Bladvorm

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Onder bladvorm verstaat men de globale omtrek, bladoppervlak, bladrand, bladtop, bladvoet, bladsteel, mate van insnijding, nervatuur en samengesteldheid van de bladeren van kruidachtige planten, en van struiken, loofbomen en naaldbomen. Deze hebben een grote verscheidenheid aan vormen, waarvoor een uitgebreide terminologie is ontwikkeld. De terminologie wordt gebruikt bij de determinatie van planten.

Ook zijn er bladeren die omgevormd zijn tot bloemdelen, schutbladen, steunblaadjes of bladranken. Bij sommige erwtenrassen, de zogenaamde bladloze rassen, zijn zelfs alle bladeren omgevormd tot ranken.

De voor mossen en levermossen gebruikte terminologie om de bladvorm te beschrijven wordt hier niet behandeld.

Algemene vorm[bewerken]

Bij de beschrijving van de algemene bladvorm is de plaats van de grootste breedte van groot belang.[1] Deze grootste breedte bevindt zich in het midden, onder het midden, boven het midden, of de breedte is vrijwel overal gelijk. Ook kan bij één plant verscheidenheid in vorm van de bladschijf voorkomen: dit heet heterofyllie als het aan verschillende takken of stengels voorkomt, en het heet anisofyllie als het aan eenzelfde tak of stengel voorkomt.

Algemene vorm van de bladschijf
grootste breedte bladvorm opmerking afbeelding
in het midden cirkelrond,
orbicularis
lengte : breedte = 1:1, het blad is net zo lang als breed
Leaf morphology orbicular.png
ovaal, elliptisch,
ovalis, elliptica
lengte : breedte 1,5:1, het blad is 1½ tot 2 maal zo lang als breed
Leaf morphology elliptic.png
langwerpig,
oblonga
lengte : breedte = 2,5:1, blad is tot zeven maal lang als breed
Leaf morphology oblong.png
lancetvormig,
lanceolata
lengte : breedte = 3:1 tot 5:1, het blad is aan de uiteinden versmald
Leaf morphology lanceolate.png
lijn-lancetvormig lengte : breedte = 5:1 tot 10:1
ruitvormig,
rhomboidea
Leaf morphology rhombic.png
onder het midden,
(zonder lobben
aan de voet)
eirond[2],
ovata
als elliptisch, maar met het breedtste deel onder het midden
Leaf morphology ovale.png
driehoekig,
triangularis
gelijkbenige driehoek, de bladsteel is aan een zijde vastgehecht
Leaf morphology deltoid.png
deltavormig,
deltoidea, deltata
gelijkzijdige driehoek
Leaf morphology deltate.png
troffelvormig, ca. ruitvormig,
trullata
omgekeerde vlieger of deltoïde
Leaf morphology trullate.png
halvemaan- of waaiervormig,
lunata, lunulata, flabellata
half cirkelvormig, in de vorm van een waaier
Leaf morphology flabelate.png
hartvormig,
cordata
met stompe slippen aan de voet, met spitse top
Leaf morphology cordate.png
niervormig,
reniformis
met stompe slippen aan de voet, kort en breed
Leaf morphology reniform.png
pijlvormig,
sagittata
met spitse slippen aan de voet
Leaf morphology spear-shaped.png
spiesvormig,
hastata
met spitse slippen aan de voet, met horizontaal uitstaande slippen
Leaf morphology hastate.png
geoord,
auriculata
met groot voorstuk, met horizontaal uitstaande spitse oren (kleine slippen) aan de voet
boven het midden omgekeerd-eirond,
obovata
als elliptisch, maar met het breedste deel boven het midden
Leaf morphology obovate.png
spatelvormig,
spathulata
als omgekeerd-eirond, met een zich in de steel geleidelijk voortzettende schijf
Leaf morphology spatulate.png
omgekeerd-lancetvormig,
oblanceolata
als lancetvormig, maar met het breedste deel boven het midden
Leaf morphology oblanceolate.png
omgekeerd-driehoekig, wigvormig
cuneata
met wigvormige bladvoetLeaf morphology cuneate.png
bladschijf
ǁ bladsteel
omgekeerd-hartvormig,
obcordata
met stompe slippen aan de top, bladsteel aan de spitse punt
Leaf morphology obcordate.png
vioolvormig,
pandurata, panduriformis
als omgekeerd-eirond, met een inbochting aan weerszijden
Leaf morphology pandurate.png
liervormig,
lyrata
als omgekeerd-eirond, met meerdere inbochtingen aan weerszijden
Leaf morphology Lyrate.png
zaagvormig
runcinata
met verschillende naar de basis gerichte scherpe punten
omgekeerd-troffelvormig,
obtrullata
vlieger of deltoïde
overal gelijk lijnvormig,
linearis
dwarse doorsnede plat,
het blad is ten minste 7 x zo lang als breed
Leaf morphology linear.png

Leaf morphology ensiforme.PNG

Leaf morphology linear-Simpson2005.png
lintvormig,
taeniata, lorata
dwarse doorsnede plat, zeer lang
ʌ bladschijf
ǁ
ǁ
ǁ
ǁ
ǁ bladsteel
zwaardvormig,
ensiformis
dwarse doorsnede ruitvormig door verdikte middennerf
priemvormig,
subulata
dwarse doorsnede rond, geleidelijk dunner naar top,
of zeer smal driehoekig
Leaf morphology subulate.png

Leaf morphology subulate-Simpson2005.png
naaldvormig,
acerosa
dwarse doorsnede rond, hard, met spitse top
| bladschijf
|
|
|
ǁ bladsteel

De bladsteel[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie Bladsteel voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Aan de hand van de af- of aanwezigheid van een bladsteel onderscheid men respectievelijk zittende en gesteelde bladeren.[3]

Typen enkelvoudige blad naar af- of aanwezigheid van een bladsteel
bladsteel naam opmerking afbeelding
zittend blad zittend,
sessile
eenvoudig ongesteeld
Leaf morphology attachment sessile.png
stengelomvattend,
amplexicale
de stengel wordt door de basis van het blad min of meer omgeven
Leaf morphology attachment amplexicaul.png
halfstengelomvattend,
semiamplexicale
de basis van het blad omgeeft de stengel slechts gedeeltelijk
rijdend,
equitans
bladen samengevouwen, waarbij de hogere door de lagere omgeven worden
gesteeld aan de rand
van de bladschijf
bladsteel gewoon rolrond,
teres
Leaf morphology attachment petiolate.png
bladsteel gevleugeld,
alatus
vlak uitgegroeid
bladsteel aflopend,
decurrens
van de gevleugelde steel gaan de vleugels langs de stengel verder naar beneden
Leaf morphology attachment decurrent - Symphytum.svg
bladsteel verbreed bladsteel is een fyllodium, meestal zonder bladschijf
bladsteel gevoord,
canaliculatus
met een brede groeve aan de bovenzijde
gesteeld in het midden
van de bladschijf
schildvomig,
peltata
bladsteel in het midden van de bladschijf van het ronde blad vastgehecht
Leaf morphology peltate.png

De bladschijf[bewerken]

naam afbeelding
gegolfd bladoppervlak (undulatus)
Gesloten lotusbloem.jpg

heilige lotus
gebobbeld bladoppervlak
Savooiekool Vroege Groene spitskool Brassica oleracea.jpg

savooiekool
gekroesd bladoppervlak
Boerenkool.jpg

boerenkool
behaard
Bladbeharing geranium.jpg

Pelargonium spec.
geperforeerd bladoppervlak (fenestratus)
Leaf morphology Fenestrate.png

Monstera deliciosa3.jpg

gatenplant
gekield
Allium paradoxum 26-04-2010 545.jpg

gekielde bladeren
armbloemig look

De bladvoet[bewerken]

De bladvoet (basis) is het onderste deel van de bladschijf.[4] De bladvoet bepaalt mede de algemene omtrek van het blad, zodat enkele van de termen voor de bladvoet daar al genoemd zijn.

de bladvoet
groep de bladvoet opmerking afbeelding
niet vergroeid spits,
acuta
Leaf morphology cuneate.png
afgeknot,
truncata
bij driehoekig en deltavormig blad
Leaf morphology deltoid.png
uitgeschulpt,
emarginata
(bladtop →
Handdrawn Emarginate.png
hartvormig (en gesteeld),
cordata
Leaf morphology cordate.png
niervormig (en gesteeld),
reniformis
Leaf morphology reniform.png
pijlvormig (en gesteeld),
sagittata
Leaf morphology spear-shaped.png
spiesvormig (en gesteeld),
hastata
Leaf morphology hastate.png
geoord (en gesteeld),
auriculata
stengelomvattend (en zittend),
amplexicaule
Leaf morphology attachment amplexicaul.png
halfstengelomvattend (en zittend),
semiamplexicaule
scheef (en zittend),
inaequalis, obliqua
Leaf morphology oblique.png
vergroeid, connata
Leaf morphology attachment connate-perfoliate.png
doorgroeid, perfoliata
Leaf morphology attachment perfoliolate.png

Leaf morphology perfoliate.png

De bladrand[bewerken]

De bladrand (margo).[5]

Randtypen
bladrand opmerking afbeelding
verdikt
margo incrassatus
ingerold
margo involutus
bladrand naar de bovenzijde van het blad omgerold
Leaf morphology vernation involuta.png
teruggerold
margo revolutus
bladrand naar de onderzijde van het blad omgerold
Leaf morphology vernation revoluta.png
gegolfd - golvend geplooid - gekroesd
margo undulatus
bladrand ligt gegolfd en niet in een vlak met de bladschijf
vlak
margo planus

Bladinsnijdingen[bewerken]

Met randtype gecombineerde kenmerken: insnijdingen
type bladrand opmerking afbeelding
Algemeen gaaf
margo integer
Leaf morphology entire.png
ingesneden
margo incisus/divisus
(onafhankelijk ingesneden of afhankelijk ingesneden)
Onafhankelijk ingesneden onafhankelijk insnijdingen wijzigen de algemene bladvorm niet
Meyers b2 s1014 b5.png
gezaagd
margo serratus
uitsteeksels en insnijdingen scherp
Leaf morphology serrate.png
dubbel gezaagd
margo biserratus
zaagtanden nogmaals gezaagd
Leaf morphology doubly serrate.png
geschulpt
margo repandus, sinuatus
uitsteeksels en insnijdingen stomp
Leaf morphology sinuate.png
getand
margo dentatus
uitsteeksels scherp, maar insnijdingen stomp
Leaf morphology dentate-2.png
gekarteld
margo crenatus
uitsteeksels stomp, maar insnijdingen scherp
Leaf morphology crenate.png
Afhankelijk ingesneden
folium dissectum
afhankelijke insnijdingen wijzigen de algemene bladvorm wel
Leaf morphology multifide.svg
gelobd,
folium lobatum
Insnijdingen hoogstens tot voor het midden van de zijnerven,
< 25%, insnijdingen tot een kwart van de zijnerf
Leaf morphology lobate.png
gespleten,
folium fissum
Insnijdingen tot bij het midden van de zijnerven,
25% - 50%, insnijdingen vanaf een kwart tot de helft van de zijnerf
 • handspletig
 • veerspletig of vinspletig
 • voetvormig gespleten
Leaf morphology palmate.png
gedeeld,
folium multifidum
Insnijdingen verder dan het midden van de zijnerven,
> 50%, insnijdingen vanaf de helft van de zijnerf tot bijna aan de hoofdnerf toe
 • handdelig
 • veerdelig of vindelig
 • voetvormig gedeeld
Leaf morphology lobed.png

Leaf morphology division palmately-divided.png

Leaf morphology pedate.png
Gelobd,
folium lobatum
veerlobbig - 25%, insnijdingen tot een kwart van de zijnerf
Quercus cerris leaf BG.jpg

moseik
handlobbig - 25%, insnijdingen tot een kwart van de zijnerf
Ivy 77uf be.JPG

klimop
Gespleten,
folium fissum
veerspletig 25% - 50%, insnijdingen vanaf een kwart tot de helft van de zijnerf
Zomereik blad Quercus robur.jpg

zomereik
handspletig 25% - 50%, insnijdingen vanaf een kwart tot de helft van de zijnerf
Fatsia Japonica Leaf.JPG

Vingerplant
Gedeeld,
folium multifidum
veerdelig > 50%, insnijdingen vanaf de helft van de zijnerf tot bijna aan de hoofdnerf toe
Kleine varkenskers stukje plant Coronopus didymus.jpg

kleine varkenskers
handdelig > 50%, insnijdingen vanaf de helft van de zijnerf tot bijna aan de bladsteel toe
Geranium macrorhiza blad.jpg

Rotsooievaarsbek
Nervatuur en bladrand: Handvormig
Bladinsnijding lobbig.jpg

Handlobbig, handspletig, handdelig
Veervormig
Bladinsnijding veervormig goed.svg

Veerlobbig, veerspletig, veerdelig

De bladtop[bewerken]

De vorm van de bladtop (apex) is, evenals de vorm van de bladbasis, mede bepalend voor de algemene bladvorm van de bladschijf.

Typen enkelvoudige blad naar vorm van de bladtop (apex)
naam latijn opmerking afbeelding
uitgerand emarginatus aan de bladtop licht ingesneden, verkorte hoofdnerf van het blad
Leaf morphology obcordate.png
afgeknot truncatus met een recht afgesneden top
Leaf morphology truncate.png
afgerond rotundatus afgerond en zonder punt, eirond
Leaf morphology obovate.png
stomp obtusus top met een stompe hoek, > 90°
Leaf morphology obtuse.png
apiculaat apiculatus top uitlopend in een kort en slank uiteinde
Leaf morphology Apiculate.png
spits acutus top met een spitse hoek, < 90°
Leaf morphology cordate.png
toegespitst acuminatus uitlopend in een lange, geleidelijk versmallende, spitse punt
Leaf morphology acuminate.png
sikkelvormig falcatus toegespitst met een sikkelvormig gebogen spitse punt
Leaf morphology falcate.png
borstel, genaald aristatus Eindigend in een starre, borstelachtige punt
Leaf morphology aristate.png

De uittredende nerf van de bladtop bij de vleesetende planten van het geslacht Nepenthes vormt de vangbeker.

Bladnerven en nervatuur[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie Nerf (blad) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

De bladnerven (nervus, mv. nervi).[6] worden gevormd door de hoofdnerf of middennerf (costa), de zijnerven (nervus lateralis, mv. nervi laterales) en de aderen (vena, mv. venae) in hun onderlinge rangschikking vormen de nervatuur.

De hoofdnerf loopt van de bladbasis in de richting van de bladtop, en verdeelt de bladschijf in twee gewoonlijk spiegelbeeldige bladhelften. Soms zijn beide bladhelften ongelijk, bijvoorbeeld bij de iep, en spreekt men van een scheef blad, of van scheve bladvoet.

de nervatuur nervatio, venatio
nervatuur opmerking afbeelding
handnervig
folium palmatinerve
de zijnerven ontspringen uit een punt aan de bladbasis
Leaf morphology venation palmate.png
veernervig of vinnervig
folium penninerve
de zijnerven ontspringen op verschillende hoogten van de hoofdnerf in de bladschijf
Leaf morphology pinnate.png
drie-nervig
folium triplinerve
twee iets boven de bladvoet ontspringende zijnerven zijn vrijwel even goed ontwikkeld zijn als de hoofdnerf
Leaf morphology - venation Hickey 1973 - acrodromous imperfect suprabasal.svg
vijf-nervig
folium quintuplinerve
vier iets boven de bladvoet ontspringende zijnerven zijn vrijwel even goed ontwikkeld zijn als de hoofdnerf
Leaf morphology - venation Hickey 1973 - acrodromous perfect suprabasal.svg
netnervig
folium reticulato-venosum, retinerve
aderen en zijnerven zijn vrijwel niet van elkaar te onderscheiden
Leaf morphology reticulate.png
voetnervig
folium pedatinerve
Leaf morphology - venation Hickey 1973 - campylodromous.svg
rechtnervig, parallelnervig
folium rectinerve, parallelinerve
Leaf morphology parallel.png
kromnervig
folium curvinerve
Leaf venation arcuate.png
dichotoom, gegaffeld gelijkwaardige hoofd- en zijnerven vertakken zich herhaald in tweeën
Leaf morphology dichotomous.png

Samengesteld blad[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie Samengesteld blad voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Een samengesteld blad is een blad waarvan de bladschijf is opgedeeld in blaadjes (soms "deelblaadjes" genoemd). De spil of hoofdas van het samengestelde blad heet de "bladspil". De blaadjes kunnen weer gesteeld of zittend zijn. Bij gesteelde blaadjes is de aanhechting aan de bladnerf soms voorzien van een meer of minder duidelijk scharnier. Bij Mimosa pudica zijn de bladen gevoelig voor aanraking en scharnieren de blaadjes in dat geval naar beneden.

Er zijn 2 onderverdelingen: handvormig en veervormig samengestelde bladeren.

samengesteld blad omschrijving afbeelding
handvormig samengesteld (hier 5-tallig handvormig samengesteld) de blaadjes ontspringen vanuit een punt
Leaf morphology Palmately compound.png
handvormig samengesteld (hier 3-tallig) met blaadjes die eveneens handvormig zijn samengesteld (hier 3-tallig), de blaadjes ontspringen vanuit een punt, met de blaadjes zelf weer handvormig zijn samengesteld
Leaf morphology type ternately-compound biternate.png
even geveerd de blaadjes staan langs een hoofdnerf, zonder eindblaadje
Leaf morphology even pinnate.png
oneven geveerd de blaadjes staan langs een hoofdnerf, met eindblaadje
Leaf morphology odd pinnate.png
dubbel geveerd de blaadjes zelf zijn op hun beurt samengesteld
Leaf morphology type bipinnately-compound.png
afgebroken geveerd als tussen de grote blaadjesparen kleine blaadjesparen liggen met andere woorden afwisselende jukken met grote en kleine blaadjes
Meyers b2 s1015 b2.png
gaffelvormig vertakt (herhaald) in twee slippen verdeeld (dichtoom)

De volgende basisvormen kunnen onderscheiden worden:

 • eentallig: het blad lijkt enkelvoudig, maar uit het bestaan van zowel een breekpunt aan de voet van de bladsteel als aan de voet van de bladschijf blijkt dat het gaat om een samengesteld blad waarvan alleen het topblaadje nog aanwezig is
 • geveerd samengesteld, bij geveerd wordt onder andere onderscheiden:
  • dubbel veerdelig
  • drievoudig veerdelig
  • viervoudig veerdelig

Metamorfosen[bewerken]

Veel gespecialiseerde organen van planten kunnen afgeleid worden van bladen. Dit worden metamorfosen genoemd. Soms zijn de bladeren nog goed herkenbaar, maar in veel gevallen minder goed.

Metamorfosen van het blad
groep blad type metamorfose naam afbeelding
zaadplanten (delen van) bladen van bedektzadigen bladranken Lathyrus aphaca, naakte lathyrus
Lathyrus aphaca chezy-sur-marne 02 12052007 1.jpg
doorns Berberis vulgaris, zuurbes
Berberis vulgaris Dornen BOGA.jpg
fyllodium Ruscus hypoglossum
Ruscus hypoglossum at The Grand Canyon Of Crimea.jpg
bolrokken Allium cepa, ui
Allium cepa Plantui Stuttgarter Riesen.jpg
vallen van vleesetende planten kleefval Drosera capensis, Kaapse zonnedauw
Drosera capensis bend.JPG
klapval Dionaea muscipula, venusvliegenvanger
Dionea in action.jpg
bekerval Heliamphora chimantensis
H chimantensis2.jpg
zuigval Utricularia vulgaris, groot blaasjeskruid
UtriculariaVulgaris.JPG
onderdelen van een bloem kelkbladen (sepalen) Physalis alkekengi, echte lampionplant
PhysalisAlkekengi-balloon-sm.jpg
kroonbladen (petalen) Aquilegia, Akelei
Flower Rex 10.jpg
meeldraden (stamina) Nymphaea odorata, meeldraden
Stamen morphology - laminar stamen series in Nymphaea tuberosa.svg
vruchtbladen (carpellen) apocarp vruchtbeginsel met 3 losse vruchtbladen
Gynoecium morphology fusion apocarpous.png
Lycopsida microfyllen stegofyllen Selaginella: strobilus
Selaginella strobilus wm.jpg
varens macrofyllen sporofyllen Sporangiëndragend blad van Osmunda regalis, koningsvaren
Osmunda regalis0.jpg
Levensvorm, groeivorm:boom · chamaefyt · eenjarige plant · epifyt · fanerofyt · geofyt · groeivorm · hapaxant · helofyt · hemikryptofyt · houtige plant · hydrofyt · kruidachtig · levensduur · levensvorm · meerjarige plant · monocarpisch · overblijvend kruid · overblijvende plant · struik · teloomtheorie · therofyt · tweejarige plant · vaste plant · waterplant
Wortel:bijwortel · centrale cilinder · diktegroei · endodermis · exodermis · luchtwortel · penwortel · pericambium · pericykel · rhizodermis · rizoïde ·secundaire diktegroei · centrale cilinder · topmeristeem · wortel · wortelhaar · wortelmutsje · zijwortel
Stengel:bast · cambium · centrale cilinder · concaulescentie · diktegroei · knoop · lenticel · metatopie · stekel · stele · stengel · tak · topmeristeem · stam · uitloper · vertakking · wortelstok
Blad:ader · blad · bladgroen · chloroplast · bladkussen · bladmoes · bladnerf · bladschede · bladschijf · bladstand · bladsteel · bladvoet · catafyl · cladoprofyllum · chlorenchym · fyllotaxis · hoofdnerf · kokertje · ligula · nerf · nervatuur · prefoliatie · ptyxis · steunblaadje · tongetje · tuitje · vernatie · zaadlob · zijnerf
Bloemgameetspore:androecium · androfoor · androgynofoor · anthofoor · anthere · anthotaxis · bijkelk · bloemstengel · bloeiwijze · bloemgestel · bloem · bloembodem · bloembekleedsel · bloemdek · bloemdekblad · bloemkroon · bloemstengel · bractee · calyx · carpel · carpofoor · caulis · connectivum · corolla · discus · epicalyx · filament · funiculus · gametofyt · gynoecium · gynofoor · helmbindsel · helmdraad · helmhokje · helmhokje · hoogteblad · hypanthium · hypsofyl · inflorescentie · integument · kegel · kelk · kelkblad · knopligging · kroon · kroonblad · macrospore · meeldraad · meeldraaddrager · microspore · navelstreng · nucellus · omwindsel · ovarium · ovulum · periant · perigoon · petaal · placenta · pollenbuis · receptaculum · schijf · schutblad · sepaal · sporangium · spore · sporofyl · sporophyllum · sporofyt · stamper · stamperdrager · stempel · stengel · stigma · stijl · stylopodium · stylus · strobilus · tepaal · theca · vruchtbeginsel · vruchtblad · zaadbeginsel · zaadknop · zaadknopkern · zaadknopkern · zaadlijst
Vruchtzaadkieming:carpel · cotyl · cryptocotylair · embryo · endosperm · epigeïsch · fanerocotylair · hypogeïsch · integument · kieming · kiemopening · kiemwit · mierenbroodje · perisperm · pluimpje · schijnvrucht · vaatmerk · vrucht · vruchtbeginsel · vruchtblad · zaad · zaadhuid · zaadlijst · zaadlob · zygote
Morfologie & anatomie:apoplast · blad · bladgroenkorrel · bladstand · bloeiwijze · bloem · boomkruin · celwand · chloroplast · collenchym · cortex · cuticula · eicel · epidermis · felleem · fellogeen · felloderm · fenologie · floëem · fytografie · gameet · gametofyt · groeivorm · haar · houtvat · huidmondje · hypodermis · intercellulair · kelk · klierhaar · bloemkroon · kurk · kurkcambium · kurkschors · levensduur · levensvorm · merg · meristeem · middenlamel · palissadeparenchym · parenchym · periderm · plantaardige cel · plastide · schors · sclereïde · sclerenchym · spermatozoïde · sponsparenchym · sporofyt · stam · steencel · stengel · stippel · symplast · tak · thallus · topmeristeem · trachee · tracheïde · tylose · vaatbundel · vacuole · vrucht · wortel · xyleem · zaad · zaadcel · zeefvat · zygote