Fietssnelweg

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
De fietssnelweg F35 in Enschede
Bord aan de fietssnelweg F7 tussen Gent en Kortrijk
Het RijnWaalpad tussen Arnhem en Nijmegen
Een fietsbrug van de fietssnelweg F1 bij Antwerpen-Berchem
Het Nederrijnpad nabij Wageningen
Fietssnelweg F4 in Lokeren
Op- en afrit Jan van Rijswijcklaan (oost) van het Ringfietspad van Antwerpen (FR10)

Een fietssnelweg, snelfietsroute, doorfietsroute of snelle fietsroute (en in Vlaanderen ook fietsostrade of velostrade in Brussel ook cyclostrade) is een fietspad dat bedoeld is voor langeafstandsverkeer.

Er is geen officiële definitie van een fietssnelweg. Vaak genoemde kenmerken zijn een glad wegdek (bij voorkeur asfalt of beton) en de afwezigheid van gelijkvloerse kruisingen met gemotoriseerd verkeer en verkeerslichten. Tevens zijn fietssnelwegen doorgaans voorzien van een breder wegdek dan standaard fietspaden en worden scherpe bochten en omwegen in het tracé zo veel mogelijk vermeden. Vaak volgt een fietssnelweg het traject van een spoorweg, kanaal of autosnelweg.

Fietssnelwegen worden soms met een F-nummer aangeduid. Het nummer is dan gelijk aan het nummer van de A-weg of N-weg die dezelfde plaatsen verbindt.

Fietssnelwegen worden genoemd als middel om files in het autoverkeer tegen te gaan. De verbetering van de fietsinfrastructuur kan de fiets een aantrekkelijker alternatief voor de auto in het woon-werkverkeer maken.

Wie mogen de fietssnelweg gebruiken?[bewerken | brontekst bewerken]

Een fietssnelweg is officieel een fietspad en mag dus worden gebruikt door alle weggebruikers die ook een fietspad gebruiken.

In Nederland:

In België:[1]

  • Fietsers: gewone fietsers, ligfietsers, bakfietsen, velomobielen
  • Bestuurders van voortbewegingstoestellen met een snelheid van meer dan 7 km/h (enkel binnen de bebouwde kom verplicht, daarbuiten mogen deze bestuurders ook op het voetpad)[1]
  • Bromfietsers klasse A (verplicht) met een maximumsnelheid van 25 km/h[1]
  • Bromfietsers klasse B (optioneel wanneer de maximumsnelheid 50 km/h is, verplicht als de maximumsnelheid hoger is dan 50 km/h - kan ter plaatse van worden afgeweken door middel van verkeersborden). Hangt af van het statuut van de weg: jaagpaden mogen vaak niet gebruikt worden door bromfietsen klasse B.
  • Voetgangers en bestuurders van voortbewegingstoestellen die niet sneller gaan dan 7 km/h indien een trottoir/voetpad ontbreekt[1]

Kenmerken[bewerken | brontekst bewerken]

In Nederland is de fietssnelweg niet vastgelegd in het RVV en in België wordt dit type fietspad niet vermeld in de Wegcode. Wettelijk is een fietssnelweg een vrijliggend fietspad.

Het Nederlands Ministerie van Verkeer en Waterstaat omschrijft de fietssnelweg als een lang fietspad zonder kruisingen, waarop fietsers snel grote afstanden kunnen afleggen. Door het aanleggen van fietssnelwegen hoopt de overheid onder meer het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer te bevorderen en op die manier files te voorkomen.[2]

Soms valt een fietssnelweg gedeeltelijk samen met een weg waarop ook ander verkeer mag rijden; men spreekt dan wel van een Fietsstraat.

Veel fietssnelwegen zijn genummerd met de letter F en dezelfde cijfers als de rijksweg die ongeveer parallel loopt met de fietssnelweg.[3]

Een fietssnelweg in Nederland heeft minimaal twee fietsstroken (één fietsstrook per richting). Er is geen vlucht/pechstrook.

In België nemen vooral de provinciebesturen en het Vlaams Gewest het initiatief voor de aanleg van een fietssnelweg. Op het Vlaams Gewestelijk niveau bestaan er geen richtlijnen inzake ontwerp van fietssnelwegen, enkel inzake 'gewone' fietspaden. In de praktijk blijven er verschillen bestaan tussen de provincies. Dat komt doordat de bevoegde Vlaamse ambtenaren (MOW, afdeling Beleid) en agentschappen (AWV) ook per provincie georganiseerd zijn, zodat er per provincie soms andere accenten gelegd worden. Meestal zijn er ook stukken fietssnelweg met gemengd verkeer. Ze mogen ook door auto's en vrachtwagens gebruikt worden. Ze worden fietssnelweg genoemd omwille van de routesignalisatie.

Er is voor fietsers geen maximumsnelheid, tenzij anders aangegeven.

Ook in Duitsland bestaat voor deze directe langeafstandsfietspaden geen officiële naam. De overheid daar omschrijft de voorziening als 'een goed aangelegde, vlot te berijden weg voor fietsers'.[4]

Breedte van de fietsstrook[bewerken | brontekst bewerken]

In Nederland:

  • De minimaal gewenste breedte van de fietsstrook is op de fietssnelweg 2,00 meter. De absolute minimumbreedte van de fietsstrook is 1,50 meter.

In België:

  • Antwerpen: dubbelrichtingsfietspaden dienen minstens 3 meter breed te zijn.
  • Vlaams-Brabant: dubbelrichtingsfietspaden dienen 4 meter breed te zijn (minstens 3 meter), enkelrichtingsfietspaden 2,5 meter (minstens 2 meter).[5]
  • Oost-Vlaanderen: dubbelrichtingsfietspaden dienen minstens 3 meter breed te zijn.

Kosten en baten[bewerken | brontekst bewerken]

De kosten om een fietssnelweg aan te leggen hangen af van vele factoren zoals de breedte, het materiaal, eventuele grondinnames enz. In België liggen de kosten voor de aanleg van een nieuw traject tussen de 300.000 €/km (voor een breed afgescheiden fietspad) en 800.000 €/km (wanneer er bv. tunnels en of bruggen moeten worden gebouwd).[6]

Om af te wegen of het aanleggen van een nieuw traject verantwoord is, worden vaak kosten-baten analyses gebruikt; bv. het Europese HEAT model of het Belgische CWIcal model.[7][8] Zulke analyses wijzen meestal uit dat voordelen groter uitvallen dan de kosten voor de bouw. Vooral de voordelen voor de gezondheid door meer lichaamsbeweging geven daarbij de doorslag, naast een betere verkeersveiligheid,[9] betere luchtkwaliteit enz.[6] Een studie die in 2018 in het economisch tijdschrift ESB verscheen, wijst uit dat de terugverdientijd van de aanleg zo'n vijf jaar is.[10]

Aansluiting[bewerken | brontekst bewerken]

Met een oprit of invoeging is het mogelijk om op de fietssnelweg te komen en met een afrit of uitvoeging is het mogelijk een fietssnelweg weer te verlaten. Het geheel van de oprit en de afrit wordt de aansluiting genoemd.

Maximumsnelheid[bewerken | brontekst bewerken]

Fietssnelweg F45 in Oudenaarde

De maximumsnelheid op een fietssnelweg is afhankelijk van het soort voertuig en de lokale signalisatie: zone 30, jaagpad (30 km/h), woonerf (20 km/h) en verkeersborden die een maximumsnelheid opleggen (in België C43-verkeersborden).[11]

Voor de elektrische fiets gelden dezelfde verkeersregels als voor de gewone fiets. De trapondersteuning van een elektrische fiets is gelimiteerd tot 25 km/h. Wanneer de snelheid meer dan 25 km/h bedraagt, komt dit door het snelle fietsen van de fietser, niet door de trapondersteuning. Bij een speedpedelec is er ondersteuning tot 45 km/h.

In de fietsbuis van de Maastunnel geldt voor de elektrische fiets een maximumsnelheid van 30 km/h. Door het hoogteverschil van de helling kan een snelheid worden ontwikkeld die gevaarlijk is voor de overige weggebruikers in de fietstunnel.

Maximumsnelheid
Vlag van België België Vlag van Nederland Nederland
Fiets geen[12] geen
Elektrische fiets geen (trapondersteuning tot 25 km/h[13]) geen (trapondersteuning tot 25 km/h[14])
Speedpedelec geen (trapondersteuning tot 45 km/h[15][16]) geen (trapondersteuning tot 45 km/h[17])
Segway 25 km/h 25 km/h
Bromfiets klasse A (België[18]), Snorfiets (Nederland[19]) 25 km/h 25 km/h
Bromfiets (in België bromfiets klasse B) 45 km/h (waar toegestaan[20]) 45 km/h (waar toegestaan)
Scootmobiel / elektrische rolstoel[21] 25 km/h[22] 25 km/h
Gehandicaptenvoertuig (binnen bebouwde kom) ? 30 km/h[23]
Gehandicaptenvoertuig (buiten bebouwde kom) ? 40 km/h[23]

Trajecten[bewerken | brontekst bewerken]

België[bewerken | brontekst bewerken]

Zie Lijst van Belgische fietssnelwegen voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Nederland[bewerken | brontekst bewerken]

Van - naar Eigen naam Status (okt 2018) Omschrijving Externe link
Almere-Poort - Almere-Buiten Spoorbaanpad Gereed Dit fietspad volgt de spoorlijn door Almere. Deze fietsroute wordt in 2017-2018 opgeknapt en verbeterd tot snelfietsroute. [4]
Amersfoort - Utrecht F28 In uitvoering Dit is de eerste snelfietsroute in de provincie Utrecht. De route loopt van Utrecht (Singel bij Griftpark) via Bilthoven, Den Dolder en Soestduinen naar Amersfoort en v.v. [5][dode link], [6]
Amsterdam - Haarlem F200 Gereed De snelfietsroute begint in Amsterdam-Sloterdijk en volgt de A200 naar het centrum van Haarlem. Op veel plekken is in 2017 het asfalt vernieuwd en in 2019 is de N200 en het fietspad vernieuwd. [7]
Amsterdam - Zaandam - Gereed De fietsroute voert van het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord naar het centrum van Zaandam. [8]
Apeldoorn - Deventer F344 Gereed De route tussen Apeldoorn en Deventer loopt grotendeels langs de provinciale weg N344. [9], (gearchiveerd)
Arnhem - Dieren - Afgelast De snelfietsroute zou de spoorbaan volgen. De route is in 2020 afgelast omdat de Hoofdstraat in Velp niet aan de eisen voor fietssnelweg kan voldoen. (gearchiveerd)[24]
Arnhem - Nijmegen RijnWaalpad Gereed Eerste snelfietsroute van Gelderland. Verbindt de Rijn in Arnhem met de Waal in Nijmegen. [10]
Arnhem - Wageningen Nederrijnpad In uitvoering Volgt de Nederrijn van Arnhem naar Wageningen. (gearchiveerd)
Arnhem - Zevenaar De Liemers Gereed Deze snelfietsroute volgt de spoorbaan. (gearchiveerd)
Assen - Groningen Doorfietsroute De Groene As In uitvoering In de winter van 2017-2018 is een eerste deel aangelegd. Het eerste deel van de route is in 2022 geopend. Op meerdere plekken worden nog verbeteringen uitgevoerd zodat in 2025 de route helemaal gereed is. [11]
Beuningen - Nijmegen Batavierenpad Gereed Het Batavierenpad heeft zowel een noordelijke als een zuidelijke route tussen de gemeentes Beuningen en Nijmegen. In Nijmegen sluit het aan op het RijnWaalpad. [12],[13]
Bilthoven - De Uithof - Houten - Deels gereed Verbeteringen aan bestaande fietspaden zou tot een doorgaande snelfietsroute moeten leiden. Het stuk tussen Bilthoven en de universiteit is inmiddels gerealiseerd. (gearchiveerd)
Breukelen - Utrecht - Gereed De snelfietsroute volgt het Amsterdam-Rijnkanaal. [14]
Cuijk - Nijmegen MaasWaalpad Gereed Verschillende aanpassingen, waaronder een brug over de Maas, waren nog nodig om dit pad te voltooien. De snelfietsroute is geopend in september 2020. (gearchiveerd)
De Lier - Delft - Pijnacker-Nootdorp ZOEF-route Gereed De route verbindt Delft met zowel het Westland als met Pijnacker-Nootdorp. (gearchiveerd)
Delft - Rotterdam - Gereed De route volgt ook een deel van de A13. Gerealiseerd in 2009. (gearchiveerd)
Den Haag - Leiden Via 44 én Velostrada Gereed Twee snelfietsroutes verbinden Den Haag met Leiden. De Velostrada volgt het spoor en de Via44 volgt de A44. [15]
Den Haag - Zoetermeer F12 Gereed Deze snelfietsroute is al in 2008 gerealiseerd en loopt parallel aan de snelweg A12. (gearchiveerd)
Dordrecht - Rotterdam F16 Gereed Deze route is in 2014 geopend door bestaande fietspaden te verbeteren en knelpunten op te lossen. De route volgt in grote lijnen de A16. Wel zijn er nog veel verkeerslichten op deze route zodat doorfietsen nog niet echt mogelijk is. [16] [17]
Ede - Veenendaal F112 Deels gereed De wegen en fietspaden tussen Ede en Veenendaal zijn in verschillende fases vanaf 2012 verbeterd. In 2022 vinden de laatste aanpassingen plaats in Ede. [25]
Ede - Wageningen Doorfietsroute Ede-Wageningen In uitvoering De route wordt aangelegd tussen 2021 en 2025. [26]
Eindhoven - Helmond F270 In uitvoering De route loopt van station Eindhoven naar station Helmond. De opening is gepland voor 2021. (gearchiveerd)[27]
Eindhoven - Tilburg - Breda - Etten-Leur - Roosendaal - Bergen op Zoom F58 Deels gereed Het eerste traject van de F58 tussen Breda en Etten-Leur is gerealiseerd, het traject tussen Tilburg en Breda is voor een groot deel gerealiseerd, het wachten is op enkele fietsviaducten op de route. In de toekomst moet de route verder worden doorgetrokken richting het westen naar Roosendaal en Bergen op Zoom, en richting het oosten naar Eindhoven. (gearchiveerd)
Eindhoven - Valkenswaard Oude Spoorbaantracé / F69 Gereed Geopend in 2015. Dit fietspad volgt een deel van het oude spoorbaantracé van de spoorlijn Spoorlijn 18 Winterslag - Eindhoven. (gearchiveerd)
Gouda - Rotterdam F20 Deels gereed Deze route zal de A20 volgen en vanaf 2022 gereed zijn. [28]
Hoofddorp - Schiphol - Aalsmeer - Uithoorn - Gepland 2018 - 2020 Deze snelfietsroute volgt in hoofdlijnen de oude route van de N201. [29]
Maassluis - Schiedam Hoekselijnpad Deels gereed Dit pad is deels gereed. Uiteindelijk moet het een doorgaande fietsroute worden tussen Rotterdam en Hoek van Holland. Het deel tussen Maassluis en Schiedam is nu gereed. [30]
Maastricht - Sittard - In uitvoering In 2018 wordt het eerste deel van de route opgeleverd. [31][32]
Oss - 's-Hertogenbosch - Waalwijk F59 Deels gereed Deze route is in 2016 geopend en volgt in grote lijnen de A59. De route zal worden doorgetrokken van 's-Hertogenbosch naar Waalwijk. Dit zal in 2022 gerealiseerd zijn. [33][34]
Oss - Veghel F50 Gepland De voorkeursvariant is het 'Duits lijntje' langs een voormalige spoorlijn. [35][36]
Papendrecht - Dordrecht Beneden Merwederoute (F15) Gereed Door verbeteringen in bestaande fietsinfrastructuur is deze snelfietsroute gerealiseerd. De route is in februari 2018 geopend. De route sluit aan op de F15 IJsselmonde bij de Brug over de Noord. [37]
Tilburg - Waalwijk F261 In uitvoering Deze snelfietsroute voert van Tilburg NS-station naar Waalwijk bedrijventerrein over een lengte van 18,6 km. De route wordt in delen aangelegd in de periode 2018-2021. Voor deze route is speciale wegmarkering en borden ontworpen. [38]
Twente F35 Deels gereed Een van de eerste fietssnelwegen in Nederland, die verschillende steden in Twente met elkaar verbindt. De route wordt ook doorgetrokken naar Duitsland. [39]
Veenendaal - Utrecht Snelfietsroute Veenendaal - Utrecht Gepland Deze route verbindt Utrecht Science Park (De Uithof) met het centrum van Veenendaal. [40]
Venlo - America Greenport Bikeway (F167) Gereed De Greenport Bikelane heeft twee routes, een zuidelijke van Venlo naar America (gereed in 2022) en een noordelijke die via Trade Port Noord loopt (2015). Het oostelijke deel van de noordelijke route, van Venlo tot aan de Floriade, was gereed in 2012 en de zuidelijke route van Venlo tot Sevenum was in 2014 klaar. [41]
Wijchen - Nijmegen Gereed Deze snelfietsroute loopt tussen station Wijchen en station Nijmegen. De route werd in 2007 geopend. [42]
Winsum - Groningen F361[43] Deels gereed Deze snelfietsroute loopt tussen de Walfridusbrug en het zuiden van de bebouwde kom van Winsum. Het gedeelte tot Sauwerd werd in 2021 geopend. De planning is dat het resterende deel in 2023 geopend kan worden [44][45]
Woerden - Utrecht Snelfietsroute Woerden-Utrecht Gepland Deze snelfietsroute verbindt het westen van Utrecht via Harmelen met Woerden. Werkzaamheden starten in 2022. [46]
IJsselstein - Nieuwegein - Utrecht Snelfietsroute IJsselstein-Nieuwegein-Utrecht Gepland Deze route loopt vanaf IJsselstein tot station Utrecht Vaartsche Rijn. [47]
IJsselmonde F15 IJsselmonde Deels gereed Deze route verbindt verschillende steden (o.a. Rotterdam, Barendrecht, Ridderkerk) op het eiland IJsselmonde. De opening is gepland voor 2021. [48]
Zaltbommel - 's-Hertogenbosch F2 Gepland De opening van de route is gepland voor eind 2022. [49]

Naast deze snelfietsroutes zijn er nog vele andere in onderzoek. Hierbij onderzoeken provincies, gemeentes of belanghebben de mogelijkheden voor een bepaalde snelfietsroute.

Denemarken[bewerken | brontekst bewerken]

In Denemarken bestaat er een netwerk van langeafstands- en hogesnelheidsfietspaden die de voorsteden van Kopenhagen met de stadskern verbinden. In september 2018 waren er acht routes in gebruik. Er zijn plannen voor de aanleg van 45 routes met een totale lengte van 476 km tegen 2021 in de steden en gemeenten van de regio van Kopenhagen.

Duitsland[bewerken | brontekst bewerken]

De 100 km lange fietssnelweg tussen Duisburg en Hamm

Ook in Duitsland worden fietssnelwegen aangelegd.

In het Roergebied werd in 2016 tussen de steden Duisburg en Hamm een 100 km lange snelfietsroute aangelegd. Deels is hierbij gebruik gemaakt van een in onbruik geraakte spoorlijn. Andere fietssnelpaden lopen van Frankfurt naar Darmstadt en tussen delen van Berlijn en van München.

Daarnaast is er een plan om Aken via een 30 km lange fietsroute met de Nederlandse plaats Heerlen te verbinden. Deze route staat bekend als de Radschnellweg StädteRegion Aachen.

Verenigd Koninkrijk[bewerken | brontekst bewerken]

Bord voor Cycle Superhighway 7

In Londen wordt sinds 2008 gewerkt aan de aanleg van een netwerk van fietssnelwegen of Cycle Superhighways zoals ze in het Engels genoemd worden. Er zijn twaalf routes ontworpen, waarvan er medio 2016 zeven zijn aangelegd.

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]

Zie de categorie Fietssnelweg van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.