Rijksuniversiteit Groningen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Rijksuniversiteit Groningen
RUG Armoiries.jpg
Latijnse naam Academia Groningana
Motto Verbum Domini lucerna pedibus nostris (Het woord van de Heer is een lamp voor onze voeten.)
Locatie Groningen, Nederland
Opgericht 1614
Rector Prof. dr. Elmer Sterken
Studenten 30.041 (30/09/2014)
Staf 6.500 incl UMCG (2012)
Lid van Coimbra, EUA, SAE
Website
Portaal  Portaalicoon   Onderwijs

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is de universiteit in de Nederlandse stad Groningen. De universiteit is gesticht in 1614 en daarmee één van de oudste universiteiten van Nederland.[1]

Er studeren (30 september 2014) 30.041 personen aan de RUG, waarvan 6254 eerstejaars en 4551 internationale studenten.[2] De RUG telt circa 6500 medewerkers (5238 fte). Hiermee is de RUG na de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht qua grootte de derde universiteit van Nederland en na het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) de grootste werkgever in de provincie Groningen. Aan de universiteit werken 479 (fte) hoogleraren (m/v: 385/94), waarvan 282 adjunct-hoogleraren en 86 bijzonder hoogleraren en er zijn 1500 promovendi.

De universiteit biedt 49 bacheloropleidingen en 146 masteropleidingen aan.[3]

Algemeen[bewerken]

Het wapen van de universiteit, in 1615 vastgesteld door de Staten van Stad en Lande van Groningen, bestond uit het wapenschild van de provincie Groningen, dat een samenvoeging is van het stadswapen en het wapen van de Ommelanden. Dit provinciewapen is verdeeld in vier delen: linksboven en rechtsonder wordt het stadswapen afgebeeld, in de andere kwadranten het Ommelanderwapen. Op het wapenschild is een opengeslagen boek afgebeeld met de (afgekorte) tekst 'VER/BUM/DNI LU/CER/NA' die staat voor 'VERBUM DOMINI LUCERNA PEDIBUS NOSTRIS', Het woord van de Heer is een lamp voor onze voeten, een zinsnede afkomstig uit Psalm 119, vers 105. Het wapen wordt gedekt door een kroon, bestaande uit vijf bladeren en vier parels.[4]. Bij de vernieuwing van de huisstijl in 2008 is het wapen vereenvoudigd omdat dat handiger is bij digitale toepassingen.[5]

De universiteit heeft voor een groot deel haar Christelijke identiteit achter zich gelaten en gekozen voor het motto: "Werken aan de grenzen van het weten".

De afkorting RUG zal door de universiteit alleen nog worden gebruikt in het Nederlands. In Engelse teksten en in contacten met het buitenland wordt "University of Groningen" gebruikt en niet meer de (Nederlandse) afkorting RUG omdat het Engelse woord "rug" "tapijt" betekent.
De hoofdvestiging van de universiteit is het Academiegebouw aan de Broerstraat. Tegenover het Academiegebouw staat de Universiteitsbibliotheek. De meeste faculteiten zijn gevestigd in de binnenstad van Groningen of daar vlak bij. De faculteiten Wiskunde en Natuurwetenschappen, Economie en Bedrijfskunde en Ruimtelijke Wetenschappen zijn, evenals het KVI - Center for Advanced Radiation Technology gevestigd op het Zernikecomplex dat gelegen is aan de noordkant van de stad.

Het Universiteitsmuseum stelt tentoonstellingen samen uit de uitgebreide collectie van de universiteit. Deze omvat onder andere de collecties van het voormalige Anatomisch Museum [6], het voormalig Volkenkundig Museum Gerardus van der Leeuw [7]en het voormalige natuurmuseum.

De Rijksuniversiteit Groningen is vertegenwoordigd in de Stichting Academisch Erfgoed, een stichting die als doel heeft om universitaire collecties en cultuurschatten in stand te houden.[8]

In 2014 bestond de universiteit 400 jaar en werd het 80e lustrum gedurende een maand (15 mei tot 15 juni) gevierd met diverse activiteiten in en rond de stad Groningen met als thema "For Infinity" (4\infty).[9]. In het kader van dit lustrum werd onder anderen de speelfilm "For infinity - The Movie" uigebracht.[10]

Geschiedenis[bewerken]

De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de oudste universiteiten van Nederland. Haar academische traditie gaat terug tot 1614, het jaar dat de Universiteit als Hogeschool werd gesticht. De universiteit zelf heeft sinds 1614 verschillende namen gevoerd: Hogeschool te Groningen, Universiteit van Stadt en Lande, Academia Provincalis Groningae et Omlandiae, Universitas Imperialis, Université Impériale, Academia Groningana (Keizerlijke Universiteit, Academie van Groningen)(1812)[11], Rijkshogeschool Groningen en sinds 1876: Rijksuniversiteit Groningen.[12] De Juridische faculteit claimt overigens een nog oudere geschiedenis.[13] Daarmee is 'Groningen' na Leiden (1575) de oudste (nog bestaande) universiteit van Nederland (de Universiteit van Franeker, die in 1811 werd gesloten, was van 1585). In de loop van haar bestaan heeft de RUG veel talenten voortgebracht van heel verschillende aard. Onder hen zijn de eerste daadwerkelijk afgestudeerde vrouwelijke student (Aletta Jacobs)[14], de eerste vrouwelijke lector in Nederland (Marie Elise Loke, 1907) [15], de eerste Nederlandse ruimtevaarder (Wubbo Ockels) [16][17] en de eerste president van de Europese bank (Wim Duisenberg).[18][19] Naar deze laatste alumnus werden een gebouw [20] en een leerstoel [21] vernoemd.

Deze alumni delen hun academische wortels met ongeveer 200.000 anderen die als student, docent of wetenschapper verbonden waren aan de RUG.

Opening[bewerken]

De officiële opening vond plaats op 23 augustus 1614. De Groningse universiteit startte met vier faculteiten: Protestantse Godgeleerdheid, Rechten, Geneeskunde en Filosofie. [22]

De jonge Groningse universiteit was in de zeventiende eeuw al bij uitstek een internationale gemeenschap. Ongeveer de helft van de studenten en docenten kwam uit het buitenland. Zo kwam de eerste rector magnificus, Ubbo Emmius, uit Duitsland, [23] zij het wel uit het nabijgelegen Oost-Friesland waarvan de taal vrijwel identiek is aan het Gronings. De eerste 75 jaren van haar bestaan ging het de universiteit voor de wind met een instroom van ongeveer honderd studenten per jaar. Door theologische meningsverschillen, een moeizame relatie met de Staten en politieke perikelen - onder meer de belegering van de stad door 'Bommen Berend' in 1672 - stagneerde de ontwikkeling van de universiteit aan het eind van de zeventiende en in de achttiende eeuw. Er stonden gemiddeld twee- à driehonderd studenten ingeschreven. Wetenschappelijk lichtpunt in de tweede helft van de achttiende eeuw was echter Petrus Camper. Als patholoog-anatoom, veepestbestrijder en oprichter van de eerste chirurgische polikliniek was hij beroemd tot ver buiten de stadsgrenzen.

Na 1800[bewerken]

Academiegebouw (opgeleverd 1909, foto 2004)

Ten gevolge van de Franse inlijving werd de Groningse universiteit in 1812 onderdeel van de Keizerlijke Universiteit van Parijs.[24] Daarmee kwam Groningen goed weg. Eigenlijk wilde het Franse bestuur maar één universiteit in Nederland handhaven, en dat zou Leiden zijn. Een Franse inspectiecommissie bleek echter gecharmeerd van de stad en concludeerde dat de afstand tot Leiden vanuit het noorden wel erg groot was. Anders dan Utrecht, Franeker en Harderwijk bleef Groningen daarom open als universiteit.

In 1815 (totstandkoming van het Koninkrijk der Nederlanden) werd het een Rijkshogeschool. Op 5 juni 1872 werd Aletta Jacobs er als eerste vrouw toegelaten. De Wet op het Hoger Onderwijs in 1876 had de positie van de universiteit inmiddels ingrijpend verbeterd. De universiteit kreeg de naam Rijksuniversiteit Groningen, er werd behalve in het Latijn ook in het Nederlands gedoceerd en de universiteit kreeg naast een onderwijs- nu ook een onderzoekstaak.[25] De basis voor de huidige onderzoeksuniversiteit werd gelegd.

De eerste decennia van de twintigste eeuw ontwikkelde de RUG zich voortvarend. Het aantal faculteiten en opleidingen groeide gestaag, het aantal studenten explosief. Bij het 300-jarig bestaan in 1914 stonden 611 studenten ingeschreven. In 1925 telde de universiteit, nadat er in 1906 brand was uitgebroken en er een renovatie en uitbreiding van het aantal gebouwen had plaatsgevonden, voor het eerst duizend studenten. Voor de brand stonden minder dan 500 studenten ingeschreven. In 1953 kwam de RUG internationaal in het nieuws doordat 'haar' professor Frits Zernike de Nobelprijs voor de Natuurkunde won voor zijn uitvinding van de fasecontrastmicroscoop.[26] Na een terugval in de crisisjaren en met name de Tweede Wereldoorlog, groeide het studentenaantal vanaf 1945 in hoog tempo tot 20.000 in 1994. Tegenwoordig zijn er meer dan 30.000 studenten bij de RUG ingeschreven, waarvan er steeds meer van buitenlandse herkomst zijn. Vooral het aantal Duitse studenten en onderzoekers groeit de laatste jaren sterk.

De Friese vestiging[bewerken]

In de jaren zeventig werkte de Rijksuniversiteit Groningen met enige tegenzin mee aan een universitair experiment. Onder leiding van de vroegere rector magnificus Prof. J. Snijders werd in 1976 in Leeuwarden gestart met de Friese dependance van de Rijksuniversiteit Groningen. Hier werd, in samenwerking met de Agogische Academie Fryslân (AAF), het Sociaal Hoger Onderwijs gevormd. Doel was een samenwerking te creëren tussen HBO en universiteit, dit om een interdisciplinaire sociaal wetenschappelijke aanpak van het vakgebied 'welzijnsvraagstukken' te vormen.

Friesland had 165 jaar na de opheffing van Academie in Franeker weer universitair onderwijs op eigen grondgebied. In 1985 kwam er door de vele problemen die er met de structuur waren en door bezuinigingen in het hoger onderwijs een eind aan deze opleiding. De AAF ging op in de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Wel wordt nog altijd het eerste jaar van de Opleiding Nederlands Recht in Leeuwarden onderwezen. [27]

Op 24 januari 2015 maakte de Rijksuniversiteit Groningen bekend dat men in Leeuwarden (Friesland) een faculteit vestigt, de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân. In deze elfde faculteit wordt de in 2011 opgerichte University Campus Fryslân (UCF) geïntegreerd. Behalve het realiseren van nieuwe masteropleidingen wordt in Leeuwarden ook een internationaal University College voor 600 studenten gerealiseerd dat een brede driejarige bacheloropleiding op het gebied van politiek, filosofie, psychologie en economie gaat aanbieden. De studenten gaan wonen en studeren op de campus.[28] Hiermee krijgt de provincie Friesland tweehonderd jaar na de sluiting van de Universiteit van Franeker opnieuw een universitaire vestiging binnen haar grenzen.

De Linnaeusborg op het Zernikecomplex (foto augustus 2012)
De Harmonie (foto 2009)
Technisch Fysisch Laboratorium (foto 2010)
Het Donald Smits Centrum voor Informatie Technologie (CIT) op het Zernikecomplex (opgeleverd 2002, foto 2005)
Totaal aantal studenten p.j.
Bernoulliborg (oplevering en foto 2007)
Duisenberg building (foto 2005)
Kapteynborg (foto 2005)
Medische Faculteit (foto 2009)

Onderzoek[bewerken]

Bij de Rijksuniversiteit Groningen wordt fundamenteel wetenschappelijk onderzoek verricht dat ook op innovatieve wijze wordt toegepast voor het oplossen van maatschappelijke en individuele vraagstukken. Speerpunten daarbij zijn energie, gezond ouder worden en de duurzame samenleving. Studenten worden actief betrokken bij het onderzoek. Op die manier worden de studenten geprikkeld om steeds hun grenzen te verleggen.

Veel van de onderzoeksgroepen van de RUG zijn multidisciplinair samengesteld omdat ontwikkelingen in de wetenschap vaak ontstaan op de raakvlakken van verschillende vakgebieden. Ook neemt de RUG deel aan nationale en internationale onderzoeksprogramma’s.

Volgens de Times Higher Education World University Rankings behoren de onderzoeksgroepen van scheikunde, ecology/biologie en materiaaltechnologie/nanowetenschap tot de top 3 van de Europese onderzoeksuniversiteiten en wereldwijd tot de top 10. Andere belangrijke onderzoeksgroepen zijn: moleculaire biologie, medische wetenschappen, neurowetenschappen, marketing, sociologie, filosofie, theologie, archeologie, linguistiek en culturele wetenschappen. In 2012 verschenen er 436 Groningse proefschriften en 6.352 onderzoekspublicaties (incl. dissertaties).[29]

Internationale samenwerking[bewerken]

De RUG wil haar positie in de top van het Europese en mondiale hoger onderwijs verder versterken. Daarom gaat de RUG gericht strategische allianties aan met collega-instellingen waarvan onderzoeksprogramma's en/of opleidingen goed aansluiten bij het Groningse aanbod en die van een vergelijkbaar hoog niveau zijn.[30] Ook levert de RUG een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het wetenschappelijk onderwijs in ontwikkelingslanden en andere achterstandsgebieden.

De belangrijkste buitenlandse samenwerkingspartners van de RUG zijn:

Internationale positie[bewerken]

De RUG neemt ook internationaal gezien een belangrijke plaats in. Er zijn verschillende instanties en organisaties die universiteiten wereldwijd met elkaar vergelijken op basis van diverse criteria. Gezien de diverse scores kan de Rijksuniversiteit Groningen gerekend worden tot de wereldwijde top 100 van internationale universiteiten. Een kort overzicht:

 • De New York Times Ranking "What the Job Market Wants" plaatst de RUG wereldwijd op positie 81;[39]
 • Times Higher Education (THE) plaatst de RUG wereldwijd op 117;[40]
 • De universiteit wordt door High Impact Universities in 2010 wereldwijd op de 91e plaats gezet en op de 24e plaats van Europa;[41]
 • Essential Science Indicators (ESI) Citatie impact: plaats 56 van de 200 meest productieve universiteiten;[42]
 • CHE-Excellence Ranking: Volgens het Duitse Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) behoort de RUG tot de zogenaamde Excellence Group van beste universiteiten in Europa in vijf van de zeven onderzochte disciplines:biologie, natuurkunde en psychologie; topgroepen: scheikunde en wiskunde;[43]
 • ARWU: De Academic Ranking of World Universities is een mondiale Top 500 die jaarlijks gepubliceerd wordt door de Shanghai Jiao Tong Universiteit. De RUG staat in 2014 op plaats 82 wereldwijd, waarbij scheikunde zelfs op de 51e plaats staat. Geneeskunde, sociologie, economie en bedrijfskunde staan elk op positie 71;[44]
 • In de QS World University Rankings staat de RUG in 2014 op nummer 90 (2013:109) van meer dan 700 universiteiten wereldwijd. Volgens de QS Subject Rankings behoort de RUG tot de mondiale top-100 in de gebieden psychologie (plaats 51), filosofie (plaats 51) en biologie (plaats 51). Scheikunde, economie, econometrie, geschiedenis, archeologie, rechten, linguistiek, geneeskunde en natuurkunde staan elk op plaats 101 in de wereldwijde ranking;[45]
 • NTU Ranking: National Taiwan University de Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities zet de RUG op plaats 75 wereldwijd;[46]
 • Webometrics: wordt samengesteld door het Spaanse Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en is vooral gebaseerd op het aantal en de verspreiding van wetenschappelijke publicaties op het internet. Wereldwijd staat de Rijksuniversiteit Groningen volgens het CSIC op plaats 103[47]
 • Best places to work: in de internationale lijst van Best Places to Work in Academia 2012, die het Amerikaanse tijdschrift The Scientist publiceert staat de RUG op de 24e plaats;[48]
 • UI GreenMetric World University Ranking: wordt samengesteld door de Universitas Indonesia om aandacht te vragen voor duurzaamheid binnen het beleid van universiteiten. In de ranking van 2012 scoort de RUG uitstekend als beste Nederlandse universiteit met een 53ste plaats wereldwijd;[49] In de meting van 2013 staat de Rijksuniversiteit Groningen wereldwijd op de 65ste plaats. [50]
 • De "International Student Barometer" voor internationale studenten, vond, voor de derde keer op rij, de RUG de meest aanbevelingswaardige universiteit van Nederland.[51]
 • Het Franse HR-adviesbureau Emerging en het Duitse instituut voor marktonderzoek Trendence ondervroegen in twintig verschillende landen 2200 recruiters en 2300 bestuurders van grote bedrijven over het arbeidsmarktperspectief van pas afgestudeerden van universiteiten. Uit de cijfers van deze "Global Employability Survey," die werden gepubliceerd in de New York Times, blijkt dat een diploma van de Rijksuniversiteit Groningen van grote waarde is op de internationale arbeidsmarkt. De inzetbaarheid van RUG-alumni blijkt wereldwijd erg goed te zijn. De RUG staat in de ranking van 2014 op plaats 86 en is daarmee de derde Nederlandse universiteit in deze top-150 van internationale universiteiten.[52]

Nationale positie[bewerken]

 • In de Keuzegids Universiteiten staat de Rijksuniversiteit Groningen in de categorie Brede Klassieke Universiteiten op de tweede plaats.[53] Tot de "topopleidingen" van Nederland (76 punten of meer) behoren de opleidingen Archeologie (78 punten), Religiewetenschappen (76 punten), Technische natuurkunde (76 punten), Theologie (88 punten), Wijsbegeerte (76 punten) en Wiskunde (86 punten). Tien Groningse opleidingen (Archeologie, Bedrijfskunde (bij voltijdsuniversiteiten), Bewegingswetenschappen, Engelse taal en cultuur (English Language and Culture), Farmacie, Kunstgeschiedenis, Religiewetenschappen, Technische Planologie, Theologie en Wiskunde) werden beoordeeld als de beste in hun categorie.[54]
 • Onderzoek in 2014 door het onafhankelijke Schotse onderzoeksbureau Biggar Economics, dat gespecialiseerd is in het duiden van de economische impact van kennis- en onderzoeksinstellingen, wijst uit dat de Rijksuniversiteit Groningen tezamen met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) zorgt voor ruim 12.500 fulltime banen en een jaaromzet van €1,4 miljard. De impact van RUG en UMCG op de economie van Noord-Nederland en Nederland als totaal is echter veel groter. Gezamenlijk zijn RUG en UMCG verantwoordelijk voor ruim 24.000 banen in Groningen, bijna 30.000 in de noordelijke provincies en ruim 60.000 banen in Nederland. Samen dragen RUG en UMCG jaarlijks €2,6 miljard bij aan de Noord-Nederlandse economie en €5,4 miljard aan de Nederlandse economie.[55][56]

Faculteiten[bewerken]

In 2015 kent de RUG tien faculteiten:

Prof. dr. Jouke de Vries, founding father van het Leiden University College The Hague wordt per 1 mei 2015 benoemd als decaan van de faculteit.

Studentenleven[bewerken]

Het studentenleven speelt zich af bij studie- en studenten(sport)verenigingen. Zie voor een opsomming:

Eredoctoraten[bewerken]

De Rijksuniversiteit Groningen heeft eredoctoraten verleend aan onder anderen[75]:

Bekende alumni en medewerkers[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie Lijst van bekende alumni en medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Publicaties[bewerken]

 • Klaas van Berkel: Universiteit van het Noorden. Vier eeuwen academisch leven in Groningen. Deel 1: De oude universiteit 1614-1876. Hilversum, Verloren, 2014. ISBN 978-90-8704-466-4
 • Jolanda Oosterheert: In vol ornaat. Vier eeuwen Groningse senaatsgalerij. Groningen, 2009. ISBN 9789077922576
 • Universitair leven in Groningen 1614-1989. Professoren en studenten, boek en uitgeverij. Red. J. Kingma, W.R.H. Koops en F.R.H. Groningen, 1989. ISBN 90-367-0162-7
 • R.E.O. Ekkart en J. Schuller tot Peursum-Meijer: Groninger academieportretten. Catalogus van de portretten in het Academiegebouw en de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen. Groningen, 1978. Geen ISBN
 • Historisch Genootschaap te Groningen: Album Studiosorum Academiae Groninganae. Boekdrukkerij B. Wolters, Groningen, 1915
 • Studying in Groningen Through the Ages. A History of the University of Groningen and the First English Department in the Netherlands. Groningen, Groningen University Press, 2014. ISBN 978-90-367-7125-2

Referenties[bewerken]

 1. Verkorte geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen
 2. Studentenaantallen 2014
 3. Feiten en cijfers van de Rijksuniversiteit Groningen
 4. Het wapen van de Rijksuniversiteit Groningen (Internet Archive)
 5. Beschrijving van het originele wapen van de universiteit
 6. Bekijk het virtueel Anatomisch Museum van de Rijksuniversiteit Groningen
 7. Volkenkundig Museum Gerardus van der Leeuw
 8. De Rijksuniversiteit Groningen is lid van de Stichting Academisch Erfgoed
 9. Programma 400 jaar Rijksuniversiteit Groningen
 10. For Infinity; The Movie
 11. Korte video over de pedelstaf, symbool van de Keizerlijke Universiteit
 12. De Rijksuniversiteit Groningen kende verschillende namen.
 13. De geschiedenis van de Juridische Faculteit
 14. Aletta Jacobs: de eerste afgestudeerde vrouwelijke student in Nederland
 15. Marie Elise Loke: de eerste vrouwelijke lector van Nederland
 16. Wubbo Ockels: Een van de beroemdste alumni van de Rijksuniversiteit Groningen
 17. Informatie van NASA over Wubbo Ockels
 18. Benoemingsbesluit Duisenberg tot president van de ECB
 19. Wim Duisenberg: Alumnus van de Rijksuniversiteit Groningen
 20. Duisenberggebouw
 21. Duisenberg leerstoel
 22. Start van de universiteit met vier faculteiten
 23. Ubbo Emmius: de eerste rector
 24. Uitnodiging voor de inauguratie van de Keizerlijke Universiteit
 25. Van Hogeschool naar Rijksuniversiteit
 26. Frits Zernike krijgt Nobelprijs
 27. Informatie over de eerste jaars rechtenstudie in Leeuwarden
 28. De University of Groningen/Campus Fryslân in Leeuwarden wordt officieel de elfde faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen.
 29. Jaarverslag RUG 2012
 30. Samenwerkingsverbanden waarin de RUG participeert.
 31. De Rijksuniversiteit Groningen is lid van de Coimbra Group
 32. De Rijksuniversiteit Groningen is lid van de European University Association
 33. De Rijksuniversiteit Groningen is lid van "Asea Uninet"
 34. Over de "Asia-Pacific Association for International Education"
 35. Strategische partners van de Rijksuniversiteit Groningen
 36. De Rijksuniversiteit Groningen is lid van het U4 universiteitsnetwerk
 37. Erasmus+ partners van de Rijksuniversiteit Groningen
 38. Rijksuniversiteit Groningen start als eerste Nederlandse universiteit branch campus in China (persbericht RUG)
 39. What the job market wants; New York Times infographic
 40. THE-WUR Rankings 2014-2015
 41. Overzicht top 500 van High Impact Universities 2010
 42. Overzicht Thomson Reuters Essential Science Indicators (ESI) Citation Impact
 43. CHE Excellence Ranking
 44. Academic Ranking of World Universities
 45. QS World University Rankings 2014-2015
 46. NTU Ranking
 47. Webometrics ranking
 48. Best places to work ranglijst
 49. UI GreenMetric Ranking of World Universities 2012
 50. GreenMetric Ranking of World Universities 2013
 51. Persbericht International Student Barometer
 52. Global Employability Survey 2014
 53. Herdruk Keuzegids Universiteiten 2015
 54. Keuzegids herzien: nu zes topopleidingen en tien eerste plaatsen
 55. Fact Sheet: Economic impact of RUG en UMCG
 56. Biggar Economics. Combined Economic Impact of the University of Groningen and UMC Groningen. (2014)
 57. Faculteit Economie en Bedrijfskunde
 58. Fusie van Faculteit Economie en Faculteit Bedrijfskunde
 59. Opleidingen van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde
 60. Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
 61. Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
 62. Faculteit der Letteren
 63. Faculteit Medische Wetenschappen
 64. Faculteit Rechtsgeleerdheid
 65. Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen
 66. Faculteit Wijsbegeerte
 67. Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen
 68. University College Groningen
 69. De University Campus Fryslân (UCF) in Leeuwarden wordt officieel de elfde faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen.
 70. Overzicht van de Groningse studentenverenigingen
 71. Internationale Studieverenigingen van de Rijksuniversiteit Groningen
 72. Studentengezelligheidsverenigingen in Groningen
 73. Culturele verenigingen van de Rijksuniversiteit Groningen
 74. Website van de studentensportverenigingen in Groningen
 75. Rijksuniversiteit Groningen - Eredoctoraten

Externe links[bewerken]