Warmtedistributie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Stadsverwarmingsleidingen in Tübingen (D); De leidingen voor aanvoer en terugvoer liggen naast elkaar. Elke leiding bestaat uit een buitenste en een binnenste buis. Het heet water stroomt door de binnenste buis. Tussen de binnenste buis en de buitenste buis zit isolatie.

Warmtedistributie is een verwarmingssysteem, waarbij de woningen worden verwarmd via een ondergronds netwerk van warmwaterleidingen.

Warmtedistributie voor (een groot deel van) een stad wordt stadsverwarming genoemd. Tegenwoordig is ook de term stadswarmte gangbaar.

In veel gevallen maakt warmtedistributie gebruik van aftapwarmte van elektriciteitscentrales wat ten onrechte vaak de naam restwarmte meekrijgt, maar ook geothermie en de warmte van afvalverbrandingsinstallaties (AVI's) wordt gebruikt. Nieuwe ontwikkelingen zijn gebruik van biomassa, warmtepompen en zonnecollectoren. Door het schaalvoordeel (een grote warmtebron in plaats van vele cv-ketels) is warmtedistributie meestal brandstofbesparend. Om de prijs te kunnen berekenen, heeft elk huis een warmtemeter. Het warmteverbruik wordt uitgedrukt in gigajoules. 1 gigajoule warmte komt ongeveer overeen met het verstoken van ruim 30 kubieke meter aardgas.

De huizen in de steden/wijken met deze dubbele warmwaterleiding zijn meestal niet aangesloten op het aardgasnet. Het leidingwater wordt vaak met behulp van een warmtewisselaar door de warmtedistributie verwarmd. In sommige gevallen wordt het warme tapwater bij het verdeelstation geproduceerd. Deze woningen hebben dus een aparte leiding voor warm kraanwater.

Bij oudere netwerken bedraagt de ingangstemperatuur 90°C en de uitgangstemperatuur 70°C. Bij nieuwe warmtenetten is de ingangstemperatuur uit milieuoverwegingen verlaagd naar 70°C. De uitgangstemperatuur bedraagt dan ongeveer 40°C. De transporttemperatuur in het hoofdnet ligt meestal tussen de 110 en 130 graden (stoomnet). In de wijkcentrales wordt de temperatuur afhankelijk van de buitentemperatuur geregeld naar de 90-70 voor de huizen.

In Oost-Europa en Scandinavië komt warmtedistributie veel voor. Veel dorpen in Denemarken hebben een kleine elektriciteitscentrale waarbij de restwarmte wordt gebruikt om de huizen te verwarmen (warmte-krachtkoppeling). In Nederland is warmtedistributie in de jaren zeventig en tachtig op gang gekomen.

Nadelen[bewerken]

Belangrijke nadelen zijn de hoge investeringskosten voor het netwerk, het hoge verlies van warmte op het distributienet, de veel te hoge consumentenprijs en het niet kunnen overstappen waardoor de warmteleveranciers minder geneigd zijn moeite voor de klant te doen.

Niet altijd milieuvriendelijk[bewerken]

In sommige wijken, zoals Ypenburg (in Den Haag), is er geen sprake van hergebruik van restwarmte; de warmte wordt in dan bijvoorbeeld opgewekt door gasgestookte warmtecentrales.

Leidingbreuk[bewerken]

Bij een breuk in de CV-leiding is de kans groot dat er heet stadsverwarmingswater in de woning blijft stromen, waardoor aanzienlijke schade ontstaat; dit in tegenstelling tot een gesloten verwarmingscircuit.

Geen slimme meter[bewerken]

Een slimme meter wordt niet in alle gevallen aangeboden; om privacyredenen kan dit echter ook als voordeel worden opgevat, daar het gebruik van een slimme meter bij elektriciteit en gas dikwijls wordt opgelegd.

Verlies[bewerken]

Het meeste verlies zit hem in de uiteinden van de netten (het deel van de wijkcentrales naar de huizen en in de warmtewisselaars in de huizen) en ook gaat er veel verloren in de mindere isolatie van de aangesloten huizen. In Nederland wordt warmtelevering, op papier, veel hoger gewaardeerd dan aardgas waardoor de huizen in de berekeningen sneller voldoen aan de gestelde EPC-norm en de bouwer dus minder hoeft te isoleren. Dat dit het milieuvoordeel tenietdoet en de aangesloten gebruiker tot 30% meer warmte gebruikt moeten de gebruikers voor lief nemen; dit wordt niet meegenomen in het NMDA-tarief.[1]

Het warmteverlies wordt beperkt doordat de warmteleidingen goed zijn geïsoleerd met polyurethaan of met vacuüm. Zo zal in een grote warmtetransportleiding het water over kilometers afstand getransporteerd kunnen worden terwijl de temperatuurdaling tot een enkele °C beperkt blijft.[bron?]

Nederland[bewerken]

In 2000 hadden 212.000 huishoudens een aansluiting op een warmtedistributienet. In 2004 wordt het aantal op 250.000 geschat. Jaarlijks komen er circa achtduizend aansluitingen bij. In april 2011 zijn er ongeveer 550.000 huishoudens aangesloten op stads- of blokverwarming. De eerste stad in Nederland met stadsverwarming was Utrecht in 1923.[2]

Bij de vaststelling van de warmtetarieven in Nederland wordt in beginsel het 'NMDA'-principe (NMDA: Niet Meer Dan Anders) aangehouden. EnergieNed, het verbond van Nederlandse energiebedrijven, stelt jaarlijks een adviestarief vast op basis van verbruikscijfers bij referentiewoningen. Bij projecten die gesubsidieerd worden door het rijk, ziet Agentschap NL toe op de warmtetarieven. Bij veel projecten zijn bewoners van mening dat zij te veel betalen voor hun warmte. Door het CDA is het initiatief genomen tot een warmtewet, die zal leiden tot het op basis van kostprijs vaststellen van warmtetarieven per project. Om de klanten te beschermen is er bovendien een maximumtarief, dat ervoor zorgt dat men maximaal dezelfde kosten heeft als bij aardgas. Deze Warmtewet is in juli 2008 aangenomen door de Tweede Kamer, en werd op 10 februari 2009 zonder stemming door de Eerste Kamer aangenomen. De Warmtewet trad in werking op 1 januari 2014.[3]

In de Warmtewet is ook opgenomen dat benutting van overtollige warmte van centrales en industrie zal worden hergebruikt waar dat mogelijk is. Om het hergebruik van restwarmte en het gebruik van duurzame warmte en koude in Nederland en Vlaanderen te bevorderen, is in 2008 de Stichting Warmtenetwerk opgericht.

Steden met stadsverwarming[bewerken]

stad - wijk/stadsdeel

België[bewerken]

Vlaams Gewest[bewerken]

 • In Aalst lag een warmtenet op stoom gevoed vanuit een elektriciteitscentrale. Bij sluiting van de elektriciteitscentrale in 2004 werden alle klanten opgezegd. Het warmtenet is in 2008 overgeschakeld op warm water opgewekt met vier ketels van elk 500 kW op aardgas en bedreven door Veolia.[6]
 • In Antwerpen wordt de nieuwe wijk Nieuw Zuid (Antwerpen)[7] verwarmd worden met een warmtenet.
 • In Brugge ligt een warmtenet van 11 km buizen van 250 mm diameter met heet water van 120°C op een druk van 8 bar. Het net wordt vooral gevoed vanuit de afvalverbrandingsinstallatie IVBO. De belangrijkste klant van het net is AZ Sint-Jan, dat 70% van de warmte afneemt. In de zomer gebruiken die de warmte om met absorptiekoeling koude op te wekken.[8]
 • In Gent ligt een warmtenet van 22 km met heet water van 130°C gevoed vanuit de elektriciteitscentrale van EDF Luminus.[9] Nog in Gent ligt een net van 8 km op stoom tussen de afvalverbrandingsinstallatie IVAGO en het Universitair Ziekenhuis Gent.[10]
 • In Roeselare ligt een warmtenet van 7 km met heet water van 110°C op een druk van 3 bar en gevoed vanuit de afvalverbrandingsinstallatie MIROM. Overschot in de zomer zet MIROM om naar elektriciteit met een organische rankinecyclus.[11]

Waals Gewest[bewerken]

In Louvain-la-Neuve beheert de Université catholique de Louvain een warmtenet van 4 km op heet water gevoed vanuit een warmtekrachtkoppeling.[12] Ook op de campus Sart-Tilman van de Universiteit van Luik ligt een warmtenet.

In Saint-Ghislain ligt een warmtenet van 6 km heet water van 72°C op basis van aardwarmte.[13]

Bronnen[bewerken]

 1. Warmtetarieven voor huishoudens, onderzoeksrapport BECO Groep, 7 juni 2010
 2. Hulpwarmtecentrales Utrecht Utrechtse Stichting voor het INdustrieel Erfgoed provincie Utrecht
 3. http://www.aedes.nl/content/dossiers/Warmtewet.xml
 4. Wijk Wisselaar in Breda regelmatig in de kou (12 april 2012) bndestem.nl
 5. http://energieenwater.net/index.php/analyse/2652-faillissement-aardwarmte-centrale-den-haag-schuld-van-gemeente-en-eneco
 6. http://www.lne.be/themas/duurzaam-bouwen-en-wonen/presentaties-energienetten/een-warmtenet-in-aalst-barrez
 7. S. Van Wiele. Eén centrale verwarming voor tweeduizend huizen. Nieuwsblad (23 augustus 2014) Geraadpleegd op 28 augustus 2014
 8. http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/311/733/RUG01-001311733_2010_0001_AC.pdf
 9. http://edfluminus.edf.com/activiteiten/productie/warmtekrachtkoppeling-59823.html
 10. http://www.ivago.be/over-ivago/verbranding/werking
 11. http://www.koudeenwarmte.com/index.php?menu=projecten&id=277
 12. http://bartmartens.spa.openminds.be/verschenen-in-de-pers/mikado-debatteert-over-uitbouw-warmtenetten-in-vlaanderen.html
 13. http://www.saint-ghislain.be/nl/ins.asp?Chpt=1&Grp=55&RubID=134&SRubID=83&PgID=179

Beluister

(info)