Lijst van pausen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Paus Franciscus, de huidige paus

Dit is een chronologische lijst van pausen van de Katholieke Kerk.

Toelichtingen bij de lijst[bewerken | brontekst bewerken]

Titulatuur[bewerken | brontekst bewerken]

De eerste bisschop van Rome die zichzelf paus noemde, was Siricius (384-399). Ook zijn voorgangers worden met terugwerkende kracht echter doorgaans als paus aangeduid.

Paus en tegenpaus[bewerken | brontekst bewerken]

Al sinds de 3e eeuw kwam het geregeld voor dat er meerdere pausen tegelijk waren. In deze gevallen erkent de Kerk een van de pausen als rechtmatig en reduceert de andere daarmee tot tegenpaus. In veel gevallen is echter niet eenduidig vast te stellen of een paus al dan niet rechtmatig was. Sommige pausen die in hun eigen tijd als rechtmatig golden, worden thans als tegenpaus beschouwd of om andere redenen niet meer meegerekend: zo heeft het Vaticaan in 1961 "Stefanus (II)" uit de lijst geschrapt.

Nummering[bewerken | brontekst bewerken]

Door deze problematiek treden er in de nummering van de pausen verschillende onregelmatigheden op. Door het schrappen van Stefanus (II) moesten al zijn latere naamgenoten worden omgenummerd. In deze lijst worden ze genoemd met hun nieuwe nummer en tussen haakjes het oude nummer: Stefanus III (IV). Hetzelfde geldt voor de latere naamgenoten van Felix II, die thans als tegenpaus geldt: Felix III (IV), enzovoorts. De tegenpausen Alexander V en Johannes XVI worden in de nummering meegerekend. Daarom zijn er geen "legitieme" pausen van deze namen en gaat men dus van Alexander IV naar Alexander VI en van Johannes XV naar Johannes XVII. Een paus of tegenpaus Johannes XX bestaat door verwarring met de telling zelfs helemaal niet.

Een ander probleem is verwarring van namen door het overschrijven van oude geschriften. Zo kwam vroeger op lijsten een paus Donus II voor. Deze vermelding was echter het gevolg van verwarring van de naam "Donus" met de titel "dominus" (heer). In werkelijkheid was er maar één paus Donus. Het ontbreken van Martinus II en Martinus III op de lijst, die van Martinus I naar Martinus IV gaat, is dan weer te wijten aan verwarring met de naam Marinus. Van Marinus I en Marinus II nam men ooit aan dat ze ook Martinus heetten. Een geval apart is pausin Johanna, van wie men aanneemt dat ze nooit heeft bestaan en daarom hier noch als paus noch als tegenpaus is opgenomen.

Namen[bewerken | brontekst bewerken]

Pausen bleven de eerste eeuwen ook na hun wijding hun doopnaam gebruiken. De eerste paus die zijn naam veranderde is, voor zover bekend, Johannes II (533-535). Hij heette eigenlijk Mercurius, maar de verwijzing naar de heidense god Mercurius werd ongepast geacht. Uit soortgelijke motieven handelden Johannes XII (955-964), eigenlijk Octavianus, en Johannes XIV (983–984), eigenlijk Petrus. Vanaf Gregorius V (996-999) en Silvester II (999-1003), die beiden een Germaanse naam hadden, werd het gebruikelijk dat pausen bij hun wijding een nieuwe naam aannamen. De laatste paus die zijn doopnaam behield was Adrianus VI (1522-1523), die Adriaan heette. Voor Franciscus, die in 2013 paus werd, was Lando (913-914) de laatste paus die een naam koos die niet door minstens één paus eerder was gedragen. Min of meer een uitzondering betreft Johannes Paulus I (1978), die twee eerder gebruikte namen combineerde.

De pauselijke namen worden in de meeste Europese talen vertaald indien er een plaatselijk equivalent bestaat. Zo heten de pausen genaamd Gregorius in het Engels Gregory, in het Duits Gregor, in het Frans Grégoire en in het Tsjechisch Řehoř. In veel niet-westerse talen worden de namen uit een andere taal gebruikt, zoals de Franse vormen in het Turks en de Spaanse in het Tagalog.

In het Nederlands worden in tegenstelling tot in de andere Germaanse talen vrijwel uitsluitend de Latijnse namen gebruikt. Nederlandse vormen als Gregoor (Gregorius), Urbaan (Urbanus), Steven (Stephanus), Bonifaas (Bonifatius), enzovoorts zijn in de negentiende eeuw in onbruik geraakt (zie de lijst van Nederlandse namen van pausen). Als werkelijk vernederlandste naam is thans alleen Nicolaas (Nicolaus) nog gangbaar. Voorts spelt men in het Nederlands doorgaans Johannes, Adrianus en Celestinus in plaats van Ioannes, Hadrianus en Coelestinus, en vervangt men ph door f, zoals in Stefanus voor Stephanus.

Ook in het Latijn komen variaties voor. Zo heetten de eerste drie pausen die nu Sixtus worden genoemd Xystus. Andere voorbeelden van variatie zijn Cono/Conon, Cletus/Anacletus en Deusdedit/Adeodatus. Daarnaast zijn er spellingsvariaties als Bonifatius/Bonifacius en Silvester/Sylvester. Zie voor specifieke naamgevingsproblemen de opmerkingen bij de desbetreffende pausen.

Statistiek[bewerken | brontekst bewerken]

  • In totaal 308 pausen, van wie:
  • De meest voorkomende naam is Johannes (26 maal tot XXIII en tweemaal in de combinatie Johannes Paulus), waarbij VIII en XXIII dubbel voorkomen (rechtmatige en tegenpaus), XVI slechts door een tegenpaus werd gevoerd en XX niet voorkomt (zie paus Johannes XX). De tweede plaats delen de namen Gregorius en Benedictus (beide 18 maal tot XVI), gevolgd door Clemens (17 maal tot XIV) op de vierde plaats.
  • Het kortste pontificaat is dat van Urbanus VII, met dertien dagen in 1590. Tot het schrappen van Stefanus (II) in 1961 gold diens pontificaat met drie dagen als kortste.
  • Mede doordat de meeste pausen al op leeftijd zijn bij hun aantreden komen korte pontificaten, en daardoor ook Driepausenjaren vaak voor in de kerkgeschiedenis, zeker wanneer men niet alleen kalenderjaren, maar ook willekeurige periodes van twaalf maanden meerekent. Het eerste jaar met drie officiële pausen was 752, het laatste 1978. Er is zelfs één Vierpausenjaar geweest, namelijk 1276.
  • Het langste pontificaat is dat van de eerste paus, Petrus, die volgens historische bronnen 34 of 37 jaar heeft geregeerd. Mensen die Petrus niet als paus meerekenen beschouwen het pontificaat van Pius IX, met 31 jaar, zeven maanden en 23 dagen van 1846 tot 1878, als langste.
  • H.: Heilige
  • Z.: Zalige
  • E.: Eerbiedwaardigheid
  • D.G.: Dienaar Gods

Lijst van pausen (33-heden)[bewerken | brontekst bewerken]

1e–5e eeuw (33-499)[bewerken | brontekst bewerken]

Zie ook Vroege christendom.

1e eeuw (33-107)[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Paus Pontificaat Geboorteplaats Opmerkingen
1 Pope-peter pprubens.jpg H. Petrus 33 - 64/67
(31 à 34 jaar)
Bethsaida, Galilea Apostel van Jezus, van wie hij de sleutels tot het koninkrijk van God kreeg, volgens Matteüs 16:18-19. Geëxecuteerd door middel van kruisiging ondersteboven. Feestdag (Hoogfeest van de Heilige Petrus en Paulus): 29 juni. Stoel van Sint-Pieter: 22 februari. Erkend door de Katholieke Kerk als de eerste bisschop van Rome (=paus), aangewezen door Christus.
2 Linus2.jpg H. Linus 64/67(?) - 76/79(?)
(~12 jaar)
Toscane Stelde eerste 15 bisschoppen in het westelijke Romeinse Rijk aan. Feestdag: 23 september.
3 Interior of Chiesa dei Gesuiti (Venice) - sacristy - Papa Cleto - 1592-1593 - by Palma il Giovane.jpg H. Anacletus 76/79(?) - 88/92
(~12 à 13 jaar)
Rome, Romeinse Keizerrijk Ook Cletus genoemd, maar mogelijk was dit een andere persoon. Wijding van de eerste bisschoppen. Feestdag: 26 april.
4 Pope Clement I.jpg H. Clemens I 88/92 - 97
(5 à 9 jaar)
Rome, Romeinse Keizerrijk Vaststelling ritus van het vormsel. Feestdag: 23 november.
5 Evaristus.jpg H. Evaristus 97/99 - 105/107
(~8 jaar)
Bethlehem, Judea Grondlegger College van Kardinalen. Feestdag: 26 oktober.

2e eeuw (107-217)[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Paus Pontificaat Geboorteplaats Opmerkingen
6 Pope Alexander I.jpg H. Alexander I 105/107 - 115/116
(9 à 10 jaar)
Rome  
7 SixtusI.jpg H. Sixtus I
Xystus
115/116 - 125
(9 à 10 jaar)
Rome Feestdag: 6 april.
8 Saint PopeTelesphorus.jpg H. Telesforus
Telesphorus
125 - 136/138
(11 à 13 jaar)
Terranova da Sibari Richtlijnen voor de mis/invoering van de Vastentijd
9 Hyginus.jpg H. Hyginus 136/138 - 140/142
(4 jaar)
Athene, Griekenland Kerken naar heiligen vernoemen/instelling van peetouders. Feestdag: 11 januari
10 Pope Pius I.jpg H. Pius I 140/142 - 155
(13 à 15 jaar)
Aquileia Feestdag: 11 juli
11 Papa Aniceto cropped.jpg H. Anicetus 155 - 166
(11 jaar)
Emesa, Syrië Paasviering/vervolging gnostici. Feestdag: 17 april
12 Soter.jpg H. Soter
Soter(us)
c. 166 - 174/175
(~8 à 9 jaar)
Fondi Paasviering/zegening van huwelijken. Feestdag: 22 april
13 Eleutherius.jpg H. Eleuterus
Eleut(h)er(i)us
174/175 - 189
(14 à 15 jaar)
Nicopolis Vervolging gnostici. Feestdag: 6 mei
14 A mosaic representing Victor I, 14th Pope of the Catholic Church.jpg H. Victor I 189 - 198/199
(9 à 10 jaar)
Romeins Afrika Verkiezing bisschop van Rome tot machtigste man/Latijn wordt kerktaal
15 Saintz05.jpg H. Zefyrinus
Zephyrinus
199 - 217
(18 jaar)
Rome Vervolging gnostici/invoering van de hostieschalen

3e eeuw (217-304)[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Paus Pontificaat Geboorteplaats Opmerkingen
- Hippolytus martyrdom.jpg H. Hippolytus 217 - 235
(~18 jaar)
Rome Was de eerste tegenpaus
16 CalixtusI.jpg H. Calixtus I
Calixtus, Calistus
c. 217 - 222/223
(~5 à 6 jaar)
Iberisch Schiereiland Absolutie van alle zonden wordt mogelijk. Feestdag: 14 oktober
17 A portrait of Pope Saint Urban I.jpg H. Urbanus I 222/223 - 230
(~7 à 8 jaar)
Rome  
18 Pope Pontian.jpg H. Pontianus 21 juli 230
-
28 september 235
(5 jaar en 69 dagen)
Rome Einde schisma van Hippolytus. Ordening van de psalmen. Trad af na zijn verbanning naar Sardinië door Keizer Maximinus Thrax.
19 Pope Anterus.jpg H. Anterus 21 november 235
-
3 januari 236
(43 dagen)
Petilia Policastro  
20 Saint Fabian1.jpg H. Fabianus 10 januari 236
-
20 januari 250
(14 jaar en 10 dagen)
Rome Zending naar Frankrijk. Feestdag: 20 januari.
- Sede vacante.svg Sedisvacatie 6/11 maart 251
(1 jaar en 45/50 dagen)
15 maanden zonder paus.
- No image.png Novatianus maart 251 - 258
(~7 jaar)
  Tegenpaus
21 Heiliger Cornelius.jpg H. Cornelius 6/11 maart 251
-
juni 253
(2 jaar en ~3 maanden)
  Christenvervolging door Decius. Feestdag: 16 september.
22 Lucius I.jpg H. Lucius I 25 juni 253
-
5 maart 254
(253 dagen)
Rome Christenvervolging door Valerianus I. Feestdag: 4 maart.
23 Stephen I.jpg H. Stefanus I
Stephanus
12 mei 254
-
2 augustus 257
(3 jaar en 82 dagen)
Rome Schisma van Cyprianus over ketterdoop. Feestdag: 2 augustus.
24 Sandro Botticelli - Sixte II.jpg H. Sixtus II
Xystus
30/31 augustus 257
-
6 augustus 258
(340/341 dagen)
Griekenland Verzoeningspoging met betrekking tot ketterdoop.
- Sede vacante.svg Sedisvacatie 6 augustus 258
-
22 juli 259
(350 dagen)
9 maanden zonder paus.
25 Pope Dionysius.jpg H. Dionysius 22 juli 259
-
26 december 268
(9 jaar en 157 dagen)
Griekenland Verzoening ruzie over ketterdoop. Feestdag: 26 december.
26 PopeFelixI.jpg H. Felix I 5 januari 269
-
30 december 274
(5 jaar en 359 dagen)
Rome  
27 Eutychian.jpg H. Eutychianus 4 januari 275
-
7 december 283
(8 jaar en 337 dagen)
   
28 PCaius.jpg H. Cajus 17 december 283
-
22 april 296
(12 jaar en 127 dagen)
  Leken kunnen geen bisschop worden. Feestdag: 22 april.
29 Marcellinus.jpg H. Marcellinus 30 juni 296
-
1 april 304
(7 jaar en 276 dagen)
  Hoogtepunt christenvervolging. Feestdag: 26 april.

4e eeuw (304-401)[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Paus Pontificaat Geboorteplaats Opmerkingen
- Sede vacante.svg Sedisvacatie 1 april 304
-
308
4 jaar zonder paus.
30 Papa Marcelo I.jpg H. Marcellus I 308 - 309
(~1 jaar)
  Verplichting celibaat.
31 Eusebius.jpg H. Eusebius c. 309 - c. 310
(~1 jaar)
   
32 Pope miltiades.jpg H. Miltiades
Miltiades, Melchiades
2 juli 311
-
10 januari 314
(2 jaar en 192 dagen)
Afrika Eerste paus na het einde van de christenvervolgingen. Edict van Milaan. Concilie van Arles
33 Sylvester I.jpg H. Silvester I 31 januari 314
-
31 december 335
(21 jaar en 334 dagen)
Sant'Angelo a Scala, Avellino Concilie van Nicea I. Gebruik geloofsbelijdenis. Concilie van Antiochië. Feestdag: 31 december.
34 Marcus (papa).jpg H. Marcus 18 januari 336
-
7 oktober 336
(263 dagen)
Rome Eerste religieuze kalender. Feestdag: 7 oktober.
35 Iulius I.jpg H. Julius I 6 februari 337
-
12 april 352
(15 jaar en 66 dagen)
Rome Concilie van Sardica.
36 Liberius.jpg H. Liberius 17 mei 352
-
24 september 366
(14 jaar en 130 dagen)
  Concilie van Arles. Concilie van Milaan. Concilie van Sirmium. Concilie van Alexandrië. Vroegste paus die nog niet gecanoniseerd is door de Roomse Kerk
- No image.png Felix II 355
-
22 november 365
(~10 jaar)
  Tegenpaus, wordt toch soms als paus beschouwd.
37 Saintdamasus.png H. Damasus I 1 oktober 366
-
11 december 384
(18 jaar en 71 dagen)
Idanha-a-Velha, Portugal Concilie van Constantinopel I. Concilie van Laodicea
- No image.png Ursinus 366 - 367
(~1 jaar)
  Tegenpaus.
38 Siricius.jpg H. Siricius 11 december 384
-
26 november 399
(14 jaar en 350 dagen)
   
39 Anastasius I.jpg H. Anastasius I 27 november 399
-
19 december 401
(2 jaar en 22 dagen)
   

5e eeuw (401-499)[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Paus Pontificaat Geboorteplaats Opmerkingen
40 Innocentius I.jpg H. Innocentius I 22 december 401
-
12 maart 417
(15 jaar en 80 dagen)
   
41 Zosimus.jpg H. Zosimus 18 maart 417
-
26 december 418
(1 jaar en 283 dagen)
Mesoraca Verwerping van het pelagianisme.
42 Pope Boniface I.jpg H. Bonifatius I 28/29 december 418
-
4 september 422
(3 jaar en 249/250 dagen)
   
- No image.png Eulalius december 418
-
3 april 419
(~4 maanden)
  Tegenpaus
43 Celestine1pope.jpg H. Celestinus I
Coelestinus
10 september 422
-
27 juli 432
(9 jaar en 321 dagen)
Rome, West-Romeinse Rijk Concilie van Efeze
44 Pope-Sixtus-III.jpg H. Sixtus III 31 juli 432
-
maart/augustus 440
(7 jaar en ~7 à ~12 maanden)
   
45 Greatleoone.jpg H. Leo I 29 september 440
-
10 november 461
(21 jaar en 42 dagen)
Rome, West-Romeinse Rijk Overtuigde Attila de Hun om af te zien van een invasie in Italië. Concilie van Chalcedon. Feestdag: 10 november.
46 Nuremberg chronicles - Hilarius, Pope (CXXXVIv).jpg H. Hilarius 19 november 461
-
29 februari 468
(6 jaar en 102 dagen)
Sardinia  
47 Sansimpliciopapa.jpg H. Simplicius 3 maart 468
-
10 maart 483
(15 jaar en 7 dagen)
Tivoli Val West-Romeinse Rijk
48 Felix3.jpg H. Felix II (Felix III) 13 maart 483
-
1 maart 492
(8 jaar en 354 dagen)
Rome, West-Romeinse Rijk Soms ook wel Felix III genoemd. Schisma van Acacius.
49 Papa Gelasio I.jpg H. Gelasius I 1 maart 492
-
21 november 496
(4 jaar en 265 dagen)
Afrika Canon van de Bijbel
50 Anastasius II.jpg Anastasius II 24 november 496
-
19 november 498
(1 jaar en 360 dagen)
   
51 Simmaco - mosaico Santa Agnese fuori le mura.jpg H. Symmachus 22 november 498
-
19 juli 514
(15 jaar en 239 dagen)
Sardinië  
- No image.png Laurentius 22 november 498
-
1 maart 499
(99 dagen)
  Tegenpaus

6e–10e eeuw (502-1003)[bewerken | brontekst bewerken]

6e eeuw (502-604)[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Paus Pontificaat Geboorteplaats Opmerkingen
- No image.png Laurentius 502 - 506
(~4 jaar)
  Tweede periode als tegenpaus
52 Pope Hormisdas.jpg H. Hormisdas 20 juli 514
-
19 juli 523
(8 jaar en 364 dagen)
Frosinone, Zuidelijk Latium Vader van paus Silverius
53 Papa Ioannes I.jpg H. Johannes I
Ioannes
Giovanni
13 augustus 523
-
18 mei 526
(2 jaar en 278 dagen)
Toscana  
54 Mosaic of Felix IV (III) in Santi Cosma e Damiano, Rome, Italy (527–530).jpg H. Felix III (Felix IV)
Felice
13 juli 526
-
22 september 530
(4 jaar en 71 dagen)
Samnium Soms ook Felix IV genoemd
- No image.png Dioscurus 22 september 530
-
14 oktober 530
(22 dagen)
  Tegenpaus
55 Boniface II.jpg Bonifatius II
Bonifacio
22 september 530
-
17 oktober 532
(2 jaar en 25 dagen)
Rome, zoon van Ostrogotische ouders  
56 Johannes II.jpg Johannes II
Ioannes
Mercurio
2 januari 533
-
8 mei 535
(2 jaar en 126 dagen)
Rome Eerste paus die niet zijn eigen naam behield. Dit omdat Mercurius een Romeinse god was.
57 Agapitus I.jpg H. Agapetus I
Agapito
13 mei 535
-
22 april 536
(345 dagen)
Rome, Ostrogotische Rijk Feestdag: 22 april en 20 september.
58 Silverius.jpg H. Silverius 1 juni 536
-
11 november 537
(1 jaar en 163 dagen)
  Verbannen; Feestdag: 20 juni, zoon van paus Hormisdas
59 Vigilius.jpg Vigilius 29 maart 537
-
7 juni 555
(18 jaar en 70 dagen)
Rome Vijand van Silverius. Concilie van Constantinopel II
60 Pope Pelagius I.jpg Pelagius I 16 april 556
-
4 maart 561
(4 jaar en 322 dagen)
Rome  
61 Papa Joao III.jpg Johannes III
Ioannes
Catelinus
17 juli 561
-
13 juli 574
(12 jaar en 361 dagen)
Rome, Oost-Romeinse Rijk  
62 Benedict I.jpg Benedictus I 2 juni 575
-
30 juli 579
(4 jaar en 58 dagen)
   
63 PopePelagiusII.jpg Pelagius II 26 november 579
-
7 februari 590
(10 jaar en 73 dagen)
Rome  
64 Gregorythegreat.jpg H. Gregorius I, O.S.B.
(Gregorius de Grote)
Gregorio
3 september 590
-
12 maart 604
(13 jaar en 191 dagen)
Rome De eerste die de titels "servus servorum Dei" en "pontifex maximus" droeg. Feestdag: 3 september.

7e eeuw (604-701)[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Paus Pontificaat Geboorteplaats Opmerkingen
65 Sabinian.jpg Sabinianus 13 september 604
-
22 februari 606
(1 jaar en 162 dagen)
Blera  
66 Boniface III.jpg Bonifatius III
Bonifacio
19 februari 607
-
12 november 607
(266 dagen)
Rome  
67 Boniface IV.jpg H. Bonifatius IV, O.S.B.
Bonifacio
25 augustus 608
-
8 mei 615
(6 jaar en 256 dagen)
Marsi Eerste paus die dezelfde naam koos als die van zijn voorganger.
68 Papa Adeodato I.jpg H. Adeodatus I
Deusdedit
19 oktober 615
-
8 november 618
(3 jaar en 20 dagen)
Rome Soms ook Deusdedit genoemd, vandaar dat paus Adeodatus II soms ook wel Adeodatus genoemd wordt, zonder nummer.
69 Papa Bonifacio V.jpg Bonifatius V
Bonifacio
23 december 619
-
25 oktober 625
(5 jaar en 306 dagen)
Napels  
70 Onorio I - mosaico Santa Agnese fuori le mura.jpg Honorius I
Onorio
27 oktober 625
-
12 oktober 638
(12 jaar en 350 dagen)
Campania Bij het Concilie van Constantinopel III (680) als ketter benoemd en vervloekt.
71 Severinopapa.jpg Severinus
Severino
oktober 638
-
2 augustus 640
(1 jaar en ~10 maanden)
Rome  
72 Murner History Cod Karlsruhe 3117 (crop).jpg Johannes IV
Ioannes
Ivan
24 december 640
-
12 oktober 642
(1 jaar en 292 dagen)
Zadar, Dalmatia, Byzantijnse Rijk  
73 Theodorus I.jpg Theodorus I 24 november 642
-
14 mei 649
(6 jaar en 171 dagen)
Jeruzalem  
74 Pope Martin I.jpg H. Martinus I
Martino
juli 649
-
16 september 655
(6 jaar, ~2 maanden)
Nabij Todi, Umbria, Byzantijnse Rijk Feestdag: 12 november.
75 PopeeugeneI.jpg H. Eugenius I
Eugenio
10 augustus 654
-
2 juni 657
(2 jaar en 296 dagen)
Rome Werd op 10 augustus 654 geïnstalleerd als tegenpaus. Na de dood van paus Martinus I werd hij de officiële paus.
76 Pope Vitalian.jpg H. Vitalianus 30 juli 657
-
27 januari 672
(14 jaar en 181 dagen)
Segni, Byzantijnse Rijk  
77 Adeodatus II.jpg Adeodatus II, O.S.B. 11 april 672
-
17 juni 676
(4 jaar en 67 dagen)
Rome Soms ook paus Adeodatus (zonder nummer) genoemd, indien paus Adeodatus I Deusdedit wordt genoemd.
78 Popedonus.jpg Donus 2 november 676
-
11 april 678
(1 jaar en 160 dagen)
Rome  
79 Agatho.png H. Agatho 27 juni 678
-
10 januari 681
(2 jaar en 197 dagen)
Sicilië Concilie van Constantinopel III.
80 LeoII.jpg H. Leo II
Leo
17 augustus 682
-
3 juli 683
(320 dagen)
Sicilië Feestdag: 3 juli
81 BenedictII.jpg H. Benedictus II
Benedetto
26 juni 684
-
8 mei 685
(316 dagen)
Rome Feestdag: 7 mei
82 Johannes V.jpg Johannes V
Ioannes
12 juli 685
-
2 augustus 686
(1 jaar en 21 dagen)
Syrië  
83 Konon.jpg Conon 21 oktober 686
-
22 september 687
(336 dagen)
   
- No image.png Theodorus II september 687
-
december 687
(~3 maanden)
  Tegenpaus.
- No image.png Paschalis I december 687
-
692
  Tegenpaus.
84 Sergius I.jpg H. Sergius I 15 december 687
-
8 september 701
(13 jaar en 267 dagen)
Sicilië  

8e eeuw (701-816)[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Paus Pontificaat Geboorteplaats Opmerkingen
85 John VI.jpg Johannes VI
Ioannes
Ιωάννης
30 oktober 701
-
11 januari 705
(3 jaar en 73 dagen)
Griekenland  
86 Byzantinischer Mosaizist um 705 002.jpg Johannes VII
Ioannes
Ιωάννης
1 maart 705
-
18 oktober 707
(2 jaar en 231 dagen)
Rossano, Calabrië Tweede paus die dezelfde naam draagt als zijn directe voorganger.
87 Sisinnius.jpg Sisinnius 15 januari 708
-
4 februari 708
(20 dagen)
Syrië  
88 PopeConstantine.jpg Constantijn I
Constantinus
25 maart 708
-
9 april 715
(7 jaar en 15 dagen)
Syrië De laatste paus tot aan Johannes Paulus II in 2001 die tijdens het pontificaat Griekenland bezocht.
89 GregoryII.jpg H. Gregorius II
Gregorio
19 mei 715
-
11 februari 731
(15 jaar en 268 dagen)
Rome Feestdag: 11 februari
90 Pope Gregory III.jpg H. Gregorius III 18 maart 731
-
28 november 741
(10 jaar en 255 dagen)
Syrië Derde paus die dezelfde naam droeg als zijn directe voorganger.
91 Pope Zachary.jpg H. Zacharias dec 741 - 14/22 maart 752
(10 jaar en 102/110 dagen)
Santa Severina, Calabrië Feestdag: 15 maart.
- Pope Stephen (papacy 752-757).jpg Stefanus (II)
Stephanus
23 maart 752
-
25 maart 752
(2 dagen, is nooit begonnen aan zijn pontificaat)
  Ook Stefanus II genoemd. Stierf drie dagen na zijn verkiezing, en vóór zijn inhuldiging als paus. Sommige lijsten nemen deze "paus" nog steeds op. Het Vaticaan verwijderde zijn naam in 1961 van de lijst, zodat hij sindsdien door de Katholieke Kerk niet meer als paus wordt gezien.
92 La donacion de Pipino el Breve al Papa Esteban II.jpg Stefanus II (Stefanus III)
Stephanus
26 maart 752
-
26 april 757
(5 jaar en 31 dagen)
  Soms ook Stefanus III genoemd.
93 Paul I.jpg H. Paulus I
Paolo
29 mei 757
-
28 juni 767
(10 jaar en 30 dagen)
Rome  
- No image.png Constantijn II
Constantinus
28 juni 767
-
6 augustus 768
(1 jaar en 39 dagen)
  Tegenpaus.
- No image.png Filippus 31 juli 768
(1 dag)
  Tegenpaus.
94 Stephen II (III).jpg Stefanus III (Stefanus IV)
Stephanus
Stefano
1/7 augustus 767
-
24 januari 772
(4 jaar en 170/176 dagen)
Sicilië Soms ook Stefanus IV genoemd.
95 Pope Adrian I.jpg Adrianus I
Adriano
1 februari 772
-
26 december 795
(23 jaar en 328 dagen)
Rome Concilie van Nicea II
96 Leo III.jpg H. Leo III
Leo
26 december 795
-
12 juni 816
(20 jaar en 169 dagen)
Rome Kroonde Karel de Grote tot keizer van wat uiteindelijk het Heilige Roomse Rijk zou worden.

9e eeuw (816-903)[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Paus Pontificaat Geboorteplaats Opmerkingen
97 Stephen III (IV).jpg H. Stefanus IV (Stefanus V)
Stephanus
12 juni 816
-
24 januari 817
(226 dagen)
  Soms ook Stefanus V genoemd.
98 Pope Paschalis I. in apsis mosaic of Santa Prassede in Rome.gif H. Paschalis I
Pasquale
25 januari 817
-
11 februari 824
(7 jaar en 17 dagen)
Rome  
99 Eugene II.jpg Eugenius II 8 mei 824
-
augustus 827
(3 jaar en ~3 maanden)
Rome  
100 Valentine.jpg Valentinus augustus 827
-
september 827
(~1 maand)
Rome  
101 Greg4papa.jpg Gregorius IV oktober 827
-
januari 844
(~17 jaar)
Rome  
102 Pope Sergius II.jpg Sergius II januari 844
-
7 januari 847
(~3 jaar)
Rome  
- No image.png Johannes VIII
Ioannes
januari 844
(enkele dagen)
  Tegenpaus.
103 Pope St. Leo IV.jpg H. Leo IV, O.S.B. januari 847
-
17 juli 855
(8 jaar en ~6 maanden)
Rome  
- No image.png Anastasius III 855
(<1 jaar)
  Tegenpaus.
104 Pope Benedict III.jpg Benedictus III 29 september 855
-
7 april 858
(~3 jaar)
Rome  
105 Pope Nicholas I.jpg H. Nicolaas I
(Nicolaas de Grote)
Nicolaus
24 april 858
-
13 november 867
(9 jaar en 203 dagen)
Rome  
106 Adrian II.jpg Adrianus II
Hadrianus
14 december 867
-
14 december 872
(5 jaar en 0 dagen)
Rome  
107 Pope John VIII.jpg Johannes VIII
Ioannes
14 december 872
-
16 december 882
(10 jaar en 2 dagen)
Rome  
108 Marinus I.jpg Marinus I 16 december 882
-
15 mei 884
(1 jaar en 151 dagen)
Rome Soms onterecht ook wel Martinus II genoemd.
109 Papa Adriano III.jpg H. Adrianus III
Hadrianus
17 mei 884
-
c. september 885
(1 jaar en ~8 maanden)
Rome  
110 Stephen IV (V).jpg Stefanus V (Stefanus VI)
Stephanus
885
-
14 september 891
(~6 jaar)
Rome Ook Stefanus VI genoemd.
111 PopeFormosusBW.jpg Formosus 19 september 891
-
4 april 896
(4 jaar en 198 dagen)
Ostia Postuum geëxecuteerd naar aanleiding van de Kadaversynode
112 Boniface VI.jpg Bonifatius VI 4 april 896
-
19 april 896
(15 dagen)
Rome  
113 Stephen V (VI).jpg Stefanus VI (Stefanus VII)
Stephanus (Septimus)
22 mei 896
-
augustus 897
(1 jaar en ~3 maanden)
  Ook Stefanus VII genoemd.
114 Pope Romanus.jpg Romanus
Romano
augustus 897
-
november 897
(~ 2 maanden)
Gallese, Rome  
115 Pope Theodore II.jpg Theodorus II december 897
(<1 maand)
Rome  
116 John IX.jpg Johannes IX, O.S.B.
Ioannes
januari 898
-
januari 900
(~2 jaar)
Tivoli  
- SergiusIII.jpg Sergius III 898
(<1 jaar)
  Tegenpaus.
117 Pope Benedict IV.jpg Benedictus IV 900 - 903
(~3 jaar)
Rome  

10e eeuw (903-1003)[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Paus Pontificaat Geboorteplaats Opmerkingen
118 Pope Leo V.jpg Leo V juli 903
-
september 903
(~2 maanden)
Ardea  
- Cristobal antipapa.jpg Christoforus
Christophorus
oktober 903
-
januari 904
(~3 maanden)
  Tegenpaus.
119 SergiusIII.jpg Sergius III 29 januari 904
-
14 april 911
(7 jaar en 75 dagen)
Rome Begin van de "Saeculum obscurum"
120 Pope Anastasius III.jpg Anastasius III april 911
-
juni 913
(2 jaar en ~2 maanden)
Rome  
121 Pope Lando.jpg Lando juli/augustus 913
-
februari/maart 914
(~5 maanden)
Sabina Laatste paus tot Johannes Paulus I (1978) met een unieke naam, en de laatste tot Franciscus (2013) met een geheel unieke naam.
122 Pope John X.jpg Johannes X
Ioannes
maart 914
-
mei 928
(14 jaar en ~2 maanden)
Romagna  
123 Pope Leo VI.jpg Leo VI mei 928
-
december 928
(~7 maanden)
Rome  
124 Stephen VI (VII).jpg Stefanus VII (Stefanus VIII)
Stephanus
december 928
-
februari 931
(2 jaar en ~2 maanden)
Rome Ook Stefanus VIII genoemd.
125 Ioannes XI.jpg Johannes XI
Ioannes
februari/maart 931
-
december 935
(4 jaar en ~10 maanden)
Rome  
126 Leone-VII.jpg Leo VII, O.S.B. 3 januari 936
-
13 juli 939
(3 jaar en 191 dagen)
   
127 Stephen VII (VIII).png Stefanus VIII (Stefanus IX)
Stephanus
14 juli 939
-
oktober 942
(3 jaar en ~3 maanden)
Rome Ook Stefanus IX genoemd.
128 Marinus II.jpg Marinus II 30 oktober 942
-
mei 946
(3 jaar en ~7 maanden)
Rome Soms ook onterecht Martinus III genoemd.
129 Pope Agapetus II.jpg Agapetus II 10 mei 946
-
december 955
(9 jaar en ~7 maanden)
Rome  
130 GiovanniXII.png Johannes XII
Ioannes
Octavianus
16 december 955
-
14 mei 964
(8 jaar en 150 dagen)
Rome Afgezet in 963 door Keizer Otto. Einde van de "Saeculum obscurum"
131 Pope Benedict V.jpg Benedictus V 22 mei 964
-
23 juni 964
(32 dagen)
Rome Gekozen na de dood van Johannes XII door de bevolking van Rome, tegenover hem stond Leo VIII die door Keizer Otto werd benoemd. Benedictus accepteerde zijn afzetting in 964, waardoor Leo de enige paus werd.
132 Pope Leo VIII.jpg Leo VIII juli 964
-
1 maart 965
(~7 maanden)
Rome Gekozen door Keizer Otto in 963 als tegenpaus van Johannes XII en Benedictus V. Nadat laatstgenoemde vrijwillige afstand had gedaan van de zetel werd hij de officiële paus.
133 Papa Ioannes XIII.jpg Johannes XIII
Ioannes
1 oktober 965
-
6 september 972
(6 jaar en 341 dagen)
Rome  
134 Pope Benedict VI.jpg Benedictus VI 19 januari 973
-
juni 974
(1 jaar en ~5 maanden)
Rome, Kerkelijke Staat Afgezet en vermoord
- No image.png Bonifatius VII oktober 974
(~1 maand)
  Tegenpaus.
135 Pope Benedict VII.jpg Benedictus VII oktober 974
-
10 juli 983
(8 jaar en ~9 maanden)
Rome  
136 Pope John XIV.jpg Johannes XIV
Ioannes
Pietro Campanora
december 983
-
20 augustus 984
(~8 maanden)
Pavia  
- No image.png Bonifatius VII 20 augustus 984
-
20 juli 985
(334 dagen)
  Tweede periode als tegenpaus.
137 Pope John XV.jpg Johannes XV
Ioannes
augustus 985
-
maart 996
(10 jaar en ~7 maanden)
Rome  
138 Otto III wird von Papst Gregor V. zum Kaiser gesalbt.jpg Gregorius V
Bruno van Karinthië
3 mei 996
-
18 februari 999
(2 jaar en 291 dagen)
Duitsland, Heilige Roomse Rijk Eerste Duitse paus
Antipope John XVI (XVII).JPG Johannes XVI
Ioannes
997
-
februari 998
(~1 jaar)
  Tegenpaus.
139 Silvester II.JPG Silvester II
Gerbert d'Aurillac
2 april 999
-
12 mei 1003
(4 jaar en 40 dagen)
Auvergne, Frankrijk Eerste Franse paus

11e–15e eeuw (1003-1503)[bewerken | brontekst bewerken]

11e eeuw (1003-1101)[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Paus Pontificaat Geboorteplaats Opmerkingen
140 Antipapa Joao XVI (XVII).jpg Johannes XVII
Ioannes
Sicco
juni 1003
-
6 december 1003
(~6 maanden)
Rome, Kerkelijke Staat  
141 Ioannes XVII (XVIII).jpg Johannes XVIII
Ioannes
Giovanni Fasano; Phasianus
25 december 1003
-
juli 1009
(5 jaar en ~7 maanden)
Rapagnano, Kerkelijke Staat  
142 Sergius IV.jpg Sergius IV
Pietro Boccapecora
31 juli 1009
-
12 mei 1012
(2 jaar en 286 dagen)
Rome, Kerkelijke Staat  
143 B Benedikt VIII.jpg Benedictus VIII
Theophylactus II
18 mei 1012
-
9 april 1024
(11 jaar en 327 dagen)
Rome, Kerkelijke Staat  
- No image.png Gregorius VI mei 1012
-
25 december 1012
(~7 maanden)
  Tegenpaus
144 B Johannes XIX.jpg Johannes XIX
Ioannes
Romanus
april/mei 1024
-
20 oktober 1032
(8 jaar en ~5 a ~6 maanden)
Rome, Kerkelijke Staat  
145 Pope Benedict IX.jpg Benedictus IX
Theophylactus III
1032 - 1044
(~12 jaar)
Rome, Kerkelijke Staat Eerste termijn
146 Benedetto10.jpg Silvester III
Johannes van Sabina
1045
(<1 jaar)
Rome, Kerkelijke Staat Validiteit van de verkiezing is twijfelachtig. Wordt soms gezien als tegenpaus. Afgezet.
147 Pope Benedict IX.jpg Benedictus IX
Theophylactus III
1045 - 1046
(~1 jaar)
Rome, Kerkelijke Staat Tweede termijn, afgezet.
148 B Gregor VI.jpg Gregorius VI
Johannes Gratianus
april/mei 1045
-
20 december 1046
(1 jaar en ~7 a ~8 maanden)
Rome, Kerkelijke Staat Afgezet
149 ClemensII.jpg Clemens II
Suidger
24 december 1046
-
9 oktober 1047
(289 dagen)
Hornburg, Heilige Roomse Rijk Aangewezen door Hendrik III; kroonde Hendrik III tot keizer van het Heilig Romeinse Rijk.
150 Pope Benedict IX.jpg Benedictus IX
Theophylactus III
november 1047
-
1048
(<1 jaar)
Rome, Kerkelijke Staat Derde en laatste termijn. Afgezet en geëxcommuniceerd.
151 B Damasus II1.jpg Damasus II
Poppo
17 juli 1048
-
9 augustus 1048
(23 dagen)
Pildenau, Heilige Roomse Rijk  
152 Leon IX.jpg H. Leo IX
Bruno
12 februari 1049
-
19 april 1054
(5 jaar en 66 dagen)
Eguisheim, Heilige Roomse Rijk Begin Oost-Westschisma.
153 Vicii bild.jpg Victor II
Gebhard
13 april 1055
-
28 juli 1057
(2 jaar en 106 dagen)
Koninkrijk Duitsland, Heilige Roomse Rijk  
154 B Stephan IX.jpg Stefanus IX (Stefanus X), O.S.B.
Stephanus
Frédéric de Lorraine
2 augustus 1057
-
29 maart 1058
(239 dagen)
Lotharingen, Heilige Roomse Rijk Soms ook wel Stefanus X genoemd.
155 Papa Nicolau II.jpg Nicolaas II
Nicolaus
Gérard de Bourgogne
6 december 1058
-
27 juli 1061
(2 jaar en 233 dagen)
Château de Chevron, Koninkrijk Bourgondië  
- No image.png Benedictus X
Giovanni Mincio van Tusculum
4 april 1058
-
18 januari 1059
(289 dagen)
  Tegenpaus
156 Papa Alexandre II.jpg Alexander II
Anselmo da Baggio
30 september 1061
-
21 april 1073
(11 jaar en 203 dagen)
Milaan, Italië, Heilige Roomse Rijk  
- No image.png Honorius II
Pietro Cadalus van Parma
28 oktober 1061
-
30 mei 1072
(10 jaar en 218 dagen)
  Tegenpaus
157 Pope Gregory VII.jpg H. Gregorius VII, O.S.B.
Hildebrand
22 april 1073
-
25 mei 1085
(12 jaar en 33 dagen)
Sovana, Italië, Heilige Roomse Rijk Privilegeerde de titel "Papa" voor de Bisschop van Rome.
- Clement III - Antipope.jpg Clemens III
Wibert van Ravenna
25 juni 1080
-
8 september 1100
(20 jaar en 75 dagen)
  Tegenpaus
158 Victor III.jpg Z. Victor III, O.S.B.
Desiderio; Desiderius; Dauferius
24 mei 1086
-
16 september 1087
(1 jaar en 115 dagen)
Benevento, Hertogdom Benevento  
159 BlUrban II.png Z. Urbanus II, O.S.B.
Odo van Lagery
12 maart 1088
-
29 juli 1099
(11 jaar en 139 dagen)
Lagery, Frankrijk Eerste Kruistocht.
160 B Paschalis II.jpg Paschalis II, O.S.B.
Raniero
13 augustus 1099
-
21 januari 1118
(18 jaar en 161 dagen)
Bleda, Kerkelijke Staat  
- No image.png Theodorik
Theodoricus
8 september 1100
-
januari 1101
(~4 maanden)
  Tegenpaus

12e eeuw (1101-1216)[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Paus Pontificaat Geboorteplaats Opmerkingen Wapen
- No image.png Albert
Albertus
Albert van Sabina
januari 1101
-
april/mei 1101
(105 dagen)
  Tegenpaus
- Silvester IV
Maginulf
18 november 1105
-
11 april 1111
(5 jaar en 144 dagen)
  Tegenpaus
161 GelasioII.gif Gelasius II, O.S.B.
Giovanni Coniulo
24 januari 1118
-
28 januari 1119
(1 jaar en 4 dagen)
Gaeta, Capua  
- Nuremberg chronicles - Burdinus, Antipope under Pope Calixtus II (CXCVIIv).jpg Gregorius VIII
Mauritius Burdinus
10 maart 1118
-
22 april 1121
(3 jaar en 43 dagen)
  Tegenpaus
162 Callistus II.png Calixtus II
Guido
2 februari 1119
-
13 december 1124
(5 jaar en 315 dagen)
Quingey, Vrijgraafschap Bourgondië Concilie van Lateranen I
163 Pope honorius ii.jpg Honorius II, Can.Reg.
Lamberto Scannabecchi
15 december 1124
-
13 februari 1130
(5 jaar en 60 dagen)
Fiagnano, Kerkelijke Staat  
- No image.png Celestinus II
Coelestinus
Tebaldo Buccapecus
16 december 1124
(1 dag)
  Tegenpaus
164 B Innozenz II.jpg Innocentius II, Can.Reg.
Gregorio Papareschi
14 februari 1130
-
24 september 1143
(13 jaar en 222 dagen)
Rome, Kerkelijke Staat Concilie van Lateranen II
- No image.png Anacletus II
Pietro Pierleoni
14 februari 1130
-
25 januari 1138
(7 jaar en 345 dagen)
  Tegenpaus
- No image.png Victor IV
Gregorio Conti van Ceccano
maart 1138
-
mei 1138
(~2 maanden)
  Tegenpaus
165 Caelestinus II.jpg Celestinus II
Coelestinus
Guido
26 september 1143
-
8 maart 1144
(164 dagen)
Città di Castello, Kerkelijke Staat  
166 B Lucius II.jpg Lucius II, Can.Reg.
Gerardo Caccianemici dal Orso
12 maart 1144
-
15 februari 1145
(340 dagen)
Bologna, Kerkelijke Staat  
167 B Eugen III.jpg Z. Eugenius III, O.Cist.
Bernardo da Pisa
15 februari 1145
-
8 juli 1153
(8 jaar en 143 dagen)
Pisa, Republiek Pisa Tweede Kruistocht.
168 B Anastasius IV.jpg Anastasius IV
Corrado Demetri della Suburra
8 juli 1153
-
3 december 1154
(1 jaar en 148 dagen)
Rome, Kerkelijke Staat  
169 Pope Hadrian IV.jpg Adrianus IV, Can.Reg.
Hadrianus
Nicholas Breakspear
4 december 1154
-
1 september 1159
(4 jaar en 271 dagen)
Abbots Langley, Hertfordshire, Koninkrijk Engeland De eerste en tot op heden enige Engelse paus.
170 B-Alexander III1.jpg Alexander III
Rolando
7 september 1159
-
30 augustus 1181
(21 jaar en 357 dagen)
Siena, Koninkrijk Italië Concilie van Lateranen III
- No image.png Victor IV
Octaviano de Montecello
4 oktober 1159
-
20 april 1164
(4 jaar en 199 dagen)
  Tegenpaus
- No image.png Paschalis III
Guido van Crema
1164
-
20 september 1168
(~4 jaar)
  Tegenpaus
- No image.png Calixtus III
Johannes van Struma
september 1168
-
29 augustus 1178
(9 jaar en ~11 maanden)
  Tegenpaus
- No image.png Innocentius III
Lando van Sezze
29 september 1179
-
januari 1180
(~4 maanden)
  Tegenpaus
171 Pope Lucius III.png Lucius III
Ubaldo
1 september 1181
-
25 november 1185
(4 jaar en 85 dagen)
Lucca, Koninkrijk Italië  
172 B Urban III.jpg Urbanus III
Uberto Crivelli
25 november 1185
-
19 oktober 1187
(1 jaar en 328 dagen)
Cuggiono, Koninkrijk Italië  
173 B Gregor VIII.jpg Gregorius VIII, Can.Reg.
Alberto di Morra
21 oktober 1187
-
17 december 1187
(57 dagen)
Benevento, Koninkrijk Italië Aankondiging van de Derde Kruistocht
174 B Clemens III.jpg Clemens III
Paolo Scolari
19 december 1187
-
20 maart 1191
(3 jaar en 91 dagen)
Rome, Kerkelijke Staat  
175 Celestin III.jpg Celestinus III
Coelestinus
Giacinto Bobone
21 maart 1191
-
8 januari 1198
(6 jaar en 293 dagen)
Rome, Kerkelijke Staat  
176 Innozenz3.jpg Innocentius III
Lothario dei Conti di Segni
8 januari 1198
-
16 juli 1216
(18 jaar en 190 dagen)
Gavignano, Kerkelijke Staat Concilie van Lateranen IV. Vierde Kruistocht. Kinderkruistocht. C o a Innocenzo III.svg

13e eeuw (1216-1303)[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Paus Pontificaat Geboorteplaats Opmerkingen Wapen
177 Interior of Santi Giovanni e Paolo (Venice) - Honorius III by Leandro Bassano.jpg Honorius III
Cencio
18 juli 1216
-
18 maart 1227
(10 jaar en 243 dagen)
Rome, Kerkelijke Staat Vijfde Kruistocht. C o a Onorio IV.svg
178 PopeGregoryIX.jpg Gregorius IX
Ugolino dei Conti di Segni
19 maart 1227
-
22 augustus 1241
(14 jaar en 156 dagen)
Anagni, Kerkelijke Staat Zesde Kruistocht C o a Innocenzo III.svg
179 B Colestin IV.jpg Celestinus IV
Coelestinus
Goffredo Castiglioni
25 oktober 1241
-
10 november 1241
(16 dagen)
Milaan, Koninkrijk Italië Stierf voor zijn inzegening. C o a Celestino IV.svg
- Sede vacante.svg Sedisvacatie 10 november 1241
-
25 juni 1243
(1 jaar en 227 dagen)
 
180 Inocenc IV.jpg Innocentius IV
Sinibaldo Fieschi
25 juni 1243
-
7 december 1254
(11 jaar en 165 dagen)
Genua, Republiek Genua Eerste concilie van Lyon. Zevende Kruistocht. C o a Adriano V.svg
181 B Alexander IV.jpg Alexander IV
Rinaldo dei Conti di Jenne
12 december 1254
-
25 mei 1261
(6 jaar en 164 dagen)
Jenne, Kerkelijke Staat   C o a Innocenzo III.svg
182 Pope Urban IV.jpg Urbanus IV
Jacques Pantaléon
29 augustus 1261
-
2 oktober 1264
(3 jaar en 34 dagen)
Troyes, Graafschap Champagne, Frankrijk   C o a Urbano IV.svg
183 Papst Clemens IV.jpg Clemens IV
Gui Faucoi
5 februari 1265
-
29 november 1268
(3 jaar en 298 dagen)
Saint-Gilles, Languedoc, Frankrijk   C o a Clemente IV.svg
- Sede vacante.svg Sedisvacatie 29 november 1268
-
1 september 1271
(2 jaar en 276 dagen)
Bijna drie jaar zonder paus door onenigheid tussen de kardinalen. Achtste Kruistocht.
184 B Gregor X.jpg Z. Gregorius X
Tebaldo Visconti
1 september 1271
-
10 januari 1276
(4 jaar en 131 dagen)
Piacenza, Koninkrijk Italië Tweede concilie van Lyon. Negende (en laatste) Kruistocht. Invoering van het Conclaaf C o a Gregorio X.svg
185 InnocentV.jpg Z. Innocentius V, O.P.
Pierre de Tarentaise
21 januari 1276
-
22 juni 1276
(153 dagen)
Savoy, Heilige Roomse Rijk   C o a Innocenzo V.svg
186 Papa Adriano V.jpg Adrianus V
Hadrianus
Ottobuono Fieschi
11 juli 1276
-
18 augustus 1276
(38 dagen)
Genua, Republiek Genua   C o a Adriano V.svg
187 B Johannes XXI.jpg Johannes XXI
Ioannes Vicesimus Primus
Pedro Julião (soms ook wel: Petrus Hispanus en Pedro Hispano)
8 september 1276
-
20 mei 1277
(254 dagen)
Lissabon, Portugal Door verwarring over de nummering bij de pausen met de naam Johannes in de 13e eeuw, was er geen Johannes XX. Deze paus koos ervoor om de XX over te slaan en zichzelf Johannes XXI te noemen. Hij wilde een fout corrigeren die men toen dacht dat die bestond tussen de pausen Johannes XV tot XIX. C o a Giovanni XXI.svg
188 NicholasIII.jpg Nicolaas III
Nicolaus
Giovanni Gaetano Orsini
25 november 1277
-
22 augustus 1280
(2 jaar en 271 dagen)
Rome, Kerkelijke Staat   C o a Niccolo III.svg
189 B Martin IV.jpg Martinus IV
Simon de Brion
22 februari 1281
-
28 maart 1285
(4 jaar en 34 dagen)
Meinpicien, Touraine, Frankrijk   C o a Martino IV.svg
190 PopeOnorioIV.jpg Honorius IV
Giacomo Savelli
2 april 1285
-
3 april 1287
(2 jaar en 1 dagen)
Rome, Kerkelijke Staat   C o a Onorio IV.svg
191 NicholasIV.jpg Nicolaas IV, O.F.M.
Nicolaus
Girolamo Masci
22 februari 1288
-
4 april 1292
(4 jaar en 42 dagen)
Lisciano, Kerkelijke Staat   C o a Niccolo IV.svg
- Sede vacante.svg Sedisvacatie 4 april 1292
-
5 juli 1294
(2 jaar en 92 dagen)
Twee jaar zonder paus door onenigheid tussen de kardinalen.
192 B Colestin V.jpg H. Celestinus V, O.S.B.
Coelestinus
Pietro da Morrone
5 juli 1294
-
13 december 1294
(161 dagen)
Sant'Angelo Limosano, Koninkrijk Sicilië Trad vrijwillig uit het pontificaat. C o a Celestino V.svg
193 Bonifatius VIII Grabstatue.JPG Bonifatius VIII
Benedetto Caetani
24 december 1294
-
11 oktober 1303
(8 jaar en 291 dagen)
Anagni, Kerkelijke Staat   C o a Bonifacio VIII.svg

14e eeuw (1303-1423)[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Paus Pontificaat Geboorteplaats Opmerkingen Wapen
194 B Benedikt XI.jpg Z. Benedictus XI, O.P.
Niccolò Boccasini
22 oktober 1303
-
7 juli 1304
(259 dagen)
Treviso   C o a Benedetto XI.svg
195 Papa Clemens Quintus.jpg Clemens V
Bertrand de Got
5 juni 1305
-
20 april 1314
(8 jaar en 319 dagen)
Villandraut, Gascogne, Frankrijk Paus in Avignon. Concilie van Vienne. C o a Clemente V.svg
- Sede vacante.svg Sedisvacatie 20 april 1314
-
7 augustus 1316
(2 jaar en 109 dagen)
Twee jaar zonder paus door onenigheid tussen de kardinalen
196 John22.jpg Johannes XXII
Ioannes Vicesimus
Jacques d'Euse; Jacques Duèse
7 augustus 1316
-
4 december 1334
(18 jaar en 119 dagen)
Cahors, Quercy, Frankrijk Paus in Avignon. C o a Giovanni XXII.svg
- No image.png Nicolaas V
Nicolaus
Pietro Rainalducci
12 mei 1328
-
25 juli 1330
(2 jaar en 74 dagen)
  Tegenpaus in Avignon.
197 Benedikt XII1.png Benedictus XII, O.Cist.
Jacques Fournier
20 december 1334
-
25 april 1342
(7 jaar en 126 dagen)
Saverdun, Graafschap Foix, Frankrijk Paus in Avignon. C o a Benedetto XII.svg
198 Clemens VI.png Clemens VI, O.S.B.
Pierre Roger
7 mei 1342
-
6 december 1352
(10 jaar en 213 dagen)
Maumont, Limousin, Frankrijk Paus in Avignon. C o a Gregorio XI.svg
199 Innozenz VI.gif Innocentius VI
Étienne Aubert
18 december 1352
-
12 september 1362
(9 jaar en 268 dagen)
Les Monts, Limousin, Frankrijk Paus in Avignon. C o a Innocenzo VI.svg
200 Urban V.gif Z. Urbanus V, O.S.B.
Guillaume (de) Grimoard
28 september 1362
-
19 december 1370
(8 jaar en 82 dagen)
Grizac, Languedoc, Frankrijk Paus in Avignon. C o a Urbano V.svg
201 PopeGregoryXI.jpg Gregorius XI
Pierre Roger de Beaufort
30 december 1370
-
27 maart 1378
(7 jaar en 87 dagen)
Maumont, Limousin, Frankrijk Paus in Avignon; keerde terug naar Rome. Laatste Franse paus. C o a Gregorio XI.svg
202 Urbanus VI.jpg Urbanus VI
Bartolomeo Prignano
8 april 1378
-
15 oktober 1389
(11 jaar en 190 dagen)
Napels, Koninkrijk Napels Begin Westers Schisma. C o a Urbano VI.svg
- Pape avignon clement7.jpg Clemens VII
Robert van Genève
20 september 1378
-
16 september 1394
(15 jaar en 361 dagen)
  Tegenpaus in Avignon.
203 IX.Bonifac.jpg Bonifatius IX
Pietro Tomacelli
2 november 1389
-
1 oktober 1404
(14 jaar en 334 dagen)
Napels, Koninkrijk Napels   C o a Bonifacio IX.svg
- Pape avignon benoit13.jpg Benedictus XIII
Pedro de Luna
11 oktober 1394
-
23 mei 1423
(28 jaar en 224 dagen)
  Tegenpaus in Avignon.

15e eeuw (1404-1503)[bewerken | brontekst bewerken]

  • De geboortedata van de pausen tot en met Innocentius VIII zijn onzeker. Bij deze pausen is de laagst mogelijke leeftijd weergegeven.
Nr. Paus Pontificaat Leeftijd
Begin/Eind
Pontificaat
Geboorteplaats Opmerkingen Wapen
204 Innocent VII.jpg Innocentius VII
Cosimo Gentile Migliorati
17 oktober 1404
-
6 november 1406
(2 jaar en 20 dagen)
65 / 67 Sulmona, Koninkrijk Napels   C o a Innocenzo VII.svg
205 Gregory XII.jpg Gregorius XII
Angelo Correr
30 november 1406
-
4 juli 1415
(8 jaar en 216 dagen)
  Venetië, Republiek Venetië Trad af tijdens de Concilie van Konstanz, die bijeen werd geroepen door Johannes XXIII. C o a Gregorio XII.svg
- Antipope Alexander V (1409-1410).JPG Alexander V
Pietro Philargi
26 juni 1409
-
3 mei 1410
(311 dagen)
    Tegenpaus in Pisa.
- Johannes XXIII Gegenpapst.jpg Johannes XXIII
Ioannes Vicesimus
Baldassare Cossa
25 mei 1410
-
20 maart 1415
(4 jaar en 299 dagen)
    Tegenpaus in Pisa.
- Sede vacante.svg Sedisvacatie 4 juli 1415
-
11 november 1417
(2 jaar en 130 dagen)
Twee jaar zonder paus.
206 Pisanello, copia da Ritratto di Martino V (Galleria Colonna).jpg Martinus V
Oddone Colonna
11 november 1417
-
20 februari 1431
(13 jaar en 101 dagen)
48 / 62 Genazzano, Kerkelijke Staat Einde Westers Schisma. Concilie van Bazel. Oprichting Katholieke Universiteit Leuven. C o a Martino V.svg
- Palma Antipapa Clemens VIII.JPG Clemens VIII
Sanchez Muñoz
10 juni 1423
-
26 juli 1429
(6 jaar en 36 dagen)
    Tegenpaus in Avignon.
- No image.png Benedictus XIV
Bernard Garnier
1425 - 1430
(~5 jaar)
    Tegenpaus in Avignon.
207 PapstEugen.jpg Eugenius IV, O.S.A.
Gabriele Condulmer
3 maart 1431
-
23 februari 1447
(15 jaar en 357 dagen)
47 / 63 Venetië, Republiek Venetië Kroonde Keizer Sigismund in Rome in 1433. Verplaatste het Concilie van Bazel eerst naar Ferrara en nog later naar Florence door de uitbraak van de builenpest. C o a Eugenio IV.svg
- Nuremberg chronicles f 242v 2 (Felix V).jpg Felix V
Amadeus VIII van Savoye
5 november 1439
-
7 april 1449
(9 jaar en 153 dagen)
    Laatste tegenpaus met een groot aantal volgers.
208 Paus Nicolaas V door Peter Paul Rubens.jpg Nicolaas V
Nicolaus
Tommaso Parentucelli
6 maart 1447
-
24 maart 1455
(8 jaar en 18 dagen)
49 / 57 Sarzana, Republiek Genua Vierde het Heilig Jaar van 1450. Kroonde Keizer Frederik III in Rome. Maakte een bibliotheek in het Vaticaan, wat later de Bibliotheca Apostolica Vaticana zou worden. C o a Nicolaus V.svg
209 Calixtus III.jpg Calixtus III
Alfonso de Borgia
8 april 1455
-
6 augustus 1458
(3 jaar en 120 dagen)
76 / 79 Xàtiva, Koninkrijk Valencia, Kroon van Aragón Eerste Spaanse paus C o a Callisto III.svg
210 Papst pius ii.jpg Pius II
Enea Silvio Piccolomini
19 augustus 1458
-
15 augustus 1464
(5 jaar en 362 dagen)
52 / 58 Corsignano, Republiek Siena   C o a Pio II.svg
211 Pietrobarbo.jpg Paulus II
Pietro Barbo
30 augustus 1464
-
26 juli 1471
(6 jaar en 330 dagen)
47 / 54 Venetië, Republiek Venetië Neef van Eugenius IV C o a Paulo II.svg
212 Pope Sixtus IV (head).jpg Sixtus IV, O.F.M.
Francesco della Rovere
9 augustus 1471
-
12 augustus 1484
(13 jaar en 3 dagen)
57 / 70 Celle Ligure, Republiek Genua Bouw van de Sixtijnse Kapel. CoA della Rovere popes.svg
213 Innocent VIII.JPG Innocentius VIII
Giovanni Battista Cybo
29 augustus 1484
-
25 juli 1492
(7 jaar en 331 dagen)
51 / 59 Genua, Republiek Genua   C o a Innocenzo VIII.svg
214 Pope Alexander Vi.jpg Alexander VI
Rodrigo de Lanzol-Borgia
11 augustus 1492
-
18 augustus 1503
(11 jaar en 7 dagen)
61 / 72 Xàtiva, Koninkrijk Valencia, Kroon van Aragón Neef van Calixtus III. C o a Alessandro VI.svg

16e–20e eeuw (1503-2005)[bewerken | brontekst bewerken]

16e eeuw (1503-1605)[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Paus Pontificaat Leeftijd
Begin/Eind
Pontificaat
Geboorteplaats Opmerkingen Wapen
215 PiusIII.jpg Pius III
Francesco Todeschini Piccolomini
22 september 1503
-
18 oktober 1503
(26 dagen)
64 / 64 Siena, Republiek Siena Neef van Pius II C o a Pio II.svg
216 Raffaello - Papa Giulio II - Uffizi.jpg Julius II
Iulius
Giuliano della Rovere
31 oktober 1503
-
21 februari 1513
(9 jaar en 113 dagen)
59 / 69 Albisola, Republiek Genua Neef van Sixtus IV; belegde het Vijfde concilie van Lateranen. Michelangelo beschilderde de Sixtijnse Kapel. Begin herbouw Sint-Pieterskerk. Voor het eerste controleerde de paus effectief de gehele Kerkelijke Staat. CoA della Rovere popes.svg
217 Pope-leo10.jpg Leo X
Giovanni di Lorenzo de' Medici
9 maart 1513
-
1 december 1521
(8 jaar en 267 dagen)
37 / 45 Florence, Florentijnse Republiek Excommunicatie Maarten Luther. C o a Papas Medicis.svg
218 Portrait of Pope Adrian VI (after Jan van Scorel).jpg Adrianus VI
Hadrianus
Aryaen Floriszoon Boeyens
9 januari 1522
-
14 september 1523
(1 jaar en 248 dagen)
62 / 64 Utrecht, Sticht Utrecht, Heilige Roomse Rijk De enige Nederlandse paus, soms ook als Duitse paus gerekend. Laatste niet-Italiaanse paus tot Johannes Paulus II in 1978. C o a Adriano VI.svg
219 Clement VII. Sebastiano del Piombo. c.1531..jpg Clemens VII
Giulio di Giuliano de' Medici
26 november 1523
-
25 september 1534
(10 jaar en 303 dagen)
45 / 56 Florence, Florentijnse Republiek Neef van Leo X. C o a Papas Medicis.svg
220 Portrait of Pope Paul III Farnese (by Titian) - National Museum of Capodimonte.jpg Paulus III
Alessandro Farnese
13 oktober 1534
-
10 november 1549
(15 jaar en 28 dagen)
66 / 81 Canino, Lazio, Kerkelijke Staat Concilie van Trente. C o a Paulo III.svg
221 Julius III.jpg Julius III
Iulius
Giovanni Maria Ciocchi del Monte
7 februari 1550
-
29 maart 1555
(5 jaar en 50 dagen)
62 / 67 Rome, Kerkelijke Staat   C o a Giulio III.svg
222 Pope Marcellus II.jpg Marcellus II
Marcello Cervini
9 april 1555
-
30 april of 1 mei 1555
(21/22 dagen)
53 / 53 Montefano, Marche, Kerkelijke Staat Laatste paus die zijn geboortenaam behield na benoeming. C o a Marcello II.svg
223 Pope Paul IV.PNG Paulus IV, C.R.
Giovanni Pietro Carafa
23 mei 1555
-
18 augustus 1559
(4 jaar en 87 dagen)
78 / 83 Capriglia Irpina, Koninkrijk Napels   C o a Paulo IV.svg
224 Ritratto di Pio IV.jpg Pius IV
Giovanni Angelo Medici
26 december 1559
-
9 december 1565
(5 jaar en 348 dagen)
60 / 66 Milaan, Hertogdom Milaan C o a Papas Medicis.svg
225 El Greco 050.jpg H. Pius V, O.P.
Michele Ghislieri
7 januari 1566
-
1 mei 1572
(6 jaar en 115 dagen)
61 / 68 Bosco, Hertogdom Milaan Ratificering en besluit, plus uitgave van de Romeinse Catechismus. Excommunicatie Elizabeth I. C o a Pio V.svg
226 Gregory XIII.jpg Gregorius XIII
Ugo Boncompagni
13 mei 1572
-
10 april 1585
(12 jaar en 322 dagen)
70 / 83 Bologna, Kerkelijke Staat Invoering Gregoriaanse kalender in 1582. 4 oktober ging over in 15 oktober, er vielen 10 dagen weg. C o a Gregorio XIII.svg
227 (Albi) Cathédrale Sainte-Cécile - Trèsor - Portrait du pape Sixte V - PalissyIM81001477.jpg Sixtus V, O.F.M. Conv.
Felice Peretti
24 april 1585
-
27 augustus 1590
(5 jaar en 125 dagen)
63 / 68 Grottammare, Marche, Kerkelijke Staat   C o a Sisto V.svg
228 Urban VII.jpg Urbanus VII
Giovanni Battista Castagna
15 september 1590
-
27 september 1590
(12 dagen)
69 / 69 Rome, Kerkelijke Staat Kortste pontificaat van alle officiële pausen. Stierf voor zijn installatie. C o a Urbano VII.svg
229 Gregory XIV.PNG Gregorius XIV
Niccolò Sfondrati
1590 - 15/16 oktober 1591
(314/315 dagen)
55 / 56 Somma Lombardo, Hertogdom Milaan   C o a Gregorio XIV.svg
230 Portrait of Pope Innocent IX (Fidenza Cathedral Museum - Museo del Duomo di Fidenza, Fidenza) – edited.jpg Innocentius IX
Giovanni Antonio Facchinetti
29 oktober 1591
-
30 december 1591
(62 dagen)
72 / 72 Bologna, Kerkelijke Staat   C o a Innocenzo IX.svg
231 Cavalier d'arpino, ritratto di papa Clemente VIII aldobrandini, 1598 ca (cropped).jpg Clemens VIII
Ippolito Aldobrandini
30 januari 1592
-
3 maart 1605
(13 jaar en 32 dagen)
55 / 69 Fano, Marche, Kerkelijke Staat   C o a Clemente VIII.svg

17e eeuw (1605-1721)[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Paus Pontificaat Leeftijd
Begin/Eind
Pontificaat
Geboorteplaats Opmerkingen Wapen
232 Leo XI 2.jpg Leo XI
Alessandro Ottaviano de' Medici
1 april 1605
-
27 april 1605
(26 dagen)
69 / 69 Florence, Hertogdom Florence Neef van Leo X. C o a Papas Medicis.svg
233 Pope Paul V.jpg Paulus V
Camillo Borghese
16 mei 1605
-
28 januari 1621
(15 jaar en 257 dagen)
52 / 68 Rome, Kerkelijke Staat   C o a Paulo V.svg
234 Pope Gregory XV.jpg Gregorius XV
Alessandro Ludovisi
9 februari 1621
-
8 juli 1623
(2 jaar en 149 dagen)
67 / 69 Bologna, Kerkelijke Staat   C o a Gregorio XV.svg
235 Gian Lorenzo Bernini - Portrait d'Urbain VIII.jpg Urbanus VIII
Maffeo Barberini
6 augustus 1623
-
29 juli 1644
(20 jaar en 358 dagen)
55 / 76 Florence, Groothertogdom Toscane Rechtszaak tegen Galileo Galilei C o a Urbano VIII.svg
236 Innocent-x-velazquez.jpg Innocentius X
Giovanni Battista Pamphilj
15 september 1644
-
7 januari 1655
(10 jaar en 114 dagen)
70 / 80 Rome, Kerkelijke Staat   C o a Innocenzo X.svg
237 Alexander VII.jpg Alexander VII
Fabio Chigi
7 april 1655
-
22 mei 1667
(12 jaar en 45 dagen)
56 / 68 Siena, Groothertogdom Toscane Aanleg Sint-Pietersplein. C o a Alessandro VII.svg
238 Clemens IX.jpg Clemens IX
Giulio Rospigliosi
20 juni 1667
-
9 december 1669
(2 jaar en 172 dagen)
67 / 69 Pistoia, Groothertogdom Toscane   C o a Clemente IX.svg
239 Clement X.jpg Clemens X
Emilio Altieri
29 april 1670
-
22 juli 1676
(6 jaar en 84 dagen)
79 / 86 Rome, Kerkelijke Staat   C o a Clemente X.svg
240 InnocentXI.jpg Z. Innocentius XI
Benedetto Odescalchi
21 september 1676 - 11/12 augustus 1689
(12 jaar en 324/325 dagen)
65 / 78 Como, Hertogdom Milaan   C o a Innocenzo XI.svg
241 Pope Alexander VIII, Giovanni Battista Gaulli (1690).jpg Alexander VIII
Pietro Vito Ottoboni
6 oktober 1689
-
1 februari 1691
(1 jaar en 118 dagen)
79 / 80 Venetië, Republiek Venetië   C o a Alessandro VIII.svg
242 Pope Innocent XII.PNG Innocentius XII
Antonio Pignatelli
12 juli 1691
-
27 september 1700
(9 jaar en 77 dagen)
76 / 85 Spinazzola, Koninkrijk Napels   C o a Innocenzo XII.svg
243 Clement XI.jpg Clemens XI
Giovanni Francesco Albani
23 november 1700
-
19 maart 1721
(20 jaar en 116 dagen)
51 / 71 Urbino, Marche, Kerkelijke Staat   C o a Clemente XI.svg

18e eeuw (1721-1823)[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Paus Pontificaat Leeftijd
Begin/Eind
Pontificaat
Geboorteplaats Opmerkingen Wapen
244 InnocientXIII.jpg Innocentius XIII
Michelangelo de’ Conti
8 mei 1721
-
7 maart 1724
(2 jaar en 304 dagen)
65 / 68 Poli, Lazio, Kerkelijke Staat   C o a Innocenzo XIII.svg
245 Benedict XIII.jpg Benedictus XIII, O.P.
Pierfrancesco Orsini
29 mei 1724
-
21 februari 1730
(5 jaar en 268 dagen)
75 / 81 Gravina in Puglia, Koninkrijk Napels   C o a Benedetto XIII.svg
246 Agostino Masucci – Portrait of Pope Clement XII, seated.jpg Clemens XII
Lorenzo Corsini
12 juli 1730
-
6 februari 1740
(9 jaar en 209 dagen)
78 / 87 Florence, Groothertogdom Toscane   C o a Clemente XII.svg
247 Pierre Subleyras Portrait of Benedict XIV 1746. Metropolitan Museum of Art.jpg Benedictus XIV
Prospero Lorenzo Lambertini
17 augustus 1740
-
3 mei 1758
(17 jaar en 259 dagen)
65 / 83 Bologna, Kerkelijke Staat   C o a Benedetto XIV.svg
248 ClementXIII.jpeg Clemens XIII
Carlo della Torre Rezzonico
6 juli 1758
-
2 februari 1769
(10 jaar en 211 dagen)
65 / 75 Venetië, Republiek Venetië   C o a Clemente XIII.svg
249 Clement XIV.jpg Clemens XIV, O.F.M. Conv.
Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli
19 mei 1769
-
22 september 1774
(5 jaar en 126 dagen)
63 / 68 Santarcangelo di Romagna, Kerkelijke Staat Op 21 juli 1773 opheffing van de jezuïetenorde. C o a Clemente XIV.svg
250 Popepiusvi.jpg Pius VI
Giovanni Angelo Braschi
15 februari 1775
-
29 augustus 1799
(24 jaar en 195 dagen)
57 / 81 Cesena, Kerkelijke Staat In 1799 door Franse Republikeinen gevangen gezet in de citadel van Valence, waar hij na een maand is gestorven. Napoleon roofde veel Romeinse kunstschatten en bracht die vervolgens over naar Parijs. C o a Pio VI.svg
- Sede vacante.svg Sedisvacatie 29 augustus 1799
-
14 maart 1800
(197 dagen)
Zes maanden zonder paus door de dood van de oude in een gevangenis, gevolgd door onenigheid tussen de kardinalen.
251 Jacques-Louis David 018.jpg Pius VII, O.S.B.
Barnaba Niccolò Maria Luigi Chiaramonti
14 maart 1800
-
20 augustus 1823
(23 jaar en 159 dagen)
57 / 81 Cesena, Kerkelijke Staat Concordaat met Napoleon. C o a Pio VII.svg

19e eeuw (1823-1903)[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Paus Pontificaat Leeftijd
Begin/Eind
Pontificaat
Geboorteplaats Opmerkingen Wapen
252 Pope Leo XII.PNG Leo XII
Annibale Francesco Clemente Melchiore Girolamo Nicola Sermattei della Genga
28 september 1823
-
10 februari 1829
(5 jaar en 135 dagen)
63 / 68 Genga of Spoleto, Kerkelijke Staat   C o a Leone XII.svg
253 Clemente Alberi – Ritratto di papa Pio VIII (c. 1830).jpg Pius VIII
Francesco Saverio Castiglioni
31 maart 1829
-
30 november 1830
(1 jaar en 244 dagen)
67 / 69 Cingoli, Marche, Kerkelijke Staat   C o a Pio VIII.svg
254 Gregory XVI.jpg Gregorius XVI, O.S.B. Cam.
Bartolomeo Alberto Cappellari
2 februari 1831
-
1 juni 1846
(15 jaar en 119 dagen)
65 / 80 Belluno, Republiek Venetië In 1825 tot kardinaal benoemd. Als pauselijk legaat maakte hij het concordaat van het Vaticaan met de Nederlanden. In 1831 instelling van de pauselijke "Orde van de Heilige Gregorius de Grote". De laatste niet-bisschop die paus werd. C o a Gregorio XVI.svg
255 G.P.A.Healy, Portrait of Pope Pius IX (1871).jpg Z. Pius IX, O.F.S.
Giovanni Maria Mastai-Ferretti
16 juni 1846
-
7 februari 1878
(31 jaar en 236 dagen)
54 / 85 Senigallia, Marche, Kerkelijke Staat Kondigde in 1854 het dogma af van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maria. Van 1869-1870 Concilie van Vaticanum I met afkondiging dogma van de onfeilbaarheid van de paus. Dit was het langste pontificaat sinds Petrus. C o a Pio IX.svg
256 Leo XIII.jpg Leo XIII, O.F.S.
Gioacchino Vincenzo Raffaele Luigi Pecci
20 februari 1878
-
20 juli 1903
(25 jaar en 150 dagen)
67 / 93 Carpineto Romano, Lazio, Kerkelijke Staat Strijd tegen liberalisme en encycliek Rerum Novarum. C o a Leone XIII.svg

20e eeuw (1903-2005)[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Paus Pontificaat Leeftijd
Begin/Eind
Pontificaat
Geboorteplaats Opmerkingen Wapen
257 Pius X, by Ernest Walter Histed (retouched).jpg H. Pius X
Giuseppe Melchiorre Sarto
4 augustus 1903
-
20 augustus 1914
(11 jaar en 16 dagen)
68 / 79 Riese, Lombardije-Venetië, Keizerrijk Oostenrijk Bestreed het Modernisme, invoering Communie vanaf de leeftijd van zeven jaar. Pius X COA.svg
258 Benedictus XV.jpg Benedictus XV
Giacomo Paolo Giovanni Battista della Chiesa
3 september 1914
-
22 januari 1922
(7 jaar en 141 dagen)
59 / 67 Genua, Koninkrijk Sardinië Bijgenaamd de vredespaus, dit vanwege zijn inzet voor de totstandkoming van een snelle vredesoplossing tijdens de Eerste Wereldoorlog. CoA Benedetto XV.svg
259 PiusXI33861u.jpg Pius XI
Achille Ambrogio Damiano Ratti
6 februari 1922
-
10 februari 1939
(17 jaar en 4 dagen)
64 / 81 Desio, Lombardije-Venetië, Keizerrijk Oostenrijk Tekende het Verdrag van Lateranen in 1929. Hiermee werd Vaticaanstad een soevereine staat. C o a Pio XI.svg
260 Pius XII with tabard, by Michael Pitcairn, 1951.png E. Pius XII
Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli
2 maart 1939
-
9 oktober 1958
(19 jaar en 221 dagen)
63 / 82 Rome, Italië Maria-Tenhemelopneming als dogma.
Motto: Opus Justitiae Pax
("Vrede is het werk van de gerechtigheid")
C o a Pius XII.svg
261 Ioannes XXIII, by De Agostini, 1958–1963.jpg H. Johannes XXIII
Ioannes Vicesimus
Angelo Giuseppe Roncalli
28 oktober 1958
-
3 juni 1963
(4 jaar en 218 dagen)
77 / 81 Sotto il Monte, Bergamo, Italië Begin Concilie van Vaticanum II.
Motto: Obedientia et Pax
("Gehoorzaamheid en vrede")
John 23 coa.svg
262 Paulus VI, by Fotografia Felici, 1969.jpg H. Paulus VI
Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini
21 juni 1963
-
6 augustus 1978
(15 jaar en 46 dagen)
65 / 80 Concesio, Brescia, Italië Einde Concilie van Vaticanum II.
Motto: Cum Ipso in Monte
("Met Hem op de berg")
Paul 6 coa.svg
263 Ioannes Paulus I, by Fotografia Felici, 1978 (cropped).jpg E. Johannes Paulus I
Ioannes Paulus
Albino Luciani
26 augustus 1978
-
28 september 1978
(33 dagen)
65 / 65 Forno di Canale, Veneto, Italië Eerste en enige paus die "de eerste" gebruikte in zijn naam. Eerste paus met twee namen, van zijn twee voorgangers. Eerste paus sinds Lando (913-914) met een nieuwe naam.
Motto: Humilitas
("Nederigheid")
John paul 1 coa.svg
264 JohannesPaul2-portrait.jpg H. Johannes Paulus II
Ioannes Paulus
Karol Józef Wojtyła
16 oktober 1978
-
2 april 2005
(26 jaar en 168 dagen)
58 / 84 Wadowice, Polen Eerste Poolse en niet-Italiaanse paus in 455 jaar.
Motto: Totus Tuus
("Geheel de uwe")
John paul 2 coa.svg

21e eeuw (2005-heden)[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Paus Pontificaat Leeftijd
Begin/Eind
Pontificaat
Geboorteplaats Opmerkingen Wapen
265 Papa Benedetto.jpg Benedictus XVI
Joseph Aloisius Ratzinger
19 april 2005
-
28 februari 2013
(7 jaar en 315 dagen)
78 / 85 Marktl, Beieren, Duitsland Oudste paus bij benoeming sinds paus Clemens XII in 1730. Eerste paus die vrijwillig bij leven aftrad sinds 1294.
Motto: Cooperatores Veritatis
("Medewerkers van de waarheid")
Coat of Arms of Benedictus XVI.svg
266 Pope Francis in March 2013 (cropped).jpg Franciscus, S.J.
Jorge Mario Bergoglio
13 maart 2013
-
heden
(9 jaar en 330 dagen*)
76 / 86* Buenos Aires, Argentinië Eerste paus van buiten Europa sinds Gregorius III, uit Latijns-Amerika, van het zuidelijk halfrond, jezuïet en eerste paus die een geheel nieuwe en unieke naam aannam sinds Lando (913-914).
Motto: Miserando atque Eligendo
("Gekozen uit genade")
Coat of arms of Franciscus.svg

* Pontificaat loopt nog.

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]

1e-2e eeuw:Petrus · Linus · Anacletus I · Clemens I · Evaristus · Alexander I · Sixtus I · Telesforus · Hyginus · Pius I · Anicetus · Soter · Eleuterus · Victor I · Zefyrinus
3e-4e eeuw:Hippolytus · Calixtus I · Urbanus I · Pontianus · Anterus · Fabianus · Novatianus · Cornelius · Lucius I · Stefanus I · Sixtus II · Dionysius · Felix I · Eutychianus · Cajus · Marcellinus · Marcellus I · Eusebius · Miltiades · Silvester I · Marcus · Julius I · Liberius · Felix II · Damasus I · Ursinus · Siricius · Anastasius I
5e-6e eeuw:Innocentius I · Zosimus · Bonifatius I · Eulalius · Celestinus I · Sixtus III · Leo I · Hilarius · Simplicius · Felix II (III) · Gelasius I · Anastasius II · Symmachus · Laurentius · Hormisdas · Johannes I · Felix III (IV) · Dioscurus · Bonifatius II · Johannes II · Agapitus I · Silverius · Vigilius · Pelagius I · Johannes III · Benedictus I · Pelagius II · Gregorius I
7e-8e eeuw:Sabinianus · Bonifatius III · Bonifatius IV · Adeodatus I · Bonifatius V · Honorius I · Severinus · Johannes IV · Theodorus I · Martinus I · Eugenius I · Vitalianus · Adeodatus II · Donus · Agatho · Leo II · Benedictus II · Johannes V · Conon · Theodorus II · Paschalis I · Sergius I · Johannes VI · Johannes VII · Sisinnius · Constantijn I · Gregorius II · Gregorius III · Zacharias · Stefanus (II) · Stefanus II (III) · Paulus I · Constantijn II · Filippus · Stefanus III (IV) · Adrianus I · Leo III
9e-10e eeuw:Stefanus IV (V) · Paschalis I · Eugenius II · Valentinus · Gregorius IV · Sergius II · Johannes VIII · Leo IV · Anastasius III · Benedictus III · Nicolaas I · Adrianus II · Johannes VIII · Marinus I · Adrianus III · Stefanus V (VI) · Formosus · Bonifatius VI · Stefanus VI (VII) · Romanus · Theodorus II · Johannes IX · Sergius III · Benedictus IV · Leo V · Christoforus · Sergius III · Anastasius III · Lando · Johannes X · Leo VI · Stefanus VII (VIII) · Johannes XI · Leo VII · Stefanus VIII (IX) · Marinus II · Agapitus II · Johannes XII · Leo VIII · Benedictus V · Johannes XIII · Benedictus VI · Bonifatius VII · Benedictus VII · Johannes XIV · Bonifatius VII · Johannes XV · Gregorius V · Johannes XVI · Silvester II
11e-12e eeuw:Johannes XVII · Johannes XVIII · Sergius IV · Benedictus VIII · Gregorius VI · Johannes XIX · Benedictus IX · Silvester III · Benedictus IX · Gregorius VI · Clemens II · Benedictus IX · Damasus II · Leo IX · Victor II · Stefanus IX (X) · Nicolaas II · Benedictus X · Alexander II · Honorius II · Gregorius VII · Clemens III · Victor III · Urbanus II · Paschalis II · Theodorik · Albert · Silvester IV · Gelasius II · Gregorius VIII · Calixtus II · Honorius II · Celestinus II · Innocentius II · Anacletus II · Victor IV (Gregorius) · Celestinus II · Lucius II · Eugenius III · Anastasius IV · Adrianus IV · Alexander III · Victor IV (Octavianus) · Paschalis III · Calixtus III · Innocentius III · Lucius III · Urbanus III · Gregorius VIII · Clemens III · Celestinus III · Innocentius III
13e-14e eeuw:Honorius III · Gregorius IX · Celestinus IV · Innocentius IV · Alexander IV · Urbanus IV · Clemens IV · Gregorius X · Innocentius V · Adrianus V · Johannes XXI · Nicolaas III · Martinus IV · Honorius IV · Nicolaas IV · Celestinus V · Bonifatius VIII · Benedictus XI · Clemens V · Johannes XXII · Nicolaas V · Benedictus XII · Clemens VI · Innocentius VI · Urbanus V · Gregorius XI · Urbanus VI · Clemens VII · Bonifatius IX · Benedictus XIII
15e-16e eeuw:Innocentius VII · Gregorius XII · Alexander V · Johannes XXIII · Martinus V · Clemens VIII · Benedictus XIV · Eugenius IV · Felix V · Nicolaas V · Calixtus III · Pius II · Paulus II · Sixtus IV · Innocentius VIII · Alexander VI · Pius III · Julius II · Leo X · Adrianus VI · Clemens VII · Paulus III · Julius III · Marcellus II · Paulus IV · Pius IV · Pius V · Gregorius XIII · Sixtus V · Urbanus VII · Gregorius XIV · Innocentius IX · Clemens VIII
17e-18e eeuw:Leo XI · Paulus V · Gregorius XV · Urbanus VIII · Innocentius X · Alexander VII · Clemens IX · Clemens X · Innocentius XI · Alexander VIII · Innocentius XII · Clemens XI · Innocentius XIII · Benedictus XIII · Clemens XII · Benedictus XIV · Clemens XIII · Clemens XIV · Pius VI · Pius VII
19e-20e eeuw:Leo XII · Pius VIII · Gregorius XVI · Pius IX · Leo XIII · Pius X · Benedictus XV · Pius XI · Pius XII · Johannes XXIII · Paulus VI · Johannes Paulus I · Johannes Paulus II
21e eeuw:Benedictus XVI · Franciscus

Cursief: tegenpaus