Wijnestein

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Wijnestein
tekening van Roelant Roghman, 1646-1647
Locatie Nieuwegein
Algemeen
Kasteeltype versterkt huis
Gebouwd in voor 1379
Gesloopt in 1754
Monumentale status gewaardeerd, niet beschermd

Wijnestein (ook: Wyndenstein) is een voormalig kasteel bij Jutphaas, tegenwoordig Nieuwegein in de Nederlandse provincie Utrecht.

Omstreeks 1382 hield Floris van Jutphaas 'een huys ende een hoeve lants, ghelegen in den kerspel van Jutfaes ter naescap van Scalcwijc' van de bisschop van Utrecht in leen. Floris bezat zijn leen in ieder geval al in 1379, toen het bij de verkoop van een stuk land werd vermeld. In 1394 werd Floris door de nieuw aangetreden bisschop Frederik van Blankenheim herbeleend met het goed 'Wyndenstein'.

Tijdens de Stichtse oorlog van 1481-83 werden op 10 oktober 1481 vrijwel alle adellijke huizen in Jutphaas door een Hollands leger verwoest. Ook Wijnestein werd in brand gestoken.

Het daarna herbouwde huis wisselde in de daaropvolgende eeuwen regelmatig van eigenaar, tot het in 1753 door Jan Jacob de Geer van het naburige Rijnhuizen gekocht werd. Deze liet het huis het jaar daarop slopen en voegde de grond bij zijn land.

Tot 1995 resteerde van het huis alleen een omgracht eilandje en een rechthoekig omgracht voorterrein. Na onderzoek is de gracht rond het eilandje gedempt en de plaats gemarkeerd door een heuvel.