Bladvorm

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Zie Blad (doorverwijspagina) voor andere betekenissen van Blad.

Onder bladvorm verstaat men de globale omtrek, bladoppervlak, bladrand, bladtop, bladvoet, bladsteel, mate van insnijding, nervatuur en samengesteldheid van de bladeren van zaadplanten: kruidachtige planten, struiken, loofbomen en naaldbomen. De bladeren hebben een grote verscheidenheid aan vormen, waarvoor een uitgebreide terminologie is ontwikkeld. De terminologie wordt gebruikt bij de beschrijving en de determinatie van planten.

Ook zijn er bladeren die omgevormd zijn tot bloemdelen, schutbladen, steunblaadjes of bladranken. Bij sommige erwtenrassen, de zogenaamde bladloze rassen, zijn zelfs volledige bladeren omgevormd tot ranken.

De voor mossen en levermossen gebruikte terminologie om de bladvorm te beschrijven wordt hier niet behandeld.

Algemene vorm[bewerken | brontekst bewerken]

Bij de beschrijving van de algemene bladvorm is de plaats van de grootste breedte van groot belang.[1] Deze grootste breedte bevindt zich in het midden, onder het midden, boven het midden, of de breedte is vrijwel overal gelijk. Ook kan bij één plant verscheidenheid in vorm van de bladschijf voorkomen: dit heet heterofyllie als het aan verschillende takken of stengels voorkomt, en het heet anisofyllie als het aan eenzelfde tak of stengel voorkomt.

Algemene vorm van de bladschijf
grootste breedte bladvorm opmerking afbeelding
in het midden cirkelrond,
orbicularis
lengte : breedte = 1:1, het blad is net zo lang als breed
ovaal, elliptisch,
ovalis, elliptica
lengte : breedte 1,5:1, het blad is 1½ tot 2 maal zo lang als breed
langwerpig,
oblonga
lengte : breedte = 2,5:1, blad is tot zeven maal lang als breed
lancetvormig,
lanceolata
lengte : breedte = 3:1 tot 5:1, het blad is aan de uiteinden versmald
lijn-lancetvormig lengte : breedte = 5:1 tot 10:1
ruitvormig,
rhomboidea
onder het midden,
(zonder lobben
aan de voet)
eirond[noot 1],
ovata
als elliptisch, maar met het breedtste deel onder het midden
driehoekig,
triangularis
gelijkbenige driehoek, de bladsteel is aan een zijde vastgehecht
deltavormig,
deltoidea, deltata
gelijkzijdige driehoek
troffelvormig, ca. ruitvormig,
trullata
omgekeerde vlieger of deltoïde
halvemaan- of waaiervormig,
lunata, lunulata, flabellata
half cirkelvormig, in de vorm van een waaier
hartvormig,
cordata
met stompe slippen aan de voet, met spitse top
niervormig,
reniformis
met stompe slippen aan de voet, kort en breed
pijlvormig,
sagittata
met spitse slippen aan de voet
spiesvormig,
hastata
met spitse slippen aan de voet, met horizontaal uitstaande slippen
geoord,
auriculata
met groot voorstuk, met horizontaal uitstaande spitse oren (kleine slippen) aan de voet
boven het midden omgekeerd-eirond,
obovata
als elliptisch, maar met het breedste deel boven het midden
spatelvormig,
spathulata
als omgekeerd-eirond, met een zich in de steel geleidelijk voortzettende schijf
omgekeerd-lancetvormig,
oblanceolata
als lancetvormig, maar met het breedste deel boven het midden
omgekeerd-driehoekig, wigvormig
cuneata
met wigvormige bladvoet
bladschijf
ǁ bladsteel
omgekeerd-hartvormig,
obcordata
met stompe slippen aan de top, bladsteel aan de spitse punt
vioolvormig,
pandurata, panduriformis
als omgekeerd-eirond, met een inbochting aan weerszijden
liervormig,
lyrata
als omgekeerd-eirond, met meerdere inbochtingen aan weerszijden
zaagvormig
runcinata
met verschillende naar de basis gerichte scherpe punten
omgekeerd-troffelvormig,
obtrullata
vlieger of deltoïde
overal gelijk lijnvormig,
linearis
dwarse doorsnede plat,
het blad is ten minste 7× zo lang als breed
naaldvormig,
acerosa
dwarse doorsnede rond, hard, met spitse top
 • naaldvormig
 • zwaardvormig
 • lintvormig
zwaardvormig,
ensiformis
dwarse doorsnede ruitvormig door verdikte middennerf
lintvormig,
taeniata, lorata
dwarse doorsnede plat, zeer lang
priemvormig,
subulata
dwarse doorsnede rond, geleidelijk dunner naar top,
of zeer smal driehoekig

Onderdelen van het blad[bewerken | brontekst bewerken]

Bij de beschrijving van de bladeren en de bladvorm[noot 2] worden de verschillende onderdelen van het blad bestudeerd:

  • bebladering
  • blad (folium).
   • bladvoet (basis), bladschede (vagina)
   • bladsteel (petiolus)
   • bladschijf (lamina). Er zijn ook samengestelde bladen.
    • bladtop (apex)
    • bladnerf (nervus) en nervatuur (nervatio).
     • hoofdnerf of middennerf (costa)
     • zijnerf
     • ader (vena)
    • bladrand (margo)
    • bladmoes (chlorenchym, intervenium)
   • aanhangsels van het blad: hun vorm, hoeveelheid, plaatsing, etc.
 • De bladsteel[bewerken | brontekst bewerken]

  Zie Bladsteel voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

  Aan de hand van de af- of aanwezigheid van een bladsteel onderscheidt men respectievelijk zittende en gesteelde bladeren.[2]

  Typen enkelvoudige blad naar af- of aanwezigheid van een bladsteel
  bladsteel naam opmerking afbeelding
  zittend blad zittend,
  sessile
  eenvoudig ongesteeld
  stengelomvattend,
  amplexicale
  de stengel wordt door de basis van het blad min of meer omgeven
  halfstengelomvattend,
  semiamplexicale
  de basis van het blad omgeeft de stengel slechts gedeeltelijk
  rijdend,
  equitans
  bladen samengevouwen, waarbij de hogere door de lagere omgeven worden
  gesteeld aan de rand
  van de bladschijf
  bladsteel gewoon rolrond,
  teres
  bladsteel gevleugeld,
  alatus
  vlak uitgegroeid
  bladsteel aflopend,
  decurrens
  van de gevleugelde steel gaan de vleugels langs de stengel verder naar beneden
  bladsteel verbreed bladsteel is een fyllodium, meestal zonder bladschijf
  bladsteel gevoord,
  canaliculatus
  met een brede groeve aan de bovenzijde
  gesteeld in het midden
  van de bladschijf
  schildvomig,
  peltata
  bladsteel in het midden van de bladschijf van het ronde blad vastgehecht

  De bladschijf[bewerken | brontekst bewerken]

  naam afbeelding
  gegolfd bladoppervlak (undulatus)

  heilige lotus
  gebobbeld bladoppervlak

  savooiekool
  gekroesd bladoppervlak

  boerenkool
  behaard

  Pelargonium spec.
  geperforeerd bladoppervlak (fenestratus)


  gatenplant
  gekield (carinatus)

  gekielde bladeren
  armbloemig look

  De bladvoet[bewerken | brontekst bewerken]

  De bladvoet (basis) is het onderste deel van de bladschijf.[3] De bladvoet bepaalt mede de algemene omtrek van het blad, zodat enkele van de termen voor de bladvoet daar al genoemd zijn.

  de bladvoet
  groep de bladvoet opmerking afbeelding
  niet vergroeid spits,
  acuta
  afgeknot,
  truncata
  bij driehoekig en deltavormig blad
  uitgeschulpt,
  emarginata
  (bladtop →
  hartvormig (en gesteeld),
  cordata
  niervormig (en gesteeld),
  reniformis
  pijlvormig (en gesteeld),
  sagittata
  spiesvormig (en gesteeld),
  hastata
  geoord (en gesteeld),
  auriculata
  stengelomvattend (en zittend),
  amplexicaule
  halfstengelomvattend (en zittend),
  semiamplexicaule
  scheef (en zittend),
  inaequalis, obliqua
  vergroeid, connata
  doorgroeid, perfoliata

  De bladrand[bewerken | brontekst bewerken]

  De bladrand (margo).[4]

  Randtypen
  bladrand opmerking afbeelding
  verdikt
  margo incrassatus
  ingerold
  margo involutus
  bladrand naar de bovenzijde van het blad omgerold
  teruggerold
  margo revolutus
  bladrand naar de onderzijde van het blad omgerold
  gegolfd - golvend geplooid - gekroesd
  margo undulatus
  bladrand ligt gegolfd en niet in een vlak met de bladschijf
  vlak
  margo planus

  Bladinsnijdingen[bewerken | brontekst bewerken]

  Met randtype gecombineerde kenmerken: insnijdingen
  type bladrand opmerking afbeelding
  Algemeen gaaf
  margo integer
  ingesneden
  margo incisus/divisus
  (onafhankelijk ingesneden of afhankelijk ingesneden)
  Onafhankelijk ingesneden onafhankelijk insnijdingen
  (zonder wijzigen de algemene bladvorm)
  • gezaagd
  • gezaagd
  • gekarteld
  • getand
  • geschulpt
  • gewimperd
  • uitgebeten
  gezaagd
  margo serratus
  uitsteeksels en insnijdingen scherp
  dubbel gezaagd
  margo biserratus
  zaagtanden nogmaals gezaagd
  geschulpt
  margo repandus, sinuatus
  uitsteeksels en insnijdingen stomp
  getand
  margo dentatus
  uitsteeksels scherp, maar insnijdingen stomp
  gekarteld
  margo crenatus
  uitsteeksels stomp, maar insnijdingen scherp
  Afhankelijk ingesneden
  folium dissectum
  afhankelijke insnijdingen
  (met wijzigen de algemene bladvorm)
  gelobd,
  folium lobatum
  Insnijdingen hoogstens tot voor het midden van de zijnerven,
  < 25%, insnijdingen tot een kwart van de zijnerf
  gespleten,
  folium fissum
  Insnijdingen tot bij het midden van de zijnerven,
  25% - 50%, insnijdingen vanaf een kwart tot de helft van de zijnerf
  • handspletig
  • veerspletig of vinspletig
  • voetvormig gespleten
  gedeeld,
  folium multifidum
  Insnijdingen verder dan het midden van de zijnerven,
  > 50%, insnijdingen vanaf de helft van de zijnerf tot bijna aan de hoofdnerf toe
  • handdelig
  • veerdelig of vindelig
  • voetvormig gedeeld


  Gelobd,
  folium lobatum
  veerlobbig - 25%, insnijdingen tot een kwart van de zijnerf

  moseik
  handlobbig - 25%, insnijdingen tot een kwart van de zijnerf

  klimop
  Gespleten,
  folium fissum
  veerspletig 25% - 50%, insnijdingen vanaf een kwart tot de helft van de zijnerf

  zomereik
  handspletig 25% - 50%, insnijdingen vanaf een kwart tot de helft van de zijnerf

  Vingerplant
  Gedeeld,
  folium multifidum
  veerdelig > 50%, insnijdingen vanaf de helft van de zijnerf tot bijna aan de hoofdnerf toe

  kleine varkenskers
  handdelig > 50%, insnijdingen vanaf de helft van de zijnerf tot bijna aan de bladsteel toe

  Rotsooievaarsbek
  Nervatuur en bladrand: Handvormig
  1. handlobbig
  2. handspletig
  3. handdelig
  Veervormig
  1. veerlobbig
  2. veerspletig
  3. veerdelig

  De bladtop[bewerken | brontekst bewerken]

  De vorm van de bladtop (apex) is, evenals de vorm van de bladbasis, mede bepalend voor de algemene bladvorm van de bladschijf.

  Typen enkelvoudige blad naar vorm van de bladtop (apex)
  naam latijn opmerking afbeelding
  uitgerand emarginatus aan de bladtop licht ingesneden, verkorte hoofdnerf van het blad
  afgeknot truncatus met een recht afgesneden top
  afgerond rotundatus afgerond en zonder punt, eirond
  stomp obtusus top met een stompe hoek, > 90°
  apiculaat apiculatus top uitlopend in een kort en slank uiteinde
  spits acutus top met een spitse hoek, < 90°
  toegespitst acuminatus uitlopend in een lange, geleidelijk versmallende, spitse punt
  mucronaat mucronatus abrupt eindigend in een smalle, scherpe punt als voortzetting van de middennerf
  sikkelvormig falcatus toegespitst met een sikkelvormig gebogen spitse punt
  borstel, genaald aristatus Eindigend in een starre, borstelachtige punt

  De uittredende nerf van de bladtop bij de vleesetende planten van het geslacht Nepenthes vormt de vangbeker.

  Bladnerven en nervatuur[bewerken | brontekst bewerken]

  Zie Nerf (blad) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

  De bladnerven (nervus, mv. nervi).[5] worden gevormd door de hoofdnerf of middennerf (costa), de zijnerven (nervus lateralis, mv. nervi laterales) en de aderen (vena, mv. venae) in hun onderlinge rangschikking vormen de nervatuur.

  De hoofdnerf loopt van de bladbasis in de richting van de bladtop, en verdeelt de bladschijf in twee gewoonlijk spiegelbeeldige bladhelften. Soms zijn beide bladhelften ongelijk, bijvoorbeeld bij de iep, en spreekt men van een scheef blad, of van scheve bladvoet.

  de nervatuur nervatio, venatio
  nervatuur opmerking afbeelding
  handnervig
  folium palmatinerve
  de zijnerven ontspringen uit een punt aan de bladbasis
  veernervig of vinnervig
  folium penninerve
  de zijnerven ontspringen op verschillende hoogten van de hoofdnerf in de bladschijf
  drie-nervig
  folium triplinerve
  twee iets boven de bladvoet ontspringende zijnerven zijn vrijwel even goed ontwikkeld zijn als de hoofdnerf
  vijf-nervig
  folium quintuplinerve
  vier iets boven de bladvoet ontspringende zijnerven zijn vrijwel even goed ontwikkeld zijn als de hoofdnerf
  netnervig
  folium reticulato-venosum, retinerve
  aderen en zijnerven zijn vrijwel niet van elkaar te onderscheiden
  voetnervig
  folium pedatinerve
  rechtnervig, parallelnervig
  folium rectinerve, parallelinerve
  kromnervig
  folium curvinerve
  dichotoom, gegaffeld gelijkwaardige hoofd- en zijnerven vertakken zich herhaald in tweeën

  Samengesteld blad[bewerken | brontekst bewerken]

  Zie Samengesteld blad voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

  Een samengesteld blad is een blad waarvan de bladschijf is opgedeeld in blaadjes (soms "deelblaadjes" genoemd). De spil of hoofdas van het samengestelde blad heet de "bladspil". De blaadjes kunnen weer gesteeld of zittend zijn. Bij gesteelde blaadjes is de aanhechting aan de bladnerf soms voorzien van een meer of minder duidelijk scharnier. Bij Mimosa pudica zijn de bladen gevoelig voor aanraking en scharnieren de blaadjes in dat geval naar beneden.

  Er zijn 2 onderverdelingen: handvormig en veervormig samengestelde bladeren.

  samengesteld blad omschrijving afbeelding
  handvormig samengesteld (hier 5-tallig handvormig samengesteld) de blaadjes ontspringen vanuit een punt
  handvormig samengesteld (hier 3-tallig) met blaadjes die eveneens handvormig zijn samengesteld (hier 3-tallig), de blaadjes ontspringen vanuit een punt, met de blaadjes zelf weer handvormig zijn samengesteld
  even geveerd de blaadjes staan langs een hoofdnerf, zonder eindblaadje
  oneven geveerd de blaadjes staan langs een hoofdnerf, met eindblaadje
  dubbel geveerd de blaadjes zelf zijn op hun beurt samengesteld
  afgebroken geveerd als tussen de grote blaadjesparen kleine blaadjesparen liggen met andere woorden afwisselende jukken met grote en kleine blaadjes
  gaffelvormig vertakt (herhaald) in twee slippen verdeeld (dichtoom)

  De volgende basisvormen kunnen onderscheiden worden:

  • eentallig: het blad lijkt enkelvoudig, maar uit het bestaan van zowel een breekpunt aan de voet van de bladsteel als aan de voet van de bladschijf blijkt dat het gaat om een samengesteld blad waarvan alleen het topblaadje nog aanwezig is
  • geveerd samengesteld, bij geveerd wordt onder andere onderscheiden:
   • dubbel veerdelig
   • drievoudig veerdelig
   • viervoudig veerdelig

  Metamorfosen[bewerken | brontekst bewerken]

  Veel gespecialiseerde organen van planten kunnen afgeleid worden van bladen. Dit worden metamorfosen genoemd. Soms zijn de bladeren nog goed herkenbaar, maar in veel gevallen minder goed. Tot de geheel of gedeeltelijk vervormde bladeren behoren bladranken, bladdorens, en de tot vanginstrumenten van vleesetende planten: de bekers (ascidia) en blaasjes (utriculi).

  Voorbeelden van metamorfosen van het blad
  groep blad type metamorfose naam afbeelding
  zaadplanten (delen van) bladen van bedektzadigen bladranken Lathyrus aphaca, naakte lathyrus
  doorns Berberis vulgaris, zuurbes
  fyllodium Ruscus hypoglossum
  bolrokken Allium cepa, ui
  vallen van vleesetende planten kleefval Drosera capensis, Kaapse zonnedauw
  klapval Dionaea muscipula, venusvliegenvanger
  bekerval, ascidium Heliamphora chimantensis
  zuigval Utricularia vulgaris, groot blaasjeskruid
  onderdelen van een bloem kelkbladen (sepalen) Physalis alkekengi, echte lampionplant
  kroonbladen (petalen) Aquilegia, Akelei
  meeldraden (stamina) Nymphaea odorata, meeldraden
  vruchtbladen (carpellen) apocarp vruchtbeginsel met 3 losse vruchtbladen
  Lycopsida microfyllen stegofyllen Selaginella: strobilus
  varens macrofyllen sporofyllen Sporangiëndragend blad van Osmunda regalis, koningsvaren

  Literatuur[bewerken | brontekst bewerken]

  Op andere Wikimedia-projecten