Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20210418

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Geen stemming

Dit is geen stempagina. Op deze pagina vindt geen stemming bij meerderheid plaats, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie en consensus (eenstemmigheid) wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen in de discussie en uw onderbouwde mening te geven. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdrage te ondertekenen door aan het eind vier tildes toe te voegen: ~~~~

Overzicht beheerpagina's
Verberg naaststaande uitleg door in je voorkeuren de optie "Verberg de uitleg boven de dagpagina's van de beoordelingslijst" (onder het kopje "Weergave") aan te vinken.
Instructies voor moderatoren
Archief 2021

De lijst met te beoordelen pagina's bevat Wikipediapagina's die genomineerd zijn voor verwijdering, doorgaans omdat iemand vindt dat een artikel niet voldoet aan de uitgangspunten van Wikipedia. U wordt uitgenodigd om, indien mogelijk, deze pagina's te verbeteren. U bent ook welkom om hier uw (beargumenteerde) bezwaar tegen verwijdering kenbaar te maken.

Procedure
 1. Iemand nomineert een artikel voor verwijdering en onderneemt daartoe de volgende acties:
  Op de betreffende pagina wordt een verwijdersjabloon geplaatst, bij voorkeur met toelichting.
  Het artikel wordt toegevoegd op de beoordelingslijst, met toelichting.
  De belangrijkste auteurs worden op de hoogte gesteld op hun persoonlijke gebruikersoverlegpagina.
 2. Er is twee weken lang gelegenheid tot discussie en verbetering.
  Onder bepaalde voorwaarden (zoals vandalisme, duidelijke auteursrechtenschendingen en pure reclame) kunnen artikelen ook direct verwijderd worden.
  De oorspronkelijke nominator kan een nominatie vroegtijdig intrekken door het gelinkte artikel <s>door te strepen</s>.
 3. In de dagen erna beoordeelt een moderator of het artikel in de dan aanwezige staat behouden of verwijderd moet worden. Deze moderator verwijdert ook het sjabloon op het artikel bij behoud.
  De lijst van te beoordelen pagina's is geen stempagina; een moderator beslist op basis van inhoudelijke argumenten.
Afkortingen

Gebruikte afkortingen: AUT: schending van auteursrechten (ook: copyvio (copyright violation)) – E/EW: encyclopedisch/encyclopedie waardig (relevant genoeg om een artikel waard te zijn) – NE: niet encyclopedisch (niet relevant genoeg) – POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt) – WB: woordenboekdefinitieWIU: verbetering nodig (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering") – ZP: zelfpromotie (zie hiervoor deze pagina).

Onterecht verwijderd?

Is een artikel naar uw mening onterecht verwijderd? In principe kan de behandelend moderator u een gegronde toelichting geven. Als die niet overtuigt, kan heroverweging van een verwijdering gevraagd worden op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen. Daarbij is aan te raden met sterke argumenten te komen.

Nog vragen? Zie onze FAQ. Staat uw antwoord er niet bij? U bent welkom bij onze Helpdesk! Tevens is op Wikipedia:Te beoordelen aanvullende informatie beschikbaar.

Plaats iedere nieuwe nominatie onderaan (dus de oudste staat bovenaan). Voor een reactie op een genomineerd artikel: klik naast het bijbehorende kopje op 'bewerken' dan wel 'brontekst bewerken'.

Toegevoegd 18/04; af te handelen vanaf 02/05[bewerken | brontekst bewerken]

Heereweg (Haarlem-Alkmaar)[bewerken | brontekst bewerken]

Weg – Op basis van een kaartfragment is hier door iemand een artikel over een weg geschreven alsof het een groot samenhangend geheel is, met de suggestie dat het een oude heirweg betreft. Er worden voor dat vermoeden van een heirweg, over de samenhang van de delen van de route, en over het ontstaan ervan geen bronnen aangevoerd. Er worden slechts enkele bronnen aangehaald die een opmerking over een lokaal feitje ondersteunen (plaatselijke naam van een weg, tijd waarin een stuk werd bestraat). Een opmerking als Het zou ook kunnen zijn dat de weg via de Nieuwpoortselaan op de Kennemerstraatweg uitkwam, zonder referentie, maakt zeer aannemelijk dat dit hele artikel origineel onderzoek betreft. 77.164.133.132 18 apr 2021 00:46 (CEST)

Voor Voor verwijderen Ik heb er nog even het boek "Een mol in Arcadië; 50 jaar Velsertunnels" op na geslagen. Geen woord over deze o zo belangrijke weg, terwijl het boek een aardige beschrijving van de streek en veel aandacht besteed aan de transport rond het Noordzeekanaal. In feite is het artikel dusdanig speculatief, dat de oorspronkelijke auteur de titel inmiddels veranderd heeft in "Landwegen tussen Haarlem en Alkmaar". De twee beschreven Romeinse forten zijn volgens het boek inderdaad aangetroffen maar noemt de identificatie met Castellum Flevum speculatief. Volgens het boek worden de forten nu gewoon Velsen 1 en Velsen 2 genoemd. Onbetrouwbaar artikel. The Banner Overleg 18 apr 2021 11:20 (CEST)
Er is nu één bron bijgekomen (Canon van Haarlem) waarin inderdaad staat: "In de Romeinse tijd liep hier [= over de strandwal] waarschijnlijk een oude heirweg (= legerweg), vermoedelijk naar Velsen, waar een Romeins fort lag, en naar Castricum. Haarlem was een nederzetting aan die weg door de duinen." en "Deze oude duinweg loopt als Herenweg vanuit Zuid-Holland naar Haarlem, wordt daar achtereenvolgens Wagenweg, Houtplein, Grote Houtstraat, Gierstraat, Koningstraat, kruist de Grote Markt, gaat verder als Barteljorisstraat en Kruisstraat, en vervolgt buiten de stad als Herenweg zijn loop, tot aan Egmond." De teksten komen uit het boek Historische Canon van Haarlem geschreven door Leny Wijnands en Piet de Rooy. Drs. Leny Wijnands is historica, Prof. dr. Piet de Rooy is oud-hoogleraar geschiedenis. Dat is in elk geval een goed begin. De naamsverandering die het artikel onderging lijkt me niet nodig: wat nodig was, waren bronnen die de vermelde zaken ondersteunen (zodat duidelijk is dat de auteur van het artikel ze niet op basis van eigen ideeën schrijft). 77.164.133.132 18 apr 2021 20:28 (CEST)
Die Romeinse forten stonden daar slechts tijdelijk. Wil men nu echt beweren dat zo'n platgetrapt zandpaadje al 2000 jaar lang de naam draagt van een leger dat er slechts korte tijd heeft rondgewandeld? Dit lijkt me een staaltje wishfull thinking en/of volksetymologie. Van de zeer belangrijke Romeinse limeswegen - die door het leger zijn aangelegd en eeuwenlang goed zijn onderhouden - is nauwelijks een nog bestaand restant terug te vinden in Nederland, ook niet in benamingen. Maar de benaming van zo'n zandpad in een gebied waar de Romeinen nauwelijks zijn geweest, en dat in de 3e/4e eeuw vrijwel geheel ontvolkt is geraakt, zou wél de tand des tijds doorstaan? Zo'n bewering moet wel wat beter onderbouwd worden. Wellicht is de benaming later bedacht en zijn uit interessantdoenerij de Romeinen er bij bedacht? Thieu1972 (overleg) 19 apr 2021 22:20 (CEST)
Ik denk dat ik inderdaad tijdens het schrijven van het lemma te whisfull thinkend was. Ik zal de komende 2 weken het artikel trachten te herschrijven met feiten die te staven zijn met gedegen onderzoek en bronnen. Melvinvk (overleg) 19 apr 2021 22:46 (CEST)
In aansluiting op de anoniem twijfel ik ook enigszins over het nut van de titelwijziging. De route die wordt aangeduid als Heereweg/Herenweg liep trouwens ook tussen Haarlem en Leiden. De straatnaam is nog in gebruik voor de gedeelten tussen Heemstede en Hillegom, tussen Lisse en Sassenheim en bij Warmond. Beperking tot alleen het gedeelte tussen Alkmaar en Haarlem lijkt me daarom niet juist. Of de Herenstraat ook hierbij hoort is mij nog niet duidelijk. Deze ligt namelijk niet op een strandwal, zoals het overgrote deel van de rest van de route.
Met Thieu1972 ben ik het eens dat de koppeling aan het Romeinse leger minder waarschijnlijk is, gezien de korte tijd waarin de forten in Velsen in gebruik waren. Het is ook goed om je te realiseren dat het woord "heir" niet van Romeinse oorsprong is. Wel ben ik overtuigd van de hoge ouderdam van deze route. Naast de strandwal in het veenmoeras lopen was geen optie, dus het pad over de strandwal zal als een van de weinige mogelijke verbindingswegen altijd wel in gebruik zijn gebleven, hoe beperkt ook. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 19 apr 2021 23:24 (CEST)
Inderdaad een logische route, die altijd boven de zee en het veen bleef uitsteken. Is er geen publicatie over specifiek deze verbinding? Een dergelijk oude route zou toch wel eens ergens uitgebreid beschreven moeten zijn. Thieu1972 (overleg) 20 apr 2021 06:51 (CEST)
Ik heb me niet precies verdiept in de loop van de weg ten zuiden van Sassenheim en waar deze dan precies bij Leiden uit zou komen. Ook stond in een andere bron dat deze weg doorliep naar Den Haag. Maar bedankt voor je opmerking ik zal ze meenemen. Melvinvk (overleg) 19 apr 2021 23:45 (CEST)
 • Ik heb op 20 april nog wat aanpassingen gemaakt. Ik hoop ook dat ik genoeg aangegeven heb dat dit een historische weg waarvan bij mij de precieze ouderdom niet bekend is. Ik geef dan ook geen tijdsbepaling sinds wanneer deze weg aangelegd zou zijn, Wel geef ik in het stuk bij Velsen aan dat men vermoed dat deze weg naar of richting het fort gelopen kan hebben. Als het niet voldoende blijkt graag artikel in mijn eigen naamruimte terugplaatsen zodat ik hier rustig ook verder aan kan werken. Mede omdat ik de benodigde informatie uit bibliotheken denk te moeten halen, deze zijn echter helaas nog gesloten. Melvinvk (overleg) 30 apr 2021 16:46 (CEST)
Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Witte Theater[bewerken | brontekst bewerken]

WIU – Zorgen om copyvio. Inaccuraat artikel aangezien op het moment van schrijven het theater al dicht was en bekend was dat het gebouw verbouwd gaat worden tot hotel wat het artikel niet aangeeft. In deze vorm kan het niet gehandhaafd blijven. – The Banner Overleg 18 apr 2021 11:52 (CEST)

Met betrekking tot de copyvio graag deze versie beoordelen. Gezien het (vrijwel) exact overnemen van een paar zeer kromme zinnen uit het origineel, is in elk geval de paragraaf 'Kraaklocatie en andere functies' een auteursrechtenschending. Ook de paragraaf 'Energiecentrale', daarboven, lijkt echter goeddeels letterlijk uit de genoemde bron te zijn overgenomen. 77.164.133.132 18 apr 2021 13:55 (CEST)
Zijn er in de hele tekst enkele zinnen die wat overlappen? Ja. Maar is het dan gelijk copyvio? Nee, wat mij betreft niet. Bij het schrijven van een artikel gebruik je (hopelijk) bronnen. Dat je dan, ook al schrijf je het zelf, wat zinnen krijgt die hier en daar wat lijken op de zinnen in de bron is niet zo raar. Melvinvk (overleg) 18 apr 2021 14:57 (CEST)
Bijna 40% copyvio is reden tot zorg. The Banner Overleg 18 apr 2021 16:48 (CEST)
32% de huidige staat van het artikel wordt beoordeeld of deze gehandhaafd kan blijven. Melvinvk (overleg) 18 apr 2021 17:48 (CEST)
In het artikel las ik: "Het aanzien van de elektriciteitscentrale van Van Loghem, dat invloeden kent uit de architectuur van Berlage, veranderde door deze wijzigingen van functie." Dat is wartaal ('het aanzien veranderde van functie'?) Ik redigeerde die zin daarom. Pas even later zag ik dat die zin vrijwel exact zo in de opgegeven bron staat: "Het aanzien van de elektriciteitscentrale van Van Loghem, met invloeden uit de Berlagiaanse bouwstijl, veranderde door deze wijzigingen van functie." En toen bleek dat je ook de rest vrijwel letterlijk had gekopieerd. 'Berlagiaanse bouwstijl' veranderen in 'architectuur van Berlage' is iets anders dan het parafraseren van de zin, laat staan in eigen woorden de inhoud ervan weergeven. En als er in de geschiedenis van een artikel sprake is van auteursrechtenschending, dan is dat doorgaans reden voor verwijdering van het artikel, of voor het verbergen van de versies met copyvio. 77.164.133.132 18 apr 2021 17:53 (CEST)
 • Aanvullingen op de geschiedenis en ontwikkelingen tot hotel aangebracht. Melvinvk (overleg) 30 apr 2021 16:46 (CEST)

Opmerking Conclusie afhandelend moderator: de zorgen omtrent de copyvio zijn nog niet weggenomen. Ik krijg nog steeds een score van 38,7% en dat is best hoog. Het gaat hierbij niet alleen maar om onvermijdbare overeenkomsten, zoals namen en termen, maar om bewoordingen die direct zijn overgenomen uit de bron ('in de strijd tegen de kraakbeweging, woningnood en jongerenproblematiek', 'De term ‘Wit’ of ‘Witte’ (...) voor vernieuwend, anders en uitdagend')). Een dan zijn dan de omgehusselde zinnen niet eens meegeteld. Zo is de zin die hierboven genoemd wordt, ook nog steeds niet opgelost. En zie bijvoorbeeld deze zin:

Origineel: 'Vanaf de jaren zeventig werd het pand door jongeren gekraakt. Het pand stond toen al enige tijd leeg. De kraakbeweging was in Nederland toen flink in opkomst.'
Ons artikel: 'Begin jaren zeventig werd het pand door jongeren gekraakt, omdat het al enige tijd leeg stond. De kraakbeweging begon in Nederland in die tijd aan een onstuitbare opmars. '

Geen volledige kopie van de oorspronkelijke tekst, maar ondanks een komma hier en een iets andere bewoording daar, zie je dat het gewoon rechtstreeks is overgenomen. Of neem deze zin, die eigenlijk een citaat betreft:

Origineel: ' “Om de lege schouwburgavonden te vullen, diende mijn vader het Witte Tejater-plan in bij de gemeente. Op die avonden liet hij het brandscherm zakken en bouwde hij een tribune op het toneel. Zo kreeg IJmuiden het eerste vlakke vloertheater van Nederland”, zegt (...).'
Ons artikel: 'De Witte Theater vulde de lege schouwburgavonden, op deze avonden liet hij het brandscherm zakken, waardoor Nederland het eerste vlakke vloertheater in IJmuiden gehad zou hebben.'

Het resultaat is een vrij kromme zin (en wie is 'hij'?) die ik als lezer niet echt begrijp. Dat krijg je er dus van als je veel te letterlijk de brontekst volgt. Kortom, het gaat hier niet om een onvermijdbare overlap, maar het lijkt eerder op het overnemen van andermans tekst, en die dan wat verbouwen. Dit alles doet me besluiten om het artikel te verwijderen. Thieu1972 (overleg) 2 mei 2021 08:25 (CEST)

Bloemenklok (Alkmaar)[bewerken | brontekst bewerken]

WIU – Veel onjuistheden en eigen onderzoek. Zo was de klok niet verwijderd zoals de auteur schrijft (hoe kon anders mijn bij de klok geparkeerde fiets gejat - later elders teruggevonden - worden). Lang niet alle beweringen worden gestaafd door de bronnen. – The Banner Overleg 18 apr 2021 12:21 (CEST)

 • In het lemma staat dat de bloemenklok na een laatste herstelpoging in 1984 is ontmanteld. Dit heb ik toch echt uit de primaire bron gehaald. Zie dit stuk tekst
”Meermalen werden de wijzers verbogen of raakte het raderwerk beschadigd door het terug- draaien van de tijd. Dit had tot gevolg dat tussen 1982 en 1984 de klok stil stond. In 1984 probeerde de gemeente het opnieuw: met behulp van afrikaan- tjes, ijsbloemen en begonia’s was het wapen van Alkmaar in bloemen te zien en ook de klok mocht weer lopen.
Maar weer ontkwam het niet aan vernie- ling. De klok telkens repareren kostte de gemeente uiteindelijk te veel geld en ze besloot het geheel niet meer te herstel- len. De wijzers werden weggehaald, het uurwerk verwijderd en de toegang tot de onderruimte geblokkeerd door een laag aarde. Het talud was leeg, er groeiden enkel wat planten en onkruid. In de lege ruimte waar het raderwerk ooit huisde vonden daklozen een droog en windvrij onderkomen”.
Ik weet niet op welke feiten jij je wil berusten die anders beweren. Melvinvk (overleg) 18 apr 2021 12:29 (CEST)
Zoals ik vrolijk meldde, is mijn bij de bloemenklok geparkeerde fiets daar gejat, rond 1990 toen de klok volgens jou al weg was. Origineel onderzoek, dat is waar. The Banner Overleg 18 apr 2021 12:52 (CEST)
Dat is dan misschien een onjuistheid (hoewel het bewijs daarvoor dus wel tegen niet-verifieerbaar anekdotisch bewijs aanleunt). Maar wat is er bijvoorbeeld origineel onderzoek in dit artikel? Encycloon (overleg) 18 apr 2021 13:03 (CEST)
In de genoemde bron kwam de bloemenklok twee keer aan de orde. In eerste instantie heb ik alleen het eerste - korte - stuk gezien. Origineel onderzoek als reden doorgehaald. The Banner Overleg 18 apr 2021 13:11 (CEST)
@The Banner: Een verklaring voor jou stelling wordt ook gegeven in de bron: “ Hoewel de Bloemenklok na de jaren tachtig jarenlang geen deel meer uit- maakte van de Hout, bleef dit stukje in de volksmond nog wel de Bloemenklok genoemd worden”. Als je deze nou een keer zou lezen in plaats van verwijten zou maken. Verder welke onjuistheden bevat het volgens jou nog meer? Aangezien onjuistheden meervoud is. Melvinvk (overleg) 18 apr 2021 13:42 (CEST)
@The Banner: Zijn alle onduidelijkheden verbeterd en kan de nominatie doorgestreept worden? Ecritures (overleg) 25 apr 2021 14:06 (CEST)
Nee. The Banner Overleg 25 apr 2021 14:09 (CEST) Ga jij nu al mijn openstaande nominaties langs? Denk eens aan WP:WQ...
Welke onduidelijkheden bestaan er nog die niet zijn opgelost? En als antwoord op je vraag: nee ik loop alle nominaties door. En die van jou staan nu eenmaal verrassend vaak open terwijl er gewoon antwoord gegeven is op je (soms onduidelijke) vragen of zogenaamde verbeterpunten. Als je zelf niet genegen bent om je nominaties actief te beheren dan stel ik je steeds even actief de vraag zodat je er naar kan kijken. Gezien de kwaliteit van de nominatiewerk, hebben deze nominaties blijkbaar wat extra liefde en aandacht nodig. Ecritures (overleg) 25 apr 2021 16:02 (CEST)

Opmerking Conclusie afhandelend moderator: in de bron wordt geen specifieke verwijderdatum genoemd. Er staat dat in 1984 nieuwe bloemen werden geplant en dat de klok het weer deed, en dat de klok 'na de jaren tachtig' geen onderdeel van de wijk meer uitmaakte. De bron vermeldt niet hoeveel jaren de gemeente het na 1984 nog heeft volgehouden, dus de fiets van The Banner kan inderdaad in 1990 nog gejat zijn nabij de restanten van de klok. Hoe dan ook: ik behoud het artikel, omdat er - afgezien van deze ene datum - geen andere fouten of onduidelijkheden zijn aangetoond. Thieu1972 (overleg) 2 mei 2021 08:43 (CEST)

Dominic Breazeale[bewerken | brontekst bewerken]

Weg Twee onbegrijpelijke, hoofdletter-, interpunctie- en bronloze zinnen over een bokser die blijkbaar een gevecht heeft verloren. Fred (overleg) 18 apr 2021 12:49 (CEST)


Opmerking Conclusie afhandelend moderator: dit is inderdaad nog lang niet een artikel. Verwijderd. Thieu1972 (overleg) 2 mei 2021 08:46 (CEST)

Elodie Kuijper[bewerken | brontekst bewerken]

NE - Amateur cycle crosser zonder aansprekende prestaties op het hoogste niveau. Vooral bekend als social media persoonlijkheid. JanCor01 (overleg) 18 apr 2021 13:12 (CEST)

Bij de vrouwen zijn ze allemaal amateur, dus dat lijkt me geen reden. Waarom ze een social-media persoonlijkheid zou zijn, ontgaat mij een beetje. Staat dat in het artikel, of haal je dat er zelf bij? Edoderoo (overleg) 18 apr 2021 13:20 (CEST)
Ik bedoel vooral te zeggen dat het mij niet duidelijk is of ze wel presteert op het hoogste nationale niveau, prestaties bij de beloften maken over het algemeen niet E-waardig. Als ik op haar naam zoek vind ik ook nauwelijks iets over haar prestaties als wielrenster, maar wel een Instagram pagina met een indrukwekkende 75.000 volgers en een vlog. Vandaar de opmerking over social media persoonlijkheid. JanCor01 (overleg) 18 apr 2021 17:32 (CEST)
Bij het veldrijden en wegwielrennen blijf je tot je 23e belofte, dus alle beloften maar wegfietsen lijkt me niet de juiste weg. Kuijper heeft al genoeg wedstrijden met de elite meegereden, waaronder meermalen de Koppenbergcross. Edoderoo (overleg) 18 apr 2021 21:12 (CEST)
Dat wegfietsen is leuk gevonden in dit verband ;-) Het gaat er inderdaad om dat ongeacht de leeftijd prestaties op het hoogste niveau worden geleverd. Ik heb nog wat beter gezocht en in zie dat Kuijper in elk geval 1 elite koers overall gewonnen heeft, dus je hebt helemaal gelijk. Nominatie doorgehaald. JanCor01 (overleg) 20 apr 2021 18:10 (CEST)

Familie politiek[bewerken | brontekst bewerken]

WIU: De artikelnaam is niet correct; het artikel is nauwelijks opgemaakt, de schrijfstijl is absoluut niet zakelijk genoeg en gezaghebbende externe bronnen ontbreken. Is dit origineel onderzoek of gebaseerd op deugdelijke bronnen? Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 18 apr 2021 13:17 (CEST)

"In die tijd van Napoleon woonden Oepke, Sytse en Jan Rommerts in Wons. Het waren jongens die erg tegen de Franse overheersing waren." Dit hoeft niet verbeterd te worden. Dit is een hoax, flauwe grap, hoe je het ook wilt noemen. Dat hoeft geen twee weken te blijven staan. 77.164.133.132 18 apr 2021 13:59 (CEST)
In 2007 waren er 191 personen met de achternaam 'Politiek'. En mogelijk dat die naam bij wijze van verzetsdaad is ontstaan, zoals in het artikeltje staat. Maar de rest is op geen enkele manier serieus te nemen. 77.164.133.132 18 apr 2021 14:03 (CEST)
In de Nederlandse familienamenbank lees ik: "Klaas Wytzes nam in 1811 te Oldeboorn in Friesland de familienaam Politiek aan, mede voor zijn zoon Wijtze [H.R. van der Woude, Stamreeks Kooi, Zuidlaren 2001 (CBG: Dossier Kooi)]." Niks geen Oepke, Sytse en Jan Rommerts uit Wons dus. 77.164.133.132 18 apr 2021 18:04 (CEST)

Opmerking Conclusie afhandelend moderator: een leuk verhaaltje, maar alleen al qua taalgebruik volledig ongeschikt voor wikipedia. En dan hebben we het nog niet eens over de inhoud, die - dankzij een gebrek aan bronnen - niet geverifieerd kan worden. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 2 mei 2021 08:49 (CEST)

Mamamoo[bewerken | brontekst bewerken]

WIU – Een los zinnetje met typefouten maar aan de hand van en:Mamamoo zou er een echt artikel gecreëerd kunnen worden. – The Banner Overleg 18 apr 2021 16:59 (CEST)

Aangepast Zerradith (overleg) 3 mei 2021 01:13 (CEST)

Naar mijn mening ziet het er nu uit als reclame. The Banner Overleg 3 mei 2021 11:55 (CEST)
Ik vraag me af in hoeverre al die bronnen ook daadwerkelijk zijn geraadpleegd? Thieu1972 (overleg) 3 mei 2021 18:00 (CEST)
Jazeker, niet allemaal zelf opgezocht. Heb er namelijk een paar van de Engelse Wikipedia, maar wel gecontroleerd. Zerradith (overleg) 4 mei 2021 19:36 (CEST)

Opmerking Conclusie afhandelend moderator: Aanvankelijke bezwaar is verholpen, en na deze verwijdering zie ik geen groot reclame-gehalte. Mocht ik dan iets missen kan er uiteraard een nieuwe nominatie plaatsvinden. Encycloon (overleg) 7 mei 2021 12:26 (CEST)

TXT[bewerken | brontekst bewerken]

WIU – Zeer slecht 2-regelig artikel maar aan de hand van en:TXT (band) zou er een echt artikel gecreëerd kunnen worden. – The Banner Overleg 18 apr 2021 17:01 (CEST)


Opmerking Conclusie afhandelend moderator: ik heb er nog enkele regels aan toegevoegd. Het blijft magertjes, maar het is zo wel voldoende om het artikel te kunnen behouden. Thieu1972 (overleg) 3 mei 2021 07:47 (CEST)

Sam Frets[bewerken | brontekst bewerken]

NE – Onvoldoende onafhankelijke bronnen die over deze jonge zanger schrijven. – The Banner Overleg 18 apr 2021 23:09 (CEST)


Opmerking Conclusie afhandelend moderator: volkomen bronloos gebleven. De E-waarde blijft daardoor onduidelijk, en het artikel is in strijd met WP:BLP. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 2 mei 2021 08:53 (CEST)