Vuurwerk

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Ojiya
Vuurwerk in Bazel
Portland
Brandend sterretje
Sydney
Australië
Vuurwerk op een schilderij uit 1645
Viering van het 700-jarig bestaan van Amsterdam met vuurwerk (1975)

Vuurwerk is een constructie van materialen als karton, papier, plastic en metaal, met daarin ontplofbare en/of brandbare mengsels van chemische stoffen (ook wel sassen genoemd) verwerkt, die bij ontsteking effecten veroorzaken als licht, geluid, rook of beweging.

In vuurwerk wordt vaak buskruit gebruikt, dat bestaat uit zwavel (S), houtskool (bestaat voornamelijk uit koolstof (C), maar bevat eveneens de noodzakelijke katalysator potas (K2CO3)) en salpeter of kaliumnitraat (KNO3). Hierbij is het kaliumnitraat de zuurstofleverancier. Bij de reactie komen onder andere de gasvormige producten CO, CO2 en N2 vrij, naast kaliumsulfaat en -carbonaat.

In het buskruit kan de verhouding tussen de stoffen verschillen. Zo bestaat er bijvoorbeeld een mengsel van kaliumnitraat, koolstof en zwavel in een gewichtsverhouding van 75:15:10. Verder bestaat er flashkruit. Dat is een kruitmengsel waarin de koolstof is vervangen door metaalpoeder (magnesium of aluminium). Vaak wordt het kaliumnitraat ook vervangen door een andere, krachtigere oxidator. Vooral kaliumperchloraat of kaliumchloraat is dan "populair". Het is dit product, vermengd met een keuze aan zouten, dat verantwoordelijk is voor de kleureffecten van het vuurwerk.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen lust- of feestvuurwerk en ernst- of professioneel vuurwerk.

Geschiedenis

Vuurwerk had zijn oorsprong in China en werd op grote schaal gebruikt door de Chinezen. De productie van vuurwerk zou aldaar ten tijde van de Tang-dynastie zijn begonnen. Zij gebruikten het bij religieuze gebeurtenissen om boze geesten te verdrijven.[1] Het ritueel van vuurwerk afsteken vormt daarmee een vast onderdeel van de Chinese cultuur, en gaat tot op de dag van vandaag gepaard met vele festivals.[2]

Militairen gebruiken vuurwerk ook weleens voor verlichting van terreinen of het geven van signalen. De Chinezen beschikten zeker vanaf de vroege 13e eeuw over buskruit, het belangrijkste bestanddeel van vuurwerk. Vlak nadat de Chinezen het buskruit hadden ontdekt, deden ze er al proeven mee. Uit de proeven kwamen verschillende soorten vuurwerk voort. Het Chinese vuurwerk werd vooral gemaakt in de stad Liuyang, waar wetenschappers werkten aan de speciale effecten en kracht van het explosieve goed. Vuurwerk vond na de ontdekking snel zijn weg naar Europa. Daar werd het ontvangen met groot vertoon. Aan menig hof werden spektakels met vuurwerk opgevoerd, onder meer aan het Hof van Versailles.

Ook in Nederland werden heel wat feesten opgeluisterd met vuurwerk, bijvoorbeeld de feestelijkheden op de Dam in 1648 ter gelegenheid van de Vrede van Münster. In 1678 verscheen het boek Pyrotechnia, of Meer dan hondertderleye konstvermakelijcke vuurwerken, waarin werd uiteengezet "hoe men de selve sal maken, toebereyden en stellen, neffens des selfs correcte vormen, maten en gewichten der stoffen". Dit boek was door Daniel Manlyn vertaald uit het Engels naar het boek Pyrotechnia, or a Discourse of Artificiall Fireworks, geschreven door de Britse artillerist en wiskundige John Babington. Voorin Manlyns boek wordt nog een lijst van vuurwerksoorten genoemd, zoals "Vuurspuuwende Draken", "Wonderlijke Vuur-pijlen" en "Voet-soeckers".[3]

Chemie (Samenstelling)

Een pyrotechnisch mengsel bestaat uit de volgende hoofdingrediënten:

1rightarrow blue.svg Zie ook atomaire-emissiespectrometrie
Natrium geel
Kalium rood/violet
Barium wit (BaO), groen (BaCl2)
Strontium dieprood
Calcium steenrood (CaCl2), geel (CaO)
Koper groen/blauw
Magnesium wit

Verhoudingen: bij het bepalen van de verhoudingen van de stoffen in een pyrotechnisch mengsel wordt bekeken waarvoor het mengsel gebruikt gaat worden. Voor een snelbrandend mengsel zal er een goede zuurstofbalans nodig zijn. Wanneer het mengsel trager moet branden en bijvoorbeeld veel licht moet geven, worden minder oxiderende chemicaliën en meer reducerende stoffen toegevoegd. Aan de hand van een reactievergelijking van de vereiste brutoreactie wordt bekeken in welke verhouding de stoffen met elkaar reageren.

Veiligheid: sommige stoffen kunnen - in een bepaalde combinatie met elkaar - instabiel worden. Veelal verloopt zo’n instabiele reactie relatief langzaam en rustig, maar in sommige gevallen kan deze reactie zo snel of intensief verlopen dat er sprake is van een explosie of spontane ontbranding van het mengsel. Een goed voorbeeld is de combinatie van kaliumchloraat en zwavel. Het langzaam vormende zwavelzuur in de zwavel kan het mengsel doen ontbranden. Ook kaliumchloraat en fosfor mogen nooit met elkaar gemengd worden. Metaalpoeders mogen onbehandeld niet gemengd worden met nitraat-zouten, want ook deze combinatie kan een spontane ontbranding tot gevolg hebben.

Soorten vuurwerk

Fop- en schertsvuurwerk

1rightarrow blue.svg Zie Schertsvuurwerk voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Fop- en schertsvuurwerk betreft vuurwerk dat zeer weinig gevaar en een te verwaarlozen geluidsniveau oplevert en soms ook binnenkamers kan worden afgestoken. Hieronder vallen bijvoorbeeld sterretjes, knalerwten, Bengaalse lucifers, trektouwtjes en fluiters. Fop- en schertsvuurwerk is niet illegaal en mag het hele jaar door verkocht en afgestoken worden.

Kleinvuurwerk

Vuurwerk in Annecy, Frankrijk

Kleinvuurwerk is consumentenvuurwerk dat onder voorwaarden verkocht wordt aan consumenten. Veiligheidsnormen en verkoopregels verschillen per land. Daardoor is het in het ene land legaal, in het ander land illegaal vuurwerk.

Het consumentenvuurwerk wordt onderscheiden in siervuurwerk en knalvuurwerk. Siervuurwerk bestaat in de vorm van vuurpijlen die als geheel de lucht in schieten, en potten (cakes) en fonteinen. Daarnaast bestaat er een breed scala aan draaiers, zonnen en fakkels.

Het knalvuurwerk varieert van zware donderslagen, kanonslagen of astronauten tot de lichtste uitvoering, de rotjes. Het is niet ongebruikelijk om een mat rotjes ineens af te steken, net als Chinese rollen wat een knaleffect geeft als van een mitrailleur. Luchthuilers, oftewel gillende keukenmeiden, worden ook tot het knalwerk gerekend.

Grootvuurwerk

Grootvuurwerk wordt ingezet als evenementenvuurwerk bij vuurwerkshows. Meestal wordt het gebruikt als afsluiting of als speciale viering van een evenement. Grootvuurwerk wordt afgestoken door professionals die een speciale training hebben gevolgd om het vuurwerk te mogen afsteken. Meestal wordt het vuurwerk op afstand afgestoken via een elektrische ontsteking.[4] Pyrotechnische speciale effecten (theater- of podiumvuurwerk) zijn speciaal geschikt voor gebruik binnen bij evenementen en in theaters.

Ernstvuurwerk

Ernstvuurwerk is het vuurwerk dat gebruikt wordt wanneer een schip in nood is en er signalen afgegeven moeten worden, zoals fakkels, vuurpijlen, parachutes en rookpotten. Dit is ook het vuurwerk dat in het leger gebruikt wordt voor soortgelijke doelen, bijvoorbeeld rookschermen of verlichting. Dit vuurwerk is na een aantal jaren niet meer betrouwbaar en wordt dan vernietigd en vervangen. Dat vernietigen gebeurt soms door het als feestvuurwerk te gebruiken, al is het effect natuurlijk niet zo fraai als met echt feestvuurwerk.

Elektronisch vuurwerk

Elektronisch vuurwerk is vuurwerk dat werkt zonder chemische stoffen, maar puur gebruikmaakt van elektriciteit. Het werkingsprincipe van de elektronische knal is dat er een hoge spanning op een condensator wordt opgebouwd en dat deze dan plotseling ontladen wordt.

Italiaans vuurwerk.

fermata: de fermata is een shell in een kaliber van 16 tot 21 cm, wordt geschoten in het midden- en ook het belangrijkste gedeelte van de show, het gedeelte waarin de vuurwerkers zich kunnen onderscheiden voor wat betreft hun vakmanschap, kennis en kwaliteiten. Fermata betekent letterlijk vertaald "halte", het hoofdlont gaat van mortierbuis naar mortierbuis (van halte naar halte). Dit vraagt dan ook een zéér precieze vervaardiging van de vertragers tussen de mortierbuizen in het hoofdlont. la fermata (enkelvoud) en le fermate (meervoud).

Uiteraard zijn andere kalibers van deze shells ook mogelijk, cilindrisch officieel t/m 21 cm, sferisch officieel t/m 40 cm.

Vuurwerkshows

Over de hele wereld vinden geregeld grootschalige vuurwerkshows plaats, al dan niet met een religieuze achtergrond. Vooral in Zuid-Europa krijgt de liefhebber regelmatig de kans om spectaculaire vuurwerken te zien. Met name landen als Spanje, Malta, Italië en Duitsland hebben jaarlijks meerdere traditionele feesten, waarbij een groot vuurwerk het middelpunt vormt. In Valencia (Spanje) vinden bijvoorbeeld ieder jaar rond maart de Fallas de Valencia plaats, waarbij zeer spectaculaire dag en nachtvuurwerken afgestoken worden. In San Severo, Italië wordt jaarlijks het festival La Madonna del Soccorso gehouden, waar enorme vuurwerken afgestoken worden. Ook op het San Trifone Festival in het Italiaanse dorp Adelfia is dit het geval. Bekende vuurwerken op oudejaarsavond zijn bij het Sydney Opera House in Sydney en in de steden New York en Londen.De vuurwerkshows worden met shells gemaakt. dat zijn een soort ballen die ook weleens in een vuurpijl zitten. die zijn gevuld met gekleurde balletjes die effecten maken.

In Nederland wordt aan het einde van oudejaarsavond traditionaal door particulieren vuurwerk afgestoken. In 2012 werd er in Nederland voor 70 miljoen euro aan vuurwerk gekocht door particulieren.[5]

Vuurwerkfestivals

1rightarrow blue.svg Zie vuurwerkfestival voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In Nederland is er half augustus het vuurwerkfestival Scheveningen, wat ook een winterversie kent in december.

Gevarenklassen

Symbool explosieve stof

Het meeste vuurwerk komt uit China. Daar vindt ook de classificatie naar gevarenklasse plaats. De classificatie vindt plaats op grond van internationale regelgeving voor vervoer en verpakking. Vuurwerk is naar aard en werking onderverdeeld in vier subklassen. Subklasse 1 is de zwaarste gevarenklasse, subklasse 4 de lichtste. De vier subklassen zijn:

 1. Gevaar voor massa-explosie (bijvoorbeeld titaniumsalute-shells).
 2. Gevaar voor scherfwerking. Er bestaat geen risico voor massa-explosie.
 3. Gevaar voor brand, gering gevaar voor luchtdruk- of scherfwerking of gevaar voor beide, maar niet met gevaar voor massa-explosie en hoge decibels.
 4. Gering gevaar voor ontploffing. De gevolgen blijven hoofdzakelijk beperkt tot de verpakking.

Letselschade

1rightarrow blue.svg Zie vuurwerkletsel voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Verwondingen door vuurwerk zijn onder andere: oogletsel, gehoorbeschadiging en permanente schade aan vingers en ledematen. Letsel kan ontstaan door onkundig gebruik, opzettelijk misbruik of onvoorspelbaar gedrag door modificatie en/of zelfbouw.

Overlast

1rightarrow blue.svg Zie Vuurwerkoverlast voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Veilig vuurwerk afsteken

Hieronder staan tips die vaak worden gegeven[bron?] om vuurwerk op een veilige manier af te steken:

 • Zorg dat het vuurwerk goed en stevig staat.
 • Gooi nooit met vuurwerk.
 • Steek vuurwerk altijd met gestrekte of slechts licht gebogen arm af, want het lichaam en het hoofd (gezicht) mogen zich niet boven het vuurwerk bevinden.
 • Experimenteer niet met vuurwerk: maak het nooit open.
 • Stop vuurwerk nooit los in jas- of broekzakken.
 • Trek stevige kleding aan die bestand is tegen vonken (geen nylon).
 • Bestudeer de gebruiksaanwijzing van tevoren.
 • Zorg dat siervuurwerk altijd stevig en stabiel staat. Zet (kleine) pijlen altijd in een half met zand gevulde fles. Sla een pvc-buis in de grond voor grote vuurpijlen.
 • Zet vuurwerkpotten altijd klem tussen vier stenen.
 • Steek vuurwerk aan met een aansteeklont, sigaret of sigaar of gebruik een speciale Pyrotorch. Gebruik nooit lucifers of een aansteker.
 • Steek geen vuurwerk uit de hand af.
 • Steek niet-afgegaan vuurwerk (weigeraars) nooit opnieuw aan.
 • Zorg dat anderen minstens zes meter afstand houden.
 • Richt vuurwerk nooit op mensen, dieren of brandbare materialen.
 • Draag een vuurwerkbril.
 • Steek alleen groen viscolont aan.

Vuurwerkramp Enschede

1rightarrow blue.svg Zie Vuurwerkramp in Enschede voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Op 13 mei 2000 vond in Enschede een vuurwerkramp plaats, waarbij een volledige woonwijk werd verwoest en 23 doden vielen.

Zie ook

Externe links

Zoek dit woord op in WikiWoordenboek