Bicker (geslacht)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Nuvola single chevron right.svg Voor de gelijknamige plaats in Lincolnshire, zie Bicker (Lincolnshire).
Familiewapen van Bicker
Gerrit Pietersz Bicker (1554-1604), Amsterdams Historisch Museum, 17e eeuw
Andries Bicker (1586-1652) door Bartholomeus van der Helst, Rijksmuseum Amsterdam (1642)
Gerard Bicker (1622 - 1666), geschilderd door Bartholomeus van der Helst, Rijksmuseum Amsterdam
Wendela Bicker (1635-1668) door Adriaen Hanneman, 1659
Indianen aan de Rio de la Plata, tekening uit het reisjournaal van Hendrick Ottsen
Gerard Reynst, Cornelis Jan Witsen, Roelof Bicker, en Simon van Hoorn aan de oestermaaltijd door Van der Helst.[1][2]
Herengracht 527 en 529; bewoond door Jan Berend Bicker (1695-1750) en Johanna Sara Pels.
Jan Bernd Bicker in 1796

De familie Bicker was een invloedrijk Amsterdams regentengeslacht dat, samen met het verzwagerde geslacht De Graeff, een halve eeuw het bestuur over de stad Amsterdam en - indirect - over het gewest Holland in handen heeft gehad.[3] Het geslacht Bicker behoort tot de weinige patricische families, die én vóór én ná de Alteratie van 1578 in de regering der stad waren. In 1628 steunden de Bickers de Remonstranten in een oproep tot meer verdraagzaamheid en tolerantie. De families Bicker en hun neven De Graeff wisten zich tot 1672 te handhaven.

Sinds de negentiende eeuw behoren verschillende takken van de familie Bicker tot de Nederlandse adel. Zij verkregen het predicaat Jonkheer.

Het geslacht Bicker[bewerken]

Pieter Gerritsz. Bicker (1497-1567) voerde als eerste de naam Bicker, ontleend aan de familie van zijn moeder. Hij was getrouwd met Anna Codde.[4] In het begin van de zestiende eeuw kregen de leden van de familie Bicker een steeds belangrijkere rol binnen het bestuur van Amsterdam. Claes Bicker was baljuw van Amstelland. Hendrik Jacobsz. Bicker werd na de Alteratie van Amsterdam burgemeester. Door hun relaties met andere Hollandse patriciërs zoals de Boelens Loen, De Graeff, Witsen en Hooft won de familie Bicker ook snel aan invloed buiten deze stad, zodat ten tijde van de Gouden Eeuw verschillende Bickers belangrijke functies bekleedden binnen de VOC en andere belangrijke instanties. In 1646 - toen de Republiek op het hoogtepunt van haar macht stond - bekleedden zeven leden van de familie Bicker tegelijkertijd een politieke functie.[5] In de 17e eeuw behoorden de families Bicker en Bicker van Swieten tot de rijkste families van het gewest Holland.[bron?]

De leden van de familie Bicker - de zogenaamde Bickerse ligue - steunde samen met Jacob de Witt en Cornelis de Graeff de Vrede van Munster. Samen met enkele andere regentengeslachten streefde de familie Bicker naar de volledige soevereiniteit van de republikeinse regenten naar voorbeeld van de Republiek Venetië, en voor de afschaffing van de stadhouderschap van het Huis van Oranje.[6] Tot hun politieke tegenstanders behoorden de stadhouders uit het huis van Oranje-Nassau en de Amsterdamse regentengeslachten Pauw (met name Reinier Pauw)[3] Schaep en Valckenier.

Meer of minder bekende Bickers tot 1800[bewerken]

Pieter Bicker (1522-1585), zoon van Pieter Gerritsz. Bicker (1497-1567), was een aanzienlijk brouwer te Amsterdam. In 1575 werd hij verdacht betrokken te zijn bij de voorbereiding van een aanslag op Amsterdam en is hij verbannen uit de stad.[7] Hij had drie zonen: Gerrit, Laurens en Jacob, en een dochter: Dieuwer Jacobs (1584 — 1641). Zij was een dochter uit zijn tweede huwelijk en trouwde Jan van Helmont; zij is geschilderd door Jacob Backer als regentes.[8]

Tak Bicker van Swieten[bewerken]

Deze zijtak stamde af van Cornelis Bicker. Diverse leden waren heeren van Swieten en woonden op het Kasteel Swieten. Dit niet meer bestaande kasteel bij Zoeterwoude was achtereenvolgens in bezit van de families "Van Mierop" (1601-1632), Bicker van Swieten (1632-1755), Apollonius Jan Cornelis Lampsins (1755-1777) en Jan Danser Nijman (1777-voor 1792).[16]

Tak Bicker Caarten[bewerken]

Het is niet duidelijk of Lambertus Bicker (1732-1801), de zoon van Arnold Bicker, familie was.[17] Hij was geneesheer te Rotterdam en vanaf 1787 hoogleraar aan de Illustre School.[18] Bicker was in 1769 bij de oprichting van het Bataafs Genootschap voor Proefondervindelijke Wijsbegeerte betrokken. Hij heeft gedurende een twintigtal jaren weerkundige waarnemingen verricht en publiceerde daarover in de Rotterdamsche Courant (1770-1790).[19] Hij had contact met of volgde Samuel August Tissot, Martinus van Marum en Antoine Lavoisier.

Hij was in 1764 getrouwd met Johanna Geertruida Caarten. Zijn neef Frederik Pieter Bicker (1766-1832) liet aan het einde van de 18e eeuw, vanwege een bepaling in het testament van zijn oom Pieter Caarten, diens achternaam toevoegen aan de zijne (als voornaam).[20]

Bronnen, noten en/of referenties

Voetnoten:

 1. Bontemantel, H. (1897) De Regeeringe van Amsterdam, deel I, p. 175.
 2. http://bartholomeusvanderhelst.wordpress.com/meer/portret-overlieden-kloveniersdoelen-1655/
 3. a b Biografie Andries Bicker in DBNL
 4. http://www.angelfire.com/ma/bikker/bikkerstamboom.html
 5. Burke, P. (1974) Venetië en Amsterdam, p. 34.
 6. Triomf der Vrede
 7. Pieter Bicker in Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 2
 8. ICONOGRAPHIA BATAVA BEREDENEERDE LIJST VAN GESCHILDERDE EN GEBEELDHOUWDE PORTRETTEN VAN NOORD-NEDERLANDERS IN VORIGE EEUWEN [1]
 9. L.J. Joosse, Geloof in de Nieuwe Wereld: ontmoeting met Afrikanen en Indianen (1600-1700)
 10. http://www.forumrarebooks.com/Ottsen-Hendrick-Iournael-oft-daghelijcx-register.html
 11. http://www.historum.com/showthread.php?t=11140
 12. http://www.rijksmuseum.nl/collectie/zoeken/asset.jsp?id=SK-C-375&lang=nl
 13. http://www.wikigallery.org/wiki/painting_208982/Bartholomeus-Van-Der-Helst/Portrait-of-Roelof-Bicker
 14. http://gw1.geneanet.org/index.php3?b=gomesbr&lang=nl;pz=jacob+hendricksz;nz=bicker;ocz=0;p=hendrik+henricksz;n=bicker
 15. http://archiefsuriname.com/geschiedenis/plantages/surinamerivier/boxel/
 16. Het Kasteel S(Z)wieten op Heren van Holland
 17. https://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/inventaris/195.nl.html
 18. http://www.inghist.nl/retroboeken/nnbw/#source=1&page=181&accessor=accessor_index&accessor_href=accessor_index%3FSearchSource%253Autf-8%253Austring%3D%26first_letter%3Db&size=2
 19. KNMI. In: Historisch Weerkundige Waarnemingen (1992) Deel V, Beschrijving antieke meetreeksen, p. 149-150 door H.A.M. Snelders.
 20. Gelder, J.G. van Twee achttiende-eeuwsche portretten in: Rotterdamsch Jaarboekje 1928 blz. 93