Resultaten van de talentelling per taalgrensgemeente in België

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Voor het hoofdartikel bij deze gegevens zie talentelling

De talentelling was een onderdeel van de tienjaarlijkse volkstelling die in België werd gehouden vanaf 1846. Bedoeling van de telling was in het meertalige België na te gaan waar en door hoevelen welke taal en/of talen gesproken/gekend werden.

De resultaten van de talentelling en dan vooral deze van Brussel en de taalgrensgemeenten hebben in België een grote rol gespeeld in de afwikkeling van de communautaire conflicten tussen Nederlands- en Franstaligen.

Hieronder staan in tabelvorm de resultaten van de telling per taalgrensgemeente voor de tellingen van 1846 tot 1947. Het gaat om alle toenmalige gemeenten die langsheen de in 1962 vastgelegde taalgrens liggen en dit van west naar oost. Vlaamse en Waalse gemeenten zijn herkenbaar aan resp. (VL) en (WAL) na de gemeentenaam. Voor de Waalse gemeenten waarvan de officiële Nederlandse benaming gebruikt wordt is ter informatie ook de Franse naam vermeld.

Opmerkingen bij de cijfers[bewerken | brontekst bewerken]

Kinderen tot de leeftijd van twee jaar werden voor de tellingen van 1846 tot en met 1890 opgeteld bij de taal die gesproken werd in het gezin, vanaf de telling van 1900 werden ze opgenomen in de rubriek "geen". Bij de telling van 1846 werd gevraagd naar de taal die men sprak, waarbij op het modelformulier vier talen gespecifieerd werden, namelijk: "Hollands/Vlaams", "Frans/Waals", "Duits", "Engels". Er was ook een rubriek "Andere taal" voorzien, zonder verdere verduidelijking. (Het modelformulier was overigens in het Frans opgesteld).

Vanaf de telling van 1866 vroeg men naar de talen die men kende, waarbij men zich beperkte tot Nederlands, Frans en Duits. Naar kennis van het Engels werd niet langer gepeild. Er was wel een rubriek "geen". Vanaf de telling van 1910 werd behalve naar de kennis ook gevraagd welke taal door de ondervraagde uitsluitend of meestal gesproken werd, zonder te specifiëren in welke context (huiskring, beroep, openbaar leven).

Bij de berekening van het aandeel % is de groep "geen" buiten beschouwing gelaten. Voor de resultaten van 1846 zijn de resultaten voor "Engels" en "Andere taal" niet opgenomen, wegens te onbeduidend.

De bron van alle resultaten is het Belgisch Staatsblad.

Nieuwkerke (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 1.958 648 0 75,1% 24,9% 0,0%
1866 1.398 475 539 0 10 0 0 0 57,7% 19,8% 23,1% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0%
1880 1.014 1.006 344 0 0 0 0 0 42,9% 42,6% 14,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 854 1.192 366 0 0 0 0 0 35,4% 49,4% 15,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 496 1.374 267 0 0 0 2 85 23,2% 64,2% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1910 673 1.331 340 1 0 0 1 115 28,7% 56,7% 14,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 565 1.021 264 0 0 0 2 108 30,5% 55,1% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1930 724 1.270 222 0 0 0 1 91 32,7% 57,3% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 702 1.184 291 1 0 1 15 76 32,0% 54,0% 13,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 1.782 564 0 76,0% 24,0% 0,0%
1920 1.429 423 0 77,2% 22,8% 0,0%
1930 1.617 600 0 72,9% 27,1% 0,0%
1947 1.471 723 0 67,0% 33,0% 0,0%

Wulvergem (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 467 16 0 96,7% 3,3% 0,0%
1866 428 10 10 0 0 0 0 0 95,5% 2,2% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 331 100 10 0 0 0 0 0 75,1% 22,7% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 322 152 5 0 0 0 0 0 67,2% 31,7% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 319 173 4 0 0 0 0 25 64,3% 34,9% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 305 227 1 0 0 0 0 30 57,2% 42,6% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 156 146 0 0 0 0 0 6 51,7% 48,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 254 131 3 0 0 0 0 19 65,5% 33,8% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 270 99 0 0 0 0 4 9 72,4% 26,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 532 1 0 99,8% 0,2% 0,0%
1920 298 4 0 98,7% 1,3% 0,0%
1930 373 15 0 96,1% 3,9% 0,0%
1947 362 11 0 97,1% 2,9% 0,0%

Mesen (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Mesen werd bij de vastlegging van de taalgrens een gemeente met taalfaciliteiten voor Franstaligen.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 1.060 363 0 74,5% 25,5% 0,0%
1866 332 1.020 74 0 0 0 1 60 23,3% 71,5% 5,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1880 597 693 192 0 0 0 0 0 40,3% 46,8% 13,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 327 985 98 0 0 0 0 0 23,2% 69,9% 7,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 410 913 52 0 0 0 0 59 29,8% 66,4% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 348 911 75 0 0 0 2 68 26,0% 68,2% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1920 64 365 8 0 0 0 0 16 14,6% 83,5% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 225 717 58 0 0 0 1 55 22,5% 71,6% 5,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1947 238 750 46 0 0 0 16 38 22,7% 71,4% 4,4% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 1.146 190 0 85,8% 14,2% 0,0%
1920 395 42 0 90,4% 9,6% 0,0%
1930 679 322 0 67,8% 32,2% 0,0%
1947 710 339 0 67,7% 32,3% 0,0%

Wijtschate (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 2.461 490 0 83,4% 16,6% 0,0%
1866 1.953 1.036 199 0 0 0 0 0 61,3% 32,5% 6,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 1.983 1.108 85 0 0 0 0 1 62,4% 34,9% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 2.149 1.217 70 0 0 0 3 20 62,5% 35,4% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1900 1.769 1.361 102 0 0 0 0 242 54,7% 42,1% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 1.738 1.515 84 8 1 0 0 175 51,9% 45,3% 2,5% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 460 705 34 0 0 0 2 35 38,3% 58,7% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1930 1.540 752 102 0 0 3 3 133 64,2% 31,3% 4,3% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%
1947 1.359 1.015 66 0 1 1 17 99 55,3% 41,3% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 3.058 287 1 91,4% 8,6% 0,0%
1920 1.136 65 0 94,6% 5,4% 0,0%
1930 2.248 152 0 93,7% 6,3% 0,0%
1947 2.280 167 1 93,1% 6,8% 0,0%

Ploegsteert (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Ploegsteert werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie West-Vlaanderen naar de provincie Henegouwen en werd een gemeente met taalfaciliteiten voor Nederlandstaligen.

Ploegsteert ontstond pas in 1850 als onafhankelijke gemeente, en maakte voordien deel uit van de gemeente Waasten. Derhalve zijn er geen aparte cijfers beschikbaar voor de talentelling van 1846.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 % % %
1866 138 282 1.831 0 0 0 0 0 6,1% 12,5% 81,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 99 480 1.917 1 0 0 0 0 4,0% 19,2% 76,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 96 1.276 2.093 1 0 0 0 0 2,8% 36,8% 60,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 49 1.389 2.800 1 0 0 0 250 1,2% 32,8% 66,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 130 1.736 2.991 1 0 0 0 344 2,7% 35,7% 61,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 375 544 1.717 0 0 0 1 95 14,2% 20,6% 65,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1930 445 1.498 2.954 0 0 1 2 198 9,1% 30,6% 60,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 270 1.554 2.783 6 0 1 28 194 5,8% 33,5% 60,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,6%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 323 4.535 0 6,6% 93,4% 0,0%
1920 515 2.122 0 19,5% 80,5% 0,0%
1930 1.124 3.765 0 23,0% 77,0% 0,0%
1947 849 3.764 0 18,4% 81,6% 0,0%

Waasten (Warneton) - (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Waasten werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie West-Vlaanderen naar de provincie Henegouwen en werd een gemeente met taalfaciliteiten voor Nederlandstaligen.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 234 5.165 0 4,3% 95,7% 0,0%
1866 97 108 2.990 0 0 0 0 0 3,0% 3,4% 93,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 172 437 2.723 0 0 0 0 0 5,2% 13,1% 81,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 18 964 2.861 0 0 0 0 0 0,5% 25,1% 74,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 208 850 2.493 4 0 0 4 204 5,8% 23,9% 70,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
1910 678 424 2.805 2 0 0 0 176 17,3% 10,8% 71,8% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 107 325 739 0 0 0 1 40 9,1% 27,7% 63,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1930 227 556 2.342 0 0 0 7 132 7,2%% 17,8% 74,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1947 146 1.030 1.938 0 1 0 19 104 4,7% 32,9% 61,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 784 3.125 0 20,1% 79,9% 0,0%
1920 240 932 0 20,5% 79,5% 0,0%
1930 489 2.643 0 15,6% 84,4% 0,0%
1947 436 2.688 1 14,0% 86,0% 0,0%

Neerwaasten (Bas-Warneton) - (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Neerwaasten werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie West-Vlaanderen naar de provincie Henegouwen en werd een gemeente met taalfaciliteiten voor Nederlandstaligen.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 5 713 0 0,7% 99,3% 0,0%
1866 533 81 7 0 0 0 0 0 85,8% 13,0% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 112 3 629 0 0 0 0 0 15,1% 0,4% 84,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 15 138 585 0 0 0 0 0 2,0% 18,7% 79,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 21 179 540 0 0 0 0 32 2,8% 24,2% 73,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 30 150 533 0 0 0 0 43 4,2% 21,0% 74,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 58 0 534 0 0 0 0 20 9,8% 0,0% 90,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 58 221 509 0 0 0 1 32 7,4% 28,0% 64,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1947 50 237 464 0 0 0 0 25 6,7% 31,6% 61,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 61 652 0 8,6% 91,4% 0,0%
1920 58 534 0 9,8% 90,2% 0,0%
1930 145 644 0 18,4% 81,6% 0,0%
1947 120 631 0 16,0% 84,0% 0,0%

Opmerking:

De cijfers voor de telling van 1866 zoals gepubliceerd lijken niet logisch te zijn in functie van de resultaten van de eerdere en latere tellingen. E. Hennequin, directeur van het Militair Cartografisch Instituut, vermeldt in zijn "Notes et documents à consulter dans l'étude cartographique et statistique des limites des langues nationales en Belgique" (gepubliceerd van november 1894 tot maart 1895) dat de cijfers voor nl en fr verwisseld werden.

Hollebeke (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 442 138 0 76,2% 23,8% 0,0%
1866 612 7 62 0 0 0 0 0 89,9% 1,0% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 591 82 56 0 0 0 0 0 81,1% 11,2% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 593 133 23 0 0 0 1 30 79,1% 17,7% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1900 567 200 10 0 0 0 0 57 73,0% 25,7% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 756 148 34 0 0 0 0 68 80,6% 15,8% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 427 41 1 0 0 0 0 19 91,0% 8,7% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 409 256 6 0 0 0 1 31 60,9% 38,1% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1947 465 252 20 0 0 0 2 33 62,9% 34,1% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 869 69 0 92,6% 7,4%% 0,0%
1920 466 3 0 99,4% 0,6% 0,0%
1930 652 20 0 97,0% 3,0% 0,0%
1947 704 35 0 95,3% 4,7% 0,0%

Zandvoorde (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 300 433 0 40,9% 59,1% 0,0%
1866 216 357 172 0 9 0 0 0 28,6% 47,3% 22,8% 0,0% 1,2% 0,0% 0,0%
1880 458 135 245 0 0 0 0 0 54,7% 16,1% 29,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 451 378 146 0 0 0 0 0 46,3% 38,8% 15,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 441 402 96 0 0 0 0 59 47,0% 42,8% 10,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 393 542 17 0 0 0 0 47 41,3% 56,9% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 127 165 3 0 0 0 0 9 43,1% 55,9% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 309 382 28 0 0 0 0 37 43,0% 53,1% 3,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 456 271 11 0 0 2 6 29 61,1% 36,3% 1,5% 0,0% 0,0% 0,3% 0,8%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 867 85 0 91,1% 8,9% 0,0%
1920 267 28 0 90,5% 9,5% 0,0%
1930 626 92 0 87,2% 12,8% 0,0%
1947 696 49 0 93,4% 6,6% 0,0%

Houthem (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Houthem werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie West-Vlaanderen naar de provincie Henegouwen en werd een gemeente met taalfaciliteiten voor Nederlandstaligen.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 129 967 0 11,8% 88,2% 0,0%
1866 58 463 710 0 0 0 0 0 4,7% 37,6% 57,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 164 413 548 0 0 0 0 0 14,6% 36,7% 48,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 123 517 577 0 0 0 0 0 10,1% 42,5% 47,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 237 658 429 0 0 0 0 102 17,9% 49,7% 32,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 216 749 502 0 0 0 0 81 14,7% 51,1% 34,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 65 497 214 0 0 0 0 27 8,4% 64,0% 27,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 143 514 591 0 0 0 1 54 11,4% 41,2% 47,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1947 85 531 584 0 1 0 14 46 7,0% 43,7% 48,1% 0,0% 0,1% 0,0% 1,2%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 471 996 0 32,1% 67,9% 0,0%
1920 211 565 0 27,2% 72,8% 0,0%
1930 269 966 0 21,8% 78,2% 0,0%
1947 169 1.045 1 13,9% 86,0% 0,1%

Komen (Comines) (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Komen werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie West-Vlaanderen naar de provincie Henegouwen en werd een gemeente met taalfaciliteiten voor Nederlandstaligen.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 333 3.099 0 9,7% 90,3% 0,0%
1866 804 94 2.648 0 1 0 0 1 22,7% 2,7% 74,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 1.132 218 2.651 0 0 0 0 0 28,3% 5,4% 66,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 869 1.994 1.951 3 1 0 1 0 18,0% 41,4% 40,5% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 1.313 2.384 1.910 5 0 0 5 340 23,4% 42,4% 34,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
1910 1.868 2.838 1.613 6 0 0 0 316 29,5% 44,9% 25,5% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 683 1.144 2.416 1 0 0 3 180 16,1% 26,9% 56,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1930 695 2.421 4.099 0 0 1 8 300 9,6% 33,5% 56,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1947 621 3.892 3.233 6 0 5 71 311 7,9% 49,7% 41,3% 0,1% 0,0% 0,1% 0,9%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 3.495 2.830 0 55,3% 44,7% 0,0%
1920 1.040 3.207 0 24,5% 75,5% 0,0%
1930 1.490 5.734 0 20,6% 79,4% 0,0%
1947 1.173 6.622 17 15,0% 84,8% 0,2%

Wervik (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 5.452 435 2 92,6% 7,4% 0,0%
1866 5.017 1.644 60 0 21 1 3 0 74,4% 24,4% 0,9% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0%
1880 3.463 3.070 153 0 0 0 6 0 51,7% 45,9% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1890 3.453 3.966 76 1 0 0 8 0 45,9% 53,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1900 4.305 3.897 36 0 0 3 7 519 52,2% 47,2% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1910 6.883 2.376 48 0 1 3 2 670 73,9% 25,5% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 5.308 2.883 114 1 0 0 6 414 63,9% 34,7% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1930 7.389 3.097 325 0 0 0 18 459 68,2% 28,6% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1947 7.496 3.898 134 0 4 16 144 538 64,1% 33,3% 1,1% 0,0% 0,0% 0,1% 1,2%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 9.125 184 4 98,0% 2,0% 0,0%
1920 8.010 302 0 96,4% 3,6% 0,0%
1930 10.033 791 0 92,7% 7,3% 0,0%
1947 11.154 424 4 96,3% 3,7% 0,0%

Menen (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 7.653 585 5 92,8% 7,1% 0,1%
1866 8.280 896 96 1 4 2 2 267 89,2% 9,7% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 8.164 2.675 279 0 2 4 5 1 73,4% 24,0% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 10.674 2.781 221 2 0 3 27 2 77,9% 20,3% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1900 12.220 5.158 174 5 6 17 53 978 69,3% 29,3% 1,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,3%
1910 13.644 3.890 315 5 0 16 51 715 76,1% 21,7% 1,8% 0,0% 0,0% 0,1% 0,3%
1920 12.540 2.492 722 0 0 1 28 688 79,5% 15,8% 4,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1930 13.448 5.844 400 1 3 3 58 727 68,1% 29,6% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%
1947 12.964 7.290 351 3 3 59 646 715 60,8% 34,2% 1,6% 0,0% 0,0% 0,3% 3,0%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 17.031 869 21 95,0% 4,8% 0,1%
1920 14.629 1.154 0 92,7% 7,3% 0,0%
1930 18.286 1.467 4 92,6% 7,4% 0,0%
1947 19.750 1.247 5 94,0% 5,9% 0,0%

Rekkem (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 509 1.602 0 24,1% 75,9% 0,0%
1866 862 61 1.325 0 0 0 0 0 38,3% 2,7% 58,9% 0,0% 0,0% 0,0% 00%
1880 606 1.328 448 2 0 1 0 0 25,4% 55,7% 18,8% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 491 1.621 644 0 0 1 0 0 17,8% 58,8% 23,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 630 1.572 594 0 0 0 0 214 22,5% 56,2% 21,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 967 1.707 530 1 0 0 0 161 30,2% 53,3% 16,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 935 1.674 484 0 0 0 0 104 30,2% 54,1% 15,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 1.353 1.950 495 0 0 0 1 172 35,6% 51,3% 13,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 1.443 2.384 447 0 2 10 77 146 33,1% 54,6% 10,2% 0,0% 0,0% 0,2% 1,8%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 1.989 1.216 0 62,1% 37,9% 0,0%
1920 2.128 965 0 68,8% 31,2% 0,0%
1930 2.475 1.324 0 65,1% 34,9% 0,0%
1947 3.099 1.186 2 72,3% 27,7% 0,0%

Moeskroen (Mouscron) (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Moeskroen werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie West-Vlaanderen naar de provincie Henegouwen en werd een gemeente met taalfaciliteiten voor Nederlandstaligen.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 322 5.853 0 5,2% 94,8% 0,0%
1866 1.485 478 5.765 4 1 0 0 0 19,2% 6,2% 74,6% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 723 4.774 4.961 17 0 0 6 0 6,9% 45,5% 47,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1%
1890 1.429 4.581 7.719 20 5 0 9 1 10,4% 33,3% 56,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
1900 2.523 7.441 7.953 15 0 0 14 963 14,1% 41,5% 44,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
1910 1.597 10.286 9.558 53 0 0 33 988 7,4% 47,8% 44,4% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2%
1920 2.079 10.173 10.262 21 2 1 31 1.051 9,2% 45,1% 45,5% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
1930 4.128 13.836 13.555 24 2 3 67 1.385 13,1% 43,8% 42,9% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2%
1947 2.811 15.257 16.455 79 4 23 545 1.180 8,0% 43,4% 46,8% 0,2% 0,0% 0,1% 1,5%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 6.621 14.897 9 30,8% 69,2% 0,0%
1920 5.969 16.598 2 26,4% 73,5% 0,0%
1930 10.107 21.499 9 32,0% 68,0% 0,0%
1947 8.076 27.085 10 23,0% 77,0% 0,0%

Aalbeke (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 1.480 351 0 80,8% 19,2% 0,0%
1866 1.342 401 32 0 0 0 0 0 75,6% 22,6% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 1.276 332 29 0 0 0 0 0 77,9% 20,3% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 1.160 568 5 0 0 0 0 0 66,9% 32,8% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 1.160 701 6 0 0 0 0 118 62,1% 37,5% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 1.307 580 24 0 0 0 1 99 68,4% 30,3% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1920 1.036 906 8 0 0 0 0 62 53,1% 46,5% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 1.638 356 28 0 0 0 0 85 81,0% 17,6% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 1.884 480 33 0 0 2 17 93 78,0% 19,9% 1,4% 0,0% 0,0% 0,1% 0,7%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 1.870 42 0 97,8% 2,2% 0,0%
1920 1.926 24 0 98,8% 1,2% 0,0%
1930 1.979 43 0 97,9% 2,1% 0,0%
1947 2.317 83 0 96,5% 3,5% 0,0%

Rollegem (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 1.981 296 0 87,0% 13,0% 0,0%
1866 1.966 9 291 0 0 0 0 65 86,8% 0,4% 12,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 1.920 91 88 0 1 0 0 0 91,4% 4,3% 4,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 1.604 461 126 0 0 0 0 0 73,2% 21,0% 5,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 1.434 662 8 0 0 0 0 128 68,2% 31,5% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 1.585 688 1 0 0 0 0 141 69,7% 30,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 1.866 317 0 0 0 0 0 98 85,5% 14,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 1.803 483 29 0 0 0 1 105 77,8% 20,9% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 1.773 607 34 0 1 5 20 89 72,7% 24,9% 1,4% 0,0% 0,0% 0,2% 0,8%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 2.273 1 0 100,0% 0,0% 0,0%
1920 2.149 34 0 98,4% 1,6% 0,0%
1930 2.264 52 0 97,8% 2,2% 0,0%
1947 2.345 86 1 96,4% 3,5% 0,0%

Bellegem (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 2.953 49 1 98,3% 1,6% 0,0%
1866 2.602 253 7 0 0 0 0 0 90,9% 8,8% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 2.243 602 7 0 0 0 0 0 78,6% 21,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 2.553 517 2 0 0 0 4 1 83,0% 16,8% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1900 2.358 595 4 0 0 0 3 149 79,7% 20,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1910 2.380 524 0 0 0 4 0 136 81,8% 18,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%
1920 2.552 242 1 0 0 0 1 110 91,3% 8,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 2.520 389 8 0 0 0 1 136 86,4% 13,3% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 2.457 695 9 1 0 8 32 119 76,7% 21,7% 0,3% 0,0% 0,0% 0,2% 1,0%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 2.905 3 0 99,9% 0,1% 0,0%
1920 2.794 2 0 99,9% 0,1% 0,0%
1930 2.898 20 0 99,3% 0,7% 0,0%
1947 3.153 49 0 98,5% 1,5% 0,0%

Lowingen (Luingne) (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Lowingen werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie West-Vlaanderen naar de provincie Henegouwen en werd een gemeente met taalfaciliteiten voor Nederlandstaligen.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 60 1.377 0 4,2% 95,8% 0,0%
1866 181 123 1.307 0 0 0 0 0 11,2% 7,6% 81,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 432 253 918 0 1 0 0 0 26,9% 15,8% 57,2% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%
1890 118 583 1.069 1 0 0 0 0 6,7% 32,9% 60,4% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 69 854 925 0 0 0 3 109 3,7% 46,1% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1910 189 899 1.025 0 0 0 3 85 8,9% 42,5% 48,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1920 138 837 1.120 0 0 0 0 65 6,6% 40,0% 53,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 421 1.114 1.094 1 0 0 0 118 16,0% 42,4% 41,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 375 1.123 1.337 5 0 5 27 88 13,1% 39,1% 46,6% 0,2% 0,0% 0,2% 0,9%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 542 1.574 0 25,6% 74,4% 0,0%
1920 309 1.786 0 14,7% 85,3% 0,0%
1930 997 1.633 0 37,9% 62,1% 0,0%
1947 839 2.032 0 29,2% 70,8% 0,0%

Dottenijs (Dottignies) (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Dottenijs werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie West-Vlaanderen naar de provincie Henegouwen en werd een gemeente met taalfaciliteiten voor Nederlandstaligen.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 367 3.628 0 9,2% 90,8% 0,0%
1866 239 762 3.012 0 0 0 0 0 6,0% 19,0% 75,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 279 385 3.265 0 0 0 0 0 7,1% 9,8% 83,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 243 1.143 2.674 0 0 0 2 3 6,0% 28,1% 65,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 566 1.224 2.489 1 0 0 5 185 13,2% 28,6% 58,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1910 637 1.688 2.634 0 0 1 7 236 12,8% 34,0% 53,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1920 425 1.428 2.929 1 0 0 5 218 8,9% 29,8% 61,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1930 454 1.781 3.041 3 0 1 5 222 8,6% 33,7% 57,5% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
1947 286 2.093 3.322 3 1 1 42 184 5,0% 36,4% 57,8% 0,1% 0,0% 0,0% 0,7%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 1.168 3.799 0 23,5% 76,5% 0,0%
1920 917 3.871 0 19,2% 80,8% 0,0%
1930 1.066 4.219 0 20,2% 79,8% 0,0%
1947 714 5.030 1 12,4% 87,6% 0,0%

Kooigem (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 719 112 0 86,5% 13,5% 0,0%
1866 725 182 99 0 0 0 0 0 72,1% 18,1% 9,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 538 388 24 0 0 0 0 0 56,6% 40,8% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 554 303 9 0 0 0 1 0 63,9% 34,9% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1900 342 418 3 0 0 0 0 43 44,8% 54,8% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 320 420 10 0 0 0 0 45 42,7% 56,0% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 290 397 2 0 0 0 0 26 42,1% 57,6% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 522 173 24 0 0 0 2 31 72,4% 24,0% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%
1947 429 292 19 0 0 1 8 16 57,3% 39,0% 2,5% 0,0% 0,0% 0,1% 1,1%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 726 24 0 96,8% 3,2% 0,0%
1920 668 21 0 97,0% 3,0% 0,0%
1930 671 40 0 94,4% 5,6% 0,0%
1947 700 32 0 95,6% 4,4% 0,0%

Spiere (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Spiere werd bij de vastlegging van de taalgrens een gemeente met taalfaciliteiten voor Franstaligen.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 114 995 0 10,3% 89,7% 0,0%
1866 123 346 627 0 1 0 1 1 11,2% 31,5% 57,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1%
1880 214 356 474 0 0 0 0 0 20,5% 34,1% 45,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 126 628 382 0 0 0 0 2 11,1% 55,3% 33,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 307 312 503 2 0 0 0 57 27,3% 27,8% 44,8% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 148 574 318 0 0 0 0 41 14,2% 55,2% 30,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 60 576 341 0 0 0 1 36 6,1% 58,9% 34,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1930 182 469 263 0 0 0 1 50 19,9% 51,3% 28,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1947 78 562 234 0 0 0 3 23 8,9% 64,1% 26,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 438 602 0 42,1% 57,9% 0,0%
1920 251 727 0 25,7% 74,3% 0,0%
1930 412 503 0 45,0% 55,0% 0,0%
1947 304 567 0 34,9% 65,1% 0,0%

Helkijn (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Helkijn werd bij de vastlegging van de taalgrens een gemeente met taalfaciliteiten voor Franstaligen.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 926 152 0 85,9% 14,1% 0,0%
1866 644 330 267 0 1 0 0 0 51,9% 26,6% 21,5% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%
1880 299 958 53 0 0 0 0 2 22,8% 73,1% 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 606 605 65 0 0 0 0 0 47,5% 47,4% 5,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 286 928 52 0 0 0 0 67 22,6% 73,3% 4,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 213 814 80 0 0 0 0 33 19,2% 73,5% 7,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 144 723 42 0 0 0 0 63 15,8% 79,5% 4,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 267 818 85 0 0 0 0 31 22,8% 69,9% 7,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 249 647 63 0 0 0 9 29 25,7% 66,8% 6,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 428 679 0 38,7% 61,3% 0,0%
1920 355 554 0 39,1% 60,9% 0,0%
1930 552 618 0 47,2% 52,8% 0,0%
1947 459 498 0 48,0% 52,0% 0,0%

Pottes (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 12 2.048 0 0,6% 99,4% 0,0%
1866 12 66 1.865 0 0 0 0 0 0,6% 3,4% 96,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 0 85 1.673 0 0 0 0 0 0,0% 4,8% 95,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 0 154 1.757 0 0 0 0 0 0,0% 8,1% 91,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 6 73 1.658 0 0 0 0 81 0,3% 4,2% 95,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 0 160 1.454 0 0 0 0 55 0,0% 9,9% 90,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 2 44 1.490 0 0 0 0 52 0,1% 2,9% 97,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 0 119 1.396 0 0 0 0 52 0,0% 7,9% 92,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 11 193 1.254 1 0 0 0 51 0,8% 13,2% 85,9% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 29 1.585 0 1,8% 98,2% 0,0%
1920 33 1.503 0 2,1% 97,9% 0,0%
1930 5 1.508 0 0,3% 99,7% 0,0%
1947 51 1.401 0 3,5% 96,5% 0,0%

Bossuit (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 563 87 0 86,6% 13,4% 0,0%
1866 416 178 22 0 0 0 0 0 67,5% 28,9% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 250 279 14 2 0 0 0 0 45,9% 51,2% 2,6% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 172 376 15 0 0 0 3 0 30,4% 66,4% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5%
1900 225 310 4 0 0 0 0 29 41,7% 57,5% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 234 352 5 0 0 0 0 23 39,6% 59,6% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 391 100 2 0 0 0 0 19 79,3% 20,3% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 268 242 5 0 0 1 0 18 51,9% 46,9% 1,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0%
1947 192 258 9 0 0 0 5 12 41,4% 55,6% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 575 16 0 97,3% 2,7% 0,0%
1920 486 7 0 98,6% 1,4% 0,0%
1930 505 11 0 97,9% 2,1% 0,0%
1947 440 23 0 95,0% 5,0% 0,0%

Outrijve (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 1.119 13 0 98,9% 1,1% 0,0%
1866 916 148 8 0 0 0 0 0 85,4% 13,8% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 879 137 1 0 0 0 0 0 86,4% 13,5% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 934 193 29 0 0 0 0 0 80,6% 16,7% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 729 320 9 0 0 0 0 58 68,9% 30,2% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 803 259 10 0 0 0 0 88 74,9% 24,2% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 792 225 0 0 0 0 0 32 77,9% 22,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 749 275 3 0 0 0 0 36 72,9% 26,8% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 580 374 6 0 0 2 15 29 59,4% 38,3% 0,6% 0,0% 0,0% 0,2% 1,5%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 1.062 10 0 99,1% 0,9% 0,0%
1920 1.005 12 0 98,8% 1,2% 0,0%
1930 1.003 19 0 98,1% 1,9% 0,0%
1947 946 24 0 97,5% 2,5% 0,0%

Escanaffles (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 47 2.133 0 2,2% 97,8% 0,0%
1866 41 26 1.873 0 0 0 0 0 2,1% 1,3% 96,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 13 151 1.602 0 0 0 0 0 0,7% 8,6% 90,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 49 532 1.270 3 0 0 0 0 2,6% 28,7% 68,5% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 38 196 1.385 0 0 0 0 62 2,3% 12,1% 85,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 3 257 1.286 1 0 0 1 67 0,2% 16,6% 83,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
1920 55 157 1.247 0 0 0 1 55 3,8% 10,8% 85,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1930 14 339 1.105 1 0 0 2 56 1,0% 23,2% 75,6% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
1947 26 266 969 1 0 0 8 45 2,0% 20,9% 76,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,6%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 60 1.488 0 3,9% 96,1% 0,0%
1920 83 1.377 0 5,7% 94,3% 0,0%
1930 29 1.432 0 2,0% 98,0% 0,0%
1947 64 1.181 0 5,1% 94,9% 0,0%

Avelgem (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 4.614 37 0 99,2% 0,5% 0,0%
1866 3.169 468 16 0 0 0 1 0 86,7% 12,8% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 2.974 651 22 0 0 0 0 0 81,5% 17,9% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 3.127 722 10 1 0 6 0 2 80,9% 18,7% 0,3% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0%
1900 2.932 695 10 0 0 0 10 223 80,4% 19,1% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%
1910 3.022 819 22 0 0 0 6 163 78,1% 21,2% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1920 3.098 535 11 0 0 0 2 203 85,0% 14,7% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1930 3.703 469 45 0 1 0 3 214 87,7% 11,1% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1947 3.092 1.666 46 0 0 6 126 144 62,6% 33,8% 0,9% 0,0% 0,0% 0,1% 2,6%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 3.839 30 0 99,2% 0,8% 0,0%
1920 3.615 31 0 99,1% 0,9% 0,0%
1930 4.144 75 1 98,2% 1,8% 0,0%
1947 4.813 122 0 97,5% 2,5% 0,0%

Ruien (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 2.426 13 0 99,5% 0,5% 0,0%
1866 1.993 174 29 0 0 0 0 0 90,8% 7,9% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 1.885 130 11 0 0 0 0 0 93,0% 6,4% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 1.693 459 5 0 0 0 0 0 78,5% 21,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 1.430 711 2 1 0 0 1 69 66,7% 33,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 1.922 141 19 0 1 0 0 77 92,3% 6,8% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 1.780 124 47 0 0 0 1 62 91,2% 6,4% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1930 1.750 138 93 0 0 0 3 81 88,2% 7,0% 4,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1947 1.332 744 19 1 0 3 19 76 62,9% 35,1% 0,9% 0,0% 0,0% 0,1% 0,9%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 2.058 24 1 98,8% 1,2% 0,0%
1920 1.886 66 0 96,6% 3,4% 0,0%
1930 1.836 148 0 92,5% 7,5% 0,0%
1947 2.040 77 0 96,4% 3,6% 0,0%

Kwaremont (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 1.867 16 0 99,2% 0,6% 0,0%
1866 1.638 125 0 0 0 0 1 0 92,9% 7,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1880 1.358 204 0 0 0 0 0 0 86,9% 13,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 1.158 211 0 0 0 0 0 0 84,6% 15,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 988 327 2 0 0 0 0 66 75,0% 24,8% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 1.105 180 5 0 0 0 1 64 85,6% 13,9% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1920 1.023 121 1 0 0 0 0 59 89,3% 10,6% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 1.071 56 3 0 0 0 0 42 94,8% 5,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 674 300 4 0 0 2 10 48 68,1% 30,3% 0,4% 0,0% 0,0% 0,2% 1,0%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 1.275 16 0 98,8% 1,2% 0,0%
1920 1.143 2 0 99,8% 0,2% 0,0%
1930 1.126 4 0 99,6% 0,4% 0,0%
1947 965 22 0 97,8% 2,2% 0,0%

Orroir (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Orroir werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie Oost-Vlaanderen naar de provincie Henegouwen.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 93 643 0 12,6% 87,4% 0,0%
1866 68 8 599 0 0 0 0 0 10,1% 1,2% 88,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 24 90 471 0 0 0 0 0 4,1% 15,4% 80,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 25 12 579 0 0 0 0 0 4,1% 1,9% 94,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 120 56 456 0 0 0 0 20 19,0% 8,9% 72,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 62 20 604 0 0 0 0 33 9,0% 2,9% 88,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 49 252 340 0 0 0 0 20 7,6% 39,3% 53,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 50 212 379 0 0 0 1 20 7,8% 33,0% 59,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1947 16 158 506 3 0 0 19 29 2,3% 22,5% 72,1% 0,4% 0,0% 0,0% 2,7%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 62 624 0 9,0% 91,0% 0,0%
1920 182 459 0 28,4% 71,6% 0,0%
1930 134 508 0 20,9% 79,1% 0,0%
1947 71 628 1 10,1% 89,7% 0,1%

Amougies (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Amougies werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie Oost-Vlaanderen naar de provincie Henegouwen.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 19 836 0 2,2% 97,8% 0,0%
1866 14 78 635 0 0 0 0 0 1,9% 10,7% 87,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 581 170 21 0 0 0 0 0 75,3% 22,0% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 18 176 667 0 0 0 0 0 2,1% 20,4% 77,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 84 246 389 0 0 0 0 31 11,7% 34,2% 54,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 19 97 590 0 0 0 0 45 2,7% 13,7% 83,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 4 77 608 0 0 0 0 24 0,6% 11,2% 88,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 48 347 523 0 0 0 1 30 5,2% 37,8% 56,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1947 36 156 792 0 0 0 6 27 3,6% 15,8% 80,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 26 680 0 3,7% 96,3% 0,0%
1920 4 685 0 0,6% 99,4% 0,0%
1930 191 728 0 20,8% 79,2% 0,0%
1947 98 891 0 9,9% 90,1% 0,0%

Opmerking:

De resultaten voor de telling van 1880 zoals gepubliceerd lijken niet logisch te zijn in functie van de resultaten van de tellingen van 1846 en 1866 en latere tellingen.

Rozenaken (Russeignies) (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Rozenaken werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie Oost-Vlaanderen naar de provincie Henegouwen.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 200 687 0 22,5% 77,5% 0,0%
1866 103 41 591 0 0 0 0 0 14,0 5,6% 80,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 18 604 0 0 0 0 0 0 2,9% 97,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 39 277 359 0 0 0 7 4 5,7% 40,4% 52,3% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0%
1900 38 293 348 0 0 0 1 28 5,6% 43,1% 51,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1910 69 227 336 0 0 0 0 27 10,9% 35,9% 53,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 39 194 355 0 0 0 0 26 6,6% 33,0% 60,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 124 166 322 0 0 0 0 16 20,3% 27,1% 52,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 48 162 392 0 0 0 4 13 7,9% 26,7% 64,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 140 492 0 22,2% 77,8% 0,0%
1920 97 491 0 16,5% 83,5% 0,0%
1930 203 409 0 33,2% 66,8% 0,0%
1947 86 520 0 14,2% 85,8% 0,0%

Opmerking:

De resultaten voor de telling van 1880 zoals gepubliceerd lijken niet logisch te zijn in functie van de resultaten van de tellingen van 1846 en 1866 en latere tellingen.

Anserœul (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 6 1.921 0 0,3% 99,7% 0,0%
1866 0 70 1.612 0 0 0 0 0 0,0% 4,2% 95,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 1 54 1.335 0 0 0 0 0 0,1% 3,9% 96,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 3 126 1.216 0 0 0 0 0 0,2% 9,4% 90,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 6 125 1.106 0 0 0 0 62 0,5% 10,1% 89,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 13 170 1.048 0 0 0 0 53 1,1% 13,8% 85,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 8 186 977 0 0 0 0 41 0,7% 15,9% 83,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 12 150 995 0 0 0 0 32 1,0% 13,0% 86,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 12 242 863 3 0 0 2 36 1,1% 21,6% 76,9% 0,3% 0,0% 0,0% 0,2%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 85 1.146 0 6,9% 93,1% 0,0%
1920 37 1.134 0 3,2% 96,8% 0,0%
1930 32 1.125 0 2,8% 97,2% 0,0%
1947 78 1.043 0 7,0% 93,0% 0,0%

Wattripont (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 0 470 0 0,0% 100,0% 0,0%
1866 1 10 380 0 0 0 0 0 0,3% 2,6% 97,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 0 10 341 0 0 0 0 0 0,0% 2,8% 97,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 0 340 16 0 0 0 0 0 0,0% 95,5% 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 1 20 313 0 0 0 0 14 0,3% 6,0% 93,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 1 43 296 0 0 0 0 6 0,3% 12,6% 87,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 1 41 229 0 0 0 0 6 0,4% 15,1% 84,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 20 43 214 0 0 0 0 19 7,2% 15,5% 77,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 9 88 178 1 0 0 3 7 3,2% 31,5% 63,8% 0,4% 0,0% 0,0% 1,1%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 21 319 0 6,2% 93,8% 0,0%
1920 12 259 0 4,4% 95,6% 0,0%
1930 34 243 0 12,3% 87,7% 0,0%
1947 44 234 0 15,8% 84,2% 0,0%

Dergneau (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 2 697 0 0,3% 99,7% 0,0%
1866 0 14 627 0 0 0 0 0 0,0% 2,2% 97,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 0 0 570 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 0 7 514 0 0 0 0 0 0,0% 1,3% 98,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 0 30 506 0 0 0 0 24 0,0% 5,6% 94,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 0 24 498 0 0 0 0 23 0,0% 4,6% 95,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 0 12 468 0 0 0 0 14 0,0% 2,5% 97,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 6 7 476 0 0 0 0 5 1,2% 1,4% 97,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 6 72 582 2 0 0 1 19 0,9% 10,9% 87,8% 0,3% 0,0% 0,0% 0,2%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 1 521 0 0,2% 99,8% 0,0%
1920 1 479 0 0,2% 99,8% 0,0%
1930 12 477 0 2,5% 97,5% 0,0%
1947 29 633 0 4,4% 95,6% 0,0%

Saint-Sauveur (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 22 2.141 0 1,0% 99,0% 0,0%
1866 5 55 1.943 2 0 0 0 0 0,2% 2,7% 96,9% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 4 59 1.937 1 0 0 0 0 0,2% 2,9% 96,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 3 64 1.802 1 0 0 0 0 0,2% 3,4% 96,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 0 55 1.704 0 0 0 0 63 0,0% 3,1% 96,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 0 8 1.662 0 0 0 0 36 0,0% 0,5% 99,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 2 23 1.482 0 0 0 0 34 0,1% 1,5% 98,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 1 44 1.356 0 0 0 0 37 0,1% 3,1% 96,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 17 264 1.091 2 0 0 9 29 1,2% 19,1% 78,9% 0,1% 0,0% 0,0% 0,7%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 0 1.670 0 0,0% 100,0% 0,0%
1920 2 1.505 0 0,1% 99,9% 0,0%
1930 1 1.400 0 0,1% 99,9% 0,0%
1947 110 1.269 0 8,0% 92,0% 0,0%

Ronse (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Ronse werd bij de vastlegging van de taalgrens een gemeente met taalfaciliteiten voor Franstaligen.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 9.364 2.831 1 76,8% 23,2% 0,0%
1866 7.480 2.182 2.029 0 0 1 10 0 63,9% 18,6% 17,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1880 5.408 4.997 3.184 2 0 0 3 0 39,8% 36,8% 23,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 10.452 4.294 2.135 3 0 6 19 3 61,8% 25,4% 12,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1900 7.599 8.660 2.583 3 3 0 37 1.051 40,2% 45,9% 13,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1910 11.881 7.678 1.788 2 1 0 20 933 55,6% 35,9% 8,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1920 10.220 8.945 1.919 3 0 3 46 892 48,4% 42,3% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1930 11.406 9.608 2.355 14 1 1 86 824 48,6% 40,9% 10,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,4%
1947 9.371 11.447 3.699 33 2 34 640 698 37,1% 45,4% 14,7% 0,1% 0,0% 0,1% 2,5%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 17.431 3.937 2 81,6% 18,4% 0,0%
1920 16.340 4.795 1 77,3% 22,7% 0,0%
1930 17.830 5.639 2 76,0% 24,0% 0,0%
1947 17.262 7.952 2 68,5% 31,5% 0,0%

Elzele (Ellezelles) (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 576 5.030 12 10,3% 89,5% 0,2%
1866 470 449 4.540 0 0 0 0 0 8,6% 8,2% 83,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 517 159 4.416 0 0 1 0 0 10,2% 3,1% 86,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 516 447 4.303 1 0 0 0 0 9,8% 8,5% 81,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 233 757 4.257 1 0 0 0 194 4,4% 14,4% 81,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 464 346 4.289 0 0 0 5 160 9,1% 6,8% 84,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1920 177 308 4.406 1 0 0 1 133 3,6% 6,3% 90,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 178 630 4.078 1 0 0 2 142 3,6% 12,9% 83,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 304 697 3.308 2 0 0 19 114 7,0% 16,1% 76,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 535 4.569 0 10,5% 89,5% 0,0%
1920 177 4.716 0 3,6% 96,4% 0,0%
1930 398 4.491 0 8,1% 91,9% 0,0%
1947 450 3.806 0 10,6% 89,4% 0,0%

Vloesberg (Flobecq) (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Vloesberg werd bij de vastlegging van de taalgrens een gemeente met taalfaciliteiten voor Nederlandstaligen.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 235 4.905 0 4,6% 95,4% 0,0%
1866 167 89 4.347 0 0 0 0 0 3,6% 1,9% 94,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 173 206 3.682 1 0 0 2 0 4,3% 5,1% 90,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 135 329 3.715 1 0 0 1 0 3,2% 7,9% 88,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 197 188 3.491 6 0 0 2 125 5,1% 4,8% 89,9% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1%
1910 111 310 3.381 3 0 0 0 117 2,9% 8,1% 88,9% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 130 262 3.193 0 0 0 2 90 3,6% 7,3% 89,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1930 180 249 3.008 1 0 0 2 99 5,2% 7,2% 87,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1947 51 743 2.546 4 0 0 35 86 1,5% 22,0% 75,3% 0,1% 0,0% 0,0% 1,0%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 224 3.581 0 5,9% 94,1% 0,0%
1920 216 3.371 0 6,0% 94,0% 0,0%
1930 242 3.198 0 7,0% 93,0% 0,0%
1947 241 3.116 0 7,2% 92,8% 0,0%

Opbrakel (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 1.956 25 0 98,7% 1,3% 0,0%
1866 1.786 8 0 0 0 0 0 0 99,6% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 1.744 9 0 0 0 0 0 0 99,5% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 1.704 101 6 0 0 0 0 0 94,1% 5,6% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 1.692 124 0 0 0 0 2 75 93,1% 6,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1910 1.787 143 3 0 0 0 1 86 92,4% 7,4% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1920 1.608 187 2 0 0 0 0 56 89,5% 10,4% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 1.267 426 5 0 0 0 1 76 74,6% 25,1% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1947 1.350 307 7 0 0 0 5 45 80,9% 18,4% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 1.917 17 0 99,1% 0,9% 0,0%
1920 1.795 2 0 99,9% 0,1% 0,0%
1930 1.690 9 0 99,5% 0,5% 0,0%
1947 1.659 8 0 99,5% 0,5% 0,0%

Everbeek (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Everbeek werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie Henegouwen naar de provincie Oost-Vlaanderen.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 3.751 98 6 97,3% 2,5% 0,2%
1866 3.295 167 63 0 0 0 0 0 93,5% 4,7% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 1.530 1.878 15 0 0 0 0 0 44,7% 54,9% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 1.491 2.417 12 0 0 0 5 0 38,0% 61,6% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1900 2.099 868 52 0 0 0 2 151 69,5% 28,7% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1910 1.991 1.088 31 0 0 0 1 89 64,0% 35,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 1.236 1.480 58 0 0 0 0 81 44,6% 53,4% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 883 1.370 46 0 0 0 7 80 38,3% 59,4% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%
1947 596 1.426 32 0 0 0 12 52 28,8% 69,0% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 3.029 82 0 97,4% 2,6% 0,0%
1920 2.671 103 0 96,3% 3,7% 0,0%
1930 1.995 311 0 86,5% 13,5% 0,0%
1947 1.763 284 0 86,1% 13,9% 0,0%

Ghoy (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 198 2.075 0 8,7% 91,3% 0,0%
1866 3 171 1.834 0 0 0 0 0 0,1% 8,5% 91,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 512 0 1.426 0 0 0 0 0 26,4% 0,0% 73,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 94 342 1.544 0 0 0 0 0 4,7% 17,3% 78,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 0 225 1.711 0 0 0 0 50 0,0% 11,6% 88,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 17 141 1.372 0 0 0 0 48 1,1% 9,2% 89,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 15 144 1.223 0 0 0 0 36 1,1% 10,4% 88,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 19 180 1.110 0 0 0 1 32 1,5% 13,7% 84,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1947 15 182 912 0 1 0 4 34 1,3% 16,3% 81,9% 0,0% 0,1% 0,0% 0,4%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 115 1.415 0 7,5% 92,5% 0,0%
1920 83 1.299 0 6,0% 94,0% 0,0%
1930 70 1.238 0 5,4% 94,6% 0,0%
1947 82 1.029 1 7,4% 92,5% 0,1%

Overboelare (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 1.550 23 0 98,5% 1,5% 0,0%
1866 1.804 51 64 0 0 0 0 0 94,0% 2,7% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 1.652 231 17 0 0 0 0 0 86,9% 12,2% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 1.939 134 19 0 0 0 0 0 92,7% 6,4% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 1.694 597 11 1 0 0 7 154 73,3% 25,8% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%
1910 2.616 110 21 0 1 1 1 148 95,1% 4,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 2.320 346 10 0 0 0 1 117 86,7% 12,9% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 2.494 199 28 0 0 0 1 125 91,6% 7,3% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 2.303 822 31 0 2 4 79 111 71,1% 25,4% 1,0% 0,0% 0,1% 0,1% 2,4%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 2.716 33 1 98,8% 1,2% 0,0%
1920 2.636 41 0 98,5% 1,5% 0,0%
1930 2.665 57 0 97,9% 2,1% 0,0%
1947 3.133 86 2 97,3% 2,7% 0,1%

Moerbeke (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 1.220 0 0 100,0% 0,0% 0,0%
1866 1.317 2 1 0 0 0 0 0 99,8% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 1.171 5 1 0 0 0 0 0 99,5% 0,4% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 1.268 19 8 0 0 0 2 0 97,8% 1,5% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1900 1.330 32 4 0 0 0 0 98 97,4% 2,3% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 1.593 7 3 0 0 0 0 80 99,4% 0,4% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 1.488 165 0 0 0 0 0 90 90,0% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 1.672 17 0 0 0 0 0 92 99,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 1.656 271 8 0 0 2 14 75 84,9% 13,9% 0,4% 0,0% 0,0% 0,1% 0,7%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 1.600 3 0 99,8% 0,2% 0,0%
1920 1.653 0 0 100,0% 0,0% 0,0%
1930 1.689 0 0 100,0% 0,0% 0,0%
1947 1.929 16 0 99,2% 0,8% 0,0%

Twee-Akren (Deux-Acren) (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 724 2.965 0 19,6% 80,4% 0,0%
1866 787 128 2.678 0 0 0 0 3 21,9% 3,6% 74,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 730 289 2.425 0 0 0 0 0 21,2% 8,4% 70,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 378 867 2.429 0 0 0 1 6 10,3% 23,6% 66,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 321 959 2.475 0 0 4 0 190 8,5% 25,5% 65,8% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%
1910 354 964 2.644 1 1 0 0 192 8,9% 24,3% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 25 1.340 2.797 0 0 0 0 119 0,6% 32,2% 67,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 219 1.122 2.730 0 0 0 0 163 5,4% 27,6% 67,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 238 1.061 2.739 3 3 0 22 111 5,9% 26,1% 67,4% 0,1% 0,1% 0,0% 0,5%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 856 3.107 1 21,6% 78,4% 0,0%
1920 915 3.247 0 22,0% 78,0% 0,0%
1930 895 3.176 0 22,0% 78,0% 0,0%
1947 710 3.247 3 17,9% 82,0% 0,1%

Viane (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 1.659 17 0 99,0% 1,0% 0,0%
1866 1.553 12 27 0 0 1 0 0 97,5% 0,8% 1,7% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%
1880 1.361 26 11 0 0 0 0 0 97,4% 1,9% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 1.067 433 1 0 0 0 0 0 71,1% 28,8% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 1.199 262 14 0 0 0 0 74 81,3% 17,8% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 1.096 509 10 0 0 0 0 82 67,9% 31,5% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 1.361 295 2 0 1 0 0 71 82,0% 17,8% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%
1930 1.355 294 6 1 0 0 0 73 81,8% 17,8% 0,4% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 1.345 319 2 0 0 1 11 54 80,2% 19,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,7%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 1.587 28 0 98,3% 1,7% 0,0%
1920 1.656 2 1 99,8% 0,1% 0,1%
1930 1.640 16 0 99,0% 1,0% 0,0%
1947 1.659 14 0 99,2% 0,8% 0,0%

Lessenbos (Bois-de-Lessines) (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 0 1.799 0 0,0% 100,0% 0,0%
1866 2 61 1.550 0 0 0 0 0 0,1% 3,8% 96,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 7 46 1.439 0 0 0 0 0 0,5% 3,1% 96,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 8 105 1.401 5 1 0 0 0 0,5% 6,9% 92,2% 0,3% 0,1% 0,0% 0,0%
1900 4 137 1.319 7 1 0 0 62 0,3% 9,3% 89,9% 0,5% 0,1% 0,0% 0,0%
1910 4 86 1.580 6 1 0 0 66 0,2% 5,1% 94,2% 0,4% 0,1% 0,0% 0,0%
1920 5 147 1.419 0 0 0 39 53 0,3% 9,4% 90,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 2 157 1.364 1 0 0 0 98 0,1% 10,3% 89,5% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 13 208 1.236 4 0 0 6 156 0,9% 14,2% 84,3% 0,3% 0,0% 0,0% 0,4%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 19 1.657 1 1,1% 98,8% 0,1%
1920 53 1.518 0 3,4% 96,6% 0,0%
1930 44 1.480 0 2,9% 97,1% 0,0%
1947 71 1.388 0 4,9% 95,1% 0,0%

Zullik (Bassilly) (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 31 1.456 0 2,1% 97,9% 0,0%
1866 6 4 1.322 0 0 0 0 11 0,5% 0,3% 99,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 23 25 1.242 0 0 0 0 0 1,8% 1,9% 96,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 3 107 1.190 1 0 0 4 4 0,2% 8,2% 91,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,3%
1900 7 34 1.090 0 0 0 0 56 0,6% 3,0% 96,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 0 27 1.142 0 0 0 0 47 0,0% 2,3% 97,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 4 25 1.136 0 0 0 0 36 0,3% 2,1% 97,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 3 60 1.047 0 0 0 0 23 0,3% 5,4% 94,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 21 205 845 2 0 0 8 26 1,9% 19,0% 78,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,7%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 8 1.161 0 0,7% 99,3% 0,0%
1920 20 1.145 0 1,7% 98,3% 0,0%
1930 8 1.102 0 0,7% 99,3% 0,0%
1947 82 976 0 7,8% 92,2% 0,0%

Bever (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Bever werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie Henegouwen naar de provincie Brabant en werd een gemeente met taalfaciliteiten voor Franstaligen.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 3.153 272 0 92,1% 7,9% 0,0%
1866 2.523 433 117 0 0 0 0 0 80,5% 13,8% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 1.847 799 53 0 0 0 0 0 68,4% 29,6% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 1.957 721 47 0 0 0 0 0 71,8% 26,5% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 1.643 850 66 0 0 0 0 105 64,2% 33,2% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 1.334 1.088 66 0 0 0 1 118 53,6% 43,7% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 535 1.594 190 0 0 0 1 65 23,1% 68,7% 8,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 672 1.282 180 0 0 0 2 76 31,5% 60,0% 8,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1947 226 1.426 181 0 2 1 15 67 12,2% 77,0% 9,8% 0,0% 0,1% 0,1% 0,8%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 2.376 113 0 95,5% 4,5% 0,0%
1920 2.130 190 0 91,8% 8,2% 0,0%
1930 1.520 616 0 71,2% 28,8% 0,0%
1947 662 981 2 40,2% 59,6% 0,1%

Sint-Pieters-Kapelle (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Sint-Pieters-Kapelle werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie Henegouwen naar de provincie Brabant.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 2.203 44 0 98,0% 2,0% 0,0%
1866 1.746 179 17 0 0 0 0 0 89,9% 9,2% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 14 204 1.477 0 0 0 0 0 0,8% 12,0% 87,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 1.352 370 14 0 0 0 0 0 77,9% 21,3% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 1.136 466 18 0 0 0 0 67 70,1% 28,8% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 983 553 17 0 0 0 0 60 63,3% 35,6% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 692 760 25 0 0 0 0 46 46,9% 51,5% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 651 714 26 0 0 0 3 49 46,7% 51,2% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1947 527 708 37 0 2 1 7 51 41,1% 55,2% 2,9% 0,0% 0,2% 0,1% 0,5%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 1.533 20 0 98,7% 1,3% 0,0%
1920 1.424 53 0 96,4% 3,6% 0,0%
1930 1.329 65 0 95,3% 4,7% 0,0%
1947 1.080 170 2 86,3% 13,6% 0,2%

Opmerking:

De cijfers voor de telling van 1880 zoals gepubliceerd lijken niet logisch te zijn in functie van de resultaten van de eerdere en latere tellingen. E. Hennequin, directeur van het Militair Cartografisch Instituut, vermeldt in zijn "Notes et documents à consulter dans l'étude cartographique et statistique des limites des langues nationales en Belgique" (gepubliceerd van november 1894 tot maart 1895) dat de cijfers voor nl en fr verwisseld werden.

Mark (Marcq) (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Mark werd bij de vastlegging van de taalgrens een gemeente met taalfaciliteiten voor Nederlandstaligen.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 1.122 1.141 0 49,6% 50,4% 0,0%
1866 746 558 902 0 0 0 0 0 33,8% 25,3% 40,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 913 149 970 0 0 0 0 0 44,9% 7,3% 47,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 332 824 799 0 0 0 3 2 17,0% 42,1% 40,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1900 285 723 637 0 0 0 0 79 17,3% 44,0% 38,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 281 685 650 0 0 0 1 101 17,4% 42,4% 40,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1920 150 857 499 0 0 0 0 47 10,0% 56,9% 33,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 152 815 461 0 0 0 2 57 10,6% 57,0% 32,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1947 55 611 598 2 0 0 3 48 4,3% 48,1% 47,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 860 757 0 53,2% 46,8% 0,0%
1920 789 717 0 52,4% 47,6% 0,0%
1930 711 719 0 49,7% 50,3% 0,0%
1947 117 1.151 0 9,2% 90,8% 0,0%

Edingen (Enghien) (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Edingen werd bij de vastlegging van de taalgrens een gemeente met taalfaciliteiten voor Nederlandstaligen.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 2.796 1.118 19 71,1% 28,4% 0,5%
1866 1.573 1.728 577 0 2 0 1 0 40,5% 44,5% 14,9% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%
1880 1.287 1.969 543 30 22 1 3 0 33,4% 51,1% 14,1% 0,8% 0,6% 0,0% 0,1%
1890 927 2.682 613 46 23 1 20 1 21,5% 62,2% 14,2% 1,1% 0,5% 0,0% 0,5%
1900 1.270 2.419 595 36 25 2 7 173 29,2% 55,6% 13,7% 0,8% 0,6% 0,0% 0,2%
1910 918 2.706 711 13 0 0 16 224 21,0% 62,0% 16,3% 0,3% 0,0% 0,0% 0,4%
1920 528 3.076 797 28 0 1 11 171 11,9% 69,3% 17,9% 0,6% 0,0% 0,0% 0,2%
1930 450 2.926 1.014 18 0 0 19 171 10,2% 66,1% 22,9% 0,4% 0,0% 0,0% 0,4%
1947 180 2.360 1.629 12 0 0 80 167 4,2% 55,4% 38,2% 0,3% 0,0% 0,0% 1,9%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 2.792 1.566 6 64,0% 35,9% 0,1%
1920 2.724 1.717 0 61,3% 38,7% 0,0%
1930 2.335 2.092 0 52,7% 47,3% 0,0%
1947 481 3.491 0 12,1% 87,9% 0,0%

Lettelingen (Petit-Enghien) (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Lettelingen werd bij de vastlegging van de taalgrens een gemeente met taalfaciliteiten voor Nederlandstaligen.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 511 1.395 0 26,8% 73,2% 0,0%
1866 340 213 1.151 0 0 0 0 61 20,0% 12,5% 67,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 336 495 958 0 0 0 1 1 18,8% 27,7% 53,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1890 234 612 1.071 0 0 0 0 0 12,2% 31,9% 55,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 190 1.076 791 3 0 0 3 85 9,2% 52,2% 38,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
1910 202 1.296 684 6 0 2 10 99 9,2% 58,9% 31,1% 0,3% 0,0% 0,1% 0,5%
1920 113 1.062 1.143 2 0 0 0 80 4,9% 45,8% 49,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 161 1.286 1.039 1 0 0 7 99 6,5% 51,6% 41,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%
1947 139 1.296 1.134 3 1 1 33 84 5,3% 49,7% 43,5% 0,1% 0,0% 0,0% 1,3%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 1.075 1.123 2 48,9% 51,0% 0,1%
1920 198 2.122 0 8,5% 91,5% 0,0%
1930 887 1.607 0 35,6% 64,4% 0,0%
1947 387 2.199 2 15,0% 85,0% 0,1%

Herne (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 3.876 8 0 99,8% 0,2% 0,0%
1866 2.995 575 1 0 0 0 0 0 83,9% 16,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 3.443 114 18 0 0 0 0 0 96,3% 3,2% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 3.165 392 61 0 0 0 0 0 87,5% 10,8% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 2.330 934 37 0 0 0 0 168 70,6% 28,3% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 2.797 546 46 0 0 0 0 126 82,5% 16,1% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 2.547 860 32 0 0 0 1 133 74,0% 25,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 2.466 854 45 0 2 0 2 122 73,2% 25,3% 1,3% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1%
1947 1.862 1.334 26 1 0 1 25 122 57,3% 41,1% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 3.289 100 0 97,0% 3,0% 0,0%
1920 3.389 51 0 98,5% 1,5% 0,0%
1930 3.216 151 2 95,5% 4,5% 0,1%
1947 3.103 134 0 95,9% 4,1% 0,0%

Heikruis (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 1.016 78 0 92,9% 7,1% 0,0%
1866 930 82 12 0 0 0 0 0 90,8% 8,0% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 813 134 13 0 0 0 0 0 84,7% 14,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 824 240 1 0 0 0 2 0 77,2% 22,5% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1900 704 297 6 0 0 5 0 43 69,6% 29,3% 0,6% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0%
1910 785 101 16 6 3 0 2 43 86,0% 11,1% 1,8% 0,7% 0,3% 0,0% 0,2%
1920 629 256 4 0 0 0 2 36 70,6% 28,7% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1930 584 222 19 0 0 0 1 22 70,7% 26,9% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1947 461 245 11 0 0 0 9 24 63,5% 33,7% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 878 28 7 96,2% 3,1% 0,8%
1920 886 5 0 99,4% 0,6% 0,0%
1930 785 40 0 95,2% 4,8% 0,0%
1947 690 36 0 95,0% 5,0% 0,0%

Bierk (Bierghes) (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Bierk werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van het arrondissement Brussel naar het arrondissement Nijvel, beide in de provincie Brabant.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 5 1.026 0 0,5% 99,5% 0,0%
1866 51 37 907 0 0 0 0 0 5,1% 3,7% 91,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 21 118 748 0 0 0 0 0 2,4% 13,3% 84,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 13 228 736 1 0 0 0 1 1,3% 23,3% 75,3 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 31 272 714 0 6 1 2 47 3,0% 26,5% 69,6% 0,0% 0,6% 0,1% 0,2%
1910 83 144 773 13 7 0 2 34 8,1% 14,1% 75,6% 1,3% 0,7% 0,0% 0,2%
1920 44 162 711 1 0 0 2 41 4,8% 17,6% 77,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2%
1930 90 384 565 0 0 1 2 49 8,6% 36,9% 54,2% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2%
1947 76 192 697 1 1 1 9 33 7,8% 19,7% 71,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,9%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 175 835 12 17,1% 81,7% 1,2%
1920 99 821 0 10,8% 90,2% 0,0%
1930 310 732 0 29,8% 70,2% 0,0%
1947 129 822 1 13,6% 86,3% 0,1%

Bogaarden (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 591 0 0 100,0% 0,0% 0,0%
1866 548 7 5 0 0 0 0 0 97,9% 1,3% 0,9% 0,0 % 0,0% 0,0% 0,0%
1880 459 90 4 0 0 0 0 0 83,0% 16,3% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 487 124 0 0 0 0 0 0 79,7% 20,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 424 150 0 0 0 0 0 30 73,9% 26,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 412 136 0 0 0 0 0 29 75,2% 24,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 317 186 0 0 0 0 0 22 63,0% 37,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 303 163 5 0 0 0 0 31 64,3% 34,6% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 250 192 4 0 0 0 7 12 55,2% 42,4% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 548 0 0 100,0% 0,0% 0,0%
1920 497 6 0 98,8% 1,2% 0,0%
1930 465 6 0 98,7% 1,3% 0,0%
1947 441 12 0 97,4% 2,6% 0,0%

Beert (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 489 0 0 100,0% 0,0% 0,0%
1866 396 44 0 0 0 0 0 0 90,0% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 453 21 3 0 0 0 0 0 95,0% 4,4% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 480 55 0 0 0 0 0 0 89,7% 10,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 455 70 0 0 0 0 1 25 86,5% 13,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1910 441 108 0 0 0 0 0 34 80,3% 19,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 360 131 4 0 0 0 0 33 72,7% 26,5% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 366 113 15 0 0 0 0 23 74,1% 22,9% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 270 86 12 0 0 0 7 9 72,0% 22,9% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 549 0 0 100,0% 0,0% 0,0%
1920 491 4 0 99,2% 0,8% 0,0%
1930 476 18 0 96,4% 3,6% 0,0%
1947 353 18 0 95,1% 4,9% 0,0%

Sint-Renelde (Saintes) (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Sint-Renelde werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van het arrondissement Brussel naar het arrondissement Nijvel, beide in de provincie Brabant.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 335 1.626 3 17,1% 82,8% 0,2%
1866 94 518 1.320 2 0 0 0 1 4,9% 26,8% 68,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 140 49 1.894 0 0 0 0 0 6,7% 2,4% 90,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 122 530 1.670 4 0 0 1 0 5,2% 22,8% 71,8% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 181 478 1.697 0 0 0 0 100 7,7% 20,3% 72,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 288 597 1.773 1 0 0 0 150 10,8% 22,5% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 258 677 1.845 0 0 0 2 117 9,3% 24,3% 66,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1930 270 1.010 1.544 3 3 0 3 100 9,5% 35,7% 54,5% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1%
1947 133 823 1.704 4 2 0 17 97 5,0% 30,7% 63,5% 0,1% 0,1% 0,0% 0,6%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 481 2.178 0 18,1% 81,9% 0,0%
1920 572 2.210 0 20,6% 79,4% 0,0%
1930 812 2.017 4 28,7% 71,2% 0,1%
1947 355 2.277 2 13,5% 86,4% 0,1%

Lembeek (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 2.403 85 0 96,6% 3,4% 0,0%
1866 19 2.762 4 0 0 0 0 0 0,7% 99,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 1.757 1.477 85 0 0 0 0 0 52,9% 44,5% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 2.793 788 164 11 0 0 6 0 74,2% 20,9% 4,4% 0,3% 0,0% 0,0% 0,2%
1900 2.902 1.029 78 1 0 0 6 264 72,3% 25,6% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1910 3.449 1.443 179 11 0 0 22 356 67,6% 28,3% 3,5% 0,2% 0,0% 0,0% 0,4%
1920 4.153 823 159 8 2 0 0 255 80,7% 16,0% 3,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 4.065 1.282 261 18 9 6 15 276 71,9% 22,7% 4,6% 0,3% 0,2% 0,1% 0,3%
1947 3.477 2.059 208 3 2 6 108 236 59,3% 35,1% 3,5% 0,1% 0,0% 0,1% 1,8%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 4.762 342 0 93,3% 6,7% 0,0%
1920 4.856 282 7 94,4% 5,5% 0,1%
1930 5.185 456 0 91,9% 8,1% 0,0%
1947 5.304 529 2 90,9% 9,1% 0,0%

Tubeke (Tubize) (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 35 2.408 0 1,4% 98,6% 0,0%
1866 48 138 3.071 0 0 1 2 0 1,5% 4,2% 94,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1880 79 282 3.331 5 0 0 4 0 2,1% 7,6% 90,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
1890 162 469 3.846 5 0 0 8 0 3,6% 10,4% 85,7% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2%
1900 136 612 4.257 21 2 0 5 238 2,7% 12,2% 84,6% 0,4% 0,0% 0,0% 0,1%
1910 243 828 5.178 56 5 0 17 247 3,8% 13,1% 81,8% 0,9% 0,1% 0,0% 0,3%
1920 195 1.018 5.525 14 0 0 22 190 2,9% 15,0% 81,6% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1%
1930 251 1.788 6.191 24 0 1 22 556 3,0% 21,6% 74,8% 0,3% 0,0% 0,0% 0,3%
1947 296 2.061 6.519 32 1 8 89 275 3,3% 22,9% 72,4% 0,4% 0,0% 0,1% 1,0%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 460 5.825 42 7,3% 92,1% 0,7%
1920 388 6.385 1 5,7% 94,3% 0,0%
1930 1.014 7.261 1 12,3% 87,7% 0,0%
1947 867 8.122 4 9,6% 90,3% 0,0%

Klabbeek (Clabecq) (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 33 512 0 6,1% 93,9% 0,0%
1866 0 88 586 0 0 0 1 0 0,0% 13,0% 86,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1880 52 0 835 0 0 0 0 0 5,9% 0,0% 94,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 16 123 990 0 0 0 1 1 1,4% 10,9% 87,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1900 123 129 994 2 0 1 2 70 9,8% 10,3% 79,5% 0,2% 0,0% 0,1% 0,2%
1910 22 330 1.065 2 0 0 0 59 1,6% 23,3% 75,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 92 362 1.054 10 2 0 4 46 6,0% 23,8% 69,2% 0,7% 0,1% 0,0% 0,3%
1930 217 292 1.079 1 0 0 3 210 13,6% 18,3% 67,8% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2%
1947 29 292 1.388 1 1 0 11 99 1,7% 17,0% 80,6% 0,1% 0,1% 0,0% 0,6%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 161 1.258 0 11,3% 88,7% 0,0%
1920 242 1.280 2 15,9% 84,0% 0,1%
1930 298 1.293 0 18,7% 81,3% 0,0%
1947 108 1.593 1 6,3% 93,6% 0,1%

Kasteelbrakel (Braine-le-Château) (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 16 2.434 1 0,7% 99,3% 0,0%
1866 0 103 2.763 1 0 0 0 1 0,0% 3,6% 96,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 0 79 2.965 0 0 0 0 0 0,0% 2,6% 97,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 5 214 3.226 0 0 0 4 0 0,1% 6,2% 93,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1900 6 242 3.164 7 0 0 3 189 0,2% 7,1% 92,5% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1%
1910 16 214 3.563 8 0 0 3 149 0,4% 5,6%% 93,7% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1%
1920 62 317 3.431 0 0 0 1 127 1,6% 8,3% 90,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 88 664 3.343 13 0 1 3 136 2,1% 16,1% 81,3% 0,3% 0,0% 0,0% 0,1%
1947 197 668 3.049 12 0 10 36 155 5,0% 16,8% 76,8% 0,3% 0,0% 0,3% 0,9%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 63 3.735 6 1,7% 98,2% 0,2%
1920 236 3.575 0 6,2% 93,8% 0,0%
1930 527 3.580 4 12,8% 87,1% 0,1%
1947 452 3.472 0 11,5% 88,5% 0,0%

Woutersbrakel (Wauthier-Braine) (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 2 1.367 0 0,1% 99,9% 0,0%
1866 0 23 1.496 0 0 0 0 0 0,0% 1,5% 98,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 0 17 1.260 0 1 0 1 2 0,0% 1,3% 98,5% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1%
1890 0 49 1.321 0 0 0 0 0 0,0% 3,6% 96,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 0 46 1.275 0 0 0 3 79 0,0% 3,5% 96,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1910 11 63 1.418 8 0 1 2 84 0,7% 4,2% 94,3% 0,5% 0,0% 0,1% 0,1%
1920 20 67 1.440 0 0 0 3 52 1,3% 4,4% 94,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1930 91 242 1.489 1 0 0 1 89 5,0% 13,3% 81,6% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
1947 49 266 1.428 2 0 0 26 78 2,8% 15,0% 80,6% 0,1% 0,0% 0,0% 1,5%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 34 1.469 0 2,3% 97,7% 0,0%
1920 40 1.490 0 2,6% 97,4% 0,0%
1930 145 1.679 0 7,9% 92,1% 0,0%
1947 125 1.628 0 7,1% 92,9% 0,0%

Dworp (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 2.986 30 0 99,0% 1,0% 0,0%
1866 3.680 57 28 0 0 0 1 242 97,7% 1,5% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 3.709 418 6 2 0 2 4 0 89,6% 10,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1890 4.441 319 15 1 0 7 4 2 92,8% 6,7% 0,3% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%
1900 4.685 358 7 1 2 4 5 349 92,6% 7,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%
1910 4.947 421 26 0 2 3 13 288 91,4% 7,8% 0,5% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2%
1920 4.709 647 23 0 0 2 8 245 87,4% 12,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1930 3.249 268 20 1 0 1 9 165 91,6% 7,6% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%
1947 2.756 629 38 0 0 5 21 123 79,9% 18,2% 1,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,6%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 5.355 49 8 98,9% 0,9% 0,1%
1920 5.335 53 1 99,0% 1,0% 0,0%
1930 3.506 42 0 98,8% 1,2% 0,0%
1947 3.346 97 0 97,2% 2,8% 0,0%

Alsemberg (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 1.117 35 2 96,8% 3,0% 0,2%
1866 889 95 139 2 0 0 0 0 79,0% 8,4% 12,4% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 1.176 84 17 5 8 0 1 1 91,1% 6,5% 1,3% 0,4% 0,6% 0,0% 0,1%
1890 1.317 164 5 7 8 1 17 0 86,7% 10,8% 0,3% 0,5% 0,5% 0,1% 1,1%
1900 1.275 307 4 10 0 9 23 123 78,3% 18,9% 0,2% 0,6% 0,0% 0,6% 1,4%
1910 1.404 361 30 4 5 2 4 92 77,6% 19,9% 1,7% 0,2% 0,3% 0,1% 0,2%
1920 1.472 175 38 0 0 0 2 59 87,3% 10,4% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1930 1.449 277 50 3 0 0 7 88 81,1% 15,5% 2,8% 0,2% 0,0% 0,0% 0,4%
1947 1.133 642 98 10 1 4 46 67 58,6% 33,2% 5,1% 0,5% 0,1% 0,2% 2,4%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 1.750 51 9 96,7% 2,8% 0,5%
1920 1.626 61 0 96,4% 3,6% 0,0%
1930 1.690 93 0 94,8% 5,2% 0,0%
1947 1.706 220 3 88,4% 11,4% 0,2%

Eigenbrakel (Braine-l'Alleud) (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 54 4.952 1 1,1% 98,9% 0,0%
1866 72 81 5.374 1 0 0 0 0 1,3% 1,5% 97,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 69 106 5.811 0 0 0 0 0 1,2% 1,8% 97,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 59 373 6.849 4 0 1 10 0 0,8% 5,1% 93,9% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
1900 39 279 7.525 11 0 0 12 320 0,5% 3,5% 95,7% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2%
1910 198 424 8.383 12 0 8 9 376 2,2% 4,7% 92,8% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1%
1920 152 601 8.551 4 0 8 12 280 1,6% 6,4% 91,7% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%
1930 172 539 9.759 10 1 0 17 375 1,6% 5,1% 93,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2%
1947 203 1.404 9.805 66 1 0 204 343 1,7% 12,0% 83,9% 0,6% 0,0% 0,0% 1,7%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 286 8.748 0 3,2% 96,8% 0,0%
1920 332 8.996 0 3,6% 96,4% 0,0%
1930 293 10.199 1 2,8% 97,2% 0,0%
1947 590 11.079 0 5,1% 94,9% 0,0%

Terhulpen (La Hulpe) (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 146 1.497 1 8,9% 91,1% 0,1%
1866 153 132 1.567 3 2 0 0 1 8,2% 7,1% 84,4% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0%
1880 137 139 1.610 15 0 1 1 0 7,2% 7,3% 84,6% 0,8% 0,0% 0,1% 0,1%
1890 110 302 1.862 11 0 1 8 0 4,8% 13,2% 81,2% 0,5% 0,0% 0,0% 0,3%
1900 140 327 2.011 6 6 4 8 113 5,6% 13,1% 80,4% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3%
1910 286 350 2.221 18 0 0 9 111 9,9% 12,1% 77,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,3%
1920 43 430 2.611 6 1 0 1 92 1,4% 13,9% 84,4% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 170 721 2.857 11 0 1 10 157 4,5% 19,1% 75,8% 0,3% 0,0% 0,0% 0,3%
1947 254 1.047 2.675 28 1 2 97 127 6,2% 25,5% 65,2% 0,7% 0,0% 0,0% 2,4%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 402 2.482 0 13,9% 86,1% 0,0%
1920 96 2.995 1 3,1% 96,9% 0,0%
1930 343 3.421 0 9,1% 90,9% 0,0%
1947 554 3.392 2 14,0% 85,9% 0,1%

Waterloo (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 0 3.202 0 0,0% 100,0% 0,0%
1866 2 131 2.886 4 1 0 4 0 0,1% 4,3% 95,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
1880 0 82 3.178 2 0 0 0 0 0% 2,5% 97,4% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 17 250 3.404 8 1 0 2 0 0,5%% 6,8%% 92,4%% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1%
1900 30 306 3.445 9 0 1 12 173 0,8%% 8,0% 90,6% 0,2% 0,0% 0,0% 0,3%
1910 0 235 4.007 7 0 0 3 167 0,0% 5,5% 94,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1%
1920 2 271 4.144 0 0 0 2 137 0,0% 6,1% 93,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 77 723 4.722 19 0 1 24 169 1,4% 13,0% 84,8% 0,3% 0,0% 0,0% 0,4%
1947 92 1.469 5.565 47 4 3 189 229 1,2% 19,9% 75,5% 0,6% 0,1% 0,0% 2,6%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 41 4.211 0 1,0% 99,0% 0,0%
1920 29 4.390 0 0,7% 99,3% 0,0%
1930 327 5.234 2 5,9% 94,1% 0,0%
1947 410 6.940 4 5,6% 94,4% 0,1%

Hoeilaart (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 2.321 9 0 99,6% 0,4% 0,0%
1866 2.114 53 77 0 0 0 0 0 94,2% 2,4% 3,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 2.097 137 52 0 0 0 0 0 91,7% 6,0% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 2.146 664 28 3 0 1 0 0 75,5% 23,4% 1,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 2.563 734 27 0 0 0 0 153 77,1% 22,1% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 3.170 783 133 2 0 1 27 230 77,0% 19,0% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7%
1920 3.245 1.215 222 0 1 0 3 256 69,2% 25,9% 4,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1930 4.400 756 364 2 3 2 17 301 79,4% 13,6% 6,6% 0,0% 0,1% 0,0% 0,3%
1947 3.185 2.420 267 8 0 16 175 231 52,5% 39,9% 4,4% 0,1% 0,0% 0,3% 2,9%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 3.951 165 0 96,0% 4,0% 0,0%
1920 4.287 398 1 91,5% 8,5% 0,0%
1930 4.973 566 3 89,7% 10,2% 0,1%
1947 5.225 766 2 87,2% 12,8% 0,0%

Overijse (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 4.904 0 0 100,0% 0,0% 0,0%
1866 4.108 885 50 2 0 0 0 142 81,4% 17,5% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 3.505 1.128 72 11 4 11 251 99 70,4% 22,6% 1,4% 0,2% 0,1% 0,2% 5,0%
1890 3.301 2.417 88 4 0 4 16 0 56,6% 41,5% 1,5% 0,1% 0,0% 0,1% 0,3%
1900 4.711 957 158 6 0 4 7 406 80,6% 16,4% 2,7% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1%
1910 5.766 738 225 11 2 0 16 375 85,3% 10,9% 3,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2%
1920 5.493 1.075 325 18 0 1 35 251 79,1% 15,5% 4,7% 0,3% 0,0% 0,0% 0,5%
1930 6.142 1.298 486 17 1 0 29 352 77,0% 16,3% 6,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,4%
1947 5.281 3.159 674 10 4 8 157 317 56,8% 34,0% 7,3% 0,1% 0,0% 0,1% 1,7%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 6.432 324 2 95,2% 4,8% 0,0%
1920 6.434 513 0 92,6% 7,4% 0,0%
1930 7.200 768 4 90,3% 9,6% 0,1%
1947 7.874 1.251 5 86,2% 13,7% 0,1%

Rosières (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 10 565 0 1,7% 98,3% 0,0%
1866 4 30 565 0 0 0 0 0 0,7% 5,0% 94,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 10 58 446 0 0 0 0 0 1,9% 11,3% 86,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 7 83 474 0 0 0 1 0 1,2% 14,7% 83,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1900 13 76 482 0 0 0 1 25 2,3% 13,3% 84,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1910 12 97 481 0 0 0 2 27 2,0% 16,4% 81,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%
1920 0 100 500 1 0 0 2 22 0,0% 16,6% 82,9% 0,2% 0,0% 0,0% 0,3%
1930 7 164 583 1 0 0 2 30 0,9% 21,7% 77,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,3%
1947 21 161 627 1 0 0 19 40 2,5% 19,4% 75,6% 0,1% 0,0% 0,0% 2,3%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 65 527 0 11,0% 89,0% 0,0%
1920 12 591 0 2,0% 98,0% 0,0%
1930 75 682 0 9,9% 90,1% 0,0%
1947 84 743 0 10,2% 89,8% 0,0%

Waver (Wavre) (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 26 5.728 6 0,5% 99,4% 0,1%
1866 15 294 5.757 7 0 0 1 0 0,2% 4,2% 95,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 14 274 6.206 15 1 0 2 0 0,2% 4,2% 95,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 21 585 6.941 14 0 0 13 1 0,3% 7,7% 91,6% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2%
1900 26 376 7.319 18 0 0 5 325 0,3% 4,9% 94,5% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1%
1910 13 295 7.920 24 3 0 4 297 0,2% 3,6% 95,9% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 87 588 7.428 17 0 0 7 211 1,1% 7,2% 91,4% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1%
1930 23 878 7.112 8 0 0 5 232 0,3% 10,9% 88,6% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
1947 59 948 6.778 34 1 0 105 245 0,7% 12,0% 85,5% 0,4% 0,0% 0,0% 1,3%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 55 8.198 6 0,7% 99,3% 0,1%
1920 194 7.933 0 2,4% 97,6% 0,0%
1930 132 7.893 1 1,6% 98,3% 0,0%
1947 214 7.651 2 2,7% 97,3% 0,0%

Ottenburg (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 1.047 9 0 99,1% 0,9% 0,0%
1866 1.056 13 15 0 0 0 2 0 97,2% 1,2% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1880 1.081 38 14 1 0 0 1 0 95,2% 3,3% 1,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
1890 883 281 12 0 0 0 1 1 75,0% 23,9% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1900 950 226 1 0 0 0 0 61 80,7% 19,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 911 281 10 0 0 0 0 61 75,8% 23,4% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 699 382 6 0 0 0 0 0 64,3% 35,1% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 917 191 17 1 0 0 0 57 81,4% 17,0% 1,5% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 814 361 34 2 0 1 4 34 66,9% 29,7% 2,8% 0,2% 0,0% 0,1% 0,3%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 1.192 10 0 99,2% 0,8% 0,0%
1920 1.081 6 0 99,4% 0,6% 0,0%
1930 1.104 22 0 98,0% 2,0% 0,0%
1947 1.176 40 0 96,7% 3,3% 0,0%

Eerken (Archennes) (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 0 633 0 0,0% 100,0% 0,0%
1866 3 28 613 0 0 0 0 0 0,5% 4,3% 95,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 1 8 610 0 0 0 0 0 0,2% 1,3% 98,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 6 40 565 1 1 0 1 0 1,0% 6,5% 92,0% 0,2% 0,2% 0,0% 0,2%
1900 1 50 594 2 0 0 5 23 0,2% 7,7% 91,1% 0,3% 0,0% 0,0% 0,8%
1910 0 45 647 3 0 0 2 30 0,0% 6,5% 93,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,3%
1920 0 45 638 2 0 0 0 22 0,0% 6,6% 93,1% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 1 59 594 2 0 0 0 22 0,2% 9,0% 90,5% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 4 101 611 5 0 0 3 29 0,6% 14,0% 84,4% 0,7% 0,0% 0,0% 0,4%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 0 697 0 0,0% 100,0% 0,0%
1920 0 685 0 0,0% 100,0% 0,0%
1930 2 654 0 0,3% 99,7% 0,0%
1947 25 697 0 3,5% 96,5% 0,0%

Sint-Agatha-Rode (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 1.007 0 0 100,0% 0,0% 0,0%
1866 849 48 2 0 0 0 0 0 94,4% 5,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 775 89 2 0 0 0 0 0 89,5% 10,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 651 254 0 0 0 0 0 0 71,9% 28,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 798 45 8 0 0 0 0 46 93,8% 5,3% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 811 24 12 0 0 0 0 52 95,7% 2,8% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 824 20 15 0 0 0 1 36 95,8% 2,3% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1930 840 6 17 0 0 0 0 41 97,3% 0,7% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 660 145 18 1 0 0 7 31 79,4% 17,4% 2,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,8%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 835 12 0 98,6% 1,4% 0,0%
1920 839 21 0 97,6% 2,4% 0,0%
1930 846 17 0 98,0% 2,0% 0,0%
1947 787 44 0 94,7% 5,3% 0,0%

Sint-Joris-Weert (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 681 3 0 99,6% 0,4% 0,0%
1866 632 68 5 0 1 0 0 0 89,5% 9,6% 0,7% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%
1880 731 45 1 0 0 0 0 0 94,1% 5,8% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 651 112 1 0 0 0 1 0 85,1% 14,6% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1900 573 126 6 0 0 0 0 75 81,3% 17,9% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 768 60 6 0 0 0 1 80 92,0% 7,2% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1920 799 47 0 0 0 0 3 47 94,1% 5,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4%
1930 900 80 13 0 0 0 1 50 90,5% 8,0% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1947 635 361 22 0 0 0 15 38 61,5% 34,9% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 812 22 1 97,2% 2,6% 0,1%
1920 838 11 0 98,7% 1,3% 0,0%
1930 971 21 0 97,9% 2,1% 0,0%
1947 984 46 0 95,5% 4,5% 0,0%

Nethen (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 5 1.281 0 0,4% 99,6% 0,0%
1866 0 45 1.413 0 0 0 0 0 0,0% 3,1% 96,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 11 60 1.374 0 0 0 0 0 0,8% 4,2% 95,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 5 113 1.431 0 0 0 0 0 0,3% 7,3% 92,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 0 194 1.246 1 0 0 1 97 0,0% 13,5% 86,4% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
1910 11 139 1.397 2 0 0 0 76 0,7% 9,0% 90,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 22 126 1.369 1 0 0 0 57 1,4% 8,3% 90,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 8 113 1.256 1 0 0 0 56 0,6% 8,2% 91,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 30 188 1.058 3 1 0 22 44 2,3% 14,4% 81,3% 0,2% 0,1% 0,0% 1,7%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 16 1.532 1 1,0% 98,9% 0,1%
1920 43 1.475 0 2,8% 97,2% 0,0%
1930 19 1.359 0 1,4% 98,6% 0,0%
1947 71 1.207 1 5,6% 94,4% 0,1%

Hamme-Mille (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 1 902 1 0,1% 99,8% 0,1%
1866 0 45 967 0 0 0 0 0 0,0% 4,4% 95,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 33 16 949 0 0 0 0 0 3,3% 1,6% 95,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 1 96 883 0 0 0 2 0 0,1% 9,8% 89,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1900 0 65 953 2 0 0 0 63 0,0% 6,4% 93,4% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 0 71 1.009 0 0 0 2 54 0,0% 6,6% 93,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1920 11 21 1.013 0 0 0 0 38 1,1% 2,0% 96,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 12 75 891 0 0 0 0 30 1,2% 7,7% 91,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 21 161 784 1 0 0 10 28 2,1% 16,5% 80,2% 0,1% 0,0% 0,0% 1,0%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 21 1.061 0 1,9% 98,1% 0,0%
1920 32 1.013 0 3,1% 96,9% 0,0%
1930 13 965 0 1,3% 98,7% 0,0%
1947 71 906 0 7,3% 92,7% 0,0%

Bierbeek (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 2.683 35 0 98,7% 1,3% 0,0%
1866 2.536 118 16 0 0 0 0 0 95,0% 4,4% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 2.769 80 23 0 0 0 0 0 96,4% 2,8% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 2.948 163 24 0 0 0 0 0 94,0% 5,2% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 2.935 186 15 0 0 0 2 179 93,5% 5,9% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1910 3.210 232 1 0 0 0 4 224 93,1% 6,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1920 3.167 235 4 0 0 0 6 159 92,8% 6,9% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1930 2.000 93 15 0 0 0 1 102 94,8% 4,4% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 2.001 264 29 3 0 2 20 75 86,3% 11,4% 1,3% 0,1% 0,0% 0,1% 0,9%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 3.437 10 0 99,7% 0,3% 0,0%
1920 3.383 29 0 99,2% 0,8% 0,0%
1930 2.077 29 0 98,6% 1,4% 0,0%
1947 2.238 53 0 97,7% 2,3% 0,0%

Deurne (Tourinnes-la-Grosse) (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 0 1.268 0 0,0% 100,0% 0,0%
1866 0 17 1.148 0 0 0 0 0 0,0% 1,5% 98,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 0 6 1.164 0 0 0 0 2 0,0% 0,5% 99,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 0 46 1.176 0 0 0 0 0 0,0% 3,8% 96,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 0 59 1.128 0 0 0 0 66 0,0% 5,0% 95,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 0 37 1.113 0 0 0 0 37 0,0% 3,2% 96,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 0 25 1.041 0 0 0 0 38 0,0% 2,3% 97,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 0 35 951 0 0 0 0 40 0,0% 3,5% 96,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 1 57 836 1 0 0 1 16 0,1% 6,4% 93,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 0 1.150 0 0,0% 100,0% 0,0%
1920 1 1.065 0 0,1% 99,9% 0,0%
1930 3 983 0 0,3% 99,7% 0,0%
1947 17 878 0 1,9% 98,1% 0,0%

Bevekom (Beauvechain) (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 5 1.738 0 0,3% 99,7% 0,0%
1866 37 5 1.802 0 0 0 0 0 2,0% 0,3% 97,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 4 51 1.682 0 0 0 0 0 0,2% 2,9% 96,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 9 159 1.583 0 0 0 1 0 0,5% 9,1% 90,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1900 34 91 1.736 0 0 0 1 70 1,8% 4,9% 93,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1910 10 122 1.676 0 66 0 2 79 0,5% 6,5% 89,3% 0,0% 3,5% 0,0% 0,1%
1920 31 87 1.560 1 0 0 6 57 1,8% 5,2% 92,6% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
1930 12 162 1.506 0 0 0 2 47 0,7% 9,6% 89,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1947 13 200 1.304 2 0 0 13 38 0,8% 13,1% 85,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,8%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 10 1.800 66 0,5% 95,9% 3,5%
1920 59 1.626 0 3,5% 96,5% 0,0%
1930 47 1.635 0 2,8% 97,2% 0,0%
1947 48 1.483 0 3,1% 96,9% 0,0%

Opvelp (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 678 0 0 100,0% 0,0% 0,0%
1866 810 16 0 0 0 0 0 0 98,1% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 744 73 0 0 0 0 0 0 91,1% 8,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 760 54 1 0 0 0 0 0 93,3% 6,6% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 787 80 3 0 0 1 14 60 88,9% 9,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,1% 1,6%
1910 822 77 0 0 0 0 2 58 91,2% 8,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1920 829 90 1 0 0 0 0 43 90,1% 9,8% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 830 54 2 0 0 0 0 48 93,7% 6,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 757 64 1 0 0 0 3 34 91,8% 7,8% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 900 1 0 99,9% 0,1% 0,0%
1920 918 2 0 99,8% 0,2% 0,0%
1930 884 2 0 99,8% 0,2% 0,0%
1947 822 3 0 99,6% 0,4% 0,0%

Meldert (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 956 49 1 95,0% 4,9% 0,1%
1866 919 85 32 0 0 1 0 0 88,6% 8,2% 3,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%
1880 862 29 28 0 0 0 0 0 93,8% 3,2% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 725 239 16 9 0 0 0 0 73,3% 24,2% 1,6% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 900 63 21 0 0 0 1 58 91,4% 6,4% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1910 801 215 12 0 0 0 1 50 77,8% 20,9% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1920 801 238 10 0 0 0 0 39 76,4% 22,7% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 756 200 9 0 0 0 0 38 78,3% 20,7% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 746 102 35 0 0 0 7 22 83,8% 11,5% 3,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 980 49 0 95,2% 4,8% 0,0%
1920 1.016 33 0 96,9% 3,1% 0,0%
1930 915 50 0 94,8% 5,2% 0,0%
1947 834 51 0 94,2% 5,8% 0,0%

Sluizen (L'Ecluse) (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Sluizen werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van het arrondissement Leuven naar het arrondissement Nijvel, beide in de provincie Brabant.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 83 406 0 17,0% 83,0% 0,0%
1866 36 33 366 0 0 0 0 0 8,3% 7,6% 84,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 21 90 304 0 0 0 0 0 5,1% 21,7% 73,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 19 161 244 6 0 0 3 0 4,4% 37,2% 56,4% 1,4% 0,0% 0,0% 0,7%
1900 32 165 261 1 0 0 10 28 6,8% 35,2% 55,7% 0,2% 0,0% 0,0% 2,1%
1910 19 237 199 0 0 0 1 16 4,2% 52,0% 43,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1920 39 215 205 0 0 0 1 14 8,5% 46,7% 44,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1930 28 214 165 0 0 0 0 11 6,9% 52,6% 40,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 40 91 204 0 0 0 0 13 11,9% 27,2% 60,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 82 374 0 18,0% 82,0% 0,0%
1920 71 389 0 15,4% 84,6% 0,0%
1930 136 271 0 33,4% 66,6% 0,0%
1947 67 268 0 20,0% 80,0% 0,0%

Hoegaarden (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 3.338 120 1 96,5% 3,5% 0,0%
1866 2.947 574 50 3 0 0 1 0 82,4% 16,1% 1,4% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 3.267 315 65 0 6 2 0 0 89,4% 8,6% 1,8% 0,0% 0,2% 0,1% 0,0%
1890 2.742 851 64 2 0 0 17 5 74,6% 23,2% 1,7% 0,1% 0,0% 0,0% 0,5%
1900 2.879 903 64 0 0 0 14 223 74,6% 23,4% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4%
1910 3.443 572 88 3 0 0 14 212 83,6% 13,9% 2,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,3%
1920 3.235 844 55 2 0 0 7 183 78,1% 20,4% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1930 3.478 652 103 3 0 1 8 150 81,9% 15,4% 2,4% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2%
1947 3.088 1.096 109 1 1 4 78 131 70,6% 25,0% 2,5% 0,0% 0,0% 0,1% 1,8%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 3.949 171 0 95,8% 4,2% 0,0%
1920 4.020 123 0 97,0% 3,0% 0,0%
1930 4.012 233 0 94,5% 5,5% 0,0%
1947 4.064 282 1 93,5% 6,5% 0,0%

Zittert-Lummen (Zétrud-Lumay) (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Zittert-Lummen werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van het arrondissement Leuven naar het arrondissement Nijvel, beide in de provincie Brabant.

De evolutie van de resultaten van de telling van 1930 t.o.v. deze van 1920 zijn te verklaren doordat het Nederlandstalige Outgaarden na 1920 niet langer deel uitmaakte van het Franstalige Zittert-Lummen maar een aparte gemeente werd.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 483 1.010 0 32,4% 67,6% 0,0%
1866 390 250 769 0 0 0 0 0 27,7% 17,7% 54,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 604 43 768 0 0 0 0 0 42,7% 3,0% 54,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 382 516 658 0 0 0 0 0 24,6% 33,2% 42,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 611 240 728 0 0 0 0 74 38,7% 15,2% 46,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 604 293 688 0 0 0 0 65 38,1% 18,5% 43,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 789 234 587 0 0 0 0 54 49,0% 14,5% 36,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 8 118 673 0 0 0 0 28 1,0% 14,8% 84,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 17 147 527 0 0 0 5 23 2,4% 21,1% 75,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 816 769 0 51,5% 48,5% 0,0%
1920 1.001 609 0 62,2% 37,8% 0,0%
1930 49 750 0 6,1% 93,9% 0,0%
1947 50 642 0 7,2% 92,8% 0,0%

Outgaarden (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Outgaarden maakte tot en met de telling van 1920 deel uit van de gemeente Zittert-Lummen, derhalve zijn er slechts aparte resultaten beschikbaar vanaf de telling van 1930.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 % % %
1866 % % % % % % %
1880 % % % % % % %
1890 % % % % % % %
1900 % % % % % % %
1910 % % % % % % %
1920 % % % % % % %
1930 709 162 8 0 0 0 0 23 80,7% 18,4% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 594 141 14 0 0 3 6 28 78,4% 18,6% 1,8% 0,0% 0,0% 0,4% 0,8%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 % % %
1920 % % %
1930 870 9 0 99,0% 1,0% 0,0%
1947 725 24 1 96,7% 3,2% 0,1%

Goetsenhoven (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 712 3 0 99,6% 0,4% 0,0%
1866 749 56 18 0 0 0 0 0 91,0% 6,8% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 795 24 5 0 0 0 0 0 96,5% 2,9% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 694 212 7 0 0 0 0 0 76,0% 23,2% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 837 56 2 0 0 0 0 50 93,5% 6,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 967 88 4 0 0 0 0 59 91,3% 8,3% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 1.123 0 19 0 0 0 0 39 98,3% 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 1.045 120 33 0 0 0 0 42 87,2% 10,0% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 922 82 14 0 0 0 6 31 90,0% 8,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 1.055 4 0 99,6% 0,4% 0,0%
1920 1.123 19 0 98,3% 1,7% 0,0%
1930 1.151 47 0 96,1% 3,9% 0,0%
1947 1.002 22 0 97,9% 2,1% 0,0%

Sint-Jans-Geest (Saint-Jean-Geest) (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 0 718 0 0,0% 100,0% 0,0%
1866 0 14 804 0 0 0 0 0 0,0% 1,7% 98,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 0 1 792 0 0 0 0 0 0,0% 0,1% 99,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 0 18 711 1 0 0 0 0 0,0% 2,5% 97,4% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 0 32 659 1 0 0 0 29 0,0% 4,6% 95,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 0 32 680 0 0 0 0 23 0,0% 4,5% 95,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 0 28 721 0 0 0 1 21 0,0% 3,7% 96,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1930 3 48 598 3 0 0 2 24 0,5% 7,3% 91,4% 0,5% 0,0% 0,0% 0,3%
1947 2 75 516 0 0 0 7 16 0,3% 12,5% 86,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 0 712 0 0,0% 100,0% 0,0%
1920 0 750 0 0,0% 100,0% 0,0%
1930 12 639 3 1,8% 97,7% 0,5%
1947 22 573 0 3,7% 96,3% 0,0%

Opheylissem (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Opheylissem werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van het arrondissement Leuven naar het arrondissement Nijvel, beide in de provincie Brabant.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 25 757 0 3,2% 96,8% 0,0%
1866 0 44 760 7 0 0 1 0 0,0% 5,4% 93,6% 0,9% 0,0% 0,0% 0,1%
1880 0 25 778 0 2 0 0 0 0,0% 3,1% 96,6% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0%
1890 0 48 796 2 0 0 4 0 0,0% 5,6% 93,6% 0,2% 0,0% 0,0% 0,5%
1900 0 42 748 2 0 0 0 38 0,0% 5,3% 94,4% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 49 729 0 0 0 0 24 0,0% 6,3% 93,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 0 33 696 0 0 0 0 22 0,0% 4,5% 95,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 11 45 690 1 0 0 0 22 1,5% 6,0% 92,4% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 3 51 637 1 0 1 4 35 0,4% 7,3% 91,4% 0,1% 0,0% 0,1% 0,6%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 0 778 0 0,0% 100,0% 0,0%
1920 0 729 0 0,0% 100,0% 0,0%
1930 27 720 0 3,6% 96,4% 0,0%
1947 11 683 1 1,6% 98,3% 0,1%

Neerheylissem (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Neerheylissem werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van het arrondissement Leuven naar het arrondissement Nijvel, beide in de provincie Brabant.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 94 1.237 0 7,1% 92,9% 0,0%
1866 5 136 1.344 0 0 0 0 0 0,3% 9,2% 90,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 5 117 1.364 0 0 0 0 0 0,3%% 7,9% 91,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 0 327 1.285 0 0 0 1 0 0,0% 20,3% 79,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1900 7 190 1.442 0 0 0 0 96 0,4% 11,6% 88,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 0 102 1.741 0 0 0 0 81 0,0% 5,5% 94,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 7 165 1.671 1 0 0 2 74 0,4% 8,9% 90,5% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
1930 1 180 1.703 1 0 0 0 55 0,1% 9,5% 90,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 30 273 1.582 2 0 0 19 60 1,6% 14,3% 83,0% 0,1% 0,0% 0,0% 1,0%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 0 1.843 0 0,0% 100,0% 0,0%
1920 12 1.834 0 0,7% 99,3% 0,0%
1930 1 1.884 0 0,1% 99,9% 0,0%
1947 78 1.787 0 4,2% 95,8% 0,0%

Ezemaal (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 264 0 0 100,0% 0,0% 0,0%
1866 270 15 25 0 0 0 0 0 87,1% 4,8% 8,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 240 49 40 0 0 0 0 0 72,9% 14,9% 12,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 107 215 55 0 0 0 0 0 28,4% 57,0% 14,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 309 43 24 0 0 0 0 20 82,2% 11,4% 6,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 293 119 27 0 0 0 0 32 66,7% 27,1% 6,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 304 117 31 0 0 0 1 18 67,1% 25,8% 6,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1930 279 115 35 0 0 0 1 15 64,9% 26,7% 8,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1947 264 116 14 0 0 0 3 18 66,5% 29,2% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 384 55 0 87,5% 12,5% 0,0%
1920 389 64 0 85,9% 14,1% 0,0%
1930 357 71 0 83,4% 16,6% 0,0%
1947 354 42 0 89,4% 10,6% 0,0%

Laar (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 352 11 0 97,0% 3,0% 0,0%
1866 402 9 7 0 0 0 0 0 96,2% 2,2% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 379 61 12 0 0 0 0 0 83,8% 13,5% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 435 86 2 0 0 0 0 0 83,2% 16,4% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 416 109 7 0 0 0 2 29 77,9% 20,4% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4%
1910 521 55 23 0 0 0 0 41 87,0% 9,2% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 571 10 9 0 0 0 0 19 96,8% 1,7% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 542 56 6 0 0 0 1 26 89,6% 9,3% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1947 485 55 2 0 0 0 2 26 89,2% 10,1% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 569 30 0 95,0% 5,0% 0,0%
1920 581 9 0 98,5% 1,5% 0,0%
1930 587 18 0 97,0% 3,0% 0,0%
1947 538 6 0 98,9% 1,1% 0,0%

Overwinden (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 337 24 0 93,4% 6,6% 0,0%
1866 342 53 13 0 0 0 0 0 83,8% 13,0% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 271 157 9 0 0 0 1 0 61,9% 35,8% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1890 286 170 5 0 0 0 1 0 61,9% 36,8% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1900 212 215 13 0 0 0 0 15 48,2% 48,9% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 294 202 6 0 0 0 0 33 58,6% 40,2% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 303 225 3 0 0 0 0 27 57,1% 42,4% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 460 84 7 0 0 0 0 27 83,5% 15,2% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 458 134 13 0 1 0 5 23 75,0% 21,9% 2,1% 0,0% 0,2% 0,0% 0,8%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 482 20 0 96,0% 4,0% 0,0%
1920 524 7 0 98,7% 1,3% 0,0%
1930 533 18 0 96,7% 3,3% 0,0%
1947 584 26 1 95,6% 4,3% 0,2%

Raatshoven (Racour) (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 4 800 0 0,5% 99,5% 0,0%
1866 3 43 816 0 0 0 0 0 0,3%% 5,0% 94,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 0 41 883 0 0 0 1 0 0,0% 4,4% 95,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1890 11 73 886 0 0 0 0 0 1,1% 7,5% 91,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 203 85 698 0 0 0 0 56 20,6% 8,6% 70,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 42 76 920 0 0 0 1 67 4,0% 7,3% 88,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1920 9 93 996 1 0 0 0 54 0,8% 8,5% 90,6% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 0 76 992 2 0 0 2 45 0,0% 7,1% 92,5% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2%
1947 18 122 907 3 0 0 9 30 1,7% 11,5% 85,6% 0,3% 0,0% 0,0% 0,8%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 59 980 0 5,7% 94,3% 0,0%
1920 12 1.087 0 1,1% 98,9% 0,0%
1930 0 1.072 0 0,0% 100,0% 0,0%
1947 33 1.017 0 3,1% 96,9% 0,0%

Waasmont (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Waasmont werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie Luik naar de provincie Brabant.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 435 102 0 81,0% 19,0% 0,0%
1866 267 387 36 0 0 0 0 33 38,7% 56,1% 5,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 433 314 31 0 0 0 0 0 55,7% 40,4% 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 423 493 29 0 0 0 0 0 44,8% 52,2% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 254 629 19 0 0 3 1 34 28,0% 69,4% 2,1% 0,0% 0,0% 0,3% 0,1%
1910 336 615 38 0 0 0 0 48 34,0% 62,2% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 289 652 31 0 0 0 0 44 29,7% 67,1% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 190 799 35 0 0 0 0 38 18,6% 78,0% 3,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 603 392 60 0 0 0 15 27 56,4% 36,6% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 941 48 0 95,1% 4,9% 0,0%
1920 866 106 0 89,1% 10,9% 0,0%
1930 961 63 0 93,8% 6,2% 0,0%
1947 924 122 0 88,3% 11,7% 0,0%

Lijsem (Lincent) (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 0 1.017 0 0,0% 100,0% 0,0%
1866 0 36 1.291 0 0 0 0 0 0,0% 2,7% 97,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 0 28 1.295 2 0 0 0 0 0,0% 2,1% 97,7% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 0 82 1.341 1 0 0 1 0 0,0% 5,8% 94,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
1900 0 50 1.352 1 0 0 1 64 0,0% 3,6% 96,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
1910 0 136 1.365 0 0 0 0 43 0,0% 9,1% 90,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 0 69 1.378 0 0 0 0 57 0,0% 4,8% 95,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 0 67 1.352 1 0 0 1 52 0,0% 4,7% 95,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
1947 13 84 1.217 4 0 0 11 46 1,0% 6,3% 91,6% 0,3% 0,0% 0,0% 0,8%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 0 1.501 0 0,0% 100,0% 0,0%
1920 1 1.446 0 0,1% 99,9% 0,0%
1930 3 1.418 0 0,2% 99,8% 0,0%
1947 31 1.289 0 2,3% 97,7% 0,0%

Avernas-le-Bauduin (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 0 456 0 0,0% 100,0% 0,0%
1866 3 3 542 0 0 0 0 0 0,5% 0,5% 98,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 0 11 588 0 0 0 0 0 0,0% 1,8% 98,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 0 14 667 0 0 0 0 0 0,0% 2,1% 97,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 0 10 630 0 0 0 0 35 0,0% 1,6% 98,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 0 20 636 1 0 0 0 26 0,0% 3,0% 96,8% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%%
1920 0 12 631 0 0 0 0 18 0,0% 1,9% 98,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 2 12 610 0 0 0 0 10 0,3% 1,9% 97,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 1 29 583 0 0 0 6 29 0,2% 4,7% 94,2% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 5 652 0 0,8% 99,2% 0,0%
1920 2 641 0 0,3% 99,7% 0,0%
1930 5 619 0 0,8% 99,2% 0,0%
1947 11 605 0 1,8% 98,2% 0,0%

Bertrée (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 0 323 0 0,0% 100,0% 0,0%
1866 0 1 373 0 0 0 0 0 0,0% 0,3% 99,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 0 2 342 1 0 0 2 0 0,0% 0,6% 98,6% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 0 14 356 2 0 0 0 0 0,0% 3,8% 95,7% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 0 16 374 3 0 0 0 13 0,0% 4,1% 95,2% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 1 16 398 6 0 0 0 16 0,2% 3,8% 94,5% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 0 16 399 2 0 0 0 15 0,0% 3,8% 95,7% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 0 20 375 0 0 0 0 11 0,0% 5,1% 94,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 0 41 332 1 0 0 3 4 0,0% 10,9% 88,1% 0,3% 0,0% 0,0% 0,8%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 2 419 0 0,5% 99,5% 0,0%
1920 1 416 0 0,2% 99,8% 0,0%
1930 0 395 0 0,0% 100,0% 0,0%
1947 10 358 0 2,7% 97,3% 0,0%

Walshoutem (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Walshoutem werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie Luik naar de provincie Brabant.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 697 78 0 89,9% 10,1% 0,0%
1866 883 48 64 0 0 0 0 0 88,7% 4,8% 6,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 858 38 52 0 2 0 0 0 90,3% 4,0% 5,5% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0%
1890 466 556 33 0 0 0 0 0 44,2% 52,7% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 422 668 48 0 0 0 1 71 37,1% 58,6% 4,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1910 431 817 47 0 0 0 0 65 33,3% 63,1% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 466 776 58 0 0 0 4 49 35,7% 59,5% 4,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%
1930 650 580 70 0 0 0 0 64 50,0% 44,6% 5,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 564 654 81 0 0 0 14 30 43,0% 49,8% 6,2% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 1.201 94 0 92,7% 7,3% 0,0%
1920 1.227 77 0 94,1% 5,9% 0,0%
1930 1.187 113 0 91,3% 8,7% 0,0%
1947 877 423 0 67,5% 32,5% 0,0%

Montenaken (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 1.023 9 0 99,1% 0,9% 0,0%
1866 1.076 85 72 0 5 0 0 0 86,9% 6,9% 5,8% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0%
1880 833 438 37 0 0 2 1 0 63,5% 33,4% 2,8% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1%
1890 1.015 379 13 0 0 1 4 0 71,9% 26,8% 0,9% 0,0% 0,0% 0,1% 0,3%
1900 1.115 243 14 0 0 0 7 69 80,9% 17,6% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5%
1910 1.074 400 13 0 0 0 1 87 72,2% 26,9% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1920 1.161 323 12 0 0 0 3 60 77,5% 21,5% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1930 1.288 173 17 0 0 0 1 66 87,1% 11,7% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1947 1.077 365 23 0 1 2 7 50 73,0% 24,7% 1,6% 0,0% 0,1% 0,1% 0,5%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 1.464 24 0 98,4% 1,6% 0,0%
1920 1.476 23 0 98,5% 1,5% 0,0%
1930 1.420 47 1 96,7% 3,2% 0,1%
1947 1.434 45 0 97,0% 3,0% 0,0%

Cras-Avernas (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 0 608 0 0,0% 100,0% 0,0%
1866 0 24 733 0 0 0 0 0 0,0% 3,2% 96,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 0 26 767 0 0 0 0 0 0,0% 3,3% 96,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 0 22 837 2 0 0 1 0 0,0% 2,6% 97,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1%
1900 5 20 832 2 0 0 3 39 0,6% 2,3% 96,5% 0,2% 0,0% 0,0% 0,3%
1910 1 35 835 13 0 0 2 38 0,1% 4,0% 94,2% 1,5% 0,0% 0,0% 0,2%
1920 1 25 824 0 0 0 0 49 0,1% 2,9% 96,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 0 26 756 1 0 0 0 25 0,0% 3,3% 96,6% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 7 33 646 0 0 0 1 19 1,0% 4,8% 94,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 13 873 0 1,5% 98,5% 0,0%
1920 1 849 0 0,1% 99,9% 0,0%
1930 0 783 0 0,0% 100,0% 0,0%
1947 18 668 0 2,6% 97,4% 0,0%

Kortijs (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 183 49 0 78,9% 21,1% 0,0%
1866 45 185 21 0 0 0 3 0 17,7% 72,8% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2%
1880 9 231 9 0 6 1 0 0 3,5% 90,2% 3,5% 0,0% 2,3% 0,4% 0,0%
1890 88 204 20 0 0 0 0 0 28,2% 65,4% 6,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 120 187 11 0 0 0 0 22 37,7% 58,8% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 148 184 15 0 0 0 1 21 42,5% 52,9% 4,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%
1920 175 138 11 0 0 0 2 22 53,7% 42,3% 3,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6%
1930 126 169 17 0 0 0 2 18 40,1% 53,8% 5,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6%
1947 137 118 11 0 0 2 4 10 50,4% 43,4% 4,0% 0,0% 0,0% 0,7% 1,5%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 324 24 0 93,1% 6,9% 0,0%
1920 313 13 0 96,0% 4,0% 0,0%
1930 288 26 0 91,7% 8,3% 0,0%
1947 252 20 0 92,6% 7,4% 0,0%

Vorsen (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 150 47 0 76,1% 23,9% 0,0%
1866 21 166 18 0 0 0 1 0 10,2% 80,6% 8,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5%
1880 34 186 34 0 0 0 3 0 13,2% 72,4% 13,2% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2%
1890 13 273 51 0 0 0 1 0 3,8% 80,8% 15,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%
1900 21 266 30 0 0 0 0 10 6,6% 83,9% 9,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 98 188 27 0 0 0 2 11 31,1% 59,7% 8,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6%
1920 112 156 22 0 0 0 1 11 38,5% 53,6% 7,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%
1930 91 206 17 0 0 0 0 6 29,0% 65,6% 5,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 99 149 34 0 0 0 3 8 34,7% 52,3% 11,9% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 259 55 1 82,2% 17,5% 0,3%
1920 231 60 0 79,4% 20,6% 0,0%
1930 241 73 0 76,8% 23,2% 0,0%
1947 218 67 0 76,5% 23,5% 0,0%

Boëlhe (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 0 380 0 0,0% 100,0% 0,0%
1866 0 6 345 0 0 0 0 0 0,0% 1,7% 98,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 0 7 333 0 0 0 0 0 0,0% 2,1% 97,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 0 8 360 0 0 0 0 0 0,0% 2,2% 97,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 0 14 314 0 0 0 0 12 0,0% 4,3% 95,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 0 6 271 0 0 0 0 6 0,0% 2,2% 97,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 0 7 248 0 0 0 0 6 0,0% 2,7% 97,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 0 9 251 0 0 0 0 6 0,0% 3,5% 96,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 2 14 244 0 0 0 1 7 0,8% 5,4% 93,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 0 277 0 0,0% 100,0% 0,0%
1920 0 255 0 0,0% 100,0% 0,0%
1930 1 259 0 0,4% 99,6% 0,0%
1947 4 257 0 1,5% 98,5% 0,0%

Borlo (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 353 1 0 99,7% 0,3% 0,0%
1866 410 10 6 0 0 0 0 0 96,2% 2,3% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 456 0 0 0 0 0 0 0 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 501 55 5 0 0 0 0 0 89,3% 9,8% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 482 89 0 0 0 0 2 20 84,1% 15,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%
1910 508 75 3 0 0 0 0 38 86,7% 12,8% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 582 104 1 0 0 0 0 31 84,7% 15,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 661 63 2 0 0 1 2 32 90,7% 8,6% 0,3% 0,0% 0,0% 0,1% 0,3%
1947 550 162 2 0 0 0 9 28 76,1% 22,4% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 583 3 0 99,5% 0,5% 0,0%
1920 686 1 0 99,9% 0,1% 0,0%
1930 727 2 0 99,7% 0,3% 0,0%
1947 711 4 0 99,4% 0,6% 0,0%

Roost-Krenwik (Rosoux-Crenwick) (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 331 227 0 59,3% 40,7% 0,0%
1866 265 46 248 0 0 0 0 0 47,4% 8,2% 44,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 341 9 288 0 0 0 0 0 53,4% 1,4% 45,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 55 372 240 0 0 0 0 0 8,2% 55,8% 36,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 147 161 367 0 0 0 1 35 21,7% 23,8% 54,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1910 45 373 330 0 0 0 0 43 6,0% 49,9% 44,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 24 320 416 0 0 0 0 26 3,2% 42,1% 54,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 81 138 550 0 0 0 2 28 10,5% 17,9% 71,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%
1947 30 171 483 0 0 0 6 16 4,3% 24,8% 70,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 225 523 0 30,1% 69,9% 0,0%
1920 125 635 0 16,4% 83,6% 0,0%
1930 149 622 0 19,3% 80,7% 0,0%
1947 78 587 0 11,7% 88,3% 0,0%

Jeuk (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 906 31 0 96,7% 3,3% 0,0%
1866 911 9 32 0 0 0 0 1 95,7% 0,9% 3,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 633 450 23 0 0 0 3 0 57,1% 40,6% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%
1890 913 256 57 0 0 0 2 0 74,3% 20,8% 4,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1900 825 327 46 0 0 0 0 69 68,9% 27,3% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 1.109 220 8 0 0 0 0 79 82,9% 16,5% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 1.111 220 40 0 0 0 1 50 81,0% 16,0% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1930 941 443 35 0 0 0 2 54 66,2% 31,2% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1947 785 534 33 0 0 1 28 42 56,8% 38,7% 2,4% 0,0% 0,0% 0,1% 2,0%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 1.329 8 0 99,4% 0,6% 0,0%
1920 1.332 40 0 97,1% 2,9% 0,0%
1930 1.339 82 0 94,2% 5,8% 0,0%
1947 1.299 77 0 94,4% 5,6% 0,0%

Corswarem (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Corswarem werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie Limburg naar de provincie Luik.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 50 418 0 10,7% 89,3% 0,0%
1866 52 69 381 1 0 0 0 0 10,3% 13,7% 75,7% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 0 86 490 0 0 0 0 0 0,0% 14,9% 85,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 14 182 477 0 0 0 4 0 2,1% 26,9% 70,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6%
1900 48 177 474 0 0 0 2 56 6,8% 25,2% 67,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%
1910 8 129 720 0 0 0 0 49 0,9% 15,1% 84,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 19 133 769 0 0 1 1 45 2,1% 14,4% 83,3% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%
1930 9 238 656 0 0 0 0 31 1,0% 26,4% 72,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 70 173 719 3 0 0 8 37 7,2% 17,8% 73,9% 0,3% 0,0% 0,0% 0,8%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 45 812 0 5,3% 94,7% 0,0%
1920 62 861 0 6,7% 93,3% 0,0%
1930 87 816 0 9,6% 90,4% 0,0%
1947 154 814 0 15,9% 84,1% 0,0%

Bettenhoven (Bettincourt) (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 1 255 0 0,4% 99,6% 0,0%
1866 2 44 340 1 0 0 0 0 0,5% 11,4% 87,9% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 1 81 327 0 0 0 0 0 0,2% 19,8% 80,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 0 30 432 0 0 0 1 0 0% 6,5% 93,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1900 10 48 387 0 0 0 0 14 2,2% 10,8% 87,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 0 68 391 0 0 0 0 18 0,0% 14,8% 85,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 7 0 440 0 0 0 0 15 1,6% 0,0% 98,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 0 47 353 1 0 0 0 16 0,0% 11,7% 88,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 2 57 302 0 0 0 5 16 0,5% 15,6% 82,5% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 0 459 0 0,0% 100,0% 0,0%
1920 7 440 0 1,6% 98,4% 0,0%
1930 29 372 0 7,2% 92,8% 0,0%
1947 18 337 0 5,1% 94,9% 0,0%

Rukkelingen-Loon (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 273 12 0 95,6% 4,2% 0,0%
1866 271 35 12 0 0 0 0 0 85,2% 11,0% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 340 38 0 0 0 0 0 0 89,9% 10,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 210 145 3 0 0 0 0 0 58,7% 40,5% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 220 139 5 0 0 0 0 12 60,4% 38,2% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 296 130 3 0 0 0 0 19 69,0% 30,3% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 334 113 6 0 0 0 0 26 73,7% 24,9% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 386 47 8 0 0 0 0 21 87,5% 10,7% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 287 143 13 0 0 0 1 16 64,6% 32,2% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 425 4 0 99,1% 0,9% 0,0%
1920 447 6 0 98,7% 1,3% 0,0%
1930 433 8 0 98,2% 1,8% 0,0%
1947 420 17 0 96,1% 3,9% 0,0%

Liek (Oleye) (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 9 575 0 1,5% 98,5% 0,0%
1866 3 81 646 0 0 0 0 0 0,4% 11,1% 88,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 0 109 851 0 0 0 0 0 0% 14,3% 85,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 0 115 765 1 0 0 0 0 0,0% 13,1% 86,8% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 14 78 821 2 0 0 0 39 1,5% 8,5% 89,7% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 4 91 881 0 0 0 2 42 0,4% 9,3% 90,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1920 0 97 830 0 0 0 0 23 0,0% 10,5% 89,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 2 56 878 2 0 0 1 21 0,2% 6,0% 93,5% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1%
1947 6 145 768 4 2 1 11 34 0,6% 15,5% 82,0% 0,4% 0,2% 0,1% 1,2%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 7 971 0 0,7% 99,3% 0,0%
1920 0 927 0 0,0% 100,0% 0,0%
1930 5 934 0 0,5% 99,5% 0,0%
1947 24 907 2 2,6% 97,2% 0,2%

Batsheers (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 127 0 0 100,0% 0,0% 0,0%
1866 124 0 0 0 0 0 0 0 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 117 5 0 0 0 0 0 0 95,9% 4,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 125 28 1 0 0 0 0 0 81,2% 18,2% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 111 32 0 0 0 0 0 10 77,6% 22,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 101 39 0 0 0 0 0 4 72,1% 27,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 96 41 4 0 0 0 0 9 68,1% 29,1% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 94 53 0 0 0 0 0 5 63,9% 36,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 129 13 0 0 0 0 0 11 90,8% 9,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 140 0 0 100,0% 0,0% 0,0%
1920 137 4 0 97,2% 2,8% 0,0%
1930 147 0 0 100,0% 0,0% 0,0%
1947 142 0 0 100,0% 0,0% 0,0%

Opheers (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 258 15 0 94,5% 5,5% 0,0%
1866 281 0 7 0 0 0 0 0 97,6% 0,0% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 266 11 13 0 0 0 0 0 91,7% 3,8% 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 236 63 9 0 0 0 0 0 76,6% 20,5% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 215 84 4 0 0 0 0 1 71,0% 27,7% 1,3% % % % %
1910 217 80 5 0 0 0 0 18 71,9% 26,5% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 264 45 3 0 0 0 0 24 84,6% 14,4% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 241 119 4 0 0 0 0 15 66,2% 32,7% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 294 69 2 0 0 0 1 19 80,3% 18,9% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 295 7 0 97,7% 2,3% 0,0%
1920 302 10 0 96,8% 3,2% 0,0%
1930 360 4 0 98,9% 1,1% 0,0%
1947 363 3 0 99,2% 0,8% 0,0%

Lantremange (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 0 354 0 0,0% 100,0% 0,0%
1866 0 26 407 0 0 0 0 0 0,0% 6,0% 94,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 0 19 420 0 0 0 0 0 0,0% 4,3% 95,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 0 30 447 3 0 0 0 0 6,3% 93,1% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 4 33 442 0 0 0 0 22 0,8% 6,9% 92,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 4 19 518 1 0 0 0 31 0,7% 3,5% 95,6% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 3 24 567 0 0 0 0 10 0,5% 4,0% 95,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 0 27 524 0 0 0 0 20 0,0% 4,9% 95,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 11 52 465 0 0 0 1 16 2,1% 9,8% 87,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 9 533 0 1,7% 98,3% 0,0%
1920 4 590 0 0,7% 99,3% 0,0%
1930 0 551 0 0,0% 100,0% 0,0%
1947 24 502 0 4,6% 95,4% 0,0%

Bergilers (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 0 611 0 0,0% 100,0% 0,0%
1866 9 0 605 0 0 0 0 0 1,5% 98,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 0 22 600 0 0 0 0 0 0,0% 3,5% 96,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 0 18 680 0 0 0 0 0 0,0% 2,6% 97,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 0 42 709 0 0 0 0 41 0,0% 5,6% 94,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 5 34 722 2 0 0 1 28 0,7% 4,5% 94,5% 0,3% 0,0% 0,0% 0,1%
1920 2 26 690 0 0 0 0 33 0,3% 3,6% 96,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 0 31 656 0 0 0 0 21 0,0% 4,5% 95,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 0 47 621 3 0 0 4 26 0,0% 7,0% 92,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,6%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 5 759 0 0,7% 99,3% 0,0%
1920 2 716 0 0,3% 99,7% 0,0%
1930 0 687 0 0% 100,0% 0,0%
1947 25 648 0 3,7% 96,3% 0,0%

Grandville (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 0 405 0 0,0% 100,0% 0,0%
1866 3 14 421 1 0 0 0 0 0,7% 3,2% 95,9% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 3 21 465 0 0 0 0 0 0,6% 4,3% 95,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 1 32 476 1 0 0 0 0 0,2% 6,3% 93,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 1 55 484 1 0 0 1 26 0,2% 10,1% 89,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2%
1910 1 50 480 0 0 0 1 22 0,2% 9,4% 90,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1920 0 49 500 0 0 0 0 25 0,0% 8,9% 91,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 2 47 491 0 0 0 0 21 0,4% 8,7% 90,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 5 73 450 0 0 0 0 15 0,9% 13,8% 85,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 1 531 0 0,2% 99,8% 0,0%
1920 2 547 0 0,4% 99,6% 0,0%
1930 7 533 0 1,3% 98,7% 0,0%
1947 18 510 0 3,4% 96,6% 0,0%

Oerle (Oreye) (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 11 586 0 1,8% 98,2% 0,0%
1866 9 38 550 0 0 0 0 0 1,5% 6,4% 92,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 7 64 581 0 0 0 0 1 1,1% 9,8% 89,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 25 89 689 0 0 0 0 0 3,1% 11,1% 85,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 9 113 778 0 0 0 1 30 1,0% 12,5% 86,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1910 0 80 786 0 0 0 0 24 0,0% 9,2% 90,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 6 110 761 0 0 0 0 24 0,7% 12,5% 86,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 1 69 783 0 0 0 0 37 0,1% 8,1% 91,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 16 142 732 5 1 0 8 41 1,8% 15,7% 81,0% 0,6% 0,1% 0,0% 0,9%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 0 866 0 0,0% 100,0% 0,0%
1920 19 858 0 2,2% 97,8% 0,0%
1930 14 839 0 1,6% 98,4% 0,0%
1947 49 845 2 5,5% 94,3% 0,2%

Horpmaal (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 574 1 0 99,8% 0,2% 0,0%
1866 624 9 0 0 0 0 0 0 98,6% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 536 42 0 0 0 0 0 0 92,7% 7,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 646 29 3 0 0 0 0 0 95,3% 4,3% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 474 193 5 0 0 0 0 35 70,5% 28,7% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 632 54 3 0 0 0 0 27 91,7% 7,8% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 492 186 2 0 0 0 0 36 72,4% 27,4% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 554 126 4 0 0 0 0 26 81,0% 18,4% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 517 120 3 0 0 1 6 27 79,9% 18,5% 0,5% 0,0% 0,0% 0,2% 0,9%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 683 6 0 99,1% 0,9% 0,0%
1920 674 6 0 99,1% 0,9% 0,0%
1930 679 5 0 99,3% 0,7% 0,0%
1947 641 6 0 99,1% 0,9% 0,0%

Wouteringen (Otrange) (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Wouteringen werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie Limburg naar de provincie Luik.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 0 370 0 0,0% 100,0% 0,0%
1866 2 44 373 1 0 0 0 0 0,5% 10,5% 88,8% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 4 38 378 0 0 0 0 0 1,0% 9,0% 90,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 0 59 408 0 0 0 0 0 0,0% 12,6% 87,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 25 62 335 1 0 0 4 18 5,9% 14,5% 78,5% 0,2% 0,0% 0,0% 0,9%
1910 44 56 336 1 0 0 1 14 10,0% 12,8% 76,7% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2%
1920 0 63 325 1 0 0 1 16 0,0% 16,2% 83,3% 0,3% 0,0% 0,0% 0,3%
1930 8 107 284 0 0 0 1 23 2,0% 26,8% 71,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%
1947 9 58 293 0 0 0 1 11 2,5% 16,1% 81,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 52 386 0 11,9% 88,1% 0,0%
1920 0 390 0 0,0% 100,0% 0,0%
1930 54 346 0 13,5% 86,5% 0,0%
1947 25 336 0 6,9% 93,1% 0,0%

Vechmaal (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 569 7 0 98,8% 1,2% 0,0%
1866 488 58 27 0 0 0 0 0 85,2% 10,1% 4,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 594 7 6 0 0 0 0 15 97,9% 1,2% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 453 236 13 0 0 0 0 0 64,5% 33,6% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 399 249 17 0 0 0 0 35 60,0% 37,4% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 342 310 10 0 0 0 2 26 51,5% 46,7% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%
1920 417 227 10 0 0 0 1 26 63,7% 34,7% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1930 530 138 5 0 0 0 3 30 78,4% 20,4% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4%
1947 475 142 8 1 0 0 7 24 75,0% 22,4% 1,3% 0,2% 0,0% 0,0% 1,1%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 644 20 0 97,0% 3,0% 0,0%
1920 641 14 0 97,9% 2,1% 0,0%
1930 664 12 0 98,2% 1,8% 0,0%
1947 621 12 0 98,1% 1,9% 0,0%

Thys (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 0 374 0 0,0% 100,0% 0,0%
1866 0 28 363 1 0 0 0 0 0,0% 7,1% 92,6% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 2 27 345 1 0 0 0 0 0,5% 7,2% 92,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 18 13 385 0 0 0 0 0 4,3% 3,1% 92,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 5 47 373 0 0 0 0 18 1,2% 11,1% 87,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 1 49 365 1 0 0 0 15 0,2% 11,8% 87,7% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 2 62 326 0 0 0 0 17 0,5% 15,9% 83,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 7 68 349 0 0 0 0 12 1,7% 16,0% 82,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 14 69 305 0 2 0 1 13 3,6% 17,6% 78,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,3%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 1 415 0 0,2% 99,8% 0,0%
1920 3 387 0 0,8% 99,2% 0,0%
1930 12 412 0 2,8% 97,2% 0,0%
1947 23 366 2 5,9% 93,6% 0,5%

Lauw (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 777 5 0 99,4% 0,6% 0,0%
1866 663 191 14 0 0 0 0 0 76,4% 22,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 801 61 10 0 0 0 1 0 91,8% 7,0% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1890 797 247 13 0 0 0 0 2 75,4% 23,4% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 708 282 14 0 0 0 1 58 70,4% 28,1% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1910 613 428 6 0 0 0 1 58 58,5% 40,8% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1920 795 244 5 0 0 0 0 38 76,1% 23,4% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 960 41 8 0 0 0 0 34 95,1% 4,1% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 890 96 3 0 0 0 3 31 89,7% 9,7% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 1.036 12 0 98,9% 1,1% 0,0%
1920 1.037 7 0 99,3% 0,7% 0,0%
1930 992 17 0 98,3% 1,7% %
1947 982 9 0 99,1% 0,9% 0,0%

Crisnée (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 2 416 0 0,5% 99,5% 0,0%
1866 0 35 415 0 0 0 0 0 0,0% 7,8% 92,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 0 29 415 1 0 0 0 0 0,0% 6,5% 93,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 8 62 418 0 0 0 0 0 1,6% 12,7% 85,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 11 96 373 1 0 0 1 26 2,3% 19,9% 77,4% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2%
1910 4 97 407 1 0 0 1 22 0,8% 19,0% 79,8% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2%
1920 0 89 464 0 0 0 0 20 0,0% 16,1% 83,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 1 74 449 0 0 0 0 28 0,2% 14,1% 85,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 10 70 426 1 0 0 3 15 2,0% 13,7% 83,5% 0,2% 0,0% 0,0% 0,6%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 33 477 0 6,5% 93,5% 0,0%
1920 14 539 0 2,5% 97,5% 0,0%
1930 17 507 0 3,2% 96,8% 0,0%
1947 32 475 0 6,3% 93,7% 0,0%

Odeur (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 7 292 0 2,3% 97,7% 0,0%
1866 0 20 256 0 0 0 0 0 0,0% 7,2% 92,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 0 6 268 0 0 0 0 0 0,0% 2,2% 97,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 13 21 260 1 0 0 0 0 4,4% 7,1% 88,1% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 11 31 288 0 0 0 0 11 3,3% 9,4% 87,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 12 26 279 0 0 0 0 8 3,8% 8,2% 88,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 0 25 271 0 0 0 0 10 0,0% 8,4% 91,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 2 36 281 0 0 0 0 11 0,6% 11,3% 88,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 1 37 252 0 0 0 3 10 0,3% 12,6% 86,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 15 302 0 4,7% 95,3% 0,0%
1920 0 296 0 0,0% 100,0% 0,0%
1930 11 308 0 3,4% 96,6% 0,0%
1947 17 276 0 5,8% 94,2% 0,0%

Villers-l'Évêque (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 1 1.097 1 0,1% 99,8% 0,1%
1866 0 17 1.096 0 0 0 1 0 0,0% 1,5% 98,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1880 0 21 1.185 0 0 0 0 0 0,0% 1,7% 98,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 52 53 1.141 0 0 0 2 0 4,2% 4,2% 91,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1900 3 131 1.073 4 0 0 0 52 0,2% 10,8% 88,6% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 19 99 1.061 1 0 0 0 42 1,6% 8,4% 89,9% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 32 78 945 0 0 0 0 28 3,0% 7,4% 89,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 1 134 870 6 0 0 0 40 0,1% 13,3% 86,1% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 10 198 820 4 0 0 9 20 1,0% 19,0% 78,8% 0,4% 0,0% 0,0% 0,9%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 19 1.161 0 1,6% 98,4% 0,0%
1920 34 1.021 0 3,2% 96,8% 0,0%
1930 18 992 1 1,8% 98,1% 0,1%
1947 54 987 0 5,2% 94,8% 0,0%

Herstappe (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 126 9 0 93,3% 6,7% 0,0%
1866 0 23 121 3 0 0 0 0 0,0% 15,6% 82,3% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 0 20 104 0 0 0 0 0 0,0% 16,1% 83,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 8 45 92 0 0 0 1 0 5,5% 30,8% 63,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7%
1900 20 56 65 0 0 0 0 7 14,2% 39,7% 46,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 13 75 52 0 0 0 0 5 9,3% 53,6% 37,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 28 66 34 0 0 0 0 1 21,9% 51,6% 26,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 31 44 39 0 0 0 0 3 27,2% 38,6% 34,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 29 74 24 0 0 0 1 6 22,7% 57,8% 18,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 51 89 0 36,4% 63,6% 0,0%
1920 57 71 0 44,5% 55,5% 0,0%
1930 63 51 0 55,3% 44,7% 0,0%
1947 73 55 0 57,0% 43,0% 0,0%

Opmerking:

De cijfers voor de telling van 1846 zoals gepubliceerd lijken niet logisch te zijn in functie van de resultaten van de latere tellingen. E. Hennequin, directeur van het Militair Cartografisch Instituut, vermeldt in zijn "Notes et documents à consulter dans l'étude cartographique et statistique des limites des langues nationales en Belgique" (gepubliceerd van november 1894 tot maart 1895) dat de cijfers voor nl en fr verwisseld werden.

Rutten (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 953 74 2 92,6% 7,2% 0,2%
1866 870 4 101 0 4 0 0 0 88,9% 0,4% 10,3% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0%
1880 815 250 9 7 0 7 7 0 74,4% 22,8% 0,8% 0,6% 0,0% 0,6% 0,6%
1890 708 259 87 11 2 0 2 0 66,2% 24,2% 8,1% 1,0% 0,2% 0,0% 0,2%
1900 578 323 69 3 1 0 3 56 59,2% 33,1% 7,1% 0,3% 0,1% 0,0% 0,3%
1910 725 267 52 3 0 0 2 65 69,1% 25,5% 5,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,2%
1920 828 186 38 3 0 0 2 35 78,3% 17,6% 3,6% 0,3% 0,0% 0,0% 0,2%
1930 959 3 34 0 0 0 0 32 96,3% 0,3% 3,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 713 233 26 0 0 0 13 47 72,4% 23,7% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 987 62 0 94,1% 5,9% 0,0%
1920 1.012 45 0 95,7% 4,3% 0,0%
1930 960 36 0 96,4% 3,6% 0,0%
1947 936 49 0 95,0% 5,0% 0,0%

Diets-Heur (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 233 4 0 98,3% 1,7% 0,0%
1866 188 56 20 0 0 0 0 0 71,2% 21,2% 7,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 222 81 16 0 0 0 0 0 69,6% 25,4% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 285 19 13 0 0 0 0 0 89,9% 6,0% 4,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 209 92 24 0 2 0 0 19 63,9% 28,1% 7,3% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0%
1910 159 176 9 0 0 0 2 29 46,0% 50,9% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6%
1920 152 227 11 0 0 0 1 14 38,9% 58,1% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%
1930 156 218 8 0 0 0 0 16 40,8% 57,1% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 218 212 6 0 0 1 5 22 49,3% 48,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,2% 1,1%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 337 9 0 97,4% 2,6% 0,0%
1920 224 4 0 96,2% 3,8% 0,0%
1930 366 16 0 95,8% 4,2% 0,0%
1947 427 13 0 97,0% 3,0% 0,0%

Elch (Othée) (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 5 1.031 1 0,5% 99,4% 0,1%
1866 2 33 1.190 0 0 0 0 0 0,2% 2,7% 97,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 4 67 1.213 13 0 0 3 0 0,3% 5,2% 93,3% 1,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1890 16 77 1.311 4 0 0 5 0 1,1% 5,4% 92,8% 0,3% 0,0% 0,0% 0,4%
1900 11 73 1.344 0 0 0 0 53 0,8% 5,1% 94,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 10 56 1.333 2 0 0 0 48 0,7% 4,0% 95,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 36 12 1.317 2 0 0 1 51 2,6% 0,9% 96,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
1930 3 99 1.240 0 0 0 0 45 0,2% 7,4% 92,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 6 130 1.180 5 0 0 11 45 0,5% 9,8% 88,6% 0,4% 0,0% 0,0% 0,8%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 21 1.380 0 1,5% 98,5% 0,0%
1920 37 1.331 0 2,7% 97,3% 0,0%
1930 17 1.325 0 1,3% 98,7% 0,0%
1947 39 1.290 0 2,9% 97,1% 0,0%

Nudorp (Wihogne) (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 11 261 0 4,0% 96,0% 0,0%
1866 20 0 290 0 0 0 0 0 6,5% 0,0% 93,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 19 0 256 0 0 0 0 0 6,9% 0,0% 93,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 27 23 301 0 0 0 0 0 7,7% 6,6% 85,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 0 43 302 0 0 0 0 14 0% 12,5% 87,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 6 6 343 0 0 0 0 9 1,7% 1,7% 96,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 4 17 318 1 0 0 0 11 1,2% 5,0% 93,5% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 9 36 311 0 0 0 0 10 2,5% 10,1% 87,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 14 73 314 1 1 0 4 15 3,4% 17,9% 77,1% 0,2% 0,2% 0,0% 1,0%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 6 349 0 1,7% 98,3% 0,0%
1920 5 335 0 1,5% 98,5% 0,0%
1930 11 345 0 3,1% 96,9% 0,0%
1947 43 363 1 10,6% 89,2% 0,2%

Paifve (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 1 278 0 0,4% 99,6% 0,0%
1866 37 4 276 1 1 0 0 0 11,6% 1,3% 86,5% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0%
1880 0 23 305 0 0 0 0 0 0,0% 7,0% 93,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 26 32 342 0 0 0 0 0 6,5% 8,0% 85,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 0 23 315 1 0 0 0 11 0,0% 6,8% 92,9% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 12 0 334 0 0 0 0 11 3,5% 0,0% 96,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 14 23 321 0 0 0 0 18 3,9% 6,4% 89,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 0 40 290 0 0 0 0 11 0,0% 12,1% 87,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 2 35 252 3 0 0 4 17 0,7% 11,8% 85,1% 1,0% 0,0% 0,0% 1,4%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 12 334 0 3,5% 96,5% 0,0%
1920 17 341 0 4,7% 95,3% 0,0%
1930 2 328 0 0,6% 99,4% 0,0%
1947 7 286 2 2,4% 96,9% 0,7%

Vreren (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 428 70 0 85,9% 19,1% 0,0%
1866 399 40 41 0 0 0 0 0 83,1% 8,3% 8,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 446 5 39 0 0 0 0 0 91,0% 1,0% 8,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 341 144 23 0 0 0 2 0 66,9% 28,2% 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4%
1900 173 295 72 0 0 0 0 39 32,0% 54,6% 13,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 404 224 49 0 0 0 1 40 59,6% 33,0% 7,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1920 337 291 34 0 0 0 2 26 50,8% 43,8% 5,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%
1930 531 139 26 0 0 0 0 30 76,3% 20,0% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 595 184 15 0 0 11 2 26 73,7% 22,8% 1,9% 0,0% 0,0% 1,4% 0,2%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 629 49 0 92,8% 7,2% 0,0%
1920 609 55 0 91,7% 8,3% 0,0%
1930 645 51 0 92,7% 7,3% 0,0%
1947 762 36 0 95,5% 4,5% 0,0%

Nerem (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 428 12 0 97,3% 2,7% 0,0%
1866 483 44 2 0 0 0 0 0 91,3% 8,3% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 471 14 0 0 0 0 0 0 97,1% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 505 15 0 0 0 0 0 0 97,1% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 480 32 2 0 0 0 0 28 93,4% 6,2% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 475 116 10 0 0 0 2 49 78,8% 19,2% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%
1920 473 162 15 1 0 0 1 38 72,5% 24,8% 2,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2%
1930 693 52 7 2 0 0 1 26 91,8% 6,9% 0,9% 0,3% 0,0% 0,0% 0,1%
1947 753 102 13 0 0 1 6 36 86,1% 11,7% 1,5% 0,0% 0,0% 0,1% 0,7%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 593 10 0 98,3% 1,7% 0,0%
1920 635 17 0 97,4% 2,6% 0,0%
1930 733 22 0 97,1% 2,9% 0,0%
1947 851 23 0 97,4% 2,6% 0,0%

Sluizen (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 374 91 0 80,4% 19,6% 0,0%
1866 344 48 168 0 0 0 0 0 61,4% 8,6% 30,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 133 0 0 106 321 0 0 0 23,8% 0,0% 0,0% 18,9% 57,3% % %
1890 343 121 158 0 0 0 3 0 54,9% 19,4% 25,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5%
1900 339 125 154 0 0 0 0 50 54,9% 20,2% 24,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 350 173 133 0 0 0 4 53 53,0% 26,2% 20,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6%
1920 388 161 114 0 0 0 0 32 58,5% 24,3% 17,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 460 74 129 0 0 0 1 22 69,3% 11,1% 19,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1947 339 258 108 0 0 0 5 30 47,7% 36,3% 15,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 516 144 0 78,2% 21,8% 0,0%
1920 543 120 0 81,9% 18,1% 0,0%
1930 527 137 0 79,4% 20,6% 0,0%
1947 573 133 0 81,2% 18,8% 0,0%

Glaaien (Glons) (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 134 2.289 0 5,5% 94,5% 0,0%
1866 88 43 1.889 0 0 0 1 0 4,4% 2,1% 93,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 95 52 1.754 2 0 0 1 0 5,0% 2,7% 92,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
1890 16 162 1.808 11 0 0 5 0 0,8% 8,1% 90,3% 0,5% 0,0% 0,0% 0,2%
1900 1 151 1.778 0 0 0 2 78 0,1% 7,8% 92,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1910 14 208 1.685 7 0 0 11 80 0,7% 10,8% 87,5% 0,4% 0,0% 0,0% 0,6%
1920 2 252 1.636 7 0 0 5 62 0,1% 13,2% 86,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,3%
1930 4 211 1.694 2 0 0 0 102 0,2% 11,0% 88,6% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 41 305 1.445 7 0 0 30 45 2,2% 16,7% 79,0% 0,4% 0,0% 0,0% 1,6%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 82 1.843 0 4,3% 95,7% 0,0%
1920 48 1.854 0 2,5% 97,5% 0,0%
1930 13 1.898 0 0,7% 99,3% 0,0%
1947 109 1.705 0 6,0% 94,0% 0,0%

Millen (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 892 5 0 99,4% 0,6% 0,0%
1866 908 15 12 0 0 0 0 0 97,1% 1,6% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 791 60 7 0 0 1 1 0 92,0% 7,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%
1890 900 69 3 0 0 1 2 0 92,3% 7,1% 0,3% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2%
1900 881 106 0 0 0 1 2 57 89,0% 10,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2%
1910 902 165 2 0 0 0 0 91 84,4% 15,4% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 1.074 102 3 0 0 2 0 88 90,9% 8,6% 0,3% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0%
1930 1.061 160 0 2 0 0 0 57 86,8% 13,1% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 1.111 140 3 1 0 2 14 57 87,4% 11,0% 0,2% 0,1% 0,0% 0,2% 1,1%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 1.067 2 0 99,8% 0,2% 0,0%
1920 1.177 3 1 99,7% 0,3% 0,1%
1930 1.218 3 2 99,6% 0,2% 0,2%
1947 1.264 7 0 99,4% 0,6% 0,0%

Boirs (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Boirs werd als onafhankelijkge gemeente pas opgericht in 1866, derhalve zijn er geen resultaten beschikbaar voor de telling van 1846.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 % % %
1866 9 96 984 0 1 0 0 0 0,8% 8,8% 90,3% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%
1880 39 30 1.021 2 0 0 0 0 3,6% 2,7% 93,5% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 5 86 964 14 0 0 1 0 0,5% 8,0% 90,1% 1,3% 0,0% 0,0% 0,1%
1900 19 44 922 1 0 0 0 31 1,9% 4,5% 93,5% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 33 73 900 1 2 0 0 32 3,3% 7,2% 89,2% 0,1% 0,2% 0,0% 0,0%
1920 16 88 799 3 0 0 4 24 1,8% 9,7% 87,8% 0,3% 0,0% 0,0% 0,4%
1930 74 33 794 0 0 0 0 28 8,2% 3,7% 88,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 17 143 613 0 0 0 2 28 2,2% 18,5% 79,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 49 958 2 4,9% 94,9% 0,2%
1920 34 876 0 3,7% 96,3% 0,0%
1930 79 822 0 8,8% 91,2% 0,0%
1947 57 714 2 7,4% 92,4% 0,3%

Rukkelingen-aan-de-Jeker (Roclenge-sur-Geer) (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Rukkelingen werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie Limburg naar de provincie Luik.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 3 952 2 0,3% 99,5% 0,2%
1866 41 63 927 1 0 0 0 0 4,0% 6,1% 89,8% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 10 303 810 4 0 0 0 0 0,9% 26,9% 71,9% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 10 186 969 2 0 0 4 0 0,9% 15,9% 82,7% 0,2% 0,0% 0,0% 0,3%
1900 16 126 897 1 0 0 2 31 1,5% 12,1% 86,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2%
1910 5 90 957 3 0 0 1 40 0,5% 8,5% 90,6% 0,3% 0,0% 0,0% 0,1%
1920 9 118 903 1 0 0 0 1 0,9% 11,4% 87,6% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 26 108 882 4 1 0 6 26 2,5% 10,5% 85,9% 0,4% 0,1% 0,0% 0,6%
1947 8 226 672 6 0 0 22 31 0,9% 24,2% 71,9% 0,6% 0,0% 0,0% 2,4%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 12 1.044 0 1,1% 98,9% 0,0%
1920 59 971 1 5,7% 94,2% 0,1%
1930 51 975 1 5,0% 94,9% 0,1%
1947 54 874 0 5,8% 94,2% 0,0%

Bitsingen (Bassenge) (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Bitsingen werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie Limburg naar de provincie Luik.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 24 932 0 2,5% 97,5% 0,0%
1866 0 61 1.058 2 0 0 0 0 0,0% 5,4% 94,4% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 2 156 893 6 0 0 0 0 0,2% 14,8% 84,5% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 1 139 894 15 0 0 9 0 0,1% 13,1% 84,5% 1,4% 0,0% 0,0% 0,9%
1900 25 32 832 2 0 0 0 54 2,8% 3,6% 93,4% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 3 76 896 5 0 0 3 36 0,3% 7,7% 91,1% 0,5% 0,0% 0,0% 0,3%
1920 26 73 833 6 0 0 2 18 2,8% 7,8% 88,6% 0,6% 0,0% 0,0% 0,2%
1930 31 108 727 0 0 1 2 28 3,6% 12,4% 83,7% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2%
1947 8 103 613 1 0 1 4 22 1,1% 14,1% 84,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,5%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 5 978 0 0,5% 99,5% 0,0%
1920 43 897 0 4,6% 95,4% 0,0%
1930 80 789 0 9,2% 90,8% 0,0%
1947 20 706 0 2,8% 97,2% 0,0%

Val-Meer (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 962 11 0 98,9% 1,1% 0,0%
1866 958 43 11 0 0 0 0 0 94,7% 4,2% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 1.043 33 2 0 1 0 0 0 96,7% 3,1% 0,2% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%
1890 909 196 2 0 0 2 8 0 81,4% 17,5% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% 0,7%
1900 698 378 1 0 0 2 4 58 64,5% 34,9% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2% 0,4%
1910 955 298 2 1 0 1 3 88 75,8% 23,7% 0,2% 0,1% 0,0% 0,1% 0,2%
1920 1.106 226 7 0 0 3 6 77 82,0% 16,8% 0,5% 0,0% 0,0% 0,2% 0,4%
1930 1.400 57 4 0 0 0 2 63 95,7% 3,9% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1947 963 450 12 1 0 4 18 72 66,5% 31,1% 0,8% 0,1% 0,0% 0,3% 1,2%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 1.255 4 1 99,6% 0,3% 0,1%
1920 1.324 24 0 98,2% 1,8% 0,0%
1930 1.456 7 0 99,5% 0,5% 0,0%
1947 1.425 23 0 98,4% 1,6% 0,0%

Wonck (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Wonck werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie Limburg naar de provincie Luik.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 13 1.670 0 0,8% 99,2% 0,0%
1866 0 70 1.678 2 0 0 0 0 0,0% 4,0% 95,9% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 40 27 1.581 1 0 0 1 0 2,4% 1,6% 95,8% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
1890 44 170 1.454 12 0 0 12 0 2,6% 10,0% 85,9% 0,7% 0,0% 0,0% 0,7%
1900 24 157 1.378 6 0 0 1 65 1,5% 10,0% 88,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,1%
1910 26 146 1.364 2 0 2 1 60 1,7% 9,5% 88,5% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1%
1920 12 113 1.252 0 0 0 0 37 0,9% 8,2% 90,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 15 162 1.198 1 0 0 4 35 1,1% 11,7% 86,8% 0,1% 0,0% 0,0% 0,3%
1947 10 138 1.030 8 0 0 13 40 0,8% 11,5% 85,9% 0,7% 0,0% 0,0% 1,1%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 61 1.480 0 4,0% 96,0% 0,0%
1920 30 1.347 0 2,2% 97,8% 0,0%
1930 66 1.314 0 4,8% 95,2% 0,0%
1947 40 1.154 1 3,3% 96,6% 0,1%

Zichen-Zussen-Bolder (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 1.152 0 0 100,0% 0,0% 0,0%
1866 1.228 50 2 0 0 0 2 0 95,8% 3,9% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1880 1.290 72 0 0 0 2 2 0 94,4% 5,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%
1890 993 489 3 0 0 3 10 0 66,3% 32,6% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% 0,7%
1900 1.149 379 2 0 0 2 1 82 75,0% 24,7% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%
1910 1.188 551 9 0 2 5 11 110 67,3% 31,2% 0,5% 0,0% 0,1% 0,3% 0,6%
1920 1.249 610 8 0 0 5 13 80 66,3% 32,4% 0,4% 0,0% 0,0% 0,3% 0,7%
1930 1.649 309 12 0 0 1 4 80 83,5% 15,6% 0,6% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2%
1947 1.922 315 7 0 0 3 24 109 84,6% 13,9% 0,3% 0,0% 0,0% 0,1% 1,1%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 1.742 21 3 98,6% 1,2% 0,2%
1920 602 25 1 98,2% 1,8% 0,1%
1930 1.940 30 1 98,4% 1,5% 0,1%
1947 2.250 19 0 99,2% 0,8% 0,0%

Eben-Emael (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Eben-Emael werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie Limburg naar de provincie Luik.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 5 1.209 3 0,4% 99,3% 0,2%
1866 1 116 1.320 3 0 0 2 0 0,1% 8,0% 91,5% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1%
1880 0 23 1.443 3 0 0 0 0 0,0% 1,6% 98,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 12 128 1.463 1 0 0 2 0 0,7% 8,0% 91,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
1900 12 209 1.367 1 0 0 2 74 0,8% 13,1% 85,9% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
1910 7 122 1.494 3 0 0 7 65 0,4% 7,5% 91,5% 0,2% 0,0% 0,0% 0,4%
1920 17 83 1.412 1 0 0 0 60 1,1% 5,5% 93,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 38 203 1.241 4 5 0 10 62 2,5% 13,5% 82,7% 0,3% 0,3% 0,0% 0,7%
1947 26 179 1.110 4 0 0 35 51 1,9% 13,2% 82,0% 0,3% 0,0% 0,0% 2,6%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 27 1.606 0 1,7% 98,3% 0,0%
1920 70 1.443 0 4,6% 95,4% 0,0%
1930 50 1.443 8 3,3% 96,1% 0,5%
1947 62 1.261 0 4,7% 95,3% 0,0%

Kanne (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 681 5 0 99,3% 0,7% 0,0%
1866 731 63 15 3 0 1 0 0 89,9% 7,7% 1,8% 0,4% 0,0% 0,1% 0,0%
1880 779 0 0 0 0 0 0 0 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 473 353 13 0 0 1 10 0 55,6% 41,5% 1,5% 0,0% 0,0% 0,1% 1,2%
1900 613 168 13 0 0 1 15 55 75,7% 20,7% 1,6% 0,0% 0,0% 0,1% 1,9%
1910 702 173 16 0 0 0 11 52 77,8% 19,2% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2%
1920 790 89 4 0 0 0 0 37 89,5% 10,1% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 815 135 21 1 3 1 5 57 83,1% 13,8% 2,1% 0,1% 0,3% 0,1% 0,5%
1947 863 188 20 0 2 14 44 62 76,3% 16,6% 1,8% 0,0% 0,2% 1,2% 3,9%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 877 25 0 97,2% 2,8% 0,0%
1920 833 50 0 94,3% 5,7% 0,0%
1930 930 47 4 94,8% 4,8% 0,4%
1947 1.082 41 2 96,2% 3,6% 0,2%

Ternaaien (Lanaye) (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 106 789 0 11,8% 88,2% 0,0%
1866 15 14 904 0 0 0 0 0 1,6% 1,5% 96,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 0 104 705 1 0 0 0 0 0,0% 12,8% 87,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 20 176 709 0 0 0 0 0 2,2% 19,4% 78,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 27 230 590 2 0 0 8 54 3,2% 26,8% 68,8% 0,2% 0,0% 0,0% 0,9%
1910 26 127 607 53 0 0 2 24 3,2% 15,6% 74,5% 6,5% 0,0% 0,0% 0,2%
1920 55 74 660 0 0 0 0 37 7,0% 9,4% 83,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 103 113 718 11 8 0 10 70 10,7% 11,7% 74,6% 1,1% 0,8% 0,0% 1,0%
1947 148 178 611 8 0 1 32 40 15,1% 18,2% 62,5% 0,8% 0,0% 0,1% 3,3%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 79 734 2 9,7% 90,1% 0,2%
1920 55 734 0 7,0% 93,0% 0,0%
1930 150 802 11 15,6% 83,3% 1,1%
1947 221 732 1 23,2% 76,7% 0,1%

Lieze (Lixhe) (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 31 732 1 4,1% 95,8% 0,1%
1866 0 60 732 3 0 1 0 0 0,0% 7,5% 92,0% 0,4% 0,0% 0,1% 0,0%
1880 0 49 721 2 0 0 1 0 0,0% 6,3% 93,3% 0,3% 0,0% 0,0% 0,1%
1890 0 85 688 4 0 0 3 0 0,0% 10,9% 88,2% 0,5% 0,0% 0,0% 0,4%
1900 7 101 706 9 21 0 7 39 0,8% 11,9% 83,0% 1,1% 2,5% 0,0% 0,8%
1910 17 84 801 16 5 0 1 55 1,8% 9,1% 86,7% 1,7% 0,5% 0,0% 0,1%
1920 70 102 837 9 0 0 3 44 6,9% 10,0% 82,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,3%
1930 80 171 877 5 0 0 4 42 7,0% 15,0% 77,1% 0,4% 0,0% 0,0% 0,4%
1947 28 184 929 6 0 0 30 39 2,4% 15,6% 78,9% 0,5% 0,0% 0,0% 2,5%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 34 882 8 3,7% 95,5% 0,9%
1920 94 927 0 9,2% 90,8% 0,0%
1930 148 989 0 13,0% 87,0% 0,0%
1947 99 1.067 0 8,5% 91,5% 0,0%

Wezet (Visé) (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 36 2.347 26 1,5% 97,4% 1,1%
1866 23 130 2.341 19 6 0 5 0 0,9% 5,2% 92,7% 0,8% 0,2% 0,0% 0,2%
1880 77 130 2.415 20 3 1 18 0 2,9% 4,9% 90,7% 0,6% 0,1% 0,0% 0,7%
1890 47 208 2.672 25 5 0 22 1 1,6% 7,0% 89,7% 0,8% 0,2% 0,0% 0,7%
1900 41 318 3.015 31 21 1 20 144 1,2% 9,2% 87,5% 0,9% 0,6% 0,0% 0,6%
1910 22 295 3.375 27 0 0 17 162 0,6% 7,9% 90,3% 0,7% 0,0% 0,0% 0,5%
1920 34 276 2.590 21 0 0 27 100 1,2% 9,4% 87,9% 0,7% 0,0% 0,0% 0,9%
1930 100 359 3.885 22 15 0 43 227 2,3% 8,1% 87,8% 0,5% 0,3% 0,0% 1,0%
1947 52 611 3.732 50 0 3 223 184 1,1% 13,1% 79,9% 1,1% 0,0% 0,1% 4,8%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 46 3.690 0 1,2% 98,8% 0,0%
1920 104 2.844 0 3,5% 96,5% 0,0%
1930 229 4.171 19 5,2% 94,4% 0,4%
1947 187 4.457 1 4,0% 96,0% 0,0%

Moelingen (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Moelingen werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie Luik naar de provincie Limburg met taalfaciliteiten voor Franstaligen.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 317 219 0 59,1% 40,9% 0,0%
1866 325 125 53 1 0 1 0 0 64,4% 24,8% 10,5% 0,2% 0,0% 0,2% 0,0%
1880 298 104 26 0 0 1 0 0 69,5% 24,2% 6,1% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0%
1890 281 194 29 0 0 0 0 0 55,8% 38,5% 5,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 255 242 46 5 0 1 1 15 46,4% 44,0% 8,4% 0,9% 0,0% 0,2% 0,2%
1910 297 273 50 1 0 0 4 25 47,5% 43,7% 8,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,6%
1920 101 376 24 0 0 0 2 42 20,1% 74,8% 4,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4%
1930 127 407 75 0 0 0 7 30 20,6% 66,1% 12,2% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1%
1947 57 447 151 1 0 0 29 15 8,3% 65,3% 22,0% 0,1% 0,0% 0,0% 4,2%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 560 65 0 89,6% 10,4% 0,0%
1920 461 52 0 89,9% 10,1% 0,0%
1930 439 177 0 71,3% 28,7% 0,0%
1947 182 487 0 27,2% 72,8% 0,0%

Berneau (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 27 528 0 4,9% 95,1% 0,0%
1866 55 1 401 1 0 0 0 0 12,0% 0,2% 87,6% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 22 13 403 2 0 0 1 0 5,0% 2,9% 91,4% 0,5% 0,0% 0,0% 0,2%
1890 29 107 319 0 0 0 7 0 6,3% 23,2% 69,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5%
1900 4 107 338 6 0 0 7 20 0,9% 23,2% 73,2% 1,3% 0,0% 0,0% 1,5%
1910 4 107 342 0 0 0 2 19 0,9% 23,5% 75,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4%
1920 2 116 241 1 0 0 2 14 0,6% 32,0% 66,6% 0,3% 0,0% 0,0% 0,6%
1930 3 102 321 1 0 2 3 27 0,7% 23,6% 74,3% 0,2% 0,0% 0,5% 0,7%
1947 5 107 334 2 0 3 23 20 1,1% 22,6% 70,5% 0,4% 0,0% 0,6% 4,9%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 22 433 0 4,8% 95,2% 0,0%
1920 18 344 0 5,0% 95,0% 0,0%
1930 37 394 1 8,6% 91,2% 0,2%
1947 23 449 0 4,9% 95,1% 0,0%

Bolbeek (Bombaye) (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 0 539 0 0,0% 100,0% 0,0%
1866 12 37 484 1 0 0 0 0 2,2% 6,9% 90,6% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 5 57 374 0 0 0 1 0 1,1% 13,0% 85,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1890 11 78 397 1 0 0 4 0 2,2% 15,9% 80,9% 0,2% 0,0% 0,0% 0,8%
1900 2 89 385 3 1 0 14 15 0,4% 18,0% 77,9% 0,6% 0,2% 0,0% 2,8%
1910 0 105 368 3 1 0 4 20 0,0% 21,8% 76,5% 0,6% 0,2% 0,0% 0,8%
1920 0 83 376 7 2 0 2 24 0,0% 17,7% 80,0% 1,5% 0,4% 0,0% 0,4%
1930 0 50 407 3 0 0 1 26 0,0% 10,8% 88,3% 0,7% 0,0% 0,0% 0,2%
1947 1 36 388 5 0 0 7 21 0,2% 8,2% 88,8% 1,1% 0,0% 0,0% 1,6%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 18 462 1 3,7% 96,0% 0,2%
1920 0 468 2 0,0% 99,6% 0,4%
1930 1 459 1 0,2% 99,6% 0,2%
1947 4 432 0 0,9% 99,1% 0,0%

Weerst (Warsage) (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 30 717 0 4,0% 96,0% 0,0%
1866 41 13 672 0 0 0 0 0 5,6% 1,8% 92,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 46 26 643 3 2 0 0 0 6,4% 3,9% 89,1% 0,4% 0,3% 0,0% 0,0%
1890 17 71 625 5 0 0 7 0 2,3% 9,8% 86,2% 0,7% 0,0% 0,0% 1,0%
1900 27 139 529 5 1 0 3 40 3,8% 19,7% 75,1% 0,7% 0,1% 0,0% 0,4%
1910 5 74 679 5 0 0 0 47 0,7% 9,7% 89,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 1 57 733 5 0 0 0 32 0,1% 7,2% 92,1% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 1 11 825 6 2 0 0 29 0,1% 1,3% 97,6% 0,7% 0,2% 0,0% 0,0%
1947 8 113 647 6 1 0 33 33 1,0% 14,0% 80,1% 0,7% 0,1% 0,0% 4,1%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 33 730 0 4,3% 95,7% 0,0%
1920 1 794 0 0,1% 99,9% 0,0%
1930 2 839 4 0,2% 99,3% 0,5%
1947 30 771 1 3,7% 96,1% 0,1%

's-Gravenvoeren (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

's-Gravenvoeren werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie Luik naar de provincie Limburg met taalfaciliteiten voor Franstaligen.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 1.320 79 3 94,2% 5,6% 0,2%
1866 1.053 36 88 0 16 0 0 0 88,3% 3,0% 7,4% 0,0% 1,3% 0,0% 0,0%
1880 920 199 91 8 1 2 2 0 75,2% 16,3% 7,4% 0,7% 0,1% 0,2% 0,2%
1890 501 657 66 2 0 1 8 1 40,6% 53,2% 5,3% 0,2% 0,0% 0,1% 0,6%
1900 421 614 107 8 1 0 10 48 36,3% 52,9% 9,2% 0,7% 0,1% 0,0% 0,9%
1910 541 567 69 6 2 1 8 50 45,3% 47,5% 5,8% 0,5% 0,2% 0,1% 0,7%
1920 473 611 60 4 0 0 13 54 40,7% 52,6% 5,2% 0,3% 0,0% 0,0% 1,1%
1930 359 765 138 2 0 2 73 50 29,2% 62,2% 6,5% 0,1% 0,0% 0,2% 1,7%
1947 242 846 138 2 0 2 73 50 18,6% 64,9% 10,6% 0,2% 0,0% 0,2% 5,6%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 1.030 103 4 90,6% 9,1% 0,4%
1920 1.031 130 0 88,8% 11,2% 0,0%
1930 922 307 0 75,0% 25,0% 0,0%
1947 521 672 0 43,7% 56,3% 0,0%

Sint-Martens-Voeren (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Sint-Martens-Voeren werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie Luik naar de provincie Limburg met taalfaciliteiten voor Franstaligen.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 1.120 79 3 95,7% 3,6% 0,7%
1866 926 118 57 1 2 2 1 0 83,6% 10,7% 5,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1%
1880 863 44 58 0 6 5 0 0 88,4% 4,5% 5,9% 0,0% 0,6% 0,5% 0,0%
1890 623 316 40 0 0 20 12 0 61,6% 31,3% 4,0% 0,0% 0,0% 2,0% 1,2%
1900 489 396 58 0 0 13 15 49 50,4% 40,8% 6,0% 0,0% 0,0% 1,3% 1,5%
1910 457 406 62 0 0 12 16 53 48,0% 42,6% 6,5% 0,0% 0,0% 1,3% 1,7%
1920 357 425 50 0 3 2 12 51 42,0% 50,1% 5,9% 0,0% 0,4% 0,2% 1,4%
1930 372 395 55 3 0 19 49 41 41,7% 44,2% 6,2% 0,3% 0,0% 2,1% 5,5%
1947 215 465 137 7 3 8 57 32 24,1% 52,1% 15,4% 0,8% 0,3% 0,9% 6,4%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 880 73 0 92,3% 7,7% 0,0%
1920 564 282 3 66,4% 33,2% 0,4%
1930 805 88 0 90,1% 9,9% 0,0%
1947 480 348 4 57,7% 41,8% 0,5%

Sint-Pieters-Voeren (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Sint-Pieters-Voeren werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie Luik naar de provincie Limburg met taalfaciliteiten voor Franstaligen.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 467 19 0 96,1% 3,9% 0,0%
1866 292 88 12 0 0 2 1 0 73,9% 22,3% 3,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,3%
1880 166 156 21 1 4 0 0 0 47,7% 44,8% 6,0% 0,3% 1,1% 0,0% 0,0%
1890 148 154 11 1 1 6 13 0 43,7% 45,4% 4,7% 0,3% 0,3% 1,8% 3,8%
1900 222 61 30 0 1 3 0 50 70,0% 19,2% 9,5% 0,0% 0,3% 0,9% 0,0%
1910 202 153 14 3 0 4 3 14 53,3% 40,4% 3,7% 0,8% 0,0% 1,1% 0,8%
1920 94 187 22 0 0 5 8 13 29,7% 59,2% 7,0% 0,0% 0,0% 1,6% 2,5%
1930 81 172 18 4 2 1 13 20 27,8% 59,1% 6,2% 1,4% 0,7% 0,3% 4,5%
1947 82 120 87 4 0 3 32 16 25,0% 36,6% 26,5% 1,2% 0,0% 0,9% 9,8%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 338 37 4 89,2% 9,8% 1,1%
1920 291 25 0 92,1% 7,9% 0,0%
1930 249 38 4 85,6% 13,1% 1,4%
1947 163 164 1 49,7% 50,0% 0,3%

Teuven (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Teuven werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie Luik naar de provincie Limburg met taalfaciliteiten voor Franstaligen.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 512 28 0 94,8% 5,2% 0,0%
1866 554 40 34 10 20 1 1 0 83,9% 6,1% 5,2% 1,5% 3,0% 0,2% 0,2%
1880 418 162 23 10 13 2 2 0 66,3% 25,7% 3,7% 1,6% 2,1% 0,3% 0,3%
1890 286 216 20 0 7 20 22 0 50,1% 37,8% 3,5% 0,0% 1,2% 3,5% 3,9%
1900 279 171 18 6 1 17 19 26 54,6% 33,5% 3,5% 1,2% 0,2% 3,3% 3,7%
1910 326 163 30 6 10 4 11 28 59,3% 29,6% 5,5% 1,1% 1,8% 0,7% 2,0%
1920 288 211 48 2 1 3 16 34 50,6% 37,1% 8,4% 0,4% 0,2% 0,5% 2,8%
1930 300 234 23 4 1 5 29 35 50,3% 39,3% 3,9% 0,7% 0,2% 0,8% 4,9%
1947 145 369 55 6 0 6 42 20 23,3% 59,2% 8,8% 1,0% 0,0% 1,0% 6,7%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 481 55 14 87,5% 10,0% 2,5%
1920 509 56 4 89,5% 9,8% 0,7%
1930 538 54 4 90,3% 9,1% 0,7%
1947 283 324 3 46,4% 53,1% 0,5%

Remersdaal (VL)[bewerken | brontekst bewerken]

Remersdaal werd bij de vastlegging van de taalgrens overgeheveld van de provincie Luik naar de provincie Limburg met taalfaciliteiten voor Franstaligen.

Remersdaal is pas sedert 1851 een zelfstandige gemeente, en maakte voordien deel uit van de gemeente Homburg (nu zelf een deelgemeente van Blieberg). Derhalve zijn er geen cijfers beschikbaar voor de telling van 1846.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846
1866 447 32 17 1 2 0 5 0 88,7% 6,3% 3,4% 0,2% 0,4% 0,0% 1,0%
1880 399 89 2 12 7 11 6 0 75,9% 16,9% 0,4% 2,3% 1,3% 2,1% 1,1%
1890 305 140 2 4 4 22 29 0 60,3% 27,7% 0,4% 0,8% 0,8% 4,3% 5,7%
1900 293 124 2 12 18 13 10 24 62,1% 26,3% 0,4% 2,5% 3,8% 2,8% 2,1%
1910 248 113 4 12 27 10 6 17 59,0% 26,9% 1,0% 2,9% 6,4% 2,4% 1,4%
1920 151 183 21 12 1 23 33 14 35,6% 43,2% 5,0% 2,8% 0,2% 5,4% 7,8%
1930 88 265 37 16 12 5 16 29 20,0% 60,4% 8,4% 3,6% 2,7% 1,1% 3,6%
1947 45 241 113 7 5 6 19 16 10,3% 55,3% 25,9% 1,6% 1,1% 1,4% 4,4%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 335 13 72 79,8% 3,1% 17,1%
1920 160 261 3 37,7% 61,6% 0,7%
1930 316 102 21 72,0% 23,2% 4,8%
1947 92 294 5 23,5% 75,2% 1,3%

Neufchâteau (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 2 905 0 0,2% 99,8% 0,0%
1866 2 54 684 2 0 0 1 0 0,3% 7,3% 92,1% 0,3% 0,0% 0,0% 0,1%
1880 24 9 741 0 0 0 0 0 3,1% 1,2% 95,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 15 47 798 1 0 0 0 0 1,7% 5,5% 92,7% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 15 71 688 1 0 0 1 43 1,9% 9,1% 88,7% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
1910 6 99 608 0 0 0 0 28 0,8% 13,9% 85,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 5 22 625 0 0 0 0 28 0,8% 3,4% 95,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 26 27 584 8 1 0 1 30 4,0% 4,2% 90,3% 1,2% 0,2% 0,0% 0,2%
1947 2 73 452 4 0 2 11 15 0,4% 13,4% 83,1% 0,7% 0,0% 0,4% 2,0%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 22 691 0 3,1% 96,9% 0,0%
1920 5 647 0 0,8% 99,2% 0,0%
1930 46 592 9 7,1% 91,5% 1,4%
1947 17 526 0 3,1% 96,9% 0,0%

Aubel (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 1.811 1.376 15 56,6% 43,0% 0,5%
1866 1.449 508 1.043 14 17 3 12 0 47,6% 16,7% 34,2% 0,5% 0,6% 0,1% 0,4%
1880 593 1.647 614 7 7 18 16 0 20,4% 56,8% 21,2% 0,2% 0,2% 0,6% 0,6%
1890 640 1.465 707 108 64 14 73 0 20,8% 47,7% 23,0% 3,5% 2,1% 0,5% 2,4%
1900 380 780 1.230 104 147 70 72 138 13,7% 28,0% 44,2% 3,7% 5,3% 2,5% 2,6%
1910 578 1.277 823 32 30 48 106 145 20,0% 44,1% 28,4% 1,1% 1,0% 1,7% 3,7%
1920 353 308 2.003 43 35 8 26 139 12,7% 11,1% 72,2% 1,5% 1,3% 0,3% 0,9%
1930 164 300 2.296 59 19 6 32 141 5,7% 10,4% 79,8% 2,1% 0,7% 0,2% 1,1%
1947 44 488 2.235 65 5 5 86 139 1,5% 16,7% 76,3% 2,2% 0,2% 0,2% 2,9%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 1.649 1.188 59 56,9% 41,0% 2,0%
1920 461 2.267 48 16,6% 81,7% 1,7%
1930 254 2.588 34 8,8% 90,0% 1,2%
1947 133 2.781 12 4,5% 95,0% 0,4%

Sippenaeken (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 194 54 152 48,5% 13,5% 38,0%
1866 46 1 18 27 238 0 2 0 13,9% 0,3% 5,4% 8,1% 71,7% 0,0% 0,6%
1880 45 9 14 55 180 0 5 0 14,6% 2,9% 4,5% 17,9% 58,4% 0,0% 1,6%
1890 10 3 17 99 192 6 5 0 3,0% 0,9% 5,1% 29,8% 57,8% 1,8% 1,5%
1900 54 16 27 61 126 1 6 11 18,4% 5,5% 9,2% 20,8% 43,7% 0,3% 2,0%
1910 47 19 35 59 129 5 13 25 15,3% 6,2% 11,4% 19,2% 42,0% 1,6% 4,2%
1920 19 14 17 91 120 31 27 8 6,0% 4,4% 5,3% 28,5% 37,6% 9,7% 8,5%
1930 42 12 46 113 47 10 38 17 13,6% 3,9% 14,9% 36,7% 15,3% 3,2% 12,3%
1947 32 24 25 94 3 11 90 20 11,5% 8,6% 9,0% 33,7% 1,1% 3,9% 32,3%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 52 65 190 16,9% 21,2% 61,9%
1920
1930 59 139 110 19,2% 45,1% 35,7%
1947 42 228 9 15,1% 81,7% 3,2%

Voor de telling van 1920 zijn geen gegevens beschikbaar met betrekking tot de door meertaligen meestal gesproken taal. De cijfers voor de eentaligen (dus sprekers van uitsluitend een van de drie talen) zijn terug te vinden in de tabel "gekende talen".

Clermont (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 78 1.933 57 3,8% 93,5% 2,8%
1866 285 109 1.531 12 8 8 0 0 14,6% 5,6% 78,4% 0,6% 0,4% 0,4% 0,0%
1880 222 219 1.409 20 6 0 0 0 11,8% 11,7% 75,1% 1,1% 0,3% 0,0% 0,0%
1890 78 328 1.136 283 90 0 0 0 4,1% 17,1% 59,3% 14,8% 4,7% 0,0% 0,0%
1900 118 450 980 80 33 5 19 76 7,0% 26,7% 58,2% 4,7% 2,0% 0,3% 1,1%
1910 83 129 1.305 44 33 0 0 62 5,2% 8,1% 81,9% 2,8% 2,1% 0,0% 0,0%
1920 48 170 1.236 91 19 0 0 80 3,1% 10,9% 79,0% 5,8% 1,2% 0,0% 0,0%
1930 31 379 1.154 37 0 0 2 76 1,9% 23,6% 72,0% 2,3% 0,0% 0,0% 0,1%
1947 1 103 1.444 4 0 0 4 63 0,1% 6,6% 92,8% 0,3% 0,0% 0,0% 0,3%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 126 1.415 53 7,9% 88,8% 3,3%
1920 155 1.309 100 9,9% 83,7% 6,4%
1930 207 1.391 5 12,9% 86,8% 0,3%
1947 27 1.528 1 1,7% 98,2% 0,1%

Homburg (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 1.499 139 35 89,6% 8,3% 2,1%
1866 534 164 33 8 11 324 183 0 42,5% 13,0% 2,6% 0,6% 0,9% 25,8% 14,6%
1880 1.145 112 5 13 19 0 0 0 88,5% 8,7% 0,4% 1,0% 1,5% 0,0% 0,0%
1890 2 2 30 411 724 103 83 0 0,1% 0,1% 2,2% 30,3% 53,4% 7,6% 6,1%
1900 6 13 28 533 693 41 53 69 0,4% 1,0% 2,0% 39,0% 50,7% 3,0% 3,9%
1910 38 14 52 597 670 14 33 58 2,7% 1,0% 3,7% 42,1% 47,2% 1,0% 2,3%
1920 79 91 95 640 414 10 1 72 5,9% 6,8% 7,1% 48,1% 31,1% 0,8% 0,1%
1930 51 36 601 504 144 5 8 100 3,8% 2,7% 44,6% 37,4% 10,7% 0,4% 0,6%
1947 37 81 679 415 68 51 145 126 2,5% 5,5% 46,0% 28,1% 4,6% 3,5% 9,8%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 64 93 1.261 4,5% 6,6% 88,9%
1920
1930 74 1.028 247 5,5% 76,2% 18,3%
1947 139 1.202 132 9,4% 81,6% 9,0%

Voor de telling van 1920 zijn geen gegevens beschikbaar met betrekking tot de door meertaligen meestal gesproken taal. De cijfers voor de eentaligen (dus sprekers van uitsluitend een van de drie talen) zijn terug te vinden in de tabel "gekende talen".

Montzen (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 4 24 933 0,4% 2,5% 97,1%
1866 94 20 85 423 1.078 20 4 0 5,5% 1,2% 4,9% 24,5% 62,5% 1,2% 0,2%
1880 229 0 136 98 1.148 32 0 0 13,9% 0,0% 8,3% 6,0% 69,9% 1,9% 0,0%
1890 8 17 87 586 1.076 24 29 0 0,4% 0,9% 4,8% 32,1% 58,9% 1,3% 1,6%
1900 11 14 119 669 957 73 86 110 0,6% 0,7% 6,2% 34,7% 49,6% 3,8% 4,5%
1910 3 4 145 1.112 1.004 13 6 139 0,1% 0,2% 6,3% 48,6% 43,9% 0,6% 0,3%
1920 5 26 184 877 1.133 9 31 148 0,2% 1,1% 8,1% 38,7% 50,0% 0,4% 1,4%
1930 68 67 1.320 993 310 12 33 130 2,4% 2,4% 47,1% 35,4% 11,1% 0,4% 1,2%
1947 65 75 983 685 97 41 307 98 2,9% 3,3% 43,6% 30,4% 4,3% 1,8% 13,6%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 5 267 2.015 0,2% 11,7% 88,1%
1920 36 412 1.817 1,6% 18,2% 80,2%
1930 117 2.206 480 4,2% 78,7% 17,1%
1947 109 1.933 210 4,8% 85,8% 9,3%

Hendrik-Kapelle (Henri-Chapelle) (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 198 1.161 6 14,5% 85,1% 0,4%
1866 38 44 310 333 648 1 8 0 2,7% 3,2% 22,4% 24,1% 46,9% 0,1% 0,6%
1880 76 6 266 480 620 7 2 0 5,2% 0,4% 18,3% 32,9% 42,6% 0,5% 0,1%
1890 45 17 161 581 530 25 10 0 3,3% 1,2% 11,8% 42,4% 38,7% 1,8% 0,7%
1900 12 6 289 759 303 2 9 57 0,9% 0,4% 20,9% 55,0% 22,0% 0,1% 0,7%
1910 9 8 203 765 360 9 17 43 0,7% 0,6% 14,8% 55,8% 26,3% 0,7% 1,2%
1920 0 129 158 724 306 1 34 56 0,0% 9,5% 11,7% 53,6% 22,6% 0,1% 2,5%
1930 18 12 493 737 180 16 25 55 1,2% 0,8% 33,3% 49,8% 12,2% 1,1% 1,7%
1947 29 54 732 445 79 13 113 84 2,0% 3,7% 50,0% 30,4% 5,4% 0,9% 7,7%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 16 342 1.013 1,2% 24,9% 73,9%
1920 4 305 1.043 0,3% 22,6% 77,1%
1930 33 887 561 2,2% 59,9% 37,9%
1947 64 1.266 134 4,4% 86,5% 9,2%

Welkenraedt (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 7 140 328 1,5% 29,5% 69,1%
1866 8 2 84 51 739 0 0 0 0,9% 0,2% 9,5% 5,8% 83,6% 0,0% 0,0%
1880 22 33 160 810 675 47 17 10 1,2% 1,9% 9,1% 45,9% 38,3% 2,7% 1,0%
1890 2 20 299 964 1.145 8 64 0 0,1% 0,8% 12,0% 38,5% 45,8% 0,3% 2,6%
1900 8 25 384 1.641 1.084 15 86 166 0,2% 0,8% 11,8% 50,6% 33,4% 0,5% 2,7%
1910 26 34 648 2.244 1.567 24 85 266 0,6% 0,7% 14,0% 48,5% 33,9% 0,5% 1,8%
1920 195 200 1.080 2.386 403 22 400 250 4,2% 4,3% 23,0% 50,9% 8,6% 0,5% 8,5%
1930 71 73 1.859 2.049 607 11 180 184 1,5% 1,5% 38,3% 42,2% 12,5% 0,2% 3,7%
1947 47 128 1.901 1.750 284 64 562 288 1,0% 2,7% 40,1% 37,0% 6,0% 1,4% 11,9%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 52 1.327 3.249 1,1% 28,7% 70,2%
1920 467 2.850 1.369 10,0% 60,8% 29,2%
1930 155 3.352 1.323 3,2% 69,4% 27,4%
1947 167 3.962 505 3,6% 85,5% 10,9%

Baelen (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 1.154 1.018 48 52,0% 45,9% 2,2%
1866 0 2 977 640 1.067 0 2 2 0,0% 0,1% 36,3% 23,8% 39,7% 0,0% 0,1%
1880 45 0 297 204 1.415 0 1 0 2,3% 0,0% 15,1% 10,4% 72,1% 0,0% 0,1%
1890 8 5 218 1.051 889 8 6 0 0,4% 0,2% 10,0% 48,1% 40,7% 0,4% 0,3%
1900 21 1 128 685 1.060 7 12 98 1,1% 0,1% 6,7% 35,8% 55,4% 0,4% 0,6%
1910 5 12 350 1.081 407 7 13 77 0,3% 0,6% 18,7% 57,7% 21,7% 0,4% 0,7%
1920 0 2 318 1.086 221 17 87 89 0,0% 0,1% 18,4% 62,7% 12,8% 1,0% 5,0%
1930 3 27 472 1.097 157 20 12 93 0,2% 1,5% 26,4% 61,4% 8,8% 1,1% 0,7%
1947 11 45 1.093 462 73 7 54 116 0,6% 2,6% 62,6% 26,5% 4,2% 0,4% 3,1%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 16 621 1.238 0,9% 33,1% 66,0%
1920 3 754 974 0,2% 43,6% 56,3%
1930 34 1.391 363 1,9% 77,8% 20,3%
1947 39 1.541 158 2,2% 88,7% 9,1%

Membach (WAL)[bewerken | brontekst bewerken]

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 0 84 667 0,0% 11,2% 88,8%
1866 0 0 90 33 723 0 0 0 0,0% 0,0% 10,6% 3,9% 85,5% 0,0% 0,0%
1880 0 5 80 228 472 0 0 0 0,0% 0,6% 10,2% 29,0% 60,1% 0,0% 0,0%
1890 0 4 84 306 411 1 3 0 0,0% 0,5% 10,4% 37,8% 50,8% 0,1% 0,4%
1900 3 3 109 357 405 2 6 45 0,3% 0,3% 12,3% 40,4% 45,6% 0,2% 0,7%
1910 1 4 92 513 266 1 19 35 0,1% 0,4% 10,3% 57,3% 29,7% 0,1% 2,1%
1920 1 2 85 576 189 0 15 44 0,1% 0,2% 9,8% 66,4% 21,8% 0,0% 1,7%
1930 0 1 100 591 174 1 7 31 0,0% 0,1% 11,4% 67,6% 19,9% 0,1% 0,8%
1947 4 9 149 604 95 3 43 28 0,4% 1,0% 16,4% 66,6% 10,5% 0,3% 4,7%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 10 195 691 1,1% 21,8% 77,1%
1920 3 132 733 0,3% 15,2% 84,4%
1930 3 178 693 0,3% 20,4% 79,3%
1947 8 716 172 0,9% 79,9% 19,2%

Gemeenten van de Oostkantons en het Land van Aarlen[bewerken | brontekst bewerken]

Voor de resultaten van de gemeenten die deel uitmaken van de Oostkantons en het Arelerland zie respectievelijk: Resultaten van de talentelling per faciliteitengemeente en Resultaten van de talentelling in het Arelerland.