Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20191202

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Geen stemming

Dit is geen stempagina. Op deze pagina vindt geen stemming bij meerderheid plaats, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie en consensus (eenstemmigheid) wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen in de discussie en uw onderbouwde mening te geven. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdrage te ondertekenen door aan het eind vier tildes toe te voegen: ~~~~

Overzicht beheerpagina's
Verberg naaststaande uitleg door in je voorkeuren de optie "Verberg de uitleg boven de dagpagina's van de beoordelingslijst" (onder het kopje "Weergave") aan te vinken.
Instructies voor moderatoren
Archief 2019

De lijst met te beoordelen pagina's bevat Wikipediapagina's die genomineerd zijn voor verwijdering, doorgaans omdat iemand vindt dat een artikel niet voldoet aan de uitgangspunten van Wikipedia. U wordt uitgenodigd om, indien mogelijk, deze pagina's te verbeteren. U bent ook welkom om hier uw (beargumenteerde) bezwaar tegen verwijdering kenbaar te maken.

Procedure
 1. Iemand nomineert een artikel voor verwijdering en onderneemt daartoe de volgende acties:
  Op de betreffende pagina wordt een verwijdersjabloon geplaatst, bij voorkeur met toelichting.
  Het artikel wordt toegevoegd op de beoordelingslijst, met toelichting.
  De belangrijkste auteurs worden op de hoogte gesteld op hun persoonlijke gebruikersoverlegpagina.
 2. Er is twee weken lang gelegenheid tot discussie en verbetering.
  Onder bepaalde voorwaarden (zoals vandalisme, duidelijke auteursrechtenschendingen en pure reclame) kunnen artikelen ook direct verwijderd worden.
  De oorspronkelijke nominator kan een nominatie vroegtijdig intrekken door het gelinkte artikel <s>door te strepen</s>.
 3. In de dagen erna beoordeelt een moderator of het artikel in de dan aanwezige staat behouden of verwijderd moet worden. Deze moderator verwijdert ook het sjabloon op het artikel bij behoud.
  De lijst van te beoordelen pagina's is geen stempagina; een moderator beslist op basis van inhoudelijke argumenten.
Afkortingen

Gebruikte afkortingen: AUT: schending van auteursrechten (ook: copyvio (copyright violation)) – E/EW: encyclopedisch/encyclopedie waardig (relevant genoeg om een artikel waard te zijn) – NE: niet encyclopedisch (niet relevant genoeg) – POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt) – WB: woordenboekdefinitieWIU: verbetering nodig (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering") – ZP: zelfpromotie (zie hiervoor deze pagina).

Onterecht verwijderd?

Is een artikel naar uw mening onterecht verwijderd? In principe kan de behandelend moderator u een gegronde toelichting geven. Als dat niet overtuigt, kan heroverweging van een verwijdering gevraagd worden op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen. Daarbij is aan te raden met sterke argumenten te komen.

Nog vragen? Zie onze FAQ. Staat uw antwoord er niet bij? U bent welkom bij onze Helpdesk! Tevens is op Wikipedia:Te beoordelen aanvullende informatie beschikbaar.

Plaats iedere nieuwe nominatie onderaan (dus de oudste staat bovenaan). Voor een reactie op een genomineerd artikel: klik naast het bijbehorende kopje op 'Bewerken'.

Toegevoegd 02/12; af te handelen vanaf 16/12[bewerken]

Princess Nokia[bewerken]

WIU – Niet geheel geslaagde (machine) vertaling, dat gezien de mededeling op OP van plaatser niet de eerste keer is, daarom op TBP geplaatst. Met name onder "Referenties" staan half- en onvertaalde zaken, evenals een overbodig kopje "Zie ook" dat nergens naartoe verwijst. Per WP:VERTALEN ("Daarentegen dienen bronnen uit het vertaalde artikel die u niet zelf geraadpleegd heeft, niet in het artikel vermeld te worden. U weet dan immers niet zeker of de bron daadwerkelijk het beweerde ondersteunt.") Er zal daarom kritisch naar de inhoud gekeken mogen worden, in de huidige staat doen we de lezer geen plezier. Arch (Overleg) 2 dec 2019 07:52 (CET) Arch (Overleg) 2 dec 2019 07:52 (CET)

Beste D'Arch, bedankt voor uw bijdrage. Ik heb ondertussen de door u genoemde zaken aangepast, en sta er eerlijk gezegd versteld van over hoe ik dit zomaar over het hoofd gezien heb. Onder andere de vertalingsfouten werden gecorrigeerd, en vooral de referenties werden onder de loep genomen. Ik hoop dat het artikel nu wel degelijk voldoet aan de Wikipedia-standaard. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Sappig Makreeltje (overleg · bijdragen)
Doorgehaald, dank voor de inzet! Arch (Overleg) 2 dec 2019 12:10 (CET)

Dutch American Police Department[bewerken]

ZP/reclame – Reclame voor een niet encyclopedisch relevante stichting. Uit artikel blijkt wel dat ze goede dingen doen, maar dat maakt het dan nog niet relevant voor een internationale encyclopedie. Artikel wordt uitsluitend ondersteund door betrokken bronnen. Dqfn13 (overleg) 2 dec 2019 20:45 (CET)

Beste Dqfn13,

ik verneem zojuist dat je de pagina over de DAPD hebt genomineerd voor verwijdering. Er is in uw ogen sprake van 'Reclame voor een niet encyclopedisch relevante stichting.'. (Logischerwijs) ben ik het hier niet mee ens en dit licht ik graag toe. Laat ik beginnen te zeggen dat ik mij kan vinden in uw stelling dat het geen internationale relevantie heeft, vandaar ook dat het alleen op de Nederlandse nationale Wiki is geplaatst. De reden echter dat ik wel een nationale relevantie zie is meervoudig. Ten eerste kunnen Amerikaanse Politie-auto's, al dan niet in combinatie met Nederlandse Politie- of andere hulpverleningsvoertuigen, vragen oproepen bij de bevolking. Hetzelfde geldt voor mensen in Amerikaanse Politie-uniformen in Nederland. Juist Wikipedia lijkt mij dan een eerst aangewezen bron van informatie, waarbij mensen snel kunnen vinden waarom deze voertuigen op 's-lands wegen rijden en waarom er mensen in Amerikaanse Politie-uniformen lopen. Vandaar ook o.a. de nadrukkelijke tekst in de gemaakte pagina dat het hier geen echte politie betreft en dat er geen politietaken worden verricht. Maar wel een neutrale en feitelijke tekst wat men wel doet. Anno 2019 leek mij het tevens relevant omdat de stichting nu een twintigtal voertuigen heeft rondrijden t.o.v. een viertal in 2011 en de kans deze voertuigen tegen te komen dus navenant is toegenomen. Ten tweede hebben ook stichtingen zoals o.a. Make-a-Wish en Opkikker hier (terecht) een platform, beide stichtingen met een soortgelijke doelstelling, maar andere vormgeving. (beide overigens stichtingen waar wij ook voor en mee samenwerken voor specifieke wensinvullingen). Ten derde stelt u dat 'Artikel wordt uitsluitend ondersteund door betrokken bronnen.' De bronnen 3 en 4 zijn echter een externe bron waar wij geen bemoeienis mee hebben (De World Police & Fire Games, een organisatie van de Nederlandse Politie en Brandweer ondersteunt door de Nederlandse Overheid).

Zoals hierboven reeds aangegeven heb ik tot doel gehad een stuk feitelijke informatie te verstrekken die kan helpen misverstanden bij de bevolking te voorkomen door duidelijkheid te scheppen over bijzondere hulpverleningsvoertuigen op 's-lands wegen. Daar waar dit beter of meer feitelijk kan sta ik graag open voor hulp en/of suggesties. Ik ben nog nieuw hierin en laat mij dus graag bij de hand nemen waar nodig. Het is dus werkelijk niet bedoeld als reclame, daarvoor zijn andere kanalen. Ik hoop echter dat ik heb duidelijk kunnen maken waarom ik denk dat de pagina wel relevant is voor Wiki.

Ik verneem graag van u.

Met warme groet, Das Boog (overleg) 3 dec 2019 02:02 (CET)

Beste Das Boog,
Bedankt voor uw reactie. Ik zal puntsgewijs op uw reactie ingaang:
 • de Nederlandse nationale Wiki, Wikipedia is een internationale encyclopedie en deze taalversie is toevallig in het Nederlands geschreven (een taal die ook in Vlaanderen en Suriname gesproken wordt). Er zijn ook andere taalversies die (vele) grenzen overgaan zoals het Engels, Duits, Spaans, Portugees en zelfs in het Latijn en Esperanto.
 • Amerikaanse Politie-auto's, al dan niet in combinatie met Nederlandse Politie- of andere hulpverleningsvoertuigen, vragen oproepen bij de bevolking, Wikipedia is een encyclopedie, geen platform waarop een stichting potentiële vragen van burgers kan beantwoorden, daar is de eigen site of die van de politie, gemeente of organisator van het betreffende evenement voor.
 • stichtingen zoals o.a. Make-a-Wish en Opkikker hier ... een platform, nee die stichtingen hebben hier geen platform. Wikipedia is een onafhankelijke en objectieve encyclopedie en geen (gratis) webruimte voor wie dan ook.
 • 3 en 4 zijn echter een externe bron waar wij geen bemoeienis mee hebben, een interview met een betrokken agent noem ik niet echt onafhankelijk, maar daar kunnen de meningen verschillen.
Ik hoop dat u mijn standpunt ook begrijpt. Met vriendelijke groet, Dqfn13 (overleg) 3 dec 2019 20:23 (CET)
Beste Dqfn13,
Ik respecteer uiteraard uw standpunten, maar begrijpen doe ik ze niet en ik vind ze ook in tegenspraak met wat ik zoal op Wikipedia tegenkom.
De stelling dat dit deel, dus nl.wikipedia.org , 'toevallig in het Nederlands is geschreven' lijkt mij onwaarschijnlijk. Dit zal ongetwijfeld doelbewust zijn en dit deel van het wereldwijde wikipedia zal meer op het Nederlandse taalgebied toegespitste informatie bevatten. Wat voor ons (taal)gebied relevant is, kan voor andere gebieden tenslotte totaal triviaal zijn. Dat de totaliteit van Wikipedia in alle talen samen grensoverschrijdend en nagenoeg allesomvattend is doet daar niets aan af.
Iets wat al bijna een decennium op zeer regelmatige basis plaatsvind in Nederland heeft (in mijn overtuiging) wel degelijk een encyclopedische waarde. Het draagt bij aan de kennis van de mens over het betreffende onderwerp. (non-commerciële) Informatieverstrekking dus, hetgeen in dit artikel gebeurt.
Volgens u hebben genoemde stichtingen ook geen platform. Dat kan uw mening zijn, maar deze wordt dan klaarblijkelijk niet door Wikipedia gedeeld, aangezien genoemde stichtingen een pagina op Wikipedia hebben (zie de links hierboven). Uw suggestie dat men als vooropgezet doel misbruik wil maken van Wikipedia als (gratis) webruimte ipv het verstrekken van objectieve informatie vindt ik bijzonder jammer en zeker geen motivatie voor mensen die oprecht objectieve en feitelijke informatie willen verstrekken over welk onderwerp dan ook. In deze context vind ik het dan ook misplaatst, dit zou terecht zijn als er een of ander reclameverhaal door iemand geschreven was met hoe fantastisch men/het product/de organisatie wel niet is.
Ieder persoon die geen deel uit maakt van of binding heeft met een bepaalde organisatie lijkt mij onafhankelijk. Zo niet, dan gaan er heel veel bronnen vervallen op Wikipedia. (Daarnaast wil ik er op wijzen dat er op de door mij gemaakte pagina 2 externe bronnen staan, ook al betwist u de onafhankelijkheid daarvan, terwijl op de reeds bestaande en (terecht) goedgekeurde van Make A Wish alleen verwijzingen naar eigen sites staan.)
Ik vind het jammer dat u zich, zeker in uw hoedanigheid van coach, slechts op een bepaald standpunt heeft gezet, namelijk dat informatie als deze hier geen plek zou hebben, maar dat u op geen enkele wijze een constructieve bijdrage heeft geopperd aan een beginnend auteur waardoor het artikel (nog meer) aan waarde en relevantie had kunnen winnen.
Ook ik ben het geheel eens met de stelling dat er geen sprake moet zijn van reclame of ophemeling. Ik heb dan ook een, naar mijn stellige overtuiging, objectieve en feitelijke bijdrage geschreven die de kennis over het bestaan en het hoe en waarom van Amerikaanse Politievoertuigen op Nederlandse wegen dient.
Gezien ons verschil van opvatting zal ik deze discussie ook kopiëren naar de lijst om het geheel met beide meningen ter beoordeling voor te leggen aan de moderatoren. Ik wil u dan ook vragen om daar, indien u dat wenst, nog verder te reageren.
Met warme groet,
Das Boog (overleg) 4 dec 2019 01:12 (CET)
De Nederlandstalige Wikipedia is neutraal en trekt derhalve geen Nederlands(talig)e onderwerpen voor. Voor alle stichtingen geldt dat er betrouwbare onafhankelijke bronnen beschikbaar moeten zijn om een gebalanceerd artikel op te kunnen baseren (wat niet betekent dat die bronnen per se in het artikel vermeld dienen te zijn).
Uw woordkeuze 'platform' was wat ongelukkig, aangezien dat de suggestie wekt dat die pagina geheel en al door henzelf in te vullen is zonder zich aan onze principes te houden. Dat ze een pagina hebben wordt niet ontkend.
De twee interviews in het World Police & Fire Games Magazine blijven toch een beetje een onkritisch vraaggesprek van Wc-eend over Wc-eend; de relevantie zou duidelijker aangetoond worden met bronnen die daadwerkelijk zelf iets over de stichting gezegd/geschreven hebben. Voor Make-A-Wish zou dat bijvoorbeeld deze bron kunnen zijn (waarmee niet gezegd is dat we alleen boeken accepteren). Encycloon (overleg) 4 dec 2019 11:38 (CET)
Beste Encycloon,
Dank u wel voor uw reactie, daar kan ik wat mee. De term platform kan inderdaad wat ongelukkig overkomen, waarvoor excuses, ik bedoel te zeggen dat er (terecht) een pagina aan hen gewijd wordt.
Voor wat betreft het Nederlandse taalgebied, ik heb het hier ook niet over voortrekken, maar een logisch optredend principe dat ieder cultuur/taalgebied automatisch tot het ontstaan van artikelen over interesses die daar voornamelijk leven zal leiden. Simpelweg omdat de auteurs van dat taalgebied zich ook in de geosociale cultuur bevinden die daar heerst.
Dan een vraag. Als we spreken over betrouwbare onafhankelijke bronnen bij non-profitorganisaties, zouden dan bijvoorbeeld het CBF en/of de Belastingdienst daarvoor geen goede maatstaven vormen ? Om CBF-erkend te worden of de ANBI status van de Belastingdiesnt te krijgen moeten non-profitorganisaties aan allerlei regels voldoen die in zichzelf al een leidraad kunnen vormen hiervoor.
Dan nog even het WC-eend voorbeeld. Het WPFG is een onafhankelijke organisatie die geen enkele binding heeft met stichting DAPD. De focus en doelstellingen van beide clubs zijn compleet verschillend. Dat WPFG een enthousiast artikel heeft geschreven op basis van een eerder interview met een agent over een Politie Kindermiddag in Arnhem maakt het tenslotte niet per definitie tot gekleurde informatie. Anders zou ieder artikel in de media waarin enig enthousiasme aan de dag wordt gelegd over het beschrevene bij voorbaat al gediskwalificeerd zijn.
Wat (in ieder geval in mijn optiek) echter de belangrijkste beoordelingsgrond zou moeten zijn voor een plek op Wikipedia, namelijk het objectief en feitelijk verstrekken van een stuk informatie en kennis over om het even welk onderwerp, is echter in de commentaren nog steeds niet beoordeeld. Terwijl dat in mijn optiek is waar alles om zo moeten draaien en waar dit artikel in mijn ogen ook aan voldoet. Van 'reclame voor'kan volgens mij pas gesproken worden als betreffende tekst niet een objectieve en neutrale beschrijving van feitelijkheden zou geven, maar doorspekt zou zijn met superlatieven en/of aanprijzingen. Mocht daar volgens beoordelaars toch sprake van zijn in deze, dan hoor ik dat heel graag zodat ik dat subiet kan wijzigen. Dat is namelijk totaal niet mijn bedoeling of opzet.
Voor mij was namelijk dit artikel een eerste stap op weg naar een reeks artikelen ter informatie over (voornamelijk) non-profit gerelateerde onderwerpen.
Das Boog (overleg) 4 dec 2019 18:48 (CET)
Beste Das Boog,
Inderdaad zal de nadruk op Wikipedia vooral op Nederlandstalige onderwerpen liggen (vergelijk Categorie:Monument in Nederland maar eens met Categorie:Monument in Zweden). Mijns inziens ligt dat a) aan interesses van gebruikers en b) aan makkelijker beschikbaar - want vaker Nederlandstalig - bronmateriaal. Maar mijns inziens blijft de button line dat er betrouwbare onafhankelijke bronnen over het onderwerp moeten bestaan om er een neutraal en verifieerbaar artikel over te schrijven.
Ik beantwoord uw vraag dan ook ontkennend: het verkrijgen van een erkenning door de Belastingdienst is nog geen beschrijving van het onderwerp waar een artikel op gebaseerd kan worden.
Natuurlijk schrijf ik de pers niet categorisch af als ze zich baseren op een interview: het gaat me er alleen wel om dat WPFG schijnbaar kritiekloos uitgebreid de betrokkene (positief) aan het woord laat.
Ik zie er niet echt die expliciete reclame in, maar voor mij ligt dus wel de nadruk op kennis die door onafhankelijke personen gedeeld is, niet op kennis die de organisatie zelf graag naar buiten wil brengen. Encycloon (overleg) 4 dec 2019 22:59 (CET)
Beste Encycloon,
Dank voor het antwoord weer. Ik stel dus vast dat we het over Nederlandstalige onderwerpen t.o.v. anderstalige geheel eens zijn.
Navolgende wil ik niet alleen aangaande dit artikel, maar in zijn algemeenheid naar voren brengen, ook met het oog op voorgenomen toekomstige artikelen.
Voor wat betreft feitelijkheid en verifieerbaarheid wil ik graag nog in overweging geven dat juist de neutrale feitelijkheden die in een artikel genoemd worden gecheckt kunnen worden aan de hand van het voldoen van de ANBI-eis en CBF-erkenning. Daarvoor wordt juist door een externe 'waakhond' gekeken of er op correcte invulling wordt gegeven aan de feitelijke doelstellingen en uitvoering daarvan. Dit lijkt mij eigenlijk nog veel sterker dan de mening van een andere externe bron, die zich bijvoorbeeld baseert op eigen subjectieve waarneming.
U geeft aan de nadruk te leggen op kennis die door onafhankelijke personen gedeeld is. Ik vraag mij af in hoeverre dit mogelijk is en hoeveel van de inhoud van Wikipedia hier werkelijk aan voldoet. Het gros van de artikelen die verschijnen zijn toch gebaseerd op persoonlijke voorkeur en interesse, dat is tenslotte de reden dat men zich in onderwerpen verdiept. En dit zal feitelijk bijna altijd een bepaalde subjectieve component in zich houden. Wat u niet interesseert zult u tenslotte geen energie aan besteden, laat staan over schrijven.
Ik denk dat ik hiermee mijn punten en zienswijze voldoende duidelijk heb gemaakt voor wat betreft dit overleg. Het is niet mijn bedoeling om hier tot een herhaling van zetten te gaan komen. Uiteraard blijf ik onverkort en graag bereid om allerhande vragen te beantwoorden, zowel aangaande dit artikel als mijn algemene visie aangaande neutraliteit, feitelijkheid en het borgen daarvan. Dit lijkt mij dan echter beter op zijn plek op uw of mijn overlegpagina. Maar wat betreft de beoordeling van dit artikel door de moderatoren en het al dan niet schrappen daarvan denk ik dat de belangrijkste punten zijn gemaakt en het nu aan hen is hierover te beslissen.
Rest mij voor dit moment u te bedanken voor de visies en bijdragen in deze.
Met warme groet, Das Boog (overleg) 5 dec 2019 01:08 (CET)
Om dan ook maar eens een duit in het zakje te doen: promo zit vaak in de kleine zaken die vaak niet meteen opvallen. Zie de zin ...Kinderen met een ziekte of beperking zijn vaak helden door hoe zij hiermee omgaan. Zelf ervaren ze dat echter totaal niet....: dat is géén neutraal, encyclopedisch taalgebruik. Hoezo zijn deze kinderen helden? Hoezo ervaren ze dat zelf niet? En wat heeft dit met de politie-auto's van doen? Een dergelijke tekst zou geheel herschreven moeten worden: het is immers het uitgangspunt van de stichting dat deze kinderen helden zijn, en dat zij zich middels het spelen van een politie-rol ook een held kunnen gaan voelen. Oftewel: het doel en uitgangspunt van de stichting worden niet als doel en uitgangspunt van de stichting vermeld, maar als objectieve feiten. Logisch voor een eigen website of folder, niet logisch voor een encyclopedie.
Qua bronnen is het mager. Ik zie twee keer de organisatie zelf als bron, één keer een artikeltje waarin de stichting wordt genoemd als deelnemer (maar niet daadwerkelijk het onderwerp is van het - verder weinig diepgravende - artikel), en één artikel waarin de stichting vertelt over het eigen werk (hetgeen dus niet echt de onafhankelijke bron is die hierboven verlangd wordt). Vergelijkbare artikelen hebben vaak ook geen of nauwelijks bronnen, maar bedenk dat die artikelen over het algemeen wel geschreven zijn op basis van meerdere bronnen. Bronvermelding is niet verplicht, maar als er sterke twijfel bestaat over een artikel, kan daar wél om gevraagd worden (zoals nu dus).
Als je dit alles op een rijtje zet, dan blijft er dus toch een artikel over dat vooral als platform lijkt te dienen om de stichting nader voor het voetlicht te brengen. Het feit dat je schrijft 'waar wij ook voor en mee samenwerken' verklaart de schrijftoon en de gebruikte bronnen: je bent een direct betrokkene. En ja, het klopt dat men artikelen schrijft over zaken die men interessant vindt, maar het schrijven over je eigen werk/bedrijf/boek/stichting/cd brengt het risico mee dat je - bewust of onbewust - onvoldoende afstand kunt nemen tot het artikel. Dat is dan ook hier weer het grote manco. Thieu1972 (overleg) 15 dec 2019 12:38 (CET)

Arjan Brouwer[bewerken]

Onbebronde privacyschending, en zeer mogelijk niet encyclodisch. Zo te lezen zit hij niet eens de in gemeenteraad, terwijl wethouder nog niet voldoende is voor opname in deze encyclopedie. Edoderoo (overleg) 2 dec 2019 21:05 (CET)

Hij schijnt in de gemeenteraad te zitten. Verder lift hij mee op dezelfde bronnen als van zijn partij, namelijk een gebeurtenis waarmee ze het nieuws hebben gehaald. Thieu1972 (overleg) 2 dec 2019 21:34 (CET)
Mij bekruipt het gevoel dat hij dit zelf allemaal geschreven heeft, maar dat krijg je niet bewezen natuurlijk. Dat verklaart mogelijk ook de promotionele toon van zijn artikelen. Edoderoo (overleg) 2 dec 2019 22:36 (CET)

Democratisch Platform Enschede[bewerken]

WIU. Niet encyclopedisch beschreven, bronloos, en wijdt uit over landelijke partijen waar (m.i.) geen relatie mee is. Edoderoo (overleg) 2 dec 2019 21:09 (CET)

Jennifer Ulrich[bewerken]

WIU – Basale gegevens (nationaliteit, geboortedatum, etc.) ontbreken. Ook bronnen ontbreken, wat bij een levend persoon wel zeer gewenst is. Relevantie blijkt nu ook onvoldoende omdat er maar één rol beschreven is, waarvan niet eens duidelijk is wat voor rol het is. Dqfn13 (overleg) 2 dec 2019 22:00 (CET)

De Duitstalige versie is beduidend uitgebreider. Thieu1972 (overleg) 2 dec 2019 22:12 (CET)

Penoza: The Final Chapter[bewerken]

Artikel is E, maar na het verwijderen van copyvio is er weinig meer over dan een summiere beschrijving en een lijst met acteurs. Mvg, Caudex Rax ツ (overleg) 2 dec 2019 22:02 (CET)

Kunstuiting[bewerken]

WB: Dit lijkt me geen onderwerp dat een apart artikel rechtvaardigt: kunstuiting is een uiting van kunst. Dus als je daarover wat wilt lezen, lees je het artikel Kunst. Saillant is dat je daar in de eerste zin leest: '...het product van creatieve menselijke uitingen'. Een kunstuiting is dus een uiting van een uiting. Kun je het nog volgen? Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 2 dec 2019 23:12 (CET)

Het is een erg lastig onderwerp ja, het is namelijk vreselijk breed. Een artikel kan al heel snel verworden tot een woordenboekdefinitie met tientallen voorbeelden. Dqfn13 (overleg) 3 dec 2019 19:50 (CET)
Ik vind dat het wel een apart artikel rechtvaardigt ook al is het een enorm breed onderwerp. Het kan inderdaad wel dat er nog een betere definitie voor bestaat. Als het onderwerp niet zijn eigen pagina krijgt, waar is het woord dan terug te vinden? Het is nergens letterijk vermeld in Kunst. Ik denk dat er gewoon een goede definitie voor moet worden gemaakt zodat men duidelijk zou kunnen zeggen wat kunstuiting is. LucasCoussement (overleg) 4 dec 15:38 (CET)
Doordat het juist een zeer breed onderwerp is kan er een artikel van gemaakt worden. LucasCoussement (overleg) 4 dec 16:00 (CET)
Ik zie op dit moment niet echt wat er naast Kunst specifiek over kunstuitingen als zelfstandig onderwerp gezegd kan worden. Zijn er (betrouwbare) bronnen die dit onderwerp behandeld hebben? Encycloon (overleg) 4 dec 2019 16:04 (CET)
Er is hier al meer geschreven dan in het lemma zelf. De inhoud daarvan kan zelfs korter (dan is het echt een woordenboekdefinitie): "voortbrengsel van de beeldende kunsten". Weg mag! En de eerste regel in Kunst behoeft aanpassing!_ Daaf Spijker overleg 5 dec 2019 10:55 (CET)
Ik stel voor om die openingszin in het artikel Kunst te wijzigen in 'Onder kunst wordt in het algemeen verstaan: een uiting van menselijke creativiteit, onder meer: [...]' Maar dan nog steeds is kunst zelf al een uiting, en is de term 'kunstuiting' m.i. dubbelop. Wat in het huidige genomineerde stukje wordt beschreven zijn volgens mij kunstvormen. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 5 dec 2019 12:46 (CET)
Aldaar: uiting -> vorm (van menselijke creativiteit)._ Daaf Spijker overleg 5 dec 2019 16:55 (CET)
De definitie van Kunst lijkt inderdaad nogal kort door de bocht, en vooral pov. Ik zie echter geen enkele reden waarom een pagina over Kunstuiting niet apart kan bestaan, het is niet hetzelfde als Kunst. Kunstuiting moet echter wel gevuld worden met iets anders dat er nu in staat, bijvoorbeeld meer over de psychologische achtergrond. — Zanaq (?) 15 dec 2019 14:24 (CET)
Het probleem blijft m.i. dat kunst zelf al een uiting is (namelijk van creativiteit), en dat het woord 'kunstuiting' dus dubbelop is. Wil het artikel 'kunstuiting' blijven bestaan dan zal daarin heel goed uitgelegd moeten worden hoe dat dan een uiting van een uiting kan zijn. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 15 dec 2019 17:14 (CET)

Jeugdtheaterschool Utrecht[bewerken]

Reclame: Een wervende, niet-neutrale en niet-encyclopedische tekst. Hoort in deze vorm in een vademecum van de school thuis, maar niet in een encyclopedie. Fred (overleg) 2 dec 2019 23:29 (CET)

Het is trouwens vrijwel een kopie van Jeugdtheaterschool Zwolle. Ook dat is een nogal wervend verhaal (dat er overigens al jaren staat). Thieu1972 (overleg) 3 dec 2019 05:32 (CET)
Voor Voor verwijderen promo voor een amateurcursus. Arch (Overleg) 3 dec 2019 12:04 (CET)

Gebruiker:Jasper de Bruijn Dank voor uw reacties. Ik heb u allen een persoonlijk bericht gestuurd met een uiteenzetting van het doel van de pagina. Tevens heb ik de pagina herzien en waardig aangepast. Dank voor de snelle feedback.

Het zou helpen als er betrouwbare onafhankelijke bronnen gebruikt (en vermeld) zouden worden. Dat lijkt nu niet echt gebeurd en dat wordt WP:NPOV aanhouden erg lastig - wat iemand over zichzelf vertelt is toch vaak minder neutraal/kritisch dan wat zo'n onafhankelijke bron erover meldt. Encycloon (overleg) 3 dec 2019 22:26 (CET)

Hartelijk dank voor de aanwijzingen. Momenteel worden alle archieven doorgespit, kranten artikelen en nieuwsfragmenten opgezocht, eventueel gedigitaliseerd en als bron bij de onderdelen geplaatst. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Jasper de Bruijn (overleg · bijdragen) 4 dec 2019 15:17 (CET)

Jeugdtheaterschool Zwolle[bewerken]

Reclame: Vanuit dezelfde organisatie als de Utrechtse variant beschreven, met eenzelfde reclametakst die niet-encyclopedische en niet-neutrale zinnen bevat als: De opleidingsklassen zijn een verdiepende variant van het reguliere aanbod van de Jeugdtheaterschool. De lessen richten zich, naast een productie, op gedegen training in acteren, regie, maken en schrijven. Hoort in een wervende brochure van de school thuis, maar niet in een encyclopedie. Aanmaker is een one-issue (eigenlijk dus een two-issue) aanmaker die kennelijk van de marketing-afdeling van de jeugdtheaterscholen afkomstig is. Fred (overleg) 3 dec 2019 11:25 (CET)

Voor Voor verwijderen promo voor een amateurcursus. Arch (Overleg) 3 dec 2019 12:04 (CET)
Het zou helpen als er betrouwbare onafhankelijke bronnen gebruikt (en vermeld) zouden worden. Dat lijkt nu niet echt gebeurd en dat wordt WP:NPOV aanhouden erg lastig - wat iemand over zichzelf vertelt (eigen website bijvoorbeeld) is toch vaak minder neutraal/kritisch dan wat zo'n onafhankelijke bron erover meldt. Encycloon (overleg) 3 dec 2019 22:26 (CET)

Hartelijk dank voor de aanwijzingen. Momenteel worden alle archieven doorgespit, kranten artikelen en nieuwsfragmenten opgezocht, eventueel gedigitaliseerd en als bron bij de onderdelen geplaatst. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Jasper de Bruijn (overleg · bijdragen) 4 dec 2019 15:18 (CET)