licentie. (Creative Commons-Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie). Hoe dan ook is deze tekst niet netjes genoeg. Overigens is de redengevende omschrijving niet van de rijksdienst, het kerkgebouw is namelijk geen rijksmonument. Mogelijk zit daar dus wel een probleem... Dqfn13 (overleg) 13 nov 2015 19:34 (CET)
 • Ans Vianen, geen onafhankelijke bronnen; relevantie niet aangetoond; (NE); Atsje (overleg) 13 nov 2015 17:34 (CET)
  • ik, Ans Vianen, begrijp niet waarom ik op deze lijst sta ter beoordeling. ik ben academisch geschoold, full time professioneel, niet gesubsidieerd of van een uitkering levende kunstenaar uit de plattelandsgemeente Nieuwkoop en zie meerdere mensen op de Wikipediapagina van Nieuwkoop staan. omdat je kunt stellen dat er op het platteland sprake is van een behoorlijke culturele armoede, zeker in tegenstelling tot de stad, wil ik alle middelen aangrijpen om de kunst te promoten. om die reden vind ik dat er geen sprake is van een niet aangetoonde relevantie. de 3 blogs die genoemd worden zijn actieve blogs die gaan over mijn werkzaamheden in de kunst. Wikinieuw (overleg) 13 nov 2015 17:43 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Deze persoon lijkt mij duidelijk niet-encyclopedisch en mag van mij ook nuweg. Gezien bovenstaande reactie van de aanmaker van het artikel weet deze niet wat een encyclopedie is.MackyBeth (overleg) 13 nov 2015 17:52 (CET)
  • Zonder onafhankelijke (niet aan het onderwerp gerelateerde), betrouwbare (geen sociale media, zoals Facebook of blogs), eerder gepubliceerde bronnen valt de E-waarde van mevrouw met geen mogelijkheid vast te stellen. The Banner Overleg 13 nov 2015 22:45 (CET)

Toegevoegd 13/11: Deel 3[bewerken]

 • De gebroeders Leeuwenhart (film) - kinderlijke stijl - gaat het over het boek of over de film? - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 13 nov 2015 20:39 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Het boek had al een artikel. Ik heb dit artikel wat opgeknapt. In de huidige vorm is het prima voor mij. Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vraagje? 14 nov 2015 01:46 (CET)
   • is nu akkoord - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 14 nov 2015 11:38 (CET)
 • Fatal Four-Way match - mij is het niet duidelijk wat er dan gebeurt - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 13 nov 2015 20:44 (CET)
  • Iets fataals, zo mag ik vrezen... Fred (overleg) 13 nov 2015 22:52 (CET)
 • Teenage Bottlerocket -wiu- Dit moet aanzienlijk worden ingekort. Slechts relevante informatie wordt gevraagd. Vooral het vele niet-encyclopedische gebabbel, door het filter reeds opgemerkt, moet er uit. Fred (overleg) 13 nov 2015 22:00 (CET)
  • Ik neem aan dat je op de tekst onder het kopje "Geschiedenis" doelt? Daar kan inderdaad wel een hoop verwijdert worden. De tweede helft van de inleiding (ik heb het wikipedia-jargon nog niet helemaal onder de knie, maar ik bedoel dus het allereerste gedeelte van het artikel) zou ook verwijdert moeten worden, aangezien het bij "geschiedenis" hoort. Ik zal ervoor zorgen dat dit gebeurt, hulp zou natuurlijk gewaardeerd worden! AnarchistiCookie (overleg) 14 nov 2015 02:39 (CET)
   • Ik heb het artikel zo veel mogelijk ingekort. De zinnen zouden misschien anders geformuleerd kunnen worden, maar qua informatie zit het volgens mij wel goed. Het zou fijn zijn als iemand er nog even naar keek. AnarchistiCookie (overleg) 14 nov 2015 16:05 (CET)
 • Ilsey Juber -wiu- Dit lijkt voor een groot deel meer op een genealogische pagina dan op een beschrijving van het onderwerp zelf. Zelfs het geboortejaar van dit onderwerp ontbreekt. Ook de mededeling dat ze recentelijk is aangenomen komt wat vreemd over bij iemand die dit over twee jaar leest. Fred (overleg) 13 nov 2015 22:04 (CET)
 • Eerste-Kamercommissie voor de JBZ-raad – NE – Een van de vele commissies van de Eerste Kamer der Staten-Generaal waarvan de encyclopedische relevantie niet blijkt (een Kamercommissie is niet automatisch E). Commissie is trouwens vijf jaar geleden opgeheven.
  • Voor Voor verwijderen - gezien dat 2007 het meest recente jaartal in het lemma is en er geen E activiteiten worden vermeld, lijkt het me niet de moeite van het behoud waard.MackyBeth (overleg) 13 nov 2015 22:33 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Deze commissie was een manier om het democratisch gebrek in Europa op bepaalde gebieden te verbeteren. Of die commissie daarin geslaagd is weet ik niet,Hannolans (overleg) 14 nov 2015 21:44 (CET) maar in het onderwerp Nederland en Europa is de commissie volgens mij E.
   • Encyclopedische relevantie volgt niet uit het doel van de commissie, maar uit bespreking van het onderwerp in onafhankelijke bronnen. Of die bronnen in voldoende mate beschikbaar zijn blijkt niet uit het artikel, waarin nauwelijks iets noemenswaardigs wordt gemeld. Woodcutterty|(?) 14 nov 2015 21:48 (CET)
    • Het artikel in huidige vorm is duidelijk niet goed, zou verbeterd moeten worden, maar er is zelfs ook geen artikel over de JBZ-raad zelf. Terwijl de impact van het beleid dagelijks in het nieuws is (immigratie, terrorismebestrijding bijv) Hannolans (overleg) 15 nov 2015 09:14 (CET)
 • Finnish Challenge 2014 - weg - incompleet verslag van een jaarversie. De relevante informatie staat al in Finnish Challenge. The Banner Overleg 13 nov 2015 21:21 (CET)
 • Vacon Open - weg - verslag van een jaarversie met veel nutteloos gebabbel. De relevante informatie staat al in Finnish Challenge The Banner Overleg 13 nov 2015 21:24 (CET)
 • Northern Ireland Open Challenge 2014 - weg - verslag van een jaarversie van een toernooi. Veel gebabbel, geen bronnen. Relevante informatie staat al in Northern Ireland Open Challenge The Banner Overleg 13 nov 2015 21:40 (CET)
 • Northern Ireland Open Challenge 2013 - weg - verslag van een jaarversie van een toernooi. Veel gebabbel, geen bronnen. Relevante informatie staat al in Northern Ireland Open Challenge The Banner Overleg 13 nov 2015 21:40 (CET)
 • Finnish Challenge 2013 - weg - verslag van een jaarversie. De relevante informatie staat al in Finnish Challenge. The Banner Overleg 13 nov 2015 21:21 (CET)
 • Viator van Bergamo - opknappen - uiterst mager, bronloos artikel. Interwiki's waren nimmer toegevoegd. Het is mogelijk dat het een deelvertaling is van een van de twee interwiki's maar daar ben ik niet zeker van. Ik durf, vanwege de incompleetheid, ook niet te beweren dat Februari een van de genoemde bronnen heeft gebruikt. Waar dan de gegevens wel vandaan komen, weet ik ook niet. The Banner Overleg 13 nov 2015 22:21 (CET)
 • Victor Amadeus van Hessen-Rotenburg - opknappen - chaotisch, onduidelijk, bronloos artikel. The Banner Overleg 13 nov 2015 22:59 (CET)

Toegevoegd 15/11; af te handelen vanaf 29/11[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 15/11: Deel 1[bewerken]

 • Polariteitsmassage -weg- Volkomen ongegronde beweringen. Het artikel beweert glashard dat zulks is gebaseerd op de universele beginselen van de (levens)energie: aantrekking, afstoting en neutraliteit. De interactie tussen deze beginselen vormt de basis van het leven. Zulk een pseudo-wetenschappelijke bewering hoort uiteraard in een neutrale en objectieve encyclopedie niet thuis. Ik heb er ook maar alvast het twijfel-sjabloon opgeplakt. Fred (overleg) 15 nov 2015 00:05 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Je hoeft niet in een bepaalde behandelvorm te geloven maar het is toch nuttig om te beschrijven wat er onder zo'n term wordt verstaan. Bijvoorbeeld: ik geloof zelf niet in hot stone massage, maar het is een goede zaak als Wikipedia wel beschrijft wat het inhoudt. Omdat ik de term polariteitsmassage hier en daar tegenkom, ben ik op Wikipedia gaan zoeken wat daaronder wordt verstaan. Als het onderwerp wordt verwijderd, kan het publiek niet meer opzoeken wat het betekent.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 77.166.36.179 (overleg · bijdragen)
   • Het wordt problematisch als er voor de bewering dat het een "behandelvorm" betreft geen onafhankelijke bronnen bestaan. Kleuske (overleg) 28 nov 2015 13:45 (CET)
 • Prasritaka -weg- Bronloze beweringen, relevantie wordt niet duidelijk. Bij googelen staan Wikipedia en Commons bovenaan. Wikiwerner (overleg) 15 nov 2015 11:32 (CET)
 • Integratieve massage -weg- Relevantie wordt niet duidelijk. Tekst lijkt te komen uit een brochure voor nieuwe klanten: Daarom vindt ongeveer halverwege de massage het moment van wentelen plaats – de cliënt draait zich dan om. en: Het toepassen van de drie massagevormen gaat naadloos in elkaar over – de cliënt zal geen discontinuïteit ervaren wanneer de masseur overschakelt. Wikiwerner (overleg) 15 nov 2015 11:40 (CET)

Voor Voor verwijderen van de drie bovenstaande artikelen Renevs (overleg) 28 nov 2015 22:38 (CET)

 • Sonny Shroyer - is wat kort - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 15 nov 2015 12:27 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Passages als: Door zijn rol in The dukes of hazzard als Enos strate komen over als passages in Jabberwocky. Fred (overleg) 15 nov 2015 12:29 (CET)
 • Tijds- en afstandskosten - eerder verwijderd als Tijdskosten en afstandskosten (Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20151014 - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 15 nov 2015 12:38 (CET)
  • De tekst is exact hetzelfde als de verwijderde versie, dus gepromoveerd naar nuweg. Ik heb de aanmaker gewezen op WP:TERUG. Wikiwerner (overleg) 15 nov 2015 13:41 (CET)
 • Abdulaziz al-Omari - NE - Aanslagpleger? Kleuske (overleg) 15 nov 2015 14:49 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Niet elke aanslagpleger behoeft een encyclopedisch artikel. Ze zouden wel willen! Fred (overleg) 15 nov 2015 17:14 (CET)
 • Procesfinanciering -weg- Veel POV (zeer mooi alternatief, Win-Win-Win situatie, wel kek gevonden trouwens, maar geen bestaande uitdrukking), ongeoorloofde gebruikersnaam, Engelse ziekte (level playing field) en geen encyclopedische stijl maar meer een aanbeveling, met link in de tekst bovendien. Fred (overleg) 15 nov 2015 18:31 (CET)
  • Ongewenste gebruikersnaam? Die mag je even uitleggen! The Banner Overleg 15 nov 2015 21:22 (CET)
   • Blijkbaar nu niet meer. Dacht ik toch dat het artikel onder de naam Procesfinanciering werd aangemaakt. Dit dan maar doorgehaald. Fred (overleg) 15 nov 2015 22:15 (CET)
  • Er is aan gesleuteld, maar het blijft een niet-neutraal essay en staat nog ver af van een encyclopedisch artikel. Fred (overleg) 16 nov 2015 14:07 (CET)
  • mijn poging is opgevolgd maar om nu te zeggen dat het er leesbaarder en duidelijker op geworden is...Neeroppie (overleg) 16 nov 2015 19:13 (CET)
 • Multischadeplan - reclame - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 15 nov 2015 21:43 (CET)
 • Delilah (Queen) - mager - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 15 nov 2015 21:47 (CET)

Toegevoegd 16/11; af te handelen vanaf 30/11[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 16/11: Deel 1[bewerken]

 • Hans-Adolf Prützmann - wiu - Computervertaling, niet geschikt voor de hoofdnaamruimte in de huidige staat. EvilFreD (overleg) 16 nov 2015 04:55 (CET)
  • Mee eens. ErikvanB (overleg) 16 nov 2015 06:36 (CET)
   • Niet mee eens. Het artikel is nog niet klaar. Volgens mij staat dat er ook boven, mijn oude coach zei altijd dan wordt hij nog niet beoordeelt of gewijzigd. Maddriver371 (overleg) 16 nov 2015 18:00 (CET)
    • Heeft jouw coach je nog nooit het nut van kladpagina's ingefluisterd? The Banner Overleg 16 nov 2015 20:02 (CET)
     • Nee, anders had ik die wel gebruikt, maar bedankt voor de tip.Maddriver371 (overleg) 16 nov 2015 21:37 (CET)
 • Ernst-Heinrich Schmauser - wiu - Brakkige vertaling. EvilFreD (overleg) 16 nov 2015 05:08 (CET)
  • wat is brakkig? Het is goed of fout?--Maddriver371 (overleg) 16 nov 2015 18:18 (CET)
   • Als het goed was, zou het dan hier staan? EvilFreD (overleg) 16 nov 2015 19:46 (CET)
  • In de 1e zin staat al 2x 'und'. Verderop nog een zin als 'Hij zat op de lagere school en de havo in het Hof, aansluitend de middelbare school in Bayreuth', bij mijn weten is de havo een vorm van middelbaar onderwijs maar volgens dit artikel komt de havo voor de middelbare school? MatthijsWiki (overleg) 17 nov 2015 14:14 (CET)
 • August Heissmeyer - wiu - Kinderlijke schrijfstijl vol spel- en grammaticafouten. EvilFreD (overleg) 16 nov 2015 05:12 (CET)
  • Wat mij betreft wordt dit artikel, en 2 bovenstaande artikelen, geplaatst in kladblokpagina's van de aanmaker en worden de artikelen in de hoofdnaamruimte voorlopig verwijderd. MatthijsWiki (overleg) 17 nov 2015 14:20 (CET)
 • The Life of David Gale - weg / wiu - Een plot en een lijst met namen van acteurs, meer is het niet. Dit betreft dus een samenvatting van de film, in plaats van een encyclopedisch artikel. Er ontbreken dus encyclopedische gegevens als de regisseur, producent, inkomsten van bioscoopkaartjes, achtergrond van het verhaal (boekverfilming?), filmlocaties, etc. Dqfn13 (overleg) 16 nov 2015 10:08 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Ik sluit me aan bij wiu, dus heb ik het opgeknapt. In de huidige vorm lijkt het me voldoende om te blijven. Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vraagje? 18 nov 2015 04:52 (CET)
   • Bedankt voor het harde werk. Ik ben van mening dat je er nog niet helemaal bent. Het artikel ontbeert nog altijd een of meerdere hoofdstukken over zaken rondom de film. Er is nu een infobox, maar die telt officieel als kort overzicht (samenvatting zo je wilt) over wat er in het artikel staat. Er is nog niks over het ontvangst, de soundtrack, waarom Kevin Spacy de hoofdrol had (meestal zit daar een reden achter), etc. Er is dus nog niet aan al mijn eisen voldaan, het is nog altijd hoofdzakelijk een plot en een loshangende (geen context gegeven) lijst van acteurs. Dqfn13 (overleg) 18 nov 2015 09:19 (CET)
    • Geen probleem, maar dat hoeft niet. Hier (blauwe kader) staan de minimum criteria waaraan een filmartikel zou moeten voldoen (en uiteraard wat je er nog meer kunt zetten). Overigens is een infobox dat niet van een filmartikel. Op de Franse wikipedia is dat niet het geval, maar de aanmakers van filmartikelen hier gruwelen nogal van die artikels. De infobox geeft die informatie zodat het niet allemaal in het artikel hoeft. Dat klinkt raar, maar filmartikelen zijn nu eenmaal een uitzondering hier. Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vraagje? 20 nov 2015 18:00 (CET)
     • Sorry hoor, maar die minimale eisen maken nog helemaal geen artikel. Bij boeken zou alleen een korte inleiding (X is een boek/film geschreven/geregisseerd door Y.) met daarna een samenvatting en rolverdeling ook onvoldoende zijn. Deze richtlijn vermeldt heel duidelijk dat Wikipedia niet bedoelt is als site voor losse verhaallijnen. Dit artikel is nog altijd voor het overgrote deel een losse verhaallijn. Dqfn13 (overleg) 21 nov 2015 13:29 (CET)
      • Dit is niet grotendeels een losse verhaallijn. De infobox is geen samenvatting van een artikel zodat alle informatie in de infobox ook in het artikel zou moeten staan. De infobox wordt gebruikt bij onder andere filmartikelen om informatie zoals budget/opbrengst keurig te vermelden zodat het niet slordig in het artikel komt te staan. Er zijn inderdaad wel wat gebruikers die die mening hebben, maar het feit dat alle informatie uit een infobox ook in het artikel moet, is geen richtlijn. Dat is wel het geval op de Franse wikipedia. Jouw idee van een filmartikel is niet eens 1% van de filmartikelen hier. De meeste filmartikelen hier zien er overigens zo uit. Dat is dus zowat hetzelfde als bovenstaande artikel behalve een navigatiesjabloon en een verhaal van 2 zinnen. De aanmaker had een verhaal gemaakt dat me niet te lang leek, dus heb ik het zo gelaten (Het staat u vrij het verhaal te snoeien). Overigens aangezien de infobox een onderdeel is van het artikel en niet een samenvatting (kan wel zo het geval zijn), is het artikel voldoende. DirkVE en Heer van Robaais maken tegenwoordig vooral de filmartikelen aan. Hebben jullie hier nog een extra mening over? Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vraagje? 21 nov 2015 19:33 (CET)
        • Wat geeft dit artikel dan meer aan informatie dan dat mensen zullen zien door de film te kijken? Een artikel hier hoort mensen meer te vertellen dan door het boek of de film te lezen of kijken. Dat mensen samenvattingen als volwaardig artikel accepteren is mij al langer een doorn in het oog. Het zou zeker helpen als de auteurs nou eindelijk eens in gaan zien dat een encyclopedie iets anders is dan een website voor film- of boekensamenvattingen. Dqfn13 (overleg) 21 nov 2015 19:44 (CET)
        • Ah. Je wilt er wat aan doen. Nou in dat geval, vergeet niet de computerspellen. De meeste artikelen zijn eerder een inleiding en een infobox en dan een gameplay (soort van verhaal). Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vraagje? 21 nov 2015 20:46 (CET)
  • Opmerking OpmerkingNu ja, bij het uitblijven van reacties, zal ik even het bovenstaande samenvatten. Ik heb het opgeknapt naar de minimale eisen conform de richtlijnen van wikiproject film. Dfqn13 vind het nog steeds een losse verhaallijn en zijn eisen van een goed filmartikel zijn vreemd genoeg ook bijna de eisen voor een etalage-artikel alsof elk filmartikel etalagekwaliteit zou moeten zijn. Ik vind het geen losse verhaallijn en heb hierboven beargumenteerd dat het zo is daar de infobox geen samenvatting van een artikel is. Ik zet de discussie niet verder voort daar ik geen zin heb in welles-nietes. Mijn laatste reactie geeft mogelijk de indruk dat ik het eens ben. Dit is eerder een discussie om te voeren in de kroeg ipv op TBP. Ik laat het nu verder over aan de moderator van dienst om te oordelen of het nu een losse verhaallijn is of niet.Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vraagje? 23 nov 2015 17:17 (CET)
   • Ja, ik ga niet reageren op compleet onzinnige opmerkingen. Mijn eisen zijn niet vrijwel gelijk aan een etalagekwaliteit, mijn eisen zijn heel simpel: een artikel moet meer informatie geven dan wat de lezer zou leren door de film te kijken. Is toch niet moeilijk voor de schrijver, lijkt mij. Dqfn13 (overleg) 23 nov 2015 17:20 (CET)
 • Mouriau de meulenacker - wiu - Opmaak en taal zijn verre van in orde, tekst komt over als beschrijving van een erfgoedinstantie: kort, krachtig en geen volzinnen. Artikel is al gemarkeerd als gecontroleerd. Dqfn13 (overleg) 16 nov 2015 10:56 (CET)
 • Sylwester Bardzinski - ne - Poolse soldaat die in België is blijven wonen. Vast een held, maar E blijkt niet uit het artikel of het zou dat postume ereburgerschap moeten zijn. Magere Hein (overleg) 16 nov 2015 11:59 (CET)
  • Er staat ook een hele reutel onderscheidingen genoemd... The Banner Overleg 16 nov 2015 12:51 (CET)
   • Hmm, ik ben bang dat ik mij heb laten misleiden door het artikel. Uit Google leer ik dat Bardzinski een soort Bekende Veteraan was. Of dat zijn E rechtvaardigt vind ik moeilijk te beoordelen, maar dat hij onderwerp van een tv-documentaire was lijkt mij voldoende. Magere Hein (overleg) 16 nov 2015 13:01 (CET)
    • Ik heb inmiddels de film toegevoegd aan het artikel Glimlach The Banner Overleg 16 nov 2015 13:02 (CET)
     • Tiens. Dank daarvoor. Nominatie doorgehaald. Sjabloon gaat zo uit het artikel. Magere Hein (overleg) 16 nov 2015 13:12 (CET)
 • Valmy Féaux - opknappen - Geheid E maar Februari heeft ook hier zijn bronnen geheim gehouden. Aangezien alle artikelen van Februari onbetrouwbaar/copyvio verklaard zijn (ook als dat niet te bewijzen valt) moet dit artikel opgeknapt worden en van bronnen worden voorzien. - FCPThe Banner Overleg 16 nov 2015 13:23 (CET) Noot: veel van F's artikelen zijn in feite overgenomen van andere WP's zonder correcte vermelding daarvan. Anno toen tilde men daar nog niet zo zwaar aan. Controle daarop faalde in dit geval echter.
  • Tegen Tegen verwijderen Ik heb het artikel volledig herschreven op basis van een betrouwbare bron. Sjabloon kan dus weggehaald worden. Koen Verbiest (overleg) 24 nov 2015 17:24 (CET)
 • Varginha (gemeente) - opknappen - vermoedelijk overgenomen van ENWP maar ik durf daar mijn hand niet voor in het vuur te steken. Als Februari-artikel heeft het bronnen nodig. - FCP The Banner Overleg 16 nov 2015 13:53 (CET)

Toegevoegd 16/11: Deel 2[bewerken]

 • Theo Terdu - NE - Schrijver/spreker met een boek. Kleuske (overleg) 16 nov 2015 13:26 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Maar wel de ontdekker van het geheim van raak ondernemen. Da's nog eens iets anders dan het wiel, het buskruit of de boekdrukkunst.... Fred (overleg) 16 nov 2015 14:09 (CET)
  • Opmerking Opmerking Tekst lijkt -gezien de nummertjes in de tekst- van elders te zijn overgenomen, bijbehorende referenties ontbreken. RONN (overleg) 23 nov 2015 02:55 (CET)
 • Iris parc - NE - Campingbedrijf zonder herkenbare encyclopedisch relevantie. Kleuske (overleg) 16 nov 2015 14:51 (CET)
  • verwijderd; persistente reclame door bedrijf; reeds vele malen verwijderd. Symbole-faune.png MoiraMoira Baseball (crop) transparent.png overleg 16 nov 2015 15:53 (CET)
 • TheScreamers - ne - regionale coverband - ArjanHoverleg 16 nov 2015 15:38 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Ik kan de relevantie niet goed beoordelen, maar het neigt inderdaad naar ne. Sowieso laat de opmaak veel te wensen over, dus in deze vorm kan het niet blijven bestaan. Fornyrðislag (overleg) 16 nov 2015 15:46 (CET)
 • László Kleinheisler - wiu - Opmaak en taal zijn nog niet in orde. Is het hebben van rood haar echt vermeldenswaardig? Dqfn13 (overleg) 16 nov 2015 15:39 (CET)
  • In welk jaar maakte deze roodharige zijn debuut? In 1960, wellicht? Fred (overleg) 16 nov 2015 15:52 (CET)
 • Medewerkersonderzoek -NE- Een open deur. Een medewerkersonderzoek is een onderzoek naar medewerkers. En nog veel meer open deuren: De inhoud van het medewerkersonderzoek is vaak afhankelijk van de context waarin deze uit wordt gevoerd. Vul voor 'medewerkersonderzoek' iets geheel anders in en u krijgt opnieuw een waarheid als een koe! Overigens: Waarom vaak afhankelijk? Hoe vaak? Is het onderzoek soms ook niet afhankelijk van de context? En waarom dan niet? Medewerkersonderzoek is hierdoor een theoretisch middel om medewerkers te betrekken bij de bedrijfsvoering. Waarom een theoretisch, en geen praktisch middel, of gewoon een middel? Het zijn allemaal loze wezelzinnen. Dat er diverse onderzoeksbureaus zijn die aan dit fenomeen een goed belegde boterham hopen te verdienen blijkt wel uit Googelen op deze term. Fred (overleg) 16 nov 2015 15:41 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - heb dit soort onderzoeken meegemaakt - de optimistische toon van dit artikel maakt dat het voor mij niet geheel POV-vrij overkomt - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 16 nov 2015 16:15 (CET)
  • Bij de aangehaalde zin stond als bron de website van een van die onderzoeksbureaus. Ik heb de zin daarom maar weggehaald. Het onderwerp is wel E. Wikiwerner (overleg) 16 nov 2015 21:04 (CET)
   • Dat is goed mogelijk, maar dan met een goed artikel. Ik zou er dan voor pleiten om met een frisse blanco leest opnieuw te beginnen. Fred (overleg) 17 nov 2015 00:02 (CET)
 • Cyclocross Asper-Gavere 2015 - weg - Wedstrijdverslag zonder enige diepgang dat bij een encyclopedisch artikel hoort. Dqfn13 (overleg) 16 nov 2015 16:00 (CET)
  • Heb het verloop van de wedstrijd (+ staat van parcours) toegevoegd. Mochten andere toevoegingen nog gewenst zijn, laat maar horen :) TheM NL (overleg) 16 nov 2015 16:13 (CET)
   • Kijk ook even bij het andere artikel dat genomineerd is. Ik meen Cyclocross Ruddervoorde 2015, bij dat artikel zijn nog andere bezwaren geuit, die ook voor dit artikel gelden. Dqfn13 (overleg) 16 nov 2015 16:14 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Wedstrijd uit de hoogste klasse van deze sport. The Banner Overleg 16 nov 2015 16:19 (CET)
   • Ook nog nieuwe argumenten The Banner? Een wedstrijd an sich is nog niet relevant alleen maar omdat deze op het hoogste niveau is. Dan zouden alle wedstrijden in de Eredivisie ook hier terecht mogen komen... Dqfn13 (overleg) 16 nov 2015 17:42 (CET)
    • Och, misschien moet je wat zaken gaan nomineren voor verwijdering. Lijst van Belgische wielerwedstrijden gewonnen door Belgen geeft al aardig wat wedstrijden op niveau die volgens jouw argumentatie allemaal verwijderd kunnen worden... Oftewel, je bent aan het meten met twee maten. The Banner Overleg 16 nov 2015 20:06 (CET)
     • Misschien kan je dan beter toch eerst nog eens goed naar mijn argumentatie bij de nominatie kijken... ik stel namelijk nergens dat de wedstrijd per definitie NE is. Ik stel wel dat dit artikel NE is. Bij mijn reactie op jou heb ik het wel geschreven, maar dat wilt niet zeggen dat ik er dan ook meteen achter sta. Dit artikel voldoet niet, want het is niks anders dan cijfertjes en namen van deelnemers. Enige vorm van diepgang, wat je in een encyclopedisch artikel zou moeten kunnen verwachten, ontbreekt op het moment van nomineren vrijwel geheel. Dqfn13 (overleg) 16 nov 2015 21:40 (CET)
 • De Stormvogel (zwemvereniging) - NE - Sinds 1992 "behoort ook de groep van 40 G-sporters en hun vele begeleiders tot onze vereniging." De vereniging bestaat bovendien niet meer zelfstandig: zij is in 2013 opgegaan in De Zeeuwse Kust. Het woord "voormalige" is een week geleden pas toegevoegd, de rest van het artikel staat in de tegenwoordige tijd. ErikvanB (overleg) 16 nov 2015 16:48 (CET)
 • Apollo Netwerk - Het betreft een "besloten overleg", kan zoiets E zijn? Het zou in elk geval voor het eerst zijn dat een besloten overleg een eigen artikel krijgt, kijk hier maar.MackyBeth (overleg) 16 nov 2015 16:54 (CET)
  • Lees her nrc van vandaag pagina 19. http://digitaleeditie.nrc.nl/digitaleeditie/NH/2015/10/20151116___/NH-1557102/article_text.html Geneesmiddelen zijn gevaarlijk. Jc kortekaas apotheker (overleg) 16 nov 2015 17:06 (CET)
   • https://nl.wikipedia.org/wiki/Bilderbergconferentie , van die dingen.... "De Bilderbergconferenties zijn politieke bijeenkomsten met een besloten en streng geheim karakter waarbinnen internationale beeldvorming en ideeën centraal staan." Jc kortekaas apotheker (overleg) 16 nov 2015 17:12 (CET)
    • Hopelijk wil je niet serieus een overleg van regeringsleiders vergelijken met een clubje farmaceuten. Overigens is dit al de zoveelste keer dat je in de noten verwijst naar links zonder die links deugdelijk te omschrijven.MackyBeth (overleg) 16 nov 2015 17:14 (CET)
  • Als ik deze website bekijk, houdt u er zowiezo geen neutraal standpunt op na. Daarnaast is die website beschermt door copyright, dus zijn de lijsten met namen copyvio. Sorry. The Banner Overleg 16 nov 2015 17:36 (CET)
   • Dit gaat toch alle perken te buiten, eerst zelf iets op het web zetten en dat dan hier als bron opvoeren. Schande.MackyBeth (overleg) 16 nov 2015 17:39 (CET)
    De lijsten met namen komen uit openbare kamerstukken.Jc kortekaas apotheker (overleg) 16 nov 2015 17:41 (CET)
    Dat zal best waar zijn, maar je verwijst naar een self-published bron en dat is niet toegestaan op Wikipedia.MackyBeth (overleg) 16 nov 2015 17:43 (CET)
    Er staan alleen maar zes openbare links onder het lemma en een noot dat www.apolonetwerk.nl waar volgens de minister de informatie op staat, niet benaderbaar is. Wat is de self-publiced bron in het lemma?Jc kortekaas apotheker (overleg) 16 nov 2015 18:03 (CET)
    Volgens mij is alleen de eerste link geldig, want die komt uit een krant. De links naar bekendmakingen lijken trouwens niet te werken.MackyBeth (overleg) 16 nov 2015 18:14 (CET)
    De links 3 5 en 6 komen van overheid.nl en zijn kamerstukken. Kun je altijd met het nummer 29477 van de stukken terugvinden. Jc kortekaas apotheker (overleg) 16 nov 2015 18:57 (CET)
    Jawel, maar ik ben bang dat die Kamerstukken niet vallen onder de definitie secundaire bron, maar primaire bron.MackyBeth (overleg) 16 nov 2015 19:15 (CET)
  • Een besloten overleg kàn wel E zijn. Denk aan de Commissie Stiekem. Op zich is het niet verkeerd dat in Wikipedia te lezen is dat dit soort niet-openbare overleggen bestaan, als het bestaan voldoende met onafhankelijke bronnen te onderbouwen is. Overigens vind ik die enorme lijst deelnemers hier niet in passen. Erik Wannee (overleg) 16 nov 2015 19:12 (CET)
   • Ook als er voldoende bronnen zouden zijn, moet je je nog afvragen of het in dit geval niet gaat om een zodanig branchegebonden overleg dat er geen encyclopediewaardigheid is. De door jou genoemde commissie Stiekem staat bijvoorbeeld vol met namen van nationale politici en is dus van een ander kaliber.MackyBeth (overleg) 16 nov 2015 19:21 (CET)
  • Ik zie geen enkel probleem in beschrijving van een besloten overlegorgaan, integendeel. Dat het orgaan bestaat en nog subsidie kreeg ook, er kamervragen over gesteld werden, maakt het regelrecht encyclopedisch. 'In the picture' zetten van dit soort clubs (Stiekem, Bilderberg) is een goede zaak. In hoeverre de lijst van (ex)deelnemers erg zinvol is weet ik niet. Wel behouden. - B.E. Moeial 16 nov 2015 21:53 (CET)
 • Mij lijkt het feit dat een overleg besloten is geen reden voor NE. Nog wel ander besloten overleg heeft een artikel. Of dat Apollo Netwerk E is, kan ik niet zo goed overzien, de schimmigheid helpt in ieder geval niet. De lijsten van namen zijn NE, zeker door de parmantige opmaak. Magere Hein (overleg) 17 nov 2015 10:53 (CET)
  • De parmantige opmaak heeft toch geen invloed op NE? Het punt is niet of besloten overleg op zichzelf NE is, want dat hangt er maar net van af wie de deelnemers zijn en waarover het gaat. Hier gaat om besloten overleg binnen de farmaceutische branche en de vraag is of dat wel zo algemene relevantie heeft om een lemma te rechtvaardigen. Daaraan valt onder meer te twijfelen omdat het vinden van bronnen uit gangbare media kennelijk niet mogelijk is.MackyBeth (overleg) 19 nov 2015 16:12 (CET)
   • Nee, die opmaak maakt niet E of NE. Dat was een oprisping van ergernis terwijl mijn verstand even pauze had. Magere Hein (overleg) 21 nov 2015 10:57 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Het is altijd nuttig het simpele feit van geheim overleg, dat invloed op de samenleving heeft, te kennen. Geheim blijft toch wel geheim, maar een gewaarschuwd mens geldt voor twee. Stunteltje (overleg) 21 nov 2015 10:14 (CET)
   • Toch is het overleg minder geheim dan zou kunnen, zo met een WP-artikel erover. Magere Hein (overleg) 21 nov 2015 10:57 (CET)

Toegevoegd 16/11: Deel 3[bewerken]

 • Ernst John von Freyend - wiu - Onleesbare vertaling. EvilFreD (overleg) 16 nov 2015 16:54 (CET)
 • Friedrich Jeckeln - wiu - Veel te veel taalkundige missers om in de hoofdnaamruimte te vertoeven. EvilFreD (overleg) 16 nov 2015 17:03 (CET)
  • taalgebruik rammelt, maar geen reden tot verwijderen. Non blatare sed polire. - B.E. Moeial 17 nov 2015 09:42 (CET)
   • Nee, je kunt niet iets dumpen en maar verwachten dat een ander het goed maakt. Een kleine misser is geen probleem, maar als een artikel bol staat van taalfouten en/of andere omissies moet je niet de last neerleggen bij de boodschapper. Nietanoniem (overleg) 17 nov 2015 09:48 (CET)
 • Anopsie -weg- Een ander woord voor blindheid. Daarheen doorverwijzen is ruim voldoende. Fred (overleg) 16 nov 2015 17:20 (CET)
  • Ummm... Dom vraagje. Waarom verwijs je dat ding dan niet door? Kleuske (overleg) 16 nov 2015 17:22 (CET)
  • Ga ik dan maar doen. Het ding verdwijnt dan, echter. Fred (overleg) 16 nov 2015 17:38 (CET)
   • Staat (incl. jouw nominatie) gewoon in de bewerkingsgeschiedenis en als doorverwijzing misstaat het niet. Kleuske (overleg) 16 nov 2015 18:30 (CET)
 • Bou Hamra - Engelstalig artikel.MackyBeth (overleg) 16 nov 2015 18:15 (CET)
 • Schwere SS-Panzer-Abteilung 102 zeer matige vertaling wemelt van fouten bronnen niet OK ook. Symbole-faune.png MoiraMoira Baseball (crop) transparent.png overleg 16 nov 2015 18:36 (CET)
 • Opstandingskerk (Assen) - opmaak en zit vol met fouten Wereld van W.G.J. W.G.J. (overleg) 16 nov 2015 20:18 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Dit gaat niet over de Opstandingskerk maar is een rommelige dump van een of andere gedateerde tekst (S.O.W. gemeente, das war einmal) die ergens anders over gaat dan over die kerk. Fred (overleg) 17 nov 2015 00:05 (CET)
Voor Voor verwijderen ~ Geen zinvolle info over genoemde kerk. Onbegrijpelijke tekstdump met pov. Kandidaat voor nuweg. Paulbe (overleg) 17 nov 2015 21:37 (CET)
 • Ellie Lust - wiu - misschien wel E, maar dan is er meer nodig. Hartenhof (overleg) 16 nov 2015 21:29 (CET)
  • Nu staat in de encyclopedie dat haar geboortedatum onbekend is. Dat kan alleen maar als haar geboortedatum écht onbekend is, en niet als slechts de aanmaker niet de moeite heeft genomen die te achterhalen. Ook de mededeling: In 2016 is ze deelneemster van Wie is de Mol? (deo volente) is vreemd. We kijken gewoonlijk geen koffiedik. Fred (overleg) 17 nov 2015 00:06 (CET)
   • Uitgebreid aan de hand van 2 intervieuws, gewikificeerd, geboortedatum nog niet gevonden maar vermoedelijk eind jaren zestig gezien de start op de politieaccademie in 1987.Bijwyks (overleg) 21 nov 2015 09:24 (CET)
  • Misschien wel E, maar dat wordt op het moment nog nauwelijks uitgewerkt. Het is vooral achtergrondinfo. Ik ben eigenlijk wel geïnteresseerd in die volleyballoopbaan, maar dat wordt nu enkel even aangestipt zonder een echte beschrijving. Voor welke clubs heeft ze gespeeld, aan welke internationale toernooien heeft ze deelgenomen? De politieloopbaan komt er ook al zo bekaaid vanaf, enkel het feit dat ze als woordvoerder wel eens te zien was bij Opsporing Verzocht maakt haar toch niet relevant?! Geboortejaar is overigens 1966, dat wordt op verschillende plekken op internet tenminste gemeld. GeeJee (overleg) 21 nov 2015 10:26 (CET)
   • Is al aardig opgeknapt, maar ik haal de nominatie nog even niet door. Hartenhof (overleg) 21 nov 2015 10:46 (CET)
    • Wel eens te zien, ze is vrijwel wekelijks te zien niet alleen bij Opsporing verzocht maar ook in het NOS-Journaal, indien er een Amsterdamse politiezaak wordt behandeld en daarnaast wekelijks bij AT5 en RTV-NH.Bijwyks (overleg) 21 nov 2015 12:10 (CET)
  • Ik haal de nominatie nu door. Bezwaren zijn opgelost. Hartenhof (overleg) 27 nov 2015 15:16 (CET)
 • Stichting Popcultuur Wageningen -NE- Een stichting van slechts lokaal belang, die haar NE-doelstellingen op Wiki wil. Fred (overleg) 16 nov 2015 23:39 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen lokaal belang (Gelderland & Utrecht)groot genoeg om relevant te zijn - Dancing on rainbows (overleg) 17 nov 2015 10:51 (CET)
   • U bent de aanmaker. Uiteraard bent u tegen verwijderen en vindt u uw stichting van belang. Die stichting (een doorstart van een commissie van een voormalige jongerenvereniging) ís ook van belang. De lokale Wageningense media en kranten als De Gelderlander zullen er graag een stuk over willen opnemen. Voor een encyclopedie is deze stichting echter van zeer gering belang. Fred (overleg) 17 nov 2015 11:59 (CET)

Toegevoegd 17/11; af te handelen vanaf 01/12[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 17/11: Deel 1[bewerken]

 • Mark Jacobson - wiu - Dit artikel vertelt over het onderwerp alleen dat hij hoogleraar en directeur is. De rest is een flinke lap tekst over "Een meer gedetailleerde technische analyse". RONN (overleg) 17 nov 2015 00:28 (CET)
  • In zijn website staat helaas niet of de professor in een BEV of een HFCV rijdt. Rwbest (overleg) 18 nov 2015 09:18 (CET)
 • Lijst van plaatsen in Helmand - weg - We zijn geen lijstjesfabriek. En zeker niet zúlke lijstjes. ErikvanB (overleg) 17 nov 2015 01:54 (CET)
 • Litovel bier - wiu - Erik Wannee (overleg) 17 nov 2015 08:04 (CET)
  • Inmiddels aardig opgeknapt; nominatie doorgehaald. Erik Wannee (overleg) 21 nov 2015 17:37 (CET)
 • Task Force West - weg - Geklets, indien het bestaat is het pas gisteren of eergisteren opgericht Kattenkruid (overleg) 17 nov 2015 11:06 (CET)
  • Ik heb het gisteren nog als onzin verwijderd, dat is het in mijn ogen nog steeds. Deze groep heeft geen media-aandacht gekregen en is nog geen 3 dagen oud op moment van schrijven. Dqfn13 (overleg) 17 nov 2015 12:21 (CET)
 • Chong Yee-Voon - de titels van de romans zijn niet te lezen - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 17 nov 2015 12:07 (CET)
  • Gezien het feit dat de aanmaker het artikel vandaag in 10 sterk uiteenlopende talen tegelijk heeft aangemaakt, heb ik serieuze twijfel of hij/zij Nederlands spreekt; en dus in staat zal zijn het artikel te verbeteren en/of hier te reageren. Ik vermoed een transwiki-aanmaak met vertaalcomputers. Erik Wannee (overleg) 17 nov 2015 13:29 (CET)
 • Dirk De Schepper - naam aanmaker lijkt verdacht veel op het bureau waar deze meneer werkt - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 17 nov 2015 12:15 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Reclame. Is de naam van dat architectenbureau, As, trouwens ironisch? Magere Hein (overleg) 18 nov 2015 14:00 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - ik kan geen uitspraak doen over de E-waardigheid van deze persoon, maar uit dit artikel blijkt dit ook niet. Dit is enkel een niet neutrale tekst, zeker niet passend bij een encyclopedie. Nietanoniem (overleg) 18 nov 2015 14:04 (CET)

Toegevoegd 17/11: Deel 2[bewerken]

 • Sweethearting - weg - Geen term die in het Nederlands gangbaar is. In het Nederlands spreekt men o.a. over vriendenprijsje. Dqfn13 (overleg) 17 nov 2015 12:26 (CET)
  • Volgens mij gaat sweethearting verder dan een vriendenprijsje. Vriendenprijsje hoeft in mijn beleving niet direct aan fraude gerelateerd te zijn, sweethearting is dat wel. Zie ook [12] en [13]. Of er een goede Nederlandstalige term voor is?? Ik weet het niet. Nietanoniem (overleg) 17 nov 2015 12:29 (CET)
   • Het is in ieder geval geen term die breed gedragen wordt, dat is wel een voorwaarde voor opname. Vriendenprijsje is misschien niet de meest accurate term, maar kan wel al heel goed in de buurt komen. Dqfn13 (overleg) 17 nov 2015 12:31 (CET)
    • Dan helemaal weg, maar niet onder de noemer 'Vriendenprijsje'. Het fenomeen komt voor (en is ook breed bekend denk ik). Nu nog op zoek naar de juiste term, ik zou denken aan 'interne fraude' - met een korte uitleg van dit begrip. Nietanoniem (overleg) 18 nov 2015 13:04 (CET)
  • Het begrip dook in elk geval niet later dan 2009 in de Nederlandse pers op ([14]). Een vriendenprijsje is iets anders. Dat heeft bijvoorbeeld betrekking op de aanneming van publieke werken, het geven van een advies e.d. Soms ook ironisch bedoeld. Fred (overleg) 17 nov 2015 12:37 (CET)
  • volgens mij is sweethearting uitgebreider dan iets weggeven voor een vriendenprijsje - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 17 nov 2015 12:39 (CET)
   • Nog sterker, hier gaat het om kruimeldiefstallen, hoewel het bij elkaar opgeteld toch wel om grote bedragen kan gaan. Aan de term vriendenprijsje hangt vaak de sfeer van corruptie. En bij de supermarkt liggen de prijzen vast, dus iets weggeven voor een vriendenprijsje mag daar natuurlijk niet. Fred (overleg) 17 nov 2015 15:02 (CET)
    • Grappig, bij vriendenprijsje denk ik juist niet aan corruptie, maar eerder aan een winkelier die iets verkoopt aan een vriend met een lagere winstmarge dan hij regulier zou berekenen. Een schappelijke prijs (wb). Vroeger ook wel sweethearting meegemaakt, cassieres die familieleden met een volle boodschappenwagen gewoon door lieten gaan bij de kassa. Dat was iets te opvallend en noemden we gewoon winkeldiefstal. Nietanoniem (overleg) 18 nov 2015 09:47 (CET)
     • Dat zal wel kloppen. In bepaalde kringen wordt voor een vriendenprijsje echter ook ironisch bedoeld voor de heel wat grotere zaken. Fred (overleg) 18 nov 2015 14:02 (CET)
 • Ngarmpun Vejjajiva - titels van de boeken zijn onleesbaar - zijn er geen vertalingen in omloop? - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 17 nov 2015 12:58 (CET)
 • Glen Camps - wiu/ Ew? - Agora (overleg) 17 nov 2015 13:33 (CET)
 • Big Fun - wiu - Oud artikel. Band met singles, een album en groepsleden. Meer weten we niet. Kattenkruid (overleg) 17 nov 2015 13:43 (CET)
 • Ahmed Abdelaal - wiu/ Ew? - onduidelijk lemma, zowel qua naamgeving van de speler als de opgegeven statistieken. - Agora (overleg) 17 nov 2015 13:52 (CET)
 • Nintendo NX - NE - Geruchten over nieuw speeltje. Kleuske (overleg) 17 nov 2015 14:05 (CET)
  • Als bekend leverancier van gameconsoles zou ik het geen speeltje noemen. Maar het artikel is wel voorbarig aangemaakt. Als de geruchten afkomstig zijn van betrouwbare nieuwsbronnen, kan (moet?) het wel in het artikel over Nintendo zelf vermeld worden. Een nieuwe consolegeneratie is in de gamewereld wel degelijk E. Nietanoniem (overleg) 18 nov 2015 09:47 (CET)
 • Afvalverwerker -wiu - In de huidige vorm zie ik daar geen relevantie in. Het onderwerp is wel relevant, maar dat wordt niet duidelijk gemaakt met die drie zinnetjes. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 17 nov 2015 14:07 (CET)
 • Doc Jos Benders - NE - Afgezien van de popie-jopie-titel gaat tweederde van het artikel over stichtingen en wat er voor "Doc" overschiet overtuigt me ook al niet. Kleuske (overleg) 17 nov 2015 14:09 (CET)
  • Voor Voor verwijderen En betrouwbare onafhankelijke bronnen ontbreken óók al. Zo kun je over iemands palmares wel van alles beweren (of, erger nog, iemand beweert van alles over zichzelf) zonder dat dit gestaafd kan worden. Laat de ongewenste gebruikersnaam van aanmaker nu toevallig Medicomonde zijn en laat nu Jos Benders daar nu stomtoevallig de baan van dr in hebben, zie [15]. Fred (overleg) 17 nov 2015 15:07 (CET)
  • In de huidige vorm zeker geen encyclopedisch artikel. Ik sluit me aan bij bovenstaanden. Erik Wannee (overleg) 18 nov 2015 04:34 (CET)
 • Mohammed Merah - wiu - Het artikel was oorspronkelijk aangemaakt als redirect, wat volgens mij veel beter is. Nu is het een artikel dat volgens mij meer NE dan E-info bevat, maar vooral geen bronnen bevat. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 17 nov 2015 14:12 (CET)
  • Deels privacyschending van NE-personen (ouders, broer). Afgezien van de moordpartij nauwelijks niet relevant. Kleuske (overleg) 17 nov 2015 14:16 (CET)
  • Heel erg veel gespeculeer en dingen die niet aan te tonen zijn. Privacyschending zit er ook nog bij, van mij mag dit artikel dan ook z.s.m. verwijder worden. Dqfn13 (overleg) 17 nov 2015 14:24 (CET)
   • Ik heb de pagina teruggezet naar de doorverwijzing en de privacyschendende tekst over de familieleden onzichtbaar gemaakt. Dqfn13 (overleg) 17 nov 2015 14:28 (CET)
  • Dit artikel is een directe vertaling van de Franse Wikipedia pagina, waar 200 links op staan naar Franse mediaberichten. Ik heb er niets zelf bij verzonnen. Zijn de normen voor de Franse Wikipedia anders dan voor de Nederlandse? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Stefankras (overleg · bijdragen) 17 nov 2015 15:36
   • Dat kan heel goed. 's Lands wijs, 's lands eer. RONN (overleg) 17 nov 2015 15:52 (CET)
    • De Franse Wikipedia is sowieso al niet de Nederlandstalige Wikipedia. Hoe zij het daar aanpakken, wil dus niet automatisch zeggen dat wij dat hier ook moeten doen. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 17 nov 2015 16:10 (CET)
 • Keja donia - weg - De eerste link op Google geeft aan dat de website kejadonia.nl te koop is en de tweede dat het bedrijf in 2012 failliet werd verklaard. Wat maakt dit bedrijf encyclopedisch relevant? RONN (overleg) 17 nov 2015 14:23 (CET)
 • Laurien Verstraten - wiu/ Ew? - niet bepaald neutraal en POV. Tevens twijfel aan de relevantie aangezien het enkel gastrollen betreft en het presenteren bestaat uit drie infomercials. - Agora (overleg) 17 nov 2015 14:44 (CET)
 • Schiplaken (Grimbergen) - wiu - Een kasteel en gehucht verdwijnen niet zomaar. Dit klinkt wel heel erg als origineel onderzoek op basis van kaarten. RONN (overleg) 17 nov 2015 14:46 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Van deze nominatie snap ik niets. Er bestaan zelfs rijkgevulde categorieën: Verdwenen dorpen in.... Natuurlijk verdwijnt een dorp, en zeker een kasteel, als er een kanaal of industrieterrein op die plaats wordt aangelegd. Dat kan bij een enkeling misschien vreemd overkomen, maar het is echt wel waar hoor! Als het dorp op een kaart van vóór 1930 staat (vaak worden zelfs 18e eeuwse Ferrariskaarten aangehaald!) heeft het vermelden van dit dorp niets met eigen onderzoek te maken. Dat eigen onderzoek is namelijk al door de kaartmaker uitgevoerd. Fred (overleg) 17 nov 2015 14:55 (CET)
   • Het artikel hoeft niet weg hoor, maar het is niet "af" (vandaar WIU). Het kasteel zal toch echt ooit gebouwd en gesloopt zijn en zeker voor dat laatste moet toch een bron te vinden zijn, waardoor een eigen interpretatie niet nodig is. Misschien wordt de nominatie duidelijker met de extra uitleg die ik aan de aanmaker gaf? RONN (overleg) 17 nov 2015 15:18 (CET)
   • Als een artikel nog niet helemaal 'af' is, maar het moet niet weg, dan zijn er andere opties dan het te markeren als WIU. (In principe is alles op Wikipedia WIU.) Mijn inziens bestaat er binnen de Nederlandse wikipedia geen goede manier op iets als WIU te klasseren zonder het te nomineren voor verwijdering, wat een WIU-label nu per definitie doet! Grutman (overleg) 17 nov 2015 15:23 (CET)
    • Dit is de lijst met te beoordelen pagina's, ik heb nergens gesteld dat het moet verdwijnen. RONN (overleg) 17 nov 2015 15:35 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Ik heb de indruk dat de richtlijn 'Geen origineel onderzoek' nogal fout geïnterpreteerd durft te worden. Als dit op basis van betrouwbare bronnen (zoals kaarten) gebeurd, is er niets mis met dit 'onderzoek'. Zie tekst in de richtlijn zelf: Hoewel de term "geen origineel onderzoek" anders kan doen vermoeden is onderzoek op zich wel toegestaan, en zelfs vereist. Met onderzoek wordt dan gedoeld op het kennis nemen van de literatuur (inclusief andere dan gedrukte media), het samenvatten daarvan en het organiseren van dit materiaal, met andere woorden de bibliotheek in duiken en aan het werk gaan. Ik zou ook graag weten wie het kasteel bouwde en wanneer en wie bewoonde (vragen van Ronn), maar soms ontbreken betrouwbare bronnen hiervoor. Dat wil niet zeggen dat het vroegere bestaan van een kasteel waar nu een industriegebied is, niet relevant is. Groeten, Grutman (overleg) 17 nov 2015 15:23 (CET)
   • Natuurlijk is eigen onderzoek (= verifiëren) toegestaan, de richtlijn gaat over origineel onderzoek. "DeBraeker vermeldt dat het kasteel voor 1928 is gesloopt, het komt dan ook niet meer voor op de kaart van het IGM uit 1930." is van een heel andere orde dan "Op de kaart van het IGM uit 1930 is het hoogtepunt van het kasteel voorbij." RONN (overleg) 17 nov 2015 15:35 (CET)
     • Voorstel om het artikel te hernoemen naar Schiplaken (Kasteel), want daar gaat het artikel voornamelijk over. Over het gehucht hebben we al een artikel: Schiplaken. De toevoeging Grimbergen is in dit geval onterecht(?), of op zijn minst verwarrend en bovendien overbodig. Bouwmaar (overleg) 18 nov 2015 21:40 (CET)
      • Schiplaken is een dorp in de gemeente Boortmeerbeek. Het verdwenen gehucht en kasteel lag in de huidige gemeente Grimbergen. Niet hetzelfde dus.Grutman (overleg) 25 nov 2015 09:54 (CET)
 • Ebrahim Hemmatnia - wiu/ Ew? - blijft kampen met dezelfde problemen als waarna het recent verwijderd werd (Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20150919): vooral een spannend reisverhaal en twijfel ook bij de relevantie. - Agora (overleg) 17 nov 2015 15:16 (CET)
  • Het is mij niet duidelijk wat je bedoelt met spannend reisverhaal. Het is een kort en zeer zakelijk verslag van zijn prestatie, die uniek genoeg is om hem relevant te maken. Zou je wat specifieker kunnen zijn?
   Tegen Tegen verwijderen Gollem (overleg) 17 nov 2015 19:27 (CET)
  • Voor Voor verwijderen en beveikligen tegen heraanmaak. Volgens mij nog steeds promotie en fondsenwerving. The Banner Overleg 17 nov 2015 20:01 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - regelmatig in het nieuws (geweest), zelfs met grote krantenkoppen (vermoedelijk niet in Ierland, maar wel in Apeldoorn); leverde een indrukwekkende sportieve prestatie door een oceaan over te fietsen. Veel bekender dan bv. veel voetballers waarover om de een of andere reden zonder slag of stoot een Wikipediapagina wordt aangemaakt. Erik Wannee (overleg) 18 nov 2015 04:30 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - De eerste oceaanfietser? Dat hij dit doet om aandacht te vragen voor zijn stichting maakt daarbij niet uit, feit is dat hij als eerste een oceaan over is gefietst en dat lijkt mij E-waardig. Nietanoniem (overleg) 18 nov 2015 10:27 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - uitzonderlijke prestatie van wereldformaat. - waarom zou dat NE zijn? - ArjanHoverleg 20 nov 2015 10:25 (CET)
 • Martin Tchiba - wiu/ Ew? - Er wordt van alles genoemd en bijgehaald maar erg neutraal is het niet en ook wordt niet duidelijk of het allemaal nou zo relevant is. - Agora (overleg) 17 nov 2015 15:20 (CET)
  • 21 november: Inhoudelijke informatie toegevoegd (speciale concertprogramma's etc.) / keuze uit de podia, namen etc. gemaakt / 11 bronnen toegevoegd. / Wat 'ew' betreft: Volgens mij wordt er aan de volgende criteria voor Wikipedia:Relevantie_van_muziekgerelateerde_artikelen voldaan: 1, 5, 10, 12, 13, 14. De pianist treedt op op internationale podia (en ook regelmatig in NL en België), nam cd's op bij bekende labels, kreeg regelmatig recensies in de internationale pers, is regelmatig op de radio te horen etc. De bronnen zijn te vinden in de 'Appendix' en op andere websites van kranten, tijdschriften, radiostations, labels, concertzalen, festivals etc. en ook op de website van de artiest zelf. Sn1956 (overleg) 21 nov 2015 22:10 (CET)
   • 28 november: ... ondertussen nog een reeks stilistische wijzigingen aangebracht / informatie toegevoegd / bronnen gezocht+toegevoegd en ook een paar (mijns inziens wellicht wat overbodige) details verwijderd. Ik vind dat het inmiddels toch al een uitgebalanceerd, kort en bondig artikel is geworden. Sn1956 (overleg) 28 nov 2015 17:37 (CET)
 • Maureen van Hamel - wiu - blijft erg hangen in jargon en ook naar de BLP-kant mag nog even gekeken worden. - Agora (overleg) 17 nov 2015 15:24 (CET)

Toegevoegd 17/11: Deel 2a: Maddriver371[bewerken]

 • Philipp Bouhler - wiu - Gebrekkige taal (Bouhler is een "politici"). Veel werd reeds verholpen, maar het artikel staat nog altijd vol fouten. EvilFreD (overleg) 17 nov 2015 04:50 (CET)
 • Karl von Eberstein - NE/wiu - Lid van de SS, lid van de NSDAP. Maar wat hem E maakt wordt nergens duidelijk. Ook taalkundig niet geheel in orde. EvilFreD (overleg) 17 nov 2015 05:03 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Als tweede kamerleden E zijn, is een lid van de Rijksdag ook E. Artikel is qua taal wel heeeeeeel slecht. The Banner Overleg 17 nov 2015 11:20 (CET)
 • Otto Dietrich -- artikel loopt niet, en kan node een taalpoets gebruiken, want het leest nauwelijks beter dan een machinevertaling -- 82.174.116.230 17 nov 2015 11:27 (CET)
 • Gevechtsinsigne voor de Luchtdoelartillerie -- kan een taalpoets gebruiken: betekenis is deels niet juist door matig vertaalwerk, hoofdlettergebruik klopt niet en lemma bevat vele taalfouten -- 82.174.116.230 17 nov 2015 11:31 (CET)
 • Gesp voor Gevechtsvluchten aan het Front -- Titel is onjuist (hoofdletters & vertaling) en de externe links werken niet. Lemma is deels een matige vertaling, waardoor betekenis verloren gaat en bevat taalfouten. Zou een flinke poetsbeurt verdienen, voordat het artikel behouden hoort te worden. -- 82.174.116.230 17 nov 2015 12:03 (CET)
  • Externe links werken prima, het maak niet uit wat ik doe mijn kwelgeest vind het toch niet goed.--Maddriver371 (overleg) 18 nov 2015 08:52 (CET)
   • Deze werkten gisteren nog niet. Inmiddels zijn er de benodigde wijzigingen hiertoe gedaan. 82.174.116.230 18 nov 2015 18:01 (CET)
 • Insigne voor het Vernietigen van Laagvliegende Vliegtuigen -- E-waarde niet aangetoond; dit insigne is - voor zover bekend - niet uitgereikt, wat het nogal irrelevant maakt. Het is derhalve ws. slechts een probeerseltje en als nietig zijpaadje in de geschiedenis der onderscheidingen niet een lemma waard. (en, matige vertaling) -- 82.174.116.230 17 nov 2015 12:10 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Toch een stukje geschiedenis, en het is niet bekend of deze onderscheiding is uitgereikt, dat is wat anders. Zo slecht is dit artikel ook weer niet. Ik heb de slordigheden verbeterd en het onderste plaatje verwijderd: dat stond ondersteboven en was voorzien van een websitenaam! Glatisant (overleg) 18 nov 2015 09:23 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Insignes zijn nogal een niche, maar dat is zo veel hier. Juist het feit dat de nazi's in het laatste oorlogsjaar hun toevlucht moesten zoeken bij handwapens om op vliegtuigen te schieten is veelzeggend en, zoals Glatisant zegt, een stukje geschiedenis. Tekstman (overleg) 19 nov 2015 23:37 (CET)
 • Gewondeninsigne voor Duitse Vrijwilliger in de Spaanse Vrijheidsstrijd -- Incorrect hoofdlettergebruik in de titel. Uiterst lullig vertaald, o.m. is te lezen: "De badges zijn met een hakenkruis versierd." - andere voorbeelden: zinnetje met wateren, etc.etc. Slechts Nederlands -> bedroevende kwaliteit weer. -- 82.174.116.230 17 nov 2015 12:28 (CET)
  • Ah ja, deze kwam ik regelmatig tegen bij de artikelen zonder Wikidata-item. Elke keer zat ik na te denken of het object op de foto misschien een dropje was. Sjoerd de Bruin (overleg) 17 nov 2015 12:31 (CET)
 • Hans Jüttner -- Lemma hoort vanwege gebrekkige opzet niet thuis in Wikipedia. De opbouw bestaat uit het neerzetten van de carrière-stappen van Jüttner. Zijn daden spelen geen rol en zijn veroordeling van 10 jaar komt uit de lucht vallen. Dat klopt niet. Beschrijf ook (liefst, voornamelijk) wat hij heeft gedaan, en beschrijf hem niet op LinkedIn-wijze. Kernachtig: niet-neutraal geschreven, (persoonlijke aanval verwijderd). -- 82.174.116.230 17 nov 2015 13:04 (CET)
  • Hoi anoniem 82.174.116.230, je hebt het hierboven over ".. licht nazistisch in wezen (want indirect vergoelijkend, aangezien zijn misdaden ontbreken)"; Op basis van welke bronnen heb je het over zijn in het artikel ontbrekende misdaden? - Robotje (overleg) 17 nov 2015 14:53 (CET)
   • Nou ja, hij zal na de Bevrijding toch niet bepaald voor het ontbreken van een achterlichtje door de Britten zijn veroordeeld tot tien jaar werkkamp? Zijn misdaden moeten dus bekend en gedocumenteerd zijn. Fred (overleg) 17 nov 2015 14:59 (CET)
    • Dat is een (mogelijk correcte) aanname, maar om een andere wikipediaan te betichten licht nazistisch te zijn/schrijven lijkt me het op het onbeschofte af, om dat te schrijven als dat alleen gedaan is op basis van zo'n aanname. Vandaar ook mijn vraag aan anoniem 82.174.116.230. - Robotje (overleg) 17 nov 2015 15:46 (CET)
     • Het woord onbeschoft hoort uiteraard niet thuis in het vocabulaire van een beleefde Wikipediaan. Het woord licht nazistisch sloeg uiteraard niet op de aanmaker, maar op de inhoud van het artikel. Aanmaker Maddriver heeft overigens wél een zeer bijzondere voorliefde voor een zeer uitgesproken categorie militaire "helden", en deszelfs onderscheidingstekens, die bij menigeen -en ook bij ondergetekende- de wenkbrouwen regelmatig doet fronsen. Overigens, de kans dat het onderwerp van dit lemma tien jaar strafkamp kreeg zónder enig ernstig misdrijf op zijn geweten te hebben, mag wel verwaarloosbaar klein worden geacht. Overigens -dit ter informatie- ik ben niet de anonymus die dit artikel heeft genomineerd. Fred (overleg) 17 nov 2015 16:09 (CET)
  • Voor Voor verwijderen, als je de geschiedenis van deze nazi zo eenzijdig weergeeft dan is de kritiek dat het lemma licht nazistisch ruikt begrijpelijk. Dit lemma in deze vorm is een regelrechte aanfluiting. De man was klaarblijkelijk in de Duitse Heer wat dat ook moge wezen, hij heeft een fantastische carrière gemaakt en heel veel speldjes verdiend, maar he, opeens lezen we dat hij tot 10 jaar werkkamp is veroordeeld, hoe kan dat nou, heb ik ergens iets gemist, je wordt toch niet zo maar tot 10 jaar werkkamp veroordeeld als je zo veel speldjes had verdiend, dat kan toch niet?. Peter b (overleg) 17 nov 2015 22:48 (CET)
   • Ziet er netjes uit en zie ook weinig mis met de opzet. Het is toch duidelijk: Op 17 mei 1945 werd Jüttner door het Britse gezag gearresteerd, en werd in 1948 veroordeeld tot tien jaar werkkamp. Moet er echt expliciet gesteld worden dat Britten niks hebben met Nazilintjes? — Zanaq (?) 18 nov 2015 07:26 (CET)
    • En als je nog wat verder leest, zie je dat in hoger beroep in 1949 de straf van 10 jaar omgezet is in een straf van 4 jaar; en laat dat die 4 jaar nu de periode zijn tussen zijn arrestatie in mei 1945 en de uitspraak in cassatie. Blijkbaar was hij op tijd in cassatie gegaan en was die straf van 10 jaar nog helemaal niet definitief. Peter b zou toch beter moeten weten. - Robotje (overleg) 18 nov 2015 09:26 (CET)
     • Wat een vreemde opmerking, hoe zou ik beter kunnen weten? Ik lees het lemma en in het lemma wordt niet vermeld waarvoor hij werd veroordeeld (wellicht dat je het niet weet maar de tijdgeest in 1949 was een geheel andere dan in 1945, in 1949 moest West-Duitsland binnen het westerse kamp worden gehouden, dat impliceerde onder meer dat nazi's weer gewoon mee mochten doen, dus ja een uitspraak in 1949 viel gegarandeerd lager uit dan in 1945), als het lemma naadloos overgaat van alle speldjes naar een veroordeling tot 10 jaar dan wil ik weten waarvoor de speldjes zijn verleend en waarvoor hij tot 10 jaar/4 jaar is veroordeeld. Anders is het vermelden van zowel de speldjes als de veroordeling zonder context. En om de context gaat het nu juist in een encyclopedisch lemma. Peter b (overleg) 18 nov 2015 11:56 (CET)
      • Als in hoger beroep een lagere straf werd opgelegd dan was er blijkbaar nog voor die aanvankelijke straf definitief werd beroep aangetekend. Dan hoef ik jou toch niet uit te leggen hoop ik. Die straf in hoger beroep stond trouwens al vanaf september in het artikel. Die aanvankelijke werkstraf werd zo te zien opgelegd op basis van Gesetz Nr. 104 zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus van maart 1946. Toen hij in maart 1948 veroordeeld werd paste nulla poena sine lege blijkbaar niet zo in die tijdgeest van 1948. Ongeveer een uur voor je edit hierboven van 11:56 had ik je, net als enkele andere, gevraagd om de komende dagen mee te werken aan het verbeteren van het artikel. Op Overleg:Hans Jüttner had ik toen al wat bronnen geplaatst die wat meer inzicht verschaffen in zijn veroordeling. - Robotje (overleg) 18 nov 2015 17:34 (CET)
Voor verplaatsen naar kladruimte Maddriver371 van alle artikelen De aangevoerde argumentatie over de inhoud van de artikelen is soms ronduit eng. Feit is dat de artikelen taalkundig bar slecht zijn. Verplaatsing naar zijn kladruimte haalt ze uit de encyclopedie zonder ze te vernietigen en geeft Madddriver371 een kans de artikel taalkundig te verbeteren. Terugplaatsing zou daarbij via WP:TERUG aangevraagd kunnen worden. The Banner Overleg 18 nov 2015 00:04 (CET)
Tegen Tegen verwijderen - Ik begrijp de kruistocht tegen deze artikelen niet. Ja, ze zijn slordig opgezet en gemakzuchtig machinevertaald. Maar ze zijn heel gemakkelijk te verbeteren, dat heb ik dan ook in een half uurtje gedaan, net bij het ontbijten. Dat Jüttner een lange straf heeft gekregen vloeit logischerwijs voort uit zijn hoge functies bij verachtelijke nazi-organisaties. Maar ik vind het te prijzen dat ook dit neutraal en feitelijk wordt opgeschreven. Glatisant (overleg) 18 nov 2015 09:19 (CET)
Geen idee wat je bij het ontbijt hebt gegeten en gedronken, maar er staan nog steeds zinsnedes in waarvan ik denk, is dat correct Nederlands. het reseverleger? Tweede luitenant met een hoofdletter en dan even verder oberleutnant met een kleine letter, om in zijn levensonderhoud te voorzien ging hij in de handel, vanaf 1928 zelfstandig. Het is aardig als fouten van anderen worden verbeterd, maar het lijkt mij niet verstandig om iemand die gezien zijn lemma's maar een zeer beperkt begrip van de Duitse taal heeft te stimuleren om op de ingeslagen weg door te gaan. Waarvoor hij is veroordeeld lijkt mij eerlijk gezegd wel relevant, het maakt wel uit of hij enkel als vijand is veroordeeld of als werkelijk actieve Nazi. En echt, ieder speldje opnemen past op een fansite, niet in een encyclopedie. Peter b (overleg) 18 nov 2015 11:48 (CET)
Als je foutjes ziet, verbeter ze gerust. Mocht je er meer over weten te vinden, vul het aan. Jij hebt een ander point of view over dingen die kunnen worden opgenomen, zoals deze insignes, dat is bekend. Ik denk graag aan het nut dat de informatie voor geïnteresseerden heeft. De lezer maakt zelf wel uit wat hem al of niet interesseert, dat hoef jij niet voor hem te beslissen. Glatisant (overleg) 18 nov 2015 14:05 (CET)

Toegevoegd 17/11: Deel 3[bewerken]

 • Nederlanders geëxecuteerd tijdens de Duitse bezetting - wiu - de lijst met namen wordt stelselmatig uitgebreid met NE-namen. Volgens het artikel kunnen dat er meer dan 2500 zijn. Dit lijkt me onwenselijk, hoe erg het voor de familie ook was. Ik schrap de zwarte namen niet zomaar zelf, omdat bespreking vooraf zinvol kan zijn. Queeste (overleg) 17 nov 2015 15:38 (CET)
Tegen Tegen ik vind dit juist een overzichtelijke lijst om te weten welke personen geexecuteerd zijn en welke executies hebben plaatsgevonden. Het lijkt mij niet dat de mensen daarvoor een eigen artikel hoeven te hebben of E te zijn om op deze lijst te staan. Nog beter zou het zijn als deze lijst op Wikidata terechtkomt en dit artikel opgenomen wordt, maar dat is nu nog niet mogelijk. Hannolans (overleg) 17 nov 2015 17:13 (CET)
Meer dan 2500 NE-personen? En dat zijn alleen nog maar de Nederlanders. Ook alle Polen, Russen, ... in andere artikels? Queeste (overleg) 17 nov 2015 20:21 (CET)
Op wikidata bedoel je? Daar zouden ook alle data van in concentratiekampen omgekomen personen toegevoegd worden. Hannolans (overleg) 18 nov 2015 00:23 (CET)
Tegen Tegen Iedere gefusilleerde heeft in beginsel het recht om eervol herdacht te worden.
Ik verbaas me er trouwens over dat de "officiële" verklaring van collaborerende politie-agenten als meest betrouwbare bron wordt beschouwd, zelfs met doorzichtige onjuistheden zoals bij de fusillade van drie ondergedoken Joodse mannen op 27 september 1944 in Rotterdam. Hierbij wordt uit mijn tekst het feit weggecensureerd dat het alledrie ondergedoken joodse mannen waren en wordt de leugen van de foute politie-agenten ("woningovervallers") als enige echte waarheid vermeld omdat het een echte bron is. Agenten die een Joodse onderduiker uitleveren aan de Sicherheitsdienst, die na marteling nog twee Joodse onderduikers oppakken en fusilleren. Zouden die agenten geen motief hebben om hun medeplichtigheid te verhullen aan de moord op drie Joden? In de allereerste overleg-reactie krijg ik zeer beledigende, snerende en kleinerende opmerkingen van de paginabeheerder die er heilig in gelooft dat drie Joodse onderduikers terecht als woningovervallers zijn doodgeschoten. Alle verwijzingen naar de Joodse achtergrond als reden voor fussilade werden verwijderd. Het feit dat ik familie ben van één van de slachtoffers is blijkbaar reden om mijn verhaal geheel in twijfel te trekken, ondanks dat ik één van de andere slachtoffers als Shoah slachtoffer bij Yad Vashem heb aangetroffen. Blijkbaar gelooft de paginabeheerder nog steeds in de mythe dat de politie nooit heeft gecollaboreerd en altijd de waarheid verklaart. En dat alleen de NSB-ers en de Duitsers fout waren in de oorlog. Procesverbalen van politie-agenten tijdens de oorlog dienen altijd met zeer grote voorzichtigheid worden gelezen, zeker als zij zichzelf proberen vrij te pleiten. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 77.249.185.69 (overleg · bijdragen) 17 nov 2015 22:45‎
Wikipedia is volgens mij geen herdenkingscentrum. Het eervol herdenken van personen is bijgevolg ook geen valide reden om personen op te nemen in de encyclopedie. Niet opnemen van personen sluit het eervol herdenken ook niet uit. EvilFreD (overleg) 17 nov 2015 23:09 (CET)
Uiteraard heeft iedere gefusilleerde het recht om eervol herdacht te worden, alleen dat is niet de taak van een encyclopedie. De vraag is of de gefusilleerde in kwestie bij leven iets heeft gedaan dat hem of haar E maakt. Iemand die willekeurig werd gefusilleerd, als represaille bij voorbeeld, zal niet perse aan dat criterium voldoen. Peter b (overleg) 17 nov 2015 23:12 (CET)
Als diegene iets heeft gedaan waardoor diegene E is, zou diegene een apart artikel kunnen krijgen, voor opname voor een opsomming in een lijst hoeft iets niet E te zijn, maar moet wel toegevoegde waarde hebben voor een lijst die zelf E is. Hannolans (overleg) 18 nov 2015 00:23 (CET)
NE namen. Geen lijsten met ongelinkte namen tenzij die naar de lijst terug redirecten. — Zanaq (?) 18 nov 2015 07:22 (CET)
Tegen Tegen - Het is op deze manier een overzichtelijke lijst wanneer een fusilade\executie van Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog plaatsgevonden heeft, waarom (ook al is de opgegeven reden niet altijd terecht of is het een verbloeming van de daadwerkelijke reden), wie het betreft en tot welke verzetsgroep ze hebben behoord. Deze lijst is samengesteld uit verschillende bronnen en allemaal verifieerbaar, o.a. ook via de beschreven monumenten. Ik ben overigens eens met bovenstaande mening dat er personen in de lijst opgenomen worden die geen aparte artikel waard zijn, juist omdat ze niets bijzonders hebben gedaan. Dat is geen reden om ze uit deze lijst te halen, maar moet worden volstaan met het noemen en het niet linken van deze personen. Elvesham (overleg) 18 nov 2015 08:32 (CET)
Opmerking Opmerking - Wikipedia is geen platform om wie dan ook te herdenken. Voor het herdenken van oorlogsslachtoffers zijn andere mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Ik heb overigens geen principiële bezwaren tegen het handhaven van deze lijst, mits het gaat om feitelijke gegevens gebaseerd op betrouwbare en onafhankelijke bronnen. Helaas moet ik hier wel vaststellen dat deze lijst ook gebruikt wordt voor 'eigen' doeleinden, d.w.z. het speculeren over achterliggende redenen van de executies, zonder dit te baseren op onafhankelijke en gezaghebbende bronnen. Als dat niet met kracht wordt tegengegaan kan imo een dergelijke lijst niet gehandhaafd worden.Gouwenaar (overleg) 18 nov 2015 10:17 (CET)
Opmerking Opmerking - Dieptriest dat deze pagina continu wordt gecensureerd door lieden die de officiële uitleg van de bezetter en/of collaborerende agenten als meest gezaghebbende bron beschouwen. Drie ondergedoken Joodse mannen worden doodgeschoten op 27 september 1944 en de doorzichtige leugen dat het overvallers waren, wordt fanatiek in standgehouden. Sommige mensen hebben te weinig historisch besef. Lijkt haast wel een persoonlijke vete tegen nabestaanden om de uitleg van de bezetter koste wat het kost als enige waarheid te willen beschouwen. Ronduit stuitend wangedrag. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 77.249.185.69 (overleg · bijdragen) 18 nov 2015 16:01‎
Er is geen sprake van censuur. De link naar de het document van de universiteit van Amsterdam hebt u zelf aangebracht. Als u een gezaghebbende bron kunt citeren waarin sprake is van "drie ondergedoken Joodse mannen" dan - en dat is ook op uw overlegpagina aangegeven - kan die informatie natuurlijk toegevoegd worden. Maar tot dusver zijn daar geen betrouwbare en gezaghebbende bronnen door u voor aangereikt. In tegendeel u voegde eigen speculaties over de afkomst van de drie mannen toe en verbond daar een uiterst speculatieve opmerking aan vast over een mogelijk motief voor de fusillade. Wikipedia is geen platform om dit soort speculaties te verspreiden. Dat eigen speculaties verwijderd worden heeft dus niets maar dan ook niets met censuur te maken, maar met een basisregel dat origineel onderzoek op Wikipedia niet is togestaan (zie "Wikipedia is niet de plek om eigen speculaties en gedachten neer te zetten". Ik heb in de kolom opgegeven reden alle speculaties verwijderd en volstaan met de door het Nationaal Comité 4 en 5 mei vermelde reden voor de fusillade, mij dunkt een alleszins gezaghebbende bron op dit terrein. Gouwenaar (overleg) 18 nov 2015 16:55 (CET)
Ik heb gisteren het Nationaal Comité 4 en 5 mei gevraagd om een rectificatie. Vorige week heb ik het NIOD gevraagd om onderzoek. Hopelijk is het onderzoek van mijn familie in het dossier opgenomen, dan hoef ik niet naar het gemeente-archief in Rotterdam om het onderzoek opnieuw te doen. Het lijkt erop dat bij publicatie door het comité de oorspronkelijke publicatie van Lou de Jong is gebruikt uit 1946 (net als deze pagina). Lou de Jong heeft de verslagen van de collaborerende agenten als bron gebruikt. Lou de Jong was wel zo verstandig om de procesverbalen te wantrouwen en dat expliciet te vermelden, op deze pagina zijn jullie compleet doorgeslagen in jullie behoefte aan bronnen. Drie joodse achternamen waarvan één Yad Vasem slachtoffer, hoeveel bewijs heb je nog nodig om het officiële procesverbaal te wantrouwen? Vanwaar de behoefte om modder te gooien naar de drie mannen? Er heerst eigenlijk een embargo tot 2044 op de dossiers van Schietbaan Kralingen met het Duitse versie van het verhaal, dus wees consequent of het genuanceerde verhaal of geen namen erbij. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 77.249.185.69 (overleg · bijdragen)
Na uitslag van het NIOD onderzoek zoek ik de publiciteit inclusief vermelding van het wangedrag op deze pagina. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 77.249.185.69 (overleg · bijdragen) 18 nov 2015 17:09‎
Nogmaals die link naar dat procesverbaal hebt uzelf aan het artikel toegevoegd. Tja voor mij is het Nationaal Comité 4 en 5 mei gezaghebbender als bron dan een willekeurige gebruiker van Wikipedia. U kunt zich hier echt niet beroepen op de resultaten van eigen onderzoek en op basis daarvan eigen speculaties aan het artikel toevoegen. Ik zie dat u ook de verwijzing naar het Nationaal Comité 4 en 5 mei weer hebt verwijderd, weer familieleden opvoert als bron en ook weer uw eigen speculaties hebt toegevoegd in de kolom "opgegeven reden". Wat mij betreft kan dit artikel in deze vorm dan ook maar beter verwijderd worden. Gouwenaar (overleg) 18 nov 2015 17:22 (CET)
Conform het embargo tot 2044 van de overheid zijn de namen verwijderd, immers de anonimiteit was vanwege het oneervolle karakter van de executie. Ik heb de afgelopen dagen het NIOD, Comité 4 en 5 mei en Stadsarchief Rotterdam om onderzoek gevraagd. Overigens had ik zowel de officiële reden duidelijk vermeld als een duidelijke openingszin "dit wordt weersproken door de familie........." Elke verstandige lezer kan dan zijn eigen oordeel vormen. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 77.249.185.69 (overleg · bijdragen)
Uw link naar het committee 4 en 5 mei had ik mogelijk per ongeluk verwijderd toen u voor de zoveelste keer wilde benadrukken dat het overvallers waren en ik de oorspronkelijke afgewogen tekst weer terugplaatste. Het kan ook een andere gebruiker zijn, er is nog iemand zeer fanatiek aan het editen in mijn bijdrage. Blijkbaar is het een erezaak voor sommigen om postuum iemand nogmaals slachtoffer te maken.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 77.249.185.69 (overleg · bijdragen)
Ik krijg trouwens een reprimande vanwege vandalisme?! De namen zijn echter verwijderd conform embargo overheid tot 2044, het ongenuanceerd publiceren is vandalisme. Wat een trieste dag is het vandaag. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 77.249.185.69 (overleg · bijdragen)
Ik haak af tot het NIOD onderzoek is afgerond, s.v.p. tot die datum geen namen van de drie gefusilleerden. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 77.249.185.69 (overleg · bijdragen)
Opmerking Opmerking De namen van de betrokkenen zijn al lang openbaar en o.a. gepubliceerd in het proefschrift van Frank van Riet "Handhaven onder de nieuwe orde: de politieke geschiedenis van de Rotterdamse politie tijdens de Tweede Wereldoorlog" verschenen in 2008 bij Aprilis in Zaltbommel. Exemplaren hiervan zijn te raadplegen in o.a. de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, de Erasmusuniversiteit in Rotterdam, de universiteitsbibliotheek van Amsterdam, de Radbouduniversiteit in Nijmegen, Tresoar in Leeuwarden, het NIOD en de Rotterdamse bibliotheek. De complete versie van het proefschrift is ook te raadplegen op internet (zie bovenstaande link). De gegevens uit dit proefschrift zijn dus openbaar en voor iedereen toegankelijk. De gang van zaken voorafgaande aan de executie wordt beschreven op blz. 279 en 280. Zie ook bijlage 3 blz. 786 e.v. Het embargo heeft slechts betrekking op het door de gemeentepolitie van Rotterdam aangelegde dossier. Gouwenaar (overleg) 23 nov 2015 15:09 (CET)
 • Het Jeugdfilmfestival -wiu- Als dit festival E is, dan met juiste titel, veel beknopter en neutraler, en zonder al dat wervende taalgebruik, het citeren van algemene doelstellingen e.d. Fred (overleg) 17 nov 2015 16:02 (CET)
 • KNDSB Super Cup Zaalvoetbal- en
 • CardDAV - wiu - ArjanHoverleg 17 nov 2015 16:10 (CET)
  • Ja zeer wiu, o.a. vanwege voor leken onbegrijpelijk computerjargon. Bouwmaar (overleg) 18 nov 2015 21:24 (CET)
 • Wim Snelders - NE/ wiu - architect stedenbouwkundige is erg algemeen beschreven direct volgend uit z'n bekleedde functies maar niet wat zijn verdiensten zelf precies waren. Als kunstenaar is hij bekend bij de RKD [16], maar dat was dan ook direct alles. - Agora (overleg) 17 nov 2015 16:13 (CET)
 • Eindhoven Academy - reclame / NE - tevens zelfpromotie [17] - Agora (overleg) 17 nov 2015 16:17 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Ik kom uit de regio, maar van dit instituut met die fraaie nenglishe naam (of zeg je: "Aindhovun") en met maar liefst 20 beginnende deelnemers heb ik nog nimmer iets vernomen. Fred (overleg) 17 nov 2015 16:20 (CET)
  • Wat studeer je? Leiderschap in de Brainport! Het schijnt echt te bestaan, je mag hopen dat daar geen belastinggeld naar toe gaat, vuilnisman.... Peter b (overleg) 18 nov 2015 09:34 (CET)
 • X-28 - tjonge, dat dit soort dingen gebeuren - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 17 nov 2015 16:51 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Yes! Prachtproduct van een rijke fantasie en een zuigvaste duim. Fred (overleg) 17 nov 2015 16:56 (CET)
 • Tijdelijke brug - wiu - De definitie verklaart niets. Er staat in feite dat een tijdelijke brug een brug is die gebouwd wordt om tijdelijk een brug te realiseren. Verder ontbreekt het geheel aan gezaghebbende onafhankelijke bronnen. De bronnen die zijn gebruikt zijn stuk voor stuk websites van bedrijven en zwemen daardoor naar reclame. Los van dit alles kan het fenomeen van de tijdelijke brug beter in het algemene artikel over bruggen worden behandeld. Marrakech (overleg) 17 nov 2015 17:06 (CET)
  • Een tijdelijke brug is een "ding" dat bestaat in het echt en dat een artikel verdient imho. Ja, het kan uitgebreid worden ten opzichte van wat er nu staat. Maar voor welk artikel geldt dat niet? Elly (overleg) 17 nov 2015 22:19 (CET)
   • Ik beweer toch nergens dat het artikel te kort is? En dat iets in het echt bestaat betekent nog niet dat er een artikel aan moet worden gewijd. Op mijn bezwaren ga je niet in. Marrakech (overleg) 17 nov 2015 23:12 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - ik zie weinig verschil met noodbrug. doorverwijzing zou ik zeggen - ArjanHoverleg 18 nov 2015 13:23 (CET)
   • Het verschil tussen noodbrug en tijdelijke brug heb ik toegevoegd. Als de artikelen samengevoegd moeten worden, graag nog even laten staan na de "sessie". Dan lijkt mij de overkoepelende term tijdelijke brug overigens de voorkeur genieten. De voorbeelden op het artikel noodbrug zijn eigenlijk tijdelijke bruggen lijkt mij. Elly (overleg) 20 nov 2015 10:01 (CET)
    • Voor dat verschil, en de definitie van 'noodbrug', voer je geen enkele bron aan. Dat kan toch niet? Marrakech (overleg) 22 nov 2015 00:12 (CET)
     • Dat kan wel, dat is namelijk een woordenboekdefinitie waarom een andere gebruiker hierboven vraagt. Laat het maar even staan tot de verwijderlijst is afgewerkt svp. Niet elke zin op Wikipedia hoeft een bron te hebben, dat is een extreme uitleg van wenselijkheid van bronvermelding door jou persoonlijk vrees ik. Elly (overleg) 23 nov 2015 21:12 (CET)
      • Uit welk woordenboek komt die definitie dan? Marrakech (overleg) 23 nov 2015 22:21 (CET)
       • Op mijn vraag hierboven is Ellywa het antwoord schuldig gebleven. In zowel het artikel Tijdelijke brug als het artikel Noodbrug voegde zij tekst toe die erop neerkwam dat een noodbrug een speciale vorm van een tijdelijke brug zou zijn, namelijk een tijdelijke brug die met spoed, in een urgente situatie, wordt gebouwd. Mijn vraag naar een bron voor deze stelling bleef onbeantwoord (zie hier). Misschien niet zo heel verwonderlijk, want volgens de Van Dale is een noodbrug gewoon een provisorische brug, en dus hetzelfde als een tijdelijke brug. Nadat ik haar toevoeging uit beide artikelen had verwijderd, vond Ellywa het helaas nodig om dit op haar gebruikerspagina te zetten. Een kinderachtige en kleinzielige actie. Marrakech (overleg) 24 nov 2015 16:28 (CET)
        • Zeg, Marrakech, met deze edit leg je aan Elly uit dat je het door haar aangemaakte artikel hebt voorgelegd aan de gemeenschap. Dat houdt dan in dat er nog 14 dagen aan gesleuteld kan worden om het waar nodig te verbeteren waarna de moderator van dienst besluit of het (intussen) goed genoeg is. Het is best mogelijk dat je een aanpassing die na jou nominatie gedaan wordt niet als een verbetering ervaart, maar het lijkt me niet meer dan logisch dat je als je zelf geen teksten of zo aanvoert ter verbetering, je niet andere gebruikers die wel hun best willen doen om het artikel te kunnen behouden niet gaat dwarszitten. De gangbare definitie van een editwar is 3 reverts binnen 24 uur, en hier doe je dat dus zelfs 3 keer binnen een halve dag. Laat Elly nu gewoon haar best doen om het artikel te verbeteren, geef desnoods feedback op deze pagina of haar OP. Een editwar is natuurlijk niet de oplossing en al helemaal niet als het gaat om het artikel dat je zelf genomineerd hebt. JIJ zat met die drie reverts binnen 24 uur al fout terwijl Elly zich niet verlaagd heeft tot hetzelfde lage niveau door dat ook maar te doen. Herstel je je laatste revert zelf nog even? - Robotje (overleg) 24 nov 2015 16:45 (CET)
         • Elly voegde aan dit artikel én aan het artikel Noodbrug een passage toe die ze weigerde te onderbouwen en die ten onrechte de indruk wekte dat er een duidelijk onderscheid zou zijn tussen een noodbrug en een tijdelijke brug. Verbeteringen in artikelen die beoordeeld worden zijn uiteraard prima, maar als de lezer door desinformatie op het verkeerde been wordt gezet behoud ik mij het recht voor om in te grijpen. Marrakech (overleg) 24 nov 2015 17:10 (CET)
          • Het kan best wezen dat je oprecht van mening bent dat het niet juist is, maar daarom staat er al een nominatiesjabloon boven. Dat recht op in te grijpen en zelfs als dat een editwar in houdt, daar heb ik nog nooit wat van gelezen. Kun je een citaat met link geven waar je dat op baseert? Omdat jij weigert die revert zelf te herstellen zal ik het maar doen met een bron-sjabloon erbij. - Robotje (overleg) 24 nov 2015 17:17 (CET)
           • Zegt het begrip 'vrij bewerkbaar' je iets? Of kwaliteitscontrole? Marrakech (overleg) 24 nov 2015 17:43 (CET)
  • Voor Voor samenvoegen met noodbrug (Ja, ik weet het. Daar is een andere pagina voor, maar ik ga deze verwijdernominatie daarvoor niet doorkruisen.) EvilFreD (overleg) 24 nov 2015 19:18 (CET)
  Even geheel los van de discussie hierboven, noodbrug heeft nog meer betekenissen, zie hier. De Wikischim (overleg) 24 nov 2015 21:59 (CET)
  Wikipedia beschrijft dan ook onderwerpen en geen woorden. EvilFreD (overleg) 25 nov 2015 22:17 (CET)
 • Elly hees - wiu - Bevat te weinig informatie om een volwaardig artikel te zijn Sum?urai8? 17 nov 2015 18:10 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Tegen dit éénregelig "artikel" over een illistrator (sic!) hoeven we geen twee weken aan te kijken, toch? Wie over dit onderwerp een artikel wil schrijven kan beter met schone lei opnieuw beginnen. Fred (overleg) 17 nov 2015 18:55 (CET)
  • Lijkt me idd een voorbeeld van een nuweg wegens geen enkele correcte zin: 2 hoofdletterfouten in de naam, de naam van het boek fout, ... Tja, dit moet geen 2 weken op WP blijven staan. Queeste (overleg) 17 nov 2015 19:07 (CET)
   • Volgens de RVM moet dat wel. Van mij hoeft het ook niet. EvilFreD (overleg) 17 nov 2015 20:29 (CET)
  • Ik zou weinig moeite hebben met nuweg. Wel met ed0's protesten daartegen. ErikvanB (overleg) 18 nov 2015 06:15 (CET)

Toegevoegd 18/11; af te handelen vanaf 02/12[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 18/11: Deel 1[bewerken]

 • Gebruiker:Dedalus/Namen en de 26 daaronder vallende pagina's - weg - Vergelijk het met Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20151104#Toegevoegd 04/11: Deel 1, waar het wordt gevraagd een pagina van een gebruiker te verwijderen - Gebruiker:Dedalus is nog maar zeer weinig actief. Aan de door mij genomineerde pagina's wordt al lang weinig of niets meer gedaan. Ze maken op zijn best de indruk dat ze er voor eigen gebruik zijn. In de kroeg heb ik er al een discussie over gevoerd. ChristiaanPR (overleg) 18 nov 2015 06:37 (CET)
  • Zoals ook in de Kroeg is uitgelegd is dit de persoonlijke werkruimte van de gebruiker en het is niet van belang of er iets aan gedaan wordt: men heeft zich niet te bemoeien met zaken waar men niks mee te maken heeft. — Zanaq (?) 18 nov 2015 07:08 (CET)
   • Behalve met de eerste gebruikerspagina mogen wij ons met alles op de wikipedia bemoeien, net zoals met de overlegpagina van een ander. Zeker wanneer dat met een goede bedoeling gebeurt. Jaren is er op deze pagina's niets gebeurd en alleen bij de S heb ik in mei 2014 nog iets veranderd, de laatste veranderingen op de andere pagina's zijn van veel langer geleden. Hier kan iemand niet volhouden dat de pagina's er zijn om ze later als artikel te plaatsen. De persoonlijke werkruimte zoals door Zanaq hier bedoeld is geen instituut, de tijd dat er niets is gebeurd is wel degelijk van belang. ChristiaanPR (overleg) 18 nov 2015 11:53 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Er is zo te zien geen eens een poging gedaan met de auteur in contact te treden... The Banner Overleg 18 nov 2015 12:18 (CET)
   • Jawel, zoals ik boven schrijf, in de de kroeg, daar heeft Dedalus antwoord gegeven. De reden die hij geeft om de hele namenlijst onder zijn eigen gebruikerspagina te laten staan is mij nog steeds niet duidelijk, daarom dat ik de pagina's voor verwijdering heb genomineerd. ChristiaanPR (overleg) 18 nov 2015 15:55 (CET)
    • De reden dat iemand iets in zijn gebruikersnaamruimte heeft staan hoeft jou of wie dan ook niet duidelijk te zijn zolang het niet in strijd is met de richtlijnen. Wordt al lang weinig of niets meer gedaan en maken op zijn best de indruk dat ze er voor eigen gebruik zijn zijn niet in strijd met de richtlijnen. — Zanaq (?) 18 nov 2015 18:36 (CET)
     • Zanaq, je schrijft er nog geen eens bij dat de informatie over de richtlijnen op Wikipedia:Gebruikerspagina is te vinden. Het gedrag, dat ik in de beide zinsneden die je van mij overneemt noem, is in strijd met de volgende richtlijn: Voor persoonlijke pagina's wordt gevraagd alleen die informatie te verspreiden die bijdraagt tot Wikipedia. De betreffende gebruikerspagina's vormen geen onderdeel van de Wikipedia en het is geenszins duidelijk en zeer onwaarschijnlijk hoe en dat zij voor de Wikipedia worden gebruikt. ChristiaanPR (overleg) 18 nov 2015 20:09 (CET)
      • Niet dat het ons wat aangaat, maar het zijn lijsten van e-waardige onderwerpen die niet verouderen en dus kunnen ze behulpzaam zijn. — Zanaq (?) 19 nov 2015 08:03 (CET)
      • Dit draait niet om de gebruikerspagina maar om een kladpagina. Daar zijn minder strenge eisen aan. The Banner Overleg 19 nov 2015 14:26 (CET)
 • Schoonheidsprijs - wiu - Geen duidelijke omschrijving of omkadering van het begrip. Ook een oproep in Schaakcafé heeft vooralsnog niks opgeleverd. Pompidom (overleg) 18 nov 2015 09:28 (CET)
 • Bibi Breijman - wiu - Artikel was genomineerd voor nuweg, maar voldoet daar niet aan. Artikel is wel wiu, als deelneemster aan de Oh Oh ...-reeks is zij mogelijk wel relevant. Als dat niet zo is, dan is het nog geen nuweg-reden. Dqfn13 (overleg) 18 nov 2015 12:56 (CET)

Toegevoegd 18/11: Deel 1a: Februari[bewerken]

De artikelen van Februari zijn stelselmatig onbetrouwbaar en copyvio verklaard. Velen zijn echter gewoon overgenomen van andere taalversies van Wikipedia zonder daar naar te verwijzen. In die tijd werd daar echter nog niet zo zwaar aangetild (helaas). Maar aangezien de artikelen onbetrouwbaar zijn verklaard moeten ze allen opgeknapt worden en van bronnen worden voorzien. En indien het copyvio zou zijn, moet dat ook aangetoond worden. The Banner Overleg 18 nov 2015 11:47 (CET) Genummerd, gezien het maximum van 14/15 per dag (100 per week). Noot: bronloos zijn is vanwege het ontbreken van regels daarvoor geen reden voor verwijdering!!

 1. Valentin Berlinski
 2. Vallombrosianen
 3. Vanja Drach
 4. Verdrag van Den Haag (1433)
 5. Verdrag van Xanten Opgeknapt en nominatie doorgehaald The Banner Overleg 23 nov 2015 20:29 (CET)
 6. Verdrag van Étaples
 7. Vernon Forrest
 8. Vers l’Avenir
 9. Vespasiano
 10. Viatorianen
 11. Victor Amadeus Adolf van Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym
 12. Verma Malik
 13. Victor Amadeus II
 14. Victor I Amadeus van Anhalt-Bernburg
Verdrag van Xanten, Victor Amadeus Adolf van Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym, Victor Amadeus II en Victor I Amadeus van Anhalt-Bernburg kan ik wel wat aan gaan doen. Zo in hapklare stukjes februari-artikelen nomineren lijkt me een goed plan. Sir Iain overleg 18 nov 2015 16:13 (CET)
Graag! The Banner Overleg 18 nov 2015 16:26 (CET)
Ik citeer: "De artikelen van Februari zijn stelselmatig onbetrouwbaar en copyvio verklaard. Velen zijn echter gewoon overgenomen van andere taalversies van Wikipedia". Zijn de artikelen in die andere talen dan niet goed? ChristiaanPR (overleg) 18 nov 2015 17:08 (CET)
Nee! Het volstaat doorgaans om een sjabloon bronvermelding anderstalige wikipedia toe te voegen. Bij het bovenstaande lijstje kon of durfde ik dat niet. In de meeste gevallen is het echter niet al te lastig maar de hoeveelheid maakt het vervelend. The Banner Overleg 18 nov 2015 19:11 (CET)
Ehm, je moet dan wel de door Februari gebruikte versie opgeven, niet de meest recente. The Banner Overleg 18 nov 2015 21:36 (CET)
Het lijkt me het beste om alle Februari-artikelen uit de hoofdnaamruimte te verwijderen, en vervolgens te kijken welke teruggeplaatst kunnen worden, welke eerst aangepast dienen te worden en welke we gewoon beter kunnen vergeten (en na 1 of 2 jaar helemaal kunnen verwijderen). Lijkt me beter dan plukje bij plukje te nomineren en per artikel een discussie te gaan voeren, dit kost enorm veel tijd. En overigens kan "bronloos zijn" een prima reden voor verwijdering zijn, namelijk indien er een gerede twijfel is aan de tekst. GeeJee (overleg) 18 nov 2015 17:48 (CET)
@GeeJee, Welke is er de grond voor om over een gerede twijfel aan de tekst te beginnen? Is het alleen wegdromen? ChristiaanPR (overleg) 18 nov 2015 21:27 (CET)
Is een reactie op de (algemene) stelling bronloos zijn is vanwege het ontbreken van regels daarvoor geen reden voor verwijdering en niet specifiek naar aanleiding van één van deze artikelen. GeeJee (overleg) 19 nov 2015 11:18 (CET)
Het punt is dat er veel gebabbeld is over de artikelen van Februari maar dat niemand wat doet. Als ik ergens bezwaar tegen heb is het artikelen verwijderen louter en alleen omdat ze door een specifiek iemand geschreven zijn. Verwijderen is best maar dan wel op inhoudelijke argumenten. Niet op de naam van de auteur. The Banner Overleg 18 nov 2015 19:11 (CET)
Heet zoiets niet overstag gaan? Met het laatste van The Banner ben ik het eens. ChristiaanPR (overleg) 18 nov 2015 21:27 (CET)
Over wie heb je het? Ik predik al tijden dat je artikelen moet verwijderen op argumenten, niet op de naam van de oorspronkelijke auteur. The Banner Overleg 18 nov 2015 21:38 (CET)
Indien er stelselmatig wat mis is met artikelen van een bepaalde gebruiker, dan ligt het voor de hand om hier een gerichte oplossing voor te verzinnen. 15.000 artikelen nomineren en 1-voor-1 bediscussiëren gaat niet werken. De nalooplijst is door de omvang ook niet uitnodigend om mee aan de slag te gaan. Dat loopt nu al een jaar of 5 a 6 en daar komt geen einde aan. Er ligt nu een peiling waarbij een aantal interessante ideeën naar voren zijn gekomen. En als ik het goed begrijp komt er nog een vervolg. Wil daar zelf ook best een rol in spelen. Deze nominatiediscussies zijn in mijn ogen echter zinloos. GeeJee (overleg) 19 nov 2015 11:18 (CET)
Ik ga ze echt niet allemaal nomineren. Ik nomineer alleen die artikelen waarvan ik de "beschuldiging" niet zelf al kan weerleggen, wat heel vaak het geval is. The Banner Overleg 19 nov 2015 11:32 (CET)
Verdrag van Xanten is volledig aangepast, die mag denk ik van de lijst af. Sir Iain overleg 22 nov 2015 16:29 (CET)

Toegevoegd 18/11: Deel 2[bewerken]

 • Violetta (Disney) - wiu - Fancruft in kromtaal, bijvoorbeeld Uiteindelijk winnen Violetta en Leon de eerste plaats en Francisca en Diego De tweede plaats. Maar Violetta mag niet mee van Herman. Maar ze gaat stiekem. Maar toch ziet haar vader haar, maar ze mag uiteindelijk toch gaan... Het blijkt dan dat Priscilla niet erg aardig is voor Violetta en tegen Lucinda. Diego en Francisca worden een verliefd stel alleen Violetta weet van niks en wanneer Violetta hun betrapt, is Violetta heel boos, maar even later maken ze het weer goed. Misschien is er een bruikbare versie in de geschiedenis. Kattenkruid (overleg) 18 nov 2015 13:27 (CET)
  • Dank, dank voor het aan de orde stellen, want deze pagina is me een continue doorn in het oog, met voortdurende fancruft in kindertaal die ik langs zie komen omdat hij op mijn volglijst staat. Misschien is het mogelijk er een volwassen artikel van te maken door flinke uitdunning, waarna er (hoe vervelend ook) dan misschien beveiliging op kan om hopelijk verder gekleuter te voorkomen. ErikvanB (overleg) 19 nov 2015 06:20 (CET)
 • Musicalvereniging Westend - Reclame/NE - Lokale vereniging met wervende taal en aankondigingen. Kleuske (overleg) 18 nov 2015 13:45 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - leest als tekst van de eigen website. Nietanoniem (overleg) 18 nov 2015 13:49 (CET)
 • Ketnet Musical - Kadanza T2gether - NE - Productie/talentenjacht zonder premiere, maar met volop namedropping. Kleuske (overleg) 18 nov 2015 14:00 (CET)
 • Werknemerscoöperatie - niet relevante onderneming. Symbole-faune.png MoiraMoira Baseball (crop) transparent.png overleg 18 nov 2015 14:08 (CET)
  • Neutraal Neutraal - volgens mij is het een nieuwe bedrijfsvorm - een bedrijf dat eigendom is van de werknemers - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 19 nov 2015 09:58 (CET)
 • Rudy Markussen zeer wiu en ew blijkt niet uit de twee bronloze zinnen. Symbole-faune.png MoiraMoira Baseball (crop) transparent.png overleg 18 nov 2015 14:12 (CET)

Toegevoegd 18/11: Deel 3[bewerken]

 • Jean Baptist Peeters - Misschien wel E, maar niet zo. Hartenhof (overleg) 18 nov 2015 20:30 (CET)
 • Brandpunt Profiel - door een gebruiken als nuweg gemarkeerd, met de voor mij onbegrijpelijke uitleg zo gaan we dat niet doen. ed0verleg 18 nov 2015 23:29 (CET)
  • Ik denk dat Wiki13 met die uitleg wilt zeggen dat Brandpunt Profiel een copy paste is van dit - XXBlackburnXx (overleg) 18 nov 2015 23:41 (CET)
   • Opmerking Opmerking Even alles op een rijtje. Dus een anonieme gebruiker haalde een bestaand artikel leeg (Profiel (televisieprogramma)) en copy paste de inhoud in het nieuwe artikel Brandpunt Profiel. Deze manier van hernoemen is niet toegelaten. Vervolgens maakt XXBlackburnXx (die hierboven reageert) deze wijziging ongedaan. Daarna maakte diezelfde anonieme gebruiker van het bestaande artikel een redirect naar zijn "nieuwe" artikel. Hierna maakte Wiki13 terecht deze wijziging in het bestaande artikel ongedaan en markeerde hij het "nieuwe artikel" als nuweg. Vervolgens kwam het artikel hier terecht daar de uitleg inderdaad nogal onbegrijpelijk is. Overigens maakte diezelfde anonieme gebruiker de wijziging van Wiki13 ongedaan en werd Profiel (televisieprogramma) opnieuw een redirect naar Brandpunt Profiel. Ik heb nu deze wijziging opnieuw ongedaan gemaakt waardoor het originele artikel er terug staat. Deze anonieme gebruiker wilde zo te zien gewoon de titel wijzigen, maar wist niet hoe dat moest. Dus deed deze gebruiker het zo maar. Het lijkt me geen vandalisme. Ik stel voor om het artikel de juiste naam te geven. Ik zie dat Brandpunt Profiel de huidige naam is en dat het voorheen Profiel noemde, maar zeker ben ik er niet van. De andere pagina wordt dan een redirect. Vermoedelijk het originele artikel hernoemen naar Brandpunt Profiel en Profiel (televisieprogramma) als een redirect daarnaartoe. Verder wijs ik ook nog op het bestaan van de redirect Profiel (tv-programma). Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vraagje? 19 nov 2015 04:04 (CET)

Toegevoegd 19/11; af te handelen vanaf 03/12[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 19/11: Deel 1[bewerken]

 • MBK Dinamo Moskou - wiu - Artikel over een "basketballclub" (sic) of "sports club" (sic) waarvan de naam "power in motion" betekent (sic). De "rede" (sic) dat men dacht dat Dinamo een "politie club" (sic) was, wordt eveneens uitgelegd. ErikvanB (overleg) 19 nov 2015 07:01 (CET)
 • Zords in Power Rangers: Turbo - wiu - Te slechte tekst. "De Turbozords werden aan de Rangers gegeven door Zordon gedurende de film Turbo: A Power Rangers Movie, samen met hun nieuwe Turbo Ranger krachten." - "De Thunder Loader, Star Racer, en Wind Rescue Rescuezords konden combineren met de Red Lightning en Mountain Blaster Turbozords om de Rescue Turbo Megazord te vormen. Deze combinatie had zowel de Turbo Megazords zwaard als Artillatron’s kanonnen als wapens." - ErikvanB (overleg) 19 nov 2015 08:03 (CET)
  • Ik vind het erg vervelend om te zeggen over een zo lang bijdragende, gerespecteerde collega, maar ik zou haast Maniago op 'edits bewaken' zetten, want de grootste kromtaal die ik al jaren op Wikipedia aantref is door hem geschreven. Dit artikel dateert echter uit 2007, dus hij is ouder geworden en hopelijk erop vooruitgegaan. ErikvanB (overleg) 19 nov 2015 08:09 (CET)
   • Behalve onjuist spatiegebruik zie ik weinig mis met de geciteerde zinnen. Het artikel is gecorrigeerd. — Zanaq (?) 20 nov 2015 07:12 (CET)
 • Internationale kamer van koophandel - wiu - Te letterlijk uit het Engelse artikel vertaald; voldoet nog niet aan de layout-standaard. Niet-neutrale beweringen: "meest representatieve", "ongeëvenaarde autoriteit". Tekstman (overleg) 19 nov 2015 08:55 (CET)
Tegen Tegen verwijderen Ik heb de inleiding onder handen genomen en aangepast. Hoe de organisatie werkt heb ik minder zicht op. Stunteltje (overleg) 26 nov 2015 08:47 (CET)
 • Ace Attorney - wiu - Te slechte tekst. Willekeurige zinnetjes: "Hoewel, na de uitkomst van een bepaalde zaak was hij vermoord, nadat de lift stil bleef hangen na een aardbeving. De zaak bleek de "DL-6"-zaak te zijn. [...] Nadat de politie Misty Fey had gevraagd de geest van Gregory op te roepen en de geest vertelde dat het Yanni Yogi was. Dit bleek niet te kloppen en Yanni werd vrijgelaten." Of: "In zijn schooltijd heeft hij het gezegde "When something smells, it's usually the Butz". gekregen." - ErikvanB (overleg) 19 nov 2015 09:43 (CET)
 • Branchecentrum - ne/wiu/weg/promotint Symbole-faune.png MoiraMoira Baseball (crop) transparent.png overleg 19 nov 2015 11:06 (CET)
  • Aanpassingen zijn doorgevoerd. Hercontrole? Hetkanbeteronline 19 nov 2015 12:25 (CET)
  • Voor Voor verwijderen marketingblaat van betaalde bijdrager. Kleuske (overleg) 19 nov 2015 12:31 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Wiki is er niet voor het genereren van naamsbekendheid. Niet-neutraal en niet-encyclopedisch taalgebruik (werkend Nederland, professionals, noem maar op), en sinds wanneer heeft werkend Nederland (whatever it may be) een méning??? Fred (overleg) 19 nov 2015 12:39 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Naar aanleiding van de feedback van andere redacteurs ben ik het eens met hun bevindingen, alhoewel adverteren nooit de bedoeling was (zie het gebrek aan links naar de organisatie's websites). De pagina mag wat mij betreft ook verwijderd worden. Wel zou ik suggereren dat het onderwerp MKB / ZZP belangenverenigingen een eigen pagina verdient, vanwege de grote sociaaleconomische invloed deze organisaties uitoefenen en de bijdrage die door hun werkzaamheden geleverd word aan het herstel van de Nederlandse economie. markhkbo (Voorheen hetkanbeteronline) 19 nov 2015 14:38 (CET)
 • ZZP Nederland - ne Symbole-faune.png MoiraMoira Baseball (crop) transparent.png overleg 19 nov 2015 11:08 (CET)
  • Aanpassingen zijn doorgevoerd. Hercontrole? Hetkanbeteronline 19 nov 2015 12:25 (CET)
  • Voor Voor verwijderen marketingblaat van betaalde bijdrager. Kleuske (overleg) 19 nov 2015 12:31 (CET)
  • Voor Voor verwijderen De dump van de kale doelstellingen van een organisatie. Vol wezelzinnen maar nergens concreet. Encyclopedisch relevante informatie (geschiedenis, aantal leden, concrete activiteiten) ontbreekt ten enenmale. Wiki is geen aanplakzuil. Al deze informatie hoort op eigen website van de organisatie thuis. Een encyclopedie is daar niet voor. Fred (overleg) 19 nov 2015 12:36 (CET)
  • Geen geweldig artikel, maar ZZP Nederland is wel een redelijk grote club. Kijk hier maar (excuses voor de storende pop-up). Een beter artikel zou welkom zijn. Sijtze Reurich (overleg) 19 nov 2015 13:02 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Naar aanleiding van de feedback van andere redacteurs ben ik het eens met hun bevindingen, alhoewel adverteren nooit de bedoeling was (zie het gebrek aan links naar de organisatie's websites). De pagina mag wat mij betreft ook verwijderd worden. Wel zou ik suggereren dat het onderwerp MKB / ZZP belangenverenigingen een eigen pagina verdient, vanwege de grote sociaaleconomische invloed deze organisaties uitoefenen en de bijdrage die door hun werkzaamheden geleverd word aan het herstel van de Nederlandse economie. markhkbo (Voorheen hetkanbeteronline) 19 nov 2015 14:38 (CET)
  • Zie overigens Overleg:ZZP Nederland, waar de aanmaker nog een reactie heeft geplaatst die mogelijk relevant is. Bas (o) 28 nov 2015 18:46 (CET)
 • Kafkabrigade - ne Symbole-faune.png MoiraMoira Baseball (crop) transparent.png overleg 19 nov 2015 11:10 (CET)
  • Aanpassingen zijn doorgevoerd. Hercontrole? Hetkanbeteronline 19 nov 2015 12:25 (CET)
  • Voor Voor verwijderen marketingblaat van betaalde bijdrager. Kleuske (overleg) 19 nov 2015 12:31 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Een uitstekend stuk voor de eigen website. De aanhefzin is daar dan ook letterlijk van overgenomen! De organisatie is NE en deze "bijdrage" dient slechts om naamsbekendheid te genereren. Wiki is daar echter niet voor bedoeld. Fred (overleg) 19 nov 2015 12:49 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Naar aanleiding van de feedback van andere redacteurs ben ik het eens met hun bevindingen, alhoewel adverteren nooit de bedoeling was (zie het gebrek aan links naar de organisatie's websites). De pagina mag wat mij betreft ook verwijderd worden. Wel zou ik suggereren dat het onderwerp MKB / ZZP belangenverenigingen een eigen pagina verdient, vanwege de grote sociaaleconomische invloed deze organisaties uitoefenen en de bijdrage die door hun werkzaamheden geleverd word aan het herstel van de Nederlandse economie. markhkbo (Voorheen hetkanbeteronline) 19 nov 2015 14:38 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Herschreven en aangevuld, gewikificeerd en van een categorie voorzien. De organisatie doet buitengewoon nuttig werk en waarom zou Wikipedia dan geen naamsbekendheid mogen opleveren? Ik heb ze indertijd zelf gevraagd onderzoek te doen naar de last die de pakweg 70.000 mensen in Nederland ervaren doordat ze geen bekende geboortedatum hebben. En waarbij op al hun officiële documenten als geboortedatum 00-00-geboortejaar staat. (Dat jaar is meestal wel bekend.) Stunteltje (overleg) 21 nov 2015 09:35 (CET)
 • Uppspretta - NE - Onvoldoende onafhankelijke bronnen: Een boek van de ariesten zelf, een artikel in een Coevordiaans sufferdje en een dito artikel in een ijslandse variant. Veen meer is er niet te vinden. Kleuske (overleg) 19 nov 2015 11:47 (CET)
  • Niettegenstaande dat ik best begrijp dat de lobby op wikipedia voor het toyisme met enige argwaan wordt bekeken, lijkt me dat een permanent openbaar kunstwerk (onthuld door de burgemeester, dus maatschappelijke relevantie hoogst aannemelijk) sowieso E is. IJsland kent overigens maar twee landelijke dagbladen, in de eerste die ik via google doorzocht, Morgunblaðið, is dit kunstwerk wel degelijk vermeld: [18]. Tekstman (overleg) 19 nov 2015 13:40 (CET)
   • Er is trouwens geen sprake van een lobby voor het toyisme. Zowel DeSleek als ik maken geen deel uit van deze groep. Hij is een kenner, bij mij is het interesse. Het onderwerp is E inderdaad, om de reden die jij al aangaf maar ook omdat het de grootste muurschildering van IJsland is. Ymnes (overleg) 20 nov 2015 17:14 (CET)
    • Ik doelde eerder op de one issue-accounts die toyisme en aanverwante artikelen hebben bewerkt. Tekstman (overleg) 25 nov 2015 23:21 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen per Tekstman - Daarbij beweert Kleuske dat Wim van der Beek een lid van de kunstgroep is. Die bewering zal ze hard moeten maken. Ymnes (overleg) 19 nov 2015 18:35 (CET)
  • Volgens mij is Wim van der Beek zelf geen toyist. Op basis van dit stukje uit 2012 is dat niet waarschijnlijk. Sijtze Reurich (overleg) 19 nov 2015 19:46 (CET)
   • Toch blijft het tekort aan onafhankelijke bronnen wel zorgelijk. Het boek van Wim van der Beek is veelzeggend genoeg uitgegeven door Toyism Studio. Maar verder is er in bijvoorbeeld gezaghebbende (internationale) publicaties over kunst blijkbaar geen aandacht aan besteed. Marrakech (overleg) 25 nov 2015 11:03 (CET)
    • Het boek van Wim van der Beek is uitgegeven door Uitgeverij De Kunst, als we het CV van Wim van der Beek op Linkedin mogen geloven is hij o.m. curator hedendaagse kunst Museum CODA en kunstrecensent bij Wegener Media. Dat lijkt mij onafhankelijk genoeg. Tekstman (overleg) 25 nov 2015 23:21 (CET)
     • Is dat niet een ander boek dan het boek waarnaar in het artikel wordt verwezen? Marrakech (overleg) 26 nov 2015 17:10 (CET)
      • Helemaal waar, ik heb me vergist. Ik kwam bij dat andere boek terecht via een link hier op de pagina. Toch, voor wat het waard is. Tekstman (overleg) 26 nov 2015 18:44 (CET)
    • Ik ben het hier niet mee eens. Ook die boeken kennen weer recensies.
     - In een recensie van het Dagblad van het Noorden vond ik in een artikel waarin staat waar Van der Beek zijn kennis vandaan heeft: "Ik beschik over een groot recensie-archief. Verder heb ik een aantal interviews afgenomen en projecten bezocht, zoals de Gasbol en hotel Ten Cate." Van der Beek doet dus zelf onderzoek en zijn werk is voor feitelijke gegevens in elk geval goed te gebruiken.
     - Een recensie over het boek Uppspretta vond ik ook. Naast positieve reacties staan daar ook gewoon kritische noten genoemd (zoals dat in meer serieuze kritieken hoort): "... de principes van de Toyisten, die het individuele belang ondergeschikt maken aan dat van de groep en mede daarom maskers dragen en een fantasienaam gebruiken. Zo werd mede-oprichter en manifestschrijver Luit de Jong bijvoorbeeld Dejo. Deze modus operandi is origineler dan het resultaat, al zal waarschijnlijk iedereen kunnen genieten van de vrolijke, verhalende en vooral kleurrijke schilderingen, zeker in het meestens grauwe IJsland." Die recensent heeft geen probleem met het boek van Van der Beek, maar neemt het serieus voor de gegevens die het biedt. Nog een citaat: "Het boek 'Uppspretta' is grotendeels een verslag van het beschilderen van een voormalige watertoren in het IJslandse plaatsje Keflavík, aangevuld door informatie over doelen en werkwijze van de onder het Toyisme opererende medewerkers ..." Deze recensie geeft eigenlijk toch heel goed weer dat de beschrijvingen in het boek 'Uppspretta' van Van der Beek goed te gebruiken zijn. Van der Beek gaf immers - zoals Tekstman al aangaf - ook al eens een boek uit over de toyisten bij een onafhankelijke uitgever, nl. Uitgeverij De Kunst.
     Ook is het toyisme inmiddels een beweging die zich gevestigd heeft, zo is te lezen in inmiddels veel media. Niet altijd even uitgebreid, wordt de Uppspretta ook door onafhankelijke media/publicisten genoemd (om aan te geven dat het niet alleen lokaal is): NRC (genoemd), Reporters Online (artikel), SchildersVak (artikel).
     Het is daarom maar de vraag hoe ver je wilt gaan met de eis dat er onafhankelijke bronnen moeten zijn. Voor dit artikel zijn er bronnen genoeg: Verschillende onafhankelijke media nemen de Uppspretta serieus als kunstwerk, andere media het toyisme serieus, en kunstkenner Van der Beek heeft er een beschrijvend boek over geschreven waarvan gegevens zijn gebruikt voor het artikel. Daarnaast is noemt het lemma een IJslands artikel dat vermeldt dat het de grootste muurschildering van het land is. Ymnes (overleg) 26 nov 2015 20:43 (CET)
 • Totem (film) - NE - Film (incl uitgebreide plotdetails) die volgend jaar uitkomt. Kleuske (overleg) 19 nov 2015 12:21 (CET)

Toegevoegd 19/11: Deel 1a: Februari[bewerken]

De artikelen van Februari zijn stelselmatig onbetrouwbaar en copyvio verklaard. Velen zijn echter gewoon overgenomen van andere taalversies van Wikipedia zonder daar naar te verwijzen. In die tijd werd daar echter nog niet zo zwaar aangetild (helaas). Maar aangezien de artikelen onbetrouwbaar zijn verklaard moeten ze allen opgeknapt worden en van bronnen worden voorzien. En indien het copyvio zou zijn, moet dat ook aangetoond worden. The Banner Overleg 19 nov 2015 11:38 (CET) Genummerd, gezien het maximum van 14/15 per dag (100 per week). Noot: bronloos zijn is vanwege het ontbreken van regels daarvoor geen reden voor verwijdering!! Excuseer mij voor de nogal Belgisch getinte lijst van vandaag. Victor is een populaire naam in België (Ik werk de lijst alfabetisch af)

 1. Victor Anoul
  • Tegen Tegen verwijderen Veel is er over de man niet te zeggen. Ik heb er nochtans een aantal gegevens aan toegevoegd, en hiermee lijkt me het artikel te kunnen ontdaan worden van de Februaristempel. Andries Van den Abeele (overleg) 20 nov 2015 10:24 (CET)
 2. Victor Barbeaux
   • Koen heeft getekend voor de betrouwbaarheid, dus nominatie doorgehaald. The Banner Overleg 25 nov 2015 19:17 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Een vertaling van het Franse wikipedia-artikel. Tekstman (overleg) 19 nov 2015 13:03 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Ik heb dit artikel al in 2013 aangevuld. Ik denk niet dat er nog veel meer is aan toe te voegen. Het was alvast niet meer als Februari-artikel te bekijken. Het was ook door anderen (Sonuwe onder meer) al onder handen genomen. Andries Van den Abeele (overleg) 20 nov 2015 10:35 (CET)
  • Van de per saldo 85 bytes van Andries ben ik niet onder de indruk, van uitbreiding van Koen meer. Hij durft te tekenen voor de betrouwbaarheid, dus ik haal de nominatie door. The Banner Overleg 25 nov 2015 19:17 (CET)
   • Ik weet niet precies wat "tekenen voor de betrouwbaarheid" in de ogen van The Banner zou moeten inhouden (en waar doet Koen Verbiest dat eigenlijk?), maar er staat in ieder geval nu wel een tegenstrijdigheid in het artikel: "Van 1958 tot 1961 en van 1971 tot aan zijn overlijden begin 1978 was hij lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers namens het arrondissement Dinant-Philippeville. Van 1965 tot 1971 zetelde hij eveneens als provinciaal senator voor de provincie Namen in de Belgische Senaat." t.o.v. "Hij was volksvertegenwoordiger voor de PSC in het arrondissement Dinant van 1958 tot 1961 en van 1965 tot 1971. Hij was vervolgens senator van 1971 tot aan zijn dood." Dus misschien dat doorstrepen nog even heroverwegen. Tekstman (overleg) 25 nov 2015 23:30 (CET)
    • Koen Verbiest heeft op Gebruiker:JZ85/NalooplijstV aangegeven dat "In het verleden al grondig opgeknapt door gebruikers Sonuwe en Andries Van den Abeele. Ik heb bovendien nog een kleine aanvulling aan het artikel gedaan". Met daarbij Uitgevoerd Uitgevoerd. Daarmee is in mijn ogen het artikel gecontroleerd en in orde bevonden. Opnieuw nomineren kan altijd natuurlijk. The Banner Overleg 27 nov 2015 20:14 (CET)
 3. Victor Beauduin
  • Tegen Tegen verwijderen - Het basale artikel uit 2007 is zodanig uitgebreid door Andries Van den Abeele dat dit helemaal geen "Februari-artikel" meer is. Tekstman (overleg) 19 nov 2015 13:06 (CET)
   • Koen heeft getekend voor de betrouwbaarheid, dus nominatie doorgehaald. The Banner Overleg 25 nov 2015 19:22 (CET)
 4. Victor Begerem
  • Tegen Tegen verwijderen - Het basale artikel uit 2006 is zodanig uitgebreid door Andries Van den Abeele dat dit helemaal geen "Februari-artikel" meer is. Tekstman (overleg) 19 nov 2015 13:07 (CET)
   • Koen heeft getekend voor de betrouwbaarheid, dus nominatie doorgehaald. The Banner Overleg 25 nov 2015 19:22 (CET)
 5. Victor Bouchard
  • Tegen Tegen verwijderen - Op de tweede zin na (die overigens inhoudelijk klopt, bronnen genoeg), is dit een compilatie van het Engelse [19] of Duitse [20] wikipedia-artikel. Tekstman (overleg) 23 nov 2015 07:45 (CET)
 6. Victor de Laveleye
  • Tegen Tegen verwijderen Dit artikel is al een tijd geleden, door aanvulling en verbetering, ontdaan van zijn Februaristempel. Ik heb er nu nog enkele elementen aan toegevoegd (o.m. bronnen) en het mag dus zeker verwijders worden van de beoordelingslijst. Andries Van den Abeele (overleg) 20 nov 2015 11:03 (CET)
   • Koen heeft getekend voor de betrouwbaarheid, dus nominatie doorgehaald. The Banner Overleg 25 nov 2015 19:24 (CET)
 7. Victor Ernest
  • Tegen Tegen verwijderen - Overgenomen uit de Franse wikipedia, vgl. [21]. Tekstman (overleg) 19 nov 2015 21:18 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Het artikel was al bijgewerkt en ik heb het nu nog verder gedaan (o.m. publicaties en literatuur) en er is geen reden meer om verder op de beoordelingslijst te staan. Andries Van den Abeele (overleg) 20 nov 2015 11:31 (CET)
 8. Victor Fastre - zijn wielerprestatie zijn hoogstwaarschijnlijk ontleend aan deze website maar waar hij de info vandaan heeft over zijn militaire status en dood heb ik niet kunnen vinden zo snel.
 9. Victor II Frederik van Anhalt-Bernburg
 10. Victor Guns
  • Tegen Tegen verwijderen Het artikel is geen wereldwonder, maar er kan waarschijnlijk niet veel worden aan toegevoegd. Andries Van den Abeele (overleg) 20 nov 2015 11:51 (CET)
 11. Victor II van Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym
 12. Victor Jacobs
  • Tegen Tegen verwijderen Dit artikel is al vorig jaar aangevuld en aangepast. Ik denk dat het niet meer op de beoordelingspagina moet staan. Andries Van den Abeele (overleg) 20 nov 2015 11:54 (CET)
   • Koen heeft getekend voor de betrouwbaarheid, dus nominatie doorgehaald.The Banner Overleg 25 nov 2015 20:22 (CET)
 13. Victor Larock - latere toevoegingen over zijn voetcarrière mogen ook kritisch bekeken worden.
  • Tegen Tegen verwijderen Het artikel was al verbeterd. Ik heb er thans nog bijkomende informatie aan toegevoegd en het artikel hoeft niet meer op verwijderlijst te blijven. Andries Van den Abeele (overleg) 20 nov 2015 13:07 (CET)
   • Na opknapronde van Andries nominatie doorgehaald The Banner Overleg 20 nov 2015 17:50 (CET)
 14. Victor Liefmans
  • Tegen Tegen verwijderen - Het basale artikel is zodanig uitgebreid door Andries Van den Abeele dat dit helemaal geen "Februari-artikel" meer is. Tekstman (overleg) 19 nov 2015 21:28 (CET)
   • Koen heeft getekend voor de betrouwbaarheid, dus nominatie doorgehaald. The Banner Overleg 27 nov 2015 20:05 (CET)

Het is niet onmogelijk dat de Belgische politici ontleend zijn aan ODIS maar ik kan dat niet bewijzen. Voel je vrij dit als bron toe te voegen wanneer je denkt dat dit correct is. The Banner Overleg 19 nov 2015 12:33 (CET)

Toegevoegd 19/11: Deel 2[bewerken]

 • PrestaShop -reclame- Dit hoort in deze vorm niet in een encyclopedie, maar in een reclamefolder. Zinnen als: PrestaShop biedt standaard een responsive thema. Gebruikers kunnen hun eigen thema installeren of ontwikkelen waarmee het uiterlijk van de website gewijzigd wordt zonder dat de inhoud veranderd en vele andere zeggen genoeg. En dan dat taalgebruik: In januari 2015 heeft het bedrijf PrestaShop Cloud gelanceerd, een gratis, door PrestaShop zelf gehoste versie van haar software. Hoe zoiets als gecontroleerd kan worden gemarkeerd is me een raadsel. Fred (overleg) 19 nov 2015 13:13 (CET)
  • Moet dit niet gewoon een {{nuweg}} zijn? vr groet Saschaporsche (overleg) 19 nov 2015 13:27 (CET)
  • Reclame met 13 interwiki's dan wel te verstaan, maar de inhoud is niet goed. "PrestaShop biedt standaard een responsive thema", wat betekent dat bijvoorbeeld? ErikvanB (overleg) 19 nov 2015 13:38 (CET)
   • Oh, him. ErikvanB (overleg) 19 nov 2015 13:42 (CET)
    • Helaas, ErikvanB, laat ik dat nu toevallig ook niet begrepen hebben. Maar ik ben helaas ook niet zo thuis in marketingtaal, hoor. Gelukkig maar dat je dat voor me hebt uitgezocht... Maar die hint was weer wat anders. Nu weet ik nog steeds niet wat voor standaard een responsive thema is. Maar als ik nu zo'n raket (gelanceerd...) aanschaf kom ik het wel te weten, hoop ik. Glimlach. Fred (overleg) 19 nov 2015 13:45 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen. Ik snap waarom hij genomineerd is. Zonder kennis van ICT lijkt het inderdaad misschien reclame-achtig, maar als je het onderwerp snapt is het dat niet. Het is een exacte vertaling van En.Wp. Dat iets wel of geen "responsive" ondersteuning heeft, is in de ICT heel belangrijk en is nou niet bepaald reclame. Ik snap dat je dat weinig zegt als dat niet je vakgebied is, maar ik ga ook geen artikel nomineren van een zanger omdat ik niet snap wat "sopraanzanger" inhoudt Glimlach.
  Voor de andere genoemde onderwerpen geldt hetzelfde, dat heeft allemaal gewoon E-waarde. Cloud-onderststeuning en themabeheer zijn gewoon onderwerpen die in het vakgebied belangrijk zijn. Je kunt