Lijst van Franse woorden en uitdrukkingen in de Nederlandse taal

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Dit is een lijst van Franse woorden en uitdrukkingen die in de Nederlandse taal worden gebruikt.
Vlaamse dialectwoorden ontleend aan het Frans zijn daar niet bijgerekend.

Woorden in vernederlandste vorm met een duidelijk Franse oorsprong zijn wél in de lijst opgenomen.

  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

A[bewerken | brontekst bewerken]

Woorden

à
(bijvoorbeeld 10 à 15 exemplaren) tot, aan
abattoir
slachthuis
aboucheren, abouchement
bespreken, bespreking
abri
schuilhokje, afdak
accent
tongval, klemtoon, nadruk
abonnement
intekening op een geregelde ontvangst van bijvoorbeeld een tijdschrift
accent grave, aigu, circonflexe
de diakritische tekens ` ´ ^
acces
(Fr.: accès) doorgang (bijvoorbeeld langs een militaire linie)
accorderen
(Fr.: accorder) mee akkoord gaan
affaire
(Fr.: affaire, oorspronkelijk à faire (te doen)), zaak, buitenechtelijke relatie
allee
(Fr.: allée) laan
allez
vooruit, kom op
alimentatie
(Fr.: alimentation) levensonderhoud (eigenlijk: voeding)
allure
uitstraling
amateur
liefhebber (in het Nederlands vooral: niet professioneel)
ambassade
gezantschap
ambassadeur
gezant
ambiance
gezelligheid, sfeer
ambulance
ziekenwagen
amoureus
verliefd
ampère
eenheid van stroomsterkte in het S.I.
amuse, amuse-bouche, amuse-gueule
klein hapje vooraf
apanage
jaargeld voor adellijke personen die geen recht op het erfgoed hebben
appelleren
(Fr. appeler) beroep of protest aantekenen
après-ski
nazit na het skiën
arrangement
regeling
arresteren
(Fr. arrêter) staande houden, vaststellen
arrivé
gearriveerd, alsof men alles voor elkaar heeft
arrondissement
bestuursgebied, kiesdistrict
assemblage
in elkaar zetten
attaque
hersenbloeding
aubade
ochtendlijk toezingen
aubergine
eierplant/eiervrucht
autoritair
eigenmachtig, bazig
avance
toenaderingspoging

Uitdrukkingen

à bout portant
op de man af, recht voor z'n raap
à contrecœur
met tegenzin
à fonds perdu
zonder teruggave
à l'improviste
zonder voorbereiding
à la bonne heure
op goed geluk, goed zo!
à propos
naar aanleiding van het vorige
à tort et à travers
te pas en te onpas, lukraak, in het wilde weg
à volonté
naar believen
acquit, van acquit af
vanaf de start, vanaf de beginstoot op het biljart
acte de présence geven
zich vertonen
agent-provocateur
geïnfiltreerd provocerend persoon
amende honorable
eerlijk aangeboden verontschuldiging
après nous le déluge
na ons de zondvloed (madame de Pompadour)
au fond
in wezen
au pair
hulp in het huishouden
iets of iemand au sérieux nemen
iets of iemand ernstig nemen
avant la lettre
al voor het woord bestond – anachronistisch, bijvoorbeeld: "Suffragettes waren feministen avant la lettre. — Suffragettes waren feministen al voordat het woord "feminist" bestond.

B[bewerken | brontekst bewerken]

Woorden

badineren
(Fr. badiner) schertsen
bagage
reisgoed
bagatel
niemendal
ballon
met gas gevulde zak of bal; ook: een glas wijn (un ballon de blanc, rosé, rouge)
ballotage
stemming over toelating tot vereniging
balustrade
leuning
barrage
hindernis
barricade
opgeworpen versperring
barrière
obstakel
bataljon
(Fr: bataillon) legereenheid
belvedère
uitzichtspunt
besogne
bezigheid, werk
bêtise
dommigheid, domme opmerking
bijou
juweel (de spelling byou is onjuist)
bijouterie
juwelierswinkel
bonbon
(Fr.: un chocolat fourré) chocoladeversnapering, het Franse woord betekent snoepje
bonnefooi
(Fr.: bonne foi (lett. goede trouw)) op goed geluk
boudoir
dameskamer (lett.: pruilhoek)
bouillabaisse
vissoep uit Marseille
bouillon
keukenfonds, getrokken van vlees, vis of groenten
bourgeoisie
burgerdom
boulevard
wandellaan (afgeleid van het Nederlandse bolwerk)
boutade
spitse definiëring. Geestige omschrijving, soms ook (te) veralgemeende definitie
branche
(bedrijfs)tak, economische sector
bravoure
durf, zelfverzekerdheid, panache
bretel
(Fr.: bretelle) draagband aan broek
bric-à-brac
snuisterijen, rommel
broche
sierspeld
bureau
schrijftafel; kantoor

Uitdrukkingen

beau monde
chic volk
belle époque
periode tussen de Frans-Duitse oorlog en de Eerste Wereldoorlog
bête noire
zwarte schaap
bien étonnés (de se trouver ensemble)
'verbaasd elkaar te vinden'; als tegenstanders het op een bepaald punt eens blijken te zijn (vaak alleen de eerste twee woorden)
bon chic, bon genre (BCBG)
van goede smaak getuigend, o.s.m.
bon mot
gevatte uitdrukking (lett. goed woord)
bon ton
in de mode (lett. goede toon)
bon vivant
flierefluiter, bourgondiër (lett. goed levend)
le bonheur se raconte mal (Gustave Flaubert)
het geluk is geen verhaal; romans gaan over ongelukkige mensen

C[bewerken | brontekst bewerken]

Woorden

cachet
eigen karakter
cachot
gevangenis
cadeau
geschenk
café
koffiehuis, horecagelegenheid voor drank en kleine maaltijden
caissière
kassajuffrouw
calèche
open koets
camping
kampeerterrein (vaak op de Engelse manier uitgesproken, maar het is geen Engels woord)
canaille
schurk, uitschot
capuchon
muts die aan je jas vastzit
carrosserie
koetswerk
cartouche
versierde stenen omlijsting
chaconne
(oorspronkelijk) Spaans danslied
chambrette
klein kamertje, afgeschut slaaphok
chanson
lied
chantage
afpersing
chanteur
afperser
chapeau!
goed gedaan
charge
uitval
charlatan
bedrieger
charmant
innemend, hoffelijk
charme
innemendheid
chassis
onderstel
chauffeur
autobestuurder (eigenlijk stoker)
chef
leidinggevende
cheque
waardepapier, promesse
chiffon
moerbeizijde
chiffonnière
bergkast
chinoiserie
snuisterij of kunstvoorwerp dat beïnvloed is door de Chinese cultuur
colonnade
zuilenrij
comestibles
levensmiddelen
commandant
bevelhebber
compagnie
legereenheid, onderdeel van een bataljon
condoléance
betuiging van leedwezen
conducteur
treinbegeleider (het Franse woord betekent bestuurder, machinist)
confrère
kantoorgenoot
congé
ontslag (soms ook gebruikt voor verlof)
conciërge
(Fr. concierge) functionaris belast met het toezicht op of de bewaking van een gebouw
contant
met baar geld
controle
(Fr: contrôle) keuring, beheersing
cordon
afbakeningslijn, verweerlinie
cortège
stoet, optocht (van hoogleraren bijvoorbeeld, bij opening van het Academisch Jaar)
couchette
eenvoudige ligplaats in de trein
coulant
welwillend ('coulance' is via het Duits uit 'coulant' afgeleid, zie leenwoord)
coulisse
beweegbaar toneelscherm
coup
greep naar de macht
coupe
snit, wijd glas, kapsel
coupé
afdeling van een treinrijtuig, personenauto met twee zitplaatsen
coupure
doorsnijding van een dijk of in de wal van een fort
courant
(z.nw.) krant, (b.nw.) veel gebruikt
courtage
bemiddelingskosten (in de makelaardij)
courtisane
ontwikkelde lichte vrouw
courtoisie
hoffelijkheid
couturier/-ière
kledingontwerper (-ster)
couvert
bestek
crapaud
beklede leunstoel
crapuul
(Fr: crapule) uitschot, tuig
craquelé
kleine barstjes in een materiaal, bijvoorbeeld in de vernis van een schilderij
croissant
halvemaanvormig broodje van bladerdeeg
croupier
beheerder van een speeltafel in een casino
crèche
kribbe, kinderopvang
crisette
kleine crisis
curettage
inwendige reiniging van de baarmoeder na een miskraam

Uitdrukkingen

in cache
in tijdelijke internetmap opgeslagen
cadavre exquis
gedicht geschreven door meerdere dichters (lett: voortreffelijk lijk)
carte blanche
vrij spel
castagnetten
(Fr.: castagnettes, Sp.: castañuelas) slaginstrument
cause célèbre
beroemde zaak, beroemd geval
cavalier seul
iemand die op zijn eentje alles zelf wil doen
c'est la vie
zo is het leven
c'est le ton qui fait la musique
hoe je iets zegt, maakt hoe het wordt opgevat.
chateau migraine
(in het Nederlands samengesteld uit château (wijnhuis) en mi­grai­ne) slechte, goedkope wijn, hoofdpijnwijn
chef d'équipe
ploegleider
chef-d'œuvre
meesterwerk
cherchez la femme
er is een vrouw in het spel
cinema verité
realisme in de film
clair-obscur
sterk beeldcontrast
comme ci, comme ça
zozo
comme il faut
zoals het hoort
compagnon de route
(lett. reisgezel) Iemand met wie je het maar gedeeltelijk of tijdelijk eens bent. (Sartre was compagnon de route van de communisten.)
concours hippique
paardenwedloop
cordon bleu
gepaneerd stukje opgerold vlees, gevuld met ham en kaas
cordon sanitaire
schutkring, opgelegd politiek isolement
couleur locale
het streekeigene
coup de foudre
zeer treffende gebeurtenis (lett. blikseminslag)
coup de grâce
genadeslag
coup d'état
staatsgreep
coup de théâtre
plotselinge ommekeer
courage civil
burgermoed
coûte que coûte
koste wat het kost
onder couvert
in een gesloten envelop
crème de la crème
het beste van het beste
crème fraîche
aangezuurde room (lett. verse room)
cri de cœur
hartenkreet
crime passionnel
misdaad uit hartstocht

D[bewerken | brontekst bewerken]

Woorden

debutant
(Fr.: débutant) beginner, beginneling
debuteren
(Fr.: débuter) eerste optreden van een artiest of schrijver
debuut
(Fr.: début) eerste optreden van een artiest of schrijver
decolleté
(Fr.: décolleté) laag uitgesneden halsopening
decor
(Fr.: décor) toneelomlijsting
dedain
(Fr.: dédain) minachting
dégénéré
ontaarde persoon
delicatesse
(Fr.: délicatesse) lekkernij
demarche
(Fr. démarche) diplomatieke stap
demarrage
(Fr.: démarrage) versnelling van voortbewegingstempo (lopen of fietsen)
departement
(Fr. département) ministerie, bestuursgebied, provincie
depot
(Fr. depôt) opslagplaats, bezinksel in wijn
derailleren
(Fr.: dérailler) ontsporen
derrière
achterste
deux-chevaux
(in Nederland vaak uitgesproken als deusjefoo; lett.: twee paarden, 2pk) Citroën 2CV
diner
avondmaaltijd
directoire
vrouwenonderbroek met laaghangend kruis
discours
redevoering, construct van samenhangende betekenisgevende begrippen
documentaire
niet gespeelde film die over ware gebeurtenissen gaat
dompteur
dierentemmer
donateur, donatrice
schenker
dos-à-dos
met de ruggen tegen elkaar, beweging bij volksdans, ook een stoel, bank of rijtuigje voor twee personen met een leuning in het midden. Ook geschreven do-sa-do en zelfs do-si-do
douairière
adellijke weduwe
douane
grenswacht
doublet
dubbel (bridgeterm)
doublon
twee keer voorkomend, dubbel bestand
doublure
dubbeling
douceur, douceurtje
extraatje, kleine vergoeding
dressoir
opbergmeubel

Uitdrukkingen

danse macabre
dodendans
défauts de charactère
karakterfouten
déjà vu
reeds gezien, het gevoel iets al eerder te hebben meegemaakt
dernier cri
laatste mode
diner dansant
gezamenlijk genoten maaltijd met muziek en dans
double entendre
woordspeling
douche
stortbad
du moment
vanaf het moment

E[bewerken | brontekst bewerken]

Woorden

eau de cologne
reukwater
echec
(Fr.: échec) mislukking
echelon
(Fr.: échelon) rang, groepering
élégance
bevalligheid
emballage
verpakking
embonpoint
gezetheid, buikje
embouchure
mondstuk, techniek om een blaasinstrument te bespelen
empire
stijl uit de tijd van het Eerste Keizerrijk
emplacement
terrein
enfin
uiteindelijk
ensemble
gezelschap
entameren
in gang zetten
entourage
omgeving, omringend gezelschap
entree
ingang, inkom, binnenkomst
enquête
een manier van onderzoek doen waarbij gebruik wordt gemaakt van een vragenlijst
esplanade
voorplein, open veld
esprit
geest
etage
(Fr.: étage): verdieping
etagère
(Fr.: étagère) schappen-meubeltje
etaleur
(Fr.: étalagiste) ontwerper voor etalages
etiquette
gedragsvoorschrift
etui
foedraal, pennenzak met ritssluiting
exquis
uitgelezen, verfijnd

Uitdrukkingen

embarras du choix
keuze te over
éminence grise
invloedrijk persoon op de achtergrond (lett. grijze eminentie)
enfant terrible
persoon die anderen stoort met onconventioneel gedrag of werk (lett. verschrikkelijk kind)
en face
van voren bekeken
en flagrant délit
op heterdaad
en passant
in het voorbijgaan
en plein public
in het openbaar (lett. in volle publiek)
en route
op weg
en profil
van ter zijde, in zijaanzicht
en vogue
in de mode
épater le bourgeois
de burger schokken
esprit de corps
teamgeest
excusez le mot
vergeef mij het woord

F[bewerken | brontekst bewerken]

Woorden

failliet
(Fr.: faillite) bankroet (in het Frans z.n.w.)
farce
grap
fauteuil
zitstoel (uit Oud-duits faltistuol, verwant met vouwstoel)
finale
einddeel, eindstrijd
fondant
zoete lekkernij gemaakt van room en suiker
fondue
maaltijd waarbij aan tafel vlees in olie gebakken wordt of brood e.d. in gesmolten kaas wordt gedoopt (kaas-fondue)
fontanel
(Fr.: fontanelle): opening tussen schedelbeenderen
fort
sterke kant
fouilleren
visiteren
franc-tireur
vrijschutter, scherpschutter, sniper
frappant
treffend
frisée
krulandijvie
fusillade
gecoördineerd geweervuur
futiel
(Fr.: futile) nietig

Uitdrukkingen

fâcheux troisième
lastige derde
fait accompli
voldongen feit, gedane zaak
fait divers
triviaal feit, nieuwsbericht over opmerkelijke doch triviale zaken
faux pas
misstap
femme fatale
aantrekkelijke vrouw die mannen in moeilijkheden brengt
film noir
film in een bepaalde stijl (lett. zwarte film)
fin de siècle
einde van de (19e) eeuw
fine fleur
de mooiste en beste (lett. fijne bloem)
fleur du coin
munt die niet in omloop is geweest
flux de bouche
welbespraaktheid (ten onrechte, het Frans wordt begrepen als: speeksel; correct Frans is: flux de paroles)
foie gras
ganzenlever (lett. vette lever)
folie à deux
met zijn tweeën gedeelde gekte
force majeure
door overmacht, gedwongen
frapper toujours
niet aflaten (murw maken) (lett. 'blijven slaan')

G[bewerken | brontekst bewerken]

Woorden

gaga
gek, kinds
gaillarde
oud-Italiaanse springdans
galant
ridderlijk, hoffelijk
garage
autostalling
gazeuse
priklimonade
gêne
schaamte, verlegenheid
genre
soort
gerant
(Fr.: gérant) beheerder, zaakvoerder, bedrijfsleider
gîte
berghut, bed & breakfast
gourmand, gourmet
fijnproever
gourmetten
maaltijd waarbij het vlees aan tafel gebraden wordt
gracieus
bevallig
grandeur
aanzien, grootsheid
gratuit
vrijblijvend
guirlande
slingerversiering
guillemets
Franse aanhalingstekens: « »
guillotine
valbijl

Uitdrukkingen

gouverner, c'est prévoir
Regeren is vooruitzien
grand foulard
grote sierdoek
grand guignol
volkstheater, poppenkast
grande œuvre
meesterwerk
grand seigneur
rijke heer

H[bewerken | brontekst bewerken]

Woorden

habitué
stamgast
hausse
opleving, koersstijging
hautain
arrogant, te zelfverzekerd
hommage
eerbetoon
honneur
hoge speelkaart (bridgeterm)
horloge
meegedragen klokje (het Franse woord betekent klok, een horloge heet montre)
hors-d'œuvre
voorgerecht
humeur
bui, stemming

Uitdrukkingen

haute couture
toonaangevende mode
Honi soit qui mal y pense
Wie er iets achter zoekt is zelf oneerlijk. Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Wapenspreuk van Orde van de Kousenband, Engeland.
de honneurs waarnemen
als gastheer optreden
hors concours
buiten mededinging

I[bewerken | brontekst bewerken]

Woorden

inferieur
minder(waardig)
interessant
belangwekkend
interieur
inboedel, stoelen enz
intrige
(Fr.: intrigue) gekonkel of verhaallijn (plot)

Uitdrukkingen

idee-fixe (Fr.
idée fixe): obsessie
i-grec
de letter y
idiot savant
iemand met bijzondere geestelijke vermogens, die in alledaagse dingen onhandig is
incompatibilité des humeurs
onverenigbaarheid van karakters

J[bewerken | brontekst bewerken]

Woorden

jacquet
pandjesjas
journalist
(Fr.: journaliste) verslaggever
jus d'orange
sinaasappelsap

Uitdrukkingen

j'adoube
(in de schaaksport) ik raak aan (maar zet niet): als je een stuk beter op zijn plaats wil zetten.
jalousie de métier
vak-afgunst, broodnijd
du jamais vu
ongehoord (lett. nooit eerder gezien)
Je maintiendrai
Ik zal handhaven (wapenspreuk van het huis Oranje-Nassau en het Koninkrijk der Nederlanden)
jeu de mots
woordspel
jeune premier
jong, veelbelovend persoon
jeunesse dorée
de jeugd van goeden huize, rijkeluiskinderen
la joie de se voir imprimé
het plezier om zichzelf in druk te zien
joie de vivre
levensvreugde
le juste milieu
de gulden middenweg, (maar ook: uit de betere kringen)

K[bewerken | brontekst bewerken]

Woorden

kilometrage
kilometerstand
kostuum
(Fr.: costume) broek met gepaste jas, eventueel vest

L[bewerken | brontekst bewerken]

Woorden

languissant
kwijnend
larmoyant
sentimenteel bedroefd, huilerig
lapidair
(Fr.: lapidaire) kort en krachtig
lineair
(Fr.: linéaire) lijnrecht, lijnvormig
lingerie
ondergoed
lits-jumeaux
(vaak uitgesproken als liesjemoo) twee aaneengeschoven eenpersoonsbedden
logé
gast
logeren
als gast verblijven
lorgnet
bril met handvat
louche
verdacht, onbetrouwbaar
lumineus
(Fr.: lumineux) schitterend

Uitdrukkingen

laisser faire
vrij laten gebeuren, niet ingrijpen, neoliberale politiek (lett. laten doen)
laissez-passer
vrijgeleide, noodpaspoort

M[bewerken | brontekst bewerken]

Woorden

maillot
(Fr.: collant) nauwsluitende kousbroek (het Franse woord duidt op meer kledingstukken)
maintenee
(Fr.: une femme entrenue) gezelschapsdame
maîtresse
minnares (lett. meesteres)
manche
ronde
manege
(Fr.: manège) paardenhouderij en paardrijlesplaats
maquillage
make-up
mariage
kaartcombinatie van heer en vrouw van dezelfde kleur, stuk
marge
zijlijn
melange
(Fr. mélange) mengsel
merci
dank u
mesalliance
(Fr. mésalliance) huwelijk beneden zijn/haar stand
metier
(Fr. métier) beroep, vakkennis
migraine
aanval van erge hoofdpijn
mise-en-scène
toneelschikking
mitrailleur
machinegeweer
monocle
oogglas
monteur
technicus

Uitdrukkingen

mariage de raison
verstandshuwelijk
m'as-tu vu?
opzichtig (lett. heb je me gezien?)
ménage à trois
duurzame samenleving met drie personen (lett. driepersoons huishouden)
mer à boire
onbegonnen werk (de zee om leeg te drinken)
misère
bij een kaartspel geen enkele slag ontvangen
du moment
vanaf het moment
moment suprême
hoogtepunt
monstre sacré
ster van film of toneel (lett. heilig monster)

N[bewerken | brontekst bewerken]

Woorden

narcotiseur
anesthesist
negligé
(Fr.: négligé) huisjapon
non-valeur
nietsnut
nouveauté
nieuwigheidje op de markt
novice
nieuweling, nieuw ingetredene in een klooster
nuance
(kleur)schakering
numero
(Fr.: numéro) nummer
niveau
peil, hoogte

Uitdrukkingen

ni Dieu, ni maître!
geen God, geen meester (uitroep van anarchisten en vrijdenkers)
noblesse oblige
adeldom verplicht (tot goede daden)
nouveau riche
nieuwe rijke, niet rijk van afstamming
Nouvelle Vague
nieuwe stroming rond 1959 in de Franse cinema

O[bewerken | brontekst bewerken]

Woorden

occasion
tweedehands auto die te koop is (vaak op de Engelse manier uitgesproken, maar het is geen Engels woord)
oculair
(fr.: oculaire) ooglens
odeur
geur
œuvre
gezamenlijk werk van een kunstenaar
okkasie
(in Vlaanderen) hetzelfde als occasion
opticien
brillenmaker
ordinair
(Fr.: ordinaire) laag-bij-de-gronds (in het Frans: alledaags)
outillage
uitrusting
ouvreuse
dame in de bioscoop die de zitplaatsen aanwijst

Uitdrukkingen

van origine
oorspronkelijk

P[bewerken | brontekst bewerken]

Woorden

palissade
omheining van palen gemaakt
panache
durf, zelfverzekerdheid (gezegd van een sportsman)
pantalon
lange broek
papier-maché
(Frans papier-mâché) hard papierdeeg
parachute
valscherm
paraplu
(Frans parapluie): regenscherm
parasol
zonnescherm
pardon
vergeving, (als uitroep:) neem mij niet kwalijk
parlement
volksvertegenwoordiging
parvenu
omhooggeklommen persoon
passage
doorgang
passant
voorbijganger
passé
voorbij
passe-partout
passende omlijsting (van een afbeelding)
patronage
bescherming door een ander persoon
pavane
langzame dans van Italiaans-Spaanse oorsprong
peloton
kleine gevechtseenheid, groep wielrenners
péage
tol op de snelweg
peignoir
ochtendjas
perfide
verdorven, gemeen
permanent
(bnw) blijvend, (znw) permanente haargolf
persiflage
komisch bedoelde imitatie
petitionnement
(Fr. pétitionnement) verzoekschrift
pièce touchée
aangeraakt stuk, waarmee verplicht gezet moet worden
pied-à-terre
vaste stek, optrekje (lett. voet-aan-de-grond)
pirouette
snelle draai op één voet bij het dansen of kunstschaatsen
pistoletje
(Fr.: pistolet) langwerpig hard broodje
pince-nez
knijpbril (lett. neusknijper)
plafond
zoldering, (fig.) hoogst bereikbare
plaque
tandplak
pochet
zakdoekje in borstzak, lefdoekje
politesse
(beleefdheid) in kringen van de studentencorpora gebezigde uitroep, als er onwelvoeglijke taal wordt gebruikt
polonaise
dans in optocht met de handen op de schouders van de voorgaande danser
populair
(Fr.: populaire) algemeen bekend/geliefd
poulain
beschermeling
ponteneur
verbastering van "point-d'honneur", in "op zijn ponteneur staan", op zijn eer gesteld zijn, respect opeisen.
ponton
drijvende bak, bruggeschip
porte brisée
openslaande deur
portefeuille
bewaarmap, beurs, beheerstaak
porte-manteau
kapstok, mengwoord
portemonnee
(Fr.: porte-monnaie) geldbeurs
premier
eerste minister, minister-president
première
eerste (vertoning)
presse-papier
een voorwerp dat op een bureau op papieren geplaatst kan worden, om te voorkomen dat ze wegwaaien
prestige
aanzien
prêt-à-porter
confectiekleding (lett. klaar om te dragen)
privé
tot de persoonlijke levenssfeer behorend
profiteur
voordeeltrekker
promenade
wandelplaats
prostituee
(Fr.: une prostituée) lichte vrouw, hoer
punaise
duimspijker

Uitdrukkingen

parti pris
vooringenomen
partir, c'est mourir un peu
Vertrekken is een beetje doodgaan
pas de deux
balletdans voor twee personen (lett. stap van twee)
pièce de résistance
hoofdschotel, muziekstuk waarmee de muzikanten veel last hebben (lett. stuk van weerstand)
pièce touchée
(in de schaaksport) aanraken is zetten
pied-de-poule
zich herhalend motief op bedrukt textiel
plus royaliste que le roi
koningsgezinder dan de koning, vgl. "Roomser dan de paus."
poste restante
geadresseerde haalt het poststuk op het postkantoor op
pourriture noble
edele rotting (van druiven in de wijn)
prêt-à-porter
confectie
puissant rijk
zeer rijk
pur sang
raszuiver (lett. zuiver bloed)

Q[bewerken | brontekst bewerken]

Woorden

quarantaine
afzondering ter voorkoming van ziekteoverdracht (lett. periode van veertig dagen)
querulant
ruziezoeker
quiche
hartige vlaai

Uitdrukkingen

quantité négligeable
verwaarloosbare hoeveelheid
quatre-mains
pianostuk voor vier handen
qui s'excuse, s'accuse
wie zich verontschuldigt, beschuldigt zichzelf
op zijn qui-vive zijn
bedacht zijn op een plotselinge gebeurtenis (lett. wie leeft?, wie is daar?)

R[bewerken | brontekst bewerken]

Woorden

raccordement
verbindend baanvak, niet gebruikt voor personenvervoer
ragout
dikke hartige saus
rapaille
uitschot, schurk
rapport
verslag
ratatouille
gemengde gestoofde groenten met een tomatensaus
ravage
puinhoop
ravissant
allerliefst, bekoorlijk, verrukkelijk
rayon
district, gebied waarin iemand werkzaam is; kunstzijde; afdeling in bv. een winkel
rebel
opstandig persoon, opstandeling
recalcitrant
(Fr.: récalcitrant) weerbarstig, koppig, dwarsliggend
reçu
(z.nw.) ontvangstbewijs (verkl.w.: reçuutje), (b.nw.) welkom in bepaalde kringen
reduit
laatste wijkplaats binnen een fort of vesting
regie
(Fr.: régie) beheer, leiding
regisseur
(Fr.: metteur en scène) ensceneur en oefenmeester bij het toneel
rembours
terugbetaling (Fr.: remboursement)
remplaçant
vervanger
renaissance
tijdperk op de middeleeuwen volgend (lett.: wedergeboorte)
rendez-vous
afspraak
renonce
geen enkele kaart van een kleur
rentree
terugkeer (Frans: rentrée)
repertoire
(Fr.: répertoire) lijst van muziek- of toneelstukken
repoussoir
beeld op de voorgrond van een schilderij, om de dieptewerking te vergroten
reprise
het opnieuw uitvoeren van een toneelstuk of de hervertoning van een film, muziekterm
retirade
openbare wc
retouche
bijwerking, verbetering
retour(tje)
vervoersbewijs voor een heen- en terugreis
revanche
wraak
revenu
opbrengst van een voorstelling
rigide
streng, stijf, onverbiddelijk
risee
(Fr.: risée) iemand om wie iedereen lacht, bespot persoon
rouge
(Fr.: fard) kunstmatig aangebrachte blos of lippenstift
routine
gewoonte, sleur
royement
schrapping

Uitdrukkingen

raison d'être
reden van bestaan
reculer pour mieux sauter
een stapje terug doen om een beter resultaat te bereiken
(onder) rembours verzenden
een postale verzending door de ontvanger laten betalen
(op zijn) retour zijn
achteruitgaan, terugvallen in populariteit (van een artiest)
rien de plus facile
makkelijk zat
rite de passage
inwijdings- of overgangsritueel
le roi est mort, vive le roi
de koning is dood, leve de (nieuwe) koning.

S[bewerken | brontekst bewerken]

Woorden

sabotage
opzettelijke tegenwerking, vernieling, ondermijning
saboteur
iemand die opzettelijk tegenwerkt, vernieler, ondermijner
saillant
in het oog springend
salon
zitkamer, ontvangkamer, woonkamer
sangfroid
koelbloedigheid
sansculotte
scheldnaam of geuzennaam voor deelnemers aan de Franse revolutie (1789) uit de lagere stand
sanitair
(Fr.: sanitaire) sanitaire voorzieningen, bijvoorbeeld toilet
scène
(Fr. scène) deel van een film, toneelstuk of opera, opgewonden en luidruchtig gedrag
seance
(Fr.: séance) (spiritistische) bijeenkomst, psychiatrisch gesprek, (paranormale) zitting
serie
(Fr.: série) reeks
sifon
(Fr.: siphon) spuitfles, afvoerbuis met zwanenhals
soiree
(Fr.: soirée) avond op uitnodiging, culturele avondbijeenkomst
solitair
afgesloten van de buitenwereld levend
solitaire
kaart- of bordspel voor één speler
sommelier
wijnkelner
soubrette
kamermeisje, operettezangeres
souffleur
voorzegger (lett. fluisteraar)
souper
(late) avondmaaltijd
souplesse
soepelheid, sierlijke lenigheid
souschef
onder-afdelingshoofd
souterrain
kelderverdieping
souvenir
aandenken
spionage
(Fr.: espionnage) heimelijk verzamelen van inlichtingen
stagiair(e)
praktijkstudent(e) (in het Frans altijd stagiaire)
stupéfait
verbijsterd
succes
(Fr.: succès) welslagen
sujet
persoon (met pejoratieve betekenis)
superieur
(b.nw.:) beter van kwaliteit; (z.nw.:) meerdere, hoger geplaatste in rang
surplace
op de plek stilstaan voor de sprint bij het baanrennen. Stationair draaien.
surplus
overschot, hetgeen wat te veel is
surprise
verrassingscadeau
surseance (van betaling)
(Fr.: sursis) opschorting

Uitdrukkingen

sans atout
zonder troef (bridgeterm)
sans rancune
zonder opgekropte haatgevoelens
sauve-qui-peut
redde wie zich redden kan
savoir-faire
knowhow, hoe te handelen
savoir-vivre
weten hoe je je moet gedragen, beschaving
silence pour les petits enfants
pas op wat je zegt, er zijn kleine kinderen bij
s'il vous plaît (s.v.p.)
als het u belieft

T[bewerken | brontekst bewerken]

Woorden

tamboer-maitre
(Fr. tambour-maître) kapelmeester
tampon
prop, plug, tampon
tantième
toelage
timbre
klank
tirailleur
infanterist
toernooi
(Fr.: tournoi) serie wedstrijden
toilet
wc, wijze van kleden
tondeuse
scheerapparaat
touché
(de bal) aangeraakt (bij sporten als biljart en volleybal); ook als uitroep, na een raak antwoord
toupet
haarstuk
tourniquet
draaihekje
trance
toestand van geestvervoering
tranche
schijf
transpireren
(Fr. transpirer) uitzweten, uitwasemen
trottoir
stoep
troubadour
rondtrekkend muzikant
trouvaille
vondst
truc
kunstje
turquoise
turkoois, blauwgroen
tutoyeren
(Fr.: tutoyer) met je en jij aanspreken
type
soort, model, snuiter

Uitdrukkingen

tableau vivant
levend schilderij
tenue de ville
in net pak, mantelpakje of nette jurk gekleed
tête-à-tête
intiem gesprek
toilet maken
zich aankleden en opmaken
tour de force
gedwongen ommezwaai
Tour de France
Ronde van Frankrijk
ton sur ton
letterlijk tint op tint, gelijkende kleuren in de kleding
tournée générale
rondje voor iedereen
tout court
zonder meer
trait d'union
verbindende factor, verbindingsstreepje
trompe-l'œil
gezichtsbedrog

U[bewerken | brontekst bewerken]

Woorden

urinoir
pisbak
usance
gewoonte
utilitair
(Fr.: utilitaire) het nut beogend

Uitdrukkingen

L'union fait la force
Eendracht maakt macht (wapenspreuk van Koninkrijk België)

V[bewerken | brontekst bewerken]

Woorden

valies
koffer
vapeur
opvlieger (lett.: damp, stoom)
variant
(Fr. la variante) veranderlijke
vaudeville
ordinair theater
vedette
vooraanstaand artiest
vernis
beschermende stof als bovenlaag aangebracht
vernissage
opening van een kunsttentoonstelling
vieux
Hollandse cognac
virulent
heftig
visagist(e)
schoonheidsspecialist(e)
visite
bezoek
vitrage
doorschijnende raamgordijnen
voile
sluier
volontair(e)
vrijwillig(st)er (in het Frans altijd volontaire)
vomeren
(Fr. vomer) braken, overgeven
vulgair
(Fr.: vulgaire) ordinair, grof, plat

Uitdrukkingen

va banque
alles op alles zettend
va-et-vient
komen en gaan
la vie en rose
het leven rooskleurig bekijken (lied van Édith Piaf)
vis-à-vis
recht tegenover
volte-face
totale ommekeer van mening/positie

W[bewerken | brontekst bewerken]

wagon
spoorwagen (eigenlijk alleen goederenwagen)

X[bewerken | brontekst bewerken]

Y[bewerken | brontekst bewerken]

Z[bewerken | brontekst bewerken]

Woorden

zelateur, zelatrice
ijveraar(ster)

Uitdrukkingen

zich encanailleren
(Fr. canaille) zich inlaten met gajes

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]