Homo-ontmoetingsplaats

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Een homo-ontmoetingsplek in Londen.

Een homo-ontmoetingsplaats, -plek of -baan, afgekort HOP of GOP ('Gay Ontmoetingsplaats'), is een plaats in de openbare ruimte, waar homo- en biseksuele mannen elkaar ontmoeten voor sociale of seksuele contacten.

Het zoeken van vluchtige sekscontacten in de buitenlucht heet met een aan het Engels ontleend woord 'cruisen', naar 'cruising'.[1] Gebruikelijke plekken zijn stedelijke parken, landelijke bossen, urinoirs, stations, parkeerplaatsen (speciaal verzorgingsplaatsen langs snelwegen) en afgelegen stranden. Een vergelijkbare functie vervullen de zogeheten darkrooms die in diverse homocafés en -clubs te vinden zijn.

Wanneer de seksuele contacten in de beschutte openbare ruimte plaatsvinden en dus niet waarneembaar zijn vanaf de verharde openbare weg is dat niet in strijd met de wet.

Geschiedenis[bewerken]

Het fenomeen 'homo-ontmoetingsplaats' is niet iets van de laatste tijd. Al voor de zeventiende en achttiende eeuw bestaat er documentatie over 'banen' in de Nederlanden, zoals het Haagse Bos en het Lange Voorhout in Den Haag, en bij de Dom in Utrecht (zie Utrechtse sodomieprocessen). Het Engelse woord 'cruising' én het Nederlandse woord 'baan' zouden ontleend zijn aan het achttiende-eeuwse Nederlandse woord cruysbaan.

Ook openbare toiletten (urinoirs), vroeger secreten genaamd of pisbakken voor mannen, leenden en lenen zich uitstekend voor anonieme seksuele contacten. In Amsterdam is er tot in de twintigste eeuw een socio-cultureel fenomeen gegroeid rondom aan de grachten geplaatste pisbakken in de vorm van een ijzeren en vaak S-vormige krul waar twee personen tegelijk konden urineren, de Amsterdamse krul.

Contact zoeken op een HOP is een vorm van recreatie en met het mobieler worden van de mens ontstonden ook homo-ontmoetingsplaatsen langs de snelwegen en bij bepaalde doorgaande wegen. Hier zoeken overigens ook wel heteroseksuele mannen en vrouwen contact en dan krijgen zulke plaatsen de bijnaam seks-parking. Ook heteroseksuele parenseks, groepsseks en seks-campers hebben op bepaalde openbare plaatsen hun intrede gedaan.

Lesbische en biseksuele vrouwen lijken minder gesteld op anonieme seksuele ontmoetingen, zeker niet op afgelegen plekken in de vrije natuur.

Verschijningsvormen[bewerken]

Als homo-ontmoetingsplaats kunnen de volgende plaatsen en gebieden dienstdoen:

Locaties[bewerken]

Verzorgingsplaatsen langs snelwegen die als homo-ontmoetingsplaats gelden zijn:

Daarnaast worden ook de volgende recreatiegebieden regelmatig door homo's bezocht voor al dan niet anonieme seksuele contacten:

Ontwikkelingen[bewerken]

Veelal komen deze ontmoetingsplekken in het nieuws vanwege:

  • al dan niet vermeende openlijk gepleegde seksuele daden;
  • parkeeroverlast;
  • overlast voor omwonenden of toeristen;
  • milieuschade;
  • vermeende prostitutie;
  • geweld door 'potenrammers', in een enkel geval zelfs moord.

Bestrijding[bewerken]

De overheid bestrijdt de overlast door homo-ontmoetingsplaatsen onder meer door surveillance, maar ook door bijvoorbeeld bosschages te snoeien,[2] door bij parkeerplaatsen langs snelwegen controles te plaatsen en zelfs zijn wilde runderen ingezet in natuurgebieden. In 2008 liep een politieactie tegen een HOP in Tilburg dusdanig uit de hand, dat er Kamervragen over werden gesteld.[3] Ook werden (en worden) er door buurtbewoners wel burgerwachten ingezet, waarbij soms de grens met potenrammen erg vaag kan worden en kan grens van eigenrichting worden overschreden.

Bescherming[bewerken]

Sommige gemeenten, vooral grote steden, beschouwen het cruisen van homo's als een maatschappelijke noodzakelijk dan wel historisch gegroeid fenomeen. Zij kiezen er de laatste decennia voor om homo-ontmoetingsplaatsen (HOP's) te reguleren, door deze door de politie in samenwerking met lokale homo-belangenorganisaties en afdelingen van de Nederlandse Vereniging voor Integratie van Homoseksualiteit COC te laten beschermen of anders in te richten. GGD's of vrijwilligers van het Aids Fonds houden er regelmatig preventie- en voorlichtingsacties over veilig vrijen.

Sommige politiekorpsen laten agenten anoniem op deze plekken opereren om agressie of chantage door potenrammers te voorkomen. Soms bestrijden zij homoprostitutie door minderjarigen of illegalen wat in zeer hoge uitzonderingen op de HOP voorkomt. Daarbij hanteren zij de politierichtlijn 'Blauw op de roze ontmoetingsplaats'(nov.2007) in de vorm van aanbevelingen, om te komen tot een eenduidige benadering en is onderschreven door de raad van hoofdcommissarissen. In 'Twente' heeft de politie er professioneel invulling aan gegeven.

Samen met de antwoorden van de Kamervragen heeft De minister ook per ambtsbericht bepaald dat er géén opsporings- en/of verstoringsacties mogen plaatsvinden, als overlastcriteria aan de hand van vooraf bepaalde overlastdefinities ontbreken op deze ontmoetingsplaatsen.

Beleid[bewerken]

In de laatste jaren zijn en worden er informatie-campagnes, beleidsplannen en leidraden ontwikkeld voor bezoekers en belanghebbenden bij homo-ontmoetingsplekken. Door beleidsmakers en beheerders wordt er bij de inrichting en beheer van de openbare ruimte, in de ruimtelijke ordening en planologische ontwikkelingen meer en meer rekening gehouden met de verschillende gebruikers, functies en verschijningsvormen.

Stadsdeelwethouder Paulus de Wilt heeft op 28 april 2009 plattegronden onthuld waarop vermeld staat waar het cruise gebied (HOP) is in het recreatiegebied De Oeverlanden van De Nieuwe Meer. Dit om mensen die er niet mee geconfronteerd willen worden daarvoor te waarschuwen. Iets soortgelijks is te zien in het Kralingse Bos[4] in Rotterdam. Dit is een voorbeeld van compartimentering.

Onderzoek, studies en publicaties[bewerken]

In 2006 publiceerde kenniscentrum MOVISIE een handreiking met tips[5] voor gemeenten hoe zij om kunnen gaan met HOP's, mogelijke problemen en oplossingen en advies over hoe gemeenten beleid hieromtrent kunnen maken. Ook wordt de rol van de politie, de GGD en van de gemeentelijke, provinciale en rijksoverheid belicht en uitgelegd. Deze handreiking werd geschreven door Judith Schuyf die ook mede-auteur was van de folder Blauw op de roze ontmoetingsplaats[6] voor de LECD (Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit van de politie).

Een onderzoek van de studente landgebruiksplanning Maartje Bulkens[7] is breder van gezichtsveld en bevat ook een enquête onder baanbezoekers en een uitgebreide literatuurlijst.

Langer geleden toonde de studie Homoseksualiteit als recreatievorm. 't Is maar wat je onder recreatie verstaat...[8] hoe een gemeente in samenwerking met het plaatselijke COC tot een weloverwogen beleid komt met betrekking tot homo-ontmoetingsplaatsen.

Belangenbehartiging[bewerken]

Sinds 2003 is er de Stichting Platform Keelbos of ook wel Belangenorganisatie Homo-ontmoetingsplaatsen (HOP's) Nederland, die zich inzet voor homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders (ook wel kortweg Holebi's of LGBT) op lokaal, provinciaal, nationaal alsmede internationaal niveau. In 2004 is de Stichting Platform Keelbos toegetreden tot de Homo LesBische Federatie Nederland (HLBF.NL). De Stichting probeert de belangen van de bezoekers van deze ontmoetingsplaatsen te behartigen. Regelmatig moeten zij bij diverse instanties weerwoord bieden als blijkt dat ontmoetingsplaatsen ontoegankelijk dreigen te worden, vaak als gevolg van maatschappelijke sentimenten die niet gebaseerd zijn op daadwerkelijk waargenomen overlastsituaties met soms waardebeoordelingen. Zij doet dat voornamelijk via overleggen met instanties.

Ook andere lokale en landelijke (homo-)belangen- en emancipatie-organisaties, alsmede sociaal-culturele groeperingen en instanties als GGD's en kenniscentra zetten zich in.