Lijst van burgemeesters van Maastricht

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit is een lijst van burgemeesters van de stad Maastricht vanaf circa 1350 tot heden. Tot de komst van de Fransen in 1794 had het tweeherige Maastricht een Luikse en een Brabantse burgemeester. Vanaf 1815 is Maastricht een Nederlandse gemeente in de provincie Limburg en is de burgemeester de hoogste gezagdrager binnen de gemeente.

Het burgemeesterschap in Maastricht[bewerken | brontekst bewerken]

Schoorsteenstukken in het Stadhuis van Maastricht met allegorische voorstellingen van de dubbele jurisdictie (Theodoor van der Schuer, 1704-1705

De tweeherigheid van Maastricht, ook wel dubbele jurisdictie genoemd, bracht met zich mee dat de magistraat (het stadsbestuur) samengesteld moest zijn uit evenveel bestuurders van Maastrichts-Luikse, als van Maastrichts-Brabantse geboorte (nativiteit). De inhoud van de functies en de aantallen varieerden in de loop der eeuwen, maar het aantal bestuurders met de Luikse nativiteit bleef steeds gelijk aan dat met de Brabantse. Zo waren er in de 17e en 18e eeuw behalve de twee burgemeesters (een van Luikse en een van Brabantse zijde), ook twee hoogschouten, twee stads-pensionarissen, twee peymeesters (belasting-inners) en twee secretarissen. Verder waren er tweemaal zeven schepenen en tweemaal vier gezworenen. Gezamenlijk vormden ze de Indivieze (= ongedeelde) Raad, het volledige stadsbestuur. De magistraatsleden behoorden tot een beperkt aantal regentenfamilies, die de verschillende ambten onder elkaar verdeelden.[1]

De eerste vermelding van burgemeesters (magistri) dateert uit 1249, maar de eerste namen worden pas een eeuw later vastgelegd. Tussen 1379 en 1428 hadden ook de Maastrichtse ambachten invloed op de burgemeesterskeuze, maar in laatstgenoemd jaar werd dat teruggedraaid.

Tot de taken van de burgemeesters behoorde het administratieve toezicht op de levensmiddelenvoorziening, het vaststellen van de prijzen, en het beheer van en toezicht op de stadszegels en -sleutels. In het stadsbestuur waren zij het die met voorstellen kwamen en zij brachten als eerste hun stem uit. Verder hadden ze een belangrijk aandeel in de Lage rechtspraak. Tot 1567 stonden ze in geval van oorlog aan het hoofd van de burgerlijke milities.[2] Aanvankelijk werden de burgemeesters voor één jaar aangesteld. Eind 16e eeuw ging men geleidelijk over tot een aanstelling voor twee jaar.

In 1409 werd vastgelegd dat de beëdiging der burgemeesters door de beide heren (of hun vertegenwoordigers) moest plaatsvinden op de zondag na Sint-Maarten (11 november). In 1413 verschoof die datum naar Sint-Remigiusdag (1 oktober). Vanaf 1430 nam de hertog van Bourgondië in het Maastrichtse bestel de plaats in van de hertog van Brabant, en vanaf 1482 was dat de vorst van de Habsburgse Nederlanden, zonder dat er voor de stad iets veranderde. Dat was wel het geval in 1632, toen de stad werd veroverd door Frederik-Hendrik en de protestantse Staten-Generaal van de Nederlanden in de rechten van de Brabantse hertog traden. Voortaan moesten alle ambten van Brabantse zijde, ook dat van burgemeester, door protestanten worden ingevuld. Dat die een minderheid vormden in het overwegend katholieke Maastricht, maakte geen verschil (pariteitsbeginsel). Aan Luikse zijde veranderde er in 1632 niets, dus een katholiek kon na 1632 nog steeds burgemeester van Luikse zijde worden, mits hij de Luikse nativiteit had.[3]

De inname van Maastricht door het Franse revolutionaire leger in november 1794 en de inlijving bij Frankrijk in mei 1795, maakten een einde aan het tweeherige bestel. Na een overgangsperiode had Maastricht vanaf 1800, net als elke Franse stad, één burgemeester (maire genoemd), bijgestaan door een mede-burgemeester (adjoint). Tussen 1815 en 1821 (?) was er een college van drie of vier burgemeesters, waarvan de voornaamste 'eerste burgemeester' werd genoemd. Sinds de invoering van de Gemeentewet (1851) is de burgemeester de voorzitter van de gemeenteraad en hoofd van de politie, aangesteld door de Kroon.

Onderstaande namenlijst is voor wat betreft het gedeelte tot 1800 grotendeels gebaseerd op de lijst samengesteld door de Maastrichtse bibliothecaris, archivaris en publicist Herman Eversen (1835-1883).[4] De lijst werd pas na zijn dood door zijn zoon Jos. Eversen gepubliceerd in De Maasgouw, december 1884-januari 1885. Zie ook: Bronnen.

Lijst van burgemeesters per eeuw[bewerken | brontekst bewerken]

14e eeuw[bewerken | brontekst bewerken]

Ambtsperiode Naam burgemeester van Luikse zijde Naam burgemeester van Brabantse zijde Bijzonderheden
voor 1354 Waltelinus de Here? (Heer?)[5] Waltelinus de Here?
ca. 1357 Lambertus de Kestele?[6] Lambertus de Kestele?
1367 - 1368 Winandus van Heze (Hees?) ?
1368 - 1378 o.a. Johannes de Weert?[7] o.a. Johannes de Weert? 1378-1390: Maastricht lid van de Luikse stedenbond[8]
1378 - 1379 Goeswijn van Dilsen (Dilsen) Mertijn Vreries (Vreren?) 1379?: burgemeesters en gezworenen verhuizen naar huis "De Lanscroon", Grote Staat[9]
1379 - 1380 Mertijn Vreries Mathijs van Libeke (Libeek) 9 februari 1380: ambachten krijgen invloed op o.a. burgemeestersverkiezingen[10]
1380 - 1381 Johan vanden Hertte (Herten?) Godart van Vleitinghen (Vlijtingen)
1381 - 1382 Goeswinus de Dilsen Henricus de Here
1382 - 1383 Mertijn Vrerics Arnout vanden Swaen
1383 - 1384 ? ? geen bemoemingslijst beschikbaar
1384 - 1385 Arnout vanden Swaen (van Elderen?)[noot 1] Mertijn Frederici
1385 - 1386 Henricus de Here Johannes de Cancro
1386 - 1387 Johan Yserman Godart van Vleytingen
1387 - 1391 ? ? geen bemoemingslijsten beschikbaar
1391 - 1392 Heinric van Riemst (Riemst) Godart Otte
1392 - 1393 ? ? geen bemoemingslijst beschikbaar
1393 - 1394 Heinric van Riemst ?
1394 - 1395 Johan van der Lanternen Johan van Mulken (Mulken)
1395 - 1396 Johan van Heze Johan Cuper
1396 - 1397 Johan van Weert der alde Heinric Baveir
1397 - 1398 Reyner van Louwen Henric van Riemst
1398 - 1399 Johannes de Weirt Johannes de Mulken senior
1399 - 1400 Theodricus Antonii Henricus Baveir

15e eeuw[bewerken | brontekst bewerken]

Ambtsperiode Naam burgemeester van Luikse zijde Naam burgemeester van Brabantse zijde Bijzonderheden
1400 - 1401 Arnoldus de Blisia (Arnout van Bielsen) (Bilzen?) Ogerus de Liechtenborch (Lichtenberg)
1401 - 1402 Reynerus de Louwen Henricus de Riemst
1402 - 1403 Theodricus Anthonii Florentius de Vinia
1403 - 1404 Reynerus de Louwen Henricus de Riemst
1404 - 1405 Anthonius Yserman Arnoldus de Here
1405 - 1406 Johannes de Weirt Henricus Baveir
1406 - 1408 Anthonius Yserman Arnoldus de Here[noot 2] november 1407-september 1408: Beleg door Luikenaren
1408 - 1409 Arnoldus de Blisia Henric Baveir
1409 - 1410 Theodricus Anthonii Giselbertus de Geilke
1410 - 1411 Arnoldus de Blisia domicellus[noot 3] Bertrandus de Loi[re]?
1411 - 1412 Everardus de Vernenholte Johannes de Gelke
1412 - 1413 Theodricus Anthonii Giselbertus de Geilke
1413 - 1414 Everardus de Vernenholte Johannes de Gelke
1414 - 1415 Anthonius Yserman Giselbertus de Gelke
1415 - 1416 Everardus de Vernenholte Arnoldus de Here
1416 - 1417 Theodricus Anthonii Johannes de Gelke
1417 - 1418 Johannes Pennen Wilhelmus de Junctis (van der Biesen)
1418 - 1419 Johannes de Kestelt (Kesselt?) Johannes de Geilke
1419 - 1420 Theodricus Anthonii Paulus de Spauden (Spouwen?)
1420 - 1421 domicellus Johannes de Kestelt domicellus Lambertus de Busco (Van Bossche/Van den Bosch)
1421 - 1422 Everardus de Vernenholte Johannes de Gelke
1422 - 1423 Johannes Pennen Rogerus de Spauden
1423 - 1424 magister[noot 4] Theodoricus Anthoniis domicellus Arnoldus de Here
1424 - 1425 Anthonis Yserman Johan van Gelke
1425 - 1426 Johannes Pennen Rogerus de Spauden
1426 - 1427 Anthonius Yserman Lambertus de Busco
1427 - 1428 Theodricus Anthonii Rogerus de Lyechtenborgh (Rogier Bock van Lichtenberg?) 11 mei 1428: "Nieuw Regiment" moet einde maken aan wanordelijk stadsbestuur[10]
1428 - 1429 Petrus Mackart "apteker" Petrus Prent van den Beelcke
1429 - 1430 Gijselbertus de Montenaeken (Montenaken) Nicolaus de Leopardo
1430 - 1431 Godenulus de Eldris (van Elderen) Arnoldus de Chivel 1430: Brabant Bourgondisch; de hertog van Bourgondië benoemt voortaan de Brabantse burgemeester
1431 - 1432 Theodricus Knoep Petrus Prent van den Beelck
1432 - 1433 Gerardus de Tesenbeke Fredericus de Reymerstock (Reijmerstok)
1433 - 1434 Godenulus de Eldris Arnoldus de Chievel
1434 - 1435 Johannes de Vleytingis Petrus Prent van den Beelck
1435 - 1436 Petrus Makart Adam de Guttekoven Makart overleed omstreeks 13 mei (de kerkelijke feestdag van Sint-Servaas) en werd vervangen door de gezworene Johannes Pennen[noot 5]
1436 - 1437 Godenulus de Eldris Godefridus Happart
1437 - 1438 Theodericus Knoupe Rogerus de Liechtenborch (zie 1427)
1438 - 1439 Nicolaus Kueker (Kucker?) Jacobus Happart
1439 - 1440 Cornelius de Diepenbeeke (Diepenbeek) domicellus Lambertus de Canne[noot 6]
1440 - 1441 domicellus Godenolus de Eldris domicellus Godefridus Happart
1441 - 1442 Aert van Wange Loye Bollen
1442 - 1443 Vranck Cornken Aert Proenen der jonge
1443 - 1444 Arnoldus Proenen in Vico Pontis[noot 7] Arnoldus van der Heyden
1444 - 1445 meister Dionijs Maekart Godart Cobbe
1445 - 1446 Cornelius van Diepenbeke domicellus Lambertus de Mopertinge[14]
1446 - 1447 Franck Kornkens Rogier van Lichtenborch
1447 - 1448 meyster Dionisius Maekart Godaert Cobbe
1448 - 1449 domicellus Lambertus de Busco Arnoldus de Biecht
1449 - 1450 domicellus Rogerus de Lichtenborch Gerart Hameker
1450 - 1451 Dionijs Maekart Jan Clutte
1451 - 1452 joncker Lambrecht van Mopertingen Arnoult van Biecht
1452 - 1453 Arnold Proenen in die Brugge (zie 1443) Jan Heufts van den Biessen
1453 - 1454 meister Dionijs Makart Jan Clutte
1454 - 1455 Arnoult van Biecht (zie 1451 Brabants) Jan Driesens
1455 - 1456 Arnoldus Proenen Johannes Heuft van den Biessen
1456 - 1457 meister Dionijs Maekart Jan Cluet
1457 - 1458 Arnoldus de Biecht Arnoldus van der Heyden
1458 - 1459 Gerart Hameker (zie 1449 Brabants) Reyner Proenen
1459 - 1460 meyster Dionijs Maekart joncker Lambrecht van den Bossche
1460 - 1461 Arnoldus de Biecht Johannes Cluet
1461 - 1462 Andreas Conynxs Johannes Dresens
1462 - 1463 Laurentius Wixs domicellus Lambertus de Busco
1463 - 1464 magister Dionys Maekart Johannes Heuft de Junctis
1464 - 1465 Andreas Conynx Johannes Clut
1465 - 1466 joncker van Mobertingen Lens Wyx
1466 - 1467 magister Dionisius Mackart Johannes de Goeswijntoren[noot 8]
1467 - 1468 joncker van Mopertinge Junior Jan Dresens
1468 - 1469 Arnoldus de Biecht Wilhelmus van den Bosch
1469 - 1470 Meister Dionyss Maekart Jan Heutz ten Goeswinstoren
1470 - 1471 joncker van Mopertingen Jan Oeslinger
1471 - 1472 Art van Biecht Art Lamboye
1472 - 1473 magister Dionisius Maekart Christianus de Cacabo (Christiaan van den Ketel)
1473 - 1474 domicellus Lambertus de Mopertingen Johannes Cluet
1474 - 1475 Aert van Biecht Art Lamboy
1475 - 1476 magister Dionisius Maekart Wilhelmus de Borne (Born?)
1476 - 1477 domicellus Lambertus de Mopertingen domicellus Wilhelmus de Bossche
1477 - 1478 Art van Biecht Art Lamboy
1478 - 1479 Art Clut Art Pronen
1479 - 1480 meyster Dyonijs Maekart joncker Willem van den Bossche
1480 - 1481 Art van Biecht Art Lamboy
1481 - 1482 Johan Prent (of Prynt) Johan Scheijve te Lenculen
1482 - 1483 joncker Lambrecht van Mopertingen Johan Oeslinger
1483 - 1484 Art van Bicht (Grevenbicht?) Jan Bastin
1484 - 1485 Jan Prent Art Lamboy
1485 - 1486 joncker Jan van Mulcken[noot 9] Joncker Willem van den Bossche Willem van der Marck Lumey onthoofd op het Vrijthof[10]
1486 - 1487 Arnt van Biecht Goerdt van Daelhem (Dalhem?)
1487 - 1488 Jan Prent Willem van Born
1488 - 1489 joncker Jan van Mulcken Art Lamboy
1489 - 1490 Jan Wixs Willem van den Bosche
1490 - 1491 Jan Prent joncker Gereth van Cortenbach
1491 - 1492 Peter Clut Art Lamboy
1492 - 1493 Andreas van Bodtingen Herman van Eyse alias Bueysdale (zie Poort van Beusdael)
1493 - 1494 Jan Prent Jan Conynck
1494 - 1495 Peter Clut Gieles van Reymerstock
1495 - 1496 joncker Jan van Mulken Art Lamboy
1496 - 1497 Jan Prent Willem van den Bossche
1497 - 1498 Peter Clut Claes of Vrints
1498 - 1499 joncker Jan van Mulcken Reyner van Mere (Mheer)[noot 10]
1499 - 1500 Jan Prent Art Swaelen

16e eeuw[bewerken | brontekst bewerken]

Ambtsperiode Naam burgemeester van Luikse zijde Naam burgemeester van Brabantse zijde Bijzonderheden
1500 - 1501 Peter Clut Willem van den Bossche
1501 - 1502 jhr. Jan van Mulcken (Mulken) Reyner van Mere (Mheer)
1502 - 1503 Thomas van den Ketel[noot 11] Jan of Doilman
1503 - 1504 Paes (Pascalis) van Merssen (Meerssen) Willem van Buel (Budel?)
1504 - 1505 jhr. Jan van Mulken Reyner van Meer
1505 - 1506 Thomas van den Ketel Johan Doilman
1506 - 1507 Peter Cluet Cloes Vrintz
1507 - 1508 jhr. Jan van Mulken Reyner van Meer
1508 - 1509 jhr. Gerart van Schaluyn[noot 12] Jan Doilman
1509 - 1510 Meester Dioniss Proenen Gornelis van der Sargien
1510 - 1511 jhr. Jan van Mulken Reyner van Meer
1511 - 1512 Henrick Simons jhr. Ulrich (van) Weirst (Weerst)
1512 - 1513 Dionyss Proenen Jan Doilman
1513 - 1514 Paes van Meerssen Reyner van Meer
1514 - 1515 Henrich Simons jhr. Ulrich van Weirst
1515 - 1516 Dionys Proenen Jan Doilman
1516 - 1517 jhr. Jan van Mulcken Reyner van Meer
1517 - 1518 Henrich Simons Kerst van Gangelt (Gangelt)
1518 - 1519 Dionys Proenen jhr. Ulrick van Weirst
1519 - 1520 Meert Montz Reyner van Meer
1520 - 1521 jhr. Jan van Mulcken Jan Doelman
1521 - 1522 Dionyss Proenen jhr. Liebrecht van Schaluyn (Schaloen)
1522 - 1523 Mert Monts Reyner van Meer (Mheer)
1523 - 1524 jhr. Jan van Mulcken Jan Doilman Van Mulcken overleed in juli 1523
1524 - 1525 mr. Remeyss Print Kerst van Gangelt
1525 - 1526 Meert Montz jhr. Liebrecht van Schaluyn
1526 - 1527 Jan Prent Johan Doilman
1527 - 1528 mr. Remeyss Prent Peler Pilloye
1528 - 1529 Johan Koenen op ten Aldenhoeff (buiten de Minderbroeder- of Aldenhofpoort) jhr. Liebrecht van Schaluyn
1529 - 1530 Johennes Prent Gerardus de Meer (Mheer) 1530: Karel V bevestigt de Gouden Bul voor Maastricht[20]
1530 - 1531 Lambrecht Zillers Johan Doilman
1531 - 1532 Thomas Nyss Cloes van den Bruyck
1532 - 1533 Johan Koenen Willem van Borne
1533 - 1534 Peter Heytenrixs jhr. Godenoel Lamboye
1534 - 1535 Thomas Nyss Claes van den Bruyck september 1534 - februari 1535: minstens 17 "ketterse" wederdopers terechtgesteld op het Vrijthof, waarvan 3 verbrand, 1 verdronken, de anderen onthoofd werden.[21]
1535 - 1536 Dionis Vrintz Peter Frambach
1536 - 1537 Lambrecht Tzillers jhr. Johan Stael
1537 - 1538 Johan Prent jhr. Werner Strithaegen (Strijthagen)
1538 - 1539 mr. Remeys Prent Peter Piloye
1539 - 1540 Thomas Nyss jhr. Johan Stael september - oktober 1539: Trichter Oploop, volksopstand, waarbij de Brabants-gezinde Luikse burgemeester Prent om het leven kwam en oud-burgemeester Frambach werd gearresteerd en in gevangenschap stierf.[22]
1540 - 1541 Peter Heytenriks Nicolaes van den Bruyck
1541 - 1542 domicellus Goeswinus Passart (Passart?) Johanes Winantz
1542 - 1543 Martinus van der Vels domicellus Johannes Stael
1543 - 1544 Petrus Heytenrixs Wilhelmus de Castart (Caestert?)
1544 - 1545 Anthonis van Broemelen (Brommelen?) Johan Wynants
1545 - 1546 jhr. Gerith Chaloin (Schaloen) jhr. Johan Stael 1546: "Accoort", regeling tweeherigheid verfijnd
1546 - 1547 Peter Heytenrixs Willem van Castart
1547 - 1548 Henrick Symons Johan Wynants
1548 - 1549 jhr. Gerardt van Schloyn jhr. Johan Stael
1549 - 1550 Frans Monninxs Henrick Smeets alias van Jaebeke (Jabeek)
1550 - 1551 Peter Heytenrixs Johan Wynants
1551 - 1552 Reyner van Herkenraye (Herkenrade) jhr. Johan Stael
1552 - 1553 jhr. Gerardt van Schaluyn Lambrecht van der Hoeven int Gruenhuyssch
1553 - 1554 Henrick Smeets alias Simons Jan Wynants
1554 - 1555 Pouwels Bouthen Wilhem van Castart
1555 - 1556 Frans Munchs Gysbrecht Vrients Munchs overleed in mei 1556 en werd vervangen door Johannes Mun(s)chs.[noot 13]
1556 - 1557 jhr. Gerardt van Schaluyn mr. Jan Wijnants
1557 - 1558 Wyllem Capuyns Wyllem van Castart
1558 - 1559 mr. Jacob van Buel mr. Andreas van Coelmont (Colmont?)
1559 - 1560 mr. Johan Bals mr. Lambrecht van der Hoven int Gruenhuys
1560 - 1561 jhr. Gerart van Strythaegen (Strijthagen) mr. Jan Wynants Van Strythaegen vervangen door mr. Meert Dreesens.[noot 14]
1561 - 1562 mr. Andreis Dreis mr. Librecht Ptilloye
1562 - 1563 Johan Bals jhr. Johan Cluth
1563 - 1564 Johannes Vrients Wilhem van Castart
1564 - 1565 mr. Jacob van Buel mr. Reyner Thoreels
1565 - 1566 Johan Bals Lambrecht van der Hoeven
1566 - 1568 Bartholomeus Dollart Wilhem van Castart (Caestert) september - november 1566: Beeldenstorm; Van Castart overleed in april 1567 en werd vervangen door jhr. (Johan?) van Merssen. Wegens de "beroertens" werd de raad in 1567 niet vernieuwd.[noot 15]
1568 - 1570 Herman Vaes jhr. Johan Cluth
1570 - 1574 mr. Wilhelm Capuyns jhr. Johan van Merssen
1574 - 1575 Claes Thys Lambrecht van der Hoeven
1575 - 1576 jhr. Wynant van Oest (Oost-Maarland)[noot 16] Willem van Buel Van Oest werd wegens wettige reden vervangen door mr. Johan Bals[23]
1576 - 1578 Laurens Theelen Lambrecht van der Hoeven 1576: Spaanse Furie
1578 - 1580 Jan van Daelhem (Dalhem?) Michael van Vlieck (Vliek) 1579: Inname door Parma
1580 - 1581 Pouwels Ffall Gerardt Cortenbach Cortenbach stierf en werd vervangen door Gerard van Suetendael
1581 - 1583 Laurens Thoelen mr. Olivier Thoreels
1583 - 1584 mr. Johan Playoul Johan Raeven
1584 - 1586 Bernardt van Aust (Oost-Maarland) Dionys van Suetendael (Zutendaal)
1586 - 1587 Laurens Thoelen Frans Munix
1587 - 1588 Amicus Vrintz van Herderen Franchois Muncx
1588 - 1590 Johan Playoul Lambrecht van der Hoeven
1590 - 1592 Mathys Nullens Laurens Meys
1592 - 1593 Jeronnymus van Hoven Franchois Munix
1593 - 1595 Aerdt int Broeck genoempt Sampson jhr. Gerard van Hulsberch, genoempt Schaloen
1595 - 1597 Johan Sdroegen Laurens Meys
1597 - 1598 Ardt int Broek alias Sampson Franchois Munix
1599 - 1600 Johan Buetenaeken (Beutenaken) jhr. Gerard van Hulsberch, genoempt Schaloen

17e eeuw[bewerken | brontekst bewerken]

Ambtsperiode Naam burgemeester van Luikse zijde Naam burgemeester van Brabantse zijde Bijzonderheden
1600 - 1601 Jan Buetenaeken jhr. Gerard van Hulsberch, genoempt Schaloen
1601 - 1603 Johan Sdroegen Andries van Eyck
1603 - 1605 Johan Bruwers Nicolaes Caesen
1605 - 1607 Laurens Grooteclaes Merten Maenen
1607 - 1608 Tossain Wathier Gillis Ruysschen
1608 - 1610 Laurens Grootenclaes Andries van Eyck
1610 - 1612 lic. Cauwenberch (Caberg?) Gerardt Dries
1612 - 1613 Lambrecht Vrintz Jan Pastoir
1613 - 1615 Jacob van Buel Reyner van Raede
1615 - 1616 Henrick van Suetendael Gillis Ruyschen
1616 - 1617 lic. Nicolaes Nysmans Michiel Coecken
1617 - 1618 Houbrecht Grauer Renier van Raede
1618 - 1619 Leonard Thisius lic. Andries van Buel
1619 - 1620 lic. Houbrecht Cruesen Aert Thoelen
1620 - 1621 lic. Nicolaes Nysmans Michael Coecken
1621 - 1622 Leonardus Thisius lic. Johan Dillen (Dillenius)[25]
1622 - 1624 Emerick van der Heggen Aert Thoelen
1624 - 1625 Henrick van Suetendael Jan van Cauberch
1625 - 1627 Emerick van der Heggen lic. Adam Randenraede Michael Coecken in 1626?[noot 17]
1627 - 1628 Mathys Coenen Jan van Cauberch
1628 - 1629 Lambrecht Vrints Arnoldt Thoelen
1629 - 1631 Emerick van der Heggen Johan van Cauberch
1631 - 1632 Henric Loyens lic. Coenrard Graeven
1632 - 1635 Lambrecht van Heer Herman Baechusius 1632: Inname door Frederik Hendrik; Staten-Generaal benoemden voortaan de Brabantse burgemeester; 1634: Beleg door De Moncada (mislukt)
1635 - 1639 lic. Peter Nysmans Hendrick van Daelhem 1638: 'Verraad' van Maastricht (mislukt)
1639 - 1641 Pouwels Buetenaeken Hendrick van Hilesbergen
1641 - 1644 Franciscus de Grati[noot 18] Jan Pierlinck Pierlinck overleed en werd op 23 maart 1643 vervangen door Henric van den Brouck
1644 - 1646 Joannes Batista de Grati Henric van den Brouck
1646 - 1648 Andries van Stockem Peter de Best (of: de Bert van Beueren) De Best werd benoemd te 's-Hertogenbosch en op 4 januari 1647 vervangen door Herman Ernst
1648 - 1650 Joannes Baptista de Grati Herman Ernst
1651 - 1652 Servaes van Cauwenberch Lambrecht Rietraet[28]
1652 - 1654 lic. Leonard Paludanus lic. Joannes Rusius
1654 - 1656 Johan Baptista de Grati Rutger van Hem
1656 - 1658 Servaes van Cauwenberch Hendrick van den Broeck
1658 - 1660 lic. Petrus Conincx Lambert Rietraet 1659: start bouw stadhuis van Maastricht
1660 - 1662 lic. Michael de Selis Henrick van den Broek
1662 - 1664 lic. François Pasquier Lambert Rietraet 1664: ingebruikname stadhuis van Maastricht
1664 - 1666 Hubrecht Lenaerts lic. Gaspar van Hoogendorp[29]
1666 - 1668 lic. Peter Conincx lic. Gaspar van Hoogendorp
1668 - 1670 lic. Michael Selis Marcelis Thius
1670 - 1674 lic. François Pasquier Marcelis Thius 1673: Inname door Lodewijk XIV
1674 - 1678 Henrick Bosch lic. Franc de Hildernisse 1676: Beleg door Willem III; 1678: vertrek van de Fransen na de Vrede van Nijmegen
1678 - 1679 Lambert Rietraet Johan Ghysen beiden benoemd door de Staten-Generaal zonder inspraak van de Luikse commissarissen-deciseurs
1679 - 1682 lic. Michel Selys dr. Johan Ghysen
1682 - 1684 lic. Joannes Emericx lic. Servaes van Panhuysen
1684 - 1686 Joannes Olislaegers dr. Johan Ghysen
1686 - 1688 lic. Joannes Emerix Servaes van Panhuysen
1688 - 1690 lic. Jan Herman Vaes lic. Pieter Hermes Vaes overleed op 13 maart 1690 en werd opgevolgd door lic. Lambert Nootstock
1690 - 1692 lic. Lambert Nootstock Servaes van Panhuyse
1692 - 1694 lic. Johan Emerix mr. Pieter Hermes
1694 - 1696 lic. Willem Vaes Servaes van Panhuyse
1696 - 1698 lic. Johan Emerix mr. Johan Willem Groulardt
1698 - 1700 Johan Olislaegers mr. Peter Hermes

18e eeuw[bewerken | brontekst bewerken]

Ambtsperiode Naam burgemeester van Luikse zijde Naam burgemeester van Brabantse zijde Bijzonderheden
1700 - 1702 Servaes Loyens[30] Adriaen Henrick van Slijpe
1702 - 1704 Henrich Thisius Pieter Hermes
1704 - 1706 Johannes Olislaegers Adriaen Henrick van Slijpe
1706 - 1708 Guillaume van Aecken[31] Pieter Hermes
1708 - 1710 Johannes Olislaegers Adriaen Henrick van Slijpe
1710 - 1712 Servaes Lenarts Henrick Pesters
1712 - 1714 Guillaume van Aecken Adriaen Henrick van Slijpe Van Aeken tot 1715
1714 - 1716 Servaes Loyens Henrick Pesters Loyens vanaf 1715
1716 - 1718 Arnoldus Intbroeck Andreas Mattheus Hessel van Dinther
1718 - 1720 Leo Emerix Henrick Pesters
1720 - 1722 Guillaume van Aecken Johan Lemker
1722 - 1724 Emondus Cox Henrick Pesters
1724 - 1726 Mathias Carolus Lenaers Johan Lemker
1726 - 1728 Philip Kerens[32] Henrick Pesters
1728 - 1730 Eustachius van der Maessen Andreas Mattheus Hessel van Dinther
1730 - 1732 Leo Emerix Henrick Pesters
1732 - 1734 Guillaume de Requilé Godert van Slijpe
1734 - 1736 Johannes Olislagers Henrick Pesters
1736 - 1738 Jacob van Brienen Godert van Slijpe
1738 - 1740 Lambertus Emanuel de Loneux Henrick Pesters
1740 - 1742 Guillaume de Requilé Godert van Slijpe
1742 - 1744 Johannes Olislagers Henrick Pesters
1744 - 1746 Jocobus Hamelars Godert van Slijpe De Loneux waarnemend voor Hamelars vanaf 1745
1746 - 1748 Corolus van Brienen Henrick Pesters 1747: Slag bij Lafelt; 1748: Beleg door Maurits van Saksen; vertrek van de Fransen na de Vrede van Aken
1749 - 1750 Johannes Olislagers Godert van Slijpe
1750 - 1752 Lambertus Emanuel de Loneux C.R. van der Haer
1752 - 1754 J. van der Maesen Godert van Slijpe J.H. Resnich waarnemend voor Van Slijpe vanaf jan. 1753
1754 - 1756 H. Joppen E.W.D. Pillers
1756 - 1758 Johannes Olislagers C.R. van der Haer
1758 - 1760 Lambertus Emanuel de Loneux Wilhelm Brull
1760 - 1762 H. Joppen C.R. van der Haer
1762 - 1764 Johannes Olislagers A.J.J. Vignon
1764 - 1766 Willem Hubertus Cruts C.R. van der Haer
1766 - 1768 J.A.J. Olislagers A.J.J. Vignon
1768 - 1770 H. Joppen C.R. van der Haer
1770 - 1772 P. Banens Christiaen de Jacobi
1772 - 1774 J.A.J. Olislagers C.R. van der Haer Jan Hubert van Slijpe waarnemend voor Van der Haer vanaf oktober 1772
1774 - 1776 J.P.J. Munix Christiaen de Jacobi
1776 - 1778 P. Banens J. van Schulenburg
1778 - 1780 Willem Hubertus Cruts Christiaen de Jacobi Kerens waarnemend voor Cruts vanaf maart 1780
1780 - 1782 H.M. Vliex J. van Schulenburg
1782 - 1784 J.A.J. Olislagers Christiaen de Jacobi
1784 - 1786 P. Banens Walter Daniel Vignon
1786 - 1788 P. Kerens Christiaen de Jacobi
1788 - 1790 André Charles Membrede Alexandre Quirin Collard
1790 - 1792 Jean Arnould Servais Munix Christiaen de Jacobi
1792 - 1794 H. Joppen de Beegden Alexandre Quirin Collard 1793: Beleg door De Miranda; 4 november 1794: Inname door Kléber
1795 - 1800 22 augustus 1795: Franse grondwet; instelling van conseil municipal (gemeenteraad) met aan het hoofd een agent municipal en een adjoint[33]

19e eeuw[bewerken | brontekst bewerken]

Ambtsperiode Naam burgemeester Partij of stroming Bijzonderheden
1800 - 1801 Emanuel Joseph Lefebvre 17 februari 1800: Loi du 28 Pluviôse an VIII; eerste consul benoemt maire[33]
1801 - 1808 Pierre Étienne Monachon Van 1801-1803 was Willem Hendrik van Panhuys mede-burgemeester (adjoint)
1808 - 1815 Christiaan Coenegracht Van 1808-1811 was Pierre Étienne Monachon mede-burgemeester (adjoint)
1815 - 1818 André Charles Membrede Membrede 1e burgemeester. Théodore Joseph de Billehé de Valensart, Jan Godart van Slijpe en Ephraim Daniel Pichot mede-burgemeesters
1818 - 1835 Jan Godart van Slijpe Van Slijpe 1e burgemeester. Ephraim Daniel Pichot en Jean-François Hennequin mede-burgemeester van 1819-1821. Gedwongen aftreden vanwege schutterijkwestie. Hennequin in 1830 door het Belgisch Voorlopig Bewind opnieuw benoemd, maar door de Blokkade van Maastricht kon hij zijn positie niet innemen.
1835 - 1850 Hendrik Nierstrasz
1851 - 1855 Jacques Pascal Wijnandts
1855 - 1860 Hieronymus van Aken
1861 - 1867 Willem Hubert Pijls Pijls zou met een ambtstermijn van 33 jaar de langstzittende burgemeester van Maastricht worden
1867 - 1873 Hendrik Raat
1873 - 1900 Willem Hubert Pijls

20e eeuw[bewerken | brontekst bewerken]

Ambtsperiode Naam burgemeester Partij of stroming Bijzonderheden
1900 - 1910 Petrus Bauduin
1910 - 1937 Leopold van Oppen 4 augustus 1914: begin Eerste Wereldoorlog; Maastricht overspoeld door vluchtelingen
1937 - 1941 jhr. mr. Willem Michiels van Kessenich KVP 10 mei 1940: Maastricht bezet door Duitse troepen; 15 oktober 1941: Michiels van Kessenich neemt ontslag
1941 - 1943 Louis Peeters NSB tevens waarnemend burgemeester van Heer, september t/m december 1942
1943 - 1943 Theodorus Adrianus Antonius Maria Copray neutraal waarnemend voor Peeters, die naar het oostfront was vertrokken, februari 1943 t/m 1 juli 1943
1943 - 1944 Louis Peeters NSB 2 juli 1943 t/m 23 januari 1944
1944 - 1944 A.C. de Leij NSB waarnemend, 24 januari 1944 t/m 6 september 1944
1944 - 1944 A.E. Kersten waarnemend, 7 t/m 14 september 1944
1944 - 1967 mr. Willem baron Michiels van Kessenich KVP 14 september 1944: Bevrijding van Maastricht; Michiels van Kessenich opnieuw geïnstalleerd; inmiddels was hij na de dood van zijn vader baron geworden
1967 - 1985 Fons Baeten KVP / CDA 1 juli 1970: annexatie gemeenten Heer, Amby, Borgharen en Itteren (met delen van Meerssen, Bemelen en Gronsveld)
1985 - 2002 mr. Philip Houben CDA 7 februari 1992: Verdrag van Maastricht ondertekend

21e eeuw[bewerken | brontekst bewerken]

Ambtsperiode Naam burgemeester Partij of stroming Bijzonderheden
2002 - 2010 Gerd Leers CDA afgetreden onder politieke druk
2010 - 2010 Jan Mans PvdA waarnemend
2010 -
juni 2015
Onno Hoes VVD afgetreden onder politieke druk
1 juli 2015[34] -
heden
Annemarie Penn-te Strake partijloos

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]