Wikipedia:Te beoordelen pagina's

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Klik hiernaast voor naar onder  Naar inhoud
Naar onder

Zie WP:TBP
Zie WP:TVP
Zie WP:AVW
Zie WP:AFD
Zie WP:WEG

Inhoud

Uitleg[bewerken]

Geen stemming

Dit is geen stempagina

Als u hier nieuw bent, of hierheen gekomen bent op uitnodiging of naar aanleiding van een bericht op een andere website, bedenk u dan dat op deze pagina geen stemming bij meerderheid plaatsvindt, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie, en consensus (eenstemmigheid) wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen.

U wordt niettemin uitgenodigd om mee te discussiëren en uw mening is welkom. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdragen te ondertekenen door aan het eind ~~~~ toe te voegen.

Overzicht beheerpagina's

Deze pagina is bestemd voor het melden van pagina's die naar uw mening, in de huidige vorm, van Wikipedia verwijderd zouden moeten worden. Dit kunnen pagina's zijn waarvan de inhoud verplaatst is, waar overbodige informatie op staat, waar geen of onjuiste informatie op staat, enzovoorts. Dit hoeft dus niet altijd bezwaar tegen het onderwerp zelf in te houden.

Staat er op deze lijst een pagina die u wilt verbeteren, dan kan dat: Verbeter de pagina en geef dan op deze lijst aan wat u heeft veranderd. De pagina kan dan mogelijk behouden blijven. Wanneer (een deel van) de inhoud van een pagina beter kan worden ingevoegd in een andere bestaande pagina, doe dit dan voordat na twee weken het artikel wordt verwijderd. Een pagina die verwijderd is, wordt in het logboek verwijderde pagina's vermeld. Wilt u over een onderwerp op een later moment een artikel schrijven, maak die pagina dan opnieuw aan. Probeer daarbij dan te voldoen aan de richtlijnen.

Bent u het oneens met de verwijderingsnominatie van een pagina op deze lijst, geef dat dan ook in de lijst aan, met een motivatie.

Een moderator beslist na een periode van twee weken op basis van inhoudelijke argumenten en toetst aan criteria wat er met het artikel gebeuren gaat. Artikelen die na twee weken verbetertijd en beoordelingstijd nog niet behoudenswaardig zijn, worden ook verwijderd.

Pagina nomineren

Aanbevolen wordt om een net aangemaakt artikel niet binnen één uur na plaatsing te nomineren, omdat degene die het artikel aanmaakte het misschien zelf nog aan het verbeteren is. Als er op een artikel een {{meebezig}}-sjabloon staat is het verstandig om de aanmaker van het artikel eerst de kans te geven het schrijven van het artikel af te ronden.
Als het onderwerp naar uw mening wel geschikt is voor Wikipedia, maar niet in de huidige vorm, overweeg dan of u zelf in staat bent het artikel te verbeteren.

Een nieuwe kandidaat voor beoordeling plaatst u onderaan deze lijst, bij de dag van vandaag, en vermeld waarom de pagina is genomineerd. Als het om volledige onzin gaat (of uw eigen fout), dan kan het helemaal onderaan, onder de kandidaten voor directe verwijdering. Wanneer u een pagina op deze lijst zet, moet u ook op de genomineerde pagina zelf vermelden dat deze op de nominatie voor beoordeling staat. Dit kunt u doen door bovenaan een van de sjablonen uit de volgende paragraaf te plaatsen. Plaats slechts één sjabloon; een combinatie met een sjabloon als {{wikify}}, {{beginnetje}} of {{nocat}} is in dit stadium overbodig en zal onervaren gebruikers afschrikken. Verder is het attent - en werkt het vaak ook constructief - om de aanmaker van een artikel op diens eigen gebruikers-overlegpagina met eventuele verbetertips persoonlijk te wijzen op de nominatie.

Overweeg ook of plaatsing elders dan op de beoordelingslijst beter is - zoals op Wikipedia:Dit kan beter (voor lemma's die overduidelijk wel encyclopedische waarde hebben) of op de samenvoeglijst. Voor het samenvoegen van twee artikelen plaats je op beide artikelen de sjablonen {{samenvoegen|[[lemma]]}}. Voor het invoegen van een artikel in een ander artikel plaats je op het te verplaatsen artikel het sjabloon {{samenvoegennaar|[[lemma]]}} en op het andere artikel het sjabloon {{samenvoegenvan|[[lemma]]}}.

Nominatiesjablonen

Artikelen kunnen worden voorzien van een van onderstaande sjablonen; tevens komen de artikelen dan in de erachter vermelde categorie. Met uitzondering van een nuweg-nominatie, blijven genomineerde artikelen twee weken beschikbaar voor verbetering voordat een moderator een besluit neemt voor behoud of verwijdering. Een artikel met nuweg-nominatie wordt in de regel zo snel mogelijk verwijderd.

Geef telkens de reden van nomineren op in het sjabloon; dit verschijnt dan op de pagina zelf. Geef bij schending van het auteursrecht zo mogelijk ook een link op.
Onder bepaalde voorwaarden mogen {{reclame}} en {{auteur}} ook direct worden verwijderd. Zie hier voor meer informatie.

Gebruikte afkortingen

(kan ook in kleine letters)

 • AUT: schending van auteursrechten
 • E: encyclopedisch (belangrijk genoeg om een artikel waard te zijn)
 • NE: niet encyclopedisch (niet belangrijk genoeg)
 • POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt)
 • WB: woordenboekdefinitie
 • WIU: van onvoldoende kwaliteit (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering")
 • ZP: (zelf)promotie
Het toevoegen van een nieuwe dag

Als het goed is, wordt elke dag om 00.00 uur een nieuw sjabloon voor die dag toegevoegd door een botje (Gebruiker:Valhallasw-toolserver-botje). Als dit niet gebeurd is, moet deze pagina gewijzigd worden: boven het commentaar <!-- HIERVOOR --> moet het correcte sjabloon vanuit de queue (die eronder staat) gekopieerd worden. Let erop dat je de <!-- en --> vanomheen het sjabloon wegneemt.

Als er geen pagina's meer in de queue staan, moet een nieuwe pagina worden aangemaakt. Gebruik hiervoor de instructies op Sjabloon:Te beoordelen pagina's nieuwe dag.

Onterecht verwijderd?

Heeft een moderator na twee weken een artikel in uw ogen onterecht verwijderd? Vraag dan eerst de moderator die de lijst afgehandeld heeft om toelichting op diens overlegpagina. De naam van de moderator die het artikel heeft verwijderd vindt u terug in het Verwijderingslogboek. Doe pas na de navraag een eventueel terugplaatsingsverzoek op Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen.

Recente beoordelingssessies[bewerken]

Hier staan de afgehandelde subpagina's van de laatste week gearchiveerd. Deze dienen als archief van beoordelingsnominaties. De moderator die als laatste een dag afhandelt of afmaakt dient deze hier, na de nodige controles, te archiveren.

Toegevoegd 22/04; af te handelen vanaf 06/05[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 22/04: Deel 1[bewerken]

 • Pablo Domínguez Prieto - wiu of ne - Niet duidelijk is waarom deze geestelijke een artikel verdient. Misschien omdat hij "dol van bergbeklimmen" was? Er valt in ieder geval wel een en ander aan op te lappen. - Paul-MD (overleg) 22 apr 2016 00:40 (CEST)
  • Mja, zijn boeken en de documentaire zouden hem E kunnen maken, maar overtuigend is het niet. Eerst maar eens wat onafhankelijke bronnen erbij. The Banner Overleg 22 apr 2016 01:26 (CEST)
  • Er staan raar geconstrueerde zinnen in het artikel, waar dol van bergbeklimmen nog maar een voorbeeld van is. Hij zou diverse boeken hebben geschreven, maar welke boeken dat zijn blijft duister. Bronnen zouden zeer gewenst zijn, doch deze ontbreken. Fred (overleg) 22 apr 2016 17:12 (CEST)
 • Jan Willem Schiff (militair) - Maakt de Militaire Willems-orde iemand automatisch E? Want verder zie ik weinig dat deze luitenant E-waardig maakt. Voorts is dit een artikel van Menke en is het dus vrijwel zeker dat het is overgeschreven uit bronnen van rond 1900. Waar anders haalt ze het woord "kampongvakken" vandaan? Sijtze Reurich (overleg) 22 apr 2016 10:26 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - De passage over de Lombok-expeditie is nagenoeg letterlijk overgenomen uit de krantenverslagen van 1894, inclusief de voor een leek niet direct te begrijpen termen als kampongvakken (hierboven al genoemd), avanceerde (ging voorwaarts) en poeri (versterkt paleis). Gouwenaar (overleg) 22 apr 2016 22:52 (CEST)
  • Opmerking voor de afhandelend moderator: als dit artikel verwijderd wordt, heeft de doorverwijspagina Jan Willem Schiff met twee rode links ook geen nut meer. Sijtze Reurich (overleg) 30 apr 2016 08:37 (CEST)
 • Rotterdam Airlines Music Group - ne, relevantie van dit jonge bedrijf wordt me niet duidelijk Joris (overleg) 22 apr 2016 11:39 (CEST)
 • Economie van Japan - na 5 dagen {{meebezig}} nog weinig beweging - het artikel, bedoel ik, niet de economie - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 22 apr 2016 13:36 (CEST)
 • Ilkka Paananen - iets meer graag - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 22 apr 2016 14:27 (CEST)
 • Tegen Tegen verwijderen - Zeker relevant, maar het kan inderdaad beter. Ik heb het al iets verbeterd. JP001 (overleg) 22 apr 2016 16:38 (CEST)
 • Voor Voor verwijderen Relevantie ontgaat me. Oprichter van iets. Dat kan ook wel onder het lemma van dat iets worden vermeld. Verdere gegevens over deze persoon ontbreken, zelfs het geboortejaar van deze persoon wordt ons niet geopenbaard. Fred (overleg) 22 apr 2016 17:14 (CEST)
 • Buijtendijk bv - wiu/promo. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 22 apr 2016 16:33 (CEST)
 • Het Ongerijmde - wiu/aut/ne - Auteursrechtschending" van zichzelf, voorlopig teruggeplaatst (moet via OTRS). Met vriendelijke groeten, Face-smile.svg4ever(Overleg) 22 apr 2016 16:44 (CEST)
  • Contact over de vrijgave loopt via otrs #2016042710014166, zie overlegpagina. Ciell 4 mei 2016 22:58 (CEST)
 • Yamle Group - ne Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 22 apr 2016 17:13 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen: Dit is de reden waardoor de groep bekend is geworden. Dus is het logisch dat daar veel meer over verteld wordt.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Ezeltje1598 (overleg · bijdragen)
 • Willem Nicolaas Scheib - Van hetzelfde laken een pak als Jan Willem Schiff hierboven. Het enige dat hem E zou kunnen maken is de Militaire Willems-orde. Bovendien is de beschrijving van zijn sneuvelen letterlijk overgenomen van het als bron genoemde artikel in het Rotterdamsch Nieuwsblad (zoals Theobald Tiger in 2013 al heeft uitgezocht). Ik vermoed zo dat de rest van het artikel bijna even letterlijk is overgenomen uit (een van) de overige aangehaalde bronnen. O ja, de auteur van het artikel is Menke, moet ik dat nog zeggen? Sijtze Reurich (overleg) 22 apr 2016 17:30 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Het Rotterdamsch Nieuwsblad heeft de daar vermelde informatie ontleend aan een artikel uit het Bataviaasch nieuwsblad d.d. 26 november 1894 (uit particuliere bescheiden bewerkt). Tja, wie zou nog weten dat een kettingjongen een Indische dwangarbeider was? Een zin als "Om de hoek van het derde vak" is volstrekt onbegrijpelijk zonder kennis te nemen van de schets die de schrijver van het oorspronkelijke artikel maakte over de verdeling in vakken van Tjakra Negara. Het blijft een "gebed zonder einde" dit broddelwerk. Gouwenaar (overleg) 22 apr 2016 22:52 (CEST)

Toegevoegd 22/04: Deel 2[bewerken]

 • Pieter Cornelis Quak - wiu - Leest als een cv. Is deze hogere ambtenaar eigenlijk wel encyclopedisch? JanB46 (overleg) 22 apr 2016 18:51 (CEST)
 • Arena Atletiek - ne/wiu. Queeste (overleg) 22 apr 2016 18:53 (CEST)
 • Dik korving - wiu zal ik maar zeggen. De afgelopen jaren is zijn naam ook een paar keer aan een pagina toegevoegd (en weer verwijderd). ErikvanB (overleg) 22 apr 2016 19:14 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - Pagina Dik korving verandert in Dik Korving alsook infobox + categorie en links toegevoegd i.v.m. bronnen. Flag utrecht city.gif Antoine.01Arrow right.svgoverleg(Antoine) 23 apr 2016 13:41 (CEST)
  • Zijn band De Bluesbreakers heeft een artikel, dat zou kunnen volstaan. JanB46 (overleg) 23 apr 2016 20:54 (CEST)
   • Even rondgekeken bij de Nederlandse bands op Wikipedia (hier) en zie bij verschillende dat er aparte lemmata zijn van de leden ervan. Zie dus niet in waarom dit voor Dik Korving ook niet kan. Ook bij sport wordt naast de club vaak aparte lemmata gewijd aan de sporters van de betreffende club. Waarom toch geregeld dat onderscheid, van kan wel of kan niet!? Flag utrecht city.gif Antoine.01Arrow right.svgoverleg(Antoine) 23 apr 2016 22:03 (CEST)
 • Le7nesh (Lied) - leidtekst integraal opgenomen = schending auteursrechten - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 22 apr 2016 22:41 (CEST)
  • Dan hoort het artikel dus niet op TBP. Voorgedragen voor directe verwijdering. Woody|(?) 23 apr 2016 14:21 (CEST)

Toegevoegd 22/04: Deel 3: Februari[bewerken]

De artikelen van Februari zijn stelselmatig onbetrouwbaar en/of copyvio verklaard zonder enig nader onderzoek te doen. Velen zijn echter gewoon overgenomen van andere taalversies van Wikipedia zonder daar netjes naar te verwijzen maar daar werd toen minder zwaar aan getild (helaas). Ik ben nu bezig de nalooplijsten na te lopen en daar waar mogelijk de verwijzingen of bronnen toe te voegen. De artikelen waar dat niet lukte, komen hier op de lijst. Met de huidige status van onbetrouwbaar en/of copyvio kunnen ze niet blijven tenzij opgeknapt. Dat is geheel conform het principe van de wiu-nominatie: opknappen of opkrassen. Noot: ik geef de voorkeur aan normaal Nederlands boven jargon en omschrijf een wiu-nominatie in de samenvatting daarom als opknapnominatie. P.S. Ik controleer in principe alleen de originele versie van Februari, zelden wat er daarna mee gebeurd is. Genummerd vanwege het maximale aantal van 100 nominaties per week. The Banner Overleg 22 apr 2016 02:18 (CEST)

 1. Sancho Mittara
 2. Sophia Magdalena van Denemarken

Toegevoegd 23/04; af te handelen vanaf 07/05[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 23/04: Deel 1[bewerken]

 • Dick bond Volendam - wiu / NE; De relatie tussen titel van het lemma en de inhoud is onduidelijk waardoor ook onduidelijk wordt of onderwerp E genoeg is dan wel informatie beter elders opgenomen kan worden, schrijfstift is ongeschikt voor de encyclopedie, kortom in deze vorm kan het beter weg. - Robotje (overleg) 23 apr 2016 06:34 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Dit lijkt wel heel veel op een voorbeeldtekst voor een typecursus. De info is ook al op Schokland te vinden. The Banner Overleg 23 apr 2016 09:10 (CEST)
 • Schipper Groep - NE, relevantie van dit bedrijf wordt mij niet duidelijk. Joris (overleg) 23 apr 2016 07:37 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Beste Joris ik wil je verwijzen naar de discussie rondom https://nl.wikipedia.org/wiki/Alfa_Accountants_en_Adviseurs, het lijkt me niet dat we dit weer opnieuw moeten doen. (Charles de Vries) 23 apr 2016 09:14 (CEST)
   • Dat is een discussie uit 2009 en gaat over een ander bedrijf dan deze. Ik begrijp eigenlijk niet dat die destijds behouden is. Maar dat is nu niet van belang, want iedere pagina wordt op zichzelf beoordeeld en ik denk niet dat Schipper groep relevant is voor deze encyclopedie. Joris (overleg) 23 apr 2016 11:51 (CEST)
    • Blijkbaar heb jij geen interesse in bedrijven. Echter ze zijn een belangrijk onderdeel van de maatschappij. Ik zie dan terecht ook heel veel bedrijven beschreven staan. Het gaat mij om bedrijven met historie of van bepaalde omvang. Een bedrijf uit 1938 dat marktleider is in Zuidwest Nederland en inmiddels ca 350 man in dienst heeft, mag hier best een plekje hebben, maar de informatie kan nog beter. Het kost mij altijd een hoop tijd om alle informatie overal vandaan te halen. Het is een van mijn interesses om in de geschiedenis van bedrijven te duiken. Bij een bepaalde ouderdom en omvang is dit wel relevant. Charles de Vries (overleg) 23 apr 2016 14:04 (CEST)
 • Wert - hier moet duidelijk nog wat aan worden gedaan - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 23 apr 2016 11:05 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen In deze vorm is het bagger. Geheel onleesbaar en kinderlijk taalgebruik met direct aanspreken lezer. Fred (overleg) 23 apr 2016 19:02 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Behoort tot dezelfde flauwekul als zijn andere onzinpagina's, denk ik. Gemaakt door (klik:) justin dog, schrijft ie. ErikvanB (overleg) 24 apr 2016 19:49 (CEST)
 • Alfa Accountants en Adviseurs - NE, relevantie van dit bedrijf waarover niet veel bijzonders te melden is wordt mij niet duidelijk. Geen onafhankelijke bronnen. De pagina is 7 jaar geleden ook genomineerd, zie deze discussie bij deel 3. Joris (overleg) 23 apr 2016 12:00 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Beste Joris in plaats van pagina's aanvullen zodat ze volledig encyclopisch zijn wil jij ze verwijderen. Ik wil deze pagina komende weken wel adopteren om dit aan te vullen. Het heeft mijn interesse wel Charles de Vries (overleg) 30 apr 2016 14:19 (CEST)
   • Prima, ik hoop dat je ze zo kunt aanpassen dat enige encyclopedische relevantie wel blijkt. Dat vind ik nu namelijk niet terug in deze en bovengenoemde pagina. Joris (overleg) 30 apr 2016 21:31 (CEST)
 • Brusselse_gewestverkiezingen_2014/Kandidatenlijst/CDH, -ne -. En daarmee zijn wmb alle vergelijkbare lijsten ook genomineerd, geen idee waarom die gemaakt worden. Peter b (overleg) 23 apr 2016 13:16 (CEST)
  • ik zie er de nut ook niet zo van in - ze zijn in ieder geval geen echte artikels - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 23 apr 2016 18:36 (CEST)
  • Ik zie ze al dagen lang voorbij komen, en zijn als zoveel lijsten geen artikel dat je even uitprint en gaat lezen. Het past wel in het stramien van kennis delen, maar als er een beter project is dan hier, laat het vooral weten. ed0verleg 23 apr 2016 18:43 (CEST)
  • Ik had al eerder gewaarschuwd -bij de eerste bijdrage in die trant- dat er op deze wijze nog zeer vele kunnen volgen: Er zijn heel veel verkiezingen in België en daar doen steeds een heleboel partijen aan mee, waaronder õok veel splinterpartijen. Fred (overleg) 23 apr 2016 19:11 (CEST)
   • Er zijn ook heel veel artiesten die in de Top2000 staan, en wielerwedstrijden en marathons. Zolang er gebruikers zijn die dat willen aanmaken (en die zijn er klaarblijkelijk), mag dat geen probleem zijn. De harddisk van Wikipedia is immers nog lang niet vol. Waarvoor heb je dan precies gewaarschuwd? ed0verleg 23 apr 2016 23:11 (CEST)
    • Tegen de honderden, zo niet duizenden, weinig zeggende lijstjes die gaan komen. Fred (overleg) 23 apr 2016 23:32 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - kandidatenlijsten zijn zeker E, jammer dat er géén enkele motivatie opgegeven wordt in de nominatie anders dan een een persoonlijke smaak. Op de vraag in de nominatie is een heel simpel antwoord te geven: omdat we encyclopedische kennis verzamelen in Wikipedia en ook kandidatenlijsten een belangrijk onderdeel zijn van de politiek en daarmee in Wikipedia thuishoren. Lijsten met een opsomming van iets zijn vanaf het begin van Wikipedia een belangrijk onderdeel van de encyclopedie, omdat zij kennis op een andere manier ontsluiten dan in verhaalvorm. Dat er voor "gewaarschuwd" is dat er lijsten met inhoud gemaakt gaan worden is bogus, net als dat ik nu waarschuw dat er morgen een artikel over onderwerp X geschreven wordt. Slaat nergens op. Ow, en dat er nog vele gaan volgen, dat is juist het doel van Wikipedia: steeds meer kennis verzamelen in artikelen, waaronder ook lijst-artikelen. En "weinig zeggend" is ook al zo compleet irrelevant, we hebben nergens en dan ook nergens als gemeenschap besloten dat we alleen "veelzeggende" kennis verzamelen. Deze lijsten geven precies die kennis die ze geven moeten, dat er gebruikers zijn die het geen bal interesseert mag natuurlijk, maar dat is niet de norm en volledig irrelevant. Als we alle artikelen verwijderen die volgens minstens één gebruiker "weinigzeggend" zijn (lees: weinig interessant), houden we geen enkel artikel over. De lijsten benoemen politici die op een historisch en politiek belangrijke lijst stonden, die bepalend was voor de verkiezingen én de daarna volgende politiek van de gewesten. Zeker relevant voor opname in Wikipedia. Romaine 24 apr 2016 09:59 (CEST)
   • Een encyclopedie is geen databank. Een encyclopedie ontsluit kennis door dingen een perspectief te geven, het kritiekloos reproduceren van inhoudsloze lijsten met nietszeggende namen past niet in een encyclopedie want de lezer dorstig naar kennis wordt met die brei voor de gek gehouden. Een doorsnee verkiezing in België is ook niet historisch en meestal ook niet belangrijk. Een goed lemma over dergelijke verkiezingen is overigens geen enkel probleem. Daarin zou dan moeten staan wat de strijdpunten waren, wie in de campagne nieuwe punten heeft aangedragen, wellicht een overzicht van de partijen die meededen, maar een vermelding van alle kandidaten op alle lijsten en lijstjes is nietszeggende bladvulling. Wat is het volgende? een overzicht van alle ingeschreven kiezers van iedere kieskring? Peter b (overleg) 24 apr 2016 14:27 (CEST)
    • Ik kan hetzelfde betoog houden over de met een handmatig script aangemaakte Deense parochies, of de half-afgemaakte kerkjes die Fred de afgelopen week heeft geproduceerd. Zelf stoor ik me liever aan de top40/top2000 lijstjes die op artiesten worden bijgehouden (dus niet op de lemmata van de nummers zelf), die Neerlandscentrisch en niet neutraal zijn, maar ook daar sta ik alleen in. Anderen vinden dat blijkbaar belangrijke informatie voor deze encyclopedie. Ook doorverwijspagina's horen niet in een encyclopedie, en toch staan die in de artikelnaamruimte. Maar we schrijven hier niet aan een nieuwe Winkler Prins, die tijd is al lang voorbij. ed0verleg 24 apr 2016 16:11 (CEST)
   • Als je meent dat die deense parochies niet in een encyclopedie horen dan nomineer je ze, dan zal ik bij die nominatie beargumenteren waarom je dat verkeerd ziet, met deze nominatie heeft het iig helemaal niets te maken. Peter b (overleg) 25 apr 2016 22:04 (CEST)

Toegevoegd 23/04: Deel 2[bewerken]

 • Stabijhoun - Overbodige redirect naar Stabij Arch (overleg) 23 apr 2016 14:17 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Een andere naam is Stabyhoun, wat ook redirect naar Stabij. Dit is een voorstelbare contaminatie. Wikiwerner (overleg) 23 apr 2016 14:39 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - stabijhoun is de Hollandse uitspraak van de Friese naam (en dus geen contaminatie, want stabij <> houn) - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 23 apr 2016 20:17 (CEST)
 • Naktuinbouw - weg / wiu / reclame - Wij van Naktuinbouw schrijven over Naktuinbouw. Alle bronnen zijn van het bedrijf, artikel staat vol met trivialiteiten. Opmaak is ook niet standaard omdat er een tweede inleiding staat (voornamelijk doelstellingen). Externe links naar andere bedrijven zijn ook nog eens opgenomen. Dqfn13 (overleg) 23 apr 2016 15:10 (CEST)
 • Grenoble École de Management - wiu/studiegidsinfo/promotint. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 23 apr 2016 16:41 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Akkoord dat het een mager artikel is, dat nog flink mag aangedikt worden, maar de nominatieredenen (studiegids, promotint) kloppen niet. Vergelijk dit met tal van andere artikelen over voetbalploegen, groepen en albums en het springt er niet uit in negatieve zin. Wat er staat klopt en er zijn onafhankelijke bronnen toegevoegd. Queeste (overleg) 23 apr 2016 20:04 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Dit artikel biedt enkel snorkende reclame: zoveelste op dit lijstje, zoveelste op dat lijstje, de beste gevonden, beroemde alumni. Niets over geschiedenis, waar de school voor staat, hoeveel studenten, en dergelijke. Er staat geen letter encyclopedische informatie in dit -toch al slecht verzorgde en onleesbare- artikel. Fred (overleg) 23 apr 2016 23:34 (CEST)
  • Dit is weer een voorbeeld van een artikel waarbij ik het gevoel heb dat er met twee maten en twee gewichten wordt beoordeeld: bedrijven die niets met sport te maken hebben, scholen, gezondheidsinstellingen e.d. lijken aan heel andere eisen te moeten voldoen dan sommige andere. Vergelijk dit artikel en de verwijderingsredenen die hier vernoemd worden met enkele andere artikelen (en zo zijn er tientallen, zoniet honderden): AGSV Aartswoud, Easily Embarrassed, De Boswachters (moet je je eens voorstellen dat over deze school of eender welk ander bedrijf geschreven wordt wat hier aanvaard is: "groot succes", "veel aangevraagd", ...), Fortuna '54 (vrouwenvoetbal). Zoals dikwijls gaat het mij om consequent zijn, analoog redeneren. Queeste (overleg) 24 apr 2016 10:52 (CEST)
   • Het aanwezig zijn van andere slechte artikelen dient niet de deur te openen naar nóg meer slechte en reclame-achtige artikelen. Beter is het om genoemde slechte artikelen eveneens te nomineren of te verbeteren. We vergelijken artikelen niet maar beoordelen elk artikel op zichzelf teneinde zwaan-kleef-aan effecten te voorkomen. Fred (overleg) 24 apr 2016 11:02 (CEST)
    • Het probleem is dat dit soort artikelen altijd met dezelfde dooddoeners worden genomineerd, waartegen dan ook bijna geen verdediging mogelijk is. Studiegids en reclame bedoel ik dan. Het is geen studiegids, en de reclame is gezocht, gezien alle beweringen komen van gerenommeerde externe partijen, inclusief ene bron daarnaar. Als een opleidingsinstituut dat als twintigste beste van Europa hier nog geen plaats mag hebben, maar de beste tien wel, DAN zijn we niet neutraal bezig. ed0verleg 24 apr 2016 11:14 (CEST)
  • Intussen artikel wat uitgebreid. Queeste (overleg) 24 apr 2016 12:20 (CEST)
 • Kobajassi - weg/wiu - Twijfel aan inhoud: In het Nederlands niet te googelen. (eerst nuweg) Face-smile.svg4ever(Overleg) 23 apr 2016 16:44 (CEST)
 • Wikipedia:Te verwijderen pagina's/Archief - weg - Foute (oude) titel en dubbel met WP:Te beoordelen pagina's/Archief - Kippenvlees (overleg‽) 23 apr 2016 16:53 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Voor Voor samenvoegen geschiedenis - historische pagina, op oude plek redirect graag laten staan vanwege historisch gebruik. Romaine 24 apr 2016 10:03 (CEST)
   • Tja, er is niet echt een geschiedenis om samen te voegen. De oude pagina heeft op mijn bewerkingen van gister namelijk maar één edit. Er een redirect van de pagina maken vind ik prima. - Kippenvlees (overleg‽) 24 apr 2016 15:26 (CEST)
 • Le7nesh - ne/promo Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 23 apr 2016 19:35 (CEST)
  • gisteren als verwijdert als Le7nesh (Lied) wegens schending auteursrechten - is nu doorverwijzing - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 23 apr 2016 20:09 (CEST)
 • Kuroko no basket -wiu- Bevat POV (enorm succes) en diverse kromme zinnen en taalfouten. Ook de E-waarde van dit onderwerp wordt niet door bronnen aangetoond. Fred (overleg) 23 apr 2016 21:08 (CEST)
  • Voldoende na bewerkingen van collega-Wikipedianen. Met vriendelijke groeten, Face-smile.svg4ever(Overleg) 26 apr 2016 19:36 (CEST)
 • Karl Bjørset - ne - man met beroep, leraar, vertaler, amateur componist, relevantie wordt niet duidelijk uit de tekst van het artikel, een groot deel van het artikel gaat over zijn tweede echtgenote, die aanzienlijk relevanter is dan haar man, een afzonderlijk lemma voor haar is zeker de moeite waard, maar dan blijft er weinig vermeldenswaard meer over. Terzijde een opsomming in een Volkstelling kan nooit gebruikt worden om vast te stellen hoeveel kinderen een gezin telde, er kunnen om allerlei redenen kinderen elders gehuisvest zijn. Ook een internetstamboom is een onbetrouwbare bron, deze geeft bijvoorbeeld een ander geboortejaar aan van Anna Bentzen dan blijkt uit de Volkstelling. Gouwenaar (overleg) 23 apr 2016 21:57 (CEST)
Tegen Tegen verwijderen Het artikel is inmiddels gesplitst. De man is interessant om te laten zien dat er tijdens het leven van Grieg meer Noorse componisten waren, die in tegenstelling tot Grieg daarvan niet konden leven. Dat van de stamboom werd mij pas duidelijk i.v.m. met de Nederlandse musici, waarover uitgebreide overleg heeft plaatsgevonden. Wat tevens nog enigszins meespeelt is dat hij alhoewel getrouwd met Anna Bentzen haar niet tegenhield in haar vooruitstrevendheid of haar daar juist in gestimuleerd heeft en dat was destijds een uitzondering.Ceescamel (overleg) 24 apr 2016 11:20 (CEST)
 • Coldplay discografie -wiu- Onleesbare tabel, deels in de Engelse taal gesteld. Niet duidelijk wordt waar dit artikel nu weer over gaat. Fred (overleg) 23 apr 2016 23:23 (CEST)
  • Ik ben het met je eens dat het artikel veel verbetering nodig heeft en in deze vorm niet kan worden behouden. Maar je geeft mij ook het idee dat je nog nimmer gehoord van de band Coldplay... The Banner Overleg 24 apr 2016 10:26 (CEST)
   • Tsja, ik ken Coldplay natuurlijk wel, maar het gaat erom dat een willekeurige lezer van een encyclopedie (ook over twintig jaar nog) die niet zo goed is ingevoerd enig idee heeft waar dit artikel over gaat, want een inleiding staat er niet in. Fred (overleg) 24 apr 2016 11:10 (CEST)
  • Er is zoveel informatie in de tabel gepropt, dat het inderdaad onleesbaar is. Daarnaast bevat de artikeltekst zoveel referenties, dat ook dat een grote brij is geworden, waar ook nog syntaxfouten in staan. Ik zou het zelf veel eenvoudiger hebben gedaan, liefst met leesbare tekst en tabellen die informatie geven in plaats van onrust. Dit lijkt mij gewoon gekopieerd van en-wiki en (gezien de syntax-fout in de refs) daarna verprutst. ed0verleg 24 apr 2016 10:44 (CEST)
  • Beste, ik had dit artikel van de en-wiki overgenomen en (deels) vertaald. Ik had bij het publiceren zelf al wel het besef van het niveau van het artikel, en mijn plan was om het later aan te passen naar het voorbeeld van bijvoorbeeld die van U2. Wegens tijdstekort had ik dit niet in één ruk kunnen doen. Ik besef nu wel dat ik beter in de zandbak of een deelpagina van mijn gebruikerspagina was begonnen met dit artikel te maken i.p.v. het direct te publiceren, hiervoor mijn excuses. Ik ben voor de verwijdering van het artikel zodat ik zelf of iemand anders op een privé-pagina met een schone lei kan beginnen met het opbouwen van dit artikel. Amichielsen (overleg) 24 apr 2016 21:15 (CEST)
   • Amichielsen je kan ook gewoon doorgaan met verbeteren, je hebt nog minimaal 13 dagen (inclusief vandaag) om het artikel te verbeteren. Vaak wilt een moderator nog wel extra tijd geven als duidelijk is dat er recentelijk verbeteringen aan het artikel zijn gemaakt. Dqfn13 (overleg) 24 apr 2016 22:40 (CEST)
  • Ik heb de pagina aangepast en zou graag jullie bedenkingen horen. Amichielsen (overleg) 25 apr 2016 19:52 (CEST)
   • Het is zeker een verbetering, en van mij mag het in deze vorm wel blijven bestaan. Nog een puntje van aandacht: in de lijst van albums/singles is er van alles gelinkt, rood of blauw, maar een deel van de blauwe links gaat naar artikelen die niet over albums/singles van Coldplay gaan, maar naar artikelen die toevallig dezelfde naam hebben. Alle gevallen dat het een doorverwijspagina was die wel een Coldplay-single had heb ik kunnen aanpassen, maar de rest is mij momenteel even teveel gepuzzel. ed0verleg 26 apr 2016 11:22 (CEST)

Toegevoegd 24/04; af te handelen vanaf 08/05[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 24/04: Deel 1[bewerken]

 • Dreztical - weg - NE promo - RonaldB (overleg) 24 apr 2016 00:31 (CEST)
 • Nimbus (Nijmegen) - WIU. Drie regels over een woontoren. Toth (overleg) 24 apr 2016 00:58 (CEST)
  • Nou, dat is al meer dan vijf woorden over een band. ↓↓↓ Knipoog ErikvanB (overleg) 24 apr 2016 04:05 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen ~ nu zijn er wel vier zinnen. --Paulbe (overleg) 25 apr 2016 17:22 (CEST)
 • Atrophy - wiu - Eenzinner van vijf woorden die ik vond via Lijst van thrashmetalbands. Er kan toch nog wel wat bij?? ErikvanB (overleg) 24 apr 2016 03:25 (CEST)
  • Ter bevordering van de inspriratie heb ik er vier woorden en een bron aan toegevoegd... The Banner Overleg 24 apr 2016 10:32 (CEST)
  • Kan vast beter ja, maar is op zich een prima beginnetje. Effeië T.Sanders 30 apr 2016 18:38 (CEST)
 • Fofoti -wiu- Er lijkt verwarring te bestaan. Op andere wiki's bestaan lemma zoals Conocarpus erectus en. wiki waar geen woord over Fofoti gerept wordt. Via Google lijkt het om één specifieke monumentale boom te gaan. Dat verschil zou uit het artikel naar voren moeten komen. Arch (overleg) 24 apr 2016 09:59 (CEST)
 • Pieter Engels - reclame - mogelijk ook nuweg wegens zelfpromotie - Iooryz (overleg) 24 apr 2016 10:32 (CEST)
  • Per direct verwijderd wegens expliciete promo en copyvio. RONN (overleg) 24 apr 2016 13:00 (CEST)
 • Lijst van strijdende partijen in de Syrische burgeroorlog - al meer dan een week {{meebezig}} (zie onderaan het artikel) - vooral de laatste tabel zitten veel niet-bestaande sjablonen - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 24 apr 2016 11:56 (CEST)
  • Dit is wel een érg lange -en ook nogal onoverzichtelijke- lijst. De vele tientallen namen van strijdgroepen doen vermoeden dat er nogal wat niet-bestaande of op zijn best marginale groeperingen tussen moeten zitten. Het lijkt me overigens sterk dat de Houthi's in Syrië actief zijn. Volgens mij zijn die dat in Jemen. Fred (overleg) 24 apr 2016 13:09 (CEST)
  • Ik heb het van de Engelstalige Wikipedia gekopieerd. Daarom zitten er templates in die niet in gebruik zijn. Verder heb ik niet zo veel tijd om er mee verder te gaan. B®¥@N (overleg) 30 apr 2016 00:54 (CEST)
 • Antoine liesens - NE - Encyclopedische waarde van deze kunstenaar wordt me uit dit artikel niet duidelijk Ronnie PG (overleg) 24 apr 2016 12:30 (CEST)
 • Jiami Jongejan -NE- Een 17-jarige blogger, vlogger e.d. E-waarde wordt uit artikel niet duidelijk. Fred (overleg) 24 apr 2016 12:42 (CEST)
  Ik ben er nog volop mee bezig, zoals ik ook in de bewerkingssamenvatting schreef. De versie die Fred zag was dan ook zeker niet het eindresultaat (nog steeds bezig ja..) Effeië T.Sanders 24 apr 2016 12:44 (CEST)
  Tsja een kinderprijsje gewonnen op 13-jarige leeftijd. Een keer ook door lezers van een blad op 15-jarige leeftijd tot beste uitgeroepen. En daar zal je de eeuwigheid lang mee in een encyclopedie moeten komen te staan, terwijl je leven nog praktisch moet beginnen? En wat is die betiteling: programmeur? Schrijft zij software? Fred (overleg) 24 apr 2016 13:00 (CEST)
  Meerdere prijzen en een flinke schare volgers - invloedrijk in een deel van de maatschappij waar jij en ik waarschijnlijk niet toe behoren, maar dat betekent niet dat dat deel niet beschreven mag worden. Effeië T.Sanders 24 apr 2016 13:24 (CEST)
  Maar over pakweg twee jaar nog steeds invloedrijk? Meestal zijn er dan weer nieuwe hypes en zijn de oude vergeten. En wat aangaande programmeur? Schrijft ze software? Fred (overleg) 24 apr 2016 17:06 (CEST)
  E-waarde is niet tijdelijk... The Banner Overleg 24 apr 2016 21:19 (CEST)
  Eeuwige roem zal haar deel zijn.... Maar: Schrijft ze software, want ze staat nog altijd te boek als programmeur? Fred (overleg) 24 apr 2016 22:05 (CEST)
  Je weet nooit met zekerheid of iemand over een paar jaar 'invloedrijk' zal zijn. Binnen haar doelgroep lijkt ze dat nu zeker te zijn, en dat al drie jaar. Maar we vragen ook niet of een voetballer uit de eerste divisie over een jaar daar nog steeds zal spelen. Een blessure, een uitglijder en het is over. Ze zat in ieder geval als programmeur aan tafel bij De Wereld Draait Door, zie ook de referenties. Het leek me niet de moeite waard om precies uit te zoeken wat ze programmeert, dat is niet de hoofdreden waarom ze zo'n publiek bereikt. Effeië T.Sanders 24 apr 2016 22:48 (CEST)
  Dan kan dat programmeur beter worden weggelaten, want als we niet weten wat het inhoudt, is het betekenisloos. Fred (overleg) 24 apr 2016 23:12 (CEST)
  Ik stel voor die inhoudelijke discussie gewoon op de overlegpagina van het artikel te voeren. Ik heb het relevante deel daarheen gekopieerd. Effeië T.Sanders 25 apr 2016 00:12 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - deugdelijke bronnen, waardoor ik alle kleinerende opmerkingen niet kan plaatsen. ed0verleg 25 apr 2016 08:10 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Jiami is in haar werkveld zeker van grote invloed met veel fans/volgers. Ecritures (overleg) 25 apr 2016 09:01 (CEST)
 • Hypoallergene kat - reclame voor bedrijf die dit soort katten zegt te kweken - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 24 apr 2016 13:13 (CEST)
 • Hypoallergene hond - door dezelfde gebruiker aangemaakt, eerder (< 7 dagen) verwijderd artikel - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 24 apr 2016 13:16 (CEST)
  • Zou het bedrijf ook iets kunnen doen aan katten- en hondenbezitters die allergisch worden voor huisdieren zodra ze gehoord hebben wat de vakantie-opvang gaat kosten?
  • Maar in beide gevallen Voor Voor verwijderen wegens reclame The Banner Overleg 24 apr 2016 14:24 (CEST)
  • Heraanmaak sokpop, Voor nuweg ErikvanB (overleg) 24 apr 2016 15:54 (CEST)

Toegevoegd 24/04: Deel 2[bewerken]

 • KSA Frassati Nieuwkerken - ne - Plaatselijke KSA-afdeling. Queeste (overleg) 24 apr 2016 14:00 (CEST)
 • Herman van der elst - Geen idee of de man behoudenswaardig is, maar deze tekst is sowieso een staccato weergegeven cv aangevuld met wat subjectieve opmerkingen. Toth (overleg) 24 apr 2016 17:30 (CEST)
  • Rare pagina. Ik heb even gegoogled, maar er is helemaal niets over deze man als kunstenaar te vinden, lijkt op cyberpesten. Direct verwijderd. Joris (overleg) 24 apr 2016 18:08 (CEST)
 • Iris Stobbelaar - ne / reclame - Een boek maakt iemand nog geen schrijver. Dat het boek volgend jaar verfilmd gaat worden is leuk, maar is allerminst zeker omdat er nog heel veel kan gebeuren voordat de regisseur ook daadwerkelijk de film gaat maken, of uit laat komen. Tekst is ook juicherig geschreven, waardoor het artikel ook als reclame gezien kan worden. Dqfn13 (overleg) 24 apr 2016 20:57 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen "Een boek maakt iemand nog geen schrijver."?? Dat is nogal een vreemde uitspraak, zeker als het boek officieel door een uitgever wordt uitgebracht. Is er een drempel voor oplage of aantal titels en zo ja... wie bepaalt dat? Naast dat Iris Stobbelaar schrijfster is kennen we haar natuurlijk ook als actrice van de succesvolle serie SamSam. In beide gevallen dus zeker het vermelden waard. Brenn (overleg) 24 apr 2016 23:19 (CEST)
   • Dus als ik één boek uit weet te geven via een officiële uitgever, dan ben ik meteen relevant genoeg? Zelfs als "niemand" dat boek kent? Sorry, één boek is echt te weinig en nee, een minimum is er niet. Wel moeten er bronnen zijn die over het onderwerp hebben geschreven. Momenteel zijn er drie bronnen: de website van de uitgever (is dus alles behalve onafhankelijk) en twee bronnen over de film en dat is dus niet over Stobbelaar. Dqfn13 (overleg) 24 apr 2016 23:24 (CEST)
    • Drie bronnen? Pardon? Google eens en zie een waslijst omhoog komen van vermeldingen en recensies. Dus dat u het boek niet kent maakt dat nog niet "niemand". Voor TV-Limburg [1] en b.v. Fantasy Wereld [2] belangrijk genoeg. Als filmmaker zeg je ook niet zomaar dat je een boek gaat verfilmen. Dan ben je daar serieus mee bezig. Daarom ook beschreven in b.v. het Parool [3] Kortom... behoorlijk actueel en noemenswaardig. Brenn (overleg) 25 apr 2016 04:27 (CEST)
   • Voor Voor verwijderen Wat een Mozartiaanse bladvulling: Al van jongs af aan heeft ze een fascinatie voor sprookjesverhalen en mythen, dit heeft ze te danken aan haar moeder die altijd spannende verhalen te vertellen had en elke avond voorlas..., en zo babbelt het nog een hele tijd door. Fred (overleg) 24 apr 2016 23:46 (CEST)
    • Het mag wellicht wat objectiever geschreven worden, maar nog geen reden de lemma in z'n geheel te verwijderen. Er staan legio personen op wiki waar minder over te vertellen valt. Brenn (overleg) 25 apr 2016 00:40 (CEST)
     • Dat laatste klopt, helaas, maar dat mag nimmer een reden zijn om de lat steeds maar lager te leggen. Een ketting is gewoonlijk niet sterker dan zijn zwakste schakel. Fred (overleg) 25 apr 2016 12:01 (CEST)
      • Ik heb eerder het gevoel dat de pagina-weg wat te rap is ingezet. Mijn hemel... televisieprogramma's wijden er een item aan en het wordt op legio sites gerecenseerd. Als dit niet voldoende aandacht heeft voor encyclopisch, moet iemand dan de Nobelprijs voor de vrede winnen voor die wordt toegelaten? Brenn (overleg) 25 apr 2016 20:29 (CEST)
    • De meeste moderne sprookjes- of mythevertellers komen op hun verhalen door ze tegen hun kinderen te vertellen. Van Dahl tot Night Shyamalan haalden daar hun inspiratie vandaan. En dat wordt ook steeds weer aangehaald. Mozartiaans zou het zijn als we het zouden veronderstellen, zoals we in een film als Amadeus zien. Dat is hier niet het geval, lijkt me zo. Toekook (overleg) 25 apr 2016 08:20 (CEST)
  • Huh, een boek dat verfilmd gaat worden, maar wij gooien het lemma van de schrijver weg omdat het haar eerste boek was? Daarnaast lees ik dat ze nog veel meer heeft gedaan. Enkel zou ik wel adviseren om de beschrijving van het boek (en daarmee ook de film) niet in dit artikel te verhandelen. Dit gaat over de schrijver, niet over de inhoud van haar werk. ed0verleg 26 apr 2016 11:27 (CEST)
   • Nee, er is alleen aangekondigd dat het verfilmd gaat worden. Dat zou pas volgend jaar moeten gebeuren, dus niks is zeker. Is iets met glazen bol. Dqfn13 (overleg) 26 apr 2016 11:41 (CEST)
    • Dit artikel gaat ook niet enkel om het wel of niet verfilmen van het boek. Het is slechts één van de pilaren waarom Stobbelaar als schrijfster serieus genomen mag worden. Overigens is de kans dat dit werk verfilmd gaat worden natuurlijk groter dan wanneer, zeg, Paul Verhoeven weer eens een project aankondigt. Maar uiteindelijk is het wel of niet verfilmen geen issue voor dit artikel. Er is interesse en grote partijen spreken hun intentie uit. Dat is an sich al noemenswaardig. Brenn (overleg) 26 apr 2016 17:17 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Schrijfster is gezien de hoeveelheid artikelen over haar zeker encyclopediewaardig. Laten we eens ophouden om schrijvers en kunstenaars constant te nomineren met uitspraken als "1 boek maakt iemand geen schrijver". – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Ecritures (overleg · bijdragen)
   • Nee, iemand met één boek en verder niks op zijn/haar naam is niet relevant en krijgt van mij dan ook stante pede een {{ne}} op het artikel. Iemand met één boek dat toevallig via een uitgever uitgegeven wordt is gewoon niet bekend genoeg. Media-aandacht is dan vaak geluk hebben en een goede pr-persoon die voor je werkt. Dqfn13 (overleg) 26 apr 2016 20:10 (CEST)
    • Verder niets op haar naam? Een grote rol in een succesvolle televisieserie bijvoorbeeld? Ik zou het met je eens zijn als het een schrijver was van een door zichzelf uitgegeven boekje, maar je hebt blijkbaar niet in de gaten dat om uitgegeven te worden door een officiële uitgever je meer in je mars moet hebben dan enkel "geluk hebben". Het is duidelijk dat "kift" een grote rol speelt in je oordeel. Brenn (overleg) 27 apr 2016 18:28 (CEST)
    • Tjonge wat een subjectieve aannames allemaal: "niet bekend genoeg", "media-aandacht is geluk hebben" en "een goede pr-persoon die voor je werkt". Gelukkig hebben we de duizenden voetballers nog die met 1 wedstrijd op het hoogste niveau wel volledig encyclopediewaardig zijn en de 197 hydroidpoliepen die er helemaal niets voor hoeven te doen. Ik ga er voor het gemak even van uit dat dit de algemene consensus is over auteurs hier op wikipedia; dan heeft het namelijk ook niet veel zin om er verder over te discussiëren. Ecritures (overleg) 27 apr 2016 00:56 (CEST)
     • Die poliepen leven al honderdduizenden, zo niet miljoenen, jaren. Die beestjes zijn dus zeker relevant voor een encyclopedie ja. De voetballers ben ik ook niet blij mee, 1 seconden op het veld staan is al voldoende, zelfs als ze daarna nooit meer in actie komen. Dqfn13 (overleg) 27 apr 2016 16:31 (CEST)
  Het zou mooi zijn als het artikel wat meer neutrale bronnen zou gebruiken en aanhalen. Nu zijn het interviews en een vermelding bij de eigen uitgever. Maar ook objectieve informatie over het succes zou welkom zijn (oplage? is het boek breed besproken?) Effeië T.Sanders 2 mei 2016 13:18 (CEST)
  • TV Limburg. Fantasy Wereld en IMDB (links in artikel). Hebban.nl [4], Trotse Moeders [5]. Tevens is het boek genomineerd voor de Hotze de Roosprijs 2016 [6]. Maar uiteraard kennen veel mensen haar al van SamSam. Brenn (overleg) 3 mei 2016 15:12 (CEST)

@Brenn: Om even de bronnen die je noemt af te lopen: TV Limburg en Fantasy Wereld zijn interviews, en daar heb je dus weinig aan (zit geen journalistieke controle achter). IMDB is niet gebruikt als bron, maar genoemd als externe link. Hebban noemt alleen het boek, en is dus geen bron over de persoon, idem Trotse moeders. Die Hotze de Roosprijs is ook wel leuk, maar wordt pas interessant als die ook gewonnen is. Al met al is er dus weinig echt bronmateriaal. Er moet toch wel meer te vinden zijn in krantenartikelen, beschrijvingen enz? Effeië T.Sanders 4 mei 2016 12:56 (CEST)

 • Metaaldetectie in Vlaanderen - weg - Beschrijving van waaraan mensen moeten voldoen, in plaats van een encyclopedisch artikel. Dqfn13 (overleg) 24 apr 2016 21:09 (CEST)
 • Burgemeester de Kievietstraat - wiu - Weinig gaat over de straat zelf, de uitweidingen gaan vooral over Diemen of de Amsterdamse School. Relevantie blijkt op deze manier ook onvoldoende. Dqfn13 (overleg) 24 apr 2016 21:58 (CEST)
 • Eredivisie 2016/17 (mannen) - wiu - Geen artikel wegens een ernstig gebrek aan inhoud: geen tekst, maar uitsluitend een positiekaart en een tabel. We komen er alleen achter dat dit over voetbal moet gaan door de tabel te bekijken. Dqfn13 (overleg) 24 apr 2016 22:03 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen bronloze fancruft The Banner Overleg 25 apr 2016 11:27 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Elk jaar is het weer hetzelfde geneuzel hier. Een pagina wordt opgestart enkele weken voor afloop van het dan huidige seizoen omdat de pagina van het nieuwe seizoen al weer genoeg informatie bevat om deze encyclopedisch te maken. Ja, de inhoud was wel erg summier. Maar met de aanpassingen van mijn hand en de spoedige nieuwe feiten die door nog actievere bewerkers vast even zo snel erin gezet zullen worden is het onzinnig deze pagina weg te halen en er diezelfde week er weer een aan te maken omdat er een feitje meer bekend is en daardoor wel aan de richtlijnen zou voldoen. Grifo (overleg) 25 apr 2016 12:45 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Het zou dan actuele informatie dialoog moeten verschijnen Edwtie (overleg) 2 mei 2016 00:12 (CEST)
 • Boedha van smaragd, dit is een redirect met onjuiste spelling van Boeddha, terwijl Boedha een heel andere betekenis heeft (nl. in de Indiase mythologie). Dus [Boedha van smaragd] heeft niks te maken met [Boedha] en alles met [Boeddha]. Deze onjuiste spelling komt bij iets intikken in het zoekveld tevoorschijn. De juiste spelling is ook als redirect gedefinieerd (2x). – Maiella (overleg) 24 apr 2016 10:56 (CEST)
 • Jong Vitesse - ne - Geen aparte voetbalclub, maar gewoon een elftal binnen Vitesse. Dqfn13 (overleg) 24 apr 2016 23:11 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Eens. Het probleem is: dan geldt dat ook voor bijvoorbeeld Jong FC Twente en de vrouwenelftallen van betreffende clubs. Belangrijker lijkt het me om een duidelijke richtlijn hiervoor te aanvaarden en mogelijk dergelijke pagina's wel toe te laten wanneer ze in de (semi-)profcompetities van de piramide meespelen. Grifo (overleg) 25 apr 2016 12:52 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen van mij mag het ook blijven. Er zijn ook meerdere elftallen van profclubs zoals jong Ajax. Het is ook geen discussie mogelijk of deze artikelen moeten weg. Het zal opmerken dat jong elftallen wel tot eerste t/m derde divisies behoren. Edwtie (overleg) 3 mei 2016 10:52 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Jong Vitesse komt niet uit in het betaalde voetbal in Nederland. In tegenstelling tot Jong Ajax, PSV en in het verleden FC Twente (En ook de vrouwenelftallen, deze spelen wel degelijk betaald voetbal). Zolang ze nog niet gepromoveerd zijn naar de eerste divisie is een pagina niet nodig. SCPEC1910overleg 3 mei 2016 18:27 (CEST)
 • Diederik Boyen - Als de man E is wordt dat niet duidelijk uit deze tekst van enkele regels. Toth (overleg) 24 apr 2016 23:27 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Typisch Wc-eendje. Dat staat wellicht garant voor neutraliteit en objectiviteit. Echter, tot nu toe staat er niet veel bijzonders in dit rudimentaire "artikel". Fred (overleg) 24 apr 2016 23:44 (CEST)

Toegevoegd 24/04: Deel 3: Februari[bewerken]

De artikelen van Februari zijn stelselmatig onbetrouwbaar en/of copyvio verklaard zonder enig nader onderzoek te doen. Velen zijn echter gewoon overgenomen van andere taalversies van Wikipedia zonder daar netjes naar te verwijzen maar daar werd toen minder zwaar aan getild (helaas). Ik ben nu bezig de nalooplijsten na te lopen en daar waar mogelijk de verwijzingen of bronnen toe te voegen. De artikelen waar dat niet lukte, komen hier op de lijst. Met de huidige status van onbetrouwbaar en/of copyvio kunnen ze niet blijven tenzij opgeknapt. Dat is geheel conform het principe van de wiu-nominatie: opknappen of opkrassen. Noot: ik geef de voorkeur aan normaal Nederlands boven jargon en omschrijf een wiu-nominatie in de samenvatting daarom als opknapnominatie. P.S. Ik controleer in principe alleen de originele versie van Februari, zelden wat er daarna mee gebeurd is. Genummerd vanwege het maximale aantal van 100 nominaties per week. The Banner Overleg 24 apr 2016 16:25 (CEST)

 1. Sophia van Bar
Bronnen toegevoegd en tekst aangepast. Nl maclean (overleg) 25 apr 2016 22:15 (CEST)

Toegevoegd 25/04; af te handelen vanaf 09/05[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 25/04: Deel 1[bewerken]

 • Annette Herfkens - weg - Teruggeplaatst, was nuweg genomineerd door gebruiker:Zwitser123 met als argumentatie: wederopstanding van een verwijderde pagina in ongewijzigde vorm. Kattenkruid (overleg) 25 apr 2016 03:33 (CEST)
  • Ik heb de pagina teruggeplaatst omdat de pagina anders is dan de verwijderde, al zie ik wel veel overeenkomsten. (Ik had even over het hoofd gezien dat de auteur dezelfde was.) Inmiddels is de relevantie beter aangetoond. Persoonlijk zie ik meer iets in een pagina over het boek, dat immers een bestseller is en vertaald in meerdere talen en ruim voldoende media-aandacht in diverse landen. Als schrijver is de persoon op zich niet relevant en als enige overlevende van een vliegramp wel interessant maar niet per se E. Ik zie wel een inconsequentie in deze mening omdat een onehitwonder in de muziek wel E is maar de aard van het boek maakt het wel anders. De enkele zinnen die de relevantie van het boek aantonen uit dit artikel overhevelen naar pagina Vietnam Airlines-vlucht 474 kan ook, en dan hiervan een redirect maken. Kattenkruid (overleg) 25 apr 2016 04:05 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Bedankt voor het plaatsen op de beoordelingslijst! Er is in een jaar nogal wat veranderd. Het boek is een bestseller geworden (en verdient inderdaad ook een lemma). En schrijvers van bestsellers mogen ook best een lemma op nl-wiki hebben (zeker als ze dat op en-wiki ook al hebben). Als ik tijd heb zal ik proberen het lemma nog wat op te poetsen. En anders komt dat later wel. Hartelijke groet, --Dick Bos (overleg) 25 apr 2016 07:35 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Volgens Wikipedia:Relevantie per onderwerp#Journalisten en schrijvers is deze vrouw relevant, niet alleen vanwege de publiciteit van het overleven van het ongeluk, maar juist omdat zij een boek heeft geschreven. Elly (overleg) 25 apr 2016 10:54 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Sowieso al een erg vreemde nominatie. Dat er eerder zelfs een nuweg-sjabloon op werd geplakt, nu, ik zal hier maar voor me houden wat ik daarvan vind. De Wikischim (overleg) 25 apr 2016 15:06 (CEST)
  • P.S. De enkele zinnen die de relevantie van het boek aantonen uit dit artikel overhevelen naar pagina Vietnam Airlines-vlucht 474 ; dit lijkt me geen oplossing. Een bestseller en in de regel uiteraard ook de auteur ervan gelden per definitie als E en komen dus voor eigen artikelen in aanmerking, aan die regels gaan we natuurlijk niet zomaar ineens tornen. Laat staan dat er door iemand een nuweg-sjabloon geplakt moet worden, kom nou toch. De Wikischim (overleg) 25 apr 2016 15:10 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Relevantie wordt geheel en alleen opgehangen aan het boek. Een ernstig ongeluk overleven maakt iemand niet relevant en uiteraard wordt er dan over iemand geschreven (denk ook alleen al aan de Nederlandse jongen die een vergelijkbaar ongeval heeft overleefd in Tunesië) en komt die persoon ruimschoots in de media terecht. Door het schrijven van dit boek heeft deze mevrouw nu extra media-aandacht weten te genereren, maar het maakt haar niet relevanter. Het artikel over het boek kan haar voldoende beschrijven. Mocht zij met meer boeken komen, dan kan er een apart artikel over haar geschreven worden. Dqfn13 (overleg) 25 apr 2016 15:16 (CEST)
   Als een boek E-waardig is omdat het een bestseller is geworden, lijkt me de auteur per definitie ook E-waardig. Volgens mij is dat toch vrij logisch? Of is dit soms nooit ergens zo afgesproken? Zo niet, dan wordt het wel hoog tijd. De Wikischim (overleg) 25 apr 2016 15:19 (CEST)
   • Nee, is nooit afgesproken. Maar vertel mij dan eens: wat is er meer over deze dame te vertellen dat relevant is, dan dat zij het ongeluk heeft overleefd? Dqfn13 (overleg) 25 apr 2016 15:23 (CEST)
    Wat voor argument gaf ik nou net hierboven? Lees alles nog heel even terug svp. De Wikischim (overleg) 25 apr 2016 15:25 (CEST)
    Ik heb het gelezen, jij vindt een auteur van een bestseller per definitie E. Dat kan ik begrijpen, mijn vraag is nu alleen: wat kan je dan nog meer in dat artikel vertellen wat óók relevant is. Je krijgt dan eigenlijk twee artikelen die teveel op elkaar gaan lijken. Het enige verschil is dan dat het artikel over het boek groter zal zijn omdat daar een samenvatting van het boek in zal komen. Dqfn13 (overleg) 25 apr 2016 17:25 (CEST)
    Opmerking Opmerking - Het artikel over Annette Herfkens is al enkele jaren relevant genoeg bevonden voor een pendant in de Engelstalige Wikipedia, zie en:Annette Herfkens. Opmerking terzijde: een samenvatting van de inhoud in het artikel over het boek lijkt me voor een encyclopedie ongewenst. Hartenhof (overleg) 25 apr 2016 19:20 (CEST)
    Heren, heren... Het artikel hoort te heten Turbulentie: ik overleefde een vliegtuigramp (of Turbulence: A True Story of Survival). Herfkens is geen schrijfster, zoals het artikel beweert, althans niet beroepsmatig begrijp ik; ze heeft slechts haar ene verhaal opgeschreven over een toevallige gebeurtenis. En dan is er bovendien zelfs nog de mogelijkheid van een ghostwriter, zoals Agora hieronder oppert. ErikvanB (overleg) 25 apr 2016 19:57 (CEST)
    Nog een Opmerking Opmerking - Herfkens was in 85 ook de eerste trainee etc. Het gaat niet uitsluitend om het boek! --Dick Bos (overleg) 26 apr 2016 16:13 (CEST)
  • Neutraal Neutraal de ramp is uiteraard Ew, het boek mogelijk ook als het inderdaad een bestseller is, maar een eigen lemma voor de persoon geheel opgehangen aan deze twee is misschien wel wat teveel van het goede. Voor de rest is ze eigenlijk niet Ew. Misschien een lemma van het boek maken? Heeft ze dat eigenlijk echt zelf geschreven of was er sprake van een ghostwriter? - Agora (overleg) 25 apr 2016 19:46 (CEST)
   • Als we geen reden hebben dan gaan we er een verzinnen? Ecritures (overleg) 27 apr 2016 15:48 (CEST)
   • Speculatie over een ghostwriter lijkt vooral GEEN reden om het artikel te verwijderen. Wikipedia volgt bronnen, als de bronnen zeggen dat Herfkens het zelf heeft geschreven, heeft ze het voor ons zelf geschreven, zelfs als iedereen weet dat het niet waar is. Wikipedia grossiert in door bronnen gestaafde kennis, niet in de waarheid. ed0verleg 26 apr 2016 11:54 (CEST)
    • Wikipedia grossiert in controleerbare waarheid. Sprake van een ghostwriter was er overigens niet totdat Agora dit ter sprake bracht. Er is geen enkele aanwijzing voor en het is inderdaad totaal irrelevant voor de beoordeling van E-waardigheid. De auteur is de auteur. Hartenhof (overleg) 26 apr 2016 12:07 (CEST)
 • Jay Maisel - wiu - Te kort en geen bron(nen) die de relavantie aantonen. Nick (overleg) 25 apr 2016 08:59 (CEST)
 • Richard Lugner - ne/wiu Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 25 apr 2016 09:44 (CEST)
 • Donaubach - wiu - Iooryz (overleg) 25 apr 2016 11:03 (CEST)
  • Gewikificeerd. Ben er vorig jaar "toevallig" geweest ;-). Elly (overleg) 25 apr 2016 11:19 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen In deze vorm voldoende. Onderwerp is E. Fred (overleg) 25 apr 2016 12:04 (CEST)
  • Nominatie ingetrokken. In deze vorm voldoende. Iooryz (overleg) 25 apr 2016 15:32 (CEST)
 • Emily fields - Geheel overbodig, redirects zijn er niet voor dit soort zeer banale spelfouten. De Wikischim (overleg) 25 apr 2016 12:12 (CEST)

Toegevoegd 25/04: Deel 2[bewerken]

 • Wethoudersvereniging - E? - n.a.v. verzoek op WP:TERUG teruggeplaatst en opnieuw op beoordelingslijst voor beoordeling encyclopedische relevantie RONN (overleg) 25 apr 2016 12:30 (CEST)
  • Een landelijke belangenorganisatie die de helft van het potentieel aan leden aan zich weet te binden en met haar werk het landelijk nieuws haalt is m.i. voldoende E. RONN (overleg) 25 apr 2016 12:31 (CEST)
  • In elk geval wiu, want straf-ambtelijke zinnen als: De Wethoudersvereniging ziet het wethouderschap als een specifiek politiek-bestuurlijk vak dat verder kan worden geprofessionaliseerd zijn nu niet bepaald encyclopedisch en geven bovendien geen feiten, maar meningen weer. Fred (overleg) 25 apr 2016 13:15 (CEST)
 • Platform Varend Erfgoed Koninklijke Marine - E? - artikel is onlangs na beoordeling verwijderd en nu opnieuw aangemaakt. Opnieuw op beoordelingslijst voor beoordeling encyclopedische relevantie. Saschaporsche (overleg) 25 apr 2016 12:34 (CEST)
  • In overleg met gevorderde wiki gebruiker artikel herplaatst: de onafhankelijke bronnen uitgebreid met perspagina Noord Hollands Dagblad en certificaat vanwege eerdere commentaren. Tevens een melding en onderbouwing aangemaakt bij de moderator die het artikel verwijderdeRolfharder (overleg) 25 apr 2016 14:16 (CEST)
   • Ik was vorige keer al voor verwijderen en ben dat nu nog steeds. Te jonge organisatie, nauwelijks relevante geschiedenis. Alleen omdat de KM er achter zit is het volgens sommige mensen in ene wel relevant. Ook nu geldt voor mij: jonge organisatie, had het commercieel geweest dan had iedereen moord en brand geschreeuwd wegens reclame. Dqfn13 (overleg) 25 apr 2016 14:22 (CEST)
    • Tegen Tegen verwijderen Vergelijkbaar met de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig, met uitzondering van de leeftijd. Stunteltje (overleg) 26 apr 2016 12:21 (CEST)
     • Opmerking Opmerking Als iets als NE is verwijderd is WP:Terug de aangewezen locatie voor overleg. Zes dagen later weer gewoon terugplaatsen vind ik niet kunnen, dat maakt een farce van TBP. Sander1453 (overleg) 26 apr 2016 15:16 (CEST)
      • Het was geenzins de bedoeling mensen te schofferen door herplaatsing, indien dat eventueel het geval is mijn excuus. Wij kregen dit advies van een ervaren wiki gebruiker met de uitdrukkelijke instructie ook de moderator te informeren. Dat is uiteraard gebeurd. Helaas reageert deze al een tijdje niet maar wij gaan ervan uit dat iedereen de oprechte goede bedoelingen begrijpt. Wat wij geleerd hebben is hoe je onafhankelijke bronnen ook zonder directe weblink kan plaatsen dmv een foto van de perspagina. De kernargumentie voor verwijdering gaat over 'onafhankelijke bronnen'. Nu deze onafhankelijke bronnen aan het artikel toegevoegd zijn zeggen onze 'wikicoaches' dat het zondermeer die toets van de kritiek zou moeten kunnen doorstaan. Uiteraard laten wij dat aan de moderator(s) over. Het tweede argument 'jonge organisatie' was geen onderdeel van de verwijderingsgronden, die lagen bij het aantonen van de objectieve vaststelling (pers) dat dit een platform is wat het artikel beschrijft.Rolfharder (overleg) 28 apr 2016 12:02 (CEST)
 • Martijn Vermei - NE. De enige toernooien waar die een aansprekend resultaat heeft behaald zijn jeugdtoernooien. Als prof dus blijkbaar geen relevante resultaten behaald. MatthijsWiki (overleg) 25 apr 2016 12:55 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Een hele reeks van zogenaamde uitslagen, die geen van alle enige indruk maken. En 5.200 euro verdiend in zijn hele, ik herhaal hele professionele carriere laat zien, dat het met deze golfer helemaal niets is geworden. Hupsakee, weg ermee ! Malinka1 (overleg) 25 apr 2016 23:11 (CEST)
 • Sotiris Petroulas - ne - Alleen maar bekend door zijn dood, daarmee heeft hij dus zelf niks relevants gedaan. Dqfn13 (overleg) 25 apr 2016 13:10 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen De dood van Sotiris bracht veel commotie met zich mee in Griekenland en stond symbool voor het repressieve optreden van de overheid en de politieke spanningen. Daarnaast vond een van de grootste Griekse artiesten het belangrijk genoeg om er een nummer over te schrijven. Het artikel zou wel uitgebreider moeten, maar dit was een eerste aanzet. FreeSoftwareEnthousiast (overleg) 25 apr 2016 19:05 (CEST)
 • De geboorte van de kliniek - wiu - Tekst soms wat cryptisch; er kan iets meer geadstrueerd worden. Aan opmaak kan wellicht gesleuteld worden, zodat betoog "toegankelijker" wordt. Hier en daar nog restanten van vertaling uit het Frans. - Paul-MD (overleg) 25 apr 2016 13:22 (CEST)
  • In de inleiding kan wellicht worden gemeld hoe het boek destijds ontvangen werd en wat de huidige betekenis ervan is? JanB46 (overleg) 28 apr 2016 10:02 (CEST)
 • Kroet en poelifinario (vogel) - Ne. Een grap (één enkele grap!) uit een onemanshow van Toon Hermans. Als we alle grappen van bekende cabaretiers een eigen artikel geven, wordt het al gauw een zootje. Mocht iemand een artikel Onemanshow (Toon Hermans, 1980) willen aanmaken, dan heeft h/zij mijn zegen. Het argument dat de poelifinario een leven buiten de show heeft gekregen als cabaretprijs gaat niet op: we hebben al poelifinario (cabaretprijs). Steinbach (overleg) 25 apr 2016 13:45 (CEST)
  Er is een cat waarin fictieve vogels worden opgenomen [[Categorie:Fictieve vogel]], beide lemma's staan niemand in de weg, beide termen zijn bij een groter publiek bekend. zie geen reden voor verwijdering. vr groet Saschaporsche (overleg) 25 apr 2016 14:09 (CEST)
  Dat de artikelen niemand in de weg staan is geen argument. Al die NE personen, bandjes, bedrijfjes etc. staan in wezen ook niemand in de weg. Het gaat mij erom dat een losse grap (nog niet eens een liedje of een sketch, die normaal al niet in aanmerking komen als ze niet bijvoorbeeld op single zijn uitgebracht) niet relevant genoeg is voor twee artikelen. Als dit mag, schept dat een precedent voor De duif is dood, Mars tussen mijn billetjes (Hans Teeuwen), Stoned van de Fruittella (Youp van 't Hek), Waar zijn de banken nou? (Freek de Jonge), Dat moet allemaal nog poep worden (Fons Jansen), Dikke Dik is het beu (De Vliegende Panters), Daar kan een heel meisjesinternaat een halfuur van douchen (Brigitte Kaandorp) en Dus die negers zijn zo verrekte lui (Herman Finkers) - stuk voor stuk losse grappen die bij een groot publiek bekend zijn. Wil je dat? Steinbach (overleg) 25 apr 2016 14:34 (CEST)
  Voor Voor verwijderen - Inderdaad weinig (eigenlijk niets) encyclopedisch aan. Desnoods kan hier misschien kort iets over gezegd in een eigen artikel over de betreffende show van Hermans (maar dat moet dan eerst nog worden aangemaakt, blijkbaar). Overigens nogal wonderlijk (eigenlijk vooral verontrustend) dat deze artikelen hier als sinds 2004 blijken te staan en al die tijd kennelijk niemand zijn opgevallen als zijnde onencyclopedisch. De Wikischim (overleg) 25 apr 2016 14:57 (CEST)
  P.S. Categorie:Show blijkt niet te bestaan. Blijkbaar zijn bekende individuele cabaretshows e.d. van zichzelf niet E-waardig genoeg. Misschien is daar ook wel iets voor te zeggen, maar dan rijst natuurlijk de grote vraag waarom dit soort onderwerpen, die immers niet meer waren dan een onderdeel van zo'n show, dan nota bene eigen artikelen krijgt. Is dit iets om elders in wat bredere kring te bespreken? De Wikischim (overleg) 25 apr 2016 15:30 (CEST)
  Ach, toen de artikeltjes in 2004 werden aangemaakt, was Wikipedia nog een stuk vrijblijvender. Toen dachten we in zo'n geval vaak: het is grappig en het klopt, dus laten we het houden. Zo systematisch als we nu te werk gaan - deze categorie dingen mag een artikel, deze niet - deden we toen nog niet. Overigens vind ik cabaretshows wel E, net zo E als albums van bekende muzikanten. Ze zijn indertijd door miljoenen op tv gezien, vaak herhaald en gewoonlijk op lp of cd uitgebracht (niet zelden met hitnoteringen). Steinbach (overleg) 25 apr 2016 15:37 (CEST)
  Ik ben ook geneigd te denken dat individuele cabaretshows die veel bekendheid hebben gekregen best eigen artikelen kunnen krijgen (ter vergelijking: en:Category:Performances). Hoe dan ook lijkt zoiets me als onderwerp eerder E-waardig dan de twee artikeltjes waar het hier om gaat (ze zitten bovendien nog eens heel slecht in elkaar, en met niet eens één bron). Maar blijkbaar is dit nog een geheel onontgonnen terrein, want de categorie bestaat nog niet eens (of ik kan 'm niet vinden). De Wikischim (overleg) 25 apr 2016 15:53 (CEST)
  Eerst een nuancering. Poelifinario en kroet zijn fictieve vogels die decennia hebben standgehouden en zich in het collectieve geheugen hebben gevestigd. (Dat was nog in de tijd dat 8 miljoen mensen tegelijk naar Toon Hermans keken, anders dan tegenwoordig, nu alle buren wegens het bestaan van zo'n honderd tv-zenders naar iets anders zitten te kijken, voor zover ze al niet allemaal naar verschillende YouTube-filmpjes zitten te kijken. - U weet wel, 'individualisering van de maatschappij' en zo.) Dat decennia standhouden en in het collectieve geheugen gegrift zijn kan ik nog niet zeggen van Dat moet allemaal nog poep worden enz., die hierboven genoemd worden. Nu specifiek. Poelifinario zou weg kunnen als Poelifinario (cabaretprijs) wordt hernoemd naar Poelifinario en daar uitleg wordt gegeven, wat al deels zo is. Wat betreft Kroet, daar staat meer dan alleen de fictieve vogel, namelijk iets over minderwaardige appels en de vertaling van de tropische vogel 'snipe' met 'kroet' in een specifieke film. Die pagina zou ik niet te snel zomaar weggooien. ErikvanB (overleg) 25 apr 2016 19:44 (CEST)
  En als Kroet een doorverwijzing wordt, zou je kunnen overwegen om ook een verwijzing naar "Crude oil" te maken. Stunteltje (overleg) 26 apr 2016 12:58 (CEST)
  Krijgen we ook artikeltjes van dit allooi over Fictieve auto's met o.a. de Kanariegele Daf van Neerlands Hoop? Naar de prullenbak met deze fankroe(f)t  Klaas `Z4␟` V:  27 apr 2016 07:25 (CEST)
 • Campus Fryslân - op te richten faculteit - de huidige situatie is beschreven en daardoor niet E - de taal is ambtelijk formeel - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 25 apr 2016 14:49 (CEST)
  Voor Voor verwijderen - Bij Rijksuniversiteit Groningen#De Friese vestiging wordt deze campus al beschreven. Hartenhof (overleg) 25 apr 2016 19:05 (CEST)

Toegevoegd 25/04: Deel 3[bewerken]

 • Agentschap Informatie Vlaanderen -wiu- Een onleesbaar en onopgemaakt ambtelijk stuk vol van ambtelijk, en niet-encyclopedisch, taalgebruik. Dat deze tekst ergens letterlijk van moet zijn overgenomen blijkt uit frasen als: vermeld in punt 4, terwijl in heel dit epistel geen sprake is van punt 4. De E-waarde wordt niet duidelijk gemaakt en al evenmin de betekenis van diverse afkortingen en de betekenis van tal van wetteksten waarnaar verwezen wordt. Een proeve: instaan voor de beleidsondersteuning inzake digitalisering,informatieverwerving, -uitbouw, -beheer en -ontsluiting, dienstenintegratie, elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer en het openbare archiefwezen; vanuit gebruikersgericht standpunt digitale informatie en diensten creëren, uitbouwen, integreren, beheren en ontsluiten; oplossingen realiseren, samen met de instanties, ondernemingen en organisaties enzovoorts enzovoorts. Fred (overleg) 25 apr 2016 14:50 (CEST)
 • Toon van de Vliet - wiu of ne - Onleesbaar verhaal met alleen opsomming van werkzaamheden e.d. Geen idee waarom er over hem een artikel zou moeten bestaan. - Paul-MD (overleg) 25 apr 2016 15:35 (CEST)
 • Minimum loon administratief - afgezien daarvan dat minimumloon één woord is, zou dit net zo goed bij dat artikel kunnen worden vermeld - bovendien is het niet duidelijk over welk land het gaat - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 25 apr 2016 15:38 (CEST)
 • Monsif Bakkali - De Marokkaanse Justin Bieber... Als het al kan, dan niet op deze manier. Toth (overleg) 25 apr 2016 17:36 (CEST)
 • Lee Soo-min. In deze vorm kan het weg. Deze Lee Soo-min heeft 0 hits op Google. Wel is er een golfer Soomin Lee. Als de naam al niet correct is weergegeven, dan weinig vertrouwen in rest artikel. Aangemaakt door anonieme gebruiker waarachter zeer waarschijnlijk Pvt pauline schuil gaat. De Geo (overleg) 25 apr 2016 17:40 (CEST)
  • Bovenstaande argumenten kloppen niet. Dat voor "Lee Soo-min" 0 hits zouden zijn is onzin. Met Google krijg ik op "Lee Soo-min"+golf zeer veel hits. Ondermeer de Telegraaf, Ziggo Sport en de NOS en twee van de in het artikel gelinkte bronnen gebruiken deze schrijfwijze. Bij de schrijfwijze "Soomin Lee" is de naam kennelijk omgegooid om de familienaam "Lee" (Li) achteraan te zetten. Dat Pvt ervan wordt "verdacht" de auteur te zijn is geen excuus voor het deze flauwekul. --Paulbe (overleg) 25 apr 2016 19:22 (CEST)
   • @Paulbe. Het is zolangzamerhand hier wel bekend dat Pvt pauline veel artikelen heeft aangemaakt waaraan nogal wat schort. Kijk maar eens naar alle commentaar op haar overlegpagina. Dat de golfer Soomin Lee bestaat zal ik niet ontkennen. Maar als er in de naamgeving al een fout zit, kan je er dan van uitgaan dat de rest van het artikel wel betrouwbaar is?? De Geo (overleg) 26 apr 2016 00:03 (CEST)
    • Er zijn al eerder discussies geweest over de spelling van Koreaanse namen. De namen van de Koreaanse golfers zijn toen aangepast, zie de categorie Zuid-Koraans golfer, eerst achternaam, dan voornaam met hoofdletter, dan streepje, dan tweede voornaam met kleine letter. 188.200.235.36 26 apr 2016 08:29 (CEST)
  • Artikelen nomineren op basis van aanmaker gaat wel érg ver; dat gaat zelfs richting pesten. Artikelen zouden toch echt puur op inhoud beoordeeld moeten worden. Enige (oorspronkelijke) nominatiereden "0 hits op Google" is klinkklare onzin. Daarbij volgt aanmaker van artikel eerder afgesproken naamregels van Koreaanse personen. Wat mij betreft zouden er toch echt steekhoudende redenen voor verwijdering gepresenteerd moeten worden om dit artikel te verwijderen. Voor golfers zijn volgens de relevantie-regels encyclopediewaardig als ze bv een tourkaart voor de Europese tour hebben. Dat lijkt deze golfer te hebben gezien de zin Hij kreeg daardoor speelrecht op de Europese Tour tot eind 2018. dus volgens mij is er geen enkele reden om dit artikel te verwijderen. Ecritures (overleg) 26 apr 2016 18:32 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Zie hier. Tourkaart tot en met 2018 maakt hem zeker E en is inderdaad volgens de "regels" voor golfers. En tja, het kan supersnel gaan : hij staat inmiddels 10de op de jaarranglijst van de Europese Tour en 75ste op de OWGR, die hem trouwens Soomin Lee noemt. Achteraf is deze laatste naam zelfs beter, namelijk eerst voornaam en dan achternaam. Zoals wij dat hier in het Westen gewoon zijn. We spreken hier immers toch ook over Joost Luiten en niet over Luiten Joost. En verwarrende streepjes en kleine letters : niet doen. We leven niet in ZuidKorea. Malinka1 (overleg) 26 apr 2016 19:27 (CEST)
  • Opmerking OpmerkingNominatie doorgehaald en naam gewijzigd in Soomin Lee. De Geo (overleg) 27 apr 2016 17:25 (CEST)
 • Bangladesh Open. NE. Artikel gaat over zowel een toernooi als een club. Lokaal toernooi voor nederlandstalige Wikipedia niet relevant. De PGTI Tour waar deze deel uit maakt is veel kleiner dan een Europese satelliettoer als de PGA EuroPro Tour die nog net relevant genoeg is bevonden om hier vermeld te worden (zie: [7]). De Geo (overleg) 25 apr 2016 17:48 (CEST)
  • Correctie: het behoort sinds 2009 tot de Aziatische Tour, ik zal die eerste zin aanpassen. De eerste drie winnaars waren spelers die ook op de Europese Tour speelden. In hun lijstje staat dus dit Bnagladesh Open. 188.200.235.36 26 apr 2016 08:29 (CEST)
 • Voor Voor verwijderen Zolang Pvt pauline haar artikel niet sterk verbetert, kan het maar beter weg. Ook veel te veel NE info wat gebruikt wordt als bladvulling. Malinka1 (overleg) 30 apr 2016 21:37 (CEST)
 • Zivilarbeiter bataillon WIU - een oneliner. In de zin wordt vermeld dat het beschreven onderwerp een verzamelnaam is voor dwangarbeiders tijdens WO1, zonder meer. 2A02:1811:CC2C:1100:DCDE:4FE9:B125:75EB 25 apr 2016 18:57 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Artikel is inmiddels opgeknapt en van een bron voorzlien. Elly (overleg) 2 mei 2016 13:47 (CEST)
 • Museum MORE - ne - Vorig jaar opgericht museum met media-aandacht omdat de oprichter bekend is. Voor het museum zelf nauwelijks tot geen aandacht. Dqfn13 (overleg) 25 apr 2016 19:10 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen belangrijk museum voor moderne kunst. Het mag uitgebreider, maar NE is het toch zeker niet. Ze verwachten binnen een jaar ook al de 100.000ste bezoeker.[8] - Agora (overleg) 25 apr 2016 19:55 (CEST)
   • Zijn er dan al onafhankelijk secundaire bronnen over dit museum? Een persbericht is leuk, maar dat maakt iets nog niet meteen relevant voor een encyclopedie. Dqfn13 (overleg) 25 apr 2016 19:59 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen De 100.000ste bezoeker heeft het museum al bezocht, binnen 11 maanden na opening, bron is museum zelf, en aangekondigd in NRC. (zie: [9]) – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door HoTuD (overleg · bijdragen)
  • Tegen Tegen verwijderen Museum is succesvol en bekend. Diverse media hebben er aandacht aan besteed. B.v. een jaar geleden in de Volkskrant ([10]) De Geo (overleg) 26 apr 2016 00:07 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Natuurlijk was er eerst media-aandacht vanwege de oprichter/eigenaar, maar nu is die aandacht er vooral vanwege de voortreffelijke (viersterrenrecensies in landelijke dagbladen) tentoonstellingen die een publiekstrekker van jewelste zijn. Oskardebot (overleg) 26 apr 2016 08:58 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Het voornamelijke Nederlandse deel van de DS Art-collectie uit het Scheringa Museum voor Realisme werd hier ondergebracht. Met kunstenaars als Charley Toorop, Carel Willink, Wim Schuhmacher, Jan Mankes, Dick Ket en Pyke Koch. Als ik morgen een museum zou openen met kunst van een reeks E-waardige kunstenaars, dan is dat museum automatisch E Knipoog Kunst = E, alleen kunst zonder bekendheid. Lokale kunstenaars die buiten de eigen plaats/streek geen bekendheid genieten. Dat blijkt ook wel uit de 100.000 bezoekers in een jaar tijd. Er staat (nog) weinig in over de collectie, maar daarin vormt het lemma geen uitzondering met steekproeven op andere soortgelijke lemmata. Affichemuseum. De Oude Bakkerij, Museum Jan van der Togt enz. Arch (overleg) 26 apr 2016 13:16 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - nominatie ingetrokken. Ik wist ook niet dat er 100.000 bezoekers waren in het eerste jaar. Ten tijden van nominatie ging het gewoon om het zoveelste museum dat vorig jaar opgericht was en puur alleen daarop gebaseerd dus NE zou moeten zijn. Dqfn13 (overleg) 26 apr 2016 13:26 (CEST)
 • Hovawart - wiu - In 2014 geplaatste bronverzoeken zijn nog altijd niet beantwoord. Karakterbeschrijving leest erg POV. Dqfn13 (overleg) 25 apr 2016 19:59 (CEST)
 • D-Side - PROMO - Een artikel over een fanclub binnen het korfbal. Ik denk dat zinnen als Het is veruit de grootste fanclub onder de korfbalclubs. en Er wordt elke wedstrijd een aparte plek ingericht voor de fanatieke supporters genoeg zeggen. 2A02:1811:CC2C:1100:7013:CA9F:370F:5767 25 apr 2016 21:31 (CEST)
 • PGTI Tour - weg - promo van een kleine organisatie en hun marketingbedrijf. Een hoop irrelevante informatie om het geheel nog iets body te geven. Bronloos. The Banner Overleg 26 apr 2016 00:00 (CEST)
  • Neutraal Neutraal - teveel rode links, maar een artikel meer of minder over een aanstaande Olympische sport is nooit weg. Als we de aanmaakster de ruimte geven komt dat vast goed. Ook het blauw maken van rode golfspelers.  Klaas `Z4␟` V:  26 apr 2016 07:40 (CEST)
   • Doe mij een lol en bekijk de overlegpagina van de auteur eens. The Banner Overleg 26 apr 2016 14:56 (CEST)
    • Klaas, waar denk je dat het met Wikipedia heengaat als we "de aanmaakster de ruimte geven" ? De Geo (overleg) 27 apr 2016 17:19 (CEST)

Toegevoegd 26/04; af te handelen vanaf 10/05[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 26/04: Deel 1[bewerken]

Toegevoegd 26/04: Deel 2[bewerken]

 • Topradio DanceWars - wiu - Behoorlijk POV, promo.reclame vol met facebook linken. Arch (overleg) 26 apr 2016 14:28 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Wat hiernaast ook nog ontbreekt is een behoorlijke opmaak, waardoor het artikel behoorlijk onleesbaar is, en taalfouten als april grap ontsieren dit geheel nog meer. Voorts veel Engelse ziekte (skills, nightlife, en dergelijke). Fred (overleg) 26 apr 2016 15:16 (CEST)
 • Pagan Min - ne - Gemakzuchtige pagina over ne personage met mogelijk copyvio afbeelding. Titel onjuist want Pagan Min was een Birmese koning Kattenkruid (overleg) 26 apr 2016 15:17 (CEST)
 • Quest3D - wiu - wegens NPOV sinds 2011 en tevens wegens verwijdering op EN:Wiki w:Quest3D. Graag het oordeel en de input van de gemeenschap. - Aiko 26 apr 2016 17:27 (CEST)
 • Ghislaine Peleman -wiu- Onverzorgd en uiterst onleesbaar stukje proza aangaande een persoon die een paar kinderboeken heeft geschreven, waaromtrent verder ook al niets vermeld wordt. Fred (overleg) 26 apr 2016 17:53 (CEST)
 • Mangrove Educatie Centrum Coronie - wiu/ Ew? - Agora (overleg) 26 apr 2016 19:21 (CEST)
 • Nieuwe Tijden (serie) - wiu - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 26 apr 2016 20:18 (CEST)
 • Opmerking Opmerking - Infobox, categorieën plus links toegevoegd i.v.m. bronnen. Flag utrecht city.gif Antoine.01Arrow right.svgoverleg(Antoine) 27 apr 2016 17:08 (CEST)
 • Jxxxxxxxx - YouTuber - veel prietpraat - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 26 apr 2016 20:21 (CEST)
  • niet enkel dat, ook privacyschending derden en al diverse malen onder andere titelvarianten verwijderd dus nu wederom. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 27 apr 2016 09:56 (CEST)
 • Jean de Roy - wil graag wat meer weten - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 26 apr 2016 20:29 (CEST)
 • Facebook Messenger - wiu - éénzinner, en daarenboven ook nog bronloos. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 26 apr 2016 22:57 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Inderdaad WIU, er zijn al wat uitbreidingen toegevoegd inmiddels, echter lijkt me dit een pagina die een toevoeging is op Wikipedia.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Wikidevnl (overleg · bijdragen)
  • Tegen Tegen verwijderen Bronvermelding is inmiddels toegevoegd net als een kloppende infobox en een overzichtelijke pagina.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Wikidevnl (overleg · bijdragen)
  • Opmerking Opmerking Ik heb de nominatie ingetrokken. Het artikel is voldoende verbeterd, waarvoor dank. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 1 mei 2016 23:04 (CEST)
 • Camp Lejeune (North Carolina) - ne - Geschreven in het Engels en reclame. -DarkShadowTNT (overleg) 26 apr 2016 23:44 (CEST)

Toegevoegd 26/04: Deel 3: Februari[bewerken]

De artikelen van Februari zijn stelselmatig onbetrouwbaar en/of copyvio verklaard zonder enig nader onderzoek te doen. Velen zijn echter gewoon overgenomen van andere taalversies van Wikipedia zonder daar netjes naar te verwijzen maar daar werd toen minder zwaar aan getild (helaas). Ik ben nu bezig de nalooplijsten na te lopen en daar waar mogelijk de verwijzingen of bronnen toe te voegen. De artikelen waar dat niet lukte, komen hier op de lijst. Met de huidige status van onbetrouwbaar en/of copyvio kunnen ze niet blijven tenzij opgeknapt. Dat is geheel conform het principe van de wiu-nominatie: opknappen of opkrassen. Noot: ik geef de voorkeur aan normaal Nederlands boven jargon en omschrijf een wiu-nominatie in de samenvatting daarom als opknapnominatie. P.S. Ik controleer in principe alleen de originele versie van Februari, zelden wat er daarna mee gebeurd is. Genummerd vanwege het maximale aantal van 100 nominaties per week. The Banner Overleg 26 apr 2016 14:58 (CEST)

 1. Sophia van Beieren (-1145)
Bron toegevoegd en tekst herschreven. Nl maclean (overleg) 27 apr 2016 16:24 (CEST)
 1. Sophia van Brandenburg
Bron toegevoegd. Nl maclean (overleg) 27 apr 2016 16:37 (CEST)

Toegevoegd 27/04; af te handelen vanaf 11/05[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 27/04: Deel 1[bewerken]

 • Iberostar, bronloos, promotioneel, onnodig hoofdlettergebruik, twijfel aan E. Atsje (overleg) 27 apr 2016 10:03 (CEST)
 • Dug-out (voetbal) - wiu - Ik heb geen verstand van voetbal, maar de tekst legt mij als leek niet helder uit over het hoe, wat en waarom. Arch (overleg) 27 apr 2016 10:07 (CEST)
 • Lijst van schepen in het Zuiderzeemuseum - weg - Bevat deels copyvio van geheugenvannederland.nl, het lijkt er op dat de rest wel eigen werk is, hoewel ik dat niet met zekerheid kan bepalen. Misschien kan het copyvio er binnen de termijn uitgehaald worden. Arch (overleg) 27 apr 2016 10:29 (CEST)
  • Reactie op plaatsing artikel ter beoordeling ivm vergelijkbare tekst op geheugen van nederland. Dit is niet vreemd. De teksten zijn vervaardigd door het Zuiderzeemuseum, zowel de tekst op geheugen van Nederland als die welke nu in de lijst is opgenomen. Het Zuiderzeemuseum biedt de teksten aan onder CC BY SA, ik zal dit in de voetregel opnemen. Linktoevoeger (overleg) 27 apr 2016 13:14 (CEST)
  • Gebruiker via zijn OP ingelicht dat als de teksten i.d.d. onder CC BY SA vallen, deze niet altijd bruikbaar zijn omdat in dit geval ook wat NPOV meegenomen is.Arch (overleg) 27 apr 2016 13:46 (CEST)
  • CC BY SA toegevoegd, NPOV toegepast. Linktoevoeger (overleg) 27 apr 2016 14:53 (CEST)
  • Heb je misschien ook een link? Ik kan alleen de disclaimer vinden op de website van het museum, waar het tegendeel uit bljkt? Arch (overleg) 27 apr 2016 14:59 (CEST)
  • een juiste vermelding kost tijd en zal niet voor alle (foto)bijdragen gelden. Voor de wijze waarop we het in de toekomst zullen uitvoeren: kijk bijvoorbeeld op www.cultuurtijdschriften.nl waar alle artikelen die het Zuiderzeemuseum / Vrienden van het Zuiderzeemuseum hebben gepubliceerd openbaar gemaakt worden zonder voorbehoud. Aanbieding van circa 15000 beelden aan wikimedia commons is in voorbereiding etc. Linktoevoeger (overleg) 27 apr 2016 15:11 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen, een inventaris van een museumverzameling is interessant voor de directie van het museum, maar wat moet iemand anders daar mee? Peter b (overleg) 27 apr 2016 16:58 (CEST)
  • reactie op gedachtengang van Peter b. a) het betreffen unieke exemplaren (circa 90) van voornamelijk houten schepen waarvan geschiedenis en toepassing wordt toegelicht, dat is wat anders dan een inventaris. b) het betreft een rijkscollectie, dus het bieden van een overzicht is niet misplaatst, een groot deel van de collectie is ook direct toegankelijk voor publiek c) een oordeel over of het interessant is, is m.i. gevaarlijk, dat is afhankelijk wie je het vraagt. Ik zou hetzelfde kunnen zeggen over https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Agave-soorten maar dat oordeel laat ik aan anderen d) in welk opzicht verschilt de lijst wezenlijk van bijvoorbeeld alle bouwwerken in het Zuiderzeemuseum of alle bouwwerken in het Openluchtmuseum in Arnhem? Linktoevoeger (overleg) 27 apr 2016 18:31 (CEST)
   • Tegen Tegen verwijderen maar wel verbetering gewenst. Het is nu qua vormgeving een kruising tussen een tabel en inhoud. Hannolans (overleg) 28 apr 2016 22:16 (CEST)
   • Tegen Tegen verwijderen terwijl ik dat juist een prima overzicht vind. De vraag is of het museum de bijbehorende foto's nog wil uploaden, of aangeven waar ze in Commons gebleven zijn. Dan kunnen ze naar de aangegeven category. Stunteltje (overleg) 28 apr 2016 23:20 (CEST)
    • foto's zou mooi zijn. De omschrijvende teksten snap ik echter niet. Ze gaan veelal over het type schip, in plaats van het specifieke exemplaar. De tekst over het type schip kan beter verplaatst worden naar het artikel over dat type schip. Van sommige scheeptypes waarvan nog geen artikel is zou zelfs overwogen kunnen worden een artikel aan te maken. Hannolans (overleg) 29 apr 2016 11:15 (CEST)
   • foto's uit Zuiderzeemuseumcollectie worden momenteel uitgezocht op auteursrechten, zodra dit is afgehandeld kunnen we volgende stappen zetten Linktoevoeger (overleg) 30 apr 2016 18:20 (CEST)
   • Tegen Tegen verwijderen opmerking dat inventaris van museum alleen interessant is voor directie kan niet serieus genomen worden: het betreft de collectie van een museum. Ik hoop dat er meer foto's bij het artikel komen. Ecritures (overleg) 1 mei 2016 21:30 (CEST)
 • Blackbird Combo -NE- Pas opgerichte feestband, zonder palmares. Fred (overleg) 27 apr 2016 11:36 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Google kent ze niet, op Facebook las ik "Omdat wij op dit moment niet helemaal compleet zijn, zijn wij opzoek naar een drummer, een toetsenist en een zangeres. Ben jij tussen de 15 en 18 jaar en woon je in de buurt van Arnhem en wil jij in onze band komen te spelen?" dat zegt genoeg.Arch (overleg) 27 apr 2016 11:51 (CEST)
 • Amsterdam Lowlanders rugbyclub -NE- Onderdeel van het derde team van een of andere Amstelveense rugbyclub. Kan wel onder het betreffende lemma worden vermeld, maar dat lemma is er nog niet. Fred (overleg) 27 apr 2016 11:39 (CEST)
  • Opmerking Opmerking Nominatiesjabloon is van het artikel verwijderd, maar door mij zonet teruggeplaatst. Daarnaast is het artikel hernoemd naar ARC Amsterdam Lowlanders, gelieve dus (in het geval van verwijdering) rekening te houden met het bestaan van een redirect. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 29 apr 2016 14:44 (CEST)
 • Cees Mooij (acteur) - ne - Omroep Gelderland noemt hem een man met ambitie die al 25 jaar figurantenrollen speelt. Wel gefeliciteerd met de bijrol in de prachtige film Richting Engeland (wanneer wordt deze weer eens uitgezonden op tv?) Kattenkruid (overleg) 27 apr 2016 11:57 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Citaat OG: "....maar de grote doorbraak moet nog komen. Cees heeft er na al die jaren nog alle vertrouwen in dat hij op een dag wordt ontdekt." Zullen we die dag even afwachten Cees? Arch (overleg) 27 apr 2016 12:06 (CEST)
  • Ter info: dit artikel is genuwegd door DirkVE. Tegen die beslissing is op diens overlegpagina geprotesteerd, niet alleen door nieuwkomer Cees Mooij zelf (die de mores van Wikipedia nog moet leren kennen), maar ook door Akoopal en ondergetekende (vanuit procedureel oogpunt). Apdency (overleg) 27 apr 2016 16:03 (CEST)
 • KSA Ter Straeten -NE- Lokale jeugdbeweging die afdeling is van een grotere organisatie en een uitvalsbasis heeft. Fred (overleg) 27 apr 2016 12:07 (CEST)
  • Aanmaker verwijderde het sjabloon. Dit werd weer teruggeplaatst. Fred (overleg) 27 apr 2016 13:47 (CEST)
   • Ziet er zeker al beter uit. De club bestaat al bijna een eeuw. Ik laat beoordeling het graag aan de Wiki-gemeenschap over. Fred (overleg) 2 mei 2016 21:22 (CEST)
 • Anne-Marie Fokkens - ne - Regionaal presentatrice. Relevantie wordt uit de tekst niet duidelijk Kattenkruid (overleg) 27 apr 2016 12:09 (CEST)
  • Presentatoren die regionaal bekendheid genieten buiten hun eigen programma of zender en over wie geschreven is in nieuwsmedia buiten radioforums hebben E waarde. Dat is blijkens een rondje Google wel enigszins het geval. Echter, uit de huidige tekst wordt dat niet duidelijk. Ik heb de foto verwijderd, die is van internet geplukt. In de huidige vorm voorweg. Arch (overleg) 27 apr 2016 12:28 (CEST)

Toegevoegd 27/04: Deel 2[bewerken]

 • Coralie porrovecchio - tenminste wiu, hoewel ik ook niet honderd procent overtuigd ben van haar E-waarde. Dit artikel heeft een hoog Story&Privé-gehalte en is ook niet neutraal geschreven. Herschrijven in een zakelijke, afstandelijke stijl is zeer gewenst. Oh ja, en de achternaam moet met een hoofdletter, maar dat is makkelijk te verhelpen. Sijtze Reurich (overleg) 27 apr 2016 13:23 (CEST)
 • Heerenkoog, - wiu - lemma aangemaakt in december 2010, vrijwel iedere zin bevant wel een taalfout, of het inhoudelijk klopt weet ik niet. Peter b (overleg) 27 apr 2016 13:42 (CEST)
  • Er is in elk geval een bron, zie [11]. Aan de hand van die bron zou het artikel nagelopen kunnen worden. Fred (overleg) 27 apr 2016 13:49 (CEST)
 • Guerilla hockey -weg- Een rare tekst vol fouten die -mits in behoorlijk Nederlands geschreven- zo in een reclamefolder of productcatalogus kan, maar absoluut niet in een encyclopedie. Fred (overleg) 27 apr 2016 13:52 (CEST)
 • Singer-songwriter - weg - Woordenboekdefinitie die uitlegt wat het uit het Engels geleende begrip singer-songwriter betekent, plus een paar willekeurige voorbeelden van mensen die hun eigen liedjes schrijven. - ErikvanB (overleg) 27 apr 2016 14:20 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - dit is een kort, maar juist artikel - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 27 apr 2016 14:25 (CEST)
   • Ja, ik vind het heel vervelend dat na verwijdering van de pagina duizend links rood worden, maar dat zou opgevangen kunnen worden door van de pagina een redirect te maken naar Lijst van singer-songwriters en daar de zin "Dit is een lijst van singer-songwriters" te veranderen in "Dit is een lijst van singer-songwriters (zangers die hun eigen liedjes schrijven)". Het punt is dat dit artikel eigenlijk een lemma is dat in een woordenboek thuishoort, niet in een encyclopedie. Het is niet zo dat omdat een woord een leenwoord is het automatisch toelichting behoeft in een apart artikel. Daarvoor dienen woordenboeken. ErikvanB (overleg) 27 apr 2016 14:33 (CEST)
  • De term singer-songwriter komt mij behoorlijk bekend voor, maar dat zou ook kunnen komen door DBSSW. Volgens mij is het echter een bekende term in de muziekwereld, en dus relevant voor opname. Het is weliswaar een kort artikel, maar de inhoud klopt wel. Is er ngog informatie die men minst, of zouden we zit gewoon als klein artikel kunnen laten staan? Iooryz (overleg) 27 apr 2016 23:02 (CEST) (p.s. Tegen Tegen verwijderen dus)
  • Heel jammer dat het een Engelstalige term is, maar "we" gaan in dit land niet plotseling Nederlandse termen gebruiken als wij dit hier verwijderen. Aan het artikel kan enorm veel worden verbetert, maar door het te verwijderen gooien we het kind met het badwater weg. In mijn beleving schort er meer aan de nominatie dan aan het artikel, that's my 50 cent. ed0verleg 28 apr 2016 09:25 (CEST)
 • Songwriter - weg - Ik wriemel deze er nog maar tussen, ook al is het al over tienen. Wie kan mij uitleggen waarom dit lemma bestaat? Omdat het een leenwoord is, of had de auteur ook het lemma Liedjesschrijver aangemaakt als songwriter nooit gebruikt werd en niet in de Woordenlijst stond? En hoe noemen de Engelstaligen volgens hem of haar dan een liedjesschrijver? Waarom is liedjesschrijver een redirect? ErikvanB (overleg) 27 apr 2016 22:27 (CEST)
  • Waarom zingt iedereen in het Engels. Waarom spreken Franse politici nooit Engels. Verwijder Songwriter en het antwoord op het leven na alle vragen is 42. ed0verleg 28 apr 2016 09:26 (CEST)
 • Akkoord Am - er klopt iets niet, er mist iets - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 27 apr 2016 14:23 (CEST)
  • Het artikel kan nog verbeterd worden door simpelweg te stellen dat het akkoord uit a, c en e bestaat (liever niet la-do-mi). Hoe dit op allerlei instrumenten gespeeld kan worden lijkt me niet zo relevant. Ik vraag me echter af of het relevant is om ieder akkoord een eigen pagina te geven (vooralsnog lijkt Am de enige). Aan de andere kant, iedere toonladder heeft wel een eigen pagina, zoals E mineur. Als echter ieder akkoord een eigen artikel krijgt dan zijn er op z'n minst 48 nieuwe pagina's nodig (uitgaande van 4 akkoordtypen). Ik voel meer voor een overzicht van 'alle' akkoorden op één pagina, of juist verdeeld over 12 pagina's (een voor iedere grondtoon). Pingel (overleg) 28 apr 2016 12:43 (CEST)
  • Ik ben ook voor een verzameling van alle akkoorden op één pagina. Vooral omdat het te korte stukjes zijn voor een los artikel. Dit zal de overzichtelijkheid zeker ten goede komen. Op Commons zijn veel geluidsbestanden te vinden met akkoordklanken. Verdel (overleg) 5 mei 2016 13:13 (CEST)
 • Eduard de Graaff - NE, tenzij de Militaire Willems-Orde voldoende is om iemand E-waardig te maken. Dit is trouwens weer eens een artikel uit het oeuvre van Menke, dus behalve NE is het ook letterlijk overgenomen uit bronnen uit de jaren 1890-1910. Zie het gebruik van woorden als "vivres". Ze heeft van de bronnen hier trouwens wel een chaotisch verhaal gemaakt. Is De Graaff eerst met messteken en vervolgens ook nog eens met lanssteken om het leven gebracht? Sijtze Reurich (overleg) 27 apr 2016 18:00 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Het verhaal is oorspronkelijk afkomstig uit de Java-bode van 13 september 1894, waarvan de tekst later door diverse kranten in het toenmalige Nederlands Indië en in Nederland is overgenomen. Ook Menke heeft deze tekst nagenoeg ongewijzigd overgenomen. De kranten die dit verhaal overnamen vermeldden overigens wel, in tegenstelling tot Menke, de oorspronkelijke bron, t.w. de Javabode. Gouwenaar (overleg) 27 apr 2016 20:35 (CEST)
 • Undertale - wiu - Kromme vertaling, vooral beschrijving van hoe het spel werkt en daarmee dus meer een handleiding. Wat de relevantie van dit spel is wordt hierdoor niet duidelijk. Dqfn13 (overleg) 27 apr 2016 19:57 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Heb het artikel een beetje opgepoetst. Er moet nog steeds het één en ander aan verandert worden maar het spel zelf heeft tenminste genoeg E-waarde. Thebowserjr (overleg) 27 apr 2016 22:45 (CEST)
  • Alle aanmaak van Xxmarijnw bestaat uit halfgeautomatiseerde of kromme vertalingen. Althans dat neem ik aan, want de site waarvan het auteursrecht geschonden is, staat er nooit bij. Dit gaat niet werken zo, Marijn. Je weet soms zelf niet wat je opschrijft. Neem het genomineerde artikel: het eerste wat me opviel was de link "top-down perspectief" in het midden van de pagina. Het woord blijkt gelinkt te zijn aan top-down design, wat er niets, maar dan ook helemaal niets mee te maken heeft. Ik adviseer je geen artikelen meer te vertalen, ook al is het goed bedoeld. ErikvanB (overleg) 2 mei 2016 02:39 (CEST)
 • Dennis Abdelkarim Honing - wiu - Artikel mist opmaak. Twijfel aan relevantie van deze persoon: is geradicaliseerd, gederadicaliseerd en schrijft daar een boek over. Gezien de huidige spanningen rondom geradicaliseerde personen komt daar uiteraard media-aandacht voor. Maakt dat beetje aandacht iemand dan meteen relevant? De enige bron is nog altijd het boek, of eigenlijk zelfs Honing zelf door interviews. Hierdoor zijn er eigenlijk geen onafhankelijke bronnen. Dqfn13 (overleg) 27 apr 2016 20:01 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Geen relevante persoon. Niet iedereen die tijdelijk enige ophef veroorzaakt is encyclopedisch interessant. Fred (overleg) 27 apr 2016 20:05 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Het argument van Fred Lambert gaat niet op: we vinden al een interview in 2011 en vijf jaar later werd hij uitgenodigd door een studentensectie van het Nederlands Instituut van Psychologen in de Vrije Universiteit. Hij gaf interviews aan een zeer breed scala media, van NTR Academie tot de Linda via WNL (waarin Pechtold naar zijn reactie op het boek wordt gevraagd in minuut 28), NRC, De Groene A'dammer en zelfs VRT en De Morgen in Vlaanderen. Dit buiten de thans in het artikel genoemde. Hij was en is de enige (of anders een van de weinige) ge(de)radicaliseerde jongere die regelmatig in de media verschijnt en verschaft zodoende inzicht in de processen die daarbij spelen. Kattenkruid (overleg) 28 apr 2016 13:53 (CEST)
 • Exo neutrino -wiu- Als dit al E is. Er staan beweringen in, zoals: de eerste en een heleboel taalfouten. Wat is bereikbaarheid, bijvoorbeeld? Wat is er sportief aan een elektrische brommer? Onafhankelijke bronnen worden niet gegeven. Oogt als een reclamefolder. Fred (overleg) 27 apr 2016 20:04 (CEST)
 • Politieke Integriteitsindex - wiu. Twee regels intro en dan drie kopjes zonder tekst eronder. Toth (overleg) 27 apr 2016 20:32 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Relevantie vooralsnog niet aangetoond. Is dit een reeds over vele jaren lopend project of is het pas begonnen? Heeft het enige autoriteit of invloed? We komen het niet te weten. Fred (overleg) 27 apr 2016 20:44 (CEST)

Toegevoegd 27/04: Deel 3[bewerken]

 • Ron Smits - ne - Een man die voor koningsdag een lintje heeft bereikt omdat hij zich inzette voor bepaalde rampen lijkt mij niet echt relevant voor Wikipedia. Bovendien is het artikel erg incompleet en hoort deze informatie thuis op LinkedIn. Gympetic (overleg) 27 apr 2016 22:55 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen, Belangrijk Nederlands persoon voor Nederland die niet zichtbaar essentieel handelt voor Nederland en veiligheid. Hij krijgt niet voor niets persoonlijke artikelen in de nationale media. Trouwens de enige persoon die in het nationale nieuws een persoonlijk artikel over een lintje kreeg. Sander.v.Ginkel (overleg) 28 apr 2016 08:12 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - de nominatie doet het voorkomen dat het artikel puur en alleen is geschreven vanwege het lintje, maar zo heb ik het artikel niet gelezen. Het lintje maakt de man inderdaad niet relevant, maar door gebruik van het woord bovendien lijkt dat toch de hoofdreden voor nomineren te zijn geweest. ed0verleg 28 apr 2016 09:31 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen: Een persoon is pas encyclopedisch relevant als over hem in een bepaalde mate gepubliceerd is in gezaghebbende bronnen, en dat lijkt bij Smits onvoldoende het geval te zijn (dit blijkt althans nergens uit). Iemands werkzaamheden noch het krijgen van een koninklijke onderscheiding maken die persoon relevant. Dat Smits 'niet zichtbaar essentieel handelt voor Nederland en veiligheid', zoals Sander.v.Ginkel beweert, doet in het geheel niet ter zake. Woody|(?) 28 apr 2016 12:47 (CEST)
 • Hondhang - wiu - fantastisch verhaal over opgehangen honden zonder enige bronvermelding, ook de etymologische verklaring lijkt een zelfbedachte theorie. Noch de encyclopedie Drenthe, noch de etymologiebank vermelden de herkomst van de naam. Op hedendaagse topografische kaarten wordt deze buurtschap niet meer weergegeven. Zonder betrouwbare en gezaghebbende bronnen kan dit artikel nmm niet gehandhaafd blijven. Gouwenaar (overleg) 27 apr 2016 23:11 (CEST)
  • Aanvulling: de aanmaker van het artikel is ruim drie jaar geleden al door Peter b om bronnen gevraagd bij dit artikel, maar heeft nimmer gereageerd op dit verzoek. Na het schrappen van deze bronloze zaken uit het artikel resteert er weinig meer dan de vermelding dat Hondhang een buurtschap was in de gemeente Hoogeveen. Te mager. Gouwenaar (overleg) 28 apr 2016 13:57 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen, drie jaar was lang genoeg om een bron te geven, dus nu mag het idd weg. Peter b (overleg) 28 apr 2016 14:34 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - De plaats staat wel op kaarten afgebeeld. Zowel vroeger (1865) zie hier als tegenwoordig (zie hier). Sander.v.Ginkel (overleg) 29 apr 2016 11:47 (CEST)
   • Dat er wellicht sprake was van een buurtschap Hondhang trek ik ook niet in twijfel. Dat kan prima nagegaan worden op de website topotijdreis (na 2004 verdwijnt de benaming daar van de topografische kaarten). Voor een beter leesbare kaart van Kuyper zie hier. Alle kaarten verwijzen naar het perceel met de boerderij met de naam Hondhang. Mijn kritiek heeft met name betrekking op de bronloze beweringen in het artikel. Gouwenaar (overleg) 29 apr 2016 23:22 (CEST)

Toegevoegd 28/04; af te handelen vanaf 12/05[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 28/04: Deel 1[bewerken]

 • Ibernice MacBean - wiu - Afhandeling pagina lijkt vergeten bij afhandeling dagpagina 20160318 (deel 2). Kattenkruid (overleg) 28 apr 2016 05:20 (CEST)
  • Opmerking Opmerking Wat hier speelde was dat het lemma de afhandeling gemist had omdat iemand dat te lang vond duren en het sjabloon maar verwijderd had. Er was destijds een achterstand, maar de afhandeling vindt ook plaats 'vanaf' een datum. Het wiu gedeelte lijkt aardig opgelost na meerdere bewerkingen, bleef voornamelijk staan dat er nog twijfel was of het onderwerp ook relevant genoeg was voor opname. Agora (overleg) 28 apr 2016 14:32 (CEST)
 • Frederik Willem Cornelis van der Staay - NE. Artikel van Menke, dat, zoals gebruikelijk bij haar artikelen over ons koloniale verleden, is overgeschreven uit contemporaine bronnen. Opmerkelijk is dat de paragraaf over de Lombok-expeditie begint met: "Het was kwart voor vier toen Tjakra-Negara bereikt werd" zonder dat wordt aangegeven op welke dag. In de bron stond dat ongetwijfeld in de voorafgaande regels, maar die heeft ze niet meegenomen. Maar los daarvan: ik zie niet in waarom iemand die niet veel meer heeft gedaan dan sneuvelen relevant zou moeten zijn voor een encyclopedie. Sijtze Reurich (overleg) 28 apr 2016 07:36 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - de passage over de Lombok-expeditie is in zijn geheel knip- en plakwerk uit "Het verraad van Lombok" van Jan Prosper Schoemaker. Van 3½ uur maakte ze alleen kwart voor vier, de rest bleef ongewijzigd, alleen de spelling werd gemoderniseerd. Dezelfde passage plakte Menke overigens ook in de artikelen over Willem Gerardus Antonius Cornelis Christan en Charles Clement Musch. Hoewel er geen auteursrechten meer geschonden kunnen worden — Schoemaker overleed in 1918 — is deze werkwijze zonder uitdrukkelijk aan te geven dat de hele passage werk van een ander is een ergerlijke vorm van plagiaat. Gouwenaar (overleg) 28 apr 2016 20:52 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Per Gouwenaar hierboven. In deze vorm kan het wmb eigenlijk ook wel nu meteen weg. Overigens lijkt me geenszins uitgesloten dat de persoon op zich wel E kan zijn, maar dan verdient hij een ander (beter) artikel. De Wikischim (overleg) 29 apr 2016 12:23 (CEST)
 • Jules Smets - weg - NE, ZP of allebei; wat doet, bronloos. Magere Hein (overleg) 28 apr 2016 09:37 (CEST)
  • Verwijderd, regelrechte copyvio van hier. Atsje (overleg) 28 apr 2016 09:41 (CEST)
 • Combat! - wiu - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 28 apr 2016 14:21 (CEST)
 • Ben Adriaensen - NE - boogschutter van 18 die de 33e plaatst behaalde - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 28 apr 2016 14:27 (CEST)
  • Heeft voldaan aan de selectievoorwaarden van het IOC en het BOIC en is geselecteerd voor Rio 2016. Ik dacht dat sporters die deelnemen aan Olympische Spelen toch minder in twijfel genomen worden, dan debuterende voetbaljochies die een minuut op een veld gestaan hebben? 94.224.104.29 28 apr 2016 20:06 (CEST)
   • Aanvulling, 33e op wereldvlak is niet niets. In dezelfde sportdiscipline is deze Nederlandse 43e geworden... Wat moet daar dan mee? Anita Smits 94.224.104.29 28 apr 2016 20:20 (CEST)
    • sorry, sorry, sorry - ik dacht: daar is er weer een, niet dus - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 29 apr 2016 15:43 (CEST)
 • Lizzy Greene - wiu - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 28 apr 2016 14:55 (CEST)
 • K3 en K3 Show - NE, Bronloze fancruft (zelf de titel van het evenement klopt gewoon niet!). Verder moeten we ons ook afvragen of deze pagina in deze vorm wel E is (een korte inleiding met niet verifieerbare info "de samenzang is deels playback" en het programma)? - Hethuisanubis4ever1 (overleg) 28 apr 2016 15:30 (CEST)

Toegevoegd 28/04: Deel 2[bewerken]

 • Regina Todorenko - ne/wiu - Er blijkt niet uit waarom deze zangeres relevant is voor opname in de encyclopedie. Daarnaast is de zangeres overal in het artikel mannelijk beschreven, (zijn, hij ipv haar, zij) en zijn de werkwoorden slecht vervoegd, ontbreken woorden in zinnen, etc. Alsof het een machinevertaling is. Iooryz (overleg) 28 apr 2016 15:38 (CEST)
  • Cross-wiki promo vanuit Rusland ([12] en [13]). Nuweg als geautomatiseerde vertaling. ErikvanB (overleg) 28 apr 2016 18:11 (CEST)
 • Christian Piquemal - wiu/ew?/weg; in strijd met WP:BLP tevens. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 28 apr 2016 20:16 (CEST)
 • Pocoyo - wiu/ne - Eénzinner en te weinig informatie. Kan ook als eenzijdig worden opgevat --DarkShadowTNT (overleg) 28 apr 2016 20:32 (CEST)
 • Rutger C*** - cyberpesten - De reden tussen de '-' zegt eigenlijk al genoeg --DarkShadowTNT (overleg) 28 apr 2016 20:46 (CEST)
 • Criminologie In Actie -NE- Alwederom een NE-studievereniging, waaromtrent slechts trivialiteiten vallen mee te delen. Fred (overleg) 28 apr 2016 21:22 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Zoals vermeldt in de relevantie verenigingen richtlijn van Wikipedia is er wel degelijk een plaats voor grote studieverenigingen op wikipedia. Aangezien Criminologie In Actie een van de grootste criminologische studieverenigingen in Nederland is lijkt mij de relevantie hiervan dan ook meer dan duidelijk. Klaauw (overleg) 1 mei 2016 23:07 (CEST)
 • Scheepsverklaring - wiu - Werk in uitvoering. JanB46 (overleg) 28 apr 2016 21:31 (CEST)
 • Playmobil FunPark - wiu - Een opsomming van attracties die sinds 2000 in het pretpark zijn bijgekomen. Getuige volgende zin: "In 2000 was dit park echter nog erg klein en bevatte nog niet veel onderdelen. vanaf 2000 de nieuwe onderdelen:" 2A02:1811:CC2C:1100:74EB:AFC0:8BD:647B 28 apr 2016 21:40 (CEST)
 • Amaguq - weg - één zin is te weinig, zelfs als beginnetje. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 28 apr 2016 23:22 (CEST)
 • Kreuz Bonn-Süd - Een redirect die genomineerd is, maar nooit op een beoordelingspagina is geplaatst. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 28 apr 2016 23:24 (CEST)
  • De plaatser bedoelt {{nuweg}}: hij/zij heeft het artikel gestart, hernoemd en de redirect voorgedragen voor verwijdering. Zie ook Google Maps. En dan hoef je niet langs TBP. Wikiwerner (overleg) 29 apr 2016 19:33 (CEST)

Toegevoegd 29/04; af te handelen vanaf 13/05[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 29/04: Deel 1[bewerken]

 • Muziekvereniging Kunst Na Arbeid Purmerend - wiu (was vanavond al gemarkeerd) - De oprichting is er, maar de rest van de 90-jarige geschiedenis van de vereniging nog niet. Overigens weinig onafhankelijke bronnen. ErikvanB (overleg) 29 apr 2016 01:38 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - en wat doet het er toe dat het gemarkeerd was? ed0verleg 29 apr 2016 11:51 (CEST)
   • Dat het duidelijk niet af was en daarom in deze vorm niet goed. Het is een oproep om niet te overhaast te markeren. ErikvanB (overleg) 29 apr 2016 18:57 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - de tekst van het artikel doet sterk vermoeden dat dit een vorm van origineel onderzoek is. Zo wordt bijv. verwezen naar "het oudste handgeschreven vel papier". Op welke bron is de stelling gebaseerd dat men (wie is dat?) het ontbreken van een fanfareorkest als een gemis ervaarde? Gouwenaar (overleg) 29 apr 2016 14:51 (CEST)
   • Opmerking Opmerking -vervolgens wordt het artikel aangevuld met bronloze verhalen over de Tweede Wereldoorlog], die het artikel niet betrouwbaarder maken. Gouwenaar (overleg) 4 mei 2016 13:35 (CEST)
 • Willem Pieter Broekman - NE. Misschien trekt de Militaire Willems-Orde hem over de streep, maar verder zie ik weinig encyclopedisch aan 's mans loopbaan. "Man met baan", om dat cliché maar weer eens van stal te halen. Verder is het een artikel van Menke, dus grotendeels overgeschreven uit bronnen van rond 1900. Naar ik vermoed voornamelijk uit het in de bronnen genoemde boek Neerlands Krijgsroem in Insulinde van A.S.H. Booms uit 1902. Sijtze Reurich (overleg) 29 apr 2016 09:43 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - ook hier weer veel overgeschreven uit krantenberichten van die tijd zonder de herkomst te verifiëren. Een deel is gebaseerd op, zoals enkele kranten vermelden, een onofficieel telegram afkomstig uit Boeleleng gericht aan het Batviaasch Nieuwsblad. Gouwenaar (overleg) 29 apr 2016 13:12 (CEST)
 • WATNOU..!? - Wiu : inhoud is niet up-to-date bovendien mogelijk niet meer relevant genoeg aangezien het programma en de omroep niet meer bestaan en het een minder bekend programma is/was. Msj (overleg) 29 apr 2016 10:01 (CEST)
 • Willem Gerardus Antonius Cornelis Christan - wiu. In tegenstelling tot luitenant Broekman hierboven is deze man zeker E, maar het artikel is een compilatie van vrijwel letterlijk overgenomen teksten uit boeken en artikelen uit de periode 1880-1915. Zo is bijvoorbeeld de passage over de Lombok-expeditie (waarin trouwens niet eens verteld wordt op welke datum het gebeuren speelt...), zoals Gouwenaar gisteren liet zien, overgenomen uit Het verraad van Lombok van Jan Prosper Schoemaker. De passage "De 28ste september 1897 werd de kort tevoren verlaten stelling van Oemar bereikt en verbinding verkregen met de uit Lepong opgerukte colonne onder Christan. Op de daarop volgende dagen werd voortgegaan met het doorzoeken van het gebergte, maar nergens werd meer een vijand aangetroffen waarop de civiele en militaire gouverneur Van Heutsz, die de 28ste en 29ste september Lepong bezocht, bepaalde dat de colonne onder Christan zou terugkeren, terwijl die onder majoor Wichers voorlopig in Lam Tih zou verblijven om verder het terrein te doorzoeken en de versterkingen van Oemar te doen opruimen." komt bijna letterlijk uit het Rotterdamsch Nieuwsblad van 18-11-1897 (ik krijg het helaas niet voor elkaar om een link te plaatsen). Vermoedelijk zijn alle teksten intussen wel rechtenvrij, maar daarom is letterlijk overnemen nog niet netjes en zeker niet iets dat een serieus te nemen encyclopedie hoort te doen. Graag zou ik dit artikel vervangen zien door een versie zonder plagiaat en als het enigszins kan ook minder geschreven vanuit kolonialistisch perspectief. Misschien hadden die Balinezen en Atjehers niet helemaal ongelijk dat ze een Nederlandse heerschappij niet zagen zitten? Sijtze Reurich (overleg) 29 apr 2016 10:33 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - de passage uit de Rotterdamsch Nieuwsblad d.d. 18 november 1897 is hier te vinden, maar het verhaal was al eerder gepubliceerd in het Bataviaasch Nieuwsblad en de Javabode van 19 oktober 1897 en werd vervolgens door meerdere kranten in Nederland en het voormalige Nederlands-Indië overgenomen. Alle kranten vermelden de bron van dit verhaal, t.w. "Het verslag omtrent de voornaamste gebeurtenissen in het gouvernement Atjeh en Onderhoorigheden, loopende van 25 Sept jl. tot en met 8 Oct.", een publicatie van de overheid. Bij de artikelen van Menke moet je altijd maar raden wiens verhaal je nu weer voorgeschoteld krijgt. Gouwenaar (overleg) 29 apr 2016 12:39 (CEST)
 • Sjakie Sjansmajoor en de wippersnippers - NE feestbandje - in 2017 komt de volgend hit - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 29 apr 2016 11:33 (CEST)
 • Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties - artikel werd leeggehaald, in de hoop dat er een nieuwe voor terug zou komen. Mogelijk overlap of gelijk aan Verklaring arbeidsrelatie, omdat dat een voorganger van deze regeling is. Hopelijk voldoet het om de versie van twee dagen terug gewoon terug te plaatsen, anders moet het wellicht toch weg. ed0verleg 29 apr 2016 11:43 (CEST)
  • Vanmorgen heb ik de tijd genomen om een tekst te schrijven voor Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. De oude tekst ging over de Verklaring arbeidsrelatie. De enige overeenkomst met de twee is dat de eerste de tweede opvolgt. Ik hoor graag of deze tekst voldoet, aanvullingen zijn natuurlijk welkom. -- elmar283 (overleg) 1 mei 2016 11:54 (CEST)
  • Vraag Vraag: Kan een moderator de geschiedenis van deze twee artikelen herstellen? Zoals het nu gedaan is hoort het natuurlijk niet. Woody|(?) 3 mei 2016 17:51 (CEST)
 • Anne Marie van Veen - NE - één van de zovele rokers die klacht neerleggen tegen de tabaksfabrikanten. KroySquare.jpgDirkVE overleg 29 apr 2016 12:22 (CEST)
Overhaast geoordeeld. Dit is wel degelijk iets nieuws, want dit betreft namelijk een STRAFzaak. Het gaat er ook niet om of het nieuw(s) is, maar al dan niet encyclopedisch. Indien Lenze Meinsma dat al was, dan zij ook. Maar zo met die trigger happy betweters heb ik er geen zin in.89.146.16.168 29 apr 2016 12:44 (CEST)
Voor Voor verwijderen Zonder daarmee als betweter te willen worden neergezet dan wel overhaast te hebben geoordeeld dan wel tot trigger happy te worden bevorderd, ben ik overigens van mening dat deze persoon volkomen NE is, ook al heeft ze misschien in komkommertijd een krantenberichtje gehaald. Dat er geen enkele onafhankelijke bron t.a.v. van deze nog levende persoon wordt gegeven, komt daar nog bij. Overigens is niet alles wat wel degelijk iets nieuws zou zijn, daarmee automatisch encyclopediewaardig. Fred (overleg) 29 apr 2016 13:45 (CEST)
PS, in de NRC van vandaag staat weer een kort berichtje omtrent iemand die om dezelfde reden aangifte heeft gedaan bij de tabaksindutrie. Ditmaal is het de advocate Bénédicte Ficq. Dat zou dan óók E-waardig moeten zijn om niet trigger happy genoemd te worden?? O, ze staat al in Wiki, dus mevr. Van Veen heeft niet de primeur?Fred (overleg) 29 apr 2016 23:13 (CEST)
Ficq is de advocaat van Anne Marie van Veen (en FYI Fred, zoals je vast gelezen hebt op haar wiki-pagina [Ficq] is door vakgenoten jaren achtereen verkozen tot beste vrouwelijke strafpleiter [van NL].) Verder werd het item over van Veen vandaag ook in het NOS-journaal behandeld. We hebben het (ook gezien andere bronnen) niet over in komkommertijd een krantenberichtje halen. Hartelijke groet, Ecritures (overleg) 30 apr 2016 01:20 (CEST)
Voor Voor verwijderen Ik denk dat dit een geval is van WP:TEVROEG. Een aangifte leidt niet automatisch tot een strafzaak en ik denk dat slechts de strafzaak haar E kan maken (en dan nog onder een andere titel). The Banner Overleg 30 apr 2016 08:56 (CEST)
 • Microwave destructie - weg - Te weinig beschikbare onafhankelijke bronnen. (NE) Kattenkruid (overleg) 29 apr 2016 15:02 (CEST)
  • Deze analysemethode, die in het Nederlands natuurlijk gewoon microgolfdestructie dient te worden genoemd, bestaat wel degelijk, zoals Google ons leert. Fred (overleg) 29 apr 2016 16:00 (CEST)
  • zoals gesuggereerd, referenties toegevoegd.gebruiker: karel flach
 • Sporthypnose Programma (SHP) -reclame- Een reclame voor alweer een nieuwe vorm van begeleiding, hier coaching genaamd. Met wezelzinnen en quasi-wetenschap wordt je om de oren geslagen: uit onderzoek blijkt, gebaseerd op wetenschappelijk onderzochte therapievormen en zo wezelt men maar door. Bronnen waarin al deze loze beweringen worden gestaafd ontbreken echter in dit artikel. Aan naam aanmaker van deze annonce te zien, is niet enkel het wezelgehalte, doch ook het wc-eendgehalte van deze reclameboodschap erg hoog. Fred (overleg) 29 apr 2016 15:51 (CEST)

Toegevoegd 29/04: Deel 2[bewerken]

 • Triënnale voor vormgeving -reclame- Een reclame voor een nog te houden editie van een evenement dat zal focusen op de impact, lees vernieuwing. Naast de fotografie komt ook de medische wetenschap aan de orde, want: het wil de vinger aan de pols houden. Kort samengevat: een niet-neutraal marketingverhaal in niet-encyclopedisch jargon gesteld, aangaande een in de toekomst (11 november a.s.) plaats te vinden gebeurtenis. Fred (overleg) 29 apr 2016 16:23 (CEST)
  • Geachte. De Triënnale voor Vormgevinig is de meest belangrijke wederkerende designtentoonstelling die Vlaanderen kent, georganiseerd door het overheidsdepartement voor design. In dat opzicht is een overzicht van minstens de thema's van vorige edities wel op zijn plaats op Wikipedia. Ik begrijp uw argument tegen reclame voor de komende editie, en heb gepoogd dit te ondervangen door noch curator, noch titel, noch link te vermelden. Dit kan na sluiting van de tentoonstelling volgend jaar wellicht gewoon aan het lijstje van voorbije edities worden toegevoegd. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 2a02:1810:3916:200:f42f:24ce:a5d5:309c (overleg · bijdragen) 2 mei 2016 19:04‎ (CET)
 • This One's For You (David Guetta) - Geen idee of dit relevant is. Maar veel te promotioneel is het in elk geval wel. Sijtze Reurich (overleg) 29 apr 2016 17:52 (CEST)
  • Graag This One's for You. ErikvanB (overleg) 29 apr 2016 18:18 (CEST)
   • Zoals het nu is, kan het wel. Ik heb de nominatie doorgestreept en ook Eriks wens in vervulling doen gaan. Sijtze Reurich (overleg) 29 apr 2016 20:51 (CEST)
 • Nattenhaasdonk - wiu - Vermoeden van origineel onderzoek (uit bewerkingssamenvattingen blijkt dat de aanmaker zelf een historische website beheert); bronvermelding ontbreekt geheel; schrijfstijl is niet encyclopedisch genoeg. NB Artikel is eerder meermaals aangemaakt door dezelfde persoon en verwijderd wegens auteursrechtenschending. Zie de OP van de aanmaker. Vanmiddag om 15:16 is dat ook weer gebeurd. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 29 apr 2016 18:24 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Google toont tal van bronnen, landkaartjes en dergelijke. De schrijfstijl kan worden verbeterd maar reden tot verwijdering is dat niet. Nattenhaasdonk lijkt beslist niet aan de duim van aanmaker ontsproten. Fred (overleg) 29 apr 2016 18:35 (CEST)
   • Ik heb het artikel niet genomineerd voor verwijdering en ik schreef evenmin dat het onderwerp door de aanmaker zou zijn verzonnen. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 29 apr 2016 18:41 (CEST)
    • Het artikel is toch genomineerd voor verwijdering door het op deze lijst te zetten? Ecritures (overleg) 29 apr 2016 21:47 (CEST)
     • Welnee; dit is geen verwijderingslijst maar een beoordelingslijst. Zie helemaal bovenaan deze lijst de uitleg bij 'wiu'. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 29 apr 2016 21:56 (CEST)
      • ja 't is inderdaad een mooi eufemisme Glimlach Ecritures (overleg) 29 apr 2016 22:30 (CEST)
       • Dat ben ik helemaal niet met je eens! Een wiu-nominatie beoogt uitdrukkelijk niet het artikel te laten verwijderen, maar het beoogt een zodanige verbetering dat het bij de beoordeling behouden kan blijven. De portee van een wiu-nominatie is dus dat het wèl een E onderwerp is, maar dat het ten tijde van de nominatie nog van onvoldoende kwaliteit is. Werk aan de winkel dus. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 1 mei 2016 09:51 (CEST)
        • Op het gebruikersportaal wordt naar deze pagina gelinkt met de titel Artikelen genomineerd ter verwijdering. de pagina's Opknappen of Overleg gewenst lijken me meer opgezet met de bedoeling artikelen te verbeteren. Ecritures (overleg) 1 mei 2016 18:17 (CEST)
  • Er zal via OTRS toestemming worden gevraagd voor gebruik van de teksten op [14] en [15] en dan nog zitten we met het zinsdeel Wij kunnen alsnog geen vrede nemen met wat Peeters verklaard ... Kattenkruid (overleg) 2 mei 2016 01:36 (CEST)
 • Jozef Bogaerts - wiu/ne - Nogal subjectief geschreven ('jammer genoeg'); je moet het hele stuk eerst doorlezen om te weten te komen waarom het artikel misschien E is; bronnen ontbreken met uitzondering van de eigen website van de aanmaker. Mij is onduidelijk waar de laatste alinea over de COO toe dient. Opmaak nog niet in orde. (Overigens is dit artikel nooit beoordeeld als nieuw artikel, omdat het via hernoeming van een kladblokpagina in de hoofdnaamruimte is terechtgekomen.) Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 29 apr 2016 18:34 (CEST)
 • Vormstrategie - wiu - Onverstaanbare definitie, geen opmaak, ... Queeste (overleg) 29 apr 2016 20:21 (CEST)
  • Ik heb de indruk dat dit een zelfverzonnen woord is. Niet perse een slecht woord en ook niet slecht uitgelegd, maar geen gangbaar woord. Google vindt wel een vormstrateeg, die heeft mogelijk iets met het ontstaan van dit artikel te maken. –Frank Geerlings (overleg) 1 mei 2016 02:01 (CEST)
 • Azerbaijan (paard) - wiu - Slechte vertaling zonder opmaak e.d. Queeste (overleg) 29 apr 2016 20:25 (CEST)
  • Weg. Ik weet niet wat er staat, maar het lijkt behoorlijk op een automatische vertaling. De auteur heeft nog meer aangemaakt. ErikvanB (overleg) 29 apr 2016 22:07 (CEST)
 • Benne van der Velde - dat mag best wat meer worden - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 29 apr 2016 21:15 (CEST)
 • Abtenauer - wiu - Broertje van Azerbaijan (paard) hierboven. "Doordat het zo afgelegen was heeft dat ervoor gezorgt dat er geen andere invloede bij het ras kon komen." ErikvanB (overleg) 29 apr 2016 22:09 (CEST)
  • Opmerking Opmerking Bali (paard) is genomineerd als nuweg wegens een kopie van www.bokt.nl. Die website heb ik ook bij andere lemma's van de aanmaker als bron zien gebruiken. ErikvanB (overleg) 29 apr 2016 22:11 (CEST)
   • Het zou enorm helpen als je eerst kijkt wat de licentie van Bokt is, ik blijf niet bezig om die paarden op WP:TERUG te zetten. ed0verleg 29 apr 2016 22:25 (CEST)
    • Ja, maar dat moet je dan tegen Queeste zeggen. ErikvanB (overleg) 29 apr 2016 23:26 (CEST)
     • Teruggezet. Mag de twee weken uitzingen en daarna weg. Natuur12 (overleg) 30 apr 2016 23:30 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Gekopieerd van Bokt.nl zonder welke vorm van kritische blik dan ook. Bokt.nl staat niet bepaald bekend als de meest betrouwbare bron inzake paarden. Ze herbergen wel veel informatie, maar meestal is die rücksichtslos van her en der geplukt en gepaste en ontbreekt het aan deskundigheid. Het is een goede startplaats voor wie informatie zoekt over paarden vanwege de kwantiteit, maar het gebrek aan kwaliteit maakt dat aanvullende bronnen geraadpleegd zullen moeten worden. Het artikel op bokt.nl vermeld drie bronnen. De eerste daarvan is Wikipedia, en de tweede is een letterlijke kopie van Wikipedia. Voor een groot deel vormt Wikipedia dus nu een bron voor een artikel op Wikipedia. Gelukkig is het Engelse Wikipedia-artikel in kwestie gebaseerd op betrouwbare bronnen, anders was het helemaal huilen met de pet op. De derde bron van Bokt.nl ziet er namelijk al even onbetrouwbaar uit en bevat geen enkele verwijzing naar deskundige publicaties. De ondeskundigheid waarmee de informatie van enwiki is overgenomen, maakt het een belabberd artikel vol kromme zinnen, redeneringen die nuance missen en onencyclopedisch taalgebruik (wat op zich nog wel te redden, maar dat moet dan wel gebeuren). EvilFreD (overleg) 30 apr 2016 08:41 (CEST)

Toegevoegd 29/04: Deel 3[bewerken]

 • Waasland Wolves NE, nieuwe club, die nog niet eens competitie heeft gespeeld. Ook een vorm van zelfpromotie, want geschreven door een van de oprichters. Akadunzio (overleg) 29 apr 2016 22:27 (CEST)
  • Desondanks het een nieuwe club is, neemt het hun bestaan niet weg. Vanwege het klein American Football landschap in België is het wel zo dat de ploeg - hoe nieuw ze ook zijn - deel uitmaken van de Nationale eerste klasse. Ik heb het artikel aangepast zodat de misinterpretatie qua zelfpromotie zeker er van tussen is. De mosterd en richtlijn om dit artikel te schrijven is gehaald bij een andere American Football Club 'Bornem Titans' (Puurs_Titans), dewelke destijds ook geschreven is door een betrokken partij bij de club. Ook in dat artikel wordt vermeld wie de oprichter is of was, hoe klein de sport in België mag wezen. kevin.demeulenaere 4 mei 2016 7:49 (CEST)
 • Bruck syndroom -wiu- Ondanks de zeer vele geleerde en niet-uitgelegde termen, waar hydroxylysylpyridinoline er slechts één van is, staan er ook zeer vele taalfouten in dit artikel, dat ongetwijfeld deels van de Engelstalige Wiki is overgenomen, zie [16]. Zelfs de titel bevat een taalfout. Fred (overleg) 29 apr 2016 23:05 (CEST)
  • Taalfouten verbeteren is sneller/effectiever/minder-frustrerend dan wiu-nominatie. Behouden - B.E. Moeial 29 apr 2016 23:57 (CEST)
   • Ja, maar ik mis de deskundigheid om het artikel in begrijpelijke taal te stellen. Ik zie in elk geval dat je al de nodige verbeteringen hebt aangebracht, waarvoor dank. Fred (overleg) 30 apr 2016 00:22 (CEST)
    • Er zitten niettemin nog wel steeds taalfouten in, en ik ben ook benieuwd wie meneer Bruck is. Ik heb ook Lysyl hydroxylase genomineerd. ErikvanB (overleg) 30 apr 2016 12:24 (CEST)
     • Ik heb inmiddels ontdekt dat deze meneer Bruck de voorletter A had, een Duitse arts was en dat zijn naam hoogstwaarschijnlijk ten onrechte aan dit syndroom is verbonden. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 30 apr 2016 23:46 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen – voldoende opgeknapt. –Frank Geerlings (overleg) 1 mei 2016 01:46 (CEST)

Toegevoegd 30/04; af te handelen vanaf 14/05[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 30/04: Deel 1[bewerken]

 • Republicanisme in Nederland, - wiu - Dit zeer uitgebreide lemma is een eenmansprojekt dat behoorlijk uit het lood hangt. De titel dekt nauwelijks de lading, het leest als betoog ( opsomming van argumenten pro en contra is iets voor een pamflet niet voor een encyclopedisch lemma). Is er een liefhebber die dit aandurft? (met de aantekening dat Nederlandse Leeuw geen flutwerk heeft geleverd, maar zijn voorkeur schijnt bijna door iedere paragraaf) Peter b (overleg) 30 apr 2016 00:21 (CEST)
(Gekopieerd van mijn overlegpagina): Beste Peter, ik ben blij dat je het op deze manier oppakt en niet meteen al mijn zware werk neersabelt en zelfs een compliment geeft. Ik ben helemaal voor opbouwende kritiek en als dit lemma te partijdig is, dan zou ik dat graag gecorrigeerd hebben. Glimlach
Zoals je wellicht hebt gezien, heb ik o.a. op de overlegpagina (maar ook bijv. op WCN 2015 en via Facebook) inderdaad ook met enkele collega's overlegd over de inhoud van het artikel en heb daarbij zelf gevraagd om feedback. Met name Ronn heeft er uitgebreid naar gekeken, anderen hebben het globaal overgekeken, maar meenden dat het niet echt hun onderwerp was. Ik verwelkom graag commentaar van Wikipedianen die er meer in thuis zijn. Wel zou ik dan wat concreter willen weten wat er dan precies mis mee is, daar heb ik wat aan, anders zie ik niet of er überhaupt een probleem is. Dus, roept u maar! ;) Met vriendelijke groet, Nederlandse Leeuw (overleg) 30 apr 2016 00:45 (CEST)
  • Jammer zeg dat er direct wordt gegrepen naar deze TBP-lijst om het kennelijke ongenoegen of twijfel over een artikel te uiten. Opknappen of Overleg gewenst zouden volgens mij een veel betere intentie uitstralen. Nu staat het op deze lijst die ondanks de wat eufemistische benaming gewoon een overzicht is van artikelen die genomineerd zijn voor verwijdering. (Zie ook de omschrijving op het geplaatste sjabloon (Na een evaluatieperiode van twee weken wordt beslist of dit artikel behouden kan worden of wordt verwijderd) en de omschrijving van deze pagina in het Gebruikersportaal (Te beoordelen pagina's genomineerd voor verwijdering). Die eeuwige drang om maar zoveel mogelijk te verwijderen is om moedeloos van te worden. Ik vind dit een artikel (inclusief de tekortkomingen) een aanwinst voor wikipedia. Je zou willen dat meer gebruikers een dergelijke ijver en kennis aan de dag zouden leggen. Ik hoop dat met de hulp van veel anderen het artikel wordt aangepast dat het niet langer op deze verwijderlijst hoeft te staan. Hartelijke groet, Ecritures (overleg) 30 apr 2016 01:51 (CEST)
  • Artikel gaarne behouden, en/of verbeteren. Ik ken Nederlandse Leeuw als een gebruiker die goed tegen kritiek kan en wil samenwerken, dus snap ik ook niet wat de dreiging van deze lijst moet bewerkstelligen. ed0verleg 30 apr 2016 09:27 (CEST)
  • Beetje makkelijk weer hè, om bij zeer lange artikelen als dit maar gewoon te roepen dat het zo ondermaats is dat het op deze lijst moet, zonder verder in details te treden. Een mogelijke serieuze oplossing: op de OP puntsgewijs alle zaken aankaarten die verbetering behoeven. Dat is misschien even wat meer werk dan een wiu-sjabloontje plakken (dat is immers kwestie van hooguit tien seconden), maar het werkt op termijn gegarandeerd beter dan steeds maar weer dit soort gemakzuchtige nominaties die iedere keer weer frustraties bij anderen oproepen met als gevolg dat ze veelal juist averechts werken. De Wikischim (overleg) 30 apr 2016 13:20 (CEST)
  • Een lemma dat - in verschillende actieve periodes - over een periode van twee jaar opgebouwd is, waarbij de belangrijkste als problematisch ervaren elementen al een jaar in die vorm op Wikipedia staan, hoort vermoedelijk niet op TBP ... Anderzijds zijn er inderdaad bepaalde formuleringen die als betoog lezen, maar aangepakt/verbeterd kunnen worden door eenieder, en kan de als storend en niet zo vaak voorkomende opsomming van argumenten pro en contra gewoon aangepast worden naar een andere vorm door er twee kopjes van maken waarin enerzijds voor voorstanders als anderzijds voor tegenstanders de doorheen de tijd gebruikte argumenten eerder chronologisch worden weergegeven. 94.224.104.29 30 apr 2016 16:36 (CEST)
  • Ik heb het artikel eens doorgelezen en zie de bezwaren van Peter b niet zo. Alleen al omdat ik tot de minderheid behoor die het herstel van de republiek in Nederland wenst, ben ik Tegen Tegen verwijderen. Als ik tijd heb zal ik ook de overlegpagina bestuderen. Als ik suggesties voor verbetering heb, zal ik ze op de OP plaatsen. Magere Hein (overleg) 30 apr 2016 20:56 (CEST)
   • Ik mag toch hopen dat je politieke voorkeur niet de reden is om dit artikel te willen behouden. En los daarvan kan ik iedereen aanraden om op Wikipedia zijn mening over zelfs maar lichtelijk controversiële zaken voor zich te houden. Steinbach (overleg) 2 mei 2016 13:52 (CEST)
    • Steinbach heeft gelijk, het moet wel relevant en inhoudelijk zijn, kwaliteit hebben en niet slechts overeenkomen met je politieke voorkeur. Ik heb daar dan ook mijn uiterste best voor gedaan en nodig daarom iedereen, monarchist, republikein of onverschillig, uit om feedback te geven die het artikel nóg beter zouden kunnen maken. Met vriendelijke groet, Nederlandse Leeuw (overleg) 2 mei 2016 14:14 (CEST)
 • Lysylhydroxylase - wiu - Dit nieuwe artikel heette Lysyl hydroxylase, dus om te beginnen heb ik moeten hernoemen. Nu staat er nog "de procollageen lysyl hydroxylases" en Joost mag weten wat de juiste term is. Eerst maar eens Nederlandse literatuur raadplegen, lijkt me. En verder, hoeveel wijzer wordt de lezer van dit artikel? Geen idee of de vertaler zelf begreep waar het over ging. ErikvanB (overleg) 30 apr 2016 03:15 (CEST)
  • Engelse ziekte is inderdaad een lastig te bestrijden syndroom, maar weggooien is geen remedie. Het bestaan van artikel geeft de lezer in ieder geval de mogelijkheid om door te klikken naar andere talen om - mocht zij nog onvoldoende wijzer geworden zijn - daar weer een beetje wijzer te worden. Behouden natuurljk. - B.E. Moeial 30 apr 2016 12:47 (CEST)
 • Charles Clement Musch Deze militair is zeker E-waardig, maar het artikel is een compilatie van letterlijk overgenomen stukken uit oude boeken en kranten. Het is dan ook afkomstig uit de nalatenschap van Menke. Op TBP van 28-4 heeft Gouwenaar er al op gewezen dat de paragraaf ‘De overvalling’ is overgenomen uit Het verraad van Lombok van Jan Prosper Schoemaker. De paragraaf ‘Activiteiten tijdens de expeditie’ is vrijwel letterlijk ontleend aan Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië van 23-10-1936 (al heeft Menke wel de moeite genomen om ‘de onzen’ te vervangen door ‘de Nederlandse troepen’). Overigens heeft ze in dit artikel een paar merkwaardige slordigheidsfoutjes gemaakt: in de paragraaf ‘De overvalling’ wordt niet vermeld op welke datum de gebeurtenissen zich afspelen; kapitein Christan wordt op verschillende plaatsen Christian genoemd. Goed, dat is te herstellen, maar het plagiaat vind ik onoverkomelijk. Een serieus te nemen encyclopedie hoort geen stukken letterlijk over te nemen. Sijtze Reurich (overleg) 30 apr 2016 11:31 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - niet alleen "De overvalling" is letterlijk overgenomen van Schoemaker, maar bijvoorbeeld ook de paragraaf "Tocht terug naar Ampenan" is vrijwel letterlijk door Menke van hem overgenomen (ze past alleen het taalgebruik iets aan, zo wordt bijvoorbeeld "onderwijl" gewijzigd in "intussen", "beheerscht" in "beheerst", "den overigen troep" in "de overige troep"). De meeste artikelen door Menke aangemaakt zijn verzamelingen knip- en plakwerk uit oude literatuur. Zoals ik al eerder heb aangegeven zou dit probleem structureel aangepakt moeten worden. Dit soort artikelen doet in ernstige mate afbreuk aan de geloofwaardigheid van Wikipedia. Gouwenaar (overleg) 30 apr 2016 13:22 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Weg met al dit soort overschrijfwerk, en indien deze persoon E-waardig genoeg is gewoon een nieuw artikel aanmaken. Het spijt me verder het te moeten te zeggen, maar o.a. de meeste artikelen over Griekse mythologie zouden op precies dezelfde manier moeten worden behandeld. Het gaat om naar schatting zo'n 100 artikelen die een aantal jaar geleden door Evil Berry zijn geschreven. De copyvio is daar volgens mij soms nog erger dan bij veel van de Menke-artikelen. De Wikischim (overleg) 30 apr 2016 13:27 (CEST)
   • Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat wat mij betreft alle artikelen van Menke die nog niet gecontroleerd zijn ongezien de prullenbak in mogen, maar daar wil men hier niet aan. Dus pak ik er af en toe eentje uit, kijk er kritisch naar en zet het op de beoordelingslijst (op die ene na dan die ik makkelijk zelf kon opknappen). Dan gebeurt er tenminste wat. Wikischim, naar de artikelen over Griekse mythologie heb ik nog nooit gekeken, maar als het klopt wat je zegt, word ik daar niet vrolijk van. Sijtze Reurich (overleg) 30 apr 2016 13:56 (CEST)
    • Lees de Op eens, met name vanaf Overleg gebruiker:Evil berry#Marcus Calpurnius Bibulus, dan zal wel wat duidelijker zijn waar het over gaat. EB zal een heel sympathiek iemand zijn verder, maar hij heeft er m.n. een aantal jaar geleden een grote puinhoop van gemaakt. Al zijn artikelen van de eerste paar jaar zouden wmb het beste helemaal kunnen worden verwijderd en opnieuw geschreven, eventueel met (een deel van) de huidige artikelversies als basis. De Wikischim (overleg) 30 apr 2016 14:22 (CEST)
 • Tuinen van de Bloemist - 2 foto's is geen artikel - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 30 apr 2016 12:48 (CEST)
 • De Jacht - rommelig geheel - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 30 apr 2016 12:50 (CEST)
  • Intussen wel al grondig aangepast en uitgebreid. 94.224.104.29 1 mei 2016 00:41 (CEST)
   • en daarom als nominatie geschrapt - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 1 mei 2016 10:17 (CEST)
 • Pepijn van Houwelingen - ne - Queeste (overleg) 30 apr 2016 13:16 (CEST)
  • Relevant genoeg voor behoud. Achtergrond van de persoon wordt besproken in diverse bronnen en hij heeft reeks publicaties op zijn naam. Desnoods info samenvoegen met Burgercomité EU, omdat het inzicht biedt wie er achter deze organisatie zit. Maar een los artikel lijkt me logischer, omdat deze persoon niet enkel actief is vanuit het burgercomite. Boolakker (overleg) 30 apr 2016 14:25 (CEST)

Toegevoegd 30/04: Deel 2[bewerken]

 • Fiabci - volgens Xxmarijnw wiu - volgens mij ook en misschien wel nuweg, wegens reclame - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 30 apr 2016 14:28 (CEST)
 • Uyan ey gözlerim gafletten uyan - wiu/ne - een artikel opgesteld in een vrij matig Nederlands. Het artikel handelt over een gedicht dat bij ons niet zo bekend is. In het artikel ontbreken bovendien de bronnen. 2A02:1811:CC2C:1100:8C2:BEAD:C32C:6989 30 apr 2016 15:08 (CEST)
  • Zal wel E zijn: heeft in de Turkse WP geen eigen artikel, maar wordt er wel vermeld bij een musicus. Alleen is dit artikel ondermaats, vooral vanuit een eigen opvatting geschreven, dus sterk wiu en op deze manier niet behoudenswaardig. Queeste (overleg) 30 apr 2016 15:54 (CEST)
 • Branche Lotus Bleu - door nominator vergeten te melden op de verwijderlijst, kort artikeltje - Bas (o) 30 apr 2016 15:15 (CEST)
  • Er is iemand die heel wat korte lemmaatjes heeft gemaakt met als bron dit tijdschrift... Men kan zich dan afvragen - gezien dat over elk van deze takken erg weinig te vinden zal zijn, of het niet beter is om deze korte toevoegingen per tak gewoon in het lemma Belgische Theosofische Vereniging toe te voegen, en van al de huidige lemma's een doorverwijzing naar dit lemma te maken. Het is uiteraard ook essentieel dat de bronvermelding correct wordt toegevoegd ... 94.224.104.29 30 apr 2016 16:44 (CEST)
 • Pierre Dierickx - wiu - tekstdump uit onbekende bron. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 30 apr 2016 17:30 (CEST)
 • Willy Herremans -weg- Dit kan men geen artikel noemen. Wie hierover wil schrijven kan beter fris opnieuw beginnen. Fred (overleg) 30 apr 2016 20:44 (CEST)
 • Boom (trap) -wiu- Wat meer uitleg graag. De diverse taalfouten ook verwijderen. Fred (overleg) 30 apr 2016 20:48 (CEST)
  • Wat meer uitgelegd. Graag doorhalen. –Frank Geerlings (overleg) 2 mei 2016 20:37 (CEST)
   • Dank voor het vele werk. Aan het verzoek zal uiteraard gehoor worden gegeven. Fred (overleg) 2 mei 2016 21:18 (CEST)
 • Allan Versfeld - NE - Zuidafrikaanse golfprofessional zonder noemenswaardige resultaten. Plaats 1258 op de OWGR spreekt natuurlijk boekdelen. Malinka1 (overleg) 30 apr 2016 22:40 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen En nooit ook zal de aanmaakster eens naar oude artikelen van haar hand kijken om die te actualiseren. Oskardebot (overleg) 1 mei 2016 08:31 (CEST)
 • K-19 -wiu- Een artikel zonder opmaak en met veel taalfouten maar zonder één enkele bron. Bij vermeldingen zoals in dit artikel zijn gedaan zou enig onafhankelijk bronnenmateriaal toch ten zeerste gewenst zijn. Aangaande de kwaliteit van het artikel, een voorbeeld: Op haar eerste reis op 4 juli 1961, leed het een volledig verlies van koelvloeistof aan de reactor. De kapitein beval de leden van de technische crew om een ​​oplossing enz. Dat kan en moet beter. Fred (overleg) 30 apr 2016 23:38 (CEST)
  • was een (machine)vertaling van de Engelstalige versie, dat, infobox en bijkomende tekst toegevoegd en opgemaakt. Al (deels) aangepakt dus 94.224.104.29 1 mei 2016 00:42 (CEST)
   • Dank zij dit werk is nominatie geen optie meer. Deze dus verwijderd. Fred (overleg) 1 mei 2016 12:56 (CEST)

Toegevoegd 01/05; af te handelen vanaf 15/05[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 01/05: Deel 1[bewerken]

 • Matti Vandemaele - ne - Een lokaal politicus zonder uitvoerend mandaat is in de regel niet encyclopedisch relevant. De tekst geeft ook geen andere elementen van relevantie aan. 94.224.104.29 1 mei 2016 00:46 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Een gemeenteraadslid die 390 voorkeurstemmen behaalde en ook een blog heeft = NE. Fred (overleg) 1 mei 2016 13:00 (CEST)
 • Pim Günzel - Vorige maand genomineerd maar niet gemeld op de verwijderlijst - De gegeven motivatie: bronloos promotint curriculum vitae over persoon die in muziekindustrie werkte en nu makelaar in spanje is. - Bas (o) 1 mei 2016 13:57 (CEST)
 • Claudine Acou -weg- Eénzinner met POV. Overigens wordt van deze vrouw van geen enkele palmares geopenbaard. Fred (overleg) 1 mei 2016 14:00 (CEST) Fred (overleg) 1 mei 2016 13:58 (CEST)
 • Lyceum onze lieve vrouw van vlaanderen kortrijk -weg- Een pagina uit een onderwijsgids. Bij het aanmaken van de titel faalde overigens de Shift-toets nogal eens. Fred (overleg) 1 mei 2016 14:02 (CEST)
 • Model Del - ne - Lijkt onvindbaar boek van onvindbare auteur 94.224.104.29 1 mei 2016 19:01 (CEST)
  • Wat ik ook zoek op internet kom inderdaad zowel auteur als boek nergens tegen. Ronnie PG (overleg) 1 mei 2016 20:20 (CEST)
 • Nationale Handelsacademie -wiu- Al een oud artikel, dat ik tegenkwam bij de bewerking van Panningen, maar waar eigenlijk niets in staat behalve enkele beweringen die door de NHA zelf zijn aangeleverd. Dit dient uitgebreid te worden met b.v. geschiedenis (wanneer opgericht en waarom, welk niveau, ook oorspronkelijk, toen het wellicht nog geen BV was), en ook de recente en al niet meer zo recente kritiek op de NHA dient genoemd te worden. Hoewel ongetwijfeld met de beste bedoelingen geschreven, leek me dit artikel toch beneden de maat en oogde het als linkspam. Er stond eigenlijk niet meer in dat het de grootste was en het enorme aantal mensen dat er een cursus heeft gevolgd, dit alles rechtstreeks van de eigen website overgenomen. Ik heb al iets toegevoegd en er bovendien een beginnetje van gemaakt. Fred (overleg) 1 mei 2016 19:12 (CEST)
  • Ik heb het maar uitgebreid voor zover ik er iets over kon vinden. Zelfs de terminologie (thuiscursussen i.p.v, schriftelijk onderwijs of afstandsonderwijs) was letterlijk van de eigen website overgenomen. Dan streep ik de nominatie door. Graag zou ik ook iets over de geschiedenis te weten komen, maar Google helpt me niet veel verder. Fred (overleg) 1 mei 2016 21:15 (CEST)
 • Jacobus Augustinus Vetter - WIU - Artikel uit de nalatenschap van Menke, dat zoals gebruikelijk grotendeels is overgeschreven uit bronnen van rond 1900. Zo is een groot deel van het artikel vrijwel letterlijk ontleend aan de in de bronnen genoemde necrologie in het Nieuws van de Dag van 4-12-1907. Op zichzelf is Vetter zeker E-waardig, maar dan wel graag met een artikel zonder plagiaat, en iets minder neerlandocentrisch mag ook wel. Sijtze Reurich (overleg) 1 mei 2016 19:57 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - inderdaad weer veel knip- en plakwerk uit kranten, maar ook uit het NNBW. Door dit knip- en plakwerk worden ook citaten uit hun verband gerukt, zo is de zin "de eerste honderd jaar behoort, als men Atjeh tot onderwerping krijgt, het militair bestuur gehandhaafd te worden" afkomstig uit een interview van de heer N. van Harpen met generaal Van der Heijden in 1896 gepubliceerd in de Amsterdamsche Courant, waarvan delen zijn overgenomen door een groot aantal andere kranten. Weliswaar wordt in dit interview met Van der Heijden over Vetter gesproken, maar dat betekent daarom nog niet dat zo'n zin zo maar weggeplukt mag worden en letterlijk toegeschreven mag worden aan een ander persoon dan de geïnterviewde. Gouwenaar (overleg) 1 mei 2016 23:08 (CEST)

Toegevoegd 01/05: Deel 2[bewerken]

Toegevoegd 01/05: Deel 3: Februari[bewerken]

De artikelen van Februari zijn stelselmatig onbetrouwbaar en/of copyvio verklaard zonder enig nader onderzoek te doen. Velen zijn echter gewoon overgenomen van andere taalversies van Wikipedia zonder daar netjes naar te verwijzen maar daar werd toen minder zwaar aan getild (helaas). Ik ben nu bezig de nalooplijsten na te lopen en daar waar mogelijk de verwijzingen of bronnen toe te voegen. De artikelen waar dat niet lukte, komen hier op de lijst. Met de huidige status van onbetrouwbaar en/of copyvio kunnen ze niet blijven tenzij opgeknapt. Dat is geheel conform het principe van de wiu-nominatie: opknappen of opkrassen. Noot: ik geef de voorkeur aan normaal Nederlands boven jargon en omschrijf een wiu-nominatie in de samenvatting daarom als opknapnominatie. P.S. Ik controleer in principe alleen de originele versie van Februari, zelden wat er daarna mee gebeurd is. Genummerd vanwege het maximale aantal van 100 nominaties per week. The Banner Overleg 1 mei 2016 02:26 (CEST)

 1. Sophia van Brunswijk-Lüneburg
  • Bron en beeld toegevoegd. Kleine correctie.Nl maclean (overleg) 4 mei 2016 22:06 (CEST)
 2. Sophia van Denemarken (-1286)
 3. Sophia van Denemarken (1165-1208)
 4. Sophia van Liegnitz
 5. Sophia van Mecklenburg-Güstrow
  • nieuwe vertaling gemaakt van artikel op ENWP. Nl maclean (overleg) 3 mei 2016 19:17 (CEST)
 6. Sophia van Minsk
 7. Sophia van Montbéliard
 8. Sophia van Pommeren (1498-1568) - gokwerk om dit te binden aan een andere interwiki en dat doe ik dus niet
  • bronnen gevonden en toegevoegd, artikel waar nodig gecorrigeerd en aangevuld. Nl maclean (overleg) 5 mei 2016 11:30 (CEST)
 9. Severinus Joris Girault
 10. Sophia van Verdun
  • bronnen die ik kon vinden bevestigen dat Lodewijk van Chiny met 'een Sophia' was getrouwd maar meer ook niet. Nl maclean (overleg) 5 mei 2016 12:00 (CEST)
 11. Sophia van Wittelsbach
 12. Sophia Augusta van Sleeswijk-Holstein-Gottorp
 13. Sophie Charlotte van Hannover - hier wreekt zich de onzorgvuldigheid van Februari, die in zijn originele versie niet verder komt dan twee kinderen. En latere enthousiaste bewerkers doen helaas niet meer mee hier.
  • Bronnen gevonden en artikel herschreven. Nl maclean (overleg) 4 mei 2016 21:11 (CEST)
 14. Sophie Decleir - geen adel maar een Belgisch actrice...
 15. Sophie Louise van Mecklenburg-Schwerin - ik kan niet bepalen of dit overgenomen is van DEWP of ENWP. Beide relevante teksten lijken sterk op de originele versie van dhr. F.
 16. Sophie van Luxemburg
 17. Sophie van Merenberg
 18. Sophie van Orléans
 19. Sophie van Saksen-Coburg-Saalfeld

Toegevoegd 02/05; af te handelen vanaf 16/05[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 02/05: Deel 1[bewerken]

 • Juan Carlos Martín Corral - wiu - Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 2 mei 2016 08:32 (CEST)
 • Maria del Carmen Cerruti. Niet encyclopedisch, relevantie blijkt niet uit artikel. Is "vrouw van" , "moeder van" (Maxima) en "dochter van". Dezelfde info staat op artikel Zorreguita. Elly (overleg) 2 mei 2016 11:35 (CEST)
 • Les Chanteurs Gregoriens - ne - relevantie blijkt niet uit het artikel - Iooryz (overleg) 2 mei 2016 12:35 (CEST)
 • Demarcatielijn (Frankrijk) - Een van de vele grenzen / demarcatielijnen die bestaan of hebben bestaan. Het overschrijden van deze grens was een mogelijkheid om in niet-bezet gebied te komen. Maar de inhoud kan beter opgenomen worden in een verhaal dat de vluchtroutes beschrijft, zoals Engelandvaarder#Routes of in het lemma Vichy-Frankrijk. De Geo (overleg) 2 mei 2016 15:10 (CEST)
  • Daarvoor hebben we een andere pagina. Wikiwerner (overleg) 2 mei 2016 17:47 (CEST)
  • Een van de vele, maar vermoedelijk wel een van de bekendste ... Goed en gelukkig dat inhoud op meerdere plaatsen kan opgenomen worden. Ik zie perfect een gebruiker van een encyclopedie op zoek gaan naar die Demarcatielijn uit de Tweede Wereldoorlog, en het lijkt me niet zo evident dat die start bij de Engelandvaarders of Vichy-Frankrijk... Je zou verwachten dat de ontdekkingstocht net andersom start ... Ik sta dagelijks in verbazing over wat er hier allemaal persé moet verdwijnen van diegenen die al liever nomineren dan zelf nieuwe lemmata schrijven, maar in die hele reeks is dit toch een van de verbazingwekkendste nominaties... 94.224.104.29 3 mei 2016 21:17 (CEST)
 • EMC Golf Challenge Open 2014 - WIU - Zie omschrijving in het sjabloon voor de verder motivatie. MatthijsWiki (overleg) 2 mei 2016 15:26 (CEST)
 • Hollands bouwen - wervende toon - reclame voor site met zelfde naam - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 2 mei 2016 16:11 (CEST)
  • Bestaat er wel een stijl die 'Hollands bouwen' genoemd wordt? JanB46 (overleg) 2 mei 2016 22:38 (CEST)
 • Voertuigcategorie -wiu- Wellicht ook NE, want een opsomming zonder enige uitleg. Bovendien neerlandocentrisch, want ik neem aan dat deze indeling niet voor de gehele wereld geldt, maar waar die dan wél voor geldt staat er (ook al) niet bij. Voorts is zulks in het algemeen niet van alle tijden, maar van welke tijd dit is staat er ook al niet bij. Voorts zou een bron welkom zijn. Fred (overleg) 2 mei 2016 20:32 (CEST)
 • Trelleborg AB - reclame - Door Peter b voorzien van reclamesjabloon, maar hier niet gemeld. Wikiwerner (overleg) 2 mei 2016 21:20 (CEST)
  • Schrijven over een bedrijf is niet hetzelfde als reclame maken. Het artikel mag meer en betere bronnen hebben, maar reclame is dit zeker niet. Tegen Tegen verwijderen The Banner Overleg 3 mei 2016 00:26 (CEST)
 • Rudy Vandamme - ne - De encyclopedische relevantie van het onderwerp van dit lemma wordt niet aangetoond door onafhankelijke, belanghebbende bronnen. 94.224.104.29 2 mei 2016 22:37 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - in deze vorm geen objectief encyclopedisch artikel, maar een subjectief geschreven cv door een duidelijk zeer direct betrokken persoon. Gouwenaar (overleg) 2 mei 2016 22:45 (CEST)
  • Christine en Rudy organiseerden een succesvolle cohabitatie. Dat vind ik wel intrigerend. ErikvanB (overleg) 2 mei 2016 22:46 (CEST)
  • Een zeer, zeer uitvoerig CV, waarin geen detail onbesproken blijft, zeer veel names worden gedropt en geleerdheden als: In 2016 conceptualiseert hij zijn oeuvre over ons heenbuitelen. Zou het toch niet als reclame kunnen worden opgevat voor de zeer vele toko's die en passant voorbijkomen? Zelfs het proefschrift, wie de promotor was enz. wordt uitvoerig gememoreerd, terwijl er toch duizenden promoties per jaar plaatsvinden. Fred (overleg) 3 mei 2016 00:02 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen toch even nuanceren: de biografie werd als achtergrond gegeven, als de bedenker van de Ontwikkelingsgerichte benadering. Toch altijd interessant om te weten wie de grondlegger is van een filosofie, maatschappelijke of psychologische beschouwing. Misschien kan de tekst wel wat summierder, hoewel eens men de filosofie leest, het duidelijk is waarom zaken of mensen er in vermeld worden, anders doe je gewoon aan plagiaat. De referenties moeten trouwens nog bijgewerkt worden in het artikel en dat gebeurt eerstdaags. Wordt iets als mogelijke reclame beschouwd als er al talloze boeken werden geschreven en nu de theorie van de Ontwikkelingsgerichte Benadering op Wikipedia kan opgezocht worden? Kun je dat niet plaatsen naast de grondleggers van bv NLP, cognitieve gedragstherapie, psycho-analyse, coaching, enz ... ? AnnSterckx (overleg) 3 mei 2016 00:31 (CEST)AnnSterckx
   • Mede gezien de reclameboodschap die dezelfde aanmaakster de dag erop lanceerde, is duidelijk dat het hier om het pushen -met behulp van quasi-geleerdheden- van een uit eigen onderzoek voortgesproten theorie. Fred (overleg) 3 mei 2016 22:51 (CEST)
  • ik ben de partner en heb het geschreven op verzoek van Rudy zelf Waarom wordt dergelijke blatante zp hier niet gewoon direct genuwegd. gepromoveerd aan Tilburg University, had even de neiging om te denken zou het bij prof... zijn, maar dat zal wel niet. Geef de man een motor daarmee schijn je veel ellende te kunnen voorkomen. Peter b (overleg) 4 mei 2016 12:34 (CEST)
 • Schoonnicht. Stond op nuweg, maar geen idee hoe onzinnig dit nu eigenlijk is. Niet onzinnig genoeg voor nuweg in ieder geval. Milliped (overleg) 2 mei 2016 22:39 (CEST)
  • Ik heb geen inzicht of dit woord in Vlaanderen gangbaar is, maar dit is de eerste keer dat ik het lees. Hmm, 657 Google hits. Magere Hein (overleg) 4 mei 2016 11:29 (CEST)

Toegevoegd 02/05: Deel 2: Februari[bewerken]

De artikelen van Februari zijn stelselmatig onbetrouwbaar en/of copyvio verklaard zonder enig nader onderzoek te doen. Velen zijn echter gewoon overgenomen van andere taalversies van Wikipedia zonder daar netjes naar te verwijzen maar daar werd toen minder zwaar aan getild (helaas). Ik ben nu bezig de nalooplijsten na te lopen en daar waar mogelijk de verwijzingen of bronnen toe te voegen. De artikelen waar dat niet lukte, komen hier op de lijst. Met de huidige status van onbetrouwbaar en/of copyvio kunnen ze niet blijven tenzij opgeknapt. Dat is geheel conform het principe van de wiu-nominatie: opknappen of opkrassen. Noot: ik geef de voorkeur aan normaal Nederlands boven jargon en omschrijf een wiu-nominatie in de samenvatting daarom als opknapnominatie. P.S. Ik controleer in principe alleen de originele versie van Februari, zelden wat er daarna mee gebeurd is. Genummerd vanwege het maximale aantal van 100 nominaties per week. The Banner Overleg 2 mei 2016 23:40 (CEST)

 1. Sorocaba (gemeente) - gezien de Engelse tekst in de eerste versie is het minstens gedeeltelijk overgenomen van ENWP maar door de afwijking in bevolkingsaantallen durf ik het niet aan.

Toegevoegd 03/05; af te handelen vanaf 17/05[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 03/05: Deel 1[bewerken]

 • De Ontwikkelingsgerichte Benadering - reclame Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 3 mei 2016 08:14 (CEST)
  • De inleiding lijkt een copy van hier. Van de rest vermoed ik dat het ook grotendeels gekopieerd is alleen heb ik daar geen bron van kunnen vinden. MatthijsWiki (overleg) 3 mei 2016 09:02 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Gisteren kwam de bedenker van deze "filosofie" al uitgebreid in the picture, en nu volgt de "filosofie", in feite een mooie naam voor een triviaal coachingprodukt, zelve. Wiki is echter geen medium om reclame voor dit soort zelfgewrochte "filosofiën" te maken. Fred (overleg) 3 mei 2016 14:58 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - vol onbegrijpelijk vakjargon, waarbij veelvuldig hoofdlettergebruik niet geschuwd wordt inclusief het gebruik van termen als onderwijsleergebeuren, kernkwadrant, holon, redderspatroon enz. Kennelijk heeft de schrijver van het artikel zich vooraf niet gerealiseerd dat Wikipedia een neutrale encyclopedie is en geen platform om eigen theorieën, inzichten, methodieken voor het voetlicht te brengen. Gouwenaar (overleg) 3 mei 2016 21:20 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - eens met bovenstaanden. Uit de gebruikersnaam van de aanmaakster en haar OP maak ik op dat het artikel is geschreven door de partner en co-auteur van de bedenker van deze methode, bovendien op diens verzoek. Het is dus ZP. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 4 mei 2016 17:23 (CEST)
 • Ignition scada - produktreclame. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 3 mei 2016 09:06 (CEST)
 • EDHEC Business School - studiegidspromoinfo. Zoveelste onaffe lemma vanuit frankrijk geplaatst. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 3 mei 2016 09:14 (CEST)
 • Gilde 2.0 - bronloze produktreclametekstdump. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 3 mei 2016 09:16 (CEST)
 • Amanda Young wiu/ew?/fancruft/onbegrijpelijke tekst. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 3 mei 2016 09:21 (CEST)
 • École de l'Air - wiu/studiegidsinfo. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 3 mei 2016 09:36 (CEST)
 • Kampen Boys Choir - ne - uit het artikel blijkt niet waarom dit relevant zou zijn voor opname in de encyclopedie - Iooryz (overleg) 3 mei 2016 11:43 (CEST)
  • Genomineerd voor nuweg wegens copyvio. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 3 mei 2016 16:11 (CEST).
 • Wim Prior - ne - Uit het artikel, en een korte zoektocht online blijkt geen relevantie voor opname - Iooryz (overleg) 3 mei 2016 11:46 (CEST)
 • BeP - ne. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 3 mei 2016 13:16 (CEST)

Toegevoegd 03/05: Deel 2[bewerken]

 • Lijst van hoofdstukken van Bleach. Vandaag door mij behouden, maar door nakomend overleg wil ik graag een second opinion. MatthijsWiki (overleg) 3 mei 2016 13:45 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen per de discussie op de overlegpagina van MatthijsWiki. Niet dat dit de facto NE is maar in deze vorm is het onhoudbaar. Natuur12 (overleg) 4 mei 2016 10:28 (CEST)
 • E.S.R. Thêta - ne/verenigingspromo. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 3 mei 2016 14:22 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Wat vreemd! Het sjabloon was weg! En wel verwijderd door een anonymus, ongetwijfeld afkomstig uit de kringen van Thêta, die dit promotionele artikel nu eenmaal graag in Wiki geplugd ziet, want niet weet of wil weten dat Wiki een encyclopedie, en geen gratis promovehikel, is. Fred (overleg) 3 mei 2016 15:02 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Begrijp wat je wilt zeggen, maar deze pagina enkel bijgewerkt om de boel up toe date te houden en informatie over Thêta en de geschiedenis daarvan beschikbaar te houden. Net als de pagina van Nereus of van Skoll de pagina wat meer uitgebreid met meer info dan alleen 3 zinnen. 5.132.119.235 3 mei 2016 17:06 (CEST)
 • Ingrid Kluvers - wiu - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 3 mei 2016 14:23 (CEST)
 • Helmetsesteenwegbrug - vanaf 12 april meebezig - gedeeltelijk in het Frans - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 3 mei 2016 14:33 (CEST)
 • Westland (studentenclub) - ne - bijna ter ziele gegane club. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 3 mei 2016 14:44 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Het is niet omdat een kring klein is dat hij bijna ter ziele gegaan is of dat de geschiedenis erachter niet relevant genoeg is voor toekomstige generaties studenten. Er staan tientallen studentenverenigingen op wikipedia, dit was vroeger een veel uitgebreider artikel maar indertijd is dat gereduceerd tot wat er nu staat door de toenmalige wiki-gemeenschap. Het studentenleven is iets dat wel degelijk leeft en waar echte archieven en onderzoeksverenigingen rond bestaan. RoelandJ
  • Tegen Tegen verwijderen Wie beschouwt zich als een afdoende autoriteit op studentikoos vlak om te kunnen beoordelen of een studentenkring bijna ter ziele is gegaan? En, zelfs al zou de studentenkring bijna ter ziele gaan, doet dat iets af aan het feit dat de studentenkring bestaat/bestaat heeft? Mogen op wikipedia enkel lemma's gaan over zaken die nog steeds bestaan? Beetje bizar voor een zo volledig mogelijk wensend te zijne encyclopedie. Kleine suggestie: neem even contact op met de leden van de studentenkring. Beetje surfen op het web en je kan gelijk contactgegevens vinden. Lander 4 mei 2016 19:13 (CEST)– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 78.21.64.216 (overleg · bijdragen)
 • Kring der Brusselse & Brabantse Studenten - ne Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 3 mei 2016 14:47 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Er staan tientallen studentenverenigingen op wikipedia, dit was vroeger een veel uitgebreider artikel maar indertijd is dat gereduceerd tot wat er nu staat door de toenmalige wiki-gemeenschap.Het studentenleven is iets dat wel degelijk leeft en waar echte archieven en onderzoeksverenigingen rond bestaan. RoelandJ
   • Archiefonderzoek houdt in: De hoofdzaken te noemen en de trivialiteiten te vermijden. Voor studentenverenigingen die op een imposante geschiedenis kunnen bogen is er uiteraard plaats op Wiki, mits de artikelen op genoemde hoofdzaken ingaan. Vaak worden er echter studentenverenigingen op Wiki gezet die nauwelijks geschiedenis hebben of waar slechts trivialiteiten over worden meegedeeld (bestuursleden, feesten enz.) Genoemde Kring heeft echter geen imposante geschiedenis en er worden slechts trivia aangaande deze club meegedeeld. Fred (overleg) 4 mei 2016 10:23 (CEST)
   • Tegen Tegen verwijderen Nou nou, nu is er ook al een beoordeling of een kring al dan niet een imposante geschiedenis heeft. De wonderen zijn de wiki-wereld nog niet uit! Een kring kan dus in theorie honderd jaar bestaan maar niet 'achtenswaardig' genoeg bevonden worden om op Wikipedia te prijken als een gebruiker van Wikipedia de geschiedenis van die studentenkring niet 'imposant' genoeg beschouwt? Beste Fred, leer relativeren en stop deze kruistocht. Lander 4 mei 2016 (CEST) – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 78.21.64.216
   • De Meeste Universiteiten in België zijn pas is de jaren 60-70 gesplitst van de Franstalige Universiteiten en hebben dus niet de mogelijkheid gehad om een lange indrukwekkende geschiedenis uit te bouwen. Zeker omdat het concept van regionale kringen slechts midden jaren 80 begonnen is. Zoals voordien vermeld waren de huidige artikels vroeger uitgebreider met officiële liedjesteksten vermeldingen van grote (jaarlijkse) activiteiten etc. Dit is indertijd door de gemeenschap (voor een deel terecht) verplaatst naar andere pagina's of verwijderd. Er zijn toen ook al ellelange discussies geweest en de consensus was toen dat ze hun bestaansrecht hadden en mochten blijven bestaan in de afgeslankte versie. Ik ben ermee akkoord dat sommige verenigingen eerder een 'stub' zijn en uitbreiding nodig hebben maar ik ben het er niet mee eens dat ze wegmoeten.RoelandJ
 • Kritiek op de islam - weg - heraanmaak van eerder controversieel bevonden lemma. Geheel bronloos maar wel meerdere beweringen. - Agora (overleg) 3 mei 2016 15:31 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Niet erg systematisch van opzet. Bovendien bestaat "de" Islam niet, er zijn talrijke stromingen binnen de Islam en die zijn onderling nogal verschillend. Men kan kritiek op het Wahabisme of het Salafisme hebben, maar kritiek op de Islam in zijn totaliteit is een soort pars pro toto verhaal. Fred (overleg) 3 mei 2016 15:54 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen niet veel veranderd sinds de vorige nominatie. Artikel is niet gebalanceerd, zoals goed beargumenteerd door Renevs op de overlegpagina. Verwijdering maakt ruimte voor degene die een met vakbronnen onderbouwd verhaal wil schrijven. Woudloper overleg 5 mei 2016 10:31 (CEST)
 • Onze Jongens (film) -NE- Een film die men einde 2016 hoopt uit te brengen, deo volente, waarna er nog altijd tijd genoeg is om een lemma aan te maken. Fred (overleg) 3 mei 2016 16:36 (CEST)
  • Heeft een deugdelijke bron. Pas na de premiere een artikel schrijven, is geen kennis delen, maar verstoppen. ed0verleg 4 mei 2016 11:26 (CEST)
 • Paul Ricard (ondernemer) wiu, verplaatst van nuweg. Deze man is wel E, maar dit is nog geen artikel. Joris (overleg) 3 mei 2016 17:20 (CEST)
  • Ik kan het ook met de beste wil van de wereld geen fatsoenlijk beginnetje noemen... Toth (overleg) 3 mei 2016 17:23 (CEST)
 • Hesbania (VUB) - Het wordt niet duidelijk wat de vereniging encyclopedisch relevant maakt. Wikiwerner (overleg) 3 mei 2016 18:13 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Er staan tientallen studentenverenigingen op wikipedia, dit was vroeger een veel uitgebreider artikel maar indertijd is dat gereduceerd tot wat er nu staat door de toenmalige wiki-gemeenschap. Het studentenleven is iets dat wel degelijk leeft en waar echte archieven en onderzoeksverenigingen rond bestaan.RoelandJ
 • Limburgia (studentenvereniging) - Het wordt niet duidelijk wat de vereniging encyclopedisch relevant maakt. Wikiwerner (overleg) 3 mei 2016 18:13 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Er staan tientallen studentenverenigingen op wikipedia, dit was vroeger een veel uitgebreider artikel maar indertijd is dat gereduceerd tot wat er nu staat door de toenmalige wiki-gemeenschap. Het studentenleven is iets dat wel degelijk leeft en waar echte archieven en onderzoeksverenigingen rond bestaan. RoelandJ
 • Relishow - ne - Niet duidelijk wat dit boek relevant maakt. Queeste (overleg) 3 mei 2016 18:59 (CEST)
  • Dat geldt voor bijna alle boeken, films, b-acteurs, etc. Wanneer is een boek dan wel relevant, of laat ik het duidelijker vragen, waar ligt dan de grens? ed0verleg 3 mei 2016 21:14 (CEST)
  • Terechte vraag, die geldt voor alle producten: zijn alle producten relevant of niet? Wat mij betreft ja, graag zelfs, als er onafhankelijke bronnen over zijn. Tegenwoordig kan iedereen kosteloos een internetboek aanmaken en dan zitten we snel met problemen; bronnen kunnen de criterium zijn. Een boek is ook niets beter of sneller relevant dan pakweg een soort shampoo. Queeste (overleg) 4 mei 2016 20:33 (CEST)
   • Wanneer bekende personen een boek schrijven is een bron meestal zeer snel gevonden, dus die heb ik toegeveogd. ed0verleg 5 mei 2016 14:41 (CEST)
    • Bedankt, een onafhankelijke bron volstaat wat mij betreft. Nominatie doorgehaald. Queeste (overleg) 5 mei 2016 20:56 (CEST)

Toegevoegd 03/05: Deel 3[bewerken]

 • Johan de Boose - Sjabloon geplaatst door Johannesgrillet, maar hier niet gemeld. Wikiwerner (overleg) 3 mei 2016 20:34 (CEST)
 • Kaaibakken - Sjabloon geplaatst door SaksischRos, maar hier niet gemeld. Is hier een bot voor, net als bij het samenvoegen? Wikiwerner (overleg) 3 mei 2016 20:41 (CEST)
  • Dit lijkt verdacht veel op een WP:PUNT-nominatie en het claimen van het eigendom van een artikel. Tegen Tegen verwijderen The Banner Overleg 4 mei 2016 00:17 (CEST)
  • Opmerking Opmerking De (vermeende) copyvio heeft betrekking op het gebruik van oudere versies van het artikel Blokgooien (zie hier) en deze zijn imo vrijgegeven met CC-BY-SA licentie. Onder aan het artikel is (in meerdere vormen) referentie opgenomen. Verder werden - kennelijk op grond van de (vermeende) copyvio - tekst, afbeeldingen, bronnen en referenties verwijderd en dreigde een poging tot correctie daarvan een revert-war te ontketenen. In afwachting van de beoordeling, verzoek aan de moderator om na een beoordeling tot behoud, tevens de oorspronkelijke tekst terug te zetten (oldid=46537428). Guppie (overleg) 5 mei 2016 16:34 (CEST)
 • Bombardier CRJ-Series - wiu - Het artikel staat allereerst boordevol zelf in elkaar geknutselde infoboxen. Wat mij echter vooral stoort is dat er verschillende artikelen zouden zijn samengevoegd naar dit artikel. Daar is in mijn ogen geen enkele sprake van, want die artikelen zijn m.i. gewoon samengevat op die plaats waarbij er volgens mij heel veel relevante info gewoon verdwenen is. Ik kan op WP:samenvoegen ook niet elk artikel effectief terugvinden en er is ook niet volgens de gebruikelijke manier gewerkt (geen 2 weken tussen verzoek en uitvoering). Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 3 mei 2016 20:45 (CEST)
 • Wytse van der Goot - Sjabloon geplaatst door Peter b, maar hier niet gemeld. Wikiwerner (overleg) 3 mei 2016 20:54 (CEST)
 • Bedrijfssimulatiespel - Sjabloon geplaatst door Dinosaur918, maar hier niet gemeld. Wikiwerner (overleg) 3 mei 2016 21:03 (CEST)
 • Failing Fellows - Sjabloon geplaatst door Oxygene7-13, maar hier niet gemeld. Wikiwerner (overleg) 3 mei 2016 21:07 (CEST)
 • Bart Vergoossen - Sjabloon geplaatst door BerendWorst, maar hier niet gemeld. Wikiwerner (overleg) 3 mei 2016 21:13 (CEST)
 • Lavans - Reclame + NE. Naamsvermelding/reclame lijkt de motivatie achter de aanmaak van dit lemma. Zo is daar het onder de aandacht brengen van de sponsoring van het Helmond Sport-stadion; verder zou het bedrijf uitgeroepen zijn tot Groenste wasserij van Europa: nee, het bedrijf heeft zichzelf uitgeroepen tot Groenste Wasserij, en als je de bron er op naleest (Trouw, externe link onder artikel) dan is daar nog wel wat op af te dingen... De tekst ademt verder een nogal promotionele sfeer ('er werd hard gewerkt'). Ik zie verder geen relevantie die in de buurt komt van WP:RPO#Ondernemingen: niet uniek en gezichtsbepalend, geen historisch belang, niet hofleverancier/koninklijk. Uiteraard zal dit bedrijf iets goed doen, maar E? Nee. Take Mirrenberg (overleg) 3 mei 2016 21:27 (CEST)
 • Johannes van Keulen (cartograaf) - Sjabloon geplaatst door JP001, maar hier niet gemeld. Wikiwerner (overleg) 3 mei 2016 21:42 (CEST)
  • Sorry maar ik begrijp werkelijk absoluut niet waarom dit artikel is genomineerd. Als reden wordt opgegeven "nog niet helemaal in orde". Kan nominator opgeven wat er aan schort? Er staan mooie afbeeldingen bij, het is uitgebreid, er staan verschillende bronnen genoemd. Kan er niet eens een systeem bedacht worden dat we dit soort artikelen niet meer nomineren en áls men er plezier in schept om dat wel te doen, kan men dan gedetailleerd aangeven *wat er mis met een artikel is?* Groet, Ecritures (overleg) 4 mei 2016 21:48 (CEST)
 • Verenigd Koninkrijk op de Olympische Zomerspelen 2016 - wiu - Heel handig zo'n "Geautomatiseerde import", maar zorg er aub dan wel voor dat alles goed werkt. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 3 mei 2016 22:44 (CEST)
 • Anouk Heling - Relevantie als actrice zie ik niet. Was in 2015 in één aflevering van een televisieserie te zien... Toth (overleg) 3 mei 2016 23:07 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen dat optreden betrof ook nog een bijrolletje — gastrol is wel erg dik aangezet — waarbij ze een vraag mocht stellen aan Tim Snels — discussie aanging is zwaar overdreven. Gouwenaar (overleg) 3 mei 2016 23:17 (CEST)

Toegevoegd 04/05; af te handelen vanaf 18/05[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 04/05: Deel 1[bewerken]

 • Van Wassenaer-van den Bergh Bronloos lemma. Ook geen enkele bron voor te vinden. Ik heb geen enkele bron kunnen vinden.Deze zin later ingevoegd. Zie OP Skuipers. Haagschebluf (overleg) 4 mei 2016 07:35 (CEST) Haagschebluf (overleg) 4 mei 2016 17:16 (CEST)
  • Enkel een twijfelsjabloon is onvoldoende om het artikel hier ter beoordeling voor te leggen. The Banner Overleg 4 mei 2016 09:35 (CEST)
   • Wat stelt u dan voor te doen? Maar meteen een 'nuweg' erop? Haagschebluf (overleg) 4 mei 2016 11:07 (CEST)
    • Je hebt keuze uit de volgende afkortingen: AUT: schending van auteursrechten (ook: copyvio (copyright violation)) – E: encyclopedisch (belangrijk genoeg om een artikel waard te zijn) – NE: niet encyclopedisch (niet belangrijk genoeg) – POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt) – WB: woordenboekdefinitie – WIU: verbetering nodig (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering") – ZP: zelfpromotie. The Banner Overleg 4 mei 2016 15:44 (CEST)
     • Twijfelsjabloon vervangen door wegsjabloon. Ik heb nog steeds geen bron kunnen vinden voor het Huis (geslacht) Wassenaer-van den Berg. In het digitale Van den Bergh archief komt de naam Wassenaar niet voor. In het uitgebreide boek uit 2000 over het geslacht Van Wassenaer en haar zijtakken komt Van den Bergh niet voor. Haagschebluf (overleg) 5 mei 2016 13:05 (CEST)
  • Ik kan trouwens wel [deze pagina] vinden over een gravin Van Wassenaer-van den Bergh. Ik vertik het echter om een (proef-)abonnement te nemen om de inhoud te kunnen bekijken. The Banner Overleg 4 mei 2016 09:42 (CEST)
   • Knap dat u zonder toegang tot de site wel weet wat erin staat. Overigens wordt algemeen aangenomen dat dit soort sites voor Wiki als hoogst onbetrouwbare bronnen worden beschouwd. Haagschebluf (overleg) 4 mei 2016 11:07 (CEST)
    • Jij stelt dat er geen enkele bron voor te vinden is, wat dus duidelijk onjuist is. The Banner Overleg 4 mei 2016 15:44 (CEST)
     • Beste Banner wilt u de bronnen waar u blijkbaar over beschikt in het lemma plaatsten? Tot nu toe heb ik zelf niets kunnen vinden. Haagschebluf (overleg) 5 mei 2016 13:11 (CEST)
  • Zoals ik ook al op mijn OP schreef: we moeten wel even uitkijken alvorens dit artikel te verwijderen. De tekst is oorspronkelijk van Henk Obee, die we hier kenden als een nauwgezet collega. Helaas kan hij zelf niet meer argumenteren waarom hij dit lemma heeft aangemaakt - Skuipers (overleg) 4 mei 2016 09:57 (CEST)
 • José Mors - ZP, reclame of NE. Met vriendelijke groeten, Face-smile.svg4ever(Overleg) 4 mei 2016 08:12 (CEST)
  • (na bwc) Wat is ZP? Ik denk dat als je de vrijheid neemt om artikelen te willen verwijderen het ook aan te raden is bewoordingen te gebruiken die niet-hardcore wikipedianen (aanmakers van een artikel) ook gebruiken. In dit voorbeeld zijn ZP en NE voor gewone wikipedia-editors niet te begrijpen. Aangezien je niet de moeite hebt genomen om deze (nieuwe!?) medewerker überhaupt op de overlegpagina te informeren is deze verwijderdrang het nogal onvriendelijk tegenover mensen die de moeite hebben genomen om aan NLse wikipedia bij te dragen. Ecritures (overleg) 4 mei 2016 09:07 (CEST)
   • De uitleg van de afkortingen staat bovenaan deze pagina The Banner Overleg 4 mei 2016 09:36 (CEST)
    • QED. Dank voor deze uitleg die m.i. typerend is voor de 'zoek het zelf maar uit als je niet weet hoe hier de mores zijn'-houding op wikipedia. Ecritures (overleg) 4 mei 2016 12:20 (CEST)
   • Hoi. Ik nam de bewoordingen van het nuweg-sjabloon over. ZP is "zelfpromotie", NE is "niet encyclopedisch" (niet passend binnen Wikipedia). Ik was inderdaad vergeten om dit op je overlegpagina te vermelden. Ondertussen heeft een bot je op de hoogte gebracht (op je overlegpagina) van de beoordelingsnominatie (ter verwijdering binnen 2 weken). Ik heb je dus twee weken gegeven om het artikel te verbeteren, in plaats van het direct te verwijderen (nuweg-criterium "Expliciete reclame"). Met vriendelijke groeten, Face-smile.svg4ever(Overleg) 5 mei 2016 10:52 (CEST)
    • Hoi, ik ben geenszins betrokken bij dit artikel (ik heb ook geen opmerking gemaakt over de inhoud van het artikel). Ik maak me echter zorgen over de nominatieprocedures waar veelal zonder onderbouwing noch uitleg artikelen worden genomineerd. Gewone bijdragers die niet tot de Wikipedia in-crowd behoren worden vaak afgeschrikt door de geldende mores hier. Een daarvan is dat aanmakers niet altijd op de hoogte worden gesteld van een verwijdernominatie. Laat staan dat dit op een begrijpelijke manier gebeurt. Ik waardeer je uitgebreide uitleg die je zojuist toevoegde. Ik denk dat het bijdraagt aan een aangename samenwerking op wikipedia wanneer we aanmakers en andere redacteuren werkelijk in staat stellen om het artikel te verbeteren. Ecritures (overleg) 5 mei 2016 12:06 (CEST)
     • Duidelijke communicatie is inderdaad belangrijk voor een fijne sfeer op Wikipedia. Ik zal erop letten dat ik de aanmaker niet vergeet te informeren. Met vriendelijke groeten, Face-smile.svg4ever(Overleg) 5 mei 2016 14:32 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Boude beweringen: Mors is helderziend, heldervoelend en ook helderhorend. Daarnaast is één van haar speerpunten het contact met overleden personen. Ze kan beelden in de toekomst zien en ontvangt boodschappen. Boodschappen ontvang ik ook wel eens, van de supermarkt om de hoek namelijk, maar de rest lijkt me hoogst onwaarschijnlijk en wordt dan ook niet door onafhankelijke bronnen gestaafd. Fred (overleg) 4 mei 2016 09:06 (CEST)
   • Kan het denigrerende taalgebruik svp achterwege blijven? Natuur12 (overleg) 4 mei 2016 09:27 (CEST)
    • Ik citeer enkel maar.... Dat het geciteerde bol staat van de onwaarschijnlijkste claims kan ik niet helpen. En de brave middenstander waar ik de boodschappen van ontvang is wel zo eerlijk om een reclamebureau in de arm te nemen en niet te spammen in een encyclopedie. Fred (overleg) 4 mei 2016 09:51 (CEST)
     • Als die mevrouw zo helderziend was, zou ze geweten hebben wat die afkortingen betekenen en dat dit artikel niet in goede aarde zou vallen. Magere Hein (overleg) 4 mei 2016 11:21 (CEST)
  • Zoals het nu geschreven is, is het inderdaad reclame. Voor Voor verwijderen The Banner Overleg 4 mei 2016 09:37 (CEST)
 • SieMatic -wiu- Bedrijf is E, maar naar de laatste paragraaf "locaties" mag wel eens kritisch worden gekeken. Daar wordt de lezer direct aangesproken en deze heeft een hoog reclamegehalte. Fred (overleg) 4 mei 2016 10:01 (CEST)
  • Ik citeer de bewerkingssamenvatting: "(translated page from English Wikipedia article; ToU disclosure: this is a paid edit for SieMatic)". Oranjesam (overleg) 4 mei 2016 12:40 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - neigt zeer sterk naar expliciete reclame en mag van mij dan ook versneld verwijderd worden. Dat het een betaalde bijdrage is, is voor mij ook een zorgwekkende ontwikkeling, op die manier sluipt er dus reclame de encyclopedie in. In het geval van dit artikel zijn met name het stuk over de recente ontwikkelingen (S1, S2 en S3) en het stuk over de locaties duidelijk bedoelt om reclame te maken. Dqfn13 (overleg) 4 mei 2016 19:54 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen. Ik heb zeer fors gesnoeid, er resteert denk ik alleen objectieve info. Elly (overleg) 5 mei 2016 21:57 (CEST)
 • Super Lembi - een figurant die zichzelf (?) super vindt - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 4 mei 2016 11:20 (CEST)
 • Els De Craeker wiu/cv/ew? Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 4 mei 2016 11:35 (CEST)
 • Sharpay Evans - wiu of waarschijnlijk ne - Gezellig gebabbel over ene Sharpay Evans, een van de rollen in High School Musical. Misschien het beste om er een redirect naar dat artikel van te maken. - Paul-MD (overleg) 4 mei 2016 11:38 (CEST)
 • Balhoofdlagers - volgens Xxmarijnw wiu - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 4 mei 2016 11:59 (CEST)
 • Baudouin hockey club - zp, wiu. De opmaak is minder, ook lijkt dit erg veel op zp of reclame. - Xxmarijnw (Overleg) 4 mei 2016 12:28 (CEST)

Toegevoegd 04/05: Deel 2[bewerken]

 • Rode Neuzen Actie - hoe sympathiek ook - wiu: opmaak, ziet eruit als c+p - is bovendien wervend van toon - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 4 mei 2016 13:25 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Dat zet al zwaar aan met een bronloze bewering cq wezelzin: 1 op de 5 Vlaamse jongeren kampt met psychische problemen, dikwijls met zware gevolgen. Het is maar hoe je jongere, psychisch probleem, dikwijls en zwaar definieert. En dan nog: hoe wordt deze bewering onderbouwd. Geldt dit alleen voor Vlaamse, of ook voor Waalse, jongeren? Fred (overleg) 4 mei 2016 19:27 (CEST)
 • École centrale de Lyon - wiu, enkel studiegidsinfo. Zoveelste onaffe lemmaatje vanuit Frankrijk ook hier geplaatst. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 4 mei 2016 13:26 (CEST)
 • Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées - wiu/promotint; idem Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 4 mei 2016 13:27 (CEST)
 • Keizerstraat (Antwerpen) - magertjes - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 4 mei 2016 13:28 (CEST)
 • IONIS Education Group - wiu - eenzinner over een onderwijskoepel. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 4 mei 2016 13:29 (CEST)
 • École Nationale de l'Aviation Civile - wiu en nooit afgemaakt Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 4 mei 2016 13:31 (CEST)
 • Prijs voor de Vrijheid (Libera!) - ne Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 4 mei 2016 13:54 (CEST)
 • Libera! (denktank) - ne - club die bovenstaande prijs uitreikt. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 4 mei 2016 13:56 (CEST)
 • Freestyle motion - is wat kort - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 4 mei 2016 14:02 (CEST)
 • Ölüdeniz - wiu en wervend. Een eerste versie werd bij deze recente sessie verwijderd na constatering dat het om slecht Nederlands ging. Vandaag is het artikel opnieuw geplaatst in kennelijk beter Nederlands (ingrepen door Vis met 1 oog hebben daarbij wel geholpen), maar nog steeds verre van perfect. Daarnaast lijkt het vooral gericht op potentiële bezoekers (die ook worden aangesproken). Het onderwerp zelf komt op 10 andere wiki's voor en is dus ongetwijfeld wel E. Apdency (overleg) 4 mei 2016 15:22 (CEST)
  • ik twijfelde nog - vooral vanwege het feit dat er meerdere malen per dag eb en vloed zijn te beleven - dat heb je niet vaak - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 4 mei 2016 15:48 (CEST)
 • Henk Kooijmans - ne/wiu Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 4 mei 2016 15:26 (CEST)
 • GBSK - wiu Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 4 mei 2016 15:31 (CEST)
 • AveYue - slechte één zoekresultaat (dit artikel) - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 4 mei 2016 15:44 (CEST)
  • Dat geldt tevens voor de namen van de leden, en de inhoud ruikt ook naar een hoax. Nuweg lijkt me beter. Apdency (overleg) 4 mei 2016 15:50 (CEST)
 • Overkoepelend Zuster Overleg Nederland - ne Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 4 mei 2016 16:37 (CEST)
 • Ichtus (studentenclub) - ne Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 4 mei 2016 16:40 (CEST)
  • We hebben al V.C.S. Ichthus Landelijk. Als de Belgische verenigingen daar ook onder vallen kan het wel in een enkel lemma. Overigens is het Vlaamse Ichtus (evenals het Nederlandse Ichthus) geen studentenclub, en ook geen vereniging, maar een overkoepelende organisatie. Fred (overleg) 4 mei 2016 19:14 (CEST)
 • VIDIUS studentenunie - reclame. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 4 mei 2016 16:47 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Wervend, niet-encyclopedisch, taalgebruik, bijvoorbeeld: VIDIUS gaat voor goed onderwijs. Er staat wel drie keer achter elkaar in dat het de belangen van studenten behartigt, enzovoort. Uiteraard is er ook weer een bestuur dat de dagelijkse leiding geeft, wat voor alle verenigingen geldt en totaal niet encyclopedisch interessant is, enzovoorts. Fred (overleg) 4 mei 2016 19:17 (CEST)
  • Sinds een gebruiker Vidius utrecht er aan is gekomen is het een gedrocht en daarom kan ik me vinden in de nominatie. Helaas kan ik niet uitsluitend die wijzigingen in één keer terugdraaiden vanwege "andere strijdige wijzigingen" maar dat lijkt me wel noodzakelijk om dit artikel weer terug te brengen naar iets nuttigs. Ik ben van mening dat het onderwerp wel E is maar niet in de promopraatversie die deze gebruiker "Vidius utrecht" ervan meende te moeten maken. (VIDIUS gaat voor goed onderwijs, bah, en dat zijn studenten? Bah!) - Tengwa osse.svgTengwa rómen.svgTengwa osse.svgTengwa óre.svg - (Gebruiker - Overleg) 4 mei 2016 21:34 (CEST)
   Ik zie net dat The Banner het artikel opgepoest heeft, daarvoor dank. In deze versie ben ik Tegen Tegen verwijderen (want het onderwerp is E) maar laten we het wel in de gaten houden want Vidius utrecht heeft het wel voor elkaar gekregen dat die promopraat er ruim een jaar heeft kunnen staan. - Tengwa osse.svgTengwa rómen.svgTengwa osse.svgTengwa óre.svg - (Gebruiker - Overleg) 4 mei 2016 21:39 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen opgepoetst, geneutraliseerd en van een paar bronnen voorzien. The Banner Overleg 4 mei 2016 21:44 (CEST)

Toegevoegd 04/05: Deel 3[bewerken]

 • Aptagram - wb - Woordenboekdefinitie (de "inleiding") met drie voorbeelden, dat maakt dit dus nog geen encyclopedisch artikel. Dqfn13 (overleg) 4 mei 2016 16:57 (CEST)
  • Stel je voor om het samen te voegen met anagram? Of is er iets anders dat het wel "tot een encyclopedisch artikel maakt". 't is nogal lastig om te achterhalen wat bv in jouw ogen iets tot een "encyclopedisch artikel maakt", misschien heb je iets meer info? (toevoeging: is het een idee om dit soort opmerkingen en meldingen ook op bv de overlegpagina van het artikel of van de aanmaker te plaatsen? Het zou het wat stimuleren dat artikelen worden verbeterd.) Ecritures (overleg) 4 mei 2016 17:38 (CEST)
   • Tja, wat zou je in een encyclopedisch artikel over een definitie verwachten... meer uitleg misschien? Invoegen in Anagram mag van mij ook wel, maar ik wil er dan wel een fatsoenlijke bron bij, want bij een korte zoekactie heb ik er geen een gevonden die fatsoenlijk te noemen is. Dqfn13 (overleg) 4 mei 2016 18:02 (CEST)
    • Tja, ik dacht ik vraag het even omdat anagram ook slechts heel kort is, als een woordenboekdefinitie, maar i.t.t. aptagram veel meer voorbeelden heeft. Dit soort vragen zijn gewoon normale vragen om inzicht te krijgen in de redenen waarom jij iets nomineert, zodat ik of anderen het artikel kunnen verbeteren/uitbreiden. Zuchtend vanaf de zijlijn je verwonderen over de stupiditeit van een gewone gebruiker die niet weet waarom jij een artikel niet goed vindt getuigt m.i. van weinig intentie tot samenwerken. Ecritures (overleg) 4 mei 2016 21:24 (CEST)
     • Ecritures, je laat je hier wel erg laatdunkend uit over die gewone gebruiker. Ik acht het heel wel mogelijk dat hij of zij niet bekend is met de regel dat, zoals Dqfn13 terecht opmerkt, een woordenboekdefinitie met drie voorbeelden nog geen encyclopedisch artikel is. Het lijkt me dan ook niet nodig om hem of haar 'stupiditeit' aan te wrijven en al evenmin om dan – o ironie! – Dqfn13 van weinig intentie tot samenwerken te beschuldigen. Marrakech (overleg) 5 mei 2016 16:05 (CEST)
  • De Van Dale kent dit woord niet en ook in de Woordenlijst Nederlandse Taal komt 'aptagram' niet voor. In het Engels lijkt het woord wel te bestaan (hoewel, Merriam-Webster kent 't ook niet), maar een andere definitie te hebben dan die in dit artikel gegeven wordt. Dit artikel spreekt van gelijke betekenissen, terwijl Wiktionary spreekt van een betekenis die 'relevant' is ten opzichte van het oorspronkelijke woord en dit document van een aptagram spreekt wanneer een anagram 'particularly apt' is (anagrammen die synoniemen van elkaar zijn heten volgens dit stuk 'synagrammen'). Auteur voegde de term ook hier toe, maar Battus (het werk dat wordt aangehaald) kent het woord niet en noemt 'aalscholver-schollevaar' alleen een van "[d]e drie merkwaardigste anagrammen, omdat ze hetzelfde aanduiden" ('noot-toon' wordt niet genoemd). Ik hoop dat de auteur kan aangeven op welke bronnen hij zich gebaseerd heeft, maar misschien is het wel handig als hij dan eerst van deze beoordelingsnominatie op de hoogte gesteld wordt. Woody|(?) 4 mei 2016 22:09 (CEST)
 • ESME Sudria - wiu; enkel studiegidsinfo. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 4 mei 2016 16:59 (CEST)
 • Veeneleiding - wiu Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 4 mei 2016 17:30 (CEST)
  • Maar een kanaal kan wel degelijk stromen, zij het dat de stroom gereguleerd wordt door de sluizen. We hebben bovendien ook afwateringskanalen en uitwateringskanalen. Fred (overleg) 4 mei 2016 19:19 (CEST)
  • Nominatie herstelt ondanks dat die onzin is. Kanalen hebben nogal eens een rol bij de afvoer van water. The Banner Overleg 4 mei 2016 22:25 (CEST)
  • Opgepoetst, wat extra feiten toegevoegd alsmede bronnen. The Banner Overleg 4 mei 2016 22:27 (CEST)
 • Comedy Café - reclame Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 4 mei 2016 18:00 (CEST)
 • Bob Maclaren - wiu/ew? Eigenaar van het bedrijf hierboven. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 4 mei 2016 18:06 (CEST)
 • De Meenthe - reclame - Vooral het hier en nu is beschreven, geschiedenis speelt hierbij vrijwel geen rol. Erg belangrijk is ook dat vrijwel direct gemeld wordt wat er zoal te doen is en wie er gebruik maken van het theater. De naam valt 13 keer in het artikel, dat lukt mij niet eens in een artikel van dik 20k. toegegeven, dan gaat het om een kerk in plaats van een commercieel bedrijf. Dqfn13 (overleg) 4 mei 2016 18:13 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen was inderdaad reclame. Na flinke snoeibeurt de promo verwijderd. 'k Ben vervolgens zo vrij geweest het nw-sjabloon te verwijderen. Atsje (overleg) 5 mei 2016 08:36 (CEST)
 • Wout Verstappen -weg- Dit is geen artikel. Als de persoon echt beroemd is, zoals dit regeltje stelt, dan met een goed artikel en dus niet dit. Fred (overleg) 4 mei 2016 19:21 (CEST)
 • De avonturen van Bibi en Tina - wiu - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 4 mei 2016 20:20 (CEST)
 • Vic Langenbergh - ew? Onbelangijk nevenpersonage dat in hoogstens 30 afleveringen van een langdurige reeks heeft meegespeeld.
 • Adolph Ernestus Post - ne - het artikel maakt niet duidelijk waarom een officier van gezondheid en kunstliefhebber relevant is voor een encyclopedische vermelding. Erger is dat dit artikel bovendien speculatieve veronderstellingen bevat o.a. gebaseerd op een onjuiste interpretatie van primaire bronnen. Zo wordt gesteld, dat hij wellicht een affaire gehad zou hebben met ene Everarda Aarts. Zij hebben samen in 1867 een zoon Cornelis Johannes Gerardus aangegeven. De primaire bron zegt echter iets anders: Er is geen sprake van een gezamenlijke aangifte. Adolph Ernestus Post doet als officier van gezondheid aangifte van de geboorte van ene Johannes Gerardus, kind van Everarda Aarts. De naam van een vader wordt in het geheel niet vermeld. Waarschijnlijk is de aanmaker van dit artikel op het verkeerde been gezegd door het uittreksel van de akte bij wiewaswie waar ten onrechte de aangever verward wordt met de vader (hiervan is inmiddels een foutmelding doorgegeven aan wiewaswie). Gouwenaar (overleg) 4 mei 2016 22:18 (CEST) P.s. dit laat nog eens zien dat het hoogst ongewenst is om allerlei feiten te verzamelen uit zoekopdrachten in databases als wiewaswie en die vervolgens samen te voegen tot één geheel. Zie Wat is niet toegestaan: "een analyse of synthese van bestaande feiten, ideeën, meningen of argumenten, zonder dat die analyse of synthese direct is terug te vinden in een betrouwbare bron (die betrekking heeft op dat onderwerp)". Gouwenaar (overleg) 4 mei 2016 23:27 (CEST)
  • Speculatieve tekst is terecht verwijderd. Man was van belang voor het behoud van beroepsmatig orkest in Arnhem en omstreken.Ceescamel (overleg) 5 mei 2016 13:10 (CEST)
 • Route.nl -weg- Deze advertorial (overigens barstensvol taalfouten) werd u aangeboden door de Webdeveloper & Online marketeer bij route.nl. Rare en soms kromme zinnen vol beweringen en POV zoals: Met de vergrijzing groeit het contingent toerfietsers en wandelaars. De elektrische fiets vergroot de mogelijkheden voor het uitstippelen van aantrekkelijke routes. Ook de aandacht voor het belang van gezondheid en de natuur. Bieden prima vooruitzichten voor de groei van route.nl Fred (overleg) 4 mei 2016 22:21 (CEST)
 • Jens Gruyaert - wiu - Te weinig informatie om als encyclopedisch artikel te kunnen dienen. Dqfn13 (overleg) 4 mei 2016 22:31 (CEST)
 • Nederrock -weg- Mager regeltje, en we hebben al Nederpop. Wellicht een doorverwijzing, al is niet alle pop ook rock, natuurlijk, maar alle rock wel pop. Fred (overleg) 4 mei 2016 23:03 (CEST)
 • The overslept -NE- Een twee jaar oude band die gespeeld heeft met en, hoewel Nederlands van oorsprong, toch voornamelijk in het Engels schijnt te moeten communiceren, dat is althans de taal waarin het merendeel van het artikel is gesteld. Tot de bronnen behoren onder meer official Twitter pages en official Facebook pages. Fred (overleg) 4 mei 2016 23:30 (CEST)
  • Maak er maar een nuweg van, Fred. Pagina is leeggehaald. Howel je de auteur geen enkele informatie hebt verschaft over het hoe en waarom van de nominatie, zoals gebruikelijk, moet ik eerlijk toegeven dat ik de naam van de auteur weinig hoopgevend vindt om serieuze artikelen te verwachten (ongewenste gebruikersnaam???) The Banner Overleg 4 mei 2016 23:50 (CEST)

Toegevoegd 05/05; af te handelen vanaf 19/05[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 05/05: Deel 1[bewerken]

 • The Overslept - aangemaakt met ne-sjabloon en dat klopt. Eerder als The overslept na ne nominatie leeggehaald. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 5 mei 2016 08:36 (CEST)
 • Militaire Junta van 1930 - wiu: Van welk land wat dit de junta? Wat hebben ze gedaan of misdaan? Hoe zijn ze aan de macht gekomen en hoe eindigde dat? Zo zijn er nog veel meer vragen die op beantwoording wachten. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 5 mei 2016 09:05 (CEST)
  • Beetje aangevuld met info van het lemma de geschiedenis van Brazilië. Zo lijkt het al wat. BonstraGeert (overleg) 5 mei 2016 13:37 (CEST)
  • Titel is nu gewijzigd omwille van plaatsaanduiding. Arnoud van Dillewijn (overleg) 5 mei 2016 14:31 (CEST)
  • Inmiddels zover opgeknapt dat het geen wiu meer is; nominatie ingetrokken. Inmiddels hernoemd tot Braziliaanse militaire junta van 1930; de oorspronkelijke naam is niet zinvol en daarom heb ik er maar een nuweg op gezet. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 5 mei 2016 17:53 (CEST)
 • Zacht - Dit 'onderwerp' verdient m.i. geen apart lemma. Kan beter verwerkt worden op een pagina over weerkunde of temperatuur. Flag of California.svg DimiTalen 5 mei 2016 09:53 (CEST)
 • Frisdrank gebruik jongeren haarlem - ne (richting nuweg) - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 5 mei 2016 10:22 (CEST)
 • Actieve matras. Ruikt naar reclame, maar niet genoeg voor een nuweg. Milliped (overleg) 5 mei 2016 11:46 (CEST)
  • Vervelender vind ik dat wat er staat waarschijnlijk niet klopt. In de regel wordt onder een actieve matras verstaan dat er sensoren en/of motortjes in zitten, bv een wisseldrukmatras met zones of stroken die actief (dus met een motor) afwisselend onder druk worden gebracht. Overigens is de term natuurlijk niet beschermd, dus als er een winkelier een gewoon luchtbed of waterbed zo wil noemen uit marketingoverwegingen dan is dat niet verboden. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 5 mei 2016 19:44 (CEST)
  • En ook in dit artikel wordt geen aandacht besteed aan de resonantiefrequentie van de matras, van groot belang voor het voortbestaan van de menselijke soort. Ik kan het zelf niet aanvullen, heb er geen E bron voor kunnen vinden. Stunteltje (overleg) 5 mei 2016 21:45 (CEST)
 • Elise Kill - woordenboekdefinitie - Arch (overleg) 5 mei 2016 12:31 (CEST)
  • Een woordenboek met infoboxen is wel wonderlijk, maar het artikel is uitgebreid, tot een beginnetje weliswaar. ed0verleg 5 mei 2016 22:05 (CEST)
 • Joe Martin Stage Race - wiu - erg mager Arch (overleg) 5 mei 2016 12:33 (CEST)
  • Is ook gewoon een prima beginnetje. ed0verleg 5 mei 2016 22:06 (CEST)
 • Theatergroep BitterKoek - weg - Te weinig beschikbare onafhankelijke bronnen. (NE) Wat is dat toch dat mensen die zelfpromo plegen hun eigen naam uit een soort bescheidenheid met kleine letters schrijven? Kattenkruid (overleg) 5 mei 2016 15:06 (CEST)
 • Tweede Provinciale Antwerpen 1906-07 (voetbal België) - een tabel, meer niet - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 5 mei 2016 15:29 (CEST)
 • Energiekaart - ziet er erg reclameachtig uit - veel externe links in de tekst - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 5 mei 2016 17:59 (CEST)
  • De hele tekst is ook een lofzang op het onderwerp. Het is ook niet voor het eerst dat dezelfde aanmaker hiermee komt. Toth (overleg) 5 mei 2016 18:02 (CEST)

Toegevoegd 05/05: Deel 2[bewerken]

 • Umesh Pop-Up Teevee - wiu - Queeste (overleg) 5 mei 2016 20:02 (CEST)
 • French Blue - weg - Een luchtvaartmaatschappij die eigenlijk nog niets gedaan heeft, maar daar pas volgende maand mee begint. Enkele maanden te vroeg volgens mij om daar al een artikel over te schrijven. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 5 mei 2016 20:04 (CEST)
 • Topsport - wiu - Lijkt op eigen opvattingen, zonder enige bron. Queeste (overleg) 5 mei 2016 20:09 (CEST)
 • Typical - wiu - Geen bronnen, maar vooral (door mij) totaal niet te begrijpen. Queeste (overleg) 5 mei 2016 20:14 (CEST)
 • Tinco Benoit-Eerst een nuweg, daarna eraf gehaald zonder nieuw sjabloon maar onderhand was het artikel al wel gemarkeerd. Nu maar een wiu op geplakt alhoewel een nuweg van mij ook een optie is. MatthijsWiki (overleg) 5 mei 2016 20:21 (CEST)
  • Terug nuweg van gemaakt: is gewoon privacyschending van een minderjarige, met namen van nog verschillende andere. Mag geen 2 weken blijven staan. Queeste (overleg) 5 mei 2016 20:27 (CEST)
  • Opmerking Opmerking Klopt, was privacyschending en dus om die reden direct verwijderd. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 5 mei 2016 20:28 (CEST)
  • Is een personage uit SpangaS, maar in oktober al eens verwijderd bij sessie. Wikiwerner (overleg) 5 mei 2016 21:13 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - Aangezien het niet ging om privacyschending, heb ik het artikel teruggeplaatst. Verdere beoordeling moet hier dus via TBP lopen. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 5 mei 2016 22:00 (CEST)
 • Abel Brandt-Zelfde als Tinco Benoit. MatthijsWiki (overleg) 5 mei 2016 20:21 (CEST)
  • Ook nuweg van gemaakt: zelfde privacyschending. Queeste (overleg) 5 mei 2016 20:30 (CEST)
   • Queeste, dit zijn karakters in de serie SpangaS. Abel Brandt wordt gespeeld door Ricardo Blei, om maar een voorbeeld te geven. Dqfn13 (overleg) 5 mei 2016 20:33 (CEST)
    • Aha, ik was er dus ingetrapt. Meteen een antwoord op de vraag die ik aan Ciell had gesteld. Ik was even heel ongerust, maar was een beetje belachelijk dus. Bedankt Dqfn! Queeste (overleg) 5 mei 2016 20:36 (CEST)

Toegevoegd 05/05: Deel 3[bewerken]

 • Oorlogsliefdekind - weg - Onvoldoende neutraal geschreven, leest alsof het van binnenuit is geschreven. Artikel legt niet de focus op het project, de website of het nieuw bedachte woord (dat nog fout is ook; het is namelijk een liefdeskind en dus ook een oorlogsliefdeskind). Het artikel ontbeert ook enige gedegen vorm van bronvermelding over dit project/de site/het nieuwe woord. De twee bronnen gaan over de film en het fenomeen (de kinderen dus). Ik twijfel ook wel of welke vorm van oorlogsliefdekind wel past in de encyclopedie: het woord is recentelijk bedacht, de film kan relevant zijn maar dan in een eigen artikel, het project is simpelweg niet bekend genoeg waardoor ik daar twijfel aan de relevantie. Dqfn13 (overleg) 5 mei 2016 20:24 (CEST)
  • het is inderdaad een vreemd woord: een kind dat is verwekt vanwege de liefde voor oorlog - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 5 mei 2016 21:27 (CEST)
   • Waar is deze opmerking goed voor? En wat helpt het de aanmaker van het artikel? Het project (een club was het niet echt) heet nu eenmaal zo, hier lacherig gaan doen om de naam komt nu niet echt serieus over. Als het de bedoeling is dat we een in onszelf gekeerd clubje blijven, moeten we vooral alle beginners wegplagen. ed0verleg 5 mei 2016 22:10 (CEST)
 • Foxpack - lijkt me E, waar de stijl is wat onbeholpen - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 5 mei 2016 21:18 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen De E-waarde moet blijken uit bijzondere geschiedenis, grootte van het bedrijf qua omzet en/of aantal werknemers, de bijzonderheid van het product en zulke zaken. Zelfs de eigen website van het bedrijf geeft geen informatie hieromtrent. Als het bedrijf in 2000 is opgericht, en zonder duidelijke E-waarde "indicatoren" lijkt het me slechts een van de vele kleinere of middelgrote logistiekbedrijven die er zijn. Er blijkt overigens ook nog een Foxpak (zonder c) te bestaan, wat internationaal actief is, maar dat is in Ierland gevestigd. Fred (overleg) 5 mei 2016 21:52 (CEST)
 • Aleksander Willemse - wervend - in de tekst (door mij verwijderde) externe link naar de galerie waar we het werk kunnen zien hangen - en kijk een met wie hij nog meer hangt, ergo hij moet wel goed zijn - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 5 mei 2016 21:24 (CEST)

Uitleg[bewerken]

Direct te verwijderen

In het geval van werkelijke onzin of als een artikel alleen maar (grove) fouten bevat, kan het hier genomineerd worden voor onmiddellijke verwijdering. Bij twijfel of als een artikel reeds inhoudelijk bewerkt is door iemand anders, dan dient het artikel of de afbeelding op de lijst te beoordelen pagina's geplaatst te worden volgens de normale procedure. Voor de exacte criteria, zie de richtlijnen voor moderatoren. Deze pagina is niet bedoeld voor discussie of een stemming. Bij onenigheid over een nominatie wordt aangeraden alsnog voor de gewone verwijderprocedure te kiezen.

Artikelen (veelal redirects) die verwijderd zouden moeten worden om daar een ander artikel neer te zetten door middel van een titelwijziging, kunnen met uitleg gemeld worden op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Artikelverplaatsen.

Het is beter deze (sub)pagina niet op te schonen. Zodoende betekent een melding van deze pagina op volglijsten dat er daadwerkelijk een verwijderverzoek is geplaatst. Gebruikers die hieronder een nieuw artikel toevoegen, wordt verzocht tevens de oude (rode) links te verwijderen.

Pagina's die zijn gemarkeerd met {{nuweg|1=reden}} staan eveneens in de categorie nu te verwijderen.

Nominaties voor directe verwijdering[bewerken]

Abel Brandt Koos van den beukel (overleg) 5 mei 2016 19:50 (CEST) Tinco Benoit Koos van den beukel (overleg) 5 mei 2016 19:50 (CEST)

2x een personage uit Spangas, genomineerd zonder reden. Ik denk dat ze beter de gewone TBP kunnen doorlopen. Ciell 5 mei 2016 20:12 (CEST)
Beide op TBP geplaatst. Graag wel opletten bij het markeren, nu stonden ze gemarkeerd zonder sjabloon erboven. MatthijsWiki (overleg) 5 mei 2016 20:35 (CEST)
Waarom is Tinco Benoit nog verwijderd? Ciell 5 mei 2016 20:44 (CEST)