Embryo

Zoek dit woord op in WikiWoordenboek
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Zie Embryo (doorverwijspagina) voor andere betekenissen van Embryo.
Buitenbaarmoederlijk embryo

Een embryo (Oudgrieks ἔμβρυον émbruon = ongeboren vrucht[1]) is een dier of plant in de vroegste stadia van zijn groei en ontwikkeling, waarbij het beschermd wordt door ouderlijk weefsel.

De groei van het embryo bij dieren wordt door de embryologie, een onderdeel van de ontwikkelingsbiologie, bestudeerd. Bij planten wordt dit groeistadium bestudeerd door de plantenmorfologie en de plantenanatomie. Het embryonaal stadium (embryogenese) kenmerkt zich door snelle groei (celdeling), en door celdifferentiatie van de lichaamscellen. In de eerste week na de conceptie wordt bij dieren de basis gelegd voor alle belangrijke organen, die tijdens de organogenese vervolgens tot volledige organen uitgroeien. Bij veel plantensoorten worden ook in het volwassen stadium nog voortdurend nieuwe organen gevormd, zoals takken, bladeren, wortels en bloemknoppen.

Planten[bewerken | brontekst bewerken]

Levenscyclus van zaadplanten
zaad  →  verspreiding,
dormancy, kieming
 →  kiemplant
generatieve
voortplanting
groei
 
ontwikkeling van
voortplantingsorganen
 
voortplantings-
stadium
jeugd-
stadium

 
vegetatieve voortplanting,
en verjonging

 
veroudering
ouderdoms-
stadium

Zodra bij planten de bevruchte eicel zich gaat delen en ontwikkelen tot een klein plantje, binnen de beschermende omgeving van de moederplant, spreekt men van embryo of kiem. Dit verschijnsel treedt op bij de Embryophyta: met name de mossen, levermossen, hauwmossen, varens en zaadplanten.

Bij zaadplanten bevindt het embryo zich in een zaad, waarvan het overige weefsel afkomstig is van de moederplant. Het embryo van een zaadplant bestaat uit de embryonale as, waaruit bij kieming het pluimpje, de hypocotyl en het eerste worteltje ontstaan, en de zaadlobben waaruit de eerste blaadjes groeien.

Bij zaadplanten is het embryo, naast het reservevoedsel (meestal kiemwit), een onderdeel van het zaad, wat weer onderdeel kan zijn van een vrucht. Als de zaden reeds kiemen aan de moederplant, is sprake van levendbarende planten.

Ontwikkeling van het zaad[bewerken | brontekst bewerken]

Ontwikkeling van het zaad in zes stadia
Stadium I - Zygote Stadium: Na dubbele bevruchting zijn het endosperm en de zygote zichtbaar.
Stadium II - Proëmbryonaal-stadium De zygote deelt zich om een proëmbryo te vormen en er vormt zich een suspensor om voedingsstoffen van het endosperm naar het embryo over te brengen, waardoor het embryo kan groeien.
Stadium III - Bolvormig stadium: Het proëmbryo bevat talrijke cellen. De wortel-scheut-as is zichtbaar. De embryonale cellen nabij de suspensor zullen de wortel vormen, terwijl de embryonale cellen aan het andere uiteinde nabij de bovenkant van het embryo de stengel zullen worden. Er zijn cellen aan de rand van het embryo die de epidermis zullen worden.
Stadium IV - Hartstadium: Celdeling in het embryo creëert een hartvormig embryo waardoor de zaadlobben zichtbaar worden.
Stadium V - Torpedofase: De wortel neemt de vorm van een torpedo aan. De topmeristemen van de wortel en de stengel verschijnen. Ook aanwezig is het grondmeristeem. De zaadlobben zijn duidelijk zichtbaar en beginnen te buigen.
Stadium VI - Volwassen embryonaal stadium: Het epicotyl, dat bijdraagt aan de stengel en hypocotyl, dat bijdraagt aan de wortel, worden samen met de kiemwortel zichtbaar. De zaadlobben zijn zeer duideijk zichtbaar. Procambium is te zien in de kern van het embryo. De integumenten van de zaadknop worden de zaadhuid.
1) Endosperm; 2) Zygote; 3) Embryo; 4) Kiemdrager (suspensor); 5) Zaadlobben; 6) Stengel topmeristeem; 7) Wortel topmeristeem; 8) Worteltje; 9) Hypocotyl; 10) Epicotyl

Dieren[bewerken | brontekst bewerken]

Menselijk embryo, 4 weken na de bevruchting (6 weken zwangerschap)
Menselijk embryo of foetus, 8 weken na de bevruchting (10 weken zwangerschap)

Het embryo van een dier wordt ook vrucht of kiem genoemd. Bij gewervelde dieren spreekt men van 'embryo' in de stadia tussen de eerste celdeling (mitose) van de zygote tot aan de geboorte, of het uit het ei kruipen. De morula is het vroegste stadium van een embryo.

Bij mensen en andere (levendbarende) zoogdieren is de foetus, of ongeboren vrucht, het stadium waarin gelijkenis met een pasgeboren individu gaat optreden, na de eerste, embryonale fase.

De mens[bewerken | brontekst bewerken]

Vroege menselijke embryo's, allemaal ongeveer twee en een half keer vergroot (His): 1-4, van de twaalfde tot de vijftiende dag (conceptionele leeftijd); 5, 6, van de achttiende tot de eenentwintigste dag; 7, 8, van de drieëntwintigste tot de vijfentwintigste dag; 9-12, van de zevenentwintigste tot de dertigste dag; 13-17, van eenendertig tot vierendertig dag. ben, amnion; uv-, navelstreng- of vitellineblaasje; als, hechtsteel; c, c', hersenblaasjes; h, hart; va, viscerale bogen; o, optisch blaasje; ot, gehoorblaasje; ol, reukkolf; I, I', bovenste en onderste ledematen; s, somieten ; cd, caudaal uitsteeksel (staart); u, primitieve navelstreng.

Het embryo van de mens, via mitose ontstaan uit een bevruchte eicel (zygote), wordt ook "vrucht" genoemd. Bij de mens wordt de grens tussen embryonale en foetale fase geplaatst op een conceptionele leeftijd van 6 à 8 weken, wat neerkomt op een postmenstruele leeftijd van 8 à 10 weken.

De Belgische Embryowet van 11 mei 2003 definieert een menselijk embryo als "een cel of samenhangend geheel van cellen, dat het vermogen bezit uit te groeien tot een mens". Deze definitie is echter omstreden omdat ze niet preciseert op welk ogenblik, of ten gevolge van welk proces, de cellengroep een mens zou worden.[2]

Bio-ethische kwesties[bewerken | brontekst bewerken]

Verschillende biomedische praktijken zoals in-vitrofertilisatie (IVF), intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI), pre-implantatiegenetische diagnostiek (PGD), het gebruik van interceptie- en anticonceptiemiddelen, de opzettelijke vernietiging van embryo’s, embryoreductie en het invriezen van embryo’s roepen ethische vragen op. Hierbij zijn de bio-ethici te verdelen in drie categorieën: diegenen die geen morele status toekennen aan het embryo, diegenen die een geleidelijke beschermwaardigheid van het embryo voorstaan en ethici die het embryo beschermwaardig achten vanaf de conceptie.

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]

Externe link[bewerken | brontekst bewerken]