Wikipedia:Samenvoegen/201807

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Juli 2018[bewerken]

Nog te doen[bewerken]

 • Fytofotodermatitis en Fototoxiciteit. Fytofotodermatitis is medisch jargon voor: huidaantasting door een plantaardige fototoxische stof. Ik verwacht niet dat er veel over te melden valt dat niet voor fototoxiciteit in het algemeen geldt, en ik zie dus nu geen rechtvaardiging voor een apart artikel. Daarom lijkt het me beter om de ene alinea van het huidige artikeltje naar het artikel voor Fototoxiciteit over te hevelen. Rp (overleg) 3 jul 2018 10:08 (CEST)
  • Niet hetzelfde, dus niet samenvoegen. Het is ook meer dan 1 alinea. Doelartikel kan makkelijk uit balans raken. Het maakt de informatie moeilijker vindbaar. Samenvoegen is hier geen verbetering. — Zanaq (?) 15 okt 2018 19:54 (CEST)
  • Niet samenvoegen. Zie o.a. de anderstalige artikelen voor uitgebreidere informatie. Naast de twee genoemde artikelen is er ook nog fotocontactallergie, ook een reactie op licht. Ze hebben alledrie bestaansrecht. VanBuren (overleg) 23 jan 2019 15:22 (CET)
 • Normeren in Eenheidsvector. Beide artikelen geven de definitie van hetzelfde begrip. Normeren: Een willekeurige vector die niet de nulvector is, kan genormeerd worden door hem door zijn norm te delen. Eenheidsvector: Door een van de nulvector verschillende vector te 'delen door zijn norm' ... ontstaat een eenheidsvector. ChristiaanPR (overleg) 20 jul 2018 21:15 (CEST)
  • Voor Voor - Normeren kan doorverwijzen naar eenheidsvector. Madyno (overleg) 21 jul 2018 07:41 (CEST)
  • Er is ook nog Genormeerde vectorruimte, dus als ik het goed begrijp kan 'normeren' binnen de wiskunde zowel met vectoren als met vectorruimtes. Maar ook buiten de wiskunde heeft het woord betekenissen, bijv. het normeren van een examen of van een psychologisch meetinstrument (d.w.z. bepalen hoe de ruwe score in een eindscore moet worden omgerekend) of het opstellen van een standaard (norm, het is dan eigenlijk een synoniem van standaardiseren). Nadat evt. informatie uit het artikel is ingevoegd in eenheidsvector, kan normeren dus denk ik beter een doorverwijspagina worden. Bever (overleg) 31 jul 2018 02:48 (CEST)
 • Evaporatie en Verdamping. "Evaporatie" staat niet in de Dikke van Dale en is geen Nederlands woord. Ook de Hydrologische woordenlijst van de Nederlandse Hydrologisch Vereniging raadt gebruik van evaporatie af. Het Nederlandse woord is "verdamping". "Evaporatie" is een vernederlandsing van de Engelse term "evaporation". Daarmee draagt deze pagina bij aan verwarring, gebruik van verkeerde termen en verengelsing van onze taal. Er bestaat dus ook niet zoiets als een evaporatiepan of evaporatiesnelheid. Alle dit soort begrippen zijn foute vertalingen vanuit het Engels Ik stel voor om de pagina "evaporatie" te verwijderen en samen te voegen met "verdamping", wellicht onder een subkop: verdamping van water. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 131.180.128.123 (overleg · bijdragen) 24 jul 2018 12:06‎
  • Voor Voor samenvoegen, zelfde proces. Echter, volgens het Groene Boekje, de leidraad van de spelling op deze wiki, is evaporatie wel een Nederlands woord. Blijkbaar is het in bepaalde kringen gebruikelijker dan andere. –bdijkstra (overleg) 24 jul 2018 12:33 (CEST)
  • (Commentaar van collega:Ellywa, hiernaartoe gekopieerd) Als ik nu de strekking van de artikelen zie gaat verdamping inderdaad over het algemene natuurkundige verschijnsel, de fase overgang tussen vloeistof en gas (damp). Dus ook over verdamping van kwik bijvoorbeeld, of andere vloeistoffen. Evaporatie gaat over verdamping van water in de aardatmosfeer. Het lijkt me dat het artikel Evaporatie dan hernoemd kan worden naar "Verdamping van water in de aardatmosfeer". En dan kan het ene naar het andere artikel linken. Is dat misschien een idee. Maar de inleiding van evaporatie moet dan gewijzigd, want dat suggereert dat het over het fysische verschijnsel in het algemeen gaat. Ook kunnen grote stukken van het artikel "verdamping" beter verplaatst worden naar het artikel evaporatie, want het gaat deels over de aardatmosfeer. Kopieer dit gerust naar de Samenvoegpagina als je dat zinvol acht. Groeten, EllyoverlegLet's bridge the gendergap together 31 jul 2018 19:55 (CEST)
  • Tegen Tegen De discussie zou dus niet moeten gaan over het vermeende verengelsen van de taal maar over de inhoud. Het artikel evaporatie is op 10 april 2005 begonnen met het argument op de commentaarregel "evaporatie, van essentieel belang in de hydrologische cyclus". Het artikel verdamping voldeed niet. Ook in andere talen onderscheid men een verschil waar deze artikelen naar doorlinken.VanBuren (overleg) 31 jul 2018 20:09 (CEST)
  • Tegen Tegen. Evaporatie is een vakterm die wordt gebruikt in de meteorologie, klimatologie en hydrologie. Het begrip verdamping is breder. Ik zou dus evaporatie laten staan. Wat zouden we anders moeten met het begrip evapotranspiratie als evaporatie niet meer mag? Verdamptranspiratie??? De Geo (overleg) 10 aug 2018 11:21 (CEST)
  • Voor Voor samenvoegen: Het kan dan wel zijn dat de Latijnse (of zo je wilt de Engelse) term in bepaalde vakgebieden meer gebruikt wordt; de essentie is dat het om hetzelfde natuurkundige proces gaat. Dat weerkundigen graag de term 'evaporatie' gebruiken, zegt niet veel, want ze gebruiken ook wel gewoon het begrip 'verdamping'. En 'evaporatie' wordt ook niet alleen door weerkundigen gebruikt, en niet alleen voor water. Zie HIER waar ze het hebben over het verdampen van alcohol, en HIER waar het gaat over het scheiden van organische stoffen. Uiteraard is er hiernaast wel plaats voor de artikelen transpiratie en evapotranspiratie, waarmee wel specifiekere processen worden gedefinieerd. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 7 dec 2018 22:21 (CET)


Afgehandeld[bewerken]

 • Lijst van etappewinnaars op de Champs-Élysées samenvoegen met Slotetappe Champs-Élysées. Omdat deze artikelen vrijwel identiek zijn en over hetzelfde onderwerp gaan. Peaceflower (overleg) 29 jul 2018 23:24 (CEST)
  • Uitgevoerd Uitgevoerd Het tweede artikel was een ordinaire kopie van het eerste, daarom heb ik dit onmiddellijk uitgevoerd. Natuurlijk zou het fijn zijn als er ook een echt artikel was en niet alleen een lijst, daarvoor zou Slotetappe Champs-Élysées eventueel gebruikt kunnen worden, al is die artikelnaam wel erg telegramstijl en combineren de andere taalversies lopende tekst en lijsten op één pagina. Bever (overleg) 31 jul 2018 03:27 (CEST)
 • Etsen en Ets -- Zij houden zich allebei bezig met hetzelfde onderwerp waarbij de ene pretendeert zich te concentreren op de kunstvorm, de ets, en de ander op de techniek, het etsen. Echter is die verdeling niet consistent doorgevoerd. Gaarne een herverdeling van de inhoud onder de correcte titel. VanBuren (overleg) 8 jul 2018 17:47 (CEST)
  • Hoe had je dit precies in gedachten? Naar mijn idee is de beschrijving op Ets volledig gewijd aan het maken van etstekeningen, inclusief de bijbehorende chemische reacties. Op etsen gaat het daarentegen over al het andere. Mijns inziens is het dus al goed gescheiden. Ik kan me wel voorstellen dat het onderscheid in de eerste alinea explicieter gemaakt zou kunnen worden, dus dat het artikel over kunst of over een industrieel proces gaat. Of is dat ook hetgeen je eigenlijk bedoelt? Sietske | Reageren? 9 jul 2018 09:33 (CEST)
   • @Sietske: Een ets is een product, dat kan een geëtste plaat zijn of de afdruk van die plaat. Om tot een etsproduct, een geëtste plaat, te komen moet je eerst "etsen". De huidige splitsing klopt dan niet. De paragraaf Ets#Het_etsproces (samen met de subparagrafen) en Ets#Andere_etstechnieken horen m.i. daarom in het artikel Etsen, om dezelfde reden dat #Etsmiddelen in het artikel Etsen staat. Het artikel Ets wordt dan eventueel het verzamelartikel voor voorbeelden van wat geëtst werd, wordt of kan worden, en voor de lijst van (bekende) etsers (hoewel die ook in een categorie kunnen). Echter, wanneer die lijst met namen naar categorie omgezet is kun je beide artikelen beter onder één titel samenvoegen. Dan hoeft er niet heen en weer geklikt te worden. VanBuren (overleg) 11 jul 2018 15:15 (CEST)
    • Vanuit het perspektief dat etsen altijd tot een ets leidt, zou dat kloppen. Echter: bij het doen van een oppervlaktebehandeling om bijvoorbeeld de korrelgrootte van een magnesiumlegering of een staalsoort te kunnen bestuderen, wordt er wel ge-etst, maar het resultaat wordt zeker geen ets genoemd. Die term is bij mijn weten voorbehouden aan het resultaat van etsen in de context van het produceren van een kunstwerk. Sietske | Reageren? 11 jul 2018 18:19 (CEST)
    • Maar ik zal Erik Wannee wel even om een second opinion vragen. Sietske | Reageren? 11 jul 2018 18:23 (CEST)
     • Dank voor het voorbeeld uit de metaalindustrie. Metaaletsen voor microscopisch onderzoek wordt even aangestipt in het artikel 'etsen". Ik begrijp nu je invalshoek beter. Hoe dan ook, door het toepassen van het etsen kan men als gevolg daarvan metaaloppervlaktestudies doen of prenten afdrukken. Maar wat het einddoel van het etsproces, het etsen, ook is, daar begint het wel mee: met behulp van chemicalieën een materiaaloppervlakte bewerken. Het is mijn invalshoek dat ik het logisch vind wanneer alle informatie, die gaat over het proces van het etsen, bijelkaar staat. Nu staat het verdeeld over twee artikelen waarvan wat staat onder de title 'ets' voor mij daar onlogisch is. VanBuren (overleg) 11 jul 2018 19:26 (CEST)
      • Etsen is gewoon een manier om een laag materiaal in een bepaald patroon te (ver)krijgen. Een etser zou iemand kunnen zijn die in een fabriek printplaten etst, maar vrijwel altijd wordt de kunstenaarsbetekenis bedoeld. Ook wordt een geëtste printplaat geen ets genoemd. Dus eens met VanBuren: alles over het proces hoort bij elkaar. –bdijkstra (overleg) 11 jul 2018 19:36 (CEST)
  • Sorry dat het even duurde voordat ik tijd vond om te reageren. Ik heb de artikelen en de discussie bestudeerd. Ik voel er het meeste voor om wèl te werken met twee gescheiden artikelen, hoewel ik zeker begrip heb voor de argumentering om beiden samen te voegen. Maar een ets van bv. Rembrandt is echter een zo ander onderwerp als het chemisch-technische proces waarmee etsen in bv. de procesindustrie wordt toegepast, dat ik het gerechtvaardigd vind om dit in twee aparte artikelen uiteen te zetten (conform resp. de wikidata-items d:Q186986 en d:Q221425). Al was het maar dat je dan ook andere categorieën kunt toekennen aan beide artikelen. (Analoog hieraan kennen we twee aparte artikelen Schilderkunst en Verven.) Ook kunnen de links die over deze onderwerpen gaan, specifieker worden gemaakt, zodat de links in Waterstoffluoride, Vetluis en Wafer verwijzen naar het artikel over het chemische proces, en de links in Aat Veldhoen en Linosnede verwijzen naar het artikel over het de kunstvorm.
   Uiteraard moet er dan wel voor worden gezorgd dat er geen (grote) overlap is, dus dat het chemische verhaal in het artikel over de kunstvorm beperkt wordt gehouden en dat voor de chemische achtergrond naar het andere artikel wordt verwezen. Als er inderdaad wordt besloten om twee artikelen te handhaven dan stel ik wel voor om de titels meer onderscheidend te maken, bv. Etsen (kunstvorm) en Etsen (proces), met een doorverwijspagina (d:Q1272610). Ets kan dan een redirect worden naar Etsen (kunstvorm). Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 22 jul 2018 11:54 (CEST)
   • Het voorstel was geloof ik niet om de twee artikelen samen te voegen maar om de onderlinge afbakening te verbeteren. Daarvoor wordt hetzelfde sjabloon gebruikt, wat wel een beetje verwarrend is.
    Als er voor wordt gekozen voor "alles over het proces hoort bij elkaar", dan zou er in het artikel over de kunstvorm wel een verkorte paragraaf over dat onderwerp mogen overblijven, met zo'n verwijzing "zie etsen voor het hoofdartikel over dit onderwerp". Kunstliefhebbers zouden immers best belangstelling kunnen hebben tot een korte inleiding over de technische aspecten zonder alle details in het technische artikel te willen lezen. En zijn er misschien technieken die alleen worden gebruikt door grafisch kunstenaars? Verder zou de paragraaf 'Afwerking' moeten blijven staan, die gaat immers over wat er gebeurt ná het eigenlijke etsen.
    De voorgestelde naamsverandering van de beide artikelen lijkt me niet per se nodig.
    Het woord 'ets' wordt trouwens ook gebruikt voor een afdruk van een geëtste plaat, dus voor wat er wordt tentoongesteld of verkocht. Bever (overleg) 31 jul 2018 03:09 (CEST)
  • Ik heb inmiddels het artikel Etsen uitgebreid. Maar heb wat gemengde gevoelens over wat weg te halen op Ets en wat te laten staan. Sietske | Reageren? 3 aug 2018 20:51 (CEST)
   • Ik heb daarnet even diep ademgehaald en ben aan de slag gegaan om beide artikelen meer af te bakenen, en vooral om te zorgen dat er zo min mogelijk overlap in de artikelen zou blijven. Want er stonden hele stukken tekst identiek in beide artikelen, met het grote risico dat iemand de tekst in het ene artikel verbetert en in het andere niet, zodat ze geleidelijk steeds meer van elkaar gaan verschillen. Ik heb over en weer voor verwijzingen gezorgd, zodat de onderlinge samenhang tussen beide artikelen behouden blijft.
    Ik pretendeer zeker niet dat het nu de perfecte oplossing is geworden; die bestaat op dit punt waarschijnlijk niet. Ik pretendeer ook niet dat er geen fouten meer in zitten; hopelijk willen anderen beide teksten nog eens grondig en kritisch langslopen. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 3 aug 2018 23:14 (CEST)
  • Uitgevoerd Uitgevoerd door collega's Gebruiker:Sietske en Gebruiker:Erik Wannee. Dank daarvoor. VanBuren (overleg) 6 aug 2018 20:43 (CEST)
 • Moeder van alle goden samenvoegen met Moedergodin. De nagenoeg bronloze artikelen van Ben Pirard zijn van generaliserende en hypothetische aard, en het onderscheid tussen beide fenomenen (voor zover Moeder van alle goden überhaupt een fenomeen is) is onduidelijk. Beide artikelen waren geschreven vanuit de achterhaalde speculatie dat in de prehistorie een wijdverbreid oermatriarchaat bestond waarin een Moedergodin werd aanbeden. Moeder van alle goden is een min of meer willekeurig bij elkaar gezochte groep godinnen volgens het onjuiste criterium: is de god een vrouw en heeft zij iemand gebaard, dan is ze de koningin van al het leven. Deze ideeën worden niet door de modernere vakliteratuur ondersteund. Moedergodin (waar BoH al veel herstelwerkzaamheden heeft uitgevoerd) kan dan de beschrijving geven van een categorie van godinnen, analoog aan de fenomenen Oppergod en Weergod. Op beide artikelen is al commentaar verschenen: zie onder Opmerkingen en Moedergodin - Moeder van alle goden voor het overleg met de concrete bedenkingen. Groeten, Kiro Vermaas Alchemic circle FMA alt black-white-transparent.svg 25 jul 2018 15:56 (CEST).
  • Voor Voor samenvoegen, ook als dat betekent dat alleen de huidige inhoud van Moedergodin overblijft. FNAS (overleg) 31 jul 2018 08:23 (CEST)
 • Ecologisme en Groene politiek. Wie het verschil kan benoemen mag het hier melden. FNAS (overleg) 15 jul 2018 01:35 (CEST)
  • "Groene politiek" gaat, lijkt me, voornamelijk over politiek, met name politieke partijen; "ecologisme" behandelt dan m.i. een brede(re) maatschappelijke beweging waar groene politiek een onderdeel van is. Merk op dat ook onze Engelse en Duitse collega's afzonderlijke artikelen hebben, respectievelijk en:Green politics/de:Grüne Politik en en:Environmentalism/de:Ökologismus. Het onderscheid mag wel wat duidelijker worden gemaakt in de artikelen, want nu begint ecologisme vrijwel meteen specifiek over politieke partijen en bewegingen. Paul B (overleg) 15 jul 2018 01:48 (CEST)
   • Op de Duitse Wikipedia is het artikel Ökologismus al jaren onderwerp van strijd. Is er een andere reden om twee artikelen over dit onderwerp te hebben? FNAS (overleg) 15 jul 2018 02:02 (CEST)
    • Dezelfde reden die geldt voor alle artikelen die deelonderwerpen behandelen van wat een ander artikel behandelt. Soms is een onderscheid natuurlijk gekunsteld. Ik zou bijvoorbeeld niet willen pleiten voor afzonderlijke artikelen over socialisme en socialistische politiek. Het lijkt me echter niet dat we hier de brede maatschappelijke beweging onder de noemer 'groene politiek' zouden moeten brengen, en het lijkt me anderzijds ook niet onredelijk een artikel te hebben dat specifiek de 'groene partijen' behandelt. Paul B (overleg) 15 jul 2018 02:11 (CEST)
     • Ja, er zou een artikel geschreven kunnen worden over de brede maatschappelijke invloed van ecologisch denken en dat artikel zou misschien de titel Ecologisme verdienen. Maar dat artikel is er niet; er is nu een overduidelijke doublure. Wat ik graag zou voorkomen is dat de eenvoudige oplossing voor deze doublure opnieuw stukloopt op hypothetische bezwaren. FNAS (overleg) 15 jul 2018 10:47 (CEST)
      • Het voorstel is dus feitelijk om het artikel ecologisme feitelijk op te doeken wegens gebrek aan onderscheidende inhoud en alleen groene politiek over te laten? Daar zou ik met de huidige toestand van de artikelen zeker mee kunnen leven. Ik heb alleen de vraag hierboven kennelijk niet goed geïnterpreteerd. Het is altijd een risico om een (retorische) vraag te gebruiken in plaats van een duidelijk argument. Paul B (overleg) 15 jul 2018 12:33 (CEST)
       • Sorry, dat had ik inderdaad beter kunnen formuleren. FNAS (overleg) 15 jul 2018 12:44 (CEST)
        • Voor Voor samenvoegen Ik ben in maart begonnen Terugtrekking van gletsjers sinds 1850 te corrigeren. Ik dacht op een gegeven moment dat ik door zou gaan wanneer iemand anders ook een bijdrage had gedaan, maar tot nu toe nog niet. Er komt dus kennelijk maar weinig stof voor groene politiek. ChristiaanPR (overleg) 20 jul 2018 21:15 (CEST)
  • Uitgevoerd Uitgevoerd. FNAS (overleg) 13 aug 2018 17:13 (CEST)
 • Voetbal Inside (vernieuwd format) samenvoegen met Voetbal Inside - alleen maar omdat het format wijzigt is er nog geen nieuw artikel nodig. Daarnaast is de desambiguatie zeer tijdgevoelig, omdat vernieuwd format maar één wijziging meegaat. Beide pagina's gaan over hetzelfde programma, dat wijzigt namelijk niet van naam. Dqfn13 (overleg) 27 jul 2018 13:32 (CEST)
  • Me dunkt dat het nieuwe artikel gewoon weg kan; het is niet meer dan een aankondiging. FNAS (overleg) 27 jul 2018 14:41 (CEST)
   • Er zijn vaak genoeg van dergelijke artikelen behouden door collega-moderatoren... dus ik gooi het liever hier op. Dqfn13 (overleg) 27 jul 2018 15:01 (CEST)
   • Wat mij betreft zou het nieuwe artikeltje ook gewoon weg mogen. Bever (overleg) 31 jul 2018 15:44 (CEST)
    • Buiten dat het artikel veel spelfouten had, mag het van mij gewoon weg Fawiki (overleg) 3 aug 2018 23:29 (CEST)
  • Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd - Artikel Voetbal Inside (vernieuwd format) verwijderd. Airflow (overleg) 30 aug 2018 11:59 (CEST)
 • Viaticum en Ziekencommunie. Sjablonen geplakt maar hier niet vermeld. Automatisch bericht van MrBlueBot 09 jul 2018 23:10 (CEST)
  • Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd -- verschillende onderwerpen. Joostik (overleg) 21 sep 2018 18:12 (CEST)
 • Uche Agbo en Uche Henry Agbo. Sjablonen geplakt maar hier niet vermeld. Automatisch bericht van MrBlueBot 04 jul 2018 22:43 (CEST)
 • Curetis acuta en Curetis dentata zijn dezelfde vlinder. Hobbema (overleg) 7 jul 2018 04:22 (CEST)
 • Ouderdomsdoofheid en Presbyacusis. Op Wikidata aangemerkt als doublure. –bdijkstra (overleg) 21 jul 2018 13:45 (CEST)
  • Voor Voor: Het eerste artikel bevat geen waardevolle informatie die niet in het tweede staat. Zwitser123 (overleg) 21 jul 2018 15:18 (CEST)
  • Voor Voor samenvoegen: het zijn synoniemen. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg), arts 22 jul 2018 18:36 (CEST)
 • Lilitu samenvoegen met Lilith. Zie overlegpagina Lilith. Ik heb drie naslagwerken geraadpleegd. In elk daarvan worden de joodse Lilith en de Mesopotamische Lilitu in hetzelfde lemma besproken. De reden daarvoor is omdat het geloof in en de voorstelling van beide wezens dezelfde oorsprong hebben en dus één complex vormen. Een voldoende grondige bespreking met aandacht voor interculturele verbanden gaat goed als Lilith en Lilitu in hetzelfde artikel staan vermeld. Nu lijken het twee afzonderlijke fenomenen te zijn, terwijl de artikels elkaar inhoudelijk toch wat overlappen. Met een samenvoeging lossen we meteen het probleem van de willekeur op, want Lilith en Lilitu zijn strikt genomen niet de enige wezens uit dit complex, en die soms deel uitmaken van dezelfde traditie of mythologie: Ardat Lilı, Irdu Lili, de Lillin (groep demonen). Kiro Vermaas Alchemic circle FMA alt black-white-transparent.svg 3 aug 2018 12:49 (CEST).